Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 90,6 29,6 37,3 92,2 48,0 38,6 60,6 85,3 34,3 159,8 159,8 . . . . . . . . . . .
700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen
700791 Husholdningens energiforbrug 3,0 1,0 1,3 3,1 1,6 1,3 2,0 2,9 1,2 5,4 5,4 . . . . . . . . . . .
700796 Sundhed og marginalisering 38,6 12,6 15,9 39,3 20,5 16,5 25,9 36,4 14,6 68,1 68,1 . . . . . . . . . . .
700797 Virksomhedernes Sociale engagement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) . . . . . . . . . . . 972,7 972,9 973,1 973,3 973,3 973,6 973,6 973,6 695,4 1724,8 1724,8
701825 Tilbagetræknings undersøgelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
701926 Unges til- og fravalg af matematiske og naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser og videre vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
701929 Fattigdom blandt børn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
701943 Anden generations indvandreres uddannelse 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 . . . . . . . . . . .
701954 Intrahousehold allocation of time and money 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
701960 Valg og fravalg af skoler 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 . . . . . . . . . . .
701976 Statistikgrundlag for EU-indikatorer om partner vold 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 . . . . . . . . . . .
701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen . . . . . . . . . . . 221,7 221,7 221,7 221,7 221,7 221,7 221,7 221,7 214,1 221,7 221,7
702092 Earnings instability and tenure 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
702106 Kommunernes integrationsindsats II 8,5 2,8 3,5 8,6 4,5 3,6 5,7 8,0 3,2 14,9 14,9 . . . . . . . . . . .
702107 Fødsler og arbejdsudbud 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . .
702401 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 . . . . . . . . . . .
702415 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702419 Analyse af befolkningens opsparingsadfærd 565,7 565,7 565,7 565,7 565,7 565,7 565,7 565,7 546,2 565,7 565,7 . . . . . . . . . . .
702429 Effekten af økonomiske incitamenter 170,5 55,7 70,2 173,6 90,3 72,6 114,2 160,5 64,5 300,9 300,9 . . . . . . . . . . .
702457 Undersøgelse af ludomani i Danmark, udbredelse og årsager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702470 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702471 Labour Market Policies and Their Effects on Labour Market Outcomes -Éffects of institutions and client-system contacts 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
702484 Indvandrere og arbejdsmarket 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 . . . . . . . . . . .
702505 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 270,1 270,1 270,1 270,1 270,1 270,1 270,1 270,1 260,8 270,1 270,1 . . . . . . . . . . .
702517 Heldbred og Arbejdsmarkedet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702541 Dynamic Labour Market Behaviour of Immigrants 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . . . .
702542 Employment assimilation patterns in Denmark 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . .
702550 Produktivitetsanalyse i Almen Praksis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702556 Anbragte børns baggrund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702559 Udsatte lejere 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 16,6 17,2 17,2 . . . . . . . . . . .
702563 Farmakogenomisk screening for CYP-polymorfismer ved behandling af depression - økonomi og patientpræferencer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . .
702577 Sundhedsøkonimsk af narkolepsi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702585 Indvandreres kvalifikationer 2,2 0,7 0,9 2,2 1,1 0,9 1,5 2,0 0,5 . . . . . . . . . . . . .
702589 Effekter fra aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
702594 Selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . . . . . . . . .
702617 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702624 Integrationslovens effekt 8,9 2,9 3,7 9,1 4,7 3,8 6,0 8,4 3,4 15,7 15,7 . . . . . . . . . . .
702643 Analyse af effekten af loft over ydelser 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . .
702647 Sammenhæng mellem overførsler 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 . . . . . . . . . . .
702652 Relations between health and labour market outcome in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702656 Analyser af årgang 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702672 Analyse af deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,6 6,9 6,9 . . . . . . . . . . .
702682 The effect of public student grants on tertiary education - do they affect time of completion and socail mobility? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702768 Ebeltoft projekt - social ulighed 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 . . . . . . . . . . .
702812 Lønforskelle mellem mænd og kvinder, 1997-2005 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . .
702826 Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 . . . . . . . . . . .
702833 Nomeringer, sygefravær og udstødelse 14,8 4,8 6,1 15,0 7,8 6,3 9,9 13,9 5,6 26,1 26,1 . . . . . . . . . . .
702849 Døgnanbragte unges uddannelsesforløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 120,7 39,5 49,7 122,9 63,9 51,4 80,8 113,6 45,7 213,0 213,0 . . . . . . . . . . .
702851 Kostundersøgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702861 Statistisk model for udgifter vedr. børn og unge med særlige behov 24,6 8,1 10,1 25,1 13,0 10,5 16,5 23,2 9,3 43,5 43,5 . . . . . . . . . . .
702873 Henvisningsmønster i Almen Praksis 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 10,4 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702912 Sammenlignende analyse af ældre danskere og indvandreres brug af omsorgs- og plejeydelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
702917 En Sundhedsøkonomisk analyse af søvnapnø og andre relaterede neurologiske sygdomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702921 Social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes veje på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 . . . . . . . . . . .
702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer . . . . . . . . . . . 285,1 93,2 117,4 290,3 151,0 121,5 190,9 268,3 107,8 503,1 503,1
702936 Benchmarkanalyser og forklaringer på de kommunale forskelle førtidspension og fleksjobs, samt betydningen af refusionsændringer - videreførsel af o 70,1 22,9 28,9 71,3 37,1 29,8 46,9 65,9 26,5 123,6 123,6 . . . . . . . . . . .
702949 NCK - Effektanalyser af VEU . . . . . . . . . . . 95,9 26,2 32,4 76,8 46,8 75,4 118,1 165,4 79,0 477,6 528,5
702959 Undersøgelse af indvandrerkvinders barrierer og muligheder for deltagelse i danskuddannelse 1,2 0,4 0,5 1,2 0,6 0,5 0,8 1,1 0,4 2,1 2,1 . . . . . . . . . . .
702961 Brugerundersøgelse 2008 vedrørende introduktionsprogrammet 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 . . . . . . . . . . .
702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 58,5 19,1 24,1 . . . 39,1 55,0 22,1 103,1 103,1 . . . 59,5 31,0 24,9 . . . . .
702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 84,5 27,6 34,8 86,1 44,8 36,0 56,6 79,6 32,0 149,1 149,1 . . . . . . . . . . .
702996 Risikofaktorer og levekår i barndommen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703002 Bolig og ulighed 22,6 7,4 9,3 23,0 12,0 9,6 15,1 21,3 8,5 39,9 39,9 . . . . . . . . . . .
703017 Børn og unge i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703027 Sygedagpengemodtageres brug af sundhedsydelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 0,9 0,3 0,4 0,9 0,5 0,4 0,6 0,9 0,4 1,6 1,6 . . . . . . . . . . .
703043 Integration på arbejdsmarkedet for ikke-vestlige indvandrere i Danmark 1,0 0,3 0,4 1,0 0,5 0,4 0,7 0,9 0,4 1,7 1,7 . . . . . . . . . . .
703044 En analyse af sammenhængene mellem sagsbehandleres handlinger og lediges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet en analyse ud fra spørgeskema og 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703076 Anbragte børn og helbred 36,0 11,8 14,8 36,7 19,1 15,4 24,1 33,9 13,6 63,6 63,6 . . . . . . . . . . .
703096 Forældre med og uden børn med handicap: Økonomiske og sociale forskelle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 . . . . . . . . . . . . .
703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme . . . . . . . . . . . 342,2 342,4 342,4 342,4 316,7 289,2 289,2 289,2 279,2 289,2 289,2
703212 Evaluation of agglomeration economies and their effects on job mobility 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 4,7 4,7 . . . . . . . . . . .
703213 From Day Care to High School 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 . . . . . . . . . . .
703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 168,4 55,0 69,3 171,4 89,2 71,7 112,7 158,5 63,7 297,1 297,1 . . . . . . . . . . .
703234 Løn og køn i kokkefaget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703246 Undersøgelse af udviklingen på specialundervisningsområdet 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 33,8 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703251 Danske hjemvendte soldater 330,5 330,5 330,5 330,5 330,5 330,5 330,5 330,5 319,1 330,4 330,4 . . . . . . . . . . .
703260 Lokal integration af førtidspensionister 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703268 Vold mod børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703269 Retention of Vocational Students in the Danish VET 2,9 1,1 1,3 2,9 1,6 1,4 2,0 2,7 1,2 4,7 4,7 . . . . . . . . . . .
703275 Tvillingeprojek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703281 TVILLINGEPROJEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703282 illingeprojekt - Financial Incentives and Job Information Network 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703284 illingeprojekt - Befolkningens opsparingsadfær 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
703430 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje. 53,2 17,4 21,9 54,2 28,2 22,7 35,6 50,1 20,1 93,9 93,9 . . . . . . . . . . .
703443 Hjemvendte Soldater 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703451 Samfundsøkonomiske omkostninger ved smerteintensive diagnoser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703452 Analyse af den socioøkonomiske struktur i Fredericia Kommune 53,9 17,6 22,2 54,9 28,6 23,0 36,1 50,8 20,4 95,2 95,2 . . . . . . . . . . .
