dk.dst a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccb 12 CodeList urn:ddi:dk.dst:a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccb:12 dk.dst a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccb 12 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2007-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2007-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:ContactPerson {"da":"DLA","en":"DLA"} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi DEGURBA_DST_V1_2007 DEGURBA_DST_V1_2007 Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1:2007 Degree of Urbanisation (DEGURBA) - Statistics Denmark, v1:2007 Urbaniseringsgrad (DEGURBA) er en klassifikation som inddeler kommuner efter befolkningstæthed og antal indbyggere i største by i kommunen. Klassifikationen bygger på Eurostat's [Degree of Urbanisation (DEGURBA)](https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background). Som supplement til Eurostat's DEGURBA, har Danmarks Statistik til brug i dansk sammenhæng, foretaget en underopdeling af *Medium befolket område* og *Tyndt befolket område* efter antal indbyggere i største by i kommunen jf. nedenfor: - 1: Tæt befolket område - 2: Medium befolket område - 2.1: Medium befolket område, mindst 40.000 indbyggere i største by i kommunen - 2.2: Medium befolket område, mellem 15.000 og 40.000 indbyggere i største by i kommunen - 2.3: Medium befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen - 3: Tyndt befolket område - 3.1: Tyndt befolket område, mindst 15.000 indbyggere i største by i kommunen - 3.2: Tyndt befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen I tilfælde af at kommunens største by breder sig ind over flere kommuner (fx Birkerød) medregnes kun de personer, der bor i kommunen ved bestemmelsen af kommunens største by. Degree of Urbanization (DEGURBA) is a classification that divides municipalities by population density and the number of inhabitants in the largest city in the municipality. The classification is based on Eurostat's [Degree of Urbanization (DEGURBA)] (https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background). As a supplement to Eurostat's DEGURBA, Statistics Denmark has, for use in Danish context, made a subdivision of *Intermediate density areas* and *Thinly populated areas* by number of inhabitants in largest city in the municipality, see below: - 1: Densely populated areas - 2: Intermediate density areas - 2.1: Intermediate density areas, at least 40,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 2.2: Intermediate density areas, between 15,000 and 40,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 2.3: Intermediate density areas, less than 15,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 3: Thinly populated areas - 3.1: Thin populated areas, at least 15,000 inhabitants in the largest city in the municipality - 3.2: Thinly populated areas, less than 15,000 inhabitants in the largest city in the municipality In the event that the municipality's largest city spreads over several municipalities (e.g. Birkerød), only those who live in the municipality are included in the determination of the municipality's largest city. DEGURBA_DST_1 DEGURBA_DST_1 Nominal DEGURBA_DST_2 DEGURBA_DST_2 Nominal DEGURBA_DST_LAU DEGURBA_DST_LAU Nominal urn:ddi:dk.dst:42462456-8b11-43d2-9723-65e2233393c9:12 dk.dst 42462456-8b11-43d2-9723-65e2233393c9 12 dk.dst cc4bab17-d6b8-4ba2-a3be-7d6a066b2a60 2 Category 1 urn:ddi:dk.dst:9cc71074-ae6d-44b3-a00f-9d1af38423e4:12 dk.dst 9cc71074-ae6d-44b3-a00f-9d1af38423e4 12 dk.dst d68528e9-2db6-4c78-9127-ab708863d78b 3 Category 1.1 urn:ddi:dk.dst:58f3dcf7-50ba-407c-bcf3-15298a5027ac:12 dk.dst 58f3dcf7-50ba-407c-bcf3-15298a5027ac 12 dk.dst 764f8139-7895-4ae2-a33a-4e9ef1a8f1f2 2 Category 101 urn:ddi:dk.dst:eda201a2-e25d-4e86-952b-fa0ad11841a0:12 dk.dst eda201a2-e25d-4e86-952b-fa0ad11841a0 12 dk.dst 47461416-71de-4214-9e99-0a7d9e36752d 2 Category 147 urn:ddi:dk.dst:a093ed1e-7379-4fbc-82b3-e3d483906140:12 dk.dst a093ed1e-7379-4fbc-82b3-e3d483906140 12 dk.dst 6738b1c3-793d-45c9-b40a-ce14e98ab92a 2 Category 153 urn:ddi:dk.dst:084415fe-fb9b-4fe4-8c6f-92fd20f881e5:12 dk.dst 084415fe-fb9b-4fe4-8c6f-92fd20f881e5 12 dk.dst 6c4e0bcc-a361-4ed2-b618-59b195c3ceb3 2 Category 157 urn:ddi:dk.dst:b44fa412-9a56-4f96-b643-a7d58a73fdf0:12 dk.dst b44fa412-9a56-4f96-b643-a7d58a73fdf0 12 dk.dst 78aca4e5-f100-4d0b-b1e2-f5f89dea96b4 2 Category 159 urn:ddi:dk.dst:80f0e793-1ee4-4bee-ad47-04ac6dafc3a5:12 dk.dst 80f0e793-1ee4-4bee-ad47-04ac6dafc3a5 12 dk.dst e95a519b-52dd-485d-ba98-2996c41c5cb9 2 Category 161 urn:ddi:dk.dst:ba004cf2-d601-4ef5-8607-d3175fc64e86:12 dk.dst ba004cf2-d601-4ef5-8607-d3175fc64e86 12 dk.dst 992b5b52-a9cb-48f1-9f0f-800aac90dd80 2 Category 163 urn:ddi:dk.dst:16eea412-1085-4c3f-a93c-a7c89faf28f3:12 dk.dst 16eea412-1085-4c3f-a93c-a7c89faf28f3 12 dk.dst a58d966e-6335-459a-89ea-11c1b0fe1b78 2 Category 165 urn:ddi:dk.dst:746e63d0-1cc7-4fdb-829e-f70dbfcc9a15:12 dk.dst 746e63d0-1cc7-4fdb-829e-f70dbfcc9a15 12 dk.dst 