SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"A";1;Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri;Denne hovedafdeling omfatter udnyttelsen af planteressourcerne og de animalske ressourcer. Hovedafdelingen omfatter aktiviteter i forbindelse med dyrkning af afgrøder, husdyropdræt og -avl, produktion af tømmer og høst/udnyttelse af andre planter, dyr og animalske produkter fra landbrugsbedrifter eller deres naturlige omgivelser.;;;;; 2;"01";2;Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed;"I denne hovedgruppe sondres mellem to basisaktiviteter: produktion af vegetabilske produkter og produktion af animalske produkter. Hovedgruppen omfatter økologisk landbrug samt dyrkning af genetisk modificerede afgrøder og opdræt af genetisk modificerede dyr. Hovedgruppen omfatter dyrkning af afgrøder i det fri og i væksthus. Hovedgruppen omfatter også serviceydelser i forbindelse med landbrug og jagt, fældefangst og aktiviteter i forbindelse hermed. Gruppe 01.5 (Blandet drift) bryder med de normale principper for identifikation af hovedaktivitet. Det accepteres, at mange landbrug har et balanceret forhold mellem plante- og husdyravl, og at en klassifikation heraf i den ene eller den anden kategori ville blive tilfældig. Landbrugsaktiviteter omfatter ikke enhver efterfølgende forarbejdning af landbrugsprodukter (klassificeret i hovedgruppe 10 og 11 (Fremstilling af føde- og drikkevarer) og hovedgruppe 12 (Fremstilling af tobaksprodukter)) ud over den forarbejdning, der er nødvendig for afsætningen på de primære markeder. Forarbejdningen af produkter til afsætning på de primære markeder er omfattet her. Hovedgruppen omfatter ikke anlæg af marker (fx anlæg af terrasser til dyrkning, dræning, anlæg af rismarker mv.), som er klassificeret i hovedafdeling F (Bygge- og anlægsvirksomhed), og indkøbsforeninger og kooperativer, som afsætter landbrugsprodukter, der er klassificeret i hovedafdeling G.";;;;; 3;"01.1";3;Dyrkning af etårige afgrøder;Denne gruppe omfatter dyrkning af etårige afgrøder, dvs. planter, der ikke varer i mere end to vækstsæsoner. Gruppen omfatter også dyrkning af disse planter med henblik på produktion af frø og sædekorn.;;;;; 4;"01.11";4;Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø;Denne undergruppe omfatter alle former for dyrkning af korn, bælgfrugter og olieholdige frø i det fri. Dyrkning af disse afgrøder er ofte kombineret inden for en landbrugsbedrift.;;;;; 5;"011100";5;Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø;Branchen omfatter dyrkning af alle former for korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.;"Dyrkning af korn som: - Hvede - Majs - Durra - Byg - Rug - Havre - Hirse - Boghvede - Andre kornsorter i.a.n. Dyrkning af bælgfrugter som: - Bønner - Hestebønner - Kikærter - Koærter - Linser - Lupiner - Ærter - Ærtebønner - Andre bælgfrugter Dyrkning af olieholdige frø som: - Sojabønner - Jordnødder - Bomuldsfrø - Ricinusfrø - Hørfrø - Sennepsfrø - Nigerfrø - Rapsfrø - Saflorfrø - Sesamfrø - Solsikkefrø - Andre olieholdige frø";;"- Dyrkning af ris, jf.01.12.00 - Dyrkning af sukkermajs, jf.01.13.00 - Dyrkning af fodermajs, jf.01.19.00 - Dyrkning af olieholdige frugter, jf.01.26.00";; 6;"01.12";4;Dyrkning af ris;;;;;; 7;"011200";5;Dyrkning af ris;Branchen omfatter dyrkning af ris.;Dyrkning af ris;;;; 8;"01.13";4;Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde;;;;;; 9;"011300";5;Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde;Branchen omfatter dyrkning af grøntsager og meloner, som fx agurker, tomater, kartofler, maniok og honningmelon. Dyrkning af krydderiplanter og aromaplanter henvises til 01.30.00;"Dyrkning af bladgrøntsager eller stængelgrøntsager som: - Artiskokker - Asparges - Kål - Blomkål og broccoli - Salat og cikorie - Spinat - Andre bladgrøntsager eller stængelgrøntsager - Dyrkning af frugtbærende grøntsager som: - Agurker og drueagurker - Auberginer - Tomater - Vandmeloner - Kantalupmeloner - Andre meloner og frugtbærende grøntsager - Dyrkning af rod-, løg- eller knoldgrøntsager som: - Gulerødder - Turnips - Hvidløg - Løg (herunder skalotteløg) - Porrer og andre alliumarter - Andre rod-, løg- eller knoldgrøntsager Dyrkning af svampe og trøfler Dyrkning af champignoner Dyrkning af grøntsagsfrø, herunder sukkerroefrø, bortset fra andre roefrø Dyrkning af sukkermajs Dyrkning af sukkerroer Dyrkning af andre grøntsager Dyrkning af rødder og rodknolde som: - Kartofler - Søde kartofler - Maniok - Yams - Andre rødder og rodknolde";;"- Dyrkning af chilipebere, peberfrugter (capsicum sop.) og andre krydderiplanter og aromaplanter, jf.01.28.00 - Dyrkning af svampemycelium til formering, jf.01.30.00";; 10;"01.14";4;Dyrkning af sukkerrør;;;;;; 11;"011400";5;Dyrkning af sukkerrør;Branchen omfatter dyrkning af sukkerrør. Dyrkning af sukkerroer henvises til 01.13.00;;;Dyrkning af sukkerroer, jf.01.13.00;; 12;"01.15";4;Dyrkning af tobak;;;;;; 13;"011500";5;Dyrkning af tobak;Branchen omfatter dyrkning af tobak.;"Dyrkning af tobak: - Tørret/strippet tobak";;;; 14;"01.16";4;Dyrkning af tekstilplanter;;;;;; 15;"011600";5;Dyrkning af tekstilplanter;Branchen omfatter dyrkning af fx bomuld, jute, hør og hamp, sisal, abaca samt rødning af tekstilplanter.;"Dyrkning af bomuld Dyrkning af jute, kenaf og andre stængelfibre Dyrkning af hør og hamp Dyrkning af sisal og andre agavefibre Dyrkning af abaca, ramie og andre tekstilfiberplanter Dyrkning af andre tekstilplanter Rødning af planter med vegetabilske tekstilfibre (jute, hør, kokosfibre mv.)";;;; 16;"01.19";4;Dyrkning af andre etårige afgrøder;;;;;; 17;"011900";5;Dyrkning af andre etårige afgrøder;Branchen omfatter dyrkning af foderafgrøder, helsæd, roefrø og frø fra foderplanter samt dyrkning og fremstilling af blomster, snitblomster, blomsterknopper og blomsterfrø.;"Dyrkning af alle andre etårige afgrøder: - Dyrkning af fodermajs, helsæd, kløver, lucerne og andre græsser til foder - Dyrkning af fodersukkerroer, kålroer, kålrabier, fodermarkkål og andre rodfrugter til foder - Dyrkning af roefrø (bortset fra sukkerroefrø) og frø fra foderplanter - Dyrkning af blomster - Fremstilling af snitblomster og blomsterknopper - Dyrkning af blomsterfrø";;Dyrkning af etårige krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter, jf.01.28.00;; 18;"01.2";3;Dyrkning af flerårige afgrøder;Denne gruppe omfatter dyrkning af flerårige afgrøder, dvs. planter, som varer i mere end to vækstsæsoner og enten dør efter hver sæson og vokser frem igen eller vokser konstant. Undergruppen omfatter dyrkning af disse planter med henblik på produktion af frø og sædekorn.;;;;; 19;"01.21";4;Dyrkning af druer;;;;;; 20;"012100";5;Dyrkning af druer;Branchen omfatter dyrkning af druer, herunder presningsdruer samt spisedruer i vingårde. Fremstilling af vin henvises til 11.02.00;Dyrkning af presningsdruer og spisedruer i vingårde;;- Fremstilling af vin, jf.11.02.00;; 21;"01.22";4;Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter;;;;;; 22;"012200";5;Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter;Branchen omfatter dyrkning af tropiske og subtropiske frugter, som fx avocado, ananas, bananer, dadler og figner, mango og papaja.;"Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter: - Avocadoer - Ananas - Bananer og pisangbananer - Dadler - Figner - Mangofrugter - Papajafrugter - Andre tropiske og subtropiske frugter";;;; 23;"01.23";4;Dyrkning af citrusfrugter;;;;;; 24;"012300";5;Dyrkning af citrusfrugter;Branchen omfatter dyrkning af citrusfrugter, som fx grapefrugt, citron, lime, pompelmus, appelsiner, tangeriner mm.;"Dyrkning af citrusfrugter: - Grapefrugt og pompelmus - Citroner og limefrugter - Appelsiner - Tangeriner, mandariner og klementiner - Andre citrusfrugter";;;; 25;"01.24";4;Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter;;;;;; 26;"012400";5;Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter;Branchen omfatter dyrkning af frugter med sten eller kerner, som fx æbler, pærer, kvæder, abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer og slåen.;"Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter: - Æbler - Abrikoser - Kirsebær og surkirsebær - Ferskner og nektariner - Pærer og kvæder - Blommer og slåen - Andre kernefrugter og stenfrugter";;;; 27;"01.25";4;Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder;;;;;; 28;"012500";5;Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder;Branchen omfatter dyrkning af bær og nødder, som fx blåbær, ribs og solbær, stikkelsbær, hindbær og jordbær og kiwifrugter. Branchen omfatter også dyrkning af frugtfrø samt dyrkning af spiselige nødder, bortset fra kokosnødder, som henvises til 01.26.00;"Dyrkning af bær: - Blåbær - Ribs og solbær - Stikkelsbær - Kiwifrugter - Hindbær - Jordbær - Andre bær Dyrkning af frugtfrø Dyrkning af spiselige nødder: - Mandler - Cashewnødder - Kastanjer - Hasselnødder - Pistacienødder - Valnødder - Andre nødder Dyrkning af andre træfrugter og bær";;Dyrkning af kokosnødder, jf.01.26.00;; 29;"01.26";4;Dyrkning af olieholdige frugter;;;;;; 30;"012600";5;Dyrkning af olieholdige frugter;Branchen omfatter dyrkning af olieholdige frugter, som fx kokosnødder, oliven og olieplanter. Branchen omfatter ikke dyrkning af sojabønner, jordnødder og andre olieholdige frø.;"Dyrkning af olieholdige frugter: - Kokosnødder - Oliven - Oliepalmer - Andre olieholdige frugter";;Dyrkning af sojabønner, jordnødder og andre olieholdige frø, jf.01.11.00;; 31;"01.27";4;Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer;;;;;; 32;"012700";5;Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer;Branchen omfatter dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer, som fx kaffe, te, mate, kakao.;"Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer: - Kaffe - Te - Mate - Kakao - Andre planter til fremstilling af drikkevarer";;;; 33;"01.28";4;Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter;;;;;; 34;"012800";5;Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter;Branchen omfatter dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter, som fx peber, chilipeber, muskatnødder, anis og kartemomme, kanel, ingefær, vanilje og humle.;"Dyrkning af flerårige og etårige krydderiplanter og aromaplanter: - Peber (piper sop.) - Chilipebere og peberfrugter (capsicum sop.) - Muskatnødder, muskatblommer og kardemomme - Anisfrø, stjerneanis og fennikel - Kanel - Kryddernelliker - Ingefær - Vanilje - Humle - Andre krydderiplanter og aromaplanter Dyrkning af lægeplanter og narkotikaplanter Dyrkning af planter, der primært anvendes til parfume, farmakologi eller som insektdræbende eller svampedræbende midler eller til lignende formål";;;; 35;"01.29";4;Dyrkning af andre flerårige afgrøder;;;;;; 36;"012900";5;Dyrkning af andre flerårige afgrøder;Branchen omfatter dyrkning af fx juletræer, træer til udvinding af plantesaft og plantemateriale til brug for fletning. Branchen omfatter også dyrkning af gummitræer til udvinding af latex.;"- Dyrkning af gummitræer til udvinding af latex - Dyrkning af juletræer - Dyrkning af træer til udvinding af plantesaft - Dyrkning af plantemateriale til brug ved fletning";;"- Udvinding af plantesaft fra træer eller gummilignende gummier i naturen, jf.02.30.00 - Indsamling af blomster, dyrkning af snitblomster, samt dyrkning af blomsterfrø, jf.01.19.00";; 37;"01.3";3;Planteformering;Denne gruppe omfatter fremstilling af alle vegetative plantematerialer, herunder stiklinger, rod- og sideskud samt kimplanter til direkte planteformering eller til fremstilling af grundstammer til forædling med henblik på podning til eventuel udplantning til fremstilling af afgrøder.;;;;; 38;"01.30";4;Planteformering;;;;;; 39;"013000";5;Planteformering;Branchen omfatter fremstilling af stiklinger, rodskud, sideskud og kimplanter til direkte planteformering eller med henblik på podning til eventuel udplantning.;"- Planteskoler - Dyrkning af planter til udplantning - Dyrkning af prydplanter, herunder græs til udlægning - Dyrkning af planter til fremstilling af løg, rodknolde og rødder, stiklinger og aflæggere, svampemycelium til formering - Drift af træplanteskoler, bortset fra forstplanteskoler";;"- Drift af forstplanteskoler, jf.02.10.00 - Drift af havecentre, jf.47.76.20 - Dyrkning af frø, jf.01.1. og01.2";; 40;"01.4";3;Husdyravl;"Denne gruppe omfatter opdræt og avl af alle dyr, bortset fra vandlevende dyr. Denne gruppe omfatter ikke opstaldning og pasning af husdyr, jf. 01.62.00 og produktion af huder og skind af dyr, som slagtes på slagterier, jf.10.11.90.";;;;; 41;"01.41";4;Avl af malkekvæg;;;;;; 42;"014100";5;Avl af malkekvæg;Branchen omfatter opdræt og avl af malkekvæg. Forarbejdning af mælk henvises til 10.51.00;"- Opdræt og avl af malkekvæg - Fremstilling af rå mælk fra køer og bøfler";;- Forarbejdning af mælk, jf.10.51.00;; 43;"01.42";4;Avl af andet kvæg og bøfler;;;;;; 44;"014200";5;Avl af andet kvæg og bøfler;Branchen omfatter opdræt og avl af andet kvæg og bøfler til kødproduktion samt fremstilling af tyresæd. Avl af malkekvæg henvises til 01.41.00;"- Opdræt og avl af kvæg og bøfler til kødproduktion - Fremstilling af tyresæd";;;; 45;"01.43";4;Avl af heste og dyr af hestefamilien;;;;;; 46;"014300";5;Avl af heste og dyr af hestefamilien;Branchen omfatter opdræt og avl af heste og dyr af hestefamilien som fx æsler, muldyr og mulæsler. Drift af stalde for væddeløbsheste og rideskoler henvises til 93.19.00;- Opdræt og avl af heste, æsler, muldyr og mulæsler;;- Drift af stalde for væddeløbsheste og rideskoler, jf.93.19.00;; 47;"01.44";4;Avl af kameler og dyr af kamelfamilien;;;;;; 48;"014400";5;Avl af kameler og dyr af kamelfamilien;Branchen omfatter opdræt og avl af kameler og dyr af kamelfamilien, som fx dromedarer.;- Opdræt og avl af kameler (dromedarer) og dyr af kamelfamilien;;;; 49;"01.45";4;Avl af får og geder;;;;;; 50;"014500";5;Avl af får og geder;Branchen omfatter opdræt og avl af får og geder, herunder også fremstilling af rå fåremælk og gedemælk samt råuld. Klipning af får mod betaling henvises til 01.62.00. Fremstilling af opkradset uld henvises til 10.11.90 og forarbejdning af mælk henvises til 10.51.00;"- Opdræt og avl af får og geder - Fremstilling af rå fåre- og gedemælk - Fremstilling af råuld";;"- Klipning af får på honorar- eller på kontraktbasis, jf.01.62.00 - Fremstilling af opkradset uld, jf.10.11.90 - Forarbejdning af mælk, jf.10.51.00";; 51;"01.46";4;Svineavl;;;;;; 52;"014610";5;Avl af smågrise;Branchen omfatter produktion og avl af smågrise.;;;;; 53;"014620";5;Produktion af slagtesvin;Branchen omfatter produktion af slagtesvin.;;;;; 54;"01.47";4;Fjerkræavl;;;;;; 55;"014700";5;Fjerkræavl;Branchen omfatter opdræt og avl af fjerkræ, herunder slagtekyllinger, høns, kalkuner, ænder, gæs og perlehøns. Branchen omfatter også ægproduktion og drift af fjerkrærugerier, men fremstilling af fjer og dun henvises til 10.12.00;"Opdræt og avl af fjerkræ: - Slagtekyllinger, høns, kalkuner, ænder, gæs og perlehøns Ægproduktion Drift af fjerkrærugerier";;- Fremstilling af fjer og dun, jf.10.12.00;; 56;"01.49";4;Avl af andre dyr;;;;;; 57;"014910";5;Kenneler;Branchen omfatter kun opdræt af hunde. Virksomheder, der passer hunde for hundenes ejere, henvises til 96.09.00 Andre personlige serviceydelser i.a.n. Virksomheder, der træner vagthunde henvises til 74.90.90 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n;- Opdræt af hunde;;"- Pasning af hunde, jf.96.09.00 - Dressur af vagthunde, jf.74.90.90";; 58;"014920";5;Avl af pelsdyr mv.;Branchen omfatter opdræt af levende dyr og insekter, som fx mink, kaniner, strudse, emuer, insekter, biavl, orme- eller sneglefarme, samt opdræt af kæledyr (bortset fra hunde og fisk). Udover opdræt omfatter branchen også fremstilling af ubehandlede pelsskind, krybdyr- eller fugleskind fra opdrættede dyr. Branchen omfatter ikke opdræt af husdyr, som fx heste, køer og grise.;"Opdræt og avl af andre levende dyr: - Strudse og emuer - Andre fugle - Insekter - Mink - Kaniner og andre pelsdyr Fremstilling af rå pelsskind, krybdyr- eller fugleskind fra opdrættede dyr Drift af ormefarme, landbaserede bløddyrfarme, sneglefarme mv. Opdræt af silkeorme, fremstilling af silkeormekokoner Biavl og fremstilling af honning og bivoks Opdræt og avl af kæledyr (bortset fra hunde og fisk): - Katte - Fugle, fx parakitter mv. - Hamstere mv. Opdræt af forskellige dyr";;"- Produktion af huder og skind af dyr fra jagt og fældefangst, jf.01.70.00 - Drift af frøfarme, krokodillefarme, havbaserede ormefarme, jf.03.21.00,03.22.00 - Dambrugsdrift, jf.03.21.00,03.22.00 - Opstaldning og dressur af kæledyr, jf.96.09.00 - Opdræt af fjerkræ, jf.01.47.00";; 59;"01.5";3;Blandet drift;;;;;; 60;"01.50";4;Blandet drift;;;;;; 61;"015000";5;Blandet drift;Branchen omfatter kombineret produktion af afgrøder og dyr, hvor hverken produktion af afgrøder eller dyr er klart dominerende i indtjeningen.;- Kombineret produktion af afgrøder og dyr uden en specialiseret produktion af afgrøder eller dyr. Landbrugsbedriftens generelle størrelse er ikke en afgørende faktor. Hvis enten produktion af afgrøder eller dyr i en givet bedrift overskrider 66 % af standarddækningsbidraget, skal den kombinerede aktivitet ikke medtages her, men klassificeres under dyrkning af afgrøder eller opdræt og avl af dyr;;"- Dyrkning af blandede afgrøder, jf. gruppe 01.1 og 01.2 - Blandet husdyravl, jf. gruppe 01.4";; 62;"01.6";3;Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst;Denne gruppe omfatter aktiviteter i forbindelse med landbrugsproduktion og landbrugslignende aktiviteter, som ikke udføres med henblik på produktion (forstået som høst af landbrugsprodukter), og som udføres på honorar- eller på kontraktbasis. Gruppen omfatter også forarbejdning af afgrøder efter høst med henblik på afsætning af landbrugsprodukter på det primære marked.;;;;; 63;"01.61";4;Serviceydelser i forbindelse med planteavl;;;;;; 64;"016100";5;Serviceydelser i forbindelse med planteavl;Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis), som fx sprøjtning af afgrøder, beskæring af frugttræer, høst, halmpresning, frugtpakning, landbrugsmaskinstationer mv. Udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale er også omfattet.;"Serviceydelser i forbindelse med planteavl Landbrugsaktiviteter på honorar- eller på kontraktbasis: - Forberedelse af marker - Etablering af afgrøder - Behandling af afgrøder - Sprøjtning af afgrøder, herunder fra luften - Udbringning af husdyrgødning - Beskæring af frugttræer og vinplanter - Omplantning af ris, udtynding af roer - Høst - Skadedyrsbekæmpelse (herunder kaniner) inden for landbruget Vedligeholdelse af landbrugsjord i god landbrugsmæssig og økologisk stand Halmpresning Frugtpakning Drift af kunstvandingsudstyr Landbrugsmaskinstationer";- Udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale;"- Forarbejdning af afgrøder efter høst, jf. 01.63.00 - Dræning af landbrugsarealer, jf.43.12.00 - Landskabsarkitektur, jf.71.11.00 - Agronomers og landbrugsøkonomers virksomhed, jf.74.90.10 - Havearkitektur, beplantning, jf.81.30.00 - Afholdelse af landbrugsudstillinger og -messer, jf.82.30.00";; 65;"01.62";4;Serviceydelser i forbindelse med husdyravl;;;;;; 66;"016200";5;Serviceydelser i forbindelse med husdyravl;Branchen omfatter beslagsmede, fåreklippere, kvægdrivere samt virksomheder, der beskæftiger sig med opstaldning og pasning af husdyr (ikke kæledyr), men ikke virksomheder, der beskæftiger sig med udlejning af husdyr eller staldplads uden pasning.;"Serviceydelser i forbindelse med husdyravl Landbrugsaktiviteter på honorar- eller på kontraktbasis: - Aktiviteter til fremme af formering, vækst og udbytte af husdyr - Serviceydelser til prøvning af hjorde, serviceydelser til kvægdrivning, serviceydelser til græsning, kastrering af fjerkræ, rengøring af hønsehuse mv. - Aktiviteter i forbindelse med kunstig insemination - Serviceydelser til bedækning - Klipning af får - Opstaldning og pasning af husdyr";- Beslagsmedes virksomhed;"- Udlejning af plads udelukkende til opstaldning af husdyr, jf.68.20 - Dyrlægevirksomhed, jf.75.00.00 - Vaccination af husdyr, jf.75.00.00 - Udlejning af husdyr (fx hjorde), jf.77.39.00 - Opstaldning af kæledyr, jf.96.09.00";; 67;"01.63";4;Forarbejdning af afgrøder efter høst;;;;;; 68;"016300";5;Forarbejdning af afgrøder efter høst;Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis), som fx rensning, afpudsning, sortering, sol- eller lufttørring mv.;"- Forarbejdning af afgrøder med henblik på afsætning på de primære markeder, dvs. rensning, afpudsning, sortering, desinficering, tørring, voksning, pudsning - Bomuldsegrenering - Forarbejdning af tobaksblade, fx tørring - Forarbejdning af kakaobønner, fx afskalning - Voksning af frugt";;"- Producentens forarbejdning af landbrugsprodukter, jf. tilsvarende undergrupper i gruppe01.1,01.2eller01.3 - Stripning og gentørring af tobak, jf.12.00.00 - Markedsføringsaktiviteter fra kommissionærer og andelsselskaber, jf. hovedgruppe46 - Engrossalg af landbrugsråvarer, jf.46.2 - Aktiviteter efter høst der har til formål at forbedre kvaliteten af frø, jf.01.64.00";; 69;"01.64";4;Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd;;;;;; 70;"016400";5;Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd;Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis) i forbindelse med forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd;- Alle aktiviteter efter høst, der har til formål at forbedre kvaliteten af frø og sædekorn ved at fjerne materiale, som ikke er frø eller sædekorn, som for eksempel for små, mekanisk- eller insektbeskadigede, eller umodne frø og sædekorn, eller reducere fugten fra frø og sædekorn til et niveau, der tillader sikker opbevaring. Disse aktiviteter omfatter tørring, rensning, sortering og behandling af frø og sædekorn indtil markedsføring.;"- Behandling af genetisk modificerede frø og sædekorn - Industriel fremstilling og forædling af frø";"- Dyrkning af frø og sædekorn, jf. gruppe01.1og01.2 - Forarbejdning af frø med henblik på fremstilling af olie, jf.10.41.00 - Forskning i udvikling eller ændring af nye typer af frø og sædekorn, jf.72.11.00";; 71;"01.7";3;Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed;;;;;; 72;"01.70";4;Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed;;;;;; 73;"017000";5;Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed;Branchen omfatter jagt og fældefangst på kommerciel basis samt fangst af dyr med henblik på produktion af fødevarer og pelsværk eller til anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr. Branchen omfatter også fremstilling af rå skind og landbaseret fangst af havpattedyr som hvalrosser og sæler samt serviceydelser til jagt og fældefangst.;"- Jagt og fældefangst på kommerciel basis - Fangst af dyr (døde eller levende) med henblik på produktion af fødevarer, pelsværk, skind eller anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr - Serviceydelser i forbindelse med jagt og fældefangst - Fremstilling af rå pelsskind, krybdyr- eller fugleskind fra jagt eller fældefangst";- Landbaseret fangst af havpattedyr som hvalrosser og sæler;"- Fremstilling af pelsskind, krybdyr- eller fugleskind fra opdrættede dyr, jf. gruppe 01.4- Opdræt af vildtdyr på farme, jf.01.49.20 - Hvalfangst, jf.03.11.00 - Produktion af huder og skind af dyr, som slagtes på slagterier, jf.10.11.90 - Jagt som sport eller fritidsinteresse og serviceydelser i forbindelse hermed, jf.93.19.00 - Aktiviteter til fremme af jagt og fældefangst, jf.94.99.00";; 74;"02";2;Skovbrug og skovning;Denne hovedgruppe omfatter produktion af rundtømmer samt udnyttelse og indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer. Ud over tømmer produceres produkter, som kun forarbejdes i ringe grad, fx træ til brænde, trækul, træflis og rundtømmer anvendt i ubehandlet form (fx minetømmer, træ til papirfremstilling mv.). Disse aktiviteter kan udføres i naturlige eller beplantede skove. Hovedgruppen omfatter ikke yderligere forarbejdning af træ fra og med udsavning og høvling af træ, jf. hovedgruppe 16.;;;;; 75;"02.1";3;Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter;;;;;; 76;"02.10";4;Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter;;;;;; 77;"021000";5;Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter;Branchen omfatter bl.a. dyrkning af træer (bortset fra juletræer) på rod, træer til papir og energiproduktion, samt virksomheder, der drives af forstplanteskoler. Branchen omfatter ikke fældning af træer eller fremstilling af flis.;"- Dyrkning af træer på rod: beplantning, genplantning, omplantning, udtynding og bevarelse af skove og træbevoksninger - Dyrkning af lavskov, træ til papirfremstilling og træ til brænde - Drift af forstplanteskoler Disse aktiviteter kan udføres i naturlige eller beplantede skove";;"- Dyrkning af juletræer, jf.01.29.00 - Drift af træplanteskoler, bortset fra forstplanteskoler, jf.01.30.00 - Indsamling af svampe og andet vildtvoksende forstmateriale undtagen træer, jf.02.30.00 - Fremstilling af træflis og træspåner, jf.16.10.00";; 78;"02.2";3;Skovning;;;;;; 79;"02.20";4;Skovning;;;;;; 80;"022000";5;Skovning;Branchen omfatter fremstilling af rundtømmer, indsamling og fremstilling af træ og træhugningsaffald til energi samt fremstilling af trækul i skoven.;"- Skovning - Fremstilling af rundtømmer til skovbaserede produktionsindustrier - Fremstilling af rundtømmer, som anvendes i ubehandlet form, fx som minetømmer, hegnspæle og trafikpæle - Indsamling og fremstilling af træ til energi - Indsamling og fremstilling af træhugningsaffald til energi - Fremstilling af trækul i skoven (med traditionelle metoder) Udbyttet fra denne aktivitet kan være tømmerstokke, træflis eller træ til brænde";;"- Dyrkning af juletræer, jf.01.29.00 - Dyrkning af træer på rod: beplantning, genplantning, omplantning, udtynding og bevarelse af skove og træbevoksninger, jf.02.10.00 - Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer, jf.02.30.00 - Fremstilling af træflis og træspåner i forbindelse med forarbejdning af træ, jf.16.10.00 - Fremstilling af trækul ved trædestillation, jf.20.14.00";; 81;"02.3";3;Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer;;;;;; 82;"02.30";4;Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer;;;;;; 83;"023000";5;Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer;Branchen omfatter indsamling af vilde planter o. lign. fx bær, svampe, nødder, mos og ålegræs.;"Indsamling af vildtvoksende forstmateriale: - Svampe, trøfler - Bær - Nødder - Balata og andre gummier - Kork - Shellak og harpiks - Balsam - Vegetabilsk krølhår - Ålegræs - Agern, hestekastanjer - Mos og lav";;"- Styret fremstilling af ethvert af disse produkter (undtagen dyrkning af korkege), jf. hovedgruppe01 - Dyrkning af svampe eller trøfler, jf.01.13.00 - Dyrkning af bær eller nødder, jf.01.25.00 - Indsamling af træ til brænde, jf.02.20.00 - Fremstilling af træflis i forbindelse med forarbejdning af træ, jf.16.10.00";; 84;"02.4";3;Serviceydelser til skovbrug;;Denne gruppe omfatter udførelse af dele af skovbrugsdrift på honorar- eller på kontraktbasis.;;;; 85;"02.40";4;Serviceydelser til skovbrug;;;;;; 86;"024000";5;Serviceydelser til skovbrug;Branchen omfatter serviceydelser til skovbrug, såsom konsulentvirksomhed, brandslukning, skadedyrsbekæmpelse samt skovbrugsfortegnelser og tømmerevaluering, transportydelser af tømmerstokke og udlejning af skovbrugsmaskiner.;"Serviceydelser til skovbrug: - Skovbrugsfortegnelser - Konsulentvirksomhed vedrørende skovbrugsledelse - Tømmerevaluering - Brandslukning og brandsikring af skove - Skadedyrsbekæmpelse i skove Serviceydelser til skovning: - Transport af tømmerstokke i skoven Udlejning af skovbrugsmaskiner";;"- Drift af forstplanteskoler, jf.02.10.00 - Dræning af skovbrugsjord, jf.43.12.00 - Rydning af byggepladser, jf.43.12.00";; 87;"03";2;Fiskeri og akvakultur;"Denne hovedgruppe omfatter fiskeri og akvakultur, og dækker udnyttelse og opfostring af fiskeriressourcer i hav-, brakvands- og ferskvandsmiljøer med det formål at fange eller indsamle fisk, krebsdyr, bløddyr og andre havlevende organismer og produkter (fx vandplanter, perler, dyriske svampe mv.). Hovedgruppen omfatter også aktiviteter, som normalt er integreret i produktionen for egen regning (fx implantering af østers til perleproduktion). Serviceydelser i forbindelse med hav- eller ferskvandsfiskeri eller dambrug er inkluderet i serviceydelser i forbindelse med fiskeri og akvakultur. Denne hovedgruppe omfatter ikke bygning eller reparation af skibe og både (30.1, 33.15.00) eller sports- og lystfiskeri (93.19.00). Forarbejdning af fisk, krebsdyr eller bløddyr er ikke omfattet, uanset om forarbejdningen sker på fabrikker på land eller på fabriksskibe (10.20).";;;;; 88;"03.1";3;Fiskeri;;;;;; 89;"03.11";4;Havfiskeri;;;;;; 90;"031100";5;Havfiskeri;Branchen omfatter havfiskeri på kommerciel basis samt fangst, indsamling og høst af vildtlevende fisk, krebs- og bløddyr, hvaler, skildpadder, søpunge, sækdyr og søpindsvin mv i hav og kystfarvande.;"- Fiskeri på kommerciel basis i hav- og kystfarvande - Fangst af fisk, krebsdyr og bløddyr i hav- og kystfarvande - Hvalfangst - Fangst af havlevende dyr: skildpadder, søpunge, sækdyr, søpindsvin mv.";"- Aktiviteter med fartøjer, der anvendes til både havfiskeri samt forarbejdning og konservering af fisk - Indsamling af andre havlevende organismer og materialer: naturperler, dyriske svampe, koraller og alger";"- Fangst af havpattedyr, bortset fra hvaler, fx hvalrosser, sæler, jf.01.70.00 - Forarbejdning af hvaler på fabriksskibe, jf.10.11.90 - Forarbejdning af fisk, krebsdyr og bløddyr på fabriksskibe eller på land, jf.10.20 - Udlejning af fritidsbåde med besætning til sejlads i hav- og kystfarvande (fx til fiskeriudflugter), jf.50.10.00 - Fiskeriinspektion, beskyttelse og afpatruljering, jf.84.24.00 - Fiskeri som sport eller fritidsaktivitet og serviceydelser i forbindelse hermed, jf.93.19.00 - Drift af sportsfiskerireservater, jf.93.19.00";; 91;"03.12";4;Ferskvandsfiskeri;;;;;; 92;"031200";5;Ferskvandsfiskeri;Branchen omfatter ferskvandsfiskeri på kommerciel basis samt fangst og indsamling af ferskvandslevende fisk, krebs- og bløddyr samt andre ferskvandslevende organismer.;"- Fiskeri på kommerciel basis i indlandsvande - Indsamling af ferskvandskrebsdyr og ferskvandsbløddyr - Fangst af ferskvandslevende dyr";- Indsamling af ferskvandsmateriale;"- Forarbejdning af fisk, krebsdyr og bløddyr, jf.10.20 - Fiskeriinspektion, beskyttelse og afpatruljering, jf.84.24.00 - Fiskeri som sport eller fritidsaktivitet og serviceydelser i forbindelse hermed, jf.93.19.00 - Drift af sportsfiskerireservater, jf.93.19.00";; 93;"03.2";3;Akvakultur;;Denne gruppe omfatter akvakultur, dvs. dyrkning (klækning, opdræt og høst) af vandlevende organismer (fisk, bløddyr, krebsdyr, planter, krokodiller, alligatorer og padder). Akvakultur indebærer som hovedregel virksomhedsmæssigt eller statsligt ejerskab af enkeltorganismer under opdræts- eller dyrkningsfasen til og med høst. Dyrkning/opdræt af ovennævnte organismer til æg/yngel og/eller voksen fase i fangenskab omfatter også fx regelmæssig genudsætning, fodring og beskyttelse mod rovdyr.;;;; 94;"03.21";4;Havbrug;;;;;; 95;"032100";5;Havbrug;Branchen omfatter akvakultur med saltvand med opdræt og fremstilling af fisk, skaldyr og bløddyr samt fremstilling af yngel og tang.;"- Fiskeopdræt i havvand, herunder opdræt af havlevende prydfisk - Fremstilling af yngel af muslinger og østers mv., hummeryngel, rejeyngel, fiskeyngel og småfisk - Dyrkning af purpurhinde og andre spiselige tang- og algetyper - Opdræt af krebsdyr, muslinger, østers og andre bløddyr samt andre vandlevende dyr i havvand";"- Dambrugsaktiviteter i brakvand - Akvakulturaktiviteter i saltvandstanke eller saltvandsreservoirer - Drift af fiskeklækkerier (havvand) - Drift af havbaserede ormefarme";"- Frøfarme, jf.03.22.00 - Drift af sportsfiskerireservater, jf.93.19.00";; 96;"03.22";4;Ferskvandsbrug;;;;;; 97;"032200";5;Ferskvandsbrug;Branchen omfatter akvakultur med ferskvand med opdræt og femstilling af fisk, krebs og bløddyr samt fiskeklækkerier og frøfarme.;"- Fiskeopdræt i ferskvand, herunder opdræt af ferskvandsprydfisk - Opdræt af krebs og bløddyr samt andre vandlevende dyr i ferskvand - Drift af fiskeklækkerier (ferskvand) - Frøfarme";;"- Dambrugsaktiviteter i saltvandstanke og saltvandsreservoirer, jf.03.21.00 - Drift af sportsfiskerireservater, jf.93.19.00";; 98;"B";1;Råstofindvinding;"Råstofindvinding omfatter indvinding af mineraler, der naturligt forekommer i fast form (kul og malm), i flydende form (råolie) og i luftform (naturgas). Indvindingen kan ske ved forskellige metoder som fx under og over jorden, gennem borehuller eller ved havminedrift mv. Denne hovedafdeling omfatter også supplerende aktiviteter, der forbereder råstofferne til markedsføring, fx knusning, formaling, vask, tørring, sortering, koncentrering af malme, likvifaktion af naturgas og agglomerering af faste brændstoffer. Disse funktioner udføres ofte af de enheder, som indvandt råstoffet og/eller andre enheder i nærheden. Indvindingsvirksomheden opdeles i hovedgrupper, grupper og undergrupper efter det mineral, som hovedsagelig produceres. Hovedgruppe 05, 06 omfatter indvinding af fossile brændstoffer (kul, brunkul, råolie, gas), mens hovedgruppe 07, 08 omfatter metalmalme, forskellige mineraler og produkter fra brydning. Nogle af de tekniske aktiviteter i denne hovedafdeling, navnlig i forbindelse med indvindingen af kulbrinter, kan også udføres af specialiserede enheder som serviceydelser for tredjeparter, jf. hovedafdeling 09. Denne hovedafdeling omfatter ikke: - Forarbejdning af indvundne materialer, jf. hovedafdeling C (Fremstillingsvirksomhed) - Anvendelse af indvundne materialer uden yderligere omdannelse til bygge- og anlægsmål, jf. hovedafdeling F (Bygge- og anlægsvirksomhed) - Aftapning på flaske af naturligt kildevand og mineralvand ved kilder og brønde, jf. 11.07.00 - Knusning, finknusning eller anden behandling af visse jordarter, stenmateriale og mineraler, som ikke sker i forbindelse med indvindingen, jf. 23.9 - Indvinding, rensning og distribution af vand, jf. 36.00.00 - Forberedende byggepladsarbejder til minedrift, jf. 43.12.00 - Geofysiske, geologiske og seismiske undersøgelser, jf. 71.12.40";;;;; 99;"05";2;Indvinding af kul og brunkul;Indvinding af faste mineralske brændstoffer omfatter minedrift under og over jorden samt aktiviteter (fx sortering, vask, komprimering og andre trin, der er nødvendige for transport mv.), der forbereder produktet til markedsføring. Det omfatter ikke fremstilling af koks (jf. 19.10.00), serviceydelser i forbindelse med indvinding af kul og brunkul (jf. 09.90.00) eller fremstilling af briketter (jf.19.20.00).;;;;; 100;"05.1";3;Indvinding af stenkul;;;;;; 101;"05.10";4;Indvinding af stenkul;;;;;; 102;"051000";5;Indvinding af stenkul;Branchen omfatter indvinding af fast mineralsk brændstof som stenkul og kul fra kulstøv, herunder også vask, sortering, pulverisering mv af kul med henblik på klassifikation, kvalitetsforbedring, lagring eller transport.;"- Indvinding af stenkul: brydning under eller over jorden, herunder brydning ved likvifaktionsmetoder - Vask, sortering, gradering, pulverisering, komprimering mv. af kul med henblik på klassifikation, kvalitetsforbedring, lagring eller transport";- Indvinding af kul fra kulstøv;"- Indvinding af brunkul, jf.05.20.00 - Indvinding af tørv, jf.08.92.00 - Serviceydelser i forbindelse med indvinding af stenkul, jf.09.90.00 - Prøveboring til kulminer, jf.09.90.00 - Koksovne til fremstilling af faste brændstoffer, jf.19.10.00 - Fremstilling af stenkulsbriketter, jf.19.20.00 - Arbejde til udvikling eller klargøring af kulminer, jf.43.12.00";; 103;"05.2";3;Indvinding af brunkul;;;;;; 104;"05.20";4;Indvinding af brunkul;;;;;; 105;"052000";5;Indvinding af brunkul;Branchen omfatter indvinding af fast mineralsk brændstof som brunkul, herunder også vask, tørring, pulverisering mv. af brunkul med henblik på kvalitetsforbedring, opbevaring eller transport.;"- Indvinding af brunkul: brydning under eller over jorden, herunder brydning ved likvifaktionsmetoder - Vask, tørring, pulverisering, komprimering mv. af brunkul med henblik på kvalitetsforbedring, transport eller opbevaring";;"- Indvinding af stenkul, jf.05.10.00 - Indvinding af tørv, jf.08.92.00 - Serviceydelser i forbindelse med indvinding af brunkul, jf.09.90.00 - Prøveboring til kulminer, jf.09.90.00 - Fremstilling af brunkulsbriketter, jf.19.20.00 - Arbejde til udvikling eller klargøring af kulminer, jf.43.12.00";; 106;"06";2;Indvinding af råolie og naturgas;"Denne hovedgruppe omfatter produktion af råolie, indvinding af olie af olieholdigt skifer og sand samt produktion af naturgas og genvinding af flydende kulbrinter. Denne hovedgruppe omfatter også aktiviteter i forbindelse med drift og/eller udvikling af olie- og gasfelter. Disse aktiviteter kan omfatte boring, klargøring af og udstyr til boringer, drift af separationsanlæg, emulsionsbrydningsanlæg, udstyr til afsaltning og olierørledninger mellem felterne og alle andre aktiviteter i forbindelse med behandling af olie og gas med henblik på transport fra produktionsstedet. Denne hovedgruppe omfatter produktion af råolie, indvinding af råolie af olieholdigt skifer og sand samt produktion af naturgas og flydende kulbrinter ved forgasning, likvifaktion og pyrolyse af kul på minestedet. Omfatter ikke: - Serviceydelser i forbindelse med olie- og gasfelter, som udføres på honorar- eller på kontraktbasis, jf. 09.10.00 - Olie- og gasefterforskning, jf. 09.10.00 - Prøveboring og boring, jf. 09.10.00 - Raffinering af råolieprodukter, jf. 19.20.00 - Geofysiske og geologiske undersøgelser og kortlægninger, jf. 71.12.40";;;;; 107;"06.1";3;Indvinding af råolie;;;;;; 108;"06.10";4;Indvinding af råolie;;;;;; 109;"061000";5;Indvinding af råolie;Branchen omfatter indvinding af råolie, processerne ved indvinding af råolie samt produktion af råolie fra bituminøst skifer og sand samt indvinding af bituminøst eller olieholdigt skifer og tjæresand.;- Indvinding af råolie;"- Indvinding af bituminøst eller olieholdigt skifer og tjæresand - Produktion af råolie fra bituminøst skifer og sand - Processer til indvinding af råolie: dekantering, afsaltning, tørring, stabilisering mv.";"- Serviceydelser i forbindelse med olie- og naturgasindvinding, jf.09.10.00 - Olie- og gasefterforskning, jf.09.10.00 - Fremstilling af raffinerede råolieprodukter, jf.19.20.00 - Genvinding af flydende oliegasser ved raffinering af olien, jf.19.20.00 - Drift af rørledninger, jf.49.50.00";; 110;"06.2";3;Indvinding af naturgas;;;;;; 111;"06.20";4;Indvinding af naturgas;;;;;; 112;"062000";5;Indvinding af naturgas;Branchen omfatter indvinding af naturgas og kondensater, af flydende kulbrinter og metan, ethan, butan eller propan samt også bortledning og separering af flydende kulbrintefraktioner og afsvovling af gas. Det er med andre ord operatørers arbejde ved indvindingsfelterne.;"- Indvinding af naturgas - Fremstilling af rå luftformige kulbrinter (naturgas) - Indvinding af kondensater - Indvinding af metan, ethan, butan eller propan - Bortledning og separering af flydende kulbrintefraktioner - Afsvovling af gas";- Indvinding af flydende kulbrinter ved likvifaktion eller pyrolyse;"- Serviceydelser i forbindelse med olie- og naturgasindvinding, jf.09.10.00 - Olie- og gasefterforskning, jf.09.10.00 - Genvinding af flydende oliegasser ved raffinering af olien, jf.19.20.00 - Fremstilling af industrigasser, jf.20.11.00 - Drift af rørledninger, jf.49.50.00";; 113;"07";2;Brydning af metalmalme;"Denne hovedgruppe omfatter brydning af metalliske mineraler (malme) under og over jorden, havminedrift mv. Hovedgruppen omfatter også malmopberedning og malmoparbejdningsfunktioner som knusning, finknusning, vask, tørring, sintring, malmkalcinering eller -udludning, gravimetrisk separering eller flotationsfunktioner. Omfatter ikke: - Brænding af svovlkis, jf. 20.13.00 - Fremstilling af aluminiumsoxid, jf. 24.42.00 - Drift af højovne, jf. hovedgruppe 24";;;;; 114;"07.1";3;Brydning af jernmalm;;;;;; 115;"07.10";4;Brydning af jernmalm;;;;;; 116;"071000";5;Brydning af jernmalm;Branchen omfatter brydning af alle malme, som hovedsagelig indvindes til brug af jernindholdet Branchen omfatter også oparbejdning og agglomerering af jernmalm samt ristning af pyrit og pyrrhotit Brydning og forarbejdning af pyrit og pyrrhotit henvises til 08.91.00;"- Brydning af malme, som hovedsagelig udnyttes på grund af jernindholdet - Oparbejdning og agglomerering af jernmalm";;- Brydning og forarbejdning af pyrit og pyrrhotit (bortset fra ristning), jf.08.91.00;; 117;"07.2";3;Brydning af ikke-jernholdige metalmalme;;;;;; 118;"07.21";4;Brydning af uran- og thoriummalme;;;;;; 119;"072100";5;Brydning af uran- og thoriummalme;Branchen omfatter brydning af malme, som hovedsagelig indvindes til brug for indholdet af uran og thorium: begblende mv. Branchen omfatter også koncentrering af disse malme samt fremstilling af yellow cake. Berigelse af uran og thoriummalme henvises til 20.13.00 og raffinering af uran henvises til 24.46.00;"- Brydning af malme, som hovedsagelig udnyttes på grund af indholdet af uran og thorium: begblende mv. - Koncentrering af disse malme - Fremstilling af yellow cake";;"- Berigelse af uran- og thoriummalme, jf.20.13.00 - Fremstilling af metallisk uran af begblende eller andre malme, jf.24.46.00 - Smeltning og raffinering af uran, jf.24.46.00";; 120;"07.29";4;Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme;;;;;; 121;"072900";5;Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme;Branchen omfatter brydning af andre ikke-jernholdige malme, som hovedsagelig indvindes til brug for indholdet af ikke-jernholdige metaller, som fx aluminium (bauxit), kobber, bly, zink, tin, mangan, krom, nikkel, kobolt, molybdæn, tantal, vanadium mv og også ædelmetallerne guld, sølv og platin. Fremstilling af aluminiumoxid henvises til 24.42.00 og fremstilling af kobber- og nikkelmatte henvises til hhv. 24.44.00 og 24.45.00;"Brydning og forarbejdning af malme, som hovedsagelig udnyttes på grund af indholdet af ikke-jernholdigt metal: - Aluminium (bauxit), kobber, bly, zink, tin, mangan, krom, nikkel, kobolt, molybdæn, tantal, vanadium mv. - Ædelmetaller: guld, sølv, platin";;"- Brydning og forarbejdning af uran- og thoriummalme, jf.07.21.00 - Fremstilling af aluminiumoxid, jf.24.42.00 - Fremstilling af kobber- eller nikkelmatte, jf.24.44.00,24.45.00";; 122;"08";2;Anden råstofindvinding;"Denne hovedgruppe omfatter ikke blot indvinding fra miner og stenbrud, men også opgravning af aflejrede materialer, knusning af sten og udnyttelse af saltmarsker. Produkterne anvendes fortrinsvis inden for bygge- og anlægssektoren (fx sand, sten mv.), fremstilling af forskellige materialer (fx ler, gips, calcium mv.), fremstilling af kemikalier mv. Omfatter ikke: - Forarbejdning (bortset fra knusning, finknusning, skæring, vask, tørring, sortering og blanding) af de indvundne mineraler";;;;; 123;"08.1";3;Brydning af sten og indvinding af sand og ler;;;;;; 124;"08.11";4;Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer;;;;;; 125;"081100";5;Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer;Branchen omfatter brydning, hugning knusning og grov tildannelse af monument- og byggesten (granit, sandsten, marmor), kalksten, gips, anhydrit, kridt og ukalcineret dolomit. Branchen omfatter også alt stenfiskeri. Branchen omfatter endvidere opgravning og knusning mv af aflejrede materialer af ikke-mineralske sten, sand og ler. Udskæring, tilhugning og færdigbearbejdning af sten uden for stenbrud henvises til 23.70.00. Fremstilling af brændt dolomit henvises til 23.52.00;"- Brydning, grov tildannelse og tilsavning af monument- og byggesten, fx marmor, granit, sandsten mv. - Hugning og knusning af pynte- og byggesten - Brydning, knusning og hugning af kalksten - Indvinding af gips og anhydrit - Indvinding af kridt og ukalcineret dolomit - Stenfiskeri, opsamling på åbent vand af sten fra havbunden";;"- Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer, jf.08.91.00 - Fremstilling af brændt dolomit, jf.23.52.00 - Udskæring, tilhugning og færdigforarbejdning af sten uden for stenbrud, jf.23.70.00";; 126;"08.12";4;"Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin";;;;;; 127;"081200";5;"Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin";Branchen omfatter ikke blot indvinding fra miner og stenbrud men også opgravning af grus og sand samt indvinding af ler og kaotin. Branchen omfatter indvinding, brydning og knusning af sand samt opmudring af industrisand, byggesand og grus og indvinding af ler, ildfast ler og kaotin. Indvinding af butiminøst sand henvises til 06.10.00;"- Indvinding og opmudring af industrisand, byggesand og grus - Brydning og knusning af sand - Indvinding af sand - Indvinding af ler, ildfast ler og kaolin";;- Indvinding af bituminøst sand, jf.06.10.00;; 128;"08.9";3;Råstofindvinding i.a.n.;;;;;; 129;"08.91";4;Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer;;;;;; 130;"089100";5;Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer;Branchen omfatter indvinding af naturlige fosfater og kaliumsalte og frit svovl samt naturligt bariumsulfat og karbonater heraf samt naturlige magnesiumsulfater, jordpigmenter, flusspat og andre mineraler, som hovedsaglig udnyttes som kilde til kemiske stoffer. Branchen omfatter også brydning og forarbejdning af pyrit og pyrrhotit, bortset fra ristning samt indvinding af guano.;"- Indvinding af naturlige fosfater og naturlige kaliumsalte - Indvinding af frit svovl - Brydning og forarbejdning af pyrit og pyrrhotit, bortset fra ristning - Indvinding af naturligt bariumsulfat og karbonat (baryt og witherit), naturligt borat, naturlige magnesiumsulfater (kiserit) - Indvinding af jordpigmenter, flusspat og andre mineraler, som hovedsagelig udnyttes som kilde til kemiske stoffer";- Indvinding af guano;"- Saltindvinding, jf.08.93.00 - Brænding af svovlkis, jf.20.13.00 - Fremstilling af syntetiske gødningsstoffer og kvælstofsammensætninger, jf.20.15.00";; 131;"08.92";4;Indvinding og agglomerering af tørv;;;;;; 132;"089200";5;Indvinding og agglomerering af tørv;Branchen omfatter indvinding, agglomerering af tørv samt den forarbejdning, der skal forbedre kvaliteten, lette transporten eller lagringen af tørv. Fremstilling af tørveprodukter eller tørvebriketter henvises til hhv. 23.99.90 og 19.20.00. Fremstilling af havemuldblandinger, hvor tørv indgår, henvises til 20.15.00. Serviceydelser i forbindelse med indvinding af tørv henvises til 09.90.00;"- Indvinding af tørv - Agglomerering af tørv - Forarbejdning af tørv for at forbedre kvaliteten, lette transporten eller lagringen";;"- Serviceydelser i forbindelse med indvinding af tørv, jf.09.90.00 - Fremstilling af havemuldblandinger af naturlig jord, sand, ler, gødningsmineraler mv., jf.20.15.00 - Fremstilling af tørveprodukter, jf.23.99.90 - Fremstilling af tørvebriketter, jf.19.20.00";; 133;"08.93";4;Saltindvinding;;;;;; 134;"089300";5;Saltindvinding;Branchen omfatter indvinding af salt fra undergrunden, ved opløsning og pumpning eller ved inddampning af havvand eller anden form for saltvand. Branchen omfatter også knusning, rensning og raffinering af salt udført af producenten. Fremstilling af bordsalt fx jodberiget salt henvises til 10.84.00 og drikkevandsfremstilling ved inddampning af saltvand henvises til 36.00.00;"- Indvinding af salt fra undergrunden, herunder også ved opløsning og pumpning - Saltfremstilling ved inddampning af havvand eller anden form for saltvand - Knusning, rensning og raffinering af salt udført af producenten";;"- Fremstilling af bordsalt, fx jodberiget salt, jf.10.84.00 - Drikkevandsfremstilling ved inddampning af saltvand, jf.36.00.00";; 135;"08.99";4;Anden råstofindvinding i.a.n.;;;;;; 136;"089900";5;Anden råstofindvinding i.a.n.;Branchen omfatter indvinding og brydning af andre råstoffer, som ikke er nævnt andetsteds fx slibematerialer, asbest, fossilt kiselmel, naturligt grafit, steatit (talkum) feltspat, halvædelsten, kvarts, glimmer mv samt naturligt asfalt og bitumen.;"Indvinding og brydning af forskellige mineraler og materialer: - Slibematerialer, asbest, fossilt kiselmel, naturlig grafit, steatit (talkum), feldspat mv. - Halvædelsten, kvarts, glimmer mv. - Naturlig asfalt og bitumen";;;; 137;"09";2;Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding;"Denne hovedgruppe omfatter specialiserede serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding på honorar- eller på kontraktbasis. Den omfatter efterforskning ved traditionelle efterforskningsmetoder som udtagning af boreprøver og geologiske observationer samt boring, prøveboring eller genboring efter oliebrønde, metalliske og ikke-metalliske mineraler. Andre typiske serviceydelser omfatter bygning af fundamenter til olie- og gasborehuller, faststøbning af boringsrør i olie- og gasborehuller, rensning, skylning og afstivning af olie- og gasborehuller, dræning og pumpning af miner, serviceydelser i forbindelse med overjordsfjernelse ved miner mv. ";;;;; 138;"09.1";3;Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas;;;;;; 139;"09.10";4;Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas;;;;;; 140;"091000";5;Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas;Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis), som fx montering, reparation eller demontering af boretårne, prøveboringer eller brandslukning i forbindelse med olie- eller gasindvinding. Virksomheder, der beskæftiger sig med fx geologiske undersøgelser, henvises til 71.12.40;"Serviceydelser i forbindelse med olie- og gasindvinding på honorar- eller kontraktbasis: - Serviceydelser i forbindelse med efterforskning ved indvinding af råolie eller gas, fx traditionelle efterforskningsmetoder som fx geologiske observationer - Retningsbestemt boring og genboring, anboring; montering af boretårne på stedet, reparation og demontering heraf, faststøbning af boringsrør i olie- og gasborehuller, pumpning i borehuller, afpropning og lukning af borehuller mv. - Likvifaktion og genforgasning af naturgas som udføres på boringsstedet med henblik på transport - Serviceydelser i forbindelse med dræning og pumpning på honorar- eller på kontraktbasis - Prøveboring i forbindelse med råolie- eller gasindvinding";- Brandslukningsaktiviteter på olie- og gasfelter;"- Serviceydelser, der leveres af operatører af olie- eller gasfelter, jf.06.10.00,06.20.00 - Reparation af specialiseret mineudstyr, jf.33.12.00 - Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøgelser, jf.71.12.40";; 141;"09.9";3;Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding;;;;;; 142;"09.90";4;Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding;;;;;; 143;"099000";5;Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding;"Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis) i forbindelse med råstofindvinding (bortset fra råolie og naturgas). Fx serviceydelser i forbindelse med prøveboringer og traditionel efterforskning, som udtagning af boreprøver og geologiske observationer samt serviceydelser i forbindelse med dræning og pumpning . ";"Serviceydelser på honorar- eller kontraktbasis, som er nødvendige for mineaktiviteterne i hovedgruppe 05, 07 og 08: - Serviceydelser i forbindelse med efterforskning, fx traditionelle efterforskningsmetoder som udtagning af boreprøver og geologiske observationer - Serviceydelser i forbindelse med dræning og pumpning på honorar- eller på kontraktbasis - Prøveboring";;"- Drift af miner og stenbrud på honorar- eller kontraktbasis, jf. hovedgruppe05,07og08 - Reparation af specialiseret mineudstyr, jf.33.12.00 - Serviceydelser i forbindelse med geofysiske undersøgelser på honorar- eller kontraktbasis, jf.71.12.40";; 144;"C";1;Fremstillingsvirksomhed;"Fremstillingsvirksomhed omfatter fysisk eller kemisk omdannelse af materialer, stoffer eller dele til nye produkter, selv om dette ikke kan anvendes som det eneste kriterium til definition af fremstillingsvirksomhed (jf. bemærkningen om affaldsbehandling nedenfor). De omtalte materialer, stoffer eller dele stammer fra landbrug, skovbrug, fiskeri, råstofindvinding eller fra anden fremstillingsvirksomhed. Omdannelsen eller renoveringen af produkter skal være af et vist omfang for at kunne betragtes som fremstillingsvirksomhed. Produkter fra fremstillingsvirksomhed kan være færdigvarer og dermed klar til brug eller forbrug eller halvfabrikata, som er beregnet til videreforarbejdning. Fx indgår det produkt, der fremkommer ved raffinering af aluminiumoxid, i primærproduktionen af aluminium, primæraluminium anvendes til fremstilling af aluminiumstråd, og aluminiumstråd anvendes til fremstilling af trådvarer. Fremstilling af specialiserede komponenter og dele samt tilbehør og hjælpeudstyr til maskiner og udstyr klassificeres almindeligvis i samme undergruppe som fremstilling af de maskiner og udstyr, de hører til. Fremstilling af ikke-specialiserede komponenter og dele til maskiner og udstyr, fx motorer, stempler, elektromotorer, elektriske komponenter, ventiler, tandhjul, kuglelejer, klassificeres i den relevante undergruppe under fremstillingsvirksomhed, uanset hvilke maskiner eller udstyr disse dele skal installeres i/på. Fremstilling af specialiserede komponenter og tilbehør ved støbning eller ekstrudering af plastmaterialer er dog klassificeret i gruppe 22.2. Samling af komponentdele af fremstillede produkter betragtes som fremstillingsvirksomhed og omfatter samling af fremstillede produkter fra såvel egenproducerede som indkøbte komponenter. Genindvinding af affald, dvs. bearbejdning af affald til sekundære råmaterialer, klassificeres i gruppe 38.3 (genindvinding af materialer). Selv om dette kan omfatte fysisk eller kemisk omdannelse, be";;;;; 145;"10";2;Fremstilling af fødevarer;"Denne hovedgruppe omfatter forarbejdning af produkter fra landbrug, skovbrug og fiskeri til fødevarer, foder og drikkevarer til henholdsvis mennesker og dyr samt halvfabrikata, som ikke direkte kan anvendes som fødevarer. Aktiviteterne frembringer ofte biprodukter af større eller mindre værdi (fx huder fra slagtning eller oliekager fra olieproduktion). Hovedgruppen er ordnet efter aktiviteter, som vedrører de forskellige typer produkter: kød, fisk, frugt og grøntsager, fedtstoffer og olier, mælkeprodukter, mølleriprodukter, bageriprodukter og dejvarer, andre fødevarer og foderstoffer. Fremstillingen kan ske for egen regning eller for tredjemand, fx slagtning på bestilling. Denne hovedgruppe omfatter ikke tilberedning af retter til umiddelbart forbrug, fx i restauranter. Nogle aktiviteter betragtes som fremstillingsvirksomhed (fx bagerier, konditorier og charcuterier, der sælger deres egen produktion), selv om der er tale om detailhandel med produkterne fra deres egne forretningslokaler. Hvis forarbejdningen er meget begrænset og ikke indebærer en egentlig omdannelse, klassificeres enheden i engroshandel og detailhandel (hovedafdeling G). Behandling af slagteaffald eller -biprodukter til fremstilling af foder klassificeres i 10.9, mens behandling af affald fra fremstillingen af fødevarer og drikkevarer til sekundære råmaterialer klassificeres i 38.32.00 og bortskaffelse af affald fra fødevarer og drikkevarer i 38.21. Tilberedning af mad til umiddelbar fortæring, klassificeres i hovedgruppe 56 (Restaurationsvirksomhed).";;;;; 146;"10.1";3;Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter;;;;;; 147;"10.11";4;Forarbejdning og konservering af kød;;;;;; 148;"101110";5;Forarbejdning af svinekød;Branchen omfatter slagtning af svin samt forarbejdning af svinekød herunder fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i hele kroppe eller udskæring samt udsmeltning af svinefedt og forarbejdning af slagteaffald eller destruktion af svinekød.;"- Drift af svineslagterier, der beskæftiger sig med slagtning samt forarbejdning af svinekød - Fremstilling af fersk, kølet eller frosset svinekød i hele kroppe - Fremstilling af fersk, kølet eller frosset svinekød i udskæringer";"- Udsmeltning af svinefedt - Forarbejdning af slagteaffald fra svin, herunder tarme og fremstilling af benmel - Destruktion af svinekød";"- Produktion af kød fra andre dyr end svin, jf.10.11.90 - Pakning af kød på honorar- eller kontraktbasis, jf.82.92";; 149;"101190";5;Forarbejdning af andet kød;Branchen omfatter slagtning af andre dyr end svin og fjerkræ samt forarbejdning af kød herunder fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød samt udsmeltning af fedt og forarbejdning af slagteaffald eller destruktion af kød. Også fremstilling af opkradset uld er omfattet.;"- Drift af slagterier, der beskæftiger sig med slagtning samt forarbejdning og pakning af kød: okse, lam, kanin, får, kamel mv. - Fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i hele kroppe undtagen svinekød - Fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i udskæringer undtagen svinekød";"- Slagtning og forarbejdning af hvaler på land eller på specialfartøjer - Fremstilling af huder og skind fra slagterier, herunder skindhandel - Udsmeltning af spiselige fedtstoffer af animalsk oprindelse undtagen svinefedt - Forarbejdning af slagteaffald, herunder tarme og fremstilling af benmel - Destruktion af andet kød - Fremstilling af opkradset uld";"- Udsmeltning af spiseligt fjerkræfedt, jf.10.12.00 - Pakning af kød på honorar- eller kontraktbasis, jf.82.92.00";; 150;"10.12";4;Forarbejdning og konservering af fjerkrækød;;;;;; 151;"101200";5;Forarbejdning og konservering af fjerkrækød;Branchen omfatter slagtning og forarbejdning af fjerkræ samt fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød samt udsmeltning af spiseligt fjerkræfedt og fremstilling af fjer og dun.;"- Drift af slagterier, der beskæftiger sig med slagtning samt forarbejdning og pakning af fjerkræ - Fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i enkeltportioner - Udsmeltning af spiseligt fjerkræfedt";- Fremstilling af fjer og dun;- Pakning af kød, jf.82.92.00;; 152;"10.13";4;Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter;;;;;; 153;"101300";5;Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter;Branchen omfatter fremstilling af tørret, saltet eller røget kød samt pølser, patéer, postejer, kogt skinke mm.;"Fremstilling af tørret, saltet eller røget kød Fremstilling af kødprodukter: - Pølser, salami, blodpølser, kødpølser, cervelatpølser, mortadella, pateer, postejer, kogt skinke";;"- Fremstilling af frosne færdigretter af kød og fjerkræ, jf.10.85.00 - Fremstilling af suppe med indhold af kød, jf.10.89.00 - Engrossalg af kød, jf.46.32.00 - Pakning af kød, jf.82.92.00";; 154;"10.2";3;Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr;;;;;; 155;"10.20";4;Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr;;;;;; 156;"102010";5;Fremstilling af fiskemel;Branchen omfatter fremstilling af fiskemel, som anvendes til konsum eller foder.;- Fremstilling af fiskemel, som anvendes til konsum eller foder;;;; 157;"102020";5;Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel;Branchen omfatter forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, herunder frysning, røgning, saltning, fremstilling af fileter, fars, rogn mm. Branchen omfatter også fremstilling af tang og alger til konsum og af mel, solubler eller opløsninger, ikke til konsum. Branchen omfatter ikke fremstilling af fiskemel (10.20.10) og fiskesuppe (10.89.00);"- Fiskefarsfabrikker - Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr: frysning, tørring, kogning, røgning, saltning, konservering i saltlage, på dåse mv. - Fremstilling af fiske-, krebsdyr- og bløddyrprodukter: fiskefileter, rogn, kaviar, kaviarerstatninger mv. - Fremstilling af mel og solubler/opløsninger fra fisk og andre vandlevende dyr, som ikke er egnet til konsum";"- Aktiviteter med fartøjer, der kun anvendes til forarbejdning og konservering af fisk - Forarbejdning af tang og alger";"- Fremstilling af fiskemel, jf.10.20.10 - Forarbejdning af fisk på fartøjer, der anvendes til fiskeri, jf.03.11.00 - Forarbejdning af hvaler på land eller på specialfartøjer, jf.10.11.90 - Fremstilling af olie og fedtstoffer fra havorganismer, jf.10.41.00 - Fremstilling af frosne færdigretter af fisk, jf.10.85.00 - Fremstilling af fiskesuppe, jf.10.89.00";; 158;"10.3";3;Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager;;;;;; 159;"10.31";4;Forarbejdning og konservering af kartofler;;;;;; 160;"103100";5;Forarbejdning og konservering af kartofler;Branchen omfatter forarbejdning og konservering af kartofler. Fx kartoffelskrællerier, fremstilling af forkogte frosne kartofler, franske kartofler, kartoffelsnacks, kartoffelmos i pulverform og kartoffelmel. Fremstilling af kartoffelstivelse henvises til 10.62.00;"Forarbejdning og konservering af kartofler: - Fremstilling af forkogte frosne kartofler - Fremstilling af kartoffelmos i pulverform - Fremstilling af kartoffelsnacks - Fremstilling af franske kartofler - Fremstilling af kartoffelmel";- Kartoffelskrællerier;- Fremstilling af kartoffelstivelse, jf.10.62.00;; 161;"10.32";4;Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft;;;;;; 162;"103200";5;Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft;Branchen omfatter fremstilling af frugtsaft, grøntsagtssaft og juice, samt koncentrater fra friske frugter og grøntsager. Fremstilling af kunstige koncentrater henvises til 10.89.00;;- Fremstilling af koncentrater fra friske frugter og grøntsager;;; 163;"10.39";4;Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager;;;;;; 164;"103900";5;Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager;"Branchen omfatter fremstilling og konservering af fødevarer, der hovedsaglig består af frugt eller grøntsager. Fx frosne grøntsager; grøntsagsblandinger, grøntsager konserveret i eddike, syltetøj, ristede nødder og nøddeprodukter og friske salater eller udskårne grøntsager. Branchen omfatter ikke fremstilling af juice eller saft (10.32.00), fremstilling af fødevarer af kartofler (10.31.00) eller færdigretter (frosne eller på dåse) (10.89.00)";"- Fremstilling af fødevarer, der hovedsagelig består af frugt eller grøntsager, bortset fra frosne færdigretter eller færdigretter på dåse - Konservering af frugt, nødder og grøntsager: frysning, tørring, nedlægning i olie eller eddike, konservering på dåse mv. - Fremstilling af frugt- eller grøntsagsprodukter - Fremstilling af syltetøj, marmelade og gele - Ristning af nødder - Fremstilling af nøddeprodukter og -smørepålæg";"Fremstilling af letfordærvelige færdige fødevarer baseret på frugt og grøntsager, fx: - Salater - Skrællede eller udskårne grøntsager - Tofu (sojabønnepasta)";"- Fremstilling af frugt eller grøntsagsjuice, jf.10.32.00 - Fremstilling af mel af tørrede bælgfrugter, jf.10.61.00 - Sukkerkonservering af frugt og nødder, jf.10.82.00 - Fremstilling af frosne færdigretter eller færdigretter i vacuum eller på dåse, jf.10.85.00 - Fremstilling af kunstige koncentrater, jf.10.89.00";; 165;"10.4";3;Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer;;Denne gruppe omfatter fremstilling af rå og raffinerede olier og fedtstoffer fra vegetabilske eller animalske materialer, bortset fra udsmeltning eller raffinering af svinefedt og andre spiselige fedtstoffer af animalsk oprindelse;;;; 166;"10.41";4;Fremstilling af olier og fedtstoffer;;;;;; 167;"104100";5;Fremstilling af olier og fedtstoffer;Branchen omfatter fremstilling af rå og raffinerede vegetabilske olier, bla oliven-, soja-, raps-, senneps- og solsikkeolie. Fremstilling af ikke-spiselige animalske olier og fedtstoffer er også omfattet, inklusive olier fra fisk og havpattedyr. Branchen omfatter ikke fremstilling af margarine o. lign. (10.42.00) eller af svinefedt og andre spiselige animalske fedtstoffer (10.11.10, 10.11.90, 10.12.00).;"- Fremstilling af rå vegetabilske olier: olivenolie, sojaolie, palmeolie, solsikkeolie, bomuldsfrøolie, rapsolie, sennepsolie, linolie mv. - Fremstilling af ikke-affedtet mel af olieholdige frø, nødder eller kerner - Fremstilling af raffinerede vegetabilske olier: olivenolie, sojaolie mv. - Forarbejdning af vegetabilske olier: blæsning, kogning, dehydrering, hydrogenering mv.";"- Fremstilling af ikke-spiselige animalske olier og fedtstoffer - Ekstrahering af olier fra fisk og havpattedyr - Fremstilling af bomuldslinters, oliekager og andre restprodukter af olieproduktion";"- Udsmeltning og raffinering af svinefedt og andre spiselige fedtstoffer af animalsk oprindelse, jf.10.11og10.12.00 - Fremstilling af margarine, jf.10.42.00 - Vådformaling af korn, jf.10.62.00 - Fremstilling af æteriske olier, jf.20.53.00 - Kemisk behandling af olie og fedtstoffer, jf.20.59.00 - Fremstilling af majsolie, jf.10.62.00";; 168;"10.42";4;Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer;;;;;; 169;"104200";5;Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer;Branchen omfatter fremstilling af margarine og blandingsprodukter, hvor der indgår smør (melange) og lignende smørprodukter. Branchen opfatter også fremstilling af sammensatte fedtstoffer til madlavning.;"- Fremstilling af margarine - Fremstilling af blandingsprodukter, hvor der indgår smør (melange), og lignende smøreprodukter - Fremstilling af sammensatte fedtstoffer til madlavning";;;; 170;"10.5";3;Fremstilling af mejeriprodukter;;;;;; 171;"10.51";4;Mejerier samt ostefremstilling;;;;;; 172;"105100";5;Mejerier samt ostefremstilling;Branchen omfatter fremstilling af mælk, smør, ost og andre mejeriprodukter. Fremstilling af modermælkserstatning og tilskudsblandinger henvises til 10.89.00;"- Fremstilling af frisk mælk i flydende form, pasteuriseret, steriliseret, homogeniseret eller UHT-behandlet - Fremstilling af mælkebaserede drikkevarer - Fremstilling af fløde fra frisk mælk i flydende form, pasteuriseret, steriliseret, homogeniseret - Fremstilling af mælk i tørret eller koncentreret form, eventuelt sødet - Fremstilling af mælk eller fløde i fast form - Fremstilling af smør - Fremstilling af yoghurt - Fremstilling af ost og ostemasse, herunder flødeost - Fremstilling af valle - Fremstilling af kasein eller laktose";;"- Fremstilling af rå mælk (kvæg), jf.01.41.00 - Fremstilling af rå mælk (får, geder, heste, æsler, kameler mv.), jf.01.43.00,01.44.00,01.45.00 - Fremstilling af mælke- og osteerstatningsprodukter, som ikke er baseret på mælk, jf.10.89.00 - Fremstilling af tilskudsblandinger baseret på mælk, jf.10.86.00";; 173;"10.52";4;Fremstilling af konsumis;;;;;; 174;"105200";5;Fremstilling af konsumis;Branchen omfatter fremstilling af is og sorbet (til konsum), ismejerier. Branchen omfatter ikke isbarer, som henvises til 56.10.20. Isværker, der fremstiller is til nedkøling eller pakning, henvises til 52.10.00;- Fremstilling af konsumis og anden spiselig is som fx sorbet;;- Isbarer, jf.56.10.20;; 175;"10.6";3;Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter;;Denne gruppe omfatter formaling af mel af korn eller grøntsager, formaling, rensning og polering af ris samt fremstilling af melblandinger eller dej af disse produkter. Gruppen omfatter også vådformaling af korn og grøntsager samt fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.;;;; 176;"10.61";4;Fremstilling af mølleriprodukter;;;;;; 177;"106100";5;Fremstilling af mølleriprodukter;Branchen omfatter fremstilling af mølleriprodukter, bl.a. mel, melblandinger, gryn, morgenmadsprodukter samt formaling af ris, grøntsager og nødder.;"- Formaling af korn: fremstilling af mel, grove og fine gryn eller piller af hvede, rug, havre, majs eller andre kornsorter - Formaling af ris: fremstilling af afskallet, slebet, poleret, glaseret, forkogt eller omdannet ris, produktion af rismel - Formaling af grøntsager: fremstilling af mel af tørrede bælgfrugter, rødder, rodknolde eller spiselige nødder - Fremstilling af morgenmadsprodukter på kornbasis - Fremstilling af melblandinger og tilberedt, blandet mel og dej til brød, kager, kiks og pandekager";;"- Fremstilling af kartoffelmel, jf.10.31.00 - Vådformaling af korn, jf.10.62.00";; 178;"10.62";4;Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter;;;;;; 179;"106200";5;Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter;Branchen omfatter fremstilling af stivelse (af ris, kartofler, majs mv) og stivelsesprodukter (fx glukose, maltose, tapioca, gluten).;"- Fremstilling af stivelse af ris, kartofler, majs mv. - Vådformaling af korn - Fremstilling af glukose, glukosesirup, maltose, inulin mv. - Fremstilling af gluten - Fremstilling af tapioca og tapiocaerstatninger af stivelse - Fremstilling af majsolie";;"- Fremstilling af laktose (mælkesukker), jf.10.51.00 - Fremstilling af rør- og roesukker, jf.10.81.00";; 180;"10.7";3;Fremstilling af bageri- og dejprodukter;;Denne gruppe omfatter fremstilling af bageriprodukter, pasta og nudler samt lignende produkter;;;; 181;"10.71";4;"Fremstilling af brød; fremstilling af friske kager, tærter mv.";;;;;; 182;"107110";5;"Industriel fremstilling af brød; kager mv.";Branchen omfatter fremstilling af brød, kager og andre bagervarer (fx pandekager, vafler), også frosne. Branchen omfatter brødfabrikker og lignende industriel fremstilling. Bagerier, der kun sælger gennem egen butik, henvises til 10.71.20.;"- Brødfabrikker - Industriel fremstilling af brød, kager, tærter mv. - Fremstilling af frosne bagervarer: pandekager, vafler, rundstykker mv.";;"- Fremstilling af friske bageriprodukter, jf.10.71.20 - Fremstilling af dejvarer (pasta), jf. 10.73.00- Opvarmning af bageriprodukter til umiddelbart forbrug, jf. hovedgruppe56";; 183;"107120";5;Fremstilling af friske bageriprodukter;Branchen omfatter bagerier, der fremstiller friske bagervarer (fx brød, rundstykker, kager), og som typisk har eget bagerudsalg. Bagerier, der fremstiller ’tørre’ bagervarer (fx tvebakker, kiks mv), henvises til 10.72.00.;"Fremstilling af friske bagervarer: - Brød og rundstykker - Frisk bagværk, kager, tærter mv. - Tortillaer";;;; 184;"10.72";4;"Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.";;;;;; 185;"107200";5;"Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.";"Branchen omfatter fremstilling af konserverede kager og tærter, samt ""tørre"" bagervarer fx tvebakker, kiks, småkager og saltstænger fremstillet af dej. Fremstilling af kartoffelchips henvises til 10.31.00.";;;- Fremstilling af kartoffelsnacks, jf.10.31.00;; 186;"10.73";4;Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer;;;;;; 187;"107300";5;Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer;Branchen omfatter fremstilling af kogte, ukogte, dåsekonserverede eller frosne pasta, nudler, couscous og lignende varer.;"- Fremstilling af pasta og nudler, kogte eller ukogte, med eller uden fyld - Fremstilling af couscous - Fremstilling af dåsekonserverede eller frosne pastaprodukter";;"- Fremstilling af suppe med indhold af pasta, jf.10.89.00 - Fremstilling af færdige pastaretter, jf.10.85.00";; 188;"10.8";3;Fremstilling af andre fødevarer;;Denne gruppe omfatter fremstilling af sukker og sukkervarer, færdigretter, kaffe, te og krydderier samt letfordærvelige fødevarer og specialfødevarer.;;;; 189;"10.81";4;Fremstilling af sukker;;;;;; 190;"108100";5;Fremstilling af sukker;Branchen omfatter fremstilling og raffinering af sukker og sukkererstatninger af saft fra sukkerrør,sukkerroer, ahorn og palme samt fremstilling af melasse og sirup.;"- Fremstilling eller raffinering af sukker (sakkarose) og sukkererstatninger af saft fra sukkerrør, sukkerroer, ahorn og palme - Fremstilling af sirup - Fremstilling af melasse - Fremstilling af ahornsirup og -sukker";;- Fremstilling af glukose, glukosesirup, maltose, jf.10.62.00;; 191;"10.82";4;Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer;;;;;; 192;"108200";5;Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer;Branchen omfatter fremstilling af kakao og chokoladevarer samt slik fx karameller, pastiller, nougat, tyggegummi, herunder også sukkerkonservering af frugt og nødder mv.;"- Fremstilling af kakao, kakaosmør, kakaofedt, kakaoolie - Fremstilling af chokolade og chokoladevarer - Fremstilling af sukkervarer: karameller, pastiller, nougat, fondant, hvid chokolade - Fremstilling af tyggegummi - Sukkerkonservering af frugt, nødder, frugtskaller og andre plantedele - Fremstilling af sukkervarepastiller";;- Fremstilling af sakkarosesukker, jf.10.81.00;; 193;"10.83";4;Forarbejdning af te og kaffe;;;;;; 194;"108300";5;Forarbejdning af te og kaffe;Branchen omfatter ristning af kaffe og fremtilling af kaffeprodukter, fx pulverkaffe, kaffeekstrakter og kaffeerstatning samt fremstilling af te blandinger,ekstrakter og produkter baseret på te.;"Dekoffeinering og ristning af kaffe Fremstilling af kaffeprodukter: - Formalet kaffe - Pulverkaffe - Kaffeekstrakter og kaffekoncentrater Fremstilling af kaffeerstatning Blanding af te og mate Fremstilling af ekstrakter og produkter baseret på te eller mate";- Fremstilling af urtete (mynte, verbena, kamille mv.);"- Fremstilling af inulin, jf.10.62.00 - Fremstilling af spiritus, øl, vin og læskedrikke, jf. hovedgruppe11 - Fremstilling af botaniske produkter til lægemiddelbrug, jf.21.20.00";; 195;"10.84";4;Fremstilling af smagspræparater og krydderier;;;;;; 196;"108400";5;Fremstilling af smagspræparater og krydderier;Branchen omfatter fremstilling af krydderier, sovse og smagspræparater fx mayonnaise, remoulade, bordsalt og eddike.;"Fremstilling af krydderier, sovse og smagspræparater - Mayonnaise - Remoulade - Tomatketchup - Sennepsmel - Tilberedt sennep mv. Fremstilling af eddike";- Fremstilling af bordsalt, fx jodberiget salt;- Dyrkning af krydderiplanter, jf.01.28.00;; 197;"10.85";4;Fremstilling af færdigretter;;"Denne undergruppe omfatter fremstilling af færdige (dvs. tilberedte, krydrede og forkogte) retter i frosset eller vakuumpakket form eller på dåse. Disse retter pakkes og mærkes almindeligvis med henblik på videresalg. Denne undergruppe omfatter ikke tilberedning af mad til umiddelbar fortæring, såsom i restauranter. For at være en ret skal maden indeholde mindst to forskellige ingredienser (undtagen krydderier o.l.).";;;; 198;"108500";5;Fremstilling af færdigretter;Branchen omfatter fremstilling af madretter, som er serveringsklar efter optøning eller opvarmning, som fx pizza, pastaretter, kød- og fjerkræretter mm. Fremstilling af fx poser med blandede frosne grøntsager henvises til 10.39.00;;;"- Fremstilling af frisk mad eller mad med mindre end to ingredienser, se korresponderende branchekode i hovedgruppe 10 - Fremstilling af letfordærvelige færdige fødevarer, jf.10.89.00 - Detailhandel med færdigretter i forretninger, jf.47.11,47.29.00 - Engroshandel med færdigretter, jf.46.38.90 - Cateringvirksomhed, jf.56.21.00";; 199;"10.86";4;Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad;;;;;; 200;"108600";5;Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad;Branchen omfatter fremstilling af specielle fødevarer fx modermælkserstatning, babymad, slankepulver, diætmad til medicinske formål, glutenfrie produkter, og proteinpulver til sportsudøvere.;"Fremstilling af fødevarer med specielle ernæringsmæssige egenskaber: - Modermælkserstatninger - Tilskudsblandinger baseret på mælk og andre tilskudsblandinger - Babymad - Kaloriefattige produkter og slankeprodukter til vægtkontrol - Diætmad til særlige medicinske formål - Produkter med lavt indhold af natrium, herunder salte med lavt natriumindhold og natriumfrie salte - Glutenfrie produkter - Ernæringsprodukter til øget muskelarbejde, især til sportsudøvere - Fødevarer til personer med forstyrrelser i kulhydratmetabolismen (diabetes)";;;; 201;"10.89";4;Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.;;;;;; 202;"108900";5;Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af supper og bouillon, gær, mælke- og osteerstatningsprodukter, kunstige koncentrater og kosttilskud. Branchen omfatter også fremstilling af letfordærvelige færdige fødevarer, fx smørrebrød og sandwich. Branchen omfatter ikke tilberedning af mad til umiddelbar fortæring, såsom i restauranter (56.10.10).;"- Fremstilling af supper og bouillon - Fremstilling af kunsthonning og karamel - Fremstilling af letfordærvelige færdige fødevarer, fx: - Smørrebrød og sandwich - Frisk (ikke bagt) pizza - Fremstilling af kosttilskud og andre fødevarer i.a.n.";"- Fremstilling af gær - Fremstilling af ekstrakter og saft fra kød, fisk og krebsdyr - Fremstilling af mælke- og osteerstatningsprodukter, som ikke er baseret på mælk - Fremstilling af æggeprodukter, æggealbumin - Fremstilling af kunstige koncentrater";"- Fremstilling af letfordærvelige færdige fødevarer baseret på frugt og grøntsager, jf.10.39.00 - Fremstilling af frosne pizzaer, jf.10.85.00 - Fremstilling af spiritus, øl, vin og læskedrikke, jf. hovedgruppe11";; 203;"10.9";3;Fremstilling af færdige foderblandinger;;;;;; 204;"10.91";4;Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr;;;;;; 205;"109100";5;Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr;Branchen omfatter fremstilling af foder til landbrugsdyr og hav- og dambrug, herunder også foder fra slagteaffald. Foder til kæledyr henvises til 10.92.00.;"- Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr, herunder koncentreret foder og fodertilskud - Fremstilling af ublandet (enkelt) foder til landbrugsdyr";"- Produktion af foder fra slagteaffald - Produktion af foder til hav og dambrug";"- Fremstilling af fiskemel, som anvendes til foder, jf.10.20.10 - Fremstilling af oliekager, jf.10.41.00 - Aktiviteter, der fører til biprodukter, som kan anvendes som foder uden specialbehandling, fx olieholdige frø, jf.10.41.00, møllerirester, jf.10.61.00mv.";; 206;"10.92";4;Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr;;;;;; 207;"109200";5;Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr;Branchen omfatter fremstilling foderblandinger til kæledyr fx hunde, katte, fugle, fisk mv.;- Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr, herunder hunde, katte, fugle, fisk mv.;- Produktion af foder fra slagteaffald;"- Fremstilling af fiskemel, som anvendes til foder, jf.10.20.10 - Fremstilling af oliekager, jf.10.41.00 - Aktiviteter, der fører til biprodukter, som kan anvendes som foder uden specialbehandling, fx olieholdige frø, jf.10.41.00, møllerirester, jf.10.61.00mv.";; 208;"11";2;Fremstilling af drikkevarer;"Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af drikkevarer som fx alkoholfrie drikkevarer og mineralvand, fremstilling af alkoholiske drikkevarer hovedsagelig ved gæring, øl og vin samt fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer. Omfatter ikke: - Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft, jf. 10.32.00 - Fremstilling af mælkebaserede drikkevarer, jf. 10.51.00 - Fremstilling af kaffe-, te- og mateprodukter, jf. 10.83.00";;;;; 209;"11.0";3;Fremstilling af drikkevarer;;;;;; 210;"11.01";4;Destillation, rektifikation og blanding af alkohol;;;;;; 211;"110100";5;Destillation, rektifikation og blanding af alkohol;Branchen omfatter fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer (fx whisky, brandy, gin, likører mv) og neutral spiritus. Hvis aktiviteten kun er aftapning og mærkning af sådanne drikkevarer henvises til 46.34.20;"- Fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer: whisky, brandy, gin, likører mv. - Blanding af destilleret spiritus - Fremstilling af neutral spiritus";;"- Fremstilling af ikke-destillerede alkoholiske drikkevarer, jf.11.02.00- 11.06.00 - Aftapning og mærkning, jf. 46.34 (som en del af engroshandel) og 82.92.00 (på honorar- eller kontraktbasis) - Fremstilling af syntetisk ætylalkohol og ætylalkohol af gærede materialer, jf.20.14.00";; 212;"11.02";4;Fremstilling af vin af druer;;;;;; 213;"110200";5;Fremstilling af vin af druer;Branchen omfatter fremstilling af vin, mousserende vin og koncentreret druemost, også vin med lavt eller intet indhold af alkohol.;"- Fremstilling af vin - Fremstilling af mousserende vin - Fremstilling af vin af koncentreret druemost";"- Blanding, oprensning og aftapning af vin - Fremstilling af vin med lavt eller intet indhold af alkohol";- Aftapning og mærkning, jf. 46.34 (som en del af engroshandel) og 82.92.00 (på honorar- eller kontraktbasis);; 214;"11.03";4;Fremstilling af cider og anden frugtvin;;;;;; 215;"110300";5;Fremstilling af cider og anden frugtvin;Branchen omfatter fremstilling af gærede, ikke-destillerede alkoholiske drikkevarer fx cider og andre frugtvine, samt blandede drikkevarer med indhold af frugtvin.;- Fremstilling af gærede, ikke-destillerede alkoholiske drikkevarer: sake, cider og anden frugtvin;- Fremstilling af mjød og blandede drikkevarer indeholdende frugtvin;- Aftapning og mærkning, jf.46.34(som en del af engroshandel) og82.92.00(på honorar- eller kontraktbasis);; 216;"11.04";4;Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer;;;;;; 217;"110400";5;Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer;Branchen omfatter fremstilling af fx vermouth mv.;- Fremstilling af vermouth mv.;;- Aftapning og mærkning, jf.46.34(som en del af engroshandel) og82.92.00(på honorar- eller kontraktbasis);; 218;"11.05";4;Fremstilling af øl;;;;;; 219;"110500";5;Fremstilling af øl;Branchen omfatter fremstilling af drikkevarer baseret på malt, som fx, øl, porter, omfatter også øl med lavt eller intet indhold af alkohol.;- Fremstilling af drikkevarer baseret på malt som fx øl, ale, porter og stout;- Fremstilling af øl med lavt eller intet indhold af alkohol;;; 220;"11.06";4;Fremstilling af malt;;;;;; 221;"110600";5;Fremstilling af malt;Branchen omfatter spiring og tørring af malt, som anvendes i fremstillingen af brød, øl og spiritus, især i form af bygmalt.;;;;; 222;"11.07";4;"Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske";;;;;; 223;"110700";5;"Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske";Branchen omfatter fremstilling af sodavand og andre læskedrikke (uden alkohol), mineralvand og andet vand på flaske med eller uden tilsat smag og sødestof. Branchen