The SAS System

Obs projekt projekt_titel nr_navn
1 700708 Beskæftigelsesdatabase-AKF 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
2 700772 Uddannelse & ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
3 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
4 700791 Husholdningens energiforbrug 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
5 700796 Sundhed og marginalisering 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
6 701780 AKF-Forløbsregister 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
7 701943 Anden generations indvandreres uddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
8 701960 Valg og fravalg af skoler 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
9 702106 Kommunernes integrationsindsats II 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
10 702429 Effekten af økonomiske incitamenter 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
11 702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
12 702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
13 702577 Sundhedsøkonimsk af narkolepsi 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
14 702585 Indvandreres kvalifikationer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
15 702624 Integrationslovens effekt 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
16 702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
17 702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
18 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
19 702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
20 702917 En Sundhedsøkonomisk analyse af søvnapnø og andre relaterede neurologiske sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
21 702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
22 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
23 702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
24 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
25 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
26 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
27 703002 Bolig og ulighed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
28 703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
29 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
30 703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
31 703076 Anbragte børn og helbred 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
32 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
33 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
34 703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
35 703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
36 703430 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje. 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
37 703451 Samfundsøkonomiske omkostninger ved smerteintensive diagnoser 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
38 703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
39 703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
40 703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
41 703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
42 703477 Evaluering af patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
43 703506 Veje og vildveje i kontanthjælpssystemet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
44 703513 Effekterne ved genotypisk testning 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
45 703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
46 703586 Opfølgende hjemmebesøg 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
47 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
48 703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
49 703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
50 703672 Analyse af indvandreres beskæftigelse i danske kommuner 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
51 703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
52 703688 Evaluering af metodeafprøvningsprojekt overfor ikke-vestlige sygedagpengemodtagere 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
53 705752 Household Income, Consumption and Wealth 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
54 705757 PISA 1. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
55 700797 Virksomhedernes Sociale engagement 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
56 701929 Fattigdom blandt børn 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
57 701935 Hjemløshed 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
58 701954 Intrahousehold allocation of time and money 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
59 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
60 702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
61 702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
62 702458 Do Workers Underreport Morbidity 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
63 702556 Anbragte børns baggrund 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
64 702559 Udsatte lejere 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
65 702562 Begrænsning af sygefravær og sikring af sygemeldtes arbejdsmarkedstilknytning 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
66 702589 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
67 702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
68 702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
69 702656 Analyser af årgang 95 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
70 702682 The effect of public student grants on tertiary education - do they affect time of completion and socail mobility? 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
71 702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
72 702907 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
73 702944 Pardannelse og fertilitet, delprojekt 1 og 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
74 702965 Undersøgelse af PSP - samarbejdet 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
75 703017 Børn og unge i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
76 703096 Forældre med og uden børn med handicap: Økonomiske og sociale forskelle 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
77 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
78 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
79 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
80 703213 From Day Care to High School 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
81 703251 Danske hjemvendte soldater 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
82 703260 Lokal integration af førtidspensionister 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
83 703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
84 703274 Financial Incentives and Job Information Networks 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
85 703275 Tvillingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
86 703282 illingeprojekt - Financial Incentives and Job Information Network 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
87 703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
88 703443 villingeprojek 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
89 703501 Udsatte lejere 2 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
90 703540 CSSR-projektdatabase 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
91 703601 Evaluering af virksomhedernes brug af den kønsopdelte lønstatistik 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
92 703629 Data til CSSR 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
93 703646 Analyse af ligeløn i Danmark 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
94 703658 PIAAC Nordic 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
95 705706 The Welfare State threats, problems and some solutions 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
96 705732 Fordeling af ressourcer i danske familier 2. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)
97 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
98 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
99 703669 Registerbaseret analyse af medlemmer af Industriens Pension 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
100 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
101 700730 Indkomstfordeling og mobilitet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
102 701806 Jobmobility in Denmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
103 702569 Fælles database 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
104 703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
105 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
106 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
107 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
108 703462 Underdeklarering af skat 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
109 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
110 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
111 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
112 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