81f0205f-f066-4bf6-8a7e-20183c67a26c 2 Category 167 urn:ddi:dk.dst:1aa7ee2d-94c4-4869-bb19-677ef769009a:12 dk.dst 1aa7ee2d-94c4-4869-bb19-677ef769009a 12 dk.dst c49ac9e9-c612-4404-8059-4ed54988ad4f 2 Category 173 urn:ddi:dk.dst:d3ceb1f5-3480-448b-acf1-8afc73300bcd:12 dk.dst d3ceb1f5-3480-448b-acf1-8afc73300bcd 12 dk.dst 7d693113-669d-4c55-afba-28d31bb0dee5 2 Category 175 urn:ddi:dk.dst:20863d93-4e98-429b-9dc8-87d1450f397a:12 dk.dst 20863d93-4e98-429b-9dc8-87d1450f397a 12 dk.dst 7127c002-61dd-46bb-9923-e58c6fe0f384 2 Category 183 urn:ddi:dk.dst:7f75b456-9e4c-46c2-b422-3cc7173fd663:12 dk.dst 7f75b456-9e4c-46c2-b422-3cc7173fd663 12 dk.dst 7efc9bf8-ccc1-4c26-8aa2-c8143ab83dc3 2 Category 185 urn:ddi:dk.dst:f105405c-c038-4cfe-b493-95ded1b6ac05:12 dk.dst f105405c-c038-4cfe-b493-95ded1b6ac05 12 dk.dst 76b1d4fe-1e8f-4619-bdd9-9a6150b6464f 2 Category 187 urn:ddi:dk.dst:2bd479d2-b3dd-4534-bd87-04b661602144:12 dk.dst 2bd479d2-b3dd-4534-bd87-04b661602144 12 dk.dst ee13c79b-5b38-4c08-976a-8e73da36a0a9 2 Category 253 urn:ddi:dk.dst:70d6d55a-49ce-4d12-abd6-c476415c63bd:12 dk.dst 70d6d55a-49ce-4d12-abd6-c476415c63bd 12 dk.dst 1f63fec6-59e3-4512-9538-49a43c0f7d84 2 Category 461 urn:ddi:dk.dst:e02fd1b8-81b5-4fd2-90d4-f0a13b0332d1:12 dk.dst e02fd1b8-81b5-4fd2-90d4-f0a13b0332d1 12 dk.dst 7e78a13f-9256-41b9-b74c-536096f35baa 2 Category 751 urn:ddi:dk.dst:7c79f4cf-7c54-4c12-b3be-bb7b83327e0d:12 dk.dst 7c79f4cf-7c54-4c12-b3be-bb7b83327e0d 12 dk.dst 010d5203-642b-4fab-a611-383c389a1c27 2 Category 851 urn:ddi:dk.dst:01305cac-8286-4c91-b69c-142c124143a4:12 dk.dst 01305cac-8286-4c91-b69c-142c124143a4 12 dk.dst 7d7a7567-9256-4ad0-abd3-1ca297f30866 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:6c964e35-21c9-45a7-954d-c3e1d907c6fd:12 dk.dst 6c964e35-21c9-45a7-954d-c3e1d907c6fd 12 dk.dst edbeff0c-5964-46de-8a8b-21eaa488a036 2 Category 2.1 urn:ddi:dk.dst:fb2ce78d-fedf-4de3-8c95-64f889e7ce5e:12 dk.dst fb2ce78d-fedf-4de3-8c95-64f889e7ce5e 12 dk.dst 6538c519-7317-427b-82af-2decb4b4b136 2 Category 217 urn:ddi:dk.dst:78b18f61-3b53-469f-9243-9c93f9bccf64:12 dk.dst 78b18f61-3b53-469f-9243-9c93f9bccf64 12 dk.dst 0ec0f0de-24ad-4680-829b-38b7d23d69b7 2 Category 265 urn:ddi:dk.dst:b810a312-595c-4fe6-a311-52e712a5263c:12 dk.dst b810a312-595c-4fe6-a311-52e712a5263c 12 dk.dst dcec1000-c113-494c-9fbf-de5734c6b108 2 Category 370 urn:ddi:dk.dst:b2dd6c13-eeb7-4ba5-9447-8c8994386c55:12 dk.dst b2dd6c13-eeb7-4ba5-9447-8c8994386c55 12 dk.dst b7552bcf-f2f4-4f95-b6ec-f3d796639d16 2 Category 561 urn:ddi:dk.dst:d8597c46-45cb-4aca-8e69-17c14037b46b:12 dk.dst d8597c46-45cb-4aca-8e69-17c14037b46b 12 dk.dst 793eec66-440b-40fa-9e1c-61dabbf70bd5 2 Category 615 urn:ddi:dk.dst:0e7f4c41-9dc1-4359-9214-0e5bb548a568:12 dk.dst 0e7f4c41-9dc1-4359-9214-0e5bb548a568 12 dk.dst 9dd7adad-85a9-4bef-9259-4cb8c7164ee1 2 Category 621 urn:ddi:dk.dst:db0042b7-4880-4fef-a3e6-994594bb575e:12 dk.dst db0042b7-4880-4fef-a3e6-994594bb575e 12 dk.dst 61c9bafd-3014-4a66-a40d-3ab3c3b49483 2 Category 730 urn:ddi:dk.dst:db18ee4b-f478-49f9-bfcb-cb33b1c25466:12 dk.dst db18ee4b-f478-49f9-bfcb-cb33b1c25466 12 dk.dst 6485e660-6405-47e4-8a8a-95aa3e0d9f67 2 Category 2.2 urn:ddi:dk.dst:836d2dac-35ae-47b4-abe6-68dedfccd3bd:12 dk.dst 836d2dac-35ae-47b4-abe6-68dedfccd3bd 12 dk.dst 2a46a41c-752d-4728-87f1-db423ae7287a 2 Category 151 urn:ddi:dk.dst:9b2a799b-27e7-47e4-929a-f715c664a3cd:12 dk.dst 9b2a799b-27e7-47e4-929a-f715c664a3cd 12 dk.dst e0d33d04-0370-40ac-a451-b80bf3ec7eef 2 Category 169 urn:ddi:dk.dst:5eb2f865-2ee0-412e-9db7-25a8a24e9377:12 dk.dst 5eb2f865-2ee0-412e-9db7-25a8a24e9377 12 dk.dst 61071968-f0f0-43e1-a431-66593ca7eac8 2 Category 190 urn:ddi:dk.dst:80e5d065-5c98-4ee8-b70b-f10a48b7a6a1:12 dk.dst 80e5d065-5c98-4ee8-b70b-f10a48b7a6a1 12 dk.dst 505f5890-72a8-457b-bce1-009b7a94db09 2 Category 201 urn:ddi:dk.dst:ca149f27-20a7-4a82-94fc-ca784b6a72b1:12 dk.dst ca149f27-20a7-4a82-94fc-ca784b6a72b1 12 dk.dst c34d8b3a-8342-435c-9d9f-25e45c073407 2 Category 219 urn:ddi:dk.dst:9ec5e48b-e73f-4e39-b4eb-2d523a08cb85:12 dk.dst 9ec5e48b-e73f-4e39-b4eb-2d523a08cb85 12 dk.dst 63abc06c-aa0b-40d1-8396-90be3b0b5ae5 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:c762db03-19c6-42c7-b1cb-f455aa9206dc:12 dk.dst c762db03-19c6-42c7-b1cb-f455aa9206dc 12 dk.dst 7928f884-8e1d-4c1d-b635-6fa8089e91cf 2 Category 230 urn:ddi:dk.dst:0f442cfb-117b-41a4-b36d-905675f11316:12 dk.dst 0f442cfb-117b-41a4-b36d-905675f11316 12 dk.dst 4c5ce914-a168-400c-92ee-f98a45bb250d 2 Category 240 urn:ddi:dk.dst:0df1e268-2a57-46a4-a473-c617aa090b01:12 dk.dst 0df1e268-2a57-46a4-a473-c617aa090b01 12 dk.dst a70b3117-aa19-4e71-8f14-00a082dda3a3 2 Category 250 urn:ddi:dk.dst:8e14cb83-ba9e-45e2-9912-2d2f9e9ca16f:12 dk.dst 8e14cb83-ba9e-45e2-9912-2d2f9e9ca16f 12 dk.dst b92bd1c6-4699-4b87-9dbf-b592a93d2131 2 Category 259 urn:ddi:dk.dst:be8c1946-2cc3-4c02-808d-a19ed7c9b71b:12 dk.dst be8c1946-2cc3-4c02-808d-a19ed7c9b71b 12 dk.dst 6d0cee29-a105-4646-b1be-85015e10b75e 2 Category 269 urn:ddi:dk.dst:e9e28c88-13ad-426e-a147-2de5451b6e76:12 dk.dst e9e28c88-13ad-426e-a147-2de5451b6e76 12 dk.dst 