omfatter ikke frugt-og grøntsagssaft og -juice, som henvises til 10.32.00;"- Fremstilling af alkoholfrie drikkevarer (bortset fra alkoholfri øl og vin) - Fremstilling af naturligt mineralvand og andet vand aftappet på flaske - Fremstilling af læskedrikke: - Alkoholfrit vand tilsat smag og/eller sødet: limonade, orangeade, cola, frugtdrikke, tonic mv.";;"- Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft, jf.10.32.00 - Fremstilling af mælkebaserede drikkevarer, jf.10.51.00 - Fremstilling af kaffe-, te- og mateprodukter, jf.10.83.00 - Fremstilling af alkoholfri vin, jf.11.02.00 - Fremstilling af alkoholfri øl, jf.11.05.00 - Aftapning og mærkning, jf.46.34(som en del af engroshandel) og 82.92.00 (på honorar- og kontrakbasis) - Fremstilling af is, herunder is til køling (dvs. ikke til konsum), jf.35.30 - Fremstilling af alkoholbaserede drinks, jf.11.01.00 - 11.05.00";; 224;"12";2;Fremstilling af tobaksprodukter;Denne hovedgruppe omfatter forarbejdning af et landbrugsprodukt, tobak, til en form, der kan anvendes til endeligt forbrug.;;;;; 225;"12.0";3;Fremstilling af tobaksprodukter;;;;;; 226;"12.00";4;Fremstilling af tobaksprodukter;;;;;; 227;"120000";5;Fremstilling af tobaksprodukter;Branchen omfatter fremstilling af tobak og produkter af tobakserstatninger fx cigaretter, cigar, pibetobak og snus.;"- Fremstilling af tobaksprodukter og produkter af tobakserstatninger: cigaretter, cigarettobak, cigarer, pibetobak, skråtobak, snus - Fremstilling af homogeniseret eller rekonstitueret tobak";- Stripning og gentørring af tobak;- Dyrkning og indledende forarbejdning af tobak, jf. 01.15.00, 01.63.00;; 228;"13";2;Fremstilling af tekstiler;Denne hovedgruppe omfatter forbehandling og spinding af tekstilfibre samt vævning af tekstiler, efterbehandling af tekstiler og beklædningsartikler, fremstilling af færdige tekstilvarer, bortset fra beklædningsartikler (fx linnedvarer, tæpper, reb og tovværk mv.). Dyrkning af naturlige fibre falder ind under hovedgruppe 01, mens fremstilling af syntetiske fibre er en kemisk proces, som klassificeres i branche 20.60.00. Fremstilling af beklædningsartikler er omfattet af hovedgruppe 14.;;;;; 229;"13.1";3;Forbehandling og spinding af tekstilfibre;;;;;; 230;"13.10";4;Forbehandling og spinding af tekstilfibre;;Denne undergruppe omfatter forbehandling og spinding af tekstilfibre. Dette kan udføres på baggrund af forskellige materialer, fx silke, uld, andre animalske, vegetabilske eller syntetiske fibre, papir eller glas mv.;;;; 231;"131000";5;Forbehandling og spinding af tekstilfibre;Branchen omfatter forbehandling (fx afhaspning, affedtning, kartning, kæmning), spinding og garnfremstilling af tekstilfibre, fx silke, uld, hør, syntetiske fibre, papir, glas mv. Farvning af garn er ikke omfattet (13.30.00).;"- Forbehandling af tekstilfibre: - Afhaspning og vask af silke - Affedtning og karbonisering af uld samt farvning af uldpels - Kartning og kæmning af alle former for animalske, vegetabilske og syntetiske fibre - Spinding og fremstilling af garn eller tråd til vævning eller syning, til handel eller videreforarbejdning - Skætning af hør - Teksturering, tvinding, foldning, kabelslåning og dypning af syntetiske eller regenererede filamentgarner";"- Fremstilling af papirgarn - Fremstilling af garn af kemofibre - Fremstilling af vævede stoffer af glasgarn";"- Forbehandling i kombination med landbrug, jf.01 - Rødning af planter med vegetabilske tekstilfibre (jute, hør, kokosfibre mv.) jf.01.16.00 - Fremstilling af syntetiske eller regenererede fibre og tove, fremstilling af enkelttrådet garn (herunder garn af høj styrke og garn til tæpper) af syntetiske eller regenererede fibre, jf.20.60.00 - Fremstilling af glasfibre, jf.23.14.00";; 232;"13.2";3;Vævning af tekstiler;;;;;; 233;"13.20";4;Vævning af tekstiler;;Denne undergruppe omfatter vævning af tekstiler. Dette kan udføres på baggrund af forskellige materialer, fx silke, uld, andre animalske, vegetabilske eller syntetiske fibre, papir eller glas mv.;;;; 234;"132000";5;Vævning af tekstiler;Branchen omfatter vævning af tekstiler til stoffer, fx silke, uld, hør, syntetiske fibre, papir, glas mv. Branchen omfatter ikke fremstilling af trikotagestoffer (13.91.00).;"- Fremstilling af groftvævede stoffer af bomuld, uld, kamgarn eller silke samt fra blandinger, regenererede eller syntetiske garner (polypropylen mv.) - Fremstilling af andre groftvævede stoffer af hør, ramie, hamp, jute, bastfibre eller specialgarner";"- Fremstilling af vævede fløjls-, plys- eller chenillestoffer, håndklædefrottestoffer, drejervævet stof mv. - Fremstilling af vævede stoffer af glasfibre - Fremstilling af kulstof- og aramidtråde - Fremstilling af imiterede pelsskind ved vævning";"- Fremstilling af trikotagestoffer, jf.13.91.00 - Fremstilling af gulvbelægninger af tekstil, jf.13.93.00 - Fremstilling af vævede bånd, jf.13.96.00 - Fremstilling af fiberdug, jf.13.95.00 - Fremstilling af filt, jf.13.99.00";; 235;"13.3";3;Efterbehandling af tekstiler;;Denne gruppe omfatter færdigbehandling af tekstiler og beklædningsartikler, dvs. blegning, farvning, beredning og lignende aktiviteter;;;; 236;"13.30";4;Efterbehandling af tekstiler;;;;;; 237;"133000";5;Efterbehandling af tekstiler;Branchen omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med fx blegning eller farvning af garn, stof, beklædningsartikler, eller imprægnering af tøj.;"- Blegning og farvning af tekstilfibre, garner, stoffer og tekstilvarer, herunder beklædningsartikler - Beredning, tørring, dampning, krympning, sanforisering, mercerisering af tekstiler og tekstilvarer, herunder beklædningsartikler";"- Blegning af jeans - Plissering og lignende behandling af tekstiler - Vandtætning, belægning, laminering med gummi eller imprægnering af indkøbte beklædningsartikler ";- Fremstilling af tekstiler, som er imprægneret, belagt, beklædt eller lamineret med gummi, hvor gummi er hovedbestanddelen, jf.22.19.00;; 238;"13.9";3;Fremstilling af andre tekstiler;;Denne gruppe omfatter fremstilling af produkter af tekstiler, bortset fra beklædningsartikler, fx konfektionerede tekstilvarer, tæpper, reb, vævede bånd, possement mv.;;;; 239;"13.91";4;Fremstilling af trikotagestoffer;;;;;; 240;"139100";5;Fremstilling af trikotagestoffer;Branchen omfatter fremstilling af strikkede eller hæklede stoffer. Branchen omfatter ikke fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler (14.39.00).;"- Fremstilling af strikkede eller hæklede stoffer - Fløjls-, plys- og frottestoffer - Fremstilling af netstoffer og gardinstoffer strikket på raschelmaskiner eller lignende maskiner - Andre trikotagestoffer";- Fremstilling af imiterede pelsskind ved strikning;"- Fremstilling af netstoffer og gardinstoffer af blonde strikket på raschelmaskiner eller lignende maskiner, jf.13.99.00 - Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler, jf.14.39.00";; 241;"13.92";4;Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler;;;;;; 242;"139210";5;Fremstilling af boligtekstiler;Branchen omfatter fremstilling af boligtekstiler og -tekstilvarer fx sengelinned, håndklæder, dyner, tæpper, puder, gardiner, karklude og lign. varer.;"- Fremstilling af konfektionerede boligtekstilvarer af ethvert tekstilmateriale: - Tæpper, herunder rejsetæpper - Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude og viskestykker - Vattæpper, dyner, puder, gulvpuder, soveposer mv. - Fremstilling af færdige boligtekstiler: - Gardiner, gardinkapper, rullegardiner, sengetæpper, overtræk til møbler mv. - Støveklude, karklude o.l. varer - Fremstilling af håndvævede gobeliner";;"- Fremstilling af øvrige færdige tekstilvarer, jf.13.92.20 - Fremstilling af tekniske tekstilvarer, jf.13.96.00";; 243;"139220";5;Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler;Branchen omfatter fremstilling af forskellige færdige tekstilvarer, bl.a. presenninger, telte, markiser, flag og faldskærme. Branchen omfatter ikke fremstilling af boligtekstilvarer (13.92.10) eller af tekniske eller industrielle tekstilvarer (13.96.00). Beklædningsartikler er heller ikke omfattet.;"- Fremstilling af presenninger, telte, campingartikler, sejl, markiser, overtræk til vare- og lastbiler, maskiner mv. - Flag, bannere, vimpler mv. - Redningsveste, faldskærme mv.";- Fremstilling af tekstilstoffer til eltæpper;"- Fremstilling af tekniske tekstilvarer, jf.13.96.00 - Fremstilling af boligtekstiler, jf.13.92.10 - Fremstilling af beklædningsartikler, jf. hovedgruppe14";; 244;"13.93";4;Fremstilling af tæpper;;;;;; 245;"139300";5;Fremstilling af tæpper;Branchen omfatter fremstilling af gulvtæpper, måtter og anden gulvbelægning af tekstil eller nålefilt. Branchen omfatter ikke gulvtæpper af flettemateriale og kork (16.29.00). Sengetæpper, plaider og andre tæpper, der ikke er til gulve, hører til branche 13.92.10;"- Fremstilling af gulvbelægninger af tekstil: - Gulvtæpper, kludetæpper, måtter, fliser";- Fremstilling af gulvbelægninger af nålefilt;"- Fremstilling af gulvtæpper og måtter af flettematerialer, jf.16.29.00 - Fremstilling af gulvbelægninger af kork, jf.16.29.00 - Fremstilling af hårde gulvbelægninger, fx vinyl, linoleum, jf.22.23.00";; 246;"13.94";4;Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer;;;;;; 247;"139400";5;Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer;Branchen omfatter fremstilling af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilfibre og lign samt fx fiskenet, reb og tov forsynet med metalringe mv.;"- Fremstilling af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilfibre og lignende, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast - Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb eller tovværk - Fremstilling af produkter af reb og netstoffer: fiskenet, skibsfendere, stødpuder, lasteslynger, reb eller tov forsynet med metalringe mv.";;"- Fremstilling af hårnet, jf.14.19.00 - Fremstilling af wire, jf.25.93.00 - Fremstilling af fangstnet til lystfiskeri, jf.32.30.00";; 248;"13.95";4;Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler;Denne undergruppe omfatter alle aktiviteter i forbindelse med tekstiler og tekstilvarer, som ikke er nævnt andetsteds i hovedgruppe 13 eller 14, og som indebærer en lang række processer og en lang række fremstillede varer.;;;;; 249;"139500";5;Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler;Branchen omfatter fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug, som er stof, der hverken er vævet eller strikket. Branchen omfatter kun fremstilling af varer, der ikke er nævnt andetsteds. Derfor er bl.a. boligtekstilvarer og gulvbelægning af fiberdug (hhv 13.92.10 og 13.93.00) ikke omfattet.;;;;; 250;"13.96";4;Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler;;;;;; 251;"139600";5;Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler;Branchen omfatter fremstilling af tekstiler og tekstilvarer til teknisk eller industriel brug. Det er bla behandlede og belagte stoffer, brandslanger, transportremme, tekstilvarer til køretøjer og etiketter af tekstil.;"- Fremstilling af vævede bånd, herunder bånd bestående af trend uden skud, som er sammenklæbet - Fremstilling af stoffer, som er imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast - Fremstilling af metalliseret eller overspundet garn, garn og snore af gummi overtrukket med tekstil, tekstilgarn og -strimler overtrukket, imprægneret, belagt eller beklædt med gummi eller plast - Fremstilling af stræklærred med høj styrke af syntetisk garn - Fremstilling af glødenet, brandslanger, driv- og transportremme (med eller uden forstærkning af metal eller andet materiale) sigteflor, filterdug - Tekstilvarer til køretøjer - Fremstilling af cordlærred";;"- Fremstilling af driv- og transportremme af tekstil, garn eller reb, som er imprægneret, belagt, beklædt eller lamineret med gummi, hvor gummi er hovedbestanddelen, jf.22.19.00 - Fremstilling af plader af ekspanderet gummi eller plast kombineret med tekstiler udelukkende til forstærkning, jf.22.19.00,22.21.00 - Fremstilling af metaltrådvæv, jf.25.93.00";; 252;"13.99";4;Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.;;;;;; 253;"139900";5;Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af nogle typer tekstiler, som ikke hører til andre brancher. Det er bla fremstillig af filt, tyl, blonder, kniplinger, broderier og snørebånd af tekstil.;"- Fremstilling af etiketter, emblemer mv. - Fremstilling af possement: flettede bånd, kvaste, pomponer mv. - Fremstilling af filt - Fremstilling af tyl og andre netstoffer, blonder og kniplinger samt broderier i ét stykke, i strimler eller i motiver - Fremstilling af andre behandlede eller belagte stoffer: kalkerlærred, malerlærred, stivlærred og lignende stivede tekstilstoffer, tekstilstoffer belagt med gummi eller stivelsesstoffer - Fremstilling af forskellige tekstilvarer: tekstilvæger, gasglødenet - Fremstilling af trykfølsomt tekstilbånd - Malerlærred og kalkerlærred - Fremstilling af snørebånd af tekstil - Fremstilling af pudderkvaste";;"- Fremstilling af gulvbelægninger af nålefilt, jf.13.93.00 - Fremstilling af tekstilvat og varer af tekstilvat: hygiejnebind, tamponer mv., jf.17.22.00";; 254;"14";2;Fremstilling af beklædningsartikler;"Denne hovedgruppe omfatter alle former for fremstilling (færdigsyning og syning efter mål), af alle materialer (fx læder, vævede stoffer, trikotagestoffer mv.), af alle beklædningsartikler (fx yderbeklædning, undertøj til mænd, kvinder og børn, beklædning til arbejde, kontor eller fritid mv.) og tilbehør. Der sondres ikke mellem beklædning til voksne og børn eller mellem moderne og traditionel beklædning. Hovedgruppe 14 omfatter også pelsindustrien (pelsskind og beklædningsartikler). Hovedgruppen omfatter ikke reparation og forandring af beklædningsartikler, yder- og underbeklædning, jf. 95.29.00.";;;;; 255;"14.1";3;Fremstilling af beklædningsartikler undtagen beklædningsartikler af pelsskind;Denne gruppe omfatter fremstilling af beklædningsartikler. Det anvendte materiale kan være af enhver art og kan være belagt, imprægneret eller lamineret med gummi.;;;;; 256;"14.11";4;Fremstilling af beklædningsartikler af læder;;;;;; 257;"141100";5;Fremstilling af beklædningsartikler af læder;Branchen omfatter fremstilling af beklædningsartikler af læder og kunstlæder. Branchen omfatter ikke fremstilling af beklædning af pels eller pelsskind (14.20.00).;- Fremstilling af beklædningsartikler af læder eller kunstlæder, herunder tilbehør af læder til industriarbejde som fx svejseforklæder af læde;;"- Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind, jf.14.20.00 - Fremstilling af sportshandsker og sportshovedbeklædning af læder, jf.32.30.00 - Fremstilling af brandsikker beklædning og beskyttelsesbeklædning, jf.32.99.00";; 258;"14.12";4;Fremstilling af arbejdsbeklædning;;;;;; 259;"141200";5;Fremstilling af arbejdsbeklædning;Branchen omfatter fremstilling af arbejdstøj. Fremstilling af arbejdsfodtøj henvises til 15.20.00;- Fremstilling af arbejdsbeklædning;;"- Fremstilling af fodtøj, jf.15.20.00 - Fremstilling af brandsikker beklædning og beskyttelsesbeklædning, jf.32.99.00";; 260;"14.13";4;Fremstilling af anden yderbeklædning;;;;;; 261;"141300";5;Fremstilling af anden yderbeklædning;Branchen omfatter fremstilling af yderbeklædning af vævede, strikkede, hæklede eller ikke-vævede stoffer. Fx frakker, jakker, jakkesæt, dragter, bukser, nederdele mv til mænd, kvinder eller børn. Syning efter mål (skræddere) er også omfattet, men reparationer og forandring af tøj hører til branche 95.29.00;"- Fremstilling af anden yderbeklædning af vævede, strikkede eller hæklede stoffer, ikke-vævede stoffer mv. til mænd, kvinder og børn: - Frakker, jakkesæt, dragter, jakker, bukser, nederdele mv.";"- Syning efter mål - Fremstilling af dele af de angivne produkter";"- Fremstilling af beklædningsartikler af pelsskind (bortset fra hovedbeklædning), jf.14.20.00 - Fremstilling af beklædningsartikler af gummi eller plast, som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet, jf.22.19.00,22.29.00 - Fremstilling af brandsikker beklædning og beskyttelsespåklædning, jf.32.99.00";; 262;"14.14";4;Fremstilling af underbeklædning;;;;;; 263;"141400";5;Fremstilling af underbeklædning;Branchen omfatter fremstilling af underbeklædning, undertøj og nattøj, fx skjorter, bluser, t-shirts, underbukser, bh'er, pyjamasser mv.;"- Fremstilling af underbeklædning og natbeklædning af vævede, strikkede eller hæklede stoffer, blonder mv. til mænd, kvinder og børn: - Skjorter, T-shirts, underbukser, trusser, pyjamas, natkjoler, morgenkåber, bluser, underskørter, bh'er, korsetter mv.";;;; 264;"14.19";4;Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør;;;;;; 265;"141900";5;Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør;Branchen omfatter fremstilling af babytøj, træningstøj, badetøj, skitøj, hatte og anden hovedbeklædning (også af pelsskind), handsker, bælter, slips mv.;"- Fremstilling af tøj til babyer, træningsdragter, skitøj, badetøj mv. - Fremstilling af hatte, huer og kasketter - Fremstilling af andet beklædningstilbehør: handsker, bælter, sjaler, slips, halstørklæder, hårnet mv.";"- Fremstilling af hovedbeklædning af pelsskind - Fremstilling af fodtøj af tekstil uden påsat sål - Fremstilling af dele af de angivne produkter";"- Fremstilling af sportshovedbeklædning, jf.32.30.00 - Fremstilling af sikkerhedshovedbeklædning (bortset fra sportshovedbeklædning), jf.32.99.00 - Fremstilling af brandsikker beklædning og beskyttelsesbeklædning, jf.32.99.00";; 266;"14.2";3;Fremstilling af varer af pelsskind;;;;;; 267;"14.20";4;Fremstilling af varer af pelsskind;;;;;; 268;"142000";5;Fremstilling af varer af pelsskind;Branchen omfatter fremstilling af beklædningsartikler, tæpper, pudse- og polerklude af pelsskind samt sammensyning af pelsskind. Branchen omfatter ikke hovedbeklædning af pelsskind (14.19.00), fodtøj (15.20.00) eller beklædningsartikler med dele af pelsskind (14.19.00).;"- Fremstilling af varer af pelsskind: - Beklædningsartikler af pelsskind og tilbehør hertil - Sammensyede pelsskind, fx rykkede pelsskind, plader, måtter, striber mv. - Diverse varer af pelsskind: tæpper, gulvpuder uden fyld, pudse- og polerklude til industriel anvendelse";;"- Fremstilling af rå pelsskind, jf.01.4,01.70.00 - Fremstilling af rå huder og skind, jf.10.11.90 - Fremstilling af imiterede pelsskind (langhåret tekstilstof fremstillet ved vævning eller strikning), jf.13.20.00,13.91.00 - Fremstilling af pelshatte og -huer, jf.14.19.00 - Fremstilling af beklædningsartikler med dele af pelsskind, jf.14.19.00 - Beredning og farvning af pelsskind, jf.15.11.00 - Fremstilling af støvler eller sko med dele af pelsskind, jf.15.20.00";; 269;"14.3";3;Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler;;;;;; 270;"14.31";4;Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer;;;;;; 271;"143100";5;Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer;Branchen omfatter fremstilling af strikkede og hæklede strømper, strømpebukser og trikoter.;- Fremstilling af strømpevarer, herunder sokker, trikoter og strømpebukser;;;; 272;"14.39";4;Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler;;;;;; 273;"143900";5;Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler;Branchen omfatter fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler som færdigvarer, fx pullovere, cardigans, veste mv.;- Fremstilling af strikkede eller hæklede færdigvarer og andre færdigvarer: pullovere, cardigans, jerseytrøjer, veste og lignende varer;;"- Fremstilling af trikotagestoffer, jf.13.91.00 - Fremstilling af strømpevarer, jf.14.31.00";; 274;"15";2;Fremstilling af læder og lædervarer;"Denne hovedgruppe omfatter beredning og farvning af pelsskind samt omdannelse af huder til læder ved garvning eller beredning og forarbejdning af læder til produkter til endeligt forbrug. Hovedgruppen omfatter også fremstilling af lignende produkter af andre materialer (imiteret læder eller andre former for kunstlæder), fx gummifodtøj, rejseartikler af tekstil mv. Produkter af kunstlæder er omfattet her, fordi de fremstilles på nogenlunde samme måde som lædervarer (fx rejseartikler) og ofte fremstilles af samme enhed. Denne hovedgruppe omfatter ikke reparation af skotøj og lædervarer, jf. 95.23.00.";;;;; 275;"15.1";3;"Garvning og beredning af læder; fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredning og farvning af pelsskind";;Denne gruppe omfatter fremstilling af læder og pelsskind samt varer heraf;;;; 276;"15.11";4;"Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind";;;;;; 277;"151100";5;"Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind";Branchen omfatter garvning, farvning og beredning af huder og skind samt fremstilling af semsgarvet, pergamentbehandlet læder, laklæder, metaliseret læder og kunstlæder. Branchen omfatter også afskrabning, færdigberedning, garvning og farvning af huder med hårbeklædning.;"- Garvning, farvning og beredning af huder og skind - Fremstilling af semsgarvet, pergamentbehandlet læder, laklæder og metalliseret læder - Fremstilling af kunstlæder - Afskrabning, færdigberedning, garvning, blegning, klipning, plukning og farvning af pelsskind og huder med hårbeklædning";;"- Fremstilling af huder og skind som en del af dyreopdræt, jf.01.4 - Fremstilling af huder og skind som en del af slagtning, jf.10.11.90 - Fremstilling af beklædningsartikler af læder, jf.14.11.00 - Fremstilling af imiteret læder ikke baseret på naturlæder, jf.22.19,22.29";; 278;"15.12";4;Fremstilling af tasker, kufferter , sadelmagervarer mv.;;;;;; 279;"151200";5;Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.;Branchen omfatter fremstilling af kufferter, tasker ol af læder og af andre materialer, hvor der anvendes samme fremstillingsteknologi som til læder. Branchen omfatter også fremstilling af sadler, seletøj, ridepiske mv.;"- Fremstilling af kufferter, håndtasker o.l. af læder, kunstlæder eller ethvert andet materiale, fx plader og folier af plast, tekstilmaterialer, vulcanfibre af pap eller karton, hvor der anvendes samme teknologi som til læder - Fremstilling af rejseartikler - Fremstilling af sadler og seletøj - Fremstilling af urremme af ikke-metalholdigt materiale (fx stof, læder, plast) - Fremstilling af diverse varer af læder eller kunstlæder: drivremme, pakninger mv. - Fremstilling af snørebånd af læder - Fremstilling af ridepiske";;"- Fremstilling af beklædningsartikler af læder, jf.14.11.00 - Fremstilling af handsker, hatte og huer af læder, jf.14.19.00 - Fremstilling af fodtøj, jf.15.20.00 - Fremstilling af cykelsadler, jf.30.92.00 - Fremstilling af urremme af ædelmetal, jf.32.12.00 - Fremstilling af urremme af uædelt metal, jf.32.13.00 - Fremstilling af støttebælter og andre bælter til arbejdsbrug, jf.32.99.00";; 280;"15.2";3;Fremstilling af fodtøj;;;;;; 281;"15.20";4;Fremstilling af fodtøj;;;;;; 282;"152000";5;Fremstilling af fodtøj;Branchen omfatter fremstilling af almindeligt fodtøj af ethvert materiale. Fremstilling af dele af læder til fodtøj (såler, hæle, overdele mv) er også omfattet. Fremstilling af ortopædiske sko hører til branche 32.50.00;"- Fremstilling af almindeligt fodtøj af ethvert materiale og efter enhver fremstillingsmetode, herunder støbning (jf. nedenstående undtagelser) - Fremstilling af dele af læder til fodtøj: fremstilling af overdele og dele heraf, yder- og indersåler, hæle mv. - Fremstilling af gamacher og lignende varer - Håndskomagere";;"- Fremstilling af fodtøj af tekstil uden påsat sål, jf.14.19.00 - Fremstilling af dele af træ til fodtøj (fx hæle og læste), jf.16.29.00 - Fremstilling af gummistøvler, -hæle, -såler og andre dele af gummi til fodtøj, jf.22.19.00 - Fremstilling af dele af plast til fodtøj, jf.22.29.00 - Fremstilling af ortopædiske sko, jf.32.50 - Fremstilling af skistøvler, jf.32.30.00";; 283;"16";2;"Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer";"Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af træprodukter som tømmer, krydsfiner, finer, træemballage, trægulve, træspær og præfabrikerede træbygninger. Produktionsprocesserne omfatter savning, høvling, formning, laminering og samling af træprodukter lige fra stammer, som skæres i kævler, eller tømmer, som herefter kan tilskæres yderligere eller formgives ved hjælp af drejebænke eller andet bearbejdningsværktøj. Tømmeret eller andre former for forarbejdet træ kan også efterfølgende høvles eller på anden måde forarbejdes og samles til færdige produkter som fx træemballage. Med undtagelse af savskærerier er denne hovedgruppe opdelt i undergrupper hovedsagelig efter de specifikke produkter, som fremstilles. Denne hovedgruppe omfatter ikke fremstilling af møbler (31.0) eller opsætning af træudstyr o.l. (43.32.00, 43.33.00, 43.39.00).";;;;; 284;"16.1";3;Udsavning og høvling af træ;;;;;; 285;"16.10";4;Udsavning og høvling af træ;;;;;; 286;"161000";5;Udsavning og høvling af træ;Branchen omfatter udsavning, høvling, opskæring, afbarkning og tilhugning af stammer og træ. Branchen omfatter også fremstilling af træuld, træflis og træspåner. Imprægnering af træ er også omfattet.;"- Udsavning, høvling og maskinbehandling af træ - Opskæring, afbarkning eller tilhugning af stammer - Fremstilling af jernbanesveller af træ - Fremstilling af ikke-sammensatte parketstave - Fremstilling af træuld, træmel, træflis og træspåner";"- Tørring af træ - Imprægnering eller kemisk behandling af træ med præserveringsmidler eller med andre materialer";"- Skovning og fremstilling af rundtømmer, jf.02.20.00 - Fremstilling af finerplader, der er tynde nok til anvendelse til krydsfiner, brædder og paneler, jf.16.21.00 - Fremstilling af tækkespån, tagspån, ramme- og møbellister, jf.16.23.00 - Fremstilling af træ til brænde eller presset træ, jf.16.29.00";; 287;"16.2";3;Fremstilling af varer af træ, kork, strå og flettematerialer;;Denne gruppe omfatter fremstilling af produkter af træ, kork, strå eller flettematerialer, herunder grundformer og sammensatte produkter;;;; 288;"16.21";4;Fremstilling af finerplader og træbaserede plader;;;;;; 289;"162100";5;Fremstilling af finerplader og træbaserede plader;Branchen omfatter fremstilling af finerplader, krydsfiner, MDF plader, prestræ, limtræ og lign.;"- Fremstilling af finerplader, der er tynde nok til anvendelse til finerarbejde, krydsfiner eller andre formål: - Forarbejdet, farvet, belagt, imprægneret, forstærket (med papir- eller stofbeklædning) - Fremstillet i motiver - Fremstilling af krydsfiner, finerpaneler og lignende laminerede træplader - Fremstilling af OSB-plader og andre spånplader - Fremstilling af halvhårde fiberplader (MDF) og andre fiberplader - Fremstilling af prestræ - Fremstilling af limtræ, lamineret finer";;;; 290;"16.22";4;Fremstilling af sammensatte parketstave;;;;;; 291;"162200";5;Fremstilling af sammensatte parketstave;Branchen omfatter fremstilling af sammensatte parketstave ol, som er samlet til gulvbrædder. Branchen omfatter ikke ikke-sammensatte parketstave (16.10.00).;- Fremstilling af parketstave, lister mv. af træ, som kan samles til paneler;;- Fremstilling af ikke-sammensatte parketstave, jf.16.10.00;; 292;"16.23";4;Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt;;;;;; 293;"162300";5;Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt;Branchen omfatter fremstilling af trævarer, som hovedsagelig skal anvendes i bygge -og anlægsindustrien. Det er fx bjælker, tagspær, lister, vinduer, døre og trapper af træ. Branchen omfatter også fremstilling af skurvogne, pavilloner, saunaer og andre præfabrikerede elementer hovedsagelig af træ.;"- Fremstilling af trævarer, som hovedsagelig skal anvendes i bygge- og anlægsindustrien: - Bjælker, tagspær og dragere - Præfabrikerede træspær, limet og metalforbundet - Døre, vinduer, skodder og rammer hertil, uanset om de indeholder metalbeslag som hængsler, låse mv. - Trapper, gelændere - Ramme- og møbellister, tækkespån og tagspån - Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer hovedsagelig af træ, fx saunaer - Fremstilling af skurvogne, udstillingsmoduler, pavilloner hovedsagelig af træ - Fremstilling af skillevægge af træ (bortset fra fritstående)";;"- Fremstilling af køkkenskabe, bogreoler, klædeskabe, jf.31.01.00,31.02.00,31.09.00 - Fremstilling af skillevægge af træ, fritstående, jf.31.01.00,31.02.00,31.09.00";; 294;"16.24";4;Fremstilling af træemballage;;;;;; 295;"162400";5;Fremstilling af træemballage;Branchen omfatter fremstilling af emballage af træ, fx kasser, kabeltromler, kar, tønder og paller.;"- Fremstilling af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende træemballage - Fremstilling af paller, bokspaller og andre lastpaller af træ - Fremstilling af bødkervarer af træ, fx tønder, kar, baljer, bøtter - Fremstilling af kabeltromler af træ";;"- Fremstilling af rejseartikler, jf.15.12.00 - Fremstilling af kasser af flettematerialer, jf.16.29.00";; 296;"16.29";4;"Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer";;;;;; 297;"162900";5;"Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer";Branchen omfatter fremstilling af diverse produkter af træ, kork og flettematerialer. Fx håndtag og skafter, køkkenudstyr, rammer, træpiller og kurvemagervarer. Branchen omfatter også forarbejdning og fremstilling naturkork og varer af samme, samt kurvemagervarer og flettede snore. Omfatter ikke møbler, ligkister, tændstikker eller træfodtøj.;"- Fremstilling af diverse træprodukter: - Håndtag og skafter af træ til værktøj, koste, børster - Blokke og læster af træ til støvler og sko, klædebøjler - Husholdningsartikler og køkkenudstyr af træ - Statuetter og pyntegenstande af træ, indlagt træ og træmosaik - Æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer - Spoler, bobiner, garnruller og lignende varer af drejet træ - Andre trævarer - Forarbejdning af naturkork, fremstilling af sammenpresset kork - Fremstilling af varer af naturkork eller sammenpresset kork, herunder gulvbelægninger - Fremstilling af flettede snore og varer af flettematerialer: måtter, tæpper, skærme, kasser mv. - Fremstilling af kurvemagervarer - Fremstilling af kævler og piller til energi, af presset træ eller erstatningsmaterialer som kaffe- eller sojabønnegrums - Fremstilling af spejl- og billedrammer af træ - Fremstilling af malerirammer - Fremstilling af dele af træ til fodtøj (fx hæle og læster) - Fremstilling af håndtag til paraplyer, spadserestokke og lignende varer - Fremstilling af blokke til fremstilling af piber";;"- Fremstilling af gulvtæpper og måtter af tekstilmaterialer, jf.13.93.00 - Fremstilling af rejseartikler, jf.15.12.00 - Fremstilling af træfodtøj, jf.15.20.00 - Fremstilling at tændstikker, jf.20.51.00 - Fremstilling af urkasser, jf.26.52.00 - Fremstilling af spoler, bobiner af træ, som indgår i tekstilmaskiner, jf.28.94.00 - Fremstilling af møbler, jf.31.0 - Fremstilling af legetøj af træ, jf.32.40.00 - Fremstilling af børster og koste, jf.32.91.00 - Fremstilling af ligkister, jf.32.99.00 - Fremstilling af korkredningsveste, jf.32.99.00";; 298;"17";2;Fremstilling af papir og papirvarer;"Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af papirmasse, papir og forarbejdede papirprodukter. Fremstilling af disse produkter er samlet under et, fordi de udgør en række vertikalt forbundne processer. En enkelt enhed udfører ofte mere end en af disse processer. Fremstillingsprocessen kan groft deles op i tre aktiviteter: Ved fremstillingen af papirmasse adskilles cellulosefibrene fra andre urenheder i træet eller brugt papir opløses, og trykfarver fjernes, og det blandes med mindre mængder reagenser, som forstærker fiberbindingen. Ved fremstillingen af papir hældes papirmassen over en fremadløbende dug, hvorved der dannes et ark. Forarbejdede papirprodukter fremstilles af papir og andre materialer ved hjælp af forskellige teknikker. Hertil hører også papirvarer med påtryk (fx tapet, gavepapir mv.), når den trykte tekst ikke er hovedformålet. Fremstilling af papirmasse, papir og pap er omfattet i gruppe 17.1, hvorimod de resterende undergrupper omfatter fremstilling af yderligere forarbejdet papir og papirprodukter.";;;;; 299;"17.1";3;Fremstilling af papirmasse, papir og pap;;;;;; 300;"17.11";4;Fremstilling af papirmasse;;;;;; 301;"171100";5;Fremstilling af papirmasse;Branchen omfatter fremstilling af bleget, halvbleget eller ubleget papirmasse samt fjernelse af trykfarver i forbindelse med fremstilling af papir fra affaldspapir.;"- Fremstilling af bleget, halvbleget eller ubleget papirmasse ved mekaniske, kemiske (opløsning eller ikke opløsning) eller halvkemiske processer - Fremstilling af papirmasse af bomuldlinters - Fjernelse af trykfarver i forbindelse med fremstilling af papirmasse fra affaldspapir";;;; 302;"17.12";4;Fremstilling af papir og pap;;;;;; 303;"171200";5;Fremstilling af papir og pap;Branchen omfatter fremstilling af papir og pap fra papirmasse. Branchen omfatter også videreforarbejdning, fx belægning og imprægnering, af papir og pap. Branchen omfatter ikke fremstilling af færdige varer af papir og pap.;- Fremstilling af papir og pap til videre industriel forarbejdning;"- Videre forarbejdning af papir og pap: - Overtrækning, belægning og imprægnering af papir og pap - Fremstilling af kreppet eller plisseret papir - Fremstilling af laminater og folier, hvis de er lamineret med papir eller pap - Fremstilling af håndlavet papir - Fremstilling af avispapir og andet trykpapir eller skrivepapir - Fremstilling af cellulosevat og cellulosefiberdug - Fremstilling af karbonpapir og stencils i ruller eller store ark";"- Fremstilling af bølgepapir eller bølgepap, jf. 17.21.00 - Fremstilling af videreforarbejdede varer af papir, pap eller papirmasse, jf. 17.22.00, 17.23.00, 17.24.00, 17.29.00 - Fremstilling af belagt eller imprægneret papir, hvor belægningen eller imprægneringen er hovedbestanddelen, jf. den undergruppe, hvor fremstilling af den pågældende belægning eller imprægnering er klassificeret- Fremstilling af slibepapir, jf.23.91.00";; 304;"17.2";3;Fremstilling af papir- og papvarer;;;;;; 305;"17.21";4;Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap;;;;;; 306;"172100";5;Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap;Branchen omfatter fremstilling af emballage af papir og pap, samt bølgepap og -papir. Branchen omfatter fx æsker, kartoner, poser og sække af papir og pap. Æggebakker og anden emballage, der er fremstillet af støbt eller presset papirmasse, henvises til 17.29.00;"- Fremstilling af bølgepapir og bølgepap - Fremstilling af emballage af bølgepapir eller bølgepap - Fremstilling af sammenfoldelige æsker og kartoner - Fremstilling af emballage af homogen karton - Fremstilling af anden emballage af papir og pap - Fremstilling af sække og poser af papir - Fremstilling af kartoteksæsker og lignende varer";;"- Fremstilling af kuverter, jf. 17.23.00 - Fremstilling af støbte eller pressede varer af papirmasse (fx æggebakker, støbte plader af papirmasse), jf. 17.29.00";; 307;"17.22";4;Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap;;;;;; 308;"172200";5;Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap;Branchen omfatter fremstilling af husholdnings-, hygiejne- og toiletartikler af papir og pap. Branchen omfatter også fremstilling af fx paptallerkner, papirlommetørklæder, toiletpapir, bleer og hygiejnebind.;"- Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler af papir og pap - Kopper, fade, tallerkener og bakker - Fremstilling af husholdningsartikler, toiletartikler og artikler af cellulosevat: - Renseservietter - Lommetørklæder, håndklæder, servietter - Toiletpapir - Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg - Fremstilling af tekstilvat og varer af tekstilvat: hygiejnebind, tamponer mv.";;- Fremstilling af cellulosevat, jf.17.12.00;; 309;"17.23";4;Fremstilling af kontorartikler af papir;;;;;; 310;"172300";5;Fremstilling af kontorartikler af papir;Branchen omfatter fremstilling af kontorartikler af papir. Omfattet er fx skrivepapir, printerpapir, kuverter, notesbøger mv.;"- Fremstilling af kontorartikler af papir - Fremstilling af brugsklart trykpapir og skrivepapir - Fremstilling af brugsklart printerpapir - Fremstilling af brugsklart selvkopierende papir - Fremstilling af brugsklare stencils og karbonpapir - Fremstilling af brugsklart papir belagt med klæbestof - Fremstilling af kuverter og brevkort - Fremstilling af æsker, lommer, mapper, brevmapper indeholdende kontorartikler - Fremstilling af kontorartikler til undervisning og erhverv (notesbøger, ringbind, kartoteker, regnskabsbøger, formularer mv.), når den trykte tekst ikke er hovedformålet";;- Trykning, jf.18.1;; 311;"17.24";4;Fremstilling af tapet;;;;;; 312;"172400";5;Fremstilling af tapet;Branchen omfatter fremstilling af tapet og lignende vægbeklædning.;- Fremstilling af tapet og lignende vægbeklædning, herunder vinylbelagt tapet og tekstiltapet;;"- Fremstilling af papir og pap i bulk, jf.17.12.00 - Fremstilling af plasttapet, jf.22.29.00";; 313;"17.29";4;Fremstilling af andre papir- og papvarer;;;;;; 314;"172900";5;Fremstilling af andre papir- og papvarer;Branchen omfatter fremstilling af papir- og papvarer, som ikke er omfattet af andre brancher. Fx etiketter, filtrerpapir, æggebakker, festartikler af papir. Branchen omfatter ikke kontorartikler (17.23.00), husholdnings- og toiletartikler (17.22.00) eller emballage (17.21.00).;"- Fremstilling af etiketter - Fremstilling af filtrerpapir og -pap - Fremstilling af bobiner, spoler mv. af papir og pap - Fremstilling af æggebakker og anden støbt eller presset emballage af papirmasse mv. - Fremstilling af festartikler af papir - Fremstilling af jacquardkort af papir og pap";;"- Fremstilling af spillekort, jf.32.40.00 - Fremstilling af spil og legetøj af papir eller pap, jf.32.40.00";; 315;"18";2;Trykning og reproduktion af indspillede medier;"Denne hovedgruppe omfatter trykning af produkter som aviser, bøger, tidsskrifter, formularer, lykønskningskort og andre varer, men omfatter også hjælpeaktiviteter som bogbinding, fremstilling af trykplader og data imaging. De hjælpeaktiviteter, der er medtaget her, er en integreret del af trykkerivirksomhed, og et produkt (trykplade, indbundet bog eller diskette eller datafil) frembringes næsten altid ved disse aktiviteter. De processer, der anvendes inden for trykkerivirksomhed, omfatter en række metoder til at overføre et billede fra en plade, skabelon eller datafil til et medium som fx papir, plast, metal, tekstiler eller træ. Den mest udbredte af disse metoder er at overføre billedet fra en plade eller en skabelon til mediet ved litografi, dybtryk, serigrafitryk eller flexotryk. Det bliver mere og mere almindeligt, at trykning og udgiveraktiviteter udføres af forskellige enheder. Denne hovedgruppe omfatter også reproduktion af indspillede medier som cd'er, dvd'er, videooptagelser, software på disketter, cd'er eller bånd, grammofonplader mv. Denne hovedgruppe omfatter ikke udgivervirksomhed (jf. hovedafdeling J).";;;;; 316;"18.1";3;Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed;Denne gruppe omfatter trykning af produkter som aviser, bøger, tidsskrifter, formularer, lykønskningskort og andre varer, men omfatter også hjælpeaktiviteter som bogbinding, fremstilling af trykplader og data imaging. Trykning kan ske med forskellige teknikker og på forskellige materialer.;;;;; 317;"18.11";4;Trykning af dagblade;;;;;; 318;"181100";5;Trykning af dagblade;Branchen omfatter trykning af aviser, dagblade og andre tidsskrifter, der udkommer mindst 4 gange om ugen. Udgivelse af aviser henvises til 58.13.00;;"- Trykning af andre tidsskrifter, som udkommer mindst fire gange om ugen - Avistrykkeri";"- Udgivelse af tryksager, jf.58.1 - Fotokopiering af dokumenter, jf.82.19.00";; 319;"18.12";4;Anden trykning;;;;;; 320;"181200";5;Anden trykning;Branchen omfatter trykning af magasiner og tidskrifter, der udkommer mindre end fire gange om ugen, samt bøger, brochurer, etiketter mv. Trykning direkte på alle typer af materialer er også omfattet. Virksomheder, der trykker magasiner og tidskrifter mm, som udkommer mere end fire gange om ugen, henvises til 18.11.00;"- Trykning af magasiner og andre tidsskrifter, som udkommer mindre end fire gange om ugen - Trykning af bøger og brochurer, nodehæfter og partiturer, landkort, atlasser, plakater, reklamekataloger, prospekter og andet trykt reklamemateriale, frimærker, gebyrmærker, adkomstbeviser, checkhæfter og andre værdipapirer, chipkort, smart cards, albummer, dagbøger, kalendere og andre kommercielle tryksager, personligt brevpapir og andre tryksager fremstillet ved højtryk, offset, fotogravure, flexotryk, serigrafitryk og andre trykmetoder, kopieringsmaskiner, computerprintere, prægemaskiner mv. - Quick printing - Trykning direkte på tekstiler, plast, glas, metal, træ og keramik - Det trykte materiale er ofte ophavsretligt beskyttet";- Trykning af etiketter og mærkater (litografi, dybtryk, flexotryk, mv.);"- Fremstilling af kontorartikler (notesbøger, ringbind, kartoteker, regnskabsbøger, formularer mv.), når den trykte tekst ikke er hovedformålet, jf.17.23.00 - Udgivelse af tryksager, jf.58.1";; 321;"18.13";4;Prepress- og premedia-arbejde;;;;;; 322;"181300";5;Prepress- og premedia-arbejde;Branchen omfatter forberedende arbejder inden trykning (fysisk eller digitalt).;;;- Specialiserede design aktiviteter, jf.74.10;; 323;"18.14";4;Bogbinding og lignende serviceydelser;;;;;; 324;"181400";5;Bogbinding og lignende serviceydelser;Branchen omfatter serviceydelser i forbindelse med færdigbearbejdning af bøger, tryksager, cd-rom'er og dvd'er. Fx er foldning, hæftning, laminering, prægning og gravering.;"- Forlagsindbinding, prøvemontering og viderebearbejdning som hjælpeaktivitet til trykning, fx forlagsindbinding af bøger, brochurer, magasiner, kataloger mv. ved foldning, tilsnitning og renskæring, samling, hæftning, klæbebinding, tilsnitning og belægning, klæbning, kollationering, rining og guldtrykning, spiralhæftning og plastindbinding - Indbinding og færdigbearbejdning af trykt papir eller pap ved foldning, stempling, boring, hulning, perforering, prægning, klæbning og laminering - Serviceydelser i forbindelse med færdigbearbejdning af cd-rom'er eller dvd'er - Serviceydelser i forbindelse med postudsendelser som fx individuel tilpasning, forberedelse af kuverter og befordring - Anden færdigbearbejdning som prægning, gravering, stempling, overførsel til blindskrift";;;; 325;"18.2";3;Reproduktion af indspillede medier;;;;;; 326;"18.20";4;Reproduktion af indspillede medier;;;;;; 327;"182000";5;Reproduktion af indspillede medier;Branchen omfatter reproduktion af cd'er, dvd'er, lp'er og andre medier med musik, film, software eller data. Branchen omfatter kun reproduktion fra masterkopier. Hverken udgivelse eller indspilning er omfattet.;"- Reproduktion fra masterkopier af grammofonplader, cd'er og lydbånd med musik eller andre lydoptagelser - Reproduktion fra masterkopier af grammofonplader, dvd'er og videobånd med spillefilm og andre videooptagelser - Reproduktion fra masterkopier af software og data på disketter, cd-rom'er og bånd";;"- Reproduktion af tryksager, jf.18.11.00,18.12.00 - Udgivelse af software, jf.58.2 - Produktion og distribution af spillefilm, videobånd og spillefilm på dvd eller lignende media, jf.59.11,59.12,59.13 - Reproduktion af spillefilm med henblik på distribution til biografer, jf.59.12.00 - Fremstilling af masterkopier til grammofonplader eller lydmateriale, jf.59.20.00";; 328;"19";2;Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter;"Denne hovedgruppe omfatter forarbejdning af råolie og kul til anvendelige produkter. Den vigtigste proces er olieraffinering, som indebærer adskillelse af råolien i forskellige mellemprodukter ved processer som krakning og destillation. Hovedgruppen omfatter også fremstilling af karakteristiske produkter for egen regning (fx koks, butan, propan, benzin, petroleum, fyringsolie mv.) samt serviceydelser i form af forarbejdning (fx kundespecificeret raffinering). Hovedgruppen omfatter gasser som fx ethan, propan og butan fremstillet på olieraffinaderier. Hovedgruppen omfatter ikke gasser som fx ethan, propan og butan fremstillet andre steder (20.14.00), fremstilling af industrigasser (20.11.00), indvinding af naturgas (methan, ethan, butan eller propan) (06.20.00) og fremstilling af brændgas undtagen oliegasser (fx kulgas, vandgas, generatorgas, gasværksgas (35.21.00). Fremstilling af petrokemiske produkter fra raffineret råolie klassificeres i hovedgruppe 20.";;;;; 329;"19.1";3;Fremstilling af koks mv.;;;;;; 330;"19.10";4;Fremstilling af koks mv.;;;;;; 331;"191000";5;Fremstilling af koks mv.;Branchen omfatter fremstilling af koks, beg, råkul, brunkulstjære og lignende Indvinding af kul er ikke omfattet. Fremstilling af briketter af kul henvises til 19.20.00;"- Drift af koksværker - Fremstilling af koks og halvkoks - Fremstilling af beg og begkoks - Fremstilling af koksovnsgas - Fremstilling af råkul og brunkulstjære - Agglomerering af kul";;- Fremstilling af brændselsbriketter af kul, jf.19.20.00;; 332;"19.2";3;Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter;;;;;; 333;"19.20";4;Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter;;Denne undergruppe omfatter fremstilling af flydende eller gasformige brændstoffer eller andre produkter fra råolie, bituminøse mineraler eller deres fraktioneringsprodukter. Mineralolieraffinering omfatter en eller flere af følgende aktiviteter: fraktionering, destillering af råolie samt spaltning.;;;; 334;"192000";5;Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter;Branchen omfatter raffinering af mineralolie til anvendelige produkter. Dette omfatter aktiviteter som fraktionering, destillering og spaltning. De resulterende produkter er bl.a. brændsels- og smøreolier, motorbrændstof, gasraffineringer, produkter til den kemiske industri, paraffin mv. Fremstilling af briketter af kul eller tørv er også omfattet.;"- Fremstilling af motorbrændstof: benzin, petroleum mv. - Fremstilling af brændstof: let, medium og svær brændselsolie, gasraffineringer som fx ethan, propan, butan mv. - Fremstilling af oliebaseret smøreolie eller -fedt, herunder spildolie og dieselolie - Fremstilling af produkter til den petrokemiske industri og til fremstilling af vejbelægning - Fremstilling af diverse produkter: mineralsk terpentin, vaseline, paraffin, mineralolievoks mv. - Fremstilling af råoliebriketter - Blandinger af biobrændstof, dvs. blandinger af alkoholer med råolie (fx gasohol)";"- Fremstilling af tørvebriketter - Fremstilling af kul- og brunkulsbriketter";;; 335;"20";2;Fremstilling af kemiske produkter;Denne hovedgruppe omfatter omdannelse af organiske og uorganiske råmaterialer ved hjælp af en kemisk proces og dannelse af produkter. Der skelnes mellem fremstilling af basiskemikalier, som udgør den første industrigruppe, og fremstilling af mellemprodukter og færdige produkter, der fremstilles ved videreforarbejdning af basiskemikalier, som udgør resten af industrigrupperne.;;;;; 336;"20.1";3;Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form;Denne gruppe omfatter fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenforbindelser heraf samt plast og syntetisk gummi i primær form.;;;;; 337;"20.11";4;Fremstilling af industrigasser;;;;;; 338;"201100";5;Fremstilling af industrigasser;Branchen omfatter fremstilling af flydende eller komprimerede industrigasser og medicinske gasser. Fremstilling af brændstofgasser henvises til 19.20.00;"- Fremstilling af flydende eller komprimerede, uorganiske industrigasser eller medicinske gasser: - Usammensatte gasser - Flydende eller komprimeret luft - Kølegasser - Blandede industrigasser - Inaktive gasser som fx kuldioxid - Isoleringsgasser";;"- Indvinding af metan, ethan, butan eller propan, jf.06.20.00 - Fremstilling af brændstofgasser som fx ethan, butan eller propan på et olieraffinaderi, jf.19.20.00 - Fremstilling af gasformige brændstoffer fra kul, spild mv., jf.35.21.00";; 339;"20.12";4;Fremstilling af farvestoffer og pigmenter;;;;;; 340;"201200";5;Fremstilling af farvestoffer og pigmenter;Branchen omfatter fremstilling af farvestoffer og pigmenter i uforarbejdet form eller som koncentrater. Fremstilling af tilberedte farver, maling og andre færdige produkter henvises til 20.30.00;- Fremstilling af farvestoffer og pigmenter af ethvert materiale i uforarbejdet form eller i form af koncentrater;- Fremstilling af produkter af den type, der bruges som fluorescerende blegemidler eller som luminophorer;- Fremstilling af tilberedte farver og pigmenter, jf.20.30.00;; 341;"20.13";4;Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier;Denne gruppe omfatter fremstilling af kemikalier ved hjælp af grundlæggende processer. De produkter, der fremkommer ved disse processer, er sædvanligvis separate kemiske elementer eller separate, kemisk definerede forbindelser.;;;;; 342;"201300";5;Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier;Branchen omfatter fremstilling af uorganiske basiskemikalier ved hjælp af grundlæggende processer. Normalt er produkterne separate kemiske elementer eller forbindelser, fx syrer eller baser. Fremstilling af destilleret vand er også omfattet.;"- Fremstilling af kemiske elementer (undtagen industrigasser og basismetaller) - Fremstilling af uorganiske syrer undtagen salpetersyre - Fremstilling af baser, lud og andre uorganiske baser undtagen ammoniak - Fremstilling af andre uorganiske forbindelser - Ristning af svovlkis - Berigelse af uran- og thoriummalme - Oparbejdning af atombrændstof";- Fremstilling af destilleret vand;"- Fremstilling af industrigasser, jf.20.11.00 - Fremstilling af kvælstofgødning og nitrogenforbindelser, jf.20.15.00 - Fremstilling af ammoniak, jf.20.15.00 - Fremstilling af ammoniumchlorid, jf.20.15.00 - Fremstilling af nitritter og nitrater af kalium, jf.20.15.00 - Fremstilling af ammoniumcarbonater, jf.20.15.00 - Fremstilling af aromatisk destilleret vand, jf.20.53.00 - Fremstilling af metaller, se hovedgruppe24";; 343;"20.14";4;Fremstilling af andre organiske basiskemikalier;Denne gruppe omfatter fremstilling af kemikalier ved hjælp af grundlæggende processer som fx termisk krakning og destillation. Resultatet af disse processer er sædvanligvis separate kemiske elementer eller separate, kemisk definerede forbindelser.;;;;; 344;"201400";5;Fremstilling af andre organiske basiskemikalier;Branchen omfatter fremstilling af organiske basiskemikalier ved hjælp af grundlæggende processer som fx termisk krakning og destillation. Normalt er produkterne separate kemiske elementer eller forbindelser. Fremstilling af industrigasser (20.11.00) og farvestoffer (20.12.00) er ikke omfattet.;"- Fremstilling af organiske basiskemikalier: - Cykliske og acykliske carbonhydrider, mættede og umættede - Cykliske og acykliske alkoholer - Mono- og polycarboxylsyrer, herunder eddikesyre - Andre oxygenholdige forbindelser, herunder aldehyder, ketoner, quinoner og to eller flere oxygenholdige forbindelser - Syntetisk glycerol - Organiske nitrogenholdige forbindelser, herunder aminer - Gæring af sukkerrør, majs eller lignende til produktion af alkohol og estere - Andre organiske forbindelser, herunder trædestillationsprodukter (fx trækul) mv. - Fremstilling af syntetiske aromatiske produkter - Destillation af kultjære";;"- Fremstilling af basisplast, jf.20.16.00 - Fremstilling af syntetisk gummi i primær form, jf.20.17.00 - Fremstilling af rå glycerol, jf.20.41.00 - Fremstilling af naturlige æteriske olier, jf.20.53.00 - Fremstilling af salicyl- og O-acetylsalicylsyrer, jf.21.10.00";; 345;"20.15";4;Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter;;;;;; 346;"201500";5;Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter;Branchen omfatter fremstilling af bl.a. gødningsstoffer, nitrogenprodukter, pottemuld og havemuld.;"- Fremstilling af gødningsstoffer - Ublandede eller blandede nitrogenholdige, fosforholdige eller kaliumholdige gødningsstoffer - Urinstof, rå naturlige fosfater og rå naturlige kaliumsalte - Fremstilling af relaterede nitrogenprodukter: - Saltpeter- og nitrersyrer, ammoniak, ammoniumchlorid, ammoniumcarbonat, nitritter og nitrater af kalium";"- Fremstilling af pottemuld med tørv som hovedingrediens - Fremstilling af havemuldsblandinger af naturlig jord, sand, ler, gødningsmineraler mv.";"- Indvinding af guano, jf. 08.91.00 - Fremstilling af agrokemiske produkter som fx pesticider, jf. 20.20.00 - Fremstilling af kompost af organisk affald, jf. 38.21.10";; 347;"20.16";4;Fremstilling af plast i ubearbejdet form;Denne undergruppe omfatter fremstilling af harpikser, plastmaterialer og ikke-vulkaniserede, termoplastiske elastomerer og blanding af harpikser på kundebasis samt fremstilling af ikke-specialfremstillede syntetiske harpikser.;;;;; 348;"201600";5;Fremstilling af plast i ubearbejdet form;Branchen omfatter fremstilling af ubearbejdet plast, fx polymerer, polyamider og silikoner. Branchen omfatter ikke fremstilling af færdige varer, mellemprodukter eller komponenter af plast.;"- Fremstilling af plast i ubearbejdet form: - Polymerer, herunder polymerer af ethylen, propylen, styren, vinylchlorid, vinylacetat og akryl - Polyamider - Fenol- og epoxyharpikser og polyurethaner - Alkyd- og polyesterharpikser og polyethere - Silikoner - Ionbyttere på basis af polymerer";- Fremstilling af cellulose og dens kemiske derivater;"- Fremstilling af kemiske og syntetiske fibre, filamenter og garn, jf.20.60.00 - Forarbejdning af plastprodukter til genindvindingsbrug, jf.38.32.00";; 349;"20.17";4;Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form;;;;;; 350;"201700";5;Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form;Branchen omfatter fremstilling af ubearbejdet syntetisk gummi. Branchen omfatter hverken fremstilling af færdige varer, mellemprodukter eller komponenter af gummi.;"- Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form: - Syntetgummi - Factis - Fremstilling af blandinger af syntetgummi og naturgummi eller gummilignende materiale (fx balata)";;;; 351;"20.2";3;Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter;;;;;; 352;"20.20";4;Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter;;;;;; 353;"202000";5;Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter;Branchen omfatter fremstilling af pesticider og andre sprøjtemidler til landbruget.;"- Fremstilling af insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtsbekæmpelsesmidler, midemidler, sneglegift, biocider - Fremstilling af antispiringsmidler, plantevækstregulatorer - Fremstilling af desinfektionsmidler (til landbrug og andet) - Fremstilling af andre agrokemiske produkter i.a.n.";;- Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter, jf.20.15.00;; 354;"20.3";3;Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer;;;;;; 355;"20.30";4;Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer;;;;;; 356;"203000";5;Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer;Branchen omfatter fremstilling af maling, lak, trykfarve og andre overfladebehandlingsprodukter.;"- Fremstilling af maling, lak, emalje og fernis - Fremstilling af tilberedte pigmenter, opakiseringsmidler og farver - Fremstilling af emalje, glas, engober og lignende præparater - Fremstilling af mastiks - Fremstilling af tætningsmateriale og lignende ikke-ildfaste udfyldningsmaterialer eller præparater til overfladebehandling - Fremstilling af sammensatte organiske opløsningsmidler og fortyndingsmidler - Fremstilling af tilberedte farve- og lakfjernere - Fremstilling af trykfarver";;"- Fremstilling af farvestoffer og pigmenter, jf.20.12.00 - Fremstilling af blæk og tusch, jf.20.59.00";; 357;"20.4";3;Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv.;;;;;; 358;"20.41";4;Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler;;;;;; 359;"204100";5;Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler;Branchen omfatter fremstilling af rengøringsmidler, vaskepulvere, pudsemidler, sæbe og lignende. Fremstilling af sæbe til personlig brug (håndsæbe og lign.) henvises til 20.42.00 og fremstilling af medicinsk sæbe henvises til 20.59.00;"- Fremstilling af organiske overfladeaktive stoffer - Fremstilling af papir, vattering, filt mv., der er belagt eller dækket med sæbe eller rengøringsmiddel - Fremstilling af glycerol - Fremstilling af sæbe undtagen kosmetisk sæbe - Fremstilling af overfladeaktive præparater: - Vaskepulver i fast eller flydende form og rengøringsmilder - Opvaskepræparater - Blødgøringsmidler til tekstiler - Fremstilling af pudse- og rensemidler: - Præparater til parfumering og deodorisering af rum - Syntetisk tilberedt voks - Poleremidler og cremer til læder og træ - Poleremidler til automobiler, glas og metal - Skurepasta og -pulver, herunder papir, vattering mv., der er belagt eller dækket med disse";;"- Fremstilling af separate, kemisk definerede forbindelser, jf.20.13.00,20.14.00 - Fremstilling af glycerol, der er syntetiseret af råolieprodukter, jf.20.14.00 - Fremstilling af kosmetisk sæbe, jf.20.42.00";; 360;"20.42";4;Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.;;;;;; 361;"204200";5;Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.;Branchen omfatter fremstilling af parfume, shampoo, håndsæbe, hårlak, tandpasta, make-up, solcreme og lignende. Fremstilling af medicinsk sæbe henvises til 21.20.00;"- Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.: - Parfume og toiletvand - Make up-præparater og præparater til skønhedspleje - Præparater til solbeskyttelse og solbruning - Manicure- og pedicurepræparater - Hårshampoo, hårlak og præparater til permanent og udglatning - Tandpasta og præparater til mundhygiejne, herunder præparater til fiksering af tandproteser - Barberpræparater, herunder preshave- og aftershave-præparater - Deodoranter og badesalt - Hårfjerningsmidler - Fremstilling af kosmetisk sæbe";;- Ekstraktion og raffinering af naturlige æteriske olier, jf.20.53.00;; 362;"20.5";3;Fremstilling af andre kemiske produkter;Denne gruppe omfatter fremstilling af sprængstoffer og pyrotekniske produkter, lim, æteriske olier og kemiske produkter i.a.n., fx fotokemisk materiale (herunder film og lysfølsomt papir), sammensatte diagnosepræprater mv.v;;;;; 363;"20.51";4;Fremstilling af sprængstoffer;;;;;; 364;"205100";5;Fremstilling af sprængstoffer;Branchen omfatter fremstilling af sprængstoffer, fyrværkeri, signalraketter og tændstikker.;"- Fremstilling af drivmiddelpulver - Fremstilling af sprængstoffer og pyrotekniske produkter, herunder fænghætter, detonatorer, signalraketter, fyrværkeri mv.";- Fremstilling af tændstikker;;; 365;"20.52";4;Fremstilling af lim;;;;;; 366;"205200";5;Fremstilling af lim;Branchen omfatter fremstilling af lim og andre klæbemidler.;- Fremstilling af lim og tilberedte klæbemidler, herunder lim og klæbemidler fremstillet på basis af gummi;;- Fremstilling af gelatine og gelatinederivater, jf.20.59.00;; 367;"20.53";4;Fremstilling af æteriske olier;;;;;; 368;"205300";5;Fremstilling af æteriske olier;Branchen omfatter fremstilling af æteriske olier, i form af ekstrakter fra naturlige aromatiske produkter, samt smags- og duftblandinger til drikkevarer, fødevarer eller parfume.;"- Fremstilling af ekstrakter fra naturlige aromatiske produkter - Fremstilling af resinoider - Fremstilling af duftblandinger til anvendelse ved fremstilling af parfumer og fødevarer";;"- Fremstilling af syntetiske aromatiske produkter, jf.20.14.00 - Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv., jf.20.42.00";; 369;"20.59";4;Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.;;;;;; 370;"205900";5;Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af en række forskellige kemiske produkter, som ikke hører til de andre brancher, der starter med 20. Det kan fx være gelatine, proteinstoffer, lodde- og svejsemidler eller tilsætningsstoffer til cement. Tilsætningsstoffer til fødevareindustrien er også omfattet.;"- Fremstilling af fotografiske plader, film, lysfølsomt papir og andre lysfølsomme ikke-eksponerede materialer - Fremstilling af kemiske præparater til fotografisk brug - Fremstilling af gelatine og gelatinederivater - Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt: - Peptoner, peptonderivater, andre proteinstoffer og proteinderivater i.a.n. - Kemisk modificerede olier og fedtstoffer - Materialer til brug ved færdigbearbejdning af tekstiler og læder - Pulver og pasta til brug ved lodning og svejsning - Stoffer til bejdsning af metal - Tilberedte additiver til cement - Aktivt kul, smøreolieadditiver, tilberedte gummiacceleratorer, katalysatorer og andre kemiske produkter til industribrug - Præparater til modvirkning af bankning og frostbeskyttelsesmidler - Væsker til hydraulisk transmission - Sammensatte diagnostiske reagensmidler eller laboratoriereagensmidler";"- Fremstilling af blæk og tusch - Fremstilling af tilsætningsstoffer til fødevareindustrien";"- Fremstilling af kemisk definerede produkter i bulk, jf.20.13.00og20.14.00 - Fremstilling af andre organiske basiskemikalier, jf.20.14.00 - Fremstilling af destilleret vand, jf.20.13.00 - Fremstilling af trykfarver, jf.20.30.00 - Fremstilling af asfaltbaserede klæbemidler, jf.23.99.10";; 371;"20.6";3;Fremstilling af kemofibre;;;;;; 372;"20.60";4;Fremstilling af kemofibre;;;;;; 373;"206000";5;Fremstilling af kemofibre;Branchen omfatter fremstilling af kemofibre. Spinding af kunstige fibre samt fremstilling af garn af kemofibre henvises til 13.10.00;"- Fremstilling af bånd af syntetiske eller kunstige filamenter - Fremstilling af syntetiske eller kunstige stapelfibre, ikke-kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding - Fremstilling af syntetisk eller kunstigt filamentgarn, herunder højstyrkegarn - Fremstilling af syntetiske eller kunstige monofilamenter eller strimler";;"- Spinding af syntetiske eller kunstige fibre, jf.13.10.00 - Fremstilling af garn af kemofibre, jf.13.10.00";; 374;"21";2;Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater;Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater. Den omfatter desuden fremstilling af kemiske lægemidler og plantemedicin.;;;;; 375;"21.1";3;Fremstilling af farmaceutiske råvarer;;;;;; 376;"21.10";4;Fremstilling af farmaceutiske råvarer;;;;;; 377;"211000";5;Fremstilling af farmaceutiske råvarer;Branchen omfatter fremstilling af farmaceutiske råvarer og aktive medicinske stoffer. Forarbejdning af blod er også omfattet.;"- Fremstilling af farmaceutiske råvarer - Fremstilling af aktive, medicinske stoffer, som anvendes til fremstilling af medikamenter: antibiotika, basisvitaminer, salicyl- og O-acetylsalicylsyre mv. - Forarbejdning af blod";"- Fremstilling af kemisk rent sukker - Forarbejdning af kirtler og fremstilling af ekstrakter af kirtler mv.";;; 378;"21.2";3;Fremstilling af farmaceutiske præparater;;;;;; 379;"21.20";4;Fremstilling af farmaceutiske præparater;;;;;; 380;"212000";5;Fremstilling af farmaceutiske præparater;Branchen omfatter fremstilling af medicin og andre lægemidler, fx vacciner. Fremstilling af plantelægemidler er også omfattet, mens fremstilling af kosttilskud hører til branche 10.89.00;"- Fremstilling af lægemidler: - Antisera og andre blodfraktioner - Vacciner - Diverse lægemidler, herunder homøopatiske præparater - Fremstilling af kemiske svangerskabsforebyggende produkter til udvendig brug og hormonelle svangerskabsforebyggende lægemidler - Fremstilling af medicinske diagnosticeringspræparater, herunder graviditetstester - Fremstilling af radioaktive in-vivo-diagnosticeringsstoffer - Fremstilling af bioteknologiske medicinalvarer";"- Fremstilling af medicinsk imprægneret vat, gaze, bandager, forbindinger mv. - Tilberedning af plantelægemidler (knusning, sortering, formaling) til farmaceutisk brug";"- Fremstilling af planteudtræk (mint, verbena, kamille mv.), jf.10.83.00 - Fremstilling af cement til knoglerekonstruktion, jf.32.50.00 - Fremstilling af tandfyldninger og dental cement, jf.32.50.00 - Fremstilling af afdækningsstykker, jf.32.50.00 - Forskning og udvikling af medicinalvarer og bioteknologiske medicinalvarer, jf.72.1 - Emballering af medicinalvarer, jf.82.92.00";; 381;"22";2;Fremstilling af gummi- og plastprodukter;Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af gummi- og plastprodukter. Hovedgruppen er kendetegnet ved de råmaterialer, der bruges i fremstillingsprocessen. Det indebærer imidlertid ikke, at fremstilling af alle produkter, der er fremstillet af disse materialer, er klassificeret her.;;;;; 382;"22.1";3;Fremstilling af gummiprodukter;;;;;; 383;"22.11";4;"Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk";;;;;; 384;"221100";5;"Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk";Branchen omfatter fremstilling af gummidæk og gummislanger til dæk. Vulkanisering af dæk er også omfattet.;;;"- Fremstilling af gummireparationsmaterialer, jf.22.19.00 - Reparation, montering eller udskiftning af dæk eller slanger, jf.45.20.40";; 385;"22.19";4;Fremstilling af andre gummiprodukter;;;;;; 386;"221900";5;Fremstilling af andre gummiprodukter;Branchen omfatter fremstilling af gummiprodukter, omfattet er bla stænger og profiler af gummi, gummistøvler, luftmadrasser af gummi og gummibelagt stof, herunder beklædning af latex (limet, ikke syet). Det er dog ikke alle produkter af gummi, der er omfattet (se venligst 'omfatter ikke').;"- Fremstilling af andre produkter af naturgummi eller syntetgummi, ikke-vulkaniserede, vulkaniserede eller hærdede: - Plader, bånd, strimler, stænger og profiler af gummi - Rør og slanger - Transportbånd, drivremme eller drivremmateriale af gummi - Hygiejniske artikler af gummi: kondomer, sutter, varmeflasker mv. - Beklædningsartikler af gummi (som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet) - Gummisåler og andre gummidele på fodtøj - Tråd og reb af gummi - Gummibelagt garn og stof - Ringe, fittings og tætninger af gummi - Gummivalsebelægninger - Oppustelige gummimadrasser - Oppustelige balloner - Fremstilling af gummibørster - Fremstilling af piberør af hård gummi - Fremstilling af kamme, hårnåle, curlere o.l. - Fremstilling af imiteret læder baseret på gummi - Fremstilling af gummistøvler";"- Fremstilling af gummireparationsmaterialer - Fremstilling af tekstilvarer, der er imprægneret, belagt, dækket eller lamineret med gummi, hvor gummi er hovedbestanddelen - Fremstilling af gummivandmadrasser - Fremstilling af badehætter og forklæder af gummi - Fremstilling af våddragter og dykkerdragter af gummi - Fremstilling af sexartikler af gummi";;; 387;"22.2";3;Fremstilling af plastprodukter;Denne gruppe omfatter forarbejdning af nye eller brugte (dvs. genbrugte) plastharpikser til mellemprodukter eller færdige produkter ved hjælp af processer som fx støbning, ekstrusionsstøbning, sprøjtestøbning og blæsestøbning. For de fleste enheder gælder det, at fremstillingsprocessen kan anvendes til fremstilling af en lang række produkter.;;;;; 388;"22.21";4;Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast;;;;;; 389;"222100";5;Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast;Branchen omfatter fremstilling af mellemprodukter af plast (fx plader, ark, strimler, folie) og visse færdigvarer af plast (rør, slanger og fittings).;"- Fremstilling af halvfabrikata af plast: - Plader, ark, blokke, film, folie, strimler mv. af plast (uanset om de er selvklæbende eller ej) - Fremstilling af færdige plastprodukter: - Rør og slanger af plast, fittings til slanger og rør - Fremstilling af cellofanfilm eller -ark";;"- Fremstilling af basisplast, jf.20.16.00 - Fremstilling af artikler af syntet- eller naturgummi, jf.22.1";; 390;"22.22";4;Fremstilling af plastemballage;;;;;; 391;"222200";5;Fremstilling af plastemballage;Branchen omfatter fremstilling af plastemballage, fx poser, kasser og flasker.;"- Fremstilling af emballageartikler af plast: - Poser, sække, beholdere, æsker, kasser, balloner, flasker mv.";;- Fremstilling af tasker og kufferter af plast, jf.15.12.00;; 392;"22.23";4;Fremstilling af bygningsartikler af plast;;;;;; 393;"222300";5;Fremstilling af bygningsartikler af plast;Branchen omfatter fremstilling af plastprodukter til bygninger, fx vinduer, persienner, tanke, gulvmaterialer, brusekabiner og kunststen.;"- Fremstilling af bygningsartikler af plast: - Døre, vinduer, rammer, skodder, persienner, fodpaneler - Tanke og beholdere - Gulvbelægningsmateriale, væg- eller loftsbeklædning eller fliser mv. - Sanitetsvarer i plast som fx badekar, brusekabiner, håndvaske, wc-kummer, skyllecisterner mv. - Fremstilling af fleksible gulvbelægninger som fx vinyl, linoleum mv. - Fremstilling af kunststen";;;; 394;"22.29";4;Fremstilling af andre plastprodukter;;;;;; 395;"222900";5;Fremstilling af andre plastprodukter;Branchen omfatter fremstilling af en række færdige plastprodukter, fx service og køkkentøj, toiletartikler, festartikler og kontorartikler af plast. Det er ikke alle plastprodukter, der er omfattet (se venligst 'omfatter ikke').;"- Fremstilling af bordservice, køkkentøj og toiletartikler af plast - Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt: - Hovedbeklædning, handsker, isoleringsfittings, dele til belysningsarmaturer, kontor- eller skoleartikler, beklædningsartikler (som ikke er sammensyet, men blot sammenklæbet), beslag til møbler, gardiner, statuetter, transportbånd og drivremme, selvklæbende tape, skolæster, cigar- og cigaretholdere, kamme, hårcurlere, festartikler mv. - Fremstilling af imiteret læder baseret på plast - Skiltemalere (folie) - Fremstilling af plasttapet - Metalovertrækning af plast";;"- Fremstilling af tasker og kufferter af plast, jf.15.12.00 - Fremstilling af fodtøj, jf.15.20.00 - Fremstilling af møbler, jf.31.01,31.02,31.09 - Fremstilling af madrasser af skumplast, jf.31.03.00 - Fremstilling af sportsrekvisitter, jf.32.30.00 - Fremstilling af spil og legetøj, jf.32.40.00 - Fremstilling af læge- og tandlægeudstyr, jf.32.50.00 - Fremstilling af oftalmiske artikler, jf.32.50.00 - Fremstilling af hårde hatte og andet personligt sikkerhedsudstyr af plast, jf.32.99.00";; 396;"23";2;Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter;"Denne hovedgruppe omfatter fremstillingsaktiviteter, der vedrører et enkelt stof af mineralsk oprindelse. Hovedgruppen omfatter fremstilling af glas- og glasvarer (fx planglas, flasker, drikkeglas mv. glasfibre, teknisk glas mv.), keramiske produkter, teglsten og produkter af brændt ler samt cement og gips, fra råmaterialer til færdigvarer. Fremstillingen af tilhuggede og færdigbearbejdede sten og andre mineralske produkter er også omfattet af hovedgruppen.";;;;; 397;"23.1";3;Fremstilling af glas og glasprodukter;Denne gruppe omfatter alle former for glas uanset den anvendte fremstillingsmetode. Glasartikler er også omfattet;;;;; 398;"23.11";4;Fremstilling af planglas;;;;;; 399;"231100";5;Fremstilling af planglas;Branchen omfatter fremstilling af planglas, herunder trådarmeret, farvet eller tonet glas. Formning og forarbejdning af planglas er ikke omfattet.;- Fremstilling af planglas, herunder trådarmeret, farvet eller tonet glas;;;; 400;"23.12";4;Formning og forarbejdning af planglas;;;;;; 401;"231200";5;Formning og forarbejdning af planglas;Branchen omfatter forarbejdning af planglas, herunder formning, hærdning og laminering. Fremstilling af glasspejle og flervæggede isoleringsenheder af glas er også omfattet.;"- Formning og forarbejdning af planglas - Fremstilling af hærdet og lamineret planglas - Fremstilling af glasspejle - Fremstilling af flervæggede isoleringsenheder af glas";;;; 402;"23.13";4;Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.;;;;;; 403;"231300";5;Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.;Branchen omfatter fremstilling af glasflasker, drikkeglas og andre beholder og husholdningsartikler af glas. Branchen omfatter både fremstilling på glasfabrikker og i glaspusterier.;"- Glaspusterier - Fremstilling af flasker og andre beholdere af glas eller krystal - Fremstilling af drikkeglas og andre husholdningsartikler af glas eller krystal";;- Fremstilling af glaslegetøj, jf.32.40.00;; 404;"23.14";4;Fremstilling af glasfiber;;;;;; 405;"231400";5;Fremstilling af glasfiber;Branchen omfatter fremstilling af glasfiber, herunder glasuld og ikke-vævede produkter af glasuld. Fremstilling af glasfiberkabler og vævning af glasgarn er ikke omfattet.;- Fremstilling af glasfiber, herunder glasuld og ikke-vævede produkter heraf;;"- Fremstilling af vævede stoffer af glasgarn, jf.13.10.00 - Fremstilling af kabler af optiske fibre til datatransmission eller direkte transmission af billeder, jf.27.31.00";; 406;"23.19";4;Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas);;;;;; 407;"231900";5;Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas);Branchen omfatter fremstilling af en række glasvarer, som ikke er omfattet andre steder. Det er bl.a. fremstilling af laboratorieglas, isoleringsdele af glas, glasfigurer og glasfliser. Branchen omfatter ikke fremstilling af optisk bearbejdet glas.;"- Fremstilling af laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler af glas - Fremstilling af urglas, optisk glas og optiske artikler, som ikke er optisk bearbejdede - Fremstilling af glas til bijouteri - Fremstilling af glasisolatorer og isoleringsdele af glas - Fremstilling af glaskapper til lamper - Fremstilling af glasfigurer - Fremstilling af fliser af glas - Fremstilling af glas i stænger og rør";;"- Fremstilling af optisk bearbejdede artikler, jf.26.70.00 - Fremstilling af sprøjter og andet medicinsk laboratorieudstyr, jf.32.50.00";; 408;"23.2";3;Fremstilling af ildfaste produkter;;;;;; 409;"23.20";4;Fremstilling af ildfaste produkter;;;;;; 410;"232000";5;Fremstilling af ildfaste produkter;Branchen omfatter fremstilling af ildfaste produkter, fx ildfast mørtel, beton og mursten. Fremstilling af mellemprodukter af sand, grus, ler og sten er også omfattet, ligesom varmeisolerende produkter af fossilt kiselmel eller moler.;"- Fremstilling af halvfabrikata fra indvundne ikke-metalholdige mineraler som fx sand, grus, sten eller ler - Fremstilling af ildfast mørtel, beton mv. - Fremstilling af ildfaste keramiske artikler: - Varmeisolerende keramiske produkter af fossilt kiselmel - Ildfaste mursten, blokke og fliser mv. - Retorter, digler, mufler, dyser, rør mv.";- Fremstilling af ildfaste artikler indeholdende magnesit, dolomit og chromit;;; 411;"23.3";3;Fremstilling af byggematerialer af ler;;;;;; 412;"23.31";4;Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser;;;;;; 413;"233100";5;Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser;Branchen omfatter fremstilling af keramiske teglsten, fliser og belægningssten, der ikke er konstruktionsmæssige.;"- Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser - Fremstilling af ikke-ildfaste keramiske fliser til beklædning af gulve o.l., mosaikfliser mv. - Fremstilling af ikke-ildfaste keramiske belægningssten og -fliser";;"- Fremstilling af kunststen (fx kunstigt fremstillet marmor), jf.22.23.00 - Fremstilling af ildfaste keramiske produkter, jf.23.20.00 - Fremstilling af keramiske mursten og tagsten, jf.23.32.00";; 414;"23.32";4;Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler;;;;;; 415;"233200";5;Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler;Branchen omfatter fremstilling af mursten, tagsten, drænrør og andre konstruktionsmæssige byggematerialer af brændt ler.;"- Fremstilling af konstruktionsmæssige ikke-ildfaste byggematerialer af ler: - Keramiske mursten, tagsten, skorstenspiber, drænrør mv. - Fremstilling af gulvblokke af brændt ler";;"- Fremstilling af ildfaste keramiske produkter, jf.23.20.00 - Fremstilling af ikke-konstruktionsmæssige, ikke-ildfaste keramiske produkter, jf.23.4 - Fremstilling af ildfaste keramiske artikler, jf.23.20.00";; 416;"23.4";3;Fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter;Denne gruppe omfatter fremstilling af færdigvarer fra indvundne ikke-metalholdige mineraler som fx sand, grus, sten eller ler.;;;;; 417;"23.41";4;Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande;;;;;; 418;"234100";5;Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande;Branchen omfatter fremstilling af husholdningsartikler og pyntegenstande af keramisk materiale, fx service, køkkentøj og figurer af keramik.;"- Fremstilling af keramisk bordservice og andre husholdnings- og toiletartikler - Fremstilling af statuetter og andre pyntegenstande af keramisk materiale";;"- Fremstilling af bijouteri, jf.32.13.00 - Fremstilling af legetøj af keramisk materiale, jf.32.40.00";; 419;"23.42";4;Fremstilling af keramiske sanitetsartikler;;;;;; 420;"234200";5;Fremstilling af keramiske sanitetsartikler;Branchen omfatter fremstilling af keramiske sanitetsartikler, fx vaske, badekar og toiletkummer. Fremstilling af andet keramisk inventar er også omfattet.;"- Fremstilling af keramiske sanitetsartikler, fx vaskekummer, badekar, bideter, klosetskåle mv. - Fremstilling af andet keramisk inventar";;"- Fremstilling af ildfaste keramiske produkter, jf.23.20.00 - Fremstilling af keramiske byggematerialer, jf.23.3";; 421;"23.43";4;Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele;;;;;; 422;"234300";5;Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele;Branchen omfatter fremstilling af elektriske isolatorer og isoleringsdele af keramisk materiale.;- Fremstilling af elektriske isolatorer og isoleringsdele af keramisk materiale;;- Fremstilling af ildfaste keramiske produkter, jf.23.20.00;; 423;"23.44";4;Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug;;;;;; 424;"234400";5;Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug;Branchen omfatter fremstilling af keramiske artikler til laboratorier, industriel eller teknisk brug.;- Fremstilling af keramiske artikler til laboratoriebrug, kemisk og industriel brug;;"- Fremstilling af kunststen (fx syntetisk fremstillet marmor), jf.22.23.00 - Fremstilling af ildfaste keramiske produkter, jf.23.20.00 - Fremstilling af keramiske byggematerialer, jf.23.3";; 425;"23.49";4;Fremstilling af andre keramiske produkter;;;;;; 426;"234900";5;Fremstilling af andre keramiske produkter;Branchen omfatter fremstilling af keramiske potter, krukker ol til transport eller emballering af varer. Branchen omfatter også andre keramiske produkter, som ikke er nævnt i andre brancher, der starter med 23.;"- Fremstilling af keramiske potter, krukker og lignende artikler af den type, der bruges til transport eller emballering af varer - Fremstilling af keramiske produkter i.a.n.";;"- Fremstilling af keramiske sanitetsartikler, jf.23.42.00 - Fremstilling af kunstige tænder, jf.32.50.00";; 427;"23.5";3;Fremstilling af cement, kalk og gips;;;;;; 428;"23.51";4;Fremstilling af cement;;;;;; 429;"235100";5;Fremstilling af cement;Branchen omfatter fremstilling af bla hydraulisk cement og cementklinker. Fremstilling af færdig- eller tørblandet mørtel og beton er ikke omfattet.;- Fremstilling af cementklinker og hydraulisk cement, herunder portlandcement, aluminatcement, slaggecement og superfosfatcement;;"- Fremstilling af ildfast mørtel, beton mv., jf.23.20.00 - Fremstilling af færdigblandet og tørblandet beton og mørtel, jf.23.63,23.64 - Fremstilling af cementprodukter, jf.23.69 - Fremstilling af dentalcement, jf.32.50.00";; 430;"23.52";4;Fremstilling af kalk og gips;;;;;; 431;"235200";5;Fremstilling af kalk og gips;Branchen omfatter fremstilling af kalk og gips. Fremstilling af gipsprodukter og gipsvarer er ikke omfattet.;"- Fremstilling af ulæsket kalk, læsket kalk og hydratkalk - Fremstilling af gips af brændt gips eller brændt sulfat";- Fremstilling af brændt dolomit;- Fremstilling af gipsprodukter, jf. 23.62, 23.69;; 432;"23.6";3;Fremstilling af produkter af beton, cement og gips;;;;;; 433;"23.61";4;Fremstilling af byggematerialer af beton;;;;;; 434;"236100";5;Fremstilling af byggematerialer af beton;Branchen omfatter fremstilling af byggematerialer af beton. Det kan være fliser, plader, rør og piller af beton, men også større præfabrikerede bygningselementer, hvor hovedmaterialet er beton eller cement.;"- Betonvarefabrik - Fremstilling af produkter af færdigstøbt beton, cement eller kunststen, der anvendes som byggematerialer: - Fliser, kantsten, mursten, brædder, plader, paneler, rør, piller mv. - Fremstilling af præfabrikerede elementer til bygge- og anlægsarbejder af cement, beton og kunststen";;;; 435;"23.62";4;Fremstilling af byggematerialer af gips;;;;;; 436;"236200";5;Fremstilling af byggematerialer af gips;Branchen omfatter fremstilling af byggematerialer af gips, fx plader og paneler.;"- Fremstilling af gipsartikler til byggeri: - Brædder, plader, paneler mv.";;;; 437;"23.63";4;Fremstilling af færdigblandet beton;;;;;; 438;"236300";5;Fremstilling af færdigblandet beton;Branchen omfatter fremstilling af færdigblandet og tørblandet beton og mørtel. Fremstilling af pulvermørtel henvises til 23.64.00;- Fremstilling af færdigblandet og tørblandet beton og mørtel;;- Fremstilling af ildfast cement, jf.23.20.00;; 439;"23.64";4;Fremstilling af mørtel;;;;;; 440;"236400";5;Fremstilling af mørtel;Branchen omfatter fremstilling af pulvermørtel. Fremstilling af tørblandet beton og mørtel henvises til 23.63.00;- Fremstilling af pulvermørtel;;"- Fremstilling af ildfast mørtel, jf.23.20.00 - Fremstilling af tørblandet beton og mørtel, jf.23.63.00";; 441;"23.65";4;Fremstilling af fibercement;;;;;; 442;"236500";5;Fremstilling af fibercement;Branchen omfatter fremstilling af fibercement. Branchen omfatter også fremstilling af produkter af asbestcement og cellulosefibercement, fx bølgeplader, tagsten, krukker og rør.;"- Fremstilling af fibercement - Fremstilling af byggematerialer af plantedele (træuld, strå, rør, siv) agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler - Fremstilling af produkter af asbestcement eller cellulosefibercement o.l.: - Bølgeplader, andre plader, paneler, tagsten, rør, beholdere, trug, kummer, køkkenvaske, krukker, møbler, vinduesrammer mv.";;;; 443;"23.69";4;Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter;;;;;; 