703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 6,5 2,1 2,7 6,6 3,4 2,8 4,4 6,1 2,5 11,5 11,5 . . . . . . . . . . .
703467 Nydanske unges vej gennem uddannelsessystemet og frem til evt beskæftigelse 8,9 2,9 3,6 9,0 4,7 3,8 5,9 8,3 3,4 15,6 15,6 . . . . . . . . . . .
703476 De ufaglærtes arbejdsmarked i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland 2,4 0,8 1,0 2,4 1,3 1,0 1,6 2,2 0,9 4,2 4,2 . . . . . . . . . . .
703477 Evaluering af patientuddannelsen "Lær at leve med kronisk sygdom" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
703501 Udsatte lejere 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703506 Veje og vildveje i kontanthjælpssystemet 65,4 21,4 26,9 66,6 34,6 27,9 43,8 61,6 24,7 115,5 115,5 . . . . . . . . . . .
703513 Effekterne ved genotypisk testning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
703540 CSSR-projektdatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703585 Den danske voksenbefolknings tandsundhed 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 . . . . . . . . . . .
703630 Moderne Psykiatri - investering og gevinster (PROJEKTET ER LUKKET PGA. DAMD DATA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703646 Analyse af ligeløn i Danmark 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 45,0 46,6 46,6 . . . . . . . . . . .
703652 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703672 Analyse af indvandreres beskæftigelse i danske kommuner 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . .
703675 Privatskolerne og det sociale ansvar. Hvilken rolle spiller de? 26,3 8,6 10,8 26,8 13,9 11,2 17,6 24,7 9,9 46,4 46,4 . . . . . . . . . . .
703688 Evaluering af metodeafprøvningsprojekt overfor ikke-vestlige sygedagpengemodtagere 6,5 2,1 2,7 6,6 3,4 2,8 4,3 6,1 2,5 11,4 11,4 . . . . . . . . . . .
703721 Kommunalreformen og de ansattes helbred 175,7 57,4 72,3 178,9 93,0 74,8 117,6 165,3 66,4 310,0 310,0 . . . . . . . . . . .
703727 Barrierer for professionshøjskolernes udviklingsforpligtigelse, videnbasering og videncenterfunktion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
703756 Kortlægning af overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,6 0,6 . . . . . . . . . . .
703767 Kortlægning af forbruget af antipsykotika 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 10,7 11,1 11,1 . . . . . . . . . . .
703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703778 Effektmåling af Forebyggelsesfondens projekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703785 Børnefamilier, som boligudsættes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 177,0 183,3 183,3 . . . . . . . . . . .
703798 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703810 Parental Investments in their Children and Structural Barriers 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 174,3 180,5 180,5 . . . . . . . . . . .
703840 Statistisk model for udgifter vedr. specialundervisning i folkeskolen i Kerteminde Kommune 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,4 5,4 . . . . . . . . . . .
703849 Analyse og evaluering af kommunernes indsats med anbragte børn. 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 17,8 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703880 Evaluering af Natteravnene 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 . . . . . . . . . . .
703886 Familieliv ved en skillevej en analyse af familiepraksis i pubertetsfamilien samt årsager til og konsekvenser af denne. Ph.d.-projekt. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 . . . . . . . . . . .
703887 Benchmarking- og effektivitetsanalyse på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet 30,1 9,8 12,4 30,6 15,9 12,8 20,1 28,3 11,4 53,1 53,1 . . . . . . . . . . .
704042 Hjemløshed i velfærdsstaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
704044 Betydning af førtidspension . . . . . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704055 Effektiv ressourceudnyttelse i hjemmeplejen og visitation til hjemmepleje 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 . . . . . . . . . . .
704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704104 Registeranalyse vedr. osteoporose og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 385,6 . . . . . . . . . . .
704111 Kvalitetsstandarder som styringsredskab på det kommunale træningsområde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
704138 Samfundsøkonomisk evaluering af lægeordineret heroin i Danmark 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . .
704144 VIVE's PROJEKTDATABASE 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . . . . . . .
704146 Negativ social arv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704147 Gennemførelse på de nordjyske gymnasier 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 89,9 89,9 . . . . . . . . . . .
704155 Praktiserende læger og deres patienter - - del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704160 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704161 Spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . .
704166 Evaluering af Natteravnene . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
704181 Elever med vanskeligheder i skolestarten 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 . . . . . . . . . . .
704208 Overgang fra skole til erhverv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats . . . 43,3 22,5 18,1 28,5 40,0 16,1 75,1 75,1 42,6 13,9 17,5 . . . . . . . .
704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . .
704286 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 2 21,7 7,1 9,0 22,1 11,5 9,3 14,6 20,5 8,2 38,4 38,4 . . . . . . . . . . .
704290 De fælles patienter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . .
704292 Unge, uddannelse og helbred 625,8 204,5 257,7 . . . . . . . . . . . 637,1 331,3 266,6 418,9 589,0 236,7 1105,6 1105,7
704297 Opåfølgning på skoleindsatsen PALS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704299 Opstilling af model til økonomivurdering 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 . . . . . . . . . . .
704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704334 Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling - del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704335 School starting age and noncognitive skills- del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704347 Konsekvenserne af længere straflængder. Del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704357 En register-baseret kortlægning af grønlændere i Danmark. Del af projektdatabase 704144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
704372 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 . . . . . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704382 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704385 Undersøgelse af ludomani i Danmark, udbredelse og årsager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704397 Evaluering af Ansvarslovforslaget 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 . . . . . . . . . . .
704401 Tydelig feedback på erhvervsuddannelsernes grundforløb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 . . . . . . . . . . .
704422 Gevinstpotentialet af at få udsatte ledige i beskæftigelse 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 . . . . . . . . . . .
704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 . . . . . . . . . . .
704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
704440 The link between offending and victimization: evidence from offender-victim linked register data Postdoc project 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704453 Registerundersøgelse af omkostningerne i Danmark ved apopleksi og blødninger 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 . . . . . . . . . . .
704464 PISA-PIAAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 . . . 44,4 44,4 . . . . . . 44,4 44,4 44,4 . .
704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 88,0 28,8 36,2 89,6 46,6 37,5 58,9 82,8 33,3 155,3 155,3 . . . . . . . . . . .
704479 Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704538 Socioøkonomiske ressourcetildelingsmodeller for specialundervisningsområdet 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 . . . . . . . . . . . . . .
704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge . . . . . . . . . . . 49,7 16,2 21,0 52,0 27,1 21,8 37,7 59,0 24,6 115,8 116,0
704589 Unemployment, health, well-being and employability for the unemployed + Measuring employability for the unemployed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704622 Indsatsen overfor sygedagpengemodtagere 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 . . . . . . . . . . .
704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 . . . 7,3 7,3 . . . . . . 7,3 7,3 7,3 . .
704631 Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet med fokus på udviklingen i human kapital 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 . . . . . . . . . . .
704633 Effects of Training 2 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 . . . . . . . . . . . 109,6 109,6
704634 Tilfredshedsanalyser 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 . . . . . . . . . . .
704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer . . . . . . . . . . . 250,6 81,9 103,3 256,0 133,1 107,1 168,3 236,7 95,1 443,7 443,7
704665 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704673 Schooling, cognitive ability and savings . . . . . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704678 Registeranalyse epilepsi patienter 350,9 350,9 350,9 350,9 350,9 350,9 . . . 350,9 350,9 . . . . . . 350,9 350,9 350,9 . .
704689 Politik og nærmiljø som risiko- eller beskyttelsesfaktor? strukturelle og kommunalpolitiske faktorers betydning for udsatte børn og unges udviklin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704724 Beregning af nøgletal på den erhvervsdygtige befolkning på kommuneniveau 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
704737 Observational Study of Patients on long term Opioid treatment: Frequency and treatment of associated Opioid Induced Constipation - VOICE 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 . . . . . . . . . . .
704745 Boligmuligheder for kontanthjælpsmodtagere på laveste ydelse . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . .
704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere . . . . . . . . . 46,3 46,3 30,8 10,1 12,7 31,5 16,4 13,2 20,7 25,0 9,9 . .
704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline . . . . . . 50,9 71,6 28,8 134,2 134,2 76,0 24,9 31,3 77,4 40,3 32,4 . . . . .
704773 Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . .
704784 Børn der vokser op i lavindkomstfamilier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704816 Effekter og økonomi af MST 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 . . . . . . . . . . .
704817 Materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og i den øvrige befolkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704818 Danskuddannelserne til voksne udlændinge 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 . . . . . . . . . . . . . .
704836 Evaluering af folkeskolereformen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
704848 Enkestand – Hvad fører det med sig . . . 112,3 58,4 47,0 . . . 194,6 194,6 96,8 36,0 45,4 . . . 73,8 103,8 41,7 . .
704870 Hvem går til fodterapi - er der social eller geografisk ulighed? . . . . . . 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 . . . . .
