// Info: ADAM Oktober 2020. ©Modelgruppen 2020 // Date: 2021.04.27 8:39 // Signature: ss91QSPRE4awxa3yAzuTlg () ADAM Oktober 2020. ©Modelgruppen 2020 () Okt20 build 222 () 2021.04.27 8:39 () ### FORBRUG.f20 ### () () () PRIVAT FORBRUG () () FRML _DJ_ Tip_cf = Tip_cf_z + Tip_b + Tipcr_sp + Tipcr_dmp + Tipco1_ld + Tipco2_ld - (Tipir_bf + Tipio_bf) $ FRML _DJ_ Typn_cf = Typcr_bf - Tpcr_bf + Typco_bf - Tpco_bf + Typcr_atp - Tpcr_atp + Typcr_sp - Tpcr_sp + Typcr_dmp - Tpcr_dmp + Typco1_ld - Tpco1_ld + Typco2_ld - Tpco2_ld $ FRML _DJ_ Sywpc = Sywp - Sywpir_bf - Sywpio_bf $ FRML _DJ_ Ydl_hc = Yd_hc + Syv - Tip_cf + Sywpc + Typn_cf - (Yrh+Spzejh) - (Inv-Invo1) $ FRML _DJ_ Ydk_h = Yd_h + Syv + (Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - Tip_cf + Sywpc + Typn_cf - kyr_h* byrhh*(Yrh+Spzejh) $ FRML _DJ_ Ydk_c = Yd_hc-Yd_h - (Tpc_h_cf-Typc_cf_h) - (1-kyr_h*byrhh)*(Yrh+Spzejh) $ () ---------- Pris på bilydelse og bilkørsel -------------- FRML _DJRD rpcbe = 0.8*rpcbe(-1) + 0.2*( pm7b/pm7b(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvcbe = 0.8*bfinvcbe(-1) + 0.2*bfinvcb $ FRML _DJRD ucb = ((1-tsuih)*iwlo+bfinvcbe-(1-bfinvcbe)*rpcbe)*pcb+Syv/fKncb $ FRML _D pcbu = pcbu(-1)*ucb/ucb(-1) $ FRML _D__D pcgu = kpcgu*pcg $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D__ fEtg = betg*Et/pcgu $ () Vægtene kan være variabler, hvor vægten til cs fås som 1 minus sammen af de øvrige FRML _D__ fEtb = betb*Et/pcbu $ FRML _D__ fEte = bete*Et/pce $ FRML _D__ fEtf = betf*Et/pcf $ FRML _D__ fEtv = betv*Et/pcv $ FRML _D__ fEtt = bett*Et/pct $ FRML _D__ fEts = bets*Et/pcs $ FRML _D__D pcts = pcts(-1) *((fCs-fEts)*pcs +(fCt-fEtt)*pct) /((fCs-fEts)*pcs(-1)+(fCt-fEtt)*pct(-1)) $ FRML _D__D pcvts = pcvts(-1) *((fCs-fEts)*pcs +(fCt-fEtt)*pct +(fCv-fEtv)*pcv) /((fCs-fEts)*pcs(-1)+(fCt-fEtt)*pct(-1)+(fCv-fEtv)*pcv(-1)) $ FRML _D__D pcfvts = pcfvts(-1) *((fCs-fEts)*pcs +(fCt-fEtt)*pct +(fCv-fEtv)*pcv +(fCf-fEtf)*pcf) /((fCs-fEts)*pcs(-1)+(fCt-fEtt)*pct(-1)+(fCv-fEtv)*pcv(-1)+(fCf-fEtf)*pcf(-1)) $ FRML _D__D pcefvts = pcefvts(-1)*((fCs-fEts)*pcs +(fCt-fEtt)*pct +(fCv-fEtv)*pcv +(fCf-fEtf)*pcf +pce *(fCe-fEte)) /((fCs-fEts)*pcs(-1)+(fCt-fEtt)*pct(-1)+(fCv-fEtv)*pcv(-1)+(fCf-fEtf)*pcf(-1)+pce(-1)*(fCe-fEte))$ FRML _D__D pcpuxh = pcpuxh(-1)*((fCf-fEtf)*pcf +(fCv-fEtv)*pcv +(fCt-fEtt)*pct +(fCs-fEts)*pcs +(fCe-fEte)*pce+(fCgu-fEtg)*pcgu+(fCbu-fEtb)*pcbu) /((fCf-fEtf)*pcf(-1)+(fCv-fEtv)*pcv(-1)+(fCt-fEtt)*pct(-1)+(fCs-fEts)*pcs(-1)+(fCe-fEte)*pce(-1)+(fCgu-fEtg)*pcgu(-1)+(fCbu-fEtb)*pcbu(-1))$ FRML _D__D pcgbu = pcgbu(-1)*((fCgu-fEtg)*pcgu +(fCbu-fEtb)*pcbu ) /((fCgu-fEtg)*pcgu(-1)+(fCbu-fEtb)*pcbu(-1)) $ FRML _D__D pcpuetxh = pcpuetxh(-1) *(pcf*fCf+pcv*fCv+pct*fCt+pcs*fCs+pce*fCe+pcgu*fCgu+pcbu*fCbu) /(pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv+pct(-1)*fCt+pcs(-1)*fCs +pce(-1)*fCe+pcgu(-1)*fCgu+pcbu(-1)*fCbu) $ FRML _DJRDFZ Log(Cpuxhw) = 0.9000*Log(Ydl_hc/pcpuxh) +(1-0.9000)*Log(Wcp/pcpuxh) -0.381581 + Log(pcpuxh) + .139887*d4708 $ FRML _S___FZ Cpuxh = (1-Dfcp)*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *( Exp( 0.400000*Dlog(Ydk_h/pcpuxh)+.054065*dif(d4708) -0.372316*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1)) + gcpuxh +Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh) ) *(1+JRcpuxh) + Jcpuxh ) +Dfcp*(1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcp*pcp-fCb*pcb+fCbu*pcbu-fCh*pch) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(Zfcs*pcs+Zfct*pct+Zfcv*pcv+Zfcf*pcf+Zfce*pce+Zfcg*pcg -(fEtg*pcgu+fEte*pce+fEtf*pcf+fEtv*pcv+fEtt*pct+fEts*pcs) +ucb*((ZfCb-pcbu*fEtb/pcb)*(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1))) $ () ---------- Aggregater ------------------------------ FRML _D fCpuxh = Cpuxh/pcpuxh $ FRML _I Cpuetxh = Cpuxh + pet*fEt $ FRML _I fCpuetxh = Cpuetxh/pcpuetxh $ () ----------------------------------------------------- () Forbrugssystemet () ----------------------------------------------------- () ---------- Ligevægt ekskl. trend -------------------- FRML _D log(bfcguwx) = -0.16841*log(pcgu/pcgbu) -0.60042*log(pcgbu/pcpuxh) $ FRML _D log(bfcbuwx) = -0.16841*log(pcbu/pcgbu) -0.60042*log(pcgbu/pcpuxh) $ FRML _D log(bfcewx) = -0.91390*log(pce/pcefvts) -0.60042*log(pcefvts/pcpuxh) $ FRML _D log(bfcfwx) = -0.44878*log(pcf/pcfvts) -0.91390*log(pcfvts/pcefvts) -0.60042*log(pcefvts/pcpuxh) $ FRML _D log(bfcvwx) = -1.00000*log(pcv/pcvts) -0.44878*log(pcvts/pcfvts) -0.91390*log(pcfvts/pcefvts) -0.60042*log(pcefvts/pcpuxh) $ FRML _D log(bfctwx) = -1.84396*log(pct/pcts) -1.00000*log(pcts/pcvts) -0.44878*log(pcvts/pcfvts) -0.91390*log(pcfvts/pcefvts) -0.60042*log(pcefvts/pcpuxh) $ FRML _D log(bfcswx) = -1.84396*log(pcs/pcts) -1.00000*log(pcts/pcvts) -0.44878*log(pcvts/pcfvts) -0.91390*log(pcfvts/pcefvts) -0.60042*log(pcefvts/pcpuxh) $ () ---------- Trender ---------------------------------- FRML _DJRD Dlog(dtbfcgu) = (-0.083491)*Dlog(fCpuxh/u) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfcbu) = (0.68170)*Dlog(1/(1+(Log(fCpuxh/U)/4.2)**(-20))) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfce) = (0.00000)*Dlog(fCpuxh/u) + (0.50000)*Dlog(graddag) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfcf) = (-0.90916)*Dlog(fCpuxh/u) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfcv) = (-0.066613)*Dlog(fCpuxh/u) $ FRML _DJRD Dlog(dtbfct) = (1.13421)*Dlog(fCpuxh/u) $ FRML _D dtbfcs = (pcpuxh-pcgu*bfcguw-pcbu*bfcbuw-pce*bfcew -pcf*bfcfw-pcv*bfcvw-pct*bfctw)/(pcs*exp((-0.89492))*bfcswx) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _D log(bfcguw) = (-3.38388)+log(bfcguwx)+log(dtbfcgu) $ FRML _D log(bfcbuw) = (-2.67502)+log(bfcbuwx)+log(dtbfcbu) $ FRML _D log(bfcew) = (-2.52942)+log(bfcewx)+log(dtbfce) $ FRML _D log(bfcfw) = (-1.75791)+log(bfcfwx)+log(dtbfcf) $ FRML _D log(bfcvw) = (-1.49716)+log(bfcvwx)+log(dtbfcv) $ FRML _D log(bfctw) = (-2.98867)+log(bfctwx)+log(dtbfct) $ FRML _D log(bfcsw) = (-0.89492)+log(bfcswx)+log(dtbfcs) $ () ---------- Forbrugsvægte ------------------------------- FRML _S___F bfcgu = (1-Dbfcgu)*(1-Dfcg) *(1+JRbfcgu) *Exp( 0.20000*Dlog(bfcguwx)+(-0.67189)*Dlog(fCpuxh/U) -0.46624*(Log(bfcgu(-1))-Log(bfcguw(-1))) + gbfcgu + Log(bfcgu(-1)) ) +Dbfcgu*(1-Dfcg)*Zbfcgu +Dfcg*((ZfCg*pcg/pcgu-fEtg)/(kfc*fCpuxh)) $ FRML _S___F bfcbu = (1-Dbfcbu)*(1-Dfcb) *(1+JRbfcbu) *Exp( 0.20000*Dlog(bfcbuwx)+(0.00000)*Dlog(fCpuxh/U) -0.46290*(Log(bfcbu(-1))-Log(bfcbuw(-1))) + gbfcbu + Log(bfcbu(-1)) + 0.71937 *(Dlog(bfcbu(-1)) - (0.20000*Dlog(bfcbuwx(-1)) +(0.00000)*Dlog(fCpuxh(-1)/U(-1))+gbfcbu(-1) -0.46290*(Log(bfcbu(-2))-Log(bfcbuw(-2))))) ) +Dbfcbu*(1-Dfcb)*Zbfcbu +Dfcb*(ucb/pcbu)/(kfc*fCpuxh) *((zfCb-pcbu*fEtb/pcb)*(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) $ FRML _S___F bfce = (1-Dbfce)*(1-Dfce) *(1+JRbfce) *Exp( 0.29475*Dlog(bfcewx)+(-0.90274)*Dlog(fCpuxh/U) +(0.56331)*(Log(dtbfce)-Log(dtbfce(-1))) -0.16332*(Log(bfce(-1))-Log(bfcew(-1))) + gbfce + Log(bfce(-1)) ) +Dbfce*(1-Dfce)*Zbfce +Dfce*((ZfCe-fEte)/(kfc*fCpuxh)) $ FRML _S___F bfcf = (1-Dbfcf)*(1-Dfcf) *(1+JRbfcf) *Exp( 0.73974*Dlog(bfcfwx)+(-0.37452)*Dlog(fCpuxh/U) -0.38663*(Log(bfcf(-1))-Log(bfcfw(-1))) + gbfcf + Log(bfcf(-1)) ) +Dbfcf*(1-Dfcf)*Zbfcf +Dfcf*((ZfCf-fEtf)/(kfc*fCpuxh)) $ FRML _S___F bfcv = (1-Dbfcv)*(1-Dfcv) *(1+JRbfcv) *Exp( 0.61402*Dlog(bfcvwx)+(0.71178)*Dlog(fCpuxh/U) -0.15860*(Log(bfcv(-1))-Log(bfcvw(-1))) + gbfcv + Log(bfcv(-1)) ) +Dbfcv*(1-Dfcv)*Zbfcv +Dfcv*((ZfCv-fEtv)/(kfc*fCpuxh)) $ FRML _S___F bfct = (1-Dbfct)*(1-Dfct) *(1+JRbfct) *Exp( 0.59751*Dlog(bfctwx)+(0.27258)*Dlog(fCpuxh/U) -0.19369*(Log(bfct(-1))-Log(bfctw(-1))) + gbfct + Log(bfct(-1)) ) +Dbfct*(1-Dfct)*Zbfct +Dfct*((ZfCt-fEtt)/(kfc*fCpuxh)) $ FRML _S___F bfcs = (1-Dbfcs)*(1-Dfcs) *(1+JRbfcs) *Exp( 0.29671*Dlog(bfcswx)+(0.00000)*Dlog(fCpuxh/U) -0.19164*(Log(bfcs(-1))-Log(bfcsw(-1))) + gbfcs + Log(bfcs(-1)) ) +Dbfcs*(1-Dfcs)*Zbfcs +Dfcs*((ZfCs-fEts)/(kfc*fCpuxh)) $ () ---------- Forbrug ------------------------------ FRML _D kfc = (1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)* pcpuxh /(bfcgu*pcgu+bfcbu*pcbu+bfce*pce+bfct*pct +bfcs*pcs+bfcf*pcf+bfcv*pcv) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)*1 $ FRML _D fCgu = kfc*bfcgu*fCpuxh + fEtg $ FRML _D fCbu = kfc*bfcbu*fCpuxh + fEtb $ FRML _D fCe = kfc*bfce*fCpuxh + fEte $ FRML _D fCf = kfc*bfcf*fCpuxh + fEtf $ FRML _D fCv = kfc*bfcv*fCpuxh + fEtv $ FRML _D fCt = kfc*bfct*fCpuxh + fEtt $ FRML _D fCs = kfc*bfcs*fCpuxh + fEts $ () ---------- Biler og benzin ---------------------- FRML _D fKncb = pcbu*(fCbu-fEtb)/ucb $ FRML _SJRD Dlog(nkcb) = 0.49600*Dlog(fKncb) $ FRML _D Kncb = pkncb*fKncb $ FRML _K fCb = kfcb*pkncb(-1)/(0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)*(fKncb-(1-bfinvcb)*fKncb(-1)) + pcbu*fEtb/pcb $ FRML _D fCg = pcgu*fCgu/pcg $ () ---------- Forbrug i løbende priser ------------- FRML _D Cg = pcg*fCg $ FRML _D Cb = pcb*fCb $ FRML _D Cbu = pcbu*fCbu $ FRML _D Ce = pce*fCe $ FRML _D Cf = pcf*fCf $ FRML _D Cv = pcv*fCv $ FRML _D Ct = pct*fCt $ FRML _D Cs = pcs*fCs $ FRML _I Ch = pch*fCh $ () ---------- Forbrugsbestemmende formue ----------- FRML _D Wp = Wpio_bf+Wpir_bf+Wpcr_bf+Wpco_bf+Wpcr_atp+Wpcr_dmp+Wpcr_sp+Wpco1_ld+Wpco2_ld $ FRML _D kwps = (1+iwbz*(1-0.8*tsywp*bsywp))**12/ (1+iwbz*(1-(tss0+tssp0+tss1+tssp1)))**12 $ FRML _GJ_D Knbhk_h = Knbhk_h(-1)*(phk*fKnbhe)/(phk(-1)*fKnbhe(-1)) $ FRML _D Wcp = kknbhl*Knbhl+Knbhk_h+Kncb+Wn_hc - Wp +( (Wpio2_bf+Wpco2_bf+Wpco2_ld)+ (Wpio1_bf+Wpco1_bf+Wpco1_ld)*(1-tsyp) +(Wp-Wpio_bf-Wpco_bf-Wpco1_ld-Wpco2_ld)*(1-tss0-tssp0-tss1-tssp1) )*kwps $ () Aggregater: FRML _I fCp = (fCh*pch(-1)+fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCs*pcs(-1)+fCt*pct(-1)-fEt*pet(-1))/pcp(-1) $ FRML _I Cp = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs+fCt*pct -fEt*pet $ FRML _I pcp = Cp/fCp $ FRML _I Cpdk = fCf*pcf+fCe*pce+fCg*pcg+fCb*pcb+fCv*pcv+fCh*pch+fCs*pcs $ FRML _I fCpdk = (fCf*pcf(-1)+fCe*pce(-1)+fCg*pcg(-1)+fCb*pcb(-1) +fCv*pcv(-1)+fCh*pch(-1)+fCs*pcs(-1))/pcpdk(-1) $ FRML _I pcpdk = Cpdk/fCpdk $ () ### ENDBLOCK ### () ### BOLIG.f20 ### () () () BOLIGINVESTERINGER () () FRML _KJ_ phv = (0.5*phk+0.5*phk(-1))*kphv $ FRML _DJ_D rpibhe = 0.8*rpibhe(-1) + 0.2*(pibh/pibh(-1)-1) $ FRML _DJ_D bfinvbhe = 0.8*bfinvbhe(-1) + 0.2*bfinvbh $ FRML _GJ_D iwb30 = kiwb30*iwbz $ FRML _GJ_D iwbflx = kiwbflx*iwbz $ FRML _DJ_D tsuih = tsys1 + (1-0.5*d00-d01)*tsys2 + d9498*tsys3 + tks + (1-d4711)*tssyn $ FRML _DJ_D buibhx = (1-tsuih)*(bobl30*iwb30+(1-bobl30)*iwbflx) +bfinvbhe-0.5*(1-bfinvbhe)*rpibhe +((tsuih*Yrphs+Ssyej+Spzejh*fKnbhe(-2)/fKnbh(-2))/fKnbhe)/phk +.5*bafd + (1-tsuih)*iwbid $ FRML _DJ_D bafd = bobl* (boblannu*((iwb30*(1+iwb30)**(nhlo))/((1+iwb30)**(nhlo)-1)-iwb30) +(1-boblannu)*1/nhlo) +(1-bobl)*((iwb30*(1+iwb30)**(nhla))/((1+iwb30)**(nhla)-1)-iwb30) $ FRML _DJRD fKbhw = Exp( Log(Cpuxh/pcpuxh) +0/(1+(Exp(0.022552*tid-40.17295)/Exp(4.3))**(-25)) +0.30000*Log(pcpuxh/(buibhx*phk)) +0.90946205) $ FRML _SJRD Dlog(phk) = 1.49802*Dlog(Cpuxh/pcpuxh) -6.29106*Dif(buibhx) + Dlog(pcpuxh) -1.25102*Log(fKbh(-1)/fKbhw(-1)) +.073888*d06 +gphk +0.529957*(Dlog(phk(-1)) -(1.49802*Dlog(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1)) -6.29106*Dif(buibhx(-1)) + Dlog(pcpuxh(-1)) -1.25102*Log(fKbh(-2)/fKbhw(-2)) +0.073888*d06(-1) + gphk(-1)) ) $ () gphk = -0.014749588, kfkbhw = 0.90946205 FRML _KJ_D phgk = phk*kphgk $ FRML _DJ_D nbs = bnbs*fKbh(-1) $ FRML _SJRD Log(phkw) = Log(.80*pibh+.20*phgk)-0.27366096 $ FRML _SJRD dif(fkbh) = fKbh(-1)*(0.027*log(phk(-1)/phkw(-1)) +0.025424*dlog(phk/(0.8*pibh+0.2*phgk)) +2.23237*nbs/fKbh(-1) +0.048587*dlog(fcpuxh) +0.097592*Dif(1/(1+(Exp(0.021935*tid(-1)-38.95498)/Exp(4.3))**(-25))) +0.00397026*d6608 + gfkbh-bfivbh)$ () gfkbh = 0.009171154, kphkw = -0.27366096 FRML _GJ fIvbh = bfivbh*fKbh(-1) $ FRML _I fIbh = Dif(fKbh)*pkbh(-1)/pibh(-1) - fknbhr*fKbh(-1)/fknbh(-1) + fivbh $ FRML _GJRD fIbhl = 2.23237*nbs+Jfibhl $ FRML _GJ OKbh = Kbh(-1)*(pibh/pibh(-1)-1) $ FRML _I Kbh = Kbh(-1) + pibh*(fKnbhr*fKbh(-1)/fknbh(-1) + fIbh - fIvbh) + OKbh $ FRML _I pkbh = Kbh/fKbh $ FRML _GJ OKnbh = Knbh(-1)*(pibh/pibh(-1)-1) $ FRML _I Knbh = Knbh(-1)+pinvbh*fKnbhr +pibh*fIbh -pinvbh*fInvbh + OKnbh $ FRML _I pknbh = Knbh/fKnbh $ FRML _I fKnbh = fKnbh(-1) +(pinvbh(-1)*fKnbhr +pibh(-1)*fIbh - pinvbh(-1)*fInvbh)/pknbh(-1) $ FRML _GJRD fKnbhl = fIbhl/kpfibh*pibh(-1)/pknbh(-1)+(1-bfinvbh)*fKnbhl(-1) $ FRML _I fKnbhe = (pknbh(-1)*fKnbh-pknbh(-1)*fKnbhl)/pknbh(-1) $ FRML _G fInvbh = bfinvbh*fKnbh(-1) $ FRML _D Knbhl = pknbh*fKnbhl $ FRML _D Knbhe = pknbh*fKnbhe $ FRML _I Invbh = pinvbh*fInvbh $ FRML _DJRD byrhh = kbyrhh*(knbhe/knbh) $ () ### ENDBLOCK ### () ### INVEST.f20 ### () () () FASTE INVESTERINGER I ØVRIGT () () () ----------------------------------------------------- () Private erhverv () ----------------------------------------------------- FRML _I fImp = ( fIma *pima(-1) + fIme *pime(-1) + fImb *pimb(-1) + fImng*pimng(-1) + fImne*pimne(-1) + fImnf*pimnf(-1) + fImnz*pimnz(-1) + fImqz*pimqz(-1) + fImqs*pimqs(-1) + fImqf*pimqf(-1) )/pimp(-1) $ FRML _I fIbp = ( fIba *piba(-1) + fIbe *pibe(-1) + fIbb *pibb(-1) + fIbng*pibng(-1) + fIbne*pibne(-1) + fIbnf*pibnf(-1) + fIbnz*pibnz(-1) + fIbqz*pibqz(-1) + fIbqf*pibqf(-1) + fIbqs*pibqs(-1) )/pibp(-1) $ () Maskin- og bygningsinvesteringer FRML _I fIm = (fImp*pimp(-1) + fImo*pimo(-1) )/pim(-1) $ FRML _I fIb = (fIbp*pibp(-1) + fIbo*pibo(-1) + fIbh*pibh(-1))/pib(-1) $ () Eksklusiv offentlig branche egeninvesteringer FRML _D fImx = (fIm*pim(-1) - fXo_im*pxo_im(-1) )/pimx(-1) $ FRML _D Imx = Im - pxo_im*fXo_im $ FRML _I pimx = Imx/fImx $ () Eksklusiv import af skibe (+fly) FRML _D fImxo7y = (fImx*pimx(-1) - fm7y_im*pm7y_im(-1) )/pimxo7y(-1) $ FRML _D Imxo7y = Imx - pm7y_im*fM7y_im $ FRML _I pimxo7y = Imxo7y/fImxo7y $ () offentlig sektor offentlig branche egeninvesteringer FRML _I Imo1x = pimo1*fImo1 - fXo_im*pxo_im $ FRML _I fImo1x = (fImo1*pimo1(-1)-fXo_im*pxo_im(-1))/pimo1x(-1) $ FRML _I pimo1x = Imo1x/fImo1x $ () Privat sektor FRML _I fImp1 = (fIm*pim(-1) - fImo1*pimo1(-1))/pimp1(-1) $ FRML _I fIbp1 = (fIb*pib(-1) - fIbo1*pibo1(-1) - fIbh*pibh(-1))/pibp1(-1) $ FRML _I Imp1 = pimp1*fImp1 $ () Privat sektor, eksklusiv import af skibe (+fly) FRML _I Imp1x7y = Imp1 - M7y_im $ FRML _I fImp1x7y = (fImp1*pimp1(-1)-fM7y_im*pm7y_im(-1))/pimp1x7y(-1) $ FRML _I pimp1x7y = Imp1x7y/fImp1x7y $ () ----------------------------------------------------- () Offentlige nyinvesteringer () ----------------------------------------------------- FRML _KJRD fIfo1ny = ( fImo1*pimo1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) - Io1a*(pibo1(-1)/pibo1)*kfifo1ny )/pifo1ny(-1) $ FRML _I Ifo1ny = Ifo1 - Io1a $ FRML _I pifo1ny = Ifo1ny/fIfo1ny $ FRML _KJRD fIfro1ny = ( fImro1*pimro1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) - Io1a*(pibo1(-1)/pibo1)*kfifo1ny )/pifro1ny(-1) $ FRML _I Ifro1ny = Imro1 + Ibo1 - Io1a $ FRML _I pifro1ny = Ifro1ny/fIfro1ny $ FRML _K fIbo1ny = kfibo1ny*fIbo1 $ FRML _K pibo1ny = kpibo1ny*pibo1 $ () ----------------------------------------------------- () Husholdninger () ----------------------------------------------------- FRML _K If_h = kif_h *(bqsa *(pima *fIma +piba *fIba) +bqse *(pime *fIme +pibe *fIbe ) +bqsng*(pimng*fImng+pibng*fIbng)+bqsnz*(pimnz*fImnz+pibnz*fIbnz) +bqsb *(pimb *fImb +pibb *fIbb) +bqsqz*(pimqz*fImqz+pibqz*fIbqz) +bqsqs*(pimqs*fImqs+pibqs*fIbqs)+ byrhh *(pibh *fIbh) ) $ FRML _GJ_ Il_h = bqsa*(Xa_il+M01_il)+bqsqz*Xqz_il $ FRML _I Ibh = pibh*fIbh $ FRML _I Ibp = Iba+Ibb+Ibne+Ibnf+Ibng+Ibnz+Ibqf+Ibqs+Ibqz+Ibe $ FRML _I Imp = Ima+Imb+Imne+Imnf+Imng+Imnz+Imqf+Imqs+Imqz+Ime $ FRML _I Invmp = Invma+Invme+Invmb +Invmng+Invmne+Invmnf+Invmnz+Invmqz+Invmqs+Invmqf $ FRML _I Invbp = Invba+Invbe+Invbb +Invbng+Invbne+Invbnf+Invbnz+Invbqz+Invbqs+Invbqf $ () ----------------------------------------------------- () FORSKNING OG UDVIKLING () ----------------------------------------------------- FRML _GJR fImd = fImd(-1)*fIm/fIm(-1) $ FRML _GJR pimd = pimd(-1)*pim/pim(-1) $ FRML _D Imd = fImd*pimd $ FRML _D Imdp1 = Imd-Xo1i $ FRML _D fImdp1 = (pimd(-1)*fImd-pxo1i(-1)*fXo1i)/pimdp1(-1) $ FRML _D pimdp1 = Imdp1/fImdp1 $ () Private investeringer ekskl. FoU FRML _D Impxd1 = Imp1-Imdp1 $ () ----------------------------------------------------- () Samlede investeringer () ----------------------------------------------------- FRML _I I = fImp1*pimp1 + fImo1*pimo1 + fIbp1*pibp1 + fIbo1*pibo1 + fIbh*pibh + fIt*pit + fIl*pil + fIkn*pikn $ FRML _I fI = (fImp1*pimp1(-1) + fImo1*pimo1(-1) + fIbp1*pibp1(-1) + fIbo1*pibo1(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIt*pit(-1) + fIl*pil(-1)+ fikn*pikn(-1) )/pi(-1) $ FRML _I pi = I/fI $ FRML _I Ikn = pikn*fIkn $ FRML _I If = I - fIl*pil - fIkn*pikn $ FRML _I fIf = (fIm*pim(-1) + fIb*pib(-1) + fIt*pit(-1) )/pif(-1) $ FRML _I pif = If/fIf $ FRML _I Inv = Invbo+Invmo+Invbh+Invbp+Invmp $ () ----------------------------------------------------- () Skattemæssige afskrivninger () ----------------------------------------------------- FRML _DJ_D tsycu = bsyc*tsyc +(1-bsyc)*ktsyc*tsyc $ FRML _DJ_D iwbzsu = ((1-tsycu)*iwbz-D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) /(1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) $ FRML _DJ_ bivmu = (bivmp0 + bivmp*(1-bivmp1)/(bivmp+iwbzsu))*Impxd1/Imp1 + Imdp1/Imp1 $ FRML _DJ_ bivbu = bivbp0 + bivbp*(bivbpw-bivbp1)/(bivbp+iwbzsu) $ FRML _DJ_D iwbzsu1 = (iwbz-D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1))/(1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) $ FRML _DJ_D bivmu1 = (bivmp0 + bivmp*(1-bivmp1)/(bivmp+iwbzsu1))*Impxd1/Imp1 + Imdp1/Imp1 $ FRML _DJ_D bivbu1 = bivbp0 + bivbp*(bivbpw-bivbp1)/(bivbp+iwbzsu1) $ () ### ENDBLOCK ### () ### EKSPORT.f20 ### () () EKSPORT I FASTE PRISER () () Pxa er midlertidigt flyttet hertil fra priser.f20 FRML _I pxa = Xa_e01*pxa(-1) /((Xa_e01+Xnf_e01)*pxanf(-1)/pxanf - Xnf_e01*pxnf(-1)/pxnf) $ FRML _D Xa_e01 = pxa*fXa-pxa*(aXa_Vma *fVma +aXa_Vme *fVme +aXa_Vmng*fVmng +aXa_Vene*fVene +aXa_Vmnf*fVmnf +aXa_Vmnz*fVmnz +aXa_Vmb *fVmb +aXa_Vmqz*fVmqz +aXa_Vmqs*fVmqs +aXa_Vmqf*fVmqf +aXa_Vmh *fVmh +aXa_Vmo *fVmo +aXa_Cf*fCf +aXa_Cv*fCv +aXa_Ce*fCe +aXa_Cg*fCg +aXa_Cb*fCb +aXa_Ch*fCh +aXa_Cs*fCs +aXa_Co*fCo +aXa_Imxo7y*fImxo7y +aXa_Ib*fIb +aXa_It*fIt +aXa_Ikn*fIkn +aXa_E2 *fE2 +aXa_E3x*fE3x +aXa_E59*fE59 +aXa_E7y*fE7y +aXa_Esq*fEsq +Xa_il/pXa) $ FRML _D Xnf_e01 = pxnf*fXnf-pxnf*(aXnf_Vma *fVma +aXnf_Vme *fVme +aXnf_Vmng*fVmng +aXnf_Vmne*fVmne +aXnf_Vmnf*fVmnf +aXnf_Vmnz*fVmnz +aXnf_Vmb *fVmb +aXnf_Vmqz*fVmqz +aXnf_Vmqs*fVmqs +aXnf_Vmqf*fVmqf +aXnf_Vmh *fVmh +aXnf_Vmo *fVmo +aXnf_Cf*fCf +aXnf_Cv*fCv +aXnf_Ce*fCe +aXnf_Cg*fCg +aXnf_Cb*fCb +aXnf_Ch*fCh +aXnf_Cs*fCs +aXnf_Co*fCo +aXnf_Imxo7y*fImxo7y +aXnf_Ib*fIb +aXnf_It*fIt +aXnf_Ikn*fIkn +aXnf_E2 *fE2 +aXnf_E3x*fE3x +aXnf_E59*fE59 +aXnf_E7y*fE7y +aXnf_Esq*fEsq +Xnf_il/pxnf) $ () E3 ligninger: FRML _D fXexe3 = aXe_Vea *fVea /(1+JRpXe_Vea) +aXe_Vee *fVee /(1+JRpXe_Vee) +aXe_Veng*fVeng/(1+JRpXe_Veng) +aXe_Vene*fVene/(1+JRpXe_Vene) +aXe_Venf*fVenf/(1+JRpXe_Venf) +aXe_Venz*fVenz/(1+JRpXe_Venz) +aXe_Veb *fVeb /(1+JRpXe_Veb) +aXe_Veqz*fVeqz/(1+JRpXe_Veqz) +aXe_Veqs*fVeqs/(1+JRpXe_Veqs) +aXe_Veqf*fVeqf/(1+JRpXe_Veqf) +aXe_Veh *fVeh /(1+JRpXe_Veh) +aXe_Veo *fVeo /(1+JRpXe_Veo) +aXe_Cf*fCf/(1+JRpXe_Cf) +aXe_Cv*fCv/(1+JRpXe_Cv) +aXe_Ce*fCe/(1+JRpXe_Ce) +aXe_Cg*fCg/(1+JRpXe_Cg) +aXe_Cb*fCb/(1+JRpXe_Cb) +aXe_Ch*fCh/(1+JRpXe_Ch) +aXe_Cs*fCs/(1+JRpXe_Cs) +aXe_Co*fCo/(1+JRpXe_Co) +aXe_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXe_Imxo7y) +aXe_Ib*fIb/(1+JRpXe_Ib) +aXe_It*fIt/(1+JRpXe_It) +aXe_Ikn*fIkn/(1+JRpXe_Ikn) +aXe_E01*fE01/(1+JRpXe_E01) +aXe_E2 *fE2 /(1+JRpXe_E2) +aXe_E59*fE59/(1+JRpXe_E59) +aXe_E7y*fE7y/(1+JRpXe_E7y) +aXe_Esq*fEsq/(1+JRpXe_Esq) +Xe_il/pxexe3 $ FRML _GJRD pxexe3 = pxexe3(-1)*((pm3r+tm3r)/(pm3r(-1)+tm3r(-1))) $ FRML _I Xexe3 = pxexe3*fXexe3 $ FRML _I fXe_e3 = (pxe(-1)*fXe - pxexe3(-1)*fXexe3)/pxe_e3(-1) $ FRML _GJRD pxe_e3 = pxe_e3(-1)*pxexe3/pxexe3(-1) $ FRML _I Xe_e3 = fXe_e3*pxe_e3 $ FRML _D Xe = Xexe3 + Xe_e3 $ FRML _I pxe = Xe/fXe $ () E3 eksklusiv xe_e3, fE3x er eksogen FRML _D pe3x = pxng*axng_e3x+pxne*axne_e3x+pm3r*am3r_e3x+pm3k*am3k_e3x+pm3q*am3q_e3x +pxa*axa_e3x+pxnf*axnf_e3x+pxnz*axnz_e3x+pxb*axb_e3x+pxqzxo*axqz_e3x+pxqs*axqs_e3x +pxqf*axqf_e3x+pxh*axh_e3x+pxo_p*axo_e3x+pm01*am01_e3x+pm2*am2_e3x+pm59*am59_e3x +pm7b*am7b_e3x+pm7yxim*am7y_e3x+pms*ams_e3x +(Spp_e3+Spm_e3)/fE3x $ FRML _I pe3 = (fE3x*pe3x+fXe_e3*pxe_e3)/fE3 $ FRML _I fE3 = (pe3x(-1)*fE3x+pxe_e3(-1)*fXe_e3)/pe3(-1) $ FRML _I fE01 = (Xa_e01 + Xnf_e01)/(axanf_e01*pxanf) $ FRML _I E01 = fE01*pe01 $ FRML _GJRD fE01k = fE01 -.33333*(hostkor+hostkor(-1)+hostkor(-2)) $ () Hjælpevariabel, kfee, til udbudseffekter i eksporten () Aktiveres i specielle multiplikatoreksperimenter ved sætte dummyen, dfyfu, lig 1 FRML _G fYfu = (1-dfyfu)*(Q*Hg*kqyf*.001)*(1+JRfYfu)+dfyfu*zfYfu $ FRML _G Log(kfee) = elfyfu*Log(Q*Hg*kqyf*.001/fYfu) $ () Elast: konst Efterspørgsel Pris Tysk Dummy Fejlkorrektionsparameter () Vare langsigt kort sigt langsigt kort sigt langsigt kort sigt tilpasningshastighed () kfew ely eky elp ekp t () fE01 1 .559985 -2.26986 -.594173 -.00000 -.000000 0.1500 () fE24 9.93060 1 .662342 -1.75489 -.471115 -.00000 0.1500 () fE59 12.75717 1 .589065 -2.01633 -.796915 -.28447 -.000000 0.1500 () fEt 10.39514 1 1 -2.00776 -.652631 0.2000 () fEsq 1 1 -2.0000 -.2250 0.1500 FRML _DJRD Log(fE2kw) = 9.93060 + Log(kfee*fEe2 *(1-.000 *ddeu))+elpfe2k*Log(pe2 /pee2 ) $ FRML _DJRD Log(fE59w) = 12.75717 + Log(kfee*fEe59*(1-.28447*ddeu))+elpfe59*Log(pe59/pee59) $ FRML _DJRD Log(fEtw) = 10.39514 + Log(kfee*fEet *(1-.0000 *ddeu))+elpfet *Log(pet /peet ) + dtfetw $ FRML _GJRD Log(fEsqw) = 0.00000 + Log(kfee*fEesq*(1-.0000 *ddeu))+elpfesq*Log(pesq/peesq) $ FRML _SJRD Dlog(fE2k) = gfe2k+ekyfe2k*Dlog(fEe2) +ekpfe2k*Dlog(pe2 /pee2 ) - 0.00*Dif(ddeu) -tfe2k*Log(fE2k(-1)/fE2kw(-1)) $ FRML _SJRD_Z Dlog(fE59) = gfe59+ekyfe59*Dlog(fEe59)+ekpfe59*Dlog(pe59/pee59) - 0.000*Dif(ddeu) -tfe59*Log(fE59(-1)/fE59w(-1)) $ FRML _SJRD Dlog(fEt) = gfet+ekyfet *Dlog(fEet) +ekpfet *Dlog(pet /peet ) -tfet *Log(fEt(-1) /fEtw(-1) ) $ FRML _GJRD Dlog(fEsq) = gfesq+ekyfesq*Dlog(fEesq)+ekpfesq*Dlog(pesq/peesq) -tfesq*Log(fEsq(-1)/fEsqw(-1)) $ FRML _GJRD fEss = fEsse*kfee*(1+JRfEss) $ FRML _I fE2 = fE2k+(pm2*aM2_e2*fE2)/pe2 $ FRML _GJ_D Dlog(fE7y) = Dlog(fE59) $ FRML _I fEv = (fE01*pe01(-1)+fE2*pe2(-1)+fE3*pe3(-1)+fE59*pe59(-1)+fE7y*pe7y(-1))/pev(-1) $ FRML _I fE = (fEv*pev(-1)+fEss*pess(-1)+fEsq*pesq(-1)+fEt*pet(-1))/pe(-1) $ () ### ENDBLOCK ### () ### FAKTOR.f20 ### () ----------------------------------------------------- () FAKTORBLOKKEN () ----------------------------------------------------- () ---------- Inflationsforventninger ------------------ FRML _DJ_D rpibpe = 0.8*rpibpe(-1)+0.2*(pibp/pibp(-1)-1) $ () ----------------------------------------------------- () a-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbae = 0.8*bfinvbae(-1)+0.2*bfinvba $ FRML _DJRD uiba = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbae)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbae)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*piba $ FRML _DJ_D rpimae = 0.8*rpimae(-1)+0.2*(pima/pima(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmae = 0.8*bfinvmae(-1)+0.2*bfinvma $ FRML _DJRD uima = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmae)+(1-tsycu)*iwlo-rpimae) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmae)+iwlo-rpimae))*pima $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pkla = pkla(-1) *(uima*fKnma+la*hqa) /( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) ) $ FRML _D pklea = pklea(-1) *(uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea) /( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) ) $ FRML _D pkleba = pkleba(-1) *(uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea+uiba*fKnba) /( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)) $ FRML _D pklebma = pklebma(-1) *( uima*fKnma+la*hqa+pvea*fVea +uiba*fKnba+pvma*fVma ) /( (uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*hqa) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVmawx) = -log(dtma) -0.00000*log((pvma/dtma)/pklebma) $ FRML _D log(fKnbawx) = -log(dtba) -0.00000*log((uiba/dtba)/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ FRML _D log(fVeawx) = -log(dtea) -0.00000*log((pvea/dtea)/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ FRML _D log(fKnmawx) = -log(dtka) -0.10000*log((uima/dtka)/pkla) -0.00000*log(pkla/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ FRML _D log(HQawx) = -log(dtla) -0.10000*log((la/dtla)/pkla) -0.00000*log(pkla/pklea) -0.00000*log(pklea/pkleba) -0.00000*log(pkleba/pklebma) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVmaw) = (-0.46237)+log(fVmawx)+log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD log(fKnbaw) = (0.64874)+log(fKnbawx)+log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD log(fVeaw) = (-2.66812)+log(fVeawx)+log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD log(fKnmaw) = (-0.55896)+log(fknmawx)+log(fXa-hostkor) $ FRML _DJRD log(HQaw) = (-5.93523)+log(HQawx)+log(fXa-hostkor) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVma) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+1.00000*Dlog(fVmawx)+gfvma -0.71325*(log(fVma(-1))-log(fVmaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnba) = 0.10000*Dlog(fXa-hostkor)+0.10000*Dlog(fKnbawx)+gfknba -0.10000*(log(fKnba(-1))-log(fKnbaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVea) = 1.00000*Dlog(fXa-hostkor)+1.00000*Dlog(fVeawx)+gfvea -0.42992*(log(fVea(-1))-log(fVeaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnma) = 0.10000*Dlog(fXa-hostkor)+0.10000*Dlog(fKnmawx)+gfknma -0.10000*(log(fKnma(-1))-log(fKnmaw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQa) = 0.40000*Dlog(fXa-hostkor)+0.40000*Dlog(Hqawx)+ghqa -0.40000*(log(HQa(-1))-log(HQaw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIba = (fKnba-(1-bfinvba)*fKnba(-1)) *pknba(-1)/piba(-1)*kpfiba $ FRML _G fInvba = bfinvba*fKnba(-1) *pknba(-1)/pinvba(-1)*kpfinvba $ FRML _G fIma = (fKnma-(1-bfinvma)*fKnma(-1)) *pknma(-1)/pima(-1)*kpfima $ FRML _G fInvma = bfinvma*fKnma(-1) *pknma(-1)/pinvma(-1)*kpfinvma $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qa = HQa/(bqsa*hgsa+(1-bqsa)*hgwa)*1000 $ FRML _GJR Qmxa = kqmxa*Qa/Q*(Qm-Qmr)+Qmra $ FRML _D Qsa = bqsa*Qa $ FRML _I Qwa = Qa-Qsa $ FRML _D Ywa = lnakk*Hgwa*Qwa*0.001*kla $ FRML _DJR la = (Ywa+Spzl_xa)/(Qwa*Hgwa)*1000 $ FRML _I Qba = Qa+Qmxa $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knba = pknba*fKnba $ FRML _I Invba = pinvba*fInvba $ FRML _I Iba = piba*fIba $ FRML _I Knma = pknma*fKnma $ FRML _I Invma = pinvma*fInvma $ FRML _I Ima = pima*fIma $ () ----------------------------------------------------- () b-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbbe = 0.8*bfinvbbe(-1)+0.2*bfinvbb $ FRML _DJRD uibb = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbbe)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbbe)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibb $ FRML _DJ_D rpimbe = 0.8*rpimbe(-1)+0.2*(pimb/pimb(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmbe = 0.8*bfinvmbe(-1)+0.2*bfinvmb $ FRML _DJRD uimb = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmbe)+(1-tsycu)*iwlo-rpimbe) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmbe)+iwlo-rpimbe))*pimb $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklb = pklb(-1) *(uimb*fKnmb+lb*hqb) /( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) ) $ FRML _D pkleb = pkleb(-1) *(uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb) /( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) ) $ FRML _D pklebb = pklebb(-1) *(uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb+uibb*fKnbb) /( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) $ FRML _D pklebmb = pklebmb(-1) *( uimb*fKnmb+lb*hqb+pveb*fVeb +uibb*fKnbb+pvmb*fVmb ) /( (uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*hqb) +(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb) +(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVmbwx) = -log(dtmb) -0.00000*log((pvmb/dtmb)/pklebmb) $ FRML _D log(fKnbbwx) = -log(dtbb) -0.00000*log((uibb/dtbb)/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ FRML _D log(fVebwx) = -log(dteb) -0.00000*log((pveb/dteb)/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ FRML _D log(fKnmbwx) = -log(dtkb) -0.44767*log((uimb/dtkb)/pklb) -0.00000*log(pklb/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ FRML _D log(HQbwx) = -log(dtlb) -0.44767*log((lb/dtlb)/pklb) -0.00000*log(pklb/pkleb) -0.00000*log(pkleb/pklebb) -0.00000*log(pklebb/pklebmb) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVmbw) = (-0.48011)+log(fVmbwx)+log(fXb) $ FRML _DJRD log(fKnbbw) = (-2.09678)+log(fKnbbwx)+log(fXb) $ FRML _DJRD log(fVebw) = (-3.71481)+log(fVebwx)+log(fXb) $ FRML _DJRD log(fKnmbw) = (-2.68495)+log(fknmbwx)+log(fXb) $ FRML _DJRD log(HQbw) = (-4.13078)+log(HQbwx)+log(fXb) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmb) = 1.00000*Dlog(fXb)+1.00000*Dlog(fVmbwx)+gfvmb -0.72174*(log(fVmb(-1))-log(fVmbw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbb) = 0.10000*Dlog(fXb)+0.10000*Dlog(fKnbbwx)+gfknbb -0.10000*(log(fKnbb(-1))-log(fKnbbw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVeb) = 1.00000*Dlog(fXb)+1.00000*Dlog(fVebwx)+gfveb -0.37698*(log(fVeb(-1))-log(fVebw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmb) = 0.40000*Dlog(fXb)+0.40000*Dlog(fKnmbwx)+gfknmb -0.16820*(log(fKnmb(-1))-log(fKnmbw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQb) = 0.80000*Dlog(fXb)+0.80000*Dlog(Hqbwx)+ghqb -0.24397*(log(HQb(-1))-log(HQbw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbb = (fKnbb-(1-bfinvbb)*fKnbb(-1)) *pknbb(-1)/pibb(-1)*kpfibb $ FRML _G fInvbb = bfinvbb*fKnbb(-1) *pknbb(-1)/pinvbb(-1)*kpfinvbb $ FRML _G fImb = (fKnmb-(1-bfinvmb)*fKnmb(-1)) *pknmb(-1)/pimb(-1)*kpfimb $ FRML _G fInvmb = bfinvmb*fKnmb(-1) *pknmb(-1)/pinvmb(-1)*kpfinvmb $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qb = HQb/(bqsb*hgsb+(1-bqsb)*hgwb)*1000 $ FRML _GJR Qmxb = kqmxb*Qb/Q*(Qm-Qmr)+Qmrb $ FRML _D Qsb = bqsb*Qb $ FRML _I Qwb = Qb-Qsb $ FRML _D Ywb = lnakk*Hgwb*Qwb*0.001*klb $ FRML _DJR lb = (Ywb+Spzl_xb)/(Qwb*Hgwb)*1000 $ FRML _I Qbb = Qb+Qmxb $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbb = pknbb*fKnbb $ FRML _I Invbb = pinvbb*fInvbb $ FRML _I Ibb = pibb*fIbb $ FRML _I Knmb = pknmb*fKnmb $ FRML _I Invmb = pinvmb*fInvmb $ FRML _I Imb = pimb*fImb $ () ----------------------------------------------------- () nf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnfe = 0.8*bfinvbnfe(-1)+0.2*bfinvbnf $ FRML _DJRD uibnf = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnfe)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnfe)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibnf $ FRML _DJ_D rpimnfe = 0.8*rpimnfe(-1)+0.2*(pimnf/pimnf(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnfe = 0.8*bfinvmnfe(-1)+0.2*bfinvmnf $ FRML _DJRD uimnf = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnfe)+(1-tsycu)*iwlo-rpimnfe) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnfe)+iwlo-rpimnfe))*pimnf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklnf = pklnf(-1) *(uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf) /( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) ) $ FRML _D pklenf = pklenf(-1) *(uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf) /( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) ) $ FRML _D pklebnf = pklebnf(-1) *(uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf+uibnf*fKnbnf) /( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf)) $ FRML _D pklebmnf = pklebmnf(-1) *( uimnf*fKnmnf+lnf*hqnf+pvenf*fVenf +uibnf*fKnbnf+pvmnf*fVmnf ) /( (uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*hqnf) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf) +(pvmnf(-1)/dtmnf(-1))*(dtmnf*fVmnf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVmnfwx) = -log(dtmnf) -0.00000*log((pvmnf/dtmnf)/pklebmnf) $ FRML _D log(fKnbnfwx) = -log(dtbnf) -0.00000*log((uibnf/dtbnf)/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ FRML _D log(fVenfwx) = -log(dtenf) -0.00000*log((pvenf/dtenf)/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ FRML _D log(fKnmnfwx) = -log(dtknf) -0.71469*log((uimnf/dtknf)/pklnf) -0.00000*log(pklnf/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ FRML _D log(HQnfwx) = -log(dtlnf) -0.71469*log((lnf/dtlnf)/pklnf) -0.00000*log(pklnf/pklenf) -0.00000*log(pklenf/pklebnf) -0.00000*log(pklebnf/pklebmnf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVmnfw) = (-0.28378)+log(fVmnfwx)+log(fXnf) $ FRML _DJRD log(fKnbnfw) = (-1.08521)+log(fKnbnfwx)+log(fXnf) $ FRML _DJRD log(fVenfw) = (-3.64330)+log(fVenfwx)+log(fXnf) $ FRML _DJRD log(fKnmnfw) = (-2.74034)+log(fknmnfwx)+log(fXnf) $ FRML _DJRD log(HQnfw) = (-3.55839)+log(HQnfwx)+log(fXnf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmnf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+1.00000*Dlog(fVmnfwx)+gfvmnf -0.35649*(log(fVmnf(-1))-log(fVmnfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbnf) = 0.10000*Dlog(fXnf)+0.10000*Dlog(fKnbnfwx)+gfknbnf -0.10000*(log(fKnbnf(-1))-log(fKnbnfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVenf) = 1.00000*Dlog(fXnf)+1.00000*Dlog(fVenfwx)+gfvenf -0.55936*(log(fVenf(-1))-log(fVenfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmnf) = 0.10000*Dlog(fXnf)+0.10000*Dlog(fKnmnfwx)+gfknmnf -0.10000*(log(fKnmnf(-1))-log(fKnmnfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQnf) = 0.30000*Dlog(fXnf)+0.30000*Dlog(Hqnfwx)+ghqnf -0.12351*(log(HQnf(-1))-log(HQnfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbnf = (fKnbnf-(1-bfinvbnf)*fKnbnf(-1)) *pknbnf(-1)/pibnf(-1)*kpfibnf $ FRML _G fInvbnf = bfinvbnf*fKnbnf(-1) *pknbnf(-1)/pinvbnf(-1)*kpfinvbnf $ FRML _G fImnf = (fKnmnf-(1-bfinvmnf)*fKnmnf(-1)) *pknmnf(-1)/pimnf(-1)*kpfimnf $ FRML _G fInvmnf = bfinvmnf*fKnmnf(-1) *pknmnf(-1)/pinvmnf(-1)*kpfinvmnf $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qnf = HQnf/(bqsnf*hgsnf+(1-bqsnf)*hgwnf)*1000 $ FRML _GJR Qmxnf = kqmxnf*Qnf/Q*(Qm-Qmr)+Qmrnf $ FRML _D Qsnf = bqsnf*Qnf $ FRML _I Qwnf = Qnf-Qsnf $ FRML _D Ywnf = lnakk*Hgwnf*Qwnf*0.001*klnf $ FRML _DJR lnf = (Ywnf+Spzl_xnf)/(Qwnf*Hgwnf)*1000 $ FRML _I Qbnf = Qnf+Qmxnf $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbnf = pknbnf*fKnbnf $ FRML _I Invbnf = pinvbnf*fInvbnf $ FRML _I Ibnf = pibnf*fIbnf $ FRML _I Knmnf = pknmnf*fKnmnf $ FRML _I Invmnf = pinvmnf*fInvmnf $ FRML _I Imnf = pimnf*fImnf $ () ----------------------------------------------------- () nz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnze = 0.8*bfinvbnze(-1)+0.2*bfinvbnz $ FRML _DJRD uibnz = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnze)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnze)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibnz $ FRML _DJ_D rpimnze = 0.8*rpimnze(-1)+0.2*(pimnz/pimnz(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnze = 0.8*bfinvmnze(-1)+0.2*bfinvmnz $ FRML _DJRD uimnz = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnze)+(1-tsycu)*iwlo-rpimnze) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnze)+iwlo-rpimnze))*pimnz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklnz = pklnz(-1) *(uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz) /( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) ) $ FRML _D pklenz = pklenz(-1) *(uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz) /( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) ) $ FRML _D pklebnz = pklebnz(-1) *(uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz+uibnz*fKnbnz) /( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz)) $ FRML _D pklebmnz = pklebmnz(-1) *( uimnz*fKnmnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz +uibnz*fKnbnz+pvmnz*fVmnz ) /( (uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz) +(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz) +(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz) +(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz) +(pvmnz(-1)/dtmnz(-1))*(dtmnz*fVmnz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVmnzwx) = -log(dtmnz) -0.00000*log((pvmnz/dtmnz)/pklebmnz) $ FRML _D log(fKnbnzwx) = -log(dtbnz) -0.00000*log((uibnz/dtbnz)/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ FRML _D log(fVenzwx) = -log(dtenz) -0.00000*log((pvenz/dtenz)/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ FRML _D log(fKnmnzwx) = -log(dtknz) -0.58207*log((uimnz/dtknz)/pklnz) -0.00000*log(pklnz/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ FRML _D log(HQnzwx) = -log(dtlnz) -0.58207*log((lnz/dtlnz)/pklnz) -0.00000*log(pklnz/pklenz) -0.00000*log(pklenz/pklebnz) -0.00000*log(pklebnz/pklebmnz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVmnzw) = (-0.55040)+log(fVmnzwx)+log(fXnz) $ FRML _DJRD log(fKnbnzw) = (-1.32498)+log(fKnbnzwx)+log(fXnz) $ FRML _DJRD log(fVenzw) = (-3.72915)+log(fVenzwx)+log(fXnz) $ FRML _DJRD log(fKnmnzw) = (-1.75229)+log(fknmnzwx)+log(fXnz) $ FRML _DJRD log(HQnzw) = (-3.76823)+log(HQnzwx)+log(fXnz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmnz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+1.00000*Dlog(fVmnzwx)+gfvmnz -0.58075*(log(fVmnz(-1))-log(fVmnzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbnz) = 0.10000*Dlog(fXnz)+0.10000*Dlog(fKnbnzwx)+gfknbnz -0.17121*(log(fKnbnz(-1))-log(fKnbnzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVenz) = 1.00000*Dlog(fXnz)+1.00000*Dlog(fVenzwx)+gfvenz -0.30059*(log(fVenz(-1))-log(fVenzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmnz) = 0.10000*Dlog(fXnz)+0.10000*Dlog(fKnmnzwx)+gfknmnz -0.20820*(log(fKnmnz(-1))-log(fKnmnzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQnz) = 0.80000*Dlog(fXnz)+0.80000*Dlog(Hqnzwx)+ghqnz -0.78072*(log(HQnz(-1))-log(HQnzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbnz = (fKnbnz-(1-bfinvbnz)*fKnbnz(-1)) *pknbnz(-1)/pibnz(-1)*kpfibnz $ FRML _G fInvbnz = bfinvbnz*fKnbnz(-1) *pknbnz(-1)/pinvbnz(-1)*kpfinvbnz $ FRML _G fImnz = (fKnmnz-(1-bfinvmnz)*fKnmnz(-1)) *pknmnz(-1)/pimnz(-1)*kpfimnz $ FRML _G fInvmnz = bfinvmnz*fKnmnz(-1) *pknmnz(-1)/pinvmnz(-1)*kpfinvmnz $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qnz = HQnz/(bqsnz*hgsnz+(1-bqsnz)*hgwnz)*1000 $ FRML _GJR Qmxnz = kqmxnz*Qnz/Q*(Qm-Qmr)+Qmrnz $ FRML _D Qsnz = bqsnz*Qnz $ FRML _I Qwnz = Qnz-Qsnz $ FRML _D Ywnz = lnakk*Hgwnz*Qwnz*0.001*klnz $ FRML _DJR lnz = (Ywnz+Spzl_xnz)/(Qwnz*Hgwnz)*1000 $ FRML _I Qbnz = Qnz+Qmxnz $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbnz = pknbnz*fKnbnz $ FRML _I Invbnz = pinvbnz*fInvbnz $ FRML _I Ibnz = pibnz*fIbnz $ FRML _I Knmnz = pknmnz*fKnmnz $ FRML _I Invmnz = pinvmnz*fInvmnz $ FRML _I Imnz = pimnz*fImnz $ () ----------------------------------------------------- () qf-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbqfe = 0.8*bfinvbqfe(-1)+0.2*bfinvbqf $ FRML _DJRD uibqf = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbqfe)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbqfe)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibqf $ FRML _DJ_D rpimqfe = 0.8*rpimqfe(-1)+0.2*(pimqf/pimqf(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmqfe = 0.8*bfinvmqfe(-1)+0.2*bfinvmqf $ FRML _DJRD uimqf = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmqfe)+(1-tsycu)*iwlo-rpimqfe) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmqfe)+iwlo-rpimqfe))*pimqf $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklqf = pklqf(-1) *(uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf) /( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) ) $ FRML _D pkleqf = pkleqf(-1) *(uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf) /( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) ) $ FRML _D pklebqf = pklebqf(-1) *(uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf+uibqf*fKnbqf) /( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf)) $ FRML _D pklebmqf = pklebmqf(-1) *( uimqf*fKnmqf+lqf*hqqf+pveqf*fVeqf +uibqf*fKnbqf+pvmqf*fVmqf ) /( (uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*hqqf) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf) +(pvmqf(-1)/dtmqf(-1))*(dtmqf*fVmqf) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVmqfwx) = -log(dtmqf) -0.00000*log((pvmqf/dtmqf)/pklebmqf) $ FRML _D log(fKnbqfwx) = -log(dtbqf) -0.00000*log((uibqf/dtbqf)/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ FRML _D log(fVeqfwx) = -log(dteqf) -0.00000*log((pveqf/dteqf)/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ FRML _D log(fKnmqfwx) = -log(dtkqf) -0.00000*log((uimqf/dtkqf)/pklqf) -0.00000*log(pklqf/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ FRML _D log(HQqfwx) = -log(dtlqf) -0.00000*log((lqf/dtlqf)/pklqf) -0.00000*log(pklqf/pkleqf) -0.00000*log(pkleqf/pklebqf) -0.00000*log(pklebqf/pklebmqf) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVmqfw) = (-0.95126)+log(fVmqfwx)+log(fXqf) $ FRML _DJRD log(fKnbqfw) = (-1.57937)+log(fKnbqfwx)+log(fXqf) $ FRML _DJRD log(fVeqfw) = (-5.24037)+log(fVeqfwx)+log(fXqf) $ FRML _DJRD log(fKnmqfw) = (-1.57593)+log(fknmqfwx)+log(fXqf) $ FRML _DJRD log(HQqfw) = (-7.08611)+log(HQqfwx)+log(fXqf) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+1.00000*Dlog(fVmqfwx)+gfvmqf -0.44304*(log(fVmqf(-1))-log(fVmqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbqf) = 0.10000*Dlog(fXqf)+0.10000*Dlog(fKnbqfwx)+gfknbqf -0.10000*(log(fKnbqf(-1))-log(fKnbqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVeqf) = 1.00000*Dlog(fXqf)+1.00000*Dlog(fVeqfwx)+gfveqf -0.45078*(log(fVeqf(-1))-log(fVeqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmqf) = 0.10000*Dlog(fXqf)+0.10000*Dlog(fKnmqfwx)+gfknmqf -0.10000*(log(fKnmqf(-1))-log(fKnmqfw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQqf) = 0.20000*Dlog(fXqf)+0.20000*Dlog(Hqqfwx)+ghqqf -0.11800*(log(HQqf(-1))-log(HQqfw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbqf = (fKnbqf-(1-bfinvbqf)*fKnbqf(-1)) *pknbqf(-1)/pibqf(-1)*kpfibqf $ FRML _G fInvbqf = bfinvbqf*fKnbqf(-1) *pknbqf(-1)/pinvbqf(-1)*kpfinvbqf $ FRML _G fImqf = (fKnmqf-(1-bfinvmqf)*fKnmqf(-1)) *pknmqf(-1)/pimqf(-1)*kpfimqf $ FRML _G fInvmqf = bfinvmqf*fKnmqf(-1) *pknmqf(-1)/pinvmqf(-1)*kpfinvmqf $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qqf = HQqf/(bqsqf*hgsqf+(1-bqsqf)*hgwqf)*1000 $ FRML _GJR Qmxqf = kqmxqf*Qqf/Q*(Qm-Qmr)+Qmrqf $ FRML _D Qsqf = bqsqf*Qqf $ FRML _I Qwqf = Qqf-Qsqf $ FRML _D Ywqf = lnakk*Hgwqf*Qwqf*0.001*klqf $ FRML _DJR lqf = (Ywqf+Spzl_xqf)/(Qwqf*Hgwqf)*1000 $ FRML _I Qbqf = Qqf+Qmxqf $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbqf = pknbqf*fKnbqf $ FRML _I Invbqf = pinvbqf*fInvbqf $ FRML _I Ibqf = pibqf*fIbqf $ FRML _I Knmqf = pknmqf*fKnmqf $ FRML _I Invmqf = pinvmqf*fInvmqf $ FRML _I Imqf = pimqf*fImqf $ () ----------------------------------------------------- () qz-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbqze = 0.8*bfinvbqze(-1)+0.2*bfinvbqz $ FRML _DJRD uibqz = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbqze)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbqze)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibqz $ FRML _DJ_D rpimqze = 0.8*rpimqze(-1)+0.2*(pimqz/pimqz(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmqze = 0.8*bfinvmqze(-1)+0.2*bfinvmqz $ FRML _DJRD uimqz = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmqze)+(1-tsycu)*iwlo-rpimqze) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmqze)+iwlo-rpimqze))*pimqz $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklqz = pklqz(-1) *(uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz) /( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) ) $ FRML _D pkleqz = pkleqz(-1) *(uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz) /( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) ) $ FRML _D pklebqz = pklebqz(-1) *(uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz+uibqz*fKnbqz) /( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz)) $ FRML _D pklebmqz = pklebmqz(-1) *( uimqz*fKnmqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz +uibqz*fKnbqz+pvmqz*fVmqz ) /( (uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz) +(lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz) +(pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz) +(uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz) +(pvmqz(-1)/dtmqz(-1))*(dtmqz*fVmqz) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVmqzwx) = -log(dtmqz) -0.00000*log((pvmqz/dtmqz)/pklebmqz) $ FRML _D log(fKnbqzwx) = -log(dtbqz) -0.00000*log((uibqz/dtbqz)/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ FRML _D log(fVeqzwx) = -log(dteqz) -0.00000*log((pveqz/dteqz)/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ FRML _D log(fKnmqzwx) = -log(dtkqz) -0.43398*log((uimqz/dtkqz)/pklqz) -0.00000*log(pklqz/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ FRML _D log(HQqzwx) = -log(dtlqz) -0.43398*log((lqz/dtlqz)/pklqz) -0.00000*log(pklqz/pkleqz) -0.00000*log(pkleqz/pklebqz) -0.00000*log(pklebqz/pklebmqz) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVmqzw) = (-0.77068)+log(fVmqzwx)+log(fXqz) $ FRML _DJRD log(fKnbqzw) = (-0.47424)+log(fKnbqzwx)+log(fXqz) $ FRML _DJRD log(fVeqzw) = (-3.73722)+log(fVeqzwx)+log(fXqz) $ FRML _DJRD log(fKnmqzw) = (-1.65491)+log(fknmqzwx)+log(fXqz) $ FRML _DJRD log(HQqzw) = (-4.08639)+log(HQqzwx)+log(fXqz) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVmqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+1.00000*Dlog(fVmqzwx)+gfvmqz -0.27729*(log(fVmqz(-1))-log(fVmqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbqz) = 0.10000*Dlog(fXqz)+0.10000*Dlog(fKnbqzwx)+gfknbqz -0.20999*(log(fKnbqz(-1))-log(fKnbqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVeqz) = 1.00000*Dlog(fXqz)+1.00000*Dlog(fVeqzwx)+gfveqz -0.40917*(log(fVeqz(-1))-log(fVeqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmqz) = 0.30000*Dlog(fXqz)+0.30000*Dlog(fKnmqzwx)+gfknmqz -0.55184*(log(fKnmqz(-1))-log(fKnmqzw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQqz) = 0.60000*Dlog(fXqz)+0.60000*Dlog(Hqqzwx)+ghqqz -0.34503*(log(HQqz(-1))-log(HQqzw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbqz = (fKnbqz-(1-bfinvbqz)*fKnbqz(-1)) *pknbqz(-1)/pibqz(-1)*kpfibqz $ FRML _G fInvbqz = bfinvbqz*fKnbqz(-1) *pknbqz(-1)/pinvbqz(-1)*kpfinvbqz $ FRML _G fImqz = (fKnmqz-(1-bfinvmqz)*fKnmqz(-1)) *pknmqz(-1)/pimqz(-1)*kpfimqz $ FRML _G fInvmqz = bfinvmqz*fKnmqz(-1) *pknmqz(-1)/pinvmqz(-1)*kpfinvmqz $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qqz = HQqz/(bqsqz*hgsqz+(1-bqsqz)*hgwqz)*1000 $ FRML _D Qmxqz = Qm - (Qmxa+Qmxb+Qmxne+Qmxnf+Qmxng+Qmxnz+Qmxqf+Qmxqs+Qmxe+Qmxh+Qmxo) $ FRML _I Qmrqz = Qmr -(Qmra+Qmrb+Qmrne+Qmrnf+Qmrng+Qmrnz+Qmrqf+Qmrqs+Qmre+Qmrh+Qmro) $ FRML _D Qsqz = bqsqz*Qqz $ FRML _I Qwqz = Qqz-Qsqz $ FRML _D Ywqz = lnakk*Hgwqz*Qwqz*0.001*klqz $ FRML _DJR lqz = (Ywqz+Spzl_xqz)/(Qwqz*Hgwqz)*1000 $ FRML _I Qbqz = Qqz+Qmxqz $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbqz = pknbqz*fKnbqz $ FRML _I Invbqz = pinvbqz*fInvbqz $ FRML _I Ibqz = pibqz*fIbqz $ FRML _I Knmqz = pknmqz*fKnmqz $ FRML _I Invmqz = pinvmqz*fInvmqz $ FRML _I Imqz = pimqz*fImqz $ () ----------------------------------------------------- () ne-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnee = 0.8*bfinvbnee(-1)+0.2*bfinvbne $ FRML _DJRD uibne = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnee)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnee)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibne $ FRML _DJ_D rpimnee = 0.8*rpimnee(-1)+0.2*(pimne/pimne(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnee = 0.8*bfinvmnee(-1)+0.2*bfinvmne $ FRML _DJRD uimne = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnee)+(1-tsycu)*iwlo-rpimnee) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnee)+iwlo-rpimnee))*pimne $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklne = pklne(-1) *(uimne*fKnmne+lne*hqne) /( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) ) $ FRML _D pklbne = pklbne(-1) *(uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne) /( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne)) $ FRML _D pklbmne = pklbmne(-1) *(uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne+pvmne*fVmne) /( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) ) $ FRML _D pklbmene = pklbmene(-1) *( uimne*fKnmne+lne*hqne+uibne*fKnbne +pvmne*fVmne+pvene*fVene) /( (uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*hqne) +(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) +(pvene(-1)/dtene(-1))*(dtene*fVene) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVenewx) = -log(dtene) -0.17912*log((pvene/dtene)/pklbmene) $ FRML _D log(fVmnewx) = -log(dtmne) -0.00000*log((pvmne/dtmne)/pklbmne) -0.17912*log(pklbmne/pklbmene) $ FRML _D log(fKnbnewx) = -log(dtbne) -0.00000*log((uibne/dtbne)/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.17912*log(pklbmne/pklbmene) $ FRML _D log(fKnmnewx) = -log(dtkne) -0.40000*log((uimne/dtkne)/pklne) -0.00000*log(pklne/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.17912*log(pklbmne/pklbmene) $ FRML _D log(HQnewx) = -log(dtlne) -0.40000*log((lne/dtlne)/pklne) -0.00000*log(pklne/pklbne) -0.00000*log(pklbne/pklbmne) -0.17912*log(pklbmne/pklbmene) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVenew) = (-1.07385)+log(fVenewx)+log(fXne) $ FRML _DJRD log(fVmnew) = (-1.67522)+log(fVmnewx)+log(fXne) $ FRML _DJRD log(fKnbnew) = (0.93173)+log(fKnbnewx)+log(fXne) $ FRML _DJRD log(fKnmnew) = (-1.57448)+log(fKnmnewx)+log(fXne) $ FRML _DJRD log(HQnew) = (-5.89690)+log(HQnewx)+log(fXne) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVene) = 1.00000*Dlog(fXne)+1.00000*Dlog(fVenewx)+gfvene -0.57814*(log(fVene(-1))-log(fVenew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVmne) = 1.00000*Dlog(fXne)+1.00000*Dlog(fVmnewx)+gfvmne -0.71954*(log(fVmne(-1))-log(fVmnew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbne) = 0.10000*Dlog(fXne)+0.10000*Dlog(fKnbnewx)+gfknbne -0.10000*(log(fKnbne(-1))-log(fKnbnew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmne) = 0.10000*Dlog(fXne)+0.43346*Dlog(fKnmnewx)+gfknmne -0.29076*(log(fKnmne(-1))-log(fKnmnew(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQne) = 0.10000*Dlog(fXne)+0.34454*Dlog(Hqnewx)+ghqne -0.35086*(log(HQne(-1))-log(HQnew(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbne = (fKnbne-(1-bfinvbne)*fKnbne(-1)) *pknbne(-1)/pibne(-1)*kpfibne $ FRML _G fInvbne = bfinvbne*fKnbne(-1) *pknbne(-1)/pinvbne(-1)*kpfinvbne $ FRML _G fImne = (fKnmne-(1-bfinvmne)*fKnmne(-1)) *pknmne(-1)/pimne(-1)*kpfimne $ FRML _G fInvmne = bfinvmne*fKnmne(-1) *pknmne(-1)/pinvmne(-1)*kpfinvmne $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qne = HQne/(bqsne*hgsne+(1-bqsne)*hgwne)*1000 $ FRML _GJR Qmxne = kqmxne*Qne/Q*(Qm-Qmr)+Qmrne $ FRML _D Qsne = bqsne*Qne $ FRML _I Qwne = Qne-Qsne $ FRML _D Ywne = lnakk*Hgwne*Qwne*0.001*klne $ FRML _DJR lne = (Ywne+Spzl_xne)/(Qwne*Hgwne)*1000 $ FRML _I Qbne = Qne+Qmxne $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbne = pknbne*fKnbne $ FRML _I Invbne = pinvbne*fInvbne $ FRML _I Ibne = pibne*fIbne $ FRML _I Knmne = pknmne*fKnmne $ FRML _I Invmne = pinvmne*fInvmne $ FRML _I Imne = pimne*fImne $ () ----------------------------------------------------- () ng-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbnge = 0.8*bfinvbnge(-1)+0.2*bfinvbng $ FRML _DJRD uibng = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnge)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbnge)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibng $ FRML _DJ_D rpimnge = 0.8*rpimnge(-1)+0.2*(pimng/pimng(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmnge = 0.8*bfinvmnge(-1)+0.2*bfinvmng $ FRML _DJRD uimng = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnge)+(1-tsycu)*iwlo-rpimnge) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmnge)+iwlo-rpimnge))*pimng $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklng = pklng(-1) *(uimng*fKnmng+lng*hqng) /( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) ) $ FRML _D pklbng = pklbng(-1) *(uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng) /( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng)) $ FRML _D pklbmng = pklbmng(-1) *(uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng+pvmng*fVmng) /( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) ) $ FRML _D pklbmeng = pklbmeng(-1) *( uimng*fKnmng+lng*hqng+uibng*fKnbng +pvmng*fVmng+pveng*fVeng) /( (uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng) +(lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*hqng) +(uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng) +(pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng) +(pveng(-1)/dteng(-1))*(dteng*fVeng) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVengwx) = -log(dteng) -0.00000*log((pveng/dteng)/pklbmeng) $ FRML _D log(fVmngwx) = -log(dtmng) -0.00000*log((pvmng/dtmng)/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ FRML _D log(fKnbngwx) = -log(dtbng) -0.00000*log((uibng/dtbng)/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ FRML _D log(fKnmngwx) = -log(dtkng) -0.00000*log((uimng/dtkng)/pklng) -0.00000*log(pklng/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ FRML _D log(HQngwx) = -log(dtlng) -0.00000*log((lng/dtlng)/pklng) -0.00000*log(pklng/pklbng) -0.00000*log(pklbng/pklbmng) -0.00000*log(pklbmng/pklbmeng) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVengw) = (-0.094064)+log(fVengwx)+log(fXng) $ FRML _DJRD log(fVmngw) = (-2.72005)+log(fVmngwx)+log(fXng) $ FRML _DJRD log(fKnbngw) = (-2.00591)+log(fKnbngwx)+log(fXng) $ FRML _DJRD log(fKnmngw) = (-2.11632)+log(fKnmngwx)+log(fXng) $ FRML _DJRD log(HQngw) = (-10.25679)+log(HQngwx)+log(fXng) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVeng) = 1.00000*Dlog(fXng)+1.00000*Dlog(fVengwx)+gfveng -0.92029*(log(fVeng(-1))-log(fVengw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVmng) = 1.00000*Dlog(fXng)+1.00000*Dlog(fVmngwx)+gfvmng -1.00000*(log(fVmng(-1))-log(fVmngw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbng) = 0.10000*Dlog(fXng)+0.10000*Dlog(fKnbngwx)+gfknbng -0.22115*(log(fKnbng(-1))-log(fKnbngw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmng) = 0.10000*Dlog(fXng)+0.10000*Dlog(fKnmngwx)+gfknmng -0.10000*(log(fKnmng(-1))-log(fKnmngw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQng) = 0.20000*Dlog(fXng)+0.20000*Dlog(Hqngwx)+ghqng -0.10000*(log(HQng(-1))-log(HQngw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbng = (fKnbng-(1-bfinvbng)*fKnbng(-1)) *pknbng(-1)/pibng(-1)*kpfibng $ FRML _G fInvbng = bfinvbng*fKnbng(-1) *pknbng(-1)/pinvbng(-1)*kpfinvbng $ FRML _G fImng = (fKnmng-(1-bfinvmng)*fKnmng(-1)) *pknmng(-1)/pimng(-1)*kpfimng $ FRML _G fInvmng = bfinvmng*fKnmng(-1) *pknmng(-1)/pinvmng(-1)*kpfinvmng $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qng = HQng/(bqsng*hgsng+(1-bqsng)*hgwng)*1000 $ FRML _GJR Qmxng = kqmxng*Qng/Q*(Qm-Qmr)+Qmrng $ FRML _D Qsng = bqsng*Qng $ FRML _I Qwng = Qng-Qsng $ FRML _D Ywng = lnakk*Hgwng*Qwng*0.001*klng $ FRML _DJR lng = (Ywng+Spzl_xng)/(Qwng*Hgwng)*1000 $ FRML _I Qbng = Qng+Qmxng $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbng = pknbng*fKnbng $ FRML _I Invbng = pinvbng*fInvbng $ FRML _I Ibng = pibng*fIbng $ FRML _I Knmng = pknmng*fKnmng $ FRML _I Invmng = pinvmng*fInvmng $ FRML _I Imng = pimng*fImng $ () ----------------------------------------------------- () qs-erhvervet () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost m.m. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbqse = 0.8*bfinvbqse(-1)+0.2*bfinvbqs $ FRML _DJRD uibqs = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbqse)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbqse)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibqs $ FRML _DJ_D rpimqse = 0.8*rpimqse(-1)+0.2*(pimqs/pimqs(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmqse = 0.8*bfinvmqse(-1)+0.2*bfinvmqs $ FRML _DJRD uimqs = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmqse)+(1-tsycu)*iwlo-rpimqse) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmqse)+iwlo-rpimqse))*pimqs $ () ---------- Prisaggregater --------------------------- FRML _D pklqs = pklqs(-1) *(uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs) /( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) ) $ FRML _D pklbqs = pklbqs(-1) *(uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs) /( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs)) $ FRML _D pklbmqs = pklbmqs(-1) *(uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs+pvmqs*fVmqs) /( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) ) $ FRML _D pklbmeqs = pklbmeqs(-1) *( uimqs*fKnmqs+lqs*hqqs+uibqs*fKnbqs +pvmqs*fVmqs+pveqs*fVeqs) /( (uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*hqqs) +(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) +(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs) ) $ () ---------- Prisdel af ligevægt ---------------------- FRML _D log(fVeqswx) = -log(dteqs) -0.00000*log((pveqs/dteqs)/pklbmeqs) $ FRML _D log(fVmqswx) = -log(dtmqs) -0.00000*log((pvmqs/dtmqs)/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ FRML _D log(fKnbqswx) = -log(dtbqs) -0.00000*log((uibqs/dtbqs)/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ FRML _D log(fKnmqswx) = -log(dtkqs) -0.00000*log((uimqs/dtkqs)/pklqs) -0.00000*log(pklqs/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ FRML _D log(HQqswx) = -log(dtlqs) -0.00000*log((lqs/dtlqs)/pklqs) -0.00000*log(pklqs/pklbqs) -0.00000*log(pklbqs/pklbmqs) -0.00000*log(pklbmqs/pklbmeqs) $ () ---------- Ligevægt --------------------------------- FRML _DJRD log(fVeqsw) = (-1.90320)+log(fVeqswx)+log(fXqs) $ FRML _DJRD log(fVmqsw) = (-0.42476)+log(fVmqswx)+log(fXqs) $ FRML _DJRD log(fKnbqsw) = (-2.12971)+log(fKnbqswx)+log(fXqs) $ FRML _DJRD log(fKnmqsw) = (-0.58723)+log(fKnmqswx)+log(fXqs) $ FRML _DJRD log(HQqsw) = (-8.85663)+log(HQqswx)+log(fXqs) $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _SJRDF Dlog(fVeqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+1.00000*Dlog(fVeqswx)+gfveqs -0.65071*(log(fVeqs(-1))-log(fVeqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fVmqs) = 1.00000*Dlog(fXqs)+1.00000*Dlog(fVmqswx)+gfvmqs -0.48866*(log(fVmqs(-1))-log(fVmqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnbqs) = 0.20000*Dlog(fXqs)+0.20000*Dlog(fKnbqswx)+gfknbqs -0.10000*(log(fKnbqs(-1))-log(fKnbqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(fKnmqs) = 0.10000*Dlog(fXqs)+0.10000*Dlog(fKnmqswx)+gfknmqs -0.10000*(log(fKnmqs(-1))-log(fKnmqsw(-1))) $ FRML _SJRDF Dlog(HQqs) = 0.20000*Dlog(fXqs)+0.20000*Dlog(Hqqswx)+ghqqs -0.20000*(log(HQqs(-1))-log(HQqsw(-1))) $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _G fIbqs = (fKnbqs-(1-bfinvbqs)*fKnbqs(-1)) *pknbqs(-1)/pibqs(-1)*kpfibqs $ FRML _G fInvbqs = bfinvbqs*fKnbqs(-1) *pknbqs(-1)/pinvbqs(-1)*kpfinvbqs $ FRML _G fImqs = (fKnmqs-(1-bfinvmqs)*fKnmqs(-1)) *pknmqs(-1)/pimqs(-1)*kpfimqs $ FRML _G fInvmqs = bfinvmqs*fKnmqs(-1) *pknmqs(-1)/pinvmqs(-1)*kpfinvmqs $ () ---------- Beskæftigelse m.m. ---------------------- FRML _DJRD Qqs = HQqs/(bqsqs*hgsqs+(1-bqsqs)*hgwqs)*1000 $ FRML _GJR Qmxqs = kqmxqs*Qqs/Q*(Qm-Qmr)+Qmrqs $ FRML _D Qsqs = bqsqs*Qqs $ FRML _I Qwqs = Qqs-Qsqs $ FRML _D Ywqs = lnakk*Hgwqs*Qwqs*0.001*klqs $ FRML _DJR lqs = (Ywqs+Spzl_xqs)/(Qwqs*Hgwqs)*1000 $ FRML _I Qbqs = Qqs+Qmxqs $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer i løbende priser FRML _I Knbqs = pknbqs*fKnbqs $ FRML _I Invbqs = pinvbqs*fInvbqs $ FRML _I Ibqs = pibqs*fIbqs $ FRML _I Knmqs = pknmqs*fKnmqs $ FRML _I Invmqs = pinvmqs*fInvmqs $ FRML _I Imqs = pimqs*fImqs $ () ### ENDBLOCK ### () ### OO1.f19 ### () ----------------------------------------------------- () OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE () ----------------------------------------------------- () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _G Qo1 = Dco*(Qo1(-1)*(Q/Q(-1))*(1+JRQo1))+(1-Dco)*zQo1 $ FRML _G fibo1 = Dco*(fibo1(-1)*(fibp1/fibp1(-1))*(1+JRfibo1)) +(1-Dco)*zfibo1 $ FRML _G fimo1 = Dco*(fimo1(-1)*(fimp1/fimp1(-1))*(1+JRfimo1)) +(1-Dco)*((fXo1i*pxo1i(-1)+fImro1*pimro1(-1))/pimo1(-1)) $ FRML _G fImro1 = Dco*((fImo1*pimo1(-1)-fXo1i*pxo1i(-1))/pimro1(-1)) +(1-Dco)*zfImro1 $ FRML _GJDD fKnbo1 = fIbo1/kpfibo1*pibo1(-1)/pknbo1(-1)+(1-bfinvbo1)*fKnbo1(-1) $ FRML _GJDD fKnmo1 = fImo1/kpfimo1*pimo1(-1)/pknmo1(-1)+(1-bfinvmo1)*fKnmo1(-1) $ FRML _GJRD hgo1 = hgo1(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJR Qmxo1 = Qo1/Qo*Qmxo $ FRML _I Qbo1 = Qo1+Qmxo1 $ FRML _I Hqo1 = Qo1*Hgo1/1000 $ () ---------- Afskrivninger ----------- FRML _G fInvmo1 = bfinvmo1*fKnmo1(-1)*pknmo1(-1)/pinvmo1(-1)*kpfinvmo1 $ FRML _G fInvbo1 = bfinvbo1*fKnbo1(-1)*pknbo1(-1)/pinvbo1(-1)*kpfinvbo1 $ FRML _I fInvo1 = (pinvmo1(-1)*fInvmo1+pinvbo1(-1)*fInvbo1)/pinvo1(-1) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _G Ywo1 = klo1*lnakk*Hqo1 $ FRML _D lo1 = (Ywo1-Spzu_xo1)/Hqo1 $ () Kapitalapparat, afskrivninger, investeringer og materialer I løbende priser FRML _I Knbo1 = pknbo1*fKnbo1 $ FRML _I Knmo1 = pknmo1*fKnmo1 $ FRML _I Invbo1 = pinvbo1*fInvbo1 $ FRML _I Invmo1 = pinvmo1*fInvmo1 $ FRML _I Ibo1 = pibo1*fIbo1 $ FRML _I pimro1 = Imro1/fImro1 $ FRML _I Imo1 = pimo1*fImo1 $ FRML _I Imro1 = Imo1-Xo1i $ FRML _I Ifo1 = Imo1+Ibo1 $ FRML _I Io1 = Imo1+Ibo1+Ilo1 $ FRML _I Invo1 = Invmo1+Invbo1 $ FRML _I pinvo1 = Invo1/fInvo1 $ () ---------- Inputbaseret BVT, produktion ---------------------- FRML _G pywo1gl = pywo1gl(-1)*((lnakk*klo1)/(lnakk(-1)*klo1(-1)))/(pwulo1/pwulo1(-1)) $ FRML _I fYwo1gl = Ywo1/pywo1gl $ FRML _GJRD fSpz_xo1 = fSpz_xo1(-1)*fYwo1gl/fYwo1gl(-1) $ FRML _I pspz_xo1 = Spz_xo1/fSpz_xo1 $ FRML _I fYfo1gl = ( fYwo1gl*pywo1gl(-1) + fInvo1*pinvo1(-1) + fSpz_xo1*pspz_xo1(-1) )/pyfo1gl(-1) $ FRML _I fXo1gl = (fYfo1gl*pyfo1gl(-1)+fVo1*pvo1(-1))/pxo1gl(-1) $ FRML _I pxo1gl = Xo1/fXo1gl $ () ---------- Outputbaseret BVT og produktion ------------------- FRML _I Xo1 = Ywo1+Invo1+Spz_xo1+Vo1 $ FRML _I fXo1 = ( dtlo1/dtlo1(-1)*fYwo1gl*pywo1gl(-1)+fSpz_xo1*pspz_xo1(-1) +dtko1/dtko1(-1)*fInvmo1*pinvmo1(-1) +dtbo1/dtbo1(-1)*fInvbo1*pinvbo1(-1) +dteo1/dteo1(-1)*fVeo1*pveo1(-1) +dtmo1/dtmo1(-1)*fVmo1*pvmo1(-1) )/pxo1(-1) $ FRML _I pxo1 = Xo1/fXo1 $ FRML _I Yfo1 = Xo1-Vo1 $ FRML _D fYfo1 = (fXo1*pxo1(-1) - fVo1*pvo1(-1) )/pyfo1(-1) $ FRML _GJRD fVeo1 = fVeo1(-1)*fXo1/fXo1(-1)*dteo1(-1)/dteo1 $ FRML _GJRD fVmo1 = fVmo1(-1)*fXo1/fXo1(-1)*dtmo1(-1)/dtmo1 $ FRML _K pveo1 = kpveo1*pveo $ FRML _K pvmo1 = kpvmo1*pvmo $ FRML _I Veo1 = pveo1*fVeo1 $ FRML _I Vmo1 = pvmo1*fVmo1 $ FRML _D fVo1 = (pveo1(-1)*fVeo1+pvmo1(-1)*fVmo1)/pvo1(-1) $ FRML _D Vo1 = Veo1+Vmo1 $ FRML _D pvo1 = Vo1/fVo1 $ () ---------- Offentligt forbrug ---------------------- FRML _GJDD fXo1_p = fXo1_p(-1)*fXo_p/fXo_p(-1) $ FRML _GJRD pxo1_p = pxo1_p(-1)*pxo1/pxo1(-1) $ FRML _I Xo1_p = fXo1_p*pxo1_p $ FRML _GJDD fCoim = fCoim(-1)*fCo/fCo(-1) $ FRML _GJRD pcoim = pcoim(-1)*pxo1/pxo1(-1) $ FRML _I Coim = pcoim*fCoim $ FRML _GJDD Coii = Coii(-1)*Xo1/Xo1(-1) $ FRML _GJRD fXo1i = fXo1i(-1)*fXo1/fXo1(-1) $ FRML _GJRD pxo1i = pxo1i(-1)*pxo1/pxo1(-1) $ FRML _I Xo1i = fXo1i*pxo1i $ FRML _I Co = Xo1+Coim-Xo1_p-Xo1i $ FRML _I fCo = (pxo1(-1)*fXo1-pxo1i(-1)*fXo1i+pcoim(-1)*fCoim-pxo1_p(-1)*fXo1_p)/pco(-1) $ FRML _I pco = Co/fCo $ () ---------- Inputbaseret offentlig forbrug ----------- FRML _GJDD fXo1_pgl = fxo1_p*pxo1_p/pxo1_pgl $ FRML _GJRD pxo1_pgl = pxo1_pgl(-1)*pxo1gl/pxo1gl(-1) $ FRML _I fCogl = (fXo1gl*pxo1gl(-1) - fXo1i*pxo1i(-1) + fCoim*pcoim(-1) - fXo1_pgl*pxo1_pgl(-1))/pcogl(-1) $ FRML _I pcogl = Co/fCogl $ () ---------- Offentligt forbrug ekskl. afskrivninger -- FRML _I Coz = Co - Invo1 $ FRML _I fCoz = (fCo*pco(-1)-fInvo1*pinvo1(-1))/pcoz(-1) $ FRML _I pcoz = Coz/fCoz $ FRML _I fCozgl = (fCogl*pcogl(-1)-fInvo1*pinvo1(-1))/pcozgl(-1) $ FRML _I pcozgl = Coz/fCozgl $ () ----------------------------------------------------- () OFFENTLIGE TJENESTER () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvboe = 0.8*bfinvboe(-1)+0.2*bfinvbo $ FRML _DJRD uibo = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvboe)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvboe)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibo $ FRML _DJ_D rpimoe = 0.8*rpimoe(-1)+0.2*(pimo/pimo(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmoe = 0.8*bfinvmoe(-1)+0.2*bfinvmo $ FRML _DJRD uimo = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmoe)+(1-tsycu)*iwlo-rpimoe) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmoe)+iwlo-rpimoe))*pimo $ () ---------- Investeringer og afskrivninger ----------- FRML _K fIbo = fIbo1*kfibo $ FRML _K fImo = fImo1*kfimo $ FRML _G fInvbo = bfinvbo*fKnbo(-1)*pknbo(-1)/pinvbo(-1)*kpfinvbo $ FRML _G fInvmo = bfinvmo*fKnmo(-1)*pknmo(-1)/pinvmo(-1)*kpfinvmo $ FRML _GJDD fKnbo = fIbo/kpfibo*pibo(-1)/pknbo(-1)+(1-bfinvbo)*fKnbo(-1) $ FRML _GJDD fKnmo = fImo/kpfimo*pimo(-1)/pknmo(-1)+(1-bfinvmo)*fKnmo(-1) $ () ---------- produktion ----------------------------- FRML _D fXo_p = aXo_Vma *fVma /(1+JRpXo_Vma) +aXo_Vme *fVme /(1+JRpXo_Vme) +aXo_Vmng*fVmng/(1+JRpXo_Vmng) +aXo_Vmne*fVmne/(1+JRpXo_Vmne) +aXo_Vmnf*fVmnf/(1+JRpXo_Vmnf) +aXo_Vmnz*fVmnz/(1+JRpXo_Vmnz) +aXo_Vmb *fVmb /(1+JRpXo_Vmb) +aXo_Vmqz*fVmqz/(1+JRpXo_Vmqz) +aXo_Vmqs*fVmqs/(1+JRpXo_Vmqs) +aXo_Vmqf*fVmqf/(1+JRpXo_Vmqf) +aXo_Vmh *fVmh /(1+JRpXo_Vmh) +aXo_Vmo *fVmo /(1+JRpXo_Vmo) +aXo_Cf*fCf/(1+JRpXo_Cf) +aXo_Cv*fCv/(1+JRpXo_Cv) +aXo_Ce*fCe/(1+JRpXo_Ce) +aXo_Cg*fCg/(1+JRpXo_Cg) +aXo_Cb*fCb/(1+JRpXo_Cb) +aXo_Ch*fCh/(1+JRpXo_Ch) +aXo_Cs*fCs/(1+JRpXo_Cs) +aXo_Ib*fIb/(1+JRpXo_Ib) +aXo_It*fIt/(1+JRpXo_It) +aXo_Ikn*fIkn/(1+JRpXo_Ikn) +aXo_E01*fE01/(1+JRpXo_E01) +aXo_E2 *fE2 /(1+JRpXo_E2) +aXo_E3x*fE3x/(1+JRpXo_E3x) +aXo_E59*fE59/(1+JRpXo_E59) +aXo_E7y*fE7y/(1+JRpXo_E7y) +aXo_Esq*fEsq/(1+JRpXo_Esq) +Xo_il/pXo_p $ FRML _GJDD pxo_p = pxo_p(-1)*pxo1_p/pxo1_p(-1) $ FRML _G fXo_Co = ( pco(-1)*fco - (aXa_co*pxa(-1)+aXe_co*pxexe3(-1)+aXng_co*pxng(-1)+aXne_co*pxne(-1)+aXnf_co*pxnf(-1) +aXnz_co*pxnz(-1)+aXb_co*pxb(-1)+aXqs_co*pxqs(-1)+aXqf_co*pxqf(-1)+aXh_co*pxh(-1) +aM01_co*pm01(-1)+aM2_co*pm2(-1)+aM3r_co*pm3r(-1)+aM3k_co*pm3k(-1)+aM3q_co*pm3q(-1) +aM59_co*pm59(-1)+aM7b_co*pm7b(-1)+aM7y_co*pm7yxim(-1)+aMs_co*pms(-1))*fco -pxqz_co(-1)*fxqz_co- (Spm_co(-1)+Spp_co(-1)+Spg_co(-1))*fco/fco(-1) - JfXo_Co )/pxo_co(-1) $ FRML _I pxo_co = ((pco - ( pxa*aXa_co+pxexe3*aXe_co+pxng*aXng_co+pxne*aXne_co+pxnf*aXnf_co+pxnz*aXnz_co +pxb*aXb_co+pxqs*aXqs_co+pxqf*aXqf_co+pxh*aXh_co +pm01*aM01_co+pm2*aM2_co +pm3r*aM3r_co+pm3k*aM3k_co+pm3q*aM3q_co+pm59*aM59_co +pm7b*aM7b_co+pm7yxim*aM7y_co+pms*aMs_co))*fCo -pxqz_co*fxqz_co-Spm_co-Spp_co-Spg_co )/fXo_Co $ FRML _GJRD fXo_im = fXo_im(-1)*fXo1i/fXo1i(-1) $ FRML _GJRD pxo_im = pxo_im(-1)*pxo1i/pxo1i(-1) $ FRML _I Xo = pxo_p*fXo_p + pxo_co*fXo_co + pxo_im*fXo_im $ FRML _I fXo = (pxo_p(-1)*fXo_p + pxo_co(-1)*fXo_co + pxo_im(-1)*fXo_im)/pxo(-1) $ FRML _D pxo = Xo/fXo $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ----------------------- FRML _GJRD klo = klo(-1)*klo1/klo1(-1) $ FRML _GJRD pwulo = pwulo(-1)*pwulo1/pwulo1(-1) $ FRML _GJRD dtlo = dtlo(-1)*dtlo1/dtlo1(-1) $ FRML _GJRD dtko = dtko(-1)*dtko1/dtko1(-1) $ FRML _GJRD dtbo = dtbo(-1)*dtbo1/dtbo1(-1) $ FRML _GJRD dteo = dteo(-1)*dteo1/dteo1(-1) $ FRML _GJRD dtmo = dtmo(-1)*dtmo1/dtmo1(-1) $ FRML _GJRD fVeo = fVeo(-1)* (dteo(-1)/dteo)* (fXo/fXo(-1)) * (fVeo1*dteo1/fXo1)/(fVeo1(-1)*dteo1(-1)/fXo1(-1)) $ FRML _GJRD fVmo = fVmo(-1)* (dtmo(-1)/dtmo)* (fXo/fXo(-1)) * (fVmo1*dtmo1/fXo1)/(fVmo1(-1)*dtmo1(-1)/fXo1(-1)) $ FRML _I fVo = (fVeo*pveo(-1)+fVmo*pvmo(-1))/pvo(-1) $ FRML _D Yfo = Xo - Vo $ FRML _D fYfo = (fXo*pxo(-1) - fVeo*pveo(-1) - fVmo*pvmo(-1))/pyfo(-1) $ FRML _GJRD Qo = Qo(-1)*(dtlo(-1)/dtlo)*(fYfo/fYfo(-1)) * (Qo1*dtlo1/fYfo1)/(Qo1(-1)*dtlo1(-1)/fYfo1(-1)) $ FRML _K Qwo = Qo-Qso $ FRML _I Qso = bqso/(1-bqso)*Qwo $ FRML _GJR Qmxo = kqmxo*Qo/Q*(Qm-Qmr) + Qmro $ FRML _I Qbo = Qo+Qmxo $ FRML _I Hqo = (Qo*((bqso*Hgso+(1-bqso)*Hgwo)))/1000 $ FRML _G Ywo = klo*lnakk*Hqo $ FRML _D lo = (Ywo+Spzl_xo)/(Qwo*Hgwo)*1000 $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbo = pknbo*fKnbo $ FRML _I Invbo = pinvbo*fInvbo $ FRML _I Ibo = pibo*fIbo $ FRML _I Knmo = pknmo*fKnmo $ FRML _I Invmo = pinvmo*fInvmo $ FRML _I Imo = pimo*fImo $ FRML _G pywogl = pywogl(-1)*((lnakk*klo)/(lnakk(-1)*klo(-1)))/(pwulo/pwulo(-1)) $ FRML _D fYwogl = Ywo/pywogl $ FRML _GJRD fSpz_xo = fSpz_xo(-1)*fSpz_xo1/fSpz_xo1(-1) $ FRML _D pspz_xo = Spz_xo/fSpz_xo $ () ### ENDBLOCK ### () ### EH.f19 ### () ----------------------------------------------------- () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS () ----------------------------------------------------- () ---------- Usercost M.M. ---------------------------- FRML _DJRD bfinvbee = 0.8*bfinvbee(-1)+0.2*bfinvbe $ FRML _DJRD uibe = (0.5*(1-tsycu*bivbu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbee)+(1-tsycu)*iwbz-rpibpe+0.2*tspzej) +0.5*(1-tsycu*bivbu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvbee)+iwbz-rpibpe+0.2*tspzej))*pibe $ FRML _DJ_D rpimee = 0.8*rpimee(-1)+0.2*(pime/pime(-1)-1) $ FRML _DJRD bfinvmee = 0.8*bfinvmee(-1)+0.2*bfinvme $ FRML _DJRD uime = (0.5*(1-tsycu*bivmu)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmee)+(1-tsycu)*iwlo-rpimee) +0.5*(1-tsycu*bivmu1)/(1-tsycu) *(-log(1-bfinvmee)+iwlo-rpimee))*pime $ () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _GJRD fIme = kfime*(dtke(-1)/dtke)*fIme(-1)*(fXe/fXe(-3))**(1/3) $ FRML _GJRD fVme = (dtme(-1)/dtme)*fVme(-1)*fXe/fXe(-1) $ FRML _GJD fKnbe = fIbe/kpfibe*pibe(-1)/pknbe(-1)+(1-bfinvbe)*fKnbe(-1) $ FRML _GJD fKnme = fIme/kpfime*pime(-1)/pknme(-1)+(1-bfinvme)*fKnme(-1) $ FRML _GJRD Hqe = (dtle(-1)/dtle)*Hqe(-1)*(fXe/fXe(-1)) $ () ---------- Afskrivninger ----------- FRML _G fInvme = bfinvme*fKnme(-1)*pknme(-1)/pinvme(-1)*kpfinvme $ FRML _G fInvbe = bfinvbe*fKnbe(-1)*pknbe(-1)/pinvbe(-1)*kpfinvbe $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _DJRD Qe = HQe/(bqse*hgse+(1-bqse)*hgwe)*1000 $ FRML _GJR Qmxe = kqmxe*Qe/Q*(Qm-Qmr) + Qmre $ FRML _D Qse = bqse*Qe $ FRML _I Qwe = Qe-Qse $ FRML _D Ywe = lnakk*Hgwe*Qwe*0.001*kle $ FRML _DJR le = (Ywe+Spzl_xe)/(Qwe*Hgwe)*1000 $ FRML _I Qbe = Qe+Qmxe $ () Kapitalapparat, afskrivninger og investeringer I løbende priser FRML _I Knbe = pknbe*fKnbe $ FRML _I Invbe = pinvbe*fInvbe $ FRML _I Ibe = pibe*fIbe $ FRML _I Knme = pknme*fKnme $ FRML _I Invme = pinvme*fInvme $ FRML _I Ime = pime*fIme $ () ----------------------------------------------------- () BOLIGBENYTTELSE () ----------------------------------------------------- () ---------- Faktorinput ------------------------------ FRML _GJRD fVmh = (dtmh(-1)/dtmh)*fVmh(-1)*fYfh/fYfh(-1) $ FRML _GJRD fVeh = (dteh(-1)/dteh)*fVeh(-1)*fYfh/fYfh(-1) $ FRML _GJRD Hqh = (dtlh(-1)/dtlh)*Hqh(-1)*(fYfh/fYfh(-1)) $ () ---------- Beskæftigelse M.M. ---------------------- FRML _DJRD Qh = HQh/(bqsh*hgsh+(1-bqsh)*hgwh)*1000 $ FRML _GJR Qmxh = kqmxh*Qh/Q*(Qm-Qmr) + Qmrh $ FRML _D Qsh = bqsh*Qh $ FRML _I Qwh = Qh-Qsh $ FRML _D Ywh = lnakk*Hgwh*Qwh*0.001*klh $ FRML _DJR lh = (Ywh+Spzl_xh)/(Qwh*Hgwh)*1000 $ FRML _I Qbh = Qh+Qmxh $ FRML _GJRD fXh = fXh(-1)*fKnbh/fKnbh(-1) $ FRML _I fYfh = (pxh(-1)*fXh - pvmh(-1)*fVmh - pveh(-1)*fVeh )/pyfh(-1) $ FRML _GJRD Dlog(pxh) = 0.1488*Dlog(pibh) +0.06808*Log( pibh(-1)*fKnbh(-2)*(iwbz(-1)-0.5*rpibhe(-1)+bfinvbh(-1)) /(Yrh(-1)-fKnbhe(-1)/fKnbhl(-1)*(Ywh+Spz_xh-Spzejh)) ) $ () STAMBESÆTNINGER FRML _GJRD fKnt = (fIt*pit(-1)/pknt(-1)+fKnt(-1))*kfknt $ FRML _KJRD pknt = kpknt*pit $ FRML _I Knt = pknt*fKnt $ () ### ENDBLOCK ### () ### IO.f20 ### FRML _G aXa_vma = (aXa_vma(-1)+JDaXa_vma)*(1+JRpxa_vma) $ FRML _G aXe_vea = (aXe_vea(-1) +JDaXe_vea)*(1+JRpxe_vea) $ FRML _G aXng_vea = (aXng_vea(-1) -(am3q_vea(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_vea)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_vea)*(1+JRpxng_vea) $ FRML _G aXne_vea = (aXne_vea(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_vea/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_vea/pxne(-1) +RJaXne_vea)*(1+JRpxne_vea) $ FRML _G axnf_vma = (axnf_vma(-1) -(am01_vma(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vma)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vma)*(1+JRpxnf_vma) $ FRML _G axnz_vma = (axnz_vma(-1) -(am2_vma(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vma)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vma(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vma)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vma)*(1+JRpxnz_vma) $ FRML _G aXb_vma = (aXb_vma(-1)+JDaXb_vma)*(1+JRpxb_vma) $ FRML _G aXqz_vma = (aXqz_vma(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vma/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vma/pxqzxo(-1) -(ams_vma(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vma)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vma)*(1+JRpxqz_vma) $ FRML _G aXqs_vma = (aXqs_vma(-1)+JDaXqs_vma)*(1+JRpxqs_vma) $ FRML _G aXqf_vma = (aXqf_vma(-1)+JDaXqf_vma)*(1+JRpxqf_vma) $ FRML _G aXh_vma = (aXh_vma(-1) +JDaXh_vma) *(1+JRpxh_vma) $ FRML _G aXo_vma = (aXo_vma(-1) +JDaXo_vma) *(1+JRpxo_vma) $ FRML _G aM01_vma = (aM01_vma(-1)*kfmz01+JDaM01_vma)*(1+JRpm01_vma) $ FRML _G aM2_vma = (aM2_vma(-1) *kfmz2 +JDaM2_vma) *(1+JRpm2_vma) $ FRML _G aM3r_vea = (aM3r_vea(-1)+JDaM3r_vea)*(1+JRpm3r_vea) $ FRML _G aM3k_vea = (aM3k_vea(-1)+JDaM3k_vea)*(1+JRpm3k_vea) $ FRML _G aM3q_vea = (aM3q_vea(-1)*kfmz3q+JDaM3q_vea)*(1+JRpm3q_vea) $ FRML _G aM7b_vma = (aM7b_vma(-1)+JDaM7b_vma)*(1+JRpm7b_vma) $ FRML _G aM7y_vma = (aM7y_vma(-1)+JDaM7y_vma)*(1+JRpm7y_vma) $ FRML _G aM59_vma = (aM59_vma(-1)*kfmz59+JDaM59_vma)*(1+JRpm59_vma) $ FRML _G aMs_vma = (aMs_vma(-1) *kfmzs +JDaMs_vma) *(1+JRpms_vma) $ FRML _G aXa_vme = (aXa_vme(-1) +JDaXa_vme) *(1+JRpxa_vme) $ FRML _G aXe_vee = (aXe_vee(-1) +JDaXe_vee) *(1+JRpxe_vee) $ FRML _G aXng_vee = (aXng_vee(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_vee/pxng(-1) +JDaXng_vee)*(1+JRpxng_vee) $ FRML _G aXne_vee = (aXne_vee(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_vee/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_vee/pxne(-1) +RJaXne_vee)*(1+JRpxne_vee) $ FRML _G aXnf_vme = (aXnf_vme(-1) -pm01(-1)*JDam01_vme/pxnf +JDaXnf_vme)*(1+JRpxnf_vme) $ FRML _G aXnz_vme = (aXnz_vme(-1) -pm2(-1)*JDam2_vme/pxnz(-1) -pm59(-1)*Jdam59_vme/pxnz(-1) +JDaXnz_vme)*(1+JRpxnz_vme) $ FRML _G aXb_vme = (aXb_vme(-1) +JDaXb_vme) *(1+JRpxb_vme) $ FRML _G aXqz_vme = (aXqz_vme(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vme/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vme/pxqzxo(-1) -(ams_vme(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vme)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vme)*(1+JRpxqz_vme) $ FRML _G aXqs_vme = (aXqs_vme(-1)+JDaXqs_vme)*(1+JRpxqs_vme) $ FRML _G aXqf_vme = (aXqf_vme(-1)+JDaXqf_vme)*(1+JRpxqf_vme) $ FRML _G aXh_vme = (aXh_vme(-1) +JDaXh_vme) *(1+JRpxh_vme) $ FRML _G aXo_vme = (aXo_vme(-1) +JDaXo_vme) *(1+JRpxo_vme) $ FRML _G aM01_vme = (aM01_vme(-1)+JDaM01_vme)*(1+JRpm01_vme) $ FRML _G aM2_vme = (aM2_vme(-1) +JDaM2_vme) *(1+JRpm2_vme) $ FRML _G aM3r_vee = (aM3r_vee(-1)+JDaM3r_vee)*(1+JRpm3r_vee) $ FRML _G aM3k_vee = (aM3k_vee(-1)+JDaM3k_vee)*(1+JRpm3k_vee) $ FRML _G aM3q_vee = (aM3q_vee(-1)+JDaM3q_vee)*(1+JRpm3q_vee) $ FRML _G aM7b_vme = (aM7b_vme(-1)+JDaM7b_vme)*(1+JRpm7b_vme) $ FRML _G aM7y_vme = (aM7y_vme(-1)+JDaM7y_vme)*(1+JRpm7y_vme) $ FRML _G aM59_vme = (aM59_vme(-1)+JDaM59_vme)*(1+JRpm59_vme) $ FRML _G aMs_vme = (aMs_vme(-1) +JDaMs_vme) *(1+JRpms_vme) $ FRML _G aXa_vmng = (aXa_vmng(-1)+JDaXa_vmng)*(1+JRpxa_vmng) $ FRML _G axe_veng = bxe_veng*fXe/fVeng*(1+jrpxe_veng) $ FRML _G aXng_veng = (aXng_veng(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_veng/pxng(-1) +JDaXng_veng)*(1+JRpxng_veng) $ FRML _G aXne_veng = (aXne_veng(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_veng/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_veng/pxne(-1) +RJaXne_veng)*(1+JRpxne_veng) $ FRML _G aXnf_vmng = (aXnf_vmng(-1) -(am01_vmng(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmng)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmng)*(1+JRpxnf_vmng) $ FRML _G aXnz_vmng = (aXnz_vmng(-1) -(am2_vmng(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmng)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmng(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmng)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmng)*(1+JRpxnz_vmng) $ FRML _G aXb_vmng = (aXb_vmng(-1) +JDaXb_vmng) *(1+JRpxb_vmng) $ FRML _G aXqz_vmng = (aXqz_vmng(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmng/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmng/pxqzxo(-1) -(ams_vmng(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vmng)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmng)*(1+JRpxqz_vmng) $ FRML _G aXqs_vmng = (aXqs_vmng(-1)+JDaXqs_vmng)*(1+JRpxqs_vmng) $ FRML _G aXqf_vmng = (aXqf_vmng(-1)+JDaXqf_vmng)*(1+JRpxqf_vmng) $ FRML _G aXh_vmng = (aXh_vmng(-1) +JDaXh_vmng) *(1+JRpxh_vmng) $ FRML _G aXo_vmng = (aXo_vmng(-1) +JDaXo_vmng) *(1+JRpxo_vmng) $ FRML _G aM01_vmng = (aM01_vmng(-1)*kfmz01+JDaM01_vmng)*(1+JRpm01_vmng) $ FRML _G aM2_vmng = (aM2_vmng(-1) *kfmz2 +JDaM2_vmng) *(1+JRpm2_vmng) $ FRML _G aM3r_veng = (aM3r_veng(-1) -(aXe_veng -aXe_veng(-1))*pxexe3(-1)/pm3r(-1) +JDaM3r_veng)*(1+JRpm3r_veng) $ FRML _G aM3k_veng = (aM3k_veng(-1)+JDaM3k_veng)*(1+JRpm3k_vea) $ FRML _G aM3q_veng = (aM3q_veng(-1)+JDaM3q_veng)*(1+JRpm3q_veng) $ FRML _G aM7b_vmng = (aM7b_vmng(-1)+JDaM7b_vmng)*(1+JRpm7b_vmng) $ FRML _G aM7y_vmng = (aM7y_vmng(-1)+JDaM7y_vmng)*(1+JRpm7y_vmng) $ FRML _G aM59_vmng = (aM59_vmng(-1)*kfmz59+JDaM59_vmng)*(1+JRpm59_vmng) $ FRML _G aMs_vmng = (aMs_vmng(-1) *kfmzs +JDaMs_vmng) *(1+JRpms_vmng) $ FRML _G aXa_vene = (aXa_vene(-1) +JDaXa_vene) *(1+JRpxa_vene) $ FRML _G aXe_vene = bxe_vene*fXe/fVene*(1+jrpxe_vene) $ FRML _G aXng_vene = (aXng_vene(-1) -(am3q_vene(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_vene)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_vene)*(1+JRpxng_vene) $ FRML _G aXne_vene = (aXne_vene(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_vene/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_vene/pxne(-1) +RJaXne_vene)*(1+JRpxne_vene) $ FRML _G aXnf_vmne = (aXnf_vmne(-1) -(am01_vmne(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmne)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmne)*(1+JRpxnf_vmne) $ FRML _G aXnz_vmne = (aXnz_vmne(-1) -(am2_vmne(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmne)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmne(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmne)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmne)*(1+JRpxnz_vmne) $ FRML _G aXb_vmne = (aXb_vmne(-1)+JDaXb_vmne)*(1+JRpxb_vmne) $ FRML _G aXqz_vmne = (aXqz_vmne(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmne/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmne/pxqzxo(-1) -(ams_vmne(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vmne)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmne)*(1+JRpxqz_vmne) $ FRML _G aXqs_vmne = (aXqs_vmne(-1)+JDaXqs_vmne)*(1+JRpxqs_vmne) $ FRML _G aXqf_vmne = (aXqf_vmne(-1)+JDaXqf_vmne)*(1+JRpxqf_vmne) $ FRML _G aXh_vmne = (aXh_vmne(-1) +JDaXh_vmne) *(1+JRpxh_vmne) $ FRML _G aXo_vmne = (aXo_vmne(-1) +JDaXo_vmne) *(1+JRpxo_vmne) $ FRML _G aM01_vmne = (aM01_vmne(-1)*kfmz01+JDaM01_vmne)*(1+JRpm01_vmne) $ FRML _G aM2_vmne = (aM2_vmne(-1) *kfmz2 +JDaM2_vmne) *(1+JRpm2_vmne) $ FRML _G aM3r_vene = (aM3r_vene(-1)+JDaM3r_vene)*(1+JRpm3r_vene) $ FRML _G am3k_vene = (aM3k_vene(-1) -(aXe_vene -aXe_vene(-1))*pxexe3(-1)/pm3k(-1) +JDam3k_vene)*(1+JRpm3k_vene) $ FRML _G aM3q_vene = (aM3q_vene(-1)*kfmz3q+JDaM3q_vene)*(1+JRpm3q_vene) $ FRML _G aM7b_vmne = (aM7b_vmne(-1)+JDaM7b_vmne)*(1+JRpm7b_vmne) $ FRML _G aM7y_vmne = (aM7y_vmne(-1)+JDaM7y_vmne)*(1+JRpm7y_vmne) $ FRML _G aM59_vmne = (aM59_vmne(-1)*kfmz59+JDaM59_vmne)*(1+JRpm59_vmne) $ FRML _G aMs_vmne = (aMs_vmne(-1) *kfmzs +JDaMs_vmne) *(1+JRpms_vmne) $ FRML _G aXa_vmnf = (aXa_vmnf(-1) +JDaXa_vmnf) *(1+JRpxa_vmnf) $ FRML _G aXe_venf = (aXe_venf(-1) +JDaXe_venf) *(1+JRpxe_venf) $ FRML _G aXng_venf = (aXng_venf(-1) -(am3q_venf(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_venf)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_venf)*(1+JRpxng_venf) $ FRML _G aXne_venf = (aXne_venf(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_venf/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_venf/pxne(-1) +RJaXne_venf)*(1+JRpxne_venf) $ FRML _G aXnf_vmnf = (aXnf_vmnf(-1) -(am01_vmnf(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmnf)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmnf)*(1+JRpxnf_vmnf) $ FRML _G aXnz_vmnf = (aXnz_vmnf(-1) -(am2_vmnf(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmnf)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmnf(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmnf)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmnf)*(1+JRpxnz_vmnf) $ FRML _G aXb_vmnf = (aXb_vmnf(-1)+JDaXb_vmnf)*(1+JRpxb_vmnf) $ FRML _G aXqz_vmnf = (aXqz_vmnf(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmnf/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmnf/pxqzxo(-1) -pms(-1)*JDams_vmnf/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmnf)*(1+JRpxqz_vmnf) $ FRML _G aXqs_vmnf = (aXqs_vmnf(-1)+JDaXqs_vmnf)*(1+JRpxqs_vmnf) $ FRML _G aXqf_vmnf = (aXqf_vmnf(-1)+JDaXqf_vmnf)*(1+JRpxqf_vmnf) $ FRML _G aXh_vmnf = (aXh_vmnf(-1)+JDaXh_vmnf)*(1+JRpxh_vmnf) $ FRML _G aXo_vmnf = (aXo_vmnf(-1)+JDaXo_vmnf)*(1+JRpxo_vmnf) $ FRML _G aM01_vmnf = (aM01_vmnf(-1)*kfmz01+JDaM01_vmnf)*(1+JRpm01_vmnf) $ FRML _G aM2_vmnf = (aM2_vmnf(-1)*kfmz2+JDaM2_vmnf)*(1+JRpm2_vmnf) $ FRML _G aM3r_venf = (aM3r_venf(-1)+JDaM3r_venf)*(1+JRpm3r_venf) $ FRML _G aM3k_venf = (aM3k_venf(-1)+JDaM3k_venf)*(1+JRpm3k_venf) $ FRML _G aM3q_venf = (aM3q_venf(-1)*kfmz3q+JDaM3q_venf)*(1+JRpm3q_venf) $ FRML _G aM7b_vmnf = (aM7b_vmnf(-1)+JDaM7b_vmnf)*(1+JRpm7b_vmnf) $ FRML _G aM7y_vmnf = (aM7y_vmnf(-1)+JDaM7y_vmnf)*(1+JRpm7y_vmnf) $ FRML _G aM59_vmnf = (aM59_vmnf(-1)*kfmz59+JDaM59_vmnf)*(1+JRpm59_vmnf) $ FRML _G aMs_vmnf = (aMs_vmnf(-1)*kfmzs+JDaMs_vmnf)*(1+JRpms_vmnf) $ FRML _G aXa_vmnz = (aXa_vmnz(-1)+JDaXa_vmnz)*(1+JRpxa_vmnz) $ FRML _G aXe_venz = (aXe_venz(-1)+JDaXe_venz)*(1+JRpxe_venz) $ FRML _G aXng_venz = (aXng_venz(-1) -(am3q_venz(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_venz)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_venz)*(1+JRpxng_venz) $ FRML _G aXne_venz = (aXne_venz(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_venz/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_venz/pxne(-1) +RJaXne_venz)*(1+JRpxne_venz) $ FRML _G aXnf_vmnz = (aXnf_vmnz(-1) -(am01_vmnz(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmnz)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmnz)*(1+JRpxnf_vmnz) $ FRML _G aXnz_vmnz = (aXnz_vmnz(-1) -(am2_vmnz(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmnz)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmnz(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmnz)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmnz)*(1+JRpxnz_vmnz) $ FRML _G aXb_vmnz = (aXb_vmnz(-1)+JDaXb_vmnz)*(1+JRpxb_vmnz) $ FRML _G aXqz_vmnz = (aXqz_vmnz(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmnz/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmnz/pxqzxo(-1) -(ams_vmnz(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vmnz)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmnz)*(1+JRpxqz_vmnz) $ FRML _G aXqs_vmnz = (aXqs_vmnz(-1)+JDaXqs_vmnz)*(1+JRpxqs_vmnz) $ FRML _G aXqf_vmnz = (aXqf_vmnz(-1)+JDaXqf_vmnz)*(1+JRpxqf_vmnz) $ FRML _G aXh_vmnz = (aXh_vmnz(-1)+JDaXh_vmnz)*(1+JRpxh_vmnz) $ FRML _G aXo_vmnz = (aXo_vmnz(-1)+JDaXo_vmnz)*(1+JRpxo_vmnz) $ FRML _G aM01_vmnz = (aM01_vmnz(-1)*kfmz01+JDaM01_vmnz)*(1+JRpm01_vmnz) $ FRML _G aM2_vmnz = (aM2_vmnz(-1)*kfmz2+JDaM2_vmnz)*(1+JRpm2_vmnz) $ FRML _G aM3r_venz = (aM3r_venz(-1)+JDaM3r_venz)*(1+JRpm3r_venz) $ FRML _G aM3k_venz = (aM3k_venz(-1)+JDaM3k_venz)*(1+JRpm3k_venz) $ FRML _G aM3q_venz = (aM3q_venz(-1)*kfmz3q+JDaM3q_venz)*(1+JRpm3q_venz) $ FRML _G aM7b_vmnz = (aM7b_vmnz(-1)+JDaM7b_vmnz)*(1+JRpm7b_vmnz) $ FRML _G aM7y_vmnz = (aM7y_vmnz(-1)+JDaM7y_vmnz)*(1+JRpm7y_vmnz) $ FRML _G aM59_vmnz = (aM59_vmnz(-1)*kfmz59+JDaM59_vmnz)*(1+JRpm59_vmnz) $ FRML _G aMs_vmnz = (aMs_vmnz(-1)*kfmzs+JDaMs_vmnz)*(1+JRpms_vmnz) $ FRML _G aXa_vmb = (aXa_vmb(-1)+JDaXa_vmb)*(1+JRpxa_vmb) $ FRML _G aXe_veb = (aXe_veb(-1)+JDaXe_veb)*(1+JRpxe_veb) $ FRML _G aXng_veb = (aXng_veb(-1) -(am3q_veb(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veb)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_veb)*(1+JRpxng_veb) $ FRML _G aXne_veb = (aXne_veb(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_veb/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_veb/pxne(-1) +RJaXne_veb)*(1+JRpxne_veb) $ FRML _G aXnf_vmb = (aXnf_vmb(-1) -(am01_vmb(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmb)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmb)*(1+JRpxnf_vmb) $ FRML _G aXnz_vmb = (aXnz_vmb(-1) -(am2_vmb(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmb)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmb(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmb)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmb)*(1+JRpxnz_vmb) $ FRML _G aXb_vmb = (aXb_vmb(-1)+JDaXb_vmb)*(1+JRpxb_vmb) $ FRML _G aXqz_vmb = (aXqz_vmb(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmb/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmb/pxqzxo(-1) -(ams_vmb(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vmb)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmb)*(1+JRpxqz_vmb) $ FRML _G aXqs_vmb = (aXqs_vmb(-1)+JDaXqs_vmb)*(1+JRpxqs_vmb) $ FRML _G aXqf_vmb = (aXqf_vmb(-1)+JDaXqf_vmb)*(1+JRpxqf_vmb) $ FRML _G aXh_vmb = (aXh_vmb(-1)+JDaXh_vmb)*(1+JRpxh_vmb) $ FRML _G aXo_vmb = (aXo_vmb(-1)+JDaXo_vmb)*(1+JRpxo_vmb) $ FRML _G aM01_vmb = (aM01_vmb(-1)*kfmz01+JDaM01_vmb)*(1+JRpm01_vmb) $ FRML _G aM2_vmb = (aM2_vmb(-1)*kfmz2+JDaM2_vmb)*(1+JRpm2_vmb) $ FRML _G aM3r_veb = (aM3r_veb(-1)+JDaM3r_veb)*(1+JRpm3r_veb) $ FRML _G aM3k_veb = (aM3k_veb(-1)+JDaM3k_veb)*(1+JRpm3k_veb) $ FRML _G aM3q_veb = (aM3q_veb(-1)*kfmz3q+JDaM3q_veb)*(1+JRpm3q_veb) $ FRML _G aM7b_vmb = (aM7b_vmb(-1)+JDaM7b_vmb)*(1+JRpm7b_vmb) $ FRML _G aM7y_vmb = (aM7y_vmb(-1)+JDaM7y_vmb)*(1+JRpm7y_vmb) $ FRML _G aM59_vmb = (aM59_vmb(-1)*kfmz59+JDaM59_vmb)*(1+JRpm59_vmb) $ FRML _G aMs_vmb = (aMs_vmb(-1)*kfmzs+JDaMs_vmb)*(1+JRpms_vmb) $ FRML _G aXa_vmqz = (aXa_vmqz(-1)+JDaXa_vmqz)*(1+JRpxa_vmqz) $ FRML _G aXe_veqz = (aXe_veqz(-1)+JDaXe_veqz)*(1+JRpxe_veqz) $ FRML _G aXng_veqz = (aXng_veqz(-1) -(am3q_veqz(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veqz)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_veqz)*(1+JRpxng_veqz) $ FRML _G aXne_veqz = (aXne_veqz(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_veqz/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_veqz/pxne(-1) +RJaXne_veqz)*(1+JRpxne_veqz) $ FRML _G aXnf_vmqz = (aXnf_vmqz(-1) -(am01_vmqz(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmqz)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmqz)*(1+JRpxnf_vmqz) $ FRML _G aXnz_vmqz = (aXnz_vmqz(-1) -(am2_vmqz(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmqz)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmqz(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmqz)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmqz)*(1+JRpxnz_vmqz) $ FRML _G aXb_vmqz = (aXb_vmqz(-1)+JDaXb_vmqz)*(1+JRpxb_vmqz) $ FRML _G aXqz_vmqz = (aXqz_vmqz(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmqz/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmqz/pxqzxo(-1) -(ams_vmqz(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vmqz)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmqz)*(1+JRpxqz_vmqz) $ FRML _G aXqs_vmqz = (aXqs_vmqz(-1)+JDaXqs_vmqz)*(1+JRpxqs_vmqz) $ FRML _G aXqf_vmqz = (aXqf_vmqz(-1)+JDaXqf_vmqz)*(1+JRpxqf_vmqz) $ FRML _G aXh_vmqz = (aXh_vmqz(-1)+JDaXh_vmqz)*(1+JRpxh_vmqz) $ FRML _G aXo_vmqz = (aXo_vmqz(-1)+JDaXo_vmqz)*(1+JRpxo_vmqz) $ FRML _G aM01_vmqz = (aM01_vmqz(-1)*kfmz01+JDaM01_vmqz)*(1+JRpm01_vmqz) $ FRML _G aM2_vmqz = (aM2_vmqz(-1)*kfmz2+JDaM2_vmqz)*(1+JRpm2_vmqz) $ FRML _G aM3r_veqz = (aM3r_veqz(-1)+JDaM3r_veqz)*(1+JRpm3r_veqz) $ FRML _G aM3k_veqz = (aM3k_veqz(-1)+JDaM3k_veqz)*(1+JRpm3k_veqz) $ FRML _G aM3q_veqz = (aM3q_veqz(-1)*kfmz3q+JDaM3q_veqz)*(1+JRpm3q_veqz) $ FRML _G aM7b_vmqz = (aM7b_vmqz(-1)+JDaM7b_vmqz)*(1+JRpm7b_vmqz) $ FRML _G aM7y_vmqz = (aM7y_vmqz(-1)+JDaM7y_vmqz)*(1+JRpm7y_vmqz) $ FRML _G aM59_vmqz = (aM59_vmqz(-1)*kfmz59+JDaM59_vmqz)*(1+JRpm59_vmqz) $ FRML _G aMs_vmqz = (aMs_vmqz(-1) *kfmzs+JDaMs_vmqz)*(1+JRpms_vmqz) $ FRML _G aXa_vmqs = (aXa_vmqs(-1)+JDaXa_vmqs)*(1+JRpxa_vmqs) $ FRML _G aXe_veqs = (aXe_veqs(-1)+JDaXe_veqs)*(1+JRpxe_veqs) $ FRML _G aXng_veqs = (aXng_veqs(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_veqs/pxng(-1) +JDaXng_veqs)*(1+JRpxng_veqs) $ FRML _G aXne_veqs = (aXne_veqs(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_veqs/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_veqs/pxne(-1) +RJaXne_veqs)*(1+JRpxne_veqs) $ FRML _G aXnf_vmqs = (aXnf_vmqs(-1) -(am01_vmqs(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmqs)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmqs)*(1+JRpxnf_vmqs) $ FRML _G aXnz_vmqs = (aXnz_vmqs(-1) -(am2_vmqs(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmqs)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmqs(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmqs)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmqs)*(1+JRpxnz_vmqs) $ FRML _G aXb_vmqs = (aXb_vmqs(-1)+JDaXb_vmqs)*(1+JRpxb_vmqs) $ FRML _G aXqz_vmqs = (aXqz_vmqs(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmqs/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmqs/pxqzxo(-1) -pms(-1)*JDams_vmqs/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmqs)*(1+JRpxqz_vmqs) $ FRML _G aXqs_vmqs = (aXqs_vmqs(-1)+JDaXqs_vmqs)*(1+JRpxqs_vmqs) $ FRML _G aXqf_vmqs = (aXqf_vmqs(-1)+JDaXqf_vmqs)*(1+JRpxqf_vmqs) $ FRML _G aXh_vmqs = (aXh_vmqs(-1)+JDaXh_vmqs)*(1+JRpxh_vmqs) $ FRML _G aXo_vmqs = (aXo_vmqs(-1)+JDaXo_vmqs)*(1+JRpxo_vmqs) $ FRML _G aM01_vmqs = (aM01_vmqs(-1)*kfmz01+JDaM01_vmqs)*(1+JRpm01_vmqs) $ FRML _G aM2_vmqs = (aM2_vmqs(-1)*kfmz2+JDaM2_vmqs)*(1+JRpm2_vmqs) $ FRML _G aM3r_veqs = (aM3r_veqs(-1)+JDaM3r_veqs)*(1+JRpm3r_veqs) $ FRML _G aM3k_veqs = (aM3k_veqs(-1)+JDaM3k_veqs)*(1+JRpm3k_veqs) $ FRML _G aM3q_veqs = (aM3q_veqs(-1)+JDaM3q_veqs)*(1+JRpm3q_veqs) $ FRML _G aM7b_vmqs = (aM7b_vmqs(-1)+JDaM7b_vmqs)*(1+JRpm7b_vmqs) $ FRML _G aM7y_vmqs = (aM7y_vmqs(-1)+JDaM7y_vmqs)*(1+JRpm7y_vmqs) $ FRML _G aM59_vmqs = (aM59_vmqs(-1)*kfmz59+JDaM59_vmqs)*(1+JRpm59_vmqs) $ FRML _G aMs_vmqs = (aMs_vmqs(-1)+JDaMs_vmqs)*(1+JRpms_vmqs) $ FRML _G aXa_vmqf = (aXa_vmqf(-1)+JDaXa_vmqf)*(1+JRpxa_vmqf) $ FRML _G aXe_veqf = (aXe_veqf(-1)+JDaXe_veqf)*(1+JRpxe_veqf) $ FRML _G aXng_veqf = (aXng_veqf(-1) -(am3q_veqf(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veqf)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_veqf)*(1+JRpxng_veqf) $ FRML _G aXne_veqf = (aXne_veqf(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_veqf/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_veqf/pxne(-1) +RJaXne_veqf)*(1+JRpxne_veqf) $ FRML _G aXnf_vmqf = (aXnf_vmqf(-1) -(am01_vmqf(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmqf)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmqf)*(1+JRpxnf_vmqf) $ FRML _G aXnz_vmqf = (aXnz_vmqf(-1) -(am2_vmqf(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmqf)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmqf(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmqf)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmqf)*(1+JRpxnz_vmqf) $ FRML _G aXb_vmqf = (aXb_vmqf(-1)+JDaXb_vmqf)*(1+JRpxb_vmqf) $ FRML _G aXqz_vmqf = (aXqz_vmqf(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmqf/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmqf/pxqzxo(-1) -(ams_vmqf(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vmqf)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmqf)*(1+JRpxqz_vmqf) $ FRML _G aXqs_vmqf = (aXqs_vmqf(-1)+JDaXqs_vmqf)*(1+JRpxqs_vmqf) $ FRML _G aXqf_vmqf = (aXqf_vmqf(-1)+JDaXqf_vmqf)*(1+JRpxqf_vmqf) $ FRML _G aXh_vmqf = (aXh_vmqf(-1)+JDaXh_vmqf)*(1+JRpxh_vmqf) $ FRML _G aXo_vmqf = (aXo_vmqf(-1)+JDaXo_vmqf)*(1+JRpxo_vmqf) $ FRML _G aM01_vmqf = (aM01_vmqf(-1)*kfmz01+JDaM01_vmqf)*(1+JRpm01_vmqf) $ FRML _G aM2_vmqf = (aM2_vmqf(-1)*kfmz2+JDaM2_vmqf)*(1+JRpm2_vmqf) $ FRML _G aM3r_veqf = (aM3r_veqf(-1)+JDaM3r_veqf)*(1+JRpm3r_veqf) $ FRML _G aM3k_veqf = (aM3k_veqf(-1)+JDaM3k_veqf)*(1+JRpm3k_veqf) $ FRML _G aM3q_veqf = (aM3q_veqf(-1)*kfmz3q+JDaM3q_veqf)*(1+JRpm3q_veqf) $ FRML _G aM7b_vmqf = (aM7b_vmqf(-1)+JDaM7b_vmqf)*(1+JRpm7b_vmqf) $ FRML _G aM7y_vmqf = (aM7y_vmqf(-1)+JDaM7y_vmqf)*(1+JRpm7y_vmqf) $ FRML _G aM59_vmqf = (aM59_vmqf(-1)*kfmz59+JDaM59_vmqf)*(1+JRpm59_vmqf) $ FRML _G aMs_vmqf = (aMs_vmqf(-1)*kfmzs+JDaMs_vmqf)*(1+JRpms_vmqf) $ FRML _G aXa_vmh = (aXa_vmh(-1)+JDaXa_vmh)*(1+JRpxa_vmh) $ FRML _G aXe_veh = (aXe_veh(-1)+JDaXe_veh)*(1+JRpxe_veh) $ FRML _G aXng_veh = (aXng_veh(-1) -(am3q_veh(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veh)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_veh)*(1+JRpxng_veh) $ FRML _G aXne_veh = (aXne_veh(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_veh/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_veh/pxne(-1) +RJaXne_veh)*(1+JRpxne_veh) $ FRML _G aXnf_vmh = (aXnf_vmh(-1) -(am01_vmh(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmh)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_vmh)*(1+JRpxnf_vmh) $ FRML _G aXnz_vmh = (aXnz_vmh(-1) -(am2_vmh(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmh)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmh(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmh)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_vmh)*(1+JRpxnz_vmh) $ FRML _G aXb_vmh = (aXb_vmh(-1)+JDaXb_vmh)*(1+JRpxb_vmh) $ FRML _G aXqz_vmh = (aXqz_vmh(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmh/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmh/pxqzxo(-1) -(ams_vmh(-1)*(kfmzs-1)+JDams_vmh)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmh)*(1+JRpxqz_vmh) $ FRML _G aXqs_vmh = (aXqs_vmh(-1)+JDaXqs_vmh)*(1+JRpxqs_vmh) $ FRML _G aXqf_vmh = (aXqf_vmh(-1)+JDaXqf_vmh)*(1+JRpxqf_vmh) $ FRML _G aXh_vmh = (aXh_vmh(-1)+JDaXh_vmh)*(1+JRpxh_vmh) $ FRML _G aXo_vmh = (aXo_vmh(-1)+JDaXo_vmh)*(1+JRpxo_vmh) $ FRML _G aM01_vmh = (aM01_vmh(-1)*kfmz01+JDaM01_vmh)*(1+JRpm01_vmh) $ FRML _G aM2_vmh = (aM2_vmh(-1)*kfmz2+JDaM2_vmh)*(1+JRpm2_vmh) $ FRML _G aM3r_veh = (aM3r_veh(-1)+JDaM3r_veh)*(1+JRpm3r_veh) $ FRML _G aM3k_veh = (aM3k_veh(-1)+JDaM3k_veh)*(1+JRpm3k_veh) $ FRML _G aM3q_veh = (aM3q_veh(-1)*kfmz3q+JDaM3q_veh)*(1+JRpm3q_veh) $ FRML _G aM7b_vmh = (aM7b_vmh(-1)+JDaM7b_vmh)*(1+JRpm7b_vmh) $ FRML _G aM7y_vmh = (aM7y_vmh(-1)+JDaM7y_vmh)*(1+JRpm7y_vmh) $ FRML _G aM59_vmh = (aM59_vmh(-1)*kfmz59+JDaM59_vmh)*(1+JRpm59_vmh) $ FRML _G aMs_vmh = (aMs_vmh(-1)*kfmzs+JDaMs_vmh)*(1+JRpms_vmh) $ FRML _G aXa_vmo = (aXa_vmo(-1)+JDaXa_vmo)*(1+JRpxa_vmo) $ FRML _G aXe_veo = (aXe_veo(-1)+JDaXe_veo)*(1+JRpxe_veo) $ FRML _G aXng_veo = (aXng_veo(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_veo/pxng(-1) +JDaXng_veo)*(1+JRpxng_veo) $ FRML _G aXne_veo = (aXne_veo(-1) -pm3k(-1)*jdam3k_veo/pxne(-1) -pm3r(-1)*jdam3r_veo/pxne(-1) +RJaXne_veo)*(1+JRpxne_veo) $ FRML _G aXnf_vmo = (aXnf_vmo(-1) -pm01(-1)*JDam01_vmo/pxnf(-1) +JDaXnf_vmo)*(1+JRpxnf_vmo) $ FRML _G aXnz_vmo = (aXnz_vmo(-1) -pm2(-1)*Jdam2_vmo/pxnz(-1) -pm59(-1)*Jdam59_vmo/pxnz(-1) +JDaXnz_vmo)*(1+JRpxnz_vmo) $ FRML _G aXb_vmo = (aXb_vmo(-1)+JDaXb_vmo)*(1+JRpxb_vmo) $ FRML _G aXqz_vmo = (aXqz_vmo(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_vmo/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_vmo/pxqzxo(-1) -pms(-1)*JDams_vmo/pxqzxo(-1) +RJaXqz_vmo)*(1+JRpxqz_vmo) $ FRML _G aXqs_vmo = (aXqs_vmo(-1)+JDaXqs_vmo)*(1+JRpxqs_vmo) $ FRML _G aXqf_vmo = (aXqf_vmo(-1)+JDaXqf_vmo)*(1+JRpxqf_vmo) $ FRML _G aXh_vmo = (aXh_vmo(-1)+JDaXh_vmo)*(1+JRpxh_vmo) $ FRML _G aXo_vmo = (aXo_vmo(-1)+JDaXo_vmo)*(1+JRpxo_vmo) $ FRML _G aM01_vmo = (aM01_vmo(-1)+JDaM01_vmo)*(1+JRpm01_vmo) $ FRML _G aM2_vmo = (aM2_vmo(-1)+JDaM2_vmo)*(1+JRpm2_vmo) $ FRML _G aM3r_veo = (aM3r_veo(-1)+JDaM3r_veo)*(1+JRpm3r_veo) $ FRML _G aM3k_veo = (aM3k_veo(-1)+JDaM3k_veo)*(1+JRpm3k_veo) $ FRML _G aM3q_veo = (aM3q_veo(-1)+JDaM3q_veo)*(1+JRpm3q_veo) $ FRML _G aM7b_vmo = (aM7b_vmo(-1)+JDaM7b_vmo)*(1+JRpm7b_vmo) $ FRML _G aM7y_vmo = (aM7y_vmo(-1)+JDaM7y_vmo)*(1+JRpm7y_vmo) $ FRML _G aM59_vmo = (aM59_vmo(-1)+JDaM59_vmo)*(1+JRpm59_vmo) $ FRML _G aMs_vmo = (aMs_vmo(-1)+JDaMs_vmo)*(1+JRpms_vmo) $ FRML _G aXa_Cf = (aXa_Cf(-1)+JDaXa_Cf)*(1+JRpxa_Cf) $ FRML _G aXe_Cf = (aXe_Cf(-1)+JDaXe_Cf)*(1+JRpxe_Cf) $ FRML _G aXng_Cf = (aXng_Cf(-1) -(am3q_cf(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cf)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Cf)*(1+JRpxng_Cf) $ FRML _G aXne_Cf = (aXne_Cf(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cf/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cf/pxne(-1) +JDaXne_Cf)*(1+JRpxne_Cf) $ FRML _G aXnf_Cf = (aXnf_Cf(-1) -(am01_cf(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cf)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Cf)*(1+JRpxnf_Cf) $ FRML _G aXnz_Cf = (aXnz_Cf(-1) -(am2_cf(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cf)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cf(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cf)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Cf)*(1+JRpxnz_Cf) $ FRML _G aXb_Cf = (aXb_Cf(-1)+JDaXb_Cf)*(1+JRpxb_Cf) $ FRML _G aXqz_Cf = (aXqz_Cf(-1) -pm7b(-1)*JDaM7b_Cf/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDaM7y_Cf/pxqzxo(-1) -(ams_cf(-1)*(kfmzs-1)+JDams_cf)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_cf)*(1+JRpxqz_Cf) $ FRML _G aXqs_Cf = (aXqs_Cf(-1)+JDaXqs_Cf)*(1+JRpxqs_Cf) $ FRML _G aXqf_Cf = (aXqf_Cf(-1)+JDaXqf_Cf)*(1+JRpxqf_Cf) $ FRML _G aXh_Cf = (aXh_Cf(-1)+JDaXh_Cf)*(1+JRpxh_Cf) $ FRML _G aXo_Cf = (aXo_Cf(-1)+JDaXo_Cf)*(1+JRpxo_Cf) $ FRML _G aM01_Cf = (aM01_Cf(-1)*kfmz01+JDaM01_Cf)*(1+JRpm01_Cf) $ FRML _G aM2_Cf = (aM2_Cf(-1)*kfmz2+JDaM2_Cf)*(1+JRpm2_Cf) $ FRML _G aM3r_Cf = (aM3r_Cf(-1)+JDaM3r_Cf)*(1+JRpm3r_Cf) $ FRML _G aM3k_Cf = (aM3k_Cf(-1)+JDaM3k_Cf)*(1+JRpm3k_Cf) $ FRML _G aM3q_Cf = (aM3q_Cf(-1)*kfmz3q+JDam3q_cf)*(1+JRpm3q_Cf) $ FRML _G aM7b_Cf = (aM7b_Cf(-1)+JDaM7b_Cf)*(1+JRpm7b_Cf) $ FRML _G aM7y_Cf = (aM7y_Cf(-1)+JDaM7y_Cf)*(1+JRpm7y_Cf) $ FRML _G aM59_Cf = (aM59_Cf(-1)*kfmz59+JDaM59_Cf)*(1+JRpm59_Cf) $ FRML _G aMs_Cf = (aMs_Cf(-1)*kfmzs+JDaMs_Cf)*(1+JRpms_Cf) $ FRML _G aXa_Cv = (aXa_Cv(-1)+JDaXa_Cv)*(1+JRpxa_Cv) $ FRML _G aXe_Cv = (aXe_Cv(-1)+JDaXe_Cv)*(1+JRpxe_Cv) $ FRML _G aXng_Cv = (aXng_Cv(-1) -(am3q_cv(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cv)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Cv)*(1+JRpxng_Cv) $ FRML _G aXne_Cv = (aXne_Cv(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cv/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cv/pxne(-1) +JDaXne_Cv)*(1+JRpxne_Cv) $ FRML _G aXnf_Cv = (aXnf_Cv(-1) -(am01_cv(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cv)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Cv)*(1+JRpxnf_Cv) $ FRML _G aXnz_Cv = (aXnz_Cv(-1) -(am2_cv(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cv)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cv(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cv)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Cv)*(1+JRpxnz_Cv) $ FRML _G aXb_Cv = (aXb_Cv(-1)+JDaXb_Cv)*(1+JRpxb_Cv) $ FRML _G aXqz_Cv = (aXqz_Cv(-1) -pm7b(-1)*JDaM7b_Cv/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDaM7y_Cv/pxqzxo(-1) -(aMs_Cv(-1)*(kfmzs-1)+JDaMs_Cv)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_cv)*(1+JRpxqz_Cv) $ FRML _G aXqs_Cv = (aXqs_Cv(-1)+JDaXqs_Cv)*(1+JRpxqs_Cv) $ FRML _G aXqf_Cv = (aXqf_Cv(-1)+JDaXqf_Cv)*(1+JRpxqf_Cv) $ FRML _G aXh_Cv = (aXh_Cv(-1)+JDaXh_Cv)*(1+JRpxh_Cv) $ FRML _G aXo_Cv = (aXo_Cv(-1)+JDaXo_Cv)*(1+JRpxo_Cv) $ FRML _G aM01_Cv = (aM01_Cv(-1)*kfmz01+JDaM01_Cv)*(1+JRpm01_Cv) $ FRML _G aM2_Cv = (aM2_Cv(-1)*kfmz2+JDaM2_Cv)*(1+JRpm2_Cv) $ FRML _G aM3r_Cv = (aM3r_Cv(-1)+JDaM3r_Cv)*(1+JRpm3r_Cv) $ FRML _G aM3k_Cv = (aM3k_Cv(-1)+JDaM3k_Cv)*(1+JRpm3k_Cv) $ FRML _G aM3q_Cv = (aM3q_Cv(-1)*kfmz3q+JDam3q_cv)*(1+JRpm3q_Cv) $ FRML _G aM7b_Cv = (aM7b_Cv(-1)+JDaM7b_Cv)*(1+JRpm7b_Cv) $ FRML _G aM7y_Cv = (aM7y_Cv(-1)+JDaM7y_Cv)*(1+JRpm7y_Cv) $ FRML _G aM59_Cv = (aM59_Cv(-1)*kfmz59+JDaM59_Cv)*(1+JRpm59_Cv) $ FRML _G aMs_Cv = (aMs_Cv(-1)*kfmzs+JDaMs_Cv)*(1+JRpms_Cv) $ FRML _G aXa_Ce = (aXa_Ce(-1)+JDaXa_Ce)*(1+JRpxa_Ce) $ FRML _G aXe_Ce = (aXe_Ce(-1)+JDaXe_Ce)*(1+JRpxe_Ce) $ FRML _G aXng_Ce = (aXng_Ce(-1) -(am3q_ce(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_ce)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Ce)*(1+JRpxng_Ce) $ FRML _G aXne_Ce = (aXne_Ce(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ce/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ce/pxne(-1) +JDaXne_Ce)*(1+JRpxne_Ce) $ FRML _G aXnf_Ce = (aXnf_Ce(-1) -(am01_ce(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_ce)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Ce)*(1+JRpxnf_Ce) $ FRML _G aXnz_Ce = (aXnz_Ce(-1) -(am2_ce(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_ce)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_ce(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_ce)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Ce)*(1+JRpxnz_Ce) $ FRML _G aXb_Ce = (aXb_Ce(-1)+JDaXb_Ce)*(1+JRpxb_Ce) $ FRML _G aXqz_Ce = (aXqz_Ce(-1) -pm7b(-1)*JDaM7b_Ce/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDaM7y_Ce/pxqzxo(-1) -(ams_ce(-1)*(kfmzs-1)+JDams_ce)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_ce)*(1+JRpxqz_Ce) $ FRML _G aXqs_Ce = (aXqs_Ce(-1) +JDaXqs_Ce)*(1+JRpxqs_Ce) $ FRML _G aXqf_Ce = (aXqf_Ce(-1)+JDaXqf_Ce)*(1+JRpxqf_Ce) $ FRML _G aXh_Ce = (aXh_Ce(-1)+JDaXh_Ce)*(1+JRpxh_Ce) $ FRML _G aXo_Ce = (aXo_Ce(-1)+JDaXo_Ce)*(1+JRpxo_Ce) $ FRML _G aM01_Ce = (aM01_Ce(-1)*kfmz01+JDaM01_Ce)*(1+JRpm01_Ce) $ FRML _G aM2_Ce = (aM2_Ce(-1)*kfmz2+JDaM2_Ce)*(1+JRpm2_Ce) $ FRML _G aM3r_Ce = (aM3r_Ce(-1)+JDaM3r_Ce)*(1+JRpm3r_Ce) $ FRML _G aM3k_Ce = (aM3k_Ce(-1)+JDaM3k_Ce)*(1+JRpm3k_Ce) $ FRML _G aM3q_Ce = (aM3q_Ce(-1)*kfmz3q+JDaM3q_Ce)*(1+JRpm3q_Ce) $ FRML _G aM7b_Ce = (aM7b_Ce(-1)+JDaM7b_Ce)*(1+JRpm7b_Ce) $ FRML _G aM7y_Ce = (aM7y_Ce(-1)+JDaM7y_Ce)*(1+JRpm7y_Ce) $ FRML _G aM59_Ce = (aM59_Ce(-1)*kfmz59+JDaM59_Ce)*(1+JRpm59_Ce) $ FRML _G aMs_Ce = (aMs_Ce(-1)*kfmzs+JDaMs_Ce)*(1+JRpms_Ce) $ FRML _G aXa_Cg = (aXa_Cg(-1)+JDaXa_Cg)*(1+JRpxa_Cg) $ FRML _G aXe_Cg = (aXe_Cg(-1)+JDaXe_Cg)*(1+JRpxe_Cg) $ FRML _G aXng_Cg = (aXng_Cg(-1) -(am3q_cg(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cg)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Cg)*(1+JRpxng_Cg) $ FRML _G aXne_Cg = (aXne_Cg(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cg/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cg/pxne(-1) +JDaXne_Cg)*(1+JRpxne_Cg) $ FRML _G aXnf_Cg = (aXnf_Cg(-1) -(am01_cg(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cg)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Cg)*(1+JRpxnf_Cg) $ FRML _G aXnz_Cg = (aXnz_Cg(-1) -(am2_cg(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cg)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cg(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cg)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Cg)*(1+JRpxnz_Cg) $ FRML _G aXb_Cg = (aXb_Cg(-1)+JDaXb_Cg)*(1+JRpxb_Cg) $ FRML _G aXqz_Cg = (aXqz_Cg(-1) -pm7b(-1)*JDaM7b_Cg/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDaM7y_Cg/pxqzxo(-1) -(aMs_Cg(-1)*(kfmzs-1)+JDaMs_Cg)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_cg)*(1+JRpxqz_Cg) $ FRML _G aXqs_Cg = (aXqs_Cg(-1)+JDaXqs_Cg)*(1+JRpxqs_Cg) $ FRML _G aXqf_Cg = (aXqf_Cg(-1)+JDaXqf_Cg)*(1+JRpxqf_Cg) $ FRML _G aXh_Cg = (aXh_Cg(-1)+JDaXh_Cg)*(1+JRpxh_Cg) $ FRML _G aXo_Cg = (aXo_Cg(-1)+JDaXo_Cg)*(1+JRpxo_Cg) $ FRML _G aM01_Cg = (aM01_Cg(-1)*kfmz01+JDaM01_Cg)*(1+JRpm01_Cg) $ FRML _G aM2_Cg = (aM2_Cg(-1)*kfmz2+JDaM2_Cg)*(1+JRpm2_Cg) $ FRML _G aM3r_Cg = (aM3r_Cg(-1)+JDaM3r_Cg)*(1+JRpm3r_Cg) $ FRML _G aM3k_Cg = (aM3k_Cg(-1)+JDaM3k_Cg)*(1+JRpm3k_Cg) $ FRML _G aM3q_Cg = (aM3q_Cg(-1)*kfmz3q+JDaM3q_Cg)*(1+JRpm3q_Cg) $ FRML _G aM7b_Cg = (aM7b_Cg(-1)+JDaM7b_Cg)*(1+JRpm7b_Cg) $ FRML _G aM7y_Cg = (aM7y_Cg(-1)+JDaM7y_Cg)*(1+JRpm7y_Cg) $ FRML _G aM59_Cg = (aM59_Cg(-1)*kfmz59+JDaM59_Cg)*(1+JRpm59_Cg) $ FRML _G aMs_Cg = (aMs_Cg(-1)*kfmzs+JDaMs_Cg)*(1+JRpms_Cg) $ FRML _G aXa_Cb = (aXa_Cb(-1)+JDaXa_Cb)*(1+JRpxa_Cb) $ FRML _G aXe_Cb = (aXe_Cb(-1)+JDaXe_Cb)*(1+JRpxe_Cb) $ FRML _G aXng_Cb = (aXng_Cb(-1) -(am3q_cb(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cb)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Cb)*(1+JRpxng_Cb) $ FRML _G aXne_Cb = (aXne_Cb(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cb/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cb/pxne(-1) +JDaXne_Cb)*(1+JRpxne_Cb) $ FRML _G aXnf_Cb = (aXnf_Cb(-1) -(am01_cb(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cb)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Cb)*(1+JRpxnf_Cb) $ FRML _G aXnz_Cb = (aXnz_Cb(-1) -(am2_cb(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cb)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cb(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cb)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Cb)*(1+JRpxnz_Cb) $ FRML _G aXb_Cb = (aXb_Cb(-1)+JDaXb_Cb)*(1+JRpxb_Cb) $ FRML _G aXqz_Cb = (aXqz_Cb(-1) -pm7b(-1)*JDaM7b_Cb/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDaM7y_Cb/pxqzxo(-1) -(ams_cb(-1)*(kfmzs-1)+JDams_cb)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_cb)*(1+JRpxqz_Cb) $ FRML _G aXqs_Cb = (aXqs_Cb(-1)+JDaXqs_Cb)*(1+JRpxqs_Cb) $ FRML _G aXqf_Cb = (aXqf_Cb(-1)+JDaXqf_Cb)*(1+JRpxqf_Cb) $ FRML _G aXh_Cb = (aXh_Cb(-1)+JDaXh_Cb)*(1+JRpxh_Cb) $ FRML _G aXo_Cb = (aXo_Cb(-1)+JDaXo_Cb)*(1+JRpxo_Cb) $ FRML _G aM01_Cb = (aM01_Cb(-1)*kfmz01+JDaM01_Cb)*(1+JRpm01_Cb) $ FRML _G aM2_Cb = (aM2_Cb(-1)*kfmz2+JDaM2_Cb)*(1+JRpm2_Cb) $ FRML _G aM3r_Cb = (aM3r_Cb(-1)+JDaM3r_Cb)*(1+JRpm3r_Cb) $ FRML _G aM3k_Cb = (aM3k_Cb(-1)+JDaM3k_Cb)*(1+JRpm3k_Cb) $ FRML _G aM3q_Cb = (aM3q_Cb(-1)*kfmz3q+JDam3q_cb)*(1+JRpm3q_Cb) $ FRML _G aM7b_Cb = (aM7b_Cb(-1)+JDaM7b_Cb)*(1+JRpm7b_Cb) $ FRML _G aM7y_Cb = (aM7y_Cb(-1)+JDaM7y_Cb)*(1+JRpm7y_Cb) $ FRML _G aM59_Cb = (aM59_Cb(-1)*kfmz59+JDaM59_Cb)*(1+JRpm59_Cb) $ FRML _G aMs_Cb = (aMs_Cb(-1)*kfmzs+JDaMs_Cb)*(1+JRpms_Cb) $ FRML _G aXa_Ch = (aXa_Ch(-1)+JDaXa_Ch)*(1+JRpxa_Ch) $ FRML _G aXe_Ch = (aXe_Ch(-1)+JDaXe_Ch)*(1+JRpxe_Ch) $ FRML _G aXng_Ch = (aXng_Ch(-1) -(am3q_ch(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_ch)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Ch)*(1+JRpxng_Ch) $ FRML _G aXne_Ch = (aXne_Ch(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ch/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ch/pxne(-1) +JDaXne_Ch)*(1+JRpxne_Ch) $ FRML _G aXnf_Ch = (aXnf_Ch(-1) -(am01_ch(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_ch)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Ch)*(1+JRpxnf_Ch) $ FRML _G aXnz_Ch = (aXnz_Ch(-1) -(am2_ch(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_ch)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_ch(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_ch)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Ch)*(1+JRpxnz_Ch) $ FRML _G aXb_Ch = (aXb_Ch(-1)+JDaXb_Ch)*(1+JRpxb_Ch) $ FRML _G aXqz_Ch = (aXqz_Ch(-1) -pm7b(-1)*JDaM7b_Ch/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDaM7y_Ch/pxqzxo(-1) -(aMs_Ch(-1)*(kfmzs-1)+JDaMs_Ch)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_ch)*(1+JRpxqz_Ch) $ FRML _G aXqs_Ch = (aXqs_Ch(-1)+JDaXqs_Ch)*(1+JRpxqs_Ch) $ FRML _G aXqf_Ch = (aXqf_Ch(-1)+JDaXqf_Ch)*(1+JRpxqf_Ch) $ FRML _G aXh_Ch = (aXh_Ch(-1)+JDaXh_Ch)*(1+JRpxh_Ch) $ FRML _G aXo_Ch = (aXo_Ch(-1)+JDaXo_Ch)*(1+JRpxo_Ch) $ FRML _G aM01_Ch = (aM01_Ch(-1)*kfmz01+JDaM01_Ch)*(1+JRpm01_Ch) $ FRML _G aM2_Ch = (aM2_Ch(-1)*kfmz2+JDaM2_Ch)*(1+JRpm2_Ch) $ FRML _G aM3r_Ch = (aM3r_Ch(-1)+JDaM3r_Ch)*(1+JRpm3r_Ch) $ FRML _G aM3k_Ch = (aM3k_Ch(-1)+JDaM3k_Ch)*(1+JRpm3k_Ch) $ FRML _G aM3q_Ch = (aM3q_Ch(-1)*kfmz3q+JDam3q_ch)*(1+JRpm3q_Ch) $ FRML _G aM7b_Ch = (aM7b_Ch(-1)+JDaM7b_Ch)*(1+JRpm7b_Ch) $ FRML _G aM7y_Ch = (aM7y_Ch(-1)+JDaM7y_Ch)*(1+JRpm7y_Ch) $ FRML _G aM59_Ch = (aM59_Ch(-1)*kfmz59+JDaM59_Ch)*(1+JRpm59_Ch) $ FRML _G aMs_Ch = (aMs_Ch(-1)*kfmzs+JDaMs_Ch)*(1+JRpms_Ch) $ FRML _G aXa_Cs = (aXa_Cs(-1)+JDaXa_Cs)*(1+JRpxa_Cs) $ FRML _G aXe_Cs = (aXe_Cs(-1)+JDaXe_Cs)*(1+JRpxe_Cs) $ FRML _G aXng_Cs = (aXng_Cs(-1) -(am3q_cs(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cs)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Cs)*(1+JRpxng_Cs) $ FRML _G aXne_Cs = (aXne_Cs(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cs/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cs/pxne(-1) +JDaXne_Cs)*(1+JRpxne_Cs) $ FRML _G aXnf_Cs = (aXnf_Cs(-1) -(am01_cs(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cs)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Cs)*(1+JRpxnf_Cs) $ FRML _G aXnz_Cs = (aXnz_Cs(-1) -(am2_cs(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cs)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cs(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cs)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Cs)*(1+JRpxnz_Cs) $ FRML _G aXb_Cs = (aXb_Cs(-1)+JDaXb_Cs)*(1+JRpxb_Cs) $ FRML _G aXqz_Cs = (aXqz_Cs(-1) -pm7b(-1)*JDaM7b_Cs/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDaM7y_Cs/pxqzxo(-1) -(ams_cs(-1)*(kfmzs-1)+JDams_cs)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_cs)*(1+JRpxqz_Cs) $ FRML _G aXqs_Cs = (aXqs_Cs(-1)+JDaXqs_Cs)*(1+JRpxqs_Cs) $ FRML _G aXqf_Cs = (aXqf_Cs(-1)+JDaXqf_Cs)*(1+JRpxqf_Cs) $ FRML _G aXh_Cs = (aXh_Cs(-1)+JDaXh_Cs)*(1+JRpxh_Cs) $ FRML _G aXo_Cs = (aXo_Cs(-1)+JDaXo_Cs)*(1+JRpxo_Cs) $ FRML _G aM01_Cs = (aM01_Cs(-1)*kfmz01+JDaM01_Cs)*(1+JRpm01_Cs) $ FRML _G aM2_Cs = (aM2_Cs(-1)*kfmz2+JDaM2_Cs)*(1+JRpm2_Cs) $ FRML _G aM3r_Cs = (aM3r_Cs(-1)+JDaM3r_Cs)*(1+JRpm3r_Cs) $ FRML _G aM3k_Cs = (aM3k_Cs(-1)+JDaM3k_Cs)*(1+JRpm3k_Cs) $ FRML _G aM3q_Cs = (aM3q_Cs(-1)*kfmz3q+JDam3q_cs)*(1+JRpm3q_Cs) $ FRML _G aM7b_Cs = (aM7b_Cs(-1)+JDaM7b_Cs)*(1+JRpm7b_Cs) $ FRML _G aM7y_Cs = (aM7y_Cs(-1)+JDaM7y_Cs)*(1+JRpm7y_Cs) $ FRML _G aM59_Cs = (aM59_Cs(-1)*kfmz59+JDaM59_Cs)*(1+JRpm59_Cs) $ FRML _G aMs_Cs = (aMs_Cs(-1)*kfmzs+JDaMs_Cs)*(1+JRpms_Cs) $ FRML _G aXa_Co = (aXa_Co(-1)+JDaXa_Co)*(1+JRpxa_Co) $ FRML _G aXe_Co = (aXe_Co(-1)+JDaXe_Co)*(1+JRpxe_Co) $ FRML _G aXng_Co = (aXng_Co(-1) -(am3q_co(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_co)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Co)*(1+JRpxng_Co) $ FRML _G aXne_Co = (aXne_Co(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_co/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_co/pxne(-1) +JDaXne_Co)*(1+JRpxne_Co) $ FRML _G aXnf_Co = (aXnf_Co(-1) -(am01_co(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_co)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Co)*(1+JRpxnf_Co) $ FRML _G aXnz_Co = (aXnz_Co(-1) -(am2_co(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_co)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_co(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_co)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Co)*(1+JRpxnz_Co) $ FRML _G aXb_Co = (aXb_Co(-1)+JDaXb_Co)*(1+JRpxb_Co) $ FRML _G aXqs_Co = (aXqs_Co(-1)+JDaXqs_Co)*(1+JRpxqs_Co) $ FRML _G aXqf_Co = (aXqf_Co(-1)+JDaXqf_Co)*(1+JRpxqf_Co) $ FRML _G aXh_Co = (aXh_Co(-1)+JDaXh_Co)*(1+JRpxh_Co) $ FRML _G aM01_Co = (aM01_Co(-1)*kfmz01+JDaM01_Co)*(1+JRpm01_Co) $ FRML _G aM2_Co = (aM2_Co(-1)*kfmz2+JDaM2_Co)*(1+JRpm2_Co) $ FRML _G aM3r_Co = (aM3r_Co(-1)+JDaM3r_Co)*(1+JRpm3r_Co) $ FRML _G aM3k_Co = (aM3k_Co(-1)+JDaM3k_Co)*(1+JRpm3k_Co) $ FRML _G aM3q_Co = (aM3q_Co(-1)*kfmz3q+JDaM3q_Co)*(1+JRpm3q_Co) $ FRML _G aM7b_Co = (aM7b_Co(-1)+JDaM7b_Co)*(1+JRpm7b_Co) $ FRML _G aM7y_Co = (aM7y_Co(-1)+JDaM7y_Co)*(1+JRpm7y_Co) $ FRML _G aM59_Co = (aM59_Co(-1)*kfmz59+JDaM59_Co)*(1+JRpm59_Co) $ FRML _G aMs_Co = (aMs_Co(-1)*kfmzs+JDaMs_Co)*(1+JRpms_Co) $ FRML _G aXa_Imxo7y = (aXa_Imxo7y(-1)+JDaXa_Imxo7y)*(1+JRpxa_Imxo7y) $ FRML _G aXe_Imxo7y = (aXe_Imxo7y(-1)+JDaXe_Imxo7y)*(1+JRpxe_Imxo7y) $ FRML _G aXng_Imxo7y = (aXng_Imxo7y(-1) -(am3q_imxo7y(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_imxo7y)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Imxo7y)*(1+JRpxng_Imxo7y) $ FRML _G aXne_Imxo7y = (aXne_Imxo7y(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_imxo7y/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_imxo7y/pxne(-1) +JDaXne_Imxo7y)*(1+JRpxne_Imxo7y) $ FRML _G aXnf_Imxo7y = (aXnf_Imxo7y(-1) -(am01_imxo7y(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_imxo7y)*pm01(-1)/pxnf(-1) +JDaXnf_Imxo7y)*(1+JRpxnf_Imxo7y) $ FRML _G aXnz_Imxo7y = (aXnz_Imxo7y(-1) -(am2_imxo7y(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_imxo7y)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_imxo7y(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_imxo7y)*pm59(-1)/pxnz(-1) +JDaXnz_Imxo7y)*(1+JRpxnz_Imxo7y) $ FRML _G aXb_Imxo7y = (aXb_Imxo7y(-1)+JDaXb_Imxo7y)*(1+JRpxb_Imxo7y) $ FRML _G aXqz_Imxo7y = (aXqz_Imxo7y(-1) -JDaM7b_Imxo7y*pm7b(-1)/pxqzxo(-1) -(ams_imxo7y(-1)*(kfmzs-1)+JDams_imxo7y)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_imxo7y)*(1+JRpxqz_Imxo7y) $ FRML _G aXqs_Imxo7y = (aXqs_Imxo7y(-1)+JDaXqs_Imxo7y)*(1+JRpxqs_Imxo7y) $ FRML _G aXqf_Imxo7y = (aXqf_Imxo7y(-1)+JDaXqf_Imxo7y)*(1+JRpxqf_Imxo7y) $ FRML _G aXh_Imxo7y = (aXh_Imxo7y(-1)+JDaXh_Imxo7y)*(1+JRpxh_Imxo7y) $ FRML _G aM01_Imxo7y = (aM01_Imxo7y(-1)*kfmz01+JDam01_imxo7y)*(1+JRpm01_Imxo7y) $ FRML _G aM2_Imxo7y = (aM2_Imxo7y(-1)*kfmz2+JDaM2_Imxo7y)*(1+JRpm2_Imxo7y) $ FRML _G aM3r_Imxo7y = (aM3r_Imxo7y(-1)+JDaM3r_Imxo7y)*(1+JRpm3r_Imxo7y) $ FRML _G aM3k_Imxo7y = (aM3k_Imxo7y(-1)+JDaM3k_Imxo7y)*(1+JRpm3k_Imxo7y) $ FRML _G aM3q_Imxo7y = (aM3q_Imxo7y(-1)*kfmz3q+JDam3q_imxo7y)*(1+JRpm3q_Imxo7y) $ FRML _G aM7b_Imxo7y = (aM7b_Imxo7y(-1)+JDaM7b_Imxo7y)*(1+JRpm7b_Imxo7y) $ FRML _G aM59_Imxo7y = (aM59_Imxo7y(-1)*kfmz59+JDaM59_Imxo7y)*(1+JRpm59_Imxo7y) $ FRML _G aMs_Imxo7y = (aMs_Imxo7y(-1)*kfmzs+JDams_imxo7y)*(1+JRpms_Imxo7y) $ FRML _G aXa_Ib = (aXa_Ib(-1)+JDaXa_Ib)*(1+JRpxa_Ib) $ FRML _G aXe_Ib = (aXe_Ib(-1)+JDaXe_Ib)*(1+JRpxe_Ib) $ FRML _G aXng_Ib = (aXng_Ib(-1) -(am3q_ib(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_ib)*pm3q(-1)/pxng(-1) +JDaXng_Ib)*(1+JRpxng_Ib) $ FRML _G aXne_Ib = (aXne_Ib(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ib/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ib/pxne(-1) +JDaXne_Ib)*(1+JRpxne_Ib) $ FRML _G aXnf_Ib = (aXnf_Ib(-1) -pm01(-1)*JDam01_ib/pxnf(-1) +JDaXnf_Ib)*(1+JRpxnf_Ib) $ FRML _G aXnz_Ib = (aXnz_Ib(-1) -pm2(-1)*JDam2_ib/pxnz(-1) -pm59(-1)*JDam59_ib/pxnz(-1) +JDaXnz_Ib)*(1+JRpxnz_Ib) $ FRML _G aXb_Ib = (aXb_Ib(-1)+JDaXb_Ib)*(1+JRpxb_Ib) $ FRML _G aXqz_Ib = (aXqz_Ib(-1) -pm7b(-1)*JDam7b_ib/pxqzxo(-1) -pm7y(-1)*JDam7y_ib/pxqzxo(-1) -(ams_ib(-1)*(kfmzs-1)+JDams_ib)*pms(-1)/pxqzxo(-1) +RJaXqz_Ib)*(1+JRpxqz_Ib) $ FRML _G aXqs_Ib = (aXqs_Ib(-1)+JDaXqs_Ib)*(1+JRpxqs_Ib) $ FRML _G aXqf_Ib = (aXqf_Ib(-1)+JDaXqf_Ib)*(1+JRpxqf_Ib) $ FRML _G aXh_Ib = (aXh_Ib(-1)+JDaXh_Ib)*(1+JRpxh_Ib) $ FRML _G aXo_Ib = (aXo_Ib(-1)+JDaXo_Ib)*(1+JRpxo_Ib) $ FRML _G aM01_Ib = (aM01_Ib(-1)+JDaM01_Ib)*(1+JRpm01_Ib) $ FRML _G aM2_Ib = (aM2_Ib(-1)+JDaM2_Ib)*(1+JRpm2_Ib) $ FRML _G aM3r_Ib = (aM3r_Ib(-1)+JDaM3r_Ib)*(1+JRpm3r_Ib) $ FRML _G aM3k_Ib = (aM3k_Ib(-1)+JDaM3k_Ib)*(1+JRpm3k_Ib) $ FRML _G aM3q_Ib = (aM3q_Ib(-1)*kfmz3q+JDam3q_ib)*(1+JRpm3q_Ib) $ FRML _G aM7b_Ib = (aM7b_Ib(-1)+JDaM7b_Ib)*(1+JRpm7b_Ib) $ FRML _G aM7y_Ib = (aM7y_Ib(-1)+JDaM7y_Ib)*(1+JRpm7y_Ib) $ FRML _G aM59_Ib = (aM59_Ib(-1)+JDaM59_Ib)*(1+JRpm59_Ib) $ FRML _G aMs_Ib = (aMs_Ib(-1)*kfmzs+JDaMs_Ib)*(1+JRpms_Ib) $ FRML _G aXa_It = (aXa_It(-1)+RJaXa_It)*(1+JRpxa_It) $ FRML _G aXe_It = (aXe_It(-1)+JDaXe_It)*(1+JRpxe_It) $ FRML _G aXng_It = (aXng_It(-1)+JDaXng_It)*(1+JRpxng_It) $ FRML _G aXne_It = (aXne_It(-1)+JDaXne_It)*(1+JRpxne_It) $ FRML _G aXnf_It = (aXnf_It(-1)+JDaXnf_It)*(1+JRpxnf_It) $ FRML _G aXnz_It = (aXnz_It(-1)+JDaXnz_It)*(1+JRpxnz_It) $ FRML _G aXb_It = (aXb_It(-1)+JDaXb_It)*(1+JRpxb_It) $ FRML _G aXqz_It = (aXqz_It(-1)+JDaXqz_It)*(1+JRpxqz_It) $ FRML _G aXqs_It = (aXqs_It(-1)+JDaXqs_It)*(1+JRpxqs_It) $ FRML _G aXqf_It = (aXqf_It(-1)+JDaXqf_It)*(1+JRpxqf_It) $ FRML _G aXh_It = (aXh_It(-1)+JDaXh_It)*(1+JRpxh_It) $ FRML _G aXo_It = (aXo_It(-1)+JDaXo_It)*(1+JRpxo_It) $ FRML _G aM01_It = (aM01_It(-1)+JDaM01_It)*(1+JRpm01_It) $ FRML _G aM2_It = (aM2_It(-1)+JDaM2_It)*(1+JRpm2_It) $ FRML _G aM3r_It = (aM3r_It(-1)+JDaM3r_It)*(1+JRpm3r_It) $ FRML _G aM3k_It = (aM3k_It(-1)+JDaM3k_It)*(1+JRpm3k_It) $ FRML _G aM3q_It = (aM3q_It(-1)+JDaM3q_It)*(1+JRpm3q_It) $ FRML _G aM7b_It = (aM7b_It(-1)+JDaM7b_It)*(1+JRpm7b_It) $ FRML _G aM7y_It = (aM7y_It(-1)+JDaM7y_It)*(1+JRpm7y_It) $ FRML _G aM59_It = (aM59_It(-1)+JDaM59_It)*(1+JRpm59_It) $ FRML _G aMs_It = (aMs_It(-1)+JDaMs_It)*(1+JRpms_It) $ FRML _G aXa_Ikn = (aXa_Ikn(-1)+JDaXa_Ikn)*(1+JRpxa_Ikn) $ FRML _G aXe_Ikn = (aXe_Ikn(-1)+JDaXe_Ikn)*(1+JRpxe_Ikn) $ FRML _G aXng_Ikn = (aXng_Ikn(-1) -pm3q(-1)*JDam3q_ikn/pxng(-1) +JDaXng_Ikn)*(1+JRpxng_Ikn) $ FRML _G aXne_Ikn = (aXne_Ikn(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ikn/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ikn/pxne(-1) +JDaXne_Ikn)*(1+JRpxne_Ikn) $ FRML _G aXnf_Ikn = (aXnf_Ikn(-1) -pm01(-1)*Jdam01_Ikn/pxnf(-1) +JDaXnf_Ikn)*(1+JRpxnf_Ikn) $ FRML _G aXnz_Ikn = (aXnz_Ikn(-1) -pm59(-1)*Jdam59_ikn/pxqzxo(-1) +JDaXnz_Ikn)*(1+JRpxnz_Ikn) $ FRML _G aXb_Ikn = (aXb_Ikn(-1)+JDaXb_Ikn)*(1+JRpxb_Ikn) $ FRML _G aXqz_Ikn = (aXqz_Ikn(-1) -pm2(-1)*JDam2_Ikn/pxnz(-1) -JDaM7b_Ikn*pm7b(-1)/pxqzxo(-1) -JDaM7y_Ikn*pm7y(-1)/pxqzxo(-1) -pms(-1)*Jdams_ikn/pxqzxo(-1) +RJaXqz_Ikn)*(1+JRpxqz_Ikn) $ FRML _G aXqs_Ikn = (aXqs_Ikn(-1)+JDaXqs_Ikn)*(1+JRpxqs_Ikn) $ FRML _G aXqf_Ikn = (aXqf_Ikn(-1)+JDaXqf_Ikn)*(1+JRpxqf_Ikn) $ FRML _G aXh_Ikn = (aXh_Ikn(-1)+JDaXh_Ikn)*(1+JRpxh_Ikn ) $ FRML _G aXo_Ikn = (aXo_Ikn(-1)+JDaXo_Ikn)*(1+JRpxo_Ikn ) $ FRML _G aM01_Ikn = (aM01_Ikn(-1)+JDaM01_Ikn)*(1+JRpm01_Ikn) $ FRML _G aM2_Ikn = (aM2_Ikn(-1) +JDaM2_Ikn )*(1+JRpm2_Ikn ) $ FRML _G aM3r_Ikn = (aM3r_Ikn(-1)+JDaM3r_Ikn)*(1+JRpm3r_Ikn) $ FRML _G aM3k_Ikn = (aM3k_Ikn(-1)+JDaM3k_Ikn)*(1+JRpm3k_Ikn) $ FRML _G aM3q_Ikn = (aM3q_Ikn(-1)+JDaM3q_Ikn)*(1+JRpm3q_Ikn) $ FRML _G aM7b_Ikn = (aM7b_Ikn(-1)+JDaM7b_Ikn)*(1+JRpm7b_Ikn) $ FRML _G aM7y_Ikn = (aM7y_Ikn(-1)+JDaM7y_Ikn)*(1+JRpm7y_Ikn) $ FRML _G aM59_Ikn = (aM59_Ikn(-1)+JDaM59_Ikn)*(1+JRpm59_Ikn) $ FRML _G aMs_Ikn = (aMs_Ikn(-1)+JDaMs_Ikn)*(1+JRpms_Ikn) $ FRML _G aXe_E01 = (aXe_E01(-1)+JDaXe_E01)*(1+JRpxe_E01) $ FRML _G aXng_E01 = (aXng_E01(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_E01/pxng(-1) +JDaXng_E01)*(1+JRpxng_E01) $ FRML _G aXne_E01 = (aXne_E01(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_E01/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_E01/pxne(-1) +JDaXne_E01)*(1+JRpxne_E01) $ FRML _G aXnz_E01 = (aXnz_E01(-1) -pm2(-1) *JdaM2_E01 /pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_E01/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_E01/pxnz(-1) +JDaXnz_E01)*(1+JRpxnz_E01) $ FRML _G aXb_E01 = (aXb_E01(-1)+JDaXb_E01)*(1+JRpxb_E01) $ FRML _G aXqz_E01 = (aXqz_E01(-1) -pm01(-1)*JDaM01_E01/pxqzxo(-1) -pm7b(-1)*JdaM7b_E01/pxqzxo(-1) -pms(-1) *JdaMs_E01 /pxqzxo(-1) +RJaXqz_e01)*(1+JRpxqz_E01) $ FRML _G aXqs_E01 = (aXqs_E01(-1)+JDaXqs_E01)*(1+JRpxqs_E01) $ FRML _G aXqf_E01 = (aXqf_E01(-1)+JDaXqf_E01)*(1+JRpxqf_E01) $ FRML _G aXh_E01 = (aXh_E01(-1) +JDaXh_E01) *(1+JRpxh_E01) $ FRML _G aXo_E01 = (aXo_E01(-1) +JDaXo_E01) *(1+JRpxo_E01) $ FRML _G aM01_E01 = (aM01_E01(-1)+JDaM01_E01)*(1+JRpm01_E01) $ FRML _G aM2_E01 = (aM2_E01(-1) +JDaM2_E01 )*(1+JRpm2_E01) $ FRML _G aM3r_E01 = (aM3r_E01(-1) -pxexe3(-1)*JDaXe_E01/pm3r(-1) +JDaM3r_E01)*(1+JRpm3r_E01) $ FRML _G aM3k_E01 = (aM3k_E01(-1)+JDaM3k_E01)*(1+JRpm3k_E01) $ FRML _G aM3q_E01 = (aM3q_E01(-1)+JDaM3q_E01)*(1+JRpm3q_E01) $ FRML _G aM7b_E01 = (aM7b_E01(-1)+JDaM7b_E01)*(1+JRpm7b_E01) $ FRML _G aM7y_E01 = (aM7y_E01(-1)+JDaM7y_E01)*(1+JRpm7y_E01) $ FRML _G aM59_E01 = (aM59_E01(-1)+JDaM59_E01)*(1+JRpm59_E01) $ FRML _G aMs_E01 = (aMs_E01(-1) +JDaMs_E01 )*(1+JRpms_E01) $ FRML _G aXa_E2 = (aXa_E2(-1) +JDaXa_E2) *(1+JRpxa_E2) $ FRML _G aXe_E2 = (aXe_E2(-1) +JDaXe_E2) *(1+JRpxe_E2) $ FRML _G aXng_E2 = (aXng_E2(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_E2/pxng(-1) +JDaXng_E2)*(1+JRpxng_E2) $ FRML _G aXne_E2 = (aXne_E2(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_E2/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_E2/pxne(-1) +JDaXne_E2)*(1+JRpxne_E2) $ FRML _G aXnf_E2 = (aXnf_E2(-1)+JDaXnf_E2)*(1+JRpxnf_E2) $ FRML _G aXnz_E2 = (aXnz_E2(-1) -pm2(-1) *JdaM2_E2 /pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_E2/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_E2/pxnz(-1) +JDaXnz_E2)*(1+JRpxnz_E2) $ FRML _G aXb_E2 = (aXb_E2(-1) +JDaXb_E2) *(1+JRpxb_E2) $ FRML _G aXqz_E2 = (aXqz_E2(-1) -pm01(-1)*JDaM01_E2/pxqzxo(-1) -pm7b(-1)*JdaM7b_E2/pxqzxo(-1) -pms(-1) *JdaMs_E2 /pxqzxo(-1) +RJaXqz_e2)*(1+JRpxqz_E2) $ FRML _G aXqs_E2 = (aXqs_E2(-1)+JDaXqs_E2)*(1+JRpxqs_E2) $ FRML _G aXqf_E2 = (aXqf_E2(-1)+JDaXqf_E2)*(1+JRpxqf_E2) $ FRML _G aXh_E2 = (aXh_E2(-1) +JDaXh_E2) *(1+JRpxh_E2) $ FRML _G aXo_E2 = (aXo_E2(-1) +JDaXo_E2) *(1+JRpxo_E2) $ FRML _G aM01_E2 = (aM01_E2(-1)+JDaM01_E2)*(1+JRpm01_E2) $ FRML _G aM2_E2 = (aM2_E2(-1) +JDaM2_E2 )*(1+JRpm2_E2) $ FRML _G aM3r_E2 = (aM3r_E2(-1) -pxexe3(-1)*JDaXe_E2/pm3r(-1) +JDaM3r_E2)*(1+JRpm3r_E2) $ FRML _G aM3k_E2 = (aM3k_E2(-1)+JDaM3k_E2)*(1+JRpm3k_E2) $ FRML _G aM3q_E2 = (aM3q_E2(-1)+JDaM3q_E2)*(1+JRpm3q_E2) $ FRML _G aM7b_E2 = (aM7b_E2(-1)+JDaM7b_E2)*(1+JRpm7b_E2) $ FRML _G aM7y_E2 = (aM7y_E2(-1)+JDaM7y_E2)*(1+JRpm7y_E2) $ FRML _G aM59_E2 = (aM59_E2(-1)+JDaM59_E2)*(1+JRpm59_E2) $ FRML _G aMs_E2 = (aMs_E2(-1) +JDaMs_E2 )*(1+JRpms_E2) $ FRML _G aXa_E3x = (aXa_E3x(-1) +JDaXa_E3x) *(1+JRpxa_E3x) $ FRML _G aXng_E3x = (aXng_E3x(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_e3x/pxng(-1) +JDaXng_E3x)*(1+JRpxng_E3x) $ FRML _G aXne_E3x = (aXne_E3x(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_e3x/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_e3x/pxne(-1) +JDaXne_E3x)*(1+JRpxne_E3x) $ FRML _G aXnf_E3x = (aXnf_E3x(-1)+JDaXnf_E3x)*(1+JRpxnf_E3x) $ FRML _G aXnz_E3x = (aXnz_E3x(-1) -pm2(-1) *JdaM2_E3x /pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_e3x/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_e3x/pxnz(-1) +JDaXnz_E3x)*(1+JRpxnz_E3x) $ FRML _G aXb_E3x = (aXb_E3x(-1) +JDaXb_E3x) *(1+JRpxb_E3x) $ FRML _G aXqz_E3x = (aXqz_E3x(-1) -pm01(-1)*JDaM01_E3x/pxqzxo(-1) -pm7b(-1)*JdaM7b_e3x/pxqzxo(-1) -pms(-1) *JdaMs_e3x /pxqzxo(-1) +RJaXqz_e3x)*(1+JRpxqz_E3x) $ FRML _G aXqs_E3x = (aXqs_E3x(-1)+JDaXqs_E3x)*(1+JRpxqs_E3x) $ FRML _G aXqf_E3x = (aXqf_E3x(-1)+JDaXqf_E3x)*(1+JRpxqf_E3x) $ FRML _G aXh_E3x = (aXh_E3x(-1) +JDaXh_E3x) *(1+JRpxh_E3x) $ FRML _G aXo_E3x = (aXo_E3x(-1 )+JDaXo_E3x) *(1+JRpxo_E3x) $ FRML _G aM01_E3x = (aM01_E3x(-1)+JDaM01_E3x)*(1+JRpm01_E3x) $ FRML _G aM2_E3x = (aM2_E3x(-1) +JDaM2_E3x )*(1+JRpm2_E3x ) $ FRML _G aM3r_E3x = (aM3r_E3x(-1)+JDaM3r_E3x)*(1+JRpm3r_E3x) $ FRML _G aM3k_E3x = (aM3k_E3x(-1)+JDaM3k_E3x)*(1+JRpm3k_E3x) $ FRML _G aM3q_E3x = (aM3q_E3x(-1)+JDaM3q_E3x)*(1+JRpm3q_E3x) $ FRML _G aM7b_E3x = (aM7b_E3x(-1)+JDaM7b_E3x)*(1+JRpm7b_E3x) $ FRML _G aM7y_E3x = (aM7y_E3x(-1)+JDaM7y_E3x)*(1+JRpm7y_E3x) $ FRML _G aM59_E3x = (aM59_E3x(-1)+JDaM59_E3x)*(1+JRpm59_E3x) $ FRML _G aMs_E3x = (aMs_E3x(-1) +JDaMs_E3x )*(1+JRpms_E3x ) $ FRML _G aXa_E59 = (aXa_E59(-1) +JDaXa_E59) *(1+JRpxa_E59) $ FRML _G aXe_E59 = (aXe_E59(-1) +JDaXe_E59) *(1+JRpxe_E59) $ FRML _G aXng_E59 = (aXng_E59(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_e59/pxng(-1) +JDaXng_E59)*(1+JRpxng_E59) $ FRML _G aXne_E59 = (aXne_E59(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_e59/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_e59/pxne(-1) +JDaXne_E59)*(1+JRpxne_E59) $ FRML _G aXnf_E59 = (aXnf_E59(-1)+JDaXnf_E59)*(1+JRpxnf_E59) $ FRML _G aXnz_E59 = (aXnz_E59(-1) -pm2(-1) *JdaM2_e59 /pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_e59/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_e59/pxnz(-1) +JDaXnz_E59)*(1+JRpxnz_E59) $ FRML _G aXb_E59 = (aXb_E59(-1) +JDaXb_E59) *(1+JRpxb_E59) $ FRML _G aXqz_E59 = (aXqz_E59(-1) -pm01(-1)*JDaM01_E59/pxqzxo(-1) -pm7b(-1)*JdaM7b_e59/pxqzxo(-1) -pms(-1) *JdaMs_e59 /pxqzxo(-1) +RJaXqz_e59)*(1+JRpxqz_E59) $ FRML _G aXqs_E59 = (aXqs_E59(-1)+JDaXqs_E59)*(1+JRpxqs_E59) $ FRML _G aXqf_E59 = (aXqf_E59(-1)+JDaXqf_E59)*(1+JRpxqf_E59) $ FRML _G aXh_E59 = (aXh_E59(-1) +JDaXh_E59) *(1+JRpxh_E59) $ FRML _G aXo_E59 = (aXo_E59(-1) +JDaXo_E59) *(1+JRpxo_E59) $ FRML _G aM01_E59 = (aM01_E59(-1)+JDaM01_E59)*(1+JRpm01_E59) $ FRML _G aM2_E59 = (aM2_E59(-1) +JDaM2_E59 )*(1+JRpm2_E59 ) $ FRML _G aM3r_E59 = (aM3r_E59(-1) -pxexe3(-1)*JDaXe_E59/pm3r(-1) +JDaM3r_E59)*(1+JRpm3r_E59) $ FRML _G aM3k_E59 = (aM3k_E59(-1)+JDaM3k_E59)*(1+JRpm3k_E59) $ FRML _G aM3q_E59 = (aM3q_E59(-1)+JDaM3q_E59)*(1+JRpm3q_E59) $ FRML _G aM7b_E59 = (aM7b_E59(-1)+JDaM7b_E59)*(1+JRpm7y_E59) $ FRML _G aM7y_E59 = (aM7y_E59(-1)+JDaM7y_E59)*(1+JRpm7y_E59) $ FRML _G aM59_E59 = (aM59_E59(-1)+JDaM59_E59)*(1+JRpm59_E59) $ FRML _G aMs_E59 = (aMs_E59(-1) +JDaMs_E59) *(1+JRpms_E59) $ FRML _G aXa_E7y = (aXa_E7y(-1) +JDaXa_E7y) *(1+JRpxa_E7y) $ FRML _G aXe_E7y = (aXe_E7y(-1) +JDaXe_E7y) *(1+JRpxe_E7y) $ FRML _G aXng_E7y = (aXng_E7y(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_e7y/pxng(-1) +JDaXng_E7y)*(1+JRpxng_E7y) $ FRML _G aXne_E7y = (aXne_E7y(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_e7y/pxne(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_e7y/pxne(-1) +JDaXne_E7y)*(1+JRpxne_E7y) $ FRML _G aXnf_E7y = (aXnf_E7y(-1)+JDaXnf_E7y)*(1+JRpxnf_E7y) $ FRML _G aXnz_E7y = (aXnz_E7y(-1) -pm2(-1) *JdaM2_E7y /pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_e7y/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_e7y/pxnz(-1) +JDaXnz_E7y)*(1+JRpxnz_E7y) $ FRML _G aXb_E7y = (aXb_E7y(-1) +JDaXb_E7y) *(1+JRpxb_E7y) $ FRML _G aXqz_E7y = (aXqz_E7y(-1) -pm01(-1)*JDaM01_E7y/pxqzxo(-1) -pm7b(-1)*JdaM7b_e7y/pxqzxo(-1) -pms(-1) *JdaMs_e7y /pxqzxo(-1) +RJaXqz_e7y)*(1+JRpxqz_E7y) $ FRML _G aXqs_E7y = (aXqs_E7y(-1)+JDaXqs_E7y)*(1+JRpxqs_E7y) $ FRML _G aXqf_E7y = (aXqf_E7y(-1)+JDaXqf_E7y)*(1+JRpxqf_E7y) $ FRML _G aXh_E7y = (aXh_E7y(-1) +JDaXh_E7y) *(1+JRpxh_E7y) $ FRML _G aXo_E7y = (aXo_E7y(-1) +JDaXo_E7y) *(1+JRpxo_E7y) $ FRML _G aM01_E7y = (aM01_E7y(-1)+JDaM01_E7y)*(1+JRpm01_E7y) $ FRML _G aM2_E7y = (aM2_E7y(-1) +JDaM2_E7y )*(1+JRpm2_E7y) $ FRML _G aM3r_E7y = (aM3r_E7y(-1) -pxexe3(-1)*JDaXe_E7y/pm3r(-1) +JDaM3r_E7y)*(1+JRpm3r_E7y) $ FRML _G aM3k_E7y = (aM3k_E7y(-1)+JDaM3k_E7y)*(1+JRpm3k_E7y) $ FRML _G aM3q_E7y = (aM3q_E7y(-1)+JDaM3q_E7y)*(1+JRpm3q_E7y) $ FRML _G aM7b_E7y = (aM7b_E7y(-1)+JDaM7b_E7y)*(1+JRpm7b_E7y) $ FRML _G aM7y_E7y = (aM7y_E7y(-1)+JDaM7y_E7y)*(1+JRpm7y_E7y) $ FRML _G aM59_E7y = (aM59_E7y(-1)+JDaM59_E7y)*(1+JRpm59_E7y) $ FRML _G aMs_E7y = (aMs_E7y(-1) +JDaMs_E7y )*(1+JRpms_E7y) $ FRML _G aXa_Esq = (aXa_Esq(-1) +JDaXa_Esq )*(1+JRpxa_Esq) $ FRML _G aXe_Esq = (aXe_Esq(-1) +JDaXe_Esq )*(1+JRpxe_Esq) $ FRML _G aXng_Esq = (aXng_Esq(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_esq/pxng(-1) +JDaXng_Esq)*(1+JRpxng_Esq) $ FRML _G aXne_Esq = (aXne_Esq(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_esq/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_esq/pxne(-1) +JDaXne_Esq)*(1+JRpxne_Esq) $ FRML _G aXnf_Esq = (aXnf_Esq(-1)+JDaXnf_Esq)*(1+JRpxnf_Esq) $ FRML _G aXnz_Esq = (aXnz_Esq(-1) -pm2(-1) *JdaM2_Esq /pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_esq/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_esq/pxnz(-1) +JDaXnz_Esq)*(1+JRpxnz_Esq) $ FRML _G aXb_Esq = (aXb_Esq(-1) +JDaXb_Esq) *(1+JRpxb_Esq) $ FRML _G aXqz_Esq = (aXqz_Esq(-1) -pm01(-1)*JDaM01_Esq/pxqzxo(-1) -pm7b(-1)*JdaM7b_esq/pxqzxo(-1) -pms(-1) *JdaMs_esq /pxqzxo(-1) +RJaXqz_esq)*(1+JRpxqz_Esq) $ FRML _G aXqf_Esq = (aXqf_Esq(-1)+JDaXqf_Esq)*(1+JRpxqf_Esq) $ FRML _G aXh_Esq = (aXh_Esq(-1) +JDaXh_Esq) *(1+JRpxh_Esq) $ FRML _G aXo_Esq = (aXo_Esq(-1) +JDaXo_Esq) *(1+JRpxo_Esq) $ FRML _G aM01_Esq = (aM01_Esq(-1)+JDaM01_Esq)*(1+JRpm01_Esq) $ FRML _G aM2_Esq = (aM2_Esq(-1) +JDaM2_Esq )*(1+JRpm2_Esq) $ FRML _G aM3r_Esq = (aM3r_Esq(-1) -pxexe3(-1)*JDaXe_Esq/pm3r(-1) +JDaM3r_Esq)*(1+JRpm3r_Esq) $ FRML _G aM3k_Esq = (aM3k_Esq(-1)+JDaM3k_Esq)*(1+JRpm3k_Esq) $ FRML _G aM3q_Esq = (aM3q_Esq(-1)+JDaM3q_Esq)*(1+JRpm3q_Esq) $ FRML _G aM7b_Esq = (aM7b_Esq(-1)+JDaM7b_Esq)*(1+JRpm7b_Esq) $ FRML _G aM7y_Esq = (aM7y_Esq(-1)+JDaM7y_Esq)*(1+JRpm7y_Esq) $ FRML _G aM59_Esq = (aM59_Esq(-1)+JDaM59_Esq)*(1+JRpm59_Esq) $ FRML _G aMs_Esq = (aMs_Esq(-1) +JDaMs_Esq )*(1+JRpms_Esq) $ FRML _G aXqs_Ess = (aXqs_Ess(-1)+JDaXqs_Ess)*(1+JRpxqs_Ess) $ FRML _G ams_Ess = (ams_Ess(-1)+JDams_Ess)*(1+JRpms_Ess) $ FRML _G axqz_ess = (aXqz_Ess(-1) -pms(-1)*Jdams_ess/pxqzxo(-1) -pxqs(-1)*JDaXqs_ess/pxqzxo(-1) )*(1+JRpxqz_Ess) $ FRML _G aXanf_e01 = (aXanf_e01(-1)+JDaxanf_e01)*(1+JRpxanf_E01) $ () Investeringer, i FRML _I RJaXqz_Ib = -(pxa(-1)*JdaXa_Ib +pxexe3(-1)*JdaXe_Ib +pxng(-1)*JdaXng_Ib +pxne(-1)*JdaXne_Ib +pxnf(-1)*JdaXnf_Ib +pxnz(-1)*JdaXnz_Ib +pxb(-1)*JdaXb_Ib +pxqs(-1)*JdaXqs_Ib +pxqf(-1)*JdaXqf_Ib +pxh(-1)*JdaXh_Ib +pxo_p(-1)*JdaXo_Ib )/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_imxo7y = -(pxa(-1)*JdaXa_imxo7y +pxexe3(-1)*JdaXe_imxo7y +pxng(-1)*JdaXng_imxo7y +pxne(-1)*JdaXne_imxo7y +pxnf(-1)*JdaXnf_imxo7y +pxnz(-1)*JdaXnz_imxo7y +pxb(-1)*JdaXb_imxo7y +pxqs(-1)*JdaXqs_imxo7y +pxqf(-1)*JdaXqf_imxo7y +pxh(-1)*JdaXh_imxo7y )/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXa_It = -(pm01(-1)*JdaM01_It)/pxa(-1) $ FRML _I RJaXqz_Ikn = -(pxa(-1)*JdaXa_Ikn +pxexe3(-1)*JdaXe_Ikn +pxng(-1)*JdaXng_Ikn +pxne(-1)*JdaXne_Ikn +pxnf(-1)*JdaXnf_Ikn +pxnz(-1)*JdaXnz_Ikn +pxb(-1)*JdaXb_Ikn +pxqs(-1)*JdaXqs_Ikn +pxqf(-1)*JdaXqf_Ikn +pxh(-1)*JdaXh_Ikn +pxo_p(-1)*JdaXo_Ikn)/ pxqzxo(-1) $ () forbrugsgrupper, c FRML _I RJaXqz_cb = -(pxa(-1)*JdaXa_cb +pxexe3(-1)*JdaXe_cb +pxng(-1)*JdaXng_cb +pxne(-1)*JdaXne_cb +pxnf(-1)*JdaXnf_cb +pxnz(-1)*JdaXnz_cb +pxb(-1)*JdaXb_cb +pxqs(-1)*JdaXqs_cb +pxqf(-1)*JdaXqf_cb +pxh(-1)*JdaXh_cb +pxo_p(-1)*JdaXo_cb)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_ce = -(pxa(-1)*JdaXa_ce +pxexe3(-1)*JdaXe_ce +pxng(-1)*JdaXng_ce +pxne(-1)*JdaXne_ce +pxnf(-1)*JdaXnf_ce +pxnz(-1)*JdaXnz_ce +pxb(-1)*JdaXb_ce +pxqs(-1)*JdaXqs_ce +pxqf(-1)*JdaXqf_ce +pxh(-1)*JdaXh_ce +pxo_p(-1)*JdaXo_ce)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_cf = -(pxa(-1)*JdaXa_cf +pxexe3(-1)*JdaXe_cf +pxng(-1)*JdaXng_cf +pxne(-1)*JdaXne_cf +pxnf(-1)*JdaXnf_cf +pxnz(-1)*JdaXnz_cf +pxb(-1)*JdaXb_cf +pxqs(-1)*JdaXqs_cf +pxqf(-1)*JdaXqf_cf +pxh(-1)*JdaXh_cf +pxo_p(-1)*JdaXo_cf)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_cg = -(pxa(-1)*JdaXa_cg +pxexe3(-1)*JdaXe_cg +pxng(-1)*JdaXng_cg +pxne(-1)*JdaXne_cg +pxnf(-1)*JdaXnf_cg +pxnz(-1)*JdaXnz_cg +pxb(-1)*JdaXb_cg +pxqs(-1)*JdaXqs_cg +pxqf(-1)*JdaXqf_cg +pxh(-1)*JdaXh_cg +pxo_p(-1)*JdaXo_cg)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_ch = -(pxa(-1)*JdaXa_ch +pxexe3(-1)*JdaXe_ch +pxng(-1)*JdaXng_ch +pxne(-1)*JdaXne_ch +pxnf(-1)*JdaXnf_ch +pxnz(-1)*JdaXnz_ch +pxb(-1)*JdaXb_ch +pxqs(-1)*JdaXqs_ch +pxqf(-1)*JdaXqf_ch +pxh(-1)*JdaXh_ch +pxo_p(-1)*JdaXo_ch)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_cs = -(pxa(-1)*JdaXa_cs +pxexe3(-1)*JdaXe_cs +pxng(-1)*JdaXng_cs +pxne(-1)*JdaXne_cs +pxnf(-1)*JdaXnf_cs +pxnz(-1)*JdaXnz_cs +pxb(-1)*JdaXb_cs +pxqs(-1)*JdaXqs_cs +pxqf(-1)*JdaXqf_cs +pxh(-1)*JdaXh_cs +pxo_p(-1)*JdaXo_cs)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_cv = -(pxa(-1)*JdaXa_cv +pxexe3(-1)*JdaXe_cv +pxng(-1)*JdaXng_cv +pxne(-1)*JdaXne_cv +pxnf(-1)*JdaXnf_cv +pxnz(-1)*JdaXnz_cv +pxb(-1)*JdaXb_cv +pxqs(-1)*JdaXqs_cv +pxqf(-1)*JdaXqf_cv +pxh(-1)*JdaXh_cv +pxo_p(-1)*JdaXo_cv)/ pxqzxo(-1) $ () eksport, e FRML _I RJaXqz_e01 = -( pxng(-1)*JdaXng_e01+pxne(-1)*JdaXne_e01+ pxnz(-1)*JdaXnz_e01 +pxb(-1)*JdaXb_e01 +pxqs(-1)*JdaXqs_e01+pxqf(-1)*JdaXqf_e01+pxh(-1)*JdaXh_e01+pxo_p(-1)*JdaXo_e01 )/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_e2 = -(pxa(-1)*JdaXa_e2 +pxng(-1)*JdaXng_e2 +pxne(-1)*JdaXne_e2 +pxnf(-1)*JdaXnf_e2 +pxnz(-1)*JdaXnz_e2 +pxb(-1)*JdaXb_e2 +pxqs(-1)*JdaXqs_e2 +pxqf(-1)*JdaXqf_e2 +pxh(-1)*JdaXh_e2 +pxo_p(-1)*JdaXo_e2 )/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_e3x = -(pxa(-1)*JdaXa_e3x+pxng(-1)*JdaXng_e3x+pxne(-1)*JdaXne_e3x+pxnf(-1)*JdaXnf_e3x+pxnz(-1)*JdaXnz_e3x +pxb(-1)*JdaXb_e3x +pxqs(-1)*JdaXqs_e3x+pxqf(-1)*JdaXqf_e3x+pxh(-1)*JdaXh_e3x+pxo_p(-1)*JdaXo_e3x )/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_e59 = -(pxa(-1)*JdaXa_e59+pxng(-1)*JdaXng_e59+pxne(-1)*JdaXne_e59+pxnf(-1)*JdaXnf_e59+pxnz(-1)*JdaXnz_e59 +pxb(-1)*JdaXb_e59 +pxqs(-1)*JdaXqs_e59+pxqf(-1)*JdaXqf_e59+pxh(-1)*JdaXh_e59+pxo_p(-1)*JdaXo_e59 )/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_e7y = -(pxa(-1)*JdaXa_e7y+pxng(-1)*JdaXng_e7y+pxne(-1)*JdaXne_e7y+pxnf(-1)*JdaXnf_e7y+pxnz(-1)*JdaXnz_e7y +pxb(-1)*JdaXb_e7y +pxqs(-1)*JdaXqs_e7y+pxqf(-1)*JdaXqf_e7y+pxh(-1)*JdaXh_e7y+pxo_p(-1)*JdaXo_e7y )/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_esq = -(pxa(-1)*JdaXa_esq+pxng(-1)*JdaXng_esq+pxne(-1)*JdaXne_esq+pxnf(-1)*JdaXnf_esq+pxnz(-1)*JdaXnz_esq +pxb(-1)*JdaXb_esq + pxqf(-1)*JdaXqf_esq+pxh(-1)*JdaXh_esq+pxo_p(-1)*JdaXo_esq )/ pxqzxo(-1) $ () materialeinput, vm FRML _I RJaXqz_vma = -(pxa(-1)*JdaXa_vma +pxnf(-1)*JdaXnf_vma +pxnz(-1)*JdaXnz_vma +pxb(-1)*JdaXb_vma +pxqs(-1)*JdaXqs_vma +pxqf(-1)*JdaXqf_vma +pxh(-1)*JdaXh_vma +pxo_p(-1)*JdaXo_vma)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmb = -(pxa(-1)*JdaXa_vmb+pxnf(-1)*JdaXnf_vmb +pxnz(-1)*JdaXnz_vmb +pxb(-1)*JdaXb_vmb +pxqs(-1)*JdaXqs_vmb +pxqf(-1)*JdaXqf_vmb +pxh(-1)*JdaXh_vmb +pxo_p(-1)*JdaXo_vmb)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vme = -(pxa(-1)*JdaXa_vme +pxnf(-1)*JdaXnf_vme +pxnz(-1)*JdaXnz_vme +pxb(-1)*JdaXb_vme+pxqs(-1)*JdaXqs_vme +pxqf(-1)*JdaXqf_vme +pxh(-1)*JdaXh_vme +pxo_p(-1)*JdaXo_vme)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmh = -(pxa(-1)*JdaXa_vmh +pxnf(-1)*JdaXnf_vmh +pxnz(-1)*JdaXnz_vmh +pxb(-1)*JdaXb_vmh+pxqs(-1)*JdaXqs_vmh +pxqf(-1)*JdaXqf_vmh +pxh(-1)*JdaXh_vmh +pxo_p(-1)*JdaXo_vmh)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmne = -( pxnf(-1)*JdaXnf_vmne +pxnz(-1)*JdaXnz_vmne +pxb(-1)*JdaXb_vmne +pxqs(-1)*JdaXqs_vmne +pxqf(-1)*JdaXqf_vmne +pxh(-1)*JdaXh_vmne +pxo_p(-1)*JdaXo_vmne)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmnf = -(pxa(-1)*JdaXa_vmnf+pxnf(-1)*JdaXnf_vmnf +pxnz(-1)*JdaXnz_vmnf +pxb(-1)*JdaXb_vmnf+pxqs(-1)*JdaXqs_vmnf +pxqf(-1)*JdaXqf_vmnf +pxh(-1)*JdaXh_vmnf +pxo_p(-1)*JdaXo_vmnf)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmng = -(pxa(-1)*JdaXa_vmng+pxnf(-1)*JdaXnf_vmng +pxnz(-1)*JdaXnz_vmng +pxb(-1)*JdaXb_vmng +pxqs(-1)*JdaXqs_vmng +pxqf(-1)*JdaXqf_vmng +pxh(-1)*JdaXh_vmng +pxo_p(-1)*JdaXo_vmng)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmnz = -(pxa(-1)*JdaXa_vmnz+pxnf(-1)*JdaXnf_vmnz +pxnz(-1)*JdaXnz_vmnz +pxb(-1)*JdaXb_vmnz +pxqs(-1)*JdaXqs_vmnz +pxqf(-1)*JdaXqf_vmnz +pxh(-1)*JdaXh_vmnz +pxo_p(-1)*JdaXo_vmnz)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmo = -(pxa(-1)*JdaXa_vmo+ pxnf(-1)*JdaXnf_vmo +pxnz(-1)*JdaXnz_vmo +pxb(-1)*JdaXb_vmo +pxqs(-1)*JdaXqs_vmo +pxqf(-1)*JdaXqf_vmo +pxh(-1)*JdaXh_vmo +pxo_p(-1)*JdaXo_vmo)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmqf = -(pxa(-1)*JdaXa_vmqf+pxnf(-1)*JdaXnf_vmqf +pxnz(-1)*JdaXnz_vmqf +pxb(-1)*JdaXb_vmqf +pxqs(-1)*JdaXqs_vmqf +pxqf(-1)*JdaXqf_vmqf +pxh(-1)*JdaXh_vmqf +pxo_p(-1)*JdaXo_vmqf)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmqs = -(pxa(-1)*JdaXa_vmqs+pxnf(-1)*JdaXnf_vmqs +pxnz(-1)*JdaXnz_vmqs +pxb(-1)*JdaXb_vmqs +pxqs(-1)*JdaXqs_vmqs +pxqf(-1)*JdaXqf_vmqs +pxh(-1)*JdaXh_vmqs +pxo_p(-1)*JdaXo_vmqs)/ pxqzxo(-1) $ FRML _I RJaXqz_vmqz = -(pxa(-1)*JdaXa_vmqz+pxnf(-1)*JdaXnf_vmqz +pxnz(-1)*JdaXnz_vmqz +pxb(-1)*JdaXb_vmqz +pxqs(-1)*JdaXqs_vmqz +pxqf(-1)*JdaXqf_vmqz +pxh(-1)*JdaXh_vmqz +pxo_p(-1)*JdaXo_vmqz)/ pxqzxo(-1) $ () energiinput, ve FRML _I RJaXne_vea = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_vea +pxng(-1)*Jdaxng_vea )/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_veb = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_veb +pxng(-1)*Jdaxng_veb )/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_vee = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_vee +pxng(-1)*Jdaxng_vee )/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_veh = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_veh +pxng(-1)*Jdaxng_veh )/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_venf = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_venf+pxng(-1)*Jdaxng_venf)/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_veng = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_veng+pxng(-1)*Jdaxng_veng)/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_venz = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_venz+pxng(-1)*Jdaxng_venz)/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_veo = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_veo +pxng(-1)*Jdaxng_veo )/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_veqf = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_veqf+pxng(-1)*Jdaxng_veqf)/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_veqs = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_veqs+pxng(-1)*Jdaxng_veqs)/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_veqz = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_veqz+pxng(-1)*Jdaxng_veqz)/pxne(-1) $ FRML _I RJaXne_vene = -(pxexe3(-1)*Jdaxe_vene+pxng(-1)*Jdaxng_vene+pxa(-1)*Jdaxa_vene)/pxne(-1) $ () ### ENDBLOCK ### () ### PRODV.f20 ### () () Produktionsværdier () FRML _GJRD Log(fXaw) = Log(fXae*kfee)+elpfxa*Log((pne01/pwaw)*kfxa) $ FRML _GJRD Dlog(fXa) = Dlog(fXae)+ekpfxa*Dlog((pne01/pwav)*kfxa) -Tfxa*Log(fXa(-1)/fXaw(-1)) $ FRML _GJRD Dlog(fXnf) = Dlog(fXa-hostkor) $ FRML _I Xa = fXa*pxa $ FRML _I Xnf = fXnf*pxnf $ FRML _G fXng = aXng_Vea*fVea/(1+JRpXng_Vea) +aXng_Vee*fVee/(1+JRpXng_Vee) +aXng_Veng*fVeng/(1+JRpXng_Veng) +aXng_Vene*fVene/(1+JRpXng_Vene) +aXng_Venf*fVenf/(1+JRpXng_Venf) +aXng_Venz*fVenz/(1+JRpXng_Venz) +aXng_Veb*fVeb/(1+JRpXng_Veb) +aXng_Veqz*fVeqz/(1+JRpXng_Veqz) +aXng_Veqs*fVeqs/(1+JRpXng_Veqs) +aXng_Veqf*fVeqf/(1+JRpXng_Veqf) +aXng_Veh*fVeh/(1+JRpXng_Veh) +aXng_Veo*fVeo/(1+JRpXng_Veo) +aXng_Cf*fCf/(1+JRpXng_Cf) +aXng_Cv*fCv/(1+JRpXng_Cv) +aXng_Ce*fCe/(1+JRpXng_Ce) +aXng_Cg*fCg/(1+JRpXng_Cg) +aXng_Cb*fCb/(1+JRpXng_Cb) +aXng_Ch*fCh/(1+JRpXng_Ch) +aXng_Cs*fCs/(1+JRpXng_Cs) +aXng_Co*fCo/(1+JRpXng_Co) +aXng_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXng_Imxo7y) +aXng_Ib*fIb/(1+JRpXng_Ib) +aXng_It*fIt/(1+JRpXng_It) +aXng_Ikn*fIkn/(1+JRpXng_Ikn) +aXng_E01*fE01/(1+JRpXng_E01) +aXng_E2*fE2/(1+JRpXng_E2) +aXng_E3x*fE3x/(1+JRpXng_E3x) +aXng_E59*fE59/(1+JRpXng_E59) +aXng_E7y*fE7y/(1+JRpXng_E7y) +aXng_Esq*fEsq/(1+JRpXng_Esq) +Xng_il/pXng $ FRML _G fXne = aXne_Vea*fVea/(1+JRpXne_Vea) +aXne_Vee*fVee/(1+JRpXne_Vee) +aXne_Veng*fVeng/(1+JRpXne_Veng) +aXne_Vene*fVene/(1+JRpXne_Vene) +aXne_Venf*fVenf/(1+JRpXne_Venf) +aXne_Venz*fVenz/(1+JRpXne_Venz) +aXne_Veb*fVeb/(1+JRpXne_Veb) +aXne_Veqz*fVeqz/(1+JRpXne_Veqz) +aXne_Veqs*fVeqs/(1+JRpXne_Veqs) +aXne_Veqf*fVeqf/(1+JRpXne_Veqf) +aXne_Veh*fVeh/(1+JRpXne_Veh) +aXne_Veo*fVeo/(1+JRpXne_Veo) +aXne_Cf*fCf/(1+JRpXne_Cf) +aXne_Cv*fCv/(1+JRpXne_Cv) +aXne_Ce*fCe/(1+JRpXne_Ce) +aXne_Cg*fCg/(1+JRpXne_Cg) +aXne_Cb*fCb/(1+JRpXne_Cb) +aXne_Ch*fCh/(1+JRpXne_Ch) +aXne_Cs*fCs/(1+JRpXne_Cs) +aXne_Co*fCo/(1+JRpXne_Co) +aXne_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXne_Imxo7y) +aXne_Ib*fIb/(1+JRpXne_Ib) +aXne_It*fIt/(1+JRpXne_It) +aXne_Ikn*fIkn/(1+JRpXne_Ikn) +aXne_E01*fE01/(1+JRpXne_E01) +aXne_E2*fE2/(1+JRpXne_E2) +aXne_E3x*fE3x/(1+JRpXne_E3x) +aXne_E59*fE59/(1+JRpXne_E59) +aXne_E7y*fE7y/(1+JRpXne_E7y) +aXne_Esq*fEsq/(1+JRpXne_Esq) +Xne_il/pXne $ FRML _G fXnz = aXnz_Vma*fVma/(1+JRpXnz_Vma) +aXnz_Vme*fVme/(1+JRpXnz_Vme) +aXnz_Vmng*fVmng/(1+JRpXnz_Vmng) +aXnz_Vmne*fVmne/(1+JRpXnz_Vmne) +aXnz_Vmnf*fVmnf/(1+JRpXnz_Vmnf) +aXnz_Vmnz*fVmnz/(1+JRpXnz_Vmnz) +aXnz_Vmb*fVmb/(1+JRpXnz_Vmb) +aXnz_Vmqz*fVmqz/(1+JRpXnz_Vmqz) +aXnz_Vmqs*fVmqs/(1+JRpXnz_Vmqs) +aXnz_Vmqf*fVmqf/(1+JRpXnz_Vmqf) +aXnz_Vmh*fVmh/(1+JRpXnz_Vmh) +aXnz_Vmo*fVmo/(1+JRpXnz_Vmo) +aXnz_Cf*fCf/(1+JRpXnz_Cf) +aXnz_Cv*fCv/(1+JRpXnz_Cv) +aXnz_Ce*fCe/(1+JRpXnz_Ce) +aXnz_Cg*fCg/(1+JRpXnz_Cg) +aXnz_Cb*fCb/(1+JRpXnz_Cb) +aXnz_Ch*fCh/(1+JRpXnz_Ch) +aXnz_Cs*fCs/(1+JRpXnz_Cs) +aXnz_Co*fCo/(1+JRpXnz_Co) +aXnz_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXnz_Imxo7y) +aXnz_Ib*fIb/(1+JRpXnz_Ib) +aXnz_It*fIt/(1+JRpXnz_It) +aXnz_Ikn*fIkn/(1+JRpXnz_Ikn) +aXnz_E01*fE01/(1+JRpXnz_E01) +aXnz_E2*fE2/(1+JRpXnz_E2) +aXnz_E3x*fE3x/(1+JRpXnz_E3x) +aXnz_E59*fE59/(1+JRpXnz_E59) +aXnz_E7y*fE7y/(1+JRpXnz_E7y) +aXnz_Esq*fEsq/(1+JRpXnz_Esq) +Xnz_il/pXnz $ FRML _G fXb = aXb_Vma*fVma/(1+JRpXb_Vma) +aXb_Vme*fVme/(1+JRpXb_Vme) +aXb_Vmng*fVmng/(1+JRpXb_Vmng) +aXb_Vmne*fVmne/(1+JRpXb_Vmne) +aXb_Vmnf*fVmnf/(1+JRpXb_Vmnf) +aXb_Vmnz*fVmnz/(1+JRpXb_Vmnz) +aXb_Vmb*fVmb/(1+JRpXb_Vmb) +aXb_Vmqz*fVmqz/(1+JRpXb_Vmqz) +aXb_Vmqs*fVmqs/(1+JRpXb_Vmqs) +aXb_Vmqf*fVmqf/(1+JRpXb_Vmqf) +aXb_Vmh*fVmh/(1+JRpXb_Vmh) +aXb_Vmo*fVmo/(1+JRpXb_Vmo) +aXb_Cf*fCf/(1+JRpXb_Cf) +aXb_Cv*fCv/(1+JRpXb_Cv) +aXb_Ce*fCe/(1+JRpXb_Ce) +aXb_Cg*fCg/(1+JRpXb_Cg) +aXb_Cb*fCb/(1+JRpXb_Cb) +aXb_Ch*fCh/(1+JRpXb_Ch) +aXb_Cs*fCs/(1+JRpXb_Cs) +aXb_Co*fCo/(1+JRpXb_Co) +aXb_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXb_Imxo7y) +aXb_Ib*fIb/(1+JRpXb_Ib) +aXb_It*fIt/(1+JRpXb_It) +aXb_Ikn*fIkn/(1+JRpXb_Ikn) +aXb_E01*fE01/(1+JRpXb_E01) +aXb_E2*fE2/(1+JRpXb_E2) +aXb_E3x*fE3x/(1+JRpXb_E3x) +aXb_E59*fE59/(1+JRpXb_E59) +aXb_E7y*fE7y/(1+JRpXb_E7y) +aXb_Esq*fEsq/(1+JRpXb_Esq) +Xb_il/pXb $ FRML _G fXqzXo = aXqz_Vma*fVma/(1+JRpXqz_Vma) +aXqz_Vme*fVme/(1+JRpXqz_Vme) +aXqz_Vmng*fVmng/(1+JRpXqz_Vmng) +aXqz_Vmne*fVmne/(1+JRpXqz_Vmne) +aXqz_Vmnf*fVmnf/(1+JRpXqz_Vmnf) +aXqz_Vmnz*fVmnz/(1+JRpXqz_Vmnz) +aXqz_Vmb*fVmb/(1+JRpXqz_Vmb) +aXqz_Vmqz*fVmqz/(1+JRpXqz_Vmqz) +aXqz_Vmqs*fVmqs/(1+JRpXqz_Vmqs) +aXqz_Vmqf*fVmqf/(1+JRpXqz_Vmqf) +aXqz_Vmh*fVmh/(1+JRpXqz_Vmh) +aXqz_Vmo*fVmo/(1+JRpXqz_Vmo) +aXqz_Cf*fCf/(1+JRpXqz_Cf) +aXqz_Cv*fCv/(1+JRpXqz_Cv) +aXqz_Ce*fCe/(1+JRpXqz_Ce) +aXqz_Cg*fCg/(1+JRpXqz_Cg) +aXqz_Cb*fCb/(1+JRpXqz_Cb) +aXqz_Ch*fCh/(1+JRpXqz_Ch) +aXqz_Cs*fCs/(1+JRpXqz_Cs) +aXqz_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXqz_Imxo7y) +aXqz_Ib*fIb/(1+JRpXqz_Ib) +aXqz_It*fIt/(1+JRpXqz_It) +aXqz_Ikn*fIkn/(1+JRpXqz_Ikn) +aXqz_E01*fE01/(1+JRpXqz_E01) +aXqz_E2*fE2/(1+JRpXqz_E2) +aXqz_E3x*fE3x/(1+JRpXqz_E3x) +aXqz_E59*fE59/(1+JRpXqz_E59) +aXqz_E7y*fE7y/(1+JRpXqz_E7y) +aXqz_Esq*fEsq/(1+JRpXqz_Esq) +aXqz_ess*fEss/(1+JRpXqz_Ess) +Xqz_il/pxqzxo $ FRML _GJRD fXqz_co = fCoim + (fXqz_co(-1)- fCoim(-1))*fco/fCo(-1) $ FRML _I fXqz = (pxqzxo(-1)*fXqzxo+pxqz_co(-1)*fXqz_co)/pxqz(-1) $ FRML _G fXqs = aXqs_Vma*fVma/(1+JRpXqs_Vma) +aXqs_Vme*fVme/(1+JRpXqs_Vme) +aXqs_Vmng*fVmng/(1+JRpXqs_Vmng) +aXqs_Vmne*fVmne/(1+JRpXqs_Vmne) +aXqs_Vmnf*fVmnf/(1+JRpXqs_Vmnf) +aXqs_Vmnz*fVmnz/(1+JRpXqs_Vmnz) +aXqs_Vmb*fVmb/(1+JRpXqs_Vmb) +aXqs_Vmqz*fVmqz/(1+JRpXqs_Vmqz) +aXqs_Vmqs*fVmqs/(1+JRpXqs_Vmqs) +aXqs_Vmqf*fVmqf/(1+JRpXqs_Vmqf) +aXqs_Vmh*fVmh/(1+JRpXqs_Vmh) +aXqs_Vmo*fVmo/(1+JRpXqs_Vmo) +aXqs_Cf*fCf/(1+JRpXqs_Cf) +aXqs_Cv*fCv/(1+JRpXqs_Cv) +aXqs_Ce*fCe/(1+JRpXqs_Ce) +aXqs_Cg*fCg/(1+JRpXqs_Cg) +aXqs_Cb*fCb/(1+JRpXqs_Cb) +aXqs_Ch*fCh/(1+JRpXqs_Ch) +aXqs_Cs*fCs/(1+JRpXqs_Cs) +aXqs_Co*fCo/(1+JRpXqs_Co) +aXqs_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXqs_Imxo7y) +aXqs_Ib*fIb/(1+JRpXqs_Ib) +aXqs_It*fIt/(1+JRpXqs_It) +aXqs_Ikn*fIkn/(1+JRpXqs_Ikn) +aXqs_E01*fE01/(1+JRpXqs_E01) +aXqs_E2*fE2/(1+JRpXqs_E2) +aXqs_E3x*fE3x/(1+JRpXqs_E3x) +aXqs_E59*fE59/(1+JRpXqs_E59) +aXqs_E7y*fE7y/(1+JRpXqs_E7y) +aXqs_Ess*fEss/(1+JRpXqs_Ess) +Xqs_il/pXqs $ FRML _G fXqf = aXqf_Vma*fVma/(1+JRpXqf_Vma) +aXqf_Vme*fVme/(1+JRpXqf_Vme) +aXqf_Vmng*fVmng/(1+JRpXqf_Vmng) +aXqf_Vmne*fVmne/(1+JRpXqf_Vmne) +aXqf_Vmnf*fVmnf/(1+JRpXqf_Vmnf) +aXqf_Vmnz*fVmnz/(1+JRpXqf_Vmnz) +aXqf_Vmb*fVmb/(1+JRpXqf_Vmb) +aXqf_Vmqz*fVmqz/(1+JRpXqf_Vmqz) +aXqf_Vmqs*fVmqs/(1+JRpXqf_Vmqs) +aXqf_Vmqf*fVmqf/(1+JRpXqf_Vmqf) +aXqf_Vmh*fVmh/(1+JRpXqf_Vmh) +aXqf_Vmo*fVmo/(1+JRpXqf_Vmo) +aXqf_Cf*fCf/(1+JRpXqf_Cf) +aXqf_Cv*fCv/(1+JRpXqf_Cv) +aXqf_Ce*fCe/(1+JRpXqf_Ce) +aXqf_Cg*fCg/(1+JRpXqf_Cg) +aXqf_Cb*fCb/(1+JRpXqf_Cb) +aXqf_Ch*fCh/(1+JRpXqf_Ch) +aXqf_Cs*fCs/(1+JRpXqf_Cs) +aXqf_Co*fCo/(1+JRpXqf_Co) +aXqf_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXqf_Imxo7y) +aXqf_Ib*fIb/(1+JRpXqf_Ib) +aXqf_It*fIt/(1+JRpXqf_It) +aXqf_Ikn*fIkn/(1+JRpXqf_Ikn) +aXqf_E01*fE01/(1+JRpXqf_E01) +aXqf_E2*fE2/(1+JRpXqf_E2) +aXqf_E3x*fE3x/(1+JRpXqf_E3x) +aXqf_E59*fE59/(1+JRpXqf_E59) +aXqf_E7y*fE7y/(1+JRpXqf_E7y) +aXqf_Esq*fEsq/(1+JRpXqf_Esq) +Xqf_il/pXqf $ FRML _G fCh = (fXh - (aXh_Vma*fVma/(1+JRpXh_Vma) +aXh_Vme*fVme/(1+JRpXh_Vme) +aXh_Vmng*fVmng/(1+JRpXh_Vmng) +aXh_Vmne*fVmne/(1+JRpXh_Vmne) +aXh_Vmnf*fVmnf/(1+JRpXh_Vmnf) +aXh_Vmnz*fVmnz/(1+JRpXh_Vmnz) +aXh_Vmb*fVmb/(1+JRpXh_Vmb) +aXh_Vmqz*fVmqz/(1+JRpXh_Vmqz) +aXh_Vmqs*fVmqs/(1+JRpXh_Vmqs) +aXh_Vmqf*fVmqf/(1+JRpXh_Vmqf) +aXh_Vmh*fVmh/(1+JRpXh_Vmh) +aXh_Vmo*fVmo/(1+JRpXh_Vmo) +aXh_Cf*fCf/(1+JRpXh_Cf) +aXh_Cv*fCv/(1+JRpXh_Cv) +aXh_Ce*fCe/(1+JRpXh_Ce) +aXh_Cg*fCg/(1+JRpXh_Cg) +aXh_Cb*fCb/(1+JRpXh_Cb) +aXh_Cs*fCs/(1+JRpXh_Cs) +aXh_Co*fCo/(1+JRpXh_Co) +aXh_Imxo7y*fImxo7y/(1+JRpXh_Imxo7y) +aXh_Ib*fIb/(1+JRpXh_Ib) +aXh_It*fIt/(1+JRpXh_It) +aXh_Ikn*fIkn/(1+JRpXh_Ikn) +aXh_E01*fE01/(1+JRpXh_E01) +aXh_E2*fE2/(1+JRpXh_E2) +aXh_E3x*fE3x/(1+JRpXh_E3x) +aXh_E59*fE59/(1+JRpXh_E59) +aXh_E7y*fE7y/(1+JRpXh_E7y) +aXh_Esq*fEsq/(1+JRpXh_Esq) +Xh_il/pXh ) ) *(1+JRpXh_Ch)/aXh_Ch $ FRML _I Xng = fXng*pxng $ FRML _I Xne = fXne*pxne $ FRML _I Xnz = fXnz*pxnz $ FRML _I Xb = fXb*pxb $ FRML _I Xqz = fXqz*pxqz $ FRML _I Xqs = fXqs*pxqs $ FRML _I Xqf = fXqf*pxqf $ FRML _I Xh = fXh*pxh $ FRML _I fXn = (pxng(-1)*fXng+pxne(-1)*fXne+pxnf(-1)*fXnf+pxnz(-1)*fXnz) /pxn(-1) $ () ### ENDBLOCK ### () ### LAGER.f20 ### () () () Lagerinvesteringer () () FRML _S Xa_il = (1-Dfil)*pxa *( 0.295804*( 0.25 *(Dif(fXa)-Dif(Xa_il/pxa)) +(1-0.25)*(Dif(fXa(-1))-Dif(Xa_il(-1)/pxa(-1))) ) +0.606816*(hostkor-0.5*hostkor(-1)-0.5*hostkor(-2)) +JXa_il ) + Dfil*zXa_il $ FRML _S Xe_il = (1-Dfil)*pxexe3 *( 0.077128*( 0.25 *(Dif(fXexe3)-Dif(Xe_il/pxexe3)) +(1-0.25)*(Dif(fXexe3(-1))-Dif(Xe_il(-1)/pxexe3(-1))) ) +0*Xe_il(-1)/pxexe3(-1) +JXe_IL ) + Dfil*zXe_il $ FRML _S Xne_il = (1-Dfil)*pxne *( 0.032049*( 0 *(Dif(fXne)-Dif(Xne_il/pxne)) +(1-0)*(Dif(fXne(-1))-Dif(Xne_il(-1)/pxne(-1))) ) +0*Xne_il(-1)/pxne(-1) +JXne_il ) + Dfil*zXne_il $ FRML _S Xnf_il = (1-Dfil)*pxnf *( 0.019073*( 0 *(Dif(fXnf)-Dif(Xnf_il/pxnf)) +(1-0)*(Dif(fXnf(-1))-Dif(Xnf_il(-1)/pxnf(-1))) ) +0*Xnf_il(-1)/pxnf(-1) +JXnf_il ) + Dfil*zXnf_il $ FRML _S Xng_il = (1-Dfil)*pxng *( 0.00387935*( 0 *(Dif(fXng)-Dif(Xng_il/pxng)) +(1-0)*(Dif(fXng(-1))-Dif(Xng_il(-1)/pxng(-1))) ) +0.655226*Xng_il(-1)/pxng(-1) +JXng_il ) + Dfil*zXng_il $ FRML _S Xnz_il = (1-Dfil)*pxnz *( 0.182806*( 0.75 *(Dif(fXnz)-Dif(Xnz_il/pxnz)) +(1-0.75)*(Dif(fXnz(-1))-Dif(Xnz_il(-1)/pxnz(-1))) ) +0*Xnz_il(-1)/pxnz(-1) +JXnz_il ) + Dfil*zXnz_il $ FRML _S Xqz_il = (1-Dfil)*pxqzxo *( 0.013796 *( 1 *(Dif(fXqzxo)-Dif(Xqz_il/pxqzxo)) +(1-1)*(Dif(fXqzxo(-1))-Dif(Xqz_il(-1)/pxqzxo(-1))) ) +0.273633 *Xqz_il(-1)/pxqzxo(-1) +JXqz_il ) + Dfil*zXqz_il $ FRML _S M01_il = (1-Dfil)*pm01 *( 