dk.dst ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4 23 CodeList urn:ddi:dk.dst:ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4:23 dk.dst ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4 23 extension:type cm:StatisticalClassification cm:MaintenanceUnit {"da":"Fødevareerhverv","en":"Food Industries"} cm:ContactPerson {"da":"MLU","en":"MLU"} cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2021-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2021-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Pre Workflow Replikering: Adding to Danish: EØS_IKKE_EØS_V1_2021 - EU/EØS-lande, v1:2021 (dk.dst:2199f5e7-b6be-471a-8b49-7c66dffbbe19:10) , Danish: DØDSÅRSAG_V1_1970 - Dødsårsager, v1:1970 (dk.dst:1607da6b-3cdb-46e5-ac71-bd40cd1c4df7:11) , Danish: KN_V1_2014 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2014 (dk.dst:4e73b29e-1da0-435e-be2e-a73a9bb0e1f8:10) , English: EJKAT_V2_2011 - Ejendomskategori, v2:2011 (dk.dst:0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5:20) , Danish: EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 (dk.dst:cb9a22d7-effc-427c-80a2-7caee6c24d25:22) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_02 (dk.dst:78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77:25) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_03 (dk.dst:8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddae:19) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_04 (dk.dst:ce0b37c8-b625-4c51-8a1c-b23806b7497e:24) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_05 (dk.dst:ddccb7bc-cc9e-407d-9eb6-04c3d1a97e73:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_06 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_07 (dk.dst:e08eb226-b3d8-4a3c-9130-8d9108e10077:22) , Danish: AENDRARSAG_V1 - Årsag til ændret anbringelsessted (dk.dst:de8c7943-78ec-4a2b-96fc-3882cb6b7587:10) , Danish: AENDRGRUNDLAG_V1 - Ændring i anbringelsesgrundlaget (dk.dst:5e60b802-0aba-4c1a-b9dd-c1c8301679e7:2) , Danish: ANBRINGELSESSTED_V1 - Anbringelsessted for udsatte børn og unge (dk.dst:ba5a112a-2bab-417b-813c-be348c7396c3:2) , Danish: EFTEROPHOER_V1 - Årsagen til efterværnsopholdet afsluttes (dk.dst:8296837c-7760-487d-8531-5e87bf5b2425:2) , Danish: EFTHJEM_V1 - Ophold efter anbringelse (dk.dst:9a9fc48e-0f22-492d-86b0-62f53afcd761:2) , Danish: HJEMOPHOLD_V1 - Ophold efter hjemsendelse (dk.dst:42a7fb31-8d21-4b85-a8cd-d3730c438fa0:3) , Danish: HJEMAARSAG_V1 - Årsag til hjemsendelse for unge under 18 år (dk.dst:0094a447-f22d-4725-8815-63755a650dee:2) , Danish: REGVERS_V1 - Registerversion (dk.dst:7468cec7-4feb-4d25-9f6c-f6f0893ed8c7:2) , Danish: SAMTYKKE_V1 - Anbringelsesgrundlag (dk.dst:384818a6-b4a6-4e20-b8e1-232ef6877a97:2) , Danish: UDSLAG_V1 - Udslagsgivende årsag (dk.dst:96b7b4f5-4ebc-4210-9e4a-770769b14884:2) , Danish: POLITIKREDSE_V1_2007 - Politikredse i Danmark, v1:2007 (dk.dst:14d211f9-ab04-4c43-a919-265560f27f1a:20) , Danish: POLITIKREDSE_V1_1973 - Politikredse i Danmark, v1:1973 (dk.dst:fd5761ea-8f51-4fb9-9829-306feaabd52f:26) , Danish: RETSKREDSE_V1_2007 - Landsretskredse, nævningekredse og byretskredse, v1:2007 (dk.dst:954790a3-a005-495f-bfeb-0f35ff3b6c5c:20) , Danish: DISCED15_AUDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ee1edbe8-c78e-4d06-997d-3e5eaf0898de:13) , Danish: DISCED15_AUDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ca302528-efc7-4dee-90dc-124987e23302:19) , Danish: DISCED15_AUDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:4daf2d92-5067-4ef6-83d0-415a83ddf92b:17) , Danish: DISCED15_UDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:6207b12c-60b4-48fb-bf5d-a41a132bbc75:14) , Danish: DISCED15_UDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:c5c17f6c-46c9-4291-8700-117f589f6b6a:17) , Danish: DISCED15_UDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:5bdcb9f5-64b9-438a-b511-3d2d9ed4f6d0:21) , Danish: FORSPALTE_V1_2015 - Forspalte, v1:2015 (dk.dst:d4f330ef-bf04-4771-aaea-20ea4ceca70b:17) , English: VIRKFORM_V1_1999 - Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), v1:1999 (dk.dst:5a962149-0ce4-440a-a940-d5b5afcf7b1d:75) , English: VIRKSTOERRELSE - Virksomhedsstørrelse (under udarbejdelse) (dk.dst:7097eec8-f9cb-4d6e-9880-ba2e2417eef6:43) , English: LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- (dk.dst:927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7a:38) , Danish: AS_AFGROEDE_V1_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 1 2020 (dk.dst:eeb273b5-e02f-4fb6-9326-5e08fdebd278:16) , Danish: AS_AFGROEDE_TEKST_V2_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 2 2020 (dk.dst:1b3479ba-8d7b-4a12-964a-251e2056e128:8) , Danish: OEFSVAREGRP_V1_2021 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2021 (dk.dst:ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4:22) , Danish: OEFSKUNDEGRP_V1_2013 - Kundegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice (dk.dst:a6bc173b-69ba-4ac3-b711-0abb2d23da5c:23) Pre Workflow Replikering: Adding to Danish: EØS_IKKE_EØS_V1_2021 - EU/EØS-lande, v1:2021 (dk.dst:2199f5e7-b6be-471a-8b49-7c66dffbbe19:10) , Danish: DØDSÅRSAG_V1_1970 - Dødsårsager, v1:1970 (dk.dst:1607da6b-3cdb-46e5-ac71-bd40cd1c4df7:11) , Danish: KN_V1_2014 - Den Kombinerede Nomenklatur (KN), v1:2014 (dk.dst:4e73b29e-1da0-435e-be2e-a73a9bb0e1f8:10) , English: EJKAT_V2_2011 - Ejendomskategori, v2:2011 (dk.dst:0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5:20) , Danish: EJKAT_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 (dk.dst:cb9a22d7-effc-427c-80a2-7caee6c24d25:22) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_02 (dk.dst:78a6edbb-9e11-42e2-9bb0-5265ca292f77:25) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_03 (dk.dst:8a02b8f1-b78a-4b58-a3aa-33ff4e2eddae:19) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_04 (dk.dst:ce0b37c8-b625-4c51-8a1c-b23806b7497e:24) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_05 (dk.dst:ddccb7bc-cc9e-407d-9eb6-04c3d1a97e73:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_06 (dk.dst:b5f34cd3-ffea-4ab3-ba6f-7577edc408f3:18) , English: SKABELON_KLASSIFIKATION_07 (dk.dst:e08eb226-b3d8-4a3c-9130-8d9108e10077:22) , Danish: AENDRARSAG_V1 - Årsag til ændret anbringelsessted (dk.dst:de8c7943-78ec-4a2b-96fc-3882cb6b7587:10) , Danish: AENDRGRUNDLAG_V1 - Ændring i anbringelsesgrundlaget (dk.dst:5e60b802-0aba-4c1a-b9dd-c1c8301679e7:2) , Danish: ANBRINGELSESSTED_V1 - Anbringelsessted for udsatte børn og unge (dk.dst:ba5a112a-2bab-417b-813c-be348c7396c3:2) , Danish: EFTEROPHOER_V1 - Årsagen til efterværnsopholdet afsluttes (dk.dst:8296837c-7760-487d-8531-5e87bf5b2425:2) , Danish: EFTHJEM_V1 - Ophold efter anbringelse (dk.dst:9a9fc48e-0f22-492d-86b0-62f53afcd761:2) , Danish: HJEMOPHOLD_V1 - Ophold efter hjemsendelse (dk.dst:42a7fb31-8d21-4b85-a8cd-d3730c438fa0:3) , Danish: HJEMAARSAG_V1 - Årsag til hjemsendelse for unge under 18 år (dk.dst:0094a447-f22d-4725-8815-63755a650dee:2) , Danish: REGVERS_V1 - Registerversion (dk.dst:7468cec7-4feb-4d25-9f6c-f6f0893ed8c7:2) , Danish: SAMTYKKE_V1 - Anbringelsesgrundlag (dk.dst:384818a6-b4a6-4e20-b8e1-232ef6877a97:2) , Danish: UDSLAG_V1 - Udslagsgivende årsag (dk.dst:96b7b4f5-4ebc-4210-9e4a-770769b14884:2) , Danish: POLITIKREDSE_V1_2007 - Politikredse i Danmark, v1:2007 (dk.dst:14d211f9-ab04-4c43-a919-265560f27f1a:20) , Danish: POLITIKREDSE_V1_1973 - Politikredse i Danmark, v1:1973 (dk.dst:fd5761ea-8f51-4fb9-9829-306feaabd52f:26) , Danish: RETSKREDSE_V1_2007 - Landsretskredse, nævningekredse og byretskredse, v1:2007 (dk.dst:954790a3-a005-495f-bfeb-0f35ff3b6c5c:20) , Danish: DISCED15_AUDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ee1edbe8-c78e-4d06-997d-3e5eaf0898de:13) , Danish: DISCED15_AUDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:ca302528-efc7-4dee-90dc-124987e23302:19) , Danish: DISCED15_AUDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, afsluttede uddannelser, v1:2022 (dk.dst:4daf2d92-5067-4ef6-83d0-415a83ddf92b:17) , Danish: DISCED15_UDD_TYPE_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsestype, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:6207b12c-60b4-48fb-bf5d-a41a132bbc75:14) , Danish: DISCED15_UDD_NIVEAU_V1_2022 - DISCED-15, Uddannelsesniveau, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:c5c17f6c-46c9-4291-8700-117f589f6b6a:17) , Danish: DISCED15_UDD_FAG_V1_2022 - DISCED-15, Fagområde, igangværende uddannelser, v1:2022 (dk.dst:5bdcb9f5-64b9-438a-b511-3d2d9ed4f6d0:21) , Danish: FORSPALTE_V1_2015 - Forspalte, v1:2015 (dk.dst:d4f330ef-bf04-4771-aaea-20ea4ceca70b:17) , English: VIRKFORM_V1_1999 - Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), v1:1999 (dk.dst:5a962149-0ce4-440a-a940-d5b5afcf7b1d:75) , English: VIRKSTOERRELSE - Virksomhedsstørrelse (under udarbejdelse) (dk.dst:7097eec8-f9cb-4d6e-9880-ba2e2417eef6:43) , English: LANDBRUGSLANDSDELE_V1_2007 - Landbrugslandsdele, v1:2007- (dk.dst:927a28ac-3ab4-46cc-9a72-c8b18cf04b7a:38) , Danish: AS_AFGROEDE_V1_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 1 2020 (dk.dst:eeb273b5-e02f-4fb6-9326-5e08fdebd278:16) , Danish: AS_AFGROEDE_TEKST_V2_2020 - Godkendte værdier for dyrkede arealer til DAF vers 2 2020 (dk.dst:1b3479ba-8d7b-4a12-964a-251e2056e128:8) , Danish: OEFSVAREGRP_V1_2021 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2021 (dk.dst:ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4:22) , Danish: OEFSKUNDEGRP_V1_2013 - Kundegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice (dk.dst:a6bc173b-69ba-4ac3-b711-0abb2d23da5c:23) OEFSVAREGRP_V1_2021 OEFSVAREGRP_V1_2021 Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2021 Commodity groups in sales of food and beverages to food service, v1:2021 Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til professionelle køkkener (kantiner, institutioner, catering/diner transportable, restauranter, caféer, take-away o.l.). Commodity groups in sales of food and beverages to food service. VAREGRUPPE_OVER VAREGRUPPE_OVER Nominal VAREGRUPPE VAREGRUPPE Nominal urn:ddi:dk.dst:9114b63d-bb24-483e-bf65-019f395e5971:23 