dk.dst ec3af576-673e-42d6-892f-12eb18291831 21 CodeList urn:ddi:dk.dst:ec3af576-673e-42d6-892f-12eb18291831:21 dk.dst ec3af576-673e-42d6-892f-12eb18291831 21 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2019-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2019-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2019-12-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2019-12-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External economy"} cm:ContactPerson {"da":"SFB","en":"SFB"} cm:IsCurrent False DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi KN_V1_2019 KN_V1_2019 Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2019 The Combined Nomenclature (CN), v1:2019 Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er EU's varenomenklatur, som opfylder kravene til statistik over udenrigshandelen. Nomenklaturen, der især er henvendt til oplysningspligtige i forbindelse med samhandel inden for EU, indeholder den komplette KN (dog uden toldsatserne) og de dermed forbundne supplerende enheder. [Søg i KN på dele af varekoder eller fritekst](https://dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/intrastat/vareopslag) [Søgning efter varekoder eller fritekst på engelsk ](https://eurostat.prod.3ceonline.com/) The Combined Nomenclature (CN) is the EU Product Nomenclature, which meets the requirements for foreign trade statistics. The Nomenclature, which is specifically addressed to information providers in intra-EU trade, contains the complete CN (without duty rates) and the associated additional units. KN_AFSNIT KN_AFSNIT Nominal KN_KAPITEL KN_KAPITEL Nominal KN_4 KN_4 Nominal KN_6 KN_6 Nominal KN_8 KN_8 Nominal urn:ddi:dk.dst:3a4d2f31-99cc-4499-894f-0bc55c0554d7:21 dk.dst 3a4d2f31-99cc-4499-894f-0bc55c0554d7 21 dk.dst 15065610-9026-4455-b3d8-e93ced2738a6 4 Category I urn:ddi:dk.dst:cf451582-a644-4f78-b11f-534cb00da29c:21 dk.dst cf451582-a644-4f78-b11f-534cb00da29c 21 dk.dst c94d2db4-9a5f-4e3a-9b6e-44e1ab3c5405 3 Category 01 urn:ddi:dk.dst:ab7d2b89-2e70-4f86-a54a-045cda906b70:21 dk.dst ab7d2b89-2e70-4f86-a54a-045cda906b70 21 dk.dst c9f03fa8-1bdd-4ab3-9f52-2f514ebf64df 3 Category 0101 urn:ddi:dk.dst:0ae5a2bb-49d2-45c0-bc20-d207a3cca612:21 dk.dst 0ae5a2bb-49d2-45c0-bc20-d207a3cca612 21 dk.dst d3d74a68-7708-4292-94d4-9b3eafb9c5e5 3 Category 0101 21 urn:ddi:dk.dst:f5dc0df5-5e93-493d-b019-f8b407b5ef2b:21 dk.dst f5dc0df5-5e93-493d-b019-f8b407b5ef2b 21 dk.dst 5d7c5eb6-67f1-41a0-bd49-8af73405e96a 3 Category 0101 21 00 urn:ddi:dk.dst:e834901f-f2cc-44aa-8715-a27b61907619:21 dk.dst e834901f-f2cc-44aa-8715-a27b61907619 21 dk.dst ad12024b-bc15-484d-9f98-cad44c2f172b 3 Category 0101 29 urn:ddi:dk.dst:f3e8f820-485b-4c66-9fc0-20dbeeb4df27:21 dk.dst f3e8f820-485b-4c66-9fc0-20dbeeb4df27 21 dk.dst 75b63d13-b979-4b15-8ecd-60b88ab75c6a 3 Category 0101 29 10 urn:ddi:dk.dst:00f24b7e-daff-4f75-bd5f-753186dcc384:21 dk.dst 00f24b7e-daff-4f75-bd5f-753186dcc384 21 dk.dst 03f423d8-cfa5-4937-9897-3d4d8e43e091 3 Category 0101 29 90 urn:ddi:dk.dst:cf20d32f-1cf4-4b96-b316-3f1ed9db719f:21 dk.dst cf20d32f-1cf4-4b96-b316-3f1ed9db719f 21 dk.dst 73f64005-d53d-4623-a512-a3ba96fdcee1 3 Category 0101 30 urn:ddi:dk.dst:7ba35671-e887-497e-983f-46e878372e71:21 dk.dst 7ba35671-e887-497e-983f-46e878372e71 21 dk.dst 98dc79dc-9de2-475c-b1a2-3cdfc37e5a4d 3 Category 0101 30 00 urn:ddi:dk.dst:a9d48039-0ab7-4936-8f3d-15e7d267bda0:21 dk.dst a9d48039-0ab7-4936-8f3d-15e7d267bda0 21 dk.dst 89b67634-d5b9-4efa-85e5-03725101fb1e 3 Category 0101 90 urn:ddi:dk.dst:22e3769f-1f89-4e2d-811f-e94767c31449:21 dk.dst 22e3769f-1f89-4e2d-811f-e94767c31449 21 dk.dst 171fc857-f4ac-45f1-bcf9-22f3953de52f 3 Category 0101 90 00 urn:ddi:dk.dst:bfa3a4b9-df2d-4178-a5f9-5d70eda3b5a3:21 dk.dst bfa3a4b9-df2d-4178-a5f9-5d70eda3b5a3 21 dk.dst 9f0828df-d321-41d0-8f83-7b6271a68465 3 Category 0102 urn:ddi:dk.dst:47648996-4748-4c91-af86-6753d5208453:21 dk.dst 47648996-4748-4c91-af86-6753d5208453 21 dk.dst 86edfb13-ab3a-4098-9f41-810ee31648ce 3 Category 0102 21 urn:ddi:dk.dst:3b2be116-97c2-47d3-a252-68b597fa1c7a:21 dk.dst 3b2be116-97c2-47d3-a252-68b597fa1c7a 21 dk.dst f3bfa56f-827c-41cf-9ca2-d3b1ea6192e4 3 Category 0102 21 10 urn:ddi:dk.dst:1f5e57f1-31cb-4ca3-ae12-eb32cbfa8e1d:21 dk.dst 1f5e57f1-31cb-4ca3-ae12-eb32cbfa8e1d 21 dk.dst 0b94e825-01a5-473d-8fda-b686ea788849 3 Category 0102 21 30 urn:ddi:dk.dst:d2413693-cc3f-4033-b99a-f244a8a53111:21 dk.dst d2413693-cc3f-4033-b99a-f244a8a53111 21 dk.dst 939650bb-d3de-4902-9422-6de95c72a32d 3 Category 0102 21 90 urn:ddi:dk.dst:4f6d4d19-c907-430d-8354-42014bf8a5f9:21 dk.dst 4f6d4d19-c907-430d-8354-42014bf8a5f9 21 dk.dst f33b77a6-44a6-455b-afac-1e013e03a5f9 3 Category 0102 29 urn:ddi:dk.dst:cb4a6a5e-1c7a-4074-8f94-d7dda2db7adf:21 dk.dst cb4a6a5e-1c7a-4074-8f94-d7dda2db7adf 21 dk.dst 51fbd40e-e25c-4ed4-9c0b-e7350962e8d1 3 Category 0102 29 05 urn:ddi:dk.dst:aeba807e-804b-445d-a03c-33995c153e95:21 dk.dst aeba807e-804b-445d-a03c-33995c153e95 21 dk.dst 9fbffd47-c4c5-4192-9a85-df1a8acc65bd 3 Category 0102 29 10 urn:ddi:dk.dst:630dfd30-fbe9-4bf8-bba0-5aac648ad071:21 dk.dst 630dfd30-fbe9-4bf8-bba0-5aac648ad071 21 dk.dst a9973ff9-d68e-4068-a27d-695520f97ae3 3 Category 0102 29 21 urn:ddi:dk.dst:ae3a17f7-27a9-4987-8c13-bbb50bdfac00:21 dk.dst ae3a17f7-27a9-4987-8c13-bbb50bdfac00 21 dk.dst 8cdc524b-5233-4010-8e7d-ecde08600381 3 Category 0102 29 29 urn:ddi:dk.dst:7b7a97cf-04ec-484c-a915-9415a7648940:21 dk.dst 7b7a97cf-04ec-484c-a915-9415a7648940 21 dk.dst f6a7a7a7-a52f-4959-837e-6ae71b287b8d 3 Category 0102 29 41 urn:ddi:dk.dst:c2e866bd-a05f-4d24-bfe3-e36c6e8a10bf:21 dk.dst c2e866bd-a05f-4d24-bfe3-e36c6e8a10bf 21 dk.dst 7272d138-ab44-4b29-9328-df879ee978fc 3 Category 0102 29 49 urn:ddi:dk.dst:d17278c7-75ae-4eb1-8f8d-753372f176d9:21 dk.dst d17278c7-75ae-4eb1-8f8d-753372f176d9 21 dk.dst aa5fa150-479a-4d24-ab5f-1c1bc8ef6032 3 Category 0102 29 51 urn:ddi:dk.dst:6149d817-20fe-4d78-b312-0cbc527b988d:21 dk.dst 6149d817-20fe-4d78-b312-0cbc527b988d 21 dk.dst 165d1faa-2a5d-4ec9-b364-f560a3579b30 3 Category 0102 29 59 urn:ddi:dk.dst:a7efe01a-0bec-43a4-8107-0ee49765bfbe:21 dk.dst a7efe01a-0bec-43a4-8107-0ee49765bfbe 21 dk.dst f02d241a-3bc4-4bf7-a41e-9a9e75bef86b 3 Category 0102 29 61 urn:ddi:dk.dst:bc6ae0b9-b6c3-41ae-af57-b068423f4234:21 dk.dst bc6ae0b9-b6c3-41ae-af57-b068423f4234 21 dk.dst f9a51e61-0ac1-4710-a239-a5efea460383 3 Category 0102 29 69 urn:ddi:dk.dst:a7692089-fa9d-4da8-a4ff-1b0048d20315:21 dk.dst a7692089-fa9d-4da8-a4ff-1b0048d20315 21 dk.dst cc3623f6-f9be-487e-9c1e-048101652901 3 Category 0102 29 91 urn:ddi:dk.dst:decd7fc6-a6e3-4e02-aad9-27502821c347:21 dk.dst decd7fc6-a6e3-4e02-aad9-27502821c347 21 dk.dst d97a57d1-d15b-4871-9f16-3d1fdbc560be 3 Category 0102 29 99 urn:ddi:dk.dst:979e0ccd-4da3-4d09-b9b9-e9727e80944f:21 dk.dst 979e0ccd-4da3-4d09-b9b9-e9727e80944f 21 dk.dst cdd56ec0-fe12-4225-a444-d1b3ef878adc 3 Category 0102 31 urn:ddi:dk.dst:cb63b755-5045-4981-ae7b-87218dec967c:21 dk.dst cb63b755-5045-4981-ae7b-87218dec967c 21 dk.dst e13276c2-804e-43db-b7f8-f6ebbbc61dc9 3 Category 0102 31 00 urn:ddi:dk.dst:18c6ac9e-a4d6-4259-8987-cd4cd856c3ee:21 dk.dst 18c6ac9e-a4d6-4259-8987-cd4cd856c3ee 21 dk.dst 420cab32-fcdf-4f3c-80bd-f6437fc8835f 3 Category 0102 39 urn:ddi:dk.dst:7b6abeb6-7d84-48d5-9a20-9faa681f61d4:21 dk.dst 7b6abeb6-7d84-48d5-9a20-9faa681f61d4 21 dk.dst baf69b8e-6945-40a3-96ae-752aed1741d0 3 Category 0102 39 10 urn:ddi:dk.dst:77c39a84-b306-4c72-aad4-fa650d01b725:21 dk.dst 77c39a84-b306-4c72-aad4-fa650d01b725 21 dk.dst cae67364-2929-4251-b398-989bc1daca12 3 Category 0102 39 90 urn:ddi:dk.dst:e80417fd-678f-4150-b727-1a71fea772a5:21 dk.dst e80417fd-678f-4150-b727-1a71fea772a5 21 dk.dst 18688f53-06e0-4b43-be2e-d8febee5bd7f 3 Category 0102 90 urn:ddi:dk.dst:76de5392-ee3c-4b28-a9e1-5897cbc82dc4:21 dk.dst 76de5392-ee3c-4b28-a9e1-5897cbc82dc4 21 dk.dst 0bd42203-5a54-4692-b5f0-6a9c9ccec226 3 Category 0102 90 20 urn:ddi:dk.dst:a445a379-2655-408e-b890-bae08d292c6b:21 dk.dst a445a379-2655-408e-b890-bae08d292c6b 21 dk.dst 850c6bec-6d31-483a-a24a-d8288a2d1caa 3 Category 0102 90 91 urn:ddi:dk.dst:1abb5076-a640-4ac6-a78b-40e8c9471e0c:21 dk.dst 1abb5076-a640-4ac6-a78b-40e8c9471e0c 21 dk.dst 5dbae417-b3e4-4076-9090-b46571e6176a 3 Category 0102 90 99 urn:ddi:dk.dst:32d12da6-26ae-4c80-bb49-fe3ea5585a36:21 dk.dst 32d12da6-26ae-4c80-bb49-fe3ea5585a36 21 dk.dst 0e0d902b-2a2e-4534-b6b9-f332f448e870 3 Category 0103 urn:ddi:dk.dst:1881fde2-171a-4b7c-93bf-d39b3cc6927b:21 dk.dst 1881fde2-171a-4b7c-93bf-d39b3cc6927b 21 dk.dst 8c93780d-f673-47c8-b468-e6129b71f75b 3 Category 0103 10 urn:ddi:dk.dst:3f74db74-57a8-494c-8deb-56f532b93d4d:21 dk.dst 3f74db74-57a8-494c-8deb-56f532b93d4d 21 dk.dst 488b2a28-feba-4379-b2b6-f1510e51cf96 3 Category 0103 10 00 urn:ddi:dk.dst:eb0e2e1d-bcd4-4114-a9b6-049aeefa4b81:21 dk.dst eb0e2e1d-bcd4-4114-a9b6-049aeefa4b81 21 dk.dst 4c77ed70-93f8-46a4-9d1a-15728aa82f46 3 Category 0103 91 urn:ddi:dk.dst:9cc443ef-c4c6-4dd8-b0ae-42ac310c296b:21 dk.dst 9cc443ef-c4c6-4dd8-b0ae-42ac310c296b 21 dk.dst 4860a8ae-a7fa-4e6d-9247-d7501c4c279b 3 Category 0103 91 10 urn:ddi:dk.dst:1dcd49cc-61dc-40b2-9631-55fd946dd662:21 dk.dst 1dcd49cc-61dc-40b2-9631-55fd946dd662 21 dk.dst 64e600c8-94dc-4c04-b84e-f699a46fc326 3 Category 0103 91 90 urn:ddi:dk.dst:df315bb1-ec46-4245-920b-96b65a28d844:21 dk.dst df315bb1-ec46-4245-920b-96b65a28d844 21 dk.dst 9f2f2248-edfd-45f3-add0-4dfc7b794c5d 3 Category 0103 92 urn:ddi:dk.dst:0ebf46b9-ab70-4ac4-bef1-39eb4c881fe5:21 dk.dst 0ebf46b9-ab70-4ac4-bef1-39eb4c881fe5 21 dk.dst e23c0d98-0ed5-45d2-968c-832ffbf6c92a 3 Category 0103 92 11 urn:ddi:dk.dst:05ad3063-18e0-445d-b68a-9ab099d6b8fc:21 dk.dst 05ad3063-18e0-445d-b68a-9ab099d6b8fc 21 dk.dst c9b23752-644d-40aa-8db0-39108e224908 3 Category 0103 92 19 urn:ddi:dk.dst:f3c44c9d-4426-4934-b456-800cd6a1a5ba:21 dk.dst f3c44c9d-4426-4934-b456-800cd6a1a5ba 21 dk.dst ff43d758-73d8-4a5a-b049-344d45d2dfb0 3 Category 0103 92 90 urn:ddi:dk.dst:9f174615-0954-4c68-9281-0bd3aae02eea:21 dk.dst 9f174615-0954-4c68-9281-0bd3aae02eea 21 dk.dst 385157a2-0a67-41d7-8783-4a514214762b 3 Category 0104 urn:ddi:dk.dst:447fe0b2-498c-4f3e-82dd-046d5ab6a446:21 dk.dst 447fe0b2-498c-4f3e-82dd-046d5ab6a446 21 dk.dst 08033e08-0e45-4107-8738-8cabf0c12653 3 Category 0104 10 urn:ddi:dk.dst:fa9fcb77-7be1-42ed-964b-c7609774c26d:21 dk.dst fa9fcb77-7be1-42ed-964b-c7609774c26d 21 dk.dst 6757e64c-9661-4ec6-a921-9a592898da2c 3 Category 0104 10 10 urn:ddi:dk.dst:5dd2db28-9367-4ee0-8eee-0e6dec09f2d8:21 dk.dst 5dd2db28-9367-4ee0-8eee-0e6dec09f2d8 21 dk.dst 5dd40aa4-6c6c-4cd8-a7a9-472d4cc7ac7e 3 Category 0104 10 30 urn:ddi:dk.dst:f6228646-4670-47aa-b628-2dfb0b96e0ca:21 dk.dst f6228646-4670-47aa-b628-2dfb0b96e0ca 21 dk.dst b79c7c73-65f4-4c64-9478-1d116bf2be33 3 Category 0104 10 80 urn:ddi:dk.dst:bc776fec-0d73-4782-8287-8065bdd4a33c:21 dk.dst bc776fec-0d73-4782-8287-8065bdd4a33c 21 dk.dst a19795bf-3912-49d0-8e46-fb6143984630 3 Category 0104 20 urn:ddi:dk.dst:fa6929e1-42c2-46d2-818d-c508c0b036e3:21 dk.dst fa6929e1-42c2-46d2-818d-c508c0b036e3 21 dk.dst 5df4c8ca-a14b-4fe2-9955-af3e76918d06 3 Category 0104 20 10 urn:ddi:dk.dst:baa0c087-6b9d-4916-8e50-8c8cef99b68a:21 dk.dst baa0c087-6b9d-4916-8e50-8c8cef99b68a 21 dk.dst 31df87e0-b5d7-4ef0-8de8-b919207c9c17 3 Category 0104 20 90 urn:ddi:dk.dst:3c1dae48-f793-463f-9fc4-6eab92ff33cb:21 dk.dst 3c1dae48-f793-463f-9fc4-6eab92ff33cb 21 dk.dst cc756224-8a69-41ad-8369-9f6bf66160ac 3 Category 0105 urn:ddi:dk.dst:086db7a3-55d6-46ae-bafc-75429b01084d:21 dk.dst 086db7a3-55d6-46ae-bafc-75429b01084d 21 dk.dst f7aabed3-8c29-4e7c-93b9-e348fb49bed2 3 Category 0105 11 urn:ddi:dk.dst:cb4c10db-0295-49c2-a340-2d970488d109:21 dk.dst cb4c10db-0295-49c2-a340-2d970488d109 21 dk.dst dd292aec-559c-4b68-bb61-b000f7f0ba60 3 Category 0105 11 11 urn:ddi:dk.dst:e7dd8e5c-6b96-40a6-b53d-f4918bae4f8f:21 dk.dst e7dd8e5c-6b96-40a6-b53d-f4918bae4f8f 21 dk.dst f0a3c47d-0317-4caa-9912-3ace7cf5154d 3 Category 0105 11 19 urn:ddi:dk.dst:02e61fef-176c-4e67-b18b-7bd5ce279ae7:21 dk.dst 02e61fef-176c-4e67-b18b-7bd5ce279ae7 21 dk.dst c8187fcf-4b6a-46da-ae39-c4e7fa1fe36e 3 Category 0105 11 91 urn:ddi:dk.dst:f0426d9b-dd9b-4dea-984c-900add974ef8:21 dk.dst f0426d9b-dd9b-4dea-984c-900add974ef8 21 dk.dst 36820095-63b5-4a6d-b047-c3ba7a4e97a3 3 Category 0105 11 99 urn:ddi:dk.dst:572a9eb6-6691-4fd9-bdeb-41576ee1f1bc:21 dk.dst 572a9eb6-6691-4fd9-bdeb-41576ee1f1bc 21 dk.dst a0f2ed5f-00ad-489a-a221-3fc77cae148e 3 Category 0105 12 urn:ddi:dk.dst:d4d1123f-7efd-4051-85d6-db4e66e24e06:21 dk.dst d4d1123f-7efd-4051-85d6-db4e66e24e06 21 dk.dst 304572ab-7b23-4466-98e8-716915e8454a 3 Category 0105 12 00 urn:ddi:dk.dst:a132df3c-354c-4d13-b21f-e26fcb76d265:21 dk.dst a132df3c-354c-4d13-b21f-e26fcb76d265 21 dk.dst 5a00b3aa-8f14-43b8-9056-2ad0505f4408 3 Category 0105 13 urn:ddi:dk.dst:ccb78bc2-b092-4549-80e9-61694961be78:21 dk.dst ccb78bc2-b092-4549-80e9-61694961be78 21 dk.dst 26d018ab-1a5b-4c6c-a4f3-bc9101a93e45 3 Category 0105 13 00 urn:ddi:dk.dst:95f5290e-f699-4b14-a07b-ec34e95718dc:21 dk.dst 95f5290e-f699-4b14-a07b-ec34e95718dc 21 dk.dst 1a14e4f5-1669-4404-9ce4-836b6c62e69f 3 Category 0105 14 urn:ddi:dk.dst:fac372d6-19a0-4221-8e01-49f64dc7ac7a:21 dk.dst fac372d6-19a0-4221-8e01-49f64dc7ac7a 21 dk.dst 42d5a9c2-bdf2-4a79-8bf1-7fa1b723be07 3 Category 0105 14 00 urn:ddi:dk.dst:095b3cdc-77a0-4d4a-8f38-2e40aef6a8a4:21 dk.dst 095b3cdc-77a0-4d4a-8f38-2e40aef6a8a4 21 dk.dst 98da48ca-ba4c-4fdf-9ccc-4c227faff10f 3 Category 0105 15 urn:ddi:dk.dst:655a5561-31da-443c-81fe-b023d3acfd75:21 dk.dst 655a5561-31da-443c-81fe-b023d3acfd75 21 dk.dst 798c6ab6-d278-4c6b-a911-698c1650b81e 3 Category 0105 15 00 urn:ddi:dk.dst:c166aa91-ba82-4c2a-93f8-1cfd5e31ab26:21 dk.dst c166aa91-ba82-4c2a-93f8-1cfd5e31ab26 21 dk.dst ec773224-2171-43ed-abea-005cea079d15 3 Category 0105 94 urn:ddi:dk.dst:ed72b3d8-7df9-4382-82a2-1c84a60c97d7:21 dk.dst ed72b3d8-7df9-4382-82a2-1c84a60c97d7 21 dk.dst ee0579a2-0e13-40f3-ad23-09ed532c660e 3 Category 0105 94 00 urn:ddi:dk.dst:9325efaf-c02e-43ad-ab57-763cbc7978f2:21 dk.dst 9325efaf-c02e-43ad-ab57-763cbc7978f2 21 dk.dst e5cb1f0b-378e-4ec9-8db5-0fae081c8553 3 Category 0105 99 urn:ddi:dk.dst:e4e0d2cd-aff9-43ee-96ff-46332fe4069b:21 dk.dst e4e0d2cd-aff9-43ee-96ff-46332fe4069b 21 dk.dst 5def5d75-99b0-442c-b00c-575b94d54bb7 3 Category 0105 99 10 urn:ddi:dk.dst:d3140ccd-8c85-4003-a91f-ab879dd15b09:21 dk.dst d3140ccd-8c85-4003-a91f-ab879dd15b09 21 dk.dst c9682f85-54a2-4443-a874-3b10d63d1df3 3 Category 0105 99 20 urn:ddi:dk.dst:5a9cd440-46ef-4497-aa7e-4cb6ab57f098:21 dk.dst 5a9cd440-46ef-4497-aa7e-4cb6ab57f098 21 dk.dst 51c6ac71-5df0-445f-bda5-171c38842e2b 3 Category 0105 99 30 urn:ddi:dk.dst:aad4148b-568a-4c0a-815e-638c14401f2b:21 dk.dst aad4148b-568a-4c0a-815e-638c14401f2b 21 dk.dst ad1918a3-65ea-4535-96c8-7e3e2925038f 3 Category 0105 99 50 urn:ddi:dk.dst:e81da426-1e48-4b76-8bb0-8402b4df91b3:21 dk.dst e81da426-1e48-4b76-8bb0-8402b4df91b3 21 dk.dst 6dae9a60-f30d-4fea-b9e4-3366c59182d6 3 Category 0106 urn:ddi:dk.dst:807685e0-05c8-4740-ac31-73fa8a31c0e6:21 dk.dst 807685e0-05c8-4740-ac31-73fa8a31c0e6 21 dk.dst cd1b2688-4d8f-4970-926f-4404bb9c4aa3 3 Category 0106 11 urn:ddi:dk.dst:65374b59-3f12-4e00-87d3-56319ed4caf7:21 dk.dst 65374b59-3f12-4e00-87d3-56319ed4caf7 21 dk.dst 3afef5ee-8e39-4e3a-85f2-b2e0ebab5d8d 3 Category 0106 11 00 urn:ddi:dk.dst:cd51f220-6219-43e2-9d76-ed0af7090b29:21 dk.dst cd51f220-6219-43e2-9d76-ed0af7090b29 21 dk.dst a96b6159-8242-473d-867d-341dee35592d 3 Category 0106 12 urn:ddi:dk.dst:95cd9e70-0558-4a84-8b20-993f0e450ae9:21 dk.dst 95cd9e70-0558-4a84-8b20-993f0e450ae9 21 dk.dst 5b2269b9-9ddc-4a65-8d5c-a33fd27ea69c 3 Category 0106 12 00 urn:ddi:dk.dst:f77263b8-86fb-4830-ab6e-6fffff9d55d2:21 dk.dst f77263b8-86fb-4830-ab6e-6fffff9d55d2 21 dk.dst 91dc083c-8c41-4015-8d6a-8b32477044e7 3 Category 0106 13 urn:ddi:dk.dst:662a0f23-aea3-49c5-bb96-5705ab9a693b:21 dk.dst 662a0f23-aea3-49c5-bb96-5705ab9a693b 21 dk.dst 6ccb0a5f-1f22-4478-8d2e-b078a923a5d1 3 Category 0106 13 00 urn:ddi:dk.dst:413698a3-5ec1-477f-bc0b-58528d642523:21 dk.dst 413698a3-5ec1-477f-bc0b-58528d642523 21 dk.dst 2d4a443f-f13b-457d-8502-319cd91e60df 3 Category 0106 14 urn:ddi:dk.dst:0cef9955-32e5-45e8-927b-fed55a7728bc:21 dk.dst 0cef9955-32e5-45e8-927b-fed55a7728bc 21 dk.dst 99cb7fb2-cdc5-4b23-a83c-9a3d26ea3711 3 Category 0106 14 10 urn:ddi:dk.dst:c582027e-8fef-4f0d-9fa0-32933a045c28:21 dk.dst c582027e-8fef-4f0d-9fa0-32933a045c28 21 dk.dst 94efd062-aa97-489b-a0cc-1562ccaa106e 3 Category 0106 14 90 urn:ddi:dk.dst:84d0abde-8575-40b0-90fc-b95cd376a1ba:21 dk.dst 84d0abde-8575-40b0-90fc-b95cd376a1ba 21 dk.dst e079156b-b6d2-4d51-9bb0-6dbf7ffa96a7 3 Category 0106 19 urn:ddi:dk.dst:6cff326a-6f21-46bf-9467-2ff4b5830cf0:21 dk.dst 6cff326a-6f21-46bf-9467-2ff4b5830cf0 21 dk.dst d106ead2-d5aa-4161-9382-822ed4aa92f7 3 Category 0106 19 00 urn:ddi:dk.dst:791c1560-51ed-4916-b668-641caa273ee3:21 dk.dst 791c1560-51ed-4916-b668-641caa273ee3 21 dk.dst 2c84c54e-bcc2-4277-a3c7-083b9ccdccde 3 Category 0106 20 urn:ddi:dk.dst:4a65ba0a-291f-494c-a60e-c7e41ecdad76:21 dk.dst 4a65ba0a-291f-494c-a60e-c7e41ecdad76 21 dk.dst e9985d0a-8eb7-432b-9d12-5854bd4b7df0 3 Category 0106 20 00 urn:ddi:dk.dst:723ff4b5-d814-49aa-b677-9b1d1e6b9b1e:21 dk.dst 723ff4b5-d814-49aa-b677-9b1d1e6b9b1e 21 dk.dst ee41fa5f-a2da-447e-947d-39cbb40d8f79 3 Category 0106 31 urn:ddi:dk.dst:1080a42f-2fd1-43fa-845d-9d64ed949cd0:21 dk.dst 1080a42f-2fd1-43fa-845d-9d64ed949cd0 21 dk.dst 50a9089e-0689-4891-8872-03a0670771c1 3 Category 0106 31 00 urn:ddi:dk.dst:1853fc1e-c484-4be0-ad59-927d176d628c:21 dk.dst 1853fc1e-c484-4be0-ad59-927d176d628c 21 dk.dst 166a1074-ba31-4b49-8f37-e5bfa5daab1d 3 Category 0106 32 urn:ddi:dk.dst:31adb96c-6087-454f-b513-95e3f8f0e638:21 dk.dst 31adb96c-6087-454f-b513-95e3f8f0e638 21 dk.dst bf848f78-eec8-492a-91f8-b76c76419624 3 Category 0106 32 00 urn:ddi:dk.dst:45f4caa4-e121-4d91-afa4-bcb442f06e8b:21 dk.dst 45f4caa4-e121-4d91-afa4-bcb442f06e8b 21 dk.dst 8538b9cb-32cc-4936-ac4d-2e1e4f002d30 3 Category 0106 33 urn:ddi:dk.dst:f087f013-5b28-4bc9-a8a9-86364d29b28b:21 dk.dst f087f013-5b28-4bc9-a8a9-86364d29b28b 21 dk.dst 6e97aa69-a668-4452-9540-3ccffc8eced7 3 Category 0106 33 00 urn:ddi:dk.dst:1377e8fb-8f10-4853-bd75-2569138999c3:21 dk.dst 1377e8fb-8f10-4853-bd75-2569138999c3 21 dk.dst 9fb3361a-7957-4cb9-9438-5bc3492cc280 3 Category 0106 39 urn:ddi:dk.dst:f0214128-bdef-4e70-bc88-bdd57cefca23:21 dk.dst f0214128-bdef-4e70-bc88-bdd57cefca23 21 dk.dst bb0006ef-68af-4f95-869a-05df0ebfe6a5 3 Category 0106 39 10 urn:ddi:dk.dst:204e9694-4543-4700-bc42-650a7057124f:21 dk.dst 204e9694-4543-4700-bc42-650a7057124f 21 dk.dst b93951e9-3072-470c-86d7-850df70ac1f2 3 Category 0106 39 80 urn:ddi:dk.dst:d00f6694-b08f-49dc-afc9-cdb7886849b8:21 dk.dst d00f6694-b08f-49dc-afc9-cdb7886849b8 21 dk.dst 7f7c8cae-114f-4bc9-b810-881e50dde01c 3 Category 0106 41 urn:ddi:dk.dst:f03b3b20-08ee-4922-a1c3-cb5d4494600a:21 dk.dst f03b3b20-08ee-4922-a1c3-cb5d4494600a 21 dk.dst 0f824090-6ef0-47bb-b152-b29e7fd48516 3 Category 0106 41 00 urn:ddi:dk.dst:99645c5f-b858-4779-90a5-05c96e7ad17f:21 dk.dst 99645c5f-b858-4779-90a5-05c96e7ad17f 21 dk.dst 2b9d8669-72cb-4a25-a031-5b027f7bd2cf 3 Category 0106 49 urn:ddi:dk.dst:220e7624-7639-4bf8-a774-1cc314e5aad0:21 dk.dst 220e7624-7639-4bf8-a774-1cc314e5aad0 21 dk.dst 88c467b4-cf5d-4f61-b3e8-7c6daa1a4e7f 3 Category 0106 49 00 urn:ddi:dk.dst:99d6ec66-f170-4294-a43b-2c966275107b:21 dk.dst 99d6ec66-f170-4294-a43b-2c966275107b 21 dk.dst 492a3563-73db-4cd1-b464-ad43e2ce570a 3 Category 0106 90 urn:ddi:dk.dst:6eb49ba1-f446-4c19-8dee-2cbe33cd5b76:21 dk.dst 6eb49ba1-f446-4c19-8dee-2cbe33cd5b76 21 dk.dst fd179577-ffbc-4aed-b9fd-b4d7bc98fa69 3 Category 0106 90 00 urn:ddi:dk.dst:97973b93-28fb-4bd3-96d0-110850f67a12:21 dk.dst 97973b93-28fb-4bd3-96d0-110850f67a12 21 dk.dst dd5c109f-0d5b-4d70-87ff-cfe71822341d 3 Category 02 urn:ddi:dk.dst:c0d6a1b5-ab4a-421a-b430-2db552db53bb:21 dk.dst c0d6a1b5-ab4a-421a-b430-2db552db53bb 21 dk.dst 9519f559-23cc-453f-ad85-a87ed86c94f7 3 Category 0201 urn:ddi:dk.dst:b946c433-9d4c-42c3-9614-2b85ca1b5860:21 dk.dst b946c433-9d4c-42c3-9614-2b85ca1b5860 21 dk.dst ac2752b8-49cc-423f-8bde-2f1da24b8836 3 Category 0201 10 urn:ddi:dk.dst:4714c61c-cc3d-47aa-b681-d0be37d08fcf:21 dk.dst 4714c61c-cc3d-47aa-b681-d0be37d08fcf 21 dk.dst 8b231555-3f6f-4dc1-816f-6d396af72874 3 Category 0201 10 00 urn:ddi:dk.dst:0e98fdfd-01df-4085-8699-cd38aaac0630:21 dk.dst 0e98fdfd-01df-4085-8699-cd38aaac0630 21 dk.dst 8da423e6-7678-4f62-b05c-ce09ee155694 3 Category 0201 20 urn:ddi:dk.dst:3eebcc5a-aec2-44cc-9a5b-93aeaccc14a3:21 dk.dst 3eebcc5a-aec2-44cc-9a5b-93aeaccc14a3 21 dk.dst b3d8de8e-81fe-4ee6-a73c-0a70adac2516 3 Category 0201 20 20 urn:ddi:dk.dst:763b0808-f5db-4d59-a22a-483cb9d9c25e:21 dk.dst 763b0808-f5db-4d59-a22a-483cb9d9c25e 21 dk.dst 3ae4ed84-0438-49d2-b03e-6dbe2b505b74 3 Category 0201 20 30 urn:ddi:dk.dst:836802ae-1518-4fd1-9d5a-c2a9f417dd14:21 dk.dst 836802ae-1518-4fd1-9d5a-c2a9f417dd14 21 dk.dst a5585025-5c04-43a6-8bf5-9126dc9b28b7 3 Category 0201 20 50 urn:ddi:dk.dst:0e9f514d-809d-4825-9a3a-52c4bc9e283a:21 dk.dst 0e9f514d-809d-4825-9a3a-52c4bc9e283a 21 dk.dst cd2c8613-885c-4c6b-b321-28236406f9e1 3 Category 0201 20 90 urn:ddi:dk.dst:cc49a257-cc2f-472b-811a-673e17138776:21 dk.dst cc49a257-cc2f-472b-811a-673e17138776 21 dk.dst 7af52865-030a-485b-979c-e9beffa1994b 3 Category 0201 30 urn:ddi:dk.dst:bcb56404-d551-4321-8f07-b78d9c535763:21 dk.dst bcb56404-d551-4321-8f07-b78d9c535763 21 dk.dst 0041744e-978f-4a16-8506-b2297756bd84 3 Category 0201 30 00 urn:ddi:dk.dst:a51e4762-1054-46fd-b8e6-d9526b8725b7:21 dk.dst a51e4762-1054-46fd-b8e6-d9526b8725b7 21 dk.dst 09153793-47f7-4dc4-9476-15414a7d6c6b 3 Category 0202 urn:ddi:dk.dst:4111e3de-d504-4a91-b982-d9cab6114ca6:21 dk.dst 4111e3de-d504-4a91-b982-d9cab6114ca6 21 dk.dst b865d26a-b8f4-49b9-8d2c-5587101dde28 3 Category 0202 10 urn:ddi:dk.dst:80176abf-0d36-4bab-b195-ffa9542befa5:21 dk.dst 80176abf-0d36-4bab-b195-ffa9542befa5 21 dk.dst e0b8210e-4925-4e6e-b200-220683e0aafd 3 Category 0202 10 00 urn:ddi:dk.dst:9491049a-6438-4b73-b0c5-c28c8d1ba25d:21 dk.dst 9491049a-6438-4b73-b0c5-c28c8d1ba25d 21 dk.dst 630f3a50-40a9-42fc-95a9-5233431c102f 3 Category 0202 20 urn:ddi:dk.dst:3d430c24-13ab-48ff-9d52-425084eacaaa:21 dk.dst 3d430c24-13ab-48ff-9d52-425084eacaaa 21 dk.dst 681f4ab7-4e44-4b0e-bb83-b527d9a81961 3 Category 0202 20 10 urn:ddi:dk.dst:78894c32-9589-468c-ac7a-ff26125aff53:21 dk.dst 78894c32-9589-468c-ac7a-ff26125aff53 21 dk.dst 6796f95f-087b-4bfe-a5c0-0040921a34e6 3 Category 0202 20 30 urn:ddi:dk.dst:3d0f282d-24eb-4479-ba08-2f4ed23459ff:21 dk.dst 3d0f282d-24eb-4479-ba08-2f4ed23459ff 21 dk.dst 09afaea2-1f59-469c-bd86-9e12fc95404f 3 Category 0202 20 50 urn:ddi:dk.dst:c02e1781-3557-4250-9743-44dbf1e9fa80:21 dk.dst c02e1781-3557-4250-9743-44dbf1e9fa80 21 dk.dst fe19e5ec-4b37-478e-988c-8a259727b97c 3 Category 0202 20 90 urn:ddi:dk.dst:d89b954f-8c14-4ef9-85f6-e3d0e2cb3963:21 dk.dst d89b954f-8c14-4ef9-85f6-e3d0e2cb3963 21 dk.dst 32b918d8-c44f-49e7-a742-6967c7b6a70d 3 Category 0202 30 urn:ddi:dk.dst:20037ae5-5278-46f5-a95e-92a1eaaf3026:21 dk.dst 20037ae5-5278-46f5-a95e-92a1eaaf3026 21 dk.dst c4804b9c-9b4c-4582-8e44-7cc6b18b3953 3 Category 0202 30 10 urn:ddi:dk.dst:ffc5cee6-87f4-4148-b2f4-5115cd47376f:21 dk.dst ffc5cee6-87f4-4148-b2f4-5115cd47376f 21 dk.dst a6e50731-ddcf-4930-b624-04f6632b6380 3 Category 0202 30 50 urn:ddi:dk.dst:c1a9e83b-bc37-4978-b705-04d77e6607fe:21 dk.dst c1a9e83b-bc37-4978-b705-04d77e6607fe 21 dk.dst 8b2d1808-7695-49bd-9741-bb38c83df384 3 Category 0202 30 90 urn:ddi:dk.dst:d6216cdf-f8e0-4ae1-9dcc-9a74a3dc2e9a:21 dk.dst d6216cdf-f8e0-4ae1-9dcc-9a74a3dc2e9a 21 dk.dst 3b493c3a-18f6-4fb0-9956-913f2ddb4110 3 Category 0203 urn:ddi:dk.dst:ee864aea-21f0-419c-ae06-13539903b830:21 dk.dst ee864aea-21f0-419c-ae06-13539903b830 21 dk.dst aa8c39e5-78f5-4229-81c9-4e470125ca01 3 Category 0203 11 urn:ddi:dk.dst:8ff261b3-c661-4c0f-b5de-a3416b6e647f:21 dk.dst 8ff261b3-c661-4c0f-b5de-a3416b6e647f 21 dk.dst 5449e23e-d7ee-41e4-b331-7570d7dea9ec 3 Category 0203 11 10 urn:ddi:dk.dst:b0bd9f9c-080f-4b6f-a22e-25518d218130:21 dk.dst b0bd9f9c-080f-4b6f-a22e-25518d218130 21 dk.dst 17ba3403-d6e1-442e-b3bd-fa9eb66bed81 3 Category 0203 11 90 urn:ddi:dk.dst:53741ca8-0695-4cf8-8df1-211b7fa1afa5:21 dk.dst 53741ca8-0695-4cf8-8df1-211b7fa1afa5 21 dk.dst 74e217b9-3677-4d9a-ba88-188921211c3e 3 Category 0203 12 urn:ddi:dk.dst:9da3fcd5-3cd3-4306-af6c-c6a4833793b2:21 dk.dst 9da3fcd5-3cd3-4306-af6c-c6a4833793b2 21 dk.dst 029f6c52-c686-4ea2-946c-f3ba426fe838 3 Category 0203 12 11 urn:ddi:dk.dst:906f1cd0-04bc-49d6-9bee-7883f62530e8:21 dk.dst 906f1cd0-04bc-49d6-9bee-7883f62530e8 21 dk.dst 50e05148-10d7-4308-b5b5-3e008bb92b27 3 Category 0203 12 19 urn:ddi:dk.dst:d1256d72-1151-4cba-81ad-9624a37ca366:21 dk.dst d1256d72-1151-4cba-81ad-9624a37ca366 21 dk.dst e9083d94-41e0-499e-88ff-7ca02abe6354 3 Category 0203 12 90 urn:ddi:dk.dst:ffe00806-748d-4b63-b66e-7e4100fac2ea:21 dk.dst ffe00806-748d-4b63-b66e-7e4100fac2ea 21 dk.dst bddd5b37-ec7b-4574-ac56-2570ed794db4 3 Category 0203 19 urn:ddi:dk.dst:96b68167-9c27-4117-a265-5267caf1f4e4:21 dk.dst 96b68167-9c27-4117-a265-5267caf1f4e4 21 dk.dst 9639f02d-ee6b-45df-b88d-68158afa1b60 3 Category 0203 19 11 urn:ddi:dk.dst:299b851a-b965-4807-aef4-ddd1100f5acf:21 dk.dst 299b851a-b965-4807-aef4-ddd1100f5acf 21 dk.dst 7006f61c-8f43-45a0-a353-d088eccd99fe 3 Category 0203 19 13 urn:ddi:dk.dst:b05494ef-c970-435d-aa53-bf9849b1c7bc:21 dk.dst b05494ef-c970-435d-aa53-bf9849b1c7bc 21 dk.dst 29ae00d3-1d31-4143-8fa6-2ef3580b4707 3 Category 0203 19 15 urn:ddi:dk.dst:bb5b3753-f31d-465c-a4a6-1196e254b83a:21 dk.dst bb5b3753-f31d-465c-a4a6-1196e254b83a 21 dk.dst b47d5275-c8ba-4621-986b-7aacfd986d00 3 Category 0203 19 55 urn:ddi:dk.dst:9543168b-24e2-417c-91c0-2a0bd254191b:21 dk.dst 9543168b-24e2-417c-91c0-2a0bd254191b 21 dk.dst faf78f86-072d-4a59-85c7-214f952ba15c 3 Category 0203 19 59 urn:ddi:dk.dst:be36df99-2c41-474d-bee2-c31c23ee51a4:21 dk.dst be36df99-2c41-474d-bee2-c31c23ee51a4 21 dk.dst e2065419-6396-4ed2-99fb-74b96939c989 3 Category 0203 19 90 urn:ddi:dk.dst:537c3867-2952-4811-9e59-b2a477659741:21 dk.dst 537c3867-2952-4811-9e59-b2a477659741 21 dk.dst 2aef7d86-02e9-49ff-8d25-43f921f013a2 3 Category 0203 21 urn:ddi:dk.dst:643ea285-9f03-4cab-bf0f-1160deeb6300:21 dk.dst 643ea285-9f03-4cab-bf0f-1160deeb6300 21 dk.dst e24a983c-7fd3-46e4-82ad-393096b9e031 3 Category 0203 21 10 urn:ddi:dk.dst:b4cb14bd-e926-4917-aaf5-66907fcad0b4:21 dk.dst b4cb14bd-e926-4917-aaf5-66907fcad0b4 21 dk.dst 90a4f129-917b-491e-89cc-cbbe4a4fc244 3 Category 0203 21 90 urn:ddi:dk.dst:8e66e3fd-d3d3-458f-9c13-c17cab41d5bf:21 dk.dst 8e66e3fd-d3d3-458f-9c13-c17cab41d5bf 21 dk.dst 9b18ab11-c7f7-4feb-9cf2-04fd3e73e9e5 3 Category 0203 22 urn:ddi:dk.dst:55a7f38e-479d-48fc-b39c-50103cd6d42e:21 dk.dst 55a7f38e-479d-48fc-b39c-50103cd6d42e 21 dk.dst d9a77ebb-ab50-4a16-a116-8c65edc9af1c 3 Category 0203 22 11 urn:ddi:dk.dst:ddebc837-5b69-4f21-ab86-d8331a325dc5:21 dk.dst ddebc837-5b69-4f21-ab86-d8331a325dc5 21 dk.dst ebfec9b6-fcbd-4dd3-b76b-b717f50383c4 3 Category 0203 22 19 urn:ddi:dk.dst:573683c0-09b7-4129-828e-8e6d0ec2fded:21 dk.dst 573683c0-09b7-4129-828e-8e6d0ec2fded 21 dk.dst 2cb80f89-250b-44ca-b893-c058c36712f9 3 Category 0203 22 90 urn:ddi:dk.dst:d152a262-3f69-404f-8587-69c0dd6cadaa:21 dk.dst d152a262-3f69-404f-8587-69c0dd6cadaa 21 dk.dst 1ce3a3a9-a0b9-456b-98c1-af3796ff7eec 3 Category 0203 29 urn:ddi:dk.dst:8632a9de-08d7-4a29-b044-4bc13f000c82:21 dk.dst 8632a9de-08d7-4a29-b044-4bc13f000c82 21 dk.dst 6d2e5327-df89-46ea-9167-ff98842b9826 3 Category 0203 29 11 urn:ddi:dk.dst:98dc34d3-3fd9-4508-a8b4-c21c992f68df:21 dk.dst 98dc34d3-3fd9-4508-a8b4-c21c992f68df 21 dk.dst f68a644e-b925-4ae2-8890-8afd498edede 3 Category 0203 29 13 urn:ddi:dk.dst:8f45b8b7-f208-40d1-bc36-44a948a2a664:21 dk.dst 8f45b8b7-f208-40d1-bc36-44a948a2a664 21 dk.dst 7aa156ae-e6a3-408a-85ac-ac8853a393c2 3 Category 0203 29 15 urn:ddi:dk.dst:ae1dfbb3-5d43-4ce5-9155-397bcb087ff7:21 dk.dst ae1dfbb3-5d43-4ce5-9155-397bcb087ff7 21 dk.dst 6185dd6f-07d5-44aa-86c0-d2082826e63f 3 Category 0203 29 55 urn:ddi:dk.dst:7741affa-b3b0-4023-974d-030b9cf674c9:21 dk.dst 7741affa-b3b0-4023-974d-030b9cf674c9 21 dk.dst a6fb5fca-c731-42e0-8bb8-da502a355b8b 3 Category 0203 29 59 urn:ddi:dk.dst:3281f29b-a92e-4f88-8ef3-74c5633a3287:21 dk.dst 3281f29b-a92e-4f88-8ef3-74c5633a3287 21 dk.dst c9d17e9f-fbbd-47a0-84ab-00a3eda8faa6 3 Category 0203 29 90 urn:ddi:dk.dst:dbcaf1a7-78d6-4488-8d3f-904df21a9ce7:21 dk.dst dbcaf1a7-78d6-4488-8d3f-904df21a9ce7 21 dk.dst 3df22b44-f869-4f5e-bc92-60c0381d598a 3 Category 0204 urn:ddi:dk.dst:68693e3f-c6df-4956-9cf3-6b4ab7e4b5fb:21 dk.dst 68693e3f-c6df-4956-9cf3-6b4ab7e4b5fb 21 dk.dst 6fdb2cd9-fd62-4b7d-a1cb-1fee7124b055 3 Category 0204 10 urn:ddi:dk.dst:0553128f-e451-40b5-af52-6cb0e5038bc3:21 dk.dst 0553128f-e451-40b5-af52-6cb0e5038bc3 21 dk.dst 571d3353-f953-49e5-ae08-ec9f0e2d150e 3 Category 0204 10 00 urn:ddi:dk.dst:b83fb413-f54a-434b-b1f0-241565d35119:21 dk.dst b83fb413-f54a-434b-b1f0-241565d35119 21 dk.dst 5b37c8a5-a881-49ea-8019-a900f20cc8f7 3 Category 0204 21 urn:ddi:dk.dst:a9e7d03b-9257-4191-b90f-a90269f73489:21 dk.dst a9e7d03b-9257-4191-b90f-a90269f73489 21 dk.dst 2a765c3b-3b13-4ed6-a816-a27e51a867e7 3 Category 0204 21 00 urn:ddi:dk.dst:f1f22bef-4fbb-4fa5-9157-e5b392a979d3:21 dk.dst f1f22bef-4fbb-4fa5-9157-e5b392a979d3 21 dk.dst c54a5612-bbb5-4060-a53a-dadf07a53bbc 3 Category 0204 22 urn:ddi:dk.dst:c447f085-b274-4e82-bfb9-b00f475d1fc7:21 dk.dst c447f085-b274-4e82-bfb9-b00f475d1fc7 21 dk.dst 30b434f1-6d1e-4df9-af40-f4d3d83e702d 3 Category 0204 22 10 urn:ddi:dk.dst:8520af38-9083-45dd-bbed-a5145c2369dd:21 dk.dst 8520af38-9083-45dd-bbed-a5145c2369dd 21 dk.dst 84f14ba5-33ad-4e63-a122-efa252570b2f 3 Category 0204 22 30 urn:ddi:dk.dst:03798784-1927-4b2a-85d2-d1dd3efd700e:21 dk.dst 03798784-1927-4b2a-85d2-d1dd3efd700e 21 dk.dst b8f0cd34-46fa-4cef-bc31-c87325a4f846 3 Category 0204 22 50 urn:ddi:dk.dst:fccb70de-d563-406a-8f56-bfc48a698bd7:21 dk.dst fccb70de-d563-406a-8f56-bfc48a698bd7 21 dk.dst 46345ce5-5318-4180-8ac2-39da2dea3c1d 3 Category 0204 22 90 urn:ddi:dk.dst:03d71ae2-4825-4b15-9131-05fe6a5776c0:21 dk.dst 03d71ae2-4825-4b15-9131-05fe6a5776c0 21 dk.dst 88940cca-e9fd-4100-98c0-08c4ce78dfdb 3 Category 0204 23 urn:ddi:dk.dst:780e7d3b-cc0d-4bff-8aec-06ade031f734:21 dk.dst 780e7d3b-cc0d-4bff-8aec-06ade031f734 21 dk.dst 0b191a64-0e8a-4d99-8cb5-cc541fed9cc0 3 Category 0204 23 00 urn:ddi:dk.dst:4b080846-d62d-4262-a363-29c5b0d747b9:21 dk.dst 4b080846-d62d-4262-a363-29c5b0d747b9 21 dk.dst 8b0afb53-aaac-4151-a78e-c61c80778576 3 Category 0204 30 urn:ddi:dk.dst:4a5f5984-121c-43f4-9cbf-c84f24a1f67d:21 dk.dst 4a5f5984-121c-43f4-9cbf-c84f24a1f67d 21 dk.dst 45228d46-54c5-4f93-9886-eccdcef5bb57 3 Category 0204 30 00 urn:ddi:dk.dst:2b25cf7a-cbe7-4f2b-8fd1-e4ac290f1d3b:21 dk.dst 2b25cf7a-cbe7-4f2b-8fd1-e4ac290f1d3b 21 dk.dst c4f68e47-7c3d-4fb9-8be6-d43c03d94e95 3 Category 0204 41 urn:ddi:dk.dst:89b5ff5b-5cf4-4b5f-a053-23f1f926ac8c:21 dk.dst 89b5ff5b-5cf4-4b5f-a053-23f1f926ac8c 21 dk.dst e9ac214f-9451-4d6b-ae58-bd2057523734 3 Category 0204 41 00 urn:ddi:dk.dst:b433cfe4-91ae-4424-8768-d7a2ed06cc2f:21 dk.dst b433cfe4-91ae-4424-8768-d7a2ed06cc2f 21 dk.dst 29bcf35e-d2cb-4d2d-aa86-a3af831f2aea 3 Category 0204 42 urn:ddi:dk.dst:dc14805f-4487-4f7e-9505-055c41cdf996:21 dk.dst dc14805f-4487-4f7e-9505-055c41cdf996 21 dk.dst dc642c74-574e-42b2-8fd9-d92580d6550d 3 Category 0204 42 10 urn:ddi:dk.dst:2c06a362-5468-4c8d-a649-8562594d311f:21 dk.dst 2c06a362-5468-4c8d-a649-8562594d311f 21 dk.dst b83667e6-c89d-433c-b3e4-86dd02135c44 3 Category 0204 42 30 urn:ddi:dk.dst:05329d00-ece6-4a62-94c4-00eabbe79d2e:21 dk.dst 05329d00-ece6-4a62-94c4-00eabbe79d2e 21 dk.dst af5c9f38-1544-446b-86f7-7948010960a6 3 Category 0204 42 50 urn:ddi:dk.dst:e18b017e-1587-44da-af59-5a38cb5e11dd:21 dk.dst e18b017e-1587-44da-af59-5a38cb5e11dd 21 dk.dst e2b8733d-4459-4fde-ba7c-3225ddb37a4e 3 Category 0204 42 90 urn:ddi:dk.dst:fe9d8347-d2ba-4196-916c-fefc7981891e:21 dk.dst fe9d8347-d2ba-4196-916c-fefc7981891e 21 dk.dst 2a339dea-826d-4461-a4e6-136ffcda995e 3 Category 0204 43 urn:ddi:dk.dst:c67a0120-f5e8-4da2-9445-eadf57b1b7d2:21 dk.dst c67a0120-f5e8-4da2-9445-eadf57b1b7d2 21 dk.dst 26b265c1-1cbd-4b74-9d09-f9aa003eeb05 3 Category 0204 43 10 urn:ddi:dk.dst:7f486a96-965c-4c0c-a964-a9f6ab4d9f45:21 dk.dst 7f486a96-965c-4c0c-a964-a9f6ab4d9f45 21 dk.dst 329b4b9b-b20f-4c6c-9051-40f530630ff8 3 Category 0204 43 90 urn:ddi:dk.dst:e2e78e7c-eb06-4354-a8c4-df6fca1fc188:21 dk.dst e2e78e7c-eb06-4354-a8c4-df6fca1fc188 21 dk.dst 86a65ebf-1e8e-4cd0-81d0-e3eeac8c4652 3 Category 0204 50 urn:ddi:dk.dst:ca8e4f5b-9d6d-43fa-85bc-0ea92b354677:21 dk.dst ca8e4f5b-9d6d-43fa-85bc-0ea92b354677 21 dk.dst 774bfd26-8a77-4f7b-8367-b5c0897113f8 3 Category 0204 50 11 urn:ddi:dk.dst:fc1079c0-c771-497c-b0de-be6daba6952e:21 dk.dst fc1079c0-c771-497c-b0de-be6daba6952e 21 dk.dst 1860470f-987d-4693-970a-0fd3b5d4fcda 3 Category 0204 50 13 urn:ddi:dk.dst:25bec376-f571-43ea-b9d9-791c09665536:21 dk.dst 25bec376-f571-43ea-b9d9-791c09665536 21 dk.dst 7f9ed6bc-5578-4944-ac25-7298d5132f8f 3 Category 0204 50 15 urn:ddi:dk.dst:72b8be84-ae7a-415b-b48b-4331e5e11c27:21 dk.dst 72b8be84-ae7a-415b-b48b-4331e5e11c27 21 dk.dst 9b5ff1ba-e932-4291-bee1-7105fb8d7274 3 Category 0204 50 19 urn:ddi:dk.dst:1a2620e5-f6f8-45ff-9566-de8c4fc5e583:21 dk.dst 1a2620e5-f6f8-45ff-9566-de8c4fc5e583 21 dk.dst 00a06c86-6e67-4c2b-8b5e-be571d5a9f16 3 Category 0204 50 31 urn:ddi:dk.dst:255635b2-0a49-4afb-931c-e4796ef9a680:21 dk.dst 255635b2-0a49-4afb-931c-e4796ef9a680 21 dk.dst 45a57f83-28ba-42c8-bfde-067d1f914813 3 Category 0204 50 39 urn:ddi:dk.dst:a9aa0d38-7ebb-4d56-92d2-56a9b8ea66f7:21 dk.dst a9aa0d38-7ebb-4d56-92d2-56a9b8ea66f7 21 dk.dst 57fe6a5e-fb8d-483a-9959-10207316d8f4 3 Category 0204 50 51 urn:ddi:dk.dst:58cb1b54-ca1e-4940-9122-d8fca76b279b:21 dk.dst 58cb1b54-ca1e-4940-9122-d8fca76b279b 21 dk.dst eeebd5fd-75b2-413b-9431-41995f209bd8 3 Category 0204 50 53 