SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"I";1;"AFSNIT I, LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER";;;;;; 2;"01";2;Kapitel 1, LEVENDE DYR;;;;;; 3;"0101";3;Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende;;;;;; 4;"0101 21";4;Heste, racerene avlsdyr;;;;;; 5;"0101 21 00";5;Heste, racerene avlsdyr;;;;;;Antal stk. 6;"0101 29";4;Heste, levende (undtagen racerene til avl);;;;;; 7;"0101 29 10";5;Heste til slagtning;;;;;;Antal stk. 8;"0101 29 90";5;Heste, levende (undtagen racerene avlsdyr og heste til slagtning);;;;;;Antal stk. 9;"0101 30";4;Æsler, levende;;;;;; 10;"0101 30 00";5;Æsler, levende;;;;;;Antal stk. 11;"0101 90";4;Muldyr og mulæsler, levende;;;;;; 12;"0101 90 00";5;Muldyr og mulæsler, levende;;;;;;Antal stk. 13;"0102";3;Hornkvæg, levende;;;;;; 14;"0102 21";4;Racerent kvæg til avlsbrug;;;;;; 15;"0102 21 10";5;"Kvier, racerene ""hundyr, der endnu aldrig har kælvet""";;;;;;Antal stk. 16;"0102 21 30";5;Køer, racerene (ekskl. kvier);;;;;;Antal stk. 17;"0102 21 90";5;Kvæg, racerent til avl (undtagen kvier og køer);;;;;;Antal stk. 18;"0102 29";4;Kvæg, levende (undtagen racerene til avl);;;;;; 19;"0102 29 05";5;Kvæg, levende af underslægterne Bibos eller Poephagus;;;;;;Antal stk. 20;"0102 29 10";5;Kvæg, levende af en vægt <= 80 kg (undtagen racerene opdrættet til avl);;;;;;Antal stk. 21;"0102 29 21";5;Kvæg af vægt> 80 kg, men <= 160 kg, til slagtning;;;;;;Antal stk. 22;"0102 29 29";5;Kvæg, levende af en vægt> 80 kg, men <= 160 kg (undtagen til slagtning, renavlet til avl);;;;;;Antal stk. 23;"0102 29 41";5;Kvæg af vægt> 160 kg, men <= 300 kg, til slagtning;;;;;;Antal stk. 24;"0102 29 49";5;Kvæg, levende af en vægt på> 160 kg, men <= 300 kg (undtagen til slagtning, renavlet til avl);;;;;;Antal stk. 25;"0102 29 51";5;"Kvier ""hundyr, der endnu aldrig har kælvet"" af vægt> 300 kg, til slagtning";;;;;;Antal stk. 26;"0102 29 59";5;"Kvier, levende ""hundyr, der endnu aldrig har kælvet"" af vægt> 300 kg (undtagen til slagtning og renavlet til avl)";;;;;;Antal stk. 27;"0102 29 61";5;Køer af vægt> 300 kg, til slagtning (undtagen kvier);;;;;;Antal stk. 28;"0102 29 69";5;Køer, levende af vægt> 300 kg (undtagen til slagtning og renavlet til avl og kvier);;;;;;Antal stk. 29;"0102 29 91";5;Kvæg af vægt> 300 kg, til slagtning (undtagen kvier og køer);;;;;;Antal stk. 30;"0102 29 99";5;Kvæg, levende af en vægt på> 300 kg (undtagen til slagtning, racerene til avl og kvier og køer);;;;;;Antal stk. 31;"0102 31";4;Bøfler, racerene avlsdyr;;;;;; 32;"0102 31 00";5;Bøfler, racerene avlsdyr;;;;;;Antal stk. 33;"0102 39";4;Buffalo, levende (undtagen racerene til avl);;;;;; 34;"0102 39 10";5;Bøfler, tamkvæg, undt. racerene avlsdyr,;;;;;;Antal stk. 35;"0102 39 90";5;Buffalo, levende (ekskl. indenlandsk arter og racerene til avl);;;;;;Antal stk. 36;"0102 90";4;Hornkvæg, levende (undtagen racerene avlsdyr);;;;;; 37;"0102 90 20";5;Hornkvæg, undt. kvier, køer,bøfler, racerene avlsdyr;;;;;;Antal stk. 38;"0102 90 91";5;Hornkvæg, tamkvæg, undt. kvier, køer,bøfler, undt. racerene avlsdyr;;;;;;Antal stk. 39;"0102 90 99";5;Kvæg, levende (undtagen kvæg, bøfler, racerene til avl og tamdyr);;;;;;Antal stk. 40;"0103";3;Svin, levende;;;;;; 41;"0103 10";4;Svin, levende, racerene avlsdyr;;;;;; 42;"0103 10 00";5;Svin, levende, racerene avlsdyr;;;;;;Antal stk. 43;"0103 91";4;Svin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr);;;;;; 44;"0103 91 10";5;Tamsvin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr);;;;;;Antal stk. 45;"0103 91 90";5;Svin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen tamsvin);;;;;;Antal stk. 46;"0103 92";4;Svin, levende, af vægt >= 50 kg (undtagen racerene avlsdyr);;;;;; 47;"0103 92 11";5;Tamsøer, som har faret mindst én gang, levende, af vægt >= 160 kg (undtagen racerene avlsdyr);;;;;;Antal stk. 48;"0103 92 19";5;Tamsvin, levende, af vægt >= 50 kg (undtagen racerene avlsdyr og søer, af vægt >= 160 kg, som har faret mindst én gang);;;;;;Antal stk. 49;"0103 92 90";5;Svin, levende, af vægt >= 50 kg (undtagen tamsvin);;;;;;Antal stk. 50;"0104";3;Får og geder, levende;;;;;; 51;"0104 10";4;Får, levende;;;;;; 52;"0104 10 10";5;Får, levende, racerene avlsdyr;;;;;;Antal stk. 53;"0104 10 30";5;"Lam ""dyr <= ét år"", levende (undtagen racerene avlsdyr)";;;;;;Antal stk. 54;"0104 10 80";5;"Får, levende (undtagen lam ""dyr <= ét år"" og undtagen racerene avlsdyr)";;;;;;Antal stk. 55;"0104 20";4;Geder, levende;;;;;; 56;"0104 20 10";5;Geder, levende, racerene avlsdyr;;;;;;Antal stk. 57;"0104 20 90";5;Geder, levende (undtagen racerene avlsdyr);;;;;;Antal stk. 58;"0105";3;"Fjerkræ, dvs. høns af arten ""Gallus domesticus"", ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende";;;;;; 59;"0105 11";4;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", levende, af vægt <= 185 g";;;;;; 60;"0105 11 11";5;"Avls- og formeringshønekyllinger af arten ""Gallus domesticus"", æglægningsracer, af vægt <= 185 g";;;;;;Antal stk. 61;"0105 11 19";5;"Avls- og formeringshønekyllinger af arten ""Gallus domesticus"", af vægt <= 185 g (undtagen æglægningsracer)";;;;;;Antal stk. 62;"0105 11 91";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", æglægningsracer, af vægt <= 185 g (undtagen avls- og formeringshønekyllinger)";;;;;;Antal stk. 63;"0105 11 99";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", levende, af vægt <= 185 g (undtagen æglægningsracer og undtagen avls- og formeringshønekyllinger)";;;;;;Antal stk. 64;"0105 12";4;Tamme kalkuner, levende, af vægt <= 185 g;;;;;; 65;"0105 12 00";5;Tamme kalkuner, levende, af vægt <= 185 g;;;;;;Antal stk. 66;"0105 13";4;Tamænder,levende af vægt <= 185 g;;;;;; 67;"0105 13 00";5;Tamænder,levende af vægt <= 185 g;;;;;;Antal stk. 68;"0105 14";4;Tamme gæs, levende, af vægt <= 185 g;;;;;; 69;"0105 14 00";5;Tamme gæs, levende, af vægt <= 185 g;;;;;;Antal stk. 70;"0105 15";4;Perlehøns, max 185 g/stk;;;;;; 71;"0105 15 00";5;Perlehøns, max 185 g/stk;;;;;;Antal stk. 72;"0105 94";4;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", levende, af vægt > 185";;;;;; 73;"0105 94 00";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", levende, af vægt > 185";;;;;;Antal stk. 74;"0105 99";4;Tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende, af vægt > 185 g;;;;;; 75;"0105 99 10";5;Tamme ænder, levende, af vægt > 185 g;;;;;;Antal stk. 76;"0105 99 20";5;Tamme gæs, levende, af vægt > 185 g;;;;;;Antal stk. 77;"0105 99 30";5;Tamme kalkuner, levende, af vægt > 185 g;;;;;;Antal stk. 78;"0105 99 50";5;Tamme perlehøns, levende, af vægt > 185 g;;;;;;Antal stk. 79;"0106";3;Dyr, levende (undtagen heste, æsler, muldyr, mulæsler, hornkvæg, svin, får, geder, fjerkræ, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt kulturer af mikroorganismer og lignende);;;;;; 80;"0106 11";4;Primater, levende;;;;;; 81;"0106 11 00";5;Primater, levende;;;;;;Antal stk. 82;"0106 12";4;"Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia), sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia), levende";;;;;; 83;"0106 12 00";5;"Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia), sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia), levende";;;;;;Antal stk. 84;"0106 13";4;Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae), levende;;;;;; 85;"0106 13 00";5;Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae), levende;;;;;;Antal stk. 86;"0106 14";4;Kaniner og harer, levende;;;;;; 87;"0106 14 10";5;Tamkaniner, levende;;;;;;Antal stk. 88;"0106 14 90";5;Kaniner og harer, levende, undt. tamkaniner;;;;;;- 89;"0106 19";4;Pattedyr, levende, i.a.n.;;;;;; 90;"0106 19 00";5;Pattedyr, levende, i.a.n.;;;;;;- 91;"0106 20";4;Krybdyr, herunder slanger og skildpadder, levende;;;;;; 92;"0106 20 00";5;Krybdyr, herunder slanger og skildpadder, levende;;;;;;Antal stk. 93;"0106 31";4;Rovfugle, levende;;;;;; 94;"0106 31 00";5;Rovfugle, levende;;;;;;Antal stk. 95;"0106 32";4;Papegøjer, herunder parakitter, araer og kakaduer, levende;;;;;; 96;"0106 32 00";5;Papegøjer, herunder parakitter, araer og kakaduer, levende;;;;;;Antal stk. 97;"0106 33";4;Strudse og emuer [Dromaius novaehollandiae], levende;;;;;; 98;"0106 33 00";5;Strudse og emuer [Dromaius novaehollandiae], levende;;;;;;Antal stk. 99;"0106 39";4;Fugle, levende (undtagen rovfugle og papegøjer, herunder parakitter, araer og kakaduer);;;;;; 100;"0106 39 10";5;Duer, levende;;;;;;Antal stk. 101;"0106 39 80";5;Fugle, levende,undt rovfugle, papegøjer, strudse og duer;;;;;;- 102;"0106 41";4;Bier, levende;;;;;; 103;"0106 41 00";5;Bier, levende;;;;;;- 104;"0106 49";4;Insekter, undt. bier, levende;;;;;; 105;"0106 49 00";5;Insekter, undt. bier, levende;;;;;;- 106;"0106 90";4;Levende dyr (undtagen pattedyr, krybdyr, fugle, insekter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr og kulturer af mikroorganismer, osv.);;;;;; 107;"0106 90 00";5;Levende dyr (undtagen pattedyr, krybdyr, fugle, insekter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr og kulturer af mikroorganismer, osv.);;;;;;- 108;"02";2;Kapitel 2, KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER;;;;;; 109;"0201";3;Kød af hornkvæg, fersk eller kølet;;;;;; 110;"0201 10";4;Hele og halve kroppe af hornkvæg, ferske eller kølede;;;;;; 111;"0201 10 00";5;Hele og halve kroppe af hornkvæg, ferske eller kølede;;;;;;- 112;"0201 20";4;Kød af hornkvæg, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe);;;;;; 113;"0201 20 20";5;Quartiers compensés af hornkvæg, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;;- 114;"0201 20 30";5;Forfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;;- 115;"0201 20 50";5;Bagfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;;- 116;"0201 20 90";5;"Kød af hornkvæg, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, ""quartiers compensés"", forfjerdinger og bagfjerdinger)";;;;;;- 117;"0201 30";4;Kød af hornkvæg, udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 118;"0201 30 00";5;Kød af hornkvæg, udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 119;"0202";3;Kød af hornkvæg, frosset;;;;;; 120;"0202 10";4;Hele og halve kroppe af hornkvæg, frosne;;;;;; 121;"0202 10 00";5;Hele og halve kroppe af hornkvæg, frosne;;;;;;- 122;"0202 20";4;Kød af hornkvæg, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe);;;;;; 123;"0202 20 10";5;Quartiers compensés af hornkvæg, ikke udbenede, frosne;;;;;;- 124;"0202 20 30";5;Forfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, frosne;;;;;;- 125;"0202 20 50";5;Bagfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, frosne;;;;;;- 126;"0202 20 90";5;"Kød af hornkvæg, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, ""quartiers compensés"", forfjerdinger og bagfjerdinger)";;;;;;- 127;"0202 30";4;Kød af hornkvæg, udbenet, frosset;;;;;; 128;"0202 30 10";5;"Forfjerdinger af hornkvæg, udbenede, frosne, hele eller opskåret i højst fem stykker, frosset i én enkelt blok, eller ""quartiers compensés"", frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen, hel eller opskåret i højst fem stykker, og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i et stykke";;;;;;- 129;"0202 30 50";5;"Udskæringer benævnt ""crop"", ""chuck and blade"" og ""brisket"" af hornkvæg, udbenede, frosne";;;;;;- 130;"0202 30 90";5;"Kød af hornkvæg, udbenet, frosset (undtagen forfjerdinger, hele eller opskåret i højst fem stykker, frosset i én enkelt blok, ""quartiers compensés"", frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen, hel eller opskåret i højst fem stykker, og den anden af bagfjerdingen, uden mørbrad, i ét stykke, samt udskæringer benævnt ""crop"", ""chuck and blade"" og ""brisket"")";;;;;;- 131;"0203";3;Svinekød, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 132;"0203 11";4;Hele og halve kroppe af svin, ferske eller kølede;;;;;; 133;"0203 11 10";5;Hele og halve kroppe af tamsvin, ferske eller kølede;;;;;;- 134;"0203 11 90";5;Hele og halve kroppe af svin, ferske eller kølede (undtagen tamsvin);;;;;;- 135;"0203 12";4;Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, fersk eller kølet;;;;;; 136;"0203 12 11";5;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;;- 137;"0203 12 19";5;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;;- 138;"0203 12 90";5;Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, fersk eller kølet (undtagen tamsvin);;;;;;- 139;"0203 19";4;Svinekød, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe samt skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet);;;;;; 140;"0203 19 11";5;Forende og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;;- 141;"0203 19 13";5;Kam og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;;- 142;"0203 19 15";5;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;;- 143;"0203 19 55";5;Kød af tamsvin, udbenet, fersk eller kølet (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf);;;;;;- 144;"0203 19 59";5;Kød af tamsvin, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker deraf, samt forende, kam og brystflæsk og stykker deraf);;;;;;- 145;"0203 19 90";5;Kød af svin, fersk eller kølet (undtagen tamsvin, hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet);;;;;;- 146;"0203 21";4;Hele og halve kroppe af svin, frosne;;;;;; 147;"0203 21 10";5;Hele og halve kroppe af tamsvin, frosne;;;;;;- 148;"0203 21 90";5;Hele og halve kroppe af svin, frosne (undtagen tamsvin);;;;;;- 149;"0203 22";4;Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, frosset;;;;;; 150;"0203 22 11";5;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, frosset;;;;;;- 151;"0203 22 19";5;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, frosset;;;;;;- 152;"0203 22 90";5;Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, frosset (undtagen tamsvin);;;;;;- 153;"0203 29";4;Svinekød, frosset (undtagen hele og halve kroppe, samt skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet);;;;;; 154;"0203 29 11";5;Forende og stykker deraf, af tamsvin, frosset;;;;;;- 155;"0203 29 13";5;Kam og stykker deraf, af tamsvin, frosset;;;;;;- 156;"0203 29 15";5;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, frosset;;;;;;- 157;"0203 29 55";5;Kød af tamsvin, udbenet, frosset (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf);;;;;;- 158;"0203 29 59";5;Kød af tamsvin, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker deraf, samt forende, kam og brystflæsk og dele deraf);;;;;;- 159;"0203 29 90";5;Kød af svin, frosset (undtagen tamsvin, hele og halve kroppe samt skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet);;;;;;- 160;"0204";3;Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 161;"0204 10";4;Hele og halve kroppe af lam, ferske eller kølede;;;;;; 162;"0204 10 00";5;Hele og halve kroppe af lam, ferske eller kølede;;;;;;- 163;"0204 21";4;Hele og halve kroppe af får, ferske eller kølede (undtagen af lam);;;;;; 164;"0204 21 00";5;Hele og halve kroppe af får, ferske eller kølede (undtagen af lam);;;;;;- 165;"0204 22";4;Kød af får, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe);;;;;; 166;"0204 22 10";5;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af får, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;;- 167;"0204 22 30";5;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af får, ikke udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 168;"0204 22 50";5;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af får, ikke udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 169;"0204 22 90";5;Kød af får, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg samt culotte og halv culotte);;;;;;- 170;"0204 23";4;Kød af får, udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 171;"0204 23 00";5;Kød af får, udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 172;"0204 30";4;Hele og halve kroppe af lam, frosne;;;;;; 173;"0204 30 00";5;Hele og halve kroppe af lam, frosne;;;;;;- 174;"0204 41";4;Hele og halve kroppe af får, frosne (undtagen af lam);;;;;; 175;"0204 41 00";5;Hele og halve kroppe af får, frosne (undtagen af lam);;;;;;- 176;"0204 42";4;Kød af får, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe);;;;;; 177;"0204 42 10";5;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af får, ikke udbenede, frosne;;;;;;- 178;"0204 42 30";5;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af får, ikke udbenet, frosset;;;;;;- 179;"0204 42 50";5;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af får, ikke udbenet, frosset;;;;;;- 180;"0204 42 90";5;Kød af får, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg, samt culotte og halv culotte);;;;;;- 181;"0204 43";4;Kød af får, udbenet, frosset;;;;;; 182;"0204 43 10";5;Kød af lam, udbenet, frosset;;;;;;- 183;"0204 43 90";5;Kød af får, udbenet, frosset (undtagen af lam);;;;;;- 184;"0204 50";4;Kød af geder, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 185;"0204 50 11";5;Hele og halve kroppe af geder, ferske eller kølede;;;;;;- 186;"0204 50 13";5;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af geder, ferske eller kølede;;;;;;- 187;"0204 50 15";5;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af geder, fersk eller kølet;;;;;;- 188;"0204 50 19";5;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af geder, fersk eller kølet;;;;;;- 189;"0204 50 31";5;Kød af geder, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg samt culotte og halv culotte);;;;;;- 190;"0204 50 39";5;Kød af geder, udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 191;"0204 50 51";5;Hele og halve kroppe af geder, frosne;;;;;;- 192;"0204 50 53";5;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af geder, frosne;;;;;;- 193;"0204 50 55";5;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af geder, frosset;;;;;;- 194;"0204 50 59";5;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af geder, frosset;;;;;;- 195;"0204 50 71";5;Kød af geder, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg, samt culotte og halv culotte);;;;;;- 196;"0204 50 79";5;Kød af geder, udbenet, frosset;;;;;;- 197;"0205";3;Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 198;"0205 00";4;Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 199;"0205 00 20";5;Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet;;;;;;- 200;"0205 00 80";5;Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, frosset;;;;;;- 201;"0206";3;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 202;"0206 10";4;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk eller kølet;;;;;; 203;"0206 10 10";5;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk eller kølet, til fremstilling af farmaceutiske produkter;;;;;;- 204;"0206 10 95";5;Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, spiselige, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;;- 205;"0206 10 98";5;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter og undtagen nyretap og mellemgulv);;;;;;- 206;"0206 21";4;Tunger af hornkvæg, spiselige, frosne;;;;;; 207;"0206 21 00";5;Tunger af hornkvæg, spiselige, frosne;;;;;;- 208;"0206 22";4;Lever af hornkvæg, spiselig, frosset;;;;;; 209;"0206 22 00";5;Lever af hornkvæg, spiselig, frosset;;;;;;- 210;"0206 29";4;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset (undtagen tunger og lever);;;;;; 211;"0206 29 10";5;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset, til fremstilling af farmaceutiske produkter (undtagen tunger og lever);;;;;;- 212;"0206 29 91";5;Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, spiselige, frosne (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;;- 213;"0206 29 99";5;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter og undtagen tunger, lever, nyretap og mellemgulv);;;;;;- 214;"0206 30";4;Spiselige slagtebiprodukter af svin, fersk eller kølet;;;;;; 215;"0206 30 00";5;Spiselige slagtebiprodukter af svin, fersk eller kølet;;;;;;- 216;"0206 41";4;Lever af svin, spiselig, frosset;;;;;; 217;"0206 41 00";5;Lever af svin, spiselig, frosset;;;;;;- 218;"0206 49";4;Spiselige slagtebiprodukter af tamsvin, frosset (undtagen lever);;;;;; 219;"0206 49 00";5;Spiselige slagtebiprodukter af tamsvin, frosset (undtagen lever);;;;;;- 220;"0206 80";4;Spiselige slagtebiprodukter af får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet;;;;;; 221;"0206 80 10";5;Spiselige slagtebiprodukter af får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet, til fremstilling af farmaceutiske produkter;;;;;;- 222;"0206 80 91";5;Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;;- 223;"0206 80 99";5;Spiselige slagtebiprodukter af får eller geder, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;;- 224;"0206 90";4;Spiselige slagtebiprodukter af får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset;;;;;; 225;"0206 90 10";5;Spiselige slagtebiprodukter af får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset, til fremstilling af farmaceutiske produkter;;;;;;- 226;"0206 90 91";5;Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;;- 227;"0206 90 99";5;Spiselige slagtebiprodukter af får eller geder, frosset (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;;- 228;"0207";3;"Kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, dvs. høns af arten ""Gallus domesticus"", ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, fersk, kølet eller frosset";;;;;; 229;"0207 11";4;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", ikke udskårne, ferske eller kølede";;;;;; 230;"0207 11 10";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, uden tarme, med hoved og fødder, såkaldte ""83 pct.-høns"", ferske eller kølede";;;;;;- 231;"0207 11 30";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-høns"", ferske eller kølede";;;;;;- 232;"0207 11 90";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""65 pct.-høns"", fersk/kølet";;;;;;- 233;"0207 12";4;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", ikke udskårne, frosne";;;;;; 234;"0207 12 10";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-høns"", frosne";;;;;;- 235;"0207 12 90";5;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""65 pct.-høns"", frosne";;;;;;- 236;"0207 13";4;"Udskårne stykker og spiselige slagtebiprodukter, af høns af arten ""Gallus domesticus"", ferske eller kølede";;;;;; 237;"0207 13 10";5;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", udbenede, ferske eller kølede";;;;;;- 238;"0207 13 20";5;"Halve og kvarte høns af arten ""Gallus domesticus"", ferske eller kølede";;;;;;- 239;"0207 13 30";5;"Hele vinger, også uden vingespids, af høns af arten ""Gallus domesticus"", ferske eller kølede";;;;;;- 240;"0207 13 40";5;"Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af høns af arten ""Gallus domesticus"", ferske eller kølede";;;;;;- 241;"0207 13 50";5;"Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", fersk eller kølet";;;;;;- 242;"0207 13 60";5;"Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", fersk eller kølet";;;;;;- 243;"0207 13 70";5;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", ikke udbenede, ferske eller kølede (undtagen halve og kvarte høns, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser, samt bryst og lår og stykker deraf)";;;;;;- 244;"0207 13 91";5;"Lever af høns af arten ""Gallus domesticus"", spiselig, fersk eller kølet";;;;;;- 245;"0207 13 99";5;"Spiselige slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", fersk eller kølet (undtagen lever)";;;;;;- 246;"0207 14";4;"Udskårne stykker og spiselige slagtebiprodukter, af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosne";;;;;; 247;"0207 14 10";5;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", udbenede, frosne";;;;;;- 248;"0207 14 20";5;"Halve eller kvarte høns af arten ""Gallus domesticus"", frosne";;;;;;- 249;"0207 14 30";5;"Hele vinger, også uden vingespids, af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosne";;;;;;- 250;"0207 14 40";5;"Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosne";;;;;;- 251;"0207 14 50";5;"Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosset";;;;;;- 252;"0207 14 60";5;"Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosset";;;;;;- 253;"0207 14 70";5;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", ikke udbenede, frosne (undtagen halve og kvarte høns, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser samt bryst og lår og stykker deraf)";;;;;;- 254;"0207 14 91";5;"Lever af høns af arten ""Gallus domesticus"", spiselig, frosset";;;;;;- 255;"0207 14 99";5;"Spiselige slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosset (undtagen lever)";;;;;;- 256;"0207 24";4;Tamme kalkuner, ikke udskårne, ferske eller kølede;;;;;; 257;"0207 24 10";5;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""80 pct.-kalkuner"", ferske eller kølede";;;;;;- 258;"0207 24 90";5;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""73 pct.-kalkuner"", ferske eller kølede, samt kalkuner i anden form, ikke udskårne, ferske eller kølede (undtagen såkaldte ""80 pct.-kalkuner"")";;;;;;- 259;"0207 25";4;Tamme kalkuner, ikke udskårne, frosne;;;;;; 260;"0207 25 10";5;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""80 pct.-kalkuner"", frosne";;;;;;- 261;"0207 25 90";5;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""73 pct.-kalkuner"", samt kalkuner i anden form, ikke udskårne, frosne (undtagen såkaldte ""80 pct.-kalkuner)";;;;;;- 262;"0207 26";4;Udskårne stykker og spiselige slagtebiprodukter, af tamme kalkuner, ferske eller kølede;;;;;; 263;"0207 26 10";5;Udskårne stykker af tamme kalkuner, udbenede, ferske eller kølede;;;;;;- 264;"0207 26 20";5;Halve og kvarte tamme kalkuner, ferske eller kølede;;;;;;- 265;"0207 26 30";5;Hele vinger, også uden vingespids, af tamme kalkuner, ferske eller kølede;;;;;;- 266;"0207 26 40";5;Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af tamme kalkuner, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;;- 267;"0207 26 50";5;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, fersk eller kølet;;;;;;- 268;"0207 26 60";5;Underlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, fersk eller kølet;;;;;;- 269;"0207 26 70";5;Overlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, fersk eller kølet;;;;;;- 270;"0207 26 80";5;Udskårne stykker af tamme kalkuner, ikke udbenede, ferske eller kølede (undtagen halve og kvarte kalkuner, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser samt bryst og lår og stykker deraf);;;;;;- 271;"0207 26 91";5;Lever af tamme kalkuner, spiselig, fersk eller kølet;;;;;;- 272;"0207 26 99";5;Spiselige slagtebiprodukter af tamme kalkuner, fersk eller kølet (undtagen lever);;;;;;- 273;"0207 27";4;Udskårne stykker og spiselige slagtebiprodukter, af tamme kalkuner, frosne;;;;;; 274;"0207 27 10";5;Udskårne stykker af tamme kalkuner, udbenede, frosne;;;;;;- 275;"0207 27 20";5;Halve eller kvarte tamme kalkuner, frosne;;;;;;- 276;"0207 27 30";5;Hele vinger, også uden vingespids, af tamme kalkuner, frosne;;;;;;- 277;"0207 27 40";5;Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af tamme kalkuner, ikke udbenede, frosne;;;;;;- 278;"0207 27 50";5;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, frosset;;;;;;- 279;"0207 27 60";5;Underlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, frosset;;;;;;- 280;"0207 27 70";5;Overlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, frosset;;;;;;- 281;"0207 27 80";5;Udskårne stykker af tamme kalkuner, ikke udbenede, frosne (undtagen halve og kvarte dyr, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser samt bryst og lår og stykker deraf);;;;;;- 282;"0207 27 91";5;Lever af tamme kalkuner, spiselig, frosset;;;;;;- 283;"0207 27 99";5;Spiselige slagtebiprodukter af tamme kalkuner, frosset (undtagen lever);;;;;;- 284;"0207 41";4;Fersk eller kølet indenlandske ænder, ikke udskåret;;;;;; 285;"0207 41 20";5;"Tamme ænder, plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder, såkaldte ""85 pct.-ænder"", ferske eller kølede";;;;;;- 286;"0207 41 30";5;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-ænder"", ferske eller kølede";;;;;;- 287;"0207 41 80";5;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""63 pct.-ænder"", samt ænder i anden form, ikke udskårne, ferske eller kølede (undtagen såkaldte ""85 pct.-ænder"" og såkaldte ""70 pct.-ænder"")";;;;;;- 288;"0207 42";4;Indenlandske ænder, ikke udskåret, frosne;;;;;; 289;"0207 42 30";5;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-ænder"", frosne";;;;;;- 290;"0207 42 80";5;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""63 pct.-ænder"", frosne, samt ænder i anden form, ikke udskårne, frosne (undtagen såkaldte ""70 pct.-ænder"")";;;;;;- 291;"0207 43";4;"Lever af overfedede tamme ænder, dvs. ""foies gras"", fersk eller kølet";;;;;; 292;"0207 43 00";5;"Lever af overfedede tamme ænder, dvs. ""foies gras"", fersk eller kølet";;;;;;- 293;"0207 44";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter af tamænder (undtagen foie gras), fersk eller kølet;;;;;; 294;"0207 44 10";5;Kød af indenlandske ænder, udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 295;"0207 44 21";5;Halve eller kvarte tamme ænder, ferske eller kølede;;;;;;- 296;"0207 44 31";5;Tamænder, hele vinger, ferske eller kølede;;;;;;- 297;"0207 44 41";5;Ænder, indenlandske, rygge, halse, rygge med halse, gumpe og vingespidser, friske eller kølede;;;;;;- 298;"0207 44 51";5;Tamænder, bryster og stykker deraf, ikke udbenet,fersk eller kølet;;;;;;- 299;"0207 44 61";5;Tamænder, ben og stykker deraf, ikke udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 300;"0207 44 71";5;Ænder, indenlandske, andepaletots, ikke udbenet, fersk eller kølet;;;;;;- 301;"0207 44 81";5;Kød af ænder, indenlandske, ian , ikke udbenet,fersk eller kølet;;;;;;- 302;"0207 44 91";5;Lever af tamænder, (ekskl. fede), fersk eller kølet;;;;;;- 303;"0207 44 99";5;Spiselige slagtebiprodukter af tamænder (ekskl. lever), fersk eller kølet;;;;;;- 304;"0207 45";4;Udskårne stykker og spiseligt slagtebiprodukter af indenlandske ænder, frosne;;;;;; 305;"0207 45 10";5;Tamænder, udskårne stykker, udbenet;;;;;;- 306;"0207 45 21";5;Halve eller kvarte tamme ænder, frosne;;;;;;- 307;"0207 45 31";5;Vinger, hele, af indenlandske ænder, frosne;;;;;;- 308;"0207 45 41";5;Rygge, halse, rygge med halse, gumpe og vingespidser af indenlandske ænder, frosne;;;;;;- 309;"0207 45 51";5;Bryster og stykker deraf, af tamænder, ikke udbenet, frosne;;;;;;- 310;"0207 45 61";5;Ben og stykker deraf, af tamænder, ikke udbenet, frosne;;;;;;- 311;"0207 45 71";5;Andepaletots af indenlandske ænder, ikke udbenet, frosne;;;;;;- 312;"0207 45 81";5;Udskårne stykker af tamænder, ikke udbenet, ian;;;;;;- 313;"0207 45 93";5;"Lever af overfedede tamme ænder, dvs. ""foies gras"", frosset";;;;;;- 314;"0207 45 95";5;Lever af tamænder (ekskl. fede), frosne;;;;;;- 315;"0207 45 99";5;Spiselige slagtebiprodukter af tamænder (ekskl. lever), frosset;;;;;;- 316;"0207 51";4;Fersk eller kølet indenlandske gæs, ikke udskåret;;;;;; 317;"0207 51 10";5;"Tamme gæs, plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder, såkaldte ""82 pct.-gæs"", ferske eller kølede";;;;;;- 318;"0207 51 90";5;"Tamme gæs, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse, såkaldte ""75 pct.-gæs"", samt gæs i anden form, ikke udskårne, ferske eller kølede (undtagen såkaldte ""82 pct.-gæs"")";;;;;;- 319;"0207 52";4;Frosne indenlandske gæs, ikke udskåret;;;;;; 320;"0207 52 10";5;"Tamme gæs, plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder, såkaldte ""82 pct.-gæs"", frosne";;;;;;- 321;"0207 52 90";5;"Tamme gæs, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse, såkaldte ""75 pct.-gæs"", frosne, samt gæs i anden form, ikke udskårne, frosne (undtagen såkaldte ""82 pct.-gæs"")";;;;;;- 322;"0207 53";4;"Lever af overfedede tamme gæs, dvs. ""foies gras"", fersk eller kølet";;;;;; 323;"0207 53 00";5;"Lever af overfedede tamme gæs, dvs. ""foies gras"", fersk eller kølet";;;;;;- 324;"0207 54";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter af indenlandske gæs (undtagen foie gras), fersk eller kølet;;;;;; 325;"0207 54 10";5;Udskårne stykker af tamme gæs, udbenede, ferske eller kølede;;;;;;- 326;"0207 54 21";5;Halve eller kvarte tamme gæs, ferske eller kølede;;;;;;- 327;"0207 54 31";5;Ænder, gæs el perlehøns,hele vinger,også uden vingespids,ikke udbenet, fersk/kølet;;;;;;- 328;"0207 54 41";5;"Ænder, gæs el perlehøns,rygge; halse; rygge med hals; gumpe; vingespidser, ikke udbenet, fersk/kølet";;;;;;- 329;"0207 54 51";5;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, fersk eller kølet;;;;;;- 330;"0207 54 61";5;Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, fersk eller kølet;;;;;;- 331;"0207 54 71";5;'Gåse- og andepaletots', fersk/kølet;;;;;;- 332;"0207 54 81";5;Udskårne stykker,ikke udbenet, af ænder, gæs el perlehøns, i.a.n., fersk/kølet;;;;;;- 333;"0207 54 91";5;Lever af gæs,ænder el perlehøns, undt fed lever ('foies gras'), fersk/kølet;;;;;;- 334;"0207 54 99";5;Slagtebiprodukter, spiseligt, undt lever,af ænder,gæs el perlehøns, fersk/kølet;;;;;;- 335;"0207 55";4;Udskårne stykker og spiselige slagtebiprodukter af indenlandske gæs, frosne;;;;;; 336;"0207 55 10";5;Udskårne stykker af tamme gæs, udbenede, frosne;;;;;;- 337;"0207 55 21";5;Halve eller kvarte tamme gæs, frosne;;;;;;- 338;"0207 55 31";5;Ænder, gæs el perlehøns,hele vinger,også uden vingespids,ikke udbenet, frosset;;;;;;- 339;"0207 55 41";5;"Ænder, gæs el perlehøns, rygge; halse; rygge med hals; gumpe; vingespidser, ikke udbenet, frosset";;;;;;- 340;"0207 55 51";5;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, frosset;;;;;;- 341;"0207 55 61";5;Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, frosset;;;;;;- 342;"0207 55 71";5;'Gåse- og andepaletots', frosset;;;;;;- 343;"0207 55 81";5;Udskårne stykker, ikke udbenet, af ænder, gæs el perlehøns, i.a.n., frosset;;;;;;- 344;"0207 55 93";5;"Lever af overfedede tamme gæs, dvs. ""foies gras"", frosset";;;;;;- 345;"0207 55 95";5;Lever af gæs, ænder el perlehøns, undt lever af overfedede gæs og ænder, ('foies gras'), frosset;;;;;;- 346;"0207 55 99";5;Slagtebiprodukter, spiseligt, undt lever,af ænder,gæs el perlehøns, frosset;;;;;;- 347;"0207 60";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter af indenlandske perlehøns, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 348;"0207 60 05";5;Indenlandske perlehøns, ikke skåret i stykker, fersk, kølet,frosset;;;;;;- 349;"0207 60 10";5;Perlehøns, udskårne stykker, udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 350;"0207 60 21";5;Halve eller kvarte af indenlandske perlehøns, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 351;"0207 60 31";5;Perlehøns, Hele vinger, også uden vingespids,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 352;"0207 60 41";5;Perlehøns, Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 353;"0207 60 51";5;Perlehøns, Bryst og stykker deraf,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 354;"0207 60 61";5;Perlehøns, Lår og stykker deraf,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 355;"0207 60 81";5;Perlehøns, halve eller kvarte,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 356;"0207 60 91";5;Lever af perlehøns, lever, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 357;"0207 60 99";5;Perlehøns, slagteribiprodukter undt. lever, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 358;"0208";3;"Kød og spiselige slagtebiprodukter af kaniner, harer, duer og andre dyr, fersk, kølet eller frosset (undtagen af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler samt fjerkræ, dvs. høns af arten ""Gallus domesticus"", ænder, gæs, kalkuner og perlehøns)";;;;;; 359;"0208 10";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter af kaniner eller harer, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 360;"0208 10 10";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af tamkaniner, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 361;"0208 10 90";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af vildkaniner eller harer, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 362;"0208 30";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter af primater, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 363;"0208 30 00";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af primater, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 364;"0208 40";4;"Kød og spiselige slagtebiprodukter af hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"" samt af manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", fersk, kølet eller frosset";;;;;; 365;"0208 40 10";5;Kød af hvaler, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 366;"0208 40 20";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af sæler, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 367;"0208 40 80";5;"Kød og spiselige slagtebiprodukter af delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"" og af søløver og hvalrosser ""pattedyr af ordenen Pinnipedia"" (ekskl. hval og sæl kød), fersk, kølet eller frosset";;;;;;- 368;"0208 50";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter af krybdyr, herunder slanger og skildpadder, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 369;"0208 50 00";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af krybdyr, herunder slanger og skildpadder, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 370;"0208 60";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae), fersk/kølet el frosset;;;;;; 371;"0208 60 00";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae), fersk/kølet el frosset;;;;;;- 372;"0208 90";4;"Kød og spiselige slagtebiprodukter af tamduer, vildt, sæler, rensdyr og andre dyr, fersk, kølet eller frosset (undtagen af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr, mulæsler, fjerkræ, dvs. høns af arten ""Gallus domesticus"", ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, kaniner, harer, primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"" samt af krybdyr og insekter)";;;;;; 373;"0208 90 10";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af tamduer, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 374;"0208 90 30";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter af vildt, fersk, kølet eller frosset (undtagen af kaniner, harer og svin);;;;;;- 375;"0208 90 60";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter, af rensdyr, fersk, kølet eller frosset;;;;;;- 376;"0208 90 70";5;Frølår, ferske, kølede eller frosne;;;;;;- 377;"0208 90 98";5;"Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset (undtagen svinekød og kød af hornkvæg, får, geder, heste, æsler, muldyr, mulæsler, fjerkræ, kaniner, harer, primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", sæler, søløver og hvalrosser ""pattedyr af underordenen Pinnipedia"", krybdyr, duer, vildt, rensdyr, frølår og insekter)";;;;;;- 378;"0209";3;Svinefedt, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 379;"0209 10";4;Svinespæk, uden kødindhold, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 380;"0209 10 11";5;Svinespæk uden kødlag, fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage;;;;;;- 381;"0209 10 19";5;Svinespæk uden kødlag, tørret eller røget;;;;;;- 382;"0209 10 90";5;Fedt af svin, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen svinespæk);;;;;;- 383;"0209 90";4;Fedt af fjerkræ, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 384;"0209 90 00";5;Fedt af fjerkræ, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 385;"0210";3;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter;;;;;; 386;"0210 11";4;Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 387;"0210 11 11";5;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;;- 388;"0210 11 19";5;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;;- 389;"0210 11 31";5;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;;- 390;"0210 11 39";5;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;;- 391;"0210 11 90";5;Skinke eller bov og stykker deraf, ikke udbenet, af vildsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 392;"0210 12";4;Brystflæsk og stykker deraf, af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 393;"0210 12 11";5;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;;- 394;"0210 12 19";5;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;;- 395;"0210 12 90";5;Brystflæsk og stykker deraf, af vildsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 396;"0210 19";4;Kød af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet, samt brystflæsk og stykker deraf);;;;;; 397;"0210 19 10";5;Baconsider eller spencers, af tamsvin, saltede eller i saltlage;;;;;;- 398;"0210 19 20";5;3/4-sider eller midterstykker, af tamsvin, saltede eller i saltlage;;;;;;- 399;"0210 19 30";5;Forende og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;;- 400;"0210 19 40";5;Kam og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;;- 401;"0210 19 50";5;Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage (undtagen skinke og bov og stykker deraf, brystflæsk og stykker deraf, baconsider eller spencers, 3/4-sider eller midterstykker samt forende og kam og stykker deraf);;;;;;- 402;"0210 19 60";5;Forende og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;;- 403;"0210 19 70";5;Kam og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;;- 404;"0210 19 81";5;Kød af tamsvin, udbenet, tørret eller røget (undtagen brystflæsk og stykker deraf);;;;;;- 405;"0210 19 89";5;Kød af tamsvin, ikke udbenet, tørret eller røget (undtagen skinke og bov og stykker deraf, brystflæsk og stykker deraf, samt forende og kam og stykker deraf);;;;;;- 406;"0210 19 90";5;Kød af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen tamsvin og undtagen skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet, samt brystflæsk og stykker deraf);;;;;;- 407;"0210 20";4;Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 408;"0210 20 10";5;Kød af hornkvæg, ikke udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 409;"0210 20 90";5;Kød af hornkvæg, udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 410;"0210 91";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af primater;;;;;; 411;"0210 91 00";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af primater;;;;;;- 412;"0210 92";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea), manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia) og sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af underordenen Pinnipedia);;;;;; 413;"0210 92 10";5;"Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"" samt af manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia""";;;;;;- 414;"0210 92 91";5;Kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia);;;;;;- 415;"0210 92 92";5;Spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia);;;;;;- 416;"0210 92 99";5;Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia);;;;;;- 417;"0210 93";4;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af krybdyr, herunder slanger og skildpadder;;;;;; 418;"0210 93 00";5;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af krybdyr, herunder slanger og skildpadder;;;;;;- 419;"0210 99";4;"Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter (undtagen svinekød og kød af hornkvæg samt kød og spiselige slagtebiprodukter af primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", sæler, søløver og hvalrosser ""pattedyr af underordenen Pinnipedia"", krybdyr og insekter)";;;;;; 420;"0210 99 10";5;Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret;;;;;;- 421;"0210 99 21";5;Kød af får eller geder, ikke udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 422;"0210 99 29";5;Kød af får eller geder, udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 423;"0210 99 31";5;Kød af rensdyr, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 424;"0210 99 39";5;"Kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen svinekød og kød af hornkvæg, rensdyr, får, geder, primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", sæler, søløver og hvalrosser, krybdyr, insekter og hestekød, saltet, i saltlage eller tørret)";;;;;;- 425;"0210 99 41";5;Spiselig lever af tamsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;;- 426;"0210 99 49";5;Spiselige slagtebiprodukter af tamsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen lever);;;;;;- 427;"0210 99 51";5;Nyretappe af hornkvæg, spiselige, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede;;;;;;- 428;"0210 99 59";5;Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen nyretappe);;;;;;- 429;"0210 99 71";5;"Lever af overfedede gæs og ænder, dvs. ""foies gras"", saltet eller i saltlage";;;;;;- 430;"0210 99 79";5;"Lever af fjerkræ, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen lever af overfedede gæs og ænder, dvs. ""foies gras"")";;;;;;- 431;"0210 99 85";5;"Spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen af tamsvin, hornkvæg, primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", sæler, hav løver og hvalrosser, krybdyr";;;;;;- 432;"0210 99 90";5;"Spiseligt mel og pulver af kød eller spiselige slagtebiprodukter (undtagen af primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", sæler, søløver og hvalrosser, krybdyr og insekter)";;;;;;- 433;"03";2;Kapitel 3, FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR;;;;;; 434;"0301";3;Fisk, levende;;;;;; 435;"0301 11";4;Ferskvandsakvariefisk, levende;;;;;; 436;"0301 11 00";5;Ferskvandsakvariefisk, levende;;;;;;- 437;"0301 19";4;Saltvandsakvariefisk, levende;;;;;; 438;"0301 19 00";5;Saltvandsakvariefisk, levende;;;;;;- 439;"0301 91";4;"Ørred ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"", ""Oncorhynchus gilae"", ""Oncorhynchus apache"", ""Oncorhynchus chrysogaster"", levende";;;;;; 440;"0301 91 10";5;"Ørred af arterne ""Oncorhynchus apache"" og ""Oncorhynchus chrysogaster"", levende";;;;;;- 441;"0301 91 90";5;"Ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", levende";;;;;;- 442;"0301 92";4;"Ål ""Anguilla spp."", levende";;;;;; 443;"0301 92 10";5;"Ål, ""Anguilla spp."", Af en længde på <12 cm, levende";;;;;;- 444;"0301 92 30";5;Ål, levende, (Anguilla spp.), af længde 12 cm og derover, men under 20 cm;;;;;;- 445;"0301 92 90";5;Ål, levende, (Anguilla spp.), af længde 20 cm og derover;;;;;;- 446;"0301 93";4;"Karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", levende";;;;;; 447;"0301 93 00";5;"Karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", levende";;;;;;- 448;"0301 94";4;Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), levende;;;;;; 449;"0301 94 10";5;Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), levende;;;;;;- 450;"0301 94 90";5;"Stillehavstun ""Thunnus orientalis"", levende";;;;;;- 451;"0301 95";4;Sydlig tun (Thunnus maccoyii), levende;;;;;; 452;"0301 95 00";5;Sydlig tun (Thunnus maccoyii), levende;;;;;;- 453;"0301 99";4;"Fisk, levende (undtagen akvariefisk, ørred ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"", ""Oncorhynchus gilae"", ""Oncorhynchus apache"", ""Oncorhynchus chrysogaster"", ål ""Anguilla""-arter, og karpe)";;;;;; 454;"0301 99 11";5;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodurus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", levende";;;;;;- 455;"0301 99 17";5;"Ferskvandsfisk (undtagen akvariefisk, ørred, ål, Karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", stillehavs laks"" Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus "", atlanterhavslaks"" Salmo salar ""og donaulaks"" Hucho hucho ""), levende";;;;;;- 456;"0301 99 85";5;Fisk, undt. Akvariefisk, ørred, ål, karpe, tun og ferskvandsfisk;;;;;;- 457;"0302";3;Fisk, spiselig, fersk eller kølet (undtagen filet og andet fiskekød, også hakket, fersk, kølet eller frosset);;;;;; 458;"0302 11";4;"Ørred ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"", ""Oncorhynchus gilae"", ""Oncorhynchus apache"", ""Oncorhynchus chrysogaster"", fersk eller kølet";;;;;; 459;"0302 11 10";5;"Ørred af arterne ""Oncorhynchus apache"" og ""Oncorhynchus chrysogaster"", fersk eller kølet";;;;;;- 460;"0302 11 20";5;"Ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1 kg, fersk eller kølet";;;;;;- 461;"0302 11 80";5;"Ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", fersk eller kølet (undtagen af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg";;;;;;- 462;"0302 13";4;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus"", fersk eller kølet";;;;;; 463;"0302 13 00";5;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus"", fersk eller kølet";;;;;;- 464;"0302 14";4;Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet;;;;;; 465;"0302 14 00";5;Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet;;;;;;- 466;"0302 19";4;Laksefisk, fersk eller kølet (undtagen ørred, stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks);;;;;; 467;"0302 19 00";5;Laksefisk, fersk eller kølet (undtagen ørred, stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks);;;;;;- 468;"0302 21";4;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"" og helleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", ""Hippoglossus stenolepis"", fersk eller kølet";;;;;; 469;"0302 21 10";5;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", fersk eller kølet";;;;;;- 470;"0302 21 30";5;"Atlanterhavshelleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", fersk eller kølet";;;;;;- 471;"0302 21 90";5;"Stillehavshelleflynder ""Hippoglossus stenolepis"", fersk eller kølet";;;;;;- 472;"0302 22";4;"Rødspætte ""Pleuronectes platessa"", fersk eller kølet";;;;;; 473;"0302 22 00";5;"Rødspætte ""Pleuronectes platessa"", fersk eller kølet";;;;;;- 474;"0302 23";4;"Tunge ""Solea""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 475;"0302 23 00";5;"Tunge ""Solea""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 476;"0302 24";4;"Pighvar ""Psetta maxima"", fersk eller kølet";;;;;; 477;"0302 24 00";5;"Pighvar ""Psetta maxima"", fersk eller kølet";;;;;;- 478;"0302 29";4;"Fladfisk ""Pleuronectidae"", ""Bothidae"", ""Cynoglossidae"", ""Soleidae"", ""Scophthalmidae"" og ""Citharidae"", fersk eller kølet (undtagen hellefisk, helleflynder, rødspætte og tunge)";;;;;; 479;"0302 29 10";5;"Glashvarre ""Lepidorhombus""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 480;"0302 29 80";5;Fladfisk, fersk/kølet, undt. hellefisk,rødspætter, tunge, pighvar og glashvarre;;;;;;- 481;"0302 31";4;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", fersk eller kølet";;;;;; 482;"0302 31 10";5;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 483;"0302 31 90";5;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 484;"0302 32";4;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", fersk eller kølet";;;;;; 485;"0302 32 10";5;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 486;"0302 32 90";5;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 487;"0302 33";4;"Bugstribet bonit ""Euthynnus -Katsuwonus- pelamis"", fersk eller kølet";;;;;; 488;"0302 33 10";5;"Bugstribet bonit ""Euthynnus -Katsuwonus- pelamis"", fersk eller kølet til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 489;"0302 33 90";5;"Bugstribet bonit ""Euthynnus -Katsuwonus- pelamis"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 490;"0302 34";4;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", fersk eller kølet";;;;;; 491;"0302 34 10";5;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 492;"0302 34 90";5;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 493;"0302 35";4;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", fersk eller kølet";;;;;; 494;"0302 35 11";5;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 495;"0302 35 19";5;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 496;"0302 35 91";5;"Stillehavstun ""Thunnus orientalis«, til industriel forarbejdning eller konservering, ,fersk eller kølet";;;;;;- 497;"0302 35 99";5;"Stillehavstun ""Thunnus orientalis"" (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering), fersk eller kølet";;;;;;- 498;"0302 36";4;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", fersk eller kølet";;;;;; 499;"0302 36 10";5;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 500;"0302 36 90";5;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 501;"0302 39";4;"Tunfisk af slægten ""Thunnus"", fersk eller kølet (undtagen ""Thunnus alalunga"", ""Thunnus albacares"", ""Thunnus obesus"", ""Thunnus thynnus"" og ""Thunnus maccoyii"")";;;;;; 502;"0302 39 20";5;Tun, undt. atlantisk, stillehavs og sydlig, fersk/kølet, til industriel forarbejdning;;;;;;- 503;"0302 39 80";5;Tun, undt. atlantisk, stillehavs og sydlig, fersk/kølet, undt til industriel forarbejdning;;;;;;- 504;"0302 41";4;"Sild ""Clupea harengus"", ""Clupea pallasii"", fersk eller kølet";;;;;; 505;"0302 41 00";5;"Sild ""Clupea harengus"", ""Clupea pallasii"", fersk eller kølet";;;;;;- 506;"0302 42";4;"Ansjos ""Engraulis""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 507;"0302 42 00";5;"Ansjos ""Engraulis""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 508;"0302 43";4;"Sardin ""Sardina pilchardus"", ""Sardinops""-arter, sardinel ""Sardinella""-arter og brisling ""Sprattus sprattus"", fersk eller kølet";;;;;; 509;"0302 43 10";5;"Sardin af arten ""Sardina pilchardus"", fersk eller kølet";;;;;;- 510;"0302 43 30";5;"Sardin af slægten ""Sardinops"" samt sardinel ""Sardinella""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 511;"0302 43 90";5;"Brisling ""Sprattus sprattus"", fersk eller kølet";;;;;;- 512;"0302 44";4;"Makrel ""Scomber scombrus"", ""Scomber australasicus"", ""Scomber japonicus"", fersk eller kølet";;;;;; 513;"0302 44 00";5;"Makrel ""Scomber scombrus"", ""Scomber australasicus"", ""Scomber japonicus"", fersk eller kølet";;;;;;- 514;"0302 45";4;"Fersk eller kølet Jack og hestemakrel Trachurus spp.""";;;;;; 515;"0302 45 10";5;"Hestemakrel ""Trachurus trachurus"", fersk eller kølet";;;;;;- 516;"0302 45 30";5;"Hestemakrel, chilienske ""Trachurus murphyi"",fersk eller kølet";;;;;;- 517;"0302 45 90";5;Hestemakrel, undt. alm. og chilensk, fersk/kølet;;;;;;- 518;"0302 46";4;Sergentfisk (Rachycentron canadum), fersk/kølet;;;;;; 519;"0302 46 00";5;Sergentfisk (Rachycentron canadum), fersk/kølet;;;;;;- 520;"0302 47";4;"Sværdfisk ""Xiphias gladius"", fersk eller kølet";;;;;; 521;"0302 47 00";5;"Sværdfisk ""Xiphias gladius"", fersk eller kølet";;;;;;- 522;"0302 49";4;"Dværgmakrel ""Rastrelliger spp."", kongemakrel ""Scomberomorus spp."", ""Caranx spp."", smørfisk ""Pampus spp."", stillehavs makrelgedde ""Cololabis Saira"", sergentfisk ""Decapterus spp."", Lodde ""Mallotus villosus"",lille thunnin ""Euthynnus affinis"", bonit ""Sarda-arter."", marlin, sejfisk og spydfisk ""Istiophoridae"", fersk eller kølet";;;;;; 523;"0302 49 11";5;"Lille thunnin ""Euthynnus affinis"" til industrielfremstilling af varer under pos. 1604, fersk eller kølet";;;;;;- 524;"0302 49 19";5;"Lille thunnin ""Euthynnus affinis"" (undtagen til industriel fremstilling af varer under pos. 1604), fersk eller kølet";;;;;;- 525;"0302 49 90";5;"Dværgmakrel ""Rastrelliger spp."", kongemakrel ""Scomberomorus spp."", ""Caranx spp."", smørfisk ""Pampus spp."", stillehavs makrelgedde ""Cololabis Saira"", sergentfisk ""Decapterus spp."", Lodde ""Mallotus villosus"", bonit ""Sarda-arter."", marlin, sejfisk og spydfisk ""Istiophoridae"", fersk eller kølet";;;;;;- 526;"0302 51";4;"Torsk Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", fersk eller kølet";;;;;; 527;"0302 51 10";5;"Torsk af arten ""Gadus morhua"", fersk eller kølet";;;;;;- 528;"0302 51 90";5;"Torsk af arten ""Gadus ogac"" og ""Gadus macrocephalus"", fersk eller kølet";;;;;;- 529;"0302 52";4;"Kuller ""melanogrammus aeglefinus"", fersk eller kølet";;;;;; 530;"0302 52 00";5;"Kuller ""melanogrammus aeglefinus"", fersk eller kølet";;;;;;- 531;"0302 53";4;"Sej ""Pollachius virens"", fersk eller kølet";;;;;; 532;"0302 53 00";5;"Sej ""Pollachius virens"", fersk eller kølet";;;;;;- 533;"0302 54";4;"Kulmule Merluccius-arter., Urophycis-arter."", fersk eller kølet";;;;;; 534;"0302 54 11";5;"Sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"" og dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", fersk eller kølet";;;;;;- 535;"0302 54 15";5;"Sydlig kulmule ""Merluccius australis"", fersk eller kølet";;;;;;- 536;"0302 54 19";5;"Kulmule ""Merluccius""-arter, fersk eller kølet (undtagen sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"", dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"" og sydlig kulmule ""Merluccius australis"")";;;;;;- 537;"0302 54 90";5;"Skælbrosme ""Urophycis-arter"", fersk eller kølet";;;;;;- 538;"0302 55";4;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"", fersk eller kølet";;;;;; 539;"0302 55 00";5;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"", fersk eller kølet";;;;;;- 540;"0302 56";4;"Blåhvilling ""Micromesistius poutassou"" eller ""Gadus poutassou"" og sydlig sortmund ""Micromesistius australis"", fersk eller kølet";;;;;; 541;"0302 56 00";5;"Blåhvilling ""Micromesistius poutassou"" eller ""Gadus poutassou"" og sydlig sortmund ""Micromesistius australis"", fersk eller kølet";;;;;;- 542;"0302 59";4;Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen torsk, kuller, sej, kulmule, alaskasej og blå whitings), fersk eller kølet;;;;;; 543;"0302 59 10";5;"Saltvandsfisk af arten ""Boreogadus saida"", fersk eller kølet";;;;;;- 544;"0302 59 20";5;"Hvilling ""Merlangus merlangus"", fersk eller kølet";;;;;;- 545;"0302 59 30";5;Alaskasej og lubbe, fersk/kølet;;;;;;- 546;"0302 59 40";5;"Lange ""Molva""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 547;"0302 59 90";5;Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (ekskl. torsk, kuller, sej, kulmule, alaskasej, blå whitings, Boreogadus saida, hvilling, lubbe og lange), fersk/kølet;;;;;;- 548;"0302 71";4;"Tilapia ""Oreochromis""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 549;"0302 71 00";5;"Tilapia ""Oreochromis""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 550;"0302 72";4;"Malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", fersk eller kølet";;;;;; 551;"0302 72 00";5;"Malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", fersk eller kølet";;;;;;- 552;"0302 73";4;"Fersk eller kølet karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.""";;;;;; 553;"0302 73 00";5;"Fersk eller kølet karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.""";;;;;;- 554;"0302 74";4;"Ål ""Anguilla""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 555;"0302 74 00";5;"Ål ""Anguilla""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 556;"0302 79";4;Nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf, fersk/kølet;;;;;; 557;"0302 79 00";5;Nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf, fersk/kølet;;;;;;- 558;"0302 81";4;Pighaj, rødhaj og andre hajer, fersk eller kølet;;;;;; 559;"0302 81 15";5;"Pigvar ""Squalus acanthias"" og rødhaj ""Scyliorhinus spp."", fersk eller kølet";;;;;;- 560;"0302 81 30";5;"Sildehaj ""Lamna nasus"", fersk eller kølet";;;;;;- 561;"0302 81 40";5;"Blåhaj ""Prionace glauca"", fersk eller kølet";;;;;;- 562;"0302 81 80";5;"Hajer (undtagen pighaj ""Squalus acanthias"", rødhaj ""Scyliorhinus spp."", Sildehaj ""Lamna nasus"" og blåhaj ""Prionace glauca""), fersk eller kølet";;;;;;- 563;"0302 82";4;Rokker (Rajidae), fersk/kølet;;;;;; 564;"0302 82 00";5;Rokker (Rajidae), fersk/kølet;;;;;;- 565;"0302 83";4;"Isfisk ""Dissostichus""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 566;"0302 83 00";5;"Isfisk ""Dissostichus""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 567;"0302 84";4;Havbars (Dicentrarchus-arter), fersk/kølet;;;;;; 568;"0302 84 10";5;"Havaborre ""Dicentrarchus labrax"", fersk eller kølet";;;;;;- 569;"0302 84 90";5;Havbars, undt. Havbars (Dicentrarchus labrax), fersk/kølet;;;;;;- 570;"0302 85";4;Havrude (Sparidae), fersk/kølet;;;;;; 571;"0302 85 10";5;"Blankesteen ""Dentex dentex"" og ""Pagellus""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 572;"0302 85 30";5;"Guldbrasen ""Sparus aurata"", fersk eller kølet";;;;;;- 573;"0302 85 90";5;Havrude (Sparidae), undt. blankesten, guldbrasen, fersk/kølet;;;;;;- 574;"0302 89";4;Fisk, i.a.n., fersk eller kølet;;;;;; 575;"0302 89 10";5;Ferskvandsfisk, i.a.n., fersk eller kølet;;;;;;- 576;"0302 89 21";5;Fisk af slægten Euthynnus, til industriel fremstilling af varer under pos. 1604 (undtagen bugstribet bonit og lille thunnin), fersk eller kølet;;;;;;- 577;"0302 89 29";5;Fisk af slægten Euthynnus (undtagen bugstribet bonit og Lille thunnin, og undt. til fremstilling af varer under pos1604, fersk eller kølet;;;;;;- 578;"0302 89 31";5;"Rødfisk af arten ""Sebastes marinus"", fersk eller kølet";;;;;;- 579;"0302 89 39";5;"Rødfisk ""Sebastes""-arter, fersk eller kølet (undtagen rødfisk af arten ""Sebastes marinus"")";;;;;;- 580;"0302 89 40";5;"Havbrasen ""Brama""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 581;"0302 89 50";5;"Havtaske ""Lophius""-arter, fersk eller kølet";;;;;;- 582;"0302 89 60";5;"Rosa kingklip ""Genypterus blacodes"", fersk eller kølet";;;;;;- 583;"0302 89 90";5;Saltvandsfisk, fersk/kølet, i.a.n.;;;;;;- 584;"0302 91";4;Lever, rogn og mælke af fisk, fersk eller kølet;;;;;; 585;"0302 91 00";5;Lever, rogn og mælke af fisk, fersk eller kølet;;;;;;- 586;"0302 92";4;Hajfinner, fersk eller kølet;;;;;; 587;"0302 92 00";5;Hajfinner, fersk eller kølet;;;;;;- 588;"0302 99";4;Fiskefinner, -hoveder, -haler, svømmeblærer og andet spiseligt fiskeaffald (undtagen lever, rogn, mælke og hajfinner), fersk eller kølet;;;;;; 589;"0302 99 00";5;Fiskefinner, -hoveder, -haler, svømmeblærer og andet spiseligt fiskeaffald (undtagen lever, rogn, mælke og hajfinner), fersk eller kølet;;;;;;- 590;"0303";3;Fisk, spiselig, frosset (undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304);;;;;; 591;"0303 11";4;"Sockeye-laks ""rødlaks"" ""Oncorhynchus nerka"", frosset";;;;;; 592;"0303 11 00";5;"Sockeye-laks ""rødlaks"" ""Oncorhynchus nerka"", frosset";;;;;;- 593;"0303 12";4;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", frosset (undtagen Sockeye-laks ""rødlaks"" ""Oncorhynchus nerka"")";;;;;; 594;"0303 12 00";5;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", frosset (undtagen Sockeye-laks ""rødlaks"" ""Oncorhynchus nerka"")";;;;;;- 595;"0303 13";4;"Atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", frosset";;;;;; 596;"0303 13 00";5;"Atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", frosset";;;;;;- 597;"0303 14";4;"Ørred ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"", ""Oncorhynchus gilae"", ""Oncorhynchus apache"", ""Oncorhynchus chrysogaster"", frosset";;;;;; 598;"0303 14 10";5;"Ørred af arterne ""Oncorhynchus apache"" og ""Oncorhynchus chrysogaster"", frosset";;;;;;- 599;"0303 14 20";5;"Ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1 kg, fersk eller kølet, frosset";;;;;;- 600;"0303 14 90";5;"Ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", frosset (undtagen af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg.";;;;;;- 601;"0303 19";4;Salmonidae (ekskl. ørred og Stillehavet, Atlanterhavet og donaulaks), frosset;;;;;; 602;"0303 19 00";5;Salmonidae (ekskl. ørred og Stillehavet, Atlanterhavet og donaulaks), frosset;;;;;;- 603;"0303 23";4;"Tilapia ""Oreochromis spp."", frosset";;;;;; 604;"0303 23 00";5;"Tilapia ""Oreochromis spp."", frosset";;;;;;- 605;"0303 24";4;Hajmalle, frosset, (Pangasius-arter) og malle, frosset, (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter);;;;;; 606;"0303 24 00";5;Hajmalle, frosset, (Pangasius-arter) og malle, frosset, (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter);;;;;;- 607;"0303 25";4;"Karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", frosset";;;;;; 608;"0303 25 00";5;"Karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", frosset";;;;;;- 609;"0303 26";4;"Ål ""Anguilla""-arter, frosset";;;;;; 610;"0303 26 00";5;"Ål ""Anguilla""-arter, frosset";;;;;;- 611;"0303 29";4;Frosset, Nile aborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa spp.);;;;;; 612;"0303 29 00";5;Frosset, Nile aborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa spp.);;;;;;- 613;"0303 31";4;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", og helleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", ""Hippoglossus stenolepis"", frosset";;;;;; 614;"0303 31 10";5;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", frosset";;;;;;- 615;"0303 31 30";5;"Atlanterhavshelleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", frosset";;;;;;- 616;"0303 31 90";5;"Stillehavshelleflynder ""Hippoglossus stenolepis"", frosset";;;;;;- 617;"0303 32";4;"Rødspætte ""Pleuronectes platessa"", frosset";;;;;; 618;"0303 32 00";5;"Rødspætte ""Pleuronectes platessa"", frosset";;;;;;- 619;"0303 33";4;"Tunge ""Solea""-arter, frosset";;;;;; 620;"0303 33 00";5;"Tunge ""Solea""-arter, frosset";;;;;;- 621;"0303 34";4;"Pighvar ""Psetta maxima"", frosset";;;;;; 622;"0303 34 00";5;"Pighvar ""Psetta maxima"", frosset";;;;;;- 623;"0303 39";4;"Fladfisk ""Pleuronectidae"", ""Bothidae"", ""Cynoglossidae"", ""Soleidae"", ""Scophthalmidae"" og ""Citharidae"", frosset (undtagen hellefisk, helleflynder, rødspætte og tunge)";;;;;; 624;"0303 39 10";5;"Skrubbe ""Platichthys flesus"", frosset";;;;;;- 625;"0303 39 30";5;"Fisk af arten ""Rhombosolea"", frosset";;;;;;- 626;"0303 39 50";5;"Fisk af arterne ""Pelotreis flavilatus"" og ""Peltorhamphus novaezealandiae"", frosset";;;;;;- 627;"0303 39 85";5;Fladfisk, frosset, undt hellefisk,helleflynder,rødspætte, tunge, skrubbe, fisk af arten Rhombosolea;;;;;;- 628;"0303 41";4;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", frosset";;;;;; 629;"0303 41 10";5;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering af varer henhørende under pos. 1604";;;;;;- 630;"0303 41 90";5;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 631;"0303 42";4;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", frosset";;;;;; 632;"0303 42 20";5;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"" til industriel fremstilling af varer under pos. 1604, frossen";;;;;;- 633;"0303 42 90";5;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 634;"0303 43";4;Bugstribet bonit, frosset;;;;;; 635;"0303 43 10";5;Bugstribet bonit, frosset, til industriel forarbejdning eller konservering;;;;;;- 636;"0303 43 90";5;Bugstribet bonit, frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering);;;;;;- 637;"0303 44";4;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", frosset";;;;;; 638;"0303 44 10";5;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 639;"0303 44 90";5;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 640;"0303 45";4;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", frosset";;;;;; 641;"0303 45 12";5;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 642;"0303 45 18";5;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 643;"0303 45 91";5;"Stillehavstun ""Thunnus orientalis«, til industriel forarbejdning eller konservering, frosset";;;;;;- 644;"0303 45 99";5;"Stillehavstun ""Thunnus orientalis"" (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering), frosne";;;;;;- 645;"0303 46";4;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", frosset";;;;;; 646;"0303 46 10";5;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;;- 647;"0303 46 90";5;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;;- 648;"0303 49";4;"Tunfisk af slægten ""Thunnus"", frosset (undtagen ""Thunnus alalunga"", ""Thunnus albacares"", ""Thunnus obesus"", ""Thunnus thynnus"" og ""Thunnus maccoyii"")";;;;;; 649;"0303 49 20";5;"Tunfisk af slægten ""Thunnus"",frosset, til industriel forarb el konserv (undt alalunga,albacares,obesus,thynnus,maccoyii)";;;;;;- 650;"0303 49 85";5;Tunfisk, i.a.n., frosset, undt til industriel forarbejdning;;;;;;- 651;"0303 51";4;"Sild ""Clupea harengus"" og ""Clupea pallasii"", frosset";;;;;; 652;"0303 51 00";5;"Sild ""Clupea harengus"" og ""Clupea pallasii"", frosset";;;;;;- 653;"0303 53";4;"Frosne sardiner Sardina pilchardus, Sardinops spp."", Sardinel ""sardinel spp."" Brisling ""Sprattus sprattus""";;;;;; 654;"0303 53 10";5;"Sardin af arten ""Sardina pilchardus"", frosset";;;;;;- 655;"0303 53 30";5;"Sardin af slægten ""Sardinops"" samt sardinel ""Sardinella spp."", frosset";;;;;;- 656;"0303 53 90";5;"Brisling ""Sprattus sprattus"", frosset";;;;;;- 657;"0303 54";4;"Makrel ""Scomber scombrus"", ""Scomber australasicus"" og ""Scomber japonicus"", frosset";;;;;; 658;"0303 54 10";5;"Makrel af arten ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", frosset";;;;;;- 659;"0303 54 90";5;"Makrel af arten ""Scomber australasicus"", frosset";;;;;;- 660;"0303 55";4;"Hestemakrel ""Trachurus spp."", frosne";;;;;; 661;"0303 55 10";5;"Hestemakrel ""Trachurus trachurus"",frosne";;;;;;- 662;"0303 55 30";5;"Hestemakrel ""Trachurus murphyi"",chilenske, frosne";;;;;;- 663;"0303 55 90";5;Hestemakrel, undt. alm. og chilensk, frosset;;;;;;- 664;"0303 56";4;Sergentfisk (Rachycentron canadum), frosset;;;;;; 665;"0303 56 00";5;Sergentfisk (Rachycentron canadum), frosset;;;;;;- 666;"0303 57";4;"Sværdfisk ""Xiphias gladius"", frosset";;;;;; 667;"0303 57 00";5;"Sværdfisk ""Xiphias gladius"", frosset";;;;;;- 668;"0303 59";4;"Ansjos ""Engraulis spp."", dværgmakrel ""Rastrelliger spp."", kongemakrel ""Scomberomorus spp."", ""Caranx spp."", smørfisk ""Pampus spp."", stillehavs makrelgedde ""Cololabis Saira"", sergentfisk ""Decapterus spp."", lodde"" Mallotus villosus "",lille thunnin"" uthynnus affinis "", bonit "" Sarda-arter"", marlin, sejfisk og spydfisk"" Istiophoridae "", frossen";;;;;; 669;"0303 59 10";5;"Ansjos ""Engraulis spp."", frossen";;;;;;- 670;"0303 59 21";5;"Lille thunnin ""Euthynnus affinis"" til industriel fremstilling af varer under pos. 1604, frossen";;;;;;- 671;"0303 59 29";5;"Lille thunnin ""Euthynnus affinis"" (undtagen til industriel fremstilling af varer under pos. 1604, frossen";;;;;;- 672;"0303 59 90";5;"Dværgmakrel ""Rastrelliger spp."", kongemakrel ""Scomberomorus spp."", ""Caranx spp."", smørfisk ""Pampus spp."", stillehavs makrelgedde ""Cololabis Saira"", sergentfisk ""Decapterus spp."", lodde ""Mallotus villosus "", bonit"" Sarda spp."", marlins, sejfisk og spydfisk"" Istiophoridae "", frossen";;;;;;- 673;"0303 63";4;Torsk af arten (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), frosset;;;;;; 674;"0303 63 10";5;"Torsk af arten ""Gadus morhua"", frosset";;;;;;- 675;"0303 63 30";5;"Torsk af arten ""Gadus ogac"", frosset";;;;;;- 676;"0303 63 90";5;"Torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", frosset";;;;;;- 677;"0303 64";4;"Kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", frosset";;;;;; 678;"0303 64 00";5;"Kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", frosset";;;;;;- 679;"0303 65";4;"Sej ""Pollachius virens"", frosset";;;;;; 680;"0303 65 00";5;"Sej ""Pollachius virens"", frosset";;;;;;- 681;"0303 66";4;"Kulmule ""Merluccius spp."" og skælbrosme ""Urophycis spp."", frosset";;;;;; 682;"0303 66 11";5;"Sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"" og dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", frosset";;;;;;- 683;"0303 66 12";5;"Sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"", frosset";;;;;;- 684;"0303 66 13";5;"Sydlig kulmule ""Merluccius australis"", frosset";;;;;;- 685;"0303 66 19";5;"Kulmule ""Merluccius spp."", frosset (undtagen sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"", dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"" og sydlig kulmule ""Merluccius australis"")";;;;;;- 686;"0303 66 90";5;"Skælbrosme ""Urophycis spp."", frosset";;;;;;- 687;"0303 67";4;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"",frosne";;;;;; 688;"0303 67 00";5;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"",frosne";;;;;;- 689;"0303 68";4;"Blåhvilling Micromesistius poutassou, Micromesistius australis"", frosne";;;;;; 690;"0303 68 10";5;"Blåhvilling ""Micromesistius poutassou"", frosset";;;;;;- 691;"0303 68 90";5;"Sydlig sortmund ""Micromesistius australis"", frosset";;;;;;- 692;"0303 69";4;Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen torsk, kuller, sej, kulmule, alaskasej og blåhvilling), frosne;;;;;; 693;"0303 69 10";5;"Saltvandsfisk af arten ""Boreogadus saida"", frosset";;;;;;- 694;"0303 69 30";5;"Hvilling ""Merlangius merlangus"", frosset";;;;;;- 695;"0303 69 50";5;Alaskasej og lubbe, frosset;;;;;;- 696;"0303 69 70";5;"Newzealandsk langhale ""Macruronus novaezealandiae"", frosset";;;;;;- 697;"0303 69 80";5;"Lange ""Molva spp."", frosset";;;;;;- 698;"0303 69 90";5;Fisk, undt. torsk, kuller, sej, kulmule, skægbrosme, alaskasej, hvilling, sydlig sortmund, lubbe, newzealandsk langhale og lange, frosset;;;;;;- 699;"0303 81";4;Pighaj, rødhaj og andre hajer, frosset;;;;;; 700;"0303 81 15";5;"Pigvar ""Squalus acanthias"" og rødhaj ""Scyliorhinus spp."", frossen";;;;;;- 701;"0303 81 30";5;"Sildehaj ""Lamna nasus"", frosset";;;;;;- 702;"0303 81 40";5;"Blåhaj ""Prionace glauca"", frossen";;;;;;- 703;"0303 81 90";5;"Hajer (undtagen pighaj ""Squalus acanthias"", pigvar ""Scyliorhinus spp."", sildehaj ""Lamna nasus"" og blåhaj ""Prionace glauca""), frosne";;;;;;- 704;"0303 82";4;Rokker (Rajidae), frosset;;;;;; 705;"0303 82 00";5;Rokker (Rajidae), frosset;;;;;;- 706;"0303 83";4;"Isfisk ""Dissostichus spp."", frosset";;;;;; 707;"0303 83 00";5;"Isfisk ""Dissostichus spp."", frosset";;;;;;- 708;"0303 84";4;"Havaborre Dicentrarchus spp."", frosne";;;;;; 709;"0303 84 10";5;"Havbars ""Dicentrarchus labrax"", frosne";;;;;;- 710;"0303 84 90";5;Havbars, undt. havbars (Dicentrarchus labrax), frosset;;;;;;- 711;"0303 89";4;Fisk, i.a.n., frosne;;;;;; 712;"0303 89 10";5;Ferskvandsfisk, i.a.n., frosne;;;;;;- 713;"0303 89 21";5;Fisk af slægten Euthynnus, til industriel fremstilling af varer under pos. 1604 (undtagen bugstribet bonit og Lille thunnin), frossen;;;;;;- 714;"0303 89 29";5;Fisk af slægten Euthynnus (undtagen bugstribet bonit og Lille thunnin, og til industriel fremstilling af varer under pos. 1604), frossen;;;;;;- 715;"0303 89 31";5;"Rødfisk af arten ""Sebastes marinus"", frosset";;;;;;- 716;"0303 89 39";5;"Rødfisk ""Sebastes spp."", frosset (undtagen af arten ""Sebastes marinus"")";;;;;;- 717;"0303 89 40";5;"Saltvandsfisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", frosset";;;;;;- 718;"0303 89 50";5;"Blankesteen ""Dentex dentex"" og ""Pagellus spp."", frosset";;;;;;- 719;"0303 89 55";5;Guldbrasen (Sparus aurata), frosset;;;;;;- 720;"0303 89 60";5;"Havbrasen ""Brama spp."", frosset";;;;;;- 721;"0303 89 65";5;"Havtaske ""Lophius spp."", frosset";;;;;;- 722;"0303 89 70";5;"Rosa kingklip ""Genypterus blacodes"", frosset";;;;;;- 723;"0303 89 90";5;Fisk, i.a.n., frossen;;;;;;- 724;"0303 91";4;Fiskelever, -rogn og -mælke, frossen;;;;;; 725;"0303 91 10";5;Rogn, mælke, bestemt af fisk, til fremstilling af desoxyribonucleinsyre (E0013) eller protaminsulfat, frossen;;;;;;- 726;"0303 91 90";5;Fiskelever, -rogn og -mælke (undtagen rogn, mælke til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat), frossen;;;;;;- 727;"0303 92";4;Hajfinner, frosne;;;;;; 728;"0303 92 00";5;Hajfinner, frosne;;;;;;- 729;"0303 99";4;Fiskefinner, -hoveder, -haler, svømmeblærer og andet spiseligt fiskeaffald (undtagen lever, rogn, mælke og hajfinner), frosne;;;;;; 730;"0303 99 00";5;Fiskefinner, -hoveder, -haler, svømmeblærer og andet spiseligt fiskeaffald (undtagen lever, rogn, mælke og hajfinner), frosne;;;;;;- 731;"0304";3;Filet og andet fiskekød, også hakket, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 732;"0304 31";4;"Fileter af tilapia ""Oreochromis spp."", fersk eller kølede";;;;;; 733;"0304 31 00";5;"Fileter af tilapia ""Oreochromis spp."", fersk eller kølede";;;;;;- 734;"0304 32";4;"Fileter af malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", fersk eller kølede";;;;;; 735;"0304 32 00";5;"Fileter af malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", fersk eller kølede";;;;;;- 736;"0304 33";4;"Filet af nilaborre ""Lates niloticus"", fersk eller kølet";;;;;; 737;"0304 33 00";5;"Filet af nilaborre ""Lates niloticus"", fersk eller kølet";;;;;;- 738;"0304 39";4;"Filet af karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål ""Anguilla spp."" og slangehovedfisk ""Channa spp."", fersk eller kølet";;;;;; 739;"0304 39 00";5;"Filet af karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål ""Anguilla spp."" og slangehovedfisk ""Channa spp."", fersk eller kølet";;;;;;- 740;"0304 41";4;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", fersk eller kølet";;;;;; 741;"0304 41 00";5;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", fersk eller kølet";;;;;;- 742;"0304 42";4;"Fileter af ørred Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster"", fersk eller kølet";;;;;; 743;"0304 42 10";5;"Filet af ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. > 400 g, fersk eller kølet";;;;;;- 744;"0304 42 50";5;Filet af ørred, af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, fersk/kølet;;;;;;- 745;"0304 42 90";5;"Filet af ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. <= 400 g, ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", fersk eller kølet";;;;;;- 746;"0304 43";4;"Fileter af fladfisk ""Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae"", fersk eller kølede";;;;;; 747;"0304 43 00";5;"Fileter af fladfisk ""Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae"", fersk eller kølede";;;;;;- 748;"0304 44";4;Ferske eller kølede fileter af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae;;;;;; 749;"0304 44 10";5;"Filet af torsk ""Gadus morhua"", ""Gadus ogac"", ""Gadus macrocephalus"" og af fisk af arten ""Boreogadus saida"", fersk eller kølet";;;;;;- 750;"0304 44 30";5;"Filet af sej ""Pollachius virens"", fersk eller kølet";;;;;;- 751;"0304 44 90";5;Filet, undt. laks, ørred, fladfisk, torsk og sej, fersk/kølet;;;;;;- 752;"0304 45";4;"Filet af saltvandsfisk, fersk eller kølet ""Xiphia gladius""";;;;;; 753;"0304 45 00";5;"Filet af saltvandsfisk, fersk eller kølet ""Xiphia gladius""";;;;;;- 754;"0304 46";4;"Filet af isfisk ""Dissostichus spp."", fersk eller kølet";;;;;; 755;"0304 46 00";5;"Filet af isfisk ""Dissostichus spp."", fersk eller kølet";;;;;;- 756;"0304 47";4;Filet af pighaj og andre hajer, fersk eller kølet;;;;;; 757;"0304 47 10";5;"Filet af pighaj ""Squalus acanthias"" og rødhaj ""Scyliorhinus spp."", fersk eller kølet";;;;;;- 758;"0304 47 20";5;"Filet af sildehaj ""Lamna nasus"", fersk eller kølet";;;;;;- 759;"0304 47 30";5;"Filet af blåhaj ""Prionace glauca"", fersk eller kølet";;;;;;- 760;"0304 47 90";5;"Filet af hajer (undtagen pighaj ""Squalus acanthias"", rødhaj ""Scyliorhinus spp."", sildehaj ""Lamna nasus"" og blåhaj ""Prionace glauca""), fersk eller kølet";;;;;;- 761;"0304 48";4;"Filet af rokker ""Rajidae"", fersk eller kølet";;;;;; 762;"0304 48 00";5;"Filet af rokker ""Rajidae"", fersk eller kølet";;;;;;- 763;"0304 49";4;Fileter af fisk, i.a.n., , fersk eller kølet;;;;;; 764;"0304 49 10";5;Filet af ferskvandsfisk, i.a.n., ferske eller kølede;;;;;;- 765;"0304 49 50";5;"Filet af rødfisk ""Sebastes spp."", fersk eller kølet";;;;;;- 766;"0304 49 90";5;Filet af fisk, i.a.n., ferske eller kølede;;;;;;- 767;"0304 51";4;"Fersk eller kølet fiskekød, også hakket, af tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål ""Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."" (undtagen filet)";;;;;; 768;"0304 51 00";5;"Fersk eller kølet fiskekød, også hakket, af tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål ""Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."" (undtagen filet)";;;;;;- 769;"0304 52";4;Fiskekød (også hakket), af laksefisk (Salmonidae), undt filet, fersk/kølet;;;;;; 770;"0304 52 00";5;Fiskekød (også hakket), af laksefisk (Salmonidae), undt filet, fersk/kølet;;;;;;- 771;"0304 53";4;Kød, også hakket, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, torskefisk, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (ekskl. filet), fersk eller kølet;;;;;; 772;"0304 53 00";5;Kød, også hakket, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, torskefisk, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (ekskl. filet), fersk eller kølet;;;;;;- 773;"0304 54";4;"Fiskekød, også hakket, af saltvandsfisk, fersk eller kølet "" Xiphias gladius"" (undtagen filet )";;;;;; 774;"0304 54 00";5;"Fiskekød, også hakket, af saltvandsfisk, fersk eller kølet "" Xiphias gladius"" (undtagen filet )";;;;;;- 775;"0304 55";4;"Fiskekød, også hakket, af isfisk ""Dissostichus spp., fersk eller kølet (undtagen filet )";;;;;; 776;"0304 55 00";5;"Fiskekød, også hakket, af isfisk ""Dissostichus spp., fersk eller kølet (undtagen filet )";;;;;;- 777;"0304 56";4;Kød, også hakket, af pighaj og andre hajer (undtagen filet), fersk eller kølet;;;;;; 778;"0304 56 10";5;"Fiskekød, også hakket, (undt. filet) af pigvar ""Squalus acanthias"" og rødhaj ""Scyliorhinus spp."" (undtagen filet), fersk eller kølet";;;;;;- 779;"0304 56 20";5;"Fiskekød, også hakket, (undtagen filet) af sildehaj ""Lamna nasus"", fersk eller kølet";;;;;;- 780;"0304 56 30";5;"Fiskekød, også hakket, (undtagen filet) af blåhaj ""Prionace glauca"", fersk eller kølet";;;;;;- 781;"0304 56 90";5;"Fiskkød, også hakket,(undtagen filet) af hajer (undtagen pighaj ""Squalus acanthias"", rødhaj ""Scyliorhinus spp."", sildehaj ""Lamna nasus"" og blåhaj ""Prionace glauca""), fersk eller kølet";;;;;;- 782;"0304 57";4;"Fiskekød, også hakket,(undtagen filet) af rokker ""Rajidae"", fersk eller kølet";;;;;; 783;"0304 57 00";5;"Fiskekød, også hakket,(undtagen filet) af rokker ""Rajidae"", fersk eller kølet";;;;;;- 784;"0304 59";4;Fiskekød, også hakket (undtagen alle fileter, tilapias, malle, karper, ål, nilaborre, slangehovedfisk, laksefisk, sværdfisk, isfisk og fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae , Moridae og Muraenolepididae), fersk eller kølet;;;;;; 785;"0304 59 10";5;Fiskekød af ferskvandsfisk, også hakket, fersk eller kølet (undtagen alle fileter, Tilapia, malle, karpe, ål, nilaborre, slangehovedfisk, laksefisk, sværdfisk, isfisk og fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae , Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae);;;;;;- 786;"0304 59 50";5;Sildelapper, fersk eller kølet;;;;;;- 787;"0304 59 90";5;Fiskekød, også hakket (undtagen af ferskvandsfisk,sildelapper, tilapia, maller, karpe, ål, nilaborre, slangehovedfisk, laksefisk, sværdfisk, isfisk, stråler, skøjter, pighaj og andre hajer og fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae),fersk eller kølet;;;;;;- 788;"0304 61";4;"Filet af tilapia ""Oreochromis spp."", frossen";;;;;; 789;"0304 61 00";5;"Filet af tilapia ""Oreochromis spp."", frossen";;;;;;- 790;"0304 62";4;"Fileter af malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", frosne";;;;;; 791;"0304 62 00";5;"Fileter af malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", frosne";;;;;;- 792;"0304 63";4;"Filet af nilaborre ""Lates niloticus"", frossen";;;;;; 793;"0304 63 00";5;"Filet af nilaborre ""Lates niloticus"", frossen";;;;;;- 794;"0304 69";4;"Fileter af karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål ""Anguilla spp."", slangehovedfisk ""Channa spp."", frosset";;;;;; 795;"0304 69 00";5;"Fileter af karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål ""Anguilla spp."", slangehovedfisk ""Channa spp."", frosset";;;;;;- 796;"0304 71";4;"Fileter af torsk Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", frosne";;;;;; 797;"0304 71 10";5;"Filet af torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", frosset";;;;;;- 798;"0304 71 90";5;"Fileter af torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac"", frosne";;;;;;- 799;"0304 72";4;"Filet af kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", frosset";;;;;; 800;"0304 72 00";5;"Filet af kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", frosset";;;;;;- 801;"0304 73";4;"Filet af sej ""Pollachius virens"", frosset";;;;;; 802;"0304 73 00";5;"Filet af sej ""Pollachius virens"", frosset";;;;;;- 803;"0304 74";4;"Fileter af kulmule Merluccius spp., Urophycis spp."", frosne";;;;;; 804;"0304 74 11";5;"Filet af sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"" og af dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", frosset";;;;;;- 805;"0304 74 15";5;"Filet af sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"", frosset";;;;;;- 806;"0304 74 19";5;"Filet af kulmule ""Merluccius spp."", frosset (undtagen af sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"", dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"" og sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"")";;;;;;- 807;"0304 74 90";5;"Filet af skælbrosme ""Urophycis spp."", frosset";;;;;;- 808;"0304 75";4;"Filet af alaskasej ""Theragra chalcogramma"", frosset";;;;;; 809;"0304 75 00";5;"Filet af alaskasej ""Theragra chalcogramma"", frosset";;;;;;- 810;"0304 79";4;Filet af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen torsk, kuller, sej, kulmule og alaskasej);;;;;; 811;"0304 79 10";5;Filet af torskefisk, (af arten Gadus morhua, Gadus ogac og Boreogadus saida), frosset;;;;;;- 812;"0304 79 30";5;"Filet af hvilling ""Merlangius merlangus"", frosset";;;;;;- 813;"0304 79 50";5;"Filet af newzealandsk langhale ""Macruronus novaezealandiae"", frosset";;;;;;- 814;"0304 79 80";5;"Filet af lange ""Molva spp."", frosset";;;;;;- 815;"0304 79 90";5;Fileter af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, torskefisk, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen torsk, kuller, sej, kulmule, alaskasej, Boreogadus saida, hvilling, blå langhale og lange), frosne;;;;;;- 816;"0304 81";4;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", frosset";;;;;; 817;"0304 81 00";5;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", frosset";;;;;;- 818;"0304 82";4;"Filet af ørred Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster""";;;;;; 819;"0304 82 10";5;"Filet af ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. > 400 g, frosset";;;;;;- 820;"0304 82 50";5;Filet af ørred, af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, frosset;;;;;;- 821;"0304 82 90";5;"Filet af ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. <= 400 g, ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", frosset";;;;;;- 822;"0304 83";4;"Fileter af fladfisk Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae"", frosne";;;;;; 823;"0304 83 10";5;"Filet af rødspætte ""Pleuronectes platessa"", frosset";;;;;;- 824;"0304 83 30";5;"Filet af skrubbe ""Platichthys flesus, frosset";;;;;;- 825;"0304 83 50";5;"Filet af glashvarre ""Lepidorhombus spp."", frosset";;;;;;- 826;"0304 83 90";5;Filet af fladfisk, undt. rødspætter, skrubbe, glashvarre, frosset;;;;;;- 827;"0304 84";4;"Filet af sværdfisk ""Xiphias gladius"", frosset";;;;;; 828;"0304 84 00";5;"Filet af sværdfisk ""Xiphias gladius"", frosset";;;;;;- 829;"0304 85";4;"Filet af isfisk ""Dissostichus spp."", frosset";;;;;; 830;"0304 85 00";5;"Filet af isfisk ""Dissostichus spp."", frosset";;;;;;- 831;"0304 86";4;"Filet af sild ""Clupea harengus"", og ""Clupea pallasii"", frosset";;;;;; 832;"0304 86 00";5;"Filet af sild ""Clupea harengus"", og ""Clupea pallasii"", frosset";;;;;;- 833;"0304 87";4;"Fileter af tun ""af slægten Thunnus"", bugstribet bonit ""Euthynnus [Katsuwonus] pelamis"", frosne";;;;;; 834;"0304 87 00";5;"Fileter af tun ""af slægten Thunnus"", bugstribet bonit ""Euthynnus [Katsuwonus] pelamis"", frosne";;;;;;- 835;"0304 88";4;"Filet af pighaj, andre hajer, rokker ""Rajidae"", frosset";;;;;; 836;"0304 88 11";5;"Filet af pighaj ""Squalus acanthias"" og rødhaj ""Scyliorhinus spp."", frosset";;;;;;- 837;"0304 88 15";5;"Filet af sildehaj ""Lamna nasus"", frosset";;;;;;- 838;"0304 88 18";5;"Filet af blåhaj ""Prionace glauca"", frosset";;;;;;- 839;"0304 88 19";5;"Filet af hajer (undtagen pighaj ""Squalus acanthias"", rødhaj ""Scyliorhinus spp."", sildehaj ""Lamna nasus"" og blåhaj ""Prionace glauca""), frosset";;;;;;- 840;"0304 88 90";5;"Filet af rokker ""Rajidae"", frosset";;;;;;- 841;"0304 89";4;Fiskefileter, i.a.n., frosne;;;;;; 842;"0304 89 10";5;Filet af ferskvandsfisk, i.a.n.;;;;;;- 843;"0304 89 21";5;"Filet af rødfisk af arten ""Sebastes marinus"", frosset";;;;;;- 844;"0304 89 29";5;"Filet af rødfisk ""Sebastes spp."", frosset (undtagen af arten ""Sebastes marinus"")";;;;;;- 845;"0304 89 30";5;Filet af tun (slægten Thunnus) og fisk af slægten Euthynnus, frosset;;;;;;- 846;"0304 89 41";5;"Filet af makrel af arten ""Scomber australasicus"", frosset";;;;;;- 847;"0304 89 49";5;"Filet af makrel af arten ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"" samt af fisk af arten Orcynopsis unicolor"", frosset";;;;;;- 848;"0304 89 60";5;"Filet af havtaske ""Lophius spp."", frosset";;;;;;- 849;"0304 89 90";5;Fiskefileter, i.a.n., frosne;;;;;;- 850;"0304 91";4;"Kød af sværdfisk ""Xiphias gladius"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 851;"0304 91 00";5;"Kød af sværdfisk ""Xiphias gladius"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 852;"0304 92";4;"Kød af isfisk ""Dissostichus spp."", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 853;"0304 92 00";5;"Kød af isfisk ""Dissostichus spp."", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 854;"0304 93";4;"Kød, også hakket, af tilapia Oreochromis spp."" malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp. Ictalurus spp."" karpe ""Cyprinus Carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus "", ål"" Anguilla spp. "", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp. "" (undtagen filet)"", frosset";;;;;; 855;"0304 93 10";5;"Surimi af tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål "" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""eller slangehovedfisk"" Channa spp."", frosne";;;;;;- 856;"0304 93 90";5;"Fiskekød, også hakket, af tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål"" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."" (undtagen filet og surimi), frosset";;;;;;- 857;"0304 94";4;"Kød, også hakket, af alaskasej Theragra chalcogramma"" (undtagen filet)"", frosset";;;;;; 858;"0304 94 10";5;Fiskekød (også hakket), af alaskasej som surimi, frosset;;;;;;- 859;"0304 94 90";5;"Kød af alaskasej ""Theragra chalcogramma"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 860;"0304 95";4;"Frosset kød, også hakket, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen filet og alaskasej Theragra chalcogramma"")""";;;;;; 861;"0304 95 10";5;Fiskekød (også hakket), af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen alaskasej (Theragra chalcogramma) som surimi, frosset;;;;;;- 862;"0304 95 21";5;"Kød af torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 863;"0304 95 25";5;"Kød af torsk af arten ""Gadus morhua"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 864;"0304 95 29";5;"Kød af torsk af arten ""Gadus ogac"" samt af fisk af arten ""Boreogadus saida"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 865;"0304 95 30";5;"Kød af kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 866;"0304 95 40";5;"Kød af sej ""Pollachius virens"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 867;"0304 95 50";5;"Kød, også hakket, af kulmule ""Merluccius spp."" (undtagen filet og surimi), frosset";;;;;;- 868;"0304 95 60";5;"Kød af blåhvilling ""Micromesistius poutassou"", også hakket, frosset (undtagen filet og surimi)";;;;;;- 869;"0304 95 90";5;"Kød, også hakket, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, torskefisk, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen filet, surimi, alaskasej ""Theragra chalcogramma"", torsk, kuller, sej, kulmule ""Merluccius spp."", Blåhvilling ""Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)";;;;;;- 870;"0304 96";4;Fiskekød, også hakket, (undt. filet) af pighaj og andre hajer, frosset;;;;;; 871;"0304 96 10";5;"Fiskekød, også hakket,(undt. filet) af pigvarj ""Squalus acanthias"" og rødhaj ""Scyliorhinus spp."", frosset";;;;;;- 872;"0304 96 20";5;"Fiskekød, også hakket, (undt. filet) af sildehaj ""Lamna nasus"", frosset";;;;;;- 873;"0304 96 30";5;"Fiskekød, også hakket,(undt. filet) af blåhaj ""Prionace glauca"", frosset";;;;;;- 874;"0304 96 90";5;"Fiskekød, også hakket, (undt. filet) af pighaj og andre hajer (undtagen pighaj ""Squalus acanthias"", rødhaj ""Scyliorhinus spp."", sildehaj ""Lamna nasus"" og blåhaj ""Prionace glauca""), frosset";;;;;;- 875;"0304 97";4;"Fiskekød, også hakket, (undt. filet) af rokker ""Rajidae"", frosset";;;;;; 876;"0304 97 00";5;"Fiskekød, også hakket, (undt. filet) af rokker ""Rajidae"", frosset";;;;;;- 877;"0304 99";4;Kød af ferskvandsfisk, også hakket, frosset (undtagen isfisk, sværdfisk og filet);;;;;; 878;"0304 99 10";5;Surimi af fisk i.a.n., Frossen;;;;;;- 879;"0304 99 21";5;Fiskekød af ferskvandsfisk i.a.n., frosset (undtagen filet og surimi);;;;;;- 880;"0304 99 23";5;"Kød af sild ""Clupea harengus"" og ""Clupea pallasii"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 881;"0304 99 29";5;"Kød af rødfisk ""Sebastes spp."", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 882;"0304 99 55";5;"Kød af glashvarre ""Lepidorhombus spp."", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 883;"0304 99 61";5;"Kød af havbrasen ""Brama spp."", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 884;"0304 99 65";5;"Kød af havtaske ""Lophius spp."", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;;- 885;"0304 99 99";5;Fiskekød af saltvandsfisk i.a.n. , frosset(undtagen filet og surimi);;;;;;- 886;"0305";3;Fisk, egnet til menneskeføde, tørret, saltet, i saltlage eller røget, også kogt før eller under røgningen;;;;;; 887;"0305 20";4;Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage;;;;;; 888;"0305 20 00";5;Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage;;;;;;- 889;"0305 31";4;"Filet af tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål"" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp.""";;;;;; 890;"0305 31 00";5;"Filet af tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål"" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp.""";;;;;;- 891;"0305 32";4;Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae;;;;;; 892;"0305 32 11";5;"Filet af torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget";;;;;;- 893;"0305 32 19";5;"Filet af torsk af arten ""Gadus morhua"" og Gadus ogac"" samt af fisk af arten ""Boreogadus saida"", tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget";;;;;;- 894;"0305 32 90";5;Filet af undt. af torsk, tilapia, hajmalle, malle, karpe, ål, nilaborre og slangehovedfisk, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget;;;;;;- 895;"0305 39";4;Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget (undtagen tilapia, malle, karper, ål, nilaborre, slangehovedfisk og fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae);;;;;; 896;"0305 39 10";5;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", saltet eller i saltlage";;;;;;- 897;"0305 39 50";5;"Filet af hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", saltet eller i saltlage, men ikke røget";;;;;;- 898;"0305 39 90";5;Filet af fisk, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget (undtagen Tilapia, malle, karpe, ål, nilaborre, slangehovedfisk, fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, og fiskefileter, saltet eller i saltlage af Stillehavet laks, atlanterhavslaks, donaulaks og mindre eller Grønland hellefisk);;;;;;- 899;"0305 41";4;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"",røget, herunder filet undt. spisigt fiskeaffald";;;;;; 900;"0305 41 00";5;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"",røget, herunder filet undt. spisigt fiskeaffald";;;;;;- 901;"0305 42";4;"Sild ""Clupea harengus, Clupea pallasii"", inkl. fileter (ekskl. spiseligt fiskeaffald), røget";;;;;; 902;"0305 42 00";5;"Sild ""Clupea harengus, Clupea pallasii"", inkl. fileter (ekskl. spiseligt fiskeaffald), røget";;;;;;- 903;"0305 43";4;"Ørred ""Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster"", røget, incl. fileter (undt. spiseligt fiskeaffald)";;;;;; 904;"0305 43 00";5;"Ørred ""Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster"", røget, incl. fileter (undt. spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 905;"0305 44";4;"Tilapia ""Oreochromis spp."" malle ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."" karpe ""Cyprinus Carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus"", ål ""Anguilla spp."", nilaborre ""Lates niloticus"" og slangehovedfisk ""Channa spp."", inkl. fileter (undtagen spiseligt fiskeaffald)"", røget";;;;;; 906;"0305 44 10";5;"Ål ""Anguilla spp."", Inkl. fileter (ekskl. spiseligt fiskeaffald), røget";;;;;;- 907;"0305 44 90";5;"Tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle"" Pangasius spp.., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus , Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."", inkl. filet (undtagen spiseligt fiskeaffald), røget";;;;;;- 908;"0305 49";4;Fisk, røget, herunder røget fiskefilet (undtagen stillehavslaks, atlanterhavslaks, donaulaks og sild);;;;;; 909;"0305 49 10";5;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", Grønlandske, inkl. fileter (ekskl. spiseligt fiskeaffald), røget";;;;;;- 910;"0305 49 20";5;"Helleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", inkl. fileter (ekskl. spiseligt fiskeaffald), røget";;;;;;- 911;"0305 49 30";5;"Makrel ""Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus"", inkl. fileter (ekskl. spiseligt fiskeaffald), røget";;;;;;- 912;"0305 49 80";5;Fisk, inkl. fileter, røget (undtagen spiseligt fiskeaffald, stillehavslaks, atlanterhavslaks, Danube laks, sild, mindre eller Grønland helleflynder, helleflynder, makrel, ørred, tilapia, malle, karpe, ål, Nileaborre og slangehovedfisk);;;;;;- 913;"0305 51";4;"Torsk ""Gadus morhua"", Gadus ogac"" og ""Gadus macrocephalus"", tørret, også saltet, men ikke røget (undtagen torskefilet)";;;;;; 914;"0305 51 10";5;"Torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", tørret, usaltet, ikke røget klipfisk (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 915;"0305 51 90";5;"Torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", tørret, saltet, ikke røget clipfish (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 916;"0305 52";4;"Tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus , Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål"" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."", (undtagen spiseligt fiskeaffald), saltet, men ikke røget tørret,";;;;;; 917;"0305 52 00";5;"Tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus , Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål"" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."", (undtagen spiseligt fiskeaffald), saltet, men ikke røget tørret,";;;;;;- 918;"0305 53";4;"Tørret fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, saltet, men ikke røget (undtagen filet, indmad og torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"")";;;;;; 919;"0305 53 10";5;"Polar torsk ""Boreogadus saida"", tørret, også saltet, men ikke røget (undtagen spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 920;"0305 53 90";5;Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, (undt. af polar torsk) saltet, men ikke røget (undtagen spiseligt fiskeaffald);;;;;;- 921;"0305 54";4;"Sild ""Clupea harengus, Clupea pallasii"", ansjoser ""Engraulis spp."", sardiner ""Sardina pilchardus, Sardinops spp."", sardinel ""Sardinella spp."", brisling ""Sprattus sprattus"", makrel ""Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus "", dværgmakrel"" Rastrelliger spp."", kongemakrel "" Scomberomorus spp."",hestemakrel "" Trachurus spp."", "" Caranx spp."", sergentfisk"" Rachycentron canadum "", smørfisk"" Pampus spp."", stillehavs makrelgedde"" Cololabis Saira "", sergentfisk"" Decapterus spp."", lodde"" Mallotus villosus "", sværdfisk"" Xiphias gladius "",lille thunnin"" Euthynnus affinis "", bonit"" Sarda spp."", marlin, sejfisk og spydfisk"" Istiophoridae "", saltet, men ikke røget (undtagen spiseligt fiskeaffald), tørrede";;;;;; 922;"0305 54 30";5;"Sild ""Clupea harengus, Clupea pallasii"", tørret, også saltet, men ikke røget (undtagen spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 923;"0305 54 50";5;"Ansjos ""Engraulis spp."", tørret, også saltet, men ikke røget (undtagen spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 924;"0305 54 90";5;"Sardiner ""Sardina pilchardus, Sardinops spp."", sardinel ""Sardinella spp."", brisling ""Sprattus sprattus"", makrel ""Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus"", dværgmakrel ""Rastrelliger spp."", kongemakrel "" Scomberomorus spp."",hestemakrel"" Trachurus spp."", "" Caranx Decopterns spp."", sergentfisk"" Rachycentron canadum "", smørfisk"" Pampus spp."", stillehavs makrelgedde"" Cololabis saira "", lodde ""Mallotus villosus"", sværdfisk ""Xiphias gladius"",lille thunnin ""Euthynnus affinis"", bonit ""Sarda spp."", merliner fisk og spydfisk ""Istiophoridae"", tørret, også saltet, men ikke røget (undtagen spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 925;"0305 59";4;Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget (undtagen torsk samt alle former for filet);;;;;; 926;"0305 59 70";5;"Helleflynder ""Hippoglossus Hippoglossus"", tørret, også saltet, ikke røget (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 927;"0305 59 85";5;Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget, i.a.n. (undtagen spiseligt fiskeaffald);;;;;;- 928;"0305 61";4;Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), kun saltet eller i saltlage (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald);;;;;; 929;"0305 61 00";5;Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), kun saltet eller i saltlage (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald);;;;;;- 930;"0305 62";4;"Torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;; 931;"0305 62 00";5;"Torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 932;"0305 63";4;"Ansjos ""Engraulis spp."", Saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;; 933;"0305 63 00";5;"Ansjos ""Engraulis spp."", Saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 934;"0305 64";4;"Tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius malk spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", Karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål "" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."", saltet eller i saltlage kun (undtagen spiseligt fiskeaffald)";;;;;; 935;"0305 64 00";5;"Tilapia ""Oreochromis spp."", havmalle""Pangasius malk spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", Karpe ""Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon Idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp."", ål "" Anguilla spp."", nilaborre"" Lates niloticus ""og slangehovedfisk"" Channa spp."", saltet eller i saltlage kun (undtagen spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 936;"0305 69";4;Fisk, kun saltet eller i saltlage (undtagen sild, torsk, sardel samt alle former for filet);;;;;; 937;"0305 69 10";5;Fisk af arten Boreogadus saida, saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald);;;;;;- 938;"0305 69 30";5;"Helleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og spiseligt fiskeaffald)";;;;;;- 939;"0305 69 50";5;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", kun saltet eller i saltlage (undtagen laksefilet)";;;;;;- 940;"0305 69 80";5;Fisk, kun saltet eller i saltlage (undtagen sild, torsk, ansjoser, tilapia, malle, karpe, ål, nilaborre, slangehovedfisk, Boreogadus saida, helleflynder, Stillehavet laks, atlanterhavslaks, donaulaks og filet og indmad);;;;;;- 941;"0305 71";4;Hajfinner, tørret, saltet, i saltlage, eller røget;;;;;; 942;"0305 71 00";5;Hajfinner, tørret, saltet, i saltlage, eller røget;;;;;;- 943;"0305 72";4;Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiskeaffald;;;;;; 944;"0305 72 00";5;Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiskeaffald;;;;;;- 945;"0305 79";4;Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiskeaffald;;;;;; 946;"0305 79 00";5;Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiskeaffald;;;;;;- 947;"0306";3;Krebsdyr, med eller uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, også røget, herunder krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogt i vand;;;;;; 948;"0306 11";4;"Languster ""Palinurus spp."", ""Panulirus spp."" og ""Jasus spp."", også afskallede, frosne, herunder languster med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 949;"0306 11 10";5;"Languster haler ""Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp."", frosset";;;;;;- 950;"0306 11 90";5;"Languster og andre havet languster ""Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp."", frosne";;;;;;- 951;"0306 12";4;"Hummer ""Homarus spp."", også afskallede, frosne, herunder hummer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 952;"0306 12 10";5;"Hummere ""Homarus spp."", hel,, frossen";;;;;;- 953;"0306 12 90";5;"Hummere ""Homarus spp."",frossen, undt. Hel";;;;;;- 954;"0306 14";4;Krabber, også uden skal, frosne, herunder krabber med skal, kogt i vand eller dampkogt;;;;;; 955;"0306 14 10";5;"Krabber af artene ""Paralithodes camchaticus, Callinectes og Chionoecetes sapidus"", frossen";;;;;;- 956;"0306 14 30";5;"Taskekrabber ""Cancer Pagurus"", frosne";;;;;;- 957;"0306 14 90";5;"Krabber, (undtagen ""Paralithodes camchaticus"", ""Chionoecetes spp."", ""Callinectes sapidus"" og ""Cancer Pagurus"")";;;;;;- 958;"0306 15";4;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", selv røget, også uden skal ikke inkl. hummere med skal, kogt eller dampkogt i vand, frossen";;;;;; 959;"0306 15 00";5;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", selv røget, også uden skal ikke inkl. hummere med skal, kogt eller dampkogt i vand, frossen";;;;;;- 960;"0306 16";4;"Koldtvandrejer Pandalus spp. Crangon crangon"", selv røget, også afskallede eller ej, inkl. rejer med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand"", frosne";;;;;; 961;"0306 16 91";5;"Koldvandrejer ""Crangon crangon"", også røget, også uden skal ikke inkl. rejer med skal, kogt eller dampkogt i vand, frosne";;;;;;- 962;"0306 16 99";5;"Koldtvandsrejer ""Pandalus spp."", frosne";;;;;;- 963;"0306 17";4;Rejer, selv røget, også afskallede eller ej, inkl. rejer med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (excl. Koldvandsrejer), frosne;;;;;; 964;"0306 17 91";5;"Rejer af arten ""Parapenaeus longirostris"" frosne";;;;;;- 965;"0306 17 92";5;"Rejer af slægten ""Penaeus"" fronse, også røget, kogt eller dampkogt i vand";;;;;;- 966;"0306 17 93";5;Rejer af Pandalidae-familien, frosne, også røget, kogt i vand eller dampkogte i vand (undtagen pandalus);;;;;;- 967;"0306 17 94";5;"Rejer af slægten Crangon, også røget, (undtagen ""Crangon crangon"") frosne";;;;;;- 968;"0306 17 99";5;"Rejer, ""Crangon"", ""Parapenaeus longirostris"" og ""Penaeus"", frosne";;;;;;- 969;"0306 19";4;Frosne krebsdyr, også røgede, egnet til menneskeføde, med eller uden skal, herunder krebsdyr med skal, forkogt i vand eller dampkogt i vand (undtagen languster og andre havlangusterarter, hummer, krabber, jomfruhummer og rejer);;;;;; 970;"0306 19 10";5;Ferskvandskrebs, også uden skal ikke inkl. krebs med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand, frosne;;;;;;- 971;"0306 19 90";5;"Krebsdyr, egnet til menneskeføde, også røget, med eller uden skal inkl. krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (undtagen languster og andre havlangusterarter, hummere, rejer, krabber, ferskvandskrebs og jomfruhummere ""Nephrops norvegicus"")";;;;;;- 972;"0306 31";4;"Languster ""Palinurus, Panulirus og Jasus"", levende, fersk eller kølet";;;;;; 973;"0306 31 00";5;"Languster ""Palinurus, Panulirus og Jasus"", levende, fersk eller kølet";;;;;;- 974;"0306 32";4;"Hummer ""Homarus spp."", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;; 975;"0306 32 10";5;"Hummer ""Homarus spp."", levende";;;;;;- 976;"0306 32 91";5;"Hummer ""Homarus spp."", hel, fersk eller kølet";;;;;;- 977;"0306 32 99";5;"Hummer ""Homarus spp."", undt. hel, fersk eller kølet";;;;;;- 978;"0306 33";4;Krabber, også uden skal, levende, fersk eller kølet;;;;;; 979;"0306 33 10";5;"Taskekrabber ""Cancer pagurus"", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;;- 980;"0306 33 90";5;"Krabber, også uden skal, levende, fersk eller kølet (undt. ""taskekrabber"")";;;;;;- 981;"0306 34";4;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;; 982;"0306 34 00";5;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;;- 983;"0306 35";4;"Koldvandsrejer ""Pandalus spp., Crangon crangon"", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;; 984;"0306 35 10";5;"Hesterejer ""Crangon crangon"", også uden skal, ferske eller kølede";;;;;;- 985;"0306 35 50";5;"Hesterejer ""Crangon crangon"" levende";;;;;;- 986;"0306 35 90";5;"Koldtvandsrejer ""Pandalus"", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;;- 987;"0306 36";4;"Rejer, også uden skal, levende, fersk eller kølet (undtagen Koldvandsrejer ""Pandalus spp., Crangon crangon"")";;;;;; 988;"0306 36 10";5;"Rejer af Pandalidae familien, også uden skal, levende, fersk eller kølet (undtagen af slægten ""Pandalus spp.