444;"236900";5;Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter;Branchen omfatter fremstilling af produkter af beton, gips, cement eller kunststen, fx statuer, møbler, relieffer, krukker mv. Byggematerialer er ikke omfattet.;"- Fremstilling af andre produkter af beton, gips, cement eller kunststen: - Statuer, møbler, bas- og haut-relieffer, vaser, urtepotter mv.";;;; 445;"23.7";3;Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten;;;;;; 446;"23.70";4;Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten;;;;;; 447;"237000";5;Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten;Branchen omfatter tilskæring, tilhugning og færdigbearbejdning af sten - til byggeri, veje, kirkegårde mv. Fremstilling af møbler og statuer af sten er også omfattet.;"- Tilskæring, tilhugning og færdigbearbejdning af sten til anvendelse i byggeri, på kirkegårde, på veje mv. - Fremstilling af møbler af sten - Fremstilling af statuer af sten, bortset fra kunstneriske originaler";;"- Virksomhed i stenbrud, fx fremstilling af groft tilhuggede sten, jf.08.11.00 - Fremstilling af møllesten, slibesten og lignende produkter, jf.23.91.00";; 448;"23.9";3;Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.;Denne gruppe omfatter fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter.;;;;; 449;"23.91";4;Fremstilling af slibemidler;;;;;; 450;"239100";5;Fremstilling af slibemidler;Branchen omfatter fremstilling af naturlige og kunstige slibemidler, fx sandpapir og slibesten. Fremstilling af møllesten er også omfattet.;- Fremstilling af møllesten, slibesten samt naturlige og kunstige slibemidler, herunder slibemidler på blødt underlag (fx sandpapir);;;; 451;"23.99";4;Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.;;;;;; 452;"239910";5;Fremstilling af asfalt og tagpap;Branchen omfatter fremstilling af asfalt, produkter af asfalt og tagpap. Udlægning af asfalt henvises til 42.11.00;"- Asfaltfabrikker - Fremstilling af produkter af asfalt og lignende materiale, fx asfaltbaserede klæbemidler, kultjærebeg mv. - Fremstilling af tagpap";;"- Udlægning af asfalt, jf.42.11.00 - Pålægning af tagpap, jf.43.91.00";; 453;"239990";5;Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af en række ikke-metalholdige mineralske produkter, bl.a. isoleringsmaterialer (fx mineraluld), friktionsmaterialer, produkter af tørv, kattegrus, kul- og grafitprodukter. Branchen omfatter kun ikke-metalholdige mineralske produkter, der ikke er medtaget i andre brancher, der begynder med 23.9;"- Fremstilling af friktionsmateriale og umonterede dele af sådant materiale med en base af mineralske stoffer eller cellulose - Fremstilling af mineralske isoleringsmaterialer: - Slaggeuld, stenuld og lignende mineraluld; ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler og lignende varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende materialer - Fremstilling af produkter af forskellige mineralske stoffer: - Forarbejdet glimmer og produkter af glimmer, tørv, grafit (bortset fra elektriske artikler) mv. - Fremstilling af kul- og grafitfibre og -produkter (bortset fra elektroder og elektriske anvendelsesområder) - Fremstilling af kunstig korund - Fremstilling af kattegrus ";"- Fremstilling af kalcineret kaolin - Fremstilling af tørret og malet lerpulver til keramikindustrien";"- Fremstilling af glasfiber, glasuld og ikke-vævede produkter af glasuld, jf.23.14.00 - Fremstilling af grafitelektroder, jf.27.90.00";; 454;"24";2;Fremstilling af metal;Denne hovedgruppe omfatter aktiviteter i forbindelse med udsmeltning og/eller raffinering af jernholdige og ikke-jernholdige metaller af malm, råjern eller skrot ved hjælp af elektrometallurgisk og anden metallurgisk procesteknologi. Hovedgruppen omfatter også fremstilling af metallegeringer og superlegeringer ved at tilsætte andre kemiske elementer til rene metaller. De produkter, der fremkommer ved udsmeltning og raffinering - almindeligvis i ingots - anvendes i processer som valsning, trækning og strengpresning til fremstilling af plader, bånd, stænger og tråd og i flydende form til fremstilling af støbte produkter og andre basisprodukter.;;;;; 455;"24.1";3;Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer;"Denne gruppe omfatter aktiviteter som fx direkte reduktion af jernmalm; fremstilling af råjern i smeltet eller fast form; omdannelse af råjern til stål; fremstilling af jernlegeringer.";;;;; 456;"24.10";4;Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer;;;;;; 457;"241000";5;Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer;Branchen omfatter drift af højovne samt fremstilling af råjern, råstål og jernlegeringer. Fremstilling af ingots, stænger og andre halvfabrikata af jern, ulegeret og legeret (fx rustfrit) stål er også omfattet.;"- Drift af højovne, omdannelse af stål, valseværker og færdigvalseværker; produktion af jern af stor renhed ved hjælp af elektrolyse eller andre kemiske processer - Produktion af råjern og spejljern i stykker, blokke og andre primære former - Produktion af ferrolegeringer - Produktion af halvfabrikata af jern og ulegeret stål - Fremstilling af jernpulver - Produktion af ingots, andre primære former og halvfabrikata af rustfrit stål eller andet legeret stål - Produktion af vinkler og andre former og sektioner af jern, rustfrit stål eller andet legeret og ulegeret stål - Produktion af stænger af rustfrit stål eller andet legeret stål - Produktion af fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål - Produktion af stænger af jern og ulegeret stål - Produktion af jernbanemateriel af stål";;- Koldtrækning af stænger, jf.24.31.00;; 458;"24.2";3;Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål;;;;;; 459;"24.20";4;Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål;;;;;; 460;"242000";5;Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål;Branchen omfatter fremstilling af rør, hule profiler og tilhørende fittings af stål.;"- Fremstilling af sømløse rør med cirkulært eller ikke-cirkulært tværsnit og af emner med cirkulært tværsnit til yderligere forarbejdning ved varmvalsning, varmpresning eller andre varmeprocesser af et halvfabrikata, som kan være en stang eller en barre, fremstillet ved varmevalsning eller strengstøbning - Fremstilling af sømløse præcisions- og ikke-præcisionsrør fra varmvalsede eller varmpressede barrer ved yderligere forarbejdning, ved koldtrækning eller koldvalsning af rør med cirkulært tværsnit og ved koldtrækning udelukkende af rør med ikke-cirkulært tværsnit og hule profiler - Fremstilling af svejsede rør med en udvendig diameter på mindst 406,4 mm, og som er koldbehandlet fra varmvalsede flade produkter, der er svejset på langs eller spiralsnoet - Fremstilling af svejsede rør med en udvendig diameter på mindst 406,4 mm i cirkulært tværsnit ved hjælp af konstant kold- eller varmdeformation af varm- eller koldvalsede flade produkter, der er svejset på langs eller spiralsnoet, og med ikke-cirkulært tværsnit ved hjælp af varm- eller kolddeformation fra varm- eller koldvalsede bånd, der er svejset på langs - Fremstilling af svejsede præcisionsrør med en udvendig diameter på under 406,4 mm ved varm- eller kolddeformation af varm- eller koldvalsede bånd og svejset på langs, leveret som svejset eller yderligere bearbejdet, ved koldtrækning eller koldvalsning eller kold formation til rør med ikke-cirkulært tværsnit - Fremstilling af flade flanger og flanger med smedede kraver ved bearbejdning af varmvalsede flade stålprodukter - Fremstilling af stuksvejsede fittings som fx vinkelrør og reduktioner ved smedning af varmvalsede sømløse stålrør - Gevindskårne rør og andre rørfittings af stål - Fremstilling af aluminium pulver";;- Fremstilling af sømløse stålrør ved centrifugalstøbning, jf.24.52.00;; 461;"24.3";3;Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål;;Denne gruppe omfatter fremstilling af andre produkter ved koldtrækning.;;;; 462;"24.31";4;Fremstilling af stænger ved koldtrækning;;;;;; 463;"243100";5;Fremstilling af stænger ved koldtrækning;Branchen omfatter fremstilling af stænger og massive sektioner af stål ved koldtrækning, slibning og drejning.;- Fremstilling af stænger og massive sektioner af stål ved koldtrækning, slibning og drejning;;- Trådtrækning, jf.24.34.00;; 464;"24.32";4;Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning;;;;;; 465;"243200";5;Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning;Branchen omfatter fremstilling af fladvalsede stålprodukter ved koldvalsning af varmevalsede flade produkter eller stålstænger. Produkterne kan være med eller uden belægning, oprullede eller i lige stykker - bredden skal være mindre end 600 mm.;- Fremstilling af fladvalsede stålprodukter, med eller uden belægning, oprullede eller i lige stykker med en bredde på mindre end 600 mm ved koldvalsning af varmevalsede flade produkter eller stålstænger;;;; 466;"24.33";4;Koldbehandling;;;;;; 467;"243300";5;Koldbehandling;Branchen omfatter koldbehandling af stål, herunder trinformning på valseværk, foldning af fladvalsede produkter og fremstilling af koldformede rillede plader.;"- Koldbehandling - Fremstilling af åbne sektioner ved trinformning på valseværk eller foldning af fladvalsede stålprodukter på presser - Fremstilling af koldformede eller koldfoldede rillede plader og sandwichpaneler";;;; 468;"24.34";4;Fremstilling af tråd ved koldtrækning;;;;;; 469;"243400";5;Fremstilling af tråd ved koldtrækning;Branchen omfatter fremstilling af ståltråd ved koldtrækning af valsetråd af stål. Fremstilling af trådvarer er ikke omfattet.;- Fremstilling af ståltråd ved koldtrækning af valsetråd af stål;;"- Trækning af stænger og faste sektioner af stål, jf.24.31.00 - Fremstilling af afledte trådvarer, jf.25.93.00";; 470;"24.4";3;Fremstilling af ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller;;;;;; 471;"24.41";4;Fremstilling af ædelmetaller;;;;;; 472;"244100";5;Fremstilling af ædelmetaller;Branchen omfatter fremstilling af ædelmetaller, som guld, sølv, platin mv, og legeringer af disse.;"- Fremstilling af ædelmetaller: - Fremstilling og raffinering af uforarbejdede eller forarbejdede ædelmetaller: guld, sølv, platin mv. fra malm og skrot - Fremstilling af ædelmetallegeringer - Fremstilling af halvfabrikata af ædelmetaller - Fremstilling af sølv dubleret på uædle metaller - Fremstilling af guld dubleret på uædle metaller eller sølv - Fremstilling af platin og platinmetaller dubleret på guld, sølv eller uædle metaller";"- Fremstilling af tråd af disse metaller ved trækning - Fremstilling af folielaminater af ædelmetaller";"- Fremstilling af juvelerarbejder af ædelmetal, jf. 32.12.00 - Støbning af ikke-jernholdige metalprodukter, jf. 24.53.00 og 24.54.00";; 473;"24.42";4;Fremstilling af aluminium;;;;;; 474;"244200";5;Fremstilling af aluminium;Branchen omfatter fremstilling af aluminium, aluminiumlegeringer og komponenter af aluminium. Branchen omfatter også fremstilling af aluminiumstråd ved trækning og af aluminiumsfolie og -folielaminater.;"- Fremstilling af aluminium af alumina - Fremstilling af aluminium ved elektrolytisk raffinering af aluminiumskrot - Fremstilling af aluminiumlegeringer - Fremstilling af komponenter af aluminium";"- Fremstilling af tråd af disse metaller ved trækning - Fremstilling af aluminiumoxid (alumina) - Fremstilling af indpakningsfolie af aluminium - Fremstilling af aluminiumfolielaminater fremstillet af aluminiumfolie som primær bestanddel";- Støbning af ikke-jernholdige metalprodukter, jf.24.53.00 og 24.54.00;; 475;"24.43";4;Fremstilling af bly, zink og tin;;;;;; 476;"244300";5;Fremstilling af bly, zink og tin;Branchen omfatter fremstilling af bly, zink og tin, samt legeringer og komponenter af disse metaller.;"- Fremstilling af bly, zink og tin fra malm - Fremstilling af bly, zink og tin ved elektrolytisk raffinering af bly-, zink- og tinskrot - Fremstilling af bly-, zink- og tinlegeringer - Fremstilling af komponenter af bly, zink og tin";"- Fremstilling af tråd af disse metaller ved trækning - Fremstilling af tinfolie";- Støbning af ikke-jernholdige metalprodukter, jf.24.53.00 og 24.54.00;; 477;"24.44";4;Fremstilling af kobber;;;;;; 478;"244400";5;Fremstilling af kobber;Branchen omfatter fremstilling af kobber, kobberlegeringer (fx messing, bronze) og komponenter af kobber.;"- Fremstilling af kobber af malm - Fremstilling af kobber ved elektrolytisk raffinering af kobberskrot - Fremstilling af kobberlegeringer - Fremstilling af smeltetråd og sikringstråd af kobber - Fremstilling af komponenter af kobber";- Fremstilling af kobbertråd ved trækning;- Støbning af ikke-jernholdige metalprodukter, jf.24.53.00 og 24.54.00;; 479;"24.45";4;Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller;;;;;; 480;"244500";5;Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller;Branchen omfatter fremstilling af ikke-jernholdige metaller, fx nikkel, chrom, magnesium, titan, mangan mv, men ikke ædelmetaller, aluminium, bly, zink, tin og kobber.;"- Fremstilling af chrom, mangan, nikkel mv. af malm eller oxider - Fremstilling af chrom, mangan, nikkel mv. ved elektrolytisk raffinering og termisk raffinering af skrot af chrom, mangan, nikkel mv. - Fremstilling af legeringer af chrom, mangan, nikkel mv. - Fremstilling af komponenter af chrom, mangan, nikkel mv. - Fremstilling af nikkelråsten";- Fremstilling af tråd af disse metaller ved trækning;- Støbning af ikke-jernholdige metalprodukter, jf.24.53.00 og 24.54.00;; 481;"24.46";4;Oparbejdning af nukleart brændsel;;;;;; 482;"244600";5;Oparbejdning af nukleart brændsel;Branchen omfatter oparbejdning af nukleart brændsel og raffinering af uran.;"- Oparbejdning af nukleart brændsel - Fremstilling af uranmetal af begblende eller anden malm - Smeltning og raffinering af uran";;;; 483;"24.5";3;Støbning af metalprodukter;"Denne gruppe omfatter fremstilling af halvfabrikata og diverse metalprodukter fremstillet ved en støbningsproces. Omfatter ikke fremstilling af færdige metalprodukter som fx kedler og radiatorer, jf.25.21.00og støbte husholdningsartikler, jf.25.99.00.";;;;; 484;"24.51";4;Støbning af jernprodukter;;;;;; 485;"245100";5;Støbning af jernprodukter;Branchen omfatter støbning af jernprodukter (jernstøberier).;"- Støbning af jernprodukter - Støbning af halvfabrikata af jern - Støbning af jernstøbegods - Støbning af jernstøbegods med kuglegrafit - Støbning af tempergods - Fremstilling af rør og fittings af støbejern";;;; 486;"24.52";4;Støbning af stålprodukter;;;;;; 487;"245200";5;Støbning af stålprodukter;Branchen omfatter støbning af stålprodukter (stålstøberier).;"- Støbning af halvfabrikata af stål - Støbning af stålstøbegods - Fremstilling af rør af stål uden sammenføjning ved centrifugal støbning - Fremstilling af rørfittings af støbestål";;;; 488;"24.53";4;Støbning af letmetalprodukter;;;;;; 489;"245300";5;Støbning af letmetalprodukter;Branchen omfatter støbning af støbegods og halvfabrikata af letmetal, herunder aluminium, magnesium, titan (titanium), zink mv.;"- Støbning af halvfabrikata af aluminium, magnesium, titan, zink mv. - Støbning af støbegods af letmetal";;;; 490;"24.54";4;Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter;;;;;; 491;"245400";5;Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter;Branchen omfatter støbning af ædelmetal og tungmetal, samt trykstøbning af ikke-jernholdigt støbegods. Støbning af jern, stål og letmetal er ikke omfattet.;"- Støbning af støbegods af tungmetal - Støbning af støbegods af ædelmetal - Trykstøbning af ikke-jernholdigt støbegods";;;; 492;"25";2;Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr;"Hovedgruppen omfatter fremstilling af ""rene"" metalprodukter (som fx dele, beholdere og konstruktioner), som almindeligvis har en statisk, ubevægelig funktion, mens hovedgruppe 26-30 vedrører kombinationer eller sammensætninger af sådanne metalprodukter (nogle gange med andre materialer) til mere komplicerede produkter med bevægelige dele, medmindre de udelukkende er elektriske, elektroniske eller optiske. Fremstilling af våben og ammunition er også omfattet af denne hovedgruppe. Denne hovedgruppe omfatter ikke specialiserede reparations- og vedligeholdelsesaktiviteter, jf. gruppe 33.1 og specialiseret installation af maskiner og andre færdigvarer i bygninger, jf. 33.20.00.";;;;; 493;"25.1";3;Fremstilling af metalkonstruktioner;Denne gruppe omfatter fremstilling af metalkonstruktioner (som fx metalrammer eller konstruktionsdele).;;;;; 494;"25.11";4;Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf;;;;;; 495;"251100";5;Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf;Branchen omfatter fremstilling af metalkonstruktioner, fx facader, master, rammer og spær. Præfabrikarede bygninger, som primært er af metal, er også omfattet.;"- Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf - Fremstilling af facader af aluminium - Fremstilling af metalrammer og konstruktionsskeletter samt dele heraf (tårne, master, spær, broer mv.) - Fremstilling af metalrammer til industriel brug (rammer til højovne, løfte- og håndteringsudstyr mv.) - Fremstilling af præfabrikerede bygninger, som primært er af metal: - Skurvogne, udstillingsmoduler o.l.";;"- Fremstilling af dele til skibs- og kraftværkskedler, jf.25.30.00 - Fremstilling af monteret jernbanemateriel, jf.25.99.00 - Fremstilling af skibssektioner, jf.30.11.00";; 496;"25.12";4;Fremstilling af døre og vinduer af metal;;;;;; 497;"251200";5;Fremstilling af døre og vinduer af metal;Branchen omfatter fremstilling af døre, vinduer, skodder, porte olign af metal.;"- Fremstilling af døre, vinduer samt rammer, skodder og porte hertil af metal - Metalrumdelere til gulvmontering";;;; 498;"25.2";3;Fremstilling af tanke og beholdere af metal;;;;;; 499;"25.21";4;Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg;;;;;; 500;"252100";5;Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg;Branchen omfatter fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg. Fremstilling af elektriske ovne og vandvarmere henvises til 27.51.00;- Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg;;- Fremstilling af elektriske ovne og vandvarmere, jf.27.51.00;; 501;"25.29";4;Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal;;;;;; 502;"252900";5;Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal;Branchen omfatter fremstilling af tanke, kar og gasbeholdere af metal. Fremstilling af dåser, spande og anden emballage af metal henvises til 25.91.00 og 25.92.00;"- Fremstilling af kar, tanke og lignende beholdere af metal af den type, der normalt installeres som fast inventar til opbevaring og fremstilling - Fremstilling af metalbeholdere til komprimeret eller flydende gas";;"- Fremstilling af fade, tromler, dåser, spande, kasser mv. af metal af den type, der normalt anvendes til transport og emballering af varer (uanset størrelse), jf.25.91.00,25.92.00 - Fremstilling af transportcontainere, jf.29.20.00 - Fremstilling af tanks (pansrede militærkøretøjer), jf.30.40.00 - Fremstilling af fade, tromler, dåser, spande, kasser mv. af metal af den type, der normalt anvendes til transport og emballering af varer (uanset størrelse), jf.25.91.00,25.92.00 - Fremstilling af transportcontainere, jf.29.20.00 - Fremstilling af tanks (pansrede militærkøretøjer), jf.30.40.00";; 503;"25.3";3;Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler;Denne gruppe omfatter fremstilling af dampkedler;;;;; 504;"25.30";4;Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler;;;;;; 505;"253000";5;Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler;Branchen omfatter fremstilling af dampgeneratorer og hjælpeudstyr udstyr til disse. Fremstilling af dele til skibs- og kraftværkskedler er også omfattet. Branchen omfatter ikke centralvarmekedler (25.21.00).;"- Fremstilling af dampgeneratorer - Fremstilling af hjælpeudstyr til anvendelse med dampgeneratorer: - Kondensatorer, economizers, overhedere, dampsamlere og akkumulatorer - Fremstilling af atomreaktorer undtagen isotopseparatorer - Fremstilling af dele til skibs- og kraftværkskedler";- Rørsystemkonstruktioner omfattende yderligere bearbejdning af rør normalt med henblik på at lave trykslanger eller -rørsystemer sammen med det tilhørende design- og konstruktionsarbejde;"- Fremstilling af varmtvandskedler og radiatorer til centralvarmeanlæg, jf.25.21.00 - Fremstilling af kombinerede kedler og turbiner, jf.28.11.90 - Fremstilling af isotopseparatorer, jf.28.99.00";; 506;"25.4";3;Fremstilling af våben og ammunition;;;;;; 507;"25.40";4;Fremstilling af våben og ammunition;;;;;; 508;"254000";5;Fremstilling af våben og ammunition;Branchen omfatter fremstilling af artilleri, skydevåben, bomber og ammunition. Branchen omfatter ikke fremstilling af sværd, knive og lignende (25.71.00).;"- Fremstilling af tunge våben (artilleri, automobiltrukne kanoner, raketudskydere, torpedoudskydningsrør, tunge maskingeværer) - Fremstilling af håndvåben (revolvere, haglgeværer, lette maskingeværer) - Fremstilling af luft- eller gasgeværer og -pistoler - Fremstilling af ammunition";"- Fremstilling af skydevåben og ammunition til jagt, sport eller beskyttelse - Fremstilling af eksplosive enheder som fx bomber, miner og torpedoer";"- Fremstilling af fænghætter, detonatorer og signalraketter, jf.20.51.00 - Fremstilling af huggerter, sværd, bajonetter mv., jf.25.71.00 - Fremstilling af pansrede køretøjer til transport af penge og værdigenstande, jf.29.10.00 - Fremstilling af rumfartøjer, jf.30.30.00 - Fremstilling af tanks og andre kampkøretøjer, jf.30.40.00";; 509;"25.5";3;"Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi";Denne gruppe omfatter aktiviteter i forbindelse med bearbejdning af metal som fx smedning eller presning, som almindeligvis udføres på opgave- eller kontraktbasis.;;;;; 510;"25.50";4;"Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi";;;;;; 511;"255000";5;"Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi";Branchen omfatter smedning, presning og valsning af metal. Pulvermetallurgi er også omfattet, men ikke produktion af jernpulver (24.10.00) eller aluminiumpulver (24.20.00).;"- Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal - Pulvermetallurgi: fremstilling af metalprodukter direkte af metalpulver ved varmebehandling (sintring) eller under tryk";;- Produktion af metalpulver, jf.24.1,24.2;; 512;"25.6";3;Overfladebehandling af metal, maskinforarbejdning;;Denne gruppe omfatter aktiviteter i forbindelse med forarbejdning af metal som fx overtrækning, coating, gravering, boring, finpolering, svejsning mv., som almindeligvis udføres på opgave- eller kontraktbasis.;;;; 513;"25.61";4;Overfladebehandling af metal;;;;;; 514;"256100";5;Overfladebehandling af metal;Branchen omfatter overfladebehandling af metal, fx industrilakering, overtrækning, sandblæsning, farvning og gravering. Trykning på metal hører til 18.12.00. Gravering 'mens kunden venter' hører til 95.29.00;"- Overtrækning, eloxering mv. af metal - Varmebehandling af metal - Afgratning, sandblæsning, tromling og rensning af metaller - Farvning og gravering af metal - Ikke-metalholdig coating af metal: - Plastificering, emaljering, lakering mv. - Hærdning og glansslibning af metal - Industrilakering";;"- Beslagsmedes aktiviteter, jf.01.62.00 - Trykning på metal, jf.18.12.00 - Metalovertrækning af plast, jf.22.29.00 - Valsning af ædelmetaller på uædelt metal eller andre metaller, jf.24.41.00,24.42.00,24.43.00,24.44.00";; 515;"25.62";4;Maskinforarbejdning;;;;;; 516;"256200";5;Maskinforarbejdning;Branchen omfatter maskinforarbejdning af metal, fx drejning, udfræsning, slibning og svejsning.;"- Boring, drejning, udfræsning, erodering, høvling, lapning, rømning, afretning, savning, slibning, skærpning, finpolering, svejsning, splejsning mv. af metalemner - Skæring af metaller og påføring af skrift på metaller ved hjælp af laserstråler";;"- Beslagsmedes aktiviteter, jf.01.62.00 - Gravering der udføres mens kunden venter, jf.95.29.00";; 517;"25.7";3;Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter;"Denne gruppe omfatter fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber; metalhåndværktøj og diverse metalprodukter.";;;;; 518;"25.71";4;Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber;;;;;; 519;"257100";5;Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber;Branchen omfatter fremstilling af bestik og køkkenredskaber i metal. Branchen omfatter også fremstilling af sakse, barberblade, sværd og bajonetter mv.;"- Fremstilling af redskaber til husholdningsbrug som fx knive, gafler, skeer mv. - Fremstilling af andre bestikartikler: - Flækkeknive og kødøkser - Barberskrabere og barberblade - Sakse og hårklippere - Fremstilling af huggerter, sværd, bajonetter mv.";;"- Fremstilling af metalvarer (gryder, kedler mv.), service (skåle, fade mv.) eller kuvertartikler (tallerkener, underkopper mv.), jf.25.99.00 - Fremstilling af spisebestik af ædelt metal, jf.32.12.00";; 520;"25.72";4;Fremstilling af låse og hængsler;;;;;; 521;"257200";5;Fremstilling af låse og hængsler;Branchen omfatter fremstilling af låse, nøgler og hænglser olign materiel til bygninger, møbler, køretøjer mv.;- Fremstilling af hængelåse, låse, nøgler, hængsler o.l., materiel til bygninger, møbler, køretøjer mv.;;;; 522;"25.73";4;Fremstilling af håndværktøj;;;;;; 523;"257300";5;Fremstilling af håndværktøj;Branchen omfatter fremstilling af værktøj, herunder håndværktøj, smedeværktøj og støbeværktøj. Branchen omfatter ikke motordrevet håndværktøj, jf 28.24.00;"- Fremstilling af knive og knivblade til maskiner eller til mekaniske redskaber - Fremstilling af håndværktøj som fx tænger, skruetrækkere mv. - Fremstilling af ikke-motordrevet landbrugshåndværktøj - Fremstilling af save og savblade, herunder rundsavsblade og savkæder - Fremstilling af udskiftelige redskaber til håndværktøj, også motordrevet, eller til værktøjsmaskiner: bor, lokhamre, fræsere mv. - Fremstilling af smedeværktøj: esser, ambolte mv. - Fremstilling af støbekasser og støbeforme (undtagen blokforme) - Fremstilling af formningsværktøjer - Fremstilling af skruestikker og skruetvinger";;"- Fremstilling af motordrevet håndværktøj, jf.28.24.00 - Fremstilling af blokforme, jf.28.91.00";; 524;"25.9";3;Fremstilling af andre færdige metalprodukter;"Denne gruppe omfatter fremstilling af diverse metalprodukter som fx dunke og spande; søm, skruer og møtrikker; husholdningsartikler af metal; metalbeslag; skibspropeller og -ankre; monteret jernbanemateriel mv. til diverse husholdnings- og industrianvendelser.";;;;; 525;"25.91";4;Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere;;;;;; 526;"259100";5;Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere;Branchen omfatter fremstilling af tønder, spande, dunke, tromler og kasser i metal.;"- Fremstilling af metaltønder - Fremstilling af spande, dunke, tromler og kasser";;- Fremstilling af tanke og beholdere, jf.25.2;; 527;"25.92";4;Fremstilling af letmetalemballage;;;;;; 528;"259200";5;Fremstilling af letmetalemballage;Branchen omfatter fremstilling af emballage af letmetal, fx dåser til fødevarer, tuber, kapsler og sammenfoldelige kasser.;"- Fremstilling af letmetalemballage - Fremstilling af dåser til fødevarer, sammenfoldelige tuber og kasser - Fremstilling af lukkeanordninger af metal, herunder kapsler";;;; 529;"25.93";4;Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre;;;;;; 530;"259300";5;Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre;Branchen omfatter fremstilling af blandt andet metalkabler, trådvarer som fx pigtråd og trådgitre, fjedre, søm og nåle. Fremstilling af urfjedre henvises til 26.52.00;"- Fremstilling af metalkabler, flettede bånd o.l. - Fremstilling af uisoleret metalkabel eller isoleret kabel, der ikke kan anvendes som elektrisk leder - Fremstilling af overtrukket eller udkernet tråd - Fremstilling af trådvarer: pigtråd, trådgitre, riste, trådnet, trådvæv mv. - Fremstilling af beklædte elektroder til elektrisk buesvejsning - Fremstilling af søm og nåle - Fremstilling af fjedre (undtagen urfjedre): - Bladfjedre, spiralfjedre, torsionsfjedre - Blade til fjedre - Fremstilling af kæder, bortset fra kraftoverføringskæder";;"- Fremstilling af fjedre til ure, jf.26.52.00 - Fremstilling af ledninger og kabler til transport af elektricitet, jf.27.32.00 - Fremstilling af kraftoverføringskæder, jf.28.15.00";; 531;"25.94";4;Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker;;;;;; 532;"259400";5;Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker;Branchen omfatter fremstilling af blandt andet nitter, skiver, skruer og møtrikker samt produkter til automatdrejebænke.;"- Fremstilling af nitter, skiver og lignende ikke-gevindskårne produkter - Fremstilling af produkter til automatdrejebænke - Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker og lignende gevindskårne produkter";;;; 533;"25.99";4;Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.;;;;;; 534;"259900";5;Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af en bred vifte af færdige metalprodukter, bl.a. husholdningsartikler, bankbokse, skibspropeller og -ankre, stiger, hårcurlere og kamme af metal.;"- Fremstilling af husholdningsartikler af metal: - Kuvertartikler: tallerkener, underkopper mv. - Metalvarer: gryder, kedler mv. - Service: skåle, fade mv. - Kasseroller, stegepander og andre ikke-elektriske redskaber til køkken- og bordbrug - Små håndbetjente køkkenapparater og -tilbehør - Skuresvampe af metal - Fremstilling af bygningselementer af zink: tagrender, tagrygningsplader, badekar, køkkenvaske, håndvaske o.l. - Fremstilling af metalvarer til kontorbrug bortset fra møbler - Fremstilling af bankbokse, pengeskabe, bokse, pansrede døre mv. - Fremstilling af diverse metalartikler: - Skibspropeller og -blade derfra - Ankre - Klokker - Monteret jernbanemateriel - Lukketøj, spænder og hægter - Metalstiger - Metalskilte, herunder vejskilte - Fremstilling af metalvægte til vægtløftning - Fremstilling af folieposer - Fremstilling af permanente metalmagneter - Fremstilling af termokander og flasker af metal - Fremstilling af metalmærker og militærdistinktioner af metal - Fremstilling af hårcurlere, kamme, paraplyhåndtag og – skelet af metal";;"- Fremstilling af sværd og bajonetter, jf.25.71.00 - Fremstilling af indkøbsvogne, jf.30.99.00 - Fremstilling af møbler af metal, jf.31.01,31.02,31.09 - Fremstilling af sportsartikler, jf.32.30.00 - Fremstilling af spil og legetøj, jf.32.40.00";; 535;"26";2;Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter;Hovedgruppen omfatter fremstilling af computere, ydre enheder, kommunikationsudstyr og lignende elektroniske produkter samt fremstilling af komponenter til sådanne produkter. Produktionsprocesser i denne hovedgruppe er kendetegnet ved design og brug af integrerede kredsløb og anvendelsen af højt specialiserede miniaturiseringsteknologier. Hovedgruppen omfatter også fremstilling af forbrugerelektronik, udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol, bestrålingsudstyr, elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr, optiske instrumenter og optisk udstyr samt fremstilling af magnetiske og optiske media.;;;;; 536;"26.1";3;Fremstilling af elektroniske komponenter og plader;;;;;; 537;"26.11";4;Fremstilling af elektroniske komponenter og plader;;;;;; 538;"261100";5;Fremstilling af elektroniske komponenter og plader;Denne branche omfatter fremstilling af halvledere og andre komponenter til elektroniske anvendelser.;"- Fremstilling af kondensatorer, elektroniske - Fremstilling af modstande, elektroniske - Fremstilling af mikroprocessorer - Fremstilling af elektronrør - Fremstilling af elektroniske konnektorer - Fremstilling af printplader uden påmonterede komponenter - Fremstilling af integrerede kredsløb (analoge, digitale eller hybride) - Fremstilling af dioder, transistorer o.l. diskrete enheder - Fremstilling af induktorer (fx bølgespærrer, spoler, transformatorer), elektronisk komponenttype - Fremstilling af elektroniske krystaller og krystalsamlinger - Fremstilling af solenoider, switches og transducere til elektroniske anvendelser - Fremstilling af plader og wafere, halvledere, færdige eller halvfabrikata - Fremstilling af skærmkomponenter (plasma, polymer, LCD) - Fremstilling af lysdioder (LED)";- Fremstilling af printerkabler, kabler til monitorer, USB-kabler, konnektorer mv.;"- Trykning af smart cards, jf.18.12.00 - Fremstilling af computer- og tv-displays, jf.26.20.00,26.40.00 - Fremstilling af modemmer (bæreudstyr), jf.26.30.00 - Fremstilling af røntgenrør o.l. bestrålingsudstyr, jf.26.60.90 - Fremstilling af optisk udstyr og instrumenter, jf.26.70.00 - Fremstilling af lignende enheder til elektriske anvendelser, jf.27 - Fremstilling af fluorescerende strømstabilisatorer, jf.27.11.00 - Fremstilling af elektriske relæer, jf.27.12.00 - Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler, jf.27.33.00 - Fremstilling af komplet udstyr er klassificeret andetsteds baseret på klassifikation af komplet udstyr";; 539;"26.12";4;Fremstilling af printplader o.l.;;;;;; 540;"261200";5;Fremstilling af printplader o.l.;Branchen omfatter fremstilling af printplader med monterede komponenter, samt af computermodemmer og grænsefladekort (netværkskort, skærmkort, lydkort etc).;"- Fremstilling af printplader med monterede komponenter - Fremstilling af interne/eksterne computermodemmer - Påmontering af komponenter på printplader - Fremstilling af grænsefladekort (fx lyd, video, styreenheder, netværk, modem)";;"- Trykning af smart cards, jf.18.12.00 - Fremstilling af printplader uden monterede komponenter, jf.26.11.00";; 541;"26.2";3;Fremstilling af computere og ydre enheder;"Denne gruppe omfatter fremstilling og/eller samling af elektroniske computere som fx mainframe-computere, stationære computere, bærbare computere og computerservere samt ydre enheder som fx lagringsmedier og indgangs- og udgangsenheder (printere, skærme og tastaturer). Computere kan være analoge, digitale eller hybride. Digitale computere, som er den mest almindelige type, er enheder, der gør alle følgende ting: (1) gemmer behandlingsprogrammet eller -programmerne og de data, der umiddelbart er nødvendige til aktivering af programmet; (2) kan frit programmeres i henhold til brugerens krav; (3) udfører aritmetiske beregninger angivet af brugeren og (4) udfører et behandlingsprogram uden menneskelig indgriben, der kræver, at computeren ændrer afviklingen ved logisk bestemmelse under behandlingskørslen. Analoge computere kan simulere matematiske modeller og indeholder som minimum analoge kontrol- og programmeringselementer.";;;;; 542;"26.20";4;Fremstilling af computere og ydre enheder;;;;;; 543;"262000";5;Fremstilling af computere og ydre enheder;Branchen omfatter fremstilling af computere (stationære, bærbare, tablets etc) og computerudstyr, fx printere, harddiske, skærme, mus og projektorer. Dedikerede computerterminaler, fx pengeautomater eller kasseterminaler, er også omfattet. Fremstilling af modemmer og grænsefladekort henvises til 26.12.00. Fremstilling af routere, switches og lign. henvises til 26.30.00;"- Fremstilling af stationære computere - Fremstilling af bærbare computere - Fremstilling af mainframe-computere - Fremstilling af håndholdte computere (fx PDA) - Fremstilling af magnetiske harddiske, flash drives og andre lagringsmedier - Fremstilling af optiske (fx CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) harddiske - Fremstilling af printere - Fremstilling af skærme - Fremstilling af tastaturer - Fremstilling af alle typer mus, joystick og trackball-tilbehør - Fremstilling af dedikerede computerterminaler - Fremstilling af computerservere - Fremstilling af scannere, herunder stregkodescannere - Fremstilling af smartcard-læsere - Fremstilling af virtual reality-hjelme - Fremstilling af computerprojektorer (videostråleapparater)";"- Fremstilling af computerterminaler som fx pengeautomater, kasseterminaler (POS-terminaler), der ikke er mekanisk drevet - Fremstilling af kontorudstyr med flere funktioner, som udfører to eller flere af følgende funktioner: udskrivning, scanning, kopiering og fax";"- Reproduktion af indspillede medier (computermedier, lyd, video osv.), jf.18.20.00 - Fremstilling af elektroniske komponenter og elektronik, der bruges i computere og ydre enheder, jf.26.1 - Fremstilling af interne/eksterne computermodemmer, jf.26.12.00 - Fremstilling af grænsefladekort, moduler og samlinger, jf.26.12.00 - Fremstilling af printplader med monterede komponenter, jf.26.12.00 - Fremstilling af modemmer, bæreudstyr, jf.26.30.00 - Fremstilling af digitale kommunikations-switches, datakommunikationsudstyr (fx broer, routere, gateways), jf.26.30.00 - Fremstilling af elektronikudstyr til husholdninger som fx cd-afspillere og dvd-afspillere, jf.26.40.00 - Fremstilling af tv-skærme og tv-displays, jf.26.40.00 - Fremstilling af videospilkonsoller, jf.26.40.00 - Fremstilling af tomme optiske og magnetiske medier til anvendelse med computere eller andre enheder, jf.26.80.00";; 544;"26.3";3;Fremstilling af kommunikationsudstyr;Denne gruppe omfatter fremstilling af telefon- og datakommunikationsudstyr, som bruges til at bevæge signaler elektronisk via ledninger eller gennem luften som fx radio- og fjernsynsudsendelser og trådløst kommunikationsudstyr.;;;;; 545;"26.30";4;Fremstilling af kommunikationsudstyr;;;;;; 546;"263000";5;Fremstilling af kommunikationsudstyr;Branchen omfatter fremstilling af udstyr til telefoni, netværk, radio eller tv udsendelse (eller modtagelse) og anden kommunikation. Fx fremstilling af telefoner, routere, gateways, antenner, radio og tv udsendelsesudstyr, alarmsystemer (med signal til kontrolstation) og personsøgere.;"- Fremstilling af udstyr til telefoncentraler - Fremstilling af trådløse telefoner - Fremstilling af udstyr til private telefoncentraler (PBX) - Fremstilling af telefon- og faxudstyr, herunder telefonsvarere - Fremstilling af datakommunikationsudstyr som fx broer, routere og gateways - Fremstilling af sende- og modtageantenner - Fremstilling af kabel-tv-udstyr - Fremstilling af personsøgere - Fremstilling af mobiltelefoner - Fremstilling af mobilkommunikationsudstyr - Fremstilling af radio- og tv-studie- og udsendelsesudstyr, herunder tv-kameraer - Fremstilling af modemmer, bæreudstyr - Fremstilling af tyveri- og brandalarmsystemer, der sender signaler til en kontrolstation - Fremstilling af radio- og tv-sendere - Fremstilling af kommunikationsudstyr, der bruger infrarødt signal (fx fjernbetjeningskontroller) - Fremstilling af dørtelefoner";;"- Fremstilling af elektroniske komponenter og delkomponenter, der bruges i kommunikationsudstyr, herunder interne computermodemmer, jf.26.12.00 - Fremstilling af printplader med monterede komponenter, jf.26.12.00 - Fremstilling af computere og ydre enheder til computere, jf.26.20.00 - Fremstilling af lyd- og videoudstyr til husholdninger, jf.26.40.00 - Fremstilling af GPS-udstyr, jf.26.51.00 - Fremstilling af elektroniske pointtavler, jf.27.90.00 - Fremstilling af lyssignaler, jf.27.90.00";; 547;"26.4";3;Fremstilling af elektronik til husholdninger;Denne gruppe omfatter fremstilling af elektronisk lyd- og videoudstyr til hjemmeunderholdning og motorkøretøjer samt højttaleranlæg og forstærkeranlæg til musikinstrumenter.;;;;; 548;"26.40";4;Fremstilling af elektronik til husholdninger;;;;;; 549;"264000";5;Fremstilling af elektronik til husholdninger;Branchen omfatter fremstilling af elektroniske apparater og udstyr, der især er til private forbrugere. Fx fjernsyn, dvd-afspillere, harddiskoptagere, musikanlæg, spillekonsoller og bilradioer. Branchen omfatter ikke fremstilling af computere (26.20.00), mobiltelefoner (26.30.00) eller digitalkameraer (26.70.00);"- Fremstilling af videobåndoptagere og kopiudstyr - Fremstilling af tv-apparater - Fremstilling af tv-skærme og tv-displays - Fremstilling af lydoptagere og kopisystemer - Fremstilling af stereoudstyr - Fremstilling af radiomodtagere - Fremstilling af højttalersystemer - Fremstilling af videokameraer af husholdningstypen - Fremstilling af jukeboxes - Fremstilling af forstærkere til musikinstrumenter og højttaleranlæg - Fremstilling af mikrofoner - Fremstilling af cd- og dvd-afspillere - Fremstilling af karaoke-maskiner - Fremstilling af hovedtelefoner (fx radio, stereo, computer) - Fremstilling af videospilkonsoller - Fremstilling af autoradioer - Fremstilling af båndoptagere";;"- Gengivelse af optagede medier (computermedier, lyd, video osv.), jf.18.20.00 - Fremstilling af ydre enheder og computerskærme, jf.26.20.00 - Fremstilling af telefonsvarere, jf.26.30.00 - Fremstilling af udstyr til personsøgere, jf.26.30.00 - Fremstilling af fjernbetjeningsenheder (radio og infrarød), jf.26.30.00 - Fremstilling af studiesendeudstyr som fx gengivelsesudstyr, sende- og modtageantenner samt kommercielle videokameraer, jf.26.30.00 - Fremstilling af elektroniske spil med fast (ikke-udskiftelig) software, jf.32.40.00";; 550;"26.5";3;"Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol; ure";Denne gruppe omfatter fremstilling af måle-, afprøvnings-, navigations- og kontroludstyr til diverse industrielle og ikke-industrielle formål, herunder tidsbaserede måleenheder som fx ure o.l.;;;;; 551;"26.51";4;Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol;"Denne undergruppe omfatter fremstilling af søge-, detekterings-, navigations-, styrings-, luftfarts- og skibssystemer og -udstyr; automatiske styringsanordninger og regulatorer til anvendelser som fx opvarmning, aircondition, afkøling og apparater, instrumenter og enheder til måling, visning, indikation, registrering, transmittering og kontrol af temperatur, luftfugtighed, tryk, vakuum, forbrænding, gennemstrømning, niveau, viskositet, densitet, surhed, koncentration og rotation; opsummerende (dvs. registrerende) væskemålere og tælleenheder; instrumenter til måling og afprøvning af karakteristikaene ved elektricitet og elektriske signaler; instrumenter og instrumentsystemer til laboratorieanalyse af den kemiske og fysiske sammensætning eller koncentration af prøver af fast, flydende eller gasformigt materiale eller kompositmateriale; andre målings- og testinstrumenter og dele deraf. Fremstilling af ikke-elektriske måle-, afprøvnings- og navigationsudstyr (undtagen enkle mekaniske værktøjer) er omfattet af denne undergruppe.";;;;; 552;"265100";5;Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol;Branchen omfatter fremstilling af udstyr, der bruges til måling, afprøvning, kontrol, søgning eller navigation. Fremstilling af vægte (bortset fra laboratorievægte) henvises til 28.29.00;;;"- Fremstilling af telefonsvarere, jf.26.30.00 - Fremstilling af udstyr til medicinsk testning og bestrålingsudstyr, jf.26.60.90 - Fremstilling af udstyr til optisk placering, jf.26.70.00 - Fremstilling af diktermaskiner, jf.28.23.00 - Fremstilling af vejeenheder (bortset fra laboratorievægte), nivelleringsinstrumenter, målebånd mv., jf.28.29.00 - Installation af industrielt proces kontroludstyr, jf.33.20.00 - Fremstilling af enkle mekaniske måleværktøjer (fx målebånd, målelærer), jf. fremstillingsgruppe i henhold til det primære anvendte materiale";; 553;"26.52";4;Fremstilling af ure;Denne undergruppe omfatter fremstilling af ure og timermekanismer og dele heraf.;;;;; 554;"265200";5;Fremstilling af ure;Branchen omfatter fremstilling af ure og apparater med indbygget ur, fx parkometre og tidsafbrydere, samt urkasser, urværk og dele til ure. Fremstilling af urremme henvises til 15.12.00 (ikke af metal), 32.12.00 (af ædelmetal) eller 32.13.00 (af uædelt metal).;"- Fremstilling af ure af enhver art, herunder ure i instrumentbrætter - Fremstilling af urkasser, herunder kasser af ædelmetaller - Fremstilling af apparater til tidskontrol og tidsmåling og på anden vis visning af tidsintervaller med et urværk eller en synkron motor som fx: - Parkometre - Tidsafbrydere - Tids-/datostempler - Minutalarmure - Fremstilling af kontakture og andre udgaver med et urværk eller en synkron motor: - Tidslåse - Fremstilling af komponenter til ure: - Urværk til ure af enhver art - Fjedre, sten, skiver, visere, plader, broer og andre dele - Urkasser og -kabinetter af alle materialer";;"- Fremstilling af urremme af ikke-metal (tekstil, læder, plast), jf.15.12.00 - Fremstilling af urremme af ædelmetal, jf.32.12.00 - Fremstilling af urremme af uædelt metal, jf.32.13.00";; 555;"26.6";3;Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr;;;;;; 556;"26.60";4;Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr;Denne undergruppe omfatter fremstilling af elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr som fx MRI-udstyr, medicinsk ultralydsudstyr, elektrokardiografer og elektromedicinsk endoskopiudstyr og fremstilling af bestrålingsapparater og -rør til fx medicinsk diagnosticeringsevaluering, medicinsk terapeutisk evaluering, industriel evaluering, forskningsevaluering og videnskabelig evaluering. Bestråling kan tage form af beta-, gamma- og røntgenstråler og anden ionisk stråling.;;;;; 557;"266010";5;Fremstilling af høreapparater og dele hertil;Branchen omfatter fremstilling af høreapparater og dele til høreapparater.;- Fremstilling af høreapparater og dele hertil;;;; 558;"266090";5;Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr;Branchen omfatter fremstilling af fx røntgenudstyr, CT-scannere, dialyseudstyr, elektrokardiografer, ultralydsscannere, medicinsk laserudstyr samt mad- og mælkebestrålingsudstyr. Fremstilling af solarier henvises til 28.99.00;"- Fremstilling af bestrålingsapparater og -rør (fx industrielle, diagnostiske, terapeutiske, forskningsmæssige og videnskabelige) - Fremstilling af røntgenudstyr - Fremstilling af CT-scannere - Fremstilling af PET-scannere - Fremstilling af MRI-udstyr - Fremstilling af dialyseudstyr - Fremstilling af medicinsk ultralydsudstyr - Fremstilling af elektrokardiografer - Fremstilling af medicinsk laserudstyr - Fremstilling af medicinsk endoskopiudstyr - Fremstilling af mad og mælke bestrålingsudstyr";;- Fremstilling af solarier, jf.28.99.00;; 559;"26.7";3;Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr;;;;;; 560;"26.70";4;Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr;"Denne undergruppe omfatter fremstilling af optiske instrumenter og linser som fx kikkerter, mikroskoper (undtagen elektron, proton), teleskoper og linser (undtagen oftalmiske); coating eller klar-linser (undtagen oftalmiske); indfatningslinser (undtagen oftalmiske) og fremstilling af fotografisk udstyr som fx kameraer og lysmålere.";;;;; 561;"267000";5;Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr;Branchen omfatter fremstilling af b.la. optiske spejle, mikroskoper, optiske måleinstrumenter, digitalkameraer og filmkameraer mv, men ikke videokameraer, som henvises til enten 26.30.00 (til kommerciel brug) eller 26.40.00 (til privat brug).;"- Fremstilling af optiske spejle - Fremstilling af optisk kanonsigteudstyr - Fremstilling af optisk placeringsudstyr - Fremstilling af optiske forstørrelsesinstrumenter - Fremstilling af optiske præcisionsværktøjer til maskinarbejdere - Fremstilling af optiske komparatorer - Fremstilling af kameraer (film- og digitalkameraer) - Fremstilling af filmprojektorer og lysbilledapparater - Fremstilling af overheadprojektorer - Fremstilling af optiske målings- og kontrolenheder og -instrumenter (fx brandstyringsudstyr, fotografiske lysmålere, afstandsmålere) - Fremstilling af linser, optiske mikroskoper, kikkerter og teleskoper - Fremstilling af lasersamlinger - Fremstilling af farvefiltre";;"- Fremstilling af computerprojektorer, jf.26.20.00 - Fremstilling af kommercielle tv- og videokameraer, jf.26.30.00 - Fremstilling af videokameraer af husholdningstypen, jf.26.40.00 - Fremstilling af komplet udstyr, der bruger laserkomponenter, jf. fremstillingsgruppe efter maskintype (fx medicinsk laserudstyr, jf.26.60.90)- Fremstilling af fotokopieringsmaskiner, jf.28.23.00 - Fremstilling af oftalmiske artikler, jf.32.50.00";; 562;"26.8";3;Fremstilling af magnetiske og optiske media;;;;;; 563;"26.80";4;Fremstilling af magnetiske og optiske media;;;;;; 564;"268000";5;Fremstilling af magnetiske og optiske media;Branchen omfatter fremstilling af tomme (uindspillede) magnetiske og optiske media, herunder cd'er, dvd'er og andre optiske diske. Reproduktion af indspillede medier henvises til 18.20.00;- Fremstilling af magnetiske og optiske optagemedier som fx tomme magnetiske lyd- og videobånd og -kassetter, dvd'er, tomme disketter, tomme optiske diske og harddiskmedier;;- Gengivelse af optagede media (computermedier, lyd, video osv.), jf.18.2;; 565;"27";2;Fremstilling af elektrisk udstyr;Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af produkter, der genererer, distribuerer og bruger elektrisk strøm. Desuden er elektrisk belysning, signaludstyr og elektriske husholdningsapparater omfattet. Hovedgruppen omfatter ikke fremstilling af elektroniske produkter (jf. hovedgruppe 26).;;;;; 566;"27.1";3;Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformere og elektriske fordelings- og kontroltavler;"Denne gruppe omfatter fremstilling af strøm, fordelings- og specialstranformere; elektriske motorer, generatorer og motorgeneratorer.";;;;; 567;"27.11";4;Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere;;Denne undergruppe omfatter fremstilling af alle elektriske motorer og transformere: AC, DC og AC/DC.;;;; 568;"271100";5;Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere;Branchen omfatter fremstilling af alle elektriske motorer, generatorer og transformerer, men ikke startmotorer til forbrændingsmotorer (29.31.00).;"- Fremstilling af elektriske motorer (undtagen startmotorer med indbygget forbrændingsmotor) - Fremstilling af distributionstransformere, elektriske - Fremstilling af buesvejsningstransformere - Fremstilling af fluorescerende forkoblingsenheder (dvs. transformere) - Fremstilling af transformatorstationer til elektrisk strømfordeling - Fremstilling af spændingsregulatorer til transport og distribution - Fremstilling af strømgeneratorer (undtagen ladekontrol til forbrændingsmotorer) - Fremstilling af motorgeneratorer (undtagen turbinegeneratorenheder)";;"- Fremstilling af elektroniske komponenttransformere og -kontakter, jf.26.12.00 - Fremstilling af elektrosvejsnings- og loddeudstyr, jf.27.90.00 - Fremstilling af vekselrettere, ensrettere og omformere i fast tilstand, jf.27.90.00 - Fremstilling af turbinegeneratorer, jf.28.11.90 - Fremstilling af startmotorer og generatorer til forbrændingsmotorer, jf.29.31.00";; 569;"27.12";4;Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater;;;;;; 570;"271200";5;Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater;Branchen omfatter fremstilling af bl.a. strømsikringer, elektriske relæer, elektriske strømafbrydere og drivmaskinegeneratorer.;"- Fremstilling af strømsikringer - Fremstilling af kontrolpaneler til elektrisk strømfordeling - Fremstilling af elektriske relæer - Fremstilling af kanaler til elektriske strømfordelingstavleapparater - Genbevikling af rotorer på fabriksbasis - Fremstilling af el-sikringer - Fremstilling af strømkoblingsudstyr - Fremstilling af elektriske strømafbrydere (undtagen trykknapafbrydere, afbrydere med fjederindkobling, solenoidafbrydere og tilholderafbrydere) - Fremstilling af drivmaskinegeneratorer";;"- Fremstilling af klimastyringssystemer og industrielle proceskontrolinstrumenter, jf.26.51.00 - Fremstilling af kontakter til elektriske kredsløb som fx trykknapkontakter og afbrydere med fjederindkobling, jf.27.33.00";; 571;"27.2";3;Fremstilling af batterier og akkumulatorer;;;;;; 572;"27.20";4;Fremstilling af batterier og akkumulatorer;Denne undergruppe omfatter fremstilling af ikke-genopladelige og genopladelige batterier.;;;;; 573;"272000";5;Fremstilling af batterier og akkumulatorer;Branchen omfatter fremstilling af alle slags batterier og elektriske akkumulatorer.;"- Fremstilling af primærelementer og primærbatterier: - Elementer, der indeholder mangandioxid, kviksølvdioxid, sølvoxid mv. - Fremstilling af elektriske akkumulatorer, herunder dele heraf: - Separatorer, beholdere, covers - Fremstilling af blybatterier - Fremstilling af NiCad-batterier - Fremstilling af NiMH-batterier - Fremstilling af lithiumbatterier - Fremstilling af tørbatterier - Fremstilling af vådbatterier";;;; 574;"27.3";3;Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil;Denne gruppe omfatter fremstilling af strømførende ledninger og kabler og ikke-strømførende ledninger og kabler til installation af elektriske kredsløb uanset materiale. Gruppen omfatter også isolering af ledninger og fremstilling af lyslederkabler.;;;;; 575;"27.31";4;Fremstilling af lyslederkabler;;;;;; 576;"273100";5;Fremstilling af lyslederkabler;Branchen omfatter fremstilling af lyslederkabler til datatransmission eller direkte transmission af billeder.;- Fremstilling af lyslederkabler til datatransmission eller direkte transmission af billeder;;"- Fremstilling af glasfibre eller tråd, jf.23.14.00 - Fremstilling af lyslederkabelsæt eller samlinger med konnektorer eller andre tilkoblinger, jf. afhængigt af anvendelse, fx26.11.00";; 577;"27.32";4;Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler;;;;;; 578;"273200";5;Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler;Branchen omfatter fremstilling af isolerede ledninger og kabler af stål, kobber eller aluminium. Lyslederkabler henvises til 27.31.00, computerkabler henvises til 26.11.00;- Fremstilling af isolerede ledninger og kabler, der er fremstillet af stål, kobber, aluminium;;"- Fremstilling (trækning) af ledninger, jf.24.34.00,24.41.00,24.42.00,24.43.00,24.44.00og24.45.00 - Fremstilling af computerkabler, printerkabler, USB-kabler og lignende kabler eller -samlinger, jf.26.11.00 - Fremstilling af sæt med elektriske ledninger og isolerede ledninger og konnektorer, jf.27.90.00 - Fremstilling af kabelsæt, ledningssæt og lignende kabelsæt eller -samlinger til bilanvendelser, jf.29.31.00";; 579;"27.33";4;Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler;Denne undergruppe omfatter fremstilling af strømførende og ikke-strømførende ledninger og kabler til elektriske kredsløb uanset materiale.;;;;; 580;"273300";5;Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler;Branchen omfatter fremstilling af tilbehør til elektriske ledninger. Både strømførende og ikke-strømførende tilbehør er omfattet. Elektroniske konnektorer og lign. henvises til 26.11.00, keramiske isolatorer til 23.43.00;"- Fremstilling af samleskinner og elektriske ledere (undtagen koblingsudstyrstype) - Fremstilling af GFCI (jordfejlsafbrydere) - Fremstilling af lampeholdere - Fremstilling af lynledere og -ledningsruller - Fremstilling af afbrydere til elektriske ledninger og kabler (fx trykafbrydere, trykknapafbrydere, afbrydere med fjederindkobling og tumblerafbrydere) - Fremstilling af stikkontakter eller stikdåser - Fremstilling af bokse til elektriske ledninger og kabler (fx forgreningsdåser, stikdåser og afbryderdåser) - Fremstilling af elektriske ledningsrør og fittings - Fremstilling af transmissionspoler og ledningsbeslag - Fremstilling af ikke-strømførende ledningsenheder af plast, herunder forgreningsdåser, planskiver o.l., polledningsfittings og kontakthuse";;"- Fremstilling af keramiske isolatorer, jf.23.43.00 - Fremstilling af elektroniske komponentkonnektorer, -stikdåser og -kontakter, jf.26.11.00";; 581;"27.4";3;Fremstilling af elektriske belysningsartikler;;;;;; 582;"27.40";4;Fremstilling af elektriske belysningsartikler;"Denne undergruppe omfatter fremstilling af elektriske pærer og lysrør samt dele og komponenter (undtagen glasemner til elektriske pærer); elektriske belysningsarmaturer (undtagen trafikbelysningsarmaturer); ikke-elektrisk belysningsudstyr og komponenter til belysningsarmaturer (undtagen strømførende ledningsenheder).";;;;; 583;"274000";5;Fremstilling af elektriske belysningsartikler;Branchen omfatter fremstilling af alle slags pærer, lysstofrør, belysningsarmaturer og lamper samt fremstilling af gadebelysningsarmaturer, men ikke fremstilling af lyssignaler (27.90.00).;"- Fremstilling af udladnings-, gløde- og lysstof- samt ultraviolette- og infrarøde- lamper, armaturer, pærer mv. - Fremstilling af belysningsarmaturer til lofter - Fremstilling af lysekroner - Fremstilling af bordlamper (dvs. belysningsarmaturer) - Fremstilling af juletræsbelysning - Fremstilling af elektriske brændeknuder - Fremstilling af lommelygter - Fremstilling af elektriske insektlamper - Fremstilling af lanterner (fx carbidlanterner, elektriske lanterner, gaslanterner, benzinlanterner og petroleumslanterner) - Fremstilling af spotlys - Fremstilling af gadebelysningsarmaturer (undtagen lyssignaler) - Fremstilling af belysningsudstyr til transportudstyr (fx til motorkøretøjer, luftfartøjer og både)";- Fremstilling af ikke-elektrisk belysningsudstyr;"- Fremstilling af glasvarer og glasdele til belysningsarmaturer, jf.23.19.00 - Fremstilling af strømførende ledningsenheder til belysningsarmaturer, jf.27.33.00 - Fremstilling af loftsventilatorer eller baderumsventilatorer med integrerede belysningsarmaturer, jf.27.51.00 - Fremstilling af elektrisk signaludstyr som fx lyssignaler og fodgængersignaler, jf.27.90.00 - Fremstilling af elektriske skilte, jf.27.90.00";; 584;"27.5";3;Fremstilling af husholdningsapparater;Denne gruppe omfatter fremstilling af små elektriske apparater og elektriske husholdningsartikler, ventilatorer, støvsugere, elektriske gulvplejemaskiner til husholdningsbrug, kogeapparater, vaskeudstyr, køleskabe, fryseskabe og kummefrysere samt andre elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater, som fx opvaskemaskiner, vandvarmere og skraldespande, alle til husholdningsbrug. Denne gruppe omfatter fremstilling af apparater, der fungerer vha. elektricitet, gas eller andre brændselsformer.;;;;; 585;"27.51";4;Fremstilling af elektriske husholdningsapparater;;;;;; 586;"275100";5;Fremstilling af elektriske husholdningsapparater;Branchen omfatter fremstilling af elektriske husholdningsapparater, fx køleskabe, støvsugere, mikrobølgeovne, kaffemaskiner og barbermaskiner. Symaskiner til husholdninger henvises til 28.94.00 og apparater, der hovedsagelig er til erhvervsbrug, henvises til brancherne, der starter med 28.;"- Fremstilling af elektriske husholdningsapparater: - Køleskabe - Frysere - Opvaskemaskiner - Vaskemaskiner og tørretumblere - Støvsugere - Gulvbonemaskiner - Affaldskværne - Hakkere, blendere, saftpressere - Dåseåbnere - Elektriske barbermaskiner, elektriske tandbørster og andre elektriske enheder til personlig pleje - Knivskærpere - Ventilatorer og emhætter - Fremstilling af elektrotermiske husholdningsapparater: - Elektriske varmeapparater - El-radiatorer - El-tæpper - Elektriske tørreapparater, kamme, børster og curlere - Elektriske strygejern - Varmeapparater og husholdningsventilatorer, bærbare - Elektriske ovne - Mikrobølgeovne - Komfurer, varmeplader - Brødristere - Kaffe- og temaskiner - Stegepander, risteapparater, grillapparater, emhætter - Varmelegemer mv.";;"- Fremstilling til erhvervsmæssig og industriel brug af køleskabe og frysere, aircondition til værelser, loftventilatorer, permanente varmeapparater, ventilation og udsugningsventilatorer, køkkenredskaber; udstyr til vaskerier, kemisk rensning og presning; støvsugere, jf. hovedgruppe28 - Fremstilling af symaskiner af husholdningstypen, jf.28.94.00 - Installation af centrale støvsugersystemer, jf.43.29.00";; 587;"27.52";4;Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater;;;;;; 588;"275200";5;Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater;Branchen omfatter fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater, fx gaskomfurer og ikke-elektriske varmeapparater.;"- Fremstilling af ikke-elektriske kogeapparater og varmeapparater til husholdningsbrug: - Ikke-elektriske varmeapparater, komfurer, kaminer, kakkelovne, vandvarmere, kogeapparater og tallerkenvarmere";;;; 589;"27.9";3;Fremstilling af andet elektrisk udstyr;;;;;; 590;"27.90";4;Fremstilling af andet elektrisk udstyr;Denne undergruppe omfatter fremstilling af forskelligt elektrisk udstyr bortset fra motorer, generatorer og transformere, batterier og akkumulatorer, ledninger og ledningsnetenheder, belysningsudstyr og husholdningsapparater.;;;;; 591;"279000";5;Fremstilling af andet elektrisk udstyr;Branchen omfatter fremstilling af forskelligt elektrisk udstyr, fx batteriopladere, elektriske skilte og signaludstyr, strømforsyninger, forlængerledninger mv.;"- Fremstilling af batteriopladere, fast form - Fremstilling af døråbnings- og -lukkemekanismer, elektriske - Fremstilling af ringeanlæg - Fremstilling af forlængerledninger fremstillet af indkøbte isolerede ledninger - Fremstilling af ultralydsrengøringsmaskiner (undtagen laboratorie- og tandlægemaskiner) - Fremstilling af ensrettere i fast form, rektificeringsapparater, brændselsceller samt reguleret og ikke-reguleret strømforsyning - Fremstilling af uafbrudt strømforsyning (UPS) - Fremstilling af stødspændingsbeskyttere - Fremstilling af ledninger til apparater, forlængerledninger og andre sæt med elektriske ledninger og isolerede ledninger og konnektorer - Fremstilling af kul- og grafitelektroder, kontakter og andre elektriske kul- og grafitprodukter - Fremstilling af partikelacceleratorer - Fremstilling af elektriske kondensatorer, modstande og lignende komponenter - Fremstilling af elektromagneter - Fremstilling af sirener - Fremstilling af elektroniske pointtavler - Fremstilling af elektriske skilte - Fremstilling af elektrisk signaludstyr som fx lyssignaler og fodgængersignaler - Fremstilling af elektriske isolatorer (undtagen glas eller porcelæn), basismetalrør og fittings - Fremstilling af elektrosvejsnings- og loddeudstyr, herunder håndholdte loddekolber";;"- Fremstilling af elektriske isolatorer af porcelæn, jf. 23.43.00 - Fremstilling af kul- og grafitfibre og -produkter (undtagen elektroder og elektriske apparater), jf. 23.99.90 - Fremstilling af elektroniske ensrettere af komponenttypen, spændingsregulerende integrerede kredsløb, strømkonverterende integrerede kredsløb, elektroniske kondensatorer, elektroniske modstande og lignende enheder, jf. 26.11.00 - Fremstilling af transformere, motorer, generatorer, koblingsudstyr, relæer og industrielle styresystemer, jf. 27.1 - Fremstilling af batterier, jf. 27.20.00 - Fremstilling af kommunikations- og energiledninger, strømførende og ikke-strømførende ledningsnetenheder, jf. 27.3 - Fremstilling af belysningsudstyr, jf. 27.40.00 - Fremstilling af apparater til husholdningsbrug, jf. 27.5 - Fremstilling af ikke-elektrisk svejse- og loddeudstyr, jf. 28.29.00 - Fremstilling af kul- og grafitpakninger, jf. 28.29.00 - Fremstilling af elektrisk udstyr til motorkøretøjer som fx generatorer, vekselstrømsgeneratorer, tændrør, tændingsledninger, elrude- og -dørsystemer og spændingsregulatorer, jf. 29.31.00";; 592;"28";2;Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.;"Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af maskiner og udstyr, der fungerer uafhængigt på materialer enten mekanisk eller termisk eller udfører behandling af materialer (som fx håndtering, sprøjtning, vejning eller emballering), herunder mekaniske dele hertil, som frembringer og anvender kraft samt specialfremstillede primærdele. Hovedgruppen omfatter faste og mobile eller håndholdte maskiner, uanset om de anvendes inden for industri, bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug eller er til brug i hjemmet. Fremstilling af specialudstyr til passager- og godstransport inden for afgrænsede lokaliteter hører også til hovedgruppen. Hovedgruppen omfatter ikke fremstilling af metalprodukter til almindelig brug (hovedgruppe 25), tilhørende kontroludstyr, it-udstyr, måle- og afprøvningsudstyr, elektriske fordelings- og kontrolapparater (hovedgruppe 26 og 27) og motorkøretøjer til almindelig brug (hovedgruppe 29 og 30). I denne hovedgruppe sondres mellem fremstilling af maskiner til specielle formål, dvs. maskiner, der udelukkende anvendes i en NACE-branche eller en lille klynge af NACE-brancher, og maskiner til generelle formål, dvs. maskiner, som anvendes inden for en lang række NACE-brancher. Hovedgruppen omfatter også maskiner til specielle formål, som ikke er indeholdt andetsteds i klassifikationen, uanset om de anvendes i en fremstillingsproces som fx forlystelser til markedspladser, automatisk udstyr til bowlingbaner mv.";;;;; 593;"28.1";3;Fremstilling af maskiner til generelle formål;Denne gruppe omfatter fremstilling af maskiner til generelle formål, dvs. maskiner, der anvendes inden for en lang række NACE-brancher. Dette kan omfatte fremstilling af dele, der anvendes til fremstilling af en række andre maskiner eller fremstilling af maskiner, der understøtter driften i andre virksomheder.;;;;; 594;"28.11";4;Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter;;;;;; 595;"281110";5;Fremstilling af vindmøller og dele hertil;Branchen omfatter fremstilling, opstilling og reparation af vindmøller og dele til vindmøller.;"- Fremstilling af vindmøller og dele hertil - Opstilling og reparation af vindmøller";;;; 596;"281190";5;Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter;Branchen omfatter fremstilling motorer fx bådmotor, lokomotiver, forbrændingsstempelmotorer, dampturbiner. Omfatter ikke motorer til vindmøller (28.11.10), flyvemaskiner (30.30.00), motorkøretøjer (29.10.00) eller knallerter (30.91.00).;"- Fremstilling af forbrændingsstempelmotorer undtagen motorer til motorkøretøjer, flyvemaskiner og knallerter: - Bådmotorer - Lokomotivmotorer - Fremstilling af stempler, stempelringe, karburatorer o.l. til alle forbrændingsmotorer, dieselmotorer mv. - Fremstilling af indsugnings- og udstødningsventiler til forbrændingsmotorer - Fremstilling af turbiner og dele hertil: - Dampturbiner o.l. - Hydrauliske turbiner, vandhjul og reguleringsanordninger hertil - Gasturbiner undtagen turbojet- og turbopropmotorer til fly - Fremstilling af kombinerede kedler og turbiner - Fremstilling af turbogeneratorer - Fremstilling af motorer til industrielle anvendelser";;"- Fremstilling af elektriske generatorer (undtagen turbinegeneratorer), jf.27.11.00 - Fremstilling af drivmaskinegeneratorer (undtagen turbinegeneratorenheder), jf.27.11.00 - Fremstilling af elektrisk udstyr og komponenter til forbrændingsmotorer, jf.27.90.00 - Fremstilling af elektrisk udstyr og komponenter, jf.29.31.00 - Fremstilling af motorer til motorkøretøjer, flyvemaskiner eller knallerter, jf.29.10.00,30.30.00og30.91.00 - Fremstilling af turbojet- og turbopropmotorer, jf.30.30.00";; 597;"28.12";4;Fremstilling af hydraulisk udstyr;;;;;; 598;"281200";5;Fremstilling af hydraulisk udstyr;Branchen omfatter fremstilling af hydrauliske pumper, motorer, systemer og transmissionsudstyr mv.;"- Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske komponenter (herunder hydrauliske pumper, hydrauliske motorer, hydrauliske og pneumatiske cylindere, hydrauliske og pneumatiske ventiler, hydrauliske og pneumatiske slanger og fittings) - Fremstilling af luftpræpareringsudstyr til brug i pneumatiske systemer - Fremstilling af hydrauliske systemer - Fremstilling af hydraulisk transmissionsudstyr - Fremstilling af hydrostatiske transmissioner";;"- Fremstilling af kompressorer, jf.28.13.00 - Fremstilling af pumper til ikke-hydrauliske anvendelser, jf.28.13.00 - Fremstilling af ventiler til ikke-hydrauliske anvendelser, jf.28.14.00 - Fremstilling af mekanisk transmissionsudstyr, jf.28.15.00";; 599;"28.13";4;Fremstilling af andre pumper og kompressorer;;;;;; 600;"281300";5;Fremstilling af andre pumper og kompressorer;Branchen omfatter fremstilling af luft-eller vakuumpumper, pumper til væsker og brændstofpumper til motorkøretøjer.;"- Fremstilling af luft- eller vakuumpumper, luft- eller andre gaskompressorer - Fremstilling af pumper til væsker, uanset om de er forsynet med et måleinstrument - Fremstilling af pumper, der er udviklet til fastmontering på forbrændingsmotorer: olie-, vand- og brændstofpumper til motorkøretøjer mv.";- Fremstilling af håndpumper;- Fremstilling af hydraulisk og pneumatisk udstyr, jf.28.12.00;; 601;"28.14";4;Fremstilling af andre haner og ventiler;;;;;; 602;"281400";5;Fremstilling af andre haner og ventiler;Branchen omfatter fremstilling af haner og ventiler - til erhvervsmæssig brug, til sanitet og til varmeanlæg.;"- Fremstilling af haner og ventiler til erhvervsmæssig brug, herunder reguleringsventiler og indstrømningsventiler - Fremstilling af sanitetshaner og -ventiler - Fremstilling af haner og ventiler til varmeanlæg";;"- Fremstilling af ventiler af uhærdet, vulkaniseret gummi, af glas eller af keramiske materialer, jf. 22.19.00, 23.19.00 eller 23.44.00 - Fremstilling af indsugnings- og udstødningsventiler til forbrændingsmotorer, jf.28.11 - Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske ventiler og luftpræpareringsudstyr til brug i pneumatiske systemer, jf.28.12.00";; 603;"28.15";4;Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer;;;;;; 604;"281500";5;Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer;Branchen omfatter fremstilling af lejer, tandhjul, svinghjul, gearkasser, koblinger, rullekæder mv.;"- Fremstilling af kugle- og rullelejer samt dele hertil - Fremstilling af mekanisk kraftoverføringsudstyr: - Transmissionaksler og -krumtapper: kamaksler, krumtapaksler, krumtapper mv. - Lejehuse og almindelige aksellejer - Fremstilling af tandhjul, tandhjulsudvekslinger, gearkasser og andre hastighedsregulatorer - Fremstilling af koblinger og akselkoblinger - Fremstilling af svinghjul og remskiver - Fremstilling af leddelt rullekæde - Fremstilling af kraftoverføringskæder";;"- Fremstilling af andre kæder, jf.25.93.00 - Fremstilling af hydraulisk transmissionsudstyr, jf.28.12.00 - Fremstilling af hydrostatiske transmissioner, jf.28.12.00 - Fremstilling af (elektromagnetiske) koblinger, jf.29.31.00 - Fremstilling af delkomponenter til eltransmissionsudstyr, identificerbart som dele til køretøjer eller flyvemaskiner. jf. hovedgruppe 29 og 30";; 605;"28.2";3;Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål;;;;;; 606;"28.21";4;Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater;;;;;; 607;"282100";5;Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater;Branchen omfatter fremstilling af permanente opvarmningskilder, fx brændeovn, varmepumper, varmeapparater.;"- Fremstilling af elektriske ovne og andre industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne og glasovne - Fremstilling af fyringsaggregater - Fremstilling af permanente elektriske varmeapparater og elektriske apparater til swimmingpool-opvarmning - Fremstilling af permanente, ikke-elektriske varmeapparater til husholdningsbrug som fx solopvarmning, dampopvarmning, olieopvarmning og lignende ovne, brændeovne og varmeapparater - Fremstilling af elektriske husholdningsovne (elektriske ovne med tvungen luftcirkulation, varmepumper mv.), ikke-elektriske husholdningsovne med tvungen luft - Fremstilling af ikke-elektriske centralvarmeanlæg til husholdningsbrug - Fremstilling af automatiske fyringsanlæg";- Fremstilling af automatiske stokere, kaminer, askeudledere mv.;"- Fremstilling af husholdningsovne, jf.27.51.00 - Fremstilling af landbrugstørremaskiner, jf.28.93.00 - Fremstilling af bageriovne, jf.28.93.00 - Fremstilling af tørremaskiner til træ, papirmasse, papir og pap, jf.28.99.00 - Fremstilling af steriliseringsapparater til medicinske og kirurgiske formål eller laboratorieformål, jf.32.50.00 - Fremstilling af (dentale) laboratorieovne, jf.32.50.00";; 608;"28.22";4;Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr;;;;;; 609;"282200";5;Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr;Branchen omfatter fremstilling af løfte-og håndteringsudstyr fx taljer, hejseværk, kraner, transportbånd, tov baner, elevatorer og rulletræpper, samt dele hertil.;"- Fremstilling af håndbetjente eller motordrevne løftemaskiner, håndteringsmaskiner eller maskiner til på- eller aflæsning: - Taljer og hejseværk, spil, ankerspil og donkrafte - Svingbomme, kraner, mobile portalkraner, portaltrucks mv. - Motortrucks, uanset om de er udstyret med løfte- eller håndteringsudstyr, og uanset om de er selvkørende, af den type, der anvendes på fabrikker (herunder pakkevogne og trillebøre) - Mekaniske manipulatorer og industrirobotter, der er specifikt beregnet til at løfte, håndtere, læsse eller aflæsse gods - Fremstilling af transportbånd, tovbaner mv. - Fremstilling af elevatorer og rulletrapper og rullebånd - Fremstilling af dele, der er specialiseret til løfte- og håndteringsudstyr";;"- Fremstilling af industrirobotter til multipel anvendelse, jf.28.99.00 - Fremstilling af elevatorer med kontinuerlig funktion og transportbånd til underjordisk brug, jf.28.92.00 - Fremstilling af mekaniske skovle, gravemaskiner og gravemaskinelæssere, jf.28.92.00 - Fremstilling af flydekraner, jernbanekraner og kranvogne, jf.30.11.00og30.20.00 - Installation af løftevogne og elevatorer, jf.43.29.00";; 610;"28.23";4;Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder);;;;;; 611;"282300";5;Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder);Branchen omfatter fremstilling af kontorartikler og -udstyr, fx lommeregnere, hæftemaskiner, blyantspidsere, frankeringsmaskiner og kopimaskiner. Branchen omfatter ikke computere, jf 26.20.00;"- Fremstilling af kontormaskiner - Fremstilling af regnemaskiner - Fremstilling af adderingsmaskiner og kasseapparater - Fremstilling af lommeregnere, elektroniske eller ikke-elektroniske - Fremstilling af frankeringsmaskiner, brevsorteringsmaskiner (kuverterings-, forseglings- og adresseringsmaskiner; åbning, sortering, skanning), sorteringsmaskiner - Fremstilling af skrivemaskiner - Fremstilling af stenografimaskiner - Fremstilling af kontorindbindingsudstyr (dvs. plast- eller tapeindbinding) - Fremstilling af checkbeskyttere - Fremstilling af mønttælle- og møntpakkemaskiner - Fremstilling af blyantspidsere - Fremstilling af hæftemaskiner og hæfteklammefjernere - Fremstilling af stemmeautomater og billetautomater - Fremstilling af tapeholdere - Fremstilling af hulleapparater - Fremstilling af kasseapparater, mekanisk drevne - Fremstilling af fotokopieringsmaskiner - Fremstilling af tonerpatroner - Fremstilling af tavler, whiteboards og markeringstavler - Fremstilling af diktermaskiner";;- Fremstilling af computere og ydre enheder til computere, jf.26.20.00;; 612;"28.24";4;Fremstilling af motordrevet håndværktøj;;;;;; 613;"282400";5;Fremstilling af motordrevet håndværktøj;Branchen omfatter fremstilling af motordrevet håndværktøj, fx kædesav, slibeværktøj, sømpistoler, rundsav, og boremaskiner.;"- Fremstilling af håndværktøj med isoleret elektrisk eller ikke-elektrisk motor eller pneumatisk drev som fx: - Rundsave eller bajonetsave - Boremaskiner og borehammere - Håndholdte slibemaskiner - Pneumatiske sømpistoler - Kædesave - Stødpuder - Grundhøvle - Slibeværktøj - Hæftemaskiner - Trykluftsnittehammere - Høvlemaskiner - Pladestansere og -niplere - Trykluftsnøgler - Strømaktiverede sømpistoler";;"- Fremstilling af udskifteligt værktøj til håndværktøj, jf.25.73.00 - Fremstilling af håndholdt elektrisk lodde- og svejseudstyr, jf.27.90.00";; 614;"28.25";4;Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug);;;;;; 615;"282500";5;Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug);Branchen omfatter fremstilling af køle- og fryseudstyr til industriel brug, airconditionanlæg, varmevekslere og ventilatorer. Branchen omfatter også fremstilling af køle- og fryseanlæg ved samling af større (indkøbte) komponenter Installation og reparation af airconditionanlæg hører til branche 43.22.00;"- Fremstilling af køle- og fryseudstyr til industriel brug, herunder samling af større komponenter - Fremstilling af airconditionanlæg, også til motorkøretøjer - Fremstilling af varmevekslere - Fremstilling af maskiner til produktion af flydende gas og luft - Fremstilling af ventilatorer til erhvervsmæssig brug";;"- Fremstilling af køle- og fryseudstyr til husholdningsbrug, jf.27.51.00 - Fremstilling af ventilatorer til husholdningsbrug, jf.27.51.00";; 616;"28.29";4;Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.;;;;;; 617;"282900";5;Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af en bred vifte af maskiner og lign. Bl.a. vægte, målebånd og ikke-optiske præcisionsværktøjer (til maskinarbejde), emballeringsmaskiner, salgsautomater, valsemaskiner (dog ikke til glas eller metal) og destillationsanlæg.;"- Fremstilling af vægte (undtagen følsomme laboratorievægte): - Husholdnings- og butiksvægte, brovægte, vægte til kontinuerlig vejning, vognvægte mv. - Fremstilling af filtrerings- og rensningsudstyr til væsker - Fremstilling af udstyr til udskydning, spredning og udsprøjtning af væsker eller pulvere: - Sprøjtepistoler, ildslukkere, sandstrålemaskiner, dampstrålemaskiner mv. - Fremstilling af emballeringsmaskiner: - Maskiner til påfyldning, lukning, forsegling, kapsling, etikettering mv. - Fremstilling af maskiner til rengøring eller tørring af flasker og til tilsætning af kulsyre til drikkevarer - Fremstilling af destillations- og rektificeringsanlæg til olieraffinaderier, kemikalieindustrien, drikkevareindustrien mv. - Fremstilling af gasgeneratorer - Fremstilling af kalandere og andre valsemaskiner og valser hertil (undtagen til metal og glas) - Fremstilling af centrifuger (undtagen mælkecentrifuger og tørretumblere) - Fremstilling af pakninger o.l. fremstillet af en blanding af materialer eller flere lag af samme materiale - Fremstilling af salgsautomater - Fremstilling af dele til maskiner til generelle formål - Fremstilling af loftsventilatorer (gavlventilatorer, tagventilatorer mv.) - Fremstilling af vaterpasser, målebånd og lignende håndværktøj, præcisionsværktøjer (undtagen optiske) til maskinarbejde - Fremstilling af ikke-elektrisk svejsnings- og loddeudstyr - Fremstilling af køletårne og lignende direkte afkøling ved hjælp af recirkuleret vand";;"- Fremstilling af følsomme (laboratorie-) vægte, jf.26.51.00 - Fremstilling af køle- og fryseudstyr til husholdningsbrug, jf.27.51.00 - Fremstilling af ventilatorer til husholdningsbrug, jf.27.51.00 - Fremstilling af elektrosvejsnings- og loddeudstyr, jf.27.90.00 - Fremstilling af landbrugssprøjtemaskiner, jf.28.30.00 - Fremstilling af metal- eller glasvalsemaskiner og valser hertil, jf.28.91.00og28.99.00 - Fremstilling af landbrugstørremaskiner, maskiner til filtrering eller rensning af fødevarer, jf.28.93.00 - Fremstilling af mælkecentrifuger, jf.28.93.00 - Fremstilling af tørretumblere til erhvervsmæssig brug, jf.28.94.00 - Fremstilling af maskiner til stoftryk, jf.28.94.00";; 618;"28.3";3;Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner;Denne gruppe omfatter fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner.;;;;; 619;"28.30";4;Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner;;;;;; 620;"283000";5;Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner;Branchen omfatter fremstilling af maskiner til land- og skovbrug. Fx traktorer, sættevogne, plove, gødningsspredere, malkemaskiner, tæskeværk, og maskiner til fjerkræavl, biavl, sortering af æg mm.;"- Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner - Fremstilling af traktorer til land- og skovbrug - Fremstilling af tohjulede traktorer (til gående fører) - Fremstilling af slåmaskiner, herunder plæneklippere - Fremstilling af selvlæssende eller selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne til landbruget - Fremstilling af landbrugsmaskiner til jordbearbejdning, beplantning eller gødskning: - Plove, gødningsspredere, såmaskiner, harver mv. - Fremstilling af høst- og tærskemaskiner: - Mejetærskere, tærskeværk, sorteringsmaskiner mv. - Fremstilling af malkemaskiner - Fremstilling af sprøjtemaskiner til landbrug - Fremstilling af diverse landbrugsmaskiner: - Maskiner til fjerkræavl, biavl, fodertilberedning mv. - Maskiner til rengøring, sortering og klassificering af æg, frugt mv.";;"- Fremstilling af ikke-motordrevet landbrugshåndværktøj, jf.25.73.00 - Fremstilling af transportbånd til landbrug, jf.28.22.00 - Fremstilling af motordrevet håndværktøj, jf.28.24.00 - Fremstilling af mælkecentrifuger, jf.28.93.00 - Fremstilling af maskiner til at rengøre, sortere, klassificere frø, korn og tørrede bælgplanter, jf.28.93.00 - Fremstilling af vejtraktorer til sættevogne, jf.29.10.00 - Fremstilling af vejgående påhængsvogne eller sættevogne, jf.29.20.00";; 621;"28.4";3;Fremstilling af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner;Denne gruppe omfatter fremstilling af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner, fx fremstilling af værktøjsmaskiner til metalforarbejdning og forarbejdning af andre materialer (træ, ben, sten, hård gummi, hård plast, koldglas mv.), herunder ved hjælp af laserstråler, ultralydsbølger, plasmabue, magnetimpuls mv.;;;;; 622;"28.41";4;Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner;;;;;; 623;"284100";5;Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner;Branchen omfatter fremstilling af værktøjsmaskiner til forarbejdning af metal. Det kan være maskiner, der virker vha. laserstråler, ultralyd eller plasmabue, eller maskiner til drejning, slibning, fræsning osv.;"- Fremstilling af værktøjsmaskiner til metalforarbejdning ved hjælp af laserstråler, ultralydsbølger, plasmabue, magnetimpuls mv. - Fremstilling af værktøjsmaskiner til drejning, boring, fræsning, formning, høvling, slibning mv. - Fremstilling af præge- og pressemaskinværktøjer - Fremstilling af stansepressere, hydrauliske pressere, hydrauliske bremser, faldhammere, horisontale smedemaskiner mv. - Fremstilling af trækbænke, gevindvalser og maskiner til bearbejdning af ledninger";;"- Fremstilling af udskiftelige redskaber til værktøj, jf.25.73.00 - Fremstilling af elektrisk svejse- og loddeudstyr, jf.27.90.00";; 624;"28.49";4;Fremstilling af andre