urn:ddi:dk.dst:25620a18-a64c-402f-b758-c3ea3732397d:21 dk.dst 25620a18-a64c-402f-b758-c3ea3732397d 21 dk.dst d60ea609-638c-4227-bccb-9165ddb8c811 3 Category 0204 50 55 urn:ddi:dk.dst:0bcb937b-a1c8-4020-a258-df858b31e14a:21 dk.dst 0bcb937b-a1c8-4020-a258-df858b31e14a 21 dk.dst 73f07ed0-54d0-40a8-9485-8f3cfcdbc755 3 Category 0204 50 59 urn:ddi:dk.dst:466f6f48-6c3b-43f8-aa2f-bf90977c85bd:21 dk.dst 466f6f48-6c3b-43f8-aa2f-bf90977c85bd 21 dk.dst 4ddf33a4-4d0e-4c31-93b7-a80084a4bfe3 3 Category 0204 50 71 urn:ddi:dk.dst:f90cecb9-ddf7-4210-955b-3ca3b5a75e58:21 dk.dst f90cecb9-ddf7-4210-955b-3ca3b5a75e58 21 dk.dst 0a4a479c-f451-4808-a597-f7c9562bcbf1 3 Category 0204 50 79 urn:ddi:dk.dst:22e4bac6-39b5-42c7-9602-f6b3dee85bd1:21 dk.dst 22e4bac6-39b5-42c7-9602-f6b3dee85bd1 21 dk.dst 85dfeb4d-c775-4771-b770-3331019b4541 3 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:e9f24681-a657-4a33-9e55-81146354821c:21 dk.dst e9f24681-a657-4a33-9e55-81146354821c 21 dk.dst f695104f-455d-48f8-b46d-685cc6059216 3 Category 0205 00 urn:ddi:dk.dst:d3e4c9ea-0602-4234-9ab8-817933c51122:21 dk.dst d3e4c9ea-0602-4234-9ab8-817933c51122 21 dk.dst cc279213-0679-4860-a220-45dda0d8f2db 3 Category 0205 00 20 urn:ddi:dk.dst:290cd870-2ae1-42d8-80e6-401f4ed77a8c:21 dk.dst 290cd870-2ae1-42d8-80e6-401f4ed77a8c 21 dk.dst 65fda882-2edc-4a60-9b3c-71ab4ba65eda 3 Category 0205 00 80 urn:ddi:dk.dst:26b5fa3c-7ea5-43a0-a81c-3994e2da5ff6:21 dk.dst 26b5fa3c-7ea5-43a0-a81c-3994e2da5ff6 21 dk.dst c4d71e16-bff7-4464-bffc-5a053ff7d255 3 Category 0206 urn:ddi:dk.dst:26a3cf4d-026c-480e-aa8f-1ad7977d6135:21 dk.dst 26a3cf4d-026c-480e-aa8f-1ad7977d6135 21 dk.dst 82e97f33-c054-47c2-9c0c-bcb38c3e37ca 3 Category 0206 10 urn:ddi:dk.dst:aae72ea7-4e37-4448-bee2-71d025a53dea:21 dk.dst aae72ea7-4e37-4448-bee2-71d025a53dea 21 dk.dst 341209e4-55dc-42b0-8af6-7f7c9f967c39 3 Category 0206 10 10 urn:ddi:dk.dst:03483a71-c085-494c-ac98-d24137dcdd65:21 dk.dst 03483a71-c085-494c-ac98-d24137dcdd65 21 dk.dst 2af89272-259e-413e-930e-ed56e66b07a2 3 Category 0206 10 95 urn:ddi:dk.dst:4b5dc88a-53e5-485b-b3c0-88d049cf5a52:21 dk.dst 4b5dc88a-53e5-485b-b3c0-88d049cf5a52 21 dk.dst 144dc7ba-3d29-4fff-aba2-a6e4d2e69049 3 Category 0206 10 98 urn:ddi:dk.dst:014d0cfd-51f5-4749-a25d-4b0e56e4750c:21 dk.dst 014d0cfd-51f5-4749-a25d-4b0e56e4750c 21 dk.dst e8c07d79-15fa-4da1-afcc-108ac7adf43f 3 Category 0206 21 urn:ddi:dk.dst:2da96dbf-61f0-4b4f-8566-8b57f0468441:21 dk.dst 2da96dbf-61f0-4b4f-8566-8b57f0468441 21 dk.dst e68cb23a-3569-4aab-aaa9-af683999d73e 3 Category 0206 21 00 urn:ddi:dk.dst:6c28e0df-42bf-4025-bda9-9fc82820a5f6:21 dk.dst 6c28e0df-42bf-4025-bda9-9fc82820a5f6 21 dk.dst 20d88069-69d3-4938-a72a-d951f7fd5c9d 3 Category 0206 22 urn:ddi:dk.dst:34b6021c-5d9d-4723-8a38-7efd70f9668e:21 dk.dst 34b6021c-5d9d-4723-8a38-7efd70f9668e 21 dk.dst 18c0158b-9f8d-4e49-9138-cace6f5e669b 3 Category 0206 22 00 urn:ddi:dk.dst:0c09689f-b6c9-400a-9eeb-3c916c8cdc76:21 dk.dst 0c09689f-b6c9-400a-9eeb-3c916c8cdc76 21 dk.dst ff1f7c1e-4d80-47e7-920d-a0d33933463d 3 Category 0206 29 urn:ddi:dk.dst:41a21896-0100-4b28-91e0-3174d4211537:21 dk.dst 41a21896-0100-4b28-91e0-3174d4211537 21 dk.dst 0537a883-1ceb-4b24-b8d7-8fcddd27c96e 3 Category 0206 29 10 urn:ddi:dk.dst:441ffcb0-0d91-48d9-894b-95461061a5c5:21 dk.dst 441ffcb0-0d91-48d9-894b-95461061a5c5 21 dk.dst 43b0f77a-7f59-4229-8d29-147452317791 3 Category 0206 29 91 urn:ddi:dk.dst:e1f1b13c-4487-4754-b068-af766f56ed48:21 dk.dst e1f1b13c-4487-4754-b068-af766f56ed48 21 dk.dst d2fb75ca-3495-4730-b990-c290584552db 3 Category 0206 29 99 urn:ddi:dk.dst:5bf63578-6416-42bc-b2dd-126b9622b89d:21 dk.dst 5bf63578-6416-42bc-b2dd-126b9622b89d 21 dk.dst de4aa1cb-1d3a-444a-8352-5335e8a03824 3 Category 0206 30 urn:ddi:dk.dst:21ed2632-c103-4d58-a329-8cbbcec7c566:21 dk.dst 21ed2632-c103-4d58-a329-8cbbcec7c566 21 dk.dst 700b4424-afbd-40a1-a700-6fe7a83748e4 3 Category 0206 30 00 urn:ddi:dk.dst:03457d23-4065-46a2-a435-94bcc09184e1:21 dk.dst 03457d23-4065-46a2-a435-94bcc09184e1 21 dk.dst 041726a1-1caf-4cc1-b7f3-adb569be9363 3 Category 0206 41 urn:ddi:dk.dst:ffc61c81-0af5-493e-85f6-af35ae123330:21 dk.dst ffc61c81-0af5-493e-85f6-af35ae123330 21 dk.dst c890e07b-3d81-4209-ae21-4f4b1f12b0d7 3 Category 0206 41 00 urn:ddi:dk.dst:7065cd54-6c14-4b44-a949-4775a76cec38:21 dk.dst 7065cd54-6c14-4b44-a949-4775a76cec38 21 dk.dst f24b7eb1-3d8d-4d86-beb1-e36b771c90a8 3 Category 0206 49 urn:ddi:dk.dst:202f4dff-3627-4acb-8d6e-da7a960425ff:21 dk.dst 202f4dff-3627-4acb-8d6e-da7a960425ff 21 dk.dst 0dc5cc70-6930-409e-930d-92434631adb8 3 Category 0206 49 00 urn:ddi:dk.dst:48e74551-9ead-4077-b6f2-5b680f6cdf15:21 dk.dst 48e74551-9ead-4077-b6f2-5b680f6cdf15 21 dk.dst 2e0030d6-e2ec-4f0b-9c0f-81c4f5e0c16e 3 Category 0206 80 urn:ddi:dk.dst:5e51a348-70eb-4c17-9051-bfbe24e05515:21 dk.dst 5e51a348-70eb-4c17-9051-bfbe24e05515 21 dk.dst 4aab8e68-1c6b-4b08-b68b-026d6d833b4b 3 Category 0206 80 10 urn:ddi:dk.dst:1ee9e72e-3563-4226-8a93-5989d2b796d6:21 dk.dst 1ee9e72e-3563-4226-8a93-5989d2b796d6 21 dk.dst 36259d90-64f4-4732-9724-eb720f08d0c3 3 Category 0206 80 91 urn:ddi:dk.dst:a18dd221-8ac0-4e1b-b710-c3161f996a21:21 dk.dst a18dd221-8ac0-4e1b-b710-c3161f996a21 21 dk.dst 76390c6c-a36c-4036-82f7-028f3c27a5ff 3 Category 0206 80 99 urn:ddi:dk.dst:6b50b74c-5650-47f7-8bb9-7c3a6fbeca7e:21 dk.dst 6b50b74c-5650-47f7-8bb9-7c3a6fbeca7e 21 dk.dst 442a851e-3aad-46b0-9db5-2059889ed13e 3 Category 0206 90 urn:ddi:dk.dst:b6dac46f-dd98-48c5-8535-5a4e1b55c4ef:21 dk.dst b6dac46f-dd98-48c5-8535-5a4e1b55c4ef 21 dk.dst d2eb81bd-7b9b-40cf-8f7a-cebae6560f90 3 Category 0206 90 10 urn:ddi:dk.dst:c8c15821-b17a-43a1-9bbe-3676444bdf0c:21 dk.dst c8c15821-b17a-43a1-9bbe-3676444bdf0c 21 dk.dst 214f2505-5385-44d1-8c9a-f4ecffc1e5a6 3 Category 0206 90 91 urn:ddi:dk.dst:635188d3-d772-4352-a520-7987e0f83c72:21 dk.dst 635188d3-d772-4352-a520-7987e0f83c72 21 dk.dst 59fc51c2-6161-48b8-8453-37f24f99905a 3 Category 0206 90 99 urn:ddi:dk.dst:63509745-7596-451b-b440-ecec7cc22f3c:21 dk.dst 63509745-7596-451b-b440-ecec7cc22f3c 21 dk.dst 78384729-d4f2-4da8-90da-15b3963ca8dc 3 Category 0207 urn:ddi:dk.dst:ea7a7463-9cec-4dc4-8f82-8ca9376ddfad:21 dk.dst ea7a7463-9cec-4dc4-8f82-8ca9376ddfad 21 dk.dst e33dec65-17b4-453d-9ca7-a5fe817b8200 3 Category 0207 11 urn:ddi:dk.dst:1da0d66a-c126-4b15-b4aa-41f86cf3a813:21 dk.dst 1da0d66a-c126-4b15-b4aa-41f86cf3a813 21 dk.dst 830ce8eb-0464-4b15-8cef-9c9f989ce1b6 3 Category 0207 11 10 urn:ddi:dk.dst:29ec2bcb-c9e6-438f-bdeb-18a2c11507e9:21 dk.dst 29ec2bcb-c9e6-438f-bdeb-18a2c11507e9 21 dk.dst 028eca02-aa82-4bf6-b100-138ead5c4ee1 3 Category 0207 11 30 urn:ddi:dk.dst:26e6987c-225c-40b3-8775-e7c7b7e4d148:21 dk.dst 26e6987c-225c-40b3-8775-e7c7b7e4d148 21 dk.dst c7527fd7-9020-41de-828f-e74576dba517 3 Category 0207 11 90 urn:ddi:dk.dst:68ab45b9-faf1-46d6-92b4-d0ecc838719c:21 dk.dst 68ab45b9-faf1-46d6-92b4-d0ecc838719c 21 dk.dst 61d7ca65-2396-4bde-aacf-b361900131ad 3 Category 0207 12 urn:ddi:dk.dst:8b0061b2-7c86-4484-9298-e7833b1ef289:21 dk.dst 8b0061b2-7c86-4484-9298-e7833b1ef289 21 dk.dst c4886fc5-d96c-4137-a656-d9d7bf85a0b2 3 Category 0207 12 10 urn:ddi:dk.dst:208439f5-fdf0-4ccb-9534-eb9be9893e67:21 dk.dst 208439f5-fdf0-4ccb-9534-eb9be9893e67 21 dk.dst 2717e903-373c-4b25-8408-ff5dce709825 3 Category 0207 12 90 urn:ddi:dk.dst:01e61780-c6b9-496a-a06c-0a1a325ec885:21 dk.dst 01e61780-c6b9-496a-a06c-0a1a325ec885 21 dk.dst 6b476103-4961-44a9-807c-8cc1e2e11387 3 Category 0207 13 urn:ddi:dk.dst:64caa77e-489c-41ab-ae4d-149b9ab7a4ee:21 dk.dst 64caa77e-489c-41ab-ae4d-149b9ab7a4ee 21 dk.dst 6600fdba-6342-45c3-8df6-3132a8507980 3 Category 0207 13 10 urn:ddi:dk.dst:f29506c8-b8de-4183-adfc-5808d38e38b9:21 dk.dst f29506c8-b8de-4183-adfc-5808d38e38b9 21 dk.dst ed2ee7cd-5774-418a-809e-99be5d3aefd2 3 Category 0207 13 20 urn:ddi:dk.dst:1c16f2dc-cd3a-4e1d-9adc-f54a61ae7c5e:21 dk.dst 1c16f2dc-cd3a-4e1d-9adc-f54a61ae7c5e 21 dk.dst 6d321990-f279-45a1-80ec-65a13c68bc61 3 Category 0207 13 30 urn:ddi:dk.dst:3a085d0d-6b04-422b-bc1c-af440d5f3a15:21 dk.dst 3a085d0d-6b04-422b-bc1c-af440d5f3a15 21 dk.dst 42421f55-0997-4a27-894f-83e66fdbba07 3 Category 0207 13 40 urn:ddi:dk.dst:0a43d4b8-825b-4c39-944f-2abc4cd180ac:21 dk.dst 0a43d4b8-825b-4c39-944f-2abc4cd180ac 21 dk.dst 6449083c-c662-43f2-ba4f-618397b2194f 3 Category 0207 13 50 urn:ddi:dk.dst:2a8ebc11-d12a-4a8c-adde-279988edba27:21 dk.dst 2a8ebc11-d12a-4a8c-adde-279988edba27 21 dk.dst c35a962c-2c66-471b-a62a-e595a17d8bbb 3 Category 0207 13 60 urn:ddi:dk.dst:296be8d6-2d5f-458f-a456-1477241c0821:21 dk.dst 296be8d6-2d5f-458f-a456-1477241c0821 21 dk.dst 98d2b585-e594-4838-9fa9-a0675c91f5a5 3 Category 0207 13 70 urn:ddi:dk.dst:270926e0-a410-4d6b-90d9-0384567087e3:21 dk.dst 270926e0-a410-4d6b-90d9-0384567087e3 21 dk.dst df5f6432-4b38-479a-b459-77235038b528 3 Category 0207 13 91 urn:ddi:dk.dst:1f94def4-ce95-413c-97ba-3efd30458676:21 dk.dst 1f94def4-ce95-413c-97ba-3efd30458676 21 dk.dst f98c76ec-1de4-4b59-af39-45fd34abe7ed 3 Category 0207 13 99 urn:ddi:dk.dst:d382b874-ec0d-43bb-acba-724667369d6b:21 dk.dst d382b874-ec0d-43bb-acba-724667369d6b 21 dk.dst 5d7decfd-6d88-47f6-981b-a7b4da306350 3 Category 0207 14 urn:ddi:dk.dst:cd209e2a-f3e7-4b13-bf8f-2d3037ff9ed7:21 dk.dst cd209e2a-f3e7-4b13-bf8f-2d3037ff9ed7 21 dk.dst 3186f892-a701-43fc-b9a4-c07cdef156a9 3 Category 0207 14 10 urn:ddi:dk.dst:3edebdc5-b959-47fe-b129-0f90a2db0f65:21 dk.dst 3edebdc5-b959-47fe-b129-0f90a2db0f65 21 dk.dst 026323ef-51cb-4e96-8ab6-39de24ee16da 3 Category 0207 14 20 urn:ddi:dk.dst:906a97cc-5c42-4e35-a165-45b6773696cc:21 dk.dst 906a97cc-5c42-4e35-a165-45b6773696cc 21 dk.dst f430b0aa-81e4-437b-be6f-482d05e14eb5 3 Category 0207 14 30 urn:ddi:dk.dst:a98b4ab6-1816-4eff-be63-4af2339c562a:21 dk.dst a98b4ab6-1816-4eff-be63-4af2339c562a 21 dk.dst d727c25e-64a1-4f51-9514-eede7ccfa3e5 3 Category 0207 14 40 urn:ddi:dk.dst:7e1885aa-0cf1-41e7-9cb7-043ce467a2e7:21 dk.dst 7e1885aa-0cf1-41e7-9cb7-043ce467a2e7 21 dk.dst 1fb0cbdc-f07d-44c8-acc0-bdfb52518da0 3 Category 0207 14 50 urn:ddi:dk.dst:6b60b97a-08ea-4216-956c-9e379bf1ebcc:21 dk.dst 6b60b97a-08ea-4216-956c-9e379bf1ebcc 21 dk.dst d8f35669-a60f-4ad1-8d21-89d03191bb6c 3 Category 0207 14 60 urn:ddi:dk.dst:f1b4d49c-df03-4de0-b43e-3fd19925c6e0:21 dk.dst f1b4d49c-df03-4de0-b43e-3fd19925c6e0 21 dk.dst 00a4b770-9db6-4764-b3a4-7e8cdaa9954a 3 Category 0207 14 70 urn:ddi:dk.dst:9afad25d-0cd6-4d64-9eff-7e62fc39a8be:21 dk.dst 9afad25d-0cd6-4d64-9eff-7e62fc39a8be 21 dk.dst 3158cf11-b695-43ba-ad04-e8865d7dd809 3 Category 0207 14 91 urn:ddi:dk.dst:e72d948e-28a5-47b0-9790-9200f840503f:21 dk.dst e72d948e-28a5-47b0-9790-9200f840503f 21 dk.dst 348079b1-78c1-4051-8b26-83fdeeac7584 3 Category 0207 14 99 urn:ddi:dk.dst:a286a619-a530-4777-993b-9236781a6f01:21 dk.dst a286a619-a530-4777-993b-9236781a6f01 21 dk.dst b5e16280-c6ed-48a2-b0d4-5a7ce8e2490f 3 Category 0207 24 urn:ddi:dk.dst:a9b24ab3-1009-422f-918c-386a9832b80b:21 dk.dst a9b24ab3-1009-422f-918c-386a9832b80b 21 dk.dst 3dce45b3-017f-454a-8419-21f0da89f411 3 Category 0207 24 10 urn:ddi:dk.dst:5afe3def-1240-4c5f-a859-f66461b72ab4:21 dk.dst 5afe3def-1240-4c5f-a859-f66461b72ab4 21 dk.dst 773c282b-e52c-4bfa-ba5e-ddf51ccb71eb 3 Category 0207 24 90 urn:ddi:dk.dst:b8ac47bb-5c9c-4679-82c3-eaddb73559f1:21 dk.dst b8ac47bb-5c9c-4679-82c3-eaddb73559f1 21 dk.dst a5759638-4f5c-4af7-8551-eb9db658377e 3 Category 0207 25 urn:ddi:dk.dst:929cb400-ce32-4025-a470-889dfe002be3:21 dk.dst 929cb400-ce32-4025-a470-889dfe002be3 21 dk.dst f2cb423e-3d98-43fe-87fa-c7d55a6c4544 3 Category 0207 25 10 urn:ddi:dk.dst:ec114ee8-e2b9-4e41-b196-a040e0535852:21 dk.dst ec114ee8-e2b9-4e41-b196-a040e0535852 21 dk.dst 0752daab-e4ff-42c0-b8bc-f7f8261bd2a2 3 Category 0207 25 90 urn:ddi:dk.dst:6a8f090f-ae49-4446-91cf-72a305bf7d22:21 dk.dst 6a8f090f-ae49-4446-91cf-72a305bf7d22 21 dk.dst d23c0a48-1189-48a4-9f30-12ed27d843df 3 Category 0207 26 urn:ddi:dk.dst:96aaac90-437e-44a7-ade4-820ec139d001:21 dk.dst 96aaac90-437e-44a7-ade4-820ec139d001 21 dk.dst 1de0489b-7d4e-49e5-a712-b4f0f703d6d8 3 Category 0207 26 10 urn:ddi:dk.dst:51f5e401-6110-4f1f-bbcc-c537d0e6d260:21 dk.dst 51f5e401-6110-4f1f-bbcc-c537d0e6d260 21 dk.dst db91fb07-7100-4a06-80a8-15f213ddc282 3 Category 0207 26 20 urn:ddi:dk.dst:b721708a-3873-4156-88c2-9a5277a0b43d:21 dk.dst b721708a-3873-4156-88c2-9a5277a0b43d 21 dk.dst de897758-0600-4506-b76f-92333062cba5 3 Category 0207 26 30 urn:ddi:dk.dst:603ef733-03d8-4a5a-a8c0-c9ccedcbea00:21 dk.dst 603ef733-03d8-4a5a-a8c0-c9ccedcbea00 21 dk.dst 9e0ab25d-2e4b-435b-8ff3-fbb271a5aa4f 3 Category 0207 26 40 urn:ddi:dk.dst:8c4692d1-bd28-41fa-b4ef-15784f02552a:21 dk.dst 8c4692d1-bd28-41fa-b4ef-15784f02552a 21 dk.dst 4d03ed39-e041-4b0e-8fac-59879a992711 3 Category 0207 26 50 urn:ddi:dk.dst:8649ac2a-6b22-4325-b84f-d74aba1bd592:21 dk.dst 8649ac2a-6b22-4325-b84f-d74aba1bd592 21 dk.dst a7221aef-dcad-4d32-8a9a-866c61f4a224 3 Category 0207 26 60 urn:ddi:dk.dst:2935a7dd-518c-421b-9fd8-db914bf60eaa:21 dk.dst 2935a7dd-518c-421b-9fd8-db914bf60eaa 21 dk.dst 586d958e-df48-43dc-9154-c3db45e0e1c6 3 Category 0207 26 70 urn:ddi:dk.dst:deefb4ca-bd75-47e8-85e6-5c4a603ba27b:21 dk.dst deefb4ca-bd75-47e8-85e6-5c4a603ba27b 21 dk.dst 121111d2-05de-4360-b229-2d691b154a7a 3 Category 0207 26 80 urn:ddi:dk.dst:d4c30561-8e2a-4005-8566-5c097992c6b2:21 dk.dst d4c30561-8e2a-4005-8566-5c097992c6b2 21 dk.dst 4471f4b9-86ee-4e5c-8efa-d682630c2df9 3 Category 0207 26 91 urn:ddi:dk.dst:7c80ac2e-b893-4bd6-b12c-a92160fce11a:21 dk.dst 7c80ac2e-b893-4bd6-b12c-a92160fce11a 21 dk.dst dbb4a02e-6b32-434a-9f4e-7a293c1fb742 3 Category 0207 26 99 urn:ddi:dk.dst:adc4b6f7-29f4-4e46-a8ae-662002aa1971:21 dk.dst adc4b6f7-29f4-4e46-a8ae-662002aa1971 21 dk.dst 03a7b340-e43f-44bb-bf12-4c3aa01a50a1 3 Category 0207 27 urn:ddi:dk.dst:8762035e-c170-4221-8cf3-fe95e7d1afd3:21 dk.dst 8762035e-c170-4221-8cf3-fe95e7d1afd3 21 dk.dst b1346465-6a2c-44bb-8b6f-6a4938ca6f24 3 Category 0207 27 10 urn:ddi:dk.dst:ade63ef9-0851-466b-a069-8c3f2795d123:21 dk.dst ade63ef9-0851-466b-a069-8c3f2795d123 21 dk.dst d03048fb-232d-454d-bbf6-9c5e99a95043 3 Category 0207 27 20 urn:ddi:dk.dst:84d0f887-a320-4556-9e7f-1a3c56962862:21 dk.dst 84d0f887-a320-4556-9e7f-1a3c56962862 21 dk.dst b3cedfba-9e0f-44a0-b6e9-6e0234f3af0e 3 Category 0207 27 30 urn:ddi:dk.dst:0abd3d75-7e1f-4c0c-a09e-e5173fadaa1d:21 dk.dst 0abd3d75-7e1f-4c0c-a09e-e5173fadaa1d 21 dk.dst 7b7a5119-6ef7-4a08-a817-a24a233ed5b6 3 Category 0207 27 40 urn:ddi:dk.dst:fc2ffb92-65f1-40c6-a020-87f02911edbc:21 dk.dst fc2ffb92-65f1-40c6-a020-87f02911edbc 21 dk.dst 9d6b7b0e-f4c7-4ce4-85f2-41cc852a23ec 3 Category 0207 27 50 urn:ddi:dk.dst:4212de25-ab21-41ff-9b4d-62b8db9f8973:21 dk.dst 4212de25-ab21-41ff-9b4d-62b8db9f8973 21 dk.dst 5e960d20-8985-48ec-a213-8b9eff172b6f 3 Category 0207 27 60 urn:ddi:dk.dst:d717a4e7-904a-4335-a798-bf05033598ae:21 dk.dst d717a4e7-904a-4335-a798-bf05033598ae 21 dk.dst baabd464-5c52-42a8-8892-209dfe7b8c4d 3 Category 0207 27 70 urn:ddi:dk.dst:a72cc821-12e4-4ae1-a7f4-8504b1bd730c:21 dk.dst a72cc821-12e4-4ae1-a7f4-8504b1bd730c 21 dk.dst 13bfbc4a-d83e-4193-bcc1-bf03449f0cb4 3 Category 0207 27 80 urn:ddi:dk.dst:d36f8987-fb77-48d7-a44b-21a1e9b07bf3:21 dk.dst d36f8987-fb77-48d7-a44b-21a1e9b07bf3 21 dk.dst 3ab545f8-76c6-4247-8b0d-152f10dd8420 3 Category 0207 27 91 urn:ddi:dk.dst:168a220f-c580-4946-b957-a7ae0ba11f76:21 dk.dst 168a220f-c580-4946-b957-a7ae0ba11f76 21 dk.dst 891bd070-2b23-463c-9c88-eca9698d6535 3 Category 0207 27 99 urn:ddi:dk.dst:abf89151-f567-4696-ae80-cdf70228d730:21 dk.dst abf89151-f567-4696-ae80-cdf70228d730 21 dk.dst e7525be2-8656-4068-b8d3-164e11511fd6 3 Category 0207 41 urn:ddi:dk.dst:c6e633e8-bb1f-4fdb-ad22-2008369b0d9e:21 dk.dst c6e633e8-bb1f-4fdb-ad22-2008369b0d9e 21 dk.dst f8ae8e0a-6f86-4822-957f-eb33df18d22a 3 Category 0207 41 20 urn:ddi:dk.dst:88c21bb7-d662-4dd3-ad67-431ed6382f28:21 dk.dst 88c21bb7-d662-4dd3-ad67-431ed6382f28 21 dk.dst f8815924-9663-47ac-98f0-0a9b01c89740 3 Category 0207 41 30 urn:ddi:dk.dst:9f3a7467-9b1e-4f31-8e31-0b2ff2559f54:21 dk.dst 9f3a7467-9b1e-4f31-8e31-0b2ff2559f54 21 dk.dst aeb8e2dc-5316-49b9-b2e8-bb52a68c5a5d 3 Category 0207 41 80 urn:ddi:dk.dst:eec49477-b96b-4e87-8158-60ca1f702931:21 dk.dst eec49477-b96b-4e87-8158-60ca1f702931 21 dk.dst b207dc65-4143-4d4e-b8af-c0363a3569b8 3 Category 0207 42 urn:ddi:dk.dst:1b194ea6-14ab-43d1-b330-cd65fdd5ad34:21 dk.dst 1b194ea6-14ab-43d1-b330-cd65fdd5ad34 21 dk.dst 9493c231-81e8-4f0d-98cb-3508c2cc00fb 3 Category 0207 42 30 urn:ddi:dk.dst:29de597f-2727-4399-95f9-b5efa849366a:21 dk.dst 29de597f-2727-4399-95f9-b5efa849366a 21 dk.dst 0dc4c65d-ae4d-4006-be4b-3f643684d584 3 Category 0207 42 80 urn:ddi:dk.dst:520419d2-756e-4b7a-9bbd-cb7c7465edda:21 dk.dst 520419d2-756e-4b7a-9bbd-cb7c7465edda 21 dk.dst 017694f3-1374-45c0-8f34-4d601810c224 3 Category 0207 43 urn:ddi:dk.dst:716317ea-cdaf-476d-b512-908ae63953b8:21 dk.dst 716317ea-cdaf-476d-b512-908ae63953b8 21 dk.dst fe15bf8f-b24c-4f28-a7fd-0a9d0a15ba51 3 Category 0207 43 00 urn:ddi:dk.dst:ba5430c8-283e-4008-8c0a-79395330ab17:21 dk.dst ba5430c8-283e-4008-8c0a-79395330ab17 21 dk.dst b7a0b502-9d32-404b-a400-34655908d807 3 Category 0207 44 urn:ddi:dk.dst:ef48c305-73e6-4125-acf8-8949f546e8c5:21 dk.dst ef48c305-73e6-4125-acf8-8949f546e8c5 21 dk.dst ef2a5774-bf90-4ea0-8b2c-28675c8776b7 3 Category 0207 44 10 urn:ddi:dk.dst:faffa9cd-bc0b-4229-8e9b-d4b027e2aa2f:21 dk.dst faffa9cd-bc0b-4229-8e9b-d4b027e2aa2f 21 dk.dst c7624da7-9288-4819-8443-04f27dae17e7 3 Category 0207 44 21 urn:ddi:dk.dst:b2169933-f4ed-4d2d-a7d0-d8b99a0ae839:21 dk.dst b2169933-f4ed-4d2d-a7d0-d8b99a0ae839 21 dk.dst 9e6da280-6b4f-4ed6-9e14-90d0d4e9e147 3 Category 0207 44 31 urn:ddi:dk.dst:236b3d53-dbcd-4bc4-9565-e97ea306c60d:21 dk.dst 236b3d53-dbcd-4bc4-9565-e97ea306c60d 21 dk.dst 309f10e5-c3b7-4675-91d6-374ffb181fac 3 Category 0207 44 41 urn:ddi:dk.dst:e99086d6-39bc-4a91-b341-5158fddc9c5d:21 dk.dst e99086d6-39bc-4a91-b341-5158fddc9c5d 21 dk.dst 86583a85-750d-4dd1-8bf3-97c141d61628 3 Category 0207 44 51 urn:ddi:dk.dst:395bf7ca-a6e6-4cf0-a2e8-c9e2070d1b00:21 dk.dst 395bf7ca-a6e6-4cf0-a2e8-c9e2070d1b00 21 dk.dst 3899d514-48f6-437f-ab40-2ee3fa49447e 3 Category 0207 44 61 urn:ddi:dk.dst:a5c6869e-e6e8-4424-b9c7-6889fa0a0ad1:21 dk.dst a5c6869e-e6e8-4424-b9c7-6889fa0a0ad1 21 dk.dst c087bfb5-8e9c-46c0-87cc-6958f35621a6 3 Category 0207 44 71 urn:ddi:dk.dst:2172802f-7677-4cb1-8e0b-b823c39649d7:21 dk.dst 2172802f-7677-4cb1-8e0b-b823c39649d7 21 dk.dst 9a36e5b6-74a5-4b57-9433-dd5298540497 3 Category 0207 44 81 urn:ddi:dk.dst:c1e37c0c-9b83-48e6-a3b8-d17b4798bd4c:21 dk.dst c1e37c0c-9b83-48e6-a3b8-d17b4798bd4c 21 dk.dst 7fb6b957-bb49-427b-b8ac-dc5580ce58ce 3 Category 0207 44 91 urn:ddi:dk.dst:c8c19d6b-fa55-4fda-b8e6-ccbaf989b98e:21 dk.dst c8c19d6b-fa55-4fda-b8e6-ccbaf989b98e 21 dk.dst 0f44d890-3530-4ba2-99fe-ddd23f5d199e 3 Category 0207 44 99 urn:ddi:dk.dst:99d714e2-b5a4-46fe-85d8-8ce013910fa6:21 dk.dst 99d714e2-b5a4-46fe-85d8-8ce013910fa6 21 dk.dst a904f1d8-e0ad-40f1-956a-279a36c43366 3 Category 0207 45 urn:ddi:dk.dst:a4ef9a1b-0a86-46d3-a3b3-f867608ac764:21 dk.dst a4ef9a1b-0a86-46d3-a3b3-f867608ac764 21 dk.dst 1922e143-30f5-4c21-b656-635bc0d7ccb4 3 Category 0207 45 10 urn:ddi:dk.dst:1d71326e-a4fa-4fe2-91fa-65bf7fc4cfdc:21 dk.dst 1d71326e-a4fa-4fe2-91fa-65bf7fc4cfdc 21 dk.dst fde9708b-5a40-494a-b9a1-4a74c21c14d4 3 Category 0207 45 21 urn:ddi:dk.dst:ff8438d1-2b6f-4140-82a6-16dec78d23db:21 dk.dst ff8438d1-2b6f-4140-82a6-16dec78d23db 21 dk.dst 025a6967-01dd-4cc1-b3a9-9b68f82cdf25 3 Category 0207 45 31 urn:ddi:dk.dst:ab38a9aa-0de0-46cf-bd42-137430d94cea:21 dk.dst ab38a9aa-0de0-46cf-bd42-137430d94cea 21 dk.dst 26306eb6-44a7-41c3-b52b-11e3a77e5b65 3 Category 0207 45 41 urn:ddi:dk.dst:b6815551-d6ff-416e-84d0-2ac0af274ac9:21 dk.dst b6815551-d6ff-416e-84d0-2ac0af274ac9 21 dk.dst 21bf9012-db9a-44bb-b3fc-baf223f54873 3 Category 0207 45 51 urn:ddi:dk.dst:040b82af-c181-436f-a8f0-bfdc01b1fb5d:21 dk.dst 040b82af-c181-436f-a8f0-bfdc01b1fb5d 21 dk.dst 9d818dc4-5bde-4077-a950-584f14424485 3 Category 0207 45 61 urn:ddi:dk.dst:5503b57a-c6a5-45a7-b527-791aa36ba9a2:21 dk.dst 5503b57a-c6a5-45a7-b527-791aa36ba9a2 21 dk.dst b77c4d79-82de-49f9-b376-35b7c616cb38 3 Category 0207 45 71 urn:ddi:dk.dst:4d04de49-bfbf-4cb8-ab88-2b1ca41c8fbc:21 dk.dst 4d04de49-bfbf-4cb8-ab88-2b1ca41c8fbc 21 dk.dst 05bc2779-94e9-48dc-80fa-e7a95437e9e3 3 Category 0207 45 81 urn:ddi:dk.dst:9207483d-2de9-4361-bd9e-19a391a55b08:21 dk.dst 9207483d-2de9-4361-bd9e-19a391a55b08 21 dk.dst 590cc693-12e0-44e9-bb70-2fcc98c1ef88 3 Category 0207 45 93 urn:ddi:dk.dst:84651312-3b93-441c-86e6-49e4a86e5701:21 dk.dst 84651312-3b93-441c-86e6-49e4a86e5701 21 dk.dst 29ad77a4-ea33-4a4d-bdd1-998668d7a0e0 3 Category 0207 45 95 urn:ddi:dk.dst:b1682f56-0524-4038-8ddf-a41d16bc8255:21 dk.dst b1682f56-0524-4038-8ddf-a41d16bc8255 21 dk.dst a2898b4e-324f-4b93-a883-ca0b6676259e 3 Category 0207 45 99 urn:ddi:dk.dst:3b9b52ef-9f93-44c3-ba1d-ad6b096d3832:21 dk.dst 3b9b52ef-9f93-44c3-ba1d-ad6b096d3832 21 dk.dst e4e3504b-0b94-47b7-b4a0-25bd43a8bd18 3 Category 0207 51 urn:ddi:dk.dst:d2f430c9-9193-44ff-bf47-e0a8203ad031:21 dk.dst d2f430c9-9193-44ff-bf47-e0a8203ad031 21 dk.dst 59a346e2-d3a3-46d9-89c4-27842670f860 3 Category 0207 51 10 urn:ddi:dk.dst:92da0512-e658-4835-9fad-f7e3230d2386:21 dk.dst 92da0512-e658-4835-9fad-f7e3230d2386 21 dk.dst 5ce1ffc7-f0c8-4ab9-8c27-e02907326c7c 3 Category 0207 51 90 urn:ddi:dk.dst:43a23360-bf47-4b13-810c-d4c48608064c:21 dk.dst 43a23360-bf47-4b13-810c-d4c48608064c 21 dk.dst 8c65ef66-9ec7-48f6-9479-3bb135334e09 3 Category 0207 52 urn:ddi:dk.dst:300a7266-2483-439b-b78a-1be60f11d3da:21 dk.dst 300a7266-2483-439b-b78a-1be60f11d3da 21 dk.dst 1762f0d7-edd0-4fd0-b1d1-f01c3b4822a2 3 Category 0207 52 10 urn:ddi:dk.dst:dd85c2f6-776a-47d9-ae6a-eca6ff3d2bea:21 dk.dst dd85c2f6-776a-47d9-ae6a-eca6ff3d2bea 21 dk.dst eaf738e0-1337-4a18-bff9-c21397e87301 3 Category 0207 52 90 urn:ddi:dk.dst:fca5954b-4959-442e-8880-94dbf61e1f47:21 dk.dst fca5954b-4959-442e-8880-94dbf61e1f47 21 dk.dst 3e2f5eeb-e0af-439c-9fdd-3330b4a52682 3 Category 0207 53 urn:ddi:dk.dst:9a5a6f34-1a7a-40e5-9da0-d3208a79923b:21 dk.dst 9a5a6f34-1a7a-40e5-9da0-d3208a79923b 21 dk.dst 727bc3db-0b66-4317-adb6-7cee2bacab93 3 Category 0207 53 00 urn:ddi:dk.dst:ff14a77c-4b29-434b-b88e-6c3c255d9939:21 dk.dst ff14a77c-4b29-434b-b88e-6c3c255d9939 21 dk.dst 037ab5d4-d6ea-4475-9c2f-372cd588e08d 3 Category 0207 54 urn:ddi:dk.dst:40bb95e7-5ff9-4cc8-918e-53ce81702e6a:21 dk.dst 40bb95e7-5ff9-4cc8-918e-53ce81702e6a 21 dk.dst dd1048c2-044a-4409-a22b-199689b82c7a 3 Category 0207 54 10 urn:ddi:dk.dst:e19b57ee-8599-406f-8413-adc463cd63e3:21 dk.dst e19b57ee-8599-406f-8413-adc463cd63e3 21 dk.dst 165cdf73-5092-4516-bb45-02041addd0a5 3 Category 0207 54 21 urn:ddi:dk.dst:4fd6fcc4-41ef-4803-a686-5e3d92d79006:21 dk.dst 4fd6fcc4-41ef-4803-a686-5e3d92d79006 21 dk.dst 7d8118c4-4ad1-4528-a94e-09321d84ce39 3 Category 0207 54 31 urn:ddi:dk.dst:f9224563-33a8-499b-8b04-9e52a8b050f6:21 dk.dst f9224563-33a8-499b-8b04-9e52a8b050f6 21 dk.dst 8dbc6dbd-feec-4e7d-b9d9-5ecc109e6cfc 3 Category 0207 54 41 urn:ddi:dk.dst:3c81a676-3720-40f8-acca-4104cbad03a0:21 dk.dst 3c81a676-3720-40f8-acca-4104cbad03a0 21 dk.dst 87c7472a-cb24-476a-bbb4-c82f4795d573 3 Category 0207 54 51 urn:ddi:dk.dst:0b4cc5be-964e-493a-9b5b-2c041582b1cf:21 dk.dst 0b4cc5be-964e-493a-9b5b-2c041582b1cf 21 dk.dst d7aa645e-3cb1-4d93-adfd-5aec3a9f526e 3 Category 0207 54 61 urn:ddi:dk.dst:10291485-7d0e-4ad6-bbe9-164f1b005c91:21 dk.dst 10291485-7d0e-4ad6-bbe9-164f1b005c91 21 dk.dst 62200385-6849-4ecd-bfa4-d0d068d75f95 3 Category 0207 54 71 urn:ddi:dk.dst:82b97c73-c679-4c7a-bade-e5e36c1bd628:21 dk.dst 82b97c73-c679-4c7a-bade-e5e36c1bd628 21 dk.dst c04eb796-e1cf-47b3-88eb-4bf12be9df90 3 Category 0207 54 81 urn:ddi:dk.dst:ac1e1052-ec52-46d9-91b6-205289db338c:21 dk.dst ac1e1052-ec52-46d9-91b6-205289db338c 21 dk.dst d7d82b79-4147-4708-98ec-d7df7163e7a4 3 Category 0207 54 91 urn:ddi:dk.dst:e7f147b0-07e5-4103-bed9-9693334e8f3f:21 dk.dst e7f147b0-07e5-4103-bed9-9693334e8f3f 21 dk.dst eeff8369-e759-48b6-b5f6-97ec78f4229e 3 Category 0207 54 99 urn:ddi:dk.dst:9143783d-7840-4568-aede-d44f172b2514:21 dk.dst 9143783d-7840-4568-aede-d44f172b2514 21 dk.dst 048dda88-1cd0-4c08-9ed8-f943af0722c9 3 Category 0207 55 urn:ddi:dk.dst:31792fcb-31fb-4ab3-9d8e-453d86b3aa80:21 dk.dst 31792fcb-31fb-4ab3-9d8e-453d86b3aa80 21 dk.dst 6ed3a26e-24d9-4016-a82f-e8a57f032114 3 Category 0207 55 10 urn:ddi:dk.dst:5e8a68f7-c73b-4a9c-b25a-9a55ecf94e93:21 dk.dst 5e8a68f7-c73b-4a9c-b25a-9a55ecf94e93 21 dk.dst 048a25be-b6fa-4a60-bafd-eb82931129aa 3 Category 0207 55 21 urn:ddi:dk.dst:649c5269-feb2-432e-bf2a-525e6c04eb85:21 dk.dst 649c5269-feb2-432e-bf2a-525e6c04eb85 21 dk.dst a4f8d1f1-e4ec-4751-b49e-fd153504cf39 3 Category 0207 55 31 urn:ddi:dk.dst:1c7a98e6-28de-4628-9942-0da13f228766:21 dk.dst 1c7a98e6-28de-4628-9942-0da13f228766 21 dk.dst 94407066-aa99-4f09-a425-6240ec83156b 3 Category 0207 55 41 urn:ddi:dk.dst:bfff04ba-de54-4843-b394-65cedd53b0e1:21 dk.dst bfff04ba-de54-4843-b394-65cedd53b0e1 21 dk.dst e2f6505c-7967-492e-a8f7-99f3a3ba8f22 3 Category 0207 55 51 urn:ddi:dk.dst:5f552382-1c98-47db-b485-c3cb5e51233b:21 dk.dst 5f552382-1c98-47db-b485-c3cb5e51233b 21 dk.dst ca81110c-a807-4842-b1fd-e98487f334f5 3 Category 0207 55 61 urn:ddi:dk.dst:0815f1fa-32ed-4b82-89b9-8a5e87e8bb9e:21 dk.dst 0815f1fa-32ed-4b82-89b9-8a5e87e8bb9e 21 dk.dst 3d32db3c-e74c-4c2b-86a1-18bfeae58b43 3 Category 0207 55 71 urn:ddi:dk.dst:67bda156-c0d7-462f-a0bd-7fed2ff50875:21 dk.dst 67bda156-c0d7-462f-a0bd-7fed2ff50875 21 dk.dst 5f319729-1eef-4438-863f-5f2c6b50f277 3 Category 0207 55 81 urn:ddi:dk.dst:09281e8f-113b-48af-959e-8283e5355214:21 dk.dst 09281e8f-113b-48af-959e-8283e5355214 21 dk.dst cfc3442b-30c5-48c9-866d-3f9309254c28 3 Category 0207 55 93 urn:ddi:dk.dst:af4ac426-2faa-4e86-bdad-ac95b56b53e9:21 dk.dst af4ac426-2faa-4e86-bdad-ac95b56b53e9 21 dk.dst 97cd2db5-c6a0-4a2b-916d-72bd3c93b294 3 Category 0207 55 95 urn:ddi:dk.dst:bf34dde1-38a6-4c90-b349-fdd55dca8b92:21 dk.dst bf34dde1-38a6-4c90-b349-fdd55dca8b92 21 dk.dst 6610af43-977b-442f-8786-d5eb20f19016 3 Category 0207 55 99 urn:ddi:dk.dst:d8ae74f1-de84-4075-bf7c-408b785a9036:21 dk.dst d8ae74f1-de84-4075-bf7c-408b785a9036 21 dk.dst f45ecf13-0a35-459b-ae53-80f099a3fec3 3 Category 0207 60 urn:ddi:dk.dst:ee928797-e4e0-41da-a873-df8772f38956:21 dk.dst ee928797-e4e0-41da-a873-df8772f38956 21 dk.dst 722dd68a-c343-45b5-b504-c1fa8178ba9c 3 Category 0207 60 05 urn:ddi:dk.dst:524aef27-c159-4875-a7b4-16c8a2b9b3be:21 dk.dst 524aef27-c159-4875-a7b4-16c8a2b9b3be 21 dk.dst d3626b5d-7e76-4776-9743-f5f4d4e78103 3 Category 0207 60 10 urn:ddi:dk.dst:a159701f-1e62-4fc6-a315-3944cf0de7c8:21 dk.dst a159701f-1e62-4fc6-a315-3944cf0de7c8 21 dk.dst ffafb6ac-b9ae-4a95-bbf9-25452bd694a2 3 Category 0207 60 21 urn:ddi:dk.dst:13a13dc9-c0dc-401a-80b6-ce2731d62f49:21 dk.dst 13a13dc9-c0dc-401a-80b6-ce2731d62f49 21 dk.dst 74892306-4cc0-4ddb-adff-11bb61457867 3 Category 0207 60 31 urn:ddi:dk.dst:ef490af6-fdc9-4ecf-96a5-ff4f14bd8c43:21 dk.dst ef490af6-fdc9-4ecf-96a5-ff4f14bd8c43 21 dk.dst 267956dc-4264-49fc-a112-c8283a31dc13 3 Category 0207 60 41 urn:ddi:dk.dst:bac9c869-1d19-4d9f-9a7a-8dac64d05fef:21 dk.dst bac9c869-1d19-4d9f-9a7a-8dac64d05fef 21 dk.dst d5ae6e0f-51da-45c3-9547-fc00759bb331 3 Category 0207 60 51 urn:ddi:dk.dst:f2fbdee5-3bda-4369-ae66-16c27ecc910b:21 dk.dst f2fbdee5-3bda-4369-ae66-16c27ecc910b 21 dk.dst 6924fe29-f252-4fa8-935b-930aa1f10267 3 Category 0207 60 61 urn:ddi:dk.dst:433ecf94-cd1d-49e8-b478-112af3dc633c:21 dk.dst 433ecf94-cd1d-49e8-b478-112af3dc633c 21 dk.dst d1c3cffe-419e-4913-b12d-1699dfbefe2c 3 Category 0207 60 81 urn:ddi:dk.dst:876cec59-fef2-4e22-a5cb-87f007049acf:21 dk.dst 876cec59-fef2-4e22-a5cb-87f007049acf 21 dk.dst cb3e1184-981c-4748-99f0-82774e188295 3 Category 0207 60 91 urn:ddi:dk.dst:71aaf71d-5586-4d99-b540-c3249f18c050:21 dk.dst 71aaf71d-5586-4d99-b540-c3249f18c050 21 dk.dst cb42c7f7-251e-4e9f-851e-dbee2b778e55 3 Category 0207 60 99 urn:ddi:dk.dst:a5942fff-9a96-4c27-9929-72e3d8656966:21 dk.dst a5942fff-9a96-4c27-9929-72e3d8656966 21 dk.dst 1b2cb1d4-69eb-4e88-ac4c-fae43308a1e2 3 Category 0208 urn:ddi:dk.dst:92e2bc15-d064-43fc-a9cb-1a285506e83b:21 dk.dst 92e2bc15-d064-43fc-a9cb-1a285506e83b 21 dk.dst 7cebe1a8-9fcb-4b6e-b704-5d35d2fd415f 3 Category 0208 10 urn:ddi:dk.dst:1ce7bc4b-ecf2-4080-860f-53a6ebbe76e0:21 dk.dst 1ce7bc4b-ecf2-4080-860f-53a6ebbe76e0 21 dk.dst 30920c4d-4bf0-4d0e-ac1a-765b89cd5080 3 Category 0208 10 10 urn:ddi:dk.dst:5de36806-fdcd-4306-b78e-23caaa7d596b:21 dk.dst 5de36806-fdcd-4306-b78e-23caaa7d596b 21 dk.dst 02894282-4f50-4013-8893-7298b172c542 3 Category 0208 10 90 urn:ddi:dk.dst:a2db70b9-a5ea-4255-b35b-68c96df298ef:21 dk.dst a2db70b9-a5ea-4255-b35b-68c96df298ef 21 dk.dst 7b178f51-eb9f-469a-8bbc-410ab8c79f9a 3 Category 0208 30 urn:ddi:dk.dst:311034d5-683d-4859-8eaf-10d41e845cf5:21 dk.dst 311034d5-683d-4859-8eaf-10d41e845cf5 21 dk.dst b73264b0-f0e4-4f05-a42f-3109001f0b42 3 Category 0208 30 00 urn:ddi:dk.dst:04f1da17-d304-4435-8343-2e931b32ad12:21 dk.dst 04f1da17-d304-4435-8343-2e931b32ad12 21 dk.dst e04a14be-34f7-4013-a208-2f88f46e2863 3 Category 0208 40 urn:ddi:dk.dst:b7bceea0-597a-4703-a528-f0f1910de74b:21 dk.dst b7bceea0-597a-4703-a528-f0f1910de74b 21 dk.dst 0956aefa-55e0-4c7a-99e8-5429ad55e790 3 Category 0208 40 10 urn:ddi:dk.dst:ef8af1ec-8a63-4048-9af7-d6ae62ea972b:21 dk.dst ef8af1ec-8a63-4048-9af7-d6ae62ea972b 21 dk.dst a5dc4afb-7456-4b77-a2ca-13e25686e617 3 Category 0208 40 20 urn:ddi:dk.dst:8cd779ce-5659-4f6a-8dea-afe24742968a:21 dk.dst 8cd779ce-5659-4f6a-8dea-afe24742968a 21 dk.dst 360b9ce9-2579-4578-8606-7cc382028f81 3 Category 0208 40 80 urn:ddi:dk.dst:c77d9817-d266-447f-a606-26ac3db1de34:21 dk.dst c77d9817-d266-447f-a606-26ac3db1de34 21 dk.dst 65dce5c7-429b-452b-82d8-fb414b318116 3 Category 0208 50 urn:ddi:dk.dst:86cc8946-d1aa-44bc-a22c-c397ec1c5862:21 dk.dst 86cc8946-d1aa-44bc-a22c-c397ec1c5862 21 dk.dst f9bb2b07-3c37-45c4-9a2d-ea0c9cbde86e 3 Category 0208 50 00 urn:ddi:dk.dst:e76be144-057b-4c50-8a76-1cd8839554d1:21 dk.dst e76be144-057b-4c50-8a76-1cd8839554d1 21 dk.dst 258755eb-42d0-4ae0-9670-e7b3c37caa4f 3 Category 0208 60 urn:ddi:dk.dst:0e02c842-d861-4272-bfc0-82fedc1f409f:21 dk.dst 0e02c842-d861-4272-bfc0-82fedc1f409f 21 dk.dst 4bb1e87f-1a69-4488-af7f-0ab0aa5b4811 3 Category 0208 60 00 urn:ddi:dk.dst:40110ab9-5fa2-4d9c-9982-f61d64196a6a:21 dk.dst 40110ab9-5fa2-4d9c-9982-f61d64196a6a 21 dk.dst 88b914a4-90cb-462b-99ac-7c88cda70c50 3 Category 0208 90 urn:ddi:dk.dst:051e4140-b235-49c1-84e5-8a97493021b4:21 dk.dst 051e4140-b235-49c1-84e5-8a97493021b4 21 dk.dst b7ca9d58-7209-40cc-9573-f4fc2fc31efc 3 Category 0208 90 10 urn:ddi:dk.dst:1fe6b883-0967-4b1d-a3cf-f116dbdfd2ab:21 dk.dst 1fe6b883-0967-4b1d-a3cf-f116dbdfd2ab 21 dk.dst bde0896b-5a5c-42b3-a639-1ec1a4a31e4f 3 Category 0208 90 30 urn:ddi:dk.dst:cbcb013e-2839-4a98-81b6-9a40a12d8eff:21 dk.dst cbcb013e-2839-4a98-81b6-9a40a12d8eff 21 dk.dst 24c0e264-d9c7-4e56-94cc-058f39ece60a 3 Category 0208 90 60 urn:ddi:dk.dst:1096082e-a112-4181-bd72-cd918f5a10ee:21 dk.dst 1096082e-a112-4181-bd72-cd918f5a10ee 21 dk.dst 77ebfd37-2c70-4335-92aa-ca74b8c079bc 3 Category 0208 90 70 urn:ddi:dk.dst:e73df24c-f52b-43da-be38-b57eda3f5ba2:21 dk.dst e73df24c-f52b-43da-be38-b57eda3f5ba2 21 dk.dst e9928976-67d6-4430-9d79-3528484d5511 3 Category 0208 90 98 urn:ddi:dk.dst:b2320e8e-beb1-459d-bdd3-16776c81b704:21 dk.dst b2320e8e-beb1-459d-bdd3-16776c81b704 21 dk.dst 37aef05c-6c47-4b5a-b1b4-c17fe0ebb3b0 3 Category 0209 urn:ddi:dk.dst:ffa7f2d8-eb7e-4000-b594-e56eabcf45cf:21 dk.dst ffa7f2d8-eb7e-4000-b594-e56eabcf45cf 21 dk.dst b0c847c0-081f-4a7a-873a-293d071de00b 3 Category 0209 10 urn:ddi:dk.dst:4aca4d55-a04d-40c0-b7c5-31be97d074cf:21 dk.dst 4aca4d55-a04d-40c0-b7c5-31be97d074cf 21 dk.dst 8bdfa7c3-769f-4e27-a3ab-4d48ffd68455 3 Category 0209 10 11 urn:ddi:dk.dst:0389a2e3-bb84-489f-bff2-e9a32b68f541:21 dk.dst 0389a2e3-bb84-489f-bff2-e9a32b68f541 21 dk.dst e16ccbca-aae5-466f-b327-0d2c99ef59b4 3 Category 0209 10 19 urn:ddi:dk.dst:a3888fee-3c3c-417a-88b7-7ff5f2f54e5f:21 dk.dst a3888fee-3c3c-417a-88b7-7ff5f2f54e5f 21 dk.dst 22d9f442-a4c7-4ba3-939c-64c45961b751 3 Category 0209 10 90 urn:ddi:dk.dst:9a8aed5a-391f-4658-b68f-7f53bf058e6d:21 dk.dst 9a8aed5a-391f-4658-b68f-7f53bf058e6d 21 dk.dst 94646e39-9227-49c3-b99e-23904e71efcf 3 Category 0209 90 urn:ddi:dk.dst:dd4454f3-bf93-40c1-afa5-8378d135104a:21 dk.dst dd4454f3-bf93-40c1-afa5-8378d135104a 21 dk.dst e47bce1f-ab82-4b38-a83b-69167d0db87e 3 Category 0209 90 00 urn:ddi:dk.dst:933a60f0-f6d4-452d-afb9-179d2c41a1cc:21 dk.dst 933a60f0-f6d4-452d-afb9-179d2c41a1cc 21 dk.dst 3dec8569-9074-4b1c-9ef5-df8ae20b6357 3 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:e472cb94-e328-45d0-9a11-ded42938d80e:21 dk.dst e472cb94-e328-45d0-9a11-ded42938d80e 21 dk.dst d07a9df5-4de8-4e9c-bc21-b3644c7261d0 3 Category 0210 11 urn:ddi:dk.dst:89985409-d4e1-4a79-b559-fc0226a48161:21 dk.dst 89985409-d4e1-4a79-b559-fc0226a48161 21 dk.dst 9ae979a3-8c0f-4398-a20b-9d1843cb8da3 3 Category 0210 11 11 urn:ddi:dk.dst:0a957aea-2307-4580-b98d-a676a3cba031:21 dk.dst 0a957aea-2307-4580-b98d-a676a3cba031 21 dk.dst 0d5fdc53-f71f-4c62-8cdd-4007c1017c5c 3 Category 0210 11 19 urn:ddi:dk.dst:092b8459-f1ad-4cbe-989f-18096cce5a22:21 dk.dst 092b8459-f1ad-4cbe-989f-18096cce5a22 21 dk.dst 4d543571-7cf9-4f97-a794-487ede911d57 3 Category 0210 11 31 urn:ddi:dk.dst:fe0b73a7-5f7d-46ba-85f8-b2b89dbc1b47:21 dk.dst fe0b73a7-5f7d-46ba-85f8-b2b89dbc1b47 21 dk.dst 44351969-6122-4cd0-aef3-16d58f8204e2 3 Category 0210 11 39 urn:ddi:dk.dst:4628dbc2-3e5c-49d3-b864-6e1661bdf6b1:21 dk.dst 4628dbc2-3e5c-49d3-b864-6e1661bdf6b1 21 dk.dst 381ba9d8-d0dd-4252-a8f2-4c6213d594ee 3 Category 0210 11 90 urn:ddi:dk.dst:78528b48-661b-48c1-b30b-0af4aa110912:21 dk.dst 78528b48-661b-48c1-b30b-0af4aa110912 21 dk.dst 196fa3b5-a563-42be-b432-c09a5b37fd59 3 Category 0210 12 urn:ddi:dk.dst:02c6f9bf-5c5f-42f5-8a5e-a51f29f43745:21 dk.dst 02c6f9bf-5c5f-42f5-8a5e-a51f29f43745 21 dk.dst 830c4385-f50a-4cd6-b1ee-bf382bc9fb30 3 Category 0210 12 11 urn:ddi:dk.dst:e7d5cc23-e87d-446b-aef3-907cbde096d0:21 