«)";;;;;;- 989;"0306 36 50";5;"Rejer af slægten Crangon, også uden skal, levende, fersk eller kølet (undtagen ""Crangon crangon"")";;;;;;- 990;"0306 36 90";5;"Rejer, også uden skal, levende, fersk eller kølet (undtagen ""Pandalidae"" og ""Crangon"")";;;;;;- 991;"0306 39";4;Krebsdyr, egnet til menneskeføde, med eller uden skal, levende, fersk eller kølet (undtagen languster og andre havlangusterarter, hummere, krabber, jomfruhummer og rejer);;;;;; 992;"0306 39 10";5;Ferskvandskrebs, også uden skal, levende, fersk eller kølet;;;;;;- 993;"0306 39 90";5;Krebsdyr, egnet til menneskeføde, med eller uden skal, levende, fersk eller kølet (undtagen languster og andre havlangusterarter, hummere, krabber, jomfruhummer, rejer og ferskvandskrebsdyr);;;;;;- 994;"0306 91";4;"Languster ""Palinurus, Panulirus og Jasus spp."", også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, også kogt i vand";;;;;; 995;"0306 91 00";5;"Languster ""Palinurus, Panulirus og Jasus spp."", også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, også kogt i vand";;;;;;- 996;"0306 92";4;"Hummer ""Homarus spp."", også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, inkl. hummere med skal, kogt eller dampkogt i vand";;;;;; 997;"0306 92 10";5;"Hummer, hel ""Homarus spp."", tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, også med skal, kogt eller dampkogt i vand, undt. hel";;;;;;- 998;"0306 92 90";5;"Hummer ""Homarus spp."", undt. hel også uden skal eller ej, tørret, saltet, røget eller i saltlage, også med skal";;;;;;- 999;"0306 93";4;Krabber, også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, inkl. krabber med skal, kogt eller dampkogt i vand;;;;;; 1000;"0306 93 10";5;"Taskekrabber ""Cancer pagurus"", også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, også med skal, kogt eller dampkogt i vand";;;;;;- 1001;"0306 93 90";5;Krabber, også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, også med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (undtagen taskekrabber);;;;;;- 1002;"0306 94";4;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", også uden skal, tørret, saltet, røget eller i saltlage, også hummer med skal, kogt eller dampkogt i vand";;;;;; 1003;"0306 94 00";5;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", også uden skal, tørret, saltet, røget eller i saltlage, også hummer med skal, kogt eller dampkogt i vand";;;;;;- 1004;"0306 95";4;Rejer, også uden skal eller ej, tørret, saltet, røget eller i saltlage, inkl. dem med skal, kogt eller dampkogt i vand;;;;;; 1005;"0306 95 11";5;"Hesterejer ""Crangon crangon"", også uden skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;;- 1006;"0306 95 19";5;"Hesterejer ""Crangon crangon"", også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage";;;;;;- 1007;"0306 95 20";5;"Koldtvandsrejer ""Pandalus"", også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, også med skal, kogt eller dampkogt i vand";;;;;;- 1008;"0306 95 30";5;"Koldtvandsrejer af familien Pandalidae, også uden skal, tørret, saltet, røget eller i saltlage, også med skal, kogt i vand eller dampkogt i vand (undtagen ""Pandalus"")";;;;;;- 1009;"0306 95 40";5;"Koldtvandsrejer af slægten Crangon, også uden skal, tørret, saltet, røget eller i saltlage, også med skal, kogt i vand eller dampkogt i vand (undtagen ""Crangon crangon"")";;;;;;- 1010;"0306 95 90";5;"Koldtvandsrejer, også uden skal, tørret, saltet, røget eller i saltlage, også dem med skal, kogt i vand eller dampkogt (undtagen ""Pandalidae"" og ""Crangon"")";;;;;;- 1011;"0306 99";4;Krebsdyr, egnet til menneskeføde, med eller uden skal, tørret, saltet, røget eller i saltlage, inkl. krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (undtagen languster og andre havlangusterarter, hummere, krabber, jomfruhummer og rejer);;;;;; 1012;"0306 99 10";5;Ferskvandskrebs, også uden skal, tørrede, saltede, røgede eller i saltlage, også krebs med skal, kogt i vand eller dampkogt;;;;;;- 1013;"0306 99 90";5;Krebsdyr, egnet til menneskeføde, med eller uden skal, tørret, saltet, røget eller i saltlage, inkl. krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (undtagen languster og andre havlangusterarter, hummere, krabber, jomfruhummer, rejer og ferskvandskrebsdyr);;;;;;- 1014;"0307";3;Bløddyr, egnet til menneskeføde, herunder røget, med eller uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage;;;;;; 1015;"0307 11";4;Østers, selv med skal, levende, ferske eller kølede;;;;;; 1016;"0307 11 10";5;"Østers, flade, af slægten ""Ostrea"", levende, af vægt pr. stk. inklusive skal <= 40 g";;;;;;- 1017;"0307 11 90";5;"Østers, selv med skal, levende, ferske eller kølede (undtagen levende flade østers ""Ostrea"" vejning ""incl. Shell"" <= 40 g)";;;;;;- 1018;"0307 12";4;Østers, også uden skal, frosset;;;;;; 1019;"0307 12 00";5;Østers, også uden skal, frosset;;;;;;- 1020;"0307 19";4;Østers, røget, tørret, saltet eller i saltlage;;;;;; 1021;"0307 19 00";5;Østers, røget, tørret, saltet eller i saltlage;;;;;;- 1022;"0307 21";4;"Kammuslinger og andre bløddyr af slægten ""Pectinidae"", med eller uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;; 1023;"0307 21 10";5;"Kammuslinger og andre muslinger af slægterne ""Pecten"", ""Chlamys"" eller ""Placopecten"", med eller uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;;- 1024;"0307 21 90";5;Kammuslinger og andre bløddyr af slægten Pectinidae, med eller uden skal, levende, ferske eller kølede (undtagen af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten);;;;;;- 1025;"0307 22";4;Kammuslinger og andre bløddyr af slægten Pectinidae, frosne, med eller uden skal;;;;;; 1026;"0307 22 10";5;"Kammuslinger ""Pecten maximus"", frosne";;;;;;- 1027;"0307 22 90";5;Kammuslinger undt. Pecten maximus;;;;;;- 1028;"0307 22 95";5;Kammuslinger og andre bløddyr af slægten Pectinidae, med eller uden skal, frosne (undtagen af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten);;;;;;- 1029;"0307 29";4;Kammuslinger og andre bløddyr af slægten Pectinidae, røget, tørret, saltet eller i saltlage, med eller uden skal;;;;;; 1030;"0307 29 10";5;Kamuslinger, inkl. jomfruøsters, af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, røget, tørret, saltet eller i saltlage, med eller uden skal;;;;;;- 1031;"0307 29 90";5;Kammuslinger og andre bløddyr af slægten Pectinidae, med eller uden skal, røgede, tørrede, saltede eller i saltlage (undtagen af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten);;;;;;- 1032;"0307 31";4;"Muslinger ""Mytilus spp."" og ""Perna spp."", også uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;; 1033;"0307 31 10";5;"Muslinger ""Mytilus spp."", også uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;;- 1034;"0307 31 90";5;"Muslinger ""Perna spp."", også uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;;- 1035;"0307 32";4;"Muslinger ""Mytilus spp., Perna-arter."", frosne, selv med skal";;;;;; 1036;"0307 32 10";5;"Muslinger ""Mytilus"", Frosne, også med skal";;;;;;- 1037;"0307 32 90";5;"Muslinger ""Perna"", frosne, også med skal";;;;;;- 1038;"0307 39";4;"Muslinger ""Mytilus spp."" og ""Perna spp."", også uden skal, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage";;;;;; 1039;"0307 39 20";5;"Muslinger ""Mytilus"", røget, tørret, saltet eller i saltlage, også med skal";;;;;;- 1040;"0307 39 80";5;"Muslinger ""Perna"", røget, tørret, saltet eller i saltlage, også med skal";;;;;;- 1041;"0307 42";4;Blæksprutte og blæksprutte, levende, fersk eller kølet;;;;;; 1042;"0307 42 10";5;"Blæksprutte ""Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola"", levende, fersk eller kølet";;;;;;- 1043;"0307 42 20";5;"Blæksprutter ""Loligo spp."", levende, fersk eller kølet";;;;;;- 1044;"0307 42 30";5;"Blæksprutter ""arterne Ommastrephes., Nototodarus., Sepioteuthis."", levende, fersk eller kølet";;;;;;- 1045;"0307 42 40";5;"Flyvende blæksprutte ""Todarodes sagittatus"", levende, fersk eller kølet";;;;;;- 1046;"0307 42 90";5;"Blæksprutter, levende, fersk eller kølet, (undtagen ""Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola, Loligo, Ommastrephes, Nototodarus., Sepioteuthis., Todarodes sagittatus"")";;;;;;- 1047;"0307 43";4;Blæksprutter, frosne;;;;;; 1048;"0307 43 21";5;"Tiarmede blæksprutter ""Sepiola rondeleti"", frosne";;;;;;- 1049;"0307 43 25";5;"Blæksprutter ""Sepiola"",(undtagen ""Sepiola rondeleti"") frosne";;;;;;- 1050;"0307 43 29";5;"Blæksprutte ""Sepia officinalis, Rossia macrosoma"", frosne";;;;;;- 1051;"0307 43 31";5;"Blæksprutter ""Loligo vulgaris"", frosne";;;;;;- 1052;"0307 43 33";5;"Blæksprutter ""Loligo pealei"", frosne";;;;;;- 1053;"0307 43 35";5;"Blæksprutter ""Loligo gahi"", frosne";;;;;;- 1054;"0307 43 38";5;"Blæksprutter ""Loligo spp."", frosne (undtagen ""Loligo vulgaris, pealei og gahi"")";;;;;;- 1055;"0307 43 91";5;"Blæksprutter ""Ommastrephes., Nototodarus., Sepioteuthis."", frosne (undtagen ""Ommastrephes sagittatus"")";;;;;;- 1056;"0307 43 92";5;"Blæksprutter ""Illex spp."", frosne";;;;;;- 1057;"0307 43 95";5;"Flyverblæksprutter ""Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus"", frosne";;;;;;- 1058;"0307 43 99";5;"Blæksprutte og blæksprutter, frosne, med eller uden skal (undtagen ""Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus., Sepioteuthis., Illex spp., Todarodes sagittatus"")";;;;;;- 1059;"0307 49";4;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Sepia officinalis"", ""Rossia macrosoma"" og ""Sepiola"" og tiarmet blæksprutte af arterne ""Ommastrephes"", ""Loligo"", ""Nototodarus"" og ""Sepioteuthis"", også uden skal, frosset, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;; 1060;"0307 49 20";5;"Blæksprutte ""Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp."", Røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;;- 1061;"0307 49 40";5;"Blæksprutter ""Loligo spp."", røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;;- 1062;"0307 49 50";5;"Blæksprutter ""Ommastrephes., Nototodarus., Sepioteuthis."", røget, tørret, saltet eller i saltlage (undtagen ""Ommastrephes sagittatus"")";;;;;;- 1063;"0307 49 60";5;"Flyveblæksprutter ""Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus"", røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;;- 1064;"0307 49 80";5;Blæksprutter, røget, tørret, saltet eller i saltlage, i.a.n.;;;;;;- 1065;"0307 51";4;"Ottearmet blæksprutte ""Octopus spp."", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;; 1066;"0307 51 00";5;"Ottearmet blæksprutte ""Octopus spp."", også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;;- 1067;"0307 52";4;"Blæksprutte ""Octopus"", frosne";;;;;; 1068;"0307 52 00";5;"Blæksprutte ""Octopus"", frosne";;;;;;- 1069;"0307 59";4;"Blæksprutte, ottearmet ""Octopus"", røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;; 1070;"0307 59 00";5;"Blæksprutte, ottearmet ""Octopus"", røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;;- 1071;"0307 60";4;Snegle, levende, ferske, kølede, frosne, saltede, tørrede eller i saltlage, også røget, med eller uden skal (undtagen havsnegle);;;;;; 1072;"0307 60 00";5;Snegle, levende, ferske, kølede, frosne, saltede, tørrede eller i saltlage, også røget, med eller uden skal (undtagen havsnegle);;;;;;- 1073;"0307 71";4;"Muslinger, hjertemuslinger og Ark skaller ""familier Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og Veneridae"", levende, fersk eller kølet";;;;;; 1074;"0307 71 00";5;"Muslinger, hjertemuslinger og Ark skaller ""familier Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og Veneridae"", levende, fersk eller kølet";;;;;;- 1075;"0307 72";4;"Muslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger ""Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, knivmuslinger, Tridacnidae og Veneridae"", frosne, selv i skal";;;;;; 1076;"0307 72 10";5;"Toppimuslinger og andre arter af ""Veneridae familien"", også med skal, frosne";;;;;;- 1077;"0307 72 90";5;"Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger ""Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Tridacnidae"", frosne, også i skal";;;;;;- 1078;"0307 79";4;"Muslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger spp.""Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, knivmuslinger, Tridacnidae og Veneridae"" røget, tørret, saltet eller i saltlage, selv i skal";;;;;; 1079;"0307 79 00";5;"Muslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger spp.""Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, knivmuslinger, Tridacnidae og Veneridae"" røget, tørret, saltet eller i saltlage, selv i skal";;;;;;- 1080;"0307 81";4;Søøre (Haliotis spp.), levende, ferske eller kølede;;;;;; 1081;"0307 81 00";5;Søøre (Haliotis spp.), levende, ferske eller kølede;;;;;;- 1082;"0307 82";4;"Konkylier ""Strombus spp."" levende, fersk eller kølet, også i skal";;;;;; 1083;"0307 82 00";5;"Konkylier ""Strombus spp."" levende, fersk eller kølet, også i skal";;;;;;- 1084;"0307 83";4;"Søøre ""Haliotis"", frosne";;;;;; 1085;"0307 83 00";5;"Søøre ""Haliotis"", frosne";;;;;;- 1086;"0307 84";4;Skorpionsnegle, frosne;;;;;; 1087;"0307 84 00";5;Skorpionsnegle, frosne;;;;;;- 1088;"0307 87";4;"Søøre ""Haliotis spp."", røget, tørret, saltet eller i saltlage, også med skal";;;;;; 1089;"0307 87 00";5;"Søøre ""Haliotis spp."", røget, tørret, saltet eller i saltlage, også med skal";;;;;;- 1090;"0307 88";4;"Konkylier ""Strombus spp."", røget, tørret, saltet eller i saltlage, også med skal";;;;;; 1091;"0307 88 00";5;"Konkylier ""Strombus spp."", røget, tørret, saltet eller i saltlage, også med skal";;;;;;- 1092;"0307 91";4;"Bløddyr, med eller uden skal, levende, ferske eller kølede (undtagen østers, kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."", blæksprutter ""Octopus spp."", snegle bortset fra havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og muslinger ""Arca spp."", søører og skorpionsneglearter)";;;;;; 1093;"0307 91 00";5;"Bløddyr, med eller uden skal, levende, ferske eller kølede (undtagen østers, kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."", blæksprutter ""Octopus spp."", snegle bortset fra havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og muslinger ""Arca spp."", søører og skorpionsneglearter)";;;;;;- 1094;"0307 92";4;"Bløddyr, med eller uden skal, frosne (undtagen østers, kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."", blæksprutter ""Octopus spp."", snegle bortset fra havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og muslinger ""Arca spp."", søører og skorpionsneglearter)";;;;;; 1095;"0307 92 00";5;"Bløddyr, med eller uden skal, frosne (undtagen østers, kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."", blæksprutter ""Octopus spp."", snegle bortset fra havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og muslinger ""Arca spp."", søører og skorpionsneglearter)";;;;;;- 1096;"0307 99";4;"Bløddyr, med eller uden skal, røgede, tørrede, saltede eller i saltlage (undtagen østers, kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."", blæksprutter ""Octopus spp."", snegle bortset fra havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og muslinger ""Arca spp."", søører og skorpionsneglearter)";;;;;; 1097;"0307 99 00";5;"Bløddyr, med eller uden skal, røgede, tørrede, saltede eller i saltlage (undtagen østers, kammuslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."", blæksprutter ""Octopus spp."", snegle bortset fra havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og muslinger ""Arca spp."", søører og skorpionsneglearter)";;;;;;- 1098;"0308";3;Hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, også røgede;;;;;; 1099;"0308 11";4;Søpølser (Stichopus japonicus, Holothurioidea), levende, fersk/kølet;;;;;; 1100;"0308 11 00";5;Søpølser (Stichopus japonicus, Holothurioidea), levende, fersk/kølet;;;;;;- 1101;"0308 12";4;"Søpølser ""Stichopus japonicus, Holothuroidea"", frosne";;;;;; 1102;"0308 12 00";5;"Søpølser ""Stichopus japonicus, Holothuroidea"", frosne";;;;;;- 1103;"0308 19";4;"Søpølser ""Stichopus japonicus, Holothuroidea"" røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;; 1104;"0308 19 00";5;"Søpølser ""Stichopus japonicus, Holothuroidea"" røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;;- 1105;"0308 21";4;Søpindsvin (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), levende, fersk/kølet;;;;;; 1106;"0308 21 00";5;Søpindsvin (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), levende, fersk/kølet;;;;;;- 1107;"0308 22";4;"Søpindsvin ""Strongylocentrotus, Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus"", frosne";;;;;; 1108;"0308 22 00";5;"Søpindsvin ""Strongylocentrotus, Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus"", frosne";;;;;;- 1109;"0308 29";4;"Søpindsvin ""Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus"" undt. røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;; 1110;"0308 29 00";5;"Søpindsvin ""Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus"" undt. røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;;- 1111;"0308 30";4;"Levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, selv røget, vandmænd Rhopilema spp.""";;;;;; 1112;"0308 30 50";5;"Gopler ""Rhopilema spp."", frosne";;;;;;- 1113;"0308 30 80";5;"Gopler ""Rhopilema spp"", levende, fersk/kølet, røget, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;;- 1114;"0308 90";4;Levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, også røgede, hvirvelløse vanddyr (undtagen krebsdyr, bløddyr, søpølser, søpindsvin og gopler);;;;;; 1115;"0308 90 10";5;Bløddyr oa hvirvelløse vanddyr undt krebsdyr,levende/fersk/kølet,heru.mel,pulver og pellets,egnet til menneskeføde;;;;;;- 1116;"0308 90 50";5;Bløddyr o a hvirvelløse vanddyr,undt krebsdyr, frosset,i.a.n.;;;;;;- 1117;"0308 90 90";5;Hvirvelløse vanddyr, røgede, tørrede, saltede eller i saltlage, (undtagen krebsdyr, bløddyr, søpølser, søpindsvin og gopler);;;;;;- 1118;"0309";3;Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr, egnet til menneskeføde;;;;;; 1119;"0309 10";4;Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde;;;;;; 1120;"0309 10 00";5;Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde;;;;;;- 1121;"0309 90";4;Mel, pulver og pellets af krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr, egnet til menneskeføde;;;;;; 1122;"0309 90 00";5;Mel, pulver og pellets af krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr, egnet til menneskeføde;;;;;;- 1123;"04";2;"Kapitel 4, MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET";;;;;; 1124;"0401";3;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1125;"0401 10";4;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1 vægtprocent;;;;;; 1126;"0401 10 10";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;;- 1127;"0401 10 90";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;;- 1128;"0401 20";4;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent;;;;;; 1129;"0401 20 11";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;;- 1130;"0401 20 19";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;;- 1131;"0401 20 91";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;;- 1132;"0401 20 99";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;;- 1133;"0401 40";4;Mælk og fløde af et fedtindhold på> 6%, men <= 10%, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1134;"0401 40 10";5;Mælk og fløde med fedtindhold på> 6%, men <= 10%, i pakninger af nettovægt <= 2 l, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 1135;"0401 40 90";5;Mælk og fløde med fedtindhold på> 6%, men <= 10%, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen i pakninger af <= 2 l);;;;;;- 1136;"0401 50";4;Mælk og fløde af et fedtindhold på> 10%, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1137;"0401 50 11";5;Fløde, ej koncentreret el sødet,fedtindhold o 6 max 21 vægt%, i pakninger max 2 l;;;;;;- 1138;"0401 50 19";5;Fløde, ej koncentreret el sødet,fedtindhold o 6 max 21 vægt%, i pakninger o 2 l;;;;;;- 1139;"0401 50 31";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;;- 1140;"0401 50 39";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;;- 1141;"0401 50 91";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;;- 1142;"0401 50 99";5;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;;- 1143;"0402";3;Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1144;"0402 10";4;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent;;;;;; 1145;"0402 10 11";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;;- 1146;"0402 10 19";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;;- 1147;"0402 10 91";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;;- 1148;"0402 10 99";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;;- 1149;"0402 21";4;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1150;"0402 21 11";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;;- 1151;"0402 21 18";5;Mælk og fløde i faste former, med et fedtindhold på <= 27%, men> 1,5%, usødet, i pakninger af> 2,5 kg eller opsætter ellers;;;;;;- 1152;"0402 21 91";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;;- 1153;"0402 21 99";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;;- 1154;"0402 29";4;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1155;"0402 29 11";5;Specialmælk til børn, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt <= 500 g og med fedtindhold på > 10 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent;;;;;;- 1156;"0402 29 15";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 27 vægtprocent, men > 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt <= 500 g);;;;;;- 1157;"0402 29 19";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 27 vægtprocent, men > 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;;- 1158;"0402 29 91";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;;- 1159;"0402 29 99";5;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;;- 1160;"0402 91";4;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 1161;"0402 91 10";5;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 8 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1162;"0402 91 30";5;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 8 vægtprocent, men <= 10 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1163;"0402 91 51";5;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 10 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1164;"0402 91 59";5;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 10 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1165;"0402 91 91";5;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1166;"0402 91 99";5;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1167;"0402 99";4;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 1168;"0402 99 10";5;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 9,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1169;"0402 99 31";5;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 9,5 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1170;"0402 99 39";5;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 9,5 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1171;"0402 99 91";5;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1172;"0402 99 99";5;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;;- 1173;"0403";3;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, herunder yoghurt tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter eller korn;;;;;; 1174;"0403 20";4;Yoghurt, også aromatiseret eller tilsat sukker eller andet sødemiddel, frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk;;;;;; 1175;"0403 20 11";5;Yoghurt (undtagen aromatiseret eller tilsat frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk, eller tilsat sukker eller andre sødemidler) med et fedtindhold på <= 3 vægtprocent;;;;;;- 1176;"0403 20 13";5;Yoghurt (undtagen aromatiseret eller tilsat frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk, eller tilsat sukker eller andre sødemidler) med et fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent;;;;;;- 1177;"0403 20 19";5;Yoghurt (undtagen aromatiseret eller tilsat frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk, eller tilsat sukker eller andre sødemidler) med et fedtindhold på > 6 vægtprocent;;;;;;- 1178;"0403 20 31";5;Yoghurt tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen aromatiseret eller tilsat frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk) med et fedtindhold på <= 3 vægtprocent;;;;;;- 1179;"0403 20 33";5;Yoghurt tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen aromatiseret eller tilsat frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk) med et fedtindhold > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent;;;;;;- 1180;"0403 20 39";5;Yoghurt tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen aromatiseret eller tilsat frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk) med et fedtindhold > 6 vægtprocent;;;;;;- 1181;"0403 20 41";5;Yoghurt tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk, med et indhold på under 1,5 % mælkefedt, 5 % saccharose inkl. invertsukker eller isoglucose, 5 % glucose eller stivelse;;;;;;- 1182;"0403 20 49";5;Yoghurt tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk (undtagen med et indhold på under 1,5 vægtprocent mælkefedt, 5 % saccharose inkl. invertsukker eller isoglucose, 5 % glucose eller stivelse);;;;;;- 1183;"0403 20 51";5;Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med et fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk);;;;;;- 1184;"0403 20 53";5;Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med et fedtindhold på > 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk);;;;;;- 1185;"0403 20 59";5;Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med et fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen yoghurt tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk);;;;;;- 1186;"0403 20 91";5;Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med et fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form eller tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk);;;;;;- 1187;"0403 20 93";5;Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med et fedtindhold på >3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form eller tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk);;;;;;- 1188;"0403 20 99";5;Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med et fedtindhold på >6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form eller tilsat chokolade, krydderier, kaffe, planter, korn eller bagværk);;;;;;- 1189;"0403 90";4;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret eller aromatiseret, også tilsat sukker, andre sødemidler, frugt, nødder eller kakao (undtagen yoghurt);;;;;; 1190;"0403 90 11";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1191;"0403 90 13";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1192;"0403 90 19";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1193;"0403 90 31";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1194;"0403 90 33";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1195;"0403 90 39";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1196;"0403 90 51";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1197;"0403 90 53";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1198;"0403 90 59";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1199;"0403 90 61";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1200;"0403 90 63";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1201;"0403 90 69";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1202;"0403 90 71";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1203;"0403 90 73";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1204;"0403 90 79";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;;- 1205;"0403 90 91";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1206;"0403 90 93";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1207;"0403 90 99";5;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;;- 1208;"0404";3;"Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkenbestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i.a.n.";;;;;; 1209;"0404 10";4;Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1210;"0404 10 02";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;;- 1211;"0404 10 04";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;;- 1212;"0404 10 06";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;;- 1213;"0404 10 12";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;;- 1214;"0404 10 14";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;;- 1215;"0404 10 16";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;;- 1216;"0404 10 26";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;;- 1217;"0404 10 28";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;;- 1218;"0404 10 32";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;;- 1219;"0404 10 34";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;;- 1220;"0404 10 36";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;;- 1221;"0404 10 38";5;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;;- 1222;"0404 10 48";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1223;"0404 10 52";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1224;"0404 10 54";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1225;"0404 10 56";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1226;"0404 10 58";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1227;"0404 10 62";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1228;"0404 10 72";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1229;"0404 10 74";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1230;"0404 10 76";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1231;"0404 10 78";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1232;"0404 10 82";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1233;"0404 10 84";5;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;;- 1234;"0404 90";4;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i.a.n.;;;;;; 1235;"0404 90 21";5;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1236;"0404 90 23";5;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1237;"0404 90 29";5;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1238;"0404 90 81";5;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1239;"0404 90 83";5;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1240;"0404 90 89";5;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1241;"0405";3;Smør, herunder dehydreret smør og ghee, og andre mælkefedtstoffer samt smørbare mælkefedtprodukter;;;;;; 1242;"0405 10";4;Smør (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;; 1243;"0405 10 11";5;Naturligt smør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;;- 1244;"0405 10 19";5;Naturligt smør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg og undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;;- 1245;"0405 10 30";5;Rekombineret smør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;;- 1246;"0405 10 50";5;Vallesmør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;;- 1247;"0405 10 90";5;Smør, med fedtindhold på > 85 vægtprocent, men <= 95 vægtprocent (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;;- 1248;"0405 20";4;Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på >= 39 vægtprocent, men < 80 vægtprocent;;;;;; 1249;"0405 20 10";5;Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på >= 39 vægtprocent, men < 60 vægtprocent;;;;;;- 1250;"0405 20 30";5;Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på >= 60 vægtprocent, men <= 75 vægtprocent;;;;;;- 1251;"0405 20 90";5;Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på > 75 vægtprocent, men < 80 vægtprocent;;;;;;- 1252;"0405 90";4;Mælkefedtstoffer samt dehydreret smør og ghee (undtagen naturligt smør, rekombineret smør og vallesmør);;;;;; 1253;"0405 90 10";5;Mælkefedtstoffer, med fedtindhold på >= 99,3 vægtprocent og med vandindhold på <= 0,5 vægtprocent;;;;;;- 1254;"0405 90 90";5;Mælkefedtstoffer samt dehydreret smør og ghee (undtagen med fedtindhold på >= 99,3 vægtprocent og med vandindhold på <= 0,5 vægtprocent og undtagen naturligt smør, rekombineret smør og vallesmør);;;;;;- 1255;"0406";3;Ost og ostemasse;;;;;; 1256;"0406 10";4;Frisk ost, ikke modnet eller lagret, herunder valleost, og ostemasse;;;;;; 1257;"0406 10 30";5;Frisk mozzarella, med et fedtindhold i ostemassen på <= 40%;;;;;;- 1258;"0406 10 50";5;"Frisk ost ""modnet eller lagret ost"", inkl. valle og ostemasse med et fedtindhold i ostemassen på <= 40% (undtagen Mozzarella)";;;;;;- 1259;"0406 10 80";5;Frisk ost, ikke modnet eller lagret, herunder valleost, og ostemasse, med fedtindhold på > 40 vægtprocent;;;;;;- 1260;"0406 20";4;Revet eller i pulverform ost af enhver art,;;;;;; 1261;"0406 20 00";5;Revet eller i pulverform ost af enhver art,;;;;;;- 1262;"0406 30";4;Smelteost, ikke revet eller i pulverform;;;;;; 1263;"0406 30 10";5;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på <= 56 vægtprocent;;;;;;- 1264;"0406 30 31";5;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, med fedtindhold i ostemassen på <= 36 vægtprocent og med fedtindhold i tørstoffet på <= 48 vægtprocent (undtagen smelteost fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg);;;;;;- 1265;"0406 30 39";5;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, med fedtindhold i ostemassen på <= 36 vægtprocent og med fedtindhold i tørstoffet på > 48 vægtprocent (undtagen smelteost fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på <= 56 vægtprocent);;;;;;- 1266;"0406 30 90";5;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, med fedtindhold i ostemassen på > 36 vægtprocent (undtagen smelteost fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i ostemassen på <= 56 vægtprocent);;;;;;- 1267;"0406 40";4;Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti;;;;;; 1268;"0406 40 10";5;Roquefort;;;;;;- 1269;"0406 40 50";5;Gorgonzola;;;;;;- 1270;"0406 40 90";5;"Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af ""Penicillium roqueforti"" (undtagen roquefort og gorgonzola)";;;;;;- 1271;"0406 90";4;"Ost (undtagen frisk ost, herunder valleost, ostemasse, smelteost, blåskimmelost samt oste indeholdende skimmel dannet af ""Pencillium roqueforti"", revet eller i pulverform)";;;;;; 1272;"0406 90 01";5;"Ost til forarbejdning (undtagen frisk ost, herunder valleost, ikke fermenteret, ostemasse, smelteost, blåskimmelost, samt oste indeholdende skimmel dannet af ""Pencillium roqueforti"", revet eller i pulverform)";;;;;;- 1273;"0406 90 13";5;Emmentaler (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning );;;;;;- 1274;"0406 90 15";5;Gruyère og Sbrinz (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning );;;;;;- 1275;"0406 90 17";5;Bergkäse og Appenzell (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning );;;;;;- 1276;"0406 90 18";5;Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og Tête de Moine (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1277;"0406 90 21";5;Cheddar (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1278;"0406 90 23";5;Edam (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1279;"0406 90 25";5;Tilsit (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1280;"0406 90 29";5;Kashkaval (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1281;"0406 90 32";5;Feta (undtagen til forbejdning);;;;;;- 1282;"0406 90 35";5;Kefalo-Tyri (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1283;"0406 90 37";5;Finlandia (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1284;"0406 90 39";5;Jarlsberg (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1285;"0406 90 50";5;Ost af fåremælk eller bøffelmælk, i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind (undtagen Feta);;;;;;- 1286;"0406 90 61";5;Grana Padano, Parmigiano Reggiano, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på <= 47 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1287;"0406 90 63";5;Fiore Sardo og Pecorino, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på <= 47 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1288;"0406 90 69";5;Ost med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på <= 47 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1289;"0406 90 73";5;Provolone, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1290;"0406 90 74";5;Maasdam af et fedtindhold på <= 40% og et vandindhold efter vægt af fedtfri ostemasse på> 47%, men <= 72% (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1291;"0406 90 75";5;Asiago, Caciocavallo, Montasio og Ragusano, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1292;"0406 90 76";5;Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo og Samsø, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1293;"0406 90 78";5;Gouda, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1294;"0406 90 79";5;Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin og Taleggio, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1295;"0406 90 81";5;Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 fedtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1296;"0406 90 82";5;Camembert, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1297;"0406 90 84";5;Brie, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1298;"0406 90 85";5;Kefalograviera og Kasseri (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;;- 1299;"0406 90 86";5;Ost med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 52 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1300;"0406 90 89";5;Ost af et fedtindhold på <= 40% og et vandindhold efter vægt af fedtfri ostemasse på> 52%, men <= 62%, ian;;;;;;- 1301;"0406 90 92";5;Ost af et fedtindhold på <= 40% og et vandindhold efter vægt af fedtfri ostemasse på> 62%, men <= 72%, ian;;;;;;- 1302;"0406 90 93";5;Ost med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 72 vægtprocent i.a.n.;;;;;;- 1303;"0406 90 99";5;Ost med fedtindhold i ostemassen på > 40 vægtprocent, i.a.n.;;;;;;- 1304;"0407";3;Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte;;;;;; 1305;"0407 11";4;Æg til udrugning, af tamfjerkræ, befrugtede,;;;;;; 1306;"0407 11 00";5;Æg til udrugning, af tamfjerkræ, befrugtede,;;;;;;Antal stk. 1307;"0407 19";4;Befrugtede fugleæg til inkubation (undtagen tamfjerkræ);;;;;; 1308;"0407 19 11";5;Fugleæg til udrugning, af kalkuner eller gæs;;;;;;Antal stk. 1309;"0407 19 19";5;Rugeæg af fjerkræ, undt af kalkuner el gæs;;;;;;Antal stk. 1310;"0407 19 90";5;Fugleæg til udrugning (ekskl. fjerkræ), befrugtede;;;;;;Antal stk. 1311;"0407 21";4;Æg af tamfjerkræ, med skal (undtagen befrugtet til inkubation), friske;;;;;; 1312;"0407 21 00";5;Æg af tamfjerkræ, med skal (undtagen befrugtet til inkubation), friske;;;;;;1.000 stk. 1313;"0407 29";4;Friske fugleæg, med skal (undtagen tamfjerkræ og befrugtede til inkubation);;;;;; 1314;"0407 29 10";5;Æg, af fjerkræ, undt. af høns af arten Gallus domesticus, friske;;;;;;1.000 stk. 1315;"0407 29 90";5;Æg, i.a.n., friske;;;;;;Antal stk. 1316;"0407 90";4;Fugleæg med skal, konserverede eller kogte;;;;;; 1317;"0407 90 10";5;Æg af fjerkræ, med skal, friske, konserverede el kogte, undt rugeæg;;;;;;1.000 stk. 1318;"0407 90 90";5;Fugleæg med skal, undt af fjerkræ;;;;;;Antal stk. 1319;"0408";3;Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1320;"0408 11";4;Æggeblommer, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1321;"0408 11 20";5;Æggeblommer, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, uegnede til menneskeføde;;;;;;- 1322;"0408 11 80";5;Æggeblommer, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde;;;;;;- 1323;"0408 19";4;Æggeblommer, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen tørrede);;;;;; 1324;"0408 19 20";5;Æggeblommer, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, uegnede til menneskeføde (undtagen tørrede);;;;;;- 1325;"0408 19 81";5;Æggeblommer, flydende, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde;;;;;;- 1326;"0408 19 89";5;Æggeblommer, frosne eller på anden måde konserverede, ikke flydende, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde (undtagen tørrede);;;;;;- 1327;"0408 91";4;Fugleæg uden skal, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen æggeblommer);;;;;; 1328;"0408 91 20";5;Fugleæg uden skal, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, uegnede til menneskeføde (undtagen æggeblommer);;;;;;- 1329;"0408 91 80";5;Fugleæg uden skal, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde (undtagen æggeblommer);;;;;;- 1330;"0408 99";4;Fugleæg uden skal, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen tørrede);;;;;; 1331;"0408 99 20";5;Fugleæg uden skal, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen tørrede og undtagen æggeblommer);;;;;;- 1332;"0408 99 80";5;Fugleæg uden skal, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde (undtagen tørrede og undtagen æggeblommer);;;;;;- 1333;"0409";3;Naturlig honning;;;;;; 1334;"0409 00";4;Naturlig honning;;;;;; 1335;"0409 00 00";5;Naturlig honning;;;;;;- 1336;"0410";3;Insekter, skildpaddeæg, salanganreder og andre spiselige produkter af animalsk oprindelse, i.a.n.;;;;;; 1337;"0410 10";4;Insekter, egnet til menneskeføde;;;;;; 1338;"0410 10 10";5;Insekter, egnet til menneskelig føde, ferske, kølede eller frosne (undtagen mel og pulver);;;;;;- 1339;"0410 10 91";5;Spiseligt mel og pulver af kød eller spiselige slagtebiprodukter af insekter;;;;;;- 1340;"0410 10 99";5;Insekter, egnet til menneskeføde (undtagen ferske, kølede eller frosne, samt mel og pulver);;;;;;- 1341;"0410 90";4;Skildpaddeæg, salanganreder og andre spiselige produkter af animalsk oprindelse, i.a.n.;;;;;; 1342;"0410 90 00";5;Skildpaddeæg, salanganreder og andre spiselige produkter af animalsk oprindelse, i.a.n.;;;;;;- 1343;"05";2;Kapitel 5, DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE;;;;;; 1344;"0501";3;Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet, herunder affald af menneskehår;;;;;; 1345;"0501 00";4;Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet, herunder affald af menneskehår;;;;;; 1346;"0501 00 00";5;Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet, herunder affald af menneskehår;;;;;;- 1347;"0502";3;Tam- og vildsvinebørster samt grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder, herunder affald af sådanne børster eller hår;;;;;; 1348;"0502 10";4;Tam- og vildsvinebørster samt affald deraf;;;;;; 1349;"0502 10 00";5;Tam- og vildsvinebørster samt affald deraf;;;;;;- 1350;"0502 90";4;Grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder, herunder affald af sådanne hår;;;;;; 1351;"0502 90 00";5;Grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder, herunder affald af sådanne hår;;;;;;- 1352;"0504";3;Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, ferske, kølede, frosne, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede;;;;;; 1353;"0504 00";4;Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, ferske, kølede, frosne, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede;;;;;; 1354;"0504 00 00";5;Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, ferske, kølede, frosne, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede;;;;;;- 1355;"0505";3;Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer, også med klippede kanter, og dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede, samt pulver og affald af fjer eller dele af fjer;;;;;; 1356;"0505 10";4;Fjer, af den art der anvendes til stopning, samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede;;;;;; 1357;"0505 10 10";5;Fjer, af den art der anvendes til stopning, samt dun, rå, også desinficerede, rensede for støv eller på anden måde let rensede;;;;;;- 1358;"0505 10 90";5;Fjer, af den art der anvendes til stopning, samt dun, grundigt rensede med henblik på holdbarhed og konserverede;;;;;;- 1359;"0505 90";4;Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer, også med klippede kanter, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede, samt pulver og affald af fjer eller dele af fjer (undtagen fjer af den art der anvendes til stopning, samt dun);;;;;; 1360;"0505 90 00";5;Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer, også med klippede kanter, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede, samt pulver og affald af fjer eller dele af fjer (undtagen fjer af den art der anvendes til stopning, samt dun);;;;;;- 1361;"0506";3;Ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, samt pulver og affald deraf (undtagen tilskårne ben);;;;;; 1362;"0506 10";4;Ossein og ben behandlet med syre;;;;;; 1363;"0506 10 00";5;Ossein og ben behandlet med syre;;;;;;- 1364;"0506 90";4;Ben og hornkerner, rå, affedtede, afgelatiniserede eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen ossein og ben behandlet med syre eller tilskårne);;;;;; 1365;"0506 90 00";5;Ben og hornkerner, rå, affedtede, afgelatiniserede eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen ossein og ben behandlet med syre eller tilskårne);;;;;;- 1366;"0507";3;Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen sådanne varer tilskåret i form);;;;;; 1367;"0507 10";4;Elfenben, råt eller simpelt bearbejdet, samt pulver og affald deraf (undtagen tilskåret elfenben);;;;;; 1368;"0507 10 00";5;Elfenben, råt eller simpelt bearbejdet, samt pulver og affald deraf (undtagen tilskåret elfenben);;;;;;- 1369;"0507 90";4;Skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen sådanne varer tilskåret i form samt elfenben);;;;;; 1370;"0507 90 00";5;Skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen sådanne varer tilskåret i form samt elfenben);;;;;;- 1371;"0508";3;Koraller og lignende varer, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder og pulver og affald deraf, samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede (undtagen sådanne varer yderligere behandlede eller tilskåret i form);;;;;; 1372;"0508 00";4;Koraller og lignende varer, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder og pulver og affald deraf, samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede (undtagen sådanne varer yderligere behandlede eller tilskåret i form);;;;;; 1373;"0508 00 10";5;Ædelkoral (rød koral) (Corallium rubrum), rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede;;;;;;- 1374;"0508 00 90";5;Koraller og lignende varer, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder og pulver og affald deraf, samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede (undtagen sådanne varer yderligere behandlede eller tilskåret i form, og Ædelkoral);;;;;;- 1375;"0510";3;"Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede";;;;;; 1376;"0510 00";4;"Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede";;;;;; 1377;"0510 00 00";5;"Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede";;;;;;- 1378;"0511";3;"Animalske produkter, i.a.n.; døde dyr af enhver art, uegnede til menneskeføde";;;;;; 1379;"0511 10";4;Tyresæd;;;;;; 1380;"0511 10 00";5;Tyresæd;;;;;;Antal stk. 1381;"0511 91";4;"Produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde";;;;;; 1382;"0511 91 10";5;Fiskeaffald;;;;;;- 1383;"0511 91 90";5;Produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr samt fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde (undtagen fiskeaffald);;;;;;- 1384;"0511 99";4;"Animalske produkter, i.a.n.; døde dyr, uegnede til menneskeføde (undtagen fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr)";;;;;; 1385;"0511 99 10";5;Sener og nerver af dyr samt afklip og lignende affald af rå huder og skind;;;;;;- 1386;"0511 99 31";5;Naturlige animalske vaskesvampe, rå;;;;;;- 1387;"0511 99 39";5;Naturlige animalske vaskesvampe, bearbejdede;;;;;;- 1388;"0511 99 85";5;Animalske produkter, i.a.n., døde dyr, uegnede til menneskeføde (undtagen fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr);;;;;;- 1389;"II";1;AFSNIT II, VEGETABILSKE PRODUKTER;;;;;; 1390;"06";2;"Kapitel 6, LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE";;;;;; 1391;"0601";3;"Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst, samt cikorieplanter og -rødder (undtagen spiselige løg, rødder og rodknolde samt cikorierødder af arten ""Cichorium intybus sativum"")";;;;;; 1392;"0601 10";4;Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst (undtagen spiselige løg, rødder og rodknolde samt cikorieplanter og -rødder);;;;;; 1393;"0601 10 10";5;Hyacintløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;;Antal stk. 1394;"0601 10 20";5;Narcisseløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;;Antal stk. 1395;"0601 10 30";5;Tulipanløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;;Antal stk. 1396;"0601 10 40";5;Gladiolusløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;;Antal stk. 1397;"0601 10 90";5;Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst (undtagen spiselige løg, rødder og rodknolde samt hyacintløg, narcisseløg, tulipanløg, gladiolusløg og cikorieplanter og -rødder);;;;;;Antal stk. 1398;"0601 20";4;"Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst, samt cikorieplanter og -rødder (undtagen spiselige løg, rødder og rodknolde samt cikorierødder af arten ""Cichorium intybus sativum"")";;;;;; 1399;"0601 20 10";5;"Cikorieplanter og -rødder (undtagen cikorierødder af arten ""Cichorium intybus sativum"")";;;;;;- 1400;"0601 20 30";5;Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner, i vækst eller i blomst;;;;;;- 1401;"0601 20 90";5;Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst (undtagen spiselige løg, rødder og rodknolde samt orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner og cikorieplanter og -rødder);;;;;;- 1402;"0602";3;Levende planter, herunder levende rødder, samt stiklinger, podekviste og mycelium (undtagen løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler samt cikorieplanter og -rødder);;;;;; 1403;"0602 10";4;Stiklinger uden rod samt podekviste;;;;;; 1404;"0602 10 10";5;Stiklinger uden rod samt podekviste, af vinplanter;;;;;;- 1405;"0602 10 90";5;Stiklinger uden rod samt podekviste (undtagen af vinplanter);;;;;;- 1406;"0602 20";4;Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige frugter eller nødder;;;;;; 1407;"0602 20 10";5;Vinplanter med rod, også podede;;;;;;- 1408;"0602 20 20";5;Frugttræer og buske, med bare rødder, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder, undt.vinplanter;;;;;;Antal stk. 1409;"0602 20 30";5;Citrus træer og buske, også podede, undt. med bare rødder;;;;;;Antal stk. 1410;"0602 20 80";5;Frugttræer og buske, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder, undt. citrusfrugter og vinplanter;;;;;;Antal stk. 1411;"0602 30";4;Rododendron og azalea, også podede;;;;;; 1412;"0602 30 00";5;Rododendron og azalea, også podede;;;;;;Antal stk. 1413;"0602 40";4;Rosenplanter, også okulerede eller podede;;;;;; 1414;"0602 40 00";5;Rosenplanter, også okulerede eller podede;;;;;;Antal stk. 1415;"0602 90";4;Levende planter, herunder rødder, samt mycelium (undtagen løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, herunder cikorieplanter og -rødder, stiklinger uden rod, podekviste, træer og buske af den art der bærer spiselige frugter eller nødder, rhododendron, azalea og rosenplanter);;;;;; 1416;"0602 90 10";5;Mycelium;;;;;;- 1417;"0602 90 20";5;Ananasplanter;;;;;;- 1418;"0602 90 30";5;Grøntsagsplanter og jordbærplanter;;;;;;- 1419;"0602 90 41";5;Skovtræer;;;;;;Antal stk. 1420;"0602 90 45";5;Stiklinger med rod samt ungplanter af træer og buske (undtagen frugt-, nødde- og skovtræer og -buske);;;;;;Antal stk. 1421;"0602 90 46";5;Træer og buske, frilandsplanter, med rod/ bare rod, undt. stiklinger, podekviste og unge planter, og frugt-, nødder- og skovtræer;;;;;;Antal stk. 1422;"0602 90 47";5;Nåletræ og stedsegrønnetræer og buske, frilandsplanter, med rod, undt. bare rødder, stiklinger, podekviste, unge planter og frugter, nødder og skovtræer;;;;;;Antal stk. 1423;"0602 90 48";5;Træer og buske, frilandsplanter, med rod, undt. bare rødder, stiklinger, podekviste, unge planter, nåletræer, evergreens og frugt, nødder og skovtræer;;;;;;Antal stk. 1424;"0602 90 50";5;Frilandsplanter, levende, herunder levende rødder (undtagen løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, herunder cikorieplanter og -rødder, stiklinger uden rod samt podekviste, rhododendron og azalea, rosenplanter, mycelium, ananasplanter, grøntsagsplanter og jordbærplanter, træer og buske);;;;;;- 1425;"0602 90 70";5;Stiklinger med rod af stueplanter, herunder ungplanter (undtagen kaktusser);;;;;;Antal stk. 1426;"0602 90 91";5;Stueplanter med knopper eller blomster (undtagen kaktusser);;;;;;Antal stk. 1427;"0602 90 99";5;Stueplanter, levende (undtagen stiklinger og ungplanter samt blomsterplanter med knopper eller blomster);;;;;;Antal stk. 1428;"0603";3;Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde;;;;;; 1429;"0603 11";4;Afskårne roser og rosenknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 1430;"0603 11 00";5;Afskårne roser og rosenknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;;Antal stk. 1431;"0603 12";4;Afskårne nelliker og nellikeknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 1432;"0603 12 00";5;Afskårne nelliker og nellikeknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;;Antal stk. 1433;"0603 13";4;Afskårne orkideer og orkideknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 1434;"0603 13 00";5;Afskårne orkideer og orkideknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;;Antal stk. 1435;"0603 14";4;Afskårne krysantemer og krysantemumknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 1436;"0603 14 00";5;Afskårne krysantemer og krysantemumknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;;Antal stk. 1437;"0603 15";4;"Liljer ""Lilium arter"" og knopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, afskårne, friske";;;;;; 1438;"0603 15 00";5;"Liljer ""Lilium arter"" og knopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, afskårne, friske";;;;;;Antal stk. 1439;"0603 19";4;Afskårne gladioluser og gladiolusknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske (undtagen roser, nelliker, orkideer og krysantemum);;;;;; 1440;"0603 19 10";5;Afskårne gladioluser og gladiolusknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;;Antal stk. 1441;"0603 19 20";5;Ranunkler og knopper, afskåret, frisk , af den art der anvendes til buketter eller til pynt;;;;;;Antal stk. 1442;"0603 19 70";5;Afskårne blomster og knopper, friske, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, undt. roser, nelliker, orkideer, gladiolus, ranunkler, krysantemum og liljer;;;;;;Antal stk. 1443;"0603 90";4;Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde;;;;;; 1444;"0603 90 00";5;Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde;;;;;;- 1445;"0604";3;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde;;;;;; 1446;"0604 20";4;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 1447;"0604 20 11";5;Rensdyrlav, der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;;- 1448;"0604 20 19";5;Mos og lav, der er egnede til buketter eller til pynt, friske (undtagen rensdyrlav);;;;;;- 1449;"0604 20 20";5;Juletræer, friske;;;;;;Antal stk. 1450;"0604 20 40";5;Grene af nåletræer, friske, til anvendelse som pyntegrønt;;;;;;- 1451;"0604 20 90";5;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske (undtagen juletræer og grene af nåletræer);;;;;;- 1452;"0604 90";4;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde;;;;;; 1453;"0604 90 11";5;Rensdyrlav;;;;;;- 1454;"0604 90 19";5;Mos og lav, undt rensdyrlav;;;;;;- 1455;"0604 90 91";5;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, kun tørrede;;;;;;- 1456;"0604 90 99";5;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde (undtagen kun tørrede);;;;;;- 1457;"07";2;Kapitel 7, SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE;;;;;; 1458;"0701";3;Kartofler, friske eller kølede;;;;;; 1459;"0701 10";4;Læggekartofler;;;;;; 1460;"0701 10 00";5;Læggekartofler;;;;;;- 1461;"0701 90";4;Kartofler, friske eller kølede (undtagen læggekartofler);;;;;; 1462;"0701 90 10";5;Kartofler, friske eller kølede, til fremstilling af stivelse;;;;;;- 1463;"0701 90 50";5;Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1 januar til 30 juni;;;;;;- 1464;"0701 90 90";5;Kartofler, friske eller kølede (undtagen nye kartofler, læggekartofler og kartofler til fremstilling af stivelse);;;;;;- 1465;"0702";3;Tomater, friske eller kølede;;;;;; 1466;"0702 00";4;Tomater, friske eller kølede;;;;;; 1467;"0702 00 00";5;Tomater, friske eller kølede;;;;;;- 1468;"0703";3;"Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre ""Allium""-arter, friske eller kølede";;;;;; 1469;"0703 10";4;Skalotteløg og andre spiseløg, friske eller kølede (undtagen hvidløg);;;;;; 1470;"0703 10 11";5;Spiseløg, friske eller kølede, i form af sætteløg (undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;;- 1471;"0703 10 19";5;Spiseløg, friske eller kølede (undtagen i form af sætteløg og undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;;- 1472;"0703 10 90";5;Skalotteløg, friske eller kølede;;;;;;- 1473;"0703 20";4;Hvidløg, friske eller kølede;;;;;; 1474;"0703 20 00";5;Hvidløg, friske eller kølede;;;;;;- 1475;"0703 90";4;"Porrer og andre ""Allium""-arter, friske eller kølede (undtagen skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg)";;;;;; 1476;"0703 90 00";5;"Porrer og andre ""Allium""-arter, friske eller kølede (undtagen skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg)";;;;;;- 1477;"0704";3;"Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål ""Brassica""-arter, frisk eller kølet";;;;;; 1478;"0704 10";4;Blomkål og broccoli, frisk eller kølet;;;;;; 1479;"0704 10 10";5;Blomkål og broccoli, som har sat hoved, frisk eller kølet;;;;;;- 1480;"0704 10 90";5;Broccoli (undtagen broccoli, som har sat hoved), frisk eller kølet;;;;;;- 1481;"0704 20";4;Rosenkål, frisk eller kølet;;;;;; 1482;"0704 20 00";5;Rosenkål, frisk eller kølet;;;;;;- 1483;"0704 90";4;"Hvidkål, grønkål og anden spiselig kål ""Brassica""-arter, frisk eller kølet (undtagen blomkål, broccoli af andre arter end ""Brassica oleracea var. italica"" og rosenkål)";;;;;; 1484;"0704 90 10";5;Hvidkål og rødkål, frisk eller kølet;;;;;;- 1485;"0704 90 90";5;Glaskål og anden spiselig kål, frisk eller kølet (undtagen blomkål, broccoli, rosenkål, hvidkål og rødkål);;;;;;- 1486;"0705";3;"Salat ""Lactuca sativa"" og cikorie ""Cichorium""-arter, frisk eller kølet";;;;;; 1487;"0705 11";4;Hovedsalat, frisk eller kølet;;;;;; 1488;"0705 11 00";5;Hovedsalat, frisk eller kølet;;;;;;- 1489;"0705 19";4;"Salat ""Lactuca sativa"", frisk eller kølet (undtagen hovedsalat)";;;;;; 1490;"0705 19 00";5;"Salat ""Lactuca sativa"", frisk eller kølet (undtagen hovedsalat)";;;;;;- 1491;"0705 21";4;"Cikorie af arten ""Cichorium intybus var. foliosum"", frisk eller kølet";;;;;; 1492;"0705 21 00";5;"Cikorie af arten ""Cichorium intybus var. foliosum"", frisk eller kølet";;;;;;- 1493;"0705 29";4;"Cikorie ""Cichorium""-arter, frisk eller kølet (undtagen ""Cichorium intybus var. foliosum"")";;;;;; 1494;"0705 29 00";5;"Cikorie ""Cichorium""-arter, frisk eller kølet (undtagen ""Cichorium intybus var. foliosum"")";;;;;;- 1495;"0706";3;Gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede;;;;;; 1496;"0706 10";4;Gulerødder og turnips, friske eller kølede;;;;;; 1497;"0706 10 00";5;Gulerødder og turnips, friske eller kølede;;;;;;- 1498;"0706 90";4;Rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede (undtagen gulerødder og turnips);;;;;; 1499;"0706 90 10";5;Knoldselleri, frisk eller kølet;;;;;;- 1500;"0706 90 30";5;"Peberrod ""Cochlearia armoracia"", frisk eller kølet";;;;;;- 1501;"0706 90 90";5;Rødbeder, skorzoner, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede (undtagen gulerødder, turnips, knoldselleri og peberrod);;;;;;- 1502;"0707";3;Agurker og asier, friske eller kølede;;;;;; 1503;"0707 00";4;Agurker og asier, friske eller kølede;;;;;; 1504;"0707 00 05";5;Agurker og asier, friske eller kølede (undtagen drueagurker);;;;;;- 1505;"0707 00 90";5;Asier, friske eller kølede;;;;;;- 1506;"0708";3;Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede;;;;;; 1507;"0708 10";4;"Ærter ""Pisum sativum"", også udbælgede, friske eller kølede";;;;;; 1508;"0708 10 00";5;"Ærter ""Pisum sativum"", også udbælgede, friske eller kølede";;;;;;- 1509;"0708 20";4;"Bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter, også udbælgede, friske eller kølede";;;;;; 1510;"0708 20 00";5;"Bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter, også udbælgede, friske eller kølede";;;;;;- 1511;"0708 90";4;"Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede (undtagen ærter ""Pisum sativum"" og bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter)";;;;;; 1512;"0708 90 00";5;"Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede (undtagen ærter ""Pisum sativum"" og bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter)";;;;;;- 1513;"0709";3;"Grøntsager, friske eller kølede (undtagen kartofler, tomater, ""Allium""-arter, ""Brassica""-arter, salat af arten ""Lactuca sativa"", ""Cichorium""-arter, gulerødder, turnips, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, agurker og asier samt bælgfrugter)";;;;;; 1514;"0709 20";4;Asparges, friske eller kølede;;;;;; 1515;"0709 20 00";5;Asparges, friske eller kølede;;;;;;- 1516;"0709 30";4;Auberginer, friske eller kølede;;;;;; 1517;"0709 30 00";5;Auberginer, friske eller kølede;;;;;;- 1518;"0709 40";4;Selleri, frisk eller kølet (undtagen knoldselleri);;;;;; 1519;"0709 40 00";5;Selleri, frisk eller kølet (undtagen knoldselleri);;;;;;- 1520;"0709 51";4;"Svampe af slægten ""Agaricus"", friske eller kølede";;;;;; 1521;"0709 51 00";5;"Svampe af slægten ""Agaricus"", friske eller kølede";;;;;;- 1522;"0709 52";4;Svampe af slægten Boletus, friske eller kølede;;;;;; 1523;"0709 52 00";5;Svampe af slægten Boletus, friske eller kølede;;;;;;- 1524;"0709 53";4;Svampe af slægten Cantharellus, friske eller kølede;;;;;; 1525;"0709 53 00";5;Svampe af slægten Cantharellus, friske eller kølede;;;;;;- 1526;"0709 54";4;"Shiitake-svampe ""Lentinus edodes"", friske eller kølede";;;;;; 1527;"0709 54 00";5;"Shiitake-svampe ""Lentinus edodes"", friske eller kølede";;;;;;- 1528;"0709 55";4;"Duft-ridderhatte ""Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum"", friske eller kølede";;;;;; 1529;"0709 55 00";5;"Duft-ridderhatte ""Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum"", friske eller kølede";;;;;;- 1530;"0709 56";4;"Trøfler ""Tuber spp."", friske eller kølede";;;;;; 1531;"0709 56 00";5;"Trøfler ""Tuber spp."", friske eller kølede";;;;;;- 1532;"0709 59";4;Spiselige svampe og trøfler (undtagen Agaricus, Boletus, Cantharellus, shiitake, matsutake og Tuber spp.);;;;;; 1533;"0709 59 00";5;Spiselige svampe og trøfler (undtagen Agaricus, Boletus, Cantharellus, shiitake, matsutake og Tuber spp.);;;;;;- 1534;"0709 60";4;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", friske eller kølede";;;;;; 1535;"0709 60 10";5;Sød peber, frisk eller kølet;;;;;;- 1536;"0709 60 91";5;"Frugter af slægten ""Capsicum"", friske eller kølede, til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af ""Capsicum""";;;;;;- 1537;"0709 60 95";5;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", friske eller kølede, til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider";;;;;;- 1538;"0709 60 99";5;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", friske eller kølede (undtagen til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner og til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider og undtagen sød peber)";;;;;;- 1539;"0709 70";4;Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet;;;;;; 1540;"0709 70 00";5;Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet;;;;;;- 1541;"0709 91";4;Artiskokker, friske eller kølede;;;;;; 1542;"0709 91 00";5;Artiskokker, friske eller kølede;;;;;;- 1543;"0709 92";4;Friske eller kølede oliven;;;;;; 1544;"0709 92 10";5;Oliven, friske eller kølede (undtagen til fremstilling af olie);;;;;;- 1545;"0709 92 90";5;Oliven, friske eller kølede, til fremstilling af olie;;;;;;- 1546;"0709 93";4;"Fersk eller kølet græskar, squash og græskar Cucurbita arter""";;;;;; 1547;"0709 93 10";5;Courgetter, friske eller kølede;;;;;;- 1548;"0709 93 90";5;"Græskar, squash og græskar ""Cucurbita arter"" (ekskl. courgetter), fersk eller kølet";;;;;;- 1549;"0709 99";4;Friske eller kølede grøntsager i.a.n.;;;;;; 1550;"0709 99 10";5;"Salat, frisk eller kølet (undtagen af arterne ""Lactuca sativa"" og ""Cichorium"")";;;;;;- 1551;"0709 99 20";5;Bladbeder og kardoner, friske eller kølede;;;;;;- 1552;"0709 99 40";5;Kapers, friske eller kølede;;;;;;- 1553;"0709 99 50";5;Fennikel, frisk eller kølet;;;;;;- 1554;"0709 99 60";5;Sukkermajs, frisk eller kølet;;;;;;- 1555;"0709 99 90";5;Grøntsager, fersk/kølet, i.a.n.;;;;;;- 1556;"0710";3;Grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1557;"0710 10";4;Kartofler, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1558;"0710 10 00";5;Kartofler, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;;- 1559;"0710 21";4;"Ærter, ""Pisum sativum"", også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;; 1560;"0710 21 00";5;"Ærter, ""Pisum sativum"", også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;;- 1561;"0710 22";4;"Bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter, også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;; 1562;"0710 22 00";5;"Bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter, også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;;- 1563;"0710 29";4;"Bælgfrugter, også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen ærter ""Pisum sativum"" og bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter)";;;;;; 1564;"0710 29 00";5;"Bælgfrugter, også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen ærter ""Pisum sativum"" og bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter)";;;;;;- 1565;"0710 30";4;Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;; 1566;"0710 30 00";5;Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;;- 1567;"0710 40";4;Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;; 1568;"0710 40 00";5;Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;;- 1569;"0710 80";4;Grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen kartofler, bælgfrugter, spinat, newzealandsk spinat, havemældespinat og sukkermajs);;;;;; 1570;"0710 80 10";5;Oliven, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;;- 1571;"0710 80 51";5;Sød peber, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;;- 1572;"0710 80 59";5;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen sød peber)";;;;;;- 1573;"0710 80 61";5;"Svampe af slægten ""Agaricus"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;;- 1574;"0710 80 69";5;"Svampe, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen af slægten ""Agaricus"")";;;;;;- 1575;"0710 80 70";5;Tomater, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;;- 1576;"0710 80 80";5;Artiskokker, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;;- 1577;"0710 80 85";5;Asparges, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;;- 1578;"0710 80 95";5;"Grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen kartofler, bælgfrugter, spinat, newzealandsk spinat, havemældespinat, sukkermajs, oliven, frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", svampe, tomater, artiskokker og asparges)";;;;;;- 1579;"0710 90";4;Blandinger af grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1580;"0710 90 00";5;Blandinger af grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;;- 1581;"0711";3;Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1582;"0711 20";4;Oliven, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1583;"0711 20 10";5;Oliven, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen til fremstilling af olie);;;;;;- 1584;"0711 20 90";5;Oliven, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, til oliefremstilling;;;;;;- 1585;"0711 40";4;Agurker og asier, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1586;"0711 40 00";5;Agurker og asier, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;;- 1587;"0711 51";4;"Svampe af slægten ""Agaricus"", foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;; 1588;"0711 51 00";5;"Svampe af slægten ""Agaricus"", foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;;kg/net eda 1589;"0711 59";4;"Svampe og trøfler, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"")";;;;;; 1590;"0711 59 00";5;"Svampe og trøfler, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"")";;;;;;- 1591;"0711 90";4;Grøntsager og blandinger af grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen oliven, agurker, champignoner og trøfler, hver for sig);;;;;; 1592;"0711 90 10";5;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" og ""Pimenta"", foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen sød peber)";;;;;;- 1593;"0711 90 30";5;Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;;- 1594;"0711 90 50";5;Spiseløg, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;;- 1595;"0711 90 70";5;Kapers, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;;- 1596;"0711 90 80";5;"Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen frugter af slægterne ""Capsicum"" og ""Pimenta"" andre end sød peber, spiseløg andre end skalotteløg og hvidløg, oliven, kapers, agurker, asier, sukkermajs, svampe, trøfler og blandinger af grøntsager)";;;;;;- 1597;"0711 90 90";5;Blandinger af grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;;- 1598;"0712";3;Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;; 1599;"0712 20";4;Spiseløg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;; 1600;"0712 20 00";5;Spiseløg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;;- 1601;"0712 31";4;"Svampe af slægten ""Agaricus"", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;; 1602;"0712 31 00";5;"Svampe af slægten ""Agaricus"", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;;- 1603;"0712 32";4;"Judasøre ""Auricularia arter"", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;; 1604;"0712 32 00";5;"Judasøre ""Auricularia arter"", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;;- 1605;"0712 33";4;"Bævresvamp ""Tremella arter"", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;; 1606;"0712 33 00";5;"Bævresvamp ""Tremella arter"", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;;- 1607;"0712 34";4;"Tørrede shiitake-svampe ""Lentinus edodes"", hele, snittede, skiveskårne, brudte eller i pulverform, men ikke yderligere bearbejdet";;;;;; 1608;"0712 34 00";5;"Tørrede shiitake-svampe ""Lentinus edodes"", hele, snittede, skiveskårne, brudte eller i pulverform, men ikke yderligere bearbejdet";;;;;;- 1609;"0712 39";4;"Tørrede svampe og trøfler, hele, snittede, skiveskårne, brudte eller i pulverform, men ikke yderligere tilberedt (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"", almindelig judasøre ""Auricularia spp."", gelé-svampe ""Tremella spp."" og shiitake-svampe ""Lentinus edodes"")";;;;;; 1610;"0712 39 00";5;"Tørrede svampe og trøfler, hele, snittede, skiveskårne, brudte eller i pulverform, men ikke yderligere tilberedt (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"", almindelig judasøre ""Auricularia spp."", gelé-svampe ""Tremella spp."" og shiitake-svampe ""Lentinus edodes"")";;;;;;- 1611;"0712 90";4;Grøntsager og blandinger af grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen spiseløg andre end skalotteløg og hvidløg, svampe og trøfler hver for sig);;;;;; 1612;"0712 90 05";5;Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;;- 1613;"0712 90 11";5;"Hybrider af sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tørrede, til udsæd";;;;;;- 1614;"0712 90 19";5;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen hybrider til udsæd)";;;;;;- 1615;"0712 90 30";5;Tomater, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;;- 1616;"0712 90 50";5;Gulerødder, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;;- 1617;"0712 90 90";5;Grøntsager og blandinger af grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen kartofler, spiseløg andre end skalotteløg og hvidløg, svampe, trøfler, sukkermajs, tomater og gulerødder hver for sig);;;;;;- 1618;"0713";3;Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede;;;;;; 1619;"0713 10";4;"Ærter ""Pisum sativum"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1620;"0713 10 10";5;"Ærter ""Pisum sativum"", udbælgede og tørrede, til udsæd";;;;;;- 1621;"0713 10 90";5;"Ærter ""Pisum sativum"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede (undtagen til udsæd)";;;;;;- 1622;"0713 20";4;Kikerærter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede;;;;;; 1623;"0713 20 00";5;Kikerærter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede;;;;;;- 1624;"0713 31";4;"Bønner af arterne ""Vigna mungo 'L' Hepper"" eller ""Vigna radiata 'L' Wilczek"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1625;"0713 31 00";5;"Bønner af arterne ""Vigna mungo 'L' Hepper"" eller ""Vigna radiata 'L' Wilczek"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;;- 1626;"0713 32";4;"Små røde ""Adzuki"" bønner ""Phaseolus"" eller ""Vigna angularis"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1627;"0713 32 00";5;"Små røde ""Adzuki"" bønner ""Phaseolus"" eller ""Vigna angularis"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;;- 1628;"0713 33";4;"Havebønner ""Phaseolus vulgaris"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1629;"0713 33 10";5;"Havebønner ""Phaseolus vulgaris"", udbælgede og tørrede, til udsæd";;;;;;- 1630;"0713 33 90";5;"Havebønner ""Phaseolus vulgaris"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede (undtagen til udsæd)";;;;;;- 1631;"0713 34";4;"Bambara bønner ""Vigna Subterranea eller Voandzeia Subterranea"", også afskallede eller split, tørret";;;;;; 1632;"0713 34 00";5;"Bambara bønner ""Vigna Subterranea eller Voandzeia Subterranea"", også afskallede eller split, tørret";;;;;;- 1633;"0713 35";4;Vignabønner (Vigna unguiculata);;;;;; 1634;"0713 35 00";5;Vignabønner (Vigna unguiculata);;;;;;- 1635;"0713 39";4;"Tørrede, afskallede bønner ""Vigna og Phaseolus"", også afskallede eller flækkede (undtagen bønner af arterne ""Vigna mungo [L.] Hepper eller Vigna radiata [L.] Wilczek"", små røde ""Adzuki"" bønner, kidneybønner, Bambara bønner og ko ærter)";;;;;; 1636;"0713 39 00";5;"Tørrede, afskallede bønner ""Vigna og Phaseolus"", også afskallede eller flækkede (undtagen bønner af arterne ""Vigna mungo [L.] Hepper eller Vigna radiata [L.] Wilczek"", små røde ""Adzuki"" bønner, kidneybønner, Bambara bønner og ko ærter)";;;;;;- 1637;"0713 40";4;Linser, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede;;;;;; 1638;"0713 40 00";5;Linser, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede;;;;;;- 1639;"0713 50";4;"Valskbønner ""Vicia faba var. major"" og hestebønner ""Vicia faba var. equina"" og ""Vicia faba var. minor"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1640;"0713 50 00";5;"Valskbønner ""Vicia faba var. major"" og hestebønner ""Vicia faba var. equina"" og ""Vicia faba var. minor"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;;- 1641;"0713 60";4;"Due ærter ""Cajanus cajan"", også afskallede eller split, tørret";;;;;; 1642;"0713 60 00";5;"Due ærter ""Cajanus cajan"", også afskallede eller split, tørret";;;;;;- 1643;"0713 90";4;Tørrede, bælgfrugter, også afskallede eller flækkede (undtagen ærter, kikærter, bønner, linser, bønner, hestebønner og duer ærter);;;;;; 1644;"0713 90 00";5;Tørrede, bælgfrugter, også afskallede eller flækkede (undtagen ærter, kikærter, bønner, linser, bønner, hestebønner og duer ærter);;;;;;- 1645;"0714";3;"Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede eller i form af pellets; marv af sagopalmer";;;;;; 1646;"0714 10";4;Maniokrod;;;;;; 1647;"0714 10 00";5;Maniokrod;;;;;;- 1648;"0714 20";4;Søde kartofler, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets;;;;;; 1649;"0714 20 10";5;Søde kartofler, friske, hele, bestemt til menneskeføde;;;;;;- 1650;"0714 20 90";5;Søde kartofler, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets (undtagen friske, hele søde kartofler bestemt til menneskeføde);;;;;;- 1651;"0714 30";4;Yams (Dioscorea-arter);;;;;; 1652;"0714 30 00";5;Yams (Dioscorea-arter);;;;;;- 1653;"0714 40";4;"Taro ""Colocasia arter"", Friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, i form af pellets";;;;;; 1654;"0714 40 00";5;"Taro ""Colocasia arter"", Friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, i form af pellets";;;;;;- 1655;"0714 50";4;"Yautia ""Xanthosoma arter"", Friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, i form af pellets";;;;;; 1656;"0714 50 00";5;"Yautia ""Xanthosoma arter"", Friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, i form af pellets";;;;;;- 1657;"0714 90";4;Arrowroot, saleprod, jordskokker og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets, samt marv af sagopalmer (undtagen maniokrod og søde kartofler);;;;;; 1658;"0714 90 20";5;Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse;;;;;;- 1659;"0714 90 90";5;Jordskokker og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets, samt marv af sagopalmer (undtagen maniokrod, arrowroot, saleprod og søde kartofler);;;;;;- 1660;"08";2;"Kapitel 8, SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER";;;;;; 1661;"0801";3;Kokosnødder, paranødder og akajounødder, friske eller tørrede, også afskallede;;;;;; 1662;"0801 11";4;Kokosnødder, tørrede;;;;;; 1663;"0801 11 00";5;Kokosnødder, tørrede;;;;;;- 1664;"0801 12";4;"Kokosnødder i den indre skal ""endokarpium"", friske";;;;;; 1665;"0801 12 00";5;"Kokosnødder i den indre skal ""endokarpium"", friske";;;;;;- 1666;"0801 19";4;"Friske kokosnødder, også afskallede (undtagen i den indre shell ""endokarpium"")";;;;;; 1667;"0801 19 00";5;"Friske kokosnødder, også afskallede (undtagen i den indre shell ""endokarpium"")";;;;;;- 1668;"0801 21";4;Paranødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1669;"0801 21 00";5;Paranødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;;- 1670;"0801 22";4;Paranødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1671;"0801 22 00";5;Paranødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;;- 1672;"0801 31";4;Akajounødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1673;"0801 31 00";5;Akajounødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;;- 1674;"0801 32";4;Akajounødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1675;"0801 32 00";5;Akajounødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;;- 1676;"0802";3;Nødder, friske eller tørrede, også afskallede (undtagen kokosnødder, paranødder og akajounødder);;;;;; 1677;"0802 11";4;Mandler, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1678;"0802 11 10";5;Mandler, bitre, friske eller tørrede, med skal;;;;;;- 1679;"0802 11 90";5;Mandler, søde, friske eller tørrede, med skal;;;;;;- 1680;"0802 12";4;Mandler, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1681;"0802 12 10";5;Mandler, bitre, friske eller tørrede, afskallede;;;;;;- 1682;"0802 12 90";5;Mandler, søde, friske eller tørrede, afskallede;;;;;;- 1683;"0802 21";4;"Hasselnødder ""Corylus""-arter, friske eller tørrede, med skal";;;;;; 1684;"0802 21 00";5;"Hasselnødder ""Corylus""-arter, friske eller tørrede, med skal";;;;;;- 1685;"0802 22";4;"Hasselnødder ""Corylus""-arter, friske eller tørrede, afskallede";;;;;; 1686;"0802 22 00";5;"Hasselnødder ""Corylus""-arter, friske eller tørrede, afskallede";;;;;;- 1687;"0802 31";4;Valnødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1688;"0802 31 00";5;Valnødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;;- 1689;"0802 32";4;Valnødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1690;"0802 32 00";5;Valnødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;;- 1691;"0802 41";4;"Kastanjer ""Castanea arter"", med skal, friske eller tørrede";;;;;; 1692;"0802 41 00";5;"Kastanjer ""Castanea arter"", med skal, friske eller tørrede";;;;;;- 1693;"0802 42";4;Kastanjer afskallede, spiselige, friske el tørrede;;;;;; 1694;"0802 42 00";5;Kastanjer afskallede, spiselige, friske el tørrede;;;;;;- 1695;"0802 51";4;Pistacienødder, med skal, friske eller tørrede;;;;;; 1696;"0802 51 00";5;Pistacienødder, med skal, friske eller tørrede;;;;;;- 1697;"0802 52";4;Pistachenødder afskallede, friske el tørrede;;;;;; 1698;"0802 52 00";5;Pistachenødder afskallede, friske el tørrede;;;;;;- 1699;"0802 61";4;Macadamianødder, med skal, friske eller tørrede;;;;;; 1700;"0802 61 00";5;Macadamianødder, med skal, friske eller tørrede;;;;;;- 1701;"0802 62";4;Queenslandnødder afskallede, friske eller tørrede;;;;;; 1702;"0802 62 00";5;Queenslandnødder afskallede, friske eller tørrede;;;;;;- 1703;"0802 70";4;"Kola nødder ""Cola arter"", Også afskallede, friske eller tørrede";;;;;; 1704;"0802 70 00";5;"Kola nødder ""Cola arter"", Også afskallede, friske eller tørrede";;;;;;- 1705;"0802 80";4;Arecanødder (betelnødder), friske eller tørrede;;;;;; 1706;"0802 80 00";5;Arecanødder (betelnødder), friske eller tørrede;;;;;;- 1707;"0802 91";4;Pinjekerner, friske eller tørrede, i skal;;;;;; 1708;"0802 91 00";5;Pinjekerner, friske eller tørrede, i skal;;;;;;- 1709;"0802 92";4;Pinjekerner, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1710;"0802 92 00";5;Pinjekerner, friske eller tørrede, afskallede;;;;;;- 1711;"0802 99";4;Nødder, friske eller tørrede, med eller uden skal (undtagen kokosnødder, paranødder, cashewnødder, mandler, hasselnødder, valnødder, spiselige kastanjer, pistacienødder, macadamia-nødder, kolanødder, areca-nødder og pinjekerner);;;;;; 1712;"0802 99 10";5;Pekannødder, friske eller tørrede;;;;;;- 1713;"0802 99 90";5;"Nødder, friske eller tørrede, også afskallede (undtagen kokosnødder, paranødder, cashewnødder, mandler, hasselnødder, valnødder, spiselige kastanjer, pistacienødder, macadamianødder, kolanødder, arecanødder ""betelnødder"", pinjekerner og pekannødder)";;;;;;- 1714;"0803";3;Bananer, inkl. pisang, friske eller tørrede;;;;;; 1715;"0803 10";4;Friske eller tørrede pisang;;;;;; 1716;"0803 10 10";5;Pisang, friske;;;;;;- 1717;"0803 10 90";5;Pisang, tørrede;;;;;;- 1718;"0803 90";4;Friske eller tørrede bananer (undtagen pisang);;;;;; 1719;"0803 90 10";5;Bananer, friske (undtagen pisang);;;;;;- 1720;"0803 90 90";5;Bananer, tørrede;;;;;;- 1721;"0804";3;Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede;;;;;; 1722;"0804 10";4;Dadler, friske eller tørrede;;;;;; 1723;"0804 10 00";5;Dadler, friske eller tørrede;;;;;;- 1724;"0804 20";4;Figner, friske eller tørrede;;;;;; 1725;"0804 20 10";5;Figner, friske;;;;;;- 1726;"0804 20 90";5;Figner, tørrede;;;;;;- 1727;"0804 30";4;Ananas, friske eller tørrede;;;;;; 1728;"0804 30 00";5;Ananas, friske eller tørrede;;;;;;- 1729;"0804 40";4;Avocadoer, friske eller tørrede;;;;;; 1730;"0804 40 00";5;Avocadoer, friske eller tørrede;;;;;;- 1731;"0804 50";4;Guavabær, mangoer og mangostaner, friske eller tørrede;;;;;; 1732;"0804 50 00";5;Guavabær, mangoer og mangostaner, friske eller tørrede;;;;;;- 1733;"0805";3;Citrusfrugter, friske eller tørrede;;;;;; 1734;"0805 10";4;Appelsiner og pomeranser, friske eller tørrede;;;;;; 1735;"0805 10 22";5;Appelsiner, Navle, friske;;;;;;- 1736;"0805 10 24";5;Appelsiner, hvide, friske;;;;;;- 1737;"0805 10 28";5;Appelsiner, friske (undtagen Navle og hvide appelsiner);;;;;;- 1738;"0805 10 80";5;Pomeranser, friske eller tørrede, og appelsiner, tørrede (undtagen friske appelsiner);;;;;;- 1739;"0805 21";4;Friske eller tørrede mandariner inkl. tangeriner og satsumas (undtagen klementiner);;;;;; 1740;"0805 21 10";5;Satsumas, friske eller tørrede;;;;;;- 1741;"0805 21 90";5;Mandariner inkl. tangeriner (undtagen klementiner og satsumas), friske eller tørrede;;;;;;- 1742;"0805 22";4;Klementiner, friske eller tørrede;;;;;; 1743;"0805 22 00";5;Klementiner, friske eller tørrede;;;;;;- 1744;"0805 29";4;Friske eller tørrede wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter;;;;;; 1745;"0805 29 00";5;Friske eller tørrede wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter;;;;;;- 1746;"0805 40";4;Grapefrugter og pomeloer, friske eller tørrede;;;;;; 1747;"0805 40 00";5;Grapefrugter og pomeloer, friske eller tørrede;;;;;;- 1748;"0805 50";4;"Citroner ""Citrus limon"" og ""Citrus limonum"" og limefrugter ""Citrus aurantifolia"" og ""Citrus latifolia"", friske eller tørrede";;;;;; 1749;"0805 50 10";5;"Citroner ""Citrus limon, Citrus limonum"", friske eller tørrede";;;;;;- 1750;"0805 50 90";5;"Limefrugter ""Citrus aurantifolia"" og ""Citrus latifolia"", friske eller tørrede";;;;;;- 1751;"0805 90";4;"Citrusfrugter, friske eller tørrede (undtagen appelsiner, pomeranser, citroner ""Citrus limon, Citrus limonum"", limefrugter ""Citrus aurantifolia, Citrus latifolia"", grapefrugter, mandariner, herunder tangeriner og satsumas, samt clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter)";;;;;; 1752;"0805 90 00";5;"Citrusfrugter, friske eller tørrede (undtagen appelsiner, pomeranser, citroner ""Citrus limon, Citrus limonum"", limefrugter ""Citrus aurantifolia, Citrus latifolia"", grapefrugter, mandariner, herunder tangeriner og satsumas, samt clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter)";;;;;;- 1753;"0806";3;Druer, friske eller tørrede;;;;;; 1754;"0806 10";4;Druer, friske;;;;;; 1755;"0806 10 10";5;Druer til spisebrug, friske;;;;;;- 1756;"0806 10 90";5;Druer, friske (undtagen druer til spisebrug);;;;;;- 1757;"0806 20";4;Druer, tørrede;;;;;; 1758;"0806 20 10";5;Korender;;;;;;- 1759;"0806 20 30";5;Sultanas;;;;;;- 1760;"0806 20 90";5;Druer, tørrede (undtagen korender og sultanas);;;;;;- 1761;"0807";3;"Meloner, herunder vandmeloner, og melontræsfrugter ""papaya"", friske";;;;;; 1762;"0807 11";4;Vandmeloner, friske;;;;;; 1763;"0807 11 00";5;Vandmeloner, friske;;;;;;- 1764;"0807 19";4;Meloner, friske (undtagen vandmeloner);;;;;; 1765;"0807 19 00";5;Meloner, friske (undtagen vandmeloner);;;;;;- 1766;"0807 20";4;"Melontræsfrugter ""papaya"", friske";;;;;; 1767;"0807 20 00";5;"Melontræsfrugter ""papaya"", friske";;;;;;- 1768;"0808";3;Æbler, pærer og kvæder, friske;;;;;; 1769;"0808 10";4;Æbler, friske;;;;;; 1770;"0808 10 10";5;Æbler i løs ladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, friske, i perioden 16 september til 15 december;;;;;;- 1771;"0808 10 80";5;Æbler, friske (undtagen æbler i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16 september til 15 december);;;;;;- 1772;"0808 30";4;Friske pærer;;;;;; 1773;"0808 30 10";5;Pærer i løs ladning, friske, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1 august til 31 december;;;;;;- 1774;"0808 30 90";5;Pærer, friske (undtagen pærer i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1 august til 31 december);;;;;;- 1775;"0808 40";4;Kvæder, friske;;;;;; 1776;"0808 40 00";5;Kvæder, friske;;;;;;- 1777;"0809";3;Abrikoser, kirsebær, ferskner, herunder nektariner, blommer og slåen, friske;;;;;; 1778;"0809 10";4;Abrikoser, friske;;;;;; 1779;"0809 10 00";5;Abrikoser, friske;;;;;;- 1780;"0809 21";4;"Surkirsebær ""Prunus cerasus"", friske";;;;;; 1781;"0809 21 00";5;"Surkirsebær ""Prunus cerasus"", friske";;;;;;- 1782;"0809 29";4;"Kirsebær, friske (undtagen surkirsebær ""Prunus cerasus"")";;;;;; 1783;"0809 29 00";5;"Kirsebær, friske (undtagen surkirsebær ""Prunus cerasus"")";;;;;;- 1784;"0809 30";4;Ferskner, herunder nektariner, friske;;;;;; 1785;"0809 30 20";5;"Friske flade ferskner ""Prunus persica var. platycarpa"" og flade nektariner ""Prunus persica var. platerina""";;;;;;- 1786;"0809 30 30";5;Nektariner, friske (undtagen flade nektariner);;;;;;- 1787;"0809 30 80";5;Ferskner, friske (undtagen nektariner og flade ferskner);;;;;;- 1788;"0809 40";4;Blommer og slåen, friske;;;;;; 1789;"0809 40 05";5;Blommer, friske;;;;;;- 1790;"0809 40 90";5;Slåen, friske;;;;;;- 1791;"0810";3;Jordbær, hindbær, brombær, ribs, solbær, stikkelsbær og andre spiselige frugter, friske (undtagen nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, citrusfrugter, druer, meloner, papaya, æbler, pærer, kvæder, abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer og slåen);;;;;; 1792;"0810 10";4;Jordbær, friske;;;;;; 1793;"0810 10 00";5;Jordbær, friske;;;;;;- 1794;"0810 20";4;Hindbær, brombær, morbær og loganbær, friske;;;;;; 1795;"0810 20 10";5;Hindbær, friske;;;;;;- 1796;"0810 20 90";5;Brombær, morbær og loganbær, friske;;;;;;- 1797;"0810 30";4;Frisk sort, hvide ribs, solbær og stikkelsbær;;;;;; 1798;"0810 30 10";5;Solbær, friske;;;;;;- 1799;"0810 30 30";5;Røde ribs, friske;;;;;;- 1800;"0810 30 90";5;Stikkelsbær og hvide ribs, friske;;;;;;- 1801;"0810 40";4;"Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten ""Vaccinium"", friske";;;;;; 1802;"0810 40 10";5;"Tyttebær af arten ""Vaccinium vitis-idaea"", friske";;;;;;- 1803;"0810 40 30";5;"Frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", friske";;;;;;- 1804;"0810 40 50";5;"Frugter af arterne ""Vaccinium macrocarpon"" og ""Vaccinium corymbosum"", friske";;;;;;- 1805;"0810 40 90";5;"Frugter af slægten ""Vaccinium"", friske (undtagen arterne ""vitis-idaea"", ""myrtillus"", ""macrocarpon"" og ""corymbosum"")";;;;;;- 1806;"0810 50";4;Kiwifrugter, friske;;;;;; 1807;"0810 50 00";5;Kiwifrugter, friske;;;;;;- 1808;"0810 60";4;Durianfrugter,friske;;;;;; 1809;"0810 60 00";5;Durianfrugter,friske;;;;;;- 1810;"0810 70";4;Persimmons, friske;;;;;; 1811;"0810 70 00";5;Persimmons, friske;;;;;;- 1812;"0810 90";4;"Tamarinder, akajouæbler, jackfrugter, litchi, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya og andre spiselige frugter, friske (undtagen nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, citrusfrugter, druer, meloner, papaya, æbler, pærer, kvæder, abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer, slåen, jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær, stikkelsbær, tranebær og andre frugter af slægten ""Vaccinium"" samt kiwifrugter og durianfrugter)";;;;;; 1813;"0810 90 20";5;Tamarinder, akajouæbler, jackfrugter, litchi, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, friske;;;;;;- 1814;"0810 90 75";5;Frugter, friske, i.a.n.;;;;;;- 1815;"0811";3;Frugter og nødder, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1816;"0811 10";4;Jordbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1817;"0811 10 11";5;Jordbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;;- 1818;"0811 10 19";5;Jordbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;;- 1819;"0811 10 90";5;Jordbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 1820;"0811 20";4;Hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs og stikkelsbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1821;"0811 20 11";5;Hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs og stikkelsbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;;- 1822;"0811 20 19";5;Hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs og stikkelsbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;;- 1823;"0811 20 31";5;Hindbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 1824;"0811 20 39";5;Solbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 1825;"0811 20 51";5;Røde ribs, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 1826;"0811 20 59";5;Brombær og morbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 1827;"0811 20 90";5;Loganbær, stikkelsbær og hvide ribs, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 1828;"0811 90";4;Frugter og nødder, spiselige, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs og stikkelsbær);;;;;; 1829;"0811 90 11";5;"Guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent";;;;;;- 1830;"0811 90 19";5;"Frugter og nødder, spiselige, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs, stikkelsbær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;;- 1831;"0811 90 31";5;"Guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent";;;;;;- 1832;"0811 90 39";5;Frugter og nødder, spiselige, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs, stikkelsbær;;;;;;- 1833;"0811 90 50";5;"Frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;;- 1834;"0811 90 70";5;"Frugter af arterne ""Vaccinium myrtilloides"" og ""Vaccinium angustifolium"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;;- 1835;"0811 90 75";5;"Surkirsebær ""Prunus cerasus"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;;- 1836;"0811 90 80";5;"Kirsebær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen surkirsebær ""Prunus cerasus"")";;;;;;- 1837;"0811 90 85";5;"Guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;;- 1838;"0811 90 95";5;"Frugter og nødder, spiselige, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs, frugter af arterne ""Vaccinium myrtillus"", ""Vaccinium myrtilloides"" og ""Vaccinium angustifolium"", kirsebær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;;- 1839;"0812";3;Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1840;"0812 10";4;Kirsebær, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1841;"0812 