113 703641 Grønne arealer i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
114 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed
115 702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 5. Statens Institut for Folkesundhed
116 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed
117 702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed
118 703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5. Statens Institut for Folkesundhed
119 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed
120 705782 Social konsekvenser af cerebral parese 5. Statens Institut for Folkesundhed
121 702427 Lungecancer hos brugere af NASID 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
122 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
123 702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
124 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
125 702892 Brystkræft og Stress 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
126 703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
127 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
128 703092 Børn, Unge og sorg 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
129 703418 Nordic childhood cancer Study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
130 703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
131 703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
132 702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006 7. Dansk Arbejdsgiverforening
133 702824 Mobilitet på det danske arbejdsmarked 7. Dansk Arbejdsgiverforening
134 702883 Familie- og arbejdsliv 7. Dansk Arbejdsgiverforening
135 703235 Generelle registerbaserede arbejdsmarkedsanalyser 7. Dansk Arbejdsgiverforening
136 702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet 8. By og Byg
137 703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 8. By og Byg
138 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. By og Byg
139 700790 Kostens sammenhæng 9. Center for Registerforskning, Århus
140 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
141 702013 Arv og Miljø 9. Center for Registerforskning, Århus
142 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 9. Center for Registerforskning, Århus
143 702113 Record Linkage studies of suicide in later life 9. Center for Registerforskning, Århus
144 702713 Psykiatri og selvmord 9. Center for Registerforskning, Århus
145 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
146 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
147 702753 PKU 9. Center for Registerforskning, Århus
148 702797 Foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 9. Center for Registerforskning, Århus
149 703305 Risk factors for schizophrenia 9. Center for Registerforskning, Århus
150 702103 ASUSI 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
151 702669 Brystkræftscreening 13. Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
152 702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
153 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
154 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
155 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
156 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
157 702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
158 702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
159 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
160 702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
161 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
162 702869 Adgang til Forebyggelsesregisteret 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
163 702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
164 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
165 703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
166 703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
167 703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
168 703490 BVR 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
169 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Statens Serum Institut
170 702405 Metropolit-projektet 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
171 702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
172 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
173 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
174 702827 Faktorer for deltagelse i kolo-rektal cancerscreening 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
175 702855 Inter99 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
176 702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
177 702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
178 702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
179 702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
180 703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
181 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
182 703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 16. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tidl. Center for Sygdoms-forebyggelse, Amtssygehuset i Glostrup
183 701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
184 702966 Labour market mobility in the Nordic welfare states 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
185 703572 Generel registerbaseret analyse af menneskelige ressourcer, udstødelse, tilbagetrækning og mobilitet i den offentlige sektor 17. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning (Carma)
186 701813 Virksomheders aflønningsforhold 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
187 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
188 701841 Determinants of job satisfaction 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
189 701846 Hierarchies within Firms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
190 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
191 701891 Risiko ved jobskift 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
192 702006 Transitions between labour marked 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
193 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
194 702040 Ansatte i Vikarbureauer 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
195 702052 Internationalisering 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
196 702092 Earnings instability and tenure 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
197 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
198 702705 Incidence of Military Service 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
199 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
200 702712 Productivity in Danish Manufacturing and International Trade 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
201 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
202 702738 Lav løn i Danmark og Tyskland 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
203 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 19. CIM, Århus
204 701894 Energy, Effort and Equal Pay 19. CIM, Århus
205 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
206 700714 Beskæftigelse og løn 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
207 701829 Skoleeleveres faglige færdigheder 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
208 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
209 703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
210 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
211 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
212 702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger 26. ATP
213 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
214 702945 Frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 26. ATP
215 703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
216 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
217 702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
218 702807 ATIS/VOV 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
219 702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
220 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
221 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
222 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
223 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
224 703471 Registerbaseret beskrivelse af behandlede på rehabiliteringscentre 1994-2007 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
225 703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
226 703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
227 703571 Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
228 703581 Longitudinelt risikovurderingsværktøj 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
229 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
230 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
231 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
232 702481 Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn (HPA 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
233 702679 Læsetest i 7. klasse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
234 702997 Negativ social arv 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