dk.dst 9114b63d-bb24-483e-bf65-019f395e5971 23 dk.dst fb86ad72-6468-4287-bc13-61368e31afc9 2 Category A urn:ddi:dk.dst:c9c88a6f-64c4-48df-92a3-3cc6fcb80334:23 dk.dst c9c88a6f-64c4-48df-92a3-3cc6fcb80334 23 dk.dst f4ad6171-c451-4d00-8aff-358e2991e520 2 Category A1 urn:ddi:dk.dst:0a9dd777-0d95-40d9-acdb-454e962f089d:23 dk.dst 0a9dd777-0d95-40d9-acdb-454e962f089d 23 dk.dst 9c7b2528-9c27-46b5-b4b3-fd5b433bb0ac 2 Category A2 urn:ddi:dk.dst:a42e02b2-0a3d-4ae3-9b4b-fa2f586beb9f:23 dk.dst a42e02b2-0a3d-4ae3-9b4b-fa2f586beb9f 23 dk.dst 7aea62be-fb38-4b65-8ceb-74123ec2d9dc 2 Category A3 urn:ddi:dk.dst:8a2c9167-457c-404e-b762-210da8e965fd:23 dk.dst 8a2c9167-457c-404e-b762-210da8e965fd 23 dk.dst 1093664f-9c0a-4998-8b69-80db41a05fa1 2 Category A4 urn:ddi:dk.dst:a137b161-351b-4655-aa21-635f402c21dc:23 dk.dst a137b161-351b-4655-aa21-635f402c21dc 23 dk.dst d799acd6-a684-4aa6-9eb2-038ce000d9f4 2 Category A5 urn:ddi:dk.dst:2bed34e1-0527-459e-89ab-af3e2497b605:23 dk.dst 2bed34e1-0527-459e-89ab-af3e2497b605 23 dk.dst 017bb5b7-dc0d-45c1-814d-46748ccb5c3a 2 Category A6 urn:ddi:dk.dst:c5847f6d-e3c3-4f0b-a0db-75bdad8e82ca:23 dk.dst c5847f6d-e3c3-4f0b-a0db-75bdad8e82ca 23 dk.dst ba26d6ec-4401-4b42-8c9a-244b53ba6eb4 2 Category A7 urn:ddi:dk.dst:a65ccb23-7dee-4c9f-839f-68245129802d:23 dk.dst a65ccb23-7dee-4c9f-839f-68245129802d 23 dk.dst 7c4288ca-cba0-4f03-9f8f-445c2bd342ae 2 Category A8 urn:ddi:dk.dst:cf166d04-0b78-46b7-b4b2-fca2a5245678:23 dk.dst cf166d04-0b78-46b7-b4b2-fca2a5245678 23 dk.dst bd53d8ba-bc8b-4caa-99dc-add5eaded071 2 Category A9 urn:ddi:dk.dst:2e80aeff-f863-4cb9-adcf-d14926d34a20:23 dk.dst 2e80aeff-f863-4cb9-adcf-d14926d34a20 23 dk.dst d3896638-3fb5-46c0-b5b2-780f728ebe6a 2 Category B urn:ddi:dk.dst:7784306d-ae7f-4b78-8543-a3ea45ac4ef0:23 dk.dst 7784306d-ae7f-4b78-8543-a3ea45ac4ef0 23 dk.dst b3dc3242-9ee9-4628-b5bc-52be32d38e36 2 Category B1 urn:ddi:dk.dst:8660f7a2-2caf-4d95-9da7-7e3654a05988:23 dk.dst 8660f7a2-2caf-4d95-9da7-7e3654a05988 23 dk.dst 3251a8e6-7bae-4ab2-9907-42e19c95a11b 2 Category B2 urn:ddi:dk.dst:a17b4f7c-f7de-4674-a7f7-d9704d9839ed:23 dk.dst a17b4f7c-f7de-4674-a7f7-d9704d9839ed 23 dk.dst ce065d3a-b977-45e3-9a70-ae73ec820c87 2 Category B3 urn:ddi:dk.dst:cc7a3130-91db-4aec-b608-aca6aaf8a010:23 dk.dst cc7a3130-91db-4aec-b608-aca6aaf8a010 23 dk.dst 5cfa2f8e-6fe0-4ff6-8d0d-0a192b3e752e 2 Category B4 urn:ddi:dk.dst:4840c27b-f120-454d-8d53-39c6b5cba45a:23 dk.dst 4840c27b-f120-454d-8d53-39c6b5cba45a 23 dk.dst 1208f3e9-4951-4452-9946-ceafcd1b84b2 2 Category B5 urn:ddi:dk.dst:0f2284b6-c1e7-4b4d-a40a-36f0392f9b07:23 dk.dst 0f2284b6-c1e7-4b4d-a40a-36f0392f9b07 23 dk.dst 39609799-8aec-47a1-a076-01c2de4380fb 2 Category B6 urn:ddi:dk.dst:bf3c8316-dc09-4319-8ba5-6d69dc0babad:23 dk.dst bf3c8316-dc09-4319-8ba5-6d69dc0babad 23 dk.dst 7bf042a1-387c-4d30-af36-91208970d26a 2 Category B7 urn:ddi:dk.dst:0403aacf-847f-435a-9946-965f63ed3714:23 dk.dst 0403aacf-847f-435a-9946-965f63ed3714 23 dk.dst 0e8f2740-9add-47ac-bea6-b693b5fde1e4 2 Category B8 urn:ddi:dk.dst:36bdff22-fcd3-4434-ab9f-facf724453a7:23 dk.dst 36bdff22-fcd3-4434-ab9f-facf724453a7 23 dk.dst b30e58a4-5edb-4db3-a696-ef383e737740 2 Category C urn:ddi:dk.dst:6214ee34-9937-4837-ba4c-9c1f49a50b97:23 dk.dst 6214ee34-9937-4837-ba4c-9c1f49a50b97 23 dk.dst 2dde1215-e9c7-4547-ad2d-f2175b6738c3 2 Category C1 urn:ddi:dk.dst:b63c07d8-9981-4e66-9993-99a84bb00a2c:23 