10 00";5;Kirsebær, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;;- 1842;"0812 90";4;Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen kirsebær);;;;;; 1843;"0812 90 25";5;Abrikoser og appelsiner, foreløbigt konserverede, f.eks med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;;- 1844;"0812 90 30";5;"Melontræsfrugter ""papaya"", foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;;- 1845;"0812 90 40";5;"Frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;;- 1846;"0812 90 70";5;"Guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;;- 1847;"0812 90 98";5;"Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen kirsebær, abrikoser, appelsiner, pomeranser, papaya, frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;;- 1848;"0813";3;Abrikoser, svesker, æbler, ferskner, pærer, papaya, tamarinder og andre spiselige frugter, tørrede, samt blandinger af spiselige og tørrede frugter eller af spiselige nødder (undtagen nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer hver for sig);;;;;; 1849;"0813 10";4;Abrikoser, tørrede;;;;;; 1850;"0813 10 00";5;Abrikoser, tørrede;;;;;;- 1851;"0813 20";4;Svesker, tørrede;;;;;; 1852;"0813 20 00";5;Svesker, tørrede;;;;;;- 1853;"0813 30";4;Æbler, tørrede;;;;;; 1854;"0813 30 00";5;Æbler, tørrede;;;;;;- 1855;"0813 40";4;Ferskner, pærer, papaya, tamarinder og andre spiselige frugter, tørrede (undtagen nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter, druer, abrikoser, svesker og æbler hver for sig);;;;;; 1856;"0813 40 10";5;Ferskner, herunder nektariner, tørrede;;;;;;- 1857;"0813 40 30";5;Pærer, tørrede;;;;;;- 1858;"0813 40 50";5;"Melontræsfrugter ""papaya"", tørrede";;;;;;- 1859;"0813 40 65";5;Tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tørrede;;;;;;- 1860;"0813 40 95";5;Spiselige frugter, tørrede (undtagen nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, citrusfrugter, druer, abrikoser, svesker, æbler, pærer og ferskner hver for sig);;;;;;- 1861;"0813 50";4;Blandinger af spiselige og tørrede frugter eller af spiselige nødder;;;;;; 1862;"0813 50 12";5;"Blandinger af tørrede melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, uden indhold af svesker";;;;;;- 1863;"0813 50 15";5;Blandinger af tørrede frugter, uden indhold af svesker (undtagen blandinger af nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, citrusfrugter, druer, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;;- 1864;"0813 50 19";5;Blandinger af tørrede abrikoser, æbler, ferskner, herunder nektariner, pærer, papaya eller andre spiselige og tørrede frugter, med indhold af svesker (undtagen blandinger af spiselige nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer);;;;;;- 1865;"0813 50 31";5;"Blandinger udelukkende af tørrede kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder";;;;;;- 1866;"0813 50 39";5;"Blandinger udelukkende af spiselige og tørrede nødder henhørende under pos. 0802 (undtagen af kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;;- 1867;"0813 50 91";5;Blandinger af spiselige og tørrede nødder, bananer, dadler, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer, uden indhold af svesker eller figner (undtagen udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802);;;;;;- 1868;"0813 50 99";5;Blandinger af spiselige og tørrede nødder, bananer, dadler, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer, med indhold af svesker eller figner (undtagen udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802);;;;;;- 1869;"0814";3;Skaller af citrusfrugter eller meloner, herunder vandmeloner, friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger;;;;;; 1870;"0814 00";4;Skaller af citrusfrugter eller meloner, herunder vandmeloner, friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger;;;;;; 1871;"0814 00 00";5;Skaller af citrusfrugter eller meloner, herunder vandmeloner, friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger;;;;;;- 1872;"09";2;Kapitel 9, KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER;;;;;; 1873;"0901";3;"Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet";;;;;; 1874;"0901 11";4;Rå kaffe, med koffeinindhold;;;;;; 1875;"0901 11 00";5;Rå kaffe, med koffeinindhold;;;;;;- 1876;"0901 12";4;Rå kaffe, koffeinfri;;;;;; 1877;"0901 12 00";5;Rå kaffe, koffeinfri;;;;;;- 1878;"0901 21";4;Brændt kaffe, med koffeinindhold;;;;;; 1879;"0901 21 00";5;Brændt kaffe, med koffeinindhold;;;;;;- 1880;"0901 22";4;Brændt kaffe, koffeinfri;;;;;; 1881;"0901 22 00";5;Brændt kaffe, koffeinfri;;;;;;- 1882;"0901 90";4;Skaller og hinder af kaffe samt kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet;;;;;; 1883;"0901 90 10";5;Skaller og hinder af kaffe;;;;;;- 1884;"0901 90 90";5;Kaffeerstatning med indhold af kaffe;;;;;;- 1885;"0902";3;Te, også aromatiseret;;;;;; 1886;"0902 10";4;Grøn te, ikke fermenteret, i pakninger af nettovægt <= 3 kg;;;;;; 1887;"0902 10 00";5;Grøn te, ikke fermenteret, i pakninger af nettovægt <= 3 kg;;;;;;- 1888;"0902 20";4;Grøn te, ikke fermenteret (undtagen i pakninger af nettovægt <= 3 kg);;;;;; 1889;"0902 20 00";5;Grøn te, ikke fermenteret (undtagen i pakninger af nettovægt <= 3 kg);;;;;;- 1890;"0902 30";4;Fermenteret sort te og delvis fermenteret te, også aromatiseret, i pakninger af nettovægt <= 3 kg;;;;;; 1891;"0902 30 00";5;Fermenteret sort te og delvis fermenteret te, også aromatiseret, i pakninger af nettovægt <= 3 kg;;;;;;- 1892;"0902 40";4;Fermenteret sort te og delvis fermenteret te, også aromatiseret, i pakninger af nettovægt > 3 kg;;;;;; 1893;"0902 40 00";5;Fermenteret sort te og delvis fermenteret te, også aromatiseret, i pakninger af nettovægt > 3 kg;;;;;;- 1894;"0903";3;Mate;;;;;; 1895;"0903 00";4;Mate;;;;;; 1896;"0903 00 00";5;Mate;;;;;;- 1897;"0904";3;"Peber af slægten ""Piper""; krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", tørrede, knuste eller formalede";;;;;; 1898;"0904 11";4;"Peber af slægten ""Piper"", ikke knust eller formalet";;;;;; 1899;"0904 11 00";5;"Peber af slægten ""Piper"", ikke knust eller formalet";;;;;;- 1900;"0904 12";4;"Peber af slægten ""Piper"", knust eller formalet";;;;;; 1901;"0904 12 00";5;"Peber af slægten ""Piper"", knust eller formalet";;;;;;- 1902;"0904 21";4;Frugter af slægten Capsicum eller af slægten Pimenta, tørrede, ikke knust eller formalet;;;;;; 1903;"0904 21 10";5;Sød peber, tørret, men ikke knust eller formalet;;;;;;- 1904;"0904 21 90";5;"Krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", tørrede, men ikke knuste eller formalede (undtagen sød peber)";;;;;;- 1905;"0904 22";4;"Krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", knuste eller formalede";;;;;; 1906;"0904 22 00";5;"Krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", knuste eller formalede";;;;;;- 1907;"0905";3;Vanilje;;;;;; 1908;"0905 10";4;Vanilla, ikke knust eller formalet;;;;;; 1909;"0905 10 00";5;Vanilla, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1910;"0905 20";4;Vanille (undt vanillesukker), knust eller formalet;;;;;; 1911;"0905 20 00";5;Vanille (undt vanillesukker), knust eller formalet;;;;;;- 1912;"0906";3;Kanel og kanelblomster;;;;;; 1913;"0906 11";4;Ceylon-kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume);;;;;; 1914;"0906 11 00";5;Ceylon-kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume);;;;;;- 1915;"0906 19";4;Kanel og kanelblomster, ikke knust eller formalet (undtagen ceylon-kanel [Cinnamomum zeylanicum Blume]);;;;;; 1916;"0906 19 00";5;Kanel og kanelblomster, ikke knust eller formalet (undtagen ceylon-kanel [Cinnamomum zeylanicum Blume]);;;;;;- 1917;"0906 20";4;Kanel og kanelblomster, knust eller formalet;;;;;; 1918;"0906 20 00";5;Kanel og kanelblomster, knust eller formalet;;;;;;- 1919;"0907";3;Nelliker, hele frugter, nelliker og stængler;;;;;; 1920;"0907 10";4;Nelliker, hel frugt, nelliker og stilke, ikke knust eller formalet;;;;;; 1921;"0907 10 00";5;Nelliker, hel frugt, nelliker og stilke, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1922;"0907 20";4;Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke, knust eller formalet;;;;;; 1923;"0907 20 00";5;Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke, knust eller formalet;;;;;;- 1924;"0908";3;Muskatnød, muskatblomme og kardemomme;;;;;; 1925;"0908 11";4;Muskatnød, ikke knust eller formalet;;;;;; 1926;"0908 11 00";5;Muskatnød, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1927;"0908 12";4;Muskatnød, knust eller formalet;;;;;; 1928;"0908 12 00";5;Muskatnød, knust eller formalet;;;;;;- 1929;"0908 21";4;Mace, ikke knust eller formalet;;;;;; 1930;"0908 21 00";5;Mace, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1931;"0908 22";4;Muskatblomme, knust eller formalet;;;;;; 1932;"0908 22 00";5;Muskatblomme, knust eller formalet;;;;;;- 1933;"0908 31";4;Kardemomme, ikke knust eller formalet;;;;;; 1934;"0908 31 00";5;Kardemomme, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1935;"0908 32";4;Kardemomme, knust eller formalet;;;;;; 1936;"0908 32 00";5;Kardemomme, knust eller formalet;;;;;;- 1937;"0909";3;Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen, kommen og enebær;;;;;; 1938;"0909 21";4;Korianderfrø, ikke knust eller formalet;;;;;; 1939;"0909 21 00";5;Korianderfrø, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1940;"0909 22";4;Koriander, knust eller formalet;;;;;; 1941;"0909 22 00";5;Koriander, knust eller formalet;;;;;;- 1942;"0909 31";4;Spidskommen, ikke knust eller formalet;;;;;; 1943;"0909 31 00";5;Spidskommen, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1944;"0909 32";4;Spidskommen, knust eller formalet;;;;;; 1945;"0909 32 00";5;Spidskommen, knust eller formalet;;;;;;- 1946;"0909 61";4;Enebær og Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel, ikke knust eller formalet;;;;;; 1947;"0909 61 00";5;Enebær og Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1948;"0909 62";4;"Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær, knust eller formalet";;;;;; 1949;"0909 62 00";5;"Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær, knust eller formalet";;;;;;- 1950;"0910";3;"Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier (undtagen peber af slægten ""Piper"", krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", vanille, kanel, kanelblomster, kryddernelliker, modernelliker, nellikestilke, muskatnød, muskatblomme, kardemomme, anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen, kommen og enebær)";;;;;; 1951;"0910 11";4;Ingefær, ikke knust eller formalet;;;;;; 1952;"0910 11 00";5;Ingefær, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1953;"0910 12";4;Ingefær, knust eller formalet;;;;;; 1954;"0910 12 00";5;Ingefær, knust eller formalet;;;;;;- 1955;"0910 20";4;Safran;;;;;; 1956;"0910 20 10";5;Safran, ikke knust eller formalet;;;;;;- 1957;"0910 20 90";5;Safran, knust eller formalet;;;;;;- 1958;"0910 30";4;Gurkemeje;;;;;; 1959;"0910 30 00";5;Gurkemeje;;;;;;- 1960;"0910 91";4;Blandinger af krydderier af forskellig art;;;;;; 1961;"0910 91 05";5;Karry;;;;;;- 1962;"0910 91 10";5;Blandinger af krydderier af forskellig art, ikke knuste eller formalede;;;;;;- 1963;"0910 91 90";5;Blandinger af krydderier af forskellig art, knuste eller formalede;;;;;;- 1964;"0910 99";4;"Krydderier (undtagen peber af slægten ""Piper"", krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", vanille, kanel, kanelblomster, kryddernelliker, modernelliker, nellikestilke, muskatnød, muskatblomme, kardemomme, anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen, kommen, enebær, ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade og karry samt blandinger af krydderier af forskellig art)";;;;;; 1965;"0910 99 10";5;Bukkehornsfrø;;;;;;- 1966;"0910 99 31";5;"Vild timian ""Thymus serpyllum"", ikke knust eller formalet";;;;;;- 1967;"0910 99 33";5;Timian, ikke knust eller formalet (undtagen vild timian);;;;;;- 1968;"0910 99 39";5;Timian, knust eller formalet;;;;;;- 1969;"0910 99 50";5;Laurbærblade;;;;;;- 1970;"0910 99 91";5;Krydderier, ikke knuskt eller formalet, blandninger af to eller flere varer henhørende under forskellige positioner, undt. Karry, bukkehornsfrø, timian, laurbærblade;;;;;;- 1971;"0910 99 99";5;Krydderier, knuskt eller formalet, blandninger af to eller flere varer henhørende under forskellige positioner, undt. Karry, bukkehornsfrø, timian, laurbærblade;;;;;;- 1972;"10";2;Kapitel 10, KORN;;;;;; 1973;"1001";3;Hvede og blandsæd af hvede og rug;;;;;; 1974;"1001 11";4;Hård hvede, til udsæd;;;;;; 1975;"1001 11 00";5;Hård hvede, til udsæd;;;;;;- 1976;"1001 19";4;Hvede, durum, undt. til udsæd;;;;;; 1977;"1001 19 00";5;Hvede, durum, undt. til udsæd;;;;;;- 1978;"1001 91";4;Frø af hvede og rug, til udsæd (undtagen hård);;;;;; 1979;"1001 91 10";5;Spelt til udsæd;;;;;;- 1980;"1001 91 20";5;Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, til udsæd;;;;;;- 1981;"1001 91 90";5;Hvede frø til udsæd (undtagen hård, blød hvede og spelt);;;;;;- 1982;"1001 99";4;Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undt til udsæd;;;;;; 1983;"1001 99 00";5;Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undt til udsæd;;;;;;- 1984;"1002";3;Ryg;;;;;; 1985;"1002 10";4;Rye frø til udsæd;;;;;; 1986;"1002 10 00";5;Rye frø til udsæd;;;;;;- 1987;"1002 90";4;Rug, undt. til udsæd;;;;;; 1988;"1002 90 00";5;Rug, undt. til udsæd;;;;;;- 1989;"1003";3;Byg;;;;;; 1990;"1003 10";4;Byg til udsæd;;;;;; 1991;"1003 10 00";5;Byg til udsæd;;;;;;- 1992;"1003 90";4;Byg (undtagen til udsæd);;;;;; 1993;"1003 90 00";5;Byg (undtagen til udsæd);;;;;;- 1994;"1004";3;Havre;;;;;; 1995;"1004 10";4;Havre til udsæd;;;;;; 1996;"1004 10 00";5;Havre til udsæd;;;;;;- 1997;"1004 90";4;Havre, undt. til udsæd;;;;;; 1998;"1004 90 00";5;Havre, undt. til udsæd;;;;;;- 1999;"1005";3;Majs;;;;;; 2000;"1005 10";4;Majs til udsæd;;;;;; 2001;"1005 10 13";5;Trihybridmajs, til udsæd;;;;;;- 2002;"1005 10 15";5;Enkelthybridmajs, til udsæd;;;;;;- 2003;"1005 10 18";5;Hybridmajs til udsæd (undtagen tre kors og enkel hybridmajs til udsæd);;;;;;- 2004;"1005 10 90";5;Majs til udsæd (undtagen hybridmajs);;;;;;- 2005;"1005 90";4;Majs (undtagen til udsæd);;;;;; 2006;"1005 90 00";5;Majs (undtagen til udsæd);;;;;;- 2007;"1006";3;Ris;;;;;; 2008;"1006 10";4;Uafskallet ris;;;;;; 2009;"1006 10 10";5;Uafskallet ris, til udsæd;;;;;;- 2010;"1006 10 30";5;Rundkornet ris uafskallet;;;;;;- 2011;"1006 10 50";5;Middelkornet ris, uafskallet;;;;;;- 2012;"1006 10 71";5;Langkornet ris, længde-bredde-forhold> 2, men <3, uafskallet;;;;;;- 2013;"1006 10 79";5;Langkornet ris, længde-bredde-forhold> = 3;;;;;;- 2014;"1006 10 90";5;Uafskallet ris (undtagen rund, medium og langkornet);;;;;;- 2015;"1006 20";4;Afskallet ris;;;;;; 2016;"1006 20 11";5;Afskallet ris, skoldet, rundkornet;;;;;;- 2017;"1006 20 13";5;Afskallet ris, skoldet, middelkornet;;;;;;- 2018;"1006 20 15";5;Afskallet ris, skoldet, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3;;;;;;- 2019;"1006 20 17";5;Afskallet ris, skoldet, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3;;;;;;- 2020;"1006 20 19";5;Afskallet ris, skoldet (undtagen rund, medium og langkornet);;;;;;- 2021;"1006 20 92";5;Afskallet ris, rundkornet (undtagen skoldet);;;;;;- 2022;"1006 20 94";5;Afskallet ris, middelkornet (undtagen skoldet);;;;;;- 2023;"1006 20 96";5;Afskallet ris, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3 (undtagen skoldet);;;;;;- 2024;"1006 20 98";5;Afskallet ris, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3 (undtagen skoldet);;;;;;- 2025;"1006 20 99";5;Afskallet ris (undtagen rund, medium og langkornet, og skoldet);;;;;;- 2026;"1006 30";4;Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret;;;;;; 2027;"1006 30 21";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet, skoldet;;;;;;- 2028;"1006 30 23";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet, skoldet;;;;;;- 2029;"1006 30 25";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3, skoldet;;;;;;- 2030;"1006 30 27";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3, skoldet;;;;;;- 2031;"1006 30 29";5;Delvis sleben ris, skoldet (undtagen rund, medium og langkornet);;;;;;- 2032;"1006 30 42";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet (undtagen skoldet);;;;;;- 2033;"1006 30 44";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet (undtagen skoldet);;;;;;- 2034;"1006 30 46";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3 (undtagen skoldet);;;;;;- 2035;"1006 30 48";5;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3 (undtagen skoldet);;;;;;- 2036;"1006 30 49";5;Delvis sleben ris (undtagen rund, medium og langkornet, og skoldet);;;;;;- 2037;"1006 30 61";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet, skoldet;;;;;;- 2038;"1006 30 63";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet, skoldet;;;;;;- 2039;"1006 30 65";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3, skoldet;;;;;;- 2040;"1006 30 67";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3, skoldet;;;;;;- 2041;"1006 30 69";5;Helt sleben ris, skoldet, både poleret eller glaseret (undtagen rund, medium og langkornet);;;;;;- 2042;"1006 30 92";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet (undtagen skoldet);;;;;;- 2043;"1006 30 94";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet (undtagen skoldet);;;;;;- 2044;"1006 30 96";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3 (undtagen skoldet);;;;;;- 2045;"1006 30 98";5;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3 (undtagen skoldet);;;;;;- 2046;"1006 30 99";5;Helt sleben ris, både poleret eller glaseret (undtagen rund, medium og langkornet, og skoldet);;;;;;- 2047;"1006 40";4;Brudris;;;;;; 2048;"1006 40 00";5;Brudris;;;;;;- 2049;"1007";3;Sorghum;;;;;; 2050;"1007 10";4;Sorghum, til udsæd;;;;;; 2051;"1007 10 10";5;Hybridsorghum, til udsæd;;;;;;- 2052;"1007 10 90";5;Sorghum, til udsæd (undtagen hybrider);;;;;;- 2053;"1007 90";4;Sorghum, undt. hybridsorghum, undt. til udsæd;;;;;; 2054;"1007 90 00";5;Sorghum, undt. hybridsorghum, undt. til udsæd;;;;;;- 2055;"1008";3;Boghvede, hirse, kanariefrø og andre kornsorter (undtagen hvede og blandsæd af hvede og rug samt rug, byg, havre, majs, ris og sorghum);;;;;; 2056;"1008 10";4;Boghvede;;;;;; 2057;"1008 10 00";5;Boghvede;;;;;;- 2058;"1008 21";4;Hirse frø til udsæd (undtagen sorghum);;;;;; 2059;"1008 21 00";5;Hirse frø til udsæd (undtagen sorghum);;;;;;- 2060;"1008 29";4;Hirse, undt. til udsæd;;;;;; 2061;"1008 29 00";5;Hirse, undt. til udsæd;;;;;;- 2062;"1008 30";4;Kanariefrø;;;;;; 2063;"1008 30 00";5;Kanariefrø;;;;;;- 2064;"1008 40";4;"Fonio ""Digitaria arter""";;;;;; 2065;"1008 40 00";5;"Fonio ""Digitaria arter""";;;;;;- 2066;"1008 50";4;Quinoa (Chenopodium quinoa);;;;;; 2067;"1008 50 00";5;Quinoa (Chenopodium quinoa);;;;;;- 2068;"1008 60";4;Triticale;;;;;; 2069;"1008 60 00";5;Triticale;;;;;;- 2070;"1008 90";4;Korn, undt (hvede, rug, byg, havre, majs, ris, sorghum, boghvede, hirse, kanariefrø og triticale);;;;;; 2071;"1008 90 00";5;Korn, undt (hvede, rug, byg, havre, majs, ris, sorghum, boghvede, hirse, kanariefrø og triticale);;;;;;- 2072;"11";2;"Kapitel 11, MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN";;;;;; 2073;"1101";3;Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug;;;;;; 2074;"1101 00";4;Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug;;;;;; 2075;"1101 00 11";5;Mel af hård hvede;;;;;;- 2076;"1101 00 15";5;Mel af blod hvede og spelt;;;;;;- 2077;"1101 00 90";5;Mel af blandsæd af hvede og rug;;;;;;- 2078;"1102";3;Mel af korn (undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug);;;;;; 2079;"1102 20";4;Majsmel;;;;;; 2080;"1102 20 10";5;Majsmel, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent;;;;;;- 2081;"1102 20 90";5;Majsmel, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent;;;;;;- 2082;"1102 90";4;Mel af korn (undtagen hvedemel og mel af rugmel, majsmel );;;;;; 2083;"1102 90 10";5;Bygmel;;;;;;- 2084;"1102 90 30";5;Havremel;;;;;;- 2085;"1102 90 50";5;Rismel;;;;;;- 2086;"1102 90 70";5;Rugmel;;;;;;- 2087;"1102 90 90";5;Mel af korn (undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug, rugmel, majsmel, rismel, bygmel og havremel);;;;;;- 2088;"1103";3;Gryn og groft mel samt pellets af korn;;;;;; 2089;"1103 11";4;Gryn og groft mel, af hvede;;;;;; 2090;"1103 11 10";5;Gryn og groft mel af hård hvede;;;;;;- 2091;"1103 11 90";5;Gryn og groft mel, af blød hvede og spelt;;;;;;- 2092;"1103 13";4;Gryn og groft mel, af majs;;;;;; 2093;"1103 13 10";5;Gryn og groft mel, af majs, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent;;;;;;- 2094;"1103 13 90";5;Gryn og groft mel, af majs, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent;;;;;;- 2095;"1103 19";4;Gryn og groft mel, af korn (undtagen hvede og majs);;;;;; 2096;"1103 19 20";5;Gryn og groft mel af rug eller byg;;;;;;- 2097;"1103 19 40";5;Gryn og groft mel, af havre;;;;;;- 2098;"1103 19 50";5;Gryn og groft mel, af ris;;;;;;- 2099;"1103 19 90";5;Gryn og groft mel, af korn (undtagen hvede, havre, majs, ris, rug og byg);;;;;;- 2100;"1103 20";4;Pellets af korn;;;;;; 2101;"1103 20 25";5;Pellets af rug eller byg;;;;;;- 2102;"1103 20 30";5;Pellets af havre;;;;;;- 2103;"1103 20 40";5;Pellets af majs;;;;;;- 2104;"1103 20 50";5;Pellets af ris;;;;;;- 2105;"1103 20 60";5;Pellets af hvede;;;;;;- 2106;"1103 20 90";5;Pellets af korn (undtagen af rug, byg, havre, majs, ris og hvede);;;;;;- 2107;"1104";3;Korn, valset eller i flager, afskallet, afrundet, skåret, knust eller bearbejdet på anden måde samt kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet (undtagen mel af korn samt afskallet og delvis sleben eller sleben ris og brudris);;;;;; 2108;"1104 12";4;Korn af havre, valset eller i flager;;;;;; 2109;"1104 12 10";5;Korn af havre, valset;;;;;;- 2110;"1104 12 90";5;Korn af havre, i flager;;;;;;- 2111;"1104 19";4;Korn, valset eller i flager (undtagen byg og havre);;;;;; 2112;"1104 19 10";5;Korn af hvede, valset eller i flager;;;;;;- 2113;"1104 19 30";5;Korn af rug, valset eller i flager;;;;;;- 2114;"1104 19 50";5;Korn af majs, valset eller i flager;;;;;;- 2115;"1104 19 61";5;Korn af byg, valset;;;;;;- 2116;"1104 19 69";5;Korn af byg, i flager;;;;;;- 2117;"1104 19 91";5;Korn af ris, i flager;;;;;;- 2118;"1104 19 99";5;Korn, valset eller i flager (undtagen korn af byg, havre, hvede, rug og majs og undtagen ris i flager);;;;;;- 2119;"1104 22";4;Korn af havre, afskallet, afrundet, skåret, knust eller bearbejdet på anden måde (undtagen havremel);;;;;; 2120;"1104 22 40";5;Havrekerner, afskallet, selv skåret eller knust;;;;;;- 2121;"1104 22 50";5;"Korn af havre, afrundet ""perlegryn""";;;;;;- 2122;"1104 22 95";5;Havrekerner (undtagen valset, i flager, afskallet, afrundet, og pellets og mel), skiveskåret, knust eller på anden måde bearbejdet;;;;;;- 2123;"1104 23";4;Korn af majs, afskallet, afrundet, skåret, knust eller bearbejdet på anden måde (undtagen majsmel);;;;;; 2124;"1104 23 40";5;Majskorn, selv skåret eller knust, afrundet majskorn, afskallet;;;;;;- 2125;"1104 23 98";5;Majskorn (undtagen valset, i flager, afskallet, afrundet, og pellets og mel), skiveskårnet, knust eller på anden måde bearbejdet;;;;;;- 2126;"1104 29";4;Korn, afskallet, afrundet, skåret, knust eller bearbejdet på anden måde (undtagen havre, majs og undtagen mel af korn samt afskallet, delvis sleben eller sleben ris og brudris);;;;;; 2127;"1104 29 04";5;Bygkerner, afskallet, selv skåret eller knust b;;;;;;- 2128;"1104 29 05";5;"Korn af byg, afrundet ""perlegryn""";;;;;;- 2129;"1104 29 08";5;Bygkerner (undtagen valset, i flager, afskallet, afrundet, og pellets og mel), skiveskåret, knust eller på anden måde bearbejdet;;;;;;- 2130;"1104 29 17";5;Korn (undtagen ris, havre, majs og byg), afskallet, selv skåret eller knust;;;;;;- 2131;"1104 29 30";5;"Korn, afrundet ""perlegryn"" (undtagen byg, havre, majs og rug)";;;;;;- 2132;"1104 29 51";5;Korn af hvede, kun knust;;;;;;- 2133;"1104 29 55";5;Korn af rug, kun knust;;;;;;- 2134;"1104 29 59";5;Korn, kun knust (undtagen byg, havre, majs, hvede og rug);;;;;;- 2135;"1104 29 81";5;"Korn af hvede (undtagen afskallet, også skåret eller knust, samt afrundet ""perlegryn"" eller kun knust)";;;;;;- 2136;"1104 29 85";5;"Korn af rug (undtagen afskallet, også skåret eller knust, samt afrundet ""perlegryn"" eller kun knust)";;;;;;- 2137;"1104 29 89";5;"Korn (undtagen byg, havre, majs, hvede og rug og undtagen afskallet, også skåret eller knust, afrundet ""perlegryn"" eller kun knust)";;;;;;- 2138;"1104 30";4;Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet;;;;;; 2139;"1104 30 10";5;Kim af korn af hvede, hele, valset, i flager eller formalet;;;;;;- 2140;"1104 30 90";5;Kim af korn, hele, valsede, i flager eller formalet (undtagen hvede);;;;;;- 2141;"1105";3;Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler;;;;;; 2142;"1105 10";4;Mel og pulver af kartofler;;;;;; 2143;"1105 10 00";5;Mel og pulver af kartofler;;;;;;- 2144;"1105 20";4;Flager, granulater og pellets, af kartofler;;;;;; 2145;"1105 20 00";5;Flager, granulater og pellets, af kartofler;;;;;;- 2146;"1106";3;"Mel og pulver af ærter, bønner, linser og andre tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713; mel og pulver af marv af sagopalmer eller af maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin henhørende under pos. 0714; mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8 ""Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner""";;;;;; 2147;"1106 10";4;Mel og pulver af ærter, bønner, linser og andre tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713;;;;;; 2148;"1106 10 00";5;Mel og pulver af ærter, bønner, linser og andre tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713;;;;;;- 2149;"1106 20";4;Mel og pulver af marv af sagopalmer og af maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin henhørende under pos. 0714;;;;;; 2150;"1106 20 10";5;Mel og pulver af marv af sagopalmer og af maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin henhørende under pos. 0714, denatureret;;;;;;- 2151;"1106 20 90";5;Mel af marv af sagopalmer og af maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og jordknolde med stort indhold af stivelse eller inulin henhørende under pos. 0714 (undtagen denatureret);;;;;;- 2152;"1106 30";4;"Mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8 ""Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner""";;;;;; 2153;"1106 30 10";5;Mel og pulver af bananer;;;;;;- 2154;"1106 30 90";5;"Mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8 ""Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner"" (undtagen bananer)";;;;;;- 2155;"1107";3;Malt, også brændt;;;;;; 2156;"1107 10";4;Malt, ikke brændt;;;;;; 2157;"1107 10 11";5;Malt af hvede, ikke brændt, formalet;;;;;;- 2158;"1107 10 19";5;Malt af hvede, ikke brændt (undtagen formalet);;;;;;- 2159;"1107 10 91";5;Malt, ikke brændt, formalet (undtagen af hvede);;;;;;- 2160;"1107 10 99";5;Malt, ikke brændt (undtagen af hvede og undtagen formalet malt);;;;;;- 2161;"1107 20";4;Malt, brændt;;;;;; 2162;"1107 20 00";5;Malt, brændt;;;;;;- 2163;"1108";3;"Stivelse; inulin";;;;;; 2164;"1108 11";4;Hvedestivelse;;;;;; 2165;"1108 11 00";5;Hvedestivelse;;;;;;- 2166;"1108 12";4;Majsstivelse;;;;;; 2167;"1108 12 00";5;Majsstivelse;;;;;;- 2168;"1108 13";4;Kartoffelstivelse;;;;;; 2169;"1108 13 00";5;Kartoffelstivelse;;;;;;- 2170;"1108 14";4;Maniokstivelse;;;;;; 2171;"1108 14 00";5;Maniokstivelse;;;;;;- 2172;"1108 19";4;Stivelse (undtagen hvede-, majs-, kartoffel- og maniokstivelse);;;;;; 2173;"1108 19 10";5;Risstivelse;;;;;;- 2174;"1108 19 90";5;Stivelse (undtagen hvede-, majs-, kartoffel-, maniok- og risstivelse);;;;;;- 2175;"1108 20";4;Inulin;;;;;; 2176;"1108 20 00";5;Inulin;;;;;;- 2177;"1109";3;Hvedegluten, også tørret;;;;;; 2178;"1109 00";4;Hvedegluten, også tørret;;;;;; 2179;"1109 00 00";5;Hvedegluten, også tørret;;;;;;- 2180;"12";2;"Kapitel 12, OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER";;;;;; 2181;"1201";3;Sojabønner, også knuste;;;;;; 2182;"1201 10";4;Sojabønner, til udsæd;;;;;; 2183;"1201 10 00";5;Sojabønner, til udsæd;;;;;;- 2184;"1201 90";4;Sojabønner, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 2185;"1201 90 00";5;Sojabønner, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2186;"1202";3;Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også afskallede eller knuste;;;;;; 2187;"1202 30";4;Jordnøddeolie frø, til udsæd;;;;;; 2188;"1202 30 00";5;Jordnøddeolie frø, til udsæd;;;;;;- 2189;"1202 41";4;Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, ikke afskallede (undtagen til udsæd);;;;;; 2190;"1202 41 00";5;Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, ikke afskallede (undtagen til udsæd);;;;;;- 2191;"1202 42";4;Jordnødder, ikke ristede el på anden måde varmebehandlede, afskallede også knuste;;;;;; 2192;"1202 42 00";5;Jordnødder, ikke ristede el på anden måde varmebehandlede, afskallede også knuste;;;;;;- 2193;"1203";3;Kopra;;;;;; 2194;"1203 00";4;Kopra;;;;;; 2195;"1203 00 00";5;Kopra;;;;;;- 2196;"1204";3;Hørfrø, også knuste;;;;;; 2197;"1204 00";4;Hørfrø, også knuste;;;;;; 2198;"1204 00 10";5;Hørfrø, til udsæd;;;;;;- 2199;"1204 00 90";5;Hørfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2200;"1205";3;Rybsfrø og rapsfrø, også knuste;;;;;; 2201;"1205 10";4;Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion;;;;;; 2202;"1205 10 10";5;Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, til udsæd;;;;;;- 2203;"1205 10 90";5;Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2204;"1205 90";4;Rybsfrø og rapsfrø, med højt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent og som indeholder >= 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også knuste;;;;;; 2205;"1205 90 00";5;Rybsfrø og rapsfrø, med højt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent og som indeholder >= 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også knuste;;;;;;- 2206;"1206";3;Solsikkefrø, også knuste;;;;;; 2207;"1206 00";4;Solsikkefrø, også knuste;;;;;; 2208;"1206 00 10";5;Solsikkefrø, til udsæd;;;;;;- 2209;"1206 00 91";5;Solsikkefrø, også knuste, afskallede, eller uafskallede med grå- og hvidstribet skal (undtagen til udsæd);;;;;;- 2210;"1206 00 99";5;Solsikkefrø, også knuste (undtagen til udsæd og undtagen afskallede eller uafskallede med grå- og hvidstribet skal);;;;;;- 2211;"1207";3;Olieholdige frø og frugter, også knuste (undtagen spiselige nødder, oliven, sojabønner, jordnødder, kopra, hørfrø, rybsfrø, rapsfrø og solsikkefrø);;;;;; 2212;"1207 10";4;Palmenødder og palmekerner;;;;;; 2213;"1207 10 00";5;Palmenødder og palmekerner;;;;;;- 2214;"1207 21";4;Bomuldsfrø, til udsæd;;;;;; 2215;"1207 21 00";5;Bomuldsfrø, til udsæd;;;;;;- 2216;"1207 29";4;Bomuldsfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 2217;"1207 29 00";5;Bomuldsfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2218;"1207 30";4;Ricinusfrø;;;;;; 2219;"1207 30 00";5;Ricinusfrø;;;;;;- 2220;"1207 40";4;Sesamfrø, også knuste;;;;;; 2221;"1207 40 10";5;Sesamfrø, til udsæd;;;;;;- 2222;"1207 40 90";5;Sesamfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2223;"1207 50";4;Sennepsfrø, også knuste;;;;;; 2224;"1207 50 10";5;Sennepsfrø, til udsæd;;;;;;- 2225;"1207 50 90";5;Sennepsfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2226;"1207 60";4;Saflorfrø (Carthamus tinctorius);;;;;; 2227;"1207 60 00";5;Saflorfrø (Carthamus tinctorius);;;;;;- 2228;"1207 70";4;Melonfrø;;;;;; 2229;"1207 70 00";5;Melonfrø;;;;;;- 2230;"1207 91";4;Valmuefrø, også knuste;;;;;; 2231;"1207 91 10";5;Valmuefrø, til udsæd;;;;;;- 2232;"1207 91 90";5;Valmuefrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2233;"1207 99";4;Olieholdige frø og frugter, også knuste (undtagen spiselige nødder, oliven, sojabønner, jordnødder, kopra, hørfrø, rybsfrø, rapsfrø, solsikkefrø, palmenødder og palmekerner, bomulds-, ricinus-, sesam-, senneps-, saflor- og valmuefrø);;;;;; 2234;"1207 99 20";5;Frø, til udsæd i.a.n.;;;;;;- 2235;"1207 99 91";5;Hampefrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;;- 2236;"1207 99 96";5;fra, undt. udsæd i.a.n.;;;;;;- 2237;"1208";3;Mel af olieholdige frø og frugter (undtagen sennepsmel);;;;;; 2238;"1208 10";4;Sojabønnemel;;;;;; 2239;"1208 10 00";5;Sojabønnemel;;;;;;- 2240;"1208 90";4;Mel af olieholdige frø og frugter (undtagen sennepsmel og sojabønnemel);;;;;; 2241;"1208 90 00";5;Mel af olieholdige frø og frugter (undtagen sennepsmel og sojabønnemel);;;;;;- 2242;"1209";3;Frø, frugter og sporer, til udsæd (undtagen bælgfrugter og sukkermajs, kaffe, te, mate og krydderier, korn, olieholdige frø og frugter samt frø og frugter af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende);;;;;; 2243;"1209 10";4;Sukkerroefrø, til udsæd;;;;;; 2244;"1209 10 00";5;Sukkerroefrø, til udsæd;;;;;;- 2245;"1209 21";4;Lucernefrø, til udsæd;;;;;; 2246;"1209 21 00";5;Lucernefrø, til udsæd;;;;;;- 2247;"1209 22";4;"Kløverfrø ""Trifolium""-arter, til udsæd";;;;;; 2248;"1209 22 10";5;"Rødkløverfrø ""Trifolium pratense L."", til udsæd";;;;;;- 2249;"1209 22 80";5;"Kløverfrø ""Trifolium""-arter, til udsæd (undtagen rødkløver ""Trifolium pratense L."")";;;;;;- 2250;"1209 23";4;Svingelfrø, til udsæd;;;;;; 2251;"1209 23 11";5;"Engsvingelfrø ""Festuca pratensis Huds."", til udsæd";;;;;;- 2252;"1209 23 15";5;"Frø af rød svingel ""Festuca rubra L."", til udsæd";;;;;;- 2253;"1209 23 80";5;"Svingelfrø, til udsæd (undtagen engsvingel ""Festuca pratensis Huds."" og rød svingel ""Festuca rubra L."")";;;;;;- 2254;"1209 24";4;"Engrapgræsfrø ""Poa pratensis L."", til udsæd";;;;;; 2255;"1209 24 00";5;"Engrapgræsfrø ""Poa pratensis L."", til udsæd";;;;;;- 2256;"1209 25";4;"Rajgræsfrø ""Lolium multiflorum Lam."" og ""Lolium perenne L."", til udsæd";;;;;; 2257;"1209 25 10";5;"Frø af italiensk rajgræs ""Lolium multiflorum Lam."", til udsæd";;;;;;- 2258;"1209 25 90";5;"Frø af almindelig rajgræs ""Lolium perenne L."", til udsæd";;;;;;- 2259;"1209 29";4;"Frø af foderplanter, til udsæd (undtagen korn og undtagen frø af sukkerroer, lucerne, kløver ""Trifolium""-arter, svingel, engrapgræs ""Poa pratensis L."", rajgræs ""Lolium multiflorum Lam."" og ""Lolium perenne L."" )";;;;;; 2260;"1209 29 45";5;"Timothy græsfrø, vikke frø, frø af slægten Poa palustris L. og Poa trivialis L., frø af hundegræs ""Dactylis glomerata L."", og frø af hvene ""Agrostis"", til udsæd";;;;;;- 2261;"1209 29 50";5;Lupinfrø, til udsæd;;;;;;- 2262;"1209 29 60";5;"Foderroerfrø ""Beta vulgaris var. alba"", til udsæd";;;;;;- 2263;"1209 29 80";5;"Frø af foderplanter, til udsæd (undtagen korn, foderroerfrø ""Beta vulgaris var. alba"" og undtagen frø af sukkerroer, lucerne, kløver ""Trifolium""-arter, svingel, rapgræs af arterne ""Poa pratensis L."", ""Poa palustris L."" og ""Poa trivialis L."", rajgræs af arterne ""Lolium multiflorum Lam."" og ""Lolium perenne L."", timothé, vikke, hundegræs ""Dactylis glomerata L."", hvene ""Agrostis""-arter og lupin)";;;;;;- 2264;"1209 30";4;Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, til udsæd;;;;;; 2265;"1209 30 00";5;Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, til udsæd;;;;;;- 2266;"1209 91";4;Grøntsagsfrø, til udsæd;;;;;; 2267;"1209 91 30";5;"Rødbedefrø ""Beta vulgaris var. conditiva"", til udsæd";;;;;;- 2268;"1209 91 80";5;"Grøntsagsfrø, til udsæd (undtagen salat sukkerroer eller rødbeder ""Beta vulgaris var. Conditiva"")";;;;;;- 2269;"1209 99";4;Frø, frugter og sporer, til udsæd (undtagen bælgfrugter, sukkermajs, kaffe, te, mate, krydderier, korn, olieholdige frø og frugter, roer andre end kålroer, frø af foderplanter, grøntsagsfrø samt frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster eller af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende);;;;;; 2270;"1209 99 10";5;Frø af skovtræer, til udsæd;;;;;;- 2271;"1209 99 91";5;Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, til udsæd (undtagen frø af urteagtige planter);;;;;;- 2272;"1209 99 99";5;Frø, frugter og sporer, til udsæd (undtagen bælgfrugter, sukkermajs, kaffe, te, mate, krydderier, korn, olieholdige frø og frugter, roer andre end kålroer, frø af foderplanter, grøntsagsfrø, frø af skovtræer samt frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster eller af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende);;;;;;- 2273;"1210";3;Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets, samt lupulin;;;;;; 2274;"1210 10";4;Humle, frisk eller tørret (undtagen formalet, pulveriseret eller som pellets);;;;;; 2275;"1210 10 00";5;Humle, frisk eller tørret (undtagen formalet, pulveriseret eller som pellets);;;;;;- 2276;"1210 20";4;Humle, frisk eller tørret, formalet, pulveriseret eller som pellets, samt lupulin;;;;;; 2277;"1210 20 10";5;Humle, frisk eller tørret, formalet, pulveriseret eller som pellets, lupulin-beriget, samt lupulin;;;;;;- 2278;"1210 20 90";5;Humle, frisk eller tørret, formalet, pulveriseret eller som pellets (undtagen lupulin-beriget);;;;;;- 2279;"1211";3;Planter og plantedele, herunder frø og frugter, af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 2280;"1211 20";4;Ginseng rødder, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 2281;"1211 20 00";5;Ginseng rødder, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;;- 2282;"1211 30";4;Koka blade, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 2283;"1211 30 00";5;Koka blade, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;;- 2284;"1211 40";4;Valmuestrå eller -stængler, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 2285;"1211 40 00";5;Valmuestrå eller -stængler, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;;- 2286;"1211 50";4;Ephedra planter og dele deraf, inkl. frø og frugter, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 2287;"1211 50 00";5;Ephedra planter og dele deraf, inkl. frø og frugter, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;;- 2288;"1211 60";4;"Bark af afrikansk kirsebær ""Prunus africana"", frisk, køllet, frossen eller tørret, også snittet, knust eller i pulverform";;;;;; 2289;"1211 60 00";5;"Bark af afrikansk kirsebær ""Prunus africana"", frisk, køllet, frossen eller tørret, også snittet, knust eller i pulverform";;;;;;- 2290;"1211 90";4;Planter og plantedele, inkl. frø og frugter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, pharmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, svampebekæmpelsesmidler o.lign, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller i pulverform (undtagen ginseng-rødder, kokablade, valmuestrå, ephedra og bark af afrikansk kirsebær);;;;;; 2291;"1211 90 30";5;Tonkabønner, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;;- 2292;"1211 90 86";5;Planter og plantedele, inkl. frø og frugter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, pharmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, svampebekæmpelsesmidler o.lign, friske, kølede, frosne eller tørrede, også snittede, knuste eller i pulverform (undtagen ginseng-rødder, kokablade, valmuestrå, ephedra, tonkabønner og bark af afrikansk kirsebær);;;;;;- 2293;"1212";3;"Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter, herunder ikke-brændte cikorierødder af arten ""Cichorium intybus sativum"", af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, i.a.n.";;;;;; 2294;"1212 21";4;Tang og andre alger, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalet, egnet til menneskeføde;;;;;; 2295;"1212 21 00";5;Tang og andre alger, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalet, egnet til menneskeføde;;;;;;- 2296;"1212 29";4;Tang og alger, undt. egnet til menneskeføde;;;;;; 2297;"1212 29 00";5;Tang og alger, undt. egnet til menneskeføde;;;;;;- 2298;"1212 91";4;Sukkerroer, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;; 2299;"1212 91 20";5;Sukkerroer, tørrede, også formalede;;;;;;- 2300;"1212 91 80";5;Sukkerroer, friske, kølede eller frosne;;;;;;- 2301;"1212 92";4;Johannesbrød, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;; 2302;"1212 92 00";5;Johannesbrød, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;;- 2303;"1212 93";4;Sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;; 2304;"1212 93 00";5;Sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;;- 2305;"1212 94";4;Cikorierødder, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;; 2306;"1212 94 00";5;Cikorierødder, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;;- 2307;"1212 99";4;"Frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter, herunder ikke-brændte cikorierødder af arten ""Cichorium intybus sativum"", af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, i.a.n.";;;;;; 2308;"1212 99 41";5;Frø af johannesbrød, friske eller tørrede, med skal, ikke knuste eller formalede;;;;;;- 2309;"1212 99 49";5;Frø af johannesbrød, friske eller tørrede, afskallede, også knuste eller formalede;;;;;;- 2310;"1212 99 95";5;Frugtsten og-kerner samt andre vegetabilske produkter, af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ian;;;;;;- 2311;"1213";3;Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets;;;;;; 2312;"1213 00";4;Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets;;;;;; 2313;"1213 00 00";5;Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets;;;;;;- 2314;"1214";3;Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikke og lignende foderprodukter, også som pellets;;;;;; 2315;"1214 10";4;Mel og pellets af lucerne;;;;;; 2316;"1214 10 00";5;Mel og pellets af lucerne;;;;;;- 2317;"1214 90";4;Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikke og lignende foderprodukter, også som pellets (undtagen mel og pellets af lucerne);;;;;; 2318;"1214 90 10";5;Kålroer, runkelroer og andre foderrodfrugter;;;;;;- 2319;"1214 90 90";5;Hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikke og lignende foderprodukter (undtagen kålroer, runkelroer og andre foderrodfrugter samt mel af lucerne);;;;;;- 2320;"13";2;"Kapitel 13, SCHELLAK OG LIGN.; CARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER";;;;;; 2321;"1301";3;"Schellak og lignende; vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner, f.eks. balsamer";;;;;; 2322;"1301 20";4;Gummi arabicum;;;;;; 2323;"1301 20 00";5;Gummi arabicum;;;;;;- 2324;"1301 90";4;Vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (undtagen gummi arabicum);;;;;; 2325;"1301 90 00";5;Vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (undtagen gummi arabicum);;;;;;- 2326;"1302";3;"Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer";;;;;; 2327;"1302 11";4;Plantesafter og planteeksrrakter, opium;;;;;; 2328;"1302 11 00";5;Plantesafter og planteeksrrakter, opium;;;;;;- 2329;"1302 12";4;Lakridssaft (undtagen lakridssaft, der indeholder > 10 vægtprocent saccharose eller fremtræder som sukkervarer);;;;;; 2330;"1302 12 00";5;Lakridssaft (undtagen lakridssaft, der indeholder > 10 vægtprocent saccharose eller fremtræder som sukkervarer);;;;;;- 2331;"1302 13";4;Ekstrakt af humle;;;;;; 2332;"1302 13 00";5;Ekstrakt af humle;;;;;;- 2333;"1302 14";4;Plantesafter og planteekstrakter af ephedra;;;;;; 2334;"1302 14 00";5;Plantesafter og planteekstrakter af ephedra;;;;;;- 2335;"1302 19";4;Plantesafter og planteekstrakter (undtagen af lakrids, humle og undtagen opium);;;;;; 2336;"1302 19 05";5;Vanilleoleoresiner;;;;;;- 2337;"1302 19 70";5;Plantesafter og planteekstrakter (undtagen opium, lakrids, humle, vanilleoleoresiner og slægten Ephedra);;;;;;- 2338;"1302 20";4;Pectinstoffer, pectinater og pectater;;;;;; 2339;"1302 20 10";5;Pectinstoffer, pectinater og pectater, i tør form;;;;;;- 2340;"1302 20 90";5;Pectinstoffer, pectinater og pectater, i flydende form;;;;;;- 2341;"1302 31";4;Agar-agar, også modificeret;;;;;; 2342;"1302 31 00";5;Agar-agar, også modificeret;;;;;;- 2343;"1302 32";4;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø;;;;;; 2344;"1302 32 10";5;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød eller af frø af johannesbrød;;;;;;- 2345;"1302 32 90";5;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af guarfrø;;;;;;- 2346;"1302 39";4;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede (undtagen af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø og undtagen agar-agar);;;;;; 2347;"1302 39 00";5;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede (undtagen af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø og undtagen agar-agar);;;;;;- 2348;"14";2;"Kapitel 14, VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET";;;;;; 2349;"1401";3;Bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm, lindebark og andre vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder;;;;;; 2350;"1401 10";4;Bambus;;;;;; 2351;"1401 10 00";5;Bambus;;;;;;- 2352;"1401 20";4;Spanskrør;;;;;; 2353;"1401 20 00";5;Spanskrør;;;;;;- 2354;"1401 90";4;Siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm, lindebark og andre vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (undtagen bambus og spanskrør);;;;;; 2355;"1401 90 00";5;Siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm, lindebark og andre vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (undtagen bambus og spanskrør);;;;;;- 2356;"1404";3;Vegetabilske produkter, i.a.n.;;;;;; 2357;"1404 20";4;Bomuldslinters;;;;;; 2358;"1404 20 00";5;Bomuldslinters;;;;;;- 2359;"1404 90";4;Vegetabilske produkter i.a.n.;;;;;; 2360;"1404 90 00";5;Vegetabilske produkter i.a.n.;;;;;;- 2361;"III";1;"AFSNIT III, ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS";;;;;; 2362;"15";2;"Kapitel 15, ANIMALSKE, VEGETABILSKE ELLER MIKROBIELLE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT SPALTNINGSPRODUKTER HERAF; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS";;;;;; 2363;"1501";3;Svinefedt, inkl. svinefedt, og fjerkræfedt, udsmeltet eller på anden måde ekstraheret (undtagen Lardstearin og lardoil);;;;;; 2364;"1501 10";4;Fedt af svin, udsmeltet eller på anden måde ekstraheret (undtagen Lardstearin og lardoil);;;;;; 2365;"1501 10 10";5;Svinefedt, afsmeltet eller på anden måde ekstraheret, til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af levnedsmidler, Lardstearin og lardoil);;;;;;- 2366;"1501 10 90";5;Svinefedt, udpresset eller på anden måde ekstraheret (undtagen til teknisk / industriel brug, og Lardstearin og lardoil);;;;;;- 2367;"1501 20";4;Svinefedt, udsmeltet eller på anden måde ekstraheret (undtagen spæk);;;;;; 2368;"1501 20 10";5;Svinefedt til industriel brug, udsmeltet, udpresset el udtrukket med opløsningsmidler;;;;;;- 2369;"1501 20 90";5;Svinefedt til næringsmidler, udsmeltet, udpresset el udtrukket med opløsningsmidler;;;;;;- 2370;"1501 90";4;Fedt af fjerkræ, udsmeltet eller på anden måde ekstraheret;;;;;; 2371;"1501 90 00";5;Fedt af fjerkræ, udsmeltet eller på anden måde ekstraheret;;;;;;- 2372;"1502";3;Talg af hornkvæg, får eller geder (undtagen olie og oleostearin);;;;;; 2373;"1502 10";4;Talg af kvæg, får eller geder (undtagen olie og oleostearin);;;;;; 2374;"1502 10 10";5;Talg af hornkvæg, får eller geder, til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af fødevarer, og olie og oleostearin);;;;;;- 2375;"1502 10 90";5;Talg af hornkvæg, får eller geder (undtagen til teknisk / industriel brug, og olie-og oleostearin);;;;;;- 2376;"1502 90";4;Talg af hornkvæg, får eller geder (undtagen talg, oleostearin og oleomargarin);;;;;; 2377;"1502 90 10";5;Talg af hornkvæg, får og geder, udsmeltet el rå, også udpresset med opløsningsmidler,til teknisk brug;;;;;;- 2378;"1502 90 90";5;Talg, af hornkvæg,får og geder,rå el udsmeltet,også udtrukket med opløsningsmidler,undt til industriel brug;;;;;;- 2379;"1503";3;"Lardstearin, lardoil, oleostearin ""pressetalg"", oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt";;;;;; 2380;"1503 00";4;"Lardstearin, lardoil, oleostearin ""pressetalg"", oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt";;;;;; 2381;"1503 00 11";5;Lardstearin og oleostearin, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, til industriel anvendelse;;;;;;- 2382;"1503 00 19";5;"Lardstearin og oleostearin ""pressetalg"", ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt (undtagen til industriel anvendelse)";;;;;;- 2383;"1503 00 30";5;Talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2384;"1503 00 90";5;Lardoil, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt (undtagen talgolie til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2385;"1504";3;Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2386;"1504 10";4;Olier af fiskelever samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2387;"1504 10 10";5;Olier af fiskelever samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, med indhold af vitamin A på <= 2.500 i.e. pr. gram;;;;;;- 2388;"1504 10 91";5;Olier af lever af hellefisk og helleflynder samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen olier af fiskelever med indhold af vitamin A på <= 2.500 i.e. pr. gram);;;;;;- 2389;"1504 10 99";5;Olier af fiskelever samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af lever af hellefisk og helleflynder og undtagen olier af fiskelever med indhold af vitamin A på <= 2.500 i.e. pr. gram);;;;;;- 2390;"1504 20";4;Fedtstoffer og olier af fisk, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen olier af fiskelever);;;;;; 2391;"1504 20 10";5;Faste fraktioner af fedtstoffer og olier af fisk, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af olier af fiskelever);;;;;;- 2392;"1504 20 90";5;Fedtstoffer og olier af fisk, samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen olier af fiskelever);;;;;;- 2393;"1504 30";4;Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2394;"1504 30 10";5;Faste fraktioner af fedtstoffer og olier af havpattedyr, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;;- 2395;"1504 30 90";5;Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;;- 2396;"1505";3;Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf, herunder lanolin;;;;;; 2397;"1505 00";4;Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf, herunder lanolin;;;;;; 2398;"1505 00 10";5;Uldfedt, rå;;;;;;- 2399;"1505 00 90";5;Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf, herunder lanolin (undtagen rå uldfedt);;;;;;- 2400;"1506";3;"Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af svin, fjerkræ, hornkvæg, får, geder, fisk og havpattedyr samt undtagen lardstearin, lardoil, oleostearin ""pressetalg"", oleomargarin, tal golie samt uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf)";;;;;; 2401;"1506 00";4;"Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af svin, fjerkræ, hornkvæg, får, geder, fisk og havpattedyr samt undtagen lardstearin, lardoil, oleostearin ""pressetalg"", oleomargarin, tal golie samt uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf)";;;;;; 2402;"1506 00 00";5;"Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af svin, fjerkræ, hornkvæg, får, geder, fisk og havpattedyr samt undtagen lardstearin, lardoil, oleostearin ""pressetalg"", oleomargarin, tal golie samt uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf)";;;;;;- 2403;"1507";3;Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2404;"1507 10";4;Sojabønneolie, rå, også afslimet;;;;;; 2405;"1507 10 10";5;Sojabønneolie, rå, også afslimet, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2406;"1507 10 90";5;Sojabønneolie, rå, også afslimet (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2407;"1507 90";4;Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå sojabønneolie);;;;;; 2408;"1507 90 10";5;Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå sojabønneolie);;;;;;- 2409;"1507 90 90";5;Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå sojabønneolie);;;;;;- 2410;"1508";3;Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2411;"1508 10";4;Jordnøddeolie, rå;;;;;; 2412;"1508 10 10";5;Jordnøddeolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2413;"1508 10 90";5;Jordnøddeolie, rå (undtagen til teknisk eller anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2414;"1508 90";4;Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå jordnøddeolie);;;;;; 2415;"1508 90 10";5;Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå jordnøddeolie);;;;;;- 2416;"1508 90 90";5;Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk eller anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2417;"1509";3;Olivenolie og fraktioner deraf, udvundet af frugten af oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under sådanne betingelser, at olien ikke ændres, også raffineret, men ikke kemisk modificeret;;;;;; 2418;"1509 20";4;"Ekstra jomfruolie ""EU kat. 1"" udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien, ubehandlet";;;;;; 2419;"1509 20 00";5;"Ekstra jomfruolie ""EU kat. 1"" udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien, ubehandlet";;;;;;- 2420;"1509 30";4;"Ekstra jomfruolie ""EU kat. 2"" udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien, ubehandlet";;;;;; 2421;"1509 30 00";5;"Ekstra jomfruolie ""EU kat. 2"" udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien, ubehandlet";;;;;;- 2422;"1509 40";4;"Jomfruolie ""EU kat. 3"" udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien, ubehandlet";;;;;; 2423;"1509 40 00";5;"Jomfruolie ""EU kat. 3"" udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien, ubehandlet";;;;;;- 2424;"1509 90";4;"Olivenolie ""EU kat. 4 og 5"" samt oliefraktioner udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien";;;;;; 2425;"1509 90 00";5;"Olivenolie ""EU kat. 4 og 5"" samt oliefraktioner udvundet af frugt fra oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under betingelser, der ikke medfører forringelse af olien";;;;;;- 2426;"1510";3;Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, udvundet ved andre end de under pos. 1509 nævnte processer, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhør ende under pos. 1509;;;;;; 2427;"1510 10";4;"Rå olie af olivenpresserester ""EU kat. 6"", udvundet udelukkende af oliven, ubehandlet";;;;;; 2428;"1510 10 00";5;"Rå olie af olivenpresserester ""EU kat. 6"", udvundet udelukkende af oliven, ubehandlet";;;;;;- 2429;"1510 90";4;"Andre olier og oliefraktioner ""EU kat. 7 og 8"", udvundet udelukkende af oliven, raffinerede eller uraffinerede, men ikke kemisk modificerede, inkl. blandinger af disse olier eller oliefraktioner med olier og oliefraktioner henhørende under pos. 1509";;;;;; 2430;"1510 90 00";5;"Andre olier og oliefraktioner ""EU kat. 7 og 8"", udvundet udelukkende af oliven, raffinerede eller uraffinerede, men ikke kemisk modificerede, inkl. blandinger af disse olier eller oliefraktioner med olier og oliefraktioner henhørende under pos. 1509";;;;;;- 2431;"1511";3;Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2432;"1511 10";4;Palmeolie, rå;;;;;; 2433;"1511 10 10";5;Palmeolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2434;"1511 10 90";5;Palmeolie, rå (undtagen til teknisk eller anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2435;"1511 90";4;Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå palmeolie);;;;;; 2436;"1511 90 11";5;Fraktioner af palmeolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 2437;"1511 90 19";5;Fraktioner af palmeolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 2438;"1511 90 91";5;Palmeolie og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå palmeolie);;;;;;- 2439;"1511 90 99";5;Palmeolie og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå palmeolie);;;;;;- 2440;"1512";3;Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2441;"1512 11";4;Solsikkeolie og saflorolie, rå;;;;;; 2442;"1512 11 10";5;Solsikkeolie og saflorolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2443;"1512 11 91";5;Solsikkeolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2444;"1512 11 99";5;Saflorolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2445;"1512 19";4;Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie);;;;;; 2446;"1512 19 10";5;Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2447;"1512 19 90";5;Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2448;"1512 21";4;Bomuldsfrøolie, rå, også befriet for gossypol;;;;;; 2449;"1512 21 10";5;Bomuldsfrøolie, rå, også befriet for gossypol, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2450;"1512 21 90";5;Bomuldsfrøolie, rå, også befriet for gossypol (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2451;"1512 29";4;Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, også befriet for gossypol, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå bomuldsfrøolie);;;;;; 2452;"1512 29 10";5;Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, også befriet for gossypol, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå bomuldsfrøolie);;;;;;- 2453;"1512 29 90";5;Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, også befriet for gossypol, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå bomuldsfrøolie);;;;;;- 2454;"1513";3;"Kokosolie ""kopraolie"", palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede";;;;;; 2455;"1513 11";4;"Kokosolie ""kopraolie"", rå";;;;;; 2456;"1513 11 10";5;"Kokosolie ""kopraolie"", rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler)";;;;;;- 2457;"1513 11 91";5;"Kokosolie ""kopraolie"", rå, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler)";;;;;;- 2458;"1513 11 99";5;"Kokosolie ""kopraolie"", rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;;- 2459;"1513 19";4;"Kokosolie ""kopraolie"" og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå kokosolie)";;;;;; 2460;"1513 19 11";5;"Fraktioner af kokosolie ""kopraolie"", faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg";;;;;;- 2461;"1513 19 19";5;"Fraktioner af kokosolie ""kopraolie"", faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;;- 2462;"1513 19 30";5;"Kokosolie ""kopraolie"" og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå kokosolie)";;;;;;- 2463;"1513 19 91";5;"Kokosolie ""kopraolie"" og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå kokosolie)";;;;;;- 2464;"1513 19 99";5;"Kokosolie ""kopraolie"" og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå kokosolie og undtagen i paknin ger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;;- 2465;"1513 21";4;Palmekerneolie og babassuolie, rå;;;;;; 2466;"1513 21 10";5;Palmekerneolie og babassuolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2467;"1513 21 30";5;Palmekerneolie og babassuolie, rå, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2468;"1513 21 90";5;Palmekerneolie og babassuolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 2469;"1513 29";4;Palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie);;;;;; 2470;"1513 29 11";5;Fraktioner af palmekerneolie og babassuolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 2471;"1513 29 19";5;Fraktioner af palmekerneolie og babassuolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 2472;"1513 29 30";5;Palmekerneolie og babassuolie samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2473;"1513 29 50";5;Palmekerneolie og babassuolie samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2474;"1513 29 90";5;Palmekerneolie og babassuolie samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede(undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie og undtagen i pakninger af nettovæg t <= 1 kg);;;;;;- 2475;"1514";3;Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2476;"1514 11";4;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, rå;;;;;; 2477;"1514 11 10";5;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2478;"1514 11 90";5;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2479;"1514 19";4;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie);;;;;; 2480;"1514 19 10";5;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2481;"1514 19 90";5;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2482;"1514 91";4;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, samt sennepsolie, rå;;;;;; 2483;"1514 91 10";5;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, samt sennepsolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2484;"1514 91 90";5;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, samt sennepsolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2485;"1514 99";4;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie);;;;;; 2486;"1514 99 10";5;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2487;"1514 99 90";5;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2488;"1515";3;Fede vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier, herunder jojobaolie, samt fraktioner deraf, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekerneolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie og sennepsolie);;;;;; 2489;"1515 11";4;Linolie, rå;;;;;; 2490;"1515 11 00";5;Linolie, rå;;;;;;- 2491;"1515 19";4;Linolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie);;;;;; 2492;"1515 19 10";5;Linolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2493;"1515 19 90";5;Linolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2494;"1515 21";4;Majskimolie, rå;;;;;; 2495;"1515 21 10";5;Majskimolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2496;"1515 21 90";5;Majskimolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2497;"1515 29";4;Majskimolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen rå olie);;;;;; 2498;"1515 29 10";5;Majskimolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2499;"1515 29 90";5;Majskimolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2500;"1515 30";4;Ricinusolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2501;"1515 30 10";5;Ricinusolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til fremstilling af aminoundecansyre til brug ved produktion af syntetiske tekstilfibre eller plast;;;;;;- 2502;"1515 30 90";5;Ricinusolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til fremstilling af aminoundecansyre til brug ved produktion af syntetiske tekstilfibre eller plast);;;;;;- 2503;"1515 50";4;Sesamolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 2504;"1515 50 11";5;Sesamolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2505;"1515 50 19";5;Sesamolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2506;"1515 50 91";5;Sesamolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen rå olie);;;;;;- 2507;"1515 50 99";5;Sesamolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2508;"1515 60";4;Mikrobielle fedtstoffer og olier samt oliefraktioner deraf, raffineret såvel som uraffineret, men ikke kemisk modificeret;;;;;; 2509;"1515 60 11";5;Mikrobielle råolier, til teknisk eller industriel brug (undtagen til fremstilling af fødevarer);;;;;;- 2510;"1515 60 51";5;Mikrobielle råolier i fast form, i detailsalgsemballager af <= 1 kg (undtagen til teknisk eller industriel brug);;;;;;- 2511;"1515 60 59";5;Mikrobielle råolier i fast form, i detailsalgspakninger af > 1 kg, og mikrobielle råolier i flydende form (undtagen til teknisk eller industriel brug);;;;;;- 2512;"1515 60 60";5;Mikrobielle fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel brug (undtagen til fremstilling af fødevarer og råolier);;;;;;- 2513;"1515 60 91";5;Mikrobielle fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, i fast form, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk eller industriel brug og undtagen råolier);;;;;;- 2514;"1515 60 99";5;Mikrobielle fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke kemisk modificerede, i fast form i pakninger af nettovægt > 1 kg, samt flydende (undtagen til teknisk eller industriel brug og undtagen råolier);;;;;;- 2515;"1515 90";4;Fede vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekerneolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsfrøolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, sesamolie og mikrobielle olier);;;;;; 2516;"1515 90 11";5;"Træolie ""tungolie"", jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede";;;;;;- 2517;"1515 90 21";5;Tobaksfrøolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2518;"1515 90 29";5;Tobaksfrøolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2519;"1515 90 31";5;Tobaksfrøolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2520;"1515 90 39";5;Tobaksfrøolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2521;"1515 90 40";5;"Rå, fede vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af fødevarer og undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekerneolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, træolie ""tungolie"", sesamolie, jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, tobaksfrøolie og mikrobielle olier)";;;;;;- 2522;"1515 90 51";5;Vegetabilske fedtstoffer og olier, rå, i fast form, i detailsalgsemballager af <= 1 kg (undtagen til teknisk eller industriel anvendelse, og undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, oliveolie, palmeolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsfrøolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, træolie (tungolie), sesamolie, jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, tobaksfrøolie og mikrobielle olier);;;;;;- 2523;"1515 90 59";5;"Vegetabilske fedtstoffer og olier, rå, i fast form i pakninger af nettovægt > 1 kg, eller rå i flydende form (undtagen til teknisk eller industriel anvendelse, og undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekerneolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsfrøolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, træolie ""tungolie"", sesamolie, jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, tobaksfrøolie og mikrobielle olier)";;;;;;- 2524;"1515 90 60";5;"Vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, raffinerede såvel som uraffinerede (undtagen kemisk modificerede) til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af fødevarer og undtagen råfedt og råolie, sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekerneolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsfrøolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, træolie ""tungolie"", sesamolie, jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, tobaksfrøolie og mikrobielle olier)";;;;;;- 2525;"1515 90 91";5;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, i fast form, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg, i.a.n. (undtagen til teknisk eller industriel anvendelse og undtagen råfedt og råolier);;;;;;- 2526;"1515 90 99";5;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, i fast form, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt > 1 kg, eller i flydende form, i.a.n. (undtagen til teknisk eller industriel anvendelse, og undtagen råfedt og råolier);;;;;;- 2527;"1516";3;Animalske, vegetabilske og mikrobielle fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hærdede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 2528;"1516 10";4;Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede);;;;;; 2529;"1516 10 10";5;Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede(undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 2530;"1516 10 90";5;Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede);;;;;;- 2531;"1516 20";4;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede);;;;;; 2532;"1516 20 10";5;"Ricinusolie, hærdet ""opalvoks""";;;;;;- 2533;"1516 20 91";5;"Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hærdede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, raffinerede såvel som uraffinerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen hærdet ricinusolie ""opalvoks"" samt fedtstoffer og olier, der er yderligere bearbejdet)";;;;;;- 2534;"1516 20 95";5;Rybsolie, rapsolie, linolie, solsikkeolie, illipefedt, karitefedt, makoréfedt, tulucunaolie og babassuolie samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydreret, inter-esterificeret, re-esterificeret eller elaidiniseret, også raffineret, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 2535;"1516 20 96";5;"Jordnøddeolie, bomuldsfrøolie, sojabønneolie og solsikkeolie samt fraktioner deraf (undtagen henhørende under pos. 1516.20.95); andre olier samt fraktioner deraf med et indhold af frie fedtsyrer på < 50 vægtprocent (undtagen palmeolie, illipefedt, kokosolie, rybsolie, rapsolie og kopaivaolie samt solsikkeolie og anden olie henhørende under pos. 1516.20.95 og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;;- 2536;"1516 20 98";5;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, i pakninger af nettovægt > 1 kg eller i anden form (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede, og undtagen hærdet ricinusolie samt fedtstoffer og olier henhørende under underpos. 1516.20.95 eller 1516.20.96);;;;;;- 2537;"1516 30";4;Mikrobielle fedstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvist hærdede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, raffinerede såvel som uraffinerede, men ikke yderligere bearbejdede;;;;;; 2538;"1516 30 91";5;Mikrobielle fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hærdede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, raffinerede såvel som uraffinerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 2539;"1516 30 98";5;Mikrobielle fedstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvist hærdede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, raffinerede såvel som uraffinerede (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 2540;"1517";3;Margarine og andre spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, in ter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede og undtagen hærdet ricinusolie);;;;;; 2541;"1517 10";4;Margarine (undtagen flydende margarine);;;;;; 2542;"1517 10 10";5;Margarine med indhold af mælkefedt på > 10, men <= 15 vægtprocent (undtagen flydende margarine);;;;;;- 2543;"1517 10 90";5;Margarine med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent (undtagen flydende margarine);;;;;;- 2544;"1517 90";4;Blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, spiselige, samt af spiselige fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter -esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede, blandinger af olivenolier eller fraktioner deraf samt margarine i fast form);;;;;; 2545;"1517 90 10";5;Blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, spiselige, samt af spiselige fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier, med indhold af mælkefedt på > 10 vægtprocent, men <= 15 vægtprocent (undtagen fedtst offer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede, blandinger af olivenolier eller fraktioner deraf samt margarine i fast f orm);;;;;;- 2546;"1517 90 91";5;Blandinger af vegetabilske olier, spiselige, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent (undtagen olier, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejded e, og undtagen blandinger af olivenolie);;;;;;- 2547;"1517 90 93";5;Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art der anvendes til frigørelse af bageforme og lignende, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent;;;;;;- 2548;"1517 90 99";5;Blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, spiselige, samt af spiselige fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent (undtagen blandinger af flydende veget abilske olier, blandinger eller tilberedninger af den art der anvendes til frigørelse af bageforme og lignende og undtagen margarine i fast form);;;;;;- 2549;"1518";3;Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier, i.a.n.;;;;;; 2550;"1518 00";4;Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier, i.a.n.;;;;;; 2551;"1518 00 10";5;"Linoxyn ""oxideret linolie""";;;;;;- 2552;"1518 00 31";5;Blandinger af vegetabilsk olie, ikke-spiselige, i.a.n., til teknisk eller industriel anvendelse, rå (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;;- 2553;"1518 00 39";5;Blandinger af vegetabilsk olie, ikke-spiselige, i.a.n., til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;;- 2554;"1518 00 91";5;Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede (undtagen varer henhørende under pos. 1516 og undtagen linoxyn);;;;;;- 2555;"1518 00 95";5;Ikke-spiselige blandinger og tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf;;;;;;- 2556;"1518 00 99";5;Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, i.a.n.;;;;;;- 2557;"1520";3;"Rå glycerol ""glycerin""; glycerolvand og glycerollud";;;;;; 2558;"1520 00";4;"Rå glycerol ""glycerin""; glycerolvand og glycerollud";;;;;; 2559;"1520 00 00";5;"Rå glycerol ""glycerin""; glycerolvand og glycerollud";;;;;;- 2560;"1521";3;"Vegetabilsk voks, bivoks og anden insektvoks samt spermacet ""hvalrav"", også raffineret eller farvet (undtagen triglycerider)";;;;;; 2561;"1521 10";4;Vegetabilsk voks, også raffineret eller farvet (undtagen triglycerider);;;;;; 2562;"1521 10 00";5;Vegetabilsk voks, også raffineret eller farvet (undtagen triglycerider);;;;;;- 2563;"1521 90";4;"Bivoks, anden insektvoks og spermacet ""hvalrav"", også raffineret eller farvet";;;;;; 2564;"1521 90 10";5;"Spermacet ""hvalrav"", også raffineret eller farvet";;;;;;- 2565;"1521 90 91";5;Bivoks og anden insektvoks, rå;;;;;;- 2566;"1521 90 99";5;Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet (undtagen rå insektvoks);;;;;;- 2567;"1522";3;"Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks";;;;;; 2568;"1522 00";4;"Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks";;;;;; 2569;"1522 00 10";5;Degras;;;;;;- 2570;"1522 00 31";5;"Sæbefod ""soap-stock"", med indhold af olie, der har karakter af olivenolie";;;;;;- 2571;"1522 00 39";5;"Restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller fede olier, med indhold af olie, der har karakter af olivenolie (undtagen sæbefod ""soap-stock"")";;;;;;- 2572;"1522 00 91";5;"Oliefod og sæbefod ""soap-stock"" (undtagen med indhold af olie, der har karakter af olivenolie)";;;;;;- 2573;"1522 00 99";5;"Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks (undtagen med indhold af olie, der har karakter af olivenolie og undtagen oliefod og sæbefod ""soap-stock"")";;;;;;- 2574;"IV";1;"AFSNIT IV, PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER";;;;;; 2575;"16";2;Kapitel 16, TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR, ELLER AF INSEKTER;;;;;; 2576;"1601";3;"Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter; tilberedte næringsmidler på basis heraf";;;;;; 2577;"1601 00";4;"Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter; tilberedte næringsmidler på basis heraf";;;;;; 2578;"1601 00 10";5;"Pølser og lignende varer af lever; tilberedte næringsmidler på basis heraf";;;;;;- 2579;"1601 00 91";5;Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter (undtagen af lever);;;;;;- 2580;"1601 00 99";5;"Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter; og tilberedte næringsmidler på basis heraf (undtagen af lever og undtagen tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt)";;;;;;- 2581;"1602";3;Varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 2582;"1602 10";4;Varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;; 2583;"1602 10 00";5;Varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;;- 2584;"1602 20";4;Tilberedte varer af lever fra dyr af enhver art (undtagen pølser og lignende varer samt homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g);;;;;; 2585;"1602 20 10";5;Tilberedte varer af gåse- eller andelever (undtagen pølser og lignende varer samt homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g);;;;;;- 2586;"1602 20 90";5;Tilberedte varer af lever (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, samt tilberedte varer af gåseeller andelever);;;;;;- 2587;"1602 31";4;Varer af kød eller slagtebiprodukter af kalkuner, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 2588;"1602 31 11";5;Varer af kød af kalkuner, tilberedte eller konserverede, udelukkende med indhold af kød af kalkuner, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer);;;;;;- 2589;"1602 31 19";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter af kalkuner, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent (undtagen varer udelukkende med indhold af kalkunerkød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;;- 2590;"1602 31 80";5;"Kød eller slagtebiprodukter af indenlandske kalkuner, tilberedt eller konserveret, med <57 vægt% ""ekskl. Knogler"" af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som næringsmidler til børn eller til diætetisk formål, i pakninger af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever og kødekstrakter)";;;;;;- 2591;"1602 32";4;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;; 2592;"1602 32 11";5;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer samt tilberedte varer af lever)";;;;;;- 2593;"1602 32 19";5;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;;- 2594;"1602 32 30";5;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 25 vægtprocent, men < 57 vægtprocent (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;;- 2595;"1602 32 90";5;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede (undtagen med indhold af kød ellerslagtebiprodukter af fjerkræ på >= 25 vægtprocent og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;;- 2596;"1602 39";4;Varer af kød eller slagtebiprodukter af tamme ænder, gæs og perlehøns, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 2597;"1602 39 21";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter af tamme ænder, gæs og perlehøns, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer samt tilberedte varer af lever);;;;;;- 2598;"1602 39 29";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter af tamme ænder, gæs og perlehøns, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;;- 2599;"1602 39 85";5;"Kød eller slagtebiprodukter af indenlandske ænder, gæs og perlehøns, med <57 vægt% ""ekskl. Knogler"" kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som spædbarn mad eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever og kødekstrakter)";;;;;;- 2600;"1602 41";4;Skinke og stykker deraf, af svin, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2601;"1602 41 10";5;Skinke og stykker deraf, af tamsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2602;"1602 41 90";5;Skinke og stykker deraf, af svin, tilberedt eller konserveret (undtagen af tamsvin);;;;;;- 2603;"1602 42";4;Bov og stykker deraf, af svin, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2604;"1602 42 10";5;Bov og stykker deraf, af tamsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2605;"1602 42 90";5;Bov og stykker deraf, af svin, tilberedt eller konserveret (undtagen af tamsvin);;;;;;- 2606;"1602 49";4;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af svin, tilberedte eller konserverede (undtagen skinker alene og stykker deraf eller bov alene og stykker deraf, pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn ellertil diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 2607;"1602 49 11";5;Kam og stykker deraf, herunder blandinger af kam og skinke, af tamsvin, tilberedt eller konserveret (undtagen nakke);;;;;;- 2608;"1602 49 13";5;Nakke og stykker deraf, herunder blandinger af nakke og bov, af tamsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2609;"1602 49 15";5;Blandinger med indhold af skinke, bov, kam, nakke og dele deraf, af tamsvin, tilberedt eller konserveret (undtagen blandinger af kam alene og skinke eller nakke alene og bov);;;;;;- 2610;"1602 49 19";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på >= 80 vægtprocent (undtagen skinke, bov, kam og nakke samt dele deraf og undtagen pølser og lignende varer, tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter af kød);;;;;;- 2611;"1602 49 30";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på >= 40 vægtprocent, men < 80 vægtprocent (undtagen skinke, bov, kam og nakke samt dele deraf og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter af kød);;;;;;- 2612;"1602 49 50";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på < 40 vægtprocent (undtagen skinke, bov, kam og nakke samt dele deraf og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;;- 2613;"1602 49 90";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af svin, tilberedte eller konserverede (undtagen af tamsvin og undtagen skinke og bov samt dele deraf, pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;;- 2614;"1602 50";4;Varer af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 2615;"1602 50 10";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, tilberedte eller konserverede, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, herunder blandinger af kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter med kød eller slagtebiprodukter, der ikke er kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer samt tilberedte varer af lever);;;;;;- 2616;"1602 50 31";5;Corned beef, i hermetisk lukkede pakninger;;;;;;- 2617;"1602 50 95";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, tilberedte eller konserverede, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever, ekstrakter og saft af kød samt varer i hermetisk lukkede pakninger);;;;;;- 2618;"1602 90";4;Varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter, tilberedte eller konserverede (undtagen varer af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ, svin og hornkvæg, og undtagen pølser og lignende varer, fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 2619;"1602 90 10";5;Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art (undtagen pølser og lignende varer);;;;;;- 2620;"1602 90 31";5;Varer af kød eller slagtebiprodukter af vildt eller kanin, tilberedte eller konserverede (undtagen af vildsvin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;;- 2621;"1602 90 51";5;"Varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin (undtagen af høns af arten ""Gallus domesticus"", tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, hornkvæg, rensdyr, vildt eller kanin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever og ekstrakter og saft af kød)";;;;;;- 2622;"1602 90 61";5;"Varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, herunder blandinger af kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller kød, der ikke er kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt slagtebiprodukter eller slagtebiprodukter, der ikke er kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen af høns af arten ""Gallus domesticus"", tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, tamsvin, rensdyr, vildt eller kanin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, samt tilberedte varer af lever)";;;;;;- 2623;"1602 90 69";5;"Varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg (undtagen af høns af arten ""Gallus domesticus"", tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, tamsvin, rensdyr, vildt eller kanin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;;- 2624;"1602 90 91";5;Kød eller spiselige slagtebiprodukter af får, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som næringsmidler til børn eller til diætetisk på beholdere med en nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever, kødekstrakter, juice og indhold af kød eller spiselige slagtebiprodukter af kvæg eller tamsvin);;;;;;- 2625;"1602 90 95";5;Kød eller slagteiprodukter af geder, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som næringsmidler til børn eller til diætetisk på beholdere med en nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever, kødekstrakter, juice og indhold af kød eller spiselige slagtebiprodukter af kvæg eller tamsvin);;;;;;- 2626;"1602 90 99";5;Varer af kød, slagtebiprodukter eller insekter, tilberedte eller konserverede (undtagen af fjerkræ, svin, hornkvæg, vildt eller kanin, får eller geder og undtagen pølser og lignende varer, fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød og indeholdende kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg eller tamsvin);;;;;;- 2627;"1603";3;Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr;;;;;; 2628;"1603 00";4;Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr;;;;;; 2629;"1603 00 10";5;Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 2630;"1603 00 80";5;Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 2631;"1604";3;"Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn";;;;;; 2632;"1604 11";4;Laks, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 2633;"1604 11 00";5;Laks, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;;- 2634;"1604 12";4;Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 2635;"1604 12 10";5;"Sildefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset";;;;;;- 2636;"1604 12 91";5;"Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker, i hermetisk lukkede emballager (undtagen hakket og undtagen sildefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;;- 2637;"1604 12 99";5;"Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen sildefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset, eller i hermetisk lukkede emballager)";;;;;;- 2638;"1604 13";4;Sardin, sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 2639;"1604 13 11";5;Sardin, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker, i olivenolie (undtagen hakket);;;;;;- 2640;"1604 13 19";5;Sardin, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen i olivenolie);;;;;;- 2641;"1604 13 90";5;Sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;;- 2642;"1604 14";4;"Tunfisk, bugstribet bonit og bonit ""Sarda""-arter, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket)";;;;;; 2643;"1604 14 21";5;Tilberedt eller konserveret bugstribet bonit, hele eller i stykker, i vegetabilsk olie (undtagen hakket);;;;;;- 2644;"1604 14 26";5;"Filet såkaldte ""loins"" af bugstribet bonit, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen. sådanne produkter i vegetabilsk olie eller hakket)";;;;;;- 2645;"1604 14 28";5;"Tilberedt eller konserveret bugstribet, hel eller i stykker (undtagen. hakket, filet såkaldte ""loins"", og sådanne produkter i vegetabilsk olie)";;;;;;- 2646;"1604 14 31";5;"Tilberedt eller konserveret gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", hele eller i stykker, i vegetabilsk olie (undtagen hakket)";;;;;;- 2647;"1604 14 36";5;"Filet såkaldte ""loins"" af gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker (undtagen. sådanne produkter i vegetabilsk olie eller hakket)";;;;;;- 2648;"1604 14 38";5;"Tilberedt eller konserveret gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", hel eller i stykker (undtagen. hakket, filet såkaldte ""loins"", og sådanne produkter i vegetabilsk olie)";;;;;;- 2649;"1604 14 41";5;"Tilberedt eller konserveret tunfisk, hel eller i stykker, i vegetabilsk olie (undtagen hakket, bugstribet bonit og gulfinnet tun ""Thunnus albacares"")";;;;;;- 2650;"1604 14 46";5;"Filet såkaldte ""loins"" af tun, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker (undtagen. sådanne produkter i vegetabilsk olie eller hakket, bugstribet bonit og gulfinnet tun ""Thunnus albacares"")";;;;;;- 2651;"1604 14 48";5;"Tilberedt eller konserveret tunfisk, hel eller i stykker (undtagen. hakket, filet såkaldte ""loins"", og sådanne produkter i vegetabilsk olie, bugstribet bonit og gulfinnet tun ""Thunnus albacares"")";;;;;;- 2652;"1604 14 90";5;"Bonit ""Sarda""-arter, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket)";;;;;;- 2653;"1604 15";4;Makrel, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 2654;"1604 15 11";5;"Filet af makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", tilberedt eller konserveret";;;;;;- 2655;"1604 15 19";5;"Makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", tilberdt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen filet)";;;;;;- 2656;"1604 15 90";5;"Makrel af arten ""Scomber australasicus"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket)";;;;;;- 2657;"1604 16";4;Ansjos, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 2658;"1604 16 00";5;Ansjos, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;;- 2659;"1604 17";4;Ål, hele eller i stykker (undtagen hakket), tilberedt eller konserveret;;;;;; 2660;"1604 17 00";5;Ål, hele eller i stykker (undtagen hakket), tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2661;"1604 18";4;Hajfinner, hele eller i stykker, tilberedt eller konserveret (undtagen hakket);;;;;; 2662;"1604 18 00";5;Hajfinner, hele eller i stykker, tilberedt eller konserveret (undtagen hakket);;;;;;- 2663;"1604 19";4;"Fisk, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen laks, sild, sardin, sardinel, brisling, tunfisk, bugstribet bonit, bonit ""Sarda""-arter, makrel og ansjos)";;;;;; 2664;"1604 19 10";5;Salmonidae, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen laks);;;;;;- 2665;"1604 19 31";5;"Filet i form af ""loins"", af fisk af slægten ""Euthynnus"", tilberedt eller konserveret (undtagen af bugstribet bonit ""Euthynnus-Katsuwonus-pelamis"")";;;;;;- 2666;"1604 19 39";5;"Fisk af slægten ""Euthynnus"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen bugstribet bonit ""Euthynnus-Katsuwonus-pelamis"" samt filet i form af ""loins"")";;;;;;- 2667;"1604 19 50";5;"Fisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket)";;;;;;- 2668;"1604 19 91";5;"Fiskefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset (undtagen af Salmonidae, sild, sardin, sardinel, brisling, tunfisk, bonit ""Sarda""-arter, makrel, ansjos, fisk af slægten ""Euthynnus"" og af arten ""Orcynopsis unicolor"")";;;;;;- 2669;"1604 19 92";5;"Torsk ""Gadus murhua"", ""Gadus ogac"", ""Gadus macrocephalus"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen torskefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;;- 2670;"1604 19 93";5;"Sej ""Pollachius virens"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen sejfilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;;- 2671;"1604 19 94";5;"Kulmule ""Merluccius""-arter og skælbrosme ""Urophycis""-arter, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;;- 2672;"1604 19 95";5;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"" og lubbe ""Pollachius pollachius"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;;- 2673;"1604 19 97";5;"Fisk, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket, blot røget, og laksefisk, sild, sardiner, sardinel, ansjoser, brisling, brisling, tun, bonito ""Sarda arter"", Makrel, ål, hajfinner, Euthynnus . spp., Orcynopsis unicolor, torsk, sej, kulmule, alaskasej og sej, fileter, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp, endda pre-friturestegt, frosset)";;;;;;- 2674;"1604 20";4;Fisk, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker);;;;;; 2675;"1604 20 05";5;Tilberedninger af surimi;;;;;;- 2676;"1604 20 10";5;Laks, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker);;;;;;- 2677;"1604 20 30";5;Salmonidae, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker og undtagen laks);;;;;;- 2678;"1604 20 40";5;Ansjos, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker);;;;;;- 2679;"1604 20 50";5;"Sardin, bonit, makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"" og fisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker)";;;;;;- 2680;"1604 20 70";5;"Tunfisk, bugstribet bonit og andre fisk af slægten ""Euthynnus"", tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker)";;;;;;- 2681;"1604 20 90";5;"Fisk, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker og undtagen tilberedninger af surimi samt Salmonidae, ansjos, sardin, bonit, makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", fisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", tunfisk, bug stribet bonit og andre fisk af slægten ""Euthynnus"")";;;;;;- 2682;"1604 31";4;"Kaviar ""rogn af stør""";;;;;; 2683;"1604 31 00";5;"Kaviar ""rogn af stør""";;;;;;- 2684;"1604 32";4;Kaviarerstatning, tilberedt af fiskerogn;;;;;; 2685;"1604 32 00";5;Kaviarerstatning, tilberedt af fiskerogn;;;;;;- 2686;"1605";3;Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2687;"1605 10";4;Krabber, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2688;"1605 10 00";5;Krabber, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2689;"1605 21";4;Rejer, tilberedt eller konserveret, i hermetisk lukkede beholdere (undtagen røget);;;;;; 2690;"1605 21 10";5;Rejer, i pakninger af nettovægt max 2 kg, undt i hermetisk lukkede pakninger, tilberedt el konserveret;;;;;;- 2691;"1605 21 90";5;Rejer, i pakninger af nettovægt o 2 kg, undt i hermetisk lukkede pakninger,tilberedt el konserveret;;;;;;- 2692;"1605 29";4;Rejer, i hermetisk lukkede pakninger;;;;;; 2693;"1605 29 00";5;Rejer, i hermetisk lukkede pakninger;;;;;;- 2694;"1605 30";4;Hummer, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2695;"1605 30 10";5;Kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør, -postejer, -supper og -saucer;;;;;;- 2696;"1605 30 90";5;Hummer, tilberedt eller konserveret (undtagen kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør, -postejer, -supper og -saucer);;;;;;- 2697;"1605 40";4;Krebsdyr, tilberedt eller konserveret (undtagen krabber, rejer og hummer);;;;;; 2698;"1605 40 00";5;Krebsdyr, tilberedt eller konserveret (undtagen krabber, rejer og hummer);;;;;;- 2699;"1605 51";4;Østers, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2700;"1605 51 00";5;Østers, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2701;"1605 52";4;Kammuslinger, herunder almindelig kammusling, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2702;"1605 52 00";5;Kammuslinger, herunder almindelig kammusling, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2703;"1605 53";4;Muslinger, tilberedt eller konserveret (undtagen røget);;;;;; 2704;"1605 53 10";5;Muslinger, i hermetisk lukkede pakninger;;;;;;- 2705;"1605 53 90";5;Muslinger, tilberedt el konserveret, undt i hermetisk lukkede pakninger;;;;;;- 2706;"1605 54";4;Tiarmede blæksprutter, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2707;"1605 54 00";5;Tiarmede blæksprutter, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2708;"1605 55";4;Ottearmet blæksprutte, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2709;"1605 55 00";5;Ottearmet blæksprutte, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2710;"1605 56";4;Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2711;"1605 56 00";5;Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2712;"1605 57";4;Søøre, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2713;"1605 57 00";5;Søøre, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2714;"1605 58";4;Snegle, undtagen havsnegle, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2715;"1605 58 00";5;Snegle, undtagen havsnegle, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2716;"1605 59";4;Bløddyr, undt muslinger, tilberedt el konserveret;;;;;; 2717;"1605 59 00";5;Bløddyr, undt muslinger, tilberedt el konserveret;;;;;;- 2718;"1605 61";4;Søpølser, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2719;"1605 61 00";5;Søpølser, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2720;"1605 62";4;Søpindsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2721;"1605 62 00";5;Søpindsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2722;"1605 63";4;Gopler, tilberedt eller konserveret;;;;;; 2723;"1605 63 00";5;Gopler, tilberedt eller konserveret;;;;;;- 2724;"1605 69";4;Hvirvelløse vanddyr, undt bløddyr, tilberedt el konserveret;;;;;; 2725;"1605 69 00";5;Hvirvelløse vanddyr, undt bløddyr, tilberedt el konserveret;;;;;;- 2726;"17";2;Kapitel 17, SUKKER OG SUKKERVARER;;;;;; 2727;"1701";3;Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form;;;;;; 2728;"1701 12";4;Roesukker, råt, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 2729;"1701 12 10";5;Roesukker, råt, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, til raffinering;;;;;;- 2730;"1701 12 90";5;Roesukker, råt, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer (undtagen til raffinering);;;;;;- 2731;"1701 13";4;Rå rørsukker, i fast form, ikke tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, som ikke er købt centrifugering, med indhold af saccharose, 69 ° til 93 °, der kun indeholder naturlige anhedral microcrystals (se underpositionsbestemmelse 2).;;;;;; 2732;"1701 13 10";5;Rå rørsukker til raffinering, i fast form, ikke tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, fremstillet uden centrifugering med saccharoseindhold 69° til 93°, der kun indeholder naturlige anhedral mikrokrystaller [Se underpositionsbestemmelse 2].;;;;;;- 2733;"1701 13 90";5;Rørsukker i fast form, ikke tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, fremstillet uden centrifugering med saccharoseindhold 69 vægtprocent til 93 vægtprocent, der kun indeholder naturlige anhedral mikrokrystaller [se underpositionsbestemmelse 2.]