dk.dst b60f013d-8af6-4e83-a9e6-d9888c46fa5a 12 CodeList urn:ddi:dk.dst:b60f013d-8af6-4e83-a9e6-d9888c46fa5a:12 dk.dst b60f013d-8af6-4e83-a9e6-d9888c46fa5a 12 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2016-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2016-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2016-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2016-12-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External Economi"} cm:ContactPerson {"da":"BBO"} cm:LegalBase {"da":"BBO"} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi KN_V1_2016 KN_V1_2016 Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2016 The Combined nomenclature (CN), v1:2016 Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er EU's varenomenklatur, som opfylder kravene til statistik over udenrigshandelen. Nomenklaturen, der især er henvendt til oplysningspligtige i forbindelse med samhandel inden for EU, indeholder den komplette KN (dog uden toldsatserne) og de dermed forbundne supplerende enheder. Klassifikationen her indeholder KNs selvforklarende tekster, og er gældende i 2017. [Søg i KN på dele af varekoder eller fritekst](https://dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/eu-kombinerede-nomenklatur/vareopslag) [Søgning efter varekoder eller fritekst på engelsk](https://eurostat.prod.3ceonline.com) The Combined Nomenclature (CN) is the EU Product Nomenclature, which meets the requirements for foreign trade statistics. The Nomenclature, which is specifically addressed to information providers in intra-EU trade, contains the complete CN (without duty rates) and the associated additional units. The classification contains the CN's self explanatory texts, and is valid in 2017. Seach within the classification in english: https://eurostat.prod.3ceonline.com/ urn:ddi:dk.dst:5475a863-c374-4eee-bd83-3eba892fa74e:12 dk.dst 5475a863-c374-4eee-bd83-3eba892fa74e 12 dk.dst 82b2e1b5-403e-476c-8a63-d17883c81bf4 2 Category 01012100 urn:ddi:dk.dst:fad8496a-68ed-4cc3-9e97-9ac2db232a66:12 dk.dst fad8496a-68ed-4cc3-9e97-9ac2db232a66 12 dk.dst 2c41fd17-2266-4dd5-b9fc-b9febbe5bd84 2 Category 01012910 urn:ddi:dk.dst:43ebd54e-6776-4425-a7b7-cd5b063581a8:12 dk.dst 43ebd54e-6776-4425-a7b7-cd5b063581a8 12 dk.dst f52a62a0-aad1-44ab-a124-bf079c3ecfd7 2 Category 01012990 urn:ddi:dk.dst:5bf5333e-73cf-4eef-b08c-fdeb954da87d:12 dk.dst 5bf5333e-73cf-4eef-b08c-fdeb954da87d 12 dk.dst 7e772e65-e5fa-4f55-8cc9-e4126df886c8 2 Category 01013000 urn:ddi:dk.dst:2da59e97-9399-431e-941d-85109c4d63f3:12 dk.dst 2da59e97-9399-431e-941d-85109c4d63f3 12 dk.dst f8278f7e-aa10-4698-9734-8d78db083a0c 2 Category 01019000 urn:ddi:dk.dst:f9e0e695-a646-46e3-8c9a-b182fff94c28:12 dk.dst f9e0e695-a646-46e3-8c9a-b182fff94c28 12 dk.dst 3c9d3c1c-1223-49e7-9469-c5f0d4af551b 2 Category 01022110 urn:ddi:dk.dst:8e689031-1f0a-481a-b726-7d3be108155c:12 dk.dst 8e689031-1f0a-481a-b726-7d3be108155c 12 dk.dst c3a5f0ba-2144-44b0-bd31-542a319f7875 2 Category 01022130 urn:ddi:dk.dst:aff53301-edd6-4cb9-a25d-617ecfc9b88f:12 dk.dst aff53301-edd6-4cb9-a25d-617ecfc9b88f 12 dk.dst 5a81eddb-0c9e-446d-bd22-1a2a93415d5e 2 Category 01022190 urn:ddi:dk.dst:3d66bc95-2feb-4e75-a57d-9641631843ed:12 dk.dst 3d66bc95-2feb-4e75-a57d-9641631843ed 12 dk.dst 088f3759-cf87-45cd-8094-db9d5a8975ba 2 Category 01022905 urn:ddi:dk.dst:f42ea2aa-d83e-4af2-a2e1-234248e85f9d:12 dk.dst f42ea2aa-d83e-4af2-a2e1-234248e85f9d 12 dk.dst 210f8cf3-0826-4dce-92b8-d1ce978f4816 2 Category 01022910 urn:ddi:dk.dst:81b2c671-515a-474e-830b-56725ba1d352:12 dk.dst 81b2c671-515a-474e-830b-56725ba1d352 12 dk.dst 786ac632-26dc-44f4-abc7-15f98053da31 2 Category 01022921 urn:ddi:dk.dst:2d1f42ed-0568-4c91-a9b0-150941a1373b:12 dk.dst 2d1f42ed-0568-4c91-a9b0-150941a1373b 12 dk.dst 35a08d6b-afa0-41a0-aecb-8c6ccb0e1abd 2 Category 01022929 urn:ddi:dk.dst:4e17a75d-f632-4fe3-988c-585198df6813:12 dk.dst 4e17a75d-f632-4fe3-988c-585198df6813 12 dk.dst 749bf6a2-5173-4297-b364-b7aef826532a 2 Category 01022941 urn:ddi:dk.dst:1dd9763d-7520-45d3-a609-c9ed50e6eea2:12 dk.dst 1dd9763d-7520-45d3-a609-c9ed50e6eea2 12 dk.dst da0b86ed-57a6-4b3d-aaf1-af3ddb8a6f16 2 Category 01022949 urn:ddi:dk.dst:7fd35d5d-cf23-43e8-b4a1-a7d690027dd1:12 dk.dst 7fd35d5d-cf23-43e8-b4a1-a7d690027dd1 12 dk.dst 404b7275-9491-4483-90d2-6f9ed112b107 2 Category 01022951 urn:ddi:dk.dst:5272d797-d05e-4adc-bb6c-2137dd06282f:12 dk.dst 5272d797-d05e-4adc-bb6c-2137dd06282f 12 dk.dst d0da2aba-19eb-4dbc-8ec0-1ebc68892b3f 2 Category 01022959 urn:ddi:dk.dst:0ef4315e-d9a2-4c55-a75b-e24c74139c27:12 dk.dst 0ef4315e-d9a2-4c55-a75b-e24c74139c27 12 dk.dst 182a3717-0ab0-4485-8669-32f65080decf 2 Category 01022961 urn:ddi:dk.dst:9be5e486-1ae0-4842-996f-6729858033e2:12 dk.dst 9be5e486-1ae0-4842-996f-6729858033e2 12 dk.dst d750b920-5f46-4b56-a3a5-9bb1ff223bdc 2 Category 01022969 urn:ddi:dk.dst:07216856-0c07-456f-9f7a-6918eae1d71f:12 dk.dst 07216856-0c07-456f-9f7a-6918eae1d71f 12 dk.dst 9f1db9ac-253f-45bb-a9e7-54e9638f8ccd 2 Category 01022991 urn:ddi:dk.dst:41987423-3aed-4ff9-964a-b43473254930:12 dk.dst 41987423-3aed-4ff9-964a-b43473254930 12 dk.dst a0c825d7-b6df-44ed-a134-8b1462016117 2 Category 01022999 urn:ddi:dk.dst:e2b4fdbe-2ea4-45f1-b9d6-84f26d0727db:12 dk.dst e2b4fdbe-2ea4-45f1-b9d6-84f26d0727db 12 dk.dst 475d4e8e-ee86-4662-8d02-3ef08cac2871 2 Category 01023100 urn:ddi:dk.dst:1c318c05-41fa-4a7e-a417-f04b7e4dcf07:12 dk.dst 1c318c05-41fa-4a7e-a417-f04b7e4dcf07 12 dk.dst e6b27a92-3770-45b8-a2c5-23014fe7c8f3 2 Category 01023910 urn:ddi:dk.dst:66d3f121-91b7-486d-b626-028f191541ba:12 dk.dst 66d3f121-91b7-486d-b626-028f191541ba 12 dk.dst ec66be28-9016-48a5-8f11-7d47a98aaa09 2 Category 01023990 urn:ddi:dk.dst:4e57f05c-b4e4-4990-a240-0123424f39d6:12 dk.dst 4e57f05c-b4e4-4990-a240-0123424f39d6 12 dk.dst 60fb8be3-adf3-4aaa-80c2-7af3821d76a4 2 Category 01029020 urn:ddi:dk.dst:fef18398-3224-4034-9228-9d7c26b2d743:12 dk.dst fef18398-3224-4034-9228-9d7c26b2d743 12 dk.dst 7d8a04e4-1c45-4592-8936-1231001b2ebc 2 Category 01029091 urn:ddi:dk.dst:2f77b1b4-4150-41fc-a0ab-ce31be132f7c:12 dk.dst 2f77b1b4-4150-41fc-a0ab-ce31be132f7c 12 dk.dst 2fe16b77-555a-4d34-8a16-b60beed18e37 2 Category 01029099 urn:ddi:dk.dst:fb12ceef-0a44-44c4-9959-dac44fc302a9:12 dk.dst fb12ceef-0a44-44c4-9959-dac44fc302a9 12 dk.dst 8578f17e-a505-4436-bbff-20cae21ef26f 2 Category 01031000 urn:ddi:dk.dst:46bad09e-b17f-4390-97a9-e31d4d34fdc2:12 dk.dst 46bad09e-b17f-4390-97a9-e31d4d34fdc2 12 dk.dst 41394945-1cba-489c-80e5-34516a397e4e 2 Category 01039110 urn:ddi:dk.dst:19261bf3-35bf-44e8-9aa7-3db1c9c5700a:12 dk.dst 19261bf3-35bf-44e8-9aa7-3db1c9c5700a 12 dk.dst 4920bde2-61d9-41e3-9ea5-19e01f9f4ac8 2 Category 01039190 urn:ddi:dk.dst:5f769718-27bf-4480-8745-888d23755b93:12 dk.dst 5f769718-27bf-4480-8745-888d23755b93 12 dk.dst 56d6de77-e35a-4c7f-94e5-76899aa001e6 2 Category 01039211 urn:ddi:dk.dst:c816b5b0-e0db-4f60-ae57-535af1758059:12 dk.dst c816b5b0-e0db-4f60-ae57-535af1758059 12 dk.dst 0aa41f22-6955-4967-a64f-40dca7830067 2 Category 01039219 urn:ddi:dk.dst:4e557297-d549-4dc6-bcbe-1f41b0b56dd1:12 dk.dst 4e557297-d549-4dc6-bcbe-1f41b0b56dd1 12 dk.dst 08146a87-4535-473f-b9e3-7a168b99852d 2 Category 01039290 urn:ddi:dk.dst:56143e78-4e75-4e46-a6d6-480ae596b133:12 dk.dst 56143e78-4e75-4e46-a6d6-480ae596b133 12 dk.dst 7d413af0-e83a-4c51-999b-1bf9995312e8 2 Category 01041010 urn:ddi:dk.dst:061e6160-4a67-4be2-ab02-fb0f19517e85:12 dk.dst 061e6160-4a67-4be2-ab02-fb0f19517e85 12 dk.dst b9610795-1619-4b5d-864a-0f869c6b7083 2 Category 01041030 urn:ddi:dk.dst:ad4a7822-cbb1-4b15-aeed-a0efa94091a9:12 dk.dst ad4a7822-cbb1-4b15-aeed-a0efa94091a9 12 dk.dst e11784f7-34ed-47f4-ab72-44e484f62a8d 2 Category 01041080 urn:ddi:dk.dst:607c039d-1a1f-42ff-818d-678e085fd8bf:12 dk.dst 607c039d-1a1f-42ff-818d-678e085fd8bf 12 dk.dst c264eb2d-a69a-4723-90ff-cbff3a6c900a 2 Category 01042010 urn:ddi:dk.dst:916c75cf-19aa-43f7-a56f-b7d4da66d556:12 dk.dst 916c75cf-19aa-43f7-a56f-b7d4da66d556 12 dk.dst f4c907d0-ffdf-4740-8130-36a6ab753855 2 Category 01042090 urn:ddi:dk.dst:0960f12e-eb71-444c-8a8e-8d37f87ffe0e:12 dk.dst 0960f12e-eb71-444c-8a8e-8d37f87ffe0e 12 dk.dst 13f531ca-aca8-4305-8e37-3931045da8de 2 Category 01051111 urn:ddi:dk.dst:734931e7-4869-428e-a96e-9a5265e39a12:12 dk.dst 734931e7-4869-428e-a96e-9a5265e39a12 12 dk.dst 46863641-effc-4fb4-b418-647bfc3d3065 2 Category 01051119 urn:ddi:dk.dst:27769f7f-45d6-4b39-8cb9-d580a7a7c1ad:12 dk.dst 27769f7f-45d6-4b39-8cb9-d580a7a7c1ad 12 dk.dst e8c652d1-34f3-496b-bc30-8846a9fb8bf1 2 Category 01051191 urn:ddi:dk.dst:5b140d61-66c3-428c-8fa4-73b4b207a643:12 dk.dst 5b140d61-66c3-428c-8fa4-73b4b207a643 12 dk.dst e54d56c4-9273-4608-a2a6-32aeb0c37279 2 Category 01051199 urn:ddi:dk.dst:dca850bd-8331-43ba-8fb6-389f3d915723:12 dk.dst dca850bd-8331-43ba-8fb6-389f3d915723 12 dk.dst 4a29cb66-f1d1-4646-b4de-67c9b88cc5ad 2 Category 01051200 urn:ddi:dk.dst:f69d53ce-11b3-4304-84a2-babd3641a3a0:12 dk.dst f69d53ce-11b3-4304-84a2-babd3641a3a0 12 dk.dst 5e9f47de-2c58-4278-befa-06b4edac3927 2 Category 01051300 urn:ddi:dk.dst:404a3541-3ad9-4fd9-a498-6ca63c7b5508:12 dk.dst 404a3541-3ad9-4fd9-a498-6ca63c7b5508 12 dk.dst e1d17be0-d07e-412e-8493-18e9f3fabdf6 2 Category 01051400 urn:ddi:dk.dst:aad62f8b-4f31-418e-971d-c543301ad367:12 dk.dst aad62f8b-4f31-418e-971d-c543301ad367 12 dk.dst 6a502fe4-d35f-49e4-a6d4-e0284d12217c 2 Category 01051500 urn:ddi:dk.dst:4a6636b8-9b50-4310-a14f-59c49cf71bc4:12 dk.dst 4a6636b8-9b50-4310-a14f-59c49cf71bc4 12 dk.dst 0df44889-2fae-48db-801c-493d0537e50c 2 Category 01059400 urn:ddi:dk.dst:06663c55-e26e-49c6-b8df-1130dd067411:12 dk.dst 06663c55-e26e-49c6-b8df-1130dd067411 12 dk.dst 4cca90a3-70ca-4e72-a36a-24884d64c902 2 Category 01059910 urn:ddi:dk.dst:beca21ce-7f35-4e72-9dc2-747a30a12f5f:12 dk.dst beca21ce-7f35-4e72-9dc2-747a30a12f5f 12 dk.dst fe88893e-1f66-44a8-8caa-b7d60742f067 2 Category 01059920 urn:ddi:dk.dst:317d295f-efe2-4759-9255-ef4380b06705:12 dk.dst 317d295f-efe2-4759-9255-ef4380b06705 12 dk.dst cff7df5d-6e3a-4969-bd3e-4a65e8a9b7bf 2 Category 01059930 urn:ddi:dk.dst:e493a961-fddc-4d4c-b8cf-588e009784ed:12 dk.dst e493a961-fddc-4d4c-b8cf-588e009784ed 12 dk.dst 7ad62219-c6c2-4c43-bfb7-bad9ec102b82 2 Category 01059950 urn:ddi:dk.dst:7445e320-1448-435c-9888-46723b00e352:12 dk.dst 7445e320-1448-435c-9888-46723b00e352 12 dk.dst aca1b89b-9728-4a5f-9bbe-7383ed8d7123 2 Category 01061100 urn:ddi:dk.dst:1bbc2227-c542-43e3-9ae3-90d35b7cae42:12 dk.dst 1bbc2227-c542-43e3-9ae3-90d35b7cae42 12 dk.dst 27634c18-c1b3-49a5-9bb7-dc2940a05e92 2 Category 01061200 urn:ddi:dk.dst:00b7eb64-51aa-49c3-b19c-8db0888600f9:12 dk.dst 00b7eb64-51aa-49c3-b19c-8db0888600f9 12 dk.dst e3c32d83-64cc-46fc-abda-1aa2babec63a 2 Category 01061300 urn:ddi:dk.dst:f361f52f-852d-463e-a9a4-05cdf3cab452:12 dk.dst f361f52f-852d-463e-a9a4-05cdf3cab452 12 dk.dst d5e5f3a9-76be-4803-a634-c4ab601efc2c 2 Category 01061410 urn:ddi:dk.dst:096169a0-083f-4d23-9b88-ccff9e1d3ba7:12 dk.dst 096169a0-083f-4d23-9b88-ccff9e1d3ba7 12 dk.dst 365c10aa-5262-4b4c-8277-af634c4c3988 2 Category 01061490 urn:ddi:dk.dst:8418c692-9d84-40e3-8d8a-fa506840ce17:12 dk.dst 8418c692-9d84-40e3-8d8a-fa506840ce17 12 dk.dst f2483dd0-ba2d-4957-8752-1b2fede2e93b 2 Category 01061900 urn:ddi:dk.dst:3a012d9c-ca18-4666-b092-6909ffc10613:12 dk.dst 3a012d9c-ca18-4666-b092-6909ffc10613 12 dk.dst 6d34df67-c96c-49bd-8d79-9a838f70699b 2 Category 01062000 urn:ddi:dk.dst:cb8eafd0-a1d6-4f5f-a791-74c7aaf6d522:12 dk.dst cb8eafd0-a1d6-4f5f-a791-74c7aaf6d522 12 dk.dst 132fa82e-5248-4f43-a4fc-e65f7cb99f7b 2 Category 01063100 urn:ddi:dk.dst:932aefb9-141c-4d57-a593-529e0cd86716:12 dk.dst 932aefb9-141c-4d57-a593-529e0cd86716 12 dk.dst f3948344-a0c6-49cd-acbd-8962f1d78d91 2 Category 01063200 urn:ddi:dk.dst:762106dd-c541-43f3-91d2-d2f66f138205:12 dk.dst 762106dd-c541-43f3-91d2-d2f66f138205 12 dk.dst 41cd8c6c-4bb7-42c0-aa1d-f6f652bb2766 2 Category 01063300 urn:ddi:dk.dst:9371db82-63e3-4df6-a3bb-10df268c4019:12 dk.dst 9371db82-63e3-4df6-a3bb-10df268c4019 12 dk.dst 8cb9c6a4-f4ab-4fae-8fc0-92cc847b1809 2 Category 01063910 urn:ddi:dk.dst:66ecfe70-49f6-4f50-ab65-ba9733e2a22e:12 dk.dst 66ecfe70-49f6-4f50-ab65-ba9733e2a22e 12 dk.dst ff258bb1-b14e-4c11-817f-89861c246dbf 2 Category 01063980 urn:ddi:dk.dst:73f8de12-f594-477d-8496-4ace184590f0:12 dk.dst 73f8de12-f594-477d-8496-4ace184590f0 12 dk.dst 9e5aa3cd-7c8e-401f-8b9c-f334e5c66290 2 Category 01064100 urn:ddi:dk.dst:2167606a-752a-4b76-8f7f-9a3a7ca8124d:12 dk.dst 2167606a-752a-4b76-8f7f-9a3a7ca8124d 12 dk.dst b3e76a7b-817d-4e1a-b055-695ceca286be 2 Category 01064900 urn:ddi:dk.dst:d99f96aa-30f1-4b17-91e7-fbbdfb2601f8:12 dk.dst d99f96aa-30f1-4b17-91e7-fbbdfb2601f8 12 dk.dst 4277f360-9fef-4f59-9b89-d6eedcad0bb5 2 Category 01069000 urn:ddi:dk.dst:0a6a6329-1e47-45a0-a4bb-5e27ea2ccd84:12 dk.dst 0a6a6329-1e47-45a0-a4bb-5e27ea2ccd84 12 dk.dst 84ac8532-ca8c-4daa-835d-408ad753b53a 2 Category 02011000 urn:ddi:dk.dst:5e54b094-bec1-4ca5-81c8-8cabb9e39da6:12 dk.dst 5e54b094-bec1-4ca5-81c8-8cabb9e39da6 12 dk.dst 77b40021-6dae-48d2-a9be-b264dbb971c2 2 Category 02012020 urn:ddi:dk.dst:95040779-0dbc-487f-bdde-a252ee3c57b3:12 dk.dst 95040779-0dbc-487f-bdde-a252ee3c57b3 12 dk.dst 6e86eba0-672c-4851-9b7a-345fdfefc2fa 2 Category 02012030 urn:ddi:dk.dst:eb7b656b-225f-4af6-8c2d-8a735dd871fa:12 dk.dst eb7b656b-225f-4af6-8c2d-8a735dd871fa 12 dk.dst 3ddb4bc4-ea99-4b9f-90f2-8e98a0ce334d 2 Category 02012050 urn:ddi:dk.dst:8d288545-f683-4c7e-bd4c-50b3c7d55ddb:12 dk.dst 8d288545-f683-4c7e-bd4c-50b3c7d55ddb 12 dk.dst 22b5bbee-3400-4567-97eb-d260717a36ea 2 Category 02012090 urn:ddi:dk.dst:a480183b-68c5-4cfa-a90a-d5eb0ecf2660:12 dk.dst a480183b-68c5-4cfa-a90a-d5eb0ecf2660 12 dk.dst 92ead9d1-0ea7-426d-8061-475b224df8d3 2 Category 02013000 urn:ddi:dk.dst:ae558c10-5c45-4c3d-9a43-05171621ef43:12 dk.dst ae558c10-5c45-4c3d-9a43-05171621ef43 12 dk.dst c098568f-f2cd-4e23-9652-2708af7d6256 2 Category 02021000 urn:ddi:dk.dst:9fff6b04-08fd-4b03-9716-85c8d691b3a2:12 dk.dst 9fff6b04-08fd-4b03-9716-85c8d691b3a2 12 dk.dst d4412e19-395e-4c60-addd-cdcb1c9402c0 2 Category 02022010 urn:ddi:dk.dst:a83f1a97-7776-4ebf-8ee2-1239e7dad3fc:12 dk.dst a83f1a97-7776-4ebf-8ee2-1239e7dad3fc 12 dk.dst 9acb0462-23a7-4142-b25e-cc64df4e619e 2 Category 02022030 urn:ddi:dk.dst:2550fb64-0954-48f4-8088-70a43abc2346:12 dk.dst 2550fb64-0954-48f4-8088-70a43abc2346 12 dk.dst ba755503-8c42-41e5-a47b-69c710dca8b6 2 Category 02022050 urn:ddi:dk.dst:e8ef45d9-e496-4d0f-88d9-5268fdfbecd3:12 dk.dst e8ef45d9-e496-4d0f-88d9-5268fdfbecd3 12 dk.dst fb6edde1-6814-4dee-a71a-19e32a848bb6 2 Category 02022090 urn:ddi:dk.dst:2cab4d81-a2fc-46ca-928a-2a6d5fd0466a:12 dk.dst 2cab4d81-a2fc-46ca-928a-2a6d5fd0466a 12 dk.dst 0fa947e7-9293-4a3a-b195-d632d03c87f5 2 Category 02023010 urn:ddi:dk.dst:a95fb890-bbdc-44fc-b4af-b77c3893070f:12 dk.dst a95fb890-bbdc-44fc-b4af-b77c3893070f 12 dk.dst 183f2179-7cc2-48e5-9877-9733391d5978 2 Category 02023050 urn:ddi:dk.dst:4531a42b-6a7d-4c9a-935f-8475aac7b958:12 dk.dst 4531a42b-6a7d-4c9a-935f-8475aac7b958 12 dk.dst 0afb9e74-2619-4525-a5d3-92aeab393036 2 Category 02023090 urn:ddi:dk.dst:21ef3917-97f2-4406-8d8b-f607d58734bf:12 dk.dst 21ef3917-97f2-4406-8d8b-f607d58734bf 12 dk.dst 5463f717-f1e2-4869-b1fe-9fbbf95c74a6 2 Category 02031110 urn:ddi:dk.dst:9b1c438e-d445-4210-85c3-ca474731be95:12 dk.dst 9b1c438e-d445-4210-85c3-ca474731be95 12 dk.dst 54792a98-5b46-4bd0-bac0-cd975a3819f5 2 Category 02031190 urn:ddi:dk.dst:e85b5bbd-83da-4726-9bfa-a13c17e76d20:12 dk.dst e85b5bbd-83da-4726-9bfa-a13c17e76d20 12 dk.dst fb9bf7a4-f271-42da-a8cd-6d9e8fd95b5a 2 Category 02031211 urn:ddi:dk.dst:aae01c85-197a-49ff-8904-a0bc26189e1d:12 dk.dst aae01c85-197a-49ff-8904-a0bc26189e1d 12 dk.dst 589a708c-33b3-4139-8644-585133757f4b 2 Category 02031219 urn:ddi:dk.dst:254d9720-d130-46bf-a72f-1be0a353609c:12 dk.dst 254d9720-d130-46bf-a72f-1be0a353609c 12 dk.dst 130409ed-33a7-49f3-9190-36e4c4d66c58 2 Category 02031290 urn:ddi:dk.dst:9334ad76-c908-4cd4-b60e-a29cdacd2747:12 dk.dst 9334ad76-c908-4cd4-b60e-a29cdacd2747 12 dk.dst 744c9d78-53f2-4926-a77c-b29b1a1a28ba 2 Category 02031911 urn:ddi:dk.dst:9338a52f-770f-47ed-9326-6c24658ced74:12 dk.dst 9338a52f-770f-47ed-9326-6c24658ced74 12 dk.dst bbe9c9e5-7263-4a51-baba-cf76a56e0c97 2 Category 02031913 urn:ddi:dk.dst:572231f3-bc90-4aa0-9d82-83f219c81e5c:12 dk.dst 572231f3-bc90-4aa0-9d82-83f219c81e5c 12 dk.dst 1b09d84a-9890-4bec-9d7a-0de587d475ee 2 Category 02031915 urn:ddi:dk.dst:4ae35ab8-280a-4cf5-9832-8cd6387e8ac1:12 dk.dst 4ae35ab8-280a-4cf5-9832-8cd6387e8ac1 12 dk.dst 0748ac48-e096-4908-8b93-2853e481cf2c 2 Category 02031955 urn:ddi:dk.dst:a17b4dab-f08b-4cfe-9c71-42c5a561b27c:12 dk.dst a17b4dab-f08b-4cfe-9c71-42c5a561b27c 12 dk.dst 2c581a6d-bb01-4e79-af62-14f74aca17ff 2 Category 02031959 urn:ddi:dk.dst:6070facf-d98d-4fa5-bc33-b296b413f99c:12 dk.dst 6070facf-d98d-4fa5-bc33-b296b413f99c 12 dk.dst 6bb66c85-0fe7-48d3-86a3-5bc78df16a1d 2 Category 02031990 urn:ddi:dk.dst:84641110-59be-456f-bc67-bddfab1d3045:12 dk.dst 84641110-59be-456f-bc67-bddfab1d3045 12 dk.dst b3ca0a56-7755-4689-9edf-5de983ba9f60 2 Category 02032110 urn:ddi:dk.dst:215b34e4-157d-478a-8fe3-ad0391dc73c8:12 dk.dst 215b34e4-157d-478a-8fe3-ad0391dc73c8 12 dk.dst 102e0b75-83b2-4328-82b7-8e70c4ae7d71 2 Category 02032190 urn:ddi:dk.dst:bb978b94-d964-4b48-a802-389384a3b324:12 dk.dst bb978b94-d964-4b48-a802-389384a3b324 12 dk.dst d395649f-59c9-41ed-a0ba-28525645ec57 2 Category 02032211 urn:ddi:dk.dst:9da5f4b7-0213-4063-8d76-9e3c983f9888:12 dk.dst 9da5f4b7-0213-4063-8d76-9e3c983f9888 12 dk.dst 4e9ed482-b234-4ddb-a913-0555442b2633 2 Category 02032219 urn:ddi:dk.dst:6b767a43-ab27-4e39-a353-1fa25313da90:12 dk.dst 6b767a43-ab27-4e39-a353-1fa25313da90 12 dk.dst 6779fcd2-0e85-4d92-9dba-f524256c1088 2 Category 02032290 urn:ddi:dk.dst:069657cc-3280-4f97-842f-40421d2cff66:12 dk.dst 069657cc-3280-4f97-842f-40421d2cff66 12 dk.dst 958fb107-b375-4069-976d-3a3556aacee9 2 Category 02032911 urn:ddi:dk.dst:ca54756e-6462-4c30-8fd4-3ab20764163c:12 dk.dst ca54756e-6462-4c30-8fd4-3ab20764163c 12 dk.dst 3cfbe047-9b28-44c7-be26-dbb9ab002b17 2 Category 02032913 urn:ddi:dk.dst:c295371c-d777-4d46-b6c3-b82d03113121:12 dk.dst c295371c-d777-4d46-b6c3-b82d03113121 12 dk.dst ad6a220e-1df1-444a-b7a8-7ea8e7857ca1 2 Category 02032915 urn:ddi:dk.dst:ab9e8547-cda7-43d3-8648-ad14524e3c5c:12 dk.dst ab9e8547-cda7-43d3-8648-ad14524e3c5c 12 dk.dst 4962e65f-2321-45f0-b972-a9313b5ad8dc 2 Category 02032955 urn:ddi:dk.dst:52fff67e-be8d-4c5b-be2b-4256b3406a78:12 dk.dst 52fff67e-be8d-4c5b-be2b-4256b3406a78 12 dk.dst 73958da5-9dec-436c-9608-174797e607db 2 Category 02032959 urn:ddi:dk.dst:abad773a-b071-48ad-a0fb-5ffc432386a2:12 dk.dst abad773a-b071-48ad-a0fb-5ffc432386a2 12 dk.dst a8005f9e-fed3-4fc4-ab39-3c656c99f301 2 Category 02032990 urn:ddi:dk.dst:438a8346-6bf8-401f-a2e0-a29a34eb04cb:12 dk.dst 438a8346-6bf8-401f-a2e0-a29a34eb04cb 12 dk.dst f3fd01e6-4d4b-40da-af61-cd48c98310ea 2 Category 02041000 urn:ddi:dk.dst:ed5be924-0c8b-4583-9825-460f14a358e7:12 dk.dst ed5be924-0c8b-4583-9825-460f14a358e7 12 dk.dst 37b0b16f-9fc3-4c90-8124-cdfd26523d34 2 Category 02042100 urn:ddi:dk.dst:68761f20-4ab2-4fa5-bd51-0bc866f9198f:12 dk.dst 68761f20-4ab2-4fa5-bd51-0bc866f9198f 12 dk.dst 84b0b4ca-791f-4c84-abcc-c86b4c798b14 2 Category 02042210 urn:ddi:dk.dst:7c5ff013-e696-404b-97af-05fecee8fab7:12 dk.dst 7c5ff013-e696-404b-97af-05fecee8fab7 12 dk.dst bca588fd-614f-4a28-8257-429e818f2bec 2 Category 02042230 urn:ddi:dk.dst:ecb532b8-5986-40e9-8001-d4cf5361aa1e:12 dk.dst ecb532b8-5986-40e9-8001-d4cf5361aa1e 12 dk.dst def69d56-b9fe-4d30-97a9-d068ea15c72b 2 Category 02042250 urn:ddi:dk.dst:159c8207-29e3-4588-8014-f1d067b501d7:12 dk.dst 159c8207-29e3-4588-8014-f1d067b501d7 12 dk.dst 8cde004f-e0e6-4db8-a786-a46c0ee008d9 2 Category 02042290 urn:ddi:dk.dst:50bb5c8d-2df7-4f13-8c10-69cbeb33caa4:12 dk.dst 50bb5c8d-2df7-4f13-8c10-69cbeb33caa4 12 dk.dst 2cdd1bb4-faf6-48a0-ab95-c5ddcadb75f2 2 Category 02042300 urn:ddi:dk.dst:e8467080-d7bf-4cd7-8e1d-3e9efb663e86:12 dk.dst e8467080-d7bf-4cd7-8e1d-3e9efb663e86 12 dk.dst af2ebf44-7f71-4e86-b33a-b4d474c9db40 2 Category 02043000 urn:ddi:dk.dst:1597d4ac-bb3a-4483-be03-e09bd464f7b7:12 dk.dst 1597d4ac-bb3a-4483-be03-e09bd464f7b7 12 dk.dst 99d4defd-b4ea-4fdf-b3f3-f4aecc3726ca 2 Category 02044100 urn:ddi:dk.dst:333f8b9b-62a7-4dce-87cc-87a8a9a5a1d0:12 dk.dst 333f8b9b-62a7-4dce-87cc-87a8a9a5a1d0 12 dk.dst e5282715-9aeb-489d-8fa7-911e0b9ad600 2 Category 02044210 urn:ddi:dk.dst:0b3330ae-b3c7-433c-a7eb-ae94126a9f40:12 dk.dst 0b3330ae-b3c7-433c-a7eb-ae94126a9f40 12 dk.dst f4b2010c-c341-40b5-a2c2-3a9e60f41935 2 Category 02044230 urn:ddi:dk.dst:ec482e10-9d1e-4a3b-b892-5d58bca7bbe0:12 dk.dst ec482e10-9d1e-4a3b-b892-5d58bca7bbe0 12 dk.dst 6a9a9c14-3ee2-4587-853d-64e05dc22c7d 2 Category 02044250 urn:ddi:dk.dst:7fe60ea9-9849-4aef-8442-68477940186b:12 dk.dst 7fe60ea9-9849-4aef-8442-68477940186b 12 dk.dst 9867db25-6a52-4896-b122-eb87c1715cda 2 Category 02044290 urn:ddi:dk.dst:e03d786d-7157-468e-b0ae-353e4f2f2ae8:12 dk.dst e03d786d-7157-468e-b0ae-353e4f2f2ae8 12 dk.dst e8cd0ba9-5a0f-44b3-9103-cb47fdaf9724 2 Category 02044310 urn:ddi:dk.dst:9ffc8564-b924-4dd0-b94b-ff472e0754bd:12 dk.dst 9ffc8564-b924-4dd0-b94b-ff472e0754bd 12 dk.dst 5c70f5c8-5e32-4d70-877a-734177848a76 2 Category 02044390 urn:ddi:dk.dst:400651a4-f7f4-4f48-ab6c-cd8c0cfdbe31:12 dk.dst 400651a4-f7f4-4f48-ab6c-cd8c0cfdbe31 12 dk.dst dc30cca4-2ecf-48b7-b177-660c70d52051 2 Category 02045011 urn:ddi:dk.dst:bd83e9c5-a5e6-4a0b-a333-41c49ed9eaa3:12 dk.dst bd83e9c5-a5e6-4a0b-a333-41c49ed9eaa3 12 dk.dst 2d206c64-2b4d-47cc-83e4-453ffe8129c8 2 Category 02045013 urn:ddi:dk.dst:a314097e-e5f7-443e-b619-110b0b6ed806:12 dk.dst a314097e-e5f7-443e-b619-110b0b6ed806 12 dk.dst d1a40742-9619-43a1-b598-cee6bc6a72b9 2 Category 02045015 urn:ddi:dk.dst:87475483-7f6b-41bc-9830-1fbc0f63f9da:12 dk.dst 87475483-7f6b-41bc-9830-1fbc0f63f9da 12 dk.dst 998d824d-758e-410d-a569-15995b048533 2 Category 02045019 urn:ddi:dk.dst:808b12bb-eab6-42e7-bf0b-08d5abd077fd:12 dk.dst 808b12bb-eab6-42e7-bf0b-08d5abd077fd 12 dk.dst b128651e-db0a-4c21-a30d-2b9554edf71e 2 Category 02045031 urn:ddi:dk.dst:019886a4-b210-4694-8034-3aceff7bc9db:12 dk.dst 019886a4-b210-4694-8034-3aceff7bc9db 12 dk.dst cd73dea5-48c8-46d2-9546-39eb58a9208e 2 Category 02045039 urn:ddi:dk.dst:0b32bf3b-3be8-4aad-ae9f-a2ed7632d1c0:12 dk.dst 0b32bf3b-3be8-4aad-ae9f-a2ed7632d1c0 12 dk.dst fb1f952f-6f54-4a5a-a20a-84173487d520 2 Category 02045051 urn:ddi:dk.dst:c689dabc-96da-4630-9e37-74cbe54829d3:12 dk.dst c689dabc-96da-4630-9e37-74cbe54829d3 12 dk.dst 50897dc7-9eaa-4fb9-b148-b169a7d1d353 2 Category 02045053 urn:ddi:dk.dst:3244c0ad-19ca-4075-bc47-f8cac5eb1f66:12 dk.dst 3244c0ad-19ca-4075-bc47-f8cac5eb1f66 12 dk.dst 4ae97191-b863-4e1b-bf91-3155684d61d5 2 Category 02045055 urn:ddi:dk.dst:f9d6411a-04b5-4957-8076-ed01c513b290:12 dk.dst f9d6411a-04b5-4957-8076-ed01c513b290 12 dk.dst 371d480d-32cc-48bb-b48d-f1bd2e355fdc 2 Category 02045059 urn:ddi:dk.dst:08b41baf-f247-4e2a-a0b0-db68645559b8:12 dk.dst 08b41baf-f247-4e2a-a0b0-db68645559b8 12 dk.dst 4e7669ac-e1f8-4681-9173-e6573adbdab3 2 Category 02045071 urn:ddi:dk.dst:26a9ce91-2f05-46dc-ace0-ce5a0fbca820:12 dk.dst 26a9ce91-2f05-46dc-ace0-ce5a0fbca820 12 dk.dst 0eaaafea-7134-4389-ad9e-e26be728d172 2 Category 02045079 urn:ddi:dk.dst:d83660d4-624e-442b-9646-f2b3ca8b635c:12 dk.dst d83660d4-624e-442b-9646-f2b3ca8b635c 12 dk.dst a65c87bc-7f1d-4998-9101-023f045f96ef 2 Category 02050020 urn:ddi:dk.dst:f477d44e-2059-41b3-94aa-483edf280054:12 dk.dst f477d44e-2059-41b3-94aa-483edf280054 12 dk.dst 325a8891-3d79-47b6-95af-e4c7dc6853c5 2 Category 02050080 urn:ddi:dk.dst:3c759ff3-cc02-4118-b933-b3a3842a1db5:12 dk.dst 3c759ff3-cc02-4118-b933-b3a3842a1db5 12 dk.dst f778c91f-5236-4e50-a789-862875cbb505 2 Category 02061010 urn:ddi:dk.dst:92af840e-27d6-4429-a333-6f6ef6bc6983:12 dk.dst 92af840e-27d6-4429-a333-6f6ef6bc6983 12 dk.dst 8a916029-9c9f-4f8a-a4a5-72edb61a79f6 2 Category 02061095 urn:ddi:dk.dst:4217332c-4ee6-41b4-b592-0165934d32ff:12 dk.dst 4217332c-4ee6-41b4-b592-0165934d32ff 12 dk.dst 062a3523-fa2b-47e6-8a5e-e239c021282d 2 Category 02061098 urn:ddi:dk.dst:f6ae828c-56a7-4481-8528-9984c3f9915b:12 dk.dst f6ae828c-56a7-4481-8528-9984c3f9915b 12 dk.dst 5cb5ed10-751d-48af-8a29-574cb0903f70 2 Category 02062100 urn:ddi:dk.dst:2974f2e2-1d5c-487a-b32f-6eeecf090775:12 dk.dst 2974f2e2-1d5c-487a-b32f-6eeecf090775 12 dk.dst 3e035ae5-8700-4140-87f1-ef69fa605622 2 Category 02062200 urn:ddi:dk.dst:3eb72430-b40f-486b-8efa-ee2e36629d1b:12 dk.dst 3eb72430-b40f-486b-8efa-ee2e36629d1b 12 dk.dst d9dc7ea1-021b-4fbd-8dfc-30ef98d98ff4 2 Category 02062910 urn:ddi:dk.dst:57114217-9312-4084-b4e2-e113df1115dd:12 dk.dst 57114217-9312-4084-b4e2-e113df1115dd 12 dk.dst 97d370b4-9729-4ffc-a1f9-cc86a45d7cf0 2 Category 02062991 urn:ddi:dk.dst:926d6b81-ae2c-4c8e-9b99-c9d65f632dbc:12 dk.dst 926d6b81-ae2c-4c8e-9b99-c9d65f632dbc 12 dk.dst b60c88f2-98cc-4c81-94c9-a72719ff39b3 2 Category 02062999 urn:ddi:dk.dst:2c9443b0-1d6f-42b5-a4b9-58bf0d571c0f:12 dk.dst 2c9443b0-1d6f-42b5-a4b9-58bf0d571c0f 12 dk.dst f25a8f8c-6725-47ce-852e-a515f4258c1b 2 Category 02063000 urn:ddi:dk.dst:29db092b-0143-4b1e-84d6-e3b67f827188:12 dk.dst 29db092b-0143-4b1e-84d6-e3b67f827188 12 dk.dst 3e842abe-7f4d-4a62-a36a-2308a89b6855 2 Category 02064100 urn:ddi:dk.dst:cbf79aae-e84a-406f-8bdd-77a52cf4425a:12 dk.dst cbf79aae-e84a-406f-8bdd-77a52cf4425a 12 dk.dst b8172c00-1619-4f95-8e18-00566fc1b4cf 2 Category 02064900 urn:ddi:dk.dst:2e8e9a40-62ef-4c1d-9553-4204986d7bfb:12 dk.dst 2e8e9a40-62ef-4c1d-9553-4204986d7bfb 12 dk.dst f30f2b63-ac30-4434-9385-86b2e2a202a1 2 Category 02068010 urn:ddi:dk.dst:c6b47ece-9fce-4099-9448-37740226108f:12 dk.dst c6b47ece-9fce-4099-9448-37740226108f 12 dk.dst deacb156-8167-467d-8c7e-aa55434dc5f2 2 Category 02068091 urn:ddi:dk.dst:425b916a-95da-4a94-80f8-c4d9f0412bde:12 dk.dst 425b916a-95da-4a94-80f8-c4d9f0412bde 12 dk.dst 299a24b2-320b-43d9-8d9c-c8524afa3a24 2 Category 02068099 urn:ddi:dk.dst:52482d87-d7e3-43fc-bfc9-d1b2d9a3de56:12 dk.dst 52482d87-d7e3-43fc-bfc9-d1b2d9a3de56 12 dk.dst f9746a44-6037-4339-bef6-07b0a140f14a 2 Category 02069010 urn:ddi:dk.dst:cb3e3e7d-771a-4e8e-8a8f-22e34f77a4e7:12 dk.dst cb3e3e7d-771a-4e8e-8a8f-22e34f77a4e7 12 dk.dst 930cce3d-4055-4740-a779-763c6ebd4520 2 Category 02069091 urn:ddi:dk.dst:a5cf0703-811f-4534-933c-0e7296ea88a9:12 dk.dst a5cf0703-811f-4534-933c-0e7296ea88a9 12 dk.dst b22edf1f-3911-4db9-9d25-1004502d3fc7 2 Category 02069099 urn:ddi:dk.dst:b70b144a-9bd2-406e-80f7-8c66d9df8275:12 dk.dst b70b144a-9bd2-406e-80f7-8c66d9df8275 12 dk.dst 397717c6-effb-4b38-a790-2ae36e393100 2 Category 02071110 urn:ddi:dk.dst:6c22cd20-568d-446f-bc9b-0dc6bea8617f:12 dk.dst 6c22cd20-568d-446f-bc9b-0dc6bea8617f 12 dk.dst 0261d722-c170-4da0-83aa-72a387864bbc 2 Category 02071130 urn:ddi:dk.dst:3dacb46f-dcde-4f23-af28-1fca65285eb4:12 dk.dst 3dacb46f-dcde-4f23-af28-1fca65285eb4 12 dk.dst 026a32d8-f887-454b-aea6-9e1a14b2031f 2 Category 02071190 urn:ddi:dk.dst:0cdacecd-3276-4db1-a039-f55f3f6ef3f9:12 dk.dst 0cdacecd-3276-4db1-a039-f55f3f6ef3f9 12 dk.dst 1a979dd0-b0ef-4131-8b40-2d8188762d8a 2 Category 02071210 urn:ddi:dk.dst:aac75e2d-fd7b-4098-a880-ebb2f0217f67:12 dk.dst aac75e2d-fd7b-4098-a880-ebb2f0217f67 12 dk.dst 8f9c5869-73d2-4174-899d-f0268864cd15 2 Category 02071290 urn:ddi:dk.dst:594849d0-ed07-46f5-9741-987168ef67d6:12 dk.dst 594849d0-ed07-46f5-9741-987168ef67d6 12 dk.dst 302f1b09-b1fd-4bbe-8017-1dcd04d47557 2 Category 02071310 urn:ddi:dk.dst:f5dbff17-9d7f-4259-8c10-25693561f548:12 dk.dst f5dbff17-9d7f-4259-8c10-25693561f548 12 dk.dst 5280a2ad-39e3-4fa9-a3f0-22b0d1b08eb2 2 Category 02071320 urn:ddi:dk.dst:e52e0cd2-267c-4224-a96e-2c3751179521:12 dk.dst e52e0cd2-267c-4224-a96e-2c3751179521 12 dk.dst a3d17778-d441-41c2-89b9-7b9a901a7290 2 Category 02071330 urn:ddi:dk.dst:d8bc49d4-e91f-4060-8fa1-a8b10ba62c82:12 dk.dst d8bc49d4-e91f-4060-8fa1-a8b10ba62c82 12 dk.dst d91764cb-a8a2-4191-8495-19f153a852c3 2 Category 02071340 urn:ddi:dk.dst:1c89c7ae-7628-4143-a41d-77acb7623ab8:12 dk.dst 1c89c7ae-7628-4143-a41d-77acb7623ab8 12 dk.dst f61fb638-a5d4-479d-980d-090954366e02 2 Category 02071350 urn:ddi:dk.dst:2cf2643c-f484-4ee6-ac24-3ea336a4f8c8:12 dk.dst 2cf2643c-f484-4ee6-ac24-3ea336a4f8c8 12 dk.dst 28d953cd-cd9b-464e-98e0-53a5c55c90c1 2 Category 02071360 urn:ddi:dk.dst:80d4d3c1-6265-4564-ad86-c62709a98c0a:12 dk.dst 80d4d3c1-6265-4564-ad86-c62709a98c0a 12 dk.dst cebd6a3e-4b79-4ee2-bcce-5e639fd82a12 2 Category 02071370 urn:ddi:dk.dst:4567610a-aca0-4eae-b181-ee08eeb5c5f8:12 dk.dst 4567610a-aca0-4eae-b181-ee08eeb5c5f8 12 dk.dst 45891725-eca0-4acc-9982-568d20640452 2 Category 02071391 urn:ddi:dk.dst:452c2590-4581-4ffd-8334-ec558c9b5f15:12 dk.dst 452c2590-4581-4ffd-8334-ec558c9b5f15 12 dk.dst 881fc687-d704-42fa-b3d7-02b1cbcc9cca 2 Category 02071399 urn:ddi:dk.dst:1e115df5-736d-4900-996f-96657ade89eb:12 dk.dst 1e115df5-736d-4900-996f-96657ade89eb 12 dk.dst 9233372b-c9b4-4621-be26-2f56224ec20a 2 Category 02071410 urn:ddi:dk.dst:047f5b30-6a70-4036-82f1-22ceec9e0ac1:12 dk.dst 047f5b30-6a70-4036-82f1-22ceec9e0ac1 12 dk.dst a665b513-724f-4268-a099-a1537fa6fb01 2 Category 02071420 urn:ddi:dk.dst:87408819-a568-4de9-8c45-371eef40f561:12 dk.dst 87408819-a568-4de9-8c45-371eef40f561 12 dk.dst 9ea6fc6c-d439-4e45-9d6d-dfcfde49050f 2 Category 02071430 urn:ddi:dk.dst:c5feaea4-faf7-48d2-a0af-44048b107c8a:12 dk.dst c5feaea4-faf7-48d2-a0af-44048b107c8a 12 dk.dst 75493c5a-4f2f-457a-a61c-5b08f6b68b06 2 Category 02071440 urn:ddi:dk.dst:45a0cea5-178d-4bee-be1a-1c011a472901:12 dk.dst 45a0cea5-178d-4bee-be1a-1c011a472901 12 dk.dst 44ef3d0f-4a01-4db4-bd76-b19a85302065 2 Category 02071450 urn:ddi:dk.dst:6bd85039-a8db-4501-847d-66b067450778:12 dk.dst 6bd85039-a8db-4501-847d-66b067450778 12 dk.dst 17d63f17-1002-415e-acbe-efa0a0dd5bde 2 Category 02071460 urn:ddi:dk.dst:7f08c7fa-4fbf-44f0-a463-c8e138124ac0:12 dk.dst 7f08c7fa-4fbf-44f0-a463-c8e138124ac0 12 dk.dst 3bfb23c4-f154-4053-ab87-f49cc1f9c360 2 Category 02071470 urn:ddi:dk.dst:995653bd-8289-4cf3-8b51-b4a6e8894807:12 dk.dst 995653bd-8289-4cf3-8b51-b4a6e8894807 12 dk.dst d7b3bf29-4863-4a9c-b763-6ff82802f001 2 Category 02071491 urn:ddi:dk.dst:7045ea1e-16db-4879-b718-bfd8ad20f7a5:12 dk.dst 7045ea1e-16db-4879-b718-bfd8ad20f7a5 12 dk.dst ea430c11-da5d-4b87-9731-c29f9e67f80b 2 Category 02071499 urn:ddi:dk.dst:e18ccaa8-8a30-4132-a989-7392b6f9dd82:12 dk.dst e18ccaa8-8a30-4132-a989-7392b6f9dd82 12 dk.dst acd08b5a-29a3-4549-99d8-cbc9233635fd 2 Category 02072410 urn:ddi:dk.dst:b7dcb2fa-2744-45b3-b979-dfeb83b53dfc:12 dk.dst b7dcb2fa-2744-45b3-b979-dfeb83b53dfc 12 dk.dst 3f4d1997-b7fe-4220-ad27-56584368ad1c 2 Category 02072490 urn:ddi:dk.dst:91d5a5dc-0dd3-49e0-922c-b3d6386debd8:12 dk.dst 91d5a5dc-0dd3-49e0-922c-b3d6386debd8 12 dk.dst 69994d3d-c5c2-4963-a890-3481e7ff1853 2 Category 02072510 urn:ddi:dk.dst:1d7c3e7a-743e-473a-b212-372adabd25b6:12 dk.dst 1d7c3e7a-743e-473a-b212-372adabd25b6 12 dk.dst 39c578ac-b3a0-4a88-bbcc-4530a6f4175c 2 Category 02072590 urn:ddi:dk.dst:54e7d7a2-caf8-47d9-a47a-c00557b8d7b2:12 dk.dst 54e7d7a2-caf8-47d9-a47a-c00557b8d7b2 12 dk.dst 350ef2ae-8c7c-4eb0-8213-3d3079476c34 2 Category 02072610 urn:ddi:dk.dst:b7ae9071-aa07-4848-931b-ec66532d323c:12 dk.dst b7ae9071-aa07-4848-931b-ec66532d323c 12 dk.dst 4504f183-a300-49b4-87b8-1b32805de0de 2 Category 02072620 urn:ddi:dk.dst:aeb673ee-ad1f-4c65-86fd-d287a38f5267:12 dk.dst aeb673ee-ad1f-4c65-86fd-d287a38f5267 12 dk.dst d0363192-8874-4cb8-be03-570bb7c98033 2 Category 02072630 urn:ddi:dk.dst:c879b8af-f338-4324-9024-cafe01778bc2:12 dk.dst c879b8af-f338-4324-9024-cafe01778bc2 12 dk.dst 582de959-4880-4e3c-9499-814425a21b40 2 Category 02072640 urn:ddi:dk.dst:f6fab4c7-1af7-4096-a95e-7450d5e4ea98:12 dk.dst f6fab4c7-1af7-4096-a95e-7450d5e4ea98 12 dk.dst 70c01e14-5783-4763-b6f6-f7d1d061c916 2 Category 02072650 urn:ddi:dk.dst:ca12f08a-38f0-4118-ae45-a532f2f08127:12 dk.dst ca12f08a-38f0-4118-ae45-a532f2f08127 12 dk.dst c15a3c14-0bef-4660-bc36-1807e791364a 2 Category 02072660 urn:ddi:dk.dst:6237a3b3-0aa0-4e16-b7fe-4591099f2f41:12 dk.dst 6237a3b3-0aa0-4e16-b7fe-4591099f2f41 12 dk.dst ec4ab946-4f1d-4f88-ac04-add4516a4564 2 Category 02072670 urn:ddi:dk.dst:c70985e2-52e9-43ce-8ab5-33c1dc32d765:12 dk.dst c70985e2-52e9-43ce-8ab5-33c1dc32d765 12 dk.dst 6e0dbaeb-f866-4927-a6a1-501e79d6dfe2 2 Category 02072680 urn:ddi:dk.dst:2e87c1d8-fcac-4af6-a0ae-731b08d04d28:12 dk.dst 2e87c1d8-fcac-4af6-a0ae-731b08d04d28 12 dk.dst 3bbec63e-20b5-4ab5-9ed7-fa6dedf65109 2 Category 02072691 urn:ddi:dk.dst:a2b8d507-1bf1-4ddb-957a-a2bb2e44247e:12 dk.dst a2b8d507-1bf1-4ddb-957a-a2bb2e44247e 12 dk.dst f6ce9f4e-8a02-4898-8660-49efc6f1d89d 2 Category 02072699 urn:ddi:dk.dst:860faef5-259a-438b-aed9-c04597458b83:12 dk.dst 860faef5-259a-438b-aed9-c04597458b83 12 dk.dst e16438fe-c8f1-40f3-be09-a6f41609f4ef 2 Category 02072710 urn:ddi:dk.dst:61ef7157-7ae8-4ae1-8e1d-50dba2236f37:12 dk.dst 61ef7157-7ae8-4ae1-8e1d-50dba2236f37 12 dk.dst 53605c5a-f0a8-4f1a-a266-3592ed571fb0 2 Category 02072720 urn:ddi:dk.dst:dcaf13e9-cf2c-4561-a79a-dcd7059f5e09:12 dk.dst dcaf13e9-cf2c-4561-a79a-dcd7059f5e09 12 dk.dst 545531a8-442e-4eb2-9a6a-ed4b7f9734b1 2 Category 02072730 urn:ddi:dk.dst:c5dbeec1-1b75-4abd-b699-e91ba8a780b0:12 dk.dst c5dbeec1-1b75-4abd-b699-e91ba8a780b0 12 dk.dst 2c38084f-2a22-42ee-8287-7c6f09cc686d 2 Category 02072740 urn:ddi:dk.dst:38b6be5b-de60-4120-bada-1cb2b0844346:12 dk.dst 38b6be5b-de60-4120-bada-1cb2b0844346 12 dk.dst 1e9d941e-ba5e-4d86-b180-2cb03c6a89df 2 Category 02072750 urn:ddi:dk.dst:07824279-d6f9-4df7-995c-9f13e1c7deed:12 dk.dst 07824279-d6f9-4df7-995c-9f13e1c7deed 12 dk.dst 0ac128e2-80ff-4c39-941d-680e5b7cede9 2 Category 02072760 urn:ddi:dk.dst:fa94a3ea-2774-4150-9b53-8ba58f0d1d24:12 dk.dst fa94a3ea-2774-4150-9b53-8ba58f0d1d24 12 dk.dst 29ccd7bd-4830-4def-89e1-39a9f401f67a 2 Category 02072770 urn:ddi:dk.dst:b12176d1-e53b-48e1-9e1c-b58a4e3b0592:12 dk.dst b12176d1-e53b-48e1-9e1c-b58a4e3b0592 12 dk.dst fca7bc78-31ce-476e-ae28-fde8603ed2f2 2 Category 02072780 urn:ddi:dk.dst:11da2e2d-2c7f-43bd-acef-65c68ac152e2:12 dk.dst 11da2e2d-2c7f-43bd-acef-65c68ac152e2 12 dk.dst 38707c34-6d57-4277-ab73-18fa23e4db1c 2 Category 02072791 urn:ddi:dk.dst:17e8ac69-dc6d-4fb7-b4de-b37fd224c150:12 dk.dst 17e8ac69-dc6d-4fb7-b4de-b37fd224c150 12 dk.dst fdb8d131-96cf-4005-9056-22dc2689fb4c 2 Category 02072799 urn:ddi:dk.dst:b4e21692-91c2-4c8d-a978-f8d54a9b8658:12 dk.dst b4e21692-91c2-4c8d-a978-f8d54a9b8658 12 dk.dst 4d745144-40ad-4af6-bdf9-d5c0492142ea 2 Category 02074120 urn:ddi:dk.dst:fb88e17f-e8c3-44f1-9b62-e1d3c89168d6:12 dk.dst fb88e17f-e8c3-44f1-9b62-e1d3c89168d6 12 dk.dst 8c943f41-4de3-469e-aefb-01fdb2d17073 2 Category 02074130 urn:ddi:dk.dst:d1243276-d2c4-4d2d-b37c-e9cec7744440:12 dk.dst d1243276-d2c4-4d2d-b37c-e9cec7744440 12 dk.dst 107901d2-ed43-44f7-b13a-ccfe22b43603 2 Category 02074180 urn:ddi:dk.dst:b9e88aac-89da-4851-8a83-4d57549352f5:12 dk.dst b9e88aac-89da-4851-8a83-4d57549352f5 12 dk.dst 7d4431e8-f253-4637-add1-b6865815dd3a 2 Category 02074230 urn:ddi:dk.dst:a10600b0-1c77-4ad4-8a65-17e4e562ba0b:12 dk.dst a10600b0-1c77-4ad4-8a65-17e4e562ba0b 12 dk.dst d590f8e6-6d99-4ac8-aab6-eee222d14788 2 Category 02074280 urn:ddi:dk.dst:b4d2cc55-9b4d-46fb-8e70-171856c02ea0:12 dk.dst b4d2cc55-9b4d-46fb-8e70-171856c02ea0 12 dk.dst 95a8a8ed-2461-4ccd-a1f3-684d11449497 2 Category 02074300 urn:ddi:dk.dst:54595bc3-72c1-40be-b2e1-7711f41415e5:12 dk.dst 54595bc3-72c1-40be-b2e1-7711f41415e5 12 dk.dst 2217a54f-bd6d-48b9-81bd-5aa294a2dedb 2 Category 02074410 urn:ddi:dk.dst:26e51a7f-695c-4688-bef8-a586b8d8b462:12 dk.dst 26e51a7f-695c-4688-bef8-a586b8d8b462 12 dk.dst 3ceef5a5-f084-4df2-8744-ed644c552542 2 Category 02074421 urn:ddi:dk.dst:19aebe3d-efc4-485f-baa4-1ed906db197a:12 dk.dst 19aebe3d-efc4-485f-baa4-1ed906db197a 12 dk.dst f72fc10e-8e74-4c3a-b05a-0440390e8f2e 2 Category 02074431 urn:ddi:dk.dst:d5fd875e-4e71-4ed2-ae20-607a13cc06d7:12 dk.dst d5fd875e-4e71-4ed2-ae20-607a13cc06d7 12 dk.dst f3286e22-1978-49f2-987f-e3db008b80ed 2 Category 02074441 urn:ddi:dk.dst:ea1cfd65-1d61-4ddf-b32a-62f7ce7aae9a:12 dk.dst ea1cfd65-1d61-4ddf-b32a-62f7ce7aae9a 12 dk.dst 443958b2-e3f4-4f2f-844a-f931b41313f1 2 Category 02074451 urn:ddi:dk.dst:ae11246e-dc05-4707-832b-d3b77bd33927:12 dk.dst ae11246e-dc05-4707-832b-d3b77bd33927 12 dk.dst 5feaea26-5c73-40bd-90a7-04f9aa91a3de 2 Category 02074461 urn:ddi:dk.dst:20a957f9-be83-46e1-a56d-33ea32f4b1e1:12 dk.dst 20a957f9-be83-46e1-a56d-33ea32f4b1e1 12 dk.dst 336bc924-e686-4663-8a9a-e37401d5a04b 2 Category 02074471 urn:ddi:dk.dst:f4ddea85-c7b2-4f30-bb73-464bf712aca6:12 dk.dst f4ddea85-c7b2-4f30-bb73-464bf712aca6 12 dk.dst 0c0e179e-c2a1-4dd0-a8db-2ae45679399b 2 Category 02074481 urn:ddi:dk.dst:89c35122-a17c-46e3-97b1-0a4ffedaa681:12 dk.dst 89c35122-a17c-46e3-97b1-0a4ffedaa681 12 dk.dst f976a74b-a0d1-43af-8126-26a25b51c08b 2 Category 02074491 urn:ddi:dk.dst:44edadb8-2403-439a-8c22-594f0fdf0475:12 dk.dst 44edadb8-2403-439a-8c22-594f0fdf0475 12 dk.dst 65694bc4-d7f8-4755-8e64-7654a78d83b1 2 Category 02074499 urn:ddi:dk.dst:19698380-e36b-45d9-a5c3-42d8780daffb:12 dk.dst 19698380-e36b-45d9-a5c3-42d8780daffb 12 dk.dst b1a0c1fd-3962-4c8b-aaa3-6ef6592c9e80 2 Category 02074510 urn:ddi:dk.dst:f167f49b-813a-48e3-80bf-95717f90906b:12 dk.dst f167f49b-813a-48e3-80bf-95717f90906b 12 dk.dst bfa4633f-776b-43c6-8de2-e89b29f5f1d0 2 Category 02074521 urn:ddi:dk.dst:e979c6f3-3963-4593-9387-1b45c6f0ad95:12 dk.dst e979c6f3-3963-4593-9387-1b45c6f0ad95 12 dk.dst bdcdb68e-d581-4b08-a5c9-d1462295795b 2 Category 02074531 urn:ddi:dk.dst:3d36e77b-4c28-4b23-85aa-554a9d1fdc8d:12 dk.dst 3d36e77b-4c28-4b23-85aa-554a9d1fdc8d 12 dk.dst aa889ad2-5e57-4b38-a68a-300370519147 2 Category 02074541 urn:ddi:dk.dst:6ea92038-0369-48c3-b417-3aa1067e0023:12 dk.dst 6ea92038-0369-48c3-b417-3aa1067e0023 12 dk.dst dcb195d1-ac61-441d-bf30-f0481f579bc1 2 Category 02074551 urn:ddi:dk.dst:aacd1454-401e-45c2-a98f-694f74777303:12 dk.dst aacd1454-401e-45c2-a98f-694f74777303 12 dk.dst 3990caef-cf66-4b72-9242-01203afeaf80 2 Category 02074561 urn:ddi:dk.dst:11435d7f-4e77-4e47-aac7-6d3c6f71bcc1:12 dk.dst 11435d7f-4e77-4e47-aac7-6d3c6f71bcc1 12 dk.dst de23cfa3-2328-49e1-bdaa-fed2a7dbb824 2 Category 02074571 urn:ddi:dk.dst:e790e086-6ea7-450c-87be-1d87c44d446b:12 dk.dst e790e086-6ea7-450c-87be-1d87c44d446b 12 dk.dst 18f82732-c5e7-4ee9-8478-bb038c7bdc27 2 Category 02074581 urn:ddi:dk.dst:57410554-ec74-470b-aeab-16007386e11a:12 dk.dst 57410554-ec74-470b-aeab-16007386e11a 12 dk.dst 348c9532-1b22-4e67-8bd2-fe3d4e22f21f 2 Category 02074593 urn:ddi:dk.dst:a7bcae41-8f92-4696-b9f6-7ca077d6dbec:12 dk.dst a7bcae41-8f92-4696-b9f6-7ca077d6dbec 12 dk.dst a5f166b6-7af0-464f-ac16-d513eea5e963 2 Category 02074595 urn:ddi:dk.dst:503447b1-5bf8-4a57-b044-b0f4425782f9:12 dk.dst 503447b1-5bf8-4a57-b044-b0f4425782f9 12 dk.dst d202af12-731c-4015-a8cf-08fddc28c640 2 Category 02074599 urn:ddi:dk.dst:62736942-6ff6-4623-a6c8-c24069600ba7:12 dk.dst 62736942-6ff6-4623-a6c8-c24069600ba7 12 dk.dst 96f2728a-5981-4c4c-8059-687a5c8292a9 2 Category 02075110 urn:ddi:dk.dst:17acf5a5-7a31-4a3d-9a95-f35260dca4a3:12 dk.dst 17acf5a5-7a31-4a3d-9a95-f35260dca4a3 12 dk.dst e8f9e8af-997c-4806-9e7f-9f64b08eb1cd 2 Category 02075190 urn:ddi:dk.dst:0700171c-229e-4779-949a-a59a43588a8e:12 dk.dst 0700171c-229e-4779-949a-a59a43588a8e 12 dk.dst 0a134a34-6fad-4bc1-a710-2964f7b6e9b0 2 Category 02075210 urn:ddi:dk.dst:7280e4f1-2165-41ed-a56a-2ba1c124c38b:12 dk.dst 7280e4f1-2165-41ed-a56a-2ba1c124c38b 12 dk.dst 2fc3d0ee-2ef8-452a-918f-01d2d4a98382 2 Category 02075290 urn:ddi:dk.dst:9d01fb4b-9789-4d37-bccc-77f742fdfd68:12 dk.dst 9d01fb4b-9789-4d37-bccc-77f742fdfd68 12 dk.dst 