dk.dst b63c07d8-9981-4e66-9993-99a84bb00a2c 23 dk.dst c84b0cf2-2c49-4708-afee-4a4ab7db6d41 2 Category C2 urn:ddi:dk.dst:55c704be-3fe3-4cbb-ad80-6c014bcae566:23 dk.dst 55c704be-3fe3-4cbb-ad80-6c014bcae566 23 dk.dst c8075fbd-a995-409e-af81-57a9a3558ece 2 Category C3 urn:ddi:dk.dst:de60c435-7377-4d9b-8874-a1ae6e95e2de:23 dk.dst de60c435-7377-4d9b-8874-a1ae6e95e2de 23 dk.dst c6bd0485-ee77-45ce-89e6-8dff1057ef70 2 Category C4 urn:ddi:dk.dst:cb408ad5-6080-407c-b8c5-e59bf14b64ac:23 dk.dst cb408ad5-6080-407c-b8c5-e59bf14b64ac 23 dk.dst 6f7b89d4-135a-4024-9b3a-cd57d6c658bd 2 Category C5 urn:ddi:dk.dst:82fa27f7-8455-4df6-ac78-28605f829468:23 dk.dst 82fa27f7-8455-4df6-ac78-28605f829468 23 dk.dst e26e927e-d8e7-45a2-83fd-1fbe39f51bc4 2 Category C6 urn:ddi:dk.dst:15fd1df2-e1bb-48d9-9b49-3863296d4a86:23 dk.dst 15fd1df2-e1bb-48d9-9b49-3863296d4a86 23 dk.dst ae1216f6-399d-491a-9c28-524de8a7f61d 2 Category D urn:ddi:dk.dst:5061488d-6711-4644-9711-10d2063c47c2:23 dk.dst 5061488d-6711-4644-9711-10d2063c47c2 23 dk.dst 535e026c-4509-4999-be2f-0c8badedeafa 2 Category D1 urn:ddi:dk.dst:6a1db1c0-7925-4886-8c14-009ec81a54cc:23 dk.dst 6a1db1c0-7925-4886-8c14-009ec81a54cc 23 dk.dst d7dee87a-6e89-42fa-859c-fd10e211e91b 2 Category D2 urn:ddi:dk.dst:8a704c7a-379e-488a-80c3-832b511e4224:23 dk.dst 8a704c7a-379e-488a-80c3-832b511e4224 23 dk.dst 6fc09ef4-9882-454e-b0f5-b17548ddb21e 2 Category D3 urn:ddi:dk.dst:fa422631-329b-4d66-b6f1-70a6cc7847c9:23 dk.dst fa422631-329b-4d66-b6f1-70a6cc7847c9 23 dk.dst 10f5335e-f389-4135-9f3b-b062c98aaf58 2 Category D4 urn:ddi:dk.dst:11f7764a-f743-493e-b809-4a11c73eed96:23 dk.dst 11f7764a-f743-493e-b809-4a11c73eed96 23 dk.dst f65e1cfa-284b-47b6-83a2-39a726da1972 2 Category D5 urn:ddi:dk.dst:f49404cc-764c-47d0-8ad2-835e84cb6373:23 dk.dst f49404cc-764c-47d0-8ad2-835e84cb6373 23 dk.dst 3b709586-32ab-482b-bd08-73d8702d2928 2 Category E urn:ddi:dk.dst:354226f9-6947-4320-a080-8ecf28ee9d64:23 dk.dst 354226f9-6947-4320-a080-8ecf28ee9d64 23 dk.dst e6b495a7-dc13-4f26-9aaf-115ae97024fe 2 Category E1 urn:ddi:dk.dst:04fcece0-3a3e-4e7e-acb4-cd415feb5636:23 dk.dst 04fcece0-3a3e-4e7e-acb4-cd415feb5636 23 dk.dst 2f0dcb73-0542-4f92-b89c-33f30ad8b9c4 2 Category E2 urn:ddi:dk.dst:9774a879-2643-4ecd-af68-4b219ebc31c4:23 dk.dst 9774a879-2643-4ecd-af68-4b219ebc31c4 23 dk.dst fef187d3-ac38-4e69-9929-2ff8866518db 2 Category E3 urn:ddi:dk.dst:cf620b2e-09a1-4b3d-80f6-a74d06d68d3b:23 dk.dst cf620b2e-09a1-4b3d-80f6-a74d06d68d3b 23 dk.dst da3a169f-f82f-4c72-a728-38731d4d243f 2 Category E4 urn:ddi:dk.dst:b185faa1-835d-440d-83ed-428af7db4d8b:23 dk.dst b185faa1-835d-440d-83ed-428af7db4d8b 23 dk.dst 82395df0-3ab6-42a8-bd40-4bd0c9b77275 2 Category E5 urn:ddi:dk.dst:2aa42576-3d4a-4333-9890-052a1e67de12:23 dk.dst 2aa42576-3d4a-4333-9890-052a1e67de12 23 dk.dst 9cc9bb3b-0403-4505-873e-cb7dc2211bef 2 Category E6 urn:ddi:dk.dst:85b1d1fc-c3ea-446b-a6af-597f92aeb2d3:23 dk.dst 85b1d1fc-c3ea-446b-a6af-597f92aeb2d3 23 csv_da ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4csv_da ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4csv_da urn:ddi:dk.dst:16fa7135-c61c-41d2-9b0f-9abcb5306aec:23 dk.dst 16fa7135-c61c-41d2-9b0f-9abcb5306aec 23 ddi_da ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4ddi_da ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ad2c0633-0070-4366-80cc-eedd3f088fb4ddi_da