704877 Fra hjemmet til daginstitution, børns helbred og cognitive evner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704882 Undersøgelse af overgreb mod børn – under overgrebspakken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704901 Deltagelseseffekten af øget kontanthjælp: Heterogenitet og konjunktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704929 Danske pensionisters levevilkår 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704969 Betydning af førtidspension: artikler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704977 PIAAC Nordic 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704998 Registerbaseret analyse af gymnasiekarakterer, motivation og senere outcomes i uddannelsessystemet. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704999 I hvor høj grad er en persons evner bestemt af initiale ressourcer tidligt i livet og familiemæssig baggrund? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 18,7 6,1 7,7 . . . 12,5 17,6 7,1 . . . . . 19,0 9,9 8,0 . . . 33,0 33,0
705018 Registeranalyse vedr. psoriasis og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 360,4 . . . 360,4 360,4 . . . . . . 360,4 360,4 348,0 . .
705059 Borgernes pensionsformuer . . . 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 . . . 18,0 18,4 18,4 . . . . . . . .
705108 The fiscal Impact of EU Immigration on the Universalistic Welfare State 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705109 Family wealth allocation and parental investments 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705702 Marginalisering og marginaliserede 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
705732 Fordeling af ressourcer i danske familier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705757 PISA 3,0 1,0 1,2 3,1 1,6 1,3 2,0 2,8 1,1 5,3 5,3 . . . . . . . . . . .
705778 Kriminalitet og arbejdsmarked 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,1 15,6 15,6 . . . . . . . . . . .
705811 Betydningen af personlig SES samt områdespecifikke karakteristika for modtagelse af børne-vacciner . . . . . . . . . 266,9 266,9 115,5 37,7 47,5 117,5 61,1 61,6 101,2 142,3 57,2 . .
705819 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet og til fedme 108,6 108,6 108,6 . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . 108,6 101,6 0,0 . . . . .
705835 Young adults, drugs and alcohol (YODA) - a 10 year longitudinal study 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . . .
705853 Omkostninger ved rygning – et registerforskningsprojekt baseret på sundhedsprofildata . . . . . . . . . 5,6 5,6 2,0 0,7 0,8 3,1 1,6 1,3 2,1 3,0 1,2 . .
705855 Analyse af nye forløb og refusionsanciennitet på beskæftigelsesområdet 39,9 13,0 16,4 40,6 21,1 17,0 26,7 32,8 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3
705876 De multiple evners betydning på arbejdsmarkedet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705898 Analyse af nye forløb og refusionsanciennitet på beskæftigelsesområdet - med LMDB data 8,6 2,8 3,5 8,7 4,5 3,7 5,7 7,1 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705913 Nonprofit-aktiviteter og socioøkonomisk status 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705916 SFI’s ældredatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705952 Benchmarking af professionshøjskolerne 17,3 5,7 7,1 17,6 9,2 7,4 11,6 14,3 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705956 Kvantitativ evaluering af Familiens Fremtid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705973 Ægteskabsmønstre i et sociologisk perspektiv 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . .
705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen . . . . . . . . . . . 98,2 32,3 40,7 102,2 54,4 44,2 70,0 98,4 39,7 185,5 179,8
706012 En registerbaseret opgørelse af udgifter på alkoholområdet og til fedme 484,8 484,8 484,8 484,8 484,8 484,8 484,8 484,8 468,1 484,8 484,8 . . . . . . . . . . .
706043 Evaluering af "Efterværnspakken" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706062 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706070 Nedrivning af huse . . . 359,3 186,9 150,3 . . . 622,8 622,8 323,2 112,3 145,2 . . . 236,3 332,2 133,5 . .
706072 Udbredelsen af pengespil og problemspillere i Danmark 2015-2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706079 Hvorfor læser højt begavede og kvalificerede børn fra lavtuddannede hjem ikke en videregående uddannelse? 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 . . . . . . . . . . . . .
706099 Effekt af Dansk Undervisning på familiesammenførte indvandrere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 136,5 44,6 56,2 139,0 72,3 58,2 . . . . . . . . . . . 91,4 128,5 51,2 193,7 193,7
706128 Assessment of the burden of illness of Clostridium Difficile in Denmark 68,9 68,9 68,9 . . . 68,9 68,9 66,6 . . . . . 68,9 68,9 68,9 . . . 69,0 69,0
706156 Intergenerational correlation of wealth 6,0 2,0 2,5 6,2 3,2 2,6 4,0 5,7 2,3 10,7 10,7 . . . . . . . . . . .
706174 Analyse af muligheder for at kobling af data om udgifter og aktiviteter på det specialiserede voksenområde. . . . 0,1 0,1 0,1 . . . . . 0,3 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 0,0 . .
706184 Dynamic Residential Sorting . . . 645,7 335,8 270,2 424,6 597,0 239,9 . . 633,8 207,3 261,2 . . . . . . 1119,2 1119,2
706185 Does improved accessibility reduce or increase urban segregation? Estimating the effect of Copenhagen Metro on Public Housing Social Mix 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706216 Long Run Earnings Dynamics 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706222 Hjemløshed og hjemløsestrategiens indsatser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706245 Registerbaseret analyse af de økonomiske konsekvenser efter STENO2 studiet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . 0,1 0,1 . . . . . . 0,1 0,1 0,1 . .
706246 Generel registerbaseret analyse af de socioøkonomiske og sygdomsmæssige kort- og langsigtede konsekvenser af hjertesygdomme . . . 1510,7 1510,7 1510,7 . . . 1510,7 1510,7 1510,7 1510,7 1510,7 . . . 1510,7 1510,7 1458,6 . .
706281 Omkostningsanalyse efter knæledsalloplastik baseret på data fra Medic studierne . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0
706288 Social eksklusion i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706293 Processtøtte og evaluering af forsøg med integrationspålæg 49,7 16,2 20,5 50,6 26,3 21,2 33,3 46,8 18,8 87,7 87,7 . . . . . . . . . . .
706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser . . . . . . . . . . . 311,2 101,8 128,6 326,2 169,7 138,8 220,7 310,3 124,7 1515,2 1450,7
706329 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge - med LMDB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706344 Personlige og samfundsmæssige omkostninger ved social udsathed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706349 Veje ind i prostitution 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706387 Virksomheder og arbejdskraft i Hotel og Restauration og Rengøring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706520 Universelle indsatser og barnets udvikling 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
706534 Konsekvenser af kommunalreformen for kommunernes serviceniveau 13,7 4,5 5,7 14,0 7,3 5,9 9,2 12,9 5,2 . . . . . . . . . . . 24,2 24,2
706546 Undersøgelse om levevilkår, beskæftigelse og helbred for befolkningen, handicappede samt for blinde og stærkt svagsynede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706547 SFIs ældredatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706557 Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706573 Evaluering af ”Tidlig indsats – livslang effekt” 1,2 0,4 0,5 1,3 0,7 0,5 0,8 1,2 0,5 2,2 2,2 . . . . . . . . . . .
706577 Hvordan går det adopterede børn i Danmark? 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
706592 Unges uddannelse og helbred 2 . . . . . . . . . . . 127,5 41,7 52,5 129,8 67,5 54,5 85,6 120,3 48,4 225,8 225,8
706620 Evaluering af Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet . . . . . . . . . 531,8 531,8 287,0 95,3 120,1 296,9 154,4 126,6 201,7 283,6 114,0 . .
706621 Kommunal ressourceanvendelse, udgiftsbehov og demografi på ældreområdet . . . 108,4 56,4 45,4 71,3 100,2 40,3 187,9 187,9 106,5 34,8 43,9 . . . . . . . .
706637 Danish military service, returning soldiers and skills 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706641 Beskæftigelse og arbejdsbetingelser for lønmodtagere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706691 Udviklingen i befolkningsgruppers arbejdsmarkedstilknytning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706720 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_LMDB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706725 EARN – Economic Assimilation Research Network 34,4 11,3 14,2 35,0 18,2 14,7 23,0 32,4 13,0 60,7 60,7 . . . . . . . . . . .
706743 Pårørende til ældre med plejebehov: Konsekvenser for trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706782 Sklerosepatienters sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning 7,8 7,8 7,8 . . . . . . . . . . . 7,8 7,8 7,8 12,4 15,8 25,4 28,0 28,0
706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer . . . . . . . . . . . 270,4 88,4 111,3 275,3 143,1 115,2 181,2 254,8 102,4 534,0 590,2
706820 Kvantitativ evaluering af brugen af den regionale uddannelsespulje 75,6 24,7 31,1 . . . 50,7 71,3 28,6 133,6 133,6 . . . 77,0 40,0 32,2 . . . . .
706833 Registerbaseret analyse af integrationsydelsens foreløbige effekt på beskæftigelsen i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706858 Forebyggelse og indsatser til børn og unge i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706889 Evaluering af Lær at tackle job og sygdom: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekt på beskæftigelsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706940 Beyond the bachelor degree 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706942 Danske hjemsendte Soldater II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706952 Effekten af behandling af prostatacancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707002 Analyser af udsatte boligområder 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
707014 Registeranalyse af sygdomsbyrden ved sygdomstilbagefald efter 1. remission for Myelomatose i Danmark. . . . . . . . . . 40,5 40,5 22,7 22,7 26,2 35,2 36,3 38,0 40,5 40,5 39,1 . .
707032 Sundhedsøkonomisk undersøgelse af ’collaborative care’ i behandling af angst og depression. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . . . .
707097 Børnevelfærd og social ulighed over 30 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707112 The risks and consequences of victimization in Denmark: A life-course approach applied to national registers. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707114 Analyse af Aarhus Kommunes forventede udgiftsbehov på beskæftigelsesområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707116 Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter 0,0 0,0 7,9 8,2 21,1 21,1 21,1 37,2 37,2 . . . . . . . . . . . . .
707137 Evaluering af ny proces for modtagelse i danske fængsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707143 Borgernes pensionsformuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707144 Udsatte børn – karakteristika og skolepræstationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,4 3,5 . . . . . . . . . . . . .
707145 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707150 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser, der er foregået fra 2006 og frem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707194 Benchmarkinganalyser af danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
707205 EARN – Economic Assimilation Research Network 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707207 Opfølgning og effektmåling af indsatsen VærDig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707211 Sundhedsøkonomisk evaluering af medicingennemgang leveret af apotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707213 Chancelighed gennem legende lærende samspil. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707260 Short- and long-term health economic evaluation of healthcare-based implementation of early intervention for knee and hip osteoarthritis. . . . . . . 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . 0,0 0,3 0,8 1,7 . . . . .
707267 Unge kriminalitetsofre – hvilke konsekvenser og hvad kan vi gøre for at hjælpe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707388 SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707408 Kompetenceudviklingsbehov blandt undervisere i STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707430 Evaluering af Praksisklinikken på Bornholm . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707440 Ko-morbiditet blandt personer med brystkræft i Danmark - Et epidemiologisk registerstudie . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707500 Senfølger efter seksuelle overgreb . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707501 Childhood adversities – risks and consequences . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707553 Sygdomsbyrden ved astma i Danmark . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707555 Uddannelsesresultater og mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707557 Tidlig diagnostik af bugspytkirtelcancer . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707653 Evaluering af Plads til forskellighed . . . . . . . . 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707662 Almen praksis’ rolle i forhold til borgere med kroniske lidelser . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707663 Promoting labor market participation of the chronically ill . . . . . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707714 Indkomstprofil for borgere i Holstebro, Herning, Silkeborg og Viborg Kommune. Mønstre, udvikling og mulige forklaringer. . . . . . . . . 0,0 . . . . . . . . . . . . .
All 7102,9 5420,7 5641,0 8976,9 7539,9 7169,4 5393,2 6107,6 4466,7 10708 10708 6295,2 4147,6 4429,6 4590,0 3209,8 2850,4 6029,7 6935,3 4729,6 8919,0 8956,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701906 Forløbsanalyse af ventetider på behandling på sygehuse i 2000
701953 Social Arv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703205 Registerbaseret analyse af Pension Danmarks medlemmer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
704503 Registerbaseret analyse af iværksætteri. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
705110 AE's projektdatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
706059 Registeranalyser af veje i uddannelsessystemet og overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0
706197 Indkomst- og formuefordeling 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
706252 Erhvervslivet og virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706276 Social marginalisering fordelt på boligområder. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706277 Arbejdsmiljøet i Danmark, herunder arbejdsskader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706307 Forhold på arbejdsmarkedet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
706380 Virksomheders sociale ansvar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706422 Erhvervslivet og udenlandsk arbejdskraft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706707 Ulighed i livskvalitet blandt forskellige befolkningsgrupper i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
707079 Kortlægning af Dansk Metals Fagforenings medlemmer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 5,8 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 11,8 12,2 12,2
700730 Indkomstfordeling og mobilitet
701806 Jobmobility in Denmark 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8
702569 Fælles database 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 59,1 61,2 61,2
703098 Produktivitetsprojekt - projekt 703420 fra september 2010 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,3 9,6 9,6
703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703413 Trafikstøj i byområder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703462 Underdeklarering af skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703503 DØRS projektdatabase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703606 Ledighed og beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703626 Biodiversitet i de danske skove 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703638 Sundhedsøkonomi 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703641 Grønne arealer i byområder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703781 Beskatning i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703784 Vandringer og integration i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
703830 Analyse af færdselsuheld, køretøjers vægt og brændstofeffektivitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704024 Ledighedsbevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704213 Data til GIS-analyser af rekreative værdier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704241 Erhvervsuddannelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704451 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704460 Arealudpegning med ejerinformation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
706448 Unge udenfor gennem høj- og lavkonjunkturer 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 . .
706649 CO2-udledninger i den private biltransport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
707105 Ulighed i miljø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
707490 Befolkningens Sundhed . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
707491 Befolkningens aldring og udviklingen i sundhedsudgifterne . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . .
All 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 84,6 84,8 84,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 392,4 378,9 392,4 392,4 . . . . . . . . . . .
701944 Analysis of the use of medical therapy among patients with hearth disease based on the Danish Registry for Medical Product Statistics
702597 Hjertestatistik 2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,5 7,8 7,8 . . . . . . . . . . .
702815 Beskrivelse af kohorten Ungeshverdag.dk med fokus på validering og beskrivelse af data 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
702817 Videnskabelig undersøgelse af helbredsforhold blandt klinikassistenter og tanlæger med henblik på at belyse metallisk kviksølvs skadevirkninger 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 . . . . . . . . . . .
702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 2386,5 2386,5 2386,5 2386,5 2386,5 2386,5 2386,5 2386,5 2304,2 2386,4 2386,4 . . . . . . . . . . .
702874 De langsigtede konsekvenser af ulykke for brug af sundhedsvæsenet 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,1 6,3 6,3 . . . . . . . . . . .
702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
702935 Druknedød i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702937 Forbyggelse af uræmiprogression og uræmirelateret kardiovaskulær sygdom 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 . . . . . . . . . . .
703068 Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
703250 Risiko for frakturer hos patienter med Multipel Sclerose 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9 5,1 5,1 . . . . . . . . . . .
703617 Finasteride 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 31,4 32,5 32,5 . . . . . . . . . . .
704243 Cerebral Parese 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 132,6 . . . . . . . . . . . 132,6 132,6
704682 Finasteride and Male Breast Cancer . . . 45,0 45,0 45,0 . . . . . 45,0 45,0 45,0 . . . 45,0 45,0 43,5 45,0 45,0
704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen . . . 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 . . . . . . . .
704831 Arcoxia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . 0,2 0,2
704990 SIFs Projektdatabase . . . . . . . . . . . 915,5 247,0 398,7 918,6 506,0 306,7 491,7 1018,7 267,0 2142,9 2142,2
705782 Social konsekvenser af cerebral parese 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . .
705854 Hjertetal 50,6 13,2 20,8 48,1 26,8 12,3 18,5 50,6 20,9 147,0 147,0 . . . . . . . . . . .
705859 De samfundsmæssige omkostninger ved muskel-skeltsygdomme i Danmark 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 . . . . . . . . . . .
705861 Den seksuelle livskvalitet blandt kroniske smertepatienter i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald 3,2 0,8 1,3 3,0 1,7 0,8 1,2 2,6 0,8 5,6 5,6 . . . . . . . . . . .
705886 Variation i svarprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve 0,5 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,9 0,9 . . . . . . . . . . .
705931 Livet med en hjertesygdom . . . . . . . . . . . 4,4 1,2 1,8 4,2 2,3 1,1 1,6 3,6 1,1 8,8 9,3
705949 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi - Lægemiddelforbrugs betydning for prognose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi . . . . . . . . . 4,9 4,9 2,8 0,7 1,2 2,7 1,5 0,7 1,0 2,3 0,7 . .
705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 . . . . . . . . . . .
705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg . . . 43,3 43,3 43,3 . . . . . 43,3 43,3 43,3 . . . 43,3 43,3 41,8 43,3 43,3
706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence . . . . . . 1,5 3,3 1,0 7,0 7,0 4,0 1,0 1,6 3,8 2,1 1,0 . . . . .
706054 Nordisk registerstudie til kortlægning af patienter med moderat til svær astma . . . 558,6 558,6 558,6 558,6 558,6 539,3 . . 575,0 558,6 558,6 . . . . . . 558,6 558,6
706068 Databasen Børns sundhed . . . . . . . . . . . 6,4 1,7 3,4 8,4 4,7 2,2 3,4 8,0 2,9 26,8 26,8
706080 Cerebral parese – analyse af betydningen af fødselsomstændigheder og bopæl 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 . . . . . . . . . . .
706085 DenHeart . . . . . . . . . . . 27,0 7,4 12,7 30,8 17,4 9,6 14,4 32,4 10,0 75,3 81,1
706086 Sygdomsbyrden ved Parkinsons sygdom i Danmark 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . .
706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel . . . . . . . . . . . 3,9 1,0 1,6 3,8 2,1 1,0 1,5 3,3 1,0 10,1 10,4
706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 . . . . . . . . . . .
706275 Sclerose og hudkræft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706283 Muskelskeletlidelser i Danmark: Prognose, komorbiditet og forebyggelse 5,0 1,3 2,1 4,8 2,7 1,2 1,8 4,1 1,3 . . . . . . . . . . . 8,8 8,8
706324 Opsporing og tidlig intervention overfor kronisk sygdom . . . . . . . . . . . 0,5 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 1,0 1,0
706330 Trivsel på Trods . . . . . . . . . . . 8,2 2,2 3,6 9,6 5,3 2,5 3,7 8,3 2,6 32,6 32,6
706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark . . . . . . . . . 39,2 39,2 22,2 5,8 9,2 21,2 11,8 5,5 8,2 18,4 5,7 . .