8f2a8ed3-55f7-4199-ac17-89c70ed6622c 2 Category 02075300 urn:ddi:dk.dst:f18d63ac-a3bc-4a26-acec-1156091cb4bb:12 dk.dst f18d63ac-a3bc-4a26-acec-1156091cb4bb 12 dk.dst ca96e8e1-0498-402d-a9df-3ff890f8e55c 2 Category 02075410 urn:ddi:dk.dst:3c3bc161-bc7f-4f98-b2b1-119fae6c1dcb:12 dk.dst 3c3bc161-bc7f-4f98-b2b1-119fae6c1dcb 12 dk.dst 8fa6bc16-3193-41c6-b5fb-eca0fe90c51f 2 Category 02075421 urn:ddi:dk.dst:c90e5d07-358e-4492-bd81-15673af919e9:12 dk.dst c90e5d07-358e-4492-bd81-15673af919e9 12 dk.dst 057c97e5-067a-4810-b690-51d521d4ba7b 2 Category 02075431 urn:ddi:dk.dst:8795d01c-f43c-46c4-96a9-6f76d772f249:12 dk.dst 8795d01c-f43c-46c4-96a9-6f76d772f249 12 dk.dst 4332e9da-2fa0-464e-add6-0f6c09645a9b 2 Category 02075441 urn:ddi:dk.dst:a3674bfd-2d3e-4962-9b67-d65c0ca49573:12 dk.dst a3674bfd-2d3e-4962-9b67-d65c0ca49573 12 dk.dst 945f606a-9c60-4920-9d25-13350b04a741 2 Category 02075451 urn:ddi:dk.dst:a39a55ff-cc76-42ac-b94d-473e0d08f63d:12 dk.dst a39a55ff-cc76-42ac-b94d-473e0d08f63d 12 dk.dst 27e86aa2-311e-4a66-bc46-ec4589b95695 2 Category 02075461 urn:ddi:dk.dst:06d335b7-903d-472c-8be4-30231e337d70:12 dk.dst 06d335b7-903d-472c-8be4-30231e337d70 12 dk.dst 6cb96ae1-7a49-4990-91c2-a248410ba16e 2 Category 02075471 urn:ddi:dk.dst:ed43172c-fea7-4e20-9594-13032e93efc1:12 dk.dst ed43172c-fea7-4e20-9594-13032e93efc1 12 dk.dst e3f3cc3a-dfdd-4f55-9060-6abebc564643 2 Category 02075481 urn:ddi:dk.dst:b37f18ba-620d-4af7-93e5-fc0f91784aa1:12 dk.dst b37f18ba-620d-4af7-93e5-fc0f91784aa1 12 dk.dst a5004447-8e97-4eb7-a67c-13be031c5c51 2 Category 02075491 urn:ddi:dk.dst:fba7282b-59e9-4d7f-bd54-b8f5058ca575:12 dk.dst fba7282b-59e9-4d7f-bd54-b8f5058ca575 12 dk.dst 5dd62213-007a-4f22-9968-090f47827129 2 Category 02075499 urn:ddi:dk.dst:beee10df-24ec-4aea-8271-0e8b9948bcac:12 dk.dst beee10df-24ec-4aea-8271-0e8b9948bcac 12 dk.dst 802d8215-4c8e-453f-ab39-2d014f2869f0 2 Category 02075510 urn:ddi:dk.dst:f7426cb0-b65b-428b-bba4-6bc876758998:12 dk.dst f7426cb0-b65b-428b-bba4-6bc876758998 12 dk.dst 96046b8e-192c-4720-816e-f0444af21979 2 Category 02075521 urn:ddi:dk.dst:f60333d9-42d6-4703-9e0f-6c60a61b7792:12 dk.dst f60333d9-42d6-4703-9e0f-6c60a61b7792 12 dk.dst c42489e5-a3fb-4ce8-b1a9-92b558684811 2 Category 02075531 urn:ddi:dk.dst:58e55233-8b3e-4e37-b2f9-a17b5c14f2ed:12 dk.dst 58e55233-8b3e-4e37-b2f9-a17b5c14f2ed 12 dk.dst d136f461-067c-44f6-b020-e32c68bdf539 2 Category 02075541 urn:ddi:dk.dst:be730f83-4a8d-41ed-b187-86638d7c1894:12 dk.dst be730f83-4a8d-41ed-b187-86638d7c1894 12 dk.dst 13fd9f32-5d7f-47ef-9aef-43eb686c5365 2 Category 02075551 urn:ddi:dk.dst:f0804774-d9fe-4c59-b21a-2f06b37ef46c:12 dk.dst f0804774-d9fe-4c59-b21a-2f06b37ef46c 12 dk.dst 83ee5b03-68f6-4d86-a1e9-1c814d51085a 2 Category 02075561 urn:ddi:dk.dst:70e96efb-c9cf-49bb-98ac-69d399981dc8:12 dk.dst 70e96efb-c9cf-49bb-98ac-69d399981dc8 12 dk.dst 97efde37-d487-4fcc-86e8-5624d1e33ee5 2 Category 02075571 urn:ddi:dk.dst:d547b059-97b5-486e-ab46-ce05d07ec1c8:12 dk.dst d547b059-97b5-486e-ab46-ce05d07ec1c8 12 dk.dst 2d768f52-c04a-4201-b61f-e91dd9be1fa0 2 Category 02075581 urn:ddi:dk.dst:e4328c9f-4b56-4ca0-a7fd-e1244d106291:12 dk.dst e4328c9f-4b56-4ca0-a7fd-e1244d106291 12 dk.dst 26147a2b-20e8-4a34-95e5-fc08c85508aa 2 Category 02075593 urn:ddi:dk.dst:42da8297-83bb-485d-99b5-590d3fb9862c:12 dk.dst 42da8297-83bb-485d-99b5-590d3fb9862c 12 dk.dst 07b04e85-288c-4e55-b467-1c36811e993d 2 Category 02075595 urn:ddi:dk.dst:bbbe1568-f0aa-4d7b-a710-7415b41a06cc:12 dk.dst bbbe1568-f0aa-4d7b-a710-7415b41a06cc 12 dk.dst c3587191-1fa2-455e-8ef4-f44a8a14773d 2 Category 02075599 urn:ddi:dk.dst:4c927814-3d65-407a-bd54-d0da3960acd8:12 dk.dst 4c927814-3d65-407a-bd54-d0da3960acd8 12 dk.dst ff413bf7-f0ec-4f39-b2a0-279b743db54a 2 Category 02076005 urn:ddi:dk.dst:2f8bad14-e5f1-4901-88ec-5cdb3fecc794:12 dk.dst 2f8bad14-e5f1-4901-88ec-5cdb3fecc794 12 dk.dst 0913a427-e1e7-4bca-b8f3-646a1317bd4a 2 Category 02076010 urn:ddi:dk.dst:979d6e90-9c77-47a0-80d4-d5e601ebd05d:12 dk.dst 979d6e90-9c77-47a0-80d4-d5e601ebd05d 12 dk.dst f45b166a-55a8-40d1-876e-27170b85c98f 2 Category 02076021 urn:ddi:dk.dst:5a14e27b-d07f-4b95-8ea0-29d91c11be69:12 dk.dst 5a14e27b-d07f-4b95-8ea0-29d91c11be69 12 dk.dst 46643122-5baa-4455-ae8d-31db9f3ed272 2 Category 02076031 urn:ddi:dk.dst:5cb3b5bd-524e-45ea-81d0-f555f16c7e17:12 dk.dst 5cb3b5bd-524e-45ea-81d0-f555f16c7e17 12 dk.dst ae40f6e3-2686-4779-bcae-eace06eb91ee 2 Category 02076041 urn:ddi:dk.dst:5409cf3b-7912-4731-8c17-22a7f9be6233:12 dk.dst 5409cf3b-7912-4731-8c17-22a7f9be6233 12 dk.dst 6f6dcaae-4f98-43fb-8d2e-5d330eb81ac4 2 Category 02076051 urn:ddi:dk.dst:f3e1cad8-b882-43c3-a047-0ea38f6b87a7:12 dk.dst f3e1cad8-b882-43c3-a047-0ea38f6b87a7 12 dk.dst 1e23af16-5c57-48bf-9250-c11f148f956a 2 Category 02076061 urn:ddi:dk.dst:4fab5344-2a06-4df5-ad44-6fe750dd7ccd:12 dk.dst 4fab5344-2a06-4df5-ad44-6fe750dd7ccd 12 dk.dst 88e9d55e-1b5e-42fb-9cc0-4cfc2b5dba89 2 Category 02076081 urn:ddi:dk.dst:7ef3b6f4-19c7-4358-80bf-339fa17cfcce:12 dk.dst 7ef3b6f4-19c7-4358-80bf-339fa17cfcce 12 dk.dst 9d8c770d-bbcc-4d61-870a-78ff934b834b 2 Category 02076091 urn:ddi:dk.dst:c9ac7f9b-a273-4a66-867b-21d3d65e6caa:12 dk.dst c9ac7f9b-a273-4a66-867b-21d3d65e6caa 12 dk.dst 178b5909-e9e4-4ec1-991b-aad33f3cf172 2 Category 02076099 urn:ddi:dk.dst:c068aebb-5554-4177-aec7-4483e4d5b590:12 dk.dst c068aebb-5554-4177-aec7-4483e4d5b590 12 dk.dst d5a7d505-945e-4173-b1b3-da8aaa58e38b 2 Category 02081010 urn:ddi:dk.dst:fa01e5f4-f4a0-4fc2-ae27-e85167b07d21:12 dk.dst fa01e5f4-f4a0-4fc2-ae27-e85167b07d21 12 dk.dst fabae00e-65f7-4d8d-ae99-4fc08bdbb61f 2 Category 02081090 urn:ddi:dk.dst:4066f82d-2270-4ec8-97d7-13bcae4e079a:12 dk.dst 4066f82d-2270-4ec8-97d7-13bcae4e079a 12 dk.dst bd840ae4-d485-49a1-b902-966262aa55bd 2 Category 02083000 urn:ddi:dk.dst:1acde679-d3c1-4453-826e-13f6a65a4747:12 dk.dst 1acde679-d3c1-4453-826e-13f6a65a4747 12 dk.dst 595d73f7-7137-43b1-91a0-2dd9791193cf 2 Category 02084010 urn:ddi:dk.dst:4346e256-4747-4e95-b90d-1c04de9c9415:12 dk.dst 4346e256-4747-4e95-b90d-1c04de9c9415 12 dk.dst 3a9240b2-89bc-4b07-b435-0c2be899057e 2 Category 02084020 urn:ddi:dk.dst:44f4acc1-04cb-439e-9ae0-201304cc2d65:12 dk.dst 44f4acc1-04cb-439e-9ae0-201304cc2d65 12 dk.dst 5a3adcaf-0fd6-42a0-aae6-1199b7ed18d5 2 Category 02084080 urn:ddi:dk.dst:b14a30f4-2f67-4577-abd8-a0b0991accfb:12 dk.dst b14a30f4-2f67-4577-abd8-a0b0991accfb 12 dk.dst 736e6e08-5bbe-4c1d-b71e-e4e4a2c3c626 2 Category 02085000 urn:ddi:dk.dst:1fe9ed2c-c85e-4c86-ab3b-3b18dfb7e773:12 dk.dst 1fe9ed2c-c85e-4c86-ab3b-3b18dfb7e773 12 dk.dst 32fbcb56-a08a-4226-8ef7-136bee9898dd 2 Category 02086000 urn:ddi:dk.dst:1232241f-83cf-4cea-bc2d-0ce621b0d4e1:12 dk.dst 1232241f-83cf-4cea-bc2d-0ce621b0d4e1 12 dk.dst 5216c188-2967-4202-9722-8da1700bb522 2 Category 02089010 urn:ddi:dk.dst:bf8d5f31-3ad1-461c-b7d1-2dc0fa62ebd5:12 dk.dst bf8d5f31-3ad1-461c-b7d1-2dc0fa62ebd5 12 dk.dst 2ed86dee-92a2-4632-a44d-2e653f2e286f 2 Category 02089030 urn:ddi:dk.dst:83f6a6e0-8357-4383-8472-7286fb5252a7:12 dk.dst 83f6a6e0-8357-4383-8472-7286fb5252a7 12 dk.dst 86a99cb2-6eac-4274-a82e-099f9582d0d2 2 Category 02089060 urn:ddi:dk.dst:b9a3d24d-6b3f-4e68-97e0-3bbf1547c5a0:12 dk.dst b9a3d24d-6b3f-4e68-97e0-3bbf1547c5a0 12 dk.dst 0425837c-c8ce-4f92-b1ef-382078126c57 2 Category 02089070 urn:ddi:dk.dst:a03d101e-7f58-4af7-8c26-a295ab0a554e:12 dk.dst a03d101e-7f58-4af7-8c26-a295ab0a554e 12 dk.dst 3c4c885e-cb58-4194-bdce-f09ed413edaa 2 Category 02089098 urn:ddi:dk.dst:557ddff9-c9b1-4c90-b9c0-79b2844ed17c:12 dk.dst 557ddff9-c9b1-4c90-b9c0-79b2844ed17c 12 dk.dst d7dc14b0-d3f8-45a6-a126-c1a09a0c2560 2 Category 02091011 urn:ddi:dk.dst:460a76f8-90b6-48ff-8d21-63a4eadad9bb:12 dk.dst 460a76f8-90b6-48ff-8d21-63a4eadad9bb 12 dk.dst 21f71fc5-85c9-41ab-ad97-2b423c234258 2 Category 02091019 urn:ddi:dk.dst:4102baa6-fb68-4e3a-9e85-ca61ac2cdda8:12 dk.dst 4102baa6-fb68-4e3a-9e85-ca61ac2cdda8 12 dk.dst 6ca29238-da0a-46c2-9da9-06337a961a31 2 Category 02091090 urn:ddi:dk.dst:97cb3848-fbf5-4f5a-b2c8-89efe4834009:12 dk.dst 97cb3848-fbf5-4f5a-b2c8-89efe4834009 12 dk.dst 43690b15-91da-4295-88dc-23d1cbe54cf5 2 Category 02099000 urn:ddi:dk.dst:1467c32c-881d-47fd-b263-2ceaeac9cf4b:12 dk.dst 1467c32c-881d-47fd-b263-2ceaeac9cf4b 12 dk.dst 74976944-bb29-4334-8e66-eec11ab7d6b5 2 Category 02101111 urn:ddi:dk.dst:3d71d53a-b0cb-4919-a552-5a061aaef63d:12 dk.dst 3d71d53a-b0cb-4919-a552-5a061aaef63d 12 dk.dst 73e4b58b-95a2-4298-80a3-6f3bfa998336 2 Category 02101119 urn:ddi:dk.dst:a5acec0b-24aa-49d7-98ab-7eada0d5cd25:12 dk.dst a5acec0b-24aa-49d7-98ab-7eada0d5cd25 12 dk.dst 0170b730-058b-45ac-a38f-f851d452fc5f 2 Category 02101131 urn:ddi:dk.dst:1b2c0f4d-fb13-48af-9a9a-6cb3092c58e8:12 dk.dst 1b2c0f4d-fb13-48af-9a9a-6cb3092c58e8 12 dk.dst 2de4ebfb-1f94-455e-a390-1df2f8eb113b 2 Category 02101139 urn:ddi:dk.dst:d64e7695-1409-4f8c-9e57-52a348db234a:12 dk.dst d64e7695-1409-4f8c-9e57-52a348db234a 12 dk.dst 00ae7213-664d-44d0-9dd1-508e0f2c3bea 2 Category 02101190 urn:ddi:dk.dst:680f2c07-32c9-4de2-9142-4c3d7d56ddcd:12 dk.dst 680f2c07-32c9-4de2-9142-4c3d7d56ddcd 12 dk.dst e78150d3-25d2-4e3b-b541-55fe0dc1dcf4 2 Category 02101211 urn:ddi:dk.dst:5f2ab7e9-9de7-4eab-ba5e-b190bf64240d:12 dk.dst 5f2ab7e9-9de7-4eab-ba5e-b190bf64240d 12 dk.dst bfc5e42f-aaf9-4716-af9b-d0710abb9756 2 Category 02101219 urn:ddi:dk.dst:047f99e6-c178-4c73-9bc5-af932b0fca9d:12 dk.dst 047f99e6-c178-4c73-9bc5-af932b0fca9d 12 dk.dst 51524d9f-bc37-4a5e-83dd-65efff5db2dd 2 Category 02101290 urn:ddi:dk.dst:1dac72da-4729-408d-904e-de2f747304b0:12 dk.dst 1dac72da-4729-408d-904e-de2f747304b0 12 dk.dst 42842793-8c82-4e09-b3ad-890f8fd6d319 2 Category 02101910 urn:ddi:dk.dst:d684d930-0c3c-41e3-834e-80be7a42c1ac:12 dk.dst d684d930-0c3c-41e3-834e-80be7a42c1ac 12 dk.dst 0ffd390f-e4db-4548-add7-bfc1d9317734 2 Category 02101920 urn:ddi:dk.dst:cdfa6b36-628e-4b06-a998-a7e83b2c9d3c:12 dk.dst cdfa6b36-628e-4b06-a998-a7e83b2c9d3c 12 dk.dst 7782aa1d-e081-451b-ac84-33fe32a7edc5 2 Category 02101930 urn:ddi:dk.dst:3330bb2f-004a-487b-a6d3-f75b0568bbdc:12 dk.dst 3330bb2f-004a-487b-a6d3-f75b0568bbdc 12 dk.dst bddce1c8-bf7b-4201-8bae-7a6d76432187 2 Category 02101940 urn:ddi:dk.dst:6968dd5c-7f4a-4963-a9ca-247ebe7e6c7a:12 dk.dst 6968dd5c-7f4a-4963-a9ca-247ebe7e6c7a 12 dk.dst 7b23d310-6057-45b3-9fda-e8119cbdbad3 2 Category 02101950 urn:ddi:dk.dst:2d42262b-c6ed-4863-9cdd-f3e2878c8ee4:12 dk.dst 2d42262b-c6ed-4863-9cdd-f3e2878c8ee4 12 dk.dst 731f908e-6ee7-4e13-8784-510354046e75 2 Category 02101960 urn:ddi:dk.dst:fca754e6-4dfd-4951-aa9a-b242016b2746:12 dk.dst fca754e6-4dfd-4951-aa9a-b242016b2746 12 dk.dst 74322339-ff11-4926-b088-eef897591add 2 Category 02101970 urn:ddi:dk.dst:3f00fe32-1d17-4a76-a034-aebb522ccf7e:12 dk.dst 3f00fe32-1d17-4a76-a034-aebb522ccf7e 12 dk.dst 4dd03423-1b54-459e-9f88-e9cab4290b56 2 Category 02101981 urn:ddi:dk.dst:6748c6ee-1b6d-4ec8-9e6a-414134dc05a5:12 dk.dst 6748c6ee-1b6d-4ec8-9e6a-414134dc05a5 12 dk.dst 6b999fc7-8517-4a49-acd2-500b92cf636d 2 Category 02101989 urn:ddi:dk.dst:4e8546ab-ad1d-48ff-9654-9abae14afaa4:12 dk.dst 4e8546ab-ad1d-48ff-9654-9abae14afaa4 12 dk.dst e312d825-0766-4c4c-a6e0-08d17f22d9f8 2 Category 02101990 urn:ddi:dk.dst:7edf7cec-4a76-4f4f-a89e-c4308528f088:12 dk.dst 7edf7cec-4a76-4f4f-a89e-c4308528f088 12 dk.dst d60e0bb5-a5fa-4237-a6a6-fe17e16a33f2 2 Category 02102010 urn:ddi:dk.dst:e21ad5ae-3237-452a-bc97-ddff65e8ba12:12 dk.dst e21ad5ae-3237-452a-bc97-ddff65e8ba12 12 dk.dst 9f3bac86-c96b-4bc5-931e-40455fdf4b2d 2 Category 02102090 urn:ddi:dk.dst:7055a0b1-3382-42b6-8bf6-aade1a4a3199:12 dk.dst 7055a0b1-3382-42b6-8bf6-aade1a4a3199 12 dk.dst 6df65810-9974-4760-a7ed-88a943816958 2 Category 02109100 urn:ddi:dk.dst:c79cdaa4-b900-4a24-b678-96a6b64af979:12 dk.dst c79cdaa4-b900-4a24-b678-96a6b64af979 12 dk.dst 7c4c2f6a-9dfd-4d89-9eae-e5047a4073a4 2 Category 02109210 urn:ddi:dk.dst:0614fc75-72f6-4389-805d-1b2f4371fcf3:12 dk.dst 0614fc75-72f6-4389-805d-1b2f4371fcf3 12 dk.dst 63c4be0e-a572-4fe0-8ca0-a00ec3d31304 2 Category 02109291 urn:ddi:dk.dst:346686ee-190f-4080-b908-9dc366d1895e:12 dk.dst 346686ee-190f-4080-b908-9dc366d1895e 12 dk.dst cd5bc65a-c75d-4eac-9b9f-d21366bdfc6e 2 Category 02109292 urn:ddi:dk.dst:3162b9e3-8b9c-46b4-a4c7-87ef6938de83:12 dk.dst 3162b9e3-8b9c-46b4-a4c7-87ef6938de83 12 dk.dst 7f31ed6d-8260-41e3-b447-09e2d5eed764 2 Category 02109299 urn:ddi:dk.dst:409aef23-44ae-4a77-833e-184415260dc8:12 dk.dst 409aef23-44ae-4a77-833e-184415260dc8 12 dk.dst ae0508b3-75fc-414f-8e59-267d2c6fbc1a 2 Category 02109300 urn:ddi:dk.dst:1c025fe3-f906-4d39-911f-e702835f2976:12 dk.dst 1c025fe3-f906-4d39-911f-e702835f2976 12 dk.dst 21c9291a-405e-4d55-81f7-dcf03d8e3564 2 Category 02109910 urn:ddi:dk.dst:14f20120-5452-4c49-a9f1-e04e1746a226:12 dk.dst 14f20120-5452-4c49-a9f1-e04e1746a226 12 dk.dst cdcba2e0-a9a0-4157-a1eb-c67087b6abf9 2 Category 02109921 urn:ddi:dk.dst:fe4a71e2-cb1e-453a-9604-db736fcd427b:12 dk.dst fe4a71e2-cb1e-453a-9604-db736fcd427b 12 dk.dst 965b0057-0d59-461e-a1e5-e79e7a86edf0 2 Category 02109929 urn:ddi:dk.dst:9a27cc79-ce0b-4afa-a513-1fdcbdec2e1a:12 dk.dst 9a27cc79-ce0b-4afa-a513-1fdcbdec2e1a 12 dk.dst f85a32d7-75a4-4138-b911-c138d1ac13d3 2 Category 02109931 urn:ddi:dk.dst:756c4695-c8b8-47f7-97e8-5b3d27f84466:12 dk.dst 756c4695-c8b8-47f7-97e8-5b3d27f84466 12 dk.dst 9927b2dd-e41d-48b1-8e1b-bc238231ccdb 2 Category 02109939 urn:ddi:dk.dst:50b8f2a7-426c-4044-a87e-baa9bcd8f200:12 dk.dst 50b8f2a7-426c-4044-a87e-baa9bcd8f200 12 dk.dst 00df7e14-8509-43b8-924c-057d379441c2 2 Category 02109941 urn:ddi:dk.dst:97e20c7d-d346-4afe-8296-d37df647ff7f:12 dk.dst 97e20c7d-d346-4afe-8296-d37df647ff7f 12 dk.dst 5a6f956d-3b8a-4b39-a1ef-9054cd8dd45d 2 Category 02109949 urn:ddi:dk.dst:d0c39023-2bc6-4fb3-9692-e12d57449fb8:12 dk.dst d0c39023-2bc6-4fb3-9692-e12d57449fb8 12 dk.dst 413063a7-227f-452f-a410-e07bb2131a90 2 Category 02109951 urn:ddi:dk.dst:ac39b195-38d0-4357-9040-9435e1a158c8:12 dk.dst ac39b195-38d0-4357-9040-9435e1a158c8 12 dk.dst 3d62637a-378f-42de-a378-0b3275c5be04 2 Category 02109959 urn:ddi:dk.dst:07a93b8c-175b-4b35-8396-870946385a41:12 dk.dst 07a93b8c-175b-4b35-8396-870946385a41 12 dk.dst 21b7344b-88e6-404c-b6df-8b0febf6d1cb 2 Category 02109971 urn:ddi:dk.dst:d40f9f60-fdf4-48a5-838a-41783745edac:12 dk.dst d40f9f60-fdf4-48a5-838a-41783745edac 12 dk.dst 17c54579-785a-4b88-ad51-8732e2f98651 2 Category 02109979 urn:ddi:dk.dst:acde9d50-456c-4166-95cb-a337debef452:12 dk.dst acde9d50-456c-4166-95cb-a337debef452 12 dk.dst 919eea5d-674e-45cf-a077-dcc07e6224c6 2 Category 02109985 urn:ddi:dk.dst:18fb0dc9-12e1-4cc4-83e3-776973d85927:12 dk.dst 18fb0dc9-12e1-4cc4-83e3-776973d85927 12 dk.dst 15faef7f-de18-4feb-bd29-b70f35f85f12 2 Category 02109990 urn:ddi:dk.dst:911a073e-da57-4702-a7e0-a82386ab5c75:12 dk.dst 911a073e-da57-4702-a7e0-a82386ab5c75 12 dk.dst dd7ac6c2-ecf6-410c-ba15-7ae53ff445b9 2 Category 03011100 urn:ddi:dk.dst:4c152de3-d12a-4221-b8cc-063ed80b068b:12 dk.dst 4c152de3-d12a-4221-b8cc-063ed80b068b 12 dk.dst 932e9f74-8e04-4aff-90b6-3cb92b6993b0 2 Category 03011900 urn:ddi:dk.dst:beccaa52-72fe-4ebf-80b2-c9290fe3c10f:12 dk.dst beccaa52-72fe-4ebf-80b2-c9290fe3c10f 12 dk.dst 6a850cde-e04b-4eda-9ece-fa3df87db12c 2 Category 03019110 urn:ddi:dk.dst:6e3b2723-9c6a-493e-9988-d5b2ea325ccd:12 dk.dst 6e3b2723-9c6a-493e-9988-d5b2ea325ccd 12 dk.dst fd82d967-fdf6-4721-bcc7-b621a5f7c7b5 2 Category 03019190 urn:ddi:dk.dst:f2179413-c54d-4fc0-87e7-cc531b8ceaa9:12 dk.dst f2179413-c54d-4fc0-87e7-cc531b8ceaa9 12 dk.dst 701cbfc2-38ec-4756-81b4-6a51ee4d8bdd 2 Category 03019210 urn:ddi:dk.dst:3372b487-7177-4451-859a-8a9079333f16:12 dk.dst 3372b487-7177-4451-859a-8a9079333f16 12 dk.dst d772afb5-c40e-4011-9dcc-12f7a001b22c 2 Category 03019230 urn:ddi:dk.dst:2c302098-4210-40d3-bbfc-7761e8e94a90:12 dk.dst 2c302098-4210-40d3-bbfc-7761e8e94a90 12 dk.dst 88d64f76-cd94-4fc6-926c-51c9eb6d6e43 2 Category 03019290 urn:ddi:dk.dst:91158b01-35a8-40fd-bb81-d1be399b274f:12 dk.dst 91158b01-35a8-40fd-bb81-d1be399b274f 12 dk.dst 00b565fb-0abc-4bc7-a05e-d7682582d8e8 2 Category 03019300 urn:ddi:dk.dst:0194b35a-08d8-47a1-8d4d-ee0924f2ef08:12 dk.dst 0194b35a-08d8-47a1-8d4d-ee0924f2ef08 12 dk.dst 1b97e50b-bf0e-49c0-adeb-2f8cfaab4188 2 Category 03019410 urn:ddi:dk.dst:6f3ed123-7ebd-4986-8660-bc5895edc3f6:12 dk.dst 6f3ed123-7ebd-4986-8660-bc5895edc3f6 12 dk.dst 467a84bb-7aeb-4292-9fad-face3abb8c45 2 Category 03019490 urn:ddi:dk.dst:1c3f56e0-e805-410e-92eb-4aadb8d344b2:12 dk.dst 1c3f56e0-e805-410e-92eb-4aadb8d344b2 12 dk.dst f4a037b3-9739-4152-aca6-72f974309d0a 2 Category 03019500 urn:ddi:dk.dst:14c55b0f-d355-43a7-8ede-1a890303db24:12 dk.dst 14c55b0f-d355-43a7-8ede-1a890303db24 12 dk.dst c9ea3654-8aea-4965-a8cb-87cfedd3171a 2 Category 03019911 urn:ddi:dk.dst:65f16314-e25f-4ad2-9288-15b09f33db3b:12 dk.dst 65f16314-e25f-4ad2-9288-15b09f33db3b 12 dk.dst 2eb1d34f-e11c-41ee-ac80-285d59b84ce8 2 Category 03019918 urn:ddi:dk.dst:3b450db6-6c3a-4a12-a033-1ac712c3ae48:12 dk.dst 3b450db6-6c3a-4a12-a033-1ac712c3ae48 12 dk.dst ef1ebf72-675a-4e04-86a1-5287a039b6d0 2 Category 03019985 urn:ddi:dk.dst:f3e4a811-e32e-4095-8ca3-a68d7e3ceb9d:12 dk.dst f3e4a811-e32e-4095-8ca3-a68d7e3ceb9d 12 dk.dst 3410ef1a-6238-46d4-801c-df5186e65c74 2 Category 03021110 urn:ddi:dk.dst:601df70f-a9ac-4d27-abde-dc057c548077:12 dk.dst 601df70f-a9ac-4d27-abde-dc057c548077 12 dk.dst d63b52cc-6857-47fe-8f35-5e1028e28fd3 2 Category 03021120 urn:ddi:dk.dst:5a92b183-0418-40cc-a922-620458f4e620:12 dk.dst 5a92b183-0418-40cc-a922-620458f4e620 12 dk.dst 5986d219-a9a5-451e-a65d-aad9f75d3fea 2 Category 03021180 urn:ddi:dk.dst:cbdc798e-3101-464a-911f-140d88fbac6c:12 dk.dst cbdc798e-3101-464a-911f-140d88fbac6c 12 dk.dst a510ce66-b311-4abb-aeb1-ce571c09c672 2 Category 03021300 urn:ddi:dk.dst:9f2ba6bf-86fe-4c3f-b736-7a6cf64ca68d:12 dk.dst 9f2ba6bf-86fe-4c3f-b736-7a6cf64ca68d 12 dk.dst 03af938b-5e2a-45ad-b36c-49b0e5fc3df8 2 Category 03021400 urn:ddi:dk.dst:a10dbdaa-fccd-4af3-acdc-07a4b79b19a1:12 dk.dst a10dbdaa-fccd-4af3-acdc-07a4b79b19a1 12 dk.dst 81b01d6b-983a-482c-9fb5-d1c6ed800bbd 2 Category 03021900 urn:ddi:dk.dst:8b246635-1aa6-4a53-a53d-bec5c3049ed0:12 dk.dst 8b246635-1aa6-4a53-a53d-bec5c3049ed0 12 dk.dst f7c067e7-f1c2-4c07-bfc7-29c6042320e7 2 Category 03022110 urn:ddi:dk.dst:014bd8d7-83cb-4321-968b-48bf264db1f0:12 dk.dst 014bd8d7-83cb-4321-968b-48bf264db1f0 12 dk.dst 33b81499-61be-49b4-8f90-8ff3e1f522a1 2 Category 03022130 urn:ddi:dk.dst:8d7e8238-b3b5-4c24-afa0-99e68d29a71c:12 dk.dst 8d7e8238-b3b5-4c24-afa0-99e68d29a71c 12 dk.dst b8e25879-f2df-4411-be97-e3c790ac588d 2 Category 03022190 urn:ddi:dk.dst:8ce357c9-7306-42dc-b49d-7a82724ea4a1:12 dk.dst 8ce357c9-7306-42dc-b49d-7a82724ea4a1 12 dk.dst c4dc4118-db4d-4951-b260-01c2d5dd5430 2 Category 03022200 urn:ddi:dk.dst:05543efe-915b-43bc-b449-5dba0db2f17e:12 dk.dst 05543efe-915b-43bc-b449-5dba0db2f17e 12 dk.dst bb2f1534-2d3e-46c5-af99-55e3c12a9599 2 Category 03022300 urn:ddi:dk.dst:f0689f52-995d-4f18-b5d8-00e4b7bba8a4:12 dk.dst f0689f52-995d-4f18-b5d8-00e4b7bba8a4 12 dk.dst 5df35efb-c1dc-4fdd-a080-08ee098e3d91 2 Category 03022400 urn:ddi:dk.dst:5baabd12-e790-47c4-bc01-2710b9641bc2:12 dk.dst 5baabd12-e790-47c4-bc01-2710b9641bc2 12 dk.dst 3af44442-12d8-422e-ba33-13e4027d31c6 2 Category 03022910 urn:ddi:dk.dst:5025398b-2155-42fa-bf8a-46611fb98d6b:12 dk.dst 5025398b-2155-42fa-bf8a-46611fb98d6b 12 dk.dst 8e63b5e4-3a30-4d3c-9c0c-f5965a378cd1 2 Category 03022980 urn:ddi:dk.dst:f915c39f-c0aa-4bfa-8060-82ef7908fda8:12 dk.dst f915c39f-c0aa-4bfa-8060-82ef7908fda8 12 dk.dst 19f2cc8d-30f2-4ced-a824-b2e29ceecf3d 2 Category 03023110 urn:ddi:dk.dst:ba059962-1916-464d-8444-4ed261897650:12 dk.dst ba059962-1916-464d-8444-4ed261897650 12 dk.dst 3af79deb-c69e-4a32-b678-234b1d8e9821 2 Category 03023190 urn:ddi:dk.dst:9800f1d3-ae70-4b46-bdaa-0d012e4e8cf5:12 dk.dst 9800f1d3-ae70-4b46-bdaa-0d012e4e8cf5 12 dk.dst 4d43802b-7cf3-40bb-9a4d-45bdfba3a530 2 Category 03023210 urn:ddi:dk.dst:e7b173b6-7452-48f7-a548-24db673cc99f:12 dk.dst e7b173b6-7452-48f7-a548-24db673cc99f 12 dk.dst 86376787-9afd-4056-97bc-8e1de984e5c4 2 Category 03023290 urn:ddi:dk.dst:c27a98de-a18f-4226-a002-1f5e522f253b:12 dk.dst c27a98de-a18f-4226-a002-1f5e522f253b 12 dk.dst 8e359460-53ef-4f5c-9b3f-8ca6a2196bad 2 Category 03023310 urn:ddi:dk.dst:730177d6-4310-481e-b781-e7a733f119f7:12 dk.dst 730177d6-4310-481e-b781-e7a733f119f7 12 dk.dst 73912073-c619-4bcd-a6d2-507e23c0e64a 2 Category 03023390 urn:ddi:dk.dst:026f17ab-4254-4af6-9079-b4516b60ada4:12 dk.dst 026f17ab-4254-4af6-9079-b4516b60ada4 12 dk.dst f769844a-0cde-49c3-9ebc-ebf55b232e87 2 Category 03023410 urn:ddi:dk.dst:d6ab53e0-801d-426e-aedc-6635bddcb8fd:12 dk.dst d6ab53e0-801d-426e-aedc-6635bddcb8fd 12 dk.dst 184a0a54-3255-446e-8bfe-19b079de1904 2 Category 03023490 urn:ddi:dk.dst:012199e5-e38e-4ba1-aaca-39f53a83dc28:12 dk.dst 012199e5-e38e-4ba1-aaca-39f53a83dc28 12 dk.dst 6b0e97ba-8747-40a1-a9fe-e1d4a8d0fcd7 2 Category 03023511 urn:ddi:dk.dst:b1c2a3cd-5ed0-4901-b991-aa1249b6f2d5:12 dk.dst b1c2a3cd-5ed0-4901-b991-aa1249b6f2d5 12 dk.dst 438ef2ea-24a9-4ff0-8e63-fbcef6dac215 2 Category 03023519 urn:ddi:dk.dst:7e01c995-02b9-4645-9703-12148ac7c36b:12 dk.dst 7e01c995-02b9-4645-9703-12148ac7c36b 12 dk.dst 80898ecb-4bad-49e4-a960-9a4858b7c0a5 2 Category 03023591 urn:ddi:dk.dst:c0bdf7b1-6a95-4b0d-a763-d305e99fa045:12 dk.dst c0bdf7b1-6a95-4b0d-a763-d305e99fa045 12 dk.dst ff1f8332-e335-47c9-82c6-7d17f1b5be84 2 Category 03023599 urn:ddi:dk.dst:31bfb7f5-1f7a-46da-a688-0930289e9058:12 dk.dst 31bfb7f5-1f7a-46da-a688-0930289e9058 12 dk.dst 4aecc3ea-c5d9-46ef-aec1-ca91899213fd 2 Category 03023610 urn:ddi:dk.dst:429094b8-76d9-4252-9444-30fd487bd61b:12 dk.dst 429094b8-76d9-4252-9444-30fd487bd61b 12 dk.dst 6971b4b4-7479-4558-a732-60cd6a18267c 2 Category 03023690 urn:ddi:dk.dst:ffbde938-7ffa-4582-9b98-037ae9b96ca4:12 dk.dst ffbde938-7ffa-4582-9b98-037ae9b96ca4 12 dk.dst 1d015fba-845c-4e2a-bffc-92bd164791d2 2 Category 03023920 urn:ddi:dk.dst:1052d5a6-ee71-4a4b-8496-fbc2cada1039:12 dk.dst 1052d5a6-ee71-4a4b-8496-fbc2cada1039 12 dk.dst 6d6527e9-c0a0-420e-92a1-c0c56eee4663 2 Category 03023980 urn:ddi:dk.dst:56dd6c27-8362-4c46-a9d8-e0fb7aa89ff9:12 dk.dst 56dd6c27-8362-4c46-a9d8-e0fb7aa89ff9 12 dk.dst e5b9e728-5664-4aab-baf4-34e0c87d1d01 2 Category 03024100 urn:ddi:dk.dst:c6423d40-82b4-4ec9-b570-ecc5297f8890:12 dk.dst c6423d40-82b4-4ec9-b570-ecc5297f8890 12 dk.dst db7be3fb-aab8-42f4-8167-5b557e9daf60 2 Category 03024200 urn:ddi:dk.dst:4f9fe26c-de79-4f2b-acc0-f688d677a813:12 dk.dst 4f9fe26c-de79-4f2b-acc0-f688d677a813 12 dk.dst 9b2e5e7a-7d94-45a7-a7f3-d04872c24bff 2 Category 03024310 urn:ddi:dk.dst:09ac8200-3026-4381-be2c-c8ca9e65296a:12 dk.dst 09ac8200-3026-4381-be2c-c8ca9e65296a 12 dk.dst fd29c203-3d4d-4ef9-9d57-4dc1f8827488 2 Category 03024330 urn:ddi:dk.dst:63e1fca8-8c6b-47bc-9f80-8fd24a9c37be:12 dk.dst 63e1fca8-8c6b-47bc-9f80-8fd24a9c37be 12 dk.dst 0b073d4c-fc35-4394-b138-2971c3febed2 2 Category 03024390 urn:ddi:dk.dst:7683eb56-e935-4d4b-aacb-aa870fbfc588:12 dk.dst 7683eb56-e935-4d4b-aacb-aa870fbfc588 12 dk.dst eb0e965f-ce2a-48f4-b8aa-c9bdeb57df85 2 Category 03024400 urn:ddi:dk.dst:4b782998-edc1-49d9-8152-ad71583c3340:12 dk.dst 4b782998-edc1-49d9-8152-ad71583c3340 12 dk.dst 4c2fccc7-ddf4-4838-ae25-fcab98ce72ce 2 Category 03024510 urn:ddi:dk.dst:7562cf11-a1b3-4a82-a485-c9fbb06d6188:12 dk.dst 7562cf11-a1b3-4a82-a485-c9fbb06d6188 12 dk.dst ce6618a6-0170-4889-b034-fc6a6291e0b8 2 Category 03024530 urn:ddi:dk.dst:a4601291-c07e-4c1f-a39a-1ccf48e9bb7c:12 dk.dst a4601291-c07e-4c1f-a39a-1ccf48e9bb7c 12 dk.dst c7a4d199-18d2-4e46-94f0-f9b6f3411005 2 Category 03024590 urn:ddi:dk.dst:c107df73-81e7-4bc8-85d1-c3d215ae2f32:12 dk.dst c107df73-81e7-4bc8-85d1-c3d215ae2f32 12 dk.dst 844075fc-bd08-4cf9-b2b3-05437d79c57d 2 Category 03024600 urn:ddi:dk.dst:69463900-03eb-4938-92e9-b102c13cf5b9:12 dk.dst 69463900-03eb-4938-92e9-b102c13cf5b9 12 dk.dst 1b870769-5fb6-42b9-b2ad-144d2ae7b077 2 Category 03024700 urn:ddi:dk.dst:00e50fde-8048-43f8-bf9d-0247b1416624:12 dk.dst 00e50fde-8048-43f8-bf9d-0247b1416624 12 dk.dst 19dcf911-32d4-4df5-b956-1bb3148455fd 2 Category 03025110 urn:ddi:dk.dst:630fd0ac-c385-4395-88de-4595660e3cf7:12 dk.dst 630fd0ac-c385-4395-88de-4595660e3cf7 12 dk.dst 2944385d-a911-431c-8352-80bb1f2b5f08 2 Category 03025190 urn:ddi:dk.dst:aa847cf6-104b-4c7b-90a2-45a680304b8c:12 dk.dst aa847cf6-104b-4c7b-90a2-45a680304b8c 12 dk.dst 6d7aed24-05f8-4321-9b9a-fd41701914b0 2 Category 03025200 urn:ddi:dk.dst:54e16322-a388-4a40-b1e9-19da61ddbc74:12 dk.dst 54e16322-a388-4a40-b1e9-19da61ddbc74 12 dk.dst acf752d4-c2ed-4e5d-a8c2-c2ff4207d7f6 2 Category 03025300 urn:ddi:dk.dst:3976d606-6adf-4894-a955-74a66b4a054a:12 dk.dst 3976d606-6adf-4894-a955-74a66b4a054a 12 dk.dst 0c4bffe8-0e24-4c5d-bf9f-0ba1e80f2902 2 Category 03025411 urn:ddi:dk.dst:5c91751c-b9e9-4cde-bc0a-557d310e8164:12 dk.dst 5c91751c-b9e9-4cde-bc0a-557d310e8164 12 dk.dst 34c88173-6ef7-4b2b-9735-480bb66e0b2b 2 Category 03025415 urn:ddi:dk.dst:a6fb1a0d-f34c-40c2-b9ff-084a9e627330:12 dk.dst a6fb1a0d-f34c-40c2-b9ff-084a9e627330 12 dk.dst 66f31107-406e-49cc-92b9-8f3c02464034 2 Category 03025419 urn:ddi:dk.dst:38921930-b9f1-497e-8648-811804a38855:12 dk.dst 38921930-b9f1-497e-8648-811804a38855 12 dk.dst dc121046-21c4-4777-bace-64414a12f4d2 2 Category 03025490 urn:ddi:dk.dst:85fb96a1-e2a1-45d9-96e0-2ac2624896ef:12 dk.dst 85fb96a1-e2a1-45d9-96e0-2ac2624896ef 12 dk.dst 0a5a8b7a-b13d-4c1a-a77e-c6ed614de4e2 2 Category 03025500 urn:ddi:dk.dst:926c79ba-86a7-4e03-9d86-dd1d559952f3:12 dk.dst 926c79ba-86a7-4e03-9d86-dd1d559952f3 12 dk.dst 289089aa-19b1-4005-a51b-ef96d77aef24 2 Category 03025600 urn:ddi:dk.dst:be2723c3-705b-4358-a48b-1ca09a52f5ad:12 dk.dst be2723c3-705b-4358-a48b-1ca09a52f5ad 12 dk.dst 794c23ef-eb8c-45da-b761-dd2a307c75fd 2 Category 03025910 urn:ddi:dk.dst:6d97139f-aede-4b6a-b97f-266b53631557:12 dk.dst 6d97139f-aede-4b6a-b97f-266b53631557 12 dk.dst 7708de8c-c921-4ceb-851b-be5540b06d4d 2 Category 03025920 urn:ddi:dk.dst:e55b52cb-0749-4068-a84a-f8e32cd8f401:12 dk.dst e55b52cb-0749-4068-a84a-f8e32cd8f401 12 dk.dst baaf3f47-7f34-4bcd-9811-aab7ead633c5 2 Category 03025930 urn:ddi:dk.dst:cd142c28-0e1b-4d0d-ba7b-f5885e66838a:12 dk.dst cd142c28-0e1b-4d0d-ba7b-f5885e66838a 12 dk.dst 2b328f70-eedb-480b-9887-41a7e0a72164 2 Category 03025940 urn:ddi:dk.dst:77405fb5-f6ec-4aca-88fb-080b0f0f4bf1:12 dk.dst 77405fb5-f6ec-4aca-88fb-080b0f0f4bf1 12 dk.dst 46621ea5-14f2-4f46-aee0-3115ede6d438 2 Category 03025990 urn:ddi:dk.dst:987b41b2-1da6-430a-86d4-4a7816a78e75:12 dk.dst 987b41b2-1da6-430a-86d4-4a7816a78e75 12 dk.dst fe9e4b7f-4651-4038-ad2e-764f226fe6f6 2 Category 03027100 urn:ddi:dk.dst:764147cc-a563-4814-9140-b10a5921e546:12 dk.dst 764147cc-a563-4814-9140-b10a5921e546 12 dk.dst 37d4900e-c634-4c0b-91ce-ce20545d1a52 2 Category 03027200 urn:ddi:dk.dst:eb240cb4-1af4-41e1-aad4-71f4989e9852:12 dk.dst eb240cb4-1af4-41e1-aad4-71f4989e9852 12 dk.dst a35882c6-a818-4696-986a-9e4259130e48 2 Category 03027300 urn:ddi:dk.dst:d09f7c9f-9f0a-4e0b-9920-cd80cf054611:12 dk.dst d09f7c9f-9f0a-4e0b-9920-cd80cf054611 12 dk.dst b5722939-112a-4d8f-b604-5c426d0c55e2 2 Category 03027400 urn:ddi:dk.dst:170143bf-dca5-4ae5-b48e-35e865972b3f:12 dk.dst 170143bf-dca5-4ae5-b48e-35e865972b3f 12 dk.dst 5190e92a-ac0a-455a-9196-cda85ebfccc0 2 Category 03027900 urn:ddi:dk.dst:7ce006c4-343e-4290-b018-de58e5213ce3:12 dk.dst 7ce006c4-343e-4290-b018-de58e5213ce3 12 dk.dst 2d08c4bd-7a43-47e1-953d-902e76a09e77 2 Category 03028110 urn:ddi:dk.dst:1f7cb42e-d020-4e16-888d-311bfcdfd36d:12 dk.dst 1f7cb42e-d020-4e16-888d-311bfcdfd36d 12 dk.dst 5f020030-91b7-4b08-9bce-d01020beb892 2 Category 03028120 urn:ddi:dk.dst:3bcd8d55-9295-44a8-be9e-76e6baf6a5e1:12 dk.dst 3bcd8d55-9295-44a8-be9e-76e6baf6a5e1 12 dk.dst 21ce31f9-2a61-46f4-8014-6d8f4330a91d 2 Category 03028130 urn:ddi:dk.dst:8ae12a82-8bf7-42a9-9290-f4bfd7d55569:12 dk.dst 8ae12a82-8bf7-42a9-9290-f4bfd7d55569 12 dk.dst 660f3e7c-6f38-4dd7-842c-5b044b49b98f 2 Category 03028190 urn:ddi:dk.dst:726da58a-7401-45be-a3fe-d5d238874220:12 dk.dst 726da58a-7401-45be-a3fe-d5d238874220 12 dk.dst 023165f4-b5f6-4e58-8763-08d0cd53fa82 2 Category 03028200 urn:ddi:dk.dst:72c146d8-6e3c-4f23-84d3-944305cb2af5:12 dk.dst 72c146d8-6e3c-4f23-84d3-944305cb2af5 12 dk.dst 811d98c5-eb47-4fa3-bfaa-02fbd4eb681c 2 Category 03028300 urn:ddi:dk.dst:15655c3e-5269-4c98-9eb3-ff64d6bb0c1e:12 dk.dst 15655c3e-5269-4c98-9eb3-ff64d6bb0c1e 12 dk.dst 095e2660-9050-4849-af36-85c50984dce2 2 Category 03028410 urn:ddi:dk.dst:0ec4b5be-96e0-4354-87fb-b015ea347983:12 dk.dst 0ec4b5be-96e0-4354-87fb-b015ea347983 12 dk.dst d750dc11-3af8-4545-bb6b-f2d3445a9427 2 Category 03028490 urn:ddi:dk.dst:63282f94-fb79-4738-8e5d-db45c2f393d4:12 dk.dst 63282f94-fb79-4738-8e5d-db45c2f393d4 12 dk.dst bb5c0d7a-ec40-401e-a2a3-de714a223ace 2 Category 03028510 urn:ddi:dk.dst:2a855bfc-41ae-402c-be8e-020eec708881:12 dk.dst 2a855bfc-41ae-402c-be8e-020eec708881 12 dk.dst 2959f075-d7f2-4a69-ac72-2b76ffede49a 2 Category 03028530 urn:ddi:dk.dst:5249da4d-f547-4852-bd3f-491b506c6c5f:12 dk.dst 5249da4d-f547-4852-bd3f-491b506c6c5f 12 dk.dst d1ad0137-5b7c-4c94-bae1-c18862835071 2 Category 03028590 urn:ddi:dk.dst:cc17bd1d-b307-403b-98d2-881c28cea30f:12 dk.dst cc17bd1d-b307-403b-98d2-881c28cea30f 12 dk.dst 70e1bd47-254d-4313-8528-237d1bcc1f44 2 Category 03028910 urn:ddi:dk.dst:a62ca49d-f8c0-4ceb-b5c8-0f26b5d8e18f:12 dk.dst a62ca49d-f8c0-4ceb-b5c8-0f26b5d8e18f 12 dk.dst 05e48452-0a20-45a6-85b3-4a291f3c3878 2 Category 03028921 urn:ddi:dk.dst:93159d35-512d-4674-8254-72873e360470:12 dk.dst 93159d35-512d-4674-8254-72873e360470 12 dk.dst 7469bbf5-af42-45c9-b058-e44a7c29577c 2 Category 03028929 urn:ddi:dk.dst:0f912e94-0593-47c6-ab71-192fc8e859e5:12 dk.dst 0f912e94-0593-47c6-ab71-192fc8e859e5 12 dk.dst 8af8cdc2-b024-42e1-820c-387f67978546 2 Category 03028931 urn:ddi:dk.dst:cf253714-f1e1-45ee-8107-39700d9a7467:12 dk.dst cf253714-f1e1-45ee-8107-39700d9a7467 12 dk.dst 30adf2a6-36ac-4397-b0ce-feb651296d06 2 Category 03028939 urn:ddi:dk.dst:11528c9d-c57b-4dda-866a-9b46c33fa56d:12 dk.dst 11528c9d-c57b-4dda-866a-9b46c33fa56d 12 dk.dst 9849b126-4148-41d7-8545-7e45652b6cd8 2 Category 03028940 urn:ddi:dk.dst:382b82ad-7b85-4bb2-85c3-2e8a546aa2f2:12 dk.dst 382b82ad-7b85-4bb2-85c3-2e8a546aa2f2 12 dk.dst e71aa5d2-722b-42d3-8bf1-ab5c8502ba97 2 Category 03028950 urn:ddi:dk.dst:5834997c-4928-48ba-8c15-a8646a794280:12 dk.dst 5834997c-4928-48ba-8c15-a8646a794280 12 dk.dst da83e254-d986-491d-a97d-f811873fb250 2 Category 03028960 urn:ddi:dk.dst:edcae824-2564-4ace-9148-251f7f22b469:12 dk.dst edcae824-2564-4ace-9148-251f7f22b469 12 dk.dst 8c40c18c-8201-43cc-a335-d597bbfc8136 2 Category 03028990 urn:ddi:dk.dst:191b9906-0fe4-4bfd-8d99-72d1c43e6c9b:12 dk.dst 191b9906-0fe4-4bfd-8d99-72d1c43e6c9b 12 dk.dst 92484439-1bab-4377-901d-98a20c27edf2 2 Category 03029000 urn:ddi:dk.dst:ef07443c-d282-44f2-a8da-5a683011d23f:12 dk.dst ef07443c-d282-44f2-a8da-5a683011d23f 12 dk.dst 25b06646-912f-4afb-a3f7-579c00228461 2 Category 03031100 urn:ddi:dk.dst:47f9e0e2-146f-4e53-9b0c-e53cdf4b642b:12 dk.dst 47f9e0e2-146f-4e53-9b0c-e53cdf4b642b 12 dk.dst a3fd47a3-5612-46ff-9c66-62e72ff5f6d5 2 Category 03031200 urn:ddi:dk.dst:a74afde2-54c1-4a02-8120-7544d66b22e5:12 dk.dst a74afde2-54c1-4a02-8120-7544d66b22e5 12 dk.dst 214ea1a0-671e-4423-b7ea-f6fde265996c 2 Category 03031300 urn:ddi:dk.dst:9d65b734-7b3f-432e-9ff8-6569d42c8fa9:12 dk.dst 9d65b734-7b3f-432e-9ff8-6569d42c8fa9 12 dk.dst 3a462f2c-ad3d-4fcc-b112-10b17089e947 2 Category 03031410 urn:ddi:dk.dst:591866b0-6580-418c-a307-83e08631c313:12 dk.dst 591866b0-6580-418c-a307-83e08631c313 12 dk.dst 10cedb49-2fbd-48db-9625-51b05e33db8a 2 Category 03031420 urn:ddi:dk.dst:17f39ef2-05fa-4541-bdc7-364d450e51c7:12 dk.dst 17f39ef2-05fa-4541-bdc7-364d450e51c7 12 dk.dst 6977b2e0-ad7e-4086-b59e-4906bfbdd80f 2 Category 03031490 urn:ddi:dk.dst:fad461a1-c6f8-4e8a-befe-7e0b53f4cbcd:12 dk.dst fad461a1-c6f8-4e8a-befe-7e0b53f4cbcd 12 dk.dst 97aefe25-0322-4e1c-b2c6-9c562ef36c98 2 Category 03031900 urn:ddi:dk.dst:afc1feaa-c255-4288-86a1-38d94d3f2e98:12 dk.dst afc1feaa-c255-4288-86a1-38d94d3f2e98 12 dk.dst 3547efa3-11f7-4336-9475-9fd8991f3377 2 Category 03032300 urn:ddi:dk.dst:4f5f8e12-5f24-4d69-b214-106320b3e70f:12 dk.dst 4f5f8e12-5f24-4d69-b214-106320b3e70f 12 dk.dst 2daeb44b-18c0-4292-b955-d8d74329a96d 2 Category 03032400 urn:ddi:dk.dst:48032b34-4f63-4655-a4c1-c178b969534c:12 dk.dst 48032b34-4f63-4655-a4c1-c178b969534c 12 dk.dst 687b63e1-4441-4d32-a831-faa047e86ebd 2 Category 03032500 urn:ddi:dk.dst:19969648-be8f-4692-9ec9-c6768e62f46a:12 dk.dst 19969648-be8f-4692-9ec9-c6768e62f46a 12 dk.dst 98a7cdd7-a70b-491a-8ead-8179183bcf69 2 Category 03032600 urn:ddi:dk.dst:cfd41b23-4312-4f7d-b595-03613db5252b:12 dk.dst cfd41b23-4312-4f7d-b595-03613db5252b 12 dk.dst 1ad05f34-6931-4845-b160-cf0d137d4232 2 Category 03032900 urn:ddi:dk.dst:1bd4b53f-dcb1-43ce-ab7c-4249905fa783:12 dk.dst 1bd4b53f-dcb1-43ce-ab7c-4249905fa783 12 dk.dst 6229ef50-d509-40eb-af53-5e169185e3cc 2 Category 03033110 urn:ddi:dk.dst:91998fee-2156-429e-a0ae-afeca49e9cbe:12 dk.dst 91998fee-2156-429e-a0ae-afeca49e9cbe 12 dk.dst 0800dff8-24d6-40d7-851f-8435a0fd700a 2 Category 03033130 urn:ddi:dk.dst:92ac5d5a-e356-4baf-a15a-b5305eb8b209:12 dk.dst 92ac5d5a-e356-4baf-a15a-b5305eb8b209 12 dk.dst 52c9f1cb-362b-45c9-8d90-3850e5cfe5a6 2 Category 03033190 urn:ddi:dk.dst:cf24e58f-5ae7-4284-af63-aa2e17f588c7:12 dk.dst cf24e58f-5ae7-4284-af63-aa2e17f588c7 12 dk.dst 48d638a4-6d24-491e-999a-0dcc138bd3c9 2 Category 03033200 urn:ddi:dk.dst:a8341d85-6f53-49bc-8c5e-953430089560:12 dk.dst a8341d85-6f53-49bc-8c5e-953430089560 12 dk.dst 2da41ebf-6d19-476f-a593-fca31dfa3449 2 Category 03033300 urn:ddi:dk.dst:b4d5008e-858e-4142-8a72-a4e78bf0031a:12 dk.dst b4d5008e-858e-4142-8a72-a4e78bf0031a 12 dk.dst 889b1ba1-96e0-450e-b97c-a2b4de930313 2 Category 03033400 urn:ddi:dk.dst:7a01b7e7-4466-4860-8ae6-13578e7e9e95:12 dk.dst 7a01b7e7-4466-4860-8ae6-13578e7e9e95 12 dk.dst acbff713-6bd1-43e2-9d47-9960cbc13b2b 2 Category 03033910 urn:ddi:dk.dst:3339b658-a3fe-4c00-8cb6-c430e64cf6a9:12 dk.dst 3339b658-a3fe-4c00-8cb6-c430e64cf6a9 12 dk.dst 00bbbb98-fb12-4e58-a02c-88c838e5678c 2 Category 03033930 urn:ddi:dk.dst:9c7a99ab-9bc6-419f-a673-5f2fd06d549b:12 dk.dst 9c7a99ab-9bc6-419f-a673-5f2fd06d549b 12 dk.dst 6d84244d-6446-41fb-b3e6-9c72376da948 2 Category 03033950 urn:ddi:dk.dst:13912e5c-09ab-4169-8a77-1ad3ebc41844:12 dk.dst 13912e5c-09ab-4169-8a77-1ad3ebc41844 12 dk.dst c6f6ffb6-4706-429b-b461-6d22fcb320e8 2 Category 03033985 urn:ddi:dk.dst:df0b67ea-a550-483e-868c-16822da6277b:12 dk.dst df0b67ea-a550-483e-868c-16822da6277b 12 dk.dst 13a72084-198e-4f2c-9bf5-ccf06c3dfb1d 2 Category 03034110 urn:ddi:dk.dst:5fc598d9-ea32-4d66-b96b-09024a8c8e26:12 dk.dst 5fc598d9-ea32-4d66-b96b-09024a8c8e26 12 dk.dst a42ac806-2c83-4d03-97b0-02a55baa673b 2 Category 03034190 urn:ddi:dk.dst:46a8c68c-9adf-41a6-9fbc-85c3c369e874:12 dk.dst 46a8c68c-9adf-41a6-9fbc-85c3c369e874 12 dk.dst 79997a76-0bf7-4b0b-a101-18797db2851e 2 Category 03034212 urn:ddi:dk.dst:6b18ec97-9df8-4e27-bff5-29ea1a06a52e:12 dk.dst 6b18ec97-9df8-4e27-bff5-29ea1a06a52e 12 dk.dst 73ff7013-76f3-436e-b887-5be90b23a00d 2 Category 03034218 urn:ddi:dk.dst:ea4927d4-8bc4-4b75-aa90-03114428a1c9:12 dk.dst ea4927d4-8bc4-4b75-aa90-03114428a1c9 12 dk.dst c2efc20c-96f3-410f-bb59-3083eeb0f020 2 Category 03034242 urn:ddi:dk.dst:2e91fb48-4102-42d9-a2a9-c99c1dfecdce:12 dk.dst 2e91fb48-4102-42d9-a2a9-c99c1dfecdce 12 dk.dst 985156e3-3313-4e4c-9124-7158e0eb970c 2 Category 03034248 urn:ddi:dk.dst:e6808154-b62b-40da-8bb8-04b1659ff51c:12 dk.dst e6808154-b62b-40da-8bb8-04b1659ff51c 12 dk.dst a8aa01a1-6458-456b-90ba-5952a2331b1a 2 Category 03034290 urn:ddi:dk.dst:02535b46-116d-4b2c-b2a6-e592ce37cd5c:12 dk.dst 02535b46-116d-4b2c-b2a6-e592ce37cd5c 12 dk.dst 976ae1d2-e78d-4ae6-b124-b84a99faa3fa 2 Category 03034310 urn:ddi:dk.dst:68e3c6d9-1026-41dc-8d8e-5dcc10a3e7b4:12 dk.dst 68e3c6d9-1026-41dc-8d8e-5dcc10a3e7b4 12 dk.dst 45fe4cad-12af-456d-a519-e049c5a37a5a 2 Category 03034390 urn:ddi:dk.dst:07230998-a8d8-4f83-bb23-b0a93cb6b1e8:12 dk.dst 07230998-a8d8-4f83-bb23-b0a93cb6b1e8 12 dk.dst 7cd15949-8e31-4793-9d4d-f21d8878c6bb 2 Category 03034410 urn:ddi:dk.dst:87297534-7514-40bd-a55c-112ee1ae2571:12 dk.dst 87297534-7514-40bd-a55c-112ee1ae2571 12 dk.dst a19bd858-8c19-475a-8627-c47ec41324f2 2 Category 03034490 urn:ddi:dk.dst:3401a09e-854f-4b13-b9b8-c7d064e16aa4:12 dk.dst 3401a09e-854f-4b13-b9b8-c7d064e16aa4 12 dk.dst f54a2b38-90f3-4c8e-9be1-3e2d9fb642b7 2 Category 03034512 urn:ddi:dk.dst:6d6f16da-f994-4622-bce1-0f510d2d800b:12 dk.dst 6d6f16da-f994-4622-bce1-0f510d2d800b 12 dk.dst cd9be662-58d5-45c2-83a0-14d8153b9af3 2 Category 03034518 urn:ddi:dk.dst:e87a1bc9-b1dc-4396-98a9-3e6ed7919e8b:12 dk.dst e87a1bc9-b1dc-4396-98a9-3e6ed7919e8b 12 dk.dst 8f21cf77-2617-4205-ad90-dc4465a36961 2 Category 03034591 urn:ddi:dk.dst:0ccf082a-b378-4a10-9da4-441be79ca115:12 dk.dst 0ccf082a-b378-4a10-9da4-441be79ca115 12 dk.dst 8318e86a-9e38-4787-95a7-d5811a655db9 2 Category 03034599 urn:ddi:dk.dst:f03b700c-e68c-4881-89de-831ddaae4721:12 dk.dst f03b700c-e68c-4881-89de-831ddaae4721 12 dk.dst c73c5e39-7860-46c2-aab8-55174e935865 2 Category 03034610 urn:ddi:dk.dst:1ad78d5b-19ec-49bb-85a1-e89ccd67f89c:12 dk.dst 1ad78d5b-19ec-49bb-85a1-e89ccd67f89c 12 dk.dst be18983b-45dc-482f-bb4a-bb437c4a4a08 2 Category 03034690 urn:ddi:dk.dst:bcf7aeb9-22d9-46c0-8a40-fa3dc937fc9a:12 dk.dst bcf7aeb9-22d9-46c0-8a40-fa3dc937fc9a 12 dk.dst 4f3e4d3c-00ba-487a-b61f-a8b11b4e3368 2 Category 03034920 urn:ddi:dk.dst:2d317ffc-fe48-45a1-ba8b-7017173a79c6:12 dk.dst 2d317ffc-fe48-45a1-ba8b-7017173a79c6 12 dk.dst 442e62b5-9437-4d01-ae7e-0ee5778aab4b 2 Category 03034985 urn:ddi:dk.dst:59fe62d4-ccb1-48fa-a4c3-dd0816b05fc3:12 dk.dst 59fe62d4-ccb1-48fa-a4c3-dd0816b05fc3 12 dk.dst f680f734-6a7c-448f-b3e1-b49ee6924bbd 2 Category 03035100 urn:ddi:dk.dst:7452dad6-0ad4-4dc2-bc34-c101cd2f262b:12 dk.dst 7452dad6-0ad4-4dc2-bc34-c101cd2f262b 12 dk.dst 9a4e9fa7-cb79-4e1c-9fd2-af1931233dbc 2 Category 03035310 urn:ddi:dk.dst:69b594f9-db6d-4ce8-bc2a-02ddda176d3b:12 dk.dst 69b594f9-db6d-4ce8-bc2a-02ddda176d3b 12 dk.dst f06da826-ee0c-46a0-9020-2587b292f4f9 2 Category 03035330 urn:ddi:dk.dst:f78d1701-a6a9-4cc2-ba95-2875b8a54516:12 dk.dst f78d1701-a6a9-4cc2-ba95-2875b8a54516 12 dk.dst 2d69bebe-6112-4f88-b515-cfb612d8f101 2 Category 03035390 urn:ddi:dk.dst:44b5b8de-9d0d-4982-bf13-7b1fe93d7d84:12 dk.dst 44b5b8de-9d0d-4982-bf13-7b1fe93d7d84 12 dk.dst 0f6ac356-976d-4076-82c4-0dd2a4d799e0 2 Category 03035410 urn:ddi:dk.dst:94b9397e-262f-4a82-86fc-f5209c6867c7:12 dk.dst 94b9397e-262f-4a82-86fc-f5209c6867c7 12 dk.dst 36cbb2bb-9615-4759-a7ad-ed61665f2065 2 Category 03035490 urn:ddi:dk.dst:dbf5655f-15e2-4691-a8dd-8c5c3d85209d:12 dk.dst dbf5655f-15e2-4691-a8dd-8c5c3d85209d 12 dk.dst 40b2cbf3-f642-4846-bfc6-9d4c82033bed 2 Category 03035510 urn:ddi:dk.dst:d26cd712-06f4-4e17-81e8-14269f30ec23:12 dk.dst d26cd712-06f4-4e17-81e8-14269f30ec23 12 dk.dst 69e1bc38-3fcc-493c-bff0-a2c265f66e99 2 Category 03035530 urn:ddi:dk.dst:68e85eca-1e21-4994-94e3-5478e7496577:12 dk.dst 68e85eca-1e21-4994-94e3-5478e7496577 12 dk.dst 23b46a00-1c82-487e-83ce-233eb02342b6 2 Category 03035590 urn:ddi:dk.dst:e4eff2f6-c04b-4c92-84e8-d29a1592376a:12 dk.dst e4eff2f6-c04b-4c92-84e8-d29a1592376a 12 dk.dst f95119e5-154c-4b4e-90bd-f2f9ee4bde49 2 Category 03035600 urn:ddi:dk.dst:7e5dd844-4f56-4c38-98cc-ef1af461a140:12 dk.dst 7e5dd844-4f56-4c38-98cc-ef1af461a140 12 dk.dst 02b4bfea-da7f-4050-8ba9-547a69de9d43 2 Category 03035700 urn:ddi:dk.dst:d1e361c1-ed3a-48a1-82a8-01514d47ee0a:12 dk.dst d1e361c1-ed3a-48a1-82a8-01514d47ee0a 12 dk.dst 652c57e9-3438-4d89-813f-a764eb6a14f8 2 Category 03036310 urn:ddi:dk.dst:bf317740-4d4f-4912-a2b9-305ad9b1b4fb:12 