dk.dst e7d5cc23-e87d-446b-aef3-907cbde096d0 21 dk.dst 8569a2d5-caa9-4dd3-bdd1-79f639f3a1c3 3 Category 0210 12 19 urn:ddi:dk.dst:846ec7c2-3224-4f36-a2a3-ab116edb84f8:21 dk.dst 846ec7c2-3224-4f36-a2a3-ab116edb84f8 21 dk.dst 09f4ffbb-1a05-48da-ad58-38fe0d5bdbc0 3 Category 0210 12 90 urn:ddi:dk.dst:c5e8d55b-fbfe-41c0-8237-e131d65fafc7:21 dk.dst c5e8d55b-fbfe-41c0-8237-e131d65fafc7 21 dk.dst 4007d6f6-05de-48fb-ae7b-a44333544935 3 Category 0210 19 urn:ddi:dk.dst:f92c47d4-5002-4f71-8e0a-f893f72c43bb:21 dk.dst f92c47d4-5002-4f71-8e0a-f893f72c43bb 21 dk.dst 7688172a-6268-4047-9777-67105e6ad4b1 3 Category 0210 19 10 urn:ddi:dk.dst:fff06fff-7a49-4670-92f5-406ab9ad9839:21 dk.dst fff06fff-7a49-4670-92f5-406ab9ad9839 21 dk.dst e81a2191-310b-47a4-ae78-080612e23b6d 3 Category 0210 19 20 urn:ddi:dk.dst:876b6c06-e402-42ec-b983-f639ec1dd639:21 dk.dst 876b6c06-e402-42ec-b983-f639ec1dd639 21 dk.dst 595e5ad5-c404-4973-9594-4b8502645c31 3 Category 0210 19 30 urn:ddi:dk.dst:ef77a6e5-f026-46f7-aa45-aad565578f0c:21 dk.dst ef77a6e5-f026-46f7-aa45-aad565578f0c 21 dk.dst f5b8a629-2f30-4279-8316-e77ef4a8d71e 3 Category 0210 19 40 urn:ddi:dk.dst:76dbbdc5-0f1b-4eb7-bd27-1d0d116c8c15:21 dk.dst 76dbbdc5-0f1b-4eb7-bd27-1d0d116c8c15 21 dk.dst a08e85e8-dcd6-4ca7-82ef-36c475b23ee0 3 Category 0210 19 50 urn:ddi:dk.dst:fc58cc37-1a61-4f0e-ba26-f60376eb9f84:21 dk.dst fc58cc37-1a61-4f0e-ba26-f60376eb9f84 21 dk.dst 57ca567c-62ec-4325-b3a8-c94cdc6940ef 3 Category 0210 19 60 urn:ddi:dk.dst:3eb88955-b0e0-411a-8a32-96844da50183:21 dk.dst 3eb88955-b0e0-411a-8a32-96844da50183 21 dk.dst 540306f5-3df2-4c14-a2d9-74c99548605b 3 Category 0210 19 70 urn:ddi:dk.dst:ecfb9a1a-ab20-40f3-a73f-3b57ef22a460:21 dk.dst ecfb9a1a-ab20-40f3-a73f-3b57ef22a460 21 dk.dst 195ffc21-8f78-4568-b4c7-4838356f475e 3 Category 0210 19 81 urn:ddi:dk.dst:3e273396-0f9b-4eac-b978-8834913e50ae:21 dk.dst 3e273396-0f9b-4eac-b978-8834913e50ae 21 dk.dst 10c625af-6d17-41f6-9b1d-1b9268293437 3 Category 0210 19 89 urn:ddi:dk.dst:5b5bb853-dd73-4f63-923f-6a9a80de4fdc:21 dk.dst 5b5bb853-dd73-4f63-923f-6a9a80de4fdc 21 dk.dst 1198d2a5-9403-4f4c-a619-36ad49965f6b 3 Category 0210 19 90 urn:ddi:dk.dst:2bdfaffe-7c07-4adf-b44f-9262a3971c45:21 dk.dst 2bdfaffe-7c07-4adf-b44f-9262a3971c45 21 dk.dst 4001e46c-1851-4b68-9ea5-4290772067cf 3 Category 0210 20 urn:ddi:dk.dst:6dfeecba-d4c9-477b-b1cf-90db280f7708:21 dk.dst 6dfeecba-d4c9-477b-b1cf-90db280f7708 21 dk.dst 5bda1efb-30c5-4c33-8aa4-aec19ca92c8f 3 Category 0210 20 10 urn:ddi:dk.dst:6d943b79-5e50-454b-82d3-664a4642d796:21 dk.dst 6d943b79-5e50-454b-82d3-664a4642d796 21 dk.dst 165c9823-ed6e-4783-aa30-5445a6953ab5 3 Category 0210 20 90 urn:ddi:dk.dst:40088bef-f895-415d-b775-ae1650b6fd54:21 dk.dst 40088bef-f895-415d-b775-ae1650b6fd54 21 dk.dst 5ff35942-5799-4001-a5e7-213a7f8cb700 3 Category 0210 91 urn:ddi:dk.dst:6a9de3fd-2c86-4d5c-bf2e-13261871359b:21 dk.dst 6a9de3fd-2c86-4d5c-bf2e-13261871359b 21 dk.dst 847a250a-582a-4c55-8a9d-122d31be32b9 3 Category 0210 91 00 urn:ddi:dk.dst:584a55ae-6bd3-4be8-a592-5338a9f5b396:21 dk.dst 584a55ae-6bd3-4be8-a592-5338a9f5b396 21 dk.dst bf85a7b8-a5c6-4206-8fd4-198261222077 3 Category 0210 92 urn:ddi:dk.dst:a5264950-7cc0-4186-b279-e0d2739d8b86:21 dk.dst a5264950-7cc0-4186-b279-e0d2739d8b86 21 dk.dst eaa33e41-993a-42e5-8534-36f2f5c22f57 3 Category 0210 92 10 urn:ddi:dk.dst:3bee6e13-a714-4e32-b45a-6c54ff066a86:21 dk.dst 3bee6e13-a714-4e32-b45a-6c54ff066a86 21 dk.dst 525467e9-7daa-4ba0-9bd4-72ef8df13462 3 Category 0210 92 91 urn:ddi:dk.dst:9a02392f-95ef-48e5-8e82-cd31dfc77a01:21 dk.dst 9a02392f-95ef-48e5-8e82-cd31dfc77a01 21 dk.dst 4b8e6da0-a395-4b31-8996-ed8abca1a6d9 3 Category 0210 92 92 urn:ddi:dk.dst:998b6595-d6f2-4a12-a7c1-c2e4179517ac:21 dk.dst 998b6595-d6f2-4a12-a7c1-c2e4179517ac 21 dk.dst 4d251045-adeb-430b-a15f-29e35a1e5c15 3 Category 0210 92 99 urn:ddi:dk.dst:7a61145a-25f2-4d6a-8584-7ef7a6694f42:21 dk.dst 7a61145a-25f2-4d6a-8584-7ef7a6694f42 21 dk.dst b6c585c8-07f5-4dfd-9da5-8736a56531a9 3 Category 0210 93 urn:ddi:dk.dst:27da9ae8-6677-43cf-a229-83e6c653ebb4:21 dk.dst 27da9ae8-6677-43cf-a229-83e6c653ebb4 21 dk.dst 02e7e158-f39c-497b-9aeb-62a118a53c05 3 Category 0210 93 00 urn:ddi:dk.dst:f97610ed-4e45-4355-9607-94699de5d4a9:21 dk.dst f97610ed-4e45-4355-9607-94699de5d4a9 21 dk.dst 06c35057-8c8e-4dff-96b6-22dd0dea5ec8 3 Category 0210 99 urn:ddi:dk.dst:0aa0d071-acb0-490a-adde-9447f8e2a955:21 dk.dst 0aa0d071-acb0-490a-adde-9447f8e2a955 21 dk.dst c7606b08-eb81-4720-88df-b29eef2c9b08 3 Category 0210 99 10 urn:ddi:dk.dst:96920ce3-7c9d-48f7-b2c9-33780dd56e6b:21 dk.dst 96920ce3-7c9d-48f7-b2c9-33780dd56e6b 21 dk.dst 9d7a425a-60f4-4cae-9b48-b83ad3616467 3 Category 0210 99 21 urn:ddi:dk.dst:de9149b7-eeb9-4a34-9f62-69bd71c3c6ab:21 dk.dst de9149b7-eeb9-4a34-9f62-69bd71c3c6ab 21 dk.dst 6870509d-1e13-49fa-8446-378c50f85a93 3 Category 0210 99 29 urn:ddi:dk.dst:34c8bbb1-7f73-4b95-abc2-1f17ba8fae04:21 dk.dst 34c8bbb1-7f73-4b95-abc2-1f17ba8fae04 21 dk.dst e32b5492-00aa-4ab4-acc2-f79e78ee263a 3 Category 0210 99 31 urn:ddi:dk.dst:b6694ea5-0471-4a7d-ba8a-b6480599da39:21 dk.dst b6694ea5-0471-4a7d-ba8a-b6480599da39 21 dk.dst 3a004d68-40ee-4b0d-8a43-d532f20d8669 3 Category 0210 99 39 urn:ddi:dk.dst:a3d3b603-527a-45ca-ac0b-cf9827126499:21 dk.dst a3d3b603-527a-45ca-ac0b-cf9827126499 21 dk.dst 2f566ab1-1777-4c7b-8ba5-05421087a009 3 Category 0210 99 41 urn:ddi:dk.dst:ce73372c-2f73-426a-9414-af70dc111604:21 dk.dst ce73372c-2f73-426a-9414-af70dc111604 21 dk.dst 83cd9fd4-6188-45b0-b60f-a42281ede42f 3 Category 0210 99 49 urn:ddi:dk.dst:5bd1ef14-c3f5-4f0a-a320-e63b75e31d40:21 dk.dst 5bd1ef14-c3f5-4f0a-a320-e63b75e31d40 21 dk.dst e7fbda51-7e19-440d-9f90-d8e82ef69bb3 3 Category 0210 99 51 urn:ddi:dk.dst:45c5fd9a-2837-4f3a-b145-0272c93484b0:21 dk.dst 45c5fd9a-2837-4f3a-b145-0272c93484b0 21 dk.dst 739daa5c-0b0c-46ae-be06-10e3f91a1436 3 Category 0210 99 59 urn:ddi:dk.dst:7d97f3bd-5c35-4136-95e2-6dea8ea9e085:21 dk.dst 7d97f3bd-5c35-4136-95e2-6dea8ea9e085 21 dk.dst 5daba351-5377-451d-9f7c-a259070a09ec 3 Category 0210 99 71 urn:ddi:dk.dst:e4cc58a2-3196-493b-bf4c-ed205e1369e5:21 dk.dst e4cc58a2-3196-493b-bf4c-ed205e1369e5 21 dk.dst 54fe6a0e-6c3a-4a53-8d94-b8e2ddc1c0ab 3 Category 0210 99 79 urn:ddi:dk.dst:12e0c7be-141e-490a-943c-8afd91b8668a:21 dk.dst 12e0c7be-141e-490a-943c-8afd91b8668a 21 dk.dst 6b1c629a-c590-4d66-b980-965246765c80 3 Category 0210 99 85 urn:ddi:dk.dst:2f040144-98b8-4631-844c-652b50465460:21 dk.dst 2f040144-98b8-4631-844c-652b50465460 21 dk.dst 853d7365-59a5-4768-9a95-a20f84cfe726 3 Category 0210 99 90 urn:ddi:dk.dst:33600e3b-1a21-4c5e-90a7-c0a9f9d3586f:21 dk.dst 33600e3b-1a21-4c5e-90a7-c0a9f9d3586f 21 dk.dst 42eef7da-2925-4097-94b8-f30477454097 3 Category 03 urn:ddi:dk.dst:b08a0b8e-5271-409d-b331-df33ee11cecc:21 dk.dst b08a0b8e-5271-409d-b331-df33ee11cecc 21 dk.dst d8d61275-d1ae-4f14-acae-2fe0557fad01 3 Category 0301 urn:ddi:dk.dst:58079710-959e-4122-8c58-a9012d9bd069:21 dk.dst 58079710-959e-4122-8c58-a9012d9bd069 21 dk.dst 2a40db30-d09b-42e1-a20d-0461f42180eb 3 Category 0301 11 urn:ddi:dk.dst:06264d43-039a-4739-a1a5-2fc98f0c0209:21 dk.dst 06264d43-039a-4739-a1a5-2fc98f0c0209 21 dk.dst 82ee7264-889f-47b8-a358-4e09404be56f 3 Category 0301 11 00 urn:ddi:dk.dst:ce8152e2-51bc-4fd4-b9ba-3d694719f7c4:21 dk.dst ce8152e2-51bc-4fd4-b9ba-3d694719f7c4 21 dk.dst 80291acb-5231-4148-8df8-ac4a1768b644 3 Category 0301 19 urn:ddi:dk.dst:826b03d4-b529-4d22-9e58-800d232b181b:21 dk.dst 826b03d4-b529-4d22-9e58-800d232b181b 21 dk.dst 994e06fd-3000-4969-928b-4f0acd8f32bb 3 Category 0301 19 00 urn:ddi:dk.dst:507bd0bc-d279-49d6-8201-11e7245669e1:21 dk.dst 507bd0bc-d279-49d6-8201-11e7245669e1 21 dk.dst ecc41e47-9b7f-4348-a3fe-4319ed1ac40e 3 Category 0301 91 urn:ddi:dk.dst:6ba96c21-f02c-4fb2-ad8a-95dfb0f4821d:21 dk.dst 6ba96c21-f02c-4fb2-ad8a-95dfb0f4821d 21 dk.dst d2c8ea3c-7133-4538-a735-766cc0c4bb93 3 Category 0301 91 10 urn:ddi:dk.dst:f0a6b506-5ea9-46d2-8745-3549c229ece5:21 dk.dst f0a6b506-5ea9-46d2-8745-3549c229ece5 21 dk.dst a7a443d2-6135-4b76-ad1f-1353069fc6af 3 Category 0301 91 90 urn:ddi:dk.dst:d50f3a98-1a21-4475-aa8d-7ce4be58a640:21 dk.dst d50f3a98-1a21-4475-aa8d-7ce4be58a640 21 dk.dst a3ece77f-5683-41d1-9d05-89b19443235f 3 Category 0301 92 urn:ddi:dk.dst:2dba966d-0af2-4bbd-ae6a-13b4e5934e99:21 dk.dst 2dba966d-0af2-4bbd-ae6a-13b4e5934e99 21 dk.dst 7df402a1-3223-495e-8c02-31e2e09e85cd 3 Category 0301 92 10 urn:ddi:dk.dst:020ca040-c118-417b-b43b-3a475677fe7f:21 dk.dst 020ca040-c118-417b-b43b-3a475677fe7f 21 dk.dst 4c21ddc9-cef0-40f3-bdea-d6c0e07adc49 3 Category 0301 92 30 urn:ddi:dk.dst:ce9861a9-bb0d-42ba-a396-7111b99a6841:21 dk.dst ce9861a9-bb0d-42ba-a396-7111b99a6841 21 dk.dst d283d8b1-31ba-4f0b-b4bb-fa92c81a8af5 3 Category 0301 92 90 urn:ddi:dk.dst:3466337f-c455-4377-a736-4babdc609583:21 dk.dst 3466337f-c455-4377-a736-4babdc609583 21 dk.dst fb289ea7-7fa3-4507-9609-dc7ef5e4335f 3 Category 0301 93 urn:ddi:dk.dst:a660057e-5942-45e2-8bae-ea7f4915fd33:21 dk.dst a660057e-5942-45e2-8bae-ea7f4915fd33 21 dk.dst 7fab7ce9-a1e4-4bb9-93c0-a388b5fa83d4 3 Category 0301 93 00 urn:ddi:dk.dst:f775b2a8-e688-4c73-9132-9deeaf3da38a:21 dk.dst f775b2a8-e688-4c73-9132-9deeaf3da38a 21 dk.dst 0eb0a765-031e-4d86-a381-14e2d8df13f0 3 Category 0301 94 urn:ddi:dk.dst:43e3aab1-2d12-4bbe-b7b5-56757c759b5e:21 dk.dst 43e3aab1-2d12-4bbe-b7b5-56757c759b5e 21 dk.dst 6075a9c1-86a0-4071-8883-7e3acbfa4ec3 3 Category 0301 94 10 urn:ddi:dk.dst:b9c4df4d-f256-4a31-85da-37caaac0c8d4:21 dk.dst b9c4df4d-f256-4a31-85da-37caaac0c8d4 21 dk.dst 18baa51c-5af1-42bf-85a2-695770159c6d 3 Category 0301 94 90 urn:ddi:dk.dst:37520013-5335-433c-b85e-fdcafb4e3cbe:21 dk.dst 37520013-5335-433c-b85e-fdcafb4e3cbe 21 dk.dst af2b30ed-9c83-4272-aa68-56c3787d8a2d 3 Category 0301 95 urn:ddi:dk.dst:67f2d0b1-0c88-4106-90c2-bdce0ec142d5:21 dk.dst 67f2d0b1-0c88-4106-90c2-bdce0ec142d5 21 dk.dst e861467f-ce4c-4b65-bc11-302a3c4561f1 3 Category 0301 95 00 urn:ddi:dk.dst:7c40f141-0687-4f61-aa65-1c2a9d8cc523:21 dk.dst 7c40f141-0687-4f61-aa65-1c2a9d8cc523 21 dk.dst 97b748b8-c793-483b-bc2b-80601d5d61d8 3 Category 0301 99 urn:ddi:dk.dst:dbeffa68-5b91-4fb3-8d7a-6473571f7330:21 dk.dst dbeffa68-5b91-4fb3-8d7a-6473571f7330 21 dk.dst fe8dde5f-aefc-49ae-8d30-89b027abde9f 3 Category 0301 99 11 urn:ddi:dk.dst:a134f9b7-04c2-4630-bb73-07e034d7d47c:21 dk.dst a134f9b7-04c2-4630-bb73-07e034d7d47c 21 dk.dst d78e67dc-09bc-4f4d-8db5-e75202648dd3 3 Category 0301 99 17 urn:ddi:dk.dst:5843fdda-ebee-4bb5-a630-7c0f1b88e8bc:21 dk.dst 5843fdda-ebee-4bb5-a630-7c0f1b88e8bc 21 dk.dst 247e5f29-98d8-4308-a3d0-d45fd205efc8 3 Category 0301 99 85 urn:ddi:dk.dst:609a5c5a-ae56-481e-8418-441bcfc1ad6a:21 dk.dst 609a5c5a-ae56-481e-8418-441bcfc1ad6a 21 dk.dst f61b67ee-6506-48a0-82de-be72fb06a372 3 Category 0302 urn:ddi:dk.dst:94ad1cc7-5f14-4b4f-930d-278d1c8b44a5:21 dk.dst 94ad1cc7-5f14-4b4f-930d-278d1c8b44a5 21 dk.dst f5a19fed-ef36-4677-a64b-3b6756321de0 3 Category 0302 11 urn:ddi:dk.dst:ae3da399-4c2f-4445-a7d1-9596dfb8aa87:21 dk.dst ae3da399-4c2f-4445-a7d1-9596dfb8aa87 21 dk.dst 2a0c12e7-4600-4e0c-9103-faf82b72afa0 3 Category 0302 11 10 urn:ddi:dk.dst:bc12dc05-9aaa-487a-a808-968afea4df71:21 dk.dst bc12dc05-9aaa-487a-a808-968afea4df71 21 dk.dst 81fc3296-bfd3-4684-96b4-72ef4176516b 3 Category 0302 11 20 urn:ddi:dk.dst:b2df4a84-17ac-4d40-8552-d3587ab3726a:21 dk.dst b2df4a84-17ac-4d40-8552-d3587ab3726a 21 dk.dst 2deb8c66-a969-4289-a362-0ed71c1fd75f 3 Category 0302 11 80 urn:ddi:dk.dst:66d4f912-ce7d-474e-9f1b-881f8beb26c4:21 dk.dst 66d4f912-ce7d-474e-9f1b-881f8beb26c4 21 dk.dst 555dab46-2ed0-4234-a76b-dcfc13786b92 3 Category 0302 13 urn:ddi:dk.dst:00d01c2c-870d-4a2c-a13f-fd9c7a2bfdae:21 dk.dst 00d01c2c-870d-4a2c-a13f-fd9c7a2bfdae 21 dk.dst 3e9c242b-5e43-4c99-a0e0-bca341b64b52 3 Category 0302 13 00 urn:ddi:dk.dst:e4a19ad0-4c4a-4f70-9667-9e33f10618c4:21 dk.dst e4a19ad0-4c4a-4f70-9667-9e33f10618c4 21 dk.dst 94d88b78-0ed3-40e8-a3ea-75261f715ceb 3 Category 0302 14 urn:ddi:dk.dst:a97a971a-8d44-4f3d-8fd3-41598b032049:21 dk.dst a97a971a-8d44-4f3d-8fd3-41598b032049 21 dk.dst 6039eb0f-4b7b-48ae-a5ca-edb9815a59c8 3 Category 0302 14 00 urn:ddi:dk.dst:5e6ac4f2-2725-4f2a-a6b4-7ec3caf32245:21 dk.dst 5e6ac4f2-2725-4f2a-a6b4-7ec3caf32245 21 dk.dst b6a9fc3a-b4f8-4ff2-b88d-4496288cea9c 3 Category 0302 19 urn:ddi:dk.dst:c2d61e7e-86ec-45a4-b483-e81d9511940e:21 dk.dst c2d61e7e-86ec-45a4-b483-e81d9511940e 21 dk.dst d7f0b03f-b718-43d1-b747-0423e0d9cf49 3 Category 0302 19 00 urn:ddi:dk.dst:0d3d74ee-b06b-448a-9e19-b05290d98ba2:21 dk.dst 0d3d74ee-b06b-448a-9e19-b05290d98ba2 21 dk.dst 57ea89c3-65a0-4720-84a6-5bdf5c2d9ba2 3 Category 0302 21 urn:ddi:dk.dst:21758870-32f9-45cf-8f37-11bee920f6d4:21 dk.dst 21758870-32f9-45cf-8f37-11bee920f6d4 21 dk.dst 62e3aa3b-7cf0-45db-975f-8afe9189ce77 3 Category 0302 21 10 urn:ddi:dk.dst:b0e67676-f666-4e62-a68e-1de2a2d24fc6:21 dk.dst b0e67676-f666-4e62-a68e-1de2a2d24fc6 21 dk.dst 0566697b-6c65-4d81-9101-b460018475b3 3 Category 0302 21 30 urn:ddi:dk.dst:6e4b6718-3e11-456b-888e-836a240a0280:21 dk.dst 6e4b6718-3e11-456b-888e-836a240a0280 21 dk.dst 07c38ba9-ce54-4ac5-a8e9-d5ac8ed4191d 3 Category 0302 21 90 urn:ddi:dk.dst:ea5c1538-fae9-4444-85c4-a76fb3cc1232:21 dk.dst ea5c1538-fae9-4444-85c4-a76fb3cc1232 21 dk.dst e79b9aa7-e07c-4ecc-b967-4639b481a2ef 3 Category 0302 22 urn:ddi:dk.dst:e5c21175-53fc-4dd9-ab6d-05fd3f66e168:21 dk.dst e5c21175-53fc-4dd9-ab6d-05fd3f66e168 21 dk.dst b65c54a6-7021-4f91-acc4-cbe85fc7b713 3 Category 0302 22 00 urn:ddi:dk.dst:d6b576a0-0dd7-44a2-900e-d05951fceff1:21 dk.dst d6b576a0-0dd7-44a2-900e-d05951fceff1 21 dk.dst 4d0cdd47-8462-4afe-98f1-ee9f8635e49d 3 Category 0302 23 urn:ddi:dk.dst:05469a55-338c-40f8-a339-e0466792bf13:21 dk.dst 05469a55-338c-40f8-a339-e0466792bf13 21 dk.dst daf9d4be-1503-442f-b168-231f5d4fae25 3 Category 0302 23 00 urn:ddi:dk.dst:e9407708-9fd0-4178-818a-a3997b556ad9:21 dk.dst e9407708-9fd0-4178-818a-a3997b556ad9 21 dk.dst 318510ab-ce9d-4c6c-a072-f13eae0adeff 3 Category 0302 24 urn:ddi:dk.dst:4d0d3c4e-ca8e-4a42-9b6e-5a0debe4ba93:21 dk.dst 4d0d3c4e-ca8e-4a42-9b6e-5a0debe4ba93 21 dk.dst 42aefea7-f18f-4ac8-bda4-07874c6dc395 3 Category 0302 24 00 urn:ddi:dk.dst:3f83ca80-f4e8-406b-8e0e-ebf5134cb99b:21 dk.dst 3f83ca80-f4e8-406b-8e0e-ebf5134cb99b 21 dk.dst e255d826-81e9-47bb-880a-9fd1a5e66967 3 Category 0302 29 urn:ddi:dk.dst:536bd634-f90a-42db-bfd1-a3287a82d3f8:21 dk.dst 536bd634-f90a-42db-bfd1-a3287a82d3f8 21 dk.dst ef14bf9c-2425-49d6-beec-8296f83da1b0 3 Category 0302 29 10 urn:ddi:dk.dst:b1351d16-59f6-40c8-aa00-50b86c1de2b6:21 dk.dst b1351d16-59f6-40c8-aa00-50b86c1de2b6 21 dk.dst aab20cbb-d69f-4b12-a641-5168c6ad734d 3 Category 0302 29 80 urn:ddi:dk.dst:31e17274-6155-4db6-874d-de726cb8a44e:21 dk.dst 31e17274-6155-4db6-874d-de726cb8a44e 21 dk.dst 0a7a9478-b24c-41d4-b194-e5680c16ab07 3 Category 0302 31 urn:ddi:dk.dst:5e93afc8-3191-4ebe-9992-38a17bece0ed:21 dk.dst 5e93afc8-3191-4ebe-9992-38a17bece0ed 21 dk.dst 4b5b6513-16d7-47de-924e-bda7550b465b 3 Category 0302 31 10 urn:ddi:dk.dst:6b9f1366-0eb8-40ad-8b18-1dcca6cf2ce2:21 dk.dst 6b9f1366-0eb8-40ad-8b18-1dcca6cf2ce2 21 dk.dst 7519db54-a7d3-4934-8d60-9b483b948b6a 3 Category 0302 31 90 urn:ddi:dk.dst:8c33bc33-f5b6-4954-bae5-26a34e6192ed:21 dk.dst 8c33bc33-f5b6-4954-bae5-26a34e6192ed 21 dk.dst 675ab4b7-a9e0-4493-b25f-b7dbf49a7dca 3 Category 0302 32 urn:ddi:dk.dst:11b5ada0-bdcd-4110-a807-a1fe67d586e1:21 dk.dst 11b5ada0-bdcd-4110-a807-a1fe67d586e1 21 dk.dst 71ce26dd-b652-479f-8f09-c48f022c3493 3 Category 0302 32 10 urn:ddi:dk.dst:6d8040a4-6203-42ba-bd75-036b7058a4d6:21 dk.dst 6d8040a4-6203-42ba-bd75-036b7058a4d6 21 dk.dst 4cc8f90b-4cd3-4c94-aa6d-c9aa17329e4d 3 Category 0302 32 90 urn:ddi:dk.dst:66370ff3-7909-4c95-bb8c-1da40dcba81a:21 dk.dst 66370ff3-7909-4c95-bb8c-1da40dcba81a 21 dk.dst 00a3864a-5e71-46af-82bc-8e6f4bac4988 3 Category 0302 33 urn:ddi:dk.dst:ee6531cd-d8ed-4e9c-b279-ccabaaa6915a:21 dk.dst ee6531cd-d8ed-4e9c-b279-ccabaaa6915a 21 dk.dst 65cf7627-95e1-42f3-b5eb-1cd475fcca37 3 Category 0302 33 10 urn:ddi:dk.dst:b3b4b005-6de8-4a19-b328-4841591d1344:21 dk.dst b3b4b005-6de8-4a19-b328-4841591d1344 21 dk.dst 86cea48a-bb0b-4b35-9f15-14bfaab5eee5 3 Category 0302 33 90 urn:ddi:dk.dst:0abfb223-f97b-4f46-a7e1-ce919f870432:21 dk.dst 0abfb223-f97b-4f46-a7e1-ce919f870432 21 dk.dst e1866602-4168-48c5-b5e9-0aae512ea1dd 3 Category 0302 34 urn:ddi:dk.dst:f98481fb-1a68-4c22-9172-d758c9323180:21 dk.dst f98481fb-1a68-4c22-9172-d758c9323180 21 dk.dst 0f47be70-b156-4d2b-a3bb-de501b8cf1f1 3 Category 0302 34 10 urn:ddi:dk.dst:dfe8d7fe-c0e5-425f-b9d0-0fc2ca9f0443:21 dk.dst dfe8d7fe-c0e5-425f-b9d0-0fc2ca9f0443 21 dk.dst 744f32c5-f5a8-4f5d-8031-1cf9a4101066 3 Category 0302 34 90 urn:ddi:dk.dst:8a11d5b5-5086-4f51-b58d-96e8d432efa5:21 dk.dst 8a11d5b5-5086-4f51-b58d-96e8d432efa5 21 dk.dst 92696545-d131-4ec2-bb60-d865bb6cfd95 3 Category 0302 35 urn:ddi:dk.dst:f815937a-650e-42f4-abeb-852c0f2f88bc:21 dk.dst f815937a-650e-42f4-abeb-852c0f2f88bc 21 dk.dst 9d8d850c-b287-4181-ac34-ebf33f9a0603 3 Category 0302 35 11 urn:ddi:dk.dst:4bb70da6-8cfb-4379-9366-8ac456b5fdb9:21 dk.dst 4bb70da6-8cfb-4379-9366-8ac456b5fdb9 21 dk.dst c54c1614-5ffb-4d8c-8adb-b6d98abc82bf 3 Category 0302 35 19 urn:ddi:dk.dst:88d50821-d75b-425f-9586-26e8568334a1:21 dk.dst 88d50821-d75b-425f-9586-26e8568334a1 21 dk.dst 8a497a0d-c8d8-4314-8fe4-854fbc7ff0cf 3 Category 0302 35 91 urn:ddi:dk.dst:45fdccdc-98e0-46c4-b5fc-3516156ea9a3:21 dk.dst 45fdccdc-98e0-46c4-b5fc-3516156ea9a3 21 dk.dst d800d257-70c2-4529-9088-e722ec2641b4 3 Category 0302 35 99 urn:ddi:dk.dst:12d072da-178c-4245-8826-2387206737b4:21 dk.dst 12d072da-178c-4245-8826-2387206737b4 21 dk.dst 16a6afd4-3256-430a-9b7f-700b86bffcc9 3 Category 0302 36 urn:ddi:dk.dst:6624707c-9df3-4ebe-84e1-75c1a07bdef7:21 dk.dst 6624707c-9df3-4ebe-84e1-75c1a07bdef7 21 dk.dst dc0da4bb-efa3-4bbf-ad26-15bfa31eccdc 3 Category 0302 36 10 urn:ddi:dk.dst:0a6dadbe-a5c9-43c2-8a42-ac924e137add:21 dk.dst 0a6dadbe-a5c9-43c2-8a42-ac924e137add 21 dk.dst 1ea2c5cc-9bc8-4647-9fe1-ac5828539a03 3 Category 0302 36 90 urn:ddi:dk.dst:ccd9a57e-c066-44ce-8ebe-c5c83dc1f125:21 dk.dst ccd9a57e-c066-44ce-8ebe-c5c83dc1f125 21 dk.dst 357ff656-909a-44b5-a353-d5736fc78cb9 3 Category 0302 39 urn:ddi:dk.dst:4dc3bfaf-ce42-4e4f-a1af-a0b45fdba5e1:21 dk.dst 4dc3bfaf-ce42-4e4f-a1af-a0b45fdba5e1 21 dk.dst 145c2e2c-6034-45fa-8a02-48dfd1e9859c 3 Category 0302 39 20 urn:ddi:dk.dst:83b410c2-895a-437d-950c-57191226edb0:21 dk.dst 83b410c2-895a-437d-950c-57191226edb0 21 dk.dst 54f4479e-a913-4951-ba1e-efe48683cbf1 3 Category 0302 39 80 urn:ddi:dk.dst:17f30060-7780-44c5-b63a-d7baf1bb6e62:21 dk.dst 17f30060-7780-44c5-b63a-d7baf1bb6e62 21 dk.dst 11a750bf-b652-4cf2-aa04-a31e4a9190b8 3 Category 0302 41 urn:ddi:dk.dst:11d28605-3e72-4677-bc39-2e346121bbf1:21 dk.dst 11d28605-3e72-4677-bc39-2e346121bbf1 21 dk.dst 99eb8fd7-5203-41c3-8790-8a99ceea161c 3 Category 0302 41 00 urn:ddi:dk.dst:ae57b35d-5dd8-4649-973a-4d30d37975a3:21 dk.dst ae57b35d-5dd8-4649-973a-4d30d37975a3 21 dk.dst 73c8d986-e9fe-481f-9f13-f5c99973cdd2 3 Category 0302 42 urn:ddi:dk.dst:37e584ed-c8b0-44ce-937d-dd7a2ab688ce:21 dk.dst 37e584ed-c8b0-44ce-937d-dd7a2ab688ce 21 dk.dst fc08c287-f603-4fc3-a7a4-e4cadb1eea11 3 Category 0302 42 00 urn:ddi:dk.dst:e83d49a4-7429-42bc-9457-0388ef8c2d5c:21 dk.dst e83d49a4-7429-42bc-9457-0388ef8c2d5c 21 dk.dst 0a4ed2f1-0e36-40f5-926a-fe70c5531d05 3 Category 0302 43 urn:ddi:dk.dst:e0ec8583-fa73-4690-bab4-c4c05fec56eb:21 dk.dst e0ec8583-fa73-4690-bab4-c4c05fec56eb 21 dk.dst 265c317c-a110-45be-b8db-11b910a66be7 3 Category 0302 43 10 urn:ddi:dk.dst:de97116e-a097-4082-b1eb-0ec390d36528:21 dk.dst de97116e-a097-4082-b1eb-0ec390d36528 21 dk.dst bdfe617f-dcb3-4f0d-82a3-a143632b8872 3 Category 0302 43 30 urn:ddi:dk.dst:0d48e366-5db3-416c-af49-f7d8e96fe148:21 dk.dst 0d48e366-5db3-416c-af49-f7d8e96fe148 21 dk.dst 1c694076-9a3c-4f34-9164-26e4cbd65554 3 Category 0302 43 90 urn:ddi:dk.dst:af394ca0-ea78-4250-8b42-17fceadd8e3b:21 dk.dst af394ca0-ea78-4250-8b42-17fceadd8e3b 21 dk.dst 1de79c64-a21c-4e8d-bc3e-fcb9724f9f8f 3 Category 0302 44 urn:ddi:dk.dst:f78dc60b-21de-42cc-a2b3-62af54d55523:21 dk.dst f78dc60b-21de-42cc-a2b3-62af54d55523 21 dk.dst d17607c2-c53c-46e3-a965-09a53c8cfa32 3 Category 0302 44 00 urn:ddi:dk.dst:ad5509de-ec7a-45ac-82f4-ff138bb151a1:21 dk.dst ad5509de-ec7a-45ac-82f4-ff138bb151a1 21 dk.dst 1e807cc7-4aea-4524-bb03-3c9dd486ba98 3 Category 0302 45 urn:ddi:dk.dst:f7c35571-f5e4-40b0-9585-4bf76fe59d5c:21 dk.dst f7c35571-f5e4-40b0-9585-4bf76fe59d5c 21 dk.dst 3e6685a9-e063-40e5-88e6-bdfb4066e2ca 3 Category 0302 45 10 urn:ddi:dk.dst:2ecf86a6-4a8d-4bb7-885d-cf477c9d9318:21 dk.dst 2ecf86a6-4a8d-4bb7-885d-cf477c9d9318 21 dk.dst bdfccd79-7d99-418f-a089-c05d91648a54 3 Category 0302 45 30 urn:ddi:dk.dst:dc3b258a-11a5-41a6-ad8f-afa43fe1ec89:21 dk.dst dc3b258a-11a5-41a6-ad8f-afa43fe1ec89 21 dk.dst f63d9ac5-adb7-473a-8554-ccee0a645e61 3 Category 0302 45 90 urn:ddi:dk.dst:2c7b4fa5-8464-4d54-9a9c-af4718cda761:21 dk.dst 2c7b4fa5-8464-4d54-9a9c-af4718cda761 21 dk.dst 12bd0bb9-3f5c-454a-a26d-dd32259eb99b 3 Category 0302 46 urn:ddi:dk.dst:d0fb6082-7bf8-44d8-b51b-f9ebf03fabbf:21 dk.dst d0fb6082-7bf8-44d8-b51b-f9ebf03fabbf 21 dk.dst 40ebbd19-ab79-4958-a572-2704ef347298 3 Category 0302 46 00 urn:ddi:dk.dst:91e5d934-ea4f-41f8-898b-54dc1c60f576:21 dk.dst 91e5d934-ea4f-41f8-898b-54dc1c60f576 21 dk.dst 31141b31-b2bd-44c8-ab87-b2e624e63075 3 Category 0302 47 urn:ddi:dk.dst:d632b8d8-637c-4de7-87a3-44633ca92a56:21 dk.dst d632b8d8-637c-4de7-87a3-44633ca92a56 21 dk.dst 7936762f-4f3c-4e8a-bd32-28de3dca918e 3 Category 0302 47 00 urn:ddi:dk.dst:80b26687-c85e-453b-add4-11a86994bd5e:21 dk.dst 80b26687-c85e-453b-add4-11a86994bd5e 21 dk.dst 991e45b3-610e-4cd3-b709-0c0a145fea58 3 Category 0302 49 urn:ddi:dk.dst:7d069d05-eb2b-4730-8a08-5a4279a2d367:21 dk.dst 7d069d05-eb2b-4730-8a08-5a4279a2d367 21 dk.dst 1a7a0ff4-1bc7-4a7c-8fb6-c4c073975149 3 Category 0302 49 11 urn:ddi:dk.dst:73fad321-dd8b-44d3-a41a-fb6ff1cb995a:21 dk.dst 73fad321-dd8b-44d3-a41a-fb6ff1cb995a 21 dk.dst ea4bcf38-bdcd-40a1-bbbc-dad4a2eb2d38 3 Category 0302 49 19 urn:ddi:dk.dst:4adb98cc-a2f2-49c2-acdb-5f31b899ec5d:21 dk.dst 4adb98cc-a2f2-49c2-acdb-5f31b899ec5d 21 dk.dst 86f21961-9e71-4148-95b1-6b20df1cd2c2 3 Category 0302 49 90 urn:ddi:dk.dst:aa2e91b4-cace-4da4-9c35-5deac2c3699c:21 dk.dst aa2e91b4-cace-4da4-9c35-5deac2c3699c 21 dk.dst 24dbc2c0-67d3-471d-a711-2a57416fe2b2 3 Category 0302 51 urn:ddi:dk.dst:2f70f099-7419-43ab-ba52-085111d737df:21 dk.dst 2f70f099-7419-43ab-ba52-085111d737df 21 dk.dst 163b3e23-bd0a-4f1e-8ef6-764a26f89c4b 3 Category 0302 51 10 urn:ddi:dk.dst:415ff0bc-d89e-4728-afa0-7bee9774860b:21 dk.dst 415ff0bc-d89e-4728-afa0-7bee9774860b 21 dk.dst 35532437-0cab-4f1e-ae48-58c3058cddd2 3 Category 0302 51 90 urn:ddi:dk.dst:c5f954b1-319d-43ea-ad85-0fcff540a417:21 dk.dst c5f954b1-319d-43ea-ad85-0fcff540a417 21 dk.dst 153b6b09-37c6-479e-b05a-8ee3ea577faa 3 Category 0302 52 urn:ddi:dk.dst:93d26ac8-3d0d-4cfd-9ad0-2a68b4e9db84:21 dk.dst 93d26ac8-3d0d-4cfd-9ad0-2a68b4e9db84 21 dk.dst 173729d0-e349-417c-a774-b21ba6b09af0 3 Category 0302 52 00 urn:ddi:dk.dst:1795e8c6-7b2d-4372-bcb7-e9b8c4895841:21 dk.dst 1795e8c6-7b2d-4372-bcb7-e9b8c4895841 21 dk.dst 1fbc173b-7428-4f7b-aeae-d0466905be25 3 Category 0302 53 urn:ddi:dk.dst:13d1a740-b1cd-4c00-9e50-09a4abe6af11:21 dk.dst 13d1a740-b1cd-4c00-9e50-09a4abe6af11 21 dk.dst dede9760-193b-4ef5-bc95-818a2364de67 3 Category 0302 53 00 urn:ddi:dk.dst:71a59d52-8670-43fd-92fb-cd91cba89521:21 dk.dst 71a59d52-8670-43fd-92fb-cd91cba89521 21 dk.dst f02a2f9b-464d-4fc8-a318-4c3119db92a2 3 Category 0302 54 urn:ddi:dk.dst:19edfe57-9d58-4649-8e7e-fc50f846e055:21 dk.dst 19edfe57-9d58-4649-8e7e-fc50f846e055 21 dk.dst eeecc977-9a39-45e3-b650-9b1491fba564 3 Category 0302 54 11 urn:ddi:dk.dst:7f6e9acf-1b84-4513-8707-ab9cf351dc13:21 dk.dst 7f6e9acf-1b84-4513-8707-ab9cf351dc13 21 dk.dst 715fb35f-fbee-4a05-a283-04f261eaaed7 3 Category 0302 54 15 urn:ddi:dk.dst:2be8bf6f-873b-47ee-a833-2c84dc95cd03:21 dk.dst 2be8bf6f-873b-47ee-a833-2c84dc95cd03 21 dk.dst 6f2df1ed-d4ad-4454-bcc1-5e7071b150b1 3 Category 0302 54 19 urn:ddi:dk.dst:b2c1cffe-4c04-4f2a-b6d7-5cb3aeb5406f:21 dk.dst b2c1cffe-4c04-4f2a-b6d7-5cb3aeb5406f 21 dk.dst 23581120-054a-4699-8a0d-e21e9491facd 3 Category 0302 54 90 urn:ddi:dk.dst:fe0b171d-ee32-4938-8935-f17a91a8803c:21 dk.dst fe0b171d-ee32-4938-8935-f17a91a8803c 21 dk.dst cf04d240-8a8a-44e2-ac76-9a9519f16341 3 Category 0302 55 urn:ddi:dk.dst:4dc4db4e-1fae-4f0c-bcd8-30117366fcec:21 dk.dst 4dc4db4e-1fae-4f0c-bcd8-30117366fcec 21 dk.dst 4bfc1f87-6519-4f0c-823a-3e0868912589 3 Category 0302 55 00 urn:ddi:dk.dst:b4678ab0-e8e7-4688-91b6-6504d1e49655:21 dk.dst b4678ab0-e8e7-4688-91b6-6504d1e49655 21 dk.dst 0c8c4ebd-f00f-4eb1-8444-f717549e69df 3 Category 0302 56 urn:ddi:dk.dst:1a153b7a-b7b0-4c00-b5fb-840195069fdd:21 dk.dst 1a153b7a-b7b0-4c00-b5fb-840195069fdd 21 dk.dst f13f20bd-8b54-4983-b6f0-2b33f7296d5e 3 Category 0302 56 00 urn:ddi:dk.dst:0a749a5e-9c9a-4473-ab47-bb46ae67ed56:21 dk.dst 0a749a5e-9c9a-4473-ab47-bb46ae67ed56 21 dk.dst 7231d059-eb0a-4899-932f-d015afa582ac 3 Category 0302 59 urn:ddi:dk.dst:27e5574f-d7c7-4fc6-8331-471bb8c12c77:21 dk.dst 27e5574f-d7c7-4fc6-8331-471bb8c12c77 21 dk.dst 702878a2-0adf-44c6-8f5b-85d8ec97c923 3 Category 0302 59 10 urn:ddi:dk.dst:57729df0-9c36-4f7d-90c6-d4cf1d34ecc3:21 dk.dst 57729df0-9c36-4f7d-90c6-d4cf1d34ecc3 21 dk.dst f0efd280-8316-4b31-bf44-9b8e8ff39cfd 3 Category 0302 59 20 urn:ddi:dk.dst:81879dea-5c98-4245-929f-1ce7f249ce07:21 dk.dst 81879dea-5c98-4245-929f-1ce7f249ce07 21 dk.dst 67363c81-9f59-4340-9736-8c5a4e0b48b3 3 Category 0302 59 30 urn:ddi:dk.dst:6a41d758-d747-483e-95ba-79576c1b6a3b:21 dk.dst 6a41d758-d747-483e-95ba-79576c1b6a3b 21 dk.dst efe5ad36-20b3-4b22-9252-9cf48dcea7a4 3 Category 0302 59 40 urn:ddi:dk.dst:f7080c39-54ea-4ac4-8cc3-ee663f846737:21 dk.dst f7080c39-54ea-4ac4-8cc3-ee663f846737 21 dk.dst d9102906-ce75-4897-af58-2114f5fdec6c 3 Category 0302 59 90 urn:ddi:dk.dst:fe408931-e52d-407c-a1d1-8a5f2928fcc9:21 dk.dst fe408931-e52d-407c-a1d1-8a5f2928fcc9 21 dk.dst dc253600-bd05-439f-b534-1df7b4e21b6d 3 Category 0302 71 urn:ddi:dk.dst:20b108af-b0e9-4dc6-a1b7-1f7729307f59:21 dk.dst 20b108af-b0e9-4dc6-a1b7-1f7729307f59 21 dk.dst f789dd62-81b3-4df5-b7bf-fcd07c9abbec 3 Category 0302 71 00 urn:ddi:dk.dst:b0ac8fdb-a98d-4871-b7ff-274a3a60fbce:21 dk.dst b0ac8fdb-a98d-4871-b7ff-274a3a60fbce 21 dk.dst 15cbaa12-cdb8-4cae-929b-8c8516665518 3 Category 0302 72 urn:ddi:dk.dst:26a917b4-654f-4904-bcb1-9369e6438bc2:21 dk.dst 26a917b4-654f-4904-bcb1-9369e6438bc2 21 dk.dst a60c194e-0053-4b70-9a24-1036eeeaaf05 3 Category 0302 72 00 urn:ddi:dk.dst:266b45b8-b046-40f1-9ef1-de045e9b51ab:21 dk.dst 266b45b8-b046-40f1-9ef1-de045e9b51ab 21 dk.dst e63b9aff-2302-4044-8d35-13a205e6009b 3 Category 0302 73 urn:ddi:dk.dst:6025de51-11f3-4504-bed4-706de10e0d2a:21 dk.dst 6025de51-11f3-4504-bed4-706de10e0d2a 21 dk.dst b48320a0-05bf-4d95-a91a-5015922472af 3 Category 0302 73 00 urn:ddi:dk.dst:5417a054-332e-4ee0-96a7-88b96c54d52b:21 dk.dst 5417a054-332e-4ee0-96a7-88b96c54d52b 21 dk.dst 70873939-0503-4ebd-9177-31e098a2222b 3 Category 0302 74 urn:ddi:dk.dst:783e1f4c-9731-40a5-a2be-39332ff18a74:21 dk.dst 783e1f4c-9731-40a5-a2be-39332ff18a74 21 dk.dst f3e051bd-ee05-4519-a834-c14cbb4c4396 3 Category 0302 74 00 urn:ddi:dk.dst:758e1212-a4fa-4ff7-b415-585372343c8c:21 dk.dst 758e1212-a4fa-4ff7-b415-585372343c8c 21 dk.dst dd1b6bfd-1bfa-47b8-9212-db21a484a5ee 3 Category 0302 79 urn:ddi:dk.dst:c6a2fa9a-87c8-4d2f-94bc-9a44d33d7bca:21 dk.dst c6a2fa9a-87c8-4d2f-94bc-9a44d33d7bca 21 dk.dst 73bf0d9d-3d8f-4d74-9d5b-eca5d1566994 3 Category 0302 79 00 urn:ddi:dk.dst:2a11b75c-09b2-4496-9bd3-d9550f301ee8:21 dk.dst 2a11b75c-09b2-4496-9bd3-d9550f301ee8 21 dk.dst 37896e3d-0bd0-4891-80dc-d6f66b1bda29 3 Category 0302 81 urn:ddi:dk.dst:581ecb88-3b2b-4f61-b0ac-d6ae28dbd616:21 dk.dst 581ecb88-3b2b-4f61-b0ac-d6ae28dbd616 21 dk.dst dc24695b-7434-470e-b18d-61e82ede70ca 3 Category 0302 81 15 urn:ddi:dk.dst:4569c0c4-c1d7-46c6-b962-a593c614a651:21 dk.dst 4569c0c4-c1d7-46c6-b962-a593c614a651 21 dk.dst 37200475-6534-4b39-b091-e4a5cf972f01 3 Category 0302 81 30 urn:ddi:dk.dst:5f2ba4c6-5777-44a8-b62d-159ec924313f:21 dk.dst 5f2ba4c6-5777-44a8-b62d-159ec924313f 21 dk.dst 53e41a0f-a6a4-4cac-af4e-758aeb3daa22 3 Category 0302 81 40 urn:ddi:dk.dst:f8aaa253-e4aa-4b0b-9d2c-a5408ddfd0a2:21 dk.dst f8aaa253-e4aa-4b0b-9d2c-a5408ddfd0a2 21 dk.dst a8772124-d4ff-4b50-90b4-3326f5c6d783 3 Category 0302 81 80 urn:ddi:dk.dst:db789c05-03f1-4578-95b7-266d196d1b94:21 dk.dst db789c05-03f1-4578-95b7-266d196d1b94 21 dk.dst fbc963f7-2609-41ee-8a14-8b70af69d2c0 3 Category 0302 82 urn:ddi:dk.dst:3c0b6acb-6998-4050-aa09-06abe6dd3092:21 dk.dst 3c0b6acb-6998-4050-aa09-06abe6dd3092 21 dk.dst 9b2d6b80-d8ce-4437-9180-61d2cdd8ae67 3 Category 0302 82 00 urn:ddi:dk.dst:8228234a-ebe7-4442-8263-7498df790083:21 dk.dst 8228234a-ebe7-4442-8263-7498df790083 21 dk.dst ce2b27d6-eaca-40d5-bbbc-051ed286e43f 3 Category 0302 83 urn:ddi:dk.dst:4054372f-a04d-4265-8ba4-bb0e85d56a6e:21 dk.dst 4054372f-a04d-4265-8ba4-bb0e85d56a6e 21 dk.dst 6a0a5639-0723-4258-b372-9751c0d6f763 3 Category 0302 83 00 urn:ddi:dk.dst:8d151480-c990-4018-a52f-102ef39a491f:21 dk.dst 8d151480-c990-4018-a52f-102ef39a491f 21 dk.dst 91f9163c-9459-4511-b0b3-4f4f3cdd986a 3 Category 0302 84 urn:ddi:dk.dst:8052539e-1aec-4117-8a92-de3f8c51cb30:21 dk.dst 8052539e-1aec-4117-8a92-de3f8c51cb30 21 dk.dst e9a45785-c423-4e88-a604-560039f304f1 3 Category 0302 84 10 urn:ddi:dk.dst:7c9b2d32-30cc-45c5-a9eb-667435ea5250:21 dk.dst 7c9b2d32-30cc-45c5-a9eb-667435ea5250 21 dk.dst 3b413b6b-3a45-44a7-8929-53fdf9ae905d 3 Category 0302 84 90 urn:ddi:dk.dst:086e8db7-abea-4234-8a34-c0b346cdd64b:21 dk.dst 086e8db7-abea-4234-8a34-c0b346cdd64b 21 dk.dst 699198b0-32d7-46d0-939f-49159b2ef035 3 Category 0302 85 urn:ddi:dk.dst:f644c1ad-f56b-4cbd-80e1-970dd5879dc6:21 dk.dst f644c1ad-f56b-4cbd-80e1-970dd5879dc6 21 dk.dst afae0a0d-bc8e-449b-ba9e-0e7c2186350f 3 Category 0302 85 10 urn:ddi:dk.dst:91a11848-f6d0-4a40-9d02-fbcc656b3bcc:21 dk.dst 91a11848-f6d0-4a40-9d02-fbcc656b3bcc 21 dk.dst 20bb515a-77ca-40d0-b197-3d55a2cc3958 3 Category 0302 85 30 urn:ddi:dk.dst:a67f9f22-c557-4578-861d-389d7c3bc012:21 dk.dst a67f9f22-c557-4578-861d-389d7c3bc012 21 dk.dst 563acf45-e309-4416-81df-1359e499d9e8 3 Category 0302 85 90 urn:ddi:dk.dst:2b219f6b-87a3-4f71-88a7-d41ba81d91ad:21 dk.dst 2b219f6b-87a3-4f71-88a7-d41ba81d91ad 21 dk.dst 96266da2-eb1c-414b-b7a7-be8df3e0dec6 3 Category 0302 89 urn:ddi:dk.dst:72453f4a-76c9-4914-b48d-30767c62e7b8:21 dk.dst 72453f4a-76c9-4914-b48d-30767c62e7b8 21 dk.dst 7bc9a4f8-2f9e-4e37-bbdf-694a04107bc0 3 Category 0302 89 10 urn:ddi:dk.dst:92f305f0-ed52-4d55-b72d-5904abb12cb4:21 dk.dst 92f305f0-ed52-4d55-b72d-5904abb12cb4 21 dk.dst c6019d36-0e76-43f9-aad7-ad995bba44c1 3 Category 0302 89 21 urn:ddi:dk.dst:a04f9121-2457-410e-abfb-515e865226fd:21 dk.dst a04f9121-2457-410e-abfb-515e865226fd 21 dk.dst 98e3cf99-3e7d-4c09-89ad-59c078acf1b6 3 Category 0302 89 29 urn:ddi:dk.dst:f8713d38-8c4a-4645-a258-dceb2ce37ec9:21 dk.dst f8713d38-8c4a-4645-a258-dceb2ce37ec9 21 dk.dst fcde5efd-fb4a-4b47-902a-9f4fe697dc7a 3 Category 0302 89 31 urn:ddi:dk.dst:66fff98d-b400-4802-9588-8c7992979049:21 dk.dst 66fff98d-b400-4802-9588-8c7992979049 21 dk.dst 1534970b-57f6-406f-82f5-da445744c9d2 3 Category 0302 89 39 urn:ddi:dk.dst:c594c2f5-cfbe-4f0b-ac3c-12c19cc786d7:21 dk.dst c594c2f5-cfbe-4f0b-ac3c-12c19cc786d7 21 dk.dst 230780fc-db12-4e3a-bdbf-9e1ae695704e 3 Category 0302 89 40 urn:ddi:dk.dst:75332040-ea16-48ea-819d-78425a5261f3:21 dk.dst 75332040-ea16-48ea-819d-78425a5261f3 21 dk.dst 4ff746c2-f46c-4f02-aed4-f95dfa5683a5 3 Category 0302 89 50 urn:ddi:dk.dst:bd6e9ab1-7843-4a4a-b647-5ff864cf53e6:21 dk.dst bd6e9ab1-7843-4a4a-b647-5ff864cf53e6 21 dk.dst 408c5c79-e823-47e7-84af-53aca24de847 3 Category 0302 89 60 urn:ddi:dk.dst:91985a1e-bd41-4df2-b51e-2d59db7da574:21 dk.dst 91985a1e-bd41-4df2-b51e-2d59db7da574 21 dk.dst bd15779a-4bb6-48d2-b042-fbb5a1499b2f 3 Category 0302 89 90 urn:ddi:dk.dst:1393b04e-8fe7-4100-b446-c8f4e8718121:21 dk.dst 1393b04e-8fe7-4100-b446-c8f4e8718121 21 dk.dst 4195d1da-fbd5-477d-8d62-99c9d0a26718 3 Category 0302 91 urn:ddi:dk.dst:b1caa9c2-3959-4b83-ae90-a35ad1a2db45:21 dk.dst b1caa9c2-3959-4b83-ae90-a35ad1a2db45 21 dk.dst 35ab8d5d-12d8-4d9c-8f01-948e3ebf001a 3 Category 0302 91 00 urn:ddi:dk.dst:6a92ee7b-bba6-4615-8cad-b8c34c036265:21 dk.dst 6a92ee7b-bba6-4615-8cad-b8c34c036265 21 dk.dst 4a677b36-3dd8-459b-b7d6-7b9a97213dfb 3 Category 0302 92 urn:ddi:dk.dst:effc4023-5cdf-4fc7-a1aa-7bbcb20ac0ea:21 dk.dst effc4023-5cdf-4fc7-a1aa-7bbcb20ac0ea 21 dk.dst acef0d02-a8cf-434b-8fb3-2614c7e1e5f9 3 Category 0302 92 00 urn:ddi:dk.dst:8dc46723-4158-4a3a-bd78-5dfd4d1cc848:21 dk.dst 8dc46723-4158-4a3a-bd78-5dfd4d1cc848 21 dk.dst 220b1ade-3bd7-408a-bd06-92bf86311f3f 3 Category 0302 99 urn:ddi:dk.dst:4a7eed58-f6f7-458d-be0e-f141ade8ffca:21 dk.dst 4a7eed58-f6f7-458d-be0e-f141ade8ffca 21 dk.dst e1adf271-57d6-4cf1-b7e4-a80cab30bc31 3 Category 0302 99 00 urn:ddi:dk.dst:6b479b4c-9600-4023-9ae9-9c2888281d94:21 dk.dst 6b479b4c-9600-4023-9ae9-9c2888281d94 21 dk.dst f12cdb0d-1809-4b12-9a87-03f9297e7884 3 Category 0303 urn:ddi:dk.dst:59ee385a-7e58-4239-b7fd-0544a999c2e8:21 dk.dst 59ee385a-7e58-4239-b7fd-0544a999c2e8 21 dk.dst 8da78ffd-c0c5-4946-aedc-11b950cfa493 3 Category 0303 11 urn:ddi:dk.dst:d0988e2d-90b7-4764-bcb0-60c3d76a3c2e:21 dk.dst d0988e2d-90b7-4764-bcb0-60c3d76a3c2e 21 dk.dst df3de7f2-9f69-4da9-ac8b-f0a7b9db897e 3 Category 0303 11 00 urn:ddi:dk.dst:53c86776-3fc1-4a0f-8c96-3f0bea3e5f25:21 dk.dst 53c86776-3fc1-4a0f-8c96-3f0bea3e5f25 21 dk.dst 31fa5001-b95e-4948-8568-d24365f01061 3 Category 0303 12 urn:ddi:dk.dst:8c9aad31-19b1-4590-b6b3-72e02e8d195c:21 dk.dst 8c9aad31-19b1-4590-b6b3-72e02e8d195c 21 dk.dst ef6b54e4-d5cd-45a1-87da-a4ea2b82b997 3 Category 0303 12 00 urn:ddi:dk.dst:6302bb39-7237-4f1c-93c5-7ee831e34ed4:21 dk.dst 6302bb39-7237-4f1c-93c5-7ee831e34ed4 21 dk.dst 6fd5ae38-e1c5-46bb-ba84-36470745a937 3 Category 0303 13 