SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"A";1;Landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 2;"010000";2;Landbrug og gartneri;;;;;; 3;"020000";2;Skovbrug;;;;;; 4;"030000";2;Fiskeri;;;;;; 5;"B";1;Råstofindvinding;;;;;; 6;"060000";2;Indvinding af olie og gas;;;;;; 7;"080090";2;Indvinding af grus og sten;;;;;; 8;"090000";2;Service til råstofindvinding;;;;;; 9;"C";1;Industri;;;;;; 10;"100010";2;Slagterier;;;;;; 11;"100020";2;Fiskeindustri;;;;;; 12;"100030";2;Mejerier;;;;;; 13;"100040";2;Bagerier, brødfabrikker mv.;;;;;; 14;"100050";2;Anden fødevareindustri;;;;;; 15;"110000";2;Drikkevareindustri;;;;;; 16;"120000";2;Tobaksindustri;;;;;; 17;"130000";2;Tekstilindustri;;;;;; 18;"140000";2;Beklædningsindustri;;;;;; 19;"150000";2;Læder- og fodtøjsindustri;;;;;; 20;"160000";2;Træindustri;;;;;; 21;"170000";2;Papirindustri;;;;;; 22;"180000";2;Trykkerier mv.;;;;;; 23;"190000 ";2;Olieraffinaderier mv.;;;;;; 24;"200010 ";2;Fremstilling af basiskemikalier;;;;;; 25;"200020 ";2;Fremstilling af maling og sæbe mv.;;;;;; 26;"210000 ";2;Medicinalindustri;;;;;; 27;"220000 ";2;Plast- og gummiindustri;;;;;; 28;"230010 ";2;Glasindustri og keramisk industri;;;;;; 29;"230020 ";2;Betonindustri og teglværker;;;;;; 30;"240000 ";2;Fremstilling af metal;;;;;; 31;"250000 ";2;Metalvareindustri;;;;;; 32;"260010 ";2;Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv.;;;;;; 33;"260020 ";2;Fremstilling af andet elektronisk udstyr;;;;;; 34;"270010 ";2;Fremstilling af elektriske motorer mv.;;;;;; 35;"270020 ";2;Fremstilling af ledninger og kabler;;;;;; 36;"270030 ";2;Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv.;;;;;; 37;"280010 ";2;Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper;;;;;; 38;"280020 ";2;Fremstilling af andre maskiner;;;;;; 39;"290000 ";2;Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil;;;;;; 40;"300000 ";2;Fremstilling af skibe og andre transportmidler;;;;;; 41;"310000 ";2;Møbelindustri;;;;;; 42;"320010 ";2;Fremstilling af medicinske instrumenter mv.;;;;;; 43;"320020 ";2;Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 44;"330000 ";2;Reparation og installation af maskiner og udstyr;;;;;; 45;"D-E";1;Forsyningsvirksomhed;;;;;; 46;"350010 ";2;Elforsyning;;;;;; 47;"350020 ";2;Gasforsyning;;;;;; 48;"350030 ";2;Varmeforsyning;;;;;; 49;"360000 ";2;Vandforsyning;;;;;; 50;"370000 ";2;Kloak- og rensningsanlæg;;;;;; 51;"383900 ";2;Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse;;;;;; 52;"F";1;Bygge og anlæg;;;;;; 53;"410009 ";2;Nybyggeri;;;;;; 54;"420000 ";2;Anlægsvirksomhed;;;;;; 55;"430003 ";2;Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger;;;;;; 56;"430004 ";2;Gør-det-selv reparation og vedligeholdelse af boliger;;;;;; 57;"G-I";1;Handel og transport mv.;;;;;; 58;"450010 ";2;Bilhandel;;;;;; 59;"450020 ";2;Bilværksteder mv.;;;;;; 60;"460000 ";2;Engroshandel;;;;;; 61;"470000 ";2;Detailhandel;;;;;; 62;"490010 ";2;Regional- og fjerntog;;;;;; 63;"490020 ";2;Lokaltog, bus og taxi mv.;;;;;; 64;"490030 ";2;Fragtvognmænd og rørtransport;;;;;; 65;"500000 ";2;Skibsfart;;;;;; 66;"510000 ";2;Luftfart;;;;;; 67;"520000 ";2;Hjælpevirksomhed til transport;;;;;; 