dk.dst bf317740-4d4f-4912-a2b9-305ad9b1b4fb 12 dk.dst a05e15c9-eb37-4d59-8d88-85b928ca8ed7 2 Category 03036330 urn:ddi:dk.dst:ecf773e1-21da-492d-b2e2-4737313854ab:12 dk.dst ecf773e1-21da-492d-b2e2-4737313854ab 12 dk.dst 8a7e5741-c8a1-43a5-8014-4755f26285b8 2 Category 03036390 urn:ddi:dk.dst:c9952dc4-b3a1-4b9a-9fd2-98a49ff550cb:12 dk.dst c9952dc4-b3a1-4b9a-9fd2-98a49ff550cb 12 dk.dst f01c8c76-eac7-4a54-98ed-f4bbd21ca029 2 Category 03036400 urn:ddi:dk.dst:cba34242-4404-451a-a057-74393cb0f221:12 dk.dst cba34242-4404-451a-a057-74393cb0f221 12 dk.dst e5982c74-9e95-4999-b030-ae8d5036cbbc 2 Category 03036500 urn:ddi:dk.dst:89c1dafd-1519-4aac-9051-d0202f297fd4:12 dk.dst 89c1dafd-1519-4aac-9051-d0202f297fd4 12 dk.dst b3ebe175-3485-4a41-8332-21afc01fb48a 2 Category 03036611 urn:ddi:dk.dst:3d7fbd67-ade7-4305-96e1-38ffd7f6602d:12 dk.dst 3d7fbd67-ade7-4305-96e1-38ffd7f6602d 12 dk.dst 5f60d31f-bd29-496d-9047-0770302e69d9 2 Category 03036612 urn:ddi:dk.dst:7f06664e-2190-4743-8a05-fa115d1e3466:12 dk.dst 7f06664e-2190-4743-8a05-fa115d1e3466 12 dk.dst 2e8ccc95-fe8d-4e64-ae06-b22ec8d9eaeb 2 Category 03036613 urn:ddi:dk.dst:4e170c41-c9fb-4359-b9ef-47fccec33225:12 dk.dst 4e170c41-c9fb-4359-b9ef-47fccec33225 12 dk.dst 492d7fba-7106-47f7-8304-abfd28f233e4 2 Category 03036619 urn:ddi:dk.dst:2f3babc5-6e1e-4f72-b7ff-86963930d6b9:12 dk.dst 2f3babc5-6e1e-4f72-b7ff-86963930d6b9 12 dk.dst 0518634c-6610-44ad-8757-148a5d35f824 2 Category 03036690 urn:ddi:dk.dst:038c2e6e-af95-43a3-a2d3-99049a749c0d:12 dk.dst 038c2e6e-af95-43a3-a2d3-99049a749c0d 12 dk.dst 761c7677-e1a8-4a79-9993-7f068192a2c1 2 Category 03036700 urn:ddi:dk.dst:4c2cf07b-2155-4450-90d2-dbd8458c1345:12 dk.dst 4c2cf07b-2155-4450-90d2-dbd8458c1345 12 dk.dst 6eaa6230-e9de-4781-9d2f-9b9b0a7428d0 2 Category 03036810 urn:ddi:dk.dst:bb425ba4-9e9c-4b3e-9dff-cf79723922f8:12 dk.dst bb425ba4-9e9c-4b3e-9dff-cf79723922f8 12 dk.dst 2550bedc-6e97-4f7c-a22e-cc970e2e6a01 2 Category 03036890 urn:ddi:dk.dst:66cdf69f-ca4a-4761-919b-8780d9af47fe:12 dk.dst 66cdf69f-ca4a-4761-919b-8780d9af47fe 12 dk.dst 0b72503e-95ac-42fc-a16c-5968d3f0ff18 2 Category 03036910 urn:ddi:dk.dst:6481346b-6972-4b05-b7ed-ba4f0ee94321:12 dk.dst 6481346b-6972-4b05-b7ed-ba4f0ee94321 12 dk.dst a64583b2-475e-43b1-8c6e-9fcde15ce481 2 Category 03036930 urn:ddi:dk.dst:9af749e6-573b-4a0a-8cb9-57357c043f94:12 dk.dst 9af749e6-573b-4a0a-8cb9-57357c043f94 12 dk.dst 875f098f-5b93-4dd5-a825-d26a7264a29f 2 Category 03036950 urn:ddi:dk.dst:088de7af-8ec4-4a30-b304-87619e55e7e3:12 dk.dst 088de7af-8ec4-4a30-b304-87619e55e7e3 12 dk.dst 6093e5e4-3ceb-4ce1-b9dc-961b31eab56f 2 Category 03036970 urn:ddi:dk.dst:18b23bcb-1446-4168-9ec8-60dd95032a4c:12 dk.dst 18b23bcb-1446-4168-9ec8-60dd95032a4c 12 dk.dst c3bed27a-9cea-4388-a638-e852409ffa69 2 Category 03036980 urn:ddi:dk.dst:5505deb0-5ed7-4ad9-b99a-29aad40d8953:12 dk.dst 5505deb0-5ed7-4ad9-b99a-29aad40d8953 12 dk.dst c053bc7e-9b31-4797-8c5e-40126b7ff61e 2 Category 03036990 urn:ddi:dk.dst:b2938863-dc67-4f37-8317-07bc3338f610:12 dk.dst b2938863-dc67-4f37-8317-07bc3338f610 12 dk.dst 25121bf5-057b-41a4-9dfb-79a546d61a45 2 Category 03038110 urn:ddi:dk.dst:612c55a1-d895-41e9-af75-5d24f68925ac:12 dk.dst 612c55a1-d895-41e9-af75-5d24f68925ac 12 dk.dst d175b4b8-4f76-473c-99f4-cb1b92480bae 2 Category 03038120 urn:ddi:dk.dst:70436f72-7844-4f4a-b3b3-f665b6aeaf03:12 dk.dst 70436f72-7844-4f4a-b3b3-f665b6aeaf03 12 dk.dst 1e1e77d4-1e97-4b12-b75a-e3f50facc9e6 2 Category 03038130 urn:ddi:dk.dst:eb4c0e31-fd28-467b-80eb-6079ee48bd48:12 dk.dst eb4c0e31-fd28-467b-80eb-6079ee48bd48 12 dk.dst eba6e36a-3cc9-4f10-8869-00ba97f91432 2 Category 03038190 urn:ddi:dk.dst:29366cc3-bb94-44fc-950a-6a7dffa44dc3:12 dk.dst 29366cc3-bb94-44fc-950a-6a7dffa44dc3 12 dk.dst c181db13-3e9c-4dbe-a7be-21adffeea80c 2 Category 03038200 urn:ddi:dk.dst:78d9e3c2-ed50-4279-a61b-7e349bcf9252:12 dk.dst 78d9e3c2-ed50-4279-a61b-7e349bcf9252 12 dk.dst c071a0f0-6f73-416f-b2a8-421e6a5fae7b 2 Category 03038300 urn:ddi:dk.dst:e8043954-74c9-4018-823b-2605bf2e0657:12 dk.dst e8043954-74c9-4018-823b-2605bf2e0657 12 dk.dst c0408f4b-e1b1-4ae7-a607-4261928d8117 2 Category 03038410 urn:ddi:dk.dst:6f31bbb4-724c-45a3-a1a6-55f6ca98e895:12 dk.dst 6f31bbb4-724c-45a3-a1a6-55f6ca98e895 12 dk.dst 38ca7d7f-42fa-41e4-abde-21a60ba78d23 2 Category 03038490 urn:ddi:dk.dst:b570fdb1-84a2-464e-a325-bf7badaef842:12 dk.dst b570fdb1-84a2-464e-a325-bf7badaef842 12 dk.dst 6c55b5ce-8e9f-4b30-996e-abede744f705 2 Category 03038910 urn:ddi:dk.dst:fe84c868-95be-408d-9d64-39cb494d1922:12 dk.dst fe84c868-95be-408d-9d64-39cb494d1922 12 dk.dst f9f2bcdf-7c30-4752-a5f7-24fb84390c3b 2 Category 03038921 urn:ddi:dk.dst:14eda043-dd9d-4ffe-aa3d-6499d49b0f24:12 dk.dst 14eda043-dd9d-4ffe-aa3d-6499d49b0f24 12 dk.dst 03be7002-7d91-4d1b-87f0-4ac84f9707fd 2 Category 03038929 urn:ddi:dk.dst:ff33e2f7-3ade-4c0b-a3ca-b26d8bb95514:12 dk.dst ff33e2f7-3ade-4c0b-a3ca-b26d8bb95514 12 dk.dst cd8394e7-e64f-4dff-99c5-1b316e112fd2 2 Category 03038931 urn:ddi:dk.dst:c5779533-ff92-47d1-b3b4-868be9f4a14e:12 dk.dst c5779533-ff92-47d1-b3b4-868be9f4a14e 12 dk.dst df01d1c2-64e6-4e02-a184-66a3ff51b630 2 Category 03038939 urn:ddi:dk.dst:68909002-c8e5-4792-83eb-1d0183ce79e5:12 dk.dst 68909002-c8e5-4792-83eb-1d0183ce79e5 12 dk.dst ea97e32e-7eb8-4394-9045-f9ae0b0bd4c8 2 Category 03038940 urn:ddi:dk.dst:ba8ea5ce-987f-40f0-b494-c14f04db9f6e:12 dk.dst ba8ea5ce-987f-40f0-b494-c14f04db9f6e 12 dk.dst 8a0806b4-be25-4ae8-b8ac-32a64134a2dd 2 Category 03038945 urn:ddi:dk.dst:d8464052-f265-4c5c-a74d-01ee9c1b2dce:12 dk.dst d8464052-f265-4c5c-a74d-01ee9c1b2dce 12 dk.dst 9cea11bb-ccc4-44e6-ae72-badb989c7146 2 Category 03038950 urn:ddi:dk.dst:8e7a61b2-cf26-4558-846e-31bc5ecef64d:12 dk.dst 8e7a61b2-cf26-4558-846e-31bc5ecef64d 12 dk.dst 229576dc-a8d1-4e3b-802f-a972f1d62e28 2 Category 03038955 urn:ddi:dk.dst:cad5a03e-f525-462c-8f72-749c1cc69bc4:12 dk.dst cad5a03e-f525-462c-8f72-749c1cc69bc4 12 dk.dst 0b6ea884-6c59-4be3-b017-5b4461b60661 2 Category 03038960 urn:ddi:dk.dst:0488820b-b25b-43fa-83c1-99a27fef3d90:12 dk.dst 0488820b-b25b-43fa-83c1-99a27fef3d90 12 dk.dst bc983c16-73d8-482d-98bc-08fe01ff75f6 2 Category 03038965 urn:ddi:dk.dst:f3b908a2-b787-4221-bd57-efa70df621b1:12 dk.dst f3b908a2-b787-4221-bd57-efa70df621b1 12 dk.dst 3ae06af9-fa28-4a32-9964-b1199355afa3 2 Category 03038970 urn:ddi:dk.dst:7eac7a79-4ba8-4bfa-b0f9-6df26215de3e:12 dk.dst 7eac7a79-4ba8-4bfa-b0f9-6df26215de3e 12 dk.dst d32854f2-cabf-446d-b88f-db8108097d4d 2 Category 03038990 urn:ddi:dk.dst:96281c33-427e-4014-b900-a7207b5e7edf:12 dk.dst 96281c33-427e-4014-b900-a7207b5e7edf 12 dk.dst 79f44cc0-b809-4596-9f7c-98ceee878b78 2 Category 03039010 urn:ddi:dk.dst:0ea79aec-03ba-4879-883e-709268ddbc7a:12 dk.dst 0ea79aec-03ba-4879-883e-709268ddbc7a 12 dk.dst e6409749-5e4e-4420-b074-b8c24fa4076d 2 Category 03039090 urn:ddi:dk.dst:613c56d7-c859-4910-aca6-ab81efc47fcf:12 dk.dst 613c56d7-c859-4910-aca6-ab81efc47fcf 12 dk.dst 1915b7d7-925e-4d8d-a35b-9c973f20ffac 2 Category 03043100 urn:ddi:dk.dst:89fd5b8d-af7a-4a07-a107-3bf16be9bdc5:12 dk.dst 89fd5b8d-af7a-4a07-a107-3bf16be9bdc5 12 dk.dst e9f6db84-dfc5-48ab-bd8d-ebcdee7543a5 2 Category 03043200 urn:ddi:dk.dst:c6117cc3-41a9-4a91-8a80-be3e6d656b52:12 dk.dst c6117cc3-41a9-4a91-8a80-be3e6d656b52 12 dk.dst 0d81733e-ac72-4a93-9276-218f5ec9f39d 2 Category 03043300 urn:ddi:dk.dst:160e65b7-ad86-4f44-bf06-6f74ef7f0927:12 dk.dst 160e65b7-ad86-4f44-bf06-6f74ef7f0927 12 dk.dst b0704284-a7dd-423c-a633-2d375b60b8d8 2 Category 03043900 urn:ddi:dk.dst:19df9da2-fe19-40a3-972d-5a68b5ba8840:12 dk.dst 19df9da2-fe19-40a3-972d-5a68b5ba8840 12 dk.dst 9929240c-94f0-453f-8628-a402fb8f4c7c 2 Category 03044100 urn:ddi:dk.dst:df2ee9fe-1b8b-4100-ae72-3e6325b05e59:12 dk.dst df2ee9fe-1b8b-4100-ae72-3e6325b05e59 12 dk.dst 70db09ed-d0f7-4f7b-b546-51fa5a6bc4a1 2 Category 03044210 urn:ddi:dk.dst:36e9bfd2-a978-4263-9191-99e9f4356ea8:12 dk.dst 36e9bfd2-a978-4263-9191-99e9f4356ea8 12 dk.dst b0ec78f6-3c66-4682-8bab-9963b67f2b3f 2 Category 03044250 urn:ddi:dk.dst:510b21e1-b47a-468e-8e2b-979117fc6276:12 dk.dst 510b21e1-b47a-468e-8e2b-979117fc6276 12 dk.dst b8e5e98e-704a-4676-a127-ebf04dd72dba 2 Category 03044290 urn:ddi:dk.dst:61dc87ec-2b69-4448-bb06-9cf86592f523:12 dk.dst 61dc87ec-2b69-4448-bb06-9cf86592f523 12 dk.dst 9ec81c6c-faa1-4cad-bb3c-1939acd88f64 2 Category 03044300 urn:ddi:dk.dst:2b6dc6e2-70a1-4914-a7b1-05b9fa93c29c:12 dk.dst 2b6dc6e2-70a1-4914-a7b1-05b9fa93c29c 12 dk.dst 28f1af46-5205-48b9-beba-c8caaeefb78f 2 Category 03044410 urn:ddi:dk.dst:9bd5537f-d81b-4f09-9b86-129fd09a5cdb:12 dk.dst 9bd5537f-d81b-4f09-9b86-129fd09a5cdb 12 dk.dst 1f24c643-0fb7-49c1-80f1-2c216aea9383 2 Category 03044430 urn:ddi:dk.dst:425ced47-b4a8-47dd-b636-7e3080876e40:12 dk.dst 425ced47-b4a8-47dd-b636-7e3080876e40 12 dk.dst 52d3e2d0-9e6c-4d5b-95d4-27386c3e3044 2 Category 03044490 urn:ddi:dk.dst:88f3179c-7400-4d1b-95f5-879a7043114a:12 dk.dst 88f3179c-7400-4d1b-95f5-879a7043114a 12 dk.dst 22ee0778-0969-491e-b9e4-15be8fc3c99f 2 Category 03044500 urn:ddi:dk.dst:19f5cb81-4acf-4858-b0b9-0a7df41cdad6:12 dk.dst 19f5cb81-4acf-4858-b0b9-0a7df41cdad6 12 dk.dst 4bf44e93-7f8a-4abf-ad1c-9a0314c70136 2 Category 03044600 urn:ddi:dk.dst:1b6b6394-92e4-498f-8751-1c4d681e231e:12 dk.dst 1b6b6394-92e4-498f-8751-1c4d681e231e 12 dk.dst b324b7db-0993-4656-8944-2137694d1754 2 Category 03044910 urn:ddi:dk.dst:6437dbd0-5e1d-4567-94bc-3e166a7a12d4:12 dk.dst 6437dbd0-5e1d-4567-94bc-3e166a7a12d4 12 dk.dst 66c4b796-7bb7-4a6b-a2e5-1a31d2bee772 2 Category 03044950 urn:ddi:dk.dst:33b1b729-f2c9-4dc7-9be7-c01182446716:12 dk.dst 33b1b729-f2c9-4dc7-9be7-c01182446716 12 dk.dst 2ba34ecb-b856-4203-a822-8acbcbdc56a7 2 Category 03044990 urn:ddi:dk.dst:23e5b912-774f-409a-9fa7-493dab22a8b4:12 dk.dst 23e5b912-774f-409a-9fa7-493dab22a8b4 12 dk.dst 108d18d4-5dc6-4a77-a0cb-53f3e45ebc2c 2 Category 03045100 urn:ddi:dk.dst:60adc29d-9df8-4254-b8aa-2ae7432e0a53:12 dk.dst 60adc29d-9df8-4254-b8aa-2ae7432e0a53 12 dk.dst 31299823-447e-4983-90b4-8a1cde04fbe0 2 Category 03045200 urn:ddi:dk.dst:97082741-4d44-494d-a38c-cda6c894a248:12 dk.dst 97082741-4d44-494d-a38c-cda6c894a248 12 dk.dst 39f835ab-dde4-4160-896f-e8b65bd73a2f 2 Category 03045300 urn:ddi:dk.dst:322cfcbf-d7cd-4cfd-83c0-bf098fa5cdf9:12 dk.dst 322cfcbf-d7cd-4cfd-83c0-bf098fa5cdf9 12 dk.dst 8d4512d2-f951-4b34-bfc0-f15f0af5badf 2 Category 03045400 urn:ddi:dk.dst:f75830e2-9c7a-48e2-ad07-56cd4aaabe85:12 dk.dst f75830e2-9c7a-48e2-ad07-56cd4aaabe85 12 dk.dst 9815bb46-8eb8-4adb-96c0-fe196e643944 2 Category 03045500 urn:ddi:dk.dst:1fa7d88d-1d08-4b89-b7c5-8c1cb2d18f7a:12 dk.dst 1fa7d88d-1d08-4b89-b7c5-8c1cb2d18f7a 12 dk.dst dd575685-a96a-4663-a5f2-ee603a4010cb 2 Category 03045910 urn:ddi:dk.dst:8cf181e1-be79-4ef4-8729-5e6341d6753c:12 dk.dst 8cf181e1-be79-4ef4-8729-5e6341d6753c 12 dk.dst 61e5e018-d14e-48cb-97c6-1db5404cd40d 2 Category 03045950 urn:ddi:dk.dst:84a61c7f-bb9f-4195-9265-a0ab19ce8e03:12 dk.dst 84a61c7f-bb9f-4195-9265-a0ab19ce8e03 12 dk.dst b918d268-0a85-4c62-a8ce-32621f941850 2 Category 03045990 urn:ddi:dk.dst:ea3d3b72-71f5-4969-b50d-e52de61b867f:12 dk.dst ea3d3b72-71f5-4969-b50d-e52de61b867f 12 dk.dst 66e8c6f6-7381-4e7d-9712-25f6ef32736a 2 Category 03046100 urn:ddi:dk.dst:e02fbcee-dec4-4fe1-b239-151190d790bd:12 dk.dst e02fbcee-dec4-4fe1-b239-151190d790bd 12 dk.dst f5c1c9e9-9e38-44ed-bb1d-f8ec96c32c33 2 Category 03046200 urn:ddi:dk.dst:d2e1fd9f-41cc-4846-b4c7-7af540fbf225:12 dk.dst d2e1fd9f-41cc-4846-b4c7-7af540fbf225 12 dk.dst 57fd8a29-a3fc-4d68-aad8-7d725c1c2f53 2 Category 03046300 urn:ddi:dk.dst:9a0adf4e-8111-42a9-befb-76755f732e2a:12 dk.dst 9a0adf4e-8111-42a9-befb-76755f732e2a 12 dk.dst f941dbc8-fc02-4a13-84df-f2c4f75f6855 2 Category 03046900 urn:ddi:dk.dst:f69ff27a-841e-45ec-85c4-cd1093a15faf:12 dk.dst f69ff27a-841e-45ec-85c4-cd1093a15faf 12 dk.dst 8addf4d0-b314-4136-881e-6f143261b4a0 2 Category 03047110 urn:ddi:dk.dst:924ff3c2-f847-44ec-9d32-87b38ab39583:12 dk.dst 924ff3c2-f847-44ec-9d32-87b38ab39583 12 dk.dst 91aa81c2-572e-439f-a0a9-2aae0aa0dec4 2 Category 03047190 urn:ddi:dk.dst:a931493c-c269-44b3-9ca1-71a12c2a1af6:12 dk.dst a931493c-c269-44b3-9ca1-71a12c2a1af6 12 dk.dst 93739621-5ac7-4e3b-a6cf-6427b0d55964 2 Category 03047200 urn:ddi:dk.dst:47f8f243-6fb5-4411-ba6f-38d1b3c61c67:12 dk.dst 47f8f243-6fb5-4411-ba6f-38d1b3c61c67 12 dk.dst 28f39fb3-a2db-439d-89c0-0055db20f116 2 Category 03047300 urn:ddi:dk.dst:d51df59d-aa11-4d5f-8b0a-4d336bb96622:12 dk.dst d51df59d-aa11-4d5f-8b0a-4d336bb96622 12 dk.dst 56b9886f-7c61-447a-8ebb-6c7d8e5612d8 2 Category 03047411 urn:ddi:dk.dst:46b07901-80bd-4392-b0f3-b79249e4be2b:12 dk.dst 46b07901-80bd-4392-b0f3-b79249e4be2b 12 dk.dst 79745b6e-b6b5-422d-b650-c000a938ca82 2 Category 03047415 urn:ddi:dk.dst:de5424ad-625a-415e-8a8e-a03aecc9718a:12 dk.dst de5424ad-625a-415e-8a8e-a03aecc9718a 12 dk.dst 490d2f61-0578-482b-a209-c75e520e6e1d 2 Category 03047419 urn:ddi:dk.dst:49067e94-bea9-42f2-b8ed-7f6df8f23470:12 dk.dst 49067e94-bea9-42f2-b8ed-7f6df8f23470 12 dk.dst f2abbfc3-fc33-4a49-8726-2a3bb402863e 2 Category 03047490 urn:ddi:dk.dst:2acf92c2-dc4a-4e30-ba16-86158053437a:12 dk.dst 2acf92c2-dc4a-4e30-ba16-86158053437a 12 dk.dst 602e361f-2710-4137-a9f5-f17daba70a64 2 Category 03047500 urn:ddi:dk.dst:c30cdef8-b255-4dbe-908c-ac8e6529700f:12 dk.dst c30cdef8-b255-4dbe-908c-ac8e6529700f 12 dk.dst 92829563-3e5e-43db-bd2e-24aebdc3e76c 2 Category 03047910 urn:ddi:dk.dst:090ecc2b-c8d1-4d40-9f0a-ba4d91a79463:12 dk.dst 090ecc2b-c8d1-4d40-9f0a-ba4d91a79463 12 dk.dst af7c1bcd-1f18-4eec-aed6-d898b81c00cb 2 Category 03047930 urn:ddi:dk.dst:7d6b2749-234d-41ab-ac99-e7d041ead0d8:12 dk.dst 7d6b2749-234d-41ab-ac99-e7d041ead0d8 12 dk.dst 5fe383c9-5c85-4d83-bff0-10e8754ae484 2 Category 03047950 urn:ddi:dk.dst:5b634eea-348e-4d35-9485-edac7e28c651:12 dk.dst 5b634eea-348e-4d35-9485-edac7e28c651 12 dk.dst c63dcaf2-b555-4a01-99d2-7e469adf1f8e 2 Category 03047980 urn:ddi:dk.dst:70954534-c2b7-4108-994c-d1b5420a6d9f:12 dk.dst 70954534-c2b7-4108-994c-d1b5420a6d9f 12 dk.dst a9116b4b-2fd6-4a97-a429-42dd9fb3e1d4 2 Category 03047990 urn:ddi:dk.dst:435b3d79-edfe-43a1-9486-02ec1a1136cf:12 dk.dst 435b3d79-edfe-43a1-9486-02ec1a1136cf 12 dk.dst 8ef20f4a-449a-4c12-81ac-2e8b1cd8d176 2 Category 03048100 urn:ddi:dk.dst:0320fb01-54ae-473a-96e1-292d103f0aea:12 dk.dst 0320fb01-54ae-473a-96e1-292d103f0aea 12 dk.dst fe4bbcd7-39e8-4735-8d38-429e112498cf 2 Category 03048210 urn:ddi:dk.dst:a77b6b0a-5200-403b-9bc0-86ff05428ad3:12 dk.dst a77b6b0a-5200-403b-9bc0-86ff05428ad3 12 dk.dst b14cf311-9287-481c-a2a0-6f14e02d79aa 2 Category 03048250 urn:ddi:dk.dst:bdeabbd6-303b-4569-bb3f-7c06a9ada8d5:12 dk.dst bdeabbd6-303b-4569-bb3f-7c06a9ada8d5 12 dk.dst 3fa19505-30e1-4169-9e01-f8cbb50c7d4c 2 Category 03048290 urn:ddi:dk.dst:2499147d-df63-4392-899e-21d3943bfdd7:12 dk.dst 2499147d-df63-4392-899e-21d3943bfdd7 12 dk.dst 709ab573-7448-4cb3-b6d0-1800f6fa0dc8 2 Category 03048310 urn:ddi:dk.dst:86fe222f-de77-4062-a066-ba12e7418840:12 dk.dst 86fe222f-de77-4062-a066-ba12e7418840 12 dk.dst 83ce8500-94e2-4e1a-9bc3-7f797b740662 2 Category 03048330 urn:ddi:dk.dst:5e6ed76a-f464-4c34-b023-60072f2a8d2c:12 dk.dst 5e6ed76a-f464-4c34-b023-60072f2a8d2c 12 dk.dst b2472bef-64ee-44a7-a355-858c8f3608bd 2 Category 03048350 urn:ddi:dk.dst:7dcbd9cb-8618-4a90-83ac-53825f795be2:12 dk.dst 7dcbd9cb-8618-4a90-83ac-53825f795be2 12 dk.dst 40a75ce9-93a2-460f-a445-c1252dd7e6b8 2 Category 03048390 urn:ddi:dk.dst:2b7f045b-a176-42e6-a91d-6025691e9103:12 dk.dst 2b7f045b-a176-42e6-a91d-6025691e9103 12 dk.dst 320d660e-2493-46cd-825b-25b79d7952db 2 Category 03048400 urn:ddi:dk.dst:f0f385ef-6608-438f-94a0-35e789f0f539:12 dk.dst f0f385ef-6608-438f-94a0-35e789f0f539 12 dk.dst 1e1cf93b-d81d-4cd6-b03e-18eb2506742e 2 Category 03048500 urn:ddi:dk.dst:5b650710-4f61-438f-ae54-a374951c0178:12 dk.dst 5b650710-4f61-438f-ae54-a374951c0178 12 dk.dst 438b8ae1-c2b1-4e0f-859f-c47c414eaf91 2 Category 03048600 urn:ddi:dk.dst:f8f8aa46-46a5-42e3-8e67-ab3115546c18:12 dk.dst f8f8aa46-46a5-42e3-8e67-ab3115546c18 12 dk.dst 9c7e8387-9b13-4e29-afeb-7c09f94224cf 2 Category 03048700 urn:ddi:dk.dst:280e160a-a30f-4a3c-b8c1-eda1aac32d29:12 dk.dst 280e160a-a30f-4a3c-b8c1-eda1aac32d29 12 dk.dst a002bd85-3c73-4a9c-8185-dcf4f064a9ac 2 Category 03048910 urn:ddi:dk.dst:71b8dc75-1d5b-4ca3-90df-8df7bff8f677:12 dk.dst 71b8dc75-1d5b-4ca3-90df-8df7bff8f677 12 dk.dst a4ce6b62-0073-478c-86ad-a82f74e336aa 2 Category 03048921 urn:ddi:dk.dst:f3786c9c-4518-46f4-99b9-b2742b275fe0:12 dk.dst f3786c9c-4518-46f4-99b9-b2742b275fe0 12 dk.dst 1c017b0a-0558-4017-bdff-3e74ef6c3ca6 2 Category 03048929 urn:ddi:dk.dst:6cc15c24-7eb2-4078-85e2-51cf299abb75:12 dk.dst 6cc15c24-7eb2-4078-85e2-51cf299abb75 12 dk.dst bcda8a25-2b61-4c11-8c46-c8e2dc216545 2 Category 03048930 urn:ddi:dk.dst:55f74218-d845-496c-a797-b68bb2641724:12 dk.dst 55f74218-d845-496c-a797-b68bb2641724 12 dk.dst bf9eb290-01c9-45ff-8a4a-197540f0875b 2 Category 03048941 urn:ddi:dk.dst:930fb74f-cc55-48f9-b506-453faa9ed63b:12 dk.dst 930fb74f-cc55-48f9-b506-453faa9ed63b 12 dk.dst 17de4648-c46a-428c-9883-8b3d59dad9ec 2 Category 03048949 urn:ddi:dk.dst:5a651d64-d957-40ea-8da8-41ff6f521e7f:12 dk.dst 5a651d64-d957-40ea-8da8-41ff6f521e7f 12 dk.dst 2f3b86ef-ea4f-46b9-8389-b06781446b14 2 Category 03048951 urn:ddi:dk.dst:e06e2f28-c923-417a-96d4-e9522efb7f6d:12 dk.dst e06e2f28-c923-417a-96d4-e9522efb7f6d 12 dk.dst 392386d9-b74d-4c81-9a9b-512a6be93150 2 Category 03048955 urn:ddi:dk.dst:273e3a6a-b56a-42f6-87b0-246d14cbf72a:12 dk.dst 273e3a6a-b56a-42f6-87b0-246d14cbf72a 12 dk.dst cf7b40a7-30df-4b16-9359-40b5cdb03308 2 Category 03048959 urn:ddi:dk.dst:59dcb8c4-20a7-42cc-bbe7-cb35627e180a:12 dk.dst 59dcb8c4-20a7-42cc-bbe7-cb35627e180a 12 dk.dst 58dfe698-44dd-489a-8d73-5db8f801fe8d 2 Category 03048960 urn:ddi:dk.dst:ccee05c4-a5fc-4378-ae52-e9a2091dbec2:12 dk.dst ccee05c4-a5fc-4378-ae52-e9a2091dbec2 12 dk.dst 33c53f62-d905-445c-994f-73658382f69d 2 Category 03048990 urn:ddi:dk.dst:4c9f7b52-dff6-4674-a688-ccf57d4feeae:12 dk.dst 4c9f7b52-dff6-4674-a688-ccf57d4feeae 12 dk.dst c58e7438-6bef-4b11-8b6a-57d4343a66af 2 Category 03049100 urn:ddi:dk.dst:929d5041-32da-453b-a39b-60116a086849:12 dk.dst 929d5041-32da-453b-a39b-60116a086849 12 dk.dst 40973516-8e6c-4c45-bdd6-c5c6a36686d1 2 Category 03049200 urn:ddi:dk.dst:001212aa-d114-4e70-8e8b-da56a16902ee:12 dk.dst 001212aa-d114-4e70-8e8b-da56a16902ee 12 dk.dst 050cabc6-4d30-4322-ba27-a2f461f31289 2 Category 03049310 urn:ddi:dk.dst:4eb0c5cb-bf94-43f2-bf68-7bcb8f1a29ee:12 dk.dst 4eb0c5cb-bf94-43f2-bf68-7bcb8f1a29ee 12 dk.dst 142afae3-581e-4422-b766-117777838b75 2 Category 03049390 urn:ddi:dk.dst:dc334e44-49ef-46d2-bf96-f6f29987f04a:12 dk.dst dc334e44-49ef-46d2-bf96-f6f29987f04a 12 dk.dst 6266fe19-b78c-46f9-b97d-0b8a11a4f8b6 2 Category 03049410 urn:ddi:dk.dst:31a1deab-5c46-4b2d-bce8-0d9560a874d7:12 dk.dst 31a1deab-5c46-4b2d-bce8-0d9560a874d7 12 dk.dst bf9fb0b1-e3fc-45cd-9c1b-8989f4cee236 2 Category 03049490 urn:ddi:dk.dst:a131e7f9-d132-41c9-98a2-1c16386912c1:12 dk.dst a131e7f9-d132-41c9-98a2-1c16386912c1 12 dk.dst e29dbe0d-4c1c-42c7-af2e-e3369904a108 2 Category 03049510 urn:ddi:dk.dst:251cf6f9-85d5-4ff7-a0b6-258d47121f41:12 dk.dst 251cf6f9-85d5-4ff7-a0b6-258d47121f41 12 dk.dst 75b9dc69-deeb-4062-9a99-123d9582aff6 2 Category 03049521 urn:ddi:dk.dst:a100dfd4-b029-4757-b320-ef090edf2143:12 dk.dst a100dfd4-b029-4757-b320-ef090edf2143 12 dk.dst 738bb70a-6fc0-4fd7-bee7-e6ee454bb8fc 2 Category 03049525 urn:ddi:dk.dst:fad6cff8-50c2-4e2f-b271-1522f388de8b:12 dk.dst fad6cff8-50c2-4e2f-b271-1522f388de8b 12 dk.dst a225237d-e328-4952-9ccf-b4358557486e 2 Category 03049529 urn:ddi:dk.dst:d0318636-08fd-4165-9481-3850e6678ca0:12 dk.dst d0318636-08fd-4165-9481-3850e6678ca0 12 dk.dst f898dd6e-11dc-4cb4-a577-86144b2d94e5 2 Category 03049530 urn:ddi:dk.dst:b978d752-c669-4119-abb8-a723926de7bf:12 dk.dst b978d752-c669-4119-abb8-a723926de7bf 12 dk.dst 6036d661-d1dd-4153-9d75-1284cd068228 2 Category 03049540 urn:ddi:dk.dst:32428c82-c70d-42a6-9cfe-0ca42ab22f54:12 dk.dst 32428c82-c70d-42a6-9cfe-0ca42ab22f54 12 dk.dst e6054614-ffee-4b50-bec7-899f4296f441 2 Category 03049550 urn:ddi:dk.dst:9f9224eb-9328-4bba-8fa8-3d948581bdd3:12 dk.dst 9f9224eb-9328-4bba-8fa8-3d948581bdd3 12 dk.dst 150ab5af-73d2-4885-aa22-bc4b8bf98e43 2 Category 03049560 urn:ddi:dk.dst:e784f7e1-3900-47b7-9891-5a66c8eef35f:12 dk.dst e784f7e1-3900-47b7-9891-5a66c8eef35f 12 dk.dst bd1677a3-82d0-4b0b-8731-66c27dcd58c9 2 Category 03049590 urn:ddi:dk.dst:02a8549e-a8ab-4b32-b235-0d5483dd0c56:12 dk.dst 02a8549e-a8ab-4b32-b235-0d5483dd0c56 12 dk.dst 3ee0c921-147f-44e1-8a4a-b064e37b0f40 2 Category 03049910 urn:ddi:dk.dst:8fcb4f91-6e49-433d-a2e2-bfc2a20bb363:12 dk.dst 8fcb4f91-6e49-433d-a2e2-bfc2a20bb363 12 dk.dst 49c3e282-dc4d-4692-91dc-24eff2ed660d 2 Category 03049921 urn:ddi:dk.dst:8dd295e3-b07e-4227-bf5a-179a751ecd87:12 dk.dst 8dd295e3-b07e-4227-bf5a-179a751ecd87 12 dk.dst 773f0d48-a71d-4a37-b1d4-07a5457c0d97 2 Category 03049923 urn:ddi:dk.dst:285ad71c-abb4-40f8-8e52-3314e01eeeec:12 dk.dst 285ad71c-abb4-40f8-8e52-3314e01eeeec 12 dk.dst b4a0eed8-76b0-47a5-b7e1-f293044ea683 2 Category 03049929 urn:ddi:dk.dst:643f9e83-d727-40f7-ad07-5b7efb6ce484:12 dk.dst 643f9e83-d727-40f7-ad07-5b7efb6ce484 12 dk.dst e8636525-88fd-4baa-8904-0ddbcc9b7452 2 Category 03049955 urn:ddi:dk.dst:fb57a8ae-c594-4ffc-b586-51a9e0dbdab1:12 dk.dst fb57a8ae-c594-4ffc-b586-51a9e0dbdab1 12 dk.dst 3d928035-9361-48c2-9fc7-6b987316f706 2 Category 03049961 urn:ddi:dk.dst:9d361838-f1bb-4f0e-9ddd-6c564a1bb063:12 dk.dst 9d361838-f1bb-4f0e-9ddd-6c564a1bb063 12 dk.dst 71aa785c-63a2-4f3c-b905-60bd658a6632 2 Category 03049965 urn:ddi:dk.dst:4fdd3d65-3feb-4f3d-9200-95bb946a9874:12 dk.dst 4fdd3d65-3feb-4f3d-9200-95bb946a9874 12 dk.dst 7257d3a5-bf4e-4deb-ae00-c41383b9b041 2 Category 03049999 urn:ddi:dk.dst:562f24ec-368a-4011-93a3-ee31d3ef68a6:12 dk.dst 562f24ec-368a-4011-93a3-ee31d3ef68a6 12 dk.dst 90f623b2-4883-4643-8ee5-0a753587c789 2 Category 03051000 urn:ddi:dk.dst:41555d90-327c-4580-b0d6-26788023d461:12 dk.dst 41555d90-327c-4580-b0d6-26788023d461 12 dk.dst e91edc74-af5c-469c-89d2-50a527846520 2 Category 03052000 urn:ddi:dk.dst:cbe6eeaa-9d81-4d84-8651-60d683f521ba:12 dk.dst cbe6eeaa-9d81-4d84-8651-60d683f521ba 12 dk.dst 2bb3fdf6-9e5b-4673-9c2e-7f84d77095c0 2 Category 03053100 urn:ddi:dk.dst:5844401d-c652-4e8e-a6ac-d85081d4892a:12 dk.dst 5844401d-c652-4e8e-a6ac-d85081d4892a 12 dk.dst 20104535-ff46-4985-96d8-8549c52f6ee8 2 Category 03053211 urn:ddi:dk.dst:40c8ce76-9582-43a2-9239-34c2078ec4ad:12 dk.dst 40c8ce76-9582-43a2-9239-34c2078ec4ad 12 dk.dst 510cc1d8-6edd-4144-b83a-4e259e9e9fbb 2 Category 03053219 urn:ddi:dk.dst:76699560-4876-45f2-b698-519863a3bd3d:12 dk.dst 76699560-4876-45f2-b698-519863a3bd3d 12 dk.dst d1f44b03-f565-45f9-9b2e-7f6613c04f9d 2 Category 03053290 urn:ddi:dk.dst:26a2172b-b780-456f-8c7c-7cf2867a16b7:12 dk.dst 26a2172b-b780-456f-8c7c-7cf2867a16b7 12 dk.dst 2d328dce-55a8-4b82-b83e-491abc9b8a19 2 Category 03053910 urn:ddi:dk.dst:a479ebd7-c419-4ef5-879f-3cf0107ebc6f:12 dk.dst a479ebd7-c419-4ef5-879f-3cf0107ebc6f 12 dk.dst c3950f6d-9dc6-4744-90ca-a82a9e6ed233 2 Category 03053950 urn:ddi:dk.dst:53eba8a1-1b92-4ff6-96ec-9ff859edf0ad:12 dk.dst 53eba8a1-1b92-4ff6-96ec-9ff859edf0ad 12 dk.dst 7639fd0c-577c-4a1d-9065-7f4cd99a3317 2 Category 03053990 urn:ddi:dk.dst:04c9d4fe-d87a-4bc7-b1ca-fc4a2df1b41d:12 dk.dst 04c9d4fe-d87a-4bc7-b1ca-fc4a2df1b41d 12 dk.dst 95ba8382-171a-4302-88ab-ba447a9a62cb 2 Category 03054100 urn:ddi:dk.dst:a07e8f95-92fd-484a-ae25-81589b4bd001:12 dk.dst a07e8f95-92fd-484a-ae25-81589b4bd001 12 dk.dst b1835407-42d1-44c7-9c76-a8093e51290d 2 Category 03054200 urn:ddi:dk.dst:73f85c0d-d311-4900-9b8e-7fe863140bdf:12 dk.dst 73f85c0d-d311-4900-9b8e-7fe863140bdf 12 dk.dst 6b8cf4ed-c8ba-4a75-91da-73ea85ff4950 2 Category 03054300 urn:ddi:dk.dst:34095477-ab53-42a5-8ef5-e0488d0c723b:12 dk.dst 34095477-ab53-42a5-8ef5-e0488d0c723b 12 dk.dst 56d2acbb-b75b-446a-a911-7a07b13e8dd9 2 Category 03054410 urn:ddi:dk.dst:8e652802-549c-4659-80f8-8884d9d9008f:12 dk.dst 8e652802-549c-4659-80f8-8884d9d9008f 12 dk.dst 06623d58-0a03-495b-9b65-574cacbb77f4 2 Category 03054490 urn:ddi:dk.dst:9eb35d24-3886-488c-890f-83ef51aa0ddf:12 dk.dst 9eb35d24-3886-488c-890f-83ef51aa0ddf 12 dk.dst eefb36f6-41da-45db-aa3c-8481700e72ba 2 Category 03054910 urn:ddi:dk.dst:5da2142c-66dd-4667-9685-74f45bd2b1c1:12 dk.dst 5da2142c-66dd-4667-9685-74f45bd2b1c1 12 dk.dst 6b0513e7-d79b-4e77-8b7e-358d1ff5dfec 2 Category 03054920 urn:ddi:dk.dst:835d3fc5-0c62-42ec-b491-77e01fb4e105:12 dk.dst 835d3fc5-0c62-42ec-b491-77e01fb4e105 12 dk.dst bf3f64f3-cace-43ae-8451-aac4bf5b7710 2 Category 03054930 urn:ddi:dk.dst:39106cfb-0d3f-44a3-85b2-52c8645c447e:12 dk.dst 39106cfb-0d3f-44a3-85b2-52c8645c447e 12 dk.dst 3be980c5-05e6-4553-a1f2-d7d1a62d8c63 2 Category 03054980 urn:ddi:dk.dst:7d4435e7-bed0-4f6e-9e97-43079b3c19c2:12 dk.dst 7d4435e7-bed0-4f6e-9e97-43079b3c19c2 12 dk.dst b246f881-3ac2-4a7a-8398-694f6ca32dfd 2 Category 03055110 urn:ddi:dk.dst:bba24736-475e-45b0-bd39-6dde40a3f4d1:12 dk.dst bba24736-475e-45b0-bd39-6dde40a3f4d1 12 dk.dst 89f31c0e-c6e8-4d87-b387-8de7006f5ecd 2 Category 03055190 urn:ddi:dk.dst:8f7630be-a9f0-47b9-b6a9-af2d83ec69e2:12 dk.dst 8f7630be-a9f0-47b9-b6a9-af2d83ec69e2 12 dk.dst c3b42689-d771-460f-99cc-d72c5c671a21 2 Category 03055910 urn:ddi:dk.dst:39f1a85d-8828-4b32-94a9-3091eb933f2a:12 dk.dst 39f1a85d-8828-4b32-94a9-3091eb933f2a 12 dk.dst 935266d6-0297-4bbf-a27a-e164708ab854 2 Category 03055930 urn:ddi:dk.dst:54a5d106-80c3-4ea0-98a8-68dc78027503:12 dk.dst 54a5d106-80c3-4ea0-98a8-68dc78027503 12 dk.dst 6a6d2f78-f9dc-4f91-ba4e-a09624a6028b 2 Category 03055950 urn:ddi:dk.dst:64dff64f-cc21-4b80-8f6e-f240603e96ad:12 dk.dst 64dff64f-cc21-4b80-8f6e-f240603e96ad 12 dk.dst 0f38f264-06e3-461f-b4ff-6e6016d90aae 2 Category 03055970 urn:ddi:dk.dst:82d83515-06ef-4f08-95d2-a7e55d00ea33:12 dk.dst 82d83515-06ef-4f08-95d2-a7e55d00ea33 12 dk.dst 96fd9af0-afb7-49a4-8cf3-9f4fb46703f8 2 Category 03055980 urn:ddi:dk.dst:465a532a-6602-44c2-9f73-a237acd85f1d:12 dk.dst 465a532a-6602-44c2-9f73-a237acd85f1d 12 dk.dst 458db2b2-5978-4066-9129-0bd0a5680608 2 Category 03056100 urn:ddi:dk.dst:bca19bb4-eaf2-4e4f-a51b-d7dbdde43641:12 dk.dst bca19bb4-eaf2-4e4f-a51b-d7dbdde43641 12 dk.dst 3e62c770-4f41-4931-8aea-e88ea6aced85 2 Category 03056200 urn:ddi:dk.dst:9b9b67bd-bdf4-4cb3-af8c-2a813fb6e1c8:12 dk.dst 9b9b67bd-bdf4-4cb3-af8c-2a813fb6e1c8 12 dk.dst f85fcff0-7cb1-4559-bf37-2e7fa5cfb54e 2 Category 03056300 urn:ddi:dk.dst:0ddf0511-3829-4240-b14d-addd6893c549:12 dk.dst 0ddf0511-3829-4240-b14d-addd6893c549 12 dk.dst f2db407f-949b-46af-b7c5-3d7c1a0a572a 2 Category 03056400 urn:ddi:dk.dst:9b1eff07-88fe-4433-b325-4b6af84bfc5c:12 dk.dst 9b1eff07-88fe-4433-b325-4b6af84bfc5c 12 dk.dst b3b0261d-850f-4dc4-921d-141da8428604 2 Category 03056910 urn:ddi:dk.dst:2c493c8a-aa9b-4437-9154-4c6a8c89f751:12 dk.dst 2c493c8a-aa9b-4437-9154-4c6a8c89f751 12 dk.dst 101cde3b-5a4c-4b9a-9c66-db9e5befa350 2 Category 03056930 urn:ddi:dk.dst:7bc3c5d7-b52c-42e0-b47e-cff1b5ff086e:12 dk.dst 7bc3c5d7-b52c-42e0-b47e-cff1b5ff086e 12 dk.dst fc300482-bedb-4d3b-815f-c5ae6656a036 2 Category 03056950 urn:ddi:dk.dst:c920fc70-53a5-4a92-b3d4-bef171808d26:12 dk.dst c920fc70-53a5-4a92-b3d4-bef171808d26 12 dk.dst 309abe8f-5765-42c9-8bd9-6b592b6af6fd 2 Category 03056980 urn:ddi:dk.dst:534c4123-1424-4ef2-b2f7-8fdf61f89815:12 dk.dst 534c4123-1424-4ef2-b2f7-8fdf61f89815 12 dk.dst 98267853-480a-4782-ad77-5825ffd634d9 2 Category 03057110 urn:ddi:dk.dst:eba384da-8f96-4874-a9da-1f9e61d1d6b6:12 dk.dst eba384da-8f96-4874-a9da-1f9e61d1d6b6 12 dk.dst 97678fde-7e7d-493e-98d8-bd71213b9b5e 2 Category 03057190 urn:ddi:dk.dst:ebb8d57d-c16c-4789-a003-57bed2294b3d:12 dk.dst ebb8d57d-c16c-4789-a003-57bed2294b3d 12 dk.dst ff4bb00b-0301-4499-8f38-298e8f4b12ef 2 Category 03057200 urn:ddi:dk.dst:457b2a99-a97a-4b20-b548-38a85918d3a4:12 dk.dst 457b2a99-a97a-4b20-b548-38a85918d3a4 12 dk.dst f3d0ba0e-9a65-4f9d-b20e-aacd70913213 2 Category 03057900 urn:ddi:dk.dst:aa313fed-86b1-4468-a0e6-ad2931a77cdc:12 dk.dst aa313fed-86b1-4468-a0e6-ad2931a77cdc 12 dk.dst 5e1cc8be-c5e8-4780-a12d-7c02e67f6af3 2 Category 03061105 urn:ddi:dk.dst:7a805a77-3a8b-4ff1-90b6-b6347fc31dac:12 dk.dst 7a805a77-3a8b-4ff1-90b6-b6347fc31dac 12 dk.dst c7388b1f-6e91-40e9-9229-3fac62d217a6 2 Category 03061110 urn:ddi:dk.dst:b92883e5-4284-48e7-aada-5c2b4bf45832:12 dk.dst b92883e5-4284-48e7-aada-5c2b4bf45832 12 dk.dst 1b6b0c99-a54d-486c-8b06-951f3e5d0b74 2 Category 03061190 urn:ddi:dk.dst:8cfa32b7-f0ef-44a8-ad44-1f819461c0cc:12 dk.dst 8cfa32b7-f0ef-44a8-ad44-1f819461c0cc 12 dk.dst a161f505-e29e-4258-a961-b81a8e75e162 2 Category 03061205 urn:ddi:dk.dst:d022c766-b95b-48a8-b1ec-774348b64282:12 dk.dst d022c766-b95b-48a8-b1ec-774348b64282 12 dk.dst 09ee3488-7773-442c-9d5f-0f8ad3f4a396 2 Category 03061210 urn:ddi:dk.dst:7038efbf-0207-4905-8485-f8b9f4b7bb66:12 dk.dst 7038efbf-0207-4905-8485-f8b9f4b7bb66 12 dk.dst 5cd61f2a-bd86-467b-b935-9727c72a9337 2 Category 03061290 urn:ddi:dk.dst:836f8864-fd0c-4bbd-ae44-f88e87f64709:12 dk.dst 836f8864-fd0c-4bbd-ae44-f88e87f64709 12 dk.dst 6c92c902-bbd4-4d9c-8a83-85310947abd3 2 Category 03061405 urn:ddi:dk.dst:9baf54d7-3ea0-4976-a72c-704ecbcfb00d:12 dk.dst 9baf54d7-3ea0-4976-a72c-704ecbcfb00d 12 dk.dst 4d5a4cc5-8e0a-4a45-85fc-594711b09839 2 Category 03061410 urn:ddi:dk.dst:cc0c9ede-aae6-4ff0-8f17-05de358e58fa:12 dk.dst cc0c9ede-aae6-4ff0-8f17-05de358e58fa 12 dk.dst 35e513b4-6d27-4cbe-bf15-3455c91c68a9 2 Category 03061430 urn:ddi:dk.dst:8bea184f-fffc-4096-9ad7-240c2655a7de:12 dk.dst 8bea184f-fffc-4096-9ad7-240c2655a7de 12 dk.dst ba8f8cec-5f55-4e18-8735-4d29262798eb 2 Category 03061490 urn:ddi:dk.dst:a863d3d5-a90f-415d-baf6-ab691788f9e9:12 dk.dst a863d3d5-a90f-415d-baf6-ab691788f9e9 12 dk.dst 3d7587b9-d2f0-4c93-8d0f-6eb412994aca 2 Category 03061510 urn:ddi:dk.dst:d8cb4f82-37e0-459e-ae3a-129237e00d0d:12 dk.dst d8cb4f82-37e0-459e-ae3a-129237e00d0d 12 dk.dst 548468fd-ca3d-40ce-b3f0-61df14085736 2 Category 03061590 urn:ddi:dk.dst:76ed84dd-b772-4724-955f-1771fc93ec1b:12 dk.dst 76ed84dd-b772-4724-955f-1771fc93ec1b 12 dk.dst 267f4c2d-e2a1-4f93-9548-08264121702d 2 Category 03061610 urn:ddi:dk.dst:338ef5ed-1007-4eb9-851d-904aafd5ee3a:12 dk.dst 338ef5ed-1007-4eb9-851d-904aafd5ee3a 12 dk.dst 983bf663-eba8-48f6-90d4-177d51e6d20e 2 Category 03061691 urn:ddi:dk.dst:5bba2e41-3bb9-4a3a-b5b7-3d3afc4a9a48:12 dk.dst 5bba2e41-3bb9-4a3a-b5b7-3d3afc4a9a48 12 dk.dst ccac42e5-875f-4106-b23a-2b484b5c385e 2 Category 03061699 urn:ddi:dk.dst:93c11f90-801a-4186-887b-26e57c9a606c:12 dk.dst 93c11f90-801a-4186-887b-26e57c9a606c 12 dk.dst 8457151c-22a1-45fd-8aa8-464bedc0e23d 2 Category 03061710 urn:ddi:dk.dst:4880e426-4179-4103-a353-e1d74aea461f:12 dk.dst 4880e426-4179-4103-a353-e1d74aea461f 12 dk.dst 8b4525c4-2a67-409d-9947-f334cd525805 2 Category 03061791 urn:ddi:dk.dst:b5744f18-07c7-4345-bd11-11ccdaf6c382:12 dk.dst b5744f18-07c7-4345-bd11-11ccdaf6c382 12 dk.dst 9054f8c0-08d8-443a-8cda-1e6c871f1f04 2 Category 03061792 urn:ddi:dk.dst:6983bc9a-d640-4e83-844a-8179ba371fcf:12 dk.dst 6983bc9a-d640-4e83-844a-8179ba371fcf 12 dk.dst 4eb9d441-9fd8-4e86-a23f-70c07dd4d5a7 2 Category 03061793 urn:ddi:dk.dst:e9c5836c-73b9-44f5-bca2-693359cd0690:12 dk.dst e9c5836c-73b9-44f5-bca2-693359cd0690 12 dk.dst f658388f-b758-4e4c-b2d6-bc33c0daec03 2 Category 03061794 urn:ddi:dk.dst:cc719176-15e5-475a-9493-38f8a1aeeaba:12 dk.dst cc719176-15e5-475a-9493-38f8a1aeeaba 12 dk.dst 02f233cb-a890-4961-8795-a5fe19a46a17 2 Category 03061799 urn:ddi:dk.dst:bc8d65e1-a98a-4183-873a-bf2cf1bec7e7:12 dk.dst bc8d65e1-a98a-4183-873a-bf2cf1bec7e7 12 dk.dst 91c58ce3-3d37-48d0-bc4c-3671fce8b2c4 2 Category 03061905 urn:ddi:dk.dst:f0d81536-c115-4340-81e2-55fd77d5c30c:12 dk.dst f0d81536-c115-4340-81e2-55fd77d5c30c 12 dk.dst e5053c14-961c-47c5-846e-87711c0b63cb 2 Category 03061910 urn:ddi:dk.dst:b145aac0-aad2-421f-93ac-de37ceac4a64:12 dk.dst b145aac0-aad2-421f-93ac-de37ceac4a64 12 dk.dst d725a2d7-f517-4b52-9b74-fe3669be7f0b 2 Category 03061990 urn:ddi:dk.dst:e63b47e6-8366-41ae-8a41-2d426ff7bdd7:12 dk.dst e63b47e6-8366-41ae-8a41-2d426ff7bdd7 12 dk.dst 46d38b55-cd59-47ea-af5a-6d6ee82f8cf1 2 Category 03062110 urn:ddi:dk.dst:6a65164a-3837-4ea3-8bf5-f236ed9dbd3c:12 dk.dst 6a65164a-3837-4ea3-8bf5-f236ed9dbd3c 12 dk.dst 75585ba5-3244-4e3b-ac9d-1dd4d5ec4d24 2 Category 03062190 urn:ddi:dk.dst:02aa2b50-3085-426c-818d-8c239a2aca02:12 dk.dst 02aa2b50-3085-426c-818d-8c239a2aca02 12 dk.dst 2f269b20-03b6-4e96-8405-77533d5431a2 2 Category 03062210 urn:ddi:dk.dst:d909d5a9-8970-43c2-932c-0829d31e48b2:12 dk.dst d909d5a9-8970-43c2-932c-0829d31e48b2 12 dk.dst 40b0a20e-d8d7-43af-844a-1d22b8eca931 2 Category 03062230 urn:ddi:dk.dst:53ecf428-ab29-48e0-8a05-1de92c294104:12 dk.dst 53ecf428-ab29-48e0-8a05-1de92c294104 12 dk.dst a65d97e7-52f8-45e4-83a2-217176604b5f 2 Category 03062291 urn:ddi:dk.dst:2c0bc626-6238-4b16-bd5d-296cdabeece5:12 dk.dst 2c0bc626-6238-4b16-bd5d-296cdabeece5 12 dk.dst c04ef5e3-29c0-433b-b93d-39ccc0037463 2 Category 03062299 urn:ddi:dk.dst:bf10d4af-6b3d-4cbb-88e6-f84607b473ea:12 dk.dst bf10d4af-6b3d-4cbb-88e6-f84607b473ea 12 dk.dst e6103c07-3f93-4277-aea6-5bd8f78e2ec0 2 Category 03062410 urn:ddi:dk.dst:a9de7429-9b1e-4e35-9eb7-20b2956b8218:12 dk.dst a9de7429-9b1e-4e35-9eb7-20b2956b8218 12 dk.dst 2072cd20-eb9f-4479-bbbb-2efbe2b79bb7 2 Category 03062430 urn:ddi:dk.dst:32e33a56-a3f2-468e-b775-5472810f3f1a:12 dk.dst 32e33a56-a3f2-468e-b775-5472810f3f1a 12 dk.dst c3d22319-5f56-4081-af61-03f7f9dcc09a 2 Category 03062480 urn:ddi:dk.dst:fac8f3bd-6ecf-49d8-be81-01ef7af829fa:12 dk.dst fac8f3bd-6ecf-49d8-be81-01ef7af829fa 12 dk.dst 5f1f541e-4af8-430d-8a5b-71672032e889 2 Category 03062510 urn:ddi:dk.dst:a9bfb155-1939-4886-ae86-da2d147fd006:12 dk.dst a9bfb155-1939-4886-ae86-da2d147fd006 12 dk.dst 170a6e53-721d-40cc-9474-b29beb3f4654 2 Category 03062590 urn:ddi:dk.dst:736b1d8c-dc53-4988-8e81-ecc59024d2f3:12 dk.dst 736b1d8c-dc53-4988-8e81-ecc59024d2f3 12 dk.dst 297941af-399a-47a8-b88d-aaf7a31d2691 2 Category 03062610 urn:ddi:dk.dst:25bf3894-ee95-4cff-a740-2d5bf5d952e0:12 dk.dst 25bf3894-ee95-4cff-a740-2d5bf5d952e0 12 dk.dst 30e98557-82e5-4983-a246-74a0184ca4cc 2 Category 03062631 urn:ddi:dk.dst:89ddd8c7-f64b-466e-897d-fd0bcaa5d5cf:12 dk.dst 89ddd8c7-f64b-466e-897d-fd0bcaa5d5cf 12 dk.dst fec5b6c4-bf9c-4cba-b640-9ab48db8aa3b 2 Category 03062639 urn:ddi:dk.dst:c8f90fe5-8033-4736-9f8e-abe91bb61c15:12 dk.dst c8f90fe5-8033-4736-9f8e-abe91bb61c15 12 dk.dst ea76b6c0-79f5-4538-8778-d6cadfe0f887 2 Category 03062690 urn:ddi:dk.dst:ad5d6f38-9bd4-473a-b7c2-947b36ff85fd:12 dk.dst ad5d6f38-9bd4-473a-b7c2-947b36ff85fd 12 dk.dst ceb8d65a-5085-4da9-9c39-9f7ce0e66a8a 2 Category 03062710 urn:ddi:dk.dst:1cb7d418-0ba9-4616-af88-9a3a250fdcc7:12 dk.dst 1cb7d418-0ba9-4616-af88-9a3a250fdcc7 12 dk.dst 1a7366ca-3e65-4c02-b514-7eaceb18dd1e 2 Category 03062791 urn:ddi:dk.dst:4e900e19-26ef-4d63-bd8a-ed93e18a02be:12 dk.dst 4e900e19-26ef-4d63-bd8a-ed93e18a02be 12 dk.dst 2330b3aa-50ea-425b-85b7-269b0c918c4a 2 Category 03062795 urn:ddi:dk.dst:ccda7eed-6767-4969-8bf5-d7933b22af41:12 dk.dst ccda7eed-6767-4969-8bf5-d7933b22af41 12 dk.dst 09966081-0330-4f48-a5c5-41bc1837b02a 2 Category 03062799 urn:ddi:dk.dst:e068163a-6e10-42c7-8fb3-e556cd5d5860:12 dk.dst e068163a-6e10-42c7-8fb3-e556cd5d5860 12 dk.dst 8ad77d42-edbc-44aa-a49f-9dbb5ae8988a 2 Category 03062905 urn:ddi:dk.dst:03d028e4-21c9-4297-8cd2-52327956f924:12 dk.dst 03d028e4-21c9-4297-8cd2-52327956f924 12 dk.dst 261d59b7-d72b-4a67-9770-214f21e8cb21 2 Category 03062910 urn:ddi:dk.dst:56b16386-e851-437e-a14d-e0a176a80000:12 dk.dst 56b16386-e851-437e-a14d-e0a176a80000 12 dk.dst aa8eb013-4203-414d-9886-4395525ca81f 2 Category 03062990 urn:ddi:dk.dst:1b23166e-62e1-4788-8b17-e12ac5cb266d:12 dk.dst 1b23166e-62e1-4788-8b17-e12ac5cb266d 12 dk.dst f4bb4ba7-1b6a-436e-a46b-498416178e2d 2 Category 03071110 urn:ddi:dk.dst:044dd5d9-f618-43fa-926d-704100038d2c:12 dk.dst 044dd5d9-f618-43fa-926d-704100038d2c 12 dk.dst addc7806-1aad-47b5-9a42-4646edb140dd 2 Category 03071190 urn:ddi:dk.dst:e1ea9353-acb4-4084-be69-16214378e438:12 dk.dst e1ea9353-acb4-4084-be69-16214378e438 12 dk.dst 6dcc3f29-c18a-4fc0-9b69-29eee902040c 2 Category 03071910 urn:ddi:dk.dst:ae3bdbdf-2c41-4e91-a9a0-781381888839:12 dk.dst ae3bdbdf-2c41-4e91-a9a0-781381888839 12 dk.dst 54333024-0dd8-49dc-b4d6-d9302e0da9d3 2 Category 03071990 urn:ddi:dk.dst:0f30a7e4-015b-4f05-81ee-c193eef1dc8d:12 dk.dst 0f30a7e4-015b-4f05-81ee-c193eef1dc8d 12 dk.dst 06916247-965f-41bc-823d-162d35a2706b 2 Category 03072100 urn:ddi:dk.dst:ff53dd21-14b6-46cc-86c8-4a38dc4c3545:12 dk.dst ff53dd21-14b6-46cc-86c8-4a38dc4c3545 12 dk.dst c8b29f59-e61e-4dab-b8ab-c3b9bfdaf511 2 Category 03072905 urn:ddi:dk.dst:6b8d6331-17a2-46cb-8b8a-72ec772e42fb:12 dk.dst 6b8d6331-17a2-46cb-8b8a-72ec772e42fb 12 dk.dst 46c9e88e-54c3-41f2-858a-4c31b9e29890 2 Category 03072910 urn:ddi:dk.dst:c543e0de-e390-4c61-b70b-5a4a3c2a26e7:12 dk.dst c543e0de-e390-4c61-b70b-5a4a3c2a26e7 12 dk.dst 0d989ad6-2b97-4478-8360-0bf3bdbef3cc 2 Category 03072990 urn:ddi:dk.dst:1bd15fbb-39d4-45e5-9130-652bdf058b3c:12 dk.dst 1bd15fbb-39d4-45e5-9130-652bdf058b3c 12 dk.dst 4579c629-81ae-4260-97f7-afb96e80109a 2 Category 03073110 urn:ddi:dk.dst:825a3051-89fa-4b47-8248-9318d307343f:12 dk.dst 825a3051-89fa-4b47-8248-9318d307343f 12 dk.dst 3be33be1-0624-41b2-92de-0f674d2668eb 2 Category 03073190 urn:ddi:dk.dst:690153fc-5f50-4347-a593-6ff5791e43d5:12 dk.dst 690153fc-5f50-4347-a593-6ff5791e43d5 12 dk.dst c2e12c93-534e-4c8d-8426-e5a2d15328e2 2 Category 03073905 urn:ddi:dk.dst:d6dcad99-8339-438c-b7e0-39b2cd6f066f:12 dk.dst d6dcad99-8339-438c-b7e0-39b2cd6f066f 12 dk.dst 4a5f3066-3bb6-4223-9616-95408d8e9d29 2 Category 03073910 urn:ddi:dk.dst:0d47182d-099c-4529-aa91-6cbd1b69f676:12 dk.dst 0d47182d-099c-4529-aa91-6cbd1b69f676 12 dk.dst 7433a538-f314-4f63-bc44-d00b4b010309 2 Category 03073990 urn:ddi:dk.dst:5b3930a8-c6a8-4996-8bd3-c78fe65cf53d:12 dk.dst 5b3930a8-c6a8-4996-8bd3-c78fe65cf53d 12 dk.dst 6e265409-ec16-42a8-84d3-c26ee8407a5f 2 Category 03074110 urn:ddi:dk.dst:9cd140b7-d7b3-4be1-acfc-67834ce93956:12 dk.dst 9cd140b7-d7b3-4be1-acfc-67834ce93956 12 dk.dst 4ce3085e-1556-4553-a476-d5e39221490e 2 Category 03074192 urn:ddi:dk.dst:7b46b0e8-78a3-4a66-a67d-93d099f1c4b4:12 dk.dst 7b46b0e8-78a3-4a66-a67d-93d099f1c4b4 12 dk.dst 5c69dc0b-2863-4858-9293-b23434a9569e 2 Category 03074199 urn:ddi:dk.dst:e7f40a57-5635-4ebd-8b2a-1f8424ae34a4:12 dk.dst e7f40a57-5635-4ebd-8b2a-1f8424ae34a4 12 dk.dst ba8b0d8e-8025-4460-b2df-335c42db9e14 2 Category 03074905 urn:ddi:dk.dst:adcbb21b-805d-4e96-804c-15dccb082c92:12 dk.dst adcbb21b-805d-4e96-804c-15dccb082c92 12 dk.dst 6bea2c66-0795-45ba-8176-fb140b3f07d1 2 Category 03074909 urn:ddi:dk.dst:bdc273ed-8a60-438e-9433-bc5d2db735fd:12 dk.dst bdc273ed-8a60-438e-9433-bc5d2db735fd 12 dk.dst f137aab6-bf8c-4334-8437-25819d46f319 2 Category 03074911 urn:ddi:dk.dst:ede68497-733b-4d28-8006-7734c44a2168:12 dk.dst ede68497-733b-4d28-8006-7734c44a2168 12 dk.dst 3007e245-29ee-4f8e-88dc-24eb67433a1c 2 Category 03074918 urn:ddi:dk.dst:948a94ae-0850-4cfe-a65a-d5010b60a325:12 dk.dst 948a94ae-0850-4cfe-a65a-d5010b60a325 12 dk.dst 20fea175-f531-4dc5-b8d3-a5f0b607a893 2 Category 03074931 urn:ddi:dk.dst:fc4a76cc-174f-4406-b41a-d3a97488b612:12 dk.dst fc4a76cc-174f-4406-b41a-d3a97488b612 12 dk.dst 3e904cff-03a7-4658-8771-e418bfc0e4c0 2 Category 03074933 urn:ddi:dk.dst:16f6481b-f439-40b9-ae9c-1421149f0e93:12 dk.dst 16f6481b-f439-40b9-ae9c-1421149f0e93 12 dk.dst b2e20bc2-38a8-49dc-9395-51003378a3ac 2 Category 03074935 urn:ddi:dk.dst:49cbc416-8590-4de6-892f-a91fc646524b:12 dk.dst 49cbc416-8590-4de6-892f-a91fc646524b 12 dk.dst e6e2312c-eb15-4131-afdf-480b3e098bff 2 Category 