The SAS System

Obs pdb_status projekt PROJEKT_TITEL nr_navn
1 Selvstændigt projekt 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
2 Projektdatabase 701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
3 Selvstændigt projekt 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
4 Selvstændigt projekt 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
5 Selvstændigt projekt 702092 Earnings instability and tenure 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
6 Selvstændigt projekt 702429 Effekten af økonomiske incitamenter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
7 Selvstændigt projekt 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
8 Selvstændigt projekt 702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
9 Selvstændigt projekt 702705 Incidence of Military Service 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
10 Selvstændigt projekt 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
11 Selvstændigt projekt 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
12 Selvstændigt projekt 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
13 Selvstændigt projekt 702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
14 Underprojekt til projektdatabase 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
15 Selvstændigt projekt 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
16 Selvstændigt projekt 703002 Bolig og ulighed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
17 Selvstændigt projekt 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
18 Selvstændigt projekt 703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
19 Selvstændigt projekt 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
20 Selvstændigt projekt 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
21 Selvstændigt projekt 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
22 Selvstændigt projekt 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
23 Selvstændigt projekt 703213 From Day Care to High School 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
24 Selvstændigt projekt 703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
25 Selvstændigt projekt 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
26 Selvstændigt projekt 703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
27 Selvstændigt projekt 703443 Hjemvendte Soldater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
28 Selvstændigt projekt 703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
29 Selvstændigt projekt 703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
30 Projektdatabase 703540 CSSR-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
31 Selvstændigt projekt 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
32 Selvstændigt projekt 703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
33 Selvstændigt projekt 703658 PIAAC Nordic 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
34 Selvstændigt projekt 703682 Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
35 Selvstændigt projekt 703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
36 Selvstændigt projekt 703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
37 Selvstændigt projekt 703977 Rent sharing I 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
38 Selvstændigt projekt 704021 Læger på plejecentre 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
39 Selvstændigt projekt 704044 Betydning af førtidspension 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
40 Selvstændigt projekt 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
41 Selvstændigt projekt 704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
42 Selvstændigt projekt 704081 Løntilskud til private virksomheder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
43 Selvstændigt projekt 704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
44 Selvstændigt projekt 704134 Undersøgelse af socialøkonomiske virksomheder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
45 Selvstændigt projekt 704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
46 Projektdatabase 704144 VIVE's PROJEKTDATABASE 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
47 Selvstændigt projekt 704146 Negativ social arv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
48 Underprojekt til projektdatabase 704155 Praktiserende læger og deres patienter - - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
49 Selvstændigt projekt 704166 Evaluering af Natteravnene 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
50 Underprojekt til projektdatabase 704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
51 Selvstændigt projekt 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
52 Selvstændigt projekt 704208 Overgang fra skole til erhverv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
53 Selvstændigt projekt 704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
54 Underprojekt til projektdatabase 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
55 Underprojekt til projektdatabase 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
56 Underprojekt til projektdatabase 704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
57 Underprojekt til projektdatabase 704259 Sammenhæng mellem arbejdsliv og mentalt helbred - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
58 Underprojekt til projektdatabase 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
59 Underprojekt til projektdatabase 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
60 Selvstændigt projekt 704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
61 Underprojekt til projektdatabase 704292 Unge, uddannelse og helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
62 Selvstændigt projekt 704297 Opåfølgning på skoleindsatsen PALS 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
63 Underprojekt til projektdatabase 704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
64 Selvstændigt projekt 704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
65 Underprojekt til projektdatabase 704320 Vacancies vs. job creation, what do we really know about job openings? - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
66 Underprojekt til projektdatabase 704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
67 Underprojekt til projektdatabase 704334 Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
68 Underprojekt til projektdatabase 704335 School starting age and noncognitive skills- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
69 Underprojekt til projektdatabase 704347 Konsekvenserne af længere straflængder. Del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
70 Underprojekt til projektdatabase 704357 En register-baseret kortlægning af grønlændere i Danmark. Del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
71 Selvstændigt projekt 704364 Social arv og marginalisering. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
72 Selvstændigt projekt 704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
73 Selvstændigt projekt 704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
74 Selvstændigt projekt 704372 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
75 Selvstændigt projekt 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
76 Selvstændigt projekt 704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
77 Selvstændigt projekt 704376 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
78 Selvstændigt projekt 704377 Analyser af køn og arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
79 Selvstændigt projekt 704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
80 Selvstændigt projekt 704380 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
81 Selvstændigt projekt 704382 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
82 Selvstændigt projekt 704387 Analyser af årgang 95 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
83 Selvstændigt projekt 704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
84 Selvstændigt projekt 704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
85 Selvstændigt projekt 704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
86 Selvstændigt projekt 704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
87 Selvstændigt projekt 704440 The link between offending and victimization: evidence from offender-victim linked register data Postdoc project 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
88 Selvstændigt projekt 704443 Grønlændere i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
89 Selvstændigt projekt 704464 PISA-PIAAC 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
90 Selvstændigt projekt 704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
91 Selvstændigt projekt 704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
92 Selvstændigt projekt 704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
93 Selvstændigt projekt 704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
94 Selvstændigt projekt 704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
95 Underprojekt til projektdatabase 704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
96 Selvstændigt projekt 704589 Unemployment, health, well-being and employability for the unemployed + Measuring employability for the unemployed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
97 Selvstændigt projekt 704622 Indsatsen overfor sygedagpengemodtagere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
98 Selvstændigt projekt 704626 Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
99 Selvstændigt projekt 704633 Effects of Training 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
100 Selvstændigt projekt 704634 Tilfredshedsanalyser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
101 Underprojekt til projektdatabase 704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
102 Selvstændigt projekt 704665 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
103 Selvstændigt projekt 704673 Schooling, cognitive ability and savings 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
104 Selvstændigt projekt 704678 Registeranalyse epilepsi patienter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
105 Selvstændigt projekt 704685 Betydningen af naboer og elevsammensætning for udsatte unge personer, som bliver placeret i almen bolig med kommunal anvisning fra København Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
106 Selvstændigt projekt 704687 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data (subproject with conscript data) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
107 Selvstændigt projekt 704689 Politik og nærmiljø som risiko- eller beskyttelsesfaktor? strukturelle og kommunalpolitiske faktorers betydning for udsatte børn og unges udviklin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
108 Selvstændigt projekt 704732 Projekt om særligt udfordrede skoler 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
109 Selvstændigt projekt 704737 Observational Study of Patients on long term Opioid treatment: Frequency and treatment of associated Opioid Induced Constipation - VOICE 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
110 Selvstændigt projekt 704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
111 Underprojekt til projektdatabase 704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
112 Underprojekt til projektdatabase 704784 Børn der vokser op i lavindkomstfamilier 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
113 Underprojekt til projektdatabase 704816 Effekter og økonomi af MST 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
114 Underprojekt til projektdatabase 704817 Materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og i den øvrige befolkning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
115 Underprojekt til projektdatabase 704818 Danskuddannelserne til voksne udlændinge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
116 Selvstændigt projekt 704836 Evaluering af folkeskolereformen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
117 Underprojekt til projektdatabase 704848 Enkestand – Hvad fører det med sig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
118 Underprojekt til projektdatabase 704859 Lige muligheder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
119 Underprojekt til projektdatabase 704870 Hvem går til fodterapi - er der social eller geografisk ulighed? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
120 Underprojekt til projektdatabase 704877 Fra hjemmet til daginstitution, børns helbred og cognitive evner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
121 Underprojekt til projektdatabase 704882 Undersøgelse af overgreb mod børn – under overgrebspakken 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
122 Underprojekt til projektdatabase 704901 Deltagelseseffekten af øget kontanthjælp: Heterogenitet og konjunktur 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
123 Underprojekt til projektdatabase 704927 Analyse af virksomhederne sociale engagement (VSE) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
124 Underprojekt til projektdatabase 704929 Danske pensionisters levevilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
125 Underprojekt til projektdatabase 704977 PIAAC Nordic 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
126 Underprojekt til projektdatabase 704998 Registerbaseret analyse af gymnasiekarakterer, motivation og senere outcomes i uddannelsessystemet. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
127 Underprojekt til projektdatabase 704999 I hvor høj grad er en persons evner bestemt af initiale ressourcer tidligt i livet og familiemæssig baggrund? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
128 Underprojekt til projektdatabase 705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
129 Selvstændigt projekt 705018 Registeranalyse vedr. psoriasis og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
130 Underprojekt til projektdatabase 705059 Borgernes pensionsformuer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
131 Selvstændigt projekt 705108 The fiscal Impact of EU Immigration on the Universalistic Welfare State 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
132 Selvstændigt projekt 705109 Family wealth allocation and parental investments 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
133 Selvstændigt projekt 705819 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet og til fedme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
134 Underprojekt til projektdatabase 705835 Young adults, drugs and alcohol (YODA) - a 10 year longitudinal study 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
135 Underprojekt til projektdatabase 705853 Omkostninger ved rygning – et registerforskningsprojekt baseret på sundhedsprofildata 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
136 Underprojekt til projektdatabase 705855 Analyse af nye forløb og refusionsanciennitet på beskæftigelsesområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
137 Underprojekt til projektdatabase 705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
138 Underprojekt til projektdatabase 705898 Analyse af nye forløb og refusionsanciennitet på beskæftigelsesområdet - med LMDB data 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
139 Underprojekt til projektdatabase 705913 Nonprofit-aktiviteter og socioøkonomisk status 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
140 Underprojekt til projektdatabase 705916 SFI’s ældredatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
141 Underprojekt til projektdatabase 705952 Benchmarking af professionshøjskolerne 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
142 Underprojekt til projektdatabase 705956 Kvantitativ evaluering af Familiens Fremtid 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
143 Underprojekt til projektdatabase 705973 Ægteskabsmønstre i et sociologisk perspektiv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
144 Underprojekt til projektdatabase 705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
145 Selvstændigt projekt 706012 En registerbaseret opgørelse af udgifter på alkoholområdet og til fedme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
146 Underprojekt til projektdatabase 706043 Evaluering af "Efterværnspakken" 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
147 Selvstændigt projekt 706062 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
148 Underprojekt til projektdatabase 706070 Nedrivning af huse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
149 Underprojekt til projektdatabase 706072 Udbredelsen af pengespil og problemspillere i Danmark 2015-2016 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
150 Underprojekt til projektdatabase 706079 Hvorfor læser højt begavede og kvalificerede børn fra lavtuddannede hjem ikke en videregående uddannelse? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
151 Underprojekt til projektdatabase 706099 Effekt af Dansk Undervisning på familiesammenførte indvandrere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
152 Underprojekt til projektdatabase 706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
153 Underprojekt til projektdatabase 706156 Intergenerational correlation of wealth 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
154 Underprojekt til projektdatabase 706174 Analyse af muligheder for at kobling af data om udgifter og aktiviteter på det specialiserede voksenområde. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
155 Underprojekt til projektdatabase 706184 Dynamic Residential Sorting 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
156 Underprojekt til projektdatabase 706185 Does improved accessibility reduce or increase urban segregation? Estimating the effect of Copenhagen Metro on Public Housing Social Mix 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
157 Underprojekt til projektdatabase 706216 Long Run Earnings Dynamics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
158 Underprojekt til projektdatabase 706222 Hjemløshed og hjemløsestrategiens indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
159 Underprojekt til projektdatabase 706288 Social eksklusion i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
160 Underprojekt til projektdatabase 706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
161 Underprojekt til projektdatabase 706329 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge - med LMDB 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
162 Underprojekt til projektdatabase 706344 Personlige og samfundsmæssige omkostninger ved social udsathed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
163 Underprojekt til projektdatabase 706387 Virksomheder og arbejdskraft i Hotel og Restauration og Rengøring 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
164 Selvstændigt projekt 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
165 Selvstændigt projekt 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
166 Selvstændigt projekt 704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
167 Selvstændigt projekt 704503 Registerbaseret analyse af iværksætteri. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
168 Selvstændigt projekt 704746 Registerbaseret analyse af arbejdsskader, der belyser konsekvenserne for mobiliteten på det danske arbejdsmarked 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
169 Projektdatabase 705110 AE's projektdatabase 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
170 Selvstændigt projekt 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
171 Underprojekt til projektdatabase 706059 Registeranalyser af veje i uddannelsessystemet og overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
172 Underprojekt til projektdatabase 706197 Indkomst- og formuefordeling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
173 Underprojekt til projektdatabase 706252 Erhvervslivet og virksomheder 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
174 Underprojekt til projektdatabase 706276 Social marginalisering fordelt på boligområder. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
175 Underprojekt til projektdatabase 706277 Arbejdsmiljøet i Danmark, herunder arbejdsskader 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
176 Underprojekt til projektdatabase 706307 Forhold på arbejdsmarkedet 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
177 Underprojekt til projektdatabase 706380 Virksomheders sociale ansvar 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
178 Underprojekt til projektdatabase 706422 Erhvervslivet og udenlandsk arbejdskraft 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
179 Selvstændigt projekt 702569 Fælles database 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
180 Underprojekt til projektdatabase 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
181 Selvstændigt projekt 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
182 Selvstændigt projekt 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
183 Projektdatabase 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
184 Selvstændigt projekt 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
185 Selvstændigt projekt 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
186 Selvstændigt projekt 703626 Biodiversitet i de danske skove 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
187 Selvstændigt projekt 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
188 Underprojekt til projektdatabase 703781 Beskatning i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
189 Selvstændigt projekt 703784 Vandringer og integration i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
190 Underprojekt til projektdatabase 704849 Offentlig forsørgede 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
191 Underprojekt til projektdatabase 706448 Unge udenfor gennem høj- og lavkonjunkturer 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
192 Selvstændigt projekt 702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
193 Selvstændigt projekt 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
194 Selvstændigt projekt 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
195 Selvstændigt projekt 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
196 Selvstændigt projekt 704243 Cerebral Parese 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
197 Selvstændigt projekt 704682 Finasteride and Male Breast Cancer 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
198 Selvstændigt projekt 704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
199 Selvstændigt projekt 704831 Arcoxia 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
200 Projektdatabase 704990 SIFs Projektdatabase 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
201 Underprojekt til projektdatabase 705854 Hjertetal 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
202 Underprojekt til projektdatabase 705859 De samfundsmæssige omkostninger ved muskel-skeltsygdomme i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
203 Underprojekt til projektdatabase 705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
204 Underprojekt til projektdatabase 705886 Variation i svarprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
205 Underprojekt til projektdatabase 705931 Livet med en hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
206 Underprojekt til projektdatabase 705949 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi - Lægemiddelforbrugs betydning for prognose 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