235 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
236 703516 Køn og læring i uddannelsessystemet 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
237 703551 Gennemførelse af ungdomsuddannelse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
238 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
239 702082 Cohort advances in health among the oldest-old 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
240 702535 Hyppigheden af cancerdiagnoser hos brugere af valproat 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
241 702642 Kvantitativ vurdering af betydningen af tilstedværelse af nakkesmerter 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
242 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
243 702781 Parental union dissolution and children's educ. outcomes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
244 702977 Sundheds- og sygdomsprofil for Esbjerg kommune 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
245 703018 Risiko for knogleskørhed ved brug af Preotact 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
246 703040 Har lokalområder betydning for den generelle mortalitet og kræftforekomst i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
247 703233 Postmarketing study of Auto Immune diseases and Immunotherapy 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
248 703310 Consequences of thyroid diseases 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
249 703415 Brug af eksogene hormoner og andre lægemidler og risiko for intrakraniel meningeom 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
250 703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
251 703536 Forekomst og behandling af myasthenia gravis i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
252 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
253 703579 De samfundsøkonomiske omkostninger ved whiplash i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
254 703680 Brug af Istanyl til smertebehandling hos cancerpatienter 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning,Syddansk Universitet, Odense
255 701994 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 32. Centre for Economic and Business Research
256 702428 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 32. Centre for Economic and Business Research
257 702430 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 32. Centre for Economic and Business Research
258 702444 EU udvidelsen og det danske arbejdsmarked 32. Centre for Economic and Business Research
259 703071 Ageing Households 32. Centre for Economic and Business Research
260 703088 Produktivitetsanalyse FUHU 32. Centre for Economic and Business Research
261 703089 Cost-benefit analyse af en ekstra indsats overfor yngre mødre 32. Centre for Economic and Business Research
262 703229 Skatteanalyse af forskerindkomst 32. Centre for Economic and Business Research
263 703232 Kædemigration (Rockwoolfonden) 32. Centre for Economic and Business Research
264 703279 ErhvervsPhD-ordningen 32. Centre for Economic and Business Research
265 703402 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer 32. Centre for Economic and Business Research
266 703403 Innovation og produktivitet 32. Centre for Economic and Business Research
267 703404 Innovation og produktion - deskriptive analyser til FI 32. Centre for Economic and Business Research
268 703433 Effektmåling af standarder vha. mikrodata 32. Centre for Economic and Business Research
269 703457 Psykiatriske patienters arbejdsmarkedsforhold 32. Centre for Economic and Business Research
270 703464 Nyt projekt 32. Centre for Economic and Business Research
271 703531 Projekt for DI 32. Centre for Economic and Business Research
272 703578 Produktivitetsudvikling og PhDer 32. Centre for Economic and Business Research
273 703593 Afslag på videregående uddannelse 32. Centre for Economic and Business Research
274 703627 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund 32. Centre for Economic and Business Research
275 702583 Opgørelsesmetoder for besparelsestiltag på husstandsniveau 33. Fødevareøkonomisk Institut
276 702676 Forskningsprojekt om den danske fødevaresektor 33. Fødevareøkonomisk Institut
277 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Fødevareøkonomisk Institut
278 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Fødevareøkonomisk Institut
279 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Fødevareøkonomisk Institut
280 703539 Produktivitetsanalyse og international benchmarking af dansk landbrug og fødevareindustri sammenlignet med andre lande, herunder EU-lande 33. Fødevareøkonomisk Institut
281 702028 Socio-demografiske strukturer 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
282 702719 Rekruttering til AAU 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
283 703011 Findes der woorking poors i Danmark 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
284 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
285 703414 Disease pattern among Danish diabetes patients: Medication, Cancer and Cardiovascular disease 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
286 702530 Beskytter antidepressiv medicin mod demens 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
287 702893 Krage søger mage - en registerundersøgelse over sammenhæng mellem psykiatrisk lidelse og valg af partner 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
288 702894 Effekt af antidepressiv medicin og depression ved graviditet 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
289 703215 Hvem de ældre seksualkriminelle 37. Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet
290 702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
291 702670 Employment and wages among Ph.D.'s 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
292 702988 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
293 703612 Labor Mobility Project 38. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, Handelshøjskolen i København, CBS
294 703488 Analyse af ingeniørernes arbejdsmarked og karrieremønstre 39. Institut for Produktion og Ledelse Danmarks tekniske Universitet
295 701815 Virksomheders interne arbejdsmarkeder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
296 701941 Analyse af uddannelsesvalg, sabbatorlov og løn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
297 702037 Effekt af kvalifikationer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
298 702066 Effects of training 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
299 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
300 702087 Maternity leave and child outcome 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
301 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
302 702701 Partnerskrift 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
303 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
304 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
305 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
306 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
307 702744 High-Performance Management, Trade Union and Wages 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
308 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
309 702769 Management Composition and Firm Performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
310 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
311 702789 Cost of workplace bulliing 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
312 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
313 702792 Impact of spouses' relative income on marital outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
314 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
315 702832 Quantile regression on panel data in the presence&. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
316 702970 Workplaces that are bad for your health 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
317 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
318 703312 Friends or foe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
319 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
320 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
321 703331 Economic consequences of performance evaluation 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
322 703332 Vocational Education Completion 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
323 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
324 703349 Does a low grade in Gymnasium determine your life? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
325 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
326 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
327 703598 Evaluering af ungdomssanktionen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
328 703603 Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge 44. PLS RAMBØLL Management A/S
329 703699 Evaluering af pulje til psykologhjælp 44. PLS RAMBØLL Management A/S
330 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
331 702060 Mortalitet efter hoftefrakturer 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