03074938 urn:ddi:dk.dst:3df0ecba-9bdf-416c-8ada-00a25882f8a5:12 dk.dst 3df0ecba-9bdf-416c-8ada-00a25882f8a5 12 dk.dst 27bec1f4-1939-4d39-9f50-f8cfa5d2ee64 2 Category 03074959 urn:ddi:dk.dst:ada797ba-6d5f-406e-bd77-b2f93208d1ad:12 dk.dst ada797ba-6d5f-406e-bd77-b2f93208d1ad 12 dk.dst 9f2679cd-5dfd-4fc4-9b40-156890251e7d 2 Category 03074971 urn:ddi:dk.dst:c05a8932-6bd7-4fbf-b58c-e3f1e73a7d6f:12 dk.dst c05a8932-6bd7-4fbf-b58c-e3f1e73a7d6f 12 dk.dst f1f630a4-49b3-4613-b64c-261ca78dc9e3 2 Category 03074992 urn:ddi:dk.dst:25650a9c-8e78-4996-8c31-08cb013e3f7b:12 dk.dst 25650a9c-8e78-4996-8c31-08cb013e3f7b 12 dk.dst d8a7fb2d-7e8e-4bc7-a15e-f9d08a7f5837 2 Category 03074999 urn:ddi:dk.dst:dd5f22b5-8284-447b-a09b-19a7cf850487:12 dk.dst dd5f22b5-8284-447b-a09b-19a7cf850487 12 dk.dst 78cda104-c9a4-4d88-910f-40d36895b3c9 2 Category 03075100 urn:ddi:dk.dst:fea659c7-12a3-4f59-bf68-578db4c90f9a:12 dk.dst fea659c7-12a3-4f59-bf68-578db4c90f9a 12 dk.dst 73252963-de66-49b0-9ed5-d870deba4c76 2 Category 03075905 urn:ddi:dk.dst:5dda1766-8215-4658-bbeb-ab0569fa7e90:12 dk.dst 5dda1766-8215-4658-bbeb-ab0569fa7e90 12 dk.dst d5a0b84b-8724-4540-b6a4-9710d7e7e16d 2 Category 03075910 urn:ddi:dk.dst:341c83b1-1624-41a0-a17e-48f1033b16c4:12 dk.dst 341c83b1-1624-41a0-a17e-48f1033b16c4 12 dk.dst 6d62c0cd-e9d2-4804-aa8d-1fbee257702e 2 Category 03075990 urn:ddi:dk.dst:5fd0db61-1799-4305-a41b-70dde3d7db84:12 dk.dst 5fd0db61-1799-4305-a41b-70dde3d7db84 12 dk.dst a82e71db-5174-4c24-8f31-4b94c517e870 2 Category 03076010 urn:ddi:dk.dst:6f9d5d2a-580a-4660-ba4e-b750dabcb567:12 dk.dst 6f9d5d2a-580a-4660-ba4e-b750dabcb567 12 dk.dst 206822f1-0062-46e8-889c-581668fe1da6 2 Category 03076090 urn:ddi:dk.dst:cb0df9be-ff27-41fd-8b42-cc70a5714174:12 dk.dst cb0df9be-ff27-41fd-8b42-cc70a5714174 12 dk.dst a36b14c6-268e-41f8-b448-d57f36e65e20 2 Category 03077100 urn:ddi:dk.dst:6937a6a0-ea9e-4e97-a326-578482255b21:12 dk.dst 6937a6a0-ea9e-4e97-a326-578482255b21 12 dk.dst 29ed1946-7634-48e8-b72e-2955c677c217 2 Category 03077910 urn:ddi:dk.dst:8523f960-3035-4e26-a3ee-98217b955113:12 dk.dst 8523f960-3035-4e26-a3ee-98217b955113 12 dk.dst eeee9731-5084-4ca5-ad76-948aa5f364c4 2 Category 03077930 urn:ddi:dk.dst:376254c5-eb1c-4dc8-9fdc-2d22ecb8c699:12 dk.dst 376254c5-eb1c-4dc8-9fdc-2d22ecb8c699 12 dk.dst a2bbc561-21cc-4fac-ad85-b51497db92bb 2 Category 03077990 urn:ddi:dk.dst:0072ab21-e0df-4ea8-8743-27473105ea90:12 dk.dst 0072ab21-e0df-4ea8-8743-27473105ea90 12 dk.dst 9481e1f4-4538-47d9-be36-96da20b067c5 2 Category 03078100 urn:ddi:dk.dst:5bde10e4-3e4c-457f-91c2-32c3b744feb9:12 dk.dst 5bde10e4-3e4c-457f-91c2-32c3b744feb9 12 dk.dst e2e50e40-8606-4bf2-8bae-75a6dd59313e 2 Category 03078910 urn:ddi:dk.dst:ceae77bb-2ad7-474a-981a-fdb6b0735ea5:12 dk.dst ceae77bb-2ad7-474a-981a-fdb6b0735ea5 12 dk.dst d46a5e23-d741-487f-b1b3-00ec6f19a6b0 2 Category 03078990 urn:ddi:dk.dst:329b4031-de03-463a-8da6-18f1bcd15fdb:12 dk.dst 329b4031-de03-463a-8da6-18f1bcd15fdb 12 dk.dst c6f8e8ee-f876-4b7d-b441-ee01533a0eb6 2 Category 03079110 urn:ddi:dk.dst:c9876423-06df-4522-b5bf-575bff0f7757:12 dk.dst c9876423-06df-4522-b5bf-575bff0f7757 12 dk.dst 7d81bce9-102a-4743-beaa-5848ba6eee05 2 Category 03079190 urn:ddi:dk.dst:c45997de-4efb-4709-b7fe-d20b5b89e262:12 dk.dst c45997de-4efb-4709-b7fe-d20b5b89e262 12 dk.dst c6131a6a-fe99-4362-845f-ca8f31ae9cdb 2 Category 03079910 urn:ddi:dk.dst:dbba8d8e-71af-4649-927a-3fe07f75c9c8:12 dk.dst dbba8d8e-71af-4649-927a-3fe07f75c9c8 12 dk.dst 7656eab5-13ad-41de-8064-99bbe1189460 2 Category 03079911 urn:ddi:dk.dst:78d85ad2-9130-4d9a-839a-ab5fa66c9420:12 dk.dst 78d85ad2-9130-4d9a-839a-ab5fa66c9420 12 dk.dst ed53111d-b8d5-41c9-a01b-4a1fccc329aa 2 Category 03079914 urn:ddi:dk.dst:ec822c82-f17c-419f-a371-f1ca04fff3e4:12 dk.dst ec822c82-f17c-419f-a371-f1ca04fff3e4 12 dk.dst 4d08f356-7ef5-47e7-8297-052bdf389b3b 2 Category 03079917 urn:ddi:dk.dst:8debf8fe-857b-4115-8a58-700bd49fb37f:12 dk.dst 8debf8fe-857b-4115-8a58-700bd49fb37f 12 dk.dst a5745cdf-4a83-445c-b7ea-9478884867af 2 Category 03079920 urn:ddi:dk.dst:8cd85372-b0e5-411d-8b1b-e6105f93add4:12 dk.dst 8cd85372-b0e5-411d-8b1b-e6105f93add4 12 dk.dst 32d21b4c-78a8-4ae1-bb9b-e57e0b6a321d 2 Category 03079980 urn:ddi:dk.dst:afa2600d-7cdc-4f37-90a3-7f25f2ead7b3:12 dk.dst afa2600d-7cdc-4f37-90a3-7f25f2ead7b3 12 dk.dst 5275d31f-d3cf-40f5-b67f-4d78dcbc7ae2 2 Category 03081100 urn:ddi:dk.dst:6bcb979f-90c8-44ef-9da9-46ffb606ba63:12 dk.dst 6bcb979f-90c8-44ef-9da9-46ffb606ba63 12 dk.dst fa820e26-b109-40ac-b61c-f0f3987fca56 2 Category 03081910 urn:ddi:dk.dst:fe83de2c-76c4-4eaa-9579-2830d4467544:12 dk.dst fe83de2c-76c4-4eaa-9579-2830d4467544 12 dk.dst b8744f7b-f1d4-4553-90b6-5acad5b4d250 2 Category 03081930 urn:ddi:dk.dst:6bf9928f-cfa8-419f-9044-9061a49cc5aa:12 dk.dst 6bf9928f-cfa8-419f-9044-9061a49cc5aa 12 dk.dst 1d25705d-3a5d-43ad-90c5-093899ea469a 2 Category 03081990 urn:ddi:dk.dst:c26ceddb-5fdd-4634-98ec-acb23b30dd8a:12 dk.dst c26ceddb-5fdd-4634-98ec-acb23b30dd8a 12 dk.dst 0f5e7aca-a51e-4401-96ac-12b5a9438e6f 2 Category 03082100 urn:ddi:dk.dst:fd62b75a-124f-40e3-9af6-507426036f1b:12 dk.dst fd62b75a-124f-40e3-9af6-507426036f1b 12 dk.dst 2bda4884-2532-43d1-a341-8782b76be319 2 Category 03082910 urn:ddi:dk.dst:ea585ed1-49db-4cf4-8a40-54b59e6a611e:12 dk.dst ea585ed1-49db-4cf4-8a40-54b59e6a611e 12 dk.dst f9841383-7a1f-4f14-98b1-2918314526f7 2 Category 03082930 urn:ddi:dk.dst:068ddba2-c3ee-4232-9d5b-49a2b518a7fb:12 dk.dst 068ddba2-c3ee-4232-9d5b-49a2b518a7fb 12 dk.dst e3780580-ed96-4026-8e05-548e8ac135c6 2 Category 03082990 urn:ddi:dk.dst:57ae4946-428a-42cc-a08a-762937c1d167:12 dk.dst 57ae4946-428a-42cc-a08a-762937c1d167 12 dk.dst 75ed6fdf-75b4-44f0-908a-99ca3632b72f 2 Category 03083010 urn:ddi:dk.dst:f8a384a4-7667-49f2-a94b-28f5bd445d43:12 dk.dst f8a384a4-7667-49f2-a94b-28f5bd445d43 12 dk.dst c7409703-dbe4-42e0-9f62-24802f8056ec 2 Category 03083030 urn:ddi:dk.dst:1f2403be-5051-42ce-9cb9-d4ae637d9a0b:12 dk.dst 1f2403be-5051-42ce-9cb9-d4ae637d9a0b 12 dk.dst 2c91a878-b12d-4418-bfc0-026bdcf7f712 2 Category 03083050 urn:ddi:dk.dst:38b11aeb-ff4e-46bb-b5cc-b864a20034f7:12 dk.dst 38b11aeb-ff4e-46bb-b5cc-b864a20034f7 12 dk.dst 68ee247e-240f-4702-bd5a-a2b25e49f08c 2 Category 03083090 urn:ddi:dk.dst:4d95f684-6dc9-4da6-9217-4f5fc2b80337:12 dk.dst 4d95f684-6dc9-4da6-9217-4f5fc2b80337 12 dk.dst 6bff2e5a-c0dd-4248-ba8e-4c3029475112 2 Category 03089010 urn:ddi:dk.dst:dbb6da0a-bc37-46c8-addf-c336f5d9bb9d:12 dk.dst dbb6da0a-bc37-46c8-addf-c336f5d9bb9d 12 dk.dst a9c29af2-2593-44be-a06a-af4ef0cccf59 2 Category 03089030 urn:ddi:dk.dst:178c49eb-6d4e-4f1f-b76b-fe04c50ee792:12 dk.dst 178c49eb-6d4e-4f1f-b76b-fe04c50ee792 12 dk.dst 014ca7db-3210-45cd-b616-8697863253a9 2 Category 03089050 urn:ddi:dk.dst:fc783f15-60a6-4e00-a45b-c05ca3d71cab:12 dk.dst fc783f15-60a6-4e00-a45b-c05ca3d71cab 12 dk.dst a197ff56-ae00-493d-ad44-73419f8f8175 2 Category 03089090 urn:ddi:dk.dst:f2c7d7a2-49f6-4ca0-a437-53d7768d95d6:12 dk.dst f2c7d7a2-49f6-4ca0-a437-53d7768d95d6 12 dk.dst 4e9cf5a9-7d7f-42df-8c6c-1751ca477f9a 2 Category 04011010 urn:ddi:dk.dst:744b818e-f050-44f4-b3e8-70ccb829d8e7:12 dk.dst 744b818e-f050-44f4-b3e8-70ccb829d8e7 12 dk.dst 941b7eaf-249f-40d6-830b-d375d816bfeb 2 Category 04011090 urn:ddi:dk.dst:076a4463-504b-4c0c-a405-62060bf3bcdb:12 dk.dst 076a4463-504b-4c0c-a405-62060bf3bcdb 12 dk.dst e90c5c75-9acf-4e04-af1e-6e71b9e868b9 2 Category 04012011 urn:ddi:dk.dst:6372d667-4f8a-4b30-aa85-f50b536ee857:12 dk.dst 6372d667-4f8a-4b30-aa85-f50b536ee857 12 dk.dst 1e8c53f7-b434-4024-b13c-4ff0e5b4f0cb 2 Category 04012019 urn:ddi:dk.dst:218a62e5-c604-4f28-b7b1-d07ac16aaa22:12 dk.dst 218a62e5-c604-4f28-b7b1-d07ac16aaa22 12 dk.dst 60f8d580-4f21-4c29-8d45-8d9f15441f74 2 Category 04012091 urn:ddi:dk.dst:6dabf529-0e1a-4b09-b718-27f73c9852c9:12 dk.dst 6dabf529-0e1a-4b09-b718-27f73c9852c9 12 dk.dst b828a6a1-2e97-4863-9764-366a382c1904 2 Category 04012099 urn:ddi:dk.dst:1ad885f2-a0e2-41ef-ab72-117667bd1356:12 dk.dst 1ad885f2-a0e2-41ef-ab72-117667bd1356 12 dk.dst 395adce9-7e5b-4e31-b220-3814e7ca7e13 2 Category 04014010 urn:ddi:dk.dst:e4249c97-de14-4b38-97f8-df9a580c10cb:12 dk.dst e4249c97-de14-4b38-97f8-df9a580c10cb 12 dk.dst a81694b6-bb49-4fcb-bd4d-5beb16f11cb8 2 Category 04014090 urn:ddi:dk.dst:7c4ced4e-7024-4636-ab7a-1ef6990984b6:12 dk.dst 7c4ced4e-7024-4636-ab7a-1ef6990984b6 12 dk.dst 67500795-162a-47f9-afbc-3930454284fa 2 Category 04015011 urn:ddi:dk.dst:fe559922-b2e5-4662-b4e1-18dc181cfea5:12 dk.dst fe559922-b2e5-4662-b4e1-18dc181cfea5 12 dk.dst 42f7060b-03e1-40ae-ba59-07324a391916 2 Category 04015019 urn:ddi:dk.dst:d5bb5f7f-8466-4435-9ba0-df891209080e:12 dk.dst d5bb5f7f-8466-4435-9ba0-df891209080e 12 dk.dst 770fb60f-b37d-4e3f-ad7c-42228fcf30ea 2 Category 04015031 urn:ddi:dk.dst:1acf3613-0444-4a1e-b850-7c856c952b50:12 dk.dst 1acf3613-0444-4a1e-b850-7c856c952b50 12 dk.dst c3bccec3-854d-4de7-8108-5ab7b6b99ef7 2 Category 04015039 urn:ddi:dk.dst:ec0e9c24-67fb-4467-9031-66a404c6fd2f:12 dk.dst ec0e9c24-67fb-4467-9031-66a404c6fd2f 12 dk.dst b9c383a3-cc71-4375-90b6-3cfa4cfd1fc8 2 Category 04015091 urn:ddi:dk.dst:03f2085b-5a06-42fa-92a9-c55c35030f7e:12 dk.dst 03f2085b-5a06-42fa-92a9-c55c35030f7e 12 dk.dst fa0c1139-8279-4ce6-8353-ee3930425cd5 2 Category 04015099 urn:ddi:dk.dst:5b964ba9-23b2-486d-83e7-d673b6ba25ba:12 dk.dst 5b964ba9-23b2-486d-83e7-d673b6ba25ba 12 dk.dst 671c859a-6713-48f1-a207-00850e73b977 2 Category 04021011 urn:ddi:dk.dst:e94d00e5-e0af-48cc-9a24-45778434180f:12 dk.dst e94d00e5-e0af-48cc-9a24-45778434180f 12 dk.dst a0fe284a-54cf-44dd-90da-c08214c454f3 2 Category 04021019 urn:ddi:dk.dst:a49ab393-6dcd-4a2a-b1cb-0669968ee36c:12 dk.dst a49ab393-6dcd-4a2a-b1cb-0669968ee36c 12 dk.dst 613bc696-dddb-450e-9c33-d2066b7629d8 2 Category 04021091 urn:ddi:dk.dst:e0a73e6a-33c6-4e05-9aaa-c63eadaf3260:12 dk.dst e0a73e6a-33c6-4e05-9aaa-c63eadaf3260 12 dk.dst d5b2c644-6a2d-43ff-a7ba-52b88f9665c9 2 Category 04021099 urn:ddi:dk.dst:326c592b-f07a-47e8-a994-f41baf368327:12 dk.dst 326c592b-f07a-47e8-a994-f41baf368327 12 dk.dst f8048dbd-a64b-46f4-96a7-108458d3697e 2 Category 04022111 urn:ddi:dk.dst:078c78d1-484c-47ba-a31f-382d095df8d0:12 dk.dst 078c78d1-484c-47ba-a31f-382d095df8d0 12 dk.dst da42eab5-5d4c-4c5f-b67d-8e054eeb73fb 2 Category 04022118 urn:ddi:dk.dst:5c9f14ed-bd6b-4374-8c21-47272b5adbc3:12 dk.dst 5c9f14ed-bd6b-4374-8c21-47272b5adbc3 12 dk.dst 27dfe3db-aef9-4af6-83e0-426376ed4cde 2 Category 04022191 urn:ddi:dk.dst:28ceba03-04c0-4720-b188-18e1fcc71e5e:12 dk.dst 28ceba03-04c0-4720-b188-18e1fcc71e5e 12 dk.dst b7a0b2d8-b439-4236-b831-d63979d4becf 2 Category 04022199 urn:ddi:dk.dst:82e5a5d5-4e3d-4063-9b06-938dd35c901b:12 dk.dst 82e5a5d5-4e3d-4063-9b06-938dd35c901b 12 dk.dst a5509738-e98c-49a2-bf82-5bf9284b2076 2 Category 04022911 urn:ddi:dk.dst:4667c384-17e1-4ad1-b93a-f44212cdf71e:12 dk.dst 4667c384-17e1-4ad1-b93a-f44212cdf71e 12 dk.dst f72a8d34-5be3-4065-b34c-bbb37070fe7c 2 Category 04022915 urn:ddi:dk.dst:75d45352-db35-48a6-a493-5b0f59203252:12 dk.dst 75d45352-db35-48a6-a493-5b0f59203252 12 dk.dst 11ca1b56-d5e2-4dfe-91e3-d7831ee9ea4c 2 Category 04022919 urn:ddi:dk.dst:3c5fceac-346f-4982-b1d5-802c7afce3db:12 dk.dst 3c5fceac-346f-4982-b1d5-802c7afce3db 12 dk.dst 7dfbbc5e-9e3b-464e-953b-3c38429310fd 2 Category 04022991 urn:ddi:dk.dst:c2b9ecfe-63ac-4142-b3ab-ddbc3fdde803:12 dk.dst c2b9ecfe-63ac-4142-b3ab-ddbc3fdde803 12 dk.dst fb5dd43b-a4fa-40e2-aef7-ce43915534e9 2 Category 04022999 urn:ddi:dk.dst:820145c1-04d9-46ce-92ce-0654a7aa1cb9:12 dk.dst 820145c1-04d9-46ce-92ce-0654a7aa1cb9 12 dk.dst 76d81185-bcdf-45aa-900b-add4b51d24a4 2 Category 04029110 urn:ddi:dk.dst:1bece716-8cf4-4da5-ab6f-dca5e3054f07:12 dk.dst 1bece716-8cf4-4da5-ab6f-dca5e3054f07 12 dk.dst d7a94b52-988f-4a36-8daf-186aa655e5b7 2 Category 04029130 urn:ddi:dk.dst:5e97cdab-7878-4890-ba4c-786ab084e5af:12 dk.dst 5e97cdab-7878-4890-ba4c-786ab084e5af 12 dk.dst 49acdaee-f3a7-4df7-8699-5699f228c1b3 2 Category 04029151 urn:ddi:dk.dst:85dd4989-56f5-401f-b93c-2658cc188641:12 dk.dst 85dd4989-56f5-401f-b93c-2658cc188641 12 dk.dst 8ccb81f9-fca5-407e-b164-fb19c76669ba 2 Category 04029159 urn:ddi:dk.dst:5eed34f3-7c8f-4cd4-a8fb-0a498473d348:12 dk.dst 5eed34f3-7c8f-4cd4-a8fb-0a498473d348 12 dk.dst be06b212-4a9d-4db1-981c-f1f6a13b45eb 2 Category 04029191 urn:ddi:dk.dst:e74526a0-6cd1-4bb2-9052-f6bf0cba27dd:12 dk.dst e74526a0-6cd1-4bb2-9052-f6bf0cba27dd 12 dk.dst 78690f3e-bfdb-4e3b-a2b0-16aca4611206 2 Category 04029199 urn:ddi:dk.dst:8ecb49b7-60dc-4888-8909-04f6522fcff4:12 dk.dst 8ecb49b7-60dc-4888-8909-04f6522fcff4 12 dk.dst f7f788aa-5596-49eb-a9f4-66ba97f92a62 2 Category 04029910 urn:ddi:dk.dst:73502d9f-f149-4f12-820f-09c674ef32e2:12 dk.dst 73502d9f-f149-4f12-820f-09c674ef32e2 12 dk.dst 3659884c-d370-4e19-94e8-2d3a700d5ecc 2 Category 04029931 urn:ddi:dk.dst:5958ec87-d6aa-4a05-acfa-7f6f4e9ee9c8:12 dk.dst 5958ec87-d6aa-4a05-acfa-7f6f4e9ee9c8 12 dk.dst 49c538fa-6c8f-4445-8e1c-0814b00b694b 2 Category 04029939 urn:ddi:dk.dst:86ab39df-4347-434f-a1b3-fbfa398151ee:12 dk.dst 86ab39df-4347-434f-a1b3-fbfa398151ee 12 dk.dst 9298e1f4-0e09-4418-828d-defea20ee358 2 Category 04029991 urn:ddi:dk.dst:abb96e5d-bd48-4ba7-8b89-b5f06bc3dad7:12 dk.dst abb96e5d-bd48-4ba7-8b89-b5f06bc3dad7 12 dk.dst 0f05cd59-c52c-4814-bbad-445ca5f45bb9 2 Category 04029999 urn:ddi:dk.dst:9f935cd9-6308-49fb-bc45-a14384a17fee:12 dk.dst 9f935cd9-6308-49fb-bc45-a14384a17fee 12 dk.dst c9170323-e88d-44b9-82f1-42f65ecc1430 2 Category 04031011 urn:ddi:dk.dst:8418f34e-84b6-43f0-9a3b-eaa9c9917c43:12 dk.dst 8418f34e-84b6-43f0-9a3b-eaa9c9917c43 12 dk.dst 232ad5eb-9a68-4c36-a369-ab4f2c0617c9 2 Category 04031013 urn:ddi:dk.dst:f04f8d91-d404-4042-971d-0c774a3fe061:12 dk.dst f04f8d91-d404-4042-971d-0c774a3fe061 12 dk.dst 3e64ac42-e0c1-4a5a-a228-8d025e0da55f 2 Category 04031019 urn:ddi:dk.dst:c6842258-72c2-402e-a1a4-216095f27e41:12 dk.dst c6842258-72c2-402e-a1a4-216095f27e41 12 dk.dst 22e8de41-85a5-494c-907a-fc6266921651 2 Category 04031031 urn:ddi:dk.dst:7e0fc986-2de6-4474-acb3-09aa5b0d21c8:12 dk.dst 7e0fc986-2de6-4474-acb3-09aa5b0d21c8 12 dk.dst 8c15577c-cec8-4f27-b959-46d5dc53ec47 2 Category 04031033 urn:ddi:dk.dst:933acbe9-9d25-4782-be92-29c396fd0a7f:12 dk.dst 933acbe9-9d25-4782-be92-29c396fd0a7f 12 dk.dst fbd9345d-6e7b-4da2-8061-040bac259bc9 2 Category 04031039 urn:ddi:dk.dst:479d77f1-475b-4d4c-9889-a499517d1fbd:12 dk.dst 479d77f1-475b-4d4c-9889-a499517d1fbd 12 dk.dst 7b713420-c3e2-4f27-a842-157fd8b1d2da 2 Category 04031051 urn:ddi:dk.dst:9e0296de-96b0-4b66-8881-b2f252b0929a:12 dk.dst 9e0296de-96b0-4b66-8881-b2f252b0929a 12 dk.dst 7aa4dc62-4721-4922-81a0-deff5442c39a 2 Category 04031053 urn:ddi:dk.dst:eeaac7b4-ad11-472b-a61a-13eb187d12cb:12 dk.dst eeaac7b4-ad11-472b-a61a-13eb187d12cb 12 dk.dst 77ff11d9-20fa-48c2-a9b6-01dd0f34c5ff 2 Category 04031059 urn:ddi:dk.dst:fc28e841-e2bb-419e-a010-410a14b667fb:12 dk.dst fc28e841-e2bb-419e-a010-410a14b667fb 12 dk.dst 22becc64-a6db-4af2-89c5-278004fcd1d1 2 Category 04031091 urn:ddi:dk.dst:f580c8b0-6178-43b3-92ba-6d507d38ea7c:12 dk.dst f580c8b0-6178-43b3-92ba-6d507d38ea7c 12 dk.dst 56ea2dce-84bf-4b0c-bf82-fb521cabd460 2 Category 04031093 urn:ddi:dk.dst:0978bcb3-15ae-40da-aa35-8a34a41fd0a7:12 dk.dst 0978bcb3-15ae-40da-aa35-8a34a41fd0a7 12 dk.dst cef51750-6c3e-41b9-9833-09ed8e30f180 2 Category 04031099 urn:ddi:dk.dst:015b2f49-12f5-400e-a87c-b715d91b595d:12 dk.dst 015b2f49-12f5-400e-a87c-b715d91b595d 12 dk.dst dca7cf22-1777-451d-91ca-fe01f3f70a76 2 Category 04039011 urn:ddi:dk.dst:29415785-cfb1-4572-a759-6eaca051b646:12 dk.dst 29415785-cfb1-4572-a759-6eaca051b646 12 dk.dst fca6ee94-e8a4-42f8-893e-5c3d2fea44fa 2 Category 04039013 urn:ddi:dk.dst:b42a21f2-3efa-4121-a688-dd758051d8a6:12 dk.dst b42a21f2-3efa-4121-a688-dd758051d8a6 12 dk.dst 117d7821-cf56-4246-85ad-d59da8cb3985 2 Category 04039019 urn:ddi:dk.dst:4415e782-7df4-49b9-88c4-d1a11d2d7750:12 dk.dst 4415e782-7df4-49b9-88c4-d1a11d2d7750 12 dk.dst daa00b28-4e45-469f-8f05-1ad527358450 2 Category 04039031 urn:ddi:dk.dst:a4c96027-f601-4a7e-b04c-216d9ab1ea8d:12 dk.dst a4c96027-f601-4a7e-b04c-216d9ab1ea8d 12 dk.dst 626535a0-bdb9-42eb-be75-aae1eb5e9b8f 2 Category 04039033 urn:ddi:dk.dst:7d20ce47-3600-4327-bad4-cd3cf3ba51b2:12 dk.dst 7d20ce47-3600-4327-bad4-cd3cf3ba51b2 12 dk.dst 0881d38a-e73f-4ead-a81a-6c8909242f13 2 Category 04039039 urn:ddi:dk.dst:8ed520a5-7ba8-4533-90cc-ae03bf467f88:12 dk.dst 8ed520a5-7ba8-4533-90cc-ae03bf467f88 12 dk.dst 46334f18-3f72-40cc-8e6c-c894722b310f 2 Category 04039051 urn:ddi:dk.dst:24e1491e-8310-4a13-9ef7-d868af60de83:12 dk.dst 24e1491e-8310-4a13-9ef7-d868af60de83 12 dk.dst 93dfd5a5-0999-4daf-85b9-bfcd907afdc8 2 Category 04039053 urn:ddi:dk.dst:8c91a585-b1d4-4e6d-afb4-b93edb245aef:12 dk.dst 8c91a585-b1d4-4e6d-afb4-b93edb245aef 12 dk.dst 2712dd7b-f8da-4e4c-970b-f0edf89a9900 2 Category 04039059 urn:ddi:dk.dst:7a7d41fe-58c7-4fa0-8878-c6a7de23cfc8:12 dk.dst 7a7d41fe-58c7-4fa0-8878-c6a7de23cfc8 12 dk.dst 15df3b35-e05c-4e16-8e79-8cdc1aae5275 2 Category 04039061 urn:ddi:dk.dst:5b22b377-bcd2-4c02-97e8-88713e4cd0d5:12 dk.dst 5b22b377-bcd2-4c02-97e8-88713e4cd0d5 12 dk.dst d58a8aa6-626d-49a5-b8a9-ed376d476d1c 2 Category 04039063 urn:ddi:dk.dst:bfa87a79-d40b-46bd-88c2-2635dc56e1f1:12 dk.dst bfa87a79-d40b-46bd-88c2-2635dc56e1f1 12 dk.dst 390fdc24-66c6-46a8-a010-08b6ed566c24 2 Category 04039069 urn:ddi:dk.dst:3825be75-2552-4f07-acf6-d0d9621a5594:12 dk.dst 3825be75-2552-4f07-acf6-d0d9621a5594 12 dk.dst 0cd8c4ed-fc22-444c-bced-642bc8240b05 2 Category 04039071 urn:ddi:dk.dst:e9039529-8d9b-4165-b8b9-b6569871ab4e:12 dk.dst e9039529-8d9b-4165-b8b9-b6569871ab4e 12 dk.dst 88e7def2-acdb-48a3-9b6a-0ab90a1f2298 2 Category 04039073 urn:ddi:dk.dst:76623776-be18-462c-92e7-cb2a608b8330:12 dk.dst 76623776-be18-462c-92e7-cb2a608b8330 12 dk.dst 71814ff7-cbe6-4c33-a9d2-53b8ed36462b 2 Category 04039079 urn:ddi:dk.dst:1deb8e04-d9cb-4945-8e81-02cca1432ae4:12 dk.dst 1deb8e04-d9cb-4945-8e81-02cca1432ae4 12 dk.dst bdbd8ec9-62db-44b3-88be-321c04941af0 2 Category 04039091 urn:ddi:dk.dst:9334a00a-82db-4f90-bb18-9a5b81f2a554:12 dk.dst 9334a00a-82db-4f90-bb18-9a5b81f2a554 12 dk.dst ffa7bd4d-c25e-4fc2-bea6-56415cf36fbd 2 Category 04039093 urn:ddi:dk.dst:c98a6e78-9fda-41a7-94cb-5edf9c389563:12 dk.dst c98a6e78-9fda-41a7-94cb-5edf9c389563 12 dk.dst dc13ab8c-e86b-40d4-abad-7762c9a146fa 2 Category 04039099 urn:ddi:dk.dst:ade78764-7e48-4fd0-881d-5d1d6c53d3a7:12 dk.dst ade78764-7e48-4fd0-881d-5d1d6c53d3a7 12 dk.dst aee2d8aa-95f3-40aa-83b3-849bd91a9b78 2 Category 04041002 urn:ddi:dk.dst:5f451ef6-3479-4ac3-b2a4-3b933943df48:12 dk.dst 5f451ef6-3479-4ac3-b2a4-3b933943df48 12 dk.dst 9fed38e5-10ba-44c1-b250-903ae310fb84 2 Category 04041004 urn:ddi:dk.dst:d59da87d-b68f-4288-aa94-89d48883ccf0:12 dk.dst d59da87d-b68f-4288-aa94-89d48883ccf0 12 dk.dst f0a55587-edf8-4c30-a618-9f07b220688c 2 Category 04041006 urn:ddi:dk.dst:ace28eb1-f7cf-4664-be7c-8ee391448a06:12 dk.dst ace28eb1-f7cf-4664-be7c-8ee391448a06 12 dk.dst 8d128deb-98fc-438a-9956-ae9fad8f5625 2 Category 04041012 urn:ddi:dk.dst:4e0973f6-d3fb-4031-b638-a0230691418d:12 dk.dst 4e0973f6-d3fb-4031-b638-a0230691418d 12 dk.dst b3748696-a3c5-4172-be68-6592dd357a40 2 Category 04041014 urn:ddi:dk.dst:f8e85f22-4625-477a-8d19-099a55bdc6e6:12 dk.dst f8e85f22-4625-477a-8d19-099a55bdc6e6 12 dk.dst 5ece66e6-d41d-4e6f-9cea-28a06d912203 2 Category 04041016 urn:ddi:dk.dst:9d59ed02-19f1-4bc7-8f87-d435513923af:12 dk.dst 9d59ed02-19f1-4bc7-8f87-d435513923af 12 dk.dst 3ec98f48-9a6f-4de0-a069-3052c71e5d21 2 Category 04041026 urn:ddi:dk.dst:934ebfdd-238d-4f28-ac17-fcf905aa6bd3:12 dk.dst 934ebfdd-238d-4f28-ac17-fcf905aa6bd3 12 dk.dst cc55618d-d708-4d65-859e-2e4c3bc25454 2 Category 04041028 urn:ddi:dk.dst:4386d3de-ce87-4af7-9f49-ea7b5d07c8f9:12 dk.dst 4386d3de-ce87-4af7-9f49-ea7b5d07c8f9 12 dk.dst fb977676-3d23-4ca2-9487-9ce4070b1303 2 Category 04041032 urn:ddi:dk.dst:fbe38e25-ebaa-492b-b00a-13020bf83a30:12 dk.dst fbe38e25-ebaa-492b-b00a-13020bf83a30 12 dk.dst b9956c5d-3ff9-47c7-bd7d-10af1960692a 2 Category 04041034 urn:ddi:dk.dst:5bc8b7df-3604-4545-b936-b1b56ca9f891:12 dk.dst 5bc8b7df-3604-4545-b936-b1b56ca9f891 12 dk.dst 5cf34bf8-44f8-4eee-879a-1887042c1429 2 Category 04041036 urn:ddi:dk.dst:68b78d5d-b744-49c8-9c7d-8ad5a93e6d97:12 dk.dst 68b78d5d-b744-49c8-9c7d-8ad5a93e6d97 12 dk.dst 52cfe6c0-93f8-4adc-8aab-4c2f144666ce 2 Category 04041038 urn:ddi:dk.dst:704458c7-7237-42ef-826e-b4102ac51f9f:12 dk.dst 704458c7-7237-42ef-826e-b4102ac51f9f 12 dk.dst 8b1da3c5-621c-48da-9b52-e59b2cd1611e 2 Category 04041048 urn:ddi:dk.dst:a6a6fe50-5bae-49e4-aa28-dfafcb151054:12 dk.dst a6a6fe50-5bae-49e4-aa28-dfafcb151054 12 dk.dst 1277d8cf-cd0e-4cf1-9c0a-e861b757a7e9 2 Category 04041052 urn:ddi:dk.dst:2d928cfa-4612-4837-afd5-3cd8e8a77cdb:12 dk.dst 2d928cfa-4612-4837-afd5-3cd8e8a77cdb 12 dk.dst 70198fa1-87f5-43b4-8753-ff4a06959412 2 Category 04041054 urn:ddi:dk.dst:c69d8487-53f5-45fe-9e07-f2d6d0324f23:12 dk.dst c69d8487-53f5-45fe-9e07-f2d6d0324f23 12 dk.dst 510503e4-0e93-4e50-ab95-1a5df7704dcd 2 Category 04041056 urn:ddi:dk.dst:80bf6816-a31a-4d55-b9b6-a42909d2208e:12 dk.dst 80bf6816-a31a-4d55-b9b6-a42909d2208e 12 dk.dst 9ee7ad6c-6b07-466c-9166-91c11c349cea 2 Category 04041058 urn:ddi:dk.dst:16ea0a4c-b811-4c51-a704-523cb6ffa760:12 dk.dst 16ea0a4c-b811-4c51-a704-523cb6ffa760 12 dk.dst 4fdf8b79-6128-463c-8b72-447463123337 2 Category 04041062 urn:ddi:dk.dst:3c78dc07-309b-440c-bbef-b99ff52ee7de:12 dk.dst 3c78dc07-309b-440c-bbef-b99ff52ee7de 12 dk.dst 83f284e6-b1a8-42fc-ac97-b3204b1a86e0 2 Category 04041072 urn:ddi:dk.dst:3c38b92d-7b70-4a6a-aba6-af7b08d2032e:12 dk.dst 3c38b92d-7b70-4a6a-aba6-af7b08d2032e 12 dk.dst d4bc16af-0950-492a-b5aa-a09bbfb34e71 2 Category 04041074 urn:ddi:dk.dst:63b0edc3-f530-4cb4-a426-644a96fc948c:12 dk.dst 63b0edc3-f530-4cb4-a426-644a96fc948c 12 dk.dst 40e908c5-55ae-4335-87fb-47b5d2aaa313 2 Category 04041076 urn:ddi:dk.dst:8dc9a210-ad01-4a7a-aef4-3b19e8f2c538:12 dk.dst 8dc9a210-ad01-4a7a-aef4-3b19e8f2c538 12 dk.dst b0bf60ff-c835-4634-9cb8-ebc7f115a5d9 2 Category 04041078 urn:ddi:dk.dst:cd83b0ed-28a1-4088-bdbf-f58a0c317dc1:12 dk.dst cd83b0ed-28a1-4088-bdbf-f58a0c317dc1 12 dk.dst 9cb28a5a-3022-4293-bfc1-3f76f21f39e2 2 Category 04041082 urn:ddi:dk.dst:d2a8d8d6-2b4c-4b3c-9d47-d7f8ed5993dd:12 dk.dst d2a8d8d6-2b4c-4b3c-9d47-d7f8ed5993dd 12 dk.dst 65b96e0d-6890-4b00-81c1-16eb9a778b82 2 Category 04041084 urn:ddi:dk.dst:336eb0af-6644-4b95-9ebf-6964f0733bf6:12 dk.dst 336eb0af-6644-4b95-9ebf-6964f0733bf6 12 dk.dst e40395f7-20e8-4c2e-ad9e-45cf736cce38 2 Category 04049021 urn:ddi:dk.dst:c2ecda09-1d8f-4a8f-9faf-b7e510af9c04:12 dk.dst c2ecda09-1d8f-4a8f-9faf-b7e510af9c04 12 dk.dst b4253f07-1638-4be1-b056-ecac8124f787 2 Category 04049023 urn:ddi:dk.dst:864bcc23-c1ca-4c10-b7c9-41ba221beab1:12 dk.dst 864bcc23-c1ca-4c10-b7c9-41ba221beab1 12 dk.dst be686d6c-d2d4-4ed4-a226-39cc43cede97 2 Category 04049029 urn:ddi:dk.dst:d5b75b2c-8b29-4de6-8e61-3e99a5177c2c:12 dk.dst d5b75b2c-8b29-4de6-8e61-3e99a5177c2c 12 dk.dst 00227815-6939-44dd-9805-4b46a6abf4a2 2 Category 04049081 urn:ddi:dk.dst:4468f7e7-efbb-455a-9df6-a18578c5e5c0:12 dk.dst 4468f7e7-efbb-455a-9df6-a18578c5e5c0 12 dk.dst 627b3ddb-4d4c-4e05-b2d5-56b334f5dffc 2 Category 04049083 urn:ddi:dk.dst:1df6fa36-49f3-4504-ad86-54fae0702beb:12 dk.dst 1df6fa36-49f3-4504-ad86-54fae0702beb 12 dk.dst 08d2ca72-754f-483e-9be2-2fe38c5e7e9d 2 Category 04049089 urn:ddi:dk.dst:7fab857e-adc6-4208-be61-48322f154a5d:12 dk.dst 7fab857e-adc6-4208-be61-48322f154a5d 12 dk.dst f9b84ea4-f88c-4e3b-b574-dde4af2a02ec 2 Category 04051011 urn:ddi:dk.dst:1b8e8fdc-571e-4304-8c54-abc1dd9a1879:12 dk.dst 1b8e8fdc-571e-4304-8c54-abc1dd9a1879 12 dk.dst 2db36e1a-7227-4a12-a1be-f2b4bd4602c0 2 Category 04051019 urn:ddi:dk.dst:9d1db52f-e827-4052-810c-12a3fb5d4aaf:12 dk.dst 9d1db52f-e827-4052-810c-12a3fb5d4aaf 12 dk.dst 8ebe617a-d329-4146-9d0f-ab9d9caaa2d1 2 Category 04051030 urn:ddi:dk.dst:a5796fc9-ffd1-4f8a-ad9e-9a3775b5c271:12 dk.dst a5796fc9-ffd1-4f8a-ad9e-9a3775b5c271 12 dk.dst b41626f4-42ec-438b-b074-dc3b00eaba56 2 Category 04051050 urn:ddi:dk.dst:3bd4d418-c8ab-4685-955b-48b00e429c56:12 dk.dst 3bd4d418-c8ab-4685-955b-48b00e429c56 12 dk.dst 7f378e7f-5533-4d04-8004-2a0207b3d85d 2 Category 04051090 urn:ddi:dk.dst:4469a89f-5b45-4ab4-8ad9-851c74899084:12 dk.dst 4469a89f-5b45-4ab4-8ad9-851c74899084 12 dk.dst d3c6720a-d4b2-4adc-bf89-373077ee355f 2 Category 04052010 urn:ddi:dk.dst:c3735eb4-5244-4f64-9db2-2735a7800ec6:12 dk.dst c3735eb4-5244-4f64-9db2-2735a7800ec6 12 dk.dst fcfa276f-ce04-4124-b08d-51051fde388d 2 Category 04052030 urn:ddi:dk.dst:9795674f-f98a-4f6d-a1ab-3d63e41770aa:12 dk.dst 9795674f-f98a-4f6d-a1ab-3d63e41770aa 12 dk.dst 97d84553-9629-42e1-ad74-5db6dc17978a 2 Category 04052090 urn:ddi:dk.dst:05dc0a21-5744-410f-b739-3ca99bfe782d:12 dk.dst 05dc0a21-5744-410f-b739-3ca99bfe782d 12 dk.dst 3947a928-a0f8-4be7-b942-87e657d2a2fc 2 Category 04059010 urn:ddi:dk.dst:d968de04-143d-4a8d-8e34-c218afc8530d:12 dk.dst d968de04-143d-4a8d-8e34-c218afc8530d 12 dk.dst fac818e3-25b8-4c65-b943-f75e89df711b 2 Category 04059090 urn:ddi:dk.dst:ba99c308-b370-4d5e-9ece-f523be08fefc:12 dk.dst ba99c308-b370-4d5e-9ece-f523be08fefc 12 dk.dst f0798e44-f16a-4869-9b4f-3b12ac0c9bd3 2 Category 04061030 urn:ddi:dk.dst:f877ef70-4026-40ce-b017-3ab172c615cd:12 dk.dst f877ef70-4026-40ce-b017-3ab172c615cd 12 dk.dst f5c919a2-ff44-4bab-900d-3b81c8713b59 2 Category 04061050 urn:ddi:dk.dst:06eb440d-7878-4d0c-bffc-50f569323d11:12 dk.dst 06eb440d-7878-4d0c-bffc-50f569323d11 12 dk.dst 4e62cb5c-f36f-4401-b02e-c6e66e5e8d5e 2 Category 04061080 urn:ddi:dk.dst:629db737-9339-48b1-b8af-d51773fdba38:12 dk.dst 629db737-9339-48b1-b8af-d51773fdba38 12 dk.dst 36f38412-025d-4812-85b7-5b157f7f663f 2 Category 04062000 urn:ddi:dk.dst:a6d08471-cdf8-45d8-bb37-cbcc0d1c0f30:12 dk.dst a6d08471-cdf8-45d8-bb37-cbcc0d1c0f30 12 dk.dst 1ea16873-44fb-4457-a3e7-1dd9be879f65 2 Category 04063010 urn:ddi:dk.dst:2634967c-d5d1-4a93-9366-8b647a48d35e:12 dk.dst 2634967c-d5d1-4a93-9366-8b647a48d35e 12 dk.dst 56695d40-1c18-4d93-80ac-7040cb3a6d17 2 Category 04063031 urn:ddi:dk.dst:baf37395-57bf-47c4-abef-ac98cad1ea5e:12 dk.dst baf37395-57bf-47c4-abef-ac98cad1ea5e 12 dk.dst bc008562-bbc9-4a23-9033-9257014911cd 2 Category 04063039 urn:ddi:dk.dst:21cd1b37-51ae-485a-b824-b0a006158934:12 dk.dst 21cd1b37-51ae-485a-b824-b0a006158934 12 dk.dst 78171f91-71fd-4b6a-b9ca-05c5b4dcfc4e 2 Category 04063090 urn:ddi:dk.dst:c69df626-f1aa-4b06-b2a2-6cdbb970cbf1:12 dk.dst c69df626-f1aa-4b06-b2a2-6cdbb970cbf1 12 dk.dst 06177cac-6fe4-4295-9fac-3b07e92d26bf 2 Category 04064010 urn:ddi:dk.dst:6801c9a7-6deb-4e38-8745-ce97c4d09705:12 dk.dst 6801c9a7-6deb-4e38-8745-ce97c4d09705 12 dk.dst cdde6a50-7dfe-433b-aded-5a8a08f6f4b6 2 Category 04064050 urn:ddi:dk.dst:aae39730-66c9-42a1-ad1d-e109d25ed8aa:12 dk.dst aae39730-66c9-42a1-ad1d-e109d25ed8aa 12 dk.dst 5029cf32-4ea3-4ac6-b4a8-d4a08f4c7e6b 2 Category 04064090 urn:ddi:dk.dst:930e8308-4c3a-458a-8526-c17aefa62262:12 dk.dst 930e8308-4c3a-458a-8526-c17aefa62262 12 dk.dst 6d5a50a2-7f54-4508-a5dc-ca56140a3903 2 Category 04069001 urn:ddi:dk.dst:48ba598a-e6a8-4a86-ad26-82e5ec27fbc8:12 dk.dst 48ba598a-e6a8-4a86-ad26-82e5ec27fbc8 12 dk.dst ea84c8c0-d60f-4a46-940d-c2997124a226 2 Category 04069013 urn:ddi:dk.dst:dde9200a-b642-43ce-ab60-778fd502dc19:12 dk.dst dde9200a-b642-43ce-ab60-778fd502dc19 12 dk.dst 31b62614-cb3a-41b1-b9f3-55c22912679e 2 Category 04069015 urn:ddi:dk.dst:aae68ee5-c288-4014-a1c9-ce441ea37ac5:12 dk.dst aae68ee5-c288-4014-a1c9-ce441ea37ac5 12 dk.dst d01de660-b37c-47db-a67a-b3f555b08f7a 2 Category 04069017 urn:ddi:dk.dst:2e667417-d9f5-46a7-a911-e975f4943aee:12 dk.dst 2e667417-d9f5-46a7-a911-e975f4943aee 12 dk.dst 517f0f89-cb08-4654-a170-641f996fdfae 2 Category 04069018 urn:ddi:dk.dst:013d1534-8640-4926-b0a7-8c8beede0fd8:12 dk.dst 013d1534-8640-4926-b0a7-8c8beede0fd8 12 dk.dst 7c6d4442-7777-48dc-9e32-47988a95da75 2 Category 04069021 urn:ddi:dk.dst:387ef44c-f5fa-49b8-b929-2adf1bd8939d:12 dk.dst 387ef44c-f5fa-49b8-b929-2adf1bd8939d 12 dk.dst d5da1541-95d2-4c1c-8323-c419325519d6 2 Category 04069023 urn:ddi:dk.dst:7ed572f3-10fa-4891-806a-455548f3b1bf:12 dk.dst 7ed572f3-10fa-4891-806a-455548f3b1bf 12 dk.dst 4a2e4eaf-2b1d-49e8-8c40-8fbdca7fe06c 2 Category 04069025 urn:ddi:dk.dst:d9806c92-65b6-4807-8577-08e5e56b56a7:12 dk.dst d9806c92-65b6-4807-8577-08e5e56b56a7 12 dk.dst deffe1fd-e9ed-4a2a-9650-092772a84690 2 Category 04069029 urn:ddi:dk.dst:4604148a-76c0-4edd-bb21-676ffdc9ee39:12 dk.dst 4604148a-76c0-4edd-bb21-676ffdc9ee39 12 dk.dst 777d2849-604b-46c0-8660-f5d03fd82ef5 2 Category 04069032 urn:ddi:dk.dst:6bd44be8-d977-4278-8bcc-760c4eec44d3:12 dk.dst 6bd44be8-d977-4278-8bcc-760c4eec44d3 12 dk.dst b5bd46db-932f-4cea-80b3-4264c9fd7394 2 Category 04069035 urn:ddi:dk.dst:24ca43f0-0a74-4ad2-b6fe-686b1bed8220:12 dk.dst 24ca43f0-0a74-4ad2-b6fe-686b1bed8220 12 dk.dst 0d5e99ec-1780-4d24-84a4-3ad76b6f6f4c 2 Category 04069037 urn:ddi:dk.dst:a26cff61-f63c-4765-8988-87c5c7d7b52a:12 dk.dst a26cff61-f63c-4765-8988-87c5c7d7b52a 12 dk.dst 5279cd98-2f96-4d5f-b639-a3012b0b2042 2 Category 04069039 urn:ddi:dk.dst:19559eae-2df5-44c4-bb82-a54126441730:12 dk.dst 19559eae-2df5-44c4-bb82-a54126441730 12 dk.dst 26a2efd5-667d-40cf-9e09-48c1bedcaee2 2 Category 04069050 urn:ddi:dk.dst:de3b6f6e-f3ae-4528-a587-4bd9de6e3609:12 dk.dst de3b6f6e-f3ae-4528-a587-4bd9de6e3609 12 dk.dst 5101e059-8b2d-4631-86dd-9700651f2dbe 2 Category 04069061 urn:ddi:dk.dst:b6faef28-8989-4cb4-86ec-f24c5460f550:12 dk.dst b6faef28-8989-4cb4-86ec-f24c5460f550 12 dk.dst 24a2b0f5-9341-448d-8dcf-b55f63f15a39 2 Category 04069063 urn:ddi:dk.dst:7b709bb6-267a-4b16-a019-d0f7d962be55:12 dk.dst 7b709bb6-267a-4b16-a019-d0f7d962be55 12 dk.dst f064cc0f-d305-4339-af22-08190fa11eb7 2 Category 04069069 urn:ddi:dk.dst:e025eb2d-7a30-4439-8d41-c7d5357ba323:12 dk.dst e025eb2d-7a30-4439-8d41-c7d5357ba323 12 dk.dst 04ee8a1c-c605-4e9b-8ec9-b00af0f9fe0f 2 Category 04069073 urn:ddi:dk.dst:63501e45-8027-45f4-972b-12a731b1ce9b:12 dk.dst 63501e45-8027-45f4-972b-12a731b1ce9b 12 dk.dst eef8efd8-dc02-4b28-9773-a35a1916de46 2 Category 04069074 urn:ddi:dk.dst:2fd8ed3f-1006-46cf-80ed-f56ce89bfff6:12 dk.dst 2fd8ed3f-1006-46cf-80ed-f56ce89bfff6 12 dk.dst 8c7287a3-ef70-449f-8433-5edc14bf8971 2 Category 04069075 urn:ddi:dk.dst:b2cefc70-e317-4c03-91e5-776e5bf5dbd2:12 dk.dst b2cefc70-e317-4c03-91e5-776e5bf5dbd2 12 dk.dst 2d5a6399-21a1-48a7-a7ba-520b62188521 2 Category 04069076 urn:ddi:dk.dst:8499c2aa-46bd-4ea8-b2cc-da15672d0014:12 dk.dst 8499c2aa-46bd-4ea8-b2cc-da15672d0014 12 dk.dst ccb6468c-a516-4f77-b6c8-946978e1eefa 2 Category 04069078 urn:ddi:dk.dst:5b9131da-4310-464e-978c-57d88b7482e2:12 dk.dst 5b9131da-4310-464e-978c-57d88b7482e2 12 dk.dst f6387762-753c-45ea-8193-c943d5463053 2 Category 04069079 urn:ddi:dk.dst:77948959-553b-471a-b9fa-7486219f0970:12 dk.dst 77948959-553b-471a-b9fa-7486219f0970 12 dk.dst 915654e0-5723-4a5c-9069-351862f9c3ad 2 Category 04069081 urn:ddi:dk.dst:2f9d65a0-ebce-4104-a781-577a409f82fe:12 dk.dst 2f9d65a0-ebce-4104-a781-577a409f82fe 12 dk.dst d3d89cfd-510d-4e03-a673-b5bf2902c067 2 Category 04069082 urn:ddi:dk.dst:5899d4c9-c1bb-4d1d-ac9c-c2ada6a39925:12 dk.dst 5899d4c9-c1bb-4d1d-ac9c-c2ada6a39925 12 dk.dst 1f351a7d-41ab-4f54-81f7-cc5e46a2219b 2 Category 04069084 urn:ddi:dk.dst:5a941a12-2bd0-43e3-a402-322d2a0086bc:12 dk.dst 5a941a12-2bd0-43e3-a402-322d2a0086bc 12 dk.dst b225f39a-6370-447c-84c4-a679c481eb74 2 Category 04069085 urn:ddi:dk.dst:25fbd189-15cc-41e2-9760-74a9ce52e53e:12 dk.dst 25fbd189-15cc-41e2-9760-74a9ce52e53e 12 dk.dst 7e2fe9fc-2b75-4b11-8654-ce007a451fc5 2 Category 04069086 urn:ddi:dk.dst:e4bc6575-2e50-4169-b06d-2886f7fc372f:12 dk.dst e4bc6575-2e50-4169-b06d-2886f7fc372f 12 dk.dst 9f6d53a3-a353-4009-831b-8450e9e42263 2 Category 04069089 urn:ddi:dk.dst:375dfd80-d859-4d41-bdf6-fbd2a64d5cd7:12 dk.dst 375dfd80-d859-4d41-bdf6-fbd2a64d5cd7 12 dk.dst 7a0292ea-d2eb-4485-9a00-406e7937e4ac 2 Category 04069092 urn:ddi:dk.dst:0e629cb2-2d94-4e6f-af40-672c66cce6c9:12 dk.dst 0e629cb2-2d94-4e6f-af40-672c66cce6c9 12 dk.dst 4662e628-1e1e-4347-85dc-f9628348a596 2 Category 04069093 urn:ddi:dk.dst:671d791f-8d09-43bc-b963-12462f32db70:12 dk.dst 671d791f-8d09-43bc-b963-12462f32db70 12 dk.dst 64be1807-1242-4f47-987d-f2cde6a6a19c 2 Category 04069099 urn:ddi:dk.dst:a92a9eb7-d30c-4cd7-aa4e-b80c6d1f8c7a:12 dk.dst a92a9eb7-d30c-4cd7-aa4e-b80c6d1f8c7a 12 dk.dst 113d5313-9bf7-4d5a-a13c-f284911fa30b 2 Category 04071100 urn:ddi:dk.dst:83525e96-b4ac-4425-96ec-1ee7a8172fb8:12 dk.dst 83525e96-b4ac-4425-96ec-1ee7a8172fb8 12 dk.dst b2fb185a-1ef4-4332-8e5b-a856a56cd999 2 Category 04071911 urn:ddi:dk.dst:71f34161-3c65-4c8d-ae78-9b42330e2e1f:12 dk.dst 71f34161-3c65-4c8d-ae78-9b42330e2e1f 12 dk.dst 90eef537-08b4-4388-9ec0-c086dd99455f 2 Category 04071919 urn:ddi:dk.dst:4b5c5e84-4ce8-4b18-a919-79359e368310:12 dk.dst 4b5c5e84-4ce8-4b18-a919-79359e368310 12 dk.dst 4cb30834-784a-4d6a-b555-530af919eaff 2 Category 04071990 urn:ddi:dk.dst:817b6a0c-d9c9-46c7-b3a9-099b4d298e0e:12 dk.dst 817b6a0c-d9c9-46c7-b3a9-099b4d298e0e 12 dk.dst e94b4ab4-cf5f-4565-ad53-31cba4b5a8ac 2 Category 04072100 urn:ddi:dk.dst:2c0b97db-9111-4b95-a44f-c77c67c004de:12 dk.dst 2c0b97db-9111-4b95-a44f-c77c67c004de 12 dk.dst ab416a93-6e3a-42b3-80af-0caa235d1e22 2 Category 04072910 urn:ddi:dk.dst:12e9674d-50fa-4e75-ba58-393a3a36b75d:12 dk.dst 12e9674d-50fa-4e75-ba58-393a3a36b75d 12 dk.dst a410f024-e542-45e6-a6e0-d652bc05d9ef 2 Category 04072990 urn:ddi:dk.dst:3a11ef10-303e-4d35-bac3-cfe52514bf87:12 dk.dst 3a11ef10-303e-4d35-bac3-cfe52514bf87 12 dk.dst f5b5ab75-056f-4c52-b768-414c872c7c91 2 Category 04079010 urn:ddi:dk.dst:a8e37c6c-9d79-44cf-947c-99f33dfaa1fc:12 dk.dst a8e37c6c-9d79-44cf-947c-99f33dfaa1fc 12 dk.dst a73977b8-2220-4fbc-b6ed-ce92c776a98f 2 Category 04079090 urn:ddi:dk.dst:fa378252-ff63-4863-af10-e799b0b2572e:12 dk.dst fa378252-ff63-4863-af10-e799b0b2572e 12 dk.dst 6cdab9c0-d056-4b49-9f16-648d1424e625 2 Category 04081120 urn:ddi:dk.dst:e712904d-458d-4ddb-a408-88f32f893654:12 dk.dst e712904d-458d-4ddb-a408-88f32f893654 12 dk.dst b3e6afd0-e883-4a45-954d-89f09ff2659a 2 Category 04081180 urn:ddi:dk.dst:f0ac8795-be8e-442e-99fa-1aa789418c97:12 dk.dst f0ac8795-be8e-442e-99fa-1aa789418c97 12 dk.dst ece77bbd-c2ff-4db8-a6cc-dc685be0abf1 2 Category 04081920 urn:ddi:dk.dst:5c7f0b2e-5736-4e16-a7a5-5a81b4eeeab3:12 dk.dst 5c7f0b2e-5736-4e16-a7a5-5a81b4eeeab3 12 dk.dst 05a8d55c-fe3f-4e5e-bfa7-e5996681542d 2 Category 04081981 urn:ddi:dk.dst:6aea8e54-732c-4425-a654-0231e109db20:12 dk.dst 6aea8e54-732c-4425-a654-0231e109db20 12 dk.dst 51b14eec-2a9f-4c9f-8aea-dd86c072cfa0 2 Category 04081989 urn:ddi:dk.dst:acb2730f-40c5-4d90-b27b-9bbcfd6ec68f:12 dk.dst acb2730f-40c5-4d90-b27b-9bbcfd6ec68f 12 dk.dst 1b8521d2-9956-4791-8836-0a62d6f5ce4e 2 Category 04089120 urn:ddi:dk.dst:07fb1875-6f6d-40ed-bc4c-63b6e53f450d:12 dk.dst 07fb1875-6f6d-40ed-bc4c-63b6e53f450d 12 dk.dst fc0b8fe9-3aa2-495c-b9ca-f78769e71c49 2 Category 04089180 urn:ddi:dk.dst:1f6b940e-3bbc-4c49-b904-47245d0430ae:12 dk.dst 1f6b940e-3bbc-4c49-b904-47245d0430ae 12 dk.dst 0607f9a5-1c55-406c-91a8-07bc2818034b 2 Category 04089920 urn:ddi:dk.dst:89166441-bb3e-4e96-9916-ebf3a44e7e1f:12 dk.dst 89166441-bb3e-4e96-9916-ebf3a44e7e1f 12 dk.dst 0df990c1-7ab3-41a7-8d3d-7d6d977bd76c 2 Category 04089980 urn:ddi:dk.dst:4f0c65fa-aa01-418d-8d75-6606245ce220:12 dk.dst 4f0c65fa-aa01-418d-8d75-6606245ce220 12 dk.dst 31d1d453-330f-4efd-a5e3-30ffe345a6b5 2 Category 04090000 urn:ddi:dk.dst:a675467b-7d69-482d-b300-87f7c7639230:12 dk.dst a675467b-7d69-482d-b300-87f7c7639230 12 dk.dst e0ee3412-4f2c-4197-ba06-5862e352fb32 2 Category 04100000 urn:ddi:dk.dst:e8640618-044f-48d6-8cbe-049fcd1eb1ff:12 dk.dst e8640618-044f-48d6-8cbe-049fcd1eb1ff 12 dk.dst f0455abe-3f12-4a82-a2ac-c0d1fea06b83 2 Category 05010000 urn:ddi:dk.dst:49482431-539b-4d82-95e9-aca138134049:12 dk.dst 49482431-539b-4d82-95e9-aca138134049 12 dk.dst 6b196745-be20-42c3-b483-64060ee5fdd3 2 Category 05021000 urn:ddi:dk.dst:f6d22460-1e90-40bc-a3ce-128da3eafd5b:12 dk.dst f6d22460-1e90-40bc-a3ce-128da3eafd5b 12 dk.dst 3cf5acd1-d70b-45f8-8334-8d641be35103 2 Category 05029000 urn:ddi:dk.dst:6161ed15-4a33-4a33-aace-ddb2ed0534e1:12 dk.dst 6161ed15-4a33-4a33-aace-ddb2ed0534e1 12 dk.dst 24e3c5aa-c7b7-444c-b206-357f0c9d62d6 2 Category 05040000 urn:ddi:dk.dst:294b7d9c-537f-4b1f-baf6-c202615ef819:12 dk.dst 294b7d9c-537f-4b1f-baf6-c202615ef819 12 dk.dst 6d87ea81-6366-4d3a-8d5d-a7973cd1e81f 2 Category 05051010 urn:ddi:dk.dst:8db4a237-0d2e-4c20-b18d-7d25b76497c3:12 dk.dst 8db4a237-0d2e-4c20-b18d-7d25b76497c3 12 dk.dst 0cb1e90e-fb13-4ec2-a4e5-8403d300060d 2 Category 05051090 urn:ddi:dk.dst:c070b377-e5ff-485b-9230-476d8a5a6fcb:12 dk.dst c070b377-e5ff-485b-9230-476d8a5a6fcb 12 dk.dst f6616c7b-c111-4977-9aa3-3663030d299e 2 Category 05059000 urn:ddi:dk.dst:cf74abea-4aa6-421a-96a9-2a7b5a7b56bc:12 dk.dst cf74abea-4aa6-421a-96a9-2a7b5a7b56bc 12 dk.dst 1b212f57-ce68-45c0-b4a3-81eea8a1adcf 2 Category 05061000 urn:ddi:dk.dst:fb19ad72-1891-48c6-87cd-61fd1ae8e03c:12 dk.dst fb19ad72-1891-48c6-87cd-61fd1ae8e03c 12 dk.dst 22c38ed7-aa32-42e4-a484-783acd4b8c6b 2 Category 05069000 urn:ddi:dk.dst:32889ce0-0740-4e29-9b7d-2fc261e1788d:12 dk.dst 32889ce0-0740-4e29-9b7d-2fc261e1788d 12 dk.dst 373f14d1-07c1-425c-a101-20e64dab2e3d 2 Category 05071000 urn:ddi:dk.dst:36921072-0899-4f14-9a05-060961c130d5:12 dk.dst 36921072-0899-4f14-9a05-060961c130d5 12 dk.dst c2c69a48-106b-4483-9aab-37ce1b546f12 2 Category 05079000 urn:ddi:dk.dst:d25d4f1a-3fd7-4cf3-99cb-9e5d05016d9d:12 dk.dst d25d4f1a-3fd7-4cf3-99cb-9e5d05016d9d 12 dk.dst 7add28a6-cf53-4c45-a03a-89dac36e8939 2 Category 05080000 urn:ddi:dk.dst:992b35e5-4cf0-4c73-b3c8-2705873241a5:12 dk.dst 992b35e5-4cf0-4c73-b3c8-2705873241a5 12 dk.dst 33b1b0ff-2c9d-45ac-9b2b-92c1d355c9c4 2 Category 05100000 urn:ddi:dk.dst:c452ac42-c30a-4a98-b707-7b6e91d8830a:12 dk.dst c452ac42-c30a-4a98-b707-7b6e91d8830a 12 dk.dst 38abefef-3eb5-4d40-b41a-791f6ad83a9b 2 Category 05111000 urn:ddi:dk.dst:7228574c-a797-4386-9962-856211117f2d:12 dk.dst 7228574c-a797-4386-9962-856211117f2d 12 dk.dst 23393000-8673-4d22-ae85-b2be38721135 2 Category 05119110 urn:ddi:dk.dst:1913f9b5-f259-4f68-9e5f-bc607fb5a2a3:12 dk.dst 1913f9b5-f259-4f68-9e5f-bc607fb5a2a3 12 dk.dst 0b16781e-cdb4-4351-979f-5c8bfbc3c99a 2 Category 05119190 urn:ddi:dk.dst:c3a265d8-b96c-4f61-8304-626d4246ae72:12 dk.dst c3a265d8-b96c-4f61-8304-626d4246ae72 12 dk.dst b136da63-51e5-4071-9789-416d62c0d7bb 2 Category 05119910 urn:ddi:dk.dst:53db3239-366f-4c39-b44e-5c5a4589414e:12 dk.dst 53db3239-366f-4c39-b44e-5c5a4589414e 12 dk.dst 9e783474-be25-48f4-a984-243ca9fe0c9f 2 Category 05119931 urn:ddi:dk.dst:58e0f772-ce57-4564-b228-a3aa0d416efa:12 dk.dst 58e0f772-ce57-4564-b228-a3aa0d416efa 12 dk.dst 9bb002ac-355e-4414-8b71-062ecc28bbd6 2 Category 05119939 urn:ddi:dk.dst:e7a3bc7f-397e-42e2-81eb-4729b42fbaac:12 dk.dst e7a3bc7f-397e-42e2-81eb-4729b42fbaac 12 dk.dst 2c4c6698-30fa-4949-bace-c624197c2c36 2 Category 05119985 urn:ddi:dk.dst:f8a76839-73df-4809-a123-3bbba10c70a8:12 dk.dst f8a76839-73df-4809-a123-3bbba10c70a8 12 dk.dst 9a97d853-cee9-4890-83fb-8ea8e7c88b12 2 Category 06011010 urn:ddi:dk.dst:aef38580-3443-4048-9d9e-03dc4503a1b7:12 dk.dst aef38580-3443-4048-9d9e-03dc4503a1b7 12 dk.dst 1bef0bd2-a52b-4cbf-b89d-56e35ee477cb 2 Category 06011020 urn:ddi:dk.dst:c30bd822-9091-42eb-a57a-e96f474521ee:12 dk.dst c30bd822-9091-42eb-a57a-e96f474521ee 12 dk.dst 0df3aa0b-25c5-4c81-9f2b-af3a558ebd9c 2 Category 06011030 urn:ddi:dk.dst:fb90c93b-3fa7-4e99-a421-6adcafb12809:12 dk.dst fb90c93b-3fa7-4e99-a421-6adcafb12809 12 dk.dst 0ff3c888-b629-489b-be44-4061808d44eb 2 Category 06011040 urn:ddi:dk.dst:486198a9-30fc-41a5-a149-a46a47eb8c5e:12 dk.dst 486198a9-30fc-41a5-a149-a46a47eb8c5e 