6d2b23b5-929e-438d-9be7-ca884d50d372 2 Category 329 urn:ddi:dk.dst:0fb492bd-07d7-4152-ad5c-d1e43f86d6ab:12 dk.dst 0fb492bd-07d7-4152-ad5c-d1e43f86d6ab 12 dk.dst ac458801-efc6-4a75-959f-2d3c2d8a1264 2 Category 330 urn:ddi:dk.dst:5e7bb6df-2d04-4b72-9e29-0c2ec64f2759:12 dk.dst 5e7bb6df-2d04-4b72-9e29-0c2ec64f2759 12 dk.dst 1355e9bc-8dfb-450e-9648-389a90d78777 2 Category 450 urn:ddi:dk.dst:206cf6e3-133a-4b50-95e3-77c1b60b2b82:12 dk.dst 206cf6e3-133a-4b50-95e3-77c1b60b2b82 12 dk.dst 847bebbd-932d-498c-88a5-a08b4bf3b4be 2 Category 479 urn:ddi:dk.dst:5139376f-c526-42bf-a816-6e8e24533134:12 dk.dst 5139376f-c526-42bf-a816-6e8e24533134 12 dk.dst 646cf1d2-b094-4c85-b77f-7eacaff61c27 2 Category 510 urn:ddi:dk.dst:e39ceeeb-f802-439a-9014-9a4d2b869ffa:12 dk.dst e39ceeeb-f802-439a-9014-9a4d2b869ffa 12 dk.dst 3135a3e3-d20b-4fe1-82eb-10d8b17b8ec7 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:1d102b6c-9f86-4cd1-9630-d51f6fe391d5:12 dk.dst 1d102b6c-9f86-4cd1-9630-d51f6fe391d5 12 dk.dst 6ac0f01e-1aea-45e6-86d2-9ebb90744d29 2 Category 607 urn:ddi:dk.dst:3a1e22dc-50c7-4073-9cc0-f3ef866cbac7:12 dk.dst 3a1e22dc-50c7-4073-9cc0-f3ef866cbac7 12 dk.dst a7e64388-6d54-46be-aab7-0ae9eb730a67 2 Category 661 urn:ddi:dk.dst:ebb1a613-956b-41a6-ae75-83ae4ddc0853:12 dk.dst ebb1a613-956b-41a6-ae75-83ae4ddc0853 12 dk.dst a2451465-fb1c-4985-a8d7-39d1d24fa3a6 2 Category 746 urn:ddi:dk.dst:e33b830d-f8fc-484b-aa56-7f2d42c3729d:12 dk.dst e33b830d-f8fc-484b-aa56-7f2d42c3729d 12 dk.dst cd014ee2-8090-452f-b210-779fc0da0fa7 2 Category 756 urn:ddi:dk.dst:67a16033-7e46-4bbf-a9d2-ea14d26eeb27:12 dk.dst 67a16033-7e46-4bbf-a9d2-ea14d26eeb27 12 dk.dst 3891e4d7-b5b2-446e-ba63-421640d73f05 2 Category 813 urn:ddi:dk.dst:9eaf4a11-6c6e-4c38-b1e7-3e0d97da2232:12 dk.dst 9eaf4a11-6c6e-4c38-b1e7-3e0d97da2232 12 dk.dst c3351bc9-db0c-41a7-bf72-7971d1763007 2 Category 2.3 urn:ddi:dk.dst:c7740444-a5d8-4b4c-852f-9f24910d6dcb:12 dk.dst c7740444-a5d8-4b4c-852f-9f24910d6dcb 12 dk.dst 44edbd26-10a7-4869-af11-0a988fb72eed 2 Category 155 urn:ddi:dk.dst:6794711a-1585-4a04-8f13-3fb004b47fff:12 dk.dst 6794711a-1585-4a04-8f13-3fb004b47fff 12 dk.dst 3ba9c3c7-eac9-475f-a0b3-c8e4921f397a 2 Category 210 urn:ddi:dk.dst:50f9f3e7-63eb-4d22-bab7-f1572e579309:12 dk.dst 50f9f3e7-63eb-4d22-bab7-f1572e579309 12 dk.dst 043c999f-53b1-4fcb-b8ea-a2ba5caf21ea 2 Category 260 urn:ddi:dk.dst:8363eec2-2261-4b5f-97dd-eafd33f338ab:12 dk.dst 8363eec2-2261-4b5f-97dd-eafd33f338ab 12 dk.dst 013e04cf-a3a8-457e-a58a-93e7b4c0f9dd 2 Category 530 urn:ddi:dk.dst:f9d19904-31e0-485e-acf1-ccfe23300993:12 dk.dst f9d19904-31e0-485e-acf1-ccfe23300993 12 dk.dst 8b975df2-d4f4-40ca-98fd-744a54b670c3 2 Category 671 urn:ddi:dk.dst:3608b448-586a-4713-aebc-60aa0f2d96c1:12 dk.dst 3608b448-586a-4713-aebc-60aa0f2d96c1 12 dk.dst c0c3f140-d5d2-41b6-9bba-6119175c1843 2 Category 727 urn:ddi:dk.dst:c6297c4a-b6f2-4a4a-ba67-08954ad36685:12 dk.dst c6297c4a-b6f2-4a4a-ba67-08954ad36685 12 dk.dst 580f8c00-f10a-4d8b-abca-51bc24926326 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:946266b9-7e83-4c34-948b-c8389f369ebc:12 dk.dst 946266b9-7e83-4c34-948b-c8389f369ebc 12 dk.dst 7e3ce830-b2d3-4500-a0cc-75ecde80e2b5 2 Category 3.1 urn:ddi:dk.dst:265050f7-9551-4bbe-8afc-e7944a53aa75:12 dk.dst 265050f7-9551-4bbe-8afc-e7944a53aa75 12 dk.dst b1efd4fb-13fb-4e85-a827-55119883ee35 2 Category 316 urn:ddi:dk.dst:71ec6d45-c17b-4b53-b11b-babd7a578d1d:12 dk.dst 71ec6d45-c17b-4b53-b11b-babd7a578d1d 12 dk.dst 6c1d7654-3b53-4761-84c1-75dff98e1735 2 Category 326 urn:ddi:dk.dst:a20b840b-8283-4309-9142-ed942156b2e3:12 dk.dst a20b840b-8283-4309-9142-ed942156b2e3 12 dk.dst 882f08f7-9625-4a1b-9552-390c20faedc4 2 Category 376 urn:ddi:dk.dst:297d06d8-43f5-468e-9daa-2b48e59d1b0b:12 dk.dst 297d06d8-43f5-468e-9daa-2b48e59d1b0b 12 dk.dst 49f9e579-2edc-4c1f-9c58-a86cf68be760 2 Category 580 urn:ddi:dk.dst:9b0e7d09-3cac-4342-affb-f57f5410b868:12 dk.dst 9b0e7d09-3cac-4342-affb-f57f5410b868 12 dk.dst 09aaf019-25f1-4049-98de-855c83120d12 2 Category 630 urn:ddi:dk.dst:50849301-82ef-4bd9-bcfd-cfdad7df3698:12 dk.dst 50849301-82ef-4bd9-bcfd-cfdad7df3698 12 dk.dst 0f6abf8f-e680-4767-81d0-82599d282db3 2 Category 657 urn:ddi:dk.dst:704d7959-089f-418d-aa6f-fc40b4d67a74:12 dk.dst 704d7959-089f-418d-aa6f-fc40b4d67a74 12 dk.dst 7c83b88a-4439-44ca-8102-68fc9ab489e2 2 Category 740 urn:ddi:dk.dst:9d59cfb6-c77d-45d4-b9f4-28c4d0d93878:12 dk.dst 9d59cfb6-c77d-45d4-b9f4-28c4d0d93878 12 dk.dst b071858e-4356-437f-a151-282c80f31b4c 2 Category 779 urn:ddi:dk.dst:dc7fe2ec-3074-421d-af90-55a3a92e339b:12 dk.dst dc7fe2ec-3074-421d-af90-55a3a92e339b 12 dk.dst a36d1f0b-55e5-4dd8-9b15-7384db90a963 2 Category 791 urn:ddi:dk.dst:ef411088-5c3f-42ea-9c32-0d45c7c97154:12 dk.dst ef411088-5c3f-42ea-9c32-0d45c7c97154 12 dk.dst 88a7abb6-4a40-44f1-ab6c-f8166d6699bf 2 Category 860 urn:ddi:dk.dst:4628dd68-841d-4144-8d79-a9731c6ba30e:12 dk.dst 4628dd68-841d-4144-8d79-a9731c6ba30e 12 dk.dst d6f59586-cb37-42d3-91d2-d5a02ea32da2 2 Category 3.2 urn:ddi:dk.dst:125c2b5c-7959-488f-8b79-3a0b84b96aab:12 dk.dst 125c2b5c-7959-488f-8b79-3a0b84b96aab 