urn:ddi:dk.dst:024a0179-b91f-4591-8682-b69e56c2b35f:23 dk.dst 024a0179-b91f-4591-8682-b69e56c2b35f 23 urn:ddi:dk.dst:3517ffec-b571-4756-bb41-9b68bf424cd2:23 dk.dst 3517ffec-b571-4756-bb41-9b68bf424cd2 23 urn:ddi:dk.dst:fb86ad72-6468-4287-bc13-61368e31afc9:2 dk.dst fb86ad72-6468-4287-bc13-61368e31afc9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Frostvarer Frostvarer urn:ddi:dk.dst:f4ad6171-c451-4d00-8aff-358e2991e520:2 dk.dst f4ad6171-c451-4d00-8aff-358e2991e520 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Fjerkræ, frost Fjerkræ, frost urn:ddi:dk.dst:9c7b2528-9c27-46b5-b4b3-fd5b433bb0ac:2 dk.dst 9c7b2528-9c27-46b5-b4b3-fd5b433bb0ac 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Okse- og kalvekød, frost Okse- og kalvekød, frost urn:ddi:dk.dst:7aea62be-fb38-4b65-8ceb-74123ec2d9dc:2 dk.dst 7aea62be-fb38-4b65-8ceb-74123ec2d9dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Svinekød, frost Svinekød, frost urn:ddi:dk.dst:1093664f-9c0a-4998-8b69-80db41a05fa1:2 dk.dst 1093664f-9c0a-4998-8b69-80db41a05fa1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Andet kød, frost Andet kød, frost Fx lamme- og vildtkød. Alt kødpålæg og forarbejdede kødvarer m.m. urn:ddi:dk.dst:d799acd6-a684-4aa6-9eb2-038ce000d9f4:2 dk.dst d799acd6-a684-4aa6-9eb2-038ce000d9f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Fisk/skaldyr, frost Fisk/skaldyr, frost Inkl. forarbejdede fiskeprodukter. urn:ddi:dk.dst:017bb5b7-dc0d-45c1-814d-46748ccb5c3a:2 dk.dst 017bb5b7-dc0d-45c1-814d-46748ccb5c3a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Brød/Kager, frost Brød/Kager, frost Inkl. dej og bake-off. urn:ddi:dk.dst:ba26d6ec-4401-4b42-8c9a-244b53ba6eb4:2 dk.dst ba26d6ec-4401-4b42-8c9a-244b53ba6eb4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Grønt/frugt/bær bortset fra kartofler, frost Grønt/frugt/bær bortset fra kartofler, frost urn:ddi:dk.dst:7c4288ca-cba0-4f03-9f8f-445c2bd342ae:2 dk.dst 7c4288ca-cba0-4f03-9f8f-445c2bd342ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Kartofler/pommes frites, frost Kartofler/pommes frites, frost Inkl. kartoffelretter. urn:ddi:dk.dst:bd53d8ba-bc8b-4caa-99dc-add5eaded071:2 dk.dst bd53d8ba-bc8b-4caa-99dc-add5eaded071 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Andre frostvarer Andre frostvarer Inkl. lasagne, pizza, madtærter, is/sorbet, æbleskiver, melboller, risblandinger. Alle frosne færdigretter uden én dominerende råvare. urn:ddi:dk.dst:d3896638-3fb5-46c0-b5b2-780f728ebe6a:2 dk.dst d3896638-3fb5-46c0-b5b2-780f728ebe6a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Kolonialvarer Kolonialvarer urn:ddi:dk.dst:b3dc3242-9ee9-4628-b5bc-52be32d38e36:2 dk.dst b3dc3242-9ee9-4628-b5bc-52be32d38e36 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Mel, gryn, kornprodukter, ris og pasta Mel, gryn, kornprodukter, ris og pasta Inkl. cornflakes, müesli samt andre morgenmadsprodukter, stivelse, mix-blanding til bagning, bulgur, cous-cous, frø, perlebyg og kokosmel. Inkl. frisk pasta. urn:ddi:dk.dst:3251a8e6-7bae-4ab2-9907-42e19c95a11b:2 dk.dst 3251a8e6-7bae-4ab2-9907-42e19c95a11b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Brød og kager Brød og kager Inkl. kiks, knækbrød, riskager, tørkager og flødekager. urn:ddi:dk.dst:ce065d3a-b977-45e3-9a70-ae73ec820c87:2 dk.dst ce065d3a-b977-45e3-9a70-ae73ec820c87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Olie, margarine, fedtstoffer Olie, margarine, fedtstoffer Madolier, margarine og andre fedtstoffer. Smør placeres under C Mejeriprodukter og æg, C3 Smør og fløde. Dressing og andre olieprodukter med smag placeres under B Kolonialvarer, B8 Andet kolonial. urn:ddi:dk.dst:5cfa2f8e-6fe0-4ff6-8d0d-0a192b3e752e:2 dk.dst 5cfa2f8e-6fe0-4ff6-8d0d-0a192b3e752e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Kaffe, te, kakao o.l. Kaffe, te, kakao o.l. Inkl. chokoladepulver og drikkeklar kaffe. urn:ddi:dk.dst:1208f3e9-4951-4452-9946-ceafcd1b84b2:2 dk.dst 1208f3e9-4951-4452-9946-ceafcd1b84b2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Sodavand/saft/juice Sodavand/saft/juice Inkl. is-te og andre søde drikkevarer u/alkohol. urn:ddi:dk.dst:39609799-8aec-47a1-a076-01c2de4380fb:2 dk.dst 39609799-8aec-47a1-a076-01c2de4380fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Øl/vin/spiritus Øl/vin/spiritus Inkl. cider m/alkohol. urn:ddi:dk.dst:7bf042a1-387c-4d30-af36-91208970d26a:2 dk.dst 7bf042a1-387c-4d30-af36-91208970d26a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Plantedrikke Plantedrikke Alle vegetabilsk baserede drikkevarer (fx af soya, mandel og havre) urn:ddi:dk.dst:0e8f2740-9add-47ac-bea6-b693b5fde1e4:2 dk.dst 0e8f2740-9add-47ac-bea6-b693b5fde1e4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Andet kolonial Andet kolonial Inkl. konserves, sukker, chokolade, chips, pulvervarer (supper, saucer, mos, mælkepulver m.m.), mayonnaise, pålægssalater, ketchup, dressinger, tørrede krydderier, gær. urn:ddi:dk.dst:b30e58a4-5edb-4db3-a696-ef383e737740:2 dk.dst b30e58a4-5edb-4db3-a696-ef383e737740 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Mejeriprodukter og æg Mejeriprodukter og æg urn:ddi:dk.dst:2dde1215-e9c7-4547-ad2d-f2175b6738c3:2 dk.dst 2dde1215-e9c7-4547-ad2d-f2175b6738c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Mælkeprodukter bortset fra syrnede Mælkeprodukter bortset fra syrnede Mælk o.l. Inkl. kakao og andre smagsvarianter, kærnemælk og koldskål. urn:ddi:dk.dst:c84b0cf2-2c49-4708-afee-4a4ab7db6d41:2 dk.dst c84b0cf2-2c49-4708-afee-4a4ab7db6d41 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Syrnede mælkeprodukter (fx yoghurt) Syrnede mælkeprodukter (fx yoghurt) Inkl. yoghurt, drikkeyoghurt, tykmælk, A38, ymer, skyr, kvark, creme fraiche. urn:ddi:dk.dst:c8075fbd-a995-409e-af81-57a9a3558ece:2 dk.dst c8075fbd-a995-409e-af81-57a9a3558ece 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Smør og fløde Smør og fløde Inkl. blandingsprodukter med smør. urn:ddi:dk.dst:c6bd0485-ee77-45ce-89e6-8dff1057ef70:2 dk.dst c6bd0485-ee77-45ce-89e6-8dff1057ef70 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Ost Ost Inkl. hytteost, friskost o.l. urn:ddi:dk.dst:6f7b89d4-135a-4024-9b3a-cd57d6c658bd:2 dk.dst 6f7b89d4-135a-4024-9b3a-cd57d6c658bd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Æg Æg Friske/pasteuriserede (hele, blommer, hvider). urn:ddi:dk.dst:e26e927e-d8e7-45a2-83fd-1fbe39f51bc4:2 dk.dst e26e927e-d8e7-45a2-83fd-1fbe39f51bc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Andre mejeri- og ægprodukter Andre mejeri- og ægprodukter Inkl. forarbejdede mejeri- og æggeprodukter (fx mælkedesserter). urn:ddi:dk.dst:ae1216f6-399d-491a-9c28-524de8a7f61d:2 dk.dst