værktøjsmaskiner;;;;;; 625;"284900";5;Fremstilling af andre værktøjsmaskiner;Branchen omfatter fremstilling af værktøjsmaskiner til forarbejdning af træ, ben, sten, hård gummi, hård plast og koldglas mv. Fx maskiner til sømning, hæftning eller nitning o. lign. Fremstilling af dele og tilbehør til sådanne maskiner er også omfattet.;"- Fremstilling af værktøjsmaskiner til forarbejdning af træ, ben, sten, hård gummi, hård plast, koldglas mv. ved hjælp af laserstråler, ultralydsbølger, plasmabue, magnetimpuls mv. - Fremstilling af emneholdere til værktøjsmaskiner - Fremstilling af delehoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner - Fremstilling af stationære maskiner til sømning, hæftning, limning eller på anden måde samling af træ, kork, ben, hård gummi eller plast mv. - Fremstilling af stationære eller roterende slagbor, filemaskiner, nittemaskiner, pladesakse mv. - Fremstilling af pressere til fremstilling af spånplader o.l. - Fremstilling af galvaniseringsmaskiner";- Fremstilling af dele og tilbehør til de ovenfor nævnte maskiner;"- Fremstilling af udskifteligt værktøj til håndværktøj (boremaskiner, stansemaskiner, plader, tapper, fræsere, drejeværktøj, savblade, skæreknive mv.), jf.25.73.00 - Fremstilling af elektriske håndholdte loddekolber og loddepistoler, jf.27.90.00 - Fremstilling af motordrevet håndværktøj, jf.28.24.00 - Fremstilling af maskiner til brug i metalværker eller støberier, jf.28.91.00 - Fremstilling af maskiner til indvindingsindustrien, jf.28.92.00";; 626;"28.9";3;Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål;Denne gruppe omfatter fremstilling af maskiner til specielle formål, dvs. maskiner, der udelukkende skal anvendes i en NACE-branche eller en lille klynge af NACE-brancher. Selv om de fleste af disse anvendes i andre fremstillingsprocesser som fx fødevare- eller tekstilfremstilling, indeholder denne gruppe også fremstilling af maskiner, der er specifikke for andre (ikke-fremstillings-) brancher som fx udsætningsmateriel til fly eller udstyr til forlystelsesparker.;;;;; 627;"28.91";4;Fremstilling af maskiner til metallurgi;;;;;; 628;"289100";5;Fremstilling af maskiner til metallurgi;Branchen omfatter fremstilling af maskiner og udstyr til metallurgi og til håndtering af varme metaller, samt metalvalseanlæg.;"- Fremstilling af maskiner til metallurgi - Fremstilling af maskiner og udstyr til håndtering af varme metaller: - Omdannere, blokforme, støbeskeer og støbemaskiner - Fremstilling af metalvalseanlæg og valser til sådanne anlæg";;"- Fremstilling af trækkebænke, jf.28.41.00 - Fremstilling af støbekasser og støbeforme (undtagen blokforme), jf.25.73.00 - Fremstilling af maskiner til formning af støbeforme, jf.28.99.00";; 629;"28.92";4;Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg;;;;;; 630;"289200";5;Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg;Branchen omfatter fremstilling af maskiner, der bruges i råstofindustrien eller inden for bygge og anlæg. Fx tunnelboremaskiner, jordflytningsmateriel, terrængående dumpere, maskiner til behandling af mineraler, beton- og mørtelblandere, bulldozere mv.;"- Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg - Fremstilling af elevatorer med kontinuerlig funktion og transportbånd til underjordisk brug - Fremstilling af maskiner til boring, skæring, sænkning og tunnelboring (uanset om de er til underjordisk brug eller ej) - Fremstilling af maskiner til behandling af mineraler ved sigtning, sortering, vaskning, knusning mv. - Fremstilling af beton- og mørtelblandere - Fremstilling af jordflytningsmateriel: - Bulldozere, angledozere, sorteringsmaskiner, planeringsmaskiner, vejhøvle, gravemaskiner, læssemaskiner mv. - Fremstilling af pælerammere og pæleoptrækkere, mørtelspredere, bitumenspredere, maskiner til betonbelægninger mv. - Fremstilling af bæltekøretøjer og traktorer til bygge- og anlægssektoren eller indvindingsindustrien - Fremstilling af bulldozer- og angledozerblade - Fremstilling af terrængående dumpere";;"- Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr, jf.28.22.00 - Fremstilling af andre vogne, jf.28.30.00og29.10.00 - Fremstilling af værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, herunder maskiner til kløvning eller rydning af sten, jf.28.49.00 - Fremstilling af betonblandevogne, jf.29.10.00";; 631;"28.93";4;Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien;;;;;; 632;"289300";5;Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien;Branchen omfatter fremstilling af maskiner til brug i føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Det er fx mejerimaskiner, kornformalingsmaskiner, pressere til fremstilling af vin og frugtsaft, bagerimaskiner og -ovne samt maskiner til fødevaretilberedning i storkøkkener.;"- Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien - Fremstilling af tørringsmaskiner til landbrug - Fremstilling af mejerimaskiner: - Mælkecentrifuger - Mælkeforarbejdende maskiner (fx homogenisatorer) - Maskiner til omdannelse af mælk (fx smørkærner, smøræltemaskiner og formningsmaskiner) - Maskiner til ostefremstilling (fx homogenisatorer, formere, pressere) mv. - Fremstilling af kornformalingsmaskiner: - Maskiner til at rengøre, sortere eller klassificere frø, korn og tørrede bælgplanter (rensemaskiner, rensebånd, separatorer, kornbørstemaskiner mv.) - Maskiner til fremstilling af hvedemel og fuldkornsmel mv. (møller, tilførselsaggregater, sigter, klidrensere, blandeapparater, rispoleringsmaskiner, maskiner til spaltning af ærter) - Fremstilling af pressere, knusemaskiner mv. til fremstilling af vin, cider, frugtsaft mv. - Fremstilling af bagerimaskiner og maskiner til fremstilling af makaroni, spaghetti og lignende produkter: - Bageriovne, dejæltemaskiner, dejdelemaskiner, dejformemaskiner, skæremaskiner, kagemaskiner mv. - Fremstilling af maskiner og udstyr til fremstilling af diverse fødevarer: - Maskiner til fremstilling af konditorvarer, kakao eller chokolade; sukker; til bryggerier; til forarbejdning af kød eller fjerkræ, frugt, nødder og grønsager; fisk, skaldyr eller andet godt fra havet - Maskiner til filtrering og rensning - Andre maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af fødevarer eller drikkevarer - Fremstilling af maskiner til ekstraktion og forarbejdning af animalske og vegetabilske fedtstoffer eller olier - Fremstilling af maskiner til fremstilling af tobak og cigaretter eller cigarer, pibe- eller skråtobak eller snus - Fremstilling af maskiner til fødevaretilberedning i storkøkkener";;"- Fremstilling af bestrålingsudstyr til fødevarer og mælk, jf.26.60 - Fremstilling af vægte samt indpaknings- og emballeringsmaskiner, jf.28.29 - Fremstilling af maskiner til rengøring, sortering eller klassificering af æg, frugt eller andre afgrøder (undtagen frø, korn og tørrede bælgplanter), jf.28.30";; 633;"28.94";4;Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder;;;;;; 634;"289400";5;Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder;Branchen omfatter fremstilling af maskiner til produktion og forarbejdning af tekstiler, beklædningsartikler og læder. Det er fx maskiner til vævning, strikning og kartning, maskiner til vask, blegning og farvning af tekstiler, vaskemaskiner til erhvervsmæssig brug, symaskiner og lædermaskiner. Fremstilling af vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug henvises til 27.51.00;"- Fremstilling af tekstilmaskiner: - Maskiner til forbehandling, fremstilling, ekstrusion, strækning, teksturering og skæring af kemofibre, tekstilmateriale og -garn - Maskiner til forbehandling af tekstilfibre: bomuldsegreneringsmaskiner, ballebrækkere, opkradsningsmaskiner, bomuldsspredere, uldvaskeanlæg, karboniseringsmaskiner, kæmmemaskiner, kartemaskiner, forspindemaskiner mv. - Spindemaskiner - Maskiner til forarbejdning af tekstilgarn: oprulningsmaskiner, kædeskæremaskiner og tilhørende maskiner - Vævemaskiner (vævestole), herunder håndvæve - Strikkemaskiner - Maskiner til fremstilling af knyttede net, tyl, kniplinger, possement mv. - Fremstilling af hjælpemaskiner eller -udstyr til tekstilmaskiner: - Skaftmaskiner, jacquardvæve, automatiske udrykkere, skytteskiftningsmaskiner, spindler, spindelvinger mv. - Fremstilling af maskiner til stoftryk - Fremstilling af maskiner til forarbejdning af tekstilstoffer: - Maskiner til vask, blegning, farvning, appretering, efterbehandling eller imprægnering af tekstilstoffer - Maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring eller takning af tekstilstoffer - Fremstilling af vaskerimaskiner: - Strygemaskiner, herunder fikseringspresser - Vaske- og tørremaskiner til erhvervsmæssig brug - Tørrensemaskiner - Fremstilling af symaskiner, symaskinehoveder og symaskinenåle (uanset om de er til husholdningsbrug) - Fremstilling af maskiner til fremstilling og efterbehandling af filt eller nonwoven - Fremstilling af lædermaskiner: - Maskiner til bearbejdning, farvning og anden bearbejdning af huder, skind og læder - Maskiner til fremstilling og reparation af fodtøj og andre varer af huder, skind, læder og pelsskind";;"- Fremstilling af papir- og papkort til brug på jacquardmaskiner, jf.17.29.00 - Fremstilling af vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug, jf.27.51.00 - Fremstilling af kalandermaskiner, jf.28.29.00 - Fremstilling af maskiner til bogindbinding, jf.28.99.00";; 635;"28.95";4;Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap;;;;;; 636;"289500";5;Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap;Branchen omfatter fremstilling af maskiner til produktion af papir, papvarer og papirmasse.;"- Fremstilling af maskiner til produktion af papirmasse - Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap - Fremstilling af maskiner til produktion af papir- og papvarer";;;; 637;"28.96";4;Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi;;;;;; 638;"289600";5;Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi;Branchen omfatter fremstilling af maskiner til forarbejdning af blød gummi eller plast, samt fremstilling af varer af disse materialer.;"- Fremstilling af maskiner til forarbejdning af blød gummi eller plast eller til fremstilling af produkter af disse materialer: - Ekstruderingsmaskiner, formere, maskiner til fremstilling eller til regummiering af luftgummidæk og andre maskiner til fremstilling af specielle gummi- eller plastprodukter";;;; 639;"28.99";4;Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.;Denne undergruppe omfatter fremstilling af maskiner til specielle formål, der ikke er klassificeret andetsteds.;;;;; 640;"289900";5;Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af maskiner til specialiserede formål, som ikke er omfattet af andre brancher. Det er fx tørremaskiner til træ og papir, maskiner til trykning og bogbinding, maskiner til produktion af tagsten o. lign., industrirobotter, maskiner til halvlederfremstilling, karruseller og andre forlystelser.;"- Fremstilling af tørremaskiner til træ, papirmasse, papir og pap (undtagen til landbrugsprodukter og tekstiler) - Fremstilling af trykke- og bogindbindingsmaskiner og maskiner til aktiviteter, der understøtter trykning på en række materialer - Fremstilling af maskiner til produktion af tagsten, mursten, keramisk masse, rør, grafitelektroder, tavlekridt mv. - Fremstilling af maskiner til fremstilling af halvledere - Fremstilling af industrirobotter, der udfører multiple opgaver til specielle formål - Fremstilling af diverse specialmaskiner og -udstyr: - Maskiner til samling af elektriske eller elektroniske lamper, rør (ventiler) eller pærer - Maskiner til fremstilling og varmebearbejdning af glas, glasvarer, glasfibre, og - garn - Maskiner eller udstyr til isotopseparation - Fremstilling af maskiner til formning af støbeforme - Fremstilling af dæksporing og afbalanceringsudstyr (undtagen hjulafbalancering) - Fremstilling af udsætningsmateriel til fly, katapulter til hangarskibe og tilhørende udstyr - Fremstilling af solarier - Fremstilling af automatisk udstyr til bowlingbaner (fx keglerejsere) - Fremstilling af karruseller, gynger, skydebaner og andre forlystelser til markedspladser - Fremstilling af centralsmøringssystemer";;"- Fremstilling af husholdningsapparater, jf.27.5 - Fremstilling af fotokopieringsmaskiner mv., jf.28.23.00 - Fremstilling af maskiner og udstyr til bearbejdning af hård gummi, hård plast eller koldglas, jf.28.49.00 - Fremstilling af blokforme, jf.28.91.00";; 641;"29";2;Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne;Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af motorkøretøjer til transport af passagerer eller gods. Fremstilling af forskellige dele og tilbehør samt fremstilling af påhængsvogne og sættevogne er også omfattet. Vedligeholdelse og reparation af køretøjer fremstillet inden for denne hovedgruppe er klassificeret i 45.20.;;;;; 642;"29.1";3;Fremstilling af motorkøretøjer;;;;;; 643;"29.10";4;Fremstilling af motorkøretøjer;;;;;; 644;"291000";5;Fremstilling af motorkøretøjer;Branchen omfatter fremstilling af motorkøretøjer, herunder personbiler og busser. Fremstilling af motorer og chassiser til motorkøretøjer er også omfattet, mens fremstilling af karrosseri og udrustning til motorkøretøjer hører til branche 29.20.00.;"- Fremstilling af motorkøretøjer - Fremstilling af personbiler - Fremstilling af biler til godsbefordring: - Varevogne, lastbiler, motorforvogne til sættevogne mv. - Fremstilling af busser, trolleybusser og rutebiler - Fremstilling af motorer til motorkøretøjer - Fremstilling af chassiser til motorkøretøjer - Fremstilling af andre motorkøretøjer: - Snescootere, golfvogne og amfibiekøretøjer - Brandbiler, vejfejemaskiner, bogbusser, pansrede biler mv. - Betonblandevogne - Fremstilling af terrængående køretøjer, gokarts o.l., herunder racerbiler";- Fabriksombygning af motorer til motorkøretøjer;"- Fremstilling af elektriske motorer (undtagen startmotorer), jf.27.11.00 - Fremstilling af belysningsudstyr til motorkøretøjer, jf.27.40.00 - Fremstilling af stempler, stempelringe og karburatorer, jf.28.11.90 - Fremstilling af landbrugstraktorer, jf.28.30.00 - Fremstilling af traktorer til brug inden for bygge- og anlægsvirksomhed eller råstofindvinding, jf.28.92.00 - Fremstilling af terrængående dumpere, jf.28.92.00 - Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer, jf.29.20.00 - Fremstilling af elektriske dele til motorkøretøjer, jf.29.31.00 - Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer, jf.29.32.00 - Fremstilling af tanks og andre militære kampkøretøjer, jf.30.40.00 - Vedligeholdelse, reparation og ændring af motorkøretøjer, jf.45.20";; 645;"29.2";3;"Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne";;;;;; 646;"29.20";4;"Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne";;;;;; 647;"292000";5;"Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne";Branchen omfatter fremstilling af udrustning, karosserier og førerhuse til motorkøretøjer. Branchen omfatter også fremstilling af påhængsvogne, sættevogne og campingvogne mv.;"- Fremstilling af karosserier, herunder førerhuse, til motorkøretøjer - Udrustning til alle typer motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne - Fremstilling af påhængsvogne og sættevogne: - Til transport af varer: tankvogne, trailere mv. - Til transport af personer: campingvogne mv. - Fremstilling af containere til fragt";;"- Fremstilling af påhængsvogne og sættevogne, som specielt er konstrueret til anvendelse inden for landbruget, jf.28.30.00 - Fremstilling af dele og tilbehør til karosserier på motorkøretøjer, jf.29.32.00 - Fremstilling af køretøjer, der trækkes af dyr, jf.30.99.00";; 648;"29.3";3;Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer;;;;;; 649;"29.31";4;Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer;;;;;; 650;"293100";5;Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer;Branchen omfatter fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer. Det er fx generatorer, alarmer, tændrør, elruder og dørsystemer.;"- Fremstilling af elektrisk udstyr til motorkøretøjer som fx generatorer, autoalarmer, vekselstrømsgeneratorer, tændrør, tændingsledninger, elrude- og -dørsystemer, samling af indkøbte målere i instrumentbrætter, spændingsregulatorer mv. - Fremstilling af (elektromagnetiske) koblinger - Fremstilling af startmotorer og generatorer til forbrændingsmotorer";;"- Fremstilling af batterier til køretøjer, jf.27.20.00 - Fremstilling af belysningsudstyr til motorkøretøjer, jf.27.40.00 - Fremstilling af pumper til motorkøretøjer og motorer, jf.28.13.00";; 651;"29.32";4;Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer;;;;;; 652;"293200";5;Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer;Branchen omfatter fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og karosserier, som fx bremser, styrehuse, airbags, sæder, sikkerhedsseler og kølere. For fremstilling af dæk se 22.11.00.;"- Fremstilling af diverse dele og tilbehør til motorkøretøjer: - Bremser, gearkasser, aksler, hjul, støddæmpere, kølere, lyddæmpere, udstødningsrør, katalysatorer, koblinger, rat, ratstammer og styrehuse - Fremstilling af dele og tilbehør til karosserier på motorkøretøjer: - Sikkerhedsseler, airbags, døre og stødfangere - Fremstilling af bilsæder";;"- Fremstilling af dæk, jf.22.11.00 - Fremstilling af gummislanger og -bælter og andre gummiprodukter, jf.22.19.00 - Fremstilling af stempler, stempelringe og karburatorer, jf.28.11.90 - Vedligeholdelse, reparation og ændring af motorkøretøjer, jf.45.20";; 653;"30";2;Fremstilling af andre transportmidler;Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af transportudstyr som fx bygning af skibe og både, fremstilling af jernbanemateriel og lokomotiver, luft- og rumfartøjer og fremstilling af dele hertil.;;;;; 654;"30.1";3;Bygning af skibe og både;Denne gruppe omfatter bygning af skibe, både og andet flydende materiel til transport og andre erhvervsmæssige formål samt til sport og fritid, herunder fabriksomdannelse.;;;;; 655;"30.11";4;Bygning af skibe og flydende materiel;Denne undergruppe omfatter bygning af skibe undtagen fartøjer til sport og lystsejlads, samt konstruktion af flydende materiel.;;;;; 656;"301100";5;Bygning af skibe og flydende materiel;Branchen omfatter bygning af skibe, fx færger, fragt- og tankskibe. Branchen omfatter også fremstilling af flydende materiel som boreplatforme, redningsflåder og pramme. Både og skibe til sport og lystsejlads henvises til branche 30.12.00.;"- Bygning af kommercielle skibe: passagerskibe, færger, fragtskibe, tankskibe, slæbebåde mv. - Bygning af krigsskibe - Bygning af fiskerbåde og fabriksskibe til fiskeforarbejdning";"- Bygning af luftpudefartøjer (undtagen luftpudefartøjer til fritid) - Bygning af boreplatforme, flydende eller til nedsænkning - Fremstilling af flydende materiel: - Flydedokke, pontoner, kofferdamme, flydende landgangsbroer, bøjer, flydetanke, pramme, lægtere, flydekraner, oppustelige flåder, der ikke er til fritidsbrug, mv. - Fremstilling af skibssektioner og flydende materiel - Fabriksomdannelse af skibe";"- Fremstilling af dele til skibe undtagen større skibsskrog:- Fremstilling af sejl, jf.13.92.20 - Fremstilling af skibspropeller, jf.25.99.00 - Fremstilling af jern- eller stålankre, jf.25.99.00 - Fremstilling af skibsmotorer, jf.28.11.90 - Fremstilling af navigationsinstrumenter, jf.26.51.00 - Fremstilling af belysningsudstyr, jf.27.40.00 - Fremstilling af amfibiekøretøjer, jf.29.10.00 - Fremstilling af oppustelige både eller flåder til fritidssejlads, jf.30.12.00 - Specialiseret reparation og vedligeholdelse af skibe og flydende materiel, jf.33.15.00 - Skibsophugning, jf.38.31.00 - Installation af inventar i både, jf.43.3";; 657;"30.12";4;Bygning af både til fritid og sport;;;;;; 658;"301200";5;Bygning af både til fritid og sport;Branchen omfatter bygning af både til fritid og sport som fx. kanoer, sejlbåde og motorbåde samt fremstilling af kundespefikke vandfartøjer. Fremstilling af sejl og surfbrætter er er omfattet af 32.30.00.;"- Bygning af både til fritid og sport - Fremstilling af oppustelige både og flåder - Bygning af sejlbåde med eller uden hjælpemotor - Bygning af motorbåde - Bygning af luftpudefartøjer til fritid - Fremstilling af kundespecifikke vandfartøjer - Fremstilling af andre fartøjer til lystsejlads og sport: - Kanoer, kajakker, robåde, joller";- Fabriksomdannelse af både;"- Fremstilling af dele til både til fritid og sport:- Fremstilling af sejl, jf.13.92.20 - Fremstilling af jern- eller stålankre, jf.25.99.00 - Fremstilling af skibsmotorer, jf.28.11.90 - Fremstilling af sejl- og surfbrætter, jf.32.30.00 - Vedligeholdelse og reparation af både til lystsejlads, jf.33.15.00";; 659;"30.2";3;Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje;;;;;; 660;"30.20";4;Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje;;;;;; 661;"302000";5;Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje;Branchen omfatter fremstilling af lokomotiver, togvogne og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje. Branchen omfatter også fremstilling af specialdele til tog, som fx aksler, bremser og buffere, og fremstilling af (elektro-) mekaniske signaler og lignende udstyr til jernbaner. Fremstilling af elektriske signaler og andet reguleringsudstyr henvises til branche 27.90.00;"- Fremstilling af el-, diesel- og dampdrevne lokomotiver og andre former for lokomotiver - Fremstilling af selvkørende motorvogne, godsvogne og trucks, vedligeholdelses- og servicevogne til jernbaner og sporveje - Fremstilling af rullende materiel til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende: - Passagervogne, godsvogne, tankvogne, selvlossende vogne, værkstedsvogne, kranvogne, tendere mv. - Fremstilling af specialdele til lokomotiver eller rullende materiel til jernbaner og sporveje: - Bogier, aksler og hjul, bremser og dele til bremser; trækkroge og koblingsanordninger, buffere og bufferdele; støddæmpere; undervognsrammer; karosserier; vognforbindelser mv.";"- Fremstilling af grubelokomotiver og -motorvogne - Fremstilling af mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, indenlandske vandveje, veje, parkeringsanlæg, lufthavne mv. - Fremstilling af togsæder";"- Fremstilling af usamlede skinner, jf.24.10.00 - Fremstilling af monteret jernbanemateriel, jf.25.99.00 - Fremstilling af elektriske motorer, jf.27.11.00 - Fremstilling af elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr, jf.27.90.00 - Fremstilling af motorer og turbiner, jf.28.11.90";; 662;"30.3";3;Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.;;;;;; 663;"30.30";4;Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.;;;;;; 664;"303000";5;Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.;Branchen omfatter fremstilling af luft- og rumfartøjer, som fx fly, helikoptere, rumfærger og missiler. Branchen omfatter også fremstilling af dele og tilbehør som fx styreanordninger, propeller og brændstoftanke.;"- Fremstilling af fly til transport af gods eller passagerer til brug af forsvaret, til sport eller til andre formål - Fremstilling af helikoptere - Fremstilling af svæveplaner og drageflyvere - Fremstilling af styrbare luftskibe og luftballoner - Fremstilling af dele og tilbehør til luftfartøjer tilhørende denne gruppe: - Større konstruktioner som fx fuselager, vinger, døre, styreanordninger, landingsudstyr, brændstoftanke, gondoler mv. - Propeller, helikopterrotorer og propeldrevne rotorblade - Motorer af den type, der typisk findes på luftfartøjer - Dele af turbojet- og turbopropmotorer til luftfartøjer - Fremstilling af stationært flyvetræningsudstyr - Fremstilling af rumfartøjer og startanordninger til opsendelse af disse, satellitter, rumsonder, rumstationer og rumfærger - Fremstilling af interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) og lignende missiler";"- Eftersyn og omdannelse af fly eller flymotorer - Fremstilling af flysæder";"- Fremstilling af faldskærme, jf.13.92.20 - Fremstilling af militærudstyr og ammunition, jf.25.40.00 - Fremstilling af telekommunikationsudstyr til satellitter, jf.26.30.00 - Fremstilling af instrumenter til luftfartøjer og aeronautiske instrumenter, jf.26.51.00 - Fremstilling af navigationsudstyr til luftfartøjer, jf.26.51.00 - Fremstilling af belysningsudstyr til luftfartøjer, jf.27.40.00 - Fremstilling af tændingsdele og andre elektriske dele til forbrændingsmotorer, jf.27.90.00 - Fremstilling af stempler, stempelringe og karburatorer, jf.28.11.90 - Fremstilling af udsætningsmateriel til fly, katapulter til hangarskibe og tilhørende udstyr, jf.28.99.00";; 665;"30.4";3;Fremstilling af militære kampkøretøjer;;;;;; 666;"30.40";4;Fremstilling af militære kampkøretøjer;;;;;; 667;"304000";5;Fremstilling af militære kampkøretøjer;Branchen omfatter fremstilling af militære kampkøretøjer, kampvogne og panserede amfibiemilitærkøretøjer.;"- Fremstilling af militære kampkøretøjer - Fremstilling af kampvogne - Fremstilling af pansrede amfibiemilitærkøretøjer - Fremstilling af andre militære kampkøretøjer";;- Fremstilling af våben og ammunition, jf.25.40.00;; 668;"30.9";3;Fremstilling af transportmidler i.a.n.;;;;;; 669;"30.91";4;Fremstilling af motorcykler;;;;;; 670;"309100";5;Fremstilling af motorcykler;Branchen omfatter fremstilling af knallerter, cykler med hjælpemotor og motorcykler samt sidevogne, dele og tilbehør hertil.;"- Fremstilling af motorcykler, knallerter og cykler monteret med en hjælpemotor - Fremstilling af motorer til motorcykler - Fremstilling af sidevogne - Fremstilling af dele og tilbehør til motorcykler";;"- Fremstilling af cykler, jf.30.92.00 - Fremstilling af invalidekøretøjer, jf.30.92.00";; 671;"30.92";4;Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer;;;;;; 672;"309200";5;Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer;Branchen omfatter fremstilling af cykler, invalidekøretøjer, barnevogne og klapvogne samt dele og tilbehør hertil.;"- Fremstilling af cykler uden motor og andre cykler, herunder trehjulede transportcykler, tandemer, cykler og trehjulede cykler til børn (ikke af plast) - Fremstilling af dele og tilbehør til cykler - Fremstilling af invalidekøretøjer med eller uden motor - Fremstilling af dele og tilbehør til invalidekøretøjer - Fremstilling af barnevogne og klapvogne";;"- Fremstilling af cykler med hjælpemotor, jf.30.91.00 - Fremstilling af legetøj med hjul, der er beregnet til at blive kørt på, herunder cykler og trehjulede cykler af plast, jf.32.40.00";; 673;"30.99";4;Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.;;;;;; 674;"309900";5;Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af hånddrevne køretøjer som fx. bagagevogne, slæder og indkøbsvogne samt køretøjer, der trækkes af dyr.;"- Fremstilling af hånddrevne køretøjer: bagagevogne, trækvogne, slæder, indkøbsvogne mv. - Fremstilling af køretøjer, der trækkes af dyr: sulkyer, donkey-vogne mv.";;"- Fremstilling af motortrucks, uanset om de er udstyret med løfte- eller håndteringsudstyr, og uanset om de er selvkørende, af den type, der anvendes på fabrikker (herunder pakkevogne og trillebøre), jf.28.22.00 - Fremstilling af dekorative restaurationsvogne som fx dessertvogne og madvogne, jf.31.01.00";; 675;"31";2;Fremstilling af møbler;"Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af møbler og tilhørende produkter af alle materialer undtagen sten, beton og keramik. De processer, der anvendes ved fremstilling af møbler, er standardiserede processer til formning af materialer og samling af dele, herunder skæring, støbning og laminering. Designet af genstanden, mht. både æstetiske og funktionelle kvaliteter, er et vigtigt aspekt i produktionsprocessen. Nogle af de processer, der anvendes ved fremstilling af møbler, minder om de processer, der anvendes inden for andre fremstillingsbrancher. Skæring og samling forekommer fx i produktion af træspær, der klassificeres i hovedgruppe 16 (Fremstilling af træ og varer af træ). I de mange processer sondres der imidlertid mellem fremstilling af træmøbler og fremstilling af træprodukter. Ligeledes bruges der ved fremstilling af metalmøbler teknikker, som også anvendes ved fremstilling af profileringsvalsede produkter, der er klassificeret i hovedgruppe 25 (Fremstilling af jern- og metalvarer). Støbningsprocessen til plastmøbler minder om støbning af andre plastprodukter. Fremstilling af plastmøbler er imidlertid ofte en specialiseret aktivitet.";;;;; 676;"31.0";3;Fremstilling af møbler;;;;;; 677;"31.01";4;Fremstilling af kontor- og butiksmøbler;Denne undergruppe omfatter fremstilling af alle typer møbler, alle materialer (undtagen sten, beton eller keramik) til alle steder og forskellige formål.;;;;; 678;"310100";5;Fremstilling af kontor- og butiksmøbler;Branchen omfatter fremstilling af møbler (bortset fra køkkenmøbler) til kontorer, hoteller, butikker, kirker, skoler og offentlige ejendomme, i alle materialer undtagen sten, beton og keramik. Køkkenmøbler henvises til 31.02.00. Møbler af sten eller beton henvises til 23.69.00 og møbler af granit henvises til 23.70.00;"- Fremstilling af kontor- og butiksmøbler - Fremstilling af siddemøbler til kontorer, værksteder, hoteller, restauranter og offentlige ejendomme - Fremstilling af siddemøbler til teatre, biografer o.l. - Fremstilling af specialmøbler til butikker: diske, udstillingsmontrer, hylder mv. - Fremstilling af kontormøbler - Fremstilling af laboratoriebænke, -stole og andre laboratoriepladser og -møbler (fx skabe og borde) - Fremstilling af møbler til kirker, skoler og restauranter";- Fremstilling af dekorative restaurationsvogne som fx dessertvogne og madvogne;"- Fremstilling af tavler, jf.28.23.00 - Fremstilling af bilsæder, jf.29.32.00 - Fremstilling af togsæder, jf.30.20.00 - Fremstilling af flysæder, jf.30.30.00 - Fremstilling af møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, jf.32.50.00 - Montering og installation af modulmøbler, rumdelere og laboratoriemøbler, jf.43.32.00";; 679;"31.02";4;Fremstilling af køkkenmøbler;;;;;; 680;"310200";5;Fremstilling af køkkenmøbler;Branchen omfatter fremstilling af køkkenmøbler, bortset fra køkkenborde af sten eller beton (23.69.00) eller af granit (23.70.00).;- Fremstilling af køkkenmøbler;;- køkkenborde af sten, beton eller granit, jf. 23.69.00, 23.70.00;; 681;"31.03";4;Fremstilling af madrasser;;;;;; 682;"310300";5;Fremstilling af madrasser;Branchen omfatter fremstilling af sengebunde og madrasser. Fremstilling af luftmadrasser og vandmadrasser hører til 22.19.00.;"- Fremstilling af madrasser: - Madrasser udstyret med fjedre eller foret eller udstyret indvendigt med et støttemateriale - Madrasser af skumgummi eller -plast - Fremstilling af sengebunde";;- Fremstilling af luftmadrasser og gummivandmadrasser, jf.22.19;; 683;"31.09";4;Fremstilling af andre møbler;;;;;; 684;"310900";5;Fremstilling af andre møbler;Branchen omfatter fremstilling af møbler til boliger og haver. Branchen omfatter også overfladebehandling af møbler, fx maling, og møbelpolstring. Både møbelsnedkere og møbelfabrikker er omfattet.;"- Møbelsnedkere - Fremstilling af sofaer, sovesofaer og sofagrupper - Fremstilling af havestole og bænke - Fremstilling af møbler til soveværelser, stuer, haver mv. - Fremstilling af borde til boliger - Fremstilling af kabinetter til symaskiner, tv-apparater mv.";- Overfladebehandling af møbler som fx sprøjtning, maling, dupning og møbelpolstring;"- Fremstilling af puder, puffer, hynder, vattæpper og dyner, jf.13.92.10 - Fremstilling af møbler af keramik, beton og sten, jf. 23.42.00, 23.69.00 og 23.70.00 - Fremstilling af belysningsartikler og lamper, jf.27.40.00 - Fremstilling af sæder til bil, tog og fly, jf.29.32.00,30.20.00og30.30.00 - Ompolstring og restaurering af møbler, jf.95.24.00";; 685;"32";2;Anden fremstillingsvirksomhed;Denne hovedgruppe omfatter fremstilling af en række varer, der ikke er dækket andetsteds i klassifikationen. Eftersom dette er en resthovedgruppe kan produktionsprocesser, inputmaterialer og anvendelse af de fremstillede varer variere meget, og de sædvanlige kriterier for gruppering af undergrupper i hovedgrupper har ikke været anvendt her.;;;;; 686;"32.1";3;Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer;;;;;; 687;"32.11";4;Prægning af mønter;;;;;; 688;"321100";5;Prægning af mønter;Branchen omfatter fremstilling af mønter som lovligt betalingsmiddel, uanset materiale. Omfatter kun Kgl. Mønt.;"- Den kgl. Mønt - Fremstilling af mønter, herunder mønter, der er lovlige betalingsmidler, uanset det materiale mønterne er fremstillet af";;;; 689;"32.12";4;Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter;;;;;; 690;"321200";5;Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter;Branchen omfatter fremstilling af smykker og andre varer, fx service og toiletartikler, i ædle metaller, ædelsten og perler, samt bearbejdning af perler og ædelstene. Branchen omfatter også fremstilling af laboratorieartikler af ædelmetal.;"- Produktion af bearbejdede perler - Produktion af bearbejdede ædelsten og halvædelsten, herunder bearbejdning af kvalitetssten til industriel anvendelse og syntetiske eller rekonstruerede ædelsten eller halvædelsten - Forarbejdning af diamanter - Fremstilling af smykker af ædelmetal eller metaldublé, ædel- eller halvædelsten eller kombinationer af ædelmetal og ædel- eller halvædelsten eller andre materialer - Fremstilling af guldsmedevarer i ædelmetal eller metaldublé: - Service, kuvertartikler, metalvarer, toiletartikler, kontorartikler og skrivematerialer, artikler til religiøse formål mv. - Fremstilling af tekniske artikler og laboratorieartikler af ædelmetal (undtagen instrumenter og dele heraf): digler, spatler, galvaniseringsanoder mv. - Fremstilling af urlænker af ædelmetal, manchetter, urremme og cigaretetuier";- Gravering af varer af ædel- og uædelmetal;"- Fremstilling af urremme, der ikke er af metal (stof, læder, plast mv.), jf.15.12.00 - Fremstilling af artikler af uædelt metal, som er belagt med ædelmetal (undtagen bijouteriartikler), jf. hovedgruppe25 - Fremstilling af urkasser, jf.26.52.00 - Fremstilling af urremme af (uædelt) metal, jf.32.13 - Fremstilling af bijouteri, jf.32.13 - Reparation og forandring af smykker, jf.95.25";; 691;"32.13";4;Fremstilling af bijouteri og lignende varer;;;;;; 692;"321300";5;Fremstilling af bijouteri og lignende varer;"Branchen omfatter fremstilling af ringe, halskæder, armbånd og urremme mm. af uædle metaller og kunstige sten. ";"- Fremstilling af bijouteri: - Ringe, armbånd, halskæder og lignende smykker fremstillet af uædle metaller, der er belagt med ædelmetaller - Smykker, der indeholder kunstige sten, som fx kunstige ædelsten, kunstige diamanter o.l. - Fremstilling af urremme af metal (undtagen ædelmetal)";;"- Fremstilling af smykker fremstillet af ædelmetaller eller belagt med ædelmetaller, jf.32.12.00 - Fremstilling af smykker med ægte ædelsten, jf.32.12.00 - Fremstilling af urremme af ædelmetal, jf.32.12.00";; 693;"32.2";3;Fremstilling af musikinstrumenter;;;;;; 694;"32.20";4;Fremstilling af musikinstrumenter;;;;;; 695;"322000";5;Fremstilling af musikinstrumenter;Branchen omfatter fremstilling af musikinstrumenter, fx strenge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter. Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes elektronisk, er også omfattet, ligesom fremstilling af dele og tilbehør til instrumenter, fx metronomer og stemmegafler.;"- Fremstilling af musikinstrumenter - Fremstilling af strengeinstrumenter - Fremstilling af strengeinstrumenter med klaviatur, herunder automatiske klaverer - Fremstilling af orgler med klaviaturer, herunder stueorgler og lignende instrumenter med klaviaturer og frie metalrør - Fremstilling af harmonikaer og lignende instrumenter, herunder mundharmonikaer - Fremstilling af blæseinstrumenter - Fremstilling af slagtøjsinstrumenter - Fremstilling af musikinstrumenter, hvis lyd frembringes elektronisk - Fremstilling af spilledåser, orkestrioner, damporgler mv. - Fremstilling af dele og tilbehør til instrumenter: - Metronomer, stemmegafler, stemmepiber, kort, plader og ruller til automatiske, mekaniske instrumenter mv.";- Fremstilling af fløjter, signalhorn og andre mundblæseinstrumenter;"- Gengivelse af lyd- og videobånd og cd'er, der er forudoptaget, jf.18.2 - Fremstilling af mikrofoner, forstærkere, højttalere, hovedtelefoner og lignende komponenter, jf.26.40.00 - Fremstilling af pladespillere, båndoptagere o.l., jf.26.40.00 - Fremstilling af legetøjsmusikinstrumenter, jf.32.40.00 - Restaurering af orgler og andre historiske instrumenter, jf.33.19.00 - Udgivelse af indspillede lyd- og videobånd og cd'er, jf.59.20.00";; 696;"32.3";3;Fremstilling af sportsudstyr;;;;;; 697;"32.30";4;Fremstilling af sportsudstyr;Denne undergruppe omfatter fremstilling af sports- og atletikvarer (undtagen beklædning og fodtøj).;;;;; 698;"323000";5;Fremstilling af sportsudstyr;Branchen omfatter fremstilling af sports- og atletikvarer (bortset fra beklædning og fodtøj), som fx. ketsjere, ski, sejl- og surfbrætter, bassiner til swimmingpools, rulleskøjter, buer og udstyr til gymnastiksale og fitnesscentre.;"- Fremstilling af redskaber og rekvisitter af et hvilket som helst materiale til sport, indendørs og udendørs spil: - Hårde, bløde og oppustelige bolde - Ketsjere, bat og køller - Ski, bindinger og stave - Skistøvler - Sejl- og surfbrætter - Rekvisitter til sportsfiskeri, herunder fangstnet - Rekvisitter til jagt, bjergbestigning mv. - Sportshandsker og sportshovedbeklædning i læder - Bassiner til swimmingpools og soppebassiner mv. - Isskøjter, rulleskøjter mv. - Buer og armbrøste - Udstyr til gymnastik, fitnesscentre og atletik";;"- Fremstilling af bådsejl, jf.13.92 - Fremstilling af sportsbeklædning, jf.14.13.00 - Fremstilling af seletøj, jf.15.12.00 - Fremstilling af ridepiske, jf.15.12.00 - Fremstilling af sportsfodtøj, jf.15.20.00 - Fremstilling af våben og ammunition til sport, jf.25.40.00 - Fremstilling af metalvægte til vægtløftning, jf.25.99.00 - Fremstilling af sportskøretøjer bortset fra tobogganer o.l., jf. hovedgruppe29og30 - Fremstilling af både, jf.30.12.00 - Fremstilling af billardborde, jf.32.40.00 - Fremstilling af ørepropper (fx til beskyttelse ved svømning og støj), jf.32.99.00 - Reparation af sportsudstyr, jf.95.29.00";; 699;"32.4";3;Fremstilling af spil og legetøj;;;;;; 700;"32.40";4;Fremstilling af spil og legetøj;Denne undergruppe omfatter fremstilling af dukker, legetøj og spil som fx hele dukker, dukkedele, dukketøj, action-figurer, -legetøj og -spil (herunder elektronikspil), hobbysæt og børnecykler (undtagen cykler og trehjulede cykler af metal).;;;;; 701;"324000";5;Fremstilling af spil og legetøj;Branchen omfatter fremstilling af en bred vifte af spil og legetøj som fx. dukker og dukketilbehør, lejetøjsdyr- og instrumenter, lejetøj med hjul af plastik, elektriske tog, puslespil, brætspil og elektroniske spil.;"- Fremstilling af spil og legetøj - Fremstilling af dukker og beklædningsgenstande og tilbehør til dukker - Fremstilling af legetøjsdyr - Fremstilling af legetøj med hjul, der er beregnet til at blive kørt på, herunder cykler og trehjulede cykler af plast - Fremstilling af legetøjsmusikinstrumenter - Fremstilling af artikler til forlystelsesparker, brætspil og selskabsspil - Fremstilling af spillekort - Fremstilling af spilleautomater, spil med møntindkast, specialborde til casinospil mv. - Fremstilling af elektroniske spil: skakspil mv. - Fremstilling af modeller i reduceret størrelse (skalamodeller) og lignende fritidsmodeller, elektriske tog, byggesæt mv. - Fremstilling af puslespil mv.";;"- Fremstilling af videospilkonsoller, jf.26.40.00 - Fremstilling af spøg- og skæmt artikler, jf.32.99.00 - Fremstilling af cykler, jf.30.92.00 - Fremstilling og udgivelse af software til videospilkonsoller, jf.58.21.00og62.01.00";; 702;"32.5";3;Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil;;;;;; 703;"32.50";4;Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil;;;;;; 704;"325000";5;Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil;Denne branche omfatter laboratorieapparater, kirurgiske og medicinske instrumenter, operationsudstyr, dentalt udstyr og dentale artikler, ortodontiske varer og apparater, tandproteser. Omfattet er fremstilling af medicinske, dentale eller lignende møbler, med specielle funktioner som for eksempel tandlægestole.;"- Bandagister - Dentallaboratorier - Tandteknikere - Fremstilling af kirurgiske afdækningsstykker - Fremstilling af tandfyldninger og dentalcement (undtagen klæbemidler til proteser), dental voks og andre dentale gipspræparater - Fremstilling af dentale laboratorieovne - Fremstilling af ultralydsrengøringsmaskiner til laboratorier - Fremstilling af laboratoriesteriliseringsapparater - Fremstilling af knogleplader, skruer, sprøjter, nåle, katetre, kanyler mv. - Fremstilling af dentale instrumenter (herunder tandlægestole med dentalt udstyr) - Fremstilling af kunstige tænder, broer mv. fremstillet i dentale laboratorier - Fremstilling af cement til knoglerekonstruktion - Fremstilling af ortopædiske og odontologiske anordninger - Fremstilling af glasøjne - Fremstilling af medicinske termometre - Fremstilling af oftalmiske artikler, briller, solbriller, linser, kontaktlinser og sikkerhedsbriller - Fremstilling af laboratoriedestilleringsapparater, laboratoriecentrifuger og ultralydsrengøringsmaskiner til laboratorier";;"- Fremstilling af kørestole, jf.30.92.00 - Fremstilling af høreapparater, jf.26.60.10 - Optikervirksomhed, jf.47.78.10 - Fremstilling af dentale klæbemidler, jf.20.42.00 - Fremstilling af elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr, jf.26.60.90";; 705;"32.9";3;Fremstillingsvirksomhed i.a.n.;;;;;; 706;"32.91";4;Fremstilling af koste og børster;;;;;; 707;"329100";5;Fremstilling af koste og børster;Branchen omfatter fremstilling af koste og børster, fx fejekoste, malerpensler, svabere og skobørster.;"- Fremstilling af koste og børster, herunder koste som dele til maskiner, håndbetjente, mekaniske gulvfejeapparater, svabere, fjerkoste, malerpensler, malerpuder og -ruller, skrabere og andre pensler mv. - Fremstilling af sko- og klædebørster";;;; 708;"32.99";4;Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.;;;;;; 709;"329900";5;Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.;Branchen omfatter fremstilling af en række varer, som ikke er nævnt andet sted, fx brandsikker beklædning og beskyttelsestøj, sikkerhedshovedbeklædning af metal, ørepropper, korkredningsveste, gasmasker, globusser, cigarettændere, akvarier, udstoppede dyr, parykker og kunstige blomster;"- Fremstilling af sikkerhedsudstyr: - Brandsikker beklædning og beskyttelsestøj - Støttesikkerhedsseler og andre seler til arbejdsbrug - Hårde hatte og andet personligt sikkerhedsudstyr af plast (fx sportshjelme) - Beskyttelsesdragter til brandbekæmpelse - Sikkerhedshovedbeklædning af metal og andet personligt sikkerhedsudstyr af metal - Ørepropper (fx til beskyttelse ved svømning og støj) - Fremstilling af korkredningsveste - Fremstilling af gasmasker - Fremstilling af alle typer penne og blyanter uanset om de er mekaniske eller ej - Fremstilling af blyantsgrafit - Fremstilling af dato-, forseglings- eller nummereringsstempler, håndbetjente anordninger til trykning eller prægning af etiketter, håndaftrykssæt, forberedte farvebånd til skrivemaskiner og stempelpuder - Fremstilling af globusser - Fremstilling af paraplyer, parasoller, spadsere- og siddestokke - Fremstilling af knapper, tryklåse, trykknapper og lynlåse - Fremstilling af cigaretlightere - Fremstilling af varer til personligt brug: piber, kamme af horn eller ben, hårspænder, parfumeforstøvere, termoflasker og andre vakuumbeholdere til personligt brug eller husholdningsbrug, parykker, falske skæg og øjenbryn - Fremstilling af diverse varer: stearinlys, kerter o.l., kunstige blomster, frugt og løvværk, festartikler, håndsigter; mannequindukker, ligkister mv. - Fremstilling af blomsterkurve, buketter, kranse o.l. - Udstopning af dyr - Fremstilling af akvarier";;"- Fremstilling af lightervæger, jf.13.99.00 - Fremstilling af arbejdstøj og servicebeklædning (fx laboratoriekitler, arbejdsoveralls, uniformer), jf.14.12.00 - Fremstilling af papirfestartikler, jf.17.29.00 - Fremstilling af kamme af træ, jf. 16.29.00 - Fremstilling af kamme af gummi, jf. 22.19.00 - Fremstilling af kamme af plastik, jf. 22.29.00 - Fremstilling af kamme af metal, jf. 25.99.00";; 710;"33";2;Reparation og installation af maskiner og udstyr;"Reparation og vedligeholdelse af maskiner og udstyr omfatter specialreparation af varer fremstillet inden for fremstillingssektoren med det formål at sætte maskiner, udstyr og andre produkter i stand. Ydelse af generel vedligeholdelse eller rutinevedligeholdelse (dvs. eftersyn) på sådanne varer for at sikre, at de fungerer effektivt og for at forhindre sammenbrud og unødvendige reparationer, er ligeledes omfattet. Denne hovedgruppe omfatter kun specialiserede reparations- og vedligeholdelsesaktiviteter. En væsentlig del af reparationerne udføres af producenterne af varerne. I disse tilfælde klassificeres enhederne efter princippet om, hvor værditilvæksten er størst. De kombinerede aktiviteter vil ofte medføre, at aktiviteten i enheden placeres som fremstilling. Det samme princip er anvendt ved kombineret handel og reparation. Genopbygning eller reproduktion af maskiner og udstyr betragtes som fremstilling. Reparation og vedligeholdelse af varer, der anvendes som kapitalgoder såvel som forbrugsgoder klassificeres typisk som reparation og vedligeholdelse af husholdningsvarer (fx reparation af kontor- og husholdningsmøbler, jf. 95.24.00). Specialinstallation af maskiner er også omfattet af denne hovedgruppe. Men installation af udstyr, der udgør en integreret del af bygninger og lignende strukturer, som fx installation af elektriske forbindelser, installation af rulletrapper eller installation af airconditionsystemer, er klassificeret som bygge- og anlægsvirksomhed. Denne hovedgruppe omfatter ikke: - Rengøring af industrimaskiner, jf. 81.22 - Reparation og vedligeholdelse af computere og kommunikationsudstyr, jf. 95.1 - Reparation og vedligeholdelse af husholdningsudstyr, jf. 95.2";;;;; 711;"33.1";3;Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr;"Reparation og vedligeholdelse af metalvarer, maskiner og udstyr omfatter specialreparation af varer fremstillet inden for fremstillingssektoren med det formål at sætte maskiner, udstyr og andre produkter i stand. Ydelse af generel vedligeholdelse eller driftvedligeholdelse (dvs. eftersyn) på sådanne varer for at sikre, at de fungerer effektivt og for at forhindre sammenbrud og unødvendige reparationer, er ligeledes omfattet. Omfatter ikke: - Genopbygning eller reproduktion af maskiner og udstyr, jf. den tilsvarende gruppe i hovedgruppe 25-31 - Rengøring af industrimaskiner, jf.81.22 - Reparation og vedligeholdelse af computere og kommunikationsudstyr, jf.95.1 - Reparation og vedligeholdelse af husholdningsudstyr, jf.95.2";;;;; 712;"33.11";4;Reparation af jern- og metalvarer;;Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af metalvarer omfattet af hovedgruppe 25.;;;; 713;"331100";5;Reparation af jern- og metalvarer;Branchen omfatter reparation af jern- og metalvarer, fx tanke, containere, skibstromler, kedler, skydevåben og kundevogne. Branchen omfatter også mobile svejsereparationer.;"- Reparation af jern- og metalvarer - Reparation af metaltanke, reservoirer og containere - Reparation af rør og rørledninger - Mobile svejsereparationer - Reparation af skibstromler i stål - Reparation og vedligeholdelse af dampgeneratorer - Reparation og vedligeholdelse af hjælpeudstyr til anvendelse i dampgeneratorer: - Kondensatorer, economizers, overhedere, dampsamlere og akkumulatorer - Reparation og vedligeholdelse af atomreaktorer undtagen isotopseparatorer - Reparation og vedligeholdelse af dele til skibs- og kraftværkskedler - Pladearbejdereparation af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg - Reparation og vedligeholdelse af skydevåben og artilleri (herunder reparation af geværer til jagt og fritid)";;"- Reparation af centralvarmesystemer mv., jf.43.22.00 - Slibning af blade og save, jf.33.12.00";; 714;"33.12";4;Reparation af maskiner;"Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af maskiner og udstyr til erhvervsmæssig brug som fx at slibe eller installere kommercielle eller industrielle maskinblade og -save eller yde svejsereparationstjenester (fx bilsvejsning og generel svejsning); reparation af landbrugsmaskiner og andre tunge maskiner og industrimaskiner og -udstyr (fx gaffellifter og andet materialehåndteringsudstyr, værktøjsmaskiner, kommercielle køleskabe, byggeudstyr og maskiner til indvinding), som omfatter maskiner og udstyr i hovedgruppe28.";;;;; 715;"331200";5;Reparation af maskiner;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse af en bred vifte af maskiner og udstyr til erhvervsmæssig brug.;"- Reparation af maskiner - Reparation og vedligeholdelse af ikke-selvkørende motorer - Reparation og vedligeholdelse af pumper, kompressorer og tilhørende udstyr - Reparation af ventiler - Reparation af tandhjulsudvekslinger og drivelementer - Reparation og vedligeholdelse af industrielle procesovne - Reparation og vedligeholdelse af materialehåndteringsudstyr - Reparation og vedligeholdelse af køleudstyr og luftrensningsudstyr til erhvervsmæssig brug - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til generelle formål og erhvervsmæssig brug - Reparation af andet motordrevet håndværktøj - Reparation og vedligeholdelse af spåntagnings- og metalforarbejningsværktøjsmaskiner og -tilbehør - Reparation og vedligeholdelse af andre værktøjsmaskiner - Reparation og vedligeholdelse af landbrugstraktorer - Reparation og vedligeholdelse af landbrugs-, skovbrugs- og skovfældningsmaskiner - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til metalindustrien - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til råstofindvinding, bygge- og anlægsvirksomhed samt olie- og gasfelter - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til forarbejdning af fødevarer, drikkevarer og tobak - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til tekstil- og læderproduktion - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til papirfremstilling - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til plast- og gummiproduktion - Reparation og vedligeholdelse af maskiner til andre specielle formål, som er omfattet af hovedgruppe 28 - Reparation og vedligeholdelse af vejeudstyr - Reparation og vedligeholdelse af salgsautomater - Reparation og vedligeholdelse af kasseapparater - Reparation og vedligeholdelse af fotokopieringsmaskiner - Reparation af lommeregnere, elektroniske og ikke-elektroniske - Reparation af skrivemaskiner";;"- Installation af ovne og andet varmeudstyr, jf.43.22.00 - Reparation af computere, jf.95.11.00";; 716;"33.13";4;Reparation af elektronisk og optisk udstyr;Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af varer fremstillet inden for gruppe 26.5, 26.6 og 26.7 undtagen varer til husholdningsbrug.;;;;; 717;"331300";5;Reparation af elektronisk og optisk udstyr;Branchen omfatter specialiseret reparation og vedligeholdelse af elektronisk og optisk udstyr til erhvervsmæssig brug, som fx teleskoper, prismer meteorologiske instrumenter, bestrålingsapparater mv.;"- Reparation af elektronisk og optisk udstyr - Reparation af kontrolure, tid- og datostempler, tidsindstillede låse og lignende - Reparation og vedligeholdelse af måle-, afprøvnings- og navigationsudstyret i gruppe 26.5 som fx: - Flymotor-instrumenter - Afprøvningsudstyr til bilemissioner - Meteorologiske instrumenter - Udstyr til afprøvning og inspektion af fysiske, elektriske og kemiske egenskaber - Målingsinstrumenter - Strålingsdetektions- og overvågningsinstrumenter - Reparation af bestrålingsudstyr samt elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr omfattet af undergruppe 26.60, som fx: - MRI-udstyr - Medicinsk ultralydsudstyr - Pacemakere - Høreapparater - Elektrokardiografier - Elektromedicinsk endoskopiudstyr - Bestrålingsapparater - Reparation af optiske instrumenter og udstyr, som er omfattet af undergruppe 26.70.00, som fx: - Kikkerter, mikroskoper (undtagen elektron, proton), teleskoper, prismer, linser (undtagen oftalmiske) og fotografisk udstyr, hvis brugen primært er kommerciel";;"- Reparation af fotokopieringsmaskiner, jf.33.12.00 - Reparation og vedligeholdelse af computere og ydre enheder, jf.95.11.00 - Reparation af computerprojektorer, jf.95.11.00 - Reparation og vedligeholdelse af kommunikationsudstyr, jf.95.12.00 - Reparation af kommercielle tv- og videokameraer, jf.95.12.00 - Reparation af videokameraer af husholdningstypen, jf.95.21.00 - Reparation af ure, jf.95.25.00";; 718;"33.14";4;Reparation af elektrisk udstyr;Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af varer omfattet af hovedgruppe 27 undtagen varer omfattet af gruppe 27.5 (husholdningsapparater).;;;;; 719;"331400";5;Reparation af elektrisk udstyr;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr, fx strøm- og fordelingstransformere, generatorer og elektrisk belysningsudstyr. Branchen omfatter ikke reparation og vedligeholdelse af computere, se 95.11.00.;"- Reparation af elektrisk udstyr - Reparation og vedligeholdelse af strøm-, fordelings- og specialtransformere - Reparation og vedligeholdelse af elektriske motorer, generatorer og motorgeneratorer - Reparation og vedligeholdelse af koblingsudstyr og strømfordelingsapparater - Reparation og vedligeholdelse af relæer og industrielle styresystemer - Reparation og vedligeholdelse af primære og brugte batterier - Reparation og vedligeholdelse af elektrisk belysningsudstyr - Reparation og vedligeholdelse af strømførende ledningsenheder og ikke-strømførende ledningsenheder til installation af elektriske kredsløb";;"- Reparation og vedligeholdelse af computere og ydre enheder, jf.95.11.00 - Reparation og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr, jf.95.12.00 - Reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik, jf.95.21.00 - Reparation af ure, jf.95.25.00";; 720;"33.15";4;Reparation og vedligeholdelse af skibe og både;Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af skibe, både og flydende materiel (fremstillet i gruppe 30.1). Ombygning og hovedrenovering af skibe, både og flydende materiel er klassificeret i gruppe 30.1.;;;;; 721;"331500";5;Reparation og vedligeholdelse af skibe og både;Branchen omfatter specialiseret reparation og vedligeholdelse af skibe, både og flydende materiel, dog ikke ombygning, hovedrenovering eller motorreparation.;"- Reparation og driftsmæssig vedligeholdelse af skibe - Reparation og vedligeholdelse af lystbåde - Reparation og vedligeholdelse af flydende materiel";;"- Fabriksomdannelse og hovedrenovering af skibe, både og flydende materiel, jf.30.1 - Reparation af skibs- og bådmotorer, jf.33.12.00 - Skibsophugning, demontering, jf.38.31.00";; 722;"33.16";4;Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer;Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer;;;;; 723;"331600";5;Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer;;"- Reparation og vedligeholdelse af luftfartøjer (undtagen ombygning og servicekontrol) - Reparation og vedligeholdelse af flyvemotorer";;- Servicekontrol og ombygning af luftfartøjer, jf.30.30.00;; 724;"33.17";4;Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler;Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af andet transportudstyr i hovedgruppe 30 undtagen motorcykler og cykler.;;;;; 725;"331700";5;Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse af lokomotiver og jernbanevogne, men ikke ombygning af disse (30.20.00), samt reparation og vedligeholdelse af indkøbsvogne og vogne, der trækkes af dyr. Reparation af motorer til lokomotiver hører til branche 33.12.00.;"- Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver og jernbanevognge (undtagen fabriksombygning og fabriksomdannelse) - Reparation og vedligeholdelse af vogne, der trækkes af dyr - Reparation og vedligeholdelse af indkøbsvogne";;"- Ombygning af lokomotiver og jernbanevogne, jf. 30.20.00 - Reparation af lokomotivmotorer, jf. 33.12.00 - Reparation og vedligeholdelse af motorcykler, jf. 45.40.00 - Reparation og vedligeholdelse af cykler, jf. 95.29.00";; 726;"33.19";4;Reparation af andet udstyr;Denne undergruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af udstyr, der ikke er dækket af andre grupper i denne hovedgruppe.;;;;; 727;"331900";5;Reparation af andet udstyr;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse, som ikke er nævnt i de andre brancher, som starter med 33. Det er fx reparation af fiskenet, reb, træpaller, skibstromler af træ, flippermaskiner og andre spil med møntindkast. Restaurering af orgler og andre historiske instrumenter er også omfattet.;"- Reparation af fiskenet, herunder lapning - Reparation af reb, rigninger, lærred og presenninger - Reparation af gødningsposer og opbevaringsposer til kemiske midler - Reparation eller istandsættelse af træpaller, skibstromler eller -tønder o.l. - Reparation af flippermaskiner og andre spil med møntindkast - Restaurering af orgler og andre historiske instrumenter";;"- Reparation af husholdnings- og kontormøbler, møbelrestaurering, jf.95.24.00 - Reparation af cykler, jf.95.29.00 - Reparation og ændring af beklædning, jf.95.29.00";; 728;"33.2";3;Installation af industrimaskiner og -udstyr;;;;;; 729;"33.20";4;Installation af industrimaskiner og -udstyr;Denne undergruppe omfatter specialinstallation af maskiner. Installation af udstyr, der udgør en integreret del af bygninger og lignende strukturer, som fx installation af rulletrapper, elektriske forbindelser, tyverialarmer eller airconditionsystemer, er klassificeret under bygge- og anlægsvirksomhed.;;;;; 730;"332000";5;Installation af industrimaskiner og -udstyr;Branchen omfatter specialinstallation af industrimaskiner, samling af kontroludstyr til industriprocesser, maskinmontering mv. samt installation af udstyr til bowlingbaner. Installation af rulletrapper, aircondition og andet udstyr, der udgør en integreret del af bygningen, hører til bygge- og anlægsbranchen, se 43.22.00 og 43.29.00;"- Installation af industrimaskiner i industrianlæg - Samling af kontroludstyr til industriprocesser - Demontering af maskiner og udstyr i stor målestok - Installation af andet industrielt udstyr: - Kommunikationsudstyr - Mainframe og andre computere - Bestrålings- og elektromedicinsk udstyr - Maskinmontering - Installation af udstyr til bowlingbaner";;"- Installation af elevatorer, automatiske døre, jf. 43.29.00 - Installation af døre, trapper, butiksinventar, møbler, jf. 43.32.00 - Installation af personlige computere, jf. 62.09.00";; 731;"D";1;El-, gas- og fjernvarmeforsyning;"Hovedafdelingen omfatter forsyning af elektricitet, naturgas, fjernvarme o.l. via en permanent infrastruktur (netværk) af ledninger, hovedledninger og rør. Omfanget af netværket er ikke afgørende; ligeledes er distributionen af elektricitet, gas, fjernvarme o.l. i industriparker eller beboelsesejendomme omfattet. Derfor omfatter denne hovedafdeling drift af elektriske installationer og gasinstallationer, som genererer, kontrollerer og distribuerer elektricitet eller gas. Desuden er forsyning af damp og aircondition omfattet. Hovedafdelingen omfatter ikke drift af vandindvinding og spildevandsanlæg, jf. 36 og 37. Hovedafdelingen omfatter heller ikke transport af gas gennem rørledninger, jf. 49.50.00.";;;;; 732;"35";2;El-, gas- og fjernvarmeforsyning;;;;;; 733;"35.1";3;Elforsyning;Denne gruppe omfatter produktion af elektricitet, transport fra generatoranlæg til distributionscentre og distribution til slutbrugere.;;;;; 734;"35.11";4;Produktion af elektricitet;;;;;; 735;"351100";5;Produktion af elektricitet;Branchen omfatter drift af generatoranlæg, der producerer elektricitet, herunder termisk energi, vindenergi og vedvarende energi samt kraftvarmeværker.;- Drift af generatoranlæg, der producerer elektricitet, herunder termisk energi, vindenergi, gasturbineenergi og vedvarende energi;- Kraftvarmeværker;- Produktion af elektricitet gennem forbrænding af affald, jf.38.21;; 736;"35.12";4;Transmission af elektricitet;;;;;; 737;"351200";5;Transmission af elektricitet;Branchen omfatter drift af transportsystemer, der overfører elektricitet fra generatorsnlæg til distributionssystemet.;- Drift af transportsystemer, der overfører elektriciteten fra generatoranlægget til distributionssystemet;;;; 738;"35.13";4;Distribution af elektricitet;;;;;; 739;"351300";5;Distribution af elektricitet;Branchen omfatter drift af distributionssystemer (ledninger, poler, målere og ledningsføring), som overfører elektricitet til den endelige forbruger.;- Drift af distributionssystemer (ledninger, poler, målere og ledningsføring), som overfører elektricitet fra generatoranlægget eller transportsystemet til den endelige forbruger;;;; 740;"35.14";4;Handel med elektricitet;;;;;; 741;"351400";5;Handel med elektricitet;Branchen omfatter salg eller formidling af strøm, herunder salg af strøm til forbrugerne gennem ladestationer til fx bærbare computere, mobiltelefoner eller biler.;"- Salg af elektricitet til brugeren - Aktiviteter der udøves af agenter, der formidler salg af elektricitet via distributionsnet, der drives af andre - Drift af elektricitets- og transportkapacitetsudvekslinger for elektrisk strøm (elbørsen)";;;; 742;"35.2";3;Gasforsyning;Denne gruppe omfatter fremstilling af gas og distribution af naturlig eller syntetisk gas til forbrugeren gennem et system af rørledninger. Sælgere og agenter, som formidler salg af naturgas via distributionssystemer, der drives af andre, er omfattet. Den separate drift af gasrørledninger, mellem gasproducenter og gasdistributører, er ikke omfattet af denne gruppe og klassificeres sammen med andre rørledningstransportaktiviteter, jf.49.50.00.;;;;; 743;"35.21";4;Fremstilling af gas;;;;;; 744;"352100";5;Fremstilling af gas;Branchen omfatter fremstilling af gas ved karbonisering af kul eller af biprodukter fra landbrug eller affald. Fremstilling af flaskegas og naturgas samt gasformige brændstoffer også omfattet.;"- Produktion af gas til forsyning ved karbonisering af kul - Produktion af gas fra landbrugets biprodukter eller fra affald (biogas) - Fremstilling af flaskegas - Fremstilling af gasformige brændstoffer med en specificeret kalorieværdi, ved rensning, blanding og andre processer, på basis af gasser af forskellig art, herunder naturgas";;"- Produktion af rå naturgas, jf. 06.20.00 - Drift af koksværker, jf. 19.10.00 - Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter, jf. 19.20.00 - Fremstilling af industrigasser, jf. 20.11.00";; 745;"35.22";4;Distribution af gas;;;;;; 746;"352200";5;Distribution af gas;Branchen omfatter distribution af alle typer gas gennem rørledninger. Langdistancetransport af gasser er ikke omfattet, jf. 49.50.00.;- Distribution og forsyning af alle typer gasformige brændstoffer gennem et system af rørledninger;;- Langdistancetransport af gasser via rørledninger, jf.49.50.00;; 747;"35.23";4;Handel med gas gennem rørledninger;;;;;; 748;"352300";5;Handel med gas gennem rørledninger;Branchen omfatter handel med alle typer gas til brugeren gennem rørledninger. Aktiviteten kan udøves af mellemmænd eller agenter.;"- Salg af gas til brugeren gennem rørledninger - Aktiviteter, som udøves af mellemmænd eller agenter af gas, der formidler salg af gas via gasdistributionssystemer, der drives af andre - Vare- og transportkapacitetsudvekslinger for gasformige brændstoffer";;"- Engrossalg af gasformige brændstoffer, jf.46.71.00 - Detailsalg af gas på flasker, jf.47.78.90 - Direkte salg af brændstof, jf.47.99.00";; 749;"35.3";3;Varmeforsyning;;;;;; 750;"35.30";4;Varmeforsyning;;;;;; 751;"353000";5;Varmeforsyning;Branchen omfatter produktion, opsamling og distribution af vand, uanset om det er damp, koldt, varmt eller frossent, der bruges til opvarmning eller afkøling.;"- Produktion, opsamling og distribution af damp og varmt vand til opvarmning, strøm og andre formål - Produktion og distribution af afkølet luft - Produktion og distribution af afkølet vand til afkølingsformål - Produktion af is til afkølingsformål";;;; 752;"E";1;"Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand";Denne hovedafdeling omfatter aktiviteter i forbindelse med håndtering (herunder indsamling, behandling og bortskaffelse) af forskellige former for affald, fx fast og ikke-fast erhvervs- og husholdningsaffald, og håndtering af kontaminerede grunde. Produktet fra affaldsbehandlingsprocesserne kan enten bortskaffes eller anvendes i andre produktionsprocesser. Denne hovedafdeling omfatter også aktiviteter i forbindelse med vandforsyning, eftersom de sommetider udføres i forbindelse med eller af enheder, som også beskæftiger sig med spildevandsbehandling.;;;;; 753;"36";2;Vandforsyning;Denne hovedafdeling omfatter aktiviteter i forbindelse med håndtering (herunder indsamling, behandling og bortskaffelse) af forskellige former for affald, fx fast og ikke-fast erhvervs- og husholdningsaffald, og håndtering af kontaminerede grunde. Produktet fra affaldsbehandlingsprocesserne kan enten bortskaffes eller anvendes i andre produktionsprocesser. Denne hovedafdeling omfatter også aktiviteter i forbindelse med vandforsyning, eftersom de sommetider udføres i forbindelse med eller af enheder, som også beskæftiger sig med spildevandsbehandling.;;;;; 754;"36.0";3;Vandforsyning;Denne hovedgruppe omfatter indvinding, rensning og distribution af vand til erhvervs- og husholdningsbrug, herunder indvinding af vand fra forskellige kilder samt forskellige former for distribution.;;;;; 755;"36.00";4;Vandforsyning;;"Omfatter aktiviteter i forbindelse med indvinding, rensning og distribution af vand til erhvervs- og husholdningsbrug, herunder indvinding af vand fra forskellige kilder samt forskellige former for distribution. Omfatter også drift af vandingskanaler, men kunstvanding ved hjælp af sprinkleranlæg og lignende serviceydelser til landbruget er ikke omfattet";;;; 756;"360000";5;Vandforsyning;Branchen omfatter alle aktiviteter i forbindelse med indvinding, rensning og distribution af vand til erhvervs- og husholdningsbrug.;"- Indvinding af vand fra floder, søer, brønde mv. - Indvinding af regnvand - Oprensning af vand til vandforsyningsformål - Distribution af vand gennem vandledninger, ved hjælp af lastbiler eller andre midler - Drift af vandingskanaler";;"- Drift af kunstvandingsudstyr til landbrugsformål, jf.01.61.00 - Rensning af spildevand med henblik på at forhindre forurening, jf.37.00.00 - Transport (over lange afstande) af vand via rørledninger, jf.49.50.00";; 757;"37";2;Opsamling og behandling af spildevand;Denne hovedgruppe omfatter drift af kloakeringssystemer eller spildevandsanlæg til opsamling, rensning og bortskaffelse af spildevand.;;;;; 758;"37.0";3;Opsamling og behandling af spildevand;;;;;; 759;"37.00";4;Opsamling og behandling af spildevand;;;;;; 760;"370000";5;Opsamling og behandling af spildevand;Branchen omfatter drift af kloakeringssystemer og spildevandsanlæg til opsamling, rensning og bortskaffelse af spildevand. Branchen omfatter også tømning og rensning af sivebrønde, septiktanke, slamkister og afløb samt vedligeholdelse af kemiske toiletter.;"- Drift af kloakeringssystemer eller kloakrensningsanlæg - Opsamling og transport af husholdningsspildevand fra en eller flere brugere samt af regnvand ved hjælp af kloaknet, opsamlere, tanke og andre transportmidler (kloakbiler mv.) - Tømning og rensning af sivebrønde og septiktanke, slamkister og afløb, vedligeholdelse af kemiske toiletter - Rensning af spildevand (inklusiv husholdnings- og industrispildevand, vand fra swimmingpools mm.) ved hjælp af fysiske, kemiske og biologiske processer som fortynding, sigtning, filtrering, sedimentering mv. - Rensning af spildevand med henblik på at forhindre forurening, fx fra svømmebassiner, industri - Vedligeholdelse af kloakledninger og afløbsrør - Rensning med stænger og anden rensning af kloakledninger og afløbsrør";;"- Dekontaminering af overfladevand og grundvand på forureningsstedet, jf.39.00.00 - Rensning og deblokering af nedløbsrør i bygninger, jf.43.22.00";; 761;"38";2;"Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug";Denne hovedgruppe omfatter indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder lokal transport af affaldsmaterialer og drift af materialegenindvindingsanlæg.;;;;; 762;"38.1";3;Indsamling af affald;Denne gruppe omfatter indsamling af affald fra husholdninger og virksomheder ved hjælp af affaldsbeholdere, beholdere på hjul, containere osv. Den omfatter indsamling af ikke-farligt og farligt affald, fx husholdningsaffald, brugte batterier, brugte spiselige olier og fedtstoffer, spildolie fra skibe og autoværksteder samt bygge- og nedrivningsaffald.;;;;; 763;"38.11";4;Indsamling af ikke-farligt affald;;;;;; 764;"381100";5;Indsamling af ikke-farligt affald;Branchen omfatter virksomheder, der indsamler ikke-farligt affald fra både husholdninger og virksomheder, inklusiv genbrugsstationer. Drift af affaldsdepoter til bortskaffelse af affald henvises til 38.21.10 eller 38.21.20.;"- Indsamling af ikke-farligt fast affald (dvs. skrald) i et lokalområde, fx indsamling af affald fra husholdninger og virksomheder ved hjælp af affaldsbeholdere, beholdere på hjul, containere osv. Omfattet er også blandede genindvindelige materialer - Indsamling af genanvendelige materialer - Indsamling af affald fra affaldsbeholdere på offentlige steder";"- Indsamling af bygge- og nedrivningsaffald - Indsamling og bortskaffelse af nedrivningsmaterialer såsom murbrokker - Indsamling af affaldsprodukter fra tekstilfabrikker - Drift af anlæg til overførsel af ikke-farligt affald";"- Indsamling af farligt affald, jf.38.12.00 - Drift af affaldsdepoter til bortskaffelse af ikke-farligt affald, jf.38.21 - Drift af anlæg til sortering af blandede genindvindelige materialer som papir, plast osv. i forskellige kategorier, jf.38.32.00";; 765;"38.12";4;Indsamling af farligt affald;Omfatter indsamling af fast og ikke-fast farligt affald, dvs. affald omfattende eksplosivstoffer, iltningsmidler, brændbare stoffer, giftstoffer, irritationsmidler, kræftfremkaldende stoffer, ætsningsmidler, smitstoffer eller andre sundheds- og miljøskadelige stoffer. Kan også omfatte identifikation, behandling, emballering og mærkning af affald med henblik på transport.;;;;; 766;"381200";5;Indsamling af farligt affald;Branchen omfatter indsamling af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form. Omfatter også forarbejde til transport af farligt affald som fx emballering og mærkning.;"- Indsamling af farligt affald, fx: - Spildolie fra skibe og autoværksteder - Farligt bioaffald - Radioaktivt affald - Brugte batterier osv. - Drift af anlæg til overførsel af farligt affald";;- Rensning af kontaminerede bygninger, mineområder, jord, grundvand, fx bortskaffelse af asbest, jf.39.00.00;; 767;"38.2";3;Behandling og bortskaffelse af affald;"Denne gruppe omfatter bortskaffelse og behandling af forskellige former for affald. For eksempel ved behandling af organisk affald med henblik på bortskaffelse, behandling og bortskaffelse af toksiske levende og døde dyr og andet forurenet affald, behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt materiale fra hospitaler. Gruppen omfatter også dumpning af skrald på land eller i vand, nedgravning og nedpløjning af skrald, bortskaffelse af brugte genstande såsom køleskabe med henblik på at eliminere skadeligt affald, bortskaffelse af affald ved destruktion eller forbrænding. Gruppen omfatter endvidere genvinding af energi fra affaldsdestruktionsprocessen. Gruppen omfatter ikke rensning og bortskaffelse af spildevand (jf. undergruppe 37.00.00) og genbrug (jf. undergruppe 38.3).";;;;; 768;"38.21";4;Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald;;- Bortskaffelse og behandling af fast og ikke-fast ikke-farligt affald;;"- Destruktion og forbrænding af farligt affald, jf.38.22.00 - Drift af anlæg til sortering af blandede genindvindelige materialer som papir, plast, brugte øl- og sodavandsdåser og metal i forskellige kategorier, jf.38.32.00 - Dekontaminering, oprensning af jord og vand samt bekæmpelse af giftstoffer, jf.39.00.00";; 769;"382110";5;Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald;Branchen omfatter produktion af kompost, behandling af organisk affald og drift af affaldsdepoter, der behandler ikke farligt affald. Genbrugspladser (genbrugsstationer) henvises til 38.11.00.;"- Drift af affaldsdepoter til bortskaffelse af ikke-farligt affald - Behandling af organisk affald med henblik på bortskaffelse - Produktion af kompost fra organisk affald";;;; 770;"382120";5;Bortskaffelse af affald med energiproduktion;Branchen omfatter bortskaffelse af ikke farligt affald med en følgende genvinding af energi fra destruktionsprocessen.;- Bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller destruktion eller andre metoder med følgende produktion af elektricitet eller damp, syntetisk brændstof, aske eller andre biprodukter til videre anvendelse mv.;;- Produktion af biogas, jf.35.21.00;; 771;"38.22";4;Behandling og bortskaffelse af farligt affald;Denne undergruppe omfatter bortskaffelse og behandling inden bortskaffelse af fast og ikke-fast farligt affald, dvs. affald omfattende eksplosivstoffer, iltningsmidler, brændbare stoffer, giftstoffer, irritationsmidler, kræftfremkaldende stoffer, ætsningsmidler, smitstoffer eller andre sundheds- og miljøskadelige stoffer;;;;; 772;"382200";5;Behandling og bortskaffelse af farligt affald;Branchen omfatter behandling og bortskaffelse af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form.;"- Drift af anlæg til behandling af farligt affald - Behandling og bortskaffelse af giftige levende eller døde dyr og andet kontamineret affald - Destruktion af farligt affald - Bortskaffelse af brugte genstande såsom køleskabe med henblik på at eliminere skadeligt affald - Behandling og bortskaffelse og opbevaring af radioaktivt atomaffald, herunder: - Behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt materiale, dvs. materiale, som nedbrydes under transporten, fra hospitaler - Indkapsling, forarbejdning og anden behandling af atomaffald med henblik på opbevaring";;"- Oparbejdning af atombrændstof, jf.20.13.00 - Destruktion af ikke-farligt affald, jf.38.21 - Dekontaminering, oprensning af jord, vand samt bekæmpelse af giftstoffer, jf.39.00.00";; 773;"38.3";3;Genbrug;;;;;; 774;"38.31";4;Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.;;;;;; 775;"383100";5;Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.;Branchen omfatter demontering med henblik på materialegenindvinding. Branchen omfatter ikke demontering mhp. videresalg af brugbare dele (46.77.00).;- Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner, computere, tv-apparater mv. med henblik på materialegenindvinding;;"- Bortskaffelse af brugte genstande såsom køleskabe med henblik på at eliminere skadeligt affald, jf.38.22.00 - Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner, computere, tv-apparater mv. med henblik på videresalg af brugbare dele, jf. hovedafdeling G";; 776;"38.32";4;Genbrug af sorterede materialer;;;;;; 777;"383200";5;Genbrug af sorterede materialer;Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter.;- Forarbejdning af metalholdigt og ikke-metalholdigt affald, skrot og genstande til sekundære råmaterialer;"- Genbrug af affald i form af (1) adskillelse og sortering af ikke-farligt affald, dvs. køkkenaffald eller (2) adskillelse og sortering af blandede genbrugsmaterialer såsom papir, plastik, brugte øl- og sodavandsdåser Der anvendes eksempelvis følgende mekaniske og kemiske transformeringsprocesser: - Mekanisk knusning af metalaffald fra brugte biler, vaskemaskiner, cykler osv. - Mekanisk reduktion af store jernstykker, fx jernbanevogne - Fragmentering af metalaffald, udtjente køretøjer osv. - Andre former for mekanisk forarbejdning, fx neddeling og presning med henblik på at reducere volumen - Genvinding af metaller fra fotoaffald, fx fikservæske eller fotografisk film og papir - Genvinding af gummi såsom brugte dæk med henblik på fremstilling af sekundære råmaterialer - Sortering og pelletering af plast med henblik på fremstilling af sekundære råmaterialer til slanger, urtepotter, paller o.l. - Forarbejdning (rensning, smeltning og formaling) af plast- og gummiaffald til granulater - Knusning, rensning og sortering af glas - Knusning, rensning og sortering af andet affald såsom nedrivningsaffald til sekundære råmaterialer - Forarbejdning af brugte spiselige olier og fedtstoffer til sekundære råmaterialer - Forarbejdning af andet affald fra mad- og drikkevarer og tobak samt reststoffer til sekundære råmaterialer";"- Fremstilling af nye slutprodukter af sekundære råmaterialer (uanset om disse er egenfremstillede), fx spinding af garn af kradsuld, fremstilling af papirmasse af papiraffald, vulkanisering af dæk eller metalfremstilling af metalskrot, jf. tilsvarende undergrupper i hovedafdeling C (Fremstillingsvirksomhed) - Oparbejdning af atombrændstof, jf. 20.13.00 - Materialegenindvinding under affaldsforbrænding eller -destruktion, jf. 38.2 - Omsmeltning af jernholdigt affald, jf. 24.10.00 - Behandling og bortskaffelse af organisk affald, inklusiv kompostering, jf. 38.21.10 - Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald, jf. 38.21 - Behandling af organisk affald med henblik på bortskaffelse, jf. 38.21 - Energigenvinding under destruktion af ikke-farligt affald, jf. 38.21 - Behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt affald fra hospitaler, jf. 38.22.00 - Behandling og bortskaffelse af giftigt, kontamineret affald, jf. 38.22.00 - Engroshandel med genindvindelige materialer, jf. 46.77.00";; 778;"39";2;Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse;;;;;; 779;"39.0";3;Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse;;;;;; 780;"39.00";4;Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse;;;;;; 781;"390000";5;Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse;Branchen omfatter specialiseret forureningsbekæmpelse fx rensning, dekontaminering af jord og grundvand, kyst og overfladeforurening, bekæmpelse af asbest, blyholdig maling.;"- Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse - Dekontaminering af jord og grundvand enten på forureningsstedet eller ved bortkørsel, ved brug af fx mekaniske, kemiske eller biologiske metoder - Dekontaminering af industrianlæg eller -grunde, herunder atomkraftværker, og -grunde - Dekontaminering og rensning af overfladevand efter forureningsulykker, fx ved indsamling af forurenende stoffer eller ved anvendelse af kemiske produkter - Rensning af olieforurening og andre former for forurening på land, i overfladevand, til søs, herunder i kystområder - Bekæmpelse af asbest, blyholdig maling og andre giftstoffer samt anden specialiseret forureningsbekæmpelse";;"- Skadedyrsbekæmpelse i landbruget, jf.01.61.00 - Oprensning af vand til vandforsyningsformål, jf.36.00.00 - Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald, jf.38.21 - Behandling og bortskaffelse af farligt affald, jf.38.22.00 - Udendørs gadefejning og -vanding, jf.81.29.00";; 782;"F";1;Bygge- og anlægsvirksomhed;"Denne hovedafdeling omfatter generel bygge- og anlægsvirksomhed og specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed. Den omfatter nybygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse, tilbygning og ombygning, opførelse af montagebyggeri på montagestedet samt byggeri af mere midlertidig karakter. Generel bygge- og anlægsvirksomhed omfatter alle typer bygningsopførelse, bl.a. boliger, kontor- og administrationsbygninger, produktions- og lagerbygninger mv., offentlige bygninger, forsyningsbyggeri, landbrugsbygninger samt anlæg af motorveje, veje, broer, tunneller, jernbaner, lufthavne, havne og andre vandprojekter, kunstvandingssystemer, kloaksystemer, industrianlæg, rørledninger og forsyningsledninger, sportsanlæg mv. Dette arbejde kan udføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Dele af arbejdet og undertiden alt det praktiske arbejde kan udliciteres. Enheder, som har det overordnede ansvar for et byggeprojekt, er klassificeret her. Hovedafdelingen omfatter også reparation, restaurering og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Den omfatter endvidere komplet opførelse af bygninger (hovedgruppe 41), komplette anlægsarbejder (hovedgruppe 42) samt specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed, som udføres som led i bygge- og anlægsprocessen (hovedgruppe 43). Udlejning af bygge- og anlægsudstyr med operatør er klassificeret sammen med den specifikke bygge- og anlægsaktivitet, der udføres med dette udstyr. Denne hovedafdeling omfatter ligeledes udvikling af byggeprojekter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ved at samle de økonomiske, tekniske og fysiske midler, der skal til for at gennemføre byggeprojektet med henblik på senere salg. Hvis disse aktiviteter ikke udføres med henblik på senere salg af byggeprojekterne men derimod med henblik på drift af disse (fx udlejning af lokaler i disse bygninger, fremstillingsaktiviteter i anlæggene), klassificeres enheden ikke her, men i henhold til driftsaktiviteten, dvs. e";;;;; 783;"41";2;Opførelse af bygninger;"Denne hovedgruppe omfatter generel opførelse af bygninger af alle typer. Den omfatter nybygning, reparation og vedligeholdelse, tilbygning og ombygning, opførelse af montagebyggeri på montagestedet samt byggeri af mere midlertidig karakter. Endvidere omfatter den opførelse af boliger, kontorbygninger, lagerbygninger og andre offentlige bygninger og forsyningsbygninger, landbrugsbygninger mv. Omfatter ikke opførelse af komplette præfabrikerede bygninger af egenfremstillede elementer direkte på stedet, hvor elementerne ikke er af beton, jf. hovedgruppe 16 og 25.";;;;; 784;"41.1";3;Gennemførelse af byggeprojekter;;;;;; 785;"41.10";4;Gennemførelse af byggeprojekter;;;;;; 786;"411000";5;Gennemførelse af byggeprojekter;Branchen omfatter udvikling og gennemførelse af byggeprojekter med henblik på senere salg. Virksomheder beskæftiget med anden bygge- og anlægsvirksomhed henvises til brancher, der begynder med 43.;- Udvikling af byggeprojekter vedrørende bolig- og erhvervsbyggeri ved at samle de økonomiske, tekniske og fysiske midler, der skal til for at gennemføre byggeprojektet med henblik på senere salg;;"- Opførelse af bygninger, jf.41.20.00 - Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf.71.1 - Projektledelse i forbindelse med byggeprojekter, jf.71.1";; 787;"41.2";3;Opførelse af bygninger;Denne gruppe omfatter komplet opførelse af bolig- og erhvervsbyggeri for egen regning med henblik på salg eller på honorar- eller kontraktbasis. Udlicitering af dele af eller hele byggeprocessen er mulig. Virksomheder, der alene udfører specialiserede dele af byggeprocessen, klassificeres i hovedgruppe 43.;;;;; 788;"41.20";4;Opførelse af bygninger;;;;;; 789;"412000";5;Opførelse af bygninger;Branchen omfatter virksomheder med ansvar for komplet opførelse af bygninger for egen regning med henblik på salg eller på kontraktbasis. Byggeprocessen kan udliciteres helt eller delvist.;"- Opførelse af alle typer boligbyggeri: - Enfamiliehuse - Flerfamiliehuse, herunder etagebyggeri - Opførelse af alle typer erhvervsbyggeri fx: - Bygninger til industriproduktion, fx fabrikker, værksteder, samlefabrikker mv. - Hospitaler, skoler, kontorbygninger - Hoteller, forretninger, indkøbscentre, restauranter - Lufthavnsbygninger - Indendørs sportsanlæg - Parkeringshuse, inklusiv parkeringskældre - Lagerbygninger - Religiøse bygninger - Samling og opførelse af beton- eller træelementer på byggepladsen (montagebyggeri)";- Ombygning og modernisering af ovennævnte typer;"- Opførelse af komplette præfabrikerede bygninger af egenfremstillede elementer direkte på stedet, hvor elementerne ikke er af beton, jf. hovedgruppe16og25 - Opførelse af industrianlæg undtagen bygninger, jf.42.99.00 - Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf.71.1 - Byggeprojektledelse, jf.71.1";; 790;"42";2;Anlægsarbejder;"Denne hovedgruppe omfatter generelle anlægsarbejder, som er karakteriseret ved at være faste, udendørs installationer uden tag. Hovedgruppen omfatter desuden nye anlæg, reparation og vedligeholdelse, tilbygning og ombygning, opstilling af konstruktioner på stedet samt anlæg af mere midlertidig karakter. Hovedgruppen omfatter større anlægsarbejder som motorveje, veje, broer, tunneller, jernbaner, lufthavne, havne og andre vandprojekter, kunstvandingssystemer, kloaksystemer, industrianlæg, rørledninger og forsyningsledninger, udendørs sportsanlæg mv. Dette arbejde kan udføres for egen regning eller på honorar- og kontraktbasis. Dele af arbejdet og undertiden alt det praktiske arbejde kan udliciteres.";;;;; 791;"42.1";3;Anlæg af veje og jernbaner;;;;;; 792;"42.11";4;Anlæg af veje og motorveje;;;;;; 793;"421100";5;Anlæg af veje og motorveje;Branchen omfatter anlæg af veje eller landingsbaner, vejbelægning, afmærkning, opsætning af autoværn eller skilte osv. Dele af arbejdet kan udliciteres.;"- Anlæg af motorveje, veje, gader og andre færdselsårer til kørende og gående trafik - Belægningsarbejde på gader, veje, landeveje, broer, tunneller:  Asfaltering af veje  Afstribning og anden vejafmærkning  Opsætning af autoværn, støjværn, skilte o.l.  