12 dk.dst 819ed3a2-ed86-4096-845c-f4292600a786 2 Category 270 urn:ddi:dk.dst:ba74f97a-427d-43c9-9296-1637dba6a47b:12 dk.dst ba74f97a-427d-43c9-9296-1637dba6a47b 12 dk.dst 76da267b-dd98-4f6f-a0dd-154eb572bce8 2 Category 306 urn:ddi:dk.dst:ef90634e-6461-4286-a1ba-fa63424ff400:12 dk.dst ef90634e-6461-4286-a1ba-fa63424ff400 12 dk.dst 006ddbc9-d11b-4336-b9c6-a6f26c2a0466 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:ba620436-af5b-46c0-a4d7-b124083220e7:12 dk.dst ba620436-af5b-46c0-a4d7-b124083220e7 12 dk.dst 2b12d683-6931-438a-b4e0-f4f33ec60abd 2 Category 336 urn:ddi:dk.dst:95e7c867-f4d3-4edf-837d-1d6f2aec21c1:12 dk.dst 95e7c867-f4d3-4edf-837d-1d6f2aec21c1 12 dk.dst 4df22a05-2eff-4361-8ad6-b108743204ad 2 Category 340 urn:ddi:dk.dst:98608f2b-c127-4968-8973-7b0649001499:12 dk.dst 98608f2b-c127-4968-8973-7b0649001499 12 dk.dst 34873a72-c269-415a-abc4-d68e4441f4cf 2 Category 350 urn:ddi:dk.dst:3b443935-40c1-4ef1-b1db-1672fe3eece8:12 dk.dst 3b443935-40c1-4ef1-b1db-1672fe3eece8 12 dk.dst 53588690-bdf6-4556-87fe-4e2b59329ca4 2 Category 360 urn:ddi:dk.dst:3a352d6b-4e84-4694-b5a5-a6cc5271a430:12 dk.dst 3a352d6b-4e84-4694-b5a5-a6cc5271a430 12 dk.dst 0341ae90-ee61-4ce3-bacc-8f701500ebd3 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:731975ee-9173-48d4-8329-3917d24062d9:12 dk.dst 731975ee-9173-48d4-8329-3917d24062d9 12 dk.dst de564431-4b73-46b0-8e1b-a3e9ae3f8f6c 2 Category 400 urn:ddi:dk.dst:5c22838d-4c1e-454c-822a-aeb5beb3e84c:12 dk.dst 5c22838d-4c1e-454c-822a-aeb5beb3e84c 12 dk.dst c37fa4a3-db2e-446d-9c23-3a9a2e50e59a 2 Category 410 urn:ddi:dk.dst:bf72a847-cbe6-49eb-ac71-36fef59ac8b0:12 dk.dst bf72a847-cbe6-49eb-ac71-36fef59ac8b0 12 dk.dst 5e0ec770-1ad2-4d03-bcc2-90e3935c7f70 2 Category 411 urn:ddi:dk.dst:9e5226e8-610b-43da-9732-3e1adbb65341:12 dk.dst 9e5226e8-610b-43da-9732-3e1adbb65341 12 dk.dst 3bd66869-d324-4db6-9b1e-b608ca3dd49c 2 Category 420 urn:ddi:dk.dst:be825439-fdc0-4352-b646-0dfbcd478fd8:12 dk.dst be825439-fdc0-4352-b646-0dfbcd478fd8 12 dk.dst 071de0f6-cd4a-4a4d-a42f-40b6278ec179 2 Category 430 urn:ddi:dk.dst:3fe0335b-27b0-456b-a013-db36a8927b17:12 dk.dst 3fe0335b-27b0-456b-a013-db36a8927b17 12 dk.dst 7e7b06ec-be82-48c3-9fd9-0c22e7423e44 2 Category 440 urn:ddi:dk.dst:bff09a86-a146-43b8-a0c2-db14d6685ba2:12 dk.dst bff09a86-a146-43b8-a0c2-db14d6685ba2 12 dk.dst aabbcb2b-71d1-4e5c-9aff-56fe20d5bb05 2 Category 480 urn:ddi:dk.dst:ed631b1d-603a-4474-acbd-1b0c0515198c:12 dk.dst ed631b1d-603a-4474-acbd-1b0c0515198c 12 dk.dst 24a94c36-fbb5-4df4-8499-8f1342a145db 2 Category 482 urn:ddi:dk.dst:bb45b7a9-d179-401f-bf0a-f61a34ee26e6:12 dk.dst bb45b7a9-d179-401f-bf0a-f61a34ee26e6 12 dk.dst 935ee286-2c9e-47cd-b68e-420213c7f2b4 2 Category 492 urn:ddi:dk.dst:8047be54-0f7e-4a49-ac37-ae9c3a146544:12 dk.dst 8047be54-0f7e-4a49-ac37-ae9c3a146544 12 dk.dst acd0c774-83f6-4c75-a78a-f3c18a963729 2 Category 550 urn:ddi:dk.dst:1eb60fa4-4ec0-4668-8495-2df377464b68:12 dk.dst 1eb60fa4-4ec0-4668-8495-2df377464b68 12 dk.dst b7342a5a-fa35-4cd1-8cac-d23bfa8268bf 2 Category 563 urn:ddi:dk.dst:1f174efa-8a0f-49af-bac5-9d752e7d8583:12 dk.dst 1f174efa-8a0f-49af-bac5-9d752e7d8583 12 dk.dst d918ecc6-ed4e-4628-affa-48b17f631899 2 Category 573 urn:ddi:dk.dst:fe73443b-99fc-44cd-84d8-09b7f3919888:12 dk.dst fe73443b-99fc-44cd-84d8-09b7f3919888 12 dk.dst 5cf762fe-7e2d-4fc5-8c01-81fa939053fc 2 Category 575 urn:ddi:dk.dst:edab697e-d7a3-4ae9-8fdc-c9d67873021a:12 dk.dst edab697e-d7a3-4ae9-8fdc-c9d67873021a 12 dk.dst 8a4733ae-e54d-48ae-9ee6-4c16e56a87d1 2 Category 665 urn:ddi:dk.dst:3eed7afb-cf62-4446-9ed4-112ad5cf1bd3:12 dk.dst 3eed7afb-cf62-4446-9ed4-112ad5cf1bd3 12 dk.dst e0dbe868-4e23-4cc2-af83-709b7709f2fc 2 Category 706 urn:ddi:dk.dst:1b72cefd-ab49-4d23-97e2-51e4b6814943:12 dk.dst 1b72cefd-ab49-4d23-97e2-51e4b6814943 12 dk.dst 11f28c35-9ff6-40cc-ada0-4997e16bd7c4 2 Category 707 urn:ddi:dk.dst:a704937b-bef2-49b8-8a11-ee4711b5487c:12 dk.dst a704937b-bef2-49b8-8a11-ee4711b5487c 12 dk.dst de29e7ad-6ece-4c30-b3b4-0a7e598f1e71 2 Category 710 urn:ddi:dk.dst:fe54f490-b414-496c-8938-7b14ad3c44ab:12 dk.dst fe54f490-b414-496c-8938-7b14ad3c44ab 12 dk.dst c6182780-23f8-4c87-904f-05cd5efa0f7d 2 Category 741 urn:ddi:dk.dst:97f44c14-a4e1-4b8e-9f84-27f771e20d54:12 dk.dst 97f44c14-a4e1-4b8e-9f84-27f771e20d54 12 dk.dst 8aef4a8e-dfc5-4d16-89b1-100961520cea 2 Category 760 urn:ddi:dk.dst:b3f6252d-2d7c-47a7-8435-03979e1eceb6:12 dk.dst b3f6252d-2d7c-47a7-8435-03979e1eceb6 12 dk.dst 32f60b15-9055-47c4-a8ce-6f355740d94c 2 Category 766 urn:ddi:dk.dst:71a82dcd-db0c-4e60-900e-bd029a58ecf3:12 dk.dst 71a82dcd-db0c-4e60-900e-bd029a58ecf3 12 dk.dst fa517c76-7abf-47ab-8652-16dc796986d0 2 Category 773 urn:ddi:dk.dst:35fabf1f-0c13-47f3-bd1e-8f4fe3372b48:12 dk.dst 35fabf1f-0c13-47f3-bd1e-8f4fe3372b48 12 dk.dst 797c9bdf-38d8-4a14-a599-69dae76e56a3 2 Category 787 urn:ddi:dk.dst:ea0d79c5-62e0-4fd9-bc25-ee786be54c19:12 dk.dst ea0d79c5-62e0-4fd9-bc25-ee786be54c19 12 dk.dst e862fa1b-2db6-45ba-814b-4041e3d14362 2 Category 810 urn:ddi:dk.dst:d093a773-a2fb-43bb-a082-2bc0735c36ae:12 dk.dst d093a773-a2fb-43bb-a082-2bc0735c36ae 