. (Undtagen til raffinering);;;;;;- 2734;"1701 14";4;Rå rørsukker, i fast form, ikke tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (undtagen rørsukker af 1701 13);;;;;; 2735;"1701 14 10";5;Råsukker, uden indh af tilsatte smagsstoffer el farvestoffer,rørsukker, til raffinering, i fast form;;;;;;- 2736;"1701 14 90";5;Råsukker, uden indh af tilsatte smagsstoffer el farvestoffer,rørsukker, undt til raffinering, i fast form;;;;;;- 2737;"1701 91";4;Rør- og roesukker, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 2738;"1701 91 00";5;Rør- og roesukker, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;;- 2739;"1701 99";4;Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form (undtagen rørog roesukker med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer og undtagen råsukker);;;;;; 2740;"1701 99 10";5;Hvidt sukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et saccharoseindhold i tør tilstand på >= 99,5 vægtprocent beregnet ved polarisation;;;;;;- 2741;"1701 99 90";5;Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form (undtagen rør- og roesukker med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer og undtagen råsukker og hvidt sukker);;;;;;- 2742;"1702";3;"Sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel";;;;;; 2743;"1702 11";4;Lactose, i fast form, og lactosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, af en renhedsgrad i tør tilstand på >= 99 vægtprocent;;;;;; 2744;"1702 11 00";5;Lactose, i fast form, og lactosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, af en renhedsgrad i tør tilstand på >= 99 vægtprocent;;;;;;- 2745;"1702 19";4;Lactose, i fast form, og lactosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, af en renhedsgrad i tør tilstand på < 99 vægtprocent;;;;;; 2746;"1702 19 00";5;Lactose, i fast form, og lactosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, af en renhedsgrad i tør tilstand på < 99 vægtprocent;;;;;;- 2747;"1702 20";4;Ahornsukker, i fast form, og ahornsirup uden tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 2748;"1702 20 10";5;Ahornsukker, i fast form, med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;;- 2749;"1702 20 90";5;Ahornsukker, i fast form, og ahornsirup uden tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;;- 2750;"1702 30";4;Glucose, i fast form, og glucosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på < 20 vægtprocent;;;;;; 2751;"1702 30 10";5;Isoglucose, der indeholder i tør tilstand >= 10% og <20 vægtprocent fructose;;;;;;- 2752;"1702 30 50";5;Glucose i form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på < 20 vægtprocent;;;;;;- 2753;"1702 30 90";5;Glucose, i fast form, og glucosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på < 20 vægtprocent (undtagen isoglucose og undtagen glucose i form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret);;;;;;- 2754;"1702 40";4;Glucose, i fast form, og glucosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et fructoseindhold i tør tilstand på >= 20 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen invertsukker);;;;;; 2755;"1702 40 10";5;Isoglukose, i fast form, med et fruktoseindhold i tør tilstand på >= 20 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen invertsukker);;;;;;- 2756;"1702 40 90";5;Glucose, i fast form, og glucosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et fructoseindhold på >= 20 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen isoglucose og invertsukker);;;;;;- 2757;"1702 50";4;Kemisk ren fructose, i fast form;;;;;; 2758;"1702 50 00";5;Kemisk ren fructose, i fast form;;;;;;- 2759;"1702 60";4;Fructose, i fast form, og fructosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med fructoseindhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent (undtagen kemisk ren fructose og invertsukker);;;;;; 2760;"1702 60 10";5;Isoglukose, i fast form, med et fruktoseindhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent (undtagen kemisk ren fruktose og invertsukker);;;;;;- 2761;"1702 60 80";5;Inulinsirup, fremkommet umiddelbart ved hydrolyse af inulin eller oligofructoser, med et indhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent fructose i fri form eller i form af saccharose;;;;;;- 2762;"1702 60 95";5;Fructose, i fast form, og fructosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et fructoseindhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent (undtagen isoglucose, inulinsirup, kemisk ren fructose og invertsukker);;;;;;- 2763;"1702 90";4;Sukker, herunder invertsukker og kemisk ren maltose, i fast form, sukker og sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, kunsthonning, også blandet med naturlig honning, karamel (undtagen rør- og roesukker, kemisk ren saccharose, lactose, ahornsukker, glucose og fructose samt sirup deraf);;;;;; 2764;"1702 90 10";5;Kemisk ren maltose, i fast form;;;;;;- 2765;"1702 90 30";5;Isoglukose, i fast form, med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose, udvundet af glukosepolymerer;;;;;;- 2766;"1702 90 50";5;Maltodextrin, i fast form, og maltodextrinsirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;;- 2767;"1702 90 71";5;Karamel, med et saccharoseindhold i tør tilstand på >= 50 vægtprocent;;;;;;- 2768;"1702 90 75";5;Karamel, med et saccharoseindhold i tør tilstand på < 50 vægtprocent, i form af pulver, også agglomereret;;;;;;- 2769;"1702 90 79";5;Karamel, med et saccharoseindhold i tør tilstand på < 50 vægtprocent (undtagen i form af pulver, også agglomereret);;;;;;- 2770;"1702 90 80";5;Inulinsirup, fremkommet umiddelbart ved hydrolyse af inulin eller oligofructoser, med et indhold i tør tilstand på >= 10 vægtprocent, men <= 50 vægtprocent fructose i fri form eller i form af saccharose;;;;;;- 2771;"1702 90 95";5;Sukker, herunder invertsukker, i fast form, sukker og sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer (undtagen rør- og roesukker, saccharose og maltose, kemisk ren, lactose, ahornsukker, glucose, fructose og maltodextrin samt sirupper deraf, isoglucose udvundet af glucosepolymerer, inulinsirup og karamel);;;;;;- 2772;"1703";3;Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker;;;;;; 2773;"1703 10";4;Melasse af rørsukker hidrørende fra udvinding eller raffinering af rørsukker;;;;;; 2774;"1703 10 00";5;Melasse af rørsukker hidrørende fra udvinding eller raffinering af rørsukker;;;;;;- 2775;"1703 90";4;Roesukkermelasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af roesukker;;;;;; 2776;"1703 90 00";5;Roesukkermelasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af roesukker;;;;;;- 2777;"1704";3;Sukkervarer uden indhold af kakao, herunder hvid chokolade;;;;;; 2778;"1704 10";4;Tyggegummi, også overtrukket med sukker;;;;;; 2779;"1704 10 10";5;Tyggegummi, også overtrukket med sukker, med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, på < 60 vægtprocent (undtagen i strimler);;;;;;- 2780;"1704 10 90";5;Tyggegummi, også overtrukket med sukker, med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, på >= 60 vægtprocent (undtagen i strimler);;;;;;- 2781;"1704 90";4;Sukkervarer uden indhold af kakao, herunder hvid chokolade (undtagen tyggegummi);;;;;; 2782;"1704 90 10";5;Lakridssaft med indhold af saccharose på > 10 vægtprocent, uden tilsætning af andre stoffer;;;;;;- 2783;"1704 90 30";5;Hvid chokolade;;;;;;- 2784;"1704 90 51";5;Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt >= 1 kg;;;;;;- 2785;"1704 90 55";5;Halspastiller og hostebolsjer;;;;;;- 2786;"1704 90 61";5;Dragévarer, uden indhold af kakao;;;;;;- 2787;"1704 90 65";5;Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer;;;;;;- 2788;"1704 90 71";5;Bolsjer og lignende, også fyldte;;;;;;- 2789;"1704 90 75";5;Karameller;;;;;;- 2790;"1704 90 81";5;Sukkervarer, fremstillet ved presning eller støbning, også med tilsætning af bindemidler, uden indhold af kakao (undtagen tyggegummi, hvid chokolade, halspastiller, hostebolsjer, vin- og frugtgummi, gelévarer, frugtpasta i form af sukkervarer, bolsjer, også fyldte, karameller samt marcipan i pakninger af nettovægt >= 1 kg);;;;;;- 2791;"1704 90 99";5;Fondant, marcipan, nougat og andre tilberedte sukkervarer, uden indhold af kakao (undtagen tyggegummi, hvid chokolade, halspastiller og hostebolsjer, vin- og frugtgummi, gelévarer, frugtpasta i form af sukkervarer, bolsjer, også fyldte, karameller og lignende slik, sukkervarer fremstillet ved presning eller støbning samt masser herunder marcipan i pakninger af nettovægt >= 1 kg);;;;;;- 2792;"18";2;Kapitel 18, KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF;;;;;; 2793;"1801";3;Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte;;;;;; 2794;"1801 00";4;Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte;;;;;; 2795;"1801 00 00";5;Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte;;;;;;- 2796;"1802";3;Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald;;;;;; 2797;"1802 00";4;Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald;;;;;; 2798;"1802 00 00";5;Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald;;;;;;- 2799;"1803";3;Kakaomasse, også affedtet;;;;;; 2800;"1803 10";4;Kakaomasse, ikke affedtet;;;;;; 2801;"1803 10 00";5;Kakaomasse, ikke affedtet;;;;;;- 2802;"1803 20";4;Kakaomasse, helt eller delvis affedtet;;;;;; 2803;"1803 20 00";5;Kakaomasse, helt eller delvis affedtet;;;;;;- 2804;"1804";3;Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie;;;;;; 2805;"1804 00";4;Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie;;;;;; 2806;"1804 00 00";5;Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie;;;;;;- 2807;"1805";3;Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 2808;"1805 00";4;Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 2809;"1805 00 00";5;Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;;- 2810;"1806";3;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao;;;;;; 2811;"1806 10";4;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 2812;"1806 10 15";5;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på < 5 vægtprocent;;;;;;- 2813;"1806 10 20";5;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på >= 5 vægtprocent, men < 65 vægtprocent;;;;;;- 2814;"1806 10 30";5;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på >= 65 vægtprocent, men < 80 vægtprocent;;;;;;- 2815;"1806 10 90";5;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på >= 80 vægtprocent;;;;;;- 2816;"1806 20";4;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg (undtagen kakaopulver);;;;;; 2817;"1806 20 10";5;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på >= 31 vægtprocent eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på >= 31 vægtprocent (undtagen kakaopulver);;;;;;- 2818;"1806 20 30";5;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på >= 25 vægtprocent, men < 31 vægtprocent (undtagen kakaopulver);;;;;;- 2819;"1806 20 50";5;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på >= 18 vægtprocent, men < 31 vægtprocent (undtagen kakaopulver);;;;;;- 2820;"1806 20 70";5;Chocolate milk crump, i pakninger af nettovægt > 2 kg;;;;;;- 2821;"1806 20 80";5;Chokoladeglasur, i pakninger af nettovægt > 2 kg;;;;;;- 2822;"1806 20 95";5;"Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på < 18 vægtprocent (undtagen ""chocolate milk crump"", ""chokoladeglasur"" og kakaopulver)";;;;;;- 2823;"1806 31";4;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, med fyld;;;;;; 2824;"1806 31 00";5;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, med fyld;;;;;;- 2825;"1806 32";4;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, uden fyld;;;;;; 2826;"1806 32 10";5;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, med tilsætning af korn, frugt eller nødder, uden fyld;;;;;;- 2827;"1806 32 90";5;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, uden tilsætning af korn, frugt eller nødder, uden fyld;;;;;;- 2828;"1806 90";4;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 2 kg (undtagen i blokke, plader eller stænger og undtagen kakaopulver);;;;;; 2829;"1806 90 11";5;Chokolade og chokoladevarer, i form af chokolader, også med fyld, med indhold af alkohol;;;;;;- 2830;"1806 90 19";5;Chokolade og chokoladevarer, i form af chokolader, også med fyld, uden indhold af alkohol;;;;;;- 2831;"1806 90 31";5;Chokolade og chokoladevarer, med fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og undtagen chokolader);;;;;;- 2832;"1806 90 39";5;Chokolade og chokoladevarer, uden fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og undtagen chokolader);;;;;;- 2833;"1806 90 50";5;Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao;;;;;;- 2834;"1806 90 60";5;Smørepålæg med indhold af kakao;;;;;;- 2835;"1806 90 70";5;Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer;;;;;;- 2836;"1806 90 90";5;Tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 2 kg (undtagen chokolade, chokolader og andre chokoladevarer, sukkervarer og sukkererstatningsvarer med indhold af kakao, smørepålæg, pulvere til fremstilling af drikkevarer samt kakaopulver);;;;;;- 2837;"19";2;"Kapitel 19, TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK";;;;;; 2838;"1901";3;"Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n.; tilberedte næringsmidler fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n.";;;;;; 2839;"1901 10";4;Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., og tilberedte næringsmidler fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., til børn, i pakninger til detailsalg;;;;;; 2840;"1901 10 00";5;Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., og tilberedte næringsmidler fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., til børn, i pakninger til detailsalg;;;;;;- 2841;"1901 20";4;Blandinger og dej fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., og blandinger og dej fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905;;;;;; 2842;"1901 20 00";5;Blandinger og dej fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., og blandinger og dej fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905;;;;;;- 2843;"1901 90";4;"Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., og tilberedte næringsmidler fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n. (undtagen til børn, i pakninger til detailsalg, og undtagen blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905)";;;;;; 2844;"1901 90 11";5;Maltekstrakt, med indhold af tørstof på >= 90 vægtprocent;;;;;;- 2845;"1901 90 19";5;Maltekstrakt, med indhold af tørstof på < 90 vægtprocent;;;;;;- 2846;"1901 90 91";5;Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose, herunder invertsukker, af isoglucose, glucose eller stivelse på < 5 vægtprocent, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag (undtagen maltekstrakt og tilberedte næringsmidler til spædbørn i pakninger til detailsalg, blandinger og dej til fremstilling af bagværk samt tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404);;;;;;- 2847;"1901 90 95";5;Tilberedte næringsmidler i pulverform, bestående af en blanding af skummetmælk og/eller valle og vegetabilske fedtstoffer/olier, med et vægtindhold af fedtstoffer/olier <=30%.;;;;;;- 2848;"1901 90 99";5;Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, ikke indeholdende kakao eller indeholdende kakao der udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, samt tilberedte næringsmidler fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, surmælk, syrnet fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, uden kakao eller med et kakaoindhold der udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n. (undtagen maltekstrakt og tilberedte næringsmidler til spædbørn i pakninger til detailsalg, og undtagen blandinger og dej til fremstilling af bagværk samt varer henhørende under pos. 1901.90.91 og pos. 1901.90.95);;;;;;- 2849;"1902";3;"Pastaprodukter, også kogt eller med fyld af kød eller andre varer eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt";;;;;; 2850;"1902 11";4;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg;;;;;; 2851;"1902 11 00";5;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg;;;;;;- 2852;"1902 19";4;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt (undtagen med indhold af æg);;;;;; 2853;"1902 19 10";5;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt, uden indhold af mel af blød hvede samt æg;;;;;;- 2854;"1902 19 90";5;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt, med indhold af mel af blød hvede, men uden indhold af æg;;;;;;- 2855;"1902 20";4;Pastaprodukter med fyld af kød eller andre varer, også kogt eller på anden måde tilberedt;;;;;; 2856;"1902 20 10";5;Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på > 20 vægtprocent;;;;;;- 2857;"1902 20 30";5;Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold af pølser og lignende, kød eller slagtebiprodukter, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på > 20 vægtprocent;;;;;;- 2858;"1902 20 91";5;Pastaprodukter med fyld, kogt (undtagen med indhold af pølser og lignende, kød eller slagtebiprodukter, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på > 20 vægtprocent og undtagen med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på > 20 vægtprocent);;;;;;- 2859;"1902 20 99";5;Pastaprodukter med fyld, tilberedt (undtagen kogt og undtagen med indhold af pølser og lignende, kød eller slagtebiprodukter, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på > 20 vægtprocent og undtagen med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på > 20 vægtprocent);;;;;;- 2860;"1902 30";4;Pastaprodukter, kogt eller på anden måde tilberedt (undtagen med fyld);;;;;; 2861;"1902 30 10";5;Pastaprodukter, tørrede (undtagen med fyld);;;;;;- 2862;"1902 30 90";5;Pastaprodukter, kogt eller på anden måde tilberedt (undtagen pastaprodukter med fyld og undtagen tørrede pastaprodukter);;;;;;- 2863;"1902 40";4;Couscous, også tilberedt;;;;;; 2864;"1902 40 10";5;Couscous, ikke tilberedt;;;;;;- 2865;"1902 40 90";5;Couscous, kogt eller på anden måde tilberedt;;;;;;- 2866;"1903";3;Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lignende;;;;;; 2867;"1903 00";4;Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lignende;;;;;; 2868;"1903 00 00";5;Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lignende;;;;;;- 2869;"1904";3;"Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, f.eks. cornflakes; korn, bortset fra majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn, bortset fra mel, gryn eller groft mel, forkogt eller på anden måde tilberedt, i.a.n.";;;;;; 2870;"1904 10";4;Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, f.eks. cornflakes;;;;;; 2871;"1904 10 10";5;Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, af majs;;;;;;- 2872;"1904 10 30";5;Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, af ris;;;;;;- 2873;"1904 10 90";5;Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (undtagen af majs eller ris);;;;;;- 2874;"1904 20";4;Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn;;;;;; 2875;"1904 20 10";5;Blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager;;;;;;- 2876;"1904 20 91";5;Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn, af majs (undtagen blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager);;;;;;- 2877;"1904 20 95";5;Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn, af ris (undtagen blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager);;;;;;- 2878;"1904 20 99";5;Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn (undtagen af majs eller ris og undtagen blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager);;;;;;- 2879;"1904 30";4;Bulgur, i form af bearbejdede kerner, fremstillet ved kogning af kerner af hård hvede;;;;;; 2880;"1904 30 00";5;Bulgur, i form af bearbejdede kerner, fremstillet ved kogning af kerner af hård hvede;;;;;;- 2881;"1904 90";4;Korn, bortset fra majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn, forkogt eller på anden måde tilberedt, i.a.n. (undtagen mel, gryn eller groft mel, næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning, tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede kornflager, tilberedte næringsmidler fremstillet af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn samt bulgur);;;;;; 2882;"1904 90 10";5;Ris, forkogt eller på anden måde tilberedt, i.a.n. (undtagen mel, gryn eller groft mel, næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning, tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede kornflager samt tilberedte næringsmidler fremstillet af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn);;;;;;- 2883;"1904 90 80";5;Korn i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn, forkogt eller på anden måde tilberedt, i.a.n. (undtagen mel, gryn og groft mel, næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning, tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede kornflager samt tilberedte næringsmidler fremstillet af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn og undtagen ris og majs samt bulgur);;;;;;- 2884;"1905";3;"Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse";;;;;; 2885;"1905 10";4;Knækbrød;;;;;; 2886;"1905 10 00";5;Knækbrød;;;;;;- 2887;"1905 20";4;Honningkager og lignende, også tilsat kakao;;;;;; 2888;"1905 20 10";5;Honningkager og lignende, også tilsat kakao, med indhold af saccharose på < 30 vægtprocent, herunder invertsukker beregnet som saccharose;;;;;;- 2889;"1905 20 30";5;Honningkager og lignende, også tilsat kakao, med indhold af saccharose på >= 30 vægtprocent, men < 50 vægtprocent, herunder invertsukker beregnet som saccharose;;;;;;- 2890;"1905 20 90";5;Honningkager og lignende, også tilsat kakao, med indhold af saccharose på >= 50 vægtprocent, herunder invertsukker beregnet som saccharose;;;;;;- 2891;"1905 31";4;Søde kiks, biskuits og småkager;;;;;; 2892;"1905 31 11";5;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 85 g;;;;;;- 2893;"1905 31 19";5;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao, (undtagen i pakninger af nettovægt <= 85 g);;;;;;- 2894;"1905 31 30";5;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, med indhold af mælkefedt på >= 8 vægtprocent (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af chokolade);;;;;;- 2895;"1905 31 91";5;Dobbeltkiks og -biskuits med mellemlag, også tilsat kakao, med indhold af mælkefedt på < 8 vægtprocent (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af chokolade);;;;;;- 2896;"1905 31 99";5;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, med indhold af mælkefedt på < 8 vægtprocent (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af chokolade og undtagen dobbeltkiks og -biskuits med mellemlag);;;;;;- 2897;"1905 32";4;Vafler;;;;;; 2898;"1905 32 05";5;Vafler med vandindhold på > 10 vægtprocent;;;;;;- 2899;"1905 32 11";5;Vafler, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 85 g (undtagen med vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;;- 2900;"1905 32 19";5;Vafler, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao (undtagen i pakninger af nettovægt <= 85 g og undtagen vafler med et vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;;- 2901;"1905 32 91";5;Vafler, saltede, også med fyld (undtagen vafler med et vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;;- 2902;"1905 32 99";5;Vafler, også tilsat kakao, også med fyld (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao og undtagen saltede samt vafler med et vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;;- 2903;"1905 40";4;Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer;;;;;; 2904;"1905 40 10";5;Tvebakker og kryddere;;;;;;- 2905;"1905 40 90";5;Ristet brød og lignende ristede varer (undtagen tvebakker og kryddere);;;;;;- 2906;"1905 90";4;Bagværk, også tilsat kakao, kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse (undtagen knækbrød, honningkager og lignende, søde kiks, biskuits og småkager, vafler med et vandindhold på <= 10 vægtprocent, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer);;;;;; 2907;"1905 90 10";5;"Usyret brød ""matze""";;;;;;- 2908;"1905 90 20";5;Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse;;;;;;- 2909;"1905 90 30";5;Brød uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt og med et indhold i tør tilstand på <= 5 vægtprocent sukker og <= 5 vægtprocent fedt;;;;;;- 2910;"1905 90 45";5;Kiks, biskuits og småkager, ikke tilsat sødemidler;;;;;;- 2911;"1905 90 55";5;Bagværk, ekstruderet eller ekspanderet, krydret eller saltet (undtagen knækbrød, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer samt vafler);;;;;;- 2912;"1905 90 70";5;Frugttærter, currantbrød, panetton, marengs, julstollen, croissanter og andre bagværk, med indhold >=5% af sukrose, invertsukker eller isoglukose (undtagen knækbrød, honningkager og lignende, søde kiks, vafler og tvebakker);;;;;;- 2913;"1905 90 80";5;Pizza, tærter og andre bagværk, med indhold af sukrose, invertsukker eller isoglukose på under 5 vægtprocent (undtagen knækbrød, honningkager o.lign., søde kiks, vafler og lignende produkter);;;;;;- 2914;"20";2;Kapitel 20, VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE;;;;;; 2915;"2001";3;Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 2916;"2001 10";4;Agurker og asier, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 2917;"2001 10 00";5;Agurker og asier, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;;kg/net eda 2918;"2001 90";4;Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre (undtagen agurker og asier);;;;;; 2919;"2001 90 10";5;Mangochutney, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;;- 2920;"2001 90 20";5;Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;;- 2921;"2001 90 30";5;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre";;;;;;- 2922;"2001 90 40";5;Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på >= 5 vægtprocent, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;;- 2923;"2001 90 50";5;Svampe, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;;- 2924;"2001 90 65";5;Oliven, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;;- 2925;"2001 90 70";5;Sød peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;;- 2926;"2001 90 92";5;"Palmehjerter, guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"" nødder, kolanødder og macadamia nødder, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre";;;;;;- 2927;"2001 90 97";5;"Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre (undtagen agurker, asier, mangochutney, frugt af arten ""Capsicum"", sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", svampe, palmehjerter, oliven, sød peber samt guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder, queenslandnødder samt yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter med indhold af stivelse på >= 5 vægtprocent)";;;;;;- 2928;"2002";3;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre;;;;;; 2929;"2002 10";4;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, hele eller i stykker;;;;;; 2930;"2002 10 10";5;Tomater, flåede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, hele eller i stykker;;;;;;- 2931;"2002 10 90";5;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, hele eller i stykker (undtagen flåede);;;;;;- 2932;"2002 90";4;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen hele eller i stykker);;;;;; 2933;"2002 90 11";5;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på < 12 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;;- 2934;"2002 90 19";5;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på < 12 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;;- 2935;"2002 90 31";5;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på >= 12 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;;- 2936;"2002 90 39";5;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på >= 12 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;;- 2937;"2002 90 91";5;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på > 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;;- 2938;"2002 90 99";5;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på > 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;;- 2939;"2003";3;Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre;;;;;; 2940;"2003 10";4;"Svampe af slægten ""Agaricus"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre";;;;;; 2941;"2003 10 20";5;"Svampe af slægten ""Agaricus"", foreløbigt konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, gennemkogte";;;;;;kg/net eda 2942;"2003 10 30";5;"Svampe af slægten ""Agaricus"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen foreløbigt konserverede, gennemkogte)";;;;;;kg/net eda 2943;"2003 90";4;"Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen svampe af slægten Agaricus"")""";;;;;; 2944;"2003 90 10";5;Trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre;;;;;;- 2945;"2003 90 90";5;"Svampe, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"")";;;;;;- 2946;"2004";3;Grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (undtagen tilberedt med sukker og undtagen tomater, svampe og trøfler);;;;;; 2947;"2004 10";4;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne;;;;;; 2948;"2004 10 10";5;Kartofler, kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt, frosne;;;;;;- 2949;"2004 10 91";5;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, i form af mel eller flager, frosne;;;;;;- 2950;"2004 10 99";5;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (undtagen kun kogte eller på anden måde varmebehandlede eller i form af mel eller flager);;;;;;- 2951;"2004 90";4;Grøntsager og blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (undtagen tilberedt med sukker og undtagen tomater, svampe, trøfler og kartofler, hver for sig);;;;;; 2952;"2004 90 10";5;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne";;;;;;- 2953;"2004 90 30";5;Surkål, kapers og oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne;;;;;;- 2954;"2004 90 50";5;"Ærter ""Pisum sativum"" og umodne bønner ""Phaseolus-arter"", i bælg, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne";;;;;;- 2955;"2004 90 91";5;Løg, kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt, frosne;;;;;;- 2956;"2004 90 98";5;"Grøntsager og blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (undtagen tilberedt med sukker og undtagen tomater, svampe, trøfler, kartofler, sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", surkål, kapers, oliven, ærter ""Pisum sativum"" og umodne bønner ""Phaseolus-arter"", i bælg, og løg, kun kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt, hver for sig)";;;;;;- 2957;"2005";3;Grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen tilberedt med sukker og undtagen tomater, svampe og trøfler);;;;;; 2958;"2005 10";4;Grøntsager i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;; 2959;"2005 10 00";5;Grøntsager i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;;- 2960;"2005 20";4;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 2961;"2005 20 10";5;Kartofler i form af mel eller flager, ikke frosne;;;;;;- 2962;"2005 20 20";5;Kartofler i tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring, ikke frosne;;;;;;- 2963;"2005 20 80";5;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen i form af mel eller flager eller i tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til um iddelbar fortæring);;;;;;- 2964;"2005 40";4;"Ærter ""Pisum sativum"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;; 2965;"2005 40 00";5;"Ærter ""Pisum sativum"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;;- 2966;"2005 51";4;"Bønner ""Vigna-arter, Phaseolus-arter"", udbælgede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;; 2967;"2005 51 00";5;"Bønner ""Vigna-arter, Phaseolus-arter"", udbælgede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;;- 2968;"2005 59";4;"Bønner ""Vigna-arter, Phaseolus-arter"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen udbælgede)";;;;;; 2969;"2005 59 00";5;"Bønner ""Vigna-arter, Phaseolus-arter"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen udbælgede)";;;;;;- 2970;"2005 60";4;Asparges, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 2971;"2005 60 00";5;Asparges, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;;- 2972;"2005 70";4;Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 2973;"2005 70 00";5;Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;;kg/net eda 2974;"2005 80";4;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;; 2975;"2005 80 00";5;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;;- 2976;"2005 91";4;Bambusskud, tilberedt eller konserveret på anden måde end i edikke eller eddikesyre (undtagen frosne);;;;;; 2977;"2005 91 00";5;Bambusskud, tilberedt eller konserveret på anden måde end i edikke eller eddikesyre (undtagen frosne);;;;;;- 2978;"2005 99";4;"Grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen tilberedt med sukker og undtagen homogeniserede grøntsager henhørende under pos. 2005.10.00 samt tomater, svampe, trøfler, kartofler, ærter ""Pisum sativum"", bønner ""Vigna- og Phaseolus""-arter, asparges, oliven, sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"" og bambusskud, ikke blandet)";;;;;; 2979;"2005 99 10";5;Frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød peber, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;;- 2980;"2005 99 20";5;Kapers, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;;- 2981;"2005 99 30";5;Artiskokker, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;;- 2982;"2005 99 50";5;Blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;;- 2983;"2005 99 60";5;Surkål, ikke frosset;;;;;;- 2984;"2005 99 80";5;"Grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen tilberedt med sukker, homogeniserede grøntsager henhørende under pos 2005.10, og tomater, svampe, trøfler, kartofler, sauerkraut, ærter ""Pisum sativum"", bønner ""Vigna-arter. , Phaseolus-arter "". asparges, oliven, sukkermajs"" Zea mays var. saccharata "", bambusskud, frugt af arten Capsicum varmt til smag, kapers, artiskokker og blandinger af grøntsager)";;;;;;- 2985;"2006";3;Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede;;;;;; 2986;"2006 00";4;Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede;;;;;; 2987;"2006 00 10";5;Ingefær, tilberedt med sukker: afløbne, glaseret eller kandiseret;;;;;;- 2988;"2006 00 31";5;Kirsebær, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;;- 2989;"2006 00 35";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent";;;;;;- 2990;"2006 00 38";5;"Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent (undtagen kirsebær, ingefær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;;- 2991;"2006 00 91";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent";;;;;;- 2992;"2006 00 99";5;"Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen ingefær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;;- 2993;"2007";3;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 2994;"2007 10";4;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;; 2995;"2007 10 10";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;;- 2996;"2007 10 91";5;Syltetøj, gelé, marmelade, puré og mos, af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;;- 2997;"2007 10 99";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;;- 2998;"2007 91";4;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 2999;"2007 91 10";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3000;"2007 91 30";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3001;"2007 91 90";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3002;"2007 99";4;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen af citrusfrugter og undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 3003;"2007 99 10";5;Blomme- og sveskemos samt blomme- og sveskepuré, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 100 kg, til industriel forarbejdning;;;;;;- 3004;"2007 99 20";5;Kastanjemos og -puré, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3005;"2007 99 31";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af kirsebær, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3006;"2007 99 33";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af jordbær, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3007;"2007 99 35";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af hindbær, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3008;"2007 99 39";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10, kastanjemos og -puré, varer af hindbær, jordbær, kirsebær og citrusfrugter samt blomme- og sveskemos og blomme- og sveskepuré, i pakninger af nettovægt > 100 kg, til industriel forarbejdning);;;;;;- 3009;"2007 99 50";5;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent (undtagen varer af citrusfrugter og homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;;- 3010;"2007 99 93";5;"Syltetøj, gelé, marmelade, puré og mos, af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder eller queenslandnødder, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10)";;;;;;- 3011;"2007 99 97";5;"Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10 og undtagen af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder, queenslandnødder og citrusfrugter)";;;;;;- 3012;"2008";3;Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre eller tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling);;;;;; 3013;"2008 11";4;Jordnødder, tilberedt eller konserveret (undtagen tilberedt med sukker);;;;;; 3014;"2008 11 10";5;Jordnøddesmør;;;;;;- 3015;"2008 11 91";5;Jordnødder, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen ristede eller tilberedt med sukker og undtagen jordnøddesmør);;;;;;- 3016;"2008 11 96";5;Jordnødder, ristede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3017;"2008 11 98";5;Jordnødder, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen ristede eller tilberedt med sukker og undtagen jordnøddesmør);;;;;;- 3018;"2008 19";4;Nødder samt andre kerner og frø, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre eller tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, gelé, marmelade, nøddepuré og nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt jordnødder);;;;;; 3019;"2008 19 12";5;"Kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder, inkl vægt blandinger, der indeholder syntese nødder> = 50% ved, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt> 1 kg (excl . tilberedt med sukker)";;;;;;- 3020;"2008 19 13";5;Mandler og pistacienødder, ristede, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3021;"2008 19 19";5;"Nødder og andre kerner og frø, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt> 1 kg (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike, tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og nøddemos, fremstillet ved kogning, jordnødder, ristede mandler og pistacienødder og kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder og blandinger indeholdende> = 50 vægt% af tropiske nødder)";;;;;;- 3022;"2008 19 92";5;"Kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder, inkl blandinger, der indeholder syntese nødder> = 50 vægt%, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt <1 kg";;;;;;- 3023;"2008 19 93";5;Mandler og pistacienødder, ristede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3024;"2008 19 95";5;"Nødder, ristede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen jordnødder, mandler, pistacienødder, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;;- 3025;"2008 19 99";5;"Nødder og andre kerner og frø, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike, tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt puré og mos, fremstillet ved kogning, jordnødder, ristede nødder og kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder og blandinger indeholdende> = 50 vægt% af tropiske nødder)";;;;;;- 3026;"2008 20";4;Ananas, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling);;;;;; 3027;"2008 20 11";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 17 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3028;"2008 20 19";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 17 vægtprocent);;;;;;- 3029;"2008 20 31";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 19 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3030;"2008 20 39";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 19 vægtprocent);;;;;;- 3031;"2008 20 51";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 17 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3032;"2008 20 59";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 17 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3033;"2008 20 71";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 19 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3034;"2008 20 79";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 19 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3035;"2008 20 90";5;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;;- 3036;"2008 30";4;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, i.a.n.;;;;;; 3037;"2008 30 11";5;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;;- 3038;"2008 30 19";5;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;;- 3039;"2008 30 31";5;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;;- 3040;"2008 30 39";5;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;;- 3041;"2008 30 51";5;Dele af grapefrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3042;"2008 30 55";5;Mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3043;"2008 30 59";5;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter samt dele af grapefrugter);;;;;;- 3044;"2008 30 71";5;Dele af grapefrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3045;"2008 30 75";5;Mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3046;"2008 30 79";5;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter samt dele af grapefrugter);;;;;;- 3047;"2008 30 90";5;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;;- 3048;"2008 40";4;Pærer, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, i.a.n.;;;;;; 3049;"2008 40 11";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3050;"2008 40 19";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3051;"2008 40 21";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;;- 3052;"2008 40 29";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;;- 3053;"2008 40 31";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3054;"2008 40 39";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 15 vægtprocent);;;;;;- 3055;"2008 40 51";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3056;"2008 40 59";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3057;"2008 40 71";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3058;"2008 40 79";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på <= 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3059;"2008 40 90";5;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;;- 3060;"2008 50";4;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling);;;;;; 3061;"2008 50 11";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3062;"2008 50 19";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3063;"2008 50 31";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;;- 3064;"2008 50 39";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;;- 3065;"2008 50 51";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3066;"2008 50 59";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 15 vægtprocent);;;;;;- 3067;"2008 50 61";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3068;"2008 50 69";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3069;"2008 50 71";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3070;"2008 50 79";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3071;"2008 50 92";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg;;;;;;- 3072;"2008 50 98";5;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <5 kg;;;;;;- 3073;"2008 60";4;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling);;;;;; 3074;"2008 60 11";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;;- 3075;"2008 60 19";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;;- 3076;"2008 60 31";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9);;;;;;- 3077;"2008 60 39";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;;- 3078;"2008 60 50";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3079;"2008 60 60";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3080;"2008 60 70";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 4,5 kg;;;;;;- 3081;"2008 60 90";5;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 4,5 kg;;;;;;- 3082;"2008 70";4;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, fremstillet ved kogning);;;;;; 3083;"2008 70 11";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3084;"2008 70 19";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et sukkerindhold på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3085;"2008 70 31";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;;- 3086;"2008 70 39";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;;- 3087;"2008 70 51";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3088;"2008 70 59";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 15 vægtprocent);;;;;;- 3089;"2008 70 61";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3090;"2008 70 69";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3091;"2008 70 71";5;Ferskner herunder nektariner,, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3092;"2008 70 79";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3093;"2008 70 92";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg;;;;;;- 3094;"2008 70 98";5;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 5 kg;;;;;;- 3095;"2008 80";4;Jordbær, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, i.a.n.;;;;;; 3096;"2008 80 11";5;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;;- 3097;"2008 80 19";5;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;;- 3098;"2008 80 31";5;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;;- 3099;"2008 80 39";5;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;;- 3100;"2008 80 50";5;Jordbær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;;- 3101;"2008 80 70";5;Jordbær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3102;"2008 80 90";5;Jordbær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;;- 3103;"2008 91";4;Palmehjerter, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre);;;;;; 3104;"2008 91 00";5;Palmehjerter, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre);;;;;;- 3105;"2008 93";4;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos"" og tyttebær ""Vaccinium vitis-idaea"", tilberedte eller konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, i.a.n.";;;;;; 3106;"2008 93 11";5;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på> 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, Pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;;- 3107;"2008 93 19";5;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på> 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på> 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, Pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;;- 3108;"2008 93 21";5;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på <= 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;;- 3109;"2008 93 29";5;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på <= 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på> 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, Pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;;- 3110;"2008 93 91";5;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af> 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;;- 3111;"2008 93 93";5;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé , marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;;- 3112;"2008 93 99";5;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol eller sukker (undtagen syltetøj, gelé, marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;;- 3113;"2008 97";4;Blandinger af frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol (undtagen blandinger af nødder, jordnødder og andre frø og blandinger af mysli-typen baseret på ikke-ristede kornflager pos 1904.20.10, og tilberedt eller konserveret med eddike, tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, fremstillet ved kogning);;;;;; 3114;"2008 97 03";5;Blandinger af tropiske nødder og tropiske frugter, med indhold af> = 50% af tropiske nødder, tilberedt eller konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, i pakninger af nettovægt> 1 kg;;;;;;- 3115;"2008 97 05";5;Blandinger af tropiske nødder og tropiske frugter, med indhold af> = 50% af tropiske nødder, tilberedt eller konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, i pakninger af nettovægt <1 kg;;;;;;- 3116;"2008 97 12";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas";;;;;;- 3117;"2008 97 14";5;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø og undtagen blandinger henhørende under underpos. 2008.92.12);;;;;;- 3118;"2008 97 16";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas";;;;;;- 3119;"2008 97 18";5;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø og undtagen blandinger henhørende under underpos. 2008.92.16);;;;;;- 3120;"2008 97 32";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;;- 3121;"2008 97 34";5;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø samt blandinger henhørende under underpos. 2008.92.32 og undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;;- 3122;"2008 97 36";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;;- 3123;"2008 97 38";5;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø samt blandinger henhørende under underpos. 2008.92.36 og undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;;- 3124;"2008 97 51";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg";;;;;;- 3125;"2008 97 59";5;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;;- 3126;"2008 97 72";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt, i pakninger af nettovægt <= 1 kg";;;;;;- 3127;"2008 97 74";5;Blandinger af frugter, indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold aftropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;;- 3128;"2008 97 76";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt)";;;;;;- 3129;"2008 97 78";5;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø, blandinger indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt, samt blandinger af Müslityper baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;;- 3130;"2008 97 92";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med et indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg";;;;;;- 3131;"2008 97 93";5;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg, i.a.n. (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;;- 3132;"2008 97 94";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med et indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 4,5 kg, men <= 5 kg";;;;;;- 3133;"2008 97 96";5;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 4,5 kg, men < 5 kg, i.a.n. (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;;- 3134;"2008 97 97";5;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med et indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 4,5 kg";;;;;;- 3135;"2008 97 98";5;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 4,5 kg, i.a.n. (undtagen blandinger af nødder, tropiske frugter som defineret i supplerende bestemmelse 7 til kapitel 20, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;;- 3136;"2008 99";4;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre eller tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner og jordbær);;;;;; 3137;"2008 99 11";5;Ingefær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;;- 3138;"2008 99 19";5;Ingefær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;;- 3139;"2008 99 21";5;Druer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;;- 3140;"2008 99 23";5;Druer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;;- 3141;"2008 99 24";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas";;;;;;- 3142;"2008 99 28";5;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;;- 3143;"2008 99 31";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas";;;;;;- 3144;"2008 99 34";5;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;;- 3145;"2008 99 36";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;;- 3146;"2008 99 37";5;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og undtagen nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;;- 3147;"2008 99 38";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;;- 3148;"2008 99 40";5;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og undtagen nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;;- 3149;"2008 99 41";5;Ingefær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg, i.a.n.;;;;;;- 3150;"2008 99 43";5;Druer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg, i.a.n.;;;;;;- 3151;"2008 99 45";5;Blommer og svesker, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg, i.a.n.;;;;;;- 3152;"2008 99 48";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men med indhold af sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg";;;;;;- 3153;"2008 99 49";5;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, blommer og svesker, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;;- 3154;"2008 99 51";5;Ingefær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg, i.a.n.;;;;;;- 3155;"2008 99 63";5;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men med indhold af sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger)";;;;;;- 3156;"2008 99 67";5;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;;- 3157;"2008 99 72";5;Blommer og svesker, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg, i.a.n.;;;;;;- 3158;"2008 99 78";5;Blommer og svesker, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 5 kg, i.a.n.;;;;;;- 3159;"2008 99 85";5;"Majs, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker (undtagen sukkermajs ""Zea mays var. saccharata""), i.a.n.";;;;;;- 3160;"2008 99 91";5;Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på >= 5 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker (undtagen frosset eller tørret);;;;;;- 3161;"2008 99 99";5;Frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol eller sukker (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike, tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- pure og pasta , fremstillet ved kogning, og nødder, jordnødder og andre frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, tranebær, blommer, majs, Yams rødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter);;;;;;- 3162;"2009";3;Frugt- og grønsagssafter, herunder druemost, ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 3163;"2009 11";4;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, frosset;;;;;; 3164;"2009 11 11";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, frosset, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro;;;;;;- 3165;"2009 11 19";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, frosset, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro;;;;;;- 3166;"2009 11 91";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, frosset, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3167;"2009 11 99";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, frosset, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C (undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;;- 3168;"2009 12";4;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C (undtagen frosset);;;;;; 3169;"2009 12 00";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C (undtagen frosset);;;;;;- 3170;"2009 19";4;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen frosset og undtagen med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C);;;;;; 3171;"2009 19 11";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro (undtagen frosset);;;;;;- 3172;"2009 19 19";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro (undtagen frosset);;;;;;- 3173;"2009 19 91";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen frosset);;;;;;- 3174;"2009 19 98";5;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C (undtagen frosset og undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;;- 3175;"2009 21";4;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C;;;;;; 3176;"2009 21 00";5;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C;;;;;;- 3177;"2009 29";4;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20 ved 20°C;;;;;; 3178;"2009 29 11";5;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro;;;;;;- 3179;"2009 29 19";5;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro;;;;;;- 3180;"2009 29 91";5;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3181;"2009 29 99";5;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C (undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;;- 3182;"2009 31";4;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 € (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 3183;"2009 31 11";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3184;"2009 31 19";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3185;"2009 31 51";5;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, tilsat sukker;;;;;;- 3186;"2009 31 59";5;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3187;"2009 31 91";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3188;"2009 31 99";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3189;"2009 39";4;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20 ved 20°C (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 3190;"2009 39 11";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3191;"2009 39 19";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3192;"2009 39 31";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3193;"2009 39 39";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3194;"2009 39 51";5;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3195;"2009 39 55";5;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;;- 3196;"2009 39 59";5;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3197;"2009 39 91";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3198;"2009 39 95";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3199;"2009 39 99";5;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;;- 3200;"2009 41";4;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C;;;;;; 3201;"2009 41 92";5;Ananassaft, ugæret, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20 C, tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol);;;;;;- 3202;"2009 41 99";5;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3203;"2009 49";4;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20 ved 20°C;;;;;; 3204;"2009 49 11";5;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro;;;;;;- 3205;"2009 49 19";5;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro;;;;;;- 3206;"2009 49 30";5;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker;;;;;;- 3207;"2009 49 91";5;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3208;"2009 49 93";5;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;;- 3209;"2009 49 99";5;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3210;"2009 50";4;Tomatsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 3211;"2009 50 10";5;Tomatsaft med indhold af tørstof på vægtprocent, ugæret, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker;;;;;;- 3212;"2009 50 90";5;Tomatsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol (undtagen med indhold af tilsat sukker);;;;;;- 3213;"2009 61";4;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 30 ved 20°C;;;;;; 3214;"2009 61 10";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 30 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro;;;;;;- 3215;"2009 61 90";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 30 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro;;;;;;- 3216;"2009 69";4;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 30 ved 20°C;;;;;; 3217;"2009 69 11";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;;- 3218;"2009 69 19";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;;- 3219;"2009 69 51";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro, koncentreret;;;;;;- 3220;"2009 69 59";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro (undtagen koncentreret);;;;;;- 3221;"2009 69 71";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent, koncentreret;;;;;;- 3222;"2009 69 79";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen koncentreret);;;;;;- 3223;"2009 69 90";5;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro (undtagen med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;;- 3224;"2009 71";4;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C;;;;;; 3225;"2009 71 20";5;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, tilsat sukker;;;;;;- 3226;"2009 71 99";5;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3227;"2009 79";4;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20 ved 20°C;;;;;; 3228;"2009 79 11";5;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;;- 3229;"2009 79 19";5;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;;- 3230;"2009 79 30";5;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro, tilsat sukker;;;;;;- 3231;"2009 79 91";5;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3232;"2009 79 98";5;Æblesaft, ugæret, med en Brix-værdi på> 20, men <= 67 ved 20 C, med en værdi på <= 18 euro 100 kg og indeholder <= 30% tilsat sukker, eller ikke tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol);;;;;;- 3233;"2009 81";4;"Saft af tranebær eller tyttebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med eller uden tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen indeholdende alkohol)";;;;;; 3234;"2009 81 11";5;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på> 67 ved 20 C, værdi på <= 30 EURO per 100 kg (undtagen tilsat alkohol)";;;;;;- 3235;"2009 81 19";5;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på> 67 ved 20 C, med en værdi> 30 EURO per 100 kg (undtagen med indhold ånd)";;;;;;- 3236;"2009 81 31";5;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C, med en værdi> 30 EURO 100 kg, tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol)";;;;;;- 3237;"2009 81 51";5;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C, værdi på <= 30 EURO 100 kg, indeholdende> 30% tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol)";;;;;;- 3238;"2009 81 59";5;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C, værdi på <= 30 EURO 100 kg, indeholdende <= 30% tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol )";;;;;;- 3239;"2009 81 95";5;"Saft af frugter af arten ""Vaccinium macrocarpon"", ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker";;;;;;- 3240;"2009 81 99";5;"Cranberry ""Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C (undtagen tilsat alkohol og ikke tilsat sukker)";;;;;;- 3241;"2009 89";4;Saft af frugt eller grøntsager, ugæret, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen tilsat alkohol, blandinger og saft af citrusfrugter, ananas, tomater, vindruer, inkl. Druemost, æbler og tranebær);;;;;; 3242;"2009 89 11";5;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;;- 3243;"2009 89 19";5;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;;- 3244;"2009 89 34";5;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro (undtagen blandinger);;;;;;- 3245;"2009 89 35";5;Frugtsaft mv, Brix-værdi o 67, værdi max 30 euro/100 kg, i.a.n.;;;;;;- 3246;"2009 89 36";5;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro (undtagen blandinger);;;;;;- 3247;"2009 89 38";5;Frugtsaft mv, Brix-værdi o 67, værdi o 30 euro/100 kg , i.a.n.;;;;;;- 3248;"2009 89 50";5;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro, tilsat sukker;;;;;;- 3249;"2009 89 61";5;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3250;"2009 89 63";5;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;;- 3251;"2009 89 69";5;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3252;"2009 89 71";5;Kirsebærsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker;;;;;;- 3253;"2009 89 73";5;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger);;;;;;- 3254;"2009 89 79";5;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, o 30 euro/100 kg, tilsat sukker, i.a.n.;;;;;;- 3255;"2009 89 85";5;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen blandinger);;;;;;- 3256;"2009 89 86";5;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, max 30 euro/100 kg, o 30 vægt% sukker, i.a.n.;;;;;;- 3257;"2009 89 88";5;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent (undtagen blandinger);;;;;;- 3258;"2009 89 89";5;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, max 30 euro /100/kg, max 30 vægt% sukker, i.a.n.;;;;;;- 3259;"2009 89 96";5;Kirsebærsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3260;"2009 89 97";5;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger);;;;;;- 3261;"2009 89 99";5;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, ikke tilsat sukker, i.a.n.;;;;;;- 3262;"2009 90";4;Blandinger af frugtsafter, herunder druemost, og grøntsagssafter, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 3263;"2009 90 11";5;Blandinger af saft af æbler og pærer, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;;- 3264;"2009 90 19";5;Blandinger af saft af æbler og pærer, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;;- 3265;"2009 90 21";5;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer);;;;;;- 3266;"2009 90 29";5;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 € (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer);;;;;;- 3267;"2009 90 31";5;Blandinger af saft af pærer og æbler, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3268;"2009 90 39";5;Blandinger af saft af æbler og pærer, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C (undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;;- 3269;"2009 90 41";5;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker;;;;;;- 3270;"2009 90 49";5;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3271;"2009 90 51";5;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 €, tilsat sukker (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas);;;;;;- 3272;"2009 90 59";5;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 €, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas);;;;;;- 3273;"2009 90 71";5;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3274;"2009 90 73";5;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;;- 3275;"2009 90 79";5;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3276;"2009 90 92";5;Blandinger af saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;;- 3277;"2009 90 94";5;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas eller af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya);;;;;;- 3278;"2009 90 95";5;Blandinger af saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;;- 3279;"2009 90 96";5;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas eller af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya);;;;;;- 3280;"2009 90 97";5;Blandinger af saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 €, ikke tilsat sukker;;;;;;- 3281;"2009 90 98";5;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 €, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas eller af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya);;;;;;- 3282;"21";2;Kapitel 21, DIVERSE PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN;;;;;; 3283;"2101";3;"Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf";;;;;; 3284;"2101 11";4;Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe;;;;;; 3285;"2101 11 00";5;Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe;;;;;;- 3286;"2101 12";4;Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe eller på basis af kaffe;;;;;; 3287;"2101 12 92";5;Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe;;;;;;- 3288;"2101 12 98";5;Varer tilberedt på basis af kaffe;;;;;;- 3289;"2101 20";4;Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté;;;;;; 3290;"2101 20 20";5;Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté;;;;;;- 3291;"2101 20 92";5;Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté;;;;;;- 3292;"2101 20 98";5;Varer tilberedt på basis af te eller maté;;;;;;- 3293;"2101 30";4;Cikorie, brændt, og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf;;;;;; 3294;"2101 30 11";5;Cikorie, brændt;;;;;;- 3295;"2101 30 19";5;Kaffeerstatninger, brændte (undtagen cikorie);;;;;;- 3296;"2101 30 91";5;Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie;;;;;;- 3297;"2101 30 99";5;Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger (undtagen af brændt cikorie);;;;;;- 3298;"2102";3;"Gær, levende eller inaktiv; andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere";;;;;; 3299;"2102 10";4;Gær, levende;;;;;; 3300;"2102 10 10";5;Kulturgær;;;;;;- 3301;"2102 10 31";5;Bagegær: tørgær;;;;;;- 3302;"2102 10 39";5;Bagegær (undtagen tørgær);;;;;;- 3303;"2102 10 90";5;Gær, levende (undtagen kulturgær og bagegær);;;;;;- 3304;"2102 20";4;"Gær, inaktiv; andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002)";;;;;; 3305;"2102 20 11";5;Gær, inaktiv, i form af tabletter, terninger og lignende eller i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;;- 3306;"2102 20 19";5;Gær, inaktiv (undtagen i form af tabletter, terninger og lignende eller i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 3307;"2102 20 90";5;Mikroorganismer, encellede, inaktive (undtagen gær og undtagen vacciner henhørende under pos. 3002);;;;;;- 3308;"2102 30";4;Bagepulvere, tilberedte;;;;;; 3309;"2102 30 00";5;Bagepulvere, tilberedte;;;;;;- 3310;"2103";3;"Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep";;;;;; 3311;"2103 10";4;Sojasauce;;;;;; 3312;"2103 10 00";5;Sojasauce;;;;;;- 3313;"2103 20";4;Tomatketchup og andre tomatsaucer;;;;;; 3314;"2103 20 00";5;Tomatketchup og andre tomatsaucer;;;;;;- 3315;"2103 30";4;Sennepsmel og tilberedt sennep;;;;;; 3316;"2103 30 10";5;Sennepsmel;;;;;;- 3317;"2103 30 90";5;Sennep, tilberedt;;;;;;- 3318;"2103 90";4;Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf samt sammensatte smagspræparater (undtagen sojasauce, tomatketchup og andre tomatsaucer, sennepsmel og tilberedt sennep);;;;;; 3319;"2103 90 10";5;Mangochutney, flydende;;;;;;- 3320;"2103 90 30";5;Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på >= 44,2% vol, men <= 49,2% vol, tilsat >= 1,5 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent ensian, krydderier eller andre bestanddele, samt indeholdende >= 4 vægtprocent, men <= 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af <= 0,5 liter;;;;;;l alc. 100% 3321;"2103 90 90";5;Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf samt sammensatte smagspræparater (undtagen sojasauce, tomatketchup og andre tomatsaucer, sennepsmel og tilberedt sennep, aromatisk bitter henhørende under pos. 2103.90.30 samt flydende mangochutney);;;;;;- 3322;"2104";3;"Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager eller frugt, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g";;;;;; 3323;"2104 10";4;Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf;;;;;; 3324;"2104 10 00";5;Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf;;;;;;- 3325;"2104 20";4;Tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager eller frugt, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;; 3326;"2104 20 00";5;Tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager eller frugt, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;;- 3327;"2105";3;Konsumis, også med indhold af kakao;;;;;; 3328;"2105 00";4;Konsumis, også med indhold af kakao;;;;;; 3329;"2105 00 10";5;Konsumis, også med indhold af kakao, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder < 3 vægtprocent mælkefedt;;;;;;- 3330;"2105 00 91";5;Konsumis, også med indhold af kakao, med indhold af mælkefedt på >= 3 vægtprocent, men < 7 vægtprocent;;;;;;- 3331;"2105 00 99";5;Konsumis, også med indhold af kakao, med indhold af mælkefedt på >= 7 vægtprocent;;;;;;- 3332;"2106";3;Næringsmidler, tilberedte, i.a.n.;;;;;; 3333;"2106 10";4;Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer;;;;;; 3334;"2106 10 20";5;Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på < 5 vægtprocent, af glucose på < 5 vægtprocent eller af stivelse på < 5 vægtprocent;;;;;;- 3335;"2106 10 80";5;Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer, med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på >= 5 vægtprocent, af glucose på >= 5 vægtprocent eller af stivelse på >= 5 vægtprocent;;;;;;- 3336;"2106 90";4;Næringsmidler, tilberedte, i.a.n.;;;;;; 3337;"2106 90 20";5;Sammensatte alkoholholdige tilberedninger af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer og med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol. (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer);;;;;;l alc. 100% 3338;"2106 90 30";5;Sirup og andre sukkeropløsninger, af isoglucose, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;;- 3339;"2106 90 51";5;Sirup og andre sukkeropløsninger, af lactose, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;;- 3340;"2106 90 55";5;Sirup og andre sukkeropløsninger, af glucose eller maltodextrin, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;;- 3341;"2106 90 59";5;Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (undtagen af isoglucose, lactose, glucose eller maltodextrin);;;;;;- 3342;"2106 90 92";5;Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med et indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på < 5 vægtprocent, af glucose på < 5 vægtprocent eller af stivelse på < 5 vægtprocent;;;;;;- 3343;"2106 90 98";5;Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på >= 5 vægtprocent, af glucose på >= 5 vægtprocent eller af stivelse på >= 5 vægtprocent;;;;;;- 3344;"22";2;Kapitel 22, DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE;;;;;; 3345;"2201";3;"Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne";;;;;; 3346;"2201 10";4;Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret;;;;;; 3347;"2201 10 11";5;Naturligt mineralvand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, uden kulsyre;;;;;;Liter 3348;"2201 10 19";5;Naturligt mineralvand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, med kulsyre, herunder kulsyreholdigt vand;;;;;;Liter 3349;"2201 10 90";5;Kunstigt mineralvand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, samt vand tilsat kulsyre;;;;;;Liter 3350;"2201 90";4;Vand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, samt is og sne (undtagen mineralvand og vand tilsat kulsyre og undtagen havvand, destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad);;;;;; 3351;"2201 90 00";5;Vand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, samt is og sne (undtagen mineralvand og vand tilsat kulsyre og undtagen havvand, destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad);;;;;;- 3352;"2202";3;Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer (undtagen frugt-, nødde- og grøntsagssaft og mælk);;;;;; 3353;"2202 10";4;Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, fortæres direkte som drikkevarer;;;;;; 3354;"2202 10 00";5;Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, fortæres direkte som drikkevarer;;;;;;Liter 3355;"2202 91";4;Alkoholfri øl;;;;;; 3356;"2202 91 00";5;Alkoholfri øl;;;;;;Liter 3357;"2202 99";4;Ikke-alkoholholdige drikkevarer (undtagen vand, frugt- eller grøntsagssaft, mælk og øl);;;;;; 3358;"2202 99 11";5;Soyabaserede drikkevarer med et proteinindhold på >= 2,8 % efter vægt, uden alkohol, mejeriprodukter eller fedtstoffer;;;;;;Liter 3359;"2202 99 15";5;Soyabaserede drikkevarer med et proteinindhold på < 2,8 % efter vægt, drikkevarer baseret på nødder kapitel 8, korn kapitel 10 eller frø kapitel 12, uden alkohol, mejeriprodukter eller fedtstoffer i;;;;;;Liter 3360;"2202 99 19";5;Ikke-alkoholholdige drikkevarer, uden indhold af mælk, mejeriprodukter og fedtstoffer i.a.n.;;;;;;Liter 3361;"2202 99 91";5;Ikke-alkoholholdige drikkevarer, der indeholder < 0,2 % fedt fra mælk eller mælkeprodukter;;;;;;Liter 3362;"2202 99 95";5;Ikke-alkoholholdige drikkevarer, der indeholder >= 0,2 %, men <2 % fedt fra mejeriprodukter;;;;;;Liter 3363;"2202 99 99";5;Ikke-alkoholholdige drikkevarer, der indeholder >= 2 % fedt fra mejeriprodukter;;;;;;Liter 3364;"2203";3;Øl;;;;;; 3365;"2203 00";4;Øl;;;;;; 3366;"2203 00 01";5;Øl, i flasker med indhold af <= 10 l;;;;;;Liter 3367;"2203 00 09";5;Øl, i beholdere med indhold af <= 10 l (undtagen i flasker);;;;;;Liter 3368;"2203 00 10";5;Øl, i beholdere med indhold af > 10 l;;;;;;Liter 3369;"2204";3;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, delvis gæret og med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol eller med et virkeligt indhold af tilsat alkohol på > 0,5% vol";;;;;; 3370;"2204 10";4;Mousserende vin af friske druer;;;;;; 3371;"2204 10 11";5;Champagne med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB);;;;;;Liter 3372;"2204 10 13";5;Cava, BOB;;;;;;Liter 3373;"2204 10 15";5;Prosecco, BOB;;;;;;Liter 3374;"2204 10 91";5;Asti spumante med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB);;;;;;Liter 3375;"2204 10 93";5;"Mousserende vin af friske druer ""BOB"" (undtagen Champagne, Cava, Prosecco og Asti spumante,)";;;;;;Liter 3376;"2204 10 94";5;Mousserende vin af friske druer med beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;;Liter 3377;"2204 10 96";5;Mousserende vin af friske druer med drueangivelse, uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;;Liter 3378;"2204 10 98";5;Mousserende vin af friske druer (undtagen med drueangivelse);;;;;;Liter 3379;"2204 21";4;Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, og druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin);;;;;; 3380;"2204 21 06";5;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"", med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin)";;;;;;Liter 3381;"2204 21 07";5;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"", med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin)";;;;;;Liter 3382;"2204 21 08";5;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"", med drueangivelse men uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin)";;;;;;Liter 3383;"2204 21 09";5;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"" (undtagen mousserende vin og vin med drueangivelse)";;;;;;Liter 3384;"2204 21 11";5;Hvidvine fra Alsace, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3385;"2204 21 12";5;Hvidvine fra Bordeaux, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3386;"2204 21 13";5;Hvidvine fra Bourgogne, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3387;"2204 21 17";5;Hvidvine fra Val de Loire (Loiredalen), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3388;"2204 21 18";5;Hvidvine fra Mosel, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3389;"2204 21 19";5;Hvidvine fra Pfalz, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3390;"2204 21 22";5;Hvidvine fra Rheinhessen, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3391;"2204 21 23";5;Hvidvine fra Tokaj, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3392;"2204 21 24";5;Hvidvine fra Lazio, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3393;"2204 21 26";5;Hvidvine fra Toscana, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3394;"2204 21 27";5;Hvidvine fra Trentino, Alte Adige (Sydtyrol) og Friuli i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3395;"2204 21 28";5;Hvidvine fra Veneto, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3396;"2204 21 31";5;Hvidvin fremstillet i Sicicila, i beholdere med indhold på max 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3397;"2204 21 32";5;Hvidvine Vinho Verde, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3398;"2204 21 34";5;Hvidvine fra Penedés, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3399;"2204 21 36";5;Hvidvine fra Rioja, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3400;"2204 21 37";5;Hvidvine fra Valencia, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3401;"2204 21 38";5;Hvidvin, fremstillet i EU, i beholdere på max 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio , Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Sicilia, Vinho Verde, Penedés, Rioja, Valencia og mousserende vin;;;;;;Liter 3402;"2204 21 42";5;Vine fra Bordeaux, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3403;"2204 21 43";5;Vine fra Bourgogne, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3404;"2204 21 44";5;Vine fra Beaujolais, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3405;"2204 21 46";5;Vine fremstillet i Vallée du Rhône, i beholdere <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol, med BOB (undtagen mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;;Liter 3406;"2204 21 47";5;Vine fra Languedoc-Roussillon, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3407;"2204 21 48";5;Vine fra Val de Loire (Loiredalen), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3408;"2204 21 61";5;Vine, Sicilia, i beholdere af max 2 l og alkoholindhold max 15 % vol, BOB (undtagen mousserende vin og hvidvin);;;;;;Liter 3409;"2204 21 62";5;Vine fra Piemonte, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3410;"2204 21 66";5;Vine fra Toscana, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3411;"2204 21 67";5;Vine fra Trentino og Alto Adige (Sydtyrol), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3412;"2204 21 68";5;Vine fra Veneto, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3413;"2204 21 69";5;Vine fra Dão, Bairrada og Douro, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3414;"2204 21 71";5;Vine fra Navarra, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3415;"2204 21 74";5;Vine fra Penedés, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3416;"2204 21 76";5;Vine fra Rioja, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3417;"2204 21 77";5;Vine fra Valdepeñas, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3418;"2204 21 78";5;Vin fremstillet i EU, i beholdere af max 2 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sicilia, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas, mousserende vin og hvidvin);;;;;;Liter 3419;"2204 21 79";5;Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3420;"2204 21 80";5;Vine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3421;"2204 21 81";5;Hvidvine fra EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3422;"2204 21 82";5;Vine fra EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3423;"2204 21 83";5;Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin og vin med drueangivelse);;;;;;Liter 3424;"2204 21 84";5;Vine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin, alle former for hvidvin og vin med drueangivelse);;;;;;Liter 3425;"2204 21 85";5;Madeira og moscatel de setúbal, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;;Liter 3426;"2204 21 86";5;Sherry, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;;Liter 3427;"2204 21 87";5;Marsala, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;;Liter 3428;"2204 21 88";5;Samosvin og muskat fra Lemnos, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;;Liter 3429;"2204 21 89";5;Portvin, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;;Liter 3430;"2204 21 90";5;Vin fremstillet i EU, i beholdere af max 2 l og alkoholindhold på> 15 % vol, BOB eller BGB (undtagen Portvin, Moscatel de Setubal, Madeira, Sherry, Marsala, Samos og Muscat de Lemnos);;;;;;Liter 3431;"2204 21 91";5;Vin, uden BOB eller BGB, der fremstilles i EU, i max 2 l og alkoholindhold på > 15 % vol;;;;;;Liter 3432;"2204 21 93";5;Hvidvine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3433;"2204 21 94";5;Vine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3434;"2204 21 95";5;Hvidvine fra lande udenfor EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3435;"2204 21 96";5;Vine fra lande udenfor EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;;Liter 3436;"2204 21 97";5;Hvidvine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin og vin med drueangivelse);;;;;;Liter 3437;"2204 21 98";5;Vine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin, alle former for hvidvin og vin med drueangivelse);;;;;;Liter 3438;"2204 22";4;Vin af friske druer, inkl. hedvin og druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, i beholdere af > 2 l, men max 10 l (undtagen mousserende vin);;;;;; 3439;"2204 22 10";5;"Vin af friske druer, inkl. hedvin, i flasker med champagneproplukke max 2 l; vin i andre beholdere der ved 20 ° C har overtryk på opløsning på min 1 bar, men under 3 bar, i beholdere med indhold af over 2 l, men max 10 l (undtagen mousserende vin)";;;;;;Liter 3440;"2204 22 22";5;Vin fra Bordeaux, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3441;"2204 22 23";5;Vin fra Bourgogne, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3442;"2204 22 24";5;Vin fra Beaujolais, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3443;"2204 22 26";5;Vin fra Vallée du Rhône, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3444;"2204 22 27";5;Vin fra Languedoc-Roussillon, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3445;"2204 22 28";5;Vin fra Val de Loire, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3446;"2204 22 32";5;Vin fra Piemonte, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3447;"2204 22 33";5;Vin fra Tokaj, over 2 l, men max 10 l og med alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3448;"2204 22 38";5;Hvidvin fra i EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaj, mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3449;"2204 22 78";5;Vine fra i EU, i beholdere med indhold over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaj, mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;;Liter 3450;"2204 22 79";5;Hvidvin af friske druer, der produceres i EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, med BGB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3451;"2204 22 80";5;Vin af friske druer, der produceres i EU, i beholdere med indhold af over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, med BGB (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3452;"2204 22 81";5;Hvidvin uden BOB og BGB, i beholdere over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen vin i pos. 22042210);;;;;;Liter 3453;"2204 22 82";5;Vin fra EU, med drueangivelse, undt. BOB og BGB, i beholdere over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;;Liter 3454;"2204 22 83";5;Hvidvin fra i EU, i beholdere med indhold over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (halv-mousserende vin (perlevin)) og varietal vine);;;;;;Liter 3455;"2204 22 84";5;Vine fra EU, i beholdere med indhold af over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin), hvidvin og varietal vine);;;;;;Liter 3456;"2204 22 85";5;Madeira og Moscatel de Setubal, i beholdere med indhold af over 2 l, men max10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, BOB eller BGB;;;;;;Liter 3457;"2204 22 86";5;Sherry, i beholdere med indhold af over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, BOB eller BGB;;;;;;Liter 3458;"2204 22 88";5;Samos og Muscat de Lemnos, i beholdere med indhold af over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, BOB eller BGB;;;;;;Liter 3459;"2204 22 90";5;Vine fra EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, med BOB eller BGB (undtagen Madeira, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos og Moscatel de Setubal);;;;;;Liter 3460;"2204 22 91";5;Vine uden BOB og BGB, der produceres i EU, i beholdere med indhold af over 2 l, men max 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol;;;;;;Liter 3461;"2204 22 93";5;Hvidvin ikke produceres i EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l, BOB eller BGB (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3462;"2204 22 94";5;Vine ikke produceres i EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l, BOB eller BGB (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin) og hvidvin);;;;;;Liter 3463;"2204 22 95";5;Sorter hvidvine uden BOB og BGB, ikke produceres i EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3464;"2204 22 96";5;Planteforædling vine uden BOB og BGB, ikke produceres i EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin) og hvidvin);;;;;;Liter 3465;"2204 22 97";5;Hvidvine ikke produceres i EU, i beholdere over 2 l, men max10 l (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin) og varietal vine);;;;;;Liter 3466;"2204 22 98";5;Vine ikke produceres i EU, i beholdere over 2 l, men max 10 l (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin), hvidvin og varietal vine);;;;;;Liter 3467;"2204 29";4;Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, og druemost, hvis gæring af standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, i beholdere med indhold af > 10 l;;;;;; 3468;"2204 29 10";5;"Vin af friske druer, inkl. hedvin, i flasker med champagnepropper, over 10 l; vin i andre beholder der ved 20 °C har overtryk på opløsning på max 1 bar i beholdere med indhold af over 10 l (undtagen mousserende vin)";;;;;;Liter 3469;"2204 29 22";5;Vine fra Bordeaux, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, med BOB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3470;"2204 29 23";5;Vine fra Bourgogne, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, med BOB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3471;"2204 29 24";5;Vine fra Beaujolais, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, med BOB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3472;"2204 29 26";5;Vine fra Vallée du Rhône, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3473;"2204 29 27";5;Vine fra Languedoc-Roussillon, i beholdere med indhold over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3474;"2204 29 28";5;"Vine fra Val de Loire ""Loire Valley"", i beholdere med over10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin))";;;;;;Liter 3475;"2204 29 32";5;"Vine fra Piemonte ""Piemonte"", i beholdere med indhold over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin))";;;;;;Liter 3476;"2204 29 38";5;Hvidvine fra EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3477;"2204 29 78";5;Vine fra EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BOB (undtagen Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, mousserende vin, halv-mousserende vin (halv-mousserende vin (perlevin)) og hvidvin);;;;;;Liter 3478;"2204 29 79";5;Hvidvin af friske druer, der produceres i EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, BGB (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3479;"2204 29 80";5;Vin af friske druer, der produceres i EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol, med BGB (undtagen mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;;Liter 3480;"2204 29 81";5;Hvidvin med drueangivelse uden BOB og BGB, der produceres i EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3481;"2204 29 82";5;Vin med drueangivelse uden BOB og BGB, der produceres i EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;;Liter 3482;"2204 29 83";5;Hvidvine fremstillet i EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen mousserende vin, perlevin og sortsvine);;;;;;Liter 3483;"2204 29 84";5;Vine fremstillet i EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på max 15 % vol (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin), hvidvin og varietal vine);;;;;;Liter 3484;"2204 29 85";5;Madeira og Moscatel de Setubal, i beholdere med indhold over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, med BOB eller BGB;;;;;;Liter 3485;"2204 29 86";5;Sherry, i beholdere med indhold over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, BOB eller BGB;;;;;;Liter 3486;"2204 29 88";5;Samos og Muscat de Lemnos, i beholdere med indhold over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, med BOB eller BGB;;;;;;Liter 3487;"2204 29 90";5;Vine produceret i EU, i beholdere over 10 l og et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol, med BOB eller BGB (undtagen Madeira, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos og Moscatel de Setubal);;;;;;Liter 3488;"2204 29 91";5;Vine uden BOB og BGB, der produceres i EU, i beholdere over 10 l og med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol;;;;;;Liter 3489;"2204 29 93";5;Hvidvine ikke produceres i EU, i beholdere over 10 l, BOB eller BGB (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;;Liter 3490;"2204 29 94";5;Vine ikke produceres i EU, i beholdere over 10 l, BOB eller BGB (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (halv-mousserende vin (perlevin)) og hvidvin);;;;;;Liter 3491;"2204 29 95";5;Sorter hvidvine uden BOB og BGB, ikke produceres i EU, i beholdere over 10 l (undtagen mousserende vin og halv-mousserende vin (perlevin));;;;;;Liter 3492;"2204 29 96";5;Planteforædling vine uden BOB og BGB, ikke produceres i EU, i beholdere over 10 l (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin) og hvidvin);;;;;;Liter 3493;"2204 29 97";5;Hvidvine ikke produceres i EU, i beholdere over 10 l (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin) og varietal vine);;;;;;Liter 3494;"2204 29 98";5;Vine ikke produceres i EU, i beholdere over 10 l (undtagen mousserende vin, halv-mousserende vin (perlevin) , hvidvin og varietal vine);;;;;;Liter 3495;"2204 30";4;Druemost i gæring samt druemost med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol);;;;;; 3496;"2204 30 10";5;Druemost i gæring samt druemost, hvis gæring er standset på anden måde end ved tilsætning af alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 1% vol;;;;;;Liter 3497;"2204 30 92";5;Druemost, ugæret, koncentreret som defineret i supplerende bestemmelse 7 til kapitel 22, med en densitet ved 20°C på <= 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol);;;;;;Liter 3498;"2204 30 94";5;Druemost, ugæret, ukoncentreret, med en densitet ved 20°C på <= 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol);;;;;;Liter 3499;"2204 30 96";5;Druemost, ugæret, koncentreret som defineret i supplerende bestemmelse 7 til kapitel 22, med en densitet ved 20°C på > 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol);;;;;;Liter 3500;"2204 30 98";5;Druemost, ugæret, ukoncentreret, med en densitet ved 20°C på > 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol );;;;;;Liter 3501;"2205";3;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer;;;;;; 3502;"2205 10";4;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 3503;"2205 10 10";5;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 18% vol;;;;;;Liter 3504;"2205 10 90";5;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 18% vol;;;;;;Liter 3505;"2205 90";4;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 3506;"2205 90 10";5;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 18% vol;;;;;;Liter 3507;"2205 90 90";5;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 18% vol;;;;;;Liter 3508;"2206";3;Æblecider, pærecider, mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer (undtagen øl, vin af friske druer, druemost samt vermouth og anden vin af friske druer tils at aromatiske planter eller aromastoffer);;;;;; 3509;"2206 00";4;Æblecider, pærecider, mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer (undtagen øl, vin af friske druer, druemost samt vermouth og anden vin af friske druer tils at aromatiske planter eller aromastoffer);;;;;; 3510;"2206 00 10";5;Piquettevin;;;;;;Liter 3511;"2206 00 31";5;Æblecider og pærecider, mousserende;;;;;;Liter 3512;"2206 00 39";5;"Mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, mousserende, i.a.n. (undtagen øl, vin af friske druer, druemost, ""piquettevin"" samt æble- og pærecider)";;;;;;Liter 3513;"2206 00 51";5;Æblecider og pærecider, ikke mousserende, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;Liter 3514;"2206 00 59";5;"Mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke mousserende, i beholdere med indhold af <= 2 l, i.a.n. (undtagen vin af friske druer, ""piquettevin"", druemost, æble- og pærecider samt vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer)";;;;;;Liter 3515;"2206 00 81";5;Æblecider og pærecider, ikke mousserende, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;Liter 3516;"2206 00 89";5;"Mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke mousserende, i beholdere med indhold af > 2 l, i.a.n. (undtagen vin af friske druer, ""piquettevin"", druemost, æble- og pærecider samt vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer)";;;;;;Liter 3517;"2207";3;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på >= 80% vol; ethanol ""ethylalkohol"" og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet";;;;;; 3518;"2207 10";4;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på >= 80% vol";;;;;; 3519;"2207 10 00";5;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på >= 80% vol";;;;;;Liter 3520;"2207 20";4;"Ethanol ""ethylalkohol"" og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet";;;;;; 3521;"2207 20 00";5;"Ethanol ""ethylalkohol"" og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet";;;;;;Liter 3522;"2208";3;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på < 80% vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer (undtagen sammensatte alkoholholdige tilberedninger af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer)";;;;;; 3523;"2208 20";4;Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas;;;;;; 3524;"2208 20 12";5;Cognac, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3525;"2208 20 14";5;Armagnac, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3526;"2208 20 16";5;Brandy de Jerez, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3527;"2208 20 18";5;Brandy/weinbrand, i beholdere med indhold på <= 2 l (undtagen Brandy de Jerez og armagnac);;;;;;l alc. 100% 3528;"2208 20 19";5;Spiritus fremstillet ved destillation af druevin, i beholdere med indhold på <= 2 l (undtagen cognac, armagnac og brandy/weinbrand);;;;;;l alc. 100% 3529;"2208 20 26";5;Grappa, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3530;"2208 20 28";5;Spiritus fremstillet ved destillation af druekvas, i beholdere med indhold på <= 2 l (undtagen grappa);;;;;;l alc. 100% 3531;"2208 20 62";5;Cognac, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3532;"2208 20 66";5;Brandy/weinbrand i beholdere med indhold på > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3533;"2208 20 69";5;Spiritus fremstillet ved destillation af druevin, i beholdere med indhold på > 2 l (inkl. armagnac, men ekskl. cognac og brandy/weinbrand);;;;;;l alc. 100% 3534;"2208 20 86";5;Grappa, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3535;"2208 20 88";5;Spiritus fremstillet ved destillation af druekvas, i beholdere med indhold på > 2 l (undtagen grappa);;;;;;l alc. 100% 3536;"2208 30";4;Whisky;;;;;; 3537;"2208 30 11";5;Bourbon-whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3538;"2208 30 19";5;Bourbon-whisky, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3539;"2208 30 30";5;"Skotsk ""single malt"" whisky";;;;;;l alc. 100% 3540;"2208 30 41";5;"Skotsk ""blended malt"" whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;;l alc. 100% 3541;"2208 30 49";5;"Skotsk ""blended malt"" whisky, i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;;l alc. 100% 3542;"2208 30 61";5;"Skotsk ""single grain"" og ""blanded grain"" whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;;l alc. 100% 3543;"2208 30 69";5;"Skotsk ""single grain"" og ""blanded grain"" whisky, i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;;l alc. 100% 3544;"2208 30 71";5;"Skotsk whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen ""single malt"", ""blended malt"", ""single grain"" og ""blanded grain"")";;;;;;l alc. 100% 3545;"2208 30 79";5;"Skotsk whisky, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen ""single malt"", ""blended malt"", ""single grain"" og ""blanded grain"")";;;;;;l alc. 100% 3546;"2208 30 82";5;Whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen Bourbon-whisky og skotsk whisky);;;;;;l alc. 100% 3547;"2208 30 88";5;Whisky, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen Bourbon-whisky og skotsk whisky);;;;;;l alc. 100% 3548;"2208 40";4;Rom og tafia;;;;;; 3549;"2208 40 11";5;"Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"", i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;;l alc. 100% 3550;"2208 40 31";5;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på > 7,9 euro, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;;l alc. 100% 3551;"2208 40 39";5;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på <= 7,9 euro, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;;l alc. 100% 3552;"2208 40 51";5;"Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"", i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;;l alc. 100% 3553;"2208 40 91";5;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på > 2 euro, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;;l alc. 100% 3554;"2208 40 99";5;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på <= 2 euro, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;;l alc. 100% 3555;"2208 50";4;Gin og genever;;;;;; 3556;"2208 50 11";5;Gin, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3557;"2208 50 19";5;Gin, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3558;"2208 50 91";5;Genever, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3559;"2208 50 99";5;Genever, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3560;"2208 60";4;Vodka;;;;;; 3561;"2208 60 11";5;Vodka med et alkoholindhold på <= 45,4% vol, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3562;"2208 60 19";5;Vodka med et alkoholindhold på <= 45,4% vol, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3563;"2208 60 91";5;Vodka med et alkoholindhold på > 45,4% vol, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3564;"2208 60 99";5;Vodka med et alkoholindhold på > 45,4% vol, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3565;"2208 70";4;Likør;;;;;; 3566;"2208 70 10";5;Likør, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3567;"2208 70 90";5;Likør, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3568;"2208 90";4;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på < 80% vol; spiritus og spiritusholdige drikkevarer (undtagen sammensatte alkoholholdige tilberedninger af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer, og undtagen spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas samt whisky, rom, tafia, gin, genever, vodka og likør)";;;;;; 3569;"2208 90 11";5;Arrak, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3570;"2208 90 19";5;Arrak, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3571;"2208 90 33";5;Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen likør);;;;;;l alc. 100% 3572;"2208 90 38";5;Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær, i beholdere med indhold af over 2 l (undtagen likør);;;;;;l alc. 100% 3573;"2208 90 41";5;Ouzo, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3574;"2208 90 45";5;Calvados, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3575;"2208 90 48";5;Spiritus fremstillet af frugt, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær eller af druevin eller druekvas og undtagen calvados og likør);;;;;;l alc. 100% 3576;"2208 90 54";5;Tequila, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;l alc. 100% 3577;"2208 90 56";5;"Spiritus, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen spiritus fremstillet af druevin eller druekvas og undtagen whisky, rom, taffia, gin, genever, arrak, vodka, likør, ouzo, ""Korn"" og tequila samt spiritus fremstillet af frugt)";;;;;;l alc. 100% 3578;"2208 90 69";5;Spiritusholdige drikkevarer, i beholdere med indhold af <= 2 l, i.a.n.;;;;;;l alc. 100% 3579;"2208 90 71";5;Spiritus fremstillet af frugt, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær, druevin eller druekvas);;;;;;l alc. 100% 3580;"2208 90 75";5;Tequila i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;l alc. 100% 3581;"2208 90 77";5;Spiritus i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen spiritus fremstillet af vin eller druekvas og undtagen whisky, rom, tafia, gin, genever, arrak, vodka, likør, ouzo og tequila samt spiritus fremstillet af frugt);;;;;;l alc. 100% 3582;"2208 90 78";5;Spiritusholdige drikkevarer, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen spiritus fremstillet af vin eller druekvas, og undtagen whisky, rom og tafia, gin og genever, arrak, vodka, likør og ouzo samt spiritus fremstillet af frugt);;;;;;l alc. 100% 3583;"2208 90 91";5;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på < 80% vol, i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;;l alc. 100% 3584;"2208 90 99";5;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på < 80% vol, i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;;l alc. 100% 3585;"2209";3;Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre;;;;;; 3586;"2209 00";4;Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre;;;;;; 3587;"2209 00 11";5;Vineddike, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;;Liter 3588;"2209 00 