332 702739 Behandling for osteoporose: Virkninger og bivirkninger 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
333 702757 Thiazolinediones use and fractures 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
334 702774 Morfika og risiko for knoglebrud 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
335 703307 Effects of hip and knee replacement 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
336 703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
337 703318 Clopidogrel behandling og frakturhyppighe 46. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital
338 703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
339 702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 48. Epinion A/S
340 702758 Midler til specialundervisning i Hjørring Kommune 48. Epinion A/S
341 703313 Skolernes sociale profil i Middelfart Kommune 48. Epinion A/S
342 703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune 48. Epinion A/S
343 703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune 48. Epinion A/S
344 703346 Skolernes sociale profil i Rebild Kommune 48. Epinion A/S
345 703469 Kortlægning af befolkningen i Syddjurs Kommune 48. Epinion A/S
346 703621 Registerbaseret analyse af udenlandske medarbejdere i Roskilde området 48. Epinion A/S
347 703668 Analyse af andel af fattige i Fredensborg Kommune 48. Epinion A/S
348 703698 Registerbaseret analyse af uddannelsessøgende 48. Epinion A/S
349 702044 Depressionsbehandling under graviditeten 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
350 702051 Effects of Reproductive Loss 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
351 702755 Repræsentativitet af stikprøvepopulation i Århus kommune 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
352 702763 Anti-biotics and -virals and outcomes in the child 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
353 702764 Prenatal Exposure to Synthetic Glucocorticoids 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
354 702783 Tidlig psyk. diagnosticering af langtidssygemeldte 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
355 702788 Hjerterehabilitering i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
356 702820 Håndtering af hyperkolesterolæmi hos patienter med øget risiko for hjertekarsygdomme i alemen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
357 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
358 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
359 703591 Livet med diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
360 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
361 702724 Prognosen for børn med hjertefejl 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
362 702731 Brystcancer recidiv, Tamoxifen og SSRI 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
363 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
364 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
365 702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
366 702750 Use of penicillin and risk of multiple sclerosis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
367 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
368 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
369 702773 Statiner og tilbagefald af brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
370 702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
371 702778 Lægemidler og risiko for udvikling af malign lymfom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
372 702794 Antibiotika i barnealderen og Crohns sygdom 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
373 702795 Cancer i spiserøret hos reflux patienter 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
374 703302 Univentricular hearts in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
375 703309 Diabetes behandling og cancer risiko 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
376 703311 Denusomab global safety methodology and background rate assessment 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
377 703595 Risiko for og prognose efter bakteriæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
378 703075 Incitamenter til opsparing og danskernes gældsstiftelse 52. Erhvervs- og Vækstministeriet
379 702853 Analyse af befolkningens brug af offentlige overførselsindkomster 53. COWI A/S, Division 1
380 702880 Behandlingspraksis, relaterede sygedomme og omkostninger for langtidsvirkende insuliner 53. COWI A/S, Division 1
381 703685 Undersøgelse af omkostninger til receptpligtig KOL-medicin 53. COWI A/S, Division 1
382 702540 Fødevarebårne bakterielle infektioner 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
383 702573 Generel registerbaseret analyse af fotosensitivelægemidlers betydning for udvikling af hudkræft 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
384 703448 Risk of autoimmune and allergic diseases in Danish and Swedish children 54. Statens Serum Institut, ABMP (afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi).
385 703640 Faktorer for selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte soldater 55. Center for Selvmordsforskning
386 702877 Undersøgelse af konsekvenser af lave forsørgelsesydelser for udsatte unge 57. CASA
387 702590 Registerbaseret trafik mikro-database 59. DTU Transport
388 702657 Transportvaneundersøgelsen 59. DTU Transport
389 702662 Sociale karakteristika hos uheldsimplicerede 59. DTU Transport
390 703535 Projektdatabase 59. DTU Transport
391 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
392 703711 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - godstransport 59. DTU Transport
393 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
394 703507 Karakteristika ved personer, der er ofre for kriminalitet 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
395 703557 Registerbaseret analyse af sager inden for sædelighedsområdet 60. Justitsministeriets Forskningsenhed
396 702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
397 702920 Anbringelse af børn og unge 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
398 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
399 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
400 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
401 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
402 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
403 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
404 703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
405 703565 Børn, ulighed og uddannelse 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
406 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
407 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
408 703692 Opfølgning på kapitel V om sort arbejde i Dansk Økonomi, forår 2011 fra De Økonomiske Råd 62. Rockwool Fondens Forskningsenhed
409 702890 Forskeres rekruttering og mobilitet - uden stillingsoplysninger 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
410 703216 Rekruttering til de voderegående uddannelser i Danmark 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
411 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
412 702760 Svækkede ældre 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
413 703283 Sammenhængen mellem kvalitet af behandling og socioøkonomiske karakteristika. 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
414 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
415 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
416 703498 Effekten af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer pa ventetiderne ved offentlige hospitaler 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
417 702924 Valg af bosætningskommune 72. Copenhagen Economics
418 703247 Arbejdstidseffekter 72. Copenhagen Economics
419 703543 Analyse af branchestruktur og virksomhedkarakteristika for virksomheder i region midtlylland. 72. Copenhagen Economics
420 703559 Danmark som produktionsland 72. Copenhagen Economics
421 703636 Valg af bosætningskommune og villighed til pendling 72. Copenhagen Economics
422 703694 Evaluering af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 72. Copenhagen Economics
423 703706 CPH2020 72. Copenhagen Economics
424 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
425 703411 Sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske status og børns sundhed og trivsel. Udvikling af en børnesundhedsprofil med data fra en tværsnitsundersøg 73. Ledelsesinformation, Statistik og Selvbetjening, Økonomiforvaltningen Københavns Kommune
426 702035 Autisme og medicin 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
427 702070 Cerebral parese og kunstig befrugtning 74. North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances (NANEA)
428 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
429 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
430 703322 Brug af almen praksis blandt personer med diabete 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
431 703594 Betydningen af uddannelse af alment praktiserende læger i behandling af KOL-patienter 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