12 dk.dst a71e210a-86eb-4f89-8e3f-8bc11e25d211 2 Category 820 urn:ddi:dk.dst:81158f1f-1b93-4532-88ec-db64d7f80ee6:12 dk.dst 81158f1f-1b93-4532-88ec-db64d7f80ee6 12 dk.dst 902b5e3b-25f5-4d12-a92b-c8dad60658be 2 Category 825 urn:ddi:dk.dst:63608871-abfb-44c6-96f9-76e3c0665518:12 dk.dst 63608871-abfb-44c6-96f9-76e3c0665518 12 dk.dst 20d58ff4-dce5-4385-a63d-1bccb1a49874 2 Category 840 urn:ddi:dk.dst:e558f91c-f2c3-43c6-8f35-93880086fd3b:12 dk.dst e558f91c-f2c3-43c6-8f35-93880086fd3b 12 dk.dst 030fb6fd-c97c-486b-b025-ab7b8cafff81 2 Category 846 urn:ddi:dk.dst:5e3c29a4-b586-41b6-b743-cd4348c245e0:12 dk.dst 5e3c29a4-b586-41b6-b743-cd4348c245e0 12 dk.dst f3e48e74-90b9-49b6-a149-dfeb9da95b2c 2 Category 849 urn:ddi:dk.dst:ab2c217c-0fc7-493d-882a-7cafc1a45e71:12 dk.dst ab2c217c-0fc7-493d-882a-7cafc1a45e71 12 csv_da a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbcsv_da a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbcsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbcsv_da urn:ddi:dk.dst:beb6923c-afc3-4faa-8220-92f1ece7a905:12 dk.dst beb6923c-afc3-4faa-8220-92f1ece7a905 12 ddi_da a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbddi_da a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/a43d2c2d-a646-4d9b-900f-e2c47b5bdccbddi_da urn:ddi:dk.dst:cc4bab17-d6b8-4ba2-a3be-7d6a066b2a60:2 dk.dst cc4bab17-d6b8-4ba2-a3be-7d6a066b2a60 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tæt befolket område Tæt befolket område urn:ddi:dk.dst:d68528e9-2db6-4c78-9127-ab708863d78b:3 dk.dst d68528e9-2db6-4c78-9127-ab708863d78b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tæt befolket område Tæt befolket område urn:ddi:dk.dst:764f8139-7895-4ae2-a33a-4e9ef1a8f1f2:2 dk.dst 764f8139-7895-4ae2-a33a-4e9ef1a8f1f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 København København urn:ddi:dk.dst:47461416-71de-4214-9e99-0a7d9e36752d:2 dk.dst 47461416-71de-4214-9e99-0a7d9e36752d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Frederiksberg Frederiksberg urn:ddi:dk.dst:6738b1c3-793d-45c9-b40a-ce14e98ab92a:2 dk.dst 6738b1c3-793d-45c9-b40a-ce14e98ab92a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Brøndby Brøndby urn:ddi:dk.dst:6c4e0bcc-a361-4ed2-b618-59b195c3ceb3:2 dk.dst 6c4e0bcc-a361-4ed2-b618-59b195c3ceb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Gentofte Gentofte urn:ddi:dk.dst:78aca4e5-f100-4d0b-b1e2-f5f89dea96b4:2 dk.dst 78aca4e5-f100-4d0b-b1e2-f5f89dea96b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Gladsaxe Gladsaxe urn:ddi:dk.dst:e95a519b-52dd-485d-ba98-2996c41c5cb9:2 dk.dst e95a519b-52dd-485d-ba98-2996c41c5cb9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Glostrup Glostrup urn:ddi:dk.dst:992b5b52-a9cb-48f1-9f0f-800aac90dd80:2 dk.dst 992b5b52-a9cb-48f1-9f0f-800aac90dd80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Herlev Herlev urn:ddi:dk.dst:a58d966e-6335-459a-89ea-11c1b0fe1b78:2 dk.dst a58d966e-6335-459a-89ea-11c1b0fe1b78 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Albertslund Albertslund urn:ddi:dk.dst:81f0205f-f066-4bf6-8a7e-20183c67a26c:2 dk.dst 81f0205f-f066-4bf6-8a7e-20183c67a26c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hvidovre Hvidovre urn:ddi:dk.dst:c49ac9e9-c612-4404-8059-4ed54988ad4f:2 dk.dst c49ac9e9-c612-4404-8059-4ed54988ad4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk urn:ddi:dk.dst:7d693113-669d-4c55-afba-28d31bb0dee5:2 dk.dst 7d693113-669d-4c55-afba-28d31bb0dee5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Rødovre Rødovre urn:ddi:dk.dst:7127c002-61dd-46bb-9923-e58c6fe0f384:2 dk.dst 7127c002-61dd-46bb-9923-e58c6fe0f384 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ishøj Ishøj urn:ddi:dk.dst:7efc9bf8-ccc1-4c26-8aa2-c8143ab83dc3:2 dk.dst 7efc9bf8-ccc1-4c26-8aa2-c8143ab83dc3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tårnby Tårnby urn:ddi:dk.dst:76b1d4fe-1e8f-4619-bdd9-9a6150b6464f:2 dk.dst 76b1d4fe-1e8f-4619-bdd9-9a6150b6464f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vallensbæk Vallensbæk urn:ddi:dk.dst:ee13c79b-5b38-4c08-976a-8e73da36a0a9:2 dk.dst ee13c79b-5b38-4c08-976a-8e73da36a0a9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Greve Greve urn:ddi:dk.dst:1f63fec6-59e3-4512-9538-49a43c0f7d84:2 dk.dst 1f63fec6-59e3-4512-9538-49a43c0f7d84 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Odense Odense urn:ddi:dk.dst:7e78a13f-9256-41b9-b74c-536096f35baa:2 dk.dst 7e78a13f-9256-41b9-b74c-536096f35baa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Aarhus Aarhus urn:ddi:dk.dst:010d5203-642b-4fab-a611-383c389a1c27:2 dk.dst 010d5203-642b-4fab-a611-383c389a1c27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Aalborg Aalborg urn:ddi:dk.dst:7d7a7567-9256-4ad0-abd3-1ca297f30866:2 dk.dst 7d7a7567-9256-4ad0-abd3-1ca297f30866 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område Medium befolket område urn:ddi:dk.dst:edbeff0c-5964-46de-8a8b-21eaa488a036:2 dk.dst edbeff0c-5964-46de-8a8b-21eaa488a036 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område, mindst 40.000 indbyggere i største by i kommunen Medium befolket område, mindst 40.