19";5;Vineddike, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;;Liter 3589;"2209 00 91";5;Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen vineddike);;;;;;Liter 3590;"2209 00 99";5;Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen vineddike);;;;;;Liter 3591;"23";2;"Kapitel 23, REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER";;;;;; 3592;"2301";3;"Mel, pulver og piller ""pellets"" af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever";;;;;; 3593;"2301 10";4;"Mel, pulver og piller ""pellets"" af kød eller slagtebiprodukter uegnet til menneskeføde; fedtegrever";;;;;; 3594;"2301 10 00";5;"Mel, pulver og piller ""pellets"" af kød eller slagtebiprodukter uegnet til menneskeføde; fedtegrever";;;;;;- 3595;"2301 20";4;"Mel, pulver og piller ""pellets"" af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde";;;;;; 3596;"2301 20 00";5;"Mel, pulver og piller ""pellets"" af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde";;;;;;- 3597;"2302";3;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter";;;;;; 3598;"2302 10";4;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af majs";;;;;; 3599;"2302 10 10";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af majs, med indhold af stivelse på <= 35 vægtprocent";;;;;;- 3600;"2302 10 90";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af majs, med indhold af stivelse på > 35 vægtprocent";;;;;;- 3601;"2302 30";4;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af hvede";;;;;; 3602;"2302 30 10";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden forarbejdning af hvede, med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent";;;;;;- 3603;"2302 30 90";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af hvede (undtagen med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent)";;;;;;- 3604;"2302 40";4;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn (undtagen af majs, ris eller hvede)";;;;;; 3605;"2302 40 02";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris, med indhold af stivelse på <= 35 vægtprocent";;;;;;- 3606;"2302 40 08";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris, med indhold af stivelse på > 35 vægtprocent";;;;;;- 3607;"2302 40 10";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn, med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent (undtagen af majs, ris eller hvede)";;;;;;- 3608;"2302 40 90";5;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn (undtagen af majs, ris eller hvede og undtagen med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent)";;;;;;- 3609;"2302 50";4;"Restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af bælgfrugter";;;;;; 3610;"2302 50 00";5;"Restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af bælgfrugter";;;;;;- 3611;"2303";3;"Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af piller ""pellets""";;;;;; 3612;"2303 10";4;Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter;;;;;; 3613;"2303 10 11";5;Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, med proteinindhold beregnet på grundlag af tørstofindholdet på > 40 vægtprocent (undtagen koncentreret majsstøbevand);;;;;;- 3614;"2303 10 19";5;Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, med proteinindhold beregnet på grundlag af tørstofindholdet på <= 40 vægtprocent (undtagen koncentreret majsstøbevand);;;;;;- 3615;"2303 10 90";5;Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter (undtagen restprodukter fra fremstilling af majsstivelse);;;;;;- 3616;"2303 20";4;Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling;;;;;; 3617;"2303 20 10";5;Roeaffald;;;;;;- 3618;"2303 20 90";5;Bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling (undtagen roeaffald);;;;;;- 3619;"2303 30";4;Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling;;;;;; 3620;"2303 30 00";5;Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling;;;;;;- 3621;"2304";3;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3622;"2304 00";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3623;"2304 00 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3624;"2305";3;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3625;"2305 00";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3626;"2305 00 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3627;"2306";3;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af piller ""pellets"" (undtagen fra udvinding af sojaolie og jordnøddeolie)";;;;;; 3628;"2306 10";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af bomuldsfrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3629;"2306 10 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af bomuldsfrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3630;"2306 20";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af hørfrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3631;"2306 20 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af hørfrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3632;"2306 30";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af solsikkefrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3633;"2306 30 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af solsikkefrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3634;"2306 41";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3635;"2306 41 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3636;"2306 49";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af rybs- eller rapsfrø med højt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent og som indeholder >= 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3637;"2306 49 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af rybs- eller rapsfrø med højt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent og som indeholder >= 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3638;"2306 50";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af kokosnødder eller kopra , også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3639;"2306 50 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af kokosnødder eller kopra , også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3640;"2306 60";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af palmenødder eller palmekerner, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 3641;"2306 60 00";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af palmenødder eller palmekerner, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3642;"2306 90";4;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af piller ""pellets"" (undtagen fra udvinding af fedtstoffer eller olier af bomuldsfrø, hørfrø, solsikkefrø, rybs- eller rapsfrø, kokosnødder eller kopra, palmenødder eller palmekerner og undtagen fra udvinding af sojaolie og jordnøddeolie)";;;;;; 3643;"2306 90 05";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af majskim, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3644;"2306 90 11";5;"Olivenoliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie, også formalede eller i form af piller ""pellets"", med et indhold af olivenolie på <= 3 vægtprocent";;;;;;- 3645;"2306 90 19";5;"Olivenoliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie, også formalede eller i form af piller ""pellets"", med et indhold af olivenolie på > 3 vægtprocent";;;;;;- 3646;"2306 90 90";5;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af piller ""pellets"" (undtagen af bomuldsfrø, hørfrø, solsikkefrø, rybs- eller rapsfrø, kokosnødder eller kopra, palmenødder eller palmekerner og majskim og undtagen fra udvinding af olivenolie, sojaolie og jordnøddeolie)";;;;;;- 3647;"2307";3;"Vinbærme; rå vinsten";;;;;; 3648;"2307 00";4;"Vinbærme; rå vinsten";;;;;; 3649;"2307 00 11";5;Vinbærme med et totalt alkoholindhold på <= 7,9% mas og et tørstofindhold på >= 25 vægtprocent;;;;;;- 3650;"2307 00 19";5;Vinbærme (undtagen med et totalt alkoholindhold på <= 7,9% mas og et tørstofindhold på >= 25 vægtprocent);;;;;;- 3651;"2307 00 90";5;Rå vinsten;;;;;;- 3652;"2308";3;"Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af piller ""pellets"", af den art der anvendes som dyrefoder, i.a.n.";;;;;; 3653;"2308 00";4;"Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af piller ""pellets"", af den art der anvendes som dyrefoder, i.a.n.";;;;;; 3654;"2308 00 11";5;"Presserester fra vindruer, af den art der anvendes som dyrefoder, også i form af piller ""pellets"", med et totalt alkoholindhold på <= 4,3% mas og et tørstofindhold på >= 40 vægtprocent";;;;;;- 3655;"2308 00 19";5;Presserester fra vindruer, af den art der anvendes som dyrefoder (undtagen med et totalt alkoholindhold på <= 4,3% mas og et tørstofindhold på >= 40 vægtprocent);;;;;;- 3656;"2308 00 40";5;"Agern og hestekastanjer samt presserester fra andre frugter end vindruer, af den art der anvendes som dyrefoder, også i form af piller ""pellets""";;;;;;- 3657;"2308 00 90";5;"Majsstængler, majsblade, frugtskræller og andre vegetabilske produkter, vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, af den art der anvendes som dyrefoder, også i form af piller ""pellets"", i.a.n. (undtagen agern, hestekastanjer og presserester fra vindruer og andre frugter)";;;;;;- 3658;"2309";3;Tilberedninger af den art der anvendes som dyrefoder;;;;;; 3659;"2309 10";4;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg;;;;;; 3660;"2309 10 11";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, uden indhold af stivelse og mælkeprodukter eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent;;;;;;- 3661;"2309 10 13";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med et indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med et indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;;- 3662;"2309 10 15";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med et indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med et indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent, men < 75 vægtprocent;;;;;;- 3663;"2309 10 19";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med et indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med et indhold af mælkeprodukter på >= 75 vægtprocent;;;;;;- 3664;"2309 10 31";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, og uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent;;;;;;- 3665;"2309 10 33";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, og indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;;- 3666;"2309 10 39";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, og indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent;;;;;;- 3667;"2309 10 51";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glocose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent;;;;;;- 3668;"2309 10 53";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glocose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent og indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;;- 3669;"2309 10 59";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glocose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent og indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent;;;;;;- 3670;"2309 10 70";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter;;;;;;- 3671;"2309 10 90";5;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger eller mælkeprodukter;;;;;;- 3672;"2309 90";4;Tilberedninger af den art der anvendes som dyrefoder (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg);;;;;; 3673;"2309 90 10";5;Solubles af fisk eller havpattedyr som supplement til landbrugsproducerede foderstoffer;;;;;;- 3674;"2309 90 20";5;Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 23, af den art der anvendes som dyrefoder (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg);;;;;;- 3675;"2309 90 31";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3676;"2309 90 33";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3677;"2309 90 35";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent, men < 75 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3678;"2309 90 39";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 75 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3679;"2309 90 41";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3680;"2309 90 43";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3681;"2309 90 49";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3682;"2309 90 51";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3683;"2309 90 53";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3684;"2309 90 59";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3685;"2309 90 70";5;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;;- 3686;"2309 90 91";5;Roeaffald tilsat melasse, af den art der anvendes som dyrefoder;;;;;;- 3687;"2309 90 96";5;Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup eller mælkeprodukter (undtagen hunde-og kattefoder, i pakninger til detailsalg, fisk eller havpattedyr, restprodukter fra fremstilling af majsstivelse fra majs som omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 23, roeaffald tilsat melasse, og forblandinger);;;;;;- 3688;"24";2;"Kapitel 24, TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER; VARER MED OG UDEN NIKOTININDHOLD BEREGNET TIL INDHALERING UDEN FORBRÆNDING; ANDRE NIKOTINHOLDIGE VARER BEREGNET TIL OPTAGELSE AF NIKOTIN I MENNESKEKROPPEN";;;;;; 3689;"2401";3;"Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald";;;;;; 3690;"2401 10";4;Tobak, ikke strippet;;;;;; 3691;"2401 10 35";5;Light air cured tobak, ikke strippet;;;;;;- 3692;"2401 10 60";5;Sun cured Orient-tobak, ikke strippet;;;;;;- 3693;"2401 10 70";5;Dark air cured tobak, ikke strippet;;;;;;- 3694;"2401 10 85";5;Flue cured tobak, ikke strippet;;;;;;- 3695;"2401 10 95";5;"Tobak, ikke strippet (undtagen ""light air cured"" og ""sun cured"" orient-tobak samt ""dark air cured"" og ""flue cured"" tobak)";;;;;;- 3696;"2401 20";4;Tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;; 3697;"2401 20 35";5;Light air cured tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;;- 3698;"2401 20 60";5;Sun cured Orient-tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;;- 3699;"2401 20 70";5;Dark air cured tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;;- 3700;"2401 20 85";5;Flue cured tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;;- 3701;"2401 20 95";5;"Tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret (undtagen ""light air cured"" og ""sun cured"" orient-tobak samt ""dark air cured"" og ""flue cured"" tobak)";;;;;;- 3702;"2401 30";4;Tobaksaffald;;;;;; 3703;"2401 30 00";5;Tobaksaffald;;;;;;- 3704;"2402";3;Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning;;;;;; 3705;"2402 10";4;Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak;;;;;; 3706;"2402 10 00";5;Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak;;;;;;1.000 stk. 3707;"2402 20";4;Cigaretter, med indhold af tobak;;;;;; 3708;"2402 20 10";5;Cigaretter, med indhold af tobak og kryddernellike;;;;;;1.000 stk. 3709;"2402 20 90";5;Cigaretter, med indhold af tobak (undtagen med indhold af kryddernellike);;;;;;1.000 stk. 3710;"2402 90";4;Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, udelukkende af tobakserstatning;;;;;; 3711;"2402 90 00";5;Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, udelukkende af tobakserstatning;;;;;;- 3712;"2403";3;Tobak, fabrikeret, herunder fabrikerede tobakserstatninger, og homogeniseret eller rekonstitueret tobak samt ekstrakter og essenser af tobak (undtagen varer klassificeret under 2404 og cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter);;;;;; 3713;"2403 11";4;Vand-pibetobak (ekskl. tobak-fri. Se underpositionsbestemmelse 1.);;;;;; 3714;"2403 11 00";5;Vand-pibetobak (ekskl. tobak-fri. Se underpositionsbestemmelse 1.);;;;;;- 3715;"2403 19";4;Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet (undtagen vand-pibetobak med indhold af tobak);;;;;; 3716;"2403 19 10";5;Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet, i pakninger af nettovægt max 500 g;;;;;;- 3717;"2403 19 90";5;Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet, i pakninger af nettovægt o 500 g;;;;;;- 3718;"2403 91";4;Homogeniseret eller rekonstitueret tobak fra fintsnittede tobaksblade, tobaksaffald eller tobaksmel (undtagen varer klassificeret under 2404);;;;;; 3719;"2403 91 00";5;Homogeniseret eller rekonstitueret tobak fra fintsnittede tobaksblade, tobaksaffald eller tobaksmel (undtagen varer klassificeret under 2404);;;;;;- 3720;"2403 99";4;Skrå, snus og anden fabrikeret tobak eller fabrikerede tobakserstatninger samt tobaksmel og ekstrakter og essenser af tobak (undtagen cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretter og røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, homogeniseret eller rekonstitueret tobak samt nikotin udvundet af tobaksplanten og insektbekæmpelsesmidler fremstillet af ekstrakter og essenser af tobak, og varer klassificeret under 2404);;;;;; 3721;"2403 99 10";5;"Skråtobak og snus ""tobak til næsen""";;;;;;- 3722;"2403 99 90";5;Tobak og tobakserstatninger, fabrikerede, tobaksmel, ekstrakter og essenser af tobak (undtagen skrå, snus, cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretter og røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, homogeniseret eller rekonstitueret tobak samt nikotin udvundet af tobaksplanten og insektbekæmpelsesmidler fremstillet af ekstrakter og essenser af tobak, og varer klassificeret under 2404);;;;;;- 3723;"2404";3;"Varer der indeholder tobak, rekonstitueret tobak, nikotin, eller tobaks- og nikotinerstatninger beregnet til indhalering uden forbrænding; andre nikotinholdige varer beregnet til optagelse af nikotin i menneskekroppen";;;;;; 3724;"2404 11";4;Varer der indeholder tobak eller rekonstitueret tobak, beregnet til indhalering uden forbrænding;;;;;; 3725;"2404 11 00";5;Varer der indeholder tobak eller rekonstitueret tobak, beregnet til indhalering uden forbrænding;;;;;;- 3726;"2404 12";4;Produkter med indhold af nikotin, beregnet til indhalering uden forbrænding (undtagen med indhold af tobak eller rekonstrueret tobak);;;;;; 3727;"2404 12 00";5;Produkter med indhold af nikotin, beregnet til indhalering uden forbrænding (undtagen med indhold af tobak eller rekonstrueret tobak);;;;;;- 3728;"2404 19";4;Varer der indeholder tobaks- eller nikotinerstatninger, beregnet til indhalering uden forbrænding (undtagen nikotinholdige varer);;;;;; 3729;"2404 19 10";5;Varer der indeholder tobakerstatninger, beregnet til indhalering uden forbrænding (undtagen varer med nikotinindhold);;;;;;- 3730;"2404 19 90";5;Produkter med indhold af nikotinerstatninger, beregnet til indhalering uden forbrænding (undtagen med indhold af nikotin eller tobaksertatninger);;;;;;- 3731;"2404 91";4;Nikotinholdige varer beregnet til optagelse af nikotin i menneskekroppen, til oral anvendelse (undtagen varer til indhalering);;;;;; 3732;"2404 91 10";5;Varer med nikotinindhold beregnet til tobaksafvænning, som indtages oralt (undtagen til indhalering);;;;;;- 3733;"2404 91 90";5;Nikotinholdige varer beregnet til optagelse af nikotin i menneskekroppen, til oral anvendelse (undtagen til indhalering og varer beregnet til tobaksafvænning);;;;;;- 3734;"2404 92";4;Nikotinholdige produkter beregnet til optagelse af nikotin i menneskekroppen, til transdermal anvendelse;;;;;; 3735;"2404 92 00";5;Nikotinholdige produkter beregnet til optagelse af nikotin i menneskekroppen, til transdermal anvendelse;;;;;;- 3736;"2404 99";4;Nikotinholdige produkter beregnet til optagelse af nikotin i menneskekroppen (undtagen produkter til oral eller transdermal anvendelse);;;;;; 3737;"2404 99 00";5;Nikotinholdige produkter beregnet til optagelse af nikotin i menneskekroppen (undtagen produkter til oral eller transdermal anvendelse);;;;;;- 3738;"V";1;AFSNIT V, MINERALSKE PRODUKTER;;;;;; 3739;"25";2;"Kapitel 25, SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT";;;;;; 3740;"2501";3;Salt, herunder bordsalt og denatureret salt, og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen, samt havvand;;;;;; 3741;"2501 00";4;Salt, herunder bordsalt og denatureret salt, og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen, samt havvand;;;;;; 3742;"2501 00 10";5;Havvand og saltmoderlud;;;;;;- 3743;"2501 00 31";5;"Salt til kemisk omdannelse ""spaltning"" i natrium og chlor til fremstilling af andre varer";;;;;;- 3744;"2501 00 51";5;Denatureret salt samt salt bestemt til anden industriel brug, herunder raffinering (undtagen til kemisk omdannelse eller til konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr);;;;;;- 3745;"2501 00 91";5;Salt egnet til menneskeføde, også tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen;;;;;;- 3746;"2501 00 99";5;"Salt og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen (undtagen bord- og køkkensalt, varer til kemisk omdannelse ""spaltning"" i natrium og chlor, denaturerede varer samt varer bestemt ti l anden industriel brug, herunder raffinering, end konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr)";;;;;;- 3747;"2502";3;Naturlige jernsulfider, ikke brændte;;;;;; 3748;"2502 00";4;Naturlige jernsulfider, ikke brændte;;;;;; 3749;"2502 00 00";5;Naturlige jernsulfider, ikke brændte;;;;;;- 3750;"2503";3;Svovl af enhver art (undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl);;;;;; 3751;"2503 00";4;Svovl af enhver art (undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl);;;;;; 3752;"2503 00 10";5;Svovl, rå eller uraffineret (undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl);;;;;;- 3753;"2503 00 90";5;Svovl af enhver art (undtagen rå, uraffineret, sublimeret, fældet og kolloid svovl);;;;;;- 3754;"2504";3;Naturlig grafit;;;;;; 3755;"2504 10";4;Naturlig grafit, i pulverform eller i flager;;;;;; 3756;"2504 10 00";5;Naturlig grafit, i pulverform eller i flager;;;;;;- 3757;"2504 90";4;Naturlig grafit (undtagen i pulverform eller i flager);;;;;; 3758;"2504 90 00";5;Naturlig grafit (undtagen i pulverform eller i flager);;;;;;- 3759;"2505";3;Naturligt sand af enhver art, også farvet (undtagen guld- eller platinholdigt sand, zirconsand, rutilsand, ilmenitsand, monazitsand, bitumenholdigt sand og asfaltsand);;;;;; 3760;"2505 10";4;Kvartssand, også farvet;;;;;; 3761;"2505 10 00";5;Kvartssand, også farvet;;;;;;- 3762;"2505 90";4;Kvartssand, også farvet (undtagen guld- eller platinholdigt sand, zirconsand, rutilsand, ilmenitsand, monazitsand, bitumenholdigt sand og asfaltsand samt kvartssand);;;;;; 3763;"2505 90 00";5;Kvartssand, også farvet (undtagen guld- eller platinholdigt sand, zirconsand, rutilsand, ilmenitsand, monazitsand, bitumenholdigt sand og asfaltsand samt kvartssand);;;;;;- 3764;"2506";3;"Kvarts; kvartsit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen naturligt sand)";;;;;; 3765;"2506 10";4;Kvarts (undtagen naturligt sand);;;;;; 3766;"2506 10 00";5;Kvarts (undtagen naturligt sand);;;;;;- 3767;"2506 20";4;Kvartsit, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;; 3768;"2506 20 00";5;Kvartsit, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;;- 3769;"2507";3;Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte;;;;;; 3770;"2507 00";4;Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte;;;;;; 3771;"2507 00 20";5;Kaolin;;;;;;- 3772;"2507 00 80";5;Kaolinholdige lerarter (undtagen kaolin);;;;;;- 3773;"2508";3;"Ler, andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit; chamotte og dinasler (undtagen kaolin og andre kaolinholdige lerarter og ekspanderet ler)";;;;;; 3774;"2508 10";4;Bentonit;;;;;; 3775;"2508 10 00";5;Bentonit;;;;;;- 3776;"2508 30";4;Ildfast ler (undtagen kaolin og andre kaolinholdige lerarter og ekspanderet ler);;;;;; 3777;"2508 30 00";5;Ildfast ler (undtagen kaolin og andre kaolinholdige lerarter og ekspanderet ler);;;;;;- 3778;"2508 40";4;Ler (undtagen ildfast ler og undtagen kaolin og andre kaolinholdige lerarter og ekspanderet ler);;;;;; 3779;"2508 40 00";5;Ler (undtagen ildfast ler og undtagen kaolin og andre kaolinholdige lerarter og ekspanderet ler);;;;;;- 3780;"2508 50";4;Andalusit, cyanit og sillimanit;;;;;; 3781;"2508 50 00";5;Andalusit, cyanit og sillimanit;;;;;;- 3782;"2508 60";4;Mullit;;;;;; 3783;"2508 60 00";5;Mullit;;;;;;- 3784;"2508 70";4;Chamotte og dinasler;;;;;; 3785;"2508 70 00";5;Chamotte og dinasler;;;;;;- 3786;"2509";3;Kridt, rå, renset, knust el malet;;;;;; 3787;"2509 00";4;Kridt, rå, renset, knust el malet;;;;;; 3788;"2509 00 00";5;Kridt, rå, renset, knust el malet;;;;;;- 3789;"2510";3;Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt;;;;;; 3790;"2510 10";4;Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt, ikke formalet;;;;;; 3791;"2510 10 00";5;Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt, ikke formalet;;;;;;- 3792;"2510 20";4;Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt, formalet;;;;;; 3793;"2510 20 00";5;Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt, formalet;;;;;;- 3794;"2511";3;"Naturlig bariumsulfat ""tungspat""; naturlig bariumcarbonat ""witherit"", også brændt (undtagen bariumoxid)";;;;;; 3795;"2511 10";4;"Naturlig bariumsulfat ""tungspat""";;;;;; 3796;"2511 10 00";5;"Naturlig bariumsulfat ""tungspat""";;;;;;- 3797;"2511 20";4;"Naturlig bariumcarbonat ""witherit"", også brændt";;;;;; 3798;"2511 20 00";5;"Naturlig bariumcarbonat ""witherit"", også brændt";;;;;;- 3799;"2512";3;Fossilt kiselmel, f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord, og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på <= 1.000 kg/m³, også brændt;;;;;; 3800;"2512 00";4;Fossilt kiselmel, f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord, og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på <= 1.000 kg/m³, også brændt;;;;;; 3801;"2512 00 00";5;Fossilt kiselmel, f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord, og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på <= 1.000 kg/m³, også brændt;;;;;;- 3802;"2513";3;"Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede";;;;;; 3803;"2513 10";4;Pimpsten;;;;;; 3804;"2513 10 00";5;Pimpsten;;;;;;- 3805;"2513 20";4;Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede;;;;;; 3806;"2513 20 00";5;Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede;;;;;;- 3807;"2514";3;"Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; skiferpulver og skiferaffald";;;;;; 3808;"2514 00";4;"Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; skiferpulver og skiferaffald";;;;;; 3809;"2514 00 00";5;"Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; skiferpulver og skiferaffald";;;;;;- 3810;"2515";3;Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³ samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i form af granulater, splinter eller pulver);;;;;; 3811;"2515 11";4;Marmor og travertin, rå eller groft tildannet;;;;;; 3812;"2515 11 00";5;Marmor og travertin, rå eller groft tildannet;;;;;;- 3813;"2515 12";4;Marmor og travertin, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;; 3814;"2515 12 00";5;Marmor og travertin, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;;- 3815;"2515 20";4;Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³ samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen marmor og travertin);;;;;; 3816;"2515 20 00";5;Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³ samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen marmor og travertin);;;;;;- 3817;"2516";3;Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i form af granulat, splinter eller pulver og i former, der karakteriserer dem som brosten, kantsten eller fortovssten og undtagen bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³);;;;;; 3818;"2516 11";4;Granit, rå eller groft tildannet (undtagen i former, der karakteriserer den som brosten, kantsten eller fortovssten);;;;;; 3819;"2516 11 00";5;Granit, rå eller groft tildannet (undtagen i former, der karakteriserer den som brosten, kantsten eller fortovssten);;;;;;- 3820;"2516 12";4;Granit, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;; 3821;"2516 12 00";5;Granit, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;;- 3822;"2516 20";4;Sandsten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i former, der karakteriserer den som brosten, kantsten eller fortovssten);;;;;; 3823;"2516 20 00";5;Sandsten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i former, der karakteriserer den som brosten, kantsten eller fortovssten);;;;;;- 3824;"2516 90";4;Porfyr, basalt og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i form af granulat, splinter eller pulver og i former, der karakteriserer dem som brosten, kantsten eller fortovssten og undtagen bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³ samt granit og sandsten);;;;;; 3825;"2516 90 00";5;Porfyr, basalt og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i form af granulat, splinter eller pulver og i former, der karakteriserer dem som brosten, kantsten eller fortovssten og undtagen bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³ samt granit og sandsten);;;;;;- 3826;"2517";3;"Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, samt singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der er nævnt i første del af denne positionstekst; tjæremakadam; granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede";;;;;; 3827;"2517 10";4;Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, samt singels og flint, også varmebehandlede;;;;;; 3828;"2517 10 10";5;Småsten og grus, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, samt singels og flint, også varmebehandlede;;;;;;- 3829;"2517 10 20";5;Knust dolomit og knuste kalksten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende;;;;;;- 3830;"2517 10 80";5;Knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, også varmebehandlede (undtagen småsten, grus, singels, flint, knust dolomit og knuste kalksten);;;;;;- 3831;"2517 20";4;Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, samt singels og flint;;;;;; 3832;"2517 20 00";5;Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, samt singels og flint;;;;;;- 3833;"2517 30";4;Tjæremakadam;;;;;; 3834;"2517 30 00";5;Tjæremakadam;;;;;;- 3835;"2517 41";4;Granulater, splinter og pulver, også varmebehandlede, af marmor;;;;;; 3836;"2517 41 00";5;Granulater, splinter og pulver, også varmebehandlede, af marmor;;;;;;- 3837;"2517 49";4;Granulater, splinter og pulver, også varmebehandlede, af travertin, ecaussine, alabast, granit, sandsten, porfyr, syenit, lava, basalt, gneis, trakyt og andre stenarter henhørende under pos. 2515 og 2516 (undtagen af marmor);;;;;; 3838;"2517 49 00";5;Granulater, splinter og pulver, også varmebehandlede, af travertin, ecaussine, alabast, granit, sandsten, porfyr, syenit, lava, basalt, gneis, trakyt og andre stenarter henhørende under pos. 2515 og 2516 (undtagen af marmor);;;;;;- 3839;"2518";3;"Dolomit, også brændt eller sintret, også knust, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stampeblanding af dolomit (undtagen knust dolomit af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende)";;;;;; 3840;"2518 10";4;Dolomit, ikke brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen knust dolomit af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende);;;;;; 3841;"2518 10 00";5;Dolomit, ikke brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen knust dolomit af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende);;;;;;- 3842;"2518 20";4;Dolomit, brændt eller sintret (undtagen knust dolomit af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende);;;;;; 3843;"2518 20 00";5;Dolomit, brændt eller sintret (undtagen knust dolomit af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende);;;;;;- 3844;"2519";3;"Naturlig magnesiumcarbonat ""magnesit""; smeltet magnesia; dødbrændt ""sintret"" magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid, også rent";;;;;; 3845;"2519 10";4;"Naturlig magnesiumcarbonat ""magnesit""";;;;;; 3846;"2519 10 00";5;"Naturlig magnesiumcarbonat ""magnesit""";;;;;;- 3847;"2519 90";4;"Smeltet magnesia; dødbrændt ""sintret"" magnesia, også med indhold af små mængder andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden magnesiumoxid (undtagen naturlig magnesiumcarbonat ""magnesit"")";;;;;; 3848;"2519 90 10";5;Magnesiumoxid, også kemisk ren (undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat);;;;;;- 3849;"2519 90 30";5;"Dødbrændt ""sintret"" magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen";;;;;;- 3850;"2519 90 90";5;Smeltet magnesia;;;;;;- 3851;"2520";3;"Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler";;;;;; 3852;"2520 10";4;"Gipssten; anhydrit";;;;;; 3853;"2520 10 00";5;"Gipssten; anhydrit";;;;;;- 3854;"2520 20";4;Brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler;;;;;; 3855;"2520 20 00";5;Brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler;;;;;;- 3856;"2521";3;Kalksten af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel;;;;;; 3857;"2521 00";4;Kalksten af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel;;;;;; 3858;"2521 00 00";5;Kalksten af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel;;;;;;- 3859;"2522";3;Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk (undtagen ren calciumoxid og calciumhydroxid);;;;;; 3860;"2522 10";4;Brændt kalk;;;;;; 3861;"2522 10 00";5;Brændt kalk;;;;;;- 3862;"2522 20";4;Læsket kalk;;;;;; 3863;"2522 20 00";5;Læsket kalk;;;;;;- 3864;"2522 30";4;Hydraulisk kalk (undtagen ren calciumoxid og calciumhydroxid);;;;;; 3865;"2522 30 00";5;Hydraulisk kalk (undtagen ren calciumoxid og calciumhydroxid);;;;;;- 3866;"2523";3;Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker;;;;;; 3867;"2523 10";4;Cementklinker;;;;;; 3868;"2523 10 00";5;Cementklinker;;;;;;- 3869;"2523 21";4;Portlandcement, hvid, også kunstigt farvet;;;;;; 3870;"2523 21 00";5;Portlandcement, hvid, også kunstigt farvet;;;;;;- 3871;"2523 29";4;Portlandcement (undtagen hvid, også kunstigt farvet);;;;;; 3872;"2523 29 00";5;Portlandcement (undtagen hvid, også kunstigt farvet);;;;;;- 3873;"2523 30";4;Aluminatcement;;;;;; 3874;"2523 30 00";5;Aluminatcement;;;;;;- 3875;"2523 90";4;Anden hydraulisk cement (undtagen portlandcement og aluminatcement);;;;;; 3876;"2523 90 00";5;Anden hydraulisk cement (undtagen portlandcement og aluminatcement);;;;;;- 3877;"2524";3;Asbest (undtagen varer af asbest);;;;;; 3878;"2524 10";4;Asbest crocidolit (undtagen varer af crocidolit);;;;;; 3879;"2524 10 00";5;Asbest crocidolit (undtagen varer af crocidolit);;;;;;- 3880;"2524 90";4;Asbest (undtagen crocidolit og varer af asbest);;;;;; 3881;"2524 90 00";5;Asbest (undtagen crocidolit og varer af asbest);;;;;;- 3882;"2525";3;"Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald";;;;;; 3883;"2525 10";4;Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade;;;;;; 3884;"2525 10 00";5;Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade;;;;;;- 3885;"2525 20";4;Glimmerpulver;;;;;; 3886;"2525 20 00";5;Glimmerpulver;;;;;;- 3887;"2525 30";4;Glimmeraffald;;;;;; 3888;"2525 30 00";5;Glimmeraffald;;;;;;- 3889;"2526";3;"Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; talkum";;;;;; 3890;"2526 10";4;Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, og talkum, ikke knust eller pulveriseret;;;;;; 3891;"2526 10 00";5;Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, og talkum, ikke knust eller pulveriseret;;;;;;- 3892;"2526 20";4;Naturlig steatit og talkum, knust eller pulveriseret;;;;;; 3893;"2526 20 00";5;Naturlig steatit og talkum, knust eller pulveriseret;;;;;;- 3894;"2528";3;Borater, naturlige, og koncentrater deraf, også brændte, og naturlige borsyrer indeholder <= 85% af H3BO3 beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger);;;;;; 3895;"2528 00";4;Borater, naturlige, og koncentrater deraf, også brændte, og naturlige borsyrer indeholder <= 85% af H3BO3 beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger);;;;;; 3896;"2528 00 00";5;Borater, naturlige, og koncentrater deraf, også brændte, og naturlige borsyrer indeholder <= 85% af H3BO3 beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger);;;;;;- 3897;"2529";3;"Feldspat; leucit; nephelin og nephelinsyenit; flusspat";;;;;; 3898;"2529 10";4;Feldspat;;;;;; 3899;"2529 10 00";5;Feldspat;;;;;;- 3900;"2529 21";4;Flusspat, med indhold af calciumfluorid på <= 97 vægtprocent;;;;;; 3901;"2529 21 00";5;Flusspat, med indhold af calciumfluorid på <= 97 vægtprocent;;;;;;- 3902;"2529 22";4;Flusspat, med indhold af calciumfluorid på > 97 vægtprocent;;;;;; 3903;"2529 22 00";5;Flusspat, med indhold af calciumfluorid på > 97 vægtprocent;;;;;;- 3904;"2529 30";4;Leucit, nephelin og nephelinsyenit;;;;;; 3905;"2529 30 00";5;Leucit, nephelin og nephelinsyenit;;;;;;- 3906;"2530";3;Vermiculit, perlit og andre mineralske stoffer, i.a.n.;;;;;; 3907;"2530 10";4;Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet;;;;;; 3908;"2530 10 00";5;Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet;;;;;;- 3909;"2530 20";4;"Kieserit, epsomit ""naturlige magnesiumsulfater""";;;;;; 3910;"2530 20 00";5;"Kieserit, epsomit ""naturlige magnesiumsulfater""";;;;;;- 3911;"2530 90";4;Arsensulfider, alunit, puzzolanjord, jordpigmenter og andre mineralske stoffer, i.a.n.;;;;;; 3912;"2530 90 30";5;Celestin og strontianit;;;;;;- 3913;"2530 90 40";5;Spodumen, petalit, lepidolit, amblygonit, hectorit, jadarit og lignende mineraler egnet til udvinding af lithum;;;;;;- 3914;"2530 90 50";5;Bastnaesit, xenotim og lignende mineraler egnet til udvinding af sjældne jordarters metaller, scandium eller yttrium;;;;;;- 3915;"2530 90 70";5;Arsensulfider, alunit, puzzolanjord, jordpigmenter og andre mineralske stoffer, i.a.n.;;;;;;- 3916;"26";2;Kapitel 26, MALME, SLAGGER OG ASKE;;;;;; 3917;"2601";3;Jernmalme og koncentrater deraf, herunder brændte naturlige jernsulfider;;;;;; 3918;"2601 11";4;Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider);;;;;; 3919;"2601 11 00";5;Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider);;;;;;- 3920;"2601 12";4;Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider);;;;;; 3921;"2601 12 00";5;Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider);;;;;;- 3922;"2601 20";4;Brændte naturlige jernsulfider;;;;;; 3923;"2601 20 00";5;Brændte naturlige jernsulfider;;;;;;- 3924;"2602";3;Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på >= 20 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen;;;;;; 3925;"2602 00";4;Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på >= 20 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen;;;;;; 3926;"2602 00 00";5;Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på >= 20 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen;;;;;;- 3927;"2603";3;Kobbermalm og koncentrater deraf;;;;;; 3928;"2603 00";4;Kobbermalm og koncentrater deraf;;;;;; 3929;"2603 00 00";5;Kobbermalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3930;"2604";3;Nikkelmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3931;"2604 00";4;Nikkelmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3932;"2604 00 00";5;Nikkelmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3933;"2605";3;Cobaltmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3934;"2605 00";4;Cobaltmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3935;"2605 00 00";5;Cobaltmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3936;"2606";3;Aluminiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 3937;"2606 00";4;Aluminiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 3938;"2606 00 00";5;Aluminiummalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3939;"2607";3;Blymalm og koncentrater deraf;;;;;; 3940;"2607 00";4;Blymalm og koncentrater deraf;;;;;; 3941;"2607 00 00";5;Blymalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3942;"2608";3;Zinkmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3943;"2608 00";4;Zinkmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3944;"2608 00 00";5;Zinkmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3945;"2609";3;Tinmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3946;"2609 00";4;Tinmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3947;"2609 00 00";5;Tinmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3948;"2610";3;Chrommalm og koncentrater deraf;;;;;; 3949;"2610 00";4;Chrommalm og koncentrater deraf;;;;;; 3950;"2610 00 00";5;Chrommalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3951;"2611";3;Wolframmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3952;"2611 00";4;Wolframmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3953;"2611 00 00";5;Wolframmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3954;"2612";3;Uran- og thoriummalm og koncentrater deraf;;;;;; 3955;"2612 10";4;Uranmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3956;"2612 10 10";5;"Uranmalm, herunder begblende, og koncentrater deraf, med indhold af uran på > 5 vægtprocent ""Euratom""";;;;;;- 3957;"2612 10 90";5;Uranmalm og koncentrater deraf (undtagen uranmalm, herunder begblende, og koncentrater deraf, med indhold af uran på > 5 vægtprocent);;;;;;- 3958;"2612 20";4;Thoriummalm og koncentrater deraf;;;;;; 3959;"2612 20 10";5;"Monazit; uranothorianit og andre thoriummalme og koncentrater deraf, med indhold af thorium på > 20 vægtprocent ""Euratom""";;;;;;- 3960;"2612 20 90";5;Thoriummalm og koncentrater deraf (undtagen monazit og undtagen uranothorianit og andre thoriummalme, med indhold af thorium på > 20 vægtprocent);;;;;;- 3961;"2613";3;Molybdenmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3962;"2613 10";4;Molybdenmalm og koncentrater deraf, brændt;;;;;; 3963;"2613 10 00";5;Molybdenmalm og koncentrater deraf, brændt;;;;;;- 3964;"2613 90";4;Molybdenmalm og koncentrater deraf (undtagen brændt);;;;;; 3965;"2613 90 00";5;Molybdenmalm og koncentrater deraf (undtagen brændt);;;;;;- 3966;"2614";3;Titanmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3967;"2614 00";4;Titanmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3968;"2614 00 00";5;Titanmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3969;"2615";3;Niobium-, tantal-, vanadium- og zirconiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 3970;"2615 10";4;Zirconiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 3971;"2615 10 00";5;Zirconiummalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3972;"2615 90";4;Niobium-, tantal- og vanadiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 3973;"2615 90 00";5;Niobium-, tantal- og vanadiummalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3974;"2616";3;Ædelmetalmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3975;"2616 10";4;Sølvmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3976;"2616 10 00";5;Sølvmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3977;"2616 90";4;Ædelmetalmalm og koncentrater deraf (undtagen sølvmalm og koncentrater deraf);;;;;; 3978;"2616 90 00";5;Ædelmetalmalm og koncentrater deraf (undtagen sølvmalm og koncentrater deraf);;;;;;- 3979;"2617";3;Malm og koncentrater deraf (undtagen jern-, mangan-, kobber-, nikkel-, cobalt-, aluminium-, bly-, zink-, tin-, chrom-, wolfram-, uran-, thorium-, molybden-, titan-, niobium-, tantal-, vanadium-, zirconium- og ædelmetalmalm og koncentrater deraf);;;;;; 3980;"2617 10";4;Antimonmalm og koncentrater deraf;;;;;; 3981;"2617 10 00";5;Antimonmalm og koncentrater deraf;;;;;;- 3982;"2617 90";4;Malm og koncentrater deraf (undtagen jern-, mangan-, kobber-, nikkel-, cobalt-, aluminium-, bly-, zink-, tin-, chrom-, wolfram-, uran-, thorium-, molybden-, titan-, niobium-, tantal-, vanadium-, zirconium-, ædelmetal- og antimonmalm og koncentrater de raf);;;;;; 3983;"2617 90 00";5;Malm og koncentrater deraf (undtagen jern-, mangan-, kobber-, nikkel-, cobalt-, aluminium-, bly-, zink-, tin-, chrom-, wolfram-, uran-, thorium-, molybden-, titan-, niobium-, tantal-, vanadium-, zirconium-, ædelmetal- og antimonmalm og koncentrater de raf);;;;;;- 3984;"2618";3;"Granulerede slagger ""slaggesand"" fra fremstillingen af jern og stål";;;;;; 3985;"2618 00";4;"Granulerede slagger ""slaggesand"" fra fremstillingen af jern og stål";;;;;; 3986;"2618 00 00";5;"Granulerede slagger ""slaggesand"" fra fremstillingen af jern og stål";;;;;;- 3987;"2619";3;Slagger, hammerskæl og andet affald fra fremstillingen af jern og stål (undtagen granulerede slagger);;;;;; 3988;"2619 00";4;Slagger, hammerskæl og andet affald fra fremstillingen af jern og stål (undtagen granulerede slagger);;;;;; 3989;"2619 00 20";5;Affald fra fremstillingen af jern og stål, til genindvinding af jern eller mangan;;;;;;- 3990;"2619 00 95";5;Affald fra fremstillingen af jern og stål egnet til udvinding af vanadium;;;;;;- 3991;"2619 00 97";5;Slagger, hammerskæl og andet affald fra fremstillingen af jern og stål (undtagen granulerede slagger, affald til genindvinding af jern eller mangan eller udvinding af vanadium);;;;;;- 3992;"2620";3;Aske og restprodukter indeholdende arsen, metaller eller forbindelser deraf (undtagen fra fremstillingen af jern og stål);;;;;; 3993;"2620 11";4;"Galvaniseringsråsten ""hårdzinkrester""";;;;;; 3994;"2620 11 00";5;"Galvaniseringsråsten ""hårdzinkrester""";;;;;;- 3995;"2620 19";4;"Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende zink (undtagen galvaniseringsråsten ""hårdzinkrester"")";;;;;; 3996;"2620 19 00";5;"Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende zink (undtagen galvaniseringsråsten ""hårdzinkrester"")";;;;;;- 3997;"2620 21";4;Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning, hidrørende fra lagertanke for blyholdige olieprodukter og blyholdige præparater til modvirkning af bankning, i det væsentlige bestående af bly, blyforbindelser og jernoxid;;;;;; 3998;"2620 21 00";5;Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning, hidrørende fra lagertanke for blyholdige olieprodukter og blyholdige præparater til modvirkning af bankning, i det væsentlige bestående af bly, blyforbindelser og jernoxid;;;;;;- 3999;"2620 29";4;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende bly (undtagen blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning);;;;;; 4000;"2620 29 00";5;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende bly (undtagen blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning);;;;;;- 4001;"2620 30";4;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende kobber;;;;;; 4002;"2620 30 00";5;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende kobber;;;;;;- 4003;"2620 40";4;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende aluminium;;;;;; 4004;"2620 40 00";5;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende aluminium;;;;;;- 4005;"2620 60";4;Aske og restprodukter indeholdende arsen, kviksølv eller thallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser (undtagen fra fremstillingen af jern og stål);;;;;; 4006;"2620 60 00";5;Aske og restprodukter indeholdende arsen, kviksølv eller thallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser (undtagen fra fremstillingen af jern og stål);;;;;;- 4007;"2620 91";4;Aske og restprodukter indeholdende antimon, beryllium, cadmium, chrom eller blandinger deraf (undtagen fra fremstillingen af jern og stål);;;;;; 4008;"2620 91 00";5;Aske og restprodukter indeholdende antimon, beryllium, cadmium, chrom eller blandinger deraf (undtagen fra fremstillingen af jern og stål);;;;;;- 4009;"2620 99";4;Aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser (undtagen fra fremstillingen af jern og stål og undtagen hovedsagelig indeholdende zink, bly, kobber eller aluminium, aske og restprodukter indeholdende arsen, kviksølv eller thallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser, samt aske og restprodukter indeholdende antimon, beryllium, cadmium, chrom eller blandinger deraf);;;;;; 4010;"2620 99 10";5;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende nikkel;;;;;;- 4011;"2620 99 20";5;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende niobium og tantal;;;;;;- 4012;"2620 99 40";5;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende tin;;;;;;- 4013;"2620 99 60";5;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende titan;;;;;;- 4014;"2620 99 95";5;Aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser (undtagen fra fremstillingen af jern og stål og undtagen hovedsagelig indeholdende zink, bly, kobber, aluminium, nikkel, niobium, tantal, tin eller titan, aske og restprodukter indeholdende arsen, kviksølv eller thallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser, samt aske og restprodukter indeholdende antimon, beryllium, cadmium, chrom eller blandinger deraf);;;;;;- 4015;"2621";3;"Slagger og aske, herunder tangaske; aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald (undtagen slagger, herunder granulerede slagger, fra fremstillingen af jern og stål og undtagen aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser)";;;;;; 4016;"2621 10";4;Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald;;;;;; 4017;"2621 10 00";5;Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald;;;;;;- 4018;"2621 90";4;Slagger og aske, herunder tangaske (undtagen slagger, herunder granulerede slagger, fra fremstillingen af jern og stål og undtagen aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser samt aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald);;;;;; 4019;"2621 90 00";5;Slagger og aske, herunder tangaske (undtagen slagger, herunder granulerede slagger, fra fremstillingen af jern og stål og undtagen aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser samt aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald);;;;;;- 4020;"27";2;"Kapitel 27, MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS";;;;;; 4021;"2701";3;Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul;;;;;; 4022;"2701 11";4;Antracit, også pulveriseret, ikke agglomereret;;;;;; 4023;"2701 11 00";5;Antracit, også pulveriseret, ikke agglomereret;;;;;;- 4024;"2701 12";4;Bituminøst stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret;;;;;; 4025;"2701 12 10";5;Bituminøst kokskul, også pulveriseret, men ikke agglomereret;;;;;;- 4026;"2701 12 90";5;Bituminøst stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen kokskul);;;;;;- 4027;"2701 19";4;Stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen anthracit og bituminøst stenkul);;;;;; 4028;"2701 19 00";5;Stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen anthracit og bituminøst stenkul);;;;;;- 4029;"2701 20";4;Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul;;;;;; 4030;"2701 20 00";5;Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul;;;;;;- 4031;"2702";3;Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret (undtagen jet);;;;;; 4032;"2702 10";4;Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen jet);;;;;; 4033;"2702 10 00";5;Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen jet);;;;;;- 4034;"2702 20";4;Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret (undtagen jet);;;;;; 4035;"2702 20 00";5;Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret (undtagen jet);;;;;;- 4036;"2703";3;Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret;;;;;; 4037;"2703 00";4;Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret;;;;;; 4038;"2703 00 00";5;Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret;;;;;;- 4039;"2704";3;"Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul";;;;;; 4040;"2704 00";4;"Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul";;;;;; 4041;"2704 00 10";5;Koks og halvkoks af stenkul, også agglomereret;;;;;;- 4042;"2704 00 30";5;Koks og halvkoks af brunkul, også agglomereret;;;;;;- 4043;"2704 00 90";5;Koks og halvkoks af tørv, også agglomereret, samt retortkul;;;;;;- 4044;"2705";3;Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser (undtagen jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider);;;;;; 4045;"2705 00";4;Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser (undtagen jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider);;;;;; 4046;"2705 00 00";5;Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser (undtagen jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider);;;;;;1.000 m3 4047;"2706";3;Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære;;;;;; 4048;"2706 00";4;Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære;;;;;; 4049;"2706 00 00";5;Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære;;;;;;- 4050;"2707";3;"Olie og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele";;;;;; 4051;"2707 10";4;Benzol (benzen);;;;;; 4052;"2707 10 00";5;Benzol (benzen);;;;;;- 4053;"2707 20";4;Toluol (toluen);;;;;; 4054;"2707 20 00";5;Toluol (toluen);;;;;;- 4055;"2707 30";4;Xylol (xylener);;;;;; 4056;"2707 30 00";5;Xylol (xylener);;;;;;- 4057;"2707 40";4;Naphthalen, med indhold af naphthalen på > 50% (undtagen kemisk defineret);;;;;; 4058;"2707 40 00";5;Naphthalen, med indhold af naphthalen på > 50% (undtagen kemisk defineret);;;;;;- 4059;"2707 50";4;Karbonhydridblandinger,Aromatiske,ved destillation efter ASTM D 86 max 65 vol%ved >=250C herunder tab ved destillationen;;;;;; 4060;"2707 50 00";5;Karbonhydridblandinger,Aromatiske,ved destillation efter ASTM D 86 max 65 vol%ved >=250C herunder tab ved destillationen;;;;;;- 4061;"2707 91";4;Creosotolier (undtagen kemisk definerede);;;;;; 4062;"2707 91 00";5;Creosotolier (undtagen kemisk definerede);;;;;;- 4063;"2707 99";4;"Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele (undtagen kemisk definerede forbindelser og undtagen benzen, toluen, xylen, naphtalen, aromatiske carbonhydridblandinger henhørende under pos. 2707.50, phenoler og creosotolier)";;;;;; 4064;"2707 99 11";5;Lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200°C overdestilleres >= 90 rumfangsprocent (undtagen kemisk definerede);;;;;;- 4065;"2707 99 19";5;Lette råolier, fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul (undtagen lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200°C overdestilleres >= 90 rumfangsprocent og undtagen kemisk definerede forbindelser);;;;;;- 4066;"2707 99 20";5;Anthracen (undtagen kemisk defineret), Svovlholdige topfraktioner fra den første destillation af højtemperatur stenkulstjærer;;;;;;- 4067;"2707 99 50";5;Pyridin-, quinolin-, acridin- og anilinbaser samt andre basiske produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, i.a.n.;;;;;;- 4068;"2707 99 80";5;Phenoler, med indhold af phenol på > 50% (undtagen kemisk definerede);;;;;;- 4069;"2707 99 91";5;"Olie og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, til fremstilling af carbon henhørende under pos. 2803";;;;;;- 4070;"2707 99 99";5;"Olie og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, i.a.n.";;;;;;- 4071;"2708";3;Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt koks af sådan beg;;;;;; 4072;"2708 10";4;Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg;;;;;; 4073;"2708 10 00";5;Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg;;;;;;- 4074;"2708 20";4;Stenkulstjærebegkoks og anden mineraltjærebegkoks;;;;;; 4075;"2708 20 00";5;Stenkulstjærebegkoks og anden mineraltjærebegkoks;;;;;;- 4076;"2709";3;Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 4077;"2709 00";4;Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 4078;"2709 00 10";5;Kondensater af naturgas;;;;;;- 4079;"2709 00 90";5;Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen kondensater af naturgas);;;;;;- 4080;"2710";3;"Olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie); præparater indeholdende >= 70 vægtprocent af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel, i.a.n.; affaldsolier, hovedsagelig bestående af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler";;;;;; 4081;"2710 12";4;"Lette olier og præparater, af jordolie eller bituminøse mineraler, som> = 90% i volumen inkl. Tab"" destillerer ved 210 ° C ""ASTM D 86"" (undtagen indeholdende biodiesel)""";;;;;; 4082;"2710 12 11";5;Lette olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;;- 4083;"2710 12 15";5;Lette olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4084;"2710 12 21";5;Mineralsk terpentin;;;;;;- 4085;"2710 12 25";5;Specialbenzin, udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen mineralsk terpentin);;;;;;- 4086;"2710 12 31";5;Flyverbenzin;;;;;;- 4087;"2710 12 41";5;"Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal ""RON"" på <95 (ekskl. indeholdende biodiesel)";;;;;;m3 4088;"2710 12 45";5;"Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal ""RON"" på> = 95, men <98 (ekskl. indeholdende biodiesel)";;;;;;m3 4089;"2710 12 49";5;"Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal ""RON"" på> = 98 (excl. indeholdende biodiesel)";;;;;;m3 4090;"2710 12 50";5;Motorbenzin, med blyindhold på > 0,013 g/l,(undtagen flyverbenzin og biodiesel);;;;;;m3 4091;"2710 12 70";5;Jetbenzin (undtagen flyverbenzin);;;;;;- 4092;"2710 12 90";5;Lette olier og præparater, af petroleum eller bituminøse mineraler, ian (undtagen indeholder biodiesel, til kemisk omdannelse, og særlige spiritus, motorbenzin og Jetbenzin);;;;;;- 4093;"2710 19";4;Middelsvære olier og præparater deraf, udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, i.a.n.;;;;;; 4094;"2710 19 11";5;Middelsvære olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;;- 4095;"2710 19 15";5;Middelsvære olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4096;"2710 19 21";5;Jetpetroleum;;;;;;- 4097;"2710 19 25";5;Petroleum (undtagen jetpetroleum);;;;;;- 4098;"2710 19 29";5;Middelsvære olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, i.a.n. (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen petroleum);;;;;;- 4099;"2710 19 31";5;Gasolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;;- 4100;"2710 19 35";5;Gasolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4101;"2710 19 43";5;Gasolier eller bituminøse mineraler, med et svovlindhold på <= 0.001 vægt% (undtagen indeholder biodiesel, og til kemisk omdannelse);;;;;;- 4102;"2710 19 46";5;Gasolie undt. til behandling ved en bestemt proces og kemisk omdannelse, indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtprocent;;;;;;- 4103;"2710 19 47";5;Gasolier eller bituminøse mineraler, med indhold af svovl på> 0.002%, men <= 0,1% af vægten (undtagen indeholder biodiesel, og til kemisk omdannelse);;;;;;- 4104;"2710 19 48";5;Gasolier eller bituminøse mineraler, med indhold af svovl på> 0,1 vægt% (undtagen indeholder biodiesel, og til kemisk omdannelse);;;;;;- 4105;"2710 19 51";5;Brændselsolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;;- 4106;"2710 19 55";5;Brændselsolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4107;"2710 19 62";5;Brændselsolier fra bituminøse mineraler, med et svovlindhold på <= 0,1% af vægten (undtagen til kemisk omdannelse, og som indeholder biodiesel);;;;;;- 4108;"2710 19 66";5;Brændselsolier fra bituminøse materialer, med vægtindhold af svovl på > 0,1%, men <= 0,5% (undtagen til kemisk omdannelse, og som indeholder biodiesel);;;;;;- 4109;"2710 19 67";5;Brændselsolier fra bituminøse materialer, med vægtindhold af svovl på > 0,5% (undtagen til kemisk omdannelse, og som indeholder biodiesel);;;;;;- 4110;"2710 19 71";5;Smøreolier og andre olier indeholdende >= 70 vægtprocent jordolie eller rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;;- 4111;"2710 19 75";5;Smøreolier og andre olier indeholdende >= 70 vægtprocent jordolie eller rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4112;"2710 19 81";5;Motorolier, kompressor smøreolier og turbineolier indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;;- 4113;"2710 19 83";5;Væsker til hydrauliske formål med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;;- 4114;"2710 19 85";5;Hvide olier, flydende paraffin med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;;- 4115;"2710 19 87";5;Gear olier og REDUCTOR olier med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;;- 4116;"2710 19 91";5;Metalbearbejdningsolier, formolier, korrosionsbeskyttende olier med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;;- 4117;"2710 19 93";5;Elektriske isolerende olier med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;;- 4118;"2710 19 99";5;Smøreolier og andre tunge olier og præparater andetsteds, med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;;- 4119;"2710 20";4;Jordolie og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie) og præparater, i.a.n. tariferet, med indhold af 70% eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater, der indeholder biodiesel ( undtagen olieaffald);;;;;; 4120;"2710 20 11";5;Gasolier, undt til behandling el omdannelse ved bestemte processer, indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent;;;;;;- 4121;"2710 20 16";5;Gasolier med >= 70% petroleum eller bituminøse mineraler, med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægtprocent, indeholdende biodiesel;;;;;;- 4122;"2710 20 19";5;Gasolier, undt til behandling el omdannelse ved bestemte processer, indhold af svovl over 0,1 vægtprocent;;;;;;- 4123;"2710 20 32";5;Brændselsolier med >= 70% petroleum eller bituminøse mineraler, med indhold af svovl <= 0,5 vægtprocent, indeholdende biodiesel;;;;;;- 4124;"2710 20 38";5;Brændselsolier med >= 70% petroleum eller bituminøse mineraler, med indhold af svovl > 0,5 vægtprocent, indeholdende biodiesel;;;;;;- 4125;"2710 20 90";5;Olier på> = 70% af jordolie eller bituminøse mineraler, med indhold af biodiesel (ekskl. gasolier og brændselsolier);;;;;;- 4126;"2710 91";4;"Affaldsolier, med indhold af polychlorinerede biphenyler ""PCB'er"", polychlorinerede terphenyler ""PCT'er"" eller polybrominerede biphenyler ""PBB'er""";;;;;; 4127;"2710 91 00";5;"Affaldsolier, med indhold af polychlorinerede biphenyler ""PCB'er"", polychlorinerede terphenyler ""PCT'er"" eller polybrominerede biphenyler ""PBB'er""";;;;;;- 4128;"2710 99";4;"Affaldsolier, hovedsagelig bestående af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen med indhold af polychlorinerede biphenyler ""PCB'er"", polychlorinerede terphenyler ""PCT'er"" eller polybrominerede biphenyler ""PBB'er"")";;;;;; 4129;"2710 99 00";5;"Affaldsolier, hovedsagelig bestående af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen med indhold af polychlorinerede biphenyler ""PCB'er"", polychlorinerede terphenyler ""PCT'er"" eller polybrominerede biphenyler ""PBB'er"")";;;;;;- 4130;"2711";3;Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider;;;;;; 4131;"2711 11";4;Naturgas, i flydende tilstand;;;;;; 4132;"2711 11 00";5;Naturgas, i flydende tilstand;;;;;;Terajoule 4133;"2711 12";4;Propan, i flydende tilstand;;;;;; 4134;"2711 12 11";5;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på >= 99 vægtprocent, til anvendelse som brændstof;;;;;;- 4135;"2711 12 19";5;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på >= 99 vægtprocent (undtagen til anvendelse som brændstof);;;;;;- 4136;"2711 12 91";5;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på < 99 vægtprocent, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;;- 4137;"2711 12 93";5;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på < 99 vægtprocent, til kemisk omdannelse (undtagen ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4138;"2711 12 94";5;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på > 90 vægtprocent, men < 99 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4139;"2711 12 97";5;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på <= 90 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4140;"2711 13";4;Butan, i flydende tilstand (undtagen af en renhedsgrad på >= 95% n-butan eller isobutan);;;;;; 4141;"2711 13 10";5;Butan, i flydende tilstand, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 (undtagen af en renhedsgrad på >= 95% n-butan eller isobutan);;;;;;- 4142;"2711 13 30";5;Butan, i flydende tilstand, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen butan af en renhedsgrad på >= 95% n-butan eller isobutan);;;;;;- 4143;"2711 13 91";5;Butan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på > 90 vægtprocent, men < 95 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4144;"2711 13 97";5;Butan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på <= 90 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;;- 4145;"2711 14";4;Ethylen, propylen, butylen og butadien, i flydende tilstand (undtagen ethylen af en renhedsgrad på >= 95 vægtprocent og undtagen propylen, butylen og butadien af en renhedsgrad på >= 90 vægtprocent);;;;;; 4146;"2711 14 00";5;Ethylen, propylen, butylen og butadien, i flydende tilstand (undtagen ethylen af en renhedsgrad på >= 95 vægtprocent og undtagen propylen, butylen og butadien af en renhedsgrad på >= 90 vægtprocent);;;;;;- 4147;"2711 19";4;Carbonhydrider, gasformige, i flydende tilstand, i.a.n. (undtagen naturgas, propan, butan, ethylen, propylen, butylen og butadien);;;;;; 4148;"2711 19 00";5;Carbonhydrider, gasformige, i flydende tilstand, i.a.n. (undtagen naturgas, propan, butan, ethylen, propylen, butylen og butadien);;;;;;- 4149;"2711 21";4;Naturgas i gasformig tilstand;;;;;; 4150;"2711 21 00";5;Naturgas i gasformig tilstand;;;;;;Terajoule 4151;"2711 29";4;Carbonhydrider i gasformig tilstand, i.a.n. (undtagen naturgas);;;;;; 4152;"2711 29 00";5;Carbonhydrider i gasformig tilstand, i.a.n. (undtagen naturgas);;;;;;- 4153;"2712";3;"Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet";;;;;; 4154;"2712 10";4;Vaselin;;;;;; 4155;"2712 10 10";5;Vaselin, i rå tilstand;;;;;;- 4156;"2712 10 90";5;Vaselin, raffineret;;;;;;- 4157;"2712 20";4;Paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent;;;;;; 4158;"2712 20 10";5;Syntetisk paraffinvoks med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent og med en molekylevægt på >= 460, men <= 1.560;;;;;;- 4159;"2712 20 90";5;Paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent (undtagen syntetisk paraffinvoks med en molekylevægt på >= 460, men <= 1.560);;;;;;- 4160;"2712 90";4;Paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet (undtagen vaselin og undtagen paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent);;;;;; 4161;"2712 90 11";5;"Ozokerit, montanvoks og tørvevoks ""naturlige produkter"", i rå tilstand";;;;;;- 4162;"2712 90 19";5;"Ozokerit, montanvoks og tørvevoks ""naturlige produkter"", raffineret, også farvet";;;;;;- 4163;"2712 90 31";5;Paraffin, mikrovoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, i rå tilstand, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 (undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent, ozokerit, montanvoks og tørvevoks);;;;;;- 4164;"2712 90 33";5;Paraffin, mikrovoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, i rå tilstand, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent, ozokerit, montanvoks og tørvevoks);;;;;;- 4165;"2712 90 39";5;Paraffin, mikrovoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, i rå tilstand (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent, ozokerit, montanvoks og tørvevoks);;;;;;- 4166;"2712 90 91";5;Blandinger af 1-alkener, med indhold på >= 80 vægtprocent af 1-alkener med kædelængde på >= 24 kulstofatomer, men <= 28 kulstofatomer;;;;;;- 4167;"2712 90 99";5;Paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet (undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent samt blandinger af 1-alkener, med indhold på >= 80 vægtprocent af 1-alkener med kædelængde på >= 24 kulstofatomer, men <= 28 kulstofatomer);;;;;;- 4168;"2713";3;Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler, i.a.n.;;;;;; 4169;"2713 11";4;Jordoliekoks, ikke brændt;;;;;; 4170;"2713 11 00";5;Jordoliekoks, ikke brændt;;;;;;- 4171;"2713 12";4;Jordoliekoks, brændt;;;;;; 4172;"2713 12 00";5;Jordoliekoks, brændt;;;;;;- 4173;"2713 20";4;Kunstig asfaltbitumen;;;;;; 4174;"2713 20 00";5;Kunstig asfaltbitumen;;;;;;- 4175;"2713 90";4;Restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen jordoliekoks og kunstig asfaltbitumen);;;;;; 4176;"2713 90 10";5;Restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til fremstilling af carbon henhørende under pos. 2803;;;;;;- 4177;"2713 90 90";5;Restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen til fremstilling af carbon henhørende under pos. 2803 og undtagen jordoliekoks og kunstig asfaltbitumen);;;;;;- 4178;"2714";3;"Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten";;;;;; 4179;"2714 10";4;Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand;;;;;; 4180;"2714 10 00";5;Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand;;;;;;- 4181;"2714 90";4;"Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten";;;;;; 4182;"2714 90 00";5;"Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten";;;;;;- 4183;"2715";3;Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg;;;;;; 4184;"2715 00";4;Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg;;;;;; 4185;"2715 00 00";5;Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg;;;;;;- 4186;"2716";3;Elektrisk energi;;;;;; 4187;"2716 00";4;Elektrisk energi;;;;;; 4188;"2716 00 00";5;Elektrisk energi;;;;;;1.000 kWh 4189;"VI";1;AFSNIT VI, PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER;;;;;; 4190;"28";2;"Kapitel 28, UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER";;;;;; 4191;"2801";3;Flour, chlor, brom og jod;;;;;; 4192;"2801 10";4;Chlor;;;;;; 4193;"2801 10 00";5;Chlor;;;;;;- 4194;"2801 20";4;Jod;;;;;; 4195;"2801 20 00";5;Jod;;;;;;- 4196;"2801 30";4;"Flour; brom";;;;;; 4197;"2801 30 10";5;Fluor;;;;;;- 4198;"2801 30 90";5;Brom;;;;;;- 4199;"2802";3;"Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl";;;;;; 4200;"2802 00";4;"Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl";;;;;; 4201;"2802 00 00";5;"Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl";;;;;;- 4202;"2803";3;"Carbon ""kønrøg og carbon i andre former"", i.a.n.";;;;;; 4203;"2803 00";4;"Carbon ""kønrøg og carbon i andre former"", i.a.n.";;;;;; 4204;"2803 00 00";5;"Carbon ""kønrøg og carbon i andre former"", i.a.n.";;;;;;- 4205;"2804";3;Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller;;;;;; 4206;"2804 10";4;Hydrogen;;;;;; 4207;"2804 10 00";5;Hydrogen;;;;;;m3 4208;"2804 21";4;Argon;;;;;; 4209;"2804 21 00";5;Argon;;;;;;m3 4210;"2804 29";4;Inaktive gasser (undtagen argon);;;;;; 4211;"2804 29 10";5;Helium;;;;;;m3 4212;"2804 29 90";5;Neon, krypton og xenon;;;;;;m3 4213;"2804 30";4;Nitrogen;;;;;; 4214;"2804 30 00";5;Nitrogen;;;;;;m3 4215;"2804 40";4;Oxygen;;;;;; 4216;"2804 40 00";5;Oxygen;;;;;;m3 4217;"2804 50";4;"Bor; tellur";;;;;; 4218;"2804 50 10";5;Bor;;;;;;- 4219;"2804 50 90";5;Tellur;;;;;;- 4220;"2804 61";4;Silicium, med indhold af silicium på >= 99,99 vægtprocent;;;;;; 4221;"2804 61 00";5;Silicium, med indhold af silicium på >= 99,99 vægtprocent;;;;;;- 4222;"2804 69";4;Silicium, med indhold af silicium på < 99,99 vægtprocent;;;;;; 4223;"2804 69 00";5;Silicium, med indhold af silicium på < 99,99 vægtprocent;;;;;;- 4224;"2804 70";4;Phosphor;;;;;; 4225;"2804 70 10";5;Rødt phosphor;;;;;;- 4226;"2804 70 90";5;Phosphor (undtagen rødt phosphor);;;;;;- 4227;"2804 80";4;Arsen;;;;;; 4228;"2804 80 00";5;Arsen;;;;;;- 4229;"2804 90";4;Selen;;;;;; 4230;"2804 90 00";5;Selen;;;;;;- 4231;"2805";3;"Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede; kviksølv";;;;;; 4232;"2805 11";4;Natrium;;;;;; 4233;"2805 11 00";5;Natrium;;;;;;- 4234;"2805 12";4;Calcium;;;;;; 4235;"2805 12 00";5;Calcium;;;;;;- 4236;"2805 19";4;Alkalimetaller eller jordalkalimetaller (undtagen natrium og calcium);;;;;; 4237;"2805 19 10";5;Strontium og barium;;;;;;- 4238;"2805 19 90";5;Alkalimetaller (undtagen natrium);;;;;;- 4239;"2805 30";4;Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede;;;;;; 4240;"2805 30 10";5;Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, indbyrdes blandede eller legerede;;;;;;- 4241;"2805 30 21";5;Cerium og lanthan, af renhed vægt >= 95% (undtagen blandinger og interalloys);;;;;;- 4242;"2805 30 29";5;Praseodym, neodym og samarium, af renhed vægt >= 95 % (undtagen blandinger og interalloys);;;;;;- 4243;"2805 30 31";5;Gadolinium, terbium og dysprosium, af renhed vægt >= 95 % (undtagen blandinger og interalloys);;;;;;- 4244;"2805 30 39";5;Europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium og yttrium, af renhed vægt >= 95 % (undtagen blandinger og interalloys);;;;;;- 4245;"2805 30 40";5;Scandium, af renhed på vægt> = 95 pct., undt. indbyrdes og interalloys;;;;;;- 4246;"2805 30 80";5;Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed efter vægt på <95 pct., undt. indbyrdes og interalloys;;;;;;- 4247;"2805 40";4;Kviksølv;;;;;; 4248;"2805 40 10";5;"Kviksølv i flasker af nettovægt 34,5 kg ""standardvægt"" og med en fob-værdi pr. flaske på <= 224 euro";;;;;;- 4249;"2805 40 90";5;"Kviksølv (undtagen i flasker af nettovægt 34,5 kg ""standardvægt"" og med en fob-værdi pr. flaske på <= 224 euro)";;;;;;- 4250;"2806";3;"Hydrogenchlorid ""saltsyre""; chlorsvovlsyre";;;;;; 4251;"2806 10";4;"Hydrogenchlorid ""saltsyre""";;;;;; 4252;"2806 10 00";5;"Hydrogenchlorid ""saltsyre""";;;;;;- 4253;"2806 20";4;Chlorsvovlsyre;;;;;; 4254;"2806 20 00";5;Chlorsvovlsyre;;;;;;- 4255;"2807";3;"Svovlsyre; oleum";;;;;; 4256;"2807 00";4;"Svovlsyre; oleum";;;;;; 4257;"2807 00 00";5;"Svovlsyre; oleum";;;;;;- 4258;"2808";3;"Saltpetersyre; nitrersyrer";;;;;; 4259;"2808 00";4;"Saltpetersyre; nitrersyrer";;;;;; 4260;"2808 00 00";5;"Saltpetersyre; nitrersyrer";;;;;;- 4261;"2809";3;"Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede";;;;;; 4262;"2809 10";4;Diphosphorpentaoxid;;;;;; 4263;"2809 10 00";5;Diphosphorpentaoxid;;;;;;kg P2O5 4264;"2809 20";4;"Phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede";;;;;; 4265;"2809 20 00";5;"Phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede";;;;;;kg P2O5 4266;"2810";3;"Oxider af bor; borsyrer";;;;;; 4267;"2810 00";4;"Oxider af bor; borsyrer";;;;;; 4268;"2810 00 10";5;Dibortrioxid;;;;;;- 4269;"2810 00 90";5;Oxider af bor samt borsyrer (undtagen dibortrioxid);;;;;;- 4270;"2811";3;"Uorganiske syrer og uorganiske oxider af ikke-metaller (undtagen hydrogenchlorid ""saltsyre"", chlorsvovlsyre, svovlsyre, rygende svovlsyre, saltpetersyre, nitrersyrer, diphosphorpentaoxid, phosphorsyre, polyphosphorsyrer, oxider af bor og borsyrer)";;;;;; 4271;"2811 11";4;Hydrogenfluorid;;;;;; 4272;"2811 11 00";5;Hydrogenfluorid;;;;;;- 4273;"2811 12";4;"Hydrogencyanid ""blåsyre""";;;;;; 4274;"2811 12 00";5;"Hydrogencyanid ""blåsyre""";;;;;;- 4275;"2811 19";4;"Uorganiske syrer (undtagen hydrogenchlorid ""saltsyre"", chlorsvovlsyre, svovlsyre, rygende svovlsyre, saltpetersyre, nitrersyrer, phosphorsyre, polyphosphorsyrer, borsyrer og hydrogenfluorid)";;;;;; 4276;"2811 19 10";5;"Hydrogenbromid ""brombrintesyre""";;;;;;- 4277;"2811 19 80";5;"Uorganiske syrer (undtagen hydrogenchlorid ""saltsyre"", chlorsvovlsyre, svovlsyre, rygende svovlsyre, saltpetersyre, nitrersyrer, phosphorsyre, polyphosphorsyrer, borsyrer, hydrogenfluorid, hydrogenbromid ""brombrintesyre"" og hydrogencyanid ""blåsyre"")";;;;;;- 4278;"2811 21";4;Carbondioxid;;;;;; 4279;"2811 21 00";5;Carbondioxid;;;;;;- 4280;"2811 22";4;Siliciumdioxid;;;;;; 4281;"2811 22 00";5;Siliciumdioxid;;;;;;- 4282;"2811 29";4;Uorganiske oxider af ikke-metaller (undtagen diphosphorpentaoxid, oxider af bor, carbondioxid, siliciumdioxid og svovldioxid );;;;;; 4283;"2811 29 05";5;Svovldioxid;;;;;;- 4284;"2811 29 10";5;"Svovltrioxid; diarsentrioxid";;;;;;- 4285;"2811 29 30";5;Nitrogenoxider;;;;;;- 4286;"2811 29 90";5;Uorganiske oxider af ikke-metaller (undtagen diphosphorpentaoxid, oxider af bor, carbondioxid, siliciumdioxid, svovldioxid, svovltrioxid, diarsentrioxid og nitrogenoxider);;;;;;- 4287;"2812";3;Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller;;;;;; 4288;"2812 11";4;Carbonyldiklorid (phosgen);;;;;; 4289;"2812 11 00";5;Carbonyldiklorid (phosgen);;;;;;- 4290;"2812 12";4;Phosphoroxyklorid;;;;;; 4291;"2812 12 00";5;Phosphoroxyklorid;;;;;;- 4292;"2812 13";4;Phosphoroxyklorid;;;;;; 4293;"2812 13 00";5;Phosphoroxyklorid;;;;;;- 4294;"2812 14";4;Phosphorpentaklorid;;;;;; 4295;"2812 14 00";5;Phosphorpentaklorid;;;;;;- 4296;"2812 15";4;Svovlmonoklorid;;;;;; 4297;"2812 15 00";5;Svovlmonoklorid;;;;;;- 4298;"2812 16";4;Svovldiklorid;;;;;; 4299;"2812 16 00";5;Svovldiklorid;;;;;;- 4300;"2812 17";4;Thionyldiklorid;;;;;; 4301;"2812 17 00";5;Thionyldiklorid;;;;;;- 4302;"2812 19";4;"Chlorider og klorider (undtagen carbonyl dichlorid ""phosgen"", fosforoxytriklorid, fosfortriklorid og phosphorpentacklorid, svovlmonochlorid, svovl dichlorid og thionylchlorid)";;;;;; 4303;"2812 19 10";5;Chlorider og klorider oxider af fosfor (undtagen fosforoxytriklorid, fosfortriklorid og phosphorpentacklorid);;;;;;- 4304;"2812 19 90";5;"Klorider og klorider oxy (undtagen af fosfor, carbonyldiklorid ""phosgen"", svovlmonoklorid, svovldiklorid og thionylklorid)";;;;;;- 4305;"2812 90";4;Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller (undtagen chlorider og oxydchlorider);;;;;; 4306;"2812 90 00";5;Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller (undtagen chlorider og oxydchlorider);;;;;;- 4307;"2813";3;"Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid";;;;;; 4308;"2813 10";4;Carbondisulfid;;;;;; 4309;"2813 10 00";5;Carbondisulfid;;;;;;- 4310;"2813 90";4;Sulfider af ikke-metaller samt kommercielt phosphortrisulfid (undtagen carbondisulfid);;;;;; 4311;"2813 90 10";5;Phosphorsulfider, herunder kommercielt phosphortrisulfid;;;;;;- 4312;"2813 90 90";5;Sulfider af ikke-metaller (undtagen phosphorsulfider, herunder kommercielt phosphortrisulfid, samt carbondisulfid);;;;;;- 4313;"2814";3;Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning;;;;;; 4314;"2814 10";4;Ammoniak, vandfri;;;;;; 4315;"2814 10 00";5;Ammoniak, vandfri;;;;;;- 4316;"2814 20";4;Ammoniak i vandig opløsning;;;;;; 4317;"2814 20 00";5;Ammoniak i vandig opløsning;;;;;;- 4318;"2815";3;"Natriumhydroxid ""kaustisk natron""; kaliumhydroxid ""kaustisk kali""; peroxider af natrium eller kalium";;;;;; 4319;"2815 11";4;"Natriumhydroxid ""kaustisk natron"", i fast form";;;;;; 4320;"2815 11 00";5;"Natriumhydroxid ""kaustisk natron"", i fast form";;;;;;- 4321;"2815 12";4;"Natriumhydroxid ""kaustisk natron"", i vandig opløsning ""natronlud""";;;;;; 4322;"2815 12 00";5;"Natriumhydroxid ""kaustisk natron"", i vandig opløsning ""natronlud""";;;;;;kg NaOH 4323;"2815 20";4;"Kaliumhydroxid ""kaustisk kali""";;;;;; 4324;"2815 20 00";5;"Kaliumhydroxid ""kaustisk kali""";;;;;;kg KOH 4325;"2815 30";4;Peroxider af natrium eller kalium;;;;;; 4326;"2815 30 00";5;Peroxider af natrium eller kalium;;;;;;- 4327;"2816";3;"Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium";;;;;; 4328;"2816 10";4;Hydroxid og peroxid af magnesium;;;;;; 4329;"2816 10 00";5;Hydroxid og peroxid af magnesium;;;;;;- 4330;"2816 40";4;Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium;;;;;; 4331;"2816 40 00";5;Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium;;;;;;- 4332;"2817";3;"Zinkoxid; zinkperoxid";;;;;; 4333;"2817 00";4;"Zinkoxid; zinkperoxid";;;;;; 4334;"2817 00 00";5;"Zinkoxid; zinkperoxid";;;;;;- 4335;"2818";3;Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, samt aluminiumoxid og aluminiumhydroxid;;;;;; 4336;"2818 10";4;Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret;;;;;; 4337;"2818 10 11";5;Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, < 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på < 98,5 vægtprocent);;;;;;- 4338;"2818 10 19";5;Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, >= 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på < 98,5 vægtprocent);;;;;;- 4339;"2818 10 91";5;"Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, < 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på >= 98,5 vægtprocent ""med høj renhedsgrad"")";;;;;;- 4340;"2818 10 99";5;"Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, >= 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på >= 98,5 vægtprocent ""med høj renhedsgrad"")";;;;;;- 4341;"2818 20";4;Aluminiumoxid (undtagen kunstig korund);;;;;; 4342;"2818 20 00";5;Aluminiumoxid (undtagen kunstig korund);;;;;;- 4343;"2818 30";4;Aluminiumhydroxid;;;;;; 4344;"2818 30 00";5;Aluminiumhydroxid;;;;;;- 4345;"2819";3;Oxider og hydroxider af chrom;;;;;; 4346;"2819 10";4;Chromtrioxid;;;;;; 4347;"2819 10 00";5;Chromtrioxid;;;;;;- 4348;"2819 90";4;Oxider og hydroxider af chrom (undtagen chromtrioxid);;;;;; 4349;"2819 90 10";5;Chromdioxid;;;;;;- 4350;"2819 90 90";5;Oxider og hydroxider af chrom (undtagen chromdioxid og chromtrioxid);;;;;;- 4351;"2820";3;Oxider af mangan;;;;;; 4352;"2820 10";4;Mangandioxid;;;;;; 4353;"2820 10 00";5;Mangandioxid;;;;;;- 4354;"2820 90";4;Oxider af mangan (undtagen mangandioxid);;;;;; 4355;"2820 90 10";5;Manganoxid med et manganindhold på >= 77 vægtprocent;;;;;;- 4356;"2820 90 90";5;Oxider af mangan (undtagen mangandioxid samt manganoxid med et manganindhold på >= 77 vægtprocent);;;;;;- 4357;"2821";3;"Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold på >= 70 vægtprocent af bundet jern, beregnet som Fe2O3";;;;;; 4358;"2821 10";4;Oxider og hydroxider af jern;;;;;; 4359;"2821 10 00";5;Oxider og hydroxider af jern;;;;;;- 4360;"2821 20";4;Jordpigmenter med et indhold på >= 70 vægtprocent af bundet jern, beregnet som Fe2O3;;;;;; 4361;"2821 20 00";5;Jordpigmenter med et indhold på >= 70 vægtprocent af bundet jern, beregnet som Fe2O3;;;;;;- 4362;"2822";3;"Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider";;;;;; 4363;"2822 00";4;"Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider";;;;;; 4364;"2822 00 00";5;"Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider";;;;;;- 4365;"2823";3;Oxider af titan;;;;;; 4366;"2823 00";4;Oxider af titan;;;;;; 4367;"2823 00 00";5;Oxider af titan;;;;;;- 4368;"2824";3;"Oxider af bly; mønje og orangemønje";;;;;; 4369;"2824 10";4;"Blymonoxid ""lithargyrum, massikot""";;;;;; 4370;"2824 10 00";5;"Blymonoxid ""lithargyrum, massikot""";;;;;;- 4371;"2824 90";4;"Blyoxider (undtagen kulilte ""lithargyrum, massikot"")";;;;;; 4372;"2824 90 00";5;"Blyoxider (undtagen kulilte ""lithargyrum, massikot"")";;;;;;- 4373;"2825";3;"Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; uorganiske baser samt oxider, hydroxider og peroxider af metaller, i.a.n. (undtagen varer henhørende under pos. 2815-2824)";;;;;; 4374;"2825 10";4;Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte;;;;;; 4375;"2825 10 00";5;Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte;;;;;;- 4376;"2825 20";4;Lithiumoxid og lithiumhydroxid;;;;;; 4377;"2825 20 00";5;Lithiumoxid og lithiumhydroxid;;;;;;- 4378;"2825 30";4;Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider;;;;;; 4379;"2825 30 00";5;Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider;;;;;;- 4380;"2825 40";4;Nikkeloxider og nikkelhydroxider;;;;;; 4381;"2825 40 00";5;Nikkeloxider og nikkelhydroxider;;;;;;- 4382;"2825 50";4;Kobberoxider og kobberhydroxider;;;;;; 4383;"2825 50 00";5;Kobberoxider og kobberhydroxider;;;;;;- 4384;"2825 60";4;Germaniumoxider og zirconiumdioxid;;;;;; 4385;"2825 60 00";5;Germaniumoxider og zirconiumdioxid;;;;;;- 4386;"2825 70";4;Molybdenoxider og molybdenhydroxider;;;;;; 4387;"2825 70 00";5;Molybdenoxider og molybdenhydroxider;;;;;;- 4388;"2825 80";4;Antimonoxider;;;;;; 4389;"2825 80 00";5;Antimonoxider;;;;;;- 4390;"2825 90";4;Uorganiske baser samt oxider, hydroxider og peroxider af metaller, i.a.n.;;;;;; 4391;"2825 90 11";5;Calciumhydroxid, af renhed >= 98 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, i form af korn af hvilke <= 1 vægtprocent har en størrelse på > 75 mikrometer og <= 4 vægtprocent har en størrelse på < 1,3 mikrometer;;;;;;- 4392;"2825 90 19";5;Calciumoxid, calciumhydroxid og calciumperoxid (undtagen calciumhydroxid, af renhed >= 98 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, i form af korn af hvilke <= 1 vægtprocent har en størrelse på > 75 mikrometer og <= 4 vægtprocent har en størrelse på < 1,3 mikrometer);;;;;;- 4393;"2825 90 20";5;Berylliumoxid og berylliumhydroxid;;;;;;- 4394;"2825 90 40";5;Wolframoxider og wolframhydroxider;;;;;;- 4395;"2825 90 60";5;Cadmiumoxid;;;;;;- 4396;"2825 90 85";5;Uorganiske baser samt oxider, hydroxider og peroxider af metaller, i.a.n.;;;;;;- 4397;"2826";3;"Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 4398;"2826 12";4;Fluorider af aluminium;;;;;; 4399;"2826 12 00";5;Fluorider af aluminium;;;;;;- 4400;"2826 19";4;Fluorider (undtagen af aluminium og merkur);;;;;; 4401;"2826 19 10";5;Fluorider af ammonium eller natrium;;;;;;- 4402;"2826 19 90";5;Fluorider (undtagen af ammonium, natrium eller aluminium og merkur);;;;;;- 4403;"2826 30";4;"Natriumhexafluoroaluminat ""syntetisk kryolit""";;;;;; 4404;"2826 30 00";5;"Natriumhexafluoroaluminat ""syntetisk kryolit""";;;;;;- 4405;"2826 90";4;"Fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte (undtagen natriumhexafluoroaluminat ""syntetisk kryolit"" og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 4406;"2826 90 10";5;Dikaliumhexafluorozirconat;;;;;;- 4407;"2826 90 80";5;"Fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte (undtagen fluorosilicater af natrium eller kalium, natriumhexafluoroaluminat ""syntetisk kryolit"" og dikaliumhexafluorozirconat og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;;- 4408;"2827";3;"Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider";;;;;; 4409;"2827 10";4;Ammoniumchlorid;;;;;; 4410;"2827 10 00";5;Ammoniumchlorid;;;;;;- 4411;"2827 20";4;Calciumchlorid;;;;;; 4412;"2827 20 00";5;Calciumchlorid;;;;;;- 4413;"2827 31";4;Magnesiumchlorid;;;;;; 4414;"2827 31 00";5;Magnesiumchlorid;;;;;;- 4415;"2827 32";4;Aluminiumchlorid;;;;;; 4416;"2827 32 00";5;Aluminiumchlorid;;;;;;- 4417;"2827 35";4;Nikkelchlorid;;;;;; 4418;"2827 35 00";5;Nikkelchlorid;;;;;;- 4419;"2827 39";4;Chlorider (undtagen af ammonium, calcium, magnesium, aluminium, nikkel og merkur chlorid);;;;;; 4420;"2827 39 10";5;Tinchlorid;;;;;;- 4421;"2827 39 20";5;Jernchlorid;;;;;;- 4422;"2827 39 30";5;Cobaltchlorid;;;;;;- 4423;"2827 39 85";5;Chlorider (undtagen chlorider af ammonium, calcium, magnesium, aluminium, jern, cobalt, nikkel, zink og merkur chlorid);;;;;;- 4424;"2827 41";4;Oxychlorider og hydroxychlorider af kobber;;;;;; 4425;"2827 41 00";5;Oxychlorider og hydroxychlorider af kobber;;;;;;- 4426;"2827 49";4;Oxychlorider og hydroxychlorider (undtagen af kobber og merkur);;;;;; 4427;"2827 49 10";5;Oxychlorider og hydroxychlorider af bly;;;;;;- 4428;"2827 49 90";5;Oxychlorider og hydroxychlorider (undtagen af kobber, bly og merkur);;;;;;- 4429;"2827 51";4;Bromider af natrium eller kalium;;;;;; 4430;"2827 51 00";5;Bromider af natrium eller kalium;;;;;;- 4431;"2827 59";4;Bromider og oxybromider (undtagen bromider af natrium, kalium eller merkur);;;;;; 4432;"2827 59 00";5;Bromider og oxybromider (undtagen bromider af natrium, kalium eller merkur);;;;;;- 4433;"2827 60";4;Jodider og oxyjodider (undtagen uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 4434;"2827 60 00";5;Jodider og oxyjodider (undtagen uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 4435;"2828";3;"Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter";;;;;; 4436;"2828 10";4;Calciumhypochloriter, herunder kommercielt calciumhypochlorit;;;;;; 4437;"2828 10 00";5;Calciumhypochloriter, herunder kommercielt calciumhypochlorit;;;;;;- 4438;"2828 90";4;Hypochloriter, chloriter og hypobromiter (undtagen calciumhypochloriter);;;;;; 4439;"2828 90 00";5;Hypochloriter, chloriter og hypobromiter (undtagen calciumhypochloriter);;;;;;- 4440;"2829";3;"Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater";;;;;; 4441;"2829 11";4;Chlorater af natrium;;;;;; 4442;"2829 11 00";5;Chlorater af natrium;;;;;;- 4443;"2829 19";4;Chlorater (undtagen af natrium);;;;;; 4444;"2829 19 00";5;Chlorater (undtagen af natrium);;;;;;- 4445;"2829 90";4;"Perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 4446;"2829 90 10";5;Perchlorater (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 4447;"2829 90 40";5;Bromater af kalium eller natrium;;;;;;- 4448;"2829 90 80";5;Bromater og perbromater samt jodater og perjodater (undtagen bromater af kalium og natrium);;;;;;- 4449;"2830";3;"Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede";;;;;; 4450;"2830 10";4;Natriumsulfider;;;;;; 4451;"2830 10 00";5;Natriumsulfider;;;;;;- 4452;"2830 90";4;"Sulfider (undtagen natriumsulfider, zinksulfid og cadmiumsulfider); polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 4453;"2830 90 11";5;Sulfider af calcium, af antimon og af jern;;;;;;- 4454;"2830 90 85";5;Sulfider, polysulfider, også kemisk definerede (undtagen sulfider af natrium, calcium, antimon eller af jern og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;;- 4455;"2831";3;Dithioniter og sulfoxylater;;;;;; 4456;"2831 10";4;Dithioniter og sulfoxylater af natrium;;;;;; 4457;"2831 10 00";5;Dithioniter og sulfoxylater af natrium;;;;;;- 4458;"2831 90";4;Dithioniter og sulfoxylater (undtagen af natrium);;;;;; 4459;"2831 90 00";5;Dithioniter og sulfoxylater (undtagen af natrium);;;;;;- 4460;"2832";3;"Sulfiter; thiosulfater";;;;;; 4461;"2832 10";4;Sulfiter af natrium;;;;;; 4462;"2832 10 00";5;Sulfiter af natrium;;;;;;- 4463;"2832 20";4;Sulfiter (undtagen af natrium);;;;;; 4464;"2832 20 00";5;Sulfiter (undtagen af natrium);;;;;;- 4465;"2832 30";4;Thiosulfater;;;;;; 4466;"2832 30 00";5;Thiosulfater;;;;;;- 4467;"2833";3;"Sulfater; aluner; peroxosulfater ""persulfater""";;;;;; 4468;"2833 11";4;Dinatriumsulfat;;;;;; 4469;"2833 11 00";5;Dinatriumsulfat;;;;;;- 4470;"2833 19";4;Natriumsulfater (undtagen dinatriumsulfat);;;;;; 4471;"2833 19 00";5;Natriumsulfater (undtagen dinatriumsulfat);;;;;;- 4472;"2833 21";4;Magnesiumsulfater;;;;;; 4473;"2833 21 00";5;Magnesiumsulfater;;;;;;- 4474;"2833 22";4;Aluminiumsulfater;;;;;; 4475;"2833 22 00";5;Aluminiumsulfater;;;;;;- 4476;"2833 24";4;Nikkelsulfater;;;;;; 4477;"2833 24 00";5;Nikkelsulfater;;;;;;- 4478;"2833 25";4;Kobbersulfater;;;;;; 4479;"2833 25 00";5;Kobbersulfater;;;;;;- 4480;"2833 27";4;Bariumsulfater;;;;;; 4481;"2833 27 00";5;Bariumsulfater;;;;;;- 4482;"2833 29";4;Sulfater (undtagen af natrium, magnesium, aluminium, nikkel, kobber, barium og merkur);;;;;; 4483;"2833 29 20";5;Sulfater af cadmium, af chrom og af zinc;;;;;;- 4484;"2833 29 30";5;Sulfater af cobalt og af titan;;;;;;- 4485;"2833 29 60";5;Sulfater af bly;;;;;;- 4486;"2833 29 80";5;Sulfater (undtagen af natrium, magnesium, aluminium, nikkel, kobber, barium, cadmium, chrom, zink, cobalt, titan, kviksølv og bly);;;;;;- 4487;"2833 30";4;Aluner;;;;;; 4488;"2833 30 00";5;Aluner;;;;;;- 4489;"2833 40";4;"Peroxosulfater ""persulfater""";;;;;; 4490;"2833 40 00";5;"Peroxosulfater ""persulfater""";;;;;;- 4491;"2834";3;"Nitriter; nitrater";;;;;; 4492;"2834 10";4;Nitriter;;;;;; 4493;"2834 10 00";5;Nitriter;;;;;;- 4494;"2834 21";4;Nitrater af kalium;;;;;; 4495;"2834 21 00";5;Nitrater af kalium;;;;;;- 4496;"2834 29";4;Nitrater (undtagen af kalium og merkur);;;;;; 4497;"2834 29 20";5;"Nitrater af barium; af beryllium; af cadmium; af cobalt; af nikkel; af bly";;;;;;- 4498;"2834 29 40";5;Nitrater af kobber;;;;;;- 4499;"2834 29 80";5;Nitrater (undtagen af kalium, barium, beryllium, cadmium, cobalt, nikkel, kobber, kviksølv eller bly);;;;;;- 4500;"2835";3;"Phosphinater ""hypophosphiter"", phosphonater ""phosphiter"" og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede";;;;;; 4501;"2835 10";4;"Phosphinater ""hypophosphiter"" og phosphonater ""phosphiter""";;;;;; 4502;"2835 10 00";5;"Phosphinater ""hypophosphiter"" og phosphonater ""phosphiter""";;;;;;- 4503;"2835 22";4;Phosphater af mono- eller dinatrium;;;;;; 4504;"2835 22 00";5;Phosphater af mono- eller dinatrium;;;;;;- 4505;"2835 24";4;Phosphater af kalium;;;;;; 4506;"2835 24 00";5;Phosphater af kalium;;;;;;- 4507;"2835 25";4;"Calciumhydrogenorthophosphat ""dicalciumphosphat""";;;;;; 4508;"2835 25 00";5;"Calciumhydrogenorthophosphat ""dicalciumphosphat""";;;;;;- 4509;"2835 26";4;"Calciumphosphater (undtagen calciumhydrogenorthophosphat ""dicalciumphosphat"")";;;;;; 4510;"2835 26 00";5;"Calciumphosphater (undtagen calciumhydrogenorthophosphat ""dicalciumphosphat"")";;;;;;- 4511;"2835 29";4;Phosphater (undtagen phosphater af mono- eller dinatrium, trinatrium, kalium eller calcium og merkur);;;;;; 4512;"2835 29 10";5;Triammoniumphosphat;;;;;;- 4513;"2835 29 30";5;Phosphater af trinatrium;;;;;;- 4514;"2835 29 90";5;Phosphater (undtagen phosphater af triammonium, mono- eller dinatrium, trinatrium, kalium eller calcium og af merkur);;;;;;- 4515;"2835 31";4;"Natriumtriphosphat ""natriumtripolyphosphat"", også når det ikke er kemisk defineret";;;;;; 4516;"2835 31 00";5;"Natriumtriphosphat ""natriumtripolyphosphat"", også når det ikke er kemisk defineret";;;;;;- 4517;"2835 39";4;"Polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen natriumtriphosphat ""natriumtripolyphosphat"", og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede)";;;;;; 4518;"2835 39 00";5;"Polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen natriumtriphosphat ""natriumtripolyphosphat"", og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede)";;;;;;- 4519;"2836";3;"Carbonater; peroxocarbonater ""percarbonater""; kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat ""hjortetaksalt""";;;;;; 4520;"2836 20";4;Dinatriumcarbonat;;;;;; 4521;"2836 20 00";5;Dinatriumcarbonat;;;;;;- 4522;"2836 30";4;"Natriumhydrogencarbonat ""natriumbicarbonat""";;;;;; 4523;"2836 30 00";5;"Natriumhydrogencarbonat ""natriumbicarbonat""";;;;;;- 4524;"2836 40";4;Kaliumcarbonater;;;;;; 4525;"2836 40 00";5;Kaliumcarbonater;;;;;;- 4526;"2836 50";4;Calciumcarbonat;;;;;; 4527;"2836 50 00";5;Calciumcarbonat;;;;;;- 4528;"2836 60";4;Bariumcarbonat;;;;;; 4529;"2836 60 00";5;Bariumcarbonat;;;;;;- 4530;"2836 91";4;Lithiumcarbonater;;;;;; 4531;"2836 91 00";5;Lithiumcarbonater;;;;;;- 4532;"2836 92";4;Strontiumcarbonater;;;;;; 4533;"2836 92 00";5;Strontiumcarbonater;;;;;;- 4534;"2836 99";4;"Carbonater og peroxocarbonater ""percarbonater"" (undtagen ammoniumcarbonater, herunder kommercielt ammoniumcarbonat, dinatriumcarbonat, natriumhydrogencarbonat ""natriumbicarbonat"", kaliumcarbonater, calciumcarbonat, bariumcarbonat, blycarbonat, lithiumcarbonater, strontiumcarbonater og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 4535;"2836 99 11";5;Carbonater af magnesium og af kobber;;;;;;- 4536;"2836 99 17";5;"Carbonater (undtagen ammoniumcarbonater, herunder kommercielt ammoniumcarbonat, dinatriumcarbonat, natriumhydrogencarbonat ""natriumbicarbonat"", kaliumcarbonater, calciumcarbonat, bariumcarbonat, blycarbonat, lithiumcarbonater, strontiumcarbonater og carbonater af magnesium og af kobber og af uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;;- 4537;"2836 99 90";5;Peroxocarbonater;;;;;;- 4538;"2837";3;Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte;;;;;; 4539;"2837 11";4;Natriumcyanid;;;;;; 4540;"2837 11 00";5;Natriumcyanid;;;;;;- 4541;"2837 19";4;Cyanider og oxydcyanider (undtagen af natrium og kviksølv);;;;;; 4542;"2837 19 00";5;Cyanider og oxydcyanider (undtagen af natrium og kviksølv);;;;;;- 4543;"2837 20";4;Cyanosalto (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 4544;"2837 20 00";5;Cyanosalto (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 4545;"2839";3;"Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 4546;"2839 11";4;Natriummetasilicater, herunder kommercielle;;;;;; 4547;"2839 11 00";5;Natriummetasilicater, herunder kommercielle;;;;;;- 4548;"2839 19";4;Natriumsilicater, herunder kommercielle (undtagen natriummetasilicater);;;;;; 4549;"2839 19 00";5;Natriumsilicater, herunder kommercielle (undtagen natriummetasilicater);;;;;;- 4550;"2839 90";4;Silikater, inkl. kommercielle silicater af alkalimetaller (ekskl. natriumsilicater);;;;;; 4551;"2839 90 00";5;Silikater, inkl. kommercielle silicater af alkalimetaller (ekskl. natriumsilicater);;;;;;- 4552;"2840";3;"Borater; peroxoborater ""perborater""";;;;;; 4553;"2840 11";4;"Dinatriumtetraborat ""raffineret borax"", vandfrit";;;;;; 4554;"2840 11 00";5;"Dinatriumtetraborat ""raffineret borax"", vandfrit";;;;;;- 4555;"2840 19";4;"Dinatriumtetraborat ""raffineret borax"" (undtagen vandfrit)";;;;;; 4556;"2840 19 10";5;Dinatriumtetraboratpentahydrat;;;;;;- 4557;"2840 19 90";5;"Dinatriumtetraborat ""raffineret borax"" (undtagen vandfrit og undtagen dinatriumtetraboratpentahydrat)";;;;;;- 4558;"2840 20";4;"Borater (undtagen dinatriumtetraborat ""raffineret borax"")";;;;;; 4559;"2840 20 10";5;"Natriumborater, vandfri (undtagen dinatriumtetraborat ""raffineret borax"")";;;;;;- 4560;"2840 20 90";5;"Borater (undtagen vandfri natriumborater samt dinatriumtetraborat ""raffineret borax"")";;;;;;- 4561;"2840 30";4;"Peroxoborater ""perborater""";;;;;; 4562;"2840 30 00";5;"Peroxoborater ""perborater""";;;;;;- 4563;"2841";3;Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer;;;;;; 4564;"2841 30";4;Natriumdichromat;;;;;; 4565;"2841 30 00";5;Natriumdichromat;;;;;;- 4566;"2841 50";4;Chromater og dichromater samt peroxochromater (undtagen natriumdichromat og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 4567;"2841 50 00";5;Chromater og dichromater samt peroxochromater (undtagen natriumdichromat og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 4568;"2841 61";4;Kaliumpermanganat;;;;;; 4569;"2841 61 00";5;Kaliumpermanganat;;;;;;- 4570;"2841 69";4;Manganiter, manganater og permanganater (undtagen kaliumpermanganat);;;;;; 4571;"2841 69 00";5;Manganiter, manganater og permanganater (undtagen kaliumpermanganat);;;;;;- 4572;"2841 70";4;Molybdater;;;;;; 4573;"2841 70 00";5;Molybdater;;;;;;- 4574;"2841 80";4;"Wolframater ""tungstater""";;;;;; 4575;"2841 80 00";5;"Wolframater ""tungstater""";;;;;;- 4576;"2841 90";4;Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer (undtagen chromater, dichromater, peroxochromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater og wolframater);;;;;; 4577;"2841 90 30";5;Zinkater og vanadater;;;;;;- 4578;"2841 90 85";5;Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer (undtagen chromater, dichromater, peroxochromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater, wolframater, zinkater og vanadater);;;;;;- 4579;"2842";3;Salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer, herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer samt azider og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 4580;"2842 10";4;Dobbelte eller komplekse silicater af uorganiske syrer eller peroxosyrer, inkl. aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede);;;;;; 4581;"2842 10 00";5;Dobbelte eller komplekse silicater af uorganiske syrer eller peroxosyrer, inkl. aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede);;;;;;- 4582;"2842 90";4;Salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (undtagen salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer, dobbelte eller komplekse silicater, herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede, samt azider og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 4583;"2842 90 10";5;Enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer;;;;;;- 4584;"2842 90 80";5;Salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (undtagen salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer, dobbelte eller komplekse silicater, herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede, enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer samt azider og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 4585;"2843";3;"Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller";;;;;; 4586;"2843 10";4;Kolloide ædle metaller;;;;;; 4587;"2843 10 10";5;Kolloidt sølv;;;;;;- 4588;"2843 10 90";5;Kolloide ædle metaller (undtagen sølv);;;;;;- 4589;"2843 21";4;Sølvnitrat;;;;;; 4590;"2843 21 00";5;Sølvnitrat;;;;;;- 4591;"2843 29";4;Sølvforbindelser, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen merkur og sølvnitrat);;;;;; 4592;"2843 29 00";5;Sølvforbindelser, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen merkur og sølvnitrat);;;;;;- 4593;"2843 30";4;Guldforbindelser, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 4594;"2843 30 00";5;Guldforbindelser, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;;Gram 4595;"2843 90";4;"Forbindelser af ædle metaller, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen sølvforbindelser og guldforbindelser); amalgamer af ædle metaller";;;;;; 4596;"2843 90 10";5;Amalgamer af ædle metaller;;;;;;- 4597;"2843 90 90";5;Forbindelser af ædle metaller, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen sølvforbindelser og guldforbindelser);;;;;;Gram 4598;"2844";3;"Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper, herunder spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper, samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med indhold af sådanne produkter";;;;;; 4599;"2844 10";4;"Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", samt keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser ""Euratom""";;;;;; 4600;"2844 10 10";5;"Naturligt uran, ubearbejdet, samt affald og skrot af naturligt uran ""Euratom""";;;;;;kg U 4601;"2844 10 30";5;"Naturligt uran, bearbejdet ""Euratom""";;;;;;kg U 4602;"2844 10 