706447 Omsorg og Mere Retfærdighed I Dansk Sundhedspraksis (OMRIDS) -­-etpartnerskabsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 0,6 . . . . . . . . . . .
706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) . . . . . . . . . . . 201,1 57,7 97,5 244,2 133,6 69,0 111,9 257,9 85,5 770,7 771,9
706483 Sygdomsrisikoen blandt ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup eksponeret for tungt løftearbejde og partikelforurening . . . . . . . . . . . 16,9 4,4 7,0 16,1 9,0 4,5 6,7 15,2 4,7 32,6 32,6
706545 Social ulighed i ulykker og vold 2,7 0,7 1,1 . . . . . . . . . . . 2,6 1,4 0,7 1,0 2,2 0,7 4,8 5,1
706556 Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed . . . . . . . . . . . 14,7 3,9 6,2 14,2 7,9 3,6 5,4 11,5 3,5 23,7 23,7
706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning 71,3 18,6 29,4 67,8 37,7 17,4 . . . . . . . . . . . 26,0 58,7 18,0 125,8 125,8
706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper . . . . . . . . . . . 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom . . . . . . . . . . . 52,9 14,5 23,4 55,5 31,0 15,8 24,4 57,2 17,6 130,8 135,7
706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 . . . 32,5 18,1 8,3 . . . . . 12,9 3,4 10,3 . . . 12,5 28,1 8,6 60,3 60,3
706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark . . . . . . . . . . . 38,1 10,0 15,7 36,2 20,2 9,3 13,8 31,0 9,5 66,7 66,7
706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5
706643 Udviklingen i sund aldring 11,8 3,1 4,9 11,2 6,2 2,9 . . . 20,8 20,8 . . . . . . 4,3 9,7 3,0 . .
706694 A framework for identifying disease burden and estimating health-related quality of life and prevalence rates for 199 medicinally defined chronic conditions . . . . . . . . . . . 126,9 33,2 52,2 120,6 67,2 31,3 47,0 106,1 32,5 230,0 230,0
706716 Leddegigt I Danmark: Nøgletal 2017 6,1 1,6 2,5 5,8 3,2 1,5 . . . . . . . . . . . 2,2 3,6 0,0 . .
706746 Reproduktive problemstillinger i Multipel Sklerose . . . . . . . . . . . 8,4 2,2 3,5 8,1 4,5 2,1 3,1 7,1 2,2 15,3 15,3
706779 Association between use of antihistamine and risk of seizures, supraventricular tachycardia, and atrial fibrillation or flutter: A Nordic register-based study . . . . . . . . . . . 491,5 128,7 203,1 485,3 270,4 124,3 186,5 420,6 128,8 921,1 921,1
706790 A register study on low-density lipoprotein cholesterol patterns, lipid-lowering therapy, and occurrence of cardiovascular events in the Danish population with atherosclerotic cardiovascular disease. . . . . . . 1,8 4,1 1,3 . . 5,0 1,3 2,1 4,8 2,7 1,2 . . . 8,8 8,8
706890 Sundhedsprofil for medlemmerne af PensionDanmark 13,3 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 . . . . . . . . . . .
706900 Langtidseffekterne af rygestop intervention i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . .
706921 The effects of IBCLC certification for health professionals on breastfeeding duration and child health . . . . . . . . . 74,3 74,3 42,4 11,0 17,3 40,0 22,3 10,3 15,4 34,7 10,6 . .
706958 The health of the 1% - inequality in mortality among the rich in Denmark from 2001 to 2016 . . . . . . . . . . . 36,1 9,6 15,2 35,0 19,5 9,3 14,3 32,5 10,7 75,1 75,1
707036 PASS study, Long-Term Safety study of disease modifying therapy in Multiple Sclerosis Patients . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
707039 Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger i 2017 og udviklingen siden 2010. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 . . . . . . . . . . .
707047 Mentalt helbred, risikoadfærd og uddannelse . . . . . . . . . . . 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4
707050 Long-term outcomes of bariatric surgery and the impact of socioeconomic status: A Danish national register-based study . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 1,0
707059 Multisygdom . . . . . . . . . . . 15,6 3,9 6,8 18,2 10,2 4,7 7,1 16,1 5,0 36,5 36,5
707076 HPV Vaccination among Danish Girls and Boys: A Study of Determinants for Uptake, Effectiveness and Consequences of Human Papillomavirus Vaccination . . . . . . . . . . . 5,5 1,5 2,3 5,3 2,9 1,4 2,0 4,6 1,4 9,8 9,8
707107 Postpartum depression assessed by Edinburgh Postnatal Depression Scale and ICD-10 . . . . . . . . . . . 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4
707215 Relationship between alcohol screening scores on CAGE-Copenhagen and alcohol related morbidity and mortality. . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 0,3 0,3 0,6 0,2 1,4 1,4
707243 Spædbørns risiko for at modtage en social foranstaltning senere i livet . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,1 1,1
707290 Ældrebefolkningens Sundhedstilstand 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . .
707291 Potential adverse events of HPV vaccination among Nordic girls and boys: Influence on educational attainment? . . . . . . 35,9 81,0 24,8 . . 22,8 6,0 9,4 21,7 12,1 23,9 . . . 173,6 173,6
707322 Undersøgelse af en potentiel sundhedsmæssig risiko i Grindsted . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 4,3 16,2 45,7 17,1 138,6 138,6
707323 Hjerteklapsygdom og social ulighed . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 1,2 2,9 1,6 0,7 1,1 2,5 0,8 5,4 5,4
707328 Spiseforstyrrelser i Danmark – risikoadfærd, forekomst og psykosocial trivsel 5,8 5,8 5,8 . . . 1,2 2,8 0,9 5,9 5,9 . . . 4,3 1,8 0,8 . . . . .
707340 Socioøkonomiske og behandlingsmæssige konsekvenser af sygdommen multipel sklerose (MS). . . . . . . . . . . . 16,4 4,3 6,8 15,6 8,7 4,1 8,0 18,0 5,5 38,5 38,5
707361 Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2017 og udviklingen siden 2010 5,9 8,5 13,0 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 . . . . . . . . . . .
707420 Kostkvalitet, kødindtag og sundhed . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2
707474 Brug af spørgeskemadata til undersøgelse af om propensity score metoder kan balancere umålte variable i register-baserede studier . . . . 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,2 1,0 1,0
707510 Sundhed og trivsel blandt unge på gymnasiale uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,6 0,7
707609 Social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,7 117,9 49,9 599,7 684,3
707628 Screening for præoperative risikofaktorer associeret med mortalitet og postoperative komplikationer efter hjertekirurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,4 0,1 0,8 0,8
707635 Unges søvnvaner . . . . . . . . 0,0 . . . . . . . . . . . 0,5 0,5
707658 Mental sundhed blandt unge i Danmark . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . .
707665 Spørgeskemabaseret sundhedsprofil: Trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med diabetes. . . . . . . . . 4,9 5,0 5,0 . . . . . . . . . . .
707716 CARDIAC REHABILITATION REFERRAL FOR HEART FAILURE IN DENMARK: A REGISTRY-BASED ANALYSIS OF TRENDS AND PREDICTORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,3
707759 Evaluering af Novavís behandlingstilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,2
All 3189,7 3080,1 3107,4 3908,3 3831,6 3779,1 3708,0 3795,3 3585,1 3266,5 3266,5 2813,6 1258,4 1608,6 2135,2 1182,6 652,1 1165,3 2467,7 792,9 6563,1 6660,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
700790 Kostens sammenhæng
701984 Sociale, økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af en kræftsygdom 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 43,6 45,2 45,2 . . . . . . . . . . .
702427 Lungecancer hos brugere af NASID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702432 Plasma enterolacton og risiko for colorestalcancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702440 Cancerrisiko hos brugere af statiner 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 16,5 17,1 17,1 . . . . . . . . . . .
702534 Social ulighed og kræft 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
702546 Pakinsons sygdom i Danmark, ætiologi og diagnostiske kriterier 37,7 37,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702566 FOCARE - Forskning i Cancer Rehabilitering 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 . . . . . . . . . . .
702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer . . . . . . 224,7 224,7 216,9 . . 222,6 223,2 223,9 224,7 224,7 224,7 . . . 226,8 226,8
702886 Betydning af socioøkonomisk status og helbredsmæssige faktorer for udvikling af celleforandringer på cervix blandt kvinder, der er positive for human 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 . . . . . . . . . . .
702892 Brystkræft og Stress 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 720,4 198,8 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
702946 Modellering af alder i en undersøgelse af social ulighed og kræft 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,0 25,9 25,9 . . . . . . . . . . .
703032 Psykosociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 18,7 19,3 19,3 . . . . . . . . . . .
703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 . . . . . . . . . . .
703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 90,9 90,9 90,9 . . . . . . 24,4 24,4 . . . 91,9 92,7 92,7 92,7 51,1 23,5 . .