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:6538c519-7317-427b-82af-2decb4b4b136:2 dk.dst 6538c519-7317-427b-82af-2decb4b4b136 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Helsingør Helsingør urn:ddi:dk.dst:0ec0f0de-24ad-4680-829b-38b7d23d69b7:2 dk.dst 0ec0f0de-24ad-4680-829b-38b7d23d69b7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Roskilde Roskilde urn:ddi:dk.dst:dcec1000-c113-494c-9fbf-de5734c6b108:2 dk.dst dcec1000-c113-494c-9fbf-de5734c6b108 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Næstved Næstved urn:ddi:dk.dst:b7552bcf-f2f4-4f95-b6ec-f3d796639d16:2 dk.dst b7552bcf-f2f4-4f95-b6ec-f3d796639d16 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Esbjerg Esbjerg urn:ddi:dk.dst:793eec66-440b-40fa-9e1c-61dabbf70bd5:2 dk.dst 793eec66-440b-40fa-9e1c-61dabbf70bd5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Horsens Horsens urn:ddi:dk.dst:9dd7adad-85a9-4bef-9259-4cb8c7164ee1:2 dk.dst 9dd7adad-85a9-4bef-9259-4cb8c7164ee1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Kolding Kolding urn:ddi:dk.dst:61c9bafd-3014-4a66-a40d-3ab3c3b49483:2 dk.dst 61c9bafd-3014-4a66-a40d-3ab3c3b49483 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Randers Randers urn:ddi:dk.dst:6485e660-6405-47e4-8a8a-95aa3e0d9f67:2 dk.dst 6485e660-6405-47e4-8a8a-95aa3e0d9f67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område, mellem 15.000 og 40.000 indbyggere i største by i kommunen Medium befolket område, mellem 15.000 og 40.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:2a46a41c-752d-4728-87f1-db423ae7287a:2 dk.dst 2a46a41c-752d-4728-87f1-db423ae7287a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ballerup Ballerup urn:ddi:dk.dst:e0d33d04-0370-40ac-a451-b80bf3ec7eef:2 dk.dst e0d33d04-0370-40ac-a451-b80bf3ec7eef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Høje-Taastrup Høje-Taastrup urn:ddi:dk.dst:61071968-f0f0-43e1-a431-66593ca7eac8:2 dk.dst 61071968-f0f0-43e1-a431-66593ca7eac8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Furesø Furesø urn:ddi:dk.dst:505f5890-72a8-457b-bce1-009b7a94db09:2 dk.dst 505f5890-72a8-457b-bce1-009b7a94db09 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Allerød Allerød urn:ddi:dk.dst:c34d8b3a-8342-435c-9d9f-25e45c073407:2 dk.dst c34d8b3a-8342-435c-9d9f-25e45c073407 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hillerød Hillerød urn:ddi:dk.dst:63abc06c-aa0b-40d1-8396-90be3b0b5ae5:2 dk.dst 63abc06c-aa0b-40d1-8396-90be3b0b5ae5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hørsholm Hørsholm urn:ddi:dk.dst:7928f884-8e1d-4c1d-b635-6fa8089e91cf:2 dk.dst 7928f884-8e1d-4c1d-b635-6fa8089e91cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Rudersdal Rudersdal urn:ddi:dk.dst:4c5ce914-a168-400c-92ee-f98a45bb250d:2 dk.dst 4c5ce914-a168-400c-92ee-f98a45bb250d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Egedal Egedal urn:ddi:dk.dst:a70b3117-aa19-4e71-8f14-00a082dda3a3:2 dk.dst a70b3117-aa19-4e71-8f14-00a082dda3a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Frederikssund Frederikssund urn:ddi:dk.dst:b92bd1c6-4699-4b87-9dbf-b592a93d2131:2 dk.dst b92bd1c6-4699-4b87-9dbf-b592a93d2131 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Køge Køge urn:ddi:dk.dst:6d0cee29-a105-4646-b1be-85015e10b75e:2 dk.dst 6d0cee29-a105-4646-b1be-85015e10b75e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Solrød Solrød urn:ddi:dk.dst:6d2b23b5-929e-438d-9be7-ca884d50d372:2 dk.dst 6d2b23b5-929e-438d-9be7-ca884d50d372 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ringsted Ringsted urn:ddi:dk.dst:ac458801-efc6-4a75-959f-2d3c2d8a1264:2 dk.dst ac458801-efc6-4a75-959f-2d3c2d8a1264 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Slagelse Slagelse urn:ddi:dk.dst:1355e9bc-8dfb-450e-9648-389a90d78777:2 dk.dst 1355e9bc-8dfb-450e-9648-389a90d78777 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Nyborg Nyborg urn:ddi:dk.dst:847bebbd-932d-498c-88a5-a08b4bf3b4be:2 dk.dst 847bebbd-932d-498c-88a5-a08b4bf3b4be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Svendborg Svendborg urn:ddi:dk.dst:646cf1d2-b094-4c85-b77f-7eacaff61c27:2 dk.dst 646cf1d2-b094-4c85-b77f-7eacaff61c27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Haderslev Haderslev urn:ddi:dk.dst:3135a3e3-d20b-4fe1-82eb-10d8b17b8ec7:2 dk.dst 3135a3e3-d20b-4fe1-82eb-10d8b17b8ec7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Sønderborg Sønderborg urn:ddi:dk.dst:6ac0f01e-1aea-45e6-86d2-9ebb90744d29:2 dk.dst 6ac0f01e-1aea-45e6-86d2-9ebb90744d29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Fredericia Fredericia urn:ddi:dk.dst:a7e64388-6d54-46be-aab7-0ae9eb730a67:2 dk.dst a7e64388-6d54-46be-aab7-0ae9eb730a67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Holstebro Holstebro urn:ddi:dk.dst:a2451465-fb1c-4985-a8d7-39d1d24fa3a6:2 dk.dst a2451465-fb1c-4985-a8d7-39d1d24fa3a6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Skanderborg Skanderborg urn:ddi:dk.dst:cd014ee2-8090-452f-b210-779fc0da0fa7:2 dk.dst