207 Underprojekt til projektdatabase 705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
208 Underprojekt til projektdatabase 705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
209 Selvstændigt projekt 705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
210 Underprojekt til projektdatabase 706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
211 Underprojekt til projektdatabase 706068 Databasen Børns sundhed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
212 Underprojekt til projektdatabase 706080 Cerebral parese – analyse af betydningen af fødselsomstændigheder og bopæl 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
213 Underprojekt til projektdatabase 706085 DenHeart 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
214 Underprojekt til projektdatabase 706086 Sygdomsbyrden ved Parkinsons sygdom i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
215 Underprojekt til projektdatabase 706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
216 Underprojekt til projektdatabase 706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
217 Underprojekt til projektdatabase 706266 Fremskrivning af sygdomme 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
218 Underprojekt til projektdatabase 706275 Sclerose og hudkræft 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
219 Underprojekt til projektdatabase 706324 Opsporing og tidlig intervention overfor kronisk sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
220 Underprojekt til projektdatabase 706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
221 Selvstændigt projekt 700790 Kostens sammenhæng 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
222 Selvstændigt projekt 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
223 Selvstændigt projekt 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
224 Selvstændigt projekt 702892 Brystkræft og Stress 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
225 Selvstændigt projekt 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
226 Projektdatabase 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
227 Selvstændigt projekt 704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
228 Selvstændigt projekt 704221 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
229 Underprojekt til projektdatabase 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
230 Underprojekt til projektdatabase 704278 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
231 Selvstændigt projekt 704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
232 Selvstændigt projekt 704301 Statistisk analyse af familiestudier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
233 Selvstændigt projekt 704303 Livsudsigter for apopleksiramte i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
234 Underprojekt til projektdatabase 704306 Risiko for hjerte-kar sygdomme hos overlevere efter lymfekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
235 Underprojekt til projektdatabase 704318 Psykosociale konsekvenser for overlevere efter børnekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
236 Underprojekt til projektdatabase 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
237 Underprojekt til projektdatabase 704349 Har gener betydning for risikoen for depression efter kræft? Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
238 Underprojekt til projektdatabase 704362 Børn, unge og sorg. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
239 Underprojekt til projektdatabase 704421 Incidens af erhvervet hjerneskade i Danmark (Under KB projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
240 Underprojekt til projektdatabase 704425 Brystkræft og stress (del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
241 Selvstændigt projekt 704488 Underlivsbetændelse og risiko for ovariecancer(Del af projekt database 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
242 Underprojekt til projektdatabase 704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
243 Underprojekt til projektdatabase 704527 Årsager til unge kvinders forhøjede risiko for apopleksi (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
244 Selvstændigt projekt 704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
245 Underprojekt til projektdatabase 704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
246 Underprojekt til projektdatabase 704649 Hyppigheden af kønsvorter i Danmark(Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
247 Selvstændigt projekt 704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie (del af pr 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
248 Underprojekt til projektdatabase 704767 Faktorer med betydning for om danske drenge bliver HPV vaccinerede. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
249 Selvstændigt projekt 704811 En undersøgelse af overlevelse efter apopleksi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
250 Selvstændigt projekt 704812 Studie af arbejdsmarkedstilknytning hos voksne, der har overlevet kræft i barndommen. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
251 Underprojekt til projektdatabase 704874 Forekomsten af celleforandringer, kræft og kønsvorter hos danske nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse sammenlignet med den generelle befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
252 Underprojekt til projektdatabase 704894 Risiko for depression blandt partnere til gliompatienter: En national registerundersøgelse 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
253 Underprojekt til projektdatabase 704902 Enterolaktone - biologiske mekanismer og kinetik 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
254 Underprojekt til projektdatabase 704928 Effect of commonly used drugs on the prognosis of gynaecological and/or HPV-associated cancers. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
255 Underprojekt til projektdatabase 704962 Risiko for hjertesygdomme blandt overlevere efter Hodgkin lymfom diagnosticeret i ungdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
256 Underprojekt til projektdatabase 704976 HPV vaccination og helbredseffekter 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
257 Underprojekt til projektdatabase 705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
258 Underprojekt til projektdatabase 705049 Sundhedsrelaterede og psykosociale aspekter af neurofibromatose type 1 (NF1) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
259 Underprojekt til projektdatabase 705057 Indflydelse af antibiotikabehandling på associationen mellem enterolakton og overlevelse efter kræftsygdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
260 Underprojekt til projektdatabase 705073 Højst opnået uddannelsesgrad og karaktergennemsnit hos danske børnekræftoverlevere og deres søskende: et populationsbaseret studie i Danmark, 1975-2013 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
261 Underprojekt til projektdatabase 705842 Risikofaktorer for børnekræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
262 Underprojekt til projektdatabase 705877 Højdosisbehandling med stamcellestøtte til patienter med tilbagefald af lymfekræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
263 Underprojekt til projektdatabase 705925 The effect of dog ownership on mortality and morbidity 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
264 Underprojekt til projektdatabase 705928 Psykologiske og socioøkonomiske konsekvenser hos forældre til børn med kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
265 Underprojekt til projektdatabase 705930 Prognostic impact and clinical effects of commonly used drugs in relation to prostat cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
266 Underprojekt til projektdatabase 705933 Risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom blandt overlevere efter kræft i ungdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
267 Underprojekt til projektdatabase 705995 Betydningen af psykosociale faktorer i behandlingesforløbet for lungekræftpatienter 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
268 Underprojekt til projektdatabase 706102 Anal cancer - estimering af progression fra normale celler eller forstadier til anal cancer samt identifikation af prædiktorer for progression 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
269 Underprojekt til projektdatabase 706107 Psykiske, sociale og somatiske senfølger blandt kvinder behandlet for gynækologisk kræft og deres partnere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
270 Underprojekt til projektdatabase 706157 Overlevelse efter hjernekræft hos børn. Hvilken rolle spiller familekarakteristika og socioøkonomiske forhold? 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
271 Underprojekt til projektdatabase 706183 Prognostic factors and outcomes in prostatecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
272 Underprojekt til projektdatabase 706194 Ny primær cancer hos lymfekræftoverlevere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
273 Underprojekt til projektdatabase 706205 Socioøkonomiske forhold hos kræftpatienter som henvises til fase 1 forsøg 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
274 Underprojekt til projektdatabase 706234 Alvorlige senfølger efter behandling for kræft i bryst, tyktarm og prostata 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
275 Underprojekt til projektdatabase 706262 Socioøkonomiske faktorer og comorbiditet hos patienter med malignt lymfom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
276 Underprojekt til projektdatabase 706267 Socioeconomic position and opportunistic screening with prostate-specific antigen in general practice in Denmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
277 Underprojekt til projektdatabase 706268 Undersøgelse af socioøkonomiske konsekvenser af erhvervet hjerneskade blandt 18-30 årige i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
278 Underprojekt til projektdatabase 706282 Høje og lave niveauer af vitamin D og risiko for cancer: CopD studiet 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
279 Underprojekt til projektdatabase 706355 Risiko for ny primær cancer og andre somatiske sygdomme hos voksne kræftoverlevere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
280 Underprojekt til projektdatabase 706363 Air pollution, socio-economic status and childhood cancer in Denmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
281 Underprojekt til projektdatabase 706371 SICMUND: Survival and Incidence of second primary Cancers in Melanoma of the Uvea, a National Database study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
282 Selvstændigt projekt 702883 Familie- og arbejdsliv 7. Dansk Arbejdsgiverforening
283 Projektdatabase 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
284 Underprojekt til projektdatabase 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
285 Selvstændigt projekt 704272 Arbejdsmarkedsrapport 2013 7. Dansk Arbejdsgiverforening
286 Selvstændigt projekt 704537 Arbejdsmarkedsrapport 2014 7. Dansk Arbejdsgiverforening
287 Underprojekt til projektdatabase 704885 Arbejdsmarkedsrapport 2015 7. Dansk Arbejdsgiverforening
288 Underprojekt til projektdatabase 705822 Flere faglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
289 Underprojekt til projektdatabase 706420 Voksen- og efteruddannelse 7. Dansk Arbejdsgiverforening
290 Selvstændigt projekt 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
291 Selvstændigt projekt 703683 SBI Tryghedsundersøgelse 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
292 Selvstændigt projekt 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
293 Selvstændigt projekt 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
294 Selvstændigt projekt 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
295 Underprojekt til projektdatabase 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
296 Underprojekt til projektdatabase 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
297 Underprojekt til projektdatabase 702753 PKU 9. Center for Registerforskning, Århus
298 Underprojekt til projektdatabase 703355 Tidlige risikofaktorers effekt for forekomst af psykiatrisk sygdom, alkoholdiagnose, kriminalitet og selvmord med IQ som mediator 9. Center for Registerforskning, Århus
299 Projektdatabase 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
300 Underprojekt til projektdatabase 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
301 Underprojekt til projektdatabase 703913 Caesarean vs. vaginal deliver 9. Center for Registerforskning, Århus
302 Underprojekt til projektdatabase 703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 9. Center for Registerforskning, Århus
303 Underprojekt til projektdatabase 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
304 Selvstændigt projekt 703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 9. Center for Registerforskning, Århus
305 Underprojekt til projektdatabase 703933 Prescription drug use and suicide related events 9. Center for Registerforskning, Århus
306 Underprojekt til projektdatabase 703934 Psychiatric disorders and use of medication 9. Center for Registerforskning, Århus
307 Underprojekt til projektdatabase 703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” 9. Center for Registerforskning, Århus
308 Underprojekt til projektdatabase 703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 9. Center for Registerforskning, Århus
309 Underprojekt til projektdatabase 703960 Er misbrug risikofaktor for udvikling af psykisk sygdo 9. Center for Registerforskning, Århus
310 Underprojekt til projektdatabase 703969 Agricultural airborne N-pollution, agricultural particle pollution and public health effect 9. Center for Registerforskning, Århus
311 Underprojekt til projektdatabase 703986 Miljømæssige eksponeringer og kroniske sygdomm 9. Center for Registerforskning, Århus
312 Underprojekt til projektdatabase 703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
313 Underprojekt til projektdatabase 704607 Trajectories of unipolar depression course 9. Center for Registerforskning, Århus
314 Underprojekt til projektdatabase 704608 Parental Asthma, Asthma treatment and Exposure to Occupational Asthmagens and Risk of ASD 9. Center for Registerforskning, Århus
315 Underprojekt til projektdatabase 704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 9. Center for Registerforskning, Århus
316 Underprojekt til projektdatabase 704638 Incidence and prevalence of mild, moderate and severe postpartum psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
317 Underprojekt til projektdatabase 704919 Ethnic incongruity: individual and area-based associations 9. Center for Registerforskning, Århus
318 Underprojekt til projektdatabase 705102 Cancer Incidence, Cancer severity and Cancer Mortality rates in Persons with Severe Mental Ilness 9. Center for Registerforskning, Århus
319 Underprojekt til projektdatabase 705958 Environmental exposures and human health 9. Center for Registerforskning, Århus
320 Underprojekt til projektdatabase 705974 Analyser af negativ social arv 9. Center for Registerforskning, Århus
321 Underprojekt til projektdatabase 705987 Ulykker og dødelighed hos personer med epilepsi 9. Center for Registerforskning, Århus
322 Underprojekt til projektdatabase 706200 Undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik 9. Center for Registerforskning, Århus
323 Selvstændigt projekt 704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 10. Finansministeriet
324 Selvstændigt projekt 706244 Kortlægning og analyse af befordringsordningen 10. Finansministeriet
325 Selvstændigt projekt 702669 Brystkræftscreening 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
326 Selvstændigt projekt 703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
327 Selvstændigt projekt 703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
328 Selvstændigt projekt 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
329 Selvstændigt projekt 705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
330 Selvstændigt projekt 705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
331 Selvstændigt projekt 705803 Risiko for tarmkræft efter fund af adenomer ved screeningskoloskopi 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
332 Selvstændigt projekt 706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
333 Selvstændigt projekt 702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
334 Selvstændigt projekt 702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
335 Selvstændigt projekt 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
336 Selvstændigt projekt 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
337 Selvstændigt projekt 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
338 Selvstændigt projekt 703588 DanCHASE 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
339 Selvstændigt projekt 704304 Patienter med KOL og deres sundhedsadfærd 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
340 Projektdatabase 704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
341 Underprojekt til projektdatabase 704940 Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
342 Underprojekt til projektdatabase 705013 Hvilke faktorer har betydning for beslutning for eller imod deltagelse i livmoderhalskræftscreening hos kvinder dækket af HPV vaccinationsprogrammet? 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
343 Underprojekt til projektdatabase 705014 Extent and determinants of oral health inequalities in adolescents in Denmark (FSD003) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
344 Underprojekt til projektdatabase 705052 Dansk DYNAMO-HIA model (FSD001) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
345 Selvstændigt projekt 705107 Danish Child Health and Medicine Use 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
346 Underprojekt til projektdatabase 705845 Somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
347 Underprojekt til projektdatabase 705884 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
348 Selvstændigt projekt 705935 Sex differences in health and mortality 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
349 Underprojekt til projektdatabase 705953 Karakteristika af nonresponders ved 1 års follow up om livskvalitet efter deltagelse i et randomiseret klinisk multicenterforsøg (TRISS) på danske septiske patienter (FSD014) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
350 Underprojekt til projektdatabase 705972 MEMORIA: Work stressors, Perceived stress, Psychological stress and Dementia (FSD011) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
351 Underprojekt til projektdatabase 705998 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood_LMDB 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
352 Underprojekt til projektdatabase 706066 Effekten af multimorbiditet og social ulighed på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt patienter med kronisk sygdom (FSE002b) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
353 Underprojekt til projektdatabase 706123 Adverse social histories and early signs of aging. CAMB-043 (FSE0006) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
354 Underprojekt til projektdatabase 706158 Analyser af dødelighedsudviklingen i forskellige befolkningsgrupper (FSD017) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
355 Underprojekt til projektdatabase 706369 Social relations, the use of healthcare services and a group-based nursing home intervention among elderly in Denmark (FSD016) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
356 Underprojekt til projektdatabase 706370 Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet og etniske forskelle i kejsersnitshyppighed (FSD025) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
357 Underprojekt til projektdatabase 706373 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred (FSD023) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
358 Underprojekt til projektdatabase 706407 Beskæftigelses- og helbredseffekter af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension (FSD022) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
359 Underprojekt til projektdatabase 706411 Betydningen af livskvalitet for sygdom og tidlig død - CAMB052 (FSD021) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
360 Underprojekt til projektdatabase 706416 The Modifying Effect of Fatigue on the Impact of Inflammatory Cytokines on New Onset Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Depression – CAMB054 (FSD007) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
361 Selvstændigt projekt 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Epidemiologisk Forskning
362 Selvstændigt projekt 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Epidemiologisk Forskning
363 Selvstændigt projekt 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Epidemiologisk Forskning
364 Selvstændigt projekt 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Epidemiologisk Forskning
365 Selvstændigt projekt 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Epidemiologisk Forskning
366 Selvstændigt projekt 704062 Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) 15. Epidemiologisk Forskning
367 Selvstændigt projekt 704199 Børnevaccinationer i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
368 Selvstændigt projekt 704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 15. Epidemiologisk Forskning
369 Selvstændigt projekt 704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 15. Epidemiologisk Forskning
370 Selvstændigt projekt 704938 Dødelighed, kirurgiske og kognitive udfald hos patienter født med hydrocephalus 15. Epidemiologisk Forskning
371 Selvstændigt projekt 704958 Unemployment, Job Search and Mental Health 15. Epidemiologisk Forskning
372 Selvstændigt projekt 705096 Undersøgelser af risikoen for Clostridium difficile infektion bland voksne patienter som behandles med antibiotika og proton pumps inhibitorer 15. Epidemiologisk Forskning
373 Selvstændigt projekt 705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
374 Selvstændigt projekt 706117 Reproductive history and subsequent morbidity 15. Epidemiologisk Forskning
375 Selvstændigt projekt 706206 Infektionsindlæggelser blandt danske børn: Udvikling, kønsforskelle og risikofaktorer 15. Epidemiologisk Forskning
376 Selvstændigt projekt 702405 Metropolit-projektet 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
377 Selvstændigt projekt 702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
378 Selvstændigt projekt 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
379 Selvstændigt projekt 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
380 Selvstændigt projekt 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
381 Selvstændigt projekt 702855 Inter99 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
382 Selvstændigt projekt 702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
383 Selvstændigt projekt 702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
384 Selvstændigt projekt 703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
385 Selvstændigt projekt 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
386 Selvstændigt projekt 703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
387 Selvstændigt projekt 704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
388 Selvstændigt projekt 704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