Anlæg af start- og landingsbaner o.l. samt andre lufthavnsstrukturer undtagen bygninger.";;"- Installation af gadebelysning og elektriske trafiksignalanlæg, jf.43.21.00 - Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf.71.1 - Byggeprojektledelse, jf.71.1 - Mindre anlægsopgaver, fx støttemure, gangstier, jordformning, i have, park eller andre grønne områder, jf. 81.30.00.";; 794;"42.12";4;Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner;;;;;; 795;"421200";5;Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner;Branchen omfatter anlæg af jernbaner, letbaner eller undergrundsbaner, opsætning af støjværn eller skilte osv. Dele af arbejdet kan udliciteres.;"- Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner - Anlæg af letbaner - Opsætning af støjværn og skilte";;"- Installation af gadebelysning og elektriske signalanlæg, jf. 43.21.00 - Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf. 71.1 - Byggeprojektledelse, jf. 71.1";; 796;"42.13";4;Anlæg af broer og tunneller;;;;;; 797;"421300";5;Anlæg af broer og tunneller;Branchen omfatter anlæg af broer og tunneller. Dele af arbejdet kan udliciteres.;"- Anlæg af broer, herunder broer til højveje - Anlæg af tunneller";;"- Installation af gadebelysning og elektriske signalanlæg, jf. 43.21.00 - Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf. 71.1 - Byggeprojektledelse, jf. 71.1";; 798;"42.2";3;Anlæg af ledningsnet;Omfatter virksomheder, der anlægger forsyningsledninger og tilhørende bygninger og konstruktioner, der er integreret i disse systemer;;;;; 799;"42.21";4;Anlæg af ledningsnet til væsker;;;;;; 800;"422100";5;Anlæg af ledningsnet til væsker;Branchen omfatter anlæg af forsyningsledninger og eventuelle tilhørende bygninger og konstruktioner, som er en del af forsyningssystemerne (fx rensningsanlæg). Branchen omfatter også brøndboring. Dele af arbejdet kan udliciteres.;"- Anlægsarbejder i forbindelse med: - Rørledninger for olie, gas o.l. - Fjernledninger og ledningsnet i bynære områder - Vandledningsnet (hoved- og stikledninger) - Kunstvandingssystemer herunder kanaler - Vandreservoirer - Anlæg af: - Kloakanlæg, herunder reparation - Rensningsanlæg - Pumpestationer";- Brøndboring;- Projektledelse i forbindelse med anlægsarbejder, jf.71.12;; 801;"42.22";4;Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation;;;;;; 802;"422200";5;Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation;Branchen omfatter anlæg af ledningsnet til strøm eller kommunikation samt anlæg af elværker. Dele af arbejdet kan udliciteres.;"- Anlægsarbejder i forbindelse med:  Fjernledninger og ledningsnet i bynære områder  Ledningsnet til fjernkommunikation og -elforsyning samt til kommunikation og elforsyning i byområder  Elværker";;- Projektledelse i forbindelse med anlægsarbejder, jf.71.12;; 803;"42.9";3;Anden anlægsvirksomhed;;;;;; 804;"42.91";4;Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger;;;;;; 805;"429100";5;Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger;Branchen omfatter anlæg af havne- og flodanlæg, diger og dæmninger samt rensning af vandveje. Dele af arbejdet kan udliciteres.;"- Anlæg af: - Vandveje, havne- og flodanlæg, lystbådehavne (marinaer), kammersluser mv. - Diger og dæmninger - Oprensning af vandveje";;- Projektledelse i forbindelse med anlægsarbejder, jf.71.12;; 806;"42.99";4;Anden anlægsvirksomhed i.a.n.;;;;;; 807;"429900";5;Anden anlægsvirksomhed i.a.n.;Branchen omfatter virksomheder, der bygger industrianlæg (ikke bygninger) såsom raffinaderier, udendørs sportsanlæg samt udstykning af jord med veje og forsyningsnet. Dele af arbejdet kan udliciteres.;"- Anlæg af: - Opførelse af industrianlæg undtagen bygninger, fx: - Raffinaderier - Kemiske fabrikker - Anlægsarbejde undtagen bygninger, fx: - Udendørs sportsanlæg";- Udstykning af jord med jordforbedring (fx anlæg af veje, forsyningsinfrastruktur mv.);"- Udstykning af jord uden jordforbedring, jf. 68.10.00 - Projektledelse i forbindelse med anlægsarbejder, jf. 71.12 - Installation af industrielle maskiner og udstyr, jf. 33.20.00";; 808;"43";2;Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering;"Denne hovedgruppe omfatter specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed, dvs. udførelse af dele af bygge- og anlægsarbejder eller forberedende arbejder. Det drejer sig normalt om specialisering inden for områder, der benyttes ved forskellige former for byggeri fx pilotering, funderingsarbejde, råbyggeri, betonarbejde, murerarbejde, brolægning, stilladsarbejde, tagdækning mv. Opførelse af stålkonstruktioner er omfattet, forudsat af delene ikke er fremstillet af samme enhed. Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed, udføres for det meste som delentreprise, men navnlig inden for reparation og vedligeholdelse udføres arbejdet direkte for ejendommens ejer. Hovedgruppen omfatter også bygningsfærdiggørelse. Alle typer installationer, der får byggeriet til at fungere, er ligeledes omfattet. Disse aktiviteter udføres normalt på byggepladsen, men dele af arbejdet kan udføres i værksteder. Det drejer sig bl.a. om VVS- og blikkenslagerarbejde, installation af varme- og airconditioneringsanlæg, antenner, alarmsystemer og anden el-installation, sprinkleranlæg, elevatorer og rulletrapper mv. Endvidere drejer det sig om isoleringsarbejde (vand, varme, lyd), pladearbejde, køleanlæg til erhvervsmæssig brug, installation af belysnings- og trafiksignalanlæg til veje, jernbaner, lufthavne, havne mv. samt reparation i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. Bygningsfærdiggørelsesaktiviteter omfatter aktiviteter, der bidrager til færdiggørelsen af en bygning, fx stukkatørvirksomhed, maler- og glarmesterarbejde, gulvbelægning og vægbeklædning med fliser eller andre materialer som parket, gulvtæpper, tapet osv., gulvafslibning, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, akustisk arbejde, udvendig rengøring mv. samt reparation og vedligeholdelse i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. Udlejning af udstyr med operatør er klassificeret sammen med den relaterede bygningsaktivitet.";;;;; 809;"43.1";3;Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder;Denne gruppe omfatter forberedende byggepladsarbejder, herunder fjernelse af eksisterende bygninger.;;;;; 810;"43.11";4;Nedrivning;;;;;; 811;"431100";5;Nedrivning;Branchen omfatter virksomheder, der er specialiseret i nedrivning af bygninger og andre konstruktioner.;- Nedrivning af bygninger og andre konstruktioner;;;; 812;"43.12";4;Forberedende byggepladsarbejder;;;;;; 813;"431200";5;Forberedende byggepladsarbejder;Branchen omfatter rydning af byggepladser og forberedende arbejder, som fx rydning, dræning og udgravning.;"- Forberedende byggepladsarbejder - Rydning af byggepladser - Jordarbejde: udgravning, opfyldning, nivellering og planering af byggepladser, rendegravning, oprensning, sprængning mv. - Forberedende byggepladsarbejder i forbindelse med minedrift: - Afgravning og anden udvikling og forberedelse af mineraludvinding og mineområder, bortset fra olie- og gasfelter";"- Dræning af byggepladser - Dræning af landbrugs- eller skovbrugsjord";"- Boring af olie- eller gaskilder, jf.06.10.00,06.20.00 - Dekontaminering af jord, jf.39.00.00 - Brøndboring, jf.42.21.00 - Skaktboring, jf.43.99.90";; 814;"43.13";4;Funderingsundersøgelser;;;;;; 815;"431300";5;Funderingsundersøgelser;Branchen omfatter funderingsundersøgelser, der sker med henblik på bygge- og anlægsarbejde, geofysiske, geologiske eller lignende formål.;- Prøveboringer og prøveudtagning med henblik på bygge- og anlægsarbejde, geofysiske, geologiske eller lignende formål;;"- Boring af olie- eller gaskilder, jf.06.10.00,06.20.00 - Prøveboring og serviceydelser i forbindelse med indvinding, jf.09.90.00 - Brøndboring, jf.42.21.00 - Skaktboring, jf.43.99.90 - Efterforskning af olie- og gasfelter, geofysisk, geologisk og seismisk opmåling, jf.71.12.40";; 816;"43.2";3;El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed;Denne gruppe omfatter installationsvirksomhed til støtte for bygningens funktion, herunder el-installation, VVS- og blikkenslagerarbejde (vand, gas og kloakering), varme- og airconditionanlæg, elevatorer mv. samt reparation og vedligeholdelse af samme.;;;;; 817;"43.21";4;El-installation;;;;;; 818;"432100";5;El-installation;Branchen omfatter el-installation af alle typer i bygninger og anlæg, herunder gadebelysning, trafiksignalanlæg og solfangere til strøm. Overvågning af elektroniske sikkerhedssystemer og anlæg af ledningsnet til el og tele henvises til 42.21.00.;"- El-installation i alle typer bygninger og anlæg: - Installation af elkabler og -armaturer - Installation af telekabler - Installation af netværkskabler og kabler til kabel-tv, herunder lyslederkabler - Parabolantenner - Belysningsanlæg - Brandalarmer - Tyverialarmsystemer - Gadebelysning og elektriske trafiksignalanlæg - Landingsbanebelysning";"- Tilslutning af elektriske husholdningsapparater og husholdningsudstyr, herunder gulvvarmeanlæg - El-installatører med butikshandel";"- Anlæg af ledningsnet til elforsyning og telekommunikation, jf.42.22.00 - Overvågning og fjernovervågning af elektroniske sikkerhedssystemer, fx tyverialarmer og brandalarmer, herunder installation og vedligeholdelse, jf.80.20.00";; 819;"43.22";4;VVS- og blikkenslagerforretninger;;;;;; 820;"432200";5;VVS- og blikkenslagerforretninger;Branchen omfatter VVS- og blikkenslagerarbejde, herunder bl.a. installation, reparation og vedligeholdelse af fx varme- og fyringsanlæg samt solfangere til opvarmning. Solfangere til strøm henvises til 43.21.00.;"- Installation af VVS-, varme- og airconditionanlæg, herunder udvidelser, omlægninger, vedligeholdelse og reparation - Installation i bygninger eller andre anlægsprojekter samt reparation og vedligeholdelse af: - Varmeanlæg (elektrisk, gas og olie) - Fyringsanlæg, køletårne - Solfangere til ikke-elektrisk energi - VVS-installationer og sanitære installationer - Ventilations- og airconditionanlæg og -kanaler - Gasinstallationer - Installation af damprør - Sprinkleranlæg - Plænevandingsanlæg - Installation af kanalsystemer";;- Installation af elektriske gulvvarmeanlæg, jf.43.21.00;; 821;"43.29";4;Anden bygningsinstallationsvirksomhed;;;;;; 822;"432900";5;Anden bygningsinstallationsvirksomhed;Branchen omfatter installation i bygninger og anlæg bortset fra el-installationer (43.21.00) og VVS- og blikkenslagerarbejde (43.22.00).;"- Anden installationsvirksomhed end el-installation, VVS-installation, installation af varme- og airconditionanlæg eller industrimaskiner i bygninger eller andre anlægsprojekter - Installation i bygninger eller andre anlægsprojekter samt reparation og vedligeholdelse af: - Elevatorer, rulletrapper - Automatiske døre og svingdøre - Lynafledere - Støvsugningsanlæg - Varme-, lyd- og vibrationsisolering";;- Installation af industrimaskiner, jf.33.20.00;; 823;"43.3";3;Bygningsfærdiggørelse;;;;;; 824;"43.31";4;Stukkatørvirksomhed;;;;;; 825;"433100";5;Stukkatørvirksomhed;Branchen omfatter stukkatørarbejde i bygninger og andre anlægsprojekter.;- Indvendig og udvendig gips- og stukkatørvirksomhed i bygninger eller andre anlægsprojekter, herunder også i relaterede pudsmaterialer;;;; 826;"43.32";4;Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed;;;;;; 827;"433200";5;Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed;Branchen omfatter tømrer- og bygningsarbejde i forbindelse med bygninger og anlæg herunder renovering. Undtaget er lægning og høvling af gulve (43.33.00). Fremstilling af produkter placeres under produktet, fx møbelsnedkere (31.09.00), skillevægge (16.23.00) og behandling af træ (16.10.00).;"- Installation af døre (undtagen automatiske), vinduer, dør- og vinduesindfatninger, køkkener, trapper, butiksinventar o.l. af træ eller andre materialer - Indvendig færdiggørelse, fx lofter, skillevægge mv. - Montering og installation af modulmøbler, rumdelere og laboratoriemøbler";;"- Lægning af parketgulve og andre gulve, jf.43.33.00 - Gulvafhøvling og gulvafslibning, jf.43.33.00 - Møbelsnedkere, jf.31.09.00 - Installation af automatiske døre eller svingdøre, jf.43.29.00";; 828;"43.33";4;Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning;;;;;; 829;"433300";5;Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning;Branchen omfatter gulvbelægninger og vægbeklædninger uanset art samt installation af keramiske ovne og gulvafhøvling, -slibning.;"- Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning i bygninger og andre anlægsprojekter af: - Keramiske, beton- eller tilhuggede naturstensfliser og -klinker, installation af keramiske ovne - Parket og andre træbelægninger på gulve, vægbeklædning af træ - Tæpper og gulvbelægninger af linoleum, herunder af gummi eller plast - Gulvbelægninger eller vægbeklædninger af terrazzo, marmor, granit eller skifer - Tapet - Flisemestre - Gulvafhøvling og gulvafslibning";;;; 830;"43.34";4;Maler- og glarmestervirksomhed;;;;;; 831;"433410";5;Malerforretninger;Branchen omfatter alt malerarbejde ind- og udvendig på bygninger og anlæg. Detailhandel med maling henvises til 47.52.10.;"- Indvendig og udvendig maling af bygninger - Maling af andre typer anlæg";;;; 832;"433420";5;Glarmestervirksomhed;Branchen omfatter montering af glas, spejle mv. inkl. glarmesterforretning med tilknyttet detailhandel.;"- Montering af glas, spejle mv. - Indramning";"- Montering af autoruder med mindre dette er hovedaktiviteten, jf. 45.20.10 - Glarmesterforretninger med butikshandel";- Installering af vinduer, jf.43.32.00;; 833;"43.39";4;Anden bygningsfærdiggørelse;;;;;; 834;"433900";5;Anden bygningsfærdiggørelse;Branchen omfatter færdiggørelse og vedligehold af bygninger og anlæg, der ikke er nævnt i afsnit 43.2 og 43.3 herunder rengøring af nybygninger og fugefirmaer.;"- Rengøring af nybygninger efter opførelse - Anden bygningsfærdiggørelse i.a.n. - Fugefirmaer";;"- Indretningsarkitektvirksomhed, jf.74.10.30 - Generel indvendig rengøring af bygninger og andre konstruktioner, jf.81.21.00 - Specialiseret indvendig og udvendig rengøring af bygninger, jf.81.22";; 835;"43.9";3;Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering;;;;;; 836;"43.91";4;Tagdækningsvirksomhed;;;;;; 837;"439100";5;Tagdækningsvirksomhed;Branchen omfatter taglægning, tagbeklædning og tækkemænd. Omfatter ikke udlejning af udstyr til tagdækning (77.32.00).;"- Taglægning - Tagbeklædning - Tækkemænd";;- Udlejning af anlægsmaskiner og -udstyr uden operatør, jf.77.32.00;; 838;"43.99";4;Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.;;;;;; 839;"439910";5;Murere;Branchen omfatter murerarbejde. Opførelse af komplette bygninger henvises til 41.20.00;- Murerarbejde;;- Opførelse af komplette bygninger for egen regning eller med henblik på salg eller på honorar- eller kontraktbasis, jf.41.20.00;; 840;"439990";5;Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering;Branchen omfatter et bredt udsnit af bygge- og anlægsaktiviteter, som kræver specifikke færdigheder eller udstyr, som fx pilotering, affugtning, brolæggerarbejde, hegnopsætning og udlejning af kraner med operatør.;"- Anlægsvirksomhed, som er specialiseret inden for et område, der er fælles for forskellige bygningstyper, og som kræver specialiserede færdigheder eller udstyr: - Anlæg af fundamenter, herunder pilotering - Fugtisolerings- og imprægneringsarbejde - Affugtning af bygninger - Skaktboring - Montage af ikke-egenfremstillede stålelementer - Stålbøjning - Brolæggerarbejde - Opsætning og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme - Opførelse af skorstene og industriovne - Arbejde med særlige adgangsforhold, der kræver klatringsfærdigheder og brug af tilhørende udstyr, fx arbejde i højden på høje bygninger - Hegnopsætning - Underjordisk arbejde - Anlæg af udendørs svømmebassiner - Damprensning, sandblæsning og lignende aktiviteter udvendig på bygninger - Udlejning af kraner og andet byggeudstyr, som ikke kan henføres til en særlig anlægstype, med operatør";;- Udlejning af anlægsmaskiner og -udstyr uden operatør, jf.77.32.00;; 841;"G";1;"Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler";"Denne hovedafdeling omfatter engroshandel og detailhandel (dvs. salg uden omdannelse) med alle typer varer samt tjenesteydelser i forbindelse med salg af handelsvarer. Engroshandel og detailhandel er sidste led i distributionen af handelsvarer. Hovedafdelingen omfatter også reparation af motorkøretøjer og motorcykler. Salg uden omdannelse anses for at omfatte de sædvanlige operationer (eller den sædvanlige håndtering) i forbindelse med handel, fx sortering, opdeling og samling, blanding af varer (fx vin eller sand), tapning på flaske (med eller uden forudgående flaskerensning), pakning, brydning af last og ompakning med henblik på distribution i mindre partier, oplagring (evt. som fryse- eller kølevarer). Hovedgruppe 45 omfatter alle aktiviteter i forbindelse med salg og reparation af motorkøretøjer og motorcykler, mens hovedgruppe 46 og 47 omfatter alle andre salgsaktiviteter. Sondringen mellem hovedgruppe 46 (engroshandel) og hovedgruppe 47 (detailhandel) er baseret på den fremherskende kundetype. Engroshandel omfatter videresalg (salg uden omdannelse) af nye og brugte varer til detailhandlere, business-to-business salg, til industrielle, erhvervsmæssige, institutionelle og professionelle brugere eller videresalg til andre engroshandlende, eller agent- eller mæglervirksomhed ved køb eller salg af handelsvarer til disse personer eller virksomheder. De vigtigste omfattede erhverv er handelsgrossister, dvs. engroshandlende, der overtager de varer, de sælger, fx grossister, mæglere, industridistributører, eksportører, importører og indkøbsorganisationer på andelsbasis, salgsfilialer og salgskontorer (men ikke detailforretninger), som opretholdes via fremstillings- eller udvindingsenheder, der ikke ligger sammen med fabrikkerne eller minerne, med henblik på at markedsføre disses produkter, og som ikke blot ekspederer ordrer på direkte leverancer fra fabrikkerne eller minerne. Hovedgruppen omfatter også varem";;;;; 842;"45";2;Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf;"Denne hovedgruppe omfatter alle aktiviteter (undtagen fremstilling og udlejning) i forbindelse med motorkøretøjer og motorcykler, herunder lastbiler og blokvogne, såsom engros- og detailhandel med nye og brugte køretøjer, reparation og vedligeholdelse af køretøjer og engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer og motorcykler. Hovedgruppen omfatter også agentvirksomhed i forbindelse med engroshandel og detailhandel med køretøjer, engrosbilauktioner og engroshandel på internettet. Endvidere omfatter hovedgruppen aktiviteter som vask og polering af køretøjer mv. Hovedgruppen omfatter ikke detailhandel med motorbrændstof og smøre- og kølemidler eller udlejning af motorkøretøjer og motorcykler.";;;;; 843;"45.1";3;Salg af motorkøretøjer;;;;;; 844;"45.11";4;Salg af biler og lette motorkøretøjer;"Denne undergruppe omfatter engroshandel og detailhandel med nye og brugte køretøjer: passagerkøretøjer, herunder specialiserede passagerkøretøjer såsom ambulancer og minibusser mv. (under 3,5 tons). Denne undergruppe omfatter også engroshandel og detailhandel med offroadere såsom jeeps (under 3,5 tons) Denne undergruppe omfatter ikke engroshandel og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, jf.45.3, samt udlejning af motorkøretøjer med chauffør, jf.49.32.00og udlejning af motorkøretøjer uden chauffør, jf.77.11.00.";;;;; 845;"451110";5;Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser;Branchen omfatter salg af personbiler, varebiler, minibusser, ambulancer, specialiserede køretøjer under 3,5 ton til virksomheder. Salg af personbiler til virksomheder, uanset om de bruges privat ligger her.;"- Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser - Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler)";;;; 846;"451120";5;Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser;Branchen omfatter salg af personbiler, varebiler og minibusser til privatpersoner;;;;; 847;"45.19";4;Salg af andre motorkøretøjer;"Denne undergruppe omfatter engroshandel og detailhandel med nye og brugte køretøjer: lastbiler, anhængere og sættevogne, samt campingkøretøjer, fx campingvogne og beboelsesvogne. Denne undergruppe omfatter også engroshandel og detailhandel med offroadere (over 3,5 tons). Denne undergruppe omfatter ikke engroshandel og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, jf.45.3, samt udlejning af blokvogne med chauffør, jf.49.41 og udlejning af blokvogne uden chauffør, jf.77.12.00.";;;;; 848;"451910";5;Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.;Branchen omfatter handel med køretøjer til brug for camping og trailere op til 2 tons totalvægt. Større trailere hører til i branche 45.19.20;- Engros- og detailhandel med campingvogne, små trailere (under 2 tons totalvægt), mobil homes/campingbiler mv.;;- Detailhandel med campingudstyr, jf.47.64.10;; 849;"451920";5;Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.;Branchen omfatter handel med lastbiler, sættevogne samt deres anhængere og offroadere over 3,5 ton, undtagen landbrugskøretøjer (46.61.00) og specialkøretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed (46.63.00).;- Engros- og detailhandel med lastbiler, sættevognstrækkere, sættevogne, påhængsvogne (over 2 tons totalvægt), offroadere (over 3,5 tons) mv.;;;; 850;"45.2";3;Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer;;;;;; 851;"45.20";4;Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer;;;;;; 852;"452010";5;Autoreparationsværksteder mv.;Branchen omfatter teknisk vedligeholdelse og almindelig service af køretøjer undtagen motorcykler. Branchen omfatter ikke pladesmede og lakering (45.20.20), undervognsbehandling (45.20.30), dækservice (45.20.40) eller vedligeholdelse af motorcykler (45.40.00);"- Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer: - Mekaniske reparationer - Elektriske reparationer - Reparationer af elektroniske indsprøjtningssystemer - Almindelig service - Reparationer af reservedele til motorkøretøjer - Reparationer af autoruder - Reparationer af sæder i motorkøretøjer - Klargøring, vask, polering mv. - Montering af reservedele og tilbehør, der ikke er en del af fremstillingsprocessen - Autoelektrikere";;- Autohjælp og autobugsering, jf.52.21.20;; 853;"452020";5;Karosseriværksteder og autolakererier;Branchen omfatter pladesmede og lakering, herunder påsætning af film fx reklamer, af motorkøretøjer undtagen motorcykler (45.40.00).;- Pladesmede, sprøjtelakering og anden autolakering mv.;;;; 854;"452030";5;Undervognsbehandling;Branchen omfatter rust- og tekstylbehandling af bilers undervogne.;- Rustbehandling mv.;;;; 855;"452040";5;Dækservice;Branchen omfatter reparation af dæk og slanger, montering og udskiftning til køretøjer undtagen motorcykler (45.40.00). Salg af dæk ligger i branche 45.31.00 (engros) og 45.32.00 (detail).;- Reparationer af dæk og slanger, montering og udskiftning;;- Vulkanisering og genopbygning af dæk, jf.22.11.00;; 856;"45.3";3;Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer;"Denne gruppe omfatter engroshandel og detailhandel med alle typer reservedele, komponenter, udstyr, redskaber og tilbehør til motorkøretøjer, fx: - Gummidæk og slanger til dæk - Tændrør, batterier, belysningsudstyr og elektrisk tilbehør Denne gruppe omfatter ikke engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler i forbindelse med handel med nye biler, jf.45.11.";;;;; 857;"45.31";4;Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer;;;;;; 858;"453100";5;Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer;Denne branche omfatter engroshandel med alle typer reservedele, komponenter, udstyr, redskaber og tilbehør til motorkøretøjer undtagen motorcykler (45.40.00).;;;;; 859;"45.32";4;Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer;;;;;; 860;"453200";5;Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer;Branchen omfatter detailhandel med alle typer reservedele, komponenter, udstyr, redskaber og tilbehør til motorkøretøjer undtagen motorcykler (45.40.00). Motorbrændstof betragtes ikke som en reservedel.;;;- Detailhandel med motorbrændstof, jf.47.30.00;; 861;"45.4";3;Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil;;;;;; 862;"45.40";4;Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil;;;;;; 863;"454000";5;Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil;Branchen omfatter alt handel med motorcykler uanset om det er hele motorcykler eller dele hertil. Ligeledes er reparationer placeret her. Branchen omfatter ikke salg, vedligeholdelse, reparation af knallerter.;"- Engroshandel og detailhandel med motorcykler - Engroshandel og detailhandel, herunder agenturer og postordreforretninger, med reservedele og tilbehør til motorcykler - Vedligeholdelse og reparation af motorcykler";;"- Engroshandel med cykler og reservedele og tilbehør hertil, jf.46.49.10 - Detailhandel med cykler og reservedele og tilbehør hertil, jf.47.64.20 - Udlejning af motorcykler, jf.77.39.00 - Reparation og vedligeholdelse af cykler og knallerter, jf.95.29.00";; 864;"46";2;Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler;"Denne hovedgruppe omfatter engroshandel for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis (kommissionshandel) i forbindelse med engroshandel på hjemmemarkedet samt international engroshandel (import/eksport). Denne hovedgruppe omfatter ikke: - Engroshandel med motorkøretøjer, campingvogne og motorcykler, jf. 45.1, 45.40.00 - Engroshandel med tilbehør til motorkøretøjer, jf. 45.31.00, 45.40.00 - Udlejning og leasing af varer, jf. hovedgruppe 77 - Pakning af faste varer og tapning på flaske af flydende eller luftformige varer, jf. 82.92.00 ";;;;; 865;"46.1";3;Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis);"Denne gruppe omfatter: - Aktiviteter udført af kommissionærer, varemæglere og alle andre engroshandlende, som handler for andres regning - Formidling af kontakt mellem sælgere og købere eller varetagelse af varetransaktioner for andre, herunder på internettet Denne gruppe omfatter også: - Engrosauktionsvirksomhed, herunder på internettet Denne gruppe omfatter ikke: - Engroshandel i eget navn jf. 46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommissionærer uden forretning, jf. 47.99.00 - Detailhandel gennem agenter, jf. 47 - Forsikringsagentur, jf. 66.22.00 - Ejendomsmæglere, jf. 68.31.10";;;;; 866;"46.11";4;Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata;;;;;; 867;"461100";5;Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata;Branchen omfatter handel på honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata. Engroshandel for egen regning ligger i afsnit 46.2 og 46.3;"- Levende dyr - Tekstilmaterialer - Halvfabrikata - Landbrugsråvarer - Kreaturhandlere";;;; 868;"46.12";4;Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien;;;;;; 869;"461200";5;Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien;Branchen omfatter handel på honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien. Engroshandel for egen regning ligger i afsnit 46.7;- Brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien, herunder kunstgødning;;;; 870;"46.13";4;Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer;;;;;; 871;"461300";5;Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer;Branchen omfatter handel på honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med tømmer og andre byggematerialer. Engroshandel for egen regning ligger i branche 46.73.10.;;;;; 872;"46.14";4;Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner;;;;;; 873;"461400";5;Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner;Branchen omfatter handel for andres regning (på honorar eller kontraktbasis) med fx computere, skibe og flyvemaskiner.;- Maskiner, herunder kontormaskiner og computere, landbrugsmaskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner;;"- Aktiviteter udført af kommissionærer for motorkøretøjer, jf. 45.1 - Auktioner over motorkøretøjer, jf. 45.1 - Engroshandel i eget navn, jf.46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommisionærer uden egen forretning, jf. 47.99.00";; 874;"46.15";4;Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram;;;;;; 875;"461500";5;Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram;Branchen omfatter handel på honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Omfatter ikke salg til privatpersoner udført af kommisionærer uden egen forretning (47.99.00);;;"- Engroshandel i eget navn, jf. 46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommisionærer uden egen forretning, jf. 47.99.00";; 876;"46.16";4;Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer;;;;;; 877;"461600";5;Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer;Branchen omfatter handel honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Branchen omfatter ikke halvfabrikata (46.12.00).;;;"- Engroshandel i eget navn, jf. 46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommisionærer uden egen forretning, jf. 47.99.00";; 878;"46.17";4;Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer;;;;;; 879;"461710";5;Fiskeauktioner;Branchen omfatter auktioner over fisk, der sæges for tredjemand. Handel med fisk på egen vegne hører til branche 46.38.10.;;;"- Engroshandel i eget navn, jf. 46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommisionærer uden egen forretning, jf. 47.99.00";; 880;"461790";5;Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer;Branchen omfatter handel på honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med føde-, drikke- og tobaksvarer.;;;"- Engroshandel i eget navn, jf. 46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommisionærer uden egen forretning, jf. 47.99.00";; 881;"46.18";4;Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.;;;;;; 882;"461800";5;Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.;Branchen omfatter handel på honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med et specialiseret varesortiment med varer, der ikke er nævnt andet sted i afsnit 46.1, fx kunstauktioner.;- Kunstauktioner;;"- Engroshandel i eget navn, jf. 46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommisionærer uden egen forretning, jf. 47.99.00 - Forsikringsagentvirksomhed, jf. 66.22.00 - Ejendomsmæglervirksomhed, jf.68.31.10";; 883;"46.19";4;Agenturhandel med blandet sortiment;;;;;; 884;"461900";5;Agenturhandel med blandet sortiment;Branchen omfatter handel på honorar eller kontraktbasis (for andres regning) med et blandet varesortiment, hvor ingen enkeltvare udgør mere end 50% af omsætningen.;;;"- Engroshandel i eget navn, jf. 46.2 - 46.9 - Detailhandel udført af kommisionærer uden egen forretning, jf. 47.99.00";; 885;"46.2";3;Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr;;;;;; 886;"46.21";4;Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer;;;;;; 887;"462100";5;Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer;Branchen omfatter handel med landbrugsråvarer, der skal bearbejdes før brug eller som bruges til foder i landbruget. Branchen omfatter ikke handel med tekstilfibre (46.76.00) og gødningsstoffer (46.75.00).;"- Engroshandel med korn og frø/sædekorn samt læggekartofler - Engroshandel med olieholdige frugter - Engroshandel med foderstoffer - Engroshandel med uforarbejdet tobak - Engroshandel med landbrugsvarer og foderstoffer i.a.n.";;"- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00 - Engroshandel med gødningsstoffer, jf.46.75.00 - Engroshandel med foder til kæledyr, jf.46.38.90";; 888;"46.22";4;Engroshandel med blomster og planter;;;;;; 889;"462200";5;Engroshandel med blomster og planter;Branchen omfatter engroshandel med blomster, planter, blomsterløg, juletræer, salg og vedligeholdelse af kontorbeplantning. Omfatter ikke handel med tekstilfibre (46.76.00).;- Engroshandel med blomster, planter og blomsterløg;"- Engroshandel med juletræer og pyntegrønt - Engroshandel med og vedligeholdelse af kontorbeplantning";- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00;; 890;"46.23";4;Engroshandel med levende dyr;;;;;; 891;"462300";5;Engroshandel med levende dyr;Branchen omfatter engroshandel med levende dyr til landbruget. Branchen omfatter ikke engroshandel med kæledyr (46.90.00);;;"- Engroshandel med kæledyr, jf.46.90.00 - Kreaturhandlere, jf.46.11.00";; 892;"46.24";4;Engroshandel med huder, skind og læder;;;;;; 893;"462400";5;Engroshandel med huder, skind og læder;Branchen omfatter engroshandel med huder, skind, læder, råuld og kunstlæder. Branchen omfatter ikke handel med færdigvarer.;;"- Engroshandel med råuld - Engroshandel med huder, skind og læder - Engroshandel med kunstlæder";- Engroshandel med lædervarer, jf.46.49;; 894;"46.3";3;Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer;;;;;; 895;"46.31";4;Engroshandel med frugt og grøntsager;;;;;; 896;"463100";5;Engroshandel med frugt og grøntsager;Branchen omfatter engroshandel med uforarbejdede frugter og grøntsager herunder kartofler samt konserverede frugt og grøntsager.;"- Engroshandel med uforarbejdede frugter og grøntsager herunder også kartofler - Engroshandel med frisk frugt og grøntsager - Engroshandel med konserveret frugt og grøntsager";;- Engroshandel med blomster og planter, jf.46.22.00;; 897;"46.32";4;Engroshandel med kød og kødprodukter;;;;;; 898;"463200";5;Engroshandel med kød og kødprodukter;Branchen omfatter engroshandel med kød og kødprodukter fra både vildt og opdrættede dyr og fjerkræ.;- Engroshandel med kød, fjerkræ, vildtkød og kødprodukter;;;; 899;"46.33";4;Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer;;;;;; 900;"463300";5;Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer;Branchen omfatter engroshandel med mejeriprodukter, æg og ægprodukter samt spiselige olier og fedtstoffer.;"- Engroshandel med mejeriprodukter - Engroshandel med æg og ægprodukter - Engroshandel med spiseolier og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse";;;; 901;"46.34";4;Engroshandel med drikkevarer;;;;;; 902;"463410";5;Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft;"Branchen omfatter engroshandel med alkoholfrie drikkevarer inkl. juice samt øl. Branchen omfatter også øl- og mineralvandsdepoter. ";"- Engroshandel med alkoholfri drikkevarer - Engroshandel med juice - Øl- og mineralvandsdepoter";;;; 903;"463420";5;Engroshandel med vin og spiritus;Branchen omfatter engroshandel med alkoholiske drikke undtagen øl (46.34.10), herunder tapning på flaske, men ikke blanding af vin eller spiritus (11.01.00 hhv. 11.02.00);- Storkøb af vin og tapning på flaske uden omdannelse;;- Blanding af vin eller destilleret spiritus, jf.11.01.00,11.02.00;; 904;"46.35";4;Engroshandel med tobaksvarer;;;;;; 905;"463500";5;Engroshandel med tobaksvarer;Branchen omfatter engroshandel med tobaksvarer, som er klar til brug. Handel med råtobak ligger i branche 46.21.00;;;- Engroshandel med råtobak, jf.46.21.00;; 906;"46.36";4;Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer;;;;;; 907;"463600";5;Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer;Branchen omfatter engroshandel med bl.a. bagerprodukter, konsumis, fabriksfremstillet brød, kager og kiks.;"- Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer - Engroshandel med bagerprodukter - Engroshandel med konsumis - Engroshandel med fabriksfremstillet brød, kager, kiks mv.";;;; 908;"46.37";4;Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier;;;;;; 909;"463700";5;Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier;"Branchen omfatter engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, inkl. kaffebrænderier i forbindelse med salg af kaffe. ";;- Kaffebrænderier i forbindelse med engroshandel;;; 910;"46.38";4;Engroshandel med andre fødevarer herunder fisk, krebsdyr og bløddyr;;;;;; 911;"463810";5;Engroshandel med fisk og fiskeprodukter;Branchen omfatter engroshandel med fisk, krebsdyr og bløddyr inkl. fiskeprodukter. Branchen omfatter ikke handel i auktionshuse (46.17.10).;;;- Auktionshandel med fisk, jf.46.17.10;; 912;"463890";5;Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.;Branchen omfatter engroshandel med føde- eller drikkevarer, som ikke ellers er nævnt under brancher i afsnit 46.3, hvor én varegruppe udgør mindst 50 % af omsætningen. Fx. engroshandel med helsekostprodukter, diætmad eller foder til kæledyr.;"- Engroshandel med helsekostprodukter - Engroshandel med diætmad og babymad - Engroshandel med foder til kæledyr - Engroshandel med naturmedicin og -produkter - Engroshandel med slankeprodukter - Engroshandel med færdigretter - Engroshandel med bouillon";;;; 913;"46.39";4;Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer;;;;;; 914;"463900";5;Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer;;- Kolonialgrossister der forhandler flere varegrupper indenfor føde, drikke- og tobaksvarer;;;; 915;"46.4";3;Engroshandel med husholdningsartikler;Denne gruppe omfatter engroshandel med husholdningsartikler, herunder tekstiler;;;;; 916;"46.41";4;Engroshandel med tekstiler;;;;;; 917;"464100";5;Engroshandel med tekstiler;Branchen omfatter handel med bl.a. sytråd, garn, kjolestoffer, håndklæder, linned, dun og dyner, men ikke soveposer (46.49.10) eller gulvtæpper (46.47.00).;"- Engroshandel med tekstiler herunder boligtekstiler - Engroshandel med håndklæder - Engroshandel med garn - Engroshandel med kjolestoffer - Engroshandel med dyner, linned osv. - Engroshandel med sy- og besætningsartikler: nåle, sytråd osv. - Engroshandel med broderier - Engroshandel med dun - Engroshandel med gardiner og gardinstoffer";;"- Engroshandel med tekstilfibre, jf.46.76.00 - Engroshandel med tæpper, jf.46.47.00 - Engroshandel med beklædning, jf.46.42.10 - Engroshandel med soveposer, jf.46.49.10";; 918;"46.42";4;Engroshandel med beklædning og fodtøj;;;;;; 919;"464210";5;Engroshandel med beklædning;Branchen omfatter engroshandel med tøj, inklusive sportstøj og arbejdstøj, men ikke fodtøj (46.42.20). Branchen omfatter også tilbehør, fx slips, handsker, seler, pelsartikler og paraplyer.;"- Engroshandel med beklædning, herunder sportstøj og arbejdsbeklædning - Engroshandel med beklædningstilbehør såsom handsker, slips og seler - Engroshandel med pelsartikler - Engroshandel med paraplyer";;- Engroshandel med smykker, jf.46.48.00;; 920;"464220";5;Engroshandel med fodtøj;Branchen omfatter engroshandel med fodtøj i alle materialer, undtagen særligt sportsfodtøj, fx skistøvler.;- Engroshandel med fodtøj;;"- Engroshandel med lædervarer, jf.46.49.30 - Engroshandel med særligt sportsfodtøj, fx skistøvler, jf.46.49.10";; 921;"46.43";4;Engroshandel med elektriske husholdningsartikler;;;;;; 922;"464310";5;Engroshandel med hårde hvidevarer;Branchen omfatter handel med hårde hvidevarer som fx køleskabe og vaskemaskiner.;- Engroshandel med køleskabe, frysere, komfurer, opvaskemaskiner, tørretumblere, tørreskabe, vaskemaskiner og mikroovne;;;; 923;"464320";5;Engroshandel med radio og tv mv.;Branchen omfatter engroshandel med radio og tv-udstyr, inkl. antenner, højtalere, av-udstyr og elektroniske spil.;"- Engroshandel med radio- og tv-udstyr - Engroshandel med antenner og av-udstyr - Engroshandel med elektroniske spil";;;; 924;"464330";5;Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.;Branchen omfatter engroshandel med indspillede medier.;- Engroshandel med indspillede lydbånd og videobånd, cd'er, dvd'er;;- Engroshandel med uindspillede lydbånd og videobånd, cd'er, dvd'er, jf.46.52.20;; 925;"464340";5;Engroshandel med fotografiske og optiske artikler;Branchen omfatter engroshandel med bl.a. fotografiapparater, teleskoper og mikroskoper samt briller.;"- Engroshandel med fotografisk og optisk udstyr - Engroshandel med briller";;;; 926;"464350";5;Engroshandel med elektriske husholdningsartikler;Branchen omfatter engroshandel med mindre husholdningsapparater, fx støvsugere, kaffemaskiner, blendere, elektriske varmeapparater samt batterier og ledninger til husholdningsbrug. Branchen omfatter ikke engroshandel med symaskiner (46.64.00) eller lamper (46.47.00).;"- Engroshandel med elektriske husholdningsartikler: støvsugere, kaffemaskiner, saftpressere mv. - Engroshandel med elektriske varmeapparater";"- Engroshandel med ledninger og kontakter og andet installationstilbehør til husholdningsbrug - Engroshandel med batterier";"- Engroshandel med symaskiner, jf.46.64.00 - Engroshandel med lamper, jf.46.47.00";; 927;"46.44";4;Engroshandel med porcelæns- og glasvarer og rengøringsmidler;;;;;; 928;"464410";5;Engroshandel med porcelæns- og glasvarer;Branchen omfatter engroshandel med tallerkner, fade, kopper, kander mv. af porcelæn eller glas.;- Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, herunder drikkeglas;;;; 929;"464420";5;Engroshandel med rengøringsmidler;Branchen omfatter engroshandel med rengøringsmidler, inkl. autoplejemidler.;- Engroshandel med rengøringsmidler, herunder autoplejemidler;;;; 930;"46.45";4;Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik;;;;;; 931;"464500";5;Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik;Branchen omfatter engroshandel med kosmetik, parfume, solcreme, shampoo, badesalt, tandpasta mm.;- Engroshandel med kosmetik, parfumerivarer, bijouterivarer, solcreme, hårshampoo, deodoranter, badesalt, tandpasta, barberblade mv.;;;; 932;"46.46";4;Engroshandel med medicinalvarer;;;;;; 933;"464610";5;Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler;Branchen omfatter engroshandel med ortopædiske artikler, sygeplejeartikler, medicinalvarer, medicinske artikler, antibiotika mm. Branchen omfatter ikke slankeprodukte og naturmedicin (46.38.90);"- Engroshandel med ortopædiske artikler - Engroshandel med sygeplejeartikler - Engroshandel med medicinalvarer og medicinske artikler - Engroshandel med antibiotika";;- Engroshandel med slankeprodukter og naturmedicin, jf.46.38.90;; 934;"464620";5;Engroshandel med læge- og hospitalsartikler;Branchen omfatter engroshandel med inventar til hospitaler og tandlæger, fx røngtenapparater, operationsborde, senge, tandlægestole mv.;- Engroshandel med hospitalsinventar fx senge, operationsborde, røntgenapparatur mv.;;;; 935;"46.47";4;Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler;;;;;; 936;"464700";5;Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler;Branchen omfatter engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler, men ikke kontormøbler, hospitals- eller tandlægeinventar.;"- Engroshandel med møbler - Engroshandel med tæpper - Engroshandel med belysningsartikler";;"- Engroshandel med kontormøbler, jf.46.65.00 - Engroshandel med møbler til medicinsk og dental brug, jf.46.46.20 - Engroshandel med møbelstoffer, jf.46.41.00";; 937;"46.48";4;Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer;;;;;; 938;"464800";5;Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer;Branchen omfatter engroshandel med ure og smykker i alle materialer samt andre artikler i guld og sølv.;;;;; 939;"46.49";4;Engroshandel med andre husholdningsartikler;;;;;; 940;"464910";5;Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde;Branchen omfatter engroshandel med en række forskellige varer, fx knallerter, udstyr til jagt, fiskeri, camping eller sport, lystbåde og barnevogne.;"- Engroshandel med knallerter - Engroshandel med campingudstyr - Engroshandel med cykler og reservedele og tilbehør hertil - Engroshandel med sportsudstyr, herunder specialfodtøj som skistøvler - Engroshandel med atletikudstyr - Engroshandel med lystbåde, herunder sejl - Engroshandel med barnevogne - Engroshandel med jagt- og lystfiskerudstyr";;;; 941;"464920";5;Engroshandel med bøger, papir og papirvarer;Branchen omfatter engroshandel med papirvarer, bøger, papir, blade og aviser;- Engroshandel med papirvarer, bøger, papir, blade og aviser;;;; 942;"464930";5;Engroshandel med kufferter og lædervarer;Branchen omfatter engroshandel med fx lædervarer, kufferter, kunsthåndværk, brugskunst og festartikler;"- Engroshandel med lædervarer, kufferter, kunsthåndværk og rejseartikler - Engroshandel med brugskunst - Engroshandel med festartikler";;;; 943;"464990";5;Engroshandel med andre husholdningsartikler;Branchen omfatter engroshandel med legetøj, spil, træ-, kurve- og korkvarer, musikinstrumenter, antikviteter, hobbyartikler, og ikke-elektriske husholdingsartikler mv.;"- Engroshandel med legetøj og spil - Engroshandel med trævarer, kurvevarer og korkvarer mv. - Engroshandel med musikinstrumenter - Engroshandel med antikviteter - Engroshandel med hobbyartikler - Engroshandel med brændeovne - Engroshandel med engangsservice - Engroshandel med ikke-elektriske husholdningsartikler";;;; 944;"46.5";3;Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr;Denne gruppe omfatter engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr, dvs. computere, telekommunikationsudstyr og tilbehør hertil.;;;;; 945;"46.51";4;Engroshandel med computere, ydre enheder og software;;;;;; 946;"465100";5;Engroshandel med computere, ydre enheder og software;;"- Engroshandel med computere og ydre enheder hertil - Engroshandel med software, herunder computerspil";;"- Engroshandel med elektronisk udstyr, jf.46.52.10 - Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr, jf.46.66.00";; 947;"46.52";4;Engroshandel med elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr og dele hertil;;;;;; 948;"465210";5;Engroshandel med elektronisk udstyr;Branchen omfatter engroshandel med mikrochips, trykte kredsløb, halvlederkomponenter, elektronrør o.lign.;"- Engroshandel med elektronrør - Engroshandel med halvlederkomponenter - Engroshandel med mikrochips og integrerede kredsløb - Engroshandel med trykte kredsløb";;"- Engroshandel med indspillede kassettebånd og videobånd, cd'er, dvd'er, jf.46.43.30 - Engroshandel med computere og ydre enheder hertil, jf.46.51.00";; 949;"465220";5;Engroshandel med telekommunikationsudstyr;Branchen omfatter engroshandel med uindspillede medier, som lydbånd, CD'er, DVD'er, disketter, dørtelefoner, faxmaskiner, og telefon- og kommunikationsudstyr mv.;"- Engroshandel med uindspillede lyd- og videobånd og disketter, magnetiske og optiske diske (cd'er og dvd'er) - Engroshandel med telefon- og kommunikationsudstyr - Engroshandel med dørtelefoner";;- Engroshandel med indspillede kassettebånd og videobånd, cd'er, dvd'er, jf.46.43.30;; 950;"46.6";3;Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør;Denne gruppe omfatter engroshandel med specialmaskiner, -udstyr og -tilbehør til alle typer industrier og maskiner til alle formål.;;;;; 951;"46.61";4;Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil;;;;;; 952;"466100";5;Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil;Branchen omfatter engroshandel med bl.a. pløjemaskiner, gødningsspredere, høstmaskiner, malkemaskiner, traktorer til land- og skovbrug, haveredskaber og plænklippere mm.;"- Engroshandel med landbrugsmaskiner og -udstyr: - Pløjemaskiner, gødningsspredere, såmaskiner, harver mv. - Høstmaskiner - Tærskemaskiner - Malkemaskiner - Maskiner til fjerkræavl, maskiner til biavl - Traktorer til landbrug og skovbrug - Engroshandel med haveredskaber";- Engroshandel med plæneklippere uanset betjeningsmåde;;; 953;"46.62";4;Engroshandel med værktøjsmaskiner;;;;;; 954;"466200";5;Engroshandel med værktøjsmaskiner;Branchen omfatter engroshandel med alle typer værkstøjsmakiner, til alle typer materialer;- Engroshandel med værktøjsmaskiner af alle typer og til alle materialer;- Engroshandel med computerstyrede værktøjsmaskiner;;; 955;"46.63";4;Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 956;"466300";5;Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed;Branchen omfatter engroshandel med maskiner til minedrift, bygge- og anlægsvirksomhed.;;;;; 957;"46.64";4;Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien;;;;;; 958;"466400";5;Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien;Branchen omfatter engroshandel med alle typer maskiner og udstyr til tekstilindustrien, fx sy- og strikkemaskiner.;;- Engroshandel med computerstyrede maskiner til tekstilindustrien samt computerstyrede sy- og strikkemaskiner;;; 959;"46.65";4;Engroshandel med kontormøbler;;;;;; 960;"466500";5;Engroshandel med kontormøbler;Branchen omfatter engroshandel med kontormøbler;;;;; 961;"46.66";4;Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr;;;;;; 962;"466600";5;Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr;Branchen omfatter engroshandel med fx kopimaskiner;- Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr undtagen computere og ydre enheder hertil;;"- Engroshandel med computere og ydre enheder, jf.46.51.00 - Engroshandel med elektroniske dele og telefon- og kommunikationsudstyr, jf.46.52";; 963;"46.69";4;Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr;;;;;; 964;"466900";5;Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr;Branchen omfatter engroshandel med fx samlebåndsrobotter, kabler, kontakter, elektromotorer, transformere, elektriske brandalarmer, fiskeriudstyr mv.;"- Engroshandel med transportudstyr undtagen motorkøretøjer, motorcykler og cykler - Engroshandel med samlebåndsrobotter - Engroshandel med kabler og kontakter og andet installationsudstyr til erhvervsmæssigt brug - Engroshandel med andet elektronisk udstyr, fx elektromotorer, transformere - Engroshandel med billetautomater - Engroshandel med andre maskiner i.a.n. til industrien (undtagen mineindustrien, bygge- og anlægssektoren og tekstilindustrien), handel og navigation samt andre tjenesteydelser - Engroshandel med elektriske brandalarmer - Engroshandel med fiskeriudstyr";- Engroshandel med måleinstrumenter og -udstyr;"- Engroshandel med motorkøretøjer, anhængere og campingvogne, jf.45.1 - Engroshandel med tilbehør til motorkøretøjer, jf.45.31.00 - Engroshandel med motorcykler, jf.45.40.00 - Engroshandel med cykler, jf.46.49.10";; 965;"46.7";3;Anden specialiseret engroshandel;Denne gruppe omfatter anden specialiseret engrosvirksomhed i andre grupper i denne hovedgruppe, herunder engroshandel med halvfabrikata undtagen landbrugsprodukter, typisk ikke til husholdningsbrug.;;;;; 966;"46.71";4;Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer;;;;;; 967;"467100";5;Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer;Branchen omfatter engroshandel med fx motorbrændstof, smørefedt, smøreolie, olie, trækul, brænde, rensebenzin, flaskegas, vaseline og raffinerede olieprodukter;- Engroshandel med motorbrændstof, smørefedt, smøreolie, olie, fx: trækul, kul, koks, brænde, rensebenzin, råpetroleum, råolie, dieselolie, benzin, fuelolie, fyringsolie, petroleum, flaskegas, smøreolie og smørefedt, raffinerede olieprodukter, vaseline;;;; 968;"46.72";4;Engroshandel med metaller og metalmalme;;;;;; 969;"467200";5;Engroshandel med metaller og metalmalme;Branchen omfatter engroshandel med både jernholdige og ikke-jernholdige metaller og metalmalme samt guld og andre ædelmetaller. Branchen omfatter ikke metalskrot eller gammelt jern og metal (46.77.00) eller rør og støbegods (46.74.00).;"- Engroshandel med metaller og metalmalme - Engroshandel med jernholdige og ikke-jernholdige metalmalme - Engroshandel med jernholdige og ikke-jernholdige metaller i primær form - Engroshandel med jernholdige og ikke-jernholdige metalhalvfabrikata i.a.n. - Engroshandel med guld og andre ædelmetaller";;"- Engroshandel med metalskrot, jf.46.77.00 - Engroshandel med rør og støbegods, jf.46.74.00 - Engroshandel med gammelt jern og metal, jf.46.77.00";; 970;"46.73";4;Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler;;;;;; 971;"467310";5;Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer;Branchen omfatter engroshandel med træ og byggematerialer, som fx sand, grus, fiberplader, planglas, sanitetsartikler af porcelæn samt præfabrikerede bygninger. Branchen omfatter ikke lak, maling, væg- eller gulvbeklædning jf 46.73.20;"- Engroshandel med råtræ - Engroshandel med produkter fra førstebehandling af træ - Engroshandel med byggematerialer herunder sand og grus - Engroshandel med fiberplader - Engroshandel med planglas - Engroshandel med døre - Engroshandel med sanitetsartikler: badekar, håndvaske, toiletter og andre sanitetsartikler af porcelæn - Engroshandel med præfabrikerede bygninger";;;; 972;"467320";5;Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.;Branchen omfatter engroshandel med lak, maling, tapet, linoleum mv. til vægge, gulve og lofter.;"- Engroshandel med lak, tapet, maling og fernis - Engroshandel med vægbeklædning og gulvbelægning";;;; 973;"46.74";4;Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør;;;;;; 974;"467400";5;Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør;Branchen omfatter engroshandel med en bred vifte af varer, der spænder fra vandvandvarmere og fast inventar over låse og håndværktøj til slanger, rør og armaturer til sanitetsinstallationer.;"- Engroshandel med isenkram og låse - Engroshandel med fast inventar - Engroshandel med vandvarmere - Engroshandel med udstyr til sanitetsinstallation: slanger, rør, armaturer, vandhaner, T-stykker, tilslutninger, fittings, gummirør osv. - Engroshandel med værktøj såsom hammere, save, skruetrækkere og andet håndværktøj";;"- Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, jf.46.44.10 - Engroshandel med hårde hvidevarer, jf.46.43.10 - Engroshandel med elektriske husholdningsartikler, jf.46.43.50 - Engroshandel med vaske og toiletkummer, jf.46.73.10";; 975;"46.75";4;Engroshandel med kemiske produkter;;;;;; 976;"467500";5;Engroshandel med kemiske produkter;Branchen omfatter engroshandel med kemiske produkter til industrien, fx æteriske olier, kemisk lim, farvestiffer, mentanol, duft- og smagstoffer, gødningsstiffer, tryksværte og trykfarve.;"- Engroshandel med kemiske produkter til industrielt brug: anilin, tryksværte, æteriske olier, tekniske gasser, kemisk lim, farvestoffer, kunstharpiks, metanol, paraffin, duft- og smagsstoffer, soda, industrisalt, syre og svovl, stivelsesderivater mv. - Engroshandel med gødningsstoffer og agrokemiske produkter";- Engroshandel med trykfarver;;; 977;"46.76";4;Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata;;;;;; 978;"467600";5;Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata;Branchen omfatter engroshandel med andre råvarer og halvfabrikater i mange forskellige materialer fx gummi, plast, papirmasse, pap og ædelsten. Branchen omfatter også emballageartikler.;"- Engroshandel med plastmateriale i primær form - Engroshandel med gummi - Engroshandel med tekstilfibre mv. - Engroshandel med papirmasse - Engroshandel med ædelstene - Engroshandel med bageri-, slagteri- og blomsterhandlerartikler - Engroshandel med bølgepap";- Engroshandel med emballageartikler;;; 979;"46.77";4;Engroshandel med affaldsprodukter;;;;;; 980;"467700";5;Engroshandel med affaldsprodukter;Branchen omfatter engroshandel med affalsdsprodukter både metalholdig og ikke metalholdigt. Herunder indsamling, sortering, demontering af materiale som fx biler computer og tv til genbrug. Autohug er også omfattet af branchen.;- Engroshandel med metalholdigt og ikke-metalholdigt affald samt materialer til genbrug, herunder indsamling, sortering, demontering, fjernelse af overfladelag i forbindelse med brugte varer, fx biler, med henblik på at opnå genanvendelige dele, pakning og ompakning, oplagring og levering, men uden en egentlig omdannelsesproces. Desuden har det købte og solgte affald en restværdi.;"- Demontering af biler, computere, tv-apparater og andet udstyr med henblik på at opnå og videresælge anvendelige dele - Autoophug";"- Indsamling af husholdnings- og industriaffald, jf.38.1 - Behandling af affald med henblik på bortskaffelse og ikke på videre anvendelse i en industriel fabrikationsproces, jf.38.2 - Forarbejdning af affaldsprodukter og andre artikler til sekundært råmateriale, hvor der kræves en egentlig omdannelsesproces (det sekundære råmateriale er egnet til direkte anvendelse i en industriel fabrikationsproces, men er ikke et slutprodukt), jf.38.3 - Demontering af biler, computere, tv-apparater og andet udstyr med henblik på materialegenindvinding, jf.38.31.00 - Skibsophugning, jf.38.31.00 - Fragmentering af biler ved hjælp af en mekanisk proces, jf.38.32.00 - Detailhandel med brugte varer, jf.47.79.00";; 981;"46.9";3;Ikke-specialiseret engroshandel;;;;;; 982;"46.90";4;Ikke-specialiseret engroshandel;;;;;; 983;"469000";5;Ikke-specialiseret engroshandel;"Branchen omfatter engroshandel, hvor ingen af varegrupperne udgør mere end 50 % af omsætningen. Der er følgende varegrupper: Landbrugsråvarer og levende dyr; Føde-, drikke- og tobaksvarer; Husholdningsartikler; Informations- og kommunikationsudstyr; Maskiner og tilbehør; Brændstof; Metaller; Træ og byggematerialer.";- Engroshandel med en række forskellige varer uden særlig specialisering;"- Skibsproviantering uden butikshandel - Specialiseret engroshandel i.a.n.";;; 984;"47";2;Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler;"Denne hovedgruppe omfatter videresalg (salg uden omdannelse) hovedsagelig til offentligheden af indkøbte nye og brugte varer til personlig brug eller husholdningsbrug, gennem forretninger, stormagasiner, stadepladser, postordreforretninger, dørsalg, gadesalg, brugsforeninger mv. Detailhandel er klassificeret efter typen af salgssted (detailhandel i forretninger: gruppe 47.1 - 47.7; detailhandel undtagen i forretninger: gruppe 47.8 og 47.9). Detailhandel i forretninger omfatter detailhandel med brugte varer (undergruppe 47.79.00). Detailhandel i forretninger er yderligere opdelt i detailhandel i specialiserede forretninger (gruppe 47.2 - 47.7) og detailhandel i ikke-specialiserede forretninger (gruppe 47.1). Ovennævnte grupper er yderligere opdelt efter varesortiment. Detailhandel undtagen i forretninger, er opdelt efter handelsform, fx detailhandel fra stadepladser og markeder (gruppe 47.8) og anden detailhandel, som ikke foregår via forretninger, fx postordresalg, dørsalg, salg fra automater mv. (gruppe 47.9). Varerne i denne hovedgruppe er begrænset til varer, der normalt omtales som forbrugsvarer eller detailvarer. Varer, som normalt ikke indgår i detailhandelen, fx korn, malme, industrimaskiner mv., er derfor ikke omfattet. Denne hovedgruppe omfatter også enheder, der primært beskæftiger sig med salg til offentligheden af udstillingsvarer, fx pc'er, papirvarer, maling eller trælast, selv om disse produkter ikke nødvendigvis er til personlig brug eller husholdningsbrug. Håndtering, der er sædvanlig inden for handel, påvirker ikke varens grundlæggende natur og kan fx omfatte sortering, separation, blanding og pakning. Hovedgruppen omfatter endvidere detailhandel via kommissionærer og detailauktionsvirksomhed. Denne hovedgruppe omfatter ikke: - Landmænds salg af landbrugsprodukter, jf. hovedgruppe 01 - Fremstilling og salg af varer, d";;;;; 985;"47.1";3;Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger;Denne gruppe omfatter detailhandel med en række forskellige varesortimenter i samme enhed (ikke-specialiserede forretninger), fx supermarkeder og stormagasiner.;;;;; 986;"47.11";4;Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer;"Denne undergruppe omfatter forretninger inden for: - Detailhandel med mange forskellige varer, idet hovedvægten dog er på føde- drikke- og tobaksvarer: aktiviteter i blandede forretninger, der ud over hovedsortimentet af føde-, drikke- og tobaksvarer også har flere andre varesortimenter, fx tøj, møbler, elektriske husholdningsartikler, isenkram, kosmetikvarer mv.";;;;; 987;"471110";5;Købmænd og døgnkiosker;Branchen omfatter butikker med et begrænset varesortiment inden for føde-, drikke- og tobaksvarer.;"- Detailhandel overvejende med føde-, drikke- og tobaksvarer fra almindeligvis mindre butikker med begrænset varesortiment - Kiosker med udvidet åbningstid";;"- Videokiosker, jf.77.22.00 - Chokolade og konfektureforretninger, jf.47.24.00 - Kiosksalg i forbindelse med servicestationer, jf.47.30.00";; 988;"471120";5;Supermarkeder;Branchen omfatter supermarkeder, der har et komplet varesortiment. Non-food salget skal udgør mindre end 20%. Butikker i denne branche har som regel et salgsareal på mindst 400 m2.;- Forretninger med fuldt fødevaresortiment og et salgsareal på mindst 400 m2 hvor non-food-varer som hovedregel udgør mindre end 20 % af detailomsætningen;;- Selvbetjeningsbutikker, der har fuldt fødevaresortiment og hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20 % og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500 m2, jf.47.19.00;; 989;"471130";5;Discountforretninger;Branchen omfatter butikker med sparsom butiksindretning og et begrænset varesortiment, der for det for meste er hverdagsvarer som kolonial, mejeriprodukter og ferske kød varer. Butikker i denne branche er som regel mellem 400m2 og 1000m2;"- Selvbetjeningsbutikker med sparsom butiksindretning og med et begrænset varesortiment - Varesortimentet er primært indenfor kolonial, drikkevarer, konserves, mejeriprodukter, pålægsvarer og fersk kød - Butiksstørrelsen er typisk på mellem 400 m2 og 1.000 m2";;;; 990;"47.19";4;Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger;"Denne undergruppe omfatter detailhandel med en række forskellige varesortimenter i samme enhed (ikke-specialiserede forretninger), almindeligvis fra større forretninger, som fx stormagasiner og varehuse. ";;;;; 991;"471900";5;Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger;Branchen omfatter store forretninger, som fx stormagasiner og varehuse, med stort salgsareal og et bredt sortiment. For mindre butikker med mindre salgsareal og bredt sortiment henvises til fx 47.78.30.;"- Detailhandel med et stort varesortiment, hvor der ikke er hovedvægt på føde-, drikke- og tobaksvarer. Varesortimentet omfatter mange varegrupper, der henhører under forskellige specialforretninger i branchegrupperne 47.4 - 47.7, og hvor omsætningen for en enkelt varegruppe ikke må udgøre mere end halvdelen af den samlede omsætning. - Stormagasiner, der har et bredt varesortiment, herunder tøj, møbler, husholdningsapparater, isenkram, kosmetik, smykker, legetøj, sportsartikler mv.";"- Selvbetjeningsbutikker, der har fuldt fødevaresortiment og hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20 % og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500 m2 - Forretninger med et bredt sortiment af udsalgsvarer og et salgsareal på mindst 2.500 m2 med betjening i de enkelte afdelinger - Varehuse - Stormagasiner";;; 992;"47.2";3;Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer i specialforretninger;;;;;; 993;"47.21";4;Frugt- og grøntforretninger;;;;;; 994;"472100";5;Frugt- og grøntforretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger frugt og grønt til privatpersoner.;"Specialforretninger inden for: - Frugt og grøntsager - Forarbejdet og konserveret frugt og grøntsager - Frugt- og grøntforretninger der også sælger blomster";;"- Forretninger der udelukkende sælger blomster, jf.47.76.10 - Planteforhandlere og havecentre, jf.47.76.20 - Torve- og stadepladser med frugt og grønt, jf.47.81.00";; 995;"47.22";4;Slagter- og viktualieforretninger;;;;;; 996;"472200";5;Slagter- og viktualieforretninger;Branchen omfatter slagterforretninger, der sælger kød, kødvarer samt fjerkræ til privatpersoner. Smørrebrødsforretninger er også omfattet af denne branche.;"Specialforretninger inden for: - Kød og kødvarer, herunder fjerkræ";- Smørrebrødsforretninger;- Slagterforretninger, hvor den største værditilvækst fremkommer i forbindelse med kødforarbejdning, jf.10.11.90;; 997;"47.23";4;Fiskeforretninger;;;;;; 998;"472300";5;Fiskeforretninger;Branchen omfatter fiske- og vildtforretninger, der sælger fisk og ligende til privatpersoner.;"Specialforretninger inden for: - Fisk, krebs og bløddyr og afledte produkter samt vildtforretninger";;;; 999;"47.24";4;Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer;;;;;; 1000;"472400";5;Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer;"Branchen omfatter forretninger, uden eget bageri, der sælger brød og kager, samt slikbutikker. Branchen omfatter også forretninger, der benytter ""bake-off’, hvorimod virksomheder, der har eget bageri og selv bager brød og kager, henvises til 10.71.20.";"- Detailhandel med brød uden eget bageri - Detailhandel med chokolade og konfekture";- Iskiosker;"- Bagerforretninger med eget bageri, jf.10.71.20 - Isbarer, jf.56.10.20";; 1001;"47.25";4;Detailhandel med drikkevarer;;;;;; 1002;"472500";5;Detailhandel med drikkevarer;Branchen omfatter butikker, der sælger drikkevarer med/uden alkohol til privatpersoner, fx vinforretninger. Drikkevarer til indtagelse på stedet ligger i branchen 56.30.00.;"Specialforretninger inden for: - Drikkevarer (ikke til indtagelse på stedet): - Alkoholiske drikkevarer - Alkoholfri drikkevarer - Vinforretninger";;;; 1003;"47.26";4;Tobaksforretninger;;;;;; 1004;"472600";5;Tobaksforretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger tobak og ligende produkter til privatpersoner.;"Specialforretninger inden for: - Tobak - Tobaksprodukter";;- Døgnkiosker, jf.47.11.10;; 1005;"47.29";4;Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger;;;;;; 1006;"472900";5;Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger;"Branchen omfatter specialforretninger med salg af fødevarer til privatpersoner fx ost, helseprodukter, kaffe/the eller delikatesser. ";"Specialforretninger inden for: - Mejeriprodukter og æg - Andre fødevareprodukter i.a.n.";"- Kaffe-, the- og delikatesseforretninger - Osteforretninger - Helsekostforretninger";;; 1007;"47.3";3;Servicestationer;;;;;; 1008;"47.30";4;Servicestationer;;;;;; 1009;"473000";5;Servicestationer;Branchen omfatter tankstationer med salg af brændstof med/uden kiosk.;"- Detailhandel med brændstof til motorkøretøjer og motorcykler - Servicestationer med eller uden kiosksalg";- Detailhandel med smøre- og kølemidler til motorkøretøjer;"- Engroshandel med brændstof, jf.46.71.00 - Detailhandel med flaskegas til madlavning eller opvarmning, jf.47.78.90";; 1010;"47.4";3;Detailhandel med informations- og telekommunikationsudstyr i specialforretninger;Denne gruppe omfatter detailhandel med informations- og kommunikationsteknologisk udstyr, dvs. computere og ydre enheder, samt forbrugerelektronik i specialforretninger.;;;;; 1011;"47.41";4;Detailhandel med computere, ydre enheder og software;;;;;; 1012;"474100";5;Detailhandel med computere, ydre enheder og software;Branchen omfatter butikker, der sælger computer, printer, spillekonsoller og computerspil til privatpersoner.;"- Detailhandel med computere - Detailhandel med ydre enheder - Detailhandel med videospilkonsoller - Detailhandel med massefremstillet software, herunder video- og computerspil";;- Detailhandel med uindspillede bånd, dvd'er og cd'er, jf.47.63.00;; 1013;"47.42";4;Detailhandel med telekommunikationsudstyr;;;;;; 1014;"474200";5;Detailhandel med telekommunikationsudstyr;Branchen omfatter butikker, der sælger telefoner, mobiltelefoner samt tilbehør til disse til privatpersoner.;- Detailhandel med telekommunikationsudstyr;;;; 1015;"47.43";4;Radio- og tv-forretninger;;;;;; 1016;"474300";5;Radio- og tv-forretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger radio, tv, av-udstyr samt musikafspillere til privatpersoner. Udlejning af radio/tv til privatpersoner i forbindelse med detailhandel er også omfattet af denne branche.;"- Detailhandel med radio- og tv-udstyr - Detailhandel med av-udstyr - Detailhandel med cd- og dvd-afspillere mv.";"- Detailhandel med antenner - Udlejning af radio- og tv-apparater i forbindelse med detailhandel med radio og tv";"- Forhandling af autoradioer, jf.45.32.00 - Opsætning af antenner, jf.43.21.00 - Radio- og tv-reparationsværksteder, jf.95.21.00 - Udlejning af radio- og tv-apparater uden detailhandel, jf.77.29.00 - Udlejning af videobånd, jf.77.22.00";; 1017;"47.5";3;Detailhandel med husholdningsudstyr i specialforreninger;;;;;; 1018;"47.51";4;Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.;;;;;; 1019;"475100";5;Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.;Branchen omfatter butikker, der sælger stoffer, garn samt syatikler som nål og tråd til privatpersoner. Branchen omfatter ikke boligtekstiler og færdigsyet tøj;"- Detailhandel med stoffer - Detailhandel med strikkegarn og broderier - Detailhandel med presenninger og markiser - Detailhandel med gardiner, gardinstoffer, tekstiler mv. - Detailhandel med sy- og besætningsartikler: nåle, sytråd osv.";;"- Detailhandel med beklædning, jf.47.71 - Detailhandel med boligtekstiler, jf.47.59.20";; 1020;"47.52";4;Detailhandel med isenkram, maling og glas;;;;;; 1021;"475210";5;Farve- og tapetforretninger;Branchen omfatter malerforretninger med salg af maling, tapet samt tilbehør til privatpersoner.;- Detailhandel med maling, fernis og lak;;;; 1022;"475220";5;Byggemarkeder og værktøjsmagasiner;Branchen omfatter butikker, der sælger byggemateriale, værktøj, isenkram samt 'gør det selv'-materiale til privatpersoner.;"- Byggemarkeder - Værktøjsmagasiner - Detailhandel med isenkram - Detailhandel med korkfliser - Detailhandel med planglas - Detailhandel med andre byggematerialer, fx mursten, træ, sanitetsartikler - Detailhandel med gør det selv-materialer og -udstyr";"- Detailhandel med plæneklippere uanset betjeningsmåde - Detailhandel med saunaer";;; 1023;"47.53";4;Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning;;;;;; 1024;"475300";5;Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning;Branchen omfatter butikker, der sælger tæpper, gulvbelægning, gardiner samt gardinmontage til privatpersoner. Gardinbusser henvises til 47.99.00.;"- Detailhandel med faste og løse tæpper - Detailhandel med gardiner - Detailhandel med gulvbelægning";- Gardinmontering;"- Gardinbusser jf. 47.99.00- Forretninger der forhandler boligtekstiler, jf.47.59.20 - Detailhandel med korkfliser, jf.47.52.20";; 1025;"47.54";4;Detailhandel med elektriske husholdningsapparater;;;;;; 1026;"475400";5;Detailhandel med elektriske husholdningsapparater;Branchen omfatter butikker, der sælger hårde hvidevarer, støvsuger, symaskiner, kaffemaskiner og andre elektriske husholdningsapparater til privatpersoner.;"- Detailhandel med hårde hvidevarer - Detailhandel med elektriske husholdningsapparater - Detailhandel med støvsugere - Detailhandel med symaskiner";;"- Detailhandel med av-udstyr, jf.47.43 - Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater, jf.95.22.00";; 1027;"47.59";4;Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler;;;;;; 1028;"475910";5;Møbelforretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger møbler, kurvemøbler og kontormøbler til privatpersoner.;"- Detailhandel med møbler - Detailhandel med kurvemøbler - Detailhandel med kontormøbler";;- Antikvitetsforretninger, jf.47.79.00;; 1029;"475920";5;Boligtekstilforretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger boligtekstiler, puder, dyner til privatpersoner. Branchen omfatter ikke gardiner.;Forretninger der udelukkende forhandler boligtekstiler dvs. puder, dyner og sengeudstyr;;"- Detailhandel med gardiner, jf.47.53.00 - Forretninger der forhandler boligtekstiler i forbindelse med kjolestoffer, jf.47.51.00";; 1030;"475930";5;Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.;Branchen omfatter butikker, der sælger køkkenudstyr, glas, porcelæn og ligende til privatpersoner.;"- Detailhandel med køkkenredskaber samt bestik, service, glasvarer, porcelæn, lysestager og lertøj - Detailhandel med ikke-elektriske husholdningsartikler";;- Specialforretninger med hårde hvidevarer, jf.47.54.00;; 1031;"475940";5;Forhandlere af musikinstrumenter;Branchen omfatter butikker, der sælger alle former for musikinstrumenter og partiturer til privatpersoner.;- Detailhandel med musikinstrumenter og partiturer;;;; 1032;"475990";5;Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.;Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner, hvor varesortimentet omfatter belysningsartikler, låse, pengeskabe, kurvevarer og ikke-elektriske komfurer.;"- Detailhandel med belysningsartikler - Detailhandel med sikkerhedssystemer, fx låseanordninger, pengeskabe og boksanlæg, uden installations- eller vedligeholdelsesydelser - Detailhandel med træ-, kork- og kurvevarer - Detailhandel med husholdningsartikler og -udstyr i.a.n. - Detailhandel med ikke elektriske komfurer";;- Detailhandel med antikviteter, jf.47.79.00;; 1033;"47.6";3;Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid;Denne gruppe omfatter detailhandel i specialforretninger med varer til kulturelle formål og til fritid, fx bøger, aviser, musik- og videooptagelser, sportsudstyr, spil og legetøj.;;;;; 1034;"47.61";4;Detailhandel med bøger;;;;;; 1035;"476100";5;Detailhandel med bøger;Branchen omfatter boghandler, der handler med bøger samt evt. papirvarer til privatpersoner.;- Detailhandel med bøger af alle typer;;"- Detailhandel med brugte eller antikvariske bøger, jf.47.79.00 - Detailhandel med kontorartikler, jf.47.62.00";; 1036;"47.62";4;Detailhandel med aviser og papirvarer;;;;;; 1037;"476200";5;Detailhandel med aviser og papirvarer;Branchen omfatter butikker, der handler med aviser, papirvarer og kontorartikler. Plakater er også omfattet af denne branche.;- Detailhandel med aviser og papirvarer;"- Detailhandel med kontorartikler såsom penne, blyanter, papir mv. - Detailhandel med plakater";;; 1038;"47.63";4;Detailhandel med musik- og videooptagelser;;;;;; 1039;"476300";5;Detailhandel med musik- og videooptagelser;Branchen omfatter butikker, der handler med musik og videooptagelser uanset medie, fx cd'er, dvd'er og bånd. Uindspillede cd'er, dvd'er og bånd er også omfattet af denne branche.;"- Detailhandel med musikoptagelser, lydbånd, cd'er og kassettebånd - Detailhandel med videobånd og dvd'er";;"- Udlejning af videobånd, jf.77.22.00 - Detailhandel med brugte plader, cd'er, dvd'er, jf.47.79.00";; 1040;"47.64";4;Detailhandel med sportsudstyr;;;;;; 1041;"476410";5;Forhandlere af sports- og campingudstyr;Branchen omfatter butikker, der sælger udstyr til sport og campingaktiviteter, fx ateletik, jagt, lystfisker, sports- og fritidstøj.;"- Detailhandel med sportsudstyr - Detailhandel med campingudstyr - Detailhandel med lystfiskerartikler - Detailhandel med jagtudstyr - Detailhandel med atletikudstyr - Detailhandel udelukkende med sports- og fritidstøj - Detailhandel med sports- og kondisko";;;; 1042;"476420";5;Cykel- og knallertforretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger cykler, knallerter og scootere, samt tilbehør til disse, til privatpersoner. Reparation af disse køretøjer ligger i branchen 95.29.00.;;;- Cykel- og knallertreparationsværksteder, jf.95.29.00;; 1043;"476430";5;Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil;Branchen omfatter forhandlere af lystbåde og tilbehør til privatpersoner. Udlejning af lystbåde ligger i branchen 77.21.00;;;- Udlejning af lystbåde, jf.77.21.00;; 1044;"47.65";4;Detailhandel med spil og legetøj;;;;;; 1045;"476500";5;Detailhandel med spil og legetøj;Branchen omfatter butikker, der sælger spil og legetøj i alle materialer, samt fx fyværkeri, festartikler, til privatpersoner. Hobbyforretninger er også omfattet.;"- Detailhandel med spil og legetøj af alle materialer - Hobbyforretninger - Detailhandel med festartikler og fyrværkeri";;"- Detailhandel med videospilkonsoller, jf.47.41.00 - Detailhandel med massefremstillet software, herunder videospil, jf.47.41.00";; 1046;"47.7";3;Detailhandel med andre varer i specialforretninger;Denne gruppe omfatter salg i specialforretninger med varesortimenter, der ikke er omfattet af andre dele af klassificeringen, fx beklædningsartikler, skotøj og lædervarer, medicinalvarer og medicinske artikler, ure, souvenirs, rengøringsmaterialer, våben, blomster, kæledyr mv.. Gruppen omfatter også detailhandel med brugte varer i specialforretninger.;;;;; 1047;"47.71";4;Detailhandel med beklædningsartikler;;;;;; 1048;"477110";5;Tøjforretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger både herre og dametøj til privatpersoner.;"Specialforretninger inden for: - Detailhandel med beklædningsartikler, herunder arbejdsbeklædning og badetøj - Detailhandel med pelsartikler - Detailhandel med beklædningstilbehør såsom handsker, slips, seler mv.";;"- Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, jf.47.71.20 - Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv., jf.47.51.00";; 1049;"477120";5;Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger;Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner af fx sutter, barnevogne, potter børnemøbler og børnetøj.;;;;; 1050;"47.72";4;Detailhandel med skotøj og lædervarer;;;;;; 1051;"477210";5;Skotøjsforretninger;Branchen omfatter butikker med salg af sko til privatpersoner. Skoreparationer ligger i branchen 952300.;- Detailhandel med skotøj;;"- Detailhandel med særligt sportsfodtøj, fx skistøvler, jf.47.64.10 - Reparation af skotøj, jf.95.23.00";; 1052;"477220";5;Lædervareforretninger;Branchen omfatter butikker med salg til privatpersoner af fx tasker, kufferter og andre rejseartikler.;"- Detailhandel med lædervarer - Detailhandel med rejseartikler af læder og kunstlæder";;;; 1053;"47.73";4;Apoteker;;;;;; 1054;"477300";5;Apoteker;Branchen omfatter salg af medicinalvarer til privatpersoner, af både receptpligtige varer og håndkøb.;"Specialforretninger inden for: - Detailhandel med medicinalvarer ";- Håndkøbsudsalg;;; 1055;"47.74";4;Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler;;;;;; 1056;"477400";5;Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler;Branchen omfatter butikker, der fx sælger høreapparater, støttestrømper, bandager, skoindlæg og brystproteser.;;;;; 1057;"47.75";4;Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje;;;;;; 1058;"477500";5;Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje;Branchen omfatter salg til privatpersoner, af produkter til personlig pleje og kosmetik, fx sæbe, shampo, læbestift og neglelak;"Specialforretninger inden for: - Detailhandel med parfumevarer, kosmetikvarer og toiletartikler - Detailhandel med blandet sortiment af materialvarer";;;; 1059;"47.76";4;Detailhandel med blomster, planter, frø, gødningsstoffer, kæledyr samt foder til kæledyr;;;;;; 1060;"477610";5;Blomsterforretninger;Branchen omfatter butikker, der fx sælger afskårne blomster og potteplanter, binder buketter, laver båredekorationer mm.;;- Blomsterbinding;"- Frugt- og grøntforretninger der også sælger blomster, jf.47.21.00 - Stadehandel med blomster, jf.47.89.00";; 1061;"477620";5;Planteforhandlere og havecentre;Branchen omfatter plante- og havecentre med salg til privatpersoner. Planteskoler henvises til branche 01.30.00;;- Frøforretninger;;; 1062;"477630";5;Dyrehandel;Branchen omfatter butikker med salg af kæledyr fx kaniner, fugle og akvariefisk, samt tilbehør til disse.;;"- Fugle- og akvarieforretninger - Detailhandel med artikler til kæledyr";;; 1063;"47.77";4;Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer;;;;;; 1064;"477700";5;Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer;Branchen omfatter butikker, der sælge ure og smykker uanset materiale samt guld- og sølvvarer, fx bestik, lysestager og lign.;- Detailhandel med smykker, uanset materiale;;;; 1065;"47.78";4;Anden detailhandel fra specialforretninger;;;;;; 1066;"477810";5;Optikere;Branchen omfatter butikker, der sælger briller og kontaktlinser.;- Optikervirksomhed;;;; 1067;"477820";5;Fotoforretninger;Branchen omfatter butikker, der sælger fotoudstyr til privat personer.;- Detailhandel med fotografisk, optisk og præcisionsudstyr;;;; 1068;"477830";5;Forhandlere af gaveartikler og brugskunst;Branchen omfatter butikker med et bredt sortiment, hvor der ikke er hovedvægt på én varegruppe.;- Detailhandel med souvenirs, kunsthåndværk og religiøse artikler;;;; 1069;"477840";5;Kunsthandel og gallerivirksomhed;Branchen omfatter handel med kunst og gallerivirksomhed. Branchen omfatter ikke handel med kunst fra auktionshuse jf. 46.18.00 eller kunstnerisk skaben jf. 90.03.00;;;;; 1070;"477890";5;Detailhandel med andre varer i.a.n.;Branchen omfatter specialbutikker med nonfood-varer, der ikke er omfattet af de øvrige brancher i hovedgruppe 47 (brancher, der begynder med 47). Branchen spænder vidt fra fx salg kontormaskiner, køkken- og badeværelseselementer til frimærker, til privatpersoner. Branchen omfatter ikke postordre- eller internetsalg jf. 47.91.;"- Detailhandel med våben og ammunition - Detailhandel med frimærker og mønter - Museumsbutikkers detailhandelsvirksomhed - Detailhandel med brændselsolie, flaskegas, kul og brænde til husholdningsbrug - Detailhandel med nonfood-produkter i.a.n. - Skibsproviantering med butikshandel - Detailhandel med køkken- og badeværelseselementer - Detailhandel med barnevogne, børstevarer, skumgummi, ovne og pejse - Detailhandel med kontormaskiner - Detailhandel med flag";;- Direkte salg af brændsel (fyringsolie, brænde mv.), der leveres til kundens adresse, jf.47.99.00;; 1071;"47.79";4;Detailhandel med brugte varer i forretninger;;;;;; 1072;"477900";5;Detailhandel med brugte varer i forretninger;Branchen omfatter genbrugsbutikker, antikvariater, salg af antikviteter og brugte varer, dog ikke brugte motorkøretøjer. Auktionshuses virksomhed til privatpersoner er også omfattet af branchen. Omfatter ikke salg af brugte varer via internettet jf. 47.91.19.;"- Detailhandel med brugte bøger - Detailhandel med andre brugte varer - Detailhandel med antikviteter - Auktionshuses virksomhed (detail)";;"- Detailhandel med brugte motorkøretøjer, jf.45.1 - Virksomhed i forbindelse med internetauktioner og anden auktionsvirksomhed uden forretning (detail), jf.47.91,47.99.00 - Pantelånervirksomhed, jf.64.92";; 1073;"47.8";3;Detailhandel fra stadepladser og markeder;Denne gruppe omfatter detailhandel med alle typer nye eller brugte varer fra normalt mobile stadepladser ved offentlig vej eller på et marked.;;;;; 1074;"47.81";4;Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder;;;;;; 1075;"478100";5;Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder;Branchen omfatter salg af føde-, drikke- og tobaksvarer, som ikke foregår fra butikker, via postordre eller internet, til privatpersoner.;- Frugt- og grøntstader;;- Detailhandel med færdigmad til umiddelbar fortæring (mobile madboder o.l.), jf.56.10;; 1076;"47.82";4;Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder;;;;;; 1077;"478200";5;Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder;Branchen omfatter salg af stof, beklædning og sko, som ikke foregår fra butikker, via postordre eller internet, til privatpersoner.;;;;; 1078;"47.89";4;Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder;;;;;; 1079;"478900";5;Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder;Branchen omfatter salg af en lang række varer fra markeder, dog ikke tekstiler og beklædningsartikler jf. 47.82.00 eller varer til konsum jf. 47.81.00.;"- Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder, fx: - Faste tæpper og løse tæpper - Bøger - Spil og legetøj - Husholdningsapparater og forbrugerelektronik - Musik- og videooptagelser - Blomster";- Juletræssalg;;; 1080;"47.9";3;Detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder;Denne gruppe omfatter virksomheder, som overvejende sælger til private via postordre, internet, dørsalg, salgsautomater mv.;;;;; 1081;"47.91";4;Detailhandel fra postordre- eller Internetforretninger;"Denne undergruppe omfatter detailhandel, hvor kunden foretager sin bestilling via brev, telefon eller internet. Virksomhederne i denne undergruppe har overvejende salg til private. Engroshandel henvises til hovedgruppe 46, uanset om kunderne bestiller via internet eller ej. Undergruppen indeholder 9 brancher. 8 brancher omfatter salg af fysiske produkter og 1 branche omfatter salg af digitale produkter, som kunden selv downloader på internettet.";;;;; 1082;"479111";5;Detailhandel med dagligvarer via internet;Denne branche omfatter detailhandel med dagligvarer via internet eller postordre. Denne type varer sælges også i fysiske butikker, som fx købmænd, kiosker, supermarkeder mm. eller i fysiske specialbutikker, som fx ostehandlere, vinhandlere, slagtere m.fl.;- Detailhandel med dagligvarer, herunder føde-, drikke- eller tobaksvarer, via postordre eller internet;"- Internetvarehuse med et bredt sortiment, der inkluderer fødevarer - Direkte salg af føde-, drikke- eller tobaksvarer via tv, radio, postordre og telefon";;; 1083;"479112";5;Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet;Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx mobiltelefoner, radio, og tv, computere/tablets, hårde hvidevarer, kameraer mv.;"- Detailhandel med computere, ydre enheder og software (på fysiske medier) via internet - Detailhandel med telekommunikationsudstyr via internet - Detailhandel med radio og tv-udstyr via internet - Detailhandel med av-udstyr via internet - Detailhandel med cd- og dvd-afspillere mv. via internet - Detailhandel med elektriske husholdningsapparater via internet - Detailhandel med fotografisk, optisk og præcisionsudstyr via internet - Detailhandel med e-cigaretter via internet";"- Detailhandel med antenner via internet - Direkte salg af elektroniske/elektriske apparater samt fotoudstyr via tv, radio og telefon";- Detailhandel med software, som kunden downloader fra internettet, jf. 49.91.20>/ref>;; 1084;"479113";5;Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet;Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx markiser, byggematerialer, møbler, isenkram og andre ikke-elektriske ting til husholdningen.;"- Detailhandel med presenninger og markiser via internet - Detailhandel med isenkram, maling og glas via internet - Detailhandel med byggematerialer via internet - Detailhandel med motoriserede plæne-, kant- eller hækklippere via internet - Detailhandel med køkken- og badeværelseselementer via internet - Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning via internet - Detailhandel med møbler via internet - Detailhandel med puder, dyner og sengeudstyr via internet - Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. via internet - Detailhandel med ikke-elektriske husholdningsartikler via internet - Detailhandel med lamper og andre belysningsartikler via internet - Detailhandel med gaveartikler og brugskunst via internet";- Direkte salg af husholdnings- og boligudstyr undtagen elektriske apparater via tv, radio, postordre og telefon;"- Detailhandel med antikviteter via internettet jf. 47.91.19 - Detailhandel med elektriske husholdningsapparater og hårde hvidevarer via internet, jf. 47.91.12";; 1085;"479114";5;Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet;Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx bøger, papirvarer, dvd’er mv.;"- Detailhandel med bøger via internet - Detailhandel med aviser, papirvarer, kontorartikler eller plakater via internet - Detailhandel med musikoptagelser, lydbånd, cd’er og kassettebånd via internet - Detailhandel med videobånd og dvd’er via internet - Detailhandel med uindspillede bånd, dvd’er og cd’er via internet";- Direkte salg af bøger, kontorartikler, musik og videofilm via tv, radio, postordre og telefon;"- Detailhandel med e-bøger eller lydbøger til download via internettet, jf. 47.91.20 - Detailhandel med musik og film til download via internettet, jf. 47.91.20 - Detailhandel med brugte bøger via internettet, jf. 49.91.19";; 1086;"479115";5;Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet;"Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx garn, smykkematerialer, campingartikler, jagtudstyr, spil og legetøj, cykler mv. ";"- Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. via internet - Detailhandel med hobbyartikler via internet - Detailhandel med musikinstrumenter og partiturer via internet - Detailhandel udelukkende med sportsudstyr, sports- og fritidstøj eller sportsfodtøj via internet - Detailhandel med campingudstyr, lystfiskerartikler eller jagtudstyr via internet - Detailhandel med cykler og knallerter via internet - Detailhandel med spil og legetøj af alle materialer via internet - Detailhandel med festartikler og fyrværkeri via internet - Detailhandel med lystbåde via internet";- Direkte salg af hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler, lystbåde via tv, radio, postordre og telefon;"- Detailhandel med boligtekstiler via internettet jf. 47.91.13 - Cykel- og knallertreparationsværksteder, jf. 95.29.00 - Udlejning af lystbåde, jf. 77.21.00 - Detailhandel med videospilkonsoller via internettet jf. 47.91.12 - Detailhandel med software, herunder spil, til download via internettet, jf. 47.91.20";; 1087;"479116";5;Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet;Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx tøj, sko, babyudstyr, børnetøj, tasker, kufferter, handsker, smykker og ure mv.;"- Detailhandel med beklædningsartikler, herunder arbejdsbeklædning og badetøj via internet - Detailhandel med handsker, slips, seler mv. via internet - Detailhandel med babyudstyr, barnevogne og børnetøj via internet - Detailhandel med fodtøj, lædervarer eller rejseartikler via internet - Detailhandel med ure, smykker eller guld- og sølvvarer via internet";- Direkte salg af tøj, sko, lædervarer, ure eller smykker via tv, radio, postordre og telefon;"- Detailhandel med særligt sportsfodtøj, fx skistøvler via internettet, jf. 47.91.15 - Reparation af skotøj, jf. 95.23.00";; 1088;"479117";5;Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet;"Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx håndkøbsmedicin, kosmetik, ortopædiske artikler, kontaktlinser mv. ";"- Detailhandel med medicinalvarer, kosttilskud eller håndkøbsmedicin via internet - Detailhandel med medicinske eller ortopædiske artikler via internet - Detailhandel med parfumevarer, kosmetikvarer eller toiletartikler via internet - Detailhandel med blandet sortiment af materialvarer via internet - Detailhandel med briller, solbriller eller kontaktlinser mm. via internet";- Direkte salg af medicin, kosmetik eller briller via tv, radio, postordre og telefon;;; 1089;"479119";5;Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet;"Denne branche omfatter detailhandel via internet eller postordre med varer som fx blomster og planter, kæledyr og dyrefoder, samt antikviteter og andre brugte varer, ";"- Detailhandel med blomster, planter eller frø, plantekasser, gødning via internet - Detailhandel med dyr, fugle, fisk, dyrefoder eller artikler til kæledyr via internet - Detailhandel med våben og ammunition via internet - Detailhandel med børstevarer, skumgummi, ovne og pejse via internet - Detailhandel med brugte bøger via internet - Detailhandel med antikviteter eller andre brugte varer via internet";"- Direkte salg af foder eller artikler til kæledyr, brugte varer samt andre varer i.a.n. via tv, radio, postordre og telefon - Auktionshuse (detail) på internettet";"- Direkte salg af brændsel (fyringsolie, brænde mv.), jf. 47.99.00 - Detailhandel med motorkøretøjer og reservedele og tilbehør til motorkøretøjer via internettet, jf. 45.1, 45.3 - Detailhandel med motorcykler og reservedele og tilbehør til motorcykler via internettet, jf. 45.40 - Auktionshuse (engros) på internettet, jf. hovedgruppe 46";; 1090;"479120";5;Detailhandel via internettet med digitale produkter;Branchen omfatter salg af digitale produkter, som kunden selv downloader fra internettet.;- Detailhandel med digitale produkter (fx musik, film, video, software, bøger), som kunden downloader direkte fra internettet;;"- Detailhandel via internettet, hvor varen leveres fysisk til kunden, jf.47.91.11; 47.91.12; 47.91.13; 47.91.14; 47.91.15; 47.91.16; 47.91.17; 47.91.19";; 1091;"47.99";4;Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder;;;;;; 1092;"479900";5;Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder;Branchen omfatter salg til privatpersoner, fx via dørsalg, salgsautomater eller homeparties, inkl. salg af fyringsolie med levering til privatadressen. Omfatter ikke postordre- eller internetsalg jf. 47.91.;"- Detailhandel med alle varer på måder, som ikke er omfattet af de foregående undergrupper: - Ved direkte salg eller dørsalg - Via salgsautomater - Homeparties og demonstrationssalg - Direkte salg af brændsel (fyringsolie, brænde mv.), der leveres til kundens adresse - Auktionsvirksomhed uden forretning (undtagen via internettet) - Detailhandel udført af kommissionærer uden forretning - Gardinbusser";;;; 1093;"H";1;Transport og godshåndtering;"Denne hovedafdeling omfatter virksomhed i forbindelse med passager- og godstransport med tog, bil, skib, fly eller i rørledning samt tilhørende virksomhed såsom terminal- og parkeringsfaciliteter, godsbehandling, oplagring mv.. Hovedafdelingen omfatter også udlejning af transportudstyr med chauffør eller operatør. Endvidere er post- og kurervirksomhed omfattet. Denne hovedafdeling omfatter ikke: - Reparation eller ændring af andet transportudstyr end motorkøretøjer, jf. gruppe 33.1 - Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, jf. 45.20 - Anlæg, vedligeholdelse og reparation af veje, jernbaner, havne, lufthavne, jf. hovedgruppe 42 - Udlejning af transportudstyr uden chauffør eller operatør, jf. 77.1, 77.3";;;;; 1094;"49";2;"Landtransport; rørtransport";Denne hovedgruppe omfatter vej- og jernbanetransport af passagerer og gods samt rørtransport af gods.;;;;; 1095;"49.1";3;Passagertransport med regional- eller fjerntog;Denne gruppe omfatter jernbanepassagertransport med rullende jernbanemateriel på hovedlinjer fordelt over et vidtstrakt geografisk område eller med en regionalbane over kortere afstande.;;;;; 1096;"49.10";4;Passagertransport med regional- eller fjerntog;;;;;; 1097;"491000";5;Passagertransport med regional- eller fjerntog;Branchen omfatter transport af passagerer med regional- og fjerntog (regional- og Intercitytog) samt drift af sove- og spisevogne, som led i driften af jernbaneselskaber. Branchen omfatter ikke virksomheder, der kun står for driften af sove- og spisevogne.;"- Passagertransport med jernbane, regional- og fjerntrafik - Drift af sovevogne og spisevogne som led i driften af jernbaneselskaber";;"- Passagertransport i byområder eller i omegnen heraf, jf.49.31 - Passagerterminalvirksomhed, jf.52.21.10 - Drift af sovevogne og spisevogne som separate enheder, jf.55.90.00,56.10.20 - Drift af jernbaneinfrastruktur såsom rangering, jf.52.21.10";; 1098;"49.2";3;Godstransport med tog;;;;;; 1099;"49.20";4;Godstransport med tog;;;;;; 1100;"492000";5;Godstransport med tog;Branchen omfatter al godstransport med tog, men ikke godshåndtering eller godsterminalvirksomhed jf. 52.24.00.;- Al godstransport med tog;;"- Oplagrings- og pakhusvirksomhed, jf.52.10.00 - Godsterminalvirksomhed, jf.52.21.10 - Drift af jernbaneinfrastruktur såsom rangering, jf.52.21.10 - Godshåndtering, jf.52.24.00";; 1101;"49.3";3;Anden landpassagertransport;Denne gruppe omfatter al landbaseret passagertransportvirksomhed bortset fra passagertransport med regional- eller fjerntog.;;;;; 1102;"49.31";4;Landpassagertransport i by- og forstadsområder;"Denne undergruppe omfatter: - Landpassagertransport i by- og forstadsområder. Dette kan omfatte forskellige former for landtransport, fx med bus, sporvogn, undergrundstog og højbane mv. Transporten foregår ad faste ruter, der normalt følger en fast køreplan, og hvor passagerer står af og på ved faste stoppesteder. Denne undergruppe omfatter også: - Linjer fra by til lufthavn og omvendt - drift af tovbaner mv. som led i transitsystemer i by- og forstadsområder. Denne undergruppe omfatter ikke: - Passagertransport med jernbane, fjerntrafik, jf.49.10.00";;;;; 1103;"493110";5;Rutebuskørsel, by- og nærtrafik;Branchen omfatter transport af passagerer, i by- og forstadsområder, med bus. Busserne skal køre ad faste ruter, med fast køreplan, og faste stoppesteder.;;;;; 1104;"493120";5;S-togstrafik, metro og andre nærbaner;Branchen omfatter transport af passagerer med S-tog, metro samt lokal- og nærbaner, men ikke med regional- og intercitytog jf. 49.10.00.;"- S-tog - Metro - Lokal- og nærbaner";;;; 1105;"49.32";4;Taxikørsel;;;;;; 1106;"493200";5;Taxikørsel;Branchen omfatter bl. a. taxikørsel, siddende sygetransport og udlejning af privatbiler med chauffør. For drift af taxicentraler se 52.21.10.;;- Anden udlejning af privatbiler med chauffør;- Drift af taxicentraler, jf.52.21.10;; 1107;"49.39";4;Anden landpassagertransport i.a.n.;;- Anden landpassagertransport;;- Ambulancetransport, jf.86.90.90;; 1108;"493910";5;Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser;Branchen omfatter rutebusforbindelser med køreplan (fjerntrafik) samt drift af skolebusser og busser til medarbejdertransport.;"- Rutebusforbindelser med køreplan, fjerntrafik - Drift af skolebusser og busser til medarbejdertransport";;;; 1109;"493920";5;Turistkørsel og anden landpassagertransport;Branchen omfatter charter- og turistbusvirksomhed, lufthavnsbusser og handicapkørsel samt transport af passagerer med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr.;"- Charter- og udflugtsbusvirksomhed samt anden lejlighedsvis turistbusvirksomhed - Passagertransport med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr - Lufthavnsbusser - Handicapkørsel";;;; 1110;"49.4";3;Vejgodstransport og flytning;Denne gruppe omfatter landbaseret godstransportvirksomhed bortset fra jernbanetransport.;;;;; 1111;"49.41";4;Vejgodstransport;"Denne undergruppe omfatter: - Transport af gods på veje";;;;; 1112;"494100";5;Vejgodstransport;Branchen omfatter transport af gods på veje, udlejning af lastbiler med chauffør samt godstransport med køretøjer, der trækkes af mennekser eller dyr.;"- Vejgodstransport - Udlejning af lastbiler med chauffør - Godstransport med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr - Kvægtransport - Transport med kølelastbiler - Transport med tankbiler - Transport af affald og affaldsmaterialer, uden indsamling eller bortskaffelse - Sværgodstransport";;"- Transport af tømmer i skoven som led i skovningsvirksomhed, jf.02.40.00 - Drift af godsterminalanlæg, jf.52.21.10 - Nedpakning i kasser med henblik på transport, jf.52.29.90 - Post- og kurervirksomhed, jf.53.10.00,53.20.00 - Affaldstransport som led i renovationsvirksomhed, jf.38.11.00,38.12.00";; 1113;"49.42";4;Flytteforretninger;;;;;; 1114;"494200";5;Flytteforretninger;Branchen omfatter flytning for virksomheder og husholdninger ad landvejen.;- Flytning for virksomheder og husholdninger ad landvejen;;;; 1115;"49.5";3;Rørtransport;;;;;; 1116;"49.50";4;Rørtransport;;;;;; 1117;"495000";5;Rørtransport;Branchen omfatter drift af pumpestationer samt rørtransport af gas, væske, vand, gylle og lignende i transmissionsledninger. For transport af væsker med lastbil se 49.41.00.;- Rørtransport af gas, væske, vand, gylle og andre produkter i transmissionsledninger;- Drift af pumpestationer;"- Distribution af naturgas eller syntetisk gas, vand eller damp, jf.35.22.00,35.30.00,36.00.00 - Transport af væsker med lastbil, jf.49.41.00";; 1118;"50";2;Skibsfart;"Denne hovedgruppe omfatter transport af passagerer eller gods til vands. Hovedgruppen omfatter også drift af bugserbåde, udflugts-, krydstogts- og sightseeingbåde, færger, vandtaxier mv. Selv om stedet er en indikator for adskillelsen mellem søtransport og transport ad indre vandveje, er den afgørende faktor den anvendte fartøjstype. Transport med søgående fartøjer er klassificeret i gruppe 50.1 og 50.2, mens transport med andre fartøjer er klassificeret i gruppe 50.3 og 50.4. Restaurations- og barvirksomhed ombord på skibe (se undergruppe 56.10, 56.30) er ikke omfattet, hvis denne udføres af separate enheder.";;;;; 1119;"50.1";3;Sø- og kysttransport af passagerer;Denne gruppe omfatter passagertransport med fartøjer, der er beregnet til sø- og kysttransport.;;;;; 1120;"50.10";4;Sø- og kysttransport af passagerer;;;;;; 1121;"501000";5;Sø- og kysttransport af passagerer;Branchen omfatter sø- og kysttransport af passagerer samt udlejning af fritidsbåde med besætning til sø- og kysttransport (fx. til fiskeriudflugter). Branchen omfatter ligeledes drift af færger, vandtaxier og udflugts-, krydstogts- eller sightseeingbåde. For udlejning af erhvervsskibe uden besætning se 77.34.00.;"- Sø- og kysttransport af passagerer - Drift af udflugts-, krydstogts- eller sightseeingbåde - Drift af færger, vandtaxier mv.";- Udlejning af fritidsbåde med besætning til sø- og kysttransport (fx til fiskeriudflugter);;; 1122;"50.2";3;Sø- og kysttransport af gods;Denne gruppe omfatter godstransport på fartøjer, der er beregnet til sø- og kysttransport. Gruppen omfatter også godstransport på store søer mv., når der anvendes fartøjer af tilsvarende type.;;;;; 1123;"50.20";4;Sø- og kysttransport af gods;;;;;; 1124;"502000";5;Sø- og kysttransport af gods;Branchen omfatter sø- og kysttransport af gods, transport ved at slæbe eller skubbe fx. pramme eller olieboreplatforme samt udlejning af fartøjer med besætning til sø- og kysttransport. For udlejning af erhvervsskibe uden besætning se 77.34.00.;"- Sø- og kysttransport af gods - Udlejning af fartøjer med besætning til sø- og kysttransport - Transport ved at slæbe eller skubbe pramme, olieboreplatforme mv.";;"- Oplagring af gods, jf.52.10.00 - Havnedrift og andre hjælpetjenester såsom dokning, lodsning, lægtertransport, bjærgning af fartøjer, jf.52.22 - Godshåndtering, jf.52.24.00 - Udlejning af erhvervsskibe eller -både uden besætning, jf.77.34.00";; 1125;"50.3";3;Transport af passagerer ad indre vandveje;Denne gruppe omfatter transport af passagerer ad indre vandveje med fartøjer, der ikke er egnet til søtransport.;;;;; 1126;"50.30";4;Transport af passagerer ad indre vandveje;;;;;; 1127;"503000";5;Transport af passagerer ad indre vandveje;Branchen omfatter transport af passagerer ad floder, kanaler, havne og andre indre vandveje samt udlejning af fritidsbåde med besætning til transport ad indre vandveje. For udlejning af fritidsbåde uden besætning se 77.21.00.;- Transport af passagerer ad floder, kanaler, søer og andre indre vandveje, herunder i havne;- Udlejning af fritidsbåde med besætning til transport ad indre vandveje;- Udlejning af fritidsbåde og lystyachter uden besætning, jf.77.21.00;; 1128;"50.4";3;Transport af gods ad indre vandveje;Denne gruppe omfatter transport af gods ad indre vandveje som involverer fartøjer, der ikke er egnet til søtransport.;;;;; 1129;"50.40";4;Transport af gods ad indre vandveje;;;;;; 1130;"504000";5;Transport af gods ad indre vandveje;Branchen omfatter transport af gods ad floder, kanaler, havne og andre indre vandveje samt udlejning af fartøjer med besætning til transport af gods ad indre vandveje. For udlejning af erhvervsskibe se uden besætning se 77.34.00 og godshåndtering, 52.24.00.;"- Transport af gods ad floder, kanaler, søer og andre indre vandveje, herunder i havne - Udlejning af fartøjer med besætning til transport af gods ad indre vandveje";;"- Godshåndtering, jf.52.24.00 - Udlejning af erhvervsskibe eller -både uden besætning, jf.77.34.00";; 1131;"51";2;Luftfart;"Denne hovedgruppe omfatter transport af passagerer eller gods ad luftvejen eller via rumfart. Denne hovedgruppe omfatter ikke sprøjtning af afgrøder, jf. 01.61.00, eftersyn af flyvemaskiner og flymotorer, jf. 33.16.00, drift af lufthavne, jf. 52.23.00, luftreklame (sky-writing), jf. 73.11.90, luftfotografering, jf. 74.20.00.";;;;; 1132;"51.1";3;Lufttransport af passagerer;;;;;; 1133;"51.10";4;Lufttransport af passagerer;Denne undergruppe omfatter ikke udlejning af lufttransportudstyr uden operatør, jf.77.35.00.;;;;; 1134;"511010";5;Ruteflyvning;Branchen omfatter ruteflyvning med passagerer.;- Ruteflyvning med passagerer;;;; 1135;"511020";5;Charter- og taxiflyvning;Branchen omfatter charter- og taxiflyvning, sightseeing- og rundflyvninger samt transport i flyklubber med henblik på instruktions- eller rundflyvning - alle med passagerer. Branchen omfatter også udlejning af lufttransportudstyr med operatør med henblik på passagertransport.;"- Charter- og taxiflyvning med passagerer - Sightseeing- og rundflyvninger - Udlejning af lufttransportudstyr med operatør med henblik på passagertransport - Flyklubbers transport af passagerer med henblik på instruktions- eller rundflyvning";;;; 1136;"51.2";3;Lufttransport af gods og rumfart;;;;;; 1137;"51.21";4;Lufttransport af gods;;;;;; 1138;"512100";5;Lufttransport af gods;Branchen omfatter lufttransport af gods ad faste ruter der enten følger en fast tidsplan eller ej samt udlejnig af lufttransportudtyr med operatør med henblik på godstransport.;"- Lufttransport af gods ad faste ruter og efter faste tidsplaner - Lufttransport af gods, der ikke følger en tidsplan";- Udlejning af lufttransportudstyr med operatør med henblik på godstransport;;; 1139;"51.22";4;Rumfart;;;;;; 1140;"512200";5;Rumfart;Branchen omfatter rumfart med gods og passagerer samt opsendelse af satellitter og rumfartøjer.;"- Opsendelse af satellitter og rumfartøjer - Rumfart med gods og passagerer";;;; 1141;"52";2;Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport;Denne hovedgruppe omfatter oplagrings- og pakhusvirksomhed og hjælpetjenester i forbindelse med transport såsom drift af transportinfrastruktur (fx lufthavne, havne, tunneller, broer mv.), transportformidlingsvirksomhed og godsbehandling.;;;;; 1142;"52.1";3;Oplagrings- og pakhusvirksomhed;;;;;; 1143;"52.10";4;Oplagrings- og pakhusvirksomhed;;;;;; 1144;"521000";5;Oplagrings- og pakhusvirksomhed;Branchen omfatter drift af kornsiloer, stykgodspakhuse, kølehuse, lagertanke samt drift af oplagrings- og pakhusfaciliteter. Branchen omfatter også oplagring af varer i frihandelszoner. For drift af lagerhotelfaciliteter eller udlejning af lagerplads se 68.20.40.;"- Drift af oplagrings- og pakhusfaciliteter til alle varetyper - Drift af kornsiloer, stykgodspakhuse, kølehuse, lagertanke mv.";- Oplagring af varer i frihandelszoner;"- Parkeringsfaciliteter til motorkøretøjer, jf.52.21.20 - Drift af lagerhotelfaciliteter, jf.68.20.40 - Udlejning af lagerplads, jf.68.20.40";; 1145;"52.2";3;Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport;Denne gruppe omfatter hjælpetjenester i forbindelse med transport af passagerer eller gods, fx drift af dele af transportinfrastrukturen eller aktiviteter i forbindelse med godsbehandling umiddelbart før eller efter transporten eller mellem transportsegmenter. Drift og vedligeholdelse af alle transportfaciliteter er omfattet.;;;;; 1146;"52.21";4;Serviceydelser i forbindelse med landtransport;"Denne undergruppe omfatter aktiviteter i forbindelse med landtransport af passagerer, dyr eller gods. Denne undergruppe omfatter ikke godshåndtering, jf.52.24.00.";;;;; 1147;"522110";5;Stationer, godsterminaler mv.;Branchen omfatter drift af terminalfaciliteter som jernbanestationer, busstationer, stationer til godsbehandling, jernbaneinfrastruktur, taxicentraler samt rangering.;"- Drift af terminalfaciliteter såsom jernbanestationer, busstationer, stationer til godsbehandling - Drift af jernbaneinfrastruktur - Drift af taxicentraler - Rangering";;;; 1148;"522120";5;Parkering og vejhjælp mv.;Branchen omfatter drift af parkeringshuse eller parkeringsgarager, cykelparkering og vinteropbevaring af campingvogne. Branchen omfatter også parkering, bugsering og vejassistance.;"- Parkering - Bugsering og vejassistance - Drift af parkeringshuse eller -garager, cykelparkering, vinteropbevaring af campingvogne";;;; 1149;"522130";5;Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler;Branchen omfatter drift af veje, broer og tunneler. Omfatter ikke anlæg af veje (42.11.00), broer og tunneller (42.12.00);;;;; 1150;"52.22";4;Serviceydelser i forbindelse med skibsfart;;;;;; 1151;"522210";5;Erhvervshavne;Branchen omfatter drift af kammersluser og terminalfaciliteter, som havne og ansløbsbroer samt erhvervs- og fiskerihavne. For drift af marinaer se 93.29.10.;"- Erhvervshavne - Fiskerihavne - Drift af terminalfaciliteter såsom havne og anløbsbroer - Drift af kammersluser mv.";;"- Godshåndtering, jf.52.24.00 - Drift af marinaer, jf.93.29.10";; 1152;"522220";5;Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.;Branchen omfatter rednings- og bugseringsvæsen, navigations-, lods-, og kajvirksomhed samt dykker- og frømandsvirksomhed. Branchen omfatter ligeledes virksomhed i forbindelse med fyrtårne samt lægter- og bjærgningsvirksomhed.;"- Redningsvæsen - Bugseringsvæsen - Navigations-, lods- og kajvirksomhed - Lægter- og bjærgningsvirksomhed - Virksomhed i forbindelse med fyrtårne - Dykkervirksomhed og frømandsvirksomhed";;;; 1153;"52.23";4;Serviceydelser i forbindelse med luftfart;;;;;; 1154;"522300";5;Serviceydelser i forbindelse med luftfart;Branchen omfatter aktiviteter og serviceydelser i forbindelse med flyveledelsesvirksomhed og lufttransport af passagerer, dyr og gods samt drift af lufthavnsterminaler. Branchen omfatter også serviceydelser i forbindelse med brandslukning og brandforebyggelse i lufthavne. Drift af flyveskoler er undtaget, jf. 85..53.00 og 85.32.00.;"- Aktiviteter i forbindelse med lufttransport af passagerer, dyr eller gods - Drift af terminalfaciliteter såsom lufthavnsterminaler mv. - Lufthavns- og flyveledelsesvirksomhed - Lufthavnsvirksomhed på jorden mv.";- Serviceydelser i forbindelse med brandslukning og brandforebyggelse i lufthavne;"- Godshåndtering, jf.52.24.00 - Drift af flyveskoler, jf.85.53.00 og 85.32.00";; 1155;"52.24";4;Godshåndtering;;;;;; 1156;"522400";5;Godshåndtering;Branchen omfatter lastning og losning af gods eller passagerbagage (uanset transportform) og jernbanegodsvogne samt stevedorevirksomhed.;"- Godshåndtering - Lastning og losning af gods eller passagerbagage, uanset transportform - Stevedorevirksomhed - Lastning og losning af jernbanegodsvogne";;- Drift af terminalfaciliteter, jf. 52.21, 52.22 og 52.23;; 1157;"52.29";4;Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport;"Denne undergruppe omfatter tilrettelæggelse og organisering af jernbane-, landevejs-, sø- eller lufttransport, organisering af gruppeforsendelser og individuelle forsendelser (herunder afhentning og levering af gods og gruppering af forsendelser), udstedelse og fremskaffelse af transportdokumenter og fragtbreve, toldagentvirksomhed, sø- og luftfragtspeditionsvirksomhed og skibs- og flymæglervirksomhed. Denne undergruppe omfatter ikke kurervirksomhed, jf.53.20.00, ydelse af auto-, sø-, luftfarts- og transportforsikring, jf.65.12.00, rejsebureauvirksomhed, jf.79.11.00, rejseselskabsvirksomhed, jf.79.12.00og turistassistancevirksomhed, jf.79.90.00.";;;;; 1158;"522910";5;Skibsmæglere;Branchen omfatter varetagelse af af ind- og udklarering af skibe, som mellemled mellem redere og afskibere eller modtagere af varer.;- Varetagelse af ind- og udklarering af skibe som mellemled mellem redere og afskibere eller modtagere af varer;;;; 1159;"522920";5;Speditører;Branchen omfatter speditører, shippingvirksomhed og speditørvirksomhed, hvori der også indgår transportvirksomhed (uanset transportvirksomhedens størrelse).;"- Speditører - Shippingvirksomhed - Speditørvirksomhed sammen med transportvirksomhed, selvom transportvirksomheden er størst";;;; 1160;"522990";5;Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport;;- Godsbehandlingsvirksomhed, fx midlertidig pakning i kasser udelukkende med henblik på at beskytte godset under transport, udpakning, prøvetagning og vejning af gods;;;; 1161;"53";2;Post- og kurertjenester;Denne hovedgruppe omfatter post- og kurertjenester, fx afhentning, transport og udbringning af breve og pakker under forskellige ordninger. Lokale udbringnings- og budtjenester er også omfattet.;;;;; 1162;"53.1";3;Posttjenester omfattet af forsyningspligten;Omfatter posttjenester, der er omfattet af forsyningspligten. Det drejer sig bl.a. om anvendelse af den generelle serviceinfrastruktur, herunder detaillokaliteter, sorterings- og behandlingsfaciliteter samt fragtruter til afhentning og udbringning af post. Udbringningen kan omfatte brevpost, fx breve, postkort, tryksager (dagblade, ugeblade, reklamer mv.), småpakker, varer og dokumenter. Desuden er alle andre hjælpetjenester i forbindelse med forsyningspligten omfattet.;;;;; 1163;"53.10";4;Posttjenester omfattet af forsyningspligten;;;;;; 1164;"531000";5;Posttjenester omfattet af forsyningspligten;Branchen omfatter de posttjenester, der er omfattet af forsyningspligtigen (jf Postlov af 21/12/2010). Branchen omfatter kun Post Danmark.;"- Afhentning, sortering, transport og udbringning (national eller international) af brevpost og (post-) pakker og kolli via posttjenester omfattet af forsyningspligt. Der kan være tale om en eller flere transportmåder, og aktiviteten foregår via selvejet (privat) transport eller offentlig transport - Indsamling af brevpost og pakker fra offentlige postkasser eller posthuse";;;; 1165;"53.2";3;Andre post- og kurertjenester;;;;;; 1166;"53.20";4;Andre post- og kurertjenester;;;;;; 1167;"532000";5;Andre post- og kurertjenester;Branchen omfatter post- og kurertjenester, der ikke er omfattet af forsyningspligten. Tjenesterne omfatter fx afhentning, sortering, transport og udbringning (både nationalt og internationalt) af brevpost- og pakker. Branchen omfatter også husstandsomdeling og avisdistribution.;- Afhentning, sortering, transport og udbringning (national eller international) af brevpost og (post-) pakker og kolli udført af firmaer, der opererer uden for rammerne af forsyningspligten. Der kan være tale om en eller flere transportmåder, og aktiviteten foregår via selvejet (privat) transport eller offentlig transport;"- Husstandsomdelingstjenester - Avisdistribution";- Transport af gods, jf. 49.20.00, 49.41.00, 50.20.00, 50.40.00 ,51.21.00, 51.22.00 (alt efter transportmåde);; 1168;"I";1;Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed;"Denne hovedafdeling omfatter udbud af korttidsindkvartering af gæster og andre rejsende samt komplette måltider og drikkevarer til umiddelbar fortæring. Antallet og typen af hjælpetjenester inden for denne hovedafdeling kan være stærkt varierende. Denne hovedafdeling omfatter ikke aktiviteter i forbindelse med udbud af primærboliger på langtidsbasis, fx lejligheder, der typisk udlejes på måneds- eller årsbasis. Dette er klassificeret under fast ejendom (hovedafdeling L).";;;;; 1169;"55";2;Overnatningsfaciliteter;"Denne hovedgruppe omfatter udbud af korttidsindkvartering af gæster og andre rejsende. Længerevarende indkvartering af studerende, arbejdere og lignende enkeltpersoner er også omfattet. Nogle enheder tilbyder kun indkvartering, mens andre tilbyder en kombination af indkvartering, måltider og/eller rekreative faciliteter. Denne hovedgruppe omfatter ikke aktiviteter i forbindelse med udbud af primærboliger på langtidsbasis, fx lejligheder, der typisk udlejes på måneds- eller årsbasis. Dette er klassificeret under Fast ejendom (hovedafdeling L).";;;;; 1170;"55.1";3;Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter;;;;;; 1171;"55.10";4;Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter;Denne undergruppe omfatter udbud af indkvartering, typisk på dags- eller ugebasis, primært til korte gæsteophold. Der tilbydes møbleret indkvartering i gæsteværelser og -suiter, undertiden med tekøkken. De i denne undergruppe klassificerede enheder tilbyder daglig rengøring og sengeredning og tilbyder derudover gæsterne en række yderligere serviceydelser såsom adgang til forplejning, parkering, vask, svømmebassin og kondirum, rekreative faciliteter og møde- og konferencefaciliteter.;;;;; 1172;"551010";5;Hoteller;Branchen omfatter indkvartering på dags- eller ugebasis, på fx hoteller, kroer med overnatningsfaciliteter, kurhoteller eller moteller, hvor der tilbydes daglig rengøring og sengeredning. Virksomheder i denne branche tilbyder desuden en række yderligere serviceydelser, som fx adgang til forplejning, parkering, vask, svømmebasin, fitnessrum mm. Selvbetjenings-hoteller henvises til 55.20.20;"- Hoteller - Feriehoteller - Kroer med overnatningsfaciliteter - Hoteller med suiter/ferielejligheder - Kurhoteller - Moteller";- B & B med daglig rengøring;"- B & B uden daglig rengøring jf. 55.20.00 - Udbud af huse og møblerede eller umøblerede lejligheder til mere permanent brug, typisk på måneds- eller årsbasis, jf. hovedgruppe 68 - Kroer med hovedvægten lagt på servering af mad, jf. 56.10.10 - Time-share hoteller, jf.68.20.30";; 1173;"551020";5;Konferencecentre og kursusejendomme;Branchen omfatter konferencecentre og kursusejendomme.;"- Konferencecentre - Kursusejendomme";;;; 1174;"55.2";3;Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold;Omfatter udbud af indkvartering, typisk på dags- eller ugebasis og primært til korte gæsteophold, af selvstændige indlogeringsmuligheder bestående af fuldt møblerede værelser eller områder med opholds-, spise- og sovepladser, med køkkenfaciliteter eller fuldt udstyrede køkkener. Der kan være tale om lejligheder i mindre fritstående fleretagesbygninger eller grupper af bygninger eller enetages bungalower, hytter, møblerede sommerhuse o.l. Der tilbydes evt. meget minimale supplerende serviceydelser.;;;;; 1175;"55.20";4;Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold;Omfatter udbud af indkvartering, typisk på dags- eller ugebasis og primært til korte gæsteophold, af selvstændige indlogeringsmuligheder bestående af fuldt møblerede værelser eller områder med opholds-, spise- og sovepladser, med køkkenfaciliteter eller fuldt udstyrede køkkener. Der kan være tale om lejligheder i mindre fritstående fleretagesbygninger eller grupper af bygninger eller enetages bungalower, hytter, møblerede sommerhuse o.l. Der tilbydes evt. meget minimale supplerende serviceydelser.;;;;; 1176;"552000";5;Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold;Branchen omfatter indkvartering på dags- eller ugebasis, som fx vandrehjem, lejrskoler, gæstelejligheder- og bungalower samt møblerede hytter og sommerhuse. Rengøring er typisk en service, der betales ekstra for, eller som udføres efter endt ophold. Branchen omfatter fx. B&B uden daglig rengøring og selvbetjeningshoteller.;"Overnatningsfaciliteter udbudt af: - Vandrehjem - Lejrskoler, ferielejre o.l. - Gæstelejligheder og -bungalower - Feriecentre - Ferielejligheder - Møblerede hytter og sommerhuse";- B & B uden daglig rengøring;"- B & B med daglig rengøring jf. 55.10.10 - Udbud af møblerede indlogeringsfaciliteter på korttidsbasis, med sengeredning, forplejning, jf. 55.10 - Udbud af huse og møblerede eller umøblerede lejligheder til mere permanent brug, typisk på måneds- eller årsbasis, jf. hovedgruppe 68 - Formidling af ferieboliger, jf.68.31";; 1177;"55.3";3;Campingpladser;;;;;; 1178;"55.30";4;Campingpladser;;;;;; 1179;"553000";5;Campingpladser;Branchen omfatter drift af eks. campingpladser, shelter, plads til teltopslagning, lejrpladser og fiske- og jagtejre til korttidsgæster samt udbud af plads og faciliteter til fritidskøretøjer. For drift af vandrehjem se 55.20.00.;- Udbud af plads og faciliteter til fritidskøretøjer eller drift af campingpladser, lejrpladser, fiske- og jagtlejre og lignende faciliteter til korttidsgæster;- Drift af shelter eller bivuaker, eller pladser til teltopslagning;"- Lystbådehavne, jf.93.29.10 - Vandrehjem, jf.55.20.00";; 1180;"55.9";3;Andre overnatningsfaciliteter;Omfatter udbud af midlertidige eller længerevarende indkvartering i enkeltværelser, delte værelser eller sovesale for studerende, sæsonarbejdere og andre enkeltpersoner.;;;;; 1181;"55.90";4;Andre overnatningsfaciliteter;Omfatter udbud af midlertidige eller længerevarende indkvartering i enkeltværelser, delte værelser eller sovesale for studerende, sæsonarbejdere og andre enkeltpersoner.;;;;; 1182;"559000";5;Andre overnatningsfaciliteter;Branchen omfatter udbud af længerevarende indkvartering i enkeltværelser, delte værelser eller sovesale for fx. studerende eller sæsonarbejdere. Det kan være arbejderkollegier, jernbanevogne, logihuse og pensionater.;"- Arbejderkollegier - Logihuse og pensionater - Jernbanesovevogne";;;; 1183;"56";2;Restaurationsvirksomhed;"Denne hovedgruppe omfatter restaurationsvirksomhed, hvor der tilbydes komplette måltider eller drikkevarer til umiddelbar fortæring i traditionelle restauranter, cafeterier og restauranter, der leverer mad ud af huset, samt fra boder med fast eller midlertidig placering og med eller uden siddepladser. Det afgørende er, at der tilbydes måltider til umiddelbar fortæring, ikke hvilken type faciliteter der tilbyder dem. Undtaget er fremstilling af måltider, der ikke er egnet eller beregnet til umiddelbar fortæring, eller af færdigretter, der ikke anses for at være måltider (jf. hovedgruppe 10: Fremstilling af fødevarer og 11: Fremstilling af drikkevarer). Undtaget er også salg af ikke-egenfremstillede fødevarer, der ikke anses for at være måltider, eller af måltider, der ikke er egnet til umiddelbar fortæring (jf. hovedafdeling G: Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler).";;;;; 1184;"56.1";3;Restauranter og levering af mad ud af huset;;;;;; 1185;"56.10";4;Restauranter og levering af mad ud af huset;"Denne undergruppe omfatter restaurationsvirksomhed, hvor der serveres mad for siddende gæster eller i form af selvbetjening, uanset om gæsterne spiser på stedet, tager maden med sig eller får den leveret. Dette inkluderer tilberedning og servering af måltider til umiddelbar fortæring fra motoriserede køretøjer eller ikke-motoriserede vogne. Denne undergruppe omfatter ikke detailhandel med fødevarer via salgsautomater, jf.47.99.00og drift af madsteder på koncessionsbasis, jf.56.29.00";;;;; 1186;"561010";5;Restauranter;Branchen omfatter restaurationsvirksomhed, hvor der serveres mad for siddende gæster. Branchen omfatter restauranter, cafeterier, fastfoodrestauranter samt cafeer og kroer med hovedvægten lagt på servering af mad. Kroer med overnatningsfaciliteter er undtaget, jf. 55.10.10.;"- Restauranter - Cafeterier - Cafeer med hovedvægten lagt på servering af mad - Kroer med hovedvægten lagt på servering af mad - Fastfoodrestauranter";;- Kroer med overnatningsfaciliteter, jf.55.10.10;; 1187;"561020";5;Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.;Branchen omfatter bl.a pizzeriaer, grillbarer, isbarer, pølsevogne, mobile madboder og tilberedning af mad i markedsboder.;"- Pizzeriaer - Grillbarer - Isbarer - Pizzaudbringning - Spisesteder, der leverer mad ud af huset - Isbiler - Pølsevogne - Mobile madboder - Tilberedning af mad i markedsboder";- Restaurations- og barvirksomhed i forbindelse med befordring, når denne udføres af separate enheder;;; 1188;"56.2";3;Event catering og anden restaurationsvirksomhed;Denne gruppe omfatter cateringvirksomhed i forbindelse med enkeltbegivenheder eller i en nærmere angivet periode samt drift af madboder o.l. på koncessionsbasis, fx i sportshaller o.l.;;;;; 1189;"56.21";4;Event catering;Omfatter levering af mad på grundlag af kontraktlige aftaler med kunden til et af kunden angivet sted og til en bestemt begivenhed.;;;;; 1190;"562100";5;Event catering;Branchen omfatter cateringvirksomhed, i forbindelse med enkeltbegivenheder, på kontraktlige aftaler med kunden, fx eventcatering, diner tranportable, kogekoner og salg af mad, der tilberedes i centrale køkkener til levering ud af huset. Branchen omfatter ikke fremstilling af letfordærvelige fødevarer til videresalg (10.89.00).;"- Event catering - Diner transportable - Kogekoner - Salg af mad, der tilberedes i centrale køkkener til levering ud af huset";;"- Fremstilling af letfordærvelige fødevarer med henblik på videresalg, jf.10.89.00 - Detailhandel med letfordærvelige fødevarer, jf. hovedgruppe47";; 1191;"56.29";4;Anden restaurationsvirksomhed;Omfatter erhvervsmæssig catering, dvs. levering af mad på grundlag af kontraktlige aftaler med kunden i en nærmere angivet periode. Undergruppen omfatter også drift af madboder o.l. på koncessionsbasis i sportshaller o.l. Maden tilberedes normalt i en central enhed.;;;;; 1192;"562900";5;Anden restaurationsvirksomhed;Branchen omfatter erhvervsmæssig catering, på grundlag af en kontraktlig aftale med kunden i en nærmere angivet periode, fx drift af madboder i en sporthal, drift af kantiner eller cafeterier i fx. kontorbygninger, skoler eller hospitaler samt i forsamlingshuse. Branchen omfatter ikke fremstilling af letfordærvelige fødevarer til videresalg (10.89.00).;"- Underleverandører af mad for transportvirksomheder - Drift af madboder o.l. på koncessionsbasis i sportshaller o.l. - Drift af kantiner eller cafeterier (fx i fabrikker, kontorbygninger, hospitaler og skoler) på koncessionsbasis - Forsamlingshuse";;"- Fremstilling af letfordærvelige fødevarer med henblik på videresalg, jf.10.89.00 - Detailhandel med letfordærvelige fødevarer, jf. hovedgruppe47";; 1193;"56.3";3;Caféer, værtshuse, diskoteker mv.;;;;;; 1194;"56.30";4;Caféer, værtshuse, diskoteker mv.;Omfatter tilberedning og servering af drikkevarer til umiddelbar indtagelse på stedet.;;;;; 1195;"563000";5;Caféer, værtshuse, diskoteker mv.;"Branchen omfatter barer, cocktailbarer, diskoteker, værtshuse, kaffebarer, juicebarer, caféer og mobile drikkevareboder, med hovedvægten lagt på tilberedning og servering af drikkevarer til umiddelbar indtagelse på stedet. ";"- Barer - Cocktailbarer - Diskoteker (med hovedvægten lagt på servering af drikkevarer) - Værtshuse - Kaffebarer - Juicebarer - Caféer (med hovedvægten lagt på servering af drikkevarer) - Mobile drikkevareboder";;"- Videresalg af emballerede/tilberedte drikkevarer, jf.47 - Detailhandel med drikkevarer via salgsautomater, jf.47.99.00 - Kroer, jf.56.10.10";; 1196;"J";1;Information og kommunikation;"Denne hovedafdeling omfatter produktion og formidling af information og kulturprodukter, - der produceres med henblik på distribution - udbud af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data eller kommunikation, it-virksomhed, databehandling og anden informationsvirksomhed. Hovedelementerne i denne afdeling er udgivervirksomhed (hovedgruppe 58), herunder udgivelse af software, film- og lydoptagelser (hovedgruppe 59), radio- og tv-virksomhed og udsendelse af programmer (hovedgruppe 60), telekommunikationsvirksomhed (hovedgruppe 61), it-servicevirksomhed (hovedgruppe 62) og andre informationstjenester (hovedgruppe 63). Udgivervirksomhed omfatter køb af ophavsrettigheder til indhold (informationsprodukter) og udbud af dette indhold til offentligheden ved deltagelse i (eller organisering af) reproduktion og formidling af indholdet i forskellige former. Alle tilgængelige former for udgivervirksomhed (på tryk, elektronisk eller i lydform, på internettet, som multimedieprodukter såsom opslagsbøger på cd-rom mv.) er omfattet af denne hovedafdeling. Hovedgruppe 59, 60 og 61 dækker virksomhed i forbindelse med produktion og distribution af tv-programmer og omhandler de forskellige trin i denne proces. Individuelle elementer som film, tv-serier osv. produceres som led i aktiviteterne i hovedgruppe 59, mens skabelsen af et fuldstændigt programudbud til en tv-kanal på baggrund af elementer produceret i hovedgruppe 59 eller andre elementer (fx nyhedsprogrammer, der sendes live) er omfattet af hovedgruppe 60. Hovedgruppe 60 omfatter også producentens udsendelse af disse programmer. Tredjemands distribution af et komplet tv-programudbud, dvs. uden at indholdet ændres, er omfattet af hovedgruppe 61. Denne form for distribution kan foregå via radio- og tv-udsendelse, satellit- og kabelsystemer.";;;;; 1197;"58";2;Udgivervirksomhed;"Denne hovedgruppe omfatter udgivelse af bøger, brochurer, foldere, ordbøger, encyklopædier, atlasser, landkort og søkort, aviser, dagblade, ugeblade og magasiner, telefonbøger og adresselister og anden udgivervirksomhed samt udgivelse af software. Udgivervirksomhed omfatter køb af ophavsrettigheder til indhold (informationsprodukter) og udbud af dette indhold til offentligheden ved deltagelse i (eller organisering af) reproduktion og formidling af indholdet i forskellige former og medier. Alle tilgængelige medier for udgivervirksomhed (trykte, elektroniske eller i lydform, på internettet, som multimedieprodukter, fx opslagsbøger på cd-rom mv.), undtagen distribution af film, er omfattet af denne hovedgruppe. Denne hovedgruppe omfatter ikke distribution af film, videobånd og film på dvd eller lignende medier (hovedgruppe 59) og produktion af originalkopier til cd, dvd eller lydmateriale (hovedgruppe 59). Trykning (jf. 18.11.00, 18.12.00) og reproduktion af indspillede medier (jf. 18.20.00) er heller ikke omfattet.";;;;; 1198;"58.1";3;Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed;Denne gruppe omfatter virksomhed i forbindelse med udgivelse af bøger, aviser, dagblade, magasiner og ugeblade, telefonbøger, adresselister og andre værker som fx fotos, stik, postkort, køreplaner, skemaer, plakater og reproduktioner af kunstværker. Disse værker er karakteriseret ved, at deres tilblivelse indebærer intellektuel kreativitet, og de er normalt ophavsretligt beskyttet.;;;;; 1199;"58.11";4;Udgivelse af bøger;Omfatter virksomhed i forbindelse med udgivelse af bøger og brochurer mv., uanset medie, herunder i trykt format, elektronisk, til elektronisk visning, på cd, eller i form af lydbøger, og bøger mv. udgivet på internettet.;;;;; 1200;"581100";5;Udgivelse af bøger;Branchen omfatter udgivelse af bøger, brochurer, foldere, ordbøger, encyklopædier, atlaser, land- og søkort og lydbøger i medier som i trykt format, elektronisk, CD, lydbøger og bøger udgivet på internettet.;"- Udgivelse af bøger, brochurer, foldere og lignende publikationer, herunder udgivelse af ordbøger og encyklopædier - Udgivelse af atlasser, land- og søkort - Udgivelse af lydbøger - Udgivelse af encyklopædier mv. på CD-ROM";;"- Produktion af globusser, jf.32.99.00 - Udgivelse af reklamemateriale, jf.58.19.00 - Udgivelse af musik og nodehæfter, jf.59.20.00 - Uafhængig forfattervirksomhed, jf.90.03.00";; 1201;"58.12";4;Udgivelse af telefonbøger og adresselister;Udgivelse af faktalister/informationslister, hvis form, men ikke indhold, er beskyttet. Disse lister kan udgives i trykt eller elektronisk form.;;;;; 1202;"581200";5;Udgivelse af telefonbøger og adresselister;Branchen omfatter udgivelse af fx adresselister, telefonbøger og samlinger af information, domslister og lægemiddellister i både trykt og elektronisk form.;"- Udgivelse af adresselister - Udgivelse af telefonbøger - Udgivelse af andre registre og samlinger af information, domspraksis, lægemiddellister mv.";;;; 1203;"58.13";4;Udgivelse af aviser og dagblade;;;;;; 1204;"581300";5;Udgivelse af aviser og dagblade;Branchen omfatter virksomheder der udgiver aviser, dagblade, gratisaviser og reklameaviser, der udkommer mindst fire gange om ugen (på trykt eller elektronisk form, fx. på internettet). Pressebureauvirksomhed undtaget, jf. 63.91.00.;"- Udgivelse af aviser - Udgivelse af dagblade - Udgivelse af gratisaviser";;- Pressebureauvirksomhed, jf.63.91.00;; 1205;"58.14";4;Udgivelse af ugeblade og magasiner;Denne undergruppe omfatter virksomhed i forbindelse med udgivelse af ugeblade og andre magasiner, der udkommer mindre end fire gange om ugen. Denne information kan udgives på tryk eller i elektronisk form, herunder på internettet. Udgivelse af radio- og tv-programoversigter er også omfattet.;;;;; 1206;"581410";5;Udgivelse af ugeblade og magasiner;Branchen omfatter virksomheder der udgiver ugeblade, fagblade og magasiner samt redio og tvprogramoversigter, der udkommer mindre end fire gange om ugen (på trykt eller elektronisk form, fx. på internettet).;"- Udgivelse af periodisk udkommende blade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange om ugen - Udgivelse af fagblade";;;; 1207;"581420";5;Udgivelse af distrikts- og annonceblade;Branchen omfatter udgivelse (men ikke distribution) af distrikts- og annonceblade.;;;- Distribution af distrikts- og annonceblade, jf.73.11.90;; 1208;"58.19";4;Anden udgivervirksomhed;;;;;; 1209;"581900";5;Anden udgivervirksomhed;Branchen omfatter udgivelse af fx. kataloger, fotos, stik, postkort, lykønskningskort, skemaer, plakater, reproduktioner af kunstværker og reklamemateriale (både på trykt og elektronisk form). Udgivelse af reklameaviser er dog undtaget, jf. 58.13.00;"- Udgivelse (inklusiv via internettet) af: - Kataloger - Fotos, stik og postkort - Lykønskningskort - Skemaer - Online publicering af statistik og anden information - Plakater, reproduktioner af kunstværker - Reklamemateriale - Andre tryksager";;- Udgivelse af reklameaviser, jf.58.13;; 1210;"58.2";3;Udgivelse af software;;;;;; 1211;"58.21";4;Udgivelse af computerspil;;;;;; 1212;"582100";5;Udgivelse af computerspil;Branchen omfatter udgivelse af computerspil til alle platforme.;- Udgivelse af computerspil til alle platforme;;;; 1213;"58.29";4;Anden udgivelse af software;;;;;; 1214;"582900";5;Anden udgivelse af software;Branchen omfatter udgivelse af operative systemer, applikationer og massefremstillet software (der ikke er specialudviklet) samt oversættelse eller tilpasning af standardsoftware til et bestemt marked for egen regning.;"- Udgivelse af standardsoftware (dvs. massefremstillet software, der ikke er specialudviklet), herunder oversættelse eller tilpasning af standardsoftware til et bestemt marked for egen regning - Operativsystemer - Forretningsapplikationer og andre applikationer";;"- Reproduktion af software, jf.18.20.00 - Detailhandel med standardsoftware, jf.47.41.00 - Produktion af software, der ikke er forbundet med udgivelse, herunder oversættelse eller tilpasning af standardsoftware til et bestemt marked på honorar- eller kontraktbasis, jf.62.01.00";; 1215;"59";2;Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser;Denne hovedgruppe omfatter produktion af spillefilm og andre film, uanset om mediet er film, dvd eller andre videomedier med henblik på fremvisning i biografer eller udsendelser på tv. Omfatter også virksomhed i tilknytning hertil, fx filmredigering, klipning, eftersynkronisering mv. og distribution af film til andre brancher, samt filmfremvisning. Køb og salg af distributionsrettigheder til film er også omfattet. Hovedgruppen omfatter endvidere lydindspilninger, fx produktion af originale masterkopier, markedsføring og distribution heraf, musikudgivelser samt lydoptagelser i et studie eller andre steder.;;;;; 1216;"59.1";3;Produktion af film, video- og tv-programmer;Denne gruppe omfatter produktion af spillefilm og andre film uanset om mediet er film, dvd eller andre videomedier. Herunder digital distribution til direkte fremvisning i biografer eller til tv-transmission. Omfatter også aktivitet i tilknytning hertil, fx filmredigering, klipning, eftersynkronisering mv., distribution af film til andre brancher samt filmfremvisning. Køb og salg af distributionsrettigheder til film er også omfattet.;;;;; 1217;"59.11";4;Produktion af film, video- og tv-programmer;Omfatter produktion af spillefilm, video- og tv-programmer (tv-serier, dokumentarprogrammer mv.) og tv-reklamer. Virksomhed i forbindelse med filmarkiver til originalt filmmateriale og lignende aktiviteter er også omfattet.;;;;; 1218;"591110";5;Produktion af film og videofilm;Branchen omfatter produktion af spillefilm, dokumentarfilm og kortfilm, uanset om mediet er film, dvd eller andre videomedier.;- Produktion af spillefilm og andre film (dokumentarfilm, kortfilm mv.), uanset om mediet er film, dvd eller andre videomedier;;"- Filmkopiering (bortset fra reproduktion af spillefilm til biografdistribution) samt reproduktion af lyd- og videomedier, (cd'er, dvd'er etc.) fra masterkopier, jf.18.20.00 - Produktion af reklamefilm til udsendelse i biografer og tv, jf.59.11.20 - Engroshandel med indspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.46.43.30 - Engroshandel med uindspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.46.52.20 - Detailhandel med cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.47.63.00 - Efterproduktionsvirksomhed, jf.59.12.00 - Lydoptagelse og optagelse af lydbøger, jf.59.20.00 - Skabelse af et fuldstændigt programudbud, jf.60.20.00 - Filmbehandling, der ikke er beregnet på spillefilmsindustrien, jf.74.20.00 - Impresario- og kunstneragenturvirksomhed, jf.74.90.90 - Udlejning af dvd'er og andre billedmedier til offentligheden, jf.77.22.00 - Simultan tekstning for hørehæmmede af tv-udsendelse af møder, konferencer mv. der udsendes live, jf.82.99.00 - Skuespiller-, tegner-, instruktør-, scenografvirksomhed og anden virksomhed udført af tekniske specialister, jf.90.0";; 1219;"591120";5;Produktion af tv-programmer;Branchen omfatter produktion af tv-serier, tv-reklamer, video- og tv-programmer samt reklamer til udsendelse i biografer og tv.;- Produktion af tv-programmer (tv-serier, dokumentarprogrammer mv.) og reklameproduktioner til udsendelse i biografer og tv.;;"- Filmkopiering (bortset fra reproduktion af spillefilm til biografdistribution) samt reproduktion af lyd- og videomedier, (cd'er, dvd'er etc.) fra masterkopier, jf.18.20.00 - Engroshandel med indspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.46.43.30 - Engroshandel med uindspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.46.52.20 - Detailhandel med cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.47.63.00 - Hjælpetjenester for film, video- og tv-programmer, jf.59.12.00 - Lydoptagelse og optagelse af lydbøger, jf.59.20.00 - Tv-transmission, jf.60.20.00 - Impresario- og kunstneragenturvirksomhed, jf.74.90.90 - Udlejning af videobånd, dvd'er til offentligheden, jf.77.22.00 - Simultan tekstning for hørehæmmede af tv-udsendelse af møder, konferencer mv. der udsendes live, jf.82.99.00 - Skuespiller-, tegner-, instruktør-, scenografvirksomhed og anden virksomhed udført af tekniske specialister, jf.90.0";; 1220;"59.12";4;Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer;;;;;; 1221;"591200";5;Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer;Branchen omfatter aktiviteter som redigering, overførsel fra film til bånd, div. tekstning, rulletekster, computergrafik- og animation, specielle effekter, fremkaldelse og behandling af film samt aktiviteter udført af film- og speciallaboratorier. Derudover reproduktion af spillefilm med henblik på distribution til biografer.;"- Aktiviteter såsom redigering, overførsel fra film til bånd, tekstning, undertekstning, rulletekster, tekstning for hørehæmmede, computergrafik, computeranimation og specielle effekter, fremkaldelse og behandling af film, aktiviteter udført af filmlaboratorier og speciallaboratorier for animationsfilm. - Reproduktion af spillefilm med henblik på distribution til biografer";;"- Filmkopiering (bortset fra reproduktion af spillefilm til biografdistribution) samt reproduktion af lyd- og videomedier, (cd'er, dvd'er etc.) fra masterkopier, jf.18.20.00 - Engroshandel med indspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.46.43.30 - Engroshandel med uindspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.46.52.20 - Detailhandel med cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.47.63.00 - Filmbehandling, der ikke er beregnet på spillefilmsindustrien, jf.74.20.00 - Udlejning af videobånd, dvd'er til offentligheden, jf.77.22.00 - Skuespiller-, tegner-, instruktør-, scenografvirksomhed og anden virksomhed udført af tekniske specialister, jf.90.0";; 1222;"59.13";4;Distribution af film, video- og tv-programmer;;;;;; 1223;"591300";5;Distribution af film, video- og tv-programmer;"Branchen omfatter distribution af film, video, dvd'er og lignende produkter til biografer, tv-selskaber og stationer samt køb af distributionsrettigheder til film, dvd'er og andre billedmedier. ";- Distribution af film, video, dvd'er og lignende produkter til biografer, tv-selskaber og -stationer mv. Køb af distributionsrettigheder til film, dvd'er og andre billedmedier er også omfattet.;;"- Filmkopiering og reproduktion af lyd- og videobånd, cd'er eller dvd'er fra masterkopier, jf.18.20.00 - Engroshandel med indspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.46.43.30 - Detailhandel med indspillede cd'er, dvd'er og andre videomedier, jf.47.63.00";; 1224;"59.14";4;Biografer;;;;;; 1225;"591400";5;Biografer;Branchen omfatter fremvisning af film eller andre billedmedier i fx. biografer eller i fri luft. Omfatter også biografklubvirksomhed.;- Fremvisning af film eller andre billedmedier i biografer, i fri luft eller andre fremvisningsfaciliteter;- Biografklubvirksomhed;;; 1226;"59.2";3;Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik;;;;;; 1227;"59.20";4;Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik;;;;;; 1228;"592000";5;Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik;Branchen omfatter produktion af originale lydindspilninger (fx bånd eller cd'er), udgivelse, markedsføring og distribution. Derudover omfatter branchen køb, registrering og eventuel administration af ophavsrettigheder til kompositioner, indspilninger, radio, tv, film og live-optrædender. Branchen omfatter også lydoptagelser og produktion af båndede radioprogrammer.;- Aktiviteter i forbindelse med produktion af originale lydindspilninger, fx bånd, cd'er, udgivelse, markedsføring og distribution af lydoptagelser til engroshandel, detailhandel eller direkte til offentligheden. Disse aktiviteter kan evt. være et led i produktionen af originalindspilninger i samme enhed. Hvis ikke, skal den enhed, der udøver disse aktiviteter, indhente reproduktions- eller distributionsrettighederne til originalindspilningerne.;"- Lydoptagelser i et studie eller andre steder, herunder produktion af båndede radioprogrammer (dvs. radioprogrammer, der ikke udsendes live) - Musikudgivelsesaktiviteter, dvs. køb og registrering af ophavsrettigheder til musikkompositioner, markedsføring, tilladelse og anvendelse af disse kompositioner til indspilninger, radio, tv, film, liveoptræden, trykning og andre medier. Enheder, der medvirker til disse aktiviteter, kan have ophavsretten eller fungere som administrator af ophavsretten til musikken på vegne af indehaverne af ophavsretten. Udgivelse af musik og nodebøger er omfattet";;; 1229;"60";2;Radio- og tv-virksomhed;"Denne hovedgruppe omfatter skabelse af indhold eller køb af rettigheder til distribution af indhold og efterfølgende udsendelse heraf, fx radio-, tv- og dataprogrammer inden for underholdning, nyheder, talkshows o.l. Datatransmission, typisk som led i radio- eller tv-transmission, er også omfattet. Transmissionen kan foregå ved hjælp af forskellige teknologier: trådløst, via satellit, via kabelnetværk eller via internettet. Hovedgruppen omfatter også produktion af programmer, der typisk er specialiserede (dvs. i begrænset format, fx nyheder, sports- og undervisningsprogrammer og programmer henvendt til unge), på abonnements- eller honorarbasis til tredjemand med henblik på efterfølgende transmission til offentligheden. Denne hovedgruppe omfatter ikke distribution af programmer via kabel og udsendelse af andre tv-tjenester med abonnement (jf. hovedgruppe 61).";;;;; 1230;"60.1";3;Radiovirksomhed;;;;;; 1231;"60.10";4;Radiovirksomhed;"Denne undergruppe omfatter transmission af lydsignaler via radiotransmissionsstudier og -faciliteter til udsendelse af auditive programmer til tilknyttede stationer og til abonnenter. Radioselskabsvirksomhed, dvs. sammensætning og transmission af auditive programmer til tilknyttede stationer og til abonnenter via kabel- og satellittransmission, samt radiotransmission via internettet (internetradiostationer) er også omfattet. Det gælder også datatransmission som led i radiotransmission. Denne undergruppe omfatter ikke: - Produktion af båndede radioprogrammer, jf.59.20.00.";;;;; 1232;"601000";5;Radiovirksomhed;Branchen omfatter produktion og transmission af direkte radioprogrammer til tilknyttede stationer og abonnementer via kabel, satellit og internet. Branchen omfatter ikke produktion af båndede radioprogrammer jf. 59.20.00.;;;;; 1233;"60.2";3;Tv-virksomhed;"Denne gruppe omfatter skabelsen af et fuldstændigt programudbud til en tv-kanal ud fra indkøbte programkomponenter (fx film, dokumentarudsendelser mv.), egenproducerede programkomponenter (fx lokale nyhedsudsendelser, direkte reportage) eller en kombination heraf. Det fuldstændige programudbud kan enten transmitteres af de producerende enheder eller produceres med henblik på transmission af tredjemand, fx udbydere af kabel- eller satellit-tv.";;;;; 1234;"60.20";4;Tv-virksomhed;;;;;; 1235;"602000";5;Tv-virksomhed;Branchen omfatter virksomheder, der danner et fuldstændigt programudbud til en tv-kanal ud fra egenproducerede eller indkøbte programmer. Programudbuddet kan enten transmitteres af dem, der har produceret programmerne eller af 3. mand, fx udbydere af kabel- eller satellit-tv.;"- Tv-programmer til transmission på abonnementsbasis. Distributørerne kan være udbydere af kabel- eller satellit-tv. Programmerne er ofte specialiserede (dvs. i begrænset format, fx nyheder, sports- og undervisningsprogrammer og programmer henvendt til unge) - Tv-kanalvirksomhed og frit tilgængelig transmission heraf via de offentlige kanaler - Programtransmission til tilknyttede tv-stationer, der efterfølgende transmitterer programmerne til offentligheden efter en foruddefineret tidsplan er også omfattet - Abonnementsbaserede programmer til sportskanaler - Abonnementsbaserede programmer til filmkanaler - Abonnementsbaserede programmer til nyhedskanaler";;"- Produktion af tv-programkomponenter (fx film, dokumentarprogrammer, reklamer), jf. undergruppe59.11 - Sammensætning af en programpakke og udsendelse af denne, jf. hovedgruppe61";; 1236;"61";2;Telekommunikation;Denne hovedgruppe omfatter udbud af telekommunikation og tilhørende tjenester, dvs. transmission af tale, data, tekst, lyd og video. De transmissionsfaciliteter, der udfører disse aktiviteter, kan være baseret på en enkelt teknologi eller en kombination af teknologier. De aktiviteter, der er klassificeret i denne hovedgruppe, er karakteriseret ved transmission af indhold uden medvirken i skabelsen heraf. Hovedgruppen er opdelt efter typen af den anvendte infrastruktur. Transmission af tv-signaler kan omfatte distribution af programpakker sammensat af fuldstændige programkanaler, kabel-tv (produceret i hovedgruppe 60).;;;;; 1237;"61.1";3;Fastnetbaseret telekommunikation;;;;;; 1238;"61.10";4;Fastnetbaseret telekommunikation;;;;;; 1239;"611000";5;Fastnetbaseret telekommunikation;Branchen omfatter transmission, drift, vedligeholdelse og udbud af telekommunikation gennem ledningsnet (evt kombineret med satelitopkoblinger).;- Drift, vedligeholdelse og udbud af adgang til faciliteter til transmission af tale, data, tekst, lyd og video ved hjælp af en kabelbaseret telekommunikationsinfrastruktur. De transmissionsfaciliteter, der udfører disse aktiviteter, kan være baseret på en enkelt teknologi eller en kombination af teknologier. Det drejer sig mere specifikt om: 1) drift og vedligeholdelse af omstillings- og transmissionsfaciliteter til PPP-kommunikation via fastnet, mikrobølge eller en kombination af fastnet og satellitopkoblinger, 2) drift af kabeldistributionssystemer (fx til distribution af data- og tv-signaler) og 3) levering af telegrafkommunikation og anden ikke-talebaseret kommunikation ved brug af deres egne faciliteter. Køb af adgang og netværkskapacitet fra ejere og operatører af netværk og udbud af telekommunikationstjenester ved brug heraf til virksomheder og private er omfattet;- Internetadgang, der udbydes af operatøren af den kabelbaserede infrastruktur;- Videreforhandling af telekommunikation, jf.61.90.00;; 1240;"61.2";3;Trådløs telekommunikation;;;;;; 1241;"61.20";4;Trådløs telekommunikation;;;;;; 1242;"612000";5;Trådløs telekommunikation;Branchen omfatter transmission, drift, vedligeholdelse og udbud af trådløs telekommunikation.;- Drift, vedligeholdelse og udbud af adgang til faciliteter til transmission af tale, data, tekst, lyd og video ved hjælp af en trådløs telekommunikationsinfrastruktur. Disse faciliteter tilbyder rundstrålende radiobølgetransmission og kan være baseret på en enkelt teknologi eller en kombination af teknologier. Vedligeholdelse og drift af personsøgnings- samt mobil- og andre trådløse telekommunikationsnetværk er omfattet. Køb af adgang og netværkskapacitet fra ejere og operatører af netværk og udbud af trådløse telekommunikationstjenester (undtagen satellit) ved brug af heraf til virksomheder og private er ligeledes omfattet;- Internetadgang, der udbydes af operatøren af den trådløse infrastruktur;- Videreforhandling af telekommunikation, jf.61.90.00;; 1243;"61.3";3;Satellitbaseret telekommunikation;;;;;; 1244;"61.30";4;Satellitbaseret telekommunikation;;;;;; 1245;"613000";5;Satellitbaseret telekommunikation;Branchen omfatter transmission, drift, vedligeholdelse og udbud af telekommunikation via satellitter.;- Drift, vedligeholdelse og udbud af adgang til faciliteter til transmission af tale, data, tekst, lyd og video ved hjælp af en satellitbaseret telekommunikationsinfrastruktur. Omfatter også levering af visuelle, auditive og tekstbaserede programmer fra tv-kanaler, tv-stationer og -selskaber eller fra radioselskaber til forbrugerne via DTH- (Direct-To-Home) satellitsystemer. Enheder i denne branche producerer normalt ikke originalt programmateriale;- Internetadgang, der udbydes af operatøren af den satellitbaserede infrastruktur;- Videreforhandling af telekommunikation, jf.61.90.00;; 1246;"61.9";3;Anden telekommunikation;;;;;; 1247;"61.90";4;Anden telekommunikation;;;;;; 1248;"619000";5;Anden telekommunikation;Branchen omfatter udbud af telefoni ved brug af internetprotokol, specialiserede telekommunikationsapplikationer, som fx satellitsporing samt udbud af internetadgang mellem klient og udbyder via netværk, der ikke ejes af eller kontrollerers af internetudbyderen, som fx opkaldsadgang til internettet. Branchen omfatter også videreforhandling af telekommunikation og drift af terminalstationer for satellitsystemer.;"- Udbud af specialiserede telekommunikationsapplikationer, fx satellitsporing, telemetri og radarstationsvirksomhed, drift af terminalstationer for satellitsystemer og tilhørende faciliteter, der er forbundet med ét eller flere jordbaserede kommunikationssystemer og er i stand til at transmittere eller modtage telekommunikation til og fra satellitsystemer - Udbud af internetadgang mellem klienten og internetudbyderen via netværk, der ikke ejes eller kontrolleres af internetudbyderen, fx opkaldsadgang til internettet mv. - Udbud af telefon- og Internetadgang i faciliteter der er åbne for offentligheden - Udbud af telekommunikationstjenester via eksisterende teleforbindelser: - Udbud af telefoni ved brug af internetprotokol (VoIP), herunder internettelefoni - Videreforhandling af telekommunikation (dvs. køb og videresalg af netværkskapacitet uden levering af yderligere tjenester)";;- Internetadgang, der udbydes af operatører af teleinfrastruktur, jf. 61.10.00, 61.20.00, 61.30.00;; 1249;"62";2;Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter;"Denne hovedgruppe omfatter følgende it-konsulentydelser: rådgivning, udvikling, tilretning, test og support af software; planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware, software og kommunikationsteknologi; styring og drift af klienters computersystemer og/eller databehandlingsfaciliteter hos klienterne samt andre faglige og tekniske computerrelaterede konsulentydelser.";;;;; 1250;"62.0";3;Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter;;;;;; 1251;"62.01";4;Computerprogrammering;;;;;; 1252;"620100";5;Computerprogrammering;Branchen omfatter udvikling, udformning, tilretning, test og support i forbindelse med databaseløsninger, web-design, system software og software applikationer - de sidste to inkl. opdateringer og patches. Det må gerne være kundespecifik software. Branchen omfatter ikke udgivelse, oversættelse eller tilpasning af massefremstillet software.;"- Computerprogrammering - Udvikling af kundespecifikt software, herunder også rådgivning, tilretning, test og support med henblik på at opfylde en bestemt klients behov.";"- Programudvikling efter brugerens anvisninger - Søgemaskineoptimering o.l.";"- Udgivelse af softwarepakker, jf.58.29.00 - Oversættelse eller tilpasning af massefremstillet software til et bestemt marked for egen regning, jf.58.29.00 - Planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware-, software- og kommunikationsteknologi, uanset om levering af software er et led heri, jf.62.02.00";; 1253;"62.02";4;Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi;;;;;; 1254;"620200";5;Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi;Branchen omfatter konsulentbistand samt analyser af brugerbehov- og problemer vedrørende planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware-, software og anden informationsteknologi. Branchen omfatter ligeledes installation, oplæring og support til brugerne af systemet.;- Konsulentbistand vedrørende planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware-, software- og anden informationsteknologi. Herunder analyse af brugerbehov og -problemer, konsulentbistand vedrørende den bedste løsning, planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware, software og kommunikationsteknologi, med henblik på at opfylde en bestemt klients behov. De i denne branche klassificerede enheder kan levere hardware- og softwarekomponenter til systemet som led i den integrerede servicevirksomhed, eller disse komponenter kan leveres af tredjemand eller underleverandører. De i denne branche klassificerede enheder installerer ofte systemet og oplærer og yder support til brugerne af systemet;;"- Separat installation af software og hardware, datarekonstruktion ved computernedbrud, jf.62.09.00 - Salg af computer hardware og software, jf.46.51.00og47.41.00 - Installation af større computere, jf.33.20.00 - Installation af personlige computere, jf.62.09.00 - Installation af software og datarekonstruktion, jf.62.09.00";; 1255;"62.03";4;Computer facility management;;;;;; 1256;"620300";5;Computer facility management;Branchen omfatter daglig administration og drift af klienters computersystemer og databehandlingsfaciliteter.;- Daglig administration og drift af klienters computersystemer og databehandlingsfaciliteter;;;; 1257;"62.09";4;Anden it-servicevirksomhed;;;;;; 1258;"620900";5;Anden it-servicevirksomhed;Branchen omfatter rekonstruktion af harddiske, installation af personlige computere og software samt datarekonstruktion ved computernedbrud. Vær opmærksom på at branchen ikke omfatter installation af større computere, jf. 33.20.00.;"- Andre it- og computerrelaterede serviceydelser, der ikke er klassificeret andre steder - Rekonstruktion af harddiske - Installation af personlige computere - Installation af software";- Datarekonstruktion ved computernedbrud samt installation af software og hardware;"- Salg af computer hardware og software, jf.46.51.00og47.41.00 - Installation af større computere, jf.33.20.00";; 1259;"63";2;Informationstjenester;Denne hovedgruppe omfatter informationstjenester som søgemaskiner og webportaler, databehandlings- og hostingvirksomhed samt andre aktiviteter, der primært leverer information;;;;; 1260;"63.1";3;"Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler";;Denne gruppe omfatter udbud af infrastruktur til webhosting, databehandling og lignende serviceydelser samt udbud af søgemaskiner og andre portaler til internettet.;;;; 1261;"63.11";4;Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;;;;;; 1262;"631100";5;Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;Branchen omfatter levering af infrastruktur til webhosting, databehandling og specielle serviceydelser, som streaming, applikationshosting- og service. Herudover omfatter branchen behandling af data og udarbejdelse af rapporter på baggrund af data, der er leveret af klienter.;- Levering af infrastruktur til webhosting, databehandling og lignende serviceydelser. Omfatter specielle serviceydelser som webhosting, streaming og applikationshosting, applikationsservice, generelle mainframefaciliteter på timesharebasis til klienter. Databehandling omfatter fuldstændig behandling og specialiserede rapporter på baggrund af data leveret af klienter eller automatisk databehandling og dataindlæsning, herunder vedligeholdelse af databaser;;- Serviceydelser, hvor computeren udelukkende anvendes som et værktøj, er klassificeret efter arten af den leverede tjeneste;; 1263;"63.12";4;Webportaler;;;;;; 1264;"631200";5;Webportaler;Branchen omfatter drift af websteder, der anvender en søgemaskine til at generere og vedligeholde store databaser over internetadresser- og indhold i søgbart format samt portaler til internettet som fx. mediewebsteder, der leverer regelmæssigt opdateret indhold.;- Drift af websteder, der anvender en søgemaskine til at generere og vedligeholde store databaser over internetadresser og -indhold i et søgbart format;- Drift af andre websteder, der fungerer som portaler til internettet, fx mediewebsteder, der leverer regelmæssigt opdateret indhold;"- Udgivelse af bøger, dagblade, ugeblade mv. via internettet, jf. hovedgruppe58 - Radio- og tv-virksomhed via Internettet, jf.60";; 1265;"63.9";3;Andre informationstjenester;"Denne gruppe omfatter pressebureauer og alle andre resterende informationstjenester. Denne gruppe omfatter ikke biblioteker og arkiver, jf.91.01.";;;;; 1266;"63.91";4;Pressebureauer;;;;;; 1267;"639100";5;Pressebureauer;"Branchen omfatter nyheds- og pressebureauer, der leverer nyheder, billeder og artikler til medierne. ";- Nyheds- og pressebureauer, der leverer nyheder, billeder og artikler til medierne;;"- Uafhængig fotojournalistvirksomhed, jf.74.20.00 - Uafhængig journalistvirksomhed, jf.90.03.00";; 1268;"63.99";4;Andre informationstjenester i.a.n.;;;;;; 1269;"639900";5;Andre informationstjenester i.a.n.;"Branchen omfatter informationstjenester, der ikke er nævnt under relaterede brancher. ";"Andre informationstjenester, der ikke er klassificeret andre steder, fx: - Computerbaserede telefon informationstjenester - Telefonbaserede informationstjenester - Informationssøgetjenester på kontrakt- eller honorarbasis - Nyheds- og presseudklipstjenester mv.";;- Telefonsalgsbureauer, jf.82.20.00;; 1270;"K";1;Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring;Denne hovedafdeling omfatter finansiel formidling og forsikring, genforsikring og pensionsforsikring samt hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling. Den omfatter også besiddelse af aktiver som fx holdingselskabers virksomhed og investeringsforeningers, investeringsselskabers og lignende finansielle strukturers virksomhed.;;;;; 1271;"64";2;Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og;;;;;; 1272;"64.1";3;Pengeinstitutvirksomhed;;;;;; 1273;"64.11";4;Centralbanker;;;;;; 1274;"641100";5;Centralbanker;Branchen omfatter kun Nationalbanken.;;;- Den kgl. Mønt, jf.32.11.00;; 1275;"64.19";4;Anden pengeinstitutvirksomhed;;;;;; 1276;"641900";5;Banker, sparekasser og andelskasser;Branchen omfatter pengeinstitutter, der modtager indlån og yder kredit eller udlån af kapital. Ydelsen af kredit kan fx. være lån, realkredit eller kreditkort.;"- Modtagelse af indlån og/eller nære substitutter for indlån og ydelse af kredit eller udlån af kapital. Ydelsen af kredit kan have forskellige former, fx lån, realkredit, kreditkort mv. Denne virksomhed udøves i almindelighed af pengeinstitutter undtagen centralbanken, fx: - Banker - Sparekasser - Andelslånekasser";;"- Danmarks Nationalbank, jf.64.11.00 - Pengeinstitutter, der ikke driver indlånsvirksomhed, men yder lån til huskøb, jf.64.92";; 1277;"64.2";3;Holdingselskabers virksomhed;;;;;; 1278;"64.20";4;Holdingselskabers virksomhed;"Denne undergruppe omfatter holdingselskabers virksomhed, dvs. enheder, der ejer en kontrollerende del af ejerandelene i et eller flere selskaber og hvis hovedaktivitet er at eje andre selskaber. Holdingselskaberne i denne undergruppe leverer ingen andre tjenesteydelser til de virksomheder, som har udstedt aktierne, dvs. de forvalter eller styrer ikke andre enheder. Denne undergruppe omfatter ikke holdingselskaber med ledelses/styringsaktiviteter eller strategisk planlægning og beslutningstagen af datterselskaber og foretagender, jf.70.10.";;;;; 1279;"642010";5;Finansielle holdingselskaber;"Branchen omfatter selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende andele i andre finansielle selskaber (dvs. selskaber med branchekoder, der starter med 64, 65 eller 66). ";- Selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i andre finansielle selskaber (selskaber i brancherne 64, 65 og 66);;"- Selskaber med ledelses/styringsaktiviteter eller strategisk planlægning og beslutningstagen af datterselskaber og foretagender, jf. 70.10. - Selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i andre holdingselskaber, der ejer ikke-finansielle selskaber, jf. 64.20.20 - Gennemløbsholdingselskaber, jf. 64.20.30";; 1280;"642020";5;Ikke-finansielle holdingselskaber;"Branchen omfatter selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende andele i andre ikke-finansielle selskaber (dvs. selskaber med branchekoder, der ikke starter med 64, 65 eller 66). ";- Selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i andre ikke-finansielle selskaber (selskaber udenfor brancherne 64, 65 og 66);;"- Selskaber med ledelses/styringsaktiviteter eller strategisk planlægning og beslutningstagen af datterselskaber og foretagender, jf. 70.10. - Gennemløbsholdingselskaber, jf.64.20.30";; 1281;"642030";5;Gennemløbsholdingselskaber;"Branchen omfatter udenlandsk kontrollerede selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende andele i andre udenlandske selskaber. ";- Selskaber, der er udenlandsk kontrolleret og hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i andre selskaber, der er hjemmehørende i udlandet. Gennemløbsholdingselskaber er endvidere karakteriseret ved, at holdingselskabet ikke har realøkonomisk virksomhed, fx ansatte eller produktion af varer og tjenester i Danmark (af betydning), og normalt ikke ejer selskaber i Danmark;;- Selskaber med ledelses/styringsaktiviteter eller strategisk planlægning og beslutningstagen af datterselskaber og foretagender, jf. 70.10.;; 1282;"64.3";3;Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.;;;;;; 1283;"64.30";4;Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.;"Denne undergruppe omfatter retlige enheder, der har til formål at samle værdipapirer eller andre finansielle aktiver, uden at forvalte dem, på aktionærers og beneficianters vegne. Porteføljerne er tilpasset efter at opnå specifikke investeringskarakteristika, hvad angår fx spredning, risiko, forrentning og prisvolatilitet. Disse enheder modtager rente, udbytte og anden formueindkomst, men har meget lidt eller ingen erhvervsaktivitet og ingen indtjening gennem salg af tjenesteydelser. Denne undergruppe omfatter ikke investeringsselskaber og investeringsforeninger, der har indtjening gennem salg af varer eller tjenesteydelser, se NACE-undergruppe efter deres aktivitet. Den omfatter ligeledes ikke holdingselskabers virksomhed, jf.64.20, pensionsforsikring jf.65.30og formueforvaltning jf.66.30.00.";;;;; 1284;"643010";5;Investeringsforeninger;Branchen omfatter foreninger, hvis formål er at investere medlemmers midler i et bredt udvalg af værdipapirer, hvorved risikoen spredes for den enkelte deltager. Porteføljerne er tilpasset efter at opnå specifikke investeringskarakteristika, hvad angår spredning, risiko, forrentning.(jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger).;- Foreninger, hvis formål er investering af medlemmernes midler i et bredt udvalg af værdipapirer, hvorved risikoen spredes for den enkelte deltager, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger mv.;"- Innovationsforeninger - Hedge-foreninger";;; 1285;"643020";5;Pengemarkedsforeninger;Branchen omfatter foreninger, hvis formål udelukkende er investering af midler i rentebærende kortfristede papirer (jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger).;- Foreninger, hvis formål udelukkende er investering af medlemmernes midler i rentebærende kortfristede papirer, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger.;;;; 1286;"643030";5;Investeringsselskaber;"Branchen omfatter selskaber, der investerer aktionærers penge, uden at forvalte dem, i andre selskaber. Hovedparten af investeringsselskabernes aktiver er porteføljeinvesteringer, ejerandelene er små, og formålet er ikke at opnå kontrollerende indflydelse. ";;;;; 1287;"643040";5;Ventureselskaber og kapitalfonde;Branchen omfatter ventureselskaber og kapitalfonde. Ventureselskaber investerer mere aktivt end investeringsselskaber, og køber større ejerandele. Et ventureselskab kan ligeledes yde ansvarlig lånekapital til virksomheden, som selskabet har ejerandel i. Kapitalfonde ligner ventureselskaber, men flere kapitalfonde arbejder ofte sammen, med det formål at opnå kontrol over de virksomheder, der investeres i.;;;;; 1288;"64.9";3;Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring;Denne gruppe omfatter finansiel formidling, der ikke udøves af pengeinstitutter.;;;;; 1289;"64.91";4;Finansiel leasing;;;;;; 1290;"649100";5;Finansiel leasing;Branchen omfatter leasing, hvor lejeperioden omtrent dækker aktivets levetid. Ved finansiel leasing er det leasingtager, som har risicierne ved at eje aktivet. Aktivet kan senere overdrages til leaseren. Virksomheder, der beskæftiger sig med operationel leasing henvises til brancher, der starter med 77.;- Leasing, hvor lejeperioden omtrent dækker aktivets forventede levetid, og leasingtageren i stor udstrækning opnår alle fordelene ved brugen heraf og påtager sig alle risici, der er forbundet med at eje det. Aktivet kan senere overdrages. Den type leasing dækker alle eller næsten alle udgifter, herunder rente;;- Operationel leasing, jf. hovedgruppe 77, alt efter den leasede genstand;; 1291;"64.92";4;Anden kreditformidling;"Denne undergruppe omfatter finansiel formidling hovedsageligt beskæftiget med långivning ydet af enheder, som ikke driver pengeinstitutvirksomhed (realkreditselskaber, erhvervsbanker, investeringsklubber), hvor kreditformidlingen kan have forskellige former, fx lån, realkredit, kreditkort mv. De tilbyder følgende tjenesteydelser: - Ydelse af forbrugslån - International handelsfinansiering - Erhvervsbankers ydelse af langfristede erhvervslån - Udlånsvirksomhed uden for banksystemet - Långivning til huskøb ydet af specialiserede pengeinstitutter, som ikke driver indlånsvirksomhed - Pantelånervirksomhed Denne undergruppe omfatter ikke specialiserede pengeinstitutter, der yder lån til huskøb og også driver indlånsvirksomhed, jf.64.19.00og operationel leasing jf. hovedgruppe77, alt efter den leasede genstand.";;;;; 1292;"649210";5;Realkreditinstitutter;Branchen omfatter realkreditinstitutter. Der må ikke drives indlån i denne branche, jf. Lov om finansiel virksomhed.;;;;; 1293;"649220";5;Andre kreditinstitutter;Branchen omfatter institutter, der hovedsaglig beskæftiger sig med långivning. Midlerne til udlån kan komme fra private. Pengeinstitutter og realkreditinstitutter er ikke omfattet.;- Foretagender, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning og som ikke er klassificeret som pengeinstitutter eller realkreditinstitutter;;;; 1294;"649230";5;Andre kreditselskaber;Branchen omfatter selskaber, der giver kredit til forbrugere og ikke-finansielle virksomheder. Selskaber i denne brancher har ikke indlån.;"- Selskaber der giver kredit til ikke-finansielle foretagender - Kreditkortselskaber - Forbrugerkreditselskaber";;;; 1295;"649240";5;FVC-selskaber;Branchen omfatter selskaber, som overvejende er etableret med formålet om at udføre securitisering, dvs at aktiver eller risiko overføres til selskabet og videreformidles til investor.;- Selskaber som er etableret overvejende med det formål at udføre securitisering, hvorved aktiver eller risiko overføres til selskabet og videreformidles til investor;;;; 1296;"64.99";4;Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.;;;;;; 1297;"649900";5;Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.;Branchen omfatter virksomheder, der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje. Branchen omfatter også koncerninterne investeringer.;"- Anden finansiel formidling hovedsagelig omfattende fordeling af midler bortset fra långivning: - Investering for egen regning i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, fx aktier, obligationer, indlånsbeviser mv. - Factoring - Confirming - Indgåelse af swaps, optioner og andre dækningsforretninger - Koncerninterne finansieringsaktiviteter, fx netting eller cashpooling";"- Investeringsklubber - Formuepleje";"- Finansiel leasing, jf. 64.91.00 - Handel med værdipapirer for andres regning, jf. 66.12.00 - Handel med leasing og udlejning af fast ejendom, jf. hovedgruppe 68 - Inkassovirksomhed uden opkøb af gæld, jf. 82.91.00 - Långivning ydet af organisationer og foreninger, jf. 94.99.00";; 1298;"65";2;Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring;Denne gruppe omfatter tegning af livrente- og forsikringspolicer og investering i præmier for at opbygge en portefølje af finansielle aktiver, som skal anvendes ved fremtidige erstatningskrav. Denne gruppe omfatter også direkte forsikring og genforsikring.;;;;; 1299;"65.1";3;Forsikring;Denne undergruppe omfatter forsikring og genforsikring af liv, med og uden et væsentligt opsparingselement, og anden forsikringsvirksomhed, der ikke er livsforsikring.;;;;; 1300;"65.11";4;Livsforsikring;;;;;; 1301;"651100";5;Livsforsikring;Branchen omfatter tegning af livsforsikrings-, indkomst- og forsikringspolicer ved død.;- Tegning af livrente- og livsforsikringspolicer, indkomstforsikringspolicer ved handicap og forsikringspolicer for dødsfald som følge af ulykke og lemlæstelse (med og uden et væsentligt opsparingselement);;;; 1302;"65.12";4;Anden forsikring;;;;;; 1303;"651200";5;Anden forsikring;Branchen omfatter forsikring af enhver art, der ikke er livsforsikring.;"- Forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring: - Ulykkesforsikring, brandforsikring - Sygeforsikring - Rejseforsikring - Ejendomsskadeforsikring - Forsikring af automobiler, både og skibe, fly, transportforsikring - Forsikring mod økonomisk tab samt ansvarsforsikring";;;; 1304;"65.2";3;Genforsikring;;;;;; 1305;"65.20";4;Genforsikring;;;;;; 1306;"652000";5;Genforsikring;Branchen omfatter risikoovertagelse i forbindelse med forskringspolicer, som er tegnet af livsforsikrings- og forsikringsselskaber;- Overtagelse af al eller en del af risikoen forbundet med eksisterende forsikringspolicer, som oprindeligt er tegnet af livsforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber;;;; 1307;"65.3";3;Pensionsforsikring;;;;;; 1308;"65.30";4;Pensionsforsikring;"Denne undergruppe omfatter retlige enheder (dvs. fonde, ordninger og/eller planer), der har til formål at udbetale pensionsydelser udelukkende til forsikringstagers ansatte eller medlemmer. Dette omfatter pensionsordninger med fastsatte ydelser samt individuelle ordninger, hvor ydelserne blot fastsættes ud fra medlemmets bidrag. Denne undergruppe omfatter ikke forvaltning af pensionsfonde, jf.66.30.00og lovpligtige socialsikringsordninger, jf.84.30.00.";;;;; 1309;"653010";5;Pensionskasser;Branchen omfatter foreninger eller sammenslutninger, hvis formål er at udbetale pension efter ensartede regler til medlemmer, som er uddannet inden for bestemte uddannelsesområder eller er ansat bestemte virksomheder.;"- Foreninger, som har til formål at udbetale pensionsydelser til medlemmerne af pensionskassen - ATP";;;; 1310;"653020";5;Anden pensionsforsikring;Branchen omfatter fx forsikringsselskaber, firmapensionskasser, som udbetaler pension på normale forsikringsvilkår.;- Udbetaling af pensionsydelser på almindelige forsikringsvilkår;- Firmapensionskasser;;; 1311;"66";2;Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring;Denne hovedgruppe omfatter tjenesteydelser bestående af eller tæt forbundet med finansiel formidling, som ikke involverer finansiel formidling. Denne hovedgruppe opdeles primært efter, hvilken type finansiel transaktion eller finansiering det drejer sig om.;;;;; 1312;"66.1";3;Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring;Denne gruppe omfatter indretning af fysiske eller elektroniske markedspladser med henblik på at lette køb og salg af aktier, aktieoptioner, obligationer eller varer.;;;;; 1313;"66.11";4;Forvaltning af kapitalmarkeder;;;;;; 1314;"661100";5;Forvaltning af kapitalmarkeder;Branchen omfatter tjenesteydelser tæt forbundet til kapitalmarkeder. Det kan være fysiske eller elektroniske markedspladser med henblik på at lette køb og salg af forskellige former for værdipapirer fx vare-, værdipapirbørser.;"- Forvaltning af og tilsyn med kapitalmarkeder, som ikke udøves af offentlige myndigheder fx: - Varebørser - Varebørser for handel med futures - Værdipapirbørser - Fondsbørser - Optionsbørser for aktier eller varer";;;; 1315;"66.12";4;Værdipapir- og varemægling;;;;;; 1316;"661200";5;Værdipapir- og varemægling;Branchen omfatter tjenesteydelser primært mæglere tæt forbundet til handel med aktier, obligationer og varer for andre, fx fondsbørsmæglere, varebørsmæglere og valutahandlere.;"- Handel på kapitalmarkeder på andres vegne (dvs. børsmægling) o.l. - Fondsbørsmæglere - Varebørsmæglere - Valutahandlere mv.";;"- Handel på markeder for egen regning, jf.64.99.00 - Porteføljemanagement på honorar- eller kontraktbasis, jf.66.30.00";; 1317;"66.19";4;Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling;;;;;; 1318;"661900";5;Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling;Branchen omfatter behandling af finansielle transaktioner fx kreditkorttransaktioner, endvidere investeringsrådgivning og realkreditmæglere.;"- Hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling i.a.n.: - Behandling og afregning af finansielle transaktioner, herunder kreditkorttransaktioner - Investeringsrådgivning - Realkreditrådgivere og -mæglere";- Forvaltning af båndlagt kapital og depotforvaltning på honorar- eller kontraktbasis;- Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed, jf.66.22.00;; 1319;"66.2";3;Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring;Denne gruppe omfatter optræden som agenter (dvs. mæglere) ved salg af livrente- og forsikringspolicer eller levering af andre personaleydelser og forsikrings- og pensionsrelaterede ydelser som fx opgørelse af erstatning og administration for tredjemand.;;;;; 1320;"66.21";4;Risiko- og skadesvurdering;;;;;; 1321;"662100";5;Risiko- og skadesvurdering;Branchen omfatter opgørelse af erstatning og administration for tredjemand.;"- Forvaltning af forsikringer, fx vurdering og opgørelse af forsikringserstatning - Risiko- og skadesvurdering - Skade- og tabsopgørelse";;"- Vurdering af fast ejendom, jf.68.31.10 - Vurdering med andre formål, jf.74.90.90 - Overvågning, jf.80.30.00";; 1322;"66.22";4;Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed;;;;;; 1323;"662200";5;Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed;Branchen omfatter formidling af livrente-, forsikrings- og genforsikringspolicer.;- Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (forsikringsformidlere) ved formidling af livrente-, forsikrings- og genforsikringspolicer;;;; 1324;"66.29";4;Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring;;;;;; 1325;"662900";5;Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring;Branchen omfatter fx administration af bjergning, aktuarvirksomhed og lignende tjenester, der er tæt forbundet med forsikring.;"- Virksomhed bestående af eller tæt forbundet med forsikring og pensionsforsikring (undtagen finansiel formidling, opgørelse af erstatning og forsikringsagenters virksomhed): - Administration af bjærgning - Aktuarvirksomhed";;- Bjærgning til søs, jf.52.22.20;; 1326;"66.3";3;Formueforvaltning;;;;;; 1327;"66.30";4;Formueforvaltning;;;;;; 1328;"663000";5;Formueforvaltning;Branchen omfatter virksomheder, der forvalter andres formue, på kontrakt- eller honorarbasis. Forvaltning af egen formue er omfattet af 64.99.00 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.;"- Portefølje- og formueforvaltning på honorar- eller kontraktbasis som fx: - Forvaltning af investeringsforeninger - Forvaltning af andre investeringsselskaber - Forvaltning af pensionsfonde";;;; 1329;"L";1;Fast ejendom;Denne hovedafdeling omfatter optræden som bortforpagtere, agenter og/eller mæglere på et eller flere af følgende områder: køb eller salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom, anden virksomhed i forbindelse med fast ejendom som fx vurdering af fast ejendom og optræden som deponeringsagent i forbindelse med fast ejendom. Virksomhed i denne hovedafdeling kan udøves på egen eller leaset ejendom og kan ske på honorar- eller kontraktbasis. Denne hovedgruppe omfatter også opførelse af byggerier kombineret med opretholdelse af ejerskab eller leasing af sådanne byggerier. Forvaltere af fast ejendom er endvidere omfattet.;;;;; 1330;"68";2;Fast ejendom;Jf. hovedafdeling L (Fast ejendom).;;;;; 1331;"68.1";3;Køb og salg af egen fast ejendom;;;;;; 1332;"68.10";4;Køb og salg af egen fast ejendom;;;;;; 1333;"681000";5;Køb og salg af egen fast ejendom;Branchen omfatter virksomheder der gennem egen virksomhed køber og sælger fast ejendom, fx villaer, boligkomplekser, indkøbscentre, herunder jord til udstykning.;"- Køb og salg af egen eller leaset fast ejendom: - Boligkomplekser og parcelhuse - Bygninger, som ikke anvendes til beboelse, herunder udstillingshaller, oplagringsfaciliteter og indkøbscentre - Jord";- Udstykning af fast ejendom i parceller, uden jordforbedring;"- Udstykning og forbedring af jord, jf.42.99.00 - Gennemførelse af byggeprojekter, jf.41.10.00 - Drift af hoteller, pensionater, campingpladser og lignende faciliteter til korttidsophold, jf.55 - Drift af suitehoteller og tilsvarende overnatningsfaciliteter, jf.55.10";; 1334;"68.2";3;Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom;;;;;; 1335;"68.20";4;Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom;"Denne undergruppe omfatter udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom, fx boligkomplekser og parcelhuse, bygninger, som ikke anvendes til beboelser, herunder udstillingshaller, oplagringsfaciliteter og jord, samt formidling af huse og møblerede eller umøblerede lejligheder til mere permanent brug, sædvanligvis på måneds- eller årsbasis. Denne undergruppe omfatter ikke drift af hoteller, pensionater, campingpladser og lignende faciliteter til korttidsophold, jf. hovedgruppe 55 og drift af suitehoteller og tilsvarende overnatningsfaciliteter, jf. 55.10.";;;;; 1336;"682010";5;Almennyttige boligselskaber;"Branchen omfatter almennyttige boligselskaber der udlejer lejligheder, herunder handicapegnede boliger, ungdomsboliger og kollegier. Administration af almennyttige boligselskaber ligger i 68.32.10. ";"- Almennyttige boligselskaber oprettet efter godkendelse af Boligministeriet (efter 1. januar 1989 af kommunalbestyrelsen). De kan være organiseret som almennyttige andelsboligforeninger, selvejende boligselskaber eller garantiselskaber - De fleste selskaber har kun aktivitet i en kommune og er opdelt i afdelinger, således at hver enkelt bebyggelse udgør en selvstændig afdeling, der er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger i selskabet - Der er ikke knyttet nogen individuel ejerrettighed til beboelsen af almennyttige boliger";"- Handicapegnede boliger - Ungdomsboliger - Kollegier";"- Private andelsboligforeninger, jf.68.20.20 - De (normalt landsdækkende) selskaber inden for den almennyttige sektor i deres egenskab af forretningsførerselskaber jf.68.32.10 - Plejehjem med sygepleje, jf.87.10.10 - Beskyttede boliger, jf.87.30.20";; 1337;"682020";5;Private andelsboligforeninger;Branchen omfatter andelsboligforeninger, der har til formål at eje og drive ejendom på andelsbasis.;- Private andelsboligforeninger har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis. Foreningens medlemmer har andel i foreningens formue, og den enkelte andelshaver har brugsret til en lejlighed i ejendommen. Private andelsboligforeninger kan være oprettet enten ved, at lejerne i en eksisterende ejendom har erhvervet ejendommen på andelsbasis eller som nyopførte statsstøttede andelsboliger;;- Almennyttige andelsboligforeninger, jf.68.20.10;; 1338;"682030";5;Anden udlejning af boliger;Branchen omfatter selskaber (minus boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger. Herunder udlejning af møblerede boliger, drift af time-share bygninger og pladser til beboelsesvogne.;- Selskabers (bortset fra boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger;"- Drift af time-share bygninger, også hvor hoteldrift indgår som sekundær aktivitet - Langtidsudlejning af møblerede boliger - Drift af pladser til beboelsesvogne";- Drift af hoteller, campingpladser o.l. jf. hovedgruppe55;; 1339;"682040";5;Udlejning af erhvervsejendomme;Branchen omfatter udlejning af erhvervsejendomme, landbrugsarealer og -ejendomme. Herunder også drift af lager- og kontorhotelfaciliteter, lagerplads og plads til opstaldning.;"- Udlejning af erhvervsejendomme - Udlejning af landbrugsarealer og landbrugsejendomme";"- Slots- og Ejendomsstyrelsen - Udlejning af plads udelukkende til opstaldning af husdyr - Udlejning af lagerplads - Drift af lagerhotelfaciliteter - Kontorhoteller";;; 1340;"68.3";3;Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis;;;;;; 1341;"68.31";4;Ejendomsmæglere mv.;;;;;; 1342;"683110";5;Ejendomsmæglere;Branchen omfatter køb og salg af fast ejendom, herunder rådgivning og vurdering i forbindelse med køb og salg herunder aktiviteter udøvet af byggesagkyndige.;"- Ejendomsmægleres virksomhed i forbindelse med fast ejendom: - Formidling af køb og salg af fast ejendom - Rådgivning og vurdering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom";- Aktiviteter, der udøves af byggesagkyndige;- Juridisk bistand, jf.69.10.00;; 1343;"683120";5;Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.;Branchen omfatter udlejning af tredjemands faste ejendom, inklusiv ferieboliger, på honorar- eller kontraktbasis.;"- Formidling af udlejning af fast ejendom - Formidling af udlejning af ferieboliger";;;; 1344;"68.32";4;Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis;;;;;; 1345;"683210";5;Administration af fast ejendom på kontraktbasis;Branchen omfatter administration og økonomistyring af andres boliger herunder almennyttige boligselskaber administration af selvstændige boligafdlinger. Administration af vand- og varmeregnskaber placeres også her.;"- Ejendomsadministrationskontorer - Administration af varmeregnskaber - Forretningsførerselskabers administration for almennyttige boligselskaber";;"- Advokaters ejendomsadministration, selv om denne udgør deres hovedaktivitet, jf.69.10.00 - Ejendomsservice og selvstændige viceværter, jf.81.10.00";; 1346;"683220";5;Ejerforeninger;Branchen omfatter ejerlejlighedsforeninger, grundejerforeninger, herunder også kystsikringslaug.;"- Ejerlejlighedsforeninger - Grundejerforeninger og kolonihaveforeningers administrative aktivitet";"- Kystsikringslaug - Antenneforeninger ";- Sendesamvirke, jf. 61.90.00;; 1347;"M";1;Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser;Denne hovedafdeling omfatter specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. Disse tjenesteydelser kræver en høj grad af uddannelse og stiller specialiseret viden og specialiserede færdigheder til rådighed for brugerne.;;;;; 1348;"69";2;Juridisk bistand, bogføring og revision;"Denne hovedgruppe omfatter repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser; denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater, fx rådgivning og repræsentation i civile sager, rådgivning og repræsentation i straffesager, rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter. Den omfatter også udfærdigelse af juridiske dokumenter som fx stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber, patenter og ophavsret, udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. samt anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv. Den omfatter også bogførings- og revisionsvirksomhed som fx revision af bogholderi, udarbejdelse af regnskaber og bogføring.";;;;; 1349;"69.1";3;Juridisk bistand;;;;;; 1350;"69.10";4;Juridisk bistand;;;;;; 1351;"691000";5;Juridisk bistand;Branchen omfatter juridiske sager, der udøves af eller under opsyn af advokater, herunder udfærdigelse af skøder og testamenter. Fogeder, opmænd mv. er også placeret her.;"- Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater: - Rådgivning og repræsentation i civile sager - Rådgivning og repræsentation i straffesager - Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter - Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter: - Stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber - Patenter og ophavsret - Udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. - Anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv.";- Ejendomsadministration udført af advokater;"- Domstolenes virksomhed, jf.84.23.00 - Ejendomsadministration, der ikke udføres af advokater, jf. 68.32.10";; 1352;"69.2";3;"Bogføring og revision; skatterådgivning";;;;;; 1353;"69.20";4;"Bogføring og revision; skatterådgivning";;;;;; 1354;"692000";5;"Bogføring og revision; skatterådgivning";Branchen omfatter bogføringsopgaver, udarbejdelse af regnskaber, revision af bogholderi samt repræsentation overfor skattemyndigheder.;"- Bogføring af erhvervsmæssige transaktioner for virksomheder og andre - Opstilling eller revision af årsregnskaber - Revision af regnskaber og påføring af revisionspåtegning - Udfyldelse af selvangivelser for privatpersoner og virksomheder - Rådgivning og repræsentation af klienter over for skattemyndighederne";;"- Behandling og tabulering af data, jf.63.11.00 - Virksomhedsrådgivning om fx regnskabssystemer, omkostningsregnskaber, budgetkontrolprocedurer, jf.70.22.00 - Inkassovirksomhed, jf.82.91.00";; 1355;"70";2;"Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning";"Denne hovedgruppe omfatter rådgivning og bistand til virksomheder og andre organisationer om forvaltningsspørgsmål som fx strategisk og organisatorisk planlægning, finansiel planlægning og budgettering, markedsføringsmål og -politikker, politikker, praksis og planlægning vedrørende personale, produktionsplanlægning og kontrolplanlægning. Den omfatter også tilsyn med og styring af andre enheder i selskabet eller foretagendet, dvs. hovedsæders virksomhed. Dette indkluderer holdingselskaber og erhvervsdrivende fonde, som ud over at eje en kontrollerende del af et eller flere selskaber, også varetager styringsfunktioner i disse. ";;;;; 1356;"70.1";3;Hovedsæders virksomhed;;;;;; 1357;"70.10";4;Hovedsæders virksomhed;Denne undergruppe omfatter tilsyn med og styring af andre enheder i selskabet eller foretagendet, varetagelse af den strategiske og organisatoriske planlægning og beslutningstagning i selskabet eller foretagendet. Enheder i denne undergruppe udøver operationel kontrol eller styrer deres tilknyttede enheders daglige drift. Omfatter hovedsæder, centraliserede administrative kontorer, korporative kontorer, distrikts- og regionale kontorer samt holdingselskaber og erhvervsdrivende fonde, som udover at eje en kontrollerende del af et eller flere selskaber, også varetager styringsfunktioner i disse, som nævnt ovenfor.;;;;; 1358;"701010";5;Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed;Branchen omfatter virksomheder, der har tilsyn med og styring af andre ikke-finansielle selskaber. Virksomheder i denne branche udøver operationel kontrol eller styrer deres tilknyttede enheders daglige drift.;- Tilsyn med og styring af andre ikke-finansielle enheder i selskabet eller foretagendet, jf. beskrivelsen under 70.10;;- Finansielle hovedsæders virksomhed, jf.70.10.20;; 1359;"701020";5;Finansielle hovedsæders virksomhed;Branchen omfatter selskaber, der har tilsyn med og styring af andre finansielle selskaber. Virksomheder i denne branche udøver operationel kontrol eller styrer deres tilknyttede enheders daglige drift.;- Tilsyn med og styring af andre finansielle enheder i selskabet eller foretagendet, jf. beskrivelsen under 70.10;;;; 1360;"70.2";3;Virksomhedsrådgivning;;;;;; 1361;"70.21";4;Public relations og kommunikation;;;;;; 1362;"702100";5;Public relations og kommunikation;Branchen omfatter virksomhedsrådgivning om PR-arbejde og kommunikation.;- Rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder og andre organisationer om public relation-arbejde og kommunikation;;"- Reklamebureauer og salg af reklameplads i medier, jf.73.1 - Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, jf.73.20.00";; 1363;"70.22";4;Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse;;;;;; 1364;"702200";5;Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse;Branchen omfatter rådgivning og vejledning om bla strategi, planlægning og udvikling. Omfatter ikke juridisk bistand jf 69.10.00 eller skatterådgivning jf 69.20.00;"- Rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder og andre organisationer om forvaltningsspørgsmål som fx strategisk og organisatorisk planlægning i virksomheder, reorganisering af forretningsprocedurer, forandringsledelse, omkostningsreduktion og andre finansielle anliggender, markedsføringsmål og -politikker, praksis og planlægning vedrørende personale, godtgørelse og pensionsstrategier, produktionsplanlægning og kontrolplanlægning. - Denne forretningsservice kan omfatte rådgivning, vejledning og bistand til private og offentlige virksomheder vedrørende: - Udvikling af regnskabsmetoder og -procedurer, omkostningsregnskaber, budgetkontrolprocedurer og regnskabssystemer - Rådgivning og bistand til private og offentlige virksomheder vedrørende planlægning, organisation, rationalisering og kontrol, ledelsesinformation mv.";;"- Udvikling af software til regnskabssystemer, jf.62.01.00 - Juridisk bistand og repræsentation, jf.69.10.00 - Bogføring og revision, skatterådgivning, jf.69.20.00 - Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf.71.11.00,71.12 - Rådgivningsvirksomhed inden for miljø, agronomi, sikkerhed o.l., jf.74.90 - Medvirken ved ansættelse eller rekruttering af overordnet personale, jf.78.10.00 - Uddannelsesrådgivning, jf.85.60.00";; 1365;"71";2;"Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse";;;;;; 1366;"71.1";3;Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning;Denne gruppe omfatter arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, projekteringsarbejde, tilsyn med byggearbejder, undersøgelser, kortlægninger o.l.;;;;; 1367;"71.11";4;Arkitektvirksomhed;;;;;; 1368;"711100";5;Arkitektvirksomhed;Branchen omfatter bygningstegning og projekteringsarbejde, byplanlægning.;"- Arkitektrådgivning: - Bygningstegning og projekteringsarbejde - Byplanlægning og landskabsarkitektur";;"- It-konsulenters virksomhed, jf.62.02.00,62.09.00 - Indretningsarkitektvirksomhed, jf.74.10.30";; 1369;"71.12";4;Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning;;;;;; 1370;"711210";5;Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder;Branchen omfatter rådgivning og projektledelse inden for byggeri og anlæg, herunder rådgivning inden for geoteknik, miljøbeskyttelse og energi. Omfatter ikke geologiske undersøgelser jf 71.12.40;"- Rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter teknisk rådgivning og bistand inden for funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for infrastruktur fx veje, broer, vandbygning - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for forsyning fx energi- og vandforsyning, herunder afløb og rensning - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for miljø fx miljøbeskyttelse, miljøforebyggelse - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for energi fx energiplanlægning, energibesparelser - Installationsteknik i relation til byggeri og anlæg, herunder bl.a. elektroteknik, ventilationsteknik, køleteknik og støjbekæmpelse - Geoteknik og fundering";;"- Geologiske undersøgelser og prospektering, jf.71.12.40 - Forskning og udvikling, jf.72.1 - Energi- og varmekonsulenter, jf.71.12.90 - Industrielt design, jf.74.10.10";; 1371;"711220";5;Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik;Branchen omfatter rådgivning inden for produktions- og maskinteknik, herunder teknisk rådgivning inden for alle fremstillingsbrancher, logistik og produktudvikling.;"- Rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter teknisk rådgivning og bistand inden for funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift - Teknisk rådgivning og bistand inden for produktions- og procesteknik inden for alle fremstillingsbrancher, herunder maskinkonstruktion - Teknisk rådgivning og bistand inden for logistik - Teknisk rådgivning og bistand inden for produktudvikling";;"- Forskning og udvikling, jf. 72.1- Industrielt design, jf.74.10.10 - Teknisk afprøvning, jf.71.20 - Udvikling og udgivelse af tilhørende software, jf.58.29.00,62.01.00 - Edb-konsulenters virksomhed, jf.62.02.00,62.09.00";; 1372;"711230";5;Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg;Branchen omfatter levering og opstilling af færdige fabriksanlæg, men ikke opførelse af bygninger og anlæg.;;;;; 1373;"711240";5;Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.;Branchen omfatter undersøgelser på jorden, under jorden og i vandet eller under fx landinspektører, geologiske undersøgelser og aktiviteter vedrørende kartografiske og territoriale data.;"- Landinspektører - Geofysiske, geologiske og seismografiske undersøgelser - Geodætiske målinger: - Land- og grænsemåling - Hydrologiske målinger - Målinger under jordoverfladen - Aktiviteter vedrørende kartografiske og territoriale data";;- Luftfotografering, jf.74.20.00;; 1374;"711290";5;Anden teknisk rådgivning;Branchen omfatter energi- og varmekonsulenter, rådgivning om arbejdsmiljø og rådgivning inden for biologisk-kemiske foranstaltninger.;"- Energi- og varmekonsulenter - Individuel rådgivning inden for biologisk-kemisk rådgivning og energiforsyning - Arbejdsmiljørådgivning";;"- Teknisk afprøvning, jf.71.20 - Miljørådgivning, jf. 74.90.90";; 1375;"71.2";3;Teknisk afprøvning og analyse;;;;;; 1376;"71.20";4;Teknisk afprøvning og analyse;Denne undergruppe omfatter fysisk, kemisk og anden analytisk afprøvning af alle typer materialer og produkter.;;;;; 1377;"712010";5;Kontrol af levnedsmidler;Branchen omfatter kontrol og undersøgelser i forbindelse med levnedsmidler, herunder dyrlægekontrol inden for fødevareproduktion.;- Afprøvning og undersøgelser i forbindelse med fødevarehygiejne, herunder dyrelægekontrol inden for fødevareproduktion;- Fødevareregionerne;- Afprøvning af animalske prøver, jf.75.00.00;; 1378;"712020";5;Teknisk afprøvning og kontrol;Branchen omfatter kontrol og teknisk afprøvning af alle typer materialer og produkter, fx maskinafprøvning, typegodkendelse og akustik.;"- Fysisk, kemisk og anden analytisk afprøvning af alle typer materiale og produkter, herunder: - Akustisk afprøvning og vibrationsafprøvning - Afprøvning af mineralers sammensætning og renhed mv. - Afprøvning af materialers fysiske karakteristika og præstationer som fx styrke, tykkelse, holdbarhed, radioaktivitet mv. - Egnetheds- og pålidelighedsafprøvning - Præstationsafprøvning af maskiner: motorer, biler, elektrisk udstyr mv. - Radiografisk afprøvning af svejsesømme og samlinger - Fejlanalyse - Typegodkendelse af produkter, herunder forbrugsvarer, motorkøretøjer, fly, trykbeholdere, atomanlæg mv. - Periodisk sikkerhedsafprøvning af motorkøretøjer - Afprøvning ved hjælp af modeller (af fly, skibe, dæmninger mv.) - Drift af politilaboratorier";;- Diagnostisk billeddannelse, afprøvning og analyse af medicinske og dentale prøver, jf.86;; 1379;"712090";5;Anden måling og teknisk analyse;Branchen omfatter måling og teknisk analyse af miljøindikatorer, herunder måling af luft- og vandforurening. Omfatter også analyse af bygningsberegninger.;"- Miljøtekniske målinger og analyser, herunder: - Afprøvning og måling af miljøindikatorer: luft- og vandforurening mv. - Analyse af bygningsberegninger";;;; 1380;"72";2;Videnskabelig forskning og udvikling;"Denne hovedgruppe omfatter virksomhed inden for tre typer forskning og udvikling: 1) Grundforskning: eksperimentelt eller teoretisk arbejde hovedsagelig med henblik på erhvervelse af ny viden om fænomeners og observerbare forholds grundlæggende elementer uden specifik anvendelse for øje 2) Anvendt forskning: virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden hovedsagelig rettet mod et specifikt mål 3) Eksperimentel udvikling: systematisk arbejde, som med udgangspunkt i eksisterende viden erhvervet fra forskning og/eller praktisk erfaring tager sigte på at udvikle nye materialer, produkter og indretninger, indføre nye processer og systemer og i væsentligt omfang forbedre eksisterende produkter, processer og systemer. Forskning og eksperimentel udvikling i denne hovedgruppe er underinddelt i to kategorier: naturvidenskab og teknik og samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Denne hovedgruppe omfatter ikke: - Markedsanalyse jf. 73.20.00";;;;; 1381;"72.1";3;Forskning og eksperimentel udvikling indenfor naturvidenskab og teknik;Denne gruppe omfatter grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik.;;;;; 1382;"72.11";4;Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi;;;;;; 1383;"721100";5;Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi;Branchen omfatter grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi.;"- Forskning og eksperimentel udvikling inden for DNA (kodningen): - Genomik, farmakogenetik, genprøver, DNA-sekvensering/syntese/amplifikation, genteknik - Forskning og eksperimentel udvikling inden for proteiner og molekyler (de funktionelle blokke): - Protein/peptidsekvensering/syntese, lipid/protein/glykoteknik, proteomik, hormoner og vækstfaktorer, cellereceptorer/signalering/feromoner - Forskning og eksperimentel udvikling inden for celle- og vævskultur og -teknik: - Celle-/vævskultur, vævsteknik, hybridation, cellefusion, vaccine/immunstimulatorer, embryomanipulation - Forskning og eksperimentel udvikling inden for procesbioteknologi: - Bioreaktorer, fermentation, bioforarbejdning, bioudvinding, bioafsvovling, biologisk pulpfremstilling, biofiltrering, biologisk regeneration - Forskning og eksperimentel udvikling inden for subcellulære organismer: - Genterapi, virale vektorer - Bioinformatik: opbygning af databaser der beskriver genomer, proteinsekvenser, modellering af komplekse biologiske processer, inklusiv biologiske systemer - Nanobioteknologi: Anvendelse af redskaber og processer fra nano/mikrofremstilling til at konstruere mekanismer til brug ved undersøgelse af biologiske systemer og anvendelse i medicinering, diagnoser osv.";;;; 1384;"72.19";4;Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik;;;;;; 1385;"721900";5;Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik;Branchen omfatter grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling indenfor naturvidenskab og teknik.;"- Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik undtagen bioteknologisk forskning og eksperimentel udvikling: - Forskning og udvikling inden for naturvidenskab - Forskning og udvikling inden for teknik og teknologi - Forskning og udvikling inden for medicin - Forskning og udvikling inden for landbrug - Tværfaglig forskning og udvikling, hovedsageligt inden for naturvidenskab og teknik";;;; 1386;"72.2";3;Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber;;;;;; 1387;"72.20";4;Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber;;;;;; 1388;"722000";5;Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber;Branchen omfatter grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling indenfor samfundsvindenskab og humanistiske videnskaber.;"- Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab - Forskning og udvikling inden for humanistiske videnskaber - Tværfaglig forskning og udvikling, hovedsageligt inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber";;- Markedsanalyse, jf.73.20.00;; 1389;"73";2;Reklame og markedsanalyse;;;;;; 1390;"73.1";3;Reklame;;;;;; 1391;"73.11";4;Reklamebureauer;;;;;; 1392;"731110";5;Reklamebureauer;Branchen omfatter virksomheder der tilrettelægger reklamekampagner, herunder markedsføringsaktiviteter.;"- Reklamebureauer - Direct mail reklamering - Udformning af reklamer og tilrettelæggelse og gennemførelse af reklamekampagner under anvendelse af interne kræfter eller underleverandører. Herunder: - Rådgivning - Kreativ virksomhed - Fremstilling af reklamemateriale - Gennemførelse af markedsføringskampagner og anden reklamevirksomhed med henblik på at tiltrække og fastholde kunder: - Markedsføring af varer - Markedsføring på salgsstedet - Adresserede reklameforsendelser - Markedsføringsrådgivning";;"- Udgivelse af reklamemateriale, jf.58.19.00 - Produktion af reklameindslag til radio, tv og film, jf.59.11.20 - Markedsanalyse, jf.73.20.00 - Reklamefotografering, jf.74.20.00 - Organisering af kongresser, messer og udstillinger, jf.82.30.00 - Udsendelse af post mv. (adressering, forsortering mv.), jf.82.19.00 - Public relation-arbejde, jf.70.21.00 - Telemarketing, jf. 82.20.00";; 1393;"731190";5;Anden reklamevirksomhed;Branchen omfatter virksomheder, som fremmer salg ved at synliggøre produkter, uanset om det er fysisk fremvisning eller ved opsætning af plakater.;"- Opsætning af udendørs reklamer, fx reklametavler, plakater - Dekoratører - Vinduesudstilling - Indretning af udstillingslokaler - Opsætning af reklamer på biler og busser mv. - Luftreklamer - Distribution eller levering af reklamemateriale eller vareprøver - Frembringelse af stativer og andre opsætningsanordninger og -steder - Annonceekspedition";;"- Udgivelse af reklamemateriale, jf.58.19.00 - Produktion af reklameindslag til radio, tv og film, jf.59.11.20 - Reklamefotografering, jf.74.20.00 - Organisering af kongresser, messer og udstillinger, jf.82.30.00 - Direct mail (adressering, forsortering mv.), jf.82.19.00";; 1394;"73.12";4;Reklameplads i medier;;;;;; 1395;"731200";5;Reklameplads i medier;Branchen omfatter udelukkende virksomheder, der sælger reklametid/-plads på kontraktbasis for andre virksomheder.;- Medierepræsentation, dvs. salg af tid og plads til forskellige reklamemedier;;"- Public relation-arbejde, jf.70.21.00 - Salg af reklametid eller -plads direkte af ejerne af tiden eller plads (udgivere, radiovirksomheder m.fl.)";; 1396;"73.2";3;Markedsanalyse og offentlig meningsmåling;;;;;; 1397;"73.20";4;Markedsanalyse og offentlig meningsmåling;;;;;; 1398;"732000";5;Markedsanalyse og offentlig meningsmåling;Branchen omfatter virksomheder, der har speciale i markedsanalyse, samt institutter, der foretager eller fortolker offentlige meningsmålinger. Undersøgelser udført af fx hemmelige kunder er også omfattet.;"- Undersøgelse af markedet med henblik på afsætning, opmærksomhed, accept af og kendskab til varer og tjenesteydelser og forbrugernes indkøbsvaner med henblik på salgsfremme og udvikling af nye varer og tjenesteydelser, herunder statistiske analyser af resultaterne - Offentlig meningsmåling om politiske, økonomiske og sociale spørgsmål samt statistisk analyse heraf";- under-cover research eller mystery shopper, dvs. forklædt som forbruger;"- Telemarketing, jf. 82.20.00 ";; 1399;"74";2;Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser;"Denne hovedgruppe omfatter levering af liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser (undtagen juridisk bistand, bogføring og revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, teknisk afprøvning og analyse, forvaltning og virksomhedsrådgivning, forskning og udvikling og reklamevirksomhed). Forfattere, der udarbejder tekniske håndbøger eller andet materiale med teknisk indhold, er klassificeret i 74.90.90.";;;;; 1400;"74.1";3;Specialiseret designarbejde;;;;;; 1401;"74.10";4;Specialiseret designarbejde;;;;;; 1402;"741010";5;Industriel design og produktdesign;Branchen omfatter design og rådgivning. Blandt andet indenfor industrielt design og varer til personligt eller husholdningsbrug.;"- Rådgivning af designere om specifikation og eventuelt formgivning af industrielt forarbejdede produkter - Designervirksomhed indenfor tekstiler, beklædning, sko, smykker og guld- og sølvvarer, møbler og andre modevarer samt varer til personligt brug og husholdningsbrug";;"- Design og programmering af hjemmesider, jf.62.01.00 - Arkitektvirksomhed, jf.71.11.00 - Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning, jf.71.12";; 1403;"741020";5;Kommunikationsdesign og grafisk design;Branchen omfatter design og rådgivning vedrørende virksomheders identitet gennem design af kommunikationselementer herunder emballage, tryksager og skiltning.;- Rådgivning af designere om specifikation og eventuelt formgivning af grafiske designløsninger, herunder virksomhedsidentiteter og forbundne grafiske elementer, emballagedesign, inden- og udendørs skiltning samt fysiske og digitale publikationer og kommunikationselementer.;;"- Arkitekt- og ingeniørprojektering, jf.71.11.00,71.12 - Design og programmering af hjemmesider, jf.62.01.00 - Arkitektvirksomhed, jf.71.11.00 - Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning, jf.71.12";; 1404;"741030";5;Indretningsarkitekter og rumdesign;Branchen omfatter design og rådgivning vedrørende indretning af rum for private eller virksomheder.;- Rådgivning af indretningsarkitekter og rumdesignere om, og specifikation af, indretningsarbejder i private hjem, virksomheder og institutioner, samt i forbindelse med specifikke begivenheder og produktioner.;- Butiksindretning;"- Design og programmering af hjemmesider, jf.62.01.00 - Arkitektvirksomhed, jf.71.11.00 - Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning, jf.71.12";; 1405;"74.2";3;Fotografisk virksomhed;;;;;; 1406;"74.20";4;Fotografisk virksomhed;;;;;; 1407;"742000";5;Fotografisk virksomhed;Branchen omfatter alle former for fotografering samt fremkaldelse og bearbejdning af billeder.;"- Erhvervsmæssig fotografering og fotografering for private: - Portrætfotografering, fx pasfotos, skolefotos, bryllupsfotos mv. - Reklamefotografering, fotografering for forlag, modefotografering, fotografering af fast ejendom eller fotografering til turistformål - Luftfotografering - Videooptagelse af begivenheder: bryllupper, møder mv. - Filmfremkaldelse: - Fremkaldelse, kopiering og forstørrelse på basis af kundeindleverede negativer og film - Filmfremkaldelses- og fotokopieringslaboratorier - En-times-fotofremkaldelsesforretninger (ikke dele af kameraforretninger) - Montering af diapositiver - Kopiering eller retouchering af fotografier - Fotojournalisters virksomhed - Pressefotografer";- Mikrofotografering af dokumenter;"- Fremkaldelse af film til filmbranchen og tv, jf.59.12.00 - Aktiviteter vedrørende kartografiske og territoriale data, jf.71.12.40 - Drift af fotomaskiner med møntindkast (selvbetjening), jf.96.09.00";; 1408;"74.3";3;Oversættelse og tolkning;;;;;; 1409;"74.30";4;Oversættelse og tolkning;;;;;; 1410;"743000";5;Oversættelse og tolkning;Branchen omfatter både mundtlig og skriftlig oversættelse og tolkning.;;;;; 1411;"74.9";3;Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.;Denne undergruppe omfatter en lang række serviceydelser generelt leveret til erhvervskunder. Den omfatter ydelser, der kræver omfattende faglige, videnskabelige og tekniske færdigheder. Den omfatter ikke faste, rutinemæssige erhvervsfunktioner, som almindeligvis er af kort varighed.;;;;; 1412;"74.90";4;Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.;;;;;; 1413;"749010";5;Landbrugskonsulenter;Branchen omfatter rådgivning vedrørende den daglige landbrugsdrift.;- Rådgivning vedrørende den daglige drift som udøves af fx agronomer og landbrugsøkonomer;- Kontrol- og avlsforeninger og lokale landboforeningers konsulentvirksomhed;- Landboforeningernes landsorganisationer, jf.94.11.00;; 1414;"749090";5;Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.;Branchen omfatter aktiviteter, som er nævnt under omfatter samt lignende aktiviteter.;"- Ejendomsmæglervirksomhed i forbindelse med erhvervsejendomme, dvs. mellemkomst ved køb og salg af små og mellemstore erhvervsvirksomheder, herunder også inden for de liberale erhverv, men ikke ejendomsmæglervirksomhed i forbindelse med private ejendomme - Patentmæglervirksomhed (formidling af køb og salg af patenter) - Vurderingsvirksomhed bortset fra vurdering inden for fast ejendom og forsikring (antikviteter, smykker mv.) - Kontrol af transportdokumenter og vejledning om fragtsatser - Meteorologiske målinger - Sikkerhedsrådgivning - Miljørådgivning - anden teknisk rådgivning - Anden rådgivning end arkitektrådgivning, ingeniørrådgivning og virksomhedsrådgivning - Mængde- og omkostningsberegninger ved byggeri - Dressur af vagthunde";- Agenturers og manageres virksomhed almindeligvis på enkeltpersoners vegne som fx engagementer inden for film, teaterproduktion eller anden forlystelsesvirksomhed eller sportsarrangementer og afsætning af bøger, teaterstykker, kunstværker, fotografier mv. til forlag, producenter mv.;"- Engrossalg af brugte køretøjer på auktion, jf.45.1 - Onlineauktionsvirksomhed (detailsalg), jf.47.91 - Auktionssalg af huse (detailsalg), jf.47.99.00 - Ejendomsmæglervirksomhed, jf.68.31.10 - Bogføring, jf.69.20.00 - Virksomhedsrådgivning, jf.70.22.00 - Arkitekt- og ingeniørvirksomhed, jf.71.1 - Industriel formgivning og maskinkonstruktion, jf.71.1 - Dyrlægekontrol inden for fødevareproduktion, jf.71.20.10 - Udformning af annoncer og udarbejdelse af reklamer, jf.73.11.10 - Organisering af kongresser, messer og udstillinger, jf.82.30.00 - Uafhængige auktionsholderes virksomhed, jf.82.99.00 - Forvaltning af loyalitetsprogrammer, jf.82.99.00 - Arbejdsmiljørådgivning, jf 71.12.90";; 1415;"75";2;Dyrlæger;Denne hovedgruppe omfatter sundhedspleje for husdyr og kæledyr. Disse aktiviteter udøves af uddannede dyrlæger på dyrehospitaler eller i forbindelse med besøg på gårde, hundekenneler eller private hjem, i egne konsultationslokaler, operationsstuer eller andetsteds. Den omfatter også ambulancetransport af dyr.;;;;; 1416;"75.0";3;Dyrlæger;;;;;; 1417;"75.00";4;Dyrlæger;;;;;; 1418;"750000";5;Dyrlæger;Branchen omfatter sundhedspleje, der udøves af dyrlæger og assisterende personale, for husdyr og kæledyr, samt ambulancetransport af dyr. Tandpleje er også omfattet.;"- Dyrlæger og dyrehospitaler - Sundhedspleje for husdyr - Sundhedspleje for kæledyr. Disse aktiviteter udøves af uddannede dyrlæger på dyrehospitaler eller i forbindelse med besøg på gårde, hundekenneler eller private hjem, i egne konsultationslokaler, operationsstuer eller andetsteds";"- Dyrlægeassistenters og andet assisterende personales virksomhed - Klinisk-patologisk og anden diagnostisk virksomhed forbundet med dyr - Ambulancetransport af dyr";"- Pensioner for husdyr uden dyrlægebehandling, jf. 01.62.00- Fåreklipning, jf.01.62.00 - Afkomstprøver, kvægdrivning, opfedning, kastrering af fjerkræ, jf.01.62.00 - Aktiviteter i forbindelse med inseminering, jf.01.62.00 - Pensioner for kæledyr uden dyrlægebehandling, jf.96.09.00";; 1419;"N";1;Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester;Denne hovedafdeling omfatter en række tjenester, der støtter generelle virksomhedsaktiviteter. Disse tjenester adskiller sig fra tjenesterne i hovedafdeling M ved, at deres hovedformål ikke er overførsel af specialiseret viden, og primært vedrører operationel service.;;;;; 1420;"77";2;Udlejning og leasing;"Denne hovedgruppe omfatter udlejning og leasing af materielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, herunder en lang række varer som fx biler, computere, forbrugsvarer og industrimaskiner og -udstyr til forbrugere mod en periodisk udlejnings- eller leasingbetaling. Den er underinddelt i: (1) udlejning af motorkøretøjer, (2) udlejning af fritids- og sportsudstyr og udstyr til personlig brug og husholdningsbrug, (3) leasing af andet materiel og udstyr af den type, der ofte anvendes til virksomhedsaktiviteter, herunder transportudstyr og (4) leasing af ikke-finansielle immaterielle aktiver. Denne hovedgruppe omfatter kun operationel leasing. Denne hovedgruppe omfatter ikke: - Finansiel leasing, jf. 64.91.00 - Udlejning af fast ejendom, jf. hovedafdeling L - Udlejning af udstyr med fører jf. de relevante kategorier ud fra de aktiviteter, som dette udstyr benyttes til, fx bygge- og anlægsvirksomhed (hovedafdeling F), transport (hovedafdeling H)";;;;; 1421;"77.1";3;Udlejning og leasing af motorkøretøjer;;;;;; 1422;"77.11";4;Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer;;;;;; 1423;"771100";5;Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer;Branchen omfatter udlejning og leasing af køretøjer under 35 ton uden fører.;"- Udlejning og operationel leasing af følgende køretøjer: - Personvogne og andre lette motorkøretøjer uden fører (under 3,5 t)";;- Udlejning eller leasing af biler eller lette motorkøretøjer med fører, jf.49.32.00;; 1424;"77.12";4;Udlejning og leasing af lastbiler;;;;;; 1425;"771200";5;Udlejning og leasing af lastbiler;Branchen omfatter udlejning og leasing af køretøjer over 35 ton uden fører.;"- Udlejning og operationel leasing af følgende køretøjer: - Lastbiler, anhængere og tunge motorkøretøjer uden fører (over 3,5 t) - Fritidskøretøjer";;- Udlejning eller leasing af tunge lastvogne eller lastbiler med fører, jf.49.41.00;; 1426;"77.2";3;Udlejning og leasing af varer til personligt brug og husholdningsbrug;Denne gruppe omfatter udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug samt udlejning af fritids- og sportsudstyr, videobånd og dvd'er. Aktiviteterne omfatter generelt korttidsudlejning af varer, selv om varerne i visse tilfælde kan leases for længere tid.;;;;; 1427;"77.21";4;Udlejning og leasing af varer til fritid og sport;;;;;; 1428;"772100";5;Udlejning og leasing af varer til fritid og sport;Branchen omfatter primært udlejning varer i kortere tid til fritid og sport. Det kan være cykler, både, heste, strandstole osv.;"- Udlejning og leasing af varer til fritid og sport: - Lystbåde, kanoer, sejlbåde - Cykler - Ski - Andet sportsudstyr, fx strandstole og parasoller - Heste";;"- Udlejning af lystbåde og sejlbåde med besætning, jf.50.10.00,50.30.00 - Udlejning af videobånd og dvd'er, jf.77.22.00 - Udlejning af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n., jf.77.29.00 - Udlejning af udstyr til fritid og rekreative formål, der indgår som en integreret del af rekreative faciliteter, jf.93.29.90 - Udlejning af væddeløbsheste mv. jf 77.39.00";; 1429;"77.22";4;Udlejning af videobånd og videodisks;;;;;; 1430;"772200";5;Udlejning af videobånd og videodisks;Branchen omfatter udlejning af film, lyd eller tekst til brug på alle elektroniske medier.;- Udlejning af videobånd, grammofonplader, cd-plader, dvd-plader mv.;;;; 1431;"77.29";4;Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.;;;;;; 1432;"772900";5;Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.;Branchen omfatter udlejning og leasing af fx kostumer, fjernsyn, gulvslibere mv til privat brug.;"- Udlejning af alle former for varer til husholdningsbrug og personlig brug til husholdninger eller virksomheder (undtagen fritids- og sportsudstyr): - Tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj - Møbler, lervarer og glas, køkkentøj og bordservice, elektriske apparater og husholdningsartikler - Radio- og tv-apparater - Smykker, guld- og sølvvarer, musikinstrumenter, sceneudstyr og kostumer - Bøger, tidsskrifter og ugeblade - Maskineri og udstyr anvendt af amatører eller til hobbybrug, fx værktøj til reparationer i hjemmet - Blomster og planter - Elektronisk udstyr til husholdningsbrug";;"- Udlejning af biler, lastbiler, anhængere og fritidskøretøjer uden fører, jf.77.1 - Udlejning af varer til fritid og sport, jf.77.21.00 - Udlejning af videobånd og dvd'er, jf.77.22.00 - Udlejning af motorcykler og campingvogne uden fører, jf.77.39.00 - Udlejning af kontormøbler, jf.77.33.00 - Vaskeriers udlejning af linned, arbejdsuniformer o.l., jf.96.01.10";; 1433;"77.3";3;Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver;;;;;; 1434;"77.31";4;Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr;;;;;; 1435;"773100";5;Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr;Branchen omfatter udlejning og leasing (uden fører eller andet personale) af fx plæneklippere, traktorer, plove, mejetærskere mv til anvendelse i skov- og landbrug.;"- Udlejning og operationel leasing af landbrugs- og skovbrugsmaskiner samt -udstyr uden betjeningspersonale: - Udlejning af produkter fremstillet af enheder i undergruppe 28.30.00 som fx landbrugstraktorer mv.";;- Udlejning af landbrugs- og skovbrugsmaskiner eller -udstyr med betjeningspersonale, jf.01.61.00,02.40.00;; 1436;"77.32";4;Udlejning og leasing af entreprenørmateriel;;;;;; 1437;"773200";5;Udlejning og leasing af entreprenørmateriel;Branchen omfatter udlejning og leasing (uden fører eller andet personale) af fx stilladser, kranvogne, buldozere mv.;"- Udlejning og operationel leasing af entreprenørmateriel uden betjeningspersonale: - Kranvogne - Stilladser og arbejdsplatforme uden opstilling og demontering";;- Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale, jf.43;; 1438;"77.33";4;Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr;;;;;; 1439;"773300";5;Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr;Branchen omfatter udlejning og leasing af kontorudstyr, fx computere, kopimaskiner, kasseapparater, kontormøbler mv.;"- Udlejning og operationel leasing af kontormaskiner og -udstyr uden betjeningspersonale: - Computere og ydre enheder - Duplikatorer, skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner - Bogholderimaskiner og tilhørende udstyr: kasseapparater, elektroniske regnemaskiner mv. - Kontormøbler";;;; 1440;"77.34";4;Udlejning og leasing af skibe og både;;;;;; 1441;"773400";5;Udlejning og leasing af skibe og både;Branchen omfatter udlejning og leasing af skibe, handelsskibe og både uden fører. For udlejning af lystbåde se 77.21.00;"- Udlejning og operationel leasing af skibe og både uden fører: - Handelsskibe";;"- Udlejning af skibe og både med fører, jf. hovedgruppe 50 - Udlejning af lystbåde, jf.77.21.00";; 1442;"77.35";4;Udlejning og leasing af luftfartøjer;;;;;; 1443;"773500";5;Udlejning og leasing af luftfartøjer;Branchen omfatter udlejning og leasing af helikopter, flyvemaskiner, luftballoner mv uden fører.;"- Udlejning og operationel leasing af luftfartøjer uden fører: - Flyvemaskiner - Luftballoner";;- Udlejning af luftfartøjer med fører, jf. hovedgruppe 51;; 1444;"77.39";4;Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.;;;;;; 1445;"773900";5;Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.;Branchen omfatter udlejning og leasing af materiel, der normalt betragtes som kapitalgoder af virksomheder. Endvidere omhandler branchen udlejning af containere, uanset formål, udlejning af dyr fx besætninger og væddeløbsheste.;"- Udlejning og operationel leasing, uden fører, af andet materiel og udstyr, som virksomheder normalt anvender som kapitalgoder: - Motorer og turbiner - Værktøjsmaskiner - Udstyr til minedrift og oliefelter - Radio-, tv- og kommunikationsudstyr - Udstyr til filmproduktion - Måle- og kontroludstyr - Andet videnskabeligt udstyr samt udstyr til handel og industri - Udlejning af lastbiler, anhængere og fritidskøretøjer uden fører (under 3,5 t), jf. 77.1 - Udlejning og operationel leasing af landtransportmateriel (bortset fra motorkøretøjer) uden fører: - Motorcykler, campingvogne og campere mv. - Jernbanemateriel";"- Udlejning af dyr (fx hjorde, væddeløbsheste) - Udlejning af beboelses- eller kontorcontainere - Udlejning af andre containere - Udlejning af paller";"- Udlejning af cykler, jf.77.21.00 - Udlejning af landbrugs- og skovbrugsmaskiner samt -udstyr, jf.77.31.00 - Udlejning af entreprenørmateriel, jf.77.32.00 - Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere, jf.77.33.00";; 1446;"77.4";3;Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker;;;;;; 1447;"77.40";4;Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker;Denne undergruppe omfatter andres brug af intellektuelle ejendomsrettigheder, for hvilke der er betalt royalty eller licensafgift til aktivets indehaver. Brugen af disse aktiver kan have forskellige former, fx tilladelse til reproduktion, brug i på hinanden følgende processer eller produkter, drift af virksomheder i henhold til en franchiseaftale mv. De nuværende ejere kan eller kan ikke have skabt aktiverne.;;;;; 1448;"774000";5;Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker;Branchen omfatter modtagelse af betaling for anvendelse af rettigheder til fx varemærker, patenter, fiskekvoter, CO2 kvoter og lignende.;"- Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder (undtagen værker omfattet af ophavsret som fx bøger eller software) - Modtagelse af royalty eller licensafgift for brug af: - Patenterede enheder - Varemærker eller mærker for tjenesteydelser - Handelsnavne - Mineralefterforskningsrettigheder - Franchiseaftaler";;"- Erhvervelse af rettigheder og forlagsvirksomhed, jf. hovedgruppe 58 og 59 - Produktion, reproduktion og distribution af værker omfattet af ophavsret (bøger, software, film og TV), jf. hovedgruppe 58 og 59 - Leasing af fast ejendom, jf. 68.2 - Leasing af materielle aktiver, jf. gruppe 77.1, 77.2, 77.3";; 1449;"78";2;Arbejdsformidling;"Denne hovedgruppe omfatter udbydelse af ledige stillinger og henvisning eller medvirken ved ansættelse af stillingsansøgere, hvor de henviste eller ansatte personer ikke er arbejdsformidlingskontorets ansatte, formidling af arbejdstagere til kunders virksomheder med henblik på at supplere kundens arbejdsstyrke samt personaleformidling. Denne hovedgruppe omfatter: - Headhunting og medvirken ved ansættelse - Virksomheder beskæftiget med casting af skuespillere Denne undergruppe omfatter ikke: - Agentvirksomhed for selvstændigt udøvende kunstnere, jf. 74.90.90";;;;; 1450;"78.1";3;Arbejdsformidlingskontorer;;;;;; 1451;"78.10";4;Arbejdsformidlingskontorer;;;;;; 1452;"781000";5;Arbejdsformidlingskontorer;Branchen omfatter alle typer af arbejdsformidling. Det gælder fra arbejdsformidling gennem kommuner, eller på vegne af kommuner eller ansættelse gennem et rekrutteringsbureau eller castingbureau.;"- Arbejdsformidlingskontorer - Rekruttering, udvælgelse og medvirken ved ansættelse, herunder medvirken ved ansættelse eller rekruttering af overordnet personale - Castingkontorer og -bureauer mv., virksomheder beskæftiget med casting af skuespillere - Onlinearbejdsformidlingskontorer";"- Talentspejdervirksomhed - Headhunting ";"- Virksomhed, der udøves af managere for skuespillere og andre kunstnere, jf.74.90.90 - Virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med genplacering eller outplacement, jf. 70.22.00";; 1453;"78.2";3;Vikarbureauer;;;;;; 1454;"78.20";4;Vikarbureauer;;;;;; 1455;"782000";5;Vikarbureauer;Branchen omfatter formidling af vikarer, der i kortere perioder supplerer kundens arbejdsstyrke.;- Formidling af arbejdstagere til kunders virksomhed i en begrænset tid med henblik på at supplere kundens arbejdsstyrke, hvor de pågældende arbejdstagere er ansat og aflønnet af vikarbureauet. Bureauer, der klassificeres her, fører imidlertid ikke direkte tilsyn med deres ansatte på kundernes arbejdspladser;;;; 1456;"78.3";3;Anden personaleformidling;;;;;; 1457;"78.30";4;Anden personaleformidling;;;;;; 1458;"783000";5;Anden personaleformidling;Branchen omfatter formidling og administration af personale for kunder over længere perioder. Virksomheden har ikke ledelsesansvar for de ansatte, men varetager løn og andre personalemæssige spørgsmål.;"- Personaleformidling og personaleadministration for kundevirksomheder. De repræsenterer officielt arbejdsgiveren over for de ansatte i spørgsmål vedrørende løn, skat og andre skatte- og personalemæssige spørgsmål, men de er ikke ansvarlige for ledelse af og tilsyn med ansatte - Formidling af personale sker typisk på permanent- eller langtidsbasis og enheder klassificeret her varetager en lang række opgaver relateret til personale";;"- Varetagelse af personalefunktioner samt tilsyn med eller drift af virksomheden, jf. den undergruppe, der omfatter den pågældende virksomheds økonomiske aktivitet - Formidling af personale til virksomheder i en begrænset periode, jf. 78.20.00";; 1459;"79";2;Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed;Denne hovedgruppe omfatter virksomhed udøvet af bureauer, der hovedsageligt beskæftiger sig med at sælge rejser, grupperejser, transport og ophold til private og erhvervskunder og arrangere og tilrettelægge rejser, der sælges gennem rejsebureauer eller direkte af agenter som fx rejsearrangører samt yde andre tjenesteydelser i forbindelse med rejser, herunder reservationstjenesteydelser. Turistguidevirksomhed og turistfremmende aktiviteter er også omfattet.;;;;; 1460;"79.1";3;Rejsebureauer og rejsearrangører;;;;;; 1461;"79.11";4;Rejsebureauer;;;;;; 1462;"791100";5;Rejsebureauer;Branchen omfatter bureauer, der hovedsagligt beskæftiger sig med at sælge færdigrejser både til privat og erhvervskunder.;- Virksomhed udøvet af bureauer, der hovedsageligt beskæftiger sig med at sælge rejser, grupperejser, transport og ophold på engros- eller detailhandelsbasis til private og erhvervskunder;;;; 1463;"79.12";4;Rejsearrangører;;;;;; 1464;"791200";5;Rejsearrangører;Branchen omfatter arrangering af rejser, hvor arrangøren selv eller et bureau forestår salget.;- Arrangering og tilrettelæggelse af rejser, der sælges gennem rejsebureauer eller direkte af rejsearrangører. Rejserne kan omfatte alt eller noget af følgende: transport, ophold, bespisning, besøg på museer, historiske og kulturelle steder, teater-, musik- eller sportsbegivenheder;;;; 1465;"79.9";3;Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed;;;;;; 1466;"79.90";4;Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed;;;;;; 1467;"799000";5;Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed;;- Markedsføring og tjenesteydelser for kongresser og besøgende. Ydelserne består i at give organisationer oplysninger og hjælpe dem med at finde logi, kongrescentre og forlystelsessteder, turistguidevirksomhed, udveksling af time-sharelejligheder og andre reservationstjenesteydelser i forbindelse med rejser (bl.a. transport, hoteller, restauranter, biludlejning, underholdning og sport).;- Salg af billetter til teater-, sports- og alle andre forlystelses- og underholdningsbegivenheder;"- Rejsebureauer og rejsearrangører, jf. undergruppe 79.11.00 og 79.12.00 - Organisering af kongresser, messer og udstillinger, jf. 82.30.00";; 1468;"80";2;Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning;Denne hovedgruppe omfatter tjenesteydelser vedrørende sikkerhed som fx: overvågnings- og detektivvirksomhed, vagttjenester og patruljering, afhentning og levering af penge, kvitteringer eller andre værdigenstande med personale og udstyr til beskyttelse af disse under transporten, drift af elektroniske sikkerhedsalarmsystemer som fx tyveri- og brandalarmer, hvor virksomheden er baseret på fjernovervågning af disse systemer, men også ofte omfatter salg, installation og reparation. Hvis sidstnævnte tjenesteydelser leveres særskilt, er de ikke omfattet af denne hovedgruppe og er klassificeret under detailhandel, bygge- og anlægsvirksomhed mv.;;;;; 1469;"80.1";3;Private vagt- og sikkerhedstjenester;;;;;; 1470;"80.10";4;Private vagt- og sikkerhedstjenester;;;;;; 1471;"801000";5;Private vagt- og sikkerhedstjenester;Branchen omfatter private vagttjenester, fx bodyguard og sikkerhedsvagter, samt pansertransport, fingeraftrykvirksomhed, polygrafvirksomhed, og træning af vagthunde etc.;"- En eller flere af følgende tjenester: vagttjenester og patruljering, afhentning og levering af penge, kvitteringer eller andre værdigenstande med personale og udstyr til beskyttelse af disse under transporten - Pansertransport - Bodyguardtjeneste - Polygrafvirksomhed - Fingeraftryksvirksomhed - Sikkerhedsvagttjeneste";;- Politi, jf.84.24.00;; 1472;"80.2";3;Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer;;;;;; 1473;"80.20";4;Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer;;;;;; 1474;"802000";5;Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer;Branchen omfatter virksomheder, der overvåger elektroniske sikkerhedssystemer. Hvis virksomheden har overvågning som en del af virksomhedens aktivitet, kan udstyr sælges, installeres og repareres mv.;"- Overvågning og fjernovervågning af elektroniske sikkerhedsalarmsystemer som fx tyveri- og brandalarmer, herunder installation og vedligeholdelse af disse - Installation, reparation, remontering og tilpasning af mekaniske eller elektroniske låseanordninger, pengeskabe og sikkerhedsbokse i forbindelse med senere overvågning og fjernovervågning - Virksomheder der udøver disse aktiviteter, kan også sælge den slags sikkerhedssystemer, mekaniske eller elektroniske låseanordninger, pengeskabe og sikkerhedsbokse";;"- Installation af sikkerhedssystemer som fx tyveri- og brandalarmer uden senere overvågning, jf.43.21.00 - Salg af sikkerhedssystemer, mekaniske eller elektroniske låseanordninger, pengeskabe og sikkerhedsbokse uden overvågning, installation eller vedligeholdelse, jf.47.59.90 - Sikkerhedsrådgivning, jf.74.90.90 - Politi, jf.84.24.00 - Nøgle- og hælebarer, jf.95.23.00 - Låsesmede, jf.95.29.00";; 1475;"80.3";3;Overvågning;;;;;; 1476;"80.30";4;Overvågning;;;;;; 1477;"803000";5;Overvågning;Branchen omfatter privatdetektivers virksomhed uanset kunde og formål med overvågningen.;- Overvågnings- og detektivvirksomhed. Den omfatter privatdetektivers virksomhed uanset kunde og formål med overvågningen;;;; 1478;"81";2;Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje;"Denne hovedgruppe omfatter formidling af en række hjælpetjenester på en kundes ejendom. Denne hovedgruppe omfatter også indvendig og udvendig rengøring af bygninger af enhver art, rengøring af industrimaskiner, rengøring af tog, busser, fly mv., indvendig rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse i bygninger, skibe, toge mv., flaskerensning, gadefejning, rydning af sne og is, landskabspleje og vedligeholdelse samt udøvelse af disse aktiviteter sammen med udarbejdelse af landskabsplaner og/eller bygning (dvs. anlæg) af gangstier, støttemure, dæk, hegn, damme o.l.";;;;; 1479;"81.1";3;Kombinerede serviceydelser;;;;;; 1480;"81.10";4;Kombinerede serviceydelser;;;;;; 1481;"811000";5;Kombinerede serviceydelser;Branchen omfatter formidling af driftspersonale til udførelse af flere forskellige opgaver på en kundes ejendom.;"- Formidling af driftspersonale, som skal udføre en række hjælpetjenester på en kundes ejendom. Enheder klassificeret her udfører ofte en kombination af tjenester som fx almindelig indendørs rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt- og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse, vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme. Disse enheder formidler driftspersonale til at udføre disse hjælpetjenester, men er ikke involverede i eller ansvarlige for kundens kernevirksomhed eller aktiviteter - Selvstændige viceværter - Handyman";;"- Formidling af kun én af serviceydelserne (fx almindelig indendørs rengøring), jf. den relevante undergruppe alt efter serviceydelsen- Formidling af ledelses- og driftspersonale til hele driften af en kundes virksomhed eller etablissement fx et hotel, en restaurant, en mine, et hospital, jf. den undergruppe, som den drevne enhed tilhører - Formidling af forvaltning og drift på stedet af en kundes computersystemer og/eller databehandlingsanlæg, jf. 62.03.00 - Slots- og Ejendomsstyrelsen, jf. 68.20.40 - Drift af fængsler på honorar- eller kontraktbasis, jf. 84.23.00";; 1482;"81.2";3;Renhold;"Denne gruppe omfatter almindelig indvendig rengøring af bygninger af enhver art, udvendig rengøring af bygninger, specialrengøring af bygninger og anden specialrengøring, rengøring af industrimaskiner, indvending rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse i bygninger og industrimaskiner, flaskerensning, gadefejning, rydning af sne og is. Denne gruppe omfatter ikke skadedyrsbekæmpelse inden for landbruget, damprensning, sandblæsning og lignende virksomhed i forbindelse med udvendig rengøring af bygninger (jf.41. Bygge- og anlægsvirksomhed), rensning af tæpper og gardiner (jf.S. Andre serviceydelser). Den omfatter heller ikke rengøring af nye bygninger umiddelbart efter opførelsen (jf.41. Bygge- og anlægsvirksomhed).";;;;; 1483;"81.21";4;Almindelig rengøring i bygninger;"Denne undergruppe omfatter almindelig (ikke-specialiseret) rengøring af bygninger af enhver art som fx: - Kontorer - Huse eller lejligheder - Fabrikker - Butikker - Institutioner og andre bygninger til erhvervsformål samt beboelsesejendomme Disse aktiviteter består hovedsageligt i indvendig rengøring, selv om de kan omfatte rengøring af tilknyttede udvendige områder, som fx vinduer og gange.";;;;; 1484;"812100";5;Almindelig rengøring i bygninger;Branchen omfatter almindelig indvendig rengøring i bygninger.;"- Almindelig (ikke-specialiseret) rengøring af bygninger af enhver art som fx: - Kontorer - Huse eller lejligheder - Fabrikker - Butikker - Institutioner - Almindelig (ikke-specialiseret) rengøring af andre bygninger til erhvervsformål samt beboelsesejendomme Disse aktiviteter består hovedsageligt i indvendig rengøring, selv om de kan omfatte rengøring af tilknyttede udvendige områder, som fx vinduer og gange.";;- Indvendig specialrengøring, som fx vinduespudsning, skorstensfejning, rengøring af pejse, ovne, forbrændingsovne, kedler, ventilationskanaler og udluftningsanlæg, jf.81.22;; 1485;"81.22";4;Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler;;Denne undergruppe omfatter udvendig rengøring af bygninger af enhver art, herunder kontorer, fabrikker, butikker, institutioner og andre bygninger til erhversformål samt beboelsesejendomme. Denne undergruppe omfatter også specialrengøring som fx rengøring af pejse, ovne, forbrændingsovne, kedler, ventilationskanaler og udluftningsanlæg.;;;; 1486;"812210";5;Vinduespolering;Branchen omfatter vinduespudsning og -polering.;- Vinduespudsning og -polering;;;; 1487;"812220";5;Skorstensfejning;Branchen omfatter, udover skorstensfejning, rengøring af pejse, ovne, forbrændingsovne og kedler.;- Skorstensfejning, rengøring af pejse, ovne, forbrændingsovne og kedler;;;; 1488;"812290";5;Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler;Branchen omfatter udvendig rengøring af bygninger herunder fjernelse af graffiti. Branchen omfatter ikke damprensning, sandblæsning og lignende aktiviteter udvendig på bygninger, jf. 43.99.90.;;;;; 1489;"81.29";4;Andre rengøringsydelser;;;;;; 1490;"812900";5;Andre rengøringsydelser;Branchen omfatter aktiviteter såsom rengøring af svømmebassiner, tankvogne, flasker mv.;"- Rengøring og vedligeholdelse af svømmebassiner - Rengøring af tog, busser, fly mv. - Indvendig rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe - Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse - Flaskerensning - Gadefejning og rydning af sne og is - Anden rengøring i.a.n.";;"- Skadedyrsbekæmpelse inden for landbruget, jf.01.61.00 - Rengøring af biler, bilvask, jf.45.20.10";; 1491;"81.3";3;Landskabspleje;;;;;; 1492;"81.30";4;Landskabspleje;;;;;; 1493;"813000";5;Landskabspleje;Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.;"- Plantning, pleje og vedligeholdelse af: - Parker og haver til: - Private og offentlige boliger - Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) - Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) - Industri- og forretningsbygninger - Beplantninger til: - Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) - Hovedveje, veje, jernbane- og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. - Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) - Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) - Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget - Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding - Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs- og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.";- Mindre medfølgende udformnings- og anlægsvirksomhed (jordformning, opførelse af støttemure, gangstier mv.);"- Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 - Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 - Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 - Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F - Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00";; 1494;"82";2;Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice;Denne hovedgruppe omfatter en række daglige administrations- og kontortjenester samt faste, rutinemæssige forretningsservicefunktioner for andre på honorar- eller kontraktbasis. Den omfatter også alle serviceydelser, der normalt leveres til virksomheder, i.a.n. Enheder, der er klassificeret i denne hovedgruppe, formidler ikke driftspersonale til at udøve alle en virksomheds aktiviteter.;;;;; 1495;"82.1";3;Administrationsservice og kontorservice;Denne gruppe omfatter levering af en række daglige administrationsserviceydelser som fx finansiel planlægning, fakturering og regnskabsføring, personalefordeling og fysisk fordeling og logistik for andre på honorar- eller kontraktbasis. Den omfatter også hjælpetjenester for andre på honorar- eller kontraktbasis i form af faste, rutinemæssige forretningsservicefunktioner, som virksomheder og organisationer traditionelt varetager selv. Enheder, der er klassificeret i denne gruppe, formidler ikke driftspersonale til at udøve alle en virksomheds aktiviteter. Enheder, der beskæftiger sig med et bestemt aspekt af disse aktiviteter, er klassificeret efter den pågældende aktivitet.;;;;; 1496;"82.11";4;Kombinerede administrationsserviceydelser;;;;;; 1497;"821100";5;Kombinerede administrationsserviceydelser;Branchen omfatter kombineret kontoradministration for andre virksomheder på honorar- eller kontraktbasis.;- Levering af en kombination af daglige administrationsserviceydelser som fx ordremodtagelse, finansiel planlægning, fakturering og regnskabsføring, personale- og posttjenester mv. for andre på honorar- eller kontraktbasis;;"- Formidling af personale uden tilsyn, jf.78 - Enheder, der beskæftiger sig med et bestemt aspekt af de aktiviteter, der er angivet ovenfor. Disse enheder er klassificeret efter den pågældende aktivitet";; 1498;"82.19";4;Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice;Denne undergruppe omfatter forskellig kopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice. Dokumentkopiering og -trykning i denne undergruppe dækker kun trykning i et begrænset antal eksemplarer.;;;;; 1499;"821900";5;Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice;Branchen omfatter specialiseret kontorservice for andre virksomheder, herunder trykning eller kopiering i et begrænset antal eksemplarer.;"- Dokumentbehandling - Dokumentredigering eller korrekturlæsning - Maskinskrivning og tekstbehandling - Sekretærvirksomhed - Transskription af dokumenter og anden sekretærvirksomhed - Brev- eller resuméskrivning - Udlejning af postbokse og andre post- og brevtjenester som fx forsortering, adressering mv. (undtagen adresserede reklameforsendelser) - Fotokopiering - Duplikering - Blåtryk - Tekstbehandling - Anden dokumentkopiering (der ikke omfatter trykkerivirksomhed som fx offsettrykning, hurtigtrykning, digital trykning, fortrykning)";;"- Trykning af dokumenter (offsettrykning, hurtigtrykning mv.), jf.18.12.00 - Pre-press service, jf.18.13.00 - Specialiseret stenografi som fx retsstenografi, jf.82.99.00 - Direct mail reklamering, jf.73.11.10 - Offentlige stenografitjenester, jf.82.99.00";; 1500;"82.2";3;Call centres virksomhed;;;;;; 1501;"82.20";4;Call centres virksomhed;;;;;; 1502;"822000";5;Call centres virksomhed;Branchen omfatter centre for ind og (eller) udgående opkald, der besvares af en virksomhed for andre virksomheder.;"- Call centre for indgående opkald fra kunder ved hjælp af menneskelige operatører, automatisk opkaldsfordeling, computertelefoniintegration, interaktive voice response systemer eller tilsvarende metoder til ordremodtagelse, produktinformation, behandling af kunders anmodninger om hjælp eller behandling af kundeklager - Call centre for udgående opkald med tilsvarende metoder til salg eller markedsføring af varer eller tjenesteydelser til potentielle kunder, markedsanalyse eller offentlig meningsmåling og tilsvarende virksomhed for kunder";;- Aktiviteten markedsanalyse og meningsmåling, hvis dette er virksomhedens hovedaktivitet, jf.73.20.00;; 1503;"82.3";3;Organisering af kongresser, messer og udstillinger;;;;;; 1504;"82.30";4;Organisering af kongresser, messer og udstillinger;;;;;; 1505;"823000";5;Organisering af kongresser, messer og udstillinger;Branchen omfatter organisering af andre virksomheders kongresser, messer og udstillinger.;- Organisering, fremme og/eller styring af arrangementer som fx erhvervs- og brancheudstillinger, kongresser, messer, konferencer og møder med eller uden ledelse og formidling af personale til at drive de faciliteter, hvor begivenhederne finder sted;;;; 1506;"82.9";3;Anden forretningsservice i.a.n.;Denne gruppe omfatter inkassovirksomhed og kreditoplysning og alle serviceydelser, der normalt leveres til virksomheder i.a.n..;;;;; 1507;"82.91";4;Inkassovirksomhed og kreditoplysning;;;;;; 1508;"829100";5;Inkassovirksomhed og kreditoplysning;Branchen omfatter opkrævning af betalinger samt indhentning af kreditoplysninger om enkeltpersoner eller virksomheders kreditværdighed til andre virksomheder.;"- Inkassovirksomhed og kreditoplysning - Opkrævning af betalinger for krav og forsendelse af beløb opkrævet til kunderne som fx faktura- eller gældsopkrævning";- Indhentning af oplysninger som fx kredit- og beskæftigelsesoplysninger om enkeltpersoner og kreditoplysninger om virksomheder og levering af oplysningerne til pengeinstitutter, detailhandlere og andre, som