urn:ddi:dk.dst:fc78cacb-b5cf-4241-a008-64c528b20377:21 dk.dst fc78cacb-b5cf-4241-a008-64c528b20377 21 dk.dst ffb300dd-e983-499f-ad07-12550449e6cf 3 Category 0303 13 00 urn:ddi:dk.dst:e1e60017-ce48-4024-8a59-6e4799c23f9c:21 dk.dst e1e60017-ce48-4024-8a59-6e4799c23f9c 21 dk.dst aeabc4b2-a924-4665-85ff-8cce306f67a3 3 Category 0303 14 urn:ddi:dk.dst:227ac317-daad-4480-ac61-b6621cbc3800:21 dk.dst 227ac317-daad-4480-ac61-b6621cbc3800 21 dk.dst 6a5dd23c-5ab6-4099-91d9-5eaa44650ad6 3 Category 0303 14 10 urn:ddi:dk.dst:b8555034-1c62-423c-b97c-46aabcaa879e:21 dk.dst b8555034-1c62-423c-b97c-46aabcaa879e 21 dk.dst 9f8376af-530b-4e6a-9fe2-2e74a00d89a1 3 Category 0303 14 20 urn:ddi:dk.dst:bb45b981-13b6-47b4-bd56-0907b6db260b:21 dk.dst bb45b981-13b6-47b4-bd56-0907b6db260b 21 dk.dst 78e90918-c3c7-4ef2-a7fb-71bd01c2c248 3 Category 0303 14 90 urn:ddi:dk.dst:e82f9dae-299f-4e67-b509-d1b12ba08926:21 dk.dst e82f9dae-299f-4e67-b509-d1b12ba08926 21 dk.dst 0b462bd0-a9f8-4233-b323-3fdd04adc8fd 3 Category 0303 19 urn:ddi:dk.dst:8a04c992-b31a-4631-93af-1290d0abea76:21 dk.dst 8a04c992-b31a-4631-93af-1290d0abea76 21 dk.dst 3504fe73-3468-4c5f-aa20-95fe26a9bded 3 Category 0303 19 00 urn:ddi:dk.dst:985c66fc-02d9-4889-bbf6-a742e1fb1f25:21 dk.dst 985c66fc-02d9-4889-bbf6-a742e1fb1f25 21 dk.dst cf258514-3f31-4606-a401-51fa96bcf7ca 3 Category 0303 23 urn:ddi:dk.dst:46aa6f28-8867-4e22-ab34-7e1e655a1501:21 dk.dst 46aa6f28-8867-4e22-ab34-7e1e655a1501 21 dk.dst b0705e68-db61-4eda-83ea-84bf57fd328f 3 Category 0303 23 00 urn:ddi:dk.dst:4f749f02-fb31-4560-9b01-3fb3280dc0cc:21 dk.dst 4f749f02-fb31-4560-9b01-3fb3280dc0cc 21 dk.dst d8ad086b-2924-4259-b98b-f4dfa73d3efb 3 Category 0303 24 urn:ddi:dk.dst:aaff0d3f-b97a-40f8-9cd6-ab56aac243b7:21 dk.dst aaff0d3f-b97a-40f8-9cd6-ab56aac243b7 21 dk.dst 5013c03a-bbed-428d-bdf7-f9fc49d03445 3 Category 0303 24 00 urn:ddi:dk.dst:9b6a1ac1-6344-4cde-ac59-b05d1bd828ff:21 dk.dst 9b6a1ac1-6344-4cde-ac59-b05d1bd828ff 21 dk.dst 636da649-a90b-46f1-9e28-a7587556f81f 3 Category 0303 25 urn:ddi:dk.dst:494fa591-8dec-41ce-bc1a-ed1526f9f808:21 dk.dst 494fa591-8dec-41ce-bc1a-ed1526f9f808 21 dk.dst 5b6efb54-5c72-427c-bfd8-28557668fe0a 3 Category 0303 25 00 urn:ddi:dk.dst:9f13c508-376c-460d-83ad-80732a80bed0:21 dk.dst 9f13c508-376c-460d-83ad-80732a80bed0 21 dk.dst 09162f09-70f4-442d-86d4-49f074d8cf72 3 Category 0303 26 urn:ddi:dk.dst:d7164469-960b-46b2-80f3-8abcc62889b8:21 dk.dst d7164469-960b-46b2-80f3-8abcc62889b8 21 dk.dst aa1a8553-85cf-485e-9578-f19c35ced41c 3 Category 0303 26 00 urn:ddi:dk.dst:a3f195bb-1e53-4f1d-bbee-ba752ee7c3aa:21 dk.dst a3f195bb-1e53-4f1d-bbee-ba752ee7c3aa 21 dk.dst 2941130f-52cf-46ac-a3eb-8f7b5e60fcce 3 Category 0303 29 urn:ddi:dk.dst:a41864fe-bea6-4b83-a921-d466aae75b11:21 dk.dst a41864fe-bea6-4b83-a921-d466aae75b11 21 dk.dst 636301a6-bc0e-4d58-9266-36b2ce84ceb5 3 Category 0303 29 00 urn:ddi:dk.dst:9c55355a-e5d3-4475-a9d6-10aa33066d92:21 dk.dst 9c55355a-e5d3-4475-a9d6-10aa33066d92 21 dk.dst 711ff43b-ada9-4d64-b2e0-31cc8a4039b2 3 Category 0303 31 urn:ddi:dk.dst:9bf7ccdb-19a0-4f97-8328-b72e95c0b023:21 dk.dst 9bf7ccdb-19a0-4f97-8328-b72e95c0b023 21 dk.dst 748f5eea-e134-4145-83a2-8e764ed4f37d 3 Category 0303 31 10 urn:ddi:dk.dst:ba9a9519-bea7-4d17-a9cf-bebd10f8c11b:21 dk.dst ba9a9519-bea7-4d17-a9cf-bebd10f8c11b 21 dk.dst 9422b470-06a9-4212-8836-c99fafe52ff9 3 Category 0303 31 30 urn:ddi:dk.dst:9bf13ef2-00f9-4013-ab8f-2216a4c98e03:21 dk.dst 9bf13ef2-00f9-4013-ab8f-2216a4c98e03 21 dk.dst 10818f49-4944-40e5-93a3-da0efc884bb5 3 Category 0303 31 90 urn:ddi:dk.dst:08903d23-f2c7-481d-b9f4-9779aca679fd:21 dk.dst 08903d23-f2c7-481d-b9f4-9779aca679fd 21 dk.dst 6dc1b2ea-433c-457c-a37a-33fea7e915e6 3 Category 0303 32 urn:ddi:dk.dst:ccaf6acd-96f0-4fdd-a3f4-abe24e6d6737:21 dk.dst ccaf6acd-96f0-4fdd-a3f4-abe24e6d6737 21 dk.dst d704540a-051f-404a-9b84-3036de1cca70 3 Category 0303 32 00 urn:ddi:dk.dst:bed87980-63c5-4e92-8ddd-ece6f29bd0bd:21 dk.dst bed87980-63c5-4e92-8ddd-ece6f29bd0bd 21 dk.dst 0d8c7603-e5ee-4971-b54c-d01aed8ec67b 3 Category 0303 33 urn:ddi:dk.dst:c26166f9-259d-4868-afdb-52730dc8d725:21 dk.dst c26166f9-259d-4868-afdb-52730dc8d725 21 dk.dst ef98e597-a60e-416d-93ef-ec617caa2c77 3 Category 0303 33 00 urn:ddi:dk.dst:834cb58e-5677-4d80-aa4e-f0ed9b82e77a:21 dk.dst 834cb58e-5677-4d80-aa4e-f0ed9b82e77a 21 dk.dst 71099e9f-4a26-4551-9f3a-c67423850163 3 Category 0303 34 urn:ddi:dk.dst:854480e2-2282-4017-850d-5eb91f4c8df6:21 dk.dst 854480e2-2282-4017-850d-5eb91f4c8df6 21 dk.dst 1a4bc472-8b02-44b9-a2a8-b85a8b5db630 3 Category 0303 34 00 urn:ddi:dk.dst:7cab7413-4870-4982-becb-8dbe350f464b:21 dk.dst 7cab7413-4870-4982-becb-8dbe350f464b 21 dk.dst 4a477aec-4746-40b9-b627-949c80c47d15 3 Category 0303 39 urn:ddi:dk.dst:610b1be0-00a8-48f0-b180-6ec2e4626de7:21 dk.dst 610b1be0-00a8-48f0-b180-6ec2e4626de7 21 dk.dst 697f4157-af78-4e04-9e3b-e50cbed7dd2f 3 Category 0303 39 10 urn:ddi:dk.dst:383aeda9-2e3a-41e4-aa59-3b84cd16ff62:21 dk.dst 383aeda9-2e3a-41e4-aa59-3b84cd16ff62 21 dk.dst 08d910f5-0f44-4dcb-91ab-9c8077ef177b 3 Category 0303 39 30 urn:ddi:dk.dst:ab19fee4-879b-449f-8206-91c8e68b5399:21 dk.dst ab19fee4-879b-449f-8206-91c8e68b5399 21 dk.dst e0c76148-a505-46fb-b508-6dbf2d88f427 3 Category 0303 39 50 urn:ddi:dk.dst:4501cc50-3781-44cc-a018-5e4bb49a56cf:21 dk.dst 4501cc50-3781-44cc-a018-5e4bb49a56cf 21 dk.dst 6c71adfc-813f-4f84-bf53-659d84308583 3 Category 0303 39 85 urn:ddi:dk.dst:f9284dfd-523a-4f61-a3cc-5c12c607295a:21 dk.dst f9284dfd-523a-4f61-a3cc-5c12c607295a 21 dk.dst dcdced03-7f44-40f7-83ee-85e397e91d6c 3 Category 0303 41 urn:ddi:dk.dst:7f67ceef-9caa-4fe8-be41-2920e09073c5:21 dk.dst 7f67ceef-9caa-4fe8-be41-2920e09073c5 21 dk.dst 8d8ed14e-efcd-42ba-ac74-c0b5182f95d5 3 Category 0303 41 10 urn:ddi:dk.dst:6f053a02-0bb9-40c5-a0dc-cf5114055f7a:21 dk.dst 6f053a02-0bb9-40c5-a0dc-cf5114055f7a 21 dk.dst 5a2236d2-af19-4334-911a-fd5aad7c2143 3 Category 0303 41 90 urn:ddi:dk.dst:2e7862a8-c48c-456b-8830-3c3e143be1e0:21 dk.dst 2e7862a8-c48c-456b-8830-3c3e143be1e0 21 dk.dst 35258698-9ac7-4676-ab0f-5fa2d71897cb 3 Category 0303 42 urn:ddi:dk.dst:1e4a22ad-d5eb-4ffe-aca4-6aafcb38386f:21 dk.dst 1e4a22ad-d5eb-4ffe-aca4-6aafcb38386f 21 dk.dst b831f88a-df72-448a-a5cc-839779fba790 3 Category 0303 42 20 urn:ddi:dk.dst:2a8f7096-33c8-4bc6-8f53-bf98ec2c56e7:21 dk.dst 2a8f7096-33c8-4bc6-8f53-bf98ec2c56e7 21 dk.dst bba5cd27-d546-473e-84f0-3ded3d72aca8 3 Category 0303 42 90 urn:ddi:dk.dst:36001feb-afed-43f1-ba6e-cce1fd55a163:21 dk.dst 36001feb-afed-43f1-ba6e-cce1fd55a163 21 dk.dst feb94b3e-4231-41e5-9c36-3b4f9445a038 3 Category 0303 43 urn:ddi:dk.dst:a83d122a-7813-41ef-8590-0510d85e86d1:21 dk.dst a83d122a-7813-41ef-8590-0510d85e86d1 21 dk.dst 0e21e466-a3bb-47d2-8c8d-b9a2c5546fd7 3 Category 0303 43 10 urn:ddi:dk.dst:5e277697-fa29-4c1f-8b65-c9e710664f98:21 dk.dst 5e277697-fa29-4c1f-8b65-c9e710664f98 21 dk.dst 7274bd2d-9e3e-4a08-a29c-9db62ef98d4d 3 Category 0303 43 90 urn:ddi:dk.dst:add09eda-3604-4376-87c4-2f7767d4dfca:21 dk.dst add09eda-3604-4376-87c4-2f7767d4dfca 21 dk.dst b3b2ff0a-b688-4ed9-bee4-d6209b8d930e 3 Category 0303 44 urn:ddi:dk.dst:2e11c34f-f5a7-4401-9b04-0b484a71fc56:21 dk.dst 2e11c34f-f5a7-4401-9b04-0b484a71fc56 21 dk.dst 7c879105-59c5-49c8-b99f-4970fe287481 3 Category 0303 44 10 urn:ddi:dk.dst:54d1c4e0-a767-4efd-be15-7881d9dce83e:21 dk.dst 54d1c4e0-a767-4efd-be15-7881d9dce83e 21 dk.dst 5b175168-7e25-4f93-ad27-ceae9211c490 3 Category 0303 44 90 urn:ddi:dk.dst:eaad6009-a58d-4e87-b4ab-d43e42bd0228:21 dk.dst eaad6009-a58d-4e87-b4ab-d43e42bd0228 21 dk.dst 23915833-1272-446c-b3ad-9e5a4f7140f8 3 Category 0303 45 urn:ddi:dk.dst:d8dafa4d-9aec-41b3-8736-b24ad91944e9:21 dk.dst d8dafa4d-9aec-41b3-8736-b24ad91944e9 21 dk.dst ec4c0ac5-d2d9-472c-b3d1-0e428bfbfbbd 3 Category 0303 45 12 urn:ddi:dk.dst:43851ac4-3853-42c1-a477-cef68b640376:21 dk.dst 43851ac4-3853-42c1-a477-cef68b640376 21 dk.dst ad23df3c-2ace-49b7-ae5e-e59e70ec4127 3 Category 0303 45 18 urn:ddi:dk.dst:017f00de-fe19-47c4-aadb-6aef849ac510:21 dk.dst 017f00de-fe19-47c4-aadb-6aef849ac510 21 dk.dst 19c602a5-2609-45ef-aac5-a25340e6e4c7 3 Category 0303 45 91 urn:ddi:dk.dst:93a020df-e00e-460c-a6ba-3a9a55c992d7:21 dk.dst 93a020df-e00e-460c-a6ba-3a9a55c992d7 21 dk.dst f8151070-3d40-4517-8028-df9c2af6442e 3 Category 0303 45 99 urn:ddi:dk.dst:ad499661-66af-4652-a513-a9018229bf38:21 dk.dst ad499661-66af-4652-a513-a9018229bf38 21 dk.dst 7f5ad24f-c967-40b4-b350-afea5750b0f8 3 Category 0303 46 urn:ddi:dk.dst:3673a3a9-6d7b-4b9c-bfa5-2147fb34ede3:21 dk.dst 3673a3a9-6d7b-4b9c-bfa5-2147fb34ede3 21 dk.dst 64d4915a-a3b1-4858-a827-00df88f45d79 3 Category 0303 46 10 urn:ddi:dk.dst:23691afa-be7e-479d-96a5-67dcf84d0c58:21 dk.dst 23691afa-be7e-479d-96a5-67dcf84d0c58 21 dk.dst 33b1d473-998d-4174-84ff-1286d6c09384 3 Category 0303 46 90 urn:ddi:dk.dst:8831200f-490f-4080-b6c6-3f3ebb5a2aaf:21 dk.dst 8831200f-490f-4080-b6c6-3f3ebb5a2aaf 21 dk.dst 44687761-d99a-4323-ba1e-724385c7f8be 3 Category 0303 49 urn:ddi:dk.dst:13205a6f-4a6e-4c5e-95f2-1df50a1e41aa:21 dk.dst 13205a6f-4a6e-4c5e-95f2-1df50a1e41aa 21 dk.dst 2a1c8f76-1e9a-4d80-bf50-8b5570e82b33 3 Category 0303 49 20 urn:ddi:dk.dst:124b0798-df1f-4816-bda4-6d2c14751794:21 dk.dst 124b0798-df1f-4816-bda4-6d2c14751794 21 dk.dst 8b6697b1-7a09-43f9-9230-30b54189e872 3 Category 0303 49 85 urn:ddi:dk.dst:70185ec9-66e7-4d41-8b42-c55cba121ef8:21 dk.dst 70185ec9-66e7-4d41-8b42-c55cba121ef8 21 dk.dst 845f4dcd-be8c-40eb-9b94-318e1f51cb82 3 Category 0303 51 urn:ddi:dk.dst:f886f46c-f3ea-44ff-b506-617752c48718:21 dk.dst f886f46c-f3ea-44ff-b506-617752c48718 21 dk.dst 943c0cb8-c911-43d9-9f56-a452e3f8d5bb 3 Category 0303 51 00 urn:ddi:dk.dst:f5b78d97-5a9d-46fe-a4f0-002c2aae8d02:21 dk.dst f5b78d97-5a9d-46fe-a4f0-002c2aae8d02 21 dk.dst e484d806-5fbf-49d9-b962-c1fc2ed1310b 3 Category 0303 53 urn:ddi:dk.dst:bec93319-ddc8-4516-ae61-137a42a5a9ce:21 dk.dst bec93319-ddc8-4516-ae61-137a42a5a9ce 21 dk.dst 01bbb6f8-0349-47d7-8e2e-0958a5c97228 3 Category 0303 53 10 urn:ddi:dk.dst:c0073cdd-2409-469a-a99f-f5a59e45ec12:21 dk.dst c0073cdd-2409-469a-a99f-f5a59e45ec12 21 dk.dst 0cade4d6-157e-4cb3-b237-f94885492f4c 3 Category 0303 53 30 urn:ddi:dk.dst:93ba8f47-6aca-45e1-b7b3-7062d649377a:21 dk.dst 93ba8f47-6aca-45e1-b7b3-7062d649377a 21 dk.dst 3f6c0daf-6070-418f-bc40-dde75639484e 3 Category 0303 53 90 urn:ddi:dk.dst:e53d6e97-65df-4092-8e4e-be180c81a3c8:21 dk.dst e53d6e97-65df-4092-8e4e-be180c81a3c8 21 dk.dst 07a0599d-21fd-47a4-96d3-0e7312da0869 3 Category 0303 54 urn:ddi:dk.dst:aa600a49-db59-4f41-8124-6d62457dd80b:21 dk.dst aa600a49-db59-4f41-8124-6d62457dd80b 21 dk.dst 9e72e0c6-b717-40ae-a1c2-2a817c0a1f20 3 Category 0303 54 10 urn:ddi:dk.dst:dc45fd35-5642-4393-a638-979a4c6dc376:21 dk.dst dc45fd35-5642-4393-a638-979a4c6dc376 21 dk.dst a5409275-3f93-43c9-835b-1f9b52ec6137 3 Category 0303 54 90 urn:ddi:dk.dst:2ade36f9-f4a8-4dc8-af78-f68f486c7022:21 dk.dst 2ade36f9-f4a8-4dc8-af78-f68f486c7022 21 dk.dst 2e87d788-30a5-4c36-9bd3-52790e557c14 3 Category 0303 55 urn:ddi:dk.dst:b0501c75-9934-4952-9251-8b1c3e7bb5e5:21 dk.dst b0501c75-9934-4952-9251-8b1c3e7bb5e5 21 dk.dst 4e084db9-80c2-4d16-9e90-522cef6722e9 3 Category 0303 55 10 urn:ddi:dk.dst:f4f54710-ae0b-4ce1-9260-56fd86aebe8d:21 dk.dst f4f54710-ae0b-4ce1-9260-56fd86aebe8d 21 dk.dst 97230098-23bd-4bdc-a644-6b1c253e693f 3 Category 0303 55 30 urn:ddi:dk.dst:d5c71c6c-8c30-4eec-aeef-54e089364494:21 dk.dst d5c71c6c-8c30-4eec-aeef-54e089364494 21 dk.dst 10947cb2-7279-4780-bb05-6fc46d4072da 3 Category 0303 55 90 urn:ddi:dk.dst:8535a6f0-b7f2-405c-9a1e-752b2dcc42c6:21 dk.dst 8535a6f0-b7f2-405c-9a1e-752b2dcc42c6 21 dk.dst 0cef3f4d-24c6-485b-8674-b271b3080e33 3 Category 0303 56 urn:ddi:dk.dst:b7b1042e-b428-44f8-9b0a-faabec10f7a2:21 dk.dst b7b1042e-b428-44f8-9b0a-faabec10f7a2 21 dk.dst cc188334-ac05-4495-bb23-f1745a12840e 3 Category 0303 56 00 urn:ddi:dk.dst:39a7c483-bf7a-4fcd-9bdc-3bbd1219dea1:21 dk.dst 39a7c483-bf7a-4fcd-9bdc-3bbd1219dea1 21 dk.dst e30f31ad-d291-4bed-9895-28576dd17115 3 Category 0303 57 urn:ddi:dk.dst:670f31dd-081e-4a0e-b310-3dfebc03fedc:21 dk.dst 670f31dd-081e-4a0e-b310-3dfebc03fedc 21 dk.dst 80eef6d1-2e9b-411a-aebe-8a9eea284a78 3 Category 0303 57 00 urn:ddi:dk.dst:81d5792a-5971-4f4d-888c-7765636f9075:21 dk.dst 81d5792a-5971-4f4d-888c-7765636f9075 21 dk.dst 46323b24-021b-4034-b183-d9c2a0fc2872 3 Category 0303 59 urn:ddi:dk.dst:77177002-027c-4dcd-bf6b-f63fd1683dd1:21 dk.dst 77177002-027c-4dcd-bf6b-f63fd1683dd1 21 dk.dst 6b6f2007-ef85-423d-8140-6446309c1600 3 Category 0303 59 10 urn:ddi:dk.dst:c5d25354-d917-45fa-a98c-e99e75c628a2:21 dk.dst c5d25354-d917-45fa-a98c-e99e75c628a2 21 dk.dst 74f6a3fb-6139-4bde-a133-5d3704d998f1 3 Category 0303 59 21 urn:ddi:dk.dst:50f163b5-d99c-4abd-aae8-7c7ec87b808f:21 dk.dst 50f163b5-d99c-4abd-aae8-7c7ec87b808f 21 dk.dst 2af63c21-f5fe-4dd3-bb98-ae8ea0dda9c4 3 Category 0303 59 29 urn:ddi:dk.dst:c72684d2-d273-41b8-94ba-8db35dd72f29:21 dk.dst c72684d2-d273-41b8-94ba-8db35dd72f29 21 dk.dst 5d0ca797-b74d-479e-922a-0c48e0b5f15f 3 Category 0303 59 90 urn:ddi:dk.dst:eef581c6-d6cc-4bc2-935c-5c44eaae9c38:21 dk.dst eef581c6-d6cc-4bc2-935c-5c44eaae9c38 21 dk.dst 4695fa86-bb2a-42c7-b1cc-1236d4456de1 3 Category 0303 63 urn:ddi:dk.dst:e90086ca-39df-45eb-b5c9-01720a67f7b0:21 dk.dst e90086ca-39df-45eb-b5c9-01720a67f7b0 21 dk.dst 796e6f6a-66db-4a4c-8b80-d4cc6d7f4211 3 Category 0303 63 10 urn:ddi:dk.dst:942ff6d3-a6bf-4b79-bf67-87b582bbb720:21 dk.dst 942ff6d3-a6bf-4b79-bf67-87b582bbb720 21 dk.dst 45ea16be-86e7-474c-87dd-36a1d7785171 3 Category 0303 63 30 urn:ddi:dk.dst:2a2d3bae-c50f-4a9b-9116-d6aff4edb44b:21 dk.dst 2a2d3bae-c50f-4a9b-9116-d6aff4edb44b 21 dk.dst 096c370b-2b99-48b2-9adc-c510f87e7e5f 3 Category 0303 63 90 urn:ddi:dk.dst:e5a341e0-1d8f-46e0-804a-cbd3a9704ad0:21 dk.dst e5a341e0-1d8f-46e0-804a-cbd3a9704ad0 21 dk.dst a424764b-e9e7-44d6-9cfb-ca90fb3673b3 3 Category 0303 64 urn:ddi:dk.dst:588f9193-7efc-49b4-84d3-080fd462bdef:21 dk.dst 588f9193-7efc-49b4-84d3-080fd462bdef 21 dk.dst 5d778442-3d0e-41f2-860e-3384c2db3e1d 3 Category 0303 64 00 urn:ddi:dk.dst:618d4d57-bdac-432a-a9b2-8e667a9e9d82:21 dk.dst 618d4d57-bdac-432a-a9b2-8e667a9e9d82 21 dk.dst b44636c3-4fc7-4fd0-bb57-c30ec1e01eeb 3 Category 0303 65 urn:ddi:dk.dst:2bf115cf-b047-43f0-b5e1-2862bc77ea78:21 dk.dst 2bf115cf-b047-43f0-b5e1-2862bc77ea78 21 dk.dst e5895df1-eed4-4693-a6bb-98cd043ebc8e 3 Category 0303 65 00 urn:ddi:dk.dst:a092fcc0-0ca8-4608-afc4-de87a9f8408f:21 dk.dst a092fcc0-0ca8-4608-afc4-de87a9f8408f 21 dk.dst 3ef7ca8c-4d2e-4f43-a6d8-fededf02d3f8 3 Category 0303 66 urn:ddi:dk.dst:eddcb823-77c8-4ca2-8fbc-d93c70fbff76:21 dk.dst eddcb823-77c8-4ca2-8fbc-d93c70fbff76 21 dk.dst 71120282-002f-4870-be7d-c2f81de73c6f 3 Category 0303 66 11 urn:ddi:dk.dst:0ced7403-a554-415c-a88a-b6dd6b011b2e:21 dk.dst 0ced7403-a554-415c-a88a-b6dd6b011b2e 21 dk.dst e78c770a-705f-4557-bcf6-a8c4b387f095 3 Category 0303 66 12 urn:ddi:dk.dst:6ee952ea-522d-40d0-a1de-11c2ebbf3fd8:21 dk.dst 6ee952ea-522d-40d0-a1de-11c2ebbf3fd8 21 dk.dst 3cb23121-ce1c-46b5-ace8-87e9e9220a6b 3 Category 0303 66 13 urn:ddi:dk.dst:3474a8cb-d608-49cc-a17e-54d01e7870ae:21 dk.dst 3474a8cb-d608-49cc-a17e-54d01e7870ae 21 dk.dst aa82f9fc-13a4-4aa1-baf6-579688704785 3 Category 0303 66 19 urn:ddi:dk.dst:633e96ca-5a41-4870-82a6-c2af7ef86602:21 dk.dst 633e96ca-5a41-4870-82a6-c2af7ef86602 21 dk.dst 2333d740-3e89-4995-babc-378d161a1696 3 Category 0303 66 90 urn:ddi:dk.dst:92b1b49d-970c-4818-a948-16c3461e8fa3:21 dk.dst 92b1b49d-970c-4818-a948-16c3461e8fa3 21 dk.dst 1b87345e-961e-479d-b554-1a9a55fe791c 3 Category 0303 67 urn:ddi:dk.dst:2a8504e7-6129-4f51-8959-9d84a400db5c:21 dk.dst 2a8504e7-6129-4f51-8959-9d84a400db5c 21 dk.dst 271c84f3-fcbc-42e5-8c83-cb28d854fa9d 3 Category 0303 67 00 urn:ddi:dk.dst:07fada13-9ab6-4db7-b7b3-bafb6fbcbbd2:21 dk.dst 07fada13-9ab6-4db7-b7b3-bafb6fbcbbd2 21 dk.dst e92defe0-77ac-4fd2-920e-9c83585c3d76 3 Category 0303 68 urn:ddi:dk.dst:085a90df-9ba7-4fbf-9ca3-1dcff15f18ab:21 dk.dst 085a90df-9ba7-4fbf-9ca3-1dcff15f18ab 21 dk.dst c840b831-5c01-4ace-b2ff-c3688c199354 3 Category 0303 68 10 urn:ddi:dk.dst:f60c2a98-2b92-4afe-b782-d1be5c8e2b70:21 dk.dst f60c2a98-2b92-4afe-b782-d1be5c8e2b70 21 dk.dst 373dea63-e01d-4fe1-a59e-e099a3c94e5e 3 Category 0303 68 90 urn:ddi:dk.dst:4af3ffbc-e4a0-4f1f-a62b-185c61e77428:21 dk.dst 4af3ffbc-e4a0-4f1f-a62b-185c61e77428 21 dk.dst 1c3e16bf-d174-4666-9562-57164e7e6514 3 Category 0303 69 urn:ddi:dk.dst:7a0a9398-a8fe-42a3-bcb0-a98f47f35e8b:21 dk.dst 7a0a9398-a8fe-42a3-bcb0-a98f47f35e8b 21 dk.dst 0f4273a5-24a4-47e1-9aaa-28848b141dd7 3 Category 0303 69 10 urn:ddi:dk.dst:3edf002b-56c3-4a87-b9a7-79c20b278c84:21 dk.dst 3edf002b-56c3-4a87-b9a7-79c20b278c84 21 dk.dst e9b46b5b-acae-4b03-b74f-a9be3dee8742 3 Category 0303 69 30 urn:ddi:dk.dst:3cab4370-9e47-45f6-875b-3db178c77d4e:21 dk.dst 3cab4370-9e47-45f6-875b-3db178c77d4e 21 dk.dst 3d2cdc9c-3e99-46f6-a22e-6de799ba4d60 3 Category 0303 69 50 urn:ddi:dk.dst:1633a598-034e-426d-b128-8544acedf0b3:21 dk.dst 1633a598-034e-426d-b128-8544acedf0b3 21 dk.dst 1e655011-bf78-468b-adbd-88cf65427583 3 Category 0303 69 70 urn:ddi:dk.dst:323affcf-bc18-4062-9386-c19554a36e37:21 dk.dst 323affcf-bc18-4062-9386-c19554a36e37 21 dk.dst 0bbce6cb-0690-4376-bc82-198d11f7a704 3 Category 0303 69 80 urn:ddi:dk.dst:178927a8-3034-47b0-bb23-0d01c3e3405b:21 dk.dst 178927a8-3034-47b0-bb23-0d01c3e3405b 21 dk.dst 34bf91f8-68cd-4a06-9fd5-65f2e5199d7f 3 Category 0303 69 90 urn:ddi:dk.dst:b7677038-4f77-49f5-a411-a5e3dabef89f:21 dk.dst b7677038-4f77-49f5-a411-a5e3dabef89f 21 dk.dst c0e21ede-dba8-489e-b742-ce3cf2ac42d7 3 Category 0303 81 urn:ddi:dk.dst:582c3a58-2b1c-4dbb-8d5c-b4fc2dc44a19:21 dk.dst 582c3a58-2b1c-4dbb-8d5c-b4fc2dc44a19 21 dk.dst 94b0a803-8ce7-4b8f-8659-6de871d28096 3 Category 0303 81 15 urn:ddi:dk.dst:460f7e14-f246-4b1c-b5f8-9c69dff78717:21 dk.dst 460f7e14-f246-4b1c-b5f8-9c69dff78717 21 dk.dst cd0e214e-5899-4979-91a7-9865e0c6c718 3 Category 0303 81 30 urn:ddi:dk.dst:e21a811a-4357-40e0-9bf4-85122578d45e:21 dk.dst e21a811a-4357-40e0-9bf4-85122578d45e 21 dk.dst be82347f-ee0a-46f3-91bb-9123a14c5cfa 3 Category 0303 81 40 urn:ddi:dk.dst:6c061997-c4e2-4ee7-a1ea-94d607e249d1:21 dk.dst 6c061997-c4e2-4ee7-a1ea-94d607e249d1 21 dk.dst 1f62c58b-e9a2-4a5c-b787-49db5df1f32f 3 Category 0303 81 90 urn:ddi:dk.dst:5309d8c9-4671-4ad1-b007-1ef99351b005:21 dk.dst 5309d8c9-4671-4ad1-b007-1ef99351b005 21 dk.dst 35846c79-e771-42e7-ae09-62c3459fcd54 3 Category 0303 82 urn:ddi:dk.dst:e59e41a9-ff02-4dd4-86d6-9f4c05eb2b33:21 dk.dst e59e41a9-ff02-4dd4-86d6-9f4c05eb2b33 21 dk.dst 3504d10d-e63a-416c-af9e-eea2b6bdca95 3 Category 0303 82 00 urn:ddi:dk.dst:c46c3025-c159-47fd-8167-91421f5e33b3:21 dk.dst c46c3025-c159-47fd-8167-91421f5e33b3 21 dk.dst 6044fe7a-e3cb-4cfe-abe1-d891e4e8c1fe 3 Category 0303 83 urn:ddi:dk.dst:9b3b3bd3-2444-443b-bfe3-c901c1e70ef0:21 dk.dst 9b3b3bd3-2444-443b-bfe3-c901c1e70ef0 21 dk.dst 83e11d5d-6a4a-4c13-8fd8-86b5c1998279 3 Category 0303 83 00 urn:ddi:dk.dst:fe5b0c19-fe89-4067-b943-759079738cf9:21 dk.dst fe5b0c19-fe89-4067-b943-759079738cf9 21 dk.dst 8f0c705b-d45d-4915-8ad2-617b17ad57b5 3 Category 0303 84 urn:ddi:dk.dst:1ecb135d-415c-4dca-8bdf-112481d26f13:21 dk.dst 1ecb135d-415c-4dca-8bdf-112481d26f13 21 dk.dst c99ac478-6cad-47dc-b285-c5af0ad43e1f 3 Category 0303 84 10 urn:ddi:dk.dst:b51c8fdd-808c-4544-b2b9-a2edc164f370:21 dk.dst b51c8fdd-808c-4544-b2b9-a2edc164f370 21 dk.dst ce9b5aae-b03e-4272-a71b-bf19525ec046 3 Category 0303 84 90 urn:ddi:dk.dst:4026675b-f924-4ab9-acbb-221f1e352c6c:21 dk.dst 4026675b-f924-4ab9-acbb-221f1e352c6c 21 dk.dst e4bc7e14-235b-48e4-9694-adcaa0d32399 3 Category 0303 89 urn:ddi:dk.dst:1749c80d-b13a-4492-8e02-42887f333fc7:21 dk.dst 1749c80d-b13a-4492-8e02-42887f333fc7 21 dk.dst e478b3ac-a0f0-4a3c-8ca9-0f487f983f30 3 Category 0303 89 10 urn:ddi:dk.dst:446a1863-e155-4ad7-9c15-e2aa50031d6b:21 dk.dst 446a1863-e155-4ad7-9c15-e2aa50031d6b 21 dk.dst c53bd961-479e-40b2-8943-9f8fce17b0c5 3 Category 0303 89 21 urn:ddi:dk.dst:cbc9fa85-4a5a-4939-a182-053f4bfb84ee:21 dk.dst cbc9fa85-4a5a-4939-a182-053f4bfb84ee 21 dk.dst e098078d-a586-4238-95a9-1c2dd54957a7 3 Category 0303 89 29 urn:ddi:dk.dst:bd406506-2147-42e0-b478-d03d919174e0:21 dk.dst bd406506-2147-42e0-b478-d03d919174e0 21 dk.dst 43839ead-301f-43cf-850b-293b8ce82f68 3 Category 0303 89 31 urn:ddi:dk.dst:ff0fe5ba-e14c-4eb6-8758-372f1e5789e9:21 dk.dst ff0fe5ba-e14c-4eb6-8758-372f1e5789e9 21 dk.dst 4969e566-4efe-4a64-97cf-f3ffe9953ddd 3 Category 0303 89 39 urn:ddi:dk.dst:32cc9f6f-5209-419f-a411-9c18425c74ee:21 dk.dst 32cc9f6f-5209-419f-a411-9c18425c74ee 21 dk.dst ad809a5c-2aae-49cc-83cd-c6a944c133b1 3 Category 0303 89 40 urn:ddi:dk.dst:0b4041b1-13e6-40b5-88d2-a5d63021c03b:21 dk.dst 0b4041b1-13e6-40b5-88d2-a5d63021c03b 21 dk.dst ffd428d3-2829-48aa-83e2-3ff539992dd8 3 Category 0303 89 50 urn:ddi:dk.dst:70cfc0d3-3542-404e-9a29-37bfeb2651e9:21 dk.dst 70cfc0d3-3542-404e-9a29-37bfeb2651e9 21 dk.dst ee40af02-f24e-4cdc-88b9-913e92e1dc1e 3 Category 0303 89 55 urn:ddi:dk.dst:a6e2c029-c313-47c7-92a8-7ddfb58c12ca:21 dk.dst a6e2c029-c313-47c7-92a8-7ddfb58c12ca 21 dk.dst 7c9f6241-1324-403d-bb79-a063be9fe63a 3 Category 0303 89 60 urn:ddi:dk.dst:fbc1e8b3-d38d-48bf-b192-fac922c28003:21 dk.dst fbc1e8b3-d38d-48bf-b192-fac922c28003 21 dk.dst b286135b-b918-4577-8675-ee425cfaf779 3 Category 0303 89 65 urn:ddi:dk.dst:90659e2b-a423-4d5f-8d6a-67f4587c0282:21 dk.dst 90659e2b-a423-4d5f-8d6a-67f4587c0282 21 dk.dst 472046aa-4d6d-4344-915b-e914b0c20d78 3 Category 0303 89 70 urn:ddi:dk.dst:f61f7dab-506d-4e01-a3dd-ea00ab11576b:21 dk.dst f61f7dab-506d-4e01-a3dd-ea00ab11576b 21 dk.dst 54185da0-86cd-4058-bbab-d2dbcbc1396e 3 Category 0303 89 90 urn:ddi:dk.dst:e73bd506-3a77-4a8c-9ef1-9a2462ea1eb5:21 dk.dst e73bd506-3a77-4a8c-9ef1-9a2462ea1eb5 21 dk.dst 461c48f0-e790-4c23-b962-02eda9e37a80 3 Category 0303 91 urn:ddi:dk.dst:ad7857f9-e2a3-4143-9899-edd9a33e9770:21 dk.dst ad7857f9-e2a3-4143-9899-edd9a33e9770 21 dk.dst 4a929090-fc72-4888-9e19-a81ea8458b6d 3 Category 0303 91 10 urn:ddi:dk.dst:31980dbb-e7b3-45bd-b545-e0e98c65440e:21 dk.dst 31980dbb-e7b3-45bd-b545-e0e98c65440e 21 dk.dst 81999a6d-edac-441c-a4df-3ab9a76e070d 3 Category 0303 91 90 urn:ddi:dk.dst:d64b0ecc-5342-4416-b8f4-58582247336e:21 dk.dst d64b0ecc-5342-4416-b8f4-58582247336e 21 dk.dst fc123e3f-e227-4eea-aa79-47b3d80aa6f0 3 Category 0303 92 urn:ddi:dk.dst:9c738c1f-dae9-49d2-b5c2-785878509f89:21 dk.dst 9c738c1f-dae9-49d2-b5c2-785878509f89 21 dk.dst ea7b7350-679f-411c-9d09-b245aa9f5bf7 3 Category 0303 92 00 urn:ddi:dk.dst:4aacd602-8e16-42ef-bf1f-af80ba5738b4:21 dk.dst 4aacd602-8e16-42ef-bf1f-af80ba5738b4 21 dk.dst c3c37ed3-091d-4fff-9cee-0015bd488f9b 3 Category 0303 99 urn:ddi:dk.dst:f1e7141f-001e-499f-9f42-971610d06c56:21 dk.dst f1e7141f-001e-499f-9f42-971610d06c56 21 dk.dst 60333d33-fc36-403a-8b2d-1d361e08bf5c 3 Category 0303 99 00 urn:ddi:dk.dst:af4ca058-d7d5-4122-9e5a-0d1c9c59f51d:21 dk.dst af4ca058-d7d5-4122-9e5a-0d1c9c59f51d 21 dk.dst af66a922-bbea-4d3a-9647-e6ce1cb7a1e4 3 Category 0304 urn:ddi:dk.dst:6059d32e-afba-42e3-802c-a1341d665601:21 dk.dst 6059d32e-afba-42e3-802c-a1341d665601 21 dk.dst ee5c8dc1-c6d9-4311-a853-727be82b74a3 3 Category 0304 31 urn:ddi:dk.dst:e5d3eb7f-b77a-4f45-9696-50970ff6da1c:21 dk.dst e5d3eb7f-b77a-4f45-9696-50970ff6da1c 21 dk.dst 085cbf4d-5940-476c-8463-dc066539a5b8 3 Category 0304 31 00 urn:ddi:dk.dst:48910172-444c-48c6-bfd8-abd795400607:21 dk.dst 48910172-444c-48c6-bfd8-abd795400607 21 dk.dst a441bcfe-eca6-4a28-867c-3d25731f9c37 3 Category 0304 32 urn:ddi:dk.dst:9f959f19-8f1d-4a66-82a8-d65dc8847a85:21 dk.dst 9f959f19-8f1d-4a66-82a8-d65dc8847a85 21 dk.dst f7d420b2-62ba-4920-9931-c5a1f7134f01 3 Category 0304 32 00 urn:ddi:dk.dst:13c7f24f-79b1-477a-8571-2861f5bfc143:21 dk.dst 13c7f24f-79b1-477a-8571-2861f5bfc143 21 dk.dst 4bfcb6c3-90a5-4a07-8121-f5b7415c7d33 3 Category 0304 33 urn:ddi:dk.dst:94d989bb-1d4b-4ee5-afd4-7178488d4d25:21 dk.dst 94d989bb-1d4b-4ee5-afd4-7178488d4d25 21 dk.dst 27003cfb-d5d5-48fb-8a7c-368328bdb221 3 Category 0304 33 00 urn:ddi:dk.dst:b7e0a5d9-e9cf-4a87-ae63-275b4d59fe76:21 dk.dst b7e0a5d9-e9cf-4a87-ae63-275b4d59fe76 21 dk.dst f5bea9e8-e7bc-4ce4-b0a7-1b4a5f483da5 3 Category 0304 39 urn:ddi:dk.dst:8a9db968-9129-494d-9fac-2ef5697f2fb9:21 dk.dst 8a9db968-9129-494d-9fac-2ef5697f2fb9 21 dk.dst 164712e8-ee7b-4903-bb6e-bb6a2f014543 3 Category 0304 39 00 urn:ddi:dk.dst:31c39437-460c-44bb-b625-5afe0b643bf0:21 dk.dst 31c39437-460c-44bb-b625-5afe0b643bf0 21 dk.dst bd61c301-e782-4315-950e-0a5aae46bcce 3 Category 0304 41 urn:ddi:dk.dst:c9982271-89b3-4241-b85b-d58b0a56c2ae:21 dk.dst c9982271-89b3-4241-b85b-d58b0a56c2ae 21 dk.dst c3da2bc2-11b5-4bc9-ae1d-6664d3f74e8a 3 Category 0304 41 00 urn:ddi:dk.dst:ab573723-d6eb-4723-976a-dd2b4392ccd6:21 dk.dst ab573723-d6eb-4723-976a-dd2b4392ccd6 21 dk.dst 3605c719-e860-40cf-aeda-b8f89ccd492c 3 Category 0304 42 urn:ddi:dk.dst:4bfb67ce-699b-4ae7-bf64-025ddfadedf7:21 dk.dst 4bfb67ce-699b-4ae7-bf64-025ddfadedf7 21 dk.dst fa19c7fb-8dd4-4505-ba6a-e781e13db225 3 Category 0304 42 10 urn:ddi:dk.dst:39cb337e-1c37-4ea9-a5b3-2cfaee5bac92:21 dk.dst 39cb337e-1c37-4ea9-a5b3-2cfaee5bac92 21 dk.dst 065532ba-4c44-41dd-a909-cbcf50f2128e 3 Category 0304 42 50 urn:ddi:dk.dst:e21da707-f8ed-46f7-973c-19181c883f29:21 dk.dst e21da707-f8ed-46f7-973c-19181c883f29 21 dk.dst 997e28dc-b8a7-4d38-83da-f8f88653f1d8 3 Category 0304 42 90 urn:ddi:dk.dst:da8489d2-4f35-4289-8eea-e775a4e7b307:21 dk.dst da8489d2-4f35-4289-8eea-e775a4e7b307 21 dk.dst 5e132ae3-5a7a-4025-8144-86cf23d0ebe1 3 Category 0304 43 urn:ddi:dk.dst:91ea687e-7e86-4f69-b16f-c819e8b4cb03:21 dk.dst 91ea687e-7e86-4f69-b16f-c819e8b4cb03 21 dk.dst 4ba45b44-04f0-41e8-88f4-f6cff47d6373 3 Category 0304 43 00 urn:ddi:dk.dst:d5d4643b-1c81-41f6-9303-7e5f0c26a921:21 dk.dst d5d4643b-1c81-41f6-9303-7e5f0c26a921 21 dk.dst 29c56349-3ace-4df5-ad9a-f48a7e9618b2 3 Category 0304 44 urn:ddi:dk.dst:63299e5f-3ed4-4599-8aad-02a8ec34ef19:21 dk.dst 63299e5f-3ed4-4599-8aad-02a8ec34ef19 21 dk.dst c7c363f2-db5b-46ec-8a4f-a612fd17b79d 3 Category 0304 44 10 urn:ddi:dk.dst:3d1473b5-cc17-4fe2-8782-cf2cfba1153a:21 dk.dst 3d1473b5-cc17-4fe2-8782-cf2cfba1153a 21 dk.dst f117dcfa-1d8e-4429-af99-54dd2e8cd38b 3 Category 0304 44 30 urn:ddi:dk.dst:14b07055-362c-4507-8127-28db4441797a:21 dk.dst 14b07055-362c-4507-8127-28db4441797a 21 dk.dst 6b98c427-48d9-4e38-a09d-1211bff141c6 3 Category 0304 44 90 urn:ddi:dk.dst:39e6b4ac-0fdf-4207-8694-dc41224d93c2:21 dk.dst 39e6b4ac-0fdf-4207-8694-dc41224d93c2 21 dk.dst b139e29d-6ccc-4db4-b53a-775e4c020726 3 Category 0304 45 urn:ddi:dk.dst:1b3dc8f3-406d-45fc-a434-8d940f94a8d5:21 dk.dst 1b3dc8f3-406d-45fc-a434-8d940f94a8d5 21 dk.dst c38f3330-e222-4367-a666-1a8d56c3e7df 3 Category 0304 45 00 urn:ddi:dk.dst:635a8b79-fbda-4a8d-865d-b7d6aa37cc5a:21 dk.dst 635a8b79-fbda-4a8d-865d-b7d6aa37cc5a 21 dk.dst 101b7fd8-884e-4811-9bcc-f4abcc762658 3 Category 0304 46 urn:ddi:dk.dst:c9dcef6d-aed1-48dc-b5aa-db742c3e21a7:21 dk.dst c9dcef6d-aed1-48dc-b5aa-db742c3e21a7 21 dk.dst fc4e8540-f666-4643-ac88-222958f98ec8 3 Category 0304 46 00 urn:ddi:dk.dst:0dd57e28-a2a3-4be8-92b6-f03092c44a5a:21 dk.dst 0dd57e28-a2a3-4be8-92b6-f03092c44a5a 21 dk.dst 91691215-19fd-4468-8ca1-dbdedac39ea3 3 Category 0304 47 urn:ddi:dk.dst:e0705446-84d1-4f1f-a010-24950e40ffab:21 dk.dst e0705446-84d1-4f1f-a010-24950e40ffab 21 dk.dst aab5446e-fd3d-4a94-9cf5-d0c5d5abb0a8 3 Category 0304 47 10 urn:ddi:dk.dst:415a402f-cddf-4cdb-a728-39341a32812b:21 dk.dst 415a402f-cddf-4cdb-a728-39341a32812b 21 dk.dst bcce58c0-dfb9-459f-8a08-141f22265251 3 Category 0304 47 20 urn:ddi:dk.dst:736b73e7-30a7-4da2-a389-ea7d5b644b3b:21 dk.dst 736b73e7-30a7-4da2-a389-ea7d5b644b3b 21 dk.dst b531594f-f954-414e-920d-8d82a40884bc 3 Category 0304 47 30 urn:ddi:dk.dst:7f0b0b1b-7c51-4ad6-a73e-9406b82073be:21 dk.dst 7f0b0b1b-7c51-4ad6-a73e-9406b82073be 21 dk.dst 6a27ba2f-86fa-4002-ab85-105e9442281d 3 Category 0304 47 90 urn:ddi:dk.dst:e8c96ca9-417b-4d32-a093-efab15eac422:21 dk.dst e8c96ca9-417b-4d32-a093-efab15eac422 21 dk.dst fd222711-5aa1-48d3-aca0-3a385f24f922 3 Category 0304 48 urn:ddi:dk.dst:ee371743-6604-4e3b-b213-bc65458808e6:21 dk.dst ee371743-6604-4e3b-b213-bc65458808e6 21 dk.dst 5a6c5f25-b414-4d1e-bf2e-b839e1d7b834 3 Category 0304 48 00 urn:ddi:dk.dst:6610af0e-2337-42e5-9bf3-b7a93d3ebcfe:21 dk.dst 6610af0e-2337-42e5-9bf3-b7a93d3ebcfe 21 dk.dst 32277db2-705a-40b5-8f8b-cf9c603d94c1 3 Category 0304 49 urn:ddi:dk.dst:363fb987-6368-4902-847f-a86f64600d51:21 dk.dst 363fb987-6368-4902-847f-a86f64600d51 21 dk.dst 8ddfda5b-2020-4305-8735-746a3b913b5a 3 Category 0304 49 10 urn:ddi:dk.dst:4d5e24d0-b0c4-4030-80ed-66853b0b624b:21 dk.dst 4d5e24d0-b0c4-4030-80ed-66853b0b624b 21 dk.dst 598e081c-babb-49a8-b731-8f865f939cb9 3 Category 0304 49 50 urn:ddi:dk.dst:9026af98-0f31-4b26-a4c8-89eaa8892218:21 dk.dst 9026af98-0f31-4b26-a4c8-89eaa8892218 21 dk.dst 01e83c0b-9aba-4f95-be50-b6014151a536 3 Category 0304 49 90 urn:ddi:dk.dst:24aa25b7-2753-462a-8c0f-c4e29114393f:21 dk.dst 24aa25b7-2753-462a-8c0f-c4e29114393f 21 dk.dst 8317cdf7-72a7-4e53-914c-ec98242f990d 3 Category 0304 51 urn:ddi:dk.dst:15b652ed-0146-42f1-b9b6-e16a525df898:21 dk.dst 15b652ed-0146-42f1-b9b6-e16a525df898 21 dk.dst 31d9207d-571b-4967-9746-571b7ab965c5 3 Category 0304 51 00 urn:ddi:dk.dst:a20451c2-ff40-48d6-b5ea-d173614bef93:21 dk.dst a20451c2-ff40-48d6-b5ea-d173614bef93 21 dk.dst 3958f748-0693-4969-b66c-a2e96d5a92aa 3 Category 0304 52 urn:ddi:dk.dst:59e4340d-4c0f-49b5-a04d-b016f0a2f7a7:21 dk.dst 59e4340d-4c0f-49b5-a04d-b016f0a2f7a7 21 dk.dst 4eece25b-ccbe-481b-a5ac-08b9a0418a6b 3 Category 0304 52 00 urn:ddi:dk.dst:b511ba1e-16ff-46ed-817e-d1b5af6c7be3:21 dk.dst b511ba1e-16ff-46ed-817e-d1b5af6c7be3 21 dk.dst 34011a47-6608-41aa-8f59-a25a3622883d 3 Category 0304 53 urn:ddi:dk.dst:093f77dd-69f4-48b9-8072-ec39dfb35bf3:21 dk.dst 093f77dd-69f4-48b9-8072-ec39dfb35bf3 21 dk.dst 97ea3069-161f-46b0-a0e3-80038b71bceb 3 Category 0304 53 00 urn:ddi:dk.dst:26319509-c7d3-4def-a9c1-75be67eb4a3e:21 dk.dst 26319509-c7d3-4def-a9c1-75be67eb4a3e 21 dk.dst 4e81b0e3-aba1-454c-9e4a-7678dd27d6ef 3 Category 0304 54 urn:ddi:dk.dst:6e75af43-8130-468f-b2dd-7ffa8a5b0c5b:21 dk.dst 6e75af43-8130-468f-b2dd-7ffa8a5b0c5b 21 dk.dst 035e24f4-ca3d-41d9-a8e0-4f37b580ff3e 3 Category 0304 54 00 urn:ddi:dk.dst:cb58a01b-e40f-48db-8a99-9efe13c76130:21 dk.dst cb58a01b-e40f-48db-8a99-9efe13c76130 21 dk.dst 11a7ba47-6913-4037-baa7-81829bcb417b 3 Category 0304 55 urn:ddi:dk.dst:5ca52016-e8c1-401a-879c-90814e5a2ca1:21 dk.dst 5ca52016-e8c1-401a-879c-90814e5a2ca1 21 dk.dst 7516be98-e1b7-40fa-8a6c-02b8215a050d 3 Category 0304 55 00 urn:ddi:dk.dst:e2f96acf-0487-45c0-9fbc-15f5c455141e:21 dk.dst e2f96acf-0487-45c0-9fbc-15f5c455141e 21 dk.dst 6e3fec71-c66f-4973-8a99-dd9fed81ef7b 3 Category 0304 56 urn:ddi:dk.dst:1866c6ef-843f-4aba-a5ed-9ae8f64e3db5:21 dk.dst 1866c6ef-843f-4aba-a5ed-9ae8f64e3db5 21 dk.dst 046996da-e1a2-49d8-bd25-d2ae85ee6370 3 Category 0304 56 10 urn:ddi:dk.dst:6411230d-e3d7-429a-8273-6e143f853567:21 dk.dst 6411230d-e3d7-429a-8273-6e143f853567 21 dk.dst a7435af7-f9d6-445d-8542-e82e48a6b6c3 3 Category 0304 56 20 urn:ddi:dk.dst:cfeb043d-143e-44ab-a207-d488abb8f47b:21 dk.dst cfeb043d-143e-44ab-a207-d488abb8f47b 21 dk.dst 4f55c150-12a0-44ca-8c11-f246e287bbc7 3 Category 0304 56 30 urn:ddi:dk.dst:6c8f0df2-6a18-4adf-9e98-d88725a28201:21 dk.dst 6c8f0df2-6a18-4adf-9e98-d88725a28201 21 dk.dst 0bf4c7ce-1785-43de-9f7f-c680c502a2ea 3 Category 0304 56 90 urn:ddi:dk.dst:3163e7e4-533a-4f30-96b8-3fea31a2bec6:21 dk.dst 3163e7e4-533a-4f30-96b8-3fea31a2bec6 21 dk.dst c302cab3-7a02-465a-b879-3534c8f2f129 3 Category 0304 57 urn:ddi:dk.dst:ff778e27-73b8-471d-b6cc-0f1a3d0688ce:21 dk.dst ff778e27-73b8-471d-b6cc-0f1a3d0688ce 21 dk.dst 45fe2c56-1095-4a30-97fa-ee7cbccc304e 3 Category 0304 57 00 urn:ddi:dk.dst:3a50f2d7-e057-4846-a13e-da9204d05edc:21 dk.dst 3a50f2d7-e057-4846-a13e-da9204d05edc 21 dk.dst bd4e4d5d-e84a-4391-a162-4adaaac1211e 3 Category 0304 59 urn:ddi:dk.dst:7cd1dda4-2fc5-4e5d-b0f1-fd04cc67ad23:21 dk.dst 7cd1dda4-2fc5-4e5d-b0f1-fd04cc67ad23 21 dk.dst e83d9ffd-b05e-442c-a1c4-aa5852ad5b5a 3 Category 0304 59 10 urn:ddi:dk.dst:f299eed0-c019-47ef-a530-96352553d31e:21 dk.dst f299eed0-c019-47ef-a530-96352553d31e 21 dk.dst e1fcff2a-2834-4873-98c8-e69883dcd265 3 Category 0304 59 50 urn:ddi:dk.dst:7691c5a4-17e6-4498-b7be-fc8916b48bb5:21 dk.dst 7691c5a4-17e6-4498-b7be-fc8916b48bb5 21 dk.dst 5ee41e4b-3e71-413d-a0ed-d00815a2be37 3 Category 0304 59 90 urn:ddi:dk.dst:5547d185-0c9c-46a2-9747-1a2c2c6df260:21 dk.dst 5547d185-0c9c-46a2-9747-1a2c2c6df260 21 dk.dst 2daacccd-c59f-45b3-a6e8-a255a571eefa 3 Category 0304 61 urn:ddi:dk.dst:298e593a-3433-42ec-a7e1-0ae77cabd548:21 dk.dst 298e593a-3433-42ec-a7e1-0ae77cabd548 21 dk.dst 49a9b4ba-c09d-4f82-bc6a-fa12f5fdbbce 3 Category 0304 61 00 urn:ddi:dk.dst:03aa83e7-79c1-45cf-ae20-5d84d93cfb2c:21 dk.dst 03aa83e7-79c1-45cf-ae20-5d84d93cfb2c 21 dk.dst 6a9c26d6-3a27-4adf-b694-f96634675346 3 Category 0304 62 urn:ddi:dk.dst:327b2a5d-125e-4ec3-b2ab-4f82c8913644:21 dk.dst 327b2a5d-125e-4ec3-b2ab-4f82c8913644 21 dk.dst 187cefc1-f03d-40e7-b5c5-00b754ca68c6 3 Category 0304 62 00 urn:ddi:dk.dst:cbc01ac1-4d0c-4c30-8536-6db6d70670bd:21 dk.dst cbc01ac1-4d0c-4c30-8536-6db6d70670bd 21 dk.dst 18a6d4a4-1c05-410b-a3ae-6ebdde43a883 3 Category 0304 63 urn:ddi:dk.dst:67e5ed53-d3a6-415a-a685-ed34882f19ba:21 dk.dst 67e5ed53-d3a6-415a-a685-ed34882f19ba 21 dk.dst 7bb0aafa-e593-4dbe-b6a6-b0d23fbaa6e6 3 Category 0304 63 00 urn:ddi:dk.dst:495a80d5-90db-4e57-acfb-5e628bedf446:21 dk.dst 495a80d5-90db-4e57-acfb-5e628bedf446 21 dk.dst 2f811fc2-81d1-4150-b424-9a7a7ce67e4c 3 Category 0304 69 urn:ddi:dk.dst:18f59bdb-6023-4a1c-aa4f-5cb9218b8dfe:21 dk.dst 18f59bdb-6023-4a1c-aa4f-5cb9218b8dfe 21 dk.dst ce2a18c8-d509-44c1-ae84-86bd17ea4e22 3 Category 0304 69 00 urn:ddi:dk.dst:7dbbd352-62fc-4961-a820-653e0c9a0560:21 dk.dst 7dbbd352-62fc-4961-a820-653e0c9a0560 21 dk.dst e9d92021-3c27-493f-beec-086f0baa762e 3 Category 0304 71 urn:ddi:dk.dst:abd9502f-665f-4f2d-b6eb-09cc69bf87a1:21 dk.dst abd9502f-665f-4f2d-b6eb-09cc69bf87a1 21 dk.dst 9d188293-df67-4485-953f-56438a38130f 3 Category 