SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Forvaltning af vandressourcer;;;;;; 2;"2";1;Forvaltning af skovressourcer;;;;;; 3;"3";1;Forvaltning af dyreliv og planter;;;;;; 4;"4";1;Forvaltning af energiressourcer;;;;;; 5;"5";1;Forvaltning af mineralressourcer;;;;;; 6;"6";1;Forskning og udvikling inden for naturressourcer;;;;;; 7;"7";1;"Anden ressourceforvaltning, herunder administration ";;;;;;