703092 Børn, Unge og sorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703418 Nordic childhood cancer Study 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . .
703492 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endometriecancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703521 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 76,4 79,1 79,1 . . . . . . . . . . .
703816 Analyse af kræftpatienters beskæftigelse og modtagelse af offentlige overførselsindkomster 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,0 16,6 16,6 . . . . . . . . . . .
704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . .
704126 Kræftens Bekæmpelses midlertidige projektdatabase 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 121,1 . . . . . . . . . . .
704148 Analyse af Parkinsonpatienters beskæftigelse og modtagelse af sociale ydelser 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 . . . . . . . . . . .
704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704301 Statistisk analyse af familiestudier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704306 Risiko for hjerte-kar sygdomme hos overlevere efter lymfekræft - del af projektdatabase 704075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704318 Psykosociale konsekvenser for overlevere efter børnekræft - del af projektdatabase 704075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704340 Social position and referral to and use of rehabilitation for cancer patients. Del af projektdatabase 704075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704470 LBC-kohorten Vurdering af den langtidsprædiktive værdi af testning for human papilloma-virus (HPV) i relation til screening for cervix cancer(Del a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (Del af projektdatabase 704075) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704649 Hyppigheden af kønsvorter i Danmark(Del af projektdatabase 704075) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie (del af pr . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704874 Forekomsten af celleforandringer, kræft og kønsvorter hos danske nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse sammenlignet med den generelle befolkning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
704894 Risiko for depression blandt partnere til gliompatienter: En national registerundersøgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704928 Effect of commonly used drugs on the prognosis of gynaecological and/or HPV-associated cancers. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704962 Risiko for hjertesygdomme blandt overlevere efter Hodgkin lymfom diagnosticeret i ungdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704976 HPV vaccination og helbredseffekter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . . . .
705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705049 Sundhedsrelaterede og psykosociale aspekter af neurofibromatose type 1 (NF1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705057 Indflydelse af antibiotikabehandling på associationen mellem enterolakton og overlevelse efter kræftsygdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705073 Højst opnået uddannelsesgrad og karaktergennemsnit hos danske børnekræftoverlevere og deres søskende: et populationsbaseret studie i Danmark, 1975-2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705842 Risikofaktorer for børnekræft 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 . . . . . . . . . . . . .
705877 Højdosisbehandling med stamcellestøtte til patienter med tilbagefald af lymfekræft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705882 Events at cancer patients´ end of life as predictors of caregivers´ distress in bereavement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705925 The effect of dog ownership on mortality and morbidity 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
705928 Psykologiske og socioøkonomiske konsekvenser hos forældre til børn med kræft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705930 Prognostic impact and clinical effects of commonly used drugs in relation to prostat cancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705933 Risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom blandt overlevere efter kræft i ungdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705943 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705995 Betydningen af psykosociale faktorer i behandlingesforløbet for lungekræftpatienter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706024 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706102 Anal cancer - estimering af progression fra normale celler eller forstadier til anal cancer samt identifikation af prædiktorer for progression 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706107 Psykiske, sociale og somatiske senfølger blandt kvinder behandlet for gynækologisk kræft og deres partnere 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . . . .
706157 Overlevelse efter hjernekræft hos børn. Hvilken rolle spiller familekarakteristika og socioøkonomiske forhold? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706159 Copenhagen Self-sampling Initiative (CSI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706178 Er brug af sundhedsydelser og receptpligtig medicin tidlige indikatorer for en senere gliom diagnose? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706183 Prognostic factors and outcomes in prostatecancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706194 Ny primær cancer hos lymfekræftoverlevere 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . . .
706205 Socioøkonomiske forhold hos kræftpatienter som henvises til fase 1 forsøg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706234 Alvorlige senfølger efter behandling for kræft i bryst, tyktarm og prostata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706262 Socioøkonomiske faktorer og comorbiditet hos patienter med malignt lymfom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706263 Langtidsoverlevere efter ovarie- og tubacancer – karakteristika og prognose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706267 Socioeconomic position and opportunistic screening with prostate-specific antigen in general practice in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706268 Undersøgelse af socioøkonomiske konsekvenser af erhvervet hjerneskade blandt 18-30 årige i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706282 Høje og lave niveauer af vitamin D og risiko for cancer: CopD studiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706355 Risiko for ny primær cancer og andre somatiske sygdomme hos voksne kræftoverlevere 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . .
706363 Air pollution, socio-economic status and childhood cancer in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706371 SICMUND: Survival and Incidence of second primary Cancers in Melanoma of the Uvea, a National Database study 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706406 Mortality among Danish patients with colon or rectum cancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706439 Infertilitet blandt kvindelige overlevere efter behandling for kræft i barndom, ungdom og tidlig voksenalder: et klinisk epidemiologisk kohortestudie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706440 Bilateral brystcancer og statiner 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
706444 Trafik, luftforurening og støj i forhold til cancer i den danske befolkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706537 Multisyge kræftpatienter – komorbiditet og polyfarmaci hos kræftpatienter. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706576 Risikoen for depression hos mænd med prostatakræft og deres partnere - et registerbaseret longitudinelt kohortestudie. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706793 Indflydelse af menopausal hormonbrug på sygdom og overlevelse blandt kvindelige deltagere i Kost, Kræft Helbred kohorten. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706814 Helbredseffekter af trafik, luftforurening og støj undersøgt i danske kohorter. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706837 Birth Characteristics and Survival from Childhood Cancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706838 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia - without Prescription Data 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706895 Effekt af almindelig anvendte lægemidler på prognosen efter kræft. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706936 Psykiske, sociale og somatiske senfølger hos patienter behandlet med kræft i bugspytkirtlen samt deres partnere. . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706978 Socio-economic consequences of having a child diagnosed with cancer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707066 BMI og risikoen for kræft og kræftforstadier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707200 Potential biological markers for risk stratification of prostate cancer screening . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707223 Risiko for kræft og andre helbredsmæssige konsekvenser efter fjernelse af æggestokkene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707239 Helbredseffekter af trafik, luftforurening, støj, grønne områder og nedsat hørelse undersøgt i den danske befolkning. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707359 Godartede tumorer i æggestokkene og risiko for kræft blandt kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707363 Langsigtede konsekvenser hos overlevere efter kræft i ungdom og ung voksenalder på uddannelse, job, indkomst of stiftelse af familie . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707366 Kost kræft og helbred – Næste generationer (KKH-NG): kohorteprofil, repræsentativitet og inter-generationelle sammenhænge mellem livsstil, metaboliske profiler og sygdomsmønstre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707383 How do family history, co-morbidity and socio-economic position predict participation in screening for colorectal cancer – A nationwide registry-based study . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
All 1233,1 1233,1 1197,9 1103,9 1103,9 1103,9 807,0 608,3 593,3 381,5 381,5 222,6 223,2 223,9 317,2 317,9 317,9 93,2 51,7 24,1 227,4 227,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 7. Dansk Arbejdsgiverforening
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
702450 Arbejdsmarkedsrapport 2006
702568 Specialkørsel vedrørende ledige 2007 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,0 10,4 10,4
702824 Mobilitet på det danske arbejdsmarked 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
702883 Familie- og arbejdsliv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
702981 Fleksjob og førtidspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . .
704537 Arbejdsmarkedsrapport 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
704885 Arbejdsmarkedsrapport 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
705822 Flere faglærte 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . .
706420 Voksen- og efteruddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
706564 Offentligt forsørgede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
706893 Arbejdsmarkedstilknytning og mobilitet gennem arbejdslivet for ufaglærte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
706969 Det er sundt at gå på arbejde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
707087 Erhvervsskolers performance i forhold til praktikpladser, frafald, beskæftigelse mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
All 11,6 11,6 11,6 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,4 11,4 11,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,0 9,3 9,3 . . . . . . . . . . .
702410 Økonomiske og demografiske analyser af boligmarkedet
702979 Energibesparelse i bygninger 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 7,9 8,2 8,2 . . . . . . . . . . .
703005 Tilflytning til yderområder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,1 5,1 . . . . . . . . . . .
703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 321,9 321,9 321,9 321,9 321,9 321,9 321,9 321,9 310,8 321,9 321,9 . . . . . . . . . . .
703683 SBI Tryghedsundersøgelse 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . . . . . . . . . . .
704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark . . . . . . . . . . . 489,3 489,5 491,5 519,1 520,1 538,3 600,0 663,9 656,8 839,6 839,7
704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer . . . . . . 427,6 427,6 427,6 . . 398,5 402,8 409,8 414,1 419,7 427,6 . . . 428,3 428,3
705785 Analyse af den boligsociale udvikling i Danmark og af udviklingen i 7 kvarrterløftområder 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 20,6 21,4 21,4 . . . . . . . . . . .
707297 Hverdagsliv på kredit. En analyse af kreditkultur og gæld blandt forskellige befolkningsgrupper i tre danske regioner . . . . . . 19,2 19,2 18,6 19,2 19,2 19,2 19,2 19,3 19,5 19,2 19,2 . . . . .
All 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7 813,5 813,5 800,2 385,6 385,6 907,0 911,5 920,6 952,8 959,1 985,1 600,0 663,9 656,8 1268,0 1268,1Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 9. Center for Registerforskning, Århus
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . .
702096 Socialt outcome af ADHD
702113 Record Linkage studies of suicide in later life 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 174,5 168,5 174,5 174,5 . . .
702713 Psykiatri og selvmord 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 193,7 200,6 200,6 . . .
702726 Psykiatri og selvmord II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . .
702752 Psykiatriprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
702753 PKU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703305 Risk factors for schizophrenia 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . .
703355 Tidlige risikofaktorers effekt for forekomst af psykiatrisk sygdom, alkoholdiagnose, kriminalitet og selvmord med IQ som mediator 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703908 Mental health effects of residential mobility during childhoo 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 . . .
703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . .
703913 Caesarean vs. vaginal deliver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703915 Long Range Phasin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 0,8 1,0 1,0 1,1 39,1 36,8 36,8 36,8 150,0 . . . . .
703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 . . . 336,0 336,0 336,0 336,0 324,4
703933 Prescription drug use and suicide related events 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703934 Psychiatric disorders and use of medication 94,0 94,0 94,0 94,0 97,2 98,1 98,2 98,2 98,2 . . . . .
703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” 1,6 1,6 1,6 1,6 7,9 10,2 10,2 10,3 10,4 . . . . .
703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703952 Parental Exposures to Occupational Asthmagens and Risk of Autism Spectrum Disorders 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 22,4 23,2 23,2 . . .
703960 Er misbrug risikofaktor for udvikling af psykisk sygdo . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703986 Miljømæssige eksponeringer og kroniske sygdomm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
704608 Parental Asthma, Asthma treatment and Exposure to Occupational Asthmagens and Risk of ASD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
704919 Ethnic incongruity: individual and area-based associations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
705102 Cancer Incidence, Cancer severity and Cancer Mortality rates in Persons with Severe Mental Ilness 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
705873 Luftkvalitet og helbred 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
705958 Environmental exposures and human health 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 . . . . .
705974 Analyser af negativ social arv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
705987 Ulykker og dødelighed hos personer med epilepsi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
706006 Maternal illness and medication use during pregnancy and offspring adverse health outcomes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
706200 Undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
706391 Acute cardiovascular events in COPD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
706413 Infections and Epilepsy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
706741 HOPE Healthy Mothers: Improving Outcomes for women with Postpartum Depression . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707060 Big data, environment and health related outcomes . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707257 Environmental exposures and human health 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707273 Opfølgningsstudie af børn henvist på mistanke om en autisme spektrum forstyrrelse i førskolealderen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707293 Genetic and environmental causes of schizophrenia, bipolar disorder, depression, ADHD, autism and anorexia – iPSYCH Usecase (P.O.C) 0,0 0,0 216,8 426,6 430,4 431,2 420,7 421,2 425,0 . . . . .
707334 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom og medicinsk behandling – comorbiditet med epilepsi . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707335 GxE study on periconceptional folic acid supplementation and offspring risk of autism and ADHD . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707337 The cost of treated mental disorders: A record-linkage study based on Danish registers . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707369 Psychiatric diagnoses, health and socioeconomic outcomes for refugees/migrants treated for torture and war trauma and their families as compared to the general population in Denmark. . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
707392 Individual and neighbourhood indicators of mental health . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . .
All 867,7 868,6 1085,6 1295,4 1346,7 1348,6 1002,1 1002,7 1106,1 764,6 764,6 336,0 336,0 324,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 10. Finansministeriet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . . . . 0,2 0,2 . . . . . . . . . . .
704418 Analyse af detailhandelsdata
704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 . . . . . . . . . . .
704655 Konkurrence, regulering og produktivitet . . . . . . . . . . . 478,4 478,5 478,3 478,3 478,3 478,3 478,3 478,4 461,9 478,3 478,3
706244 Kortlægning og analyse af befordringsordningen 163,2 163,2 163,2 . . . 163,2 163,2 157,5 163,2 163,2 . . . 163,2 163,2 163,2 . . . . .
All 167,9 167,9 167,9 4,7 4,7 4,7 167,9 167,9 162,1 168,1 168,1 478,4 478,5 478,3 641,5 641,5 641,5 478,3 478,4 461,9 478,3 478,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
apr maj jun jul aug sep jan feb mar nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 103,4 109,9 106,2 106,6 107,2 107,2
706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder
All 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 103,4 109,9 106,2 106,6 107,2 107,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 127,5 132,1 132,1 . . . . . . . . . . .
702103 ASUSI
702478 Erhverv og cancer 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,9 7,9 . . . . . . . . . . .
702669 Brystkræftscreening . . . 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 28,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 . . . . . . . .
702968 Socio-demographic determinants of participation in cervix screening 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 65,7 68,1 68,1 . . . . . . . . . . .
703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 233,2 233,2 233,2 233,2 233,2 233,2 233,2 233,2 225,2 233,2 233,2 . . . . . . . . . . .
703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 41,0 42,5 42,5 . . . . . . . . . . .
703752 CERVICAL CANCER The relationship between low immune status and risk of cervical cancer 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 238,6 . . . . . . . . . . .
704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. . . . . . . . . . . . 332,7 334,3 335,6 335,6 335,9 338,4 338,4 338,7 334,2 356,9 357,2
705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study . . . . . . . . . . . 526,7 619,4 683,9 761,0 771,5 777,9 816,9 820,0 811,6 791,1 808,7
705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6
706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark . . . . . . . . . . . 17,7 18,8 18,9 19,0 19,3 19,8 20,0 20,0 19,6 20,9 20,9
706390 Screening for livmoderhalskræft af kvinder tilbudt HPV-vaccination sammenlignet med ikke HPV-vaccinerede kvinder . . . . . . . . . . . 23,0 23,6 23,6 23,7 24,1 25,4 25,7 25,9 24,9 27,1 27,4
706960 Kohorte og registerbaseret analyse af risikofaktorer for udvikling af psykiske lidelser migræne og neurodegenerative lidelser . . . . . . . . . . . 3,6 5,0 5,2 5,5 5,5 5,6 5,6 5,9 5,7 5,9 5,9
707131 Celleforandringer på livmoderhalsen og brug af hormonspiral . . . . . . . . . . . 5,3 5,3 6,0 8,0 9,5 11,8 11,9 12,3 11,9 12,3 12,3
707306 Regression potential of Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 in Denmark 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . . 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8
All 722,6 722,6 722,6 751,7 751,7 751,7 751,7 751,7 734,0 751,7 751,7 938,8 1036,1 1103,0 1153,4 1166,9 1180,2 1219,8 1224,1 1209,2 1215,5 1233,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . 2,9 2,9 2,8 . . 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 . . . 2,9 2,9
702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker
702692 Nordisk projekt om social ulighed i børnedødelighed 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 120,7 124,6 124,6 . . . . . . . . . . .
703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,0 26,9 26,9 . . . . . . . . . . .
703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 66,6 68,9 68,9 . . . . . . . . . . .
703408 Social ulighed i cystisk fibrose 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . .
703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom . . . . . . . . . . . 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 31,4 32,5 32,5
703588 DanCHASE . . . . . . . . . . . 709,1 734,4 736,2 736,0 737,2 735,6 729,7 730,5 705,3 730,4 730,4
704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704940 Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705052 Dansk DYNAMO-HIA model (FSD001) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705107 Danish Child Health and Medicine Use . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 109,8 109,8 0,0 . . . . . . . .
705844 Konstruktion af et multimorbiditetsindeks 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
705845 Somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705884 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
705935 Sex differences in health and mortality 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,3 2,4 2,4 . . . . . . . . . . . . .
705953 Karakteristika af nonresponders ved 1 års follow up om livskvalitet efter deltagelse i et randomiseret klinisk multicenterforsøg (TRISS) på danske septiske patienter (FSD014) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
705972 MEMORIA: Work stressors, Perceived stress, Psychological stress and Dementia (FSD011) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
705998 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood_LMDB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706066 Effekten af multimorbiditet og social ulighed på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt patienter med kronisk sygdom (FSE002b) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706122 Consequences of the Danish national colorectal cancer screening programme (FSE013) . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706123 Adverse social histories and early signs of aging. CAMB-043 (FSE0006) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706158 Analyser af dødelighedsudviklingen i forskellige befolkningsgrupper (FSD017) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706173 Social, etnisk og geografisk ulighed i ældres forbrug af sundhedsydelser i Danmark (FSE012) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
706369 Social relations, the use of healthcare services and a group-based nursing home intervention among elderly in Denmark (FSD016) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706370 Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet og etniske forskelle i kejsersnitshyppighed (FSD025) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706373 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred (FSD023) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706407 Beskæftigelses- og helbredseffekter af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension (FSD022) 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 . . . . . . . . . . . . .