0304 71 10 urn:ddi:dk.dst:174cf324-8589-473a-a39a-8b7f3f5b5f4f:21 dk.dst 174cf324-8589-473a-a39a-8b7f3f5b5f4f 21 dk.dst aa5393f9-1062-4f66-a26b-43373bbdb961 3 Category 0304 71 90 urn:ddi:dk.dst:9b4c2da6-3664-4530-85b8-168a38d818df:21 dk.dst 9b4c2da6-3664-4530-85b8-168a38d818df 21 dk.dst f03eb0e3-61bf-46bc-b7ff-0d78b5967c58 3 Category 0304 72 urn:ddi:dk.dst:3585aab3-181a-4009-84e4-c9feb52f08d1:21 dk.dst 3585aab3-181a-4009-84e4-c9feb52f08d1 21 dk.dst 772abdc8-49f4-4194-a610-efb3de135bb9 3 Category 0304 72 00 urn:ddi:dk.dst:0da286db-aecd-43fa-b6d1-16a6617566b4:21 dk.dst 0da286db-aecd-43fa-b6d1-16a6617566b4 21 dk.dst feb21902-2643-46e5-9ce7-419c8701e3a9 3 Category 0304 73 urn:ddi:dk.dst:91a57aa9-eaf7-4ff4-ab8b-2b806abef886:21 dk.dst 91a57aa9-eaf7-4ff4-ab8b-2b806abef886 21 dk.dst 6eae26c3-aabe-429d-964a-9a2b4cf0aace 3 Category 0304 73 00 urn:ddi:dk.dst:e93fb46a-e9a4-4ef9-8b7a-c9bd27e00c2e:21 dk.dst e93fb46a-e9a4-4ef9-8b7a-c9bd27e00c2e 21 dk.dst 8a335d54-9d18-48aa-afd1-ced8afe36e05 3 Category 0304 74 urn:ddi:dk.dst:411ad670-e082-4be0-b4a7-dcb1db9a761f:21 dk.dst 411ad670-e082-4be0-b4a7-dcb1db9a761f 21 dk.dst b878b5de-25c7-492b-b081-f03d83e9fad3 3 Category 0304 74 11 urn:ddi:dk.dst:cd28f3e2-7562-46bc-9fed-2f52c16ac35e:21 dk.dst cd28f3e2-7562-46bc-9fed-2f52c16ac35e 21 dk.dst 86be8832-9cdc-4226-8ad5-11cd1ef0f56a 3 Category 0304 74 15 urn:ddi:dk.dst:fe5d1498-2744-4c12-8e84-04875b6529ef:21 dk.dst fe5d1498-2744-4c12-8e84-04875b6529ef 21 dk.dst 9641b650-e113-406e-a476-ec4312c3643b 3 Category 0304 74 19 urn:ddi:dk.dst:b6d3273d-d497-4910-b647-dd19bae3fb7e:21 dk.dst b6d3273d-d497-4910-b647-dd19bae3fb7e 21 dk.dst 4a1d7139-0dc7-4563-9d20-19e739420a64 3 Category 0304 74 90 urn:ddi:dk.dst:968f65a9-10d6-4029-83b1-f3ffa376b61d:21 dk.dst 968f65a9-10d6-4029-83b1-f3ffa376b61d 21 dk.dst a9f7e85d-c21e-4e20-a5fb-7db2fb5b5589 3 Category 0304 75 urn:ddi:dk.dst:3251cabd-36be-4e86-a464-57d5c93fcc16:21 dk.dst 3251cabd-36be-4e86-a464-57d5c93fcc16 21 dk.dst c82d1632-b38f-42ff-af12-125fa647bb7f 3 Category 0304 75 00 urn:ddi:dk.dst:8ae215b8-091a-49a8-a3b6-6db30e68c231:21 dk.dst 8ae215b8-091a-49a8-a3b6-6db30e68c231 21 dk.dst 44243b67-8303-4f67-b7e7-253d80dd3221 3 Category 0304 79 urn:ddi:dk.dst:1c3548fa-1a97-4c97-8944-cdd7bfb9e9fc:21 dk.dst 1c3548fa-1a97-4c97-8944-cdd7bfb9e9fc 21 dk.dst fca2ad1c-bcfd-4156-b44d-ce71fba5dd1b 3 Category 0304 79 10 urn:ddi:dk.dst:0d312eb9-a5ea-47d4-b075-a66d5633bd90:21 dk.dst 0d312eb9-a5ea-47d4-b075-a66d5633bd90 21 dk.dst 21b8441e-418f-4369-8ab4-164410c32595 3 Category 0304 79 30 urn:ddi:dk.dst:b18c05c1-7720-44ee-969a-8a79135529b9:21 dk.dst b18c05c1-7720-44ee-969a-8a79135529b9 21 dk.dst 62de7ed0-7bc2-4a5d-bf47-67275f0b71bf 3 Category 0304 79 50 urn:ddi:dk.dst:26e2376d-8bd6-452c-87cf-2096b3634542:21 dk.dst 26e2376d-8bd6-452c-87cf-2096b3634542 21 dk.dst c0c9f56e-b40c-4819-8315-cf701823c617 3 Category 0304 79 80 urn:ddi:dk.dst:87214477-9284-4651-b83d-44ebcac1e519:21 dk.dst 87214477-9284-4651-b83d-44ebcac1e519 21 dk.dst 67ab7c41-ff92-4402-afdc-6ee2e618650b 3 Category 0304 79 90 urn:ddi:dk.dst:5a50a4ca-f560-4b55-b0d0-f2eef2366408:21 dk.dst 5a50a4ca-f560-4b55-b0d0-f2eef2366408 21 dk.dst 7b6019cf-fcca-49df-97a5-e2132c4187fa 3 Category 0304 81 urn:ddi:dk.dst:4bc1086f-b887-435b-b17c-b2c6a20f42cc:21 dk.dst 4bc1086f-b887-435b-b17c-b2c6a20f42cc 21 dk.dst 39f4734b-88ed-4b7b-87c0-8bfa01136abb 3 Category 0304 81 00 urn:ddi:dk.dst:4887544d-ff26-4cd0-970d-c2d5ac720843:21 dk.dst 4887544d-ff26-4cd0-970d-c2d5ac720843 21 dk.dst 85c9b68e-a301-4a3b-a84c-b4e28f03bf0b 3 Category 0304 82 urn:ddi:dk.dst:d46d2070-1c4b-465e-9cfc-1c98c75cc1f9:21 dk.dst d46d2070-1c4b-465e-9cfc-1c98c75cc1f9 21 dk.dst cb28244d-e328-4261-91ec-271f1dd50ab5 3 Category 0304 82 10 urn:ddi:dk.dst:aff5aa8f-aad9-41d4-b0fe-0a9d836dde42:21 dk.dst aff5aa8f-aad9-41d4-b0fe-0a9d836dde42 21 dk.dst d647bdea-2aed-4319-b27b-d74a7ee82805 3 Category 0304 82 50 urn:ddi:dk.dst:cc8158ef-f848-4014-a998-d605669d9bcb:21 dk.dst cc8158ef-f848-4014-a998-d605669d9bcb 21 dk.dst 705074ef-a4bd-47c8-9979-083c4aea53dc 3 Category 0304 82 90 urn:ddi:dk.dst:1fd8c717-9fba-4970-8031-a9d1ca14d304:21 dk.dst 1fd8c717-9fba-4970-8031-a9d1ca14d304 21 dk.dst ebed6031-af67-4289-aca1-db920047b864 3 Category 0304 83 urn:ddi:dk.dst:415abb0c-fbea-4f1f-a8de-4b0fa5ee1fcc:21 dk.dst 415abb0c-fbea-4f1f-a8de-4b0fa5ee1fcc 21 dk.dst b4ca7581-6bda-413b-8b4b-b95aa3ecbf03 3 Category 0304 83 10 urn:ddi:dk.dst:cbeebe64-ef9c-427d-b7ec-f9f767d925c4:21 dk.dst cbeebe64-ef9c-427d-b7ec-f9f767d925c4 21 dk.dst 167cca1d-6ab7-4791-853c-294ce46d354a 3 Category 0304 83 30 urn:ddi:dk.dst:cacf6e4e-89f7-461b-83f9-40fb87fc78f5:21 dk.dst cacf6e4e-89f7-461b-83f9-40fb87fc78f5 21 dk.dst 8617b620-d734-4458-a5b6-b53c35634480 3 Category 0304 83 50 urn:ddi:dk.dst:76b64c92-b3e9-4f53-b5a2-671acf81d489:21 dk.dst 76b64c92-b3e9-4f53-b5a2-671acf81d489 21 dk.dst 84e84ff6-88ed-45a6-a6c1-b1b5d10a06f7 3 Category 0304 83 90 urn:ddi:dk.dst:96b6f03c-ae36-4c73-8331-62497065f0ba:21 dk.dst 96b6f03c-ae36-4c73-8331-62497065f0ba 21 dk.dst 97bb8ae5-130d-4c63-8ba0-8150bc2bf26a 3 Category 0304 84 urn:ddi:dk.dst:8198ed73-7a22-405c-9efd-1c87173477fd:21 dk.dst 8198ed73-7a22-405c-9efd-1c87173477fd 21 dk.dst cd4c5c0a-30e6-4fee-b2e0-374e1a047446 3 Category 0304 84 00 urn:ddi:dk.dst:67f6b720-0c2e-42db-a1cc-77c5352d0d4b:21 dk.dst 67f6b720-0c2e-42db-a1cc-77c5352d0d4b 21 dk.dst 12b829de-a288-4aa4-b5b4-c98753485ab5 3 Category 0304 85 urn:ddi:dk.dst:d469279c-36e1-4f23-8e99-5f21562e7bd8:21 dk.dst d469279c-36e1-4f23-8e99-5f21562e7bd8 21 dk.dst 77c140aa-e2c6-4ea9-9217-f239b45713a9 3 Category 0304 85 00 urn:ddi:dk.dst:bbdf4480-ce86-4418-b04b-3b6651371fcc:21 dk.dst bbdf4480-ce86-4418-b04b-3b6651371fcc 21 dk.dst 918ac395-e7c0-44c7-b19e-92ec1b1a8792 3 Category 0304 86 urn:ddi:dk.dst:25d4c502-f58e-413a-91d8-07dc09929529:21 dk.dst 25d4c502-f58e-413a-91d8-07dc09929529 21 dk.dst 42a07025-96d2-49a4-8924-0f637306ad7c 3 Category 0304 86 00 urn:ddi:dk.dst:f9bad43b-b974-4771-8bb3-cb52ef02bea9:21 dk.dst f9bad43b-b974-4771-8bb3-cb52ef02bea9 21 dk.dst 641b485a-1788-4b1e-8add-8dc26d4a1f9c 3 Category 0304 87 urn:ddi:dk.dst:58d62e90-1e17-421d-8005-9db3d638ee71:21 dk.dst 58d62e90-1e17-421d-8005-9db3d638ee71 21 dk.dst ed5e6a02-ecea-4929-8b9e-e4ce6700d0a4 3 Category 0304 87 00 urn:ddi:dk.dst:745bdadf-7705-4cc2-87e3-e4257d6bdc4c:21 dk.dst 745bdadf-7705-4cc2-87e3-e4257d6bdc4c 21 dk.dst a33b24ce-1d2c-4f21-ba73-294cf0f3c939 3 Category 0304 88 urn:ddi:dk.dst:337470f6-79f8-487e-8448-36a5ae9c3e8d:21 dk.dst 337470f6-79f8-487e-8448-36a5ae9c3e8d 21 dk.dst f949ef03-48c2-450d-898c-2890d6a837ce 3 Category 0304 88 11 urn:ddi:dk.dst:a609c65a-2dba-4a67-bb4c-43af1a5d464b:21 dk.dst a609c65a-2dba-4a67-bb4c-43af1a5d464b 21 dk.dst 4cb5279f-8ef3-4eb7-bcdc-2381e196bfff 3 Category 0304 88 15 urn:ddi:dk.dst:7512ddcd-02ca-4b2f-8466-ca9b967e1274:21 dk.dst 7512ddcd-02ca-4b2f-8466-ca9b967e1274 21 dk.dst a4dc32ec-a2ac-4298-838e-945ab367c8a8 3 Category 0304 88 18 urn:ddi:dk.dst:82c8dd91-e419-4a1a-992c-86fa8dff018e:21 dk.dst 82c8dd91-e419-4a1a-992c-86fa8dff018e 21 dk.dst b1747ce3-bc3d-44bc-aae2-c33431e3d54c 3 Category 0304 88 19 urn:ddi:dk.dst:608e4b6f-dd3b-40ad-a2e3-af8169c63b18:21 dk.dst 608e4b6f-dd3b-40ad-a2e3-af8169c63b18 21 dk.dst 24f38743-120e-40dc-8d7e-6cfacb0e4894 3 Category 0304 88 90 urn:ddi:dk.dst:e0a0ff8a-6cca-4434-ac92-0e1c10b5a258:21 dk.dst e0a0ff8a-6cca-4434-ac92-0e1c10b5a258 21 dk.dst 44ab3675-7aec-4ede-bdb9-0c3ee6be6a07 3 Category 0304 89 urn:ddi:dk.dst:96f56a3c-8234-4afd-889a-c18a3bdbee24:21 dk.dst 96f56a3c-8234-4afd-889a-c18a3bdbee24 21 dk.dst 3ebba00a-a096-416a-ac1f-461ae0cc825e 3 Category 0304 89 10 urn:ddi:dk.dst:2bd4555b-b3f0-4cda-bd8d-5d3afdbffe6e:21 dk.dst 2bd4555b-b3f0-4cda-bd8d-5d3afdbffe6e 21 dk.dst 2d81055f-4d05-418e-905f-acd106d2c021 3 Category 0304 89 21 urn:ddi:dk.dst:47295dad-1414-430d-810a-527ba45af263:21 dk.dst 47295dad-1414-430d-810a-527ba45af263 21 dk.dst 536de81c-c16f-476a-be0c-7b67fed4e30f 3 Category 0304 89 29 urn:ddi:dk.dst:788f61d2-5243-4b4c-9ecf-c774ab0c5e8a:21 dk.dst 788f61d2-5243-4b4c-9ecf-c774ab0c5e8a 21 dk.dst ebdd11ca-935f-4019-9af8-51f3a18d611f 3 Category 0304 89 30 urn:ddi:dk.dst:bbf27f86-e975-4967-8cd0-febc54605a3b:21 dk.dst bbf27f86-e975-4967-8cd0-febc54605a3b 21 dk.dst b25833a7-8e74-4b04-9764-768baa9b4924 3 Category 0304 89 41 urn:ddi:dk.dst:a6e99ccc-d6e0-4cd1-bf8b-d721249bdcfd:21 dk.dst a6e99ccc-d6e0-4cd1-bf8b-d721249bdcfd 21 dk.dst 11f88025-2257-466f-b7e4-625ebc42bdb7 3 Category 0304 89 49 urn:ddi:dk.dst:d09af04d-bb6b-4bb4-801e-00162468c276:21 dk.dst d09af04d-bb6b-4bb4-801e-00162468c276 21 dk.dst 9064134f-2e2f-4c54-8d53-23bb3c49c72f 3 Category 0304 89 60 urn:ddi:dk.dst:216d1aa0-47c2-4bcf-b657-6be86b01c502:21 dk.dst 216d1aa0-47c2-4bcf-b657-6be86b01c502 21 dk.dst 66e3e6c8-4558-4abb-82bb-4026955eebde 3 Category 0304 89 90 urn:ddi:dk.dst:47403269-a931-4e1c-bce5-177c6f61bf49:21 dk.dst 47403269-a931-4e1c-bce5-177c6f61bf49 21 dk.dst e62d02b7-830c-4fdf-868b-3c562ea22e4a 3 Category 0304 91 urn:ddi:dk.dst:80c7b733-c5fa-4239-9ce4-2c15fb74fa67:21 dk.dst 80c7b733-c5fa-4239-9ce4-2c15fb74fa67 21 dk.dst 0d455263-d98b-47d7-b462-89442389c493 3 Category 0304 91 00 urn:ddi:dk.dst:bf469feb-05ae-4004-8377-4a1a1bbf391d:21 dk.dst bf469feb-05ae-4004-8377-4a1a1bbf391d 21 dk.dst 7c8cc113-23dd-4fca-8c49-33c17dff381b 3 Category 0304 92 urn:ddi:dk.dst:7aa8beb1-ca28-4d9d-a748-e0aeea990764:21 dk.dst 7aa8beb1-ca28-4d9d-a748-e0aeea990764 21 dk.dst 30eb8e97-8f2d-40b1-9523-dace6a28c23e 3 Category 0304 92 00 urn:ddi:dk.dst:d91ed2fb-086d-4ddc-a3b6-5b6f879fc38a:21 dk.dst d91ed2fb-086d-4ddc-a3b6-5b6f879fc38a 21 dk.dst 4b76fa89-ba5b-4adc-86db-73cfc64258b3 3 Category 0304 93 urn:ddi:dk.dst:7b873588-0875-4685-8bff-4fdd6be1afa6:21 dk.dst 7b873588-0875-4685-8bff-4fdd6be1afa6 21 dk.dst 39f06d4b-3222-4219-9bc0-991dbad36416 3 Category 0304 93 10 urn:ddi:dk.dst:0980ab9b-bc95-4dc8-a8ea-05bca12c9bcd:21 dk.dst 0980ab9b-bc95-4dc8-a8ea-05bca12c9bcd 21 dk.dst 6c45bc14-450a-4e01-807b-9cd8a3d50aa7 3 Category 0304 93 90 urn:ddi:dk.dst:a4cd08b6-2735-4935-a87b-184a74aab9b0:21 dk.dst a4cd08b6-2735-4935-a87b-184a74aab9b0 21 dk.dst d3e0aab5-5e9b-4193-98be-b44d7b6aed25 3 Category 0304 94 urn:ddi:dk.dst:10ba08c0-edde-4ecc-8265-9f8f8fe07a83:21 dk.dst 10ba08c0-edde-4ecc-8265-9f8f8fe07a83 21 dk.dst 11012932-226b-4d8d-9a29-802bd69a2fd8 3 Category 0304 94 10 urn:ddi:dk.dst:71c1b306-cab0-4d5d-b4a7-531208d0894c:21 dk.dst 71c1b306-cab0-4d5d-b4a7-531208d0894c 21 dk.dst cf204a8f-0013-4d71-a06e-251a9d0f0298 3 Category 0304 94 90 urn:ddi:dk.dst:fe03965f-7386-45ab-b28a-be495763421b:21 dk.dst fe03965f-7386-45ab-b28a-be495763421b 21 dk.dst 5c6adbbf-5870-4d8a-addc-939786b31b27 3 Category 0304 95 urn:ddi:dk.dst:8efa05e4-17ac-4aca-98dc-8b5f89890d8a:21 dk.dst 8efa05e4-17ac-4aca-98dc-8b5f89890d8a 21 dk.dst a2aea743-d2aa-44a8-a4bb-9c045bd17c90 3 Category 0304 95 10 urn:ddi:dk.dst:f8d68555-a2af-4099-881f-cdddd255020a:21 dk.dst f8d68555-a2af-4099-881f-cdddd255020a 21 dk.dst 4f1fc674-be3c-47d5-adbe-3f71629948fe 3 Category 0304 95 21 urn:ddi:dk.dst:b3c78d68-9f9f-4cda-bbf4-6e997d318310:21 dk.dst b3c78d68-9f9f-4cda-bbf4-6e997d318310 21 dk.dst edc569a5-414a-4ae3-83b9-36bc576e6872 3 Category 0304 95 25 urn:ddi:dk.dst:c72caa64-6b37-4138-b611-a229860c236c:21 dk.dst c72caa64-6b37-4138-b611-a229860c236c 21 dk.dst 48b082e9-1c88-4d8a-82df-bb25efa26a91 3 Category 0304 95 29 urn:ddi:dk.dst:f27776f5-a8d8-49b2-a30b-ce7dd4b8bb27:21 dk.dst f27776f5-a8d8-49b2-a30b-ce7dd4b8bb27 21 dk.dst 1855f830-6d9b-4dd1-be44-0e19b41aaeff 3 Category 0304 95 30 urn:ddi:dk.dst:a852c642-ff1f-436e-9a16-5d88310b57d3:21 dk.dst a852c642-ff1f-436e-9a16-5d88310b57d3 21 dk.dst 4806d65c-7d3d-484d-b520-116e03e2c6b1 3 Category 0304 95 40 urn:ddi:dk.dst:3bda787b-3b37-4ecc-94db-81d35a7cba5f:21 dk.dst 3bda787b-3b37-4ecc-94db-81d35a7cba5f 21 dk.dst 699dde89-cf39-4e87-b94d-bfba73deeeff 3 Category 0304 95 50 urn:ddi:dk.dst:da11c1be-20b0-47ae-b880-035e58e4d7fa:21 dk.dst da11c1be-20b0-47ae-b880-035e58e4d7fa 21 dk.dst 667ee37c-e033-401b-a180-5fd82678d0a7 3 Category 0304 95 60 urn:ddi:dk.dst:12ae9a22-002d-44b8-9d51-78260c1420d1:21 dk.dst 12ae9a22-002d-44b8-9d51-78260c1420d1 21 dk.dst b118fb38-f8f6-48a9-84b8-b3e4503131c9 3 Category 0304 95 90 urn:ddi:dk.dst:2e2107db-599f-4ec0-b860-ae09215917cb:21 dk.dst 2e2107db-599f-4ec0-b860-ae09215917cb 21 dk.dst 2c57ea96-fa0c-4dba-8922-8e429d481d57 3 Category 0304 96 urn:ddi:dk.dst:29fa6a40-a7ce-46a6-8496-f6739567ecce:21 dk.dst 29fa6a40-a7ce-46a6-8496-f6739567ecce 21 dk.dst 761342e6-02c6-4037-9a40-3983c37a8884 3 Category 0304 96 10 urn:ddi:dk.dst:70dfedf5-ce38-4ed1-aa04-828f377db0d8:21 dk.dst 70dfedf5-ce38-4ed1-aa04-828f377db0d8 21 dk.dst eb30cb0a-0c5b-4dbe-b541-77aad7cdefaf 3 Category 0304 96 20 urn:ddi:dk.dst:b2c79a4b-cf77-4b2d-aca9-bdbc662ef07e:21 dk.dst b2c79a4b-cf77-4b2d-aca9-bdbc662ef07e 21 dk.dst 23cba714-f5cf-4e97-810f-2a0c720bf89a 3 Category 0304 96 30 urn:ddi:dk.dst:64d4ebb5-2c4a-4470-a434-c926e9aaeed4:21 dk.dst 64d4ebb5-2c4a-4470-a434-c926e9aaeed4 21 dk.dst 1ecd2698-c597-40b0-ac85-7fff870645fa 3 Category 0304 96 90 urn:ddi:dk.dst:7650d5e1-3851-4f35-8ca4-0643cae99203:21 dk.dst 7650d5e1-3851-4f35-8ca4-0643cae99203 21 dk.dst b9c65f8a-8f7f-4873-9bc3-469e4c950e56 3 Category 0304 97 urn:ddi:dk.dst:4eda1150-c0c3-47fe-8400-306e1e05f918:21 dk.dst 4eda1150-c0c3-47fe-8400-306e1e05f918 21 dk.dst 6d0f1f24-0d4e-4a75-bc8d-6b33e0d1f594 3 Category 0304 97 00 urn:ddi:dk.dst:acf9b129-c204-4878-aa98-12e8e6e0bde4:21 dk.dst acf9b129-c204-4878-aa98-12e8e6e0bde4 21 dk.dst 7175b73a-5ef4-4144-b81d-c5dc9b5a7c46 3 Category 0304 99 urn:ddi:dk.dst:62425ebd-581b-40ad-b5b7-d262af8b9b43:21 dk.dst 62425ebd-581b-40ad-b5b7-d262af8b9b43 21 dk.dst c0066b37-b3ce-40ba-ab0e-2394689b4f6e 3 Category 0304 99 10 urn:ddi:dk.dst:38239c56-8ca0-4fc4-b9b1-3eb908e8552b:21 dk.dst 38239c56-8ca0-4fc4-b9b1-3eb908e8552b 21 dk.dst 20d1b7be-eaf3-484e-a4c0-a793b350e687 3 Category 0304 99 21 urn:ddi:dk.dst:7fb14398-0e45-4404-92f8-48be39af02fb:21 dk.dst 7fb14398-0e45-4404-92f8-48be39af02fb 21 dk.dst a5f9955a-11f0-460f-82de-b5f773037040 3 Category 0304 99 23 urn:ddi:dk.dst:ca2e8077-0c97-4d02-a74f-3087250823b0:21 dk.dst ca2e8077-0c97-4d02-a74f-3087250823b0 21 dk.dst 25fad000-1d46-4b4e-ae3e-289066d832af 3 Category 0304 99 29 urn:ddi:dk.dst:7fd0ec47-9789-40d6-9545-c49812d2ab6e:21 dk.dst 7fd0ec47-9789-40d6-9545-c49812d2ab6e 21 dk.dst 4f294b80-35f5-4942-a432-a80c3f74d573 3 Category 0304 99 55 urn:ddi:dk.dst:82fb64cf-6b74-4e65-9403-abc267794dc7:21 dk.dst 82fb64cf-6b74-4e65-9403-abc267794dc7 21 dk.dst 70e81fd4-08a8-42db-ba1f-0d6b664882c7 3 Category 0304 99 61 urn:ddi:dk.dst:51aa1c78-845a-4234-a88a-eec3db23d3cd:21 dk.dst 51aa1c78-845a-4234-a88a-eec3db23d3cd 21 dk.dst d658aa1b-892c-4b92-9ab9-889f4d0c05c0 3 Category 0304 99 65 urn:ddi:dk.dst:54b7aeab-e74f-414f-9f26-360c7d3db11d:21 dk.dst 54b7aeab-e74f-414f-9f26-360c7d3db11d 21 dk.dst 88c0e716-357c-434a-ba2b-e9cb9ea1af96 3 Category 0304 99 99 urn:ddi:dk.dst:a1d8c63e-41b0-4b7c-a8ee-0112f7ac3d72:21 dk.dst a1d8c63e-41b0-4b7c-a8ee-0112f7ac3d72 21 dk.dst f117ed9b-20f3-48df-bcd1-d14193b93d1b 3 Category 0305 urn:ddi:dk.dst:de50728f-3bce-44ed-91e1-eb8715057d4c:21 dk.dst de50728f-3bce-44ed-91e1-eb8715057d4c 21 dk.dst 4ed51c8b-e889-4212-b471-69af4b81e3d3 3 Category 0305 10 urn:ddi:dk.dst:48db7066-af1e-4c9f-8262-0293222fb6da:21 dk.dst 48db7066-af1e-4c9f-8262-0293222fb6da 21 dk.dst ebca9162-492a-4d4c-980a-1b12835d7f96 3 Category 0305 10 00 urn:ddi:dk.dst:3353b620-b163-43b1-a98d-54a05e2d62b7:21 dk.dst 3353b620-b163-43b1-a98d-54a05e2d62b7 21 dk.dst 645e97bd-3ac2-4cc9-a38a-a794153f58b2 3 Category 0305 20 urn:ddi:dk.dst:20fd1780-09cf-473f-bc99-89ddf0e5bd1c:21 dk.dst 20fd1780-09cf-473f-bc99-89ddf0e5bd1c 21 dk.dst 1922913f-1079-4d92-85fc-bab899f8b971 3 Category 0305 20 00 urn:ddi:dk.dst:2fd65278-0299-403b-9222-e1e348675e45:21 dk.dst 2fd65278-0299-403b-9222-e1e348675e45 21 dk.dst a4d05177-d06d-459a-87dc-637caff575a5 3 Category 0305 31 urn:ddi:dk.dst:2c3c235e-e536-49e4-95cf-8d2daf12130b:21 dk.dst 2c3c235e-e536-49e4-95cf-8d2daf12130b 21 dk.dst 1ae1917d-ddfd-48c9-b95b-ab03cf344376 3 Category 0305 31 00 urn:ddi:dk.dst:c2438af3-ff94-45a1-8312-7d82fd4328a7:21 dk.dst c2438af3-ff94-45a1-8312-7d82fd4328a7 21 dk.dst 0c7ccbc6-8d44-4617-8481-e748bab1f2ec 3 Category 0305 32 urn:ddi:dk.dst:6134d99b-d129-459a-8047-821fea1bb8e1:21 dk.dst 6134d99b-d129-459a-8047-821fea1bb8e1 21 dk.dst 0a9cd046-262a-4367-82f9-006080ebfb6b 3 Category 0305 32 11 urn:ddi:dk.dst:7b704ca0-f352-4ad1-9939-21c4f6dd7d65:21 dk.dst 7b704ca0-f352-4ad1-9939-21c4f6dd7d65 21 dk.dst c24d0c9c-92ef-48e9-8bd1-9d8a1bfdb684 3 Category 0305 32 19 urn:ddi:dk.dst:a0097c44-ea60-4f39-b171-deb2dfc82881:21 dk.dst a0097c44-ea60-4f39-b171-deb2dfc82881 21 dk.dst 9965ad42-55f1-4d47-8fe1-1430d50ccfb7 3 Category 0305 32 90 urn:ddi:dk.dst:02639e3c-40c4-4d73-b86a-9910a5f9eb16:21 dk.dst 02639e3c-40c4-4d73-b86a-9910a5f9eb16 21 dk.dst 5186d128-3643-4089-a9a0-4cbf85595501 3 Category 0305 39 urn:ddi:dk.dst:c3beabab-be16-4479-ba1c-7d207e0523e1:21 dk.dst c3beabab-be16-4479-ba1c-7d207e0523e1 21 dk.dst 81b6228e-d870-4803-82be-e7e65fbe7ea9 3 Category 0305 39 10 urn:ddi:dk.dst:55059472-d63b-4b2b-be32-a9b54fcb0b8c:21 dk.dst 55059472-d63b-4b2b-be32-a9b54fcb0b8c 21 dk.dst 7637a547-8f39-4cd8-a872-ad3e7e4d3f88 3 Category 0305 39 50 urn:ddi:dk.dst:ce93973f-69de-42d9-adb8-468f05f0056a:21 dk.dst ce93973f-69de-42d9-adb8-468f05f0056a 21 dk.dst f1b78a64-6750-4d9a-ba73-a2e7410d33e4 3 Category 0305 39 90 urn:ddi:dk.dst:f03818c3-821a-4847-8616-e41621dcc0f9:21 dk.dst f03818c3-821a-4847-8616-e41621dcc0f9 21 dk.dst 111b645c-b219-4334-bdcc-31bb9ba4eea5 3 Category 0305 41 urn:ddi:dk.dst:df9a23b9-7b5f-4887-8559-97c11794d573:21 dk.dst df9a23b9-7b5f-4887-8559-97c11794d573 21 dk.dst 86de9612-11d8-46ed-984a-5dc780258df8 3 Category 0305 41 00 urn:ddi:dk.dst:cfa6e62f-f0da-4e59-8ba4-f0d1a3e69946:21 dk.dst cfa6e62f-f0da-4e59-8ba4-f0d1a3e69946 21 dk.dst d284a755-3ec1-49f1-a04d-bd991899b073 3 Category 0305 42 urn:ddi:dk.dst:ad36bf91-cc95-4f60-8f62-9d91bc290703:21 dk.dst ad36bf91-cc95-4f60-8f62-9d91bc290703 21 dk.dst 46d77ddb-f64d-4093-a781-d5d2ecfbb255 3 Category 0305 42 00 urn:ddi:dk.dst:2fd08167-df8d-4e8a-9bf2-707658c7e124:21 dk.dst 2fd08167-df8d-4e8a-9bf2-707658c7e124 21 dk.dst d7bfa76f-fc7c-466e-a6da-e3d4ab697508 3 Category 0305 43 urn:ddi:dk.dst:9cf1bd81-e8c8-4b53-8b45-7e34f1b0b735:21 dk.dst 9cf1bd81-e8c8-4b53-8b45-7e34f1b0b735 21 dk.dst 88cc4c3a-34b0-40c5-b47e-d1487b13626b 3 Category 0305 43 00 urn:ddi:dk.dst:cd76dfe4-c31f-475a-9787-94eefaa96665:21 dk.dst cd76dfe4-c31f-475a-9787-94eefaa96665 21 dk.dst d1c765d6-ae08-4c42-9ed8-d57fbaf94141 3 Category 0305 44 urn:ddi:dk.dst:8e9123fa-02c2-4840-bbcd-4e12f308bfe6:21 dk.dst 8e9123fa-02c2-4840-bbcd-4e12f308bfe6 21 dk.dst f6f9cdac-e22f-4a82-a8aa-2745e8e911c9 3 Category 0305 44 10 urn:ddi:dk.dst:c145785e-f655-4f6b-bc4b-5348b5fbfc3f:21 dk.dst c145785e-f655-4f6b-bc4b-5348b5fbfc3f 21 dk.dst ccf98766-c5f8-4d4a-85dc-94b2faf56f05 3 Category 0305 44 90 urn:ddi:dk.dst:3a54e933-7397-47be-b6bb-6e64295a5287:21 dk.dst 3a54e933-7397-47be-b6bb-6e64295a5287 21 dk.dst 1092e248-cc78-411c-bf19-9cca3b4dd2b9 3 Category 0305 49 urn:ddi:dk.dst:85e4a33d-a2d4-473e-a8a3-71bdaebae360:21 dk.dst 85e4a33d-a2d4-473e-a8a3-71bdaebae360 21 dk.dst d90f3088-6b55-403a-8102-4493de665855 3 Category 0305 49 10 urn:ddi:dk.dst:f75ba9a1-eaed-4cba-aae1-1309c7fa0cbf:21 dk.dst f75ba9a1-eaed-4cba-aae1-1309c7fa0cbf 21 dk.dst e79d46ae-51ad-4988-b94e-c69a3024d3f7 3 Category 0305 49 20 urn:ddi:dk.dst:cccfd656-4bcc-4546-93e5-99334313ae78:21 dk.dst cccfd656-4bcc-4546-93e5-99334313ae78 21 dk.dst 60005ab4-57f8-4183-aab7-4d10a0c5186e 3 Category 0305 49 30 urn:ddi:dk.dst:15f66034-070d-4cf4-a381-9c8d6171f5d4:21 dk.dst 15f66034-070d-4cf4-a381-9c8d6171f5d4 21 dk.dst 1d1d39f1-015b-427d-b871-5555f229b60e 3 Category 0305 49 80 urn:ddi:dk.dst:103b5db0-a187-4d30-8045-5488408a20c7:21 dk.dst 103b5db0-a187-4d30-8045-5488408a20c7 21 dk.dst 193f4b25-4505-4fcf-ba61-84fe1221589f 3 Category 0305 51 urn:ddi:dk.dst:dee69162-db3d-4784-a485-4e99e28c94de:21 dk.dst dee69162-db3d-4784-a485-4e99e28c94de 21 dk.dst dab97284-c45d-41d8-ad7f-3f356c58d1dd 3 Category 0305 51 10 urn:ddi:dk.dst:f094a598-d274-4ef9-91d4-6ecf9f753d45:21 dk.dst f094a598-d274-4ef9-91d4-6ecf9f753d45 21 dk.dst 1f22d110-427a-4673-9455-4da257823168 3 Category 0305 51 90 urn:ddi:dk.dst:244997ee-1feb-4aa2-8e3d-6ace4f652214:21 dk.dst 244997ee-1feb-4aa2-8e3d-6ace4f652214 21 dk.dst 40cfe327-87b2-4f04-a87a-e4f18ad60925 3 Category 0305 52 urn:ddi:dk.dst:98b168b2-96af-4cdf-9da0-6ebd18cb421b:21 dk.dst 98b168b2-96af-4cdf-9da0-6ebd18cb421b 21 dk.dst e275ab6b-7365-4464-903e-c3c1759b1f47 3 Category 0305 52 00 urn:ddi:dk.dst:bb6c563d-a435-4f81-b0b0-576655d4b740:21 dk.dst bb6c563d-a435-4f81-b0b0-576655d4b740 21 dk.dst 694260e0-e1b9-4c5e-b8e4-d7217876291e 3 Category 0305 53 urn:ddi:dk.dst:9cad1cb3-b60a-4890-9646-874384f576ef:21 dk.dst 9cad1cb3-b60a-4890-9646-874384f576ef 21 dk.dst 4997089b-65f3-4e0c-9c8f-a5b6af8c8df3 3 Category 0305 53 10 urn:ddi:dk.dst:2f5865c8-3985-4791-831d-3870f0ff4c4b:21 dk.dst 2f5865c8-3985-4791-831d-3870f0ff4c4b 21 dk.dst 19dc8ddb-32fd-4abc-b4a1-95c8b9e8d00c 3 Category 0305 53 90 urn:ddi:dk.dst:4123aa5b-4534-4520-98a9-7b957b2a4fee:21 dk.dst 4123aa5b-4534-4520-98a9-7b957b2a4fee 21 dk.dst 8e24049f-4438-4c40-aeea-32dbe27100a0 3 Category 0305 54 urn:ddi:dk.dst:4b03cc0b-c8f8-4ca3-ae34-50232a951be6:21 dk.dst 4b03cc0b-c8f8-4ca3-ae34-50232a951be6 21 dk.dst 84d5b835-a010-4e1c-9d4c-d3012cc1fada 3 Category 0305 54 30 urn:ddi:dk.dst:b1ba1434-c3f6-44ec-9d60-8fb56c04737b:21 dk.dst b1ba1434-c3f6-44ec-9d60-8fb56c04737b 21 dk.dst 586e2c45-1d75-4904-8bcb-3022be20e686 3 Category 0305 54 50 urn:ddi:dk.dst:811fbbbe-0866-4afa-ad93-df43812f35ae:21 dk.dst 811fbbbe-0866-4afa-ad93-df43812f35ae 21 dk.dst 149d71db-b984-4e60-91b4-9902889c0730 3 Category 0305 54 90 urn:ddi:dk.dst:52808e31-5fbe-440d-8c21-dfb2d9ee7406:21 dk.dst 52808e31-5fbe-440d-8c21-dfb2d9ee7406 21 dk.dst d68e131f-2f46-45a7-bcab-fb11b0be5f31 3 Category 0305 59 urn:ddi:dk.dst:a6cfaaa9-6a7f-4bc0-8282-04a0d442aae8:21 dk.dst a6cfaaa9-6a7f-4bc0-8282-04a0d442aae8 21 dk.dst 0cd058a6-4a0e-4200-a0af-36126f9bba7c 3 Category 0305 59 70 urn:ddi:dk.dst:772523b1-070b-4030-97ea-331d1d983f21:21 dk.dst 772523b1-070b-4030-97ea-331d1d983f21 21 dk.dst e692125a-458a-4865-b3c5-2d5f48e1c6af 3 Category 0305 59 85 urn:ddi:dk.dst:28e0375e-599d-44e9-ae0a-a6cc4119824b:21 dk.dst 28e0375e-599d-44e9-ae0a-a6cc4119824b 21 dk.dst 5e27be1c-c466-4c61-9a32-c7409d34d6eb 3 Category 0305 61 urn:ddi:dk.dst:78e08531-5ca0-40d4-a3fc-944f9116f349:21 dk.dst 78e08531-5ca0-40d4-a3fc-944f9116f349 21 dk.dst 989465e8-6322-4d47-883c-89c26cb24409 3 Category 0305 61 00 urn:ddi:dk.dst:5197b9c8-c59b-4acf-9a09-5c48de678cc0:21 dk.dst 5197b9c8-c59b-4acf-9a09-5c48de678cc0 21 dk.dst e5bc19b1-8b90-47f1-8847-4e5d2f8c135a 3 Category 0305 62 urn:ddi:dk.dst:246e5b64-849b-4521-9702-830424851df2:21 dk.dst 246e5b64-849b-4521-9702-830424851df2 21 dk.dst 260823d9-5e88-48d6-b360-a72f6e5260fc 3 Category 0305 62 00 urn:ddi:dk.dst:b16885d6-585d-4b41-9a6e-806a34fd9845:21 dk.dst b16885d6-585d-4b41-9a6e-806a34fd9845 21 dk.dst 83c6dba6-babd-44df-927b-3e91f64b257b 3 Category 0305 63 urn:ddi:dk.dst:16810063-cc84-4719-b14f-7f4a40b65a78:21 dk.dst 16810063-cc84-4719-b14f-7f4a40b65a78 21 dk.dst 0ddb3c42-bd0f-4571-978c-92656a990a4d 3 Category 0305 63 00 urn:ddi:dk.dst:ccb7c1fc-6539-44b1-80d4-bdf06aa2cf5a:21 dk.dst ccb7c1fc-6539-44b1-80d4-bdf06aa2cf5a 21 dk.dst e92148e7-07fa-4c11-949c-fe948d9faba0 3 Category 0305 64 urn:ddi:dk.dst:88fec444-7989-45d6-87ff-5cc4856b09d8:21 dk.dst 88fec444-7989-45d6-87ff-5cc4856b09d8 21 dk.dst d4e4dea2-c93d-4a80-aaae-9e722a449915 3 Category 0305 64 00 urn:ddi:dk.dst:76b33087-891d-464e-8c50-e9122cc6f6d8:21 dk.dst 76b33087-891d-464e-8c50-e9122cc6f6d8 21 dk.dst 534fbb01-6c19-4e09-9311-2a60763ce8d0 3 Category 0305 69 urn:ddi:dk.dst:9bd01fd8-04ea-45b3-a14f-1074c13869ef:21 dk.dst 9bd01fd8-04ea-45b3-a14f-1074c13869ef 21 dk.dst cd691e1b-6476-495e-a4f7-3e316bc88c21 3 Category 0305 69 10 urn:ddi:dk.dst:02157ab2-8430-4726-84e4-be7d72e17cac:21 dk.dst 02157ab2-8430-4726-84e4-be7d72e17cac 21 dk.dst 09c327e0-dbcf-496f-ba96-4f773a0dd049 3 Category 0305 69 30 urn:ddi:dk.dst:bea1ce74-0719-418f-9d91-7cd4f2e57eee:21 dk.dst bea1ce74-0719-418f-9d91-7cd4f2e57eee 21 dk.dst 60f6dc0e-5f3a-4c9f-bff6-29d455ee901e 3 Category 0305 69 50 urn:ddi:dk.dst:1ae7cbe0-fcc6-4886-97e2-c0d3bb6c8db1:21 dk.dst 1ae7cbe0-fcc6-4886-97e2-c0d3bb6c8db1 21 dk.dst cfc5cfb1-7d96-4777-bf8e-c62e14200cde 3 Category 0305 69 80 urn:ddi:dk.dst:8fb3baf3-4635-4eb9-9e2f-4a234423ae51:21 dk.dst 8fb3baf3-4635-4eb9-9e2f-4a234423ae51 21 dk.dst 3f85149b-55d7-4e99-9438-bf396501522f 3 Category 0305 71 urn:ddi:dk.dst:f9d7f9c8-fe2d-45f5-a0bd-c72b5586fbe4:21 dk.dst f9d7f9c8-fe2d-45f5-a0bd-c72b5586fbe4 21 dk.dst 34e1a96b-1708-4963-b8b2-0d313dc08bd5 3 Category 0305 71 00 urn:ddi:dk.dst:59094e6b-3183-429f-9f20-f6cd39a25ce0:21 dk.dst 59094e6b-3183-429f-9f20-f6cd39a25ce0 21 dk.dst bace952d-bce3-47ce-b89e-6c83199cc031 3 Category 0305 72 urn:ddi:dk.dst:5c9aab74-ff51-453d-9ebe-28d570c38c7f:21 dk.dst 5c9aab74-ff51-453d-9ebe-28d570c38c7f 21 dk.dst ddd81d3f-16b7-4957-b68c-6405de1ca7c6 3 Category 0305 72 00 urn:ddi:dk.dst:59a5cdaf-97fe-4fbf-b095-75f456c1664a:21 dk.dst 59a5cdaf-97fe-4fbf-b095-75f456c1664a 21 dk.dst 74fea459-73a6-4865-9841-054c2eebb8b6 3 Category 0305 79 urn:ddi:dk.dst:4c6ce649-3aba-406f-9c9a-9e00f00e2c7a:21 dk.dst 4c6ce649-3aba-406f-9c9a-9e00f00e2c7a 21 dk.dst 5f02e14b-c2fa-4564-925a-5472f59e81f8 3 Category 0305 79 00 urn:ddi:dk.dst:7b1f8995-c86f-4db7-b05f-e1e5c5f13aa3:21 dk.dst 7b1f8995-c86f-4db7-b05f-e1e5c5f13aa3 21 dk.dst 7808f924-7f25-4c82-97c7-98ecbc641fb9 3 Category 0306 urn:ddi:dk.dst:054c4a06-3a84-47b8-9f73-2277e09d5dee:21 dk.dst 054c4a06-3a84-47b8-9f73-2277e09d5dee 21 dk.dst ea4c6d5c-6356-4e12-948b-999eb07bb241 3 Category 0306 11 urn:ddi:dk.dst:308392d5-16cc-435e-8675-99d3e191274b:21 dk.dst 308392d5-16cc-435e-8675-99d3e191274b 21 dk.dst 016c7d11-1d43-4f99-98e0-4139afaa27c0 3 Category 0306 11 10 urn:ddi:dk.dst:72be60dc-1ca4-43ac-a646-952c63e65025:21 dk.dst 72be60dc-1ca4-43ac-a646-952c63e65025 21 dk.dst f3c35d2a-7f2e-465d-9b22-216818101389 3 Category 0306 11 90 urn:ddi:dk.dst:04e3f1c3-02fd-4a80-8f21-b0de621eb1bb:21 dk.dst 04e3f1c3-02fd-4a80-8f21-b0de621eb1bb 21 dk.dst 4c09de5d-dcb3-4c25-99bd-7254ec1db38c 3 Category 0306 12 urn:ddi:dk.dst:e92ac319-9094-45fb-b2ef-5d4d12cfcf4d:21 dk.dst e92ac319-9094-45fb-b2ef-5d4d12cfcf4d 21 dk.dst 4e4794e1-ea6f-41e7-adeb-f8a4d0e8a011 3 Category 0306 12 10 urn:ddi:dk.dst:74158c5e-d2e0-462f-9615-374660360320:21 dk.dst 74158c5e-d2e0-462f-9615-374660360320 21 dk.dst f07ac846-9f60-49c6-b508-2e6ff7ccfed6 3 Category 0306 12 90 urn:ddi:dk.dst:bc28df86-0ab3-4455-a4c1-592841fe1ba1:21 dk.dst bc28df86-0ab3-4455-a4c1-592841fe1ba1 21 dk.dst af22d73f-55c3-4301-835a-da9655b8800c 3 Category 0306 14 urn:ddi:dk.dst:dc0fd604-834b-4bd2-a5ed-3143647e8b46:21 dk.dst dc0fd604-834b-4bd2-a5ed-3143647e8b46 21 dk.dst 9c24f3e1-ed22-4b0e-b808-9079dad68e02 3 Category 0306 14 10 urn:ddi:dk.dst:bf1c4d8f-5b49-4283-a5e4-86c28731f773:21 dk.dst bf1c4d8f-5b49-4283-a5e4-86c28731f773 21 dk.dst 21eb91b6-d43b-4715-ac84-34921684cd9f 3 Category 0306 14 30 urn:ddi:dk.dst:a9ba3466-0b71-4aca-9e92-85fc39532676:21 dk.dst a9ba3466-0b71-4aca-9e92-85fc39532676 21 dk.dst b97cb042-0e8d-4b0b-a677-8e3fc3d60e70 3 Category 0306 14 90 urn:ddi:dk.dst:75888c40-78f0-47d3-8c94-aed369e47c5d:21 dk.dst 75888c40-78f0-47d3-8c94-aed369e47c5d 21 dk.dst ed9241ee-4b51-46c3-94c2-e78b67390bab 3 Category 0306 15 urn:ddi:dk.dst:a549b866-47bd-4364-9bf6-aff919dda8e1:21 dk.dst a549b866-47bd-4364-9bf6-aff919dda8e1 21 dk.dst 25d93d35-ff93-47ab-9a03-9d105b31038d 3 Category 0306 15 00 urn:ddi:dk.dst:544e91b7-05de-4a9e-a5eb-133fc7a4f7de:21 dk.dst 544e91b7-05de-4a9e-a5eb-133fc7a4f7de 21 dk.dst 14e772c4-4417-49ec-b673-520fc9ccc272 3 Category 0306 16 urn:ddi:dk.dst:e3570e4f-8fbd-47be-a5e1-b7891a04e640:21 dk.dst e3570e4f-8fbd-47be-a5e1-b7891a04e640 21 dk.dst 95f8844c-93dc-4178-98ed-bc853c8deaff 3 Category 0306 16 91 urn:ddi:dk.dst:446ea72c-41d9-4fd4-887d-f883e8831c75:21 dk.dst 446ea72c-41d9-4fd4-887d-f883e8831c75 21 dk.dst 9ef806b0-7d1b-4f65-a306-ca216999f252 3 Category 0306 16 99 urn:ddi:dk.dst:6f240de3-7b29-4a14-a718-2286f8bd3b90:21 dk.dst 6f240de3-7b29-4a14-a718-2286f8bd3b90 21 dk.dst 5c8b15a6-41ed-4b34-9e74-8f83d846379c 3 Category 0306 17 urn:ddi:dk.dst:1cbdf1d1-766a-4afa-8598-a4eadf03834d:21 dk.dst 1cbdf1d1-766a-4afa-8598-a4eadf03834d 21 dk.dst fddba7cb-e131-4dc7-8628-3253fb1777b8 3 Category 0306 17 91 urn:ddi:dk.dst:8d579484-b4ac-4fcb-ad40-45f201178923:21 dk.dst 8d579484-b4ac-4fcb-ad40-45f201178923 21 dk.dst b8d49b83-5532-407e-8039-31901fea5036 3 Category 0306 17 92 urn:ddi:dk.dst:1d6c8f73-9136-4463-8e0e-638a8f105389:21 dk.dst 1d6c8f73-9136-4463-8e0e-638a8f105389 21 dk.dst 7d83ea11-c4ae-40e0-9072-539503c85961 3 Category 0306 17 93 urn:ddi:dk.dst:1bb2997c-3c83-4a70-937f-5849f9588132:21 dk.dst 1bb2997c-3c83-4a70-937f-5849f9588132 21 dk.dst 81e9b4b5-cc1d-4a5a-8830-87c11c4c7582 3 Category 0306 17 94 urn:ddi:dk.dst:1ead1999-08c1-49c0-9f51-98966a93ed23:21 dk.dst 1ead1999-08c1-49c0-9f51-98966a93ed23 21 dk.dst dee735df-8801-4b88-be0b-c4d0b2c0a553 3 Category 0306 17 99 urn:ddi:dk.dst:0b60764d-f280-429f-aa00-5b4953183b38:21 dk.dst 0b60764d-f280-429f-aa00-5b4953183b38 21 dk.dst e7dbb878-228b-4e09-8163-7052afcd3c89 3 Category 0306 19 urn:ddi:dk.dst:31d4d37e-5319-43c9-b512-1aadb31da0a5:21 dk.dst 31d4d37e-5319-43c9-b512-1aadb31da0a5 21 dk.dst 8a538f8c-000e-4f83-bae3-5f9c59a8cdb0 3 Category 0306 19 10 urn:ddi:dk.dst:b84e741f-fd22-41ab-b287-2b5db2878fba:21 dk.dst b84e741f-fd22-41ab-b287-2b5db2878fba 21 dk.dst 032de859-d31d-4d5f-acb0-bbd859f0c7a7 3 Category 0306 19 90 urn:ddi:dk.dst:5fc7d6e8-3eca-4728-bf84-98d8fd3bc2d4:21 dk.dst 5fc7d6e8-3eca-4728-bf84-98d8fd3bc2d4 21 dk.dst 01763c6b-eeeb-43b9-9916-4ae900c3a6c5 3 Category 0306 31 urn:ddi:dk.dst:00026644-52c1-4d67-96ae-8954aa3255db:21 dk.dst 00026644-52c1-4d67-96ae-8954aa3255db 21 dk.dst 781f7c28-8d7a-4584-aa67-435e49692448 3 Category 0306 31 00 urn:ddi:dk.dst:3387ea2e-f0b4-4d31-b3ba-7fa4d919f7ac:21 dk.dst 3387ea2e-f0b4-4d31-b3ba-7fa4d919f7ac 21 dk.dst 932a5975-0615-4a27-b826-8ca739f95609 3 Category 0306 32 urn:ddi:dk.dst:b74c2d78-39da-49da-a6f6-066a16465701:21 dk.dst b74c2d78-39da-49da-a6f6-066a16465701 21 dk.dst 6831f7de-b057-4317-b430-73d599fb1cd1 3 Category 0306 32 10 urn:ddi:dk.dst:30507fcf-d14e-4883-b927-e2dffa3709bb:21 dk.dst 30507fcf-d14e-4883-b927-e2dffa3709bb 21 dk.dst b2fff551-8a5f-47b9-b7bf-bd285f8a323b 3 Category 0306 32 91 urn:ddi:dk.dst:990a3ebd-5e1c-4e57-8a3d-c83de56bf4c9:21 dk.dst 990a3ebd-5e1c-4e57-8a3d-c83de56bf4c9 21 dk.dst 9dbb0a84-4ac8-4ddd-8f55-968c86516d33 3 Category 0306 32 99 urn:ddi:dk.dst:21376490-5491-4977-bb20-a1e1a3eecc4b:21 dk.dst 21376490-5491-4977-bb20-a1e1a3eecc4b 21 dk.dst b3350bc3-9898-43c9-a187-d0be8ada1a1f 3 Category 0306 33 urn:ddi:dk.dst:d77e3cc8-f2ef-4616-ba98-d38986324a92:21 dk.dst d77e3cc8-f2ef-4616-ba98-d38986324a92 21 dk.dst 0bf909be-98e1-4411-a627-7b44e2b3c26e 3 Category 0306 33 10 urn:ddi:dk.dst:35ef8c4c-61d2-427d-acf9-b1d0b9f5aabd:21 dk.dst 35ef8c4c-61d2-427d-acf9-b1d0b9f5aabd 21 dk.dst 1f00c087-fe36-4882-9108-8d3724ca7558 3 Category 0306 33 90 urn:ddi:dk.dst:b078ccea-bece-4b35-b8f1-b6b2e57e9144:21 dk.dst b078ccea-bece-4b35-b8f1-b6b2e57e9144 21 dk.dst 9190cf06-0a15-4649-82b5-92d37a7f192d 3 Category 0306 34 urn:ddi:dk.dst:ef3c451a-dc3e-4902-b7c7-93f8813916cf:21 dk.dst ef3c451a-dc3e-4902-b7c7-93f8813916cf 21 dk.dst 12e234c6-2958-40da-a4f0-2b3c8bf41f60 3 Category 0306 34 00 urn:ddi:dk.dst:efaeb36e-7846-462a-ab55-34c370bc0fdf:21 dk.dst efaeb36e-7846-462a-ab55-34c370bc0fdf 21 dk.dst 9bd09a90-edae-4a29-b5fa-af94bf21fc1c 3 Category 0306 35 urn:ddi:dk.dst:cb768fd1-1145-47ef-96a1-30ad573c6d34:21 dk.dst cb768fd1-1145-47ef-96a1-30ad573c6d34 21 dk.dst 67ecc5cb-388a-4e89-9227-497050c42fe8 3 Category 0306 35 10 urn:ddi:dk.dst:c4251045-012e-4a6f-a7d9-6e7d9ca29b45:21 dk.dst c4251045-012e-4a6f-a7d9-6e7d9ca29b45 21 dk.dst 1cc9b247-fc46-42d8-bceb-317488c4aa45 3 Category 0306 35 50 urn:ddi:dk.dst:7e3e7f47-09f0-4b0f-9893-567860e6def4:21 dk.dst 7e3e7f47-09f0-4b0f-9893-567860e6def4 21 dk.dst 432c46fd-0ff3-4cf0-aa2f-afcbb36b4650 3 Category 0306 35 90 urn:ddi:dk.dst:a0a12f1d-c832-42cb-a267-8cc406ec6c44:21 dk.dst a0a12f1d-c832-42cb-a267-8cc406ec6c44 21 dk.dst 0ca78437-cd26-4317-966a-b8e088ca6cd2 3 Category 0306 36 urn:ddi:dk.dst:8ed93cc9-89ec-4692-9819-2f3389fdbcff:21 dk.dst 8ed93cc9-89ec-4692-9819-2f3389fdbcff 21 dk.dst 6575b8ed-ddf9-444b-989b-258dbf786687 3 Category 0306 36 10 urn:ddi:dk.dst:d1a057ad-5da0-4a18-8b5f-f11a2d417359:21 dk.dst d1a057ad-5da0-4a18-8b5f-f11a2d417359 21 dk.dst 975cb600-4a26-47db-8127-c6140c19a4f3 3 Category 0306 36 50 urn:ddi:dk.dst:674be4fc-0a2d-4ef7-9a44-1734362e5612:21 dk.dst 674be4fc-0a2d-4ef7-9a44-1734362e5612 21 dk.dst d22e026e-1644-455f-9e6b-8887f00b90d6 3 Category 0306 36 90 urn:ddi:dk.dst:34a7d6a6-befb-44f0-b017-f66368ab5ba0:21 dk.dst 34a7d6a6-befb-44f0-b017-f66368ab5ba0 21 dk.dst f5a09dec-14f3-40bd-a95b-6610b6d3b2b8 3 Category 0306 39 urn:ddi:dk.dst:a2ce127a-ff62-4292-ac00-a76951f40a2e:21 dk.dst a2ce127a-ff62-4292-ac00-a76951f40a2e 21 dk.dst 022630db-11d4-41fe-85be-3a83c08bbb0b 3 Category 0306 39 10 urn:ddi:dk.dst:4e7035ca-f640-4eed-9759-ce4b840df5ca:21 dk.dst 4e7035ca-f640-4eed-9759-ce4b840df5ca 21 dk.dst 06d92376-ae9a-4d01-a0ba-65a10e655cb6 3 Category 0306 39 90 urn:ddi:dk.dst:5372925d-6f4e-466b-84eb-53554462d59f:21 dk.dst 5372925d-6f4e-466b-84eb-53554462d59f 21 dk.dst 2dbefc5a-783c-4a81-bef6-7483b20ca8f7 3 Category 0306 91 urn:ddi:dk.dst:dbfbf25c-fa8a-4754-99bc-4acbb6e7d218:21 dk.dst dbfbf25c-fa8a-4754-99bc-4acbb6e7d218 21 dk.dst 67c44fd7-b356-4ee6-bf67-e5ffdc7e5760 3 Category 0306 91 00 urn:ddi:dk.dst:a6d3e5c3-6e89-4eb7-9580-932bb1c03537:21 dk.dst a6d3e5c3-6e89-4eb7-9580-932bb1c03537 21 dk.dst 491271b0-8857-4c0d-a655-8bbadf419dca 3 Category 0306 92 urn:ddi:dk.dst:720bff30-4d14-4da8-8189-e699fec28422:21 dk.dst 720bff30-4d14-4da8-8189-e699fec28422 21 dk.dst