0.104189*( 0.5 *(Dif(fM01)-Dif(M01_il/pm01)) +(1-0.5)*(Dif(fM01(-1))-Dif(M01_il(-1)/pm01(-1))) ) +0*M01_il(-1)/pm01(-1) +JM01_il ) + Dfil*zM01_il $ FRML _S M2_il = (1-Dfil)*pm2 *( 0.107885*( 0 *(Dif(fM2)-Dif(M2_il/pm2)) +(1-0)*(Dif(fM2(-1))-Dif(M2_il(-1)/pm2(-1))) ) +0*M2_il(-1)/pm2(-1) +JM2_il ) + Dfil*zM2_il $ FRML _S M3k_il = (1-Dfil)*pm3k *( 0.293389*( 0 *(Dif(fM3k)-Dif(M3k_il/pm3k)) +(1-0)*(Dif(fM3k(-1))-Dif(M3k_il(-1)/pm3k(-1))) ) +0*M3k_il(-1)/pm3k(-1) +JM3k_il ) + Dfil*zM3k_il $ FRML _S M3r_il = (1-Dfil)*pm3r *(0.014353*( 0 *(Dif(fM3r)-Dif(M3r_il/pm3r)) +(1-0)*(Dif(fM3r(-1))-Dif(M3r_il(-1)/pm3r(-1))) ) +0*M3r_il(-1)/pm3r(-1) +JM3r_il ) + Dfil*zM3r_il $ FRML _S M3q_il = (1-Dfil)*pm3q *( 0.050758*( 1 *(Dif(fM3q)-Dif(M3q_il/pm3q)) +(1-1)*(Dif(fM3q(-1))-Dif(M3q_il(-1)/pm3q(-1))) ) +0.773433*M3q_il(-1)/pm3q(-1) +JM3q_il ) + Dfil*zM3q_il $ FRML _S M59_il = (1-Dfil)*pm59 *( 0.149003*( 0.75 *(Dif(fM59)-Dif(M59_il/pm59)) +(1-0.75)*(Dif(fM59(-1))-Dif(M59_il(-1)/pm59(-1))) ) +0.178171*M59_il(-1)/pm59(-1) +JM59_il ) + Dfil*zM59_il $ FRML _S M7b_il = (1-Dfil)*pm7b *( 0.308246*( 0.75 *(Dif(fM7b)-Dif(M7b_il/pm7b)) +(1-0.75)*(Dif(fM7b(-1))-Dif(M7b_il(-1)/pm7b(-1))) ) +0*M7b_il(-1)/pm7b(-1) +JM7b_il ) + Dfil*zM7b_il $ FRML _G M7y_il = (1-Dfil)*pm7y *( bm7y_il*( 1 *(Dif(fM7y)-Dif(M7y_il/pm7y)) +(1-1)*( Dif(fM7y(-1))-Dif(M7y_il(-1)/pm7y(-1))) ) +JM7y_il ) + Dfil*zM7y_il $ FRML _G Ms_il = (1-Dfil)*pms*( bms_il*( 1 *(Dif(fMs)-Dif(Ms_il/pms)) +(1-1)*(Dif(fMs(-1))-Dif(Ms_il(-1)/pms(-1))) ) +JMs_il ) + Dfil*zMs_il $ FRML _G Xb_il = (1-Dfil)*pxb *( bxb_il*( 1 *(Dif(fXb)-Dif(Xb_il/pxb)) +(1-1)*(Dif(fXb(-1))-Dif(Xb_il(-1)/pxb(-1))) ) +JXb_il ) + Dfil*zXb_il $ FRML _G Xh_il = (1-Dfil)*pxh *( bxh_il*( 1 *(Dif(fXh)-Dif(Xh_il/pxh) ) +(1-1)*(Dif(fXh(-1))-Dif(Xh_il(-1)/pxh(-1))) ) +JXh_il ) + Dfil*zXh_il $ FRML _G Xqf_il = (1-Dfil)*pxqf *( bxqf_il*( 1 *(Dif(fXqf)-Dif(Xqf_il/pxqf)) +(1-1)*(Dif(fXqf(-1))-Dif(Xqf_il(-1)/pxqf(-1))) ) +JXqf_il ) + Dfil*zXqf_il $ FRML _G Xqs_il = (1-Dfil)*pxqs *( bxqs_il*( 1 *(Dif(fXqs)-Dif(Xqs_il/pxqs)) +(1-1)*(Dif(fXqs(-1))-Dif(Xqs_il(-1)/pxqs(-1))) ) +JXqs_il ) + Dfil*zXqs_il $ FRML _G Xo_il = (1-Dfil)*pxo_p *( bxo_il*( 1 *(Dif(fXo)-Dif(Xo_il/pxo_p)) +(1-1)*(Dif(fXo(-1))-Dif(Xo_il(-1)/pxo_p(-1))) ) +JXo_il ) + Dfil*zXo_il $ FRML _GJ_ Ilo = Xo_il $ FRML _GJ_ pilo = pxo $ () Færdigvarelagre.. FRML _I fIlo = Ilo/pilo $ FRML _GJ_ Ilo1 = Xo_il $ FRML _GJ pilo1 = pxo1 $ () Færdigvarelagre.. FRML _I fIlo1 = Ilo1/pilo1 $ () Lagerinvesteringer i alt FRML _GJ_ fdIl = pxa(-1) *Xa_il/pxa +pxexe3(-1)*Xe_il/pxexe3 +pxne(-1) *Xne_il/pxne +pxng(-1) *Xng_il/pxng +pxnf(-1) *Xnf_il/pxnf +pxnz(-1) *Xnz_il/pxnz +pxb(-1) *Xb_il/pxb +pxqzxo(-1)*Xqz_il/pxqzxo +pxqs(-1) *Xqs_il/pxqs +pxqf(-1) *Xqf_il/pxqf +pxo_p(-1) *Xo_il/pxo_p +pm01(-1) *M01_il/pm01 +pm2(-1) *M2_il/pm2 +pm3r(-1) *M3r_il/pm3r +pm3k(-1) *M3k_il/pm3k +pm3q(-1) *M3q_il/pm3q +pm59(-1) *M59_il/pm59 +pm7b(-1) *M7b_il/pm7b +pm7y(-1) *M7y_il/pm7y +pms(-1) *Ms_il/pms +(Spp_il+Spm_il+Spg_il)*pxnz(-1)/pxnz $ FRML _I fIl = (fdIl/Il(-1))*fIl(-1) $ FRML _I Il = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il +M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il +Ms_il+Spm_il+Spp_il+Spg_il $ FRML _I Iln = Xne_il+Xng_il+Xnf_il+Xnz_il $ FRML _I Ilq = Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il $ FRML _I Ilm = M01_il+M2_il+M3r_il+M3k_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il+Ms_il $ FRML _I Ilx = Xa_il+Xe_il+Xne_il+Xng_il+Xnf_il +Xnz_il+Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xo_il $ () ### ENDBLOCK ### () ### PRISSAM.f20 ### () Prissammenbinding FRML _I fVa = (pvea(-1) *fVea +pvma(-1) *fVma) /pva(-1) $ FRML _I fVe = (pvee(-1) *fVee +pvme(-1) *fVme) /pve(-1) $ FRML _I fVng = (pveng(-1)*fVeng+pvmng(-1)*fVmng)/pvng(-1) $ FRML _I fVne = (pvene(-1)*fVene+pvmne(-1)*fVmne)/pvne(-1) $ FRML _I fVnf = (pvenf(-1)*fVenf+pvmnf(-1)*fVmnf)/pvnf(-1) $ FRML _I fVnz = (pvenz(-1)*fVenz+pvmnz(-1)*fVmnz)/pvnz(-1) $ FRML _I fVb = (pveb(-1) *fVeb +pvmb(-1) *fVmb) /pvb(-1) $ FRML _I fVqz = (pveqz(-1)*fVeqz+pvmqz(-1)*fVmqz)/pvqz(-1) $ FRML _I fVqf = (pveqf(-1)*fVeqf+pvmqf(-1)*fVmqf)/pvqf(-1) $ FRML _I fVqs = (pveqs(-1)*fVeqs+pvmqs(-1)*fVmqs)/pvqs(-1) $ FRML _I fVh = (pveh(-1) *fVeh +pvmh(-1) *fVmh) /pvh(-1) $ FRML _I pva = ((pxexe3*axe_vea+pxng*axng_vea+pxne*axne_vea+pm3r*am3r_vea+pm3k*am3k_vea+pm3q*am3q_vea)*fVea +(pxa*axa_vma+pxnf*axnf_vma+pxnz*axnz_vma+pxb*axb_vma+pxqzxo*axqz_vma +pxqs*axqs_vma+pxqf*axqf_vma+pxh*axh_vma+pxo_p*axo_vma +pm01*am01_vma+pm2*am2_vma+pm59*am59_vma+pm7b*am7b_vma+pm7yxim*am7y_vma+pms*ams_vma)*fVma +Spm_xa+Spp_xa+Spg_xa)/fVa $ FRML _I pvng = ((pxexe3*axe_veng+pxng*axng_veng+pxne*axne_veng+pm3r*am3r_veng+pm3k*am3k_veng+pm3q*am3q_veng)*fVeng +(pxa*axa_vmng+pxnf*axnf_vmng+pxnz*axnz_vmng+pxb*axb_vmng +pxqzxo*axqz_vmng+pxqs*axqs_vmng+pxqf*axqf_vmng+pxh*axh_vmng+pxo_p*axo_vmng +pm01*am01_vmng+pm2*am2_vmng+pm59*am59_vmng+pm7b*am7b_vmng+pm7yxim*am7y_vmng+pms*ams_vmng)*fVmng +Spm_xng+Spp_xng+Spg_xng)/fVng $ FRML _I pvne = ((pxa*axa_vene+pxexe3*axe_vene+pxng*axng_vene+pxne*axne_vene+pm3r*am3r_vene+pm3k*am3k_vene+pm3q*am3q_vene)*fVene +(pxnf*axnf_vmne+pxnz*axnz_vmne+pxb*axb_vmne+pxqzxo*axqz_vmne +pxqs*axqs_vmne+pxqf*axqf_vmne+pxh*axh_vmne+pxo_p*axo_vmne +pm01*am01_vmne+pm2*am2_vmne+pm59*am59_vmne+pm7b*am7b_vmne+pm7yxim*am7y_vmne+pms*ams_vmne)*fVmne +Spm_xne+Spp_xne+Spg_xne)/fVne $ FRML _I pvnf = ((pxexe3*axe_venf+pxng*axng_venf+pxne*axne_venf+pm3r*am3r_venf+pm3k*am3k_venf+pm3q*am3q_venf)*fvenf +(pxa*axa_vmnf+pxnf*axnf_vmnf+pxnz*axnz_vmnf+pxb*axb_vmnf+pxqzxo*axqz_vmnf +pxqs*axqs_vmnf+pxqf*axqf_vmnf+pxh*axh_vmnf+pxo_p*axo_vmnf +pm01*am01_vmnf+pm2*am2_vmnf+pm59*am59_vmnf+pm7b*am7b_vmnf+pm7yxim*am7y_vmnf+pms*ams_vmnf)*fVmnf +Spm_xnf+Spp_xnf+Spg_xnf)/fVnf $ FRML _I pvnz = ((pxexe3*axe_venz+pxng*axng_venz+pxne*axne_venz+pm3r*am3r_venz+pm3k*am3k_venz+pm3q*am3q_venz)*fVenz +(pxa*axa_vmnz+pxnf*axnf_vmnz+pxnz*axnz_vmnz+pxb*axb_vmnz+pxqzxo*axqz_vmnz +pxqs*axqs_vmnz+pxqf*axqf_vmnz+pxh*axh_vmnz+pxo_p*axo_vmnz +pm01*am01_vmnz+pm2*am2_vmnz+pm59*am59_vmnz+pm7b*am7b_vmnz+pm7yxim*am7y_vmnz+pms*ams_vmnz)*fVmnz +Spm_xnz+Spp_xnz+Spg_xnz)/fVnz $ FRML _I pvb = ((pxexe3*axe_veb+pxng*axng_veb+pxne*axne_veb+pm3r*am3r_veb+pm3k*am3k_veb+pm3q*am3q_veb)*fVeb +(pxa*axa_vmb+pxnf*axnf_vmb+pxnz*axnz_vmb +pxb*axb_vmb+pxqzxo*axqz_vmb +pxqs*axqs_vmb+pxqf*axqf_vmb+pxh*axh_vmb+pxo_p*axo_vmb +pm01*am01_vmb+pm2*am2_vmb+pm59*am59_vmb+pm7b*am7b_vmb+pm7yxim*am7y_vmb+pms*ams_vmb)*fVmb +Spm_xb+Spp_xb+Spg_xb )/fVb $ FRML _I pve = ((pxexe3*axe_vee+pxng*axng_vee+pxne*axne_vee+pm3r*am3r_vee+pm3k*am3k_vee+pm3q*am3q_vee)*fVee +(pxa*axa_vme+pxnf*axnf_vme+pxnz*axnz_vme+pxb*axb_vme+pxqzxo*axqz_vme +pxqs*axqs_vme+pxqf*axqf_vme+pxh*axh_vme+pxo_p*axo_vme +pm01*am01_vme+pm2*am2_vme+pm59*am59_vme+pm7b*am7b_vme+pm7yxim*am7y_vme+pms*ams_vme)*fVme +Spm_xe+Spp_xe+Spg_xe )/fVe $ FRML _I pvqz = ((pxexe3*axe_veqz+pxng*axng_veqz+pxne*axne_veqz+pm3r*am3r_veqz+pm3k*am3k_veqz+pm3q*am3q_veqz)*fVeqz +(pxa*axa_vmqz+pxnf*axnf_vmqz+pxnz*axnz_vmqz+pxb*axb_vmqz+pxqzxo*axqz_vmqz +pxqs*axqs_vmqz+pxqf*axqf_vmqz+pxh*axh_vmqz+pxo_p*axo_vmqz +pm01*am01_vmqz+pm2*am2_vmqz+pm59*am59_vmqz+pm7b*am7b_vmqz+pm7yxim*am7y_vmqz+pms*ams_vmqz)*fVmqz +Spm_xqz+Spp_xqz+Spg_xqz)/fVqz $ FRML _I pvqs = ((pxexe3*axe_veqs+pxng*axng_veqs+pxne*axne_veqs+pm3r*am3r_veqs+pm3k*am3k_veqs+pm3q*am3q_veqs)*fVeqs +(pxa*axa_vmqs+pxnf*axnf_vmqs+pxnz*axnz_vmqs+pxb*axb_vmqs+pxqzxo*axqz_vmqs +pxqs*axqs_vmqs+pxqf*axqf_vmqs+pxh*axh_vmqs+pxo_p*axo_vmqs +pm01*am01_vmqs+pm2*am2_vmqs+pm59*am59_vmqs+pm7b*am7b_vmqs+pm7yxim*am7y_vmqs+pms*ams_vmqs)*fVmqs +Spm_xqs+Spp_xqs+Spg_xqs)/fVqs $ FRML _I pvqf = ((pxexe3*axe_veqf+pxng*axng_veqf+pxne*axne_veqf+pm3r*am3r_veqf+pm3k*am3k_veqf+pm3q*am3q_veqf)*fVeqf +(pxa*axa_vmqf+pxnf*axnf_vmqf+pxnz*axnz_vmqf+pxb*axb_vmqf +pxqzxo*axqz_vmqf +pxqs*axqs_vmqf+pxqf*axqf_vmqf+pxh*axh_vmqf+pxo_p*axo_vmqf +pm01*am01_vmqf+pm2*am2_vmqf+pm59*am59_vmqf+pm7b*am7b_vmqf+pm7yxim*am7y_vmqf+pms*ams_vmqf)*fVmqf +Spm_xqf+Spp_xqf+Spg_xqf)/fVqf $ FRML _I pvo = ((pxexe3*axe_veo+pxng*axng_veo+pxne*axne_veo+pm3r*am3r_veo+pm3k*am3k_veo+pm3q*am3q_veo)*fVeo +(pxa*axa_vmo+pxnf*axnf_vmo+pxnz*axnz_vmo+pxb*axb_vmo+pxqzxo*axqz_vmo +pxqs*axqs_vmo+pxqf*axqf_vmo+pxh*axh_vmo+pxo_p*axo_vmo +pm01*am01_vmo+pm2*am2_vmo+pm59*am59_vmo+pm7b*am7b_vmo+pm7yxim*am7y_vmo+pms*ams_vmo)*fVmo +Spm_xo+Spp_xo+Spg_xo)/fVo $ FRML _I pvh = ((pxexe3*axe_veh+pxng*axng_veh+pxne*axne_veh+pm3r*am3r_veh+pm3k*am3k_veh+pm3q*am3q_veh)*fVeh +(pxa*axa_vmh+pxnf*axnf_vmh+pxnz*axnz_vmh+pxb*axb_vmh+pxqzxo*axqz_vmh +pxqs*axqs_vmh+pxqf*axqf_vmh+pxh*axh_vmh+pxo_p*axo_vmh +pm01*am01_vmh+pm2*am2_vmh+pm59*am59_vmh+pm7b*am7b_vmh+pm7yxim*am7y_vmh+pms*ams_vmh)*fVmh +Spm_xh+Spp_xh+Spg_xh)/fVh $ FRML _GJRD pvea = (1+btgxa*tg) *( pxexe3*axe_vea+pxng*axng_vea+pxne*axne_vea +(pm3r+tm3r)*am3r_vea+(pm3k+tm3k)*am3k_vea+(pm3q+tm3q)*am3q_vea +tvea+bhvea*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pvmng = (1+btgxng*tg) *( pxa*axa_vmng+pxnf*axnf_vmng+pxnz*axnz_vmng+pxb*axb_vmng +pxqzxo*axqz_vmng-pxqzxo*bhveng*(fVeng/fVmng)+pxqs*axqs_vmng+pxqf*axqf_vmng+pxh*axh_vmng+pxo_p*axo_vmng +(pm01+tm01)*am01_vmng+(pm2+tm2)*am2_vmng+(pm59+tm59)*am59_vmng +(pm7b+tm7b)*am7b_vmng+(pm7yxim+tm7y)*am7y_vmng +pms*ams_vmng+tvmng ) $ FRML _GJRD pvmne = (1+btgxne*tg) *( pxnf*axnf_vmne+pxnz*axnz_vmne+pxb*axb_vmne +pxqzxo*axqz_vmne-pxqzxo*bhvene*(fVene/fVmne) +pxqs*axqs_vmne+pxqf*axqf_vmne+pxh*axh_vmne+pxo_p*axo_vmne +(pm01+tm01)*am01_vmne+(pm2+tm2)*am2_vmne+(pm59+tm59)*am59_vmne +(pm7b+tm7b)*am7b_vmne+(pm7yxim+tm7y)*am7y_vmne +pms*ams_vmne+tvmne ) $ FRML _GJRD pvenf = (1+btgxnf*tg) *( pxexe3*axe_venf+pxng*axng_venf+pxne*axne_venf +(pm3r+tm3r)*am3r_venf+(pm3k+tm3k)*am3k_venf+(pm3q+tm3q)*am3q_venf +tvenf+bhvenf*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pvenz = (1+btgxnz*tg) *( pxexe3*axe_venz+pxng*axng_venz+pxne*axne_venz +(pm3r+tm3r)*am3r_venz+(pm3k+tm3k)*am3k_venz+(pm3q+tm3q)*am3q_venz +tvenz+bhvenz*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pveb = (1+btgxb*tg) *( pxexe3*axe_veb+pxng*axng_veb+pxne*axne_veb +(pm3r+tm3r)*am3r_veb+(pm3k+tm3k)*am3k_veb+(pm3q+tm3q)*am3q_veb +tveb+bhveb*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pveqz = (1+btgxqz*tg) *( pxexe3*axe_veqz+pxng*axng_veqz+pxne*axne_veqz +(pm3r+tm3r)*am3r_veqz+(pm3k+tm3k)*am3k_veqz+(pm3q+tm3q)*am3q_veqz +tveqz+bhveqz*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pveqs = (1+btgxqs*tg) *( pxexe3*axe_veqs+pxng*axng_veqs+pxne*axne_veqs +(pm3r+tm3r)*am3r_veqs+(pm3k+tm3k)*am3k_veqs+(pm3q+tm3q)*am3q_veqs +tveqs+bhveqs*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pvee = (1+btgxe*tg) *( pxexe3*aXe_vee+pxng*aXng_vee+pxne*aXne_vee +(pm3r+tm3r)*aM3r_vee+(pm3k+tm3k)*aM3k_vee+(pm3q+tm3q)*aM3q_vee +tvee + bhvee*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pveqf = (1+btgxqf*tg) *( pxexe3*axe_veqf+pxng*axng_veqf+pxne*axne_veqf +(pm3r+tm3r)*am3r_veqf+(pm3k+tm3k)*am3k_veqf+(pm3q+tm3q)*am3q_veqf +tveqf+bhveqf*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pveh = (1+btgxh*tg) *( pxexe3*axe_veh+pxng*axng_veh+pxne*axne_veh +(pm3r+tm3r)*am3r_veh+(pm3k+tm3k)*am3k_veh+(pm3q+tm3q)*am3q_veh +tveh+bhveh*pxqzxo ) $ FRML _GJRD pveo = (1+btgxo*tg) *( pxexe3*axe_veo+pxng*axng_veo+pxne*axne_veo +(pm3r+tm3r)*am3r_veo+(pm3k+tm3k)*am3k_veo+(pm3q+tm3q)*am3q_veo +tveo+bhveo*pxqzxo ) $ FRML _I Va = pva *fVa $ FRML _I Vng = pvng*fVng $ FRML _I Vne = pvne*fVne $ FRML _I Vnf = pvnf*fVnf $ FRML _I Vnz = pvnz*fVnz $ FRML _I Vb = pvb *fVb $ FRML _I Ve = pve *fVe $ FRML _I Vh = pvh *fVh $ FRML _I Vqz = pvqz*fVqz $ FRML _I Vqs = pvqs*fVqs $ FRML _I Vqf = pvqf*fVqf $ FRML _I Vo = pvo *fVo $ FRML _I Vma = pva *fVa -pvea *fVea $ FRML _I Veng = pvng*fVng-pvmng*fVmng $ FRML _I Vene = pvne*fVne-pvmne*fVmne $ FRML _I Vmnf = pvnf*fVnf-pvenf*fVenf $ FRML _I Vmnz = pvnz*fVnz-pvenz*fVenz $ FRML _I Vmb = pvb *fVb -pveb *fVeb $ FRML _I Vmqz = pvqz*fVqz-pveqz*fVeqz $ FRML _I Vmqs = pvqs*fVqs-pveqs*fVeqs $ FRML _I Vmqf = pvqf*fVqf-pveqf*fVeqf $ FRML _I pvma = Vma /fVma $ FRML _I pveng = Veng/fVeng $ FRML _I pvene = Vene/fVene $ FRML _I pvmnf = Vmnf/fVmnf $ FRML _I pvmnz = Vmnz/fVmnz $ FRML _I pvmqf = Vmqf/fVmqf $ FRML _I pvmqz = Vmqz/fVmqz $ FRML _I pvmb = Vmb /fVmb $ FRML _I pvmqs = Vmqs/fVmqs $ FRML _I pvme = (pve*fVe-pvee*fVee)/fVme $ FRML _I pvmh = (pvh*fVh-pveh*fVeh)/fVmh $ FRML _I pvmo = (fVo*pvo-pveo*fVeo)/fVmo $ FRML _I pncf = pxexe3*axe_cf+pxng*axng_cf+pxne*axne_cf+pm3r*am3r_cf+pm3k*am3k_cf+pm3q*am3q_cf +pxa*axa_cf+pxnf*axnf_cf+pxnz*axnz_cf+pxb*axb_cf+pxqzxo*axqz_cf+pxqs*axqs_cf +pxqf*axqf_cf+pxh*axh_cf+pxo_p*axo_cf+pm01*am01_cf+pm2*am2_cf+pm59*am59_cf +pm7b*am7b_cf+pm7yxim*am7y_cf+pms*ams_cf +Spm_cf/fCf $ FRML _I pncv = pxexe3*axe_cv+pxng*axng_cv+pxne*axne_cv+pm3r*am3r_cv+pm3k*am3k_cv+pm3q*am3q_cv +pxa*axa_cv+pxnf*axnf_cv+pxnz*axnz_cv+pxb*axb_cv+pxqzxo*axqz_cv+pxqs*axqs_cv +pxqf*axqf_cv+pxh*axh_cv+pxo_p*axo_cv+pm01*am01_cv+pm2*am2_cv+pm59*am59_cv +pm7b*am7b_cv+pm7yxim*am7y_cv+pms*ams_cv +Spm_cv/fCv $ FRML _I pnce = pxexe3*axe_ce+pxng*axng_ce+pxne*axne_ce+pm3r*am3r_ce+pm3k*am3k_ce+pm3q*am3q_ce +pxa*axa_ce+pxnf*axnf_ce+pxnz*axnz_ce+pxb*axb_ce+pxqzxo*axqz_ce+pxqs*axqs_ce +pxqf*axqf_ce+pxh*axh_ce+pxo_p*axo_ce+pm01*am01_ce+pm2*am2_ce+pm59*am59_ce +pm7b*am7b_ce+pm7yxim*am7y_ce+pms*ams_ce +Spm_ce/fCe $ FRML _I pncg = pxexe3*axe_cg+pxng*axng_cg+pxne*axne_cg+pm3r*am3r_cg+pm3k*am3k_cg+pm3q*am3q_cg +pxa*axa_cg+pxnf*axnf_cg+pxnz*axnz_cg+pxb*axb_cg+pxqzxo*axqz_cg+pxqs*axqs_cg +pxqf*axqf_cg+pxh*axh_cg+pxo_p*axo_cg+pm01*am01_cg+pm2*am2_cg+pm59*am59_cg +pm7b*am7b_cg+pm7yxim*am7y_cg+pms*ams_cg +Spm_cg/fCg $ FRML _I pncb = pxexe3*axe_cb+pxng*axng_cb+pxne*axne_cb+pm3r*am3r_cb+pm3k*am3k_cb+pm3q*am3q_cb +pxa*axa_cb+pxnf*axnf_cb+pxnz*axnz_cb+pxb*axb_cb+pxqzxo*axqz_cb+pxqs*axqs_cb +pxqf*axqf_cb+pxh*axh_cb+pxo_p*axo_cb+pm01*am01_cb+pm2*am2_cb+pm59*am59_cb +pm7b*am7b_cb+pm7yxim*am7y_cb+pms*ams_cb +Spm_cb/fCb $ FRML _I pnch = pxexe3*axe_ch+pxng*axng_ch+pxne*axne_ch+pm3r*am3r_ch+pm3k*am3k_ch+pm3q*am3q_ch +pxa*axa_ch+pxnf*axnf_ch+pxnz*axnz_ch+pxb*axb_ch+pxqzxo*axqz_ch+pxqs*axqs_ch +pxqf*axqf_ch+pxh*axh_ch+pxo_p*axo_ch+pm01*am01_ch+pm2*am2_ch+pm59*am59_ch +pm7b*am7b_ch+pm7yxim*am7y_ch+pms*ams_ch+Spm_ch/fch $ FRML _I pncs = pxexe3*axe_cs+pxng*axng_cs+pxne*axne_cs+pm3r*am3r_cs+pm3k*am3k_cs+pm3q*am3q_cs +pxa*axa_cs+pxnf*axnf_cs+pxnz*axnz_cs+pxb*axb_cs+pxqzxo*axqz_cs+pxqs*axqs_cs +pxqf*axqf_cs+pxh*axh_cs+pxo_p*axo_cs+pm01*am01_cs+pm2*am2_cs+pm59*am59_cs +pm7b*am7b_cs+pm7yxim*am7y_cs+pms*ams_cs +Spm_cs/fCs $ FRML _I pnimxo7y = pxexe3*axe_imxo7y +pxng *axng_imxo7y +pxne *axne_imxo7y +pxa *axa_imxo7y +pxnf *axnf_imxo7y +pxnz *axnz_imxo7y +pxb *axb_imxo7y +pxqzxo*axqz_imxo7y +pxqs *axqs_imxo7y +pxqf *axqf_imxo7y +pxh *axh_imxo7y +pm01 *am01_imxo7y +pm2 *am2_imxo7y +pm3r *am3r_imxo7y +pm3k *am3k_imxo7y +pm3q *am3q_imxo7y +pm59 *am59_imxo7y +pm7b *am7b_imxo7y +pms *ams_imxo7y +(Spm_im-tm7y*fM7y_im)/fImxo7y $ FRML _I pnib = pxexe3 *axe_ib +pxng *axng_ib +pxne *axne_ib +pxa *axa_ib +pxnf *axnf_ib +pxnz *axnz_ib +pxb *axb_ib +pxqzxo*axqz_ib +pxqs *axqs_ib +pxqf *axqf_ib +pxh *axh_ib +pxo_p *axo_ib +pm01 *am01_ib +pm2 *am2_ib +pm3r *am3r_ib +pm3k *am3k_ib +pm3q *am3q_ib +pm59 *am59_ib +pm7b *am7b_ib +pm7yxim*am7y_ib +pms *ams_ib +Spm_ib/fib $ FRML _I pikn = pxexe3 *axe_ikn +pxng*axng_ikn+pxne*axne_ikn+pm3r*am3r_ikn+pm3k*am3k_ikn+pm3q*am3q_ikn +pxa *axa_ikn +pxnf*axnf_ikn+pxnz*axnz_ikn+pxb*axb_ikn+pxqzxo*axqz_ikn+pxqs*axqs_ikn +pxqf*axqf_ikn+pxh*axh_ikn+pxo_p*axo_ikn+pm01*am01_ikn+pm2*am2_ikn+pm59*am59_ikn +pm7b*am7b_ikn+pm7yxim*am7y_ikn+pms*ams_ikn +(Spm_ikn+Spp_ikn+Spg_ikn)/fIkn $ FRML _I pnil = (Il-Spg_il-Spp_il)/fIl $ FRML _I pct = pmt $ FRML _I Im = pnimxo7y*fimxo7y + pxo_im*fXo_im + pm7y_im*fM7y_im + Spp_im+Spg_im $ FRML _I pim = Im/fIm $ FRML _I Ib = pnib*fIb+Spp_ib+Spg_ib $ FRML _I pib = Ib/fIb $ FRML _I pit = pxa*axa_it+pm01*am01_it+(Spp_it+Spg_it+Spm_it)/fIt $ FRML _G pil = (1+btgil*tg)*(pnil+tpil) $ FRML _KJ_D pnimo1x = pnimxo7y*kpnimo1x $ FRML _I pnimo1 = (pnimo1x*fImo1x+fXo_im*pxo_im)/fImo1 $ FRML _KJ_D pnimp1x7y = (pnimxo7y*fImxo7y-fImo1x*pnimo1x)/fImp1x7y $ FRML _I pnimp1 = (pnimxo7y*fImxo7y+fM7y_im*pm7y_im-fImo1x*pnimo1x)/fImp1 $ FRML _KJ_D pnibo1 = pnib*kpnibo1 $ FRML _KJ_D pnibh = pnib*kpnibh $ FRML _I pnibp1 = (pnib*fib- pnibo1*fibo1 - pnibh*fibh )/fibp1 $ () NRML _I pnibp1 = pnibp1(-1)*(pnib*fib-pnibo1*fibo1-pnibh*fibh) () /(pnib(-1)*fib-pnibo1(-1)*fibo1-pnibh(-1)*fibh) $ FRML _D kpnimp1x7y = pnimp1x7y/pnimxo7y $ FRML _D kpnimp1 = pnimp1/pnimxo7y $ FRML _D kpnibp1 = pnibp1/pnib $ FRML _G pcf = (1+btgcf*tg)*(pncf+tpcf) $ FRML _G pcv = (1+btgcv*tg)*(pncv+tpcv) $ FRML _G pce = (1+btgce*tg)*(pnce+tpce) $ FRML _G pcg = (1+btgcg*tg)*(pncg+tpcg) $ FRML _G pch = (1+btgch*tg)*(pnch+tpch) $ FRML _G pcs = (1+btgcs*tg)*(pncs+tpcs) $ FRML _G pcb = (1+btgcb*tg)*(pncb+tpcb)*(1+trcb) $ FRML _G pimo1 = pnimo1 + (Spp_imo1+Spg_imo1)/fImo1 $ FRML _G pimp1 = pnimp1 + (Spp_imp1+Spg_imp1)/fImp1 $ FRML _G pibp1 = (1+btgibp1*tg)*(pnibp1+tpibp1) $ FRML _G pibo1 = (1+btgibo1*tg)*(pnibo1+tpibo1) $ FRML _G pibh = (1+btgibh *tg)*(pnibh +tpibh ) $ FRML _GJRD pinvbh = pinvbh(-1)*(pibh/pibh(-1)) $ FRML _GJRD pkncb = pkncb(-1) *(pcb /pcb(-1) ) $ FRML _I pibo = kpibo*pibo1 $ FRML _I piba = kkpib*kpiba *pibp1 $ FRML _I pibe = kkpib*kpibe *pibp1 $ FRML _I pibng = kkpib*kpibng*pibp1 $ FRML _I pibne = kkpib*kpibne*pibp1 $ FRML _I pibnf = kkpib*kpibnf*pibp1 $ FRML _I pibnz = kkpib*kpibnz*pibp1 $ FRML _I pibb = kkpib*kpibb *pibp1 $ FRML _I pibqs = kkpib*kpibqs*pibp1 $ FRML _I pibqf = kkpib*kpibqf*pibp1 $ FRML _I pibqz = kkpib*kpibqz*pibp1 $ FRML _I____Z kkpib = (Ib-pibh*fIbh-pibo*fIbo)/ ( fIba*piba+fIbb*pibb+fIbe*pibe +fIbng*pibng+fIbne*pibne+fIbnf*pibnf+fIbnz*pibnz +fIbqf*pibqf+fIbqs*pibqs+fIbqz*pibqz) $ FRML _I pimo = kpimo*pimo1 $ FRML _I pima = kkpim*kpima *pimp1 $ FRML _I pime = kkpim*kpime *pimp1 $ FRML _I pimng = kkpim*kpimng*pimp1 $ FRML _I pimne = kkpim*kpimne*pimp1 $ FRML _I pimnf = kkpim*kpimnf*pimp1 $ FRML _I pimnz = kkpim*kpimnz*pimp1 $ FRML _I pimb = kkpim*kpimb *pimp1 $ FRML _I pimqs = kkpim*kpimqs*pimp1 $ FRML _I pimqf = kkpim*kpimqf*pimp1 $ FRML _I pimqz = kkpim*kpimqz*pimp1 $ FRML _I____Z kkpim = (Im-fImo*pimo)/ ( fIma*pima+fImb*pimb+fIme*pime +fImng*pimng+fImne*pimne+fImnf*pimnf+fImnz*pimnz +fImqf*pimqf+fImqs*pimqs+fImqz*pimqz) $ FRML _KJ_D pimp = (pim*fIm- pimo*fImo)/fImp $ FRML _KJ_D pibp = (pib*fIb- pibo*fIbo - pibh*fIbh )/fIbp $ FRML _GJRD pknba = pknba(-1) *piba/piba(-1) $ FRML _GJRD pknma = pknma(-1) *pima/pima(-1) $ FRML _GJRD pinvma = pinvma(-1)*pima/pima(-1) $ FRML _GJRD pinvba = pinvba(-1)*piba/piba(-1) $ FRML _GJRD pknbe = pknbe(-1) *pibe/pibe(-1) $ FRML _GJRD pknme = pknme(-1) *pime/pime(-1) $ FRML _GJRD pinvme = pinvme(-1)*pime/pime(-1) $ FRML _GJRD pinvbe = pinvbe(-1)*pibe/pibe(-1) $ FRML _GJRD pknbng = pknbng(-1) *pibng/pibng(-1) $ FRML _GJRD pknmng = pknmng(-1) *pimng/pimng(-1) $ FRML _GJRD pinvmng = pinvmng(-1)*pimng/pimng(-1) $ FRML _GJRD pinvbng = pinvbng(-1)*pibng/pibng(-1) $ FRML _GJRD pknbne = pknbne(-1) *pibne/pibne(-1) $ FRML _GJRD pknmne = pknmne(-1) *pimne/pimne(-1) $ FRML _GJRD pinvmne = pinvmne(-1)*pimne/pimne(-1) $ FRML _GJRD pinvbne = pinvbne(-1)*pibne/pibne(-1) $ FRML _GJRD pknbnf = pknbnf(-1) *pibnf/pibnf(-1) $ FRML _GJRD pknmnf = pknmnf(-1) *pimnf/pimnf(-1) $ FRML _GJRD pinvmnf = pinvmnf(-1)*pimnf/pimnf(-1) $ FRML _GJRD pinvbnf = pinvbnf(-1)*pibnf/pibnf(-1) $ FRML _GJRD pknbnz = pknbnz(-1) *pibnz/pibnz(-1) $ FRML _GJRD pknmnz = pknmnz(-1) *pimnz/pimnz(-1) $ FRML _GJRD pinvmnz = pinvmnz(-1)*pimnz/pimnz(-1) $ FRML _GJRD pinvbnz = pinvbnz(-1)*pibnz/pibnz(-1) $ FRML _GJRD pknbb = pknbb(-1) *pibb/pibb(-1) $ FRML _GJRD pknmb = pknmb(-1) *pimb/pimb(-1) $ FRML _GJRD pinvmb = pinvmb(-1)*pimb/pimb(-1) $ FRML _GJRD pinvbb = pinvbb(-1)*pibb/pibb(-1) $ FRML _GJRD pknbqz = pknbqz(-1) *pibqz/pibqz(-1) $ FRML _GJRD pknmqz = pknmqz(-1) *pimqz/pimqz(-1) $ FRML _GJRD pinvmqz = pinvmqz(-1)*pimqz/pimqz(-1) $ FRML _GJRD pinvbqz = pinvbqz(-1)*pibqz/pibqz(-1) $ FRML _GJRD pknbqs = pknbqs(-1) *pibqs/pibqs(-1) $ FRML _GJRD pknmqs = pknmqs(-1) *pimqs/pimqs(-1) $ FRML _GJRD pinvmqs = pinvmqs(-1)*pimqs/pimqs(-1) $ FRML _GJRD pinvbqs = pinvbqs(-1)*pibqs/pibqs(-1) $ FRML _GJRD pknbqf = pknbqf(-1) *pibqf/pibqf(-1) $ FRML _GJRD pknmqf = pknmqf(-1) *pimqf/pimqf(-1) $ FRML _GJRD pinvmqf = pinvmqf(-1)*pimqf/pimqf(-1) $ FRML _GJRD pinvbqf = pinvbqf(-1)*pibqf/pibqf(-1) $ FRML _GJRD pknbo = pknbo(-1) *pibo/pibo(-1) $ FRML _GJRD pknmo = pknmo(-1) *pimo/pimo(-1) $ FRML _GJRD pinvmo = pinvmo(-1)*pimo/pimo(-1) $ FRML _GJRD pinvbo = pinvbo(-1)*pibo/pibo(-1) $ FRML _GJRD pinvmo1 = pinvmo1(-1)*pimo1/pimo1(-1) $ FRML _GJRD pinvbo1 = pinvbo1(-1)*pibo1/pibo1(-1) $ FRML _GJRD pknmo1 = pknmo1(-1) *pimo1/pimo1(-1) $ FRML _GJRD pknbo1 = pknbo1(-1) *pibo1/pibo1(-1) $ FRML _I pxanf = (pne01 - (pxexe3*axe_e01+pxng*axng_e01+pxne*axne_e01+pm3r*am3r_e01+pm3k*am3k_e01+pm3q*am3q_e01 +pxnz*axnz_e01+pxb*axb_e01+pxqzxo*axqz_e01+pxqs*axqs_e01 +pxqf*axqf_e01+pxh*axh_e01+pxo_p*axo_e01+pm01*am01_e01+pm2*am2_e01+pm59*am59_e01 +pm7b*am7b_e01+pm7yxim*am7y_e01+pms*ams_e01+Spm_e01/fE01) )/axanf_e01 $ FRML _I pe2 = pxexe3*axe_e2+pxng*axng_e2+pxne*axne_e2+pm3r*am3r_e2+pm3k*am3k_e2+pm3q*am3q_e2 +pxa*axa_e2+pxnf*axnf_e2+pxnz*axnz_e2+pxb*axb_e2+pxqzxo*axqz_e2+pxqs*axqs_e2 +pxqf*axqf_e2+pxh*axh_e2+pxo_p*axo_e2+pm01*am01_e2+pm2*am2_e2+pm59*am59_e2 +pm7b*am7b_e2+pm7yxim*am7y_e2+pms*ams_e2 +(Spp_e2+Spm_e2)/fe2 $ FRML _I pe59 = pxexe3*axe_e59+pxng*axng_e59+pxne*axne_e59+pm3r*am3r_e59+pm3k*am3k_e59+pm3q *am3q_e59+pxa*axa_e59+pxnf*axnf_e59+pxnz*axnz_e59+pxb*axb_e59+pxqzxo*axqz_e59 +pxqs*axqs_e59+pxqf*axqf_e59+pxh*axh_e59+pxo_p*axo_e59+pm01*am01_e59+pm2 *am2_e59+pm59*am59_e59+pm7b*am7b_e59+pm7yxim*am7y_e59+pms*ams_e59 +(Spp_e59+Spm_e59)/fe59 $ FRML _I pe7y = pxexe3*axe_e7y+pxng*axng_e7y+pxne*axne_e7y+pm3r*am3r_e7y+pm3k*am3k_e7y+pm3q *am3q_e7y+pxa*axa_e7y+pxnf*axnf_e7y+pxnz*axnz_e7y+pxb*axb_e7y+pxqzxo*axqz_e7y +pxqs*axqs_e7y+pxqf*axqf_e7y+pxh*axh_e7y+pxo_p*axo_e7y+pm01*am01_e7y+pm2 *am2_e7y+pm59*am59_e7y+pm7b*am7b_e7y+pm7yxim*am7y_e7y+pms*ams_e7y +(Spp_e7y+Spm_e7y)/fe7y $ FRML _I pesq = pxexe3*axe_esq+pxng*axng_esq+pxne*axne_esq+pm3r*am3r_esq+pm3k*am3k_esq+pm3q *am3q_esq+pxa*axa_esq+pxnf*axnf_esq+pxnz*axnz_esq+pxb*axb_esq+pxqzxo*axqz_esq +pxqf*axqf_esq+pxh*axh_esq+pxo_p*axo_esq+pm01*am01_esq+pm2 *am2_esq+pm59*am59_esq+pm7b*am7b_esq+pm7yxim*am7y_esq+pms*ams_esq +(Spp_es+Spm_es)/fesq $ FRML _D pess = pxqs*axqs_ess+pxqzxo*axqz_ess+pms*ams_ess $ FRML _I pne01 = pe01-Spp_e01/fE01 $ FRML _I fEs = (fEsq*pesq(-1)+fEss*pess(-1))/pes(-1) $ FRML _D pes = (pess*fEss+pesq*fEsq)/fEs $ FRML _GJRD pet = pet(-1) *(pcgu*fEtg+pcbu* fEtb+pce*fEte+pcf*fEtf+pcv*fEtv+pct*fEtt+pcs*fEts) /(pcgu(-1)*fEtg+pcbu(-1)* fEtb+pce(-1)*fEte+pcf(-1)*fEtf+pcv(-1)*fEtv+pct(-1)*fEtt+pcs(-1)*fEts) $ () ### ENDBLOCK ### () ### IMPORT.f19 ### () () () EFTERSPØRGSELSUDTRYK, løbende priser, indeks () () FRML _D fAm01 = fAm01(-1) *( aM01_vma(-1) *fVma + aM01_vmb(-1) *fVmb + aM01_vmh(-1) *fVmh + aM01_vmne(-1)*fVmne + aM01_vmnf(-1)*fVmnf + aM01_vmng(-1)*fVmng + aM01_vmnz(-1)*fVmnz + aM01_vmqf(-1)*fVmqf + aM01_vmqs(-1)*fVmqs + aM01_vmqz(-1)*fVmqz + aM01_cb(-1)*fCb+aM01_ce(-1)*fCe + aM01_cf(-1)*fCf+aM01_cg(-1)*fCg + aM01_ch(-1)*fCh+aM01_co(-1)*fCo + aM01_cs(-1)*fCs + aM01_cv(-1)*fCv + aM01_imxo7y(-1)*fImxo7y+aM01_ib(-1)*fIb ) /fMz01(-1) $ FRML _D fAm2 = fAm2(-1) *( aM2_vma(-1)*fVma + aM2_vmb(-1) *fVmb + aM2_vmh(-1) *fVmh + aM2_vmne(-1)*fVmne + aM2_vmnf(-1)*fVmnf + aM2_vmng(-1)*fVmng + aM2_vmnz(-1)*fVmnz + aM2_vmqf(-1)*fVmqf + aM2_vmqs(-1)*fVmqs + aM2_vmqz(-1)*fVmqz + aM2_cb(-1)*fCb + aM2_ce(-1)*fCe + aM2_cf(-1)*fCf + aM2_cg(-1)*fCg + aM2_ch(-1)*fCh + aM2_co(-1)*fCo + aM2_cs(-1)*fCs + aM2_cv(-1)*fCv + aM2_imxo7y(-1)*fImxo7y + aM2_ib(-1)*fIb ) /fMz2(-1) $ FRML _D fAm3q = fAm3q(-1) *( aM3q_vea(-1) *fVea +aM3q_veb(-1) *fVeb + aM3q_veh(-1) *fVeh +aM3q_vene(-1)*fVene + aM3q_venf(-1)*fVenf + aM3q_venz(-1)*fVenz +aM3q_veqf(-1)*fVeqf +aM3q_veqz(-1)*fVeqz + aM3q_cb(-1)*fCb + aM3q_ce(-1)*fCe + aM3q_cf(-1)*fCf + aM3q_cg(-1)*fCg + aM3q_ch(-1)*fCh + aM3q_co(-1)*fCo + aM3q_cs(-1)*fCs + aM3q_cv(-1)*fCv + aM3q_imxo7y(-1)*fImxo7y + aM3q_ib(-1)*fIb ) /fMz3q(-1) $ FRML _D fAm59 = fAm59(-1) *( aM59_vma(-1) *fVma + aM59_vmb(-1) *fVmb + aM59_vmh(-1) *fVmh + aM59_vmne(-1)*fVmne + aM59_vmnf(-1)*fVmnf + aM59_vmng(-1)*fVmng + aM59_vmnz(-1)*fVmnz + aM59_vmqf(-1)*fVmqf + aM59_vmqs(-1)*fVmqs + aM59_vmqz(-1)*fVmqz + aM59_cb(-1)*fCb + aM59_ce(-1)*fCe + aM59_cf(-1)*fCf + aM59_cg(-1)*fCg + aM59_ch(-1)*fCh + aM59_co(-1)*fCo + aM59_cs(-1)*fCs + aM59_cv(-1)*fCv + aM59_imxo7y(-1)*fImxo7y + aM59_ib(-1)*fIb ) /fMz59(-1) $ FRML _D fAms = fAms(-1) *(aMs_vma(-1) *fVma + aMs_vmb(-1) *fVmb + aMs_vmh(-1) *fVmh + aMs_vmne(-1)*fVmne + aMs_vmnf(-1)*fVmnf + aMs_vmng(-1)*fVmng + aMs_vmnz(-1)*fVmnz + aMs_vmqf(-1)*fVmqf + aMs_vmqz(-1)*fVmqz + aMs_cb(-1)*fCb + aMs_ce(-1)*fCe + aMs_cf(-1)*fCf + aMs_cg(-1)*fCg + aMs_ch(-1)*fCh + aMs_co(-1)*fCo + aMs_cs(-1)*fCs + aMs_cv(-1)*fCv + aMs_imxo7y(-1)*fImxo7y + aMs_ib(-1)*fIb ) /fMzs(-1) $ FRML _D pxm01 = (pm01+tm01)/pxnf $ FRML _D pxm2 = (pm2 +tm2) /pxnf $ FRML _D pxm59 = (pm59+tm59)/pxnz $ FRML _GJRD pmsnr = pms $ FRML _D pxms = pmsnr/pxqzxo $ () () () IMPORT I FASTE PRISER () () FRML _DJRD Log(fMz01w) = Log(fAm01)-0.528734*Log(pxm01) + 9.52645 + 1.48039 /(1+(1-.083879)**(tid-1990.64)) $ FRML _DJRD Log(fMz2w) = Log(fAm2) -0.521590*Log(pxm2) + 9.60491 $ FRML _DJRD Log(fMz59w) = Log(fAm59)-0.738896*Log(pxm59) + 11.61564 + .643988/(1+(1-.501347)**(tid-1961)) $ FRML _DJRD Log(fMzsnrw) = Log(fAms) -0.582612*Log(pxms) + 11.20598 + .700000/(1+(1-.250000)**(tid-2002)) $ FRML _SJRD Dlog(fMz01) = gfmz01 +1.71546 *Dlog(fAm01) -0.30000 *Dlog(pxm01) -0.580947*Log(fMz01(-1)/fMz01w(-1)) $ FRML _SJRD Dlog(fMz2) = gfmz2 +1.49046 *Dlog(fAm2) -0.75*0.52159*Dlog(pxm2) -0.311632*Log(fMz2(-1)/fMz2w(-1)) $ FRML _SJRD_Z Dlog(fMz59) = gfmz59 +1.25915 *Dlog(fAm59) -0.5*0.738896*Dlog(pxm59) -0.343216*Log(fMz59(-1)/fMz59w(-1)) $ FRML _SJRD Dlog(fMzsnr) = gfmzs +0.641787*Dlog(fAms) -0.582612 *Dlog(pxms) -0.390661*Log(fMzsnr(-1)/fMzsnrw(-1)) $ FRML _GJRD fMz3q = fMz3q(-1)*fAm3q/fAm3q(-1) $ FRML _GJRD fMzs = fMzsnr $ FRML _I fMv = ( fM01*pm01(-1)+fM2*pm2(-1) +fM3r*pm3r(-1)+fM3k*pm3k(-1)+fM3q*pm3q(-1) +fM59*pm59(-1)+fM7b*pm7b(-1)+fM7y*pm7y(-1) )/pmv(-1) $ FRML _I fMt = fCt $ FRML _I fM = (fMv*pmv(-1)+fMs*pms(-1)+fMt*pmt(-1))/pm(-1) $ () () () KORREKTIONSFAKTORER TIL I-O SYSTEMET () () FRML _D kfmz01 = (fMz01/fAm01)/(fMz01(-1)/fAm01(-1)) $ FRML _D kfmz2 = (fMz2 /fAm2 )/(fMz2(-1) /fAm2(-1) ) $ FRML _D kfmz3q = (fMz3q/fAm3q)/(fMz3q(-1)/fAm3q(-1)) $ FRML _D kfmz59 = (fMz59/fAm59)/(fMz59(-1)/fAm59(-1)) $ FRML _D kfmzs = (fMzs /fAms )/(fMzs(-1)/fAms(-1)) $ () ### ENDBLOCK ### () ### IMPORT2.f20 ### FRML _G fM01 = am01_vma *fVma /(1+JRpm01_vma) +am01_vme *fVme /(1+JRpm01_vme) +am01_vmng *fVmng /(1+JRpm01_vmng) +am01_vmne *fVmne /(1+JRpm01_vmne) +am01_vmnf *fVmnf /(1+JRpm01_vmnf) +am01_vmnz *fVmnz /(1+JRpm01_vmnz) +am01_vmb *fVmb /(1+JRpm01_vmb) +am01_vmqz *fVmqz /(1+JRpm01_vmqz) +am01_vmqs *fVmqs /(1+JRpm01_vmqs) +am01_vmqf *fVmqf /(1+JRpm01_vmqf) +am01_vmh *fVmh /(1+JRpm01_vmh) +am01_vmo *fVmo /(1+JRpm01_vmo) +am01_cf *fCf /(1+JRpm01_cf) +am01_cv *fCv /(1+JRpm01_cv) +am01_ce *fCe /(1+JRpm01_ce) +am01_cg *fCg /(1+JRpm01_cg) +am01_cb *fCb /(1+JRpm01_cb) +am01_ch *fCh /(1+JRpm01_ch) +am01_cs *fCs /(1+JRpm01_cs) +am01_co *fCo /(1+JRpm01_co) +am01_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpm01_imxo7y) +am01_ib *fIb /(1+JRpm01_ib) +am01_it *fIt /(1+JRpm01_it) +am01_ikn *fIkn /(1+JRpm01_ikn) +am01_e01 *fE01 /(1+JRpm01_e01) +am01_e2 *fE2 /(1+JRpm01_e2) +am01_e3x *fE3x /(1+JRpm01_e3x) +am01_e59 *fE59 /(1+JRpm01_e59) +am01_e7y *fE7y /(1+JRpm01_e7y) +am01_esq *fEsq /(1+JRpm01_esq) +M01_il/pm01 $ FRML _G fM2 = am2_vma *fVma /(1+JRpm2_vma) +am2_vme *fVme /(1+JRpm2_vme) +am2_vmng *fVmng /(1+JRpm2_vmng) +am2_vmne *fVmne /(1+JRpm2_vmne) +am2_vmnf *fVmnf /(1+JRpm2_vmnf) +am2_vmnz *fVmnz /(1+JRpm2_vmnz) +am2_vmb *fVmb /(1+JRpm2_vmb) +am2_vmqz *fVmqz /(1+JRpm2_vmqz) +am2_vmqs *fVmqs /(1+JRpm2_vmqs) +am2_vmqf *fVmqf /(1+JRpm2_vmqf) +am2_vmh *fVmh /(1+JRpm2_vmh) +am2_vmo *fVmo /(1+JRpm2_vmo) +am2_cf *fCf /(1+JRpm2_cf) +am2_cv *fCv /(1+JRpm2_cv) +am2_ce *fCe /(1+JRpm2_ce) +am2_cg *fCg /(1+JRpm2_cg) +am2_cb *fCb /(1+JRpm2_cb) +am2_ch *fCh /(1+JRpm2_ch) +am2_cs *fCs /(1+JRpm2_cs) +am2_co *fCo /(1+JRpm2_co) +am2_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpm2_imxo7y) +am2_ib *fIb /(1+JRpm2_ib) +am2_it *fIt /(1+JRpm2_it) +am2_ikn *fIkn /(1+JRpm2_ikn) +am2_e01 *fE01 /(1+JRpm2_e01) +am2_e2 *fE2 /(1+JRpm2_e2) +am2_e3x *fE3x /(1+JRpm2_e3x) +am2_e59 *fE59 /(1+JRpm2_e59) +am2_e7y *fE7y /(1+JRpm2_e7y) +am2_esq *fEsq /(1+JRpm2_esq) +M2_il /pm2 $ FRML _G fM3r = am3r_vea *fVea /(1+JRpm3r_vea) +am3r_vee *fVee /(1+JRpm3r_vee) +am3r_veng *fVeng /(1+JRpm3r_veng) +am3r_vene *fVene /(1+JRpm3r_vene) +am3r_venf *fVenf /(1+JRpm3r_venf) +am3r_venz *fVenz /(1+JRpm3r_venz) +am3r_veb *fVeb /(1+JRpm3r_veb) +am3r_veqz *fVeqz /(1+JRpm3r_veqz) +am3r_veqs *fVeqs /(1+JRpm3r_veqs) +am3r_veqf *fVeqf /(1+JRpm3r_veqf) +am3r_veh *fVeh /(1+JRpm3r_veh) +am3r_veo *fVeo /(1+JRpm3r_veo) +am3r_cf *fCf /(1+JRpm3r_cf) +am3r_cv *fCv /(1+JRpm3r_cv) +am3r_ce *fCe /(1+JRpm3r_ce) +am3r_cg *fCg /(1+JRpm3r_cg) +am3r_cb *fCb /(1+JRpm3r_cb) +am3r_ch *fCh /(1+JRpm3r_ch) +am3r_cs *fCs /(1+JRpm3r_cs) +am3r_co *fCo /(1+JRpm3r_co) +am3r_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpm3r_imxo7y) +am3r_ib *fIb /(1+JRpm3r_ib) +am3r_it *fIt /(1+JRpm3r_it) +am3r_ikn *fIkn /(1+JRpm3r_ikn) +am3r_e01 *fE01 /(1+JRpm3r_e01) +am3r_e2 *fE2 /(1+JRpm3r_e2) +am3r_e3x *fE3x /(1+JRpm3r_e3x) +am3r_e59 *fE59 /(1+JRpm3r_e59) +am3r_e7y *fE7y /(1+JRpm3r_e7y) +am3r_esq *fEsq /(1+JRpm3r_esq) +M3r_il/pm3r $ FRML _G fM3k = am3k_vea *fVea /(1+JRpm3k_vea) +am3k_vee *fVee /(1+JRpm3k_vee) +am3k_veng *fVeng /(1+JRpm3k_veng) +am3k_vene *fVene /(1+JRpm3k_vene) +am3k_venf *fVenf /(1+JRpm3k_venf) +am3k_venz *fVenz /(1+JRpm3k_venz) +am3k_veb *fVeb /(1+JRpm3k_veb) +am3k_veqz *fVeqz /(1+JRpm3k_veqz) +am3k_veqs *fVeqs /(1+JRpm3k_veqs) +am3k_veqf *fVeqf /(1+JRpm3k_veqf) +am3k_veh *fVeh /(1+JRpm3k_veh) +am3k_veo *fVeo /(1+JRpm3k_veo) +am3k_cf *fCf /(1+JRpm3k_cf) +am3k_cv *fCv /(1+JRpm3k_cv) +am3k_ce *fCe /(1+JRpm3k_ce) +am3k_cg *fCg /(1+JRpm3k_cg) +am3k_cb *fCb /(1+JRpm3k_cb) +am3k_ch *fCh /(1+JRpm3k_ch) +am3k_cs *fCs /(1+JRpm3k_cs) +am3k_co *fCo /(1+JRpm3k_co) +am3k_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpm3k_imxo7y) +am3k_ib *fIb /(1+JRpm3k_ib) +am3k_it *fIt /(1+JRpm3k_it) +am3k_ikn *fIkn /(1+JRpm3k_ikn) +am3k_e01 *fE01 /(1+JRpm3k_e01) +am3k_e2 *fE2 /(1+JRpm3k_e2) +am3k_e3x *fE3x /(1+JRpm3k_e3x) +am3k_e59 *fE59 /(1+JRpm3k_e59) +am3k_e7y *fE7y /(1+JRpm3k_e7y) +am3k_esq *fEsq /(1+JRpm3k_esq) +M3k_il/pm3k $ FRML _G fM3q = am3q_vea *fVea /(1+JRpm3q_vea) +am3q_vee *fVee /(1+JRpm3q_vee) +am3q_veng *fVeng /(1+JRpm3q_veng) +am3q_vene *fVene /(1+JRpm3q_vene) +am3q_venf *fVenf /(1+JRpm3q_venf) +am3q_venz *fVenz /(1+JRpm3q_venz) +am3q_veb *fVeb /(1+JRpm3q_veb) +am3q_veqz *fVeqz /(1+JRpm3q_veqz) +am3q_veqs *fVeqs /(1+JRpm3q_veqs) +am3q_veqf *fVeqf /(1+JRpm3q_veqf) +am3q_veh *fVeh /(1+JRpm3q_veh) +am3q_veo *fVeo /(1+JRpm3q_veo) +am3q_cf *fCf /(1+JRpm3q_cf) +am3q_cv *fCv /(1+JRpm3q_cv) +am3q_ce *fCe /(1+JRpm3q_ce) +am3q_cg *fCg /(1+JRpm3q_cg) +am3q_cb *fCb /(1+JRpm3q_cb) +am3q_ch *fCh /(1+JRpm3q_ch) +am3q_cs *fCs /(1+JRpm3q_cs) +am3q_co *fCo /(1+JRpm3q_co) +am3q_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpm3q_imxo7y) +am3q_ib *fIb /(1+JRpm3q_ib) +am3q_it *fIt /(1+JRpm3q_it) +am3q_ikn *fIkn /(1+JRpm3q_ikn) +am3q_e01 *fE01 /(1+JRpm3q_e01) +am3q_e2 *fE2 /(1+JRpm3q_e2) +am3q_e3x *fE3x /(1+JRpm3q_e3x) +am3q_e59 *fE59 /(1+JRpm3q_e59) +am3q_e7y *fE7y /(1+JRpm3q_e7y) +am3q_esq *fEsq /(1+JRpm3q_esq) +M3q_il/pm3q $ FRML _G fM59 = am59_vma *fVma /(1+JRpm59_vma) +am59_vme *fVme /(1+JRpm59_vme) +am59_vmng *fVmng /(1+JRpm59_vmng) +am59_vmne *fVmne /(1+JRpm59_vmne) +am59_vmnf *fVmnf /(1+JRpm59_vmnf) +am59_vmnz *fVmnz /(1+JRpm59_vmnz) +am59_vmb *fVmb /(1+JRpm59_vmb) +am59_vmqz *fVmqz /(1+JRpm59_vmqz) +am59_vmqs *fVmqs /(1+JRpm59_vmqs) +am59_vmqf *fVmqf /(1+JRpm59_vmqf) +am59_vmh *fVmh /(1+JRpm59_vmh) +am59_vmo *fVmo /(1+JRpm59_vmo) +am59_cf *fCf /(1+JRpm59_cf) +am59_cv *fCv /(1+JRpm59_cv) +am59_ce *fCe /(1+JRpm59_ce) +am59_cg *fCg /(1+JRpm59_cg) +am59_cb *fCb /(1+JRpm59_cb) +am59_ch *fCh /(1+JRpm59_ch) +am59_cs *fCs /(1+JRpm59_cs) +am59_co *fCo /(1+JRpm59_co) +am59_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpm59_imxo7y) +am59_ib *fIb /(1+JRpm59_ib) +am59_it *fIt /(1+JRpm59_it) +am59_ikn *fIkn /(1+JRpm59_ikn) +am59_e01 *fE01 /(1+JRpm59_e01) +am59_e2 *fE2 /(1+JRpm59_e2) +am59_e3x *fE3x /(1+JRpm59_e3x) +am59_e59 *fE59 /(1+JRpm59_e59) +am59_e7y *fE7y /(1+JRpm59_e7y) +am59_esq *fEsq /(1+JRpm59_esq) +M59_il/pm59 $ FRML _G fM7b = am7b_vma *fVma /(1+JRpm7b_vma) +am7b_vme *fVme /(1+JRpm7b_vme) +am7b_vmng *fVmng /(1+JRpm7b_vmng) +am7b_vmne *fVmne /(1+JRpm7b_vmne) +am7b_vmnf *fVmnf /(1+JRpm7b_vmnf) +am7b_vmnz *fVmnz /(1+JRpm7b_vmnz) +am7b_vmb *fVmb /(1+JRpm7b_vmb) +am7b_vmqz *fVmqz /(1+JRpm7b_vmqz) +am7b_vmqs *fVmqs /(1+JRpm7b_vmqs) +am7b_vmqf *fVmqf /(1+JRpm7b_vmqf) +am7b_vmh *fVmh /(1+JRpm7b_vmh) +am7b_vmo *fVmo /(1+JRpm7b_vmo) +am7b_cf *fCf /(1+JRpm7b_cf) +am7b_cv *fCv /(1+JRpm7b_cv) +am7b_ce *fCe /(1+JRpm7b_ce) +am7b_cg *fCg /(1+JRpm7b_cg) +am7b_cb *fCb /(1+JRpm7b_cb) +am7b_ch *fCh /(1+JRpm7b_ch) +am7b_cs *fCs /(1+JRpm7b_cs) +am7b_co *fCo /(1+JRpm7b_co) +am7b_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpm7b_imxo7y) +am7b_ib *fIb /(1+JRpm7b_ib) +am7b_it *fIt /(1+JRpm7b_it) +am7b_ikn *fIkn /(1+JRpm7b_ikn) +am7b_e01 *fE01 /(1+JRpm7b_e01) +am7b_e2 *fE2 /(1+JRpm7b_e2) +am7b_e3x *fE3x /(1+JRpm7b_e3x) +am7b_e59 *fE59 /(1+JRpm7b_e59) +am7b_e7y *fE7y /(1+JRpm7b_e7y) +am7b_esq *fEsq /(1+JRpm7b_esq) +M7b_il/pm7b $ FRML _KJRD fM7y_im = kfm7y_im*fImqs $ () TMK pnm7y_im eksogen i OKt20 FRML _D pm7y_im = pnm7y_im + tm7y $ FRML _I M7y_im = fM7y_im*pm7y_im $ FRML _G fM7yxIm = am7y_vma *fVma /(1+JRpm7y_vma) +am7y_vme *fVme /(1+JRpm7y_vme) +am7y_vmng*fVmng/(1+JRpm7y_vmng) +am7y_vmne*fVmne/(1+JRpm7y_vmne) +am7y_vmnf*fVmnf/(1+JRpm7y_vmnf) +am7y_vmnz*fVmnz/(1+JRpm7y_vmnz) +am7y_vmb *fVmb /(1+JRpm7y_vmb) +am7y_vmqz*fVmqz/(1+JRpm7y_vmqz) +am7y_vmqs*fVmqs/(1+JRpm7y_vmqs) +am7y_vmqf*fVmqf/(1+JRpm7y_vmqf) +am7y_vmh *fVmh /(1+JRpm7y_vmh) +am7y_vmo *fVmo /(1+JRpm7y_vmo) +am7y_cf *fCf /(1+JRpm7y_cf) +am7y_cv *fCv /(1+JRpm7y_cv) +am7y_ce *fCe /(1+JRpm7y_ce) +am7y_cg *fCg /(1+JRpm7y_cg) +am7y_cb *fCb /(1+JRpm7y_cb) +am7y_ch *fCh /(1+JRpm7y_ch) +am7y_cs *fCs /(1+JRpm7y_cs) +am7y_co *fCo /(1+JRpm7y_co) +am7y_ib *fIb /(1+JRpm7y_ib) +am7y_it *fIt /(1+JRpm7y_it) +am7y_ikn *fIkn /(1+JRpm7y_ikn) +am7y_e01 *fE01 /(1+JRpm7y_e01) +am7y_e2 *fE2 /(1+JRpm7y_e2) +am7y_e3x *fE3x /(1+JRpm7y_e3x) +am7y_e59 *fE59 /(1+JRpm7y_e59) +am7y_e7y *fE7y /(1+JRpm7y_e7y) +am7y_esq *fEsq /(1+JRpm7y_esq) +M7y_il/pm7y $ FRML _I M7yxim = pm7yxim*fM7yxim $ FRML _D fM7y = (pm7yxim(-1)*fM7yxim + pm7y_im(-1)*fM7y_im)/pm7y(-1) $ FRML _D M7y = M7yxim + M7y_im $ FRML _I pm7y = M7y/fM7y $ FRML _G fMs = ams_vma *fVma /(1+JRpms_vma) +ams_vme *fVme /(1+JRpms_vme) +ams_vmng *fVmng /(1+JRpms_vmng) +ams_vmne *fVmne /(1+JRpms_vmne) +ams_vmnf *fVmnf /(1+JRpms_vmnf) +ams_vmnz *fVmnz /(1+JRpms_vmnz) +ams_vmb *fVmb /(1+JRpms_vmb) +ams_vmqz *fVmqz /(1+JRpms_vmqz) +ams_vmqs *fVmqs /(1+JRpms_vmqs) +ams_vmqf *fVmqf /(1+JRpms_vmqf) +ams_vmh *fVmh /(1+JRpms_vmh) +ams_vmo *fVmo /(1+JRpms_vmo) +ams_cf *fCf /(1+JRpms_cf) +ams_cv *fCv /(1+JRpms_cv) +ams_ce *fCe /(1+JRpms_ce) +ams_cg *fCg /(1+JRpms_cg) +ams_cb *fCb /(1+JRpms_cb) +ams_ch *fCh /(1+JRpms_ch) +ams_cs *fCs /(1+JRpms_cs) +ams_co *fCo /(1+JRpms_co) +ams_imxo7y*fImxo7y/(1+JRpms_imxo7y) +ams_ib *fIb /(1+JRpms_ib) +ams_it *fIt /(1+JRpms_it) +ams_ikn *fIkn /(1+JRpms_ikn) +ams_e01 *fE01 /(1+JRpms_e01) +ams_e2 *fE2 /(1+JRpms_e2) +ams_e3x *fE3x /(1+JRpms_e3x) +ams_e59 *fE59 /(1+JRpms_e59) +ams_e7y *fE7y /(1+JRpms_e7y) +ams_esq *fEsq /(1+JRpms_esq) +ams_ess *fEss /(1+JRpms_ess) +Ms_il/pms $ FRML _I M01 = fM01*pm01 $ FRML _I M2 = fM2 *pm2 $ FRML _I M3r = fM3r*pm3r $ FRML _I M3k = fM3k*pm3k $ FRML _I M3q = fM3q*pm3q $ FRML _I M59 = fM59*pm59 $ FRML _I M7b = fM7b*pm7b $ FRML _I Ms = fMs *pms $ () ### ENDBLOCK ### () ### ARBMARK.W20 ### () ARBEJDSMARKED () Renset for konjunktur på arbejdsmarked, dvs med en betingelsen om balance på arbejdsmarkedet () () Bruttoledighed kobles til løsning i lønrelation FRML _BJ_D Dif(bulbw_s) = 0.50*Dif(bulbw)-0.50*(bulbw_s(-1)-bulbw(-1)) $ () Stukturelt arbejdsudbud () Nettoledighed FRML _B Uaw_s = Ua_s - Qs_s $ () Arbejdsudbud, lønmodtagere - renset for konjunktur på arbejdsmarked FRML _B Ul_s = Ulb_s - Uadb_s - Uakb_s $ () Nettoledighed = bruttoledighed korrigeret for arbejdsmarkedsparate i aktivering FRML _B Uld_s = kuld_s*Ul_s $ () Heraf dagpengemodtagere FRML _B Ulda_s = bulda_s*Uld_s $ () - midlertidig arbejdsmarkedsydelse (passive) FRML _B Uldd_s = Uld_s-Ulda_s $ () - øvrige dagpengemodtagere (passive) i nettoledighed FRML _B Ulk_s = Ul_s - Uld_s $ () Heraf kontanthjælpsmodtagere FRML _B Ulku_s = bulku_s*(Ulk_s-Ulki_s) $ () - uddannelsesordning (passive) FRML _B Ulkk_s = Ulk_s- Ulku_s $ () - øvrige kontanthjælpsmodtagere i nettoledighed FRML _B Ulf_s = kulf_s*(.75*Uld_s(-1)+.25*Uld_s(-2)) $ () Bruttoledighed FRML _B Uadb_s = Uad_s+Qltjd_s $ () AF aktiverede i bruttoledighed FRML _B Uakb_s = buakbr_s*(Uakly_s+Uakry_s+Uaks_s+Uakr_s+Qltjk_s) +buakbi_s*Uaki_s + Uaku $ FRML _BJ_D Ulb_s = bulbw_s *(Uaw_s+Uad_s+Uaku +buakbr_s*(Uakly_s+Uakry_s+Uaks_s+Uakr_s+Qltjk_s) +buakbi_s*Uaki_s) $ () Aktivering uden for arbejdsstyrken FRML _B Uadr_s = buadr_s*Ulb_s $ () AF aktivering uden for arbejdsstyrke (øvrige) FRML _B Uad_s = Uada + Uadr_s $ () AF aktivering uden for arbejdsstyrke i alt FRML _B Uakk_s = buakk_s*Ulb_s $ () Kontanthjælpsaktivering uden for arbejdsstyrke (øvrige) FRML _B Uak_s = Uaku + Uakk_s $ () Kontanthjælpsaktivering uden for arbejdsstyrke () Uddannelse FRML _B bulu_s = kbulu_s*(Ul_s+Uwu_s)/(Ua_s+Uwu_s) $ FRML _BJ_D buuxaw_s = 0.2*(1-0.570873*d4707)*(2*bulu_s+bulu_s(-1))/3 +0.029913*(1/(1+exp(-0.3*(tid-1998.96195)))) +0.1028-.028951*d4707 $ () Uddannelsessøgende udenfor arbejdsstyrken FRML _BJDD Dif(buuxa_s) = 0.25*(1-0.227496*d4707)*(bulu_s-bulu_s(-2))/2 +.012590*(d4707(-1)-d4707) + gbuuxa_s -.291931*(buuxa_s(-1)-buuxaw_s(-1)) $ FRML _B Uuxa_s = buuxa_s*U1534 $ () Folkepension m.fl () Folkepension er demografi () Førtidspension FRML _BJ_D Qpfo_s = kqpfo_s*Upfo_s $ () Førtidspensionister I beskæftigelse FRML _B Upfoi_s = Qpfo_s+Upfo_s $ () Førtidpensionister bosat I Danmark FRML _BJ_D Upfou_s = kupfou_s*(Qpfo_s+Upfo_s) $ () Førtidpensionister bosat I udland () Tidlig pension FRML _BJ_D Qptp_s = kqptp_s*Uptp_s $ () Tidlig pension i beskæftigelse FRML _B Uptpi_s = Uptp_s+Qptp_s $ () Tidlig pension bosat i Danmark FRML _BJ_D Uptpu_s = kuptpu_s*(Uptp_s+Qptp_s) $ () Tidlig pension bosat i udland () Efterløn, overgangsydelse og flexydelse () Øvrige () Aggregeringer FRML _B Uwu_s = Uuxa_s+Uly_s+Ury_s+Uad_s+Uak_s $ () Uddannelse og aktivering (svarende til Tyu) FRML _B Uwm_s = Ulf_s+Ums_s+Umb_s+Umo_s+Umr_s+Umj_s $ () Midlertidig fraværende fra arbejdsstyrken (svarer til Tym) FRML _B Uwp_s = Upfo_s+Upef_s+Upov_s+Upfy_s+Uptp_s $ () Tilbagetrækning (svarende til Typ) FRML _B Uwr_s = Uki_s+Ukr_s $ () Øvrige (svarende til Tyr) FRML _B Uwxa_s = (Uwu_s+Uwm_s+Uwp_s+Uwr_s+Uq_s-(Uql_s+Uqr_s))*(1-Duwxa_s) + Duwxa_s*Zuwxa_s $ () Arbejdsudbud FRML _B Ua_s = (Uw-Uwxa_s)*(1-D7184) + zUa_s*D7184 $ () Arbejdsudbud () Potentiel beskæftigelse FRML _B Q_s = Ua_s-Ul_s $ () potentiel beskæftigelse= langsigtsbeskæftigelse () Støttet beskæftigelse. aktivering med løntilskud i arbejdsstyrken FRML _B Qltjd_s = bqltjd_s*Ulb_s $ () løntilskud, AF Jobtræning FRML _B Qltjk_s = bqltjk_s*Ulb_s $ () Løntilskud, Kommunal Jobtræning FRML _B Qltj_s = Qltjd_s + Qltjk_s $ () Løntilskud, jobtræning i alt FRML _B Qltf_s = bqltf_s *Ulb_s $ () Løntilskud, Flexjob FRML _B Qlts_s = bqlts_s *Ulb_s $ () Løntilskud, Skånejob FRML _B Qltr_s = bqltr_s *Q_s $ () Løntilskud, Øvrige FRML _B Qlt_s = Qltj_s + Qltf_s + Qlts_s + Qltr_s $ () Memoposter overlap til ydelsesopdeling () Kommunal jobtræning i beskæftigelse FRML _B Qltjki_s = bqltjki_s*Qltjk_s $ () ?? FRML _B Qltjkr_s = Qltjk_s - Qltjki_s $ () Øvrige kommunal jobtræning () Kommunal aktivering udenfor arbejdsstyrken Uakk FRML _B Uaki_s = buaki_s * (Uak_s - Uaku) $ FRML _B Uakly_s = buakly_s* (Uak_s - Uaku) $ FRML _B Uakry_s = buakry_s* (Uak_s - Uaku) $ FRML _B Uaks_s = buaks_s * (Uak_s - Uaku) $ FRML _B Uakr_s = (Uak_s-Uaku) - (Uaki_s+Uakly_s+Uakry_s+Uaks_s) $ () Kontanthjælp FRML _B Ulki_s = bulki_s*(Ulk_s-Ulku_s) $ () Ledige kontanthjælpsmodtagere fra integrationsydelse FRML _B Ulkr_s = Ulk_s - Ulku_s - Ulki_s $ () Ledige kontanthjælpsmodtagere med ydelsen kontanthjælp () Ydelsesopgørelse FRML _B Ukiy_s = (1-d4706)*(Uki_s + Uaki_s + Ulki_s + Qltjki_s) + d4706*ZUkiy_s $ () Integrationsydelse - bemærk at Ulki indgår i ledighed, Ul, og arbejdsstyrken Ua. Qltjki indgår i beskæftigelsen. Ulki og Qltjki indgår ikke i befolkningen udenfor arbejdsstyrken Uwxa FRML _B Ulyy_s = (1-d4706)*(Uly_s + Uakly_s) + d4706*ZUlyy_s $ () ledighedsydelse FRML _B Uryy_s = (1-d4706)*(Ury_s + Uakry_s) + d4706*ZUryy_s $ () revalideringsydelse FRML _B Umsy_s = (1-d4706)*(Ums_s + Uaks_s ) + d4706*ZUmsy_s $ () sygedagpnge FRML _B Uaky_s = (1-d4706)*(Uaku + Uakr_s ) + d4706*ZUaky_s $ () Kommunal aktivering FRML _B Ulky_s = (1-d4706)*(Ulku_s + Ulkr_s) + d4706*ZUlky_s $ () ledige i kontankhjælp () Samlet beskæftigelse FRML _B Qs_s = Qs*(Q_s/Q) $ () potentielle selvstændige FRML _B Qw_s = Qw*(Q_s/Q) $ () potentielle lønmodtagere () Sygedagpenge fra beskæftigelse FRML _BJ_D Qms_s = 0.48972*(Q_s/Ua_s)*Ums_s $ () Sygedagpenge fra beskæftigelse FRML _B Umsxa_s = Ums_s - Qms_s $ () Sygedagpenge fra ledighed mv () Barselsdagpenge fra beskæftigelse FRML _BJ_D Qmb_s = 0.80179*(Q_s/Ua_s)*Umb_s $ () Barselsdagpenge fra beskæftigelse FRML _B Umbxa_s = Umb_s - Qmb_s $ () Barselsdagpenge fra ledighed mv () Midlertidigt fravær fra beskæftigelse i alt FRML _BJ_D Dif(Qm_s) = Dif(Qms_s+Qmb_s+Qmo_s+Qmr) $ () Qmr er "større" konflikter () Samlet beskæftigelse inkl. orlov FRML _B Qb1_s = Q_s + Qm_s $ () Strukturet arbejdsudbud - sammenbinding med faktiske niveauer () Nettoledighed FRML _BJ_D Dif(kuld) = 0.50*Dif(kuld_s) -0.50*(kuld(-1) -kuld_s(-1) ) $ FRML _BJ_D Dif(bulda) = 0.50*Dif(bulda_s)-0.50*(bulda(-1)-bulda_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(bulku) = 0.50*Dif(bulku_s)-0.50*(bulku(-1)-bulku_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(kulf) = 0.50*Dif(kulf_s) -0.50*(kulf(-1) -kulf_s(-1) ) $ () Bruttoledighed FRML _BJ_D Dif(buadr) = 0.50*Dif(buadr_s) -0.50*(buadr(-1) -buadr_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(buakk) = 0.50*Dif(buakk_s) -0.50*(buakk(-1) -buakk_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(buakbr) = 0.50*Dif(buakbr_s)-0.50*(buakbr(-1)-buakbr_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(buakbi) = 0.50*Dif(buakbi_s)-0.50*(buakbi(-1)-buakbi_s(-1)) $ () Uddannelse FRML _BJ_D Dif(kbulu) = 0.50*Dif(kbulu_s) -0.50*(kbulu(-1)-kbulu_s(-1)) $ FRML _BJ_D gbuuxa = gbuuxa_s $ () Førtidspension FRML _BJ_D Dif(Upfo) = 0.50*Dif(Upfo_s) -0.50*(Upfo(-1) -Upfo_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(kqpfo) = 0.50*Dif(kqpfo_s) -0.50*(kqpfo(-1) -kqpfo_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(kupfou) = 0.50*Dif(kupfou_s)-0.50*(kupfou(-1)-kupfou_s(-1)) $ () Tidlig pension FRML _BJ_D Dif(Uptp) = 0.50*Dif(Uptp_s) -0.50*(Uptp(-1) -Uptp_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(kqptp) = 0.50*Dif(kqptp_s) -0.50*(kqptp(-1) -kqptp_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(kuptpu) = 0.50*Dif(kuptpu_s)-0.50*(kuptpu(-1)-kuptpu_s(-1)) $ () Efterløn, overgangsydelse og flexydelse FRML _BJ_D Dif(Upef) = 0.50*Dif(Upef_s) -0.50*(Upef(-1)-Upef_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Upov) = 0.50*Dif(Upov_s) -0.50*(Upov(-1)-Upov_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Upfy) = 0.50*Dif(Upfy_s) -0.50*(Upfy(-1)-Upfy_s(-1)) $ () Øvrige FRML _BJ_D Dif(Uly) = 0.50*Dif(Uly_s) -0.50*(Uly(-1)-Uly_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Ury) = 0.50*Dif(Ury_s) -0.50*(Ury(-1)-Ury_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Ums) = 0.50*Dif(Ums_s) -0.50*(Ums(-1)-Ums_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Umb) = 0.50*Dif(Umb_s) -0.50*(Umb(-1)-Umb_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Umo) = 0.50*Dif(Umo_s) -0.50*(Umo(-1)-Umo_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Umr) = 0.50*Dif(Umr_s) -0.50*(Umr(-1)-Umr_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Umj) = 0.50*Dif(Umj_s) -0.50*(Umj(-1)-Umj_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Uki) = 0.50*Dif(Uki_s) -0.50*(Uki(-1)-Uki_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Ukr) = 0.50*Dif(Ukr_s) -0.50*(Ukr(-1)-Ukr_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Uqr) = 0.50*Dif(Uqr_s) -0.50*(Uqr(-1)-Uqr_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Uql) = 0.50*Dif(Uql_s) -0.50*(Uql(-1)-Uql_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(Uq) = (1-duwxa)*(0.50*Dif(Uq_s) -0.50*(Uq(-1) -Uq_s(-1))) + duwxa*(Zuwxa-(Uwu+Uwm+Uwp+Uwr+Uq-(Uql+Uqr)) ) $ () Støttet beskæftigelse. aktivering med løntilskud i arbejdsstyrken FRML _BJ_D Dif(bqltjd) = 0.50*Dif(bqltjd_s) -0.50*(bqltjd(-1)-bqltjd_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(bqltjk) = 0.50*Dif(bqltjk_s) -0.50*(bqltjk(-1)-bqltjk_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(bqltf) = 0.50*Dif(bqltf_s) -0.50*(bqltf(-1) -bqltf_s(-1) ) $ FRML _BJ_D Dif(bqlts) = 0.50*Dif(bqlts_s) -0.50*(bqlts(-1) -bqlts_s(-1) ) $ FRML _BJ_D Dif(bqltr) = 0.50*Dif(bqltr_s) -0.50*(bqltr(-1) -bqltr_s(-1) ) $ () Memoposter overlap til ydelsesopdeling FRML _BJ_D Dif(bqltjki) = 0.50*Dif(bqltjki_s)-0.50*(bqltjki(-1)-bqltjki_s(-1)) $ FRML _BJ_D Dif(buaki) = 0.50*Dif(buaki_s) -0.50*(buaki(-1) -buaki_s(-1) ) $ FRML _BJ_D Dif(buakly) = 0.50*Dif(buakly_s) -0.50*(buakly(-1) -buakly_s(-1) ) $ FRML _BJ_D Dif(buakry) = 0.50*Dif(buakry_s) -0.50*(buakry(-1) -buakry_s(-1) ) $ FRML _BJ_D Dif(buaks) = 0.50*Dif(buaks_s) -0.50*(buaks(-1) -buaks_s(-1) ) $ FRML _BJ_D Dif(bulki) = 0.50*Dif(bulki_s) -0.50*(bulki(-1) -bulki_s(-1) ) $ () Midlertidigt fravær fra beskæftigelse i alt FRML _BJ_D Dif(Qmo) = 0.50*Dif(Qmo_s)-0.50*(Qmo(-1)-Qmo_s(-1)) $ () ### ENDBLOCK ### () ### ARBMARK.f20 ### () ARBEJDSMARKED () () () Nettoledighed FRML _I Uaw = Ua - (Q-Qw) $ () Lønmodtagere og nettoledige FRML _D Ul = Ua - Q $ () Nettoledighed FRML _D bul = Ul/Uaw $ FRML _K Uld = kuld*Ul $ () Heraf dagpengemodtagere FRML _K Ulda = bulda*Uld $ () - midlertidig arbejdsmarkedsydelse (passive) FRML _D Uldd = Uld-Ulda $ () - øvrige dagpengemodtagere (passive) i nettoledighed FRML _D Ulk = Ul - Uld $ () Heraf kontanthjælpsmodtagere FRML _K Ulku = bulku*(Ulk-Ulki) $ () - uddannelsesordning (passive) FRML _D Ulkk = Ulk - Ulku $ () - øvrige kontanthjælpsmodtagere i nettoledighed FRML _G Ulf = kulf*(.75*Uld(-1)+.25*Uld(-2)) $ () Modtagere af feriedagpenge () Bruttoledighed FRML _G Uadb = Uad+Qltjd $ () AF aktiverede i bruttoledighed FRML _G Uakb = buakbr*(Uakly+Uakry+Uaks+Uakr+Qltjk)+buakbi*Uaki + Uaku $ () Kommunalt aktiverede i bruttoledighed FRML _D Ulb = Ul + Uadb + Uakb $ () Bruttoledige FRML _D bulb = Ulb/(Uaw+Uad+Uaku +buakbr*(Uakly+Uakry+Uaks+Uakr+Qltjk)+buakbi*Uaki) $ () Støttet beskæftigelse. aktivering med løntilskud i arbejdsstyrken FRML _GJ_D Qltjd = bqltjd*Ulb*(1+JRQltjd) $ () løntilskud, AF Jobtræning FRML _GJ_D Qltjk = bqltjk*Ulb*(1+JRQltjk) $ () løntilskud, Kommunal Jobtræning FRML _I Qltj = Qltjd + Qltjk $ () Løntilskud, jobtræning i alt FRML _GJ_D Qltf = bqltf *Ulb*(1+JRQltf) $ () løntilskud, Flexjob FRML _GJ_D Qlts = bqlts *Ulb*(1+JRQlts) $ () løntilskud, Skånejob FRML _GJ_D Qltr = bqltr *Q*(1+JRQltr) $ () løntilskud, Øvrige FRML _I Qlt = Qltj + Qltf + Qlts + Qltr $ () Aktivering uden for arbejdsstyrken FRML _GJ_D Uada = buada*Ulb*(1+JRUada) $ () AF aktivering uden for arbejdsstyrke (midlertidig arbejdsmarkedsydelse) FRML _GJ_D Uadr = buadr*Ulb*(1+JRUadr) $ () AF aktivering uden for arbejdsstyrke (øvrige) FRML _I Uad = Uada + Uadr $ () AF aktivering uden for arbejdsstyrke i alt FRML _GJ_D Uaku = buaku*Ulb*(1+JRUaku) $ () Kontanthjælpsaktivering uden for arbejdsstyrke (uddannelsesordning) FRML _GJ_D Uakk = buakk*Ulb*(1+JRUakk) $ () Kontanthjælpsaktivering uden for arbejdsstyrke (øvrige) FRML _I Uak = Uaku + Uakk $ () Kontanthjælpsaktivering uden for arbejdsstyrke () Uddannelse FRML _D bulu = kbulu*(Ul+Uwu)/(Ua+Uwu) $ () Uddannelsessøgende udenfor arbejdsstyrken FRML _DJ_D buuxaw = 0.2*(1-0.570873*d4707)*(2*bulu+bulu(-1))/3 +0.029913*(1/(1+exp(-0.3*(tid-1998.96195)))) +0.1028-.028951*d4707 $ FRML _SJDD Dif(buuxa) = 0.25*(1-0.227496*d4707)*(bulu-bulu(-2))/2 +.012590*(d4707(-1)-d4707) + gbuuxa -.291931*(buuxa(-1)-buuxaw(-1)) $ FRML _D Uuxa = buuxa*U1534 $ () folkepension FRML _KJ_D Qpfp = kqpfp*Upfp $ () Folkepensionister i beskæftigelse FRML _D Upfpi = Upfp+Qpfp $ () Folkepensionister bosat I Danmark FRML _KJ_D Upfpu = kupfpu*(Upfp+Qpfp) $ () Folkepensionister bosat I udland () førtidspension FRML _KJ_D Qpfo = kqpfo*Upfo $ () Førtidspensionister I beskæftigelse FRML _D Upfoi = Qpfo+Upfo $ () Førtidpensionister bosat I Danmark FRML _KJ_D Upfou = kupfou*(Qpfo+Upfo) $ () Førtidpensionister bosat I udland () tidlig pension FRML _KJ_D Qptp = kqptp*Uptp $ () Tidlig pension i beskæftigelse FRML _D Uptpi = Uptp+Qptp $ () Tidlig pension bosat i Danmark FRML _KJ_D Uptpu = kuptpu*(Uptp+Qptp) $ () Tidlig pension bosat i udland () Arbejdsudbud FRML _D Uw = U-Ub-Upfp-Upt $ () Befolkningen i arbejdsduelig alder () Hjælpevariabler til befolkningen i arbejdsduelige alder FRML _D Uwu = Uuxa+Uly+Ury+Uad+Uak $ () Uddannelse og aktivering (svarende til Tyu) FRML _D Uwm = Ulf+Ums+Umb+Umo+Umr+Umj $ () Midlertidig fraværende fra arbejdsstyrken (svarende til Tym) FRML _D Uwp = Upfo+Upef+Upov+Upfy+Uptp $ () Tilbagetrækning (svarende til Typ) FRML _D Uwr = Uki+Ukr $ () Øvrige (svarende til Tyr) FRML _I Uwxa = (Uwu+Uwm+Uwp+Uwr+Uq-(Uql+Uqr))*(1-Duwxa) + Duwxa*Zuwxa $ () Befolkningen i arbejdsduelige alder udenfor arbejdsudbud FRML _D Ua = (Uw-Uwxa)*(1-d7184) + ZUa*d7184 $ () Arbejdsudbud () Memoposter overlap til ydelsesopdeling () Kommunal jobtræning i beskæftigelse FRML _GJ_D Qltjki = bqltjki*Qltjk $ () Kommunal jobtræning fra integrationsydelse FRML _I Qltjkr = Qltjk - Qltjki $ () Øvrige kommunal jobtræning () Kommunal aktivering udenfor arbejdsstyrken Uakk FRML _GJ_D Uaki = buaki*(Uak-Uaku) $ () Øvrige kontanthjælpsaktivering fra integrationsydelse FRML _GJ_D Uakly = buakly*(Uak-Uaku) $ () Øvrige kontanthjælpsaktivering fra ledighedsydelse FRML _GJ_D Uakry = buakry*(Uak-Uaku) $ () Øvrige kontanthjælpsaktivering fra revalideringsydelse FRML _GJ_D Uaks = buaks*(Uak-Uaku) $ () Øvrige kontanthjælpsaktivering fra sygedagpenge FRML _I Uakr = (Uak-Uaku) - (Uaki+Uakly+Uakry+Uaks) $ () Øvrige kontanthjælpsaktivering med ydelsen kontanthjælp () Kontanthjælp FRML _GJ_D Ulki = bulki*(Ulk-Ulku) $ () Ledige kontanthjælpsmodtagere fra integrationsydelse FRML _I Ulkr = Ulk - Ulku - Ulki $ () Ledige kontanthjælpsmodtagere med ydelsen kontanthjælp () Ydelsesopgørelse FRML _D Ukiy = (1-d4706)*(Uki + Uaki + Ulki + Qltjki) + d4706*ZUkiy $ () Integrationsydelse - bemærk at Ulki indgår i ledighed, Ul, og arbejdsstyrken Ua. Qltjki indgår i beskæftigelsen. Ulki og Qltjki indgår ikke i befolkningen udenfor arbejdsstyrken Uwxa FRML _D Ulyy = (1-d4706)*(Uly + Uakly) + d4706*ZUlyy $ () ledighedsydelse FRML _D Uryy = (1-d4706)*(Ury + Uakry) + d4706*ZUryy $ () revalideringsydelse FRML _D Umsy = (1-d4706)*(Ums + Uaks) + d4706*ZUmsy $ () sygedagpnge FRML _D Uaky = (1-d4706)*(Uaku + Uakr) + d4706*ZUaky $ () Kommunal aktivering FRML _D Ulky = (1-d4706)*(Ulku + Ulkr) + d4706*ZUlky $ () ledige i kontankhjælp () Nedenstående skal slettes - kan evt bruges som tabelvariabler i eftermodel () Bemærk at der er følgende sammenhænge til arbejdsstyrke, Ua, og udenfor arbejdsstyrke Uwxa () Ua = Q + Uld + Ulk_y + Ulki () = Q + Uld + Ulku + Ulkr + Ulki () = Q + Uld + Ulku + Ulkk () = Q + Uld + Ulk () = Q + Ul () Uwxa = Uuxa+Uad+Ury_y +Uly_y +Ulf+Ums_y +Umb+Umo+Umr+Umj+Upef+Upov+Upfy+Upfo+(Uki_y-Ulki-Qltjki)+Ukr+Uak_y +Uq-(Uql+Uqr) () = Uuxa+Uad+Ury+Uakry+Uly+Uakly+Ulf+Ums+Uaks+Umb+Umo+Umr+Umj+Upef+Upov+Upfy+Upfo+(Uki+Uaki) +Ukr+Uak_y +Uq-(Uql+Uqr) () = Uuxa+Uad+Ury+ +Uly+ +Ulf+Ums+ +Umb+Umo+Umr+Umj+Upef+Upov+Upfy+Upfo+ Uki +Ukr+Uak_y+Uakry+Uakly+Uaks+Uaki+Uq-(Uql+Uqr) () = Uuxa+Uad+Ury+ +Uly+ +Ulf+Ums+ +Umb+Umo+Umr+Umj+Upef+Upov+Upfy+Upfo+ Uki +Ukr+Uak +Uq-(Uql+Uqr) () Samlet beskæftigelse FRML _I Q = Qa+Qe+Qng+Qne+Qnf+Qnz+Qb+Qqs+Qqf+Qqz+Qh+Qo+Qres $ FRML _I Qn = Qng+Qne+Qnf+Qnz $ FRML _I Qq = Qqs+Qqf+Qqz $ FRML _I Qs = Qsa+Qse+Qsng+Qsne+Qsnf+Qsnz+Qsb+Qsqs+Qsqf+Qsqz+Qsh+Qso $ FRML _I Qw = Q-Qs $ FRML _I Qwp = Qw-Qwo $ FRML _I Qsp = Qs-Qso $ FRML _I bqsp = Qsp/(Q-Qo) $ () Sygedagpenge fra beskæftigelse FRML _GJ_D Qms = 0.48972*(Q/Ua)*Ums $ () Sygedagpenge fra beskæftigelse FRML _D Umsxa = Ums - Qms $ () Sygedagpenge fra ledighed mv () Barselsdagpenge fra beskæftigelse FRML _GJ_D Qmb = 0.80179*(Q/Ua)*Umb $ () Barselsdagpenge fra beskæftigelse FRML _D Umbxa = Umb - Qmb $ () Barselsdagpenge fra ledighed mv () Milertidigt fravær fra beskæftigelse i alt FRML _GJDD Dif(Qm) = Dif(Qms + Qmb + Qmo + Qmr) $ () Qmr er "større" konflikter () Samlet beskæftigelse inkl. orlov FRML _I Qb1 = Q + Qm $ () Arbejdstid FRML _GJ_D Log(Hak) = Log((Ha+Hdag)*(1-bq/2)) $ () Arbejdstid, erhverv FRML _GJRD Hgwa = Hgwa(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwe = Hgwe(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwng = Hgwng(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwne = Hgwne(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwnf = Hgwnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgwnz = hgwnz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwb = Hgwb(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgwqz = hgwqz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwqs = Hgwqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwqf = Hgwqf(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwh = Hgwh(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgwo = Hgwo(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _D Hgwn = (Hgwng*Qwng+Hgwne*Qwne+Hgwnf*Qwnf+hgwnz*Qwnz) /(Qwng+Qwne+Qwnf+Qwnz) $ FRML _GJRD Hgsa = Hgsa(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsnf = Hgsnf(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgsnz = hgsnz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsb = Hgsb(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD hgsqz = hgsqz(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsqs = Hgsqs(-1)*Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgsh = Hgsh(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _GJRD Hgso = Hgso(-1) *Hak/Hak(-1) $ FRML _D Hga = bqsa *Hgsa +(1-bqsa) *Hgwa $ FRML _D Hge = bqse *Hgse +(1-bqse) *Hgwe $ FRML _D Hgng = bqsng*Hgsng+(1-bqsng)*Hgwng $ FRML _D Hgne = bqsne*Hgsne+(1-bqsne)*Hgwne $ FRML _D Hgnf = bqsnf*Hgsnf+(1-bqsnf)*Hgwnf $ FRML _D hgnz = bqsnz*hgsnz+(1-bqsnz)*hgwnz $ FRML _D Hgb = bqsb *Hgsb +(1-bqsb) *Hgwb $ FRML _D hgqz = bqsqz*hgsqz+(1-bqsqz)*hgwqz $ FRML _D Hgqs = bqsqs*Hgsqs+(1-bqsqs)*Hgwqs $ FRML _D Hgqf = bqsqf*Hgsqf+(1-bqsqf)*Hgwqf $ FRML _D Hgh = bqsh *Hgsh +(1-bqsh) *Hgwh $ FRML _D Hgo = bqso *Hgso +(1-bqso) *Hgwo $ FRML _D Hgn = (Qng*Hgng+Qne*Hgne+Qnf*Hgnf+Qnz*hgnz)/(Qng+Qne+Qnf+Qnz) $ FRML _D Hgq = (Qqz*hgqz+Qqs*Hgqs+Qqf*Hgqf)/(Qqs+Qqf+Qqz) $ FRML _I Hg = (Qa*Hga+Qe*Hge+Qn*Hgn+Qb*Hgb+Qq*Hgq+Qh*Hgh+Qo*Hgo)/Q $ () ### ENDBLOCK ### () ### LOEN.f20 ### () Løn () () FRML _DJRD btyd = ((Tyd/Uld-tpatpd*.001)*(pttyo/pttyl))/(lah*(1-tsya)*0.001) $ FRML _DJRD btyde = btyd $ FRML _DJ_D tss0u = tsya + (1-tsya)*(tss0 + tssp0) $ FRML _D ttpatp = Tpatpa/(Qw*Hgwn*0.001) $ FRML _D lnap = lna + ttpatp $ FRML _DJ_D ddloglna = Dlog(lna(-1))-Dlog(lna(-2)) $ FRML _I pyfbx = (Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz)/ ( (fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnz*pyfnz(-1) +fYfb *pyfb(-1) +fYfqz*pyfqz(-1))/pyfbx(-1) ) $ FRML _SJ_D bulbw = 0.70661*btyde + 0.1000*btyd - 0.32561 $ FRML _SJRDF Dlog(lna) = 0.21151*ddloglna +0.3000*Dlog(pcpn**.5*pyfbx**.5) -0.28455*Dif(bulb) + 0.01916*d8587 -0.5500*(bulb(-1)-bulbw(-1)) +glna $ FRML _GJ_ lnakk = lna + ttpatp + (taqp+tadf)*(1-bqn/2)/Hgwn $ FRML _GJ_ lnak = lnakk + (tspzaud+tpzab)*(1-bqn/2)/Hgwn $ FRML _GJ_ lah = lna*Ha $ FRML _GJ_ lnahk = lnak*Hgwn/(1-bqn/2) $ FRML _GJRD lih = lih(-1)*(lnap/lnap(-1)) $ FRML _I tpzab = Spzab/Qw*1000 $ FRML _I Yw = Ywa+Ywe+Ywng+Ywne+Ywnf+Ywnz+Ywb+Ywqz+Ywqf+Ywqs+Ywh+Ywo $ () ### ENDBLOCK ### () ### TRANSF.f20 ### () INDKOMSTOVERFØRSLER Mv. () () Reguleringsindexks FRML _GJ_D Rlisa = ((lih(-2)*Ha(-2))/(lih(-3)*Ha(-3))-1)*(1-Dlisa) + Dlisa*(pcpn(-2)/pcpn(-3)-1) $ FRML _GJRD btb = (Tpcr_bf+Tpco_bf+Tpatpa)/Ysya $ FRML _GJRD pttyl = pttyl(-1)*(1+0.5*(Rlisa+Rlisa(-1)))*Dsr2 + pttyl(-1)*(1+Rlisa)*((1-tsya)/(1-tsya(-1))) *(1-btb(-2))/(1-btb(-3))*(1-Dsr2) $ () Reguleringsindeks. Indkomstoverførsler, som reguleres med lønudvikling, heruder også folkepension, tjenestemandspension og SU FRML _GJRD pttyo = pttyo(-1)*(pttyl/pttyl(-1)-(btpatpo-btpatpo(-1))) $ () Reguleringsindeks for indkomstoverførsler udenfor obligatorisk opsparing - integrationsydelse () btpatpo øges 0.003 i 2020-2030 FRML _GJ_D pttyp = (pttyp(-1)*(pcpdk(-2)/pcpdk(-3)))*(1+Jrpttyp) $ () Reguleringsindeks for indkomstoverførsler med pristalsreguerling. Forbrugerprisindekset beskriver prisudviklingen på dansk område, men bruger faste Vægte (pt 2003) () Dagpenge (Tyd) FRML _GJ_D Tydd = .001*(ttydd*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Uldd $ () Ledige på dagpenge, øvrige FRML _GJ_D Tyda = .001*(ttyda*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Ulda $ () Ledige på dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse (passiv) FRML _D Tyd = Tydd + Tyda $ FRML _D ttyd = (ttydd*Uldd+ttyda*Ulda)/Uld $ () Uddannelse og aktiviering Mv (Tyu) FRML _GJ_D Tyuly = .001*(ttyuly*pttyl+(2/3)*tpatpk)*Uly $ () Ledighedsydelse FRML _GJ_D Tyuada = .001*(ttyuada*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Uada $ () AF Aktiverede udenfor arbejdsstyrken, midlertidig arbejdsmarkedsydelse (aktiv) FRML _GJ_D Tyuadj = .001*(ttyuadj*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Qltjd $ () AF Aktiverede - løntilskudslignende ordninger FRML _GJ_D Tyuadr = .001*(ttyuadr*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Uadr $ () AF Aktiverede udenfor arbejdsstyrken, øvrige FRML _D Tyuad = Tyuada + Tyuadj + Tyuadr $ () AF Aktiverede udenfor arbejdsstyrken i alt FRML _GJ_D Tyuaku = .001*(ttyuaku*pttyl+(2/3)*tpatpk)*Uaku $ () Kommunalt aktiverede udenfor arbejdsstyrken, uddannelsesordning FRML _GJ_D Tyuakr = .001*(ttyuakr*pttyl+(2/3)*tpatpk)*(Uak-Uaku) $ () Kommunalt aktiverede udenfor arbejdsstyrken ekskl. uddannelsesordning FRML _D Tyuak = Tyuaku + Tyuakr $ () Kommunalt aktiverede udenfor arbejdsstyrken i alt FRML _GJ_D Tyury = .001*(ttyury*pttyl+(2/3)*tpatpk)*Ury $ () Revalideringsydelsen FRML _GJ_D Tyusu = .001*ttyusu*pttyl*Usu $ () SU FRML _D Tyu = Tyuly + Tyuad + Tyuak + Tyury + Tyusu $ () Midlertidig fraværende fra arbejdsstyrken (Tym) () NRML _D Um = Ulf + Ums+Qms + Umb + Umo + Umr $ FRML _GJ_D Tymlf = .001*(ttymlf*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Ulf $ () Feriedagpenge FRML _GJ_D Tyms = .001*(ttyms*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Ums $ () Sygedagpenge FRML _GJ_D Tymb = .001*(ttymb*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Umb $ () Barselsdagpenge FRML _GJ_D Tymo = .001*(ttymo*pttyl+(2/3)*tpatpd)*Umo $ () Arbejdsmarkedsorlov FRML _GJ_D Tymr = .001*(ttymr*pttyl+(2/3)*tpatpk)*Umr $ () Resourceforløbsordning FRML _D Tym = Tymlf + Tyms + Tymb + Tymo + Tymr $ () Tilbagetrækning og pension (Typ) FRML _D Up = Upfpi+Upfpu+Upfoi+Upfou+Upef+Upov+Upfy+Uptpi+Uptpu+Upt $ FRML _GJ_D Typfp = .001*ttypfp*pttyl*(Upfp+Qpfp) $ () Folkepension FRML _GJ_D Typfp_e = .001*ttypfp_e*pttyl*Upfpu $ () Folkepensioner til udland FRML _GJ_D Typfo = .001*(ttypfo*pttyl+(2/3)*tpatpk)*(Upfo+Qpfo) $ () Førtidspension FRML _GJ_D Typfo_e = .001*(ttypfo_e*pttyl+(2/3)*tpatpk)*Upfou $ () Førtidspension til udland FRML _GJ_D Typef = .001*(ttypef*pttyl+(2/3)*tpatpq)*Upef $ () Efterløn FRML _GJ_D Typov = .001*(ttypov*pttyl+(2/3)*tpatpq)*Upov $ () Overgangsydelse FRML _GJ_D Typfy = .001*(ttypfy*pttyl+(2/3)*tpatpq)*Upfy $ () Flexydelse FRML _D Type = Typef + Typov + Typfy $ () Efterløn M.fl I alt FRML _GJ_D Typtp = .001*(ttyptp*pttyl+(2/3)*tpatpq)*(Uptp+Qptp) $ () Tidlig pension FRML _GJ_D Typtp_e = .001*(ttyptp_e*pttyl+(2/3)*tpatpq)*Uptpu $ () Tidlig pension til udland FRML _GJ_D Typt = Typtd*pttyl $ () Tjenestemandspension FRML _GJ_D Tpt_o = Tpt_o(-1)*(Ywo/Ywo(-1)) $ () Imp. bidrag til tjenestemandspension FRML _GJ_D Typpt = Typptd*pttyl $ () Personlige tillæg FRML _GJ_D Typi = Typid*pttyl $ () Indekstillæg FRML _GJ_D Typq = Typqd*pttyl $ () Øvrige FRML _D Typr = Typt + Typpt + Typq $ () Øvrige I alt FRML _D Typ = Typfp+Typfp_e+Typfo+Typfo_e+Type+Typtp+Typtp_e+Typr $ () Tilbagetrækning I alt () Øvrige (Tyr) FRML _GJ_D Tyrkk = .001*(ttyrkk*pttyl+(2/3)*tpatpk)*(Ulkk+Ukr)*(1-Dsr2) $ () Kontanthjælp skattepligtig, øvrige skattepligtige FRML _GJ_D Tyrku = .001*(ttyrku*pttyl+(2/3)*tpatpk)*Ulku*(1-Dsr2) $ () Kontanthjælp skattepligtig, uddannelsesordning (passive) FRML _GJ_D Tyrki = .001*(ttyrki*pttyo+(2/3)*tpatpk)*Uki*(1-Dsr2) $ () Integrationsydelse mv FRML _GJ_D Tyrkrs = Tyrkrsd*pttyl*(1-Dsr2) $ FRML _GJ_D Tyrkrr = Tyrkrrd*pttyl*(1-Dsr2) $ () Kontanthjælp ikke skattepligtig FRML _GJ_D Tyrkr = (Tyrkrs+Tyrkrr)*(1-Dsr2) + Dsr2*(.001*ttyrkr*pttyl*(Ulk+Uki+Ukr)) $ FRML _I Tyrk = Tyrku + Tyrkk + Tyrki + Tyrkr $ FRML _GJ_D Tyrbf = D4703*.001*pttyl*ttyrbf*Ub +(1-D4703)*.001*pttyp*ttyrbf1*Ub $ () Børnefamilieydelse FRML _GJ_D Tyrgc = .001*ttyrgc*(0.2308*U0017+U1899) $ () Grøn check FRML _GJ_D Tyrmc = ktyrmc*0.001*ttyrmc*pttyl*(Upfpi+Upfoi) $ () Mediecheck FRML _GJ_D Tyrhs = Tyrhsd*pttyl $ () Boligsikring FRML _GJ_D Tyrhy = 0.001*ttyrhy*pttyl*(Upfpi+Upfoi) $ () Boligydelse FRML _I Tyrh = Tyrhs+Tyrhy $ () Boligstøtte I alt FRML _GJ_D Tyrrs = Tyrrsd*pttyl $ () Øvrige overførsler skattepligtig FRML _GJ_D Tyrrr = Tyrrrd*pttyl $ () Øvrige overførsler ikke skattepligtig FRML _I Tyrr = Tyrrs +Tyrrr $ () Øvrige overførsler FRML _D Tyr = Tyrk+Tyrbf+Tyrgc+Tyrmc+Tyrre+Tyrh+Tyrr $ () Øvrige I alt () Samle- og memoposter FRML _I Ty_o = Tyu+Tyd+Tym+Typ+Tyr $ () Indkomstoverførsler I alt FRML _I Ty_o_e = kty_o_e*(Typfp_e+Typfo_e+Typtp_e) $ () Indkomstoverførsler til udland inkl. personlige tillæg FRML _I Ty_o_h = Ty_o - Ty_o_e $ () - til husholdningerne FRML _D Tyod = Tyd+Tyuad+Tymlf+Tyms+Tymb+Tymo $ () Indkomstoverførsler, ordninger med obligatorisk opsparing FRML _D Tyok = Tyuly+Tyuak+Tyury+Tymr+Tyrku+Tyrkk +Typfo+Typfo_e+Typtp+Typtp_e $ FRML _D Tyoq = Type $ () Indkomstoverførsler, ordninger med obligatorisk opsparing FRML _D Tyo = Tyod+Tyok+Tyoq $ () Indkomstoverførsler, ordninger med obligatorisk opsparing FRML _D Tyo_atp = Tpatpo $ () heraf bidrag til obligatorisk opsparing FRML _I Tyk = Tyrk+Tyuak $ () Kontanthjælp I alt FRML _D Tyks = Tyk-Tyrkrr $ () Kontanthjælp skattepligtig del FRML _D Tys = Ty_o_h-(Tyrkrr+Tyrbf+Tyrgc+Tyrre+Tyrh+Tyrrr) $ () heraf skattepligtig FRML _D Uk = Ukr + Uki + Ulk + Uak $ () ### ENDBLOCK ### () ### PSKAT.f20 ### () () () Personlige indkomstskatter () () FRML _GJDD pcrs = pcrs(-1)*(1+Rlisa)*(1-btb(-2))/(1-btb(-3))*(1-tsya)/(1-tsya(-1)) $ () Indkomster og fradrag FRML _KJ_D Yas = ( Yw-Ywn_e+Tys +(1-bsyptypr_bf)*(Typcr_bf+Typir_bf) + Typcr_dmp +(1-bsyptypcr_sp)*Typcr_sp + (1-bsyptypcr_atp)*Typcr_atp -Syaud-Saqp-Saqo-(Tpcr_bf+Tpco1_bf+Tpcr_atp)/(1-tsya)-Tpt_o)*kyas $ () Overskud af egen virksomhed FRML _DJ_D Ivmps = bivmp0*Impxd1 + (1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) *( (bivmp(-1)*(1-bivmp1(-1)) -(1-bivmp(-1))*bivmp0(-1) )*Impxd1(-1) +(1-(bivmp+bivmp(-1))/2)*(Ivmps(-1)-Imdp1(-1))*bivmp/bivmp(-1)) + Imdp1 $ FRML _DJ_D Ivbps = bivbp0*pibp1*fIbp1 + (1+D8291*(pttyl/pttyl(-1)-1)) *( (bivbp(-1)*(bivbpw(-1)-bivbp0(-1)) -(1-bivbp(-1))*bivbp0(-1) )*pibp1(-1)*fIbp1(-1) +(1-(bivbp+bivbp(-1))/2)*Ivbps(-1)*bivbp/bivbp(-1) ) $ FRML _D Ivps = Ivmps + Ivbps $ FRML _GJ_D Ivsk = bivsk*(Ibe+Ime) + (1 - ((bivsk+bivsk(-1))/2)/(nivsk*bivsk))*Ivsk(-1) $ FRML _D Yrr = Yr_h - kyr_h* byrhh *Yrh - ((If_h- kif_h*byrhh*(pibh*fIbh))/Ips)*Ivps $ FRML _KJ_D Yrpss = (0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))*kyrpss $ () Øvrige komponenter FRML _KJ_D Tops = ktops*(Tpir_bf+Tpio1_bf) $ () Pensionsopsparing FRML _KJ_D Yspps = (Tpcr_dmp+Saqwy+Tpcr_sp)*kyspps $ () Bidrag til ld,sp,dmp Mv FRML _KJ_D Syas = ksyas*(Sya-tsya*(Tpco1_bf+Tpcr_bf)) $ () Arbejdsmarkedsbidrag FRML _KJ_D Ysprs = kysprs*(Yw+Yrr) $ () Øvrige personlige indkomster og fradag netto FRML _KJ_D Yrphs = phv*fKnbhe(-1)*tsdl*kyrphs $ () Lejeværdi af egen bolig FRML _KJ_D Tippps = (Tiin_h-Tiip_h)*ktippps $ () Renteindtægter netto FRML _KJ_D Ylws = ktps*(Tpaf+Tpef) + kylws*Yw $ () lønmodtagerfradrag FRML _KJ_D Yl3s = kyl3s*(Yw+Yrr) $ () 3% fradrag FRML _KJ_D Ysrs = kysrs*(Yw+Yrr) $ () Øvrige skattepligtig indkomster og fradrag netto () Kompensation for skatteværdi af renteudgifter jf. Forårspakke 2.0 FRML _DJ_D tssyn = (1-d4711)*(0.08-tsys2) $ FRML _D kbssyn = (Tippps*Usye-Tipppse*Usy)/(Tipppse*Usy) $ FRML _GJ_D Ssyn = (1-d4711)*tssyn*(bssyn0+kbssyn*bssyn1*100)*Tippps $ () Personlig indkomst FRML _DJ_D Ysp = Yas+Yrpss-Tops-Syas-Yspps+Ysprs $ () Skattepligtig indkomst FRML _DJ_D Ys = Ysp+Yrphs+Tippps-Ylws-Yl3s+Ysrs $ () Fordeling af A-indkomst på løn, dagpenge, efterløn, folkepension og øvrig a-indkomst FRML _GJ_D Yasw = kyas*(Yw-Ywn_e-Syaud-Saqp-Saqo -(Tpcr_bf+Tpco1_bf+Tpatpa)/(1-tsya)-Tpt_o +(Tyms+Tymb+Tymo-0.001*tpatpd*(Ums+Umb+Umo))*pttyo/pttyl+Tyrrs) $ FRML _GJ_D Yasd = kyas*(Tyd+Tymlf-0.001*tpatpd*(Uld+Ulf))*pttyo/pttyl $ FRML _GJ_D Yase = kyas*(Type+Typtp-0.001*tpatpq*(Upef+Upov+Upfy+Uptp))*pttyo/pttyl $ FRML _GJ_D Yasp = kyas*(Typfp+Typr+Tyrhy+Tyrmc +(1-bsyptypr_bf) * (Typcr_bf+Typir_bf)+Typcr_dmp +(1-bsyptypcr_sp)*Typcr_sp+(1-bsyptypcr_atp)*Typcr_atp) $ FRML _D Yasr = Yas-(Yasw+Yasd+Yase+Yasp) $ () Selvstændige (S) FRML _KJ_D Ussy = kussy*(Q-Qw) $ FRML _KJ_D Ysps = kkysp*kysps*(.017*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.036*Yasr +.852*Yrpss-.260*Tops-.032*Syas-.032*Yspps+.034*Ysprs) $ FRML _KJ_D Yss = kkys*kyss*(Ysps+.033*(Yrphs+Tippps)-.017*Ylws-.034*Yl3s+.034*Ysrs ) $ FRML _D kbysps = ((Ysps*Ussye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbyss = ((Yss*Ussye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysse*Ussy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _GJ_D Ysps1 = (bysp10s+100*bysp11s*kbysps)*Ysps $ FRML _GJ_D Ysps2 = (bysp20s+100*bysp21s*kbysps)*Ysps $ FRML _GJ_D Ysps3 = (bysp30s+100*bysp31s*kbysps)*Ysps $ FRML _GJ_D Ysps4 = (bysp40s+100*bysp41s*kbysps)*Ysps $ FRML _GJ_D Ysps5 = (bysp50s+100*bysp51s*kbysps)*Ysps $ FRML _GJ_D Yss1 = (bys10s+100*bys11s*kbyss)*Yss $ FRML _GJ_D Yss2 = (bys20s+100*bys21s*kbyss)*Yss $ FRML _GJ_D Yss3 = (bys30s+100*bys31s*kbyss)*Yss $ FRML _GJ_D Yss4 = (bys40s+100*bys41s*kbyss)*Yss $ FRML _GJ_D Yss5 = (bys50s+100*bys51s*kbyss)*Yss $ FRML _G Ssysps1 = tsysp1*Ysps1 $ FRML _G Ssysps2 = tsysp2*Ysps2 $ FRML _G Ssysps3 = tsysp3*Ysps3 $ FRML _G Ssysps4 = tsysp4*Ysps4 $ FRML _G Ssysps5 = tsysp5*Ysps5 $ FRML _D Ssysps = Ssysps1+Ssysps2+Ssysps3+Ssysps4+Ssysps5 $ FRML _G Ssyss1 = tsys1*Yss1 $ FRML _G Ssyss2 = tsys2*Yss2 $ FRML _G Ssyss3 = tsys3*Yss3 $ FRML _G Ssyss4 = tsys4*Yss4 $ FRML _G Ssyss5 = tsys5*Yss5 $ FRML _D Ssyss = Ssyss1+Ssyss2+Ssyss3+Ssyss4+Ssyss5 $ () lønmodtagere (w) FRML _KJ_D Uwsy = kuwsy*Qw $ FRML _KJ_D Yspw = kkysp*kyspw*(.969*Yasw+.421*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.192*Yasr +.127*Yrpss-.581*Tops-.953*Syas-.953*Yspps+.951*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysw = kkys*kysw*(Yspw+1.003*(Yrphs+Tippps)-.969*Ylws-.951*Yl3s+.951*Ysrs ) $ FRML _D kbyspw = ((Yspw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspwe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysw = ((Ysw*Uwsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yswe*Uwsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _GJ_D Yspw1 = (bysp10w+100*bysp11w*kbyspw)*Yspw $ FRML _GJ_D Yspw2 = (bysp20w+100*bysp21w*kbyspw)*Yspw $ FRML _GJ_D Yspw3 = (bysp30w+100*bysp31w*kbyspw)*Yspw $ FRML _GJ_D Yspw4 = (bysp40w+100*bysp41w*kbyspw)*Yspw $ FRML _GJ_D Yspw5 = (bysp50w+100*bysp51w*kbyspw)*Yspw $ FRML _GJ_D Ysw1 = (bys10w+100*bys11w*kbysw)*Ysw $ FRML _GJ_D Ysw2 = (bys20w+100*bys21w*kbysw)*Ysw $ FRML _GJ_D Ysw3 = (bys30w+100*bys31w*kbysw)*Ysw $ FRML _GJ_D Ysw4 = (bys40w+100*bys41w*kbysw)*Ysw $ FRML _GJ_D Ysw5 = (bys50w+100*bys51w*kbysw)*Ysw $ FRML _G Ssyspw1 = tsysp1*Yspw1 $ FRML _G Ssyspw2 = tsysp2*Yspw2 $ FRML _G Ssyspw3 = tsysp3*Yspw3 $ FRML _G Ssyspw4 = tsysp4*Yspw4 $ FRML _G Ssyspw5 = tsysp5*Yspw5 $ FRML _D Ssyspw = Ssyspw1+Ssyspw2+Ssyspw3+Ssyspw4+Ssyspw5 $ FRML _G Ssysw1 = tsys1*Ysw1 $ FRML _G Ssysw2 = tsys2*Ysw2 $ FRML _G Ssysw3 = tsys3*Ysw3 $ FRML _G Ssysw4 = tsys4*Ysw4 $ FRML _G Ssysw5 = tsys5*Ysw5 $ FRML _D Ssysw = Ssysw1+Ssysw2+Ssysw3+Ssysw4+Ssysw5 $ () Dagpengemodtagere (Ul) FRML _KJ_D Ulsy = kulsy*(Ul+Ulf) $ FRML _KJ_D Yspl = kkysp*kyspl*(.005*Yasw+.579*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.013*Yasr +.000*Yrpss-.086*Tops-.006*Syas-.006*Yspps+.006*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysl = kkys*kysl*(Yspl+.021*(Yrphs+Tippps)-.005*Ylws-.006*Yl3s+.006*Ysrs ) $ FRML _D kbyspl = ((Yspl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysple*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysl = ((Ysl*Ulsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysle*Ulsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _GJ_D Yspl1 = (bysp10l+100*bysp11l*kbyspl)*Yspl $ FRML _GJ_D Yspl2 = (bysp20l+100*bysp21l*kbyspl)*Yspl $ FRML _GJ_D Yspl3 = (bysp30l+100*bysp31l*kbyspl)*Yspl $ FRML _GJ_D Yspl4 = (bysp40l+100*bysp41l*kbyspl)*Yspl $ FRML _GJ_D Yspl5 = (bysp50l+100*bysp51l*kbyspl)*Yspl $ FRML _GJ_D Ysl1 = (bys10l+100*bys11l*kbysl)*Ysl $ FRML _GJ_D Ysl2 = (bys20l+100*bys21l*kbysl)*Ysl $ FRML _GJ_D Ysl3 = (bys30l+100*bys31l*kbysl)*Ysl $ FRML _GJ_D Ysl4 = (bys40l+100*bys41l*kbysl)*Ysl $ FRML _GJ_D Ysl5 = (bys50l+100*bys51l*kbysl)*Ysl $ FRML _G Ssyspl1 = tsysp1*Yspl1 $ FRML _G Ssyspl2 = tsysp2*Yspl2 $ FRML _G Ssyspl3 = tsysp3*Yspl3 $ FRML _G Ssyspl4 = tsysp4*Yspl4 $ FRML _G Ssyspl5 = tsysp5*Yspl5 $ FRML _D Ssyspl = Ssyspl1+Ssyspl2+Ssyspl3+Ssyspl4+Ssyspl5 $ FRML _G Ssysl1 = tsys1*Ysl1 $ FRML _G Ssysl2 = tsys2*Ysl2 $ FRML _G Ssysl3 = tsys3*Ysl3 $ FRML _G Ssysl4 = tsys4*Ysl4 $ FRML _G Ssysl5 = tsys5*Ysl5 $ FRML _D Ssysl = Ssysl1+Ssysl2+Ssysl3+Ssysl4+Ssysl5 $ () Efterlønnere (Upef+Upfy) FRML _KJ_D Uefsy = kuefsy*(Upef+Upov+Upfy+Uptp) $ FRML _KJ_D Yspef = kkysp*kyspef*(.001*Yasw+.000*Yasd+1.00*Yase+.000*Yasp+.057*Yasr +.000*Yrpss-.000*Tops-.001*Syas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysef = kkys*kysef*(Yspef+.010*(Yrphs+Tippps)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ FRML _D kbyspef = ((Yspef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysef = ((Ysef*Uefsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysefe*Uefsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _GJ_D Yspef1 = (bysp10ef+100*bysp11ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _GJ_D Yspef2 = (bysp20ef+100*bysp21ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _GJ_D Yspef3 = (bysp30ef+100*bysp31ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _GJ_D Yspef4 = (bysp40ef+100*bysp41ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _GJ_D Yspef5 = (bysp50ef+100*bysp51ef*kbyspef)*Yspef $ FRML _GJ_D Ysef1 = (bys10ef+100*bys11ef*kbysef)*Ysef $ FRML _GJ_D Ysef2 = (bys20ef+100*bys21ef*kbysef)*Ysef $ FRML _GJ_D Ysef3 = (bys30ef+100*bys31ef*kbysef)*Ysef $ FRML _GJ_D Ysef4 = (bys40ef+100*bys41ef*kbysef)*Ysef $ FRML _GJ_D Ysef5 = (bys50ef+100*bys51ef*kbysef)*Ysef $ FRML _G Ssyspef1 = tsysp1*Yspef1 $ FRML _G Ssyspef2 = tsysp2*Yspef2 $ FRML _G Ssyspef3 = tsysp3*Yspef3 $ FRML _G Ssyspef4 = tsysp4*Yspef4 $ FRML _G Ssyspef5 = tsysp5*Yspef5 $ FRML _D Ssyspef = Ssyspef1+Ssyspef2+Ssyspef3+Ssyspef4+Ssyspef5 $ FRML _G Ssysef1 = tsys1*Ysef1 $ FRML _G Ssysef2 = tsys2*Ysef2 $ FRML _G Ssysef3 = tsys3*Ysef3 $ FRML _G Ssysef4 = tsys4*Ysef4 $ FRML _G Ssysef5 = tsys5*Ysef5 $ FRML _D Ssysef = Ssysef1+Ssysef2+Ssysef3+Ssysef4+Ssysef5 $ () Pensionister (Upfp) FRML _KJ_D Ufpsy = kufpsy*Upfp $ FRML _KJ_D Yspfp = kkysp*kyspfp*(.001*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+1.00*Yasp+.045*Yasr +.021*Yrpss-.000*Tops-.001*Syas-.001*Yspps+.001*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysfp = kkys*kysfp*(Yspfp-.108*(Yrphs+Tippps)-.001*Ylws-.001*Yl3s+.001*Ysrs ) $ FRML _D kbyspfp = ((Yspfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysfp = ((Ysfp*Ufpsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysfpe*Ufpsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _GJ_D Yspfp1 = (bysp10fp+100*bysp11fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _GJ_D Yspfp2 = (bysp20fp+100*bysp21fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _GJ_D Yspfp3 = (bysp30fp+100*bysp31fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _GJ_D Yspfp4 = (bysp40fp+100*bysp41fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _GJ_D Yspfp5 = (bysp50fp+100*bysp51fp*kbyspfp)*Yspfp $ FRML _GJ_D Ysfp1 = (bys10fp+100*bys11fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _GJ_D Ysfp2 = (bys20fp+100*bys21fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _GJ_D Ysfp3 = (bys30fp+100*bys31fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _GJ_D