cd014ee2-8090-452f-b210-779fc0da0fa7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ikast-Brande Ikast-Brande urn:ddi:dk.dst:3891e4d7-b5b2-446e-ba63-421640d73f05:2 dk.dst 3891e4d7-b5b2-446e-ba63-421640d73f05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Frederikshavn Frederikshavn urn:ddi:dk.dst:c3351bc9-db0c-41a7-bf72-7971d1763007:2 dk.dst c3351bc9-db0c-41a7-bf72-7971d1763007 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Medium befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen Medium befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:44edbd26-10a7-4869-af11-0a988fb72eed:2 dk.dst 44edbd26-10a7-4869-af11-0a988fb72eed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Dragør Dragør urn:ddi:dk.dst:3ba9c3c7-eac9-475f-a0b3-c8e4921f397a:2 dk.dst 3ba9c3c7-eac9-475f-a0b3-c8e4921f397a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Fredensborg Fredensborg urn:ddi:dk.dst:043c999f-53b1-4fcb-b8ea-a2ba5caf21ea:2 dk.dst 043c999f-53b1-4fcb-b8ea-a2ba5caf21ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Halsnæs Halsnæs urn:ddi:dk.dst:013e04cf-a3a8-457e-a58a-93e7b4c0f9dd:2 dk.dst 013e04cf-a3a8-457e-a58a-93e7b4c0f9dd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Billund Billund urn:ddi:dk.dst:8b975df2-d4f4-40ca-98fd-744a54b670c3:2 dk.dst 8b975df2-d4f4-40ca-98fd-744a54b670c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Struer Struer urn:ddi:dk.dst:c0c3f140-d5d2-41b6-9bba-6119175c1843:2 dk.dst c0c3f140-d5d2-41b6-9bba-6119175c1843 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Odder Odder urn:ddi:dk.dst:580f8c00-f10a-4d8b-abca-51bc24926326:2 dk.dst 580f8c00-f10a-4d8b-abca-51bc24926326 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tyndt befolket område Tyndt befolket område urn:ddi:dk.dst:7e3ce830-b2d3-4500-a0cc-75ecde80e2b5:2 dk.dst 7e3ce830-b2d3-4500-a0cc-75ecde80e2b5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tyndt befolket område, mindst 15.000 indbyggere i største by i kommunen Tyndt befolket område, mindst 15.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:b1efd4fb-13fb-4e85-a827-55119883ee35:2 dk.dst b1efd4fb-13fb-4e85-a827-55119883ee35 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Holbæk Holbæk urn:ddi:dk.dst:6c1d7654-3b53-4761-84c1-75dff98e1735:2 dk.dst 6c1d7654-3b53-4761-84c1-75dff98e1735 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Kalundborg Kalundborg urn:ddi:dk.dst:882f08f7-9625-4a1b-9552-390c20faedc4:2 dk.dst 882f08f7-9625-4a1b-9552-390c20faedc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Guldborgsund Guldborgsund urn:ddi:dk.dst:49f9e579-2edc-4c1f-9c58-a86cf68be760:2 dk.dst 49f9e579-2edc-4c1f-9c58-a86cf68be760 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Aabenraa Aabenraa urn:ddi:dk.dst:09aaf019-25f1-4049-98de-855c83120d12:2 dk.dst 09aaf019-25f1-4049-98de-855c83120d12 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vejle Vejle urn:ddi:dk.dst:0f6abf8f-e680-4767-81d0-82599d282db3:2 dk.dst 0f6abf8f-e680-4767-81d0-82599d282db3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Herning Herning urn:ddi:dk.dst:7c83b88a-4439-44ca-8102-68fc9ab489e2:2 dk.dst 7c83b88a-4439-44ca-8102-68fc9ab489e2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Silkeborg Silkeborg urn:ddi:dk.dst:b071858e-4356-437f-a151-282c80f31b4c:2 dk.dst b071858e-4356-437f-a151-282c80f31b4c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Skive Skive urn:ddi:dk.dst:a36d1f0b-55e5-4dd8-9b15-7384db90a963:2 dk.dst a36d1f0b-55e5-4dd8-9b15-7384db90a963 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Viborg Viborg urn:ddi:dk.dst:88a7abb6-4a40-44f1-ab6c-f8166d6699bf:2 dk.dst 88a7abb6-4a40-44f1-ab6c-f8166d6699bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hjørring Hjørring urn:ddi:dk.dst:d6f59586-cb37-42d3-91d2-d5a02ea32da2:2 dk.dst d6f59586-cb37-42d3-91d2-d5a02ea32da2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tyndt befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen Tyndt befolket område, under 15.000 indbyggere i største by i kommunen urn:ddi:dk.dst:819ed3a2-ed86-4096-845c-f4292600a786:2 dk.dst 819ed3a2-ed86-4096-845c-f4292600a786 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Gribskov Gribskov urn:ddi:dk.dst:76da267b-dd98-4f6f-a0dd-154eb572bce8:2 dk.dst 76da267b-dd98-4f6f-a0dd-154eb572bce8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Odsherred Odsherred urn:ddi:dk.dst:006ddbc9-d11b-4336-b9c6-a6f26c2a0466:2 dk.dst 006ddbc9-d11b-4336-b9c6-a6f26c2a0466 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Faxe Faxe urn:ddi:dk.dst:2b12d683-6931-438a-b4e0-f4f33ec60abd:2 dk.dst 2b12d683-6931-438a-b4e0-f4f33ec60abd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Stevns Stevns urn:ddi:dk.dst:4df22a05-2eff-4361-8ad6-b108743204ad:2 dk.dst 4df22a05-2eff-4361-8ad6-b108743204ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Sorø Sorø urn:ddi:dk.dst:34873a72-c269-415a-abc4-d68e4441f4cf:2 dk.dst 34873a72-c269-415a-abc4-d68e4441f4cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lejre Lejre urn:ddi:dk.dst:53588690-bdf6-4556-87fe-4e2b59329ca4:2 dk.dst 53588690-bdf6-4556-87fe-4e2b59329ca4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lolland Lolland urn:ddi:dk.dst:0341ae90-ee61-4ce3-bacc-8f701500ebd3:2 dk.dst 0341ae90-ee61-4ce3-bacc-8f701500ebd3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vordingborg Vordingborg urn:ddi:dk.dst:de564431-4b73-46b0-8e1b-a3e9ae3f8f6c:2 dk.dst de564431-4b73-46b0-8e1b-a3e9ae3f8f6c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Bornholm Bornholm urn:ddi:dk.dst:c37fa4a3-db2e-446d-9c23-3a9a2e50e59a:2 dk.dst c37fa4a3-db2e-446d-9c23-3a9a2e50e59a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Middelfart Middelfart urn:ddi:dk.dst:5e0ec770-1ad2-4d03-bcc2-90e3935c7f70:2 dk.dst 5e0ec770-1ad2-4d03-bcc2-90e3935c7f70 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Christiansø Christiansø urn:ddi:dk.dst:3bd66869-d324-4db6-9b1e-b608ca3dd49c:2 dk.dst 3bd66869-d324-4db6-9b1e-b608ca3dd49c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Assens Assens urn:ddi:dk.dst:071de0f6-cd4a-4a4d-a42f-40b6278ec179:2 dk.dst 071de0f6-cd4a-4a4d-a42f-40b6278ec179 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn urn:ddi:dk.dst:7e7b06ec-be82-48c3-9fd9-0c22e7423e44:2 dk.dst 7e7b06ec-be82-48c3-9fd9-0c22e7423e44 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Kerteminde Kerteminde urn:ddi:dk.dst:aabbcb2b-71d1-4e5c-9aff-56fe20d5bb05:2 dk.dst aabbcb2b-71d1-4e5c-9aff-56fe20d5bb05 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Nordfyns Nordfyns urn:ddi:dk.dst:24a94c36-fbb5-4df4-8499-8f1342a145db:2 dk.dst 24a94c36-fbb5-4df4-8499-8f1342a145db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Langeland Langeland urn:ddi:dk.dst:935ee286-2c9e-47cd-b68e-420213c7f2b4:2 dk.dst 935ee286-2c9e-47cd-b68e-420213c7f2b4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ærø Ærø urn:ddi:dk.dst:acd0c774-83f6-4c75-a78a-f3c18a963729:2 dk.dst acd0c774-83f6-4c75-a78a-f3c18a963729 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Tønder Tønder urn:ddi:dk.dst:b7342a5a-fa35-4cd1-8cac-d23bfa8268bf:2 dk.dst b7342a5a-fa35-4cd1-8cac-d23bfa8268bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Fanø Fanø urn:ddi:dk.dst:d918ecc6-ed4e-4628-affa-48b17f631899:2 dk.dst d918ecc6-ed4e-4628-affa-48b17f631899 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Varde Varde urn:ddi:dk.dst:5cf762fe-7e2d-4fc5-8c01-81fa939053fc:2 dk.dst 5cf762fe-7e2d-4fc5-8c01-81fa939053fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vejen Vejen urn:ddi:dk.dst:8a4733ae-e54d-48ae-9ee6-4c16e56a87d1:2 dk.dst 8a4733ae-e54d-48ae-9ee6-4c16e56a87d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Lemvig Lemvig urn:ddi:dk.dst:e0dbe868-4e23-4cc2-af83-709b7709f2fc:2 dk.dst e0dbe868-4e23-4cc2-af83-709b7709f2fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Syddjurs Syddjurs urn:ddi:dk.dst:11f28c35-9ff6-40cc-ada0-4997e16bd7c4:2 dk.dst 11f28c35-9ff6-40cc-ada0-4997e16bd7c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Norddjurs Norddjurs urn:ddi:dk.dst:de29e7ad-6ece-4c30-b3b4-0a7e598f1e71:2 dk.dst de29e7ad-6ece-4c30-b3b4-0a7e598f1e71 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Favrskov Favrskov urn:ddi:dk.dst:c6182780-23f8-4c87-904f-05cd5efa0f7d:2 dk.dst c6182780-23f8-4c87-904f-05cd5efa0f7d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Samsø Samsø urn:ddi:dk.dst:8aef4a8e-dfc5-4d16-89b1-100961520cea:2 dk.dst 8aef4a8e-dfc5-4d16-89b1-100961520cea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern urn:ddi:dk.dst:32f60b15-9055-47c4-a8ce-6f355740d94c:2 dk.dst 32f60b15-9055-47c4-a8ce-6f355740d94c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Hedensted Hedensted urn:ddi:dk.dst:fa517c76-7abf-47ab-8652-16dc796986d0:2 dk.dst fa517c76-7abf-47ab-8652-16dc796986d0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Morsø Morsø urn:ddi:dk.dst:797c9bdf-38d8-4a14-a599-69dae76e56a3:2 dk.dst 797c9bdf-38d8-4a14-a599-69dae76e56a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Thisted Thisted urn:ddi:dk.dst:e862fa1b-2db6-45ba-814b-4041e3d14362:2 dk.dst e862fa1b-2db6-45ba-814b-4041e3d14362 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Brønderslev Brønderslev urn:ddi:dk.dst:a71e210a-86eb-4f89-8e3f-8bc11e25d211:2 dk.dst a71e210a-86eb-4f89-8e3f-8bc11e25d211 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Vesthimmerlands Vesthimmerlands urn:ddi:dk.dst:902b5e3b-25f5-4d12-a92b-c8dad60658be:2 dk.dst 902b5e3b-25f5-4d12-a92b-c8dad60658be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Læsø Læsø urn:ddi:dk.dst:20d58ff4-dce5-4385-a63d-1bccb1a49874:2 dk.dst 20d58ff4-dce5-4385-a63d-1bccb1a49874 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Rebild Rebild urn:ddi:dk.dst:030fb6fd-c97c-486b-b025-ab7b8cafff81:2 dk.dst 030fb6fd-c97c-486b-b025-ab7b8cafff81 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Mariagerfjord Mariagerfjord urn:ddi:dk.dst:f3e48e74-90b9-49b6-a149-dfeb9da95b2c:2 dk.dst f3e48e74-90b9-49b6-a149-dfeb9da95b2c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Adding Classification -- Urbaniseringsgrad (DEGURBA) - Danmarks Statistik, v1.0 Jammerbugt Jammerbugt