432 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
433 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
434 703256 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
435 702441 Dansk Hjertestopregister 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
436 702002 F&U analyse 2001 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
437 703316 Evaluering af virkemidlet forskningsprojekte 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
438 702765 KOL pat. forbrug af sociale og sundheds ydelser 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
439 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
440 703327 Steroid og tilbagefald af brystkræf 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
441 703328 Denusomab global safety methodology protokol 522 81. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord
442 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
443 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
444 703080 Registerbaseret analyse af omfanget af registreret kriminalitet blandt ikke-kriminelt belastede personer 86. Forskningsafdeling III, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
445 703639 Unges vej til videregående uddannelse 87. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
446 702848 Overvågningsmodellen, Arbejdsmarkedsstyrelsen 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
447 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Arbejdsmarkedsstyrelsen
448 701932 Household behaviour and welfare 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
449 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
450 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
451 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
452 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
453 702825 Feedback-motiveret elbasparelse i boligen: En repræsentativ økonometrisk analyse 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
454 702951 Diffusion of Wind Energy Technology in Europe: Organisations and Geographic Spaces 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
455 703642 Betydningen af 'moral hazard' blandt personer, som søger om kompensation for tabt erhvervsevne som følge af piskesmældsrelaterede skader 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
456 703703 Danes abroad (kopi af 702988) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
457 702009 Befolkning, sundhedsvæsen og forbrug af sundhedsydelser 95. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
458 702071 Accelereret forløb for hjertepatienter 95. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
459 702018 International New Venture Project 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
460 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing, Syddansk Universitet, Odense
461 702626 The Governance and organization of family business 98. Økonomisk Institut, CBS
462 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
463 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
464 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
465 703278 Household Finance - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
466 703409 Causes and consequences of xenophobia - CBS3 98. Økonomisk Institut, CBS
467 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
468 703454 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
469 703484 Nyt projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
470 703532 Attractiveness of Women 98. Økonomisk Institut, CBS
471 703533 Risk and Time Preferences 98. Økonomisk Institut, CBS
472 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
473 702551 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
474 703439 Ordination af receptpligtige lægsmidler til gravide kvinder i Danmark, år 1996-2005 (Kopi af 702551) 99. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet
475 702564 Fedme og overvægt blandt skolebørn i Nykøbing Falster Kommune 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
476 703486 Nyt projekt 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
477 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
478 702578 ASUSI-projektet: Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social arv og intervention 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
479 702664 ASUSI 2 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
480 702748 RHH-Vestliv 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
481 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
482 702112 Københavns Universitet 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
483 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
484 702784 Psykosociale faktorers betydning børn og unge med type 1 diabetes 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
485 703663 Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer 106. MarselisborgCentret
486 702654 Human resources and firm performance 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
487 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
488 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
489 703610 Health Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
490 703611 Shipping Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse
491 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
492 703220 Etniske forskelle i medicinforbrug blandt børn og unge 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
493 702960 Sociodemografisk analyse af ansatte i den finansielle sektor 112. Finansforbundets Udviklingsafdeling
494 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. LO – Afdelingen for Beskæftigelse og Arbejdsmarked
495 703655 Erhvervsanalyse af Ringkøbing-Skjern Kommune 122. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
496 702688 Er danske kvinders faldende fertilitet bestemt af deres fødselsår? 123. Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet
497 702048 Prognose for patienter med sclerose 126. Aalborg Sygehus, Neurologisk Afdeling
498 702054 Sulfonylurinstoffer og myokardieinfarkt 130. Århus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
499 703266 The role of gene-environment interaction in the evolving obesity epidemic 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
500 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
501 703206 Måling af opløselig urokinase plasminogen aktiverings receptor (suPAR) som infektionsmarkør hos bloddonorerne i HS Blodbank. 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
502 703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
503 703449 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem kontaktallergi , socialgruppe og dødsårsag 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
504 702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 142. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet
505 702876 Prisme projekt 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
506 703021 Risikofaktor for udvikling af operationskrævende primær artrose i knæ og hofter 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
507 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
508 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital
509 702842 Overvågningsmodellen, Erhvervs og Byggestyrelsen 145. Erhvervsstyrelsen
510 702984 Effekten af Nordjysk iværksætter Netværks (NiN) støtte til iværksættere_kopi af 702842 145. Erhvervsstyrelsen
511 703468 Monitorering og analyse af danske velfærdsvirksomheder 145. Erhvervsstyrelsen
512 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
513 702089 Lægemidler og perifer artiel sygdom 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
514 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
515 702950 Evaluation of displacement effects of private job subsidies 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
516 703004 SDU, Institut for Idræt og Biomekanik 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
517 703219 Evaluering af optagelsesprojekt. Prædiktiv validitet 152. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik
518 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
519 702084 DISKO surveys 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
520 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
521 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
522 703207 Retention of Vocational Students in the Danish VET-system 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
523 703517 Valg og gennemførsel af ungdomsuddannelse. Et forskningsprojekt om unges uddannelsesvalg med særligt henblik på frafaldstruede unge. 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
524 703479 Registerbaseret undersøgelse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen samt beskæftigelsen for faglærte inden for bygge- og anlægsfagene. 155. Dansk Byggeri
525 703341 Kognitiv terapi og funktionelle lidelser 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
526 702469 Internationalt adopterede børns sundhed 158. Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab,Kbh. Uni.