12 dk.dst 143b8622-929e-4c28-bb37-64eb97db18fd 2 Category 06011090 urn:ddi:dk.dst:2eb68240-5290-4e6c-a299-10e276fddc25:12 dk.dst 2eb68240-5290-4e6c-a299-10e276fddc25 12 dk.dst baeaff78-7fa8-4e5f-9d99-549a2c538eb6 2 Category 06012010 urn:ddi:dk.dst:02be6d61-537b-4081-aa33-59ac0369db4e:12 dk.dst 02be6d61-537b-4081-aa33-59ac0369db4e 12 dk.dst 447e2de9-3f7d-4212-bf8a-c00595f174dc 2 Category 06012030 urn:ddi:dk.dst:04c75ed8-1222-44be-8b5b-46026005b367:12 dk.dst 04c75ed8-1222-44be-8b5b-46026005b367 12 dk.dst c244312e-c392-4e9a-8f07-1e09a4c5b2c1 2 Category 06012090 urn:ddi:dk.dst:dfb7575d-34e0-40b4-b154-8a2ca3f9e83e:12 dk.dst dfb7575d-34e0-40b4-b154-8a2ca3f9e83e 12 dk.dst c8c8e606-4567-4581-be48-2a0ce0dc64ad 2 Category 06021010 urn:ddi:dk.dst:74d5bf46-fe03-46e2-bdfc-833a64cdfaac:12 dk.dst 74d5bf46-fe03-46e2-bdfc-833a64cdfaac 12 dk.dst 8bae4198-d2f6-4b6f-bab0-ac9e179a163f 2 Category 06021090 urn:ddi:dk.dst:f07a2fb9-8c6a-4cbc-b8f7-bcbde3b7a905:12 dk.dst f07a2fb9-8c6a-4cbc-b8f7-bcbde3b7a905 12 dk.dst 22025d87-f0a5-4d4e-aafa-141c07d4ed9b 2 Category 06022010 urn:ddi:dk.dst:98cbb49b-33e1-4286-8c30-700514d4c873:12 dk.dst 98cbb49b-33e1-4286-8c30-700514d4c873 12 dk.dst 860419a8-1546-4a8a-ab21-a87b407e9c8b 2 Category 06022020 urn:ddi:dk.dst:2c896484-6cde-4b92-9acd-4822f467f9fb:12 dk.dst 2c896484-6cde-4b92-9acd-4822f467f9fb 12 dk.dst 4f52f4d4-2283-4c88-bade-48eb29db2423 2 Category 06022030 urn:ddi:dk.dst:33ede987-c780-4e9d-a788-dd8796ae9deb:12 dk.dst 33ede987-c780-4e9d-a788-dd8796ae9deb 12 dk.dst 0f9b4eca-f450-437d-990c-1c6184ec7ea8 2 Category 06022080 urn:ddi:dk.dst:eff886bc-a808-485e-9b20-92bcb81609f4:12 dk.dst eff886bc-a808-485e-9b20-92bcb81609f4 12 dk.dst 4097b9ac-caa0-475f-8738-ba28792457b0 2 Category 06023000 urn:ddi:dk.dst:dec2ba23-757c-42cf-8b75-ba5da699d574:12 dk.dst dec2ba23-757c-42cf-8b75-ba5da699d574 12 dk.dst ceeae835-370e-45f0-99a9-9fc68e99e858 2 Category 06024000 urn:ddi:dk.dst:1ccbf5ac-eb6c-4310-9590-cb85641a4ab1:12 dk.dst 1ccbf5ac-eb6c-4310-9590-cb85641a4ab1 12 dk.dst 47532792-4a87-48a9-962f-73bb539c10dd 2 Category 06029010 urn:ddi:dk.dst:00d2f17e-d3dc-48ab-8bf8-8ce8b519f0fe:12 dk.dst 00d2f17e-d3dc-48ab-8bf8-8ce8b519f0fe 12 dk.dst 8d99bbd5-0b89-42ec-abef-1e5c4fcf9ca3 2 Category 06029020 urn:ddi:dk.dst:bb351b2b-92fa-4e05-b196-355c3f02ca32:12 dk.dst bb351b2b-92fa-4e05-b196-355c3f02ca32 12 dk.dst 5079802f-540b-4710-b71b-bc5c2f1d8f6e 2 Category 06029030 urn:ddi:dk.dst:084d1006-900d-4557-b16e-33e564183d88:12 dk.dst 084d1006-900d-4557-b16e-33e564183d88 12 dk.dst afa974dd-f3b2-4116-9581-deb7740f32b7 2 Category 06029041 urn:ddi:dk.dst:cbaab822-4f3c-4b59-9138-195ec0bc76e7:12 dk.dst cbaab822-4f3c-4b59-9138-195ec0bc76e7 12 dk.dst 05deaa28-29b9-489a-9099-f067db946d58 2 Category 06029045 urn:ddi:dk.dst:9fae4bdd-78dd-4208-8158-a608790fdd9b:12 dk.dst 9fae4bdd-78dd-4208-8158-a608790fdd9b 12 dk.dst e8b73724-6b3b-499b-823f-0b40c516c803 2 Category 06029046 urn:ddi:dk.dst:86fa5a11-0dcf-4b91-8b7f-d722f172c127:12 dk.dst 86fa5a11-0dcf-4b91-8b7f-d722f172c127 12 dk.dst 363ef310-88b7-4365-81ae-d902b0fc0fc6 2 Category 06029047 urn:ddi:dk.dst:1a6ceb4b-9c81-47c7-b3d5-859d6ed843d5:12 dk.dst 1a6ceb4b-9c81-47c7-b3d5-859d6ed843d5 12 dk.dst 1dcd89dc-030c-46a1-9df9-d03c8c21615e 2 Category 06029048 urn:ddi:dk.dst:6682a9d0-ce4f-4e67-8e87-144010b5d90f:12 dk.dst 6682a9d0-ce4f-4e67-8e87-144010b5d90f 12 dk.dst 96fa2826-73ea-48c1-9fe6-b3984cf566c8 2 Category 06029050 urn:ddi:dk.dst:b8278100-a790-47d7-a6c7-4dcd903c5d96:12 dk.dst b8278100-a790-47d7-a6c7-4dcd903c5d96 12 dk.dst a490c752-cf9e-47c8-be87-c44ddcca133c 2 Category 06029070 urn:ddi:dk.dst:96f4cb3b-9594-4e63-863b-3ae5328157c5:12 dk.dst 96f4cb3b-9594-4e63-863b-3ae5328157c5 12 dk.dst aecf947e-d8af-435e-9445-d0c9eb3c0a28 2 Category 06029091 urn:ddi:dk.dst:590ff6a9-dfca-4e68-8fc2-26aea8129e5b:12 dk.dst 590ff6a9-dfca-4e68-8fc2-26aea8129e5b 12 dk.dst a99cb116-aa11-4f9a-b2cd-cdf3102d9254 2 Category 06029099 urn:ddi:dk.dst:74167b4d-9337-4a40-8043-bc15ad696812:12 dk.dst 74167b4d-9337-4a40-8043-bc15ad696812 12 dk.dst dfaeeee9-8562-453a-93a4-bef22aa511b0 2 Category 06031100 urn:ddi:dk.dst:f364f906-9de3-4417-a965-b468300c6f77:12 dk.dst f364f906-9de3-4417-a965-b468300c6f77 12 dk.dst 235be589-fa76-4a35-8973-052f0380870d 2 Category 06031200 urn:ddi:dk.dst:853585b8-98c4-4e1a-aa7b-2909564c915a:12 dk.dst 853585b8-98c4-4e1a-aa7b-2909564c915a 12 dk.dst d23c34dd-f263-4ff5-a3ad-3b1305f0b5b7 2 Category 06031300 urn:ddi:dk.dst:14ecb27b-1a0b-4382-9fbc-fbf70b966cb5:12 dk.dst 14ecb27b-1a0b-4382-9fbc-fbf70b966cb5 12 dk.dst 5cd744dc-1f53-4152-8f84-29c6ca3795c2 2 Category 06031400 urn:ddi:dk.dst:bf8f98c6-3281-4a13-beb3-aeda86404973:12 dk.dst bf8f98c6-3281-4a13-beb3-aeda86404973 12 dk.dst ff80579c-39c7-4073-a21a-cf6a629b2016 2 Category 06031500 urn:ddi:dk.dst:ad15cfcf-016f-4913-9bd1-f7c2580cf20b:12 dk.dst ad15cfcf-016f-4913-9bd1-f7c2580cf20b 12 dk.dst d071d483-a15b-40d0-b629-e66047c8a1f3 2 Category 06031910 urn:ddi:dk.dst:024fbb18-a7e7-4a70-95e2-fa7aa948e7c9:12 dk.dst 024fbb18-a7e7-4a70-95e2-fa7aa948e7c9 12 dk.dst 3246c128-7c31-43c0-bf69-eb19fe44a919 2 Category 06031920 urn:ddi:dk.dst:56a823e9-3037-475d-8b2c-39e510ea3985:12 dk.dst 56a823e9-3037-475d-8b2c-39e510ea3985 12 dk.dst a1048e5c-a70f-406d-83d4-8a98fe00e073 2 Category 06031970 urn:ddi:dk.dst:2734bd66-e107-429e-a40a-7413f59a24ec:12 dk.dst 2734bd66-e107-429e-a40a-7413f59a24ec 12 dk.dst 0a4da843-f962-4ec0-ada8-242179c9c5b3 2 Category 06039000 urn:ddi:dk.dst:878a5ff1-e87e-42a1-a9ca-da682b0e23ef:12 dk.dst 878a5ff1-e87e-42a1-a9ca-da682b0e23ef 12 dk.dst 4960835d-5673-41c1-9e66-55cf353a8c55 2 Category 06042011 urn:ddi:dk.dst:0ea014e6-62b5-46c3-94db-556c63b2c393:12 dk.dst 0ea014e6-62b5-46c3-94db-556c63b2c393 12 dk.dst e7f9ce69-9985-4835-8e61-1b1122f596b0 2 Category 06042019 urn:ddi:dk.dst:78701066-39fa-4db1-a9ab-faa0a2834bbd:12 dk.dst 78701066-39fa-4db1-a9ab-faa0a2834bbd 12 dk.dst 22c0531e-6a04-47d8-ab28-9b33470f0885 2 Category 06042020 urn:ddi:dk.dst:c7fe0577-214a-4dd4-8483-631972d5c2be:12 dk.dst c7fe0577-214a-4dd4-8483-631972d5c2be 12 dk.dst c70cb46d-404a-4e36-9390-536615b448fd 2 Category 06042040 urn:ddi:dk.dst:777f40ad-6d5e-4117-a4e5-64d18cd92165:12 dk.dst 777f40ad-6d5e-4117-a4e5-64d18cd92165 12 dk.dst b50ce91f-0c90-4a72-b0ec-e281445fe168 2 Category 06042090 urn:ddi:dk.dst:f50d7eef-d3f9-468e-af70-2f7df85dc1c6:12 dk.dst f50d7eef-d3f9-468e-af70-2f7df85dc1c6 12 dk.dst 82863613-6929-4f17-9034-8c928ebabe1c 2 Category 06049011 urn:ddi:dk.dst:e5fd5846-ecd5-4959-abc9-c581f88eca7b:12 dk.dst e5fd5846-ecd5-4959-abc9-c581f88eca7b 12 dk.dst 5becbd1b-dc0c-44b9-9fe6-1ee188cea7f3 2 Category 06049019 urn:ddi:dk.dst:e7b842e5-db57-43ea-a638-eeb2d87fa1b3:12 dk.dst e7b842e5-db57-43ea-a638-eeb2d87fa1b3 12 dk.dst c842a108-4bef-457f-beae-9fd8c2da4a72 2 Category 06049091 urn:ddi:dk.dst:ccaa92ba-49c7-47d2-a02b-2ccc20d6c3eb:12 dk.dst ccaa92ba-49c7-47d2-a02b-2ccc20d6c3eb 12 dk.dst 5dfbc36c-32da-403e-b7b1-3db2040eb0ba 2 Category 06049099 urn:ddi:dk.dst:39f5255b-4901-4c41-b53f-e624ff93e455:12 dk.dst 39f5255b-4901-4c41-b53f-e624ff93e455 12 dk.dst ae3961c8-dbe1-4a22-84ff-94fac974a4bc 2 Category 07011000 urn:ddi:dk.dst:07ddcebf-a509-4275-b32f-eb37376325c7:12 dk.dst 07ddcebf-a509-4275-b32f-eb37376325c7 12 dk.dst ba582400-c89b-4d76-bf22-d11218d900fa 2 Category 07019010 urn:ddi:dk.dst:30b9e802-f263-4576-b696-8f56c68ee2ec:12 dk.dst 30b9e802-f263-4576-b696-8f56c68ee2ec 12 dk.dst b9c6b90a-7804-4a06-9d91-24e8aea3b597 2 Category 07019050 urn:ddi:dk.dst:05f17c11-6dc1-463b-9e62-0742a1f4953b:12 dk.dst 05f17c11-6dc1-463b-9e62-0742a1f4953b 12 dk.dst a3117925-7112-416f-b6e7-6ab7c9b98885 2 Category 07019090 urn:ddi:dk.dst:78322a28-639c-4079-ac31-448da9b7d6fe:12 dk.dst 78322a28-639c-4079-ac31-448da9b7d6fe 12 dk.dst e2b633f9-8165-4a5a-9bdd-68ec74353b92 2 Category 07020000 urn:ddi:dk.dst:fc7b3d80-29d0-4231-ac56-e40a2a093b44:12 dk.dst fc7b3d80-29d0-4231-ac56-e40a2a093b44 12 dk.dst e4c29ba0-33f0-4f7a-aa46-82c9524ca98c 2 Category 07031011 urn:ddi:dk.dst:9b064975-5f4b-4c4e-b869-ac7024447c4f:12 dk.dst 9b064975-5f4b-4c4e-b869-ac7024447c4f 12 dk.dst 63fc3e62-5fae-4ee9-aa9b-ff7973395043 2 Category 07031019 urn:ddi:dk.dst:027d2f45-ba60-48f7-8cf7-2a70152e7b91:12 dk.dst 027d2f45-ba60-48f7-8cf7-2a70152e7b91 12 dk.dst cd95f31f-be76-4d14-b228-e8cc2179c065 2 Category 07031090 urn:ddi:dk.dst:6683bffc-673c-4b73-99f8-0dec33a4647a:12 dk.dst 6683bffc-673c-4b73-99f8-0dec33a4647a 12 dk.dst c04c7e18-4cef-44a4-b880-94079997fb18 2 Category 07032000 urn:ddi:dk.dst:fdabae0b-88b1-4535-9618-3341c4c7bb55:12 dk.dst fdabae0b-88b1-4535-9618-3341c4c7bb55 12 dk.dst 25bb1a30-b426-4997-90cd-6fcbf4a2e9e0 2 Category 07039000 urn:ddi:dk.dst:71e2ef6e-6d5a-4b63-85c5-faec251fe99e:12 dk.dst 71e2ef6e-6d5a-4b63-85c5-faec251fe99e 12 dk.dst 3e9d6dc3-dbd7-4180-abc8-4abe58f53804 2 Category 07041000 urn:ddi:dk.dst:52c983ff-4e60-45ce-8927-cd9034894083:12 dk.dst 52c983ff-4e60-45ce-8927-cd9034894083 12 dk.dst b3c2eb22-9392-4321-9157-a00df4394203 2 Category 07042000 urn:ddi:dk.dst:79ebb234-9946-4dea-9034-d74bfa107598:12 dk.dst 79ebb234-9946-4dea-9034-d74bfa107598 12 dk.dst 7e049e7c-2274-4348-9bc5-eae4ec421c55 2 Category 07049010 urn:ddi:dk.dst:5588ec7b-2a85-4ff3-a1ce-1f07a1085106:12 dk.dst 5588ec7b-2a85-4ff3-a1ce-1f07a1085106 12 dk.dst 7a18e965-7598-4757-a334-3282134fe840 2 Category 07049090 urn:ddi:dk.dst:1a59523e-7ca7-48e6-a4f1-d7e240cd369b:12 dk.dst 1a59523e-7ca7-48e6-a4f1-d7e240cd369b 12 dk.dst 2dec457e-76bc-493d-bc90-2505a5fb01e6 2 Category 07051100 urn:ddi:dk.dst:b87d90a3-b835-46f7-a972-ecb1dd81946c:12 dk.dst b87d90a3-b835-46f7-a972-ecb1dd81946c 12 dk.dst bf5fa256-4eb1-44a7-8f51-0b01cd769bb7 2 Category 07051900 urn:ddi:dk.dst:089adfd5-45cb-4b51-bb72-98771ddbaf4c:12 dk.dst 089adfd5-45cb-4b51-bb72-98771ddbaf4c 12 dk.dst f6d4e2f3-62c0-4d81-8c60-3866b0356188 2 Category 07052100 urn:ddi:dk.dst:7ed21761-e65d-43c6-bee2-41f5b5f94b86:12 dk.dst 7ed21761-e65d-43c6-bee2-41f5b5f94b86 12 dk.dst ee3bd573-2304-4c9b-82c0-5fcb4b0f9139 2 Category 07052900 urn:ddi:dk.dst:4b92fc45-fc40-4ec2-ab07-c237db9878cf:12 dk.dst 4b92fc45-fc40-4ec2-ab07-c237db9878cf 12 dk.dst 9ed17784-cd9a-4597-af76-e257a9339290 2 Category 07061000 urn:ddi:dk.dst:543b1533-f405-48d1-b384-f921318bd006:12 dk.dst 543b1533-f405-48d1-b384-f921318bd006 12 dk.dst 141bc3e2-4f54-4d7c-aa1f-8299893300ac 2 Category 07069010 urn:ddi:dk.dst:0470f715-aed5-468d-ad2d-2df5212d9932:12 dk.dst 0470f715-aed5-468d-ad2d-2df5212d9932 12 dk.dst 1368526f-79b5-4c75-92ed-d91118278c31 2 Category 07069030 urn:ddi:dk.dst:e29c5742-a3e1-47a0-914d-dad5b7980805:12 dk.dst e29c5742-a3e1-47a0-914d-dad5b7980805 12 dk.dst bb7f3bea-6df2-4e9b-a4be-d5ed6c4a656a 2 Category 07069090 urn:ddi:dk.dst:0910a076-73b4-48f3-9674-6b85071356ce:12 dk.dst 0910a076-73b4-48f3-9674-6b85071356ce 12 dk.dst 449f5e7a-c5b8-4076-ac5c-9a699c987dbe 2 Category 07070005 urn:ddi:dk.dst:f708b320-fc49-450a-959b-0334239636f1:12 dk.dst f708b320-fc49-450a-959b-0334239636f1 12 dk.dst 5f6b7a04-2cf0-468b-ab73-87458899af13 2 Category 07070090 urn:ddi:dk.dst:fbd76b06-1221-4d5d-a8cb-a98bf5080cac:12 dk.dst fbd76b06-1221-4d5d-a8cb-a98bf5080cac 12 dk.dst df213abb-7291-4a07-8c36-314f59306917 2 Category 07081000 urn:ddi:dk.dst:f9dfb62c-1455-4201-bd2a-2fbbe2b4d078:12 dk.dst f9dfb62c-1455-4201-bd2a-2fbbe2b4d078 12 dk.dst ec31297e-1bd7-4928-bac6-4b999bc506b7 2 Category 07082000 urn:ddi:dk.dst:5a62aca2-75af-4427-8436-4b8cf3c52330:12 dk.dst 5a62aca2-75af-4427-8436-4b8cf3c52330 12 dk.dst cc39c32d-1525-44c6-b8be-c2cd9d2b33ee 2 Category 07089000 urn:ddi:dk.dst:0f0c0e03-1fa1-452f-95e4-7f69aa487645:12 dk.dst 0f0c0e03-1fa1-452f-95e4-7f69aa487645 12 dk.dst f575cfd1-26e6-44b1-ba21-2bc383443641 2 Category 07092000 urn:ddi:dk.dst:f808d456-a144-463f-9eac-d523b4f565d9:12 dk.dst f808d456-a144-463f-9eac-d523b4f565d9 12 dk.dst bda116d5-5bb2-43cd-95b0-ed1fb2e5c62f 2 Category 07093000 urn:ddi:dk.dst:3142ea05-2ac7-4af9-8e56-6a0a91bd9400:12 dk.dst 3142ea05-2ac7-4af9-8e56-6a0a91bd9400 12 dk.dst 4c467075-cc57-4ca3-922e-8ea8e20beffe 2 Category 07094000 urn:ddi:dk.dst:5762d092-a15a-49a5-aa02-981e53daab1b:12 dk.dst 5762d092-a15a-49a5-aa02-981e53daab1b 12 dk.dst df3d92ba-11c3-4713-a3ce-313a2ea37290 2 Category 07095100 urn:ddi:dk.dst:2973aa0c-18b9-433d-ad78-afac00c18692:12 dk.dst 2973aa0c-18b9-433d-ad78-afac00c18692 12 dk.dst 23343a63-0995-4c90-b1e7-d642200e7381 2 Category 07095910 urn:ddi:dk.dst:951f6b38-4e5e-4827-94bd-6554d47adc05:12 dk.dst 951f6b38-4e5e-4827-94bd-6554d47adc05 12 dk.dst fea963ab-c8a5-4445-a75b-02aa5c6d7332 2 Category 07095930 urn:ddi:dk.dst:95aa542a-4f96-47c3-9193-54fc03a02596:12 dk.dst 95aa542a-4f96-47c3-9193-54fc03a02596 12 dk.dst 4a8ff9a3-08fd-4021-805c-b129047461d3 2 Category 07095950 urn:ddi:dk.dst:3415d021-f6f8-48ec-a0f3-482f4f5522cc:12 dk.dst 3415d021-f6f8-48ec-a0f3-482f4f5522cc 12 dk.dst 97f2882d-8c69-4a7d-86f0-e1a5224194ff 2 Category 07095990 urn:ddi:dk.dst:5cea4c56-fcf9-49fe-b3d7-1ee708196565:12 dk.dst 5cea4c56-fcf9-49fe-b3d7-1ee708196565 12 dk.dst b010cd0c-ea03-438c-8830-16dc178e6e47 2 Category 07096010 urn:ddi:dk.dst:b0cbd099-30d1-4210-a4a5-806b2d42dbcb:12 dk.dst b0cbd099-30d1-4210-a4a5-806b2d42dbcb 12 dk.dst be67244c-b149-4d00-b6c8-861ea3fcc90c 2 Category 07096091 urn:ddi:dk.dst:6a2541bc-f68b-4a9b-9e8b-0fbe9b5c8f7e:12 dk.dst 6a2541bc-f68b-4a9b-9e8b-0fbe9b5c8f7e 12 dk.dst 9e981e7e-2f79-4779-9097-7392b089b9d1 2 Category 07096095 urn:ddi:dk.dst:b006729a-19b3-4da9-a765-57ecc8dcbde5:12 dk.dst b006729a-19b3-4da9-a765-57ecc8dcbde5 12 dk.dst f64b0aca-de11-47dc-8c03-a7fd024d2af5 2 Category 07096099 urn:ddi:dk.dst:84ca278f-f0a0-45d9-a740-11acb06b3144:12 dk.dst 84ca278f-f0a0-45d9-a740-11acb06b3144 12 dk.dst 61770f88-ef23-4397-b422-6bac18865bce 2 Category 07097000 urn:ddi:dk.dst:c46c49d3-70ac-46ee-bdb6-ffc071b58ee0:12 dk.dst c46c49d3-70ac-46ee-bdb6-ffc071b58ee0 12 dk.dst bec49ec8-67cf-4f05-b7a2-15a3c96c4e0e 2 Category 07099100 urn:ddi:dk.dst:fa28dcc9-debc-41aa-ba11-953d08cdf3b0:12 dk.dst fa28dcc9-debc-41aa-ba11-953d08cdf3b0 12 dk.dst 6ce4cf11-7bce-4b37-a842-6a0dc5fb3d3f 2 Category 07099210 urn:ddi:dk.dst:cc5c882f-007a-4d37-ac4b-7db734770082:12 dk.dst cc5c882f-007a-4d37-ac4b-7db734770082 12 dk.dst 0edc24ee-a1d9-4242-a7c9-02c5a9a7193e 2 Category 07099290 urn:ddi:dk.dst:06e8abc8-fb12-4d84-a623-1efceee08acd:12 dk.dst 06e8abc8-fb12-4d84-a623-1efceee08acd 12 dk.dst 0eaeb90b-ebf4-479b-b339-b5896f3b3b43 2 Category 07099310 urn:ddi:dk.dst:f232dd43-b95c-4b82-b02b-39ed3328521f:12 dk.dst f232dd43-b95c-4b82-b02b-39ed3328521f 12 dk.dst 884f45e6-fee6-4416-a550-e133862d8c39 2 Category 07099390 urn:ddi:dk.dst:6f63dd9a-44fc-4035-9a95-c2a9a2e3e0e3:12 dk.dst 6f63dd9a-44fc-4035-9a95-c2a9a2e3e0e3 12 dk.dst 60520b37-ecbf-4279-b5fb-afd9e82a34f3 2 Category 07099910 urn:ddi:dk.dst:316a3d73-75f7-4337-bb68-76cddcedcec1:12 dk.dst 316a3d73-75f7-4337-bb68-76cddcedcec1 12 dk.dst 3dbed99a-c9df-4e5c-99e9-60f276b157e6 2 Category 07099920 urn:ddi:dk.dst:011ea987-86b9-4988-8930-dbdb664bbf45:12 dk.dst 011ea987-86b9-4988-8930-dbdb664bbf45 12 dk.dst b28fb035-7697-4014-b4a4-88eb647bef51 2 Category 07099940 urn:ddi:dk.dst:9cd26fdf-a57d-4f3f-b04b-67cdb37a1097:12 dk.dst 9cd26fdf-a57d-4f3f-b04b-67cdb37a1097 12 dk.dst d4ffd874-427d-4cd9-afd9-41dc19693852 2 Category 07099950 urn:ddi:dk.dst:c7e4a3e8-da5e-4e14-8436-aa3615b4e4a1:12 dk.dst c7e4a3e8-da5e-4e14-8436-aa3615b4e4a1 12 dk.dst 25256e87-66b6-45fe-b0a7-608b7cb5dc12 2 Category 07099960 urn:ddi:dk.dst:f53200f3-fe44-46b0-8ecd-41d243643dc8:12 dk.dst f53200f3-fe44-46b0-8ecd-41d243643dc8 12 dk.dst cdeff7b3-88c8-4b9f-8589-02dd7291f326 2 Category 07099990 urn:ddi:dk.dst:9c185c66-4859-4335-b3c5-36aac0e20fc5:12 dk.dst 9c185c66-4859-4335-b3c5-36aac0e20fc5 12 dk.dst 5e7ee137-b77f-487a-97a5-2870ab1f3157 2 Category 07101000 urn:ddi:dk.dst:7a83eb47-18ff-4e05-9dc0-69d4a27285b6:12 dk.dst 7a83eb47-18ff-4e05-9dc0-69d4a27285b6 12 dk.dst 0b550a98-7ee6-438d-830e-f87a4c8de7a1 2 Category 07102100 urn:ddi:dk.dst:120311b8-cc27-48ca-9d81-7f151377d426:12 dk.dst 120311b8-cc27-48ca-9d81-7f151377d426 12 dk.dst 0ca0253f-1c95-4027-a636-c6c8e4240669 2 Category 07102200 urn:ddi:dk.dst:f1ff6a07-afa4-40f1-bc91-796ccc9b8de2:12 dk.dst f1ff6a07-afa4-40f1-bc91-796ccc9b8de2 12 dk.dst 2cd1c429-b9c6-4262-acd1-6b2f266bde17 2 Category 07102900 urn:ddi:dk.dst:97fb5ebc-eb9a-4c9e-8990-dcd8d30387da:12 dk.dst 97fb5ebc-eb9a-4c9e-8990-dcd8d30387da 12 dk.dst 463cb2e1-aaf9-4440-95aa-6e194a81d581 2 Category 07103000 urn:ddi:dk.dst:40831d86-ba57-4f9d-809e-705c7e385b52:12 dk.dst 40831d86-ba57-4f9d-809e-705c7e385b52 12 dk.dst 5606e5a7-528a-43e5-8012-0a760f65277f 2 Category 07104000 urn:ddi:dk.dst:0f265df5-6245-479c-85a8-25ebca8bb4f7:12 dk.dst 0f265df5-6245-479c-85a8-25ebca8bb4f7 12 dk.dst 0fa832ba-8830-4b5d-81e0-c9a12fd7b4e2 2 Category 07108010 urn:ddi:dk.dst:8b558dc1-558a-47b7-b275-f8381c9b1b9f:12 dk.dst 8b558dc1-558a-47b7-b275-f8381c9b1b9f 12 dk.dst 27b5cd31-cc6e-4094-8e3f-161a4d2836ed 2 Category 07108051 urn:ddi:dk.dst:1a3b2f1e-6b6b-4ae3-9ef9-80d3927c08b6:12 dk.dst 1a3b2f1e-6b6b-4ae3-9ef9-80d3927c08b6 12 dk.dst 69369dfc-aac4-4d81-81a5-17e9b65bc277 2 Category 07108059 urn:ddi:dk.dst:58b0a9ad-a4ad-4817-a44b-9f9b73e58099:12 dk.dst 58b0a9ad-a4ad-4817-a44b-9f9b73e58099 12 dk.dst 11643b78-c10d-43f6-a50d-699a1069b155 2 Category 07108061 urn:ddi:dk.dst:062824c1-face-416e-b318-1e235e2187a5:12 dk.dst 062824c1-face-416e-b318-1e235e2187a5 12 dk.dst b0abe395-3bf1-4c1a-b9dd-768de8668af7 2 Category 07108069 urn:ddi:dk.dst:68808149-fb99-49c6-b22d-83fa0ecd799f:12 dk.dst 68808149-fb99-49c6-b22d-83fa0ecd799f 12 dk.dst d67b0923-0c61-45e7-b607-c4fd52b1fe26 2 Category 07108070 urn:ddi:dk.dst:08e9db53-eed4-4bb9-b074-b70de54ffce9:12 dk.dst 08e9db53-eed4-4bb9-b074-b70de54ffce9 12 dk.dst fcaa2bf5-b7bf-4344-8bb4-aca4712eec11 2 Category 07108080 urn:ddi:dk.dst:1d9f1228-b5b4-408d-8df1-bb01d8297f30:12 dk.dst 1d9f1228-b5b4-408d-8df1-bb01d8297f30 12 dk.dst cb617e00-a8be-47aa-ad64-5c41a70dd9e9 2 Category 07108085 urn:ddi:dk.dst:008ede0c-340a-4aca-b760-d1ae3093b794:12 dk.dst 008ede0c-340a-4aca-b760-d1ae3093b794 12 dk.dst b03f2634-1934-4341-8714-9e0836d33727 2 Category 07108095 urn:ddi:dk.dst:f51eeca1-0439-4650-b5bd-857b44e985cf:12 dk.dst f51eeca1-0439-4650-b5bd-857b44e985cf 12 dk.dst 69870c5a-ea3c-469f-b44e-ca88c534e769 2 Category 07109000 urn:ddi:dk.dst:a15e305d-2fdd-4ab6-a152-d7b3c10c914d:12 dk.dst a15e305d-2fdd-4ab6-a152-d7b3c10c914d 12 dk.dst ec902871-786f-4d81-ab2b-f0aef732b6a9 2 Category 07112010 urn:ddi:dk.dst:88a1647b-7321-43f1-a5f7-360bfdebcddb:12 dk.dst 88a1647b-7321-43f1-a5f7-360bfdebcddb 12 dk.dst e385db4c-d587-47fa-870c-e75f8139305e 2 Category 07112090 urn:ddi:dk.dst:62374961-3e43-4416-8c0c-279aa038827e:12 dk.dst 62374961-3e43-4416-8c0c-279aa038827e 12 dk.dst 34d1739d-9821-432f-8614-29a9a6e766d4 2 Category 07114000 urn:ddi:dk.dst:a07887ff-574b-49ad-a8a8-2ec00bbdb3fa:12 dk.dst a07887ff-574b-49ad-a8a8-2ec00bbdb3fa 12 dk.dst 1d945cae-5c23-4664-b947-f9ff36767e6d 2 Category 07115100 urn:ddi:dk.dst:4c6b7009-8d8c-4154-a6bb-0bbd950433ee:12 dk.dst 4c6b7009-8d8c-4154-a6bb-0bbd950433ee 12 dk.dst 4b0e1ad4-1b53-484f-b610-5a4b544cd02c 2 Category 07115900 urn:ddi:dk.dst:de364bc2-7717-4999-8104-ae670854ee31:12 dk.dst de364bc2-7717-4999-8104-ae670854ee31 12 dk.dst faf3d768-9f5d-4ec5-a061-87f3f216a7f9 2 Category 07119010 urn:ddi:dk.dst:6a508c57-8265-40fa-90c1-0ea6c7864d0a:12 dk.dst 6a508c57-8265-40fa-90c1-0ea6c7864d0a 12 dk.dst a754f383-f5aa-4254-aedc-09eddbf6b5b2 2 Category 07119030 urn:ddi:dk.dst:6f8c22c8-6eb1-46a2-9b19-5847eb9b83c0:12 dk.dst 6f8c22c8-6eb1-46a2-9b19-5847eb9b83c0 12 dk.dst 89301992-c918-4a38-b241-659cfa1ccad4 2 Category 07119050 urn:ddi:dk.dst:b4e0c831-74fc-4633-804e-c1520f65af70:12 dk.dst b4e0c831-74fc-4633-804e-c1520f65af70 12 dk.dst 30b236e1-86fb-45d0-9056-9237abad5563 2 Category 07119070 urn:ddi:dk.dst:e12f89fe-22b7-47e1-ae4b-d1ad3373e45b:12 dk.dst e12f89fe-22b7-47e1-ae4b-d1ad3373e45b 12 dk.dst fb62395a-08cd-42dc-80f1-0cf5a8ece0f7 2 Category 07119080 urn:ddi:dk.dst:7564d937-43da-44e9-9772-51458f007a93:12 dk.dst 7564d937-43da-44e9-9772-51458f007a93 12 dk.dst a46ba1fb-dd48-4a01-8ae0-bf74445d6a56 2 Category 07119090 urn:ddi:dk.dst:8abe6194-a542-4a7c-9320-2c9577c383d5:12 dk.dst 8abe6194-a542-4a7c-9320-2c9577c383d5 12 dk.dst 2de813f8-3204-461d-a7f5-677d9874dafc 2 Category 07122000 urn:ddi:dk.dst:6c5b10b0-572c-4261-ac52-57000d92f17c:12 dk.dst 6c5b10b0-572c-4261-ac52-57000d92f17c 12 dk.dst 360519d2-3619-4982-a8df-68a4b43adb3e 2 Category 07123100 urn:ddi:dk.dst:fd4aa234-aa98-47f1-8947-a107d845c745:12 dk.dst fd4aa234-aa98-47f1-8947-a107d845c745 12 dk.dst dc5a53ac-7733-439b-ace1-2346e51f0f8e 2 Category 07123200 urn:ddi:dk.dst:fee34ba8-47e0-4576-9ab0-6ab84cb71b96:12 dk.dst fee34ba8-47e0-4576-9ab0-6ab84cb71b96 12 dk.dst a9601186-0fad-4c82-b2a2-eaf291e845eb 2 Category 07123300 urn:ddi:dk.dst:40221268-e114-4a51-841c-857c870a9131:12 dk.dst 40221268-e114-4a51-841c-857c870a9131 12 dk.dst cb9a4253-76c7-4d6f-bb45-5290c24c612b 2 Category 07123900 urn:ddi:dk.dst:b7a542d0-4a56-40c2-9134-5fd297c1423b:12 dk.dst b7a542d0-4a56-40c2-9134-5fd297c1423b 12 dk.dst a602fb2c-8a02-47e5-9b27-329a31f4038c 2 Category 07129005 urn:ddi:dk.dst:78035648-00d7-4778-879b-4f62a376fdec:12 dk.dst 78035648-00d7-4778-879b-4f62a376fdec 12 dk.dst 2b636a01-1e77-4a59-a4c1-06bcfec635b4 2 Category 07129011 urn:ddi:dk.dst:4873b4d4-412e-47eb-bcb7-cf0ecaef2c06:12 dk.dst 4873b4d4-412e-47eb-bcb7-cf0ecaef2c06 12 dk.dst 1a238e8c-cd23-4d90-a537-c466b85e3663 2 Category 07129019 urn:ddi:dk.dst:bc32539b-9a3a-46ac-8e10-07531959fe5b:12 dk.dst bc32539b-9a3a-46ac-8e10-07531959fe5b 12 dk.dst b024b77d-0dc8-4638-bdf5-e72e59f7d7e8 2 Category 07129030 urn:ddi:dk.dst:9375e7c7-f739-4c6e-abbf-b961b82d5314:12 dk.dst 9375e7c7-f739-4c6e-abbf-b961b82d5314 12 dk.dst 24acf2c9-284f-475c-88f5-fdbd185bd683 2 Category 07129050 urn:ddi:dk.dst:0a24cf2b-facf-4fe4-8410-1df54e602e91:12 dk.dst 0a24cf2b-facf-4fe4-8410-1df54e602e91 12 dk.dst 5dea6f1e-ce9c-4655-a5b3-c8b905864877 2 Category 07129090 urn:ddi:dk.dst:0978d86b-ba5a-45cd-b74c-a4447a9d0e33:12 dk.dst 0978d86b-ba5a-45cd-b74c-a4447a9d0e33 12 dk.dst 37853098-27b5-4c4c-b4c4-747790a6754f 2 Category 07131010 urn:ddi:dk.dst:0ad03fe0-a375-46c5-a35a-fe20e2a6d132:12 dk.dst 0ad03fe0-a375-46c5-a35a-fe20e2a6d132 12 dk.dst 020eb8bf-c0ac-4274-9233-668837e85013 2 Category 07131090 urn:ddi:dk.dst:b2e862e3-f4c5-47a7-8606-4014224e57ac:12 dk.dst b2e862e3-f4c5-47a7-8606-4014224e57ac 12 dk.dst 33280712-e89c-424a-96fc-a769cadfdbfb 2 Category 07132000 urn:ddi:dk.dst:c478631f-8eba-4c32-962a-6050bc066708:12 dk.dst c478631f-8eba-4c32-962a-6050bc066708 12 dk.dst fecb1cd1-e0d5-4560-9927-116deadde511 2 Category 07133100 urn:ddi:dk.dst:cf73c61e-1a5a-4f76-b11e-f451cb1d4876:12 dk.dst cf73c61e-1a5a-4f76-b11e-f451cb1d4876 12 dk.dst 78b10af8-0100-4fec-a69c-3da7351537c5 2 Category 07133200 urn:ddi:dk.dst:ae07c67d-703c-40d5-b1e2-6cf3537139fd:12 dk.dst ae07c67d-703c-40d5-b1e2-6cf3537139fd 12 dk.dst 1b96540c-a075-4d66-a5c7-d479480a1a4f 2 Category 07133310 urn:ddi:dk.dst:51102e03-6eb5-43e7-8847-b64c1238ae8e:12 dk.dst 51102e03-6eb5-43e7-8847-b64c1238ae8e 12 dk.dst 0eca54df-535b-43f6-94a0-efbd8d66c2e3 2 Category 07133390 urn:ddi:dk.dst:f8bee1d3-47cc-4efe-b3ea-8e91278d17ee:12 dk.dst f8bee1d3-47cc-4efe-b3ea-8e91278d17ee 12 dk.dst cc89fbe4-b439-49fc-a4c1-9c58f16331da 2 Category 07133400 urn:ddi:dk.dst:29fb4798-f86d-4fed-89ea-4169268677c7:12 dk.dst 29fb4798-f86d-4fed-89ea-4169268677c7 12 dk.dst b47cbf2d-6983-4057-9d38-5b0ae67e6183 2 Category 07133500 urn:ddi:dk.dst:84070317-68ee-46b5-b9a5-665af04d2ba2:12 dk.dst 84070317-68ee-46b5-b9a5-665af04d2ba2 12 dk.dst 0a5ce1db-651f-423a-ad8c-69b4d2eae2c2 2 Category 07133900 urn:ddi:dk.dst:1cc66305-7aa8-4bd1-ae16-e8a2fff65b0c:12 dk.dst 1cc66305-7aa8-4bd1-ae16-e8a2fff65b0c 12 dk.dst fbe1e243-f44e-461c-99da-0ced9f875e3b 2 Category 07134000 urn:ddi:dk.dst:e6387dea-19fa-4b32-850b-ae87fe628eac:12 dk.dst e6387dea-19fa-4b32-850b-ae87fe628eac 12 dk.dst e02e7a56-6d9a-4caa-afdd-d1ddba47f127 2 Category 07135000 urn:ddi:dk.dst:a7047672-4e8d-42ec-8380-2de8aaebc0a2:12 dk.dst a7047672-4e8d-42ec-8380-2de8aaebc0a2 12 dk.dst aafa4a1b-f65a-430d-9e87-839c8abd335a 2 Category 07136000 urn:ddi:dk.dst:152cde39-15a2-4d6b-96ed-c04f81b7582e:12 dk.dst 152cde39-15a2-4d6b-96ed-c04f81b7582e 12 dk.dst e4e5c93e-7fd7-48b3-afbc-7aba63f74672 2 Category 07139000 urn:ddi:dk.dst:e5c19fa0-a3e3-4505-be39-9ea0f5d0f8de:12 dk.dst e5c19fa0-a3e3-4505-be39-9ea0f5d0f8de 12 dk.dst 704fafbd-99df-4920-b185-fd33e927c4d1 2 Category 07141000 urn:ddi:dk.dst:396fd145-6a5c-42b6-b501-b2b03360e461:12 dk.dst 396fd145-6a5c-42b6-b501-b2b03360e461 12 dk.dst 66175ca0-5f4c-4f6d-9b59-f2d66598c9b1 2 Category 07142010 urn:ddi:dk.dst:61eb7042-3b1d-4820-b9c2-d60ab6436de2:12 dk.dst 61eb7042-3b1d-4820-b9c2-d60ab6436de2 12 dk.dst fa6b47c2-1a0d-47ad-84de-86f242ab53ac 2 Category 07142090 urn:ddi:dk.dst:6ea640b6-586a-4e52-926e-681022d0dde2:12 dk.dst 6ea640b6-586a-4e52-926e-681022d0dde2 12 dk.dst 0283a06d-6a2f-42b8-b702-4172da7ba850 2 Category 07143000 urn:ddi:dk.dst:c5ebb3ad-83fb-4e55-b910-966f62156045:12 dk.dst c5ebb3ad-83fb-4e55-b910-966f62156045 12 dk.dst 8973a00b-5e1a-474b-8f8f-4856fb1197c7 2 Category 07144000 urn:ddi:dk.dst:42e52df5-da82-41b9-8c70-65c759257887:12 dk.dst 42e52df5-da82-41b9-8c70-65c759257887 12 dk.dst 26727629-d829-4707-aaff-29d177ca1169 2 Category 07145000 urn:ddi:dk.dst:fafdf36d-8737-4e64-823c-fe2d6d53e302:12 dk.dst fafdf36d-8737-4e64-823c-fe2d6d53e302 12 dk.dst 2696a6cc-7923-4efe-b05c-4b8bb40135c0 2 Category 07149020 urn:ddi:dk.dst:62be9c2d-cda0-411c-8ec2-bc39e3b0b73f:12 dk.dst 62be9c2d-cda0-411c-8ec2-bc39e3b0b73f 12 dk.dst 10ad9d5b-2f17-4cf6-880a-27a055907938 2 Category 07149090 urn:ddi:dk.dst:fdea4873-62e2-4fd1-8531-6360be4f132b:12 dk.dst fdea4873-62e2-4fd1-8531-6360be4f132b 12 dk.dst 5a1f385f-47fa-4e13-b036-dffa9b94958c 2 Category 08011100 urn:ddi:dk.dst:cb5b4b7e-a9cd-4cdc-a7e7-c20688cb17ba:12 dk.dst cb5b4b7e-a9cd-4cdc-a7e7-c20688cb17ba 12 dk.dst a3222fc3-1237-4a36-b58b-63e28892e186 2 Category 08011200 urn:ddi:dk.dst:238cd3e9-f551-45a7-a56c-036919b89615:12 dk.dst 238cd3e9-f551-45a7-a56c-036919b89615 12 dk.dst 66dcad8f-c06d-46a9-b716-244451e6b367 2 Category 08011900 urn:ddi:dk.dst:b3b646ec-ea9d-412e-9588-624e76c6ef4a:12 dk.dst b3b646ec-ea9d-412e-9588-624e76c6ef4a 12 dk.dst c1fa7aa2-3b5f-4bb7-8e81-1076b7abdce8 2 Category 08012100 urn:ddi:dk.dst:5a2411a7-eb13-4970-9262-7efec9189782:12 dk.dst 5a2411a7-eb13-4970-9262-7efec9189782 12 dk.dst 515a43a7-67c6-42fc-b572-5c6bc568058a 2 Category 08012200 urn:ddi:dk.dst:432c4eae-bbf1-4829-ac4a-6ddf957c0125:12 dk.dst 432c4eae-bbf1-4829-ac4a-6ddf957c0125 12 dk.dst dd386e2b-66d5-437b-a771-1879183a8aad 2 Category 08013100 urn:ddi:dk.dst:2f83c04a-6591-405e-9466-b689f0bb5b12:12 dk.dst 2f83c04a-6591-405e-9466-b689f0bb5b12 12 dk.dst 6dbc17ce-3235-46bc-b0fe-36674b1a9466 2 Category 08013200 urn:ddi:dk.dst:f527b194-14d1-4d80-a48c-266f623a664b:12 dk.dst f527b194-14d1-4d80-a48c-266f623a664b 12 dk.dst 829e2f2a-20b4-4539-8824-05a1a24c8545 2 Category 08021110 urn:ddi:dk.dst:c3de4820-676e-4252-98dd-8f27c01a067c:12 dk.dst c3de4820-676e-4252-98dd-8f27c01a067c 12 dk.dst d4a617e1-c865-46a2-9409-d8b04ff09b90 2 Category 08021190 urn:ddi:dk.dst:4b292ee9-f734-4875-aa39-fe004561722f:12 dk.dst 4b292ee9-f734-4875-aa39-fe004561722f 12 dk.dst 85da352c-f635-4047-8cc0-d4f5010e0bc0 2 Category 08021210 urn:ddi:dk.dst:fc841c1a-4e45-4906-b7c0-72d034275b3e:12 dk.dst fc841c1a-4e45-4906-b7c0-72d034275b3e 12 dk.dst eff062bd-b539-49f2-a1b0-82b6daa0f624 2 Category 08021290 urn:ddi:dk.dst:c9f426b5-8862-42c5-b0ee-435ed19e5728:12 dk.dst c9f426b5-8862-42c5-b0ee-435ed19e5728 12 dk.dst fade6505-23ec-4ca9-ab92-42381d9a5f58 2 Category 08022100 urn:ddi:dk.dst:df4e5d82-8df0-4221-a17f-93b1ec4a8e27:12 dk.dst df4e5d82-8df0-4221-a17f-93b1ec4a8e27 12 dk.dst 9f04ef48-db8a-47e1-a6e2-7f52384f93ab 2 Category 08022200 urn:ddi:dk.dst:03b5b065-0c68-472d-b3e0-ca337515ee83:12 dk.dst 03b5b065-0c68-472d-b3e0-ca337515ee83 12 dk.dst 9e56ca21-ef51-4fb6-b99d-ea1b331ed6d0 2 Category 08023100 urn:ddi:dk.dst:0277027e-e0bd-48b3-bd29-f2c5743d6fde:12 dk.dst 0277027e-e0bd-48b3-bd29-f2c5743d6fde 12 dk.dst 684d7609-aed5-428b-9c58-4fef3b604945 2 Category 08023200 urn:ddi:dk.dst:38e5cb83-14f1-4488-b872-a3e61f2b43a2:12 dk.dst 38e5cb83-14f1-4488-b872-a3e61f2b43a2 12 dk.dst 731cddfb-46c5-4fde-be8e-aa10c1afbf75 2 Category 08024100 urn:ddi:dk.dst:6b9d5c90-adfb-4289-b403-53fecbc96aa6:12 dk.dst 6b9d5c90-adfb-4289-b403-53fecbc96aa6 12 dk.dst 78a2ef6e-9ed6-44de-85e8-227048296587 2 Category 08024200 urn:ddi:dk.dst:4bdd7faa-3288-4d31-9b4f-fdde7bab52dc:12 dk.dst 4bdd7faa-3288-4d31-9b4f-fdde7bab52dc 12 dk.dst 55e18353-7af7-45fe-9aaf-00e8138181e4 2 Category 08025100 urn:ddi:dk.dst:923128d2-fc56-469b-b03f-f07c2150733c:12 dk.dst 923128d2-fc56-469b-b03f-f07c2150733c 12 dk.dst a3ee3487-d2b0-4cf4-841e-bdddf3ee4a38 2 Category 08025200 urn:ddi:dk.dst:26d1ebc7-ffb7-4da8-a891-6839affa5ef3:12 dk.dst 26d1ebc7-ffb7-4da8-a891-6839affa5ef3 12 dk.dst f6b510bd-64e7-4310-bcae-02d61a6e43f5 2 Category 08026100 urn:ddi:dk.dst:bf00efbe-a543-4d2f-af6d-6760bbf5702e:12 dk.dst bf00efbe-a543-4d2f-af6d-6760bbf5702e 12 dk.dst b140ac62-7905-41f2-a960-7b57828c623e 2 Category 08026200 urn:ddi:dk.dst:7f09a3b9-d935-48b7-b38c-f23a66f1ced2:12 dk.dst 7f09a3b9-d935-48b7-b38c-f23a66f1ced2 12 dk.dst 094b0dc9-195b-48cd-b37c-e05307842746 2 Category 08027000 urn:ddi:dk.dst:d24ac092-8f43-47d3-9766-872873494f49:12 dk.dst d24ac092-8f43-47d3-9766-872873494f49 12 dk.dst 4ee09618-dcc8-4b18-89f2-3f4336c2e931 2 Category 08028000 urn:ddi:dk.dst:2c24b5d2-5a0a-453e-a6dd-3002da257d42:12 dk.dst 2c24b5d2-5a0a-453e-a6dd-3002da257d42 12 dk.dst 11afaa01-1e65-40c7-a1bb-c31d0a91eb73 2 Category 08029010 urn:ddi:dk.dst:2278a55d-1231-46c5-a33b-ad00ecc3d1c1:12 dk.dst 2278a55d-1231-46c5-a33b-ad00ecc3d1c1 12 dk.dst b4e6e0c2-830f-4c5d-9bb2-20f6c0227a74 2 Category 08029050 urn:ddi:dk.dst:4782d1b6-6733-4c64-9b00-95eba3e53366:12 dk.dst 4782d1b6-6733-4c64-9b00-95eba3e53366 12 dk.dst 41d183b8-61a7-45e1-8132-3c64eb6eae9a 2 Category 08029085 urn:ddi:dk.dst:ff52d511-0ee5-42d4-ac29-73e69ec192cf:12 dk.dst ff52d511-0ee5-42d4-ac29-73e69ec192cf 12 dk.dst ae1382cb-52d5-40be-896f-27c694c3521d 2 Category 08031010 urn:ddi:dk.dst:4b55dc11-b781-4604-9bf3-ecc627b3fff7:12 dk.dst 4b55dc11-b781-4604-9bf3-ecc627b3fff7 12 dk.dst d267067b-15c1-47ad-ab68-bb21c9ef34d3 2 Category 08031090 urn:ddi:dk.dst:3aa7b167-2acb-4393-b258-d240e0646758:12 dk.dst 3aa7b167-2acb-4393-b258-d240e0646758 12 dk.dst 1cebdf0b-037c-415d-a62a-1085892dacce 2 Category 08039010 urn:ddi:dk.dst:72f086cc-c42e-4b83-b00e-788ca4da18d1:12 dk.dst 72f086cc-c42e-4b83-b00e-788ca4da18d1 12 dk.dst b8208998-4cb4-4e6a-be0c-36d5a3f8470d 2 Category 08039090 urn:ddi:dk.dst:a4ac5daa-f8ce-451f-b859-020f19042f2b:12 dk.dst a4ac5daa-f8ce-451f-b859-020f19042f2b 12 dk.dst 8e61fd06-9ee8-4c1f-bc55-e678d3cb6e86 2 Category 08041000 urn:ddi:dk.dst:c6b1b736-c3d6-4de9-9f15-fa122410e1af:12 dk.dst c6b1b736-c3d6-4de9-9f15-fa122410e1af 12 dk.dst 8af27c86-4b41-49dc-a752-5a737b30e668 2 Category 08042010 urn:ddi:dk.dst:b035b457-3df2-409d-a4b7-7eea4f86338a:12 dk.dst b035b457-3df2-409d-a4b7-7eea4f86338a 12 dk.dst ccb997ea-d455-429c-b48c-7ac020e63087 2 Category 08042090 urn:ddi:dk.dst:61762feb-2332-4eea-8323-af6fb286d3e8:12 dk.dst 61762feb-2332-4eea-8323-af6fb286d3e8 12 dk.dst 0ba9ee5b-6f11-4aad-a836-f7cbde95a9b6 2 Category 08043000 urn:ddi:dk.dst:17656083-ba13-4b56-9d18-8ced9666b849:12 dk.dst 17656083-ba13-4b56-9d18-8ced9666b849 12 dk.dst 0f1fb02c-58ab-497d-a0f6-e6b82032e653 2 Category 08044000 urn:ddi:dk.dst:d0e62a32-3681-410d-a013-2d62b9f6e1b3:12 dk.dst d0e62a32-3681-410d-a013-2d62b9f6e1b3 12 dk.dst 250e4a0c-01bd-4dd7-af17-b7be1254c90b 2 Category 08045000 urn:ddi:dk.dst:8a6a64a5-49ab-4665-be61-fa1954916b86:12 dk.dst 8a6a64a5-49ab-4665-be61-fa1954916b86 12 dk.dst 598653ad-c36b-4f2d-a9c2-d7a06c2470f1 2 Category 08051020 urn:ddi:dk.dst:19761a29-9ddb-4e12-a8b7-6c7e12a20127:12 dk.dst 19761a29-9ddb-4e12-a8b7-6c7e12a20127 12 dk.dst 1a53bb64-8bc3-48d4-8613-5d0c244a9a0f 2 Category 08051080 urn:ddi:dk.dst:ea4b6623-826b-475e-b158-cc10f2088036:12 dk.dst ea4b6623-826b-475e-b158-cc10f2088036 12 dk.dst b91bac4b-4f01-498a-a485-4d3377bf509d 2 Category 08052010 urn:ddi:dk.dst:15c48fe9-11ed-4fc3-a358-1be38fd7c6e6:12 dk.dst 15c48fe9-11ed-4fc3-a358-1be38fd7c6e6 12 dk.dst 90012cea-a05b-4146-be43-d1130d0d6c3f 2 Category 08052030 urn:ddi:dk.dst:884d41a1-8c58-41f8-8c83-613a9ea0dfa3:12 dk.dst 884d41a1-8c58-41f8-8c83-613a9ea0dfa3 12 dk.dst ab136029-c61d-4295-b55f-220e7619411c 2 Category 08052050 urn:ddi:dk.dst:6e5c638d-fdca-4221-811e-9b98461f6c41:12 dk.dst 6e5c638d-fdca-4221-811e-9b98461f6c41 12 dk.dst fff0bcd7-cd5d-400c-af2b-e7d94ccf10d5 2 Category 08052070 urn:ddi:dk.dst:4669abb1-d18e-4601-bc94-0be639c37f0c:12 dk.dst 4669abb1-d18e-4601-bc94-0be639c37f0c 12 dk.dst c9c5bbf6-969f-4d23-ba99-00b02cd14be5 2 Category 08052090 urn:ddi:dk.dst:cb42cd52-a9ba-45bd-837e-b589cf95bd1b:12 dk.dst cb42cd52-a9ba-45bd-837e-b589cf95bd1b 12 dk.dst eb7b6ac0-cd60-49d6-b964-59a5cd3c5e32 2 Category 08054000 urn:ddi:dk.dst:e4719150-1c2c-42b7-bcb9-ec16b0eb18a4:12 dk.dst e4719150-1c2c-42b7-bcb9-ec16b0eb18a4 12 dk.dst ce2ff757-e6da-40b6-84b7-d42c8e6d2fb1 2 Category 08055010 urn:ddi:dk.dst:9e03a807-c484-4643-94da-6f5fd5da149a:12 dk.dst 9e03a807-c484-4643-94da-6f5fd5da149a 12 dk.dst 009d4568-1ea4-474e-88bb-bce6f4bc5b7b 2 Category 08055090 urn:ddi:dk.dst:9f033f48-301e-4972-bccb-628f8c54f6a1:12 dk.dst 9f033f48-301e-4972-bccb-628f8c54f6a1 12 dk.dst fc51decf-0b37-43e5-8eec-00dad55357be 2 Category 08059000 urn:ddi:dk.dst:f46f9deb-8276-47d8-970d-8babbfa451ba:12 dk.dst f46f9deb-8276-47d8-970d-8babbfa451ba 12 dk.dst 9627909e-5761-475f-a928-04fdd55f046f 2 Category 08061010 urn:ddi:dk.dst:2b421118-4942-463b-a4c1-e75368af1f0d:12 dk.dst 2b421118-4942-463b-a4c1-e75368af1f0d 12 dk.dst 03dcbc45-4133-4901-ae37-115f4aee0cbe 2 Category 08061090 urn:ddi:dk.dst:946ac55e-e016-4c84-bb48-4c79aeb24fac:12 dk.dst 946ac55e-e016-4c84-bb48-4c79aeb24fac 12 dk.dst a141769f-5666-4cc1-a910-fb0be2f4ce85 2 Category 08062010 urn:ddi:dk.dst:eba3d893-b160-4c87-8bf7-928f995602f4:12 dk.dst eba3d893-b160-4c87-8bf7-928f995602f4 12 dk.dst 6ea15dc4-8ed9-44c2-8f07-0bafd750337b 2 Category 08062030 urn:ddi:dk.dst:5839d520-b0b8-4782-9d37-abbe40134cbe:12 dk.dst 5839d520-b0b8-4782-9d37-abbe40134cbe 12 dk.dst 5db50f2d-ae52-4ddd-a3e3-0d043ed67177 2 Category 08062090 urn:ddi:dk.dst:e6337adf-2681-42e4-9171-81bcdcb40dae:12 dk.dst e6337adf-2681-42e4-9171-81bcdcb40dae 12 dk.dst bd5a0095-821b-4cc4-b3b2-f8dc19cc4f5a 2 Category 08071100 urn:ddi:dk.dst:48c079c3-a0fc-458a-950c-46ae7c3e6a14:12 dk.dst 48c079c3-a0fc-458a-950c-46ae7c3e6a14 12 dk.dst a4bc7a62-0509-457c-b9b9-be5427774f68 2 Category 08071900 urn:ddi:dk.dst:704b1e6c-08e1-4586-aa2f-173d4e466f28:12 dk.dst 704b1e6c-08e1-4586-aa2f-173d4e466f28 12 dk.dst b1622a09-511f-4616-926e-aa54f2b33fcc 2 Category 08072000 urn:ddi:dk.dst:42a2b7a5-2746-4c08-b45d-6ab267edd5af:12 dk.dst 42a2b7a5-2746-4c08-b45d-6ab267edd5af 12 dk.dst eb9b1af0-54db-4224-8747-44e9dbd309a1 2 Category 08081010 urn:ddi:dk.dst:accf4bcd-06dd-4524-85c5-072f0073717e:12 dk.dst accf4bcd-06dd-4524-85c5-072f0073717e 12 dk.dst d5382b31-bd79-4ad6-97c1-7b56dc781a4a 2 Category 08081080 urn:ddi:dk.dst:303f142b-e86d-410e-aa55-2a93f5989f08:12 dk.dst 303f142b-e86d-410e-aa55-2a93f5989f08 12 dk.dst eece89b0-2252-4b24-8995-327300a6bd4d 2 Category 08083010 urn:ddi:dk.dst:c9d38781-a898-4243-bfdb-e933ae74979c:12 dk.dst c9d38781-a898-4243-bfdb-e933ae74979c 12 dk.dst 6f5f59a7-c08e-46e7-9e0a-e7ceb33dbb71 2 Category 08083090 urn:ddi:dk.dst:700667e7-ce52-4080-a405-abc8b1d64a31:12 dk.dst 700667e7-ce52-4080-a405-abc8b1d64a31 12 dk.dst b9bc2b9b-cea2-44fd-a98b-b4b0938ebf2a 2 Category 08084000 urn:ddi:dk.dst:30d37069-1693-4c4a-a0ad-a5411f65d515:12 dk.dst 30d37069-1693-4c4a-a0ad-a5411f65d515 12 dk.dst 08fb5c5e-bcec-4f9c-bcda-6b93643fd7cb 2 Category 08091000 urn:ddi:dk.dst:c4781bc9-cc78-490e-8236-cbba788f6757:12 dk.dst c4781bc9-cc78-490e-8236-cbba788f6757 12 dk.dst 8dbed312-e90c-476b-8e23-324bfbca57b4 2 Category 08092100 urn:ddi:dk.dst:4b707c52-5e35-42c4-84e5-a720ca934d9f:12 dk.dst 4b707c52-5e35-42c4-84e5-a720ca934d9f 12 dk.dst e37ceb53-344f-4739-9b24-614d6d55b797 2 Category 08092900 urn:ddi:dk.dst:ca5df004-d3ea-4f1e-adc1-dc2257e5bb5b:12 dk.dst ca5df004-d3ea-4f1e-adc1-dc2257e5bb5b 12 dk.dst b646cfaf-fd65-447c-bcd8-1ef6e456b132 2 Category 08093010 urn:ddi:dk.dst:40c9933f-642c-45fb-bb56-e1508df3ee00:12 dk.dst 40c9933f-642c-45fb-bb56-e1508df3ee00 12 dk.dst 57cd9c3f-a821-42c6-a1fe-595f8b1477d0 2 Category 08093090 urn:ddi:dk.dst:fddcfbd8-9f49-4a09-a8ad-4e16a09596a8:12 dk.dst fddcfbd8-9f49-4a09-a8ad-4e16a09596a8 12 dk.dst 24209caf-54f1-4037-a7d1-3d81ec601482 2 Category 08094005 urn:ddi:dk.dst:49f566fa-bab9-439a-925d-b014e2155cc2:12 dk.dst 49f566fa-bab9-439a-925d-b014e2155cc2 12 dk.dst 10971a9b-17d7-4c91-a75b-53ac4a76722c 2 Category 08094090 urn:ddi:dk.dst:fad8deec-0442-4f18-bef9-4f9a11f13cd4:12 dk.dst fad8deec-0442-4f18-bef9-4f9a11f13cd4 12 dk.dst 1545691e-74b6-4a46-a6fd-96bf0e5ead6e 2 Category 08101000 urn:ddi:dk.dst:fb1f63fb-15b4-470c-868f-a46d3ee5a55f:12 dk.dst fb1f63fb-15b4-470c-868f-a46d3ee5a55f 12 dk.dst c9c64e41-72f2-4c10-86d5-73bc8cd588ba 2 Category 08102010 urn:ddi:dk.dst:0f248897-5aa9-41fd-b4b4-a53f70360579:12 dk.dst 0f248897-5aa9-41fd-b4b4-a53f70360579 12 dk.dst 81d9da30-4371-4459-bcd1-8bffde705b6f 2 Category 08102090 urn:ddi:dk.dst:b2284626-ec52-43ca-a6c7-f3ec4df9eaf7:12 dk.dst b2284626-ec52-43ca-a6c7-f3ec4df9eaf7 12 dk.dst 847e577d-9db5-467a-be5c-33499dfea591 2 Category 08103010 urn:ddi:dk.dst:78feef0a-3b85-4981-bbf2-05738ad6af92:12 dk.dst 78feef0a-3b85-4981-bbf2-05738ad6af92 12 dk.dst c6f800c3-f113-445b-8726-e2010216efb0 2 Category 08103030 urn:ddi:dk.dst:5956fc58-4df6-40f3-ab9a-8eb037d0e126:12 dk.dst 5956fc58-4df6-40f3-ab9a-8eb037d0e126 12 dk.dst 955e7f62-af68-4a76-826a-7b9c81f0f08f 2 Category 08103090 urn:ddi:dk.dst:b5009419-913d-4fdd-b60f-0ffad54ad430:12 dk.dst b5009419-913d-4fdd-b60f-0ffad54ad430 12 dk.dst 21081aaf-2626-42cb-860c-e49ca764c894 2 Category 08104010 urn:ddi:dk.dst:da0ff234-2b53-4262-82fa-ce68982e7db8:12 dk.dst da0ff234-2b53-4262-82fa-ce68982e7db8 12 dk.dst f61e0075-deb0-40c5-afae-5255e7afc7ac 2 Category 08104030 urn:ddi:dk.dst:0656034a-e2c3-4790-9cb1-2c5f7fe2cea5:12 dk.dst 0656034a-e2c3-4790-9cb1-2c5f7fe2cea5 12 dk.dst 0202ad7a-f0d1-417b-af74-6b24d3831753 2 Category 08104050 urn:ddi:dk.dst:1092ed33-27af-42db-b57c-1eeff2a1153e:12 dk.dst 1092ed33-27af-42db-b57c-1eeff2a1153e 12 dk.dst bf6748c3-9919-40c0-b2f6-f84b5613346f 2 Category 08104090 urn:ddi:dk.dst:99c870f3-ea99-4497-9aa2-d067ee94a7ef:12 dk.dst 99c870f3-ea99-4497-9aa2-d067ee94a7ef 12 dk.dst 3eb675d2-16b3-4e52-afd7-405560ad970c 2 Category 08105000 urn:ddi:dk.dst:09c86133-edc4-4c04-9f77-e70b106eca63:12 dk.dst 09c86133-edc4-4c04-9f77-e70b106eca63 12 dk.dst 5790322b-0de3-431e-b42b-ffca8a870a2e 2 Category 08106000 urn:ddi:dk.dst:16e82bfc-3042-4c1a-b79b-18393204f390:12 dk.dst 16e82bfc-3042-4c1a-b79b-18393204f390 12 dk.dst 8c9a5708-a155-443e-a337-43b7334a7472 2 Category 08107000 urn:ddi:dk.dst:8e759421-641f-4a03-8662-edd7a5ea19d5:12 dk.dst 8e759421-641f-4a03-8662-edd7a5ea19d5 12 dk.dst 0de31512-262d-4500-94bc-5f8271224c38 2 Category 08109020 urn:ddi:dk.dst:2bf62f90-4a76-4e54-b38e-59e344ff0937:12 dk.dst 2bf62f90-4a76-4e54-b38e-59e344ff0937 12 dk.dst 3e1f667a-7db9-4a58-8c70-d1615f42bbf1 2 Category 08109075 urn:ddi:dk.dst:13142aea-5b1d-4d91-8f4e-8cb09f7a7239:12 dk.dst 13142aea-5b1d-4d91-8f4e-8cb09f7a7239 12 dk.dst 5b62fb49-f8b5-4755-a1e8-1973db8aa4e3 2 Category 08111011 urn:ddi:dk.dst:33707476-1d92-4c5d-8348-6e4f158aee0f:12 dk.dst 33707476-1d92-4c5d-8348-6e4f158aee0f 12 dk.dst b41a4707-1e1f-4b0d-b7f4-bb33a8399db8 2 Category 08111019 