b52c028b-455b-4277-954e-f7a415c77c04 3 Category 0306 92 10 urn:ddi:dk.dst:a71f86ee-6660-4d59-a288-841a7f4562a7:21 dk.dst a71f86ee-6660-4d59-a288-841a7f4562a7 21 dk.dst 0eee71d0-e8ff-4cc2-b122-87e12a3f2abc 3 Category 0306 92 90 urn:ddi:dk.dst:4936d037-a198-41d2-a6c9-4b84b0dd6d90:21 dk.dst 4936d037-a198-41d2-a6c9-4b84b0dd6d90 21 dk.dst 418d31d6-587b-442c-a197-5b50fa4e432e 3 Category 0306 93 urn:ddi:dk.dst:08744c31-1fd7-4156-b2b8-120d700f03f6:21 dk.dst 08744c31-1fd7-4156-b2b8-120d700f03f6 21 dk.dst 2830512d-0ce5-445f-acf5-5d2de4201413 3 Category 0306 93 10 urn:ddi:dk.dst:b15d8677-2823-46f1-b204-9d02acf720ec:21 dk.dst b15d8677-2823-46f1-b204-9d02acf720ec 21 dk.dst e90cbdca-936a-438a-8932-3d8dabada79e 3 Category 0306 93 90 urn:ddi:dk.dst:bf8f4823-7ceb-48fa-aa1d-425f1a991269:21 dk.dst bf8f4823-7ceb-48fa-aa1d-425f1a991269 21 dk.dst 1d3759fd-4964-4745-9d4d-f5e1595e5461 3 Category 0306 94 urn:ddi:dk.dst:51fda336-51b9-4be9-b574-c6c9904a9847:21 dk.dst 51fda336-51b9-4be9-b574-c6c9904a9847 21 dk.dst 73395fd5-4f32-490c-997e-d0f4c06f1852 3 Category 0306 94 00 urn:ddi:dk.dst:21fab3e9-9546-4fca-9353-39826b945b43:21 dk.dst 21fab3e9-9546-4fca-9353-39826b945b43 21 dk.dst cf38f227-e67f-4bf5-b30c-5a2a44808d2f 3 Category 0306 95 urn:ddi:dk.dst:21531867-1f03-4a5d-8391-1a3d221cadaf:21 dk.dst 21531867-1f03-4a5d-8391-1a3d221cadaf 21 dk.dst f7d10949-54a9-4c73-9e13-4d2082e1555f 3 Category 0306 95 11 urn:ddi:dk.dst:5b0218fa-0980-42d0-9783-45946da5252e:21 dk.dst 5b0218fa-0980-42d0-9783-45946da5252e 21 dk.dst 7050e6d6-b76d-431b-80b0-b61d5deb17cb 3 Category 0306 95 19 urn:ddi:dk.dst:28e49619-942a-4293-90d0-e4e4bde755a9:21 dk.dst 28e49619-942a-4293-90d0-e4e4bde755a9 21 dk.dst e3bb3c21-2112-4f90-8dea-aac02dbf8596 3 Category 0306 95 20 urn:ddi:dk.dst:49cdd442-4823-4855-9520-d447fa52face:21 dk.dst 49cdd442-4823-4855-9520-d447fa52face 21 dk.dst 96ecd809-325a-480b-9faa-ce98761e5a37 3 Category 0306 95 30 urn:ddi:dk.dst:02bd7326-cae1-4ddf-893c-4c529644941c:21 dk.dst 02bd7326-cae1-4ddf-893c-4c529644941c 21 dk.dst 1108ae6f-5458-49e2-8257-53793cfb0da2 3 Category 0306 95 40 urn:ddi:dk.dst:a00b9bec-e17f-4b08-a0c7-9128945071a4:21 dk.dst a00b9bec-e17f-4b08-a0c7-9128945071a4 21 dk.dst fb2f694d-3c31-4cab-b50e-efec432b056b 3 Category 0306 95 90 urn:ddi:dk.dst:719409c6-3c21-4519-b9e0-365b3c51aa41:21 dk.dst 719409c6-3c21-4519-b9e0-365b3c51aa41 21 dk.dst 8f0b0f82-c3d5-4af1-9730-7117e8057adc 3 Category 0306 99 urn:ddi:dk.dst:d95f1838-039e-4936-a030-1ff7f5a208b2:21 dk.dst d95f1838-039e-4936-a030-1ff7f5a208b2 21 dk.dst 5c9effaf-1783-42bb-b452-2819a9fb6aaa 3 Category 0306 99 10 urn:ddi:dk.dst:2354cc12-c238-4f7c-b56d-2d74513a0a18:21 dk.dst 2354cc12-c238-4f7c-b56d-2d74513a0a18 21 dk.dst 92335354-c2a2-4b38-ad34-d58fb368569f 3 Category 0306 99 90 urn:ddi:dk.dst:fbd6d163-7030-4b85-b505-97e974052a97:21 dk.dst fbd6d163-7030-4b85-b505-97e974052a97 21 dk.dst a76a7043-ca77-4d0e-bb1b-478874cfa384 3 Category 0307 urn:ddi:dk.dst:b8329667-aef0-42aa-89cc-c5d218dab345:21 dk.dst b8329667-aef0-42aa-89cc-c5d218dab345 21 dk.dst 4cc92d08-53a8-4135-81de-2b91b0974ed8 3 Category 0307 11 urn:ddi:dk.dst:716da814-f8b9-4d3a-abda-798932d540c6:21 dk.dst 716da814-f8b9-4d3a-abda-798932d540c6 21 dk.dst f0083cb1-67e1-4ec0-849b-70e53752a5d4 3 Category 0307 11 10 urn:ddi:dk.dst:4d259d4d-aa67-4be7-8a8c-6603b6985bb5:21 dk.dst 4d259d4d-aa67-4be7-8a8c-6603b6985bb5 21 dk.dst 23159f14-643b-4176-ba0b-d28ad7e0f497 3 Category 0307 11 90 urn:ddi:dk.dst:49303d37-3808-4065-b4ca-9c1635a19588:21 dk.dst 49303d37-3808-4065-b4ca-9c1635a19588 21 dk.dst 7742d118-47b8-4b10-a102-f25247606b1d 3 Category 0307 12 urn:ddi:dk.dst:50288ec1-2f33-4acf-b474-e56201a0f418:21 dk.dst 50288ec1-2f33-4acf-b474-e56201a0f418 21 dk.dst d7e90e30-7248-44ef-9217-e5e414baeb17 3 Category 0307 12 00 urn:ddi:dk.dst:d86acd57-2368-414a-837d-fa05f41a2835:21 dk.dst d86acd57-2368-414a-837d-fa05f41a2835 21 dk.dst a3800bc4-e0a7-443f-8b0b-19d350fd9820 3 Category 0307 19 urn:ddi:dk.dst:39630576-3018-4b00-8fcb-33d6d9775c92:21 dk.dst 39630576-3018-4b00-8fcb-33d6d9775c92 21 dk.dst c6f79b7c-301b-48c5-9ac2-147219580482 3 Category 0307 19 00 urn:ddi:dk.dst:a9b26681-f3a1-4faa-94ce-97ef90c0ebf4:21 dk.dst a9b26681-f3a1-4faa-94ce-97ef90c0ebf4 21 dk.dst 421e6413-0f8b-459d-ab80-fb95cd5a3a61 3 Category 0307 21 urn:ddi:dk.dst:c2dfc7da-2fdb-4a5b-9f74-b31355377847:21 dk.dst c2dfc7da-2fdb-4a5b-9f74-b31355377847 21 dk.dst 1bb4a688-073b-4e20-b610-1ccfd1328b1c 3 Category 0307 21 00 urn:ddi:dk.dst:7b67e741-d54b-4971-b007-34c49ef3cb7b:21 dk.dst 7b67e741-d54b-4971-b007-34c49ef3cb7b 21 dk.dst 7d3fed0d-874c-43f7-92f3-4e1526e522f5 3 Category 0307 22 urn:ddi:dk.dst:9315ee83-a13a-47e6-8588-6774cabbe4f9:21 dk.dst 9315ee83-a13a-47e6-8588-6774cabbe4f9 21 dk.dst 33995e80-3d90-461e-b1b8-aa505046c48e 3 Category 0307 22 10 urn:ddi:dk.dst:6bdfa596-0b65-45e1-b20d-8c7016fbcc6e:21 dk.dst 6bdfa596-0b65-45e1-b20d-8c7016fbcc6e 21 dk.dst 4368d44b-cdcd-4036-bfa6-d620ca936cbb 3 Category 0307 22 90 urn:ddi:dk.dst:05f3ebe6-a13c-45a6-8efc-d96662e79ecb:21 dk.dst 05f3ebe6-a13c-45a6-8efc-d96662e79ecb 21 dk.dst 95d87fbc-2fc4-42a0-a55a-15e7df10a88d 3 Category 0307 29 urn:ddi:dk.dst:2d85e455-5394-4ad6-94cc-4025978e40a0:21 dk.dst 2d85e455-5394-4ad6-94cc-4025978e40a0 21 dk.dst f3c60843-0614-4b0d-bfef-c2823727265f 3 Category 0307 29 00 urn:ddi:dk.dst:6cad502e-2acd-4e47-bab8-21c6249eaa8f:21 dk.dst 6cad502e-2acd-4e47-bab8-21c6249eaa8f 21 dk.dst e98eee9a-2839-430e-af96-76966a09a9e1 3 Category 0307 31 urn:ddi:dk.dst:c5800437-8d13-4c40-af23-8735c4af5ad6:21 dk.dst c5800437-8d13-4c40-af23-8735c4af5ad6 21 dk.dst 2ffa5688-1068-48c4-9ac8-a998d5523e1c 3 Category 0307 31 10 urn:ddi:dk.dst:be785ab1-c0df-48af-9006-d5bccb0d4d84:21 dk.dst be785ab1-c0df-48af-9006-d5bccb0d4d84 21 dk.dst 2c7bb7c1-b81c-45e0-883b-886f336a2776 3 Category 0307 31 90 urn:ddi:dk.dst:4718bdaf-f434-4762-81c6-9a6683a26230:21 dk.dst 4718bdaf-f434-4762-81c6-9a6683a26230 21 dk.dst efa463c8-c757-438c-8399-120cbc80c294 3 Category 0307 32 urn:ddi:dk.dst:66526ca7-4f23-4d87-8a58-fde9626f6213:21 dk.dst 66526ca7-4f23-4d87-8a58-fde9626f6213 21 dk.dst 2f50fb40-13fd-4567-bbb0-2f1816a8a35d 3 Category 0307 32 10 urn:ddi:dk.dst:ff35491c-0c79-430a-bb97-409b6459b49c:21 dk.dst ff35491c-0c79-430a-bb97-409b6459b49c 21 dk.dst b5b9d5ab-44fe-4c8e-91ac-4ff64467bffd 3 Category 0307 32 90 urn:ddi:dk.dst:503bcb09-72bb-409a-aa57-e06ed182c3d0:21 dk.dst 503bcb09-72bb-409a-aa57-e06ed182c3d0 21 dk.dst 1bbbb6af-da3d-43c6-a8e2-d5f04b41a86e 3 Category 0307 39 urn:ddi:dk.dst:5cfd1d92-e5a6-4b98-b72b-05e04d6211f8:21 dk.dst 5cfd1d92-e5a6-4b98-b72b-05e04d6211f8 21 dk.dst edfe3239-42e8-4578-aa1b-13a4de7eb9ab 3 Category 0307 39 20 urn:ddi:dk.dst:274b2736-00c6-4e24-9c42-15c15d2f406e:21 dk.dst 274b2736-00c6-4e24-9c42-15c15d2f406e 21 dk.dst f4586ba6-a190-4640-8e1b-b040d61236bc 3 Category 0307 39 80 urn:ddi:dk.dst:a5a90c28-a805-44fa-ae2c-e6e419327114:21 dk.dst a5a90c28-a805-44fa-ae2c-e6e419327114 21 dk.dst 24254723-b366-4b96-964d-b13f9d09d97e 3 Category 0307 42 urn:ddi:dk.dst:d70e49ee-6caa-43e8-ae0f-84367e946f7f:21 dk.dst d70e49ee-6caa-43e8-ae0f-84367e946f7f 21 dk.dst 61b43b12-f6ba-4cd8-b011-497e0d01dbae 3 Category 0307 42 10 urn:ddi:dk.dst:54d5da64-86c4-4460-9c8d-b13c7b15a60b:21 dk.dst 54d5da64-86c4-4460-9c8d-b13c7b15a60b 21 dk.dst 8a218dc2-c0e1-4b15-943b-873ba6d3ef0f 3 Category 0307 42 20 urn:ddi:dk.dst:a1b5f8b9-1a80-49dd-ae99-8ca2e89ef641:21 dk.dst a1b5f8b9-1a80-49dd-ae99-8ca2e89ef641 21 dk.dst 34260e01-cb7d-4498-ae66-200121a222a0 3 Category 0307 42 30 urn:ddi:dk.dst:dd27031f-d00a-4425-b38a-840fff9052df:21 dk.dst dd27031f-d00a-4425-b38a-840fff9052df 21 dk.dst b8e3d046-801d-40a5-ba9e-70b18dd0143c 3 Category 0307 42 40 urn:ddi:dk.dst:e65e506d-fc51-4bee-a12b-8634b3b4ca3e:21 dk.dst e65e506d-fc51-4bee-a12b-8634b3b4ca3e 21 dk.dst 68e48b8d-87b2-499b-a9b8-fd48e1a3c913 3 Category 0307 42 90 urn:ddi:dk.dst:523b902a-fe33-463b-a962-3a53d6d52f14:21 dk.dst 523b902a-fe33-463b-a962-3a53d6d52f14 21 dk.dst 6cc788c0-8cd9-4378-9fe0-2c5dac7e69e4 3 Category 0307 43 urn:ddi:dk.dst:bd86a562-d9b0-4210-aad9-62c3f5efc1f1:21 dk.dst bd86a562-d9b0-4210-aad9-62c3f5efc1f1 21 dk.dst c75e98cd-0fed-40bf-8fe0-096e2961fdbd 3 Category 0307 43 21 urn:ddi:dk.dst:8565c5bd-0013-4399-b915-19a2e9d2a017:21 dk.dst 8565c5bd-0013-4399-b915-19a2e9d2a017 21 dk.dst d40b1367-9b8e-4a15-b51f-e635ff03a6d1 3 Category 0307 43 25 urn:ddi:dk.dst:ddce3ddd-0396-4a66-b3a9-1635086daecb:21 dk.dst ddce3ddd-0396-4a66-b3a9-1635086daecb 21 dk.dst 0495d9e6-7124-4622-bd35-5b64a0d02d93 3 Category 0307 43 29 urn:ddi:dk.dst:0ce0c7a6-cd29-46e3-9559-dd49a90ea224:21 dk.dst 0ce0c7a6-cd29-46e3-9559-dd49a90ea224 21 dk.dst 8a109036-9618-49f6-b599-154bbdc40e02 3 Category 0307 43 31 urn:ddi:dk.dst:a03373dc-3073-46b2-ad2c-551ba2e4f71f:21 dk.dst a03373dc-3073-46b2-ad2c-551ba2e4f71f 21 dk.dst 031badd9-2d38-45cd-bd69-a89579bdd734 3 Category 0307 43 33 urn:ddi:dk.dst:70de6927-a759-4208-829f-ae14915c9400:21 dk.dst 70de6927-a759-4208-829f-ae14915c9400 21 dk.dst a70a331f-bf62-4d9d-99b9-20418ff98c1a 3 Category 0307 43 35 urn:ddi:dk.dst:d9a3b4e4-3bba-494b-a288-a637690181d3:21 dk.dst d9a3b4e4-3bba-494b-a288-a637690181d3 21 dk.dst a7e3e663-0481-483c-b3ef-05c2f2a7ef5c 3 Category 0307 43 38 urn:ddi:dk.dst:e80bdab3-57ca-4644-9b2c-8ea635f92b66:21 dk.dst e80bdab3-57ca-4644-9b2c-8ea635f92b66 21 dk.dst b8b82798-56dd-411e-838f-366808b87784 3 Category 0307 43 91 urn:ddi:dk.dst:f08643d7-7c00-45d2-83b5-b43153f7d2a1:21 dk.dst f08643d7-7c00-45d2-83b5-b43153f7d2a1 21 dk.dst 4f15e58c-aabf-4474-bb3d-1c5c6cdabae9 3 Category 0307 43 92 urn:ddi:dk.dst:c5b3d7de-cef9-47ea-82a6-e065923009a9:21 dk.dst c5b3d7de-cef9-47ea-82a6-e065923009a9 21 dk.dst 25c6f32f-0631-4e89-90df-a549d2efac0e 3 Category 0307 43 95 urn:ddi:dk.dst:572c0c51-d16b-4489-bd1e-91b3f7a2502c:21 dk.dst 572c0c51-d16b-4489-bd1e-91b3f7a2502c 21 dk.dst 3fc6eb6b-f6d3-4920-b15d-775a350661d8 3 Category 0307 43 99 urn:ddi:dk.dst:04add770-0eb0-4312-bac7-e124897aa835:21 dk.dst 04add770-0eb0-4312-bac7-e124897aa835 21 dk.dst 54f73c1a-13fb-4362-975b-e2dabe6faa74 3 Category 0307 49 urn:ddi:dk.dst:9f1faa1c-1045-4ad4-b1ef-09febf9e6694:21 dk.dst 9f1faa1c-1045-4ad4-b1ef-09febf9e6694 21 dk.dst a751d41f-8400-492f-9942-e30377f68377 3 Category 0307 49 20 urn:ddi:dk.dst:6d4ba043-9e65-49e7-b36c-84602ef46d15:21 dk.dst 6d4ba043-9e65-49e7-b36c-84602ef46d15 21 dk.dst 2281800d-a9df-4923-a47f-21f8d020b891 3 Category 0307 49 40 urn:ddi:dk.dst:a98a9254-178a-4abe-9757-6670e6c91834:21 dk.dst a98a9254-178a-4abe-9757-6670e6c91834 21 dk.dst 7b03c90d-3a1c-4de8-961f-0cc9c1e08956 3 Category 0307 49 50 urn:ddi:dk.dst:5da6c6e0-27f2-4010-82bc-07be8ace5c60:21 dk.dst 5da6c6e0-27f2-4010-82bc-07be8ace5c60 21 dk.dst 978c0359-75a6-4710-b707-8d265eae3ab7 3 Category 0307 49 60 urn:ddi:dk.dst:3375bb2d-88bf-4657-a1a9-bd71ddfc2e14:21 dk.dst 3375bb2d-88bf-4657-a1a9-bd71ddfc2e14 21 dk.dst 10026da3-081f-4b83-907c-d1b0251acb40 3 Category 0307 49 80 urn:ddi:dk.dst:3d5c40ed-faf9-458e-a524-42f998e54ebc:21 dk.dst 3d5c40ed-faf9-458e-a524-42f998e54ebc 21 dk.dst 6409a27f-77aa-4339-8a0e-3e04f52a2581 3 Category 0307 51 urn:ddi:dk.dst:298afd7a-a208-4136-b786-991141b0f078:21 dk.dst 298afd7a-a208-4136-b786-991141b0f078 21 dk.dst 2c312b42-3d0f-4345-b507-dff082d92518 3 Category 0307 51 00 urn:ddi:dk.dst:5ebf7d25-d24f-4e3b-8e24-7cbb3f0e6b7c:21 dk.dst 5ebf7d25-d24f-4e3b-8e24-7cbb3f0e6b7c 21 dk.dst f73b9b24-aa05-4dce-8ca5-689185d3562f 3 Category 0307 52 urn:ddi:dk.dst:08092ab9-ac57-432b-84cf-bee01a737cdf:21 dk.dst 08092ab9-ac57-432b-84cf-bee01a737cdf 21 dk.dst 07a65870-a7ef-45e1-b3da-11b475d2b4e6 3 Category 0307 52 00 urn:ddi:dk.dst:c27b9430-a5d3-4071-a427-d404307d1641:21 dk.dst c27b9430-a5d3-4071-a427-d404307d1641 21 dk.dst d58f8225-b97b-493a-88a7-b7f5342328c9 3 Category 0307 59 urn:ddi:dk.dst:bb9486bd-30ce-43dd-ac0c-3076d12d3eca:21 dk.dst bb9486bd-30ce-43dd-ac0c-3076d12d3eca 21 dk.dst 3db9df77-69a9-4686-8ec2-6a0a94c99aff 3 Category 0307 59 00 urn:ddi:dk.dst:1995ea6a-ab61-4535-aa36-5572df298296:21 dk.dst 1995ea6a-ab61-4535-aa36-5572df298296 21 dk.dst 1ab045fe-e255-4822-a67b-57e3de81169b 3 Category 0307 60 urn:ddi:dk.dst:c53ea337-017b-4bb6-946f-7e11b4ef7917:21 dk.dst c53ea337-017b-4bb6-946f-7e11b4ef7917 21 dk.dst 08eceede-e772-423b-9122-68a4da7f89ea 3 Category 0307 60 00 urn:ddi:dk.dst:46df1a66-cf67-4b4a-b80f-c3aacf627e60:21 dk.dst 46df1a66-cf67-4b4a-b80f-c3aacf627e60 21 dk.dst 5b164e8b-3145-4470-ae86-f07c8924c483 3 Category 0307 71 urn:ddi:dk.dst:ad3cb90d-1c44-4803-a146-0788dd34dd32:21 dk.dst ad3cb90d-1c44-4803-a146-0788dd34dd32 21 dk.dst ca746b27-9b6a-4c83-9d2e-4241da33a07f 3 Category 0307 71 00 urn:ddi:dk.dst:ee56f2d5-7007-4966-8212-62e14c1eda1a:21 dk.dst ee56f2d5-7007-4966-8212-62e14c1eda1a 21 dk.dst 8d999d02-94c4-4137-8b31-6af40dd5fab1 3 Category 0307 72 urn:ddi:dk.dst:ba5009da-73c3-4d3d-ade6-0a6957025b90:21 dk.dst ba5009da-73c3-4d3d-ade6-0a6957025b90 21 dk.dst 1f95669e-594e-46dc-a0ed-6eccd2e8a138 3 Category 0307 72 10 urn:ddi:dk.dst:7ab71f6c-d9e7-49c5-bc80-877502bc9460:21 dk.dst 7ab71f6c-d9e7-49c5-bc80-877502bc9460 21 dk.dst 9785d423-9d7c-4497-9720-fc4e6683c3a5 3 Category 0307 72 90 urn:ddi:dk.dst:70f7a38c-e87f-46ad-a0e6-15754f332fa7:21 dk.dst 70f7a38c-e87f-46ad-a0e6-15754f332fa7 21 dk.dst 00d2fc41-7830-4f08-a349-9b428a02ba17 3 Category 0307 79 urn:ddi:dk.dst:2ecd52c8-901c-441d-be6e-4f8fa1192751:21 dk.dst 2ecd52c8-901c-441d-be6e-4f8fa1192751 21 dk.dst 5cda5033-6180-4a2e-8b0f-c0b5145ee819 3 Category 0307 79 00 urn:ddi:dk.dst:cb3fe123-4f3a-4726-a61d-aa808fddb9d2:21 dk.dst cb3fe123-4f3a-4726-a61d-aa808fddb9d2 21 dk.dst 4d680158-891f-4328-af86-05d6e4c9415b 3 Category 0307 81 urn:ddi:dk.dst:647f8512-f36f-4e9b-b4ea-c80b95dd6aff:21 dk.dst 647f8512-f36f-4e9b-b4ea-c80b95dd6aff 21 dk.dst 5e5f4dc1-0cef-423a-ab38-e3378fc1dc82 3 Category 0307 81 00 urn:ddi:dk.dst:7c568766-fdf1-4352-a416-bd792a14c819:21 dk.dst 7c568766-fdf1-4352-a416-bd792a14c819 21 dk.dst a3793c7d-4783-4954-ac09-d3e4a5e24189 3 Category 0307 82 urn:ddi:dk.dst:9a7a49dd-bcbe-4c26-85e1-b35df5917abe:21 dk.dst 9a7a49dd-bcbe-4c26-85e1-b35df5917abe 21 dk.dst 9a17201a-abb0-4d34-9b2d-80a0648b343e 3 Category 0307 82 00 urn:ddi:dk.dst:296ec512-97db-429b-be60-d193af0f7581:21 dk.dst 296ec512-97db-429b-be60-d193af0f7581 21 dk.dst 7c4b8f8d-ab57-4474-aa87-9c9ebb377bbc 3 Category 0307 83 urn:ddi:dk.dst:b7c0737a-5239-47de-b509-27866a26fed7:21 dk.dst b7c0737a-5239-47de-b509-27866a26fed7 21 dk.dst a9170d25-1189-4134-a66e-ff1f01254c77 3 Category 0307 83 00 urn:ddi:dk.dst:82d1e9c6-e673-4b4c-807e-227481da6f8c:21 dk.dst 82d1e9c6-e673-4b4c-807e-227481da6f8c 21 dk.dst 308c0517-74ba-4e7e-ae7b-d1e9596b6e04 3 Category 0307 84 urn:ddi:dk.dst:a116a37e-3cae-4d0b-9af5-4b69f965000f:21 dk.dst a116a37e-3cae-4d0b-9af5-4b69f965000f 21 dk.dst 39a68d26-8178-4e4e-8548-68842e0ceb4c 3 Category 0307 84 00 urn:ddi:dk.dst:c434bc34-ac13-4ee9-a494-25872e587db0:21 dk.dst c434bc34-ac13-4ee9-a494-25872e587db0 21 dk.dst 2b36821e-a298-45e2-886b-4166443f62da 3 Category 0307 87 urn:ddi:dk.dst:b767c7e4-31d5-422e-be1d-5416faa99b6d:21 dk.dst b767c7e4-31d5-422e-be1d-5416faa99b6d 21 dk.dst 7472811c-ded7-42dc-b48a-d1a71b3cbe6e 3 Category 0307 87 00 urn:ddi:dk.dst:f995cf5b-72c8-41ff-b459-df895d4cba12:21 dk.dst f995cf5b-72c8-41ff-b459-df895d4cba12 21 dk.dst d9ab6e2b-4d58-49e1-835b-aeaff68b730b 3 Category 0307 88 urn:ddi:dk.dst:bcb4d91b-344c-4091-adf2-1e93fbadfd46:21 dk.dst bcb4d91b-344c-4091-adf2-1e93fbadfd46 21 dk.dst 30fb776b-5718-45a4-a230-7e7e9ae26c1f 3 Category 0307 88 00 urn:ddi:dk.dst:f263e9a4-6288-40e8-b73d-522a8e8686a6:21 dk.dst f263e9a4-6288-40e8-b73d-522a8e8686a6 21 dk.dst 75300887-4d33-422a-843b-0436b28135d1 3 Category 0307 91 urn:ddi:dk.dst:594dc6bf-14e4-4543-ae9c-a0d5437f1eb4:21 dk.dst 594dc6bf-14e4-4543-ae9c-a0d5437f1eb4 21 dk.dst 659abf68-acfd-4a01-b5e5-d18163fe2f39 3 Category 0307 91 00 urn:ddi:dk.dst:fc7b7306-9419-41c2-b6f7-c5cf7c21aaaa:21 dk.dst fc7b7306-9419-41c2-b6f7-c5cf7c21aaaa 21 dk.dst e7f9d169-670c-4641-8b23-c76a67671816 3 Category 0307 92 urn:ddi:dk.dst:daa20b23-77f0-4941-8705-902a784f86f5:21 dk.dst daa20b23-77f0-4941-8705-902a784f86f5 21 dk.dst 9f35d025-abf7-4f40-a9a5-5f070f206635 3 Category 0307 92 00 urn:ddi:dk.dst:6a08888f-7ff2-4f71-8e8e-d6c005e1dab8:21 dk.dst 6a08888f-7ff2-4f71-8e8e-d6c005e1dab8 21 dk.dst a1fc53b2-495d-453a-9842-257167938262 3 Category 0307 99 urn:ddi:dk.dst:dd8eb8ae-a096-4b34-a88f-828675a1932b:21 dk.dst dd8eb8ae-a096-4b34-a88f-828675a1932b 21 dk.dst bdb4d53b-02fe-4803-8bc6-18d5fc925a1e 3 Category 0307 99 00 urn:ddi:dk.dst:13357b75-0405-4d10-8bf7-647887c0623c:21 dk.dst 13357b75-0405-4d10-8bf7-647887c0623c 21 dk.dst 3b86da7a-ccd7-467a-a446-33ad4f7a2857 3 Category 0308 urn:ddi:dk.dst:e2ba9288-1707-4f42-a97c-5682a71fb6f9:21 dk.dst e2ba9288-1707-4f42-a97c-5682a71fb6f9 21 dk.dst 3cbef1f8-220e-4a86-8a1a-1e70696ef7b7 3 Category 0308 11 urn:ddi:dk.dst:d72082bc-c86a-4225-81ba-da9f55248bd3:21 dk.dst d72082bc-c86a-4225-81ba-da9f55248bd3 21 dk.dst 84ef9061-2eb8-4c21-9b23-ceb6385bf989 3 Category 0308 11 00 urn:ddi:dk.dst:33b87e0e-7a20-40ba-8310-13681116d069:21 dk.dst 33b87e0e-7a20-40ba-8310-13681116d069 21 dk.dst 8a3f2a03-d189-48b3-abd2-e4243fe62d51 3 Category 0308 12 urn:ddi:dk.dst:6ded10be-db65-4062-9a6b-b1cbc360281c:21 dk.dst 6ded10be-db65-4062-9a6b-b1cbc360281c 21 dk.dst 44bdc6e0-b09e-4d94-a779-2266487d5361 3 Category 0308 12 00 urn:ddi:dk.dst:a1f1a8e2-4bc0-461e-97a4-afa11fa34335:21 dk.dst a1f1a8e2-4bc0-461e-97a4-afa11fa34335 21 dk.dst c1fe697b-cdd4-4f91-93c1-e88716393d15 3 Category 0308 19 urn:ddi:dk.dst:da49a926-dad6-4bef-9147-94dba55acc9a:21 dk.dst da49a926-dad6-4bef-9147-94dba55acc9a 21 dk.dst 9bd1924f-9165-4a51-8812-ed7ef5452a61 3 Category 0308 19 00 urn:ddi:dk.dst:b30782aa-c3b6-4e5c-862c-50dbd75872f5:21 dk.dst b30782aa-c3b6-4e5c-862c-50dbd75872f5 21 dk.dst f695e727-b222-45b9-80c1-7e2a8f85f5f5 3 Category 0308 21 urn:ddi:dk.dst:131fd8eb-b3d9-441b-8e6f-a4f87e4ed1ff:21 dk.dst 131fd8eb-b3d9-441b-8e6f-a4f87e4ed1ff 21 dk.dst c9e6cb86-8c18-4f4c-8929-3ce022f04e23 3 Category 0308 21 00 urn:ddi:dk.dst:26660acc-9c6c-463e-9436-d08860691734:21 dk.dst 26660acc-9c6c-463e-9436-d08860691734 21 dk.dst e51f29f0-643d-4406-a417-693be505836c 3 Category 0308 22 urn:ddi:dk.dst:a53dee5f-0503-49e6-8143-99eb0f7f4466:21 dk.dst a53dee5f-0503-49e6-8143-99eb0f7f4466 21 dk.dst c4e07b99-859d-4d4b-b9f2-5435186246b3 3 Category 0308 22 00 urn:ddi:dk.dst:40a54e23-8c58-479e-933e-73074d51d387:21 dk.dst 40a54e23-8c58-479e-933e-73074d51d387 21 dk.dst ec5be264-1247-4833-8f34-6aea19de1ab6 3 Category 0308 29 urn:ddi:dk.dst:fdfa42e5-560e-4428-b700-271b5e9d7c00:21 dk.dst fdfa42e5-560e-4428-b700-271b5e9d7c00 21 dk.dst 6b7ab42b-c180-4f10-8496-7732b3c39f0b 3 Category 0308 29 00 urn:ddi:dk.dst:eec17c77-0146-41f6-9312-85659ff210aa:21 dk.dst eec17c77-0146-41f6-9312-85659ff210aa 21 dk.dst 01dfcafe-2f49-4091-b189-f4f588be4eab 3 Category 0308 30 urn:ddi:dk.dst:de5af1d0-13fe-4415-933b-f0406a94367e:21 dk.dst de5af1d0-13fe-4415-933b-f0406a94367e 21 dk.dst 482944de-b41f-4dda-8e32-445240992f42 3 Category 0308 30 50 urn:ddi:dk.dst:2c853ccc-cb7b-4313-aabc-808e5fad2aaa:21 dk.dst 2c853ccc-cb7b-4313-aabc-808e5fad2aaa 21 dk.dst b3fbf540-b728-481b-a287-3b797ec842b9 3 Category 0308 30 80 urn:ddi:dk.dst:0b126e2b-3f77-4229-a531-1837be0c0d39:21 dk.dst 0b126e2b-3f77-4229-a531-1837be0c0d39 21 dk.dst 5f962c77-8a37-4d4c-88ad-75d85520f9d2 3 Category 0308 90 urn:ddi:dk.dst:5a9efb48-56a5-4bbb-965f-8509102e4607:21 dk.dst 5a9efb48-56a5-4bbb-965f-8509102e4607 21 dk.dst b7efa140-4f69-491f-b754-54ec1a0daa4e 3 Category 0308 90 10 urn:ddi:dk.dst:cbe0ac3c-2e02-4faf-9a1b-f5d2bde99767:21 dk.dst cbe0ac3c-2e02-4faf-9a1b-f5d2bde99767 21 dk.dst 8c100c1c-3ac2-4b9b-9b9c-a7d0dad6a5ad 3 Category 0308 90 50 urn:ddi:dk.dst:38e5f7d3-a9ff-49ba-96f8-8b9d9e047a1e:21 dk.dst 38e5f7d3-a9ff-49ba-96f8-8b9d9e047a1e 21 dk.dst f3858f65-4a0b-4299-a8a9-49a432c68dd4 3 Category 0308 90 90 urn:ddi:dk.dst:a5d99fa1-7f1c-4f07-a438-558c067bc4b6:21 dk.dst a5d99fa1-7f1c-4f07-a438-558c067bc4b6 21 dk.dst 7ba47a7b-d2c2-4c9b-a8ec-ec4b62834ed1 3 Category 04 urn:ddi:dk.dst:016b5d6a-4d42-405a-a737-5013ead3f8da:21 dk.dst 016b5d6a-4d42-405a-a737-5013ead3f8da 21 dk.dst 98d6e10d-0cb5-4e04-b6dd-2f93875630d8 3 Category 0401 urn:ddi:dk.dst:828f2f03-4c1a-4c2e-9a0c-e440e58d1f2d:21 dk.dst 828f2f03-4c1a-4c2e-9a0c-e440e58d1f2d 21 dk.dst 1f17cf94-5090-44d9-b62c-43f6f7bbccd8 3 Category 0401 10 urn:ddi:dk.dst:d013c1b3-6d5c-4937-9495-34e7bd1837e4:21 dk.dst d013c1b3-6d5c-4937-9495-34e7bd1837e4 21 dk.dst 8542e0e2-2c57-44cb-8f2c-33c004bdd708 3 Category 0401 10 10 urn:ddi:dk.dst:0b512789-ce2d-4514-8ec6-5a95a79c94fb:21 dk.dst 0b512789-ce2d-4514-8ec6-5a95a79c94fb 21 dk.dst 21c7d266-26fc-4465-b131-7782287197b1 3 Category 0401 10 90 urn:ddi:dk.dst:c529661c-2ea2-4d1b-97e4-8e4f3192de8f:21 dk.dst c529661c-2ea2-4d1b-97e4-8e4f3192de8f 21 dk.dst 59d0ae41-373d-4304-bb15-8e803154bcaf 3 Category 0401 20 urn:ddi:dk.dst:6b903269-0ba4-4922-a9f9-195d3dced130:21 dk.dst 6b903269-0ba4-4922-a9f9-195d3dced130 21 dk.dst 64fc7ea8-d459-4114-af05-78c14420a9b6 3 Category 0401 20 11 urn:ddi:dk.dst:78b5b7c5-9c07-403a-8e46-078c07278237:21 dk.dst 78b5b7c5-9c07-403a-8e46-078c07278237 21 dk.dst d742e0f1-2655-4be0-993e-934d59bfc43e 3 Category 0401 20 19 urn:ddi:dk.dst:98891ff9-1fcc-4573-aa21-46020d69e1e1:21 dk.dst 98891ff9-1fcc-4573-aa21-46020d69e1e1 21 dk.dst 2b88a861-34a4-4183-8e48-40f74c9f69f6 3 Category 0401 20 91 urn:ddi:dk.dst:856a47ae-4e4d-41ee-b727-10b539713505:21 dk.dst 856a47ae-4e4d-41ee-b727-10b539713505 21 dk.dst 677f4187-ae62-4f6f-822d-b232bc2520e3 3 Category 0401 20 99 urn:ddi:dk.dst:b297e9d8-a64a-4809-95f0-11c309aa3709:21 dk.dst b297e9d8-a64a-4809-95f0-11c309aa3709 21 dk.dst 02a84e7b-af9f-46fd-9bd4-23eac74c3ee2 3 Category 0401 40 urn:ddi:dk.dst:89814556-7017-4bbc-a74c-3753c452e49c:21 dk.dst 89814556-7017-4bbc-a74c-3753c452e49c 21 dk.dst 96d7085f-26c8-4a17-b76f-dc71f789bfed 3 Category 0401 40 10 urn:ddi:dk.dst:72a94ea4-bae6-4f29-8e35-94ec2f6765e2:21 dk.dst 72a94ea4-bae6-4f29-8e35-94ec2f6765e2 21 dk.dst 0a11a7f9-7dd6-470d-990d-e6eca54677d9 3 Category 0401 40 90 urn:ddi:dk.dst:e840ce40-549c-4af2-80ab-178842f137cd:21 dk.dst e840ce40-549c-4af2-80ab-178842f137cd 21 dk.dst f3aa1a81-69dc-4250-b850-8b07c5385154 3 Category 0401 50 urn:ddi:dk.dst:2cb3205b-4781-4625-816d-f9cda5674dd0:21 dk.dst 2cb3205b-4781-4625-816d-f9cda5674dd0 21 dk.dst 58280fe5-4080-4b1c-86ef-195133f46c08 3 Category 0401 50 11 urn:ddi:dk.dst:972714bb-24ba-4c5a-8778-85152384a9a6:21 dk.dst 972714bb-24ba-4c5a-8778-85152384a9a6 21 dk.dst a53bdcd2-f365-495f-bbf8-704efe57c748 3 Category 0401 50 19 urn:ddi:dk.dst:05a27195-773d-49b3-8984-183f0fba6ea0:21 dk.dst 05a27195-773d-49b3-8984-183f0fba6ea0 21 dk.dst 6fe71616-f3de-491f-a1a7-9399c623ebbc 3 Category 0401 50 31 urn:ddi:dk.dst:c90127fc-e540-49df-97d7-d25386a7e5be:21 dk.dst c90127fc-e540-49df-97d7-d25386a7e5be 21 dk.dst 16ec5960-293a-404d-aa09-e40de09fbe52 3 Category 0401 50 39 urn:ddi:dk.dst:0a9425a9-cab9-402f-b09f-061a6341b8de:21 dk.dst 0a9425a9-cab9-402f-b09f-061a6341b8de 21 dk.dst 8929f150-34b0-4048-ab7b-8a2214d1cbbe 3 Category 0401 50 91 urn:ddi:dk.dst:99c5273f-6fe7-4c2a-b928-68f613915573:21 dk.dst 99c5273f-6fe7-4c2a-b928-68f613915573 21 dk.dst 79e2ea5f-50dd-457c-98ae-84957758c22d 3 Category 0401 50 99 urn:ddi:dk.dst:e2e6bc2c-d73d-4308-812a-ade706fd7129:21 dk.dst e2e6bc2c-d73d-4308-812a-ade706fd7129 21 dk.dst af8152cf-349a-4f48-b21f-d4cb06e97f32 3 Category 0402 urn:ddi:dk.dst:909878a7-da9e-48c5-be79-e44fcbc5e5c5:21 dk.dst 909878a7-da9e-48c5-be79-e44fcbc5e5c5 21 dk.dst e956327f-8e2b-4f1a-93b3-4979f805c2eb 3 Category 0402 10 urn:ddi:dk.dst:58d20603-0d85-46f5-b7ca-1282983d4761:21 dk.dst 58d20603-0d85-46f5-b7ca-1282983d4761 21 dk.dst 913ddfa5-71b7-4d46-b43b-0e8403ff6051 3 Category 0402 10 11 urn:ddi:dk.dst:6784696d-e366-466c-89a5-70c37f716032:21 dk.dst 6784696d-e366-466c-89a5-70c37f716032 21 dk.dst fa405a62-672c-43f8-81a0-740ab2a9ac1e 3 Category 0402 10 19 urn:ddi:dk.dst:865e1907-4143-43a6-b703-fed3440676c7:21 dk.dst 865e1907-4143-43a6-b703-fed3440676c7 21 dk.dst 11dec091-371c-4d08-a0e6-870e35ebcac2 3 Category 0402 10 91 urn:ddi:dk.dst:0ff66cd8-dd59-45ab-b1e9-e2d654937540:21 dk.dst 0ff66cd8-dd59-45ab-b1e9-e2d654937540 21 dk.dst 589f2c2c-ba8b-45ae-8330-ef70e6320507 3 Category 0402 10 99 urn:ddi:dk.dst:da43a681-f8fa-44ee-91ee-d94a38b7c26c:21 dk.dst da43a681-f8fa-44ee-91ee-d94a38b7c26c 21 dk.dst e4d12a8a-bac8-4f5f-8b3d-0d3b6e5e1ccc 3 Category 0402 21 urn:ddi:dk.dst:2f769765-a1d2-4e79-b102-6863a8fa9690:21 dk.dst 2f769765-a1d2-4e79-b102-6863a8fa9690 21 dk.dst b4fd7471-8324-44c4-b70c-10680c465249 3 Category 0402 21 11 urn:ddi:dk.dst:b6857737-e982-4d6d-a879-b8f455f30904:21 dk.dst b6857737-e982-4d6d-a879-b8f455f30904 21 dk.dst 22b3e317-0e86-4510-b513-fc62c4c76f91 3 Category 0402 21 18 urn:ddi:dk.dst:3c333514-742a-4077-8852-4e2eab63e8da:21 dk.dst 3c333514-742a-4077-8852-4e2eab63e8da 21 dk.dst 01457012-929e-43f7-9cfa-7ea4f64c13ff 3 Category 0402 21 91 urn:ddi:dk.dst:2eeb2a99-6a44-4c82-a2d4-8abe3f90a366:21 dk.dst 2eeb2a99-6a44-4c82-a2d4-8abe3f90a366 21 dk.dst 4b309a9f-0550-4c31-bd1b-3ddb4c51c8fe 3 Category 0402 21 99 urn:ddi:dk.dst:e092458d-9053-449c-9baf-b009fc6afbd8:21 dk.dst e092458d-9053-449c-9baf-b009fc6afbd8 21 dk.dst 5d0c653f-b5e4-4864-8307-b53b807d1e3d 3 Category 0402 29 urn:ddi:dk.dst:2629a9df-df2c-40b2-b0af-9640fe7b0670:21 dk.dst 2629a9df-df2c-40b2-b0af-9640fe7b0670 21 dk.dst bffcefd7-a366-4666-a964-194293371ab7 3 Category 0402 29 11 urn:ddi:dk.dst:b8af65fe-d2e8-4541-81f5-db1a0ac2aee5:21 dk.dst b8af65fe-d2e8-4541-81f5-db1a0ac2aee5 21 dk.dst 402ab588-0fbf-4bcd-aae9-bfb9f9fd6f33 3 Category 0402 29 15 urn:ddi:dk.dst:cc753495-2f53-4458-a019-3b3f5ac1b757:21 dk.dst cc753495-2f53-4458-a019-3b3f5ac1b757 21 dk.dst d756f280-9c44-4e4b-b4c8-d844b5296c46 3 Category 0402 29 19 urn:ddi:dk.dst:776982fc-3394-4a5b-879a-00b72aec451c:21 dk.dst 776982fc-3394-4a5b-879a-00b72aec451c 21 dk.dst 6d022095-ea1d-4434-8372-05020533b1f1 3 Category 0402 29 91 urn:ddi:dk.dst:46571a0b-8425-49ca-a62f-4c29e3ecb51a:21 dk.dst 46571a0b-8425-49ca-a62f-4c29e3ecb51a 21 dk.dst cbc96aa4-c3fe-4a41-a5a3-5c785fa1d6fb 3 Category 0402 29 99 urn:ddi:dk.dst:e8593902-efc4-41a2-9d5e-07d752ce5fa0:21 dk.dst e8593902-efc4-41a2-9d5e-07d752ce5fa0 21 dk.dst a8ce9f5a-81e1-449c-bb2d-0e387783c0c0 3 Category 0402 91 urn:ddi:dk.dst:c83ace1b-4d3c-4642-9ce0-f4fa5e74858e:21 dk.dst c83ace1b-4d3c-4642-9ce0-f4fa5e74858e 21 dk.dst 10367b71-f2a8-4a30-8f24-2d24725c4a04 3 Category 0402 91 10 urn:ddi:dk.dst:f44ca7e3-47a5-45c0-b8d8-fd4739dc582b:21 dk.dst f44ca7e3-47a5-45c0-b8d8-fd4739dc582b 21 dk.dst 9391b0bb-2a06-48f9-ae36-5c5e4f0164f9 3 Category 0402 91 30 urn:ddi:dk.dst:3f548bec-5962-480c-86a4-2a93917c4a50:21 dk.dst 3f548bec-5962-480c-86a4-2a93917c4a50 21 dk.dst 7eed9dd8-e817-4cc8-82fa-84a4e6602513 3 Category 0402 91 51 urn:ddi:dk.dst:09c33ad1-1201-41ef-9edf-70a5db009fa5:21 dk.dst 09c33ad1-1201-41ef-9edf-70a5db009fa5 21 dk.dst b0c86c04-43ef-4ccc-8d00-6b3830fef3d0 3 Category 0402 91 59 urn:ddi:dk.dst:00977b14-050d-484b-9a43-256add3e0960:21 dk.dst 00977b14-050d-484b-9a43-256add3e0960 21 dk.dst 46ef335a-a3a0-4510-b0e0-8751d7d13fe1 3 Category 0402 91 91 urn:ddi:dk.dst:b46294db-82c9-4daa-ad3d-6656147fda4c:21 dk.dst b46294db-82c9-4daa-ad3d-6656147fda4c 21 dk.dst a8adb387-24df-4e67-9b46-ce042c977d6b 3 Category 0402 91 99 urn:ddi:dk.dst:3d1c1bbd-7643-4db8-8dd4-5a8dc1ea838a:21 dk.dst 3d1c1bbd-7643-4db8-8dd4-5a8dc1ea838a 21 dk.dst 26bfcef4-fec7-4032-ad8b-4ebcd3bcad22 3 Category 0402 99 urn:ddi:dk.dst:9886f6c4-2657-4cc0-97bb-d2a57fc26adf:21 dk.dst 9886f6c4-2657-4cc0-97bb-d2a57fc26adf 21 dk.dst 177408e6-011d-47a7-8611-be40e695a0fa 3 Category 0402 99 10 urn:ddi:dk.dst:70781c00-af01-4a5e-84fc-ad7076efc06a:21 dk.dst 70781c00-af01-4a5e-84fc-ad7076efc06a 21 dk.dst 3c4890c5-7903-4476-8d08-0844f8ab6546 3 Category 0402 99 31 urn:ddi:dk.dst:4d89cc30-639d-4420-9b03-5ca410b3888d:21 dk.dst 4d89cc30-639d-4420-9b03-5ca410b3888d 21 dk.dst 1f63edde-784d-4b54-b809-9312c8d849fc 3 Category 0402 99 39 urn:ddi:dk.dst:2a625f5e-62be-4cf5-adb3-174f3034ba8e:21 dk.dst 2a625f5e-62be-4cf5-adb3-174f3034ba8e 21 dk.dst 9daa2cc1-bce6-459e-940a-8a88f167fdea 3 Category 0402 99 91 urn:ddi:dk.dst:7ca288ec-67a4-4841-9663-0ff84f209f92:21 dk.dst 7ca288ec-67a4-4841-9663-0ff84f209f92 21 dk.dst 10ba85fa-a96d-48e1-beb3-03c3addc7cb7 3 Category 0402 99 99 urn:ddi:dk.dst:7fa25a27-537a-49cc-912c-738e5e354e4b:21 dk.dst 7fa25a27-537a-49cc-912c-738e5e354e4b 21 dk.dst a44f3289-edd5-47e3-abb4-784d6bad3d96 3 Category 0403 urn:ddi:dk.dst:03f798c1-f856-4dae-9898-02f01e4e7d45:21 dk.dst 03f798c1-f856-4dae-9898-02f01e4e7d45 21 dk.dst c0fecf2b-b770-4de3-9678-56b28cbd1657 3 Category 0403 10 urn:ddi:dk.dst:1d631de6-6ecc-436e-9a8b-780ab77cfd54:21 dk.dst 1d631de6-6ecc-436e-9a8b-780ab77cfd54 21 dk.dst 7c833977-71a4-4fe0-8489-425a06320e68 3 Category 0403 10 11 urn:ddi:dk.dst:ecca34c8-24ca-499c-b47e-8c81760ed55b:21 dk.dst ecca34c8-24ca-499c-b47e-8c81760ed55b 21 dk.dst 8df71416-cf1d-4eb1-ade2-23f35cc1bb36 3 Category 0403 10 13 urn:ddi:dk.dst:3c9172c2-bc64-44f6-b975-9f516aeb5e43:21 dk.dst 3c9172c2-bc64-44f6-b975-9f516aeb5e43 21 dk.dst 623ba8e2-e1f7-405a-a8c3-1f8cb9e2fa0b 3 Category 0403 10 19 urn:ddi:dk.dst:253e3af7-87ff-4ded-9f95-79fc48981632:21 dk.dst 253e3af7-87ff-4ded-9f95-79fc48981632 21 dk.dst 92a770ed-ecd7-43cc-8651-52a0d0a10e0d 3 Category 0403 10 31 urn:ddi:dk.dst:51235ccd-1770-4e3d-a6c4-9c179e502980:21 dk.dst 51235ccd-1770-4e3d-a6c4-9c179e502980 21 dk.dst 3983d860-4159-413a-bfe4-b08c878b4fd6 3 Category 0403 10 33 urn:ddi:dk.dst:58a40fdd-242c-41e1-a707-3b7ac72f9ce5:21 dk.dst 58a40fdd-242c-41e1-a707-3b7ac72f9ce5 21 dk.dst f1c43b88-caca-4daa-bce5-460d75cab4a9 3 Category 0403 10 39 urn:ddi:dk.dst:904dc7b8-0ea5-4654-b86a-781b0aff5692:21 dk.dst 904dc7b8-0ea5-4654-b86a-781b0aff5692 21 dk.dst 689881f1-e266-4a3d-a54f-ea498c1614c9 3 Category 0403 10 51 urn:ddi:dk.dst:33fd8b2d-0c6a-46b0-9c97-7b2e3ee0296b:21 dk.dst 33fd8b2d-0c6a-46b0-9c97-7b2e3ee0296b 21 dk.dst 5d020867-d2a6-4e2e-90db-a023ab0bb36e 3 Category 0403 10 53 urn:ddi:dk.dst:1854f840-4f84-4147-803d-0ef828140034:21 dk.dst 1854f840-4f84-4147-803d-0ef828140034 21 dk.dst f33fdeec-1831-4e14-90eb-397b16a20d8c 3 Category 0403 10 59 urn:ddi:dk.dst:4cea1fd5-3c13-4b42-9348-969679b4710a:21 dk.dst 4cea1fd5-3c13-4b42-9348-969679b4710a 21 dk.dst a3768d2a-0069-45f7-8161-f83315a6b941 3 Category 0403 10 91 urn:ddi:dk.dst:4a5e5033-cb90-495f-913a-e6b91b93d581:21 dk.dst 4a5e5033-cb90-495f-913a-e6b91b93d581 21 dk.dst c30c954c-cbc8-4e8b-95eb-36e30a5448d8 3 Category 0403 10 93 urn:ddi:dk.dst:f681f3ff-8047-466e-8e59-1b63f5f2441f:21 dk.dst f681f3ff-8047-466e-8e59-1b63f5f2441f 21 dk.dst cfe71a53-a93a-4f9e-b694-b9165b1b4c0a 3 Category 0403 10 99 urn:ddi:dk.dst:e3c5d8bc-905a-4220-9d0b-8f6052581de6:21 dk.dst e3c5d8bc-905a-4220-9d0b-8f6052581de6 21 dk.dst 02264497-ec3a-4c83-8826-39aaf29de041 3 Category 0403 90 urn:ddi:dk.dst:e0912c59-1d5c-495f-a8ea-3a0326178b65:21 dk.dst e0912c59-1d5c-495f-a8ea-3a0326178b65 21 dk.dst ab58beee-2a5c-4b87-8749-80f47eb70e3e 3 Category 0403 90 11 urn:ddi:dk.dst:c370ba7b-9e56-4b2e-b5d0-74e23492f5ef:21 dk.dst c370ba7b-9e56-4b2e-b5d0-74e23492f5ef 21 dk.dst 73007688-c0b9-4129-b47d-dda334156197 3 Category 0403 90 13 urn:ddi:dk.dst:75f9ec93-8f08-42e6-863f-571b0ba3d4d6:21 dk.dst 75f9ec93-8f08-42e6-863f-571b0ba3d4d6 21 dk.dst ff76491a-df82-47fb-8c56-c23319295e22 3 Category 0403 90 19 urn:ddi:dk.dst:3406961b-8a54-4ab8-bca6-6880dafa2d2d:21 dk.dst 3406961b-8a54-4ab8-bca6-6880dafa2d2d 21 dk.dst 8b54a7c2-8424-42c2-9c94-8c84255e8af3 3 Category 0403 90 31 urn:ddi:dk.dst:877ce2de-fe27-4822-a5d2-7c644ed2e0b1:21 dk.dst 877ce2de-fe27-4822-a5d2-7c644ed2e0b1 21 dk.dst 2971b9b8-80c8-4ac3-b22b-8cfaee8c4c3c 3 Category 0403 90 33 urn:ddi:dk.dst:820f1097-469e-4b95-985e-6691ee9314fd:21 dk.dst 820f1097-469e-4b95-985e-6691ee9314fd 21 dk.dst aa8494f1-82bb-4818-87d7-ae5c9ba6674e 3 Category 0403 90 39 urn:ddi:dk.dst:f611a21e-77a7-44ab-9801-ec5eac90684e:21 dk.dst f611a21e-77a7-44ab-9801-ec5eac90684e 21 dk.dst 090ad0b7-0e71-4fb8-8cde-456ce60909cc 3 Category 0403 90 51 urn:ddi:dk.dst:26cac502-acbf-4979-9628-543c03bbb8b0:21 dk.dst 26cac502-acbf-4979-9628-543c03bbb8b0 21 dk.dst ca41f97e-f65a-4a6c-9989-7a9d3c1f731a 3 Category 0403 90 53 urn:ddi:dk.dst:b8ab4f4b-8438-4fa1-982e-62f1fb984efc:21 dk.dst b8ab4f4b-8438-4fa1-982e-62f1fb984efc 21 dk.dst d6cb7c10-f9a4-4933-91d0-2a95c1a4fbf3 3 Category 0403 90 59 urn:ddi:dk.dst:044f9a03-5736-4775-aff7-ad0faca1a698:21 dk.dst 044f9a03-5736-4775-aff7-ad0faca1a698 21 dk.dst 9ab19222-9992-40de-8610-32ca15ae36c9 3 Category 0403 90 61 urn:ddi:dk.dst:03208e33-4ca4-43a2-ae5f-729c2859ed53:21 dk.dst 03208e33-4ca4-43a2-ae5f-729c2859ed53 21 dk.dst 533d2b04-8295-4555-88aa-ad1378f7db70 3 Category 0403 90 63 urn:ddi:dk.dst:1cb79053-3dda-43f0-b5c9-a5ca127d898e:21 dk.dst 1cb79053-3dda-43f0-b5c9-a5ca127d898e 21 dk.dst 294e95ff-1a2b-4197-882f-0a16686a01e9 3 Category 0403 90 69 urn:ddi:dk.dst:60b54677-dc0a-4bcd-93c3-1c112bad4e12:21 dk.dst 60b54677-dc0a-4bcd-93c3-1c112bad4e12 21 dk.dst 251924e4-e3e0-44d5-94d5-13262fdfabcc 3 Category 0403 90 71 urn:ddi:dk.dst:7d21ff9a-faa8-4e0a-a8dd-f59565c4fc83:21 dk.dst 7d21ff9a-faa8-4e0a-a8dd-f59565c4fc83 21 dk.dst f9ac0714-b21a-4051-97de-7a2310026d95 3 Category 0403 90 73 urn:ddi:dk.dst:74dd3bc5-db44-4863-978c-a2229b6bb5e6:21 dk.dst 74dd3bc5-db44-4863-978c-a2229b6bb5e6 21 dk.dst e0ed0e5b-32e0-4852-a23f-d72ae8195519 3 Category 0403 90 79 urn:ddi:dk.dst:81f92f3f-51c0-49c5-a1c3-1e31536c6841:21 dk.dst 81f92f3f-51c0-49c5-a1c3-1e31536c6841 21 dk.dst 6cba8cdc-1e6d-4868-84eb-f3e1640db303 3 Category 0403 90 91 urn:ddi:dk.dst:75f4c7eb-5a9e-4f2d-ac0a-efed06cd431f:21 dk.dst 75f4c7eb-5a9e-4f2d-ac0a-efed06cd431f 21 dk.dst 35bf8e16-5e2b-4dd3-85a7-f8d3288703c1 3 Category 0403 90 93 urn:ddi:dk.dst:49e84826-8361-4c58-9523-99f3ca273097:21 dk.dst 49e84826-8361-4c58-9523-99f3ca273097 21 dk.dst da5c4016-9af0-4909-b716-60c102f3a5af 3 Category 0403 90 99 urn:ddi:dk.dst:80da51f7-1e58-4f9f-8893-fc00335ca6a2:21 dk.dst 80da51f7-1e58-4f9f-8893-fc00335ca6a2 21 dk.dst 0f95a9ca-9589-4f94-84f7-aabd666187eb 3 Category 0404 urn:ddi:dk.dst:9785ba6c-2441-49b7-a1cb-c997754f4a1e:21 dk.dst 9785ba6c-2441-49b7-a1cb-c997754f4a1e 21 dk.dst 0f17b917-f746-4c20-96dc-738a6e6fe280 3 Category 0404 10 urn:ddi:dk.dst:428912ba-f2a2-4255-8789-586019a518ce:21 dk.dst 428912ba-f2a2-4255-8789-586019a518ce 21 dk.dst d3961acb-6d4e-4716-89b2-b4fcf3889eca 3 Category 0404 10 02 urn:ddi:dk.dst:f0a5572f-c9f5-4662-b13e-7f380b01c5dd:21 dk.dst f0a5572f-c9f5-4662-b13e-7f380b01c5dd 21 dk.dst f3146895-f127-48de-842b-b2be784ee84c 3 Category 0404 10 04 urn:ddi:dk.dst:62bec629-cdb6-4ee4-b08b-ba66245380fa:21 dk.dst 62bec629-cdb6-4ee4-b08b-ba66245380fa 21 dk.dst 4558817d-9b38-475f-a92a-a1854bbe94fd 3 Category 0404 10 06 urn:ddi:dk.dst:ad5e451c-d270-4dfd-b867-349827f26728:21 dk.dst ad5e451c-d270-4dfd-b867-349827f26728 21 dk.dst 526ed7ac-5aca-4904-9ebf-76bb36ded725 3 Category 0404 10 12 urn:ddi:dk.dst:72459791-871f-4a92-9bc3-9a701a204f03:21 dk.dst 72459791-871f-4a92-9bc3-9a701a204f03 21 dk.dst 6f6e9362-4a75-4687-abf9-710039cf87c2 3 Category 0404 10 14 urn:ddi:dk.dst:5e30c53d-85b4-4bc7-ba92-5fb8863ba081:21 dk.dst 5e30c53d-85b4-4bc7-ba92-5fb8863ba081 21 dk.dst c654ba65-c2be-4b25-8d94-235545a4deea 3 Category 0404 10 16 urn:ddi:dk.dst:91020099-82c3-4d35-986c-bf2283389670:21 dk.dst 91020099-82c3-4d35-986c-bf2283389670 21 dk.dst 0545c7b1-ecde-4a03-8a08-3010e60421cd 3 Category 0404 10 26 urn:ddi:dk.dst:a395ad4e-fc5e-4cab-a8eb-60f28b4bdff8:21 dk.dst a395ad4e-fc5e-4cab-a8eb-60f28b4bdff8 21 dk.dst 2127ce80-cb91-4bd9-b46e-21120ff873eb 3 Category 0404 10 28 urn:ddi:dk.dst:55c46f1a-a202-46ad-a53c-eef58c5c808a:21 dk.dst 55c46f1a-a202-46ad-a53c-eef58c5c808a 21 dk.dst 6ebadfa2-c428-4700-af4d-24f118ba6bec 3 Category 0404 10 32 urn:ddi:dk.dst:45c255fc-62f9-4dc1-a1bf-cf5f1ec8878c:21 dk.dst 45c255fc-62f9-4dc1-a1bf-cf5f1ec8878c 21 dk.dst e84be8e3-a180-40c5-b755-198b20092045 3 Category 0404 10 34 urn:ddi:dk.dst:4a8faf2b-df0c-4f9c-af23-af4053678b5b:21 dk.dst 4a8faf2b-df0c-4f9c-af23-af4053678b5b 21 dk.dst 8650420e-e1bb-424a-af57-edc257c8b047 3 Category 0404 10 36 urn:ddi:dk.dst:38f32f8a-632c-4bb6-b4a1-db147a416225:21 dk.dst 38f32f8a-632c-4bb6-b4a1-db147a416225 21 dk.dst dbe5aaad-b2c8-4162-af69-c5cabf478c50 3 Category 0404 10 38 urn:ddi:dk.dst:86e2386b-0b59-48c6-93d0-527d3704eabb:21 dk.dst 86e2386b-0b59-48c6-93d0-527d3704eabb 21 dk.dst 5ea154b1-22fc-416f-b443-ed1a985f9815 3 Category 0404 10 48 urn:ddi:dk.dst:b721988c-cc35-4af9-9a9e-f5e967266e62:21 dk.dst b721988c-cc35-4af9-9a9e-f5e967266e62 21 dk.dst 85ab69e6-a1bf-4e6e-8206-25c80a9e1396 3 Category 0404 10 52 urn:ddi:dk.dst:80252b55-0dec-4d89-b68b-cf384764bf7c:21 dk.dst 80252b55-0dec-4d89-b68b-cf384764bf7c 21 dk.dst b368a4c2-e911-41fe-b005-dc33baafdb60 3 Category 0404 10 54 urn:ddi:dk.dst:deb30ba6-2a5b-43c1-a77b-ffc66dabc66f:21 dk.dst deb30ba6-2a5b-43c1-a77b-ffc66dabc66f 21 dk.dst bd0c3102-6ff6-4d6c-93d6-d4ac81b73c7d 3 Category 0404 10 56 urn:ddi:dk.dst:dda7621a-fdd6-4a3b-9957-2915d5e9b2e2:21 dk.dst dda7621a-fdd6-4a3b-9957-2915d5e9b2e2 21 dk.dst b613b472-309f-4331-83e9-a0cc0c7d51d3 3 Category 0404 10 58 urn:ddi:dk.dst:538d06ed-e01d-456a-b689-8fd7092269de:21 dk.dst 538d06ed-e01d-456a-b689-8fd7092269de 21 dk.dst 59953e18-1d13-4cd5-a44f-27cf9f05bb66 3 Category 0404 10 62 urn:ddi:dk.dst:9d0955ab-92aa-47c9-8f3b-83f6e9d49ec3:21 dk.dst 9d0955ab-92aa-47c9-8f3b-83f6e9d49ec3 21 dk.dst 0a1fae7e-a6b2-4bb4-a1ef-6c7244f5f123 3 Category 0404 10 72 urn:ddi:dk.dst:40bf3bdf-3b88-4e08-97fb-665ddb3a0b1c:21 dk.dst 40bf3bdf-3b88-4e08-97fb-665ddb3a0b1c 21 dk.dst c3f1ec88-eb5c-40f9-b435-75496e6771c8 3 Category 0404 10 74 urn:ddi:dk.dst:464911a4-e3d1-41a8-b45d-b0b3096f49a4:21 dk.dst 464911a4-e3d1-41a8-b45d-b0b3096f49a4 21 dk.dst 806bfed6-3597-4daa-9b2a-b5299ccbb2a8 3 Category 0404 10 76 urn:ddi:dk.dst:bebc6584-a1bb-4d47-9bfb-32b9262ed9d0:21 dk.dst bebc6584-a1bb-4d47-9bfb-32b9262ed9d0 21 dk.dst d439cf19-9f26-4164-8108-05d539aedba1 3 Category 0404 10 78 urn:ddi:dk.dst:1f497089-aba9-4bf9-86e6-2a1133625a18:21 dk.dst 1f497089-aba9-4bf9-86e6-2a1133625a18 21 dk.dst 19f82fcc-ee91-47d2-b9c1-da0cc26a9993 3 Category 0404 10 82 urn:ddi:dk.dst:ccec2eca-26a8-441f-b954-3bbdae38a787:21 dk.dst ccec2eca-26a8-441f-b954-3bbdae38a787 21 dk.dst 18e40399-fa8e-45b4-9afc-62793f3ddb5e 3 Category 0404 10 84 urn:ddi:dk.dst:57702603-c9b2-43fd-95f3-6639eb766732:21 dk.dst 57702603-c9b2-43fd-95f3-6639eb766732 21 dk.dst 47041279-6a7e-4939-8485-cd543d8dc53f 3 Category 0404 90 urn:ddi:dk.dst:106a4edd-bcb5-42c0-bbba-6037c76f84aa:21 dk.dst 106a4edd-bcb5-42c0-bbba-6037c76f84aa 21 dk.dst 0166f72e-ad23-4e54-885a-6a35ab6a1090 3 Category 0404 90 21 urn:ddi:dk.dst:0d23516f-ef39-47be-ada1-25d201745c11:21 dk.dst 0d23516f-ef39-47be-ada1-25d201745c11 21 dk.dst fcbc2f1e-3a48-4c57-b780-06dbb055da9d 3 Category 0404 90 23 urn:ddi:dk.dst:33b32dd7-fce2-4bcc-829e-19e8328eba66:21 dk.dst 33b32dd7-fce2-4bcc-829e-19e8328eba66 21 dk.dst 205da959-a94c-4109-98e1-f9d0c018fb7e 3 Category 0404 90 29 urn:ddi:dk.dst:3b301fef-7b9b-4098-8073-ad97ac6f19ba:21 dk.dst 3b301fef-7b9b-4098-8073-ad97ac6f19ba 21 dk.dst 622a9cd7-bd00-4bbd-a10c-20d815957ced 3 Category 0404 90 81 urn:ddi:dk.dst:ad177506-ebd8-49d6-8627-36e2519e02d9:21 dk.dst ad177506-ebd8-49d6-8627-36e2519e02d9 21 dk.dst d81058dd-84f2-46c6-bb06-4ef4cf2a5407 3 Category 0404 90 83 urn:ddi:dk.dst:cedc9545-9713-4cae-bafb-cafb9f5ff0bd:21 dk.dst cedc9545-9713-4cae-bafb-cafb9f5ff0bd 21 dk.dst adef77d2-ef89-4a96-b7cb-75e87289c861 3 Category 0404 90 89 urn:ddi:dk.dst:073a1534-4702-4b80-ae4b-34f40ed403ef:21 dk.dst 073a1534-4702-4b80-ae4b-34f40ed403ef 21 dk.dst 6c7f0bd7-e475-48ad-97c4-0afebee1bba7 3 Category 0405 urn:ddi:dk.dst:13443530-6119-401b-8c8a-b95130a2c9f9:21 dk.dst 13443530-6119-401b-8c8a-b95130a2c9f9 21 dk.dst 75ff1849-bab8-49ca-9281-f630ec451867 3 Category 0405 10 urn:ddi:dk.dst:81c6f8da-7ca2-4870-a258-cc476b326a7e:21 dk.dst 81c6f8da-7ca2-4870-a258-cc476b326a7e 21 dk.dst 2bcae044-a48b-41f1-aac8-286293a2fb16 3 Category 0405 10 11 urn:ddi:dk.dst:544dc78b-7e4d-4b3f-bed6-adece85a2660:21 dk.dst 544dc78b-7e4d-4b3f-bed6-adece85a2660 21 dk.dst 3f9ceb5c-32c5-481f-b129-b48631692a5e 3 Category 0405 10 19 urn:ddi:dk.dst:13ecea8a-eed5-4de5-9e3d-2c5f475fdb2a:21 dk.dst 13ecea8a-eed5-4de5-9e3d-2c5f475fdb2a 21 dk.dst 73284de9-eaa2-4414-83b9-39a1c713bc51 3 Category 0405 10 30 urn:ddi:dk.dst:0c1ff600-1fc7-40f2-8892-cb3866d2b99e:21 dk.dst 0c1ff600-1fc7-40f2-8892-cb3866d2b99e 21 dk.dst 67e600d9-dc3b-4c69-a5b6-5820ca8f69bc 3 Category 0405 10 50 urn:ddi:dk.dst:328b93ef-e97a-4ce5-be9a-f941a5b03570:21 dk.dst 328b93ef-e97a-4ce5-be9a-f941a5b03570 21 dk.dst dc00f333-f92c-4e71-a082-595a570b4112 3 Category 0405 10 90 urn:ddi:dk.dst:c2d1ef6d-9021-4944-8b9c-efa75f884540:21 dk.dst c2d1ef6d-9021-4944-8b9c-efa75f884540 21 dk.dst 5e009ef5-7697-4562-9075-006fb24a844c 3 Category 0405 20 urn:ddi:dk.dst:2650eccb-3a43-4bf8-8a29-2146fa2c86eb:21 dk.dst 2650eccb-3a43-4bf8-8a29-2146fa2c86eb 21 dk.dst 2a511bfc-8d59-4cae-ada5-322491750c98 3 Category 0405 20 10 urn:ddi:dk.dst:62969f73-2890-4093-a00f-91caef018b78:21 dk.dst 62969f73-2890-4093-a00f-91caef018b78 21 dk.dst f07df463-e0d0-469f-8239-0fa1aff68fc2 3 Category 0405 20 30 urn:ddi:dk.dst:aa0cf9c6-47a1-4945-9680-279d2dc3b8aa:21 dk.dst aa0cf9c6-47a1-4945-9680-279d2dc3b8aa 21 dk.dst 2ea6ea99-0850-488b-9599-7d2fe0448a24 3 Category 0405 20 90 urn:ddi:dk.dst:79ccf041-b5ea-4747-b0d2-a28a565b2619:21 dk.dst 79ccf041-b5ea-4747-b0d2-a28a565b2619 21 dk.dst bda03278-abda-4cb7-9a27-93621f160485 3 Category 0405 90 urn:ddi:dk.dst:0daa65b4-683a-43a7-89a0-b837b9a5d471:21 dk.dst 0daa65b4-683a-43a7-89a0-b837b9a5d471 21 dk.dst 8b93ef20-013f-4f41-aec4-375cbad37767 3 Category 0405 90 10 urn:ddi:dk.dst:d2635dd1-59f0-4c34-bc9c-695c2bde2743:21 dk.dst d2635dd1-59f0-4c34-bc9c-695c2bde2743 21 dk.dst 7bf775b4-5b66-48ad-8459-bcf42619d9b4 3 Category 0405 90 90 urn:ddi:dk.dst:61479f1a-c295-41b2-8809-e260f1029a6f:21 dk.dst 61479f1a-c295-41b2-8809-e260f1029a6f 21 dk.dst e2a402e3-8001-4183-83b6-729895e804de 3 Category 0406 urn:ddi:dk.dst:7822dfcd-2c60-40d9-95e1-68fe31679043:21 dk.dst 7822dfcd-2c60-40d9-95e1-68fe31679043 21 dk.dst 074968ee-757c-437d-b08b-4bf836c08345 3 Category 0406 10 urn:ddi:dk.dst:9c32c945-6bfb-48c3-be18-3821c79e7f3b:21 dk.dst 9c32c945-6bfb-48c3-be18-3821c79e7f3b 21 dk.dst 269ae51b-4c3d-4189-adb8-42fa17486b58 3 Category 0406 10 30 urn:ddi:dk.dst:6aec0038-25a5-4ffd-b218-268ffcb6294e:21 dk.dst 6aec0038-25a5-4ffd-b218-268ffcb6294e 21 dk.dst 230e22ea-0ab4-466a-9a9c-c02ddb386e36 3 Category 0406 10 50 urn:ddi:dk.dst:66592ffa-876c-41fd-8830-0cc885c35549:21 dk.dst 66592ffa-876c-41fd-8830-0cc885c35549 21 dk.dst 628f3754-7982-4c31-a1c6-27bcc16a0271 3 Category 0406 10 80 urn:ddi:dk.dst:2c8d6659-b35c-4cea-96e0-044ae01441c4:21 dk.dst 2c8d6659-b35c-4cea-96e0-044ae01441c4 21 dk.dst 640b5a69-7523-4775-a9cc-77756190c78d 3 Category 0406 20 urn:ddi:dk.dst:17d7d720-c160-4ed5-8daf-157e83bff935:21 dk.dst 17d7d720-c160-4ed5-8daf-157e83bff935 21 dk.dst fed4f132-f9d8-4909-9631-a2ed9878a601 3 Category 0406 20 00 urn:ddi:dk.dst:0aef667b-3e4f-4282-b488-adafcad06bc0:21 dk.dst 0aef667b-3e4f-4282-b488-adafcad06bc0 21 dk.dst c38e3499-30ba-45d1-9d32-156ee6b516b4 3 Category 0406 30 urn:ddi:dk.dst:477eb0fb-970a-419b-b7d9-a695faa5d89e:21 dk.dst 477eb0fb-970a-419b-b7d9-a695faa5d89e 21 dk.dst bdd314c5-5f0b-482a-aacf-6618c566ee38 3 Category 0406 30 10 urn:ddi:dk.dst:ac93dce4-3046-457f-9e41-19898384692e:21 dk.dst ac93dce4-3046-457f-9e41-19898384692e 21 dk.dst e9b0fd5e-60c8-42e7-84b4-011f3a49618b 3 Category 0406 30 31 urn:ddi:dk.dst:00f4000e-daa3-40d4-a213-dd3e78e1d0fc:21 dk.dst 00f4000e-daa3-40d4-a213-dd3e78e1d0fc 21 dk.dst 706ee84d-d597-451f-a098-a4e22d0c8517 3 Category 0406 30 39 urn:ddi:dk.dst:66d38eb8-8af0-4edf-b346-62adf77661db:21 dk.dst 66d38eb8-8af0-4edf-b346-62adf77661db 21 dk.dst 647dd368-9f47-40a7-a36b-02ef919037b8 3 Category 0406 30 90 urn:ddi:dk.dst:75b3f8a2-002d-4278-9641-04f407bd6fc0:21 dk.dst 75b3f8a2-002d-4278-9641-04f407bd6fc0 21 dk.dst 1ec2a2ce-d959-4c31-a9dd-d2d0df3ae093 3 Category 0406 40 urn:ddi:dk.dst:2b37f338-6276-468b-a7ac-3066949fb406:21 dk.dst 2b37f338-6276-468b-a7ac-3066949fb406 21 dk.dst f73b3dd8-5f27-485c-9ebd-8a860138c130 3 Category 0406 40 10 urn:ddi:dk.dst:f346d1d0-d5f7-4cb2-909d-fbe1075b6b9d:21 dk.dst f346d1d0-d5f7-4cb2-909d-fbe1075b6b9d 21 dk.dst a53149bd-e647-4cfe-b3cf-47e93b118e51 3 Category 0406 40 50 urn:ddi:dk.dst:76005e2c-4a6a-4f30-b24f-b8e2336c2e0f:21 dk.dst 76005e2c-4a6a-4f30-b24f-b8e2336c2e0f 21 dk.dst 2c6f12d5-e9e5-40ce-a478-bd102c058ace 3 Category 0406 40 90 urn:ddi:dk.dst:9ce3bda8-faab-4702-9383-23f8ed956d35:21 dk.dst 9ce3bda8-faab-4702-9383-23f8ed956d35 21 dk.dst 8ce82452-fae5-43e8-930e-175212de616c 3 Category 0406 90 urn:ddi:dk.dst:841115ba-e623-438c-abb5-663d65cdefd9:21 dk.dst 841115ba-e623-438c-abb5-663d65cdefd9 21 dk.dst a69ca847-5643-4d83-b3c7-76cbd0cd92ac 3 Category 0406 90 01 urn:ddi:dk.dst:a67717f7-a522-4f75-9363-d773a0dad9c7:21 dk.dst a67717f7-a522-4f75-9363-d773a0dad9c7 21 dk.dst 0597beb7-84c6-4dd8-998f-f9463e122217 3 Category 0406 90 13 urn:ddi:dk.dst:fd75f235-4486-42ba-a8f7-ab7f0c8e9e92:21 dk.dst fd75f235-4486-42ba-a8f7-ab7f0c8e9e92 21 dk.dst 6e7b1696-09ac-4d01-9ce8-328523fa61fb 3 Category 0406 90 15 urn:ddi:dk.dst:1016f9fd-f22d-44e9-8ee1-3be57e2a1ce6:21 dk.dst 1016f9fd-f22d-44e9-8ee1-3be57e2a1ce6 21 dk.dst b44ad859-e3c7-4ad2-8c88-8f98bf60f9be 3 Category 0406 90 17 urn:ddi:dk.dst:2af6c492-2a13-43ce-ada4-d2497ea5ba0e:21 dk.dst 2af6c492-2a13-43ce-ada4-d2497ea5ba0e 21 dk.dst 28d2cf66-8250-495e-a4ef-67a8b261c22c 3 Category 0406 90 18 urn:ddi:dk.dst:c00b7604-2fa1-440a-b803-a22480a1d6e1:21 dk.dst c00b7604-2fa1-440a-b803-a22480a1d6e1 21 dk.dst fbf03436-1e8b-460c-90fa-cd39af873606 3 Category 0406 90 21 urn:ddi:dk.dst:0409e35d-a6cd-42bb-8934-394b85f9d6f3:21 dk.dst 0409e35d-a6cd-42bb-8934-394b85f9d6f3 21 dk.dst c02d898c-05fd-4194-b81a-d6d1964128e1 3 Category 0406 90 23 urn:ddi:dk.dst:84344817-4d50-4884-b2f0-4eb77ae92fe4:21 dk.dst 84344817-4d50-4884-b2f0-4eb77ae92fe4 21 dk.dst b33d565b-be03-432c-a1c1-6543601760f4 3 Category 0406 90 25 urn:ddi:dk.dst:926621e5-1d17-4131-903b-c8bbe687f890:21 dk.dst 926621e5-1d17-4131-903b-c8bbe687f890 21 dk.dst 14fa7183-52ab-48e3-8dec-d66c8585f8a4 3 Category 0406 90 29 urn:ddi:dk.dst:5b09f052-b3c2-4a7b-aa5e-a0164fc40324:21 dk.dst 5b09f052-b3c2-4a7b-aa5e-a0164fc40324 21 dk.dst e825782d-754e-4d3e-a030-c20ade5f4b38 3 Category 0406 90 32 urn:ddi:dk.dst:5d2715ba-46bf-45af-98a5-37a9e8fe6b0a:21 dk.dst 5d2715ba-46bf-45af-98a5-37a9e8fe6b0a 21 dk.dst be9a3fa0-c106-45ab-b567-17b96c34b695 3 Category 0406 90 35 urn:ddi:dk.dst:7ac8ee4d-7761-45ee-982d-c992a1ce5dfa:21 dk.dst 7ac8ee4d-7761-45ee-982d-c992a1ce5dfa 21 dk.dst d964ccc6-8c9d-470f-9508-4a21d8e51fd9 3 Category 0406 90 37 urn:ddi:dk.dst:61fab492-0dbb-4f72-b4a5-e069bb7f463a:21 dk.dst 61fab492-0dbb-4f72-b4a5-e069bb7f463a 21 dk.dst 381c51c9-345b-474b-9fff-9929a21ffeb9 3 Category 0406 90 39 urn:ddi:dk.dst:47174358-f0bc-42a0-b728-640835afdfc5:21 dk.dst 47174358-f0bc-42a0-b728-640835afdfc5 21 dk.dst 2eb3d55c-2e89-4698-aef3-c03b7d6b1417 3 Category 0406 90 50 urn:ddi:dk.dst:bb1df303-9f54-4ab2-9032-d5f15039967a:21 dk.dst bb1df303-9f54-4ab2-9032-d5f15039967a 21 dk.dst 7b296317-f5ac-4db5-bd0e-eaf1c9904f94 3 Category 0406 90 61 urn:ddi:dk.dst:9bfbd1c4-0289-4a6e-806c-a474b34b7b4a:21 dk.dst 9bfbd1c4-0289-4a6e-806c-a474b34b7b4a 21 dk.dst 7b558a1c-4639-4bba-bc4e-4ddcb62cc7bc 3 Category 0406 90 63 urn:ddi:dk.dst:407c885c-4025-416c-b211-eb174c1d4013:21 dk.dst 407c885c-4025-416c-b211-eb174c1d4013 21 dk.dst 498e153a-a0c6-43e6-aa74-1e95ce27efa7 3 Category 0406 90 69 urn:ddi:dk.dst:b245f52c-d17f-40d1-84b6-2f4421bbfccd:21 dk.dst b245f52c-d17f-40d1-84b6-2f4421bbfccd 21 dk.dst 8f99a01c-0e2d-43da-a435-79ba21dfe3b2 3 Category 0406 90 73 urn:ddi:dk.dst:bc70ca10-8a5b-44d5-9471-c639615e0a9f:21 dk.dst bc70ca10-8a5b-44d5-9471-c639615e0a9f 21 dk.dst 3ba2ba1f-f55d-4bb1-a78b-2adcdad65f55 3 Category 0406 90 74 urn:ddi:dk.dst:0cc77a9a-18a9-445b-968b-11d50d86dd4e:21 dk.dst 0cc77a9a-18a9-445b-968b-11d50d86dd4e 21 dk.dst f01dfac5-b819-420b-98dc-7a271c628ba6 3 Category 0406 90 75 urn:ddi:dk.dst:c4b8afd7-6680-469e-b693-fbabe5cf44a5:21 dk.dst c4b8afd7-6680-469e-b693-fbabe5cf44a5 21 dk.dst bf98afa0-998a-479d-8704-8754db267ff3 3 Category 0406 90 76 urn:ddi:dk.dst:9a0d3778-a1c4-4fe6-bf5d-b30c3ee4e567:21 dk.dst 9a0d3778-a1c4-4fe6-bf5d-b30c3ee4e567 21 dk.dst 7102b181-8727-4329-8dae-88fa3b0644ce 3 Category 0406 90 78 urn:ddi:dk.dst:bd6695ce-06c3-4e28-99e7-64eb99dd0df3:21 dk.dst bd6695ce-06c3-4e28-99e7-64eb99dd0df3 21 dk.dst 56a2c80d-f357-4467-b71e-e4307ad95433 3 Category 0406 90 79 urn:ddi:dk.dst:3a0133eb-542c-4aa2-b6f1-b7b1d2211fa4:21 dk.dst 3a0133eb-542c-4aa2-b6f1-b7b1d2211fa4 21 dk.dst f1a0a7c8-6ccb-4149-952d-bdf09a5b311b 3 Category 0406 90 81 urn:ddi:dk.dst:ce641e8e-619d-4321-b17c-e7af01e469f0:21 dk.dst ce641e8e-619d-4321-b17c-e7af01e469f0 21 dk.dst e385cda8-34ce-4c5f-97d6-80c5e803bf7e 3 Category 0406 90 82 urn:ddi:dk.dst:9075fcaa-703a-41d9-89c0-c75194302caf:21 dk.dst 9075fcaa-703a-41d9-89c0-c75194302caf 21 dk.dst 7b812253-80b5-4c8a-a8fe-5fa4d2233295 3 Category 0406 90 84 urn:ddi:dk.dst:2bb6ad7a-d932-40e4-ba3a-81b2caa86652:21 dk.dst 2bb6ad7a-d932-40e4-ba3a-81b2caa86652 21 dk.dst acf2644c-dad2-4752-a5de-88856157f3bb 3 Category 0406 90 85 urn:ddi:dk.dst:29de5a2e-af2f-4505-a3f1-61edd243a7c8:21 dk.dst 29de5a2e-af2f-4505-a3f1-61edd243a7c8 21 dk.dst 2bdefa1d-64be-4fa1-9616-afc145790037 3 Category 0406 90 86 urn:ddi:dk.dst:de2c054e-da9e-4dbd-ba3e-a39b3b80ae4e:21 dk.dst de2c054e-da9e-4dbd-ba3e-a39b3b80ae4e 21 dk.dst c4518ad6-684b-4467-9f8a-09da3c73aeba 3 Category 0406 90 89 urn:ddi:dk.dst:a0f45bc7-5927-4570-9d1a-f36ea2ed4752:21 dk.dst a0f45bc7-5927-4570-9d1a-f36ea2ed4752 21 dk.dst d4aa04e1-58da-4541-8306-13d182e195d6 3 Category 0406 90 92 urn:ddi:dk.dst:7163e11e-8ff8-4565-b98b-3f674fb4bd04:21 dk.dst 7163e11e-8ff8-4565-b98b-3f674fb4bd04 21 dk.dst 5b409048-1519-4a4a-9ba0-f3f34d363c7b 3 Category 0406 90 93 urn:ddi:dk.dst:3f131a9d-0bd4-46eb-b7d8-2497c9d9985d:21 dk.dst 3f131a9d-0bd4-46eb-b7d8-2497c9d9985d 21 dk.dst 327fce6c-1ae9-4b40-9916-21b1b6e66847 3 Category 0406 90 99 urn:ddi:dk.dst:b1759c14-3ae8-4286-9314-6e0b74d0e0e3:21 dk.dst b1759c14-3ae8-4286-9314-6e0b74d0e0e3 21 dk.dst 9167ac89-3e3c-4cfa-b31b-57eb852ea2b4 3 Category 0407 urn:ddi:dk.dst:56b9e783-0f42-4196-a2e6-7694992cdb78:21 dk.dst 56b9e783-0f42-4196-a2e6-7694992cdb78 21 dk.dst 2f7e9535-3330-4b70-95ef-5cdea7df059b 3 Category 0407 11 urn:ddi:dk.dst:7c6720ac-42b8-4949-8ceb-d242f155b8df:21 dk.dst 7c6720ac-42b8-4949-8ceb-d242f155b8df 21 dk.dst 641155cc-03b5-49f7-a022-040a38ef3d8f 3 Category 0407 11 00 urn:ddi:dk.dst:a593f6e4-4313-4a5a-9e7c-c23c81390b28:21 dk.dst a593f6e4-4313-4a5a-9e7c-c23c81390b28 21 dk.dst 4bbca417-209d-4bbb-ab86-fddded15c34a 3 Category 0407 19 urn:ddi:dk.dst:05c6db06-dc5b-4463-8f1b-fb834e8afd1b:21 dk.dst 05c6db06-dc5b-4463-8f1b-fb834e8afd1b 21 dk.dst 73dc215d-0b2d-44bc-89b8-1e5f64d9fc17 3 Category 0407 19 11 urn:ddi:dk.dst:d01c257b-41da-47e3-9ca4-09bd6223a597:21 dk.dst d01c257b-41da-47e3-9ca4-09bd6223a597 21 dk.dst 7515a524-85e1-45c3-98eb-579058b8f261 3 Category 0407 19 19 urn:ddi:dk.dst:46830bf3-f61b-402c-bf77-bbbb677b231d:21 dk.dst 46830bf3-f61b-402c-bf77-bbbb677b231d 21 dk.dst 66b8df26-4845-42a8-a878-0d0aa54f80b2 3 Category 0407 19 90 urn:ddi:dk.dst:2a833c59-db54-443d-a742-b1329ab6f3ae:21 dk.dst 2a833c59-db54-443d-a742-b1329ab6f3ae 21 dk.dst 37babb4c-c01e-4b6e-9e3c-8937cf287ea7 3 Category 0407 21 urn:ddi:dk.dst:596623d6-f0da-4b95-8277-158cba49a6ad:21 dk.dst 596623d6-f0da-4b95-8277-158cba49a6ad 21 dk.dst d2832d63-84ca-4ae7-b89f-568d339f6aa3 3 Category 0407 21 00 urn:ddi:dk.dst:1f1ddf4f-0d50-446a-854c-bd3e5ecaefa2:21 dk.dst 1f1ddf4f-0d50-446a-854c-bd3e5ecaefa2 21 dk.dst b99ab0d0-40bb-490b-a25e-1738902fb2ef 3 Category 0407 29 urn:ddi:dk.dst:0a3f5a5a-653b-409a-9764-908b67be8438:21 dk.dst 0a3f5a5a-653b-409a-9764-908b67be8438 21 dk.dst 7cc0dd26-9209-4111-a1ad-f4ad869a4082 3 Category 0407 29 10 urn:ddi:dk.dst:c31f1e1c-2762-4441-9060-27bf076ff00f:21 dk.dst c31f1e1c-2762-4441-9060-27bf076ff00f 21 dk.dst a6b635ff-4c21-4012-a268-8e9c4455b84f 3 Category 0407 29 90 urn:ddi:dk.dst:d0e27a80-54b7-4d63-a34b-6c926a26383d:21 dk.dst d0e27a80-54b7-4d63-a34b-6c926a26383d 21 dk.dst c329a450-94fb-4d7f-a68b-6cd453929f90 3 Category 0407 90 urn:ddi:dk.dst:399137d9-0e5e-46c9-9df5-e04e6b78651e:21 dk.dst 399137d9-0e5e-46c9-9df5-e04e6b78651e 21 dk.dst a213aaa9-b5bf-4ec9-b24f-2d3fdbb00c11 3 Category 0407 90 10 urn:ddi:dk.dst:c8a27a1e-f2dc-40f4-a7b5-64309323d41f:21 dk.dst c8a27a1e-f2dc-40f4-a7b5-64309323d41f 21 dk.dst 8143f6df-d377-49b4-a05b-354a89472d52 3 Category 0407 90 90 urn:ddi:dk.dst:26db7df1-efe9-4a87-a884-2538f9b5c58e:21 dk.dst 26db7df1-efe9-4a87-a884-2538f9b5c58e 21 dk.dst 96bd6227-cfc0-4d5e-b5db-483d8734e986 3 Category 0408 urn:ddi:dk.dst:dd4e5796-4229-49c5-8f7b-a9319bad2c0c:21 dk.dst dd4e5796-4229-49c5-8f7b-a9319bad2c0c 21 dk.dst e9f3fd51-9627-4577-beb7-731332d2adf9 3 Category 0408 11 urn:ddi:dk.dst:de49b306-013c-41ee-aac9-e8d76459e2ee:21 dk.dst de49b306-013c-41ee-aac9-e8d76459e2ee 21 dk.dst ea330b27-f661-4727-bb5f-1391d9abe9c4 3 Category 0408 11 20 urn:ddi:dk.dst:c08df6ed-e99e-4d1a-bfc1-1ddc3c8aae8e:21 dk.dst c08df6ed-e99e-4d1a-bfc1-1ddc3c8aae8e 21 dk.dst cda2347f-223d-443f-a691-2f42700db866 3 Category 0408 11 80 urn:ddi:dk.dst:e87bbeb1-97a7-49f7-96d8-9b106c9687d2:21 dk.dst e87bbeb1-97a7-49f7-96d8-9b106c9687d2 21 dk.dst 20df2c95-b8cc-4c33-8c80-4e6e03084df5 3 Category 0408 19 urn:ddi:dk.dst:2ae7d0c2-4652-4418-8607-74e87a2a063b:21 dk.dst 2ae7d0c2-4652-4418-8607-74e87a2a063b 21 dk.dst 56ae516e-7b9e-4285-b85e-80771b4f18bb 3 Category 0408 19 20 urn:ddi:dk.dst:2b217499-8d83-4e1a-be77-9bf5fa2711fe:21 dk.dst 2b217499-8d83-4e1a-be77-9bf5fa2711fe 21 dk.dst 2f3a45df-49f8-411e-b8b4-f6cc1b9c05bb 3 Category 0408 19 81 urn:ddi:dk.dst:30f0d3b8-2da6-4f12-b15e-a2679e6c25bb:21 dk.dst 30f0d3b8-2da6-4f12-b15e-a2679e6c25bb 21 dk.dst e7e4d7bc-e71f-4d33-9948-8d7774afdaec 3 Category 0408 19 89 urn:ddi:dk.dst:3a8e7f83-724b-4e93-9519-9a7d1f6110f6:21 dk.dst 3a8e7f83-724b-4e93-9519-9a7d1f6110f6 21 dk.dst a1926a02-bfd7-4a2f-96cf-7bb5d9c1bbd2 3 Category 0408 91 urn:ddi:dk.dst:ac2d5997-2950-4da1-bb94-b07062331265:21 dk.dst ac2d5997-2950-4da1-bb94-b07062331265 21 dk.dst b3c08408-b3ca-466a-9562-e491bab3128a 3 Category 0408 91 20 urn:ddi:dk.dst:e8b8e7f9-d2a8-4cda-9aaa-8e2dfb447415:21 dk.dst e8b8e7f9-d2a8-4cda-9aaa-8e2dfb447415 21 dk.dst 529a342d-294d-46d1-ba00-b55d73e1cbf2 3 Category 0408 91 80 urn:ddi:dk.dst:ffc0ce9c-727c-472d-8dc9-9fa1caff4b60:21 dk.dst ffc0ce9c-727c-472d-8dc9-9fa1caff4b60 21 dk.dst 9e370876-f07b-45ee-a2c6-1489bf7727f8 3 Category 0408 99 urn:ddi:dk.dst:990f5141-de8c-4ba0-b755-7e1cff20e72b:21 dk.dst 990f5141-de8c-4ba0-b755-7e1cff20e72b 21 dk.dst 32c8c080-cd44-4a7b-845f-62ecf14f894b 3 Category 0408 99 20 urn:ddi:dk.dst:51fe4247-3854-45f9-8a49-514cc9100da2:21 dk.dst 51fe4247-3854-45f9-8a49-514cc9100da2 21 dk.dst 65d1d37f-fd59-4bb2-b475-423200d43f51 3 Category 0408 99 80 urn:ddi:dk.dst:1ee10981-4c25-4a7a-a466-27e80c55207b:21 dk.dst 1ee10981-4c25-4a7a-a466-27e80c55207b 21 dk.dst 90634b29-90fa-4cf6-9095-c932bf147c76 3 Category 0409 urn:ddi:dk.dst:5c5bce92-c23c-46e3-948e-05683bbf636e:21 dk.dst 5c5bce92-c23c-46e3-948e-05683bbf636e 21 dk.dst a9b2964f-cd75-474d-a32b-672a29a6d4ab 3 Category 0409 00 urn:ddi:dk.dst:de32c220-9c7e-4af9-9bf4-df10222f953b:21 dk.dst de32c220-9c7e-4af9-9bf4-df10222f953b 21 dk.dst 03ded2ce-e591-454f-83c5-8e26b3632893 3 Category 0409 00 00 urn:ddi:dk.dst:ebcc82ac-cd89-4b85-bba9-ddbb1f459a68:21 dk.dst ebcc82ac-cd89-4b85-bba9-ddbb1f459a68 21 dk.dst 3bc1d00c-fbf8-40ea-9571-fa782c083eb2 3 Category 0410 urn:ddi:dk.dst:3e7329c7-5dc9-426a-9549-a3f4e012385e:21 dk.dst 3e7329c7-5dc9-426a-9549-a3f4e012385e 21 dk.dst 46c0adc8-c329-4a08-90b5-1ce853c3831a 3 Category 0410 00 urn:ddi:dk.dst:190f1bca-798b-4327-932f-aa32e867df67:21 dk.dst 190f1bca-798b-4327-932f-aa32e867df67 21 dk.dst 7b5920af-2ff8-4a5c-8e38-d6659049ad48 3 Category 0410 00 00 urn:ddi:dk.dst:5f6b1f22-49f1-40ab-997c-b839731782a7:21 dk.dst 5f6b1f22-49f1-40ab-997c-b839731782a7 21 dk.dst c0350902-a9ef-40c0-99d3-6ec2b1d08c9a 3 Category 05 urn:ddi:dk.dst:879869ea-8b70-4c4d-940f-edf8a40c64d3:21 dk.dst 879869ea-8b70-4c4d-940f-edf8a40c64d3 21 dk.dst 0c70fb99-573f-46aa-8bdf-7b035f5cd661 3 Category 0501 urn:ddi:dk.dst:f86efdc0-db9f-4397-bceb-e2eb45586fef:21 dk.dst f86efdc0-db9f-4397-bceb-e2eb45586fef 21 dk.dst 8a7f06cf-29f0-4fef-9bed-bd9fc003039c 3 Category 0501 00 urn:ddi:dk.dst:fbc6768f-37a5-45f3-ba4c-60b1fefc10a0:21 dk.dst fbc6768f-37a5-45f3-ba4c-60b1fefc10a0 21 dk.dst 84295dee-91b1-4e37-b514-7ba775a394e3 3 Category 0501 00 00 urn:ddi:dk.dst:6073d2ea-16fc-4de0-84c4-3ac2cadbaf64:21 dk.dst 6073d2ea-16fc-4de0-84c4-3ac2cadbaf64 21 dk.dst 7f7883b8-9ebe-4908-980d-f26d4e984f27 3 Category 0502 urn:ddi:dk.dst:31423ebd-dda2-4edf-9086-8fafdb7cf3f5:21 dk.dst 31423ebd-dda2-4edf-9086-8fafdb7cf3f5 21 dk.dst d158ffe1-cc52-453f-8460-5d9d71121419 3 Category 0502 10 urn:ddi:dk.dst:d9ba7c4f-a8f8-440d-bed9-71c85bd326d9:21 dk.dst d9ba7c4f-a8f8-440d-bed9-71c85bd326d9 21 dk.dst cdeffbdb-70ae-4c18-bc4a-31b7ebf3eeb8 3 Category 0502 10 00 urn:ddi:dk.dst:cf8b014e-394a-4bbb-8e40-46a8ef935334:21 dk.dst cf8b014e-394a-4bbb-8e40-46a8ef935334 21 dk.dst 64850bc4-b44c-4fac-ae07-a91e7e7cfbb5 3 Category 0502 90 urn:ddi:dk.dst:2aa8b53f-4a9f-494e-a18a-8ddb030046a6:21 dk.dst 2aa8b53f-4a9f-494e-a18a-8ddb030046a6 21 dk.dst e0673cff-eb28-4c93-b67b-daaafc1ccd0c 3 Category 0502 90 00 urn:ddi:dk.dst:cbf494d0-6aec-4127-aab2-fab076b37a4e:21 dk.dst cbf494d0-6aec-4127-aab2-fab076b37a4e 21 dk.dst a7691175-6acd-4be1-ab0f-557dad3bc691 3 Category 0504 urn:ddi:dk.dst:cdc97f16-7baf-44af-8070-023489546485:21 dk.dst cdc97f16-7baf-44af-8070-023489546485 21 dk.dst d591adac-26ef-4432-b2a0-d1bcd424c89c 3 Category 0504 00 urn:ddi:dk.dst:09cab8af-ef05-4eda-9755-a03c8542b117:21 dk.dst 09cab8af-ef05-4eda-9755-a03c8542b117 21 dk.dst 7f087d66-8561-412e-9548-b6b57a8c7cdf 3 Category 0504 00 00 urn:ddi:dk.dst:29608ed1-7e7c-4e22-82af-18c7344e1928:21 dk.dst 29608ed1-7e7c-4e22-82af-18c7344e1928 21 dk.dst ce1cc406-8c18-497f-a003-09f4bcd7d838 3 Category 0505 urn:ddi:dk.dst:c2babe13-6fee-4872-b7e1-da75c33851d8:21 dk.dst c2babe13-6fee-4872-b7e1-da75c33851d8 21 dk.dst e71f33bf-5e4d-4259-a04d-ab2ff944fd08 3 Category 0505 10 urn:ddi:dk.dst:6f2e270f-58d4-4dae-ac66-4e8a09291b2b:21 dk.dst 6f2e270f-58d4-4dae-ac66-4e8a09291b2b 21 dk.dst 78e3ce0b-2f61-49dd-a277-1030f5b604d6 3 Category 0505 10 10 urn:ddi:dk.dst:eb295338-f390-440d-9df4-0301b7c550ed:21 dk.dst eb295338-f390-440d-9df4-0301b7c550ed 21 dk.dst c85198eb-6e43-43e0-95bc-f45e70abee8e 3 Category 0505 10 90 urn:ddi:dk.dst:65cbb9d5-c39d-40fe-9ca7-e85dc26cdfaf:21 dk.dst 65cbb9d5-c39d-40fe-9ca7-e85dc26cdfaf 21 dk.dst 86c7ed8a-53d8-4407-af2e-3babc4ccb9c6 3 Category 0505 90 urn:ddi:dk.dst:7567b1a7-ba40-445b-86c7-49b98c8c960b:21 dk.dst 7567b1a7-ba40-445b-86c7-49b98c8c960b 21 dk.dst ab64873b-6c44-4a6f-b4be-c70fc07cf526 3 Category 0505 90 00 urn:ddi:dk.dst:5e655ae1-51b8-4504-8abf-617883aa376a:21 dk.dst 5e655ae1-51b8-4504-8abf-617883aa376a 21 dk.dst 2f739ea5-defb-46a5-b668-0268539a768f 3 Category 0506 urn:ddi:dk.dst:caa38894-59f5-4725-a542-630c0e1348cb:21 dk.dst caa38894-59f5-4725-a542-630c0e1348cb 21 dk.dst 77a12436-01ee-4322-841c-c6dd7b3daa20 3 Category 0506 10 urn:ddi:dk.dst:9d88175e-858f-4364-8c73-7d84c9182ecc:21 dk.dst 9d88175e-858f-4364-8c73-7d84c9182ecc 21 dk.dst 9187a180-6ec7-4c02-b437-7a24b48585cd 3 Category 0506 10 00 urn:ddi:dk.dst:ebeaf18f-08ac-43e3-a747-431198ff1a57:21 dk.dst ebeaf18f-08ac-43e3-a747-431198ff1a57 21 dk.dst 9722473f-d6bb-4bb4-9d02-735f372f56e5 3 Category 0506 90 urn:ddi:dk.dst:8ef940a4-0253-4075-9ede-ae73a607cc1e:21 dk.dst 8ef940a4-0253-4075-9ede-ae73a607cc1e 21 dk.dst 1fae498d-8c80-4cdd-b4b5-7534d9daa4c8 3 Category 0506 90 00 urn:ddi:dk.dst:0d8dd3ed-e846-48b2-ba7b-a3db0d2c3fce:21 dk.dst 0d8dd3ed-e846-48b2-ba7b-a3db0d2c3fce 21 dk.dst d32d0e84-f47c-4cf3-bdfd-7f7819adaa6a 3 Category 0507 urn:ddi:dk.dst:5c213620-87eb-4080-ac3d-1216dc5b85ee:21 dk.dst 5c213620-87eb-4080-ac3d-1216dc5b85ee 21 dk.dst e0789c9d-7f5f-402c-a60f-08a6af56e92b 3 Category 0507 10 urn:ddi:dk.dst:fe366e36-4301-4220-9fdf-680a82b6887a:21 dk.dst fe366e36-4301-4220-9fdf-680a82b6887a 21 dk.dst 06d162e5-beda-4094-86c1-93a5e2ad0106 3 Category 0507 10 00 urn:ddi:dk.dst:f0ceacf6-bb47-4735-a439-9bf847fbc6f4:21 dk.dst f0ceacf6-bb47-4735-a439-9bf847fbc6f4 21 dk.dst b68a6f5c-bda7-4600-9278-df044d38b501 3 Category 0507 90 urn:ddi:dk.dst:1d15dfcc-44a7-43a5-9c1d-3a9fbc779b0a:21 dk.dst 1d15dfcc-44a7-43a5-9c1d-3a9fbc779b0a 21 dk.dst 8a5cfc37-35d0-490e-a2ec-d10c72bcfb4a 3 Category 0507 90 00 urn:ddi:dk.dst:1af87dba-cd27-49c9-84c1-914c27e5e765:21 dk.dst 1af87dba-cd27-49c9-84c1-914c27e5e765 21 dk.dst 613a9385-f38b-400e-878a-53d335e0dd10 3 Category 0508 urn:ddi:dk.dst:a7e83009-4858-4319-8281-38173a55f3d5:21 dk.dst a7e83009-4858-4319-8281-38173a55f3d5 21 dk.dst 6f74c795-cdec-47e9-a552-d484d5f65365 3 Category 0508 00 urn:ddi:dk.dst:7cba1120-d9f8-40fa-85c8-af08d84f9d70:21 dk.dst 7cba1120-d9f8-40fa-85c8-af08d84f9d70 21 dk.dst 99bac18f-3860-4ed3-90da-f3ffe3a58784 3 Category 0508 00 00 urn:ddi:dk.dst:33a5b662-1fb9-4915-9a01-b4a3b31c5cb8:21 dk.dst 33a5b662-1fb9-4915-9a01-b4a3b31c5cb8 21 dk.dst 34f7070e-340a-4baa-b9fa-9e4efea63309 3 Category 0510 urn:ddi:dk.dst:328127ab-9a3f-4b50-b806-2ba52b657e9d:21 dk.dst 328127ab-9a3f-4b50-b806-2ba52b657e9d 21 dk.dst a1a63c27-63d0-4d66-8509-d233866eda92 3 Category 0510 00 urn:ddi:dk.dst:cdd306ed-108a-4629-89e7-571c39e81d78:21 dk.dst cdd306ed-108a-4629-89e7-571c39e81d78 21 dk.dst 7883ca6f-8ece-425d-8597-ceb733e39582 3 Category 0510 00 00 urn:ddi:dk.dst:90db5e08-f167-4e28-86a8-167a2b3648a2:21 dk.dst 90db5e08-f167-4e28-86a8-167a2b3648a2 21 dk.dst bb8f97b0-04bc-451d-8367-4e8f5f763234 3 Category 0511 urn:ddi:dk.dst:ae8df80c-4e20-4e13-a574-98bd5db54472:21 dk.dst ae8df80c-4e20-4e13-a574-98bd5db54472 21 dk.dst 1c85602c-2f13-44c1-88f9-c4358101c0e1 3 Category 0511 10 urn:ddi:dk.dst:9f7f2726-293e-4def-995e-94e70067d983:21 dk.dst 9f7f2726-293e-4def-995e-94e70067d983 21 dk.dst 73df453f-6fba-4ecf-a4db-77241ba040a5 3 Category 0511 10 00 urn:ddi:dk.dst:919fce01-38cf-434b-a9f7-1e1a2305970c:21 dk.dst 919fce01-38cf-434b-a9f7-1e1a2305970c 21 dk.dst 53693b98-26ee-4cb9-9424-7c2ea2f19bd4 3 Category 0511 91 urn:ddi:dk.dst:3d87ba0e-9946-400e-8ed1-ef00613bf293:21 dk.dst 3d87ba0e-9946-400e-8ed1-ef00613bf293 21 dk.dst eea0eed7-993b-467c-86da-6caea1f0ac2a 3 Category 0511 91 10 urn:ddi:dk.dst:facab65f-d3d7-4f32-87e9-513aac7ae644:21 dk.dst facab65f-d3d7-4f32-87e9-513aac7ae644 21 dk.dst 5c4d5869-bb26-4e10-b14a-d1914f9340fe 3 Category 0511 91 90 urn:ddi:dk.dst:7a09bf9e-1998-431a-bd65-7f0e1362c78f:21 dk.dst 7a09bf9e-1998-431a-bd65-7f0e1362c78f 21 dk.dst 5007637b-ad40-4163-8659-4a17aa1dc398 3 Category 0511 99 urn:ddi:dk.dst:de50ba1c-9c51-4338-aedd-f310bd0f74a7:21 dk.dst de50ba1c-9c51-4338-aedd-f310bd0f74a7 21 dk.dst a4af439b-0e0a-4f86-ae9f-b6b6748f5bd4 3 Category 0511 99 10 urn:ddi:dk.dst:6ef43831-1549-4295-95d6-809b4a33b088:21 dk.dst 6ef43831-1549-4295-95d6-809b4a33b088 21 dk.dst efc6b328-8e1a-42b7-80e0-c3abb5e88adc 3 Category 0511 99 31 urn:ddi:dk.dst:28b1b4b1-cdfb-414e-977f-e1ee7db7e100:21 dk.dst 28b1b4b1-cdfb-414e-977f-e1ee7db7e100 21 dk.dst 544dbe1c-1b2f-4d95-b88a-f77450228745 3 Category 0511 99 39 urn:ddi:dk.dst:3bcaf532-1de9-489d-80b6-de40265c3907:21 dk.dst 3bcaf532-1de9-489d-80b6-de40265c3907 21 dk.dst 26cb8a07-95dc-4aee-928b-81e6b195149c 3 Category 0511 99 85 urn:ddi:dk.dst:8e19c396-a0a2-4aed-a182-5f003366f752:21 dk.dst 8e19c396-a0a2-4aed-a182-5f003366f752 21 dk.dst d5f0d219-f7de-4635-aed4-351d468a95e5 3 Category II urn:ddi:dk.dst:cbb8ef35-3e14-4e9f-b90b-b5c4fde19ee6:21 dk.dst cbb8ef35-3e14-4e9f-b90b-b5c4fde19ee6 21 dk.dst d97f6b30-b1e3-4878-a1e5-bf0a362d9d76 3 Category 06 urn:ddi:dk.dst:47eddd9b-d218-4efb-a211-3106a1f8bb94:21 dk.dst 47eddd9b-d218-4efb-a211-3106a1f8bb94 21 dk.dst 3b448f5e-5933-4345-b4aa-0929ed10a929 3 Category 0601 urn:ddi:dk.dst:78d8a45e-0a90-4b05-a8d5-832176019e23:21 dk.dst 78d8a45e-0a90-4b05-a8d5-832176019e23 21 dk.dst 03ddeade-caf1-40b9-86d9-8ec959b15040 3 Category 0601 10 urn:ddi:dk.dst:5e33a736-f825-41c3-bf90-345ca7d5c381:21 dk.dst 5e33a736-f825-41c3-bf90-345ca7d5c381 21 dk.dst 24793ddd-3df5-46f6-8ab4-1f23d7ac5cc2 3 Category 0601 10 10 urn:ddi:dk.dst:3c336b53-abf3-41c1-b812-a18087caa3e6:21 dk.dst 3c336b53-abf3-41c1-b812-a18087caa3e6 21 dk.dst 6f43a74c-f635-4da3-bc0d-ebb85ca3b0ec 3 Category 0601 10 20 urn:ddi:dk.dst:a4b3c618-0354-4c5d-811a-d4f037bb83d2:21 dk.dst a4b3c618-0354-4c5d-811a-d4f037bb83d2 21 dk.dst 7d6f6e99-d636-437d-a03c-5e33c018cb12 3 Category 0601 10 30 urn:ddi:dk.dst:77d27b09-788c-43e3-9b2e-7e7bc442fd58:21 dk.dst 77d27b09-788c-43e3-9b2e-7e7bc442fd58 21 dk.dst d1a5831d-a523-432e-9a71-63fab6c191a1 3 Category 0601 10 40 urn:ddi:dk.dst:edf95f69-2329-4360-9f81-6db1c177aeb1:21 dk.dst edf95f69-2329-4360-9f81-6db1c177aeb1 21 dk.dst f550693c-d9cd-4cb7-856d-921e9b0dec89 3 Category 0601 10 90 urn:ddi:dk.dst:51f99852-ed93-47d8-9da7-da0a7b92674e:21 dk.dst 51f99852-ed93-47d8-9da7-da0a7b92674e 21 dk.dst 5d175efa-269e-44d3-b3c7-8e79605f8ec0 3 Category 0601 20 urn:ddi:dk.dst:93f34fab-d58c-4400-ac1b-ebe468ed9d65:21 dk.dst 93f34fab-d58c-4400-ac1b-ebe468ed9d65 21 dk.dst 7bbab581-e215-45bd-bf63-2aac902cab2a 3 Category 0601 20 10 urn:ddi:dk.dst:05120485-379a-43f7-8614-4c755864c460:21 dk.dst 05120485-379a-43f7-8614-4c755864c460 21 dk.dst 7d33fffd-2599-4e0f-af2c-f75241bb7594 3 Category 0601 20 30 urn:ddi:dk.dst:7188c43c-c46f-46b1-b687-a0dbe1b6e3cb:21 dk.dst 7188c43c-c46f-46b1-b687-a0dbe1b6e3cb 21 dk.dst 7aef5c7e-5535-4f46-a0da-a3ba059267b3 3 Category 0601 20 90 urn:ddi:dk.dst:bed26566-062f-44be-b2a4-776b930eb1ce:21 dk.dst bed26566-062f-44be-b2a4-776b930eb1ce 21 dk.dst 6f30cb62-ebeb-42a8-b885-42b125f63530 3 Category 0602 urn:ddi:dk.dst:190240d6-9301-43c8-8424-0ec8c83c66e1:21 dk.dst 190240d6-9301-43c8-8424-0ec8c83c66e1 21 dk.dst 139f2cb3-ed90-4e21-a63b-84bbbc7a3a2c 3 Category 0602 10 urn:ddi:dk.dst:b6176115-0cef-4bb4-89c0-160cbcd6ac91:21 dk.dst b6176115-0cef-4bb4-89c0-160cbcd6ac91 21 dk.dst 1cc77f16-872c-437a-9d58-f82686dfaee0 3 Category 0602 10 10 urn:ddi:dk.dst:ba6d38a9-0222-4b54-a78c-b7b0c7b6755b:21 dk.dst ba6d38a9-0222-4b54-a78c-b7b0c7b6755b 21 dk.dst 7e09fc98-6f48-4feb-98ca-ea1a2c7425a0 3 Category 0602 10 90 urn:ddi:dk.dst:ffad3e01-5c1f-47b4-ba37-9f1fd9734d46:21 dk.dst ffad3e01-5c1f-47b4-ba37-9f1fd9734d46 21 dk.dst 2fca9193-6c00-48fd-9183-4c53b85ec8b8 3 Category 0602 20 urn:ddi:dk.dst:a3d86d3b-c12d-4674-8d66-e852a8c6eb2a:21 dk.dst a3d86d3b-c12d-4674-8d66-e852a8c6eb2a 21 dk.dst 3a854ba5-f9eb-4107-8f3c-2e652b0f5c72 3 Category 0602 20 10 urn:ddi:dk.dst:2367e687-b915-4a85-ad6b-fa0e623bdb81:21 dk.dst 2367e687-b915-4a85-ad6b-fa0e623bdb81 21 dk.dst 10060113-e37b-4dab-8056-9708d6a415e6 3 Category 0602 20 20 urn:ddi:dk.dst:e2549be9-5ba6-4499-bf9c-0d3f2a88905a:21 dk.dst e2549be9-5ba6-4499-bf9c-0d3f2a88905a 21 dk.dst eca6f24f-63fe-40e5-9b1a-c6d599df39be 3 Category 0602 20 30 urn:ddi:dk.dst:f5547f66-7262-46f4-9ccf-d9aa38bb1d1e:21 dk.dst f5547f66-7262-46f4-9ccf-d9aa38bb1d1e 21 dk.dst e2a8fd6e-d656-404f-af90-f0a0b9e0b008 3 Category 0602 20 80 urn:ddi:dk.dst:97ed1b46-5d7c-48d4-90ba-1ee392ee96e1:21 dk.dst 97ed1b46-5d7c-48d4-90ba-1ee392ee96e1 21 dk.dst ea2e00b7-72e7-4c6d-9ca8-e426a2a25399 3 Category 0602 30 urn:ddi:dk.dst:4e11a249-27c8-478b-906c-07cee6e9adc2:21 dk.dst 4e11a249-27c8-478b-906c-07cee6e9adc2 21 dk.dst 1c27a17a-6e29-4211-a18e-b79777d9dcc5 3 Category 0602 30 00 urn:ddi:dk.dst:c9f90c50-5ba0-4774-8c41-256d8cc1f973:21 dk.dst c9f90c50-5ba0-4774-8c41-256d8cc1f973 21 dk.dst c283499e-b0a8-4238-b699-ced2fdfbd936 3 Category 0602 40 urn:ddi:dk.dst:c9b31a09-c3b0-471e-bffe-b9a0aeef3bd5:21 dk.dst c9b31a09-c3b0-471e-bffe-b9a0aeef3bd5 21 dk.dst 6e426191-8f54-44f6-8da2-20ddb0f9dd43 3 Category 0602 40 00 urn:ddi:dk.dst:b52500a2-5d67-499f-ae2f-55d2d4f85967:21 dk.dst b52500a2-5d67-499f-ae2f-55d2d4f85967 21 dk.dst e4b0a1f4-72e2-4d15-b534-7fc7c190e4f0 3 Category 0602 90 urn:ddi:dk.dst:dc5220be-1ce9-445d-af71-bf37352f82ef:21 dk.dst dc5220be-1ce9-445d-af71-bf37352f82ef 21 dk.dst 4d5772d5-828a-4463-af1e-ff385bd3ff4a 3 Category 0602 90 10 urn:ddi:dk.dst:880572a2-b1ed-4a68-82af-37228057cc21:21 dk.dst 880572a2-b1ed-4a68-82af-37228057cc21 21 dk.dst 2a824847-ef1c-49b2-9edf-95badc55f507 3 Category 0602 90 20 urn:ddi:dk.dst:832fe6cd-527f-4417-bf68-5a1ad17aea09:21 dk.dst 832fe6cd-527f-4417-bf68-5a1ad17aea09 21 dk.dst a4b46abc-a332-4c60-becb-19d661787255 3 Category 0602 90 30 urn:ddi:dk.dst:a68e06e0-4e76-4489-9ed0-437b80eeabaf:21 dk.dst a68e06e0-4e76-4489-9ed0-437b80eeabaf 21 dk.dst 20af8c12-7753-4af3-a230-23a44a7709bf 3 Category 0602 90 41 urn:ddi:dk.dst:afb46c3d-0f9c-4012-8709-db561676e60e:21 dk.dst afb46c3d-0f9c-4012-8709-db561676e60e 21 dk.dst 66102b7a-1b86-4578-b0e9-658124e0ecb2 3 Category 0602 90 45 urn:ddi:dk.dst:adf4d310-b9a1-4160-ada5-d91582f05534:21 dk.dst adf4d310-b9a1-4160-ada5-d91582f05534 21 dk.dst cb9b45b4-591c-4bc5-8f73-9f7c166e44fa 3 Category 0602 90 46 urn:ddi:dk.dst:d29ed340-7536-4337-ab2b-4e7deee98b96:21 dk.dst d29ed340-7536-4337-ab2b-4e7deee98b96 21 dk.dst 19957dd3-e0a1-4aa2-8e44-fb33d0816749 3 Category 0602 90 47 urn:ddi:dk.dst:6f4e6ff3-f553-4306-98ac-f2b1e7acaf5b:21 dk.dst 6f4e6ff3-f553-4306-98ac-f2b1e7acaf5b 21 dk.dst eea43040-c8c3-41fa-be77-a43a07dcbf0c 3 Category 0602 90 48 urn:ddi:dk.dst:6a37460a-2f3d-4621-ba0f-378c490b71b5:21 dk.dst 6a37460a-2f3d-4621-ba0f-378c490b71b5 21 dk.dst e5039221-ecf9-4360-bf35-35c69295a9ef 3 Category 0602 90 50 urn:ddi:dk.dst:77031909-617d-4e80-9698-6597ecc6b96d:21 dk.dst 77031909-617d-4e80-9698-6597ecc6b96d 21 dk.dst c6595be7-0b13-4d3e-8cdb-8d0c1f5af4ea 3 Category 0602 90 70 urn:ddi:dk.dst:57bfdca5-ca8d-4b37-b857-1a46b11b420c:21 dk.dst 57bfdca5-ca8d-4b37-b857-1a46b11b420c 21 dk.dst fdd1302c-0fad-4626-9de2-d1284f83ea6a 3 Category 0602 90 91 urn:ddi:dk.dst:e87dd7c3-769e-4166-ae09-ffb34ed0c931:21 dk.dst e87dd7c3-769e-4166-ae09-ffb34ed0c931 21 dk.dst e72fc331-c193-4804-a2f8-ebeda70001fb 3 Category 0602 90 99 urn:ddi:dk.dst:971bb272-7d43-4035-a145-d7f4775b080b:21 dk.dst 971bb272-7d43-4035-a145-d7f4775b080b 21 dk.dst 2f16bb0f-b583-48f7-9fef-5394e059a15b 3 Category 0603 urn:ddi:dk.dst:7ddef91a-b10c-4e51-868a-b5e0dcf17296:21 dk.dst 7ddef91a-b10c-4e51-868a-b5e0dcf17296 21 dk.dst 62b0da60-865f-4116-a270-15c3166cf678 3 Category 0603 11 urn:ddi:dk.dst:7c9cda77-9834-43bb-86fe-8279e8cf646d:21 dk.dst 7c9cda77-9834-43bb-86fe-8279e8cf646d 21 dk.dst 283ca8d0-a82f-4105-8975-1b55449fcf41 3 Category 0603 11 00 urn:ddi:dk.dst:7abded05-2b2e-4660-a1d7-0012ad4b8de6:21 dk.dst 7abded05-2b2e-4660-a1d7-0012ad4b8de6 21 dk.dst 2321366b-9e73-4280-a791-c507b4a6f44b 3 Category 0603 12 urn:ddi:dk.dst:d8e624d0-12a5-4e41-bc40-c5dd90d856ad:21 dk.dst d8e624d0-12a5-4e41-bc40-c5dd90d856ad 21 dk.dst 7a056337-4143-4d84-93b4-580cfa339b89 3 Category 0603 12 00 urn:ddi:dk.dst:be543fb1-0e76-4aaa-ac0f-abd3fda1731e:21 dk.dst be543fb1-0e76-4aaa-ac0f-abd3fda1731e 21 dk.dst e5f73bfb-7116-43b2-ab29-f1020aa2c0dc 3 Category 0603 13 urn:ddi:dk.dst:e1b338b7-95a3-4a3d-ac87-d74fff3c803a:21 dk.dst e1b338b7-95a3-4a3d-ac87-d74fff3c803a 21 dk.dst 90eaac49-dacd-465f-be17-aeccbbdbea68 3 Category 0603 13 00 urn:ddi:dk.dst:2cc3ee70-02a5-478c-9379-967d894c642c:21 dk.dst 2cc3ee70-02a5-478c-9379-967d894c642c 21 dk.dst 0a694bec-9f4d-47d0-8e98-a219a9f87ad4 3 Category 0603 14 urn:ddi:dk.dst:c5bb6a45-91c7-4c90-a440-4c5a9af85657:21 dk.dst c5bb6a45-91c7-4c90-a440-4c5a9af85657 21 dk.dst 0217b22c-2e9f-4a99-95da-705cd5f56276 3 Category 0603 14 00 urn:ddi:dk.dst:5bd79302-d66b-42e4-90ee-97d338f799ce:21 dk.dst 5bd79302-d66b-42e4-90ee-97d338f799ce 21 dk.dst 8e763504-821b-4a0f-bdad-44c72d8dc89e 3 Category 0603 15 urn:ddi:dk.dst:94d88374-008c-4264-8a9c-3992dc3395e9:21 dk.dst 94d88374-008c-4264-8a9c-3992dc3395e9 21 dk.dst c61a675b-54ac-4dbd-acdb-9b595b1f2a6a 3 Category 0603 15 00 urn:ddi:dk.dst:e47b8dc0-d819-4f09-a763-65b643e448de:21 dk.dst e47b8dc0-d819-4f09-a763-65b643e448de 21 dk.dst 0186841f-9253-4be9-a374-8b30abf8fd4e 3 Category 0603 19 urn:ddi:dk.dst:831d4c02-eb07-4f5f-92e6-a7cd5ba580f0:21 dk.dst 831d4c02-eb07-4f5f-92e6-a7cd5ba580f0 21 dk.dst 64ebcb2b-0ebb-4389-b91a-1d767fcea303 3 Category 0603 19 10 urn:ddi:dk.dst:a755c67a-3992-404c-8170-6918d9b61ddb:21 dk.dst a755c67a-3992-404c-8170-6918d9b61ddb 21 dk.dst 89cb4cb2-55c0-4acd-ae72-05e15e2f73cb 3 Category 0603 19 20 urn:ddi:dk.dst:fad9cd77-1882-42ae-9adc-21950644cd60:21 dk.dst fad9cd77-1882-42ae-9adc-21950644cd60 21 dk.dst 7b8535ca-989f-4df9-8b04-8b0b9f0f8384 3 Category 0603 19 70 urn:ddi:dk.dst:89970534-39c7-45bd-8a79-7c1108cf0c23:21 dk.dst 89970534-39c7-45bd-8a79-7c1108cf0c23 21 dk.dst 6a9cf39b-c1cd-4e3b-a8fc-0603469100ac 3 Category 0603 90 urn:ddi:dk.dst:199d1b79-1f94-42ba-b9ca-82db8ba8db0d:21 dk.dst 199d1b79-1f94-42ba-b9ca-82db8ba8db0d 21 dk.dst 0a70ef46-d776-4ec6-a814-26624bce5889 3 Category 0603 90 00 urn:ddi:dk.dst:dce2cdc4-34ad-4719-9964-d4a0b2f91bbd:21 dk.dst dce2cdc4-34ad-4719-9964-d4a0b2f91bbd 21 dk.dst 8c0d90d6-aa1b-4982-b787-04e44ebfc2c2 3 Category 0604 urn:ddi:dk.dst:87ad254f-0e35-4f74-822a-152d5dc8895b:21 dk.dst 87ad254f-0e35-4f74-822a-152d5dc8895b 21 dk.dst 4533d34f-051d-432e-90ef-1dabc86cee93 3 Category 0604 20 urn:ddi:dk.dst:8e1d79b3-1216-425f-a19a-44c3fa498962:21 dk.dst 8e1d79b3-1216-425f-a19a-44c3fa498962 21 dk.dst 593fe62f-62c8-412c-af12-17f38a9f79f1 3 Category 0604 20 11 urn:ddi:dk.dst:44813ff6-57fc-45d3-895e-36243cd75e4b:21 dk.dst 44813ff6-57fc-45d3-895e-36243cd75e4b 21 dk.dst f1561705-7087-473b-9e2c-25ed22167031 3 Category 0604 20 19 urn:ddi:dk.dst:195970af-563b-4f34-a1e7-e9fedada4463:21 dk.dst 195970af-563b-4f34-a1e7-e9fedada4463 21 dk.dst 77f46a8f-68cb-4bc3-b905-ff1ca86de846 3 Category 0604 20 20 urn:ddi:dk.dst:e7c98adf-d8f0-4b99-bc2a-0b8ee1710429:21 dk.dst e7c98adf-d8f0-4b99-bc2a-0b8ee1710429 21 dk.dst 36ddbaa7-69e1-471b-8724-429849e2e37b 3 Category 0604 20 40 urn:ddi:dk.dst:699c1394-1243-4698-8f79-c3a765833002:21 dk.dst 699c1394-1243-4698-8f79-c3a765833002 21 dk.dst b28f1e2a-ddad-4333-aabd-4f3923dc9040 3 Category 0604 20 90 urn:ddi:dk.dst:8ce3d54c-6204-4c7f-98cc-2738baa65850:21 dk.dst 8ce3d54c-6204-4c7f-98cc-2738baa65850 21 dk.dst 139146a8-c1bb-4555-84b4-9ec6a6b0534f 3 Category 0604 90 urn:ddi:dk.dst:60a2af07-d4ee-4f2d-a4c0-8cd2eff68cab:21 dk.dst 60a2af07-d4ee-4f2d-a4c0-8cd2eff68cab 21 dk.dst 0be6558b-5e88-4753-89f5-05dd0abab589 3 Category 0604 90 11 urn:ddi:dk.dst:34336579-574e-4988-9666-6b0cf7e2d1d0:21 dk.dst 34336579-574e-4988-9666-6b0cf7e2d1d0 21 dk.dst 7eec7bc5-e421-447f-a074-51cc63262b21 3 Category 0604 90 19 urn:ddi:dk.dst:e977cf6f-da6e-44ae-80fc-2370a42f7d07:21 dk.dst e977cf6f-da6e-44ae-80fc-2370a42f7d07 21 dk.dst 11b10508-b108-475b-9ecd-3d5fa1af7914 3 Category 0604 90 91 urn:ddi:dk.dst:7aee9b84-3f86-4d63-b3e7-a51631cc6939:21 dk.dst 7aee9b84-3f86-4d63-b3e7-a51631cc6939 21 dk.dst ad02c5f1-7c2a-4ca5-a668-442b4742b474 3 Category 0604 90 99 urn:ddi:dk.dst:3455191d-7ea1-477c-a0b7-ee78039303f6:21 dk.dst 3455191d-7ea1-477c-a0b7-ee78039303f6 21 dk.dst fcae0d2a-4a77-40b8-ba4f-f4be2f4bb5e4 3 Category 07 urn:ddi:dk.dst:bfba06f8-57e4-442e-aade-d5dcba5ccc9b:21 dk.dst bfba06f8-57e4-442e-aade-d5dcba5ccc9b 21 dk.dst 43cec15e-28e5-4177-9683-9dd9291e5423 3 Category 0701 urn:ddi:dk.dst:afe69922-3b0c-4243-9bd5-848d860527c1:21 dk.dst afe69922-3b0c-4243-9bd5-848d860527c1 21 dk.dst ff444700-0e46-4a76-9be5-7f8e56b1ceaf 3 Category 0701 10 urn:ddi:dk.dst:4e892476-c603-4109-aed8-48dd646b9089:21 dk.dst 4e892476-c603-4109-aed8-48dd646b9089 21 dk.dst d85123f6-fb18-457f-9d9c-fa25e582b349 3 Category 0701 10 00 urn:ddi:dk.dst:dacb5011-2224-44a4-919f-4a29d277cce4:21 dk.dst dacb5011-2224-44a4-919f-4a29d277cce4 21 dk.dst d32fd144-6904-49d3-9dcb-992b1648c856 3 Category 0701 90 urn:ddi:dk.dst:4195f2eb-aad2-4353-827d-ae9ca1d442c2:21 dk.dst 4195f2eb-aad2-4353-827d-ae9ca1d442c2 21 dk.dst df345fe1-5c12-4529-8874-9816633ce366 3 Category 0701 90 10 urn:ddi:dk.dst:a891bdf9-e27d-48b9-9f03-9a0f2dc6b532:21 dk.dst a891bdf9-e27d-48b9-9f03-9a0f2dc6b532 21 dk.dst 07246b46-6b68-4b50-8ac0-ca4789f770b7 3 Category 0701 90 50 urn:ddi:dk.dst:07570dce-290f-45ce-b4ad-90fff7faa2e8:21 dk.dst 07570dce-290f-45ce-b4ad-90fff7faa2e8 21 dk.dst 4c10545b-f59c-45ea-ac36-5e6e6b0e0ed4 3 Category 0701 90 90 urn:ddi:dk.dst:48d2d6ba-5ed7-4ed5-87c4-264ec9b05ce0:21 dk.dst 48d2d6ba-5ed7-4ed5-87c4-264ec9b05ce0 21 dk.dst 8f55e2fa-1f65-45f9-ac47-bb8f780c6177 3 Category 0702 urn:ddi:dk.dst:1c54a8bd-97d2-4fa8-af0a-7ffe2cee522e:21 dk.dst 1c54a8bd-97d2-4fa8-af0a-7ffe2cee522e 21 dk.dst db0fc44f-bde4-4ea8-aab8-88c3134afae6 3 Category 0702 00 urn:ddi:dk.dst:cce2aa5d-4f9a-4ed8-9ed5-9a0b9fa7b922:21 dk.dst cce2aa5d-4f9a-4ed8-9ed5-9a0b9fa7b922 21 dk.dst 696301b4-a7b2-4a50-b5da-3a3620eff389 3 Category 0702 00 00 urn:ddi:dk.dst:e49e4276-8d18-4906-89cb-39837c76d598:21 dk.dst e49e4276-8d18-4906-89cb-39837c76d598 21 dk.dst f998328e-f0e1-47a3-b8f5-8f3da7ca0bcb 3 Category 0703 urn:ddi:dk.dst:17d116de-cc8c-4b57-a3ad-b96a4aa00e07:21 dk.dst 17d116de-cc8c-4b57-a3ad-b96a4aa00e07 21 dk.dst b6b57919-9ca1-4425-b805-ec1389257cf7 3 Category 0703 10 urn:ddi:dk.dst:b46cf6a4-1033-495a-9b84-f42e07658c82:21 dk.dst b46cf6a4-1033-495a-9b84-f42e07658c82 21 dk.dst 3d113e10-0898-496f-9fd9-6c2a4bf43c27 3 Category 0703 10 11 urn:ddi:dk.dst:32b1c1f6-37b3-4cd6-bbfd-cce1ad3a0f3e:21 dk.dst 32b1c1f6-37b3-4cd6-bbfd-cce1ad3a0f3e 21 dk.dst 7514d5fa-b6c5-4b89-a3e5-8685575a9b36 3 Category 0703 10 19 urn:ddi:dk.dst:6a30f55c-b01f-4ad0-abc1-92b88f537dd8:21 dk.dst 6a30f55c-b01f-4ad0-abc1-92b88f537dd8 21 dk.dst ca9166d7-5900-4724-8b63-5afc097a2a3a 3 Category 0703 10 90 urn:ddi:dk.dst:d6fc5f28-13b7-47a6-bd17-3086c818eace:21 dk.dst d6fc5f28-13b7-47a6-bd17-3086c818eace 21 dk.dst 47394a27-4f29-4b44-9211-ac9869e38820 3 Category 0703 20 urn:ddi:dk.dst:bb0cb58a-e8e1-41e2-b136-0263a3ed5b55:21 dk.dst bb0cb58a-e8e1-41e2-b136-0263a3ed5b55 21 dk.dst 40457333-343f-4b46-b6c7-c9b39960ed69 3 Category 0703 20 00 urn:ddi:dk.dst:864895c2-a44a-44a7-a4f1-be677c540fbc:21 dk.dst 864895c2-a44a-44a7-a4f1-be677c540fbc 21 dk.dst b2070f62-2460-4277-981d-72c2045be9b2 3 Category 0703 90 urn:ddi:dk.dst:c98d09f2-b103-4aa5-9cb8-f65644056ba8:21 dk.dst c98d09f2-b103-4aa5-9cb8-f65644056ba8 21 dk.dst d1af54e7-b41d-41fc-87d4-03bf4f7e9b9a 3 Category 0703 90 00 urn:ddi:dk.dst:de705d13-608a-438b-9998-6672c9b74451:21 dk.dst de705d13-608a-438b-9998-6672c9b74451 21 dk.dst 000146b8-9eb4-4fe6-b7d4-5cbb5adff2d1 3 Category 0704 urn:ddi:dk.dst:16859a37-8ade-4821-84d7-2e047e44e7d0:21 dk.dst 16859a37-8ade-4821-84d7-2e047e44e7d0 21 dk.dst 6d0cd2d9-27d1-4605-98d1-3865f0231189 3 Category 0704 10 urn:ddi:dk.dst:2a47fc7a-6dcc-4c21-b27f-e1e5c2a71216:21 dk.dst 2a47fc7a-6dcc-4c21-b27f-e1e5c2a71216 21 dk.dst e66cf139-6984-4c39-b52e-ae334a655cf8 3 Category 0704 10 00 urn:ddi:dk.dst:e02e3dfa-529d-4b29-a545-ce74f31c6263:21 dk.dst e02e3dfa-529d-4b29-a545-ce74f31c6263 21 dk.dst ab4941bc-f9c0-4fc3-8ff7-07c1febbc5de 3 Category 0704 20 urn:ddi:dk.dst:3e5a61b3-3282-4f55-b03b-b9722025ef13:21 dk.dst 3e5a61b3-3282-4f55-b03b-b9722025ef13 21 dk.dst 902ac42f-6a4f-4fc2-b9c7-71bc46c08506 3 Category 0704 20 00 urn:ddi:dk.dst:f5d402ed-7a6c-4fbd-b5ec-03adb1937b76:21 dk.dst f5d402ed-7a6c-4fbd-b5ec-03adb1937b76 21 dk.dst 19c9d18c-0706-4586-ab58-5e599d867763 3 Category 0704 90 urn:ddi:dk.dst:4b9a8513-cbb8-4a93-be60-a10fa7d1ae92:21 dk.dst 4b9a8513-cbb8-4a93-be60-a10fa7d1ae92 21 dk.dst 5a87ccc8-56bc-40eb-b3ac-20cc56a3925b 3 Category 0704 90 10 urn:ddi:dk.dst:91b96429-11ea-4d97-8586-aaf97dca6d35:21 dk.dst 91b96429-11ea-4d97-8586-aaf97dca6d35 21 dk.dst b57dd155-799d-4fed-8cc9-2e6987fd69a3 3 Category 0704 90 90 urn:ddi:dk.dst:d9d60858-5f3a-42c6-af3a-d25af5de78ac:21 dk.dst d9d60858-5f3a-42c6-af3a-d25af5de78ac 21 dk.dst 4ad478e5-20f4-4c7e-9990-b336494787c9 3 Category 0705 urn:ddi:dk.dst:daf25164-4eaf-4305-b8e3-b53427233bca:21 dk.dst daf25164-4eaf-4305-b8e3-b53427233bca 21 dk.dst 1d905c4d-05dd-417a-b437-35854dd97385 3 Category 0705 11 urn:ddi:dk.dst:f9a172c7-cde0-4590-a7b3-2a8aeed121e0:21 dk.dst f9a172c7-cde0-4590-a7b3-2a8aeed121e0 21 dk.dst 4dd56027-f82b-46c4-ab2d-04be10914358 3 Category 0705 11 00 urn:ddi:dk.dst:f8d35458-4631-44c2-a270-dfa3dce94c3f:21 dk.dst f8d35458-4631-44c2-a270-dfa3dce94c3f 21 dk.dst a3843089-de5f-42c6-9725-07f66a3a91f9 3 Category 0705 19 urn:ddi:dk.dst:98cd2bff-c925-454d-93d4-4d6ce607437e:21 dk.dst 98cd2bff-c925-454d-93d4-4d6ce607437e 21 dk.dst 5271ba4b-ae08-4d76-8c71-74b6500e1022 3 Category 0705 19 00 urn:ddi:dk.dst:b4008e60-fe37-4ccf-9f18-083ff70a0429:21 dk.dst b4008e60-fe37-4ccf-9f18-083ff70a0429 21 dk.dst 93dba778-0eca-4f9a-b056-2c7c7f40a1d6 3 Category 0705 21 urn:ddi:dk.dst:e7a5df5d-f78f-46de-be8f-7bd76b79a2cb:21 dk.dst e7a5df5d-f78f-46de-be8f-7bd76b79a2cb 21 dk.dst 1af74e6c-79be-4f29-90f2-bfd544184a57 3 Category 0705 21 00 urn:ddi:dk.dst:206570d5-eef1-4ec9-92c4-d996ebaabc59:21 dk.dst 206570d5-eef1-4ec9-92c4-d996ebaabc59 21 dk.dst 4c6b7f50-bf11-4218-a25c-e9bfd640cc75 3 Category 0705 29 urn:ddi:dk.dst:9dbd8cb6-b249-45f0-bcc4-55107df2f4c5:21 dk.dst 9dbd8cb6-b249-45f0-bcc4-55107df2f4c5 21 dk.dst 40314269-690b-4d6c-b026-9e199dc3f10b 3 Category 0705 29 00 urn:ddi:dk.dst:e59b277d-6598-488f-bc77-5c9d75cdbdff:21 dk.dst e59b277d-6598-488f-bc77-5c9d75cdbdff 21 dk.dst 0655fef8-e01f-42b2-afa1-e75c98b827c9 3 Category 0706 urn:ddi:dk.dst:0a23aa77-f220-48b7-855a-5b3be6b6b927:21 dk.dst 0a23aa77-f220-48b7-855a-5b3be6b6b927 21 dk.dst b9b4bfdc-c02e-4fc0-901d-5be8c43284a1 3 Category 0706 10 urn:ddi:dk.dst:9ee3f3c2-1465-462b-8d01-051e3535946a:21 dk.dst 9ee3f3c2-1465-462b-8d01-051e3535946a 21 dk.dst 0302e575-2138-4e83-a23f-b9dbe14fbb63 3 Category 0706 10 00 urn:ddi:dk.dst:68cf0a11-a9ef-45dd-8d95-e91d4ee7b851:21 dk.dst 68cf0a11-a9ef-45dd-8d95-e91d4ee7b851 21 dk.dst 50b72186-8d2e-472b-a1f7-8cc94524aacb 3 Category 0706 90 urn:ddi:dk.dst:de199c64-5132-4e22-86f6-603b7eb80a8f:21 dk.dst de199c64-5132-4e22-86f6-603b7eb80a8f 21 dk.dst ae85bc41-f2ec-40cf-ad69-195cc63fe2f7 3 Category 0706 90 10 urn:ddi:dk.dst:ab8592eb-29b7-426a-96b2-8fcd0ca4e2a6:21 dk.dst ab8592eb-29b7-426a-96b2-8fcd0ca4e2a6 21 dk.dst 9113ede5-e07d-47c0-9d2e-90cd3e7992e0 3 Category 0706 90 30 urn:ddi:dk.dst:ad5dfb60-ef91-4ab4-99cc-7d4a3605a90f:21 dk.dst ad5dfb60-ef91-4ab4-99cc-7d4a3605a90f 21 dk.dst 8a55cda3-6e38-4d59-8dea-a00e97e3ea46 3 Category 0706 90 90 urn:ddi:dk.dst:51639ae1-572c-48b6-82e9-d47d6f160e99:21 dk.dst 51639ae1-572c-48b6-82e9-d47d6f160e99 21 dk.dst c396a734-121b-47a1-a936-c22b4d3c7b34 3 Category 0707 urn:ddi:dk.dst:ef50aa4b-c0e9-43a8-bc57-17d1f4fd8ffc:21 dk.dst ef50aa4b-c0e9-43a8-bc57-17d1f4fd8ffc 21 dk.dst 83ec8c2c-5b3d-46fd-a2f9-9e7c247cc2ff 3 Category 0707 00 urn:ddi:dk.dst:e740a470-a9d2-4a07-b520-61f822a0916c:21 dk.dst e740a470-a9d2-4a07-b520-61f822a0916c 21 dk.dst 6f7bce13-4fc3-42c6-9d5b-c90e776368af 3 Category 0707 00 05 urn:ddi:dk.dst:3e4c0aaa-fcbc-40a5-9364-087d21ab6470:21 dk.dst 3e4c0aaa-fcbc-40a5-9364-087d21ab6470 21 dk.dst 33e8549e-1e3b-43a9-9acc-24dcf282380f 3 Category 0707 00 90 urn:ddi:dk.dst:f35e59ef-1801-42e9-9f15-4fd5fba8364c:21 dk.dst f35e59ef-1801-42e9-9f15-4fd5fba8364c 21 dk.dst daf75f50-bca4-46fa-8564-9b4889b83692 3 Category 0708 urn:ddi:dk.dst:c31c8799-25fe-4911-9569-dfcb6c1e2a97:21 dk.dst c31c8799-25fe-4911-9569-dfcb6c1e2a97 21 dk.dst fa4deda4-55c4-4bdd-b890-27f4663edce5 3 Category 0708 10 urn:ddi:dk.dst:90d2f712-bb1d-4d50-b079-30a6e5a1f33c:21 dk.dst 90d2f712-bb1d-4d50-b079-30a6e5a1f33c 21 dk.dst e0cb31bb-e20b-4452-b69d-33e56f3a67c5 3 Category 0708 10 00 urn:ddi:dk.dst:8e57fca3-a6c6-4755-8ead-b98f44ddebf9:21 dk.dst 8e57fca3-a6c6-4755-8ead-b98f44ddebf9 21 dk.dst 733e7247-979b-4094-998f-f3ad34938672 3 Category 0708 20 urn:ddi:dk.dst:842241ac-b650-4bd0-aa22-8ce3d8089329:21 dk.dst 842241ac-b650-4bd0-aa22-8ce3d8089329 21 dk.dst b304fd72-b0ea-4a8f-88e2-cad400eceb35 3 Category 0708 20 00 urn:ddi:dk.dst:3b25413e-f7b1-4d3a-8724-a943716bc7b0:21 dk.dst 3b25413e-f7b1-4d3a-8724-a943716bc7b0 21 dk.dst cff7c0e1-5f4a-4c8b-b311-e2d8bed3f566 3 Category 0708 90 urn:ddi:dk.dst:c5f4de40-2907-4af1-93ef-5221084163ad:21 dk.dst c5f4de40-2907-4af1-93ef-5221084163ad 21 dk.dst 07230aeb-946d-49f3-95c2-8e54fe12310c 3 Category 0708 90 00 urn:ddi:dk.dst:acf7f00b-5b34-4439-9e7a-f87b32ccbe66:21 dk.dst acf7f00b-5b34-4439-9e7a-f87b32ccbe66 21 dk.dst acf3f339-2b8d-4679-b7d4-41973c460506 3 Category 0709 urn:ddi:dk.dst:632f5431-7aa4-4bca-b96e-1fbac71ccccf:21 dk.dst 632f5431-7aa4-4bca-b96e-1fbac71ccccf 21 dk.dst 0a3ad590-c396-41fd-af57-725f4d05c2e8 3 Category 0709 20 urn:ddi:dk.dst:46576cc6-9a11-4044-8d6e-df8f03c43ec9:21 dk.dst 46576cc6-9a11-4044-8d6e-df8f03c43ec9 21 dk.dst b7ab4ed4-c2ed-4808-a5ff-12dd9a8caa6b 3 Category 0709 20 00 urn:ddi:dk.dst:8a0fe97a-163a-4129-b035-d1f63c6cb4a6:21 dk.dst 8a0fe97a-163a-4129-b035-d1f63c6cb4a6 21 dk.dst fe6346f0-77c0-46d8-9afd-1ecd7936813e 3 Category 0709 30 urn:ddi:dk.dst:f18932c9-28fa-493d-abb1-9dc238ecdd07:21 dk.dst f18932c9-28fa-493d-abb1-9dc238ecdd07 21 dk.dst 704fc5b8-028a-4bd7-b2f5-31e646974df6 3 Category 0709 30 00 urn:ddi:dk.dst:a594278e-adc9-4ca1-a0bf-35b92f2b3caf:21 dk.dst a594278e-adc9-4ca1-a0bf-35b92f2b3caf 21 dk.dst aee70096-0461-4466-94c8-6552fb993075 3 Category 0709 40 urn:ddi:dk.dst:6543d8d8-4b35-459f-9f20-f01785b3f199:21 dk.dst 6543d8d8-4b35-459f-9f20-f01785b3f199 21 dk.dst 9bdc76cf-7058-4b11-8752-078c31d2bd6d 3 Category 0709 40 00 urn:ddi:dk.dst:24cf3234-4489-40e2-862e-650e54d7dd2b:21 dk.dst 24cf3234-4489-40e2-862e-650e54d7dd2b 21 dk.dst 007cbd70-e4e2-477c-b1aa-23a4ee52f045 3 Category 0709 51 urn:ddi:dk.dst:0a4efa38-4b17-474e-9fce-ec419607dd74:21 dk.dst 0a4efa38-4b17-474e-9fce-ec419607dd74 21 dk.dst 5c540847-c241-490b-b660-4415328288a1 3 Category 0709 51 00 urn:ddi:dk.dst:44fa8742-5856-4907-9526-3a9d1258fa82:21 dk.dst 44fa8742-5856-4907-9526-3a9d1258fa82 21 dk.dst 5131e3e0-5069-4e11-9f77-172be64d88f5 3 Category 0709 59 urn:ddi:dk.dst:7bf69dc5-8a8f-4922-b00b-91e635d14f0e:21 dk.dst 7bf69dc5-8a8f-4922-b00b-91e635d14f0e 21 dk.dst 204a3c70-54ba-4f8c-bff8-1c241dd1c1a9 3 Category 0709 59 10 urn:ddi:dk.dst:4ee52119-ec62-4069-bc0b-50aa1358e8de:21 dk.dst 4ee52119-ec62-4069-bc0b-50aa1358e8de 21 dk.dst 0b2e3947-42d8-4414-96ea-8048888b3027 3 Category 0709 59 30 urn:ddi:dk.dst:409870ca-5780-41a7-9330-6c087c4ecc06:21 dk.dst 409870ca-5780-41a7-9330-6c087c4ecc06 21 dk.dst ee7bf701-4a63-4828-9b07-eb39768c16a6 3 Category 0709 59 50 urn:ddi:dk.dst:849f2424-3988-42e5-8948-bb663925339e:21 dk.dst 849f2424-3988-42e5-8948-bb663925339e 21 dk.dst bb167052-19de-41d4-a8b4-82dc93a5c8a0 3 Category 0709 59 90 urn:ddi:dk.dst:3ddb8d68-62e1-47fb-a3a2-cf5827cdf5ab:21 dk.dst 3ddb8d68-62e1-47fb-a3a2-cf5827cdf5ab 21 dk.dst 972de893-ed45-4171-8719-b99211dd8eb1 3 Category 0709 60 urn:ddi:dk.dst:c668462c-929f-4cae-8dea-92543a81f36f:21 dk.dst c668462c-929f-4cae-8dea-92543a81f36f 21 dk.dst c15f698c-b033-4524-a89f-b5f312a72e20 3 Category 0709 60 10 urn:ddi:dk.dst:29fe62ea-d2c2-4388-bc41-d26c7d97598a:21 dk.dst 29fe62ea-d2c2-4388-bc41-d26c7d97598a 21 dk.dst d00d971f-ec9b-48ab-84d2-92f985315ee7 3 Category 0709 60 91 urn:ddi:dk.dst:e9d097ea-f6b0-42af-bc3a-83ee0bbf91c1:21 dk.dst e9d097ea-f6b0-42af-bc3a-83ee0bbf91c1 21 dk.dst 46a2b45b-17ee-4da9-8548-1a25ae986ef7 3 Category 0709 60 95 urn:ddi:dk.dst:cb734f91-6eea-449e-81ad-cd48e8e9a0c0:21 dk.dst cb734f91-6eea-449e-81ad-cd48e8e9a0c0 21 dk.dst a630a3a0-87c7-4825-b2c2-abbc41dd2d12 3 Category 0709 60 99 urn:ddi:dk.dst:52a37c28-2253-458d-8d73-857e46c606ed:21 dk.dst 52a37c28-2253-458d-8d73-857e46c606ed 21 dk.dst 2492b3d6-9887-4fdc-a016-42b7f40b2745 3 Category 0709 70 urn:ddi:dk.dst:c4f3ccdb-65de-4370-a10a-cfe388d55a83:21 dk.dst c4f3ccdb-65de-4370-a10a-cfe388d55a83 21 dk.dst 3fb53dbf-6757-4ca4-9118-0487e3ff0c5b 3 Category 0709 70 00 urn:ddi:dk.dst:27f31554-2ed7-45f4-81ed-a49388526e0d:21 dk.dst 27f31554-2ed7-45f4-81ed-a49388526e0d 21 dk.dst 6a9ff503-9afb-4ca3-a94f-fc0e1a1dc72f 3 Category 0709 91 urn:ddi:dk.dst:7bddcaa7-36b0-4461-97b3-fb4bc2617536:21 dk.dst 7bddcaa7-36b0-4461-97b3-fb4bc2617536 21 dk.dst 08e0f96c-6f93-4327-a8b0-b9ee18fa060b 3 Category 0709 91 00 urn:ddi:dk.dst:5417485f-1737-418f-845b-55862b2a2b63:21 dk.dst 5417485f-1737-418f-845b-55862b2a2b63 21 dk.dst 53097417-ab29-4055-bd11-b2f28688fc32 3 Category 0709 92 urn:ddi:dk.dst:3e0e478e-31e0-49cc-acbd-7bcd14403bfb:21 dk.dst 3e0e478e-31e0-49cc-acbd-7bcd14403bfb 21 dk.dst ed0a4a65-c24b-4bd9-b975-6f6e1e247fd5 3 Category 0709 92 10 urn:ddi:dk.dst:b95254d3-a344-4e2a-b9b2-1b6ecc345c4d:21 dk.dst b95254d3-a344-4e2a-b9b2-1b6ecc345c4d 21 dk.dst ad060a29-16d5-43c6-99e2-628d01814470 3 Category 0709 92 90 urn:ddi:dk.dst:8e74788c-8958-4975-a46d-2007fe715eba:21 dk.dst 8e74788c-8958-4975-a46d-2007fe715eba 21 dk.dst 1842a58e-11ff-4f10-aa6f-bec2eabe65ce 3 Category 0709 93 urn:ddi:dk.dst:8ac87902-6d62-4ecd-bd46-7c37ab81f6e3:21 dk.dst 8ac87902-6d62-4ecd-bd46-7c37ab81f6e3 21 dk.dst 86355e58-8c41-4e46-9201-6ebad379f0cd 3 Category 0709 93 10 urn:ddi:dk.dst:268b2721-bf22-4e66-8102-c376a48d1e12:21 dk.dst 268b2721-bf22-4e66-8102-c376a48d1e12 21 dk.dst 9af50948-83fd-418c-800f-cc0fed6488d9 3 Category 0709 93 90 urn:ddi:dk.dst:97cae257-6b70-4225-a796-d3072c46cd22:21 dk.dst 97cae257-6b70-4225-a796-d3072c46cd22 21 dk.dst 6768e70b-2fe9-441c-8356-ed956c751625 3 Category 0709 99 urn:ddi:dk.dst:d8c9496c-8cd6-4bcf-ae12-8cf4c7a09576:21 dk.dst d8c9496c-8cd6-4bcf-ae12-8cf4c7a09576 21 dk.dst bb3f6ffa-3042-4e10-83ee-100a2b120431 3 Category 0709 99 10 urn:ddi:dk.dst:84f705c5-1b17-41c6-a570-133f07dfe8ff:21 dk.dst 84f705c5-1b17-41c6-a570-133f07dfe8ff 21 dk.dst ae6e71e6-7bbe-41ab-b233-9092b9058cfd 3 Category 0709 99 20 urn:ddi:dk.dst:56628d88-7bb6-4c16-9e36-ad44df6344c0:21 dk.dst 56628d88-7bb6-4c16-9e36-ad44df6344c0 21 dk.dst cda0fb9b-4a53-49c4-93f5-de9a8de380f0 3 Category 0709 99 40 urn:ddi:dk.dst:3c90a2ed-7098-4f8f-88ae-80780a05bbb2:21 dk.dst 3c90a2ed-7098-4f8f-88ae-80780a05bbb2 21 dk.dst 249c501c-fcb6-4b05-adf8-013b4b4601de 3 Category 0709 99 50 urn:ddi:dk.dst:f2cb4060-3631-46c9-be7d-6c5ed6f4ef90:21 dk.dst f2cb4060-3631-46c9-be7d-6c5ed6f4ef90 21 dk.dst e2623beb-8273-4d49-a596-2dd53db09063 3 Category 0709 99 60 urn:ddi:dk.dst:62096058-1862-4bc3-8888-8e9320c13f16:21 dk.dst 62096058-1862-4bc3-8888-8e9320c13f16 21 dk.dst 630b3ce9-d125-444c-9b5c-133eec650bd8 3 Category 0709 99 90 urn:ddi:dk.dst:577101d4-6898-4faf-9fc7-70e92f1b968f:21 dk.dst 577101d4-6898-4faf-9fc7-70e92f1b968f 21 dk.dst 7e7fa391-857d-42bc-bc90-79e8095fd495 3 Category 0710 urn:ddi:dk.dst:ffa2d1a7-6564-49d1-8752-cf6b49a7520d:21 dk.dst ffa2d1a7-6564-49d1-8752-cf6b49a7520d 21 dk.dst 0ea1977b-5a1a-4b55-84c7-ca46df0af0f4 3 Category 0710 10 urn:ddi:dk.dst:9157ae4f-ad38-4ce2-b9e0-d4085b030231:21 dk.dst 9157ae4f-ad38-4ce2-b9e0-d4085b030231 21 dk.dst f8ab5ffe-41f3-4ca6-b3ab-4948766ea153 3 Category 0710 10 00 urn:ddi:dk.dst:b752d618-4f3d-436b-b184-6aa7bb649213:21 dk.dst b752d618-4f3d-436b-b184-6aa7bb649213 21 dk.dst 1fd4643a-df20-43c3-b87b-7405192c3a55 3 Category 0710 21 urn:ddi:dk.dst:619fc014-9491-4488-b1e4-99ec8b40711f:21 dk.dst 619fc014-9491-4488-b1e4-99ec8b40711f 21 dk.dst 8610ac0e-2887-472d-a500-a1bd77cbb999 3 Category 0710 21 00 urn:ddi:dk.dst:43b962df-5341-4a27-bf3b-d2e09ee3e158:21 dk.dst 43b962df-5341-4a27-bf3b-d2e09ee3e158 21 dk.dst e2ca7a63-60ec-4166-b7b6-29b3d377290c 3 Category 0710 22 urn:ddi:dk.dst:d47b46af-0005-428e-a864-c519c11e3148:21 dk.dst d47b46af-0005-428e-a864-c519c11e3148 21 dk.dst 6c5d81b2-7866-4b7d-988a-d95ee82e675e 3 Category 0710 22 00 urn:ddi:dk.dst:4061d0f3-32d6-48b3-b110-0f3e36c138af:21 dk.dst 4061d0f3-32d6-48b3-b110-0f3e36c138af 21 dk.dst 56de0a42-eedc-442e-ac94-9863c0f59511 3 Category 0710 29 urn:ddi:dk.dst:a7d4cc55-1d06-4a85-861e-6aad3d0fc2b8:21 dk.dst a7d4cc55-1d06-4a85-861e-6aad3d0fc2b8 21 dk.dst b98777b9-4285-4cc7-84c9-a87f61f7c349 3 Category 0710 29 00 urn:ddi:dk.dst:645fbaad-b2aa-4525-ac9a-f15544f075ff:21 dk.dst 645fbaad-b2aa-4525-ac9a-f15544f075ff 21 dk.dst 40edaf49-ecc7-4b98-bb38-5540e9aa32c7 3 Category 0710 30 urn:ddi:dk.dst:3a732239-1c19-4e56-9268-e788cbe3514d:21 dk.dst 3a732239-1c19-4e56-9268-e788cbe3514d 21 dk.dst 7e24d7af-6981-4d3c-898d-05f1d045ccaf 3 Category 0710 30 00 urn:ddi:dk.dst:58d73285-fec0-498b-809f-d7a31b365706:21 dk.dst 58d73285-fec0-498b-809f-d7a31b365706 21 dk.dst 06bc0d59-57d3-4861-8596-bd5814ff0dbd 3 Category 0710 40 urn:ddi:dk.dst:a5713b17-d46e-4fcb-a5dc-242e35520212:21 dk.dst a5713b17-d46e-4fcb-a5dc-242e35520212 21 dk.dst 809290ed-021d-48ef-923f-12da64ad0e81 3 Category 0710 40 00 urn:ddi:dk.dst:4510fac5-4ec6-4a41-9d88-4f282152460d:21 dk.dst 4510fac5-4ec6-4a41-9d88-4f282152460d 21 dk.dst 804c7bab-3081-4552-af65-493de51255a4 3 Category 0710 80 urn:ddi:dk.dst:2048ab34-54f6-4eeb-a357-b2a2520c0c78:21 dk.dst 2048ab34-54f6-4eeb-a357-b2a2520c0c78 21 dk.dst 230412a9-1f4a-4710-a3cd-173a7f07c3d3 3 Category 0710 80 10 urn:ddi:dk.dst:f42e8977-58c3-4ef5-8da6-0371116b5101:21 dk.dst f42e8977-58c3-4ef5-8da6-0371116b5101 21 dk.dst da05d20c-617f-4065-aa95-385698586c16 3 Category 0710 80 51 urn:ddi:dk.dst:97ee8209-c8a1-4e0e-8588-e84075739e85:21 dk.dst 97ee8209-c8a1-4e0e-8588-e84075739e85 21 dk.dst c7ffa445-3811-42e9-bc13-e4bec47cd216 3 Category 0710 80 59 urn:ddi:dk.dst:5f17ef4c-3e91-4fe3-830f-563d64a69213:21 dk.dst 5f17ef4c-3e91-4fe3-830f-563d64a69213 21 dk.dst c6e9a17a-a906-4472-bacd-f1ad15fc98eb 3 Category 0710 80 61 urn:ddi:dk.dst:aa393ac4-0fa0-46c4-92a8-0d78e375c05a:21 dk.dst aa393ac4-0fa0-46c4-92a8-0d78e375c05a 21 dk.dst b9a4b1d3-71d5-4f6f-a4c2-2a8b75aedd89 3 Category 0710 80 69 urn:ddi:dk.dst:41abdfc0-d848-484b-b3a5-178a0367fedf:21 dk.dst 41abdfc0-d848-484b-b3a5-178a0367fedf 21 dk.dst c7e7632c-56b8-44e1-8328-51ca794c950e 3 Category 0710 80 70 urn:ddi:dk.dst:9ef14c12-73cd-46d8-a7d4-5fe651d42605:21 dk.dst 9ef14c12-73cd-46d8-a7d4-5fe651d42605 21 dk.dst 401e6449-954a-45f9-a0a1-4d70f24db206 3 Category 0710 80 80 urn:ddi:dk.dst:37c46547-3f32-4697-9776-b249598a4bc3:21 dk.dst 37c46547-3f32-4697-9776-b249598a4bc3 21 dk.dst 2aacd0b6-89de-469a-9880-c0c4cb063a82 3 Category 0710 80 85 urn:ddi:dk.dst:aec2de68-e747-4d05-957c-0a8f5e29e19c:21 dk.dst aec2de68-e747-4d05-957c-0a8f5e29e19c 21 dk.dst 1a345add-788f-40a2-9bf9-45ff2d8910fd 3 Category 0710 80 95 urn:ddi:dk.dst:938ac555-bb75-4ee4-8cbf-c70a741f9187:21 dk.dst 938ac555-bb75-4ee4-8cbf-c70a741f9187 21 dk.dst 9a682c82-e990-432e-9314-9da223e77ef1 3 Category 0710 90 urn:ddi:dk.dst:4524fc43-978f-4d08-bbf6-c84d266c44bd:21 dk.dst 4524fc43-978f-4d08-bbf6-c84d266c44bd 21 dk.dst 81b75288-8d17-41bd-9218-7738adc21597 3 Category 0710 90 00 urn:ddi:dk.dst:219b117d-2132-4a54-ad3b-7a4fe22f1212:21 dk.dst 219b117d-2132-4a54-ad3b-7a4fe22f1212 21 dk.dst cd3ed116-998e-41d3-9b50-54c26a6b0b60 3 Category 0711 urn:ddi:dk.dst:8e80e18f-7405-4a6a-b40b-d84431ea9c66:21 dk.dst 8e80e18f-7405-4a6a-b40b-d84431ea9c66 21 dk.dst 5670f2c0-c1b6-49f4-89cd-ea346fad1dd3 3 Category 0711 20 urn:ddi:dk.dst:322f5a15-e526-4925-9740-56885bce8e6b:21 dk.dst 322f5a15-e526-4925-9740-56885bce8e6b 21 dk.dst 9e644c1b-627e-404b-93bb-9091ae2026c6 3 Category 0711 20 10 urn:ddi:dk.dst:aa23cc93-5769-485e-a2eb-415631193b2a:21 dk.dst aa23cc93-5769-485e-a2eb-415631193b2a 21 dk.dst c850a703-ec5d-4cf8-9166-eceac4394c48 3 Category 0711 20 90 urn:ddi:dk.dst:be39ae1f-24f7-42bc-acf2-f6effc37eb23:21 dk.dst be39ae1f-24f7-42bc-acf2-f6effc37eb23 21 dk.dst cc24fe95-5ec3-44d5-8cf6-e2844e3598d9 3 Category 0711 40 urn:ddi:dk.dst:7048a899-4050-442d-9031-7d55c72dbe0a:21 dk.dst 7048a899-4050-442d-9031-7d55c72dbe0a 21 dk.dst 4fd6b30b-737e-461c-99c1-bc7091a04498 3 Category 0711 40 00 urn:ddi:dk.dst:9f6f82a5-5a32-4741-beb1-1c49e2c7c791:21 dk.dst 9f6f82a5-5a32-4741-beb1-1c49e2c7c791 21 dk.dst 84fd9f96-f115-4d04-8548-e9c2664ffd03 3 Category 0711 51 urn:ddi:dk.dst:c1c103b5-6fca-419f-8292-2a54f54b105e:21 dk.dst c1c103b5-6fca-419f-8292-2a54f54b105e 21 dk.dst 7572e10d-5620-4bb0-8670-b3511a3f554e 3 Category 0711 51 00 urn:ddi:dk.dst:f3e0b06e-e953-4ee9-a6ed-bebf655de974:21 dk.dst f3e0b06e-e953-4ee9-a6ed-bebf655de974 21 dk.dst 7148d310-d542-4072-b90c-b5ae27ead566 3 Category 0711 59 urn:ddi:dk.dst:719d47ed-ec05-4d25-8f8d-9f20a0278614:21 dk.dst 719d47ed-ec05-4d25-8f8d-9f20a0278614 21 dk.dst d82e0af8-e126-4a07-a91b-3ca4c3466f69 3 Category 0711 59 00 urn:ddi:dk.dst:953845e9-70a1-4a50-a7d5-91634a515395:21 dk.dst 953845e9-70a1-4a50-a7d5-91634a515395 21 dk.dst bf1034e2-08d4-4de6-af5c-f8d339b1656b 3 Category 0711 90 urn:ddi:dk.dst:60ef22d4-305e-4397-a7b2-6fd924a9d8b8:21 dk.dst 60ef22d4-305e-4397-a7b2-6fd924a9d8b8 21 dk.dst d4340d64-d1aa-4018-80dd-36084df334a3 3 Category 0711 90 10 urn:ddi:dk.dst:24c71b69-ac59-4bba-a9df-cd3dd0f06634:21 dk.dst 24c71b69-ac59-4bba-a9df-cd3dd0f06634 21 dk.dst c3e3bcc4-0f32-4388-8def-51086ec09a60 3 Category 0711 90 30 urn:ddi:dk.dst:489f7da2-e8e3-4469-bf6e-5d25b0d64230:21 dk.dst 489f7da2-e8e3-4469-bf6e-5d25b0d64230 21 dk.dst d10f4d09-2706-4e14-8f4a-a2c60a7f0536 3 Category 0711 90 50 urn:ddi:dk.dst:94b27f8c-8dfb-4593-ba24-40658f79d949:21 dk.dst 94b27f8c-8dfb-4593-ba24-40658f79d949 21 dk.dst eebb4867-d109-4b48-8b21-667f179c3993 3 Category 0711 90 70 urn:ddi:dk.dst:862e5fae-b463-4f3c-aaa6-ef5890e35240:21 dk.dst 862e5fae-b463-4f3c-aaa6-ef5890e35240 21 dk.dst 4b9f95fa-6a5b-488a-996a-7f95b89fb5c2 3 Category 0711 90 80 urn:ddi:dk.dst:ceaabd85-f8cd-4534-9b94-34d922085574:21 dk.dst ceaabd85-f8cd-4534-9b94-34d922085574 21 dk.dst 851b7bc0-cd81-4638-9633-334986354a35 3 Category 0711 90 90 urn:ddi:dk.dst:8b04df9d-1360-4ff1-9088-9b6e5a4afdeb:21 dk.dst 8b04df9d-1360-4ff1-9088-9b6e5a4afdeb 21 dk.dst d3b54869-1d61-41bd-b18e-415ab047a7f9 3 Category 0712 urn:ddi:dk.dst:001b9682-c2e1-42ef-9caf-571730b8ff84:21 dk.dst 001b9682-c2e1-42ef-9caf-571730b8ff84 21 dk.dst a9368bc6-2135-4774-ad9d-6e0365b78e17 3 Category 0712 20 urn:ddi:dk.dst:d2ee635b-cf2e-4a2d-9143-00463d21541f:21 dk.dst d2ee635b-cf2e-4a2d-9143-00463d21541f 21 dk.dst 46d6e4cc-f4f1-4913-a0d0-18b071c5e325 3 Category 0712 20 00 urn:ddi:dk.dst:41b4ee8f-b6b2-44bd-82ef-3ffcbb146957:21 dk.dst 41b4ee8f-b6b2-44bd-82ef-3ffcbb146957 21 dk.dst eff629f6-a0ea-4865-96f1-210e8e6a1854 3 Category 0712 31 urn:ddi:dk.dst:03e4383b-6a5c-4281-8549-4f98bc3907cd:21 dk.dst 03e4383b-6a5c-4281-8549-4f98bc3907cd 21 dk.dst 152f967e-591b-4e58-93a6-14fb43663d6e 3 Category 0712 31 00 urn:ddi:dk.dst:5099ddf1-6a50-47c8-b608-b0118aae5058:21 dk.dst 5099ddf1-6a50-47c8-b608-b0118aae5058 21 dk.dst d2003e92-fb0b-4f16-9183-04d4fe17ea96 3 Category 0712 32 urn:ddi:dk.dst:7be727f1-5f7a-48ae-a489-59e20175b277:21 dk.dst 7be727f1-5f7a-48ae-a489-59e20175b277 21 dk.dst fe053e63-b063-4c61-a536-ed18636d9e20 3 Category 0712 32 00 urn:ddi:dk.dst:2c47868f-8b6c-4750-b479-4bfdd34174e7:21 dk.dst 2c47868f-8b6c-4750-b479-4bfdd34174e7 21 dk.dst ca300a0f-32a8-42d5-8920-ffa6a75c5931 3 Category 0712 33 urn:ddi:dk.dst:f0762921-e663-4871-a5c8-80a13e787699:21 dk.dst f0762921-e663-4871-a5c8-80a13e787699 21 dk.dst 3f5780d1-1285-4f31-8a15-3cac7b685643 3 Category 0712 33 00 urn:ddi:dk.dst:fc1cf843-6e2d-4718-a1b7-a570d3cae4f9:21 dk.dst fc1cf843-6e2d-4718-a1b7-a570d3cae4f9 21 dk.dst f9180fcb-11ec-4354-86ec-70e6ee909e63 3 Category 0712 39 urn:ddi:dk.dst:74b9378d-31fb-4cdf-9fe4-4018498ba195:21 dk.dst 74b9378d-31fb-4cdf-9fe4-4018498ba195 21 dk.dst 9db630f1-0767-4437-a1b1-ff4ed7fc901c 3 Category 0712 39 00 urn:ddi:dk.dst:6141dee6-372c-4ee7-91e6-99bd1a02f10d:21 dk.dst 6141dee6-372c-4ee7-91e6-99bd1a02f10d 21 dk.dst 7dd9066d-e2fe-43b3-93f8-62fd93d9e3dd 3 Category 0712 90 urn:ddi:dk.dst:925ba5f9-6f0b-4bfd-a126-4342c66ea63b:21 dk.dst 925ba5f9-6f0b-4bfd-a126-4342c66ea63b 21 dk.dst 46f04fa8-751f-4196-90c2-0aed8a069b12 3 Category 0712 90 05 urn:ddi:dk.dst:c5a1eb1c-0aab-4410-bc4b-5332f8a79cd1:21 dk.dst c5a1eb1c-0aab-4410-bc4b-5332f8a79cd1 21 dk.dst 8347398d-d1e8-43a0-b80c-484f6026310c 3 Category 0712 90 11 urn:ddi:dk.dst:0ba99727-e5ed-4263-b5d3-51fd671bbbdd:21 dk.dst 0ba99727-e5ed-4263-b5d3-51fd671bbbdd 21 dk.dst 7356e404-c8cb-4195-bc8e-3d171861f058 3 Category 0712 90 19 urn:ddi:dk.dst:5a440585-b77d-4e05-8f24-b25d196d29d0:21 dk.dst 5a440585-b77d-4e05-8f24-b25d196d29d0 21 dk.dst 0faa6e6b-b1f4-4a75-bafd-7da137c410ba 3 Category 0712 90 30 urn:ddi:dk.dst:4a5251eb-e7b3-40df-9494-3c09aa2bc358:21 dk.dst 4a5251eb-e7b3-40df-9494-3c09aa2bc358 21 dk.dst 0ce88e94-84b9-4c49-9a6f-c797e47a0e06 3 Category 0712 90 50 urn:ddi:dk.dst:7a27ee92-3e11-43da-a055-235a65ae2e5b:21 dk.dst 7a27ee92-3e11-43da-a055-235a65ae2e5b 21 dk.dst 326cca1f-9c79-4dde-bcc7-6b49700d1e07 3 Category 0712 90 90 urn:ddi:dk.dst:d33637d4-da37-45fd-8f00-d2593ebdaa5c:21 dk.dst d33637d4-da37-45fd-8f00-d2593ebdaa5c 21 dk.dst efb3dda2-1a8e-43aa-8f21-74d14f408c0f 3 Category 0713 urn:ddi:dk.dst:30e4fae3-7a01-4adf-a526-af534e3a398b:21 dk.dst 30e4fae3-7a01-4adf-a526-af534e3a398b 21 dk.dst 48be2cc5-4b54-4ec8-8782-f938499a04e5 3 Category 0713 10 urn:ddi:dk.dst:daf52ab8-09c9-4082-8b13-a1c4f8f0ad9e:21 dk.dst daf52ab8-09c9-4082-8b13-a1c4f8f0ad9e 21 dk.dst 7c71c2ba-c381-409d-a8de-d176c48db726 3 Category 0713 10 10 urn:ddi:dk.dst:75971338-3825-4a76-84b8-14900ecfe03a:21 dk.dst 75971338-3825-4a76-84b8-14900ecfe03a 21 dk.dst 9283eb0a-f7cc-420c-9a76-237e34a43782 3 Category 0713 10 90 urn:ddi:dk.dst:6628d089-4121-4301-8286-0a5fb2c47feb:21 dk.dst 6628d089-4121-4301-8286-0a5fb2c47feb 21 dk.dst 1042830c-eca2-4138-91a7-458f7a3d64e2 3 Category 0713 20 urn:ddi:dk.dst:ec26e140-c8e7-47f4-986e-528a288e155c:21 dk.dst ec26e140-c8e7-47f4-986e-528a288e155c 21 dk.dst 4e785ab4-4fce-4947-9743-c27b51394337 3 Category 0713 20 00 urn:ddi:dk.dst:042b1737-cedc-456e-baa7-14190a9ff05f:21 dk.dst 042b1737-cedc-456e-baa7-14190a9ff05f 21 dk.dst a8b406cd-6544-4f57-b89b-66a55d272e52 3 Category 0713 31 urn:ddi:dk.dst:76d778ac-07a9-4777-8ed4-37b06a28ea1a:21 dk.dst 76d778ac-07a9-4777-8ed4-37b06a28ea1a 21 dk.dst 138b3ed8-511f-4c61-822a-3f8321e90933 3 Category 0713 31 00 urn:ddi:dk.dst:05b13f49-2c30-4c45-8d1b-2ef35714617f:21 dk.dst 05b13f49-2c30-4c45-8d1b-2ef35714617f 21 dk.dst 77eee25c-ad0c-43c1-8535-36c9ea0631cb 3 Category 0713 32 urn:ddi:dk.dst:d055e41c-8d81-4304-9368-9c6642e5663f:21 dk.dst d055e41c-8d81-4304-9368-9c6642e5663f 21 dk.dst e5f7bac4-bee9-4406-aac8-41ae9fc79d18 3 Category 0713 32 00 urn:ddi:dk.dst:9480774e-4b14-4fa4-8344-7ee8f684c1be:21 dk.dst 9480774e-4b14-4fa4-8344-7ee8f684c1be 21 dk.dst 3ce6bc2c-8a58-4b13-a006-