527 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Rigshospitalets Neonatalklinik
528 703429 Analyse af potentialet for godkendt teknologisk service samt dækningen af det nuværende behov. 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
529 703440 KOL og Osteoporose 163. Medicinsk afdeling F, Amtssygehuset i Gentofte
530 703227 Udenlandsk ejede virksomheder 164. Danmarks Nationalbank, Økonomisk Afdeling
531 703045 Generel registerbaseret, regional analyse af nydanskere og danskeres arbejdsmarkedstilknytning, arbejdsmarkedshistorik og højest fuldførte uddannelse 165. Dansk Industri, Afdeling for økonomisk analyse og politik
532 703237 Boligforhold for personer med fysiske og psykisk funktionsnedsættelse 169. Socialministeriet, ØSK-Bolig
533 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
534 703025 Tidlig indsats for sårbare gravide og familier med små børn 173. Capacent A/S
535 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
536 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
537 703653 Konsekvenser af reproduktionsadfærd bland danske par 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
538 702871 Psykiatridata til Københavns Kommune 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
539 702567 En randomiseret kontrolleret undersøgelse af integreret behandling versus standardbehandling af patienter med første sygdomsepisode indenfor det skiz 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
540 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
541 702743 Fleksjobordningen 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
542 703344 Medicinsk behandling af perifer arteriosklerose 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
543 703575 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
544 702086 Analyse af folkeskolekarakterer II 184. CEPOS
545 702099 Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
546 702754 Resistente stafylokokker 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
547 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
548 702717 Bedre integration 190. Dansk Erhverv
549 703320 Analyse af butiksstrukturen i detail-branche 190. Dansk Erhverv
550 703337 Anvendelse af humankapital i virksomheder 190. Dansk Erhverv
551 703065 Fremtidens behov i erhvervsuddannelserne 191. FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen
552 702575 Antibiotika brug i barndommen og senere udvikling af diabetes 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
553 703087 Betydning af etnicitet for diabetes behandling, kontrol og behandlingsresultat 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
554 702561 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
555 702831 Hjertestopregister for Københavns Lægeambulance 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
556 702969 Mortalitet, morbiditet og behandling af 25000 patienter med hjerteinsufficiens eller akut myokardieinfarkt. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
557 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
558 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
559 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
560 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
561 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
562 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
563 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
564 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
565 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
566 702840 Overvågningsmodellen, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 199. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland
567 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense
568 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
569 703001 Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 203. Enheden for Brugerundersøgelser, Frederiksberg Hospital
570 703625 Ulighed i sundhed - fødende 203. Enheden for Brugerundersøgelser, Frederiksberg Hospital
571 702806 Frafald på HG 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
572 702942 Undersøgelse blandt forældre til elever i den vidtgående specialundervisning 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
573 703528 Indvandreres- og efterkommeres efterskoleophold 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
574 703541 Evaluering af skolepraktik i erhvervsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
575 703592 Evaluering af folkeskolens 10. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
576 703608 AMU som springbræt til fortsat uddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
577 703647 Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
578 703649 Gymnasielærere 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
579 703723 Effekter af gymnasiereformen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
580 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
581 702595 Projekt Arbejdsfastholdelse 210. Arbejdsmedicinsk Klinik, Køge Sygehus
582 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Sekretariatet for Vækstforum, Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling
583 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
584 702845 Overvågningsmodellen, Beskæftigelses region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
585 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
586 702847 Overvågningsmodellen, Beskæftigelses region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
587 702854 Unges uddannelsesvalg 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
588 702895 Registerbaseret analyse af AVU/FVU/OB undervisning i Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
589 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
590 702846 Overvågningsmodellen, Beskæftigelses region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