50";5;"Legeringer, dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran med jern eller forbindelser af naturligt uran med jern ""ferrouran""";;;;;;kg U 4603;"2844 10 90";5;"Naturlige uranforbindelser samt legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller forbindelser af naturligt uran ""Euratom"" (undtagen ferrouran)";;;;;;kg U 4604;"2844 20";4;"Uran beriget med U 235 samt forbindelser deraf; plutonium samt forbindelser deraf; legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", samt keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget med U 235, plutonium eller forbindelser af sådanne stoffer ""Euratom""";;;;;; 4605;"2844 20 25";5;"Legeringer, dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af med U 235 beriget uran med jern ""ferrouran""";;;;;;Gi F/S 4606;"2844 20 35";5;"Uran beriget med U 235 samt forbindelser deraf; legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", samt keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget med U 235 eller forbindelser af sådanne stoffer ""Euratom"" (undtagen ferrouran)";;;;;;Gi F/S 4607;"2844 20 51";5;"Blandinger af uran og plutonium med jern ""ferrouran""";;;;;;Gi F/S 4608;"2844 20 59";5;"Blandinger af uran og plutonium ""Euratom"" (undtagen ferrouran)";;;;;;Gi F/S 4609;"2844 20 99";5;"Plutonium samt forbindelser deraf; legeringer dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af plutonium eller forbindelser af plutonium (undtagen blandinger af uran og plutonium)";;;;;;Gi F/S 4610;"2844 30";4;"Uran med formindsket indhold af U 235 samt forbindelser deraf; thorium samt forbindelser deraf; legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", samt keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket indhold af U 235, thorium eller forbindelser af sådanne stoffer";;;;;; 4611;"2844 30 11";5;"Sintrede keramiske metaller ""cermets"" med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof";;;;;;- 4612;"2844 30 19";5;"Uran med formindsket indhold af U 235; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof ""Euratom"" (undtagen sintrede keramiske metaller ""cermets"")";;;;;;- 4613;"2844 30 51";5;"Sintrede keramiske metaller ""cermets"" med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof";;;;;;- 4614;"2844 30 55";5;"Thorium, ubearbejdet, samt affald og skrot af thorium ""Euratom""";;;;;;- 4615;"2844 30 61";5;"Stænger, profiler, tråd, plader, bånd og folie, af thorium ""Euratom""";;;;;;- 4616;"2844 30 69";5;"Thorium, bearbejdet; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af thorium eller forbindelser af thorium ""Euratom"" (undtagen sintrede keramiske metaller ""cermets"" samt stænger, profiler, tråd, plader, bånd og folie)";;;;;;- 4617;"2844 30 91";5;"Forbindelser af uran med formindsket indhold af U 235 eller af thorium, også indbyrdes blandede ""Euratom"" (undtagen thoriumsalte)";;;;;;- 4618;"2844 30 99";5;Thoriumsalte;;;;;;- 4619;"2844 41";4;"Tritium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af tritium samt forbindelser deraf";;;;;; 4620;"2844 41 10";5;Kunstige radioaktive isotoper af tritium samt forbindelser deraf;;;;;;- 4621;"2844 41 90";5;"Tritium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af tritium samt forbindelser deraf (undtagen kunstige radioaktive isotoper samt forbindelser deraf)";;;;;;- 4622;"2844 42";4;"Actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230 eller uran-232, samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af disse grundstoffer eller forbindelser deraf";;;;;; 4623;"2844 42 10";5;Kunstige radioaktive isotoper af actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230 eller uran-232 samt forbindelser deraf;;;;;;- 4624;"2844 42 90";5;"Actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230 eller uranium-232, samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af disse grundstoffer eller forbindelser (undtagen kunstige radioaktive isotoper og forbindelser deraf)";;;;;;- 4625;"2844 43";4;"Radioaktive grundstoffer og isotoper og forbindelser; legeringer, dispersioner herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af disse grundstoffer, isotoper eller forbindelser (undtagen naturligt uran, uran med beriget og med formindsket indhold af U 235; plutonium, thorium, tritium, actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230, uran-232 samt forbindelser deraf, og legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af disse grundstoffer eller forbindelser)";;;;;; 4626;"2844 43 10";5;"Uran-233 samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran-233 eller forbindelser deraf";;;;;;- 4627;"2844 43 20";5;Kunstige radioaktive isotoper samt forbindelser deraf (undtagen af actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230 eller uran-232);;;;;;- 4628;"2844 43 80";5;"Radioaktive grundstoffer og isotoper og forbindelser; legeringer, dispersioner herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af disse grundstoffer, isotoper eller forbindelser (undtagen naturligt uran, uran med beriget og med formindsket indhold af U 235; plutonium, thorium, tritium, actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230, uran-232, uran-233 og kunstige isotoper, samt forbindelser deraf, og legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af disse grundstoffer eller forbindelser)";;;;;;- 4629;"2844 44";4;Radioaktive restprodukter;;;;;; 4630;"2844 44 00";5;Radioaktive restprodukter;;;;;;- 4631;"2844 50";4;"Brugte ""bestrålede"" brændstofelementer fra atomreaktorer ""Euratom""";;;;;; 4632;"2844 50 00";5;"Brugte ""bestrålede"" brændstofelementer fra atomreaktorer ""Euratom""";;;;;;Gi F/S 4633;"2845";3;Ikke-radioaktive isotoper samt uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 4634;"2845 10";4;"Tungt vand ""deuteriumoxid"" ""Euratom""";;;;;; 4635;"2845 10 00";5;"Tungt vand ""deuteriumoxid"" ""Euratom""";;;;;;- 4636;"2845 20";4;Bor beriget med indhold af bor-10 og forbindelser heraf;;;;;; 4637;"2845 20 00";5;Bor beriget med indhold af bor-10 og forbindelser heraf;;;;;;- 4638;"2845 30";4;Lithium beriget med indhold af lithium-6 og forbindelser heraf;;;;;; 4639;"2845 30 00";5;Lithium beriget med indhold af lithium-6 og forbindelser heraf;;;;;;- 4640;"2845 40";4;Helium-3;;;;;; 4641;"2845 40 00";5;Helium-3;;;;;;- 4642;"2845 90";4;"Ikke-radioaktive isotoper samt uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen tungt vand ""deuteriumoxid"", bor med beriget indhold af bor-10 og lithium med beriget indhold af lithium-6 og forbindelser deraf, og helium-3)";;;;;; 4643;"2845 90 10";5;"Deuterium og forbindelser deraf; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer ""Euratom"" (undtagen tungt vand ""deuteriumoxid"")";;;;;;- 4644;"2845 90 90";5;"Isotoper og uorganiske eller organiske forbindelser af isotoper, kemisk definerede eller ej (undtagen deuterium, tungt vand ""deuteriumoxid"" og andre forbindelser med deuterium, hydrogen og forbindelser deraf, med beriget indhold af deuterium, samt blandinger og opløsninger der indeholder disse, og bor med beriget indhold af bor-10 og lithium med beriget indhold af lithium-6 og forbindelser deraf, og helium-3)";;;;;;- 4645;"2846";3;Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller;;;;;; 4646;"2846 10";4;Ceriumforbindelser;;;;;; 4647;"2846 10 00";5;Ceriumforbindelser;;;;;;- 4648;"2846 90";4;Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller (undtagen Cerium);;;;;; 4649;"2846 90 30";5;Scandiumforbindelser;;;;;;- 4650;"2846 90 40";5;Lanthanforbindelser, uorganisk eller organisk;;;;;;- 4651;"2846 90 50";5;Forbindelser af praseodym, neodym eller samarium, uorganisk eller organisk;;;;;;- 4652;"2846 90 60";5;Forbindelser af gadolinium, terbium eller dysprosium, uorganisk eller organisk;;;;;;- 4653;"2846 90 70";5;Forbindelser af europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium eller yttrium, uorganisk eller organisk;;;;;;- 4654;"2846 90 90";5;Forbindelser af blandinger af sjældne jordarters metaller, yttrium og scandium, uorganisk eller organisk;;;;;;- 4655;"2847";3;"Hydrogenperoxid ""brintoverilte""";;;;;; 4656;"2847 00";4;"Hydrogenperoxid ""brintoverilte""";;;;;; 4657;"2847 00 00";5;"Hydrogenperoxid ""brintoverilte""";;;;;;kg H2O2 4658;"2849";3;Carbider, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 4659;"2849 10";4;Carbider af calcium, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 4660;"2849 10 00";5;Carbider af calcium, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;;- 4661;"2849 20";4;Carbider af silicium, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 4662;"2849 20 00";5;Carbider af silicium, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;;- 4663;"2849 90";4;Carbider, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen carbider af calcium eller silicium);;;;;; 4664;"2849 90 10";5;Carbider af bor, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;;- 4665;"2849 90 30";5;Carbider af wolfram, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;;- 4666;"2849 90 50";5;Carbider af aluminium, af chrom, af molybden, af vanadium, af tantal og af titan, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;;- 4667;"2849 90 90";5;Carbider, også kemisk definerede (undtagen af calcium, silicium, bor, wolfram, aluminium, chrom, molybdæn, vanadium, tantal, titan og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede);;;;;;- 4668;"2850";3;Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også udgør carbider henhørende under pos. 2849);;;;;; 4669;"2850 00";4;Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også udgør carbider henhørende under pos. 2849);;;;;; 4670;"2850 00 20";5;Hydrider og nitrider, også kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også carbider under pos 2849, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;;- 4671;"2850 00 60";5;Azider, silicider, også kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også carbider under pos 2849, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;;- 4672;"2850 00 90";5;Borider, også kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også carbider under pos 2849, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;;- 4673;"2852";3;Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, også kemisk definerede (undtagen amalgamer);;;;;; 4674;"2852 10";4;Uorganiske eller organiske komponenter af merkur, borset fra amalgamer;;;;;; 4675;"2852 10 00";5;Uorganiske eller organiske komponenter af merkur, borset fra amalgamer;;;;;;- 4676;"2852 90";4;Kviksølv, der ikke er kemisk definerede (undtagen amalgamer), uorganiske eller organiske forbindelser;;;;;; 4677;"2852 90 00";5;Kviksølv, der ikke er kemisk definerede (undtagen amalgamer), uorganiske eller organiske forbindelser;;;;;;- 4678;"2853";3;"Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor; andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller";;;;;; 4679;"2853 10";4;Cyanogenklorid (cyanklorid);;;;;; 4680;"2853 10 00";5;Cyanogenklorid (cyanklorid);;;;;;- 4681;"2853 90";4;"Phosphider, også kemisk definerede (undtagen ferrophosphor.); uorganiske forbindelser, inkl. destilleret vand, demineraliseret vand og vand af tilsvarende renhedsgrad, i.a.n. .; flydende luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet; komprimeret luft; amalgamer (undtagen amalgamer af ædle metaller)";;;;;; 4682;"2853 90 10";5;Destilleret vand og andet vand af ligende renhedsgrad;;;;;;- 4683;"2853 90 30";5;"Flydende atmosfærisk luft (også selv om de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft";;;;;;- 4684;"2853 90 90";5;"Uorganiske forbindelser, i.a.n. .; amalgamer (undtagen af ædle metaller)";;;;;;- 4685;"29";2;Kapitel 29, ORGANISKE KEMIKALIER;;;;;; 4686;"2901";3;Acycliske carbonhydrider;;;;;; 4687;"2901 10";4;Acycliske carbonhydrider, mættede;;;;;; 4688;"2901 10 00";5;Acycliske carbonhydrider, mættede;;;;;;- 4689;"2901 21";4;Ethylen;;;;;; 4690;"2901 21 00";5;Ethylen;;;;;;- 4691;"2901 22";4;"Propen ""propylen""";;;;;; 4692;"2901 22 00";5;"Propen ""propylen""";;;;;;- 4693;"2901 23";4;"Buten ""butylen"" og isomere deraf";;;;;; 4694;"2901 23 00";5;"Buten ""butylen"" og isomere deraf";;;;;;- 4695;"2901 24";4;Buta-1,3-dien og isopren;;;;;; 4696;"2901 24 00";5;Buta-1,3-dien og isopren;;;;;;- 4697;"2901 29";4;"Acycliske carbonhydrider, umættede (undtagen ethylen, propen ""propylen"", buten ""butylen"" og isomere deraf samt buta-1,3-dien og isopren)";;;;;; 4698;"2901 29 00";5;"Acycliske carbonhydrider, umættede (undtagen ethylen, propen ""propylen"", buten ""butylen"" og isomere deraf samt buta-1,3-dien og isopren)";;;;;;- 4699;"2902";3;Cycliske carbonhydrider;;;;;; 4700;"2902 11";4;Cyclohexan;;;;;; 4701;"2902 11 00";5;Cyclohexan;;;;;;- 4702;"2902 19";4;Cycloalkaner, cycloalkener og cycloterpener (undtagen cyclohexan);;;;;; 4703;"2902 19 00";5;Cycloalkaner, cycloalkener og cycloterpener (undtagen cyclohexan);;;;;;- 4704;"2902 20";4;Benzen;;;;;; 4705;"2902 20 00";5;Benzen;;;;;;- 4706;"2902 30";4;Toluen;;;;;; 4707;"2902 30 00";5;Toluen;;;;;;- 4708;"2902 41";4;o-Xylen;;;;;; 4709;"2902 41 00";5;o-Xylen;;;;;;- 4710;"2902 42";4;m-Xylen;;;;;; 4711;"2902 42 00";5;m-Xylen;;;;;;- 4712;"2902 43";4;p-Xylen;;;;;; 4713;"2902 43 00";5;p-Xylen;;;;;;- 4714;"2902 44";4;Blandinger af xylenisomere;;;;;; 4715;"2902 44 00";5;Blandinger af xylenisomere;;;;;;- 4716;"2902 50";4;Styren;;;;;; 4717;"2902 50 00";5;Styren;;;;;;- 4718;"2902 60";4;Ethylbenzen;;;;;; 4719;"2902 60 00";5;Ethylbenzen;;;;;;- 4720;"2902 70";4;Cumen;;;;;; 4721;"2902 70 00";5;Cumen;;;;;;- 4722;"2902 90";4;Cycliske carbonhydrider (undtagen cycloalkaner, cycloalkener, benzen, toluen, xylener, styren, ethylbenzen og cumen);;;;;; 4723;"2902 90 00";5;Cycliske carbonhydrider (undtagen cycloalkaner, cycloalkener, benzen, toluen, xylener, styren, ethylbenzen og cumen);;;;;;- 4724;"2903";3;Halogenderivater af carbonhydrider;;;;;; 4725;"2903 11";4;"Chlormethan ""methylchlorid"" og chlorethan ""ethylchlorid""";;;;;; 4726;"2903 11 00";5;"Chlormethan ""methylchlorid"" og chlorethan ""ethylchlorid""";;;;;;- 4727;"2903 12";4;"Dichlormethan ""methylenchlorid""";;;;;; 4728;"2903 12 00";5;"Dichlormethan ""methylenchlorid""";;;;;;- 4729;"2903 13";4;"Chloroform ""trichlormethan""";;;;;; 4730;"2903 13 00";5;"Chloroform ""trichlormethan""";;;;;;- 4731;"2903 14";4;"Tetrachlormethan ""carbontetrachlorid""";;;;;; 4732;"2903 14 00";5;"Tetrachlormethan ""carbontetrachlorid""";;;;;;- 4733;"2903 15";4;"1,2-Dichlorethan ""ethylendichlorid""";;;;;; 4734;"2903 15 00";5;"1,2-Dichlorethan ""ethylendichlorid""";;;;;;- 4735;"2903 19";4;Chlorerede derivater af acycliske carbonhydrider, mættede, undt. Chlormethan [methylchlorid], chlorethan [ethylchlorid], dichlormethan [methylenchlorid], chloroform [trichlormethan], tetrachlormethan og ethylendichlorid [ISO] [1,2 dichlorethan];;;;;; 4736;"2903 19 00";5;Chlorerede derivater af acycliske carbonhydrider, mættede, undt. Chlormethan [methylchlorid], chlorethan [ethylchlorid], dichlormethan [methylenchlorid], chloroform [trichlormethan], tetrachlormethan og ethylendichlorid [ISO] [1,2 dichlorethan];;;;;;- 4737;"2903 21";4;"Vinylchlorid ""chlorethylen""";;;;;; 4738;"2903 21 00";5;"Vinylchlorid ""chlorethylen""";;;;;;- 4739;"2903 22";4;Trichlorethylen;;;;;; 4740;"2903 22 00";5;Trichlorethylen;;;;;;- 4741;"2903 23";4;"Tetrachlorethylen ""perchlorethylen""";;;;;; 4742;"2903 23 00";5;"Tetrachlorethylen ""perchlorethylen""";;;;;;- 4743;"2903 29";4;"Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider (undtagen vinylchlorid ""chlorethylen"", trichlorethylen og tetrachlorethylen ""perchlorethylen"")";;;;;; 4744;"2903 29 00";5;"Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider (undtagen vinylchlorid ""chlorethylen"", trichlorethylen og tetrachlorethylen ""perchlorethylen"")";;;;;;- 4745;"2903 41";4;"Trifluormethan ""HFC-23""";;;;;; 4746;"2903 41 00";5;"Trifluormethan ""HFC-23""";;;;;;- 4747;"2903 42";4;"Difluormethan ""HFC-32""";;;;;; 4748;"2903 42 00";5;"Difluormethan ""HFC-32""";;;;;;- 4749;"2903 43";4;"Flourmethan ""HFC-41"", 1,2-diflourethan ""HFC-152"" og 1,1-difluorethan ""HFC-152a""";;;;;; 4750;"2903 43 00";5;"Flourmethan ""HFC-41"", 1,2-diflourethan ""HFC-152"" og 1,1-difluorethan ""HFC-152a""";;;;;;- 4751;"2903 44";4;"Pentafluorethan ""HFC-125"", 1,1,1-trifluorethan ""HFC-143a"" og 1,1,2-triflourethan ""HFC-143""";;;;;; 4752;"2903 44 00";5;"Pentafluorethan ""HFC-125"", 1,1,1-trifluorethan ""HFC-143a"" og 1,1,2-triflourethan ""HFC-143""";;;;;;- 4753;"2903 45";4;"1,1,1,2-tetrafluorethan ""HFC-134a"" og 1,1,2,2-tetrafluorethan ""HFC-134""";;;;;; 4754;"2903 45 00";5;"1,1,1,2-tetrafluorethan ""HFC-134a"" og 1,1,2,2-tetrafluorethan ""HFC-134""";;;;;;- 4755;"2903 46";4;"1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan ""HFC-227ea"", 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropan ""HFC-236cb"", 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropan ""HFC-236ea"" og 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan ""HFC-236fa""";;;;;; 4756;"2903 46 00";5;"1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan ""HFC-227ea"", 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropan ""HFC-236cb"", 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropan ""HFC-236ea"" og 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan ""HFC-236fa""";;;;;;- 4757;"2903 47";4;"1,1,1,3,3-Pentafluoropropan ""HFC-245fa"" og 1,1,2,2,3-pentafluoropropan ""HFC-245ca""";;;;;; 4758;"2903 47 00";5;"1,1,1,3,3-Pentafluoropropan ""HFC-245fa"" og 1,1,2,2,3-pentafluoropropan ""HFC-245ca""";;;;;;- 4759;"2903 48";4;"1,1,1,3,3-Pentafluorbutan ""HFC-365mfc"" og 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan ""HFC-43-10mee""";;;;;; 4760;"2903 48 00";5;"1,1,1,3,3-Pentafluorbutan ""HFC-365mfc"" og 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan ""HFC-43-10mee""";;;;;;- 4761;"2903 49";4;Mættede flourerede derivater af acycliske carbonhydrider (undtagen varer klassificeret under 2903.41 til 2903.48);;;;;; 4762;"2903 49 10";5;"Pentafluoropropaner, hexafluoropropaner og heptafluoropropanes (undtagen 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan ""HFC-227ea"", 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropan ""HFC-236cb"", 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropan ""HFC-236ea"", 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan ""HFC-236fa"", 1,1,1,3,3-Pentafluoropropan ""HFC-245fa"" og 1,1,2,2,3-pentafluoropropan ""HFC-245ca"")";;;;;;- 4763;"2903 49 30";5;Mættede perfluorerede derivater af acycliske carbonhydrider;;;;;;- 4764;"2903 49 90";5;Mættede fluorerede derivater af acycliske carbonhydrider (undtagen varer klassificeret under 2903.41 til 2903.49.30);;;;;;- 4765;"2903 51";4;"2,3,3,3-Tetrafluorpropen ""HFO-1234yf"", 1,3,3,3-tetrafluorpropen ""HFO-1234ze"" og (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten ""HFO-1336mzz""";;;;;; 4766;"2903 51 00";5;"2,3,3,3-Tetrafluorpropen ""HFO-1234yf"", 1,3,3,3-tetrafluorpropen ""HFO-1234ze"" og (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten ""HFO-1336mzz""";;;;;;- 4767;"2903 59";4;"Umættede fluorerede derivater af acycliske carbonhydrider (undtagen 2,3,3,3-tetrafluorpropen ""HFO-1234yf"", 1,3,3,3-tetrafluorpropen ""HFO-1234ze"" og (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten ""HFO-1336mzz"")";;;;;; 4768;"2903 59 00";5;"Umættede fluorerede derivater af acycliske carbonhydrider (undtagen 2,3,3,3-tetrafluorpropen ""HFO-1234yf"", 1,3,3,3-tetrafluorpropen ""HFO-1234ze"" og (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten ""HFO-1336mzz"")";;;;;;- 4769;"2903 61";4;"Methylbromid ""brommethan""";;;;;; 4770;"2903 61 00";5;"Methylbromid ""brommethan""";;;;;;- 4771;"2903 62";4;Ethylendibromid(ISO) (1,2-dibromethan);;;;;; 4772;"2903 62 00";5;Ethylendibromid(ISO) (1,2-dibromethan);;;;;;- 4773;"2903 69";4;"Brommerede eller ioderede derivater af acycliske carbonhydrider (undtagen methylbromid ""brommethan"" og ethylendibromid (ISO) ""1,2-dibromethan"")";;;;;; 4774;"2903 69 11";5;Dibrommethan;;;;;;- 4775;"2903 69 19";5;"Bromderivater af acycliske carbonhydrider (undtagen methylbromid ""brommethan"", ethylendibromid(ISO) (1,2-dibromethan) og dibrommethan)";;;;;;- 4776;"2903 69 80";5;Ioderede derivater af acycliske carbonhydrider;;;;;;- 4777;"2903 71";4;Chlorodifluoromethane (HCFC-22);;;;;; 4778;"2903 71 00";5;Chlorodifluoromethane (HCFC-22);;;;;;- 4779;"2903 72";4;Dichlorotrifluoroethanes;;;;;; 4780;"2903 72 00";5;Dichlorotrifluoroethanes;;;;;;- 4781;"2903 73";4;Dichlorofluoroethanes;;;;;; 4782;"2903 73 00";5;Dichlorofluoroethanes;;;;;;- 4783;"2903 74";4;Klordifluorethaner;;;;;; 4784;"2903 74 00";5;Klordifluorethaner;;;;;;- 4785;"2903 75";4;Diklorpentafluorpropaner;;;;;; 4786;"2903 75 00";5;Diklorpentafluorpropaner;;;;;;- 4787;"2903 76";4;Bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner;;;;;; 4788;"2903 76 10";5;Bromchlordifluormethan;;;;;;- 4789;"2903 76 20";5;Bromtrifluormethan;;;;;;- 4790;"2903 76 90";5;Dibromtetrafluorethaner;;;;;;- 4791;"2903 77";4;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder to eller flere forskellige halogener, perhalogeneret udelukkende med fluor og chlor (undtagen chlorodifluoromethane, dichlorotrifluoroethanes, dichlorofluoroethanes, chlorodifluoroethanes, dichloropentafluoropropanes, bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner);;;;;; 4792;"2903 77 60";5;Trichlorfluormethan, dichlordifluormethan, trichlorotrifluoroethanes, dichlorotetrafluoroethanes og klorpentafluorethan;;;;;;- 4793;"2903 77 90";5;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder to eller flere forskellige halogener, perhalogeneret udelukkende med fluor og klor, ian;;;;;;- 4794;"2903 78";4;Perhalogenerede derivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder mindst to forskellige halogener (undtagen perhalogeneret udelukkende med fluor og chlor og undtagen bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner);;;;;; 4795;"2903 78 00";5;Perhalogenerede derivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder mindst to forskellige halogener (undtagen perhalogeneret udelukkende med fluor og chlor og undtagen bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner);;;;;;- 4796;"2903 79";4;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder to eller flere forskellige halogener (undtagen perhalogeneret, og chlorodifluoromethane, dichlorotrifluoroethanes, dichlorofluoroethanes, chlorodifluoroethanes, dichloropentafluoropropanes, bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner);;;;;; 4797;"2903 79 30";5;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, halogenerede kun med brom og klor, fluor og chlor eller med fluor og brom, undt. Perhalogenerede, og chlordifluormethan, dichlorotrifluoroethanes, dichlorofluoroethanes, chlorodifluoroethanes, dichloropentafluoropropanes, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner;;;;;;- 4798;"2903 79 80";5;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder to eller flere forskellige halogener, ian;;;;;;- 4799;"2903 81";4;1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan;;;;;; 4800;"2903 81 00";5;1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan;;;;;;- 4801;"2903 82";4;Aldrin (ISO), chlordan (ISO) og heptachlor (ISO);;;;;; 4802;"2903 82 00";5;Aldrin (ISO), chlordan (ISO) og heptachlor (ISO);;;;;;- 4803;"2903 83";4;"Mirex ""ISO""";;;;;; 4804;"2903 83 00";5;"Mirex ""ISO""";;;;;;- 4805;"2903 89";4;"Halogenderivater af cycloalkaner, cycloalkener eller cycloterpener (undtagen 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan HCH [ISO]"", lindan [ISO, INN], aldrin [ISO], chlordan [ISO] og heptachlor [ISO)])""";;;;;; 4806;"2903 89 10";5;"1,2-Dibrom-4-""1,2-dibromethyl""cyclohexan og tetrabromcyclooctaner";;;;;;- 4807;"2903 89 80";5;Halogenderivater af aromatiske karbonhydrider;;;;;;- 4808;"2903 91";4;Chlorbenzen, o-dichlorbenzen og p-dichlorbenzen;;;;;; 4809;"2903 91 00";5;Chlorbenzen, o-dichlorbenzen og p-dichlorbenzen;;;;;;- 4810;"2903 92";4;"Hexachlorbenzen og DDT ""1,1,1-trichlor-2,2-bis[p-chlorphenyl]ethan""";;;;;; 4811;"2903 92 00";5;"Hexachlorbenzen og DDT ""1,1,1-trichlor-2,2-bis[p-chlorphenyl]ethan""";;;;;;- 4812;"2903 93";4;Pentachlorobenzen (ISO);;;;;; 4813;"2903 93 00";5;Pentachlorobenzen (ISO);;;;;;- 4814;"2903 94";4;Hexabromobiphenoler;;;;;; 4815;"2903 94 00";5;Hexabromobiphenoler;;;;;;- 4816;"2903 99";4;"Halogenderivater af aromatiske kulbrinter (undtagen chlorbenzen, o-dichlorbenzen, p-dichlorbenzen, hexachlorbenzen [ISO] og DDT [ISO] clofenotane [INN], 1,1,1-trichlor-2 ,2-bis [p-chlorphenyl ] ethan "")""";;;;;; 4817;"2903 99 10";5;2,3,4,5,6-Pentabromethylbenzen;;;;;;- 4818;"2903 99 80";5;"Halogen derivater af aromatiske karbonhydrider (undtagen klorbenzener, hexaklorbenzen ""clofenotan, triklor-2,2-bis [p-klorphenyl ] ethan "", pentachlorobenzen, hexabromobiphenoler og 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzen)";;;;;;- 4819;"2904";3;Sulfo, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede;;;;;; 4820;"2904 10";4;Derivater af carbonhydrider, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf;;;;;; 4821;"2904 10 00";5;Derivater af carbonhydrider, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf;;;;;;- 4822;"2904 20";4;Derivater af carbonhydrider, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper;;;;;; 4823;"2904 20 00";5;Derivater af carbonhydrider, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper;;;;;;- 4824;"2904 31";4;Perfluorooktansulfonat;;;;;; 4825;"2904 31 00";5;Perfluorooktansulfonat;;;;;;- 4826;"2904 32";4;Ammoniumperfluorooctansulfonat;;;;;; 4827;"2904 32 00";5;Ammoniumperfluorooctansulfonat;;;;;;- 4828;"2904 33";4;Lithium perfluorooctansulfonat;;;;;; 4829;"2904 33 00";5;Lithium perfluorooctansulfonat;;;;;;- 4830;"2904 34";4;Kalium perfluorooctansulfonat;;;;;; 4831;"2904 34 00";5;Kalium perfluorooctansulfonat;;;;;;- 4832;"2904 35";4;Salte af perfluorooktansulfonat (undtagen ammonium, lithium, kalium og perfluoroktansulfonater);;;;;; 4833;"2904 35 00";5;Salte af perfluorooktansulfonat (undtagen ammonium, lithium, kalium og perfluoroktansulfonater);;;;;;- 4834;"2904 36";4;Perfluoroktansulfonylfluorid;;;;;; 4835;"2904 36 00";5;Perfluoroktansulfonylfluorid;;;;;;- 4836;"2904 91";4;Trichlornitromethan (chlorpikrin);;;;;; 4837;"2904 91 00";5;Trichlornitromethan (chlorpikrin);;;;;;- 4838;"2904 99";4;Nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede i.a.n. i denne pos.;;;;;; 4839;"2904 99 00";5;Nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede i.a.n. i denne pos.;;;;;;- 4840;"2905";3;Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4841;"2905 11";4;"Methanol ""methylalkohol""";;;;;; 4842;"2905 11 00";5;"Methanol ""methylalkohol""";;;;;;- 4843;"2905 12";4;"Propan-1-ol ""propylalkohol"" og propan-2-ol ""isopropylalkohol""";;;;;; 4844;"2905 12 00";5;"Propan-1-ol ""propylalkohol"" og propan-2-ol ""isopropylalkohol""";;;;;;- 4845;"2905 13";4;"Butan-1-ol ""n-butylalkohol""";;;;;; 4846;"2905 13 00";5;"Butan-1-ol ""n-butylalkohol""";;;;;;- 4847;"2905 14";4;"Butanoler (undtagen butan-1-ol ""n-butylalkohol"")";;;;;; 4848;"2905 14 10";5;"2-Methylpropan-2-ol ""tert-butylalkohol""";;;;;;- 4849;"2905 14 90";5;"Butanoler (undtagen butan-1-ol ""n-butylalkohol"" og 2-methylpropan-2-ol ""tert-butylalkohol"")";;;;;;- 4850;"2905 16";4;"Octanol ""octylalkohol"" og isomerer deraf";;;;;; 4851;"2905 16 20";5;Octan-2-ol;;;;;;- 4852;"2905 16 85";5;"Octanol ""octylalkohol"" og isomerer deraf (undtagen octan-2-ol)";;;;;;- 4853;"2905 17";4;"Dodecan-1-ol ""laurylalkohol"", hexadecan-1-ol ""cetylalkohol"" og octadecan-1-ol ""stearylalkohol""";;;;;; 4854;"2905 17 00";5;"Dodecan-1-ol ""laurylalkohol"", hexadecan-1-ol ""cetylalkohol"" og octadecan-1-ol ""stearylalkohol""";;;;;;- 4855;"2905 19";4;"Mættede monovalente acycliske alkoholer (undtagen methalol ""methylalkohol"", propan-1-ol ""propylalkohol"", propan-2-ol ""isopropylalkohol"", butanoler og isomere deraf, octanol ""octylalkohol"" og isomere deraf, dodecan-1-ol ""laurylalkohol"", hexadecan-1-ol ""cetylalkohol"" og octadecan-1-ol ""stearylalkohol"")";;;;;; 4856;"2905 19 00";5;"Mættede monovalente acycliske alkoholer (undtagen methalol ""methylalkohol"", propan-1-ol ""propylalkohol"", propan-2-ol ""isopropylalkohol"", butanoler og isomere deraf, octanol ""octylalkohol"" og isomere deraf, dodecan-1-ol ""laurylalkohol"", hexadecan-1-ol ""cetylalkohol"" og octadecan-1-ol ""stearylalkohol"")";;;;;;- 4857;"2905 22";4;Acycliske tepenalkoholer;;;;;; 4858;"2905 22 00";5;Acycliske tepenalkoholer;;;;;;- 4859;"2905 29";4;Acycliske, umættede monovalente alkoholer (undtagen acycliske terpenalkoholer);;;;;; 4860;"2905 29 10";5;Allylalkohol;;;;;;- 4861;"2905 29 90";5;Acycliske, umættede monovalente alkoholer (undtagen allylalkohol og acycliske terpenalkoholer);;;;;;- 4862;"2905 31";4;"Ethylenglycol ""ethandiol""";;;;;; 4863;"2905 31 00";5;"Ethylenglycol ""ethandiol""";;;;;;- 4864;"2905 32";4;"Propylenglycol ""propan-1,2-diol""";;;;;; 4865;"2905 32 00";5;"Propylenglycol ""propan-1,2-diol""";;;;;;- 4866;"2905 39";4;"Acycliske, divalente alkoholer (undtagen ethylenglycol ""ethandiol"" og propylenglycol ""propan-1,2-diol"")";;;;;; 4867;"2905 39 20";5;Butan-1,3-diol;;;;;;- 4868;"2905 39 26";5;Butan-1,4-diol eller tetramethylenglycol [1,4-butandiol] har en biobaseret kulstofindhold på 100pct. efter vægt;;;;;;- 4869;"2905 39 28";5;Butan-1,4-diol, undt. at have en biobaseret kulstofindhold på 100 pct.;;;;;;- 4870;"2905 39 30";5;2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol;;;;;;- 4871;"2905 39 95";5;"Acycliske, divalente alkoholer (undtagen ethylenglycol ""ethandiol"", propylenglycol ""propan-1,2-diol"", butan-1,3-diol, butan-1,4-diol og 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol)";;;;;;- 4872;"2905 41";4;"2-Ethyl-2-[hydroxymethyl]propan-1,3-diol ""trimethylolpropan""";;;;;; 4873;"2905 41 00";5;"2-Ethyl-2-[hydroxymethyl]propan-1,3-diol ""trimethylolpropan""";;;;;;- 4874;"2905 42";4;Pentaerythritol;;;;;; 4875;"2905 42 00";5;Pentaerythritol;;;;;;- 4876;"2905 43";4;Mannitol;;;;;; 4877;"2905 43 00";5;Mannitol;;;;;;- 4878;"2905 44";4;"D-Glucitol ""sorbitol""";;;;;; 4879;"2905 44 11";5;"D-Glucitol ""sorbitol"" i vandig opløsning, med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol";;;;;;- 4880;"2905 44 19";5;"D-Glucitol ""sorbitol"" i vandig opløsning (undtagen med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol)";;;;;;- 4881;"2905 44 91";5;"D-Glucitol ""sorbitol"" med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol (undtagen i vandig opløsning)";;;;;;- 4882;"2905 44 99";5;"D-Glucitol ""sorbitol"" (undtagen i vandig opløsning, og undtagen med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol)";;;;;;- 4883;"2905 45";4;Glycerol;;;;;; 4884;"2905 45 00";5;Glycerol;;;;;;- 4885;"2905 49";4;"Acycliske, andre polyvalente alkoholer (undtagen 2-ethyl-2-[hydroxymethyl]propan-1,3-diol ""trimethylolpropan"", pentaerythritol, mannitol, D-glucitol ""sorbitol"" og glycerol)";;;;;; 4886;"2905 49 00";5;"Acycliske, andre polyvalente alkoholer (undtagen 2-ethyl-2-[hydroxymethyl]propan-1,3-diol ""trimethylolpropan"", pentaerythritol, mannitol, D-glucitol ""sorbitol"" og glycerol)";;;;;;- 4887;"2905 51";4;"Ethchlorvynol ""INN""";;;;;; 4888;"2905 51 00";5;"Ethchlorvynol ""INN""";;;;;;- 4889;"2905 59";4;"Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af acycliske alkoholer (undtagen ethchlorvynol ""INN"")";;;;;; 4890;"2905 59 91";5;2,2-Bis[brommethyl]propandiol;;;;;;- 4891;"2905 59 98";5;"Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af acycliske alkoholer (undtagen 2,2-bis[brommethyl]propandiol og ethchlorvynol ""INN"")";;;;;;- 4892;"2906";3;Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4893;"2906 11";4;Menthol;;;;;; 4894;"2906 11 00";5;Menthol;;;;;;- 4895;"2906 12";4;Cyclohexanol, methylcyclohexanoler og dimethylcyclohexanoler;;;;;; 4896;"2906 12 00";5;Cyclohexanol, methylcyclohexanoler og dimethylcyclohexanoler;;;;;;- 4897;"2906 13";4;Steroler og inositoler;;;;;; 4898;"2906 13 10";5;Steroler;;;;;;- 4899;"2906 13 90";5;Inositoler;;;;;;- 4900;"2906 19";4;Alicycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen menthol, cyclohexanol, methylcyclohexanoler, dimethylcyclohexanoler, steroler og inositoler );;;;;; 4901;"2906 19 00";5;Alicycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen menthol, cyclohexanol, methylcyclohexanoler, dimethylcyclohexanoler, steroler og inositoler );;;;;;- 4902;"2906 21";4;Benzylalkohol;;;;;; 4903;"2906 21 00";5;Benzylalkohol;;;;;;- 4904;"2906 29";4;Cycliske, aromatiske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen benzylalkohol);;;;;; 4905;"2906 29 00";5;Cycliske, aromatiske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen benzylalkohol);;;;;;- 4906;"2907";3;"Phenoler; phenolalkoholer";;;;;; 4907;"2907 11";4;"Phenol ""hydroxybenzen"" og salte deraf";;;;;; 4908;"2907 11 00";5;"Phenol ""hydroxybenzen"" og salte deraf";;;;;;- 4909;"2907 12";4;Cresoler og salte deraf;;;;;; 4910;"2907 12 00";5;Cresoler og salte deraf;;;;;;- 4911;"2907 13";4;"Octylphenol og nonylphenol samt isomere deraf; salte af disse produkter";;;;;; 4912;"2907 13 00";5;"Octylphenol og nonylphenol samt isomere deraf; salte af disse produkter";;;;;;- 4913;"2907 15";4;Naphtholer og salte deraf;;;;;; 4914;"2907 15 10";5;1-Naphthol;;;;;;- 4915;"2907 15 90";5;Naphtholer og salte deraf (undtagen 1-naphthol);;;;;;- 4916;"2907 19";4;"Monovalente phenoler (undtagen phenol ""hydroxybenzen"" og salte deraf, cresoler og salte deraf, octylphenol og nonylphenol samt isomere deraf og salte af disse produkter og naphtholer og salte deraf)";;;;;; 4917;"2907 19 10";5;Xylenoler og salte deraf;;;;;;- 4918;"2907 19 90";5;"Monovalente phenoler (undtagen phenol ""hydroxybenzen"" og salte deraf, cresoler og salte deraf, octylphenol og nonylphenol samt isomere deraf og salte af disse produkter, xylenoler og salte deraf og naphtholer og salte deraf)";;;;;;- 4919;"2907 21";4;Resorcinol og salte deraf;;;;;; 4920;"2907 21 00";5;Resorcinol og salte deraf;;;;;;- 4921;"2907 22";4;"Hydroquinon ""quinol"" og salte deraf";;;;;; 4922;"2907 22 00";5;"Hydroquinon ""quinol"" og salte deraf";;;;;;- 4923;"2907 23";4;"4,4'-Isopropylidendiphenol ""bisphenol A, diphenylolpropan"" og salte deraf";;;;;; 4924;"2907 23 00";5;"4,4'-Isopropylidendiphenol ""bisphenol A, diphenylolpropan"" og salte deraf";;;;;;- 4925;"2907 29";4;"Polyvalente phenoler samt phenolalkoholer (undtagen resorcinol og hydroquinon ""quinol"" og salte deraf samt 4,4'-isopropylidendiphenol ""bisphenol A, diphenylolpropan"" og salte deraf)";;;;;; 4926;"2907 29 00";5;"Polyvalente phenoler samt phenolalkoholer (undtagen resorcinol og hydroquinon ""quinol"" og salte deraf samt 4,4'-isopropylidendiphenol ""bisphenol A, diphenylolpropan"" og salte deraf)";;;;;;- 4927;"2908";3;Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenolalkoholer;;;;;; 4928;"2908 11";4;Pentachlorphenol (ISO);;;;;; 4929;"2908 11 00";5;Pentachlorphenol (ISO);;;;;;- 4930;"2908 19";4;Derivater af phenoler eller phenolalkoholer, kun indeholdende halogensubstituenter, samt salte af disse produkter (Undtagen pentachlorphenol (ISO));;;;;; 4931;"2908 19 00";5;Derivater af phenoler eller phenolalkoholer, kun indeholdende halogensubstituenter, samt salte af disse produkter (Undtagen pentachlorphenol (ISO));;;;;;- 4932;"2908 91";4;Dinoseb (ISO) og salt deraf;;;;;; 4933;"2908 91 00";5;Dinoseb (ISO) og salt deraf;;;;;;- 4934;"2908 92";4;4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) og salte deraf;;;;;; 4935;"2908 92 00";5;4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) og salte deraf;;;;;;- 4936;"2908 99";4;Halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivater af phenoler eller phenol-alkoholer (undtagen derivater kun indeholdende halogen erstatninger og deres salte, dinoseb [ISO] og dets salte og 4,6-dinitro-o-cresol [DNOC [ISO]] og salte);;;;;; 4937;"2908 99 00";5;Halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivater af phenoler eller phenol-alkoholer (undtagen derivater kun indeholdende halogen erstatninger og deres salte, dinoseb [ISO] og dets salte og 4,6-dinitro-o-cresol [DNOC [ISO]] og salte);;;;;;- 4938;"2909";3;Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider acetal- og hemiacetalperoxider og ketonperoxider, også når de ikke er kemisk definerede, samt halogen- , sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4939;"2909 11";4;Diethylether;;;;;; 4940;"2909 11 00";5;Diethylether;;;;;;- 4941;"2909 19";4;Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen diethylether);;;;;; 4942;"2909 19 10";5;Tert-butyl ethyl ether (ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE);;;;;;- 4943;"2909 19 90";5;Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen diethylether og Tert-butyl ethyl ether [ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE]);;;;;;- 4944;"2909 20";4;Alicycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4945;"2909 20 00";5;Alicycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;;- 4946;"2909 30";4;Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4947;"2909 30 10";5;Diphenylether;;;;;;- 4948;"2909 30 31";5;"Pentabromdiphenylether; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis[pentabromphenoxy]benzen";;;;;;- 4949;"2909 30 35";5;"1,2-Bis[2,4,6-tribromphenoxy]ethan, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril-butadien-styren ""ABS""";;;;;;- 4950;"2909 30 38";5;"Bromderivater af aromatiske ethere (undtagen pentabromdiphenylether, 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis[pentabromphenoxy]benzen og 1,2-bis[2,4,6-tribromphenoxy]ethan, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril-butadien-styren ""ABS"")";;;;;;- 4951;"2909 30 90";5;Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen diphenylether og bromderivater);;;;;;- 4952;"2909 41";4;"2,2'-Oxydiethanol ""diethylenglycol, digol""";;;;;; 4953;"2909 41 00";5;"2,2'-Oxydiethanol ""diethylenglycol, digol""";;;;;;- 4954;"2909 43";4;Monobutylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol;;;;;; 4955;"2909 43 00";5;Monobutylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol;;;;;;- 4956;"2909 44";4;Monoalkylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol (undtagen onobutylethere);;;;;; 4957;"2909 44 00";5;Monoalkylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol (undtagen onobutylethere);;;;;;- 4958;"2909 49";4;"Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen 2,2'-oxydiethanol ""diethylenglycol, digol"" og monoalkylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol)";;;;;; 4959;"2909 49 11";5;2-[2-Chlorethoxy]ethanol;;;;;;- 4960;"2909 49 80";5;Cycliske etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen 2-[2-chloroethoxy]ethanol);;;;;;- 4961;"2909 50";4;Etherphenoler og etheralkoholphenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4962;"2909 50 00";5;Etherphenoler og etheralkoholphenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;;- 4963;"2909 60";4;Alkoholperoxider, etherperoxider, acetal- og hemiacetalperoxider, ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4964;"2909 60 10";5;Acetal- og hemiacetalperoxider;;;;;;- 4965;"2909 60 90";5;Alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;;- 4966;"2910";3;Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 4967;"2910 10";4;"Oxiran ""ethylenoxid""";;;;;; 4968;"2910 10 00";5;"Oxiran ""ethylenoxid""";;;;;;- 4969;"2910 20";4;"Methyloxiran ""propylenoxid""";;;;;; 4970;"2910 20 00";5;"Methyloxiran ""propylenoxid""";;;;;;- 4971;"2910 30";4;"1-Chlor-2,3-epoxypropan ""epichlorohydrin""";;;;;; 4972;"2910 30 00";5;"1-Chlor-2,3-epoxypropan ""epichlorohydrin""";;;;;;- 4973;"2910 40";4;Dieldrin (ISO, INN);;;;;; 4974;"2910 40 00";5;Dieldrin (ISO, INN);;;;;;- 4975;"2910 50";4;"Endrin ""ISO""";;;;;; 4976;"2910 50 00";5;"Endrin ""ISO""";;;;;;- 4977;"2910 90";4;"Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen Oxiran ""ethylenoxid"", methyloxiran ""propylenoxid"", 1-klor-2,3-epoxypropan "" epiklorhydrin "", dieldrin [ISO] [INN] og endrin"" ISO "")";;;;;; 4978;"2910 90 00";5;"Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen Oxiran ""ethylenoxid"", methyloxiran ""propylenoxid"", 1-klor-2,3-epoxypropan "" epiklorhydrin "", dieldrin [ISO] [INN] og endrin"" ISO "")";;;;;;- 4979;"2911";3;Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen acetal- og hemiacetalperoxider);;;;;; 4980;"2911 00";4;Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen acetal- og hemiacetalperoxider);;;;;; 4981;"2911 00 00";5;Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen acetal- og hemiacetalperoxider);;;;;;- 4982;"2912";3;"Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymere af aldehyder; paraformaldehyd";;;;;; 4983;"2912 11";4;"Methanal ""formaldehyd""";;;;;; 4984;"2912 11 00";5;"Methanal ""formaldehyd""";;;;;;- 4985;"2912 12";4;"Ethanal ""acetaldehyd""";;;;;; 4986;"2912 12 00";5;"Ethanal ""acetaldehyd""";;;;;;- 4987;"2912 19";4;Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen methanal [formaldehyd] og ethanal [acetaldehyd]);;;;;; 4988;"2912 19 00";5;Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen methanal [formaldehyd] og ethanal [acetaldehyd]);;;;;;- 4989;"2912 21";4;Benzaldehyd;;;;;; 4990;"2912 21 00";5;Benzaldehyd;;;;;;- 4991;"2912 29";4;Cycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen benzaldehyd);;;;;; 4992;"2912 29 00";5;Cycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen benzaldehyd);;;;;;- 4993;"2912 41";4;"Vanillin ""4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd""";;;;;; 4994;"2912 41 00";5;"Vanillin ""4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd""";;;;;;- 4995;"2912 42";4;"Ethylvanillin ""3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd""";;;;;; 4996;"2912 42 00";5;"Ethylvanillin ""3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd""";;;;;;- 4997;"2912 49";4;"Aldehydalkoholer, Aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper (undtagen ethylvanillin ""3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd"" og vanillin ""4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd"")";;;;;; 4998;"2912 49 00";5;"Aldehydalkoholer, Aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper (undtagen ethylvanillin ""3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd"" og vanillin ""4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd"")";;;;;;- 4999;"2912 50";4;Cycliske polymere af aldehyder;;;;;; 5000;"2912 50 00";5;Cycliske polymere af aldehyder;;;;;;- 5001;"2912 60";4;Paraformaldehyd;;;;;; 5002;"2912 60 00";5;Paraformaldehyd;;;;;;- 5003;"2913";3;Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af aldehyder, af cycliske polymere af aldehyder eller af formaldehyd;;;;;; 5004;"2913 00";4;Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af aldehyder, af cycliske polymere af aldehyder eller af formaldehyd;;;;;; 5005;"2913 00 00";5;Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af aldehyder, af cycliske polymere af aldehyder eller af formaldehyd;;;;;;- 5006;"2914";3;Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 5007;"2914 11";4;Acetone;;;;;; 5008;"2914 11 00";5;Acetone;;;;;;- 5009;"2914 12";4;"Butanon ""methylethylketon""";;;;;; 5010;"2914 12 00";5;"Butanon ""methylethylketon""";;;;;;- 5011;"2914 13";4;"4-Methylpentan-2-on ""isobutylmethylketon""";;;;;; 5012;"2914 13 00";5;"4-Methylpentan-2-on ""isobutylmethylketon""";;;;;;- 5013;"2914 19";4;"Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper (undtagen acetone, butanon ""methylethylketon"" og 4-methylpentan-2-on ""isobutylmethylketon"")";;;;;; 5014;"2914 19 10";5;5-Methylhexan-2-on;;;;;;- 5015;"2914 19 90";5;"Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper (undtagen acetone, butanon ""methylethylketon"", 4-methylpentan-2-on ""isobutylmethylketon"" og 5-methylhexan-2-on)";;;;;;- 5016;"2914 22";4;Cyclohexanon og methylcyclohexanoner;;;;;; 5017;"2914 22 00";5;Cyclohexanon og methylcyclohexanoner;;;;;;- 5018;"2914 23";4;Iononer og methyliononer;;;;;; 5019;"2914 23 00";5;Iononer og methyliononer;;;;;;- 5020;"2914 29";4;Cycloalken cycloterpenketoner, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen cyclohexanon, methylcyclohexanoner, iononer og methyliononer);;;;;; 5021;"2914 29 00";5;Cycloalken cycloterpenketoner, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen cyclohexanon, methylcyclohexanoner, iononer og methyliononer);;;;;;- 5022;"2914 31";4;"Phenylacetone ""phenylpropan-2-one""";;;;;; 5023;"2914 31 00";5;"Phenylacetone ""phenylpropan-2-one""";;;;;;- 5024;"2914 39";4;"Aromatiske ketoner uden andre oxygenholdige grupper (undtagen phenylacetone ""phenylpropan-2-one"")";;;;;; 5025;"2914 39 00";5;"Aromatiske ketoner uden andre oxygenholdige grupper (undtagen phenylacetone ""phenylpropan-2-one"")";;;;;;- 5026;"2914 40";4;Ketonalkoholer og ketonaldehyder;;;;;; 5027;"2914 40 10";5;"4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on ""diacetonalkohol""";;;;;;- 5028;"2914 40 90";5;"Ketonalkoholer og ketonaldehyder (undtagen 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on ""diacetonalkohol"")";;;;;;- 5029;"2914 50";4;Ketonphenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper;;;;;; 5030;"2914 50 00";5;Ketonphenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper;;;;;;- 5031;"2914 61";4;Anthraquinon;;;;;; 5032;"2914 61 00";5;Anthraquinon;;;;;;- 5033;"2914 62";4;"Coenzym Q10 ""ubidecarenon"" INN """"";;;;;; 5034;"2914 62 00";5;"Coenzym Q10 ""ubidecarenon"" INN """"";;;;;;- 5035;"2914 69";4;Quinoner (undtagen anthraquinon);;;;;; 5036;"2914 69 10";5;1,4-Naphthoquinon;;;;;;- 5037;"2914 69 80";5;"Quinones (undtagen anthraquinon, coenzym Q10 ""ubidecarenon"" INN """" og 1,4-Naftoquinon)";;;;;;- 5038;"2914 71";4;Chlordecon (ISO);;;;;; 5039;"2914 71 00";5;Chlordecon (ISO);;;;;;- 5040;"2914 79";4;"Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af ketoner eller quinoner (undtagen chlordecon ""ISO"" og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv)";;;;;; 5041;"2914 79 00";5;"Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af ketoner eller quinoner (undtagen chlordecon ""ISO"" og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv)";;;;;;- 5042;"2915";3;"Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyre; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf";;;;;; 5043;"2915 11";4;Myresyre;;;;;; 5044;"2915 11 00";5;Myresyre;;;;;;- 5045;"2915 12";4;Salte af myresyre;;;;;; 5046;"2915 12 00";5;Salte af myresyre;;;;;;- 5047;"2915 13";4;Estere af myresyre;;;;;; 5048;"2915 13 00";5;Estere af myresyre;;;;;;- 5049;"2915 21";4;Eddikesyre;;;;;; 5050;"2915 21 00";5;Eddikesyre;;;;;;- 5051;"2915 24";4;Eddikesyreanhydrid;;;;;; 5052;"2915 24 00";5;Eddikesyreanhydrid;;;;;;- 5053;"2915 29";4;Salte af eddikesyre (undtagen uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5054;"2915 29 00";5;Salte af eddikesyre (undtagen uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5055;"2915 31";4;Ethylacetat;;;;;; 5056;"2915 31 00";5;Ethylacetat;;;;;;- 5057;"2915 32";4;Vinylacetat;;;;;; 5058;"2915 32 00";5;Vinylacetat;;;;;;- 5059;"2915 33";4;n-Butylacetat;;;;;; 5060;"2915 33 00";5;n-Butylacetat;;;;;;- 5061;"2915 36";4;Dinoseb (ISO) acetat;;;;;; 5062;"2915 36 00";5;Dinoseb (ISO) acetat;;;;;;- 5063;"2915 39";4;Estere af eddikesyre (undtagen ethylacetat, vinylacetat, n-butylacetat, dinoseb [ISO] acetater);;;;;; 5064;"2915 39 00";5;Estere af eddikesyre (undtagen ethylacetat, vinylacetat, n-butylacetat, dinoseb [ISO] acetater);;;;;;- 5065;"2915 40";4;Mono-, di- og trichloreddikesyre samt salte og estere deraf;;;;;; 5066;"2915 40 00";5;Mono-, di- og trichloreddikesyre samt salte og estere deraf;;;;;;- 5067;"2915 50";4;Propionsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 5068;"2915 50 00";5;Propionsyre samt salte og estere deraf;;;;;;- 5069;"2915 60";4;Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf;;;;;; 5070;"2915 60 11";5;1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat;;;;;;- 5071;"2915 60 19";5;Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf (undtagen 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat);;;;;;- 5072;"2915 60 90";5;Pentansyrer samt salte og estere deraf;;;;;;- 5073;"2915 70";4;Palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere;;;;;; 5074;"2915 70 40";5;Palmitinsyre og salte og estere deraf;;;;;;- 5075;"2915 70 50";5;Stearinsyre samt salte og estere deraf;;;;;;- 5076;"2915 90";4;"Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivater deraf (undtagen myresyre og eddikesyre, mono-, di-eller trichloreddikesyre syrer, propionsyre, Butansyrer og pentanoic syrer, palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere, og eddikesyreanhydrid)";;;;;; 5077;"2915 90 30";5;Laurinsyre og salte og estere deraf;;;;;;- 5078;"2915 90 70";5;Mættede acycliske monokarboxylsyrer samt forbindelser og derivater deraf, i.a.n.;;;;;;- 5079;"2916";3;"Umættede acycliske monocarboxylsyrer og cycliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf";;;;;; 5080;"2916 11";4;Acrylsyre og salte deraf;;;;;; 5081;"2916 11 00";5;Acrylsyre og salte deraf;;;;;;- 5082;"2916 12";4;Estere af acrylsyre;;;;;; 5083;"2916 12 00";5;Estere af acrylsyre;;;;;;- 5084;"2916 13";4;Methacrylsyre og salte deraf;;;;;; 5085;"2916 13 00";5;Methacrylsyre og salte deraf;;;;;;- 5086;"2916 14";4;Estere af methacrylsyre;;;;;; 5087;"2916 14 00";5;Estere af methacrylsyre;;;;;;- 5088;"2916 15";4;Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5089;"2916 15 00";5;Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5090;"2916 16";4;"Binapacryl ""ISO)";;;;;; 5091;"2916 16 00";5;"Binapacryl ""ISO)";;;;;;- 5092;"2916 19";4;Umættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen acrylsyre, methacrylsyre, oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf);;;;;; 5093;"2916 19 10";5;Undecensyrer samt salte og estere deraf;;;;;;- 5094;"2916 19 40";5;Crotonsyre;;;;;;- 5095;"2916 19 95";5;Umættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen acrylsyre, methacrylsyre, oliesyre, linolsyre, linolensyre og undecensyrer og salte og estere deraf samt crotonsyre og binaparcryl (ISO));;;;;;- 5096;"2916 20";4;Alicycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5097;"2916 20 00";5;Alicycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5098;"2916 31";4;Benzoesyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5099;"2916 31 00";5;Benzoesyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5100;"2916 32";4;Benzoylperoxid og benzoylchlorid;;;;;; 5101;"2916 32 00";5;Benzoylperoxid og benzoylchlorid;;;;;;- 5102;"2916 34";4;Phenyleddikesyre og salte deraf;;;;;; 5103;"2916 34 00";5;Phenyleddikesyre og salte deraf;;;;;;- 5104;"2916 39";4;Aromatiske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivater deraf (undtagen benzoesyre, salte og estere, benzoylperoxid, benzoylchlorid, Phenyleddikesyre og salte, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, om de ikke er kemisk definerede);;;;;; 5105;"2916 39 10";5;Estere af phenyleddikesyre;;;;;;- 5106;"2916 39 90";5;Aromatiske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen benzoesyre og phenyleddikkesyre og salte og estere deraf samt benzoylperoxid og benzoylchlorid, binaparcryl (ISO) og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5107;"2917";3;"Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf";;;;;; 5108;"2917 11";4;Oxalsyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5109;"2917 11 00";5;Oxalsyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5110;"2917 12";4;Adipinsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 5111;"2917 12 00";5;Adipinsyre samt salte og estere deraf;;;;;;- 5112;"2917 13";4;Azelinsyre og sebacinsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 5113;"2917 13 10";5;Sebacinsyre;;;;;;- 5114;"2917 13 90";5;Azelinsyre og salte og estere deraf samt salte og estere af sebacinsyre;;;;;;- 5115;"2917 14";4;Maleinsyreanhydrid;;;;;; 5116;"2917 14 00";5;Maleinsyreanhydrid;;;;;;- 5117;"2917 19";4;Acycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen oxalsyre, adipinsyre, azelinsyre og sebacinsyre og salte og estere deraf samt maleinsyreanhydrid og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5118;"2917 19 10";5;Malonsyre samt salte og estere deraf;;;;;;- 5119;"2917 19 20";5;"Ethan-1,2-dicarboxylsyre eller butandisyre ""ravsyre"" med et biobaseret kulstofindhold på 100 pct. efter vægt";;;;;;- 5120;"2917 19 80";5;"Acycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undt. Oxalsyre, adipinsyre, azelainsyre, sebacinsyre, malonsyre, deres salte og estere deraf, maleinsyreanhydrid, uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, og ethan-1,2-dicarboxylsyre eller butandisyre ""ravsyre"" med et biobaseret kulstofindhold på 100pct.";;;;;;- 5121;"2917 20";4;Alicycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 5122;"2917 20 00";5;Alicycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;;- 5123;"2917 32";4;Dioctylorthophthalater;;;;;; 5124;"2917 32 00";5;Dioctylorthophthalater;;;;;;- 5125;"2917 33";4;Dinonyl- eller didecylorthophthalater;;;;;; 5126;"2917 33 00";5;Dinonyl- eller didecylorthophthalater;;;;;;- 5127;"2917 34";4;Estere af orthophthalsyre (undtagen dioctyl, dinonyl eller didecyl orthophthalates);;;;;; 5128;"2917 34 00";5;Estere af orthophthalsyre (undtagen dioctyl, dinonyl eller didecyl orthophthalates);;;;;;- 5129;"2917 35";4;Phthalsyreanhydrid;;;;;; 5130;"2917 35 00";5;Phthalsyreanhydrid;;;;;;- 5131;"2917 36";4;Terephthalsyre og salte deraf;;;;;; 5132;"2917 36 00";5;Terephthalsyre og salte deraf;;;;;;- 5133;"2917 37";4;Dimethylterephthalat;;;;;; 5134;"2917 37 00";5;Dimethylterephthalat;;;;;;- 5135;"2917 39";4;Aromatiske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen estere af orthophthalsyre, phthalsyreanhydrid, terephthalsyre og salte deraf og dimethylterephthalat);;;;;; 5136;"2917 39 20";5;"Ester eller anhydrid af tetrabromphthalsyre; Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre; Isopthaloyldichlorid, med indhold af terpthaloyldichlorid på <= 0,8 vægtprocent; Naphtalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre; Tetrachlorphtalsyreanhydrid; Natrium 3,5-bis[methoxycarbonyl]benzensulfonat";;;;;;- 5137;"2917 39 35";5;"Bis(2-ethylhexyl)benzen-1,4-dicarboxyglat ""DOTP""";;;;;;- 5138;"2917 39 85";5;"Aromatiske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen estere af orthophthalsyre, phthalsyreanhydrid, terephthalsyre og salte deraf, dimethylterephthalat, ester eller anhydrid af tetrabromphthalsyre, benzen-1,2,4-tricarboxylsyre, isopthaoyldichlorid med indhold af terpthaloyldichlorid på <= 0,8 %, napthalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre, tetrachlorphtalsyreanhydrid og natrium 3,5-bis""methoxycarbony""benzensulfonat og bis""2-ethylhexyl"" benzene-1,4-dicarboxylate ""DOTP"")";;;;;;- 5139;"2918";3;"Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf";;;;;; 5140;"2918 11";4;Mælkesyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5141;"2918 11 00";5;Mælkesyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5142;"2918 12";4;Vinsyre;;;;;; 5143;"2918 12 00";5;Vinsyre;;;;;;- 5144;"2918 13";4;Salte og estere af vinsyre;;;;;; 5145;"2918 13 00";5;Salte og estere af vinsyre;;;;;;- 5146;"2918 14";4;Citronsyre;;;;;; 5147;"2918 14 00";5;Citronsyre;;;;;;- 5148;"2918 15";4;Salte og estere af citronsyre (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5149;"2918 15 00";5;Salte og estere af citronsyre (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5150;"2918 16";4;Gluconsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 5151;"2918 16 00";5;Gluconsyre samt salte og estere deraf;;;;;;- 5152;"2918 17";4;2,2-Difenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre);;;;;; 5153;"2918 17 00";5;2,2-Difenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre);;;;;;- 5154;"2918 18";4;Chlorbenzilat (ISO);;;;;; 5155;"2918 18 00";5;Chlorbenzilat (ISO);;;;;;- 5156;"2918 19";4;Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen mælkesyre, vinsyre, citronsyre og gluconsyre samt salte og estere deraf og chlorbenzilat (ISO));;;;;; 5157;"2918 19 30";5;"Cholsyre og 3-alfa,12-alfa-dihydroxy-5-beta-cholan-24-syre ""desoxycholsyre"" samt salte og estere deraf";;;;;;- 5158;"2918 19 40";5;2,2-Bis[hydroxymethyl]propionsyre;;;;;;- 5159;"2918 19 98";5;"Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen mælkesyre, vinsyre, citronsyre, gluconsyre, cholsyre og 3-alfa,12-alfa-dihydroxy-5-beta-cholan-24-syre ""desoxycholsyre"" samt salte og estere deraf og 2,2-bis[hydroxymethyl]propionsyre samt chlorbenzilat (ISO) og 2,2-diphenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre))";;;;;;- 5160;"2918 21";4;Salicylsyre og salte deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5161;"2918 21 00";5;Salicylsyre og salte deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5162;"2918 22";4;o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 5163;"2918 22 00";5;o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf;;;;;;- 5164;"2918 23";4;Estere af salicylsyre og salte deraf (undtagen salte og estere af o-acetylsalicylsyre);;;;;; 5165;"2918 23 00";5;Estere af salicylsyre og salte deraf (undtagen salte og estere af o-acetylsalicylsyre);;;;;;- 5166;"2918 29";4;Carboxylsyrer indeholdende phenolgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen salicylsyre og o-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf);;;;;; 5167;"2918 29 00";5;Carboxylsyrer indeholdende phenolgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen salicylsyre og o-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf);;;;;;- 5168;"2918 30";4;Carboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 5169;"2918 30 00";5;Carboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;;- 5170;"2918 91";4;2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre), salte og estere deraf;;;;;; 5171;"2918 91 00";5;2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre), salte og estere deraf;;;;;;- 5172;"2918 99";4;"Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf : - Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt rivater deraf";;;;;; 5173;"2918 99 40";5;"2,6-Dimethoxybenzoesyre; dicamba [ISO]; natriumphenoxyacetat";;;;;;- 5174;"2918 99 90";5;"Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen produkter uden andre oxygenholdige grupper end alkohol-, phenol-, aldehyd- eller ketongrupper og undtagen 2,6-dimethoxybenzoesyre, dicamba ""ISO"", og natriumphenoxyacetat samt 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre), salte og estere deraf)";;;;;;- 5175;"2919";3;"Estere af phosphorsyre og deres salte, herunder lacotophosphat; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf";;;;;; 5176;"2919 10";4;Tris (2,3-dibrompropyl) phosphat;;;;;; 5177;"2919 10 00";5;Tris (2,3-dibrompropyl) phosphat;;;;;;- 5178;"2919 90";4;Estere af phosphorsyre og deres salte, herunder lactophosphater, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen tris[2,3-dibrompropyl]phosphat);;;;;; 5179;"2919 90 00";5;Estere af phosphorsyre og deres salte, herunder lactophosphater, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen tris[2,3-dibrompropyl]phosphat);;;;;;- 5180;"2920";3;Estere af uorganiske syrer af ikke-metaller og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen estere af hydrogenhalogenider eller af phosphorsyre og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf);;;;;; 5181;"2920 11";4;"Parathion ""ISO"" og parathion-methyl ""ISO"" ""methyl-parathion""";;;;;; 5182;"2920 11 00";5;"Parathion ""ISO"" og parathion-methyl ""ISO"" ""methyl-parathion""";;;;;;- 5183;"2920 19";4;"Thiophosphorsyreestere ""phosphorothioater"" og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen parathion ""ISO"" og parathion-methyl ""ISO"" ""methyl-parathion"")";;;;;; 5184;"2920 19 00";5;"Thiophosphorsyreestere ""phosphorothioater"" og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen parathion ""ISO"" og parathion-methyl ""ISO"" ""methyl-parathion"")";;;;;;- 5185;"2920 21";4;Dimethylphosphit;;;;;; 5186;"2920 21 00";5;Dimethylphosphit;;;;;;- 5187;"2920 22";4;Diethylphosphit;;;;;; 5188;"2920 22 00";5;Diethylphosphit;;;;;;- 5189;"2920 23";4;Trimethylphosphit;;;;;; 5190;"2920 23 00";5;Trimethylphosphit;;;;;;- 5191;"2920 24";4;Triethylphosphit;;;;;; 5192;"2920 24 00";5;Triethylphosphit;;;;;;- 5193;"2920 29";4;"Phosphit estere og salte deraf; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen dimethyl-, diethyl-, trimethyl og triethyl phosphiter)";;;;;; 5194;"2920 29 00";5;"Phosphit estere og salte deraf; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen dimethyl-, diethyl-, trimethyl og triethyl phosphiter)";;;;;;- 5195;"2920 30";4;Endosulfan (ISO);;;;;; 5196;"2920 30 00";5;Endosulfan (ISO);;;;;;- 5197;"2920 90";4;"Estere af uorganiske syrer af ikke-metaller og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen estere af hydrogenhalogenider eller af phosphorsyre og thiophosphorsyreestere ""phosphorothioater"" samt deres salte og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 5198;"2920 90 10";5;"Estere af svovlsyre og carbonsyre ""kulsyre"" og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponeneter af merkur)";;;;;;- 5199;"2920 90 70";5;"Estere af uorganiske syrer af ikke- metaller og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, i.a.n. i denne posion";;;;;;- 5200;"2921";3;Aminer;;;;;; 5201;"2921 11";4;Methylamin, dimethylamin og trimethylamin samt salte deraf;;;;;; 5202;"2921 11 00";5;Methylamin, dimethylamin og trimethylamin samt salte deraf;;;;;;kg met.am 5203;"2921 12";4;2- (N, N-dimethylamin) ethylchlorid-hydrochlorid;;;;;; 5204;"2921 12 00";5;2- (N, N-dimethylamin) ethylchlorid-hydrochlorid;;;;;;- 5205;"2921 13";4;2- (N, N-diethylamino) ethylchlorid-hydrochlorid;;;;;; 5206;"2921 13 00";5;2- (N, N-diethylamino) ethylchlorid-hydrochlorid;;;;;;- 5207;"2921 14";4;2- (N, N-diisopropylamino) ethylchlorid-hydrochlorid;;;;;; 5208;"2921 14 00";5;2- (N, N-diisopropylamino) ethylchlorid-hydrochlorid;;;;;;- 5209;"2921 19";4;Acycliske monoaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen methylamin, dimethylamin, trimethylamin og salte deraf);;;;;; 5210;"2921 19 40";5;1,1,3,3-Tetramethylbutylamin;;;;;;- 5211;"2921 19 50";5;Diethylamin og salte deraf;;;;;;- 5212;"2921 19 99";5;Acycliske monoaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen methylamin, dimethylamin, trimethylamin, diethylamin og salte deraf og undtagen 1,1,3,3-tetramethylbutylamin, 2-(N,N-diethylamino)ethylkloridhydroklorid, 2-(N,N-diisopropylamino)ethylkloridhydroklorid og 2-(N,N-dimethylamino)ethylkloridhydroklorid);;;;;;- 5213;"2921 21";4;Ethylendiamin og salte deraf;;;;;; 5214;"2921 21 00";5;Ethylendiamin og salte deraf;;;;;;- 5215;"2921 22";4;Hexamethylendiamin og salte deraf;;;;;; 5216;"2921 22 00";5;Hexamethylendiamin og salte deraf;;;;;;- 5217;"2921 29";4;Acycliske polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen ethylendiamin og hexamethylendiamin og salte deraf);;;;;; 5218;"2921 29 00";5;Acycliske polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen ethylendiamin og hexamethylendiamin og salte deraf);;;;;;- 5219;"2921 30";4;Alicycliske monoaminer og polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 5220;"2921 30 10";5;Cyclohexylamin og cyclohexyldimethylamin samt salte deraf;;;;;;- 5221;"2921 30 91";5;"Cyclohex-1,3-ylendiamin ""1,3-diaminocyclohexan""";;;;;;- 5222;"2921 30 99";5;"Alicycliske monoaminer og polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen cyclohexylamin og cyclohexyldimethylamin samt salte deraf og undtagen cyclohex-1,3-ylendiamin ""1,3-diaminocyclohexan"")";;;;;;- 5223;"2921 41";4;Anilin og salte deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5224;"2921 41 00";5;Anilin og salte deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5225;"2921 42";4;Anilinderivater og salte deraf;;;;;; 5226;"2921 42 00";5;Anilinderivater og salte deraf;;;;;;- 5227;"2921 43";4;Toluidiner og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 5228;"2921 43 00";5;Toluidiner og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;;- 5229;"2921 44";4;Diphenylamin og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 5230;"2921 44 00";5;Diphenylamin og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;;- 5231;"2921 45";4;"1-Naphthylamin ""alfa-naphthylamin"" og 2-naphthylamin ""beta-naphthylamin"" og derivater deraf samt salte af disse produkter";;;;;; 5232;"2921 45 00";5;"1-Naphthylamin ""alfa-naphthylamin"" og 2-naphthylamin ""beta-naphthylamin"" og derivater deraf samt salte af disse produkter";;;;;;- 5233;"2921 46";4;"Amfetamin ""INN"", benzfetamin ""INN"", dexamfetamin ""INN"", etilamfetamin ""INN"", fencamfamin ""INN"", lefetamin ""INN"", levamfetamin ""INN"", mefenorex ""INN"" og phentermin ""INN""; salte deraf";;;;;; 5234;"2921 46 00";5;"Amfetamin ""INN"", benzfetamin ""INN"", dexamfetamin ""INN"", etilamfetamin ""INN"", fencamfamin ""INN"", lefetamin ""INN"", levamfetamin ""INN"", mefenorex ""INN"" og phentermin ""INN""; salte deraf";;;;;;- 5235;"2921 49";4;"Aromatiske monoaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen anilin, toluidiner, diphenylamin, 1-naphthylamin ""alfa-naphthylamin"", og 2-naphthylamin ""beta-naphthylamin"" samt derivater deraf og salte af disse produkter og undtagen amfetamin ""INN"", benzfetamin ""INN"", dexamfetamin ""INN"", etilamfetamin ""INN"", fencamfamin ""INN"", lefetamin ""INN"", levamfetamin ""INN"", mefenorex ""INN"" og phentermin ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 5236;"2921 49 00";5;"Aromatiske monoaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen anilin, toluidiner, diphenylamin, 1-naphthylamin ""alfa-naphthylamin"", og 2-naphthylamin ""beta-naphthylamin"" samt derivater deraf og salte af disse produkter og undtagen amfetamin ""INN"", benzfetamin ""INN"", dexamfetamin ""INN"", etilamfetamin ""INN"", fencamfamin ""INN"", lefetamin ""INN"", levamfetamin ""INN"", mefenorex ""INN"" og phentermin ""INN"" og salte deraf)";;;;;;- 5237;"2921 51";4;o-, m- og p-Phenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf og salte af disse produkter;;;;;; 5238;"2921 51 11";5;m-Phenylendiamin, af renhed >= 99 vægtprocent og med indhold af vand på <= 1 vægtprocent, af o-phenylendiamin på <= 200 mg/kg og p-phenylendiamin på <= 450 mg/kg;;;;;;- 5239;"2921 51 19";5;o-, m- og p-Phenylendiamin og diaminotoluener samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf og salte af disse produkter (undtagen m-phenylendiamin, af renhed >= 99 vægtprocent og med indhold af vand på <= 1 vægtprocent, af o-phenylendiamin på <= 200 mg/kg og p-phenylendiamin på <= 450 mg/kg);;;;;;- 5240;"2921 51 90";5;Derivater af o-, m- og p-phenylendiamin og diaminotoluener samt salte af disse produkter (undtagen halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater og salte af disse produkter);;;;;;- 5241;"2921 59";4;Aromatiske polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen o-, m- og p-phenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf og salte af disse produter);;;;;; 5242;"2921 59 50";5;"m-Phenylenbis[methylamin]; 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin; 4,4'-Bi-o-toluidin; 1,8-Naphthylendiamin";;;;;;- 5243;"2921 59 90";5;Aromatiske polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen o-, m- og p-phenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf og salte af disse produkter og undtagen m-phenylenbis[methylamin], 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin, 4,4'-bi-o-toluidin og 1,8-naphthylendiamin);;;;;;- 5244;"2922";3;Aminer indeholdende oxygenholdige grupper;;;;;; 5245;"2922 11";4;Monoethanolamin og salte deraf;;;;;; 5246;"2922 11 00";5;Monoethanolamin og salte deraf;;;;;;- 5247;"2922 12";4;Diethanolamin og salte deraf;;;;;; 5248;"2922 12 00";5;Diethanolamin og salte deraf;;;;;;- 5249;"2922 14";4;"Dextropropoxyphen ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5250;"2922 14 00";5;"Dextropropoxyphen ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5251;"2922 15";4;Triethanolamin;;;;;; 5252;"2922 15 00";5;Triethanolamin;;;;;;- 5253;"2922 16";4;Dithanolammonium, perfluoroctansulfonat;;;;;; 5254;"2922 16 00";5;Dithanolammonium, perfluoroctansulfonat;;;;;;- 5255;"2922 17";4;Methyldiethanolamin og ethyldiethanolamin;;;;;; 5256;"2922 17 00";5;Methyldiethanolamin og ethyldiethanolamin;;;;;;- 5257;"2922 18";4;2- (N, N-Diisopropylamino) ethanol;;;;;; 5258;"2922 18 00";5;2- (N, N-Diisopropylamino) ethanol;;;;;;- 5259;"2922 19";4;"Aminoalkoholer, samt ethere deraf; salte af disse produkter, i.a.n. i denne pos.";;;;;; 5260;"2922 19 00";5;"Aminoalkoholer, samt ethere deraf; salte af disse produkter, i.a.n. i denne pos.";;;;;;- 5261;"2922 21";4;Aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf;;;;;; 5262;"2922 21 00";5;Aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf;;;;;;- 5263;"2922 29";4;Aminonaphtholer og andre aminophenoler samt ethere og estere deraf og salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper samt aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf);;;;;; 5264;"2922 29 00";5;Aminonaphtholer og andre aminophenoler samt ethere og estere deraf og salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper samt aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf);;;;;;- 5265;"2922 31";4;"Amfepramon ""INN"", methadon ""INN"" og normethadon ""INN"" samt salte deraf";;;;;; 5266;"2922 31 00";5;"Amfepramon ""INN"", methadon ""INN"" og normethadon ""INN"" samt salte deraf";;;;;;- 5267;"2922 39";4;"Aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner og salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper samt amfepramon ""INN"", methadon ""INN"" og normethadon ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 5268;"2922 39 00";5;"Aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner og salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper samt amfepramon ""INN"", methadon ""INN"" og normethadon ""INN"" og salte deraf)";;;;;;- 5269;"2922 41";4;Lysin og estere deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 5270;"2922 41 00";5;Lysin og estere deraf samt salte af disse produkter;;;;;;- 5271;"2922 42";4;Glutaminsyre og salte deraf;;;;;; 5272;"2922 42 00";5;Glutaminsyre og salte deraf;;;;;;- 5273;"2922 43";4;Anthranilsyre og salte deraf;;;;;; 5274;"2922 43 00";5;Anthranilsyre og salte deraf;;;;;;- 5275;"2922 44";4;"Tilidin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5276;"2922 44 00";5;"Tilidin ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5277;"2922 49";4;"Aminosyrer og estere deraf samt salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper, lysin og estere deraf samt salte af disse produkter, glutaminsyre, anthranilsyre og tilidin ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 5278;"2922 49 20";5;beta-Alanin;;;;;;- 5279;"2922 49 85";5;"Aminosyrer og estere deraf samt salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper og undtagen lysin og estere deraf samt salte af disse produkter, glutaminsyre, anthranilsyre og tilidin ""INN"" og salte deraf samt beta-alanin)";;;;;;- 5280;"2922 50";4;Aminoalkoholphenoler, aminosyrephenoler og andre aminoforbindelser med oxygenholdige grupper (undtagen aminoalkoholer, aminonaphtholer og andre aminophenoler samt ethere og estere deraf og salte af disse produkter, aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner og salte af disse produkter, aminosyrer og estere deraf samt salte af disse produkter);;;;;; 5281;"2922 50 00";5;Aminoalkoholphenoler, aminosyrephenoler og andre aminoforbindelser med oxygenholdige grupper (undtagen aminoalkoholer, aminonaphtholer og andre aminophenoler samt ethere og estere deraf og salte af disse produkter, aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner og salte af disse produkter, aminosyrer og estere deraf samt salte af disse produkter);;;;;;- 5282;"2923";3;"Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede";;;;;; 5283;"2923 10";4;Cholin og salte deraf;;;;;; 5284;"2923 10 00";5;Cholin og salte deraf;;;;;;- 5285;"2923 20";4;Lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 5286;"2923 20 00";5;Lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;;- 5287;"2923 30";4;Tetraethylammoniumperfluoroctansulfonat;;;;;; 5288;"2923 30 00";5;Tetraethylammoniumperfluoroctansulfonat;;;;;;- 5289;"2923 40";4;Didecyldimethylammonium perfluooroctansulfonat;;;;;; 5290;"2923 40 00";5;Didecyldimethylammonium perfluooroctansulfonat;;;;;;- 5291;"2923 90";4;Kvaternære ammoniumsalte og - ammoniumhydroxider, i.a.n.;;;;;; 5292;"2923 90 00";5;Kvaternære ammoniumsalte og - ammoniumhydroxider, i.a.n.;;;;;;- 5293;"2924";3;"Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre ""kulsyre""";;;;;; 5294;"2924 11";4;"Meprobamat ""INN""";;;;;; 5295;"2924 11 00";5;"Meprobamat ""INN""";;;;;;- 5296;"2924 12";4;Fluoroacetamid (ISO), monocrotophos (ISO) og phosphamidon (ISO);;;;;; 5297;"2924 12 00";5;Fluoroacetamid (ISO), monocrotophos (ISO) og phosphamidon (ISO);;;;;;- 5298;"2924 19";4;"Acycliske amider, herunder acycliske carbamater, og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen meprobamat ""INN"", fluoroacetamid ""ISO"", monocrotophos ""ISO"" og phosphamidon ""ISO"")";;;;;; 5299;"2924 19 00";5;"Acycliske amider, herunder acycliske carbamater, og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen meprobamat ""INN"", fluoroacetamid ""ISO"", monocrotophos ""ISO"" og phosphamidon ""ISO"")";;;;;;- 5300;"2924 21";4;Ureiner og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 5301;"2924 21 00";5;Ureiner og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;;- 5302;"2924 23";4;"2-Acetamidobenzoesyre ""N-acetylanthranilinsyre"" og salte deraf";;;;;; 5303;"2924 23 00";5;"2-Acetamidobenzoesyre ""N-acetylanthranilinsyre"" og salte deraf";;;;;;- 5304;"2924 24";4;"Ethinamat ""INN""";;;;;; 5305;"2924 24 00";5;"Ethinamat ""INN""";;;;;;- 5306;"2924 25";4;Alachlor (ISO);;;;;; 5307;"2924 25 00";5;Alachlor (ISO);;;;;;- 5308;"2924 29";4;"Cycliske amider, herunder cycliske carbamater, og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen ureiner og derivater deraf samt salte af disse produkter, 2-acetamidobenzoesyre ""N-acetylanthranilsyre"" og salte deraf samt ethinamat ""INN"")";;;;;; 5309;"2924 29 10";5;"Lidocain ""INN""";;;;;;- 5310;"2924 29 70";5;"Cykliske amider, inkl. cykliske carbamater, og derivater deraf; salte deraf (undtagen ureiner og derivater, salte deraf, 2-Acetamidobenzoesyre ""N-acetylanthranilic syre"" og salte deraf, ethinamat ""INN"", alachlor ""ISO"" og lidokain ""INN"")";;;;;;- 5311;"2925";3;Imider af carboxylsyrer, herunder saccharin og salte deraf, samt iminer;;;;;; 5312;"2925 11";4;Saccharin og salte deraf;;;;;; 5313;"2925 11 00";5;Saccharin og salte deraf;;;;;;- 5314;"2925 12";4;"Glutethimid ""INN""";;;;;; 5315;"2925 12 00";5;"Glutethimid ""INN""";;;;;;- 5316;"2925 19";4;"Imider og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen saccharin og salte deraf samt glutethimid ""INN"" og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 5317;"2925 19 20";5;"3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabrom-N,N'-ethylendiphthalimid; N,N'-Ethylenbis[4,5-dibromhexahydro-3,6-methanophthalimid]";;;;;;- 5318;"2925 19 95";5;"Imider og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen saccharin og salte deraf, glutethimid ""INN"", 3,3',4,4',5,5',6,6'-octabrom-N,N'-ethylendiphthalimid og N,N'-ethylenbis[4,5-dibromhexahydro-3,6-methanophthalimid] og uorganiske eller organiske komponenter af merkur )";;;;;;- 5319;"2925 21";4;Chlordimeform (ISO);;;;;; 5320;"2925 21 00";5;Chlordimeform (ISO);;;;;;- 5321;"2925 29";4;"Iminer og derivater deraf; salte deraf (undtagen chlordimeform [ISO])";;;;;; 5322;"2925 29 00";5;"Iminer og derivater deraf; salte deraf (undtagen chlordimeform [ISO])";;;;;;- 5323;"2926";3;Nitriler;;;;;; 5324;"2926 10";4;Acrylonitril;;;;;; 5325;"2926 10 00";5;Acrylonitril;;;;;;- 5326;"2926 20";4;"1-Cyanoguanidin ""dicyandiamid""";;;;;; 5327;"2926 20 00";5;"1-Cyanoguanidin ""dicyandiamid""";;;;;;- 5328;"2926 30";4;"Fenproporex ""INN"" og salte deraf; methadon ""INN""-mellemprodukt ""4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan""";;;;;; 5329;"2926 30 00";5;"Fenproporex ""INN"" og salte deraf; methadon ""INN""-mellemprodukt ""4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan""";;;;;;- 5330;"2926 40";4;Alpha-Phenylacetoacetonitrile;;;;;; 5331;"2926 40 00";5;Alpha-Phenylacetoacetonitrile;;;;;;- 5332;"2926 90";4;"Nitriler (undtagen acrylonitril, 1-cyanoguanidin ""dicyandiamid"", fenproporex ""INN"" og salte deraf samt methadon ""INN""-mellemprodukt ""4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan"")";;;;;; 5333;"2926 90 20";5;Isophthalonitril;;;;;;- 5334;"2926 90 70";5;Nitriler, i.a.n.;;;;;;- 5335;"2927";3;Diazo-, azo- og azoxyforbindelser;;;;;; 5336;"2927 00";4;Diazo-, azo- og azoxyforbindelser;;;;;; 5337;"2927 00 00";5;Diazo-, azo- og azoxyforbindelser;;;;;;- 5338;"2928";3;Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin;;;;;; 5339;"2928 00";4;Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin;;;;;; 5340;"2928 00 10";5;N,N-Bis[2-methoxyethyl]hydroxylamin;;;;;;- 5341;"2928 00 90";5;Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin (undtagen N,N-bis[2-methoxyethyl]hydroxylamin);;;;;;- 5342;"2929";3;"Forbindelser med nitrogenholdige grupper (undtagen aminer, også indeholdende oxygenholdige grupper, kvaternære organiske ammoniumsalte og kvaternære organiske ammoniumhydroxider, lecithiner og andre phosphoaminolipider, amider af carboxylsyrer eller carbonsyre ""kulsyre"", imider af carboxylsyrer, iminer, nitriler, diazo-, azo- og azoxyforbindelser samt organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin)";;;;;; 5343;"2929 10";4;Isocyanater;;;;;; 5344;"2929 10 00";5;Isocyanater;;;;;;- 5345;"2929 90";4;"Forbindelser med nitrogenholdige grupper (undtagen aminer, også indeholdende oxygenholdige grupper, kvaternære organiske ammoniumsalte og kvaternære organiske ammoniumhydroxider, lecithiner og andre phosphoaminolipider, amider af carboxylsyrer eller carbonsyre ""kulsyre"", imider af carboxylsyrer, iminer, nitriler, diazo-, azo- og azoxyforbindelser, organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin samt isocyanater)";;;;;; 5346;"2929 90 00";5;"Forbindelser med nitrogenholdige grupper (undtagen aminer, også indeholdende oxygenholdige grupper, kvaternære organiske ammoniumsalte og kvaternære organiske ammoniumhydroxider, lecithiner og andre phosphoaminolipider, amider af carboxylsyrer eller carbonsyre ""kulsyre"", imider af carboxylsyrer, iminer, nitriler, diazo-, azo- og azoxyforbindelser, organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin samt isocyanater)";;;;;;- 5347;"2930";3;Organiske svovlforbindelser;;;;;; 5348;"2930 10";4;2-(N,N-Dimethylamino) ethanethiol;;;;;; 5349;"2930 10 00";5;2-(N,N-Dimethylamino) ethanethiol;;;;;;- 5350;"2930 20";4;Thiocarbamater og dithiocarbamater (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5351;"2930 20 00";5;Thiocarbamater og dithiocarbamater (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;;- 5352;"2930 30";4;Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram;;;;;; 5353;"2930 30 00";5;Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram;;;;;;- 5354;"2930 40";4;Methionin;;;;;; 5355;"2930 40 10";5;"Methionin ""INN""";;;;;;- 5356;"2930 40 90";5;"Methionin (undtagen methionin ""INN"")";;;;;;- 5357;"2930 60";4;2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol;;;;;; 5358;"2930 60 00";5;2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol;;;;;;- 5359;"2930 70";4;Bis (2-hydroxyethyl) sulfid (thiodiglycol (INN));;;;;; 5360;"2930 70 00";5;Bis (2-hydroxyethyl) sulfid (thiodiglycol (INN));;;;;;- 5361;"2930 80";4;Aldicarb (ISO), captafol (ISO) og methamidophos (ISO);;;;;; 5362;"2930 80 00";5;Aldicarb (ISO), captafol (ISO) og methamidophos (ISO);;;;;;- 5363;"2930 90";4;Organiske svovlforbindelser (undtagen thiocarbamater og dithiocarbamater, mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram, methionin, 2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol, Bis(2-hydroxyethyl)sulfid (thiodiglycol (INN)), aldicarb [ISO], captafol [ISO], methamidophos [ISO] og 2-(N,N-Dimethylamino) ethanethiol);;;;;; 5364;"2930 90 13";5;Cystein og cystin;;;;;;- 5365;"2930 90 16";5;Derivater af cystein eller cystin;;;;;;- 5366;"2930 90 30";5;"DL-2-hydroxy-4-""methylthio""smørsyre";;;;;;- 5367;"2930 90 40";5;"2,2'-Thiodiethylbis[3-""3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl""propionat]";;;;;;- 5368;"2930 90 50";5;Blandinger af isomerer bestående af 4-methyl-2,6-bis[methylthio]-m-phenylendiamin og 2-methyl-4,6-bis[methylthio]-m-phenylendiamin;;;;;;- 5369;"2930 90 98";5;Organiske svovlforbindelser i.a.n.;;;;;;- 5370;"2931";3;Isolerede kemisk definerede organiske-uorganiske forbindelser (undtagen organiske svovlforbindelser og de kviksølv);;;;;; 5371;"2931 10";4;Tetramethylbly og tetraethylbly;;;;;; 5372;"2931 10 00";5;Tetramethylbly og tetraethylbly;;;;;;- 5373;"2931 20";4;Tributyltinforbindelser;;;;;; 5374;"2931 20 00";5;Tributyltinforbindelser;;;;;;- 5375;"2931 41";4;Dimethylmethylphosphonat;;;;;; 5376;"2931 41 00";5;Dimethylmethylphosphonat;;;;;;- 5377;"2931 42";4;Dimethylpropylphosphonat;;;;;; 5378;"2931 42 00";5;Dimethylpropylphosphonat;;;;;;- 5379;"2931 43";4;Diethylethylphosphonat;;;;;; 5380;"2931 43 00";5;Diethylethylphosphonat;;;;;;- 5381;"2931 44";4;Methylphosphonsyre;;;;;; 5382;"2931 44 00";5;Methylphosphonsyre;;;;;;- 5383;"2931 45";4;Salte af metylfosfonsyre og (aminoiminometyl)urea (1:1);;;;;; 5384;"2931 45 00";5;Salte af metylfosfonsyre og (aminoiminometyl)urea (1:1);;;;;;- 5385;"2931 46";4;2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinan 2,4,6-trioxid;;;;;; 5386;"2931 46 00";5;2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinan 2,4,6-trioxid;;;;;;- 5387;"2931 47";4;(5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-methyl-methylphosphonat;;;;;; 5388;"2931 47 00";5;(5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl-methyl-methylphosphonat;;;;;;- 5389;"2931 48";4;3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5] undecan 3,9-dioxid;;;;;; 5390;"2931 48 00";5;3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5] undecan 3,9-dioxid;;;;;;- 5391;"2931 49";4;Derivater af ikke-halogenerede organiske fosforforbindelser i.a.n.;;;;;; 5392;"2931 49 10";5;Sodium 3-(trihydroxysilyl)propylmethylphosphonat;;;;;;- 5393;"2931 49 20";5;Bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl]methylphosphonat;;;;;;- 5394;"2931 49 30";5;Etidronsyre (INN) (1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre) og salte deraf;;;;;;- 5395;"2931 49 40";5;"(Nitrilotrimethandiyl)tris(phosphonsyre), {ethan-1,2-diylbis[nitrilobis(methylen)]} tetrakis(phosphonsyre), [(bis{2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino)methyl] phosphonsyre, {hexan-1,6-diylbis[nitrilobis(methylen)]}tetrakis(phosphonsyre), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)}bis(phosphonsyre), og [(bis{6-[bis(phosphonomethyl) amino]hexyl}amino)methyl]phosphonsyre; salte af disse produkter";;;;;;- 5396;"2931 49 90";5;Derivater af ikke-halogenerede organiske fosforforbindelser i.a.n.;;;;;;- 5397;"2931 51";4;Metylfosfonsyrediklorid;;;;;; 5398;"2931 51 00";5;Metylfosfonsyrediklorid;;;;;;- 5399;"2931 52";4;Propylphosphondichlorid;;;;;; 5400;"2931 52 00";5;Propylphosphondichlorid;;;;;;- 5401;"2931 53";4;O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] methylphosphonothionat;;;;;; 5402;"2931 53 00";5;O-(3-chloropropyl) O-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] methylphosphonothionat;;;;;;- 5403;"2931 54";4;"Trichlorfon ""ISO""";;;;;; 5404;"2931 54 00";5;"Trichlorfon ""ISO""";;;;;;- 5405;"2931 59";4;Derivater af halogenerede organiske fosforforbindelser i.a.n.;;;;;; 5406;"2931 59 10";5;Metylfosfonoyldifluorid (metylfosfonsyredifluorid);;;;;;- 5407;"2931 59 90";5;Derivater af halogenerede organiske fosforforbindelser i.a.n.;;;;;;- 5408;"2931 90";4;Organiske-uorganiske forbindelser i.a.n.;;;;;; 5409;"2931 90 00";5;Organiske-uorganiske forbindelser i.a.n.;;;;;;- 5410;"2932";3;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom""er""";;;;;; 5411;"2932 11";4;Tetrahydrofuran;;;;;; 5412;"2932 11 00";5;Tetrahydrofuran;;;;;;- 5413;"2932 12";4;"2-Furaldehyd ""furfuraldehyd""";;;;;; 5414;"2932 12 00";5;"2-Furaldehyd ""furfuraldehyd""";;;;;;- 5415;"2932 13";4;Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol;;;;;; 5416;"2932 13 00";5;Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol;;;;;;- 5417;"2932 14";4;{[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)}bis(phosphonsyre), og [(bis{6-[bis(phosphonomethyl);;;;;; 5418;"2932 14 00";5;{[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)}bis(phosphonsyre), og [(bis{6-[bis(phosphonomethyl);;;;;;- 5419;"2932 19";4;"amino]hexyl}amino)methyl]phosphonsyre; salte af disse produkter";;;;;; 5420;"2932 19 00";5;"amino]hexyl}amino)methyl]phosphonsyre; salte af disse produkter";;;;;;- 5421;"2932 20";4;Laktoner;;;;;; 5422;"2932 20 10";5;Phenolphtalein;;;;;;- 5423;"2932 20 20";5;Gamma-Butyrolactone;;;;;;- 5424;"2932 20 90";5;"Lactoner (ekskl. gamma-butyrolacton; Phenolpthalein)";;;;;;- 5425;"2932 91";4;Isosafrol;;;;;; 5426;"2932 91 00";5;Isosafrol;;;;;;- 5427;"2932 92";4;1-[1,3-Benzodioxol-5-yl]propan-2-one;;;;;; 5428;"2932 92 00";5;1-[1,3-Benzodioxol-5-yl]propan-2-one;;;;;;- 5429;"2932 93";4;Piperonal;;;;;; 5430;"2932 93 00";5;Piperonal;;;;;;- 5431;"2932 94";4;Safrol;;;;;; 5432;"2932 94 00";5;Safrol;;;;;;- 5433;"2932 95";4;"Tetrahydrocannabinoler ""alle isomerer""";;;;;; 5434;"2932 95 00";5;"Tetrahydrocannabinoler ""alle isomerer""";;;;;;- 5435;"2932 96";4;"Carbofuran ""ISO""";;;;;; 5436;"2932 96 00";5;"Carbofuran ""ISO""";;;;;;- 5437;"2932 99";4;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom[er] (undtagen forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring, også hydrogeneret, samt lactoner, isosafrol, 1-[1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-on, piperonal, safrol, tetrahydrocannabinoler ""alle isomerer"", carbofuran og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 5438;"2932 99 00";5;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom[er] (undtagen forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring, også hydrogeneret, samt lactoner, isosafrol, 1-[1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-on, piperonal, safrol, tetrahydrocannabinoler ""alle isomerer"", carbofuran og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;;- 5439;"2933";3;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er""";;;;;; 5440;"2933 11";4;"Phenazon ""antipyrin"" og derivater deraf";;;;;; 5441;"2933 11 10";5;"Propyphenazon ""INN""";;;;;;- 5442;"2933 11 90";5;"Phenazon ""antipyrin"" og derivater deraf (undtagen propyphenazon ""INN"")";;;;;;- 5443;"2933 19";4;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyrazolring, også hydrogeneret (undtagen phenazon ""antipyrin"" og derivater deraf)";;;;;; 5444;"2933 19 10";5;"Phenylbutazon ""INN""";;;;;;- 5445;"2933 19 90";5;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyrazolring, også hydrogeneret (undtagen phenazon ""antipyrin"" og derivater deraf samt phenylbutazon ""INN"")";;;;;;- 5446;"2933 21";4;Hydantoin og derivater deraf;;;;;; 5447;"2933 21 00";5;Hydantoin og derivater deraf;;;;;;- 5448;"2933 29";4;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret imidazolring, også hydrogeneret (undtagen hydantoin og derivater deraf)";;;;;; 5449;"2933 29 10";5;"Naphazolinhydrochlorid ""INNM"", naphazolinnitrat ""INNM"", phentolamin ""INN"" og tolazolinhydrochlorid ""INNM""";;;;;;- 5450;"2933 29 90";5;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret imidazolring, også hydrogeneret (undtagen hydantoin og derivater deraf samt naphazolinhydrochlorid ""INNM"", naphazolinnitrat ""INNM"", phentolamin ""INN"" og tolazolinhydrochlorid ""INNM"")";;;;;;- 5451;"2933 31";4;Pyridin og salte deraf;;;;;; 5452;"2933 31 00";5;Pyridin og salte deraf;;;;;;- 5453;"2933 32";4;Piperidin og salte deraf;;;;;; 5454;"2933 32 00";5;Piperidin og salte deraf;;;;;;- 5455;"2933 33";4;"Alfentanil ""INN"", anileridin ""INN"", bezitramid ""INN"", bromazepam ""INN"", carfentanil ""INN"", difenoxin ""INN"", diphenoxylat ""INN"", dipipanon ""INN"", fentanyl ""INN"", ketobemidon ""INN"", methylphenidat ""INN"", pentazocin ""INN"", pethidin ""INN"", pethidin-mellemprodukt A ""INN"", phencyclidin ""INN"" ""PCP"", phenoperidin ""INN"", pipradrol ""INN"", piritramid ""INN"", propiram ""INN"", remifentanil ""INN"", og trimeperidin ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 5456;"2933 33 00";5;"Alfentanil ""INN"", anileridin ""INN"", bezitramid ""INN"", bromazepam ""INN"", carfentanil ""INN"", difenoxin ""INN"", diphenoxylat ""INN"", dipipanon ""INN"", fentanyl ""INN"", ketobemidon ""INN"", methylphenidat ""INN"", pentazocin ""INN"", pethidin ""INN"", pethidin-mellemprodukt A ""INN"", phencyclidin ""INN"" ""PCP"", phenoperidin ""INN"", pipradrol ""INN"", piritramid ""INN"", propiram ""INN"", remifentanil ""INN"", og trimeperidin ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;;- 5457;"2933 34";4;Fenatyler samt derivater deraf, udelukkende med nitrogen som heteroatom[er], hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring, også hydrogeneret (undtagen produkter klassificeret under 2933.33);;;;;; 5458;"2933 34 00";5;Fenatyler samt derivater deraf, udelukkende med nitrogen som heteroatom[er], hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring, også hydrogeneret (undtagen produkter klassificeret under 2933.33);;;;;;- 5459;"2933 35";4;3-Quinuclidinol;;;;;; 5460;"2933 35 00";5;3-Quinuclidinol;;;;;;- 5461;"2933 36";4;"4-Anilino-N-phenethylpiperidin ""ANPP""";;;;;; 5462;"2933 36 00";5;"4-Anilino-N-phenethylpiperidin ""ANPP""";;;;;;- 5463;"2933 37";4;"N-Phenethyl-4-piperidon ""NPP""";;;;;; 5464;"2933 37 00";5;"N-Phenethyl-4-piperidon ""NPP""";;;;;;- 5465;"2933 39";4;Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom[er], hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring, også hydrogeneret, i.a.n.;;;;;; 5466;"2933 39 10";5;"Iproniazid ""INN"", ketobemidonhydrochlorid ""INNM"" og pyridostigminbromid ""INN""";;;;;;- 5467;"2933 39 20";5;2,3,5,6-Tetrachlorpyridin;;;;;;- 5468;"2933 39 25";5;3,6-Dichlorpyridin-2-carboxylsyre;;;;;;- 5469;"2933 39 35";5;2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat;;;;;;- 5470;"2933 39 40";5;2-Butoxyethyl[3,5,6-trichlor-2-pyridyloxy]acetat;;;;;;- 5471;"2933 39 45";5;3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin;;;;;;- 5472;"2933 39 50";5;"Methylester af fluroxypyr ""ISO""";;;;;;- 5473;"2933 39 55";5;4-Methylpyridin;;;;;;- 5474;"2933 39 99";5;Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom[er], hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring, også hydrogeneret, i.a.n.;;;;;;- 5475;"2933 41";4;"Levorphanol ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5476;"2933 41 00";5;"Levorphanol ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5477;"2933 49";4;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", der omfatter en quinolin- eller isoquinolinringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen levorphanol ""INN"" og salte deraf og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 5478;"2933 49 10";5;Halogenderivater af quinolin og derivater af quinolincarboxylsyre;;;;;;- 5479;"2933 49 30";5;"Dextromethorphan ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5480;"2933 49 90";5;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", der omfatter en quinolin- eller isoquinolinringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen levorphanol ""INN"" og dextromethorphan ""INN"" samt salte deraf og undtagen halogenderivater af quinolin og derivater af quinolincarboxylsyre og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;;- 5481;"2933 52";4;"Malonylurinstof ""barbitursyre"" og salte deraf";;;;;; 5482;"2933 52 00";5;"Malonylurinstof ""barbitursyre"" og salte deraf";;;;;;- 5483;"2933 53";4;"Allobarbital ""INN"", amobarbital ""INN"", barbital ""INN"", butalbital ""INN"", butobarbital, cyclobarbital ""INN"", methylphenobarbital ""INN"", pentobarbital ""INN"", phenobarbital ""INN"", secbutabarbital ""INN"", secobarbital ""INN"" og vinylbital ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 5484;"2933 53 10";5;"Phenobarbital ""INN"" og barbital ""INN"" samt salte deraf";;;;;;- 5485;"2933 53 90";5;"Allobarbital ""INN"", amobarbital ""INN"", butalbital ""INN"", butobarbital, cyclobarbital ""INN"", methylphenobarbital ""INN"", pentobarbital ""INN"", secbutabarbital ""INN"", secobarbital ""INN"" og vinylbital ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;;- 5486;"2933 54";4;"Derivater af malonylurinstof ""barbitursyre"" samt salte af disse produkter";;;;;; 5487;"2933 54 00";5;"Derivater af malonylurinstof ""barbitursyre"" samt salte af disse produkter";;;;;;- 5488;"2933 55";4;"Loprazolam ""INN"", mecloqualon ""INN"", methaqualon ""INN"" og zipeprol ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 5489;"2933 55 00";5;"Loprazolam ""INN"", mecloqualon ""INN"", methaqualon ""INN"" og zipeprol ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;;- 5490;"2933 59";4;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en pyrimidinring, også hydrogeneret, eller en piperazinring (undtagen malonylurinstof ""barbitursyre"" og derivater deraf samt allobarbital ""INN"", amobarbital ""INN"", barbital ""INN"", butalbital ""INN"", butobarbital, cyclobarbital ""INN"", methylphenobarbital ""INN"", pentobarbital ""INN"", phenobarbital ""INN"", secbutabarbital ""INN"", secobarbital ""INN"", vinylbital ""INN"", loprazolam ""INN"", mecloqualon ""INN"", methaqualon ""INN"" og zipeprol ""INN"" samt salte af disse produkter)";;;;;; 5491;"2933 59 10";5;"Diazinon ""ISO""";;;;;;- 5492;"2933 59 20";5;"1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ""triethylendiamin""";;;;;;- 5493;"2933 59 95";5;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en pyrimidinring, også hydrogeneret, eller en piperazinring (undtagen malonylurinstof ""barbitursyre"" og derivater deraf samt allobarbital ""INN"", amobarbital ""INN"", barbital ""INN"", butalbital ""INN"", butobarbital, cyclobarbital ""INN"", methylphenobarbital ""INN"", pentobarbital ""INN"", phenobarbital ""INN"", secbutabarbital ""INN"", secobarbital ""INN"", vinylbital ""INN"", loprazolam ""INN"", mecloqualon ""INN"", methaqualon ""INN"" og zipeprol ""INN"" samt salte af disse produkter og diazinon ""ISO"" og 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan ""triethylendiamin"")";;;;;;- 5494;"2933 61";4;Melamin;;;;;; 5495;"2933 61 00";5;Melamin;;;;;;- 5496;"2933 69";4;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret triazinring, også hydrogeneret (undtagen melamin)";;;;;; 5497;"2933 69 10";5;"Atrazin ""ISO"", propazin ""ISO"", simazin ""ISO"", og hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin ""hexogen, trimethylentrinitramin""";;;;;;- 5498;"2933 69 40";5;"Methenamin ""INN"" ""hexamethylentetramin""; 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis[octylthio]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-phenol";;;;;;- 5499;"2933 69 80";5;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret triazinring, også hydrogeneret (undtagen melamin, atrazin ""ISO"", propazin ""ISO"", simazin ""ISO"", hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin ""hexogen, trimethylentrinitramin"" og methenamin ""INN"" ""hexamethylentetramin"" og 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis[octylthio]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-phenol)";;;;;;- 5500;"2933 71";4;"6-Hexanlactam ""epsilon-caprolactam""";;;;;; 5501;"2933 71 00";5;"6-Hexanlactam ""epsilon-caprolactam""";;;;;;- 5502;"2933 72";4;"Clobazam ""INN"" og methyprylon ""INN""";;;;;; 5503;"2933 72 00";5;"Clobazam ""INN"" og methyprylon ""INN""";;;;;;- 5504;"2933 79";4;"Lactamer (undtagen 6-hexanlactam ""epsilon-caprolactam"", clobazam ""INN"" og methyprylon ""INN""), og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 5505;"2933 79 00";5;"Lactamer (undtagen 6-hexanlactam ""epsilon-caprolactam"", clobazam ""INN"" og methyprylon ""INN""), og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;;- 5506;"2933 91";4;"Alprazolam ""INN"", camazepam ""INN"", chlordiazepoxid ""INN"", clonazepam ""INN"", clorazepat, delorazepam ""INN"", diazepam ""INN"", estazolam ""INN"", ethylloflazepat ""INN"", fludiazepam ""INN"", flunitrazepam ""INN"", flurazepam ""INN"", halazepam ""INN"", lorazepam ""INN"", lormetazepam ""INN"", mazindol ""INN"", medazepam ""INN"", midazolam ""INN"", nimetazepam ""INN"", nitrazepam ""INN"", nordazepam ""INN"", oxazepam ""INN"", pinazepam ""INN"", prazepam ""INN"", pyrovaleron ""INN"", temazepam ""INN"", tetrazepam ""INN"" og triazolam ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 5507;"2933 91 10";5;"Chlordiazepoxid ""INN""";;;;;;- 5508;"2933 91 90";5;"Alprazolam ""INN"", camazepam ""INN"", clonazepam ""INN"", clorazepat, delorazepam ""INN"", diazepam ""INN"", estazolam ""INN"", ethylloflazepat ""INN"", fludiazepam ""INN"", flunitrazepam ""INN"", flurazepam ""INN"", halazepam ""INN"", lorazepam ""INN"", lormetazepam ""INN"", mazindol ""INN"", medazepam ""INN"", midazolam ""INN"", nimetazepam ""INN"", nitrazepam ""INN"", nordazepam ""INN"", oxazepam ""INN"", pinazepam ""INN"", prazepam ""INN"", pyrovaleron ""INN"", temazepam ""INN"", tetrazepam ""INN"" og triazolam ""INN"" samt salte af disse produkter og salte af chlordiazepoxid ""INN""";;;;;;- 5509;"2933 92";4;"Azinphos-methyl ""ISO""";;;;;; 5510;"2933 92 00";5;"Azinphos-methyl ""ISO""";;;;;;- 5511;"2933 99";4;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"" (undtagen forbindelser, hvis struktur indeholder en ikke kondenseret pyrazol-, imidazol-, pyridin- eller triazinring, også hydrogeneret, en quinolin- eller isoquinolinringstruktur , også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe, en pyrimidinring, også hydrogeneret, eller en piperazinring og undtagen lactamer, alprazolam ""INN"", camazepam ""INN"", chlordiazepoxid ""INN"", clonazepam ""INN"", clorazepat, delorazepam ""INN"", diazepam ""INN"", estazolam ""INN"", ethylloflazepat ""INN"", fludiazepam ""INN"", flunitrazepam ""INN"", flurazepam ""INN"", halazepam ""INN"", lorazepam ""INN"", lormetazepam ""INN"", mazindol ""INN"", medazepam ""INN"", midazolam ""INN"", nimetazepam ""INN"", nitrazepam ""INN"", nordazepam ""INN"", oxazepam ""INN"", pinazepam ""INN"", prazepam ""INN"", pyrovaleron ""INN"", temazepam ""INN"", tetrazepam ""INN"" og triazolam ""INN"" samt salte af disse produkter)";;;;;; 5512;"2933 99 20";5;"Indol, 3-methylindol ""skatol"", 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepin ""azapetin"", phenindamin ""INN"" samt salte deraf og imipraminhydrochlorid ""INNM""";;;;;;- 5513;"2933 99 50";5;2,4-Di-tert-butyl-6-[5-chlorbenzotriazol-2-yl]phenol;;;;;;- 5514;"2933 99 80";5;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom [s] kun (undtagen dem, der indeholder en ikke kondenseret pyrazol, imidazol, pyridin eller triazinring, også hydrogeneret, en quinolin- eller isoquinolin ring-systemet, men ikke andre kondenserede, også hydrogeneret, en pyrimidinring, også hydrogeneret, eller piperazinring i strukturen, lactamer, alprazolam ""INN"", camazepam ""INN"", chlordiazepoxid ""INN"", clonazepam ""INN"", clorazepat, delorazepam ""INN"", diazepam ""INN"", estazolam ""INN"", ethyl loflazepate ""INN"", fludiazepam ""INN"", flunitrazepam ""INN"", flurazepam ""INN"", halazepam ""INN"", lorazepam ""INN"", Lormetazepam ""INN"", mazindol ""INN"", medazepam ""INN"", midazolam ""INN"", nimetazepam ""INN"", nitrazepam ""INN"", nordazepam ""INN"", oxazepam ""INN"", pinazepam ""INN"", prazepam ""INN"", pyrovalerone ""INN"", temazepam ""INN"", tetrazepam ""INN"", triazolam ""INN"", salte deraf, indol, 3-methylindol ""skatol"", 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz ""c, e"" azepin ""azapetine"", phenindamin ""INN"" og salte deraf, imipramin-hydrochlorid ""INNM"", 2,4-di-tert-butyl-6- ""5-chlorbenzotriazol-2-yl"" phenol og azinphos-methyl ""ISO"")";;;;;;- 5515;"2934";3;"Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; heterocycliske forbindelser (undtagen heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom""er"" eller udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"")";;;;;; 5516;"2934 10";4;Heterocycliske forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring, også hydrogeneret;;;;;; 5517;"2934 10 00";5;Heterocycliske forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring, også hydrogeneret;;;;;;- 5518;"2934 20";4;Heterocycliske forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 5519;"2934 20 20";5;"Di[benzothiasol-2-yl]disulfid samt benzothiasol-2-thiol ""mercaptobenzothiasol"" og salte deraf";;;;;;- 5520;"2934 20 80";5;"Heterocycliske forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen di[benzothiazol-2-yl]disulfid samt benzothiazol-2-thiol ""mercaptobenzothiazol"" og salte deraf samt uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;;- 5521;"2934 30";4;Heterocycliske forbindelser, der omfatter en phenothiazinringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe;;;;;; 5522;"2934 30 10";5;"Thiethylperazin ""INN"" samt thioridazin ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5523;"2934 30 90";5;"Heterocycliske forbindelser, der omfatter en phenothiazinringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen thiethylperazin ""INN"", samt thioridazin ""INN"" og salte deraf)";;;;;;- 5524;"2934 91";4;"Aminorex ""INN"", brotizolam ""INN"", clotiazepam ""INN"", cloxazolam ""INN"", dextromoramid ""INN"", haloxazolam ""INN"", ketazolam ""INN"", mesocarb ""INN"", oxazolam ""INN"", pemolin ""INN"", phendimetrazin ""INN"", phenmetrazin ""INN"" og sufentanil ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 5525;"2934 91 00";5;"Aminorex ""INN"", brotizolam ""INN"", clotiazepam ""INN"", cloxazolam ""INN"", dextromoramid ""INN"", haloxazolam ""INN"", ketazolam ""INN"", mesocarb ""INN"", oxazolam ""INN"", pemolin ""INN"", phendimetrazin ""INN"", phenmetrazin ""INN"" og sufentanil ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;;- 5526;"2934 92";4;Fenatyler samt derivater deraf, udelukkende med nitrogen som heteroatom[er], og produkter klassificeret under 2934.91);;;;;; 5527;"2934 92 00";5;Fenatyler samt derivater deraf, udelukkende med nitrogen som heteroatom[er], og produkter klassificeret under 2934.91);;;;;;- 5528;"2934 99";4;"Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; heterocycliske forbindelser (undtagen heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom[er] eller udelukkende med nitrogen som heteroatom[er] samt forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring, og forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur eller en phenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe, og undtagen aminorex ""INN"", brotizolam ""INN"", clotiazepam ""INN"", cloxazolam ""INN"", dextromoramid ""INN"", haloxazolam ""INN"", ketazolam ""INN"", mesocarb ""INN"", oxazolam ""INN"", pemolin ""INN"", phendimetrazin ""INN"", phenmetrazin ""INN"" og sufentanil ""INN"" samt salte af disse produkter, andre fentanyler og derivater deraf, samt uorganiske eller organiske komponenter af merkur, også ikke-kemisk definerede, og produkter klassificeret under 3002 10)";;;;;; 5529;"2934 99 60";5;"Chlorprothixen ""INN"", thenalidin ""INN"" samt tartrater og maleinater; Furazolidon ""INN""; 7-Aminocephalosporansyre; Salte og estere af [6R, 7R]-3-acetoxymethyl-7-[[R]-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; 1-[2-[1,3-Dioxan-2-yl]ethyl]-2-methylpyridiniumbromid";;;;;;- 5530;"2934 99 90";5;"Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; heterocycliske forbindelser (undtagen heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom[er] eller udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"" samt forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring, og forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur eller en phenothiazinringstruktur eller andre kondenserede ringe, og undtagen aminorex ""INN"", brotizolam ""INN"", clotiazepam ""INN"", cloxazolam ""INN"", dextromoramid ""INN"", haloxazolam ""INN"", ketazolam ""INN"", mesocarb ""INN"", oxazolam ""INN"", pemolin ""INN"", phendimetrazin ""INN"", phenmetrazin ""INN"" og sufentanil ""INN"" samt salte af disse produkter, andre fentanyler og derivater deraf, chlorprothixen ""INN"", thenalidin ""INN"" samt tartrater og maleinater deraf, furazolidon ""INN"", 7-aminocephalosporansyre, salte og estere af [6R, 7R]-3-acetoxymethyl-7-[[R]-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre og 1-[2-[1,3-Dioxan-2-yl]ethyl]-2-methylpyridiniumbromid samt uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;;- 5531;"2935";3;Sulfonamider;;;;;; 5532;"2935 10";4;N-Methylperfluorooctane sulfonamid;;;;;; 5533;"2935 10 00";5;N-Methylperfluorooctane sulfonamid;;;;;;- 5534;"2935 20";4;N-Ethylperfluorooctane sulfonamid;;;;;; 5535;"2935 20 00";5;N-Ethylperfluorooctane sulfonamid;;;;;;- 5536;"2935 30";4;N-ethyl-N- (2-hydroxyethyl) perfluoroctan sulfonamid;;;;;; 5537;"2935 30 00";5;N-ethyl-N- (2-hydroxyethyl) perfluoroctan sulfonamid;;;;;;- 5538;"2935 40";4;N- (2-hydroxyethyl) -N-methylperfluorooctane sulfonamid;;;;;; 5539;"2935 40 00";5;N- (2-hydroxyethyl) -N-methylperfluorooctane sulfonamid;;;;;;- 5540;"2935 50";4;Perfluoroctan sulfonamider (undtagen N-Methylperfluorooctane sulfonamid, N-Ethylperfluorooctane sulfonamid, N-ethyl-N- (2-hydroxyethyl) perfluoroctan sulfonamid og N- (2-hydroxyethyl) -N-methylperfluorooctane sulfonamid);;;;;; 5541;"2935 50 00";5;Perfluoroctan sulfonamider (undtagen N-Methylperfluorooctane sulfonamid, N-Ethylperfluorooctane sulfonamid, N-ethyl-N- (2-hydroxyethyl) perfluoroctan sulfonamid og N- (2-hydroxyethyl) -N-methylperfluorooctane sulfonamid);;;;;;- 5542;"2935 90";4;Sulfonamider (undtagen perfluoroctan sulfonamider);;;;;; 5543;"2935 90 30";5;"3- {1- [7- (Hexadecylsulphonylamino) -1 H-indol-3-yl] -3-oxo-1H, 3H-naphtho [1,8-cd] pyran-1-yl} -N, N-dimethyl- 1H-indol-7-sulfonamid; metosulam ""ISO""";;;;;;- 5544;"2935 90 90";5;"Sulfonamider (undtagen perfluoroctan sulfonamider, 3- {1- [7- ""hexadecylsulphonylamino"" -1 H-indol-3-yl] -3-oxo-1H, 3H-naphtho [1,8-cd] pyran-1-yl} -N, N-dimethyl-1H-indol-7-sulfonamid og metosulam ""ISO"")";;;;;;- 5545;"2936";3;Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede, herunder naturlige koncentrater, og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer og opløsninger af disse produkter, uanset opløsningsmidlets art;;;;;; 5546;"2936 21";4;Vitamin A og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 5547;"2936 21 00";5;Vitamin A og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;;- 5548;"2936 22";4;Vitamin B1 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 5549;"2936 22 00";5;Vitamin B1 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;;- 5550;"2936 23";4;Vitamin B2 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 5551;"2936 23 00";5;Vitamin B2 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;;- 5552;"2936 24";4;"D- eller DL-pantothensyre ""vitamin B3 og vitamin B5"" samt derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer";;;;;; 5553;"2936 24 00";5;"D- eller DL-pantothensyre ""vitamin B3 og vitamin B5"" samt derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer";;;;;;- 5554;"2936 25";4;Vitamin B6 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 5555;"2936 25 00";5;Vitamin B6 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;;- 5556;"2936 26";4;Vitamin B12 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 5557;"2936 26 00";5;Vitamin B12 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;;- 5558;"2936 27";4;Vitamin C og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 5559;"2936 27 00";5;Vitamin C og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;;- 5560;"2936 28";4;Vitamin E og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 5561;"2936 28 00";5;Vitamin E og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;;- 5562;"2936 29";4;Vitaminer og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, ublandede (undtagen vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C og E og derivater deraf);;;;;; 5563;"2936 29 00";5;Vitaminer og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, ublandede (undtagen vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C og E og derivater deraf);;;;;;- 5564;"2936 90";4;Provitaminer og blandinger af vitaminer og opløsninger af disse produkter, herunder naturlige koncentrater og naturlige vitaminkoncentrater;;;;;; 5565;"2936 90 00";5;Provitaminer og blandinger af vitaminer og opløsninger af disse produkter, herunder naturlige koncentrater og naturlige vitaminkoncentrater;;;;;;- 5566;"2937";3;"Hormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analogstoffer deraf, herunder polypeptider med modificeret kædestruktur, der hovedsagelig anvendes som hormoner";;;;;; 5567;"2937 11";4;Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;; 5568;"2937 11 00";5;Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;;Gram 5569;"2937 12";4;Insulin og salte deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;; 5570;"2937 12 00";5;Insulin og salte deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;;Gram 5571;"2937 19";4;Polypeptidhormoner, proteinhormoner og glycoproteinhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf og undtagen insulin og salte deraf);;;;;; 5572;"2937 19 00";5;Polypeptidhormoner, proteinhormoner og glycoproteinhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf og undtagen insulin og salte deraf);;;;;;Gram 5573;"2937 21";4;"Cortison, hydrocortison, prednison ""dehydrocortison"" og prednisolon ""dehydrohydrocortison""";;;;;; 5574;"2937 21 00";5;"Cortison, hydrocortison, prednison ""dehydrocortison"" og prednisolon ""dehydrohydrocortison""";;;;;;Gram 5575;"2937 22";4;"Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner ""binyrebarkhormoner""";;;;;; 5576;"2937 22 00";5;"Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner ""binyrebarkhormoner""";;;;;;Gram 5577;"2937 23";4;Østrogener og progestogener;;;;;; 5578;"2937 23 00";5;Østrogener og progestogener;;;;;;Gram 5579;"2937 29";4;"Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen cortison, hydrocortison, prednison ""dehydrocortison"", prednisolon ""dehydrohydrocortison"", halogenderivater og halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner samt østrogener og progestogener)";;;;;; 5580;"2937 29 00";5;"Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen cortison, hydrocortison, prednison ""dehydrocortison"", prednisolon ""dehydrohydrocortison"", halogenderivater og halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner samt østrogener og progestogener)";;;;;;Gram 5581;"2937 50";4;Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;; 5582;"2937 50 00";5;Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;;Gram 5583;"2937 90";4;"Hormoner, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analog stoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen polypeptidhormoner, proteinhormoner, glycoproteinhormoner, steroide hormoner, katekolaminhormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf og undtagen derivater af aminosyre)";;;;;; 5584;"2937 90 00";5;"Hormoner, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analog stoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen polypeptidhormoner, proteinhormoner, glycoproteinhormoner, steroide hormoner, katekolaminhormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf og undtagen derivater af aminosyre)";;;;;;Gram 5585;"2938";3;Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf;;;;;; 5586;"2938 10";4;"Rutosid ""rutin"" og derivater deraf";;;;;; 5587;"2938 10 00";5;"Rutosid ""rutin"" og derivater deraf";;;;;;- 5588;"2938 90";4;"Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf (undtagen rutosid ""rutin"" og derivater deraf)";;;;;; 5589;"2938 90 10";5;Digitalisglycosider;;;;;;- 5590;"2938 90 30";5;Glycyrrhizinsyre og glycyrrhizater;;;;;;- 5591;"2938 90 90";5;"Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf (undtagen rutosid ""rutin"" og derivater deraf, digitalisglycosider, glycyrrhizinsyre og glycyrrhizater)";;;;;;- 5592;"2939";3;Plantealkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf;;;;;; 5593;"2939 11";4;"Koncentrater af valmuestrå eller -stængler; buprenorphin ""INN"", codein, dihydrocodein ""INN"", ethylmorphin, etorphin ""INN"", heroin, hydrocodon ""INN"", hydromorphon ""INN"", morphin, nicomorphin ""INN"", oxycodon ""INN"", oxymorphon ""INN"", pholcodin ""INN"", thebacon ""INN"" og thebain samt salte deraf";;;;;; 5594;"2939 11 00";5;"Koncentrater af valmuestrå eller -stængler; buprenorphin ""INN"", codein, dihydrocodein ""INN"", ethylmorphin, etorphin ""INN"", heroin, hydrocodon ""INN"", hydromorphon ""INN"", morphin, nicomorphin ""INN"", oxycodon ""INN"", oxymorphon ""INN"", pholcodin ""INN"", thebacon ""INN"" og thebain samt salte deraf";;;;;;- 5595;"2939 19";4;"Opiumalkaloider og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen koncentrater af valmuestrå eller -stængler og buprenorphin ""INN"", codein, dihydrocodein ""INN"", ethylmorphin, etorphin ""INN"", heroin, hydrocodon ""INN"", hydromorphon ""INN"", morphin, nicomorphin ""INN"", oxycodon ""INN"", oxymorphon ""INN"", pholcodin ""INN"", thebacon ""INN"" og thebain samt salte deraf)";;;;;; 5596;"2939 19 00";5;"Opiumalkaloider og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen koncentrater af valmuestrå eller -stængler og buprenorphin ""INN"", codein, dihydrocodein ""INN"", ethylmorphin, etorphin ""INN"", heroin, hydrocodon ""INN"", hydromorphon ""INN"", morphin, nicomorphin ""INN"", oxycodon ""INN"", oxymorphon ""INN"", pholcodin ""INN"", thebacon ""INN"" og thebain samt salte deraf)";;;;;;- 5597;"2939 20";4;Cinchona-alkaloider og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 5598;"2939 20 00";5;Cinchona-alkaloider og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;;- 5599;"2939 30";4;Coffein og salte deraf;;;;;; 5600;"2939 30 00";5;Coffein og salte deraf;;;;;;- 5601;"2939 41";4;Ephedrin og salte deraf;;;;;; 5602;"2939 41 00";5;Ephedrin og salte deraf;;;;;;- 5603;"2939 42";4;"Pseudoephedrin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5604;"2939 42 00";5;"Pseudoephedrin ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5605;"2939 43";4;"Cathin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5606;"2939 43 00";5;"Cathin ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5607;"2939 44";4;Norephedrin og salte deraf;;;;;; 5608;"2939 44 00";5;Norephedrin og salte deraf;;;;;;- 5609;"2939 45";4;Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat og salte deraf;;;;;; 5610;"2939 45 00";5;Levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat og salte deraf;;;;;;- 5611;"2939 49";4;"Alkaloider af ephedra og derivater deraf; salte deraf (undtagen ephedrin, pseudoephedrin ""INN"", cathin ""INN"", norephedrin, levometamfetamin, metamfetamin ""INN"", metamfetamin racemat samt salte af disse produkter)";;;;;; 5612;"2939 49 00";5;"Alkaloider af ephedra og derivater deraf; salte deraf (undtagen ephedrin, pseudoephedrin ""INN"", cathin ""INN"", norephedrin, levometamfetamin, metamfetamin ""INN"", metamfetamin racemat samt salte af disse produkter)";;;;;;- 5613;"2939 51";4;"Fenetyllin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5614;"2939 51 00";5;"Fenetyllin ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5615;"2939 59";4;"Theophyllin og aminophyllin ""theophyllin-ethylendiamin"" samt derivater deraf og salte af disse produkter (undtagen fenetyllin ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 5616;"2939 59 00";5;"Theophyllin og aminophyllin ""theophyllin-ethylendiamin"" samt derivater deraf og salte af disse produkter (undtagen fenetyllin ""INN"" og salte deraf)";;;;;;- 5617;"2939 61";4;"Ergometrin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5618;"2939 61 00";5;"Ergometrin ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5619;"2939 62";4;"Ergotamin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 5620;"2939 62 00";5;"Ergotamin ""INN"" og salte deraf";;;;;;- 5621;"2939 63";4;Lysergsyre og salte deraf;;;;;; 5622;"2939 63 00";5;Lysergsyre og salte deraf;;;;;;- 5623;"2939 69";4;Alkaloider af meldrøje samt derivater deraf og salte af disse produkter (undtagen ergometrin, ergotamin og lysergsyre samt salte deraf);;;;;; 5624;"2939 69 00";5;Alkaloider af meldrøje samt derivater deraf og salte af disse produkter (undtagen ergometrin, ergotamin og lysergsyre samt salte deraf);;;;;;- 5625;"2939 72";4;"Kokain, ecgonin; salte, estere og andre derivater deraf";;;;;; 5626;"2939 72 00";5;"Kokain, ecgonin; salte, estere og andre derivater deraf";;;;;;- 5627;"2939 79";4;"Vegetalealkaloider, naturlige eller syntetiske, og deres salte, ethere, estere og andre derivater (undtagen alkaloider af opium, alkaloider af cinchons, theophyllin, aminophyllin ""theophyllin-ethylendiamin"" meldrøjeralkaloider og deres salte og derivater heraf, kokain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin ""INN"", metamfetamin racemat og salte, estere og andre derivater deraf, koffein, efedriner og salte deraf, kokain og ecgonin og salte, estere og andre derivater deraf)";;;;;; 5628;"2939 79 10";5;Nikotin og dets salte, ethere, estere og andre derivater deraf;;;;;;- 5629;"2939 79 90";5;"Vegetabilske alkaloider, naturlige eller syntetiske, og deres salte, ethere, estere og andre derivater (undtagen alkaloider af opium, alkaloider af cinchons, theophyllin, aminophyllin ""theophyllin-ethylendiamin"" meldrøjeralkaloider og deres salte og derivater heraf, kokain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin ""INN"", metamfetamin racemat og salte, estere og andre derivater deraf, koffein og efedriner og salte deraf, nikotin og salte, ethere, esters og andre derivater deraf, kokain og ecgonin og salte, estere og andre derivater deraf)";;;;;;- 5630;"2939 80";4;Ikke-vegetabilske alkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf;;;;;; 5631;"2939 80 00";5;Ikke-vegetabilske alkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf;;;;;;- 5632;"2940";3;"Sukkerarter, kemisk rene (undtagen saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf (undtagen naturlige eller syntetisk reproducerede provitaminer, vitaminer, hormoner, glycosider og plantealkaloider samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf)";;;;;; 5633;"2940 00";4;"Sukkerarter, kemisk rene (undtagen saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf (undtagen naturlige eller syntetisk reproducerede provitaminer, vitaminer, hormoner, glycosider og plantealkaloider samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf)";;;;;; 5634;"2940 00 00";5;"Sukkerarter, kemisk rene (undtagen saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf (undtagen naturlige eller syntetisk reproducerede provitaminer, vitaminer, hormoner, glycosider og plantealkaloider samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf)";;;;;;- 5635;"2941";3;Antibiotika;;;;;; 5636;"2941 10";4;Penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur, samt salte af disse produkter;;;;;; 5637;"2941 10 00";5;Penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur, samt salte af disse produkter;;;;;;- 5638;"2941 20";4;Streptomyciner og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 5639;"2941 20 30";5;Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf;;;;;;- 5640;"2941 20 80";5;Streptomyciner og derivater deraf, samt salte af disse produkter (undtagen dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf);;;;;;- 5641;"2941 30";4;Tetracycliner og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;; 5642;"2941 30 00";5;Tetracycliner og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;;- 5643;"2941 40";4;Chloramphenicol og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;; 5644;"2941 40 00";5;Chloramphenicol og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;;- 5645;"2941 50";4;Erythromycin og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;; 5646;"2941 50 00";5;Erythromycin og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;;- 5647;"2941 90";4;Antibiotika (undtagen penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur, og salte af disse produkter, samt streptomyciner, tetracycliner, chloramphenicol og erythromycin og derivater deraf og salte af disse produkter);;;;;; 5648;"2941 90 00";5;Antibiotika (undtagen penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur, og salte af disse produkter, samt streptomyciner, tetracycliner, chloramphenicol og erythromycin og derivater deraf og salte af disse produkter);;;;;;- 5649;"2942";3;Isolerede, kemisk definerede organiske forbindelser, i.a.n.;;;;;; 5650;"2942 00";4;Isolerede, kemisk definerede organiske forbindelser, i.a.n.;;;;;; 5651;"2942 00 00";5;Isolerede, kemisk definerede organiske forbindelser, i.a.n.;;;;;;- 5652;"30";2;Kapitel 30, PHARMACEUTISKE PRODUKTER;;;;;; 5653;"3001";3;"Kirtler og andre organer til organoterapeutisk brug, tørrede, også pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organoterapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, i.a.n.";;;;;; 5654;"3001 20";4;Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organoterapeutisk brug;;;;;; 5655;"3001 20 10";5;Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, fra mennesker, til organoterapeutisk brug;;;;;;- 5656;"3001 20 90";5;Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, fra dyr, til organoterapeutisk brug;;;;;;- 5657;"3001 90";4;"Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, også pulveriserede; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet :";;;;;; 5658;"3001 90 20";5;Kirtler og andre organer til organoterapeutisk brug, tørrede også pulveriserede og menneskelige stoffer til terapeutiske eller profylaktisk brug, i.a.n.;;;;;;- 5659;"3001 90 91";5;Heparin og salte deraf;;;;;;- 5660;"3001 90 98";5;"Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, også pulveriserede; and andre animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, i.a.n. (undtagen heparin og salte deraf)";;;;;;- 5661;"3002";3;"Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera og andre blodbestanddele samt immunologiske produkter, også modificerede, også fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af andre mikroorganismer end gær samt lignende produkter, cellekulturer, også modificerede";;;;;; 5662;"3002 12";4;Antisera og andre blodbestanddele;;;;;; 5663;"3002 12 00";5;Antisera og andre blodbestanddele;;;;;;- 5664;"3002 13";4;Immunologiske produkter, ublandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen diagnostiske reagenser);;;;;; 5665;"3002 13 00";5;Immunologiske produkter, ublandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen diagnostiske reagenser);;;;;;- 5666;"3002 14";4;Immunologiske produkter, blandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen reagensmidler til diagnostisk brug);;;;;; 5667;"3002 14 00";5;Immunologiske produkter, blandede, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen reagensmidler til diagnostisk brug);;;;;;- 5668;"3002 15";4;Immunologiske produkter, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen reagensmidler til diagnostisk brug);;;;;; 5669;"3002 15 00";5;Immunologiske produkter, i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen reagensmidler til diagnostisk brug);;;;;;- 5670;"3002 41";4;Vacciner til mennesker;;;;;; 5671;"3002 41 10";5;Vacciner til mennesker mod SARS-relaterede coronavirus (SARS-CoV-arter);;;;;;Antal stk. 5672;"3002 41 90";5;Vacciner til mennesker (undtagen vacciner mod SARS-relaterede coronavirus);;;;;;- 5673;"3002 42";4;Vacciner til veterinær brug;;;;;; 5674;"3002 42 00";5;Vacciner til veterinær brug;;;;;;- 5675;"3002 49";4;Toksiner, kulturer af mikroorganismer og lignende produkter, fx malariaparasitter (undtagen gærbakterier og vacciner);;;;;; 5676;"3002 49 00";5;Toksiner, kulturer af mikroorganismer og lignende produkter, fx malariaparasitter (undtagen gærbakterier og vacciner);;;;;;- 5677;"3002 51";4;Produkter til celleterapi;;;;;; 5678;"3002 51 00";5;Produkter til celleterapi;;;;;;- 5679;"3002 59";4;Cellekulturer, også modificerede (undtagen produkter til celleterapi);;;;;; 5680;"3002 59 00";5;Cellekulturer, også modificerede (undtagen produkter til celleterapi);;;;;;- 5681;"3002 90";4;"Menneskeblod; dyreblod forberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug";;;;;; 5682;"3002 90 10";5;Menneskeblod;;;;;;- 5683;"3002 90 30";5;Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug;;;;;;- 5684;"3003";3;Lægemidler bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 eller 3006);;;;;; 5685;"3003 10";4;Lægemidler, med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5686;"3003 10 00";5;Lægemidler, med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5687;"3003 20";4;Lægemidler med indhold af antibiotika, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller streptomycin eller derivater deraf);;;;;; 5688;"3003 20 00";5;Lægemidler med indhold af antibiotika, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller streptomycin eller derivater deraf);;;;;;- 5689;"3003 31";4;Lægemidler, med indhold af insulin, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5690;"3003 31 00";5;Lægemidler, med indhold af insulin, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5691;"3003 39";4;Lægemidler, med indhold af hormoner eller af steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af insulin);;;;;; 5692;"3003 39 00";5;Lægemidler, med indhold af hormoner eller af steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af insulin);;;;;;- 5693;"3003 41";4;Lægemidler, der indeholder efedrin eller salte heraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;; 5694;"3003 41 00";5;Lægemidler, der indeholder efedrin eller salte heraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;;- 5695;"3003 42";4;Lægemidler, der indeholder pseudoefedrin (INN) eller salte deraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;; 5696;"3003 42 00";5;Lægemidler, der indeholder pseudoefedrin (INN) eller salte deraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;;- 5697;"3003 43";4;Lægemidler, der indeholder norephedrin eller salte deraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;; 5698;"3003 43 00";5;Lægemidler, der indeholder norephedrin eller salte deraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;;- 5699;"3003 49";4;Lægemidler, med indhold af alkaloider eller derivater deraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg i.a.n.;;;;;; 5700;"3003 49 00";5;Lægemidler, med indhold af alkaloider eller derivater deraf, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg i.a.n.;;;;;;- 5701;"3003 60";4;Andre varer, indeholdende aktive stoffer mod malaria beskrevet i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel;;;;;; 5702;"3003 60 00";5;Andre varer, indeholdende aktive stoffer mod malaria beskrevet i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel;;;;;;- 5703;"3003 90";4;Lægemidler bestående af mindst to produkter, eller flere bestanddele blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;; 5704;"3003 90 00";5;Lægemidler bestående af mindst to produkter, eller flere bestanddele blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i pakninger til detailsalg;;;;;;- 5705;"3004";3;Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer, eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006);;;;;; 5706;"3004 10";4;Lægemidler med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer, eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5707;"3004 10 00";5;Lægemidler med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer, eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5708;"3004 20";4;Lægemidler, med indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller med indhold af streptomycin eller derivater deraf);;;;;; 5709;"3004 20 00";5;Lægemidler, med indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller med indhold af streptomycin eller derivater deraf);;;;;;- 5710;"3004 31";4;Lægemidler, med indhold af insulin, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5711;"3004 31 00";5;Lægemidler, med indhold af insulin, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5712;"3004 32";4;Lægemidler, med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5713;"3004 32 00";5;Lægemidler, med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5714;"3004 39";4;Lægemidler, med indhold af hormoner eller steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af insulin eller med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf);;;;;; 5715;"3004 39 00";5;Lægemidler, med indhold af hormoner eller steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af insulin eller med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf);;;;;;- 5716;"3004 41";4;Lægemidler, der indeholder efedrin eller dets salte, som ikke indeholder hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret (inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5717;"3004 41 00";5;Lægemidler, der indeholder efedrin eller dets salte, som ikke indeholder hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret (inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5718;"3004 42";4;Lægemidler, der indeholder pseudoephedrin (INN) eller salte deraf, uden indhold af hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret (inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5719;"3004 42 00";5;Lægemidler, der indeholder pseudoephedrin (INN) eller salte deraf, uden indhold af hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret (inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5720;"3004 43";4;Lægemidler, der indeholder norephedrin eller deraf salte, som ikke indeholder hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret(inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5721;"3004 43 00";5;Lægemidler, der indeholder norephedrin eller deraf salte, som ikke indeholder hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret(inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5722;"3004 49";4;Lægemidler, som indeholder alkaloider eller derivater deraf, uden indhold af hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret(inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen indeholder efedrin, pseudoephedrin (INN), norephedrin eller deres salte);;;;;; 5723;"3004 49 00";5;Lægemidler, som indeholder alkaloider eller derivater deraf, uden indhold af hormoner, steroider, der anvendes som hormoner eller antibiotika, sat i doseret(inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen indeholder efedrin, pseudoephedrin (INN), norephedrin eller deres salte);;;;;;- 5724;"3004 50";4;Lægemidler, med indhold af provitaminer, vitaminer, herunder naturlige koncentrater, eller derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 5725;"3004 50 00";5;Lægemidler, med indhold af provitaminer, vitaminer, herunder naturlige koncentrater, eller derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;;- 5726;"3004 60";4;"Lægemidler, der indeholder et af følgende malaria aktive principper: artemisinin (INN) til oral indtagelse kombineret med andre farmaceutiske aktive ingredienser, eller amodiakin (INN); artelinic syre eller salte deraf; artenimol (INN); artemotil (INN); artemether (INN); artesunat (INN); chloroquin (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); mefloquin (INN); piperaquine (INN); pyrimethamin (INN) eller sulfadoxine (INN), sat i doseret (inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen indeholdende antibiotika, hormoner, alkaloider, provitaminer, vitaminer eller deres derivater)";;;;;; 5727;"3004 60 00";5;"Lægemidler, der indeholder et af følgende malaria aktive principper: artemisinin (INN) til oral indtagelse kombineret med andre farmaceutiske aktive ingredienser, eller amodiakin (INN); artelinic syre eller salte deraf; artenimol (INN); artemotil (INN); artemether (INN); artesunat (INN); chloroquin (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrin (INN); mefloquin (INN); piperaquine (INN); pyrimethamin (INN) eller sulfadoxine (INN), sat i doseret (inkl. stand transdermiske administrationsystemer) eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen indeholdende antibiotika, hormoner, alkaloider, provitaminer, vitaminer eller deres derivater)";;;;;;- 5728;"3004 90";4;"Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktiske formål, sat i doseret ""inkl. Dem, for transdermal administration"" eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen indeholdende antibiotika, hormoner eller steroider bruges som hormoner, alkaloider, provitaminer, vitaminer, deres derivater eller aktive principper som hjælper mod malaria og sæt til kliniske blindforsøg)";;;;;; 5729;"3004 90 00";5;"Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktiske formål, sat i doseret ""inkl. Dem, for transdermal administration"" eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen indeholdende antibiotika, hormoner eller steroider bruges som hormoner, alkaloider, provitaminer, vitaminer, deres derivater eller aktive principper som hjælper mod malaria og sæt til kliniske blindforsøg)";;;;;;- 5730;"3005";3;Vat, bind og lignende varer, f.eks. bandager, hæfteplastre, omslag, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;; 5731;"3005 10";4;Hæfteplastre og andre varer med klæbelag, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;; 5732;"3005 10 00";5;Hæfteplastre og andre varer med klæbelag, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;;- 5733;"3005 90";4;Vat, bind og lignende varer, f.eks. bandager og omslag, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse (undtagen hæfteplastre og andre varer med klæbelag);;;;;; 5734;"3005 90 10";5;Vat samt varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;;- 5735;"3005 90 31";5;Gaze samt varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;;- 5736;"3005 90 50";5;Bind og bandager, af tekstilmaterialer, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse (undtagen vat og gaze samt varer deraf og undtagen hæfteplastre og andre varer med klæbelag);;;;;;- 5737;"3005 90 99";5;Bind og bandager, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse (undtagen af tekstilmaterialer og undtagen vat og varer deraf samt hæfteplastre og andre varer med klæbelag);;;;;;- 5738;"3006";3;Pharmaceutiske produkter som nævnt i pos. 3006.10.10 til 3006.93.00;;;;;; 5739;"3006 10";4;"Steril catgut, lignende sterile suturmaterialer (herunder sterile resorberbare kirurgiske og dentale tråd), samt steril vævslim til sårlukning efter kirurgiske indgreb; sterile laminaria; sterile resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug; sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare";;;;;; 5740;"3006 10 10";5;Steril catgut;;;;;;- 5741;"3006 10 30";5;Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare;;;;;;- 5742;"3006 10 90";5;"Sterile suturmaterialer samt sterile plastre til operationssår; sterile laminaria; sterile resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug (undtagen catgut)";;;;;;- 5743;"3006 30";4;"Kontrastmidler til røntgenundersøgelser; diagnostiske reagensmidler til ind- eller udvortes brug";;;;;; 5744;"3006 30 00";5;"Kontrastmidler til røntgenundersøgelser; diagnostiske reagensmidler til ind- eller udvortes brug";;;;;;- 5745;"3006 40";4;"Dentalcement og andre tandfyldningsmidler; cement til sammensætning af knoglebrud";;;;;; 5746;"3006 40 00";5;"Dentalcement og andre tandfyldningsmidler; cement til sammensætning af knoglebrud";;;;;;- 5747;"3006 50";4;Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr;;;;;; 5748;"3006 50 00";5;Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr;;;;;;- 5749;"3006 60";4;Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner, prostaglandiner, thromboxaner, leukotriener, derivater og strukturelle analogstoffer deraf eller sæddræbende midler;;;;;; 5750;"3006 60 00";5;Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner, prostaglandiner, thromboxaner, leukotriener, derivater og strukturelle analogstoffer deraf eller sæddræbende midler;;;;;;- 5751;"3006 70";4;Gelpræparater til brug ved behandling af mennesker eller dyr som smøremiddel til kropsdele ved kirurgiske indgreb eller fysiske undersøgelser eller som kontakt mellem kropsdele og medicinske instrumenter;;;;;; 5752;"3006 70 00";5;Gelpræparater til brug ved behandling af mennesker eller dyr som smøremiddel til kropsdele ved kirurgiske indgreb eller fysiske undersøgelser eller som kontakt mellem kropsdele og medicinske instrumenter;;;;;;- 5753;"3006 91";4;Artikler til stomipleje;;;;;; 5754;"3006 91 00";5;Artikler til stomipleje;;;;;;- 5755;"3006 92";4;Pharmaceutiske produkter i form af affald;;;;;; 5756;"3006 92 00";5;Pharmaceutiske produkter i form af affald;;;;;;- 5757;"3006 93";4;Placeboer og udstyrssæt til kliniske blindforsøg eller dobbeltblindforsøg til et anerkendt klinisk forsøg, sat i doseret form;;;;;; 5758;"3006 93 00";5;Placeboer og udstyrssæt til kliniske blindforsøg eller dobbeltblindforsøg til et anerkendt klinisk forsøg, sat i doseret form;;;;;;- 5759;"31";2;Kapitel 31, GØDNINGSSTOFFER;;;;;; 5760;"3101";3;"Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer, også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5761;"3101 00";4;"Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer, også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5762;"3101 00 00";5;"Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer, også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;;- 5763;"3102";3;Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5764;"3102 10";4;Urinstof, også i vandig opløsning (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5765;"3102 10 10";5;Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på > 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5766;"3102 10 90";5;Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5767;"3102 21";4;Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5768;"3102 21 00";5;Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5769;"3102 29";4;Dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5770;"3102 29 00";5;Dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5771;"3102 30";4;Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5772;"3102 30 10";5;Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5773;"3102 30 90";5;Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5774;"3102 40";4;Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5775;"3102 40 10";5;Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5776;"3102 40 90";5;Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5777;"3102 50";4;Natriumnitrat;;;;;; 5778;"3102 50 00";5;Natriumnitrat;;;;;;kg N 5779;"3102 60";4;Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5780;"3102 60 00";5;Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5781;"3102 80";4;Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5782;"3102 80 00";5;Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5783;"3102 90";4;Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof, ammoniumsulfat, ammoniumnitrat, natriumnitrat, dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat eller calciumnitrat og ammoniumnitrat, blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning eller af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5784;"3102 90 00";5;Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof, ammoniumsulfat, ammoniumnitrat, natriumnitrat, dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat eller calciumnitrat og ammoniumnitrat, blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning eller af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg N 5785;"3103";3;Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5786;"3103 11";4;"Superfosfater med indhold af difosforpentaoxid ""P2O5"" på over 35 vægtprocent (undt. i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5787;"3103 11 00";5;"Superfosfater med indhold af difosforpentaoxid ""P2O5"" på over 35 vægtprocent (undt. i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;;kg P2O5 5788;"3103 19";4;"Superfosfater med indhold af difosforpentaoxid ""P2O5"" på max. 35 vægtprocent (undt. i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5789;"3103 19 00";5;"Superfosfater med indhold af difosforpentaoxid ""P2O5"" på max. 35 vægtprocent (undt. i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;;kg P2O5 5790;"3103 90";4;Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen superphosphater og thomasslagge og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5791;"3103 90 00";5;Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen superphosphater og thomasslagge og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg P2O5 5792;"3104";3;Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5793;"3104 20";4;Kaliumchlorid (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5794;"3104 20 10";5;Kaliumchlorid, med indhold af kalium beregnet som kaliummonoxid på <= 40 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg K2O 5795;"3104 20 50";5;Kaliumchlorid, med indhold af kalium beregnet som kaliummonoxid på > 40 vægtprocent, men <= 62 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg K2O 5796;"3104 20 90";5;Kaliumchlorid, med indhold af kalium beregnet som kaliummonoxid på > 62 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg K2O 5797;"3104 30";4;Kaliumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5798;"3104 30 00";5;Kaliumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg K2O 5799;"3104 90";4;Karnallit, sylvinit og andre rå, naturlige kaliumsalte, kaliummagnesiumsulfat samt blandinger af kaliumholdige gødningsstoffer, f.eks. blandinger af kaliumchlorid og kaliumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5800;"3104 90 00";5;Karnallit, sylvinit og andre rå, naturlige kaliumsalte, kaliummagnesiumsulfat samt blandinger af kaliumholdige gødningsstoffer, f.eks. blandinger af kaliumchlorid og kaliumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;kg K2O 5801;"3105";3;"Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg";;;;;; 5802;"3105 10";4;Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg;;;;;; 5803;"3105 10 00";5;Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg;;;;;;- 5804;"3105 20";4;Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer nitrogen, fosfor og kalium (undtagen i form af tabletter eller lignende, eller i pakninger med en bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5805;"3105 20 10";5;Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af nitrogen på> 10% beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger med en bruttovægt <= 10 kg);;;;;;- 5806;"3105 20 90";5;Mineralske el kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof, fosfor og kalium (NPK), indhold af kvælstof på u 10vægt% (beregnet på grundlag af tørsubstansen);;;;;;- 5807;"3105 30";4;"Diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5808;"3105 30 00";5;"Diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;;- 5809;"3105 40";4;"Ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", også blandet med diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5810;"3105 40 00";5;"Ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", også blandet med diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;;- 5811;"3105 51";4;"Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og phosphor, med indhold af nitrater og phosphater (undtagen ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5812;"3105 51 00";5;"Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og phosphor, med indhold af nitrater og phosphater (undtagen ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;;- 5813;"3105 59";4;"Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og phosphor (undtagen ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"", undtagen med indhold af nitrater og phosphater og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 5814;"3105 59 00";5;"Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og phosphor (undtagen ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"", undtagen med indhold af nitrater og phosphater og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;;- 5815;"3105 60";4;Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer phosphor og kalium (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5816;"3105 60 00";5;Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer phosphor og kalium (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;- 5817;"3105 90";4;Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og kalium eller kun et gødningselement som væsentlig bestanddel, herunder blandinger af animalske eller vegetabilske gødningsstoffer med kemiske eller mineralske gødningsstoffer (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 5818;"3105 90 20";5;Mineralske eller kemiske Gødningsstoffer, som indeholder Gødning af to elementer nitrogen og kalium eller en enkelt principal Gødning stoffet kun, incl blandinger af animalsk eller vegetabilsk eller mineralsk med kemiske Gødningsstoffer Gødning med> 10% nitrogen efter vægt (undtagen i form af tabletter eller lignende, eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;- 5819;"3105 90 80";5;Mineralske eller kemiske Gødningsstoffer, som indeholder Gødning af to nitrogen og kalium, eller et hovedelement gødskning, herunder blandinger af animalsk eller vegetabilsk eller mineral med kemiske Gødningsstoffer Gødning, der ikke indeholder nitrogen eller med et nitrogenindhold, efter vægt af <= 10% (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;;- 5820;"32";2;"Kapitel 32, GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE O. LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH";;;;;; 5821;"3201";3;"Vegetabilske garvestofekstrakter samt garvesyrer ""tanniner"" og salte, ethere, estere og andre derivater deraf";;;;;; 5822;"3201 10";4;Quebrachoekstrakt;;;;;; 5823;"3201 10 00";5;Quebrachoekstrakt;;;;;;- 5824;"3201 20";4;Mimosebarkekstrakt;;;;;; 5825;"3201 20 00";5;Mimosebarkekstrakt;;;;;;- 5826;"3201 90";4;"Vegetabilske garvestofekstrakter samt garvesyrer ""tanniner"" og salte, ethere, estere og andre derivater deraf (undtagen quebrachoekstrakt og mimosabarkekstrakt)";;;;;; 5827;"3201 90 20";5;Sumakekstrakt, valoneaekstrakt, egetræs- eller kastanjetræsekstrakter;;;;;;- 5828;"3201 90 90";5;"Vegetabilske garvestofekstrakter samt garvesyrer ""tanniner"" og salte, ethere, estere og andre derivater deraf (undtagen quebrachoekstrakt, mimosabarkekstrakt, egetræsekstrakter, kastanjetræsekstrakter, sumakekstrakt og valoneaekstrakt)";;;;;;- 5829;"3202";3;"Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug";;;;;; 5830;"3202 10";4;Syntetiske organiske garvestoffer;;;;;; 5831;"3202 10 00";5;Syntetiske organiske garvestoffer;;;;;;- 5832;"3202 90";4;"Uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug";;;;;; 5833;"3202 90 00";5;"Uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug";;;;;;- 5834;"3203";3;Vegetabilske eller animalske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, også kemisk definerede, samt præparater på basis af vegetabilske eller animalske farvestoffer af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen dyrekul og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5835;"3203 00";4;Vegetabilske eller animalske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, også kemisk definerede, samt præparater på basis af vegetabilske eller animalske farvestoffer af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen dyrekul og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5836;"3203 00 10";5;Vegetabilske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, også kemisk definerede, samt præparater på basis af vegetabilske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5837;"3203 00 90";5;Animalske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, også kemisk definerede, samt præparater på basis af animalske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen dyrekul og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5838;"3204";3;"Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede, samt præparater på basis af syntetiske organiske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer, samt syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler ""optisk hvidt"" eller som luminophorer, også kemisk definerede (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215)";;;;;; 5839;"3204 11";4;Syntetiske organiske dispersionsfarvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske dispersionsfarvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5840;"3204 11 00";5;Syntetiske organiske dispersionsfarvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske dispersionsfarvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5841;"3204 12";4;Syntetiske organiske syrefarvestoffer, også metalliserede, og syntetiske organiske bejdsefarvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske syrer- eller bejdsefarvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5842;"3204 12 00";5;Syntetiske organiske syrefarvestoffer, også metalliserede, og syntetiske organiske bejdsefarvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske syrer- eller bejdsefarvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5843;"3204 13";4;Syntetiske organiske basiske farvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske basiske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5844;"3204 13 00";5;Syntetiske organiske basiske farvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske basiske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5845;"3204 14";4;Syntetiske organiske direkt-farvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske direkt-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5846;"3204 14 00";5;Syntetiske organiske direkt-farvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske direkt-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5847;"3204 15";4;Syntetiske organiske kype-farvestoffer, også som pigmenter, samt præparater på basis af syntetiske organiske kype-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5848;"3204 15 00";5;Syntetiske organiske kype-farvestoffer, også som pigmenter, samt præparater på basis af syntetiske organiske kype-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5849;"3204 16";4;Syntetiske organiske reaktive farvestoffer samt præparater på basis af af syntetiske organiske indikator-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5850;"3204 16 00";5;Syntetiske organiske reaktive farvestoffer samt præparater på basis af af syntetiske organiske indikator-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5851;"3204 17";4;"Syntetiske organiske pigmenter; præparater på basis af syntetiske organiske pigmenter, af den art der anvendes til farvning af stof, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvestofpræparater (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215, samt pos. 3204.18)";;;;;; 5852;"3204 17 00";5;"Syntetiske organiske pigmenter; præparater på basis af syntetiske organiske pigmenter, af den art der anvendes til farvning af stof, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvestofpræparater (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215, samt pos. 3204.18)";;;;;;- 5853;"3204 18";4;Syntetiske carotenoide farvestoffer og præparationer på basis deraf af den art der anvendes til farvning af stoffer eller i produktion af farvepræparationer (undtagen præparationer nævnt under 3207, 3208,3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;; 5854;"3204 18 00";5;Syntetiske carotenoide farvestoffer og præparationer på basis deraf af den art der anvendes til farvning af stoffer eller i produktion af farvepræparationer (undtagen præparationer nævnt under 3207, 3208,3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;;- 5855;"3204 19";4;"Syntetiske organiske farvestoffer samt præparater af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen dispersionsfarvestoffer, syrefarvestoffer, bejdse-farvestoffer, basiske farvestoffer, direkt-farvestoffer, kype-farvestoffer, reaktiv-farvestoffer, pigmenter, carotenoide farvestoffer og præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215); blandinger af farvestoffer nævnt under 3204.11 til 3204.19";;;;;; 5856;"3204 19 00";5;"Syntetiske organiske farvestoffer samt præparater af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen dispersionsfarvestoffer, syrefarvestoffer, bejdse-farvestoffer, basiske farvestoffer, direkt-farvestoffer, kype-farvestoffer, reaktiv-farvestoffer, pigmenter, carotenoide farvestoffer og præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215); blandinger af farvestoffer nævnt under 3204.11 til 3204.19";;;;;;- 5857;"3204 20";4;"Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler ""optisk hvidt"", også kemisk definerede";;;;;; 5858;"3204 20 00";5;"Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler ""optisk hvidt"", også kemisk definerede";;;;;;- 5859;"3204 90";4;Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede;;;;;; 5860;"3204 90 00";5;Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede;;;;;;- 5861;"3205";3;Substratpigmenter samt præparater på basis af substratpigmenter, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5862;"3205 00";4;Substratpigmenter samt præparater på basis af substratpigmenter, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5863;"3205 00 00";5;Substratpigmenter samt præparater på basis af substratpigmenter, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5864;"3206";3;Uorganiske eller mineralske farvestoffer, i.a.n., samt præparater på basis af uorganiske eller mineralske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede (undtagen kinaeller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;; 5865;"3206 11";4;Pigmenter og præparater på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på >= 80 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5866;"3206 11 00";5;Pigmenter og præparater på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på >= 80 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5867;"3206 19";4;Pigmenter og præparater på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på < 80 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5868;"3206 19 00";5;Pigmenter og præparater på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på < 80 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5869;"3206 20";4;Pigmenter og præparater på basis af chromforbindelser, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 5870;"3206 20 00";5;Pigmenter og præparater på basis af chromforbindelser, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;;- 5871;"3206 41";4;Ultramarin og præparater på basis deraf, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;; 5872;"3206 41 00";5;Ultramarin og præparater på basis deraf, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;;- 5873;"3206 42";4;Lithoponer samt andre pigmenter og præparater på basis af zinksulfid, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;; 5874;"3206 42 00";5;Lithoponer samt andre pigmenter og præparater på basis af zinksulfid, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;;- 5875;"3206 49";4;Uorganiske eller mineralske farvestoffer, i.a.n., samt præparater på basis af uorganiske eller mineralske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer, i.a.n. (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215 og undtagen uorganiske produkter af den art der anvendes som luminophorer);;;;;; 5876;"3206 49 10";5;Magnetit, fint formalet;;;;;;- 5877;"3206 49 70";5;"Inorganic or mineral colouring matter, n.e.s.; preparations based on inorganic or mineral colouring matter of a kind used for colouring any material or produce colorant preparations, n.e.s. (excl. preparations of heading 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 and 3215, inorganic products of a kind used as liminophores and magnetite)";;;;;;- 5878;"3206 50";4;Uorganiske produkter af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede;;;;;; 5879;"3206 50 00";5;Uorganiske produkter af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede;;;;;;- 5880;"3207";3;"Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte procelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien; glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager";;;;;; 5881;"3207 10";4;Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver samt lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien;;;;;; 5882;"3207 10 00";5;Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver samt lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien;;;;;;- 5883;"3207 20";4;Ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien;;;;;; 5884;"3207 20 10";5;Engober;;;;;;- 5885;"3207 20 90";5;Ikke-frittet glasur- og emaljemasse og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien (undtagen engober);;;;;;- 5886;"3207 30";4;Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien;;;;;; 5887;"3207 30 00";5;Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien;;;;;;- 5888;"3207 40";4;Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager;;;;;; 5889;"3207 40 40";5;Glas, i form af flager af længde >= 0,1 mm, men <= 3,5 mm og af tykkelse >= 2 mikrometer, men <= 5 mikrometer og glas, i form af pulver eller granulat, med indhold af siliciumdioxid på >= 99 vægtprocent (undtagen glasur- og emaljemasse);;;;;;- 5890;"3207 40 85";5;Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager (undtagen glasur- og emaljemasse, glas i form af flager af længde >= 0,1 mm, men <= 3,5 mm og af tykkelse >= 2 mikrometer, men <= 5 mikrometer og glas i form af pulver eller granulat, med indhold af siliciumdioxid på >= 99 vægtprocent);;;;;;- 5891;"3208";3;"Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller opløst i et ikke-vandigt medium; opløsninger af de i pos. 3901 til 3913 nævnte stoffer i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent (undtagen opløsninger af collodium)";;;;;; 5892;"3208 10";4;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af polyestere, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium, samt opløsninger af polyestere i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent;;;;;; 5893;"3208 10 10";5;Opløsninger af polyestere i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent;;;;;;- 5894;"3208 10 90";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af polyestere, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium;;;;;;- 5895;"3208 20";4;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af acryl- eller vinylpolymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium, samt opløsninger af acryl- eller vinylpolymerer i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent;;;;;; 5896;"3208 20 10";5;Opløsninger af acryl- eller vinylpolymerer i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent;;;;;;- 5897;"3208 20 90";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af acryl- eller vinylpolymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium;;;;;;- 5898;"3208 90";4;"Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium; opløsninger af de i pos. 3901 til 3913 nævnte stoffer i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent (undtagen på basis af polyestere og acryl- eller vinylpolymerer og undtagen collodium)";;;;;; 5899;"3208 90 11";5;Polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og af 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 48 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;;- 5900;"3208 90 13";5;Copolymer af P-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 48 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;;- 5901;"3208 90 19";5;Opløsninger af de i pos. 3901 til 3913 nævnte stoffer i flygtige organiske opløsningsmidler, med et indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent (undtagen på basis af polyestere eller acryl- eller vinylpolymerer og undtagen collodium samt polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og af 4,4'-methylendicyclohexyl-diisocyanat og copolymer af P-kresol og divinylbenzen, begge i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 48 vægtprocent);;;;;;- 5902;"3208 90 91";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium (undtagen på basis af polyestere og acryl- eller vinylpolymerer);;;;;;- 5903;"3208 90 99";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium;;;;;;- 5904;"3209";3;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium;;;;;; 5905;"3209 10";4;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af acryl- eller vinylpolymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium;;;;;; 5906;"3209 10 00";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af acryl- eller vinylpolymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium;;;;;;- 5907;"3209 90";4;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium (undtagen på basis af acryl- eller vinylpolymerer);;;;;; 5908;"3209 90 00";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium (undtagen på basis af acryl- eller vinylpolymerer);;;;;;- 5909;"3210";3;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, samt tilberedte koldtvandsfarver af den art der anvendes til farvning af læder (undtagen på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer og undtagen på basis af tørrende olier);;;;;; 5910;"3210 00";4;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, samt tilberedte koldtvandsfarver af den art der anvendes til farvning af læder (undtagen på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer);;;;;; 5911;"3210 00 10";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af tørrende olier;;;;;;- 5912;"3210 00 90";5;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, samt tilberedte koldtvandsfarver af den art der anvendes til farvning af læder (undtagen på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer og undtagen på basis af tørrende olier);;;;;;- 5913;"3211";3;Tilberedte siccativer;;;;;; 5914;"3211 00";4;Tilberedte siccativer;;;;;; 5915;"3211 00 00";5;Tilberedte siccativer;;;;;;- 5916;"3212";3;"Pigmenter, herunder metalpulver og -skæl, dispergeret i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg";;;;;; 5917;"3212 10";4;Prægefolie, af den art der bruges til tryk på bogomslag eller hattebånd;;;;;; 5918;"3212 10 00";5;Prægefolie, af den art der bruges til tryk på bogomslag eller hattebånd;;;;;;- 5919;"3212 90";4;Pigmenter, herunder metalpulver og -skæl, dispergeret i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling, farvestoffer i.a.n. formet eller pakket til detailsalg;;;;;; 5920;"3212 90 00";5;Pigmenter, herunder metalpulver og -skæl, dispergeret i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling, farvestoffer i.a.n. formet eller pakket til detailsalg;;;;;;- 5921;"3213";3;Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager;;;;;; 5922;"3213 10";4;Assortimenter af kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager;;;;;; 5923;"3213 10 00";5;Assortimenter af kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager;;;;;;- 5924;"3213 90";4;Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager (undtagen i assortimenter);;;;;; 5925;"3213 90 00";5;Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager (undtagen i assortimenter);;;;;;- 5926;"3214";3;"Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lignende; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lignende";;;;;; 5927;"3214 10";4;"Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler; spartelmasse";;;;;; 5928;"3214 10 10";5;Udfyldnings- og tætningsmidler og lignende;;;;;;- 5929;"3214 10 90";5;Spartelmasse;;;;;;- 5930;"3214 90";4;Ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lignende;;;;;; 5931;"3214 90 00";5;Ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lignende;;;;;;- 5932;"3215";3;Trykfarver, blæk, tusch og lignende farver, også koncentreret eller i fast form;;;;;; 5933;"3215 11";4;Sort trykfarve, også koncentreret eller fast;;;;;; 5934;"3215 11 00";5;Sort trykfarve, også koncentreret eller fast;;;;;;- 5935;"3215 19";4;Trykfarve, også koncentreret eller fast (undtagen sort blæk);;;;;; 5936;"3215 19 00";5;Trykfarve, også koncentreret eller fast (undtagen sort blæk);;;;;;- 5937;"3215 90";4;Blæk, også koncentreret eller fast (undtagen trykfarver);;;;;; 5938;"3215 90 20";5;"Blækpatroner undt. med trykfarver,(uden integreret printerhoved), til printere / kopimaskiner, som har mekaniske eller elektriske komponenter; fast blæk til indsættelse i trykkemaskiner, i.a.n.";;;;;;- 5939;"3215 90 70";5;Blæk, tusch og lignende varer, også koncentreret eller fast form, i.an. i denne pos.;;;;;;- 5940;"33";2;"Kapitel 33, FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER";;;;;; 5941;"3301";3;"Flygtige vegetabilske olier, også befriet for terpener, også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier";;;;;; 5942;"3301 12";4;Olie af appelsin, også befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen appelsinblomstolie);;;;;; 5943;"3301 12 10";5;Olie af appelsin, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen appelsinblomstolie);;;;;;- 5944;"3301 12 90";5;Olie af appelsin, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen appelsinblomstolie);;;;;;- 5945;"3301 13";4;Olie af citron, også befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;; 5946;"3301 13 10";5;Olie af citron, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;;- 5947;"3301 13 90";5;Olie af citron, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;;- 5948;"3301 19";4;Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter, også befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen af sød og bitter appelsin samt citron);;;;;; 5949;"3301 19 20";5;Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af appelsin, citron, lime og limette);;;;;;- 5950;"3301 19 80";5;Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af appelsin, citron, lime og limette);;;;;;- 5951;"3301 24";4;"Olie af pebermynte ""Mentha piperita"", også befriet for terpener, herunder olie i fast form";;;;;; 5952;"3301 24 10";5;"Olie af pebermynte ""Mentha piperita"", ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form";;;;;;- 5953;"3301 24 90";5;"Olie af pebermynte ""Mentha piperita"", befriet for terpener, herunder olie i fast form";;;;;;- 5954;"3301 25";4;"Olie af mynte, også befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af pebermynte ""Mentha piperita"")";;;;;; 5955;"3301 25 10";5;"Olie af mynte, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af pebermynte ""Mentha piperita"")";;;;;;- 5956;"3301 25 90";5;"Olie af mynte, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af pebermynte ""Mentha piperita"")";;;;;;- 5957;"3301 29";4;Flygtige vegetabilske olier, også befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen af citrusfrugter og mynte );;;;;; 5958;"3301 29 11";5;Olie af kryddernellike, niaouli og ylang-ylang, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;;- 5959;"3301 29 31";5;Olie af kryddernellike, niaouli og ylang-ylang, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;;- 5960;"3301 29 42";5;Rosenolie, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;;- 5961;"3301 29 49";5;Flygtige vegetabilske olier, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen af citrusfrugter, mynte, kryddernellike, niaouli og ylang-ylang);;;;;;- 5962;"3301 29 71";5;Olie af geranium, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;;- 5963;"3301 29 79";5;Olie af lavendel eller lavandin, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;;- 5964;"3301 29 91";5;Flygtige vegetabilske olier, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen af citrusfrugter og af geranium, jasmin, lavendel, lavandin, mynte, vetiverrod, kryddernellike, niaouli og ylang-ylang);;;;;;- 5965;"3301 30";4;Resinoider;;;;;; 5966;"3301 30 00";5;Resinoider;;;;;;- 5967;"3301 90";4;"Ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier";;;;;; 5968;"3301 90 10";5;Terpenholdige biprodukter fra flygtige vegetabilske olier;;;;;;- 5969;"3301 90 21";5;Ekstraherede oleoresiner, af lakrids og af humle;;;;;;- 5970;"3301 90 30";5;Ekstraherede oleoresiner af kvassiatræ, aloe, manna og andre planter (undtagen af vanille, lakrids samt humle);;;;;;- 5971;"3301 90 90";5;"Koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier";;;;;;- 5972;"3302";3;"Blandinger af lugtstoffer samt blandinger, herunder alkoholiske opløsninger, på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer";;;;;; 5973;"3302 10";4;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger, herunder alkoholiske opløsninger, på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien, samt andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer;;;;;; 5974;"3302 10 10";5;Tilberedninger på basis af lugtstoffer, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol., af den art der anvendes i drikkevareindustrien;;;;;;- 5975;"3302 10 21";5;Tilberedninger på basis af lugtstoffer, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose på < 5 vægtprocent, af isoglucose på < 5 vægtprocent, af glucose på < 5 vægtprocent eller af stivelse på < 5 vægtprocent, af den art der anvendes i drikkevareindustrien (undtagen med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol.);;;;;;- 5976;"3302 10 29";5;Tilberedninger på basis af lugtstoffer, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose >= 5 vægtprocent, af isoglucose på >= 5 vægtprocent, af glucose på >= 5 vægtprocent eller af stivelse på >= 5 vægtprocent, af den art der anvendes i drikkevareindustrien (undtagen med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol.);;;;;;- 5977;"3302 10 40";5;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger, herunder alkoholiske opløsninger, på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes i drikkevareindustrien, samt andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes i drikkevareindustrien (undtagen tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik);;;;;;- 5978;"3302 10 90";5;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger, herunder alkoholiske opløsninger, på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes i næringsmiddelindustrien;;;;;;- 5979;"3302 90";4;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger, herunder alkoholiske opløsninger, på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien (undtagen næringsmiddel- eller drikkevareindustrien);;;;;; 5980;"3302 90 10";5;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien, i form af alkoholiske opløsninger (undtagen til anvendelse i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien);;;;;;- 5981;"3302 90 90";5;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien (undtagen til anvendelse i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien og undtagen alkoholiske opløsninger);;;;;;- 5982;"3303";3;Parfumer og toiletvand (undtagen aftershavelotion og deodoranter til personlig brug);;;;;; 5983;"3303 00";4;Parfumer og toiletvand (undtagen aftershavelotion og deodoranter til personlig brug);;;;;; 5984;"3303 00 10";5;Parfumer (undtagen aftershavelotion og deodoranter til personlig brug);;;;;;- 5985;"3303 00 90";5;Toiletvand (undtagen aftershavelotion og deodoranter til personlig brug);;;;;;- 5986;"3304";3;Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje, herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning samt manicurepræparater og pedicurepræparater (undtagen længemidler);;;;;; 5987;"3304 10";4;Sminke til læberne;;;;;; 5988;"3304 10 00";5;Sminke til læberne;;;;;;- 5989;"3304 20";4;Sminke til øjnene;;;;;; 5990;"3304 20 00";5;Sminke til øjnene;;;;;;- 5991;"3304 30";4;Manicure- og pedicurepræparater;;;;;; 5992;"3304 30 00";5;Manicure- og pedicurepræparater;;;;;;- 5993;"3304 91";4;Pudder, til sminkning eller hudpleje, herunder babypudder og pudder i fast form (undtagen lægemidler);;;;;; 5994;"3304 91 00";5;Pudder, til sminkning eller hudpleje, herunder babypudder og pudder i fast form (undtagen lægemidler);;;;;;- 5995;"3304 99";4;Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje, herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning (undtagen lægemidler og undtagen sminke til læberne, sminke til øjnene, manicure- og pedicurepræparater samt pudder, herunder pudder i fast form);;;;;; 5996;"3304 99 00";5;Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje, herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning (undtagen lægemidler og undtagen sminke til læberne, sminke til øjnene, manicure- og pedicurepræparater samt pudder, herunder pudder i fast form);;;;;;- 5997;"3305";3;Hårplejemidler;;;;;; 5998;"3305 10";4;Hårvaskemidler;;;;;; 5999;"3305 10 00";5;Hårvaskemidler;;;;;;- 6000;"3305 20";4;Præparater til permanentbehandling;;;;;; 6001;"3305 20 00";5;Præparater til permanentbehandling;;;;;;- 6002;"3305 30";4;Hårlak;;;;;; 6003;"3305 30 00";5;Hårlak;;;;;;- 6004;"3305 90";4;Hårplejemidler (undtagen hårvaskemidler, præparater til permanentbehandling og hårlak);;;;;; 6005;"3305 90 00";5;Hårplejemidler (undtagen hårvaskemidler, præparater til permanentbehandling og hårlak);;;;;;- 6006;"3306";3;"Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd, i pakninger til detailsalg";;;;;; 6007;"3306 10";4;Tandplejemidler, herunder sådanne der anvendes af tandlæger;;;;;; 6008;"3306 10 00";5;Tandplejemidler, herunder sådanne der anvendes af tandlæger;;;;;;- 6009;"3306 20";4;Tandtråd, i pakninger til detailsalg;;;;;; 6010;"3306 20 00";5;Tandtråd, i pakninger til detailsalg;;;;;;- 6011;"3306 90";4;Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser (undtagen tandplejemidler og tandtråd);;;;;; 6012;"3306 90 00";5;Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser (undtagen tandplejemidler og tandtråd);;;;;;- 6013;"3307";3;"Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, i.a.n.; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber";;;;;; 6014;"3307 10";4;Præparater til brug før, under og efter barbering;;;;;; 6015;"3307 10 00";5;Præparater til brug før, under og efter barbering;;;;;;- 6016;"3307 20";4;Desodoriserings- og antitranspirationsmidler til personlig brug;;;;;; 6017;"3307 20 00";5;Desodoriserings- og antitranspirationsmidler til personlig brug;;;;;;- 6018;"3307 30";4;Parfumeret badesalt og andre præparater til badebrug;;;;;; 6019;"3307 30 00";5;Parfumeret badesalt og andre præparater til badebrug;;;;;;- 6020;"3307 41";4;Agarbatti og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding;;;;;; 6021;"3307 41 00";5;Agarbatti og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding;;;;;;- 6022;"3307 49";4;Præparater til parfumering eller desodorisering af rum, herunder duftpræparater til religiøse ceremonier (undtagen agarbatti og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding);;;;;; 6023;"3307 49 00";5;Præparater til parfumering eller desodorisering af rum, herunder duftpræparater til religiøse ceremonier (undtagen agarbatti og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding);;;;;;- 6024;"3307 90";4;Hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, i.a.n.;;;;;; 6025;"3307 90 00";5;Hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, i.a.n.;;;;;;- 6026;"34";2;"Kapitel 34, SÆBE; ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER; SMØREMIDLER; SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS; PUDSE- OG SKUREMIDLER; LYS OG LIGNENDE PRODUKTER; MODELLERMASSE; DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS";;;;;; 6027;"3401";3;"Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler";;;;;; 6028;"3401 11";4;Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler, til toiletbrug, herunder til medicinsk brug;;;;;; 6029;"3401 11 00";5;Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler, til toiletbrug, herunder til medicinsk brug;;;;;;- 6030;"3401 19";4;Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler (undtagen til toiletbrug, herunder til medicinsk brug);;;;;; 6031;"3401 19 00";5;Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler (undtagen til toiletbrug, herunder til medicinsk brug);;;;;;- 6032;"3401 20";4;Sæbe i form af flager, granulater, pulvere eller pasta, i vandig opløsning eller i anden form i.a.n.;;;;;; 6033;"3401 20 10";5;Sæbe i form af flager, granulater eller pulvere;;;;;;- 6034;"3401 20 90";5;"Sæbe i form af pasta ""blød sæbe"", i vandig opløsning ""flydende sæbe"" eller i anden form i.a.n.";;;;;;- 6035;"3401 30";4;Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe;;;;;; 6036;"3401 30 00";5;Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe;;;;;;- 6037;"3402";3;Organiske overfladeaktive stoffer samt overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe (undtagen sæbe og andre varer henhørende under pos. 3401);;;;;; 6038;"3402 31";4;Lineære alkylbenzensulfonsyrer og salte deraf;;;;;; 6039;"3402 31 00";5;Lineære alkylbenzensulfonsyrer og salte deraf;;;;;;- 6040;"3402 39";4;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, anionaktive (undtagen lineære alkylbenzensulfonsyrer og salte deraf);;;;;; 6041;"3402 39 10";5;Vandige opløsninger med indhold af dinatrium alkyl[oxydi[benzensulphonat]] på >= 30 vægtprocent, men <= 50 vægtprocent;;;;;;- 6042;"3402 39 90";5;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, anionaktive (undtagen lineære alkylbenzensulfonsyrer og salte deraf, samt vandige opløsninger med indhold af dinatrium alkyl[oxydi[benzensulphonat]] på >= 30 vægtprocent, men <= 50 vægtprocent);;;;;;- 6043;"3402 41";4;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, kationaktive;;;;;; 6044;"3402 41 00";5;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, kationaktive;;;;;;- 6045;"3402 42";4;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, nonionaktive (undtagen sæbe);;;;;; 6046;"3402 42 00";5;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, nonionaktive (undtagen sæbe);;;;;;- 6047;"3402 49";4;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg (undtagen anionaktive, kationaktive og nonionaktive og undtagen sæbe);;;;;; 6048;"3402 49 00";5;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg (undtagen anionaktive, kationaktive og nonionaktive og undtagen sæbe);;;;;;- 6049;"3402 50";4;Overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, og tilberedte rengørings- og rensemidler, i pakninger til detailsalg (undtagen organiske overfladeaktive stoffer, sæbe og organiske overfladeaktive præparater i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt produkter og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;; 6050;"3402 50 10";5;Overfladeaktive præparater, i pakninger til detailsalg (undtagen organiske overfladeaktive stoffer, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;;- 6051;"3402 50 90";5;Tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, samt rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, i pakninger til detailsalg (undtagen organiske overfladeaktive stoffer, sæbe og overfladeaktive præparater samt stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;;- 6052;"3402 90";4;Overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, samt tilberedte rengørings- og rensemidler (undtagen i pakninger til detailsalg og undtagen organiske overfladeaktive stoffer, sæbe, organiske overfladeaktive præparater i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer samt stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;; 6053;"3402 90 10";5;Overfladeaktive præparater (undtagen i pakninger til detailsalg og undtagen organiske overfladeaktive præparater i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer samt stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;;- 6054;"3402 90 90";5;Tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, samt rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe (undtagen i pakninger til detailsalg og undtagen organiske overfladeaktive stoffer, sæbe, overfladeaktive præparater samt stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;;- 6055;"3403";3;Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, samt præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer (undtagen produkter, der som karaktergivende bestanddel indeholder >= 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler);;;;;; 6056;"3403 11";4;Præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder >= 70 vægtprocent af disse olier);;;;;; 6057;"3403 11 00";5;Præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder >= 70 vægtprocent af disse olier);;;;;;- 6058;"3403 19";4;Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder >= 70 vægtprocent af disse olier, og undtagen præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer);;;;;; 6059;"3403 19 10";5;Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, der indeholder >= 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, men ikke som karaktergivende bestanddel (undtagen præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer);;;;;;- 6060;"3403 19 20";5;Smøremidler, som har et biobaseret kulstofindhold på mindst 25 pct. efter masse, og som er biologisk nedbrydelige på et niveau på mindst 60 pct.;;;;;;- 6061;"3403 19 80";5;Smøremidler, inkl. cutting-olie præparater, boltsakse eller nødder release præparater, anti-rust eller anti-korrosion og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, med indhold af mælkefedt på <70 pct. af jordolie eller olie hidrørende fra bituminøse mineraler, undt. præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, og smøremidler har en biobaseret kulstofindhold på mindst 25 masse-pct., og som er biologisk nedbrydelige i et niveau på mindst 60 pct.;;;;;;- 6062;"3403 91";4;Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 6063;"3403 91 00";5;Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;;- 6064;"3403 99";4;Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer);;;;;; 6065;"3403 99 00";5;Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer);;;;;;- 6066;"3404";3;Voks, syntetisk, og tilberedt voks;;;;;; 6067;"3404 20";4;"Voks af poly[oxyethylen] ""polyethylenglycol""";;;;;; 6068;"3404 20 00";5;"Voks af poly[oxyethylen] ""polyethylenglycol""";;;;;;- 6069;"3404 90";4;"Voks, syntetisk (undtagen voks af poly[oxyethylen] ""polyethylenglycol"")";;;;;; 6070;"3404 90 00";5;"Voks, syntetisk (undtagen voks af poly[oxyethylen] ""polyethylenglycol"")";;;;;;- 6071;"3405";3;Pudse- og polermidler, til fodtøj, møbler, gulve, karrosserier, glasvarer eller metalvarer, samt skurepasta, skurepulver og lignende varer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;; 6072;"3405 10";4;Skocreme og lignende præparater til behandling af fodtøj eller læder, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;; 6073;"3405 10 00";5;Skocreme og lignende præparater til behandling af fodtøj eller læder, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;;- 6074;"3405 20";4;Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;; 6075;"3405 20 00";5;Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;;- 6076;"3405 30";4;Polermidler og lignende præparater til karrosserier, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen polermidler til metalvarer og undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;; 6077;"3405 30 00";5;Polermidler og lignende præparater til karrosserier, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen polermidler til metalvarer og undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;;- 6078;"3405 40";4;Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater;;;;;; 6079;"3405 40 00";5;Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater;;;;;;- 6080;"3405 90";4;Pudse- og polermidler til glasvarer eller metalvarer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse pudse- og polermidler;;;;;; 6081;"3405 90 10";5;Pudse- og polermidler til metalvarer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater;;;;;;- 6082;"3405 90 90";5;Pudse- og polermidler til glasvarer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater;;;;;;- 6083;"3406";3;Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer;;;;;; 6084;"3406 00";4;Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer;;;;;; 6085;"3406 00 00";5;Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer;;;;;;- 6086;"3407";3;"Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, i pakninger til detailsalg, i plader, i hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips, af brændt gips eller calciumsulfat";;;;;; 6087;"3407 00";4;"Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, i pakninger til detailsalg, i plader, i hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips, af brændt gips eller calciumsulfat";;;;;; 6088;"3407 00 00";5;"Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, i pakninger til detailsalg, i plader, i hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips, af brændt gips eller calciumsulfat";;;;;;- 6089;"35";2;"Kapitel 35, PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER";;;;;; 6090;"3501";3;"Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim (undtagen i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;; 6091;"3501 10";4;Casein;;;;;; 6092;"3501 10 10";5;Casein til fremstilling af regenererede tekstilfibre;;;;;;- 6093;"3501 10 50";5;Casein til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og foderstoffer samt til fremstilling af regenererede tekstilfibre);;;;;;- 6094;"3501 10 90";5;Casein til fremstilling af næringsmidler og foderstoffer samt anden casein (undtagen til fremstilling af regenererede tekstilfibre eller til anden industriel anvendelse);;;;;;- 6095;"3501 90";4;"Caseinater og andre caseinderivater; caseinlim (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;; 6096;"3501 90 10";5;Caseinlim (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 6097;"3501 90 90";5;Caseinater og andre caseinderivater;;;;;;- 6098;"3502";3;Albuminer, herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, samt albuminater og andre albuminderivater;;;;;; 6099;"3502 11";4;Ægalbumin, tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende;;;;;; 6100;"3502 11 10";5;Ægalbumin, tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde;;;;;;- 6101;"3502 11 90";5;Ægalbumin, tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende, egnet til menneskeføde;;;;;;- 6102;"3502 19";4;Ægalbumin (undtagen tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende);;;;;; 6103;"3502 19 10";5;"Ægalbumin, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde (undtagen tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende"")";;;;;;- 6104;"3502 19 90";5;Ægalbumin, egnet til menneskeføde (undtagen tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende);;;;;;- 6105;"3502 20";4;"Mælkealbumin ""lactalbumin"", herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet";;;;;; 6106;"3502 20 10";5;"Mælkealbumin ""lactalbumin"", herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde";;;;;;- 6107;"3502 20 91";5;"Mælkealbumin ""lactalbumin"", herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende, egnet til menneskeføde";;;;;;- 6108;"3502 20 99";5;"Mælkealbumin ""lactalbumin"", herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsotfindholdet, egnet til menneskeføde (undtagen tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende)";;;;;;- 6109;"3502 90";4;"Albuminer samt albuminater og andre albuminderivater (undtagen ægalbumin og mælkealbumin ""lactalbumin"" samt koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)";;;;;; 6110;"3502 90 20";5;"Albuminer, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde (undtagen ægalbumin og mælkealbumin ""lactalbumin"" samt koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)";;;;;;- 6111;"3502 90 70";5;"Albuminer, egnet til menneskeføde (undtagen ægalbumin og mælkealbumin ""lactalbumin"" samt koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)";;;;;;- 6112;"3502 90 90";5;Albuminater og andre albuminderivater;;;;;;- 6113;"3503";3;"Gelatine, herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet, og gelatinederivater; husblas; lim af animalsk oprindelse (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg samt caseinlim)";;;;;; 6114;"3503 00";4;"Gelatine, herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet, og gelatinederivater; husblas; lim af animalsk oprindelse (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg samt caseinlim)";;;;;; 6115;"3503 00 10";5;Gelatine, herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet, og gelatinederivater (undtagen uren gelatine og hærdet gelatine);;;;;;- 6116;"3503 00 80";5;Husblas og lim af animalsk oprindelse (undtagen caseinlim samt gelatine og gelatinederivater);;;;;;- 6117;"3504";3;"Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, i.a.n.; hudpulver; også behandlet med kromsalt";;;;;; 6118;"3504 00";4;"Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, i.a.n.; hudpulver; også behandlet med kromsalt";;;;;; 6119;"3504 00 10";5;Koncentrater af mælkeproteiner med proteinindhold på >85 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet;;;;;;- 6120;"3504 00 90";5;"Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, i.a.n.; hudpulver, også behandlet med chromsalt (undtagen koncentrater af mælkeproteiner med proteinindhold på >85 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)";;;;;;- 6121;"3505";3;"Dextrin og anden modificeret stivelse, herunder forklistret og esterificeret stivelse; lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse (undtagen i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;; 6122;"3505 10";4;Dextrin og anden modificeret stivelse, herunder forklistret og esterificeret stivelse;;;;;; 6123;"3505 10 10";5;Dextrin;;;;;;- 6124;"3505 10 50";5;Modificeret stivelse, esterificeret eller etherificeret (undtagen dextrin);;;;;;- 6125;"3505 10 90";5;Modificeret stivelse (undtagen esterificeret stivelse og etherificeret stivelse samt dextrin);;;;;;- 6126;"3505 20";4;Lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 6127;"3505 20 10";5;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på < 25 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 6128;"3505 20 30";5;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på >= 25 vægtprocent, men < 55 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 6129;"3505 20 50";5;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på >= 55 vægtprocent, men < 80 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 6130;"3505 20 90";5;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på >= 80 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;;- 6131;"3506";3;Tilberedt lim, tilberedt klister og andre tilberedte klæbemidler, samt varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt er <= 1 kg pr. stk (undtagen lim af animalsk oprindelse og lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse);;;;;; 6132;"3506 10";4;Varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt er <= 1 kg pr. stk.;;;;;; 6133;"3506 10 00";5;Varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt er <= 1 kg pr. stk.;;;;;;- 6134;"3506 91";4;Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913 eller på gummi (ekskl. pakninger til detailsalg med en nettovægt <= 1 kg);;;;;; 6135;"3506 91 10";5;Optisk klare free-film klæbemidler og optisk klare hærdende flydende klæbemidler, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af fladskærme eller berøringsfølsomme skærmpaneler, baseret på polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913 eller på gummi;;;;;;- 6136;"3506 91 90";5;Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913 eller på gummi, i.an. I denne pos.;;;;;;- 6137;"3506 99";4;Tilberedt lim, tilberedt klister og andre tilberedte klæbemidler, i.a.n.;;;;;; 6138;"3506 99 00";5;Tilberedt lim, tilberedt klister og andre tilberedte klæbemidler, i.a.n.;;;;;;- 6139;"3507";3;"Enzymer; tilberedte enzymer, i.a.n.";;;;;; 6140;"3507 10";4;Osteløbe og koncentrater deraf;;;;;; 6141;"3507 10 00";5;Osteløbe og koncentrater deraf;;;;;;- 6142;"3507 90";4;Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf);;;;;; 6143;"3507 90 30";5;Lipoprotein og aspergillus alkalin protease;;;;;;- 6144;"3507 90 90";5;Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase og aspergillus alkalin protease);;;;;;- 6145;"36";2;"Kapitel 36, KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROPHORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER";;;;;; 6146;"3601";3;Krudt;;;;;; 6147;"3601 00";4;Krudt;;;;;; 6148;"3601 00 00";5;Krudt;;;;;;- 6149;"3602";3;Sprængstoffer, tilberedte (undtagen krudt);;;;;; 6150;"3602 00";4;Sprængstoffer, tilberedte (undtagen krudt);;;;;; 6151;"3602 00 00";5;Sprængstoffer, tilberedte (undtagen krudt);;;;;;- 6152;"3603";3;"Sikkerhedslunter; detonerende tændsnore; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer (undtagen granatbrændrør og patronhylstre med eller uden tændsatser)";;;;;; 6153;"3603 10";4;Sikkerhedslunter;;;;;; 6154;"3603 10 00";5;Sikkerhedslunter;;;;;;- 6155;"3603 20";4;Sprængsnore;;;;;; 6156;"3603 20 00";5;Sprængsnore;;;;;;- 6157;"3603 30";4;Fænghætter (undtagen patronhylstre med fænghætter);;;;;; 6158;"3603 30 00";5;Fænghætter (undtagen patronhylstre med fænghætter);;;;;;- 6159;"3603 40";4;Sprængkapsler;;;;;; 6160;"3603 40 00";5;Sprængkapsler;;;;;;- 6161;"3603 50";4;Tændsatser;;;;;; 6162;"3603 50 00";5;Tændsatser;;;;;;- 6163;"3603 60";4;Elektriske detonatorer (undtagen granatdetonatorer);;;;;; 6164;"3603 60 00";5;Elektriske detonatorer (undtagen granatdetonatorer);;;;;;- 6165;"3604";3;Fyrværkeriartikler, signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler (undtagen løse patroner);;;;;; 6166;"3604 10";4;Fyrværkeriartikler;;;;;; 6167;"3604 10 00";5;Fyrværkeriartikler;;;;;;- 6168;"3604 90";4;Signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler (undtagen fyrværkeriartikler og løse patroner);;;;;; 6169;"3604 90 00";5;Signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler (undtagen fyrværkeriartikler og løse patroner);;;;;;- 6170;"3605";3;Tændstikker (undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604);;;;;; 6171;"3605 00";4;Tændstikker (undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604);;;;;; 6172;"3605 00 00";5;Tændstikker (undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604);;;;;;- 6173;"3606";3;"Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form; metaldehyd, hexamethylentetramin og lignende stoffer i form af tabletter, stænger eller lignende til brug som brændstof; brændstof på basis af alkohol og lignende tilberedt brændstof i fast form eller pastaform; flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med rumindhold på <= 300 cm³; fakler, ildtændere og lignende varer";;;;;; 6174;"3606 10";4;Brændstof, flydende, og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med rumindhold på <= 300 cm³;;;;;; 6175;"3606 10 00";5;Brændstof, flydende, og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med rumindhold på <= 300 cm³;;;;;;- 6176;"3606 90";4;"Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form; metaldehyd, hexamethylentetramin og lignende stoffer i form af tabletter, stænger eller lignende til brug som brændstof; brændstof på basis af alkohol og lignende tilberedt brændstof i fast form eller pastaform; fakler, ildtændere og lignende varer";;;;;; 6177;"3606 90 10";5;Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form;;;;;;- 6178;"3606 90 90";5;"Metaldehyd, hexamethylentetramin og lignende stoffer i form af tabletter, stænger eller lignende til brug som brændstof; brændstof på basis af alkohol og lignende tilberedt brændstof i fast form eller pastaform; fakler, ildtændere og lignende varer";;;;;;- 6179;"37";2;Kapitel 37, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER;;;;;; 6180;"3701";3;"Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"" i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter";;;;;; 6181;"3701 10";4;Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, til røntgenstråler (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;; 6182;"3701 10 00";5;Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, til røntgenstråler (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;;m2 6183;"3701 20";4;"Film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"", i plader, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, også i kassetter";;;;;; 6184;"3701 20 00";5;"Film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"", i plader, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, også i kassetter";;;;;;Antal stk. 6185;"3701 30";4;Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, med mindst én sidelængde > 255 mm (undtagen til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling);;;;;; 6186;"3701 30 00";5;Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, med mindst én sidelængde > 255 mm (undtagen til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling);;;;;;m2 6187;"3701 91";4;"Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen plader og bladfilm med mindst én sidelængde > 255 mm samt film til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6188;"3701 91 00";5;"Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen plader og bladfilm med mindst én sidelængde > 255 mm samt film til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;- 6189;"3701 99";4;"Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke til farveoptagelser, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen plader og bladfilm med mindst én sidelængde > 255 mm samt film til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6190;"3701 99 00";5;"Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke til farveoptagelser, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen plader og bladfilm med mindst én sidelængde > 255 mm samt film til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;- 6191;"3702";3;"Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"" i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede";;;;;; 6192;"3702 10";4;Film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, til røntgenstråler (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;; 6193;"3702 10 00";5;Film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, til røntgenstråler (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;;m2 6194;"3702 31";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke perforerede, af bredde <= 105 mm, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen pap eller tekstile)";;;;;; 6195;"3702 31 91";5;Farvenegativfilm af bredde >= 75 mm, men <= 105 mm og af længde >= 100 m, bestemt til fremstilling af instant picture-film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke perforerede (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;;Meter 6196;"3702 31 97";5;"Fotografiske film ""incl. Instant film"", i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke perforerede, bredde <= 105 mm, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen det af papir, pap eller tekstilstof og negativfilm af bredde> = 75 mm, men <= 105 mm og af længde> = 100 m til fremstilling af instant picture-film)";;;;;;Meter 6197;"3702 32";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 105 mm, med sølvhalogenemulsion, ikke til farveoptagelser (undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6198;"3702 32 10";5;Mikrofilm og fotografisk film til grafisk brug, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 35 mm og med sølvhalogenemulsion, ikke til farveoptagelser;;;;;;- 6199;"3702 32 20";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 35 mm og med sølvhalogenemulsion, ikke til farveoptagelser (undtagen film til røntgenstråler, film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"", mikrofilm og film til grafisk brug)";;;;;;- 6200;"3702 32 85";5;Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 35 mm, men <= 105 mm og med sølvhalogenemulsion, ikke til farveoptagelser (undtagen film til røntgenstråler);;;;;;- 6201;"3702 39";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 105 mm, ikke til farveoptagelser (undtagen med sølvhalogenemulsion og undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6202;"3702 39 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 105 mm, ikke til farveoptagelser (undtagen med sølvhalogenemulsion og undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;- 6203;"3702 41";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde > 200 m, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6204;"3702 41 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde > 200 m, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;m2 6205;"3702 42";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde > 200 m, ikke til farveoptagelser (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6206;"3702 42 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde > 200 m, ikke til farveoptagelser (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;m2 6207;"3702 43";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde <= 200 m (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6208;"3702 43 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde <= 200 m (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;m2 6209;"3702 44";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 105 mm, men <= 610 mm (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6210;"3702 44 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 105 mm, men <= 610 mm (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;m2 6211;"3702 52";4;"Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til farveoptagelser ""polykromatiske"", bredde <= 16 mm (undtagen af ??papir, pap eller tekstilstof)";;;;;; 6212;"3702 52 00";5;"Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til farveoptagelser ""polykromatiske"", bredde <= 16 mm (undtagen af ??papir, pap eller tekstilstof)";;;;;;- 6213;"3702 53";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde <= 30 m, til lysbilleder";;;;;; 6214;"3702 53 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde <= 30 m, til lysbilleder";;;;;;Antal stk. 6215;"3702 54";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde <= 30 m (undtagen af papir, pap eller tekstilstof og undtagen film til lysbilleder eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6216;"3702 54 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde <= 30 m (undtagen af papir, pap eller tekstilstof og undtagen film til lysbilleder eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;Antal stk. 6217;"3702 55";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde > 30 m (undtagen af papir, pap eller tekstilstof og undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6218;"3702 55 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde > 30 m (undtagen af papir, pap eller tekstilstof og undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;Meter 6219;"3702 56";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 35 mm (undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6220;"3702 56 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 35 mm (undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;- 6221;"3702 96";4;Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrome fotografi, bredde <= 35 mm, længde <= 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstiler, X-ray film);;;;;; 6222;"3702 96 10";5;Mikrofilm og film til grafisk, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde <= 30 m;;;;;;- 6223;"3702 96 90";5;Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde <= 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstilstof, X-ray film, instant rullefilm, mikrofilm og film til grafisk brug);;;;;;Antal stk. 6224;"3702 97";4;Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrome fotografi, bredde <= 35 mm, længde> 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstiler, X-ray film);;;;;; 6225;"3702 97 10";5;Mikrofilm og film til grafisk, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde> 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstiler);;;;;;- 6226;"3702 97 90";5;Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde> 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstilstof, X-ray film, instant rullefilm, mikrofilm og film til grafisk);;;;;;Meter 6227;"3702 98";4;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, ikke til farveoptagelser, af bredde > 35 (undtagen film til røntgenstråler og film til umidelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 6228;"3702 98 00";5;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, ikke til farveoptagelser, af bredde > 35 (undtagen film til røntgenstråler og film til umidelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;;- 6229;"3703";3;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret;;;;;; 6230;"3703 10";4;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, i ruller af bredde > 610 mm;;;;;; 6231;"3703 10 00";5;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, i ruller af bredde > 610 mm;;;;;;- 6232;"3703 20";4;"Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen i ruller af bredde > 610 mm)";;;;;; 6233;"3703 20 00";5;"Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen i ruller af bredde > 610 mm)";;;;;;- 6234;"3703 90";4;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, ikke til farveoptagelser (undtagen i ruller af bredde > 610 mm);;;;;; 6235;"3703 90 00";5;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, ikke til farveoptagelser (undtagen i ruller af bredde > 610 mm);;;;;;- 6236;"3704";3;Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte;;;;;; 6237;"3704 00";4;Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte;;;;;; 6238;"3704 00 10";5;Fotografiske plader og film, eksponerede, men ikke fremkaldte, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof;;;;;;- 6239;"3704 00 90";5;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, eksponeret, men ikke fremkaldt;;;;;;- 6240;"3705";3;Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte (ekskl. produkter fremstillet af papir, pap eller tekstilstof, kinematografiske film og trykplader klar til brug);;;;;; 6241;"3705 00";4;Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte (ekskl. produkter fremstillet af papir, pap eller tekstilstof, kinematografiske film og trykplader klar til brug);;;;;; 6242;"3705 00 10";5;Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte, til reproduktion ved offset;;;;;;- 6243;"3705 00 90";5;Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte (undt. til reproduktion ved offset og kinematografiske film);;;;;;- 6244;"3706";3;Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor;;;;;; 6245;"3706 10";4;Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor, af bredde >= 35 mm;;;;;; 6246;"3706 10 20";5;Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, bestående alene af lydspor, bredde> = 35 mm, Negatives og mellemliggende positive af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, også uden lydspor, bredde> = 35 mm;;;;;;Meter 6247;"3706 10 99";5;Positiver af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, af bredde >= 35 mm (undtagen mellempositiver);;;;;;Meter 6248;"3706 90";4;Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor eller bestående alene af lydspor, af bredde < 35 mm;;;;;; 6249;"3706 90 52";5;Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, bestående alene af lydspor, bredde <35 mm, negativer, mellempositive og Filmjournaler af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, bredde <35 mm;;;;;;Meter 6250;"3706 90 91";5;Positiver af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, af bredde < 10 mm (undtagen mellempositiver samt filmjournaler);;;;;;Meter 6251;"3706 90 99";5;Positiver af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, af bredde >= 10 mm, men < 35 mm (undtagen mellempositiver samt filmjournaler);;;;;;Meter 6252;"3707";3;Præparater, kemiske, til fotografisk brug samt ublandede produkter til fotografisk brug, i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater samt salte og andre produkter af ædle metaller henhørende under pos. 2843-2846);;;;;; 6253;"3707 10";4;Emulsioner til sensibilisering af overflader, til fotografisk brug;;;;;; 6254;"3707 10 00";5;Emulsioner til sensibilisering af overflader, til fotografisk brug;;;;;;- 6255;"3707 90";4;Præparater, kemiske, til fotografisk brug, samt ublandede produkter til fotografisk brug i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater, emulsioner til sensibilisering af overflader samt salte og andre produkter af ædle metaller henhørende under pos. 2843-2846);;;;;; 6256;"3707 90 20";5;Fremkaldere og fiksersalte i form af kemiske præparater til fotografisk brug, inkl. ublandede produkter, i doseret stand eller i pakninger til detailsalg og færdige til anvendelse (undtagen salte og forbindelser under pos. 2843 til 2846);;;;;;- 6257;"3707 90 90";5;Præparater, kemiske, til fotografisk brug, samt ublandede produkter til fotografisk brug i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater, emulsioner til sensibilisering af overflader, fremkaldere og fixersalte samt salte og andre produkter af ædle metaller henhørende under pos. 2843-2846);;;;;;- 6258;"38";2;Kapitel 38, DIVERSE KEMISKE PRODUKTER;;;;;; 6259;"3801";3;"Grafit, kunstig, kolloid eller semi-kolloid; præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata";;;;;; 6260;"3801 10";4;"Grafit, kunstig (undtagen retortkul ""gaskul"" samt varer af kunstig grafit, herunder ildfaste produkter på basis af kunstig grafit)";;;;;; 6261;"3801 10 00";5;"Grafit, kunstig (undtagen retortkul ""gaskul"" samt varer af kunstig grafit, herunder ildfaste produkter på basis af kunstig grafit)";;;;;;- 6262;"3801 20";4;Grafit, kolloid eller semi-kolloid;;;;;; 6263;"3801 20 10";5;Grafit, kolloid, i suspension i olie, og semi-kolloid grafit;;;;;;- 6264;"3801 20 90";5;Grafit, kolloid (undtagen i suspension i olie samt semi-kolloid grafit);;;;;;- 6265;"3801 30";4;Kulholdig pasta, til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne;;;;;; 6266;"3801 30 00";5;Kulholdig pasta, til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne;;;;;;- 6267;"3801 90";4;Præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata (undtagen kulholdig pasta til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne);;;;;; 6268;"3801 90 00";5;Præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata (undtagen kulholdig pasta til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne);;;;;;- 6269;"3802";3;"Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt";;;;;; 6270;"3802 10";4;Aktiveret kul (undtagen med karakter af lægemidler eller i detailsalgspakninger til anvendelse som desodoriseringsmiddel i køleskabe, biler mv.);;;;;; 6271;"3802 10 00";5;Aktiveret kul (undtagen med karakter af lægemidler eller i detailsalgspakninger til anvendelse som desodoriseringsmiddel i køleskabe, biler mv.);;;;;;- 6272;"3802 90";4;Aktiveret diatomit, og andre aktiverede naturlige mineraler samt dyrekul, også brugt (undtagen aktiveret kul, kalcineret diatomit uden tilsætning af sintringsmidler samt aktiverede kemiske produkter);;;;;; 6273;"3802 90 00";5;Aktiveret diatomit, og andre aktiverede naturlige mineraler samt dyrekul, også brugt (undtagen aktiveret kul, kalcineret diatomit uden tilsætning af sintringsmidler samt aktiverede kemiske produkter);;;;;;- 6274;"3803";3;"Tallolie ""tallsyre"", også raffineret";;;;;; 6275;"3803 00";4;"Tallolie ""tallsyre"", også raffineret";;;;;; 6276;"3803 00 10";5;Tallolie, rå;;;;;;- 6277;"3803 00 90";5;Tallolie, også raffineret (undtagen rå tallolie);;;;;;- 6278;"3804";3;Affaldslud fra fremstilling af træmasse, også koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater (undtagen tallolie henhørende under pos. 3803);;;;;; 6279;"3804 00";4;Affaldslud fra fremstilling af træmasse, også koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater (undtagen tallolie henhørende under pos. 3803);;;;;; 6280;"3804 00 00";5;Affaldslud fra fremstilling af træmasse, også koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater (undtagen tallolie henhørende under pos. 3803);;;;;;- 6281;"3805";3;"Balsam-, træ- eller sulfatterpentin og andre terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ; rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen; pine-oil med alpha-terpineol som hovedbestanddel";;;;;; 6282;"3805 10";4;Balsam-, træ- eller sulfatterpentin;;;;;; 6283;"3805 10 10";5;"Balsamterpentin ""terpentinolie""";;;;;;- 6284;"3805 10 30";5;Træterpentin;;;;;;- 6285;"3805 10 90";5;Sulfatterpentin;;;;;;- 6286;"3805 90";4;"Rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen samt terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ (undtagen balsamterpentin ""terpentinolie"", træterpentin, sulfatterpentin)";;;;;; 6287;"3805 90 10";5;Pine-oil med alpha-terpineol som hovedbestanddel;;;;;;- 6288;"3805 90 90";5;"Rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen samt terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ (undtagen balsamterpentin ""terpentinolie"", træterpentin, sulfatterpentin samt pine-oil med alpha-terpineol som hovedbestanddel)";;;;;;- 6289;"3806";3;"Colophonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens ""pinolin"" og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning";;;;;; 6290;"3806 10";4;Kolofonium og harpikssyrer;;;;;; 6291;"3806 10 00";5;Kolofonium og harpikssyrer;;;;;;- 6292;"3806 20";4;Salte af colophonium, af harpikssyrer eller af derivater af colophonium eller harpikssyrer (undtagen salte af additionsprodukter af colophonium);;;;;; 6293;"3806 20 00";5;Salte af colophonium, af harpikssyrer eller af derivater af colophonium eller harpikssyrer (undtagen salte af additionsprodukter af colophonium);;;;;;- 6294;"3806 30";4;Harpiksestere;;;;;; 6295;"3806 30 00";5;Harpiksestere;;;;;;- 6296;"3806 90";4;"Derivater af colophonium, herunder salte af additionsprodukter af colophonium, og af harpikssyrer, harpiksessens ""pinolin"" og harpiksolier samt naturharpikser modificeret ved smeltning (undtagen salte af colophonium, salte af harpikssyrer, salte af derivater af colophonium eller af derivater af harpikssyrer samt harpiksestere)";;;;;; 6297;"3806 90 00";5;"Derivater af colophonium, herunder salte af additionsprodukter af colophonium, og af harpikssyrer, harpiksessens ""pinolin"" og harpiksolier samt naturharpikser modificeret ved smeltning (undtagen salte af colophonium, salte af harpikssyrer, salte af derivater af colophonium eller af derivater af harpikssyrer samt harpiksestere)";;;;;;- 6298;"3807";3;"Trætjære; trætjæreolier; træcreosot; rå methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg";;;;;; 6299;"3807 00";4;"Trætjære; trætjæreolier; træcreosot; rå methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg";;;;;; 6300;"3807 00 10";5;Trætjære;;;;;;- 6301;"3807 00 90";5;"Bryggerbeg og lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg samt trætjæreolier, træcreosot, rå methanol og vegetabilsk beg (undtagen trætjære, burgunderbeg ""vogeserbeg"", gul beg, stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg)";;;;;;- 6302;"3808";3;Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, f.eks. bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir;;;;;; 6303;"3808 52";4;"DDT ""ISO"" ""clofenotan"" INN """", i pakninger af nettovægt <= 300 g";;;;;; 6304;"3808 52 00";5;"DDT ""ISO"" ""clofenotan"" INN """", i pakninger af nettovægt <= 300 g";;;;;;- 6305;"3808 59";4;"Varer henhørende under pos. 3808 med et indhold af en eller flere af flg. stoffer: alachlor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinphos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) eller salte deraf; dinoseb (ISO), salte eller estere deraf; endosulfan (ISO); ethylendibromid (ISO) (1,2-dibromoethan); ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichloroethan); fluoroacetamid (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN); kviksølvforbindelser; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxiran (ethylenoxid); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); ethere af penta- og octabromodiphenyl; pentachlorophenol (ISO), salte eller estere deraf; perfluorooktansulfonatsyre og salte deraf; perfluorooktansulfonamider; perfluorooktansulfonylfluorid; phosphamidon (ISO); 2,,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), salte eller estere deraf; tributyltin-forbindelser; trichlorfon (ISO)";;;;;; 6306;"3808 59 00";5;"Varer henhørende under pos. 3808 med et indhold af en eller flere af flg. stoffer: alachlor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinphos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chlordan (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) eller salte deraf; dinoseb (ISO), salte eller estere deraf; endosulfan (ISO); ethylendibromid (ISO) (1,2-dibromoethan); ethylendichlorid (ISO) (1,2-dichloroethan); fluoroacetamid (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN); kviksølvforbindelser; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxiran (ethylenoxid); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); ethere af penta- og octabromodiphenyl; pentachlorophenol (ISO), salte eller estere deraf; perfluorooktansulfonatsyre og salte deraf; perfluorooktansulfonamider; perfluorooktansulfonylfluorid; phosphamidon (ISO); 2,,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), salte eller estere deraf; tributyltin-forbindelser; trichlorfon (ISO)";;;;;;- 6307;"3808 61";4;"Varer under pos. 3808, indeholdende alpha-cypermethrin ""ISO"", bendiocarb ""ISO"", bifenthrin ""ISO"", chlorfenapyr ""ISO"", cyfluthrin ""ISO"", deltamethrin ""INN, ISO"", etofenprox ""INN"", fenitrothion ""ISO"", lambdacyhalothrin ""ISO"", malathion ""ISO"", pirimiphos-methyl ""ISO"" eller propoxur ""ISO"", i pakninger af nettovægt <= 300 g";;;;;; 6308;"3808 61 00";5;"Varer under pos. 3808, indeholdende alpha-cypermethrin ""ISO"", bendiocarb ""ISO"", bifenthrin ""ISO"", chlorfenapyr ""ISO"", cyfluthrin ""ISO"", deltamethrin ""INN, ISO"", etofenprox ""INN"", fenitrothion ""ISO"", lambdacyhalothrin ""ISO"", malathion ""ISO"", pirimiphos-methyl ""ISO"" eller propoxur ""ISO"", i pakninger af nettovægt <= 300 g";;;;;;- 6309;"3808 62";4;"Varer under pos. 3808, indeholdende alpha-cypermethrin ""ISO"", bendiocarb ""ISO"", bifenthrin ""ISO"", chlorfenapyr ""ISO"", cyfluthrin ""ISO"", deltamethrin ""INN, ISO"", etofenprox ""INN"", fenitrothion ""ISO"", lambdacyhalothrin ""ISO"", malathion ""ISO"", pirimiphos-methyl ""ISO"" eller propoxur ""ISO"", i pakninger af nettovægt > 300 g og <=7,5 kg";;;;;; 6310;"3808 62 00";5;"Varer under pos. 3808, indeholdende alpha-cypermethrin ""ISO"", bendiocarb ""ISO"", bifenthrin ""ISO"", chlorfenapyr ""ISO"", cyfluthrin ""ISO"", deltamethrin ""INN, ISO"", etofenprox ""INN"", fenitrothion ""ISO"", lambdacyhalothrin ""ISO"", malathion ""ISO"", pirimiphos-methyl ""ISO"" eller propoxur ""ISO"", i pakninger af nettovægt > 300 g og <=7,5 kg";;;;;;- 6311;"3808 69";4;"Varer under pos. 3808, indeholdende alpha-cypermethrin ""ISO"", bendiocarb ""ISO"", bifenthrin ""ISO"", chlorfenapyr ""ISO"", cyfluthrin ""ISO"", deltamethrin ""INN, ISO"", etofenprox ""INN"", fenitrothion ""ISO"", lambda-cyhalothrin ""ISO"", malathion ""ISO"", pirimiphos-methyl ""ISO"" eller propoxur ""ISO"" (ekskl. i pakninger af nettovægt > 7,5 kg";;;;;; 6312;"3808 69 00";5;"Varer under pos. 3808, indeholdende alpha-cypermethrin ""ISO"", bendiocarb ""ISO"", bifenthrin ""ISO"", chlorfenapyr ""ISO"", cyfluthrin ""ISO"", deltamethrin ""INN, ISO"", etofenprox ""INN"", fenitrothion ""ISO"", lambda-cyhalothrin ""ISO"", malathion ""ISO"", pirimiphos-methyl ""ISO"" eller propoxur ""ISO"" (ekskl. i pakninger af nettovægt > 7,5 kg";;;;;;- 6313;"3808 91";4;Insektbekæmpelsesmidler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 6314;"3808 91 10";5;Insektbekæmpelsesmidler på basis af pyrethroider;;;;;;- 6315;"3808 91 20";5;Insektbekæmpelsesmidler på basis af klorderivater af karbonhydrider, i detailhandelspakninger eller som præparater eller salgsartikler (undtagen varer under pos. 3808.52 til 3808.69);;;;;;- 6316;"3808 91 30";5;Insektbekæmpelsesmidler på basis af karbamater, i detailhandelspakninger eller som præparater eller salgsartikler (undtagen varer henhørende under 3808.52 til 3808.69);;;;;;- 6317;"3808 91 40";5;Insektbekæmpelsesmidler på basis af organiske fosforbindelser, i detailhandelspakninger eller som præparater eller salgsartikler (undtagen varer henhørende under 3808.52 til 3808.69);;;;;;- 6318;"3808 91 90";5;Insektbekæmpelsesmidler i detailhandelspakninger eller som præparater eller salgsartikler (undtagen varer baseret på pyrethroider, klorderivater, karbonhydrider, karbamater eller organiske fosforbindelser, samt varer henhørende under 3808.52 til 3808.69);;;;;;- 6319;"3808 92";4;Afsvampningsmidler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 6320;"3808 92 10";5;Afsvampningsmidler, uorganiske, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af kobberforbindelser (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6321;"3808 92 20";5;Afsvampningsmidler, uorganiske, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen på basis af kobberforbindelser og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6322;"3808 92 30";5;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af dithiocarbamater (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6323;"3808 92 40";5;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af benzimidazoler (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6324;"3808 92 50";5;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af diazoler eller triazoler (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6325;"3808 92 60";5;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af diaziner eller morpholiner (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6326;"3808 92 90";5;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen uorganiske og undtagen på basis af dithiocarbamater, benzimidazoler, diazoler, triazoler, diaziner eller morpholiner og undtagen varer hørende under pos. 3808.59);;;;;;- 6327;"3808 93";4;Ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler og foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 6328;"3808 93 11";5;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af phenoxyphytohormoner (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6329;"3808 93 13";5;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af triaziner (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6330;"3808 93 15";5;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af amider (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6331;"3808 93 17";5;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af carbamater (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6332;"3808 93 21";5;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af dinitroanilinderivater (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6333;"3808 93 23";5;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af urea-, uracil- eller sulfonylureaderivater (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6334;"3808 93 27";5;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen på basis af phenoxyphytohormoner, triaziner, amider, carbamater, dinitroanilinderivater eller urea-, uracil- eller sulf onylureaderivater og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6335;"3808 93 30";5;Antispiringsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6336;"3808 93 90";5;Plantevækstregulatorer, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6337;"3808 94";4;Desinfektionsmidler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 6338;"3808 94 10";5;Desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af kvaternære ammoniumsalte (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6339;"3808 94 20";5;Desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af halogenerede forbindelser (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6340;"3808 94 90";5;Desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen på basis af kvaternære ammoniumsalte eller halogenerede forbindelser og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6341;"3808 99";4;Rodenticider, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen insektbekæmpelsesmidler, desinfektionsmidler og rodenticider og varer henhørende under pos. 3808.50);;;;;; 6342;"3808 99 10";5;Rodenticider, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6343;"3808 99 90";5;Skadedyrsbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen insektbekæmpelsesmidler, desinfektionsmidler og rodenticider og varer henhørende under pos. 3808.50);;;;;;- 6344;"3809";3;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n.;;;;;; 6345;"3809 10";4;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter;;;;;; 6346;"3809 10 10";5;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på < 55 vægtprocent;;;;;;- 6347;"3809 10 30";5;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på >= 55 vægtprocent, men < 70 vægtprocent;;;;;;- 6348;"3809 10 50";5;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på >= 70 vægtprocent, men < 83 vægtprocent;;;;;;- 6349;"3809 10 90";5;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på >= 83 vægtprocent;;;;;;- 6350;"3809 91";4;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstilindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;; 6351;"3809 91 00";5;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstilindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;;- 6352;"3809 92";4;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i papirindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;; 6353;"3809 92 00";5;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i papirindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;;- 6354;"3809 93";4;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;; 6355;"3809 93 00";5;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;;- 6356;"3810";3;"Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd";;;;;; 6357;"3810 10";4;"Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer";;;;;; 6358;"3810 10 00";5;"Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer";;;;;;- 6359;"3810 90";4;Præparater af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd, samt flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning (undtagen pulver og pasta, bestående af metal og andre stoffer, samt elektroder af uædle metaller eller metalcarbider, belagt eller fyldt med et flusmiddel);;;;;; 6360;"3810 90 10";5;Præparater af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd;;;;;;- 6361;"3810 90 90";5;Flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning (undtagen præparater af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd og undtagen pulver og pasta, bestående af metal og andre stoffer, samt elektroder af uædle metaller eller metalcarbider, belagt eller fyldt med et flusmiddel);;;;;;- 6362;"3811";3;Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier, herunder benzin, eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier;;;;;; 6363;"3811 11";4;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin, på basis af blyforbindelser;;;;;; 6364;"3811 11 10";5;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin, fremstillet på basis af tetraethylbly;;;;;;- 6365;"3811 11 90";5;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin, på basis af blyforbindelser (undtagen tetraethylbly);;;;;;- 6366;"3811 19";4;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin (undtagen på basis af blyforbindelser);;;;;; 6367;"3811 19 00";5;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin (undtagen på basis af blyforbindelser);;;;;;- 6368;"3811 21";4;Additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 6369;"3811 21 00";5;Additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;;- 6370;"3811 29";4;Additiver til smøreolier, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 6371;"3811 29 00";5;Additiver til smøreolier, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;;- 6372;"3811 90";4;Præparater til modvirkning af oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier, herunder benzin, eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier (undtagen præparater til modvirkning af bankning samt additiver til smøreolier);;;;;; 6373;"3811 90 00";5;Præparater til modvirkning af oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier, herunder benzin, eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier (undtagen præparater til modvirkning af bankning samt additiver til smøreolier);;;;;;- 6374;"3812";3;"Vulkaniseringsacceleratorer, tilberedte; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, i.a.n.; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast";;;;;; 6375;"3812 10";4;Vulkaniseringsacceleratorer, tilberedte;;;;;; 6376;"3812 10 00";5;Vulkaniseringsacceleratorer, tilberedte;;;;;;- 6377;"3812 20";4;Blødgøringsmidler, sammensatte, til gummi eller plast, i.a.n.;;;;;; 6378;"3812 20 10";5;Reaktionsblandinger indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat og benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylphthalat;;;;;;- 6379;"3812 20 90";5;Blødgøringsmidler, sammensatte, til gummi eller plast, i.a.n. (undtagen reaktionsblandinger indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat og benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylphthalat);;;;;;- 6380;"3812 31";4;"Blandinger af oligomerer af 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin ""TMQ""";;;;;; 6381;"3812 31 00";5;"Blandinger af oligomerer af 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin ""TMQ""";;;;;;- 6382;"3812 39";4;"Antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast (ekskl. blandinger af oligomerer af 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin ""MOQ"")";;;;;; 6383;"3812 39 10";5;"Antioxydanter til gummi eller plast (undt. blandinger af oligomerer af 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin ""TMQ"")";;;;;;- 6384;"3812 39 90";5;Sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast (undt. antioxydanter);;;;;;- 6385;"3813";3;Præparater og ladninger til ildslukningsapparater samt ildslukningsgranater (undtagen ildslukningsapparater med eller uden ladning, også transportable, samt ublandede kemiske produkter med ildslukkende egenskaber, når de ikke foreligger i form af ildslukningsgranater);;;;;; 6386;"3813 00";4;Præparater og ladninger til ildslukningsapparater samt ildslukningsgranater (undtagen ildslukningsapparater med eller uden ladning, også transportable, samt ublandede kemiske produkter med ildslukkende egenskaber, når de ikke foreligger i form af ildslukningsgranater);;;;;; 6387;"3813 00 00";5;Præparater og ladninger til ildslukningsapparater samt ildslukningsgranater (undtagen ildslukningsapparater med eller uden ladning, også transportable, samt ublandede kemiske produkter med ildslukkende egenskaber, når de ikke foreligger i form af ildslukningsgranater);;;;;;- 6388;"3814";3;Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, i.a.n. og præparater til fjernelse af maling og lak (undtagen neglelakfjerner);;;;;; 6389;"3814 00";4;Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, i.a.n. og præparater til fjernelse af maling og lak (undtagen neglelakfjerner);;;;;; 6390;"3814 00 10";5;Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, og præparater til fjernelse af maling og lak, på basis af butylacetat (undtagen neglelakfjerner);;;;;;- 6391;"3814 00 90";5;Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, og præparater til fjernelse af maling og lak (undtagen på basis af butylacetat og undtagen neglelakfjerner);;;;;;- 6392;"3815";3;Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, i.a.n. (undtagen vulkaniseringsacceleratorer);;;;;; 6393;"3815 11";4;Katalysatorer på bærestof, med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof, i.a.n.;;;;;; 6394;"3815 11 00";5;Katalysatorer på bærestof, med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof, i.a.n.;;;;;;- 6395;"3815 12";4;Katalysatorer på bærestof, med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof, i.a.n.;;;;;; 6396;"3815 12 00";5;Katalysatorer på bærestof, med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof, i.a.n.;;;;;;- 6397;"3815 19";4;Katalysatorer på bærestof, i.a.n. (undtagen med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser eller med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof);;;;;; 6398;"3815 19 10";5;Katalysatorer i form af korn af hvilke >= 90 vægtprocent har en størrelse på <= 10 mikrometer, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af magnesiumsilikat, med indhold af kobber på >= 20 vægtprocent, men <= 35 vægtprocent og af bismuth på >= 2 vægtprocent, men <= 3 vægtprocent og med aflæst densitet >= 0,2, men <= 1,0;;;;;;- 6399;"3815 19 90";5;Katalysatorer på bærestof, i.a.n. (undtagen med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser eller med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof og undtagen katalysatorer i form af korn af hvilke >= 90 vægtprocent har en størrelse på <= 10 mikrometer, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af magnesiumsilikat, med indhold af kobber på >= 20 vægtprocent, men <= 35 vægtprocent og af bismuth på >= 2 vægtprocent, men <= 3 vægtprocent og med aflæst densitet >= 0,2, men <= 1,0);;;;;;- 6400;"3815 90";4;Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, i.a.n. (undtagen vulkaniseringsacceleratorer samt katalysatorer på bærestof);;;;;; 6401;"3815 90 10";5;Katalysatorer bestående af ethyltriphenylphosphoniumacetat i form af en opløsning i methanol (undtagen katalysatorer på bærestof);;;;;;- 6402;"3815 90 90";5;Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, i.a.n. (undtagen vulkaniseringsacceleratorer, katalysatorer på bærestof samt katalysatorer bestående af ethyltriphenylphosphoniumacetat i form af en opløsning i methanol);;;;;;- 6403;"3816";3;Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter, herunder dolomitstampemasse (undtagen produkter på basis af grafit eller andet kul);;;;;; 6404;"3816 00";4;Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter, herunder dolomitstampemasse (undtagen produkter på basis af grafit eller andet kul);;;;;; 6405;"3816 00 10";5;Stampeblanding af dolomit;;;;;;- 6406;"3816 00 90";5;Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter (undtagen dolomitstampemasse og produkter på basis af grafit eller andet kul);;;;;;- 6407;"3817";3;Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, fremstillet ved alkylering af benzen og naphthalen (undtagen blandinger af isomerer af cycliske carbonhydrider);;;;;; 6408;"3817 00";4;Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, fremstillet ved alkylering af benzen og naphthalen (undtagen blandinger af isomerer af cycliske carbonhydrider);;;;;; 6409;"3817 00 50";5;Alkylbenzen, lineært;;;;;;- 6410;"3817 00 80";5;Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, fremstillet ved alkylering af benzen eller naphthalen (undtagen lineært alkylbenzen og blandinger af isomerer af cycliske carbonhydrider);;;;;;- 6411;"3818";3;"Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader ""wafers"" eller lignende, og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af cylindre, stænger mv. eller udskåret i skiver, plader eller lignende, også polerede eller overtrukket med et ensartet epitaksialt lag (undtagen mere forarbejdede former, f.eks. gennem selektiv diffusion)";;;;;; 6412;"3818 00";4;"Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader ""wafers"" eller lignende, og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af cylindre, stænger mv. eller udskåret i skiver, plader eller lignende, også polerede eller overtrukket med et ensartet epitaksialt lag (undtagen mere forarbejdede former, f.eks. gennem selektiv diffusion)";;;;;; 6413;"3818 00 10";5;"Silicium, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader ""wafers"" eller lignende, også polerede eller overtrukket med et ensartet epitaksialt lag (undtagen mere forarbejdede former, f.eks. gennem selektiv diffusion)";;;;;;- 6414;"3818 00 90";5;"Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader ""wafers"" eller lignende, og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af cylindre, stænger mv. eller udskåret i skiver, plader eller lignende, også polerede eller overtrukket med et ensartet epitaksialt lag (undtagen mere forarbejdede former, f.eks. gennem selektiv diffusion, og undtagen doteret silicium)";;;;;;- 6415;"3819";3;Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende < 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 6416;"3819 00";4;Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende < 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 6417;"3819 00 00";5;Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende < 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;;- 6418;"3820";3;Antifrostpræparater, herunder kølervæsker, og tilberedte væsker til afrimning (undtagen tilberedte additiver til mineralolier eller til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier);;;;;; 6419;"3820 00";4;Antifrostpræparater, herunder kølervæsker, og tilberedte væsker til afrimning (undtagen tilberedte additiver til mineralolier eller til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier);;;;;; 6420;"3820 00 00";5;Antifrostpræparater, herunder kølervæsker, og tilberedte væsker til afrimning (undtagen tilberedte additiver til mineralolier eller til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier);;;;;;- 6421;"3821";3;Tilberedte substrater til dyrkning eller opbevaring af mikroorganismer (herunder viravirus og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller;;;;;; 6422;"3821 00";4;Tilberedte substrater til dyrkning eller opbevaring af mikroorganismer (herunder viravirus og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller;;;;;; 6423;"3821 00 00";5;Tilberedte substrater til dyrkning eller opbevaring af mikroorganismer (herunder viravirus og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller;;;;;;- 6424;"3822";3;"Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, også på underlag, også i form af sæt (undtagen de under 3006 henhørende); certificerede referencematerialer";;;;;; 6425;"3822 11";4;Reagensmidler på underlag til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, til malaria (undtagen produkter nævnt under 3006);;;;;; 6426;"3822 11 00";5;Reagensmidler på underlag til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, til malaria (undtagen produkter nævnt under 3006);;;;;;- 6427;"3822 12";4;Reagensmidler på underlag til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, til Zika og andre sygdomme, der overføres via myg af slægten Aedes (undtagen produkter nævnt under 3006);;;;;; 6428;"3822 12 00";5;Reagensmidler på underlag til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, til Zika og andre sygdomme, der overføres via myg af slægten Aedes (undtagen produkter nævnt under 3006);;;;;;- 6429;"3822 13";4;Reagensmidler på underlag til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, til blodtypebestemmelse (undtagen produkter nævnt under 3006);;;;;; 6430;"3822 13 00";5;Reagensmidler på underlag til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, til blodtypebestemmelse (undtagen produkter nævnt under 3006);;;;;;- 6431;"3822 19";4;Reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, (undtagen til malaria, til Zika og andre sygdomme, der overføres via myg af slægten Aedes, til blodtypebestemmelse, og produkter nævnt under 3006);;;;;; 6432;"3822 19 00";5;Reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, med eller uden underlag, også i form af sæt, (undtagen til malaria, til Zika og andre sygdomme, der overføres via myg af slægten Aedes, til blodtypebestemmelse, og produkter nævnt under 3006);;;;;;- 6433;"3822 90";4;Certificerede referencematerialer;;;;;; 6434;"3822 90 00";5;Certificerede referencematerialer;;;;;;- 6435;"3823";3;"Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer";;;;;; 6436;"3823 11";4;Industriel stearinsyre;;;;;; 6437;"3823 11 00";5;Industriel stearinsyre;;;;;;- 6438;"3823 12";4;Industriel oliesyre;;;;;; 6439;"3823 12 00";5;Industriel oliesyre;;;;;;- 6440;"3823 13";4;Industriel talloliefedtsyre;;;;;; 6441;"3823 13 00";5;Industriel talloliefedtsyre;;;;;;- 6442;"3823 19";4;Industrielle monocarboxylfedtsyrer samt sure olier fra raffinering (undtagen stearinsyre, oliesyre og talloliefedtsyre);;;;;; 6443;"3823 19 10";5;Destillerede fedtsyrer;;;;;;- 6444;"3823 19 30";5;Fedtsyredestillat;;;;;;- 6445;"3823 19 90";5;Industrielle monocarboxylfedtsyrer og sure olier fra raffinering (undtagen stearinsyre, oliesyre og talloliefedtsyre samt destillerede fedtsyrer og fedtsyredestillat);;;;;;- 6446;"3823 70";4;Industrielle fedtalkoholer;;;;;; 6447;"3823 70 00";5;Industrielle fedtalkoholer;;;;;;- 6448;"3824";3;"Bindemidler, tilberedte, til støbeforme eller støbekerner; produkter og tilberedninger fra kemiske og nærstående industrier, herunder blandinger af naturprodukter, i.a.n.";;;;;; 6449;"3824 10";4;Bindemidler, tilberedte, til støbeforme eller støbekerner;;;;;; 6450;"3824 10 00";5;Bindemidler, tilberedte, til støbeforme eller støbekerner;;;;;;- 6451;"3824 30";4;Metalcarbider, ikke-agglomererede, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemidler;;;;;; 6452;"3824 30 00";5;Metalcarbider, ikke-agglomererede, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemidler;;;;;;- 6453;"3824 40";4;Additiver, tilberedte, til cement, mørtel eller beton;;;;;; 6454;"3824 40 00";5;Additiver, tilberedte, til cement, mørtel eller beton;;;;;;- 6455;"3824 50";4;Mørtel og beton, ikke-ildfast;;;;;; 6456;"3824 50 10";5;Beton, færdigblandet, ikke-ildfast;;;;;;- 6457;"3824 50 90";5;Mørtel og beton, ikke-ildfast (undtagen færdigblandet beton);;;;;;- 6458;"3824 60";4;"Sorbitol (undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;; 6459;"3824 60 11";5;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol, i vandig opløsning (undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;;- 6460;"3824 60 19";5;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på > 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol, i vandig opløsning (undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;;- 6461;"3824 60 91";5;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol (undtagen i vandig opløsning og undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;;- 6462;"3824 60 99";5;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på > 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol (undtagen i vandig opløsning og undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;;- 6463;"3824 81";4;Blandinger og præparater indeholdende oxiran (ethylenoxid);;;;;; 6464;"3824 81 00";5;Blandinger og præparater indeholdende oxiran (ethylenoxid);;;;;;- 6465;"3824 82";4;Blandinger og præparater indeholdende polychlorinerede biphenyler (PCB'er), polychlorinerede terphenyler (PCT'er) eller polybrominerede biphenyler (PBB'er);;;;;; 6466;"3824 82 00";5;Blandinger og præparater indeholdende polychlorinerede biphenyler (PCB'er), polychlorinerede terphenyler (PCT'er) eller polybrominerede biphenyler (PBB'er);;;;;;- 6467;"3824 83";4;Blandinger og præparater indeholdende tris(2,3-dibrompropyl)phosphat;;;;;; 6468;"3824 83 00";5;Blandinger og præparater indeholdende tris(2,3-dibrompropyl)phosphat;;;;;;- 6469;"3824 84";4;Blandinger indeholdende aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphen), chlordan (ISO), chlordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) eller mirex (ISO);;;;;; 6470;"3824 84 00";5;Blandinger indeholdende aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphen), chlordan (ISO), chlordecon (ISO), DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) eller mirex (ISO);;;;;;- 6471;"3824 85";4;Blandinger indeholdende 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN);;;;;; 6472;"3824 85 00";5;Blandinger indeholdende 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN);;;;;;- 6473;"3824 86";4;Blandinger indeholdende pentaklorbenzen (ISO) eller hexaklorobenzen (ISO);;;;;; 6474;"3824 86 00";5;Blandinger indeholdende pentaklorbenzen (ISO) eller hexaklorobenzen (ISO);;;;;;- 6475;"3824 87";4;Blandinger indeholdende perfluorooktansulfonat, salte deraf, perfluorooktansulfonamider eller perfluoroktansulfonylfluorid;;;;;; 6476;"3824 87 00";5;Blandinger indeholdende perfluorooktansulfonat, salte deraf, perfluorooktansulfonamider eller perfluoroktansulfonylfluorid;;;;;;- 6477;"3824 88";4;Blandinger indeholdende tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller octabromodiphenylethere;;;;;; 6478;"3824 88 00";5;Blandinger indeholdende tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller octabromodiphenylethere;;;;;;- 6479;"3824 89";4;Blandinger og præparater med indhold af kort chlorparaffin;;;;;; 6480;"3824 89 00";5;Blandinger og præparater med indhold af kort chlorparaffin;;;;;;- 6481;"3824 91";4;Blandinger og præparater, hovedsageligt bestående af (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl- methyl-methylphosphonat og bis [ (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonat;;;;;; 6482;"3824 91 00";5;Blandinger og præparater, hovedsageligt bestående af (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl- methyl-methylphosphonat og bis [ (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl] methylphosphonat;;;;;;- 6483;"3824 92";4;Polyglycol-estere af methylphosphonsyre;;;;;; 6484;"3824 92 00";5;Polyglycol-estere af methylphosphonsyre;;;;;;- 6485;"3824 99";4;Kemiske produkter og tilberedninger fra kemiske og nærtstående industrier, inkl. blandinger af naturprodukter, i.a.n.;;;;;; 6486;"3824 99 10";5;"Petroleumsulfonater, bortset fra petroleumsulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; tiofenholdige sulfonsyrer af olier fra bituminøse mineraler og salte deraf;";;;;;;- 6487;"3824 99 15";5;Ionbyttere;;;;;;- 6488;"3824 99 20";5;Luftabsorberende præparater (getters);;;;;;- 6489;"3824 99 25";5;"Salte af træsyre (fx calciunsalte): rå calciumtartrat; rå calciumcitrat";;;;;;- 6490;"3824 99 30";5;Naftensyrer, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf;;;;;;- 6491;"3824 99 45";5;Præparater mod kedelsten;;;;;;- 6492;"3824 99 50";5;Præparater til galvanoteknik;;;;;;- 6493;"3824 99 55";5;Blandinger af mono-, di- og tri-fedtsyreestere af glycerol (emulgeringsmidler til fedtstoffer);;;;;;- 6494;"3824 99 61";5;Mellemprodukter fra antibiotikafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, også tørrede, bestemt til fremstilling af lægemidler til humanmedicinsk brug under pos. 3004;;;;;;- 6495;"3824 99 62";5;Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte til farmaceutisk eller kirurgisk brug;;;;;;- 6496;"3824 99 64";5;Produkter og præparater til farmaceutisk og kirurgisk brug, i.a.n. i denne posion;;;;;;- 6497;"3824 99 65";5;Hjælpemidler til støberier (undt. tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner);;;;;;- 6498;"3824 99 70";5;Præparater til brand- eller vandbeskyttelse og lignende præparater til byggeindustrien;;;;;;- 6499;"3824 99 75";5;Lithium-niobatskiver, ikke doterede;;;;;;- 6500;"3824 99 80";5;Blandinger af aminer udvundet af dimeriserede fedtsyrer, med en gennemsnitlig molekylevægt på >= 520, men <= 550;;;;;;- 6501;"3824 99 85";5;3-(1-Ethyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form af en opløsning i toluen;;;;;;- 6502;"3824 99 86";5;Blandinger, der hovedsagelig består af dimetylmetylfosfonat, oxiran og difosforpentaoxid;;;;;;- 6503;"3824 99 92";5;Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, i flydende form ved 20 ° C, i.a.n.;;;;;;- 6504;"3824 99 93";5;Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, i.a.n. (undtagen i flydende form ved 20 ° C);;;;;;- 6505;"3824 99 96";5;Produkter og tilberedninger fra kemiske og nærstående industrier, herunder blandinger af naturprodukter, i.a.n.;;;;;;- 6506;"3825";3;"Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, i.a.n.; kommunalt affald; kloakslam; klinisk affald, organiske opløsningsmidler i form af affald, affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater samt andet affald fra kemiske og nærstående industrier (undtagen affaldsolier, hovedsagelig bestående af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler)";;;;;; 6507;"3825 10";4;Kommunalt affald;;;;;; 6508;"3825 10 00";5;Kommunalt affald;;;;;;- 6509;"3825 20";4;Kloakslam;;;;;; 6510;"3825 20 00";5;Kloakslam;;;;;;- 6511;"3825 30";4;Klinisk affald;;;;;; 6512;"3825 30 00";5;Klinisk affald;;;;;;- 6513;"3825 41";4;Organiske opløsningsmidler i form af affald, halogenerede;;;;;; 6514;"3825 41 00";5;Organiske opløsningsmidler i form af affald, halogenerede;;;;;;- 6515;"3825 49";4;Organiske opløsningsmidler i form af affald (undtagen halogenerede);;;;;; 6516;"3825 49 00";5;Organiske opløsningsmidler i form af affald (undtagen halogenerede);;;;;;- 6517;"3825 50";4;Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater;;;;;; 6518;"3825 50 00";5;Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater;;;;;;- 6519;"3825 61";4;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele (undtagen antifrostpræparater);;;;;; 6520;"3825 61 00";5;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele (undtagen antifrostpræparater);;;;;;- 6521;"3825 69";4;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (undtagen affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater og undtagen hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele);;;;;; 6522;"3825 69 00";5;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (undtagen affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater og undtagen hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele);;;;;;- 6523;"3825 90";4;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, i.a.n. (undtagen affald);;;;;; 6524;"3825 90 10";5;"Alkalisk jernoxid ""gasrensemasse""";;;;;;- 6525;"3825 90 90";5;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, i.a.n. (undtagen affald);;;;;;- 6526;"3826";3;Biodiesel og blandinger heraf, ikke indeholdende eller indeholdende <70% efter vægt af jordolier eller olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 6527;"3826 00";4;Biodiesel og blandinger heraf, ikke indeholdende eller indeholdende <70% efter vægt af jordolier eller olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 6528;"3826 00 10";5;Fedtsyremonoalkylestere, indhold af estere >= 96,5 vægtprocent;;;;;;- 6529;"3826 00 90";5;"Biodiesel og blandinger heraf, ikke indeholdende eller indeholdende <70% efter vægt af jordolier eller olier hidrørende fra bituminøse mineraler (ekskl. fedtsyrer mono-alkyl esterne i volumen> = 96,5% af estere ""FAMAE"")";;;;;;- 6530;"3827";3;Blandinger med indhold af halogenerede derivater af methan, ethan eller propan, i.a.n.;;;;;; 6531;"3827 11";4;Blandinger indeholdende chlorfluorcarboner (CFC'er), også med indhold af hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) eller hydrofluorcarboner (HFC'er);;;;;; 6532;"3827 11 00";5;Blandinger indeholdende chlorfluorcarboner (CFC'er), også med indhold af hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) eller hydrofluorcarboner (HFC'er);;;;;;- 6533;"3827 12";4;Blandinger indeholdende hydrobromfluorcarboner (HBFC'er);;;;;; 6534;"3827 12 00";5;Blandinger indeholdende hydrobromfluorcarboner (HBFC'er);;;;;;- 6535;"3827 13";4;Blandinger indeholdende tetrachlormethan;;;;;; 6536;"3827 13 00";5;Blandinger indeholdende tetrachlormethan;;;;;;- 6537;"3827 14";4;Blandinger indeholdende 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform);;;;;; 6538;"3827 14 00";5;Blandinger indeholdende 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform);;;;;;- 6539;"3827 20";4;Blandinger indeholdende bromchlordifluormethan (halon-1211), bromtrifluormethan (halon-1301) eller dibromtetrafluorethaner (halon-2402);;;;;; 6540;"3827 20 00";5;Blandinger indeholdende bromchlordifluormethan (halon-1211), bromtrifluormethan (halon-1301) eller dibromtetrafluorethaner (halon-2402);;;;;;- 6541;"3827 31";4;Blandinger indeholdende hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er) og stoffer under 2903.41 til 2903.48 (undtagen stoffer med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er));;;;;; 6542;"3827 31 00";5;Blandinger indeholdende hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er) og stoffer under 2903.41 til 2903.48 (undtagen stoffer med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er));;;;;;- 6543;"3827 32";4;Blandinger indeholdende hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er) og stoffer under 2903.71 til 2903.75 (undtagen stoffer med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er) eller stoffer under 2903.41 til 2903.48);;;;;; 6544;"3827 32 00";5;Blandinger indeholdende hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er) og stoffer under 2903.71 til 2903.75 (undtagen stoffer med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er) eller stoffer under 2903.41 til 2903.48);;;;;;- 6545;"3827 39";4;Blandinger indeholdende hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er) (undtagen stoffer med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er) eller stoffer under 2903.41 til 2903.48 og stoffer under 2903.71 til 2903.75);;;;;; 6546;"3827 39 00";5;Blandinger indeholdende hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er) (undtagen stoffer med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er) eller stoffer under 2903.41 til 2903.48 og stoffer under 2903.71 til 2903.75);;;;;;- 6547;"3827 40";4;Blandinger indholdende methylbromid (brommethan) eller bromchlormethan;;;;;; 6548;"3827 40 00";5;Blandinger indholdende methylbromid (brommethan) eller bromchlormethan;;;;;;- 6549;"3827 51";4;"Blandinger med indhold af trifluoromethan ""HFC-23"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"")";;;;;; 6550;"3827 51 00";5;"Blandinger med indhold af trifluoromethan ""HFC-23"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"")";;;;;;- 6551;"3827 59";4;"Blandinger med indhold af perfluorocarboner ""PFC'er"" (undtagen med indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" eller trifluormethan ""HFC-23"")";;;;;; 6552;"3827 59 00";5;"Blandinger med indhold af perfluorocarboner ""PFC'er"" (undtagen med indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" eller trifluormethan ""HFC-23"")";;;;;;- 6553;"3827 61";4;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 15 vægtprocent af 1,1,1-trifluorethan ""HFC-143a"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"")";;;;;; 6554;"3827 61 00";5;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 15 vægtprocent af 1,1,1-trifluorethan ""HFC-143a"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"")";;;;;;- 6555;"3827 62";4;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 55 vægtprocent af pentafluoroethan ""HFC- 125"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"", umættede flourerede derivater af acycliske carbonhydrider ""HFO'er"" eller => 15 vægtprocent af 1,1,1-trifluorethan ""HFC-143a""";;;;;; 6556;"3827 62 00";5;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 55 vægtprocent af pentafluoroethan ""HFC- 125"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"", umættede flourerede derivater af acycliske carbonhydrider ""HFO'er"" eller => 15 vægtprocent af 1,1,1-trifluorethan ""HFC-143a""";;;;;;- 6557;"3827 63";4;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold af => 40 vægtprocent af pentafluoroethan ""HFC- 125"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 og 3827.62)";;;;;; 6558;"3827 63 00";5;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold af => 40 vægtprocent af pentafluoroethan ""HFC- 125"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 og 3827.62)";;;;;;- 6559;"3827 64";4;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 30 vægtprocent af tetrafluoroethan ""HFC-134a"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" eller umættede flourerede derivater af acycliske carbonhydrider ""HFO'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.63)";;;;;; 6560;"3827 64 00";5;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 30 vægtprocent af tetrafluoroethan ""HFC-134a"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" eller umættede flourerede derivater af acycliske carbonhydrider ""HFO'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.63)";;;;;;- 6561;"3827 65";4;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 20 vægtprocent af difluoromethan ""HFC-32"" og => 20 vægtprocent af pentafluoroethan ""HFC- 125"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" eller blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.64)";;;;;; 6562;"3827 65 00";5;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold => 20 vægtprocent af difluoromethan ""HFC-32"" og => 20 vægtprocent af pentafluoroethan ""HFC- 125"" (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"", hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" eller blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.64)";;;;;;- 6563;"3827 68";4;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold af stoffer hørende under 2903.41 til 2903.48 (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.65)";;;;;; 6564;"3827 68 00";5;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende, med et indhold af stoffer hørende under 2903.41 til 2903.48 (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.65)";;;;;;- 6565;"3827 69";4;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.68)";;;;;; 6566;"3827 69 00";5;"Blandinger med indhold af andre hydrofluorocarboner ""HFC'er"" end de under 3827 til 3827.59 henhørende (undtagen med et indhold af chlorofluorocarboner ""CFC'er"" eller hydrochlorofluorocarboner ""HCFC'er"" og blandinger af stoffer hørende under 3827.61 til 3827.68)";;;;;;- 6567;"3827 90";4;Blandinger indeholdende halogenerede derivater af methan, ethan eller propan i.a.n.;;;;;; 6568;"3827 90 00";5;Blandinger indeholdende halogenerede derivater af methan, ethan eller propan i.a.n.;;;;;;- 6569;"VII";1;"AFSNIT VII, PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF";;;;;; 6570;"39";2;Kapitel 39, PLAST OG VARER DERAF;;;;;; 6571;"3901";3;Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form;;;;;; 6572;"3901 10";4;Polyethylen med densitet < 0,94, i ubearbejdet form;;;;;; 6573;"3901 10 10";5;Polyethylen, lineært, med densitet < 0,94, i ubearbejdet form;;;;;;- 6574;"3901 10 90";5;Polyethylen med densitet < 0,94, i ubearbejdet form (undtagen lineært polyethylen);;;;;;- 6575;"3901 20";4;Polyethylen med densitet >= 0,94, i ubearbejdet form;;;;;; 6576;"3901 20 10";5;Polyethylen i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med densitet >= 0,958 ved 23°C og med indhold af aluminium på <= 50 mg/kg, af calcium på <= 2 mg/kg, af chrom på <= 2 mg/kg, af jern på <= 2 mg/kg, af nikkel på <= 2 mg/kg, af titan på <= 2 mg/kg og af vanadium på <= 8 mg/kg, bestemt til fremstilling af chlorsulfoneret polyethylen;;;;;;- 6577;"3901 20 90";5;Polyethylen med densitet >= 0,94, i ubearbejdet form (undtagen polyethylen i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med densitet >= 0,958 ved 23°C og med indhold af aluminium på <= 50 mg/kg, af calcium på <= 2 mg/kg, af chrom på <= 2 mg/kg, af jern på <= 2 mg/kg, af nikkel på <= 2 mg/kg, af titan på <= 2 mg/kg og af vanadium på <= 8 mg/kg, bestemt til fremstilling af chlorsulfoneret polyethylen);;;;;;- 6578;"3901 30";4;Copolymerer af ethylen og vinylacetat, i ubearbejdet form;;;;;; 6579;"3901 30 00";5;Copolymerer af ethylen og vinylacetat, i ubearbejdet form;;;;;;- 6580;"3901 40";4;Copolymerer af ethylen-alpha-olefin med densitet < 0,94, i ubearbejdet form;;;;;; 6581;"3901 40 00";5;Copolymerer af ethylen-alpha-olefin med densitet < 0,94, i ubearbejdet form;;;;;;- 6582;"3901 90";4;Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form (undtagen polyethylen og copolymerer af ethylen og vinylacetat);;;;;; 6583;"3901 90 30";5;Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymer af ethylen med isobutylacrylat og methacrylsyre, i ubearbejdet form, og A-B-A-Blokcopolymerer af ethylen, af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på <= 35 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;;- 6584;"3901 90 80";5;Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form (undt. polyethylen, copolymerer af ethylen, vinylacetat, ethylen-alfa-olefin med en densitet <0,94, ionomer harpiks bestående af salt af et terpolymer af ethylen, isobutylakrylat og metakrylsyre, A-B-A-blokcopolymer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold <= 35% af styren, i former som nævt i bestemmelse6 b) til kap. 39;;;;;;- 6585;"3902";3;Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form;;;;;; 6586;"3902 10";4;Polypropylen i ubearbejdet form;;;;;; 6587;"3902 10 00";5;Polypropylen i ubearbejdet form;;;;;;- 6588;"3902 20";4;Polyisobutylen i ubearbejdet form;;;;;; 6589;"3902 20 00";5;Polyisobutylen i ubearbejdet form;;;;;;- 6590;"3902 30";4;Copolymerer af propylen, i ubearbejdet form;;;;;; 6591;"3902 30 00";5;Copolymerer af propylen, i ubearbejdet form;;;;;;- 6592;"3902 90";4;Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form (undtagen polypropylen, polyisobutylen og copolymerer af propylen);;;;;; 6593;"3902 90 10";5;A-B-A-Blokcopolymerer af propylen eller andre olefiner, af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på <= 35 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;;- 6594;"3902 90 20";5;Polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen på <= 10 vægtprocent, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen på <= 10 vægtprocent og/eller af polypropylen på <= 25 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;;- 6595;"3902 90 90";5;Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form (undtagen polypropylen, polyisobutylen og copolymerer af propylen samt A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på <= 35 vægtprocent, og polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen på <= 10 vægtprocent, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen på <= 10 vægtprocent og/eller af polypropylen på <= 25 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former);;;;;;- 6596;"3903";3;Polymerer af styren, i ubearbejdet form;;;;;; 6597;"3903 11";4;Polystyren i ubearbejdet form, ekspanderbart;;;;;; 6598;"3903 11 00";5;Polystyren i ubearbejdet form, ekspanderbart;;;;;;- 6599;"3903 19";4;Polystyren i ubearbejdet form (undtagen ekspanderbart);;;;;; 6600;"3903 19 00";5;Polystyren i ubearbejdet form (undtagen ekspanderbart);;;;;;- 6601;"3903 20";4;"Copolymerer af styren og acrylonitril ""SAN"", i ubearbejdet form";;;;;; 6602;"3903 20 00";5;"Copolymerer af styren og acrylonitril ""SAN"", i ubearbejdet form";;;;;;- 6603;"3903 30";4;"Copolymerer af acrylonitril og butadienstyren ""ABS"", i ubearbejdet form";;;;;; 6604;"3903 30 00";5;"Copolymerer af acrylonitril og butadienstyren ""ABS"", i ubearbejdet form";;;;;;- 6605;"3903 90";4;"Polymerer af styren, i ubearbejdet form (undtagen polystyren, copolymerer af styren og acrylonitril ""SAN"" og copolymerer af acrylonitril og butadienstyren ""ABS"")";;;;;; 6606;"3903 90 10";5;Copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acethyltal på >= 175, i ubearbejdet form;;;;;;- 6607;"3903 90 20";5;Bromineret polystyren med indhold af brom på >= 58 vægtprocent, men <= 71 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;;- 6608;"3903 90 90";5;"Polymerer af styren, i ubearbejdet form (undtagen polystyren, copolymerer af styren og acrylonitril ""SAN"", copolymerer af acrylonitril og butadienstyren ""ABS"", copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acethyltal på >= 175, og bromineret polystyren med indhold af brom på >= 58 vægtprocent, men <= 71 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former)";;;;;;- 6609;"3904";3;Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form;;;;;; 6610;"3904 10";4;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, ikke blandet med andre stoffer;;;;;; 6611;"3904 10 00";5;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, ikke blandet med andre stoffer;;;;;;- 6612;"3904 21";4;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, blandet med andre stoffer, ikke blødgjort;;;;;; 6613;"3904 21 00";5;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, blandet med andre stoffer, ikke blødgjort;;;;;;- 6614;"3904 22";4;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, blandet med andre stoffer, blødgjort;;;;;; 6615;"3904 22 00";5;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, blandet med andre stoffer, blødgjort;;;;;;- 6616;"3904 30";4;Copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat, i ubearbejdet form;;;;;; 6617;"3904 30 00";5;Copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat, i ubearbejdet form;;;;;;- 6618;"3904 40";4;Copolymerer af vinylchlorid, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat);;;;;; 6619;"3904 40 00";5;Copolymerer af vinylchlorid, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat);;;;;;- 6620;"3904 50";4;Polymerer af vinylidenchlorid, i ubearbejdet form;;;;;; 6621;"3904 50 10";5;Copolymerer af vinylidenchlorid og acrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter på >= 4 mikrometer, men <=20 mikrometer;;;;;;- 6622;"3904 50 90";5;Polymerer af vinylidenchlorid, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylidenchlorid og acrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter på >= 4 mikrometer, men <=20 mikrometer);;;;;;- 6623;"3904 61";4;Polytetrafluorethylen i ubearbejdet form;;;;;; 6624;"3904 61 00";5;Polytetrafluorethylen i ubearbejdet form;;;;;;- 6625;"3904 69";4;Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form, fluorholdige (undtagen polytetrafluorethylen);;;;;; 6626;"3904 69 10";5;Poly[vinylfluorid], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;;- 6627;"3904 69 20";5;Fluorelastomer FKM, i ubearbejdet form;;;;;;- 6628;"3904 69 80";5;Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form, fluorholdige (undtagen Fluorelastomer FKM og polytetrafluorethylen samt poly[vinylfluorid] i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former);;;;;;- 6629;"3904 90";4;Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form (undtagen poly[vinylchlorid], copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat, copolymerer af vinylchlorid, polymerer af vinylidenchlorid og fluorholdige polymerer);;;;;; 6630;"3904 90 00";5;Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form (undtagen poly[vinylchlorid], copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat, copolymerer af vinylchlorid, polymerer af vinylidenchlorid og fluorholdige polymerer);;;;;;- 6631;"3905";3;"Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form";;;;;; 6632;"3905 12";4;Poly[vinylacetat], i vandig dispersion;;;;;; 6633;"3905 12 00";5;Poly[vinylacetat], i vandig dispersion;;;;;;- 6634;"3905 19";4;Poly[vinylacetat], i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion);;;;;; 6635;"3905 19 00";5;Poly[vinylacetat], i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion);;;;;;- 6636;"3905 21";4;Copolymerer af vinylacetat, i vandig dispersion;;;;;; 6637;"3905 21 00";5;Copolymerer af vinylacetat, i vandig dispersion;;;;;;- 6638;"3905 29";4;Copolymerer af vinylacetat, i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion);;;;;; 6639;"3905 29 00";5;Copolymerer af vinylacetat, i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion);;;;;;- 6640;"3905 30";4;Poly[vinylalkohol], også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper, i ubearbejdet form;;;;;; 6641;"3905 30 00";5;Poly[vinylalkohol], også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper, i ubearbejdet form;;;;;;- 6642;"3905 91";4;Copolymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat samt andre copolymerer af vinylchlorid og af vinylacetat);;;;;; 6643;"3905 91 00";5;Copolymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat samt andre copolymerer af vinylchlorid og af vinylacetat);;;;;;- 6644;"3905 99";4;Polymerer af vinylestere og andre polymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen polymerer af vinylchlorid eller af andre halogenerede olefiner, poly[vinylacetat], copolymerer af vinylacetat samt poly[vinylalkohol], også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper);;;;;; 6645;"3905 99 10";5;Poly[vinylformal], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med en molekylevægt på >= 10.000, men <= 40.000 og med indhold af acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på >= 9,5 vægtprocent, men <=13 vægtprocent og af hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på >= 5 vægtprocent, men <= 6,5 vægtprocent;;;;;;- 6646;"3905 99 90";5;Polymerer af vinylestere og andre polymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen polymerer af vinylchlorid eller af andre halogenerede olefiner, poly[vinylacetat], copolymerer samt poly[vinylalkohol], også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper, og undtagen poly[vinylformal], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med en molekylevægt på >= 10.000, men <= 40.000 og med indhold af acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på >= 9,5 vægtprocent, men <=13 vægtprocent og af hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på >= 5 vægtprocent, men <= 6,5 vægtprocent);;;;;;- 6647;"3906";3;Polymerer af acryl, i ubearbejdet form;;;;;; 6648;"3906 10";4;Poly[methylmethacrylat] i ubearbejdet form;;;;;; 6649;"3906 10 00";5;Poly[methylmethacrylat] i ubearbejdet form;;;;;;- 6650;"3906 90";4;Polymerer af acryl, i ubearbejdet form (undtagen poly[methylmethacrylat]);;;;;; 6651;"3906 90 10";5;Poly[N-[3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl]acrylamid], i ubearbejdet form;;;;;;- 6652;"3906 90 20";5;Copolymer af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, i form af en en opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af copolymer på >= 55 vægtprocent;;;;;;- 6653;"3906 90 30";5;Copolymerer af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med indhold af 2-ethylhexylacrylat på >= 10 vægtprocent, men <= 11 vægtprocent, i ubearbejdet form;;;;;;- 6654;"3906 90 40";5;"Copolymerer af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadienacrylonitril ""NBR"", i ubearbejdet form";;;;;;- 6655;"3906 90 50";5;Polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver;;;;;;- 6656;"3906 90 60";5;Copolymerer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold af methylacrylat på >= 50 vægtprocent, også blandet med siliciumdioxid, i ubearbejdet form;;;;;;- 6657;"3906 90 90";5;"Polymerer af acryl, i ubearbejdet form (undtagen poly[methylmethacrylat], poly[N-[3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl]acrylamid], copolymer af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, i form af en opløsning i N,N- dimethylacetamid med indhold af copolymer på >= 55 vægtprocent, copolymerer af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med indhold af 2-ethylhexylacrylat på >= 10 vægtprocent, men <= 11 vægtprocent, copolymerer af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadienacrylonitril ""NBR"", polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver, samt copolymerer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold af methylacrylat på >= 50 vægtprocent, også blandet med siliciumdioxid)";;;;;;- 6658;"3907";3;"Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form";;;;;; 6659;"3907 10";4;Polyacetaler i ubearbejdet form;;;;;; 6660;"3907 10 00";5;Polyacetaler i ubearbejdet form;;;;;;- 6661;"3907 21";4;Bis(polyoxyethylen) methylphosphonat i ubearbejdet form;;;;;; 6662;"3907 21 00";5;Bis(polyoxyethylen) methylphosphonat i ubearbejdet form;;;;;;- 6663;"3907 29";4;Polyethere i uarbejdet form (undtagen polyacetaler, bis(polyoxyethylen) methylphosphonat og varer under 3002);;;;;; 6664;"3907 29 11";5;Polyethylenglycoler i ubearbejdet form;;;;;;- 6665;"3907 29 20";5;Polyetheralkoholer i ubearbejdet form (undtagen bis(polyoxyethylen) methylphosphonat og polyethylenglycoler);;;;;;- 6666;"3907 29 91";5;Copolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid, i ubearbejdet form;;;;;;- 6667;"3907 29 99";5;Polyethere i ubearbejdet form (undtagen polyetheralkoholer, polyacetaler og copolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan med ethylenoxid);;;;;;- 6668;"3907 30";4;Epoxyharpikser i ubearbejdet form;;;;;; 6669;"3907 30 00";5;Epoxyharpikser i ubearbejdet form;;;;;;- 6670;"3907 40";4;Polycarbonater i ubearbejdet form;;;;;; 6671;"3907 40 00";5;Polycarbonater i ubearbejdet form;;;;;;- 6672;"3907 50";4;Alkydharpikser i ubearbejdet form;;;;;; 6673;"3907 50 00";5;Alkydharpikser i ubearbejdet form;;;;;;- 6674;"3907 61";4;Poly(ethylentereftalat) med et viskositetsindeks på >= 78 ml / g, i ubearbejdet form;;;;;; 6675;"3907 61 00";5;Poly(ethylentereftalat) med et viskositetsindeks på >= 78 ml / g, i ubearbejdet form;;;;;;- 6676;"3907 69";4;Poly(ethylentereftalat) med et viskositetsindeks på < 78 ml / g, i ubearbejdet form;;;;;; 6677;"3907 69 00";5;Poly(ethylentereftalat) med et viskositetsindeks på < 78 ml / g, i ubearbejdet form;;;;;;- 6678;"3907 70";4;Poly (mælkesyre);;;;;; 6679;"3907 70 00";5;Poly (mælkesyre);;;;;;- 6680;"3907 91";4;Polyallylestere og andre polyestere, umættede, i ubearbejdet form (undtagen polycarbonater, alkydharpikser og poly[ethylenterephthalat] og poly(mælkesyre));;;;;; 6681;"3907 91 10";5;Polyallylestere og andre polyestere, umættede, flydende, i ubearbejdet form (undtagen polycarbonater, alkydharpikser og poly[ethylenterephthalat]);;;;;;- 6682;"3907 91 90";5;Polyallylestere og andre polyestere, umættede, i ubearbejdet form (undtagen flydende og undtagen polycarbonater, alkydharpikser og poly[ethylenterephthalat]);;;;;;- 6683;"3907 99";4;Polyestere, mættede, i ubearbejdet form (undtagen polycarbonater, alkydharpikser og poly[ethylenterephthalat] og poly(mælkesyre));;;;;; 6684;"3907 99 05";5;Termoplastiske flydende krystalcopolymerer, mættede af aromatisk polyester, i ubearbejdet form;;;;;;- 6685;"3907 99 10";5;Poly(ethylennafthalen-2,6-dikarboxylat), mættet, i ubearbejdet form;;;;;;- 6686;"3907 99 80";5;Polyestere i ubearbejdet form i.a.n i denne pos.;;;;;;- 6687;"3908";3;Polyamider, i ubearbejdet form;;;;;; 6688;"3908 10";4;Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbejdet form;;;;;; 6689;"3908 10 00";5;Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbejdet form;;;;;;- 6690;"3908 90";4;Polyamider, i ubearbejdet form (undtagen polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 og -6,12);;;;;; 6691;"3908 90 00";5;Polyamider, i ubearbejdet form (undtagen polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 og -6,12);;;;;;- 6692;"3909";3;Aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form;;;;;; 6693;"3909 10";4;Carbamidplast, herunder thiocarbamidplast, i ubearbejdet form;;;;;; 6694;"3909 10 00";5;Carbamidplast, herunder thiocarbamidplast, i ubearbejdet form;;;;;;- 6695;"3909 20";4;Melaminplast, i ubearbejdet form;;;;;; 6696;"3909 20 00";5;Melaminplast, i ubearbejdet form;;;;;;- 6697;"3909 31";4;Poly(methylen(phenylisocyanat) (rå MDI), i ubearbejdet form;;;;;; 6698;"3909 31 00";5;Poly(methylen(phenylisocyanat) (rå MDI), i ubearbejdet form;;;;;;- 6699;"3909 39";4;Aminoplast, i ubearbejdet form, (undt. karbamid-, tiokarbamid- og melaminplast, poly(methylenphenyisocyanat));;;;;; 6700;"3909 39 00";5;Aminoplast, i ubearbejdet form, (undt. karbamid-, tiokarbamid- og melaminplast, poly(methylenphenyisocyanat));;;;;;- 6701;"3909 40";4;Phenolplast, i ubearbejdet form;;;;;; 6702;"3909 40 00";5;Phenolplast, i ubearbejdet form;;;;;;- 6703;"3909 50";4;Polyurethaner, i ubearbejdet form;;;;;; 6704;"3909 50 10";5;Polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 50 vægtprocent;;;;;;- 6705;"3909 50 90";5;Polyurethaner, i ubearbejdet form (undtagen polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid);;;;;;- 6706;"3910";3;Siliconer, i ubearbejdet form;;;;;; 6707;"3910 00";4;Siliconer, i ubearbejdet form;;;;;; 6708;"3910 00 00";5;Siliconer, i ubearbejdet form;;;;;;- 6709;"3911";3;Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre, ved kemisk syntese fremstillede polymerer og prepolymerer, i.a.n., i ubearbejdet form;;;;;; 6710;"3911 10";4;Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener, i ubearbejdet form;;;;;; 6711;"3911 10 00";5;Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener, i ubearbejdet form;;;;;;- 6712;"3911 20";4;Poly(1,3-phenylen methylphosphonat) i ubearbejdet form;;;;;; 6713;"3911 20 00";5;Poly(1,3-phenylen methylphosphonat) i ubearbejdet form;;;;;;- 6714;"3911 90";4;Polysulfider, polysulfoner og andre, ved kemisk syntese fremstillede polymerer og prepolymerer, i.a.n., i ubearbejdet form;;;;;; 6715;"3911 90 11";5;Poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, også kemisk modificeret;;;;;;- 6716;"3911 90 13";5;Poly[thio-1,4-phenylen], også kemisk modificeret, i ubearbejdet form;;;;;;- 6717;"3911 90 19";5;Kondensationsprodukter og intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, samt poly[thio-1,4-phenylen]);;;;;;- 6718;"3911 90 92";5;Hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alpha-methylstyren og copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 50 vægtprocent, fremstillet ved kemisk syntese, i ubearbejdet form;;;;;;- 6719;"3911 90 99";5;"Plast ""polymerer og prepolymerer"", fremstillet ved kemisk syntese, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid med et indhold af >= 50 vægtprocent af polymer, samt hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alpha-methylstyren, og poly(1,3-phenylen methylphosphonat))";;;;;;- 6720;"3912";3;Cellulose og kemiske derivater deraf, i.a.n., i ubearbejdet form;;;;;; 6721;"3912 11";4;Celluloseacetater, ikke blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;; 6722;"3912 11 00";5;Celluloseacetater, ikke blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;;- 6723;"3912 12";4;Celluloseacetater, blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;; 6724;"3912 12 00";5;Celluloseacetater, blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;;- 6725;"3912 20";4;Cellulosenitrater, herunder collodium, i ubearbejdet form;;;;;; 6726;"3912 20 11";5;Collodium og celloidin, ikke blødgjort, i ubearbejdet form;;;;;;- 6727;"3912 20 19";5;Cellulosenitrater, ikke blødgjorte, i ubearbejdet form (undtagen collodium og celloidin);;;;;;- 6728;"3912 20 90";5;Cellulosenitrater, herunder collodium, blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;;- 6729;"3912 31";4;Carboxymethylcellulose og salte deraf, i ubearbejdet form;;;;;; 6730;"3912 31 00";5;Carboxymethylcellulose og salte deraf, i ubearbejdet form;;;;;;- 6731;"3912 39";4;Celluloseethere i ubearbejdet form (undtagen carboxymethylcellulose og salte deraf);;;;;; 6732;"3912 39 20";5;Hydroxypropylcellulose, i ubearbejdet form;;;;;;- 6733;"3912 39 85";5;Celluloseethere, i ubearbejdet form (undtagen hydroxypropylcellulose samt carboxymethylcellulose og salte deraf);;;;;;- 6734;"3912 90";4;Cellulose og kemiske derivater deraf, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen celluloseacetater, cellulosenitrater og celluloseethere);;;;;; 6735;"3912 90 10";5;Celluloseestere, i ubearbejdet form;;;;;;- 6736;"3912 90 90";5;Cellulose og kemiske derivater deraf, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen celluloseacetater, cellulosenitrater samt celluloseethere og celluloseestere);;;;;;- 6737;"3913";3;Naturlige polymerer f.eks. alginsyre, og modificerede naturlige polymerer, f.eks. hærdede proteiner og kemiske derivater af naturgummi, i.a.n., i ubearbejdet form;;;;;; 6738;"3913 10";4;Alginsyre samt salte og estere deraf, i ubearbejdet form;;;;;; 6739;"3913 10 00";5;Alginsyre samt salte og estere deraf, i ubearbejdet form;;;;;;- 6740;"3913 90";4;Naturlige polymerer og modificerede naturlige polymerer, f.eks. hærdede proteiner og kemiske derivater af naturgummi, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen alginsyre samt salte og estere deraf);;;;;; 6741;"3913 90 00";5;Naturlige polymerer og modificerede naturlige polymerer, f.eks. hærdede proteiner og kemiske derivater af naturgummi, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen alginsyre samt salte og estere deraf);;;;;;- 6742;"3914";3;Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913, i ubearbejdet form;;;;;; 6743;"3914 00";4;Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913, i ubearbejdet form;;;;;; 6744;"3914 00 00";5;Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913, i ubearbejdet form;;;;;;- 6745;"3915";3;Affald, afklip og skrot, af plast;;;;;; 6746;"3915 10";4;Affald, afklip og skrot, af polymerer af ethylen;;;;;; 6747;"3915 10 00";5;Affald, afklip og skrot, af polymerer af ethylen;;;;;;- 6748;"3915 20";4;Affald, afklip og skrot, af polymerer af styren;;;;;; 6749;"3915 20 00";5;Affald, afklip og skrot, af polymerer af styren;;;;;;- 6750;"3915 30";4;Affald, afklip og skrot, af polymerer af vinylchlorid;;;;;; 6751;"3915 30 00";5;Affald, afklip og skrot, af polymerer af vinylchlorid;;;;;;- 6752;"3915 90";4;Affald, afklip og skrot, af plast (undtagen af polymerer af ethylen, styren og vinylchlorid);;;;;; 6753;"3915 90 11";5;Affald, afklip og skrot, af polymerer af propylen;;;;;;- 6754;"3915 90 80";5;Affald, afklip og skrot af plast (undtagen af polymerer af ethylen, styren, vinylchlorid og propylen);;;;;;- 6755;"3916";3;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af plast;;;;;; 6756;"3916 10";4;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af polymerer af ethylen;;;;;; 6757;"3916 10 00";5;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af polymerer af ethylen;;;;;;- 6758;"3916 20";4;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af polymerer af vinylchlorid;;;;;; 6759;"3916 20 00";5;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af polymerer af vinylchlorid;;;;;;- 6760;"3916 90";4;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af plast (undtagen af polymerer af ethylen og vinylchlorid);;;;;; 6761;"3916 90 10";5;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede (undtagen af polyestere, polyamider og epoxyharpikser);;;;;;- 6762;"3916 90 50";5;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af additionspolymerisationsprodukter (undtagen af polymerer af ethylen og vinylchlorid);;;;;;- 6763;"3916 90 90";5;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af plast (undtagen af additionspolymerisationsprodukter samt af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede);;;;;;- 6764;"3917";3;Rør og slanger samt fittings dertil, f.eks. muffer, rørknæ og forbindelsesstykker, af plast;;;;;; 6765;"3917 10";4;"Kunsttarme ""pølsehylstre"" af hærdede proteiner eller celluloseplast";;;;;; 6766;"3917 10 10";5;"Kunsttarme ""pølsehylstre"" af hærdede proteiner";;;;;;- 6767;"3917 10 90";5;"Kunsttarme ""pølsehylstre"" af celluloseplast";;;;;;- 6768;"3917 21";4;Rør og slanger, stive, af polymerer af ethylen, også forsynet med fittings;;;;;; 6769;"3917 21 10";5;Rør og slanger, stive, af polymerer af ethylen, sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;;- 6770;"3917 21 90";5;Rør og slanger, stive, af polymerer af ethylen (undtagen sømløse, og kun overfladebehandlet);;;;;;- 6771;"3917 22";4;Rør og slanger, stive, af polymerer af propylen, også forsynet med fittings;;;;;; 6772;"3917 22 10";5;Rør og slanger, stive, af polymerer af propylen, sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;;- 6773;"3917 22 90";5;Rør og slanger, stive, af polymerer af propylen (undtagen sømløse, og kun overfladebehandlet);;;;;;- 6774;"3917 23";4;Rør og slanger, stive, af polymerer af vinylchlorid, også forsynet med fittings;;;;;; 6775;"3917 23 10";5;Rør og slanger, stive, af polymerer af vinylchlorid, sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;;- 6776;"3917 23 90";5;Rør og slanger, stive, af polymerer af vinychlorid (undtagen sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet);;;;;;- 6777;"3917 29";4;Rør og slanger, stive, af plast (undtagen af polymerer af ethylen, propylen og vinylklorid);;;;;; 6778;"3917 29 00";5;Rør og slanger, stive, af plast (undtagen af polymerer af ethylen, propylen og vinylklorid);;;;;;- 6779;"3917 31";4;Rør og slanger, bøjelige, af plast, med et sprængningstryk på >= 27,6 MPa;;;;;; 6780;"3917 31 00";5;Rør og slanger, bøjelige, af plast, med et sprængningstryk på >= 27,6 MPa;;;;;;- 6781;"3917 32";4;Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings;;;;;; 6782;"3917 32 00";5;Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings;;;;;;- 6783;"3917 33";4;Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings;;;;;; 6784;"3917 33 00";5;Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings;;;;;;- 6785;"3917 39";4;Rør og slanger med et sprængningstryk på < 27,6 MPa, bøjelige, af plast, forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer;;;;;; 6786;"3917 39 00";5;Rør og slanger med et sprængningstryk på < 27,6 MPa, bøjelige, af plast, forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer;;;;;;- 6787;"3917 40";4;Fittings, f.eks. muffer, rørknæ og forbindelsesstykker, af plast, til rør og slanger;;;;;; 6788;"3917 40 00";5;Fittings, f.eks. muffer, rørknæ og forbindelsesstykker, af plast, til rør og slanger;;;;;;- 6789;"3918";3;"Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast, i ruller, af bredde >= 45 cm, bestående af plast permanent fastgjort på et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget på overfladen er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret";;;;;; 6790;"3918 10";4;Gulvbelægningsmaterialer af polymerer af vinylchlorid, også selvklæbende, i ruller eller som fliser, og væg- eller loftsbeklædning, i ruller, af bredde >= 45 cm, bestående af plast permanent fastgjort på et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget på overfladen er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, af polymerer af vinylchlorid;;;;;; 6791;"3918 10 10";5;Gulvbelægningsmaterialer, også selvklæbende, i ruller eller som fliser, og væg- eller loftsbeklædning, i ruller, af bredde > 45 cm, bestående af plast permanent fastgjort på et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget på overfladen er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc;;;;;;m2 6792;"3918 10 90";5;Gulvbelægningsmaterialer, af polymerer af vinylchlorid, også selvklæbende, i ruller eller som fliser (undtagen fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc);;;;;;m2 6793;"3918 90";4;Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser, og væg- eller loftsbeklædning, i ruller, af bredde >= 45 cm, bestående af plast permanent fastgjort på et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget på overfladen er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, af plast (undtagen af polymerer af vinylchlorid);;;;;; 6794;"3918 90 00";5;Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser, og væg- eller loftsbeklædning, i ruller, af bredde >= 45 cm, bestående af plast permanent fastgjort på et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget på overfladen er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, af plast (undtagen af polymerer af vinylchlorid);;;;;;m2 6795;"3919";3;Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller (undtagen gulvbelægningsmaterialer og vægog loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6796;"3919 10";4;Film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm;;;;;; 6797;"3919 10 12";5;Strimler af poly[vinylchlorid], med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm;;;;;;- 6798;"3919 10 15";5;Strimler af polypropylen, med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm;;;;;;- 6799;"3919 10 19";5;Strimler af plast, med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm (undtagen af poly[vinylchlorid], polyethylen eller polypropylen);;;;;;- 6800;"3919 10 80";5;Film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm (undtagen strimler med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi);;;;;;- 6801;"3919 90";4;Selvklæbende plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former, af plast, også i ruller > 20 cm bred (undtagen gulv, væg- og loftsbeklædning henhørende under position 3918);;;;;; 6802;"3919 90 20";5;Selvklæbende plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former, af plast, undt. ruller <= 20 cm bredde, i.a.n.;;;;;;- 6803;"3919 90 80";5;Selvklæbende plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former, af plast, undt. ruller <= 20 cm bredde, i.a.n.;;;;;;- 6804;"3920";3;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6805;"3920 10";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af ethylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6806;"3920 10 23";5;Polyethylenfolier, bortset fra celleplast, af tykkelse >= 20 mikrometer, men <= 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb;;;;;;- 6807;"3920 10 24";5;Strækfolier af polyethylen, bortset fra celleplast, uden påtryk, af tykkelse <= 0,125 mm og med densitet < 0,94;;;;;;- 6808;"3920 10 25";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyethylen, bortset fra celleplast, med påtryk, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,125 mm og med densitet < 0,94, i.a.n. (undtagen strækfilm uden påtryk og polyethylenfolier af tykkelse >= 20 mikrometer, men <= 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb);;;;;;- 6809;"3920 10 28";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyethylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,125 mm og med densitet >= 0,94 (undtagen selvklæbende og undtagen væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6810;"3920 10 40";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af ethylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,125 mm (undtagen selvklæbende og undtagen varer af polyethylen samt væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6811;"3920 10 81";5;Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, bortset fra celleplast, også med tilsætning af <=15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly[vinylalkohol] som fugtmiddel, af tykkelse > 0,125 mm;;;;;;- 6812;"3920 10 89";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af ethylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 0,125 mm (undtagen selvklæbende og undtagen væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 samt syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af <=15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly[vinylalkohol] som fugtmiddel);;;;;;- 6813;"3920 20";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende, og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6814;"3920 20 21";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, biaksialt orienteret, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,10 mm (undtagen selvklæbende og undtagen væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6815;"3920 20 29";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,10 mm (undtagen biaksialt orienteret og undtagen selvklæbende produkter samt væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6816;"3920 20 80";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 0,10 mm;;;;;;- 6817;"3920 30";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af styren, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6818;"3920 30 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af styren, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6819;"3920 43";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på >= 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6820;"3920 43 10";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på >= 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6821;"3920 43 90";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på >= 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6822;"3920 49";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på < 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6823;"3920 49 10";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på < 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6824;"3920 49 90";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på < 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6825;"3920 51";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[methylmethacrylat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6826;"3920 51 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[methylmethacrylat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6827;"3920 59";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af acryl, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af poly[methylmethacrylat] og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6828;"3920 59 10";5;Copolymerer af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, bortset fra celleplast, i form af folie, af tykkelse <=150 mikrometer;;;;;;- 6829;"3920 59 90";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af acryl, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af poly[methylmethacrylat] og undtagen selvklæbende produkter, gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 samt copolymerer af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, i form af folie, af tykkelse <=150 mikrometer);;;;;;- 6830;"3920 61";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polycarbonater, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6831;"3920 61 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polycarbonater, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6832;"3920 62";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[ethylenterephthalat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6833;"3920 62 12";5;Folier af poly[ethylenterephthalat] af tykkelse >= 72 mikrometer, men <= 79 mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter og Folier af poly[ethylenterephthalat], bortset fra celleplast, af tykkelse >= 100 mikrometer, men <= 150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-højtryksplader;;;;;;- 6834;"3920 62 19";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[ethylenterephthalat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,35 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918, folier af poly[ethylenterephthalat], af tykkelse >= 72 mikrometer, men <= 79 mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter, og folier af poly[ethylenterephthalat], af tykkelse >= 100 mikrometer, men <= 150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-højtryksplader);;;;;;- 6835;"3920 62 90";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[ethylenterephthalat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 0,35 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6836;"3920 63";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af umættede polyestere, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6837;"3920 63 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af umættede polyestere, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6838;"3920 69";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyestere, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polycarbonater, poly[ethylenterephthalat] og umættede polyestere og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6839;"3920 69 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyestere, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polycarbonater, poly[ethylenterephthalat] og umættede polyestere og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6840;"3920 71";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af regenereret cellulose, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af selvklæbende og undtagen gulv-, væg- og loftsbeklædningsmateriale henhørende under pos. 3918);;;;;; 6841;"3920 71 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af regenereret cellulose, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af selvklæbende og undtagen gulv-, væg- og loftsbeklædningsmateriale henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6842;"3920 73";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celluloseacetat, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6843;"3920 73 10";5;Folier i ruller eller bånd, til anvendelse som underlag for lysfølsomme stoffer ved fremstilling af fotografiske eller kinematografiske film, af celluloseacetat, bortset fra celleplast;;;;;;- 6844;"3920 73 80";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celluloseacetat, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen filmunderlag i ruller eller bånd, selvklæbende produkter, gulv-, væg- og loftsbeklædningsmaterialer henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6845;"3920 79";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af cellulosederivater, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun overfladebehandlet, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af celluloseacetat og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og vægog loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6846;"3920 79 10";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af vulcanfiber, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6847;"3920 79 90";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af cellulosederivater, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun overfladebehandlet, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af celluloseacetat og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og vægog loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6848;"3920 91";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[vinylbutyral], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6849;"3920 91 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[vinylbutyral], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6850;"3920 92";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyamider, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6851;"3920 92 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyamider, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6852;"3920 93";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af aminoplast, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6853;"3920 93 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af aminoplast, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6854;"3920 94";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af phenolplast, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6855;"3920 94 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af phenolplast, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6856;"3920 99";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, bortset fra celleplast, i.a.n., ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 6857;"3920 99 21";5;Folier og strimler af polyimid, bortset fra celleplast, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller belagt med plast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6858;"3920 99 28";5;Plader, ark, film, folie og bånd, af ikke cellulært kondensationspolymerisation produkter og omlejrede polymerisationsprodukter, i.a.n., ikke forstærket, lamineret, understøttet eller på lignende måde kombineret med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i retangulær form, inklusiv kvadratiske former (undtagen selvklæbende produkter, gulv-, væg- og loftbeklædning henhørende under pos. 3918 samt folier og strimler af polyimid, ikke belagt, eller ovetrukket eller udelukkende dækket med plastik);;;;;;- 6859;"3920 99 52";5;Folier af poly[vinylfluorid], og biaksialt orienterede folier af poly[vinylalkohol], bortset fra celleplast, af tykkelse <= 1 mm, med indhold af poly[vinylalkohol] på >= 97 vægtprocent, uden belægning, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulv-, væg- og loftsbeklædningsmateriale henhørende under pos. 3918);;;;;;- 6860;"3920 99 53";5;Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale, bortset fra celleplast, til brug i chlor-alkali elektrolytiske celler;;;;;;- 6861;"3920 99 59";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af additionspolymerisationsprodukter, bortset fra celleplast, i.a.n., ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918, folier af poly[vinylfluorid], ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i chlor-alkali elektrolytiske celler samt biaksialt orienterede folier af poly[vinylalkohol], af tykkelse <= 1 mm, med indhold af poly[vinylalkohol] på >= 97 vægtprocent);;;;;;- 6862;"3920 99 90";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, bortset fra celleplast, i.a.n., ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen af kondensationsprodukter, intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede, og af additionspolymerisationspordukter og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;;- 6863;"3921";3;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, eller af celleplast, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og vægog loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 6864;"3921 11";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polymerer af styren, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 6865;"3921 11 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polymerer af styren, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;;- 6866;"3921 12";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polymerer af vinylchlorid, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterailer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918) og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 6867;"3921 12 00";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polymerer af vinylchlorid, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterailer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918) og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;;- 6868;"3921 13";4;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polyurethaner, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 6869;"3921 13 10";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af bøjeligt skumplast af polyurethaner, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;;- 6870;"3921 13 90";5;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polyurethaner, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende eller af bøjeligt skumplast og undtage