389 Selvstændigt projekt 706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
390 Selvstændigt projekt 706030 Sundheds- og omsorgsydelser til borgerne i kommunerne i Region Hovedstaden 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
391 Projektdatabase 706212 FCFS Projektdatabase 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
392 Underprojekt til projektdatabase 706269 Socioøkonomisk position i relation til cancer stadie, behandling og overlevelse blandt patienter med Malignt melanom i Danmark. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
393 Underprojekt til projektdatabase 706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
394 Underprojekt til projektdatabase 706386 Klinisk kvalitet ved behandling af forløbsprogramssygdomme (Diabetes, KOL og hjertekarsygdom) 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
395 Selvstændigt projekt 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
396 Selvstændigt projekt 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
397 Selvstændigt projekt 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
398 Selvstændigt projekt 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
399 Selvstændigt projekt 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
400 Selvstændigt projekt 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
401 Selvstændigt projekt 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
402 Selvstændigt projekt 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
403 Selvstændigt projekt 703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
404 Underprojekt til projektdatabase 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dett 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
405 Selvstændigt projekt 704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
406 Selvstændigt projekt 704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
407 Selvstændigt projekt 704512 Elevinddragelse 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
408 Selvstændigt projekt 704680 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
409 Underprojekt til projektdatabase 704883 PERSOS: Perceptions of Social Stratification and Voting 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
410 Selvstændigt projekt 705838 Collaboration in Research 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
411 Selvstændigt projekt 705887 Kriterier for statsborgerskab 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
412 Underprojekt til projektdatabase 706247 Pjece-projekt 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
413 Selvstændigt projekt 706350 Økonomiske ressourcers betydning for danske skoleelevers performance 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
414 Selvstændigt projekt 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
415 Selvstændigt projekt 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
416 Selvstændigt projekt 705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
417 Selvstændigt projekt 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
418 Selvstændigt projekt 704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd 26. ATP
419 Selvstændigt projekt 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
420 Selvstændigt projekt 702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
421 Selvstændigt projekt 702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
422 Selvstændigt projekt 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
423 Selvstændigt projekt 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
424 Selvstændigt projekt 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
425 Selvstændigt projekt 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
426 Selvstændigt projekt 703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
427 Selvstændigt projekt 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
428 Selvstændigt projekt 703581 Longitudinelt risikovurderingsværktøj 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
429 Selvstændigt projekt 703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
430 Selvstændigt projekt 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
431 Selvstændigt projekt 704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
432 Selvstændigt projekt 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
433 Selvstændigt projekt 704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
434 Selvstændigt projekt 704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
435 Selvstændigt projekt 704554 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
436 Selvstændigt projekt 704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
437 Selvstændigt projekt 704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
438 Selvstændigt projekt 705035 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
439 Selvstændigt projekt 705056 Sygefraværet i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
440 Selvstændigt projekt 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
441 Selvstændigt projekt 705942 Anmeldelse af arbejdsskader og sygefravær/arbejdsmarkedsstatus 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
442 Selvstændigt projekt 705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
443 Selvstændigt projekt 706214 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet - en registerbaseret follow-up undersøgelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
444 Selvstændigt projekt 706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
445 Selvstændigt projekt 706357 Opregningsprojekt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
446 Selvstændigt projekt 706368 Arbejdstid, træthed og ulykker 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
447 Selvstændigt projekt 706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
448 Selvstændigt projekt 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
449 Selvstændigt projekt 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
450 Selvstændigt projekt 704612 Analyse af 65-89-årige it-anvendelse i 2013 og 2014 29. Ældresagen
451 Selvstændigt projekt 706201 It-anvendelse i befolkningen 2011 - 2016 29. Ældresagen
452 Selvstændigt projekt 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
453 Selvstændigt projekt 703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
454 Selvstændigt projekt 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
455 Selvstændigt projekt 702013 Arv og Miljø 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
456 Selvstændigt projekt 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
457 Selvstændigt projekt 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
458 Selvstændigt projekt 702080 Sample selection and determinants of healthy ageing 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
459 Selvstændigt projekt 702081 The male/female paradox in health and survival 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
460 Selvstændigt projekt 702082 Cohort advances in health among the oldest-old 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
461 Selvstændigt projekt 702083 Twin/singleton - demographics and health profiles 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
462 Selvstændigt projekt 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
463 Selvstændigt projekt 702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
464 Selvstændigt projekt 703310 Consequences of thyroid diseases 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
465 Selvstændigt projekt 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
466 Selvstændigt projekt 703914 Arv og miljø I 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
467 Selvstændigt projekt 703924 Employer and employee learnin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
468 Selvstændigt projekt 703964 The development of cognitive similarity in twins and singleton 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
469 Selvstændigt projekt 703965 Incidence of military service for twin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
470 Selvstændigt projekt 703966 Twin families and lifetime earnings inequalit 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
471 Selvstændigt projekt 703967 Long-lived individuals, siblings and their families: healt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
472 Selvstændigt projekt 704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
473 Selvstændigt projekt 704067 First trimester exposure to methylphenidate 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
474 Selvstændigt projekt 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
475 Selvstændigt projekt 704415 Use of drugs for ADHD i the Nordic countries 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
476 Selvstændigt projekt 704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
477 Selvstændigt projekt 704445 Initiation and persistence of dual antiplatelet treatment after Acute Coronary Syndrome 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
478 Selvstændigt projekt 704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
479 Selvstændigt projekt 704552 Sammenhængen mellem brug af protonpumpehæmmere og risikoen for udvikling af mikroskopisk colitis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
480 Selvstændigt projekt 704564 Brug af antibiotika og risiko for diabetes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
481 Selvstændigt projekt 704579 Post-Authorization Safety Program 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
482 Selvstændigt projekt 704604 Congenital heart diseases in twins and singletons 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
483 Selvstændigt projekt 704605 Health trajectories of singletons, opposite-sex and same-sex twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
484 Selvstændigt projekt 704606 Cost of twinning survival and fertility of twin parents 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
485 Selvstændigt projekt 704672 Myasteni i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
486 Selvstændigt projekt 704727 Cytogenitic diseases in twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
487 Selvstændigt projekt 705820 Malignt melanom og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
488 Selvstændigt projekt 705908 Forskningsprojekt om NSAID, tranexamsyre og statiner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
489 Selvstændigt projekt 705921 Intracerebrale blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
490 Selvstændigt projekt 706058 Kognitivt formåen og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
491 Selvstændigt projekt 706110 Long-term consequences of reporting chronic conditions in a cohort of Danish Twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
492 Selvstændigt projekt 706193 Brug af antipsykotika, antidepressiva og stemningsstabiliserende antiepileptiske lægemidler under graviditet i Danmark 2000-2015: Et registerbaseret populationsstudie. 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
493 Selvstændigt projekt 706270 Lægemiddelinduceret nyresvigt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
494 Selvstændigt projekt 706304 Declining cancer incidence at the oldest ages: hallmark of aging or artefact caused by lower diagnostic intensity? 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
495 Selvstændigt projekt 703811 Private and social costs of ADHD in adults 32. Centre for Economic and Business Research
496 Selvstændigt projekt 703854 Beskæftigelseseffekter af iværksættere 32. Centre for Economic and Business Research
497 Underprojekt til projektdatabase 704001 Energisektoranalyse 32. Centre for Economic and Business Research
498 Selvstændigt projekt 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
499 Underprojekt til projektdatabase 704437 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund? (Flytning af 703627 til CEBR2 med nyt projektnummer) 32. Centre for Economic and Business Research
500 Underprojekt til projektdatabase 704677 Udvikling af Skandia-modellen for Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
501 Underprojekt til projektdatabase 704735 Økonometrisk evaluering af det danske Innovationsprogram 32. Centre for Economic and Business Research
502 Underprojekt til projektdatabase 705856 Omkostninger ved kriminalitet i Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
503 Underprojekt til projektdatabase 706257 Cost-savings-analyse af unge fædre 32. Centre for Economic and Business Research
504 Selvstændigt projekt 702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
505 Selvstændigt projekt 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
506 Selvstændigt projekt 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
507 Selvstændigt projekt 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
508 Selvstændigt projekt 703793 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP). 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
509 Selvstændigt projekt 703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
510 Selvstændigt projekt 703860 Food in Turbulent Times 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
511 Selvstændigt projekt 703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
512 Selvstændigt projekt 704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
513 Selvstændigt projekt 704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
514 Selvstændigt projekt 704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
515 Selvstændigt projekt 705816 Big Data by Security 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
516 Selvstændigt projekt 705918 Food in Turbulent Times (FiTT) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
517 Selvstændigt projekt 705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
518 Selvstændigt projekt 706067 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
519 Selvstændigt projekt 706109 Flygtninges påvirkning af initial bopæls karakteristika 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
520 Selvstændigt projekt 706213 Danske landbrugsejendomme, prisdannelsen og karakteristik for ejere. 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
521 Selvstændigt projekt 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
522 Selvstændigt projekt 703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
523 Selvstændigt projekt 703943 Unge på Kanten køn, lokalitet og uddannels 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
524 Selvstændigt projekt 704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
525 Underprojekt til projektdatabase 704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
526 Underprojekt til projektdatabase 705012 Arbejdsulykker i Danmark og Sverige 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
527 Projektdatabase 705020 AAUs projektdatabase 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
528 Underprojekt til projektdatabase 705030 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 1 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
529 Underprojekt til projektdatabase 705037 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 2 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
530 Underprojekt til projektdatabase 706302 Prekarisering og udviklingen af ulighed/polariseringen i det danske samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
531 Underprojekt til projektdatabase 706310 Om at redefinere betydningen af sted - klasse og uddannelse i det senmoderne samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
532 Selvstændigt projekt 706009 En tværsnitsundersøgelse af hvilke faktorer, der har betydning for, hvorvidt sygdomsramte personer er medlem af en patientforening 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
533 Selvstændigt projekt 704265 Lithium and chronic kidney disease 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
534 Selvstændigt projekt 704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
535 Selvstændigt projekt 702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers - Overflyttet til 706147 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
536 Selvstændigt projekt 703710 Evaluering af Videnpilotordningen - Overflyttet til 706151 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
537 Selvstændigt projekt 703894 Consumption Externalities of Antibiotics Use 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
538 Selvstændigt projekt 704311 El-forbrugsvaner og sociale faktorer - Overflyttet til 706143 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
539 Selvstændigt projekt 704783 Entrepreneurial Careers - Overflyttet til 706152 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
540 Selvstændigt projekt 701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
541 Selvstændigt projekt 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
542 Selvstændigt projekt 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
543 Underprojekt til projektdatabase 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
544 Selvstændigt projekt 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
545 Selvstændigt projekt 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
546 Selvstændigt projekt 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
547 Selvstændigt projekt 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
548 Selvstændigt projekt 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
549 Underprojekt til projektdatabase 702789 Cost of workplace bulliing 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
550 Selvstændigt projekt 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
551 Selvstændigt projekt 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
552 Projektdatabase 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
553 Selvstændigt projekt 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
554 Underprojekt til projektdatabase 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
555 Selvstændigt projekt 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
556 Selvstændigt projekt 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
557 Selvstændigt projekt 703367 Effekt af kvalifikationer II (702037) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
558 Selvstændigt projekt 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
559 Underprojekt til projektdatabase 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
560 Underprojekt til projektdatabase 703376 Understanding the decision to commit crime 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
561 Underprojekt til projektdatabase 703377 Børn af bosnisk herkomst 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
562 Selvstændigt projekt 703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
563 Selvstændigt projekt 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
564 Selvstændigt projekt 703903 Discrete Choice Models for the demand for Automobile attribute 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
565 Underprojekt til projektdatabase 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
566 Selvstændigt projekt 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
567 Underprojekt til projektdatabase 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
568 Underprojekt til projektdatabase 703950 Virkninger af fritidsjob til unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
569 Underprojekt til projektdatabase 703954 Kriminalpræventive og afledte effekter af Rigspolitiets DNA-profil-registe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
570 Underprojekt til projektdatabase 703976 Do retail investors invest inefficiently 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
571 Underprojekt til projektdatabase 703978 Interventionsstudier af indsatser for børn og unge i Trygfondens Børneforskningscente 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
572 Selvstændigt projekt 703989 Globalization and Industry Dynamics II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
573 Selvstændigt projekt 704392 Inequality, Family Policy and Child Well-Being in Ireland and Denmark: What are the Risk and Protective Factors? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
574 Selvstændigt projekt 704463 Mechanisms and determinants of the intergenerational transmission of human capital 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
575 Selvstændigt projekt 704484 Midlertidig projekt til dannelse af stikprøve til modeldatasæt 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
576 Underprojekt til projektdatabase 704659 Measuring the economic spillover from the creative industry 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
577 Selvstændigt projekt 704733 How delegation affects management decisions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
578 Underprojekt til projektdatabase 704750 Virkninger af Aarhus Kommunes skolehenvisningspolitik for tosprogede skolebegynderbørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
579 Underprojekt til projektdatabase 704839 Forebyggelse af Skolefravær 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
580 Underprojekt til projektdatabase 704863 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
581 Underprojekt til projektdatabase 704903 Gender differences in top management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
582 Underprojekt til projektdatabase 704917 Retirement decisions from a behavioral economist’s perspective 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
583 Underprojekt til projektdatabase 704937 The Market for Health Care Workers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
584 Underprojekt til projektdatabase 704966 Læringslab Mini – sproglige, kognitive og sociale kompetencer hos vuggestuebørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
585 Underprojekt til projektdatabase 705078 Fremtidens Dagtilbud – analyser af effekter af nye pædagogiske aktiviteter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
586 Underprojekt til projektdatabase 705088 Trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
587 Underprojekt til projektdatabase 705098 The link between parental job loss and children’s school outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
588 Underprojekt til projektdatabase 705823 Kontanthjælpsniveauets betydning for flygtninges beskæftigelse, levevilkår og integration 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
589 Underprojekt til projektdatabase 705829 Family consequences of health shocks over the life cycle 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
590 Underprojekt til projektdatabase 705850 The effect of house price fluctuation on household portfolio choice 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
591 Underprojekt til projektdatabase 705912 Skoleunderstøttende og skolerettede indsatse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
592 Underprojekt til projektdatabase 705914 Age at migration and juvenile criminal behavior 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
593 Underprojekt til projektdatabase 705937 Globalization, Firm Restructuring and Health 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
594 Underprojekt til projektdatabase 706022 Vi lærer sprog 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
595 Underprojekt til projektdatabase 706057 De svageste kontanthjælpsmodtagere - tidligere projekt 702850 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
