SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"0";1;TJENESTER I ALT;;;;;; 2;"1";1;FORARBEJDNINGSTJENESTER;;;;;; 3;"2";1;REPARATIONSTJENESTER;;;;;; 4;"3";1;TRANSPORT;;;;;; 5;"3.1";2;Søtransport;;;;;; 6;"3.1.1";3;Søtransport, person;;;;;; 7;"3.1.2";3;Søtransport, gods;;;;;; 8;"3.1.3";3;Søtransport, hjælpevirksomhed;;;;;; 9;"3.2";2;Lufttransport;;;;;; 10;"3.2.1";3;Lufttransport, person;;;;;; 11;"3.2.2";3;Lufttransport, gods;;;;;; 12;"3.2.3";3;Lufttransport, hjælpevirksomhed;;;;;; 13;"3.4";2;Post- og kurertjenester;;;;;; 14;"3.5";2;Rumtransport;;;;;; 15;"3.6";2;Jernbanetransport;;;;;; 16;"3.6.1";3;Jernbanetransport, person;;;;;; 17;"3.6.2";3;Jernbanetransport, gods;;;;;; 18;"3.6.3";3;Jernbanetransport, hjælpevirksomhed;;;;;; 19;"3.7";2;Vejtransport;;;;;; 20;"3.7.1";3;Vejtransport, person;;;;;; 21;"3.7.2";3;Vejtransport, gods;;;;;; 22;"3.7.3";3;Vejtransport, hjælpevirksomhed;;;;;; 23;"3.8";2;Transport ad indre vandveje;;;;;; 24;"3.8.1";3;Transport ad indre vandveje, person;;;;;; 25;"3.8.2";3;Transport ad indre vandveje, gods;;;;;; 26;"3.8.3";3;Transport ad indre vandveje, hjælpevirksomhed;;;;;; 27;"3.9";2;Rørtransport;;;;;; 28;"3.10";2;Transport af elektricitet;;;;;; 29;"3.11";2;Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport;;;;;; 30;"4";1;REJSER;;;;;; 31;"4.1";2;Rejser, forretningsrejser;;;;;; 32;"4.2";2;Rejser, ferierejser;;;;;; 33;"5";1;BYGGE- OG ANLÆGSTJENESTER;;;;;; 34;"5.1";2;Bygge- og anlægstjenester i udlandet;;;;;; 35;"5.2";2;Bygge- og anlægstjenester i Danmark;;;;;; 36;"6";1;FORSIKRINGSTJENESTER;;;;;; 37;"6.1";2;Direkte forsikring;;;;;; 38;"6.1.1";3;Direkte forsikring, liv og pension;;;;;; 39;"6.1.2";3;Direkte forsikring, fragt;;;;;; 40;"6.1.3";3;Direkte forsikring, øvrig skade;;;;;; 41;"6.2";2;Genforsikring;;;;;; 42;"6.3";2;Forsikringsformidling mv.;;;;;; 43;"6.4";2;Tjenester vedr. pension og standardiserede garantier;;;;;; 44;"6.4.1";3;Pensionstjenester;;;;;; 45;"6.4.2";3;Standardiserede garantier;;;;;; 46;"7";1;FINANSIELLE TJENESTER;;;;;; 47;"7.1";2;Direkte fakturerede finansielle tjenester;;;;;; 48;"7.2";2;Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM);;;;;; 49;"8";1;ROYALTIES OG LICENSER;;;;;; 50;"8.1";2;Franchising og royalties fra registrerede varemærker;;;;;; 51;"8.2";2;Licens for brug af resultater fra forsknings og udvikling;;;;;; 52;"8.3";2;Licens til at kopiere og/eller distribuere software;;;;;; 53;"8.4";2;Licens til at kopiere og/eller distribuere audiovisuelle og lignende produkter;;;;;; 54;"9";1;TELEKOMMUNIKATIONS-, COMPUTER- OG INFORMATIONSTJENESTER;;;;;; 55;"9.1";2;Telekommunikationstjenester;;;;;; 56;"9.2";2;Computer- og datatjenester;;;;;; 57;"9.3";2;Informationstjenester;;;;;; 58;"9.3.1";3;Nyhedsformidling;;;;;; 59;"9.3.2";3;Anden informationsformidling;;;;;; 60;"10";1;ANDRE FORRETNINGSTJENESTER;;;;;; 61;"10.1";2;Forsknings- og udviklingstjenester;;;;;; 62;"10.1.1";3;Forsknings- og udvikling, som øger den samlede viden;;;;;; 63;"10.1.1.1";4;Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden;;;;;; 64;"10.1.1.2";4;Salg af rettigheden til resultater fra forskning og udvikling;;;;;; 65;"10.1.2";3;Andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer;;;;;; 66;"10.2";2;Professionelle og administrative tjenester;;;;;; 67;"10.2.1";3;Juridiske-, bogførings- og administrative tjenester;;;;;; 68;"10.2.1.1";4;Juridiske tjenester;;;;;; 69;"10.2.1.2";4;Bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning;;;;;; 70;"10.2.1.3";4;Virksomhedsrådgivning;;;;;; 71;"10.2.2";3;Reklame, markedsanalyse og meningsmåling;;;;;; 72;"10.3";2;Tekniske-, handelsrelaterede og øvrige forretningstjenester;;;;;; 73;"10.3.1";3;Arkitekt-, Ingeniør- og andre tekniske tjenester;;;;;; 74;"10.3.1.1";4;Arkitekttjenester;;;;;; 75;"10.3.1.2";4;Ingeniørtjenester;;;;;; 76;"10.3.1.3";4;Andre tekniske tjenester;;;;;; 77;"10.3.2";3;Miljø-, landbrug- og minetjenester;;;;;; 78;"10.3.2.1";4;Miljøtjenester;;;;;; 79;"10.3.2.2";4;Landbrugstjenester;;;;;; 80;"10.3.2.3";4;Minedrifts-, samt gas- og olieudvindingstjenester;;;;;; 81;"10.3.3";3;Operationel leasing;;;;;; 82;"10.3.4";3;Provisioner ved varesalg;;;;;; 83;"10.3.5";3;Øvrige forretningstjenester;;;;;; 84;"11";1;AUDIOVISUELLE TJENESTER SAMT TJENESTER IFM. UDDANNELSE, SUNDHED, KULTUR OG REKREATION;;;;;; 85;"11.1";2;Audiovisuelle tjenester;;;;;; 86;"11.2";2;Personlige tjenester;;;;;; 87;"11.2.1";3;Sundhedsrelaterede tjenester;;;;;; 88;"11.2.2";3;Uddannelsestjenester;;;;;; 89;"11.2.3";3;Tjenester inden for kultur og rekreation;;;;;; 90;"11.2.4";3;Andre sociale og personlige tjenester;;;;;; 91;"12";1;OFFENTLIGE TJENESTER;;;;;;