ae1216f6-399d-491a-9c28-524de8a7f61d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Frugt og grønt Frugt og grønt urn:ddi:dk.dst:535e026c-4509-4999-be2f-0c8badedeafa:2 dk.dst 535e026c-4509-4999-be2f-0c8badedeafa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Grove grøntsager Grove grøntsager Kartofler, gulerødder, rodfrugter, kål o.l. urn:ddi:dk.dst:d7dee87a-6e89-42fa-859c-fd10e211e91b:2 dk.dst d7dee87a-6e89-42fa-859c-fd10e211e91b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Fint grønt (agurk, tomat, salat og lign.) Fint grønt (agurk, tomat, salat og lign.) Inkl. peberfrugt, bladgrøntsager, asparges, spirer, svampe urn:ddi:dk.dst:6fc09ef4-9882-454e-b0f5-b17548ddb21e:2 dk.dst 6fc09ef4-9882-454e-b0f5-b17548ddb21e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Frugt og bær Frugt og bær Inkl. frugtsalat i sukkerlage. Frugtsalat m/mayonnaise o.l. placeres under B Kolonialvarer, B8 Andet kolonial. urn:ddi:dk.dst:10f5335e-f389-4135-9f3b-b062c98aaf58:2 dk.dst 10f5335e-f389-4135-9f3b-b062c98aaf58 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Linser/bønner/ærter (friske og tørrede) Linser/bønner/ærter (friske og tørrede) Alle bælgplanter, friske såvel som tørrede. urn:ddi:dk.dst:f65e1cfa-284b-47b6-83a2-39a726da1972:2 dk.dst f65e1cfa-284b-47b6-83a2-39a726da1972 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Andet frugt og grønt Andet frugt og grønt Konserves, friske krydderurter, køderstatning/plantefars, vegetabilske smøreprodukter og tørret frugt/grøntsager andet end bælgplanter. Sesam og andre frø placeres under B Kolonialvarer, B1 Mel, gryn, kornprodukter, ris og pasta. urn:ddi:dk.dst:3b709586-32ab-482b-bd08-73d8702d2928:2 dk.dst 3b709586-32ab-482b-bd08-73d8702d2928 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Kød og fisk Kød og fisk urn:ddi:dk.dst:e6b495a7-dc13-4f26-9aaf-115ae97024fe:2 dk.dst e6b495a7-dc13-4f26-9aaf-115ae97024fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Fjerkræ Fjerkræ Fersk kylling/kalkun/ænder (hel, udskåret, marineret). Inkl. indmad. urn:ddi:dk.dst:2f0dcb73-0542-4f92-b89c-33f30ad8b9c4:2 dk.dst 2f0dcb73-0542-4f92-b89c-33f30ad8b9c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Okse- og kalvekød Okse- og kalvekød Fersk oksekød (hel, udskåret, hakket, marineret). Inkl. indmad. urn:ddi:dk.dst:fef187d3-ac38-4e69-9929-2ff8866518db:2 dk.dst fef187d3-ac38-4e69-9929-2ff8866518db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Svinekød Svinekød Fersk svinekød (hel, udskåret, hakket, marineret). Inkl. indmad og medister. urn:ddi:dk.dst:da3a169f-f82f-4c72-a728-38731d4d243f:2 dk.dst da3a169f-f82f-4c72-a728-38731d4d243f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Kødpålæg og andre forarbejdede kødprodukter Kødpålæg og andre forarbejdede kødprodukter Inkl. pølser, røget/kogt kød. Inkl. færdigretter, hvor kød er hovedingrediensen. urn:ddi:dk.dst:82395df0-3ab6-42a8-bd40-4bd0c9b77275:2 dk.dst 82395df0-3ab6-42a8-bd40-4bd0c9b77275 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Fisk/skaldyr Fisk/skaldyr Inkl. forarbejdede fiskeprodukter. urn:ddi:dk.dst:9cc9bb3b-0403-4505-873e-cb7dc2211bef:2 dk.dst 9cc9bb3b-0403-4505-873e-cb7dc2211bef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Adding Classification -- OEFSVAREGRP_V1_2013 - Varegrupper i salg af føde- og drikkevarer til foodservice, v1:2013 Andet kød og fisk Andet kød og fisk Fx lamme- og vildtkød.