591 702637 Betydning af social ulighed og sundhedsprofilen 217. Steno Diabetes Center
592 702803 Forbrugsundersøgelsen 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
593 703529 Generiske pris og omkostnings funktioner for fiskeriet 218. Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet
594 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
595 703063 Arbejdsrelaterede paternelle risikofaktorer for infertilitet i første generation 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
596 703222 Sammenhæng mellem Depression og Lange Arbejdstider blandt Danske Overlæger 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
597 703286 Påvirkes afkommets køn af moderens socio-økonomiske baggrund 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
598 703288 Organisationsændringer og forbrug af antidepressiv og antihypertensiv medicin 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
599 703619 Hvad betyder tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for hjertesygdom og depression? 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
600 703670 Udsættelse for svejserøg og risikoen for kronisk bronchitis og asthma 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
601 703438 Evaluering af forskerkarriereveje 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
602 703013 SMV-vækst: Analyse af private virksomheders ophør, overlevelse og vækst. 225. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet
603 702888 "Hvem er sygeplejersken" - Registerbaseret analyse af sygeplejerskers lønforhold, arbejdsliv, familieliv og organisatioriske liv 226. Dansk Sygeplejeråd
604 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
605 702938 Sekulariseringen og folkekirkens demografi 229. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
606 703030 Effekt af psykoterapi - Forbrug af sundhedsydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet 232. Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden
607 703093 7 års spørgeskema-followup i en kohorte af danske 16 årige børn som tidligere har deltaget i prævalens-undersøgelse omhandlende børnepsykiatriske syg 236. Det Børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Region Syddanmark
608 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 242. Medicinsk Endokrinologisk afdeling M, Århus Sygehus
609 702974 Effekterne af Vækstforum Sjællands aktiviteter 243. Oxford Research A/S
610 703435 Evaluering af de udlejningsordninger som Kommunen har aftalt med Boligselskabernes Landsforening(BL aftalen). 244. Københavns Kommune, Koncernservice
611 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 244. Københavns Kommune, Koncernservice
612 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 245. FTF
613 702901 Mangfoldighed i forskningsverdenen 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
614 703576 Ekstern forskningsfinansiering og forskningsbasering af uddannelse og undervisning på de danske universiteter 246. Styrelsen for Forskning og Innovation
615 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
616 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
617 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
618 703534 Risiko for diabetes mellitus, profylaktisk behandling af kardiovaskulære risikofaktorer og det generelle medicinforbrug hos HIV patienter. Et landsdæ 248. Epidemiklinikken, Rigshospitalet
619 702762 Cholesterol og overlevelse 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
620 702896 Kvalitet i lægemiddelanvendelse hos patienter med astma 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
621 702947 Adfærd ved kræft 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
622 702987 Genindlæggelse af KOL-patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
623 703007 Hypertension 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
624 703475 Sociale faktorers betydning for kræftpatienters rehabilitering 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
625 703602 Obstruktiv lungelidelse 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
626 703665 Sampling bias ved inklusion af hypertensions patienter 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
627 702926 Influence of thromboembolisms & nationvide cohort study 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
628 702998 Prostata kræft 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
629 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
630 702932 Overvågningsmodellen - Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter 251. Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet
631 702941 Overvågningsmodellen - Ringkøbing-Skjern Kommune 253. Analyse- og Kvalitetsafdelingen, Ringkøbing-Skjern Kommune
632 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
633 703262 Analyse af HAKLs målgruppe (AMU Kursister) 258. DAMVAD
634 703264 Effekterne af virksomhedernes forskningssamspil med videninstitutioner 258. DAMVAD
635 703267 Velfærdsvirksomheder i DK 258. DAMVAD
636 703358 Analyse af Dansk Energis betydning for Danmark 258. DAMVAD
637 703412 Evaluering af GTS-institutter 258. DAMVAD
638 703434 Vækstpotentiale i jyske yderområder 258. DAMVAD
639 703497 Arbejdsmarkedet og kompetencekrav: Aftagernes perspektiv på erhvervsakaemiuddannelserne 258. DAMVAD
640 703504 EUREKA 258. DAMVAD
641 703525 Effektmåling af innovationsnetværk og SMV-samarbejde i strategiske forskningsaktiviteter 258. DAMVAD
642 703550 Kortlægning af norske velfærdteknologiske virksomheder 258. DAMVAD
643 703568 VUC i en policy-kontekst 258. DAMVAD
644 703569 Branchefælles investeringer i finans-IT 258. DAMVAD
645 703582 Økonomiske Vækstområder i Norden 258. DAMVAD
646 703614 Måling af grøn vækst i Københavns Kommune 258. DAMVAD
647 703628 Kortlægning af velfærdsteknologiske virksomheder i Region Nordjylland. 258. DAMVAD
648 703631 ITU 258. DAMVAD
649 703632 Byggeriets uddannelser 258. DAMVAD