596 Underprojekt til projektdatabase 706089 Crime, courts & punishments 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
597 Underprojekt til projektdatabase 706138 Individets boligområde: oplysning om hvilket boligområde (mikro- og makroklynge) individet bor i 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
598 Underprojekt til projektdatabase 706145 Forsøg med TURBO-forløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
599 Underprojekt til projektdatabase 706199 Register-based investigation of the origins of the variation in school performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
600 Underprojekt til projektdatabase 706325 Nationale tests og trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
601 Selvstændigt projekt 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
602 Selvstændigt projekt 704216 Effektanalyse af intensiveret pædagogindsats 44. PLS RAMBØLL Management A/S
603 Selvstændigt projekt 704247 Evaluering af kvindekrisecentre 44. PLS RAMBØLL Management A/S
604 Selvstændigt projekt 704760 Evaluering af tosprogs-taksforce 44. PLS RAMBØLL Management A/S
605 Selvstændigt projekt 704800 Evaluering af fastholdelsestaskforcen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
606 Selvstændigt projekt 704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 44. PLS RAMBØLL Management A/S
607 Selvstændigt projekt 705806 Evaluering af pulje til støtte af familier med psykiske vanskeligheder og af pulje til opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser 44. PLS RAMBØLL Management A/S
608 Selvstændigt projekt 705809 Evaluering af Akut krisecenter for socialt udsatte misbrugere 44. PLS RAMBØLL Management A/S
609 Selvstændigt projekt 705920 Kortlægning af erhvervsuddannelsesudbud elevgrundlag og erhvervsstruktur herunder praktikpladspotentialet 44. PLS RAMBØLL Management A/S
610 Selvstændigt projekt 705926 Analyse af erhvervsgrunduddannelsen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
611 Selvstændigt projekt 705927 Branchens produktivitet og værdiskabelse 44. PLS RAMBØLL Management A/S
612 Selvstændigt projekt 706026 TAMUs samfundsøkonomiske betydning 44. PLS RAMBØLL Management A/S
613 Selvstændigt projekt 706060 Analyse- og evidensgrundslag for rumområdet i Danmark 44. PLS RAMBØLL Management A/S
614 Selvstændigt projekt 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
615 Selvstændigt projekt 703773 Disorders of sex development 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
616 Selvstændigt projekt 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
617 Selvstændigt projekt 704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
618 Selvstændigt projekt 704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
619 Selvstændigt projekt 705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
620 Selvstændigt projekt 705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
621 Selvstændigt projekt 702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 48. Epinion A/S
622 Selvstændigt projekt 702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 48. Epinion A/S
623 Selvstændigt projekt 702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 48. Epinion A/S
624 Selvstændigt projekt 703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune 48. Epinion A/S
625 Selvstændigt projekt 703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommune 48. Epinion A/S
626 Selvstændigt projekt 704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole 48. Epinion A/S
627 Selvstændigt projekt 704932 Internationale medarbejdere i Region Midtjylland 48. Epinion A/S
628 Selvstændigt projekt 705094 Opgave for Privatskoleforeningen 48. Epinion A/S
629 Selvstændigt projekt 705959 Samfundsmæssig deltagelse blandt tidligere efterskoleelever 48. Epinion A/S
630 Selvstændigt projekt 706153 Dagtilbuddenes sociale profil i Billund Kommune 48. Epinion A/S
631 Selvstændigt projekt 706221 Henvisningsanalyse for gymnasier 48. Epinion A/S
632 Selvstændigt projekt 706243 Analyse af danske virksomheders anvendelse af design og værdien heraf 48. Epinion A/S
633 Selvstændigt projekt 706251 Meritgivende kombinationsforløb for produktionsskoledeltagere 48. Epinion A/S
634 Selvstændigt projekt 706253 Studieaktivitetsundersøgelse 48. Epinion A/S
635 Selvstændigt projekt 706291 Kortlægning af læreruddannedes mobilitet 48. Epinion A/S
636 Selvstændigt projekt 702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
637 Selvstændigt projekt 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
638 Selvstændigt projekt 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
639 Selvstændigt projekt 703370 Neuropsychopharmaca during pregnanc 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
640 Underprojekt til projektdatabase 703939 The outcomes of occupational exposure to organic dus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
641 Underprojekt til projektdatabase 703955 Mental sundhed som del af helbredstjek 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
642 Selvstændigt projekt 703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
643 Selvstændigt projekt 703957 Konditionsstatus blandt 30-49-årige danskere og identifikation af risikoindivide 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
644 Selvstændigt projekt 703958 Mental health in parents and peers and comorbidity in children diagnosed with ADH 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
645 Selvstændigt projekt 703970 Astma og elektromagnetiske felter 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
646 Selvstændigt projekt 703981 Graviditet og medfødte misdannelser i kønsorganerne hos drenge 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
647 Selvstændigt projekt 704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
648 Projektdatabase 704618 PDB ALMAU: Effekt af helbredsundersøgelser foretaget i primærsektoren 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
649 Selvstændigt projekt 704643 Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspectiveperspective 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
650 Selvstændigt projekt 704664 Resilience for young people with ADHD 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
651 Underprojekt til projektdatabase 704761 Multi-Registry Analyses of Multigenerational Familial and Environmental Risks for Autism (MINERvA) 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
652 Selvstændigt projekt 704951 Sundhedsøkonomisk evaluering af alternative mæslinger-fåresyge-røde hunde vaccinationsstrategier i Danmark 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
653 Selvstændigt projekt 705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
654 Underprojekt til projektdatabase 705840 Prædiktorer for- og mulige bivirkninger af HPV-vaccinationer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
655 Underprojekt til projektdatabase 705893 Evaluering af behandlingseffekt efter farmakologisk intervention afhængig af genotyper 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
656 Underprojekt til projektdatabase 705894 Cardiovascular morbidity and all-cause mortality following a high risk screening program for diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
657 Underprojekt til projektdatabase 705899 Effekt af screening på forekomst af diabetes, hjertekarsygdom og mortalitet samt forbrug af sundhedsydelser og medicin. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
658 Underprojekt til projektdatabase 705901 Opstart af medicinsk behandling og udvikling af diabetiske mikrovaskulære komplikationer hos personer med screeningsopdaget diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
659 Underprojekt til projektdatabase 705904 HbA1C trajectories and achievement of glycaemic targets among newly diagnosed diabetes patients 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
660 Underprojekt til projektdatabase 705910 Morbiditet og mortalitet hos deltagere og ikke-deltagere i Ebeltoft projektet 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
661 Underprojekt til projektdatabase 705996 Fund og effekt af lungefunktionsundersøgelse ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtale 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
662 Selvstændigt projekt 706016 Stress-faktorer på arbejde og i privatliv hos gravide kvinder 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
663 Selvstændigt projekt 706071 Higher quality and better outcomes for the same costs – the case of stroke 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
664 Selvstændigt projekt 706094 sammenhæng mellem socioøkonomisk status og brug af almen praksis og receptpligtig medicin blandt deltagere i VIVA screeningsforsøget 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
665 Selvstændigt projekt 706164 Hornhindesygdommen keratoconus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
666 Underprojekt til projektdatabase 706198 Prædiktorer for ikke-deltagelse i ”Dit liv – din sundhed” 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
667 Underprojekt til projektdatabase 706235 Individuals with diabetes in Denmark 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
668 Selvstændigt projekt 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
669 Selvstændigt projekt 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
670 Selvstændigt projekt 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
671 Selvstændigt projekt 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
672 Selvstændigt projekt 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
673 Selvstændigt projekt 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
674 Selvstændigt projekt 702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
675 Selvstændigt projekt 703327 Chronic Disease, Medication Use, Complications and Risk for Breast Cancer Recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
676 Selvstændigt projekt 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
677 Selvstændigt projekt 703387 Statins and colorectal cancer recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
678 Selvstændigt projekt 703390 Incident hjerteinsufficien 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
679 Selvstændigt projekt 703397 Metoder til at identificere nye brugere af hormonal medicin og risiko for blodpro 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
680 Selvstændigt projekt 703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
681 Selvstændigt projekt 703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
682 Selvstændigt projekt 703959 Prognosen for patienter med medfødte hjertefejl 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
683 Selvstændigt projekt 703997 Psychiatric comorbidity in patients with cardiovascular 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
684 Selvstændigt projekt 704287 Cause-specific mortality in peptic ulcer bleeding 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
685 Selvstændigt projekt 704438 Fertility and ilio-pouch-anal anastomosis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
686 Selvstændigt projekt 704561 Arbejdsmarkedstilknytning og livskvalitet efter svær traumatisk hjerneskade 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
687 Selvstændigt projekt 704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
688 Selvstændigt projekt 704648 Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
689 Selvstændigt projekt 704748 Forbrug af antibiotika og NSAID, tidligere infektioner og autoimmune sygdomme og risikoen for udvikling af akut myeloid leukæmi (AML) - et population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
690 Projektdatabase 705004 KEA-projektdatabase 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
691 Selvstændigt projekt 705027 Socioøkonomiske faktorers betydning for behandlingsvalg og prognose ved akut myeloid leukæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
692 Underprojekt til projektdatabase 705036 Medicinske, sociale og demografiske prædiktorer for det sygehusbaserede omkostningsniveau 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
693 Selvstændigt projekt 705092 Mortalitet og apopleksi efter transkateter aortaklapsubstitution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
694 Selvstændigt projekt 705815 Genetiske faktorer endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
695 Selvstændigt projekt 705837 Breast Cancer Risk in Chronic Users of Phthalate-Containing Medications 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
696 Underprojekt til projektdatabase 706015 Low Back Pain and Risk of Myocardial Infarction, Stroke, and Venous Thromboembolism 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
697 Selvstændigt projekt 703518 Registerbaseret undersøgelse af de danske vækstvilkår . - Overflyttet til 706114 52. Erhvervsministeriet
698 Selvstændigt projekt 702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster 53. COWI A/S, Division 1
699 Selvstændigt projekt 704726 Unge modtagere af uddannelseshjælp 53. COWI A/S, Division 1
700 Selvstændigt projekt 704730 Byrde og omkostninger ved lungebetændelse 53. COWI A/S, Division 1
701 Selvstændigt projekt 704753 Fremtidens behov for velfærdsuddannede Region Syddanmark 53. COWI A/S, Division 1
702 Selvstændigt projekt 704785 Effekter af deltagelse i indsats om iværksætteri som ledighedsreducerende indsats 53. COWI A/S, Division 1
703 Selvstændigt projekt 704975 De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastruktur projekter i Region Sjælland 53. COWI A/S, Division 1
704 Selvstændigt projekt 705000 Boligers energistandard og forekomst af sygdomme 53. COWI A/S, Division 1
705 Selvstændigt projekt 705076 Undersøgelse af omfanget af potentiel lægemiddelinteraktion for danske hepatitis C patienter 53. COWI A/S, Division 1
706 Selvstændigt projekt 705100 Analyse af Parkinsonpatienters forsørgelsesstatus 2015 53. COWI A/S, Division 1
707 Selvstændigt projekt 705101 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitets og arbejdskraftressourcers lokalisering i forhold til central fysisk infrastruktur. 53. COWI A/S, Division 1
708 Selvstændigt projekt 705105 Bosætningsanalyse Frederikshavn Kommune 53. COWI A/S, Division 1
709 Selvstændigt projekt 705985 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitets og arbejdskraftressourcers lokalisering i forhold til central fysisk infrastruktur – del 2: tilknytning af geografiske data. 53. COWI A/S, Division 1
710 Selvstændigt projekt 706065 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitets og indkomster i skibsfarten og den tilhørende klynge (Det Blå Danmark). 53. COWI A/S, Division 1
711 Selvstændigt projekt 706180 Borgernes rettigheder i kommunerne 53. COWI A/S, Division 1
712 Selvstændigt projekt 706228 Flytteanalyse og kommunaløkonomi – Brøndby 53. COWI A/S, Division 1
713 Selvstændigt projekt 706274 Socialt udsatte 53. COWI A/S, Division 1
714 Selvstændigt projekt 706342 Målgrupper og effekter vedr. trafiksikkerhedsindsats 53. COWI A/S, Division 1
715 Selvstændigt projekt 706372 Analyser af indbrud 53. COWI A/S, Division 1
716 Selvstændigt projekt 706385 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitet og indkomster i den maritime industri. 53. COWI A/S, Division 1
717 Selvstændigt projekt 706446 Analyse af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 53. COWI A/S, Division 1
718 Selvstændigt projekt 703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
719 Selvstændigt projekt 706287 Regionale variationer i relation til selvmordsforsøg 55. Center for Selvmordsforskning
720 Selvstændigt projekt 704045 Effektmåling af Pensams projekt: "Din Stifinder" 57. CASA
721 Selvstændigt projekt 705064 Børn og elever i Tingbjerg - forudsætninger og udbytte 57. CASA
722 Projektdatabase 703535 DTU - Projektdatabase 59. DTU Transport
723 Underprojekt til projektdatabase 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
724 Underprojekt til projektdatabase 703691 ACTUM 59. DTU Transport
725 Underprojekt til projektdatabase 703738 Opgørelse af emissioner 59. DTU Transport
726 Underprojekt til projektdatabase 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 59. DTU Transport
727 Underprojekt til projektdatabase 704059 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen 59. DTU Transport
728 Underprojekt til projektdatabase 704212 Den nationale trafikmodel - videreudvikling 59. DTU Transport
729 Underprojekt til projektdatabase 704229 Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn 59. DTU Transport
730 Selvstændigt projekt 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningskontor
731 Selvstændigt projekt 704262 Analyse vedr. foranstaltningsdømte og deres ofre 60. Justitsministeriets Forskningskontor
732 Selvstændigt projekt 705849 Den hårde kerne. 60. Justitsministeriets Forskningskontor
733 Selvstændigt projekt 704627 Projekt Arbejdsskadesystem 61. Institut for Psykologi, Københavns Universitet
734 Selvstændigt projekt 700792 Rockwool - Indvandrere og deres levevilkår 62. Rockwool Fonden
735 Underprojekt til projektdatabase 702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund 62. Rockwool Fonden
736 Projektdatabase 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fonden
737 Underprojekt til projektdatabase 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fonden
738 Underprojekt til projektdatabase 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fonden
739 Underprojekt til projektdatabase 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fonden
740 Underprojekt til projektdatabase 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
741 Underprojekt til projektdatabase 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
742 Underprojekt til projektdatabase 703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 62. Rockwool Fonden
743 Underprojekt til projektdatabase 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fonden
744 Underprojekt til projektdatabase 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fonden
745 Selvstændigt projekt 703735 Faglige og ikke-faglige kompetencer, uddannelse og kriminalitet 62. Rockwool Fonden
746 Underprojekt til projektdatabase 703746 Management, organisation and efficiency in the educational sector 62. Rockwool Fonden
747 Underprojekt til projektdatabase 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fonden
748 Underprojekt til projektdatabase 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
749 Selvstændigt projekt 704141 Effekten af skilsmisse på kriminalitet 62. Rockwool Fonden
750 Underprojekt til projektdatabase 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fonden
751 Underprojekt til projektdatabase 704762 Velstand og velfærd - hvor rige og tilfredse er danskerne? 62. Rockwool Fonden
752 Underprojekt til projektdatabase 705010 Child poverty 62. Rockwool Fonden
753 Underprojekt til projektdatabase 705077 The benefits of education to society – with special emphasis on higher education 62. Rockwool Fonden
754 Underprojekt til projektdatabase 705830 Udsatte unge 62. Rockwool Fonden
755 Underprojekt til projektdatabase 705940 Flygtninge og indvandreres levevilkår og integration i et intergenerationelt perspektiv 62. Rockwool Fonden
756 Underprojekt til projektdatabase 706241 Ændringer i tidsbrug i danske familier i forbindelse med livsændringer 62. Rockwool Fonden
757 Selvstændigt projekt 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
758 Selvstændigt projekt 704549 Udviklingen i lønmodtagerorganiseringen i Danmark 1980-2011. Strukturelle og subjektive årsager til organisering i fagforening og a-kasse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
759 Selvstændigt projekt 704864 Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
760 Underprojekt til projektdatabase 704924 Political forces behind rising household debt: The relationship between private credit, social policies and public opinion 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
761 Selvstændigt projekt 706419 Digitalisering af servicearbejdet 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
762 Selvstændigt projekt 702760 Svækkede ældre 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
763 Selvstændigt projekt 703712 Forekomst af psykiatriske symptomer hos en kohorte af danske IVF-børn 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
764 Selvstændigt projekt 704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
765 Selvstændigt projekt 704487 Trends and correlates of all-cause and specific-cause mortality in patients with severe psychiatric disorders: Results from a Danish nationwide regis 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
766 Selvstændigt projekt 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
767 Underprojekt til projektdatabase 703278 Household Finance 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
768 Projektdatabase 705060 Projektdatabase FINCBS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
769 Underprojekt til projektdatabase 706154 Performance, Netværk og Individer i Danske Virksomheder 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
770 Underprojekt til projektdatabase 706155 Donations and Behaviour 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
771 Selvstændigt projekt 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
772 Selvstændigt projekt 706389 Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher 72. Copenhagen Economics
773 Selvstændigt projekt 706466 Lønniveau i forsyningssektoren 72. Copenhagen Economics
774 Selvstændigt projekt 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
775 Selvstændigt projekt 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
776 Selvstændigt projekt 704905 Registeranalyser i SUF 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
777 Selvstændigt projekt 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
778 Selvstændigt projekt 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
779 Selvstændigt projekt 703919 Type 2 diabetes hos personer med svære psykiatriske lidelse 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
780 Selvstændigt projekt 703945 At være pårørende til alvorligt syge patiente 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
781 Selvstændigt projekt 703963 Cancerpatienters brug af sundhedsydelser og comorbidite 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
782 Underprojekt til projektdatabase 703975 Mental health problems, multimorbidity and general practice variatio 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
783 Selvstændigt projekt 704601 Symptomer uden specifik diagnose i almen praksi 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
784 Selvstændigt projekt 704695 Praktiserende lægers frekvens af hjemmebesøg og deres kræftpatienters mulighed for at være hjemme i den sidste tid 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
785 Selvstændigt projekt 704716 Opfølgning af unormale og uegnede prøvesvar i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
786 Selvstændigt projekt 704740 Patienters brug af almen praksis konsultationer, diagnostiske undersøgelser og medicin i tiden op til en lungecancerdiagnose 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
787 Selvstændigt projekt 704741 Effekt af efteruddannelsen i tidlig diagnostik af kræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
788 Underprojekt til projektdatabase 704742 Testicular Microlithiasis forstadie til testikel cancer? 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
789 Selvstændigt projekt 704827 Bodily distress syndrome. Prævalens, forløb og prognostiske faktorer(702761-14) 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
790 Selvstændigt projekt 704830 Deltagelse i mammografiscreening – faktorer med betydning for deltagelse blandt kvinder bosiddende i Region Midtjylland 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
791 Projektdatabase 704858 PDB FEAP: Diagnostiske forløb, behandling og follow-up i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
792 Selvstændigt projekt 704896 Diagnoser, rationel udredning og prognose. Et populationsbaseret studie af patienter henvist på mistanke om alvorlig sygdom 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
793 Selvstændigt projekt 704996 Klinisk praksis: Variation og relationen til arbejdsrelateret mistrivsel, selvvurderet helbred og empati. 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
794 Underprojekt til projektdatabase 705055 Prognosis of cancer in persons with infrequent consultations with their GP 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
795 Underprojekt til projektdatabase 705818 Diagnostic activity in general practice during the years preceding invitation to and participation in screening for colorectal cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
796 Underprojekt til projektdatabase 705888 Geografisk variation i kræftudkom i Danmark, Scotland og England 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
797 Underprojekt til projektdatabase 705917 Sikker kræftdiagnostik 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
798 Underprojekt til projektdatabase 705919 Social ulighed og forbrug af sundhedsydelser i to områder i Aalborg 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
799 Underprojekt til projektdatabase 705964 Socio-economic position and delay in the diagnosis of cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
800 Underprojekt til projektdatabase 705978 Diagnosing Cancer and ‘fast track’ referral in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
801 Underprojekt til projektdatabase 706091 The patient pathway for recurrent and new primary cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
802 Underprojekt til projektdatabase 706092 Routes to ovarian cancer diagnosis in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
803 Underprojekt til projektdatabase 706100 Use of primary care, diagnostic investigations and referrals in the years preceding primary intracranial tumour diagnosis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
804 Underprojekt til projektdatabase 706105 Use of immunochemical faecal occult blood test in general practice- med LMDB 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
805 Underprojekt til projektdatabase 706434 Use of immunochemical faecal occult blood test in general practice- uden LMDB 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
806 Selvstændigt projekt 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
807 Selvstændigt projekt 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
808 Selvstændigt projekt 703713 Prognose for patienter med stabil angina pectoris uden obstruktiv koronarsygdom 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
809 Selvstændigt projekt 703316 Evaluering af virkemidlet forskningsprojekte 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
810 Selvstændigt projekt 703875 Evaluering af støtte til postdoc-stipendier ved DFF 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
811 Selvstændigt projekt 704029 Karriereveje for Ph.d.er 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
812 Selvstændigt projekt 704956 Antineoplastic Treatment of Patients with Advanced Cancer 80. Onkologisk Klinik, Finsen Center
813 Selvstændigt projekt 704993 Effekten af forebyggende sundhedstilbud til borgere med type 2-diabetes 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
814 Selvstændigt projekt 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
815 Selvstændigt projekt 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
816 Selvstændigt projekt 703938 Social factors and consequences related to alcohol consumption and alcohol abus 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
817 Selvstændigt projekt 703993 Unge, trivsel og rusmidler 2014 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
818 Selvstændigt projekt 703980 In vitro fertilization and somatic morbidity in childhoo 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
819 Selvstændigt projekt 704348 Behandling af cerebral parese 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
820 Selvstændigt projekt 704402 Early term caesarean section and paediatric health care utilization: RCT follow-up 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
821 Selvstændigt projekt 704452 The risk of adverse pregnancy outcome in women with endometriosis 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
822 Selvstændigt projekt 704692 Sen-komplikationer efter kejsersnit: Ileus, gynækologiske kirurgiske komplikationer eller blødningsforstyrrelser. 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
823 Selvstændigt projekt 704920 Hjertefejl og hjerneskader 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
824 Selvstændigt projekt 705938 Tidlig ovariealdring 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
825 Selvstændigt projekt 705808 Udenlandske kriminelle 86. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
826 Selvstændigt projekt 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
827 Selvstændigt projekt 704485 Evaluering af mentorforsøget 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
828 Selvstændigt projekt 704632 Profilafklaringsværktøjer 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
829 Selvstændigt projekt 705800 Overvågningsmodellen, Arbejdsmarkedsstyrelsen (STAR) 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
830 Selvstændigt projekt 705976 Udsatte familier: Pilotanalyse af mulighederne med data 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
831 Selvstændigt projekt 706182 Virksomhedscenter Generation 2 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
832 Selvstændigt projekt 701932 Household behaviour and welfare 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
833 Underprojekt til projektdatabase 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
834 Selvstændigt projekt 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
835 Selvstændigt projekt 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
836 Selvstændigt projekt 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
837 Selvstændigt projekt 703642 Betydningen af 'moral hazard' blandt personer, som søger om kompensation for tabt erhvervsevne som følge af piskesmældsrelaterede skader 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
838 Selvstændigt projekt 703703 Danes abroad (kopi af 702988) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
839 Projektdatabase 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
840 Underprojekt til projektdatabase 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
841 Underprojekt til projektdatabase 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
842 Underprojekt til projektdatabase 704234 Indkomst og beskæftigelse for ægtefælle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
843 Underprojekt til projektdatabase 704270 Betydningen af personlighed for økonomiske dispositioner 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
844 Underprojekt til projektdatabase 704322 An Experimental Investigation of Employment Relations based on Subjective Performance Evaluations 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
845 Underprojekt til projektdatabase 704336 Short-term borrowing 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
846 Underprojekt til projektdatabase 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
847 Selvstændigt projekt 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
848 Underprojekt til projektdatabase 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
849 Underprojekt til projektdatabase 704417 Joint Modeling of Road Users Risk Taking Behaviilror, Safety Decisions and Road Crash Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
850 Underprojekt til projektdatabase 704420 Microfounding the Keynesian Consumer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
851 Underprojekt til projektdatabase 704508 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsløshed, job mobilitet. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
852 Underprojekt til projektdatabase 704526 Job search, match quality and the size of local labor markets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
853 Selvstændigt projekt 704545 EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
854 Underprojekt til projektdatabase 704555 Gender Sorting in the Labor Market On the Influence of Personality and Beliefs 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
855 Underprojekt til projektdatabase 704590 Road User Charging (RUC) and urbanization 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
856 Underprojekt til projektdatabase 704613 Long-Term Effects of Fields of Study: Evidence from Danish Administrative Data. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
857 Underprojekt til projektdatabase 704666 Short and long-term consequences of in utero experiences for human development. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
858 Underprojekt til projektdatabase 704747 Homeownership 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
859 Underprojekt til projektdatabase 704764 Savings and Retirement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
860 Underprojekt til projektdatabase 704770 Sundhedsinvesteringer og pensionering 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
861 Underprojekt til projektdatabase 704829 Individual Differences in Delay Discounting and the Deep Bases of Economic Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
862 Underprojekt til projektdatabase 704838 Intergenerational Transmission of Human Capital and Economic Resources 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
863 Underprojekt til projektdatabase 704856 Relating Experiments in the Laboratory to Real Life Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
864 Underprojekt til projektdatabase 704873 Den cykliske reallokering af arbejdere 1999-2011 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
865 Underprojekt til projektdatabase 704979 Corruption, Dishonesty and Selection into the Public Sector 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
866 Underprojekt til projektdatabase 704987 Understanding the Labor Market Effects of Parental Leave 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
867 Underprojekt til projektdatabase 704988 Consumption and Saving over the Life Cycle and the Retirement Behavior of Couples 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
868 Underprojekt til projektdatabase 705058 Parents and children: Labour market outcomes, marital stability and intergenerational mobility 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
869 Underprojekt til projektdatabase 705805 High Resolution Networks: The Social Fabric 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
870 Underprojekt til projektdatabase 705963 Optimal Regulation of the Pharmaceutical Industry 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
871 Underprojekt til projektdatabase 705965 Inequality of Opportunity in Denmark 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
872 Underprojekt til projektdatabase 705966 Interpersonal Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
873 Underprojekt til projektdatabase 705984 Geographical Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
874 Underprojekt til projektdatabase 706039 Daginstitutioner, daginstitutionsvalg, familier og børns udvikling senere i livet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
875 Underprojekt til projektdatabase 706063 An analysis of income risk and self-insurance based on large purchase decisions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
876 Underprojekt til projektdatabase 706096 Relative Grade Rank and Later Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
877 Underprojekt til projektdatabase 706141 Preferences, politics and public services in the Danish municipalities 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
878 Underprojekt til projektdatabase 706165 Kommunalreform, organisationsformer, ledelse og de ansattes helbred og arbejdsmarkedssituation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
879 Underprojekt til projektdatabase 706168 Selvstændige, tilbagetrækning og arbejdsløshedsforsikringer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
880 Underprojekt til projektdatabase 706169 Velfærdsindsatsers effekt i epidemiologisk belysning 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
881 Underprojekt til projektdatabase 706202 Students at Danish universities: Background, choices, study environment and labor market outcomes. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
882 Selvstændigt projekt 706209 Betydning af kønsroller og børn for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
883 Underprojekt til projektdatabase 706233 The effect of parental health on children’s school absence, test scores and wellbeing 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
884 Underprojekt til projektdatabase 706408 Family Wealth and Private Insurance to Shocks 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
885 Selvstændigt projekt 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
886 Selvstændigt projekt 704084 Human Capital, Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
887 Selvstændigt projekt 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012, og perinatale risikofaktorer for udvikling af børneastma. 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
888 Projektdatabase 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
889 Underprojekt til projektdatabase 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
890 Underprojekt til projektdatabase 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
891 Underprojekt til projektdatabase 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
892 Underprojekt til projektdatabase 703454 Financial frictions and international trade 98. Økonomisk Institut, CBS
893 Selvstændigt projekt 703484 The Governance and organization of family business 98. Økonomisk Institut, CBS
894 Underprojekt til projektdatabase 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
895 Underprojekt til projektdatabase 703749 The Elasticity of Political Power to Agency Rent 98. Økonomisk Institut, CBS
896 Underprojekt til projektdatabase 704116 Competence, Complementarity, and Career Choice 98. Økonomisk Institut, CBS
897 Selvstændigt projekt 704244 Estimating the Short and Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Maternal Bereavement Stress 98. Økonomisk Institut, CBS
898 Underprojekt til projektdatabase 704467 Labor mobility, productivity spillovers and trade behavior 98. Økonomisk Institut, CBS
899 Underprojekt til projektdatabase 704469 Housing Market Crises 98. Økonomisk Institut, CBS
900 Underprojekt til projektdatabase 704472 What Explains the Gender Gap in Educational and Occupational Choices Among Young People in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
901 Underprojekt til projektdatabase 704837 Is worker mobility conditionally random? 98. Økonomisk Institut, CBS
902 Underprojekt til projektdatabase 705068 Kvantitativ analyse af unge mødres arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold 98. Økonomisk Institut, CBS
903 Underprojekt til projektdatabase 705990 Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment by Labor Mobility 98. Økonomisk Institut, CBS
904 Underprojekt til projektdatabase 706170 Competition in markets 98. Økonomisk Institut, CBS
905 Underprojekt til projektdatabase 706218 Is the Child Penalty a Gender Effect? 98. Økonomisk Institut, CBS
906 Underprojekt til projektdatabase 706279 Optimal design of funding for university education 98. Økonomisk Institut, CBS
907 Underprojekt til projektdatabase 706328 The Effects of Stricter Immigration Policies on Labour Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
908 Selvstændigt projekt 703439 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 (Kopi af 702551) 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
909 Selvstændigt projekt 704529 Velfærdsprofessioner mellem udkant og arbejderklasse 100. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
910 Selvstændigt projekt 703486 Caries 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
911 Selvstændigt projekt 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
912 Selvstændigt projekt 702664 ASUSI 2 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
913 Selvstændigt projekt 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
914 Selvstændigt projekt 706075 Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
915 Selvstændigt projekt 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
916 Selvstændigt projekt 704531 Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark et kontrolleret interventionsprojekt 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
917 Selvstændigt projekt 704630 Hjerterehabilitering hos indvandrere med AKS. Et komparativt studie af deltagelse i hospitalsbaseret hjerterehabilitering 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
918 Selvstændigt projekt 704795 Forskerbeskyttelse – løsningen som blev et problem 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
919 Selvstændigt projekt 705003 Infektionssygdomme blandt flygtninge og familiessammenførte – et registerbaseret studie 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
920 Selvstændigt projekt 706053 Coming of Age in Exile (CAGE) 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
921 Selvstændigt projekt 706301 Sygdom og brugen af sundhedsvæsenet blandt flygtninge og familiesammenførte sammenlignet med danskfødte – uden lægemidler 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
922 Selvstændigt projekt 706438 Coming of Age in Exile (CAGE) - med lægemiddeldata 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
923 Selvstændigt projekt 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
924 Underprojekt til projektdatabase 702797 Eksklusion/inklusionsprocesser ved foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
925 Selvstændigt projekt 703394 Psykosociale faktorers betydning for frygt for recidiv 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
926 Underprojekt til projektdatabase 704793 A Randomized Controlled Trial of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Persistent Pain in Women Treated for Breast Cancer”? 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
927 Selvstændigt projekt 703663 Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer 106. MarselisborgCentret
928 Selvstændigt projekt 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
929 Selvstændigt projekt 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
930 Selvstændigt projekt 704888 Labor Mobility Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
931 Selvstændigt projekt 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
932 Selvstændigt projekt 702495 Kardiovaskulære lægemidler 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
933 Selvstændigt projekt 704391 Generel registerbaseret analyse af danske ejendomsvurderinger i ejendomsskatter 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
934 Selvstændigt projekt 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
935 Selvstændigt projekt 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
936 Selvstændigt projekt 703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
937 Selvstændigt projekt 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
938 Selvstændigt projekt 705006 Epidemiology of Eczema Disease 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
939 Selvstændigt projekt 702028 Socio-demografiske strukturer 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
940 Selvstændigt projekt 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
941 Selvstændigt projekt 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
942 Underprojekt til projektdatabase 703999 Karpatunnelsyndrom som signalsygdom 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
943 Underprojekt til projektdatabase 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
944 Selvstændigt projekt 704249 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
945 Selvstændigt projekt 704765 The risk of interstitial lung diseases following antigen exposure: a long-term study of pigeon breeders exposed to avian proteins 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
946 Selvstændigt projekt 702576 Virksomhedsdatabasen 145. Erhvervsstyrelsen
947 Selvstændigt projekt 704033 Afgrænsning af land- og bydistriktomårder 145. Erhvervsstyrelsen
948 Selvstændigt projekt 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
949 Selvstændigt projekt 705879 IPR Business Insight 148. Patent- og Varemærkestyrelsen
950 Selvstændigt projekt 704032 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 149. Social- og Integrationsministeriet
951 Selvstændigt projekt 705883 PensionDanmarks medlemmers pensiondækningsgrader 150. PensionDanmark, Analyseafdeling
952 Selvstændigt projekt 702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
953 Selvstændigt projekt 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
954 Selvstændigt projekt 705843 Fighting amputations of the lower limbs (FALL) – from epidemiological risk identification to cost effective direct actions. 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
955 Selvstændigt projekt 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
956 Selvstændigt projekt 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
957 Selvstændigt projekt 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
958 Selvstændigt projekt 704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
959 Selvstændigt projekt 704162 En analyse af sammenhængen mellem overenskomstdækning og udviklingen i løn og pension mm. i den private sektor 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
960 Selvstændigt projekt 705016 Evaluering af Hjørring Kommunes investering i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
961 Selvstændigt projekt 705069 Exploring the Impact of Active Labour Market Policies on Employment Status Sequences in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
962 Underprojekt til projektdatabase 706236 Migrants´Welfare State Attitudes (MIFARE) 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
963 Selvstændigt projekt 704806 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen 155. Dansk Byggeri
964 Selvstændigt projekt 704807 Undersøgelse af virksomhedsdynamikken indenfor bygge- og anlægsbranchen 155. Dansk Byggeri
965 Selvstændigt projekt 705992 Bosætning og flyttemønstre i Danmark 155. Dansk Byggeri
966 Selvstændigt projekt 704428 Pharmacological treatment patterns in patients with multiple somatic symptoms 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
967 Selvstændigt projekt 702469 Internationalt adopterede børns sundhed 158. Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab,Kbh. Uni.
968 Selvstændigt projekt 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
969 Selvstændigt projekt 706458 Langtidsprognose for tidligt fødte børn - 2 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
970 Selvstændigt projekt 704796 Virksomheders F&U-investeringer efter krisen og FUI 2015 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
971 Selvstændigt projekt 704852 Kortlægning af strategiske forretningsområder 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
972 Selvstændigt projekt 705043 Forskningsområdet fermentering og dets betydning for dansk forskning og erhvervsudvikling 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
973 Selvstændigt projekt 706061 Analyse af Det Blå Danmarks adgang til kvalificeret arbejdskraft 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
974 Selvstændigt projekt 700205 Formueprojektets produktionssystem_SAMARBEJDSPROJEKT 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
975 Selvstændigt projekt 703742 En konsekvensberegning af ændrede jordpriser på landbrugets solvens 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
976 Selvstændigt projekt 703824 Analyse af virksomhedernes adgang til finansiering 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
977 Selvstændigt projekt 704140 Registerbaseret analyse af lønniveauet på tværs af brancher 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
978 Selvstændigt projekt 705741 Fordelings analyser 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
979 Selvstændigt projekt 703045 Generel registerbaseret, regional analyse af nydanskere og danskeres arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmarkedshistorik og højest fuldførte uddannelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
980 Projektdatabase 704572 Analyser vedrørende arbejdsmarkedet, uddannelse, løn, konkurrenceevne og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
981 Underprojekt til projektdatabase 704933 Det permanente projekt 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
982 Underprojekt til projektdatabase 704943 Undersøgelse af små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering både før, under og efter finanskrisen 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
983 Underprojekt til projektdatabase 704944 Behovet for arbejdskraft og mulighederne for at øge arbejdsstyrken og reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
984 Underprojekt til projektdatabase 704945 Befolkningens uddannelsesniveau og virksomhedernes viden og kompetencebehov 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
985 Underprojekt til projektdatabase 704957 Behovet for lærlinge og faglært arbejdskraft i danske virksomheder 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
986 Underprojekt til projektdatabase 705001 Måling af konkurrenceevne og produktivitet i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
987 Underprojekt til projektdatabase 706106 Størrelsen på de danske virksomheders energiforbrug 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
988 Underprojekt til projektdatabase 706360 Analyse af danske bioenergivirksomheder 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
989 Selvstændigt projekt 700708 Beskæftigelsesdatabase-AKF 167. Center for Regional- og Turismeforskning
990 Projektdatabase 702810 CRTs Projektdatabase - Overvågningsmodellen 167. Center for Regional- og Turismeforskning
991 Underprojekt til projektdatabase 704828 Modeludvikling af den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse 167. Center for Regional- og Turismeforskning
992 Selvstændigt projekt 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
993 Selvstændigt projekt 703753 Risiko for frakturer, herunder specielt osteoporose-relaterede frakturer, hos patienter med kronisk pankreatit. Et epidemiologisk studie baseret på d 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
994 Selvstændigt projekt 703898 Risikoen for død og cancer hos patienter med osteoporose, som modtager eller har modtaget behandling med paratyroidea hormon 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
995 Selvstændigt projekt 704122 Amputationspatienter i Danmark status, udvikling og forskelle 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
996 Selvstændigt projekt 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
997 Selvstændigt projekt 704432 Evaluering, udredning og behandling af osteoporose. Et database og register studie. 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
998 Selvstændigt projekt 704775 Sygdoms- og lægemiddel billede hos ældre 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
999 Selvstændigt projekt 705034 Mode of Delivery in Pregnant Women Living with HIV in Denmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1000 Selvstændigt projekt 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansdanmark
1001 Selvstændigt projekt 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansdanmark
1002 Selvstændigt projekt 702516 Invaliditet og erhverv 2005 176. Videncenteret for helbred og Forsikring
1003 Selvstændigt projekt 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1004 Selvstændigt projekt 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1005 Selvstændigt projekt 704636 Har børn født af ældre mødre en øget morbiditet? 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1006 Selvstændigt projekt 704766 The influence of hormonal contraception on the risk of cancers in women of reproductive age 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1007 Selvstændigt projekt 704133 Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1008 Selvstændigt projekt 704164 Dødelighed efter løsladelse fra fængsel 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1009 Selvstændigt projekt 703388 Opvækstforhold for børn af forældre med lidelser i skizofrenispektret 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1010 Selvstændigt projekt 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1011 Selvstændigt projekt 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1012 Selvstændigt projekt 704188 Dødelighed i dobbeltdiagnoser 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1013 Selvstændigt projekt 704851 National undersøgels af prædiktorer for tvangsanvendelsen i psykiatrien- en retrospektivt kohorte undersøgelse 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1014 Selvstændigt projekt 704992 The Opus-II Trial 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1015 Selvstændigt projekt 703344 Medicinsk behandling af perifer arteriosklerose 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1016 Selvstændigt projekt 703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1017 Selvstændigt projekt 703817 Elderly Care 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1018 Selvstændigt projekt 705891 Rehabiliteringsdatabase for blodproppatienter på AaUH 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1019 Selvstændigt projekt 706215 Langtidsopfølgning på effekt af socialt differentieret hjerterehabilitering 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1020 Selvstændigt projekt 704184 Generel registerbaseret analyse af indkomstfordeling og incitamenter til arbejde og uddannelse 184. CEPOS
1021 Selvstændigt projekt 704658 Reigsterbaseret analyse af udviklingen af indkomstfordelingen i velfærdskoalitionen 184. CEPOS
1022 Projektdatabase 705945 CEPOS Projektdatabase 184. CEPOS
1023 Underprojekt til projektdatabase 706126 Formuefordelingen 184. CEPOS
1024 Underprojekt til projektdatabase 706127 Indkomstfordelingen 184. CEPOS
1025 Selvstændigt projekt 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
1026 Selvstændigt projekt 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
1027 Selvstændigt projekt 703987 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1028 Selvstændigt projekt 704446 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703396 190. Dansk Erhverv
1029 Selvstændigt projekt 704447 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703375 190. Dansk Erhverv
1030 Selvstændigt projekt 704651 Analyse af uddannelse og erhvervskarrierer for butiksmedhjælpere 190. Dansk Erhverv
1031 Selvstændigt projekt 704825 Skaber virksomheder selv deres succes? 190. Dansk Erhverv
1032 Selvstændigt projekt 704868 Analyse af fraværets omkostninger 190. Dansk Erhverv
1033 Selvstændigt projekt 705870 Indkomstskatter og effekten på gini-koefficienten ved skattereformer 190. Dansk Erhverv
1034 Projektdatabase 706332 Dansk Erhvervs projektdatabase 190. Dansk Erhverv
1035 Underprojekt til projektdatabase 706463 Hvad er op og ned i nutidens arbejdsmarked, og hvordan har det ændret sig over tid? 190. Dansk Erhverv
1036 Selvstændigt projekt 703065 Fremtidens behov i erhvervsuddannelserne 191. FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen
1037 Selvstændigt projekt 706217 Enlige, gamle mænd: Livskvalitet, maskulinitet og sundhed 192. Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College
1038 Selvstændigt projekt 704465 AIM, avancerede automations investeringsmodeller 193. Sektion for Production, Aalborg Universitet
1039 Selvstændigt projekt 703709 Diabetiske følgesygdomme 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
1040 Selvstændigt projekt 704242 D-vitamin-status hos nyfødte og risikoen for senere udvikling af organspecifikke autoimmune sygdomme gennem barndom og voksenalderen. 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
1041 Selvstændigt projekt 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1042 Projektdatabase 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1043 Underprojekt til projektdatabase 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1044 Selvstændigt projekt 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1045 Selvstændigt projekt 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1046 Selvstændigt projekt 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1047 Selvstændigt projekt 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1048 Selvstændigt projekt 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1049 Selvstændigt projekt 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1050 Selvstændigt projekt 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1051 Selvstændigt projekt 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1052 Selvstændigt projekt 703776 Post-operativ risiko ved større kirurgi: Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1053 Selvstændigt projekt 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1054 Selvstændigt projekt 703826 Operationer og hjerterisiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1055 Selvstændigt projekt 703838 Hjertemedicin til eksamen: hvor meget, hvem, og hvad betyder det for fremtidig psykiatrisk velvære 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1056 Selvstændigt projekt 704189 Dansk Hjerteregister Undersøgelser af udkomme og komplikationer til hjerteprocedurer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1057 Selvstændigt projekt 704211 PATS Kardiovaskulære hændelser, medicinforbrug og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1058 Selvstændigt projekt 704254 Sundhedsprofil 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1059 Selvstændigt projekt 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1060 Selvstændigt projekt 704413 Elektrokardiogram 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1061 Selvstændigt projekt 704439 Medicinkombinationer og risiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1062 Selvstændigt projekt 704550 Overlevelse med lymfom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1063 Underprojekt til projektdatabase 704791 Farmakologiske interaktioner hos patienter med atrieflimren 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1064 Underprojekt til projektdatabase 704855 Ulykker i den danske befolkning 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1065 Underprojekt til projektdatabase 704895 Procedurerelaterede komplikationer efter blodprop og anden iskæmisk hjertesygdom. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1066 Selvstændigt projekt 704907 Sundhedsøkonomisk evaluering efter hjertesygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1067 Selvstændigt projekt 704908 Registerbaseret analyse af dødsårsager 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1068 Underprojekt til projektdatabase 705839 Registerbaseret undersøgelse af brystcancer i et socialmedicinsk perspektiv 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1069 Underprojekt til projektdatabase 706011 Sundhed i Region Nordjylland 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1070 Underprojekt til projektdatabase 706076 Hjertestop udenfor hospital i Danmark - uden lægemiddeldata 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1071 Underprojekt til projektdatabase 706103 Arvelighed, medicin og hjertesygdomme 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1072 Underprojekt til projektdatabase 706104 Generel registerbaseret analyse af operationer og hjerterisiko - uden medicin 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1073 Underprojekt til projektdatabase 706130 Prognose og følgesygdomme efter cancer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1074 Underprojekt til projektdatabase 706131 HORMONER – Hormonsygdomme i den danske befolkning 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1075 Underprojekt til projektdatabase 706132 Arvelighed sygdomme – uden lægemiddeldata 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1076 Underprojekt til projektdatabase 706306 Skolekvalifikationer og helbred 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1077 Selvstændigt projekt 706319 Vurdering af akut indlagte patienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1078 Underprojekt til projektdatabase 706322 The Danish Heart Score Project 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1079 Underprojekt til projektdatabase 706336 Infektioner i Hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1080 Underprojekt til projektdatabase 706359 PATS – Kardiovaskulære hændelser og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1081 Selvstændigt projekt 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1082 Selvstændigt projekt 704986 Early Onset Eating Disorders in a Danish Clinical Cohort 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1083 Selvstændigt projekt 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
1084 Selvstændigt projekt 704706 Effektevaluering af PensionDanmarks Sundhedsordning. 202. Forsikring & Pension
1085 Selvstændigt projekt 706259 Død, alvorlig sygdom og ulykker for børn 202. Forsikring & Pension
1086 Projektdatabase 706398 Forsikring & Pensions projektdatabase 202. Forsikring & Pension
1087 Selvstændigt projekt 704231 Undersøgelse af prøver med 24 timers forberedelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1088 Selvstændigt projekt 704329 Gymnasiernes håndtering af heterogen elevgruppe 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1089 Selvstændigt projekt 704625 Optagesystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1090 Selvstændigt projekt 704661 10. klasses betydning for elevernes påbegyndelse og fastholdelse på ungdomsuddannelser 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1091 Selvstændigt projekt 704955 Ufaglærte studenter 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1092 Selvstændigt projekt 705042 Betydning af lederuddannelse for lærernes sygefravær 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1093 Selvstændigt projekt 705833 Karaktergivning i gymnasiet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1094 Selvstændigt projekt 705907 Hvem er deltagerne på FVU læsning trin 1 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1095 Selvstændigt projekt 705968 Praktik, udveksling og studiejob 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1096 Selvstændigt projekt 706064 Uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. og 9. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1097 Selvstændigt projekt 706203 Udviklingen i optaget på pædagoguddannelsen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1098 Selvstændigt projekt 706237 Forældreperspektiver på den nye folkeskole 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1099 Selvstændigt projekt 706334 Passivt forsørgede 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1100 Selvstændigt projekt 706361 Frafaldspanel årgang 2016 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1101 Selvstændigt projekt 704263 Prognosen efter forgiftning 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1102 Selvstændigt projekt 705047 Lægemiddelforbrug hos overvægtige børn 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1103 Selvstændigt projekt 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1104 Selvstændigt projekt 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1105 Selvstændigt projekt 704754 En landsdækkende registerundersøgelse af forekomst og forløb, herunder dødelighed, ved psykiatrisk hospitalsbehandlede spiseforstyrrelser i Danmark i 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1106 Selvstændigt projekt 705067 Forløbsanalyser af tidligere udsatte børn og unge 212. Center for arbejdsmarkedsforhold, fordeling og overførselsindkomster, Finansministeriet
1107 Selvstændigt projekt 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1108 Selvstændigt projekt 706078 Livskvalitetsindikatorer for kommunerne i Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1109 Selvstændigt projekt 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
1110 Selvstændigt projekt 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
1111 Selvstændigt projekt 704022 Diabetis 2 konsekvenser 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1112 Selvstændigt projekt 704942 Personiseret behandling af type 2 diabetes baseret på kliniske behandlingsresultater 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1113 Selvstændigt projekt 705093 The treatment reality of type 2 diabetes patients in denmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1114 Selvstændigt projekt 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
1115 Selvstændigt projekt 703791 Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1116 Selvstændigt projekt 704074 Risiko for preterm fødsel og lav fødselsvægt blandt gravide i risikofyldt arbejde 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1117 Selvstændigt projekt 704136 Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års opfølgningsundersøgelse af ansatte i Re 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1118 Selvstændigt projekt 704646 Risiko for grå stær ved svejsning 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1119 Selvstændigt projekt 704759 Skiftetidsarbejde og Helbred: Natarbejde og graviditet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1120 Projektdatabase 704980 Projektdatabase DOCX 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1121 Underprojekt til projektdatabase 705858 Jobeksponeringsmatrice1 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1122 Selvstændigt projekt 705932 Mandlig og kvindelig infertilitet som forløber for sygelighed og dødelighed 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1123 Underprojekt til projektdatabase 706232 The risk of cancer and lung disease in auto mechanics 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1124 Selvstændigt projekt 705977 Unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1125 Selvstændigt projekt 706035 Analyse af personhenførbare udgifter i Københavns Kommune 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1126 Selvstændigt projekt 702888 Hvem er sygeplejersken 226. Dansk Sygeplejeråd
1127 Selvstændigt projekt 704565 Overvågningsmodellen, Dansk Sygeplejeråd - specialversion 226. Dansk Sygeplejeråd
1128 Selvstændigt projekt 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
1129 Selvstændigt projekt 706163 Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering 235. Sundhedsstyrelsen
1130 Selvstændigt projekt 706196 Resultatopfølgning af forældreprogrammerne 235. Sundhedsstyrelsen
1131 Selvstændigt projekt 705029 Monitorering af det psykiske arbejdsmiljø på HK’s område 243. Oxford Research A/S
1132 Selvstændigt projekt 706354 Evaluering af den EU-støttede nationale skolefrugtordning 243. Oxford Research A/S
1133 Selvstændigt projekt 704654 Betydninger af Forskning og innovation i Danmark 246. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
1134 Selvstændigt projekt 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1135 Selvstændigt projekt 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1136 Selvstændigt projekt 704151 Identifikation af indikatorsygdomme og socioøkonomiske risikofaktorer for HIV diagnose i den danske befolkning 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1137 Selvstændigt projekt 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1138 Selvstændigt projekt 705970 Udviklingen af metabolisk sygdom i oophorektomerede kvinder med- og uden hormon substitution 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1139 Selvstændigt projekt 706119 Langtidsprognose efter neuroinfektioner i Danmark 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1140 Selvstændigt projekt 704013 Syrerelaterede lidelser og faktorer af betydning for behandling 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1141 Selvstændigt projekt 704125 Konsekvensen af en revurdering af antihypertensiv medicin 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1142 Selvstændigt projekt 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1143 Selvstændigt projekt 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1144 Selvstændigt projekt 704593 Forbrug af sundhedsydelser og sociale ydelser i en befolkningskohorte i fem vestdanske amter fulgt fra 2003 til 2014 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1145 Selvstændigt projekt 704596 Lægesøgningsadfærd 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1146 Selvstændigt projekt 704683 Register- og survey-baseret beskrivelse og analyse af morbiditet, produktionsværdi og ressourceforbrug i det primære sundhedsvæsen/dansk almen praksi 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1147 Selvstændigt projekt 704808 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del1 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1148 Selvstændigt projekt 704819 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del 2 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1149 Selvstændigt projekt 704820 Lægesurvey 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1150 Selvstændigt projekt 704875 Videnimplementering i almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1151 Selvstændigt projekt 704893 Economic Burden of COPD in Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1152 Selvstændigt projekt 705827 Opfølgning efter screening for risiko for hjerte-kar-sygdom hos patienter med inflammatorisk gigt 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1153 Selvstændigt projekt 705957 Dementia and road traffic accidents 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1154 Selvstændigt projekt 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1155 Selvstændigt projekt 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1156 Selvstændigt projekt 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1157 Selvstændigt projekt 704516 Karriere-data på ph.d.-studerend dimitteret fra DTU 261. Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU
1158 Selvstændigt projekt 704429 Causal Effects on Turnout turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1159 Selvstændigt projekt 704523 Which is the steeper cost? The effects on partnership formation of increasingly skewed levels of education between genders in historically endogamous 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1160 Selvstændigt projekt 703877 Regional variation i behandlingskvalitet 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1161 Selvstændigt projekt 704167 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom; hyppighed og prognosestudier. 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1162 Selvstændigt projekt 704835 Inflammatory Bowel Disease and Fertility 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1163 Selvstændigt projekt 706040 Association mellem maternel brug af SSRI og forekomsten af Morbus Hirscsprung 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1164 Selvstændigt projekt 706227 Association of psyciatric disorder and delay in cancer diagnosis 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1165 Selvstændigt projekt 705846 Mental health, entrepreneurship, creativity and career outcomes 264. Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
1166 Selvstændigt projekt 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1167 Selvstændigt projekt 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1168 Selvstændigt projekt 706082 Creativity and Mental Illness: a Danish National Study 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1169 Selvstændigt projekt 705825 Analyse af sociale baggrundsvilkår blandt børn i Aarhus Kommune 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1170 Selvstændigt projekt 703033 Risikostratificeret screening for oseoporose i Region Syddanmark 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
1171 Selvstændigt projekt 704542 Osteogenesis Imperfecta (OI) 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
1172 Selvstændigt projekt 703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1173 Projektdatabase 704276 Projektdatabase for datakrævende økonomisk og sundhedsøkonomisk forskning 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1174 Selvstændigt projekt 704288 Ulighed i danske husholdningers udgifter til sundhedsydelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1175 Selvstændigt projekt 704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1176 Selvstændigt projekt 704406 Effect of the labour mobility on the local labour market in the Danish labour market regions 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1177 Underprojekt til projektdatabase 704444 Do hospitals affect general practitioners prescribing habits? (Del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1178 Underprojekt til projektdatabase 704455 Økonomiske incitamenter på sundhedsområdet (Del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1179 Underprojekt til projektdatabase 704533 Brugerbetaling for sterilisation 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1180 Underprojekt til projektdatabase 704559 Financial Decisions of Households 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1181 Underprojekt til projektdatabase 704624 Sick of Market Shocks 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1182 Underprojekt til projektdatabase 704663 Seasonality of birth and health and socioeconomic outcomes 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1183 Selvstændigt projekt 704707 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1184 Selvstændigt projekt 704708 Problemstillinger forbundet med afregning af universitetshospitaler har højtspecialiserede enheder systematisk højere omkostninger? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1185 Underprojekt til projektdatabase 704711 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1186 Underprojekt til projektdatabase 704786 Analyser af organisering, kvalitetsudvikling og afregningsmodeller for almen praksis 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1187 Underprojekt til projektdatabase 704881 Assortative Mating and Autism 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1188 Underprojekt til projektdatabase 704904 Registeranalyse af udsatte familier – sammenhængen mellem børns trivsel og beskæftigelse hos forældre 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1189 Selvstændigt projekt 704910 Modeldata til IVØ 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1190 Underprojekt til projektdatabase 704921 Analyse af samfundsvidenskabelige studerende og dimittender 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1191 Underprojekt til projektdatabase 704946 Undersøgelse af langtidskonsekvenserne af hjerneskade 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1192 Underprojekt til projektdatabase 704961 THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANT USE ON TREATED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1193 Underprojekt til projektdatabase 704985 Economics of Charitable Giving 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1194 Underprojekt til projektdatabase 705008 Medical malpractice regimes and their consequences on the healthcare sector and on population wellbeing 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1195 Underprojekt til projektdatabase 705015 Breast cancer treatment and socioeconomic outcomes of treated women and their families 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1196 Underprojekt til projektdatabase 705075 Studier af omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1197 Underprojekt til projektdatabase 705834 Bridge health Danmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1198 Underprojekt til projektdatabase 705863 Biosimilar vs. Generic entry - Kun eksterne data 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1199 Underprojekt til projektdatabase 705936 Tre benchmarkinganalyser på socialområdet 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1200 Underprojekt til projektdatabase 705944 Brugerbetaling for assisteret reproduktion – evaluering af et naturligt eksperiment 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1201 Underprojekt til projektdatabase 705971 Samfunds- og sundhedsøkonomisk analyse på kræftområdet 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1202 Underprojekt til projektdatabase 705982 LANGUAGE PROFICIENCY AND SOCIOECONOMIC OUTCOMES OF IMMIGRANTS 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1203 Underprojekt til projektdatabase 706025 Intergenerational Transmission of Capital: Evidence from Housing Wealth 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1204 Underprojekt til projektdatabase 706041 Uddannelse til jobsikkerhed 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1205 Underprojekt til projektdatabase 706144 Health effects of inclusion in the Danish primary school 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1206 Underprojekt til projektdatabase 706176 Sundhed og etnisk baggrund 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1207 Selvstændigt projekt 704267 Overordnet projekt vedrørende analyser på kommunernes velfærdsområder 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1208 Selvstændigt projekt 704743 Indikatorer på ældreområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1209 Projektdatabase 704815 KL projektdatabase 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1210 Underprojekt til projektdatabase 704934 Urbanisering og dens afledte effekter 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1211 Underprojekt til projektdatabase 704935 Aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet og samspillet mellem helbredsmæssige og sociale forhold i befolkningen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1212 Underprojekt til projektdatabase 704936 Dokumentation i forhold til beskæftigelsesområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1213 Underprojekt til projektdatabase 705048 Socialt udsatte borgeres psykiske og fysiske helbred, sociale situation og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1214 Underprojekt til projektdatabase 705836 Eftersyn af folkeskolen med særligt fokus på inklusion trivsel og effekterne af folkeskolereformen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1215 Selvstændigt projekt 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1216 Selvstændigt projekt 704779 Health effects of Antibiotic use 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1217 Selvstændigt projekt 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk Sekretariat
1218 Selvstændigt projekt 704266 Skizofreni på livstid 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1219 Selvstændigt projekt 705091 Åben dialog i Region Syddanmark II 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1220 Selvstændigt projekt 706327 Enkeeffekten 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1221 Selvstændigt projekt 703722 Etnisk mangfoldighed i virksomheder 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1222 Selvstændigt projekt 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1223 Selvstændigt projekt 705085 Påbegyndelse og frafald på uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere i Københavns kommune 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1224 Selvstændigt projekt 703366 Sociale konsekvenser af Myasthenia Gravis 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1225 Selvstændigt projekt 704769 Hvordan har du det (HHDD) 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1226 Selvstændigt projekt 704950 Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1227 Selvstændigt projekt 704997 Vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1228 Selvstændigt projekt 705851 Cost-effectiveness of PROPATEN® graft versus a standard graft 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1229 Selvstændigt projekt 706210 Organisational design of emergency medicine 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1230 Selvstændigt projekt 706254 Delegating hospital governance towards health professionals 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1231 Selvstændigt projekt 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1232 Selvstændigt projekt 704436 Barrierer ifm hørescreeningsprogram for nyfødte 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1233 Selvstændigt projekt 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
1234 Selvstændigt projekt 705915 Genindlæggelser på Nordsjællands Hospital i 2014 291. Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling, Hillerød Hospital
1235 Selvstændigt projekt 706125 Research project on metabolic syndrome 293. McKinsey & Company
1236 Selvstændigt projekt 703437 Analyses of health care system utilization 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1237 Selvstændigt projekt 704777 Multisygdom - forekomst og karakteristika 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1238 Selvstændigt projekt 704854 Risiko for diabetes og andre stofskifte sygdomme hos børn født ved kunstig befrugtning 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1239 Selvstændigt projekt 706367 Generel registerbaseret analyse af overgangen til særligt naturvidenskabelig videreuddannelse blandt studenter fra de gymnasiale uddannelser 301. DanskeGymnasier
1240 Selvstændigt projekt 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1241 Selvstændigt projekt 704210 Time-trends of cesarean delivery and neonatal outcome in the Nordic countries comparative studies 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1242 Selvstændigt projekt 704414 Aflastning i graviditet under hospitalsindlæggelse 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1243 Selvstændigt projekt 704461 Langtidskomplikationer efter hysterektomi ABC-Databasen 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1244 Selvstændigt projekt 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1245 Selvstændigt projekt 706088 Visitation og behandling af sexualkriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1246 Selvstændigt projekt 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1247 Selvstændigt projekt 706364 Does cognitive ability in early adulthood influence the risk of developing mental disorders and Intelligence (IQ) and health - an analysis of factors contributing to the ”Flynn effect 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1248 Selvstændigt projekt 704442 Registerundersøgelser om unge, der har forældre med multipel sclerose 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1249 Selvstændigt projekt 704660 Multipel sklerose og komorbiditet 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1250 Selvstændigt projekt 703333 Sammenhængen mellem ritalin og kræft hos ADHD-patienter 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1251 Selvstændigt projekt 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1252 Selvstændigt projekt 703335 Pharmaepidemiologiske studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme. 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1253 Selvstændigt projekt 703389 A follow-up study of mental disorders in IVF children 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1254 Selvstændigt projekt 704984 Adverse somatic events and disorders following psychotropic medication (ASEP) 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1255 Selvstændigt projekt 704991 Udbredelse, byrde og risikofaktorer for psykiatriske lidelser i en fødselskohorte 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1256 Selvstændigt projekt 705046 Børn med ADHD – beskrivelse af patientforløb i sundhedsvæsenet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1257 Selvstændigt projekt 705807 Hvordan klarer personer med autismespektrumforstyrrelser sig senere i livet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1258 Selvstændigt projekt 703848 Risiko for kognitive vanskeligheder efter eksposition af neurotrope lægemidler generelt i føtal-perioden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1259 Selvstændigt projekt 705022 Sociale forskelle og effekter ved anvendelse af dagtilbud 315. Bureau 2000
1260 Selvstændigt projekt 704119 Astmatikere i intensiv astmabehandling 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1261 Selvstændigt projekt 703609 Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1262 Selvstændigt projekt 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1263 Selvstændigt projekt 704789 Debatoplæg/faktaark mv. vedrørende arbejdsmarkederne i Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland i 2014-2015. 318. Mploy A/S
1264 Selvstændigt projekt 705074 Uddannelsesanalyse 2015 i Region Sjælland 318. Mploy A/S
1265 Selvstændigt projekt 706001 Analyse af til- og fraflyttere i Odsherred Kommune 318. Mploy A/S
1266 Selvstændigt projekt 706020 Analyse af effekter af daghøjskoleforløb og daghøjskolelignende forløb i oplysningsforbund 318. Mploy A/S
1267 Selvstændigt projekt 706343 Regional produktivitetsanalyse baseret på virksomhedsdata 319. Erhvervshus Sjælland
1268 Selvstændigt projekt 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
1269 Selvstændigt projekt 703906 Samfundsøkonomiske effekter af venturefinansierede virksomhede 322. Vækstfonden
1270 Selvstændigt projekt 704090 Kapitalfonde 322. Vækstfonden
1271 Selvstændigt projekt 705090 Registerbaseret analyse af små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 322. Vækstfonden
1272 Selvstændigt projekt 703707 Humanisternes arbejdsmarked 324. DEA
1273 Selvstændigt projekt 703823 Effekterne af offshoring og importkonkurrence på danske løn- og beskæftigelsesforhold 324. DEA
1274 Selvstændigt projekt 703842 Finansiering af fremtidens kvalitetsuddannelser 324. DEA
1275 Selvstændigt projekt 704009 Innovation, personaleforhold, og produktivitet 324. DEA
1276 Selvstændigt projekt 704035 Hvem bruger kompetencefondene og hvem betaler 324. DEA
1277 Selvstændigt projekt 704202 Udbud og efterspørgsel af praktikpladser 324. DEA
1278 Selvstændigt projekt 704235 En registerbaseret analyse af unges valg af ungdomsuddannelse, veje igennem og videre færd på højere uddannelse og på arbejdsmarked 324. DEA
1279 Selvstændigt projekt 704344 Registerbaseret analyse af effekterne af et tre-årig projekt til at styrke interessen for naturvidenskaben i grundskoler og gymnasier i Kalundborgegn 324. DEA
1280 Selvstændigt projekt 704803 Registerbaseret analyse af personer brug af AMU- og VEU-kurser med fokus på social mobilitet 324. DEA
1281 Selvstændigt projekt 704804 Registerbaseret analyse af unges veje gennem uddannelsessystemet med fokus på udfordringer i overgangene mellem de forskellige niveauer 324. DEA
1282 Selvstændigt projekt 705063 Isbrydere - Højtuddannede medarbejdere i SMVer 324. DEA
1283 Selvstændigt projekt 706192 Vækst i danske virksomheder 324. DEA
1284 Selvstændigt projekt 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
1285 Selvstændigt projekt 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1286 Selvstændigt projekt 704145 Højtuddannede og udsatte gruppers lokalisering og flytning mellem kommunetyper 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1287 Selvstændigt projekt 705065 De bredere socioøkonomiske effekter af urbane transport investeringer 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1288 Selvstændigt projekt 705889 Rebound effects of energy efficient urban structure in Denmark 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1289 Selvstændigt projekt 704792 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) samt produktionstab for patienter med atrieflimren herunder patienter behandlet med blodfortyndende medicin 329. Incentive Partners Aps
1290 Selvstændigt projekt 705821 Behandlingsmønstre og forbrug af sundhedsydelser blandt personer med diabetes 329. Incentive Partners Aps
1291 Selvstændigt projekt 706195 Feasibility test til registerstudie vedr. sygdomsbyrde og omkostninger ved multipel sclerose (MS) i Danmark 329. Incentive Partners Aps
1292 Selvstændigt projekt 706255 Behandling af Myelomatose – en registerbaseret analyse 329. Incentive Partners Aps
1293 Selvstændigt projekt 706393 Kortlægning af Spinal muskelatrofi type 1, 2 og 3 (SMA I, SMA II, SMA III) 329. Incentive Partners Aps
1294 Selvstændigt projekt 706405 Forbrug af ydelser samt produktionstab for patienter med Crohns sygdom og ulcerøs colitis 329. Incentive Partners Aps
1295 Selvstændigt projekt 704595 Transnationale adoptioner til Danmark 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1296 Selvstændigt projekt 703714 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund. 331. Fonden Kraka
1297 Projektdatabase 704797 Projektdatabase for Fonden KRAKA. 331. Fonden Kraka
1298 Underprojekt til projektdatabase 704798 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund – dagsaktuelle nyheder 331. Fonden Kraka
1299 Underprojekt til projektdatabase 705024 Produktivitetseffekter af at arbejde i områder med høj jobkoncentration. 331. Fonden Kraka
1300 Underprojekt til projektdatabase 705071 Integration af børn og unge med ikke-vestlig baggrund på bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet 331. Fonden Kraka
1301 Underprojekt til projektdatabase 705072 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption. 331. Fonden Kraka
1302 Underprojekt til projektdatabase 705097 Kortlægning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer. 331. Fonden Kraka
1303 Underprojekt til projektdatabase 705831 Tilbagevenden til arbejde for personer indlagt/behandlet på sygehuse 331. Fonden Kraka
1304 Underprojekt til projektdatabase 705911 Arbejdsmarkedet for privat FoU-personale. 331. Fonden Kraka
1305 Underprojekt til projektdatabase 706032 Integration af indvandrere på arbejdsmarkeds- og velfærdsområdet 331. Fonden Kraka
1306 Underprojekt til projektdatabase 706087 Udvikling, konsekvenser og potentiale i virksomheders sociale ansvar 331. Fonden Kraka
1307 Underprojekt til projektdatabase 706098 Analyse af det køletekniske område. 331. Fonden Kraka
1308 Selvstændigt projekt 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1309 Selvstændigt projekt 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1310 Selvstændigt projekt 703862 tvillingeprojekekt til 703768 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1311 Selvstændigt projekt 704582 Historiske bypolygoner 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1312 Selvstændigt projekt 704393 Virksomhedernes energiforbrug 334. Dansk Energi
1313 Selvstændigt projekt 703873 Danske diplomater 335. Department of Business and Politics, CBS
1314 Selvstændigt projekt 706264 Netværksanalyse på elitegrupperinger i Danmark 335. Department of Business and Politics, CBS
1315 Selvstændigt projekt 703726 Tidlige tegn på ADHD og autisme hos småbørn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1316 Selvstændigt projekt 704652 Betydningen af moderens vægt for forekomsten af ADHD og autisme hos børn 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1317 Selvstændigt projekt 706083 Sociodemografisk baggrund hos småbørn med ADHD i Danmark 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1318 Selvstændigt projekt 704813 Kombination af bygnings-, energi- og husholdningsoplysninger 337. Energistyrelsen
1319 Selvstændigt projekt 705082 Generel registerbaseret analyse af virksomheders energiforbrug og deres betydning for regionaløkonomiske forhold 337. Energistyrelsen
1320 Selvstændigt projekt 703879 Fattigdomsanalyse 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1321 Selvstændigt projekt 704093 Uddannelsesdata til kontanthjælps- og dagpengeområdet i Odense Kommune 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1322 Selvstændigt projekt 704866 Nyeste DISCO-kode for 345 tidligere Lindøværft-medarbejdere 340. Odense Kommune, Social- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen
1323 Selvstændigt projekt 704562 Motivational Factors in Household Decisions to Invest in Energy Savings 341. Afdeling for Systemanalyse, DTU Management Engineering
1324 Selvstændigt projekt 703612 Labor Mobility Project - Overflyttet til 706148 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1325 Selvstændigt projekt 703736 Organizational Design and Architecture of Offshoring 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1326 Selvstændigt projekt 706143 El-forbrugsvaner og sociale faktorer 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1327 Selvstændigt projekt 706147 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1328 Selvstændigt projekt 706148 Labor Mobility Project 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1329 Selvstændigt projekt 706151 Evaluering af Videnpilotordningen 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1330 Selvstændigt projekt 706152 Entrepreneurial Careers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1331 Selvstændigt projekt 706289 Consumption Externalities of Antibiotics Use 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1332 Selvstændigt projekt 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 345. Udlændinge- og Integrationsministeriet
1333 Selvstændigt projekt 703599 Beskæftigelse og førtidspension 345. Udlændinge- og Integrationsministeriet