68;"530000 ";2;Post og kurertjeneste;;;;;; 69;"550000 ";2;Hoteller mv.;;;;;; 70;"560000 ";2;Restauranter;;;;;; 71;"J";1;Information og kommunikation;;;;;; 72;"580010 ";2;Forlag;;;;;; 73;"580020 ";2;Udgivelse af computerspil og anden software;;;;;; 74;"590000 ";2;Produktion af film, tv og musik mv.;;;;;; 75;"600000 ";2;Radio- og tv-stationer;;;;;; 76;"610000 ";2;Telekommunikation;;;;;; 77;"620000 ";2;It-konsulenter mv.;;;;;; 78;"630000 ";2;Informationstjenester;;;;;; 79;"K";1;Finansiering og forsikring;;;;;; 80;"640010 ";2;Pengeinstitutter;;;;;; 81;"640020 ";2;Kreditforeninger mv.;;;;;; 82;"650000 ";2;Forsikring og pension;;;;;; 83;"660000 ";2;Finansiel service;;;;;; 84;"LA";1;Ejendomshandel, udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 85;"680010 ";2;Ejendomsmæglere mv.;;;;;; 86;"680030 ";2;Udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 87;"LB";1;Boliger;;;;;; 88;"680023 ";2;Boliger, husleje i lejeboliger;;;;;; 89;"680024 ";2;Boliger, ejerboliger mv.;;;;;; 90;"M-N";1;Erhvervsservice;;;;;; 91;"690010 ";2;Advokatvirksomhed;;;;;; 92;"690020 ";2;Revision og bogføring;;;;;; 93;"700000 ";2;Virksomhedskonsulenter;;;;;; 94;"710000 ";2;Arkitekter og rådgivende ingeniører;;;;;; 95;"720001 ";2;Forskning og udvikling, markedsmæssig;;;;;; 96;"720002 ";2;Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig;;;;;; 97;"730000 ";2;Reklame- og analysebureauer;;;;;; 98;"740000 ";2;Anden videnservice;;;;;; 99;"750000 ";2;Dyrlæger;;;;;; 100;"770000 ";2;Udlejning og leasing af materiel;;;;;; 101;"780000 ";2;Arbejdsformidling og vikarbureauer;;;;;; 102;"790000 ";2;Rejsebureauer;;;;;; 103;"800000 ";2;Vagt og sikkerhedstjeneste;;;;;; 104;"810000 ";2;Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere;;;;;; 105;"820000 ";2;Anden operationel service;;;;;; 106;"O-Q";1;Offentlig administration, undervisning, sundhed;;;;;; 107;"840010 ";2;Offentlig administration;;;;;; 108;"840022 ";2;Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 109;"840021 ";2;Redningskorps mv., markedsmæssig;;;;;; 110;"850010 ";2;Grundskoler;;;;;; 111;"850020 ";2;Gymnasier og erhvervsfaglige skoler;;;;;; 112;"850030 ";2;Videregående uddannelsesinstitutioner;;;;;; 113;"850042 ";2;Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 114;"850041 ";2;Voksenundervisning mv., markedsmæssig;;;;;; 115;"860010 ";2;Hospitaler;;;;;; 116;"860020 ";2;Læger, tandlæger mv.;;;;;; 117;"870000 ";2;Plejehjem mv.;;;;;; 118;"880000 ";2;Daginstitutioner og dagcentre mv.;;;;;; 119;"R-S";1;Kultur, fritid, anden service;;;;;; 120;"900000 ";2;Teater, musik og kunst;;;;;; 121;"910001 ";2;Biblioteker, museer mv., markedsmæssig;;;;;; 122;"910002 ";2;Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 123;"920000 ";2;Lotteri og andet spil;;;;;; 124;"930011 ";2;Sport, markedsmæssig;;;;;; 125;"930012 ";2;Sport, ikke-markedsmæssig;;;;;; 126;"930020 ";2;Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter;;;;;; 127;"940000 ";2;Organisationer og foreninger;;;;;; 128;"950000 ";2;Reparation af husholdningsudstyr;;;;;; 129;"960000 ";2;Frisører, vaskerier og andre serviceydelser;;;;;; 130;"970000 ";2;Private husholdninger med ansatte;;;;;;