650 703644 Uddannelse og kompetencer i Syddanmark 258. DAMVAD
651 703676 Kortlægning af Vindmøllebranchen 258. DAMVAD
652 703677 Beskæftigelsessituationen for ph.d. dimittender fra Universitetet i Bergen og sammenlignelige universiteter i Danmark. 258. DAMVAD
653 703693 Konkurrencedygtig produktion i danske fremstillingserhverv 258. DAMVAD
654 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
655 703270 Screening for lungekræft og brug af anxiolytika/antidepressiva 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
656 703508 Antibiotikaforbrug forud for udvikling af akut leukæmi hos børn 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
657 703580 Præoperativ behandling med TNF-alfa-antistof og risikoen for postoperative komplikationer hos patienter med Crohn's sygdom og colitis ulcerosa 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
658 703491 Epilepsi og pludselig død 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
659 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
660 703038 Undersøgelse om medborgerskab 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
661 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
662 703294 Analyse af arbejdskraftindvandringen i Danmark ankommet i perioden 2006-2008. 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
663 703599 Beskæftigelse og førtidspension 268. Ankestyrelsen, Analysekontoret
664 702973 Analyser af løn til brug for Lønkommissionen 271. Lønkommissionen
665 703008 Omkosninger ved farmakologisk behandling af hovedpinepatienter 273. Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
666 703084 Uddannelsesforløb for studerende indenfor natur- og teknik 274. Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
667 702816 Analyse af hospitals-genindlæggelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
668 703271 Velbefindende og Boligejerskab 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
669 703618 Hvad kommer der ud af vores indsats på området for udsatte børn og unge 278. KL (Kommunernes Landsforening)
670 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
671 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk sekretariat
672 703067 Affektivundersøgelsen i Region Syddanmark 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
673 703512 Effektanalyse af projektet Flere i løntilskud i Københavns Kommune 285. Kontor for Politik, Københavns Kommune
674 702097 Etniske minoriteters sundhed 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
675 703296 Sundhedsprofil for region og kommuner 286. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
676 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
677 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
678 703437 Analyses of health care system utilization 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
679 703549 IMPACT OF VENOMOUS BITES IN EUROPE 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
680 703455 Compliance over for kolesterolnedsættende medicinsk behandling ordineret som primær profylakse 296. Kardiologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
681 702775 Bortfaldsanalyse for sygedagpengemodtagere 298. Forskningsenheden Vest,Center for Psykiatrisk Forskning, Herning
682 703258 Elevindgange, elevvandringer og studenteroutput 301. Gymnasieskolernes Rektorforening
683 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
684 703441 Danske cleantechvirksomheders uddannelsessammensætning 307. Brøndum & Fliess A/S
685 703428 Maternal Prescription Drug Use and Autism Risk in a Danish Population-Based, Follow-up Study 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
686 703432 Betydningen af eksogene faktorer og børnefødsler for risikoen for multipel sklerose (MS) hos kvinder. 309. Dansk Multipel Sclerose Center
687 703333 Sammenhængen mellem ritalin og kræft hos ADHD-patienter 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
688 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
689 703466 En undersøgelse af forskellige knoglemodulerende medikamenters betydning for frakturmønsteret ved hoftenære brud. 313. Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital
690 703609 Senfølger efter behandling for tidlig brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
691 703554 Analyse af langtidsledighed 318. Mploy A/S
692 703590 Analyse af arbejdsstyrken i Nordjylland 318. Mploy A/S
693 703666 Anvendelsen af virksomhedspraktik 318. Mploy A/S
694 703673 Analyse af offentligt forsørgede unge i Sønderborg Kommune 318. Mploy A/S
695 703686 Ungeindsatsen i Syddanmark 318. Mploy A/S
696 703544 Analyse af regional virksomhedssammensætning og erhvervsstruktur samt sammenhæng med modtagelse af risikovillighed 319. Væksthus Sjælland
697 703623 Epidemiologisk studie af retinale venøse okklusioner 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
698 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
699 703674 Praktikpladser kan det betale sig for virksomhederne 324. DEA
700 703707 Humanisternes arbejdsmarked 324. DEA
701 703654 Analyse af hjertepatienters længerevarende fravær fra arbejdsmarkedet i forbindelse med et behandlingsforløb 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
702 703656 Sort arbejde 327. Pensionsstyrelsen
703 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
704 702495 Kardiovaskulære lægemidler 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
705 702075 Polyfarmaci og psykiske lidelser 338. Center for Skizofreni, Region Nordjylland
706 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 342. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
707 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 345. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
708 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
709 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
710 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital