SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Private bygherrer;;;;;; 2;"10";2;Privatpersoner eller interessentskab;;;;;; 3;"30";2;Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab);;;;;; 4;"40";2;Forening, legat eller selvejende institution;;;;;; 5;"41";2;Privat andelsboligforening;;;;;; 6;"90";2;Andet, herunder moderejendomme;;;;;; 7;"2";1;Boligforeninger;;;;;; 8;"20";2;Alment boligselskab;;;;;; 9;"3";1;Offentlige myndigheder;;;;;; 10;"50";2;Den kommune, hvori ejendommen er beliggende;;;;;; 11;"60";2;Anden primærkommune;;;;;; 12;"70";2;Region;;;;;; 13;"80";2;Staten;;;;;;