1334 Selvstændigt projekt 703847 Hvem er magistrene og hvad bidrager de med 349. Dansk Magisterforening
1335 Selvstændigt projekt 704023 Effekt af gluten eksponering 350. Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
1336 Selvstændigt projekt 704012 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen og boligmassen i boligafdelinger i den almene sektor set i forhold til det øvrige samfund 351. Landsbyggefonden
1337 Selvstændigt projekt 704108 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen i den almene boligsektor set i forhold til landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1338 Selvstændigt projekt 704878 Registerbaseret analyse af boligområder i den almene boligsektor set i forhold til udsatte boligområder og landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1339 Selvstændigt projekt 704879 Registerbaseret analyse af udviklingen i særligt udsatte boligområder over tid. 351. Landsbyggefonden
1340 Selvstændigt projekt 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1341 Selvstændigt projekt 705028 Trivsel blandt børn af veteraner 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1342 Selvstændigt projekt 704049 Hysterektomiers indflydelse på dækningsgraden i det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1343 Selvstændigt projekt 704185 Unge danskeres seksuelle adfærd 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1344 Selvstændigt projekt 704426 Patienttilfredshed og bekymring i brystkræftscreeningsprogrammet 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1345 Selvstændigt projekt 705947 Ikke-deltagelse i det danske screeningsprogram for tarmkræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1346 Selvstændigt projekt 706323 Registerbaseret studie af udvikling i forekomst af klamydia og gonokokker 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1347 Selvstændigt projekt 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1348 Selvstændigt projekt 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1349 Selvstændigt projekt 704424 Risikostratificeret strategi til screening for osteoporose: En randomiseret undersøgelse 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1350 Selvstændigt projekt 704670 Risikofaktorer for død og andre outcomes hos hoftefrakturpatienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1351 Selvstændigt projekt 704709 Sammenhængen mellem tidlige miljøeksponeringer og risikoen for at udvikle cøliaki 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1352 Selvstændigt projekt 704968 Association of depression and delay in diagnosis and treatment among patients with lung cancer 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1353 Selvstændigt projekt 705079 Lægemiddelsikkerhed og -effekt ved behandling med bisfosfonater og andre lægemidler mod osteoporose i relation til forskelle i klinisk biokemiske variable, herunder nyrefunktion 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1354 Selvstændigt projekt 705801 BIO-CAC-studiet 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1355 Selvstændigt projekt 705828 Resource consumption and cost of gynecological cancer surgery in obese women 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1356 Selvstændigt projekt 705989 Registerbaseret analyse af mennesker med kroniske non-maligne smerter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1357 Selvstændigt projekt 706033 Nytten af IgM RF ved blodprøvescreening for reumatoid artrit 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1358 Selvstændigt projekt 706331 Shigatoksin producerende Escherichia coli 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1359 Selvstændigt projekt 706379 Incidensen og prævalens af kutan og systemisk lupus erythematosus i Danmark samt undersøgelse af tidsmæssige sammenhænge 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1360 Selvstændigt projekt 704017 De danske erhvervsdrivende fonde 357. Center for Corporate Governance, CBS
1361 Selvstændigt projekt 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
1362 Selvstændigt projekt 704495 Arbejdsmiljø på bundlinien (702036) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1363 Selvstændigt projekt 704563 Transitions between labour marked 357. Center for Corporate Governance, CBS
1364 Selvstændigt projekt 704008 Gravides brug af antibiotika 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
1365 Selvstændigt projekt 704972 Landsdækkende registrering af recidiv ved endometriecancer 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
1366 Selvstændigt projekt 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1367 Selvstændigt projekt 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
1368 Selvstændigt projekt 704154 Epidemiologiske, økonomiske samt socioøkonomiske aspekter ved diabetes i Danmark 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1369 Selvstændigt projekt 706054 Retrospective Real-World Study of Moderate to Severe Asthma 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1370 Selvstændigt projekt 706081 DMCG.dk Benchmarking Consortium II Regionale forskelle i kræftdødelighed 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1371 Selvstændigt projekt 704061 Trend Danmark en generel registerbaseret tidsserie-analyse af udviklingen indenfor relevante variable til beskrivelse af købekraft og konsument-adf 365. Ambition A/S
1372 Selvstændigt projekt 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1373 Selvstændigt projekt 703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1374 Selvstændigt projekt 703318 Clopidogrel behandling og frakturhyppighe 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1375 Selvstændigt projekt 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1376 Selvstændigt projekt 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1377 Selvstændigt projekt 703383 Parathyroideahormonbehandling af osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1378 Selvstændigt projekt 703384 Prednisolonbehandling og steroidinduceret osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1379 Selvstændigt projekt 704911 Thyroidea sygdom, graviditetsforløb og barnets udvikling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1380 Selvstændigt projekt 705053 Diabetes and breast cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1381 Selvstændigt projekt 706428 Pregnancy Outcomes and Health of Children born to Mothers with Thyroid Disease 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1382 Selvstændigt projekt 704315 Nationale testdata mm 368. Københavns Professionshøjskole
1383 Selvstændigt projekt 705026 MIPAC - Medicalisation in Pregnancy and Childbirth 368. Københavns Professionshøjskole
1384 Selvstændigt projekt 706299 Effektanalyse af forløb hos Incita 368. Københavns Professionshøjskole
1385 Selvstændigt projekt 704048 Registerbaseret undersøgelse af individers betydning for finansiel performance 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1386 Selvstændigt projekt 704844 Does Cost Stickiness arise as a consequence of forward looking managerial decision-making 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1387 Selvstændigt projekt 706346 CEO renumeration and say-on-pay 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1388 Selvstændigt projekt 705019 Specifik registerbaseret erhvervsanalyse af segmenter i fødevareklyngen 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1389 Selvstændigt projekt 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen hvis afdragsfrihed udløber i 2013 og 2014 374. Nykredit, Risikostyring
1390 Selvstændigt projekt 704876 Demens, biomarkører og komorbiditet 375. Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
1391 Selvstændigt projekt 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 377. Center for Boligsocial Udvikling
1392 Selvstændigt projekt 705922 Registerbaseret analyse af patientforløb og patientbehov i det sammenhængende sundhedsvæsen 381. Danske Regioner, Center for Sundhedspolitik, Økonomi og Socialpolitik
1393 Selvstændigt projekt 706381 Udenlandske virksomheder i Danmark 383. Copenhagen Capacity
1394 Selvstændigt projekt 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet i København
1395 Selvstændigt projekt 704257 Analyse af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, arbejdsulykker og arbejdsmiljøets konsekvenser 385. Arbejdstilsynet
1396 Selvstændigt projekt 705011 Analyse af udviklingen i forekomsten af arbejdsulykker 385. Arbejdstilsynet
1397 Selvstændigt projekt 706095 Sydslesvigeres bidrag til Danmark i form af samfundsøkonomisk afkast, virksomheders eksport og væks 387. Moos-Bjerre & Lange ApS
1398 Selvstændigt projekt 706410 Analyse for Efterskoleforeningen 387. Moos-Bjerre & Lange ApS
1399 Selvstændigt projekt 704319 Demografiske og socioøkonomiske forhold samt risikofaktorer for udvikling af primær og recidiverende colon divertikulitis 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1400 Selvstændigt projekt 704620 Kolecystektomi i Danmark registerbaseret analyse af risikofaktorer for komplikationer og død efter galdeblæreoperation 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1401 Selvstændigt projekt 705960 Ehlers-Danlos syndrom 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1402 Selvstændigt projekt 705961 The Danish Hernia Project 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1403 Selvstændigt projekt 704952 Analyse af danske akademikere og studerendes adfærd på arbejdsmarkedet 395. Danske Universiteter
1404 Selvstændigt projekt 705871 Economic evaluation of DIGNITYs rehabilitation programmes for traumatized refugees in Denmark 396. DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
1405 Selvstændigt projekt 704520 Socio-økonomiske modeller: kronisk sygdom og uddannelse og arbejdsmarked 398. DTU Compute
1406 Selvstændigt projekt 704757 Odense Kommunes Ældresundhedsprofil 2014 399. Sundhedssekretariatet, Odense Kommune
1407 Selvstændigt projekt 705994 Odense kommunes Handicapsundhedsprofil 2016 399. Sundhedssekretariatet, Odense Kommune
1408 Selvstændigt projekt 704412 Livet efter sepsis - Forbrug af sundhedsydelser og betydningen af socioøkonomiske forskelle 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1409 Selvstændigt projekt 704307 Antibiotikaforbrug blandt 0-6 årige 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1410 Selvstændigt projekt 704454 Registerbaseret analyse af dansk erhvervslivs forbrug, og afhængighed, af mineralske råstoffer 403. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
1411 Selvstændigt projekt 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1412 Selvstændigt projekt 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1413 Selvstændigt projekt 703857 Epidemiologi for knoglebrud i Danmark siden 1977 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1414 Selvstændigt projekt 704535 Off-label medicinering af børn og unge med lægemidler fra ATC-gruppe N 410. Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
1415 Selvstændigt projekt 706239 Fysisk planlægning og kommunaløkonomi 411. BDO Consulting
1416 Selvstændigt projekt 704536 De videregående uddannelser i et geografisk perspektiv 412. Professionshøjskolen Absalon
1417 Selvstændigt projekt 705880 Videregående uddannelser geografisk, projekt 2 412. Professionshøjskolen Absalon
1418 Selvstændigt projekt 704539 Langtidseffekt af populations-screening og behandling af Helicobacter Pylori 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1419 Selvstændigt projekt 704974 Pancreascancer - Patienters forbrug af medicin og ydelser i primærsektoren i en 5 – årig periode 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1420 Selvstændigt projekt 704688 Analyse af vækstområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1421 Selvstændigt projekt 706397 Analyse af politiske fokusområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1422 Selvstændigt projekt 705111 Løbende monitorering af universitetets studerendes beskæftigelsessituation 416. Fællesadministrationen, Roskilde Universitet
1423 Selvstændigt projekt 704676 Academic performance in adolescent children born after assisted reproductive technology 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1424 Selvstændigt projekt 706005 Nordic register study on morbidity and mortality in children born after assisted reproductive technology compared with children born after spontaneous conception 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1425 Selvstændigt projekt 704869 Analyse af konkurrence- og forbrugerforhold i den private og offentlige sektor 421. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
1426 Selvstændigt projekt 704644 Effect of statins on oncological outcome and postoperative complications in patients with cancer of the esophagus 422. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet
1427 Selvstændigt projekt 705066 Transcultural psychiatry: Exploring the assessment and diagnoses of migrants in Denmark 423. Psykiatrisk Center Ballerup
1428 Selvstændigt projekt 704843 Prævalens af infektioner hos patienter med Skizofreni 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1429 Selvstændigt projekt 705857 Overlevelse hos patienter med nyopdaget leddegigt fra Sønderjyllands amt 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1430 Selvstændigt projekt 704528 Perioperativ forbrug af metformin og hypnotika hos patienter der opereres for kolorektal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1431 Selvstændigt projekt 704616 Perioperativ forbrug af metformin og hypnotika hos patienter der opereres for kolorektal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1432 Selvstændigt projekt 704857 Smh ml post operativ bakteriæmi og cancer outcome og overall survival ved op kolorectal cancer pt 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1433 Selvstændigt projekt 705980 Perioperativ kardiovaskulær morbiditet og mortalitet ved hoftenær kirurgi 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1434 Selvstændigt projekt 706010 Akademikerne på det danske arbejdsmarked 426. Akademikerne
1435 Selvstændigt projekt 704915 Hvilken betydning har NNF for den private forskning i Danmark, herunder for den private orskning især inden for biomedicin, pharma og bioteknologi? 427. Novo Nordisk Fonden
1436 Selvstændigt projekt 704788 Innovationsbarometeret – undersøgelse af innovation i den offentlige sektor 428. Center for Offentlig Innovation
1437 Selvstændigt projekt 705054 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1438 Selvstændigt projekt 706003 Beskæftigelseseffekter af iværksætteri_703854 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1439 Selvstændigt projekt 706036 Sundheds- og omsorgsydelser for de mest ressourcetunge borgere 430. Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed, Region Hovedstaden
1440 Selvstændigt projekt 704832 Demografiske, socioøkonomiske og kliniske karakteristika hos patienter 431. Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1441 Selvstændigt projekt 704978 The association between exposure to rear-end car collision and risk of whiplash injury within the first year after the accident. Does a drawbar on the struck car increase the risk of WAD? 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1442 Selvstændigt projekt 705885 Uheldsdatabase baseret på registerdata 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1443 Selvstændigt projekt 706162 En ny uheldsdatabase baseret på Landspatientregistrets registrering af trafikuheld 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1444 Selvstændigt projekt 705867 Registerbaseret analyse af forfatteres økonomiske vilkår 434. Kulturstyrelsen
1445 Projektdatabase 700201 Ministerieordningen STAR - Windows 437. STAR
1446 Underprojekt til projektdatabase 700202 Ministerieordningen STAR - PC 437. STAR
1447 Underprojekt til projektdatabase 706013 Befordringsfradragets effekter på mobilitet og arbejdsudbud 437. STAR
1448 Underprojekt til projektdatabase 706021 Registerbaseret analyse af fleksjobs modtageres helbred med særlig fokus på tilkendelsen i sig selv 437. STAR
1449 Selvstændigt projekt 704982 Morbiditet og comorbiditet hos obducerede narkomaner 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1450 Selvstændigt projekt 706137 SURVIVE – lad de døde gavne de levende 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1451 Selvstændigt projekt 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1452 Selvstændigt projekt 704002 D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1453 Selvstændigt projekt 704960 Generel registerbaseret analyse af udviklinger på arbejdsmarkedet 443. DJØF
1454 Selvstændigt projekt 705032 Generel registerbaseret analyse af djøfernes organisationsprocent samt udviklingen i denne 443. DJØF
1455 Selvstændigt projekt 706286 Værdien af første akademiker i SMVer 443. DJØF
1456 Projektdatabase 704350 Projektdatabase for Damvad Analytics 445. DAMVAD Analytics
1457 Underprojekt til projektdatabase 704989 Dimittenders kompetencer og karriereveje 445. DAMVAD Analytics
1458 Selvstændigt projekt 704994 Economic impact of University-industry collaboration (Nordisk projekt) 445. DAMVAD Analytics
1459 Underprojekt til projektdatabase 706018 Vindmøllebranchens branchestatistik 445. DAMVAD Analytics
1460 Selvstændigt projekt 706069 Forskningsindsatsen inden for biologiske ressourcer 445. DAMVAD Analytics
1461 Underprojekt til projektdatabase 706073 Kortlægning af bestyrelsernes erfaring 445. DAMVAD Analytics
1462 Underprojekt til projektdatabase 706129 Innovative virksomheders produktivitet 445. DAMVAD Analytics
1463 Underprojekt til projektdatabase 706134 Effektmåling af Hurtig Diagnose 445. DAMVAD Analytics
1464 Underprojekt til projektdatabase 706211 Vandsektorens samfundsbidrag 445. DAMVAD Analytics
1465 Underprojekt til projektdatabase 706240 Kortlægning af ledelser og bestyrelsers erfaring 445. DAMVAD Analytics
1466 Underprojekt til projektdatabase 706356 Evaluering af ordninger for arbejdskraftindvandring fra tredjelande 445. DAMVAD Analytics
1467 Underprojekt til projektdatabase 706382 Evaluering af Eliteforsk-initiativet 445. DAMVAD Analytics
1468 Underprojekt til projektdatabase 706412 Medicoindustrien 445. DAMVAD Analytics
1469 Selvstændigt projekt 706415 Energibeskæftigelsen 445. DAMVAD Analytics
1470 Projektdatabase 700207 Ministerieordningen - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 448. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - ministerieordningen
1471 Selvstændigt projekt 702869 Forebyggelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1472 Selvstændigt projekt 703490 Bevægelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1473 Projektdatabase 700203 Ministerieordningen Ankestyrelsen 450. Børne- og Socialministeriet, Departementet (M)
1474 Selvstændigt projekt 705860 Prognose hos patienter med systematisk vaskulitis eller autoimmune granulomatøse tilstande 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1475 Selvstændigt projekt 704586 Impaired beta2-adrenergic receptor function. A new mechanism for developing chronic obstructive pulmonary disease? 453. Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus
1476 Selvstændigt projekt 706007 Parodontal status hos en randomiseret dansk population 454. Institut for Odontologi, Aarhus Universitet (nuværende Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet)
1477 Selvstændigt projekt 705999 Optagelseskriteriernes betydning for social mobilitet på CBS 455. Økonomi og Analyse, CBS
1478 Selvstændigt projekt 703575 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1479 Selvstændigt projekt 703794 Klinisk risiko stratifikation hos patiente med kardiovaskulære sygdomme 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1480 Selvstændigt projekt 704489 Generel registerbaseret analyse af udsatte voksne og ældre 458. Social- og Indenrigsministeriet, Departementet
1481 Selvstændigt projekt 706090 Ulighed, gæld, og bankernes pengeskabelse 460. Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, CBS
1482 Selvstændigt projekt 706042 Dem systemet ikke når 461. Marselisborg Consulting
1483 Selvstændigt projekt 706238 Udredning af omkostningsniveau på det sociale område 461. Marselisborg Consulting
1484 Projektdatabase 706114 Ministerieordningen EVM 464. Erhvervsministeriet (M)
1485 Underprojekt til projektdatabase 706351 Registerbaseret analyse af produktivitet og konkurrence i den private sektor (speciale) 464. Erhvervsministeriet (M)
1486 Selvstændigt projekt 706121 Unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger 465. Socialstyrelsen
1487 Selvstændigt projekt 706226 Efterværn og netværksgrupper for anbragte unge 465. Socialstyrelsen
1488 Selvstændigt projekt 706014 Analyse af unge voksne på AVU og deltagere på produktionsskoler 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1489 Selvstændigt projekt 706204 Styring og incitamenter på det forberedende område 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1490 Selvstændigt projekt 706316 Evaluering af eux 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1491 Selvstændigt projekt 706318 Undersøgelse af specialtilbud i den nye folkeskole 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1492 Selvstændigt projekt 706409 Registeranalyse til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1493 Projektdatabase 706172 Ministerieordningen NATBNK 470. Danmarks Nationalbank (M)
1494 Underprojekt til projektdatabase 706186 Husholdningernes indkomst, formue og gæld 470. Danmarks Nationalbank (M)
1495 Selvstændigt projekt 706229 Brug af sundhedsvæsnet, socio-økonomiske konsekvenser mm 471. Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1496 Selvstændigt projekt 706207 Kunsten at blive 60 år gammel 474. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans
1497 Selvstændigt projekt 706250 En permanent EU cohort for vaccine – bivirkninger af pneumokok-vaccine. 475. IMS Health Technology Solutions Denmark A/S
1498 Selvstændigt projekt 706272 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1499 Selvstændigt projekt 706219 Analyse af værdien af AAU's vidensamarbejder 481. IRIS Group
1500 Selvstændigt projekt 706312 Decentralisering af specialundervisningsmidler i kommunen 484. Roskilde Kommune
1501 Selvstændigt projekt 704847 Sammenhængen mellem reumatiodartrit, livsstil og kardiovaskulærsygdom i Danmark 485. Reumatologisk Forskningsenhed, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital
1502 Selvstændigt projekt 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 495. Transport-. Bygnings- og Boligministeriet
1503 Selvstændigt projekt 704540 Smerter, Livskvalitet og økonomi efter operation for lungekræft - PLEACE 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1504 Selvstændigt projekt 704702 KOL, allergi og depression 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1505 Selvstændigt projekt 704261 Effektmodel for uddannelse 2013 544. Lange Gruppen
1506 Selvstændigt projekt 703991 Prenatal stress and sick leave 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1507 Selvstændigt projekt 703992 Stress and IVF treatment 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1508 Selvstændigt projekt 706278 Danske skolebørns mentale sundhed og trivsel 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus UniversitetThe SAS System

  N
pdb_status 37
Projektdatabase
Selvstændigt projekt 1017
Underprojekt til projektdatabase 454
All 1508