urn:ddi:dk.dst:18519fd8-df6a-4468-91ea-67c11fa4207d:12 dk.dst 18519fd8-df6a-4468-91ea-67c11fa4207d 12 dk.dst 1b270c38-de13-49b8-95d3-6b23da930095 2 Category 08111090 urn:ddi:dk.dst:505abc84-b4b7-466d-9f3a-be72a487aba2:12 dk.dst 505abc84-b4b7-466d-9f3a-be72a487aba2 12 dk.dst 2a6fa4fe-b7c2-4d3b-abde-850baada11eb 2 Category 08112011 urn:ddi:dk.dst:3ecafbef-9b2a-4d73-be65-d0e1cfe40646:12 dk.dst 3ecafbef-9b2a-4d73-be65-d0e1cfe40646 12 dk.dst 54ee0ab0-9308-4efc-b4ff-b619bd2e4fab 2 Category 08112019 urn:ddi:dk.dst:f32d9256-d08b-427a-a840-a846e886ae9d:12 dk.dst f32d9256-d08b-427a-a840-a846e886ae9d 12 dk.dst 6e9f9556-1142-453c-a5c6-dee64d1d4b4e 2 Category 08112031 urn:ddi:dk.dst:0fc52fbc-b5f3-435c-b43b-f490e23c34e3:12 dk.dst 0fc52fbc-b5f3-435c-b43b-f490e23c34e3 12 dk.dst aa7ad67d-4c8a-42af-b2a1-e1194391a800 2 Category 08112039 urn:ddi:dk.dst:7a1c0915-2b2e-4a2f-b41b-4e3a86b92ec7:12 dk.dst 7a1c0915-2b2e-4a2f-b41b-4e3a86b92ec7 12 dk.dst 227ea7fc-9aa7-48bd-9e50-842f3aa02c1e 2 Category 08112051 urn:ddi:dk.dst:e341c24b-4963-4082-ad98-a5d425ba6f25:12 dk.dst e341c24b-4963-4082-ad98-a5d425ba6f25 12 dk.dst de4d6bf8-c616-45c0-9082-f0aaec01a594 2 Category 08112059 urn:ddi:dk.dst:46589640-072e-4c52-83c8-f52f16e2c793:12 dk.dst 46589640-072e-4c52-83c8-f52f16e2c793 12 dk.dst 8e103cf9-035e-4d46-9e07-81fa1f74ba78 2 Category 08112090 urn:ddi:dk.dst:70cd157b-b475-4953-bd63-705ce29289af:12 dk.dst 70cd157b-b475-4953-bd63-705ce29289af 12 dk.dst 4895f9f5-b429-4e49-bd09-ba9e614900f2 2 Category 08119011 urn:ddi:dk.dst:a0e0d5c2-21ef-4913-aeaa-166b8627e660:12 dk.dst a0e0d5c2-21ef-4913-aeaa-166b8627e660 12 dk.dst a285c849-b238-4427-95f2-68f39961d378 2 Category 08119019 urn:ddi:dk.dst:285a80a9-bb10-4518-975d-27960686c0b9:12 dk.dst 285a80a9-bb10-4518-975d-27960686c0b9 12 dk.dst f146878b-aa6a-4f3b-9071-30e153ebe30e 2 Category 08119031 urn:ddi:dk.dst:b6cf5782-a95a-4904-bd62-96f5f36152ee:12 dk.dst b6cf5782-a95a-4904-bd62-96f5f36152ee 12 dk.dst 565aa734-3373-4dd8-a1b4-4a287f6e9b14 2 Category 08119039 urn:ddi:dk.dst:a2cb9270-a8f0-43dc-bafc-476cfe5656da:12 dk.dst a2cb9270-a8f0-43dc-bafc-476cfe5656da 12 dk.dst e552655c-7c4c-418d-a530-04b05989d09c 2 Category 08119050 urn:ddi:dk.dst:b70460ef-ed58-457b-ae17-54a41438e8a2:12 dk.dst b70460ef-ed58-457b-ae17-54a41438e8a2 12 dk.dst bbf1bbbd-f4f7-4320-8326-b6d3d2519c49 2 Category 08119070 urn:ddi:dk.dst:3041c47c-8036-4d18-a8c2-2ad64fe82410:12 dk.dst 3041c47c-8036-4d18-a8c2-2ad64fe82410 12 dk.dst 2bdc2c7a-16a0-4388-acc8-8352a0168e26 2 Category 08119075 urn:ddi:dk.dst:95efac10-8a8d-4443-bb23-732f1ebbd0eb:12 dk.dst 95efac10-8a8d-4443-bb23-732f1ebbd0eb 12 dk.dst fd8692a8-3a0b-443c-ade2-fa418084a624 2 Category 08119080 urn:ddi:dk.dst:4df5457f-0140-4961-929b-918f9d33ec57:12 dk.dst 4df5457f-0140-4961-929b-918f9d33ec57 12 dk.dst 82dcc0fd-3422-43bf-af3e-dbdf89c4597d 2 Category 08119085 urn:ddi:dk.dst:9a32c212-7afc-47b7-a63c-6bbb40a8e671:12 dk.dst 9a32c212-7afc-47b7-a63c-6bbb40a8e671 12 dk.dst 3551afc1-4e06-44c8-8e19-db55f7b24cb0 2 Category 08119095 urn:ddi:dk.dst:5e9118f3-4084-4e6f-a835-b7fac5fab3db:12 dk.dst 5e9118f3-4084-4e6f-a835-b7fac5fab3db 12 dk.dst a49336ab-3ec0-4fb7-aa5f-012a27cf5be9 2 Category 08121000 urn:ddi:dk.dst:6c9a414d-2287-49e4-a0b6-94183a301d56:12 dk.dst 6c9a414d-2287-49e4-a0b6-94183a301d56 12 dk.dst 5253ff01-08d4-4e15-bff3-2c4ca50634b5 2 Category 08129025 urn:ddi:dk.dst:9a1ffdc2-65a0-46e1-b350-3cd1a4c6305e:12 dk.dst 9a1ffdc2-65a0-46e1-b350-3cd1a4c6305e 12 dk.dst 8e754486-ba87-448c-9bec-fd1e6992e0f9 2 Category 08129030 urn:ddi:dk.dst:4077ab2f-5b23-42cc-acf7-ccee50ae8578:12 dk.dst 4077ab2f-5b23-42cc-acf7-ccee50ae8578 12 dk.dst 58a10135-a218-4947-8f76-ff19da58f391 2 Category 08129040 urn:ddi:dk.dst:b79c9761-03d4-4260-b8b2-ee37bacd8091:12 dk.dst b79c9761-03d4-4260-b8b2-ee37bacd8091 12 dk.dst 322ecf6d-9e39-4fcb-8ebf-e65fed85220c 2 Category 08129070 urn:ddi:dk.dst:aa6bb510-71da-46a5-8c19-57c79e09cd59:12 dk.dst aa6bb510-71da-46a5-8c19-57c79e09cd59 12 dk.dst bfca6a43-8e89-4620-9404-e95793ea95bd 2 Category 08129098 urn:ddi:dk.dst:fd696840-2499-410d-8414-10973626c5b8:12 dk.dst fd696840-2499-410d-8414-10973626c5b8 12 dk.dst a6b4aa36-f7ab-4c1a-a8b4-f22e43264b30 2 Category 08131000 urn:ddi:dk.dst:0acd0374-3381-4386-9b9a-38fd43d76003:12 dk.dst 0acd0374-3381-4386-9b9a-38fd43d76003 12 dk.dst 06020664-6fcd-408f-93ce-9075057b3460 2 Category 08132000 urn:ddi:dk.dst:1e352605-142e-42b9-af25-7a078fce89df:12 dk.dst 1e352605-142e-42b9-af25-7a078fce89df 12 dk.dst 3aaaf6a6-513c-47b0-a35a-12a1e8638b18 2 Category 08133000 urn:ddi:dk.dst:fa208b4c-5e33-4418-b3a9-c4905bce8d1b:12 dk.dst fa208b4c-5e33-4418-b3a9-c4905bce8d1b 12 dk.dst 5d30e393-1549-4cfc-bb2c-54e1ca5c014e 2 Category 08134010 urn:ddi:dk.dst:e8107dc3-60d9-454f-b371-8793486a1853:12 dk.dst e8107dc3-60d9-454f-b371-8793486a1853 12 dk.dst 399ae9b7-59a9-4562-b583-6133c46e5b5d 2 Category 08134030 urn:ddi:dk.dst:b378af5a-cd3d-4f10-9a24-183a15febd14:12 dk.dst b378af5a-cd3d-4f10-9a24-183a15febd14 12 dk.dst a7869147-7099-49bc-9e4a-caebfb71f1f8 2 Category 08134050 urn:ddi:dk.dst:02a3a9b8-f56f-45a9-a88f-d45dbfb3cfa9:12 dk.dst 02a3a9b8-f56f-45a9-a88f-d45dbfb3cfa9 12 dk.dst 20aff653-f3c9-42f9-a00c-5ba976e37c8d 2 Category 08134065 urn:ddi:dk.dst:3373594e-e5f4-4f7f-9053-fcf00795c05f:12 dk.dst 3373594e-e5f4-4f7f-9053-fcf00795c05f 12 dk.dst 5c15b647-cd0b-4f32-9e78-50f7592f315c 2 Category 08134095 urn:ddi:dk.dst:79d8fc13-9656-4a6c-acae-f01ec3006d40:12 dk.dst 79d8fc13-9656-4a6c-acae-f01ec3006d40 12 dk.dst 6bc6abd6-36c0-4fed-a5f0-82912b10391a 2 Category 08135012 urn:ddi:dk.dst:663adc70-a2e0-433f-91dc-430cc97d07b2:12 dk.dst 663adc70-a2e0-433f-91dc-430cc97d07b2 12 dk.dst b3252faf-3845-47b0-bbf2-8307d4dd15f4 2 Category 08135015 urn:ddi:dk.dst:c618aac3-bffd-476c-89f4-5835a05f02c0:12 dk.dst c618aac3-bffd-476c-89f4-5835a05f02c0 12 dk.dst 56b5e3f8-2fc3-49a1-9dbc-b49faa4c17d1 2 Category 08135019 urn:ddi:dk.dst:ef9090c9-f679-4ee3-85d0-bfe238fa51fb:12 dk.dst ef9090c9-f679-4ee3-85d0-bfe238fa51fb 12 dk.dst 8bed2855-b471-4bd1-90f4-8e128e90fec1 2 Category 08135031 urn:ddi:dk.dst:32a8e431-8cbb-4716-9b9d-63aefd28ca71:12 dk.dst 32a8e431-8cbb-4716-9b9d-63aefd28ca71 12 dk.dst 9d343c0c-09c8-4a26-b45c-13d7b25ad561 2 Category 08135039 urn:ddi:dk.dst:6e3f6182-3655-499b-879f-faf83a9cef3e:12 dk.dst 6e3f6182-3655-499b-879f-faf83a9cef3e 12 dk.dst 7ff03112-ad4f-48a9-879f-9873764f5a1d 2 Category 08135091 urn:ddi:dk.dst:ce43f330-2855-44bb-9453-0ed22512ceb2:12 dk.dst ce43f330-2855-44bb-9453-0ed22512ceb2 12 dk.dst 3c0418d3-54cb-45df-930e-0059f8fd5d12 2 Category 08135099 urn:ddi:dk.dst:21f61bec-c271-43a6-ac6d-3009b9d9cd8f:12 dk.dst 21f61bec-c271-43a6-ac6d-3009b9d9cd8f 12 dk.dst 233a80d3-63af-402f-aa15-31520e83fedf 2 Category 08140000 urn:ddi:dk.dst:68448819-db93-43f9-8fa6-57e2bf558b95:12 dk.dst 68448819-db93-43f9-8fa6-57e2bf558b95 12 dk.dst 7fd9a2cf-5295-4a01-9ee6-4931f9b822b2 2 Category 09011100 urn:ddi:dk.dst:52db68fa-7a2e-47aa-a631-f1f559aaec86:12 dk.dst 52db68fa-7a2e-47aa-a631-f1f559aaec86 12 dk.dst 4d6e10df-1ec0-4a6c-9cb0-83e63979b908 2 Category 09011200 urn:ddi:dk.dst:adcae812-c1f6-400b-b571-da0ee2131932:12 dk.dst adcae812-c1f6-400b-b571-da0ee2131932 12 dk.dst b7cc29c3-213a-4160-86b2-7ab09751e567 2 Category 09012100 urn:ddi:dk.dst:4c4e1e15-b6ae-4d97-8dd1-0b262b71f99c:12 dk.dst 4c4e1e15-b6ae-4d97-8dd1-0b262b71f99c 12 dk.dst 56b085d5-8d66-40fe-858a-636d52d35681 2 Category 09012200 urn:ddi:dk.dst:be714d0a-25b8-48ae-b752-041404392b54:12 dk.dst be714d0a-25b8-48ae-b752-041404392b54 12 dk.dst 6fa9a2c2-a6c3-4b5e-afce-b2d3cf5b6e5f 2 Category 09019010 urn:ddi:dk.dst:418731fc-270a-4547-bac8-3905453fce12:12 dk.dst 418731fc-270a-4547-bac8-3905453fce12 12 dk.dst f12d7dba-1033-47ef-a621-a811b35896dd 2 Category 09019090 urn:ddi:dk.dst:257d2c61-c367-4970-b47f-521b30fd7b63:12 dk.dst 257d2c61-c367-4970-b47f-521b30fd7b63 12 dk.dst e05146d7-3c55-40a8-8853-4f22c9fd34af 2 Category 09021000 urn:ddi:dk.dst:b898f29f-3beb-4ebb-a455-14493a78dbe4:12 dk.dst b898f29f-3beb-4ebb-a455-14493a78dbe4 12 dk.dst c0cd3baf-a279-4e44-b47e-1707b19765a1 2 Category 09022000 urn:ddi:dk.dst:82c7af09-6fd7-4c3b-b132-fd86070d35e5:12 dk.dst 82c7af09-6fd7-4c3b-b132-fd86070d35e5 12 dk.dst 10a6f002-facd-436b-bd45-0af2fcfa8d57 2 Category 09023000 urn:ddi:dk.dst:6142f36f-9b1e-4423-a3b9-6baa7610eb11:12 dk.dst 6142f36f-9b1e-4423-a3b9-6baa7610eb11 12 dk.dst 6226e511-9513-47ba-a843-aa92d49f0444 2 Category 09024000 urn:ddi:dk.dst:3a7e2f4a-f677-4017-a91d-bd8c42fce00e:12 dk.dst 3a7e2f4a-f677-4017-a91d-bd8c42fce00e 12 dk.dst 9ed83557-fb54-4ab0-9081-adcdedcb70c9 2 Category 09030000 urn:ddi:dk.dst:d675b986-75cc-446c-ba27-e21b0b1c3de0:12 dk.dst d675b986-75cc-446c-ba27-e21b0b1c3de0 12 dk.dst 16aebeae-87b9-4c72-85d4-40846d900d93 2 Category 09041100 urn:ddi:dk.dst:ec4b16cc-c406-48f3-a3f7-6ec3d9084a2e:12 dk.dst ec4b16cc-c406-48f3-a3f7-6ec3d9084a2e 12 dk.dst de993449-2ae1-4901-b741-1dcd385dc0e5 2 Category 09041200 urn:ddi:dk.dst:70e3d1f0-7318-4234-9f18-723866880943:12 dk.dst 70e3d1f0-7318-4234-9f18-723866880943 12 dk.dst f1db5a84-5cee-46f3-aeae-8181ec266c59 2 Category 09042110 urn:ddi:dk.dst:932ff02c-0885-447f-a4fe-6d821f2b683b:12 dk.dst 932ff02c-0885-447f-a4fe-6d821f2b683b 12 dk.dst 1a64f7a8-553b-49a9-bd21-246d1e2f0505 2 Category 09042190 urn:ddi:dk.dst:32f05e4e-8e7d-4b76-bc02-467a73cd8d29:12 dk.dst 32f05e4e-8e7d-4b76-bc02-467a73cd8d29 12 dk.dst 9061c427-2337-4051-9c43-6e4c26d79474 2 Category 09042200 urn:ddi:dk.dst:4ebdd1d8-05b9-4910-a48a-96fa48784954:12 dk.dst 4ebdd1d8-05b9-4910-a48a-96fa48784954 12 dk.dst c722b058-5bd2-4874-8b1f-04eb3b954d14 2 Category 09051000 urn:ddi:dk.dst:efa3c2a9-bf02-48ba-ab7d-700fcaebade0:12 dk.dst efa3c2a9-bf02-48ba-ab7d-700fcaebade0 12 dk.dst 7f3e37ee-e5ef-4dcb-b878-a80e443ee1d4 2 Category 09052000 urn:ddi:dk.dst:1ec606fb-c2b2-4cfc-aab7-114d9abdf7a6:12 dk.dst 1ec606fb-c2b2-4cfc-aab7-114d9abdf7a6 12 dk.dst 4e9a3194-e090-4fb6-853f-c8cc8de55152 2 Category 09061100 urn:ddi:dk.dst:644bcd0b-3075-45cc-9b1f-17a3010d1079:12 dk.dst 644bcd0b-3075-45cc-9b1f-17a3010d1079 12 dk.dst 1267a09c-b677-4445-bfed-e1863c659f1d 2 Category 09061900 urn:ddi:dk.dst:008ebf38-8e94-46a7-824f-3eed29222c64:12 dk.dst 008ebf38-8e94-46a7-824f-3eed29222c64 12 dk.dst ec9ef137-111b-4e43-824f-d60b42467d06 2 Category 09062000 urn:ddi:dk.dst:18da6af6-c901-48a9-85da-98be1931ff2d:12 dk.dst 18da6af6-c901-48a9-85da-98be1931ff2d 12 dk.dst c53bbffe-7fbe-4dc0-983d-ebe3fa64409c 2 Category 09071000 urn:ddi:dk.dst:d3ea9bb0-c448-4e8a-9ffb-8e7cc3b1a060:12 dk.dst d3ea9bb0-c448-4e8a-9ffb-8e7cc3b1a060 12 dk.dst ea639e96-a049-41ee-8bf4-f227d51821c4 2 Category 09072000 urn:ddi:dk.dst:55782405-bbb4-43e4-9e48-df07325ba82d:12 dk.dst 55782405-bbb4-43e4-9e48-df07325ba82d 12 dk.dst 2817f046-694c-445a-9f3b-0c859730e2a0 2 Category 09081100 urn:ddi:dk.dst:05d08130-bc48-4472-a762-e622b33c0ffb:12 dk.dst 05d08130-bc48-4472-a762-e622b33c0ffb 12 dk.dst 12ab8ecb-ce2c-4b51-857c-eeee364329f9 2 Category 09081200 urn:ddi:dk.dst:27e61fb3-a293-4c2f-b0ac-2be626727e21:12 dk.dst 27e61fb3-a293-4c2f-b0ac-2be626727e21 12 dk.dst 43748d7d-a081-4ee3-9d65-e30c7d7a730f 2 Category 09082100 urn:ddi:dk.dst:1105ae06-1d84-4133-a625-3af1bfa585e8:12 dk.dst 1105ae06-1d84-4133-a625-3af1bfa585e8 12 dk.dst 0cbafc22-fa65-4bff-bfec-45a34a48ca42 2 Category 09082200 urn:ddi:dk.dst:5dd562f5-30d3-45df-a0f4-f6e4e7f569f1:12 dk.dst 5dd562f5-30d3-45df-a0f4-f6e4e7f569f1 12 dk.dst feb5e69a-cef9-4e63-a626-5e160dcb90cd 2 Category 09083100 urn:ddi:dk.dst:3877f90d-fedb-4d20-b7a1-06e309e037ae:12 dk.dst 3877f90d-fedb-4d20-b7a1-06e309e037ae 12 dk.dst e0c113db-6442-4f62-8719-0e29219e7617 2 Category 09083200 urn:ddi:dk.dst:0fc763c1-5787-4acf-aad6-54bb6c5eaadd:12 dk.dst 0fc763c1-5787-4acf-aad6-54bb6c5eaadd 12 dk.dst 7480a667-c8ce-4d29-9190-24923255d2d0 2 Category 09092100 urn:ddi:dk.dst:68ae4fe0-aa9b-4b84-bbe8-a47d1a8f33a0:12 dk.dst 68ae4fe0-aa9b-4b84-bbe8-a47d1a8f33a0 12 dk.dst 60dab604-f033-4f58-aa59-d6a92720884a 2 Category 09092200 urn:ddi:dk.dst:e24b1ffb-a201-473a-951b-4bdbb8237963:12 dk.dst e24b1ffb-a201-473a-951b-4bdbb8237963 12 dk.dst 1b3576e0-b45d-4be7-9223-572376fead9f 2 Category 09093100 urn:ddi:dk.dst:6f656fa4-9fa9-4d61-90dd-17126cb1190c:12 dk.dst 6f656fa4-9fa9-4d61-90dd-17126cb1190c 12 dk.dst 6b8c6a18-381f-425c-b6bb-dfbcae9149ba 2 Category 09093200 urn:ddi:dk.dst:818a7a76-2b0e-4ef9-af61-220c561d1e8a:12 dk.dst 818a7a76-2b0e-4ef9-af61-220c561d1e8a 12 dk.dst edf7fc30-6f27-46b9-b16f-b6c51c3343cf 2 Category 09096100 urn:ddi:dk.dst:7ed3b1bd-0f85-48a0-8ca5-ef7592ad9c14:12 dk.dst 7ed3b1bd-0f85-48a0-8ca5-ef7592ad9c14 12 dk.dst a709c8d4-2cd8-49d5-8279-ab5206179b29 2 Category 09096200 urn:ddi:dk.dst:a9476a98-531c-4a9f-bd7c-a4d8574d3465:12 dk.dst a9476a98-531c-4a9f-bd7c-a4d8574d3465 12 dk.dst be32eec1-73f0-422f-bd87-855a9d64aeba 2 Category 09101100 urn:ddi:dk.dst:e64749e2-7241-43ac-81a8-4fa19860ca5c:12 dk.dst e64749e2-7241-43ac-81a8-4fa19860ca5c 12 dk.dst 31683fe4-6ef0-4873-afa9-13d9aaa83345 2 Category 09101200 urn:ddi:dk.dst:40e566f9-3fbb-4fb8-acf0-cd73ec133e4d:12 dk.dst 40e566f9-3fbb-4fb8-acf0-cd73ec133e4d 12 dk.dst 8631ea17-b948-4d6c-8bd2-71d0f63cebe0 2 Category 09102010 urn:ddi:dk.dst:9f043bca-f4cc-415d-b47c-33226b5d3e6b:12 dk.dst 9f043bca-f4cc-415d-b47c-33226b5d3e6b 12 dk.dst d071e9ec-0ad9-4e51-b81a-a7e61dcc35e1 2 Category 09102090 urn:ddi:dk.dst:5b70f9c0-32d8-4e4d-b310-4ddfb99cbe66:12 dk.dst 5b70f9c0-32d8-4e4d-b310-4ddfb99cbe66 12 dk.dst 983135fb-09e2-4086-81f6-a2c844bed445 2 Category 09103000 urn:ddi:dk.dst:3c00cb8a-5832-475e-b202-6fdfa8813b8d:12 dk.dst 3c00cb8a-5832-475e-b202-6fdfa8813b8d 12 dk.dst 3aa4b2fa-7723-4dec-ad46-f165e9ebcc53 2 Category 09109105 urn:ddi:dk.dst:c08b0d1b-3bb6-4260-93d7-5504309ef262:12 dk.dst c08b0d1b-3bb6-4260-93d7-5504309ef262 12 dk.dst aff75ca2-b98a-4b58-aeb7-39b3c1e2d9b9 2 Category 09109110 urn:ddi:dk.dst:c58eec06-1c2b-4823-b238-a18c3c736760:12 dk.dst c58eec06-1c2b-4823-b238-a18c3c736760 12 dk.dst 7af066fd-fd7f-4330-9c55-3026ce04b1f7 2 Category 09109190 urn:ddi:dk.dst:cbd79b32-bf78-4660-b761-781a7d686383:12 dk.dst cbd79b32-bf78-4660-b761-781a7d686383 12 dk.dst 08bc8cbf-34aa-4c26-a4b6-25d2cac910ff 2 Category 09109910 urn:ddi:dk.dst:4abb163b-7b0b-4e3d-abe9-3f9a1fbb887c:12 dk.dst 4abb163b-7b0b-4e3d-abe9-3f9a1fbb887c 12 dk.dst 5165eb41-9252-4009-91d0-6dd1f3048cb0 2 Category 09109931 urn:ddi:dk.dst:4eeffff2-7239-4bf4-a1d8-8340fc492499:12 dk.dst 4eeffff2-7239-4bf4-a1d8-8340fc492499 12 dk.dst 60d00e60-d698-4c66-a9d9-444d6b067c9d 2 Category 09109933 urn:ddi:dk.dst:14a99714-e297-4745-824f-4edf70f38d18:12 dk.dst 14a99714-e297-4745-824f-4edf70f38d18 12 dk.dst 68b05771-ee4b-4bf1-b3cf-74fe0c0b4d72 2 Category 09109939 urn:ddi:dk.dst:74938261-2166-44bc-9495-59138c5532cf:12 dk.dst 74938261-2166-44bc-9495-59138c5532cf 12 dk.dst 3e0fdfbf-8641-4d69-a689-0cf218802112 2 Category 09109950 urn:ddi:dk.dst:63542d82-0eaf-41e2-abdf-40bfa3d4e4b8:12 dk.dst 63542d82-0eaf-41e2-abdf-40bfa3d4e4b8 12 dk.dst b16e0b1b-ed03-4ce7-ae4d-75c63bafc881 2 Category 09109991 urn:ddi:dk.dst:2971fd83-c271-4355-8abf-5eee9c523b88:12 dk.dst 2971fd83-c271-4355-8abf-5eee9c523b88 12 dk.dst bff58cb3-c3f7-4a4a-92d3-584777cb5b2e 2 Category 09109999 urn:ddi:dk.dst:ceacf35d-fe16-4c29-aa46-c0f3752370a1:12 dk.dst ceacf35d-fe16-4c29-aa46-c0f3752370a1 12 dk.dst acafe5ee-8911-43c6-b5c1-7b340da2f097 2 Category 10011100 urn:ddi:dk.dst:cd2b5f74-5565-4c63-bcc6-ce32acdc30b2:12 dk.dst cd2b5f74-5565-4c63-bcc6-ce32acdc30b2 12 dk.dst f5e6b918-2bac-4081-8f72-7440da629eff 2 Category 10011900 urn:ddi:dk.dst:b70ded15-adfc-4caa-886b-de78c45d8353:12 dk.dst b70ded15-adfc-4caa-886b-de78c45d8353 12 dk.dst 2bf631ba-58eb-4f16-b156-d94a646c8a92 2 Category 10019110 urn:ddi:dk.dst:51a303d4-6c43-4606-bfc6-d6469c8b94d6:12 dk.dst 51a303d4-6c43-4606-bfc6-d6469c8b94d6 12 dk.dst 86b5be7b-a89e-48ba-9e59-e83c657005cc 2 Category 10019120 urn:ddi:dk.dst:5a555519-8073-4c06-9d1f-95468b16ca90:12 dk.dst 5a555519-8073-4c06-9d1f-95468b16ca90 12 dk.dst 38813b72-03a5-4f63-ba65-652314a135c4 2 Category 10019190 urn:ddi:dk.dst:9a47e324-93e2-4849-bf39-5cefbe31c2bc:12 dk.dst 9a47e324-93e2-4849-bf39-5cefbe31c2bc 12 dk.dst fdafbec1-ff95-4cd6-97c6-f694778ed934 2 Category 10019900 urn:ddi:dk.dst:edae2a82-b1c1-4eae-be14-659f6abc6c30:12 dk.dst edae2a82-b1c1-4eae-be14-659f6abc6c30 12 dk.dst 04dabdeb-c378-4f15-a693-9a8b277e7677 2 Category 10021000 urn:ddi:dk.dst:f42fa118-6d05-4a91-aecb-ea4ffd518b92:12 dk.dst f42fa118-6d05-4a91-aecb-ea4ffd518b92 12 dk.dst 99daaed2-bba4-4d43-96d6-86965e85e548 2 Category 10029000 urn:ddi:dk.dst:60d5df5c-0e22-4479-be20-fa2bcca02deb:12 dk.dst 60d5df5c-0e22-4479-be20-fa2bcca02deb 12 dk.dst 48305815-7604-4883-80de-97cecd3e8688 2 Category 10031000 urn:ddi:dk.dst:5b3db31d-d96d-4fa0-8905-10632e165ce0:12 dk.dst 5b3db31d-d96d-4fa0-8905-10632e165ce0 12 dk.dst 0ad187a3-b673-4eda-a914-ade144a14cb9 2 Category 10039000 urn:ddi:dk.dst:f6ff554f-41db-4c29-be3e-a339f88ada75:12 dk.dst f6ff554f-41db-4c29-be3e-a339f88ada75 12 dk.dst a4dfb9ef-d74e-4879-8a7a-d71c87c6da9a 2 Category 10041000 urn:ddi:dk.dst:710e96b5-1502-4fd2-a9a1-55a835c5c64e:12 dk.dst 710e96b5-1502-4fd2-a9a1-55a835c5c64e 12 dk.dst a646a337-7a0d-4b28-9685-819fec633f5b 2 Category 10049000 urn:ddi:dk.dst:b8f6f4ee-d84d-41ec-8f75-3469934a8bb1:12 dk.dst b8f6f4ee-d84d-41ec-8f75-3469934a8bb1 12 dk.dst 4f2397b6-bd11-432a-8876-4645d9fd07e6 2 Category 10051013 urn:ddi:dk.dst:a6c210da-6279-4643-ac28-ac464c308fc4:12 dk.dst a6c210da-6279-4643-ac28-ac464c308fc4 12 dk.dst 7080054a-85a0-4f7a-b192-da0780546b1c 2 Category 10051015 urn:ddi:dk.dst:d028ec5f-c3f4-4eb9-8ca9-004f237fab6e:12 dk.dst d028ec5f-c3f4-4eb9-8ca9-004f237fab6e 12 dk.dst 3230d22c-02c9-46e6-8d18-e49da250c8c7 2 Category 10051018 urn:ddi:dk.dst:c0949a74-8016-4afe-b129-681ccd046803:12 dk.dst c0949a74-8016-4afe-b129-681ccd046803 12 dk.dst 6a1bc34a-c230-4bd1-8bdb-88e9b2ce5161 2 Category 10051090 urn:ddi:dk.dst:26a619fb-1572-46d0-8d16-e0d1d8600933:12 dk.dst 26a619fb-1572-46d0-8d16-e0d1d8600933 12 dk.dst 8e87cf56-e6ac-46ec-a93f-fb829f49f5eb 2 Category 10059000 urn:ddi:dk.dst:36280dfd-90b6-40ce-88c6-cdfff5fc9dc9:12 dk.dst 36280dfd-90b6-40ce-88c6-cdfff5fc9dc9 12 dk.dst 58604546-8a6c-472f-a094-6861f210b749 2 Category 10061010 urn:ddi:dk.dst:781ababc-760e-4819-84ff-e271a8a166af:12 dk.dst 781ababc-760e-4819-84ff-e271a8a166af 12 dk.dst 1fd67e2c-4c5c-4e32-890b-530bd02005e4 2 Category 10061021 urn:ddi:dk.dst:71302a72-2194-49bd-a72d-ea9508754523:12 dk.dst 71302a72-2194-49bd-a72d-ea9508754523 12 dk.dst b3b3f414-39b5-4b0c-b13c-3bc83dc99da9 2 Category 10061023 urn:ddi:dk.dst:e76a37ad-b944-4147-b0fc-430848240613:12 dk.dst e76a37ad-b944-4147-b0fc-430848240613 12 dk.dst f29bc0e7-df59-4729-88e0-23a5466f237a 2 Category 10061025 urn:ddi:dk.dst:cd6758ed-7a22-4cfb-b54e-23f820501fe5:12 dk.dst cd6758ed-7a22-4cfb-b54e-23f820501fe5 12 dk.dst 7dd4edde-0413-4f5a-b8eb-01031abbe423 2 Category 10061027 urn:ddi:dk.dst:baac9e81-a5aa-4f96-9d34-3d192662503e:12 dk.dst baac9e81-a5aa-4f96-9d34-3d192662503e 12 dk.dst 70911aaa-e025-46b5-ac01-36959f33fcce 2 Category 10061092 urn:ddi:dk.dst:f91b87f9-b34e-4013-8492-8a10f7107007:12 dk.dst f91b87f9-b34e-4013-8492-8a10f7107007 12 dk.dst 7f3f097b-2939-4491-820e-462f980f9040 2 Category 10061094 urn:ddi:dk.dst:a8931d6f-ead3-4c9b-838c-2e9c47fc7c9b:12 dk.dst a8931d6f-ead3-4c9b-838c-2e9c47fc7c9b 12 dk.dst 0b09b099-1c59-4669-9efa-bf82a9b46907 2 Category 10061096 urn:ddi:dk.dst:13b02116-c477-444c-a8ec-a3fd542360df:12 dk.dst 13b02116-c477-444c-a8ec-a3fd542360df 12 dk.dst 654a1a4d-f504-45f0-9f8d-da92b5ca01e1 2 Category 10061098 urn:ddi:dk.dst:5f7dff5a-9d43-443a-9115-7f3cf1fb6fc0:12 dk.dst 5f7dff5a-9d43-443a-9115-7f3cf1fb6fc0 12 dk.dst 27df6f0d-0442-4dcb-84b9-61d21cf5473b 2 Category 10062011 urn:ddi:dk.dst:5d693766-68fe-41db-b932-c697bf0755e1:12 dk.dst 5d693766-68fe-41db-b932-c697bf0755e1 12 dk.dst 5de4a8d2-2c38-4ff8-9361-e0937b2664b3 2 Category 10062013 urn:ddi:dk.dst:f9b95cc6-9162-4535-8d89-5ffdde65e8ae:12 dk.dst f9b95cc6-9162-4535-8d89-5ffdde65e8ae 12 dk.dst 376130a9-8d31-4000-bde7-60c30173c8c9 2 Category 10062015 urn:ddi:dk.dst:bcc703b5-38cd-4faf-893a-1e86bc9b4592:12 dk.dst bcc703b5-38cd-4faf-893a-1e86bc9b4592 12 dk.dst 589dd5d5-34f5-452b-8e0e-ceba6ffcef84 2 Category 10062017 urn:ddi:dk.dst:272b5549-5370-4b25-8f26-7b1385e31db0:12 dk.dst 272b5549-5370-4b25-8f26-7b1385e31db0 12 dk.dst 07aebdbe-f5e8-4628-8091-cbb5942c8a5a 2 Category 10062092 urn:ddi:dk.dst:fcfe549c-eab5-42d3-931a-4f5f57347311:12 dk.dst fcfe549c-eab5-42d3-931a-4f5f57347311 12 dk.dst f2e7ae09-5bc8-4fa5-8013-4a8fc686b6f4 2 Category 10062094 urn:ddi:dk.dst:b4d0f76e-17bd-41d1-98b7-12203175299e:12 dk.dst b4d0f76e-17bd-41d1-98b7-12203175299e 12 dk.dst 2461dbf4-091f-4b1f-b0b1-558b9488dfdd 2 Category 10062096 urn:ddi:dk.dst:74c579cc-6737-4a60-8ee0-d4e4c241dd3e:12 dk.dst 74c579cc-6737-4a60-8ee0-d4e4c241dd3e 12 dk.dst b199f024-c7df-44ca-b047-970ddc45b24f 2 Category 10062098 urn:ddi:dk.dst:0873f220-aa72-4bc6-bc36-a8b6f5e46be9:12 dk.dst 0873f220-aa72-4bc6-bc36-a8b6f5e46be9 12 dk.dst d812b7dd-bc4a-4ee7-aaa2-1c110575eefd 2 Category 10063021 urn:ddi:dk.dst:0bb11f93-3388-4863-babd-f61b1be7a3f8:12 dk.dst 0bb11f93-3388-4863-babd-f61b1be7a3f8 12 dk.dst 3415e19f-a1d6-42f3-8eec-0fed9b0b6a48 2 Category 10063023 urn:ddi:dk.dst:8bc8fe4c-b7ce-4495-bf85-ab863b2cdf95:12 dk.dst 8bc8fe4c-b7ce-4495-bf85-ab863b2cdf95 12 dk.dst 371a6569-1679-46f1-829a-40a130daa043 2 Category 10063025 urn:ddi:dk.dst:30de5a37-6891-4c7f-a770-369e13b4aff0:12 dk.dst 30de5a37-6891-4c7f-a770-369e13b4aff0 12 dk.dst f395e30a-7d97-40d8-a7a1-59b0a620690a 2 Category 10063027 urn:ddi:dk.dst:cc4bd4a1-9a4b-4971-bf86-45aef15306b2:12 dk.dst cc4bd4a1-9a4b-4971-bf86-45aef15306b2 12 dk.dst 815aa648-4e1c-4464-b30d-74d50ad7bb78 2 Category 10063042 urn:ddi:dk.dst:0b87428a-fceb-4e76-b451-71b3cff6dd68:12 dk.dst 0b87428a-fceb-4e76-b451-71b3cff6dd68 12 dk.dst 4d44d0d1-796e-4269-b087-55aec5116d61 2 Category 10063044 urn:ddi:dk.dst:32d712a8-d00d-4a14-b2ff-1c6679956d31:12 dk.dst 32d712a8-d00d-4a14-b2ff-1c6679956d31 12 dk.dst 39e767fe-0bdc-4d64-b4da-0c10e5c5e649 2 Category 10063046 urn:ddi:dk.dst:47f43936-905c-4888-815e-c63602123351:12 dk.dst 47f43936-905c-4888-815e-c63602123351 12 dk.dst 7c6d43e4-40bd-4136-9864-06fdb7876266 2 Category 10063048 urn:ddi:dk.dst:f4cab9e5-5114-48e9-8b8d-dcc1d06ef8a7:12 dk.dst f4cab9e5-5114-48e9-8b8d-dcc1d06ef8a7 12 dk.dst cdf35714-4b76-4c2a-a0ac-ea5fe1c33a63 2 Category 10063061 urn:ddi:dk.dst:0b30082e-478e-4c07-a4a8-a900ca0f91a2:12 dk.dst 0b30082e-478e-4c07-a4a8-a900ca0f91a2 12 dk.dst 7ad6b76f-5bf1-4731-9ff1-85ca49770c6f 2 Category 10063063 urn:ddi:dk.dst:6a17fe4e-fce8-41e5-b59d-bfd1fc6d4735:12 dk.dst 6a17fe4e-fce8-41e5-b59d-bfd1fc6d4735 12 dk.dst 71cdeef7-06e8-4e35-9488-292918137600 2 Category 10063065 urn:ddi:dk.dst:706ba2fe-f5b4-4649-bffd-7a2b772aa613:12 dk.dst 706ba2fe-f5b4-4649-bffd-7a2b772aa613 12 dk.dst bf862cdc-9cc2-4ef6-b7b3-d6c1ee354fdd 2 Category 10063067 urn:ddi:dk.dst:abd0bce8-f605-4fd7-a160-1463f2614de2:12 dk.dst abd0bce8-f605-4fd7-a160-1463f2614de2 12 dk.dst 795a9d40-262b-4d3c-8a58-22177a9d659a 2 Category 10063092 urn:ddi:dk.dst:53bb941a-a66f-4495-aa82-ce59e3200af1:12 dk.dst 53bb941a-a66f-4495-aa82-ce59e3200af1 12 dk.dst 8ffa46ea-7063-4b49-87df-bbb5ac4ebfac 2 Category 10063094 urn:ddi:dk.dst:e1bd9a9a-671c-4f64-a7aa-476dc06eade2:12 dk.dst e1bd9a9a-671c-4f64-a7aa-476dc06eade2 12 dk.dst 7e68ba1a-b737-4b8a-9dc1-09a1da52a5f1 2 Category 10063096 urn:ddi:dk.dst:44e8b316-1a6e-4363-a76d-e7691b2ee20a:12 dk.dst 44e8b316-1a6e-4363-a76d-e7691b2ee20a 12 dk.dst c6ad49b8-fce7-4617-a97d-4290630751ea 2 Category 10063098 urn:ddi:dk.dst:5db6060b-5ccc-4b9e-b1fb-1cb2437dd597:12 dk.dst 5db6060b-5ccc-4b9e-b1fb-1cb2437dd597 12 dk.dst 85ce4928-6eee-4bd7-b90b-0458b3bb56cd 2 Category 10064000 urn:ddi:dk.dst:0c5b1211-06d7-453e-81a2-445914a15807:12 dk.dst 0c5b1211-06d7-453e-81a2-445914a15807 12 dk.dst 7b7fc1c7-a503-4eb4-be09-10703a458ce4 2 Category 10071010 urn:ddi:dk.dst:bac1ec57-46b1-47b0-932f-8be0a4428184:12 dk.dst bac1ec57-46b1-47b0-932f-8be0a4428184 12 dk.dst 3ad16057-632c-4e4f-a86a-8e3d71a899cb 2 Category 10071090 urn:ddi:dk.dst:1a834fb3-fc3e-4e48-b568-f4dc53ccabfe:12 dk.dst 1a834fb3-fc3e-4e48-b568-f4dc53ccabfe 12 dk.dst b2f15680-236c-4004-b810-edde95318961 2 Category 10079000 urn:ddi:dk.dst:ad90254a-e272-4546-8be4-611a7c43dfb6:12 dk.dst ad90254a-e272-4546-8be4-611a7c43dfb6 12 dk.dst d3af01a8-c25d-44d7-a0b6-f84e4cb5ade1 2 Category 10081000 urn:ddi:dk.dst:43f38313-bf5c-42ff-bef2-2ab15982c487:12 dk.dst 43f38313-bf5c-42ff-bef2-2ab15982c487 12 dk.dst 72e97345-c194-4ef5-8472-0486b14c1c5e 2 Category 10082100 urn:ddi:dk.dst:4dccf491-71a5-44f0-a07e-f01fbb8ebc37:12 dk.dst 4dccf491-71a5-44f0-a07e-f01fbb8ebc37 12 dk.dst 5e7defa3-42ff-4404-bb4f-e3a04098dfbd 2 Category 10082900 urn:ddi:dk.dst:f61b5885-ceee-4926-a135-fa375c4e4189:12 dk.dst f61b5885-ceee-4926-a135-fa375c4e4189 12 dk.dst 4448900c-2025-4bdb-8409-fdcdf5c92c82 2 Category 10083000 urn:ddi:dk.dst:68cedfc4-e1cf-4544-98f4-4443488e4ec3:12 dk.dst 68cedfc4-e1cf-4544-98f4-4443488e4ec3 12 dk.dst 048f3948-1c5a-4648-ad19-5d589c4c1a18 2 Category 10084000 urn:ddi:dk.dst:8e8d2ee1-f51f-4a58-876c-e4b56461ab5c:12 dk.dst 8e8d2ee1-f51f-4a58-876c-e4b56461ab5c 12 dk.dst 0b91c946-e65b-4406-8289-7c9f01b476bc 2 Category 10085000 urn:ddi:dk.dst:c9480376-d04a-40e5-9d6f-cfac8c2fb0f5:12 dk.dst c9480376-d04a-40e5-9d6f-cfac8c2fb0f5 12 dk.dst 7a40c070-f990-4d48-a6f5-080340469234 2 Category 10086000 urn:ddi:dk.dst:d463ea99-2388-4cb0-81e0-a08ce36e72af:12 dk.dst d463ea99-2388-4cb0-81e0-a08ce36e72af 12 dk.dst c889ea05-7b86-463a-b7e8-046ce4c81048 2 Category 10089000 urn:ddi:dk.dst:175b75af-1358-447d-979a-017e6a34eb08:12 dk.dst 175b75af-1358-447d-979a-017e6a34eb08 12 dk.dst 4666cee0-d9fe-45e3-a0e9-43fc22b20d23 2 Category 11010011 urn:ddi:dk.dst:b72988b2-7a53-437e-b23a-6e97451efee3:12 dk.dst b72988b2-7a53-437e-b23a-6e97451efee3 12 dk.dst d0180bb6-b767-40cd-b579-012e4765ca92 2 Category 11010015 urn:ddi:dk.dst:a9d866fc-78c3-4a05-bae0-0f7fead95d46:12 dk.dst a9d866fc-78c3-4a05-bae0-0f7fead95d46 12 dk.dst 45f7548e-c5ee-4c05-991b-03151f0fb60d 2 Category 11010090 urn:ddi:dk.dst:6289eaf9-2404-4ff6-823f-2871c1725eb6:12 dk.dst 6289eaf9-2404-4ff6-823f-2871c1725eb6 12 dk.dst 3f2e00a5-8b8b-4a24-86d1-beff74bfee46 2 Category 11022010 urn:ddi:dk.dst:c7229ae6-5db8-4c11-8f00-081aec63a101:12 dk.dst c7229ae6-5db8-4c11-8f00-081aec63a101 12 dk.dst 67a2a936-311f-4eac-a41d-b7dfe3bb79c1 2 Category 11022090 urn:ddi:dk.dst:ea731d58-e8d4-4391-b1a5-0bcda049c06f:12 dk.dst ea731d58-e8d4-4391-b1a5-0bcda049c06f 12 dk.dst 775e8762-acc9-4306-8395-6a5860aaded6 2 Category 11029010 urn:ddi:dk.dst:5529641f-40d4-4cbb-b615-38d50a8dcdf1:12 dk.dst 5529641f-40d4-4cbb-b615-38d50a8dcdf1 12 dk.dst ba8fe886-2719-4cb5-909c-135d8efeec0f 2 Category 11029030 urn:ddi:dk.dst:173dd151-64e4-47f3-919c-0799c5a964c1:12 dk.dst 173dd151-64e4-47f3-919c-0799c5a964c1 12 dk.dst e3b1b9eb-60a4-4363-b2ba-b157ea0addfc 2 Category 11029050 urn:ddi:dk.dst:0b5f5af9-9fb7-4b5f-8807-abf1eccae819:12 dk.dst 0b5f5af9-9fb7-4b5f-8807-abf1eccae819 12 dk.dst 18088ada-ad80-4468-9ac0-7eb4ee7f6d28 2 Category 11029070 urn:ddi:dk.dst:b9943ea5-160a-4696-bd0f-4b0067248ab8:12 dk.dst b9943ea5-160a-4696-bd0f-4b0067248ab8 12 dk.dst e84b5393-634a-4353-86f5-3395e2a4ff27 2 Category 11029090 urn:ddi:dk.dst:a3552a54-931f-479d-b79c-cdf29e708a67:12 dk.dst a3552a54-931f-479d-b79c-cdf29e708a67 12 dk.dst f7d34d7e-321c-4023-9184-41565cdea533 2 Category 11031110 urn:ddi:dk.dst:79264cce-acbd-4848-97ab-207f4c74eb60:12 dk.dst 79264cce-acbd-4848-97ab-207f4c74eb60 12 dk.dst 91a4a595-a0a0-4e87-8191-0b72258d554a 2 Category 11031190 urn:ddi:dk.dst:7f065f3b-de19-4954-b988-c9d134d27124:12 dk.dst 7f065f3b-de19-4954-b988-c9d134d27124 12 dk.dst 6c956278-e103-4b44-bef4-6c17b33e57c8 2 Category 11031310 urn:ddi:dk.dst:6ac29ff6-9249-40ad-94c5-3cc11ae00410:12 dk.dst 6ac29ff6-9249-40ad-94c5-3cc11ae00410 12 dk.dst e34f52d6-8d00-4326-9a0d-f9b025a343ef 2 Category 11031390 urn:ddi:dk.dst:285d8ade-5a2f-4f64-b228-3982b440af91:12 dk.dst 285d8ade-5a2f-4f64-b228-3982b440af91 12 dk.dst 7366e8be-1b9d-4bc3-86b4-ae878fde2412 2 Category 11031920 urn:ddi:dk.dst:e335ee81-04b0-433a-9141-9d666652b652:12 dk.dst e335ee81-04b0-433a-9141-9d666652b652 12 dk.dst 45a592be-86f4-4756-95db-643a26f3392a 2 Category 11031940 urn:ddi:dk.dst:350985ee-e8b4-45e6-983c-e32d2a43f57f:12 dk.dst 350985ee-e8b4-45e6-983c-e32d2a43f57f 12 dk.dst 1602e174-43e9-431f-b4df-fc3720be9e9f 2 Category 11031950 urn:ddi:dk.dst:6df9fc82-dd7f-4cec-8a0b-414d860dc978:12 dk.dst 6df9fc82-dd7f-4cec-8a0b-414d860dc978 12 dk.dst 470fff34-ca42-4ebe-a75a-e5ba58a9f03c 2 Category 11031990 urn:ddi:dk.dst:06f0b1f3-0737-48ae-a619-96f6458061c1:12 dk.dst 06f0b1f3-0737-48ae-a619-96f6458061c1 12 dk.dst b305ecd8-f3f2-41ca-9638-2d20f0371a2c 2 Category 11032025 urn:ddi:dk.dst:964152e8-e12d-4023-89f4-c12f3735ba1d:12 dk.dst 964152e8-e12d-4023-89f4-c12f3735ba1d 12 dk.dst 102a8bc0-941c-4543-9230-7f9469963820 2 Category 11032030 urn:ddi:dk.dst:06c1e874-3664-4297-a417-0725cc42636d:12 dk.dst 06c1e874-3664-4297-a417-0725cc42636d 12 dk.dst abd1140a-b1c6-40bd-b29b-d717ecd30089 2 Category 11032040 urn:ddi:dk.dst:31e77735-22e1-453d-ad94-8a2d80b379d0:12 dk.dst 31e77735-22e1-453d-ad94-8a2d80b379d0 12 dk.dst 46922bce-4b28-4d96-93e2-91aa6f6d7b57 2 Category 11032050 urn:ddi:dk.dst:604de40a-f63d-4925-8a74-b476fe4721f0:12 dk.dst 604de40a-f63d-4925-8a74-b476fe4721f0 12 dk.dst b7265b2e-032c-4757-9a8b-8c9a4129ff9d 2 Category 11032060 urn:ddi:dk.dst:c36f2dfe-b22a-412b-95e9-13a9dca1b974:12 dk.dst c36f2dfe-b22a-412b-95e9-13a9dca1b974 12 dk.dst 96ee7156-020d-4491-a35d-e3690f808907 2 Category 11032090 urn:ddi:dk.dst:22058d9e-a45e-45ab-a0b8-3bbdf4a7d8f7:12 dk.dst 22058d9e-a45e-45ab-a0b8-3bbdf4a7d8f7 12 dk.dst 686cd6ae-c9f2-4cc3-a38a-161e90a73b75 2 Category 11041210 urn:ddi:dk.dst:9b3e2e18-3e9b-4113-9b55-5a2e7fd641ba:12 dk.dst 9b3e2e18-3e9b-4113-9b55-5a2e7fd641ba 12 dk.dst c2486f93-ee35-41c9-82e5-a9e852d7a711 2 Category 11041290 urn:ddi:dk.dst:1af27527-8c94-47e4-83ff-0d720227eca4:12 dk.dst 1af27527-8c94-47e4-83ff-0d720227eca4 12 dk.dst c1a7d22d-cfa7-480b-bb1f-deb518403564 2 Category 11041910 urn:ddi:dk.dst:c0c4fa9b-1d85-4120-bb65-8cc22de08a45:12 dk.dst c0c4fa9b-1d85-4120-bb65-8cc22de08a45 12 dk.dst 1e322638-64f0-425a-a17c-35e1f33b64ec 2 Category 11041930 urn:ddi:dk.dst:2f7a4d49-e1d9-4f39-b5cb-07113832aeed:12 dk.dst 2f7a4d49-e1d9-4f39-b5cb-07113832aeed 12 dk.dst 02603086-512e-4015-9dde-bdb00e9306ec 2 Category 11041950 urn:ddi:dk.dst:14b3a5e4-1fad-47e1-a2fb-1858cde8618e:12 dk.dst 14b3a5e4-1fad-47e1-a2fb-1858cde8618e 12 dk.dst a24f2ea6-4eb7-47c7-911e-62bc659ea3a0 2 Category 11041961 urn:ddi:dk.dst:03b6966c-6f3c-4c57-a3a5-c0ca02b44d0a:12 dk.dst 03b6966c-6f3c-4c57-a3a5-c0ca02b44d0a 12 dk.dst 046df230-7321-4b01-b73a-7c277bfb0eeb 2 Category 11041969 urn:ddi:dk.dst:3d69cc37-5116-4f01-b8b1-f2b4a57b3beb:12 dk.dst 3d69cc37-5116-4f01-b8b1-f2b4a57b3beb 12 dk.dst 16201af9-97b2-41d1-8544-68ea9f064838 2 Category 11041991 urn:ddi:dk.dst:f1ec5a58-21c1-4bd8-b51f-c98375409008:12 dk.dst f1ec5a58-21c1-4bd8-b51f-c98375409008 12 dk.dst a4e9e171-5c86-4435-9be1-8d7ece91555e 2 Category 11041999 urn:ddi:dk.dst:f82fb3f3-c92c-4224-8d14-c98552cdfa6a:12 dk.dst f82fb3f3-c92c-4224-8d14-c98552cdfa6a 12 dk.dst 461f6f0c-2b33-452f-a4c8-f6fac577d721 2 Category 11042240 urn:ddi:dk.dst:b1125743-4041-4644-b56f-b59198378f2b:12 dk.dst b1125743-4041-4644-b56f-b59198378f2b 12 dk.dst 72e1f693-014a-403c-8b8a-d4152c6d0b9d 2 Category 11042250 urn:ddi:dk.dst:666fea73-c63c-4545-b711-1ce3ed28649e:12 dk.dst 666fea73-c63c-4545-b711-1ce3ed28649e 12 dk.dst c2e24687-db7c-41fe-b1dc-abdefdfd4d40 2 Category 11042295 urn:ddi:dk.dst:392db761-cddb-43f7-8117-7d246a93559e:12 dk.dst 392db761-cddb-43f7-8117-7d246a93559e 12 dk.dst 4c1c212a-d340-4aec-8a3e-e22cd0b94ab3 2 Category 11042340 urn:ddi:dk.dst:04b6055d-76d5-48d6-8ff0-8e425b6098af:12 dk.dst 04b6055d-76d5-48d6-8ff0-8e425b6098af 12 dk.dst e86e0d06-d5ef-4c7b-ace5-4e71001a6e54 2 Category 11042398 urn:ddi:dk.dst:b3db384f-a675-462f-8cd1-5bb9e67bc7c9:12 dk.dst b3db384f-a675-462f-8cd1-5bb9e67bc7c9 12 dk.dst cd98b9d1-507a-493c-8c81-447bd6ad58dd 2 Category 11042904 urn:ddi:dk.dst:9e2b642c-fad8-4fb7-9b48-733b203bd687:12 dk.dst 9e2b642c-fad8-4fb7-9b48-733b203bd687 12 dk.dst 718032a3-e351-4d1b-9a67-24aa2bc3cd7b 2 Category 11042905 urn:ddi:dk.dst:a3620f49-046b-40a9-9142-a520ef0355a9:12 dk.dst a3620f49-046b-40a9-9142-a520ef0355a9 12 dk.dst a14da13a-c0ab-4282-8f6b-0514e7ac468e 2 Category 11042908 urn:ddi:dk.dst:0a87c457-9bf4-4376-be77-030c9b3d9ee7:12 dk.dst 0a87c457-9bf4-4376-be77-030c9b3d9ee7 12 dk.dst 7258e1ea-c2db-47b0-bb0e-ce2f23360463 2 Category 11042917 urn:ddi:dk.dst:ec01261a-e64c-47be-a398-8e14a660a0bf:12 dk.dst ec01261a-e64c-47be-a398-8e14a660a0bf 12 dk.dst af0c9c55-d4af-437d-9ed7-cb99b037aeeb 2 Category 11042930 urn:ddi:dk.dst:e0878fba-0aa7-4922-9e78-bca1b38cfc5e:12 dk.dst e0878fba-0aa7-4922-9e78-bca1b38cfc5e 12 dk.dst 27a5a4c2-1166-44cb-8065-c827b79d92e1 2 Category 11042951 urn:ddi:dk.dst:7cf3e23b-3dda-4401-a614-6fe0b0783a0e:12 dk.dst 7cf3e23b-3dda-4401-a614-6fe0b0783a0e 12 dk.dst 41a835f1-bf3a-408a-8b77-781dd4eefc60 2 Category 11042955 urn:ddi:dk.dst:986060e8-af5e-4100-b5ff-a56345771498:12 dk.dst 986060e8-af5e-4100-b5ff-a56345771498 12 dk.dst 6074420f-04fd-418d-b9df-51537b37fda9 2 Category 11042959 urn:ddi:dk.dst:462e5cb2-9a36-4e4e-a683-02edfe99aa63:12 dk.dst 462e5cb2-9a36-4e4e-a683-02edfe99aa63 12 dk.dst 978e27ca-78f3-4b67-afee-35124bb65dd0 2 Category 11042981 urn:ddi:dk.dst:265f006c-3991-4ba1-9240-dd960077d6ec:12 dk.dst 265f006c-3991-4ba1-9240-dd960077d6ec 12 dk.dst e49815ca-8989-439a-a3fe-fd173713fec1 2 Category 11042985 urn:ddi:dk.dst:0bab8d60-869b-4acb-af62-587df0d76690:12 dk.dst 0bab8d60-869b-4acb-af62-587df0d76690 12 dk.dst e66f1e6e-2c7e-4813-8a97-840c44c72481 2 Category 11042989 urn:ddi:dk.dst:acccf592-19f7-4b3e-8336-2063d866f718:12 dk.dst acccf592-19f7-4b3e-8336-2063d866f718 12 dk.dst b584c336-18cd-4642-82b1-a07a4f02fa63 2 Category 11043010 urn:ddi:dk.dst:34d1f493-2c5b-498d-b257-ad9abcac572a:12 dk.dst 34d1f493-2c5b-498d-b257-ad9abcac572a 12 dk.dst fe5609fc-b743-4cc7-81b6-47225865827e 2 Category 11043090 urn:ddi:dk.dst:978d3ee7-6343-4521-bb5f-e422c6440ef4:12 dk.dst 978d3ee7-6343-4521-bb5f-e422c6440ef4 12 dk.dst a8d0e93c-b31e-4110-b9fd-fcc9e58eb615 2 Category 11051000 urn:ddi:dk.dst:0ca2df56-7fc4-47b6-9a94-7323fc03239c:12 dk.dst 0ca2df56-7fc4-47b6-9a94-7323fc03239c 12 dk.dst b047f453-6630-4901-aed5-5f7562307ec7 2 Category 11052000 urn:ddi:dk.dst:7bec9732-72a7-4dd2-bf78-df28424479c1:12 dk.dst 7bec9732-72a7-4dd2-bf78-df28424479c1 12 dk.dst 7941a3a9-d47b-4af1-b1ac-b133bde38f59 2 Category 11061000 urn:ddi:dk.dst:9ff1a21a-e2cd-435a-97cd-9d383e98ea91:12 dk.dst 9ff1a21a-e2cd-435a-97cd-9d383e98ea91 12 dk.dst 8c9cd3b3-bbdb-4965-ab23-1f398ebd02c7 2 Category 11062010 urn:ddi:dk.dst:664d7338-5fc5-4d56-b3f6-15b67ccc5bc9:12 dk.dst 664d7338-5fc5-4d56-b3f6-15b67ccc5bc9 12 dk.dst 8a9908b2-a4e4-40aa-9e0f-357fafdc5e5c 2 Category 11062090 urn:ddi:dk.dst:dff2eff7-d390-4bce-9b41-9a1af62b9039:12 dk.dst dff2eff7-d390-4bce-9b41-9a1af62b9039 12 dk.dst 5027fc8d-b1af-4b63-b68d-f080497bcaec 2 Category 11063010 urn:ddi:dk.dst:ca9407d0-a6d4-4c8e-ac31-ceb15e8d2225:12 dk.dst ca9407d0-a6d4-4c8e-ac31-ceb15e8d2225 12 dk.dst b69438e0-1ade-42ef-a33e-f61c91c3db4a 2 Category 11063090 urn:ddi:dk.dst:6df7fce4-df0a-41ee-a895-4c5b48093710:12 dk.dst 6df7fce4-df0a-41ee-a895-4c5b48093710 12 dk.dst f2482f72-f346-47e3-a386-df3d145a7d86 2 Category 11071011 urn:ddi:dk.dst:cb7a0b9c-5751-49df-b81e-a15db615e6a8:12 dk.dst cb7a0b9c-5751-49df-b81e-a15db615e6a8 12 dk.dst 15bf6d16-d195-4ca9-beac-3830fc0c4ca5 2 Category 11071019 urn:ddi:dk.dst:a19e7f76-5fdf-4bde-a048-8f440d18c3e6:12 dk.dst a19e7f76-5fdf-4bde-a048-8f440d18c3e6 12 dk.dst 77005a9e-4621-4d71-9d7f-c14c9774ce16 2 Category 11071091 urn:ddi:dk.dst:6901050b-1169-44c3-a9a2-0d3af48e1f1a:12 dk.dst 6901050b-1169-44c3-a9a2-0d3af48e1f1a 12 dk.dst 56f4f125-de94-4ebb-9aef-a6674cc46086 2 Category 11071099 urn:ddi:dk.dst:b1b78bde-b6a9-45d7-b821-21ee738d85ff:12 dk.dst b1b78bde-b6a9-45d7-b821-21ee738d85ff 12 dk.dst 05b36fa4-e65d-455f-8a33-1fbd91ccaee2 2 Category 11072000 urn:ddi:dk.dst:bca36180-2f2e-4715-a488-ad8e046c3fd2:12 dk.dst bca36180-2f2e-4715-a488-ad8e046c3fd2 12 dk.dst e3606523-83c1-48d7-ac7a-ebc984312889 2 Category 11081100 urn:ddi:dk.dst:14e09f5c-669f-48b9-8529-e6778afb100b:12 dk.dst 14e09f5c-669f-48b9-8529-e6778afb100b 12 dk.dst 7b4e97b4-a896-4b1a-ba7e-27e790180f59 2 Category 11081200 urn:ddi:dk.dst:41a63ea3-18de-427b-a73d-acac662c7c49:12 dk.dst 41a63ea3-18de-427b-a73d-acac662c7c49 12 dk.dst ba8ab307-2536-4582-be47-7a476ad44c1d 2 Category 11081300 urn:ddi:dk.dst:30cf8637-0cb2-4e93-a1cd-38064cfc1fc9:12 dk.dst 30cf8637-0cb2-4e93-a1cd-38064cfc1fc9 12 dk.dst 78d19965-f9cd-49ec-b83a-b96c90829813 2 Category 11081400 urn:ddi:dk.dst:7e60cd10-9f54-48ed-91b6-ee990bf74650:12 dk.dst 7e60cd10-9f54-48ed-91b6-ee990bf74650 12 dk.dst a4e93b20-5f16-40e6-975d-37cebd6e08d1 2 Category 11081910 urn:ddi:dk.dst:bdd77a77-7141-42e6-9315-19b30ec1ea9a:12 dk.dst bdd77a77-7141-42e6-9315-19b30ec1ea9a 12 dk.dst b9c0711d-644e-4786-8eac-a1359cf9101d 2 Category 11081990 urn:ddi:dk.dst:a368ae3e-643f-488a-8c90-80d447905712:12 dk.dst a368ae3e-643f-488a-8c90-80d447905712 12 dk.dst 803f9079-26f1-4243-86cc-f3df073b4c72 2 Category 11082000 urn:ddi:dk.dst:5078f948-a8ca-4343-8765-8525d8a162bd:12 dk.dst 5078f948-a8ca-4343-8765-8525d8a162bd 12 dk.dst b9c4b519-8d7b-42db-9e6d-5177284d5c01 2 Category 11090000 urn:ddi:dk.dst:acf51cbc-4cb8-4f3b-91b5-7d514c5926dc:12 dk.dst acf51cbc-4cb8-4f3b-91b5-7d514c5926dc 12 dk.dst 256aa1a9-255f-42f6-b6d2-d9b371314bcf 2 Category 12011000 urn:ddi:dk.dst:f731a915-78b1-490f-9725-f78cbccb820d:12 dk.dst f731a915-78b1-490f-9725-f78cbccb820d 12 dk.dst 20bfd886-ceb6-476d-9ce3-ba9e6c34a201 2 Category 12019000 urn:ddi:dk.dst:16cad4b8-5a0d-4dfc-acd4-374951393024:12 dk.dst 16cad4b8-5a0d-4dfc-acd4-374951393024 12 dk.dst 0bd82f6f-f5c2-4c76-97da-d07256f33f72 2 Category 12023000 urn:ddi:dk.dst:967480d3-e53e-447e-9e22-9cc8c6a2caaa:12 dk.dst 967480d3-e53e-447e-9e22-9cc8c6a2caaa 12 dk.dst 4909f334-d2ca-4aac-81d4-cc70699bc070 2 Category 12024100 urn:ddi:dk.dst:e06e27e8-e5c9-4928-a0f7-b97c0d57ee00:12 dk.dst e06e27e8-e5c9-4928-a0f7-b97c0d57ee00 12 dk.dst 00b11f03-b6dc-4699-ab9d-7677ef9feaad 2 Category 12024200 urn:ddi:dk.dst:286476af-8a52-436e-af68-d4855ee613c1:12 dk.dst 286476af-8a52-436e-af68-d4855ee613c1 12 dk.dst 4b120d42-479a-4bbd-9baf-27e9c7ff339a 2 Category 12030000 urn:ddi:dk.dst:fa60befe-72cb-4246-b240-06493263facf:12 dk.dst fa60befe-72cb-4246-b240-06493263facf 12 dk.dst c461384d-bcff-4471-9122-ef0c2d64efbd 2 Category 12040010 urn:ddi:dk.dst:4dd8c9a2-78e1-40fa-acc9-5a3cc9925947:12 dk.dst 4dd8c9a2-78e1-40fa-acc9-5a3cc9925947 12 dk.dst 1a5a209c-26fd-4120-abc1-4d66ad764196 2 Category 12040090 urn:ddi:dk.dst:f0427484-3a56-4e8f-a40e-a629f6f986ee:12 dk.dst f0427484-3a56-4e8f-a40e-a629f6f986ee 12 dk.dst f0bfd90d-c150-492a-ba1a-fda09fbf607e 2 Category 12051010 urn:ddi:dk.dst:e2cebd48-3ff7-4d54-a255-55dad97721fb:12 dk.dst e2cebd48-3ff7-4d54-a255-55dad97721fb 12 dk.dst 89d7e2b7-1748-46b5-bb5a-efc16796dd95 2 Category 12051090 urn:ddi:dk.dst:e8e95350-46da-4606-96ed-0b1877e7ea73:12 dk.dst e8e95350-46da-4606-96ed-0b1877e7ea73 12 dk.dst be79b3b9-7e3c-46c5-b4a0-50cfddce4716 2 Category 12059000 urn:ddi:dk.dst:e82c0839-1259-467f-8d2a-a2eb70e9d0c6:12 dk.dst e82c0839-1259-467f-8d2a-a2eb70e9d0c6 12 dk.dst 9526ee5e-2bb8-4d14-bf4a-a45a57ed3fc2 2 Category 12060010 urn:ddi:dk.dst:6109670f-82a6-48b8-9b48-7b02db0039a5:12 dk.dst 6109670f-82a6-48b8-9b48-7b02db0039a5 12 dk.dst 99e6f740-b776-428a-9cbe-f8e9d28b9819 2 Category 12060091 urn:ddi:dk.dst:54e00910-c5ed-4a1a-8851-fd65c858cad3:12 dk.dst 54e00910-c5ed-4a1a-8851-fd65c858cad3 12 dk.dst 