har behov for at vurdere disse personers og virksomheders kreditværdighed;;; 1509;"82.92";4;Pakkerier;;;;;; 1510;"829200";5;Pakkerier;Branchen omfatter pakning uanset type eller metode på honorar eller kontraktbasis.;"- Pakkevirksomhed på honorar- eller kontraktbasis, uanset om processen er automatisk eller ej: - Påfyldning af væsker på flasker, herunder drikkevarer og fødevarer - Indpakning af faste stoffer (blisterpakning, folieindpakninger mv.) - Emballering af farmaceutiske produkter efter sikkerhedsforskrifterne - Etikettering, frankering og stempling - Indpakning af pakker og gaveindpakning";;- Emballering i forbindelse med transport, jf.52.29.90;; 1511;"82.99";4;Anden forretningsservice i.a.n.;;;;;; 1512;"829900";5;Anden forretningsservice i.a.n.;Branchen er en restbranche for kontorservice og anden forretningsservice. Branchen omhandler bla stenografi, forvaltning af loyalitetsprogrammer, merchandising og eventbureauer.;"- Stenografi og stenotypi under retssager og efterfølgende transskription af materialet som fx: - Retsstenografi eller stenotypi - Offentlige stenografitjenester - Lukket realtidstekstning (dvs. samtidig tekstning) af direkte tv-udsendelser af møder, konferencer - Stregkodning af adresser - Stregkodetrykning - Pengeindsamlingsvirksomhed på honorar- eller kontraktbasis - Indsamling af mønter fra parkometre - Uafhængige auktionsholderes virksomhed - Forvaltning af loyalitetsprogrammer - Festarrangering for virksomheder - Andre serviceydelser, der normalt leveres til virksomheder, i.a.n. - Teknisk tegning - Eventbureau - Mercer, Merchandising - Fortoldning";;"- Undertekstning af film, videobånd og dvd'er, jf.59.12.00 - Transskription af dokumenter og anden sekretærvirksomhed, jf.82.19.00";; 1513;"O";1;"Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring";"Denne hovedafdeling omfatter offentlige aktiviteter, som normalt udøves af den offentlige forvaltning. Den omfatter vedtagelse og retlig fortolkning af love og deres deraf følgende bestemmelser samt forvaltning af programmer baseret på dem, retlige aktiviteter, beskatning, nationalt forsvar, politi, indvandringstjenester, udenrigsanliggender og forvaltningen af offentlige programmer. Den omfatter også lovpligtig socialsikring. Den juridiske eller institutionelle status er ikke i sig selv afgørende for, om en aktivitet tilhører denne hovedafdeling. Det er snarere et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteten er af en natur, der er specificeret i det foregående afsnit. Dette betyder, at aktiviteter, der er klassificeret andetsteds i DB07, ikke falder ind under denne hovedafdeling, selv om de udøves af offentlige organer. Fx falder administration af skolesystemet (bestemmelser, kontrol, studieordninger) ind under denne hovedafdeling, mens undervisning i sig selv ikke gør det (jf. hovedafdeling P), og et fængsels- eller militærhospital klassificeres under sundhedsvæsen (jf. hovedafdeling Q). Omvendt kan visse aktiviteter beskrevet i denne hovedafdeling være udøvet af ikke-offentlige organer.";;;;; 1514;"84";2;Offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring;Jf. hovedafdeling O.;;;;; 1515;"84.1";3;Forvaltning af staten og den økonomiske og sociale politik;Denne gruppe omfatter generel forvaltning (fx udøvende og lovgivende funktioner, forvaltning af finanser mv. på alle myndighedsniveauer) og tilsyn med sociale og økonomiske forhold.;;;;; 1516;"84.11";4;Generelle offentlige tjenester;;;;;; 1517;"841100";5;Generelle offentlige tjenester;Branchen omfatter generel offentlig administration af ministerier, styrelser, regioner og kommuner.;"- Administration af love, bekendtgørelser, cirkulærer o.l., som varetages af centraladministrationen samt regionale og kommunale myndigheder - Administration af og tilsyn med finansielle og skattemæssige spørgsmål: - Administration af skatteordninger - Opkrævning af toldafgifter og andre afgifter på varer samt behandling af skatteunddragelsessager - Toldadministration - Forvaltning af offentlige midler og offentlig gæld: - Optagelse af offentlige lån og kontrol med udbetalingen heraf - Forvaltning af tjenester vedrørende generel økonomisk og social planlægning samt statistiske tjenester på de forskellige myndighedsniveauer";"- Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser - Statsministeriets, Kirkeministeriets, Justitsministeriets, Finansministeriets og Skatteministeriets departementer og styrelser mv. - Regionernes og kommunernes centralforvaltninger - Rigsrevisionen - Hofmarskallatet - Danmarks Statistik - Domstolsstyrelsen - Landsskatteretten";"- Drift og administration af egne og lejede bygninger, herunder Slots- og Ejendomsstyrelsen, jf. 68.2, 68.3 - Offentlig administration inden for sundhedsvæsen, undervisning, miljø mv., jf. 84.12.00 - Offentlig administration af erhvervsøkonomiske ordninger mv., jf. 84.13.00 - Statslige arkiver, jf. 91.01";; 1518;"84.12";4;Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring;;;;;; 1519;"841200";5;Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring;Branchen omfatter offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold.;- Offentlig administration inden for sundhedsvæsen, undervisning, kultur, sport, rekreative aktiviteter, miljø, boligforhold og sociale forhold;"- Sponsorering af rekreative og kulturelle aktiviteter - Uddeling af offentlige tilskud til kunstnere - Forvaltning af affaldsindsamling og -bortskaffelse";"- Kloakvæsen, renovationsvæsen og renholdelse, jf. hovedgruppe 37, 38, 39 - Lovpligtig socialsikring, jf. 84.30.00 - Undervisning, jf. hovedafdeling P - Sundhedsvæsen, jf. hovedgruppe 86 - Museer og andre kulturelle institutioner, jf. hovedgruppe 91 - Biblioteker og statslige arkiver, jf. 91.01 - Sport og andre rekreative aktiviteter, jf. hovedgruppe 93";; 1520;"84.13";4;Administration af og bidrag til erhvervsfremme;;;;;; 1521;"841300";5;Administration af og bidrag til erhvervsfremme;Branchen omfatter offentlig administration af erhvervsøkonomiske ordninger.;- Statslig og kommunal administration af erhvervsøkonomiske ordninger, kontrolforanstaltninger mv., arealplanlægning, støttetildeling, energi og mineralske ressourcer, infrastruktur, transport, kommunikation, engros- og detailhandel, hoteller og turisme. Endvidere administrationen af generelle arbejdsmarkedsspørgsmål samt regional- og egnsudvikling. Omfatter såvel den centrale administration (fx i ministeriernes departementer) som de hertil knyttede direktorater, styrelser og råd i det omfang, de udfører administrative funktioner. Derimod er selve aktiviteten på de enkelte offentlige foretagender fx el- og fjernvarmeværker, kloakvæsen placeret under de pågældende aktiviteter;;- Den offentlige arbejdsformidling, jf.78.10.00;; 1522;"84.2";3;Tjenesteydelser til samfundet som helhed;Denne gruppe omfatter udenrigsanliggender, forsvar og politi.;;;;; 1523;"84.21";4;Udenrigsanliggender;;;;;; 1524;"842100";5;Udenrigsanliggender;Branchen omfatter alle typer af anliggender, som staten formidler ud over de nationale grænser, uanset det er om bistand, kultur, militær eller diplomati.;"- Den virksomhed, som udøves af Udenrigsministeriet og diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet eller kontorer i internationale organisationer - Administration af og støtte til information og kulturelle aktiviteter, som skal formidles ud over de nationale grænser - Bistand til udviklingslandene - Militærhjælp til andre lande - Forvaltning af udenrigshandelen, internationale finansielle og tekniske spørgsmål";;"- Internationale flygtningeforanstaltninger i forbindelse med katastrofer eller konflikter, jf.88.99 - Andre landes diplomatiske repræsentationer i Danmark, jf.99.00.00";; 1525;"84.22";4;Forsvar;;;;;; 1526;"842200";5;Forsvar;Branchen omfatter aktiviteter i Forsvaret, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, inden for nationens grænser, bortset fra undervisning på militærets skoler.;"- Administration af og tilsyn med militære anliggender inden for hæren, flåden, flyvevåbnet: - Væbnede styrker inden for hæren, flåden og flyvevåbnet - Tekniske korps, forsyningstropper, telegraftropper, efterretningsvæsen, personelforvaltning og andre ikke-væbnede styrker og enheder herunder tilvejebringelse af materiel, bygninger, forsyninger mv. og sanitetstroppernes virksomhed - Administration af og støtte til civilforsvaret - Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen";;"- Forskning og eksperimentel udvikling, jf. hovedgruppe72 - Militærhjælp til andre lande, jf.84.21.00 - Militærdomstoles virksomhed, jf.84.23.00 - Undervisning på militærets skoler og akademier, jf.85.32.00og85.41.00 - Militærhospitalers virksomhed, jf.86.10.00";; 1527;"84.23";4;Domstole og fængselsvæsen;;;;;; 1528;"842300";5;Domstole og fængselsvæsen;Branchen omfatter domstole, civil- og kriminalretterne samt anklagemyndigheden. Branchen omfatter også kriminalforsorgen, herunder fængsler og arresthuse.;"- Den virksomhed, der udøves af administrative domstole, civil- og kriminalretter samt retsvæsenet, herunder Anklagemyndigheden - Afsigelse af domme og fortolkning af lovgivningen - Voldgift i civile søgsmål - Militærdomstoles virksomhed - Fængselsforvaltning og etablering af straffe- og forbedringsforanstaltninger, herunder resocialiseringsforanstaltninger og Kriminalforsorgen";;"- Rådgivning og repræsentation i civile sager, straffesager og andre sager, jf. 69.10.00 - Fængselsskolers virksomhed, jf. hovedgruppe 85 - Fængselshospitalers virksomhed, jf. 86.10.00 - Domstolsstyrelsen, jf. 84.11.00 - Landsskatteretten, jf.84.11.00";; 1529;"84.24";4;Politi;;;;;; 1530;"842400";5;Politi;Branchen omfatter politi, fx havnepoliti, grænsepoliti og kystvagt mv.;- Den virksomhed, der udøves af de regulære politikorps, havnepoliti, grænsepoliti, kystvagt og andre specialkorps, hvis opgaver omfatter færdselsregulering, registrering af udlændinge og administration af strafferegistre;;"- Drift af politilaboratorier, jf.71.20.20 - Domstole og fængselsvæsen, jf.84.23.00";; 1531;"84.25";4;Brandvæsen;;;;;; 1532;"842500";5;Brandvæsen;Branchen omfatter brandbekæmpelse og brandforebyggende foranstaltninger udført af de regulære brandkorps og hjælpekorps.;- Brandbekæmpelse og brandforebyggende foranstaltninger dvs. den virksomhed, som udøves af de regulære brandkorps og hjælpekorps, i forbindelse med brandforebyggende foranstaltninger, brandbekæmpelse, redning af mennesker og dyr, medvirken ved civile katastrofer, oversvømmelse, trafikulykker mv.;;"- Skovbrandbeskyttelse og -bekæmpelse, jf.02.40.00 - Brandbekæmpelse på olie- og gasfelter, jf.09.10.00 - Brandbekæmpelse og brandbeskyttelse i lufthavne udøvet af ikke-specialiserede enheder, jf.52.23.00 - Beredskabsstyrelsen, jf.84.22.00";; 1533;"84.3";3;Lovpligtig socialsikring mv.;;;;;; 1534;"84.30";4;Lovpligtig socialsikring mv.;;;;;; 1535;"843000";5;Lovpligtig socialsikring mv.;Branchen omfatter bl.a. Lønmodtagernes Garantifond, A-kasser og lignende.;"- Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv. - Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige";- Arbejdsløshedskasser;"- Velfærdsinstitutioners ydelser og andre sociale foranstaltninger (uden institutionsophold), jf.88.10,88.99 - ATP, jf.65.30.10";; 1536;"P";1;Undervisning;"Denne hovedafdeling omfatter undervisning på alle niveauer og inden for alle fag. Undervisningen kan være mundtlig eller skriftlig og kan foregå via radio- eller tv-udsendelser via internettet eller pr. korrespondance. Den omfatter både undervisningen på de forskellige institutioner i det regulære skolesystem på de forskellige niveauer (grundlæggende undervisning) og voksenundervisning, læse- og skriveundervisning mv. Den omfatter også militærskoler og -akademier, fængselsskoler mv. på deres respektive niveauer. Hovedafdelingen omfatter både offentlig og privat undervisning. På hvert niveau i den grundlæggende undervisning klassificeres specialundervisning for fysisk eller psykisk handicappede elever. Denne hovedafdeling omfatter også undervisning, der hovedsageligt drejer sig om sport og rekreative aktiviteter som fx tennis samt undervisningsstøtte.";;;;; 1537;"85";2;Undervisning;;;;;; 1538;"85.1";3;Førskoleundervisning;;;;;; 1539;"85.10";4;Førskoleundervisning;;;;;; 1540;"851000";5;Førskoleundervisning;Bruges ikke i DK;- Førskoleundervisning;;- Pasningsordninger for børn, jf.88.91;; 1541;"85.2";3;Folke- og specialskoler;"Denne undergruppe omfatter folke- og specialskoler: tilbud om teoretiske kurser og dermed forbundet kursusarbejde, der giver eleverne en solid grunduddannelse i læsning, skrivning og matematik og en grundlæggende forståelse af andre emner som fx historie, geografi, naturvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og musik. Denne undervisning gives normalt til børn, men læse- og skriveundervisning i eller uden for skolesystemet, som indholdsmæssigt svarer til programmer i folkeskoler, men er henvendt til personer, der anses for at være for gamle til at deltage i grundskoleundervisning, er også omfattet (dvs. læse- og skriveundervisning for voksne). Denne undergruppe omfatter ikke voksenundervisning som defineret i 85.5 og pasningsordninger for børn, herunder fritidshjem jf. 88.91";;;;; 1542;"85.20";4;Folke- og specialskoler;;;;;; 1543;"852010";5;Folkeskoler o.lign.;Branchen omfatter undervisning (0-10 klasse) på folkeskoler, privatskoler eller friskoler.;"- Den almindelige folkeskole, der bygger på en ni-årig almen grundskole - Private skoler, der giver undervisning parallelt med folkeskolens undervisning, såsom friskoler og private grundskoler Omfatter også: - Børnehaveklasser - 10./11. skoleår i det omfang de er integreret i en almen grundskole";;"- Skoler, der starter ved 7. skoleår eller senere, jf.85.31.10 - Skolefritidsordninger (SFO), jf.88.91.40";; 1544;"852020";5;Specialskoler for handicappede;Branchen omfatter specialskoler for børn (med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser) i den undervisningspligtige alder. Fx skoler for døve, blinde, psykisk handicappede, observationsskoler mv. Branchen omfatter i et vist omfang også undervisning for unge og voksne med handicap.;- Skoler for døve, blinde, psykisk handicappede, observationsskoler og andre specialskoler overvejende for børn i den undervisningspligtige alder, men også i et vist omfang for unge og voksne;;;; 1545;"85.3";3;Gymnasier og erhvervsfaglige skoler;"Denne gruppe omfatter ungdoms- og efterskoler, gymnasier, studenterkurser o.l. samt erhvervsskoler. Denne gruppe omfatter ikke voksenundervisning som defineret i 85.5.";;;;; 1546;"85.31";4;Gymnasier, studenterskoler o.l.;;;;;; 1547;"853110";5;Ungdoms- og efterskoler;Branchen omfatter undervisning på ungdoms- og efterskoler (fra 7. klasse).;- Efterskoler;"- Ungdomskostskoler - Skoler der starter ved 7. skoleår eller senere";;; 1548;"853120";5;Gymnasier, studenter- og HF-kurser;Branchen omfatter undervisning, der giver adgang til videregående uddannelser.;"- Gymnasier, studenter- og HF-kurser - Almen skoleundervisning, som almindeligvis giver adgang til videregående uddannelser - Specialisering mht. linjevalg og fag kan forekomme, men hensigten med denne undervisning er primært at give eleverne forudsætninger for at få adgang til tekniske og faglige uddannelser eller til universitetsuddannelser, uden på dette trin at skulle foretage et specifikt erhvervsvalg";"- Gymnasiale kostskoler - Voksenuddannelsescentre (VUC)";;; 1549;"85.32";4;Tekniske skoler og fagskoler;I denne undergruppe lægges der i programmerne typisk vægt på specialisering inden for de enkelte emner og undervisning i både teoretisk baggrund og praktiske færdigheder, der generelt forbindes med nuværende eller evt. fremtidig beskæftigelse. Formålet med undervisningen kan være erhvervelse af færdigheder inden for en lang række fag eller inden for et bestemt fag.;;;;; 1550;"853200";5;Tekniske skoler og fagskoler;Branchen omfatter undervisning på både adgangsgivende og praktiske uddannelser. Branchen omfatter bl.a. erhvervsgymnasier, husholdnings- og søfartsskoler.;"- Tekniske skoler og fagskoler - Handelsskoler o.l., hvor undervisningen fører frem til eksempelvis højere handelseksamen (HHX) eller finans- og forsikringsuddannelser - Erhvervsskoler o.l., hvor undervisningen fører frem til eksempelvis højere teknisk eksamen (HTX) - AMU-centre - Landbrugsskoler, husholdningsskoler og økonomaskoler - Søfarts-, skipper- samt land- og lufttransportskoler - Skoler for klinikassistenter og tandplejere - Social- og sundhedsuddannelser - Uddannelse af fodterapeuter - Politi- og forsvarsskoler samt fængselsvæsenets skoler - Kosmetologskoler";;"- Videregående tekniske og faglige uddannelser på universitetsniveau, jf.85.42.00 - Undervisning indenfor hobby og fritid, jf.85.52.00 - Køreskoler, der ikke er henvendt til erhvervschauffører, jf.85.53.00 - Officersskoler, jf.85.41.00";; 1551;"85.4";3;Videregående uddannelsesinstitutioner;"Denne gruppe omfatter teoretiske kurser, der fører til bachelor- og kandidatgrader. Adgangskravet er et eksamensbevis på mindst gymnasieniveau. Undervisningen kan gives forskellige steder, fx i enhedens eller kundens undervisningslokaler, på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen eller i hjemmet. Der tilbydes en lang række fag på dette niveau med hovedvægten på enten erhvervelse af teoretisk viden eller erhvervelse af praktiske færdigheder.";;;;; 1552;"85.41";4;Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau;;;;;; 1553;"854100";5;Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau;Branchen omfatter uddannelser, der kræver adgangsgivende eksamen (min. gymnasieniveau), men ikke på universitetsniveau. Fx lærerseminarier, tekniske højskoler, ingeniørhøjskoler, teater- og filmskoler mv.;"- Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau - Lærerseminarier samt husholdnings- og håndarbejdsseminarier - Skoler for billedkunst, teater- og filmskoler - Sociale højskoler - Tekniske højskoler og ingeniørhøjskoler samt arkitektskoler - Navigations- og maskinmesterskoler - Officersskoler - Jordemoderskoler og sygeplejerskehøjskoler - Bioanalytikeruddannelsen - Farmakonomuddannelsen - Afspændingspædagoguddannelsen";;"- Voksenundervisning som defineret i85.5 - Social- og sundhedsuddannelsen, jf.85.32.00";; 1554;"85.42";4;Videregående uddannelser på universitetsniveau;;;;;; 1555;"854200";5;Videregående uddannelser på universitetsniveau;Branchen omfatter undervisning på universitetsniveau. Fx tandlægehøjskoler, handelshøjskoler og universiteter.;"- Universiteter og universitetscentre - Åbent universitet - Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) - Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Kunstneriske og kulturelle uddannelser på universitetsniveau - Tandlægehøjskoler og Danmarks Farmaceutiske Universitet - Handelshøjskoler - IT-universitet";;;; 1556;"85.5";3;Anden undervisning;Denne gruppe omfatter generel fortsat undervisning og uddannelse inden for hobby og fritid. Den omfatter lejre og skoler, der tilbyder grupper og enkeltpersoner undervisning i sportsaktiviteter, i fremmedsprog, i kunst, drama eller musik eller anden undervisning eller specialiseret undervisning, der ikke kan sidestilles med undervisningen i gruppe 85.1 - 85.4.;;;;; 1557;"85.51";4;Undervisning inden for sport og fritid;;;;;; 1558;"855100";5;Undervisning inden for sport og fritid;Branchen omfatter undervisning på kurser og idrætsskoler, der ikke fører til kompetencegivende eksamen.;"- Undervisning inden for sport og fritid - Kurser, lejre og skoler, der tilbyder grupper og enkeltpersoner undervisning i sportsaktiviteter - Sportsundervisningslejre i dagtimerne eller med overnatning. Undervisningen i denne undergruppe er tilrettelagt formelt - Fritidsidrætsskoler, -lejre o.l. (fx fodboldskoler og -lejre) - Træningsskoler - Professionelle sportstrænere, lærere, instruktører";;"- Undervisning der foregår i idrætsklubber og -foreninger, jf.93.12.00 - Undervisning i kulturelle discipliner, jf.85.52.00";; 1559;"85.52";4;Undervisning i kulturelle discipliner;Omfatter undervisning i kulturelle discipliner som kunst, drama og musik, hovedsageligt som hobby- og fritidsundervisning. Undervisningen er tilrettelagt formelt, men fører ikke til et kompetencegivende eksamensbevis.;;;;; 1560;"855200";5;Undervisning i kulturelle discipliner;Branchen omfatter undervisning, der hovedsagligt gives som hobby- og fritidsundervisning, der ikke fører til kompetencegivende eksamen.;"- Musikundervisning og -skoler - Kunstundervisning - Danseundervisning og -skoler - Dramaskoler - Kunstskoler - Skoler, der giver undervisning i scenekunst - Fotoskoler";;- Sprogundervisning, jf.85.59.00;; 1561;"85.53";4;Køreskoler;;;;;; 1562;"855300";5;Køreskoler;Branchen omfatter undervisning i at føre bil, fly eller båd til privat brug.;;"- Fly-, sejler- og søfartsskoler, der ikke udsteder erhvervsmæssige certifikater og -tilladelser - Køretekniske anlæg";- Køreskoler for erhvervschauffører, jf.85.32.00;; 1563;"85.59";4;Anden undervisning i.a.n.;;;;;; 1564;"855900";5;Anden undervisning i.a.n.;Branchen omfatter skoler og kurser, som fx aftenskoler, daghøjskoler, computerkurser og personlig coaching mv.;"- Computerkurser - Religionsundervisning - Højskoler - Oplysningsforbundenes undervisningsaktivitet - Produktions- og daghøjskoler - Indvandrerundervisning - Personlig coaching - Sprogskoler - Aftenskoler for voksne";- Livredderkurser;;; 1565;"85.6";3;Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning;;;;;; 1566;"85.60";4;Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning;;;;;; 1567;"856000";5;Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning;Branchen omfatter hjælpeydelser i forbindelse med undervisning som fx uddannelsesrådgivning, studievejledning og tilrettelæggelse af studenterudvekslingsprogrammer.;"- Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning - Uddannelsesrådgivning - Studievejledning - Vurdering af undervisningsprøver - Tilrettelæggelse af studenterudvekslingsprogrammer - Studenterrådgivning";;- Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, jf.72.20.00;; 1568;"Q";1;Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger;Denne hovedafdeling omfatter sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Den omfatter en lang række aktiviteter fra sundhedspleje udøvet af uddannede læger på hospitaler og andre institutioner over institutionsophold, der stadig indebærer et vist omfang af sundhedspleje, til sociale foranstaltninger uden sundhedspersonales medvirken.;;;;; 1569;"86";2;Sundhedsvæsen;Denne hovedgruppe omfatter kort- eller langvarige hospitalstjenester, almindelige eller specialiserede medicinske, kirurgiske, psykiatriske hospitaler og hospitaler for stofmisbrugere, sanatorier, institutioner inden for forebyggende sundhedspleje, klinikker, revalideringscentre, spedalskhedshospitaler og andre institutioner inden for sundhedsvæsen med kapacitet til patientindlæggelse, som beskæftiger sig med at stille diagnoser og give lægebehandling til indlagte patienter med et af en lang række helbredsproblemer. Den omfatter også konsultation og behandling inden for almen medicin og på speciallægeområdet udført af alment praktiserende læger og speciallæger samt kirurger. Den omfatter tandlægevirksomhed, der udøves som almindelig eller specialiseret behandling, og tandregulering. Desuden omfatter denne hovedgruppe al virksomhed inden for sundhedsvæsen, som ikke udøves på hospitaler eller af praktiserende læger, men af paramedicinsk personale, som har autorisation til at behandle patienter.;;;;; 1570;"86.1";3;Hospitaler;;;;;; 1571;"86.10";4;Hospitaler;;;;;; 1572;"861000";5;Hospitaler;Branchen omfatter private og offentlige hospitaler (inkl. psykiatriske), skadestuer og tjenester ydet af medicinsk og paramedicinsk personale, herunder laboratorietjenester, radiologi og anæstesi. Sygetransport med ambulance henvises til 86.90.90, og siddende sygetransport med taxi henvises til 49.32.00;"- Kort- eller langvarige hospitalstjenester, dvs. lægebehandling, diagnose og behandling, på almindelige (fx lokale og regionale hospitaler, hospitaler, der drives af almennyttige organisationer, universitetshospitaler, militærhospitaler og fængselshospitaler) og specialiserede hospitaler (fx psykiatriske hospitaler og hospitaler for stofmisbrugere, fødselshospitaler og specialiserede sanatorier). Aktiviteterne udøves under tilsyn af læger og omfatter: - Tjenester ydet af medicinsk og paramedicinsk personale - Laboratorietjenester og tekniske tjenester, herunder radiologi og anæstesi - Skadestuer - Operationsstuetjenester, farmaceutiske tjenester, forplejning og andre hospitalstjenester - Aktiviteter udøvet af familieplanlægningscentre, som tilbyder lægebehandling som fx sterilisering og svangerskabsafbrydelse, med patientindlæggelse - Forskning, der sker som en integreret del af hospitalers aktivitet";;"- Laboratorieprøver og undersøgelse af materialer og produkter af enhver art undtagen medicinske, jf.71.20 - Dyrlæger, jf.75.00 - Militærets sanitetstjeneste, jf.84.22.00 - Tandlægevirksomhed, der udøves som almindelig eller specialiseret behandling, fx tandbehandling, endodontisk og pædiatrisk tandbehandling; oral patologi, tandregulering, jf.86.23.00 - Private lægers tjenesteydelser til hospitalspatienter, jf.86.2 - Medicinske laboratorieprøver uden for hospitalerne, jf.86.90.90 - Ambulancetransport, jf.86.90.90";; 1573;"86.2";3;Praktiserende læger og tandlæger;"Denne gruppe omfatter konsultation og behandling udført af alment praktiserende læger og speciallæger, herunder kirurger, tandlæger mv. Aktiviteterne kan udøves i privat praksis, lægecentre samt på ambulatorier og i klinikker, der er tilknyttet virksomheder, skoler, plejehjem, faglige organisationer, og i patienternes hjem. Denne gruppe omfatter også private lægers tjenesteydelser til hospitalspatienter";;;;; 1574;"86.21";4;Alment praktiserende læger;;;;;; 1575;"862100";5;Alment praktiserende læger;Branchen omfatter konsultation og behandling udført af alment praktiserende læger og vagtlæger, hvad enten det foregår i individuel praksis, i lægehuse eller patientens hjem. Der skelnes ikke mellem private og offentlige læger. Hospitalstjenesteydelser til hospitalspatienter henvises til 86.10.00;- Konsultation og behandling inden for almen medicin udført af alment praktiserende læger eller vagtlæger, hvad enten den udføres i selvstændig praksis eller i lægehuse;;"- Hospitalstjenesteydelser til hospitalspatienter, jf.86.10.00 - Aktiviteter, der udøves af paramedicinsk personale som fx jordemødre, sygeplejersker og fysioterapeuter, jf.86.90";; 1576;"86.22";4;Praktiserende speciallæger;;;;;; 1577;"862200";5;Praktiserende speciallæger;Branchen omfatter konsultation og behandling på speciallægeområdet, hvad enten det foregår i individuel praksis, lægecentre eller ambulatorier. Røntgen- og fertilitetsklinikker samt alkoholambulatorier er også omfattet.;"- Konsultation og behandling på speciallægeområdet udført af speciallæger og kirurger, hvad enten den sker i individuel praksis, i lægecentre eller i ambulatorier, herunder alkoholambulatorier - Aktiviteter udøvet af familieplanlægningscentre, som tilbyder lægebehandling som fx sterilisering og svangerskabsafbrydelse, uden patientindlæggelse - Røntgenklinikker - Fertilitetsklinikker - Alkoholambulatorier";;"- Hospitalstjenesteydelser til hospitalspatienter, jf.86.10.00 - Aktiviteter, der udøves af jordemødre, fysioterapeuter og andet paramedicinsk personale, jf.86.90";; 1578;"86.23";4;Praktiserende tandlæger;;;;;; 1579;"862300";5;Praktiserende tandlæger;Branchen omfatter både almindelig og specialiseret behandling, herunder tandregulering og kommunal tandpleje. Fremstilling af kunstige tænder eller tandproteser henvises til 32.50.00. Behandling af dyr (både husdyr og kæledyr) henvises til 75.00.00;"- Tandlægevirksomhed, der udøves som almindelig eller specialiseret behandling, fx tandbehandling, endodontisk og pædiatrisk tandbehandling; oral patologi - Tandregulering - Kommunal tandpleje - Tandlægevirksomhed på hospitalsstuer - Tandplejere - Kliniske Tandteknikere";;"- Fremstilling af kunstige tænder og tandproteser, der udføres af tandteknikere, jf. 32.50.00 - Hospitalstjenesteydelser til hospitalspatienter, jf. 86.10.00 - Den virksomhed, der udøves af hjælpepersonale for tandlæger som fx klinikassistenter, jf. 86.90.10";; 1580;"86.9";3;Sundhedsvæsen i øvrigt;;;;;; 1581;"86.90";4;Sundhedsvæsen i øvrigt;"Denne undergruppe omfatter virksomhed inden for sundhedsvæsen, som ikke udøves på hospitaler eller af praktiserende læger eller tandlæger; og virksomhed udøvet af sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andet paramedicinsk personale inden for optometri, hydroterapi, massage, taleterapi, fodpleje, homøopati, kiropraktik, akupunktur mv. Disse aktiviteter kan udøves af klinikker tilknyttet virksomheder, skoler, plejehjem, faglige organisationer og foreninger, på behandlingscentre bortset fra hospitaler såvel som i egne konsultationslokaler, patienternes hjem eller andetsteds. Denne undergruppe omfatter ikke fremstilling af kunstige tænder og tandproteser, der udføres af tandteknikere, jf.32.50, patienttransport uden genoplivningsudstyr eller lægeligt personale jf. hovedgruppe 49, 50, 51, ikke-medicinske laboratorieprøver, jf.71.20, institutionsophold med sygepleje, jf.87.10og afprøvning og undersøgelser i forbindelse med fødevarehygiejne, jf.71.20";;;;; 1582;"869010";5;Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.;Branchen omfatter sundhedspleje, den kommunale hjemmesygepleje og praktiserende jordemødre inkl. hjælpepersonale for tandlæger og sygeplejersker tilknyttet skoletandplejen.;"- Den kommunale hjemmesygepleje - Sundhedsplejen i relation til mindre børn - Skolesundhedspleje - Praktiserende jordemødre, jordemodercentre og fødeklinikker i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i regionens og kommunens virksomhed";- Den virksomhed, der udøves af hjælpepersonale for tandlæger som fx tandplejere, sygeplejersker tilknyttet skoletandplejen og klinikassistenter, som kan arbejde selvstændigt, men under regelmæssigt tilsyn af tandlægen;;; 1583;"869020";5;Fysio- og ergoterapeuter;Branchen omfatter fysio- og ergoterapeutiske aktiviteter, i det omfang disse ikke er integreret i hospitalernes virksomhed.;- Fysio- og ergoterapeutiske klinikker og praktiserende fysio- og ergoterapeuter i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed;;;; 1584;"869030";5;Psykologisk rådgivning;Branchen omfatter praktiserende psykologer og psykologisk rådgivning inkl. skolepsykologer, musik- eller psykoterapeuter (med og uden psykologuddannelse).;"- Praktiserende psykologer - Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) - Skolepsykologiske tjenester";"- Ikke-psykologuddannede psykoterapeuter - Psykoterapeuter - Musikterapeuter";;; 1585;"869040";5;Kiropraktorer;Branchen omfatter praktiserende kiropraktorer i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed;- Praktiserende kiropraktorer i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed;;;; 1586;"869090";5;Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.;Branchen omfatter en række behandlingstilbud, deriblandt akupunktur, zoneterapi, kostvejledning, ambulancetransport samt blodbanker, sædbanker og organbanker. Sol- og motionscentre henvises til 96.04.00;"- Lægelaboratorier uden for hospitalerne - Fodplejere - Fodterapeuter - Zoneterapi - Akupunktur - Kuranstalter - Kostvejledning og diætister - Vægtkonsulenter - Blodbanker, sædbanker og organbanker, i det omfang, disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed - Ambulancetransport af patienter uanset transportmåde, herunder også flyvemaskiner";;"- Sol- og motionscentre mv., jf.96.04.00 - Astrologiske og spiritistiske aktiviteter, jf.96.09.00 - Brandvæsen og redningskorps, jf.84.25.00";; 1587;"87";2;Institutionsophold;"Denne hovedgruppe omfatter institutionsophold kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje alt efter, hvad beboerne kræver. Faciliteterne udgør en væsentlig del af produktionsprocessen, og plejen er en blanding af sundheds- og socialtjenester, hvor sundhedstjenesterne i udstrakt grad består af sygepleje. For at der skal være tale om en enhed med institutionsophold skal det gælde at: - beboerne skal bo i samme kompleks/bygning - der skal være tilknyttet en form for tilsyn/hjælp eller lignende ";;;;; 1588;"87.1";3;Institutionsophold med sygepleje;;;;;; 1589;"87.10";4;Institutionsophold med sygepleje;;;;;; 1590;"871010";5;Plejehjem;Branchen omfatter institutionsophold kombineret med pleje (fx plejehjem, ældrecentre og plejeboliger samt hjemmehjælp), som en del af en integreret plejeordning ved plejehjem- og boliger. Beskyttede boliger henvises til 87.30.20;"- Plejehjem med sygepleje - Hjemmehjælp, der er en del af integreret plejeordning i forbindelse med plejehjem, der yder bistand til ældre i egen bolig eller institutioner";;- Beskyttede boliger, jf.87.30.20;; 1591;"871020";5;Institutionsophold med sygepleje i.a.n.;Branchen omfatter hospice, rekonvalescenthjem, sygeplejefaciliteter og hvilehjem med sygepleje;"Omfatter: - Hospice - Rekonvalescenthjem - Hvilehjem med sygepleje - Sygeplejefaciliteter";;"- Hjemmepleje udøvet af sundhedspersonale, jf.86.90.10 - Beskyttede boliger, jf.87.30.20 - Sociale foranstaltninger med institutionsophold som fx børnehjem, hjem for midlertidigt hjemløse, jf.87.90";; 1592;"87.2";3;Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere;Denne gruppe omfatter ophold for personer med psykiske funktionsnedsættelser, hvorved forstås funktionsnedsættelser, der skyldes mentale problemer eller nedsat eller manglende mental udvikling.;;;;; 1593;"87.20";4;Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere;Denne undergruppe omfatter institutionsophold (men ikke bevilget hospitalspleje) for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere. Institutionerne tilbyder logi, kost, beskyttende tilsyn og rådgivning samt nogen sundhedspleje. Den omfatter også institutionsophold og behandling for patienter med psykiske sygdomme og sygdomme udløst af stofmisbrug.;;;;; 1594;"872010";5;Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap;Branchen omfatter ophold kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje for børn, unge og voksne med psykiske funktionsnedsættelser. Psykiatriske hospitaler henvises til 86.10.00;"- Hjem for børn og unge med vidtgående psykiske handicap - Døgninstitutioner for voksne med vidtgående psykiske handicap, samt psykiatriske plejehjem - Bofællesskaber for psykisk handicappede - Udslusningsboliger for psykisk handicappede";;"- Psykiatriske hospitaler, jf.86.10.00 - Sociale foranstaltninger med institutionsophold som fx hjem for midlertidigt hjemløse, jf.87.90";; 1595;"872020";5;Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede;Branchen omfatter ophold kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje på fx ungdomscentre, dag- og døgncentre for afvænning af stofmisbrugere samt behandlingshjem for alkoholikere (uden lægebehandling). For alkoholambulatorier se 86.22.00;- Institutioner for afvænning af stofmisbrugere (ungdomscentre, dag- og døgncentre) samt behandlingshjem for alkoholikere (uden lægebehandling);;- Alkoholambulatorier, jf.86.22.00;; 1596;"87.3";3;Institutionsophold for ældre og handicappede;Denne gruppe omfatter ophold for personer med fysiske funktionsnedsættelser, hvorved forstås funktionsnedsættelser, der skyldes legemlige begrænsninger.;;;;; 1597;"87.30";4;Institutionsophold for ældre og handicappede;Denne undergruppe omfatter institutionsophold og personlig pleje for ældre og handicappede, som ikke er i stand til fuldt ud at tage vare på sig selv og/eller ikke ønsker at bo alene. Plejen består normalt i logi, kost, tilsyn og bistand i dagligdagen som fx rengøring og hushjælp. I visse tilfælde tilbyder disse institutioner faguddannet sygepleje for beboere i særskilte lokaler på stedet.;;;;; 1598;"873010";5;Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap;Branchen omfatter institutioner kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje for personer med fysiske funktionsnedsættelser, der skyldes legemlige begrænsninger.;"- Hjem for børn og unge med vidtgående fysiske handicap - Døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske handicap - Bofællesskaber for fysisk handicappede";;;; 1599;"873020";5;Almene ældre- og handicapboliger o.l.;Branchen omfatter beskyttede boliger samt institutioner med særligt indrettede lejligheder (primært rettet mod ældre) med tilknyttet personale.;"- Institutioner og særligt indrettede lejligheder (med tilknyttet personale) især for ældre beboere - Ældreboliger";;"- Plejehjem, jf.87.10.10 - Sociale foranstaltninger med institutionsophold, uden at lægebehandling og optræning er væsentlige elementer, jf.87.90";; 1600;"87.9";3;Andre former for institutionsophold;;;;;; 1601;"87.90";4;Andre former for institutionsophold;"Denne undergruppe omfatter institutionsophold og personlig pleje for personer undtagen ældre og handicappede, som ikke er i stand til fuldt ud at tage vare på sig selv eller ikke ønsker at bo alene. Denne undergruppe omfatter ophold med henblik på at yde social bistand til børn og særlige kategorier af personer med begrænset evne til at klare sig selv, dog uden at lægebehandling og optræning er væsentlige elementer. Denne type ophold udbydes af offentlige institutioner eller private organisationer. Denne undergruppe omfatter ikke finansiering og forvaltning af lovpligtige socialsikringsordninger, jf.84.30.00, sygeplejefaciliteter, jf.87.10, institutionsophold for ældre eller handicappede, jf.87.30, adoption, jf.88.99.10og midlertidig indkvartering af katastrofeofre, jf.88.99.20.";;;;; 1602;"879010";5;Døgninstitutioner for børn og unge;Branchen omfatter døgninstitutioner for børn og unge, fx spædbørns-, børne-, skole- og ungdomshjem og pensioner samt svangre- og mødrehjem.;"- Døgninstitutioner for børn og unge - Spædbørnshjem, børnehjem, skolehjem, ungdomshjem og -pensioner - Svangre- og mødrehjem";;"- Hjem for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap, jf. 87.30.10 og 87.20.10 - Støttepædagoger uden for institutionerne, jf. 88.99.90";; 1603;"879020";5;Familiepleje;Branchen omfatter pleje af børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, i privat hjem (hele døgnet) efter kontrakt med offentlige myndigheder.;- Døgnpleje af børn og unge eller personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap anbragt i private hjem i henhold til kontakt med offentlige myndigheder;;;; 1604;"879090";5;Andre former for institutionsophold;Branchen omfatter fx krisecentre, herberger for hjemløse, beskyttede pensionater og forsorgshjem samt Kofoeds Skole.;- Forsorgshjem, optagelseshjem, beskyttet pensionat, herberger for hjemløse, krisecentre o.l.;- Kofoeds Skole;;; 1605;"88";2;Sociale foranstaltninger uden institutionsophold;Denne hovedgruppe omfatter en række sociale forsorgsforanstaltninger direkte til klienterne. Aktiviteterne i denne hovedgruppe omfatter ikke institutionsophold undtagen midlertidigt.;;;;; 1606;"88.1";3;Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold;;;;;; 1607;"88.10";4;Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold;"Denne undergruppe omfatter sociale foranstaltninger, rådgivning, velfærdsforanstaltninger, henvisning til institutioner og lignende tjenesteydelser, der ydes til ældre og handicappede i deres hjem eller andetsteds af offentlige institutioner eller private organisationer, nationale eller lokale hjælpeorganisationer samt specialister, der tilbyder rådgivning. Denne undergruppe omfatter ikke finansiering og forvaltning af lovpligtige socialsikringsordninger, jf.84.30.00og aktiviteter, der svarer til dem, som er beskrevet i denne undergruppe, men med institutionsophold, jf.87.30.";;;;; 1608;"881010";5;Hjemmehjælp;Branchen omfatter praktisk hjælp og andet omsorgsarbejde i ældre, handicappede eller syge privatpersoners hjem. Handicappede med egen ansat hjælp er undtaget, jf 97.00.00. Der skelnes ikke mellem hjemmehjælp udbudt af offentlige eller private virksomheder.;- Praktisk bistand i hjemmet til ældre, handicappede eller syge, herunder også andet omsorgsarbejde end hjemmehjælpsordningen uden for institutionerne;;"- Hjemmesygepleje, jf.86.90.10 - Hjemmehjælp, der er en del af integreret plejeordning, jf.87.10.10";; 1609;"881020";5;Dagcentre mv.;Branchen omfatter være- og aktivitetscentre, åbne dagscentre for pensionister samt dagscentre for ældre og handicappede med optagelsesbetingede behandlingsbehov;"- Åbne dagcentre for pensionister og dagcentre med særlige optagelsesbetingelser for ældre og handicappede med behandlingsbehov - Væresteder - Aktivitetscentre";;- Daghjem, der normalt er en del af integreret plejeordning, jf.87.10.10;; 1610;"881030";5;Revalideringsinstitutioner;Branchen omfatter beskyttede værksteder og revalideringsklinikker, hvor der foretages en vurdering af invalideredes arbejdsevne, optræning eller omskoling.;"- Revalideringsklinikker hvor der for invaliderede og andre erhvervshæmmede foretages vurdering af arbejdsevne og -mulighed, arbejdsmæssig optræning eller omskoling - Beskyttede værksteder";;"- Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede, jf.87.20.20 - Særlige daginstitutioner for børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, jf.87.30.10og87.20.10";; 1611;"88.9";3;Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold;;;;;; 1612;"88.91";4;Børnedagpleje;;;;;; 1613;"889110";5;Dagplejemødre;Branchen omfatter pasning af børn i privatpersoner hjem formidlet af kommunen samt privat dagpleje af børn uden offentlig støtte.;"- Pasning af børn i private hjem formidlet af kommunen - Privat dagpleje af børn uden offentlig støtte";;;; 1614;"889120";5;Vuggestuer;Branchen omfatter dagsinstitutioner overvejende for børn i alderen 0-2 år. For aldersintegrerede institutioner se 88.91.50;- Daginstitutioner for børn overvejende i alderen 0-2 år;;- Aldersintegrerede institutioner, jf.88.91.50;; 1615;"889130";5;Børnehaver;Branchen omfatter dagsinstitutioner overvejende for børn i alderen 3-6 år. For aldersintegrerede institutioner se 88.91.50;- Daginstitutioner for børn overvejende i alderen 3-6 år;;- Aldersintegrerede institutioner, jf.88.91.50;; 1616;"889140";5;Skolefritidsordninger og fritidshjem;Branchen omfatter byggelegepladser, fritidsklubber og andre pasningsordninger rettet mod børn i alderen 7-14 år.;;"- Fritidsklubber for børn og pasningsordninger overvejende for børn i alderen 7-14 år - Byggelegepladser";;; 1617;"889150";5;Aldersintegrerede institutioner;Branchen omfatter daginstitutioner, der er beregnet til børn over en bredere aldersgruppe end fx børnehave. Branchen omfatter også daginstitutioner for børn med funktionsnedsættelser.;"- Daginstitutioner der er beregnet på børn i alderen 0-14 år, 0-6 år eller 3-14 år - Særlige daginstitutioner for børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap - Legepladser - Legestuer";;;; 1618;"889160";5;Fritids- og ungdomsklubber;"Branchen omfatter tilbud rettet mod større børn og unge, dog ikke idrætsklubber ";- Fritids- og ungdomsklubber primært beregnet for større børn og unge;;"- Idrætsklubber, jf.93.12.00 - Fritidshjem, jf.88.91.40";; 1619;"88.99";4;Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.;"Denne undergruppe omfatter sociale foranstaltninger, rådgivning, velfærdsforanstaltninger, foranstaltninger til fordel for flygtninge, henvisning til institutioner og lignende tjenesteydelser, der ydes til enkeltpersoner og familier i deres hjem eller andetsteds af offentlige institutioner eller private organisationer, katastrofehjælpsorganisationer og nationale eller lokale hjælpeorganisationer samt specialister, der tilbyder rådgivning Denne undergruppe omfatter ikke finansiering og forvaltning af lovpligtige socialsikringsordninger, jf.84.30.00og aktiviteter, der svarer til dem, som er beskrevet i denne undergruppe, men med institutionsophold jf.87.90.";;;;; 1620;"889910";5;Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål;Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer.;"- Landsforeninger og lokale foreninger for ældre, syge og handicappede og/eller med sygdomsbekæmpende eller socialt formål - Disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed (herunder lotteri), udgivelse af medlemsblade o.l. - Legater og fonde, hvis virksomhed har velgørende eller socialt sigte";"- Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Landsforeningen Sind, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, mødrehjælps- og ældreorganisationer og adoptionsorganisationer - Selvhjælpsgrupper - Medarbejderfonde";"- Foreningens drift af institutioner med sygdomsbekæmpende, sociale eller forskningsmæssige formål. Disse brancheklassificeres i henhold til deres specifikke aktivitet - Fonde med andre formål, jf.64.30";; 1621;"889920";5;Flygtninge- og asylcentre;Branchen omfatter midlertidig og længerevarende indkvartering af fx flygtninge, katastrofeofre og indvandrere.;- Aktiviteter for katastrofeofre, flygtninge og indvandrere mv. herunder midlertidig eller længerevarende indkvartering af disse;;;; 1622;"889990";5;Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.;Branchen omfatter sociale foranstaltninger inden for støtte og rådgivning, herunder hjælpemiddelcentraler.;"- Støttepædagoger uden for institutionerne - Hjælpemiddelcentraler - Rådgivningscentre for børn og unge - Rådgivning for alkohol- og narkoskadede - Familierådgivning - Videncentre - Flygtningerådgivning";;"- Studenterrådgivningen, jf.85.60.00 - Alkoholambulatorier, jf.86.22";; 1623;"R";1;Kultur, forlystelser og sport;;;;;; 1624;"90";2;Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser;Denne hovedgruppe omfatter en lang række aktiviteter, som imødekommer offentlighedens interesser inden for kultur, forlystelser og sport, herunder levende optræden, drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter.;;;;; 1625;"90.0";3;Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser;"Denne gruppe omfatter drift af faciliteter og tjenesteydelser for at imødekomme kundernes interesser inden for kultur og forlystelser. Den omfatter produktion og fremme af, samt deltagelse i, levende optræden, begivenheder og udstillinger for offentligheden, udvikling af kunstneriske, kreative eller tekniske færdigheder til produktion af kunstneriske produkter og levende optræden. Denne gruppe omfatter ikke drift af museer af enhver art, botaniske og zoologiske haver, bevarelse af historiske monumenter og naturreservater, jf. hovedgruppe 91, lotteri- og anden spillevirksomhed, jf. 92, sport, forlystelser og fritidsaktiviteter, jf. hovedgruppe 93. Nogle enheder, der tilvejebringer faciliteter og tjenesteydelser inden for kultur, forlystelser og sport, er klassificeret andetsteds som fx: film- og videoproduktion samt -distribution, jf. 59.11, 59.12.00, 59.13.00, filmfremvisning, jf. 59.14.00, radio- og tv-transmission, jf. 60.10.00, 60.20.00.";;;;; 1626;"90.01";4;Scenekunst;;;;;; 1627;"900110";5;Teater- og koncertvirksomhed;Branchen omfatter produktion af forskellige former for scenekunst, der udøves af grupper, fx orkestre, bands, teatergrupper og balletkompagnier.;"- Produktion af teaterforestillinger, koncerter og operaer samt dans og anden sceneoptræden: - Aktiviteter, der udøves af grupper, cirkus eller orkestre, fx teatergrupper, balletkompagnier mv.";;- Separat drift af teater- og koncertsale, jf.90.04.00;; 1628;"900120";5;Selvstændigt udøvende scenekunstnere;Branchen omfatter enkeltpersoner, der laver deres eget show, evt. som del i noget større. Fx Fx foredragsholder, komiker, skuespiller, danser, musiker eller DJ.;- Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende scenekunstnere som fx skuespillere, musikere, dansere og foredragsholdere;;"- Virksomhed, der udøves af managere for skuespillere og andre kunstnere, jf.74.90.90 - Casting, jf.78.10.00 - Forfattere mv., jf.90.03.00";; 1629;"90.02";4;Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst;;;;;; 1630;"900200";5;Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst;Branchen omfatter aktiviteter, i tilknyning til teater og koncertvirksomhed, som ikke foregår på scenen under fremførelsen. Herunder instruktører, lysmestre, scenepersonale mv.;"- Hjælpetjenester i forbindelse med scenekunst til produktion af teaterforestillinger, koncerter og operaer samt dans og anden sceneoptræden: - Aktiviteter, der udøves af instruktører, producenter, regissører, scenepersonale, lysmestre mv.";- Aktiviteter udøvet af producenter og arrangører af kulturelle begivenheder med eller uden faciliteter;"- Virksomhed, der udøves af managere for skuespillere og andre kunstnere, jf. 74.90.90 - Casting, jf.78.10.00";; 1631;"90.03";4;Kunstnerisk skaben;;;;;; 1632;"900300";5;Kunstnerisk skaben;Branchen omfatter kunstnerisk skaben, af selvstændigt udøvende kunstnere, hvis værker kan ses eller høres, men som ikke fremføres af kunstneren selv. Fx billedkunst, design, musik, koreografi og skrivevirksomhed mv.;"- Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende kunstnere indenfor billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og ballet/dans. - Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende forfattere inden for alle genrer, herunder fiktion, teknisk skrivning mv. - Freelancejournalisters virksomhed - Restaurering af kunstværker som fx malerier";;"- Fremstilling af statuer, bortset fra kunstneriske originaler, jf.23.70.00 - Restaurering af orgler og andre historiske musikinstrumenter, jf.33.19.00 - Film- og videoproduktion, jf.59.11,59.12.00 - Arkitektvirksomhed, jf.71.11.00 - Restaurering af møbler (undtagen restaurering foretaget af museer), jf.95.24.00";; 1633;"90.04";4;Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.;;;;;; 1634;"900400";5;Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.;Branchen omfatter drift af kulturfaciliteter som koncertsale og teaterscener, men ikke opsætning af koncerter eller forestillinger.;- Drift af koncert- og teatersale samt andre kulturelle faciliteter;;"- Biografer, jf.59.14.00 - Billetbureauvirksomhed, jf.79.90.00 - Drift af museer af enhver art, jf.91.02.00";; 1635;"91";2;Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed;;;;;; 1636;"91.0";3;Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed;;;;;; 1637;"91.01";4;Biblioteker og arkiver;;;;;; 1638;"910110";5;Biblioteker;Branchen omfatter aktiviteter på alle slags biblioteker, læsesale mv. Pædagogiske centraler og filmbiblioteker hører også til branchen.;"- Dokumentations- og informationsaktiviteter udøvet af biblioteker af enhver art, læsesale, audiovisuelle rum og forevisningslokaler: - Etablering af samlinger, eventuelt inden for et bestemt fagområde - Katalogisering af samlinger - Udlån af bøger, kort, tidsskrifter, film, grammofonplader, bånd, kunstværker mv. - Kildesøgning for brugerne mv. - Filmbiblioteker og -tjenester";;;; 1639;"910120";5;Arkiver;Branchen omfatter alle typer af arkiver, samt opbevaring af fx bøger, film, kunstværker mv. inkl. fotolagre;"- Arkiver, som er tilgængelige for offentligheden eller for en bestemt kreds som fx studerende, videnskabsmænd, personale, medlemmer, samt drift af statslige arkiver: - Opbevaring af bøger, kort, tidsskrifter, film, grammofonplader, bånd, kunstværker mv. - Fotolagre";;;; 1640;"91.02";4;Museer;;;;;; 1641;"910200";5;Museer;Branchen omfatter museer af enhver art.;"- Museer af enhver art: - Kunstmuseer, museer for juveler, møbler, tøj, keramik, sølvtøj - Naturhistoriske museer, videnskabelige og teknologiske museer, historiske museer, herunder militærmuseer - Andre specialmuseer - Frilandsmuseer";;"- Kunstgallerier, jf.47.78.40 - Restaurering af kunstværker og museumsgenstande, jf.90.03.00 - Biblioteker og arkiver, jf.91.01";; 1642;"91.03";4;Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner;;;;;; 1643;"910300";5;Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner;Branchen omfatter drift og vedligeholdelse af historiske monumenter, bygninger og lignende attraktioner, men ikke renovering og restaurering, som hører til bygge- og anlægssektoren.;- Drift og bevarelse af historiske monumenter og bygninger;;- Renovering og restaurering af historiske monumenter og bygninger, jf. hovedafdeling F;; 1644;"91.04";4;Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater;;;;;; 1645;"910400";5;Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater;Branchen omfatter botaniske og zoologiske haver samt naturreservater.;"- Botaniske og zoologiske haver, herunder børnezoo - Naturreservater, herunder fredning af dyr mv.";;"- Landskabspleje, jf.81.30.00 - Drift af områder til sportsfiskeri og jagt, jf.93.19.00";; 1646;"92";2;Lotteri- og anden spillevirksomhed;Denne hovedgruppe omfatter drift af spillefaciliteter som fx kasinoer, bingohaller og videospilterminaler samt spillevirksomhed som fx lotterier og væddemål, der indgås uden for selve banen.;;;;; 1647;"92.0";3;Lotteri- og anden spillevirksomhed;;;;;; 1648;"92.00";4;Lotteri- og anden spillevirksomhed;;;;;; 1649;"920000";5;Lotteri- og anden spillevirksomhed;Branchen omfatter drift af spillefaciliteter (fx kasino og bingohaller) samt spillevirksomhed (fx spilleautomater, bookmakere, salg af lodsedler).;;;;; 1650;"93";2;Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter;"Denne hovedgruppe omfatter fritids-, forlystelses- og sportsaktiviteter (undtagen museumsaktiviteter, bevarelse af historiske monumenter, botaniske og zoologiske haver og naturreservater samt lotteri- og anden spillevirksomhed). Denne hovedgruppe omfatter ikke scenekunst, musik og anden kunst og underholdning som fx produktion af teaterforestillinger, koncerter og operaer samt dans og anden sceneoptræden, jf. hovedgruppe 90.";;;;; 1651;"93.1";3;Sport;Denne gruppe omfatter drift af sportsanlæg, sportshold eller sportsklubber, der hovedsageligt deltager i sportsbegivenheder for betalende tilskuere, uafhængige idrætsfolk, som deltager i sports- eller væddeløbsbegivenheder for betalende tilskuere, ejere af væddeløbsdeltagere som fx biler, hunde, heste mv., der hovedsageligt lader dem deltage i væddeløb og andre tilskuersportsbegivenheder, sportstrænere, der udøver specialiserede tjenester for at støtte deltagere i sportsbegivenheder eller -konkurrencer, operatører af arenaer og stadioner, andre aktiviteter i form af organisering, fremme eller styring af sportsbegivenheder i.a.n.;;;;; 1652;"93.11";4;Drift af sportsanlæg;;;;;; 1653;"931100";5;Drift af sportsanlæg;Branchen omfatter drift af alle former for inden- og udendørs sportsanlæg. Tilrettelæggelse og afvikling af sportsbegivenheder på egne anlæg samt styring og formidling af personale til driften er også omfattet af branchen.;"- Drift af enhver form for indendørs eller udendørs sportsanlæg (indhegnede eller overdækkede, med eller uden siddepladser): - Fodbold-, hockey-, cricket- rugbystadioner - Baner til bil-, hunde- og hestevæddeløb - Svømmebassiner og -stadioner - Atletikstadioner - Vintersportsanlæg og -stadioner - Ishockeybaner - Bokseanlæg - Golfbaner - Bowlingbaner - Haller til håndbold, gymnastik, badminton mv. - Organisationers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører på egne anlæg - Styring og formidling af personale til at drive disse anlæg";;"- Udlejning af udstyr til fritid og sport, jf.77.21.00 - Fitnesscentres virksomhed, jf.93.13.00 - Aktiviteter i parker og på strande, jf.93.29.90";; 1654;"93.12";4;Sportsklubber;;;;;; 1655;"931200";5;Sportsklubber;Branchen omfatter alle former for sportsklubber og idrætsforbund.;"- Sportsklubber, der, hvad enten de er professionelle, semiprofessionelle eller amatørklubber, giver deres medlemmer mulighed for at deltage i sportsaktiviteter - Idrætsforbund - Drift af sportsklubber fx: - Fodboldklubber - Bowlingklubber - Svømmeklubber - Golfklubber - Bokseklubber - Håndboldklubber - Skakklubber - Atletikklubber - Skydeklubber mv.";;"- Sportsundervisning udøvet af individuelle lærere, trænere, jf.85.51.00 - Drift af sportsanlæg, jf.93.11.00 - Sportsklubbers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører på egne anlæg, jf.93.11.00";; 1656;"93.13";4;Fitnesscentre;;;;;; 1657;"931300";5;Fitnesscentre;Branchen omfatter fitnesscentre, sundheds- og bodybuilderklubber samt aerobicinstitutter, der inkluderer et medlemskab;"- Sundheds-, fitness- og bodybuildingklubber og -anlæg - Aerobicinstitutter";;- Sportsundervisning udøvet af individuelle lærere, trænere, jf.85.51.00;; 1658;"93.19";4;Andre sportsaktiviteter;;;;;; 1659;"931900";5;Andre sportsaktiviteter;Branchen omfatter andre former for sportsaktiviteter, som ikke hører under brancherne 93.11.00 Drift af sportsanlæg, 93.12.00 Sportsklubber og 93.13.00 Fitnesscentre med medlemskab. Fx aktiviteter udøvet af professionelle sportsfolk, aktiviteter der skal fremme sportsbegivenheder, drift af områder til sportsfiskeri og jagt samt stalde for væddeløbsheste og hunde.;"- Tilrettelæggelse og fremme af sportsbegivenheder, med eller uden anlæg - Aktiviteter udøvet af professionelle sportsfolk, kampledere, dommere, tidtagere mv. - Aktiviteter udøvet af sportsligaer og regulerende organer - Aktiviteter forbundet med fremme af sportsbegivenheder - Stalde for væddeløbsheste og hunde samt garager for væddeløbsbiler - Drift af områder til sportsfiskeri og jagt - Hjælpetjenester for jagt som sports- eller fritidsaktivitet og lystfiskeri";;"- Udlejning af sportsudstyr, jf. 77.21.00- Idrætsskoler, jf.85.51.00 - Sportstrænere, -lærere og -instruktører, jf.85.51.00 - Sportsklubbers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører, uanset om dette sker på egne anlæg eller ikke, jf.93.11.00,93.12.00 - Aktiviteter i parker og på strande, jf.93.29.90";; 1660;"93.2";3;Forlystelser og fritidsaktiviteter;Denne gruppe omfatter en lang række enheder, der driver anlæg eller tilbyder tjenester for at imødekomme deres kunders forskellige fritidsinteresser. Den omfatter drift af en lang række attraktioner som fx mekaniske forlystelser, vandrutsjebaner, spil, forestillinger, temaudstillinger og udflugtsområder. Denne gruppe omfatter ikke sportsaktiviteter, scenekunst, musik og anden kunst og underholdning.;;;;; 1661;"93.21";4;Forlystelsesparker o.l.;;;;;; 1662;"932100";5;Forlystelsesparker o.l.;Branchen omfatter forlystelsesparker samt andre attraktioner som fx badelande, vandrutsjebaner, temaudstillinger og udflugtsområder.;"- Forlystelsesparker o.l. - Drift af en lang række attraktioner, som fx badelande, mekaniske forlystelser, vandrutsjebaner, spil, forestillinger, temaudstillinger og udflugtsområder";;;; 1663;"93.29";4;Andre forlystelser og fritidsaktiviteter;;;;;; 1664;"932910";5;Lystbådehavne;Branchen omfatter havne til fritidsformål;- Lystbådehavne og marinaer;;;; 1665;"932990";5;Andre forlystelser og fritidsaktiviteter;Branchen omfatter fx drift af skibakker inkl. udlejning af skiudstyr, udlejning af badehuse og aflåselige skabe, og drift af dansesteder (uden servering).;"- Drift af skibakker - Udlejning af udstyr til fritid og rekreative formål som en integreret del af rekreative faciliteter - Markeder og udstillinger med rekreativt sigte - Strandaktiviteter, herunder udlejning af badehuse, aflåselige skabe, stole mv. - Drift af dansesteder uden servering af drikkevarer";- Produktion og tilrettelæggelse af begivenheder undtagen kulturelle begivenheder og sportsbegivenheder, med eller uden faciliteter;"- Fisketure med skib, jf.50.10.00,50.30.00 - Campingpladser og lignende faciliteter, fritidslejre, jagt- og fiskelejre, jf.55.30.00 - Værtshuse, caféer, kaffebarer, diskoteker mv., jf. 56.30.00- Teater- og cirkustrupper, jf.90.01";; 1666;"S";1;Andre serviceydelser;Denne hovedafdeling (som en opsamlingskategori) omfatter organisationer og foreninger, reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug og en række andre personlige serviceydelser, der ikke er nævnt andetsteds i nomenklaturen.;;;;; 1667;"94";2;Organisationer og foreninger;Denne hovedgruppe omfatter organisationer, der varetager særlige gruppers interesser eller fremmer idéer over for offentligheden. Disse organisationer har normalt en kreds af medlemmer, men ikke-medlemmer kan også deltage i deres aktiviteter og drage fordel af dem. Denne hovedgruppe opdeles primært efter det formål, som disse organisationer tjener, nemlig arbejdsgiveres, selvstændige erhvervsdrivendes og det videnskabelige samfunds interesser (gruppe 94.1), arbejdstageres interesser (gruppe 94.2) eller fremme af religiøse, politiske, kulturelle, uddannelsesmæssige eller rekreative idéer og aktiviteter (gruppe 94.9).;;;;; 1668;"94.1";3;Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger;Denne gruppe omfatter enheder, der varetager medlemmer af erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers interesser. For faglige sammenslutningers vedkommende omfatter den også varetagelse af medlemmernes faglige interesser.;;;;; 1669;"94.11";4;Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer;;;;;; 1670;"941100";5;Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer;Branchen omfatter erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, som varetager særlige gruppers interesser eller fremmer idéer for offentligheden. Disse organisationer har for det meste en medlemskreds.;- Organisationer, hvis aktiviteter er koncentreret om udvikling og fremme af virksomhed inden for en bestemt branche, herunder landbrug, eller den økonomiske vækst eller erhvervsbetingelserne inden for et bestemt geografisk område, eller en administrativ enhed uden særlig hensyntagen til en bestemt branche. De væsentligste aktiviteter består i formidling af information, repræsentation over for det offentlige, public relation-arbejde og overenskomstforhandlinger;"- Handelskamre - Håndværkerlaug - Landboforeningernes landsorganisationer - Lokale og regionale erhvervsråd - Brancheforeninger - Centerforeninger";- Kontrol-, avls- og lokale landboforeninger, jf.74.90.10;; 1671;"94.12";4;Faglige sammenslutninger;;;;;; 1672;"941200";5;Faglige sammenslutninger;Branchen omfatter faglige sammenslutninger, hvor aktiviteten hovedsaglig består i formidling af viden for og mellem medlemmerne.;"- Organisationer, hvis medlemmer har en særlig tilknytning til en bestemt disciplin eller et erhvervsmæssigt eller teknisk fagområde som fx sammenslutninger af læger, jurister, revisorer, ingeniører, arkitekter mv. - Sammenslutninger af medlemmer, som har specialiseret sig indenfor videnskabelige, akademiske og kulturelle aktiviteter, fx sammenslutninger af forfattere, malere, kunstnere af forskellig art, journalister mv. Aktiviteten består hovedsagelig i formidling af viden, fastsættelse af og kontrol med overholdelsen af normer for normal praksis, repræsentation over for det offentlige samt public relation-arbejde";- Lærde selskabers virksomhed;"- Undervisning givet af disse sammenslutninger, jf. hovedgruppe85 - Fagforeninger, jf.94.20.00";; 1673;"94.2";3;Fagforeninger;;;;;; 1674;"94.20";4;Fagforeninger;;;;;; 1675;"942000";5;Fagforeninger;Branchen omfatter foreninger, der varetager lønmodtagernes interesser.;- Varetagelse af organiserede arbejdstageres interesser;"- Sammenslutninger, hvis medlemmer er arbejdstagere, som hovedsagelig engagerer sig i at repræsentere deres synspunkter i lønspørgsmål og spørgsmål vedrørende arbejdssituationen samt i koordinering af fællesaktioner - Aktiviteter, der udøves af industriforbund, fagforeninger sammensat af tilsluttede afdelinger og lønmodtagerorganisationer sammensat af tilsluttede fagforeninger på basis af fag, geografisk område, organisationsstruktur eller andre kriterier";"- Undervisning givet af disse sammenslutninger, jf. hovedgruppe85 - Arbejdsløshedskasser, jf.84.30.00";; 1676;"94.9";3;Andre organisationer og foreninger;;;;;; 1677;"94.91";4;Religiøse institutioner og foreninger;;;;;; 1678;"949100";5;Religiøse institutioner og foreninger;Branchen omfatter religiøse institutioner og foreninger, hvis formål det er at fremme religiøsitet.;"- Den danske folkekirke, den romersk-katolske kirke, frikirker, islamiske trossamfund, det mosaiske trossamfund, Jehovas Vidner, missionsselskaber mv. - Religiøse foreninger og bevægelser";"- Menighedsråd og -kasser - Drift af kirker og kirkegårde i det omfang, de drives af menighedsrådene";"- Kirkegårde i det omfang, de ikke drives af menighedsrådene, jf.96.03.00 - Folkekirkens Nødhjælp, jf.88.99.10 - Kirkens Korshær, jf.88.99.10 - Religiøse institutioners uddannelsesforanstaltninger, jf.85 - Religiøse institutioners virksomhed inden for sundhedsvæsen, jf.86 - Religiøse institutioners sociale foranstaltninger, jf.87og88";; 1679;"94.92";4;Politiske partier;;;;;; 1680;"949200";5;Politiske partier;Branchen omfatter politiske partier og deres ungdomsorganisationer.;- Virksomhed, der udøves af politiske partier, herunder af deres ungdomsorganisationer. Disse organisationers hovedfunktion er bl.a. at få opstillet og valgt medlemmer til repræsentative forsamlinger. Aktiviteterne kan også omfatte formidling af oplysninger, public relation-arbejde, tilvejebringelse af pengemidler mv.;;;; 1681;"94.99";4;Andre organisationer og foreninger i.a.n.;;;;;; 1682;"949900";5;Andre organisationer og foreninger i.a.n.;Branchen omfatter en bred vifte af forskellige organisationer og foreninger med forskellige mål, der skal fremme kulturelle eller kreative idéer og aktiviteter. Fx lejer-, litteratur- og haveforeninger samt film- og fotoklubber.;"- Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. - Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n. - Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper - Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger - Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer - Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. - Personaleforeninger - Långivning ydet af organisationer og foreninger - Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.";- Dansk Cyklist Forbund, FDM, Forbrugerrådet, Dansk Vandrelaug;"- Sportsklubber, jf.93.12.00 - Faglige sammenslutninger, jf.94.12.00 - Politiske partier, jf.94.92.00 - Velgørende aktiviteter som fund-raising målrettet socialt arbejde, jf.88.99.10";; 1683;"95";2;Reparation af computere og varer til personligt brug og husholdningsbrug;"Denne hovedgruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af computere og periferiudstyr som fx stationære computere, bærbare computere, dataterminaler, lagerenheder og printere. Den omfatter også reparation af kommunikationsudstyr som fx telefaxapparater, radiosende- og -modtageudstyr og forbrugerelektronik som fx radioer og tv-apparater, redskaber til hus og have som fx plæneklippere og løvblæsere, skotøj og lædervarer, møbler og boligudstyr, beklædning og beklædningsartikler, sportsudstyr, musikinstrumenter, hobbyartikler og andre varer til personlig brug og husholdningsbrug. Denne hovedgruppe omfatter ikke reparation af medicinsk udstyr og diagnostisk billeddannelsesudstyr, måleinstrumenter, laboratorieinstrumenter, radar- og sonarudstyr jf. 33.13.00.";;;;; 1684;"95.1";3;Reparation af computere og kommunikationsudstyr;Denne gruppe omfatter reparation og vedligeholdelse af computere og periferiudstyr samt kommunikationsudstyr.;;;;; 1685;"95.11";4;Reparation af computere og ydre enheder;;;;;; 1686;"951100";5;Reparation af computere og ydre enheder;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse af computere, printere, skærme og mus. Derudover omfatter branchen også reparation og vedligeholdelse af feks pengeautomater og håndholdte computere.;"- Reparation og vedligeholdelse af elektronisk udstyr som fx computere, it-udstyr og ydre enheder: - Stationære computere, bærbare computere - Magnetiske diskdrev, flashdrev og andre lagerenheder - Optiske diskdrev (cd-rw, cd-rom, dvd-rom, dvd-rw) - Printere, skærme, tastaturer, mus, joystick og trackballtilbehør - Interne og eksterne computermodemmer - Lukkede dataterminaler, servere, scannere, herunder stregkodelæsere, chipkortlæsere, virtual reality-hjelme samt computerprojektorer";- Reparation og vedligeholdelse af dataterminaler, såsom pengeautomater, salgsterminaler samt håndholdte computere (PDA'er);- Reparation og vedligeholdelse af kabelmodemmer, jf.95.12.00;; 1687;"95.12";4;Reparation af kommunikationsudstyr;;;;;; 1688;"951200";5;Reparation af kommunikationsudstyr;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse af kommunikationsudstyr, som feks mobiltelefoner, kabelmodemmer, transmissionsudstyr, radioudstyr samt tv- og videokameraer til professionel brug.;"- Reparation og vedligeholdelse af kommunikationsudstyr som fx: - Trådløse telefoner - Mobiltelefoner - Kabelmodemmer - Telefaxapparater - Transmissionsudstyr (fx routere, broer, modemmer) - Radiosende- og -modtageudstyr - Tv- og videokameraer til professionel brug";;;; 1689;"95.2";3;Reparation af varer til personligt brug og husholdningsbrug;Denne gruppe omfatter reparation og serviceeftersyn af varer til personligt brug og husholdningsbrug.;;;;; 1690;"95.21";4;Reparation af forbrugerelektronik;;;;;; 1691;"952100";5;Reparation af forbrugerelektronik;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik, som ikke er computere eller kommunikationsudstyr, fx tv-apparater, radio og MP3-afspillere til privat brug.;"- Reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik: - Tv-apparater, radiomodtagere - Videobåndoptagere (VCR) - DVD-afspillere - Cd-afspillere - MP3-afspillere - Videokameraer til privat brug, mv. - Autoradioer";;;; 1692;"95.22";4;Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have;;;;;; 1693;"952200";5;Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have;Branchen omfatter reparation og serviceeftersyn af apparater til husholdningen, fx køleskabe, vaskemaskiner og ovne samt af redskaber til hus og have, fx plæneklippere og kantklippere.;"- Reparation og serviceeftersyn af husholdningsapparater (køleskabe, ovne, vaskemaskiner, tøjtørrecentrifuger, airconditioninganlæg mv.) - Reparation og serviceeftersyn af redskaber til hus og have (plæneklippere, kantklippere, sne- og løvblæsere, trimmere mv.)";;"- Reparation af håndholdt motordrevet værktøj, jf.33.12.00 - Reparation af centrale airconditioninganlæg, jf.43.22.00";; 1694;"95.23";4;Reparation af skotøj og lædervarer;;;;;; 1695;"952300";5;Reparation af skotøj og lædervarer;Branchen omfatter reparation og vedligeholdelse af fodtøj og lædervarer. Nøgle- og hælebarer er også omfattet.;"- Reparation og vedligeholdelse af skotøj og lædervarer: - Reparation af støvler, sko, rejseartikler o.l. - Forsåling";- Nøgle- og hælebarer;;; 1696;"95.24";4;Reparation af møbler og boligudstyr;;;;;; 1697;"952400";5;Reparation af møbler og boligudstyr;Branchen omfatter reparation af møbler og boligudstyr samt restaurering af møbler (også kontormøbler).;- Ompolstring, oppudsning, reparation og restaurering af møbler og boligudstyr, herunder kontormøbler;;;; 1698;"95.25";4;Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer;;;;;; 1699;"952500";5;Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer;Branchen omfatter reparation af smykker og ure samt dele hertil, fx urkasser- og kabinetter. Reparation af kontrolure, tid- og datostempler og andre tidtagningsprodukter henises til 33.13.00;"- Reparation af ure og dele dertil som fx urkasser og -kabinetter i alle materialer, urværker, kronometre mv. - Reparation af smykker";;"- Industriel gravering af metal, jf.25.61.00 - Reparation af kontrolure, tid- og datostempler, tidsindstillede låse og lignende tidtagningsanordninger, jf.33.13.00";; 1700;"95.29";4;Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug;;;;;; 1701;"952900";5;Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug;Branchen omfatter reparation af en bred vifte af varer til personligt husholdningsbrug, fx cykler, musikinstrumenter, bøger, legetøj, campingudstyr og sportsudstyr. Låsesmede er ligeledes omfattet af denne branche.;"- Reparation af varer til personligt brug og husholdningsbrug: - Reparation af cykler - Reparation og forandring af beklædningsartikler - Reparation af sportsudstyr (undtagen pistoler til sportsbrug), og campingudstyr - Reparation af bøger - Reparation af musikinstrumenter (undtagen orgler og historiske musikinstrumenter) - Reparation af legetøj - Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug - Stemning af klaverer";"- Flere forskellige tjenesteydelser, mens kunden venter - Låsesmede";"- Reparation af håndholdt motordrevet værktøj, jf.33.12.00 - Reparation af pistoler til sports- og fritidsbrug, jf.33.11.00";; 1702;"96";2;Andre personlige serviceydelser;Denne hovedgruppe omfatter alle serviceydelser, der ikke er nævnt andetsteds i nomenklaturen. Den omfatter navnlig serviceydelser som fx vaskerier og renserier, frisør- og skønhedssaloner, bedemænd og begravelsesvæsen.;;;;; 1703;"96.0";3;Andre personlige serviceydelser;;;;;; 1704;"96.01";4;Vaskerier og renserier;;;;;; 1705;"960110";5;Erhvervs- og institutionsvaskerier;Branchen omfatter vask og strygning af alle former for beklædning (også pelsværk), gardiner og tæpper. Branchen omfatter også vaskeriers udlejning af fx linned og arbejdsuniformer samt afhentning og udbringning af vasketøj.;"- Erhvervs- og institutionsvaskerier - Vask, strygning mv. af alle former for beklædning (herunder pelsværk) og gardiner, tæpper mv. - Vaskeriers afhentning og udbringning af vasketøj";- Vaskeriers udlejning af linned, arbejdsuniformer o.l.;"- Udlejning af beklædningsartikler, bortset fra arbejdsbeklædning, selv om vask eller rensning af disse varer er en integreret del af denne virksomhed, jf.77.29.00 - Reparation og forandring af beklædningsartikler, jf.95.29.00";; 1706;"960120";5;Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.;Branchen omfatter selvbetjeningsvaskerier samt rensning af alle former for beklædning (også pelsværk), tæpper og gardiner. Branchen omfatter også farvning og reparation af tekstiler (for privatpersoner) i forbindelse med rensning samt afhentning og udbringning for renserier.;"- Selvbetjeningsvaskerier - Rensning af alle former for beklædning (herunder pelsværk) maskinelt, ved håndkraft eller ved hjælp af selvbetjeningsmaskiner - Rensning af tæpper og gardiner - Renseriers afhentning og udbringning - Farvning for private - Vask, strygning mv. af alle former for beklædning (herunder pelsværk) og gardiner, tæpper mv. ved håndkraft eller ved hjælp af selvbetjeningsmaskiner";- Reparation og mindre forandringer af beklædningsartikler eller andre tekstilvarer, når dette sker i forbindelse med rensning;;; 1707;"96.02";4;Frisør- og skønhedssaloner;;;;;; 1708;"960210";5;Frisørsaloner;Branchen omfatter frisør- og skønhedssaloner herunder hårfarvning og - forlængelse samt barbering og skægtrimning. Frisører, der tager på hjemmebesøg er også omfattet.;"- Hårvask, klipning, sætning, farvning, toning, udtrækning af krøl mv. - Barbering og skægtrimning";;- Fremstilling af parykker, jf.32.99.00;; 1709;"960220";5;Skønheds- og hudpleje;Branchen omfatter fx ansigtsmassage, make-up, manicure og pedicure. Kosmetologer er også omfattet.;- Ansigtsmassage, manicure og pedicure, make-up mv.;- Kosmetologer;;; 1710;"96.03";4;Bedemænd og begravelsesvæsen;;;;;; 1711;"960300";5;Bedemænd og begravelsesvæsen;Branchen omfatter begravelse, ligbrænding og relaterede aktiviteter, fx bedemandsvirksomhed, ligkistemagasiner samt udlejning, salg og pasning af gravsteder og mausoleer. Begravelse og brænding af døde dyr hører også under denne branche.;"- Begravelse og ligbrænding samt tilknyttet virksomhed: - Bedemandsvirksomhed - Ligkistemagasiner - Begravelses- eller krematorievæsen - Kirkegårde som ikke drives af menighedsrådene - Udlejning af plads i ligkapeller - Udlejning eller salg af gravsteder - Pasning af gravsteder og mausoleer";- Begravelse og brænding af døde dyr;"- Religiøse begravelsestjenester, jf.94.91.00 - Drift af kirkegårde som drives af menighedsrådene, jf.94.91.00";; 1712;"96.04";4;Aktiviteter vedrørende fysisk velvære;;;;;; 1713;"960400";5;Aktiviteter vedrørende fysisk velvære;Branchen omfatter aktiviteter vedrørende fysisk velvære, fx tyrkiske bade, saunaer, solarier, motionscentre (uden medlemskab) og massageklinikker. For fitnesscentre og lignende (med medlemskab) henvises til 93.13.00;- Tyrkiske bade, saunaer, dampbade, solarier, helsecentre, motionscentre, massageklinikker mv.;;"- Medicinsk massage og terapi, jf.86.90 - Sundheds-, fitness- og bodybuildingklubber og -anlæg, jf.93.13.00";; 1714;"96.09";4;Andre personlige serviceydelser i.a.n.;;;;;; 1715;"960900";5;Andre personlige serviceydelser i.a.n.;Branchen omfatter en bred vifte af personlige serviceydelser, fx astrologi, spiritisme, escort- og kontaktbureauer, tatovering, bilparkeringsservice, pasning af kæledyr samt drift af maskiner med møntindkast (fx fotoautomater, vægte og aflåselige skabe).;"- Astrologiske og spiritistiske aktiviteter - Grafologer - Sociale aktiviteter, der udøves af fx escortbureauer, kontaktbureauer, ægteskabsbureauer - Tjenesteydelser i forbindelse med kæledyr, fx pension, strigling, pasning og dressur - Slægtsforskningsbureauer - Tatovering og piercing - Skopudsere, dragere, bilparkeringsservice mv. - Drift af maskiner med møntindkast til personlige tjenester (fotoautomater, vægte, maskiner til måling af blodtryk, aflåselige skabe mv.)";;- Dyrlæger, jf.75.00.00;; 1716;"T";1;"Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.";"Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.";;;;; 1717;"97";2;Husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 1718;"97.0";3;Husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 1719;"97.00";4;Husholdninger med ansat medhjælp;;;;;; 1720;"970000";5;Husholdninger med ansat medhjælp;Branchen omfatter private husholdninger med ansat medhjæp, fx kokke, gartnere, staldkarle, sekretærer og hussassistenter. Handicappede med egen ansat hjælp hører også under denne branche.;"- Husholdningernes aktiviteter i deres egenskab af arbejdsgivere for ansat personale som fx husassistenter, kokke, tjenere, butlere, vaskemedhjælp, gartnere, portvagter, staldkarle, chauffører, portnere, guvernanter, huslærere, sekretærer mv. Tjenestepersonalet kan således oplyse om arbejdsgiverens virksomhed i forbindelse med folketællinger og undersøgelser, selv om arbejdsgiveren er en privatperson. De produkter, der fremstilles gennem denne aktivitet, forbruges af den pågældende husholdning.";- Handicappede med egen ansat hjælp;- Tjenesteydelser som fx madlavning, havepasning mv. udøvet af selvstændige tjenesteydere (virksomheder eller enkeltpersoner) jf. typen af tjenesteydelse;; 1721;"98";2;Private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.;Denne hovedgruppe omfatter private husholdningers ikke nærmere angivne produktion af varer og tjenesteydelser til egen forsørgelse. Husholdningerne bør kun klassificeres her, hvis det ikke er muligt at identificere en primær aktivitet for husholdningens produktion til egen forsørgelse. Hvis husholdningen udøver økonomiske aktiviteter, skal den klassificeres i henhold til den primære økonomiske aktivitet, der udøves.;;;;; 1722;"98.1";3;Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.;;;;;; 1723;"98.10";4;Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.;;;;;; 1724;"981000";5;Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.;Branchen omfatter husholdningers produktion af varer til egen forsørgelse, fx jagt, indsamling, landbrug samt produktion af beklædning til eget brug.;"- Private husholdningers ikke nærmere angivne produktion af varer til egen forsørgelse, dvs. private husholdninger, der udøver en række aktiviteter, hvor der produceres varer til egen forsørgelse. Disse aktiviteter omfatter jagt og indsamling, landbrug, den private husholdnings produktion af bolig og beklædning og andre varer til egen forsørgelse. - Hvis private husholdninger også producerer markedsførte varer, klassificeres de efter den pågældende vareproducerende industri i NACE. Hvis de hovedsageligt udøver en specifik vareproducerende aktivitet til egen forsørgelse, klassificeres de under den pågældende vareproducerende industri i NACE";;;; 1725;"98.2";3;Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.;;;;;; 1726;"98.20";4;Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.;;;;;; 1727;"982000";5;Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.;Branchen omfatter ydelser som feks madlavning, pasning af husholdningens medlemmer, undervisning i private husholdninger til egen forsørgelse.;"- Private husholdningers ikke nærmere angivne produktion af tjenesteydelser til egen forsørgelse. Disse aktiviteter omfatter madlavning, undervisning, pasning af husholdningens medlemmer og andre tjenesteydelser, som husholdningen producerer til egen forsørgelse. - Hvis private husholdninger også producerer flere varer til egen forsørgelse, klassificeres de under private husholdningers ikke nærmere angivne produktion af varer til egen forsørgelse";;;; 1728;"U";1;Eksterritoriale organisationer og organer;;;;;; 1729;"99";2;Eksterritoriale organisationer og organer;;;;;; 1730;"99.0";3;Eksterritoriale organisationer og organer;;;;;; 1731;"99.00";4;Eksterritoriale organisationer og organer;;;;;; 1732;"990000";5;Eksterritoriale organisationer og organer;Branchen omfatter internationale organisationer som fx Verdensbanken, Den Europæiske Frihandelssammenslutning og FN-systemets organer samt udenlandske ambassader i Danmark.;"- Eksterritoriale organer - Internationale organisationer som f.eks. De Forenede Nationer og FN-systemets særorganer, regionale organer mv., Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, Verdenstoldorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Organisationen af Olieeksporterende Lande, De Europæiske Fællesskaber, Den Europæiske Frihandelssammenslutning mv.";;- Diplomatiske repræsentationers og konsulaters aktiviteter, når de bestemmes af værtslandet, i stedet for af det land, de repræsenterer;;