Ysfp4 = (bys40fp+100*bys41fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _GJ_D Ysfp5 = (bys50fp+100*bys51fp*kbysfp)*Ysfp $ FRML _G Ssyspfp1 = tsysp1*Yspfp1 $ FRML _G Ssyspfp2 = tsysp2*Yspfp2 $ FRML _G Ssyspfp3 = tsysp3*Yspfp3 $ FRML _G Ssyspfp4 = tsysp4*Yspfp4 $ FRML _G Ssyspfp5 = tsysp5*Yspfp5 $ FRML _D Ssyspfp = Ssyspfp1+Ssyspfp2+Ssyspfp3+Ssyspfp4+Ssyspfp5 $ FRML _G Ssysfp1 = tsys1*Ysfp1 $ FRML _G Ssysfp2 = tsys2*Ysfp2 $ FRML _G Ssysfp3 = tsys3*Ysfp3 $ FRML _G Ssysfp4 = tsys4*Ysfp4 $ FRML _G Ssysfp5 = tsys5*Ysfp5 $ FRML _D Ssysfp = Ssysfp1+Ssysfp2+Ssysfp3+Ssysfp4+Ssysfp5 $ () Øvrige (Q) FRML _KJ_D Uqsy = kuqsy*(Uwxa-(Upef+Upov+Upfy+Uptp)) $ FRML _KJ_D Yspq = kkysp*kyspq*(.007*Yasw+.000*Yasd+.000*Yase+.000*Yasp+.647*Yasr +.000*Yrpss-.073*Tops-.007*Syas-.007*Yspps+.007*Ysprs ) $ FRML _KJ_D Ysq = kkys*kysq*(Yspq+.041*(Yrphs+Tippps)-.007*Ylws-.007*Yl3s+.007*Ysrs ) $ FRML _D kbyspq = ((Yspq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Yspqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _D kbysq = ((Ysq*Uqsye+(1-Dsk2))*pcrse-(Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs)/((Ysqe*Uqsy+(1-Dsk2))*pcrs) $ FRML _GJ_D Yspq1 = (bysp10q+100*bysp11q*kbyspq)*Yspq $ FRML _GJ_D Yspq2 = (bysp20q+100*bysp21q*kbyspq)*Yspq $ FRML _GJ_D Yspq3 = (bysp30q+100*bysp31q*kbyspq)*Yspq $ FRML _GJ_D Yspq4 = (bysp40q+100*bysp41q*kbyspq)*Yspq $ FRML _GJ_D Yspq5 = (bysp50q+100*bysp51q*kbyspq)*Yspq $ FRML _GJ_D Ysq1 = (bys10q+100*bys11q*kbysq)*Ysq $ FRML _GJ_D Ysq2 = (bys20q+100*bys21q*kbysq)*Ysq $ FRML _GJ_D Ysq3 = (bys30q+100*bys31q*kbysq)*Ysq $ FRML _GJ_D Ysq4 = (bys40q+100*bys41q*kbysq)*Ysq $ FRML _GJ_D Ysq5 = (bys50q+100*bys51q*kbysq)*Ysq $ FRML _G Ssyspq1 = tsysp1*Yspq1 $ FRML _G Ssyspq2 = tsysp2*Yspq2 $ FRML _G Ssyspq3 = tsysp3*Yspq3 $ FRML _G Ssyspq4 = tsysp4*Yspq4 $ FRML _G Ssyspq5 = tsysp5*Yspq5 $ FRML _D Ssyspq = Ssyspq1+Ssyspq2+Ssyspq3+Ssyspq4+Ssyspq5 $ FRML _G Ssysq1 = tsys1*Ysq1 $ FRML _G Ssysq2 = tsys2*Ysq2 $ FRML _G Ssysq3 = tsys3*Ysq3 $ FRML _G Ssysq4 = tsys4*Ysq4 $ FRML _G Ssysq5 = tsys5*Ysq5 $ FRML _D Ssysq = Ssysq1+Ssysq2+Ssysq3+Ssysq4+Ssysq5 $ FRML _D____Z kkysp = kkysp*(1-D4799) + 1 - ((Ysps+Yspw+Yspl+Yspef+Yspfp+Yspq)/Ysp)*(1-D4799) $ FRML _D____Z kkys = kkys*(1-D4799) + 1 - ((Yss+Ysw+Ysl+Ysef+Ysfp+Ysq)/Ys)*(1-D4799) $ () Alle FRML _G Usy = (1-Dusy)*((1-Dsk2)*((Uw+Upfp)*kusy7083*(1-Dsk1)+Dsk1*(Ua+Upfp+Upfo+Upef+Upov+Uptp+Umo)*kusy8499) +Dsk2*(Ussy+Uwsy+Ulsy+Uefsy+Ufpsy+Uqsy)+Jusy) +Dusy*Zusy$ FRML _G bysp10 = Dsk2*((bysp10s*Ysps+bysp10w*Yspw+bysp10l*Yspl+bysp10ef*Yspef+bysp10fp*Yspfp+bysp10q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp10e $ FRML _G bysp20 = Dsk2*((bysp20s*Ysps+bysp20w*Yspw+bysp20l*Yspl+bysp20ef*Yspef+bysp20fp*Yspfp+bysp20q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp20e $ FRML _G bysp30 = Dsk2*((bysp30s*Ysps+bysp30w*Yspw+bysp30l*Yspl+bysp30ef*Yspef+bysp30fp*Yspfp+bysp30q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp30e $ FRML _G bysp40 = Dsk2*((bysp40s*Ysps+bysp40w*Yspw+bysp40l*Yspl+bysp40ef*Yspef+bysp40fp*Yspfp+bysp40q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp40e $ FRML _G bysp50 = Dsk2*((bysp50s*Ysps+bysp50w*Yspw+bysp50l*Yspl+bysp50ef*Yspef+bysp50fp*Yspfp+bysp50q*Yspq)/Ysp) +(1-Dsk2)*bysp50e $ FRML _G bysp11 = Dsk2*((bysp11s*Ysps+bysp11w*Yspw+bysp11l*Yspl+bysp11ef*Yspef+bysp11fp*Yspfp+bysp11q*Yspq)/Ysp+Jbysp11) +(1-Dsk2)*bysp11e $ FRML _G bysp21 = Dsk2*((bysp21s*Ysps+bysp21w*Yspw+bysp21l*Yspl+bysp21ef*Yspef+bysp21fp*Yspfp+bysp21q*Yspq)/Ysp+Jbysp21) +(1-Dsk2)*bysp21e $ FRML _G bysp31 = Dsk2*((bysp31s*Ysps+bysp31w*Yspw+bysp31l*Yspl+bysp31ef*Yspef+bysp31fp*Yspfp+bysp31q*Yspq)/Ysp+Jbysp31) +(1-Dsk2)*bysp31e $ FRML _G bysp41 = Dsk2*((bysp41s*Ysps+bysp41w*Yspw+bysp41l*Yspl+bysp41ef*Yspef+bysp41fp*Yspfp+bysp41q*Yspq)/Ysp+Jbysp41) +(1-Dsk2)*bysp41e $ FRML _G bysp51 = Dsk2*((bysp51s*Ysps+bysp51w*Yspw+bysp51l*Yspl+bysp51ef*Yspef+bysp51fp*Yspfp+bysp51q*Yspq)/Ysp+Jbysp51) +(1-Dsk2)*bysp51e $ FRML _G bys10 = Dsk2*((bys10s*Yss+bys10w*Ysw+bys10l*Ysl+bys10ef*Ysef+bys10fp*Ysfp+bys10q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys10e $ FRML _G bys20 = Dsk2*((bys20s*Yss+bys20w*Ysw+bys20l*Ysl+bys20ef*Ysef+bys20fp*Ysfp+bys20q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys20e $ FRML _G bys30 = Dsk2*((bys30s*Yss+bys30w*Ysw+bys30l*Ysl+bys30ef*Ysef+bys30fp*Ysfp+bys30q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys30e $ FRML _G bys40 = Dsk2*((bys40s*Yss+bys40w*Ysw+bys40l*Ysl+bys40ef*Ysef+bys40fp*Ysfp+bys40q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys40e $ FRML _G bys50 = Dsk2*((bys50s*Yss+bys50w*Ysw+bys50l*Ysl+bys50ef*Ysef+bys50fp*Ysfp+bys50q*Ysq)/Ys) +(1-Dsk2)*bys50e $ FRML _G bys11 = Dsk2*((bys11s*Yss+bys11w*Ysw+bys11l*Ysl+bys11ef*Ysef+bys11fp*Ysfp+bys11q*Ysq)/Ys+Jbys11) +(1-Dsk2)*bys11e $ FRML _G bys21 = Dsk2*((bys21s*Yss+bys21w*Ysw+bys21l*Ysl+bys21ef*Ysef+bys21fp*Ysfp+bys21q*Ysq)/Ys+Jbys21) +(1-Dsk2)*bys21e $ FRML _G bys31 = Dsk2*((bys31s*Yss+bys31w*Ysw+bys31l*Ysl+bys31ef*Ysef+bys31fp*Ysfp+bys31q*Ysq)/Ys+Jbys31) +(1-Dsk2)*bys31e $ FRML _G bys41 = Dsk2*((bys41s*Yss+bys41w*Ysw+bys41l*Ysl+bys41ef*Ysef+bys41fp*Ysfp+bys41q*Ysq)/Ys+Jbys41) +(1-Dsk2)*bys41e $ FRML _G bys51 = Dsk2*((bys51s*Yss+bys51w*Ysw+bys51l*Ysl+bys51ef*Ysef+bys51fp*Ysfp+bys51q*Ysq)/Ys+Jbys51) +(1-Dsk2)*bys51e $ () Udskrivningsgrundlag () Personlig indkomst FRML _D kbysp1 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp1) + Dsk2*(((Ysp1/Ysp)-bysp10)/(100*bysp11+10**(-15))) $ FRML _D kbysp2 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp2) + Dsk2*(((Ysp2/Ysp)-bysp20)/(100*bysp21+10**(-15))) $ FRML _D kbysp3 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp3) + Dsk2*(((Ysp3/Ysp)-bysp30)/(100*bysp31+10**(-15))) $ FRML _D kbysp4 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp4) + Dsk2*(((Ysp4/Ysp)-bysp40)/(100*bysp41+10**(-15))) $ FRML _D kbysp5 = (1-Dsk2)*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)+Jkbysp5) + Dsk2*(((Ysp5/Ysp)-bysp50)/(100*bysp51+10**(-15))) $ FRML _GJ_D Ysp1 = (1-Dsk2)*(bysp10+100*bysp11*kbysp1)*Ysp + Dsk2*(Ysps1+Yspw1+Yspl1+Yspef1+Yspfp1+Yspq1) $ FRML _GJ_D Ysp2 = (1-Dsk2)*(bysp20+100*bysp21*kbysp2)*Ysp + Dsk2*(Ysps2+Yspw2+Yspl2+Yspef2+Yspfp2+Yspq2) $ FRML _GJ_D Ysp3 = (1-Dsk2)*(bysp30+100*bysp31*kbysp3)*Ysp + Dsk2*(Ysps3+Yspw3+Yspl3+Yspef3+Yspfp3+Yspq3) $ FRML _GJ_D Ysp4 = (1-Dsk2)*(bysp40+100*bysp41*kbysp4)*Ysp + Dsk2*(Ysps4+Yspw4+Yspl4+Yspef4+Yspfp4+Yspq4) $ FRML _GJ_D Ysp5 = (1-Dsk2)*(bysp50+100*bysp51*kbysp5)*Ysp + Dsk2*(Ysps5+Yspw5+Yspl5+Yspef5+Yspfp5+Yspq5) $ () Skattepligtig indkomst FRML _D kbys1 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys1) + Dsk2*(((Ys1/Ys)-bys10)/(100*bys11+10**(-15))) $ FRML _D kbys2 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys2) + Dsk2*(((Ys2/Ys)-bys20)/(100*bys21+10**(-15))) $ FRML _D kbys3 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys3) + Dsk2*(((Ys3/Ys)-bys30)/(100*bys31+10**(-15))) $ FRML _D kbys4 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys4) + Dsk2*(((Ys4/Ys)-bys40)/(100*bys41+10**(-15))) $ FRML _D kbys5 = (1-Dsk2)*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)+Jkbys5) + Dsk2*(((Ys5/Ys)-bys50)/(100*bys51+10**(-15))) $ FRML _GJ_D Ys1 = (1-Dsk2)*(bys10+100*bys11*kbys1)*Ys + Dsk2*(Yss1+Ysw1+Ysl1+Ysef1+Ysfp1+Ysq1) $ FRML _GJ_D Ys2 = (1-Dsk2)*(bys20+100*bys21*kbys2)*Ys + Dsk2*(Yss2+Ysw2+Ysl2+Ysef2+Ysfp2+Ysq2) $ FRML _GJ_D Ys3 = (1-Dsk2)*(bys30+100*bys31*kbys3)*Ys + Dsk2*(Yss3+Ysw3+Ysl3+Ysef3+Ysfp3+Ysq3) $ FRML _GJ_D Ys4 = (1-Dsk2)*(bys40+100*bys41*kbys4)*Ys + Dsk2*(Yss4+Ysw4+Ysl4+Ysef4+Ysfp4+Ysq4) $ FRML _GJ_D Ys5 = (1-Dsk2)*(bys50+100*bys51*kbys5)*Ys + Dsk2*(Yss5+Ysw5+Ysl5+Ysef5+Ysfp5+Ysq5) $ () Slutskatter, personlig indkomst FRML _G Ssysp1 = (1-Dsk2)*(tsysp1*Ysp1)*(1+JRssysp1) + Dsk2*(Ssysps1+Ssyspw1+Ssyspl1+Ssyspef1+Ssyspfp1+Ssyspq1) - Ssyn $ FRML _G Ssysp2 = (1-Dsk2)*tsysp2*Ysp2*(1+JRssysp2) + Dsk2*(Ssysps2+Ssyspw2+Ssyspl2+Ssyspef2+Ssyspfp2+Ssyspq2) $ FRML _G Ssysp3 = (1-Dsk2)*tsysp3*Ysp3*(1+JRssysp3) + Dsk2*(Ssysps3+Ssyspw3+Ssyspl3+Ssyspef3+Ssyspfp3+Ssyspq3) $ FRML _G Ssysp4 = (1-Dsk2)*tsysp4*Ysp4*(1+JRssysp3) + Dsk2*(Ssysps4+Ssyspw4+Ssyspl4+Ssyspef4+Ssyspfp4+Ssyspq4) $ FRML _G Ssysp5 = (1-Dsk2)*tsysp5*Ysp5*(1+JRssysp3) + Dsk2*(Ssysps5+Ssyspw5+Ssyspl5+Ssyspef5+Ssyspfp5+Ssyspq5) $ () Slutskatter, skattepligtig indkomst FRML _G Ssys1 = (1-Dsk2)*tsys1*Ys1*(1+JRssys1) + Dsk2*(Ssyss1+Ssysw1+Ssysl1+Ssysef1+Ssysfp1+Ssysq1) $ FRML _G Ssys2 = (1-Dsk2)*tsys2*Ys2*(1+JRssys2) + Dsk2*(Ssyss2+Ssysw2+Ssysl2+Ssysef2+Ssysfp2+Ssysq2) $ FRML _G Ssys3 = (1-Dsk2)*tsys3*Ys3*(1+JRssys3) + Dsk2*(Ssyss3+Ssysw3+Ssysl3+Ssysef3+Ssysfp3+Ssysq3) $ FRML _G Ssys4 = (1-Dsk2)*tsys4*Ys4*(1+JRssys4) + Dsk2*(Ssyss4+Ssysw4+Ssysl4+Ssysef4+Ssysfp4+Ssysq4) $ FRML _G Ssys5 = (1-Dsk2)*tsys5*Ys5*(1+JRssys5) + Dsk2*(Ssyss5+Ssysw5+Ssysl5+Ssysef5+Ssysfp5+Ssysq5) $ () Makrosatser FRML _G tssp0 = (1-Dsk1)*(tsysp1*bysp10+tsysp2*bysp20+tsysp3*bysp30+tsysp4*bysp40+tsysp5*bysp50) + Dsk1*tssp0e $ FRML _G tssp1 = (1-Dsk1)*100*(tsysp1*bysp11+tsysp2*bysp21+tsysp3*bysp31+tsysp4*bysp41+tsysp5*bysp51) + Dsk1*tssp1e $ FRML _G tss0 = (1-Dsk1)*(tsys1*bys10+tsys2*bys20+tsys3*bys30+tsys4*bys40+tsys5*bys50) + Dsk1*tss0e $ FRML _G tss1 = (1-Dsk1)*100*(tsys1*bys11+tsys2*bys21+tsys3*bys31+tsys4*bys41+tsys5*bys51) + Dsk1*tss1e $ () Slutskattet, komponenter FRML _D kbysp = Dsk1*(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs) + Jkbysp ) + (1-Dsk1)*((((Ssysp+Ssyn)/(kssysp*Ysp))-tssp0)/(tssp1+10**(-15))) $ FRML _G Ssysp = Dsk1*((tssp0+tssp1*kbysp)*Ysp*kssysp*(1+JRSsysp) - Ssyn) + (1-Dsk1)*(Ssysp1+Ssysp2+Ssysp3+Ssysp4+Ssysp5) $ FRML _D kbys = Dsk1*((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs) + Jkbys) + (1-Dsk1)*(((Ssys/(kssys*Ys))-tss0)/tss1) $ FRML _G Ssys = Dsk1*(tss0+tss1*kbys)*Ys*kssys*(1+JRSsys) + (1-Dsk1)*(Ssys1+Ssys2+Ssys3+Ssys4+Ssys5) $ FRML _KJ_D Ssyej = fKnbhe(-1)*phv*tssyej*kssyej*(1+JRsssyej) $ FRML _KJ_D Ssya = (Knmp+Knbp)*iwbz*kssya $ () Her bør Tiup_h fradrages ved næste revision FRML _KJ_D Ssyv = tsyc*(Ysyc_cf+Ysyc_cr)*kssyv $ FRML _G Ssy = Ssys + Ssysp + Ssyej + Ssya + Ssyv + Ssyd $ FRML _G Syk = Ssy+ Sksi(-1) + Ssf + Ssso $ () ### ENDBLOCK ### () ### SKAT.f19 ### () () () Andre direkte skatter mv. () () () Arbejdsmarkedsbidrag FRML _DJ_D Ysya = Yw - Tpt_o + 0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1)) $ FRML _DJ_D Tarn = Tyd+Typef+Typov+Tym+Tyuad-Tpaf-Tpef-Saqp $ FRML _G tsya = tsyae + ((Tarn(-2)-Tarne(-2))/(Ysya(-2)*3))*(1-Dtsya) $ FRML _KJ_D Sya = tsya*(Ysya*ksya) $ () Selskabsskat FRML _I Yr_c = Yr - Invo1 - Yr_h $ FRML _I Yr_cr = Yr_c - Yr_cf $ FRML _D Ips = If - Ifo1 - kif_h*byrhh*(pibh*fIbh) $ FRML _DJ_D Ips_cf = I_cf $ FRML _D Ips_cr = Ips - (If_h- kif_h*byrhh*(pibh*fIbh)) - Ips_cf $ FRML _DJRD Ysyc_cf = Yr_cf+(Tin_cf+Tiu_cf_z) -( (Ips_cf/Ips)*Ivps+(Ips_cf(-1)/Ips(-1))*Ivps(-1) )/2 $ FRML _DJRD Ysyc_cr = Yr_cr+(Tin_cr+Tiu_cr_z) -( (Ips_cr/Ips)*Ivps+(Ips_cr(-1)/Ips(-1))*Ivps(-1) )/2 $ FRML _KJRD Syc_cf = ksyc_cf*tsyc*(bsyc+ktsyc*(1-bsyc))*(Ysyc_cf+Ysyc_cf(-1))/2 $ FRML _KJRD Syc_cr = ksyc_cr*tsyc*(bsyc+ktsyc*(1-bsyc))*(Ysyc_cr+Ysyc_cr(-1))/2 $ FRML _KJRD Syc_h = ksyc_h*Syc_cr $ FRML _I Syc = Syc_cf + Syc_cr + Syc_h $ () Pensionsafkastskat FRML _GJRD iwbr = 0.9*((Tip_f(-1)+Tip_f(-2))/(2*Wp_f(-2))) + 0.1*iwbz - 0.0003 $ FRML _D pcpn = pcpn(-1)*(pncb*fCb+pnce*fCe+pncf*fCf+pncg*fCg+pnch*fCh+pncs*fCs+pct*fCt+pncv*fCv) /(pncb(-1)*fCb+pnce(-1)*fCe+pncf(-1)*fCf+pncg(-1)*fCg+pnch(-1)*fCh+pncs(-1)*fCs+pct(-1)*fCt+pncv(-1)*fCv) $ FRML _GJ_D tsywp = 0.99 *( ( ( iwbr-0.035 -( 1.035*(1/2+(1/2*D84)) *( ((pcpn(-1)/pcpn(-2))-1)+(1-D84) *((pcpn(-2)/pcpn(-3))-1) ) ) ) )/iwbr )$ FRML _KJ_D Sywpco1_ld = ksywpld1*(tsywp*Tipco1_ld + tsywpa*Owpco1_ld ) $ FRML _KJ_D Sywpco2_ld = ksywpld2*(tsywp*Tipco2_ld + tsywpa*Owpco2_ld ) $ FRML _KJ_D Sywpcr_dmp = ksywpdmp*(tsywp*Tipcr_dmp + tsywpa*Owpcr_dmp) $ FRML _KJ_D Sywpcr_sp = ksywpsp *(tsywp*Tipcr_sp + tsywpa*Owpcr_sp ) $ FRML _KJ_D Sywpcr_atp = ksywpatp*(tsywp*Tipcr_atp + tsywpa*(Owpse_atp+Owpsdk_atp+Owpb_atp)) $ FRML _KJ_D Sywp_bf = ksywp_bf *(tsywp*bsywp*(Tip_f+Tip_b) + tsywpa*(Owpcr_bf+Owpco_bf+Owpir_bf+Owpio_bf)) $ FRML _KJ_D Sywp_f = ksywp_f *(tsywp*bsywp*Tip_f + tsywpa*(Owpse_f+Owpsdk_f+Owpb_f)) $ FRML _I Sywp_b = Sywp_bf-Sywp_f $ FRML _I Sywp = Sywp_bf+Sywpco1_ld+Sywpco2_ld+Sywpcr_dmp+Sywpcr_sp+Sywpcr_atp $ () Anden personlig indkomstskat FRML _KJ_D Syp = ksyp*tsyp*( bsyptypo1_bf*(Typco1_bf+Typio1_bf) + bsyptypcr_sp*Typcr_sp + bsyptypcr_atp*Typcr_atp + bsyptypr_bf*(Typcr_bf+Typir_bf) + 0.5*bsyptypo2_bf*(Typco2_bf+Typio2_bf) ) + ksypco_ld*tsyp*(bsyptypco1_ld*Typco1_ld+0.5*bsyptypco2_ld*Typco2_ld) + Sypr $ FRML _GJ_D Syaud = tdu*Qw*(1-bq/2)*0.001 $ FRML _GJ_D Syv = tsyv*fKncb $ FRML _KJ_D Sym = ksym*.001*tsym*pttyl*U1899 $ FRML _I Sy_o = Syk + Sya + Syaud + Syp + Syv + Syc + Sywp + Sym $ FRML _G Saqwlg = tsaqwlg*Qw $ FRML _G Saqwy = taqwy*(ksya*Ysya - (Tpco1_bf+Tpcr_bf) + (Tyd+Tymlf+Tyms+Tymb+Tyks+Tyuly+Tyuad+Tyury)) $ FRML _I Saqw = Saqwlg+Saqwy $ FRML _G Saqo = taqo*Qwo*(1-bqo/2)*0.001 $ FRML _G Saqp = taqp*Qwp*(1-bqp/2)*0.001 $ FRML _GJ_D Stpt = 0.95*Stpt(-1)*lnakk/lnakk(-1) $ FRML _I Stp_o = Stpt + Saqw + Saqo + Saqp + Sasr $ FRML _I Sa = Sk_h_o + Stp_o $ FRML _I S = Sy_o + Spt + Sa $ () ### ENDBLOCK ### () ### TP.f19 ### () Stykafgifter ekslusiv PSO () Forbrug FRML _G tpcex = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcex(-1) + JDtpcex) + Dtp2*Ztpcex $ () ekskl pso FRML _G tpcg = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcg(-1) + JDtpcg) + Dtp2*Ztpcg $ FRML _G tpcf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcf(-1) + JDtpcf) + Dtp1*Ztpcf $ FRML _G tpcb = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcb(-1) + JDtpcb) + Dtp1*Ztpcb $ FRML _G tpch = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpch(-1) + JDtpch) + Dtp1*Ztpch $ FRML _G tpcv = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcv(-1) + JDtpcv) + Dtp1*Ztpcv $ FRML _G tpcs = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcs(-1) + JDtpcs) + Dtp1*Ztpcs $ FRML _G tpco = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpco(-1) + JDtpco) + Dtp1*Ztpco $ () Investeringer FRML _G tpimo1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimo1(-1) + JDtpimo1) + Dtp1*Ztpimo1 $ FRML _G tpimp1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimp1(-1) + JDtpimp1) + Dtp1*Ztpimp1 $ FRML _G tpibh = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibh(-1) + JDtpibh) + Dtp1*Ztpibh $ FRML _G tpibp1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibp1(-1) + JDtpibp1) + Dtp1*Ztpibp1 $ FRML _G tpibo1 = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibo1(-1) + JDtpibo1) + Dtp1*Ztpibo1 $ FRML _G tpil = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpil(-1) + JDtpil) + Dtp1*Ztpil $ () Materialer FRML _G tpp_vma = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpp_vma(-1) + JDtpp_vma) + Dtp1*Ztpp_vma $ FRML _G tpp_vmnf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpp_vmnf(-1) + JDtpp_vmnf) + Dtp1*Ztpp_vmnf $ FRML _G tvme = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvme(-1) + JDtvme) + Dtp1*Ztvme $ () ekskl pso FRML _G tvmng = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmng(-1) + JDtvmng) + Dtp1*Ztvmng $ () ekskl pso FRML _G tvmne = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmne(-1) + JDtvmne) + Dtp1*Ztvmne $ () ekskl pso FRML _G tvmnz = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnz(-1) + JDtvmnz) + Dtp1*Ztvmnz $ () ekskl pso FRML _G tvmb = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmb(-1) + JDtvmb) + Dtp1*Ztvmb $ () ekskl pso FRML _G tvmqs = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqs(-1) + JDtvmqs) + Dtp1*Ztvmqs $ () ekskl pso FRML _G tvmqf = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqf(-1) + JDtvmqf) + Dtp1*Ztvmqf $ () ekskl pso FRML _G tvmqz = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqz(-1) + JDtvmqz) + Dtp1*Ztvmqz $ () ekskl pso FRML _G tvmh = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmh(-1) + JDtvmh) + Dtp1*Ztvmh $ () ekskl pso FRML _G tvmo = (1-Dtp1)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmo(-1) + JDtvmo) + Dtp1*Ztvmo $ () ekskl pso () Energi FRML _G tveax = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveax(-1) + JDtveax) + Dtp2*Ztveax $ FRML _G tveex = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveex(-1) + JDtveex) + Dtp2*Ztveex $ FRML _G tvengx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvengx(-1) + JDtvengx) + Dtp2*Ztvengx $ FRML _G tvenex = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenex(-1) + JDtvenex) + Dtp2*Ztvenex $ FRML _G tvenfx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenfx(-1) + JDtvenfx) + Dtp2*Ztvenfx $ FRML _G tvenzx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenzx(-1) + JDtvenzx) + Dtp2*Ztvenzx $ FRML _G tvebx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvebx(-1) + JDtvebx) + Dtp2*Ztvebx $ FRML _G tveqsx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqsx(-1) + JDtveqsx) + Dtp2*Ztveqsx $ FRML _G tveqfx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqfx(-1) + JDtveqfx) + Dtp2*Ztveqfx $ FRML _G tveqzx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqzx(-1) + JDtveqzx) + Dtp2*Ztveqzx $ FRML _G tvehx = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvehx(-1) + JDtvehx) + Dtp2*Ztvehx $ FRML _G tveox = (1-Dtp2)*((pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveox(-1) + JDtveox) + Dtp2*Ztveox $ () Stykafgift inkl. PSO FRML _GJ_D Spppso_e3 = -Sppupso*bspppso_e3 $ FRML _GJ_D Spppso_ce = (Spppso-Spppso_e3)*bspppso_ce $ FRML _G__D Spppso_vea = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_vea +JSpppso_vea $ FRML _G__D Spppso_vee = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_vee +JSpppso_vee $ FRML _G__D Spppso_veng = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veng+JSpppso_veng $ FRML _G__D Spppso_vene = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_vene+JSpppso_vene $ FRML _G__D Spppso_venf = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_venf+JSpppso_venf $ FRML _G__D Spppso_venz = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_venz+JSpppso_venz $ FRML _G__D Spppso_veb = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veb +JSpppso_veb $ FRML _G__D Spppso_veqs = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veqs+JSpppso_veqs $ FRML _G__D Spppso_veqf = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veqf+JSpppso_veqf $ FRML _G__D Spppso_veh = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veh +JSpppso_veh $ FRML _G__D Spppso_veo = (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veo +JSpppso_veo $ FRML _G__D Spppso_veqz = Spppso-(Spppso_e3+Spppso_ce+Spppso_vea+Spppso_vee+Spppso_veng+Spppso_vene +Spppso_venf+Spppso_venz+Spppso_veb+Spppso_veqs+Spppso_veqf+Spppso_veh+Spppso_veo) $ FRML _G tpe3 = tpe3x + Spppso_e3 /fE3x $ FRML _G tpce = tpcex + Spppso_ce /fCe $ FRML _G tvea = tveax + Spppso_vea /fvea $ FRML _G tvee = tveex + Spppso_vee /fvee $ FRML _G tveng = tvengx + Spppso_veng/fveng $ FRML _G tvene = tvenex + Spppso_vene/fvene $ FRML _G tvenf = tvenfx + Spppso_venf/fvenf $ FRML _G tvenz = tvenzx + Spppso_venz/fvenz $ FRML _G tveb = tvebx + Spppso_veb /fveb $ FRML _G tveqs = tveqsx + Spppso_veqs/fveqs $ FRML _G tveqf = tveqfx + Spppso_veqf/fveqf $ FRML _G tveqz = tveqzx + Spppso_veqz/fveqz $ FRML _G tveh = tvehx + Spppso_veh /fveh $ FRML _G tveo = tveox + Spppso_veo /fveo $ () ### ENDBLOCK ### () ### AFGIFT.f20 ### () () () INDIREKTE SKATTER () () FRML _G Spp_vea = tvea *fVea $ FRML _G Spp_venf = tvenf*fVenf $ FRML _G Spp_vma = tpp_vma *fVma - 0.5 *Sppueua - 0.33*sppueur $ FRML _G Spp_vmnf = tpp_vmnf*fVmnf - 0.25*Sppueua - 0.33*Sppueur $ FRML _G Spp_e01 = tpp_e01*fE01 - 0.25*Sppueua - 0.33*Sppueur - Sppueue $ FRML _G Spp_xa = Spp_vea + Spp_vma $ FRML _G Spp_xnf = Spp_venf + Spp_vmnf $ FRML _G Spp_xe = tvee *fVee + tvme *fVme $ FRML _G Spp_xng = tveng*fVeng + tvmng*fVmng $ FRML _G Spp_xne = tvene*fVene + tvmne*fVmne $ FRML _G Spp_xnz = tvenz*fVenz + tvmnz*fVmnz $ FRML _G Spp_xb = tveb *fVeb + tvmb *fVmb $ FRML _G Spp_xqz = tveqz*fVeqz + tvmqz*fVmqz $ FRML _G Spp_xqs = tveqs*fVeqs + tvmqs*fVmqs $ FRML _G Spp_xqf = tveqf*fVeqf + tvmqf*fVmqf $ FRML _G Spp_xh = tveh *fVeh + tvmh *fVmh $ FRML _G Spp_xo = tveo *fVeo + tvmo *fVmo $ FRML _G Spp_cf = tpcf*fCf $ FRML _G Spp_cv = tpcv*fCv $ FRML _G Spp_ce = tpce*fCe $ FRML _G Spp_cg = tpcg*fCg $ FRML _G Spp_ch = tpch*fCh $ FRML _G Spp_cs = tpcs*fCs $ FRML _G Spp_co = tpco*fCo + trco*fCo*pco/(1+trco) $ FRML _G Spp_cb = tpcb*fCb + trcb*fCb*pcb/(1+trcb) $ FRML _G Spp_ibh = tpibh*fIbh $ FRML _G Spp_ibp1 = tpibp1*fIbp1 $ FRML _G Spp_ibo1 = tpibo1*fIbo1 $ FRML _I Spp_ib = Spp_ibp1 + Spp_ibo1 + Spp_ibh $ FRML _G Spp_imp1 = tpimp1*fImp1x7y + trimp1*fImp1x7y*pimp1x7y/(1+trimp1) $ FRML _G Spp_imo1 = tpimo1*fImo1x $ FRML _G Spp_im = Spp_imp1 + Spp_imo1 $ FRML _G Spp_il = tpil*fIl $ FRML _G Spp_ikn = tpikn*fIkn $ FRML _G Spp_e2 = tpe2*fE2 $ FRML _G Spp_e3 = tpe3*fE3x $ FRML _G Spp_e59 = tpe59*fE59 $ FRML _G Spp_e7y = tpe7y*fE7y $ FRML _G Spp_es = tpes*fEs $ FRML _G Spr_cb = trcb*fCb*pcb/(1+trcb) $ FRML _G Spr_co = trco*fCo*pco/(1+trco) $ FRML _G Spr_imp1 = trimp1*fImp1x7y*pimp1x7y/(1+trimp1) $ FRML _D Spr = Spr_cb + Spr_co + Spr_imp1 $ FRML _I Spp = Spp_xa+Spp_xe+Spp_xng+Spp_xne+Spp_xnf+Spp_xnz +Spp_xb+Spp_xqz+Spp_xqs+Spp_xqf+Spp_xh+Spp_xo +Spp_cf+Spp_cv+Spp_ce+Spp_cg+Spp_cb+Spp_ch+Spp_cs +Spp_co +Spp_im+Spp_ib+Spp_ikn+Spp_il +Spp_e01+Spp_e2+Spp_e3+Spp_e59+Spp_e7y+Spp_es -Spr $ FRML _G Spg_xa = btgxa *tg*Va /(1+btgxa *tg) $ FRML _G Spg_xe = btgxe *tg*Ve /(1+btgxe *tg) $ FRML _G Spg_xng = btgxng*tg*Vng/(1+btgxng*tg) $ FRML _G Spg_xne = btgxne*tg*Vne/(1+btgxne*tg) $ FRML _G Spg_xnf = btgxnf*tg*Vnf/(1+btgxnf*tg) $ FRML _G Spg_xnz = btgxnz*tg*Vnz/(1+btgxnz*tg) $ FRML _G Spg_xb = btgxb *tg*Vb /(1+btgxb *tg) $ FRML _G Spg_xqz = btgxqz*tg*Vqz/(1+btgxqz*tg) $ FRML _G Spg_xqs = btgxqs*tg*Vqs/(1+btgxqs*tg) $ FRML _G Spg_xqf = btgxqf*tg*Vqf/(1+btgxqf*tg) $ FRML _G Spg_xh = btgxh *tg*Vh /(1+btgxh *tg) $ FRML _G Spg_xo = btgxo *tg*Vo /(1+btgxo *tg) $ FRML _G Spg_cf = btgcf*tg*Cf/(1+btgcf*tg) $ FRML _G Spg_cv = btgcv*tg*Cv/(1+btgcv*tg) $ FRML _G Spg_ce = btgce*tg*Ce/(1+btgce*tg) $ FRML _G Spg_cg = btgcg*tg*Cg/(1+btgcg*tg) $ FRML _G Spg_ch = btgch*tg*Ch/(1+btgch*tg) $ FRML _G Spg_cs = btgcs*tg*Cs/(1+btgcs*tg) $ FRML _G Spg_co = btgco*tg*Co/((1+trco)*(1+btgco*tg)) $ FRML _I Spg_cb = btgcb*tg*pcb*fCb/((1+trcb)*(1+btgcb*tg)) $ FRML _G Spg_ibh = btgibh*tg*pibh*fIbh/(1+btgibh*tg) $ FRML _G Spg_ibp1 = btgibp1*tg*pibp1*fIbp1/(1+btgibp1*tg) $ FRML _G Spg_ibo1 = btgibo1*tg*pibo1*fIbo1/(1+btgibo1*tg) $ FRML _G Spg_imp1 = btgimp1*tg*pimp1x7y*fImp1x7y/((1+trimp1)*(1+btgimp1*tg)) $ FRML _G Spg_imo1 = btgimo1*tg*pimo1x*fImo1x/(1+btgimo1*tg) $ FRML _I Spg_ib = Spg_ibh + Spg_ibp1 + Spg_ibo1 $ FRML _I Spg_im = Spg_imp1 + Spg_imo1 $ FRML _G Spg_il = btgil*tg*pil*fIl/(1+btgil*tg) $ FRML _G Spg_ikn = btgikn*tg*pikn*fIkn/(1+btgikn*tg) $ FRML _I Spg = Spg_xa+Spg_xe+Spg_xng+Spg_xne+Spg_xnf+Spg_xnz +Spg_xb+Spg_xqz+Spg_xqs+Spg_xqf+Spg_xh+Spg_xo +Spg_cf+Spg_cv+Spg_ce+Spg_cg+Spg_cb+Spg_ch+Spg_cs +Spg_co +Spg_im+Spg_ib+Spg_ikn+Spg_il $ FRML _G Spm_xa = (tm01*aM01_vma+tm2*aM2_vma+tm59*aM59_vma+tm7b*aM7b_vma+tm7y*aM7y_vma)*fVma +(tm3r*aM3r_vea+tm3k*aM3k_vea+tm3q*aM3q_vea)*fVea + JSpm_xa $ FRML _G Spm_xe = (tm01*aM01_vme+tm2*aM2_vme+tm59*aM59_vme+tm7b*aM7b_vme+tm7y*aM7y_vme)*fVme +(tm3r*aM3r_vee+tm3k*aM3k_vee+tm3q*aM3q_vee)*fVee + JSpm_xe $ FRML _G Spm_xng = (tm01*aM01_vmng+tm2*aM2_vmng+tm59*aM59_vmng+tm7b*aM7b_vmng+tm7y*aM7y_vmng)*fVmng +(tm3r*aM3r_veng+tm3k*aM3k_veng+tm3q*aM3q_veng)*fVeng + JSpm_xng $ FRML _G Spm_xne = (tm01*aM01_vmne+tm2*aM2_vmne+tm59*aM59_vmne+tm7b*aM7b_vmne+tm7y*aM7y_vmne)*fVmng +(tm3r*aM3r_vene+tm3k*aM3k_vene+tm3q*aM3q_vene)*fVene + JSpm_xne $ FRML _G Spm_xnf = (tm01*aM01_vmnf+tm2*aM2_vmnf+tm59*aM59_vmnf+tm7b*aM7b_vmnf+tm7y*aM7y_vmnf)*fVmnf +(tm3r*aM3r_venf+tm3k*aM3k_venf+tm3q*aM3q_venf)*fVenf + JSpm_xnf $ FRML _G Spm_xnz = (tm01*aM01_vmnz+tm2*aM2_vmnz+tm59*aM59_vmnz+tm7b*aM7b_vmnz+tm7y*aM7y_vmnz)*fVmnz +(tm3r*aM3r_venz+tm3k*aM3k_venz+tm3q*aM3q_venz)*fVenz + JSpm_xnz $ FRML _G Spm_xb = (tm01*aM01_vmb+tm2*aM2_vmb+tm59*aM59_vmb+tm7b*aM7b_vmb+tm7y*aM7y_vmb)*fVmb +(tm3r*aM3r_veb+tm3k*aM3k_veb+tm3q*aM3q_veb)*fVeb + JSpm_xb $ FRML _G Spm_xqz = (tm01*aM01_vmqz+tm2*aM2_vmqz+tm59*aM59_vmqz+tm7b*aM7b_vmqz+tm7y*aM7y_vmqz)*fVmqz +(tm3r*aM3r_veqz+tm3k*aM3k_veqz+tm3q*aM3q_veqz)*fVeqz + JSpm_xqz $ FRML _G Spm_xqs = (tm01*aM01_vmqs+tm2*aM2_vmqs+tm59*aM59_vmqs+tm7b*aM7b_vmqs+tm7y*aM7y_vmqs)*fVmqs +(tm3r*aM3r_veqs+tm3k*aM3k_veqs+tm3q*aM3q_veqs)*fVeqs + JSpm_xqs $ FRML _G Spm_xqf = (tm01*aM01_vmqf+tm2*aM2_vmqf+tm59*aM59_vmqf+tm7b*aM7b_vmqf+tm7y*aM7y_vmqf)*fVmqf +(tm3r*aM3r_veqf+tm3k*aM3k_veqf+tm3q*aM3q_veqf)*fVeqf + JSpm_xqf $ FRML _G Spm_xh = (tm01*aM01_vmh+tm2*aM2_vmh+tm59*aM59_vmh+tm7b*aM7b_vmh+tm7y*aM7y_vmh)*fVmh +(tm3r*aM3r_veh+tm3k*aM3k_veh+tm3q*aM3q_veh)*fVeh + JSpm_xh $ FRML _G Spm_xo = (tm01*aM01_vmo+tm2*aM2_vmo+tm59*aM59_vmo+tm7b*aM7b_vmo+tm7y*aM7y_vmo)*fVmo +(tm3r*aM3r_veo+tm3k*aM3k_veo+tm3q*aM3q_veo)*fVeo + JSpm_xo $ FRML _G Spm_cf = (tm01*aM01_cf+tm2*aM2_cf+tm3r*aM3r_cf+tm3k*aM3k_cf +tm3q*aM3q_cf+tm59*aM59_cf+tm7b*aM7b_cf+tm7y*aM7y_cf)*fCf + JSpm_cf $ FRML _G Spm_cv = (tm01*aM01_cv+tm2*aM2_cv+tm3r*aM3r_cv+tm3k*aM3k_cv +tm3q*aM3q_cv+tm59*aM59_cv+tm7b*aM7b_cv+tm7y*aM7y_cv)*fCv + JSpm_cv $ FRML _G Spm_ce = (tm01*aM01_ce+tm2*aM2_ce+tm3r*aM3r_ce+tm3k*aM3k_ce +tm3q*aM3q_ce+tm59*aM59_ce+tm7b*aM7b_ce+tm7y*aM7y_ce)*fCe + JSpm_ce $ FRML _G Spm_cg = (tm01*aM01_cg+tm2*aM2_cg+tm3r*aM3r_cg+tm3k*aM3k_cg +tm3q*aM3q_cg+tm59*aM59_cg+tm7b*aM7b_cg+tm7y*aM7y_cg)*fCg + JSpm_cg $ FRML _G Spm_cb = (tm01*aM01_cb+tm2*aM2_cb+tm3r*aM3r_cb+tm3k*aM3k_cb +tm3q*aM3q_cb+tm59*aM59_cb+tm7b*aM7b_cb+tm7y*aM7y_cb)*fCb + JSpm_cb $ FRML _G Spm_ch = (tm01*aM01_ch+tm2*aM2_ch+tm3r*aM3r_ch+tm3k*aM3k_ch +tm3q*aM3q_ch+tm59*aM59_ch+tm7b*aM7b_ch+tm7y*aM7y_ch)*fCh + JSpm_ch $ FRML _G Spm_cs = (tm01*aM01_cs+tm2*aM2_cs+tm3r*aM3r_cs+tm3k*aM3k_cs +tm3q*aM3q_cs+tm59*aM59_cs+tm7b*aM7b_cs+tm7y*aM7y_cs)*fCs + JSpm_cs $ FRML _G Spm_co = (tm01*aM01_co+tm2*aM2_co+tm3r*aM3r_co+tm3k*aM3k_co +tm3q*aM3q_co+tm59*aM59_co+tm7b*aM7b_co+tm7y*aM7y_co)*fCo + JSpm_co $ FRML _G Spm_ib = (tm01*aM01_ib+tm2*aM2_ib+tm3r*aM3r_ib+tm3k*aM3k_ib +tm3q*aM3q_ib+tm59*aM59_ib+tm7b*aM7b_ib+tm7y*aM7y_ib)*fIb + JSpm_ib $ FRML _G Spm_im = (tm01*aM01_imxo7y+tm2*aM2_imxo7y+tm3r*aM3r_imxo7y+tm3k*aM3k_imxo7y +tm3q*aM3q_imxo7y+tm59*aM59_imxo7y+tm7b*aM7b_imxo7y)*fImxo7y+tm7y*fM7y_im + JSpm_im $ FRML _G Spm_ikn = (tm01*aM01_ikn+tm2*aM2_ikn+tm3r*aM3r_ikn+tm3k*aM3k_ikn +tm3q*aM3q_ikn+tm59*aM59_ikn+tm7b*aM7b_ikn+tm7y*aM7y_ikn)*fIkn + JSpm_ikn $ FRML _G Spm_il = tm01*M01_il/pm01+tm2*M2_il/pm2+tm3r*M3r_il/pm3r+tm3k*M3k_il/pm3k+tm3q *M3q_il/pm3q+tm59*M59_il/pm59+tm7b*M7b_il/pm7b+tm7y*M7y_il/pm7yxim + JSpm_il $ FRML _G Spm_e01 = (tm01*aM01_e01+tm2*aM2_e01+tm3r*aM3r_e01+tm3k*aM3k_e01 +tm3q*aM3q_e01+tm59*aM59_e01+tm7b*aM7b_e01+tm7y*aM7y_e01)*fE01 + JSpm_e01 $ FRML _G Spm_e2 = (tm01*aM01_e2+tm2*aM2_e2+tm3r*aM3r_e2+tm3k*aM3k_e2 +tm3q*aM3q_e2+tm59*aM59_e2+tm7b*aM7b_e2+tm7y*aM7y_e2)*fE2 + JSpm_e2 $ FRML _G Spm_e3 = (tm01*aM01_e3x+tm2*aM2_e3x+tm3r*aM3r_e3x+tm3k*aM3k_e3x +tm3q*aM3q_e3x+tm59*aM59_e3x+tm7b*aM7b_e3x+tm7y*aM7y_e3x)*fE3x + JSpm_e3 $ FRML _G Spm_e59 = (tm01*aM01_e59+tm2*aM2_e59+tm3r*aM3r_e59+tm3k*aM3k_e59 +tm3q*aM3q_e59+tm59*aM59_e59+tm7b*aM7b_e59+tm7y*aM7y_e59)*fE59 + JSpm_e59 $ FRML _G Spm_e7y = (tm01*aM01_e7y+tm2*aM2_e7y+tm3r*aM3r_e7y+tm3k*aM3k_e7y +tm3q*aM3q_e7y+tm59*aM59_e7y+tm7b*aM7b_e7y+tm7y*aM7y_e7y)*fE7y + JSpm_e7y $ FRML _G Spm_es = (tm01*aM01_esq+tm2*aM2_esq+tm3r*aM3r_esq+tm3k*aM3k_esq +tm3q*aM3q_esq+tm59*aM59_esq+tm7b*aM7b_esq+tm7y*aM7y_esq)*fEsq + JSpm_es $ FRML _I Spm = Spm_xa+Spm_xe+Spm_xng+Spm_xne+Spm_xnf+Spm_xnz +Spm_xb+Spm_xqz+Spm_xqs+Spm_xqf+Spm_xh+Spm_xo +Spm_cf+Spm_cv+Spm_ce+Spm_cg+Spm_cb+Spm_ch+Spm_cs +Spm_co +Spm_im+Spm_ib+Spm_ikn+Spm_il +Spm_e01+Spm_e2+Spm_e3+Spm_e59+Spm_e7y+Spm_es $ FRML _G Spzaud = tspzaud*Qw*(1-bq/2)*0.001 $ FRML _G tspzab = tspzabe+((Tarn(-2)-Tarne(-2))/((Yw(-2)-Tpt_o(-2))*3))*(1-dtsya) $ FRML _KJ_D Spzab = tspzab*(Yw-Tpt_o)*kspzab $ FRML _D Knbej = kknbej*((knbh(-2) + knbp(-2))/pibh(-2))*((phgk(-1)+phgk(-2))/2) $ FRML _DJRD Spzejw = 0.21260*tspzej*Knbej $ FRML _SJRD Dlog(Spzej) = 1.000000*dlog(tspzej) +(1.000000-0.84967*dgej)*dlog(Knbej) -0.16000*log(spzej(-1)/Spzejw(-1))+gSpzej $ FRML _GJ_ Spzejh = Spzej*Knbh(-2)/(Knbp(-2)+Knbh(-2)) $ FRML _GJ_D Spzam = 0.9448*(tspzamf*Ywqf+tspzam*(0.03*Ywqz+Ywh))*(1+JRspzam) $ FRML _G Spzul = .001*(tspzul*pttyl+2/3*tpatpk)*(Qlt+Umj) $ FRML _I Spzu = Spzul+Spzuh+Spzupso+Spzuqr+Spzuaa+Spzueuz $ FRML _I Spz = Spzaud+Spzab+Spzej+Spzv+Spzam+Spzco2+Spzr-Spzu $ FRML _I Spzuq = Spzuqr+Spzueuz $ FRML _I Spzueu = Spzuaa+Spzueuz $ FRML _I Sp = Spm + Spp + Spg + Spr + Spz $ FRML _KJ_D Sppur = ksppur * ( 0.006007*fCs + 0.013409*(fVeqz+fVmqz) + 0.00445*(fVea+fVma) + 0.000984*(fVeqz+fVmqz) ) + tpe3x*fE3x $ FRML _I Sppueu = Sppueua + Sppueue + Sppueur $ FRML _GJ_D Spptpso = kspptpso*(Spzupso+Sppupso)*1.04 $ FRML _I Spppso = Spptpso-Sppupso $ FRML _I Sppu = Sppukto-Spp_e7y+Sppueu+Sppupso+Sppur $ FRML _I Sppu_o = Sppu-Sppueu $ FRML _I Sppt = Spp+Sppu $ FRML _I Sppt_o = Sppt-Sppteu $ FRML _I Spu = Spzu+Sppu $ FRML _I Spueu = Sppueu+Spzueu $ FRML _I Spu_o = Spu-Spueu $ FRML _I Spt = Sp+Spu $ FRML _I Spteu = deuspm*Spm+Sppteu $ FRML _I Spt_o = Spt-Spteu $ FRML _I Spxz = Spm + Spp + Spr + Spg $ FRML _G fSpxz = ( (Spm_xa(-1)+Spp_xa(-1)+Spg_xa(-1))*fVa/fVa(-1) +(Spm_xe(-1)+Spp_xe(-1)+Spg_xe(-1))*fVe/fVe(-1) +(Spm_xng(-1)+Spp_xng(-1)+Spg_xng(-1))*fVng/fVng(-1) +(Spm_xne(-1)+Spp_xne(-1)+Spg_xne(-1))*fVne/fVne(-1) +(Spm_xnf(-1)+Spp_xnf(-1)+Spg_xnf(-1))*fVnf/fVnf(-1) +(Spm_xnz(-1)+Spp_xnz(-1)+Spg_xnz(-1))*fVnz/fVnz(-1) +(Spm_xb(-1)+Spp_xb(-1)+Spg_xb(-1))*fVb/fVb(-1) +(Spm_xqz(-1)+Spp_xqz(-1)+Spg_xqz(-1))*fVqz/fVqz(-1) +(Spm_xqs(-1)+Spp_xqs(-1)+Spg_xqs(-1))*fVqs/fVqs(-1) +(Spm_xqf(-1)+Spp_xqf(-1)+Spg_xqf(-1))*fVqf/fVqf(-1) +(Spm_xh(-1)+Spp_xh(-1)+Spg_xh(-1))*fVh/fVh(-1) +(Spm_xo(-1)+Spp_xo(-1)+Spg_xo(-1))*fVo/fVo(-1) +(Spm_cf(-1)+Spp_cf(-1)+Spg_cf(-1))*fCf/fCf(-1) +(Spm_cv(-1)+Spp_cv(-1)+Spg_cv(-1))*fCv/fCv(-1) +(Spm_ce(-1)+Spp_ce(-1)+Spg_ce(-1))*fCe/fCe(-1) +(Spm_cg(-1)+Spp_cg(-1)+Spg_cg(-1))*fCg/fCg(-1) +(Spm_cb(-1)+Spp_cb(-1)+Spg_cb(-1))*fCb/fCb(-1) +(Spm_ch(-1)+Spp_ch(-1)+Spg_ch(-1))*fCh/fCh(-1) +(Spm_cs(-1)+Spp_cs(-1)+Spg_cs(-1))*fCs/fCs(-1) +(Spm_co(-1)+Spp_co(-1)+Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) +Spm_im(-1)*fIm/fIm(-1) +Spp_imp1(-1)*fImp1/fImp1(-1)+Spp_imo1(-1)*fImo1/fImo1(-1) +Spg_imp1(-1)*fImp1/fImp1(-1)+Spg_imo1(-1)*fImo1/fImo1(-1) +Spm_ib(-1)*fIb/fIb(-1) +Spp_ibp1(-1)*fIbp1/fIbp1(-1)+Spp_ibo1(-1)*fIbo1/fIbo1(-1)+Spp_ibh(-1)*fIbh/fIbh(-1) +Spg_ibp1(-1)*fIbp1/fIbp1(-1)+Spg_ibo1(-1)*fIbo1/fIbo1(-1)+Spg_ibh(-1)*fIbh/fIbh(-1) +tm01(-1)*M01_il/pm01+tm2(-1)*M2_il/pm2+tm3r(-1)*M3r_il/pm3r+tm3k(-1)*M3k_il/pm3k +tm3q(-1)*M3q_il/pm3q+tm59(-1)*M59_il/pm59+tm7y(-1)*M7y_il/pm7y + JSpm_il(-1)*fIl/fIl(-1) +tpil(-1)*fIl+ btgil(-1)*tg(-1)*pil(-1)*fIl/(1+btgil(-1)*tg(-1)) +(Spp_ikn(-1)+Spg_ikn(-1)+Spm_ikn(-1))*(fIkn/fIkn(-1)) +(Spm_e01(-1)+Spp_e01(-1))*fE01/fE01(-1) +(Spm_e2(-1)+Spp_e2(-1))*fE2/fE2(-1) + Spm_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)+Spp_e3(-1)*fE3/fE3(-1) +(Spm_e59(-1)+Spp_e59(-1))*fE59/fE59(-1) +(Spm_e7y(-1)+Spp_e7y(-1))*fE7y/fE7y(-1) +(Spm_es(-1)+Spp_es(-1))*fEsq/fEsq(-1) + JfSpxz ) /(Spxz(-1)/fSpxz(-1)) $ FRML _G fDSpxz_va = (tm01(-1)*am01_vma+tm2(-1)*am2_vma+tm59(-1)*am59_vma+tm7b(-1)*am7b_vma+tm7y(-1)*am7y_vma)*fVma + (tm3r(-1)*am3r_vea+tm3k(-1)*am3k_vea+tm3q(-1)*am3q_vea)*fVea + JSpm_xa(-1)*fVma/fVma(-1) + tvea(-1) *fVea + tpp_vma(-1)*fVma - (0.5 *Sppueua(-1)+0.33*sppueur(-1))*fVa/fVa(-1) + Spg_xa(-1)*fVa/fVa(-1) $ FRML _G fDSpxz_ve = (tm01(-1)*am01_vme+tm2(-1)*am2_vme+tm59(-1)*am59_vme+tm7b(-1)*am7b_vme+tm7y(-1)*am7y_vme)*fVme + (tm3r(-1)*am3r_vee+tm3k(-1)*am3k_vee+tm3q(-1)*am3q_vee)*fVee + JSpm_xe(-1)*fVme/fVme(-1) + tvee(-1)*fVee + tvme(-1)*fVme + Spg_xe(-1)*fVe/fVe(-1) $ FRML _G fDSpxz_vng = (tm01(-1)*am01_vmng+tm2(-1)*am2_vmng+tm59(-1)*am59_vmng+tm7b(-1)*am7b_vmng+tm7y(-1)*am7y_vmng)*fVmng + (tm3r(-1)*am3r_veng+tm3k(-1)*am3k_veng+tm3q(-1)*am3q_veng)*fVeng + JSpm_xng(-1)*fVeng/fVeng(-1) + tveng(-1)*fVeng + tvmng(-1)*fVmng + Spg_xng(-1)*fVng/fVng(-1) $ FRML _G fDSpxz_vne = (tm01(-1)*am01_vmne+tm2(-1)*am2_vmne+tm59(-1)*am59_vmne+tm7b(-1)*am7b_vmne+tm7y(-1)*am7y_vmne)*fVmng + (tm3r(-1)*am3r_vene+tm3k(-1)*am3k_vene+tm3q(-1)*am3q_vene)*fVene + JSpm_xne(-1)*fVene/fVene(-1) + tvene(-1)*fVene + tvmne(-1)*fVmne + Spg_xne(-1)*fVne/fVne(-1) $ FRML _G fDSpxz_vnf = (tm01(-1)*am01_vmnf+tm2(-1)*am2_vmnf+tm59(-1)*am59_vmnf+tm7b(-1)*am7b_vmnf+tm7y(-1)*am7y_vmnf)*fVmnf + (tm3r(-1)*am3r_venf+tm3k(-1)*am3k_venf+tm3q(-1)*am3q_venf)*fVenf + JSpm_xnf(-1)*fVmnf/fVmnf(-1) + tvenf(-1)*fVenf + tpp_vmnf(-1)*fVmnf - (0.25*Sppueua(-1)+0.33*Sppueur(-1))*fVnf/fVnf(-1) + Spg_xnf(-1)*fVnf/fVnf(-1) $ FRML _G fDSpxz_vnz = (tm01(-1)*am01_vmnz+tm2(-1)*am2_vmnz+tm59(-1)*am59_vmnz+tm7b(-1)*am7b_vmnz+tm7y(-1)*am7y_vmnz)*fVmnz + (tm3r(-1)*am3r_venz+tm3k(-1)*am3k_venz+tm3q(-1)*am3q_venz)*fVenz + JSpm_xnz(-1)*fVmnz/fVmnz(-1) + tvenz(-1)*fVenz + tvmnz(-1)*fVmnz + Spg_xnz(-1)*fVnz/fVnz(-1) $ FRML _G fDSpxz_vb = (tm01(-1)*am01_vmb+tm2(-1)*am2_vmb+tm59(-1)*am59_vmb+tm7b(-1)*am7b_vmb+tm7y(-1)*am7y_vmb)*fVmb + (tm3r(-1)*am3r_veb+tm3k(-1)*am3k_veb+tm3q(-1)*am3q_veb)*fVeb + JSpm_xb(-1)*fVmb/fVmb(-1) + tveb(-1)*fVeb + tvmb(-1)*fVmb + Spg_xb(-1)*fVb/fVb(-1) $ FRML _G fDSpxz_vqz = (tm01(-1)*am01_vmqz+tm2(-1)*am2_vmqz+tm59(-1)*am59_vmqz+tm7b(-1)*am7b_vmqz+tm7y(-1)*am7y_vmqz)*fVmqz + (tm3r(-1)*am3r_veqz+tm3k(-1)*am3k_veqz+tm3q(-1)*am3q_veqz)*fVeqz + JSpm_xqz(-1)*fVmqz/fVmqz(-1) + tveqz(-1)*fVeqz + tvmqz(-1)*fVmqz + Spg_xqz(-1)*fVqz/fVqz(-1) $ FRML _G fDSpxz_vqs = (tm01(-1)*am01_vmqs+tm2(-1)*am2_vmqs+tm59(-1)*am59_vmqs+tm7b(-1)*am7b_vmqs+tm7y(-1)*am7y_vmqs)*fVmqs + (tm3r(-1)*am3r_veqs+tm3k(-1)*am3k_veqs+tm3q(-1)*am3q_veqs)*fVeqs + JSpm_xqs(-1)*fVmqs/fVmqs(-1) + tveqs(-1)*fVeqs + tvmqs(-1)*fVmqs + Spg_xqs(-1)*fVqs/fVqs(-1) $ FRML _G fDSpxz_vqf = (tm01(-1)*am01_vmqf+tm2(-1)*am2_vmqf+tm59(-1)*am59_vmqf+tm7b(-1)*am7b_vmqf+tm7y(-1)*am7y_vmqf)*fVmqf + (tm3r(-1)*am3r_veqf+tm3k(-1)*am3k_veqf+tm3q(-1)*am3q_veqf)*fVeqf + JSpm_xqf(-1)*fVmqf/fVmqf(-1) + tveqf(-1)*fVeqf + tvmqf(-1)*fVmqf + Spg_xqf(-1)*fVqf/fVqf(-1) $ FRML _G fDSpxz_vh = (tm01(-1)*am01_vmh+tm2(-1)*am2_vmh+tm59(-1)*am59_vmh+tm7b(-1)*am7b_vmh+tm7y(-1)*am7y_vmh)*fVmh + (tm3r(-1)*am3r_veh+tm3k(-1)*am3k_veh+tm3q(-1)*am3q_veh)*fVeh + JSpm_xh(-1)*fVmh/fVmh(-1) + tveh(-1)*fVeh + tvmh(-1)*fVmh + Spg_xh(-1)*fVh/fVh(-1) $ FRML _G fDSpxz_vo = (tm01(-1)*am01_vmo+tm2(-1)*am2_vmo+tm59(-1)*am59_vmo+tm7b(-1)*am7b_vmo+tm7y(-1)*am7y_vmo)*fVmo + (tm3r(-1)*am3r_veo+tm3k(-1)*am3k_veo+tm3q(-1)*am3q_veo)*fVeo + JSpm_xo(-1)*fVmo/fVmo(-1) + tveo(-1)*fVeo + tvmo(-1)*fVmo + Spg_xo(-1)*fVo/fVo(-1) $ FRML _G fDSpxz_v = fDSpxz_va + fDSpxz_vb + fDSpxz_vh + fDSpxz_vo + fDSpxz_ve + fDSpxz_vng + fDSpxz_vne + fDSpxz_vnf + fDSpxz_vnz + fDSpxz_vqz + fDSpxz_vqs + fDSpxz_vqf $ FRML _G fDSpxz_c = (tm01(-1)*am01_cf+tm2(-1)*am2_cf+tm3r(-1)*am3r_cf+tm3k(-1)*am3k_cf+tm3q(-1)*am3q_cf +tm59(-1)*am59_cf+tm7b(-1)*am7b_cf+tm7y(-1)*am7y_cf)*fCf + JSpm_cf(-1)*fCf/fCf(-1) +tpcf(-1)*fCf + Spg_cf(-1)*fCf/fCf(-1) +(tm01(-1)*am01_cv+tm2(-1)*am2_cv+tm3r(-1)*am3r_cv+tm3k(-1)*am3k_cv+tm3q(-1)*am3q_cv +tm59(-1)*am59_cv+tm7b(-1)*am7b_cv+tm7y(-1)*am7y_cv)*fCv + JSpm_cv(-1)*fCv/fCv(-1) +tpcv(-1)*fCv + Spg_cv(-1)*fCv/fCv(-1) +(tm01(-1)*am01_ce+tm2(-1)*am2_ce+tm3r(-1)*am3r_ce+tm3k(-1)*am3k_ce+tm3q(-1)*am3q_ce +tm59(-1)*am59_ce+tm7b(-1)*am7b_ce+tm7y(-1)*am7y_ce)*fCe + JSpm_ce(-1)*fCe/fCe(-1) +tpce(-1)*fCe + Spg_ce(-1)*fCe/fCe(-1) +(tm01(-1)*am01_cg+tm2(-1)*am2_cg+tm3r(-1)*am3r_cg+tm3k(-1)*am3k_cg+tm3q(-1)*am3q_cg +tm59(-1)*am59_cg+tm7b(-1)*am7b_cg+tm7y(-1)*am7y_cg)*fCg + JSpm_cg(-1)*fCg/fCg(-1) +tpcg(-1)*fCg + Spg_cg(-1)*fCg/fCg(-1) +(tm01(-1)*am01_cb+tm2(-1)*am2_cb+tm3r(-1)*am3r_cb+tm3k(-1)*am3k_cb+tm3q(-1)*am3q_cb +tm59(-1)*am59_cb+tm7b(-1)*am7b_cb+tm7y(-1)*am7y_cb+tm7b(-1)*am7b_cb)*fCb + JSpm_cb(-1)*fCb/fCb(-1) +tpcb(-1)*fCb + trcb(-1)*fCb*pcb(-1)/(1+trcb(-1)) + Spg_cb(-1)*fCb/fCb(-1) +(tm01(-1)*am01_ch+tm2(-1)*am2_ch+tm3r(-1)*am3r_ch+tm3k(-1)*am3k_ch+tm3q(-1)*am3q_ch +tm59(-1)*am59_ch+tm7b(-1)*am7b_ch+tm7y(-1)*am7y_ch)*fCh + JSpm_ch(-1)*fCh/fCh(-1) +tpch(-1)*fCh + Spg_ch(-1)*fCh/fCh(-1) +(tm01(-1)*am01_cs+tm2(-1)*am2_cs+tm3r(-1)*am3r_cs+tm3k(-1)*am3k_cs+tm3q(-1)*am3q_cs +tm59(-1)*am59_cs+tm7b(-1)*am7b_cs+tm7y(-1)*am7y_cs)*fCs + JSpm_cs(-1)*fCs/fCs(-1) +tpcs(-1)*fCs + Spg_cs(-1)*fCs/fCs(-1) +(tm01(-1)*am01_co+tm2(-1)*am2_co+tm3r(-1)*am3r_co+tm3k(-1)*am3k_co+tm3q(-1)*am3q_co +tm59(-1)*am59_co+tm7b(-1)*am7b_co+tm7y(-1)*am7y_co)*fCo + JSpm_co(-1)*fCo/fCo(-1) +tpco(-1)*fCo + trco(-1)*fCo*pco(-1)/(1+trco(-1)) + Spg_co(-1)*fCo/fCo(-1) $ FRML _G fDSpxz_i = (tm01(-1)*am01_imxo7y+tm2(-1)*am2_imxo7y+tm3r(-1)*am3r_imxo7y+tm3k(-1)*am3k_imxo7y+tm3q(-1)*am3q_imxo7y +tm59(-1)*am59_imxo7y+tm7b(-1)*am7b_imxo7y+JSpm_im(-1)/fImxo7y(-1))*fImxo7y + tm7y(-1)*fM7y_im + tpimp1(-1)*fimp1x7y + trimp1(-1)*fimp1x7y*pimp1x7y(-1)/(1+trimp1(-1))+tpimo1(-1)*fImo1x + btgimp1(-1)*tg(-1)*pimp1x7y(-1)*fImp1x7y/((1+trimp1(-1))*(1+btgimp1(-1)*tg(-1))) + btgimo1(-1)*tg(-1)*pimo1x(-1)*fImo1x/(1+btgimo1(-1)*tg(-1)) +(tm01(-1)*am01_ib+tm2(-1)*am2_ib+tm3r(-1)*am3r_ib+tm3k(-1)*am3k_ib+tm3q(-1)*am3q_ib +tm59(-1)*am59_ib+tm7b(-1)*am7b_ib+tm7y(-1)*am7y_ib+JSpm_ib(-1)/fIb(-1) )*fib + tpibp1(-1)*fIbp1 + tpibo1(-1)*fIbo1 + tpibh(-1)*fIbh + btgibh(-1)*tg(-1)*pibh(-1)*fIbh/(1+btgibh(-1)*tg(-1)) + btgibo1(-1)*tg(-1)*pibo1(-1)*fIbo1/(1+btgibo1(-1)*tg(-1)) + btgibp1(-1)*tg(-1)*pibp1(-1)*fIbp1/(1+btgibp1(-1)*tg(-1)) + tm01(-1)*M01_il/pm01+tm2(-1)*M2_il/pm2+tm3r(-1)*M3r_il/pm3r+tm3k(-1)*M3k_il/pm3k +tm3q(-1)*M3q_il/pm3q+tm59(-1)*M59_il/pm59+tm7b(-1)*M7b_il/pm7b+tm7y(-1)*M7y_il/pm7y + JSpm_il(-1)*fIl/fIl(-1) + tpil(-1)*fIl + btgil(-1)*tg(-1)*pil(-1)*fIl/(1+btgil(-1)*tg(-1)) +(tm01(-1)*am01_ikn+tm2(-1)*am2_ikn+tm3r(-1)*am3r_ikn+tm3k(-1)*am3k_ikn+tm3q(-1)*am3q_ikn +tm59(-1)*am59_ikn+tm7b(-1)*am7b_ikn+tm7y(-1)*am7y_ikn)*fIkn + JSpm_ikn(-1)*fIkn/fIkn(-1) +(Spp_ikn(-1)+Spg_ikn(-1))*(fIkn/fIkn(-1)) $ FRML _G fDSpxz_e = (tm01(-1)*am01_e01+tm2(-1)*am2_e01+tm3r(-1)*am3r_e01+tm3k(-1)*am3k_e01+tm3q(-1)*am3q_e01 +tm59(-1)*am59_e01+tm7b(-1)*am7b_e01+tm7y(-1)*am7y_e01)*fE01 + JSpm_e01(-1)*fE01/fE01(-1) +Spp_e01(-1)*fE01/fE01(-1) +(tm01(-1)*am01_e2+tm2(-1)*am2_e2+tm3r(-1)*am3r_e2+tm3k(-1)*am3k_e2+tm3q(-1)*am3q_e2 +tm59(-1)*am59_e2+tm7b(-1)*am7b_e2+tm7y(-1)*am7y_e2)*fE2 + JSpm_e2(-1)*fE2/fE2(-1) +Spp_e2(-1)*fE2/fE2(-1) +(tm01(-1)*am01_e59+tm2(-1)*am2_e59+tm3r(-1)*am3r_e59+tm3k(-1)*am3k_e59+tm3q(-1)*am3q_e59 +tm59(-1)*am59_e59+tm7b(-1)*am7b_e59+tm7y(-1)*am7y_e59)*fE59 + JSpm_e59(-1)*fE59/fE59(-1) +Spp_e59(-1)*fE59/fE59(-1) +(tm01(-1)*am01_e7y+tm2(-1)*am2_e7y+tm3r(-1)*am3r_e7y+tm3k(-1)*am3k_e7y+tm3q(-1)*am3q_e7y +tm59(-1)*am59_e7y+tm7b(-1)*am7b_e7y+tm7y(-1)*am7y_e7y)*fE7y + JSpm_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1) +Spp_e7y(-1)*fE7y/fE7y(-1) +(tm01(-1)*am01_esq+tm2(-1)*am2_esq+tm3r(-1)*am3r_esq+tm3k(-1)*am3k_esq+tm3q(-1)*am3q_esq +tm59(-1)*am59_esq+tm7b(-1)*am7b_esq+tm7y(-1)*am7y_esq)*fEsq + JSpm_es(-1)*fEsq/fEsq(-1) +Spp_es(-1)*fEsq/fEsq(-1) +(tm01(-1)*am01_e3x+tm2(-1)*am2_e3x+tm3r(-1)*am3r_e3x+tm3k(-1)*am3k_e3x+tm3q(-1)*am3q_e3x +tm59(-1)*am59_e3x+tm7b(-1)*am7b_e3x+tm7y(-1)*am7y_e3x)*fE3x + JSpm_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1) + Spp_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1) $ FRML _G fSpxz1 = (fDSpxz_v+fDSpxz_c+fDSpxz_e+fDSpxz_i+JfSpxz1)/(Spxz(-1)/fSpxz1(-1)) $ () ### ENDBLOCK ### () ### BALANCER.f20 ### () () EKSPORT I ÅRETS PRISER () () Mangler bruttoficering af offentlige renter (Tiku,Tiki,Tifoi,Tifou) () endogeniserig af iuwp FRML _I Ev = fE01*pe01+fE2*pe2+fE3*pe3+fE59*pe59+fE7y*pe7y $ FRML _I Es = fEs*pes $ FRML _I Et = fEt*pet $ FRML _I E = Ev + Es + Et $ FRML _I pev = Ev/fEv $ FRML _I pe = E/fE $ () () IMPORT I ÅRETS PRISER () FRML _I Mv = fM01*pm01+fM2*pm2+fM3k*pm3k+fM3r*pm3r +fM3q*pm3q+fM59*pm59+fM7b*pm7b+fM7y*pm7y $ FRML _I Mt = fMt*pmt $ FRML _I M = Mv + Ms + Mt $ FRML _I pm = M/fM $ FRML _I pmv = Mv/fMv $ () () BETALINGSBALANCE () FRML _I En = E - M $ FRML _GJ_D Try_o_eu = ttry_eu*(Yi) $ FRML _GJ_D Trg_o_eu = ttrg_eu*(Spg/tg) $ FRML _GJ_D T_z_eu = Try_o_eu + Trg_o_eu + Trr_o_eu + deuspm*Spm + Sppteu $ FRML _I Tn_eu = Sppueu + Spzueu + Tr_eu_o - T_z_eu $ FRML _GJ_D iwbu = kwfgus*iwbus + kwfgeu*iwbeu $ FRML _I Trn_e = Tr_o_e - Tr_e_o + Tr_hc_e - Tr_e_hc $ FRML _I Tkn_e = Tk_o_e- Tk_e_o +Tknr_e $ FRML _GJRD Tpc_e_z = Tpc_e_z(-1)*(Uqr/uqr(-1))*(lnakk/lnakk(-1)) $ FRML _GJ_D Typc_cf_e = Typc_cf_z*(Upfpu+Upfou+Uptpu)/Up*ktypc_cf_e $ FRML _I Tfn_e = M - E + Ywn_e + Spteu - Spueu + Tin_e + Syn_e + Tpc_h_e - Tpc_e_z + (Ty_o_e + Typc_cf_e-Typc_e_h) + Trn_e + Tkn_e - Ikn_e - Izn_e $ FRML _I Enl = -(Tfn_e - Tkn_e + Ikn_e + Izn_e + Enlres) $ FRML _GJ_ Ikn_e = 0 $ FRML _GJ_ Wnnb_e = -(Wn_e-Wg_e_cf) $ () () RENTESTRØMME () () RENTER OG KURSER FRML _KJ_ iwbos = iwbeu*kiwbos $ FRML _GJRDF iwbz = iwbz(-1)*iwbos/iwbos(-1) $ FRML _GJ_ iwbosu = iwbos $ FRML _KJ_ iwmm = iweu*kiwmm $ FRML _GJ_DF iwde = 1.16169 *( 0.257815*Dwrad*iwbz+.686266*Dwrad*iwdi +0.408538*(1-Dwrad)*iwlo+0.0895399*(1-Dwrad)*iwmm -0.0338057*Dwrad+0.0003984 ) $ FRML _GJ_DF iwlo = 1.237028 *( 0.152856*(1-Dwral)*iwbz +0.854339*Dwral*iwdi+0.521494*(1-Dwral-dw86)*iwdi +0.0733236*(1-Dwral)*iwmm+0.328907*dw86*iwmm -0.00637343*Drml+0.057674 ) $ FRML _K iwbeu = kiwbeu*iweu $ () Egentlige renter FRML _GJD dttiin_e = dttiin_e(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_h = dttiin_h(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_cr = dttiin_cr(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_ok = dttiin_ok(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttiin_oo = dttiin_oo(-1)*rhotii $ FRML _GJD dttii_z_os = dttii_z_os(-1)*rhotii $ FRML _GJ_D Tiin_e = iwmm*(Wnq_e(-1)+Wnq_e/(1+gwz))/2 +biwb*(Wnb_e(-1)-wbe_os_z(-1)-Wlm_e_cf(-1)) + iuwcp*Wcp_cf_e(-1) + Tiie_os_z + dttiin_e $ FRML _GJ_D Tiin_h = iwmm*(Wnq_h(-1)+Wnq_h/(1+gwz))/2 +biwb*(Wnbr_h(-1)+wbp_z_h(-1)-Wlm_h_cf(-1)) + iuwcp*Wcp_cf_h(-1) + dttiin_h $ FRML _GJ_D Tiin_cr = iwmm*(Wnq_cr(-1)+Wnq_cr/(1+gwz))/2 +biwb*(Wnb_cr(-1)-Wlm_cr_cf(-1)) +dttiin_cr $ FRML _GJ_D Tiin_ok = iwmm*(Wnq_ok(-1)+Wnq_ok/(1+gwz))/2 +biwb*(Wnb_ok(-1)-Wlm_ok_cf(-1)) +dttiin_ok $ FRML _GJ_D Tiin_oo = iwmm*(Wnq_oo(-1)+Wnq_oo/(1+gwz))/2 +biwb*Wnb_oo(-1) + dttiin_oo $ FRML _GJ_D Tiie_os_z = Tiie_os_z(-1)*(1-brwbe_os_z) + kiwbnu*(iwbos/(1+gwz))*Tfbge_os_z/ktfbge_os_z $ FRML _GJ_D Tiid_os_z = Tiid_os_z(-1)*(1-brwbd_os_z)+kiwbnd*iwbos*Tfbgd_os_z/((1+gWbd_os_z+dif(gWbd_os_z))*ktfbgd_os_z) $ FRML _GJ_D gWbd_os_z = kdWbd_os_z*gWbd_os_z(-1) + (1- kdWbd_os_z)* ( Tfbgd_os_z/(wbd_os_z(-1)-(1-brwbd_os_z(-1))*wbd_os_z(-2))-1 + 0*dif(gWbd_os_z(-1)) ) $ FRML _GJ_D Tii_z_os = iwdi*(Wnq_os(-1)+Wnq_os/(1+gwz))/2 +biwb*Wb_z_os(-1) + dttii_z_os $ FRML _I Tiin_os = Tii_z_os - Tiid_os_z - Tiie_os_z $ FRML _GJDD Tiim_cf_x = Tiim_cf_x(-1)*(1-brwbm_cf_z) + (Tflm_h_cf + Tflm_cr_cf + Tflm_ok_cf + Tflm_e_cf + Tflm_cf_cf +brwbm_cf_z*Wbm_cf_z(-1) )* (iwbz/(1+gwz))*ktflm_cf_x $ FRML _I Tiin_cf = -(Tiin_e+Tiin_os+Tiin_ok+Tiin_oo+Tiin_cr+Tiin_h)$ FRML _D biwb = (Tiid_os_z+Tiim_cf_x)/(Wbd_os_z(-1)+Wbm_cf_z(-1)) $ () Formueindkomst henført til forsikringstagere FRML _GJD dttip_cf_z = dttip_cf_z(-1)*rhotii $ FRML _GJ_D Tip_cf_z = Tipcr_f+Tipco1_f+Tipco2_f+Tipir_f+Tipio1_f+Tipio2_f + Tipcr_atp $ () Pensionsafkast, formueindkomst FRML _D iuwp = Tip_cf_z/Wp_cf_x(-1) $ FRML _GJ_D Tip_cf_h = iuwp*Wp_cf_h(-1) $ () Udbytter af aktier, betalt FRML _GJ_D Tiu_cr_z = 0.75*(-gwz*Wn_cr(-1)+Own_crx+Tfnx_cr)+0.25*Tiu_cr_z(-1)*(1+gwz) $ FRML _GJ_D Tiu_cf_z = 0.75*(-gwz*Wn_cf(-1)+Own_cfx+Tfnx_cf)+0.25*Tiu_cf_z(-1)*(1+gwz) $ FRML _GJ_D Tiu_e_z = Ws_e_z(-1)*iuwse $ FRML _D iuwsd = ( Tiu_cr_z+Tiu_cf_z-Tiuo_z_o-iuwsdk*Ws_d_ok(-1) -(Tiu_z_os-(Tiuo_z_o-Tiuo_z_ok-Tiuo_z_oo)) ) /(Ws_cr_z(-1)+Ws_cf_z(-1)-Ws_d_ok(-1)-Ws_x_os(-1)) $ FRML _D Tfnx_cr = Tfn_cr+Tiu_cr_z $ FRML _D Tfnx_cf = Tfn_cf+Tiu_cf_z $ () Udlandets aktiebeholdning er kun af danske aktier FRML _GJ_D Tiu_z_e = iuwsd*Ws_z_e(-1) $ () Andre sektorers udbytter FRML _GJ_D Tiu_z_cr = iuwsd*Ws_d_cr(-1) + iuwse*Ws_e_cr(-1) $ FRML _GJ_D Tiu_z_h = iuwsd*(Wsr_d_h(-1)+Wsp_d_h(-1)) + iuwse*(Wsr_e_h(-1)+Wsp_e_h(-1)) $ FRML _GJ_D Tiu_z_oo = iuwsd*Ws_x_oo(-1)+Tiuo_z_oo $ FRML _GJ_D Tiu_z_os = iuwsd*Ws_x_os(-1) + (Tiuo_z_o-Tiuo_z_ok-Tiuo_z_oo) $ FRML _KJ_D Tiu_z_ok = iuwsdk*ws_d_ok(-1)+iuwse*ws_e_ok(-1)+Tiuo_z_ok $ FRML _I Tiu_z_cf = Tiu_cr_z+Tiu_cf_z+Tiu_e_z-Tiu_z_h-Tiu_z_cr-Tiu_z_e-Tiu_z_oo-Tiu_z_os-Tiu_z_ok $ () De andre får en aggregeret udbytteprocent af resten FRML _I Tin_h = Tiin_h + Tip_cf_h + Tiu_z_h $ FRML _I Tin_cr = Tiin_cr + Tiu_z_cr - Tiu_cr_z - Tirn_o $ FRML _I Tin_cf = Tiin_cf - Tip_cf_z + Tiu_z_cf - Tiu_cf_z $ FRML _I Tin_os = Tiin_os + (Tirn_o-Tirn_ok) + Tiu_z_os $ FRML _I Tin_ok = Tiin_ok + Tirn_ok + Tiu_z_ok $ FRML _I Tin_oo = Tiin_oo + Tiu_z_oo $ FRML _I Tin_e = Tiin_e + (Tip_cf_z-Tip_cf_h) + Tiu_z_e - Tiu_e_z $ () Udspredningsligninger til brutto FRML _I Ti_z_ok = Tin_ok + Ti_ok_z $ FRML _GJ_D Ti_oo_z = 0 $ FRML _I Ti_z_oo = Tin_oo + Ti_oo_z $ () () OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTORBALANCER () FRML _I Ti_z_o = Tii_z_os + Tiu_z_os + (Tirn_o - Tirn_ok ) + Ti_z_ok + Ti_z_oo $ () Royalty indtil 2003 8.5% af produktionsværdien () 2004-2012 20% af skattepl. + nettorenteindtægter FRML _KJ_D Tire_o = d4703*ktire_o*ttire_o*pxe(-1)*fXe(-1) +(1-d4703)*ktire_o*ttire_o*(Yre-Ivsk) $ FRML _KJ_D Tirk = ktirk*ttirk*((1-tsyc)*Yre-Tire_o-Ivsk)-(1-d4703)*Tiro $ () Kulbrinteskat FRML _GJ_D Tiro = ttiro*fVme $ () Olierørledningsafgift FRML _D Tirn_o = Tire_o + Tirk + Tiro + Tirr_o $ FRML _I Ti_o_z = Tiid_os_z + Tiie_os_z + Ti_ok_z + Ti_oo_z $ FRML _I Tin_o = Ti_z_o - Ti_o_z $ FRML _I Tin_hc = -Tin_e - Tin_o $ FRML _GJR Trks = tks*Ys1*bks $ () Kirkeskat FRML _I Tr_hc_o = Trks + Trr_hc_o $ FRML _I Tr_o_h = Trr_o_h + Typi + Tr_o_hnpis $ FRML _GJDD Dif(Trn_h) = Dif(Tr_o_h - Tr_hc_o +.5*(Tr_e_hc-Tr_hc_e)) $ FRML _G Tr_h_z = (Tr_hc_o + 0.5*Tr_hc_e + Trr_h_z) $ FRML _G Tp_f = btpc_f*Tpcr_bf+btpc_f*Tpco1_bf+btpc_f*Tpco2_bf + btpi_f*Tpir_bf+btpio1_f* Tpio1_bf+btpi_f*Tpio2_bf $ FRML _G Typ_f = Typcr_f+Typco1_f+Typco2_f+Typir_f+Typio1_f+Typio2_f $ FRML _GJ_D Tpaf = btpaf*pttyo*((Qw+Qs)*(1-bq/2)+Uld+Ulf+Ums+Umb+Umo+Upef)*0.001 +(1/3)*.001*tpatpd*Uld $ () A-kasse bidrag FRML _GJ_D Tpef = btpef*pttyo*bef*((Qw+Qs)*(1-bq/2)+Uld+Ulf+Ums+Umb+Umo+Upef)*0.001 $ () Efterlønsbidrag FRML _I Tpf_h_o = Tpaf + Tpef + Tpr $ FRML _I Tp_h_o = Stp_o + Tpt_o + Tpf_h_o $ FRML _I Tr_e_o = Tr_eu_o+Tr_er_o $ FRML _I Tr_z_o = Tr_eu_o+Tr_er_o+Tr_hc_o $ FRML _I Tfd_z_o = Invo1 + Ti_z_o + Spt_o + Sy_o + Tp_h_o + Tr_z_o $ FRML _GJ_D Trr_o_e = ktrr_o_e*0.5*(Y(-1)-Tin_e(-1)-Ywn_e(-1)+Y(-2)-Tin_e(-2)-Ywn_e(-2)) $ FRML _GJ_D Trr_o_h = Trr_o_hd*pttyl $ FRML _I Tr_o_e = Try_o_eu + Trr_o_eu + Trg_o_eu + Tr_o_ef + Tr_o_eg + Trr_o_e $ FRML _I Tr_o_z = Tr_o_e + Tr_o_h $ FRML _I Tk_z_o = Sk_h_o + Tk_e_o + Tk_hc_o $ FRML _I Tk_o_z = Tk_o_e + Tk_o_c + Tk_o_h $ FRML _GJ_ Ikn_o = 0 $ FRML _I Tf_z_o = Tfd_z_o + Tk_z_o $ FRML _I Tfny_z_o = Tf_z_o - Invo1 + Xo1_p + Xo1i + Spzu_xo1 $ FRML _I Tf_o_z = Tfd_o_z + Tfk_o_z $ () "ny2 FRML _I Tfd_o_z = Co + Spu_o + Ty_o + Ti_o_z + Tr_o_z $ FRML _I Tfk_o_z = Ifo1 + Ilo1 + Ikn_o + Izn_o + Tk_o_z $ FRML _I Tfny_o_z = Tf_o_z + Ywo1 + Vo1 + Spz_xo1 + Spzu_xo1 - Co + Coim $ FRML _I Yd_o = Invo1 + Spt_o -Spu_o + Tin_o + Sy_o + Tp_h_o - Ty_o + Tr_hc_o - Tr_o_h + Tr_e_o - Tr_o_e $ FRML _I Tfn_o = Yd_o - Co + Tk_z_o - Tk_o_z - Ifo1 - Ilo1 - Izn_o $ FRML _I Yd_hc = Yr - Invo1 + Yw - Ywn_e + Tin_hc -(Sy_o+Syn_e) - Tp_h_o - Tpc_h_e + Tpc_e_z + Ty_o_h + Typc_e_h - Typc_cf_e + Tr_o_h + Tr_e_hc - Tr_hc_o - Tr_hc_e $ FRML _I Sy_h = Sy_o - Syc_cr - Syc_cf+ Syn_e $ FRML _I Tpc_h_cf = Tpc_z_cf - Tpc_e_z $ FRML _I Typc_cf_h = Typc_cf_z - Typc_cf_e $ FRML _I Yd_h = Yr_h + Yw- Ywn_e + Tin_h - Sy_h - Tp_h_o - Tpc_h_cf - Tpc_h_e + (Ty_o_h + Typc_cf_h + Typc_e_h) + Trn_h $ FRML _I Tfn_h = Yd_h-Cp+(Tpc_z_cf-Typc_cf_z)+(Tk_o_h-Sk_h_o+Tknr_h) -(If_h+Il_h+Ikn_h+Izn_h) $ FRML _GJ_ Ikn_h = fIkn*pikn $ FRML _I I_h = If_h+Il_h+Ikn_h $ FRML _I Yd_c = Yd_hc - Yd_h $ FRML _G Yr_cf = kyr_cf*Yrqf $ FRML _G I_cf = ki_cf*(Ibqf+Imqf) $ FRML _I Tfn_cf = Yr_cf + Tin_cf - Syc_cf + Trn_cf +Tkn_cf - I_cf - Izn_cf $ FRML _I Tfn_cr = -(Tfn_o+Tfn_e+Tfn_h+Tfn_cf) $ () () SEKTORBALANCE FOR STAT, KOMMUNER OG OFFENTLIGE FONDE () FRML _I Yd_oo = (Ivoo-Spu_oo+Ti_z_oo-Ti_oo_z+Tiuo_z_oo+saqw+tpaf+tpef-Ty_oo+Tr_hc_oo+Trn_os_oo) $ FRML _I Tfn_oo = (Yd_oo-Coo+Tkn_oo-If_oo) $ FRML _I Yd_ok = Ivok+Spt_ok-Spu_ok+Tin_ok +Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok-Ty_ok+Tr_e_ok+Tr_hc_ok -Tr_ok_hc+Tr_os_ok-Tr_ok_os $ () En switch dummy konstruktion, der kan eksogenisere Tfkn FRML _GJD Sk_ok = Sk_ok(-1) $ FRML _G Tfn_ok = (1-dtfn_ok)*(Yd_ok-Cok+Sk_ok+Tk_hc_ok-Tk_ok_c-Tk_ok_h -Tk_ok_e-Tkn_ok_os-If_ok-Izn_ok) +dtfn_ok*Ztfn_ok $ FRML _G Tr_os_ok = ( dtfn_ok*(Tfn_ok-(Ivok+Spt_ok-Spu_ok+Tin_ok +Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok-Ty_ok+Tr_e_ok +Tr_hc_ok-Tr_ok_hc-Tr_ok_os -Cok+sk_ok+Tk_hc_ok-Tk_ok_c-Tk_ok_h-Tk_ok_e-Tkn_ok_os -If_ok-Izn_ok)) +(1-dtfn_ok)*zTr_os_ok ) $ FRML _I Ty_oo = (Tyd+Tymlf+Typef+Typov+Tylg_oo) $ FRML _GJ_ Trn_os_oo = ((Tyd+Tymlf+Typef+Typov+Tylg_oo)*ktr_os_oo -0.8*(Tpaf+Tpef)*ktr_oo_os) $ FRML _KJ_D Spt_ok = kspt_ok*Spzej $ FRML _KJ_D Spu_ok = ksp_ok_z*(0.17*(Spzu-Spzuaa-Spzueuz)+0.18*(Sppu-Sppueu)) $ FRML _KJ_D Sy_ok = ksy_ok*(0.69*Syk+0.33*(Syp-Sypr)+0.25*Sypr+0.11*Syc) $ FRML _KJ_D Ty_ok = kty_ok*(Typfp+Typfo+Typfy+Typtp+0.24*Typr+Tyms+0.04*Tymo +0.99*Tyrk+0.55*(Tyrh+Tyrr)) $ FRML _KJ_D Ivok = kivok*Invo1 $ FRML _KJ_D Cok = kcok*Co $ FRML _I Yd_os = (Yd_o-Yd_oo-Yd_ok) $ FRML _I Tfn_os = Tfn_o-Tfn_oo-Tfn_ok $ () ØMU-GÆLD OG OFFENTLIG NETTOGÆLD () Uden atp FRML _GJDD Wzzomuxa = (1-D4794)*(Wzzomuxa(-1) - Tfn_os - Tfn_ok + Dif((1-bwbs_z_os)*nWb_z_os)) $ () med atp FRML _D Wzzomuxg = Wzzomuxa - Wlg_z_os $ FRML _I Won = -Wn_o $ () ### ENDBLOCK ### () ### BNPBFI.f19 ### () () () BRUTTONATIONALPRODUKT, BRUTTOVÆRDITILVÆKST OG BRUTTONATIONALINDKOMST () () FRML _I Y = Cp + Co + I + E - M $ FRML _I fY = (fCp*pcp(-1)+fCo*pco(-1)+fI*pi(-1)-fM*pm(-1)+fE*pe(-1))/py(-1) $ FRML _I py = (Y)/fY $ FRML _I Yf = Y - Sp + Spz $ FRML _I pyf = (Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz+Yfqs+Yfqf+Yfh+Yfo)/fYf $ FRML _DJ_ Yi = Y -(Ywn_e+Tin_e) + (-(-Spueu)-Spteu) $ () () () SAMLET INDENLANDSK EFTERSPØRGSEL () () FRML _I fYtr = (fY*py(-1)+fM*pm(-1)-fE*pe(-1))/pytr(-1) $ FRML _I Ytr = Y + M - E $ FRML _I pytr = Ytr/fYtr $ () ### ENDBLOCK ### () ### SPZ.f19 ### () () () IKKE-VAREFORDELTE INDIREKTE SKATTER () () FRML _D Spzl = Spzaud+Spzab+Spzam-Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xa = bspzaud_xa *Spzaud+bspzab_xa *Spzab+bspzam_xa *Spzam-bspzul_xa *Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xe = bspzaud_xe *Spzaud+bspzab_xe *Spzab+bspzam_xe *Spzam-bspzul_xe *Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xng = bspzaud_xng*Spzaud+bspzab_xng*Spzab+bspzam_xng*Spzam-bspzul_xng*Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xne = bspzaud_xne*Spzaud+bspzab_xne*Spzab+bspzam_xne*Spzam-bspzul_xne*Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xnf = bspzaud_xnf*Spzaud+bspzab_xnf*Spzab+bspzam_xnf*Spzam-bspzul_xnf*Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xnz = bspzaud_xnz*Spzaud+bspzab_xnz*Spzab+bspzam_xnz*Spzam-bspzul_xnz*Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xb = bspzaud_xb *Spzaud+bspzab_xb *Spzab+bspzam_xb *Spzam-bspzul_xb *Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xqs = bspzaud_xqs*Spzaud+bspzab_xqs*Spzab+bspzam_xqs*Spzam-bspzul_xqs*Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xqf = bspzaud_xqf*Spzaud+bspzab_xqf*Spzab+bspzam_xqf*Spzam-bspzul_xqf*Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xh = bspzaud_xh *Spzaud+bspzab_xh *Spzab+bspzam_xh *Spzam-bspzul_xh *Spzul $ FRML _gJ_ Spzl_xo = bspzaud_xo *Spzaud+bspzab_xo *Spzab+bspzam_xo *Spzam-bspzul_xo *Spzul $ FRML _I Spzl_xqz = Spzl-(Spzl_xa+Spzl_xe+Spzl_xng+Spzl_xne+Spzl_xnf+Spzl_xnz +Spzl_xb+Spzl_xqs+Spzl_xqf+Spzl_xh+Spzl_xo) $ FRML _D Spzejxh = Spzej-Spzejh $ FRML _GJ_ Spz_xa = Spzl_xa +bspzej_xa *Spzejxh+bspzv_xa *Spzv+bspzco2_xa *Spzco2+bspzr_xa *Spzr+bspzuq_xa *(-Spzuq)+(-Spzuaa) $ FRML _GJ_ Spz_xe = Spzl_xe +bspzej_xe *Spzejxh+bspzv_xe *Spzv+bspzco2_xe *Spzco2+bspzr_xe *Spzr+bspzuq_xe *(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xng = Spzl_xng+bspzej_xng*Spzejxh+bspzv_xng*Spzv+bspzco2_xng*Spzco2+bspzr_xng*Spzr+bspzuq_xng*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xne = Spzl_xne+bspzej_xne*Spzejxh+bspzv_xne*Spzv+bspzco2_xne*Spzco2+bspzr_xne*Spzr+bspzuq_xne*(-Spzuq)-Spzupso $ FRML _GJ_ Spz_xnf = Spzl_xnf+bspzej_xnf*Spzejxh+bspzv_xnf*Spzv+bspzco2_xnf*Spzco2+bspzr_xnf*Spzr+bspzuq_xnf*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xnz = Spzl_xnz+bspzej_xnz*Spzejxh+bspzv_xnz*Spzv+bspzco2_xnz*Spzco2+bspzr_xnz*Spzr+bspzuq_xnz*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xb = Spzl_xb +bspzej_xb *Spzejxh+bspzv_xb *Spzv+bspzco2_xb *Spzco2+bspzr_xb *Spzr+bspzuq_xb *(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xqs = Spzl_xqs+bspzej_xqs*Spzejxh+bspzv_xqs*Spzv+bspzco2_xqs*Spzco2+bspzr_xqs*Spzr+bspzuq_xqs*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xqf = Spzl_xqf+bspzej_xqf*Spzejxh+bspzv_xqf*Spzv+bspzco2_xqf*Spzco2+bspzr_xqf*Spzr+bspzuq_xqf*(-Spzuq) $ FRML _GJ_ Spz_xh = Spzl_xh +bspzej_xh *Spzejxh+bspzv_xh *Spzv+bspzco2_xh *Spzco2+bspzr_xh *Spzr+bspzuq_xh *(-Spzuq)+(-Spzuh)+Spzejh $ FRML _GJ_ Spz_xo = Spzl_xo +bspzej_xo *Spzejxh+bspzv_xo *Spzv+bspzco2_xo *Spzco2+bspzr_xo *Spzr+bspzuq_xo *(-Spzuq) $ FRML _I Spz_xqz = Spz-(Spz_xa+Spz_xe+Spz_xng+Spz_xne+Spz_xnf+Spz_xnz +Spz_xb+Spz_xqs+Spz_xqf+Spz_xh+Spz_xo) $ FRML _I bspzej_xqz = 1-bspzej_xa-bspzej_xe-bspzej_xng-bspzej_xne-bspzej_xnf-bspzej_xnz -bspzej_xb-bspzej_xqs-bspzej_xqf-bspzej_xh -bspzej_xo $ FRML _KJ_D Spz_xo1 = kspz_xo1*Spz_xo $ FRML _KJ_D Spzu_xo1 = kspzl_xo1*Spzl_xo $ FRML _KJ_D Spzt_xo1 = Spz_xo1 + Spzu_xo1 $ () ### ENDBLOCK ### () ### priser.f20 ### () IMPORTPRISER () () FRML _KJ_D pee3r = (boil/80.07)*(ewus/5.62407)*kpee3r $ FRML _SJRDF log(pm3rw) = 1.00000*log(pee3r) + 0.07147 $ FRML _SJRDF log(pm3kw) = 0.58829*log(pee3r) - 0.14006 $ FRML _SJRDF log(pm3qw) = 0.77081*log(pee3r) + 0.01780 $ FRML _SJRDF Dlog(pm3r) = 0.830524*Dlog(pee3r)+(1-0.830524)*(1-0.406967)*Dlog(pee3r(-1)) -0.406967*(Log(pm3r(-1))-Log(pm3rw(-1)))+gpm3r $ FRML _SJRDF Dlog(pm3k) = 0.364304*Dlog(pee3r)-0.763627*(Log(pm3k(-1))-Log(pm3kw(-1)))+gpm3k $ FRML _SJRDF Dlog(pm3q) = 0.675285*Dlog(pee3r)+(0.770810-0.675285)*(1-0.463799)*Dlog(pee3r(-1)) -0.463799*(Log(pm3q(-1))-Log(pm3qw(-1)))+gpm3q $ () PRISER PÅ ERHVERVENES PRODUKTIONSVÆRDIER (SEKTORPRISER) () LANDBRUG Mv. FRML _I bywa = Ywa/(Yra+Ywa) $ FRML _DJRD pwaw = ( uima*fKnmaw+uiba*fKnbaw+la*Hqaw+pvea*fVeaw +pvma*fVmaw+Spz_xa-bspzej_xa*Spzejxh-Spzl_xa)/fXa $ FRML _D pwavv = Va/fXa $ FRML _D pwavl = (la*Hqa)/fXa $ FRML _D pwav = (la*Hqa+Va)/fXa $ () pxa-relation er ændret og (midlertidigt?) flyttet til eksport.f20 (Se tmk220620) () GRML _I pxa = ((pxa(-1)*fxa+pxnf(-1)*fxnf)*pxanf/pxanf(-1)-fxnf*pxnf)/fxa $ () NRML _I pxa = Xa_e01*pxa(-1) () /((Xa_e01+Xnf_e01)*pxanf(-1)/pxanf - Xnf_e01*pxnf(-1)/pxnf) $ () BRUNKUL, RÅOLIE OG NATURGAS FRML _I bywe = Ywe/(Yre+Ywe) $ () OLIERAFFINADERIER FRML _I bywng = Ywng/(Yrng+Ywng) $ FRML _GJRD_Z pxng = pxng(-1)*((pm3r+tm3r)/(pm3r(-1)+tm3r(-1))) $ () BOLIGBENYTTELSE FRML _I bywh = Ywh/(Yrh+Ywh) $ () NÆRINGSMIDDELINDUSTRI FRML _I bywnf = Ywnf/(Yrnf+Ywnf) $ FRML _D pwnfw = ( uimnf*fKnmnfw+uibnf*fKnbnfw+lnf*Hqnfw+pvenf*fVenfw +pvmnf*fVmnfw+Spz_xnf-bspzej_xnf*Spzejxh-Spzl_xnf)/fXnf $ FRML _D pwnfvl = (lnf*Hqnfw)/fXnf $ FRML _D pwnfvv = (pvenf*fVenfw+pvmnf*fVmnfw)/fXnf $ FRML _DJ_D bpwnfvl = pwnfvl/pxnf $ FRML _DJ_D bpwnfvv = pwnfvv/pxnf $ FRML _DJRD Log(pxnfw) = Log(pwnfw) $ FRML _SJRD_Z log(pxnf) = Log(pxnfw) $ () () BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED () FRML _I bywb = (Ywb/(Yrb+Ywb))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywb $ FRML _D pwbw = (uimb*fKnmbw+uibb*fKnbbw+lb*Hqbw +pveb*fVebw+pvmb*fVmbw+Spz_xb-bspzej_xb*Spzejxh-Spzl_xb)/fXb $ FRML _D pwbvl = (lb*HQbw)/fXb $ FRML _D pwbvv = (pveb*fVebw+pvmb*fVmbw)/fXb $ FRML _DJ_D bpwbvl = pwbvl/pxb $ FRML _DJ_D bpwbvv = pwbvv/pxb $ FRML _DJRD log(pxbw) = log(pwbw) + (0.0026935) $ FRML _S pxb = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxb(-1)) +0.70652*bpwbvl(-1)*Dlog(pwbvl) +1.00000*bpwbvv(-1)*Dlog(pwbvv) -0.20000*Log(pxb(-1)/pxbw(-1))+gpxb))*(1.0+JRpxb)) *(1.0-Dpxb)+Dpxb*Zpxb) +Dbyw*(((Ywb/bywb)+ Spz_xb + Vb)/fXb) $ () () El,GAS OG VARME () FRML _I bywne = (Ywne/(Yrne+Ywne))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywne $ FRML _D pwnew = (uimne*fKnmnew+uibne*fKnbnew+lne*Hqnew +pvene*fVenew+pvmne*fVmnew+Spz_xne-bspzej_xne*Spzejxh-Spzl_xne)/fXne $ FRML _D pwnevl = (lne*HQnew)/fXne $ FRML _D pwnevv = (pvene*fVenew+pvmne*fVmnew)/fXne $ FRML _DJ_D bpwnevl = pwnevl/pxne $ FRML _DJ_D bpwnevv = pwnevv/pxne $ FRML _DJRD log(pxnew) = log(pwnew) + (0.079433) $ FRML _S pxne = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxne(-1)) +1.00000*bpwnevl(-1)*Dlog(pwnevl) +0.79978*bpwnevv(-1)*Dlog(pwnevv)+(1-0.79978)*bpwnevv(-1)*Dlog(pwnevv(-1)) -0.20000*Log(pxne(-1)/pxnew(-1))+gpxne))*(1.0+JRpxne)) *(1.0-Dpxne)+Dpxne*Zpxne) +Dbyw*(((Ywne/bywne)+ Spz_xne + Vne)/fXne) $ () () FREMSTILLING () FRML _I bywnz = (Ywnz/(Yrnz+Ywnz))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywnz $ FRML _D pwnzw = (uimnz*fKnmnzw+uibnz*fKnbnzw+lnz*Hqnzw +pvenz*fVenzw+pvmnz*fVmnzw+Spz_xnz-bspzej_xnz*Spzejxh-Spzl_xnz)/fXnz $ FRML _D pwnzvl = (lnz*HQnzw)/fXnz $ FRML _D pwnzvv = (pvenz*fVenzw+pvmnz*fVmnzw)/fXnz $ FRML _DJ_D bpwnzvl = pwnzvl/pxnz $ FRML _DJ_D bpwnzvv = pwnzvv/pxnz $ FRML _DJRD log(pxnzw) = log(pwnzw) + (0.039461) $ FRML _S pxnz = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxnz(-1)) +1.00000*bpwnzvl(-1)*Dlog(pwnzvl) +0.81247*bpwnzvv(-1)*Dlog(pwnzvv) -0.20000*Log(pxnz(-1)/pxnzw(-1))+gpxnz))*(1.0+JRpxnz)) *(1.0-Dpxnz)+Dpxnz*Zpxnz) +Dbyw*(((Ywnz/bywnz)+ Spz_xnz + Vnz)/fXnz) $ () () FINANSIEL VIRKSOMHED () FRML _I bywqf = (Ywqf/(Yrqf+Ywqf))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqf $ FRML _D pwqfw = (uimqf*fKnmqfw+uibqf*fKnbqfw+lqf*Hqqfw +pveqf*fVeqfw+pvmqf*fVmqfw+Spz_xqf-bspzej_xqf*Spzejxh-Spzl_xqf)/fXqf $ FRML _D pwqfvl = (lqf*HQqfw)/fXqf $ FRML _D pwqfvv = (pveqf*fVeqfw+pvmqf*fVmqfw)/fXqf $ FRML _DJ_D bpwqfvl = pwqfvl/pxqf $ FRML _DJ_D bpwqfvv = pwqfvv/pxqf $ FRML _DJRD log(pxqfw) = log(pwqfw) + (0.23855) $ FRML _S pxqf = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxqf(-1)) +1.00000*bpwqfvl(-1)*Dlog(pwqfvl) +1.00000*bpwqfvv(-1)*Dlog(pwqfvv) -0.20000*Log(pxqf(-1)/pxqfw(-1))+gpxqf))*(1.0+JRpxqf)) *(1.0-Dpxqf)+Dpxqf*Zpxqf) +Dbyw*(((Ywqf/bywqf)+ Spz_xqf + Vqf)/fXqf) $ () () TJEEL,GAS OG VARME STEYDENDE ERHVERV () FRML _I bywqz = (Ywqz/(Yrqz+Ywqz))*(1-Dbyw)+Dbyw*Zbywqz $ FRML _D pwqzw = (uimqz*fKnmqzw+uibqz*fKnbqzw+lqz*Hqqzw +pveqz*fVeqzw+pvmqz*fVmqzw+Spz_xqz-bspzej_xqz*Spzejxh-Spzl_xqz)/fXqz $ FRML _D pwqzvl = (lqz*HQqzw)/fXqz $ FRML _D pwqzvv = (pveqz*fVeqzw+pvmqz*fVmqzw)/fXqz $ FRML _DJ_D bpwqzvl = pwqzvl/pxqz $ FRML _DJ_D bpwqzvv = pwqzvv/pxqz $ FRML _DJRD log(pxqzw) = log(pwqzw) + (0.013053) $ FRML _S pxqz = (1-Dbyw)*(((Exp(Log(pxqz(-1)) +1.00000*bpwqzvl(-1)*Dlog(pwqzvl) +1.00000*bpwqzvv(-1)*Dlog(pwqzvv) -0.20000*Log(pxqz(-1)/pxqzw(-1))+gpxqz))*(1.0+JRpxqz)) *(1.0-Dpxqz)+Dpxqz*Zpxqz) +Dbyw*(((Ywqz/bywqz)+ Spz_xqz + Vqz)/fXqz) $ FRML _GJRD pxqz_co = pxqz_co(-1) *pxo1/pxo1(-1) + (fCoim/fXqz_co)*((pcoim*pxo1(-1) - pcoim(-1)*pxo1)/pxo1(-1)) $ FRML _I pxqzxo = (pxqz*fXqz - pxqz_co*fXqz_co)/fxqzxo $ () Aggregater FRML _I pxn = pxn(-1)*(pxne*fXne+pxng*fXng+pxnf*fXnf+pxnz*fXnz) /(pxne(-1)*fXne+pxng(-1)*fXng+pxnf(-1)*fXnf+pxnz(-1)*fXnz) $ FRML _I pxq = pxq(-1)*(pxqf*fXqf+pxqs*fXqs+pxqz*fXqz) /(pxqf(-1)*fXqf+pxqs(-1)*fXqs+pxqz(-1)*fXqz) $ () ### ENDBLOCK ### () ### VAREINPU.f19 ### () BVT Bruttoværditilvækst () FRML _I fYfa = (fXa *pxa(-1) -fVea *pvea(-1) -fVma *pvma(-1) )/pyfa(-1) $ FRML _I fYfe = (fXe *pxe(-1) -fVee *pvee(-1) -fVme *pvme(-1) )/pyfe(-1) $ FRML _I fYfng = (fXng*pxng(-1)-fVeng*pveng(-1)-fVmng*pvmng(-1))/pyfng(-1) $ FRML _I fYfne = (fXne*pxne(-1)-fVene*pvene(-1)-fVmne*pvmne(-1))/pyfne(-1) $ FRML _I fYfnf = (fXnf*pxnf(-1)-fVenf*pvenf(-1)-fVmnf*pvmnf(-1))/pyfnf(-1) $ FRML _I fYfnz = (fXnz*pxnz(-1)-fVenz*pvenz(-1)-fVmnz*pvmnz(-1))/pyfnz(-1) $ FRML _I fYfb = (fXb *pxb(-1) -fVeb *pveb(-1) -fVmb *pvmb(-1) )/pyfb(-1) $ FRML _I fYfqz = (fXqz*pxqz(-1)-fVeqz*pveqz(-1)-fVmqz*pvmqz(-1))/pyfqz(-1) $ FRML _I fYfqs = (fXqs*pxqs(-1)-fVeqs*pveqs(-1)-fVmqs*pvmqs(-1))/pyfqs(-1) $ FRML _I fYfqf = (fXqf*pxqf(-1)-fVeqf*pveqf(-1)-fVmqf*pvmqf(-1))/pyfqf(-1) $ FRML _I fYfn = (fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnz*pyfnz(-1))/pyfn(-1) $ FRML _I fYfq = (fYfqz*pyfqz(-1)+fYfqs*pyfqs(-1)+fYfqf*pyfqf(-1))/pyfq(-1) $ FRML _I fYf = (fYfa*pyfa(-1)+fYfe*pyfe(-1)+fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1) +fYfnz*pyfnz(-1)+fYfb*pyfb(-1)+fYfqz*pyfqz(-1)+fYfqs*pyfqs(-1)+fYfqf *pyfqf(-1)+fYfh*pyfh(-1)+fYfo*pyfo(-1))/pyf(-1) $ () ### ENDBLOCK ### () ### YWYRYRP.f19 ### () () () BRUTTOVÆRDITILVÆKST I ÅRETS PRISER () () FRML _I Yfa = fXa *pxa -Va $ FRML _I Yfe = fXe *pxe -Ve $ FRML _I Yfng = fXng*pxng-Vng $ FRML _I Yfne = fXne*pxne-Vne $ FRML _I Yfnf = fXnf*pxnf-Vnf $ FRML _I Yfnz = fXnz*pxnz-Vnz $ FRML _I Yfb = fXb *pxb -Vb $ FRML _I Yfqz = fXqz_co*pxqz_co+fXqzxo*pxqzxo-Vqz $ FRML _I Yfqs = fXqs*pxqs-Vqs $ FRML _I Yfqf = fXqf*pxqf-Vqf $ FRML _I Yfh = fXh *pxh -Vh $ () () () PRISER PÅ BRUTTOVÆRDITILVÆKST () () FRML _I pyfa = Yfa /fYfa $ FRML _I pyfe = Yfe /fYfe $ FRML _I pyfng = Yfng/fYfng $ FRML _I pyfne = Yfne/fYfne $ FRML _I pyfnf = Yfnf/fYfnf $ FRML _I pyfnz = Yfnz/fYfnz $ FRML _I pyfb = Yfb /fYfb $ FRML _I pyfqz = Yfqz/fYfqz $ FRML _I pyfqs = Yfqs/fYfqs $ FRML _I pyfqf = Yfqf/fYfqf $ FRML _I pyfh = Yfh /fYfh $ FRML _I pyfo = Yfo /fYfo $ FRML _I pyfn = (Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz)/fYfn $ FRML _I pyfq = (Yfqz+Yfqs+Yfqf)/fYfq $ FRML _I pyfo1 = Yfo1/fYfo1 $ FRML _I pyfo1gl = Yfo1/fYfo1gl $ () () () BRUTTORESTINDKOMST () () FRML _I Yr = Yf-Spz-Yw $ FRML _I Yra = Yfa -Spz_xa -Ywa $ FRML _I Yre = Yfe -Spz_xe -Ywe $ FRML _I Yrng = Yfng-Spz_xng-Ywng $ FRML _I Yrne = Yfne-Spz_xne-Ywne $ FRML _I Yrnf = Yfnf-Spz_xnf-Ywnf $ FRML _I Yrnz = Yfnz-Spz_xnz-Ywnz $ FRML _I Yrb = Yfb -Spz_xb -Ywb $ FRML _I Yrqz = Yfqz-Spz_xqz-Ywqz $ FRML _I Yrqs = Yfqs-Spz_xqs-Ywqs $ FRML _I Yrqf = Yfqf-Spz_xqf-Ywqf $ FRML _I Yrh = Yfh -Spz_xh -Ywh $ FRML _I Yro = Yfo -Spz_xo -Ywo $ FRML _K Yr_h = kyr_h*(bqsa *(Ywa +Yra )+bqse *(Ywe +Yre ) +bqsng*(Ywng+Yrng)+bqsnf*(Ywnf+Yrnf) +bqsnz*(Ywnz+Yrnz)+bqsb *(Ywb +Yrb ) +bqsqz*(Ywqz+Yrqz)+bqsqs*(Ywqs+Yrqs) +bqsqf*(Ywqf+Yrqf)+bqsh *(Ywh+(1-byrhh)*Yrh) +byrhh*Yrh ) $ () Timeproduktiviteter () FRML _D kqyfa = fYfa/Hqa $ FRML _D kqyfe = fYfe/Hqe $ FRML _D kqyfng = fYfng/Hqng $ FRML _D kqyfne = fYfne/Hqne $ FRML _D kqyfnf = fYfnf/Hqnf $ FRML _D kqyfnz = fYfnz/hqnz $ FRML _D kqyfb = fYfb/Hqb $ FRML _D kqyfqs = fYfqs/Hqqs $ FRML _D kqyfqf = fYfqf/Hqqf $ FRML _D kqyfqz = fYfqz/hqqz $ FRML _D kqyfh = fYfh/Hqh $ FRML _D kqyfo = fYfo/Hqo $ FRML _D kqyfn = ((fYfng*pyfng(-1)+fYfne*pyfne(-1)+fYfnf*pyfnf(-1)+fYfnz*pyfnz(-1))/pyfn(-1))/ (Hqng +Hqne +Hqnf +hqnz) $ FRML _D kqyfq = ((fYfqs*pyfqs(-1)+fYfqf*pyfqf(-1)+fYfqz*pyfqz(-1))/pyfq(-1))/ (Hqqs +Hqqf +hqqz) $ FRML _D kqyf = fYf/(Q*Hg*.001) $ FRML _D qfyf = fYf/Q $ FRML _D qfy = fY/Q $ () () () KORREKTIONSFAKTOR TIL PRISSAMMENBINDINGSRELATIONER () () FRML _D____Z kkp = Yf/(Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz+Yfqs+Yfqf+Yfh+Yfo) $ () ### ENDBLOCK ### () ### FINK.f20 ### () () FINANSIELLE KONTI () () SEKTORFORDELT NETTOKAPITAL () Kapitalapparat - aggregater FRML _I Knmn = Knmng+Knmne+Knmnf+Knmnz $ FRML _I Knmq = Knmqz+Knmqs+Knmqf $ FRML _I Knmp = Knma+Knme+Knmb+Knmn+Knmq $ FRML _I Knm = knmp+Knmo $ FRML _I fKnmn = (fKnmng*pknmng(-1)+fKnmne*pknmne(-1)+fKnmnf*pknmnf(-1)+fKnmnz*pknmnz(-1))/pknmn(-1) $ FRML _I fKnmq = (fKnmqz*pknmqz(-1)+fKnmqs*pknmqs(-1)+fKnmqf*pknmqf(-1))/pknmq(-1) $ FRML _I fKnmp = (fKnma *pknma(-1)+fKnme*pknme(-1)+fKnmb *pknmb(-1)+fKnmn*pknmn(-1)+fKnmq*pknmq(-1) )/pknmp(-1) $ FRML _I fKnm = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnmo*pknmo(-1))/pknm(-1) $ FRML _I pknmn = Knmn/fKnmn $ FRML _I pknmq = Knmq/fKnmq $ FRML _I pknmp = Knmp/fKnmp $ FRML _I pknm = Knm/fKnm $ FRML _I Knbn = Knbng+Knbne+Knbnf+Knbnz $ FRML _I Knbq = Knbqz+Knbqs+Knbqf $ FRML _I Knbp = Knba+Knbe+Knbb+Knbn+Knbq $ FRML _I Knb1 = Knbp+Knbo+Knbh $ FRML _I fKnbn = (fKnbng*pknbng(-1)+fKnbne*pknbne(-1)+fKnbnf*pknbnf(-1)+fKnbnz*pknbnz(-1))/pknbn(-1) $ FRML _I fKnbq = (fKnbqz*pknbqz(-1)+fKnbqs*pknbqs(-1)+fKnbqf*pknbqf(-1))/pknbq(-1) $ FRML _I fKnbp = (fKnba*pknba(-1)+fKnbe*pknbe(-1)+fKnbn*pknbn(-1)+fKnbb*pknbb(-1)+fKnbq*pknbq(-1))/pknbp(-1) $ FRML _I fKnb1 = (fKnbp*pknbp(-1)+fKnbh*pknbh(-1)+fKnbo*pknbo(-1))/pknb1(-1) $ FRML _I pknbn = Knbn/fKnbn $ FRML _I pknbq = Knbq/fKnbq $ FRML _I pknbp = Knbp/fKnbp $ FRML _I pknb1 = Knb1/fKnb1 $ FRML _D Kncf = (1-bqsqf)*(Knmqf+Knbqf) $ () Finansel sektor FRML _D fKncf = (1-bqsqf)*(fKnmqf*pknmqf(-1)+fKnbqf*pknbqf(-1))/pkncf(-1) $ FRML _I___ pkncf = Kncf/fKncf $ FRML _D Kncr = Knm + Knb1 + Knt - bqsp*(Knmp+Knbp) - byrhh* Knbh - bqsa* Knt - (Knmo1+ Knbo1)- Kncf $ () Ikke-finansiel sektor FRML _D fKncr = (fKnm*pKnm(-1)+fKnb1*pknb1(-1)+fKnt*pknt(-1)-bqsp*(fKnmp*pknmp(-1)+fKnbp*pknbp(-1))-byrhh*fKnbh*pknbh(-1) -bqsa*fKnt*pknt(-1)-fKnmo1*pknmo1(-1)-fKnbo1*pknbo1(-1)-fKncf*pkncf(-1))/pkncr(-1) $ FRML _I___ pKncr = Kncr/fKncr $ FRML _GJRD Knu = Knm *(1+0.5*(pim/pim(-1)-1)) + Knb1*(1+0.5*(pib/pib(-1)-1)) + Knt *(1+0.5*(pxa/pxa(-1)-1)) $ () Samlet (pib1?) FRML _GJRD Knuo1 = Knmo1*(1+0.5*(pimo1/pimo1(-1)-1)) + Knbo1*(1+0.5*(pibo1/pibo1(-1)-1)) $ () Offentlig sektor FRML _GJRD Knucf = (1-bqsqf)*( Knmqf*(1+0.5*(pimqf/pimqf(-1)-1)) + Knbqf*(1+0.5*(pibqf/pibqf(-1)-1))) $ () Finansel sektor FRML _GJRD Knuh = bqsp* ( Knmp *(1+0.5*(pimp/pimp(-1)-1)) + Knbp *(1+0.5*(pibp/pibp(-1)-1)) ) +byrhh* Knbh *(1+0.5*(pibh/pibh(-1)-1)) +bqsa * Knt *(1+0.5*(pxa/pxa(-1)-1)) $ () Husholdningssektoren FRML _I___ Knucr = Knu-Knuh-Knucf-Knuo1 $ () Ikke-finansiel sektor () HUSHOLDNINGER () Transaktioner FRML _GJ_D Tfcp_cf_h = Tfcp_cf_x * (Wcp_cf_h(-1)/Wcp_cf_x(-1)) $ FRML _GJ_D Tflm_h_cf = ( (knbh/knbh(-1)-1)+0.4*((phk/pibh)/(phk(-1)/pibh(-1))-1) ) * Wlm_h_cf(-1) $ FRML _GJ_D Tfp_cf_h = Tfp_cf_x*(Wp_cf_h(-1)/Wp_cf_x(-1)) $ FRML _GJ_D Tfbp_z_h = ((wpb_b/wpb_b(-1)-1)*Wbp_z_h(-1)-bowb*Wbp_z_h(-1))/(1+bowb) $ FRML _GJ_D Tfsp_d_h = ((Wpsd_b/Wpsd_b(-1)-1)*Wsp_d_h(-1)-bowsd*Wsp_d_h(-1))/(1+bowsd) $ FRML _GJ_D Tfsp_e_h = ((wpse_b/wpse_b(-1)-1)*Wsp_e_h(-1)-bowse*Wsp_e_h(-1))/(1+bowse) $ () placeringsbehov FRML _D Tfnf_h = Tfn_h+Tflm_h_cf-Tfcp_cf_h-Tfp_cf_h-Tfbp_z_h-Tfsp_d_h-Tfsp_e_h $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnbr_h = gwz * Wnbr_h(-1) $ FRML _GJ_D Tfsr_e_h = (gwz-bowsex)*Wsr_e_h(-1)/(1+bowsex) $ FRML _GJ_D Tfsr_d_h = (gwz-bowsdx)*Wsr_d_h(-1)/(1+bowsdx) $ FRML _I Tfnq_h = Tfnf_h - (Tfnbr_h+Tfsr_d_h+Tfsr_e_h) $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Owcp_cf_h = (Wcp_cf_h(-1)+Tfcp_cf_h)*(pwp_wcp/pwp_wcp(-1)-1) $ FRML _D____Z pwp_wcp = pwp_wcp(-1)*(Wcp_cf_x/(Wcp_cf_x-Owcp_cf_x)) $ FRML _D Dif(Wcp_cf_h) = Tfcp_cf_h+Owcp_cf_h $ FRML _GJ_D_Z Ownbr_h = bowb*(Wnbr_h(-1)+Tfnbr_h) $ FRML _GJ_D_Z Owbp_z_h = bowb*(Wbp_z_h(-1)+Tfbp_z_h) $ FRML _GJ_D_Z Owsr_d_h = bowsd*(Wsr_d_h(-1)+Tfsr_d_h) $ FRML _GJ_D_Z Owsr_e_h = Wsr_e_h-Wsr_e_h/(1+bowse) $ FRML _GJ_D_Z Owsp_d_h = bowsd*(Wsp_d_h(-1)+Tfsp_d_h) $ FRML _GJ_D_Z Owsp_e_h = Wsp_e_h-Wsp_e_h/(pws_lse/pws_lse(-1)) $ FRML _GJ_D_Z Owp_cf_h = (Wp_cf_h(-1)+Tfp_cf_h)*(pwp_wp/pwp_wp(-1)-1) $ FRML _D____Z pwp_wp = pwp_wp(-1)*(Wp_cf_x/(Wp_cf_x-Owp_cf_x)) $ () Dynamiske "identitetet" FRML _D Dif(Wnbr_h) = Tfnbr_h+Ownbr_h $ FRML _GJDD Wlm_h_cf = (Wlm_h_cf(-1)+Tflm_h_cf)*(1+bowbm) $ FRML _D Dif(Wbp_z_h) = Tfbp_z_h+Owbp_z_h $ FRML _D Dif(Wsr_e_h) = Tfsr_e_h+Owsr_e_h $ FRML _D Dif(Wsr_d_h) = Tfsr_d_h+Owsr_d_h $ FRML _D Dif(Wsp_e_h) = Tfsp_e_h+Owsp_e_h $ FRML _D Dif(Wsp_d_h) = Tfsp_d_h+Owsp_d_h $ FRML _D Dif(Wp_cf_h) = Tfp_cf_h+Owp_cf_h $ FRML _GJDD Dif(Wnq_h) = Tfnq_h $ FRML _GJDD Wq_z_h = Wq_z_h(-1)*Yd_h/Yd_h(-1) $ () Finansiel nettoformue FRML _I Wnb_h = Wnbr_h + Wbp_z_h $ FRML _GJDD Wb_h_z = Wb_h_z(-1)*Wnbr_h/Wnbr_h(-1) $ FRML _I Wn_h = Wnb_h-Wlm_h_cf+Wsr_e_h+Wsr_d_h+Wsp_d_h+Wsp_e_h+Wcp_cf_h+Wp_cf_h+Wnq_h $ FRML _I Wp_h = Wbp_z_h+Wsp_d_h+Wsp_e_h $ () Bruttoficering af Husholdningers balance FRML _I W_h_z = Wlm_h_cf + Wb_h_z + (Wq_z_h - Wnq_h) $ FRML _I W_z_h = Wn_h + W_h_z $ () IKKE-FINANSIELLE SELSKABER () Transaktioner FRML _GJ_D Tflm_cr_cf = (Knucr/Knucr(-1)-1)*Wlm_cr_cf(-1) $ FRML _D Tfs_cr_z = dif(Ws_cr_z) - Ows_cr_z $ FRML _D Tfnq_cr = Tfn_cr+Tflm_cr_cf+Tfs_cr_z-Tfnf_cr $ () Placeringsbehov FRML _GJ_D Tfnf_cr = (Yr_cr/Yr_cr(-1)-1)*(Wnb_cr(-1)+Ws_d_cr(-1)+Ws_e_cr(-1))-bowsex*(Ws_e_cr(-1)+Tfs_e_cr)-bowsdx*(Ws_d_cr(-1)+Tfs_d_cr) $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnb_cr = (Tfnf_cr+bowsex*(Ws_e_cr(-1)+Tfs_e_cr)+bowsdx*(Ws_d_cr(-1)+Tfs_d_cr))*Wnb_cr(-1)/(Wnb_cr(-1)+Ws_d_cr(-1)+Ws_e_cr(-1)) $ FRML _GJ_D Tfs_d_cr = ((Tfnf_cr+bowsex*(Ws_e_cr(-1)+Tfs_e_cr)+bowsdx*(Ws_d_cr(-1)+Tfs_d_cr))*Ws_d_cr(-1)/(Wnb_cr(-1)+Ws_d_cr(-1) +Ws_e_cr(-1))-bowsdx*Ws_d_cr(-1))/(1+bowsdx) $ FRML _GJ_D Tfs_e_cr = Tfnf_cr-(Tfnb_cr+Tfs_d_cr) $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ownb_cr = bowb*(Wnb_cr(-1)+Tfnb_cr) $ FRML _GJ_D_Z Ows_d_cr = bowsd*(Ws_d_cr(-1)+Tfs_d_cr) $ FRML _GJ_D_Z Ows_e_cr = Ws_e_cr- Ws_e_cr/(pws_lse/pws_lse(-1)) $ FRML _GJ_D_Z Ows_cr_z = Ws_cr_z-Ws_x_os-Ws_d_ok-(Ws_cr_z-Ws_x_os-Ws_d_ok)/(pws_cr/pws_cr(-1)) + Ows_d_ok + Ows_x_os $ () Dynamiske "identiteter" FRML _D Dif(Wnb_cr) = Tfnb_cr+Ownb_cr $ FRML _GJDD Wlm_cr_cf = (Wlm_cr_cf(-1)+Tflm_cr_cf)*(1+bowbm) $ FRML _D Dif(Ws_d_cr) = Tfs_d_cr+Ows_d_cr $ FRML _D Dif(Ws_e_cr) = Tfs_e_cr+Ows_e_cr $ FRML _GJDD Dif(Wnq_cr) = Tfnq_cr $ () Finansiel nettoformue FRML _I Wn_cr = Wnb_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr-Ws_cr_z+Wnq_cr $ () Indre Værdi og aktiekurs FRML _D Wsi_cr_z = Knucr+Wnb_cr-Wlm_cr_cf+Ws_e_cr+Ws_d_cr+Wnq_cr $ FRML _GJ_D rWs_cr = (1-dws)* (Yr_cr/Yr_cr(-1)-1) + dws*(gwz) $ FRML _GJRD Ws_cr_z = (Ws_cr_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1))*(rWs_cr+1)+Ws_x_os+Ws_d_ok $ FRML _GJRD_Z pws_cr = (((ws_cr_z-Ws_x_os-Ws_d_ok)/fKncr**btfs_cr)/((ws_cr_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1))/fKncr(-1)**btfs_cr(-1)))*pws_cr(-1) $ () FINANSIELLE SELSKABER () Transaktioner FRML _GJ_D Owg_e_cf = gwz*Wg_e_cf(-1) $ FRML _GJ_D Tfcp_cf_x = ktfp*(tfn_b+Tpcr_sp-Typcr_sp+Tipcr_sp-Sywpcr_sp-Typco1_ld+Tipco1_ld-Sywpco1_ld-Typco2_ld+Tipco2_ld-Sywpco2_ld- Typcr_dmp+Tipcr_dmp-Sywpcr_dmp-Tfbp_z_h-Tfsp_d_h-Tfsp_e_h) $ FRML _GJ_D Tfp_cf_x = ktfp*(tfn_f+Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp) $ FRML _GJ_D_Z Tfs_cf_z = dif(Ws_cf_z)-Ows_cf_z $ FRML _GJ_D Tflm_cf_cf = (Knucf/knucf(-1)-1)*Wlm_cf_cf(-1) $ FRML _D Tflm_z_cf = Tflm_h_cf+Tflm_cr_cf+Tflm_cf_cf+Tflm_ok_cf+Tflm_e_cf $ FRML _D Tfnq_cf = Tfn_cf-Tfg_e_cf+Tflm_cf_cf+Tfs_cf_z-Tfnf_cf $ () Placeringsbehov FRML _GJ_D Tfnf_cf = gwz *(Wnbr_cf(-1)+Wsr_d_cf(-1)+Wsr_e_cf(-1))-bowsex*(Wsr_e_cf(-1)+Tfsr_e_cf)-bowsdx*(Wsr_d_cf(-1)+Tfsr_d_cf) $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnbr_cf = (Tfnf_cf+bowsex*(Wsr_e_cf(-1)+Tfsr_e_cf)+bowsdx*(Wsr_d_cf(-1)+Tfsr_d_cf))*Wnbr_cf(-1)/(Wnbr_cf(-1)+Wsr_d_cf(-1) +Wsr_e_cf(-1)) $ FRML _GJ_D Tfsr_d_cf = ((Tfnf_cf+bowsex*(Wsr_e_cf(-1)+Tfsr_e_cf)+bowsdx*(Wsr_d_cf(-1)+Tfsr_d_cf))*Wsr_d_cf(-1)/(Wnbr_cf(-1)+Wsr_d_cf(-1)+Wsr_e_cf(-1))-bowsdx*Wsr_d_cf(-1))/(1+bowsdx) $ FRML _GJ_D Tfsr_e_cf = ((Tfnf_cf+bowsex*(Wsr_e_cf(-1)+Tfsr_e_cf)+bowsdx*(Wsr_d_cf(-1)+Tfsr_d_cf))*Wsr_e_cf(-1)/(Wnbr_cf(-1)+Wsr_d_cf(-1)+Wsr_e_cf(-1))-bowsex*Wsr_e_cf(-1))/(1+bowsex) $ FRML _GJ_D Tfsr_z_cf = Tfsr_d_cf+Tfsr_e_cf $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Owbcp_z_cf = Wbcp_z_cf-Wbcp_z_cf/(1+bowb) $ FRML _GJ_D_Z Owscp_d_cf = Wscp_d_cf-Wscp_d_cf/(1+bowsd) $ FRML _GJ_D_Z Owscp_e_cf = Wscp_e_cf-Wscp_e_cf/(pws_lse/pws_lse(-1)) $ FRML _D____Z Owcp_cf_x = Owbcp_z_cf+Owscp_d_cf+Owscp_e_cf $ FRML _GJ_D_Z Owbp_z_cf = Wbp_z_cf-Wbp_z_cf/(1+bowb)$ FRML _GJ_D_Z Owsp_d_cf = Wsp_d_cf-Wsp_d_cf/(1+bowsd) $ FRML _GJ_D_Z Owsp_e_cf = Wsp_e_cf-Wsp_e_cf/(pws_lse/pws_lse(-1)) $ FRML _D Owp_cf_x = dif(Wp_cf_x) - Tfp_cf_x $ FRML _GJ_D_Z Ownbr_cf = bowb*(Wnbr_cf(-1)+Tfnbr_cf) $ FRML _GJ_D_Z Owsr_d_cf = bowsd*(Wsr_d_cf(-1)+Tfsr_d_cf) $ FRML _GJ_D_Z Owsr_e_cf = Wsr_e_cf-Wsr_e_cf/(pws_lse/pws_lse(-1)) $ FRML _GJ_D_Z Owbm_cf_z = bowbm*(Wbm_cf_z(-1)+Tflm_z_cf) $ FRML _GJ_D_Z Ows_cf_z = Ws_cf_z-Ws_cf_z/(pws_cf/pws_cf(-1)) $ () Nettobeholdninger FRML _GJDD Dif(Wg_e_cf) = Tfg_e_cf + Owg_e_cf $ FRML _D Wbcp_z_cf = (Wpb_b/Wpx_b)*(Wpio1_b +Wpio2_b + Wpir_b + Wpcr_b + Wpco1_b+ Wpco2_b)+Wpb_LD-Wbp_z_h $ FRML _D Wscp_d_cf = (Wpsd_b/Wpx_b)*(Wpio1_b +Wpio2_b + Wpir_b + Wpcr_b + Wpco1_b+ Wpco2_b)+Wpsd_LD-Wsp_d_h $ FRML _D Wscp_e_cf = (Wpse_b/Wpx_b)*(Wpio1_b +Wpio2_b + Wpir_b + Wpcr_b + Wpco1_b+ Wpco2_b)+ Wpse_LD-Wsp_e_h $ FRML _D Wcp_cf_x = Wbcp_z_cf+Wscp_d_cf+Wscp_e_cf $ FRML _GJDD Dif(Wnbr_cf) = Tfnbr_cf+Ownbr_cf $ FRML _GJDD Wbm_cf_z = (Wbm_cf_z(-1)+Tflm_z_cf)*(1+bowbm) $ FRML _D Wnb_cf = Wbcp_z_cf+Wbp_z_cf+Wnbr_cf-Wbm_cf_z $ () tjek denne FRML _D Wlm_z_cf = wbm_cf_z $ FRML _D Dif(Wsr_d_cf) = Tfsr_d_cf+Owsr_d_cf $ FRML _D Dif(Wsr_e_cf) = Tfsr_e_cf+Owsr_e_cf $ FRML _D Wbp_z_cf = (Wpb_f/Wpx_f)*(Wpio1_f +Wpio2_f + Wpir_f + Wpcr_f + Wpco1_f+ Wpco2_f)+Wpb_atp $ FRML _D Wsp_d_cf = (Wpsdk_f/Wpx_f)*(Wpio1_f +Wpio2_f + Wpir_f + Wpcr_f + Wpco1_f+ Wpco2_f)+Wpsdk_atp $ FRML _D Wsp_e_cf = (Wpse_f/Wpx_f)*(Wpio1_f +Wpio2_f + Wpir_f + Wpcr_f + Wpco1_f+ Wpco2_f)+Wpse_atp $ FRML _D Ws_z_cf = Wscp_e_cf+Wscp_d_cf+Wsp_e_cf+Wsp_d_cf+Wsr_d_cf+Wsr_e_cf $ FRML _D Wp_cf_x = Wbp_z_cf+Wsp_e_cf+Wsp_d_cf $ FRML _GJDD Dif(Wnq_cf) = Tfnq_cf $ FRML _GJDD Wlm_cf_cf = (Wlm_cf_cf(-1)+Tflm_cf_cf)*(1+bowbm) $ () Finansiel nettoformue mm FRML _I Wn_cf = wg_e_cf-Wlm_cf_cf+Wnbr_cf+Wsr_d_cf+Wsr_e_cf-Ws_cf_z+Wnq_cf $ () Indre Værdi og aktiekurs FRML _D Wsi_cf_z = Knucf+Wg_e_cf+Wnbr_cf-wlm_cf_cf+Wsr_e_cf+Wsr_d_cf+Wnq_cf $ FRML _GJRD Ws_cf_z = Ws_cf_z(-1)*( (1-dws)*(Yr_cf/Yr_cf(-1)) + dws*(1+gwz) ) $ FRML _GJRD_Z pws_cf = ((ws_cf_z/fKncf**btfs_cf)/(ws_cf_z(-1)/fKncf(-1)**btfs_cf(-1)))*pws_cf(-1) $ () STATEN FRML _GJDD Dif(Ws_x_os) = Tfs_x_os + Ows_x_os$ FRML _GJ_D_Z Ows_x_os = 0 $ FRML _GJDD Dif(Wnq_os) = Tfnq_os $ () Statens nettoplaceringsbehov (=negativt finansieringsbehov) FRML _GJDD Tfs_x_os = gwz*(Ws_x_oo(-1)+Ws_d_ok(-1) +Ws_x_os(-1))-Tfs_x_oo-Ows_x_oo-Tfs_d_ok $ FRML _GJDD Tfnq_os = gwz*(Wnq_oo(-1)+Wnq_ok(-1)+Wnq_os(-1)) -Tfnq_oo-Tfnq_ok $ FRML _D Tfnf_os = Tfn_os-Tfs_x_os-Tfnq_os $ () Statens finansiering () Den sociale pensionsfond Mv. FRML _GJ_D_Z Owb_z_os = bowb*(Wb_z_os(-1)+Tfb_z_os) $ FRML _D Dif(Wb_z_os) = Tfb_z_os+Owb_z_os $ FRML _GJ_D nWb_z_os = nWb_z_os(-1)+Tfb_z_os*knwb_z_os $ () Statens udenlandske gæld (SLOG definition - nominel, men valutakurskorrigeret) FRML _GJ_D Tfbe_os_z = ktfbe_os_z*Tfnf_os $ () Nettolåneoptagelse, udland FRML _GJ_D Tfbd_os_z = -Tfnf_os+Tfb_z_os-Tfbe_os_z $ FRML _GJ_D_Z pwbse = pwbse(-1)*(1-brwbe_os_z)*((1+iweu)/(1+iweu(-1)))**(-vse(-1))*(eweu/eweu(-1))+brwbe_os_z $ FRML _GJ_D_Z Owbe_os_z = (pwbse/pwbse(-1)-1)*(Wbe_os_z(-1)+Tfbe_os_z) $ FRML _I Wbe_os_z = Wbe_os_z(-1)+Tfbe_os_z+Owbe_os_z $ () kurs,gæld og omvurderinger FRML _GJ_D_Z pwbs = pwbs(-1)*(1-brwbd_os_z)*((1+iwbosu)/(1+iwbosu(-1)))**(-vs(-1))+brwbd_os_z $ FRML _GJ_D_Z Owbd_os_z = (pwbs/pwbs(-1)-1)*(Wbd_os_z(-1)+Tfbd_os_z) $ FRML _GJ_D Wbd_os_z = Wbd_os_z(-1)+Tfbd_os_z+Owbd_os_z $ FRML _I Wnb_os = Wb_z_os-Wbe_os_z-Wbd_os_z $ FRML _I Wn_os = Wnb_os+Ws_x_os+Wnq_os $ () Sloggæld () Nominel gæld (SLOG definition) () Statens "indenlandske" obligationsgæld () Bruttoudstedelse, Slog definition FRML _GJ_ Tfbge_os_z = Tfbe_os_z+Wbe_os_z(-1)*brwbe_os_z $ () Bruttolåneoptagelse, udland FRML _GJ_D Tfbgd_os_z = Tfbd_os_z*ktfbgslog + brwbd_os_z*nWbd_os_zslog(-1) $ () Bruttolåneoptagelse indland FRML _GJ_ nWbd_os_zslog = nWbd_os_zslog(-1)*(1-brwbd_os_z) + Tfbgd_os_z/ktfbgd_os_z $ () Tilgang til gælden opgjort til kursværdi () Statens Nationalbankindestående (Residual, men hvis bwbf_os=1 er den konstant) () SLOG definitioner FRML _GJDD Dif(Wnc_osslog) = Dif(Wnq_os) $ FRML _D Wn_osslog = nWb_z_os+Wnc_osslog-nWbd_os_zslog-Wbe_os_z $ () KOMMUNER () Finansiel nettoformue FRML _I Wn_ok = Wnb_ok-Wlm_ok_cf+Ws_e_ok+Ws_d_ok+Wnq_ok $ () transaktioner FRML _GJ_D Tflm_ok_cf = gwz*Wlm_ok_cf(-1) $ () Placeringsbehov FRML _D Tfnq_ok = Tfn_ok+Tflm_ok_cf-tfnb_ok-tfs_d_ok-tfs_e_ok $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnb_ok = gwz*Wnb_ok(-1) $ FRML _GJ_D Tfs_d_ok = gwz*Ws_d_ok(-1) $ FRML _GJ_D Tfs_e_ok = ((1+gwz)/(1+bowsex)-1)*Ws_e_ok(-1) $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ownb_ok = bowb*(Wnb_ok(-1)+Tfnb_ok) $ FRML _GJ_D_Z Ows_e_ok = Ws_e_ok-Ws_e_ok/(pws_lse/pws_lse(-1)) $ FRML _GJ_D_Z Ows_d_ok = 0 $ () nettobeholdninger FRML _D Dif(Wnb_ok) = Tfnb_ok+Ownb_ok $ FRML _GJDD Wlm_ok_cf = (Wlm_ok_cf(-1)+Tflm_ok_cf)*(1+bowbm) $ FRML _D Dif(Ws_e_ok) = Tfs_e_ok+Ows_e_ok $ FRML _GJDD Dif(Ws_d_ok) = Tfs_d_ok+Ows_d_ok $ FRML _GJDD Dif(Wnq_ok) = Tfnq_ok $ () SOCIALE KASSER OG FONDE () transaktioner () Placeringsbehov FRML _D Tfnf_oo = Tfn_oo-Tfnq_oo $ () Placeringer FRML _GJ_D Tfnb_oo = dif(Wnb_oo)-Ownb_oo-Oab_oo_cf $ FRML _D Tfs_x_oo = Dif(Ws_x_oo)-Ows_x_oo-Oas_oo_cf $ () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ownb_oo = bowb*(Wnb_oo(-1)+Tfnb_oo) $ FRML _GJ_D_Z Ows_x_oo = bowsd*(Ws_x_oo(-1)+Tfs_x_oo) $ () Nettobeholdninger FRML _GJDD Dif(Wnb_oo) = (Tfnf_oo+bowsdx*(Ws_x_oo(-1)+Tfs_x_oo))*(Wnb_oo(-1)/(Wnb_oo(-1)+Ws_x_oo(-1)))+Ownb_oo+Oab_oo_cf $ FRML _GJDD Dif(Ws_x_oo) = (Tfnf_oo+bowsdx*(Ws_x_oo(-1)+Tfs_x_oo))*(Ws_x_oo(-1)/(Wnb_oo(-1)+Ws_x_oo(-1)))-bowsdx*(Ws_x_oo(-1)+Tfs_x_oo)+Ows_x_oo+Oas_oo_cf $ FRML _GJDD Dif(Wnq_oo) = Tfnq_oo $ () Finansiel nettoformue FRML _I Wn_oo = Wnb_oo+Ws_x_oo+Wnq_oo $ () Offentlig sektors nettoformue FRML _I Wn_o = Wn_os+Wn_ok+Wn_oo $ () UDLAND () Omvurderinger FRML _GJ_D_Z Ows_e_z = Ws_e_z-Ws_e_z/(pws_lse/pws_lse(-1)) $ FRML _D____Z Owcp_cf_e = Owcp_cf_x-Owcp_cf_h $ FRML _D____Z Ownb_e = Owbm_cf_z + Owbd_os_z + Owbe_os_z - (Ownbr_h + Owbp_z_h + Ownb_cr + Ownbr_cf + Owbcp_z_cf +Owbp_z_cf + Owb_z_os + Ownb_ok + Ownb_oo + Oab_oo_cf ) $ FRML _D____Z Ows_z_e = Ows_cr_z + Ows_cf_z - ( Owsr_d_h + Owsp_d_h + Ows_d_cr + Owsr_d_cf + Owsp_d_cf + Owscp_d_cf + Ows_x_oo + Oas_oo_cf + (Dif(Ws_x_os) - Tfs_x_os) + (Dif(Ws_d_ok) - Tfs_d_ok)) $ FRML _D____Z Owp_cf_e = Owp_cf_x-Owp_cf_h $ FRML _D____Z Ownq_e = - ( (Dif(Wnq_h) - Tfnq_h) + (Dif(Wnq_cr) - Tfnq_cr) + (Dif(Wnq_cf) - Tfnq_cf) + (Dif(Wnq_os) - Tfnq_os) + (Dif(Wnq_ok) - Tfnq_ok) + (Dif(Wnq_oo) - Tfnq_oo) ) $ () Beholdninger FRML _D Wcp_cf_e = Wcp_cf_x-Wcp_cf_h $ FRML _D Wnb_e = -(Wnbr_h+Wbp_z_h+Wnb_cr+Wnbr_cf+Wbcp_z_cf+Wbp_z_cf-Wbm_cf_z +Wnb_os+Wnb_ok+Wnb_oo ) $ FRML _GJDD Wlm_e_cf = (Wlm_e_cf(-1)+Tflm_e_cf)*(1+bowbm) $ () rettet fra Wlm_e_cf = Wlm_e_cf(-1)*(1+bowbm)+Tflm_e_cf DKN 5/11 FRML _GJDD Tflm_e_cf = gwz*Wlm_e_cf(-1) $ FRML _D Ws_e_z = Wsp_e_h+Wsr_e_h+Ws_e_cr+Wsp_e_cf+Wscp_e_cf+Wsr_e_cf+Ws_e_ok $ FRML _D Ws_z_e = Ws_cr_z+Ws_cf_z-(Wsr_d_h+wsp_d_h+Ws_d_cr+Wsp_d_cf+Wscp_d_cf +Wsr_d_cf+Ws_x_os+Ws_d_ok+Ws_x_oo) $ FRML _D Wp_cf_e = Wp_cf_x - Wp_cf_h $ FRML _D Wnq_e = -(Wnq_h+Wnq_cr+Wnq_cf+Wnq_os+Wnq_ok+Wnq_oo) $ () Transaktioner FRML _D Tfcp_cf_e = Tfcp_cf_x-Tfcp_cf_h $ FRML _D Tfnb_e = Dif(Wnb_e)-Ownb_e $ FRML _D Tfs_z_e = Dif(Ws_z_e)-Ows_z_e $ FRML _D Tfs_e_z = Dif(Ws_e_z)-Ows_e_z $ FRML _D Tfp_cf_e = Tfp_cf_x-Tfp_cf_h $ FRML _D Tfnq_e = Dif(Wnq_e)-Ownq_e $ FRML _I Wn_e = Wcp_cf_e+Wnb_e-Wlm_e_cf+Ws_z_e-Ws_e_z+Wp_cf_e+Wnq_e $ () () HUSHOLDNINGER+SELSKABER FRML _I Wn_hc = Wg_e_cf-(Wn_e+Wn_o) $ () Kursgevinstgrader FRML _GJ_D_Z bowbm = pwbm / pwbm(-1) - 1 $ FRML _GJ_D_Z bowbs = pwbs / pwbs(-1) - 1 $ FRML _D____Z bowb = (Wbm_cf_z+Wbe_os_z+Wbd_os_z)/(Wbm_cf_z/(1+bowbm)+Wbe_os_z/(1+bowbs)+Wbd_os_z/(1+bowbs) ) -1 $ FRML _GJ_D_Z bowse = pws_lse/pws_lse(-1)-1 $ FRML _D____Z bowsd = (Ows_cr_z+Ows_cf_z)/(Ws_cr_z(-1)+Ws_cf_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1)+Tfs_cr_z+Tfs_cf_z-Tfs_x_os-Tfs_d_ok ) $ FRML _D____Z bowp_b = (Owbcp_z_cf+Owscp_d_cf+Owscp_e_cf)/(Wcp_cf_x(-1)+Tfcp_cf_x) $ () Kurser og kvoter FRML _GJRD_Z Dlog(pwbm) = Dlog(pwbs) $ () formulering af kax aktieindekset med paasche kædeindeks. pws_c er prisen og ws_c_z/pws_c er mængden. FRML _I____Z pws_kax = ( (ws_cf_z+ws_cr_z-Ws_x_os-Ws_d_ok) / ( ws_cf_z*(pws_cf(-1)/pws_cf) + (ws_cr_z-Ws_x_os-Ws_d_ok)*(pws_cr(-1)/pws_cr) ) )*pws_kax(-1) $ FRML _I____Z pws_d = ( (ws_cf_z+ws_cr_z-Ws_x_os-Ws_d_ok) / ( ws_cf_z*(pws_cf(-1)/pws_cf) + (ws_cr_z-Ws_x_os-Ws_d_ok)*(pws_cr(-1)/pws_cr) ) )*pws_d(-1) $ () Kursgevinst i alt på sektorernes nettofordring FRML _D Own_cr = Ownb_cr - (dif(Wlm_cr_cf)-Tflm_cr_cf) + Ows_e_cr + Ows_d_cr - Ows_cr_z + dif(Wnq_cr)-Tfnq_cr $ FRML _D Own_crx = 0*(wnb_cr(-1)+ Tfnb_cr)-0*(Wlm_cr_cf(-1)+Tflm_cr_cf)+bowsex*(Ws_e_cr(-1)+Tfs_e_cr)+bowsdx*(Ws_d_cr(-1)+Tfs_d_cr) -bowsdx*(Ws_cr_z(-1)-Ws_x_os(-1)-Ws_d_ok(-1)+Tfs_cr_z-Tfs_x_os-Tfs_d_ok) $ FRML _D Own_cf = dif(Wg_e_cf) - Tfg_e_cf - (dif(Wlm_cf_cf)-Tflm_cf_cf) + Ownbr_cf + Owsr_d_cf + Owsr_e_cf - Ows_cf_z + dif(Wnq_cf)-Tfnq_cf $ FRML _D Own_cfx = gwz*wg_e_cf(-1)-0*Wlm_cf_cf(-1)+0*Wnbr_cf(-1)+bowsdx*(Wsr_d_cf(-1)+Tfsr_d_cf)+bowsex*(Wsr_e_cf(-1)+Tfsr_e_cf) -bowsdx*(Ws_cf_z(-1)+Tfs_cf_z) $ FRML _D Own_h = Ownbr_h + Owbp_z_h - (dif(Wlm_h_cf)-Tflm_h_cf) + Owsr_e_h + Owsr_d_h + Owsp_d_h + Owsp_e_h + Owcp_cf_h + Owp_cf_h + dif(Wnq_h)-Tfnq_h$ FRML _D Own_o = Owb_z_os - Owbe_os_z - Owbd_os_z + dif(Ws_x_os) - Tfs_x_os + Ownb_ok - (dif(Wlm_ok_cf)-Tflm_ok_cf) + Ows_e_ok + dif(Ws_d_ok) - Tfs_d_ok + Ownb_oo + Ows_x_oo + dif(Wnq_os)-Tfnq_os + dif(Wnq_ok)-Tfnq_ok + dif(Wnq_oo)-Tfnq_oo $ FRML _D Own_ox = 0*Wb_z_os(-1)-0*(Wbe_os_z(-1)+Tfbe_os_z)-0*Wbd_os_z(-1)+0*Ws_x_os(-1)+0*Wnb_ok(-1)-0*Wlm_ok_cf(-1) +bowsex*(Ws_e_ok(-1)+Tfs_e_ok)+0*Ws_d_ok(-1)+0*Wnb_oo(-1)+bowsdx*(Ws_x_oo(-1)+Tfs_x_oo) $ FRML _D Own_e = Owcp_cf_e + Ownb_e - (dif(Wlm_e_cf)-Tflm_e_cf) + Ows_z_e - Ows_e_z + Owp_cf_e + Ownq_e $ () ### ENDBLOCK ### () ### PENSION.f20 ### () () PENSIONSMODEL () FRML _KJRD iwp_bf = kiwp_bf*(Tip_cf_z +Wpse_atp*bowsex/(1+bowsex)+Wpsdk_atp*bowsdx/(1+bowsdx) +(Wp_f/Wpx_f)*(Wpse_f*bowsex/(1+bowsex)+Wpsdk_f*bowsdx/(1+bowsdx)))/Wp_cf_x(-1) $ FRML _GJRD iwp_b = Tip_b/Wpx_b(-1) $ FRML _GJRD iwp_f = Tip_f/Wpx_f(-1) $ FRML _GJRD Tip_f = biwb*Wpb_f(-1)+iuwse*Wpse_f(-1)+iuwsd*Wpsdk_f(-1)+Wpx_f(-1)*dttip_cf_z/Wp_cf_x(-1) $ FRML _GJRD Tip_b = Tip_bxh + biwb*Wbp_z_h(-1)+iuwse*Wsp_e_h(-1) +iuwsd*Wsp_d_h(-1) $ FRML _D Tip_bxh = biwb*(Wpb_b(-1)-Wbp_z_h(-1))+iuwse*(Wpse_b(-1) -Wsp_e_h(-1)) + iuwsd*(Wpsd_b(-1)-Wsp_d_h(-1)) + Wp_bxh(-1)*dttip_cf_z/Wp_cf_x(-1) $ FRML _DJ_D bsywp = 1-kbsywp*229064/(Wp_bf+Wpcr_atp) $ FRML _DJRD iwpd_bf = iwp_bf*(1-tsywp*bsywp) $ FRML _DJRD iwpd_b = iwp_b*(1-tsywp*bsywp) $ FRML _DJRD iwpd_f = iwp_f*(1-tsywp*bsywp) $ () portefølje I lp-sektor ekskl. ATP () FRML _D Tfn_f = Tp_f-Typ_f+Tipcr_f+Tipco1_f+Tipco2_f +Tipir_f+Tipio1_f+Tipio2_f - (Sywpcr_f+Sywpco1_f+Sywpco2_f +Sywpir_f+Sywpio1_f+Sywpio2_f) $ FRML _GJDD Owpse_f = Wpse_f-Wpse_f/(1+bowse) $ FRML _D Tfpse_f = dif(Wpse_f)-Owpse_f $ FRML _GJDD Owpsdk_f = Wpsdk_f-Wpsdk_f/(1+bowsd) $ FRML _D Tfpsdk_f = dif(Wpsdk_f)-Owpsdk_f $ FRML _GJDD Owpb_f = Wpb_f-Wpb_f/(pwbm/pwbm(-1)) $ FRML _G Wpse_f = (1-Dwps_f)* (Wpse_f(-1) +(Tfn_f+bowsdx*(Wpsdk_f(-1)+Tfpsdk_f)+bowsex*(Wpse_f(-1)+Tfpse_f))*(Wpse_f(-1) /Wpx_f(-1))-bowsex*(Wpse_f(-1) +Tfpse_f) + Owpse_f + JDwpse_f ) + Dwps_f*Zwpse_f $ FRML _G Wpsdk_f = (1-Dwps_f)* (Wpsdk_f(-1)+(Tfn_f+bowsdx*(Wpsdk_f(-1)+Tfpsdk_f)+bowsex*(Wpse_f(-1)+Tfpse_f))*(Wpsdk_f(-1)/Wpx_f(-1))-bowsdx*(Wpsdk_f(-1)+Tfpsdk_f)+ Owpsdk_f+ JDwpsdk_f ) + Dwps_f*Zwpsdk_f $ FRML _G Wpb_f = (1-Dwps_f)* (Wpb_f(-1) +(Tfn_f+bowsdx*(Wpsdk_f(-1)+Tfpsdk_f)+bowsex*(Wpse_f(-1)+Tfpse_f))*(Wpb_f(-1) /Wpx_f(-1)) + Owpb_f -JDwpse_f-JDwpsdk_f) +Dwps_f*(Wpx_f(-1)+Tfn_f+Owpse_f+Owpsdk_f+Owpb_f-(Zwpse_f+Zwpsdk_f )) $ FRML _D Wpx_f = Wpse_f + Wpsdk_f + Wpb_f $ FRML _D____Z pwp_f = pwp_f(-1)*(Wpx_f/(Wpx_f-Owpse_f-Owpsdk_f-Owpb_f)) $ () portefølje I b-sektor inkl. depoter nye ligninger Dan FRML _D Tfn_b = Tp_b-Typ_b+Tipcr_b+Tipco1_b+Tipco2_b+Tipir_b+Tipio1_b+Tipio2_b-(Sywpcr_b+Sywpco1_b+Sywpco2_b+Sywpir_b+Sywpio1_b+Sywpio2_b) $ FRML _GJ_D Owpse_b = Wpse_b-Wpse_b/(1+bowse) $ FRML _D Tfpse_b = dif(Wpse_b)-Owpse_b $ FRML _GJ_D Owpsd_b = Wpsd_b-Wpsd_b/(1+bowsd) $ FRML _D Tfpsd_b = dif(Wpsd_b)-Owpsd_b $ FRML _GJ_D Owpb_b = Wpb_b-Wpb_b/(pwbm/pwbm(-1)) $ FRML _G Wpse_b = (1-Dwps_b)* (Wpse_b(-1)+(Tfn_b+bowsdx*(Wpsd_b(-1)+Tfpsd_b)+bowsex*(Wpse_b(-1)+Tfpse_b))*(Wpse_b(-1)/Wpx_b(-1))-bowsex*(Wpse_b(-1)+Tfpse_b)+ Owpse_b + JDwpse_b ) + Dwps_b*Zwpse_b $ FRML _G Wpsd_b = (1-Dwps_b)* (Wpsd_b(-1)+(Tfn_b+bowsdx*(Wpsd_b(-1)+Tfpsd_b)+bowsex*(Wpse_b(-1)+Tfpse_b))*(Wpsd_b(-1)/Wpx_b(-1))-bowsdx*(Wpsd_b(-1)+Tfpsd_b)+ Owpsd_b + JDwpsd_b ) + Dwps_b*Zwpsd_b $ FRML _G Wpb_b = (1-Dwps_b)* (Wpb_b(-1) +(Tfn_b+bowsdx*(Wpsd_b(-1)+Tfpsd_b)+bowsex*(Wpse_b(-1)+Tfpse_b))*(Wpb_b(-1)/Wpx_b(-1)) + Owpb_b - JDwpse_b-JDwpsd_b) + Dwps_b*(Wpx_b(-1)+Tfn_b+Owpse_b+Owpsd_b+Owpb_b-(Zwpse_b+Zwpsd_b )) $ FRML _D Wpx_b = Wpse_b + Wpsd_b + Wpb_b $ FRML _D Wp_bxh = Wpx_b - Wp_h $ ()? FRML _D____Z pwp_b = pwp_b(-1)*(Wpx_b/(Wpx_b-Owpse_b-Owpsd_b-Owpb_b)) $ () Arbejdsgiveradministrerede løbende ordninger FRML _KJ_D Tpcr_bf = btpcr_bf*(1+JRtpcr_bf)*Ysya*(1-tsya) $ FRML _G___ btypcr_b = (1-dtypcr_b)* ((1 - dbtypcr_b)*(btypcre_b + 1.44*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)+JbTypcr_b) + dbtypcr_b *Zbtypcr_b) + dtypcr_b * (Typcr_b/((Wpcr_b(-1)-0.5*Owpcr_b(-1))*(iwpd_b/(1-(1+iwpd_b)**(-nhl))))) $ FRML _K___ Typcr_b = (1-dtypcr_b)* (btypcr_b*(Wpcr_b(-1)-0.5*Owpcr_b(-1))*(iwpd_b/(1-(1+iwpd_b)**(-nhl))) + JTypcr_b) + dtypcr_b * ZTypcr_b $ FRML _G___ btypcr_f = (1-dtypcr_f)* ((1 - dbtypcr_f)*(btypcre_f + 1.44*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)+JbTypcr_f) + dbtypcr_f *Zbtypcr_f) + dtypcr_f * (Typcr_f/((Wpcr_f(-1)-0.5*Owpcr_f(-1))*(iwpd_f/(1-(1+iwpd_f)**(-nhl))))) $ FRML _K___ Typcr_f = (1-dtypcr_f)* (btypcr_f*(Wpcr_f(-1)-0.5*Owpcr_f(-1))*(iwpd_f/(1-(1+iwpd_f)**(-nhl))) + JTypcr_f) + dtypcr_f * ZTypcr_f $ FRML _D Typcr_bf = Typcr_b+Typcr_f $ FRML _G___ btypcr_bf = Typcr_bf/((Wpcr_bf(-1)-0.5*Owpcr_bf(-1))*(iwpd_bf/(1-(1+iwpd_bf)**(-nhl)))) $ FRML _GJ_D Tipcr_b = iwp_b*Wpcr_b(-1)*(1+JRtipcr_b) $ FRML _GJ_D Tipcr_f = iwp_f*Wpcr_f(-1)*(1+JRtipcr_f) $ FRML _D Tipcr_bf = Tipcr_b+Tipcr_f $ FRML _GJ_D Sywpcr_b = Sywp_b*Wpcr_b(-1)/Wpx_b(-1) $ FRML _GJ_D Sywpcr_f = Sywp_f*Wpcr_f(-1)/Wpx_f(-1) $ FRML _D Sywpcr_bf = Sywpcr_b+Sywpcr_f $ FRML _GJ_D Owpcr_b = Wpcr_b-Wpcr_b/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _GJ_D Owpcr_f = Wpcr_f-Wpcr_f/(pwp_f/pwp_f(-1)) $ FRML _D Owpcr_bf = Owpcr_b+Owpcr_f $ FRML _G Wpcr_b = Wpcr_b(-1)+(1-btpc_f)*Tpcr_bf-Typcr_b+Tipcr_b -Sywpcr_b+Owpcr_b $ FRML _G Wpcr_f = Wpcr_f(-1)+btpc_f* Tpcr_bf-Typcr_f+Tipcr_f -Sywpcr_f+Owpcr_f $ FRML _D Wpcr_bf = Wpcr_b+Wpcr_f $ () HERAF Arbejdsgiveradministrerede engangsydelser, MED udskudt skat FRML _KJ_D Tpco1_bf = btpco1_bf*(1+JRtpco1_bf)*Ysya*(1-tsya) $ FRML _G___ btypco1_b = (1-dtypco1_b)* ((1 - dbtypco1_b)*(btypco1e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)+JbTypco1_b) + dbtypco1_b *(Zbtypco1_b)) + dtypco1_b * (Typco1_b/(Wpco1_b(-1)-0.5*Owpco1_b(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typco1_b = (1-dtypco1_b)* (btypco1_b*(Wpco1_b(-1)-0.5*Owpco1_b(-1)) + JTypco1_b) + dtypco1_b * ZTypco1_b $ FRML _G___ btypco1_f = (1-dtypco1_f)* ((1 - dbtypco1_f)*(btypco1e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)+JbTypco1_f) + dbtypco1_f *(Zbtypco1_f)) + dtypco1_f * (Typco1_f/(Wpco1_f(-1)-0.5*Owpco1_f(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typco1_f = (1-dtypco1_f)* (btypco1_f*(Wpco1_f(-1)-0.5*Owpco1_f(-1)) + JTypco1_f) + dtypco1_f * ZTypco1_f $ FRML _D Typco1_bf = Typco1_b+Typco1_f $ FRML _G___ btypco1_bf = Typco1_bf/(Wpco1_bf(-1)-0.5*Owpco1_bf(-1)+0.00000001) $ FRML _GJ_D Tipco1_b = iwp_b*Wpco1_b(-1)*(1+JRtipco1_b) $ FRML _GJ_D Tipco1_f = iwp_f*Wpco1_f(-1)*(1+JRtipco1_f) $ FRML _D Tipco1_bf = Tipco1_b+Tipco1_f $ FRML _GJ_D Sywpco1_b = Sywp_b*Wpco1_b(-1)/Wpx_b(-1) $ FRML _GJ_D Sywpco1_f = Sywp_f*Wpco1_f(-1)/Wpx_f(-1) $ FRML _D Sywpco1_bf = Sywpco1_b+Sywpco1_f $ FRML _GJ_D Owpco1_b = Wpco1_b-Wpco1_b/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _GJ_D Owpco1_f = Wpco1_f-Wpco1_f/(pwp_f/pwp_f(-1)) $ FRML _D Owpco1_bf = Owpco1_b+Owpco1_f $ FRML _GJ_D Wpco1_b = Wpco1_b(-1)+(1-btpc_f)*Tpco1_bf-Typco1_b+Tipco1_b -Sywpco1_b+Owpco1_b $ FRML _GJ_D Wpco1_f = Wpco1_f(-1)+btpc_f* Tpco1_bf-Typco1_f+Tipco1_f -Sywpco1_f+Owpco1_f $ FRML _D Wpco1_bf = Wpco1_b+Wpco1_f $ () HERAF Arbejdsgiveradministrerede engangsydelser, UDEN udskudt skat FRML _KJ_D Tpco2_bf = btpco2_bf*(1+JRtpco2_bf)*Ysya*(1-tss0u) $ FRML _G___ btypco2_b = (1-dtypco2_b)* ((1 - dbtypco2_b)*(btypco2e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)+JbTypco2_b) + dbtypco2_b *(Zbtypco2_b)) + dtypco2_b * (Typco2_b/(Wpco2_b(-1)-0.5*Owpco2_b(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typco2_b = (1-dtypco2_b)* (btypco2_b*(Wpco2_b(-1)-0.5*Owpco2_b(-1)) + JTypco2_b) + dtypco2_b * ZTypco2_b $ FRML _G___ btypco2_f = (1-dtypco2_f)* ((1 - dbtypco2_f)*(btypco2e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)+JbTypco2_f) + dbtypco2_f *(Zbtypco2_f)) + dtypco2_f * (Typco2_f/(Wpco2_f(-1)-0.5*Owpco2_f(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typco2_f = (1-dtypco2_f)* (btypco2_f*(Wpco2_f(-1)-0.5*Owpco2_f(-1)) + JTypco2_f) + dtypco2_f * ZTypco2_f $ FRML _D Typco2_bf = Typco2_b+Typco2_f $ FRML _G___ btypco2_bf = Typco2_bf/(Wpco2_bf(-1)-0.5*Owpco2_bf(-1)+0.00000001) $ FRML _GJ_D Tipco2_b = iwp_b*Wpco2_b(-1)*(1+JRtipco2_b) $ FRML _GJ_D Tipco2_f = iwp_f*Wpco2_f(-1)*(1+JRtipco2_f) $ FRML _D Tipco2_bf = Tipco2_b+Tipco2_f $ FRML _GJ_D Sywpco2_b = Sywp_b*Wpco2_b(-1)/Wpx_b(-1) $ FRML _GJ_D Sywpco2_f = Sywp_f*Wpco2_f(-1)/Wpx_f(-1) $ FRML _D Sywpco2_bf = Sywpco2_b+Sywpco2_f $ FRML _GJ_D Owpco2_b = Wpco2_b-Wpco2_b/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _GJ_D Owpco2_f = Wpco2_f-Wpco2_f/(pwp_f/pwp_f(-1)) $ FRML _D Owpco2_bf = Owpco2_b+Owpco2_f $ FRML _GJ_D Wpco2_b = Wpco2_b(-1)+(1-btpc_f)*Tpco2_bf-Typco2_b+Tipco2_b -Sywpco2_b+Owpco2_b $ FRML _GJ_D Wpco2_f = Wpco2_f(-1)+btpc_f* Tpco2_bf-Typco2_f+Tipco2_f -Sywpco2_f+Owpco2_f $ FRML _D Wpco2_bf = Wpco2_b+Wpco2_f $ () Arbejdsgiveradministrerede engangsydelser FRML _I___ Tpco_bf = Tpco1_bf + Tpco2_bf $ FRML _I___ Typco_bf = Typco1_bf + Typco2_bf $ FRML _I___ Tipco_bf = Tipco1_bf + Tipco2_bf $ FRML _I___ Sywpco_bf = Sywpco1_bf + Sywpco2_bf $ FRML _I___ Owpco_bf = Owpco1_bf + Owpco2_bf $ FRML _I___ Wpco_bf = Wpco1_bf + Wpco2_bf $ () Privattegnede løbende ordninger FRML _KJ_D Tpir_bf = btpir_bf*(1+JRtpir_bf)*Ysya*(1-tsya) $ FRML _G___ btypir_b = (1-dtypir_b)* ((1 - dbtypir_b)*(btypire_b + 1.44*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)+JbTypir_b) + dbtypir_b *(Zbtypir_b)) + dtypir_b * (Typir_b/((Wpir_b(-1)-0.5*Owpir_b(-1))*(iwpd_b/(1-(1+iwpd_b)**(-nhl))))) $ FRML _K___ Typir_b = (1-dtypir_b)* (btypir_b*(Wpir_b(-1)-0.5*Owpir_b(-1))*(iwpd_b/(1-(1+iwpd_b)**(-nhl))) + JTypir_b) + dtypir_b * ZTypir_b $ FRML _G___ btypir_f = (1-dtypir_f)* ((1 - dbtypir_f)*(btypire_f + 1.44*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)+JbTypir_f) + dbtypir_f *(Zbtypir_f)) + dtypir_f * (Typir_f/((Wpir_f(-1)-0.5*Owpir_f(-1))*(iwpd_f/(1-(1+iwpd_f)**(-nhl))))) $ FRML _K___ Typir_f = (1-dtypir_f)* (btypir_f*(Wpir_f(-1)-0.5*Owpir_f(-1))*(iwpd_f/(1-(1+iwpd_f)**(-nhl))) + JTypir_f) + dtypir_f * ZTypir_f $ FRML _D Typir_bf = Typir_b+Typir_f $ FRML _G___ btypir_bf = Typir_bf/((Wpir_bf(-1)-0.5*Owpir_bf(-1))*(iwpd_bf/(1-(1+iwpd_bf)**(-nhl)))) $ FRML _GJ_D Tipir_b = iwp_b*Wpir_b(-1)*(1+JRtipir_b) $ FRML _GJ_D Tipir_f = iwp_f*Wpir_f(-1)*(1+JRtipir_f) $ FRML _D Tipir_bf = Tipir_b+Tipir_f $ FRML _GJ_D Sywpir_b = Sywp_b*Wpir_b(-1)/Wpx_b(-1) $ FRML _GJ_D Sywpir_f = Sywp_f*Wpir_f(-1)/Wpx_f(-1) $ FRML _D Sywpir_bf = Sywpir_b+Sywpir_f $ FRML _GJ_D Owpir_b = Wpir_b-Wpir_b/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _GJ_D Owpir_f = Wpir_f-Wpir_f/(pwp_f/pwp_f(-1)) $ FRML _D Owpir_bf = Owpir_b+Owpir_f $ FRML _G Wpir_b = Wpir_b(-1)+(1-btpi_f)*Tpir_bf-Typir_b+Tipir_b -Sywpir_b+Owpir_b $ FRML _G Wpir_f = Wpir_f(-1)+btpi_f* Tpir_bf-Typir_f +Tipir_f -Sywpir_f+Owpir_f $ FRML _D Wpir_bf = Wpir_b+Wpir_f $ () HERAF Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger, MED udskudt skat FRML _KJ_D Tpio1_bf = btpio1_bf*(1+JRtpio1_bf)*Ysya*(1-tsya) $ FRML _G___ btypio1_b = (1-dtypio1_b)* ((1 - dbtypio1_b)*(btypio1e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)+JbTypio1_b) + dbtypio1_b *(Zbtypio1_b)) + dtypio1_b * (Typio1_b/(Wpio1_b(-1)-0.5*Owpio1_b(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typio1_b = (1-dtypio1_b)* (btypio1_b*(Wpio1_b(-1)-0.5*Owpio1_b(-1)) + JTypio1_b) + dtypio1_b * ZTypio1_b $ FRML _G___ btypio1_f = (1-dtypio1_f)* ((1 - dbtypio1_f)*(btypio1e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)+JbTypio1_f) + dbtypio1_f *(Zbtypio1_f)) + dtypio1_f * (Typio1_f/(Wpio1_f(-1)-0.5*Owpio1_f(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typio1_f = (1-dtypio1_f)* (btypio1_f*(Wpio1_f(-1)-0.5*Owpio1_f(-1)) + JTypio1_f) + dtypio1_f * ZTypio1_f $ FRML _D Typio1_bf = Typio1_b+Typio1_f $ FRML _G___ btypio1_bf = Typio1_bf/(Wpio1_bf(-1)-0.5*Owpio1_bf(-1)+0.00000001) $ FRML _GJ_D Tipio1_b = iwp_b*Wpio1_b(-1)*(1+JRtipio1_b) $ FRML _GJ_D Tipio1_f = iwp_f*Wpio1_f(-1)*(1+JRtipio1_f) $ FRML _D Tipio1_bf = Tipio1_b+Tipio1_f $ FRML _GJ_D Sywpio1_b = Sywp_b*Wpio1_b(-1)/Wpx_b(-1) $ FRML _GJ_D Sywpio1_f = Sywp_f*Wpio1_f(-1)/Wpx_f(-1) $ FRML _D Sywpio1_bf = Sywpio1_b+Sywpio1_f $ FRML _GJ_D Owpio1_b = Wpio1_b-Wpio1_b/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _GJ_D Owpio1_f = Wpio1_f-Wpio1_f/(pwp_f/pwp_f(-1)) $ FRML _D Owpio1_bf = Owpio1_b+Owpio1_f $ FRML _GJ_D Wpio1_b = Wpio1_b(-1)+(1-btpio1_f)*Tpio1_bf-Typio1_b+Tipio1_b -Sywpio1_b+Owpio1_b $ FRML _GJ_D Wpio1_f = Wpio1_f(-1)+btpio1_f* Tpio1_bf-Typio1_f+Tipio1_f -Sywpio1_f+Owpio1_f $ FRML _D Wpio1_bf = Wpio1_b+Wpio1_f $ () HERAF Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger, UDEN udskudt skat FRML _KJ_D Tpio2_bf = btpio2_bf*(1+JRtpio2_bf)*Ysya *(1-tss0u) $ FRML _G___ btypio2_b = (1-dtypio2_b)* ((1 - dbtypio2_b)*(btypio2e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)+JbTypio2_b) + dbtypio2_b *(Zbtypio2_b)) + dtypio2_b * (Typio2_b/(Wpio2_b(-1)-0.5*Owpio2_b(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typio2_b = (1-dtypio2_b)* (btypio2_b*(Wpio2_b(-1)-0.5*Owpio2_b(-1)) + JTypio2_b) + dtypio2_b * ZTypio2_b $ FRML _G___ btypio2_f = (1-dtypio2_f)* ((1 - dbtypio2_f)*(btypio2e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)+JbTypio2_f) + dbtypio2_f *(Zbtypio2_f)) + dtypio2_f * (Typio2_f/(Wpio2_f(-1)-0.5*Owpio2_f(-1)+0.00000001)) $ FRML _K___ Typio2_f = (1-dtypio2_f)* (btypio2_f*(Wpio2_f(-1)-0.5*Owpio2_f(-1)) + JTypio2_f) + dtypio2_f * ZTypio2_f $ FRML _D Typio2_bf = Typio2_b+Typio2_f $ FRML _G___ btypio2_bf = Typio2_bf/(Wpio2_bf(-1)-0.5*Owpio2_bf(-1)+0.00000001) $ FRML _GJ_D Tipio2_b = iwp_b*Wpio2_b(-1)*(1+JRtipio2_b) $ FRML _GJ_D Tipio2_f = iwp_f*Wpio2_f(-1)*(1+JRtipio2_f) $ FRML _D Tipio2_bf = Tipio2_b+Tipio2_f $ FRML _GJ_D Sywpio2_b = Sywp_b*Wpio2_b(-1)/Wpx_b(-1) $ FRML _GJ_D Sywpio2_f = Sywp_f*Wpio2_f(-1)/Wpx_f(-1) $ FRML _D Sywpio2_bf = Sywpio2_b+Sywpio2_f $ FRML _GJ_D Owpio2_b = Wpio2_b-Wpio2_b/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _GJ_D Owpio2_f = Wpio2_f-Wpio2_f/(pwp_f/pwp_f(-1)) $ FRML _D Owpio2_bf = Owpio2_b+Owpio2_f $ FRML _G Wpio2_b = Wpio2_b(-1)+(1-btpi_f)*Tpio2_bf-Typio2_b+Tipio2_b -Sywpio2_b+Owpio2_b $ FRML _G Wpio2_f = Wpio2_f(-1)+btpi_f* Tpio2_bf-Typio2_f+Tipio2_f -Sywpio2_f+Owpio2_f $ FRML _D Wpio2_bf = Wpio2_b+Wpio2_f $ () Privattegnede ordninger med engangsudbetalinger FRML _I___ Tpio_bf = Tpio1_bf + Tpio2_bf $ FRML _I___ Typio_bf = Typio1_bf + Typio2_bf $ FRML _I___ Tipio_bf = Tipio1_bf + Tipio2_bf $ FRML _I___ Sywpio_bf = Sywpio1_bf + Sywpio2_bf $ FRML _I___ Owpio_bf = Owpio1_bf + Owpio2_bf $ FRML _I___ Wpio_bf = Wpio1_bf + Wpio2_bf $ () Ordinær atp FRML _KJ_D tpatpd = ktpatpd*tpatp $ FRML _KJ_D tpatpk = ktpatpk*tpatp $ FRML _KJ_D tpatpq = ktpatpq*tpatp $ FRML _KJ_D Tpatpa = ktpatpa *tpatp*Q*(1-bq/2)*.001 $ FRML _KJ_D Tpatpty = ktpatpty*( tpatpd*(Uld+Uad+Ulf+Ums+Umb+Umo) +tpatpk*(Uly+Ury+Uak+Umr+Umj+Upfo+Qpfo+Upfou+Uki+Ukr+Ulk) +tpatpq*(Upef+Upov+Upfy+Uptp+Uptpu)) *.001 $ FRML _GJ_D Tpatpo = (1-pttyo/pttyl)*( Tyod-(2/3)*0.001*tpatpd*(Uld+Uad+Ulf+Ums+Umb+Umo) +Tyok-(2/3)*0.001*tpatpk*(Uly+Ury+Uak+Umr+Umj+Upfo+Qpfo+Upfou+Ukr+Ulk) +Tyoq-(2/3)*0.001*tpatpq*(Upef+Upov+Upfy+Uptp+Uptpu) ) $ FRML _I Tpcr_atp = Tpatpa + Tpatpty + Tpatpo + Tpatpr $ FRML _G___ btypcr_atp = (1-dtypcr_atp)* ((1 - dbtypcr_atp)*(btypcre_atp + 1.44*(iwp_bf-iwpe_bf)*(1-tsywp)+JbTypcr_atp) + dbtypcr_atp *(Zbtypcr_atp)) + dtypcr_atp * (Typcr_atp/(Wpcr_atp(-1)-0.5*Owpcr_atp(-1))*(1+JRtypcr_atp)) $ FRML _K___ Typcr_atp = (1-dtypcr_atp)* (btypcr_atp*(Wpcr_atp(-1)-0.5*Owpcr_atp(-1)) *(1+JRtypcr_atp)) + dtypcr_atp * (ZTypcr_atp) $ FRML _GJ_D Tipcr_atp = (Wpse_atp(-1)*iuwse + Wpsdk_atp(-1)*iuwsd + Wpb_atp(-1)* biwb+Wpcr_atp(-1)*dttip_cf_z/Wp_cf_x(-1))*(1+JRtipcr_atp) $ FRML _GJDD Owpse_atp = Wpse_atp-Wpse_atp/(1+bowse) $ FRML _D Tfpse_atp = dif(Wpse_atp)-Owpse_atp $ FRML _GJDD Owpsdk_atp = Wpsdk_atp-Wpsdk_atp/(1+bowsd) $ FRML _D Tfpsdk_atp = dif(Wpsdk_atp)-Owpsdk_atp $ FRML _GJDD Owpb_atp = Wpb_atp-Wpb_atp/(pwbm/pwbm(-1)) $ FRML _D Owpcr_atp = Owpse_atp + Owpsdk_atp + Owpb_atp $ FRML _G___ Wpse_atp = (1-Dwps_atp)* (Wpse_atp(-1) +(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp+bowsdx*(Wpsdk_atp(-1)+Tfpsdk_atp)+bowsex*(Wpse_atp(-1)+Tfpse_atp))*(Wpse_atp(-1)/Wpcr_atp(-1)) -bowsex*(Wpse_atp(-1)+Tfpse_atp) +Owpse_atp+JDwpse_atp) +Dwps_atp*Zwpse_atp $ FRML _G___ Wpsdk_atp = (1-Dwps_atp)* (Wpsdk_atp(-1) +(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp+bowsdx*(Wpsdk_atp(-1)+Tfpsdk_atp)+bowsex*(Wpse_atp(-1)+Tfpse_atp))*(Wpsdk_atp(-1)/Wpcr_atp(-1)) -bowsdx*(Wpsdk_atp(-1)+Tfpsdk_atp) +Owpsdk_atp+JDwpsdk_atp) +Dwps_atp*Zwpsdk_atp $ FRML _G___ Wpb_atp = (1-Dwps_atp)* (Wpb_atp(-1) +(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp+bowsdx*(Wpsdk_atp(-1)+Tfpsdk_atp)+bowsex*(Wpse_atp(-1)+Tfpse_atp))*(Wpb_atp(-1)/Wpcr_atp(-1)) +Owpb_atp -JDwpse_atp -JDwpsdk_atp) +Dwps_atp*(Wpcr_atp(-1)+Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp+Owpse_atp+Owpsdk_atp+Owpb_atp-ZWpse_atp-ZWpsdk_atp) $ FRML _D____Z pwp_atp = pwp_atp(-1)*(Wpcr_atp/(Wpcr_atp-Owpse_atp-Owpsdk_atp-Owpb_atp)) $ FRML _I___ Wps_atp = Wpsdk_atp + Wpse_atp $ FRML _I___ Wpcr_atp = Wpse_atp + Wpsdk_atp + Wpb_atp $ () Den midlertidige pensionordning (DMP) - midlertidig ATP FRML _KJ_D Typcr_dmp = btypcr_dmp*(Wpcr_dmp(-1)-0.5*Owpcr_dmp(-1))*(1+JRtypcr_dmp) $ FRML _GJ_D Tipcr_dmp = Wpcr_dmp(-1)*iwp_bf*(1+JRtipcr_dmp) $ FRML _GJ_D Owpcr_dmp = Wpcr_dmp-Wpcr_dmp/(pwp_atp/pwp_atp(-1)) $ FRML _IJ_D Wpcr_dmp = Wpcr_dmp(-1)+Tpcr_dmp-Typcr_dmp+Tipcr_dmp-Sywpcr_dmp+Owpcr_dmp $ () Den Særlige pensionsordning (Sp)- Særlig ATP - evt fra 2002 FRML _KJ_D Tpcr_sp = btpcr_sp*(ksya*Ysya-(Tpco_bf-Tpco2_bf+Tpcr_bf)+Tyd+Tymlf+Tyms+Tymb +Tyks+Tyuly+Tyuad+Tyury) $ FRML _KJ_D Typcr_sp = btypcr_sp*(Wpcr_sp(-1)-0.5*Owpcr_sp(-1))*(1+JRtypcr_sp) $ FRML _GJ_D Tipcr_sp = Wpcr_sp(-1)*iwp_bf*(1+JRtipcr_sp) $ FRML _GJ_D Owpcr_sp = Wpcr_sp-Wpcr_sp/(pwp_atp/pwp_atp(-1)) $ FRML _IJ_D Wpcr_sp = Wpcr_sp(-1)+Tpcr_sp-Typcr_sp+Tipcr_sp-Sywpcr_sp+Owpcr_sp $ () lønmodtagernes dyrtidsfond (LD) FRML _KJ_D Typco1_ld = btypco1_ld*(Wpco1_ld(-1)-0.5*Owpco1_ld(-1)) $ FRML _GJ_D Tipco1_ld = Wpco1_ld(-1)*iwp_b*(1+JRtipco1_ld) $ FRML _GJ_D Owpco1_ld = Wpco1_ld-Wpco1_ld/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _I Wpco1_ld = Wpco1_ld(-1)+Tpco1_ld-Typco1_ld+Tipco1_ld-Sywpco1_ld+Owpco1_ld $ FRML _KJ_D Typco2_ld = btypco2_ld*(Wpco2_ld(-1)-0.5*Owpco2_ld(-1)) $ FRML _GJ_D Tipco2_ld = Wpco2_ld(-1)*iwp_b*(1+JRtipco2_ld) $ FRML _GJ_D Owpco2_ld = Wpco2_ld-Wpco2_ld/(pwp_b/pwp_b(-1)) $ FRML _I Wpco2_ld = Wpco2_ld(-1)+Tpco2_ld-Typco2_ld+Tipco2_ld-Sywpco2_ld+Owpco2_ld $ FRML _I___ Tpco_ld = Tpco1_ld + Tpco2_ld $ FRML _I___ Typco_ld = Typco1_ld + Typco2_ld $ FRML _I___ Tipco_ld = Tipco1_ld + Tipco2_ld $ FRML _I___ Sywpco_ld = Sywpco1_ld + Sywpco2_ld $ FRML _I___ Owpco_ld = Owpco1_ld + Owpco2_ld $ FRML _I___ Wpco_ld = Wpco1_ld + Wpco2_ld $ FRML _GJ_D Wpse_LD = Wpco_LD*(Wpse_b/Wpx_b) $ FRML _GJ_D Wpsd_LD = Wpco_LD*(Wpsd_b/Wpx_b) $ FRML _GJ_D Wpb_LD = Wpco_LD*(Wpb_b/Wpx_b) $ FRML _I Wp_bf = Wpio_bf+Wpir_bf+Wpcr_bf+Wpco_bf $ FRML _I Wp_b = Wpio1_b+Wpio2_b+Wpir_b+Wpcr_b+Wpco1_b+Wpco2_b $ FRML _I Wp_f = Wpio1_f+Wpio2_f+Wpir_f+Wpcr_f+Wpco1_f+Wpco2_f $ FRML _D Ticp_cf_z = Tipcr_b+Tipco1_b+Tipco2_b+Tipir_b+Tipio1_b+Tipio2_b + Tipco_ld -biwb*Wbp_z_h(-1)-iuwsd*Wsp_d_h(-1)-iuwse*Wsp_e_h(-1) $ FRML _D iuwcp = Ticp_cf_z/Wcp_cf_x(-1) $ () Formålet med ktipc_f er at giver overgangen fra _f-andelen i nye pensionsniveauer til NR-tallet herfor. () Forekomster af Tipc_fatp i øvrige modelligninger skal erstattes af Tipc_h_cf hvis det er NR-tallet der skal bruges, ellers Tipc_fatp () Afkastet Tip<..> opgøres i modellen FØR fradrag af pensionsafkastskat; dette gælder også den variabel i NRs sektorkonti hvor værdien kommer fra til Tipc_h_cf. FRML _I Tipc_fatp = btipc_f*(Tipcr_bf+Tipco_bf) + Tipcr_atp $ FRML _K Tipc_cf_h = ktipc_f*Tipc_fatp $ () Formålet med ktpc_f er at giver overgangen fra _f-andelen i nye pensionsniveauer til NR-tallet herfor. () Forekomster af Tpc_h_cf i øvrige modelligninger skal erstattes af Tpc_h_cf hvis det er NR-tallet der skal bruges, ellers Tpc_fatp () Bemærk at Indbetalingsbegrebet i NR: Tpc_h_cf, dels dækker enhederne _fatp, og dels INKLUDERER supplerende præmier! FRML _I Tpc_fatp = btpc_f*(Tpcr_bf+Tpco_bf) + Tpcr_atp $ FRML _K Tpc_z_cf = ktpc_f*Tpc_fatp + Tipc_cf_h - bsywpc_f*(Sywpcr_bf+Sywpco_bf) - Sywpcr_atp $ () Formålet med ktypc_f er at giver overgangen fra _f-andelen i nye pensionsniveauer til NR-tallet herfor. () Forekomster af Typc_cf_h i øvrige modelligninger skal erstattes af Typc_cf_h hvis det er NR-tallet der skal bruges, ellers Typc_fatp FRML _I Typc_fatp = btypc_f*(Typcr_bf+Typco_bf)+Typcr_atp $ FRML _K Typc_cf_z = ktypc_f*Typc_fatp $ () Andre ligninger, private pensionsindbetalinger, -udbetalinger og -formue I pengeinstitutter FRML _I Typ_b = Typcr_b+Typco1_b+Typco2_b+Typir_b+Typio1_b+Typio2_b $ FRML _I Tp_b = (1-btpc_f)*Tpcr_bf+(1-btpc_f)*Tpco1_bf+(1- btpc_f)*Tpco2_bf + (1-btpi_f)*Tpir_bf+(1-btpio1_f)*Tpio1_bf+(1- btpi_f)*Tpio2_bf $ FRML _I Owp_b = Owpcr_b+Owpco1_b+Owpco2_b+Owpir_b+Owpio1_b+Owpio2_b $ () husholdningsadministrerede pensionsmidler i pengeinstitutterne; grundlæggende heraf poster til hver tilsvarende "_b"-variabel. FRML _GJ_D Tiup_h = iuwsd*Wsp_d_h(-1) + iuwse*Wsp_e_h(-1) $ FRML _GJ_D Tiip_h = biwb*Wbp_z_h(-1)+iuwcp*Wcp_cf_h(-1) $ () ### ENDBLOCK ### AFTER $ () -------------------------------------------------------------------------- () --------------------- EFTERMODEL-VARIABLER ------------------------------- () -------------------------------------------------------------------------- () ### FORBRUG.t20 ### () () PRIVAT FORBRUG () () FRML IFYDPK fYdp = Yd_hc/pcp $ FRML IFYDPK fYdph = Yd_h/pcp $ FRML IFYDPK fYdps = Yd_c/pcp $ FRML IWCPLD fWcp = Wcp/pcp $ FRML ICPXH Cpxh = Cp-(pch*fCh) $ FRML IFCPXH fcpxh = (fCp*pcp(-1)-fCh*pch(-1))/pcpxh(-1) $ FRML IPCPXH pcpxh = Cpxh/fcpxh $ FRML IYDPY Ydpy = 100*Yd_hc/Y $ FRML IBCPUXH bcpuxh = (Cp-Cb+ucb*fKncb-(pch*fCh))/Ydl_hc $ FRML IBCPXH bcpxh = (Cp-(pch*fCh))/Ydl_hc $ FRML IBCP bcp = Cp/Yd_hc $ FRML IBCPY bcpy = Cp/Y $ FRML IBCPYF bcpyf = Cp/Yf $ FRML IBWCP bwcp = Wcp/Yd_hc $ FRML ICfv Cfv = Cf+Cv $ FRML IfCfv fCfv = (pcf(-1)*fCf+pcv(-1)*fCv)/pcfv(-1) $ FRML Ipcfv pcfv = Cfv/fCfv $ FRML Irfcp rfcp = ((fcp/fcp(-1))-1) $ FRML Iarfcp_fcfv arfcp_fcfv = ((fcfv/fcfv(-1))-1)*cfv(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcf arfcp_fcf = ((fcf/fcf(-1))-1)*cf(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcv arfcp_fcv = ((fcv/fcv(-1))-1)*cv(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcb arfcp_fcb = ((fcb/fcb(-1))-1)*cb(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fce arfcp_fce = ((fce/fce(-1))-1)*ce(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcg arfcp_fcg = ((fcg/fcg(-1))-1)*cg(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fch arfcp_fch = ((fch/fch(-1))-1)*ch(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fcs arfcp_fcs = ((fcs/fcs(-1))-1)*cs(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fct arfcp_fct = ((fct/fct(-1))-1)*ct(-1)/cp(-1) $ FRML Iarfcp_fet arfcp_fet = ((fet/fet(-1))-1)*et(-1)/cp(-1) $ FRML Ibcpyd_h bcpyd_h = Cp/Yd_h $ FRML IYd_hnr Yd_hnr = Yd_h-Cp-Typc_cf_h+Tpc_h_cf $ FRML Ibyd_hnr byd_hnr = Yd_hnr/Yd_h$ FRML Ibyd_hnrx byd_hnrx = (Yd_hnr-(Tipc_cf_h-Sywp_f-Sywpcr_atp))/Yd_h $ () ### ENDBLOCK ### () ### INVEST.t19 ### () () INVESTERINGER () FRML IIP Ip = fImp*pimp + fIbp*pibp + fIbh*pibh + fIt*pit + fIl*pil + fIkn*pikn $ FRML IFIP fIp = (fImp*pimp(-1) + fIbp*pibp(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIt*pit(-1) + fIl*pil(-1) + fIkn*pikn(-1) )/pip(-1) $ FRML IPIP pip = Ip/fIp $ FRML IIFP Ifp = fImp*pimp + fIbp*pibp + fIbh*pibh + fIt*pit $ FRML IFIFP fIfp = (fImp*pimp(-1) + fIbp*pibp(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIt*pit(-1) )/pifp(-1) $ FRML IPIFP pifp = Ifp/fIfp $ FRML IIFO Ifo = fImo*pimo + fIbo*pibo $ FRML IFIFO fIfo = (fImo*pimo(-1) + fIbo*pibo(-1))/pifo(-1) $ FRML IPIFO pifo = Ifo/fIfo $ FRML IIO Io = Imo + Ibo + Ilo $ FRML IFIO fIo = (fImo*pimo(-1) + fIbo*pibo(-1) + fIlo*pilo(-1))/pio(-1) $ FRML IPIO pio = Io/fIo $ FRML IIFP1 Ifp1 = If - Ifo1 $ FRML IFIFP1 fIfp1 = (fIbp1*pibp1(-1) + fImp1*pimp1(-1) + fIt*pit(-1) + fIbh*pibh(-1))/pifp1(-1) $ FRML IPIFP1 pifp1 = Ifp1/fIfp1 $ FRML IIP1 Ip1 = I - Io1 $ FRML IFIP1 fIp1 = (fIbp1*pibp1(-1) + fImp1*pimp1(-1) + fIt*pit(-1) + fIbh*pibh(-1) + fIl*pil(-1) + fIkn*pikn(-1))/pip1(-1) $ FRML IPIP1 pip1 = Ip1/fIp1 $ FRML IIPB1 Ibp1 = pibp1*fIbp1 $ FRML IFIO1 fIo1 = (pimo1(-1)*fImo1 + pibo1(-1)*fIbo1 + pilo1(-1)*fIlo1)/pio1(-1) $ FRML IPIO1 pio1 = Io1/fIo1 $ FRML IFIFO1 fIfo1 = (pimo1(-1)*fImo1 + pibo1(-1)*fIbo1)/pifo1(-1) $ FRML IPIFO1 pifo1 = Ifo1/fIfo1 $ FRML IFIBHE fIbhe = fIbh-fIbhl $ FRML IIT It = pit*fIt $ FRML IIFPXH Ifpxh = fImp*pimp + fIbp*pibp + fIt*pit $ FRML IFIFPXH fIfpxh = (fImp*pimp(-1) + fIbp*pibp(-1) + fIt*pit(-1) )/pifpxh(-1) $ FRML IPIFPXH pifpxh = Ifpxh/fIfpxh $ FRML IIFP1XH Ifp1xh = fIbp1*pibp1 + fImp1*pimp1 + fIt*pit $ FRML IFIFP1XH fIfp1xh = (fIbp1*pibp1(-1) + fImp1*pimp1(-1) + fIt*pit(-1))/pifp1xh(-1) $ FRML IPIFP1XH pifp1xh = Ifp1xh/fIfp1xh $ FRML IIWBZH iwbzh = iwbz*(1-tsuih) $ FRML IPIBHG pibhg = .8*pibh+.2*phgk $ FRML IPHKHG phkhg = phk/pibhg $ FRML IUIBHX uibhx = buibhx*phk $ FRML IFIMO1ny fImo1ny = (fIfo1ny*pifo1ny(-1)-fIbo1ny*pibo1ny(-1))/pimo1ny(-1) $ FRML IIbo1ny Ibo1ny = fIbo1ny*pibo1ny $ FRML IImo1ny Imo1ny = Ifo1ny-Ibo1ny $ FRML Ipimo1ny pimo1ny = Imo1ny/fImo1ny $ FRML IFIBP1ny fIbp1ny = (fIb*pib(-1)-fIbh*pibh(-1)-fIbo1ny*pibo1ny(-1))/pibp1ny(-1) $ FRML IFIMP1ny fImp1ny = (fIm*pim(-1)-fImo1ny*pimo1ny(-1))/pimp1ny(-1) $ FRML IIFP1ny Ifp1ny = If-Ifo1ny $ FRML IFIFP1ny fIfp1ny = (fIf*pif(-1)-fIfo1ny*pifo1ny(-1))/pifp1ny(-1) $ FRML IPIFP1ny pifp1ny = Ifp1ny/fIfp1ny $ FRML IIBP1ny Ibp1ny = Ib-fIbh*pibh-Ibo1ny $ FRML IIMP1ny Imp1ny = Ifp1ny-Ibp1ny-fIbh*pibh-fIt*pit $ FRML IPIBP1ny pibp1ny = Ibp1ny/fIbp1ny $ FRML IPIMP1ny pimp1ny = Imp1ny/fImp1ny $ () ### ENDBLOCK ### () ### IMPEKSP.t19 ### () () () EKSPORT I ÅRETS PRISER () () FRML IEN01 En01 = fE01*pne01 $ FRML IE2 E2 = fE2*pe2 $ FRML IE3 E3 = fE3*pe3 $ FRML IE59 E59 = fE59*pe59 $ FRML IE7Y E7y = fE7y*pe7y $ FRML IESQ Esq = fEsq*pesq $ FRML IESS Ess = fEss*pess $ () Turistindtægter og andre tjenester FRML IEST Est = Es+Et $ FRML IFEST fEst = (fEs*pes(-1)+fEt*pet(-1))/pest(-1) $ FRML IPEST pest = (Es+Et)/fEst $ () Vareeksport ekskl energi FRML IEVX3 Evx3 = Ev-E3 $ FRML IFEVX3 fEvx3 = (fEv*pev(-1)-fE3*pe3(-1))/pevx3(-1) $ FRML IPEVx3 pevx3 = Evx3/fEvx3 $ () Industriekesport inkl skib, fly og boreplatforme FRML IE237y E237y = E2+E3+E7y $ FRML IfE237y fE237y = (pe2(-1)*fE2+pe3(-1)*fE3+pe7y(-1)*fE7y)/pe237y(-1) $ FRML Ipe237y pe237y = E237y/fE237y $ () IMPORT I ÅRETS PRISER () Samlet energiimport FRML Im3 M3 = M3k + M3r + M3q $ FRML IFM3 fM3 = (fM3k*pm3k(-1)+fM3r*pm3r(-1)+fM3q*pm3q(-1))/pm3(-1) $ FRML IPM3 pm3 = M3/fM3 $ () Turistudgifter og import af andre tjenester FRML IMST Mst = Ms+Mt $ FRML IFMST fMst = (fMs*pms(-1)+fMt*pmt(-1))/pmst(-1) $ FRML IPMST pmst = (Ms+Mt)/fMst $ () FRML IFMZ fMz = (fMz01*pm01(-1)+fMz2*pm2(-1)+fMz3q*pm3q(-1)+fMz59*pm59(-1)+fMzs*pms(-1))/pm(-1) $ () Vareimport ekskl energi FRML IMvx3 Mvx3 = Mv-M3 $ FRML IfMvx3 fMvx3 = (fMv*pmv(-1)-fM3*pm3(-1))/pmvx3(-1) $ FRML IPMVx3 pmvx3 = Mvx3/fMvx3 $ () Industriimport inkl biler hhv biler, skibe, fly og boreplatforme FRML IM597b M597b = M59+M7b $ FRML IfM59b fM597b = (pm59(-1)*fM59+pm7b(-1)*fM7b)/pm597b(-1) $ FRML IpM59b pm597b = M597b/fM597b $ FRML IM237y M237y = M2+M3+M7y $ FRML IfM237y fM237y = (pm2(-1)*fM2+pm3(-1)*fM3+pm7y(-1)*fM7y)/pm237y(-1) $ FRML Ipm237y pm237y = M237y/fM237y $ () IMPORTKVOTER FRML IBFM bfm = fM/(fM+fY) $ FRML IBM bm = (M)/(M+Y) $ FRML IBFMZ59 bfmz59 = (fMz59/216460.1)/fAm59 $ () Eksport: konkurrenceevne og bytteforhold FRML IKP2E kp2e = pe2/pee2 $ FRML IKP59 kp59e = pe59/pee59 $ FRML IKPTE kpte = pet/peet $ FRML IBPE bpe = (E/fE)/(M/fM) $ FRML IBPEV bpev = (Ev/fEv)/(Mv/fMv) $ FRML IBPE59 bpe59 = pe59/pm59 $ FRML IBPET bpet = pet/pmt $ FRML IBPES bpes = pes/pms $ FRML IBPEST bpest = ((Es+Et)/(fEs+fEt))/((Ms+Mt)/(fMs+fMt)) $ () Eksport: Aggregater lansigtet niveau FRML Ife2w fE2w = fE2kw + pm2*aM2_e2*fE2/pe2 $ FRML IfE7yw fE7yw = fE7y*fE59w/fE59 $ FRML IfEvw fEvw = (fE01*pe01(-1)+fE2w*pe2(-1)+fE3*pe3(-1)+fE59w*pe59(-1)+fE7yw*pe7y(-1))/pev(-1) $ FRML IfEw fEw = (fEvw*pev(-1)+fEss*pess(-1)+fEsqw*pesq(-1)+fEtw*pet(-1))/pe(-1) $ () ### ENDBLOCK ### () ### IO.t19 ### () () () PRODUKTION () () FRML IX X = Xa+Xe+Xng+Xne+Xnf+Xnz+Xb+Xqz+Xqs+Xqf+Xh+Xo $ FRML IXN Xn = Xng+Xne+Xnf+Xnz $ FRML IXQ Xq = Xqz+Xqs+Xqf $ FRML IFX fX = (fXa*pxa(-1)+fXe*pxe(-1)+fXn*pxn(-1)+fXb*pxb(-1)+fXqz*pxqz(-1)+fXqs*pxqs(-1) +fXqf*pxqf(-1)+fXh*pxh(-1)+fXo*pxo(-1))/px(-1) $ FRML IFXQ fXq = (fXqz*pxqz(-1)+fXqs*pxqs(-1)+fXqf*pxqf(-1))/pxq(-1) $ FRML IPX px = X/fX $ FRML IXp Xp = Xa+Xe+Xn+Xb+Xq+Xh $ FRML IfXp fXp = (fXa*pxa(-1)+fXe*pxe(-1)+fXn*pxn(-1)+fXb*pxb(-1) +fXq*pxq(-1)+fXh*pxh(-1))/pxp(-1) $ FRML Ipxp pxp = Xp/fXp $ FRML IX9 X9 = Xn+Xq+Xa+Xb $ FRML IfX9 fX9 = (pxn(-1)*fXn+pxq(-1)*fXq+pxa(-1)*fXa+pxb(-1)*fXb)/px9(-1) $ FRML Ipx9 px9 = X9/fX9 $ FRML IXby Xby = Xn+Xq-Xqs+Xb $ FRML IfXby fXby = (pxn(-1)*fXn+pxq(-1)*fXq-pxqs(-1)*fXqs+pxb(-1)*fXb)/pxby(-1) $ FRML Ipxby pxby = Xby/fXby $ () () () OFFENTLIGE SEKTOR () () FRML IfXoxc fXoxc = aXo_vma*fVma+aXo_vme*fVme+aXo_vmng*fVmng+aXo_vmne*fVmne+aXo_vmnf*fVmnf+aXo_vmnz*fVmnz +aXo_vmb*fVmb+aXo_vmqz*fVmqz+aXo_vmqs*fVmqs+aXo_vmqf*fVmqf+aXo_vmh*fVmh+aXo_vmo*fVmo +aXo_cf*fCf+aXo_cv*fCv+aXo_ce*fCe+aXo_cg*fCg+aXo_cb*fCb+aXo_ch*fCh+aXo_cs*fCs +fxo_im*pxo_im/pxo+aXo_ib*fIb+aXo_it*fIt+Xo_il/pxo +aXo_e01*fE01+aXo_e2*fE2+aXo_e3x*fE3x+aXo_e59*fE59+aXo_e7y*fE7y+aXo_esq*fEsq $ FRML IXoxc Xoxc = Xo - pxo_co*fXo_Co $ FRML ICOI Coi = Coii+Coim $ () () () Landbrug og Fødevarer () () FRML IaXnf_e01 aXa_e01 = Xa_e01/(pxa*fE01) $ FRML IaXnf_e01 aXnf_e01 = Xnf_e01/(pxnf*fE01) $ () Input til produktion, forbrug, investeringer og eksport FRML IXa_x Xa_x = pxa*(aXa_vma*fVma+aXa_vme*fVme +aXa_vmng*fVmng+aXa_vene*fVene+aXa_vmnf*fVmnf+aXa_vmnz*fVmnz +aXa_vmb*fVmb+aXa_vmqz*fVmqz+aXa_vmqs*fVmqs+aXa_vmqf*fVmqf+aXa_vmh*fVmh +aXa_vmo*fVmo) $ FRML IXe_x Xe_x = pxexe3*(aXe_vea*fVea+axe_vee*fVee+axe_veng*fVeng+axe_vene*fVene+axe_venf*fVenf +axe_venz*fVenz+axe_veb*fVeb+axe_veqz*fVeqz+axe_veqs*fVeqs+axe_veqf*fVeqf+axe_veh*fVeh+axe_veo*fVeo) $ FRML IXng_x Xng_x = pxng*(aXng_vea*fVea+axng_vee*fVee+axng_veng*fVeng+axng_vene*fVene+axng_venf*fVenf+axng_venz*fVenz +axng_veb*fVeb+axng_veqz*fVeqz+axng_veqs*fVeqs+axng_veqf*fVeqf+axng_veh*fVeh+axng_veo*fVeo) $ FRML IXne_x Xne_x = pxne*(aXne_vea*fVea+axne_vee*fVee+axne_veng*fVeng+axne_vene*fVene+axne_venf*fVenf+axne_venz*fVenz +axne_veb*fVeb+axne_veqz*fVeqz+axne_veqs*fVeqs+axne_veqf*fVeqf+axne_veh*fVeh+axne_veo*fVeo) $ FRML IXnf_x Xnf_x = pxnf*(aXnf_vma*fVma+aXnf_vme*fVme +aXnf_vmng*fVmng+aXnf_vmne*fVmne+aXnf_vmnf*fVmnf+aXnf_vmnz*fVmnz +aXnf_vmb*fVmb+aXnf_vmqz*fVmqz+aXnf_vmqs*fVmqs+aXnf_vmqf*fVmqf+aXnf_vmh*fVmh +aXnf_vmo*fVmo) $ FRML IXnz_x Xnz_x = pxnz*(aXnz_vma*fVma+aXnz_vme*fVme +aXnz_vmng*fVmng+aXnz_vmne*fVmne+aXnz_vmnf*fVmnf+aXnz_vmnz*fVmnz +aXnz_vmb*fVmb+aXnz_vmqz*fVmqz+aXnz_vmqs*fVmqs+aXnz_vmqf*fVmqf+aXnz_vmh*fVmh +aXnz_vmo*fVmo) $ FRML IXb_x Xb_x = pxb*(aXb_vma*fVma+aXb_vme*fVme +aXb_vmng*fVmng+aXb_vmne*fVmne+aXb_vmnf*fVmnf+aXb_vmnz*fVmnz +aXb_vmb*fVmb+aXb_vmqz*fVmqz+aXb_vmqs*fVmqs+aXb_vmqf*fVmqf+aXb_vmh*fVmh +aXb_vmo*fVmo) $ FRML IXqz_x Xqz_x = pxqz*(aXqz_vma*fVma+aXqz_vme*fVme +aXqz_vmng*fVmng+aXqz_vmne*fVmne+aXqz_vmnf*fVmnf+aXqz_vmnz*fVmnz +aXqz_vmb*fVmb+aXqz_vmqz*fVmqz+aXqz_vmqs*fVmqs+aXqz_vmqf*fVmqf+aXqz_vmh*fVmh +aXqz_vmo*fVmo) $ FRML IXqs_x Xqs_x = pxqs*(aXqs_vma*fVma+aXqs_vme*fVme +aXqs_vmng*fVmng+aXqs_vmne*fVmne+aXqs_vmnf*fVmnf+aXqs_vmnz*fVmnz +aXqs_vmb*fVmb+aXqs_vmqz*fVmqz+aXqs_vmqs*fVmqs+aXqs_vmqf*fVmqf+aXqs_vmh*fVmh +aXqs_vmo*fVmo) $ FRML IXqf_x Xqf_x = pxqf*(aXqf_vma*fVma+aXqf_vme*fVme +aXqf_vmng*fVmng+aXqf_vmne*fVmne+aXqf_vmnf*fVmnf+aXqf_vmnz*fVmnz +aXqf_vmb*fVmb+aXqf_vmqz*fVmqz+aXqf_vmqs*fVmqs+aXqf_vmqf*fVmqf+aXqf_vmh*fVmh +aXqf_vmo*fVmo) $ FRML IXh_x Xh_x = pxh*(aXh_vma*fVma+aXh_vme*fVme +aXh_vmng*fVmng+aXh_vmne*fVmne+aXh_vmnf*fVmnf+aXh_vmnz*fVmnz +aXh_vmb*fVmb+aXh_vmqz*fVmqz+aXh_vmqs*fVmqs+aXh_vmqf*fVmqf+aXh_vmh*fVmh +aXh_vmo*fVmo) $ FRML IXo_x Xo_x = pxo_p*(aXo_vma*fVma+aXo_vme*fVme +aXo_vmng*fVmng+aXo_vmne*fVmne+aXo_vmnf*fVmnf+aXo_vmnz*fVmnz +aXo_vmb*fVmb+aXo_vmqz*fVmqz+aXo_vmqs*fVmqs+aXo_vmqf*fVmqf+aXo_vmh*fVmh +aXo_vmo*fVmo) $ FRML IXa_cp Xa_cp = pxa *(aXa_cf *fCf+axa_cv *fCv+axa_ce *fCe+axa_cg *fCg+axa_cb *fCb+axa_ch *fCh+axa_cs *fCs) $ FRML IXe_cp Xe_cp = pxexe3*(aXe_cf *fCf+axe_cv *fCv+axe_ce *fCe+axe_cg *fCg+axe_cb *fCb+axe_ch *fCh+axe_cs *fCs) $ FRML IXng_cp Xng_cp = pxng *(aXng_cf*fCf+axng_cv*fCv+axng_ce*fCe+axng_cg*fCg+axng_cb*fCb+axng_ch*fCh+axng_cs*fCs) $ FRML IXne_cp Xne_cp = pxne *(aXne_cf*fCf+axne_cv*fCv+axne_ce*fCe+axne_cg*fCg+axne_cb*fCb+axne_ch*fCh+axne_cs*fCs) $ FRML IXnf_cp Xnf_cp = pxnf *(aXnf_cf*fCf+axnf_cv*fCv+axnf_ce*fCe+axnf_cg*fCg+axnf_cb*fCb+axnf_ch*fCh+axnf_cs*fCs) $ FRML IXnz_cp Xnz_cp = pxnz *(aXnz_cf*fCf+axnz_cv*fCv+axnz_ce*fCe+axnz_cg*fCg+axnz_cb*fCb+axnz_ch*fCh+axnz_cs*fCs) $ FRML IXb_cp Xb_cp = pxb *(aXb_cf *fCf+axb_cv *fCv+axb_ce *fCe+axb_cg *fCg+axb_cb *fCb+axb_ch *fCh+axb_cs *fCs) $ FRML IXqz_cp Xqz_cp = pxqz *(aXqz_cf*fCf+axqz_cv*fCv+axqz_ce*fCe+axqz_cg*fCg+axqz_cb*fCb+axqz_ch*fCh+axqz_cs*fCs) $ FRML IXqs_cp Xqs_cp = pxqs *(aXqs_cf*fCf+axqs_cv*fCv+axqs_ce*fCe+axqs_cg*fCg+axqs_cb*fCb+axqs_ch*fCh+axqs_cs*fCs) $ FRML IXqf_cp Xqf_cp = pxqf *(aXqf_cf*fCf+axqf_cv*fCv+axqf_ce*fCe+axqf_cg*fCg+axqf_cb*fCb+axqf_ch*fCh+axqf_cs*fCs) $ FRML IXh_cp Xh_cp = pxh *(aXh_cf *fCf+axh_cv *fCv+axh_ce *fCe+axh_cg *fCg+axh_cb *fCb+axh_ch *fCh+axh_cs *fCs) $ FRML IXo_cp Xo_cp = pxo_p *(aXo_cf *fCf+axo_cv *fCv+axo_ce *fCe+axo_cg *fCg+axo_cb *fCb+axo_ch *fCh+axo_cs *fCs) $ FRML IXa_c Xa_c = Xa_cp +aXa_co *fCo*pxa $ FRML IXe_c Xe_c = Xe_cp +aXe_co *fCo*pxexe3 $ FRML IXng_c Xng_c = Xng_cp+aXng_co*fCo*pxng $ FRML IXne_c Xne_c = Xne_cp+aXne_co*fCo*pxne $ FRML IXnf_c Xnf_c = Xnf_cp+aXnf_co*fCo*pxnf $ FRML IXnz_c Xnz_c = Xnz_cp+aXnz_co*fCo*pxnz $ FRML IXb_c Xb_c = Xb_cp +aXb_co *fCo*pxb $ FRML IXqz_c Xqz_c = Xqz_cp+fXqz_co*pxqz_co $ FRML IXqs_c Xqs_c = Xqs_cp+aXqs_co*fCo*pxqs $ FRML IXqf_c Xqf_c = Xqf_cp+aXqf_co*fCo*pxqf $ FRML IXh_c Xh_c = Xh_cp +aXh_co *fCo*pxh $ FRML IXo_c Xo_c = Xo_cp +fXo_co *pxo_co $ FRML IXa_i Xa_i = pxa *(aXa_imxo7y *fImxo7y+aXa_ib *fIb+aXa_it *fIt+aXa_ikn *fIkn)+Xa_il $ FRML IXe_i Xe_i = pxexe3*(aXe_imxo7y *fImxo7y+aXe_ib *fIb+aXe_it *fIt+aXe_ikn *fIkn)+Xe_il $ FRML IXng_i Xng_i = pxng *(aXng_imxo7y*fImxo7y+aXng_ib*fIb+aXng_it*fIt+aXng_ikn*fIkn)+Xng_il $ FRML IXne_i Xne_i = pxne *(aXne_imxo7y*fImxo7y+aXne_ib*fIb+aXne_it*fIt+aXne_ikn*fIkn)+Xne_il $ FRML IXnf_i Xnf_i = pxnf *(aXnf_imxo7y*fImxo7y+aXnf_ib*fIb+aXnf_it*fIt+aXnf_ikn*fIkn)+Xnf_il $ FRML IXnz_i Xnz_i = pxnz *(aXnz_imxo7y*fImxo7y+aXnz_ib*fIb+aXnz_it*fIt+aXnz_ikn*fIkn)+Xnz_il $ FRML IXb_i Xb_i = pxb *(aXb_imxo7y *fImxo7y+aXb_ib *fIb+aXb_it *fIt+aXb_ikn *fIkn)+Xb_il $ FRML IXqz_i Xqz_i = pxqz *(aXqz_imxo7y*fImxo7y+aXqz_ib*fIb+aXqz_it*fIt+aXqz_ikn*fIkn)+Xqz_il $ FRML IXqs_i Xqs_i = pxqs *(aXqs_imxo7y*fImxo7y+aXqs_ib*fIb+aXqs_it*fIt+aXqs_ikn*fIkn)+Xqs_il $ FRML IXqf_i Xqf_i = pxqf *(aXqf_imxo7y*fImxo7y+aXqf_ib*fIb+aXqf_it*fIt+aXqf_ikn*fIkn)+Xqf_il $ FRML IXh_i Xh_i = pxh *(aXh_imxo7y *fImxo7y+aXh_ib *fIb+aXh_it *fIt+aXh_ikn *fIkn)+Xh_il $ FRML IXo_i Xo_i = pxo_p*(aXo_ib*fIb+aXo_it*fIt+aXo_ikn*fIkn)+Xo_il+pxo_im*fxo_im $ FRML IXa_e Xa_e = pxa*(aXa_e01*fE01+aXa_e2*fE2+aXa_e3x*fE3x+aXa_e59*fE59+aXa_e7y*fE7y+aXa_esq*fEsq) $ FRML IXe_e Xe_e = pXexe3*(aXe_e01*fE01+aXe_e2*fE2+aXe_e59*fE59+aXe_e7y*fE7y+aXe_esq*fEsq)+Xe_e3 $ FRML IXng_e Xng_e = pXng*(aXng_e01*fE01+aXng_e2*fE2+aXng_e3x*fE3x+aXng_e59*fE59+aXng_e7y*fE7y+aXng_esq*fEsq) $ FRML IXne_e Xne_e = pXne*(aXne_e01*fE01+aXne_e2*fE2+aXne_e3x*fE3x+aXne_e59*fE59+aXne_e7y*fE7y+aXne_esq*fEsq) $ FRML IXnf_e Xnf_e = pXnf*(aXnf_e01*fE01+aXnf_e2*fE2+aXnf_e3x*fE3x+aXnf_e59*fE59+aXnf_e7y*fE7y+aXnf_esq*fEsq) $ FRML IXnz_e Xnz_e = pXnz*(aXnz_e01*fE01+aXnz_e2*fE2+aXnz_e3x*fE3x+aXnz_e59*fE59+aXnz_e7y*fE7y+aXnz_esq*fEsq) $ FRML IXb_e Xb_e = pXb*(aXb_e01*fE01+aXb_e2*fE2+aXb_e3x*fE3x+aXb_e59*fE59+aXb_e7y*fE7y+aXb_esq*fEsq) $ FRML IXqz_e Xqz_e = pXqz*(aXqz_e01*fE01+aXqz_e2*fE2+aXqz_e3x*fE3x+aXqz_e59*fE59+aXqz_e7y*fE7y+aXqz_esq*fEsq) $ FRML IXqs_e Xqs_e = pXqs*(aXqs_e01*fE01+aXqs_e2*fE2+aXqs_e3x*fE3x+aXqs_e59*fE59+aXqs_e7y*fE7y)+Ess $ FRML IXqf_e Xqf_e = pXqf*(aXqf_e01*fE01+aXqf_e2*fE2+aXqf_e3x*fE3x+aXqf_e59*fE59+aXqf_e7y*fE7y+aXqf_esq*fEsq) $ FRML IXh_e Xh_e = pXh*(aXh_e01*fE01+aXh_e2*fE2+aXh_e3x*fE3x+aXh_e59*fE59+aXh_e7y*fE7y+aXh_esq*fEsq) $ FRML IXo_e Xo_e = pXo_p*(aXo_e01*fE01+aXo_e2*fE2+aXo_e3x*fE3x+aXo_e59*fE59+aXo_e7y*fE7y+aXo_esq*fEsq) $ FRML IXn_x Xn_x = Xng_x +Xne_x +Xnf_x +Xnz_x $ FRML IXn_c Xn_c = Xng_c +Xne_c +Xnf_c +Xnz_c $ FRML IXn_cp Xn_cp = Xng_cp+Xne_cp+Xnf_cp+Xnz_cp $ FRML IXn_i Xn_i = Xng_i +Xne_i +Xnf_i +Xnz_i $ FRML IXn_e Xn_e = Xng_e +Xne_e +Xnf_e +Xnz_e $ FRML IXq_x Xq_x = Xqz_x +Xqs_x +Xqf_x $ FRML IXq_c Xq_c = Xqz_c +Xqs_c +Xqf_c $ FRML IXq_cp Xq_cp = Xqz_cp+Xqs_cp+Xqf_cp $ FRML IXq_i Xq_i = Xqz_i +Xqs_i +Xqf_i $ FRML IXq_e Xq_e = Xqz_e +Xqs_e +Xqf_e $ FRML IX9_x X9_x = Xa_x +Xn_x +Xb_x +Xq_x $ FRML IX9_c X9_c = Xa_c +Xn_c +Xb_c +Xq_c $ FRML IX9_cp X9_cp = Xa_cp+Xn_cp+Xb_cp+Xq_cp $ FRML IX9_i X9_i = Xa_i +Xn_i +Xb_i +Xq_i $ FRML IX9_e X9_e = Xa_e +Xn_e +Xb_e +Xq_e $ FRML IXby_x Xby_x = Xn_x +Xq_x -Xqs_X +Xb_X $ FRML IXby_c Xby_c = Xn_c +Xq_c -Xqs_c +Xb_c $ FRML IXby_cp Xby_cp = Xn_cp+Xq_cp-Xqs_cp+Xb_cp $ FRML IXby_i Xby_i = Xn_i +Xq_i -Xqs_i +Xb_i $ FRML IXby_e Xby_e = Xn_e +Xq_e -Xqs_e +Xb_e $ FRML IXp_x Xp_x = X9_x +Xe_x +Xh_x $ FRML IXp_c Xp_c = X9_c +Xe_c +Xh_c $ FRML IXp_cp Xp_cp = X9_cp+Xe_cp+Xh_cp $ FRML IXp_i Xp_i = X9_i +Xe_i +Xh_i $ FRML IXp_e Xp_e = X9_e +Xe_e +Xh_e $ FRML IX_x X_x = Xp_x +Xo_x $ FRML IX_c X_c = Xp_c +Xo_c $ FRML IX_cp X_cp = Xp_cp+Xo_cp $ FRML IX_i X_i = Xp_i +Xo_i $ FRML IX_e X_e = Xp_e +Xo_e $ () Input fra produktion og import FRML IX_xa X_xa = (pxexe3*axe_vea+pxng*axng_vea+pxne*axne_vea)*fvea +(pxa*axa_vma+pxnf*axnf_vma+pxnz*axnz_vma+pxb*axb_vma +pxqz*axqz_vma+pxqs*axqs_vma+pxqf*axqf_vma+pxh*axh_vma+pxo_p*axo_vma)*fvma $ FRML IX_xe X_xe = (pxexe3*axe_vee+pxng*axng_vee+pxne*axne_vee)*fvee +(pxa*axa_vme+pxnf*axnf_vme+pxnz*axnz_vme+pxb*axb_vme +pxqz*axqz_vme+pxqs*axqs_vme+pxqf*axqf_vme+pxh*axh_vme+pxo_p*axo_vme)*fvme $ FRML IX_xng X_xng = (pxexe3*axe_veng+pxng*axng_veng+pxne*axne_veng)*fveng +(pxa*axa_vmng+pxnf*axnf_vmng+pxnz*axnz_vmng+pxb*axb_vmng +pxqz*axqz_vmng+pxqs*axqs_vmng+pxqf*axqf_vmng+pxh*axh_vmng+pxo_p*axo_vmng)*fvmng $ FRML IX_xne X_xne = (pxa*axa_vene+pxexe3*axe_vene+pxng*axng_vene+pxne*axne_vene)*fvene +(pxnf*axnf_vmne+pxnz*axnz_vmne+pxb *axb_vmne +pxqz*axqz_vmne+pxqs*axqs_vmne+pxqf*axqf_vmne+pxh*axh_vmne+pxo_p*axo_vmne)*fvmne $ FRML IX_xnf X_xnf = (pxexe3*axe_venf+pxng*axng_venf+pxne*axne_venf)*fvenf +(pxa*axa_vmnf+pxnf*axnf_vmnf+pxnz*axnz_vmnf+pxb*axb_vmnf +pxqz*axqz_vmnf+pxqs*axqs_vmnf+pxqf*axqf_vmnf+pxh*axh_vmnf+pxo_p*axo_vmnf)*fvmnf $ FRML IX_xnz X_xnz = (pxexe3*axe_venz+pxng*axng_venz+pxne*axne_venz)*fvenz +(pxa*axa_vmnz+pxnf*axnf_vmnz+pxnz*axnz_vmnz+pxb*axb_vmnz +pxqz*axqz_vmnz+pxqs*axqs_vmnz+pxqf*axqf_vmnz+pxh*axh_vmnz+pxo_p*axo_vmnz)*fvmnz $ FRML IX_xb X_xb = (pxexe3*axe_veb+pxng*axng_veb+pxne*axne_veb)*fveb +(pxa*axa_vmb+pxnf*axnf_vmb+pxnz*axnz_vmb+pxb*axb_vmb +pxqz*axqz_vmb+pxqs*axqs_vmb+pxqf*axqf_vmb+pxh*axh_vmb+pxo_p*axo_vmb)*fvmb $ FRML IX_xqz X_xqz = (pxexe3*axe_veqz+pxng*axng_veqz+pxne*axne_veqz)*fveqz +(pxa*axa_vmqz+pxnf*axnf_vmqz+pxnz*axnz_vmqz+pxb*axb_vmqz +pxqz*axqz_vmqz+pxqs*axqs_vmqz+pxqf*axqf_vmqz+pxh*axh_vmqz+pxo_p*axo_vmqz)*fvmqz $ FRML IX_xqs X_xqs = (pxexe3*axe_veqs+pxng*axng_veqs+pxne*axne_veqs)*fveqs +(pxa*axa_vmqs+pxnf*axnf_vmqs+pxnz*axnz_vmqs+pxb*axb_vmqs +pxqz*axqz_vmqs+pxqs*axqs_vmqs+pxqf*axqf_vmqs+pxh*axh_vmqs+pxo_p*axo_vmqs)*fvmqs $ FRML IX_xqf X_xqf = (pxexe3*axe_veqf+pxng*axng_veqf+pxne*axne_veqf)*fveqf +(pxa*axa_vmqf+pxnf*axnf_vmqf+pxnz*axnz_vmqf+pxb*axb_vmqf +pxqz*axqz_vmqf+pxqs*axqs_vmqf+pxqf*axqf_vmqf+pxh*axh_vmqf+pxo_p*axo_vmqf)*fvmqf $ FRML IX_xh X_xh = (pxexe3*axe_veh+pxng*axng_veh+pxne*axne_veh)*fveh +(pxa*axa_vmh+pxnf*axnf_vmh+pxnz*axnz_vmh+pxb*axb_vmh +pxqs*axqs_vmh+pxqf*axqf_vmh+pxh*axh_vmh+pxo_p*axo_vmh)*fvmh $ FRML IX_xo X_xo = (pxexe3*axe_veo+pxng*axng_veo+pxne*axne_veo)*fveo +(pxa*axa_vmo+pxnf*axnf_vmo+pxnz*axnz_vmo+pxb*axb_vmo +pxqz*axqz_vmo+pxqs*axqs_vmo+pxqf*axqf_vmo+pxh*axh_vmo+pxo_p*axo_vmo)*fvmo $ FRML IX_cf X_cf = (pxexe3*axe_cf+pxng*axng_cf+pxne*axne_cf +pxa*axa_cf+pxnf*axnf_cf+pxnz*axnz_cf+pxb*axb_cf+pxqz*axqz_cf+pxqs*axqs_cf +pxqf*axqf_cf+pxh*axh_cf+pxo_p*axo_cf)*fCf $ FRML IX_cv X_cv = (pxexe3*axe_cv+pxng*axng_cv+pxne*axne_cv +pxa*axa_cv+pxnf*axnf_cv+pxnz*axnz_cv+pxb*axb_cv+pxqz*axqz_cv+pxqs*axqs_cv +pxqf*axqf_cv+pxh*axh_cv+pxo_p*axo_cv)*fCv $ FRML IX_ce X_ce = (pxexe3*axe_ce+pxng*axng_ce+pxne*axne_ce +pxa*axa_ce+pxnf*axnf_ce+pxnz*axnz_ce+pxb*axb_ce+pxqz*axqz_ce+pxqs*axqs_ce +pxqf*axqf_ce+pxh*axh_ce+pxo_p*axo_ce)*fCe $ FRML IX_cg X_cg = (pxexe3*axe_cg+pxng*axng_cg+pxne*axne_cg +pxa*axa_cg+pxnf*axnf_cg+pxnz*axnz_cg+pxb*axb_cg+pxqz*axqz_cg+pxqs*axqs_cg +pxqf*axqf_cg+pxh*axh_cg+pxo_p*axo_cg)*fCg $ FRML IX_cb X_cb = (pxexe3*axe_cb+pxng*axng_cb+pxne*axne_cb +pxa*axa_cb+pxnf*axnf_cb+pxnz*axnz_cb+pxb*axb_cb+pxqz*axqz_cb+pxqs*axqs_cb +pxqf*axqf_cb+pxh*axh_cb+pxo_p*axo_cb)*fCb $ FRML IX_ch X_ch = (pxexe3*axe_ch+pxng*axng_ch+pxne*axne_ch +pxa*axa_ch+pxnf*axnf_ch+pxnz*axnz_ch+pxb*axb_ch+pxqz*axqz_ch+pxqs*axqs_ch +pxqf*axqf_ch+pxh*axh_ch+pxo_p*axo_ch)*fCh $ FRML IX_cs X_cs = (pxexe3*axe_cs+pxng*axng_cs+pxne*axne_cs +pxa*axa_cs+pxnf*axnf_cs+pxnz*axnz_cs+pxb*axb_cs+pxqz*axqz_cs+pxqs*axqs_cs +pxqf*axqf_cs+pxh*axh_cs+pxo_p*axo_cs)*fCs $ FRML IX_im X_im = (pxexe3*axe_imxo7y+pxng*axng_imxo7y+pxne*axne_imxo7y +pxa*axa_imxo7y+pxnf*axnf_imxo7y+pxnz*axnz_imxo7y+pxb*axb_imxo7y+pxqz*axqz_imxo7y+pxqs*axqs_imxo7y +pxqf*axqf_imxo7y+pxh*axh_imxo7y)*fImxo7y+pxo_im*fXo_im $ FRML IX_ib X_ib = (pxexe3*axe_ib+pxng*axng_ib+pxne*axne_ib +pxa*axa_ib+pxnf*axnf_ib+pxnz*axnz_ib+pxb*axb_ib+pxqz*axqz_ib+pxqs*axqs_ib +pxqf*axqf_ib+pxh*axh_ib+pxo_p*axo_ib)*fIb $ FRML IX_it X_it = (pxexe3*axe_it+pxng*axng_it+pxne*axne_it +pxa*axa_it+pxnf*axnf_it+pxnz*axnz_it+pxb*axb_it+pxqz*axqz_it+pxqs*axqs_it +pxqf*axqf_it+pxh*axh_it+pxo_p*axo_it)*fIt $ FRML IX_ikn X_ikn = (pxexe3*axe_ikn+pxng*axng_ikn+pxne*axne_ikn +pxa*axa_ikn+pxnf*axnf_ikn+pxnz*axnz_ikn+pxb*axb_ikn+pxqz*axqz_ikn+pxqs*axqs_ikn +pxqf*axqf_ikn+pxh*axh_ikn+pxo_p*axo_ikn)*fIkn $ FRML IX_il X_il = Xa_il+Xe_il +Xng_il+Xne_il+Xnf_il+Xnz_il +Xb_il+Xqz_il+Xqs_il+Xqf_il+Xh_il +Xo_il $ FRML IX_e01 X_e01 = (pxexe3*axe_e01+pxng*axng_e01+pxne*axne_e01 +pxa*axa_e01+pxnf*axnf_e01+pxnz*axnz_e01+pxb*axb_e01+pxqz*axqz_e01+pxqs*axqs_e01 +pxqf*axqf_e01+pxh*axh_e01+pxo_p*axo_e01)*fE01 $ FRML IX_e2 X_e2 = (pxexe3*axe_e2+pxng*axng_e2+pxne*axne_e2 +pxa*axa_e2+pxnf*axnf_e2+pxnz*axnz_e2+pxb*axb_e2+pxqz*axqz_e2+pxqs*axqs_e2 +pxqf*axqf_e2+pxh*axh_e2+pxo_p*axo_e2)*fE2 $ FRML IX_e3 X_e3 = (pxng*axng_e3x+pxne*axne_e3x +pxa*axa_e3x+pxnf*axnf_e3x+pxnz*axnz_e3x+pxb*axb_e3x+pxqz*axqz_e3x+pxqs*axqs_e3x +pxqf*axqf_e3x+pxh*axh_e3x+pxo_p*axo_e3x)*fE3x+Xe_e3 $ FRML IX_e59 X_e59 = (pxexe3*axe_e59+pxng*axng_e59+pxne*axne_e59 +pxa*axa_e59+pxnf*axnf_e59+pxnz*axnz_e59+pxb*axb_e59+pxqz*axqz_e59+pxqs*axqs_e59 +pxqf*axqf_e59+pxh*axh_e59+pxo_p*axo_e59)*fE59 $ FRML IX_e7y X_e7y = (pxexe3*axe_e7y+pxng*axng_e7y+pxne*axne_e7y +pxa*axa_e7y+pxnf*axnf_e7y+pxnz*axnz_e7y+pxb*axb_e7y+pxqz*axqz_e7y+pxqs*axqs_e7y +pxqf*axqf_e7y+pxh*axh_e7y+pxo_p*axo_e7y)*fE7y $ FRML IX_es X_es = (pxexe3*axe_esq+pxng*axng_esq+pxne*axne_esq +pxa*axa_esq+pxnf*axnf_esq+pxnz*axnz_esq+pxb*axb_esq+pxqz*axqz_esq +pxqf*axqf_esq+pxh*axh_esq+pxo_p*axo_esq)*fEsq+Ess $ FRML IM_xa M_xa = (pm3r*am3r_vea+pm3k*am3k_vea+pm3q*am3q_vea)*fvea +(pm01*am01_vma+pm2*am2_vma+pm59*am59_vma+pm7b*am7b_vma+pm7yxim*am7y_vma+pms*ams_vma)*fvma $ FRML IM_xe M_xe = (pm3r*am3r_vee+pm3k*am3k_vee+pm3q*am3q_vee)*fvee +(pm01*am01_vme+pm2*am2_vme+pm59*am59_vme+pm7b*am7b_vme+pm7yxim*am7y_vme+pms*ams_vme)*fvme $ FRML IM_xng M_xng = (pm3r*am3r_veng+pm3k*am3k_veng+pm3q*am3q_veng)*fveng +(pm01*am01_vmng+pm2*am2_vmng+pm59*am59_vmng+pm7b*am7b_vmng+pm7yxim*am7y_vmng+pms*ams_vmng)*fvmng $ FRML IM_xne M_xne = (pm3r*am3r_vene+pm3k*am3k_vene+pm3q*am3q_vene)*fvene +(pm01*am01_vmne+pm2*am2_vmne+pm59*am59_vmne+pm7b*am7b_vmne+pm7yxim*am7y_vmne+pms*ams_vmne)*fvmne $ FRML IM_xnf M_xnf = (pm3r*am3r_venf+pm3k*am3k_venf+pm3q*am3q_venf)*fvenf +(pm01*am01_vmnf+pm2*am2_vmnf+pm59*am59_vmnf+pm7b*am7b_vmnf+pm7yxim*am7y_vmnf+pms*ams_vmnf)*fvmnf $ FRML IM_xnz M_xnz = (pm3r*am3r_venz+pm3k*am3k_venz+pm3q*am3q_venz)*fvenz +(pm01*am01_vmnz+pm2*am2_vmnz+pm59*am59_vmnz+pm7b*am7b_vmnz+pm7yxim*am7y_vmnz+pms*ams_vmnz)*fvmnz $ FRML IM_xb M_xb = (pm3r*am3r_veb+pm3k*am3k_veb+pm3q*am3q_veb)*fveb +(pm01*am01_vmb+pm2*am2_vmb+pm59*am59_vmb+pm7b*am7b_vmb+pm7yxim*am7y_vmb+pms*ams_vmb)*fvmb $ FRML IM_xqz M_xqz = (pm3r*am3r_veqz+pm3k*am3k_veqz+pm3q*am3q_veqz)*fveqz +(pm01*am01_vmqz+pm2*am2_vmqz+pm59*am59_vmqz+pm7b*am7b_vmqz+pm7yxim*am7y_vmqz+pms*ams_vmqz)*fvmqz $ FRML IM_xqs M_xqs = (pm3r*am3r_veqs+pm3k*am3k_veqs+pm3q*am3q_veqs)*fveqs +(pm01*am01_vmqs+pm2*am2_vmqs+pm59*am59_vmqs+pm7b*am7b_vmqs+pm7yxim*am7y_vmqs+pms*ams_vmqs)*fvmqs $ FRML IM_xqf M_xqf = (pm3r*am3r_veqf+pm3k*am3k_veqf+pm3q*am3q_veqf)*fveqf +(pm01*am01_vmqf+pm2*am2_vmqf+pm59*am59_vmqf+pm7b*am7b_vmqf+pm7yxim*am7y_vmqf+pms*ams_vmqf)*fvmqf $ FRML IM_xh M_xh = (pm3r*am3r_veh+pm3k*am3k_veh+pm3q*am3q_veh)*fveh +(pm01*am01_vmh+pm2*am2_vmh+pm59*am59_vmh+pm7b*am7b_vmh+pm7yxim*am7y_vmh+pms*ams_vmh)*fvmh $ FRML IM_xo M_xo = (pm3r*am3r_veo+pm3k*am3k_veo+pm3q*am3q_veo)*fveo +(pm01*am01_vmo+pm2*am2_vmo+pm59*am59_vmo+pm7b*am7b_vmo+pm7yxim*am7y_vmo+pms*ams_vmo)*fvmo $ FRML IM_cf M_cf = (pm01*aM01_cf+pm2*aM2_cf+pm3k*aM3k_cf+pm3r*aM3r_cf+pm3q*aM3q_cf +pm59*aM59_cf+pm7b*aM7b_cf+pm7yxim*aM7y_cf+pms*aMs_cf)*fCf $ FRML IM_cv M_cv = (pm01*aM01_cv+pm2*aM2_cv+pm3k*aM3k_cv+pm3r*aM3r_cv+pm3q*aM3q_cv +pm59*aM59_cv+pm7b*aM7b_cv+pm7yxim*aM7y_cv+pms*aMs_cv)*fCv $ FRML IM_ce M_ce = (pm01*aM01_ce+pm2*aM2_ce+pm3k*aM3k_ce+pm3r*aM3r_ce+pm3q*aM3q_ce +pm59*aM59_ce+pm7b*aM7b_ce+pm7yxim*aM7y_ce+pms*aMs_ce)*fCe $ FRML IM_cg M_cg = (pm01*aM01_cg+pm2*aM2_cg+pm3k*aM3k_cg+pm3r*aM3r_cg+pm3q*aM3q_cg +pm59*aM59_cg+pm7b*aM7b_cg+pm7yxim*aM7y_cg+pms*aMs_cg)*fCg $ FRML IM_cb M_cb = (pm01*aM01_cb+pm2*aM2_cb+pm3k*aM3k_cb+pm3r*aM3r_cb+pm3q*aM3q_cb +pm59*aM59_cb+pm7b*aM7b_cb+pm7yxim*aM7y_cb+pms*aMs_cb)*fCb $ FRML IM_ch M_ch = (pm01*aM01_ch+pm2*aM2_ch+pm3k*aM3k_ch+pm3r*aM3r_ch+pm3q*aM3q_ch +pm59*aM59_ch+pm7b*aM7b_ch+pm7yxim*aM7y_ch+pms*aMs_ch)*fCh $ FRML IM_cs M_cs = (pm01*aM01_cs+pm2*aM2_cs+pm3k*aM3k_cs+pm3r*aM3r_cs+pm3q*aM3q_cs +pm59*aM59_cs+pm7b*aM7b_cs+pm7yxim*aM7y_cs+pms*aMs_cs)*fCs $ FRML IM_co M_co = (pm01*aM01_co+pm2*aM2_co+pm3k*aM3k_co+pm3r*aM3r_co+pm3q*aM3q_co +pm59*aM59_co+pm7b*aM7b_co+pm7yxim*aM7y_co+pms*aMs_co)*fCo $ FRML IM_im M_im = (pm01*aM01_imxo7y+pm2*aM2_imxo7y+pm3k*aM3k_imxo7y+pm3r*aM3r_imxo7y+pm3q*aM3q_imxo7y +pm59*aM59_imxo7y+pm7b*aM7b_imxo7y +pms*aMs_imxo7y)*fImxo7y + fm7y_im*pm7y_im $ FRML IM_ib M_ib = (pm01*aM01_ib+pm2*aM2_ib+pm3k*aM3k_ib+pm3r*aM3r_ib+pm3q*aM3q_ib +pm59*aM59_ib+pm7b*aM7b_ib+pm7yxim*aM7y_ib+pms*aMs_ib)*fIb $ FRML IM_it M_it = (pm01*aM01_it+pm2*aM2_it+pm3k*aM3k_it+pm3r*aM3r_it+pm3q*aM3q_it +pm59*aM59_it+pm7b*aM7b_it+pm7yxim*aM7y_it+pms*aMs_it)*fIt $ FRML IM_ikn M_ikn = (pm01*aM01_ikn+pm2*aM2_ikn+pm3k*aM3k_ikn+pm3r*aM3r_ikn+pm3q*aM3q_ikn +pm59*aM59_ikn+pm7b*aM7b_ikn+pm7yxim*aM7y_ikn+pms*aMs_ikn)*fIkn $ FRML IM_il M_il = M01_il+M2_il+M3k_il+M3r_il+M3q_il+M59_il+M7b_il+M7y_il+Ms_il $ FRML IM_e01 M_e01 = (pm01*aM01_e01+pm2*aM2_e01+pm3k*aM3k_e01+pm3r*aM3r_e01+pm3q*aM3q_e01 +pm59*aM59_e01+pm7b*aM7b_e01+pm7yxim*aM7y_e01+pms*aMs_e01)*fE01 $ FRML IM_e2 M_e2 = (pm01*aM01_e2+pm2*aM2_e2+pm3k*aM3k_e2+pm3r*aM3r_e2+pm3q*aM3q_e2 +pm59*aM59_e2+pm7b*aM7b_e2+pm7yxim*aM7y_e2+pms*aMs_e2)*fE2 $ FRML IM_e3 M_e3 = (pm01*aM01_e3x+pm2*aM2_e3x+pm3k*aM3k_e3x+pm3r*aM3r_e3x+pm3q*aM3q_e3x +pm59*aM59_e3x+pm7b*aM7b_e3x+pm7yxim*aM7y_e3x+pms*aMs_e3x)*fE3x $ FRML IM_e59 M_e59 = (pm01*aM01_e59+pm2*aM2_e59+pm3k*aM3k_e59+pm3r*aM3r_e59+pm3q*aM3q_e59 +pm59*aM59_e59+pm7b*aM7b_e59+pm7yxim*aM7y_e59+pms*aMs_e59)*fE59 $ FRML IM_e7y M_e7y = (pm01*aM01_e7y+pm2*aM2_e7y+pm3k*aM3k_e7y+pm3r*aM3r_e7y+pm3q*aM3q_e7y +pm59*aM59_e7y+pm7b*aM7b_e7y+pm7yxim*aM7y_e7y+pms*aMs_e7y)*fE7Y $ FRML IM_es M_es = (pm01*aM01_esq+pm2*aM2_esq+pm3k*aM3k_esq+pm3r*aM3r_esq+pm3q*aM3q_esq +pm59*aM59_esq+pm7b*aM7b_esq+pm7yxim*aM7y_esq+pms*aMs_esq)*fESq $ FRML IX_xn X_xn = X_xng+X_xne+X_xnf+X_xnz $ FRML IM_xn M_xn = M_xng+M_xne+M_xnf+M_xnz $ FRML IX_xq X_xq = X_xqz+X_xqs+X_xqf $ FRML IM_xq M_xq = M_xqz+M_xqs+M_xqf $ FRML IX_x9 X_x9 = X_xa+X_xn+X_xb+X_xq $ FRML IM_x9 M_x9 = M_xa+M_xn+M_xb+M_xq $ FRML IX_xby X_xby = X_xn+X_xq-X_Xqs+X_Xb $ FRML IM_xby M_xby = M_xn+M_xq-M_Xqs+M_Xb $ FRML IX_xp X_xp = X_x9+X_xe+X_xh $ FRML IM_xp M_xp = M_x9+M_xe+M_xh $ FRML IM_x M_x = M_xp+M_xo $ FRML IM_c M_c = M_cf+M_cv+M_ce+M_cg+M_cb+M_ch+M_cs $ FRML IM_i M_i = M_im+M_ib+M_it+M_ikn+M_il $ FRML IM_e M_e = M_e01+M_e2+M_e3+M_e59+M_e7y+M_es $ () ### ENDBLOCK ### () ### TJEKS.t20 ### FRML ITJKSPP tjkSpp = Spp_xa+Spp_xe+Spp_xng+Spp_xne+Spp_xnf+Spp_xnz+Spp_xb+Spp_xqz+Spp_xqs+ Spp_xqf+Spp_xh+Spp_xo+Spp_cf+Spp_cv+Spp_ce+Spp_cg+Spp_cb+Spp_ch+Spp_cs +Spp_co+Spp_im+Spp_ib+Spp_il+Spp_ikn+Spp_e01+Spp_e2+Spp_e3+Spp_e59+Spp_e7y+Spp_es -Spr-Spp $ FRML ITJKSPG tjkSpg = Spg_xa+Spg_xe+Spg_xng+Spg_xne+Spg_xnf+Spg_xnz+Spg_xb+Spg_xqz+Spg_xqs+ Spg_xqf+Spg_xh+Spg_xo+Spg_cf+Spg_cv+Spg_ce+Spg_cg+Spg_cb+Spg_ch+Spg_cs +Spg_co+Spg_im+Spg_ib+Spg_il+Spg_ikn-Spg $ FRML ITJKSPM tjkSpm = Spm_xa+Spm_xe+Spm_xng+Spm_xne+Spm_xnf+Spm_xnz+Spm_xb+Spm_xqz+Spm_xqs+ Spm_xqf+Spm_xh+Spm_xo+Spm_cf+Spm_cv+Spm_ce+Spm_cg+Spm_cb+Spm_ch+Spm_cs +Spm_co+Spm_im+Spm_ib+Spm_il+Spm_ikn+Spm_e01+Spm_e2+Spm_e3+Spm_e59+Spm_e7y+Spm_es -Spm $ FRML ITJKSPZ tjkSpz = Spz_xa+Spz_xe+Spz_xng+Spz_xne+Spz_xnf+Spz_xnz+Spz_xb+Spz_xqz+Spz_xqs+ Spz_xqf+Spz_xh+Spz_xo-Spz $ FRML ITJKYF tjkYf = (Yfa+Yfe+Yfng+Yfne+Yfnf+Yfnz+Yfb+Yfqz+Yfqs+Yfqf+Yfh+Yfo)-Yf $ FRML ITJKSXA tjksXa = Va+Yfa-fXa*pxa $ FRML ITJKSXE tjksXe = Ve+Yfe-fXe*pxe $ FRML ITJKSXNF tjksXnf = Vnf+Yfnf-fXnf*pxnf $ FRML ITJKSXNG tjksXng = Vng+Yfng-fXng*pxng $ FRML ITJKSXNE tjksXne = Vne+Yfne-fXne*pxne $ FRML ITJKSXNZ tjksXnz = Vnz+Yfnz-fXnz*pxnz $ FRML ITJKSXB tjksXb = Vb+Yfb-fXb*pxb $ FRML ITJKSXQZ tjksXqz = Vqz+Yfqz-fXqz*pxqz $ FRML ITJKSXQS tjksXqs = Vqs+Yfqs-fXqs*pxqs $ FRML ITJKSXQF tjksXqf = Vqf+Yfqf-fXqf*pxqf $ FRML ITJKSXH tjksXh = Vh+Yfh-fXh*pxh $ FRML ITJKSXO tjksXo = Vo+Yfo-fXo*pxo $ FRML ITJKFYF tjkfYf = (fY*py(-1)-fSpxz*(Spxz(-1)/fSpxz(-1)))/pyf(-1)-fYf $ FRML ITJKFYF1 tjkfYf1 = (fY*py(-1)-fSpxz1*(Spxz(-1)/fSpxz1(-1)))/pyf(-1)-fYf $ FRML Itjkfmz01 tjkfmz01 = (aM01_vma *fVma + aM01_vmb *fVmb + aM01_vmh *fVmh + aM01_vmne*fVmne + aM01_vmnf*fVmnf + aM01_vmng*fVmng + aM01_vmnz*fVmnz + aM01_vmqf*fVmqf + aM01_vmqs*fVmqs + aM01_vmqz*fVmqz + aM01_cb*fCb + aM01_ce*fCe + aM01_cf*fCf + aM01_cg*fCg + aM01_ch*fCh + aM01_co*fCo + aM01_cs*fCs + aM01_cv*fCv + aM01_imxo7y*fImxo7y + aM01_ib*fIb ) - fMz01 $ FRML Itjkfmz2 tjkfmz2 = ( aM2_vma*fVma + aM2_vmb *fVmb + aM2_vmh *fVmh + aM2_vmne*fVmne + aM2_vmnf*fVmnf + aM2_vmng*fVmng + aM2_vmnz*fVmnz + aM2_vmqf*fVmqf + aM2_vmqs*fVmqs + aM2_vmqz*fVmqz + aM2_cb*fCb + aM2_ce*fCe + aM2_cf*fCf + aM2_cg*fCg + aM2_ch*fCh + aM2_co*fCo + aM2_cs*fCs + aM2_cv*fCv + aM2_imxo7y*fImxo7y + aM2_ib*fIb ) - fMz2 $ FRML Itjkfmz3q tjkfmz3q = ( aM3q_vea *fVea +aM3q_veb *fVeb + aM3q_veh *fVeh +aM3q_vene*fVene + aM3q_venf*fVenf + aM3q_venz*fVenz +aM3q_veqf*fVeqf +aM3q_veqz*fVeqz + aM3q_cb*fCb + aM3q_ce*fCe + aM3q_cf*fCf + aM3q_cg*fCg + aM3q_ch*fCh + aM3q_co*fCo + aM3q_cs*fCs + aM3q_cv*fCv + aM3q_imxo7y*fImxo7y + aM3q_ib*fIb ) - fMz3q $ FRML Itjkfmz59 tjkfmz59 = ( aM59_vma *fVma + aM59_vmb *fVmb + aM59_vmh *fVmh + aM59_vmne*fVmne + aM59_vmnf*fVmnf + aM59_vmng*fVmng + aM59_vmnz*fVmnz + aM59_vmqf*fVmqf + aM59_vmqs*fVmqs + aM59_vmqz*fVmqz + aM59_cb*fCb + aM59_ce*fCe + aM59_cf*fCf + aM59_cg*fCg + aM59_ch*fCh + aM59_co*fCo + aM59_cs*fCs + aM59_cv*fCv + aM59_imxo7y*fImxo7y + aM59_ib*fIb ) - fMz59 $ FRML Itjkfmzs tjkfmzs = (aMs_vma *fVma + aMs_vmb *fVmb + aMs_vmh *fVmh + aMs_vmne*fVmne + aMs_vmnf*fVmnf + aMs_vmng*fVmng + aMs_vmnz*fVmnz + aMs_vmqf*fVmqf + aMs_vmqz*fVmqz + aMs_cb*fCb + aMs_ce*fCe + aMs_cf*fCf + aMs_cg*fCg + aMs_ch*fCh + aMs_co*fCo + aMs_cs*fCs + aMs_cv*fCv + aMs_imxo7y*fImxo7y + aMs_ib*fIb ) - fMzs $ () koefficienttjek FRML Itjkva tjkva = ((pxexe3(-1)*axe_vea+pxng(-1)*axng_vea+pxne(-1)*axne_vea+pm3r(-1)*am3r_vea+pm3k(-1)*am3k_vea+pm3q(-1)*am3q_vea)*fvea +(pxa(-1)*axa_vma+pxnf(-1)*axnf_vma+pxnz(-1)*axnz_vma+pxb(-1)*axb_vma +pxqz(-1)*axqz_vma+pxqs(-1)*axqs_vma+pxqf(-1)*axqf_vma+pxh(-1)*axh_vma+pxo(-1)*axo_vma +pm01(-1)*am01_vma+pm2(-1)*am2_vma+pm59(-1)*am59_vma+pm7b(-1)*am7b_vma+pm7yxim(-1)*am7y_vma+pms(-1)*ams_vma)*fvma +(spm_xa(-1)+spp_xa(-1)+spg_xa(-1))*fVa/fVa(-1))/fva - pva(-1) $ FRML Itjkvng tjkvng = ((pxexe3(-1)*axe_veng+pxng(-1)*axng_veng+pxne(-1)*axne_veng+pm3r(-1)*am3r_veng+pm3k(-1)*am3k_veng+pm3q(-1)*am3q_veng)*fveng +(pxa(-1)*axa_vmng+pxnf(-1)*axnf_vmng+pxnz(-1)*axnz_vmng+pxb(-1)*axb_vmng +pxqz(-1)*axqz_vmng+pxqs(-1)*axqs_vmng+pxqf(-1)*axqf_vmng+pxh(-1)*axh_vmng+pxo(-1)*axo_vmng +pm01(-1)*am01_vmng+pm2(-1)*am2_vmng+pm59(-1)*am59_vmng+pm7b(-1)*am7b_vmng+pm7yxim(-1)*am7y_vmng+pms(-1)*ams_vmng)*fvmng +(spm_xng(-1)+spp_xng(-1)+spg_xng(-1))*fVng/fVng(-1))/fvng - pvng(-1) $ FRML Itjkvne tjkvne = ((pxa(-1)*axa_vene+pxexe3(-1)*axe_vene+pxng(-1)*axng_vene+pxne(-1)*axne_vene+pm3r(-1)*am3r_vene+pm3k(-1)*am3k_vene+pm3q(-1)*am3q_vene)*fvene +(pxnf(-1)*axnf_vmne+pxnz(-1)*axnz_vmne+pxb(-1) *axb_vmne +pxqz(-1)*axqz_vmne+pxqs(-1)*axqs_vmne+pxqf(-1)*axqf_vmne+pxh(-1)*axh_vmne+pxo(-1)*axo_vmne +pm01(-1)*am01_vmne+pm2(-1)*am2_vmne+pm59(-1)*am59_vmne+pm7b(-1)*am7b_vmne+pm7yxim(-1)*am7y_vmne+pms(-1)*ams_vmne)*fvmne +(spm_xne(-1)+spp_xne(-1)+spg_xne(-1))*fVne/fVne(-1))/fvne - pvne(-1) $ FRML Itjkvnf tjkvnf = ((pxexe3(-1)*axe_venf+pxng(-1)*axng_venf+pxne(-1)*axne_venf+pm3r(-1)*am3r_venf+pm3k(-1)*am3k_venf+pm3q(-1)*am3q_venf)*fvenf +(pxa(-1)*axa_vmnf+pxnf(-1)*axnf_vmnf+pxnz(-1)*axnz_vmnf+pxb(-1)*axb_vmnf +pxqz(-1)*axqz_vmnf+pxqs(-1)*axqs_vmnf+pxqf(-1)*axqf_vmnf+pxh(-1)*axh_vmnf+pxo(-1)*axo_vmnf +pm01(-1)*am01_vmnf+pm2(-1)*am2_vmnf+pm59(-1)*am59_vmnf+pm7b(-1)*am7b_vmnf+pm7yxim(-1)*am7y_vmnf+pms(-1)*ams_vmnf)*fvmnf +(spm_xnf(-1)+spp_xnf(-1)+spg_xnf(-1))*fVnf/fVnf(-1))/fvnf - pvnf(-1) $ FRML Itjkvnz tjkvnz = ((pxexe3(-1)*axe_venz+pxng(-1)*axng_venz+pxne(-1)*axne_venz+pm3r(-1)*am3r_venz+pm3k(-1)*am3k_venz+pm3q(-1)*am3q_venz)*fvenz +(pxa(-1)*axa_vmnz+pxnf(-1)*axnf_vmnz+pxnz(-1)*axnz_vmnz+pxb(-1)*axb_vmnz +pxqz(-1)*axqz_vmnz+pxqs(-1)*axqs_vmnz+pxqf(-1)*axqf_vmnz+pxh(-1)*axh_vmnz+pxo(-1)*axo_vmnz +pm01(-1)*am01_vmnz+pm2(-1)*am2_vmnz+pm59(-1)*am59_vmnz+pm7b(-1)*am7b_vmnz+pm7yxim(-1)*am7y_vmnz+pms(-1)*ams_vmnz)*fvmnz +(spm_xnz(-1)+spp_xnz(-1)+spg_xnz(-1))*fVnz/fVnz(-1))/fvnz - pvnz(-1) $ FRML Itjkvb tjkvb = ((pxexe3(-1)*axe_veb+pxng(-1)*axng_veb+pxne(-1)*axne_veb+pm3r(-1)*am3r_veb+pm3k(-1)*am3k_veb+pm3q(-1)*am3q_veb)*fveb +(pxa(-1)*axa_vmb+pxnf(-1)*axnf_vmb+pxnz(-1)*axnz_vmb+pxb(-1)*axb_vmb +pxqz(-1)*axqz_vmb+pxqs(-1)*axqs_vmb+pxqf(-1)*axqf_vmb+pxh(-1)*axh_vmb+pxo(-1)*axo_vmb +pm01(-1)*am01_vmb+pm2(-1)*am2_vmb+pm59(-1)*am59_vmb+pm7b(-1)*am7b_vmb+pm7yxim(-1)*am7y_vmb+pms(-1)*ams_vmb)*fvmb +(spm_xb(-1)+spp_xb(-1)+spg_xb(-1))*fVb/fVb(-1))/fvb - pvb(-1) $ FRML Itjkve tjkve = ((pxexe3(-1)*axe_vee+pxng(-1)*axng_vee+pxne(-1)*axne_vee+pm3r(-1)*am3r_vee+pm3k(-1)*am3k_vee+pm3q(-1)*am3q_vee)*fvee +(pxa(-1)*axa_vme+pxnf(-1)*axnf_vme+pxnz(-1)*axnz_vme+pxb(-1)*axb_vme +pxqz(-1)*axqz_vme+pxqs(-1)*axqs_vme+pxqf(-1)*axqf_vme+pxh(-1)*axh_vme+pxo(-1)*axo_vme +pm01(-1)*am01_vme+pm2(-1)*am2_vme+pm59(-1)*am59_vme+pm7b(-1)*am7b_vme+pm7yxim(-1)*am7y_vme+pms(-1)*ams_vme)*fvme +(spm_xe(-1)+spp_xe(-1)+spg_xe(-1))*fVe/fVe(-1))/fve - pve(-1) $ FRML Itjkvqz tjkvqz = ((pxexe3(-1)*axe_veqz+pxng(-1)*axng_veqz+pxne(-1)*axne_veqz+pm3r(-1)*am3r_veqz+pm3k(-1)*am3k_veqz+pm3q(-1)*am3q_veqz)*fveqz +(pxa(-1)*axa_vmqz+pxnf(-1)*axnf_vmqz+pxnz(-1)*axnz_vmqz+pxb(-1)*axb_vmqz +pxqz(-1)*axqz_vmqz+pxqs(-1)*axqs_vmqz+pxqf(-1)*axqf_vmqz+pxh(-1)*axh_vmqz+pxo(-1)*axo_vmqz +pm01(-1)*am01_vmqz+pm2(-1)*am2_vmqz+pm59(-1)*am59_vmqz+pm7b(-1)*am7b_vmqz+pm7yxim(-1)*am7y_vmqz+pms(-1)*ams_vmqz)*fvmqz +(spm_xqz(-1)+spp_xqz(-1)+spg_xqz(-1))*fVqz/fVqz(-1))/fvqz - pvqz(-1) $ FRML Itjkvqs tjkvqs = ((pxexe3(-1)*axe_veqs+pxng(-1)*axng_veqs+pxne(-1)*axne_veqs+pm3r(-1)*am3r_veqs+pm3k(-1)*am3k_veqs+pm3q(-1)*am3q_veqs)*fveqs +(pxa(-1)*axa_vmqs+pxnf(-1)*axnf_vmqs+pxnz(-1)*axnz_vmqs+pxb(-1)*axb_vmqs +pxqz(-1)*axqz_vmqs+pxqs(-1)*axqs_vmqs+pxqf(-1)*axqf_vmqs+pxh(-1)*axh_vmqs+pxo(-1)*axo_vmqs +pm01(-1)*am01_vmqs+pm2(-1)*am2_vmqs+pm59(-1)*am59_vmqs+pm7b(-1)*am7b_vmqs+pm7yxim(-1)*am7y_vmqs+pms(-1)*ams_vmqs)*fvmqs +(spm_xqs(-1)+spp_xqs(-1)+spg_xqs(-1))*fVqs/fVqs(-1))/fvqs - pvqs(-1) $ FRML Itjkvqf tjkvqf = ((pxexe3(-1)*axe_veqf+pxng(-1)*axng_veqf+pxne(-1)*axne_veqf+pm3r(-1)*am3r_veqf+pm3k(-1)*am3k_veqf+pm3q(-1)*am3q_veqf)*fveqf +(pxa(-1)*axa_vmqf+pxnf(-1)*axnf_vmqf+pxnz(-1)*axnz_vmqf+pxb(-1)*axb_vmqf +pxqz(-1)*axqz_vmqf+pxqs(-1)*axqs_vmqf+pxqf(-1)*axqf_vmqf+pxh(-1)*axh_vmqf+pxo(-1)*axo_vmqf +pm01(-1)*am01_vmqf+pm2(-1)*am2_vmqf+pm59(-1)*am59_vmqf+pm7b(-1)*am7b_vmqf+pm7yxim(-1)*am7y_vmqf+pms(-1)*ams_vmqf)*fvmqf +(spm_xqf(-1)+spp_xqf(-1)+spg_xqf(-1))*fVqf/fVqf(-1))/fvqf - pvqf(-1) $ FRML Itjkvo tjkvo = ((pxexe3(-1)*axe_veo+pxng(-1)*axng_veo+pxne(-1)*axne_veo+pm3r(-1)*am3r_veo+pm3k(-1)*am3k_veo+pm3q(-1)*am3q_veo)*fveo +(pxa(-1)*axa_vmo+pxnf(-1)*axnf_vmo+pxnz(-1)*axnz_vmo+pxb(-1)*axb_vmo +pxqz(-1)*axqz_vmo+pxqs(-1)*axqs_vmo+pxqf(-1)*axqf_vmo+pxh(-1)*axh_vmo+pxo(-1)*axo_vmo +pm01(-1)*am01_vmo+pm2(-1)*am2_vmo+pm59(-1)*am59_vmo+pm7b(-1)*am7b_vmo+pm7yxim(-1)*am7y_vmo+pms(-1)*ams_vmo)*fvmo +(spm_xo(-1)+spp_xo(-1)+spg_xo(-1))*fVo/fVo(-1))/fvo - pvo(-1) $ FRML Itjkvh tjkvh = ((pxexe3(-1)*axe_veh+pxng(-1)*axng_veh+pxne(-1)*axne_veh+pm3r(-1)*am3r_veh+pm3k(-1)*am3k_veh+pm3q(-1)*am3q_veh)*fveh +(pxa(-1)*axa_vmh+pxnf(-1)*axnf_vmh+pxnz(-1)*axnz_vmh+pxb(-1)*axb_vmh +pxqz(-1)*axqz_vmh+pxqs(-1)*axqs_vmh+pxqf(-1)*axqf_vmh+pxh(-1)*axh_vmh+pxo(-1)*axo_vmh +pm01(-1)*am01_vmh+pm2(-1)*am2_vmh+pm59(-1)*am59_vmh+pm7b(-1)*am7b_vmh+pm7yxim(-1)*am7y_vmh+pms(-1)*ams_vmh)*fvmh +(spm_xh(-1)+spp_xh(-1)+spg_xh(-1))*fVh/fVh(-1))/fvh - pvh(-1) $ FRML Itjkcf tjkcf = pxexe3(-1)*axe_cf+pxng(-1)*axng_cf+pxne(-1)*axne_cf+pm3r(-1)*am3r_cf+pm3k(-1)*am3k_cf+pm3q(-1)*am3q_cf +pxa(-1)*axa_cf+pxnf(-1)*axnf_cf+pxnz(-1)*axnz_cf+pxb(-1)*axb_cf+pxqz(-1)*axqz_cf+pxqs(-1)*axqs_cf +pxqf(-1)*axqf_cf+pxh(-1)*axh_cf+pxo(-1)*axo_cf+pm01(-1)*am01_cf+pm2(-1)*am2_cf+pm59(-1)*am59_cf +pm7b(-1)*am7b_cf+pm7yxim(-1)*am7y_cf+pms(-1)*ams_cf +spm_cf(-1)/fCf(-1) - pncf(-1) $ FRML Itjkcv tjkcv = pxexe3(-1)*axe_cv+pxng(-1)*axng_cv+pxne(-1)*axne_cv+pm3r(-1)*am3r_cv+pm3k(-1)*am3k_cv+pm3q(-1)*am3q_cv +pxa(-1)*axa_cv+pxnf(-1)*axnf_cv+pxnz(-1)*axnz_cv+pxb(-1)*axb_cv+pxqz(-1)*axqz_cv+pxqs(-1)*axqs_cv +pxqf(-1)*axqf_cv+pxh(-1)*axh_cv+pxo(-1)*axo_cv+pm01(-1)*am01_cv+pm2(-1)*am2_cv+pm59(-1)*am59_cv +pm7b(-1)*am7b_cv+pm7yxim(-1)*am7y_cv+pms(-1)*ams_cv +spm_cv(-1)/fcv(-1) - pncv(-1) $ FRML Itjkce tjkce = pxexe3(-1)*axe_ce+pxng(-1)*axng_ce+pxne(-1)*axne_ce+pm3r(-1)*am3r_ce+pm3k(-1)*am3k_ce+pm3q(-1)*am3q_ce +pxa(-1)*axa_ce+pxnf(-1)*axnf_ce+pxnz(-1)*axnz_ce+pxb(-1)*axb_ce+pxqz(-1)*axqz_ce+pxqs(-1)*axqs_ce +pxqf(-1)*axqf_ce+pxh(-1)*axh_ce+pxo(-1)*axo_ce+pm01(-1)*am01_ce+pm2(-1)*am2_ce+pm59(-1)*am59_ce +pm7b(-1)*am7b_ce+pm7yxim(-1)*am7y_ce+pms(-1)*ams_ce +spm_ce(-1)/fce(-1) - pnce(-1) $ FRML Itjkcg tjkcg = pxexe3(-1)*axe_cg+pxng(-1)*axng_cg+pxne(-1)*axne_cg+pm3r(-1)*am3r_cg+pm3k(-1)*am3k_cg+pm3q(-1)*am3q_cg +pxa(-1)*axa_cg+pxnf(-1)*axnf_cg+pxnz(-1)*axnz_cg+pxb(-1)*axb_cg+pxqz(-1)*axqz_cg+pxqs(-1)*axqs_cg +pxqf(-1)*axqf_cg+pxh(-1)*axh_cg+pxo(-1)*axo_cg+pm01(-1)*am01_cg+pm2(-1)*am2_cg+pm59(-1)*am59_cg +pm7b(-1)*am7b_cg+pm7yxim(-1)*am7y_cg+pms(-1)*ams_cg +spm_cg(-1)/fcg(-1) - pncg(-1) $ FRML Itjkcb tjkcb = pxexe3(-1)*axe_cb+pxng(-1)*axng_cb+pxne(-1)*axne_cb+pm3r(-1)*am3r_cb+pm3k(-1)*am3k_cb+pm3q(-1)*am3q_cb +pxa(-1)*axa_cb+pxnf(-1)*axnf_cb+pxnz(-1)*axnz_cb+pxb(-1)*axb_cb+pxqz(-1)*axqz_cb+pxqs(-1)*axqs_cb +pxqf(-1)*axqf_cb+pxh(-1)*axh_cb+pxo(-1)*axo_cb+pm01(-1)*am01_cb+pm2(-1)*am2_cb+pm59(-1)*am59_cb +pm7b(-1)*am7b_cb+pm7yxim(-1)*am7y_cb+pms(-1)*ams_cb +spm_cb(-1)/fcb(-1) - pncb(-1) $ FRML Itjkch tjkch = pxexe3(-1)*axe_ch+pxng(-1)*axng_ch+pxne(-1)*axne_ch+pm3r(-1)*am3r_ch+pm3k(-1)*am3k_ch+pm3q(-1)*am3q_ch +pxa(-1)*axa_ch+pxnf(-1)*axnf_ch+pxnz(-1)*axnz_ch+pxb(-1)*axb_ch+pxqz(-1)*axqz_ch+pxqs(-1)*axqs_ch +pxqf(-1)*axqf_ch+pxh(-1)*axh_ch+pxo(-1)*axo_ch+pm01(-1)*am01_ch+pm2(-1)*am2_ch+pm59(-1)*am59_ch +pm7b(-1)*am7b_ch+pm7yxim(-1)*am7y_ch+pms(-1)*ams_ch+spm_ch(-1)/fch(-1) - pnch(-1) $ FRML Itjkcs tjkcs = pxexe3(-1)*axe_cs+pxng(-1)*axng_cs+pxne(-1)*axne_cs+pm3r(-1)*am3r_cs+pm3k(-1)*am3k_cs+pm3q(-1)*am3q_cs +pxa(-1)*axa_cs+pxnf(-1)*axnf_cs+pxnz(-1)*axnz_cs+pxb(-1)*axb_cs+pxqz(-1)*axqz_cs+pxqs(-1)*axqs_cs +pxqf(-1)*axqf_cs+pxh(-1)*axh_cs+pxo(-1)*axo_cs+pm01(-1)*am01_cs+pm2(-1)*am2_cs+pm59(-1)*am59_cs +pm7b(-1)*am7b_cs+pm7yxim(-1)*am7y_cs+pms(-1)*ams_cs +spm_cs(-1)/fcs(-1) - pncs(-1) $ FRML Itjkimxo7y tjkimxo7y = pxexe3(-1)*axe_imxo7y+pxng(-1)*axng_imxo7y+pxne(-1)*axne_imxo7y+pm3r(-1)*am3r_imxo7y+pm3k(-1)*am3k_imxo7y+pm3q(-1)*am3q_imxo7y +pxa(-1)*axa_imxo7y+pxnf(-1)*axnf_imxo7y+pxnz(-1)*axnz_imxo7y+pxb(-1)*axb_imxo7y+pxqz(-1)*axqz_imxo7y+pxqs(-1)*axqs_imxo7y +pxqf(-1)*axqf_imxo7y+pxh(-1)*axh_imxo7y+pm01(-1)*am01_imxo7y+pm2(-1)*am2_imxo7y+pm59(-1)*am59_imxo7y +pm7b(-1)*am7b_imxo7y +pms(-1)*ams_imxo7y +spm_im(-1)/fimxo7y(-1) - pnimxo7y(-1) $ FRML Itjkib tjkib = pxexe3(-1)*axe_ib+pxng(-1)*axng_ib+pxne(-1)*axne_ib+pm3r(-1)*am3r_ib+pm3k(-1)*am3k_ib+pm3q(-1)*am3q_ib +pxa(-1)*axa_ib+pxnf(-1)*axnf_ib+pxnz(-1)*axnz_ib+pxb(-1)*axb_ib+pxqz(-1)*axqz_ib+pxqs(-1)*axqs_ib +pxqf(-1)*axqf_ib+pxh(-1)*axh_ib+pxo(-1)*axo_ib+pm01(-1)*am01_ib+pm2(-1)*am2_ib+pm59(-1)*am59_ib +pm7b(-1)*am7b_ib+pm7yxim(-1)*am7y_ib+pms(-1)*ams_ib +spm_ib(-1)/fib(-1) - pnib(-1) $ FRML Itjkikn tjkikn = pxexe3(-1)*axe_ikn+pxng(-1)*axng_ikn+pxne(-1)*axne_ikn+pm3r(-1)*am3r_ikn+pm3k(-1)*am3k_ikn+pm3q(-1)*am3q_ikn +pxa(-1)*axa_ikn+pxnf(-1)*axnf_ikn+pxnz(-1)*axnz_ikn+pxb(-1)*axb_ikn+pxqz(-1)*axqz_ikn+pxqs(-1)*axqs_ikn +pxqf(-1)*axqf_ikn+pxh(-1)*axh_ikn+pxo(-1)*axo_ikn+pm01(-1)*am01_ikn+pm2(-1)*am2_ikn+pm59(-1)*am59_ikn +pm7b(-1)*am7b_ikn+pm7yxim(-1)*am7y_ikn+pms(-1)*ams_ikn +spm_ikn(-1)/fikn(-1) - pikn(-1) $ () option databank create auto = yes $ () søjletjek - foregående års priser FRML Itjkd_cf tjkd_cf = ( pxa(-1) *axa_cf /(1+JRpxa_cf ) +pxb(-1) *axb_cf /(1+JRpxb_cf ) +pxexe3(-1) *axe_cf /(1+JRpxe_cf ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_cf? +pxh(-1) *axh_cf /(1+JRpxh_cf ) +pxo_p(-1) *axo_cf /(1+JRpxo_cf ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_cf? +pxne(-1) *axne_cf /(1+JRpxne_cf) +pxnf(-1) *axnf_cf /(1+JRpxnf_cf) +pxng(-1) *axng_cf /(1+JRpxng_cf) +pxnz(-1) *axnz_cf /(1+JRpxnz_cf) +pxqf(-1) *axqf_cf /(1+JRpxqf_cf) +pxqs(-1) *axqs_cf /(1+JRpxqs_cf) +pxqzxo(-1) *axqz_cf /(1+JRpxqz_cf) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_cf? +pm01(-1) *am01_cf /(1+JRpm01_cf) +pm2(-1) *am2_cf /(1+JRpm2_cf ) +pm3r(-1) *am3r_cf /(1+JRpm3r_cf) +pm3k(-1) *am3k_cf /(1+JRpm3k_cf) +pm3q(-1) *am3q_cf /(1+JRpm3q_cf) +pm59(-1) *am59_cf /(1+JRpm59_cf) +pm7b(-1) *am7b_cf /(1+JRpm7b_cf) +pm7yxim(-1)*am7y_cf /(1+JRpm7y_cf) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_cf ? +pms(-1) *ams_cf /(1+JRpms_cf ) )*fCf +(Spm_cf(-1)+Spp_cf(-1)+Spg_cf(-1))*fCf/fCf(-1) - pcf(-1)*fCf $ FRML Itjkd_cf1 tjkd_cf1 = ( pxa(-1) *axa_cf +pxb(-1) *axb_cf +pxexe3(-1) *axe_cf +pxh(-1) *axh_cf +pxo_p(-1) *axo_cf +pxne(-1) *axne_cf +pxnf(-1) *axnf_cf +pxng(-1) *axng_cf +pxnz(-1) *axnz_cf +pxqf(-1) *axqf_cf +pxqs(-1) *axqs_cf +pxqzxo(-1) *axqz_cf +pm01(-1) *am01_cf +pm2(-1) *am2_cf +pm3r(-1) *am3r_cf +pm3k(-1) *am3k_cf +pm3q(-1) *am3q_cf +pm59(-1) *am59_cf +pm7b(-1) *am7b_cf +pm7yxim(-1)*am7y_cf +pms(-1) *ams_cf )*fCf +(Spm_cf(-1)+Spp_cf(-1)+Spg_cf(-1))*fCf/fCf(-1) - pcf(-1)*fCf $ FRML Itjkd_cb tjkd_cb = ( pxa(-1) *axa_cb /(1+JRpxa_cb ) +pxb(-1) *axb_cb /(1+JRpxb_cb ) +pxexe3(-1) *axe_cb /(1+JRpxe_cb ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_cb? +pxh(-1) *axh_cb /(1+JRpxh_cb ) +pxo_p(-1) *axo_cb /(1+JRpxo_cb ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_cb? +pxne(-1) *axne_cb /(1+JRpxne_cb) +pxnf(-1) *axnf_cb /(1+JRpxnf_cb) +pxng(-1) *axng_cb /(1+JRpxng_cb) +pxnz(-1) *axnz_cb /(1+JRpxnz_cb) +pxqf(-1) *axqf_cb /(1+JRpxqf_cb) +pxqs(-1) *axqs_cb /(1+JRpxqs_cb) +pxqzxo(-1) *axqz_cb /(1+JRpxqz_cb) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_cb? +pm01(-1) *am01_cb /(1+JRpm01_cb) +pm2(-1) *am2_cb /(1+JRpm2_cb ) +pm3r(-1) *am3r_cb /(1+JRpm3r_cb) +pm3k(-1) *am3k_cb /(1+JRpm3k_cb) +pm3q(-1) *am3q_cb /(1+JRpm3q_cb) +pm59(-1) *am59_cb /(1+JRpm59_cb) +pm7b(-1) *am7b_cb /(1+JRpm7b_cb) +pm7yxim(-1)*am7y_cb /(1+JRpm7y_cb) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_cb ? +pms(-1) *ams_cb /(1+JRpms_cb ) )*fCb +(Spm_cb(-1)+Spp_cb(-1)+Spg_cb(-1))*fCb/fCb(-1) - pcb(-1)*fCb $ FRML Itjkd_cb1 tjkd_cb1 = ( pxa(-1) *axa_cb +pxb(-1) *axb_cb +pxexe3(-1) *axe_cb +pxh(-1) *axh_cb +pxo_p(-1) *axo_cb +pxne(-1) *axne_cb +pxnf(-1) *axnf_cb +pxng(-1) *axng_cb +pxnz(-1) *axnz_cb +pxqf(-1) *axqf_cb +pxqs(-1) *axqs_cb +pxqzxo(-1) *axqz_cb +pm01(-1) *am01_cb +pm2(-1) *am2_cb +pm3r(-1) *am3r_cb +pm3k(-1) *am3k_cb +pm3q(-1) *am3q_cb +pm59(-1) *am59_cb +pm7b(-1) *am7b_cb +pm7yxim(-1)*am7y_cb +pms(-1) *ams_cb )*fCb +(Spm_cb(-1)+Spp_cb(-1)+Spg_cb(-1))*fCb/fCb(-1) - pcb(-1)*fCb $ FRML Itjkd_ce tjkd_ce = ( pxa(-1) *axa_ce /(1+JRpxa_ce ) +pxb(-1) *axb_ce /(1+JRpxb_ce ) +pxexe3(-1) *axe_ce /(1+JRpxe_ce ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_ce? +pxh(-1) *axh_ce /(1+JRpxh_ce ) +pxo_p(-1) *axo_ce /(1+JRpxo_ce ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_ce? +pxne(-1) *axne_ce /(1+JRpxne_ce) +pxnf(-1) *axnf_ce /(1+JRpxnf_ce) +pxng(-1) *axng_ce /(1+JRpxng_ce) +pxnz(-1) *axnz_ce /(1+JRpxnz_ce) +pxqf(-1) *axqf_ce /(1+JRpxqf_ce) +pxqs(-1) *axqs_ce /(1+JRpxqs_ce) +pxqzxo(-1) *axqz_ce /(1+JRpxqz_ce) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_ce? +pm01(-1) *am01_ce /(1+JRpm01_ce) +pm2(-1) *am2_ce /(1+JRpm2_ce ) +pm3r(-1) *am3r_ce /(1+JRpm3r_ce) +pm3k(-1) *am3k_ce /(1+JRpm3k_ce) +pm3q(-1) *am3q_ce /(1+JRpm3q_ce) +pm59(-1) *am59_ce /(1+JRpm59_ce) +pm7b(-1) *am7b_ce /(1+JRpm7b_ce) +pm7yxim(-1)*am7y_ce /(1+JRpm7y_ce) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_ce ? +pms(-1) *ams_ce /(1+JRpms_ce ) )*fCe +(Spm_ce(-1)+Spp_ce(-1)+Spg_ce(-1))*fCe/fCe(-1) - pce(-1)*fCe $ FRML Itjkd_ce1 tjkd_ce1 = ( pxa(-1) *axa_ce +pxb(-1) *axb_ce +pxexe3(-1) *axe_ce +pxh(-1) *axh_ce +pxo_p(-1) *axo_ce +pxne(-1) *axne_ce +pxnf(-1) *axnf_ce +pxng(-1) *axng_ce +pxnz(-1) *axnz_ce +pxqf(-1) *axqf_ce +pxqs(-1) *axqs_ce +pxqzxo(-1) *axqz_ce +pm01(-1) *am01_ce +pm2(-1) *am2_ce +pm3r(-1) *am3r_ce +pm3k(-1) *am3k_ce +pm3q(-1) *am3q_ce +pm59(-1) *am59_ce +pm7b(-1) *am7b_ce +pm7yxim(-1)*am7y_ce +pms(-1) *ams_ce )*fCe +(Spm_ce(-1)+Spp_ce(-1)+Spg_ce(-1))*fCe/fCe(-1) - pce(-1)*fCe $ FRML Itjkd_cg tjkd_cg = ( pxa(-1) *axa_cg /(1+JRpxa_cg ) +pxb(-1) *axb_cg /(1+JRpxb_cg ) +pxexe3(-1) *axe_cg /(1+JRpxe_cg ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_cg? +pxh(-1) *axh_cg /(1+JRpxh_cg ) +pxo_p(-1) *axo_cg /(1+JRpxo_cg ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_cg? +pxne(-1) *axne_cg /(1+JRpxne_cg) +pxnf(-1) *axnf_cg /(1+JRpxnf_cg) +pxng(-1) *axng_cg /(1+JRpxng_cg) +pxnz(-1) *axnz_cg /(1+JRpxnz_cg) +pxqf(-1) *axqf_cg /(1+JRpxqf_cg) +pxqs(-1) *axqs_cg /(1+JRpxqs_cg) +pxqzxo(-1) *axqz_cg /(1+JRpxqz_cg) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_cg? +pm01(-1) *am01_cg /(1+JRpm01_cg) +pm2(-1) *am2_cg /(1+JRpm2_cg ) +pm3r(-1) *am3r_cg /(1+JRpm3r_cg) +pm3k(-1) *am3k_cg /(1+JRpm3k_cg) +pm3q(-1) *am3q_cg /(1+JRpm3q_cg) +pm59(-1) *am59_cg /(1+JRpm59_cg) +pm7b(-1) *am7b_cg /(1+JRpm7b_cg) +pm7yxim(-1)*am7y_cg /(1+JRpm7y_cg) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_cg ? +pms(-1) *ams_cg /(1+JRpms_cg ) )*fCg +(Spm_cg(-1)+Spp_cg(-1)+Spg_cg(-1))*fCg/fCg(-1) - pcg(-1)*fCg $ FRML Itjkd_cg1 tjkd_cg1 = ( pxa(-1) *axa_cg +pxb(-1) *axb_cg +pxexe3(-1) *axe_cg +pxh(-1) *axh_cg +pxo_p(-1) *axo_cg +pxne(-1) *axne_cg +pxnf(-1) *axnf_cg +pxng(-1) *axng_cg +pxnz(-1) *axnz_cg +pxqf(-1) *axqf_cg +pxqs(-1) *axqs_cg +pxqzxo(-1) *axqz_cg +pm01(-1) *am01_cg +pm2(-1) *am2_cg +pm3r(-1) *am3r_cg +pm3k(-1) *am3k_cg +pm3q(-1) *am3q_cg +pm59(-1) *am59_cg +pm7b(-1) *am7b_cg +pm7yxim(-1)*am7y_cg +pms(-1) *ams_cg )*fCg +(Spm_cg(-1)+Spp_cg(-1)+Spg_cg(-1))*fCg/fCg(-1) - pcg(-1)*fCg $ FRML Itjkd_ch tjkd_ch = ( pxa(-1) *axa_ch /(1+JRpxa_ch ) +pxb(-1) *axb_ch /(1+JRpxb_ch ) +pxexe3(-1) *axe_ch /(1+JRpxe_ch ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_ch? +pxh(-1) *axh_ch /(1+JRpxh_ch ) +pxo_p(-1) *axo_ch /(1+JRpxo_ch ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_ch? +pxne(-1) *axne_ch /(1+JRpxne_ch) +pxnf(-1) *axnf_ch /(1+JRpxnf_ch) +pxng(-1) *axng_ch /(1+JRpxng_ch) +pxnz(-1) *axnz_ch /(1+JRpxnz_ch) +pxqf(-1) *axqf_ch /(1+JRpxqf_ch) +pxqs(-1) *axqs_ch /(1+JRpxqs_ch) +pxqzxo(-1) *axqz_ch /(1+JRpxqz_ch) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_ch? +pm01(-1) *am01_ch /(1+JRpm01_ch) +pm2(-1) *am2_ch /(1+JRpm2_ch ) +pm3r(-1) *am3r_ch /(1+JRpm3r_ch) +pm3k(-1) *am3k_ch /(1+JRpm3k_ch) +pm3q(-1) *am3q_ch /(1+JRpm3q_ch) +pm59(-1) *am59_ch /(1+JRpm59_ch) +pm7b(-1) *am7b_ch /(1+JRpm7b_ch) +pm7yxim(-1)*am7y_ch /(1+JRpm7y_ch) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_ch ? +pms(-1) *ams_ch /(1+JRpms_ch ) )*fCh +(Spm_ch(-1)+Spp_ch(-1)+Spg_ch(-1))*fCh/fCh(-1) - pch(-1)*fCh $ FRML Itjkd_ch1 tjkd_ch1 = ( pxa(-1) *axa_ch +pxb(-1) *axb_ch +pxexe3(-1) *axe_ch +pxh(-1) *axh_ch +pxo_p(-1) *axo_ch +pxne(-1) *axne_ch +pxnf(-1) *axnf_ch +pxng(-1) *axng_ch +pxnz(-1) *axnz_ch +pxqf(-1) *axqf_ch +pxqs(-1) *axqs_ch +pxqzxo(-1) *axqz_ch +pm01(-1) *am01_ch +pm2(-1) *am2_ch +pm3r(-1) *am3r_ch +pm3k(-1) *am3k_ch +pm3q(-1) *am3q_ch +pm59(-1) *am59_ch +pm7b(-1) *am7b_ch +pm7yxim(-1)*am7y_ch +pms(-1) *ams_ch )*fCh +(Spm_ch(-1)+Spp_ch(-1)+Spg_ch(-1))*fCh/fCh(-1) - pch(-1)*fCh $ FRML Itjkd_co tjkd_co = pxo_co(-1)*fXo_co + pxqz_co(-1)*fXqz_co +( pxa(-1) *axa_co /(1+JRpxa_co ) +pxb(-1) *axb_co /(1+JRpxb_co ) +pxexe3(-1) *axe_co /(1+JRpxe_co ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_co? +pxh(-1) *axh_co /(1+JRpxh_co ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_co? +pxne(-1) *axne_co /(1+JRpxne_co) +pxnf(-1) *axnf_co /(1+JRpxnf_co) +pxng(-1) *axng_co /(1+JRpxng_co) +pxnz(-1) *axnz_co /(1+JRpxnz_co) +pxqf(-1) *axqf_co /(1+JRpxqf_co) +pxqs(-1) *axqs_co /(1+JRpxqs_co) +pm01(-1) *am01_co /(1+JRpm01_co) +pm2(-1) *am2_co /(1+JRpm2_co ) +pm3r(-1) *am3r_co /(1+JRpm3r_co) +pm3k(-1) *am3k_co /(1+JRpm3k_co) +pm3q(-1) *am3q_co /(1+JRpm3q_co) +pm59(-1) *am59_co /(1+JRpm59_co) +pm7b(-1) *am7b_co /(1+JRpm7b_co) +pm7yxim(-1)*am7y_co /(1+JRpm7y_co) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_co ? +pms(-1) *ams_co /(1+JRpms_co ) )*fCo +(Spm_co(-1)+Spp_co(-1)+Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) - pco(-1)*fCo $ FRML Itjkd_co1 tjkd_co1 = pxo_co(-1)*fXo_co + pxqz_co(-1)*fXqz_co +( pxa(-1) *axa_co +pxb(-1) *axb_co +pxexe3(-1) *axe_co +pxh(-1) *axh_co +pxne(-1) *axne_co +pxnf(-1) *axnf_co +pxng(-1) *axng_co +pxnz(-1) *axnz_co +pxqf(-1) *axqf_co +pxqs(-1) *axqs_co +pm01(-1) *am01_co +pm2(-1) *am2_co +pm3r(-1) *am3r_co +pm3k(-1) *am3k_co +pm3q(-1) *am3q_co +pm59(-1) *am59_co +pm7b(-1) *am7b_co +pm7yxim(-1)*am7y_co +pms(-1) *ams_co )*fCo +(Spm_co(-1)+Spp_co(-1)+Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) - pco(-1)*fCo $ FRML Itjkd_cs tjkd_cs = ( pxa(-1) *axa_cs /(1+JRpxa_cs ) +pxb(-1) *axb_cs /(1+JRpxb_cs ) +pxexe3(-1) *axe_cs /(1+JRpxe_cs ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_cs? +pxh(-1) *axh_cs /(1+JRpxh_cs ) +pxo_p(-1) *axo_cs /(1+JRpxo_cs ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_cs? +pxne(-1) *axne_cs /(1+JRpxne_cs) +pxnf(-1) *axnf_cs /(1+JRpxnf_cs) +pxng(-1) *axng_cs /(1+JRpxng_cs) +pxnz(-1) *axnz_cs /(1+JRpxnz_cs) +pxqf(-1) *axqf_cs /(1+JRpxqf_cs) +pxqs(-1) *axqs_cs /(1+JRpxqs_cs) +pxqzxo(-1) *axqz_cs /(1+JRpxqz_cs) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_cs? +pm01(-1) *am01_cs /(1+JRpm01_cs) +pm2(-1) *am2_cs /(1+JRpm2_cs ) +pm3r(-1) *am3r_cs /(1+JRpm3r_cs) +pm3k(-1) *am3k_cs /(1+JRpm3k_cs) +pm3q(-1) *am3q_cs /(1+JRpm3q_cs) +pm59(-1) *am59_cs /(1+JRpm59_cs) +pm7b(-1) *am7b_cs /(1+JRpm7b_cs) +pm7yxim(-1)*am7y_cs /(1+JRpm7y_cs) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_cs ? +pms(-1) *ams_cs /(1+JRpms_cs ) )*fCs +(Spm_cs(-1)+Spp_cs(-1)+Spg_cs(-1))*fCs/fCs(-1) - pcs(-1)*fCs $ FRML Itjkd_cs1 tjkd_cs1 = ( pxa(-1) *axa_cs +pxb(-1) *axb_cs +pxexe3(-1) *axe_cs +pxh(-1) *axh_cs +pxo_p(-1) *axo_cs +pxne(-1) *axne_cs +pxnf(-1) *axnf_cs +pxng(-1) *axng_cs +pxnz(-1) *axnz_cs +pxqf(-1) *axqf_cs +pxqs(-1) *axqs_cs +pxqzxo(-1) *axqz_cs +pm01(-1) *am01_cs +pm2(-1) *am2_cs +pm3r(-1) *am3r_cs +pm3k(-1) *am3k_cs +pm3q(-1) *am3q_cs +pm59(-1) *am59_cs +pm7b(-1) *am7b_cs +pm7yxim(-1)*am7y_cs +pms(-1) *ams_cs )*fCs +(Spm_cs(-1)+Spp_cs(-1)+Spg_cs(-1))*fCs/fCs(-1) - pcs(-1)*fCs $ FRML Itjkd_cv tjkd_cv = ( pxa(-1) *axa_cv /(1+JRpxa_cv ) +pxb(-1) *axb_cv /(1+JRpxb_cv ) +pxexe3(-1) *axe_cv /(1+JRpxe_cv ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_cv? +pxh(-1) *axh_cv /(1+JRpxh_cv ) +pxo_p(-1) *axo_cv /(1+JRpxo_cv ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_cv? +pxne(-1) *axne_cv /(1+JRpxne_cv) +pxnf(-1) *axnf_cv /(1+JRpxnf_cv) +pxng(-1) *axng_cv /(1+JRpxng_cv) +pxnz(-1) *axnz_cv /(1+JRpxnz_cv) +pxqf(-1) *axqf_cv /(1+JRpxqf_cv) +pxqs(-1) *axqs_cv /(1+JRpxqs_cv) +pxqzxo(-1) *axqz_cv /(1+JRpxqz_cv) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_cv? +pm01(-1) *am01_cv /(1+JRpm01_cv) +pm2(-1) *am2_cv /(1+JRpm2_cv ) +pm3r(-1) *am3r_cv /(1+JRpm3r_cv) +pm3k(-1) *am3k_cv /(1+JRpm3k_cv) +pm3q(-1) *am3q_cv /(1+JRpm3q_cv) +pm59(-1) *am59_cv /(1+JRpm59_cv) +pm7b(-1) *am7b_cv /(1+JRpm7b_cv) +pm7yxim(-1)*am7y_cv /(1+JRpm7y_cv) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_cv ? +pms(-1) *ams_cv /(1+JRpms_cv ) )*fCv +(Spm_cv(-1)+Spp_cv(-1)+Spg_cv(-1))*fCv/fCv(-1) - pcv(-1)*fCv $ FRML Itjkd_cv1 tjkd_cv1 = ( pxa(-1) *axa_cv +pxb(-1) *axb_cv +pxexe3(-1) *axe_cv +pxh(-1) *axh_cv +pxo_p(-1) *axo_cv +pxne(-1) *axne_cv +pxnf(-1) *axnf_cv +pxng(-1) *axng_cv +pxnz(-1) *axnz_cv +pxqf(-1) *axqf_cv +pxqs(-1) *axqs_cv +pxqzxo(-1) *axqz_cv +pm01(-1) *am01_cv +pm2(-1) *am2_cv +pm3r(-1) *am3r_cv +pm3k(-1) *am3k_cv +pm3q(-1) *am3q_cv +pm59(-1) *am59_cv +pm7b(-1) *am7b_cv +pm7yxim(-1)*am7y_cv +pms(-1) *ams_cv )*fCv +(Spm_cv(-1)+Spp_cv(-1)+Spg_cv(-1))*fCv/fCv(-1) - pcv(-1)*fCv $ FRML Itjkd_e01 tjkd_e01 = (pxanf(-1) *axanf_e01/(1+JRpxanf_e01))*fE01 +( pxb(-1) *axb_e01 /(1+JRpxb_e01 ) +pxexe3(-1) *axe_e01 /(1+JRpxe_e01 ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_e01? +pxh(-1) *axh_e01 /(1+JRpxh_e01 ) +pxo_p(-1) *axo_e01 /(1+JRpxo_e01 ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_e01? +pxne(-1) *axne_e01 /(1+JRpxne_e01 ) +pxng(-1) *axng_e01 /(1+JRpxng_e01 ) +pxnz(-1) *axnz_e01 /(1+JRpxnz_e01 ) +pxqf(-1) *axqf_e01 /(1+JRpxqf_e01 ) +pxqs(-1) *axqs_e01 /(1+JRpxqs_e01 ) +pxqzxo(-1) *axqz_e01 /(1+JRpxqz_e01 ) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_e01? +pm01(-1) *am01_e01 /(1+JRpm01_e01 ) +pm2(-1) *am2_e01 /(1+JRpm2_e01 ) +pm3r(-1) *am3r_e01 /(1+JRpm3r_e01 ) +pm3k(-1) *am3k_e01 /(1+JRpm3k_e01 ) +pm3q(-1) *am3q_e01 /(1+JRpm3q_e01 ) +pm59(-1) *am59_e01 /(1+JRpm59_e01 ) +pm7b(-1) *am7b_e01 /(1+JRpm7b_e01 ) +pm7yxim(-1)*am7y_e01 /(1+JRpm7y_e01 ) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_e01 ? +pms(-1) *ams_e01 /(1+JRpms_e01 ) )*fE01 +Spm_e01(-1)*fe01/fe01(-1) +Spp_e01(-1)*fe01/fe01(-1) - pe01(-1)*fe01 $ FRML Itjkd_e2 tjkd_e2 = ( pxa(-1) *axa_e2 /(1+JRpxa_e2 ) +pxb(-1) *axb_e2 /(1+JRpxb_e2 ) +pxexe3(-1) *axe_e2 /(1+JRpxe_e2 ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_e2? +pxh(-1) *axh_e2 /(1+JRpxh_e2 ) +pxo_p(-1) *axo_e2 /(1+JRpxo_e2 ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_e2? +pxne(-1) *axne_e2 /(1+JRpxne_e2) +pxnf(-1) *axnf_e2 /(1+JRpxnf_e2) +pxng(-1) *axng_e2 /(1+JRpxng_e2) +pxnz(-1) *axnz_e2 /(1+JRpxnz_e2) +pxqf(-1) *axqf_e2 /(1+JRpxqf_e2) +pxqs(-1) *axqs_e2 /(1+JRpxqs_e2) +pxqzxo(-1) *axqz_e2 /(1+JRpxqz_e2) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_e2? +pm01(-1) *am01_e2 /(1+JRpm01_e2) +pm2(-1) *am2_e2 /(1+JRpm2_e2 ) +pm3r(-1) *am3r_e2 /(1+JRpm3r_e2) +pm3k(-1) *am3k_e2 /(1+JRpm3k_e2) +pm3q(-1) *am3q_e2 /(1+JRpm3q_e2) +pm59(-1) *am59_e2 /(1+JRpm59_e2) +pm7b(-1) *am7b_e2 /(1+JRpm7b_e2) +pm7yxim(-1)*am7y_e2 /(1+JRpm7y_e2) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_e2 ? +pms(-1) *ams_e2 /(1+JRpms_e2 ) )*fE2 +(Spm_e2(-1)+Spp_e2(-1))*fE2/fE2(-1) - pe2(-1)*fE2 $ FRML Itjkd_e3 tjkd_e3 = pxe_e3(-1)*Xe_e3/pxe_e3 +( pxa(-1) *axa_e3x /(1+JRpxa_e3x ) +pxb(-1) *axb_e3x /(1+JRpxb_e3x ) +pxh(-1) *axh_e3x /(1+JRpxh_e3x ) +pxo_p(-1) *axo_e3x /(1+JRpxo_e3x ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_e3?x +pxne(-1) *axne_e3x /(1+JRpxne_e3x) +pxnf(-1) *axnf_e3x /(1+JRpxnf_e3x) +pxng(-1) *axng_e3x /(1+JRpxng_e3x) +pxnz(-1) *axnz_e3x /(1+JRpxnz_e3x) +pxqf(-1) *axqf_e3x /(1+JRpxqf_e3x) +pxqs(-1) *axqs_e3x /(1+JRpxqs_e3x) +pxqzxo(-1) *axqz_e3x /(1+JRpxqz_e3x) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_E3x? +pm01(-1) *am01_e3x /(1+JRpm01_e3x) +pm2(-1) *am2_e3x /(1+JRpm2_e3x ) +pm3r(-1) *am3r_e3x /(1+JRpm3r_e3x) +pm3k(-1) *am3k_e3x /(1+JRpm3k_e3x) +pm3q(-1) *am3q_e3x /(1+JRpm3q_e3x) +pm59(-1) *am59_e3x /(1+JRpm59_e3x) +pm7b(-1) *am7b_e3x /(1+JRpm7b_e3x) +pm7yxim(-1)*am7y_e3x /(1+JRpm7y_e3x) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_e3x ? +pms(-1) *ams_e3x /(1+JRpms_e3x ) )*fE3x +(Spm_e3(-1)+Spp_e3(-1))*fE3x/fE3x(-1) - pe3(-1)*fE3 $ FRML Itjkd_e59 tjkd_e59 = ( pxa(-1) *axa_e59 /(1+JRpxa_e59 ) +pxb(-1) *axb_e59 /(1+JRpxb_e59 ) +pxexe3(-1) *axe_e59 /(1+JRpxe_e59 ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_e59? +pxh(-1) *axh_e59 /(1+JRpxh_e59 ) +pxo_p(-1) *axo_e59 /(1+JRpxo_e59 ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_e59? +pxne(-1) *axne_e59 /(1+JRpxne_e59) +pxnf(-1) *axnf_e59 /(1+JRpxnf_e59) +pxng(-1) *axng_e59 /(1+JRpxng_e59) +pxnz(-1) *axnz_e59 /(1+JRpxnz_e59) +pxqf(-1) *axqf_e59 /(1+JRpxqf_e59) +pxqs(-1) *axqs_e59 /(1+JRpxqs_e59) +pxqzxo(-1) *axqz_e59 /(1+JRpxqz_e59) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_e59? +pm01(-1) *am01_e59 /(1+JRpm01_e59) +pm2(-1) *am2_e59 /(1+JRpm2_e59 ) +pm3r(-1) *am3r_e59 /(1+JRpm3r_e59) +pm3k(-1) *am3k_e59 /(1+JRpm3k_e59) +pm3q(-1) *am3q_e59 /(1+JRpm3q_e59) +pm59(-1) *am59_e59 /(1+JRpm59_e59) +pm7b(-1) *am7b_e59 /(1+JRpm7b_e59) +pm7yxim(-1)*am7y_e59 /(1+JRpm7y_e59) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_e59 ? +pms(-1) *ams_e59 /(1+JRpms_e59 ))*fE59 +(Spm_e59(-1)+Spp_e59(-1))*fE59/fE59(-1) - pe59(-1)*fE59 $ FRML Itjkd_e7y tjkd_e7y = ( pxa(-1) *axa_e7y /(1+JRpxa_e7y ) +pxb(-1) *axb_e7y /(1+JRpxb_e7y ) +pxexe3(-1) *axe_e7y /(1+JRpxe_e7y ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_e7y? +pxh(-1) *axh_e7y /(1+JRpxh_e7y ) +pxo_p(-1) *axo_e7y /(1+JRpxo_e7y ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_e7y? +pxne(-1) *axne_e7y /(1+JRpxne_e7y) +pxnf(-1) *axnf_e7y /(1+JRpxnf_e7y) +pxng(-1) *axng_e7y /(1+JRpxng_e7y) +pxnz(-1) *axnz_e7y /(1+JRpxnz_e7y) +pxqf(-1) *axqf_e7y /(1+JRpxqf_e7y) +pxqs(-1) *axqs_e7y /(1+JRpxqs_e7y) +pxqzxo(-1) *axqz_e7y /(1+JRpxqz_e7y) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_e7y? +pm01(-1) *am01_e7y /(1+JRpm01_e7y) +pm2(-1) *am2_e7y /(1+JRpm2_e7y ) +pm3r(-1) *am3r_e7y /(1+JRpm3r_e7y) +pm3k(-1) *am3k_e7y /(1+JRpm3k_e7y) +pm3q(-1) *am3q_e7y /(1+JRpm3q_e7y) +pm59(-1) *am59_e7y /(1+JRpm59_e7y) +pm7b(-1) *am7b_e7y /(1+JRpm7b_e7y) +pm7yxim(-1)*am7y_e7y /(1+JRpm7y_e7y) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_e7y ? +pms(-1) *ams_e7y /(1+JRpms_e7y ) )*fE7Y +(Spm_e7y(-1)+Spp_e7y(-1))*fE7y/fE7y(-1) - pe7y(-1)*fE7y $ FRML Itjkd_es tjkd_es = ( pxqs(-1)*axqs_ess /(1+JRpxqs_ess) +pxqzxo(-1)*axqz_ess /(1+JRpxqz_ess) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_ess? +pms(-1)*ams_ess /(1+JRpms_ess ))*fEss +( pxa(-1) *axa_esq /(1+JRpxa_esq ) +pxb(-1) *axb_esq /(1+JRpxb_esq ) +pxexe3(-1) *axe_esq /(1+JRpxe_esq ) () io jled omdøbes til JRpxexe3_esq? +pxh(-1) *axh_esq /(1+JRpxh_esq ) +pxo_p(-1) *axo_esq /(1+JRpxo_esq ) () io jled omdøbes til JRpxo_p_esq? +pxne(-1) *axne_esq /(1+JRpxne_esq) +pxnf(-1) *axnf_esq /(1+JRpxnf_esq) +pxng(-1) *axng_esq /(1+JRpxng_esq) +pxnz(-1) *axnz_esq /(1+JRpxnz_esq) +pxqf(-1) *axqf_esq /(1+JRpxqf_esq) +pxqzxo(-1) *axqz_esq /(1+JRpxqz_esq) () io jled omdøbes til JRpxqzxo_esq? +pm01(-1) *am01_esq /(1+JRpm01_esq) +pm2(-1) *am2_esq /(1+JRpm2_esq ) +pm3r(-1) *am3r_esq /(1+JRpm3r_esq) +pm3k(-1) *am3k_esq /(1+JRpm3k_esq) +pm3q(-1) *am3q_esq /(1+JRpm3q_esq) +pm59(-1) *am59_esq /(1+JRpm59_esq) +pm7b(-1) *am7b_esq /(1+JRpm7b_esq) +pm7yxim(-1)*am7y_esq /(1+JRpm7y_esq) () io jled omdøbes til JRpm7yxim_esq ? +pms(-1) *ams_esq /(1+JRpms_esq ))*fESq +(Spm_es(-1)+Spp_es(-1))*fEs/fEs(-1) - pes(-1)*fEs $ FRML Itjkd_ib tjkd_ib = ( pxexe3(-1) *axe_ib /(1+JRpxe_ib ) +pxng(-1) *axng_ib /(1+JRpxng_ib) +pxne(-1) *axne_ib /(1+JRpxne_ib) +pxa(-1) *axa_ib /(1+JRpxa_ib ) +pxnf(-1) *axnf_ib /(1+JRpxnf_ib) +pxnz(-1) *axnz_ib /(1+JRpxnz_ib) +pxb(-1) *axb_ib /(1+JRpxb_ib ) +pxqzxo(-1) *axqz_ib /(1+JRpxqz_ib) +pxqs(-1) *axqs_ib /(1+JRpxqs_ib) +pxqf(-1) *axqf_ib /(1+JRpxqf_ib) +pxh(-1) *axh_ib /(1+JRpxh_ib ) +pxo_p(-1) *axo_ib /(1+JRpxo_ib ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_ib /(1+JRpm01_ib) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_ib /(1+JRpm2_ib ) +(pm3r(-1) +tm3r(-1))*am3r_ib /(1+JRpm3r_ib) +(pm3k(-1) +tm3k(-1))*am3k_ib /(1+JRpm3k_ib) +(pm3q(-1) +tm3q(-1))*am3q_ib /(1+JRpm3q_ib) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_ib /(1+JRpm59_ib) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_ib /(1+JRpm7b_ib) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_ib /(1+JRpm7y_ib) +(pms(-1) )*ams_ib /(1+JRpms_ib ) +JSpm_ib(-1)/fIb(-1) ) *fib +tpibo1(-1)*fIbo1+tpibh(-1)*fIbh+tpibp1(-1)*fIbp1 +btgibh(-1) *tg(-1)*pibh(-1) *fIbh /(1+btgibh(-1) *tg(-1)) +btgibp1(-1)*tg(-1)*pibp1(-1)*fIbp1/(1+btgibp1(-1)*tg(-1)) +btgibo1(-1)*tg(-1)*pibo1(-1)*fIbo1/(1+btgibo1(-1)*tg(-1)) - pib(-1)*fIb $ FRML Itjkd_ibo1 tjkd_ibo1 = ( pxexe3(-1) *axe_ib /(1+JRpxe_ib ) +pxng(-1) *axng_ib /(1+JRpxng_ib) +pxne(-1) *axne_ib /(1+JRpxne_ib) +pxa(-1) *axa_ib /(1+JRpxa_ib ) +pxnf(-1) *axnf_ib /(1+JRpxnf_ib) +pxnz(-1) *axnz_ib /(1+JRpxnz_ib) +pxb(-1) *axb_ib /(1+JRpxb_ib ) +pxqzxo(-1) *axqz_ib /(1+JRpxqz_ib) +pxqs(-1) *axqs_ib /(1+JRpxqs_ib) +pxqf(-1) *axqf_ib /(1+JRpxqf_ib) +pxh(-1) *axh_ib /(1+JRpxh_ib ) +pxo_p(-1) *axo_ib /(1+JRpxo_ib ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_ib /(1+JRpm01_ib) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_ib /(1+JRpm2_ib ) +(pm3r(-1) +tm3r(-1))*am3r_ib /(1+JRpm3r_ib) +(pm3k(-1) +tm3k(-1))*am3k_ib /(1+JRpm3k_ib) +(pm3q(-1) +tm3q(-1))*am3q_ib /(1+JRpm3q_ib) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_ib /(1+JRpm59_ib) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_ib /(1+JRpm7b_ib) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_ib /(1+JRpm7y_ib) +(pms(-1) )*ams_ib /(1+JRpms_ib ) +JSpm_ib(-1)/fIb(-1) )*kpnibo1(-1)*fIbo1 +tpibo1(-1)*fIbo1 +btgibo1(-1)*tg(-1)*pibo1(-1)*fIbo1/(1+btgibo1(-1)*tg(-1)) - pibo1(-1)*fIbo1 $ FRML Itjkd_ibh tjkd_ibh = ( pxexe3(-1) *axe_ib /(1+JRpxe_ib ) +pxng(-1) *axng_ib /(1+JRpxng_ib) +pxne(-1) *axne_ib /(1+JRpxne_ib) +pxa(-1) *axa_ib /(1+JRpxa_ib ) +pxnf(-1) *axnf_ib /(1+JRpxnf_ib) +pxnz(-1) *axnz_ib /(1+JRpxnz_ib) +pxb(-1) *axb_ib /(1+JRpxb_ib ) +pxqzxo(-1) *axqz_ib /(1+JRpxqz_ib) +pxqs(-1) *axqs_ib /(1+JRpxqs_ib) +pxqf(-1) *axqf_ib /(1+JRpxqf_ib) +pxh(-1) *axh_ib /(1+JRpxh_ib ) +pxo_p(-1) *axo_ib /(1+JRpxo_ib ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_ib /(1+JRpm01_ib) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_ib /(1+JRpm2_ib ) +(pm3r(-1) +tm3r(-1))*am3r_ib /(1+JRpm3r_ib) +(pm3k(-1) +tm3k(-1))*am3k_ib /(1+JRpm3k_ib) +(pm3q(-1) +tm3q(-1))*am3q_ib /(1+JRpm3q_ib) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_ib /(1+JRpm59_ib) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_ib /(1+JRpm7b_ib) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_ib /(1+JRpm7y_ib) +(pms(-1) )*ams_ib /(1+JRpms_ib ) +JSpm_ib(-1)/fIb(-1) )*kpnibh(-1)*fIbh +tpibh(-1)*fIbh +btgibh(-1)*tg(-1)*pibh(-1)*fIbh/(1+btgibh(-1)*tg(-1)) - pibh(-1)*fIbh $ FRML Itjkd_ibp1 tjkd_ibp1 = ( pxexe3(-1) *axe_ib /(1+JRpxe_ib ) +pxng(-1) *axng_ib /(1+JRpxng_ib) +pxne(-1) *axne_ib /(1+JRpxne_ib) +pxa(-1) *axa_ib /(1+JRpxa_ib ) +pxnf(-1) *axnf_ib /(1+JRpxnf_ib) +pxnz(-1) *axnz_ib /(1+JRpxnz_ib) +pxb(-1) *axb_ib /(1+JRpxb_ib ) +pxqzxo(-1) *axqz_ib /(1+JRpxqz_ib) +pxqs(-1) *axqs_ib /(1+JRpxqs_ib) +pxqf(-1) *axqf_ib /(1+JRpxqf_ib) +pxh(-1) *axh_ib /(1+JRpxh_ib ) +pxo_p(-1) *axo_ib /(1+JRpxo_ib ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_ib /(1+JRpm01_ib) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_ib /(1+JRpm2_ib ) +(pm3r(-1) +tm3r(-1))*am3r_ib /(1+JRpm3r_ib) +(pm3k(-1) +tm3k(-1))*am3k_ib /(1+JRpm3k_ib) +(pm3q(-1) +tm3q(-1))*am3q_ib /(1+JRpm3q_ib) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_ib /(1+JRpm59_ib) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_ib /(1+JRpm7b_ib) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_ib /(1+JRpm7y_ib) +(pms(-1) )*ams_ib /(1+JRpms_ib ) +JSpm_ib(-1)/fIb(-1) )*kpnibp1(-1)*fibp1 +tpibp1(-1)*fIbp1 +btgibp1(-1)*tg(-1)*pibp1(-1)*fIbp1/(1+btgibp1(-1)*tg(-1)) - pibp1(-1)*fIbp1 $ FRML Itjkd_ikn tjkd_ikn = ( pxexe3(-1) *axe_ikn /(1+JRpxe_ikn ) +pxng(-1) *axng_ikn /(1+JRpxng_ikn) +pxne(-1) *axne_ikn /(1+JRpxne_ikn) +pm3r(-1) *am3r_ikn /(1+JRpm3r_ikn) +pm3k(-1) *am3k_ikn /(1+JRpm3k_ikn) +pm3q(-1) *am3q_ikn /(1+JRpm3q_ikn) +pxa(-1) *axa_ikn /(1+JRpxa_ikn ) +pxnf(-1) *axnf_ikn /(1+JRpxnf_ikn) +pxnz(-1) *axnz_ikn /(1+JRpxnz_ikn) +pxb(-1) *axb_ikn /(1+JRpxb_ikn ) +pxqzxo(-1) *axqz_ikn /(1+JRpxqz_ikn) +pxqs(-1) *axqs_ikn /(1+JRpxqs_ikn) +pxqf(-1) *axqf_ikn /(1+JRpxqf_ikn) +pxh(-1) *axh_ikn /(1+JRpxh_ikn ) +pxo_p(-1) *axo_ikn /(1+JRpxo_ikn ) +pm01(-1) *am01_ikn /(1+JRpm01_ikn) +pm2(-1) *am2_ikn /(1+JRpm2_ikn ) +pm59(-1) *am59_ikn /(1+JRpm59_ikn) +pm7b(-1) *am7b_ikn /(1+JRpm7b_ikn) +pm7yxim(-1)*am7y_ikn /(1+JRpm7y_ikn) +pms(-1) *ams_ikn /(1+JRpms_ikn ) )*fIkn +(Spm_ikn(-1) +Spp_ikn(-1)+Spg_ikn(-1))*fIkn/fIkn(-1) - pikn(-1)*fIkn $ FRML Itjkd_im tjkd_im = ( pxexe3(-1) *axe_imxo7y /(1+JRpxe_imxo7y ) +pxng(-1) *axng_imxo7y /(1+JRpxng_imxo7y) +pxne(-1) *axne_imxo7y /(1+JRpxne_imxo7y) +pxa(-1) *axa_imxo7y /(1+JRpxa_imxo7y ) +pxnf(-1) *axnf_imxo7y /(1+JRpxnf_imxo7y) +pxnz(-1) *axnz_imxo7y /(1+JRpxnz_imxo7y) +pxb(-1) *axb_imxo7y /(1+JRpxb_imxo7y ) +pxqzxo(-1) *axqz_imxo7y /(1+JRpxqz_imxo7y) +pxqs(-1) *axqs_imxo7y /(1+JRpxqs_imxo7y) +pxqf(-1) *axqf_imxo7y /(1+JRpxqf_imxo7y) +pxh(-1) *axh_imxo7y /(1+JRpxh_imxo7y ) +(pm01(-1)+tm01(-1))*am01_imxo7y /(1+JRpm01_imxo7y) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_imxo7y /(1+JRpm2_imxo7y ) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_imxo7y /(1+JRpm3r_imxo7y) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_imxo7y /(1+JRpm3k_imxo7y) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_imxo7y /(1+JRpm3q_imxo7y) +(pm59(-1)+tm59(-1))*am59_imxo7y /(1+JRpm59_imxo7y) +(pm7b(-1)+tm7b(-1))*am7b_imxo7y /(1+JRpm7b_imxo7y) +(pms(-1) )*ams_imxo7y /(1+JRpms_imxo7y ) +JSpm_im(-1)/fImxo7y(-1) )*fImxo7y +tpimo1(-1)*fImo1x +btgimo1(-1)*tg(-1)*pimo1x(-1)*fImo1x/(1+btgimo1(-1)*tg(-1)) +btgimp1(-1)*tg(-1)*pimp1x7y(-1)*fImp1x7y/((1+trimp1(-1))*(1+btgimp1(-1)*tg(-1))) +(tpimp1(-1) + pimp1x7y(-1)*trimp1(-1)/(1+trimp1(-1)))*fImp1x7y +pxo_im(-1)*fXo_im+pm7y_im(-1)*fM7y_im -pim(-1)*fIm $ FRML Itjkd_imo1 tjkd_imo1 = ( pxexe3(-1) *axe_imxo7y /(1+JRpxe_imxo7y ) +pxng(-1) *axng_imxo7y /(1+JRpxng_imxo7y) +pxne(-1) *axne_imxo7y /(1+JRpxne_imxo7y) +pxa(-1) *axa_imxo7y /(1+JRpxa_imxo7y ) +pxnf(-1) *axnf_imxo7y /(1+JRpxnf_imxo7y) +pxnz(-1) *axnz_imxo7y /(1+JRpxnz_imxo7y) +pxb(-1) *axb_imxo7y /(1+JRpxb_imxo7y ) +pxqzxo(-1) *axqz_imxo7y /(1+JRpxqz_imxo7y) +pxqs(-1) *axqs_imxo7y /(1+JRpxqs_imxo7y) +pxqf(-1) *axqf_imxo7y /(1+JRpxqf_imxo7y) +pxh(-1) *axh_imxo7y /(1+JRpxh_imxo7y ) +(pm01(-1)+tm01(-1))*am01_imxo7y /(1+JRpm01_imxo7y) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_imxo7y /(1+JRpm2_imxo7y ) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_imxo7y /(1+JRpm3r_imxo7y) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_imxo7y /(1+JRpm3k_imxo7y) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_imxo7y /(1+JRpm3q_imxo7y) +(pm59(-1)+tm59(-1))*am59_imxo7y /(1+JRpm59_imxo7y) +(pm7b(-1)+tm7b(-1))*am7b_imxo7y /(1+JRpm7b_imxo7y) +(pms(-1) )*ams_imxo7y /(1+JRpms_imxo7y ) +jSpm_im(-1)/fImxo7y(-1) )*kpnimo1x(-1)*fImo1x +tpimo1(-1)*fimo1x +btgimo1(-1)*tg(-1)*pimo1x(-1)*fImo1x/(1+btgimo1(-1)*tg(-1)) +pxo_im(-1)*fXo_im -pimo1(-1)*fImo1 $ FRML Itjkd_imp1 tjkd_imp1 = ( pxexe3(-1) *axe_imxo7y /(1+JRpxe_imxo7y ) +pxng(-1) *axng_imxo7y /(1+JRpxng_imxo7y) +pxne(-1) *axne_imxo7y /(1+JRpxne_imxo7y) +pxa(-1) *axa_imxo7y /(1+JRpxa_imxo7y ) +pxnf(-1) *axnf_imxo7y /(1+JRpxnf_imxo7y) +pxnz(-1) *axnz_imxo7y /(1+JRpxnz_imxo7y) +pxb(-1) *axb_imxo7y /(1+JRpxb_imxo7y ) +pxqzxo(-1) *axqz_imxo7y /(1+JRpxqz_imxo7y) +pxqs(-1) *axqs_imxo7y /(1+JRpxqs_imxo7y) +pxqf(-1) *axqf_imxo7y /(1+JRpxqf_imxo7y) +pxh(-1) *axh_imxo7y /(1+JRpxh_imxo7y ) +(pm01(-1)+tm01(-1))*am01_imxo7y /(1+JRpm01_imxo7y) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_imxo7y /(1+JRpm2_imxo7y ) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_imxo7y /(1+JRpm3r_imxo7y) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_imxo7y /(1+JRpm3k_imxo7y) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_imxo7y /(1+JRpm3q_imxo7y) +(pm59(-1)+tm59(-1))*am59_imxo7y /(1+JRpm59_imxo7y) +(pm7b(-1)+tm7b(-1))*am7b_imxo7y /(1+JRpm7b_imxo7y) +(pms(-1) )*ams_imxo7y /(1+JRpms_imxo7y ) +JSpm_im(-1)/fImxo7y(-1) )*kpnimp1x7y(-1)*fImp1x7y +btgimp1(-1)*tg(-1)*pimp1x7y(-1)*fImp1x7y/((1+trimp1(-1))*(1+btgimp1(-1)*tg(-1))) +(tpimp1(-1)+ pimp1x7y(-1)*trimp1(-1)/(1+trimp1(-1)))*fImp1x7y +pm7y_im(-1)*fm7y_im -pimp1(-1)*fImp1 $ FRML Itjkd_it tjkd_it = ( pxexe3(-1) *axe_it /(1+JRpxe_it ) +pxng(-1) *axng_it /(1+JRpxng_it) +pxne(-1) *axne_it /(1+JRpxne_it) +pm3r(-1) *am3r_it /(1+JRpm3r_it) +pm3k(-1) *am3k_it /(1+JRpm3k_it) +pm3q(-1) *am3q_it /(1+JRpm3q_it) +pxa(-1) *axa_it /(1+JRpxa_it ) +pxnf(-1) *axnf_it /(1+JRpxnf_it) +pxnz(-1) *axnz_it /(1+JRpxnz_it) +pxb(-1) *axb_it /(1+JRpxb_it ) +pxqzxo(-1) *axqz_it /(1+JRpxqz_it) +pxqs(-1) *axqs_it /(1+JRpxqs_it) +pxqf(-1) *axqf_it /(1+JRpxqf_it) +pxh(-1) *axh_it /(1+JRpxh_it ) +pxo_p(-1) *axo_it /(1+JRpxo_it ) +pm01(-1) *am01_it /(1+JRpm01_it) +pm2(-1) *am2_it /(1+JRpm2_it ) +pm59(-1) *am59_it /(1+JRpm59_it) +pm7b(-1) *am7b_it /(1+JRpm7b_it) +pm7yxim(-1)*am7y_it /(1+JRpm7y_it) +pms(-1) *ams_it /(1+JRpms_it ) )*fIt +(Spm_it(-1) +Spp_it(-1)+Spg_it(-1))*fIt/fIt(-1) - pit(-1)*fIt $ FRML Itjkd_va tjkd_va = ( pxexe3(-1) *axe_vea /(1+JRpxe_vea) +pxng(-1) *axng_vea/(1+JRpxng_vea) +pxne(-1) *axne_vea/(1+JRpxne_vea) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_vea/(1+JRpm3r_vea) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_vea/(1+JRpm3k_vea) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_vea/(1+JRpm3q_vea) +pxqzxo(-1)*bhvea(-1) +tvea(-1) +(btgxa(-1)*tg(-1)*pvea(-1)/(1+btgxa(-1)*tg(-1))) )*fVea +( pxa(-1) *axa_vma /(1+JRpxa_vma ) +pxnf(-1) *axnf_vma/(1+JRpxnf_vma) +pxnz(-1) *axnz_vma/(1+JRpxnz_vma) +pxb(-1) *axb_vma /(1+JRpxb_vma ) +pxqzxo(-1) *axqz_vma/(1+JRpxqz_vma) - pxqzxo(-1)*bhvea(-1)*fVea/fVma +pxqs(-1) *axqs_vma/(1+JRpxqs_vma) +pxqf(-1) *axqf_vma/(1+JRpxqf_vma) +pxh(-1) *axh_vma /(1+JRpxh_vma ) +pxo_p(-1) *axo_vma /(1+JRpxo_vma ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vma/(1+JRpm01_vma) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vma /(1+JRpm2_vma ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vma/(1+JRpm59_vma) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vma/(1+JRpm7b_vma) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vma/(1+JRpm7y_vma) +pms(-1) *ams_vma /(1+JRpms_vma ) +tpp_vma(-1)-(0.5 *Sppueua(-1) + 0.33*Sppueur(-1))/fVma(-1) +(btgxa(-1)*tg(-1)*pvma(-1)/(1+btgxa(-1)*tg(-1))) )*fVma + JSpm_xa(-1)*fVa/fVa(-1) -pvma(-1)*fvma-pvea(-1)*fVea $ FRML Itjkd_va1 tjkd_va1 = ( pxexe3(-1) *axe_vea /(1+JRpxe_vea) +pxng(-1) *axng_vea/(1+JRpxng_vea) +pxne(-1) *axne_vea/(1+JRpxne_vea) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_vea/(1+JRpm3r_vea) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_vea/(1+JRpm3k_vea) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_vea/(1+JRpm3q_vea) +pxqzxo(-1)*bhvea(-1) +tvea(-1) +(btgxa(-1)*tg(-1)*pvea(-1)/(1+btgxa(-1)*tg(-1))) )*fVea +( pxa(-1) *axa_vma /(1+JRpxa_vma ) +pxnf(-1) *axnf_vma/(1+JRpxnf_vma) +pxnz(-1) *axnz_vma/(1+JRpxnz_vma) +pxb(-1) *axb_vma /(1+JRpxb_vma ) +pxqzxo(-1) *axqz_vma/(1+JRpxqz_vma) - pxqzxo(-1)*bhvea(-1)*fVea/fVma +pxqs(-1) *axqs_vma/(1+JRpxqs_vma) +pxqf(-1) *axqf_vma/(1+JRpxqf_vma) +pxh(-1) *axh_vma /(1+JRpxh_vma ) +pxo_p(-1) *axo_vma /(1+JRpxo_vma ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vma/(1+JRpm01_vma) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vma /(1+JRpm2_vma ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vma/(1+JRpm59_vma) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vma/(1+JRpm7b_vma) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vma/(1+JRpm7y_vma) +pms(-1) *ams_vma /(1+JRpms_vma ) +tpp_vma(-1)-(0.5 *Sppueua(-1) + 0.33*Sppueur(-1))/fVma(-1) +(btgxa(-1)*tg(-1)*pvma(-1)/(1+btgxa(-1)*tg(-1))) )*fVma + JSpm_xa(-1)*fVa/fVa(-1) -pvma(-1)*fvma-pvea(-1)*fVea $ FRML Itjkd_vea tjkd_vea = ( pxexe3(-1) *axe_vea /(1+JRpxe_vea) +pxng(-1) *axng_vea/(1+JRpxng_vea) +pxne(-1) *axne_vea/(1+JRpxne_vea) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_vea/(1+JRpm3r_vea) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_vea/(1+JRpm3k_vea) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_vea/(1+JRpm3q_vea) +pxqzxo(-1)*bhvea(-1) +tvea(-1) +(btgxa(-1)*tg(-1)*pvea(-1)/(1+btgxa(-1)*tg(-1))) )*(1+JRpvea(-1))*fVea - pvea(-1)*fVea $ FRML Itjkd_vma tjkd_vma = ( pxa(-1) *axa_vma /(1+JRpxa_vma ) +pxnf(-1) *axnf_vma/(1+JRpxnf_vma) +pxnz(-1) *axnz_vma/(1+JRpxnz_vma) +pxb(-1) *axb_vma /(1+JRpxb_vma ) +pxqzxo(-1) *axqz_vma/(1+JRpxqz_vma) - pxqzxo(-1)*bhvea(-1)*fVea/fVma +pxqs(-1) *axqs_vma/(1+JRpxqs_vma) +pxqf(-1) *axqf_vma/(1+JRpxqf_vma) +pxh(-1) *axh_vma /(1+JRpxh_vma ) +pxo_p(-1) *axo_vma /(1+JRpxo_vma ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vma/(1+JRpm01_vma) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vma /(1+JRpm2_vma ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vma/(1+JRpm59_vma) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vma/(1+JRpm7b_vma) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vma/(1+JRpm7y_vma) +pms(-1) *ams_vma /(1+JRpms_vma ) +tpp_vma(-1)-(0.5 *Sppueua(-1) + 0.33*Sppueur(-1))/fVma(-1) +(btgxa(-1)*tg(-1)*pvma(-1)/(1+btgxa(-1)*tg(-1))) + JSpm_xa(-1)/fvma(-1) )*fVma - pvea(-1)*JRpvea(-1)*fVea - pvma(-1)*fVma $ FRML Itjkd_vb tjkd_vb = ( pxexe3(-1) *axe_veb /(1+JRpxe_veb) +pxng(-1) *axng_veb/(1+JRpxng_veb) +pxne(-1) *axne_veb/(1+JRpxne_veb) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veb/(1+JRpm3r_veb) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veb/(1+JRpm3k_veb) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veb/(1+JRpm3q_veb) +pxqzxo(-1)*bhveb(-1) +tveb(-1) +(btgxb(-1)*tg(-1)*pveb(-1)/(1+btgxb(-1)*tg(-1))) )*fVeb +( pxa(-1) *axa_vmb /(1+JRpxa_vmb ) +pxnf(-1) *axnf_vmb/(1+JRpxnf_vmb) +pxnz(-1) *axnz_vmb/(1+JRpxnz_vmb) +pxb(-1) *axb_vmb /(1+JRpxb_vmb ) +pxqzxo(-1) *axqz_vmb/(1+JRpxqz_vmb) - pxqzxo(-1)*bhveb(-1)*fVeb/fVmb +pxqs(-1) *axqs_vmb/(1+JRpxqs_vmb) +pxqf(-1) *axqf_vmb/(1+JRpxqf_vmb) +pxh(-1) *axh_vmb /(1+JRpxh_vmb ) +pxo_p(-1) *axo_vmb /(1+JRpxo_vmb ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmb/(1+JRpm01_vmb) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmb /(1+JRpm2_vmb ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmb/(1+JRpm59_vmb) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmb/(1+JRpm7b_vmb) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmb/(1+JRpm7y_vmb) +pms(-1) *ams_vmb /(1+JRpms_vmb ) +tvmb(-1) +(btgxb(-1)*tg(-1)*pvmb(-1)/(1+btgxb(-1)*tg(-1))) )*fVmb + JSpm_xb(-1)*fVb/fVb(-1) -pvmb(-1)*fvmb-pveb(-1)*fVeb $ FRML Itjkd_vb1 tjkd_vb1 = ( pxexe3(-1) *axe_veb +pxng(-1) *axng_veb +pxne(-1) *axne_veb +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veb +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veb +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veb +pxqzxo(-1)*bhveb(-1) +tveb(-1) +(btgxb(-1)*tg(-1)*pveb(-1)/(1+btgxb(-1)*tg(-1))) )*fVeb +( pxa(-1) *axa_vmb +pxnf(-1) *axnf_vmb +pxnz(-1) *axnz_vmb +pxb(-1) *axb_vmb +pxqzxo(-1) *axqz_vmb - pxqzxo(-1)*bhveb(-1)*fVeb/fVmb +pxqs(-1) *axqs_vmb +pxqf(-1) *axqf_vmb +pxh(-1) *axh_vmb +pxo_p(-1) *axo_vmb +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmb +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmb +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmb +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmb +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmb +pms(-1) *ams_vmb +tvmb(-1) +(btgxb(-1)*tg(-1)*pvmb(-1)/(1+btgxb(-1)*tg(-1))) )*fVmb + JSpm_xb(-1)*fVb/fVb(-1) -pvmb(-1)*fvmb-pveb(-1)*fVeb $ FRML Itjkd_ve tjkd_ve = ( pxexe3(-1)*axe_vee /(1+JRpxe_vee) +pxng(-1) *axng_vee/(1+JRpxng_vee) +pxne(-1) *axne_vee/(1+JRpxne_vee) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_vee/(1+JRpm3r_vee) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_vee/(1+JRpm3k_vee) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_vee/(1+JRpm3q_vee) +pxqzxo(-1)*bhvee(-1) +tvee(-1) +(btgxe(-1)*tg(-1)*pvee(-1)/(1+btgxe(-1)*tg(-1))) )*fVee +( pxa(-1) *axa_vme /(1+JRpxa_vme ) +pxnf(-1) *axnf_vme/(1+JRpxnf_vme) +pxnz(-1) *axnz_vme/(1+JRpxnz_vme) +pxb(-1) *axb_vme /(1+JRpxb_vme ) +pxqzxo(-1)*axqz_vme/(1+JRpxqz_vme) - pxqzxo(-1)*bhvee(-1)*fVee/fVme +pxqs(-1) *axqs_vme/(1+JRpxqs_vme) +pxqf(-1) *axqf_vme/(1+JRpxqf_vme) +pxh(-1) *axh_vme /(1+JRpxh_vme ) +pxo_p(-1) *axo_vme /(1+JRpxo_vme ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vme/(1+JRpm01_vme) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vme /(1+JRpm2_vme ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vme/(1+JRpm59_vme) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vme/(1+JRpm7b_vme) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vme/(1+JRpm7y_vme) +pms(-1) *ams_vme /(1+JRpms_vme ) +tvme(-1) +(btgxe(-1)*tg(-1)*pvme(-1)/(1+btgxe(-1)*tg(-1))) )*fVme + JSpm_xe(-1)*fVe/fVe(-1) -pvme(-1)*fvme-pvee(-1)*fVee $ FRML Itjkd_ve1 tjkd_ve1 = ( pxexe3(-1)*axe_vee +pxng(-1) *axng_vee +pxne(-1) *axne_vee +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_vee +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_vee +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_vee +pxqzxo(-1)*bhvee(-1) +tvee(-1) +(btgxe(-1)*tg(-1)*pvee(-1)/(1+btgxe(-1)*tg(-1))) )*fVee +( pxa(-1) *axa_vme +pxnf(-1) *axnf_vme +pxnz(-1) *axnz_vme +pxb(-1) *axb_vme +pxqzxo(-1)*axqz_vme - pxqzxo(-1)*bhvee(-1)*fVee/fVme +pxqs(-1) *axqs_vme +pxqf(-1) *axqf_vme +pxh(-1) *axh_vme +pxo_p(-1) *axo_vme +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vme +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vme +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vme +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vme +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vme +pms(-1) *ams_vme +tvme(-1) +(btgxe(-1)*tg(-1)*pvme(-1)/(1+btgxe(-1)*tg(-1))) )*fVme + JSpm_xe(-1)*fVe/fVe(-1) -pvme(-1)*fvme-pvee(-1)*fVee $ FRML Itjkd_vh tjkd_vh = ( pxexe3(-1)*axe_veh /(1+JRpxe_veh) +pxng(-1) *axng_veh/(1+JRpxng_veh) +pxne(-1) *axne_veh/(1+JRpxne_veh) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veh/(1+JRpm3r_veh) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veh/(1+JRpm3k_veh) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veh/(1+JRpm3q_veh) +pxqzxo(-1)*bhveh(-1) +tveh(-1) +(btgxh(-1)*tg(-1)*pveh(-1)/(1+btgxh(-1)*tg(-1))) )*fVeh +( pxa(-1) *axa_vmh /(1+JRpxa_vmh ) +pxnf(-1) *axnf_vmh/(1+JRpxnf_vmh) +pxnz(-1) *axnz_vmh/(1+JRpxnz_vmh) +pxb(-1) *axb_vmh /(1+JRpxb_vmh ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmh/(1+JRpxqz_vmh) - pxqzxo(-1)*bhveh(-1)*fVeh/fVmh +pxqs(-1) *axqs_vmh/(1+JRpxqs_vmh) +pxqf(-1) *axqf_vmh/(1+JRpxqf_vmh) +pxh(-1) *axh_vmh /(1+JRpxh_vmh ) +pxo_p(-1) *axo_vmh /(1+JRpxo_vmh ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmh/(1+JRpm01_vmh) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmh /(1+JRpm2_vmh ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmh/(1+JRpm59_vmh) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmh/(1+JRpm7b_vmh) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmh/(1+JRpm7y_vmh) +pms(-1) *ams_vmh /(1+JRpms_vmh ) +tvmh(-1) +(btgxh(-1)*tg(-1)*pvmh(-1)/(1+btgxh(-1)*tg(-1))) )*fVmh + JSpm_xh(-1)*fVh/fVh(-1) -pvmh(-1)*fvmh-pveh(-1)*fVeh $ FRML Itjkd_vh1 tjkd_vh1 = ( pxexe3(-1)*axe_veh +pxng(-1) *axng_veh +pxne(-1) *axne_veh +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veh +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veh +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veh +pxqzxo(-1)*bhveh(-1) +tveh(-1) +(btgxh(-1)*tg(-1)*pveh(-1)/(1+btgxh(-1)*tg(-1))) )*fVeh +( pxa(-1) *axa_vmh +pxnf(-1) *axnf_vmh +pxnz(-1) *axnz_vmh +pxb(-1) *axb_vmh +pxqzxo(-1)*axqz_vmh - pxqzxo(-1)*bhveh(-1)*fVeh/fVmh +pxqs(-1) *axqs_vmh +pxqf(-1) *axqf_vmh +pxh(-1) *axh_vmh +pxo_p(-1) *axo_vmh +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmh +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmh +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmh +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmh +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmh +pms(-1) *ams_vmh +tvmh(-1) +(btgxh(-1)*tg(-1)*pvmh(-1)/(1+btgxh(-1)*tg(-1))) )*fVmh + JSpm_xh(-1)*fVh/fVh(-1) -pvmh(-1)*fvmh-pveh(-1)*fVeh $ FRML Itjkd_vne tjkd_vne = ( pxexe3(-1)*axe_vene /(1+JRpxe_vene) +pxa(-1) *axa_vene /(1+JRpxa_vene) +pxng(-1) *axng_vene/(1+JRpxng_vene) +pxne(-1) *axne_vene/(1+JRpxne_vene) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_vene/(1+JRpm3r_vene) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_vene/(1+JRpm3k_vene) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_vene/(1+JRpm3q_vene) +pxqzxo(-1)*bhvene(-1) +tvene(-1) +(btgxne(-1)*tg(-1)*pvene(-1)/(1+btgxne(-1)*tg(-1))) )*fVene +( pxnf(-1) *axnf_vmne/(1+JRpxnf_vmne) +pxnz(-1) *axnz_vmne/(1+JRpxnz_vmne) +pxb(-1) *axb_vmne /(1+JRpxb_vmne ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmne/(1+JRpxqz_vmne) - pxqzxo(-1)*bhvene(-1)*fVene/fVmne +pxqs(-1) *axqs_vmne/(1+JRpxqs_vmne) +pxqf(-1) *axqf_vmne/(1+JRpxqf_vmne) +pxh(-1) *axh_vmne /(1+JRpxh_vmne ) +pxo_p(-1) *axo_vmne /(1+JRpxo_vmne ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmne/(1+JRpm01_vmne) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmne /(1+JRpm2_vmne ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmne/(1+JRpm59_vmne) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmne/(1+JRpm7b_vmne) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmne/(1+JRpm7y_vmne) +pms(-1) *ams_vmne /(1+JRpms_vmne ) +tvmne(-1) +(btgxne(-1)*tg(-1)*pvmne(-1)/(1+btgxne(-1)*tg(-1))) )*fVmne + JSpm_xne(-1)*fVne/fVne(-1) -pvmne(-1)*fvmne-pvene(-1)*fVene $ FRML Itjkd_vne1 tjkd_vne1 = ( pxexe3(-1)*axe_vene +pxa(-1) *axa_vene +pxng(-1) *axng_vene +pxne(-1) *axne_vene +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_vene +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_vene +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_vene +pxqzxo(-1)*bhvene(-1) +tvene(-1) +(btgxne(-1)*tg(-1)*pvene(-1)/(1+btgxne(-1)*tg(-1))) )*fVene +( pxnf(-1) *axnf_vmne +pxnz(-1) *axnz_vmne +pxb(-1) *axb_vmne +pxqzxo(-1)*axqz_vmne - pxqzxo(-1)*bhvene(-1)*fVene/fVmne +pxqs(-1) *axqs_vmne +pxqf(-1) *axqf_vmne +pxh(-1) *axh_vmne +pxo_p(-1) *axo_vmne +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmne +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmne +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmne +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmne +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmne +pms(-1) *ams_vmne +tvmne(-1) +(btgxne(-1)*tg(-1)*pvmne(-1)/(1+btgxne(-1)*tg(-1))) )*fVmne + JSpm_xne(-1)*fVne/fVne(-1) -pvmne(-1)*fvmne-pvene(-1)*fVene $ FRML Itjkd_vnf tjkd_vnf = ( pxexe3(-1)*axe_venf /(1+JRpxe_venf) +pxng(-1) *axng_venf/(1+JRpxng_venf) +pxne(-1) *axne_venf/(1+JRpxne_venf) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_venf/(1+JRpm3r_venf) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_venf/(1+JRpm3k_venf) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_venf/(1+JRpm3q_venf) +pxqzxo(-1)*bhvenf(-1) +tvenf(-1) +(btgxnf(-1)*tg(-1)*pvenf(-1)/(1+btgxnf(-1)*tg(-1))) )*fVenf +( pxa(-1) *axa_vmnf /(1+JRpxa_vmnf ) +pxnf(-1) *axnf_vmnf/(1+JRpxnf_vmnf) +pxnz(-1) *axnz_vmnf/(1+JRpxnz_vmnf) +pxb(-1) *axb_vmnf /(1+JRpxb_vmnf ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmnf/(1+JRpxqz_vmnf) - pxqzxo(-1)*bhvenf(-1)*fVenf/fVmnf +pxqs(-1) *axqs_vmnf/(1+JRpxqs_vmnf) +pxqf(-1) *axqf_vmnf/(1+JRpxqf_vmnf) +pxh(-1) *axh_vmnf /(1+JRpxh_vmnf ) +pxo_p(-1) *axo_vmnf /(1+JRpxo_vmnf ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmnf/(1+JRpm01_vmnf) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmnf /(1+JRpm2_vmnf ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmnf/(1+JRpm59_vmnf) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmnf/(1+JRpm7b_vmnf) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmnf/(1+JRpm7y_vmnf) +pms(-1) *ams_vmnf /(1+JRpms_vmnf ) +tpp_vmnf(-1) - (0.25*Sppueua(-1) + 0.33*Sppueur(-1))/fVmnf(-1) +(btgxnf(-1)*tg(-1)*pvmnf(-1)/(1+btgxnf(-1)*tg(-1))) )*fVmnf + JSpm_xnf(-1)*fVnf/fVnf(-1) -pvmnf(-1)*fvmnf-pvenf(-1)*fVenf $ FRML Itjkd_vnf1 tjkd_vnf1 = ( pxexe3(-1)*axe_venf +pxng(-1) *axng_venf +pxne(-1) *axne_venf +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_venf +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_venf +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_venf +pxqzxo(-1)*bhvenf(-1) +tvenf(-1) +(btgxnf(-1)*tg(-1)*pvenf(-1)/(1+btgxnf(-1)*tg(-1))) )*fVenf +( pxa(-1) *axa_vmnf +pxnf(-1) *axnf_vmnf +pxnz(-1) *axnz_vmnf +pxb(-1) *axb_vmnf +pxqzxo(-1)*axqz_vmnf - pxqzxo(-1)*bhvenf(-1)*fVenf/fVmnf +pxqs(-1) *axqs_vmnf +pxqf(-1) *axqf_vmnf +pxh(-1) *axh_vmnf +pxo_p(-1) *axo_vmnf +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmnf +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmnf +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmnf +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmnf +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmnf +pms(-1) *ams_vmnf +tpp_vmnf(-1) - (0.25*Sppueua(-1) + 0.33*Sppueur(-1))/fVmnf(-1) +(btgxnf(-1)*tg(-1)*pvmnf(-1)/(1+btgxnf(-1)*tg(-1))) )*fVmnf + JSpm_xnf(-1)*fVnf/fVnf(-1) -pvmnf(-1)*fvmnf-pvenf(-1)*fVenf $ FRML Itjkd_vng tjkd_vng = ( pxexe3(-1)*axe_veng /(1+JRpxe_veng) +pxng(-1) *axng_veng/(1+JRpxng_veng) +pxne(-1) *axne_veng/(1+JRpxne_veng) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veng/(1+JRpm3r_veng) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veng/(1+JRpm3k_veng) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veng/(1+JRpm3q_veng) +pxqzxo(-1)*bhveng(-1) +tveng(-1) +(btgxng(-1)*tg(-1)*pveng(-1)/(1+btgxng(-1)*tg(-1))) )*fVeng +( pxa(-1) *axa_vmng /(1+JRpxa_vmng ) +pxnf(-1) *axnf_vmng/(1+JRpxnf_vmng) +pxnz(-1) *axnz_vmng/(1+JRpxnz_vmng) +pxb(-1) *axb_vmng /(1+JRpxb_vmng ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmng/(1+JRpxqz_vmng) - pxqzxo(-1)*bhveng(-1)*fVeng/fVmng +pxqs(-1) *axqs_vmng/(1+JRpxqs_vmng) +pxqf(-1) *axqf_vmng/(1+JRpxqf_vmng) +pxh(-1) *axh_vmng /(1+JRpxh_vmng ) +pxo_p(-1) *axo_vmng /(1+JRpxo_vmng ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmng/(1+JRpm01_vmng) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmng /(1+JRpm2_vmng ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmng/(1+JRpm59_vmng) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmng/(1+JRpm7b_vmng) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmng/(1+JRpm7y_vmng) +pms(-1) *ams_vmng /(1+JRpms_vmng ) +tvmng(-1) +(btgxng(-1)*tg(-1)*pvmng(-1)/(1+btgxng(-1)*tg(-1))) )*fVmng + JSpm_xng(-1)*fVng/fVng(-1) -pvmng(-1)*fvmng-pveng(-1)*fVeng $ FRML Itjkd_vng1 tjkd_vng1 = ( pxexe3(-1)*axe_veng +pxng(-1) *axng_veng +pxne(-1) *axne_veng +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veng +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veng +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veng +pxqzxo(-1)*bhveng(-1) +tveng(-1) +(btgxng(-1)*tg(-1)*pveng(-1)/(1+btgxng(-1)*tg(-1))) )*fVeng +( pxa(-1) *axa_vmng +pxnf(-1) *axnf_vmng +pxnz(-1) *axnz_vmng +pxb(-1) *axb_vmng +pxqzxo(-1)*axqz_vmng - pxqzxo(-1)*bhveng(-1)*fVeng/fVmng +pxqs(-1) *axqs_vmng +pxqf(-1) *axqf_vmng +pxh(-1) *axh_vmng +pxo_p(-1) *axo_vmng +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmng +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmng +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmng +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmng +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmng +pms(-1) *ams_vmng +tvmng(-1) +(btgxng(-1)*tg(-1)*pvmng(-1)/(1+btgxng(-1)*tg(-1))) )*fVmng + JSpm_xng(-1)*fVng/fVng(-1) -pvmng(-1)*fvmng-pveng(-1)*fVeng $ FRML Itjkd_vnz tjkd_vnz = ( pxexe3(-1)*axe_venz /(1+JRpxe_venz) +pxng(-1) *axng_venz/(1+JRpxng_venz) +pxne(-1) *axne_venz/(1+JRpxne_venz) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_venz/(1+JRpm3r_venz) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_venz/(1+JRpm3k_venz) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_venz/(1+JRpm3q_venz) +pxqzxo(-1)*bhvenz(-1) +tvenz(-1) +(btgxnz(-1)*tg(-1)*pvenz(-1)/(1+btgxnz(-1)*tg(-1))) )*fVenz +( pxa(-1) *axa_vmnz /(1+JRpxa_vmnz ) +pxnf(-1) *axnf_vmnz/(1+JRpxnf_vmnz) +pxnz(-1) *axnz_vmnz/(1+JRpxnz_vmnz) +pxb(-1) *axb_vmnz /(1+JRpxb_vmnz ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmnz/(1+JRpxqz_vmnz) - pxqzxo(-1)*bhvenz(-1)*fVenz/fVmnz +pxqs(-1) *axqs_vmnz/(1+JRpxqs_vmnz) +pxqf(-1) *axqf_vmnz/(1+JRpxqf_vmnz) +pxh(-1) *axh_vmnz /(1+JRpxh_vmnz ) +pxo_p(-1) *axo_vmnz /(1+JRpxo_vmnz ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmnz/(1+JRpm01_vmnz) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmnz /(1+JRpm2_vmnz ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmnz/(1+JRpm59_vmnz) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmnz/(1+JRpm7b_vmnz) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmnz/(1+JRpm7y_vmnz) +pms(-1) *ams_vmnz /(1+JRpms_vmnz ) +tvmnz(-1) +(btgxnz(-1)*tg(-1)*pvmnz(-1)/(1+btgxnz(-1)*tg(-1))) )*fVmnz + JSpm_xnz(-1)*fVnz/fVnz(-1) -pvmnz(-1)*fvmnz-pvenz(-1)*fVenz $ FRML Itjkd_vnz1 tjkd_vnz1 = ( pxexe3(-1)*axe_venz +pxng(-1) *axng_venz +pxne(-1) *axne_venz +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_venz +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_venz +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_venz +pxqzxo(-1)*bhvenz(-1) +tvenz(-1) +(btgxnz(-1)*tg(-1)*pvenz(-1)/(1+btgxnz(-1)*tg(-1))) )*fVenz +( pxa(-1) *axa_vmnz +pxnf(-1) *axnf_vmnz +pxnz(-1) *axnz_vmnz +pxb(-1) *axb_vmnz +pxqzxo(-1)*axqz_vmnz - pxqzxo(-1)*bhvenz(-1)*fVenz/fVmnz +pxqs(-1) *axqs_vmnz +pxqf(-1) *axqf_vmnz +pxh(-1) *axh_vmnz +pxo_p(-1) *axo_vmnz +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmnz +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmnz +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmnz +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmnz +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmnz +pms(-1) *ams_vmnz +tvmnz(-1) +(btgxnz(-1)*tg(-1)*pvmnz(-1)/(1+btgxnz(-1)*tg(-1))) )*fVmnz + JSpm_xnz(-1)*fVnz/fVnz(-1) -pvmnz(-1)*fvmnz-pvenz(-1)*fVenz $ FRML Itjkd_vqf tjkd_vqf = ( pxexe3(-1)*axe_veqf /(1+JRpxe_veqf) +pxng(-1) *axng_veqf/(1+JRpxng_veqf) +pxne(-1) *axne_veqf/(1+JRpxne_veqf) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veqf/(1+JRpm3r_veqf) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veqf/(1+JRpm3k_veqf) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veqf/(1+JRpm3q_veqf) +pxqzxo(-1)*bhveqf(-1) +tveqf(-1) +(btgxqf(-1)*tg(-1)*pveqf(-1)/(1+btgxqf(-1)*tg(-1))) )*fVeqf +( pxa(-1) *axa_vmqf /(1+JRpxa_vmqf ) +pxnf(-1) *axnf_vmqf/(1+JRpxnf_vmqf) +pxnz(-1) *axnz_vmqf/(1+JRpxnz_vmqf) +pxb(-1) *axb_vmqf /(1+JRpxb_vmqf ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmqf/(1+JRpxqz_vmqf) - pxqzxo(-1)*bhveqf(-1)*fVeqf/fVmqf +pxqs(-1) *axqs_vmqf/(1+JRpxqs_vmqf) +pxqf(-1) *axqf_vmqf/(1+JRpxqf_vmqf) +pxh(-1) *axh_vmqf /(1+JRpxh_vmqf ) +pxo_p(-1) *axo_vmqf /(1+JRpxo_vmqf ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmqf/(1+JRpm01_vmqf) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmqf /(1+JRpm2_vmqf ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmqf/(1+JRpm59_vmqf) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmqf/(1+JRpm7b_vmqf) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmqf/(1+JRpm7y_vmqf) +pms(-1) *ams_vmqf /(1+JRpms_vmqf ) +tvmqf(-1) +(btgxqf(-1)*tg(-1)*pvmqf(-1)/(1+btgxqf(-1)*tg(-1))) )*fVmqf + JSpm_xqf(-1)*fVqf/fVqf(-1) -pvmqf(-1)*fvmqf-pveqf(-1)*fVeqf $ FRML Itjkd_vqf1 tjkd_vqf1 = ( pxexe3(-1)*axe_veqf +pxng(-1) *axng_veqf +pxne(-1) *axne_veqf +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veqf +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veqf +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veqf +pxqzxo(-1)*bhveqf(-1) +tveqf(-1) +(btgxqf(-1)*tg(-1)*pveqf(-1)/(1+btgxqf(-1)*tg(-1))) )*fVeqf +( pxa(-1) *axa_vmqf +pxnf(-1) *axnf_vmqf +pxnz(-1) *axnz_vmqf +pxb(-1) *axb_vmqf +pxqzxo(-1)*axqz_vmqf - pxqzxo(-1)*bhveqf(-1)*fVeqf/fVmqf +pxqs(-1) *axqs_vmqf +pxqf(-1) *axqf_vmqf +pxh(-1) *axh_vmqf +pxo_p(-1) *axo_vmqf +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmqf +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmqf +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmqf +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmqf +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmqf +pms(-1) *ams_vmqf +tvmqf(-1) +(btgxqf(-1)*tg(-1)*pvmqf(-1)/(1+btgxqf(-1)*tg(-1))) )*fVmqf + JSpm_xqf(-1)*fVqf/fVqf(-1) -pvmqf(-1)*fvmqf-pveqf(-1)*fVeqf $ FRML Itjkd_vqs tjkd_vqs = ( pxexe3(-1)*axe_veqs /(1+JRpxe_veqs) +pxng(-1) *axng_veqs/(1+JRpxng_veqs) +pxne(-1) *axne_veqs/(1+JRpxne_veqs) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veqs/(1+JRpm3r_veqs) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veqs/(1+JRpm3k_veqs) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veqs/(1+JRpm3q_veqs) +pxqzxo(-1)*bhveqs(-1) +tveqs(-1) +(btgxqs(-1)*tg(-1)*pveqs(-1)/(1+btgxqs(-1)*tg(-1))) )*fVeqs +( pxa(-1) *axa_vmqs /(1+JRpxa_vmqs ) +pxnf(-1) *axnf_vmqs/(1+JRpxnf_vmqs) +pxnz(-1) *axnz_vmqs/(1+JRpxnz_vmqs) +pxb(-1) *axb_vmqs /(1+JRpxb_vmqs ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmqs/(1+JRpxqz_vmqs) - pxqzxo(-1)*bhveqs(-1)*fVeqs/fVmqs +pxqs(-1) *axqs_vmqs/(1+JRpxqs_vmqs) +pxqf(-1) *axqf_vmqs/(1+JRpxqf_vmqs) +pxh(-1) *axh_vmqs /(1+JRpxh_vmqs ) +pxo_p(-1) *axo_vmqs /(1+JRpxo_vmqs ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmqs/(1+JRpm01_vmqs) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmqs /(1+JRpm2_vmqs ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmqs/(1+JRpm59_vmqs) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmqs/(1+JRpm7b_vmqs) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmqs/(1+JRpm7y_vmqs) +pms(-1) *ams_vmqs /(1+JRpms_vmqs ) +tvmqs(-1) +(btgxqs(-1)*tg(-1)*pvmqs(-1)/(1+btgxqs(-1)*tg(-1))) )*fVmqs + JSpm_xqs(-1)*fVqs/fVqs(-1) -pvmqs(-1)*fvmqs-pveqs(-1)*fVeqs $ FRML Itjkd_vqs1 tjkd_vqs1 = ( pxexe3(-1)*axe_veqs +pxng(-1) *axng_veqs +pxne(-1) *axne_veqs +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veqs +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veqs +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veqs +pxqzxo(-1)*bhveqs(-1) +tveqs(-1) +(btgxqs(-1)*tg(-1)*pveqs(-1)/(1+btgxqs(-1)*tg(-1))) )*fVeqs +( pxa(-1) *axa_vmqs +pxnf(-1) *axnf_vmqs +pxnz(-1) *axnz_vmqs +pxb(-1) *axb_vmqs +pxqzxo(-1)*axqz_vmqs - pxqzxo(-1)*bhveqs(-1)*fVeqs/fVmqs +pxqs(-1) *axqs_vmqs +pxqf(-1) *axqf_vmqs +pxh(-1) *axh_vmqs +pxo_p(-1) *axo_vmqs +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmqs +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmqs +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmqs +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmqs +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmqs +pms(-1) *ams_vmqs +tvmqs(-1) +(btgxqs(-1)*tg(-1)*pvmqs(-1)/(1+btgxqs(-1)*tg(-1))) )*fVmqs + JSpm_xqs(-1)*fVqs/fVqs(-1) -pvmqs(-1)*fvmqs-pveqs(-1)*fVeqs $ FRML Itjkd_vqz tjkd_vqz = ( pxexe3(-1)*axe_veqz /(1+JRpxe_veqz) +pxng(-1) *axng_veqz/(1+JRpxng_veqz) +pxne(-1) *axne_veqz/(1+JRpxne_veqz) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veqz/(1+JRpm3r_veqz) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veqz/(1+JRpm3k_veqz) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veqz/(1+JRpm3q_veqz) +pxqzxo(-1)*bhveqz(-1) +tveqz(-1) +(btgxqz(-1)*tg(-1)*pveqz(-1)/(1+btgxqz(-1)*tg(-1))) )*fVeqz +( pxa(-1) *axa_vmqz /(1+JRpxa_vmqz ) +pxnf(-1) *axnf_vmqz/(1+JRpxnf_vmqz) +pxnz(-1) *axnz_vmqz/(1+JRpxnz_vmqz) +pxb(-1) *axb_vmqz /(1+JRpxb_vmqz ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmqz/(1+JRpxqz_vmqz) - pxqzxo(-1)*bhveqz(-1)*fVeqz/fVmqz +pxqs(-1) *axqs_vmqz/(1+JRpxqs_vmqz) +pxqf(-1) *axqf_vmqz/(1+JRpxqf_vmqz) +pxh(-1) *axh_vmqz /(1+JRpxh_vmqz ) +pxo_p(-1) *axo_vmqz /(1+JRpxo_vmqz ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmqz/(1+JRpm01_vmqz) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmqz /(1+JRpm2_vmqz ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmqz/(1+JRpm59_vmqz) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmqz/(1+JRpm7b_vmqz) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmqz/(1+JRpm7y_vmqz) +pms(-1) *ams_vmqz /(1+JRpms_vmqz ) +tvmqz(-1) +(btgxqz(-1)*tg(-1)*pvmqz(-1)/(1+btgxqz(-1)*tg(-1))) )*fVmqz + JSpm_xqz(-1)*fVqz/fVqz(-1) -pvmqz(-1)*fvmqz-pveqz(-1)*fVeqz $ FRML Itjkd_vqz1 tjkd_vqz1 = ( pxexe3(-1)*axe_veqz +pxng(-1) *axng_veqz +pxne(-1) *axne_veqz +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veqz +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veqz +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veqz +pxqzxo(-1)*bhveqz(-1) +tveqz(-1) +(btgxqz(-1)*tg(-1)*pveqz(-1)/(1+btgxqz(-1)*tg(-1))) )*fVeqz +( pxa(-1) *axa_vmqz +pxnf(-1) *axnf_vmqz +pxnz(-1) *axnz_vmqz +pxb(-1) *axb_vmqz +pxqzxo(-1)*axqz_vmqz - pxqzxo(-1)*bhveqz(-1)*fVeqz/fVmqz +pxqs(-1) *axqs_vmqz +pxqf(-1) *axqf_vmqz +pxh(-1) *axh_vmqz +pxo_p(-1) *axo_vmqz +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmqz +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmqz +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmqz +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmqz +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmqz +pms(-1) *ams_vmqz +tvmqz(-1) +(btgxqz(-1)*tg(-1)*pvmqz(-1)/(1+btgxqz(-1)*tg(-1))) )*fVmqz + JSpm_xqz(-1)*fVqz/fVqz(-1) -pvmqz(-1)*fvmqz-pveqz(-1)*fVeqz $ FRML Itjkd_vo tjkd_vo = ( pxexe3(-1)*axe_veo /(1+JRpxe_veo) +pxng(-1) *axng_veo/(1+JRpxng_veo) +pxne(-1) *axne_veo/(1+JRpxne_veo) +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veo/(1+JRpm3r_veo) +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veo/(1+JRpm3k_veo) +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veo/(1+JRpm3q_veo) +pxqzxo(-1)*bhveo(-1) +tveo(-1) +(btgxo(-1)*tg(-1)*pveo(-1)/(1+btgxo(-1)*tg(-1))) )*fVeo +( pxa(-1) *axa_vmo /(1+JRpxa_vmo ) +pxnf(-1) *axnf_vmo/(1+JRpxnf_vmo) +pxnz(-1) *axnz_vmo/(1+JRpxnz_vmo) +pxb(-1) *axb_vmo /(1+JRpxb_vmo ) +pxqzxo(-1)*axqz_vmo/(1+JRpxqz_vmo) - pxqzxo(-1)*bhveo(-1)*fVeo/fVmo +pxqs(-1) *axqs_vmo/(1+JRpxqs_vmo) +pxqf(-1) *axqf_vmo/(1+JRpxqf_vmo) +pxh(-1) *axh_vmo /(1+JRpxh_vmo ) +pxo_p(-1) *axo_vmo /(1+JRpxo_vmo ) +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmo/(1+JRpm01_vmo) +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmo /(1+JRpm2_vmo ) +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmo/(1+JRpm59_vmo) +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmo/(1+JRpm7b_vmo) +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmo/(1+JRpm7y_vmo) +pms(-1) *ams_vmo /(1+JRpms_vmo ) +tvmo(-1) +(btgxo(-1)*tg(-1)*pvmo(-1)/(1+btgxo(-1)*tg(-1))) )*fVmo + JSpm_xo(-1)*fVo/fVo(-1) -pvmo(-1)*fvmo-pveo(-1)*fVeo $ FRML Itjkd_vo1 tjkd_vo1 = ( pxexe3(-1)*axe_veo +pxng(-1) *axng_veo +pxne(-1) *axne_veo +(pm3r(-1)+tm3r(-1))*am3r_veo +(pm3k(-1)+tm3k(-1))*am3k_veo +(pm3q(-1)+tm3q(-1))*am3q_veo +pxqzxo(-1)*bhveo(-1) +tveo(-1) +(btgxo(-1)*tg(-1)*pveo(-1)/(1+btgxo(-1)*tg(-1))) )*fVeo +( pxa(-1) *axa_vmo +pxnf(-1) *axnf_vmo +pxnz(-1) *axnz_vmo +pxb(-1) *axb_vmo +pxqzxo(-1)*axqz_vmo - pxqzxo(-1)*bhveo(-1)*fVeo/fVmo +pxqs(-1) *axqs_vmo +pxqf(-1) *axqf_vmo +pxh(-1) *axh_vmo +pxo_p(-1) *axo_vmo +(pm01(-1) +tm01(-1))*am01_vmo +(pm2(-1) +tm2(-1) )*am2_vmo +(pm59(-1) +tm59(-1))*am59_vmo +(pm7b(-1) +tm7b(-1))*am7b_vmo +(pm7yxim(-1)+tm7y(-1))*am7y_vmo +pms(-1) *ams_vmo +tvmo(-1) +(btgxo(-1)*tg(-1)*pvmo(-1)/(1+btgxo(-1)*tg(-1))) )*fVmo + JSpm_xo(-1)*fVo/fVo(-1) -pvmo(-1)*fvmo-pveo(-1)*fVeo $ FRML ITJKD_dil tjkd_dil = fdil - pil(-1)*fil $ () Rækker FRML Itjkd_xa tjkd_xa = pxa(-1) *(axa_cb /(1+JRpxa_cb )*fCb +axa_ce /(1+JRpxa_ce )*fCe +axa_cf /(1+JRpxa_cf )*fCf +axa_cg /(1+JRpxa_cg )*fCg +axa_ch /(1+JRpxa_ch )*fCh +axa_co /(1+JRpxa_co )*fCo +axa_cs /(1+JRpxa_cs )*fCs +axa_cv /(1+JRpxa_cv )*fCv +axa_e01 /(1+JRpxa_e01 )*fE01 +axa_e2 /(1+JRpxa_e2 )*fE2 +axa_e3x /(1+JRpxa_e3x )*fE3x +axa_e59 /(1+JRpxa_e59 )*fE59 +axa_e7y /(1+JRpxa_e7y )*fE7y +axa_esq /(1+JRpxa_esq )*fEsq +axa_ib /(1+JRpxa_ib )*fIb +axa_ikn /(1+JRpxa_ikn )*fIkn +axa_imxo7y/(1+JRpxa_imxo7y)*fImxo7y +axa_it /(1+JRpxa_it )*fIt +axa_vma /(1+JRpxa_vma )*fVma +axa_vmb /(1+JRpxa_vmb )*fVmb +axa_vme /(1+JRpxa_vme )*fVme +axa_vmh /(1+JRpxa_vmh )*fVmh + axa_vene /(1+JRpxa_vene )*fVene +axa_vmnf /(1+JRpxa_vmnf )*fVmnf +axa_vmng /(1+JRpxa_vmng )*fVmng +axa_vmnz /(1+JRpxa_vmnz )*fVmnz +axa_vmo /(1+JRpxa_vmo )*fVmo +axa_vmqf /(1+JRpxa_vmqf )*fVmqf +axa_vmqs /(1+JRpxa_vmqs )*fVmqs +axa_vmqz /(1+JRpxa_vmqz )*fVmqz ) +pxa(-1)*Xa_il/pxa -pxa(-1)*fXa $ FRML Itjkd_xa1 tjkd_xa1 = pxa(-1) *(axa_cb *fCb +axa_ce *fCe +axa_cf *fCf +axa_cg *fCg +axa_ch *fCh +axa_co *fCo +axa_cs *fCs +axa_cv *fCv +axa_e01 *fE01 +axa_e2 *fE2 +axa_e3x *fE3x +axa_e59 *fE59 +axa_e7y *fE7y +axa_esq *fEsq +axa_ib *fIb +axa_ikn *fIkn +axa_imxo7y*fImxo7y +axa_it *fIt +axa_vma *fVma +axa_vmb *fVmb +axa_vme *fVme +axa_vmh *fVmh + axa_vene *fVene +axa_vmnf *fVmnf +axa_vmng *fVmng +axa_vmnz *fVmnz +axa_vmo *fVmo +axa_vmqf *fVmqf +axa_vmqs *fVmqs +axa_vmqz *fVmqz) +pxa(-1)*Xa_il/pxa -pxa(-1)*fXa $ FRML Itjkd_xnf tjkd_xnf = pxnf(-1) *(axnf_cb /(1+JRpxnf_cb )*fCb +axnf_ce /(1+JRpxnf_ce )*fCe +axnf_cf /(1+JRpxnf_cf )*fCf +axnf_cg /(1+JRpxnf_cg )*fCg +axnf_ch /(1+JRpxnf_ch )*fCh +axnf_co /(1+JRpxnf_co )*fCo +axnf_cs /(1+JRpxnf_cs )*fCs +axnf_cv /(1+JRpxnf_cv )*fCv +axnf_e01 /(1+JRpxnf_e01 )*fE01 +axnf_e2 /(1+JRpxnf_e2 )*fE2 +axnf_e3x /(1+JRpxnf_e3x )*fE3x +axnf_e59 /(1+JRpxnf_e59 )*fE59 +axnf_e7y /(1+JRpxnf_e7y )*fE7y +axnf_esq /(1+JRpxnf_esq )*fEsq +axnf_ib /(1+JRpxnf_ib )*fIb +axnf_ikn /(1+JRpxnf_ikn )*fIkn +axnf_imxo7y/(1+JRpxnf_imxo7y)*fImxo7y +axnf_it /(1+JRpxnf_it )*fIt +axnf_vma /(1+JRpxnf_vma )*fVma +axnf_vmb /(1+JRpxnf_vmb )*fVmb +axnf_vme /(1+JRpxnf_vme )*fVme +axnf_vmh /(1+JRpxnf_vmh )*fVmh +axnf_vmne /(1+JRpxnf_vmne )*fVmne +axnf_vmnf /(1+JRpxnf_vmnf )*fVmnf +axnf_vmng /(1+JRpxnf_vmng )*fVmng +axnf_vmnz /(1+JRpxnf_vmnz )*fVmnz +axnf_vmo /(1+JRpxnf_vmo )*fVmo +axnf_vmqf /(1+JRpxnf_vmqf )*fVmqf +axnf_vmqs /(1+JRpxnf_vmqs )*fVmqs +axnf_vmqz /(1+JRpxnf_vmqz )*fVmqz ) +pxnf(-1)*Xnf_il/pxnf -pxnf(-1)*fXnf $ FRML Itjkd_xnf1 tjkd_xnf1 = pxnf(-1) *(axnf_cb *fCb +axnf_ce *fCe +axnf_cf *fCf +axnf_cg *fCg +axnf_ch *fCh +axnf_co *fCo +axnf_cs *fCs +axnf_cv *fCv +axnf_e01 *fE01 +axnf_e2 *fE2 +axnf_e3x *fE3x +axnf_e59 *fE59 +axnf_e7y *fE7y +axnf_esq *fEsq +axnf_ib *fIb +axnf_ikn *fIkn +axnf_imxo7y*fImxo7y +axnf_it *fIt +axnf_vma *fVma +axnf_vmb *fVmb +axnf_vme *fVme +axnf_vmh *fVmh + axnf_vmne *fVmne +axnf_vmnf *fVmnf +axnf_vmng *fVmng +axnf_vmnz *fVmnz +axnf_vmo *fVmo +axnf_vmqf *fVmqf +axnf_vmqs *fVmqs +axnf_vmqz *fVmqz) +pxnf(-1)*Xnf_il/pxnf -pxnf(-1)*fXnf $ FRML Itjkd_xb tjkd_xb = pxb(-1) *(axb_cb /(1+JRpxb_cb )*fCb +axb_ce /(1+JRpxb_ce )*fCe +axb_cf /(1+JRpxb_cf )*fCf +axb_cg /(1+JRpxb_cg )*fCg +axb_ch /(1+JRpxb_ch )*fCh +axb_co /(1+JRpxb_co )*fCo +axb_cs /(1+JRpxb_cs )*fCs +axb_cv /(1+JRpxb_cv )*fCv +axb_e01 /(1+JRpxb_e01 )*fE01 +axb_e2 /(1+JRpxb_e2 )*fE2 +axb_e3x /(1+JRpxb_e3x )*fE3x +axb_e59 /(1+JRpxb_e59 )*fE59 +axb_e7y /(1+JRpxb_e7y )*fE7y +axb_esq /(1+JRpxb_esq )*fEsq +axb_ib /(1+JRpxb_ib )*fIb +axb_ikn /(1+JRpxb_ikn )*fIkn +axb_imxo7y/(1+JRpxb_imxo7y)*fImxo7y +axb_it /(1+JRpxb_it )*fIt +axb_vma /(1+JRpxb_vma )*fVma +axb_vmb /(1+JRpxb_vmb )*fVmb +axb_vme /(1+JRpxb_vme )*fVme +axb_vmh /(1+JRpxb_vmh )*fVmh +axb_vmne /(1+JRpxb_vmne )*fVmne +axb_vmnf /(1+JRpxb_vmnf )*fVmnf +axb_vmng /(1+JRpxb_vmng )*fVmng +axb_vmnz /(1+JRpxb_vmnz )*fVmnz +axb_vmo /(1+JRpxb_vmo )*fVmo +axb_vmqf /(1+JRpxb_vmqf )*fVmqf +axb_vmqs /(1+JRpxb_vmqs )*fVmqs +axb_vmqz /(1+JRpxb_vmqz )*fVmqz ) +pxb(-1)*Xb_il/pxb -pxb(-1)*fXb $ FRML Itjkd_xb1 tjkd_xb1 = pxb(-1) *(axb_cb *fCb +axb_ce *fCe +axb_cf *fCf +axb_cg *fCg +axb_ch *fCh +axb_co *fCo +axb_cs *fCs +axb_cv *fCv +axb_e01 *fE01 +axb_e2 *fE2 +axb_e3x *fE3x +axb_e59 *fE59 +axb_e7y *fE7y +axb_esq *fEsq +axb_ib *fIb +axb_ikn *fIkn +axb_imxo7y*fImxo7y +axb_it *fIt +axb_vma *fVma +axb_vmb *fVmb +axb_vme *fVme +axb_vmh *fVmh +axb_vmne *fVmne +axb_vmnf *fVmnf +axb_vmng *fVmng +axb_vmnz *fVmnz +axb_vmo *fVmo +axb_vmqf *fVmqf +axb_vmqs *fVmqs +axb_vmqz *fVmqz) +pxb(-1)*Xb_il/pxb -pxb(-1)*fXb $ FRML Itjkd_xne tjkd_xne = pxne(-1) *(axne_cb /(1+JRpxne_cb )*fCb +axne_ce /(1+JRpxne_ce )*fCe +axne_cf /(1+JRpxne_cf )*fCf +axne_cg /(1+JRpxne_cg )*fCg +axne_ch /(1+JRpxne_ch )*fCh +axne_co /(1+JRpxne_co )*fCo +axne_cs /(1+JRpxne_cs )*fCs +axne_cv /(1+JRpxne_cv )*fCv +axne_e01 /(1+JRpxne_e01 )*fE01 +axne_e2 /(1+JRpxne_e2 )*fE2 +axne_e3x /(1+JRpxne_e3x )*fE3x +axne_e59 /(1+JRpxne_e59 )*fE59 +axne_e7y /(1+JRpxne_e7y )*fE7y +axne_esq /(1+JRpxne_esq )*fEsq +axne_ib /(1+JRpxne_ib )*fIb +axne_ikn /(1+JRpxne_ikn )*fIkn +axne_imxo7y/(1+JRpxne_imxo7y)*fImxo7y +axne_it /(1+JRpxne_it )*fIt +axne_vea /(1+JRpxne_vea )*fVea +axne_veb /(1+JRpxne_veb )*fVeb +axne_vee /(1+JRpxne_vee )*fVee +axne_veh /(1+JRpxne_veh )*fVeh +axne_vene /(1+JRpxne_vene )*fVene +axne_venf /(1+JRpxne_venf )*fVenf +axne_veng /(1+JRpxne_veng )*fVeng +axne_venz /(1+JRpxne_venz )*fVenz +axne_veo /(1+JRpxne_veo )*fVeo +axne_veqf /(1+JRpxne_veqf )*fVeqf +axne_veqs /(1+JRpxne_veqs )*fVeqs +axne_veqz /(1+JRpxne_veqz )*fVeqz ) +pxne(-1)*Xne_il/pxne -pxne(-1)*fXne $ FRML Itjkd_xne1 tjkd_xne1 = pxne(-1) *(axne_cb *fCb +axne_ce *fCe +axne_cf *fCf +axne_cg *fCg +axne_ch *fCh +axne_co *fCo +axne_cs *fCs +axne_cv *fCv +axne_e01 *fE01 +axne_e2 *fE2 +axne_e3x *fE3x +axne_e59 *fE59 +axne_e7y *fE7y +axne_esq *fEsq +axne_ib *fIb +axne_ikn *fIkn +axne_imxo7y*fImxo7y +axne_it *fIt +axne_vea *fVea +axne_veb *fVeb +axne_vee *fVee +axne_veh *fVeh +axne_vene *fVene +axne_venf *fVenf +axne_veng *fVeng +axne_venz *fVenz +axne_veo *fVeo +axne_veqf *fVeqf +axne_veqs *fVeqs +axne_veqz *fVeqz) +pxne(-1)*Xne_il/pxne -pxne(-1)*fXne $ FRML Itjkd_xng tjkd_xng = pxng(-1) *(axng_cb /(1+JRpxng_cb )*fCb +axng_ce /(1+JRpxng_ce )*fCe +axng_cf /(1+JRpxng_cf )*fCf +axng_cg /(1+JRpxng_cg )*fCg +axng_ch /(1+JRpxng_ch )*fCh +axng_co /(1+JRpxng_co )*fCo +axng_cs /(1+JRpxng_cs )*fCs +axng_cv /(1+JRpxng_cv )*fCv +axng_e01 /(1+JRpxng_e01 )*fE01 +axng_e2 /(1+JRpxng_e2 )*fE2 +axng_e3x /(1+JRpxng_e3x )*fE3x +axng_e59 /(1+JRpxng_e59 )*fE59 +axng_e7y /(1+JRpxng_e7y )*fE7y +axng_esq /(1+JRpxng_esq )*fEsq +axng_ib /(1+JRpxng_ib )*fIb +axng_ikn /(1+JRpxng_ikn )*fIkn +axng_imxo7y/(1+JRpxng_imxo7y)*fImxo7y +axng_it /(1+JRpxng_it )*fIt +axng_vea /(1+JRpxng_vea )*fVea +axng_veb /(1+JRpxng_veb )*fVeb +axng_vee /(1+JRpxng_vee )*fVee +axng_veh /(1+JRpxng_veh )*fVeh +axng_vene /(1+JRpxng_vene )*fVene +axng_venf /(1+JRpxng_venf )*fVenf +axng_veng /(1+JRpxng_veng )*fVeng +axng_venz /(1+JRpxng_venz )*fVenz +axng_veo /(1+JRpxng_veo )*fVeo +axng_veqf /(1+JRpxng_veqf )*fVeqf +axng_veqs /(1+JRpxng_veqs )*fVeqs +axng_veqz /(1+JRpxng_veqz )*fVeqz ) +pxng(-1)*Xng_il/pxng -pxng(-1)*fXng $ FRML Itjkd_xng1 tjkd_xng1 = pxng(-1) *(axng_cb *fCb +axng_ce *fCe +axng_cf *fCf +axng_cg *fCg +axng_ch *fCh +axng_co *fCo +axng_cs *fCs +axng_cv *fCv +axng_e01 *fE01 +axng_e2 *fE2 +axng_e3x *fE3x +axng_e59 *fE59 +axng_e7y *fE7y +axng_esq *fEsq +axng_ib *fIb +axng_ikn *fIkn +axng_imxo7y*fImxo7y +axng_it *fIt +axng_vea *fVea +axng_veb *fVeb +axng_vee *fVee +axng_veh *fVeh +axng_vene *fVene +axng_venf *fVenf +axng_veng *fVeng +axng_venz *fVenz +axng_veo *fVeo +axng_veqf *fVeqf +axng_veqs *fVeqs +axng_veqz *fVeqz) +pxng(-1)*Xng_il/pxng -pxng(-1)*fXng $ FRML Itjkd_xnz tjkd_xnz = pxnz(-1) *(axnz_cb /(1+JRpxnz_cb )*fCb +axnz_ce /(1+JRpxnz_ce )*fCe +axnz_cf /(1+JRpxnz_cf )*fCf +axnz_cg /(1+JRpxnz_cg )*fCg +axnz_ch /(1+JRpxnz_ch )*fCh +axnz_co /(1+JRpxnz_co )*fCo +axnz_cs /(1+JRpxnz_cs )*fCs +axnz_cv /(1+JRpxnz_cv )*fCv +axnz_e01 /(1+JRpxnz_e01 )*fE01 +axnz_e2 /(1+JRpxnz_e2 )*fE2 +axnz_e3x /(1+JRpxnz_e3x )*fE3x +axnz_e59 /(1+JRpxnz_e59 )*fE59 +axnz_e7y /(1+JRpxnz_e7y )*fE7y +axnz_esq /(1+JRpxnz_esq )*fEsq +axnz_ib /(1+JRpxnz_ib )*fIb +axnz_ikn /(1+JRpxnz_ikn )*fIkn +axnz_imxo7y/(1+JRpxnz_imxo7y)*fImxo7y +axnz_it /(1+JRpxnz_it )*fIt +axnz_vma /(1+JRpxnz_vma )*fVma +axnz_vmb /(1+JRpxnz_vmb )*fVmb +axnz_vme /(1+JRpxnz_vme )*fVme +axnz_vmh /(1+JRpxnz_vmh )*fVmh +axnz_vmne /(1+JRpxnz_vmne )*fVmne +axnz_vmnf /(1+JRpxnz_vmnf )*fVmnf +axnz_vmng /(1+JRpxnz_vmng )*fVmng +axnz_vmnz /(1+JRpxnz_vmnz )*fVmnz +axnz_vmo /(1+JRpxnz_vmo )*fVmo +axnz_vmqf /(1+JRpxnz_vmqf )*fVmqf +axnz_vmqs /(1+JRpxnz_vmqs )*fVmqs +axnz_vmqz /(1+JRpxnz_vmqz )*fVmqz ) +pxnz(-1)*Xnz_il/pxnz -pxnz(-1)*fXnz $ FRML Itjkd_xnz1 tjkd_xnz1 = pxnz(-1) *(axnz_cb *fCb +axnz_ce *fCe +axnz_cf *fCf +axnz_cg *fCg +axnz_ch *fCh +axnz_co *fCo +axnz_cs *fCs +axnz_cv *fCv +axnz_e01 *fE01 +axnz_e2 *fE2 +axnz_e3x *fE3x +axnz_e59 *fE59 +axnz_e7y *fE7y +axnz_esq *fEsq +axnz_ib *fIb +axnz_ikn *fIkn +axnz_imxo7y*fImxo7y +axnz_it *fIt +axnz_vma *fVma +axnz_vmb *fVmb +axnz_vme *fVme +axnz_vmh *fVmh +axnz_vmne *fVmne +axnz_vmnf *fVmnf +axnz_vmng *fVmng +axnz_vmnz *fVmnz +axnz_vmo *fVmo +axnz_vmqf *fVmqf +axnz_vmqs *fVmqs +axnz_vmqz *fVmqz) +pxnz(-1)*Xnz_il/pxnz -pxnz(-1)*fXnz $ FRML Itjkd_xqf tjkd_xqf = pxqf(-1) *(axqf_cb /(1+JRpxqf_cb )*fCb +axqf_ce /(1+JRpxqf_ce )*fCe +axqf_cf /(1+JRpxqf_cf )*fCf +axqf_cg /(1+JRpxqf_cg )*fCg +axqf_ch /(1+JRpxqf_ch )*fCh +axqf_co /(1+JRpxqf_co )*fCo +axqf_cs /(1+JRpxqf_cs )*fCs +axqf_cv /(1+JRpxqf_cv )*fCv +axqf_e01 /(1+JRpxqf_e01 )*fE01 +axqf_e2 /(1+JRpxqf_e2 )*fE2 +axqf_e3x /(1+JRpxqf_e3x )*fE3x +axqf_e59 /(1+JRpxqf_e59 )*fE59 +axqf_e7y /(1+JRpxqf_e7y )*fE7y +axqf_esq /(1+JRpxqf_esq )*fEsq +axqf_ib /(1+JRpxqf_ib )*fIb +axqf_ikn /(1+JRpxqf_ikn )*fIkn +axqf_imxo7y/(1+JRpxqf_imxo7y)*fImxo7y +axqf_it /(1+JRpxqf_it )*fIt +axqf_vma /(1+JRpxqf_vma )*fVma +axqf_vmb /(1+JRpxqf_vmb )*fVmb +axqf_vme /(1+JRpxqf_vme )*fVme +axqf_vmh /(1+JRpxqf_vmh )*fVmh +axqf_vmne /(1+JRpxqf_vmne )*fVmne +axqf_vmnf /(1+JRpxqf_vmnf )*fVmnf +axqf_vmng /(1+JRpxqf_vmng )*fVmng +axqf_vmnz /(1+JRpxqf_vmnz )*fVmnz +axqf_vmo /(1+JRpxqf_vmo )*fVmo +axqf_vmqf /(1+JRpxqf_vmqf )*fVmqf +axqf_vmqs /(1+JRpxqf_vmqs )*fVmqs +axqf_vmqz /(1+JRpxqf_vmqz )*fVmqz ) +pxqf(-1)*Xqf_il/pxqf -pxqf(-1)*fXqf $ FRML Itjkd_xqf1 tjkd_xqf1 = pxqf(-1) *(axqf_cb *fCb +axqf_ce *fCe +axqf_cf *fCf +axqf_cg *fCg +axqf_ch *fCh +axqf_co *fCo +axqf_cs *fCs +axqf_cv *fCv +axqf_e01 *fE01 +axqf_e2 *fE2 +axqf_e3x *fE3x +axqf_e59 *fE59 +axqf_e7y *fE7y +axqf_esq *fEsq +axqf_ib *fIb +axqf_ikn *fIkn +axqf_imxo7y*fImxo7y +axqf_it *fIt +axqf_vma *fVma +axqf_vmb *fVmb +axqf_vme *fVme +axqf_vmh *fVmh +axqf_vmne *fVmne +axqf_vmnf *fVmnf +axqf_vmng *fVmng +axqf_vmnz *fVmnz +axqf_vmo *fVmo +axqf_vmqf *fVmqf +axqf_vmqs *fVmqs +axqf_vmqz *fVmqz) +pxqf(-1)*Xqf_il/pxqf -pxqf(-1)*fXqf $ FRML Itjkd_xqs tjkd_xqs = pxqs(-1) *(axqs_cb /(1+JRpxqs_cb )*fCb +axqs_ce /(1+JRpxqs_ce )*fCe +axqs_cf /(1+JRpxqs_cf )*fCf +axqs_cg /(1+JRpxqs_cg )*fCg +axqs_ch /(1+JRpxqs_ch )*fCh +axqs_co /(1+JRpxqs_co )*fCo +axqs_cs /(1+JRpxqs_cs )*fCs +axqs_cv /(1+JRpxqs_cv )*fCv +axqs_e01 /(1+JRpxqs_e01 )*fE01 +axqs_e2 /(1+JRpxqs_e2 )*fE2 +axqs_e3x /(1+JRpxqs_e3x )*fE3x +axqs_e59 /(1+JRpxqs_e59 )*fE59 +axqs_e7y /(1+JRpxqs_e7y )*fE7y +axqs_ess /(1+JRpxqs_ess )*fEss +axqs_ib /(1+JRpxqs_ib )*fIb +axqs_ikn /(1+JRpxqs_ikn )*fIkn +axqs_imxo7y/(1+JRpxqs_imxo7y)*fImxo7y +axqs_it /(1+JRpxqs_it )*fIt +axqs_vma /(1+JRpxqs_vma )*fVma +axqs_vmb /(1+JRpxqs_vmb )*fVmb +axqs_vme /(1+JRpxqs_vme )*fVme +axqs_vmh /(1+JRpxqs_vmh )*fVmh +axqs_vmne /(1+JRpxqs_vmne )*fVmne +axqs_vmnf /(1+JRpxqs_vmnf )*fVmnf +axqs_vmng /(1+JRpxqs_vmng )*fVmng +axqs_vmnz /(1+JRpxqs_vmnz )*fVmnz +axqs_vmo /(1+JRpxqs_vmo )*fVmo +axqs_vmqf /(1+JRpxqs_vmqf )*fVmqf +axqs_vmqs /(1+JRpxqs_vmqs )*fVmqs +axqs_vmqz /(1+JRpxqs_vmqz )*fVmqz ) +pxqs(-1)*Xqs_il/pxqs -pxqs(-1)*fXqs $ FRML Itjkd_xqs1 tjkd_xqs1 = pxqs(-1) *(axqs_cb *fCb +axqs_ce *fCe +axqs_cf *fCf +axqs_cg *fCg +axqs_ch *fCh +axqs_co *fCo +axqs_cs *fCs +axqs_cv *fCv +axqs_e01 *fE01 +axqs_e2 *fE2 +axqs_e3x *fE3x +axqs_e59 *fE59 +axqs_e7y *fE7y +axqs_ess *fEss +axqs_ib *fIb +axqs_ikn *fIkn +axqs_imxo7y*fImxo7y +axqs_it *fIt +axqs_vma *fVma +axqs_vmb *fVmb +axqs_vme *fVme +axqs_vmh *fVmh +axqs_vmne *fVmne +axqs_vmnf *fVmnf +axqs_vmng *fVmng +axqs_vmnz *fVmnz +axqs_vmo *fVmo +axqs_vmqf *fVmqf +axqs_vmqs *fVmqs +axqs_vmqz *fVmqz) +pxqs(-1)*Xqs_il/pxqs -pxqs(-1)*fXqs $ FRML Itjkd_xqz tjkd_xqz = pxqz_co(-1)*fxqz_co +pxqzxo(-1) *(axqz_cb /(1+JRpxqz_cb )*fCb +axqz_ce /(1+JRpxqz_ce )*fCe +axqz_cf /(1+JRpxqz_cf )*fCf +axqz_cg /(1+JRpxqz_cg )*fCg +axqz_ch /(1+JRpxqz_ch )*fCh +axqz_cs /(1+JRpxqz_cs )*fCs +axqz_cv /(1+JRpxqz_cv )*fCv +axqz_e01 /(1+JRpxqz_e01 )*fE01 +axqz_e2 /(1+JRpxqz_e2 )*fE2 +axqz_e3x /(1+JRpxqz_e3x )*fE3x +axqz_e59 /(1+JRpxqz_e59 )*fE59 +axqz_e7y /(1+JRpxqz_e7y )*fE7y +axqz_esq /(1+JRpxqz_esq )*fEsq +aXqz_ess /(1+JRpXqz_Ess )*fEss +axqz_ib /(1+JRpxqz_ib )*fIb +axqz_ikn /(1+JRpxqz_ikn )*fIkn +axqz_imxo7y/(1+JRpxqz_imxo7y)*fImxo7y +axqz_it /(1+JRpxqz_it )*fIt +axqz_vma /(1+JRpxqz_vma )*fVma +axqz_vmb /(1+JRpxqz_vmb )*fVmb +axqz_vme /(1+JRpxqz_vme )*fVme +axqz_vmh /(1+JRpxqz_vmh )*fVmh +axqz_vmne /(1+JRpxqz_vmne )*fVmne +axqz_vmnf /(1+JRpxqz_vmnf )*fVmnf +axqz_vmng /(1+JRpxqz_vmng )*fVmng +axqz_vmnz /(1+JRpxqz_vmnz )*fVmnz +axqz_vmo /(1+JRpxqz_vmo )*fVmo +axqz_vmqf /(1+JRpxqz_vmqf )*fVmqf +axqz_vmqs /(1+JRpxqz_vmqs )*fVmqs +axqz_vmqz /(1+JRpxqz_vmqz )*fVmqz ) +pxqzxo(-1)*Xqz_il/pxqzxo -pxqz(-1)*fXqz $ FRML Itjkd_xqz1 tjkd_xqz1 = pxqz_co(-1)*fxqz_co +pxqzxo(-1) *(axqz_cb *fCb +axqz_ce *fCe +axqz_cf *fCf +axqz_cg *fCg +axqz_ch *fCh +axqz_cs *fCs +axqz_cv *fCv +axqz_e01 *fE01 +axqz_e2 *fE2 +axqz_e3x *fE3x +axqz_e59 *fE59 +axqz_e7y *fE7y +axqz_esq *fEsq +aXqz_ess *fEss +axqz_ib *fIb +axqz_ikn *fIkn +axqz_imxo7y*fImxo7y +axqz_it *fIt +axqz_vma *fVma +axqz_vmb *fVmb +axqz_vme *fVme +axqz_vmh *fVmh +axqz_vmne *fVmne +axqz_vmnf *fVmnf +axqz_vmng *fVmng +axqz_vmnz *fVmnz +axqz_vmo *fVmo +axqz_vmqf *fVmqf +axqz_vmqs *fVmqs +axqz_vmqz *fVmqz) +pxqzxo(-1)*Xqz_il/pxqzxo -pxqz(-1)*fXqz $ FRML Itjkd_xo tjkd_xo = pxo_im(-1)*fXo_im+pxo_co(-1)*fxo_co +pxo_p(-1) *(axo_cb /(1+JRpxo_cb )*fCb +axo_ce /(1+JRpxo_ce )*fCe +axo_cf /(1+JRpxo_cf )*fCf +axo_cg /(1+JRpxo_cg )*fCg +axo_ch /(1+JRpxo_ch )*fCh +axo_cs /(1+JRpxo_cs )*fCs +axo_cv /(1+JRpxo_cv )*fCv +axo_e01 /(1+JRpxo_e01 )*fE01 +axo_e2 /(1+JRpxo_e2 )*fE2 +axo_e3x /(1+JRpxo_e3x )*fE3x +axo_e59 /(1+JRpxo_e59 )*fE59 +axo_e7y /(1+JRpxo_e7y )*fE7y +axo_esq /(1+JRpxo_esq )*fEsq +axo_ib /(1+JRpxo_ib )*fIb +axo_ikn /(1+JRpxo_ikn )*fIkn +axo_it /(1+JRpxo_it )*fIt +axo_vma /(1+JRpxo_vma )*fVma +axo_vmb /(1+JRpxo_vmb )*fVmb +axo_vme /(1+JRpxo_vme )*fVme +axo_vmh /(1+JRpxo_vmh )*fVmh +axo_vmne /(1+JRpxo_vmne )*fVmne +axo_vmnf /(1+JRpxo_vmnf )*fVmnf +axo_vmng /(1+JRpxo_vmng )*fVmng +axo_vmnz /(1+JRpxo_vmnz )*fVmnz +axo_vmo /(1+JRpxo_vmo )*fVmo +axo_vmqf /(1+JRpxo_vmqf )*fVmqf +axo_vmqs /(1+JRpxo_vmqs )*fVmqs +axo_vmqz /(1+JRpxo_vmqz )*fVmqz ) +pxo_p(-1)*Xo_il/pxo_p -pxo(-1)*fXo $ FRML Itjkd_xo1 tjkd_xo1 = pxo_im(-1)*fXo_im+pxo_co(-1)*fxo_co +pxo_p(-1) *(axo_cb *fCb +axo_ce *fCe +axo_cf *fCf +axo_cg *fCg +axo_ch *fCh +axo_cs *fCs +axo_cv *fCv +axo_e01 *fE01 +axo_e2 *fE2 +axo_e3x *fE3x +axo_e59 *fE59 +axo_e7y *fE7y +axo_esq *fEsq +axo_ib *fIb +axo_ikn *fIkn +axo_it *fIt +axo_vma *fVma +axo_vmb *fVmb +axo_vme *fVme +axo_vmh *fVmh +axo_vmne *fVmne +axo_vmnf *fVmnf +axo_vmng *fVmng +axo_vmnz *fVmnz +axo_vmo *fVmo +axo_vmqf *fVmqf +axo_vmqs *fVmqs +axo_vmqz *fVmqz) +pxo_p(-1)*Xo_il/pxo_p -pxo(-1)*fXo $ FRML Itjkd_xh tjkd_xh = pxh(-1) *(axh_cb /(1+JRpxh_cb )*fCb +axh_ce /(1+JRpxh_ce )*fCe +axh_cf /(1+JRpxh_cf )*fCf +axh_cg /(1+JRpxh_cg )*fCg +axh_ch /(1+JRpxh_ch )*fCh +axh_co /(1+JRpxh_co )*fCo +axh_cs /(1+JRpxh_cs )*fCs +axh_cv /(1+JRpxh_cv )*fCv +axh_e01 /(1+JRpxh_e01 )*fE01 +axh_e2 /(1+JRpxh_e2 )*fE2 +axh_e3x /(1+JRpxh_e3x )*fE3x +axh_e59 /(1+JRpxh_e59 )*fE59 +axh_e7y /(1+JRpxh_e7y )*fE7y +axh_esq /(1+JRpxh_esq )*fEsq +axh_ib /(1+JRpxh_ib )*fIb +axh_ikn /(1+JRpxh_ikn )*fIkn +axh_imxo7y/(1+JRpxh_imxo7y)*fImxo7y +axh_it /(1+JRpxh_it )*fIt +axh_vma /(1+JRpxh_vma )*fVma +axh_vmb /(1+JRpxh_vmb )*fVmb +axh_vme /(1+JRpxh_vme )*fVme +axh_vmh /(1+JRpxh_vmh )*fVmh +axh_vmne /(1+JRpxh_vmne )*fVmne +axh_vmnf /(1+JRpxh_vmnf )*fVmnf +axh_vmng /(1+JRpxh_vmng )*fVmng +axh_vmnz /(1+JRpxh_vmnz )*fVmnz +axh_vmo /(1+JRpxh_vmo )*fVmo +axh_vmqf /(1+JRpxh_vmqf )*fVmqf +axh_vmqs /(1+JRpxh_vmqs )*fVmqs +axh_vmqz /(1+JRpxh_vmqz )*fVmqz ) +pxh(-1)*Xh_il/pxh -pxh(-1)*fXh $ FRML Itjkd_xh1 tjkd_xh1 = pxh(-1) *(axh_cb *fCb +axh_ce *fCe +axh_cf *fCf +axh_cg *fCg +axh_ch *fCh +axh_co *fCo +axh_cs *fCs +axh_cv *fCv +axh_e01 *fE01 +axh_e2 *fE2 +axh_e3x *fE3x +axh_e59 *fE59 +axh_e7y *fE7y +axh_esq *fEsq +axh_ib *fIb +axh_ikn *fIkn +axh_imxo7y*fImxo7y +axh_it *fIt +axh_vma *fVma +axh_vmb *fVmb +axh_vme *fVme +axh_vmh *fVmh +axh_vmne *fVmne +axh_vmnf *fVmnf +axh_vmng *fVmng +axh_vmnz *fVmnz +axh_vmo *fVmo +axh_vmqf *fVmqf +axh_vmqs *fVmqs +axh_vmqz *fVmqz) +pxh(-1)*Xh_il/pxh -pxh(-1)*fXh $ FRML Itjkd_xe tjkd_xe = pxe_e3(-1)*fXe_e3 +pxexe3(-1) *(axe_cb /(1+JRpxe_cb )*fCb +axe_ce /(1+JRpxe_ce )*fCe +axe_cf /(1+JRpxe_cf )*fCf +axe_cg /(1+JRpxe_cg )*fCg +axe_ch /(1+JRpxe_ch )*fCh +axe_co /(1+JRpxe_co )*fCo +axe_cs /(1+JRpxe_cs )*fCs +axe_cv /(1+JRpxe_cv )*fCv +axe_e01 /(1+JRpxe_e01 )*fE01 +axe_e2 /(1+JRpxe_e2 )*fE2 +axe_e59 /(1+JRpxe_e59 )*fE59 +axe_e7y /(1+JRpxe_e7y )*fE7y +axe_esq /(1+JRpxe_esq )*fEsq +axe_ib /(1+JRpxe_ib )*fIb +axe_ikn /(1+JRpxe_ikn )*fIkn +axe_imxo7y/(1+JRpxe_imxo7y)*fImxo7y +axe_it /(1+JRpxe_it )*fIt +axe_vea /(1+JRpxe_vea )*fVea +axe_veb /(1+JRpxe_veb )*fVeb +axe_vee /(1+JRpxe_vee )*fVee +axe_veh /(1+JRpxe_veh )*fVeh +axe_vene /(1+JRpxe_vene )*fVene +axe_venf /(1+JRpxe_venf )*fVenf +axe_veng /(1+JRpxe_veng )*fVeng +axe_venz /(1+JRpxe_venz )*fVenz +axe_veo /(1+JRpxe_veo )*fVeo +axe_veqf /(1+JRpxe_veqf )*fVeqf +axe_veqs /(1+JRpxe_veqs )*fVeqs +axe_veqz /(1+JRpxe_veqz )*fVeqz ) +pxexe3(-1)*Xe_il/pxexe3 -pxe(-1)*fXe $ FRML Itjkd_xe1 tjkd_xe1 = pxe_e3(-1)*fXe_e3 +pxexe3(-1) *(axe_cb *fCb +axe_ce *fCe +axe_cf *fCf +axe_cg *fCg +axe_ch *fCh +axe_co *fCo +axe_cs *fCs +axe_cv *fCv +axe_e01 *fE01 +axe_e2 *fE2 +axe_e59 *fE59 +axe_e7y *fE7y +axe_esq *fEsq +axe_ib *fIb +axe_ikn *fIkn +axe_imxo7y*fImxo7y +axe_it *fIt +axe_vea *fVea +axe_veb *fVeb +axe_vee *fVee +axe_veh *fVeh +axe_vene *fVene +axe_venf *fVenf +axe_veng *fVeng +axe_venz *fVenz +axe_veo *fVeo +axe_veqf *fVeqf +axe_veqs *fVeqs +axe_veqz *fVeqz) +pxexe3(-1)*Xe_il/pxexe3 -pxe(-1)*fXe $ FRML Itjkd_m01 tjkd_m01 = pm01* ( am01_vma *fVma +am01_vme *fVme +am01_vmng *fVmng +am01_vmne *fVmne +am01_vmnf *fVmnf +am01_vmnz *fVmnz +am01_vmb *fVmb +am01_vmqz *fVmqz +am01_vmqs *fVmqs +am01_vmqf *fVmqf +am01_vmh *fVmh +am01_vmo *fVmo +am01_cf *fCf +am01_cv *fCv +am01_ce *fCe +am01_cg *fCg +am01_cb *fCb +am01_ch *fCh +am01_cs *fCs +am01_co *fCo +am01_imxo7y*fImxo7y +am01_ib *fIb +am01_it *fIt +am01_ikn *fIkn +am01_e01 *fE01 +am01_e2 *fE2 +am01_e3x *fE3x +am01_e59 *fE59 +am01_e7y *fE7y +am01_esq *fEsq +M01_il/pm01) - pm01*fM01 $ FRML Itjkd_m2 tjkd_m2 = pm2* ( am2_vma *fVma +am2_vme *fVme +am2_vmng *fVmng +am2_vmne *fVmne +am2_vmnf *fVmnf +am2_vmnz *fVmnz +am2_vmb *fVmb +am2_vmqz *fVmqz +am2_vmqs *fVmqs +am2_vmqf *fVmqf +am2_vmh *fVmh +am2_vmo *fVmo +am2_cf *fCf +am2_cv *fCv +am2_ce *fCe +am2_cg *fCg +am2_cb *fCb +am2_ch *fCh +am2_cs *fCs +am2_co *fCo +am2_imxo7y*fImxo7y +am2_ib *fIb +am2_it *fIt +am2_ikn *fIkn +am2_e01 *fE01 +am2_e2 *fE2 +am2_e3x *fE3x +am2_e59 *fE59 +am2_e7y *fE7y +am2_esq *fEsq +M2_il/pm2) - pm2*fM2 $ FRML Itjkd_m3r tjkd_m3r = pm3r* ( am3r_vea *fVea +am3r_vee *fVee +am3r_veng *fVeng +am3r_vene *fVene +am3r_venf *fVenf +am3r_venz *fVenz +am3r_veb *fVeb +am3r_veqz *fVeqz +am3r_veqs *fVeqs +am3r_veqf *fVeqf +am3r_veh *fVeh +am3r_veo *fVeo +am3r_cf *fCf +am3r_cv *fCv +am3r_ce *fCe +am3r_cg *fCg +am3r_cb *fCb +am3r_ch *fCh +am3r_cs *fCs +am3r_co *fCo +am3r_imxo7y*fImxo7y +am3r_ib *fIb +am3r_it *fIt +am3r_ikn *fIkn +am3r_e01 *fE01 +am3r_e2 *fE2 +am3r_e3x *fE3x +am3r_e59 *fE59 +am3r_e7y *fE7y +am3r_esq *fEsq +M3r_il/pM3r) - pm3r*fM3r $ FRML Itjkd_m3k tjkd_m3k = pm3k* ( am3k_vea *fVea +am3k_vee *fVee +am3k_veng *fVeng +am3k_vene *fVene +am3k_venf *fVenf +am3k_venz *fVenz +am3k_veb *fVeb +am3k_veqz *fVeqz +am3k_veqs *fVeqs +am3k_veqf *fVeqf +am3k_veh *fVeh +am3k_veo *fVeo +am3k_cf *fCf +am3k_cv *fCv +am3k_ce *fCe +am3k_cg *fCg +am3k_cb *fCb +am3k_ch *fCh +am3k_cs *fCs +am3k_co *fCo +am3k_imxo7y*fImxo7y +am3k_ib *fIb +am3k_it *fIt +am3k_ikn *fIkn +am3k_e01 *fE01 +am3k_e2 *fE2 +am3k_e3x *fE3x +am3k_e59 *fE59 +am3k_e7y *fE7y +am3k_esq *fEsq +M3k_il/pM3k) - pm3k*fM3k $ FRML Itjkd_m3q tjkd_m3q = pm3q* ( am3q_vea *fVea +am3q_vee *fVee +am3q_veng *fVeng +am3q_vene *fVene +am3q_venf *fVenf +am3q_venz *fVenz +am3q_veb *fVeb +am3q_veqz *fVeqz +am3q_veqs *fVeqs +am3q_veqf *fVeqf +am3q_veh *fVeh +am3q_veo *fVeo +am3q_cf *fCf +am3q_cv *fCv +am3q_ce *fCe +am3q_cg *fCg +am3q_cb *fCb +am3q_ch *fCh +am3q_cs *fCs +am3q_co *fCo +am3q_imxo7y*fImxo7y +am3q_ib *fIb +am3q_it *fIt +am3q_ikn *fIkn +am3q_e01 *fE01 +am3q_e2 *fE2 +am3q_e3x *fE3x +am3q_e59 *fE59 +am3q_e7y *fE7y +am3q_esq *fEsq +M3q_il/pM3q) - pm3q*fM3q $ FRML Itjkd_M59 tjkd_M59 = pm59* ( am59_vma *fVma +am59_vme *fVme +am59_vmng *fVmng +am59_vmne *fVmne +am59_vmnf *fVmnf +am59_vmnz *fVmnz +am59_vmb *fVmb +am59_vmqz *fVmqz +am59_vmqs *fVmqs +am59_vmqf *fVmqf +am59_vmh *fVmh +am59_vmo *fVmo +am59_cf *fCf +am59_cv *fCv +am59_ce *fCe +am59_cg *fCg +am59_cb *fCb +am59_ch *fCh +am59_cs *fCs +am59_co *fCo +am59_imxo7y*fImxo7y +am59_ib *fIb +am59_it *fIt +am59_ikn *fIkn +am59_e01 *fE01 +am59_e2 *fE2 +am59_e3x *fE3x +am59_e59 *fE59 +am59_e7y *fE7y +am59_esq *fEsq +M59_il/pm59) - pm59*fM59 $ FRML Itjkd_M7b tjkd_M7b = pm7b* ( am7b_vma *fVma +am7b_vme *fVme +am7b_vmng *fVmng +am7b_vmne *fVmne +am7b_vmnf *fVmnf +am7b_vmnz *fVmnz +am7b_vmb *fVmb +am7b_vmqz *fVmqz +am7b_vmqs *fVmqs +am7b_vmqf *fVmqf +am7b_vmh *fVmh +am7b_vmo *fVmo +am7b_cf *fCf +am7b_cv *fCv +am7b_ce *fCe +am7b_cg *fCg +am7b_cb *fCb +am7b_ch *fCh +am7b_cs *fCs +am7b_co *fCo +am7b_imxo7y*fImxo7y +am7b_ib *fIb +am7b_it *fIt +am7b_ikn *fIkn +am7b_e01 *fE01 +am7b_e2 *fE2 +am7b_e3x *fE3x +am7b_e59 *fE59 +am7b_e7y *fE7y +am7b_esq *fEsq +M7b_il/pm7b) - pm7b*fM7b $ FRML Itjkd_M7y tjkd_M7y = fM7y_im*pm7y_im +pm7yxim* (aM7y_Vma *fVma +aM7y_Vme *fVme +aM7y_Vmng*fVmng +aM7y_Vmne*fVmne +aM7y_Vmnf*fVmnf +aM7y_Vmnz*fVmnz +aM7y_Vmb *fVmb +aM7y_Vmqz*fVmqz +aM7y_Vmqs*fVmqs +aM7y_Vmqf*fVmqf +aM7y_Vmh *fVmh +aM7y_Vmo *fVmo +aM7y_Cf *fCf +aM7y_Cv *fCv +aM7y_Ce *fCe +aM7y_Cg *fCg +aM7y_Cb *fCb +aM7y_Ch *fCh +aM7y_Cs *fCs +aM7y_Co *fCo +aM7y_Ib *fIb +aM7y_It *fIt +aM7y_Ikn *fIkn +aM7y_E01 *fE01 +aM7y_E2 *fE2 +aM7y_E3x *fE3x +aM7y_E59 *fE59 +aM7y_E7y *fE7y +aM7y_Esq *fEsq +M7y_il/pM7y) - pm7y*fM7y $ FRML Itjkd_ms tjkd_ms = pms* ( ams_vma *fVma +ams_vme *fVme +ams_vmng *fVmng +ams_vmne *fVmne +ams_vmnf *fVmnf +ams_vmnz *fVmnz +ams_vmb *fVmb +ams_vmqz *fVmqz +ams_vmqs *fVmqs +ams_vmqf *fVmqf +ams_vmh *fVmh +ams_vmo *fVmo +ams_cf *fCf +ams_cv *fCv +ams_ce *fCe +ams_cg *fCg +ams_cb *fCb +ams_ch *fCh +ams_cs *fCs +ams_co *fCo +ams_imxo7y*fImxo7y +ams_ib *fIb +ams_it *fIt +ams_ikn *fIkn +ams_e01 *fE01 +ams_e2 *fE2 +ams_e3x *fE3x +ams_e59 *fE59 +ams_e7y *fE7y +ams_esq *fEsq +aMs_Ess *fEss +MS_il/pms) - pms*fMs $ () ### ENDBLOCK ### () ### BESKAEF.t19 ### () () () PRODUKTIVITET () () FRML Ikhn khn = 1000*fXn/(Hqng +Hqne +Hqnf +hqnz ) $ FRML IQXa Qxa = fXa/Qa $ FRML IQXe Qxe = fXe/Qe $ FRML IQXng Qxng = fXng/Qng $ FRML IQXne Qxne = fXne/Qne $ FRML IQXnf Qxnf = fXnf/Qnf $ FRML IQXnz Qxnz = fXnz/Qnz $ FRML IQXb Qxb = fXb/Qb $ FRML IQXqs Qxqs = fXqs/Qqs $ FRML IQXqf Qxqf = fXqf/Qqf $ FRML IQXqz Qxqz = fXqz/Qqz $ FRML IQXh Qxh = fXh/Qh $ FRML IQXo Qxo = fXo/Qo $ FRML IQxn Qxn = ((fXng*pxng(-1)+fXne*pxne(-1)+fXnf*pxnf(-1)+fXnz*pxnz(-1))/pxn(-1))/ (Qng+Qne+Qnf+Qnz) $ FRML IQxq Qxq = ((fXqs*pxqs(-1)+fXqf*pxqf(-1)+fXqz*pxqz(-1))/pxq(-1))/ (Qqs+Qqf+Qqz) $ () () BESKÆFTIGELSE () FRML IQp Qp = Qa+Qe+Qn+Qb+Qq+Qh $ FRML IQwn Qwn = Qwng+Qwne+Qwnf+Qwnz $ FRML IQwq Qwq = Qwqs+Qwqf+Qwqz $ FRML IQsn Qsn = Qsng+Qsne+Qsnf+Qsnz $ FRML IQSq Qsq = Qq-Qwq $ FRML IQU Qu = Q-Qe-Qa $ FRML IQSU Qsu = Q-Qw-Qsa $ FRML IQp1 Qp1 = Q-Qo1 $ () Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens FRML Iefrek efrek = Ua/Uw $ FRML Ibfrek bfrek = Q/Uw $ () Hq FRML IHqn Hqn = Hqng+Hqne+Hqnf+hqnz $ FRML IHqq Hqq = hqqz+Hqqs+Hqqf $ FRML IHqp Hqp = Hqa+Hqe+Hqn+Hqb+Hqq+Hqh $ FRML IHq Hq = Hqp+Hqo $ FRML IHqp1 Hqp1 = Hq-Hqo1 $ FRML IHgwq Hgwq = (Qwqz*hgwqz+Qwqs*Hgwqs+Qwqf*Hgwqf)/Qwq $ FRML IHgwp Hgwp = (Qwa*Hgwa+Qwe*Hgwe+Qwn*Hgwn+Qwb*Hgwb+Qwq*Hgwq+Qwh*Hgwh)/Qwp $ FRML IHgw Hgw = (Qwp*Hgwp+Qwo*Hgwo)/Qw $ FRML IHgsn Hgsn = (Qsnf*Hgsnf+Qsnz*hgsnz)/Qsn $ FRML IHgsq Hgsq = (Qsqz*hgsqz+Qsqs*Hgsqs)/Qsq $ FRML IHgsp Hgsp = (Qsa*Hgsa+Qsn*Hgsn+Qsb*Hgsb+Qsq*Hgsq+Qsh*Hgsh)/Qsp $ FRML IHgs Hgs = (Qsp*Hgsp+Qso*Hgso)/Qs $ FRML IHgp Hgp = (Qa*Hga+Qe*Hge+Qn*Hgn+Qb*Hgb+Qq*Hgq+Qh*Hgh)/Qp $ FRML IHgp1 Hgp1 = Hqp1/Qp1 $ FRML IHq9 Hq9 = Hqn+Hqq+Hqa+Hqb $ FRML IQ9 Q9 = Qn+Qq+Qa+Qb $ FRML IQw9 Qw9 = Qwn+Qwq+Qwa+Qwb $ FRML IQs9 Qs9 = Qsn+Qsq+Qsa+Qsb $ FRML IHgw9 Hgw9 = (Qwn*Hgwn+Qwq*Hgwq+Qwa*Hgwa+Qwb*Hgwb)/Qw9 $ FRML IHgs9 Hgs9 = (Qsn*Hgsn+Qsq*Hgsq+Qsa*Hgsa+Qsb*Hgsb)/Qs9 $ FRML IHg9 Hg9 = (Qn*Hgn+Qq*Hgq+Qa*Hga+Qb*Hgb)/Q9 $ FRML IHQby Hqby = Hqn+Hqq-Hqqs+Hqb $ FRML IQby Qby = Qn+Qq-Qqs+Qb $ FRML IQwby Qwby = Qwn+Qwq-Qwqs+Qwb $ FRML IQsby Qsby = Qsn+Qsq-Qsqs+Qsb $ FRML IHgwby Hgwby = (Qwn*Hgwn+Qwq*Hgwq-Qwqs*Hgwqs+Qwb*Hgwb)/Qwby $ FRML IHgsby Hgsby = (Qsn*Hgsn+Qsq*Hgsq-Qsqs*Hgsqs+Qsb*Hgsb)/Qsby $ FRML IHgby Hgby = (Qn*Hgn+Qq*Hgq-Qqs*Hgqs+Qb*Hgb)/Qby $ () Selvstændigkvoter FRML Ibqsn bqsn = Qsn/Qn $ FRML Ibqsq bqsq = Qsq/Qq $ FRML Ibqs9 bqs9 = Qs9/Q9 $ FRML Ibqsby bqsby = Qsby/Qby $ () ### ENDBLOCK ### () ### LOEN.t19 ### () () () lØNSUMMER OG lØNKVOTER () () FRML IYwp Ywp = Ywa+Ywe+Ywng+Ywne+Ywnf+Ywnz+Ywb+Ywqs+Ywqf+Ywh+Ywqz $ FRML IYwq Ywq = Ywqs+Ywqf+Ywqz$ FRML IYrq Yrq = Yrqs+Yrqf+Yrqz$ FRML IYrp Yrp = Yr-Yro $ FRML IYro1 Yro1 = Invo1 $ FRML IYrp1 Yrp1 = Yr-Yro1 $ FRML Ibyw byw = Yw/(Yw+Yr) $ FRML Ibywq bywq = Ywq/(Ywq+Yrq) $ FRML Ibywqs bywqs = Ywqs/(Ywqs+Yrqs) $ FRML Ibywo bywo = Ywo/(Ywo+Yro) $ () Offentlige erhverv FRML Ibywo1 bywo1 = Ywo1/(Ywo1+Yro1) $ () Offentlig sektor FRML Ibywp bywp = Ywp/(Ywp+Yrp) $ () private erhverv FRML Ibywp1 bywp1 = (Yw-Ywo1)/((Yw-Ywo1)+Yrp1) $ () privat sektor () l FRML Iln ln = (lng*Hqng+lne*Hqne+lnf*Hqnf+lnz*hqnz)/Hqn $ FRML Ilq lq = (lqz*hqqz+lqs*Hqqs+lqf*Hqqf)/Hqq $ FRML Ilp lp = (la*Hqa+le*Hqe+ln*Hqn+lb*Hqb+lq*Hqq+lh*Hqh)/Hqp $ FRML Il l = (lp*Hqp+lo*Hqo)/Hq $ FRML Il9 l9 = (ln*Hqn+lq*Hqq+la*Hqa+lb*Hqb)/Hq9 $ FRML Ilby lby = (ln*Hqn+lq*Hqq-lqs*Hqqs+lb*Hqb)/Hqby $ () ### ENDBLOCK ### () ### SKATTRAN.t20 ### () () () TRANSFERERINGER () FRML ItTYdl ttydl = Tyd/(Uld*.001) $ FRML ItYdY tydy = 100*Tyd/Y $ () Modtagere af indkomstoverførsler (valgt Usy frem for Uuxa) () Udenfor arbejdsstyrken FRML IUoxa Uoxa = Usu+Uad+Ury+Uly+Ulf+Ums+Umb+Umo+Umr+Upef+Upov+Upfy+Uptp+Uptpu+Upfo+Upfou+Upfp+Upfpu+Upt+Uki+Ukr+Uak $ () Samlet FRML IUo Uo = Uoxa+Ul+Qptp+Qpfp+Qpfo+Qlt $ () Særlige gruppering til fM FRML IUofxa Uofxa = Ury+Uly+Ulf+Ums+Umb+Umo+Umr+Upef+Upov+Upfy+Uptpi+Upfoi+Uki+Ukr+Ul $ FRML IUof Uof = Uofxa+Uad+Uak $ () SKATTER FRML ISpg_cp Spg_cp = Spg_cf + Spg_cv + Spg_ce + Spg_cg + Spg_cb + Spg_ch + Spg_cs $ FRML ISpg_ip1 Spg_ip1 = btgimp1*tg*pimp1*fImp1/((1+trimp1)*(1+btgimp1*tg)) +btgibp1*tg*pibp1*fIbp1/(1+btgibp1*tg) $ FRML ISp_cp Sp_cp = Spp_cf+Spp_cv+Spp_ce+Spp_cg+Spp_cb+Spp_ch+Spp_cs+Spg_cp $ FRML ISpp_ip1 Spp_ip1 = tpibp1*fIbp1 + tpimp1*fImp1 + trimp1*fImp1*pimp1/(1+trimp1) $ FRML ISpp_io1 Spp_io1 = tpibo1*fIbo1 + tpimo1*fImo1 $ FRML ISpp_vee Spp_vee = tvee*fVee $ FRML ISpp_vme Spp_vme = tvme*fVme $ FRML ISpp_veng Spp_veng = tveng*fVeng $ FRML ISpp_vmng Spp_vmng = tvmng*fVmng $ FRML ISpp_vene Spp_vene = tvene*fVene $ FRML ISpp_vmne Spp_vmne = tvmne*fVmne $ FRML ISpp_venz Spp_venz = tvenz*fVenz $ FRML ISpp_vmnz Spp_vmnz = tvmnz*fVmnz $ FRML ISpp_veb Spp_veb = tveb*fVeb $ FRML ISpp_vmb Spp_vmb = tvmb*fVmb $ FRML ISpp_veqz Spp_veqz = tveqz*fVeqz $ FRML ISpp_vmqz Spp_vmqz = tvmqz*fVmqz $ FRML ISpp_veqs Spp_veqs = tveqs*fVeqs $ FRML ISpp_vmqs Spp_vmqs = tvmqs*fVmqs $ FRML ISpp_veqf Spp_veqf = tveqf*fVeqf $ FRML ISpp_vmqf Spp_vmqf = tvmqf*fVmqf $ FRML ISpp_veh Spp_veh = tveh*fVeh $ FRML ISpp_vmh Spp_vmh = tvmh*fVmh $ FRML ISpp_veo Spp_veo = tveo*fVeo $ FRML ISpp_vmo Spp_vmo = tvmo*fVmo $ FRML Ibsptr bsptr = (Sp-Spp_e01-Spp_e7y)/(Y+M-E) $ FRML IbSp_cp bsp_cp = (tpcf*fCf+tpce*fCe+tpcg*fCg+tpcb*fCb+tpcv*fCv+tpch*fCh+tpcs*fCs+trcb*fCb*pcb/(1+trcb)+Spg_cp)/Cp $ FRML Ikbsyo kbsyo = Sy_o/(S) $ FRML Ibsy bsy = Sy_o/Y $ FRML Ibsp bsp = Sp/Y $ FRML Ibsyp bsyp = (Sy_o+Sp)/Y $ FRML Ibs bs = (S)/Y $ FRML Ibsyf bsyf = Sy_o/Yf $ FRML Ibspf bspf = Sp/Yf $ FRML Ibsypf bsypf = (Sy_o+Sp)/Yf $ FRML Ibsf bsf = (S)/Yf $ FRML Ibsyb bsyb = Sy_o/(Yf+Ty_o_h) $ FRML Ibspb bspb = Sp/(Yf+Ty_o_h) $ FRML Ibsypb bsypb = (Sy_o+Sp)/(Yf+Ty_o_h) $ FRML Ibsb bsb = (S)/(Yf+Ty_o_h) $ FRML ISyy Syy = 100*Sy_o/Y $ FRML ISpy Spy = 100*Sp/Y $ FRML Ispuy Spuy = 100*(-Spu)/Y $ FRML Ispty Spty = 100*Spt/Y $ FRML ISypy Sypy = 100*(Sy_o+Sp)/Y $ FRML ISy Sy = 100*S/Y $ FRML IYsy Ysy = 100*Ys/Y $ FRML IYspy Yspy = 100*Ysp/Y $ () Friholdt indkomst FRML IYsp1r Ysp1r = Ysp-Ysp1 $ FRML IYsp2r Ysp2r = Ysp-Ysp2 $ FRML IYsp3r Ysp3r = Ysp-Ysp3 $ FRML IYsp4r Ysp4r = Ysp-Ysp4 $ FRML IYsp5r Ysp5r = Ysp-Ysp5 $ FRML IYs1r Ys1r = Ys-Ys1 $ FRML IYs2r Ys2r = Ys-Ys2 $ FRML IYs3r Ys3r = Ys-Ys3 $ FRML IYs4r Ys4r = Ys-Ys4 $ FRML IYs5r Ys5r = Ys-Ys5 $ () Sipve FRML ISpp_ven Spp_ven = Spp_veng+Spp_vene+Spp_venf+Spp_venz $ FRML ISpp_veq Spp_veq = Spp_veqz+Spp_veqs+Spp_veqf $ FRML ISpp_vep Spp_vep = Spp_vea+Spp_vee+Spp_ven+Spp_veb+Spp_veq+Spp_veh $ FRML ISpp_ve Spp_ve = Spp_vep+Spp_veo $ () Sipvm FRML ISpp_vmn Spp_vmn = Spp_vmng+Spp_vmne+Spp_vmnf+Spp_vmnz $ FRML ISpp_vmq Spp_vmq = Spp_vmqz+Spp_vmqs+Spp_vmqf $ FRML ISpp_vmp Spp_vmp = Spp_vma+Spp_vme+Spp_vmn+Spp_vmb+Spp_vmq+Spp_vmh $ FRML ISpp_vm Spp_vm = Spp_vmp+Spp_vmo $ () Sipx FRML ISpp_xn Spp_xn = Spp_xng+Spp_xne+Spp_xnf+Spp_xnz $ FRML ISpp_xq Spp_xq = Spp_xqz+Spp_xqs+Spp_xqf $ FRML ISpp_xp Spp_xp = Spp_xa+Spp_xe+Spp_xn+Spp_xb+Spp_xq+Spp_xh $ FRML ISpp_ve9 Spp_ve9 = Spp_ven+Spp_veq+Spp_vea+Spp_veb $ FRML ISpp_vm9 Spp_vm9 = Spp_vmn+Spp_vmq+Spp_vma+Spp_vmb $ FRML ISpp_x9 Spp_x9 = Spp_xn+Spp_xq+Spp_xa+Spp_xb $ FRML ISpp_veby Spp_veby = Spp_ven+Spp_veq-Spp_veqs+Spp_veb $ FRML ISpp_vmby Spp_vmby = Spp_vmn+Spp_vmq-Spp_vmqs+Spp_vmb $ () Samlet indkomstskattegerundlag laves som en skatteprovenuevægtet sum af indkomsterne FRML DYsyw Ysyw = (Ssyspw *Yspw + Ssysw *Ysw + tsya*(Yw-Tpt_o)*(Yw-Tpt_o)) /(Ssyspw + Ssysw + tsya*(Yw-Tpt_o)) $ FRML DYsys Ysys = (Ssysps *Ysps + Ssyss *Yss + tsya*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))) /(Ssysps + Ssyss + tsya*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1))) $ FRML DYsyl Ysyl = (Ssyspl *Yspl + Ssysl *Ysl )/(Ssyspl + Ssysl ) $ FRML DYsyef Ysyef = (Ssyspef*Yspef + Ssysef*Ysef)/(Ssyspef+ Ssysef) $ FRML DYsyfp Ysyfp = (Ssyspfp*Yspfp + Ssysfp*Ysfp)/(Ssyspfp+ Ssysfp) $ FRML DYsyq Ysyq = (Ssyspq *Yspq + Ssysq *Ysq )/(Ssyspq + Ssysq ) $ () Makroskattesatsen er skat ifht til indkomst FRML Dtsyw tsyw = (Ssyspw + Ssysw + tsya*(Yw-Tpt_o))/Ysyw $ FRML Dtsys tsys = (Ssysps + Ssyss + tsya*0.75*(0.5*Yrr+0.5*Yrr(-1)))/Ysys $ FRML Dtsyl tsyl = (Ssyspl + Ssysl )/Ysyl $ FRML Dtsyef tsyef = (Ssyspef+ Ssysef)/Ysyef $ FRML Dtsyfp tsyfp = (Ssyspfp+ Ssysfp)/Ysyfp $ FRML Dtsyq tsyq = (Ssyspq + Ssysq )/Ysyq $ () ### ENDBLOCK ### () ### BNPBFI.t19 ### () () BRUTTONATIONALPRODUKT, BRUTTOVÆRDITILVÆKST () OG ANDRE INDKOMSTBEGREBER M.V. () FRML IFYST fYst = (fY*py(-1)+fM*pm(-1))/pyst(-1) $ FRML IYST Yst = (Y) + (M) $ FRML IPYST pyst = Yst/fYst $ FRML IENV Env = Ev - Mv $ FRML IENST Enst = Es + Et - Ms - Mt $ FRML IYRT1 Yrt = Yf-Yw+Tin_hc $ FRML IENVY Envy = 100*Env/Y $ FRML IENSTY Ensty = 100*Enst/Y $ FRML IENLY Enly = 100*Enl/Y $ FRML IYWY Ywy = 100*Yw/Y $ FRML IYRY Yry = 100*Yr/Y $ () () BIDRAG TIL BNP-VÆKST () FRML IRFY RfY = (fY - fY(-1))/fY(-1) $ FRML IAFM afm = (fM/fM(-1)-1)*100*(M(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFE afe = (fE/fE(-1)-1)*100*(E(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFCP afcp = (fCp/fCp(-1)-1)*100*(Cp(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFCO afco = (fCo/fCo(-1)-1)*100*(Co(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIP1 afip1 = (fIp1/fIp1(-1)-1)*100*(Ip1(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIFP1XH afifp1xh = (fIfp1xh/fIfp1xh(-1)-1)*100*(Ifp1xh(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIO1 afio1 = (fIo1/fIo1(-1)-1)*100*(Io1(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIBH afibh = (fIbh/fIbh(-1)-1)*100*(fIbh(-1)*pibh(-1)/Y(-1)) $ FRML IAFIL afil = (fIl/fIl(-1)-1)*Il(-1)/Y(-1) $ () () ERHVERVSFORDELT BRUTTOVÆRDITILVÆKST I ÅRETS PRISER () FRML IYFP Yfp = Yf-Yfo $ FRML IfYfp fYfp = (fYf*pyf(-1)-fYfo*pyfo(-1))/pyfp(-1) $ FRML Ipyfp pyfp = Yfp/fYfp $ FRML IYFP1 Yfp1 = Yf-Yfo1 $ FRML IfYfp fYfp1 = (fYf*pyf(-1)-fYfo1*pyfo1(-1))/pyfp1(-1) $ FRML Ipyfp1 pyfp1 = Yfp1/fYfp1 $ FRML IYfn Yfn = Yfne+Yfnf+Yfng+Yfnz $ FRML IYFQ Yfq = Yfqz+Yfqs+Yfqf $ () BVT FRML IYf9 Yf9 = Yfn+Yfq+Yfa+Yfb $ FRML IYfby Yfby = Yfn+Yfq-Yfqs+Yfb $ FRML IfYf9 fYf9 = (fYfn*pyfn(-1)+fYfq*pyfq(-1)+fYfa*pyfa(-1)+fYfb*pyfb(-1))/pyf9(-1) $ FRML IfYfby fYfby = (fYfn*pyfn(-1)+fYfq*pyfq(-1)-fYfqs*pyfqs(-1)+fYfb*pyfb(-1))/pyfby(-1) $ FRML Ipyf9 pyf9 = Yf9/fYf9 $ FRML Ipyfby pyfby = Yfby/fYfby $ () Arbejdskraftproduktivitet FRML Ikqyf9 kqyf9 = fYf9/Hq9 $ FRML Ikqyfby kqyfby = fYfby/Hqby $ FRML Ikqyfp kqyfp = fYfp/Hqp $ FRML Ikqyfp1 kqyfp1 = fYfp1/Hqp1 $ FRML IYtrxil Ytrxil = Ytr-Il $ FRML IfYtrxil fYtrxil = (pytr(-1)*fYtr-pil(-1)*fIl)/pytrxil(-1) $ FRML Ipytrxil pytrxil = Ytrxil/fYtrxil $ () ### ENDBLOCK ### () ### BALANCER.t19 ### () () Sektorbalancer, samleposter () FRML ITii_ok Tii_ok = Tin_ok + Ti_ok_z - Tiuo_z_ok - Tirn_ok $ FRML ITioii Tioii = Tii_z_os + Tiu_z_os - (Tiuo_z_o - Tiuo_z_ok -Tiuo_z_oo) + Tii_ok + Ti_z_oo $ () Kommuner FRML ITfd_ok_z Tfd_ok_z = Cok+Ti_ok_z+Spu_ok+Ty_ok+Tr_ok_os+Tr_ok_hc $ FRML ITfd_z_ok Tfd_z_ok = Ivok+Tii_ok+Tiuo_z_ok+Tirn_ok+Spt_ok+Sy_ok+Stp_ok+Tpt_ok +Tr_e_ok+Tr_hc_ok+Tr_os_ok $ () Offentlige fonde FRML ITR_OO_OS Tr_oo_os = 0.8*(Tpaf+Tpef)*ktr_oo_os $ FRML ITR_OS_OO Tr_os_oo = (Tyd+Tymlf+Typef+Typov+Tylg_oo)*ktr_os_oo $ FRML ITFD_OO_Z Tfd_oo_z = Coo+Ti_oo_z+Spu_oo+Ty_oo+Tr_oo_os $ FRML ITFD_Z_O0 Tfd_z_oo = Ivoo+Ti_z_oo+Tiuo_z_oo+Stp_o-Sasr+Tr_os_oo+Tr_hc_oo $ () Staten FRML ITR_OS_Z Tr_os_z = Tr_os_oo+Tr_os_ok+(Ty_o-Ty_ok-Ty_oo) +(Tr_o_h-Tr_ok_hc)+(Tr_o_z-Tr_o_h) $ () Driftsudgifter i alt FRML ITfd_os_z Tfd_os_z = (Co-Cok-Coo)+Tiid_os_z+Tiie_os_z-Spu_ok-Spu_oo+Spu_o+Tr_os_z $ () Kapitaloverførsler i alt FRML ITk_os_z Tk_os_z = Tk_o_c-Tk_ok_c-Tkn_ok_os+Tk_o_h-Tk_ok_h+Tkn_oo+Tk_o_e-Tk_ok_e $ () Kapitaludgifter i alt (16+18) FRML ITfk_os_z Tfk_os_z = Tk_os_z + Io1-If_ok-If_oo + Ilo1 + Izn_o-Izn_ok $ FRML ITr_z_os Tr_z_os = Tr_oo_os+Tr_ok_os+Tr_hc_o-Tr_hc_oo-Tr_hc_ok+Tr_eu_o+Tr_er_o-Tr_e_ok $ FRML ITfd_z_os Tfd_z_os = Invo1-Ivok-Ivoo+Tiuo_z_o-Tiuo_z_ok-Tiuo_z_oo+Tii_z_os+Tirn_o -Tirn_ok+Spt_o-Spt_ok+Sy_o-Sy_ok+Sasr+Tp_h_o+Tpt_o-Tpt_ok +Tr_z_os $ FRML ITFN_HC Tfn_hc = -Tfn_e-Tfn_o $ FRML ITFN_C Tfn_c = Tfn_hc-Tfn_h $ FRML Ibtiin_e btiin_e = Tiin_e/( (Wnq_e(-1)+Wnq_e)/2 +(Wnb_e(-1)-Wlm_e_cf(-1)) + Wp_cf_e(-1) ) $ FRML Ibtiin_h btiin_h = Tiin_h/( (Wnq_h(-1)+Wnq_h)/2 +(Wnb_h(-1)-Wlm_h_cf(-1)) + Wcp_cf_h(-1) ) $ FRML Ibtiin_cr btiin_cr = Tiin_cr/( (Wnq_cr(-1)+Wnq_cr)/2 +(Wnb_cr(-1)-Wlm_cr_cf(-1)) ) $ FRML Ibtiin_ok btiin_ok = Tiin_ok/( (Wnq_ok(-1)+Wnq_ok)/2 +(Wnb_ok(-1)-Wlm_ok_cf(-1)) )$ FRML Ibtiin_oo btiin_oo = Tiin_oo/( (Wnq_oo(-1)+Wnq_oo)/2 +Wnb_oo(-1) ) $ FRML Ibtisuu btisuu = Tiie_os_z/Wbe_os_z(-1) $ FRML Ibtisui btisui = Tiid_os_z/Wbd_os_z(-1) $ FRML Ibtiir_z_os btiir_z_os = Tii_z_os/( (Wnq_os(-1)+Wnq_os)/2 +Wb_z_os(-1) ) $ FRML Ibtiin_cf btiin_cf = Tiin_cf*2/(Wnb_cf+Wbm_cf_z+Wnq_cf +Wnb_cf(-1)+Wbm_cf_z(-1)+Wnq_cf(-1) )$ FRML ICOY Coy = 100*Co/Y $ FRML ITF_O_ZY Tf_o_zy = 100*Tf_o_z/Y $ FRML ITF_Z_OY Tf_z_oy = 100*Tf_z_o/Y $ FRML ITIN_OY Tin_oy = 100*Tin_o/Y $ FRML ITIN_EY Tin_ey = -100*Tin_e/Y $ FRML ITFN_OY Tfn_oy = 100*Tfn_o/Y $ FRML ITFN_OSY Tfn_osy = 100*Tfn_os/Y $ FRML ITFN_OKY Tfn_oky = 100*Tfn_ok/Y $ FRML ITFN_OOY Tfn_ooy = 100*Tfn_oo/Y $ FRML ITFN_EY Tfn_ey = -100*Tfn_e/Y $ FRML ITFN_HCY Tfn_hcy = 100*Tfn_hc/Y $ FRML ITFN_HY Tfn_hy = 100*Tfn_h/Y $ FRML ITFN_CY Tfn_cy = 100*Tfn_c/Y $ FRML IKeny Keny = 100*Wnnb_e/Y $ () ### ENDBLOCK ### () ### FAKTOR.t19 ### () --------------------------------------------------------------------------------- () De 9 estimerede erhverv (a,b,ne,nf,ng,nz,qf,Qs,qz) () --------------------------------------------------------------------------------- () MATERIALEFORBRUG, LØBENDE PRISER FRML IVmne Vmne = fVmne*pvmne $ FRML IVmng Vmng = fVmng*pvmng $ () ENERGIFORBRUG, lØBENDE PRISER FRML IVea Vea = fVea*pvea $ FRML IVeb Veb = fVeb*pveb $ FRML IVenf Venf = fVenf*pvenf $ FRML IVenz Venz = fVenz*pvenz $ FRML IVeqf Veqf = fVeqf*pveqf $ FRML IVeqs Veqs = fVeqs*pveqs $ FRML IVeqz Veqz = fVeqz*pveqz $ () Energikvoter FRML Ibvea bvea = Vea /Xa $ FRML Ibveb bveb = Veb /Xb $ FRML Ibvene bvene = Vene/Xne $ FRML Ibvenf bvenf = Venf/Xnf $ FRML Ibveng bveng = Veng/Xng $ FRML Ibvenz bvenz = Venz/Xnz $ FRML Ibveqf bveqf = Veqf/Xqf $ FRML Ibveqs bveqs = Veqs/Xqs $ FRML Ibveqz bveqz = Veqz/Xqz $ () Investeringer, brutto, løbende priser FRML IIfa Ifa = Ima + Iba $ () Ekskl. Stambesætninger FRML IIfb Ifb = Imb + Ibb $ FRML IIfne Ifne = Imne + Ibne $ FRML IIfnf Ifnf = Imnf + Ibnf $ FRML IIfng Ifng = Imng + Ibng $ FRML IIfnz Ifnz = Imnz + Ibnz $ FRML IIfqf Ifqf = Imqf + Ibqf $ FRML IIfqs Ifqs = Imqs + Ibqs $ FRML IIfqz Ifqz = Imqz + Ibqz $ () Investeringer, brutto, faste priser FRML IfIfa fIfa = (fIma *pima(-1) + fIba *piba(-1) )/pifa(-1) $ () Ekskl. Stambesætninger FRML IfIfb fIfb = (fImb *pimb(-1) + fIbb *pibb(-1) )/pifb(-1) $ FRML IfIfne fIfne = (fImne*pimne(-1) + fIbne*pibne(-1) )/pifne(-1) $ FRML IfIfnf fIfnf = (fImnf*pimnf(-1) + fIbnf*pibnf(-1) )/pifnf(-1) $ FRML IfIfng fIfng = (fImng*pimng(-1) + fIbng*pibng(-1) )/pifng(-1) $ FRML IfIfnz fIfnz = (fImnz*pimnz(-1) + fIbnz*pibnz(-1) )/pifnz(-1) $ FRML IfIfqf fIfqf = (fImqf*pimqf(-1) + fIbqf*pibqf(-1) )/pifqf(-1) $ FRML IfIfqs fIfqs = (fImqs*pimqs(-1) + fIbqs*pibqs(-1) )/pifqs(-1) $ FRML IfIfqz fIfqz = (fImqz*pimqz(-1) + fIbqz*pibqz(-1) )/pifqz(-1) $ () Investeringer, brutto, priser FRML Ipifa pifa = Ifa /fIfa $ () Ekskl. Stambesætninger FRML Ipifb pifb = Ifb /fIfb $ FRML Ipifne pifne = Ifne/fIfne $ FRML Ipifnf pifnf = Ifnf/fIfnf $ FRML Ipifng pifng = Ifng/fIfng $ FRML Ipifnz pifnz = Ifnz/fIfnz $ FRML Ipifqf pifqf = Ifqf/fIfqf $ FRML Ipifqs pifqs = Ifqs/fIfqs $ FRML Ipifqz pifqz = Ifqz/fIfqz $ () Afskrivningsmængder, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfInva fInva = (fInvma *pinvma(-1) + fInvba *pinvba(-1)) /pinva(-1) $ FRML IfInvb fInvb = (fInvmb *pinvmb(-1) + fInvbb *pinvbb(-1)) /pinvb(-1) $ FRML IfInvne fInvne = (fInvmne*pinvmne(-1) + fInvbne*pinvbne(-1))/pinvne(-1) $ FRML IfInvnf fInvnf = (fInvmnf*pinvmnf(-1) + fInvbnf*pinvbnf(-1))/pinvnf(-1) $ FRML IfInvng fInvng = (fInvmng*pinvmng(-1) + fInvbng*pinvbng(-1))/pinvng(-1) $ FRML IfInvnz fInvnz = (fInvmnz*pinvmnz(-1) + fInvbnz*pinvbnz(-1))/pinvnz(-1) $ FRML IfInvqf fInvqf = (fInvmqf*pinvmqf(-1) + fInvbqf*pinvbqf(-1))/pinvqf(-1) $ FRML IfInvqs fInvqs = (fInvmqs*pinvmqs(-1) + fInvbqs*pinvbqs(-1))/pinvqs(-1) $ FRML IfInvqz fInvqz = (fInvmqz*pinvmqz(-1) + fInvbqz*pinvbqz(-1))/pinvqz(-1) $ () Afskrivningsværdier, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML IInva Inva = Invma + Invba $ FRML IInvb Invb = Invmb + Invbb $ FRML IInvne Invne = Invmne + Invbne $ FRML IInvnf Invnf = Invmnf + Invbnf $ FRML IInvng Invng = Invmng + Invbng $ FRML IInvnz Invnz = Invmnz + Invbnz $ FRML IInvqf Invqf = Invmqf + Invbqf $ FRML IInvqs Invqs = Invmqs + Invbqs $ FRML IInvqz Invqz = Invmqz + Invbqz $ () Afskrivningspriser, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipinva pinva = Inva /fInva $ FRML Ipinvb pinvb = Invb/fInvb $ FRML Ipinvne pinvne = Invne/fInvne $ FRML Ipinvnf pinvnf = Invnf/fInvnf $ FRML Ipinvng pinvng = Invng/fInvng $ FRML Ipinvnz pinvnz = Invnz/fInvnz $ FRML Ipinvqf pinvqf = Invqf/fInvqf $ FRML Ipinvqs pinvqs = Invqs/fInvqs $ FRML Ipinvqz pinvqz = Invqz/fInvqz $ () Kapitalmængder, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfKna fKna = (fKnma *pknma(-1) + fKnba *pknba(-1)) /pkna(-1) $ () Ekskl. Stambesætninger FRML IfKnb fKnb = (fKnmb *pknmb(-1) + fKnbb *pknbb(-1)) /pknb(-1) $ FRML IfKnne fKnne = (fKnmne*pknmne(-1) + fKnbne*pknbne(-1))/pknne(-1) $ FRML IfKnnf fKnnf = (fKnmnf*pknmnf(-1) + fKnbnf*pknbnf(-1))/pknnf(-1) $ FRML IfKnng fKnng = (fKnmng*pknmng(-1) + fKnbng*pknbng(-1))/pknng(-1) $ FRML IfKnnz fKnnz = (fKnmnz*pknmnz(-1) + fKnbnz*pknbnz(-1))/pknnz(-1) $ FRML IfKnqf fKnqf = (fKnmqf*pknmqf(-1) + fKnbqf*pknbqf(-1))/pknqf(-1) $ FRML IfKnqs fKnqs = (fKnmqs*pknmqs(-1) + fKnbqs*pknbqs(-1))/pknqs(-1) $ FRML IfKnqz fKnqz = (fKnmqz*pknmqz(-1) + fKnbqz*pknbqz(-1))/pknqz(-1) $ () Kapitalværdier, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML Ikna Kna = Knma + Knba $ FRML Iknb Knb = Knmb + Knbb $ FRML Iknne Knne = Knmne + Knbne $ FRML Iknnf Knnf = Knmnf + Knbnf $ FRML Iknng Knng = Knmng + Knbng $ FRML Iknnz Knnz = Knmnz + Knbnz $ FRML Iknqf Knqf = Knmqf + Knbqf $ FRML Iknqs Knqs = Knmqs + Knbqs $ FRML Iknqz Knqz = Knmqz + Knbqz $ () Kapitalpriser, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipkna pkna = Kna /fKna $ () Ekskl. StambesætnKnnger FRML Ipknb pknb = Knb/fKnb $ FRML Ipknne pknne = Knne/fKnne $ FRML Ipknnf pknnf = Knnf/fKnnf $ FRML Ipknng pknng = Knng/fKnng $ FRML Ipknnz pknnz = Knnz/fKnnz $ FRML Ipknqf pknqf = Knqf/fKnqf $ FRML Ipknqs pknqs = Knqs/fKnqs $ FRML Ipknqz pknqz = Knqz/fKnqz $ () STRUKTUREL-PRODUKTIVITET FRML Idta dta = dta(-1)*(dtla/dtla(-1) +uima(-1)*fKnma(-1)/(la(-1)*Hqa(-1))*(dtka/dtka(-1)-1) +pvea(-1)*fVea(-1) /(la(-1)*Hqa(-1))*(dtea/dtea(-1)-1) +uiba(-1)*fKnba(-1)/(la(-1)*Hqa(-1))*(dtba/dtba(-1)-1) +pvma(-1)*fVma(-1) /(la(-1)*Hqa(-1))*(dtma/dtma(-1)-1)) $ FRML Idtb dtb = dtb(-1)*(dtlb/dtlb(-1) +uimb(-1)*fKnmb(-1)/(lb(-1)*Hqb(-1))*(dtkb/dtkb(-1)-1) +pveb(-1)*fVeb(-1) /(lb(-1)*Hqb(-1))*(dteb/dteb(-1)-1) +uibb(-1)*fKnbb(-1)/(lb(-1)*Hqb(-1))*(dtbb/dtbb(-1)-1) +pvmb(-1)*fVmb(-1) /(lb(-1)*Hqb(-1))*(dtmb/dtmb(-1)-1)) $ FRML Idtne dtne = dtne(-1)*(dtlne/dtlne(-1) +uimne(-1)*fKnmne(-1)/(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtkne/dtkne(-1)-1) +pvene(-1)*fVene(-1) /(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtene/dtene(-1)-1) +uibne(-1)*fKnbne(-1)/(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtbne/dtbne(-1)-1) +pvmne(-1)*fVmne(-1) /(lne(-1)*Hqne(-1))*(dtmne/dtmne(-1)-1)) $ FRML Idtnf dtnf = dtnf(-1)*(dtlnf/dtlnf(-1) +uimnf(-1)*fKnmnf(-1)/(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtknf/dtknf(-1)-1) +pvenf(-1)*fVenf(-1) /(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtenf/dtenf(-1)-1) +uibnf(-1)*fKnbnf(-1)/(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtbnf/dtbnf(-1)-1) +pvmnf(-1)*fVmnf(-1) /(lnf(-1)*Hqnf(-1))*(dtmnf/dtmnf(-1)-1)) $ FRML Idtng dtng = dtng(-1)*(dtlng/dtlng(-1) +uimng(-1)*fKnmng(-1)/(lng(-1)*Hqng(-1))*(dtkng/dtkng(-1)-1) +pveng(-1)*fVeng(-1) /(lng(-1)*Hqng(-1))*(dteng/dteng(-1)-1) +uibng(-1)*fKnbng(-1)/(lng(-1)*Hqng(-1))*(dtbng/dtbng(-1)-1) +pvmng(-1)*fVmng(-1) /(lng(-1)*Hqng(-1))*(dtmng/dtmng(-1)-1)) $ FRML Idtnz dtnz = dtnz(-1)*(dtlnz/dtlnz(-1) +uimnz(-1)*fKnmnz(-1)/(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtknz/dtknz(-1)-1) +pvenz(-1)*fVenz(-1) /(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtenz/dtenz(-1)-1) +uibnz(-1)*fKnbnz(-1)/(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtbnz/dtbnz(-1)-1) +pvmnz(-1)*fVmnz(-1) /(lnz(-1)*hqnz(-1))*(dtmnz/dtmnz(-1)-1)) $ FRML Idtqf dtqf = dtqf(-1)*(dtlqf/dtlqf(-1) +uimqf(-1)*fKnmqf(-1)/(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dtkqf/dtkqf(-1)-1) +pveqf(-1)*fVeqf(-1) /(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dteqf/dteqf(-1)-1) +uibqf(-1)*fKnbqf(-1)/(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dtbqf/dtbqf(-1)-1) +pvmqf(-1)*fVmqf(-1) /(lqf(-1)*Hqqf(-1))*(dtmqf/dtmqf(-1)-1)) $ FRML Idtqs dtqs = dtqs(-1)*(dtlqs/dtlqs(-1) +uimqs(-1)*fKnmqs(-1)/(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dtkqs/dtkqs(-1)-1) +pveqs(-1)*fVeqs(-1) /(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dteqs/dteqs(-1)-1) +uibqs(-1)*fKnbqs(-1)/(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dtbqs/dtbqs(-1)-1) +pvmqs(-1)*fVmqs(-1) /(lqs(-1)*Hqqs(-1))*(dtmqs/dtmqs(-1)-1)) $ FRML Idtqz dtqz = dtqz(-1)*(dtlqz/dtlqz(-1) +uimqz(-1)*fKnmqz(-1)/(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dtkqz/dtkqz(-1)-1) +pveqz(-1)*fVeqz(-1) /(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dteqz/dteqz(-1)-1) +uibqz(-1)*fKnbqz(-1)/(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dtbqz/dtbqz(-1)-1) +pvmqz(-1)*fVmqz(-1) /(lqz(-1)*hqqz(-1))*(dtmqz/dtmqz(-1)-1)) $ () --------------------------------------------------------------------------------- () Ikke-estimerede erhverv - e, h og o () --------------------------------------------------------------------------------- () MATERIALEFORBRUG, lØBENDE PRISER FRML IVme Vme = fVme*pvme $ FRML IVmh Vmh = fVmh*pvmh $ FRML IVmo Vmo = fVmo*pvmo $ () ENERGIFORBRUG, lØBENDE PRISER FRML IVee Vee = fVee*pvee $ FRML IVeh Veh = fVeh*pveh $ FRML IVeo Veo = fVeo*pveo $ () Energikvoter FRML Ibvee bvee = pvee *fVee /Xe $ FRML Ibveh bveh = pveh *fVeh /Xh $ FRML Ibveo bveo = pveo *fVeo /Xo $ () Investeringer, brutto, løbende priser FRML IIfe Ife = Ime + Ibe $ FRML IIfh Ifh = Ibh $ () Investeringer, brutto, faste priser FRML IfIfe fIfe = (fIme *pime(-1) + fIbe *pibe(-1) )/pife(-1) $ FRML IfIfh fIfh = fIbh $ () Investeringer, brutto, priser FRML Ipife pife = Ife /fIfe $ FRML Ipifh pifh = Ifh /fIfh $ () Afskrivningsmængder, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfInve fInve = (fInvme *pinvme(-1) + fInvbe *pinvbe(-1))/pinve(-1) $ FRML IfInvh fInvh = fInvbh $ FRML IfInvo fInvo = (fInvmo*pinvmo(-1) + fInvbo*pinvbo(-1))/pinvo(-1) $ () Afskrivningsværdier, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML Iinve Inve = Invme + Invbe $ FRML IInvh Invh = Invbh $ FRML Iinvo Invo = Invmo + Invbo $ () Afskrivningspriser, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipinve pinve = Inve /fInve $ FRML Ipinvh pinvh = Invh /fInvh $ FRML Ipinvo pinvo = Invo /fInvo $ () Kapitalmængder, samlet bygning+maskin, faste priser FRML IfKne fKne = (fKnme *pknme(-1) + fKnbe *pknbe(-1))/pkne(-1) $ FRML IfKnh fKnh = fKnbh $ FRML IfKno fKno = (fKnmo*pknmo(-1) + fKnbo*pknbo(-1))/pkno(-1) $ () Kapitalværdier, samlet bygning+maskin, løb. priser FRML Ikne Kne = Knme + Knbe $ FRML Iknh Knh = Knbh $ FRML Ikno Kno = Knmo + Knbo $ () Kapitalpriser, samlet bygning+maskin, priser FRML Ipkne pkne = Kne /fKne $ FRML Ipknh pknh = Knh /fKnh $ FRML Ipkno pkno = Kno /fKno $ () --------------------------------------------------------------------------------- () Aggregater for () n = Fremstillingserhverv (ne, nf, ng, nz) () q = Serviceerhverv (qf, qs, qz) () p = private erhverv (n, q, a, b, E, h) (kapital dog uden h-erhverv) () --------------------------------------------------------------------------------- () ARBEJDSKRAFT () HQw FRML IHqnw Hqnw = Hqngw+Hqnew+Hqnfw+hqnzw $ FRML IHqqw Hqqw = hqqzw+Hqqsw+Hqqfw $ FRML IHqpw Hqpw = Hqaw+Hqbw+Hqnw+Hqqw+Hqe+Hqh $ FRML IHqw Hqw = Hqpw+Hqo $ () MASKINER () Im FRML IImn Imn = Imng+Imne+Imnf+Imnz $ FRML IImq Imq = Imqz+Imqs+Imqf $ () fIm FRML IfImn fImn = (fImng*pimng(-1)+fImne*pimne(-1)+fImnf*pimnf(-1)+fImnz*pimnz(-1))/pimn(-1) $ FRML IfImq fImq = (fImqz*pimqz(-1)+fImqs*pimqs(-1)+fImqf*pimqf(-1))/pimq(-1) $ () pim FRML Ipimn pimn = Imn/fImn $ FRML Ipimq pimq = Imq/fImq $ () fInvm (afskrivninger) FRML IInvmn Invmn = Invmng+Invmne+Invmnf+Invmnz $ FRML IfInvmn fInvmn = (fInvmng*pinvmng(-1)+fInvmne*pinvmne(-1)+fInvmnf*pinvmnf(-1)+fInvmnz*pinvmnz(-1))/pinvmn(-1) $ FRML Ipinvmn pinvmn = Invmn/fInvmn $ FRML IInvmq Invmq = Invmqz+Invmqs+Invmqf $ FRML IfInvmq fInvmq = (fInvmqz*pinvmqz(-1)+fInvmqs*pinvmqs(-1)+fInvmqf*pinvmqf(-1))/pinvmq(-1) $ FRML Ipinvmq pinvmq = Invmq/fInvmq $ FRML IfInvmp fInvmp = (fInvma *pinvma(-1) +fInvme *pinvme(-1) +fInvmn*pinvmn(-1) +fInvmb *pinvmb(-1) +fInvmq* pinvmq(-1) )/pinvmp(-1) $ FRML Ipinvmp pinvmp = Invmp/fInvmp $ FRML IInvm Invm = Invmn+Invmq+Invma+Invmb+Invme+Invmo $ FRML IfInvm fInvm = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvmo*pinvmo(-1))/pinvm(-1) $ FRML Ipinvm pinvm = Invm/fInvm $ () fIn (nettoinvesteringer) FRML IfInmp fInmp = (fKnmp-fKnmp(-1))*pknmp(-1)/(0.5*pimp(-1)+0.5*pimp) $ FRML IfInm fInm = (fKnm-fKnm(-1))*pknm(-1)/(0.5*pim(-1)+0.5*pim) $ () uim (usercost) FRML Iuimn uimn = (uimng*fKnmng+uimne*fKnmne+uimnf*fKnmnf+uimnz*fKnmnz)/fKnmn $ FRML Iuimq uimq = (uimqz*fKnmqz+uimqs*fKnmqs+uimqf*fKnmqf)/fKnmq $ FRML Iuimp uimp = (uima*fKnma+uimb*fKnmb+uime*fKnme+uimn*fKnmn+uimq*fKnmq)/fKnmp $ FRML Iuim uim = (uimp*fKnmp+uimo*fKnmo)/fKnmp $ () fKnmw (ønsket maskinkapital) FRML IfKnmnw fKnmnw = (fKnmngw*pknmng+fKnmnew*pknmne+fKnmnfw*pknmnf+fKnmnzw*pknmnz)/pknmn $ FRML IfKnmqw fKnmqw = (fKnmqzw*pknmqz+fKnmqsw*pknmqs+fKnmqfw*pknmqf)/pknmq $ FRML IfKnmpw fKnmpw = (fKnmaw*pknma+fKnmbw*pknmb+fKnmnw*pknmn+fKnmqw*pknmq+fKnme*pknme)/pknmp $ FRML IfKnmw fKnmw = (fKnmpw*pknmp+fKnmo*pknmo)/pknm $ () BYGNINGER () Ib FRML IIbn Ibn = Ibng+Ibne+Ibnf+Ibnz $ FRML IIbq Ibq = Ibqz+Ibqs+Ibqf $ () fIb FRML IfIbn fIbn = (fIbng*pibng(-1)+fIbne*pibne(-1)+fIbnf*pibnf(-1)+fIbnz*pibnz(-1))/pibn(-1) $ FRML IfIbq fIbq = (fIbqz*pibqz(-1)+fIbqs*pibqs(-1)+fIbqf*pibqf(-1))/pibq(-1) $ () pib FRML Ipibn pibn = Ibn/fIbn $ FRML Ipibq pibq = Ibq/fIbq $ () fInvb (afskrivninger) FRML IfInvbn fInvbn = (fInvbng*pinvbng(-1)+fInvbne*pinvbne(-1)+fInvbnf*pinvbnf(-1)+fInvbnz*pinvbnz(-1))/pinvbn(-1) $ FRML IfInvbq fInvbq = (fInvbqz*pinvbqz(-1)+fInvbqs*pinvbqs(-1)+fInvbqf*pinvbqf(-1))/pinvbq(-1) $ FRML IfInvbp fInvbp = (fInvba *pinvba(-1) +fInvbe *pinvbe(-1) +fInvbn*pinvbn(-1) +fInvbb *pinvbb(-1) +fInvbq* pinvbq(-1) )/pinvbp(-1) $ FRML IfInvb1 fInvb1 = (fInvbp*pinvbp(-1)+fInvbo*pinvbo(-1))/pinvb1(-1) $ () Invb FRML IInvbn Invbn = Invbng+Invbne+Invbnf+Invbnz $ FRML IInvbq Invbq = Invbqz+Invbqs+Invbqf $ FRML IInvb1 Invb1 = Invbn+Invbq+Invba+Invbb+Invbe+Invbo $ () pinvb FRML Ipinvbn pinvbn = Invbn/fInvbn $ FRML Ipinvbq pinvbq = Invbq/fInvbq $ FRML Ipinvbp pinvbp = Invbp/fInvbp $ FRML Ipinvb1 pinvb1 = Invb1/fInvb1 $ () fInb (nettoinvesteringer) FRML IfInbq fInbq = (fKnbp-fKnbp(-1))*pknbp(-1)/pibp(-1) $ FRML IfInbp fInbp = (fKnbp-fKnbp(-1))*pknbp(-1)/pibp(-1) $ FRML IfInb1 fInb1 = (fKnb1-fKnb1(-1))*pknb1(-1)/pib(-1) $ FRML IfInbh fInbh = (fKnbh-fKnbh(-1))*pknbh(-1)/pibh(-1) $ () uib (usercost) FRML Iuibn uibn = (uibng*fKnbng+uibne*fKnbne+uibnf*fKnbnf+uibnz*fKnbnz)/fKnbn $ FRML Iuibq uibq = (uibqz*fKnbqz+uibqs*fKnbqs+uibqf*fKnbqf)/fKnbq $ FRML Iuibp uibp = (uiba*fKnba+uibe*fKnbe+uibn*fKnbn+uibb*fKnbb+uibq*fKnbq)/fKnbp $ FRML Iuib uib = (uibp*fKnbp+uibhx*fKnbh+uibo*fKnbo)/fKnb $ () fKnbw (ønsket bygningskapital) FRML IfKnbnw fKnbnw = (fKnbngw*pknbng+fKnbnew*pknbne+fKnbnfw*pknbnf+fKnbnzw*pknbnz)/pknbn $ FRML IfKnbqw fKnbqw = (fKnbqzw*pknbqz+fKnbqsw*pknbqs+fKnbqfw*pknbqf)/pknbq $ FRML IfKnbpw fKnbpw = (fKnbaw*pknba+fKnbbw*pknbb+fKnbnw*pknbn+fKnbqw*pknbq+fKnbe*pknbe)/pknbp $ FRML IfKnbhw fKnbhw = fKnbh*fKbhw/fKbh $ FRML IfKnb1w fKnb1w = (fKnbpw*pknbp+fKnbhw*pknbh+fKnbo*pknbo)/pknb1 $ () Samlet bygnings- og maskinkapital () bruttoinvesteringer, løbende FRML IIfn Ifn = Ifnz+Ifng+Ifne+Ifnf $ FRML IIfq Ifq = Ifqz+Ifqs+Ifqf $ () bruttoinvesteringer, mængder FRML IfIfn fIfn = (fIfnz*pifnz(-1)+fIfng*pifng(-1)+fIfne*pifne(-1)+fIfnf*pifnf(-1))/pifn(-1) $ FRML IfIfq fIfq = (fIfqz*pifqz(-1)+fIfqs*pifqs(-1)+fIfqf*pifqf(-1))/pifq(-1) $ () bruttoinvesteringer, priser FRML Ipifn pifn = Ifn /fIfn $ FRML Ipifq pifq = Ifq /fIfq $ () fInv FRML IfInvn fInvn = (fInvng*pinvng(-1)+fInvne*pinvne(-1)+fInvnf*pinvnf(-1)+fInvnz*pinvnz(-1))/pinvn(-1) $ FRML IfInvq fInvq = (fInvqz*pinvqz(-1)+fInvqs*pinvqs(-1)+fInvqf*pinvqf(-1))/pinvq(-1) $ FRML IfInvp fInvp = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvbp*pinvbp(-1)+fInvbh*pinvbh(-1))/pinvp(-1) $ FRML IfInv fInv = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvbp*pinvbp(-1)+fInvbh*pinvbh(-1) +fInvmo*pinvmo(-1)+fInvbo*pinvbo(-1))/pinv(-1) $ FRML IfInvpxh fInvpxh = (fInvmp*pinvmp(-1)+fInvbp*pinvbp(-1))/pinvpxh(-1) $ () Inv FRML IInvn Invn = Invng+Invne+Invnf+Invnz $ FRML IInvq Invq = Invqz+Invqs+Invqf $ FRML IInvp Invp = Invmp+Invbp+Invbh $ FRML IInvpxh Invpxh = Invmp+Invbp $ () pinv FRML Ipinvn pinvn = Invn/fInvn $ FRML Ipinvq pinvq = Invq/fInvq $ FRML Ipinvp pinvp = Invp/fInvp $ FRML Ipinv pinv = Inv/fInv $ FRML Ipinvpxh pinvpxh = Invpxh/fInvpxh $ () Samlet kapital () fKn FRML IfKnn fKnn = (fKnnz*pknnz(-1)+fKnng*pknng(-1)+fKnne*pknne(-1)+fKnnf*pknnf(-1))/pknn(-1) $ FRML IfKnq fKnq = (fKnqz*pknqz(-1)+fKnqs*pknqs(-1)+fKnqf*pknqf(-1))/pknq(-1) $ FRML IfKnp fKnp = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnbp*pknbp(-1)+fKnbh*pknbh(-1)+fKnt*pknt(-1))/pknp(-1) $ FRML IfKn fKn = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnbp*pknbp(-1)+fKnbh*pknbh(-1) +fKnmo*pknmo(-1)+fKnbo*pknbo(-1)+fKnt*pknt(-1))/pkn(-1) $ FRML IfKnpxh fKnpxh = (fKnmp*pknmp(-1)+fKnbp*pknbp(-1)+fKnt*pknt(-1))/pknpxh(-1) $ () Kn FRML IKnn Knn = Knnz+Knng+Knne+Knnf $ FRML IKnq Knq = Knqz+Knqs+Knqf $ FRML IKnp Knp = Knmp+Knbp+Knbh+Knt $ FRML IKn Kn = Knmp+Knbp+Knbh+Knmo+Knbo+Knt $ FRML IKnpxh Knpxh = Knmp+Knbp+Knt $ () pkn FRML Ipkn pkn = Kn/fKn $ FRML Ipknn pknn = Knn /fKnn $ FRML Ipknq pknq = Knq /fKnq $ FRML Ipknp pknp = Knp/fKnp $ FRML Ipknpxh pknpxh = Knpxh/fKnpxh $ () Nettoinvesteringer FRML IFIN fIn = (fKn-fKn(-1))*pkn(-1)/pi(-1) $ FRML IIN In = pi*fIn $ () ENERGI () Ve FRML IVen Ven = Veng+Vene+Venf+Venz $ FRML IVeq Veq = Veqz+Veqs+Veqf $ FRML IVep Vep = Vea+Vee+Ven+Veb+Veq+Veh $ FRML IVe1 Ve1 = Vep+Veo $ () fVe FRML IfVen fVen = (pveng(-1)*fVeng+pvene(-1)*fVene+pvenf(-1)*fVenf+pvenz(-1)*fVenz)/pven(-1) $ FRML IfVeq fVeq = (pveqz(-1)*fVeqz+pveqs(-1)*fVeqs+pveqf(-1)*fVeqf)/pveq(-1) $ FRML IfVep fVep = (pvea(-1)*fVea+pvee(-1)*fVee+pven(-1)*fVen+pveb(-1)*fVeb +pveq(-1)*fVeq+pveh(-1)*fVeh)/pvep(-1) $ FRML IfVe1 fVe1 = (pvep(-1)*fVep+pveo(-1)*fVeo)/pve1(-1) $ () pve FRML Ipven pven = Ven/fVen $ FRML Ipveq pveq = Veq/fVeq $ FRML Ipvep pvep = Vep/fVep $ FRML Ipve1 pve1 = Ve1/fVe1 $ () fVew FRML IfVenw fVenw = (pveng(-1)*fVengw+pvene(-1)*fVenew+pvenf(-1)*fVenfw+pvenz(-1)*fVenzw)/pven(-1) $ FRML IfVeqw fVeqw = (pveqz(-1)*fVeqzw+pveqs(-1)*fVeqsw+pveqf(-1)*fVeqfw)/pveq(-1) $ FRML IfVepw fVepw = (pvea*fVeaw+pvee*fVee+pven*fVenw+pveb*fVebw+pveq*fVeqw+pveh*fVeh)/pvep $ FRML IfVe1w fVe1w = (pvep*fVepw+pveo*fVeo)/pve1 $ () bve FRML Ibven bven = Ven/Xn $ FRML Ibveq bveq = Veq/Xq $ FRML Ibvep bvep = Vep/Xp $ FRML Ibve bve = Ve1/X $ () tve FRML Itven tven = Spp_ven/fVen $ FRML Itveq tveq = Spp_veq/fVeq $ FRML Itvep tvep = Spp_vep/fVep $ () MATERIALER () Vm FRML IVmn Vmn = Vmng+Vmne+Vmnf+Vmnz $ FRML IVmq Vmq = Vmqz+Vmqs+Vmqf $ FRML IVmp Vmp = Vma+Vme+Vmn+Vmb+Vmq+Vmh $ FRML IVm Vm = Vmp+Vmo $ () fVm FRML IfVmn fVmn = (pvmng(-1)*fVmng+pvmne(-1)*fVmne+pvmnf(-1)*fVmnf+pvmnz(-1)*fVmnz)/pvmn(-1) $ FRML IfVmq fVmq = (pvmqz(-1)*fVmqz+pvmqs(-1)*fVmqs+pvmqf(-1)*fVmqf)/pvmq(-1) $ FRML IfVmp fVmp = (pvma(-1)*fVma+pvme(-1)*fVme+pvmn(-1)*fVmn+pvmb(-1)*fVmb +pvmq(-1)*fVmq+pvmh(-1)*fVmh)/pvmp(-1) $ FRML IfVm fVm = (pvmp(-1)*fVmp+pvmo(-1)*fVmo)/pvm(-1) $ () pvm FRML Ipvmn pvmn = Vmn/fVmn $ FRML Ipvmq pvmq = Vmq/fVmq $ FRML Ipvmp pvmp = Vmp/fVmp $ FRML Ipvm pvm = Vm/fVm $ () fVmw FRML IfVmnw fVmnw = (pvmng(-1)*fVmngw+pvmne(-1)*fVmnew+pvmnf(-1)*fVmnfw+pvmnz(-1)*fVmnzw)/pvmn(-1) $ FRML IfVmqw fVmqw = (pvmqz(-1)*fVmqzw+pvmqs(-1)*fVmqsw+pvmqf(-1)*fVmqfw)/pvmq(-1) $ FRML IfVmpw fVmpw = (pvma*fVmaw+pvme*fVme+pvmn*fVmnw+pvmb*fVmbw+pvmq*fVmqw+pvmh*fVmh)/pvmp $ FRML IfVmw fVmw = (pvmp*fVmpw+pvmo*fVmo)/pvm $ () tvm FRML Itvmn tvmn = Spp_vmn/fVmn $ FRML Itvmq tvmq = Spp_vmq/fVmq $ FRML Itvmp tvmp = Spp_vmp/fVmp $ () VAREKØB FRML Ivn Vn = Vng+Vne+Vnf+Vnz $ FRML Ivq Vq = Vqz+Vqs+Vqf $ FRML IVp Vp = Va+Ve+Vn+Vb+Vq+Vh $ FRML Iv V = Vp+Vo $ FRML Ifvn fVn = (fVng*pvng(-1)+fVne*pvne(-1)+fVnf*pvnf(-1)+fVnz*pvnz(-1))/pvn(-1) $ FRML Ifvq fVq = (fVqz*pvqz(-1)+fVqs*pvqs(-1)+fVqf*pvqf(-1))/pvq(-1) $ FRML Ifvp fVp = (fVa*pva(-1)+fVe*pve(-1)+fVn*pvn(-1)+fVb*pvb(-1) +fVq*pvq(-1)+fVh*pvh(-1))/pvp(-1) $ FRML IfV fV = (fVp*pvp(-1) + fVo*pvo(-1))/pv(-1) $ FRML Ipvn pvn = Vn/fVn $ FRML Ipvq pvq = Vq/fVq $ FRML Ipvp pvp = Vp/fVp $ FRML Ipv pv = V /fV $ () --------------------------------------------------------------------------------- () Diverse aggregater () 9 = Estimerede erhverv (ne, nf, ng, qf, qs, qz, a, b) () by = Private byerhverv (ne, nf, ng, nz, qf, qz, b) () --------------------------------------------------------------------------------- () SÆRLIGE ENERGIFORBRUG-AGGREGATER () Endelig energianvendelse, erhverv FRML IVex Vex = Vea+Venf+Venz+Veb+Veqz+Veqs+Veqf+Veh+Veo $ FRML IfVex fVex = (pvea(-1)*fVea+pvenf(-1)*fVenf+pvenz(-1)*fVenz+pveb(-1)*fVeb +pveqz(-1)*fVeqz+pveqs(-1)*fVeqs+pveqf(-1)*fVeqf +pveh(-1)*fVeh+pveo(-1)*fVeo)/pvex(-1) $ FRML Ipvex pvex = Vex/fVex $ () ARBEJDSKRAFT () HQw FRML IHq9w Hq9w = Hqnw+Hqqw+Hqaw+Hqbw $ FRML IHqbyw Hqbyw = Hqnw+Hqqw-Hqqsw+Hqbw $ () MASKINER () bruttoinvesteringer, løbende FRML IIm9 Im9 = Imn+Imq+Ima+Imb $ FRML IImby Imby = Imn+Imq-Imqs+Imb $ () bruttoinvesteringer, mængder FRML IfIm9 fIm9 = (fImn*pimn(-1)+fImq*pimq(-1)+fIma*pima(-1)+fImb*pimb(-1))/pim9(-1) $ FRML IfImby fImby = (fImn*pimn(-1)+fImq*pimq(-1)-fImqs*pimqs(-1)+fImb*pimb(-1))/pimby(-1) $ () bruttoinvesteringer, priser FRML Ipim9 pim9 = Im9/fIm9 $ FRML Ipimby pimby = Imby/fImby $ () fInvm (afskrivninger) FRML IInvm9 Invm9 = Invmn+Invmq+Invma+Invmb $ FRML IfInvm9 fInvm9 = (fInvmn*pinvmn(-1)+fInvmq*pinvmq(-1)+fInvma*pinvma(-1)+fInvmb*pinvmb(-1))/pinvm9(-1) $ FRML Ipinvm9 pinvm9 = Invm9/fInvm9 $ FRML IInvmby Invmby = Invmn+Invmq-Invmqs+Invmb $ FRML IfInvmby fInvmby = (fInvmn*pinvmn(-1)+fInvmq*pinvmq(-1)-fInvmqs*pinvmqs(-1)+fInvmb*pinvmb(-1))/pinvmby(-1) $ FRML Ipinvmby pinvmby = Invmby/fInvmby $ () Knm (kapitalværdi) FRML IKnm9 Knm9 = Knmn+Knmq+Knma+Knmb $ FRML IKnmby Knmby = Knmn+Knmq-Knmqs+Knmb $ () fKnm (kapitalmængder) FRML IfKnm9 fKnm9 = (fKnmn*pknmn(-1)+fKnmq*pknmq(-1) +fKnma*pknma(-1)+fKnmb*pknmb(-1))/pknm9(-1) $ FRML IfKnmby fKnmby = (fKnmn*pknmn(-1)+fKnmq*pknmq(-1) -fKnmqs*pknmqs(-1)+fKnmb*pknmb(-1))/pknmby(-1) $ () pknm (kapitalpriser) FRML Ipknm9 pknm9 = Knm9/fKnm9 $ FRML Ipknmby pknmby = Knmby/fKnmby $ () uim (usercost) FRML Iuim9 uim9 = (uimn*fKnmn+uimq*fKnmq+uima*fKnma+uimb*fKnmb)/fKnm9 $ FRML Iuimby uimby = (uimn*fKnmn+uimq*fKnmq-uimqs*fKnmqs+uimb*fKnmb)/fKnmby $ () fKnmw (ønsket maskinkapital) FRML IfKnm9w fKnm9w = (fKnmnw*pknmn+fKnmqw*pknmq+fKnmaw*pknma+fKnmbw*pknmb)/pknm9 $ FRML IfKnmbyw fKnmbyw = (fKnmnw*pknmn+fKnmqw*pknmq-fKnmqsw*pknmqs+fKnmbw*pknmb)/pknmby $ () BYGNINGER () bruttoinvesteringer, løbende FRML IIb9 Ib9 = Ibn+Ibq+Iba+Ibb $ FRML IIbby Ibby = Ibn+Ibq-Ibqs+Ibb $ () bruttoinvesteringer, mængder FRML IfIb9 fIb9 = (fIbn*pibn(-1)+fIbq*pibq(-1)+fIba*piba(-1)+fIbb*pibb(-1))/pib9(-1) $ FRML IfIbby fIbby = (fIbn*pibn(-1)+fIbq*pibq(-1)-fIbqs*pibqs(-1)+fIbb*pibb(-1))/pibby(-1) $ () bruttoinvesteringer, priser FRML Ipib9 pib9 = Ib9/fIb9 $ FRML Ipibby pibby = Ibby/fIbby $ () fInvb (afskrivninger) FRML IfInvb9 fInvb9 = (fInvbn*pinvbn(-1)+fInvbq*pinvbq(-1)+fInvba*pinvba(-1)+fInvbb*pinvbb(-1))/pinvb9(-1) $ FRML IfInvbby fInvbby = (fInvbn*pinvbn(-1)+fInvbq*pinvbq(-1)-fInvbqs*pinvbqs(-1)+fInvbb*pinvbb(-1))/pinvbby(-1) $ () Invb FRML IInvb9 Invb9 = Invbn+Invbq+Invba+Invbb $ FRML IInvbby Invbby = Invbn+Invbq-Invbqs+Invbb $ () pinvb FRML Ipinvb9 pinvb9 = Invb9/fInvb9 $ FRML Ipinvbby pinvbby = Invbby/fInvbby $ () fKnbn (kapitalmængde) FRML IfKnb9 fKnb9 = (fKnbn*pknbn(-1)+fKnbq*pknbq(-1) +fKnba*pknba(-1)+fKnbb*pknbb(-1))/pknb9(-1) $ FRML IfKnbby fKnbby = (fKnbn*pknbn(-1)+fKnbq*pknbq(-1) -fKnbqs*pknbqs(-1)+fKnbb*pknbb(-1))/pknbby(-1) $ () Knb (kapitalværdi) FRML IKnb9 Knb9 = Knbn+Knbq+Knba+Knbb $ FRML IKnbby Knbby = Knbn+Knbq-Knbqs+Knbb $ () pknb (kapitalpriser) FRML Ipknb9 pknb9 = Knb9/fKnb9 $ FRML Ipknbby pknbby = Knbby/fKnbby $ () uib (usercost) FRML Iuib9 uib9 = (uibn*fKnbn+uibq*fKnbq+uiba*fKnba+uibb*fKnbb)/fKnb9 $ FRML Iuibby uibby = (uibn*fKnbn+uibq*fKnbq-uibqs*fKnbqs+uibb*fKnbb)/fKnbby $ () fKnbw (ønsket bygningskapital) FRML IfKnb9w fKnb9w = (fKnbnw*pknbn+fKnbqw*pknbq+fKnbaw*pknba+fKnbbw*pknbb)/pknb9 $ FRML IfKnbbyw fKnbbyw = (fKnbnw*pknbn+fKnbqw*pknbq-fKnbqsw*pknbqs+fKnbbw*pknbb)/pknbby $ () Samlet bygnings- og maskinkapital () bruttoinvesteirnger, løbende FRML IIf9 If9 = Ifn+Ifq+Ifa+Ifb $ FRML IIfby Ifby = Ifn+Ifq-Ifqs+Ifb $ () bruttoinvesteirnger, mængder FRML IfIf9 fIf9 = (fIfn*pifn(-1)+fIfq*pifq(-1)+fIfa*pifa(-1)+fIfb*pifb(-1))/pif9(-1) $ FRML IfIfby fIfby = (fIfn*pifn(-1)+fIfq*pifq(-1)-fIfqs*pifqs(-1)+fIfb*pifb(-1))/pifby(-1) $ () bruttoinvesteirnger, priser FRML Ipif9 pif9 = If9 /fIf9 $ FRML Ipifby pifby = Ifby/fIfby $ () fInv FRML IfInv9 fInv9 = (fInvn*pinvn(-1)+fInvq*pinvq(-1)+fInva*pinva(-1)+fInvb*pinvb(-1))/pinv9(-1) $ FRML IfInvby fInvby = (fInvn*pinvn(-1)+fInvq*pinvq(-1)-fInvqs*pinvqs(-1)+fInvb*pinvb(-1))/pinvby(-1) $ () Inv) FRML IInv9 Inv9 = Invn+Invq+Inva+Invb $ FRML IInvby Invby = Invn+Invq-Invqs+Invb $ () pinv FRML Ipinv9 pinv9 = Inv9/fInv9 $ FRML Ipinvby pinvby = Invby/fInvby $ () SAMLET KAPITAL () fKn FRML IfKn9 fKn9 = (fKnn*pknn(-1)+fKnq*pknq(-1)+fKna*pkna(-1)+fKnb*pknb(-1))/pkn9(-1) $ FRML IfKnby fKnby = (fKnn*pknn(-1)+fKnq*pknq(-1)-fKnqs*pknqs(-1)+fKnb*pknb(-1))/pknby(-1) $ () Kn FRML IKn9 Kn9 = Knn+Knq+Kna+Knb $ FRML IKnby Knby = Knn+Knq-Knqs+Knb $ () pkn FRML Ipkn9 pkn9 = Kn9 /fKn9 $ FRML Ipknby pknby = Knby/fKnby $ () ENERGI () Ve FRML IVe9 Ve9 = Ven+Veq+Vea+Veb $ FRML IVeby Veby = Ven+Veq-Veqs+Veb $ () fVe FRML IfVe9 fVe9 = (pven(-1)*fVen+pveq(-1)*fVeq+pvea(-1)*fVea+pveb(-1)*fVeb)/pve9(-1) $ FRML IfVeby fVeby = (pven(-1)*fVen+pveq(-1)*fVeq-pveqs(-1)*fVeqs+pveb(-1)*fVeb)/pveby(-1) $ () pve FRML Ipve9 pve9 = Ve9/fVe9 $ FRML Ipveby pveby = Veby/fVeby $ () fVew FRML IfVe9w fVe9w = (pven(-1)*fVenw+pveq(-1)*fVeqw+pvea(-1)*fVeaw+pveb(-1)*fVebw)/pve9(-1) $ FRML IfVebyw fVebyw = (pven(-1)*fVenw+pveq(-1)*fVeqw-pveqs(-1)*fVeqsw+pveb(-1)*fVebw)/pveby(-1) $ () bve FRML Ibve9 bve9 = Veo/X9 $ FRML Ibveby bveby = Veby/Xby $ () tve FRML Itve9 tve9 = Spp_ve9/fVe9 $ FRML Itveby tveby = Spp_veby/fVeby $ () MATERIALER () Vm FRML IVm9 Vm9 = Vmn+Vmq+Vma+Vmb $ FRML IVmby Vmby = Vmn+Vmq-Vmqs+Vmb $ () fVm FRML IfVm9 fVm9 = (pvmn(-1)*fVmn+pvmq(-1)*fVmq+pvma(-1)*fVma+pvmb(-1)*fVmb)/pvm9(-1) $ FRML IfVmby fVmby = (pvmn(-1)*fVmn+pvmq(-1)*fVmq-pvmqs(-1)*fVmqs+pvmb(-1)*fVmb)/pvmby(-1) $ () pvm FRML Ipvm9 pvm9 = Vm9/fVm9 $ FRML Ipvmby pvmby = Vmby/fVmby $ () fVmw FRML IfVm9w fVm9w = (pvmn(-1)*fVmnw+pvmq(-1)*fVmqw+pvma(-1)*fVmaw+pvmb(-1)*fVmbw)/pvm9(-1) $ FRML IfVmbyw fVmbyw = (pvmn(-1)*fVmnw+pvmq(-1)*fVmqw-pvmqs(-1)*fVmqsw+pvmb(-1)*fVmbw)/pvmby(-1) $ () tvm FRML Itvm9 tvm9 = Spp_vm9/fVm9 $ FRML Itvmby tvmby = Spp_vmby/fVmby $ () VAREKØB FRML IV9 V9 = Vn+Vq+Va+Vb $ FRML IVby Vby = Vn+Vq-Vqs+Vb $ FRML IfV9 fV9 = (pvn(-1)*fVn+pvq(-1)*fVq+pva(-1)*fVa+pvb(-1)*fVb)/pv9(-1) $ FRML IfVby fVby = (pvn(-1)*fVn+pvq(-1)*fVq-pvqs(-1)*fVqs+pvb(-1)*fVb)/pvby(-1) $ FRML Ipv9 pv9 = V9/fV9 $ FRML Ipvby pvby = Vby/fVby $ () Investeringskvoter FRML Ibim9 bim9 = 100*Im9/Yf9 $ FRML Ibib9 bib9 = 100*Ib9/Yf9 $ FRML Ibi9 bi9 = 100*If9/Yf9 $ FRML Ibimby bimby = 100*Imby/Yfby $ FRML Ibibby bibby = 100*Ibby/Yfby $ FRML Ibiby biby = 100*Ifby/Yfby $ FRML Ibipmp bipmp = 100*pimp1*fImp1/Yfp $ FRML Ibipbp bipbp = 100*pibp1*fIbp1/Yfp $ () EFFEKTIVITETSINDEKS () Maskineffektivitet FRML Idtkn dtkn = ((uimng(-1)/dtkng(-1))*(dtkng*fKnmng)+(uimne(-1)/dtkne(-1))*(dtkne*fKnmne) +(uimnf(-1)/dtknf(-1))*(dtknf*fKnmnf)+(uimnz(-1)/dtknz(-1))*(dtknz*fKnmnz)) /(uimn(-1)/dtkn(-1)*fKnmn) $ FRML Idtkq dtkq = ((uimqz(-1)/dtkqz(-1))*(dtkqz*fKnmqz)+(uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs) +(uimqf(-1)/dtkqf(-1))*(dtkqf*fKnmqf)) / (uimq(-1)/dtkq(-1)*fKnmq) $ FRML Idtkp dtkp = ((uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmq) +(uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma)+(uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb) +(uime(-1)/dtke(-1))*(dtke*fKnme)) / (uimp(-1)/dtkp(-1)*fKnmp) $ () Arbejdskraftseffektivitet FRML Idtln dtln = ((lng(-1)/dtlng(-1))*(dtlng*Hqng)+(lne(-1)/dtlne(-1))*(dtlne*Hqne) +(lnf(-1)/dtlnf(-1))*(dtlnf*Hqnf)+(lnz(-1)/dtlnz(-1))*(dtlnz*hqnz)) /(ln(-1)/dtln(-1)*Hqn) $ FRML Idtlq dtlq = ((lqz(-1)/dtlqz(-1))*(dtlqz*hqqz)+(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs) +(lqf(-1)/dtlqf(-1))*(dtlqf*Hqqf)) / (lq(-1)/dtlq(-1)*Hqq) $ FRML Idtlp dtlp = ((ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqq) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa)+(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb) +(le(-1)/dtle(-1))*(dtle*Hqe)+(lh(-1)/dtlh(-1))*(dtlh*Hqh)) / (lp(-1)/dtlp(-1)*Hqp) $ () Energieffektivitet FRML Idten dten = ((pveng(-1)/dteng(-1))*(dteng*fVeng)+(pvene(-1)/dtene(-1))*(dtene*fVene) +(pvenf(-1)/dtenf(-1))*(dtenf*fVenf)+(pvenz(-1)/dtenz(-1))*(dtenz*fVenz)) /(pven(-1)/dten(-1)*fVen) $ FRML Idteq dteq = ((pveqz(-1)/dteqz(-1))*(dteqz*fVeqz)+(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs) +(pveqf(-1)/dteqf(-1))*(dteqf*fVeqf)) / (pveq(-1)/dteq(-1)*fVeq) $ FRML Idtep dtep = ((pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeq) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea)+(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb) +(pvee(-1)*fVee)+(pveh(-1)/dteh(-1))*(dteh*fVeh)) / (pvep(-1)/dtep(-1)*fVep) $ () Bygningseffektivitet FRML Idtbn dtbn = ((uibng(-1)/dtbng(-1))*(dtbng*fKnbng)+(uibne(-1)/dtbne(-1))*(dtbne*fKnbne) +(uibnf(-1)/dtbnf(-1))*(dtbnf*fKnbnf)+(uibnz(-1)/dtbnz(-1))*(dtbnz*fKnbnz)) /(uibn(-1)/dtbn(-1)*fKnbn) $ FRML Idtbq dtbq = ((uibqz(-1)/dtbqz(-1))*(dtbqz*fKnbqz)+(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs) +(uibqf(-1)/dtbqf(-1))*(dtbqf*fKnbqf)) / (uibq(-1)/dtbq(-1)*fKnbq) $ FRML Idtbp dtbp = ((uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbq) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)+(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb) +(uibe(-1)*fKnbe)) / (uibp(-1)/dtbp(-1)*fKnbp) $ () Materialeeffektivitet FRML Idtmn dtmn = ((pvmng(-1)/dtmng(-1))*(dtmng*fVmng)+(pvmne(-1)/dtmne(-1))*(dtmne*fVmne) +(pvmnf(-1)/dtmnf(-1))*(dtmnf*fVmnf)+(pvmnz(-1)/dtmnz(-1))*(dtmnz*fVmnz)) /(pvmn(-1)/dtmn(-1)*fVmn) $ FRML Idtmq dtmq = ((pvmqz(-1)/dtmqz(-1))*(dtmqz*fVmqz)+(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs) +(pvmqf(-1)/dtmqf(-1))*(dtmqf*fVmqf)) / (pvmq(-1)/dtmq(-1)*fVmq) $ FRML Idtmp dtmp = ((pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn)+(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmq) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma)+(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb) +(pvme(-1)/dtme(-1))*(dtme*fVme)+(pvmh(-1)/dtmh(-1))*(dtmh*fVmh)) / (pvmp(-1)/dtmp(-1)*fVmp) $ () Effektivitetskorrigeret faktorprisindeks FRML Ipklebmn pklebmn = pklebmn(-1) * (uimn*fKnmn+ln*Hqn+pven*fVen+uibn*fKnbn+pvmn*fVmn) / ( (uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn) +(pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn) +(pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn) ) $ FRML Ipklebmq pklebmq = pklebmq(-1) * (uimq*fKnmq+lq*Hqq+pveq*fVeq+uibq*fKnbq+pvmq*fVmq) / ( (uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmq)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqq) +(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeq)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbq) +(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmq) ) $ () STRUKTUREL PRODUKTIVITET FRML Idtn dtn = dtn(-1)*(dtln/dtln(-1) +uimn(-1)*fKnmn(-1)/(ln(-1)*Hqn(-1))*(dtkn/dtkn(-1)-1) +pven(-1)*fVen(-1) /(ln(-1)*Hqn(-1))*(dten/dten(-1)-1) +uibn(-1)*fKnbn(-1)/(ln(-1)*Hqn(-1))*(dtbn/dtbn(-1)-1) +pvmn(-1)*fVmn(-1) /(ln(-1)*Hqn(-1))*(dtmn/dtmn(-1)-1)) $ FRML Idtq dtq = dtq(-1)*(dtlq/dtlq(-1) +uimq(-1)*fKnmq(-1)/(lq(-1)*Hqq(-1))*(dtkq/dtkq(-1)-1) +pveq(-1)*fVeq(-1) /(lq(-1)*Hqq(-1))*(dteq/dteq(-1)-1) +uibq(-1)*fKnbq(-1)/(lq(-1)*Hqq(-1))*(dtbq/dtbq(-1)-1) +pvmq(-1)*fVmq(-1) /(lq(-1)*Hqq(-1))*(dtmq/dtmq(-1)-1)) $ FRML Idtp Dtp = Dtp(-1)*(dtlp/dtlp(-1) +uimp(-1)*fKnmp(-1)/(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtkp/dtkp(-1)-1) +pvep(-1)*fVep(-1) /(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtep/dtep(-1)-1) +uibp(-1)*fKnbp(-1)/(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtbp/dtbp(-1)-1) +pvmp(-1)*fVmp(-1) /(lp(-1)*Hqp(-1))*(dtmp/dtmp(-1)-1)) $ () EFFEKTIVITETSINDEKS () Maskineffektivitet FRML Idtk9 dtk9 = ((uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmq) +(uima(-1)/dtka(-1))*(dtka*fKnma)+(uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb)) / (uim9(-1)/dtk9(-1)*fKnm9) $ FRML Idtkby dtkby = ((uimn(-1)/dtkn(-1))*(dtkn*fKnmn)+(uimq(-1)/dtkq(-1))*(dtkq*fKnmq) -(uimqs(-1)/dtkqs(-1))*(dtkqs*fKnmqs)+(uimb(-1)/dtkb(-1))*(dtkb*fKnmb)) / (uimby(-1)/dtkby(-1)*fKnmby) $ () Arbejdskraftseffektivitet FRML Idtl9 dtl9 = ((ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqq) +(la(-1)/dtla(-1))*(dtla*Hqa)+(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb)) /(l9(-1)/dtl9(-1)*Hq9) $ FRML Idtlby dtlby = ((ln(-1)/dtln(-1))*(dtln*Hqn)+(lq(-1)/dtlq(-1))*(dtlq*Hqq) -(lqs(-1)/dtlqs(-1))*(dtlqs*Hqqs)+(lb(-1)/dtlb(-1))*(dtlb*Hqb)) /(lby(-1)/dtlby(-1)*Hqby) $ () Energieffektivitet FRML Idte9 dte9 = ((pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeq) +(pvea(-1)/dtea(-1))*(dtea*fVea)+(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb)) / (pve9(-1)/dte9(-1)*fve9) $ FRML Idteby dteby = ((pven(-1)/dten(-1))*(dten*fVen)+(pveq(-1)/dteq(-1))*(dteq*fVeq) -(pveqs(-1)/dteqs(-1))*(dteqs*fVeqs)+(pveb(-1)/dteb(-1))*(dteb*fVeb)) / (pveby(-1)/dteby(-1)*fVeby) $ () Bygningseffektivitet FRML Idtb9 dtb9 = ((uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbq) +(uiba(-1)/dtba(-1))*(dtba*fKnba)+(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) / (uib9(-1)/dtb9(-1)*fKnb9) $ FRML Idtbby dtbby = ((uibn(-1)/dtbn(-1))*(dtbn*fKnbn)+(uibq(-1)/dtbq(-1))*(dtbq*fKnbq) -(uibqs(-1)/dtbqs(-1))*(dtbqs*fKnbqs)+(uibb(-1)/dtbb(-1))*(dtbb*fKnbb)) / (uibby(-1)/dtbby(-1)*fKnbby) $ () Materialeeffektivitet FRML Idtm9 dtm9 = ((pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn)+(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmq) +(pvma(-1)/dtma(-1))*(dtma*fVma)+(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb)) / (pvm9(-1)/dtm9(-1)*fvm9) $ FRML Idtmby dtmby = ((pvmn(-1)/dtmn(-1))*(dtmn*fVmn)+(pvmq(-1)/dtmq(-1))*(dtmq*fVmq) -(pvmqs(-1)/dtmqs(-1))*(dtmqs*fVmqs)+(pvmb(-1)/dtmb(-1))*(dtmb*fVmb)) / (pvmby(-1)/dtmby(-1)*fVmby) $ () Effektivitetskorrigeret faktorprisindeks FRML Ipklebm9 pklebm9 = pklebm9(-1) * (uim9*fKnm9+l9*hq9+pve9*fVe9+uib9*fKnb9+pvm9*fVm9) / ( (uim9(-1)/dtk9(-1))*(dtk9*fKnm9)+(l9(-1)/dtl9(-1))*(dtl9*hq9) +(pve9(-1)/dte9(-1))*(dte9*fVe9)+(uib9(-1)/dtb9(-1))*(dtb9*fKnb9) +(pvm9(-1)/dtm9(-1))*(dtm9*fVm9) ) $ FRML Ipklebmby pklebmby = pklebmby(-1) * (uimby*fKnmby+lby*Hqby+pveby*fVeby+uibby*fKnbby+pvmby*fVmby) / ( (uimby(-1)/dtkby(-1))*(dtkby*fKnmby)+(lby(-1)/dtlby(-1))*(dtlby*Hqby) +(pveby(-1)/dteby(-1))*(dteby*fVeby)+(uibby(-1)/dtbby(-1))*(dtbby*fKnbby) +(pvmby(-1)/dtmby(-1))*(dtmby*fVmby) ) $ () STRUKTUREL PRODUKTIVITET FRML Idt9 dt9 = dt9(-1)*(dtl9/dtl9(-1) +uim9(-1)*fKnm9(-1)/(l9(-1)*Hq9(-1))*(dtk9/dtk9(-1)-1) +pve9(-1)*fVe9(-1) /(l9(-1)*Hq9(-1))*(dte9/dte9(-1)-1) +uib9(-1)*fKnb9(-1)/(l9(-1)*Hq9(-1))*(dtb9/dtb9(-1)-1) +pvm9(-1)*fVm9(-1) /(l9(-1)*Hq9(-1))*(dtm9/dtm9(-1)-1)) $ FRML Idtby dtby = dtby(-1)*(dtlby/dtlby(-1) +uimby(-1)*fKnmby(-1)/(lby(-1)*Hqby(-1))*(dtkby/dtkby(-1)-1) +pveby(-1)*fVeby(-1) /(lby(-1)*Hqby(-1))*(dteby/dteby(-1)-1) +uibby(-1)*fKnbby(-1)/(lby(-1)*Hqby(-1))*(dtbby/dtbby(-1)-1) +pvmby(-1)*fVmby(-1) /(lby(-1)*Hqby(-1))*(dtmby/dtmby(-1)-1)) $ () ### ENDBLOCK ### () ### ARBMARK.t19 ### () () () ARBEJDSLØSHED () () FRML Ibula bula = 100*(Ul/Ua) $ FRML Ibulba bulba = 100*(Ulb/Ua) $ () ### ENDBLOCK ### () ### PRISER.t19 ### () SEKTOR- OG IMPORTPRISER () () FORSKELLIGE OMKOSTNINGSUDTRYK OG AGGREGATER () FRML Ipwanv pwanv = pwavv+pwavl $ FRML Ipwnfnv pwnfnv = pwnfvv+pwnfvl $ FRML Ipwnnnv pwnznv = pwnzvv+pwnzvl $ FRML Ipwbnv pwbnv = pwbvv+pwbvl $ FRML Ipwqznv pwqznv = pwqzvv+pwqzvl $ FRML Ipwngw pwngw = (uimng*fKnmngw+uibng*fKnbngw+lng*Hqngw+pveng*fVengw +pvmng*fVmngw+Spz_xng-bspzej_xng*Spzejxh-Spzl_xng)/fXng $ FRML Ipwqsw pwqsw = (uimqs*fKnmqsw+uibqs*fKnbqsw+lqs*Hqqsw+pveqs*fVeqsw +pvmqs*fVmqsw+Spz_xqs-bspzej_xqs*Spzejxh-Spzl_xqs)/fXqs $ FRML Ipwnw pwnw = (pwngw*fXng+pwnew*fXne+pwnfw*fXnf+pwnzw*fXnz)/fXn $ FRML Ipwqw pwqw = (pwqzw*fXqz+pwqsw*fXqs+pwqfw*fXqf)/fXq $ () () FAKTISKE OMKOSTNINGER () FRML Ipwa pwa = (uima*fKnma+uiba*fKnba+la*Hqa+pvea*fVea+pvma*fVma +Spz_xa-bspzej_xa*Spzejxh-Spzl_xa)/fXa $ FRML Ipwe pwe = (uime*fKnme+uibe*fKnbe+le*Hqe+pvee*fVee+pvme*fVme +Spz_xe-bspzej_xe*Spzejxh-Spzl_xe)/fXe $ FRML Ipwng pwng = (uimng*fKnmng+uibng*fKnbng+lng*Hqng+pveng*fVeng+pvmng*fVmng +Spz_xng-bspzej_xng*Spzejxh-Spzl_xng)/fXng $ FRML Ipwne pwne = (uimne*fKnmne+uibne*fKnbne+lne*Hqne+pvene*fVene+pvmne*fVmne +Spz_xne-bspzej_xne*Spzejxh-Spzl_xne)/fXne $ FRML Ipwnf pwnf = (uimnf*fKnmnf+uibnf*fKnbnf+lnf*Hqnf+pvenf*fVenf+pvmnf*fVmnf +Spz_xnf-bspzej_xnf*Spzejxh-Spzl_xnf)/fXnf $ FRML Ipwnz pwnz = (uimnz*fKnmnz+uibnz*fKnbnz+lnz*hqnz+pvenz*fVenz+pvmnz*fVmnz +Spz_xnz-bspzej_xnz*Spzejxh-Spzl_xnz)/fXnz $ FRML Ipwb pwb = (uimb*fKnmb+uibb*fKnbb+lb*Hqb+pveb*fVeb+pvmb*fVmb +Spz_xb-bspzej_xb*Spzejxh-Spzl_xb)/fXb $ FRML Ipwqz pwqz = (uimqz*fKnmqz+uibqz*fKnbqz+lqz*hqqz+pveqz*fVeqz+pvmqz*fVmqz +Spz_xqz-bspzej_xqz*Spzejxh-Spzl_xqz)/fXqz $ FRML Ipwqs pwqs = (uimqs*fKnmqs+uibqs*fKnbqs+lqs*Hqqs+pveqs*fVeqs+pvmqs*fVmqs +Spz_xqs-bspzej_xqs*Spzejxh-Spzl_xqs)/fXqs $ FRML Ipwqf pwqf = (uimqf*fKnmqf+uibqf*fKnbqf+lqf*Hqqf+pveqf*fVeqf+pvmqf*fVmqf +Spz_xqf-bspzej_xqf*Spzejxh-Spzl_xqf)/fXqf $ FRML Ipwh pwh = (uibhx*fKnbh+lh*Hqh+pveh*fVeh+pvmh*fVmh +Spz_xh-Spzejh-Spzl_xh)/fXh $ FRML Ipwo pwo = (uimo*fKnmo+uibo*fKnbo+lo*Hqo+pveo*fVeo+pvmo*fVmo +Spz_xo-bspzej_xo*Spzejxh-Spzl_xo)/fXo $ FRML Ipwn pwn = (pwng*fXng+pwne*fXne+pwnf*fXnf+pwnz*fXnz)/fXn $ FRML Ipwq pwq = (pwqz*fXqz+pwqs*fXqs+pwqf*fXqf)/fXq $ FRML Ipwp pwp = (pwa*fXa+pwe *fXe +pwng*fXng+pwne*fXne+pwnf*fXnf+pwnz*fXnz +pwb*fXb+pwqz*fXqz+pwqs*fXqs+pwqf*fXqf+pwh *fXh)/fXp $ FRML Ipw pw = (pwa*fXa+pwe *fXe +pwng*fXng+pwne*fXne+pwnf*fXnf+pwnz*fXnz +pwb*fXb+pwqz*fXqz+pwqs*fXqs+pwqf*fXqf+pwh *fXh +pwo *fXo )/fX $ () () PROFITRATER () FRML Ibpra bpra = 1 - pwa/pxa $ FRML Ibpre bpre = 1 - pwe/pxe $ FRML Ibprng bprng = 1 - pwng/pxng $ FRML Ibprne bprne = 1 - pwne/pxne $ FRML Ibprnf bprnf = 1 - pwnf/pxnf $ FRML Ibprnz bprnz = 1 - pwnz/pxnz $ FRML Ibprb bprb = 1 - pwb/pxb $ FRML Ibprqz bprqz = 1 - pwqz/pxqz $ FRML Ibprqs bprqs = 1 - pwqs/pxqs $ FRML Ibprqf bprqf = 1 - pwqf/pxqf $ FRML Ibprh bprh = 1 - pwh/pxh $ FRML Ibpro bpro = 1 - pwo/pxo $ FRML Ibprq bprq = 1 - pwq/pxq $ FRML Ibprn bprn = 1 - pwn/pxn $ FRML Ibprp bprp = 1 - pwp/pxp $ FRML Ibpr bpr = 1 - pw/px $ () ### ENDBLOCK ### () ### PENSION.t19 ### () () () Pensioner () () FRML ITPR_BF Tpr_bf = Tpcr_bf+Tpir_bf $ FRML ITYPR_BF Typr_bf = Typcr_bf+Typir_bf $ FRML ITPO_BF Tpo_bf = Tpco_bf+Tpio_bf $ FRML ITYPO_BF Typo_bf = Typco_bf+Typio_bf $ FRML ITP_BF Tp_bf = Tpr_bf+Tpo_bf $ FRML ITYP_BF Typ_bf = Typr_bf+Typo_bf $ FRML ITPC_BF Tpc_bf = Tpcr_bf+Tpco_bf $ FRML ITPI_BF Tpi_bf = Tpir_bf+Tpio_bf $ FRML ITYPC_BF Typc_bf = Typcr_bf+Typco_bf $ FRML ITYPI_BF Typi_bf = Typir_bf+Typio_bf $ FRML ITIPR_BF Tipr_bf = Tipcr_bf+Tipir_bf $ FRML ITIPO_BF Tipo_bf = Tipco_bf+Tipio_bf $ FRML ITIPC_BF Tipc_bf = Tipcr_bf+Tipco_bf $ FRML ITIPI_BF Tipi_bf = Tipir_bf+Tipio_bf $ FRML IWPI_BF Wpi_bf = Wpio_bf+Wpir_bf $ FRML IWPC_BF Wpc_bf = Wpco_bf+Wpcr_bf $ FRML IWPO_BF Wpo_bf = Wpco_bf+Wpio_bf $ FRML IWPR_BF Wpr_bf = Wp_bf-Wpo_bf $ () Tp-begrebet der benyttes her er snævert afgrænset "direkte" indbetalinger, dvs. supplerende præmier tælles IKKE med ! FRML ITPI_F Tpi_f = Tp_f-(Tpc_fatp-Tpcr_atp) $ FRML ITPI_B Tpi_b = Tpi_bf-Tpi_f $ FRML ITYPI_F Typi_f = Typ_f-(Typc_fatp-Typcr_atp) $ FRML ITYPI_B Typi_b = Typi_bf-Typi_f $ FRML IOWP_F Owp_f = Owpse_f+Owpsdk_f+Owpb_f $ () ### ENDBLOCK ### () ### FORBRUG.g20 ### () () GENERERING AF J-LED () FRML YZfcg Zfcg = fCg $ FRML YZfcb Zfcb = fCb $ FRML YZfce Zfce = fCe $ FRML YZfcf Zfcf = fCf $ FRML YZfcv Zfcv = fCv $ FRML YZfct Zfct = fCt $ FRML YZfcs Zfcs = fCs $ FRML YZbfcgu Zbfcgu = bfcgu $ FRML YZbfcbu Zbfcbu = bfcbu $ FRML YZbfce Zbfce = bfce $ FRML YZbfcf Zbfcf = bfcf $ FRML YZbfcv Zbfcv = bfcv $ FRML YZbfct Zbfct = bfct $ FRML YZbfcs Zbfcs = bfcs $ FRML YZFCP Zfcp = (1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)*fCp+ (Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg)* ( (Zfcs*pcs+Zfct*pct+Zfcv*pcv+Zfcf*pcf+Zfce*pce+Zfcg*pcg-pet*fEt +ucb*(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1))) +fCb*pcb-fCbu*pcbu+fCh*pch )/pcp $ FRML YJRcpuxh JRcpuxh = (1-Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *((Cpuxh-Jcpuxh)/ Exp(0.4*Dlog(Ydk_h/pcpuxh)+.054065*dif(D4708)-0.372316*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1))+gcpuxh+Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh))-1) +(Dfcs*Dfct*Dfcv*Dfcf*Dfce*Dfcb*Dfcg) *(((Zfcs*pcs+Zfct*pct+Zfcv*pcv+Zfcf*pcf+Zfce*pce+Zfcg*pcg-(fEtg*pcgu+fEtb*pcbu +fEte*pce+fEtf*pcf+fEtv*pcv+fEtt*pct+fEts*pcs) +ucb*(Zfcb*((0.5*pcb(-1)+0.5*pcb)/(kfcb*pkncb(-1)))+(1-bfinvcb)*fKncb(-1)))-Jcpuxh)/ Exp(0.4*Dlog(Ydk_h/pcpuxh)+.054065*dif(D4708)-0.372316*Log(Cpuxh(-1)/Cpuxhw(-1))+gcpuxh+Log(Cpuxh(-1)/pcpuxh(-1))+Log(pcpuxh))-1) $ FRML YJRbfcgu JRbfcgu = bfcgu/Exp( 0.20000*Dlog(bfcguwx)+(-0.67189)*Dlog(fCpuxh/U) -0.46624*(Log(bfcgu(-1))-Log(bfcguw(-1))) + gbfcgu + Log(bfcgu(-1)) ) -1 $ FRML YJRbfcbu JRbfcbu = bfcbu/Exp( 0.20000*Dlog(bfcbuwx)+(0.00000)*Dlog(fCpuxh/U) -0.46290*(Log(bfcbu(-1))-Log(bfcbuw(-1))) + gbfcbu + Log(bfcbu(-1)) + 0.71937 *(Dlog(bfcbu(-1)) - (0.20000*Dlog(bfcbuwx(-1)) +(0.00000)*Dlog(fCpuxh(-1)/U(-1))+gbfcbu(-1) -0.46290*(Log(bfcbu(-2))-Log(bfcbuw(-2))))) ) -1 $ FRML YJRbfce JRbfce = bfce/Exp( 0.29475*Dlog(bfcewx)+(-0.90274)*Dlog(fCpuxh/U) +(0.56331)*(Log(dtbfce)-Log(dtbfce(-1))) -0.16332*(Log(bfce(-1))-Log(bfcew(-1))) + gbfce + Log(bfce(-1)) ) -1 $ FRML YJRbfcf JRbfcf = bfcf/Exp( 0.73974*Dlog(bfcfwx)+(-0.37452)*Dlog(fCpuxh/U) -0.38663*(Log(bfcf(-1))-Log(bfcfw(-1))) + gbfcf + Log(bfcf(-1)) ) -1 $ FRML YJRbfcv JRbfcv = bfcv/Exp( 0.61402*Dlog(bfcvwx)+(0.71178)*Dlog(fCpuxh/U) -0.15860*(Log(bfcv(-1))-Log(bfcvw(-1))) + gbfcv + Log(bfcv(-1)) ) -1 $ FRML YJRbfct JRbfct = bfct/Exp( 0.59751*Dlog(bfctwx)+(0.27258)*Dlog(fCpuxh/U) -0.19369*(Log(bfct(-1))-Log(bfctw(-1))) + gbfct + Log(bfct(-1)) ) -1 $ FRML YJRbfcs JRbfcs = bfcs/Exp( 0.29671*Dlog(bfcswx)+(0.00000)*Dlog(fCpuxh/U) -0.19164*(Log(bfcs(-1))-Log(bfcsw(-1))) + gbfcs + Log(bfcs(-1)) ) -1 $ () ### ENDBLOCK ### () ### EKSPORT.g19 ### () () GENERERING AF MAL VARIABLER () FRML YZFYFU ZfYfu = fYfu $ FRML YJRFYFU JRfYfu = fYfu/(Q*Hg*kqyf*.001) - 1 $ () ### ENDBLOCK ### () ### ARBMARK.g20 ### FRML YZUwxa_s Zuwxa_s = Uwxa_s $ FRML YUq_s Uq_s = Uwxa_s- (Uwu_s+Uwm_S+Uwp_S+Uwr_s-(Uql_s+Uqr_s)) $ FRML YZUa ZUa = Ua $ FRML YZUkiy ZUkiy = Ukiy $ FRML YZUlyy ZUlyy = Ulyy $ FRML YZUryy ZUryy = Uryy $ FRML YZUmsy ZUmsy = Umsy $ FRML YZUaky ZUaky = Uaky $ FRML YZUlky ZUlky = Ulky $ () ### ENDBLOCK ### () ### EHO.g19 ### FRML YJRfibo1 JRfibo1 = fibo1/(fibo1(-1)*fibp1/fibp1(-1)) - 1 $ FRML YZfibo1 Zfibo1 = fibo1 $ FRML YJRfimo1 JRfimo1 = fimo1/(fimo1(-1)*fimp1/fimp1(-1)) - 1 $ FRML YZfimo1 Zfimro1 = (fImo1*pimo1(-1)-fXo1i*pxo1i(-1))/pimro1(-1) $ FRML YJRQo1 JRQo1 = Qo1/(Qo1(-1)*Q/Q(-1)) - 1 $ FRML YZQo1 ZQo1 = Qo1 $ () ### ENDBLOCK ### () ### PRISER.g20 ### FRML YJRpxb JRpxb = pxb/(Exp(Log(pxb(-1)) +0.70652*bpwbvl(-1)*Dlog(pwbvl) +1.00000*bpwbvv(-1)*Dlog(pwbvv) -0.20000*Log(pxb(-1)/pxbw(-1))+gpxb))-1 $ FRML YZpxb Zpxb = pxb $ FRML YZbywb Zbywb = bywb $ FRML YJRpxne JRpxne = pxne/(Exp(Log(pxne(-1)) +1.00000*bpwnevl(-1)*Dlog(pwnevl) +0.79978*bpwnevv(-1)*Dlog(pwnevv)+(1-0.79978)*bpwnevv(-1)*Dlog(pwnevv(-1)) -0.20000*Log(pxne(-1)/pxnew(-1))+gpxne))-1 $ FRML YZpxne Zpxne = pxne $ FRML YZbywne Zbywne = bywne $ FRML YJRpxnz JRpxnz = pxnz/(Exp(Log(pxnz(-1)) +1.00000*bpwnzvl(-1)*Dlog(pwnzvl) +0.81247*bpwnzvv(-1)*Dlog(pwnzvv) -0.20000*Log(pxnz(-1)/pxnzw(-1))+gpxnz))-1 $ FRML YZpxnz Zpxnz = pxnz $ FRML YZbywnz Zbywnz = bywnz $ FRML YJRpxqf JRpxqf = pxqf/(Exp(Log(pxqf(-1)) +1.00000*bpwqfvl(-1)*Dlog(pwqfvl) +1.00000*bpwqfvv(-1)*Dlog(pwqfvv) -0.20000*Log(pxqf(-1)/pxqfw(-1))+gpxqf))-1 $ FRML YZpxqf Zpxqf = pxqf $ FRML YZbywqf Zbywqf = bywqf $ FRML YJRpxqz JRpxqz = pxqz/(Exp(Log(pxqz(-1)) +1.00000*bpwqzvl(-1)*Dlog(pwqzvl) +1.00000*bpwqzvv(-1)*Dlog(pwqzvv) -0.20000*Log(pxqz(-1)/pxqzw(-1))+gpxqz))-1 $ FRML YZpxqz Zpxqz = pxqz $ FRML YZbywqz Zbywqz = bywqz $ () ### ENDBLOCK ### () ### LAGER.g20 ### () () () Lagerinvesteringer () () FRML YJXa_il JXa_il = (Xa_il/pxa)- (0.295804*( 0.25*(Dif(fXa)-Dif(Xa_il/pxa) ) +(1-0.25)*( Dif(fXa(-1))-Dif(Xa_il(-1)/pxa(-1)) ) ) +0.606816*( hostkor-0.5*hostkor(-1)-0.5*hostkor(-2) )) $ FRML YJXe_il JXe_il = (Xe_il/pxexe3) - (0.077128*( 0.25*(Dif(fXexe3)-Dif(Xe_il/pxexe3) ) +(1-0.25)*( Dif(fXexe3(-1))-Dif(Xe_il(-1)/pxexe3(-1)) ) ) +0*Xe_il(-1)/pxexe3(-1)) $ FRML YJXne_il JXne_il = (Xne_il/pxne) - ( 0.032049*( 0*(Dif(fXne)-Dif(Xne_il/pxne) ) +(1-0)*( Dif(fXne(-1))-Dif(Xne_il(-1)/pxne(-1)) ) ) +0*Xne_il(-1)/pxne(-1) )$ FRML YJXnf_il JXnf_il = (Xnf_il/pxnf) - ( 0.019073*( 0*(Dif(fXnf)-Dif(Xnf_il/pxnf) ) +(1-0)*( Dif(fXnf(-1))-Dif(Xnf_il(-1)/pxnf(-1)) ) ) +0*Xnf_il(-1)/pxnf(-1) ) $ FRML YJXng_il JXng_il = (Xng_il/pxng) - ( 0.00387935*( 0*(Dif(fXng)-Dif(Xng_il/pxng) ) +(1-0)*( Dif(fXng(-1))-Dif(Xng_il(-1)/pxng(-1)) ) ) +0.655226*Xng_il(-1)/pxng(-1) ) $ FRML YJXnz_il JXnz_il = (Xnz_il/pxnz) - ( 0.182806*( 0.75*(Dif(fXnz)-Dif(Xnz_il/pxnz) ) +(1-0.75)*( Dif(fXnz(-1))-Dif(Xnz_il(-1)/pxnz(-1)) ) ) +0*Xnz_il(-1)/pxnz(-1) ) $ FRML YJXqz_il JXqz_il = Xqz_il/pxqzxo - ( 0.013796*( 1*(Dif(fXqzxo)-Dif(Xqz_il/pxqzxo) ) +(1-1)*( Dif(fXqzxo(-1))-Dif(Xqz_il(-1)/pxqzxo(-1)) ) ) +0.273633*Xqz_il(-1)/pxqzxo(-1)) $ FRML YJM01_il JM01_il = (M01_il/pm01) - ( 0.104189*( 0.5*(Dif(fM01)-Dif(M01_il/pM01) ) +(1-0.5)*( Dif(fM01(-1))-Dif(M01_il(-1)/pM01(-1)) ) ) +0*M01_il(-1)/pM01(-1) ) $ FRML YJM2_il JM2_il = (M2_il/pm2) - ( 0.107885*( 0*(Dif(fM2)-Dif(M2_il/pM2) ) +(1-0)*( Dif(fM2(-1))-Dif(M2_il(-1)/pM2(-1)) ) ) +0*M2_il(-1)/pM2(-1) ) $ FRML YJM3k_il JM3k_il = (M3k_il/pm3k) - ( 0.293389*( 0*(Dif(fM3K)-Dif(M3K_il/pM3K) ) +(1-0)*( Dif(fM3K(-1))-Dif(M3K_il(-1)/pM3K(-1)) ) ) +0*M3K_il(-1)/pM3K(-1) ) $ FRML YJM3r_il JM3r_il = (M3r_il/pm3r) - ( 0.014353*( 0*(Dif(fM3R)-Dif(M3R_il/pM3R) ) +(1-0)*( Dif(fM3R(-1))-Dif(M3R_il(-1)/pM3R(-1)) ) ) +0*M3R_il(-1)/pM3R(-1) ) $ FRML YJM3Q_il JM3q_il = (M3q_il/pm3q) - ( 0.050758*( 1*(Dif(fM3Q)-Dif(M3Q_il/pM3Q) ) +(1-1)*( Dif(fM3Q(-1))-Dif(M3Q_il(-1)/pM3Q(-1)) ) ) +0.773433*M3Q_il(-1)/pM3Q(-1) ) $ FRML YJM59_il JM59_il = (M59_il/pm59) - ( 0.149003*( 0.75*(Dif(fM59)-Dif(M59_il/pM59) ) +(1-0.75)*( Dif(fM59(-1))-Dif(M59_il(-1)/pM59(-1)) ) ) +0.178171*M59_il(-1)/pM59(-1) ) $ FRML YJM7b_il JM7b_il = (M7b_il/pm7b) - ( 0.308246*( 0.75*(Dif(fM7B)-Dif(M7B_il/pM7B) ) +(1-0.75)*( Dif(fM7B(-1))-Dif(M7B_il(-1)/pM7B(-1)) ) ) +0*M7B_il(-1)/pM7B(-1) ) $ FRML YJM7y_il JM7y_il = (M7y_il/pm7y) - ( bm7y_il*(1*(Dif(fM7y)-Dif(M7y_il/pm7y)) +(1-1)*(Dif(fM7y(-1))-Dif(M7y_il(-1)/pm7y(-1)) ) ) +0*M7y_il(-1)/pm7y(-1) ) $ FRML YMs_il JMs_il = (Ms_il/pms) - ( bms_il*(1*(Dif(fMs)-Dif(Ms_il/pms)) +(1-1)*(Dif(fMs(-1))-Dif(Ms_il(-1)/pms(-1)) ) ) +0*Ms_il(-1)/pms(-1) ) $ FRML YJXb_il JXb_il = (Xb_il /pxb ) - ( bxb_il *( 1*(Dif(fXb) -Dif(Xb_il /pxb )) +(1-1)*( Dif(fXb(-1)) -Dif(Xb_il(-1) /pxb(-1) )))) $ FRML YJXh_il JXh_il = (Xh_il /pxh ) - ( bxh_il *( 1*(Dif(fXh) -Dif(Xh_il /pxh) ) +(1-1)*( Dif(fXh(-1)) -Dif(Xh_il(-1) /pxh(-1) )))) $ FRML YJXqf_il JXqf_il = (Xqf_il/pxqf) - ( bxqf_il*( 1*(Dif(fXqf)-Dif(Xqf_il/pxqf)) +(1-1)*( Dif(fXqf(-1))-Dif(Xqf_il(-1)/pxqf(-1))))) $ FRML YJXqs_il JXqs_il = (Xqs_il/pxqs) - ( bxqs_il*( 1*(Dif(fXqs)-Dif(Xqs_il/pxqs)) +(1-1)*( Dif(fXqs(-1))-Dif(Xqs_il(-1)/pxqs(-1))))) $ FRML YJXo_il JXo_il = (Xo_il /pxo ) - ( bxo_il* ( 1*(Dif(fXo) -Dif(Xo_il /pxo )) +(1-1)*( Dif(fXo(-1)) -Dif(Xo_il(-1) /pxo(-1) )))) $ FRML YZXa_il ZXa_il = Xa_il $ FRML YZXe_il ZXe_il = Xe_il $ FRML YZXne_il ZXne_il = Xne_il $ FRML YZXnf_il ZXnf_il = Xnf_il $ FRML YZXng_il ZXng_il = Xng_il $ FRML YZXne_il ZXnz_il = Xnz_il $ FRML YZM01_il ZM01_il = M01_il $ FRML YZM2_il ZM2_il = M2_il $ FRML YZM3k_il ZM3k_il = M3k_il $ FRML YZM3r_il ZM3r_il = M3r_il $ FRML YZM3Q_il ZM3q_il = M3q_il $ FRML YZM59_il ZM59_il = M59_il $ FRML YZM7b_il ZM7b_il = M7b_il $ FRML YZM7y_il ZM7y_il = M7y_il $ FRML YZMs_il ZMs_il = Ms_il $ FRML YZXb_il ZXb_il = Xb_il $ FRML YZXh_il ZXh_il = Xh_il $ FRML YZXqf_il ZXqf_il = Xqf_il $ FRML YZXqs_il ZXqs_il = Xqs_il $ FRML YZXqz_il ZXqz_il = Xqz_il $ FRML YZXo_il ZXo_il = Xo_il $ () ### ENDBLOCK ### () ### SKATTRAN.g20 ### FRML YJSpm_xa JSpm_xa = Spm_xa -( (tm01*aM01_vma +tm2*aM2_vma +tm59*aM59_vma +tm7b*aM7b_vma +tm7y*aM7y_vma )*fVma +(tm3r*aM3r_vea +tm3k*aM3k_vea +tm3q*aM3q_vea )*fVea) $ FRML YJSpm_xe JSpm_xe = Spm_xe -( (tm01*aM01_vme +tm2*aM2_vme +tm59*aM59_vme +tm7b*aM7b_vme +tm7y*aM7y_vme )*fVme +(tm3r*aM3r_vee +tm3k*aM3k_vee +tm3q*aM3q_vee )*fVee) $ FRML YJSpm_xng JSpm_xng = Spm_xng-( (tm01*aM01_vmng+tm2*aM2_vmng+tm59*aM59_vmng+tm7b*aM7b_vmng+tm7y*aM7y_vmng)*fVmng +(tm3r*aM3r_veng+tm3k*aM3k_veng+tm3q*aM3q_veng)*fVeng) $ FRML YJSpm_xne JSpm_xne = Spm_xne-( (tm01*aM01_vmne+tm2*aM2_vmne+tm59*aM59_vmne+tm7b*aM7b_vmne+tm7y*aM7y_vmne)*fVmng +(tm3r*aM3r_vene+tm3k*aM3k_vene+tm3q*aM3q_vene)*fVene) $ FRML YJSpm_xnf JSpm_xnf = Spm_xnf-( (tm01*aM01_vmnf+tm2*aM2_vmnf+tm59*aM59_vmnf+tm7b*aM7b_vmnf+tm7y*aM7y_vmnf)*fVmnf +(tm3r*aM3r_venf+tm3k*aM3k_venf+tm3q*aM3q_venf)*fVenf) $ FRML YJSpm_xnz JSpm_xnz = Spm_xnz-( (tm01*aM01_vmnz+tm2*aM2_vmnz+tm59*aM59_vmnz+tm7b*aM7b_vmnz+tm7y*aM7y_vmnz)*fVmnz +(tm3r*aM3r_venz+tm3k*aM3k_venz+tm3q*aM3q_venz)*fVenz) $ FRML YJSpm_xb JSpm_xb = Spm_xb -( (tm01*aM01_vmb +tm2*aM2_vmb +tm59*aM59_vmb +tm7b*aM7b_vmb +tm7y*aM7y_vmb )*fVmb +(tm3r*aM3r_veb +tm3k*aM3k_veb +tm3q*aM3q_veb )*fVeb) $ FRML YJSpm_xqz JSpm_xqz = Spm_xqz-( (tm01*aM01_vmqz+tm2*aM2_vmqz+tm59*aM59_vmqz+tm7b*aM7b_vmqz+tm7y*aM7y_vmqz)*fVmqz +(tm3r*aM3r_veqz+tm3k*aM3k_veqz+tm3q*aM3q_veqz)*fVeqz) $ FRML YJSpm_xqs JSpm_xqs = Spm_xqs-( (tm01*aM01_vmqs+tm2*aM2_vmqs+tm59*aM59_vmqs+tm7b*aM7b_vmqs+tm7y*aM7y_vmqs)*fVmqs +(tm3r*aM3r_veqs+tm3k*aM3k_veqs+tm3q*aM3q_veqs)*fVeqs) $ FRML YJSpm_xqf JSpm_xqf = Spm_xqf-( (tm01*aM01_vmqf+tm2*aM2_vmqf+tm59*aM59_vmqf+tm7b*aM7b_vmqf+tm7y*aM7y_vmqf)*fVmqf +(tm3r*aM3r_veqf+tm3k*aM3k_veqf+tm3q*aM3q_veqf)*fVeqf) $ FRML YJSpm_xh JSpm_xh = Spm_xh -( (tm01*aM01_vmh +tm2*aM2_vmh +tm59*aM59_vmh +tm7b*aM7b_vmh +tm7y*aM7y_vmh )*fVmh +(tm3r*aM3r_veh +tm3k*aM3k_veh +tm3q*aM3q_veh )*fVeh) $ FRML YJSpm_xo JSpm_xo = Spm_xo -( (tm01*aM01_vmo +tm2*aM2_vmo +tm59*aM59_vmo +tm7b*aM7b_vmo +tm7y*aM7y_vmo )*fVmo +(tm3r*aM3r_veo +tm3k*aM3k_veo +tm3q*aM3q_veo )*fVeo) $ FRML YJSpm_cf JSpm_cf = Spm_cf -((tm01*aM01_cf +tm2*aM2_cf +tm3r*aM3r_cf +tm3k*aM3k_cf +tm3q*aM3q_cf +tm59*aM59_cf +tm7b*aM7b_cf +tm7y*aM7y_cf)*fCf) $ FRML YJSpm_cv JSpm_cv = Spm_cv -((tm01*aM01_cv +tm2*aM2_cv +tm3r*aM3r_cv +tm3k*aM3k_cv +tm3q*aM3q_cv +tm59*aM59_cv +tm7b*aM7b_cv +tm7y*aM7y_cv)*fCv) $ FRML YJSpm_ce JSpm_ce = Spm_ce -((tm01*aM01_ce +tm2*aM2_ce +tm3r*aM3r_ce +tm3k*aM3k_ce +tm3q*aM3q_ce +tm59*aM59_ce +tm7b*aM7b_ce +tm7y*aM7y_ce)*fCe) $ FRML YJSpm_cg JSpm_cg = Spm_cg -((tm01*aM01_cg +tm2*aM2_cg +tm3r*aM3r_cg +tm3k*aM3k_cg +tm3q*aM3q_cg +tm59*aM59_cg +tm7b*aM7b_cg +tm7y*aM7y_cg)*fCg) $ FRML YJSpm_cb JSpm_cb = Spm_cb -((tm01*aM01_cb +tm2*aM2_cb +tm3r*aM3r_cb +tm3k*aM3k_cb +tm3q*aM3q_cb +tm59*aM59_cb +tm7b*aM7b_cb +tm7y*aM7y_cb)*fCb) $ FRML YJSpm_ch JSpm_ch = Spm_ch -((tm01*aM01_ch +tm2*aM2_ch +tm3r*aM3r_ch +tm3k*aM3k_ch +tm3q*aM3q_ch +tm59*aM59_ch +tm7b*aM7b_ch +tm7y*aM7y_ch)*fCh) $ FRML YJSpm_cs JSpm_cs = Spm_cs -((tm01*aM01_cs +tm2*aM2_cs +tm3r*aM3r_cs +tm3k*aM3k_cs +tm3q*aM3q_cs +tm59*aM59_cs +tm7b*aM7b_cs +tm7y*aM7y_cs)*fCs) $ FRML YJSpm_co JSpm_co = Spm_co -((tm01*aM01_co +tm2*aM2_co +tm3r*aM3r_co +tm3k*aM3k_co +tm3q*aM3q_co +tm59*aM59_co +tm7b*aM7b_co +tm7y*aM7y_co)*fCo) $ FRML YJSpm_ib JSpm_ib = Spm_ib -((tm01*aM01_ib +tm2*aM2_ib +tm3r*aM3r_ib+tm3k*aM3k_ib+tm3q*aM3q_ib+tm59*aM59_ib+tm7b*aM7b_ib+tm7y*aM7y_ib)*fIb) $ FRML YJSpm_im JSpm_im = Spm_im -((tm01*aM01_imxo7y+tm2*aM2_imxo7y+tm3r*aM3r_imxo7y+tm3k*aM3k_imxo7y+tm3q*aM3q_imxo7y+tm59*aM59_imxo7y+tm7b*aM7b_imxo7y)*fImxo7y+tm7y*fM7y_im) $ FRML YJSpm_ikn JSpm_ikn = Spm_ikn -((tm01*aM01_ikn +tm2*aM2_ikn+tm3r*aM3r_ikn+tm3k*aM3k_ikn+tm3q*aM3q_ikn+tm59*aM59_ikn+tm7b*aM7b_ikn+tm7y*aM7y_ikn)*fIkn) $ FRML YJSpm_il JSpm_il = Spm_il -(tm01*M01_il/pm01+tm2*M2_il/pm2+tm3r*M3r_il/pm3r+tm3k*M3k_il/pm3k+tm3q*M3q_il/pm3q+tm59*M59_il/pm59+tm7b*M7b_il/pm7b+tm7y*M7y_il/pm7yxim) $ FRML YJSpm_e01 JSpm_e01 = Spm_e01 -((tm01*aM01_e01 +tm2*aM2_e01 +tm3r*aM3r_e01 +tm3k*aM3k_e01 +tm3q*aM3q_e01 +tm59*aM59_e01 +tm7b*aM7b_e01 +tm7y*aM7y_e01)*fE01) $ FRML YJSpm_e2 JSpm_e2 = Spm_e2 -((tm01*aM01_e2 +tm2*aM2_e2 +tm3r*aM3r_e2 +tm3k*aM3k_e2 +tm3q*aM3q_e2 +tm59*aM59_e2 +tm7b*aM7b_e2 +tm7y*aM7y_e2 )*fE2) $ FRML YJSpm_e3 JSpm_e3 = Spm_e3 -((tm01*aM01_e3x +tm2*aM2_e3x +tm3r*aM3r_e3x +tm3k*aM3k_e3x +tm3q*aM3q_e3x +tm59*aM59_e3x +tm7b*aM7b_e3x +tm7y*aM7y_e3x)*fE3x) $ FRML YJSpm_e59 JSpm_e59 = Spm_e59 -((tm01*aM01_e59 +tm2*aM2_e59 +tm3r*aM3r_e59 +tm3k*aM3k_e59 +tm3q*aM3q_e59 +tm59*aM59_e59 +tm7b*aM7b_e59 +tm7y*aM7y_e59)*fE59) $ FRML YJSpm_e7y JSpm_e7y = Spm_e7y -((tm01*aM01_e7y +tm2*aM2_e7y +tm3r*aM3r_e7y +tm3k*aM3k_e7y +tm3q*aM3q_e7y +tm59*aM59_e7y +tm7b*aM7b_e7y +tm7y*aM7y_e7y)*fE7y) $ FRML YJSpm_es JSpm_es = Spm_es -((tm01*aM01_esq +tm2*aM2_esq +tm3r*aM3r_esq +tm3k*aM3k_esq +tm3q*aM3q_esq +tm59*aM59_esq +tm7b*aM7b_esq +tm7y*aM7y_esq)*fEsq) $ FRML YJfSpxz JfSpxz = fSpxz *(Spxz(-1)/fSpxz(-1)) - ( (Spm_xa(-1)+Spp_xa(-1)+Spg_xa(-1))*fVa/fVa(-1) +(Spm_xe(-1)+Spp_xe(-1)+Spg_xe(-1))*fVe/fVe(-1) +(Spm_xng(-1)+Spp_xng(-1)+Spg_xng(-1))*fVng/fVng(-1) +(Spm_xne(-1)+Spp_xne(-1)+Spg_xne(-1))*fVne/fVne(-1) +(Spm_xnf(-1)+Spp_xnf(-1)+Spg_xnf(-1))*fVnf/fVnf(-1) +(Spm_xnz(-1)+Spp_xnz(-1)+Spg_xnz(-1))*fVnz/fVnz(-1) +(Spm_xb(-1)+Spp_xb(-1)+Spg_xb(-1))*fVb/fVb(-1) +(Spm_xqz(-1)+Spp_xqz(-1)+Spg_xqz(-1))*fVqz/fVqz(-1) +(Spm_xqs(-1)+Spp_xqs(-1)+Spg_xqs(-1))*fVqs/fVqs(-1) +(Spm_xqf(-1)+Spp_xqf(-1)+Spg_xqf(-1))*fVqf/fVqf(-1) +(Spm_xh(-1)+Spp_xh(-1)+Spg_xh(-1))*fVh/fVh(-1) +(Spm_xo(-1)+Spp_xo(-1)+Spg_xo(-1))*fVo/fVo(-1) +(Spm_cf(-1)+Spp_cf(-1)+Spg_cf(-1))*fCf/fCf(-1) +(Spm_cv(-1)+Spp_cv(-1)+Spg_cv(-1))*fCv/fCv(-1) +(Spm_ce(-1)+Spp_ce(-1)+Spg_ce(-1))*fCe/fCe(-1) +(Spm_cg(-1)+Spp_cg(-1)+Spg_cg(-1))*fCg/fCg(-1) +(Spm_cb(-1)+Spp_cb(-1)+Spg_cb(-1))*fCb/fCb(-1) +(Spm_ch(-1)+Spp_ch(-1)+Spg_ch(-1))*fCh/fCh(-1) +(Spm_cs(-1)+Spp_cs(-1)+Spg_cs(-1))*fCs/fCs(-1) +(Spm_co(-1)+Spp_co(-1)+Spg_co(-1))*fCo/fCo(-1) +Spm_im(-1)*fIm/fIm(-1) +Spp_imp1(-1)*fImp1/fImp1(-1)+Spp_imo1(-1)*fImo1/fImo1(-1) +Spg_imp1(-1)*fImp1/fImp1(-1)+Spg_imo1(-1)*fImo1/fImo1(-1) +Spm_ib(-1)*fIb/fIb(-1) +Spp_ibp1(-1)*fIbp1/fIbp1(-1)+Spp_ibo1(-1)*fIbo1/fIbo1(-1)+Spp_ibh(-1)*fIbh/fIbh(-1) +Spg_ibp1(-1)*fIbp1/fIbp1(-1)+Spg_ibo1(-1)*fIbo1/fIbo1(-1)+Spg_ibh(-1)*fIbh/fIbh(-1) +tm01(-1)*M01_il/pm01+tm2(-1)*M2_il/pm2+tm3r(-1)*M3r_il/pm3r+tm3k(-1)*M3k_il/pm3k +tm3q(-1)*M3q_il/pm3q+tm59(-1)*M59_il/pm59+tm7y(-1)*M7y_il/pm7y + JSpm_il(-1)*fIl/fIl(-1) +tpil(-1)*fIl+ btgil(-1)*tg(-1)*pil(-1)*fIl/(1+btgil(-1)*tg(-1)) +(Spp_ikn(-1)+Spg_ikn(-1)+Spm_ikn(-1))*(fIkn/fIkn(-1)) +(Spm_e01(-1)+Spp_e01(-1))*fE01/fE01(-1) +(Spm_e2(-1)+Spp_e2(-1))*fE2/fE2(-1) + Spm_e3(-1)*fE3x/fE3x(-1)+Spp_e3(-1)*fE3/fE3(-1) +(Spm_e59(-1)+Spp_e59(-1))*fE59/fE59(-1) +(Spm_e7y(-1)+Spp_e7y(-1))*fE7y/fE7y(-1) +(Spm_es(-1)+Spp_es(-1))*fEsq/fEsq(-1)) $ FRML YJfSpxz1 JfSpxz1 = fSpxz1*(Spxz(-1)/fSpxz1(-1)) - (fDSpxz_v + fDSpxz_c +fDSpxz_i + fDSpxz_e) $ FRML YZUsy Zusy = Usy $ FRML YJUsy Jusy = Usy -(1-Dsk2)*((Uw+Upfp)*kusy7083*(1-Dsk1)+Dsk1*(Ua+Upfp+Upfo+Upef+Upov+Uptp+Umo)*kusy8499) -Dsk2*(Ussy+Uwsy+Ulsy+Uefsy+Ufpsy+Uqsy) $ FRML Ykusy8499 kusy8499 = (Usy-Jusy)/(Ua+Upfp+Upfo+Upef+Uptp+Umo) $ FRML Ykusy7083 kusy7083 = (Usy-Jusy)/(Uw+Upfp) $ FRML Ytssp0e tssp0e = tssp0 $ FRML Ytssp1e tssp1e = tssp1 $ FRML Ytss0e tss0e = tss0 $ FRML Ytss1e tss1e = tss1 $ FRML Ybysp10e bysp10e = bysp10 $ FRML Ybysp20e bysp20e = bysp20 $ FRML Ybysp30e bysp30e = bysp30 $ FRML Ybysp40e bysp40e = bysp40 $ FRML Ybysp50e bysp50e = bysp50 $ FRML Ybysp11e bysp11e = bysp11 $ FRML Ybysp21e bysp21e = bysp21 $ FRML Ybysp31e bysp31e = bysp31 $ FRML Ybysp41e bysp41e = bysp41 $ FRML Ybysp51e bysp51e = bysp51 $ FRML Ybys10e bys10e = bys10 $ FRML Ybys20e bys20e = bys20 $ FRML Ybys30e bys30e = bys30 $ FRML Ybys40e bys40e = bys40 $ FRML Ybys50e bys50e = bys50 $ FRML Ybys11e bys11e = bys11 $ FRML Ybys21e bys21e = bys21 $ FRML Ybys31e bys31e = bys31 $ FRML Ybys41e bys41e = bys41 $ FRML Ybys51e bys51e = bys51 $ FRML YJbysp11 Jbysp11 = bysp11-((bysp11s*Ysps+bysp11w*Yspw+bysp11l*Yspl+bysp11ef*Yspef+bysp11fp*Yspfp+bysp11q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp21 Jbysp21 = bysp21-((bysp21s*Ysps+bysp21w*Yspw+bysp21l*Yspl+bysp21ef*Yspef+bysp21fp*Yspfp+bysp21q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp31 Jbysp31 = bysp31-((bysp31s*Ysps+bysp31w*Yspw+bysp31l*Yspl+bysp31ef*Yspef+bysp31fp*Yspfp+bysp31q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp41 Jbysp41 = bysp41-((bysp41s*Ysps+bysp41w*Yspw+bysp41l*Yspl+bysp41ef*Yspef+bysp41fp*Yspfp+bysp41q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbysp51 Jbysp51 = bysp51-((bysp51s*Ysps+bysp51w*Yspw+bysp51l*Yspl+bysp51ef*Yspef+bysp51fp*Yspfp+bysp51q*Yspq)/Ysp) $ FRML YJbys11 Jbys11 = bys11-((bys11s*Yss+bys11w*Ysw+bys11l*Ysl+bys11ef*Ysef+bys11fp*Ysfp+bys11q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys21 Jbys21 = bys21-((bys21s*Yss+bys21w*Ysw+bys21l*Ysl+bys21ef*Ysef+bys21fp*Ysfp+bys21q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys31 Jbys31 = bys31-((bys31s*Yss+bys31w*Ysw+bys31l*Ysl+bys31ef*Ysef+bys31fp*Ysfp+bys31q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys41 Jbys41 = bys41-((bys41s*Yss+bys41w*Ysw+bys41l*Ysl+bys41ef*Ysef+bys41fp*Ysfp+bys41q*Ysq)/Ys) $ FRML YJbys51 Jbys51 = bys51-((bys51s*Yss+bys51w*Ysw+bys51l*Ysl+bys51ef*Ysef+bys51fp*Ysfp+bys51q*Ysq)/Ys) $ FRML YJkbysp1 Jkbysp1 = kbysp1-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp2 Jkbysp2 = kbysp2-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp3 Jkbysp3 = kbysp3-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp4 Jkbysp4 = kbysp4-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp5 Jkbysp5 = kbysp5-(((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs)/((Yspe+D93)*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys1 Jkbys1 = kbys1-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys2 Jkbys2 = kbys2-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys3 Jkbys3 = kbys3-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys4 Jkbys4 = kbys4-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbys5 Jkbys5 = kbys5-((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs)/(Yse*Usy*pcrs)) $ FRML YJkbysp Jkbysp = kbysp-((Ysp+D93)*Usye*pcrse-(Yspe+D93)*Usy*pcrs) /((Yspe+D93)*Usy*pcrs) $ FRML YJkbys Jkbys = kbys -((Ys*Usye*pcrse-Yse*Usy*pcrs) /(Yse*Usy*pcrs)) $ () ### ENDBLOCK ### () ### TP.g19 ### () Stykafgifter, Målvariabler () Forbrug FRML Yztpce Ztpcex = tpcex $ FRML Yztpcf Ztpcf = tpcf $ FRML Yztpcb Ztpcb = tpcb $ FRML Yztpch Ztpch = tpch $ FRML Yztpcg Ztpcg = tpcg $ FRML Yztpcv Ztpcv = tpcv $ FRML Yztpcs Ztpcs = tpcs $ FRML Yztpco Ztpco = tpco $ () Investeringer FRML Yztpimo1 Ztpimo1 = tpimo1 $ FRML Yztpimp1 Ztpimp1 = tpimp1 $ FRML Yztpibh Ztpibh = tpibh $ FRML Yztpibp1 Ztpibp1 = tpibp1 $ FRML Yztpibo1 Ztpibo1 = tpibo1 $ FRML Yztpil Ztpil = tpil $ () Materialer FRML YZtpp_vma Ztpp_vma = tpp_vma $ FRML YZtpp_vmnf Ztpp_vmnf = tpp_vmnf $ FRML Yztvme Ztvme = tvme $ FRML Yztvmng Ztvmng = tvmng $ FRML Yztvmne Ztvmne = tvmne $ FRML Yztvmnz Ztvmnz = tvmnz $ FRML Yztvmb Ztvmb = tvmb $ FRML Yztvmqs Ztvmqs = tvmqs $ FRML Yztvmqf Ztvmqf = tvmqf $ FRML Yztvmqz Ztvmqz = tvmqz $ FRML Yztvmh Ztvmh = tvmh $ FRML Yztvmo Ztvmo = tvmo $ () Energi FRML YZtveax Ztveax = tveax $ FRML YZtveex Ztveex = tveex $ FRML YZtvengx Ztvengx = tvengx $ FRML YZtvenex Ztvenex = tvenex $ FRML YZtvenfx Ztvenfx = tvenfx $ FRML YZtvenzx Ztvenzx = tvenzx $ FRML YZtvebx Ztvebx = tvebx $ FRML YZtveqsx Ztveqsx = tveqsx $ FRML YZtveqfx Ztveqfx = tveqfx $ FRML YZtveqzx Ztveqzx = tveqzx $ FRML YZtvehx Ztvehx = tvehx $ FRML YZtveox Ztveox = tveox $ () Stykafgifter, restled () Forbrug FRML YJDtpcex JDtpcex = tpcex - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcex(-1) $ FRML YJDtpcf JDtpcf = tpcf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcf(-1) $ FRML YJDtpcb JDtpcb = tpcb - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcb(-1) $ FRML YJDtpch JDtpch = tpch - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpch(-1) $ FRML YJDtpcg JDtpcg = tpcg - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcg(-1) $ FRML YJDtpcv JDtpcv = tpcv - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcv(-1) $ FRML YJDtpcs JDtpcs = tpcs - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpcs(-1) $ FRML YJDtpco JDtpco = tpco - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpco(-1) $ () Investeringer FRML YJDtpimo1 JDtpimo1 = tpimo1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimo1(-1) $ FRML YJDtpimp1 JDtpimp1 = tpimp1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpimp1(-1) $ FRML YJDtpibh JDtpibh = tpibh - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibh(-1) $ FRML YJDtpibp1 JDtpibp1 = tpibp1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibp1(-1) $ FRML YJDtpibo1 JDtpibo1 = tpibo1 - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpibo1(-1) $ FRML YJDtpil JDtpil = tpil - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpil(-1) $ () Materialer FRML YJDtpp_vma JDtpp_vma = tpp_vma - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpp_vma(-1) $ FRML YJDtpp_vmnf JDtpp_vmnf = tpp_vmnf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tpp_vmnf(-1) $ FRML YJDtvme JDtvme = tvme - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvme(-1) $ FRML YJDtvmng JDtvmng = tvmng - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmng(-1) $ FRML YJDtvmne JDtvmne = tvmne - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmne(-1) $ FRML YJDtvmnz JDtvmnz = tvmnz - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmnz(-1) $ FRML YJDtvmb JDtvmb = tvmb - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmb(-1) $ FRML YJDtvmqs JDtvmqs = tvmqs - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqs(-1) $ FRML YJDtvmqf JDtvmqf = tvmqf - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqf(-1) $ FRML YJDtvmqz JDtvmqz = tvmqz - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmqz(-1) $ FRML YJDtvmh JDtvmh = tvmh - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmh(-1) $ FRML YJDtvmo JDtvmo = tvmo - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvmo(-1) $ () Energi FRML YJDtveax JDtveax = tveax - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveax(-1) $ FRML YJDtveex JDtveex = tveex - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveex(-1) $ FRML YJDtvengx JDtvengx = tvengx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvengx(-1) $ FRML YJDtvenex JDtvenex = tvenex - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenex(-1) $ FRML YJDtvenfx JDtvenfx = tvenfx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenfx(-1) $ FRML YJDtvenzx JDtvenzx = tvenzx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvenzx(-1) $ FRML YJDtvebx JDtvebx = tvebx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvebx(-1) $ FRML YJDtveqsx JDtveqsx = tveqsx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqsx(-1) $ FRML YJDtveqfx JDtveqfx = tveqfx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqfx(-1) $ FRML YJDtveqzx JDtveqzx = tveqzx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveqzx(-1) $ FRML YJDtvehx JDtvehx = tvehx - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tvehx(-1) $ FRML YJDtveox JDtveox = tveox - (pcpn(-1)/pcpn(-2))*tveox(-1) $ FRML YJSpppso_vea JSpppso_vea = Spppso_vea - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_vea $ FRML YJSpppso_vee JSpppso_vee = Spppso_vee - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_vee $ FRML YJSpppso_veng JSpppso_veng = Spppso_veng - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veng $ FRML YJSpppso_vene JSpppso_vene = Spppso_vene - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_vene $ FRML YJSpppso_venf JSpppso_venf = Spppso_venf - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_venf $ FRML YJSpppso_venz JSpppso_venz = Spppso_venz - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_venz $ FRML YJSpppso_veb JSpppso_veb = Spppso_veb - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veb $ FRML YJSpppso_veqs JSpppso_veqs = Spppso_veqs - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veqs $ FRML YJSpppso_veqf JSpppso_veqf = Spppso_veqf - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veqf $ FRML YJSpppso_veh JSpppso_veh = Spppso_veh - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veh $ FRML YJSpppso_veo JSpppso_veo = Spppso_veo - (Spppso-Spppso_e3-Spppso_ce)*bspppso_veo $ () ### ENDBLOCK ### () ### IO.g19 ### FRML YJDaM01_Cb JDaM01_Cb = aM01_Cb/(1+JRpm01_Cb) - (aM01_Cb(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_Ce JDaM01_Ce = aM01_Ce/(1+JRpm01_Ce) - (aM01_Ce(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_Cf JDaM01_Cf = aM01_Cf/(1+JRpm01_Cf) - (aM01_Cf(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_Cg JDaM01_Cg = aM01_Cg/(1+JRpm01_Cg) - (aM01_Cg(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_Ch JDaM01_Ch = aM01_Ch/(1+JRpm01_Ch) - (aM01_Ch(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_Co JDaM01_Co = aM01_Co/(1+JRpm01_Co) - (aM01_Co(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_Cs JDaM01_Cs = aM01_Cs/(1+JRpm01_Cs) - (aM01_Cs(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_Cv JDaM01_Cv = aM01_Cv/(1+JRpm01_Cv) - (aM01_Cv(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_E01 JDaM01_E01 = aM01_E01/(1+JRpm01_E01) - (aM01_E01(-1)) $ FRML YJDaM01_E2 JDaM01_E2 = aM01_E2/(1+JRpm01_E2) - (aM01_E2(-1)) $ FRML YJDaM01_E3x JDaM01_E3x = aM01_E3x/(1+JRpm01_E3x) - (aM01_E3x(-1)) $ FRML YJDaM01_E59 JDaM01_E59 = aM01_E59/(1+JRpm01_E59) - (aM01_E59(-1)) $ FRML YJDaM01_E7y JDaM01_E7y = aM01_E7y/(1+JRpm01_E7y) - (aM01_E7y(-1)) $ FRML YJDaM01_Esq JDaM01_Esq = aM01_Esq/(1+JRpm01_Esq) - (aM01_Esq(-1)) $ FRML YJDaM01_Ib JDaM01_Ib = aM01_Ib/(1+JRpm01_Ib) - (aM01_Ib(-1)) $ FRML YJDaM01_Ikn JDaM01_Ikn = aM01_Ikn/(1+JRpm01_Ikn) - (aM01_Ikn(-1)) $ FRML YJDam01_imxo7y JDam01_imxo7y = aM01_Imxo7y/(1+JRpm01_Imxo7y) - (aM01_Imxo7y(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_It JDaM01_It = aM01_It/(1+JRpm01_It) - (aM01_It(-1)) $ FRML YJDaM01_vma JDaM01_vma = aM01_vma/(1+JRpm01_vma) - (aM01_vma(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmb JDaM01_vmb = aM01_vmb/(1+JRpm01_vmb) - (aM01_vmb(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vme JDaM01_vme = aM01_vme/(1+JRpm01_vme) - (aM01_vme(-1)) $ FRML YJDaM01_vmh JDaM01_vmh = aM01_vmh/(1+JRpm01_vmh) - (aM01_vmh(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmne JDaM01_vmne = aM01_vmne/(1+JRpm01_vmne) - (aM01_vmne(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmnf JDaM01_vmnf = aM01_vmnf/(1+JRpm01_vmnf) - (aM01_vmnf(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmng JDaM01_vmng = aM01_vmng/(1+JRpm01_vmng) - (aM01_vmng(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmnz JDaM01_vmnz = aM01_vmnz/(1+JRpm01_vmnz) - (aM01_vmnz(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmo JDaM01_vmo = aM01_vmo/(1+JRpm01_vmo) - (aM01_vmo(-1)) $ FRML YJDaM01_vmqf JDaM01_vmqf = aM01_vmqf/(1+JRpm01_vmqf) - (aM01_vmqf(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmqs JDaM01_vmqs = aM01_vmqs/(1+JRpm01_vmqs) - (aM01_vmqs(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM01_vmqz JDaM01_vmqz = aM01_vmqz/(1+JRpm01_vmqz) - (aM01_vmqz(-1)*kfmz01) $ FRML YJDaM2_Cb JDaM2_Cb = aM2_Cb/(1+JRpm2_Cb) - (aM2_Cb(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_Ce JDaM2_Ce = aM2_Ce/(1+JRpm2_Ce) - (aM2_Ce(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_Cf JDaM2_Cf = aM2_Cf/(1+JRpm2_Cf) - (aM2_Cf(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_Cg JDaM2_Cg = aM2_Cg/(1+JRpm2_Cg) - (aM2_Cg(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_Ch JDaM2_Ch = aM2_Ch/(1+JRpm2_Ch) - (aM2_Ch(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_Co JDaM2_Co = aM2_Co/(1+JRpm2_Co) - (aM2_Co(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_Cs JDaM2_Cs = aM2_Cs/(1+JRpm2_Cs) - (aM2_Cs(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_Cv JDaM2_Cv = aM2_Cv/(1+JRpm2_Cv) - (aM2_Cv(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_E01 JDaM2_E01 = aM2_E01/(1+JRpm2_E01) - (aM2_E01(-1)) $ FRML YJDaM2_E2 JDaM2_E2 = aM2_E2/(1+JRpm2_E2) - (aM2_E2(-1)) $ FRML YJDaM2_E3x JDaM2_E3x = aM2_E3x/(1+JRpm2_E3x ) - (aM2_E3x(-1)) $ FRML YJDaM2_E59 JDaM2_E59 = aM2_E59/(1+JRpm2_E59 ) - (aM2_E59(-1)) $ FRML YJDaM2_E7y JDaM2_E7y = aM2_E7y/(1+JRpm2_E7y) - (aM2_E7y(-1)) $ FRML YJDaM2_Esq JDaM2_Esq = aM2_Esq/(1+JRpm2_Esq) - (aM2_Esq(-1)) $ FRML YJDaM2_Ib JDaM2_Ib = aM2_Ib/(1+JRpm2_Ib) - (aM2_Ib(-1)) $ FRML YJDaM2_Ikn JDaM2_Ikn = aM2_Ikn/(1+JRpm2_Ikn ) - (aM2_Ikn(-1)) $ FRML YJDaM2_Imxo7y JDaM2_Imxo7y = aM2_Imxo7y/(1+JRpm2_Imxo7y) - (aM2_Imxo7y(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_It JDaM2_It = aM2_It/(1+JRpm2_It) - (aM2_It(-1)) $ FRML YJDaM2_vma JDaM2_vma = aM2_vma/(1+JRpm2_vma) - (aM2_vma(-1) *kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmb JDaM2_vmb = aM2_vmb/(1+JRpm2_vmb) - (aM2_vmb(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_vme JDaM2_vme = aM2_vme/(1+JRpm2_vme) - (aM2_vme(-1)) $ FRML YJDaM2_vmh JDaM2_vmh = aM2_vmh/(1+JRpm2_vmh) - (aM2_vmh(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmne JDaM2_vmne = aM2_vmne/(1+JRpm2_vmne) - (aM2_vmne(-1) *kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmnf JDaM2_vmnf = aM2_vmnf/(1+JRpm2_vmnf) - (aM2_vmnf(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmng JDaM2_vmng = aM2_vmng/(1+JRpm2_vmng) - (aM2_vmng(-1) *kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmnz JDaM2_vmnz = aM2_vmnz/(1+JRpm2_vmnz) - (aM2_vmnz(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmo JDaM2_vmo = aM2_vmo/(1+JRpm2_vmo) - (aM2_vmo(-1)) $ FRML YJDaM2_vmqf JDaM2_vmqf = aM2_vmqf/(1+JRpm2_vmqf) - (aM2_vmqf(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmqs JDaM2_vmqs = aM2_vmqs/(1+JRpm2_vmqs) - (aM2_vmqs(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM2_vmqz JDaM2_vmqz = aM2_vmqz/(1+JRpm2_vmqz) - (aM2_vmqz(-1)*kfmz2) $ FRML YJDaM3k_Cb JDaM3k_Cb = aM3k_Cb/(1+JRpm3k_Cb) - (aM3k_Cb(-1)) $ FRML YJDaM3k_Ce JDaM3k_Ce = aM3k_Ce/(1+JRpm3k_Ce) - (aM3k_Ce(-1)) $ FRML YJDaM3k_Cf JDaM3k_Cf = aM3k_Cf/(1+JRpm3k_Cf) - (aM3k_Cf(-1)) $ FRML YJDaM3k_Cg JDaM3k_Cg = aM3k_Cg/(1+JRpm3k_Cg) - (aM3k_Cg(-1)) $ FRML YJDaM3k_Ch JDaM3k_Ch = aM3k_Ch/(1+JRpm3k_Ch) - (aM3k_Ch(-1)) $ FRML YJDaM3k_Co JDaM3k_Co = aM3k_Co/(1+JRpm3k_Co) - (aM3k_Co(-1)) $ FRML YJDaM3k_Cs JDaM3k_Cs = aM3k_Cs/(1+JRpm3k_Cs) - (aM3k_Cs(-1)) $ FRML YJDaM3k_Cv JDaM3k_Cv = aM3k_Cv/(1+JRpm3k_Cv) - (aM3k_Cv(-1)) $ FRML YJDaM3k_E01 JDaM3k_E01 = aM3k_E01/(1+JRpm3k_E01) - (aM3k_E01(-1)) $ FRML YJDaM3k_E2 JDaM3k_E2 = aM3k_E2/(1+JRpm3k_E2) - (aM3k_E2(-1)) $ FRML YJDaM3k_E3x JDaM3k_E3x = aM3k_E3x/(1+JRpm3k_E3x) - (aM3k_E3x(-1)) $ FRML YJDaM3k_E59 JDaM3k_E59 = aM3k_E59/(1+JRpm3k_E59) - (aM3k_E59(-1)) $ FRML YJDaM3k_E7y JDaM3k_E7y = aM3k_E7y/(1+JRpm3k_E7y) - (aM3k_E7y(-1)) $ FRML YJDaM3k_Esq JDaM3k_Esq = aM3k_Esq/(1+JRpm3k_Esq) - (aM3k_Esq(-1)) $ FRML YJDaM3k_Ib JDaM3k_Ib = aM3k_Ib/(1+JRpm3k_Ib) - (aM3k_Ib(-1)) $ FRML YJDaM3k_Ikn JDaM3k_Ikn = aM3k_Ikn/(1+JRpm3k_Ikn) - (aM3k_Ikn(-1)) $ FRML YJDaM3k_Imxo7y JDaM3k_Imxo7y = aM3k_Imxo7y/(1+JRpm3k_Imxo7y) - (aM3k_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaM3k_It JDaM3k_It = aM3k_It/(1+JRpm3k_It) - (aM3k_It(-1)) $ FRML YJDaM3k_vea JDaM3k_vea = aM3k_vea/(1+JRpm3k_vea) - (aM3k_vea(-1)) $ FRML YJDaM3k_veb JDaM3k_veb = aM3k_veb/(1+JRpm3k_veb) - (aM3k_veb(-1)) $ FRML YJDaM3k_vee JDaM3k_vee = aM3k_vee/(1+JRpm3k_vee) - (aM3k_vee(-1)) $ FRML YJDaM3k_veh JDaM3k_veh = aM3k_veh/(1+JRpm3k_veh) - (aM3k_veh(-1)) $ FRML YJDam3k_vene JDam3k_vene = am3k_vene/(1+JRpm3k_vene) - (aM3k_vene(-1)-(aXe_vene-aXe_vene(-1))*pxexe3(-1)/pm3k(-1)) $ FRML YJDaM3k_venf JDaM3k_venf = aM3k_venf/(1+JRpm3k_venf) - (aM3k_venf(-1)) $ FRML YJDaM3k_veng JDaM3k_veng = aM3k_veng/(1+JRpm3k_vea) - (aM3k_veng(-1)) $ FRML YJDaM3k_venz JDaM3k_venz = aM3k_venz/(1+JRpm3k_venz) - (aM3k_venz(-1)) $ FRML YJDaM3k_veo JDaM3k_veo = aM3k_veo/(1+JRpm3k_veo) - (aM3k_veo(-1)) $ FRML YJDaM3k_veqf JDaM3k_veqf = aM3k_veqf/(1+JRpm3k_veqf) - (aM3k_veqf(-1)) $ FRML YJDaM3k_veqs JDaM3k_veqs = aM3k_veqs/(1+JRpm3k_veqs) - (aM3k_veqs(-1)) $ FRML YJDaM3k_veqz JDaM3k_veqz = aM3k_veqz/(1+JRpm3k_veqz) - (aM3k_veqz(-1)) $ FRML YJDam3q_cb JDam3q_cb = aM3q_Cb/(1+JRpm3q_Cb) - (aM3q_Cb(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_Ce JDaM3q_Ce = aM3q_Ce/(1+JRpm3q_Ce) - (aM3q_Ce(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDam3q_cf JDam3q_cf = aM3q_Cf/(1+JRpm3q_Cf) - (aM3q_Cf(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_Cg JDaM3q_Cg = aM3q_Cg/(1+JRpm3q_Cg) - (aM3q_Cg(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDam3q_ch JDam3q_ch = aM3q_Ch/(1+JRpm3q_Ch) - (aM3q_Ch(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_Co JDaM3q_Co = aM3q_Co/(1+JRpm3q_Co) - (aM3q_Co(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDam3q_cs JDam3q_cs = aM3q_Cs/(1+JRpm3q_Cs) - (aM3q_Cs(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDam3q_cv JDam3q_cv = aM3q_Cv/(1+JRpm3q_Cv) - (aM3q_Cv(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_E01 JDaM3q_E01 = aM3q_E01/(1+JRpm3q_E01) - (aM3q_E01(-1)) $ FRML YJDaM3q_E2 JDaM3q_E2 = aM3q_E2/(1+JRpm3q_E2) - (aM3q_E2(-1)) $ FRML YJDaM3q_E3x JDaM3q_E3x = aM3q_E3x/(1+JRpm3q_E3x) - (aM3q_E3x(-1)) $ FRML YJDaM3q_E59 JDaM3q_E59 = aM3q_E59/(1+JRpm3q_E59) - (aM3q_E59(-1)) $ FRML YJDaM3q_E7y JDaM3q_E7y = aM3q_E7y/(1+JRpm3q_E7y) - (aM3q_E7y(-1)) $ FRML YJDaM3q_Esq JDaM3q_Esq = aM3q_Esq/(1+JRpm3q_Esq) - (aM3q_Esq(-1)) $ FRML YJDam3q_ib JDam3q_ib = aM3q_Ib/(1+JRpm3q_Ib) - (aM3q_Ib(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_Ikn JDaM3q_Ikn = aM3q_Ikn/(1+JRpm3q_Ikn) - (aM3q_Ikn(-1)) $ FRML YJDam3q_imxo7y JDam3q_imxo7y = aM3q_Imxo7y/(1+JRpm3q_Imxo7y) - (aM3q_Imxo7y(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_It JDaM3q_It = aM3q_It/(1+JRpm3q_It) - (aM3q_It(-1)) $ FRML YJDaM3q_vea JDaM3q_vea = aM3q_vea/(1+JRpm3q_vea) - (aM3q_vea(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_veb JDaM3q_veb = aM3q_veb/(1+JRpm3q_veb) - (aM3q_veb(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_vee JDaM3q_vee = aM3q_vee/(1+JRpm3q_vee) - (aM3q_vee(-1)) $ FRML YJDaM3q_veh JDaM3q_veh = aM3q_veh/(1+JRpm3q_veh) - (aM3q_veh(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_vene JDaM3q_vene = aM3q_vene/(1+JRpm3q_vene) - (aM3q_vene(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_venf JDaM3q_venf = aM3q_venf/(1+JRpm3q_venf) - (aM3q_venf(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_veng JDaM3q_veng = aM3q_veng/(1+JRpm3q_veng) - (aM3q_veng(-1)) $ FRML YJDaM3q_venz JDaM3q_venz = aM3q_venz/(1+JRpm3q_venz) - (aM3q_venz(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_veo JDaM3q_veo = aM3q_veo/(1+JRpm3q_veo) - (aM3q_veo(-1)) $ FRML YJDaM3q_veqf JDaM3q_veqf = aM3q_veqf/(1+JRpm3q_veqf) - (aM3q_veqf(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM3q_veqs JDaM3q_veqs = aM3q_veqs/(1+JRpm3q_veqs) - (aM3q_veqs(-1)) $ FRML YJDaM3q_veqz JDaM3q_veqz = aM3q_veqz/(1+JRpm3q_veqz) - (aM3q_veqz(-1)*kfmz3q) $ FRML YJDaM59_Cb JDaM59_Cb = aM59_Cb/(1+JRpm59_Cb) - (aM59_Cb(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_Ce JDaM59_Ce = aM59_Ce/(1+JRpm59_Ce) - (aM59_Ce(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_Cf JDaM59_Cf = aM59_Cf/(1+JRpm59_Cf) - (aM59_Cf(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_Cg JDaM59_Cg = aM59_Cg/(1+JRpm59_Cg) - (aM59_Cg(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_Ch JDaM59_Ch = aM59_Ch/(1+JRpm59_Ch) - (aM59_Ch(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_Co JDaM59_Co = aM59_Co/(1+JRpm59_Co) - (aM59_Co(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_Cs JDaM59_Cs = aM59_Cs/(1+JRpm59_Cs) - (aM59_Cs(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_Cv JDaM59_Cv = aM59_Cv/(1+JRpm59_Cv) - (aM59_Cv(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_E01 JDaM59_E01 = aM59_E01/(1+JRpm59_E01) - (aM59_E01(-1)) $ FRML YJDaM59_E2 JDaM59_E2 = aM59_E2/(1+JRpm59_E2) - (aM59_E2(-1)) $ FRML YJDaM59_E3x JDaM59_E3x = aM59_E3x/(1+JRpm59_E3x) - (aM59_E3x(-1)) $ FRML YJDaM59_E59 JDaM59_E59 = aM59_E59/(1+JRpm59_E59) - (aM59_E59(-1)) $ FRML YJDaM59_E7y JDaM59_E7y = aM59_E7y/(1+JRpm59_E7y) - (aM59_E7y(-1)) $ FRML YJDaM59_Esq JDaM59_Esq = aM59_Esq/(1+JRpm59_Esq) - (aM59_Esq(-1)) $ FRML YJDaM59_Ib JDaM59_Ib = aM59_Ib/(1+JRpm59_Ib) - (aM59_Ib(-1)) $ FRML YJDaM59_Ikn JDaM59_Ikn = aM59_Ikn/(1+JRpm59_Ikn) - (aM59_Ikn(-1)) $ FRML YJDaM59_Imxo7y JDaM59_Imxo7y = aM59_Imxo7y/(1+JRpm59_Imxo7y) - (aM59_Imxo7y(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_It JDaM59_It = aM59_It/(1+JRpm59_It) - (aM59_It(-1)) $ FRML YJDaM59_vma JDaM59_vma = aM59_vma/(1+JRpm59_vma) - (aM59_vma(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmb JDaM59_vmb = aM59_vmb/(1+JRpm59_vmb) - (aM59_vmb(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vme JDaM59_vme = aM59_vme/(1+JRpm59_vme) - (aM59_vme(-1)) $ FRML YJDaM59_vmh JDaM59_vmh = aM59_vmh/(1+JRpm59_vmh) - (aM59_vmh(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmne JDaM59_vmne = aM59_vmne/(1+JRpm59_vmne) - (aM59_vmne(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmnf JDaM59_vmnf = aM59_vmnf/(1+JRpm59_vmnf) - (aM59_vmnf(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmng JDaM59_vmng = aM59_vmng/(1+JRpm59_vmng) - (aM59_vmng(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmnz JDaM59_vmnz = aM59_vmnz/(1+JRpm59_vmnz) - (aM59_vmnz(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmo JDaM59_vmo = aM59_vmo/(1+JRpm59_vmo) - (aM59_vmo(-1)) $ FRML YJDaM59_vmqf JDaM59_vmqf = aM59_vmqf/(1+JRpm59_vmqf) - (aM59_vmqf(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmqs JDaM59_vmqs = aM59_vmqs/(1+JRpm59_vmqs) - (aM59_vmqs(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM59_vmqz JDaM59_vmqz = aM59_vmqz/(1+JRpm59_vmqz) - (aM59_vmqz(-1)*kfmz59) $ FRML YJDaM7b_Cb JDaM7b_Cb = aM7b_Cb/(1+JRpm7b_Cb) - (aM7b_Cb(-1)) $ FRML YJDaM7b_Ce JDaM7b_Ce = aM7b_Ce/(1+JRpm7b_Ce) - (aM7b_Ce(-1)) $ FRML YJDaM7b_Cf JDaM7b_Cf = aM7b_Cf/(1+JRpm7b_Cf) - (aM7b_Cf(-1)) $ FRML YJDaM7b_Cg JDaM7b_Cg = aM7b_Cg/(1+JRpm7b_Cg) - (aM7b_Cg(-1)) $ FRML YJDaM7b_Ch JDaM7b_Ch = aM7b_Ch/(1+JRpm7b_Ch) - (aM7b_Ch(-1)) $ FRML YJDaM7b_Co JDaM7b_Co = aM7b_Co/(1+JRpm7b_Co) - (aM7b_Co(-1)) $ FRML YJDaM7b_Cs JDaM7b_Cs = aM7b_Cs/(1+JRpm7b_Cs) - (aM7b_Cs(-1)) $ FRML YJDaM7b_Cv JDaM7b_Cv = aM7b_Cv/(1+JRpm7b_Cv) - (aM7b_Cv(-1)) $ FRML YJDaM7b_E01 JDaM7b_E01 = aM7b_E01/(1+JRpm7b_E01) - (aM7b_E01(-1)) $ FRML YJDaM7b_E2 JDaM7b_E2 = aM7b_E2/(1+JRpm7b_E2) - (aM7b_E2(-1)) $ FRML YJDaM7b_E3x JDaM7b_E3x = aM7b_E3x/(1+JRpm7b_E3x) - (aM7b_E3x(-1)) $ FRML YJDaM7b_E59 JDaM7b_E59 = aM7b_E59/(1+JRpm7y_E59) - (aM7b_E59(-1)) $ FRML YJDaM7b_E7y JDaM7b_E7y = aM7b_E7y/(1+JRpm7b_E7y) - (aM7b_E7y(-1)) $ FRML YJDaM7b_Esq JDaM7b_Esq = aM7b_Esq/(1+JRpm7b_Esq) - (aM7b_Esq(-1)) $ FRML YJDaM7b_Ib JDaM7b_Ib = aM7b_Ib/(1+JRpm7b_Ib) - (aM7b_Ib(-1)) $ FRML YJDaM7b_Ikn JDaM7b_Ikn = aM7b_Ikn/(1+JRpm7b_Ikn) - (aM7b_Ikn(-1)) $ FRML YJDaM7b_Imxo7y JDaM7b_Imxo7y = aM7b_Imxo7y/(1+JRpm7b_Imxo7y) - (aM7b_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaM7b_It JDaM7b_It = aM7b_It/(1+JRpm7b_It) - (aM7b_It(-1)) $ FRML YJDaM7b_vma JDaM7b_vma = aM7b_vma/(1+JRpm7b_vma) - (aM7b_vma(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmb JDaM7b_vmb = aM7b_vmb/(1+JRpm7b_vmb) - (aM7b_vmb(-1)) $ FRML YJDaM7b_vme JDaM7b_vme = aM7b_vme/(1+JRpm7b_vme) - (aM7b_vme(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmh JDaM7b_vmh = aM7b_vmh/(1+JRpm7b_vmh) - (aM7b_vmh(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmne JDaM7b_vmne = aM7b_vmne/(1+JRpm7b_vmne) - (aM7b_vmne(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmnf JDaM7b_vmnf = aM7b_vmnf/(1+JRpm7b_vmnf) - (aM7b_vmnf(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmng JDaM7b_vmng = aM7b_vmng/(1+JRpm7b_vmng) - (aM7b_vmng(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmnz JDaM7b_vmnz = aM7b_vmnz/(1+JRpm7b_vmnz) - (aM7b_vmnz(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmo JDaM7b_vmo = aM7b_vmo/(1+JRpm7b_vmo) - (aM7b_vmo(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmqf JDaM7b_vmqf = aM7b_vmqf/(1+JRpm7b_vmqf) - (aM7b_vmqf(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmqs JDaM7b_vmqs = aM7b_vmqs/(1+JRpm7b_vmqs) - (aM7b_vmqs(-1)) $ FRML YJDaM7b_vmqz JDaM7b_vmqz = aM7b_vmqz/(1+JRpm7b_vmqz) - (aM7b_vmqz(-1)) $ FRML YJDaM7y_Cb JDaM7y_Cb = aM7y_Cb/(1+JRpm7y_Cb) - (aM7y_Cb(-1)) $ FRML YJDaM7y_Ce JDaM7y_Ce = aM7y_Ce/(1+JRpm7y_Ce) - (aM7y_Ce(-1)) $ FRML YJDaM7y_Cf JDaM7y_Cf = aM7y_Cf/(1+JRpm7y_Cf) - (aM7y_Cf(-1)) $ FRML YJDaM7y_Cg JDaM7y_Cg = aM7y_Cg/(1+JRpm7y_Cg) - (aM7y_Cg(-1)) $ FRML YJDaM7y_Ch JDaM7y_Ch = aM7y_Ch/(1+JRpm7y_Ch) - (aM7y_Ch(-1)) $ FRML YJDaM7y_Co JDaM7y_Co = aM7y_Co/(1+JRpm7y_Co) - (aM7y_Co(-1)) $ FRML YJDaM7y_Cs JDaM7y_Cs = aM7y_Cs/(1+JRpm7y_Cs) - (aM7y_Cs(-1)) $ FRML YJDaM7y_Cv JDaM7y_Cv = aM7y_Cv/(1+JRpm7y_Cv) - (aM7y_Cv(-1)) $ FRML YJDaM7y_E01 JDaM7y_E01 = aM7y_E01/(1+JRpm7y_E01) - (aM7y_E01(-1)) $ FRML YJDaM7y_E2 JDaM7y_E2 = aM7y_E2/(1+JRpm7y_E2) - (aM7y_E2(-1)) $ FRML YJDaM7y_E3x JDaM7y_E3x = aM7y_E3x/(1+JRpm7y_E3x) - (aM7y_E3x(-1)) $ FRML YJDaM7y_E59 JDaM7y_E59 = aM7y_E59/(1+JRpm7y_E59) - (aM7y_E59(-1)) $ FRML YJDaM7y_E7y JDaM7y_E7y = aM7y_E7y/(1+JRpm7y_E7y) - (aM7y_E7y(-1)) $ FRML YJDaM7y_Esq JDaM7y_Esq = aM7y_Esq/(1+JRpm7y_Esq) - (aM7y_Esq(-1)) $ FRML YJDaM7y_Ib JDaM7y_Ib = aM7y_Ib/(1+JRpm7y_Ib) - (aM7y_Ib(-1)) $ FRML YJDaM7y_Ikn JDaM7y_Ikn = aM7y_Ikn/(1+JRpm7y_Ikn) - (aM7y_Ikn(-1)) $ FRML YJDaM7y_It JDaM7y_It = aM7y_It/(1+JRpm7y_It) - (aM7y_It(-1)) $ FRML YJDaM7y_vma JDaM7y_vma = aM7y_vma/(1+JRpm7y_vma) - (aM7y_vma(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmb JDaM7y_vmb = aM7y_vmb/(1+JRpm7y_vmb) - (aM7y_vmb(-1)) $ FRML YJDaM7y_vme JDaM7y_vme = aM7y_vme/(1+JRpm7y_vme) - (aM7y_vme(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmh JDaM7y_vmh = aM7y_vmh/(1+JRpm7y_vmh) - (aM7y_vmh(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmne JDaM7y_vmne = aM7y_vmne/(1+JRpm7y_vmne) - (aM7y_vmne(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmnf JDaM7y_vmnf = aM7y_vmnf/(1+JRpm7y_vmnf) - (aM7y_vmnf(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmng JDaM7y_vmng = aM7y_vmng/(1+JRpm7y_vmng) - (aM7y_vmng(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmnz JDaM7y_vmnz = aM7y_vmnz/(1+JRpm7y_vmnz) - (aM7y_vmnz(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmo JDaM7y_vmo = aM7y_vmo/(1+JRpm7y_vmo) - (aM7y_vmo(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmqf JDaM7y_vmqf = aM7y_vmqf/(1+JRpm7y_vmqf) - (aM7y_vmqf(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmqs JDaM7y_vmqs = aM7y_vmqs/(1+JRpm7y_vmqs) - (aM7y_vmqs(-1)) $ FRML YJDaM7y_vmqz JDaM7y_vmqz = aM7y_vmqz/(1+JRpm7y_vmqz) - (aM7y_vmqz(-1)) $ FRML YJDaMs_Cb JDaMs_Cb = aMs_Cb/(1+JRpms_Cb) - (aMs_Cb(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Ce JDaMs_Ce = aMs_Ce/(1+JRpms_Ce) - (aMs_Ce(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Cf JDaMs_Cf = aMs_Cf/(1+JRpms_Cf) - (aMs_Cf(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Cg JDaMs_Cg = aMs_Cg/(1+JRpms_Cg) - (aMs_Cg(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Ch JDaMs_Ch = aMs_Ch/(1+JRpms_Ch) - (aMs_Ch(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Co JDaMs_Co = aMs_Co/(1+JRpms_Co) - (aMs_Co(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Cs JDaMs_Cs = aMs_Cs/(1+JRpms_Cs) - (aMs_Cs(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Cv JDaMs_Cv = aMs_Cv/(1+JRpms_Cv) - (aMs_Cv(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_E01 JDaMs_E01 = aMs_E01/(1+JRpms_E01) - (aMs_E01(-1)) $ FRML YJDaMs_E2 JDaMs_E2 = aMs_E2/(1+JRpms_E2) - (aMs_E2(-1)) $ FRML YJDaMs_E3x JDaMs_E3x = aMs_E3x/(1+JRpms_E3x ) - (aMs_E3x(-1)) $ FRML YJDaMs_E59 JDaMs_E59 = aMs_E59/(1+JRpms_E59) - (aMs_E59(-1)) $ FRML YJDaMs_E7y JDaMs_E7y = aMs_E7y/(1+JRpms_E7y) - (aMs_E7y(-1)) $ FRML YJDaMs_Esq JDaMs_Esq = aMs_Esq/(1+JRpms_Esq) - (aMs_Esq(-1)) $ FRML YJDams_Ess JDams_Ess = ams_Ess/(1+JRpms_Ess) - (ams_Ess(-1)) $ FRML YJDaMs_Ib JDaMs_Ib = aMs_Ib/(1+JRpms_Ib) - (aMs_Ib(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_Ikn JDaMs_Ikn = aMs_Ikn/(1+JRpms_Ikn) - (aMs_Ikn(-1)) $ FRML YJDams_imxo7y JDams_imxo7y = aMs_Imxo7y/(1+JRpms_Imxo7y) - (aMs_Imxo7y(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_It JDaMs_It = aMs_It/(1+JRpms_It) - (aMs_It(-1)) $ FRML YJDaMs_vma JDaMs_vma = aMs_vma/(1+JRpms_vma) - (aMs_vma(-1) *kfmzs) $ FRML YJDaMs_vmb JDaMs_vmb = aMs_vmb/(1+JRpms_vmb) - (aMs_vmb(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_vme JDaMs_vme = aMs_vme/(1+JRpms_vme) - (aMs_vme(-1)) $ FRML YJDaMs_vmh JDaMs_vmh = aMs_vmh/(1+JRpms_vmh) - (aMs_vmh(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_vmne JDaMs_vmne = aMs_vmne/(1+JRpms_vmne) - (aMs_vmne(-1) *kfmzs) $ FRML YJDaMs_vmnf JDaMs_vmnf = aMs_vmnf/(1+JRpms_vmnf) - (aMs_vmnf(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_vmng JDaMs_vmng = aMs_vmng/(1+JRpms_vmng) - (aMs_vmng(-1) *kfmzs) $ FRML YJDaMs_vmnz JDaMs_vmnz = aMs_vmnz/(1+JRpms_vmnz) - (aMs_vmnz(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_vmo JDaMs_vmo = aMs_vmo/(1+JRpms_vmo) - (aMs_vmo(-1)) $ FRML YJDaMs_vmqf JDaMs_vmqf = aMs_vmqf/(1+JRpms_vmqf) - (aMs_vmqf(-1)*kfmzs) $ FRML YJDaMs_vmqs JDaMs_vmqs = aMs_vmqs/(1+JRpms_vmqs) - (aMs_vmqs(-1)) $ FRML YJDaMs_vmqz JDaMs_vmqz = aMs_vmqz/(1+JRpms_vmqz) - (aMs_vmqz(-1) *kfmzs) $ FRML YJDaXa_Cb JDaXa_Cb = aXa_Cb/(1+JRpxa_Cb) - (aXa_Cb(-1)) $ FRML YJDaXa_Ce JDaXa_Ce = aXa_Ce/(1+JRpxa_Ce) - (aXa_Ce(-1)) $ FRML YJDaXa_Cf JDaXa_Cf = aXa_Cf/(1+JRpxa_Cf) - (aXa_Cf(-1)) $ FRML YJDaXa_Cg JDaXa_Cg = aXa_Cg/(1+JRpxa_Cg) - (aXa_Cg(-1)) $ FRML YJDaXa_Ch JDaXa_Ch = aXa_Ch/(1+JRpxa_Ch) - (aXa_Ch(-1)) $ FRML YJDaXa_Co JDaXa_Co = aXa_Co/(1+JRpxa_Co) - (aXa_Co(-1)) $ FRML YJDaXa_Cs JDaXa_Cs = aXa_Cs/(1+JRpxa_Cs) - (aXa_Cs(-1)) $ FRML YJDaXa_Cv JDaXa_Cv = aXa_Cv/(1+JRpxa_Cv) - (aXa_Cv(-1)) $ FRML YJDaXa_E2 JDaXa_E2 = aXa_E2/(1+JRpxa_E2) - (aXa_E2(-1)) $ FRML YJDaXa_E3x JDaXa_E3x = aXa_E3x/(1+JRpxa_E3x) - (aXa_E3x(-1)) $ FRML YJDaXa_E59 JDaXa_E59 = aXa_E59/(1+JRpxa_E59) - (aXa_E59(-1)) $ FRML YJDaXa_E7y JDaXa_E7y = aXa_E7y/(1+JRpxa_E7y) - (aXa_E7y(-1)) $ FRML YJDaXa_Esq JDaXa_Esq = aXa_Esq/(1+JRpxa_Esq) - (aXa_Esq(-1)) $ FRML YJDaXa_Ib JDaXa_Ib = aXa_Ib/(1+JRpxa_Ib) - (aXa_Ib(-1)) $ FRML YJDaXa_Ikn JDaXa_Ikn = aXa_Ikn/(1+JRpxa_Ikn) - (aXa_Ikn(-1)) $ FRML YJDaXa_Imxo7y JDaXa_Imxo7y = aXa_Imxo7y/(1+JRpxa_Imxo7y) - (aXa_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaXa_vene JDaXa_vene = aXa_vene/(1+JRpxa_vene) - (aXa_vene(-1)) $ FRML YJDaXa_vma JDaXa_vma = aXa_vma/(1+JRpxa_vma) - (aXa_vma(-1)) $ FRML YJDaXa_vmb JDaXa_vmb = aXa_vmb/(1+JRpxa_vmb) - (aXa_vmb(-1)) $ FRML YJDaXa_vme JDaXa_vme = aXa_vme/(1+JRpxa_vme) - (aXa_vme(-1)) $ FRML YJDaXa_vmh JDaXa_vmh = aXa_vmh/(1+JRpxa_vmh) - (aXa_vmh(-1)) $ FRML YJDaXa_vmnf JDaXa_vmnf = aXa_vmnf/(1+JRpxa_vmnf) - (aXa_vmnf(-1)) $ FRML YJDaXa_vmng JDaXa_vmng = aXa_vmng/(1+JRpxa_vmng) - (aXa_vmng(-1)) $ FRML YJDaXa_vmnz JDaXa_vmnz = aXa_vmnz/(1+JRpxa_vmnz) - (aXa_vmnz(-1)) $ FRML YJDaXa_vmo JDaXa_vmo = aXa_vmo/(1+JRpxa_vmo) - (aXa_vmo(-1)) $ FRML YJDaXa_vmqf JDaXa_vmqf = aXa_vmqf/(1+JRpxa_vmqf) - (aXa_vmqf(-1)) $ FRML YJDaXa_vmqs JDaXa_vmqs = aXa_vmqs/(1+JRpxa_vmqs) - (aXa_vmqs(-1)) $ FRML YJDaXa_vmqz JDaXa_vmqz = aXa_vmqz/(1+JRpxa_vmqz) - (aXa_vmqz(-1)) $ FRML YJDaxanf_e01 JDaxanf_e01 = aXanf_e01/(1+JRpxanf_E01) - (aXanf_e01(-1)) $ FRML YJDaXb_Cb JDaXb_Cb = aXb_Cb/(1+JRpxb_Cb) - (aXb_Cb(-1)) $ FRML YJDaXb_Ce JDaXb_Ce = aXb_Ce/(1+JRpxb_Ce) - (aXb_Ce(-1)) $ FRML YJDaXb_Cf JDaXb_Cf = aXb_Cf/(1+JRpxb_Cf) - (aXb_Cf(-1)) $ FRML YJDaXb_Cg JDaXb_Cg = aXb_Cg/(1+JRpxb_Cg) - (aXb_Cg(-1)) $ FRML YJDaXb_Ch JDaXb_Ch = aXb_Ch/(1+JRpxb_Ch) - (aXb_Ch(-1)) $ FRML YJDaXb_Co JDaXb_Co = aXb_Co/(1+JRpxb_Co) - (aXb_Co(-1)) $ FRML YJDaXb_Cs JDaXb_Cs = aXb_Cs/(1+JRpxb_Cs) - (aXb_Cs(-1)) $ FRML YJDaXb_Cv JDaXb_Cv = aXb_Cv/(1+JRpxb_Cv) - (aXb_Cv(-1)) $ FRML YJDaXb_E01 JDaXb_E01 = aXb_E01/(1+JRpxb_E01) - (aXb_E01(-1)) $ FRML YJDaXb_E2 JDaXb_E2 = aXb_E2/(1+JRpxb_E2) - (aXb_E2(-1)) $ FRML YJDaXb_E3x JDaXb_E3x = aXb_E3x/(1+JRpxb_E3x) - (aXb_E3x(-1)) $ FRML YJDaXb_E59 JDaXb_E59 = aXb_E59/(1+JRpxb_E59) - (aXb_E59(-1)) $ FRML YJDaXb_E7y JDaXb_E7y = aXb_E7y/(1+JRpxb_E7y) - (aXb_E7y(-1)) $ FRML YJDaXb_Esq JDaXb_Esq = aXb_Esq/(1+JRpxb_Esq) - (aXb_Esq(-1)) $ FRML YJDaXb_Ib JDaXb_Ib = aXb_Ib/(1+JRpxb_Ib) - (aXb_Ib(-1)) $ FRML YJDaXb_Ikn JDaXb_Ikn = aXb_Ikn/(1+JRpxb_Ikn) - (aXb_Ikn(-1)) $ FRML YJDaXb_Imxo7y JDaXb_Imxo7y = aXb_Imxo7y/(1+JRpxb_Imxo7y) - (aXb_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaXb_It JDaXb_It = aXb_It/(1+JRpxb_It) - (aXb_It(-1)) $ FRML YJDaXb_vma JDaXb_vma = aXb_vma/(1+JRpxb_vma) - (aXb_vma(-1)) $ FRML YJDaXb_vmb JDaXb_vmb = aXb_vmb/(1+JRpxb_vmb) - (aXb_vmb(-1)) $ FRML YJDaXb_vme JDaXb_vme = aXb_vme/(1+JRpxb_vme) - (aXb_vme(-1)) $ FRML YJDaXb_vmh JDaXb_vmh = aXb_vmh/(1+JRpxb_vmh) - (aXb_vmh(-1)) $ FRML YJDaXb_vmne JDaXb_vmne = aXb_vmne/(1+JRpxb_vmne) - (aXb_vmne(-1)) $ FRML YJDaXb_vmnf JDaXb_vmnf = aXb_vmnf/(1+JRpxb_vmnf) - (aXb_vmnf(-1)) $ FRML YJDaXb_vmng JDaXb_vmng = aXb_vmng/(1+JRpxb_vmng) - (aXb_vmng(-1)) $ FRML YJDaXb_vmnz JDaXb_vmnz = aXb_vmnz/(1+JRpxb_vmnz) - (aXb_vmnz(-1)) $ FRML YJDaXb_vmo JDaXb_vmo = aXb_vmo/(1+JRpxb_vmo) - (aXb_vmo(-1)) $ FRML YJDaXb_vmqf JDaXb_vmqf = aXb_vmqf/(1+JRpxb_vmqf) - (aXb_vmqf(-1)) $ FRML YJDaXb_vmqs JDaXb_vmqs = aXb_vmqs/(1+JRpxb_vmqs) - (aXb_vmqs(-1)) $ FRML YJDaXb_vmqz JDaXb_vmqz = aXb_vmqz/(1+JRpxb_vmqz) - (aXb_vmqz(-1)) $ FRML YJDaXe_Cb JDaXe_Cb = aXe_Cb/(1+JRpxe_Cb) - (aXe_Cb(-1)) $ FRML YJDaXe_Ce JDaXe_Ce = aXe_Ce/(1+JRpxe_Ce) - (aXe_Ce(-1)) $ FRML YJDaXe_Cf JDaXe_Cf = aXe_Cf/(1+JRpxe_Cf) - (aXe_Cf(-1)) $ FRML YJDaXe_Cg JDaXe_Cg = aXe_Cg/(1+JRpxe_Cg) - (aXe_Cg(-1)) $ FRML YJDaXe_Ch JDaXe_Ch = aXe_Ch/(1+JRpxe_Ch) - (aXe_Ch(-1)) $ FRML YJDaXe_Co JDaXe_Co = aXe_Co/(1+JRpxe_Co) - (aXe_Co(-1)) $ FRML YJDaXe_Cs JDaXe_Cs = aXe_Cs/(1+JRpxe_Cs) - (aXe_Cs(-1)) $ FRML YJDaXe_Cv JDaXe_Cv = aXe_Cv/(1+JRpxe_Cv) - (aXe_Cv(-1)) $ FRML YJDaXe_E01 JDaXe_E01 = aXe_E01/(1+JRpxe_E01) - (aXe_E01(-1)) $ FRML YJDaXe_E2 JDaXe_E2 = aXe_E2/(1+JRpxe_E2) - (aXe_E2(-1)) $ FRML YJDaXe_E59 JDaXe_E59 = aXe_E59/(1+JRpxe_E59) - (aXe_E59(-1)) $ FRML YJDaXe_E7y JDaXe_E7y = aXe_E7y/(1+JRpxe_E7y) - (aXe_E7y(-1)) $ FRML YJDaXe_Esq JDaXe_Esq = aXe_Esq/(1+JRpxe_Esq) - (aXe_Esq(-1)) $ FRML YJDaXe_Ib JDaXe_Ib = aXe_Ib/(1+JRpxe_Ib) - (aXe_Ib(-1)) $ FRML YJDaXe_Ikn JDaXe_Ikn = aXe_Ikn/(1+JRpxe_Ikn) - (aXe_Ikn(-1)) $ FRML YJDaXe_Imxo7y JDaXe_Imxo7y = aXe_Imxo7y/(1+JRpxe_Imxo7y) - (aXe_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaXe_It JDaXe_It = aXe_It/(1+JRpxe_It) - (aXe_It(-1)) $ FRML YJDaXe_vea JDaXe_vea = aXe_vea/(1+JRpxe_vea) - (aXe_vea(-1)) $ FRML YJDaXe_veb JDaXe_veb = aXe_veb/(1+JRpxe_veb) - (aXe_veb(-1)) $ FRML YJDaXe_vee JDaXe_vee = aXe_vee/(1+JRpxe_vee) - (aXe_vee(-1)) $ FRML YJDaXe_veh JDaXe_veh = aXe_veh/(1+JRpxe_veh) - (aXe_veh(-1)) $ FRML YJDaXe_venf JDaXe_venf = aXe_venf/(1+JRpxe_venf) - (aXe_venf(-1)) $ FRML YJDaXe_venz JDaXe_venz = aXe_venz/(1+JRpxe_venz) - (aXe_venz(-1)) $ FRML YJDaXe_veo JDaXe_veo = aXe_veo/(1+JRpxe_veo) - (aXe_veo(-1)) $ FRML YJDaXe_veqf JDaXe_veqf = aXe_veqf/(1+JRpxe_veqf) - (aXe_veqf(-1)) $ FRML YJDaXe_veqs JDaXe_veqs = aXe_veqs/(1+JRpxe_veqs) - (aXe_veqs(-1)) $ FRML YJDaXe_veqz JDaXe_veqz = aXe_veqz/(1+JRpxe_veqz) - (aXe_veqz(-1)) $ FRML YJDaXh_Cb JDaXh_Cb = aXh_Cb/(1+JRpxh_Cb) - (aXh_Cb(-1)) $ FRML YJDaXh_Ce JDaXh_Ce = aXh_Ce/(1+JRpxh_Ce) - (aXh_Ce(-1)) $ FRML YJDaXh_Cf JDaXh_Cf = aXh_Cf/(1+JRpxh_Cf) - (aXh_Cf(-1)) $ FRML YJDaXh_Cg JDaXh_Cg = aXh_Cg/(1+JRpxh_Cg) - (aXh_Cg(-1)) $ FRML YJDaXh_Ch JDaXh_Ch = aXh_Ch/(1+JRpxh_Ch) - (aXh_Ch(-1)) $ FRML YJDaXh_Co JDaXh_Co = aXh_Co/(1+JRpxh_Co) - (aXh_Co(-1)) $ FRML YJDaXh_Cs JDaXh_Cs = aXh_Cs/(1+JRpxh_Cs) - (aXh_Cs(-1)) $ FRML YJDaXh_Cv JDaXh_Cv = aXh_Cv/(1+JRpxh_Cv) - (aXh_Cv(-1)) $ FRML YJDaXh_E01 JDaXh_E01 = aXh_E01/(1+JRpxh_E01) - (aXh_E01(-1)) $ FRML YJDaXh_E2 JDaXh_E2 = aXh_E2/(1+JRpxh_E2) - (aXh_E2(-1)) $ FRML YJDaXh_E3x JDaXh_E3x = aXh_E3x/(1+JRpxh_E3x) - (aXh_E3x(-1)) $ FRML YJDaXh_E59 JDaXh_E59 = aXh_E59/(1+JRpxh_E59) - (aXh_E59(-1)) $ FRML YJDaXh_E7y JDaXh_E7y = aXh_E7y/(1+JRpxh_E7y) - (aXh_E7y(-1)) $ FRML YJDaXh_Esq JDaXh_Esq = aXh_Esq/(1+JRpxh_Esq) - (aXh_Esq(-1)) $ FRML YJDaXh_Ib JDaXh_Ib = aXh_Ib/(1+JRpxh_Ib) - (aXh_Ib(-1)) $ FRML YJDaXh_Ikn JDaXh_Ikn = aXh_Ikn/(1+JRpxh_Ikn ) - (aXh_Ikn(-1)) $ FRML YJDaXh_Imxo7y JDaXh_Imxo7y = aXh_Imxo7y/(1+JRpxh_Imxo7y) - (aXh_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaXh_It JDaXh_It = aXh_It/(1+JRpxh_It) - (aXh_It(-1)) $ FRML YJDaXh_vma JDaXh_vma = aXh_vma/(1+JRpxh_vma) - (aXh_vma(-1)) $ FRML YJDaXh_vmb JDaXh_vmb = aXh_vmb/(1+JRpxh_vmb) - (aXh_vmb(-1)) $ FRML YJDaXh_vme JDaXh_vme = aXh_vme/(1+JRpxh_vme) - (aXh_vme(-1)) $ FRML YJDaXh_vmh JDaXh_vmh = aXh_vmh/(1+JRpxh_vmh) - (aXh_vmh(-1)) $ FRML YJDaXh_vmne JDaXh_vmne = aXh_vmne/(1+JRpxh_vmne) - (aXh_vmne(-1)) $ FRML YJDaXh_vmnf JDaXh_vmnf = aXh_vmnf/(1+JRpxh_vmnf) - (aXh_vmnf(-1)) $ FRML YJDaXh_vmng JDaXh_vmng = aXh_vmng/(1+JRpxh_vmng) - (aXh_vmng(-1)) $ FRML YJDaXh_vmnz JDaXh_vmnz = aXh_vmnz/(1+JRpxh_vmnz) - (aXh_vmnz(-1)) $ FRML YJDaXh_vmo JDaXh_vmo = aXh_vmo/(1+JRpxh_vmo) - (aXh_vmo(-1)) $ FRML YJDaXh_vmqf JDaXh_vmqf = aXh_vmqf/(1+JRpxh_vmqf) - (aXh_vmqf(-1)) $ FRML YJDaXh_vmqs JDaXh_vmqs = aXh_vmqs/(1+JRpxh_vmqs) - (aXh_vmqs(-1)) $ FRML YJDaXh_vmqz JDaXh_vmqz = aXh_vmqz/(1+JRpxh_vmqz) - (aXh_vmqz(-1)) $ FRML YJDaXo_Cb JDaXo_Cb = aXo_Cb/(1+JRpxo_Cb) - (aXo_Cb(-1)) $ FRML YJDaXo_Ce JDaXo_Ce = aXo_Ce/(1+JRpxo_Ce) - (aXo_Ce(-1)) $ FRML YJDaXo_Cf JDaXo_Cf = aXo_Cf/(1+JRpxo_Cf) - (aXo_Cf(-1)) $ FRML YJDaXo_Cg JDaXo_Cg = aXo_Cg/(1+JRpxo_Cg) - (aXo_Cg(-1)) $ FRML YJDaXo_Ch JDaXo_Ch = aXo_Ch/(1+JRpxo_Ch) - (aXo_Ch(-1)) $ FRML YJDaXo_Cs JDaXo_Cs = aXo_Cs/(1+JRpxo_Cs) - (aXo_Cs(-1)) $ FRML YJDaXo_Cv JDaXo_Cv = aXo_Cv/(1+JRpxo_Cv) - (aXo_Cv(-1)) $ FRML YJDaXo_E01 JDaXo_E01 = aXo_E01/(1+JRpxo_E01) - (aXo_E01(-1)) $ FRML YJDaXo_E2 JDaXo_E2 = aXo_E2/(1+JRpxo_E2) - (aXo_E2(-1)) $ FRML YJDaXo_E3x JDaXo_E3x = aXo_E3x/(1+JRpxo_E3x) - (aXo_E3x(-1) ) $ FRML YJDaXo_E59 JDaXo_E59 = aXo_E59/(1+JRpxo_E59) - (aXo_E59(-1)) $ FRML YJDaXo_E7y JDaXo_E7y = aXo_E7y/(1+JRpxo_E7y) - (aXo_E7y(-1)) $ FRML YJDaXo_Esq JDaXo_Esq = aXo_Esq/(1+JRpxo_Esq) - (aXo_Esq(-1)) $ FRML YJDaXo_Ib JDaXo_Ib = aXo_Ib/(1+JRpxo_Ib) - (aXo_Ib(-1)) $ FRML YJDaXo_Ikn JDaXo_Ikn = aXo_Ikn/(1+JRpxo_Ikn ) - (aXo_Ikn(-1)) $ FRML YJDaXo_It JDaXo_It = aXo_It/(1+JRpxo_It) - (aXo_It(-1)) $ FRML YJDaXo_vma JDaXo_vma = aXo_vma/(1+JRpxo_vma) - (aXo_vma(-1)) $ FRML YJDaXo_vmb JDaXo_vmb = aXo_vmb/(1+JRpxo_vmb) - (aXo_vmb(-1)) $ FRML YJDaXo_vme JDaXo_vme = aXo_vme/(1+JRpxo_vme) - (aXo_vme(-1)) $ FRML YJDaXo_vmh JDaXo_vmh = aXo_vmh/(1+JRpxo_vmh) - (aXo_vmh(-1)) $ FRML YJDaXo_vmne JDaXo_vmne = aXo_vmne/(1+JRpxo_vmne) - (aXo_vmne(-1)) $ FRML YJDaXo_vmnf JDaXo_vmnf = aXo_vmnf/(1+JRpxo_vmnf) - (aXo_vmnf(-1)) $ FRML YJDaXo_vmng JDaXo_vmng = aXo_vmng/(1+JRpxo_vmng) - (aXo_vmng(-1)) $ FRML YJDaXo_vmnz JDaXo_vmnz = aXo_vmnz/(1+JRpxo_vmnz) - (aXo_vmnz(-1)) $ FRML YJDaXo_vmo JDaXo_vmo = aXo_vmo/(1+JRpxo_vmo) - (aXo_vmo(-1)) $ FRML YJDaXo_vmqf JDaXo_vmqf = aXo_vmqf/(1+JRpxo_vmqf) - (aXo_vmqf(-1)) $ FRML YJDaXo_vmqs JDaXo_vmqs = aXo_vmqs/(1+JRpxo_vmqs) - (aXo_vmqs(-1)) $ FRML YJDaXo_vmqz JDaXo_vmqz = aXo_vmqz/(1+JRpxo_vmqz) - (aXo_vmqz(-1)) $ FRML YJDaXqf_Cb JDaXqf_Cb = aXqf_Cb/(1+JRpxqf_Cb) - (aXqf_Cb(-1)) $ FRML YJDaXqf_Ce JDaXqf_Ce = aXqf_Ce/(1+JRpxqf_Ce) - (aXqf_Ce(-1)) $ FRML YJDaXqf_Cf JDaXqf_Cf = aXqf_Cf/(1+JRpxqf_Cf) - (aXqf_Cf(-1)) $ FRML YJDaXqf_Cg JDaXqf_Cg = aXqf_Cg/(1+JRpxqf_Cg) - (aXqf_Cg(-1)) $ FRML YJDaXqf_Ch JDaXqf_Ch = aXqf_Ch/(1+JRpxqf_Ch) - (aXqf_Ch(-1)) $ FRML YJDaXqf_Co JDaXqf_Co = aXqf_Co/(1+JRpxqf_Co) - (aXqf_Co(-1)) $ FRML YJDaXqf_Cs JDaXqf_Cs = aXqf_Cs/(1+JRpxqf_Cs) - (aXqf_Cs(-1)) $ FRML YJDaXqf_Cv JDaXqf_Cv = aXqf_Cv/(1+JRpxqf_Cv) - (aXqf_Cv(-1)) $ FRML YJDaXqf_E01 JDaXqf_E01 = aXqf_E01/(1+JRpxqf_E01) - (aXqf_E01(-1)) $ FRML YJDaXqf_E2 JDaXqf_E2 = aXqf_E2/(1+JRpxqf_E2) - (aXqf_E2(-1)) $ FRML YJDaXqf_E3x JDaXqf_E3x = aXqf_E3x/(1+JRpxqf_E3x) - (aXqf_E3x(-1)) $ FRML YJDaXqf_E59 JDaXqf_E59 = aXqf_E59/(1+JRpxqf_E59) - (aXqf_E59(-1)) $ FRML YJDaXqf_E7y JDaXqf_E7y = aXqf_E7y/(1+JRpxqf_E7y) - (aXqf_E7y(-1)) $ FRML YJDaXqf_Esq JDaXqf_Esq = aXqf_Esq/(1+JRpxqf_Esq) - (aXqf_Esq(-1)) $ FRML YJDaXqf_Ib JDaXqf_Ib = aXqf_Ib/(1+JRpxqf_Ib) - (aXqf_Ib(-1)) $ FRML YJDaXqf_Ikn JDaXqf_Ikn = aXqf_Ikn/(1+JRpxqf_Ikn) - (aXqf_Ikn(-1)) $ FRML YJDaXqf_Imxo7y JDaXqf_Imxo7y = aXqf_Imxo7y/(1+JRpxqf_Imxo7y) - (aXqf_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaXqf_It JDaXqf_It = aXqf_It/(1+JRpxqf_It) - (aXqf_It(-1)) $ FRML YJDaXqf_vma JDaXqf_vma = aXqf_vma/(1+JRpxqf_vma) - (aXqf_vma(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmb JDaXqf_vmb = aXqf_vmb/(1+JRpxqf_vmb) - (aXqf_vmb(-1)) $ FRML YJDaXqf_vme JDaXqf_vme = aXqf_vme/(1+JRpxqf_vme) - (aXqf_vme(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmh JDaXqf_vmh = aXqf_vmh/(1+JRpxqf_vmh) - (aXqf_vmh(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmne JDaXqf_vmne = aXqf_vmne/(1+JRpxqf_vmne) - (aXqf_vmne(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmnf JDaXqf_vmnf = aXqf_vmnf/(1+JRpxqf_vmnf) - (aXqf_vmnf(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmng JDaXqf_vmng = aXqf_vmng/(1+JRpxqf_vmng) - (aXqf_vmng(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmnz JDaXqf_vmnz = aXqf_vmnz/(1+JRpxqf_vmnz) - (aXqf_vmnz(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmo JDaXqf_vmo = aXqf_vmo/(1+JRpxqf_vmo) - (aXqf_vmo(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmqf JDaXqf_vmqf = aXqf_vmqf/(1+JRpxqf_vmqf) - (aXqf_vmqf(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmqs JDaXqf_vmqs = aXqf_vmqs/(1+JRpxqf_vmqs) - (aXqf_vmqs(-1)) $ FRML YJDaXqf_vmqz JDaXqf_vmqz = aXqf_vmqz/(1+JRpxqf_vmqz) - (aXqf_vmqz(-1)) $ FRML YJDaXqs_Cb JDaXqs_Cb = aXqs_Cb/(1+JRpxqs_Cb) - (aXqs_Cb(-1)) $ FRML YJDaXqs_Ce JDaXqs_Ce = aXqs_Ce/(1+JRpxqs_Ce) - (aXqs_Ce(-1)) $ FRML YJDaXqs_Cf JDaXqs_Cf = aXqs_Cf/(1+JRpxqs_Cf) - (aXqs_Cf(-1)) $ FRML YJDaXqs_Cg JDaXqs_Cg = aXqs_Cg/(1+JRpxqs_Cg) - (aXqs_Cg(-1)) $ FRML YJDaXqs_Ch JDaXqs_Ch = aXqs_Ch/(1+JRpxqs_Ch) - (aXqs_Ch(-1)) $ FRML YJDaXqs_Co JDaXqs_Co = aXqs_Co/(1+JRpxqs_Co) - (aXqs_Co(-1)) $ FRML YJDaXqs_Cs JDaXqs_Cs = aXqs_Cs/(1+JRpxqs_Cs) - (aXqs_Cs(-1)) $ FRML YJDaXqs_Cv JDaXqs_Cv = aXqs_Cv/(1+JRpxqs_Cv) - (aXqs_Cv(-1)) $ FRML YJDaXqs_E01 JDaXqs_E01 = aXqs_E01/(1+JRpxqs_E01) - (aXqs_E01(-1)) $ FRML YJDaXqs_E2 JDaXqs_E2 = aXqs_E2/(1+JRpxqs_E2) - (aXqs_E2(-1)) $ FRML YJDaXqs_E3x JDaXqs_E3x = aXqs_E3x/(1+JRpxqs_E3x) - (aXqs_E3x(-1)) $ FRML YJDaXqs_E59 JDaXqs_E59 = aXqs_E59/(1+JRpxqs_E59) - (aXqs_E59(-1)) $ FRML YJDaXqs_E7y JDaXqs_E7y = aXqs_E7y/(1+JRpxqs_E7y) - (aXqs_E7y(-1)) $ FRML YJDaXqs_Ess JDaXqs_Ess = aXqs_Ess/(1+JRpxqs_Ess) - (aXqs_Ess(-1)) $ FRML YJDaXqs_Ib JDaXqs_Ib = aXqs_Ib/(1+JRpxqs_Ib) - (aXqs_Ib(-1)) $ FRML YJDaXqs_Ikn JDaXqs_Ikn = aXqs_Ikn/(1+JRpxqs_Ikn) - (aXqs_Ikn(-1)) $ FRML YJDaXqs_Imxo7y JDaXqs_Imxo7y = aXqs_Imxo7y/(1+JRpxqs_Imxo7y) - (aXqs_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaXqs_It JDaXqs_It = aXqs_It/(1+JRpxqs_It) - (aXqs_It(-1)) $ FRML YJDaXqs_vma JDaXqs_vma = aXqs_vma/(1+JRpxqs_vma) - (aXqs_vma(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmb JDaXqs_vmb = aXqs_vmb/(1+JRpxqs_vmb) - (aXqs_vmb(-1)) $ FRML YJDaXqs_vme JDaXqs_vme = aXqs_vme/(1+JRpxqs_vme) - (aXqs_vme(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmh JDaXqs_vmh = aXqs_vmh/(1+JRpxqs_vmh) - (aXqs_vmh(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmne JDaXqs_vmne = aXqs_vmne/(1+JRpxqs_vmne) - (aXqs_vmne(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmnf JDaXqs_vmnf = aXqs_vmnf/(1+JRpxqs_vmnf) - (aXqs_vmnf(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmng JDaXqs_vmng = aXqs_vmng/(1+JRpxqs_vmng) - (aXqs_vmng(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmnz JDaXqs_vmnz = aXqs_vmnz/(1+JRpxqs_vmnz) - (aXqs_vmnz(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmo JDaXqs_vmo = aXqs_vmo/(1+JRpxqs_vmo) - (aXqs_vmo(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmqf JDaXqs_vmqf = aXqs_vmqf/(1+JRpxqs_vmqf) - (aXqs_vmqf(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmqs JDaXqs_vmqs = aXqs_vmqs/(1+JRpxqs_vmqs) - (aXqs_vmqs(-1)) $ FRML YJDaXqs_vmqz JDaXqs_vmqz = aXqs_vmqz/(1+JRpxqs_vmqz) - (aXqs_vmqz(-1)) $ FRML YJDaXqz_It JDaXqz_It = aXqz_It/(1+JRpxqz_It) - (aXqz_It(-1)) $ FRML YJDaM3r_Cb JDaM3r_Cb = aM3r_Cb/(1+JRpm3r_Cb) - (aM3r_Cb(-1)) $ FRML YJDaM3r_Ce JDaM3r_Ce = aM3r_Ce/(1+JRpm3r_Ce) - (aM3r_Ce(-1)) $ FRML YJDaM3r_Cf JDaM3r_Cf = aM3r_Cf/(1+JRpm3r_Cf) - (aM3r_Cf(-1)) $ FRML YJDaM3r_Cg JDaM3r_Cg = aM3r_Cg/(1+JRpm3r_Cg) - (aM3r_Cg(-1)) $ FRML YJDaM3r_Ch JDaM3r_Ch = aM3r_Ch/(1+JRpm3r_Ch) - (aM3r_Ch(-1)) $ FRML YJDaM3r_Co JDaM3r_Co = aM3r_Co/(1+JRpm3r_Co) - (aM3r_Co(-1)) $ FRML YJDaM3r_Cs JDaM3r_Cs = aM3r_Cs/(1+JRpm3r_Cs) - (aM3r_Cs(-1)) $ FRML YJDaM3r_Cv JDaM3r_Cv = aM3r_Cv/(1+JRpm3r_Cv) - (aM3r_Cv(-1)) $ FRML YJDaM3r_E01 JDaM3r_E01 = aM3r_E01/(1+JRpm3r_E01) - (aM3r_E01(-1)-pxexe3(-1)*JDaXe_E01/pm3r(-1)) $ FRML YJDaM3r_E2 JDaM3r_E2 = aM3r_E2/(1+JRpm3r_E2) - (aM3r_E2(-1)-pxexe3(-1)*JDaXe_E2/pm3r(-1)) $ FRML YJDaM3r_E3x JDaM3r_E3x = aM3r_E3x/(1+JRpm3r_E3x) - (aM3r_E3x(-1)) $ FRML YJDaM3r_E59 JDaM3r_E59 = aM3r_E59/(1+JRpm3r_E59) - (aM3r_E59(-1)-pxexe3(-1)*JDaXe_E59/pm3r(-1)) $ FRML YJDaM3r_E7y JDaM3r_E7y = aM3r_E7y/(1+JRpm3r_E7y) - (aM3r_E7y(-1)-pxexe3(-1)*JDaXe_E7y/pm3r(-1)) $ FRML YJDaM3r_Esq JDaM3r_Esq = aM3r_Esq/(1+JRpm3r_Esq) - (aM3r_Esq(-1)-pxexe3(-1)*JDaXe_Esq/pm3r(-1)) $ FRML YJDaM3r_Ib JDaM3r_Ib = aM3r_Ib/(1+JRpm3r_Ib) - (aM3r_Ib(-1)) $ FRML YJDaM3r_Ikn JDaM3r_Ikn = aM3r_Ikn/(1+JRpm3r_Ikn) - (aM3r_Ikn(-1)) $ FRML YJDaM3r_Imxo7y JDaM3r_Imxo7y = aM3r_Imxo7y/(1+JRpm3r_Imxo7y) - (aM3r_Imxo7y(-1)) $ FRML YJDaM3r_It JDaM3r_It = aM3r_It/(1+JRpm3r_It) - (aM3r_It(-1)) $ FRML YJDaM3r_vea JDaM3r_vea = aM3r_vea/(1+JRpm3r_vea) - (aM3r_vea(-1)) $ FRML YJDaM3r_veb JDaM3r_veb = aM3r_veb/(1+JRpm3r_veb) - (aM3r_veb(-1)) $ FRML YJDaM3r_vee JDaM3r_vee = aM3r_vee/(1+JRpm3r_vee) - (aM3r_vee(-1)) $ FRML YJDaM3r_veh JDaM3r_veh = aM3r_veh/(1+JRpm3r_veh) - (aM3r_veh(-1)) $ FRML YJDaM3r_vene JDaM3r_vene = aM3r_vene/(1+JRpm3r_vene) - (aM3r_vene(-1)) $ FRML YJDaM3r_venf JDaM3r_venf = aM3r_venf/(1+JRpm3r_venf) - (aM3r_venf(-1)) $ FRML YJDaM3r_veng JDaM3r_veng = aM3r_veng/(1+JRpm3k_veng) - (aM3r_veng(-1)-(aXe_veng-aXe_veng(-1))*pxexe3(-1)/pm3r(-1)) $ FRML YJDaM3r_venz JDaM3r_venz = aM3r_venz/(1+JRpm3r_venz) - (aM3r_venz(-1)) $ FRML YJDaM3r_veo JDaM3r_veo = aM3r_veo/(1+JRpm3r_veo) - (aM3r_veo(-1)) $ FRML YJDaM3r_veqf JDaM3r_veqf = aM3r_veqf/(1+JRpm3r_veqf) - (aM3r_veqf(-1)) $ FRML YJDaM3r_veqs JDaM3r_veqs = aM3r_veqs/(1+JRpm3r_veqs) - (aM3r_veqs(-1)) $ FRML YJDaM3r_veqz JDaM3r_veqz = aM3r_veqz/(1+JRpm3r_veqz) - (aM3r_veqz(-1)) $ FRML YJDaXne_Cb JDaXne_Cb = aXne_Cb/(1+JRpxne_Cb) - (aXne_Cb(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cb/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cb/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Ce JDaXne_Ce = aXne_Ce/(1+JRpxne_Ce) - (aXne_Ce(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ce/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ce/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Cf JDaXne_Cf = aXne_Cf/(1+JRpxne_Cf) - (aXne_Cf(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cf/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cf/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Cg JDaXne_Cg = aXne_Cg/(1+JRpxne_Cg) - (aXne_Cg(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cg/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cg/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Ch JDaXne_Ch = aXne_Ch/(1+JRpxne_Ch) - (aXne_Ch(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ch/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ch/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Co JDaXne_Co = aXne_Co/(1+JRpxne_Co) - (aXne_Co(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_co/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_co/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Cs JDaXne_Cs = aXne_Cs/(1+JRpxne_Cs) - (aXne_Cs(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cs/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cs/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Cv JDaXne_Cv = aXne_Cv/(1+JRpxne_Cv) - (aXne_Cv(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_cv/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_cv/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_E01 JDaXne_E01 = aXne_E01/(1+JRpxne_E01) - (aXne_E01(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_E01/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_E01/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_E2 JDaXne_E2 = aXne_E2/(1+JRpxne_E2) - (aXne_E2(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_E2/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_E2/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_E3x JDaXne_E3x = aXne_E3x/(1+JRpxne_E3x) - (aXne_E3x(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_e3x/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_e3x/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_E59 JDaXne_E59 = aXne_E59/(1+JRpxne_E59) - (aXne_E59(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_e59/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_e59/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_E7y JDaXne_E7y = aXne_E7y/(1+JRpxne_E7y) - (aXne_E7y(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_e7y/pxne(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_e7y/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Esq JDaXne_Esq = aXne_Esq/(1+JRpxne_Esq) - (aXne_Esq(-1) -pm3r(-1)*JdaM3r_esq/pxne(-1) -pm3k(-1)*JdaM3k_esq/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Ib JDaXne_Ib = aXne_Ib/(1+JRpxne_Ib) - (aXne_Ib(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ib/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ib/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Ikn JDaXne_Ikn = aXne_Ikn/(1+JRpxne_Ikn) - (aXne_Ikn(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_ikn/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_ikn/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_Imxo7y JDaXne_Imxo7y = aXne_Imxo7y/(1+JRpxne_Imxo7y) - (aXne_Imxo7y(-1) -pm3r(-1)*JDam3r_imxo7y/pxne(-1) -pm3k(-1)*JDam3k_imxo7y/pxne(-1)) $ FRML YJDaXne_It JDaXne_It = aXne_It/(1+JRpxne_It) - (aXne_It(-1)) $ FRML YJDaXnf_Cb JDaXnf_Cb = aXnf_Cb/(1+JRpxnf_Cb) - (aXnf_Cb(-1) -(am01_cb(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cb)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Ce JDaXnf_Ce = aXnf_Ce/(1+JRpxnf_Ce) - (aXnf_Ce(-1) -(am01_ce(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_ce)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Cf JDaXnf_Cf = aXnf_Cf/(1+JRpxnf_Cf) - (aXnf_Cf(-1) -(am01_cf(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cf)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Cg JDaXnf_Cg = aXnf_Cg/(1+JRpxnf_Cg) - (aXnf_Cg(-1) -(am01_cg(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cg)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Ch JDaXnf_Ch = aXnf_Ch/(1+JRpxnf_Ch) - (aXnf_Ch(-1) -(am01_ch(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_ch)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Co JDaXnf_Co = aXnf_Co/(1+JRpxnf_Co) - (aXnf_Co(-1) -(am01_co(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_co)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Cs JDaXnf_Cs = aXnf_Cs/(1+JRpxnf_Cs) - (aXnf_Cs(-1) -(am01_cs(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cs)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Cv JDaXnf_Cv = aXnf_Cv/(1+JRpxnf_Cv) - (aXnf_Cv(-1) -(am01_cv(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cv)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_E2 JDaXnf_E2 = aXnf_E2/(1+JRpxnf_E2) - (aXnf_E2(-1)) $ FRML YJDaXnf_E3x JDaXnf_E3x = aXnf_E3x/(1+JRpxnf_E3x) - (aXnf_E3x(-1)) $ FRML YJDaXnf_E59 JDaXnf_E59 = aXnf_E59/(1+JRpxnf_E59) - (aXnf_E59(-1)) $ FRML YJDaXnf_E7y JDaXnf_E7y = aXnf_E7y/(1+JRpxnf_E7y) - (aXnf_E7y(-1)) $ FRML YJDaXnf_Esq JDaXnf_Esq = aXnf_Esq/(1+JRpxnf_Esq) - (aXnf_Esq(-1)) $ FRML YJDaXnf_Ib JDaXnf_Ib = aXnf_Ib/(1+JRpxnf_Ib) - (aXnf_Ib(-1) -pm01(-1)*JDam01_ib/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Ikn JDaXnf_Ikn = aXnf_Ikn/(1+JRpxnf_Ikn) - (aXnf_Ikn(-1) -pm01(-1)*Jdam01_Ikn/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_Imxo7y JDaXnf_Imxo7y = aXnf_Imxo7y/(1+JRpxnf_Imxo7y) - (aXnf_Imxo7y(-1) -(am01_imxo7y(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_imxo7y)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_It JDaXnf_It = aXnf_It/(1+JRpxnf_It) - (aXnf_It(-1)) $ FRML YJDaXnf_vma JDaXnf_vma = axnf_vma/(1+JRpxnf_vma) - (axnf_vma(-1) -(am01_vma(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vma)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmb JDaXnf_vmb = aXnf_vmb/(1+JRpxnf_vmb) - (aXnf_vmb(-1) -(am01_vmb(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmb)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vme JDaXnf_vme = aXnf_vme/(1+JRpxnf_vme) - (aXnf_vme(-1) -pm01(-1)*JDam01_vme/pxnf) $ FRML YJDaXnf_vmh JDaXnf_vmh = aXnf_vmh/(1+JRpxnf_vmh) - (aXnf_vmh(-1) -(am01_vmh(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmh)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmne JDaXnf_vmne = aXnf_vmne/(1+JRpxnf_vmne) - (aXnf_vmne(-1) -(am01_vmne(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmne)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmnf JDaXnf_vmnf = aXnf_vmnf/(1+JRpxnf_vmnf) - (aXnf_vmnf(-1) -(am01_vmnf(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmnf)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmng JDaXnf_vmng = aXnf_vmng/(1+JRpxnf_vmng) - (aXnf_vmng(-1) -(am01_vmng(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmng)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmnz JDaXnf_vmnz = aXnf_vmnz/(1+JRpxnf_vmnz) - (aXnf_vmnz(-1) -(am01_vmnz(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmnz)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmo JDaXnf_vmo = aXnf_vmo/(1+JRpxnf_vmo) - (aXnf_vmo(-1) -pm01(-1)*JDam01_vmo/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmqf JDaXnf_vmqf = aXnf_vmqf/(1+JRpxnf_vmqf) - (aXnf_vmqf(-1) -(am01_vmqf(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmqf)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmqs JDaXnf_vmqs = aXnf_vmqs/(1+JRpxnf_vmqs) - (aXnf_vmqs(-1) -(am01_vmqs(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmqs)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXnf_vmqz JDaXnf_vmqz = aXnf_vmqz/(1+JRpxnf_vmqz) - (aXnf_vmqz(-1) -(am01_vmqz(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_vmqz)*pm01(-1)/pxnf(-1)) $ FRML YJDaXng_Cb JDaXng_Cb = aXng_Cb/(1+JRpxng_Cb) - (aXng_Cb(-1) -(am3q_cb(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cb)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Ce JDaXng_Ce = aXng_Ce/(1+JRpxng_Ce) - (aXng_Ce(-1) -(am3q_ce(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_ce)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Cf JDaXng_Cf = aXng_Cf/(1+JRpxng_Cf) - (aXng_Cf(-1) -(am3q_cf(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cf)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Cg JDaXng_Cg = aXng_Cg/(1+JRpxng_Cg) - (aXng_Cg(-1) -(am3q_cg(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cg)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Ch JDaXng_Ch = aXng_Ch/(1+JRpxng_Ch) - (aXng_Ch(-1) -(am3q_ch(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_ch)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Co JDaXng_Co = aXng_Co/(1+JRpxng_Co) - (aXng_Co(-1) -(am3q_co(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_co)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Cs JDaXng_Cs = aXng_Cs/(1+JRpxng_Cs) - (aXng_Cs(-1) -(am3q_cs(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cs)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Cv JDaXng_Cv = aXng_Cv/(1+JRpxng_Cv) - (aXng_Cv(-1) -(am3q_cv(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_cv)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_E01 JDaXng_E01 = aXng_E01/(1+JRpxng_E01) - (aXng_E01(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_E01/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_E2 JDaXng_E2 = aXng_E2/(1+JRpxng_E2) - (aXng_E2(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_E2/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_E3x JDaXng_E3x = aXng_E3x/(1+JRpxng_E3x) - (aXng_E3x(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_e3x/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_E59 JDaXng_E59 = aXng_E59/(1+JRpxng_E59) - (aXng_E59(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_e59/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_E7y JDaXng_E7y = aXng_E7y/(1+JRpxng_E7y) - (aXng_E7y(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_e7y/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Esq JDaXng_Esq = aXng_Esq/(1+JRpxng_Esq) - (aXng_Esq(-1) -pm3q(-1)*JdaM3q_esq/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Ib JDaXng_Ib = aXng_Ib/(1+JRpxng_Ib) - (aXng_Ib(-1) -(am3q_ib(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_ib)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Ikn JDaXng_Ikn = aXng_Ikn/(1+JRpxng_Ikn) - (aXng_Ikn(-1) -pm3q(-1)*JDam3q_ikn/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_Imxo7y JDaXng_Imxo7y = aXng_Imxo7y/(1+JRpxng_Imxo7y) - (aXng_Imxo7y(-1) -(am3q_imxo7y(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_imxo7y)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_It JDaXng_It = aXng_It/(1+JRpxng_It) - (aXng_It(-1)) $ FRML YJDaXng_vea JDaXng_vea = aXng_vea/(1+JRpxng_vea) - (aXng_vea(-1) -(am3q_vea(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_vea)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_veb JDaXng_veb = aXng_veb/(1+JRpxng_veb) - (aXng_veb(-1) -(am3q_veb(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veb)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_vee JDaXng_vee = aXng_vee/(1+JRpxng_vee) - (aXng_vee(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_vee/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_veh JDaXng_veh = aXng_veh/(1+JRpxng_veh) - (aXng_veh(-1) -(am3q_veh(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veh)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_vene JDaXng_vene = aXng_vene/(1+JRpxng_vene) - (aXng_vene(-1) -(am3q_vene(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_vene)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_venf JDaXng_venf = aXng_venf/(1+JRpxng_venf) - (aXng_venf(-1) -(am3q_venf(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_venf)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_veng JDaXng_veng = aXng_veng/(1+JRpxng_veng) - (aXng_veng(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_veng/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_venz JDaXng_venz = aXng_venz/(1+JRpxng_venz) - (aXng_venz(-1) -(am3q_venz(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_venz)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_veo JDaXng_veo = aXng_veo/(1+JRpxng_veo) - (aXng_veo(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_veo/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_veqf JDaXng_veqf = aXng_veqf/(1+JRpxng_veqf) - (aXng_veqf(-1) -(am3q_veqf(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veqf)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_veqs JDaXng_veqs = aXng_veqs/(1+JRpxng_veqs) - (aXng_veqs(-1) -pm3q(-1)*jdam3q_veqs/pxng(-1)) $ FRML YJDaXng_veqz JDaXng_veqz = aXng_veqz/(1+JRpxng_veqz) - (aXng_veqz(-1) -(am3q_veqz(-1)*(kfmz3q-1)+JDam3q_veqz)*pm3q(-1)/pxng(-1)) $ FRML YJDaXnz_Cb JDaXnz_Cb = aXnz_Cb/(1+JRpxnz_Cb) - (aXnz_Cb(-1) -(am2_cb(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cb)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cb(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cb)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Ce JDaXnz_Ce = aXnz_Ce/(1+JRpxnz_Ce) - (aXnz_Ce(-1) -(am2_ce(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_ce)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_ce(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_ce)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Cf JDaXnz_Cf = aXnz_Cf/(1+JRpxnz_Cf) - (aXnz_Cf(-1) -(am2_cf(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cf)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cf(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cf)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Cg JDaXnz_Cg = aXnz_Cg/(1+JRpxnz_Cg) - (aXnz_Cg(-1) -(am2_cg(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cg)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cg(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cg)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Ch JDaXnz_Ch = aXnz_Ch/(1+JRpxnz_Ch) - (aXnz_Ch(-1) -(am2_ch(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_ch)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_ch(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_ch)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Co JDaXnz_Co = aXnz_Co/(1+JRpxnz_Co) - (aXnz_Co(-1) -(am2_co(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_co)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_co(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_co)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Cs JDaXnz_Cs = aXnz_Cs/(1+JRpxnz_Cs) - (aXnz_Cs(-1) -(am2_cs(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cs)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cs(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cs)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Cv JDaXnz_Cv = aXnz_Cv/(1+JRpxnz_Cv) - (aXnz_Cv(-1) -(am2_cv(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_cv)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_cv(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_cv)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_E01 JDaXnz_E01 = aXnz_E01/(1+JRpxnz_E01) - (aXnz_E01(-1) -pm2(-1) *JdaM2_E01/pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_E01/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_E01/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_E2 JDaXnz_E2 = aXnz_E2/(1+JRpxnz_E2) - (aXnz_E2(-1) -pm2(-1)*JdaM2_E2/pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_E2/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_E2/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_E3x JDaXnz_E3x = aXnz_E3x/(1+JRpxnz_E3x) - (aXnz_E3x(-1) -pm2(-1)*JdaM2_E3x/pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_e3x/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_e3x/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_E59 JDaXnz_E59 = aXnz_E59/(1+JRpxnz_E59) - (aXnz_E59(-1) -pm2(-1)*JdaM2_e59/pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_e59/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_e59/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_E7y JDaXnz_E7y = aXnz_E7y/(1+JRpxnz_E7y) - (aXnz_E7y(-1) -pm2(-1)*JdaM2_E7y/pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_e7y/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_e7y/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Esq JDaXnz_Esq = aXnz_Esq/(1+JRpxnz_Esq) - (aXnz_Esq(-1) -pm2(-1)*JdaM2_Esq/pxnz(-1) -pm59(-1)*JdaM59_esq/pxnz(-1) -pm7y(-1)*JdaM7y_esq/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Ib JDaXnz_Ib = aXnz_Ib/(1+JRpxnz_Ib) - (aXnz_Ib(-1) -pm2(-1)*JDam2_ib/pxnz(-1) -pm59(-1)*JDam59_ib/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_Ikn JDaXnz_Ikn = aXnz_Ikn/(1+JRpxnz_Ikn) - (aXnz_Ikn(-1) -pm59(-1)*Jdam59_ikn/pxqzxo(-1)) $ FRML YJDaXnz_Imxo7y JDaXnz_Imxo7y = aXnz_Imxo7y/(1+JRpxnz_Imxo7y) - (aXnz_Imxo7y(-1) -(am2_imxo7y(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_imxo7y)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_imxo7y(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_imxo7y)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_It JDaXnz_It = aXnz_It/(1+JRpxnz_It) - (aXnz_It(-1)) $ FRML YJDaXnz_vma JDaXnz_vma = axnz_vma/(1+JRpxnz_vma) - (axnz_vma(-1) -(am2_vma(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vma)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vma(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vma)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmb JDaXnz_vmb = aXnz_vmb/(1+JRpxnz_vmb) - (aXnz_vmb(-1) -(am2_vmb(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmb)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmb(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmb)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vme JDaXnz_vme = aXnz_vme/(1+JRpxnz_vme) - (aXnz_vme(-1) -pm2(-1)*JDam2_vme/pxnz(-1) -pm59(-1)*Jdam59_vme/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmh JDaXnz_vmh = aXnz_vmh/(1+JRpxnz_vmh) - (aXnz_vmh(-1) -(am2_vmh(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmh)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmh(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmh)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmne JDaXnz_vmne = aXnz_vmne/(1+JRpxnz_vmne) - (aXnz_vmne(-1) -(am2_vmne(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmne)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmne(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmne)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmnf JDaXnz_vmnf = aXnz_vmnf/(1+JRpxnz_vmnf) - (aXnz_vmnf(-1) -(am2_vmnf(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmnf)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmnf(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmnf)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmng JDaXnz_vmng = aXnz_vmng/(1+JRpxnz_vmng) - (aXnz_vmng(-1) -(am2_vmng(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmng)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmng(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmng)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmnz JDaXnz_vmnz = aXnz_vmnz/(1+JRpxnz_vmnz) - (aXnz_vmnz(-1) -(am2_vmnz(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmnz)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmnz(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmnz)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmo JDaXnz_vmo = aXnz_vmo/(1+JRpxnz_vmo) - (aXnz_vmo(-1) -pm2(-1)*Jdam2_vmo/pxnz(-1) -pm59(-1)*Jdam59_vmo/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmqf JDaXnz_vmqf = aXnz_vmqf/(1+JRpxnz_vmqf) - (aXnz_vmqf(-1) -(am2_vmqf(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmqf)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmqf(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmqf)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmqs JDaXnz_vmqs = aXnz_vmqs/(1+JRpxnz_vmqs) - (aXnz_vmqs(-1) -(am2_vmqs(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmqs)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmqs(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmqs)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ FRML YJDaXnz_vmqz JDaXnz_vmqz = aXnz_vmqz/(1+JRpxnz_vmqz) - (aXnz_vmqz(-1) -(am2_vmqz(-1)*(kfmz2-1)+JDam2_vmqz)*pm2(-1)/pxnz(-1) -(am59_vmqz(-1)*(kfmz59-1)+JDam59_vmqz)*pm59(-1)/pxnz(-1)) $ () ### ENDBLOCK ### () ### PENSION.g20 ### FRML YZWpse_f Zwpse_f = Wpse_f $ FRML YZWpsdk_f Zwpsdk_f = Wpsdk_f $ FRML YJDWpse_f JDwpse_f = Wpse_f -(Wpse_f(-1) +(Tfn_f+bowsdx*(Wpsdk_f(-1)+Tfpsdk_f)+bowsex*(Wpse_f(-1)+Tfpse_f))*(Wpse_f(-1)/Wpx_f(-1))-bowsex*(Wpse_f(-1)+Tfpse_f)+ Owpse_f) $ FRML YJDWpsdk_f JDwpsdk_f = Wpsdk_f -(Wpsdk_f(-1)+(Tfn_f+bowsdx*(Wpsdk_f(-1)+Tfpsdk_f)+bowsex*(Wpse_f(-1)+Tfpse_f))*(Wpsdk_f(-1)/Wpx_f(-1))-bowsdx*(Wpsdk_f(-1)+Tfpsdk_f)+Owpsdk_f) $ FRML YZWpse_b Zwpse_b = Wpse_b $ FRML YZWpsd_b Zwpsd_b = Wpsd_b $ FRML YJDWpse_b JDwpse_b = Wpse_b-(Wpse_b(-1)+(Tfn_b+bowsdx*(Wpsd_b(-1)+Tfpsd_b)+bowsex*(Wpse_b(-1)+Tfpse_b))*(Wpse_b(-1)/Wpx_b(-1))-bowsex*(Wpse_b(-1)+Tfpse_b)+ Owpse_b) $ FRML YJDWpsd_b JDwpsd_b = Wpsd_b-(Wpsd_b(-1)+(Tfn_b+bowsdx*(Wpsd_b(-1)+Tfpsd_b)+bowsex*(Wpse_b(-1)+Tfpse_b))*(Wpsd_b(-1)/Wpx_b(-1))-bowsdx*(Wpsd_b(-1)+Tfpsd_b)+ Owpsd_b) $ FRML YZWpse_atp Zwpse_atp = Wpse_atp $ FRML YZWpsdk_atp Zwpsdk_atp = Wpsdk_atp $ FRML YJDWpse_atp JDwpse_atp = Wpse_atp - (Wpse_atp(-1) +(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp+bowsdx*(Wpsdk_atp(-1)+Tfpsdk_atp)+bowsex*(Wpse_atp(-1)+Tfpse_atp)) *(Wpse_atp(-1)/Wpcr_atp(-1))-bowsex*(Wpse_atp(-1)+Tfpse_atp)+Owpse_atp) $ FRML YJDWpsdk_atp JDwpsdk_atp = Wpsdk_atp - (Wpsdk_atp(-1)+(Tpcr_atp-Typcr_atp+Tipcr_atp-Sywpcr_atp+bowsdx*(Wpsdk_atp(-1)+Tfpsdk_atp)+bowsex*(Wpse_atp(-1)+Tfpse_atp)) *(Wpsdk_atp(-1)/Wpcr_atp(-1))-bowsdx*(Wpsdk_atp(-1)+Tfpsdk_atp)+Owpsdk_atp) $ FRML YZbtypcr_b Zbtypcr_b = btypcr_b $ FRML YZbtypcr_f Zbtypcr_f = btypcr_f $ FRML YJbtypcr_b Jbtypcr_b = bTypcr_b - (btypcre_b + 1.44*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)) $ FRML YJbtypcr_f Jbtypcr_f = bTypcr_f - (btypcre_f + 1.44*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)) $ FRML YZTypcr_b ZTypcr_b = Typcr_b $ FRML YZTypcr_f ZTypcr_f = Typcr_f $ FRML YJTypcr_b JTypcr_b = Typcr_b - btypcr_b*(Wpcr_b(-1)-0.5*Owpcr_b(-1))*(iwpd_b/(1-(1+iwpd_b)**(-nhl))) $ FRML YJTypcr_f JTypcr_f = Typcr_f - btypcr_f*(Wpcr_f(-1)-0.5*Owpcr_f(-1))*(iwpd_f/(1-(1+iwpd_f)**(-nhl))) $ FRML YZbtypco1_b Zbtypco1_b = btypco1_b $ FRML YZbtypco1_f Zbtypco1_f = btypco1_f $ FRML YJbtypco1_b Jbtypco1_b = btypco1_b - (btypco1e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)) $ FRML YJbtypco1_f Jbtypco1_f = btypco1_f - (btypco1e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)) $ FRML YZTypco1_b ZTypco1_b = Typco1_b $ FRML YZTypco1_f ZTypco1_f = Typco1_f $ FRML YJTypco1_b JTypco1_b = Typco1_b - btypco1_b*(Wpco1_b(-1)-0.5*Owpco1_b(-1)) $ FRML YJTypco1_f JTypco1_f = Typco1_f - btypco1_f*(Wpco1_f(-1)-0.5*Owpco1_f(-1)) $ FRML YZbtypco2_b Zbtypco2_b = btypco2_b $ FRML YZbtypco2_f Zbtypco2_f = btypco2_f $ FRML YJbtypco2_b Jbtypco2_b = btypco2_b - (btypco2e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)) $ FRML YJbtypco2_f Jbtypco2_f = btypco2_f - (btypco2e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)) $ FRML YZTypco2_b ZTypco2_b = Typco2_b $ FRML YZTypco2_f ZTypco2_f = Typco2_f $ FRML YJTypco2_b JTypco2_b = Typco2_b - btypco2_b*(Wpco2_b(-1)-0.5*Owpco2_b(-1)) $ FRML YJTypco2_f JTypco2_f = Typco2_f - btypco2_f*(Wpco2_f(-1)-0.5*Owpco2_f(-1)) $ FRML YZbtypir_b Zbtypir_b = btypir_b $ FRML YZbtypir_f Zbtypir_f = btypir_f $ FRML YJbtypir_b Jbtypir_b = bTypir_b - (btypire_b + 1.44*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)) $ FRML YJbtypir_f Jbtypir_f = bTypir_f - (btypire_f + 1.44*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)) $ FRML YZTypir_b ZTypir_b = Typir_b $ FRML YZTypir_f ZTypir_f = Typir_f $ FRML YJTypir_b JTypir_b = Typir_b - btypir_b*(Wpir_b(-1)-0.5*Owpir_b(-1))*(iwpd_b/(1-(1+iwpd_b)**(-nhl))) $ FRML YJTypir_f JTypir_f = Typir_f - btypir_f*(Wpir_f(-1)-0.5*Owpir_f(-1))*(iwpd_f/(1-(1+iwpd_f)**(-nhl))) $ FRML YZbtypio1_b Zbtypio1_b = btypio1_b $ FRML YZbtypio1_f Zbtypio1_f = btypio1_f $ FRML YJbtypio1_b Jbtypio1_b = bTypio1_b - (btypio1e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)) $ FRML YJbtypio1_f Jbtypio1_f = bTypio1_f - (btypio1e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)) $ FRML YZTypio1_b ZTypio1_b = Typio1_b $ FRML YZTypio1_f ZTypio1_f = Typio1_f $ FRML YJTypio1_b JTypio1_b = Typio1_b - btypio1_b*(Wpio1_b(-1)-0.5*Owpio1_b(-1)) $ FRML YJTypio1_f JTypio1_f = Typio1_f - btypio1_f*(Wpio1_f(-1)-0.5*Owpio1_f(-1)) $ FRML YZbtypio2_b Zbtypio2_b = btypio2_b $ FRML YZbtypio2_f Zbtypio2_f = btypio2_f $ FRML YJbtypio2_b Jbtypio2_b = bTypio2_b - (btypio2e_b + 0.31*(iwp_b-iwpe_b)*(1-tsywp)) $ FRML YJbtypio2_f Jbtypio2_f = bTypio2_f - (btypio2e_f + 0.31*(iwp_f-iwpe_f)*(1-tsywp)) $ FRML YZTypio2_b ZTypio2_b = Typio2_b $ FRML YZTypio2_f ZTypio2_f = Typio2_f $ FRML YJTypio2_b JTypio2_b = Typio2_b - btypio2_b*(Wpio2_b(-1)-0.5*Owpio2_b(-1)) $ FRML YJTypio2_f JTypio2_f = Typio2_f - btypio2_f*(Wpio2_f(-1)-0.5*Owpio2_f(-1)) $ FRML YZbtypcr_atp Zbtypcr_atp = btypcr_atp $ FRML YZTypcr_atp ZTypcr_atp = Typcr_atp $ FRML YJRTypcr_atp JRTypcr_atp = Typcr_atp / ( btypcr_atp*(Wpcr_atp(-1)-0.5*Owpcr_atp(-1))) - 1 $ FRML YJbtypcr_atp Jbtypcr_atp = btypcr_atp - (btypcre_atp + 1.44*(iwp_bf-iwpe_bf)*(1-tsywp)) $ () ### ENDBLOCK ###