6d087635-2b09-4680-9f83-9cc14a81198b 2 Category 12060099 urn:ddi:dk.dst:69f79c69-5704-40e5-9ffb-d16a76ebba99:12 dk.dst 69f79c69-5704-40e5-9ffb-d16a76ebba99 12 dk.dst b81ad8cd-f0df-479d-ab7d-1e7a04a49b33 2 Category 12071000 urn:ddi:dk.dst:f4db8837-ecaf-453b-997a-37a71a0c34a3:12 dk.dst f4db8837-ecaf-453b-997a-37a71a0c34a3 12 dk.dst 29a7f46b-88a1-4193-9e59-ce643c832dd5 2 Category 12072100 urn:ddi:dk.dst:85882e53-e0f2-420e-9e22-e271dcbbc184:12 dk.dst 85882e53-e0f2-420e-9e22-e271dcbbc184 12 dk.dst 5f0c1d40-ed52-4a5a-9328-87497700a813 2 Category 12072900 urn:ddi:dk.dst:b442f516-461c-4d3c-98ac-f4f05947deb0:12 dk.dst b442f516-461c-4d3c-98ac-f4f05947deb0 12 dk.dst aa5c6f9a-476b-45ca-b908-7df05bc2a676 2 Category 12073000 urn:ddi:dk.dst:535a150f-6c29-4bba-8e1c-6592802ed3c0:12 dk.dst 535a150f-6c29-4bba-8e1c-6592802ed3c0 12 dk.dst 531f9aff-dc8a-40be-9584-3f7db8d827c8 2 Category 12074010 urn:ddi:dk.dst:575b3b0f-67f6-4c52-9677-dd58dedce9fe:12 dk.dst 575b3b0f-67f6-4c52-9677-dd58dedce9fe 12 dk.dst b999df0a-a7af-4815-97a7-7e8df8d64fba 2 Category 12074090 urn:ddi:dk.dst:5bc4bb85-40b5-4c8d-880b-e979f90663d3:12 dk.dst 5bc4bb85-40b5-4c8d-880b-e979f90663d3 12 dk.dst 914570ef-93a6-4abf-a039-f16256876c13 2 Category 12075010 urn:ddi:dk.dst:071c625a-109f-4cd8-810c-acc671933865:12 dk.dst 071c625a-109f-4cd8-810c-acc671933865 12 dk.dst 2d44f89a-7f59-492d-8c68-37d75b582224 2 Category 12075090 urn:ddi:dk.dst:26dd07f5-a11d-4a78-a850-6037ce173889:12 dk.dst 26dd07f5-a11d-4a78-a850-6037ce173889 12 dk.dst b537a3f7-b227-45c1-84aa-e9093786793e 2 Category 12076000 urn:ddi:dk.dst:fa2cb964-cc85-4f74-a7be-5f9518b9f234:12 dk.dst fa2cb964-cc85-4f74-a7be-5f9518b9f234 12 dk.dst 4fb344ed-ef32-4316-bed9-4b7d3395bde6 2 Category 12077000 urn:ddi:dk.dst:278206a0-7a74-465e-b542-0e0e63ea4328:12 dk.dst 278206a0-7a74-465e-b542-0e0e63ea4328 12 dk.dst c9a7d50f-d77b-4782-9bde-cc10b808b221 2 Category 12079110 urn:ddi:dk.dst:4c50f6bf-66b7-437d-9f62-afb4b052b1ec:12 dk.dst 4c50f6bf-66b7-437d-9f62-afb4b052b1ec 12 dk.dst 699a56db-1e6b-442c-907a-167acac001ab 2 Category 12079190 urn:ddi:dk.dst:4c0c4966-cda2-49e6-bb50-244042f0125f:12 dk.dst 4c0c4966-cda2-49e6-bb50-244042f0125f 12 dk.dst c2f16253-a10c-4a37-905b-4c60cf69d5a8 2 Category 12079920 urn:ddi:dk.dst:03f15fd8-cd39-415f-b42a-78c1d90a10e9:12 dk.dst 03f15fd8-cd39-415f-b42a-78c1d90a10e9 12 dk.dst f1ea2268-2161-425d-aafc-bea6878194fa 2 Category 12079991 urn:ddi:dk.dst:5ff7253c-ef18-44cc-a94c-a42930e856b9:12 dk.dst 5ff7253c-ef18-44cc-a94c-a42930e856b9 12 dk.dst f02a9b01-f882-40c1-b7e9-64dd1a08b33c 2 Category 12079996 urn:ddi:dk.dst:6cfff27c-4103-4cc1-ba12-aa1253b97175:12 dk.dst 6cfff27c-4103-4cc1-ba12-aa1253b97175 12 dk.dst af18549c-2cca-4d3a-8f94-df9fd96c2501 2 Category 12081000 urn:ddi:dk.dst:12976b50-1388-4fbe-a2ef-a45eed892f56:12 dk.dst 12976b50-1388-4fbe-a2ef-a45eed892f56 12 dk.dst 0ec7df3e-f537-4477-8d68-0ffc771d29c7 2 Category 12089000 urn:ddi:dk.dst:1ff39d88-e65d-414f-bec9-4d34564b83d6:12 dk.dst 1ff39d88-e65d-414f-bec9-4d34564b83d6 12 dk.dst 8f8e0136-1a9d-4623-ba12-e11e83a09f36 2 Category 12091000 urn:ddi:dk.dst:35ff434f-91da-4632-96a7-c92cd7d73a66:12 dk.dst 35ff434f-91da-4632-96a7-c92cd7d73a66 12 dk.dst 78b4a8b7-e8db-4bf5-aa5f-6b5c972c01a5 2 Category 12092100 urn:ddi:dk.dst:a72e7aed-3000-4598-8d4a-4ddad3b68380:12 dk.dst a72e7aed-3000-4598-8d4a-4ddad3b68380 12 dk.dst dcea5c7e-064f-4006-97c9-0b361fe219c9 2 Category 12092210 urn:ddi:dk.dst:4a6cda9d-eae9-4dde-aa56-ec2fb47734a1:12 dk.dst 4a6cda9d-eae9-4dde-aa56-ec2fb47734a1 12 dk.dst 1bcfcb22-204a-4fce-b857-3a06e0894605 2 Category 12092280 urn:ddi:dk.dst:6c4c8ab7-8977-4830-bcf6-603f8c11056a:12 dk.dst 6c4c8ab7-8977-4830-bcf6-603f8c11056a 12 dk.dst 101580f9-b25c-43fc-be72-a84787b7a66e 2 Category 12092311 urn:ddi:dk.dst:8f13a160-01c5-453d-8d60-51e66b5b5609:12 dk.dst 8f13a160-01c5-453d-8d60-51e66b5b5609 12 dk.dst a46720d9-955f-4fef-b004-a4837a4a1778 2 Category 12092315 urn:ddi:dk.dst:8d9ef414-5046-4312-a8a8-5e2e66f5396e:12 dk.dst 8d9ef414-5046-4312-a8a8-5e2e66f5396e 12 dk.dst 185a6489-ede0-49b1-8631-b6e858b6c959 2 Category 12092380 urn:ddi:dk.dst:13324ef3-41f8-4f2f-817c-5392284fdb1a:12 dk.dst 13324ef3-41f8-4f2f-817c-5392284fdb1a 12 dk.dst b137aaee-c094-4522-8caa-4c71082c49a3 2 Category 12092400 urn:ddi:dk.dst:ed3afcdd-8a14-4d64-9534-086b2b5aec17:12 dk.dst ed3afcdd-8a14-4d64-9534-086b2b5aec17 12 dk.dst ce5cfc26-bdb1-4207-8285-01e1c87709d4 2 Category 12092510 urn:ddi:dk.dst:7e1817ac-9f3f-4918-8168-4ee7c4b6bbd3:12 dk.dst 7e1817ac-9f3f-4918-8168-4ee7c4b6bbd3 12 dk.dst 5bb766a7-dd0e-491e-a0c5-fa3f5637cd7f 2 Category 12092590 urn:ddi:dk.dst:219901db-dae2-4851-bc85-5aa2489dee02:12 dk.dst 219901db-dae2-4851-bc85-5aa2489dee02 12 dk.dst cb2ee5a6-61b5-43bb-989b-8769b891bf57 2 Category 12092945 urn:ddi:dk.dst:8508c4f2-2ded-4f47-b4d6-f2761a9298a8:12 dk.dst 8508c4f2-2ded-4f47-b4d6-f2761a9298a8 12 dk.dst c826e238-e8cf-481a-9b2a-29303ef22cc0 2 Category 12092950 urn:ddi:dk.dst:6c1cac91-70d0-4a99-a385-792b454c0a0c:12 dk.dst 6c1cac91-70d0-4a99-a385-792b454c0a0c 12 dk.dst 684d6baf-b87e-4f53-87a4-404096b512f3 2 Category 12092960 urn:ddi:dk.dst:d434d96d-7c1b-48cd-a76c-f3215747029b:12 dk.dst d434d96d-7c1b-48cd-a76c-f3215747029b 12 dk.dst 1eab6924-04b9-4776-b545-6b9d48a74983 2 Category 12092980 urn:ddi:dk.dst:9af2c353-0162-4f33-a4be-24788feeeba6:12 dk.dst 9af2c353-0162-4f33-a4be-24788feeeba6 12 dk.dst 964561de-f944-42db-a98f-d5de24dc72bb 2 Category 12093000 urn:ddi:dk.dst:61830ae5-5c05-4bef-94cd-e88f860ef4f1:12 dk.dst 61830ae5-5c05-4bef-94cd-e88f860ef4f1 12 dk.dst 9e66e9a2-01ef-4e3e-b705-9b05793c6c71 2 Category 12099130 urn:ddi:dk.dst:8b1e1f2a-94c4-4e06-96ad-fb52bdd5319b:12 dk.dst 8b1e1f2a-94c4-4e06-96ad-fb52bdd5319b 12 dk.dst d097f551-31d9-4227-9948-5d7e925e311d 2 Category 12099180 urn:ddi:dk.dst:46cc65c4-bb17-4a3a-8c7f-3c5ea0a3378f:12 dk.dst 46cc65c4-bb17-4a3a-8c7f-3c5ea0a3378f 12 dk.dst 4f4eea3d-2914-410a-907c-0ff43b092f44 2 Category 12099910 urn:ddi:dk.dst:774cd707-4b46-4427-ba53-003fc65c8100:12 dk.dst 774cd707-4b46-4427-ba53-003fc65c8100 12 dk.dst f0479c43-cd55-468e-bf0b-dda345f346f0 2 Category 12099991 urn:ddi:dk.dst:462c293e-ad09-4dbf-a52c-14159d0d9a0f:12 dk.dst 462c293e-ad09-4dbf-a52c-14159d0d9a0f 12 dk.dst e17dc153-e255-4700-85a0-2207c3e5428b 2 Category 12099999 urn:ddi:dk.dst:22f41c06-4748-46e2-b328-dd31b26c5f2d:12 dk.dst 22f41c06-4748-46e2-b328-dd31b26c5f2d 12 dk.dst 842eee8c-b30f-492e-a125-994a804ad38e 2 Category 12101000 urn:ddi:dk.dst:e09dc727-5b4f-4046-8423-4dea8bdee9ee:12 dk.dst e09dc727-5b4f-4046-8423-4dea8bdee9ee 12 dk.dst 727eb80f-81b2-4357-a04e-4175d279ad29 2 Category 12102010 urn:ddi:dk.dst:31c58d24-f55c-4578-ad93-6107e834e4e6:12 dk.dst 31c58d24-f55c-4578-ad93-6107e834e4e6 12 dk.dst c03bb0f0-7e32-425b-bc77-e9f94dc0960a 2 Category 12102090 urn:ddi:dk.dst:a52a1aca-011b-4a11-87a1-129f917a9403:12 dk.dst a52a1aca-011b-4a11-87a1-129f917a9403 12 dk.dst fad052db-a2bc-439d-b65a-5e737ccedb48 2 Category 12112000 urn:ddi:dk.dst:136d83c2-f990-48bf-b7af-90e925b2bd2d:12 dk.dst 136d83c2-f990-48bf-b7af-90e925b2bd2d 12 dk.dst 2527e27e-afd4-4603-9f67-2d19bc23a5dd 2 Category 12113000 urn:ddi:dk.dst:c10196e9-2191-44ca-ae0c-6c8449a9d17c:12 dk.dst c10196e9-2191-44ca-ae0c-6c8449a9d17c 12 dk.dst 2f870feb-e451-46d3-ba1e-8a729c03efb8 2 Category 12114000 urn:ddi:dk.dst:96b1dc59-3b5b-459a-a615-bd4b854db0a2:12 dk.dst 96b1dc59-3b5b-459a-a615-bd4b854db0a2 12 dk.dst 485782fb-9603-4d71-9ce4-e617165fbe60 2 Category 12119020 urn:ddi:dk.dst:51e30477-9cc2-41a5-92c9-d81b68837c7b:12 dk.dst 51e30477-9cc2-41a5-92c9-d81b68837c7b 12 dk.dst 0869dade-ffa5-416a-95c6-d4b1b7019130 2 Category 12119030 urn:ddi:dk.dst:f3455213-8732-4860-bb25-6f017bf54d0f:12 dk.dst f3455213-8732-4860-bb25-6f017bf54d0f 12 dk.dst 53c94f93-e8fc-4c8b-911b-423484f192e0 2 Category 12119086 urn:ddi:dk.dst:db95d6bf-34fd-4a9b-81cd-8ffa9df087a5:12 dk.dst db95d6bf-34fd-4a9b-81cd-8ffa9df087a5 12 dk.dst c3a855d6-4e46-421a-89fb-792dcd74717a 2 Category 12122100 urn:ddi:dk.dst:352f4f31-fed8-4469-967f-3432f4be5af6:12 dk.dst 352f4f31-fed8-4469-967f-3432f4be5af6 12 dk.dst 6e05236f-6fb5-49dc-a00d-5dcf0b089964 2 Category 12122900 urn:ddi:dk.dst:2feb1466-428c-4211-a02e-ab633a6fbe1c:12 dk.dst 2feb1466-428c-4211-a02e-ab633a6fbe1c 12 dk.dst 8835cfd4-8602-4205-a0b1-35b71c5b4d44 2 Category 12129120 urn:ddi:dk.dst:544883c2-8875-4eef-8f54-da414e4bcf8b:12 dk.dst 544883c2-8875-4eef-8f54-da414e4bcf8b 12 dk.dst 487b5d31-9235-4175-85dc-d267fd98568a 2 Category 12129180 urn:ddi:dk.dst:81451072-3256-406b-bbaa-9b2fd0841734:12 dk.dst 81451072-3256-406b-bbaa-9b2fd0841734 12 dk.dst 75015ddf-a9ca-44dd-aa25-ac827f41ed17 2 Category 12129200 urn:ddi:dk.dst:6976ffae-d7b4-43b2-97cf-6735342b73f7:12 dk.dst 6976ffae-d7b4-43b2-97cf-6735342b73f7 12 dk.dst 0356d42e-76d6-4a40-a9d5-40e892f7a9ba 2 Category 12129300 urn:ddi:dk.dst:cb0911f5-ed13-496b-ab61-50e16d013cec:12 dk.dst cb0911f5-ed13-496b-ab61-50e16d013cec 12 dk.dst 2a9d816e-dfbd-4388-aa24-281ea1843788 2 Category 12129400 urn:ddi:dk.dst:3b2351b3-f829-4c81-9eb0-741d3e86d695:12 dk.dst 3b2351b3-f829-4c81-9eb0-741d3e86d695 12 dk.dst f2f322da-d285-4f8c-82c5-fd26c6e771c6 2 Category 12129941 urn:ddi:dk.dst:4e6ea48a-5001-4a5a-8153-bc2164183f05:12 dk.dst 4e6ea48a-5001-4a5a-8153-bc2164183f05 12 dk.dst 6759369d-97d5-46eb-b334-f663e70b737c 2 Category 12129949 urn:ddi:dk.dst:c4cc560d-e88c-4df9-9f6b-03852503dd4d:12 dk.dst c4cc560d-e88c-4df9-9f6b-03852503dd4d 12 dk.dst 80e556a2-f418-45e6-a81c-0fdb9d4cccbd 2 Category 12129995 urn:ddi:dk.dst:0d1e8b4c-4cf3-4082-8cb5-a1a2553aff08:12 dk.dst 0d1e8b4c-4cf3-4082-8cb5-a1a2553aff08 12 dk.dst 7489fc9c-6191-4972-88c1-5c542cb983ff 2 Category 12130000 urn:ddi:dk.dst:1210ef7c-fbb3-47fa-9c36-e66fe55ed384:12 dk.dst 1210ef7c-fbb3-47fa-9c36-e66fe55ed384 12 dk.dst 7618a00f-1382-4abb-86e0-2c6664a3cb9f 2 Category 12141000 urn:ddi:dk.dst:f29a3f6c-1566-41b1-ad13-fd8cdf7a921d:12 dk.dst f29a3f6c-1566-41b1-ad13-fd8cdf7a921d 12 dk.dst ca198b73-83bf-4b0e-85a8-3f731bf801e6 2 Category 12149010 urn:ddi:dk.dst:75609b0a-c0a6-4157-9ef2-228faa747e08:12 dk.dst 75609b0a-c0a6-4157-9ef2-228faa747e08 12 dk.dst aa1b2bc4-b93a-420f-934f-d49dd04f793d 2 Category 12149090 urn:ddi:dk.dst:c3dfebc2-ec38-45e3-a74d-922433bbc8d2:12 dk.dst c3dfebc2-ec38-45e3-a74d-922433bbc8d2 12 dk.dst 55219784-ab82-4e73-ad03-b4d4cf8a6755 2 Category 13012000 urn:ddi:dk.dst:6cafc7e8-7a2e-4453-9941-884431afebec:12 dk.dst 6cafc7e8-7a2e-4453-9941-884431afebec 12 dk.dst 262ff6e5-914d-4853-9e93-d8a9f1840a0d 2 Category 13019000 urn:ddi:dk.dst:964ec73e-a5f7-41f6-9a4f-8291751b654b:12 dk.dst 964ec73e-a5f7-41f6-9a4f-8291751b654b 12 dk.dst 774923a9-4723-43a0-9a08-0e29e1d77284 2 Category 13021100 urn:ddi:dk.dst:81a462ed-167d-4934-8853-ea9ee626cb18:12 dk.dst 81a462ed-167d-4934-8853-ea9ee626cb18 12 dk.dst 93f7c737-6521-4210-aeee-3957248e1654 2 Category 13021200 urn:ddi:dk.dst:fef9a4b7-006b-4646-aa01-29b99c9fd430:12 dk.dst fef9a4b7-006b-4646-aa01-29b99c9fd430 12 dk.dst 5d53819d-ffe0-451c-ae22-eb1dd25999ff 2 Category 13021300 urn:ddi:dk.dst:32c574b6-097e-4188-9872-3f73b6dc1b50:12 dk.dst 32c574b6-097e-4188-9872-3f73b6dc1b50 12 dk.dst 5194ce48-a48a-4d06-9ae7-e91b2e6081ed 2 Category 13021905 urn:ddi:dk.dst:e14b14c0-b84e-4400-9208-6ec818778e38:12 dk.dst e14b14c0-b84e-4400-9208-6ec818778e38 12 dk.dst d60123d0-6d13-4f64-a3fd-df84e3f5ee25 2 Category 13021920 urn:ddi:dk.dst:415bfd1b-f135-479e-8046-ec448348516a:12 dk.dst 415bfd1b-f135-479e-8046-ec448348516a 12 dk.dst afd4ddcc-5539-484d-ae4b-c05df05c83df 2 Category 13021970 urn:ddi:dk.dst:3521f608-7a17-4cfa-ac17-f25637c00a06:12 dk.dst 3521f608-7a17-4cfa-ac17-f25637c00a06 12 dk.dst 4b71ffb0-d58e-4322-be1c-c4be8045cf84 2 Category 13022010 urn:ddi:dk.dst:c810edef-e0c0-413b-b40d-e052cc937653:12 dk.dst c810edef-e0c0-413b-b40d-e052cc937653 12 dk.dst b2456d40-b678-4dd8-9f88-c1f68ddb9f34 2 Category 13022090 urn:ddi:dk.dst:e09fcfc0-7cf7-420c-9135-84c98ede8e65:12 dk.dst e09fcfc0-7cf7-420c-9135-84c98ede8e65 12 dk.dst 18955128-1d90-4b5e-83ba-a073e828c43a 2 Category 13023100 urn:ddi:dk.dst:4ae642f1-60e7-4aeb-80a6-95dcc1f89d25:12 dk.dst 4ae642f1-60e7-4aeb-80a6-95dcc1f89d25 12 dk.dst 9d4caa1f-ee44-42d8-808b-5564083318dc 2 Category 13023210 urn:ddi:dk.dst:05f7dfb0-f9ce-454d-ad63-1d72008142dc:12 dk.dst 05f7dfb0-f9ce-454d-ad63-1d72008142dc 12 dk.dst 0d085cd2-1fd4-45f0-ac07-943b9844c39d 2 Category 13023290 urn:ddi:dk.dst:c984edc1-ceba-4707-a93d-16397041e6a5:12 dk.dst c984edc1-ceba-4707-a93d-16397041e6a5 12 dk.dst c98f4fff-f5ea-460a-8fb7-a2c1407be5e6 2 Category 13023900 urn:ddi:dk.dst:97b3629f-6ca7-4a72-8616-d242be4da281:12 dk.dst 97b3629f-6ca7-4a72-8616-d242be4da281 12 dk.dst 2595bb7f-9eae-4a7a-b873-8a8dd8bb193d 2 Category 14011000 urn:ddi:dk.dst:5769900e-59f2-4a00-81eb-695a87cb23c7:12 dk.dst 5769900e-59f2-4a00-81eb-695a87cb23c7 12 dk.dst b616c384-ba8c-4bfa-ae5f-237ed39ce61a 2 Category 14012000 urn:ddi:dk.dst:3060e2b9-c270-4490-bebb-8331f7cc1504:12 dk.dst 3060e2b9-c270-4490-bebb-8331f7cc1504 12 dk.dst 47068133-c4de-4e46-b939-e58167ae790d 2 Category 14019000 urn:ddi:dk.dst:5cde24e0-1d47-4773-bb3d-5dd00f7c0690:12 dk.dst 5cde24e0-1d47-4773-bb3d-5dd00f7c0690 12 dk.dst 74a2f4ed-6ec0-43b1-90d0-c2761b586727 2 Category 14042000 urn:ddi:dk.dst:b2691d6a-1096-463b-bc11-0f488345bceb:12 dk.dst b2691d6a-1096-463b-bc11-0f488345bceb 12 dk.dst cd823305-09b7-426f-bde1-7bb886485d3f 2 Category 14049000 urn:ddi:dk.dst:18000162-2314-469c-ac5a-1af0899e49ef:12 dk.dst 18000162-2314-469c-ac5a-1af0899e49ef 12 dk.dst db3d184d-4a02-428a-933b-f199cbbd86bc 2 Category 15011010 urn:ddi:dk.dst:ffbd52e5-af9a-444e-8377-f96ba08f6714:12 dk.dst ffbd52e5-af9a-444e-8377-f96ba08f6714 12 dk.dst 49c73910-da53-4ab5-a966-4660d8fb710b 2 Category 15011090 urn:ddi:dk.dst:f37669c3-5a09-4fa9-a94c-d81dcab1de24:12 dk.dst f37669c3-5a09-4fa9-a94c-d81dcab1de24 12 dk.dst 11cbb2aa-57fd-4732-a3ec-b01285bd58c5 2 Category 15012010 urn:ddi:dk.dst:c8e12dd3-f507-492a-8251-0de235982f19:12 dk.dst c8e12dd3-f507-492a-8251-0de235982f19 12 dk.dst e51ab44e-7747-4392-8cf3-c5718bd9d93a 2 Category 15012090 urn:ddi:dk.dst:9438575a-9110-4b56-b8c8-796f5f5656e6:12 dk.dst 9438575a-9110-4b56-b8c8-796f5f5656e6 12 dk.dst 3771747d-9cba-4a14-81e3-bb3d0002b0b5 2 Category 15019000 urn:ddi:dk.dst:ce9070bd-aca4-436a-a9b8-dcbe258f13d1:12 dk.dst ce9070bd-aca4-436a-a9b8-dcbe258f13d1 12 dk.dst 115aa003-71c6-464f-ac94-07f2518de616 2 Category 15021010 urn:ddi:dk.dst:d1d3750a-5ecb-462c-9142-01b48ff5293b:12 dk.dst d1d3750a-5ecb-462c-9142-01b48ff5293b 12 dk.dst 5dfe8add-bed8-45c1-aff0-df42dfefcac0 2 Category 15021090 urn:ddi:dk.dst:d34cb55f-6427-40ff-ae4b-fc480ca71dc9:12 dk.dst d34cb55f-6427-40ff-ae4b-fc480ca71dc9 12 dk.dst c1beecb3-dbde-44de-9575-37f532e3f6ce 2 Category 15029010 urn:ddi:dk.dst:493cdf92-a700-49f5-99ac-4162d50d5841:12 dk.dst 493cdf92-a700-49f5-99ac-4162d50d5841 12 dk.dst 770d0595-831c-4fc3-9ddc-a85094c8fa3c 2 Category 15029090 urn:ddi:dk.dst:467055ee-ad03-48ca-8bc4-6eddca907b75:12 dk.dst 467055ee-ad03-48ca-8bc4-6eddca907b75 12 dk.dst 4c61f4f7-f34c-4970-8ccb-e592a8f10271 2 Category 15030011 urn:ddi:dk.dst:41979af7-a43b-4089-97fa-14ded9b54f2d:12 dk.dst 41979af7-a43b-4089-97fa-14ded9b54f2d 12 dk.dst ed5ea74f-7dc8-41ed-9cab-824b4bb21840 2 Category 15030019 urn:ddi:dk.dst:bbc8a037-237d-4f73-a4dd-f0c0b35c96f6:12 dk.dst bbc8a037-237d-4f73-a4dd-f0c0b35c96f6 12 dk.dst 5e5745fc-1d03-46e2-9ca2-604df746af44 2 Category 15030030 urn:ddi:dk.dst:c0b1bf8e-e1d1-4c55-b5ee-2dc63efdc9f7:12 dk.dst c0b1bf8e-e1d1-4c55-b5ee-2dc63efdc9f7 12 dk.dst f018891c-da60-460d-bd78-0f722c58a79a 2 Category 15030090 urn:ddi:dk.dst:909c8003-33bb-4c0c-ba55-c862616b658d:12 dk.dst 909c8003-33bb-4c0c-ba55-c862616b658d 12 dk.dst cf446a20-7b91-4189-be34-b7112ad0a550 2 Category 15041010 urn:ddi:dk.dst:4d516a91-91f8-4ac3-bde9-2a86a84e06c3:12 dk.dst 4d516a91-91f8-4ac3-bde9-2a86a84e06c3 12 dk.dst a096e9e5-3dcf-47f9-9403-f4a365728d96 2 Category 15041091 urn:ddi:dk.dst:7e48c705-9558-47cc-accf-257034d58060:12 dk.dst 7e48c705-9558-47cc-accf-257034d58060 12 dk.dst bd1a05b0-10cd-42f9-a13b-9713aa630a8a 2 Category 15041099 urn:ddi:dk.dst:03140ea3-2d5d-4a92-b879-c3f1be187732:12 dk.dst 03140ea3-2d5d-4a92-b879-c3f1be187732 12 dk.dst c7abbed5-2ee5-4812-8f36-d6715155f2da 2 Category 15042010 urn:ddi:dk.dst:2354033e-1f18-465b-a821-d53f6ef5d681:12 dk.dst 2354033e-1f18-465b-a821-d53f6ef5d681 12 dk.dst dfa9a569-48ce-4ef3-b446-6d6208381d25 2 Category 15042090 urn:ddi:dk.dst:fa186996-5bc9-4281-adbf-ba4c2dbd112b:12 dk.dst fa186996-5bc9-4281-adbf-ba4c2dbd112b 12 dk.dst 86fa9d9a-0a43-41f3-90ea-326620a42c2a 2 Category 15043010 urn:ddi:dk.dst:d0d93765-e4e9-4b03-94f5-f77340cd8231:12 dk.dst d0d93765-e4e9-4b03-94f5-f77340cd8231 12 dk.dst 762393cd-b561-4511-a7bf-be627111b166 2 Category 15043090 urn:ddi:dk.dst:d51a6ef2-be7b-4118-bda1-c6803cff827f:12 dk.dst d51a6ef2-be7b-4118-bda1-c6803cff827f 12 dk.dst 74a44ded-b0a9-4d38-ac03-78f72da9e8e7 2 Category 15050010 urn:ddi:dk.dst:2172fa5e-e616-44c3-864a-62423ec89df7:12 dk.dst 2172fa5e-e616-44c3-864a-62423ec89df7 12 dk.dst b5c5be5e-49d9-45f3-9756-7954e8721344 2 Category 15050090 urn:ddi:dk.dst:eb0fda2f-2b0e-4035-b9c6-a21c456bf722:12 dk.dst eb0fda2f-2b0e-4035-b9c6-a21c456bf722 12 dk.dst a66023f8-e0f6-45d5-92ce-b7ae4c1cdec4 2 Category 15060000 urn:ddi:dk.dst:a7f8e226-1a58-4be9-9969-c0128c472d13:12 dk.dst a7f8e226-1a58-4be9-9969-c0128c472d13 12 dk.dst c7900555-dcff-41a4-b5d5-aafc7a75ab53 2 Category 15071010 urn:ddi:dk.dst:945d873c-ad6a-4802-8d70-99708a6de7c7:12 dk.dst 945d873c-ad6a-4802-8d70-99708a6de7c7 12 dk.dst 4c733a64-cee6-40ab-aa5c-fef0ee9c583e 2 Category 15071090 urn:ddi:dk.dst:f5e6f54f-d3da-4346-82bd-a038f7a32bd3:12 dk.dst f5e6f54f-d3da-4346-82bd-a038f7a32bd3 12 dk.dst 33bb5740-9e32-4e1c-a861-8ca80d93bc24 2 Category 15079010 urn:ddi:dk.dst:24411c39-95cc-4f0e-9e00-57b0d0d4028b:12 dk.dst 24411c39-95cc-4f0e-9e00-57b0d0d4028b 12 dk.dst 94f75dce-5f19-4952-a0bc-34fdca5e4875 2 Category 15079090 urn:ddi:dk.dst:2188f19f-03e8-405f-91e8-acc986b6ad58:12 dk.dst 2188f19f-03e8-405f-91e8-acc986b6ad58 12 dk.dst b2a0158f-ae6e-4cfd-a748-ba34981d1afa 2 Category 15081010 urn:ddi:dk.dst:ed056762-7a3e-402d-a35a-c9e7cedbdc80:12 dk.dst ed056762-7a3e-402d-a35a-c9e7cedbdc80 12 dk.dst f9845322-b56f-45cb-8acf-dfc856529c37 2 Category 15081090 urn:ddi:dk.dst:a4cd8e89-6154-4541-bf24-998c087e582b:12 dk.dst a4cd8e89-6154-4541-bf24-998c087e582b 12 dk.dst c963f1f6-c1a5-413a-8aef-63c73749b482 2 Category 15089010 urn:ddi:dk.dst:581a1476-c319-460d-a203-c6d4b60cf825:12 dk.dst 581a1476-c319-460d-a203-c6d4b60cf825 12 dk.dst a7624c8a-f687-4693-8aa2-06d120be29d5 2 Category 15089090 urn:ddi:dk.dst:e162d586-99a3-4f7a-9ab4-aecd9e38e96a:12 dk.dst e162d586-99a3-4f7a-9ab4-aecd9e38e96a 12 dk.dst d2f2d84b-3815-4256-8c3c-f28c2f3efcb5 2 Category 15091010 urn:ddi:dk.dst:88aecb8c-311c-421e-a868-042ba635add0:12 dk.dst 88aecb8c-311c-421e-a868-042ba635add0 12 dk.dst cbb4be42-e5e4-4744-b42b-90b8539eccde 2 Category 15091090 urn:ddi:dk.dst:017a9dc0-3fb2-49b5-b905-d7f7783ecfa6:12 dk.dst 017a9dc0-3fb2-49b5-b905-d7f7783ecfa6 12 dk.dst 1fa255c5-f558-4918-a67a-42c02f4b6648 2 Category 15099000 urn:ddi:dk.dst:5e83a2f7-f308-4401-8b3b-a6b985c40199:12 dk.dst 5e83a2f7-f308-4401-8b3b-a6b985c40199 12 dk.dst 08956dba-4935-4212-b4e3-012a96e6c9d9 2 Category 15100010 urn:ddi:dk.dst:5967c63a-c6c2-49f0-ab8a-64399e7923f0:12 dk.dst 5967c63a-c6c2-49f0-ab8a-64399e7923f0 12 dk.dst 6e4094f7-a624-4375-83a1-4057772fb9be 2 Category 15100090 urn:ddi:dk.dst:de84e6ad-f91d-43d5-8b45-b94b5dc504b8:12 dk.dst de84e6ad-f91d-43d5-8b45-b94b5dc504b8 12 dk.dst f22039c7-d965-4e5f-af57-f90bfb564219 2 Category 15111010 urn:ddi:dk.dst:2e56aa19-fc86-47a3-be53-62f63c34280b:12 dk.dst 2e56aa19-fc86-47a3-be53-62f63c34280b 12 dk.dst bedb2b3b-37fe-4109-8239-2d7a40e7c754 2 Category 15111090 urn:ddi:dk.dst:d0e53c96-0752-477c-8066-51a173aa4653:12 dk.dst d0e53c96-0752-477c-8066-51a173aa4653 12 dk.dst 598893f9-cb64-4c21-84ce-adce1352c239 2 Category 15119011 urn:ddi:dk.dst:151fa2a9-b6ab-48c9-8706-464f68543fb6:12 dk.dst 151fa2a9-b6ab-48c9-8706-464f68543fb6 12 dk.dst e568c9fd-dfc9-4cdf-8bf4-61d2cd310df4 2 Category 15119019 urn:ddi:dk.dst:b9d28e75-7b0e-4336-bd2d-d617d9f0604b:12 dk.dst b9d28e75-7b0e-4336-bd2d-d617d9f0604b 12 dk.dst 08b84ff0-91b3-4072-a373-3624887882a6 2 Category 15119091 urn:ddi:dk.dst:32cd8bb8-6080-41dc-96ca-e84ef98a30b7:12 dk.dst 32cd8bb8-6080-41dc-96ca-e84ef98a30b7 12 dk.dst e3dab128-dfc8-4a74-8a9c-3c4583b0c48a 2 Category 15119099 urn:ddi:dk.dst:4cd62bed-181e-46e2-89d7-aa5f1f9bae6d:12 dk.dst 4cd62bed-181e-46e2-89d7-aa5f1f9bae6d 12 dk.dst be6b57ee-57c7-4211-a26e-1c4407c8f377 2 Category 15121110 urn:ddi:dk.dst:68228799-f55d-4c74-8e72-7ae6f2b05f51:12 dk.dst 68228799-f55d-4c74-8e72-7ae6f2b05f51 12 dk.dst cbd78daa-5ed0-4308-8b7d-8ecd2afa1881 2 Category 15121191 urn:ddi:dk.dst:0bde5352-321b-471a-9227-0da549cdd740:12 dk.dst 0bde5352-321b-471a-9227-0da549cdd740 12 dk.dst bd476048-896e-463f-90ba-c67a3d562003 2 Category 15121199 urn:ddi:dk.dst:e41fe26f-932e-45a5-8235-65d0e09654e4:12 dk.dst e41fe26f-932e-45a5-8235-65d0e09654e4 12 dk.dst 199c2449-b465-4e2b-bc79-81df6b335076 2 Category 15121910 urn:ddi:dk.dst:6bbe383f-305c-4da1-b578-b25b39b84c1e:12 dk.dst 6bbe383f-305c-4da1-b578-b25b39b84c1e 12 dk.dst adbe6a5f-465e-4200-8754-5e1c65e65490 2 Category 15121990 urn:ddi:dk.dst:b76e82bb-4acb-4ef4-aa20-c846536d91c4:12 dk.dst b76e82bb-4acb-4ef4-aa20-c846536d91c4 12 dk.dst f23cd507-a3e8-451d-9b4c-5d409ed89be9 2 Category 15122110 urn:ddi:dk.dst:0a917a67-490c-427a-abf7-3f647f68a5f0:12 dk.dst 0a917a67-490c-427a-abf7-3f647f68a5f0 12 dk.dst 0881d8b0-c866-4450-b8bb-f158d8c31c0c 2 Category 15122190 urn:ddi:dk.dst:d5478cfe-e5b7-4371-bff8-56ea47d25dc3:12 dk.dst d5478cfe-e5b7-4371-bff8-56ea47d25dc3 12 dk.dst 976a55ca-0016-4762-bdc4-5c65bc274773 2 Category 15122910 urn:ddi:dk.dst:0cbb76d8-62a6-4c98-a835-5fed88c493a6:12 dk.dst 0cbb76d8-62a6-4c98-a835-5fed88c493a6 12 dk.dst f5a729f8-6a6d-481e-938e-028439fb0e27 2 Category 15122990 urn:ddi:dk.dst:51136d11-0c23-4ecd-8e9c-658f16cc1560:12 dk.dst 51136d11-0c23-4ecd-8e9c-658f16cc1560 12 dk.dst 2a6042b1-3e70-41fc-86dc-6ae6b695cb45 2 Category 15131110 urn:ddi:dk.dst:d542f362-5c01-43e7-9c4c-205a6bccaba8:12 dk.dst d542f362-5c01-43e7-9c4c-205a6bccaba8 12 dk.dst 3df600ff-f811-4c5f-be3f-fec9649b06b1 2 Category 15131191 urn:ddi:dk.dst:2793d672-3c38-4933-b5b0-548556d8c15f:12 dk.dst 2793d672-3c38-4933-b5b0-548556d8c15f 12 dk.dst e686077c-8865-4dbf-8b71-ab6fd9b58a1e 2 Category 15131199 urn:ddi:dk.dst:381c4d82-3fb2-4599-ba84-4865f1187184:12 dk.dst 381c4d82-3fb2-4599-ba84-4865f1187184 12 dk.dst e32fd01e-1e49-481a-8c49-d0ca7ee533e4 2 Category 15131911 urn:ddi:dk.dst:1c0cee39-9c7e-4f80-881b-90e3ecb44b55:12 dk.dst 1c0cee39-9c7e-4f80-881b-90e3ecb44b55 12 dk.dst 0c20a6c0-0a41-4ad7-ad12-a2e3a53ce318 2 Category 15131919 urn:ddi:dk.dst:e1868549-818d-4e88-bc41-de9e2dc8597b:12 dk.dst e1868549-818d-4e88-bc41-de9e2dc8597b 12 dk.dst 294586eb-bd94-4f61-902f-48dcd0d1e3e6 2 Category 15131930 urn:ddi:dk.dst:7923e6d2-72ce-42b4-9fa7-685aeb2c76a4:12 dk.dst 7923e6d2-72ce-42b4-9fa7-685aeb2c76a4 12 dk.dst f7c5f3a7-e12d-4d91-82bf-822f3ae4c25f 2 Category 15131991 urn:ddi:dk.dst:9ddbd2f7-152b-4b80-be06-8eafd60c335a:12 dk.dst 9ddbd2f7-152b-4b80-be06-8eafd60c335a 12 dk.dst b45570fc-9b33-4f0b-a905-5c16cb98b3f2 2 Category 15131999 urn:ddi:dk.dst:868a0b32-1d84-41c4-b366-48d7b8667b88:12 dk.dst 868a0b32-1d84-41c4-b366-48d7b8667b88 12 dk.dst 56df7326-7f8f-4b2b-9215-0e5d2b3e4f5e 2 Category 15132110 urn:ddi:dk.dst:bcb15ed7-1eff-4561-901c-28d9f7238c6d:12 dk.dst bcb15ed7-1eff-4561-901c-28d9f7238c6d 12 dk.dst 6494ea12-cf2a-4be5-8824-ac8e4f63e9f6 2 Category 15132130 urn:ddi:dk.dst:b6a2642f-6856-444a-ba0b-dd00e3dde9ae:12 dk.dst b6a2642f-6856-444a-ba0b-dd00e3dde9ae 12 dk.dst 22d1e9a1-ff85-41da-b424-daa4145067a8 2 Category 15132190 urn:ddi:dk.dst:7ee2eb1f-06d1-4f93-809d-b139a3610885:12 dk.dst 7ee2eb1f-06d1-4f93-809d-b139a3610885 12 dk.dst 57707de5-4535-49ac-bb99-90684876f6cc 2 Category 15132911 urn:ddi:dk.dst:187e3c2b-34c0-493f-a245-3c8464e68862:12 dk.dst 187e3c2b-34c0-493f-a245-3c8464e68862 12 dk.dst 4cb335ef-e533-43f8-bbb7-ddab0ee0e950 2 Category 15132919 urn:ddi:dk.dst:55d53db4-ae07-4194-923a-3e18a0abc980:12 dk.dst 55d53db4-ae07-4194-923a-3e18a0abc980 12 dk.dst b95127cc-df6a-4186-9531-0c338b354312 2 Category 15132930 urn:ddi:dk.dst:3e4461e8-5a3d-4348-a775-42c71876cb44:12 dk.dst 3e4461e8-5a3d-4348-a775-42c71876cb44 12 dk.dst 277c5e18-633f-4d86-9795-b1c0d9a48033 2 Category 15132950 urn:ddi:dk.dst:a77e8ea6-971f-40d7-b502-9ff93a644056:12 dk.dst a77e8ea6-971f-40d7-b502-9ff93a644056 12 dk.dst 590e18e2-b95b-488c-901d-2123435cd37b 2 Category 15132990 urn:ddi:dk.dst:7dafa6ff-398f-4688-92fa-d138bd76eeff:12 dk.dst 7dafa6ff-398f-4688-92fa-d138bd76eeff 12 dk.dst ee11ebbf-3110-4ef7-b313-0d954c8de396 2 Category 15141110 urn:ddi:dk.dst:8d4483aa-f60d-43b0-84f3-a9f4f7209ab8:12 dk.dst 8d4483aa-f60d-43b0-84f3-a9f4f7209ab8 12 dk.dst 63b0c5c4-ea08-4df9-af03-38ef6f29817b 2 Category 15141190 urn:ddi:dk.dst:ae7b5977-2954-409f-91aa-eb75c2ce0eab:12 dk.dst ae7b5977-2954-409f-91aa-eb75c2ce0eab 12 dk.dst e2c676ef-06b3-4d49-abc9-9ccf3547dcc1 2 Category 15141910 urn:ddi:dk.dst:f2de081b-c502-4c4a-b15a-6427516fc515:12 dk.dst f2de081b-c502-4c4a-b15a-6427516fc515 12 dk.dst fd4c2283-9ce5-493e-973a-5b936107debd 2 Category 15141990 urn:ddi:dk.dst:b1952de1-f5fc-4b74-9a50-041e8cf89718:12 dk.dst b1952de1-f5fc-4b74-9a50-041e8cf89718 12 dk.dst cafedfed-3e83-4d30-a148-5715d57639ac 2 Category 15149110 urn:ddi:dk.dst:9cddeaea-4050-4b28-8804-527ccc100c3c:12 dk.dst 9cddeaea-4050-4b28-8804-527ccc100c3c 12 dk.dst c2c7f043-0de8-4ca4-a6ef-8e76ee720adb 2 Category 15149190 urn:ddi:dk.dst:12c2c0f6-4f7c-4f40-809d-1d59607affb5:12 dk.dst 12c2c0f6-4f7c-4f40-809d-1d59607affb5 12 dk.dst d209bfb1-3e31-4957-bf65-c80c19521c92 2 Category 15149910 urn:ddi:dk.dst:34ff3872-3a38-432f-946d-80190be2a6ac:12 dk.dst 34ff3872-3a38-432f-946d-80190be2a6ac 12 dk.dst 50770902-e7bf-4043-869f-82170ed9ee16 2 Category 15149990 urn:ddi:dk.dst:064743fd-1829-4b14-80c1-b7255199b9f5:12 dk.dst 064743fd-1829-4b14-80c1-b7255199b9f5 12 dk.dst 31ebfbaf-8299-4ef3-b16f-ee2e6f7eb27e 2 Category 15151100 urn:ddi:dk.dst:0c031be5-ce6f-42d5-8ee2-6aadb1082de8:12 dk.dst 0c031be5-ce6f-42d5-8ee2-6aadb1082de8 12 dk.dst 4d143e93-239e-4695-bb96-6bfed65d9689 2 Category 15151910 urn:ddi:dk.dst:84f8f6cb-b578-47c6-943c-e22526dc2b79:12 dk.dst 84f8f6cb-b578-47c6-943c-e22526dc2b79 12 dk.dst 18dcf21f-d968-4c04-891a-d99dd1be30ab 2 Category 15151990 urn:ddi:dk.dst:0d774f09-2ff6-42e0-b2f2-e68e191cf65f:12 dk.dst 0d774f09-2ff6-42e0-b2f2-e68e191cf65f 12 dk.dst d0a17214-1b9b-4e35-8af8-e9af63cd7f48 2 Category 15152110 urn:ddi:dk.dst:ffbd9584-8042-4dec-9a42-f1ca02b4dc5e:12 dk.dst ffbd9584-8042-4dec-9a42-f1ca02b4dc5e 12 dk.dst 5ff3740b-59bb-4d27-85cd-c3d55d050e8a 2 Category 15152190 urn:ddi:dk.dst:62fb3a4d-696b-4d13-b169-b77c14e7e896:12 dk.dst 62fb3a4d-696b-4d13-b169-b77c14e7e896 12 dk.dst aeca1245-b122-410a-b9b0-d261bb4cb063 2 Category 15152910 urn:ddi:dk.dst:c55418ac-9a38-450b-92a6-bd887320ca36:12 dk.dst c55418ac-9a38-450b-92a6-bd887320ca36 12 dk.dst ece64b25-76c0-4ed8-b430-8b14ac899f88 2 Category 15152990 urn:ddi:dk.dst:a02e073f-caff-4eae-bdb9-22ee392ba830:12 dk.dst a02e073f-caff-4eae-bdb9-22ee392ba830 12 dk.dst d624a57d-57d4-43fd-bbfe-527707293cbd 2 Category 15153010 urn:ddi:dk.dst:5d8cce16-bcc9-4c6f-9c21-3f7c64046ac2:12 dk.dst 5d8cce16-bcc9-4c6f-9c21-3f7c64046ac2 12 dk.dst bc8a23da-f415-4240-9db7-6fdbcf030d00 2 Category 15153090 urn:ddi:dk.dst:d93fd142-c508-4346-89d7-79a9d32567a4:12 dk.dst d93fd142-c508-4346-89d7-79a9d32567a4 12 dk.dst 801306d9-f983-4fd9-97e8-851b20301ac6 2 Category 15155011 urn:ddi:dk.dst:ea7f9a62-d601-4466-acfd-27bb27583715:12 dk.dst ea7f9a62-d601-4466-acfd-27bb27583715 12 dk.dst d8d3ef50-0085-4cb4-8eda-453ea223469b 2 Category 15155019 urn:ddi:dk.dst:176b7eaf-e7d7-4a09-ba90-6da7de882b35:12 dk.dst 176b7eaf-e7d7-4a09-ba90-6da7de882b35 12 dk.dst 66c12cd1-9975-49d7-9c24-b2e2c3b74306 2 Category 15155091 urn:ddi:dk.dst:c8a276ad-a61a-42cb-9717-88e2062b7e1d:12 dk.dst c8a276ad-a61a-42cb-9717-88e2062b7e1d 12 dk.dst 7dd7ec01-ccd0-42b1-ae00-8ffa64cac165 2 Category 15155099 urn:ddi:dk.dst:d2f25bf1-8519-43d3-a194-f2f1aed800db:12 dk.dst d2f25bf1-8519-43d3-a194-f2f1aed800db 12 dk.dst 82a630dc-72bc-47cf-9faf-be75db277473 2 Category 15159011 urn:ddi:dk.dst:18eb38b0-3099-42e8-916a-c17d1ed4a0a2:12 dk.dst 18eb38b0-3099-42e8-916a-c17d1ed4a0a2 12 dk.dst 57625cc4-b854-479d-8907-cbf2b92f448f 2 Category 15159021 urn:ddi:dk.dst:1642c3d5-d19c-482a-9029-773e468083d9:12 dk.dst 1642c3d5-d19c-482a-9029-773e468083d9 12 dk.dst 5f718e23-11cd-49cc-ab14-eb1b196e37a8 2 Category 15159029 urn:ddi:dk.dst:853a4bfd-7752-42b8-a140-d948fecbeb0c:12 dk.dst 853a4bfd-7752-42b8-a140-d948fecbeb0c 12 dk.dst 79c5321b-4ac4-4e0f-8e21-edba5a4ca9da 2 Category 15159031 urn:ddi:dk.dst:31453410-505e-4bf9-9618-a77062351f6e:12 dk.dst 31453410-505e-4bf9-9618-a77062351f6e 12 dk.dst cbb125da-4e76-46c4-82c1-10b68a9156b6 2 Category 15159039 urn:ddi:dk.dst:bd0f4d70-268c-4c24-ac95-a449a539896a:12 dk.dst bd0f4d70-268c-4c24-ac95-a449a539896a 12 dk.dst 03cfffac-5c03-4834-b5c2-37239d941a16 2 Category 15159040 urn:ddi:dk.dst:a5c3de7a-ca5c-4894-8440-e4829438e029:12 dk.dst a5c3de7a-ca5c-4894-8440-e4829438e029 12 dk.dst 297b7a1e-1fe7-4422-8dff-48fbbb91b6f7 2 Category 15159051 urn:ddi:dk.dst:a2da6632-b1de-4416-9b5f-aa53971c7260:12 dk.dst a2da6632-b1de-4416-9b5f-aa53971c7260 12 dk.dst f2f7601f-f036-4a1c-a7bd-893529177846 2 Category 15159059 urn:ddi:dk.dst:585dfffa-0751-45b7-9fc9-f3ff24b81683:12 dk.dst 585dfffa-0751-45b7-9fc9-f3ff24b81683 12 dk.dst 0c0b588a-78db-4ad2-8ef4-8eb80cd35a7c 2 Category 15159060 urn:ddi:dk.dst:d0ee6321-00c6-41bf-bc30-f7eeb9add38d:12 dk.dst d0ee6321-00c6-41bf-bc30-f7eeb9add38d 12 dk.dst bc1988ee-6031-41cf-b151-1e9ba5005e8e 2 Category 15159091 urn:ddi:dk.dst:d0011a41-d4fe-4710-97ca-ca9dd97561b9:12 dk.dst d0011a41-d4fe-4710-97ca-ca9dd97561b9 12 dk.dst debfd331-55e4-4d92-88d2-5de84f97b8f7 2 Category 15159099 urn:ddi:dk.dst:8515cb67-dcae-435b-9c63-d2db63ba74ef:12 dk.dst 8515cb67-dcae-435b-9c63-d2db63ba74ef 12 dk.dst 2e861e40-41e9-4e4a-a793-df6c55811b04 2 Category 15161010 urn:ddi:dk.dst:cb864c0e-8677-4ff8-898f-693b63fce739:12 dk.dst cb864c0e-8677-4ff8-898f-693b63fce739 12 dk.dst b266e3b2-9bfb-4c1f-ab33-a07b8a4398a9 2 Category 15161090 urn:ddi:dk.dst:f0396da6-0ce8-4610-971d-010411425822:12 dk.dst f0396da6-0ce8-4610-971d-010411425822 12 dk.dst 4699eb9a-539c-4d90-b23b-7ffdbfc7f6df 2 Category 15162010 urn:ddi:dk.dst:8ca0c257-5b54-47be-8297-5081b1108b5c:12 dk.dst 8ca0c257-5b54-47be-8297-5081b1108b5c 12 dk.dst b6a9353c-c614-4b2a-ac02-9054e0d6d164 2 Category 15162091 urn:ddi:dk.dst:2a199f2d-f896-4b6e-a41a-0e64d42db867:12 dk.dst 2a199f2d-f896-4b6e-a41a-0e64d42db867 12 dk.dst a15d09a5-f455-4968-8983-91590fea5bcb 2 Category 15162095 urn:ddi:dk.dst:7eb2ecdc-596b-4da8-93e6-8849a15bb2f4:12 dk.dst 7eb2ecdc-596b-4da8-93e6-8849a15bb2f4 12 dk.dst ab1d31fb-fabe-442c-8ec3-a7d6b45b5681 2 Category 15162096 urn:ddi:dk.dst:1b7c8ce4-7a30-4a0b-86cd-0bd15761c8f7:12 dk.dst 1b7c8ce4-7a30-4a0b-86cd-0bd15761c8f7 12 dk.dst f3904059-4459-43d8-8b27-0e60b699d920 2 Category 15162098 urn:ddi:dk.dst:ba1e8f72-5a01-405b-9927-b5a39826dc47:12 dk.dst ba1e8f72-5a01-405b-9927-b5a39826dc47 12 dk.dst 51a6cd70-51c1-4c6c-ab78-c431d803bc59 2 Category 15171010 urn:ddi:dk.dst:985cc81a-1467-4b02-913f-f030a9e04889:12 dk.dst 985cc81a-1467-4b02-913f-f030a9e04889 12 dk.dst 7e1e7fbc-5a1a-4682-a99a-6b4eb1eb3f4f 2 Category 15171090 urn:ddi:dk.dst:4f112382-68a5-437f-988e-3222455b991c:12 dk.dst 4f112382-68a5-437f-988e-3222455b991c 12 dk.dst 88f422fd-0314-453c-96f1-e047db22263c 2 Category 15179010 urn:ddi:dk.dst:f4372e96-ab8e-43c5-8bb5-bf458d9136a9:12 dk.dst f4372e96-ab8e-43c5-8bb5-bf458d9136a9 12 dk.dst 1c0bdd5b-cda5-413a-ad28-33d233931d52 2 Category 15179091 urn:ddi:dk.dst:d5555622-18cf-4cd6-935c-79eb735eb3fd:12 dk.dst d5555622-18cf-4cd6-935c-79eb735eb3fd 12 dk.dst 40a29891-0093-477e-bf26-246decb85ccd 2 Category 15179093 urn:ddi:dk.dst:894ea083-c730-4953-abb0-36d23d016eb1:12 dk.dst 894ea083-c730-4953-abb0-36d23d016eb1 12 dk.dst b7e8bab3-cecc-4f61-b5ef-7d38d8dd23ac 2 Category 15179099 urn:ddi:dk.dst:da89649b-9460-4027-9486-7db88b35f780:12 dk.dst da89649b-9460-4027-9486-7db88b35f780 12 dk.dst 44b73e39-70e3-4684-a0fd-421a742cf8ef 2 Category 15180010 urn:ddi:dk.dst:7e0f7865-be6b-4f80-8c5c-384c8ff1dd7b:12 dk.dst 7e0f7865-be6b-4f80-8c5c-384c8ff1dd7b 12 dk.dst 878991e2-9fec-46e7-9fd7-19abf90bfc08 2 Category 15180031 urn:ddi:dk.dst:8fe887d4-760e-4a03-b1ea-7bdb03e0b95f:12 dk.dst 8fe887d4-760e-4a03-b1ea-7bdb03e0b95f 12 dk.dst 3af3372f-c22e-408c-b602-1e6f43ecfc9e 2 Category 15180039 urn:ddi:dk.dst:1e9f3c18-5fb4-48bc-8fec-6ffb2aa7f00f:12 dk.dst 1e9f3c18-5fb4-48bc-8fec-6ffb2aa7f00f 12 dk.dst ae40984f-4e63-40c2-b74b-c8e14be6c23f 2 Category 15180091 urn:ddi:dk.dst:daef15a3-27f5-4ccf-a918-b8938bd7ff32:12 dk.dst daef15a3-27f5-4ccf-a918-b8938bd7ff32 12 dk.dst 97fd50f3-aeda-4eb4-92d6-6bd91f31eb8d 2 Category 15180095 urn:ddi:dk.dst:012f6650-05e5-4ecf-838a-91acce69b55e:12 dk.dst 012f6650-05e5-4ecf-838a-91acce69b55e 12 dk.dst 3d42cb6d-8e75-46d3-bda9-ee34deaedfea 2 Category 15180099 urn:ddi:dk.dst:7d436f0b-ada9-42fb-8c05-453adb207462:12 dk.dst 7d436f0b-ada9-42fb-8c05-453adb207462 12 dk.dst 74ccb367-2f52-43ac-b088-77ff3f03420d 2 Category 15200000 urn:ddi:dk.dst:bceda54a-6773-47f3-a1ab-46682c3f6884:12 dk.dst bceda54a-6773-47f3-a1ab-46682c3f6884 12 dk.dst 3672f51b-aae7-4250-a144-fab625293e83 2 Category 15211000 urn:ddi:dk.dst:9796a243-3ae1-4161-8b6d-e0287856fb3b:12 dk.dst 9796a243-3ae1-4161-8b6d-e0287856fb3b 12 dk.dst ce113170-0168-4c4c-9254-905134c3013b 2 Category 15219010 urn:ddi:dk.dst:2382ef82-8d70-40c9-973c-094305919239:12 dk.dst 2382ef82-8d70-40c9-973c-094305919239 12 dk.dst 0f0298b6-80f9-427d-8f32-f2b5bc6289c6 2 Category 15219091 urn:ddi:dk.dst:043fe513-1b49-4d03-87e7-e9257e72fd02:12 dk.dst 043fe513-1b49-4d03-87e7-e9257e72fd02 12 dk.dst ed1af3b5-f70b-4dbb-a418-ab321afb32be 2 Category 15219099 urn:ddi:dk.dst:2d2ed292-c920-47eb-bba4-fdba8631e7f4:12 dk.dst 2d2ed292-c920-47eb-bba4-fdba8631e7f4 12 dk.dst d5ec4290-161a-4a3b-9c86-6b42d2361289 2 Category 15220010 urn:ddi:dk.dst:3d248c51-600a-4c75-89ad-7c8434c7f7f6:12 dk.dst 3d248c51-600a-4c75-89ad-7c8434c7f7f6 12 dk.dst 1cd5f3a9-b167-4959-83ee-a9ec3d4043fc 2 Category 15220031 urn:ddi:dk.dst:ca48c3f2-771c-461d-8173-8b5128e26f18:12 dk.dst ca48c3f2-771c-461d-8173-8b5128e26f18 12 dk.dst aae0891e-0b44-4048-9f23-b232e5ec4f72 2 Category 15220039 urn:ddi:dk.dst:e2abb831-0965-437d-b026-25064d794bdd:12 dk.dst e2abb831-0965-437d-b026-25064d794bdd 12 dk.dst a80f594f-854e-4a9e-aa1e-962436da6648 2 Category 15220091 urn:ddi:dk.dst:6acc02f6-84da-4475-9d61-b8874dffdc63:12 dk.dst 6acc02f6-84da-4475-9d61-b8874dffdc63 12 dk.dst a5063331-029b-46b3-afd8-b07c4a787f8a 2 Category 15220099 urn:ddi:dk.dst:18f39ad3-b485-4ce8-bb13-d2056df564eb:12 dk.dst 18f39ad3-b485-4ce8-bb13-d2056df564eb 12 dk.dst 37970d6d-94fb-4092-8e57-97073aa3b451 2 Category 16010010 urn:ddi:dk.dst:82f66127-6562-4ae0-9f2a-445823a019ee:12 dk.dst 82f66127-6562-4ae0-9f2a-445823a019ee 12 dk.dst a63b942e-f8c4-4455-b0c6-66cc10465da9 2 Category 16010091 urn:ddi:dk.dst:58d20571-2973-47e9-be18-9dec4900c772:12 dk.dst 58d20571-2973-47e9-be18-9dec4900c772 12 dk.dst aa295851-95b4-41b9-808f-545978be0442 2 Category 16010099 urn:ddi:dk.dst:812ef2e2-4a86-4a7d-876d-976333b19cf9:12 dk.dst 812ef2e2-4a86-4a7d-876d-976333b19cf9 12 dk.dst cdf91d1e-4445-43bf-85ac-17b32017f73d 2 Category 16021000 urn:ddi:dk.dst:1efd3e7c-2d6a-47e4-8b9f-e410e5659c69:12 dk.dst 1efd3e7c-2d6a-47e4-8b9f-e410e5659c69 12 dk.dst c49d92ee-c4a3-4de6-b62e-3fe8681348e0 2 Category 16022010 urn:ddi:dk.dst:1d4c68cf-620e-45a3-84e0-8c86e6200ee9:12 dk.dst 1d4c68cf-620e-45a3-84e0-8c86e6200ee9 12 dk.dst 4d6979fc-afb6-4499-a2ff-bb1d4924f372 2 Category 16022090 urn:ddi:dk.dst:a12f29c4-7c01-4053-8fe2-4c79ae6fa4c2:12 dk.dst a12f29c4-7c01-4053-8fe2-4c79ae6fa4c2 12 dk.dst 42e698bc-ddae-44c1-bc6a-f55a6a6c0608 2 Category 16023111 urn:ddi:dk.dst:d1c22211-ebc9-4b86-9dac-5a0ac3f5415a:12 dk.dst d1c22211-ebc9-4b86-9dac-5a0ac3f5415a 12 dk.dst 14f7f313-d258-4e7e-a8b3-a96310a277f3 2 Category 16023119 urn:ddi:dk.dst:80bd6012-f589-4008-953b-b9545a9ae35e:12 dk.dst 80bd6012-f589-4008-953b-b9545a9ae35e 12 dk.dst 65628463-47f0-4d8a-ac34-c356512d9efa 2 Category 16023180 urn:ddi:dk.dst:da269773-421e-47b8-aa53-00551f04a120:12 dk.dst da269773-421e-47b8-aa53-00551f04a120 12 dk.dst 1ebbbfe9-d50e-4715-9488-1a9e08999f2f 2 Category 16023211 urn:ddi:dk.dst:d6a142ff-8eeb-42da-8c46-98c44209692a:12 dk.dst d6a142ff-8eeb-42da-8c46-98c44209692a 12 dk.dst a8d89cff-b647-4285-b087-97980bc4f8d3 2 Category 16023219 urn:ddi:dk.dst:55ea516e-e490-4a5e-a2f4-65965fa5a790:12 dk.dst 55ea516e-e490-4a5e-a2f4-65965fa5a790 12 dk.dst 0cbd2c00-3ac2-49c9-b56a-114010dc97d2 2 Category 16023230 urn:ddi:dk.dst:5c89791d-6942-4e88-808e-1d2ed0ba0a96:12 dk.dst 5c89791d-6942-4e88-808e-1d2ed0ba0a96 12 dk.dst e038c838-cccf-400e-aa28-62f7f786ff2c 2 Category 16023290 urn:ddi:dk.dst:d628a092-1198-4c40-ac0f-1e5c35ea4191:12 dk.dst d628a092-1198-4c40-ac0f-1e5c35ea4191 12 dk.dst b2a10e4c-92e0-47a9-a81b-dee342ac5e07 2 Category 16023921 urn:ddi:dk.dst:1eb4443e-b4ce-49a3-abc5-aa89f352faa6:12 dk.dst 1eb4443e-b4ce-49a3-abc5-aa89f352faa6 12 dk.dst 63b44ed6-a8f6-4a1c-a976-b35357e3feca 2 Category 16023929 urn:ddi:dk.dst:1f997ea4-12bf-493c-9d02-83e5c22eaeed:12 dk.dst 1f997ea4-12bf-493c-9d02-83e5c22eaeed 12 dk.dst b456c119-5765-4d8c-af53-7d7b8bffa1e2 2 Category 16023985 urn:ddi:dk.dst:67af47c8-db35-481f-8da4-6e915cc53b11:12 dk.dst 67af47c8-db35-481f-8da4-6e915cc53b11 12 dk.dst fc61694d-0e7f-4aa7-b485-f7d794de0ba3 2 Category 16024110 urn:ddi:dk.dst:05149dfa-d9f6-4395-9720-47b3760e704b:12 dk.dst 05149dfa-d9f6-4395-9720-47b3760e704b 12 dk.dst 85479065-2897-425c-90d3-1a61bc37be2d 2 Category 16024190 urn:ddi:dk.dst:b40f23a9-74d5-4dc6-9798-3faf2b263ab2:12 dk.dst b40f23a9-74d5-4dc6-9798-3faf2b263ab2 12 dk.dst 75981e5a-3470-457f-90cf-044776f45265 2 Category 16024210 urn:ddi:dk.dst:df66774e-e2dc-4ec0-8424-bf9cbe1de947:12 dk.dst df66774e-e2dc-4ec0-8424-bf9cbe1de947 12 dk.dst d0896929-b162-4fcc-ba19-158cff71a7f3 2 Category 16024290 urn:ddi:dk.dst:7cdafa5e-67bd-4388-b441-c8059c2cbbf2:12 dk.dst 7cdafa5e-67bd-4388-b441-c8059c2cbbf2 12 dk.dst b4495c16-a60b-405f-ba29-69cf688a51b7 2 Category 16024911 urn:ddi:dk.dst:4623593f-7c72-43e0-801c-bfe7b8b583b2:12 dk.dst 4623593f-7c72-43e0-801c-bfe7b8b583b2 12 dk.dst a3c18a81-adb2-4c52-9225-598cdb17b378 2 Category 16024913 urn:ddi:dk.dst:92469372-c0ae-4953-86f6-b85daaa9e1ac:12 dk.dst 92469372-c0ae-4953-86f6-b85daaa9e1ac 12 dk.dst 1f899255-e6b0-40f1-9313-6e16d1dea0a0 2 Category 16024915 urn:ddi:dk.dst:8f12a79e-447f-4427-9e98-05b48bbf7daa:12 dk.dst 8f12a79e-447f-4427-9e98-05b48bbf7daa 12 dk.dst 573238f0-65e6-47a5-b864-a31867d92b32 2 Category 16024919 urn:ddi:dk.dst:1374a262-2d32-46b9-9f17-7a0a624c147f:12 dk.dst 1374a262-2d32-46b9-9f17-7a0a624c147f 12 dk.dst bb40c9c0-e5ff-4601-bb1a-b48466a0e24f 2 Category 16024930 urn:ddi:dk.dst:32196ad9-e80b-4357-9f50-4959c934a9c2:12 dk.dst 32196ad9-e80b-4357-9f50-4959c934a9c2 12 dk.dst e1f106f0-5927-4e1b-b8d0-7837e04c57f5 2 Category 16024950 urn:ddi:dk.dst:29ac90ec-b66b-41f7-bacc-910ef683e4ea:12 dk.dst 29ac90ec-b66b-41f7-bacc-910ef683e4ea 12 dk.dst 555f369c-8e18-411e-bb1d-484f9022b5dd 2 Category 16024990 urn:ddi:dk.dst:23039bba-52eb-479a-a4eb-170d0e44650b:12 dk.dst 23039bba-52eb-479a-a4eb-170d0e44650b 12 dk.dst 752b6666-b310-4089-a3fc-f8efb6376134 2 Category 16025010 urn:ddi:dk.dst:2db6bc0b-1cb3-4856-8558-4ab89f3199b2:12 dk.dst 2db6bc0b-1cb3-4856-8558-4ab89f3199b2 12 dk.dst 0c8f6506-5fc8-46f6-85aa-c8e3363b804a 2 Category 16025031 urn:ddi:dk.dst:e9c73b47-05d0-48d2-b2a8-eced2ad65bbb:12 dk.dst e9c73b47-05d0-48d2-b2a8-eced2ad65bbb 12 dk.dst 564726e0-0976-4603-b649-c30dc852bb48 2 Category 16025095 urn:ddi:dk.dst:cfd9f96d-7a05-40fd-abda-d11410d6b09e:12 dk.dst cfd9f96d-7a05-40fd-abda-d11410d6b09e 12 dk.dst 91cfc0ed-f5ae-4330-9ebf-50b226292220 2 Category 16029010 urn:ddi:dk.dst:0ddcc43d-06cf-4360-a600-2442a13f38bc:12 dk.dst 0ddcc43d-06cf-4360-a600-2442a13f38bc 12 dk.dst 09c0997e-9cbf-4765-a1eb-3047c480a74c 2 Category 16029031 urn:ddi:dk.dst:1ebac579-5e71-4212-8a8c-69cb9a1aa7e5:12 dk.dst 1ebac579-5e71-4212-8a8c-69cb9a1aa7e5 12 dk.dst 54ef087b-2655-4d84-bf1b-848d6748cdec 2 Category 16029051 urn:ddi:dk.dst:bc8a88a0-f1ff-46a6-b6bf-cc87584541b8:12 dk.dst bc8a88a0-f1ff-46a6-b6bf-cc87584541b8 12 dk.dst 03b58a15-951a-468b-983a-fb00f817c15f 2 Category 16029061 urn:ddi:dk.dst:00421a9a-b46c-404f-8dad-da723cba7c26:12 dk.dst 00421a9a-b46c-404f-8dad-da723cba7c26 12 dk.dst ae843aab-baab-4b95-b002-751c7269ed7b 2 Category 16029069 urn:ddi:dk.dst:d0a44c57-b1c0-410c-b7a6-80a01254aece:12 dk.dst d0a44c57-b1c0-410c-b7a6-80a01254aece 12 dk.dst f27c7584-d6c5-40d6-b2a6-7849a7d2d73f 2 Category 16029091 urn:ddi:dk.dst:fe04912e-aaf4-4e1d-aced-eaec93120b9c:12 dk.dst fe04912e-aaf4-4e1d-aced-eaec93120b9c 12 dk.dst 71f5ec0c-52df-4049-a395-f2fa3d06c503 2 Category 16029095 urn:ddi:dk.dst:0a0f245f-021d-4ac9-a546-6392710e41ff:12 dk.dst 0a0f245f-021d-4ac9-a546-6392710e41ff 12 dk.dst 3f03f9e4-23f1-451d-b25a-e2666c62b4d4 2 Category 16029099 urn:ddi:dk.dst:b382d25c-2a6d-4778-bb80-774ba4897dfe:12 dk.dst b382d25c-2a6d-4778-bb80-774ba4897dfe 12 dk.dst 6f38af4c-ccae-4521-b217-d4776112263c 2 Category 16030010 urn:ddi:dk.dst:6931ec07-0bcd-46d2-90c4-5b93cf6848c1:12 dk.dst 6931ec07-0bcd-46d2-90c4-5b93cf6848c1 12 dk.dst 50f83a79-ec1b-440d-b4b4-d4a876bbed61 2 Category 16030080 urn:ddi:dk.dst:efd17058-e33b-4d7f-b870-540ad5206aa1:12 dk.dst efd17058-e33b-4d7f-b870-540ad5206aa1 12 dk.dst a3ad9395-0fad-4ef0-940e-14868b77eb94 2 Category 16041100 urn:ddi:dk.dst:00c87f2a-5c91-4669-a46f-58db7b62dc35:12 dk.dst 00c87f2a-5c91-4669-a46f-58db7b62dc35 12 dk.dst 214a19a3-5d12-4d7a-8e8e-aa7285619f97 2 Category 16041210 urn:ddi:dk.dst:d95d80d7-cd9c-480c-82b5-dd68b4b96e71:12 dk.dst d95d80d7-cd9c-480c-82b5-dd68b4b96e71 12 dk.dst 41bfab5b-b34a-4d00-94ea-fdd55eab425f 2 Category 16041291 urn:ddi:dk.dst:dc8ca288-c971-4d27-80d8-ece695f6b620:12 dk.dst dc8ca288-c971-4d27-80d8-ece695f6b620 12 dk.dst bb648cb6-304b-48a5-be49-c2d4df95718f 2 Category 16041299 urn:ddi:dk.dst:a5c9ff04-0a5d-4d20-adb8-cf8ce67822b4:12 dk.dst a5c9ff04-0a5d-4d20-adb8-cf8ce67822b4 12 dk.dst d186f86d-a54f-4f19-bcb6-df4e2f341888 2 Category 16041311 urn:ddi:dk.dst:78dd0b40-834a-4126-9e70-ad79401cc445:12 dk.dst 78dd0b40-834a-4126-9e70-ad79401cc445 12 dk.dst 2f8acf87-3290-43b2-9063-1a1427be28c1 2 Category 16041319 urn:ddi:dk.dst:db753b21-3905-4150-9b3a-27fead28ed88:12 dk.dst db753b21-3905-4150-9b3a-27fead28ed88 12 dk.dst fce29734-79a6-480b-aaa0-a210a86adb8d 2 Category 16041390 urn:ddi:dk.dst:d3b07829-ee66-4994-afe6-71f9e848b8e4:12 dk.dst d3b07829-ee66-4994-afe6-71f9e848b8e4 12 dk.dst 6d10bfde-0ec5-4690-9f94-91e5ae8fbdc6 2 Category 16041421 urn:ddi:dk.dst:d53165b4-4cd2-4bfa-82af-5827f40c5148:12 dk.dst d53165b4-4cd2-4bfa-82af-5827f40c5148 12 dk.dst dd3c69b8-bcbc-4f83-ac14-508dc6fb7ef4 2 Category 16041426 urn:ddi:dk.dst:56e4cc2d-9743-4371-a4b9-9c85d9066808:12 dk.dst 56e4cc2d-9743-4371-a4b9-9c85d9066808 12 dk.dst a3402135-26ee-4cc8-b94b-67cfd1b23197 2 Category 16041428 urn:ddi:dk.dst:57d64019-1930-4863-ad17-3bb5a27c2052:12 dk.dst 57d64019-1930-4863-ad17-3bb5a27c2052 12 dk.dst 9a245a33-6ccb-431f-9e1d-e82bd32477d6 2 Category 16041431 urn:ddi:dk.dst:89b2ea9b-7c05-48f7-941b-56dcd0003ed6:12 dk.dst 89b2ea9b-7c05-48f7-941b-56dcd0003ed6 12 dk.dst fced611c-5e17-4b8c-a81b-13a2be9cf20c 2 Category 16041436 urn:ddi:dk.dst:cea55cf5-61a7-479c-996b-3402e2a73f8d:12 dk.dst cea55cf5-61a7-479c-996b-3402e2a73f8d 12 dk.dst d2f75041-5721-4e68-b173-4d5397f8a35a 2 Category 16041438 urn:ddi:dk.dst:19fb70a6-e330-4ceb-814e-c960277ab958:12 dk.dst 19fb70a6-e330-4ceb-814e-c960277ab958 12 dk.dst a6820530-0feb-4aa2-b15a-b357fd540aaf 2 Category 16041441 urn:ddi:dk.dst:c52c48de-4aef-45cb-a526-db3b6c5dd26f:12 dk.dst c52c48de-4aef-45cb-a526-db3b6c5dd26f 12 dk.dst 9247db63-f83c-44b6-9f2f-186182868c67 2 Category 16041446 urn:ddi:dk.dst:f7e960ee-8aaa-4b81-a6d9-57f3c34ea058:12 dk.dst f7e960ee-8aaa-4b81-a6d9-57f3c34ea058 12 dk.dst 78b1e630-0b23-495f-b960-f7b85a2d3de1 2 Category 16041448 urn:ddi:dk.dst:bf86dfe8-3d46-4492-828d-73c9d007ed4f:12 dk.dst bf86dfe8-3d46-4492-828d-73c9d007ed4f 12 dk.dst acaa2904-8df4-49f1-9574-91e3ed02ff84 2 Category 16041490 urn:ddi:dk.dst:01521f69-19b8-4660-9883-697215f98cdf:12 dk.dst 01521f69-19b8-4660-9883-697215f98cdf 12 dk.dst 9f6e8a60-a324-47d8-8f17-419342042ae4 2 Category 16041511 urn:ddi:dk.dst:bd003fa0-c9cc-46f3-a6b3-90e0a2887ac7:12 dk.dst bd003fa0-c9cc-46f3-a6b3-90e0a2887ac7 12 dk.dst 1a1562d2-dbfb-4e45-92f8-cc96c973e016 2 Category 16041519 urn:ddi:dk.dst:d9ef7897-23b9-488e-bbc9-54195b1a7305:12 dk.dst d9ef7897-23b9-488e-bbc9-54195b1a7305 12 dk.dst 9f999d0c-0ded-4f6b-8f9a-29bbaa56004e 2 Category 16041590 urn:ddi:dk.dst:a7c1a95e-6385-4b07-86d4-fdef4d09b189:12 dk.dst a7c1a95e-6385-4b07-86d4-fdef4d09b189 12 dk.dst 329243b8-f623-4dde-a45f-563d78f5dac1 2 Category 16041600 urn:ddi:dk.dst:60659f25-df01-467f-bed2-3d7e33f36997:12 dk.dst 60659f25-df01-467f-bed2-3d7e33f36997 12 dk.dst bd8e1997-1d20-4c4f-b42f-eb7d429e0825 2 Category 16041700 urn:ddi:dk.dst:0ff1d820-8281-4fee-a32d-1ea4112d39b6:12 dk.dst 0ff1d820-8281-4fee-a32d-1ea4112d39b6 12 dk.dst a89928ab-75f6-41a7-9015-4648a8bbe839 2 Category 16041910 urn:ddi:dk.dst:367e4fe0-e1dd-4e96-bc16-e5d8cc29b35c:12 dk.dst 367e4fe0-e1dd-4e96-bc16-e5d8cc29b35c 12 dk.dst 1c3f44a0-ebb1-4c88-b3a0-3c15f4b5e4ca 2 Category 16041931 urn:ddi:dk.dst:13a55651-5bf4-43d3-ae11-e186eb801407:12 dk.dst 13a55651-5bf4-43d3-ae11-e186eb801407 12 dk.dst 28153f07-2283-4b34-9da6-bd0f5f744291 2 Category 16041939 urn:ddi:dk.dst:21817068-91bb-4dab-86ba-2f67aa6f678b:12 dk.dst 21817068-91bb-4dab-86ba-2f67aa6f678b 12 dk.dst 0fb56377-3093-4869-903b-c7cfe17e21f6 2 Category 16041950 urn:ddi:dk.dst:ab2ccb27-7e19-4f29-9e33-31841e12ac37:12 dk.dst ab2ccb27-7e19-4f29-9e33-31841e12ac37 12 dk.dst ca5b76b2-c411-4e17-8420-425ad033f106 2 Category 16041991 urn:ddi:dk.dst:662ce4d6-4ca1-4c11-91c7-14a1e3f4c535:12 dk.dst 662ce4d6-4ca1-4c11-91c7-14a1e3f4c535 12 dk.dst c92015c1-2e53-4110-9c1e-9d5b724f3833 2 Category 16041992 urn:ddi:dk.dst:b2dbdf58-1b84-410b-a448-973f278c7f6b:12 dk.dst b2dbdf58-1b84-410b-a448-973f278c7f6b 12 dk.dst 4d18b3ce-751a-4fac-913f-f05f9b1e4bec 2 Category 16041993 urn:ddi:dk.dst:11312592-1ffc-4001-80dc-6d9192af214d:12 dk.dst 11312592-1ffc-4001-80dc-6d9192af214d 12 dk.dst b943f6b3-201d-48e2-bae3-36cc684099e0 2 Category 16041994 urn:ddi:dk.dst:78135742-ee22-4188-a0aa-00cde611b280:12 dk.dst 78135742-ee22-4188-a0aa-00cde611b280 12 dk.dst 6a0ec7d0-d529-4b0a-bab8-ad89cb349770 2 Category 16041995 urn:ddi:dk.dst:51f2d5bd-4d81-494b-a431-2b75cde228de:12 dk.dst 51f2d5bd-4d81-494b-a431-2b75cde228de 12 dk.dst 69de7d3a-70e0-4d1d-83e0-a0688b48111b 2 Category 16041997 urn:ddi:dk.dst:2220e63c-c94c-44d6-b3bb-671015cb6495:12 dk.dst 2220e63c-c94c-44d6-b3bb-671015cb6495 12 dk.dst f27a2d02-36c0-4c17-8e3d-4d4a06521594 2 Category 16042005 urn:ddi:dk.dst:628d154d-733a-4d04-9637-0dcd902a323c:12 dk.dst 628d154d-733a-4d04-9637-0dcd902a323c 12 dk.dst 8cbe5bb4-4bf0-44b2-852e-5555ba4835d2 2 Category 16042010 urn:ddi:dk.dst:dda8c80b-9baa-4b34-a142-fec3e2938e2f:12 dk.dst dda8c80b-9baa-4b34-a142-fec3e2938e2f 12 dk.dst 800b409c-faef-4787-a645-b34ec241febf 2 Category 16042030 urn:ddi:dk.dst:a6df9306-1c36-431c-882c-4956915a2e0a:12 dk.dst a6df9306-1c36-431c-882c-4956915a2e0a 12 dk.dst b7e3857f-d401-496a-a7b0-7d57108a0b0a 2 Category 16042040 urn:ddi:dk.dst:f02f31a7-ca36-47b5-a59b-255ea26063d2:12 dk.dst f02f31a7-ca36-47b5-a59b-255ea26063d2 12 dk.dst 2a68256b-84e1-445e-91b2-56b78df43b63 2 Category 16042050 urn:ddi:dk.dst:aa351da8-9e7b-4d8c-ab42-4a009d919e58:12 dk.dst aa351da8-9e7b-4d8c-ab42-4a009d919e58 12 dk.dst 9f326d06-8d09-4f23-8623-a5a670d8a44a 2 Category 16042070 urn:ddi:dk.dst:fa822f0b-e411-4c9a-93da-b5578144630d:12 dk.dst fa822f0b-e411-4c9a-93da-b5578144630d 12 dk.dst 232613ff-02be-463f-85bc-c83ca917c476 2 Category 16042090 urn:ddi:dk.dst:c2034d77-e69f-4e7d-88b5-fc1379e9a5dc:12 dk.dst c2034d77-e69f-4e7d-88b5-fc1379e9a5dc 12 dk.dst a01d56d9-5a57-4246-9c17-20ad0c8d8f0c 2 Category 16043100 urn:ddi:dk.dst:bbb96a05-e363-4293-b115-8c381d74258d:12 dk.dst bbb96a05-e363-4293-b115-8c381d74258d 12 dk.dst 6ebd8910-7510-48f2-bc77-5f806a615793 2 Category 16043200 urn:ddi:dk.dst:dc432ed3-b52d-4aaa-8aa2-d8c82df9d2a0:12 dk.dst dc432ed3-b52d-4aaa-8aa2-d8c82df9d2a0 12 dk.dst 9657c73e-04b2-4048-ae8c-c1747b30f64b 2 Category 16051000 urn:ddi:dk.dst:a600bf76-a2da-41c8-be79-9cf3a2422043:12 dk.dst a600bf76-a2da-41c8-be79-9cf3a2422043 12 dk.dst f3f8a500-7564-4f73-893b-35a0f83941b8 2 Category 16052110 urn:ddi:dk.dst:7046a90a-1b4e-479d-be33-1bc316fbe737:12 dk.dst 7046a90a-1b4e-479d-be33-1bc316fbe737 12 dk.dst 4db25825-1fc7-4990-94a1-531401ddbd8a 2 Category 16052190 urn:ddi:dk.dst:4fed58a8-cb5e-4d19-be2c-f47b3ab0ce6e:12 dk.dst 4fed58a8-cb5e-4d19-be2c-f47b3ab0ce6e 12 dk.dst 50489f9f-ddc3-40b9-9f3b-83bfe81f132f 2 Category 16052900 urn:ddi:dk.dst:91ce3616-142e-4fe6-9eba-f34e3caa005b:12 dk.dst 91ce3616-142e-4fe6-9eba-f34e3caa005b 12 dk.dst c7a6b5f2-17ed-495d-8a7e-61f1ad4b0d8f 2 Category 16053010 urn:ddi:dk.dst:6a427f09-755d-474a-a0e5-f4d5b882b56c:12 dk.dst 6a427f09-755d-474a-a0e5-f4d5b882b56c 12 dk.dst ab7af485-0d1d-44e1-9fc7-9c4f19268190 2 Category 16053090 urn:ddi:dk.dst:df0127eb-3fa2-4870-b866-4335fab29130:12 dk.dst df0127eb-3fa2-4870-b866-4335fab29130 12 dk.dst da6d0def-22bf-4b01-8b82-7992c58b751b 2 Category 16054000 urn:ddi:dk.dst:1bbe960a-2029-435f-a730-735b45edfa25:12 dk.dst 1bbe960a-2029-435f-a730-735b45edfa25 12 dk.dst 2cfc6f9e-1a8c-48fb-829f-a6d0f1d2e500 2 Category 16055100 urn:ddi:dk.dst:68d711f0-d17d-4f6a-bcb3-b6ac88f7d6d2:12 dk.dst 68d711f0-d17d-4f6a-bcb3-b6ac88f7d6d2 12 dk.dst 77f3a0d9-b514-4b0b-a00b-8e8202d13120 2 Category 16055200 urn:ddi:dk.dst:938dfeac-f26b-469f-b6f2-670a62db82e7:12 dk.dst 938dfeac-f26b-469f-b6f2-670a62db82e7 12 dk.dst 9f9a0c75-b4be-4593-b91f-2407405102d5 2 Category 16055310 urn:ddi:dk.dst:98c53474-a8d3-4c52-b470-9ab3cbb6affa:12 dk.dst 98c53474-a8d3-4c52-b470-9ab3cbb6affa 12 dk.dst 1d5d21c3-fb5f-4139-8801-d714a6c1402d 2 Category 16055390 urn:ddi:dk.dst:94fd9c37-df98-4d88-85ca-cca626dcb38c:12 dk.dst 94fd9c37-df98-4d88-85ca-cca626dcb38c 12 dk.dst a5ca5e91-d536-4722-b896-da6a2f28cb64 2 Category 16055400 urn:ddi:dk.dst:f9400003-2946-4e8a-91ac-ba64170ae16a:12 dk.dst f9400003-2946-4e8a-91ac-ba64170ae16a 12 dk.dst 608af077-275d-435b-b82a-eb0537683153 2 Category 16055500 urn:ddi:dk.dst:8a25bdab-c234-4928-ad79-79ff1208a527:12 dk.dst 8a25bdab-c234-4928-ad79-79ff1208a527 12 dk.dst 7798e72a-5975-4b92-80c7-24b1a56d5a52 2 Category 16055600 urn:ddi:dk.dst:e7880878-a02c-4220-8e37-f2587171f9d2:12 dk.dst e7880878-a02c-4220-8e37-f2587171f9d2 12 dk.dst 13da96be-7544-478d-b328-2c15858bc772 2 Category 16055700 urn:ddi:dk.dst:09415eca-df7c-42bc-ba1e-664897908026:12 dk.dst 09415eca-df7c-42bc-ba1e-664897908026 12 dk.dst e0be0c2c-48b1-4ddb-9fb6-ed9b25afb9db 2 Category 16055800 urn:ddi:dk.dst:aec3de63-bc92-4b59-9424-2ac93a724c18:12 dk.dst aec3de63-bc92-4b59-9424-2ac93a724c18 12 dk.dst f2e9c1a1-14bd-4dd0-ad56-3cb0727b3cae 2 Category 16055900 urn:ddi:dk.dst:d40ee218-3e6e-490f-96bf-b1ffb4a2cc5c:12 dk.dst d40ee218-3e6e-490f-96bf-b1ffb4a2cc5c 12 dk.dst 1755b322-71ac-4e79-8576-b97a03c21613 2 Category 16056100 urn:ddi:dk.dst:dc8cf539-0157-4c02-91f1-942b8c83bc9c:12 dk.dst dc8cf539-0157-4c02-91f1-942b8c83bc9c 12 dk.dst a921ded4-e428-40cf-944f-8dd13e243d96 2 Category 16056200 urn:ddi:dk.dst:f03c9c68-a47a-4933-b38c-138346602d46:12 dk.dst f03c9c68-a47a-4933-b38c-138346602d46 12 dk.dst 59f7f8e3-11df-45f7-a65c-380bc444e037 2 Category 16056300 urn:ddi:dk.dst:e59b8f97-92ea-4a5b-ab4c-daaa1a3bb199:12 dk.dst e59b8f97-92ea-4a5b-ab4c-daaa1a3bb199 12 dk.dst cdc6cf62-7386-49c3-b6b9-7ca0abc7a7d6 2 Category 16056900 urn:ddi:dk.dst:16cae808-fa95-42f6-85bc-582c061070bf:12 dk.dst 16cae808-fa95-42f6-85bc-582c061070bf 12 dk.dst 52842e3b-b5da-4568-810e-71ce9100857c 2 Category 17011210 urn:ddi:dk.dst:a354713a-0af2-41cb-84a5-227a9cd1a6e6:12 dk.dst a354713a-0af2-41cb-84a5-227a9cd1a6e6 12 dk.dst a9b39a6d-b74c-410d-bfe8-10900573e007 2 Category 17011290 urn:ddi:dk.dst:4b47c94a-fae3-481e-b3c7-f65f443b1004:12 dk.dst 4b47c94a-fae3-481e-b3c7-f65f443b1004 12 dk.dst f9dfd4d4-1f17-49c6-a440-4c32f5bc20fe 2 Category 17011310 urn:ddi:dk.dst:2763ebbb-32a8-4003-affc-579d47ef9746:12 dk.dst 2763ebbb-32a8-4003-affc-579d47ef9746 12 dk.dst 76d23ddb-ec9c-452f-8dac-49ddc00ab317 2 Category 17011390 urn:ddi:dk.dst:27dc96d0-34e7-4fba-a763-514b162ffa38:12 dk.dst 27dc96d0-34e7-4fba-a763-514b162ffa38 12 dk.dst 2a254439-b4c6-43c2-951c-42c25e5a8014 2 Category 17011410 urn:ddi:dk.dst:c030f94a-e906-4149-b321-793ed896d459:12 dk.dst c030f94a-e906-4149-b321-793ed896d459 12 dk.dst a98d9a33-142f-4fe5-94de-bf88608ff2bc 2 Category 17011490 urn:ddi:dk.dst:58b0abd1-d90b-46c0-848d-30fa2a933c0e:12 dk.dst 58b0abd1-d90b-46c0-848d-30fa2a933c0e 12 dk.dst 55a8eda4-7a8f-47e1-8c53-39231bf5733b 2 Category 17019100 urn:ddi:dk.dst:28585c7d-26a7-4744-999b-f0623bbbadb9:12 dk.dst 28585c7d-26a7-4744-999b-f0623bbbadb9 12 dk.dst 67b1e18b-4282-46dc-b08f-8834a9c1674a 2 Category 17019910 urn:ddi:dk.dst:cb4b15c8-e6b7-47aa-b93a-4e06836a15f5:12 dk.dst cb4b15c8-e6b7-47aa-b93a-4e06836a15f5 12 dk.dst df7b0120-456a-45eb-9506-d5342aceaad4 2 Category 17019990 urn:ddi:dk.dst:6d01bb07-7bca-4107-b9b9-902e79ed61be:12 dk.dst 6d01bb07-7bca-4107-b9b9-902e79ed61be 12 dk.dst 1b3a0c78-9f1e-4bd0-9a9c-4cb594cb9218 2 Category 17021100 urn:ddi:dk.dst:4f27f770-93b2-41a1-949d-4fec2fa5f344:12 dk.dst 4f27f770-93b2-41a1-949d-4fec2fa5f344 12 dk.dst 2001437f-1d64-4997-bc08-cde6fd7ea3e1 2 Category 17021900 urn:ddi:dk.dst:5f8c1428-ef40-435b-8233-3bb02ad538c9:12 dk.dst 5f8c1428-ef40-435b-8233-3bb02ad538c9 12 dk.dst 7e9ecdae-bc48-4aa3-b64a-6a07ebb291db 2 Category 17022010 urn:ddi:dk.dst:c07588de-30b8-434e-9eaa-5e8dacb07937:12 dk.dst c07588de-30b8-434e-9eaa-5e8dacb07937 12 dk.dst 7f6c62d4-49c4-4486-b11e-bd69f3ec0315 2 Category 17022090 urn:ddi:dk.dst:c145670b-1b91-4d53-a79b-5a2ec0dd66f8:12 dk.dst c145670b-1b91-4d53-a79b-5a2ec0dd66f8 12 dk.dst ded6ee3c-349a-4345-9161-fe16d9339c57 2 Category 17023010 urn:ddi:dk.dst:3434283b-b31b-4fc7-8e0d-820d9215e8fd:12 dk.dst 3434283b-b31b-4fc7-8e0d-820d9215e8fd 12 dk.dst 79584380-a68d-4836-a919-581a28a9b823 2 Category 17023050 urn:ddi:dk.dst:1060a562-ea14-40ed-b850-6a809e759b28:12 dk.dst 1060a562-ea14-40ed-b850-6a809e759b28 12 dk.dst 97bd2f15-1cd1-4d60-a8dc-839fc19982ed 2 Category 17023090 urn:ddi:dk.dst:f779e948-52c9-4e02-a1c1-c21763a084f8:12 dk.dst f779e948-52c9-4e02-a1c1-c21763a084f8 12 dk.dst 892fff3e-e964-43c2-aa49-d7310193b4af 2 Category 17024010 urn:ddi:dk.dst:cf75a203-aa69-41d9-bcd2-1e3e2e723457:12 dk.dst cf75a203-aa69-41d9-bcd2-1e3e2e723457 12 dk.dst d4d9a63a-ab25-464a-8800-c7de32a5a7bd 2 Category 17024090 urn:ddi:dk.dst:596a1b99-18d0-4ca6-922a-31f346a1e708:12 dk.dst 596a1b99-18d0-4ca6-922a-31f346a1e708 12 dk.dst 9ccdca01-b61b-4fda-9ffb-fe79310d0e22 2 Category 17025000 urn:ddi:dk.dst:813fb950-2bf0-4e67-8efb-1e25b417142c:12 dk.dst 813fb950-2bf0-4e67-8efb-1e25b417142c 12 dk.dst e7db52fd-9339-4a41-866f-8630294be4fd 2 Category 17026010 urn:ddi:dk.dst:e401b9a7-f64c-46a3-b3f0-e1680492dea4:12 dk.dst e401b9a7-f64c-46a3-b3f0-e1680492dea4 12 dk.dst 6d267691-2656-4e34-b60a-6f52bfda4b06 2 Category 17026080 urn:ddi:dk.dst:40d4d198-b7a7-4156-a183-6fd89f5ad1bd:12 dk.dst 40d4d198-b7a7-4156-a183-6fd89f5ad1bd 12 dk.dst ec80a565-cbb9-4dab-ae9b-e26f80d6dc4f 2 Category 17026095 urn:ddi:dk.dst:2e566059-d88f-414b-8ce7-924db4fabe9e:12 dk.dst 2e566059-d88f-414b-8ce7-924db4fabe9e 12 dk.dst 99012876-378f-4aa9-b27d-f8827b3d160c 2 Category 17029010 urn:ddi:dk.dst:caacac92-26e5-44ed-bcdd-d021ed5a5d64:12 dk.dst caacac92-26e5-44ed-bcdd-d021ed5a5d64 12 dk.dst ccc40e0e-a9f3-4042-be0c-1625fd0edd5e 2 Category 17029030 urn:ddi:dk.dst:23e05af2-bceb-4d58-b802-dc86575eea38:12 dk.dst 23e05af2-bceb-4d58-b802-dc86575eea38 12 dk.dst ce3ab3fb-d8d0-4ce5-b879-f0fd5f629326 2 Category 17029050 urn:ddi:dk.dst:6166d8cd-39ef-4921-964f-81f40861a4b8:12 dk.dst 6166d8cd-39ef-4921-964f-81f40861a4b8 12 dk.dst 7e25cfef-96f7-4af4-b520-45fa54dec283 2 Category 17029071 urn:ddi:dk.dst:dc59ac2c-68e5-42fb-af90-5c64b36d5ef1:12 dk.dst dc59ac2c-68e5-42fb-af90-5c64b36d5ef1 12 dk.dst 2ae594e3-34af-4589-a8b1-ba4b9abd709f 2 Category 17029075 urn:ddi:dk.dst:70f7c55d-eda5-43f0-b8f4-7ab9f4ad4698:12 dk.dst 70f7c55d-eda5-43f0-b8f4-7ab9f4ad4698 12 dk.dst a2eff9e1-bda7-47eb-83be-8533457eac92 2 Category 17029079 urn:ddi:dk.dst:a3d6bd79-b989-4ae1-b2c5-70cf98256441:12 dk.dst a3d6bd79-b989-4ae1-b2c5-70cf98256441 12 dk.dst 0f2890af-1828-4ce3-b6ec-d4071622b82a 2 Category 17029080 urn:ddi:dk.dst:bafef067-d99e-4f2b-becf-a07c138f270e:12 dk.dst bafef067-d99e-4f2b-becf-a07c138f270e 12 dk.dst 06d0f730-6244-4bc5-a202-5eb0a9c4539e 2 Category 17029095 urn:ddi:dk.dst:56751b9d-2b3c-4943-8293-70201787fa0b:12 dk.dst 56751b9d-2b3c-4943-8293-70201787fa0b 12 dk.dst 3ae5b2f7-f0f3-4699-bc41-8f4b61229280 2 Category 17031000 urn:ddi:dk.dst:ad5376b7-4529-42a3-8580-c652bfbd0425:12 dk.dst ad5376b7-4529-42a3-8580-c652bfbd0425 12 dk.dst 591d7bf0-3b20-4717-85f3-812e7fe298ab 2 Category 17039000 urn:ddi:dk.dst:e1daf5a8-3047-447b-a3d0-e4f820630e2c:12 dk.dst e1daf5a8-3047-447b-a3d0-e4f820630e2c 12 dk.dst a6724772-8b74-424c-adf8-6d9b1989e446 2 Category 17041010 urn:ddi:dk.dst:a9820381-25ec-4b4e-97e2-180809ebbf20:12 dk.dst a9820381-25ec-4b4e-97e2-180809ebbf20 12 dk.dst 8951a834-c2b7-494b-8361-b4a878a9302b 2 Category 17041090 urn:ddi:dk.dst:65a9b6c3-bb31-47f8-bf40-2a3a3811ec09:12 dk.dst 65a9b6c3-bb31-47f8-bf40-2a3a3811ec09 12 dk.dst 77bc4b69-8798-4c7a-9c47-4c80d277f03b 2 Category 17049010 urn:ddi:dk.dst:91c31759-2eb1-45dd-a56c-cabda1cbe66f:12 dk.dst 91c31759-2eb1-45dd-a56c-cabda1cbe66f 12 dk.dst a6987ca6-d11e-484e-9639-cdcca9a12bee 2 Category 17049030 urn:ddi:dk.dst:527ebe6d-451c-409f-adfa-a023d2515488:12 dk.dst 527ebe6d-451c-409f-adfa-a023d2515488 12 dk.dst ec6f9fa3-07ae-4218-9d67-9c6820c6112a 2 Category 17049051 urn:ddi:dk.dst:1abeb776-1488-4bf8-a083-ee15db497d5f:12 dk.dst 1abeb776-1488-4bf8-a083-ee15db497d5f 12 dk.dst a6fe5ece-809d-4b53-8e39-3f5d2919821c 2 Category 17049055 urn:ddi:dk.dst:02ea0e66-7c4c-4404-9f79-f3f6d44fcf8e:12 dk.dst 02ea0e66-7c4c-4404-9f79-f3f6d44fcf8e 12 dk.dst 1e9e51b0-7225-4e2d-ae4a-b3dad9fdad25 2 Category 17049061 urn:ddi:dk.dst:ffb826d3-b6c1-46ff-8140-1ae30aa81ec4:12 dk.dst ffb826d3-b6c1-46ff-8140-1ae30aa81ec4 12 dk.dst dc91f163-a763-49b9-becb-9af872675c54 2 Category 17049065 urn:ddi:dk.dst:19f6ab7e-8ba2-4049-9bd0-189e1f198e88:12 dk.dst 19f6ab7e-8ba2-4049-9bd0-189e1f198e88 12 dk.dst d0d333f1-40ca-4c39-b0fd-c40e3acdbe33 2 Category 17049071 urn:ddi:dk.dst:4930013b-d66c-4027-8775-f2305571725e:12 dk.dst 4930013b-d66c-4027-8775-f2305571725e 12 dk.dst 4ed1d7fd-fa12-46a0-970f-e2912087d103 2 Category 17049075 urn:ddi:dk.dst:df0147e4-3a2e-458b-b8fd-a0bfd9a4c4cd:12 dk.dst df0147e4-3a2e-458b-b8fd-a0bfd9a4c4cd 12 dk.dst f346937f-88fe-40ae-a83d-d273d86ed414 2 Category 17049081 urn:ddi:dk.dst:7824cf24-6b5d-46f7-ade4-65fb0fee8635:12 dk.dst 7824cf24-6b5d-46f7-ade4-65fb0fee8635 12 dk.dst 8ba6c658-6a94-47ec-89a1-8ef1ae82a19a 2 Category 17049099 urn:ddi:dk.dst:4940ce1e-656e-43ac-9009-7c1083c295c6:12 dk.dst 4940ce1e-656e-43ac-9009-7c1083c295c6 12 dk.dst a0a724ad-4898-4fab-9d97-bb1d4feae6ce 2 Category 18010000 urn:ddi:dk.dst:0fd17326-500f-4816-9952-a2a963bc30a4:12 dk.dst 0fd17326-500f-4816-9952-a2a963bc30a4 12 dk.dst 25ff3845-b214-4dc1-9b29-0cd954071246 2 Category 18020000 urn:ddi:dk.dst:c941490f-0659-4d28-844e-d852cb01677b:12 dk.dst c941490f-0659-4d28-844e-d852cb01677b 12 dk.dst fe6260e7-370a-4a79-bb6d-ab5d635fb6f4 2 Category 18031000 urn:ddi:dk.dst:e97552a0-c785-479f-acca-3b0c1b492397:12 dk.dst e97552a0-c785-479f-acca-3b0c1b492397 12 dk.dst f5eeb5ee-f2e6-4b89-af01-de186cedd952 2 Category 18032000 urn:ddi:dk.dst:b7ba9527-20b1-40a6-b244-5c1897c973d9:12 dk.dst b7ba9527-20b1-40a6-b244-5c1897c973d9 12 dk.dst 49a6c3bf-913d-4cb4-9214-08d336c2538d 2 Category 18040000 urn:ddi:dk.dst:df9726cb-1bbc-4fbc-b631-14b3d5ccea94:12 dk.dst df9726cb-1bbc-4fbc-b631-14b3d5ccea94 12 dk.dst e8701170-1364-4400-ba1f-f59deed756fc 2 Category 18050000 urn:ddi:dk.dst:2e85889f-7e46-4ada-bb1c-a00232b88af8:12 dk.dst 2e85889f-7e46-4ada-bb1c-a00232b88af8 12 dk.dst 42d6913b-f422-4d33-813c-d27aa939d292 2 Category 18061015 urn:ddi:dk.dst:5cfb59c9-73b4-43ea-a432-95a8f4132374:12 dk.dst 5cfb59c9-73b4-43ea-a432-95a8f4132374 12 dk.dst f69d99af-a8d8-46e7-a9b0-29b96557a4a1 2 Category 18061020 urn:ddi:dk.dst:82f84e02-e30e-4357-a0a6-11d051444e81:12 dk.dst 82f84e02-e30e-4357-a0a6-11d051444e81 12 dk.dst 38958671-0da2-425d-98a0-a2e22b48dec8 2 Category 18061030 urn:ddi:dk.dst:cdaac749-a743-4e22-82e4-5d802c4c6603:12 dk.dst cdaac749-a743-4e22-82e4-5d802c4c6603 12 dk.dst 411e0e19-7b54-4653-9427-963936fabc90 2 Category 18061090 urn:ddi:dk.dst:02526b77-8a95-4d91-9a39-5fb87d342dd6:12 dk.dst 02526b77-8a95-4d91-9a39-5fb87d342dd6 12 dk.dst 409b549a-a2a6-4f3c-9055-6bb22d9a28bc 2 Category 18062010 urn:ddi:dk.dst:f27e8b4c-2094-405b-b762-4d5d251b9cc2:12 dk.dst f27e8b4c-2094-405b-b762-4d5d251b9cc2 12 dk.dst 2e8ac285-44b0-4a7c-9977-2625aaf2bb8d 2 Category 18062030 urn:ddi:dk.dst:aac549c3-3cbc-4d8f-9e69-dcb582bf8e5b:12 dk.dst aac549c3-3cbc-4d8f-9e69-dcb582bf8e5b 12 dk.dst 4ba9f0d5-204f-4de0-9cdb-4952f47c6c18 2 Category 18062050 urn:ddi:dk.dst:f9421258-9092-407c-b1ba-04b66f92f259:12 dk.dst f9421258-9092-407c-b1ba-04b66f92f259 12 dk.dst 22304d74-d714-4bfe-a07b-3a52c9230530 2 Category 18062070 urn:ddi:dk.dst:bc163cf5-7014-4534-bdcc-0390536ab638:12 dk.dst bc163cf5-7014-4534-bdcc-0390536ab638 12 dk.dst eff5569b-1d34-4097-b04e-2aae6b62c92d 2 Category 18062080 urn:ddi:dk.dst:b0954faa-d2db-438c-b672-d2ae06c63377:12 dk.dst b0954faa-d2db-438c-b672-d2ae06c63377 12 dk.dst ec3e3e07-b353-4eb7-8459-defb1193b65a 2 Category 18062095 urn:ddi:dk.dst:a9148f68-132c-4e3f-b607-90fdcbe3054e:12 dk.dst a9148f68-132c-4e3f-b607-90fdcbe3054e 12 dk.dst ed3e3a9e-d2bc-45a7-a61e-bc63a062f599 2 Category 18063100 urn:ddi:dk.dst:55b98833-eef5-4436-8a9b-2d6e7a5c0b01:12 dk.dst 55b98833-eef5-4436-8a9b-2d6e7a5c0b01 12 dk.dst 3f3daf40-6c18-425f-834d-5a11caab4fa9 2 Category 18063210 urn:ddi:dk.dst:33a17bef-24e4-4a07-aa6e-7c4c5024b44f:12 dk.dst 33a17bef-24e4-4a07-aa6e-7c4c5024b44f 12 dk.dst e2562cc4-ba4f-4823-a739-c0f27efdef59 2 Category 18063290 urn:ddi:dk.dst:bfb11537-057b-4642-aedd-78df534a2c21:12 dk.dst bfb11537-057b-4642-aedd-78df534a2c21 12 dk.dst ea71fd10-e11a-4b15-be4c-bc4d430ea23b 2 Category 18069011 urn:ddi:dk.dst:7df7f2a5-1b45-4f60-ac5d-5146081ce1f7:12 dk.dst 7df7f2a5-1b45-4f60-ac5d-5146081ce1f7 12 dk.dst 51f517ba-58f9-4f0c-9dd5-a762c5928762 2 Category 18069019 urn:ddi:dk.dst:ffdfee81-7d3c-4f87-8838-29050a306429:12 dk.dst ffdfee81-7d3c-4f87-8838-29050a306429 12 dk.dst c6b45ff7-712b-4ed1-9dc4-e8dff84246a6 2 Category 18069031 urn:ddi:dk.dst:855fb50e-1107-4fe2-8b25-2cf0373f0a8c:12 dk.dst 855fb50e-1107-4fe2-8b25-2cf0373f0a8c 12 dk.dst 8985bb31-b79d-4047-bda8-c7fef89c0938 2 Category 18069039 urn:ddi:dk.dst:5d4aa509-cf89-4d21-a4b8-0f7de8356bb5:12 dk.dst 5d4aa509-cf89-4d21-a4b8-0f7de8356bb5 12 dk.dst 1be583ad-2335-483e-b74f-ed37b06e9dfc 2 Category 18069050 urn:ddi:dk.dst:d1598400-a751-4fa2-ad7f-91872042e97b:12 dk.dst d1598400-a751-4fa2-ad7f-91872042e97b 12 dk.dst da4c1b63-a11d-44cd-89b1-2fe5b0bdba68 2 Category 18069060 urn:ddi:dk.dst:78eec8fb-5e51-42fa-ac13-7bd70d0720de:12 dk.dst 78eec8fb-5e51-42fa-ac13-7bd70d0720de 12 dk.dst 2f8e2e7a-0c9c-4bd8-86b6-e9124a3cb530 2 Category 18069070 urn:ddi:dk.dst:05cfd8f8-a0ce-401a-965a-20fcd9851061:12 dk.dst 05cfd8f8-a0ce-401a-965a-20fcd9851061 12 dk.dst 89d04e2b-ef0d-4514-8788-e52180114ff3 2 Category 18069090 urn:ddi:dk.dst:8217189b-9bac-48d0-9795-c829eccc1975:12 dk.dst 8217189b-9bac-48d0-9795-c829eccc1975 12 dk.dst 0b7c21f2-d436-4022-bfc9-6cf0ddf95256 2 Category 19011000 urn:ddi:dk.dst:6efa1697-fc5d-4358-bc9a-a9956b23c018:12 dk.dst 6efa1697-fc5d-4358-bc9a-a9956b23c018 12 dk.dst 971a5aa7-617f-4885-b039-36efb0696888 2 Category 19012000 urn:ddi:dk.dst:acc15826-29e2-4e3d-89d3-d217fc7db92a:12 dk.dst acc15826-29e2-4e3d-89d3-d217fc7db92a 12 dk.dst 45e4b86e-113a-48ad-8bba-8e31085ba442 2 Category 19019011 urn:ddi:dk.dst:61fc6a97-af83-4196-9591-b2bec79d6e0b:12 dk.dst 61fc6a97-af83-4196-9591-b2bec79d6e0b 12 dk.dst 6f8a2c52-b62e-4f37-81c4-a6e6e13d4b7c 2 Category 19019019 urn:ddi:dk.dst:0415c1ff-892c-469e-81e6-625ac6195e74:12 dk.dst 0415c1ff-892c-469e-81e6-625ac6195e74 12 dk.dst b9e6ae71-ab5a-45b1-a3c6-c34cdba19a5a 2 Category 19019091 urn:ddi:dk.dst:1d7bc038-0cb8-49f5-bfbb-f00c8214a979:12 dk.dst 1d7bc038-0cb8-49f5-bfbb-f00c8214a979 12 dk.dst 0df05241-9fe3-4241-a0fe-899b8bb599ec 2 Category 19019099 urn:ddi:dk.dst:fb6dd3a1-7e47-4efa-a841-f01e3c65af48:12 dk.dst fb6dd3a1-7e47-4efa-a841-f01e3c65af48 12 dk.dst 09458ceb-924b-4429-9e5b-4095f817b6a4 2 Category 19021100 urn:ddi:dk.dst:ab76f34e-f5f3-4fb6-9bcd-781a448026c5:12 dk.dst ab76f34e-f5f3-4fb6-9bcd-781a448026c5 12 dk.dst b67e02eb-5743-42d4-a255-eef37e47130f 2 Category 19021910 urn:ddi:dk.dst:1cb289d5-3796-4962-a7cd-f1293d75c89c:12 dk.dst 1cb289d5-3796-4962-a7cd-f1293d75c89c 12 dk.dst bba9d3d9-00b7-4d99-9ecc-800b9c26c671 2 Category 19021990 urn:ddi:dk.dst:b4d13706-f42a-4ed6-9d40-5bc58e741b04:12 dk.dst b4d13706-f42a-4ed6-9d40-5bc58e741b04 12 dk.dst c570fde5-270f-4483-b65a-b2c9a25b94c9 2 Category 19022010 urn:ddi:dk.dst:ae92c820-8860-44a4-94b9-e02fcc5b0f77:12 dk.dst ae92c820-8860-44a4-94b9-e02fcc5b0f77 12 dk.dst 7df2a09d-19d9-49f0-8011-1aefe98e4bcf 2 Category 19022030 urn:ddi:dk.dst:08997dd7-ed33-4203-b35b-aff078c11566:12 dk.dst 08997dd7-ed33-4203-b35b-aff078c11566 12 dk.dst 1962a05d-c8a8-4dfc-80fa-c487e87f908a 2 Category 19022091 urn:ddi:dk.dst:ce3b282c-ac93-4645-8c34-d405fe80009f:12 dk.dst ce3b282c-ac93-4645-8c34-d405fe80009f 12 dk.dst ba7609f0-ea01-4b8f-b253-620829c7937e 2 Category 19022099 urn:ddi:dk.dst:3561133e-8be4-40a1-b25b-f68587ea2a3e:12 dk.dst 3561133e-8be4-40a1-b25b-f68587ea2a3e 12 dk.dst 0f9f525c-f664-4a15-a453-c9ee40a17963 2 Category 19023010 urn:ddi:dk.dst:151f8179-7b57-4fda-8bb7-eff33b169605:12 dk.dst 151f8179-7b57-4fda-8bb7-eff33b169605 12 dk.dst 4df18284-c297-4a86-b734-ec676b7bf8a1 2 Category 19023090 urn:ddi:dk.dst:34fbb9cb-2133-45ad-bf2d-4f42be7cb037:12 dk.dst 34fbb9cb-2133-45ad-bf2d-4f42be7cb037 12 dk.dst 884b5a52-9a27-4f32-9054-96423946ac81 2 Category 19024010 urn:ddi:dk.dst:ae69977e-5315-42c3-bafb-b26df3fcfb10:12 dk.dst ae69977e-5315-42c3-bafb-b26df3fcfb10 12 dk.dst fa5b0790-0ee5-4fd4-a53b-8c6c67cf0ea0 2 Category 19024090 urn:ddi:dk.dst:0859bea5-7482-48b0-a2dd-b3fcec596e8e:12 dk.dst 0859bea5-7482-48b0-a2dd-b3fcec596e8e 12 dk.dst d4b54024-1069-4076-8c8b-fd6e61f09357 2 Category 19030000 urn:ddi:dk.dst:a0cd4b43-cb03-4043-b961-e88ae557b7e3:12 dk.dst a0cd4b43-cb03-4043-b961-e88ae557b7e3 12 dk.dst 9cdfe576-6480-4d63-9b50-65dbd1bdc8c9 2 Category 19041010 urn:ddi:dk.dst:5cd7d5ea-117f-4f96-b9a1-89bf88f29b06:12 dk.dst 5cd7d5ea-117f-4f96-b9a1-89bf88f29b06 12 dk.dst 87b0c067-bd66-443e-9dd2-db42ea0499db 2 Category 19041030 urn:ddi:dk.dst:4c8f35f9-dbac-439d-aa74-76a7f1b82666:12 dk.dst 4c8f35f9-dbac-439d-aa74-76a7f1b82666 12 dk.dst 1814a908-1f9f-4549-9e36-dfd6fe767db3 2 Category 19041090 urn:ddi:dk.dst:c762376e-f56c-40ab-9d21-73d31f12ad23:12 dk.dst c762376e-f56c-40ab-9d21-73d31f12ad23 12 dk.dst 40e514af-6a51-4c63-83de-a05777bc7e14 2 Category 19042010 urn:ddi:dk.dst:b100a774-3135-4f44-ac24-4662fccdd362:12 dk.dst b100a774-3135-4f44-ac24-4662fccdd362 12 dk.dst ed05878b-838e-4b76-bdf0-d26a0541f7b4 2 Category 19042091 urn:ddi:dk.dst:e8134055-3be7-4322-815d-6383a3b10337:12 dk.dst e8134055-3be7-4322-815d-6383a3b10337 12 dk.dst 17e0dde4-f325-45f1-9e4c-bb1671cfc50c 2 Category 19042095 urn:ddi:dk.dst:26806093-8355-4803-8933-1365245a3fef:12 dk.dst 26806093-8355-4803-8933-1365245a3fef 12 dk.dst a6cc84cb-affc-438f-8ea4-c885952fd0f3 2 Category 19042099 urn:ddi:dk.dst:9d961255-1476-4946-b1e6-dd049862bd95:12 dk.dst 9d961255-1476-4946-b1e6-dd049862bd95 12 dk.dst 2166c046-f542-4123-a3b1-bbb1e4297c27 2 Category 19043000 urn:ddi:dk.dst:29a2843c-fd41-4023-9d41-159c38b79a09:12 dk.dst 29a2843c-fd41-4023-9d41-159c38b79a09 12 dk.dst 8f8a2c26-b117-476f-9a2f-c64d7e184742 2 Category 19049010 urn:ddi:dk.dst:aae0420c-b14d-4f1f-bed3-bb44919c7cb3:12 dk.dst aae0420c-b14d-4f1f-bed3-bb44919c7cb3 12 dk.dst 1ed97fe2-dda9-4301-8363-823ab8d27a0a 2 Category 19049080 urn:ddi:dk.dst:ec571029-6a9c-4818-bc52-480f2c5bc0a5:12 dk.dst ec571029-6a9c-4818-bc52-480f2c5bc0a5 12 dk.dst 5985ce17-1a9c-42d4-81e1-39b793411f71 2 Category 19051000 urn:ddi:dk.dst:b3437dd5-d17d-4ed4-b84a-5733f3d82261:12 dk.dst b3437dd5-d17d-4ed4-b84a-5733f3d82261 12 dk.dst feee365e-2f23-434b-989d-14302357f945 2 Category 19052010 urn:ddi:dk.dst:6f7ca4d3-3f77-4b42-84da-d8e692a0de75:12 dk.dst 6f7ca4d3-3f77-4b42-84da-d8e692a0de75 12 dk.dst caacdb3d-9955-4446-8773-bddaca2fddff 2 Category 19052030 urn:ddi:dk.dst:9573102a-e85e-4582-90ee-870dffddc76c:12 dk.dst 9573102a-e85e-4582-90ee-870dffddc76c 12 dk.dst 96ef1bfd-de4f-4a80-9bb3-59a31313aa72 2 Category 19052090 urn:ddi:dk.dst:437ac3f5-b0fb-4590-9eb7-149cdd6c0412:12 dk.dst 437ac3f5-b0fb-4590-9eb7-149cdd6c0412 12 dk.dst 36014c5b-531c-4d16-921e-6ce578808fa1 2 Category 19053111 urn:ddi:dk.dst:46b2da5c-7057-4884-a57c-080678837a44:12 dk.dst 46b2da5c-7057-4884-a57c-080678837a44 12 dk.dst 9bdadfc7-cbc7-4cde-9c52-ec239120d286 2 Category 19053119 urn:ddi:dk.dst:9cb75ca6-8769-4e83-b064-d2589fd4bf7e:12 dk.dst 9cb75ca6-8769-4e83-b064-d2589fd4bf7e 12 dk.dst 5a87ed5c-b13d-4419-ac86-6919ac83480d 2 Category 19053130 urn:ddi:dk.dst:38272cba-7c95-4293-bd80-8dd4c7f0bd3d:12 dk.dst 38272cba-7c95-4293-bd80-8dd4c7f0bd3d 12 dk.dst 22c9ddb4-489b-4f51-b11c-02ae23969615 2 Category 19053191 urn:ddi:dk.dst:f9171a57-57a9-4fdd-9239-4a20891fd737:12 dk.dst f9171a57-57a9-4fdd-9239-4a20891fd737 12 dk.dst c7162bfb-5eb6-4f29-b379-32f8f03895b9 2 Category 19053199 urn:ddi:dk.dst:7f90c384-cdf7-4d9f-a208-e545c61d55c1:12 dk.dst 7f90c384-cdf7-4d9f-a208-e545c61d55c1 12 dk.dst 4232ed13-286c-40ff-97cc-1e454e4ec620 2 Category 19053205 urn:ddi:dk.dst:110ea9f9-d209-4cf4-9d60-a829def2fffd:12 dk.dst 110ea9f9-d209-4cf4-9d60-a829def2fffd 12 dk.dst 6f4f5171-9579-4a4f-97e7-f10e507f86e7 2 Category 19053211 urn:ddi:dk.dst:6c763dbe-86cd-4984-8ee0-1e806ef0a74f:12 dk.dst 6c763dbe-86cd-4984-8ee0-1e806ef0a74f 12 dk.dst ebc6d6ff-3a83-4abd-880c-b57dc5497f27 2 Category 19053219 urn:ddi:dk.dst:56d837f2-2966-44e5-8301-6b22eabbf24d:12 dk.dst 56d837f2-2966-44e5-8301-6b22eabbf24d 12 dk.dst 06fbec18-2fce-4a94-8c24-f4ff2d09c0ff 2 Category 19053291 urn:ddi:dk.dst:b1036e6d-3231-478a-a982-de2eed2bcaf4:12 dk.dst b1036e6d-3231-478a-a982-de2eed2bcaf4 12 dk.dst cf7827c9-5d1f-43e8-afed-81884c005806 2 Category 19053299 urn:ddi:dk.dst:7e108265-1d65-4017-af90-629a5d64cc55:12 dk.dst 7e108265-1d65-4017-af90-629a5d64cc55 12 dk.dst d8f95e2c-eae7-4e0b-8f9b-81e5fbe9536c 2 Category 19054010 urn:ddi:dk.dst:9a1aee70-31ad-4c1d-a7cb-6c6d42869764:12 dk.dst 9a1aee70-31ad-4c1d-a7cb-6c6d42869764 12 dk.dst 1a198944-2165-40a2-ac5b-1a1b1b89183c 2 Category 19054090 urn:ddi:dk.dst:758e4b43-e095-41d0-a0c7-64c04d5986ba:12 dk.dst 758e4b43-e095-41d0-a0c7-64c04d5986ba 12 dk.dst 331af16c-0e43-4dd5-96b0-a23681866569 2 Category 19059010 urn:ddi:dk.dst:6208d29b-0087-46c2-a35c-1abf79c6c70c:12 dk.dst 6208d29b-0087-46c2-a35c-1abf79c6c70c 12 dk.dst 76114943-fee0-4a0a-9c88-415106f9962d 2 Category 19059020 urn:ddi:dk.dst:dc3c503b-80a6-42cf-9d33-3ca95bb51a9f:12 dk.dst dc3c503b-80a6-42cf-9d33-3ca95bb51a9f 12 dk.dst 54000f0d-cb25-49a9-8a7b-835dbd5ab6b8 2 Category 19059030 urn:ddi:dk.dst:e4ddfd69-a808-4f16-a7ae-8c6d7f4c0e6a:12 dk.dst e4ddfd69-a808-4f16-a7ae-8c6d7f4c0e6a 12 dk.dst d6fa90cc-90f4-4af8-b744-1560ce47e389 2 Category 19059045 urn:ddi:dk.dst:01a03ea1-ccea-420e-b33c-609e5a516831:12 dk.dst 01a03ea1-ccea-420e-b33c-609e5a516831 12 dk.dst 23a053f5-643c-4e99-aeaa-3ba9d37b6945 2 Category 19059055 urn:ddi:dk.dst:bfc15495-1415-42c8-bbd8-579b69c691cc:12 dk.dst bfc15495-1415-42c8-bbd8-579b69c691cc 12 dk.dst 54d1994b-1b7b-4689-bf25-4f9e43778ede 2 Category 19059060 urn:ddi:dk.dst:2071e4f8-c056-4d1f-a4c7-5c0d9d9ade58:12 dk.dst 2071e4f8-c056-4d1f-a4c7-5c0d9d9ade58 12 dk.dst 922d116f-2c82-424b-ba8b-4679ad56db4f 2 Category 19059090 urn:ddi:dk.dst:829f9a7c-e62c-4b75-9ab2-fda9150f81bc:12 dk.dst 829f9a7c-e62c-4b75-9ab2-fda9150f81bc 12 dk.dst 727fbdd1-3bac-4a6c-a3c9-66a3351e9f3f 2 Category 20011000 urn:ddi:dk.dst:3352088b-d398-4a75-85e0-8d87c5f3ca0a:12 dk.dst 3352088b-d398-4a75-85e0-8d87c5f3ca0a 12 dk.dst ff96472c-7c06-4951-ba20-006338f6ba94 2 Category 20019010 urn:ddi:dk.dst:04415ff1-bed9-4387-b5f2-5cdea15bf119:12 dk.dst 04415ff1-bed9-4387-b5f2-5cdea15bf119 12 dk.dst 3fb6be85-ec6f-4cf8-81e0-0bda06c0477a 2 Category 20019020 urn:ddi:dk.dst:27d0cb5d-68c5-497d-b908-52b570fe0166:12 dk.dst 27d0cb5d-68c5-497d-b908-52b570fe0166 12 dk.dst b216d430-c998-444a-8df3-913747bbf93a 2 Category 20019030 urn:ddi:dk.dst:7df0f6a2-bb98-4dec-8afd-a12503a3f1fd:12 dk.dst 7df0f6a2-bb98-4dec-8afd-a12503a3f1fd 12 dk.dst 7980226f-53ed-4116-852c-5a72908617e3 2 Category 20019040 urn:ddi:dk.dst:fffbec44-d994-4a18-8e83-64c39f5c1140:12 dk.dst fffbec44-d994-4a18-8e83-64c39f5c1140 12 dk.dst 71689bef-6c20-4972-b4f1-9296e0f9e753 2 Category 20019050 urn:ddi:dk.dst:2dc8ca4e-2539-4bd5-887b-ad73a3bbbc63:12 dk.dst 2dc8ca4e-2539-4bd5-887b-ad73a3bbbc63 12 dk.dst 6fb749a1-53d2-42e8-a458-d9ccfa622715 2 Category 20019065 urn:ddi:dk.dst:16d2dc8f-5ac8-468d-b57d-81c86a174819:12 dk.dst 16d2dc8f-5ac8-468d-b57d-81c86a174819 12 dk.dst d85dda2d-e76a-4858-8a39-d47728c4d4ab 2 Category 20019070 urn:ddi:dk.dst:9f221478-5419-4a10-9c45-52fc8274cfe6:12 dk.dst 9f221478-5419-4a10-9c45-52fc8274cfe6 12 dk.dst d2319d38-3de2-494b-a663-11666da5db09 2 Category 20019092 urn:ddi:dk.dst:03035711-9a1e-4018-bdfa-a022610929b5:12 dk.dst 03035711-9a1e-4018-bdfa-a022610929b5 12 dk.dst 35e02e61-4014-4ad7-adcb-66e8b5dd6dba 2 Category 20019097 urn:ddi:dk.dst:2b789148-a09e-4032-bf2f-18848b3affde:12 dk.dst 2b789148-a09e-4032-bf2f-18848b3affde 12 dk.dst 592aabdf-bbe6-41b2-bea3-4d77165576d0 2 Category 20021010 urn:ddi:dk.dst:5f6d74ec-1b22-4418-9c6d-9ef91dd697e6:12 dk.dst 5f6d74ec-1b22-4418-9c6d-9ef91dd697e6 12 dk.dst 94869914-9465-431e-963c-093c7655950b 2 Category 20021090 urn:ddi:dk.dst:97f754dd-8f68-4356-9325-e9ddad73e51d:12 dk.dst 97f754dd-8f68-4356-9325-e9ddad73e51d 12 dk.dst 15746c32-5f67-4089-99fa-c2a635423348 2 Category 20029011 urn:ddi:dk.dst:5b913cc5-0895-4c41-8ce0-2e99cc1e15af:12 dk.dst 5b913cc5-0895-4c41-8ce0-2e99cc1e15af 12 dk.dst 19d7e97f-45e0-47a9-aaa3-e6bbd15e02b5 2 Category 20029019 urn:ddi:dk.dst:4889b38a-6e1c-41cc-a762-e2416b61f462:12 dk.dst 4889b38a-6e1c-41cc-a762-e2416b61f462 12 dk.dst 0fdac982-3fa4-44c6-868c-85ea9393cd0b 2 Category 20029031 urn:ddi:dk.dst:7c9f78bc-793a-4eab-b469-2545ba154054:12 dk.dst 7c9f78bc-793a-4eab-b469-2545ba154054 12 dk.dst f7d9be72-edae-43da-bb3a-fc368f7fd117 2 Category 20029039 urn:ddi:dk.dst:90acc580-6f25-4e3b-8b29-4dbf661c241d:12 dk.dst 90acc580-6f25-4e3b-8b29-4dbf661c241d 12 dk.dst 784f6a1b-3bc7-4375-942a-49c48b1ad76a 2 Category 20029091 urn:ddi:dk.dst:0001a7ce-fcdb-4c21-a20b-ed4741a855a5:12 dk.dst 0001a7ce-fcdb-4c21-a20b-ed4741a855a5 12 dk.dst 06535b68-60f9-4074-979b-0ff05f17917d 2 Category 20029099 urn:ddi:dk.dst:0e98a592-e8d5-4d42-8b02-9aae4776d4de:12 dk.dst 0e98a592-e8d5-4d42-8b02-9aae4776d4de 12 dk.dst 8431a69b-e64f-4f0a-99d7-e4bb75b21c4f 2 Category 20031020 urn:ddi:dk.dst:f36be55c-0521-4602-bfda-81430eb71472:12 dk.dst f36be55c-0521-4602-bfda-81430eb71472 12 dk.dst 4fd1afd5-bf2b-4aa0-998d-fb5bc6860cca 2 Category 20031030 urn:ddi:dk.dst:b27ecb17-1298-4acc-a4ab-7148138e00da:12 dk.dst b27ecb17-1298-4acc-a4ab-7148138e00da 12 dk.dst e5fd3252-afc5-4ecf-bf8a-a2a497921a4b 2 Category 20039010 urn:ddi:dk.dst:71143f80-c6f6-4c3d-aea6-d832d6a80613:12 dk.dst 71143f80-c6f6-4c3d-aea6-d832d6a80613 12 dk.dst 486f13a1-b08d-45bc-be1b-db4d9bce4b20 2 Category 20039090 urn:ddi:dk.dst:0d6e7d8e-e2d1-436f-86d3-59429aaf74da:12 dk.dst 0d6e7d8e-e2d1-436f-86d3-59429aaf74da 12 dk.dst 5a00feb0-d0de-4dd1-b055-2c98a1797817 2 Category 20041010 urn:ddi:dk.dst:76626c9c-9a4b-49c9-92c3-0e67af1c00ff:12 dk.dst 76626c9c-9a4b-49c9-92c3-0e67af1c00ff 12 dk.dst 30984830-4169-40e5-8ef5-ffc680c6ab98 2 Category 20041091 urn:ddi:dk.dst:03400943-d623-4367-a6ac-f79adbfb16dd:12 dk.dst 03400943-d623-4367-a6ac-f79adbfb16dd 12 dk.dst c752e0bd-9d27-4892-ad14-19a432df20f0 2 Category 20041099 urn:ddi:dk.dst:43566a0e-7830-43db-ae8b-641c60a2b0fa:12 dk.dst 43566a0e-7830-43db-ae8b-641c60a2b0fa 12 dk.dst 7cff4f3d-c42e-4c16-a74c-d9468455c9fc 2 Category 20049010 urn:ddi:dk.dst:9d4ec062-4579-41d4-b4c0-8163f11a6082:12 dk.dst 9d4ec062-4579-41d4-b4c0-8163f11a6082 12 dk.dst 8a2cd92b-a01c-400a-a0fc-92b150801021 2 Category 20049030 urn:ddi:dk.dst:64db0a46-e057-4cfa-95d1-023f4d2a1e36:12 dk.dst 64db0a46-e057-4cfa-95d1-023f4d2a1e36 12 dk.dst 1f80f42e-f258-419b-a421-b4998d9c5be4 2 Category 20049050 urn:ddi:dk.dst:43e6357d-0d1e-4b2a-9482-2f93fc6f3eb1:12 dk.dst 43e6357d-0d1e-4b2a-9482-2f93fc6f3eb1 12 dk.dst c8f08409-a7b6-4957-bc66-36fd05ab50ac 2 Category 20049091 urn:ddi:dk.dst:3ae141e9-3236-4cfb-9d8a-2c8618a63ed6:12 dk.dst 3ae141e9-3236-4cfb-9d8a-2c8618a63ed6 12 dk.dst 5192d5ce-36b0-4980-8759-1f082c111733 2 Category 20049098 urn:ddi:dk.dst:01ef20bf-6d72-45e7-b01a-77cb1e1aae4d:12 dk.dst 01ef20bf-6d72-45e7-b01a-77cb1e1aae4d 12 dk.dst a5255822-1fce-40d5-8bed-c52812eeab34 2 Category 20051000 urn:ddi:dk.dst:a9a2ebb0-3436-4c87-b6f4-2a617ccd48c4:12 dk.dst a9a2ebb0-3436-4c87-b6f4-2a617ccd48c4 12 dk.dst 16f09901-15ac-4d2e-b9b6-ca0335deb6b8 2 Category 20052010 urn:ddi:dk.dst:a694d105-51fc-48c9-99eb-91b00be532d1:12 dk.dst a694d105-51fc-48c9-99eb-91b00be532d1 12 dk.dst bbe73fd7-051f-4b29-98b6-b3f1e3b28c8c 2 Category 20052020 urn:ddi:dk.dst:f72a2057-8534-4d58-a757-2b1254a13569:12 dk.dst f72a2057-8534-4d58-a757-2b1254a13569 12 dk.dst c6a444d2-6e58-4fc3-bac9-fcffc0edb505 2 Category 20052080 urn:ddi:dk.dst:4cb426e4-c75a-4308-b730-4c70f78e7da4:12 dk.dst 4cb426e4-c75a-4308-b730-4c70f78e7da4 12 dk.dst 9dc803c1-0086-4480-beda-c770f412fc2d 2 Category 20054000 urn:ddi:dk.dst:168e1951-7165-4ba5-8745-206a3a9cd7e1:12 dk.dst 168e1951-7165-4ba5-8745-206a3a9cd7e1 12 dk.dst 40dadfe9-a016-4e0d-aa12-58d835dafe32 2 Category 20055100 urn:ddi:dk.dst:8c694f6d-0b8b-4236-bbf2-4fe6f945150b:12 dk.dst 8c694f6d-0b8b-4236-bbf2-4fe6f945150b 12 dk.dst 88a7ea87-0d19-4829-95bb-fa0c28c974ad 2 Category 20055900 urn:ddi:dk.dst:e96adde8-ced7-4e20-abbe-5390dc269404:12 dk.dst e96adde8-ced7-4e20-abbe-5390dc269404 12 dk.dst 79f6cef5-491d-46c4-bbc9-b0e6f6154626 2 Category 20056000 urn:ddi:dk.dst:6ef57fb2-7a1b-4b07-96c8-a26888abb93c:12 dk.dst 6ef57fb2-7a1b-4b07-96c8-a26888abb93c 12 dk.dst 3115d32e-2ab1-4435-a74c-9c3e6e7f0d63 2 Category 20057000 urn:ddi:dk.dst:99e9bc54-b231-4f03-a359-ac4ca4bb9618:12 dk.dst 99e9bc54-b231-4f03-a359-ac4ca4bb9618 12 dk.dst ad7691e6-e745-415a-ab6e-7a564e42f45c 2 Category 20058000 urn:ddi:dk.dst:3c951753-6408-4c28-919f-89d91e8f2731:12 dk.dst 3c951753-6408-4c28-919f-89d91e8f2731 12 dk.dst 533d3a83-8305-435b-8455-081762abe38f 2 Category 20059100 urn:ddi:dk.dst:d2b7d09b-1732-4352-891a-aed337a7b77f:12 dk.dst d2b7d09b-1732-4352-891a-aed337a7b77f 12 dk.dst fca83d5a-cc9a-4514-99f9-d872565c0aeb 2 Category 20059910