706411 Betydningen af livskvalitet for sygdom og tidlig død - CAMB052 (FSD021) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706416 The Modifying Effect of Fatigue on the Impact of Inflammatory Cytokines on New Onset Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Depression – CAMB054 (FSD007) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706465 Ulighed i indkomst over livsforløb og helbred (FSD020) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706478 Psykosociale konsekvenser af svarmetode ved mistænkt lungekræft (FSD027) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706484 MEMORIA II: Does stress reactivity in midlife increase the risk of dementia in old age? (FSD029) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706485 Social inequality in Oral Health – The Role of Health Behavior (FSD024) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
706497 Ændringer i ordinationspraksis hos patienter med subklinisk/klinisk hypothyreose (FSD028) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706528 Childhood adversities and the risk of type 1 diabetes, premenopausal breast cancer and mortality in young adulthood (FSD026) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 . . . . . . . . . . . . .
706535 Hvad betyder social position, sociale relationer og psykisk velbefindende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
706551 REGLINK-SHAREDK - registerkobling til SHARE-kohorte (FSD031) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706599 DANAC II (FSD030) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706648 Antidepressant, anxiolytic and sleep medication treatment, morbidity and mortality among social workers in Finland, Sweden and Denmark. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706666 The BOND Study: Birth with Oxytocin and Normal/ Abnormal socioemotional Development 13,3 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 . . . . . . . . . . . . .
706686 Gravide kvinders fysiske og psykiske velbefindende – en forløbs undersøgelse om gravide kvinder i almen praksis. (FSD035) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706828 B-type natriuretic peptide (BNP) hos patienter fra almen praksis mistænkt for hjerteinsufficiens – Association til død 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706840 Etnicitet og sociale forhold for gestationel diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707054 DANlinkCAT (FSD038). 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707057 Impact of Exposure to Air Pollution on Asthma: a Multi-Exposure Assessment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707149 Analysis of comorbidity and causes of death among individuals with psychiatric disease in Denmark - a preliminary study for the Phy-psy-Trial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707167 Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707168 Childhood adversities and the risk of respiratory disorders (asthma and COPD), cardiovascular disease and premenopausal breast cancer in young adulthood 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
707199 MAMAACT - An intervention study promoting equality in reproductive health in Denmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707276 Equity and the socioeconomic impact of disease management programs in Denmark (EQUIP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707300 Iron load and its association with mortality and morbidity. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707301 Intergenerational perspectives on social inequality in morbidities among older Danish adults. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707313 Sociale relationers betydning for børns sundhed . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707318 Sociale og helbredsrelaterede langtidskonsekvenser af for tidlig fødsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707350 Danish Longitudinal Study on Work, Unemployment and Health (DALWUH). FSE049 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707372 Alkohol misbrug, depression og demens i et livsforløb. Et metode studie som integrerer hypothese og datadrevne metoder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707594 Vitamin K-antagonist (VKA) og lægemiddelinteraktioner . . . . . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707652 CAMB bortfald - CAMB053 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
All 277,8 274,2 274,2 274,3 274,3 274,3 278,5 279,6 271,9 221,3 221,3 854,4 879,6 771,7 771,5 772,6 771,1 762,2 763,0 736,7 765,8 765,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 15. Epidemiologisk Forskning
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 225,6 217,8 225,6 225,6 . . . . . . . . . . .
701985 Etablering af SØ-CPR
702526 Digitalis medicinering og risiko for endocrin-relaterede cancersygdomme 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 10,7 11,1 11,1 . . . . . . . . . . .
702666 Kan højt indtag af docosahexaensyre i graviditeten beskytte imod fødselsdepression? 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 9,8 10,1 10,1 . . . . . . . . . . .
702685 The Danish Childehood Vaccination Programme 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 . . . . . . . . . . .
702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy . . . 642,8 642,8 642,8 . . . . . 642,2 642,7 642,8 . . . 642,8 642,8 620,7 650,3 650,3
702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,5 11,9 11,9 . . . . . . . . . . .
702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 551,2 532,2 551,1 551,1 . . . . . . . . . . .
702865 Er der øget risiko for udvikling af brystkræft ved anvendelse af antipsykotika? 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,0 23,8 23,8 . . . . . . . . . . .
702885 Livtidsfaktorer og atopisk sygdom 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 . . . . . . . . . . .
702923 Sammenhæng mellem almen praksis, patienterne og forbruget af ydelser i sundhedsvæsenet 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,3 5,4 5,4 . . . . . . . . . . .
702954 Effekter af børnevacciner 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 . . . . . . . . . . .
703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling . . . . . . . . . . . 104,9 108,4 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 105,3 109,0 109,0
703046 Astma som risikofaktor for udvikling af lungemetastaser ved brystkræft 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . .
703048 Antihelminthica/parasitinfektion og risiko for kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 16,8 17,4 17,4 . . . . . . . . . . .
703097 Influential factors and residual consequenses of MMR vaccination patterns in Denmark: How can this data influence current vaccination policy? 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 . . . . . . . . . . .
703245 ANTIBIOTIC USE AND RISK OF CANCER 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 56,3 58,3 58,3 . . . . . . . . . . .
703470 Herpes zoster and the risk of cerebral insult and other vascular disorders 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 29,3 30,3 30,3 . . . . . . . . . . .
703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression . . . . . . . . . . . 177,4 178,8 187,6 187,7 187,7 188,6 194,4 198,9 233,9 276,5 275,7
704062 Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
704199 Børnevaccinationer i Danmark 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,3 5,5 5,5 . . . . . . . . . . .
704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 . . . . . . . . . . .
704298 The effect of renin angiotensin system antagonists and beta-blockers on mortality in patients with heart failure 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,6 8,9 8,9 . . . . . . . . . . .
704938 Dødelighed, kirurgiske og kognitive udfald hos patienter født med hydrocephalus 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 . . . 56,0 56,0 . . . . . . 56,0 56,0 54,1 . .
704958 Unemployment, Job Search and Mental Health 1432,9 1432,9 1432,9 1432,9 1432,9 1432,9 . . . . . . . . . . . 1432,9 1432,9 1383,5 1433,7 1433,7
705096 Undersøgelser af risikoen for Clostridium difficile infektion bland voksne patienter som behandles med antibiotika og proton pumps inhibitorer 2,6 2,6 2,6 . . . . . . 2,3 2,3 . . . 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 . .
705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark . . . . . . . . . . . 300,2 300,1 300,8 290,7 263,2 262,8 262,8 262,8 253,8 263,1 263,1
705878 Mellemøresygdomme og drænanlæggelse samt association til ADHD 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 . . . 2,6 2,6 . . . . . . 2,6 2,6 2,5 . .
706117 Reproductive history and subsequent morbidity . . . . . . . . . . . 545,3 546,0 546,3 961,6 1107,4 1376,3 1376,3 1376,3 1330,2 1356,0 1356,0
706206 Infektionsindlæggelser blandt danske børn: Udvikling, kønsforskelle og risikofaktorer . . . 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 67,4 69,8 69,8 69,1 69,1 69,7 . . . . . . . .
706309 Evaluation of the Overall Health Effects of Childhood Vaccines in the Nordic Countries . . . . . . . . . . . 106,8 124,0 160,8 156,5 155,8 158,3 168,4 176,2 169,0 181,1 181,1
706432 Lægemiddelbehandling mod leddegigt og risiko for interaktioner og alvorlige bivirkninger: registerbaserede studier i Danmark 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 28,5 29,5 29,5 . . . . . . . . . . .
706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study . . . . . . . . . . . 462,3 493,2 488,8 513,4 626,5 629,0 649,9 727,6 836,2 1052,1 1052,1
706568 Allergi og astma og komorbiditet . . . . . . . . . . . 692,5 699,5 697,3 724,0 787,9 823,5 823,5 823,5 792,5 803,3 803,3
706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed . . . . . . . . . . . 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 114,2 115,7 115,7 111,7 115,7 115,7
706913 Current drug safety concerns in children with chronic autoimmune diseases . . . . . . . . . . . 1,8 2,5 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 4,0 4,6 52,8 58,6
707162 Forekomst, Risikofaktorer og Komplikationer for Rabdomyolyse og Statiners rolle i sygdomsudvikling . . . . . . . . . . . 845,3 855,2 903,6 913,4 933,4 995,3 1006,1 1036,4 1150,5 1262,1 1263,7
All 2493,0 2493,0 2493,0 3203,1 3203,1 3203,1 1068,7 1068,7 1031,9 1129,4 1129,4 4056,1 4127,7 4217,9 3969,9 4284,5 4662,5 6845,9 6967,3 7050,7 7555,7 7562,3Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 . . . . . . . . . . . 1,7 1,7
702405 Metropolit-projektet
702467 Impact of social factors in the treatment of patients with colorectal cancer 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 . . . . . . . . . . .
702475 Forbyggelse i kommunerne . . . . . . 1046,1 1046,1 1010,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 1046,1 . . . . .
702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 120,6 120,6 120,6 . . . . . . 122,5 122,5 . . . 122,4 122,5 122,5 122,5 122,5 118,2 . .
702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår . . . . . . . . . . . 33,0 33,3 33,7 33,9 34,1 34,1 34,2 34,3 33,1 34,4 34,4
702827 Faktorer for deltagelse i kolo-rektal cancerscreening 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,7 4,9 4,9 . . . . . . . . . . .
702855 Inter99 . . . 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 48,0 . . 50,4 50,8 50,1 . . . . . . 49,7 49,7
702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 . . . . . . . . . . .
702899 Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
702934 Allergi i befolkningen - udvikling i forekomst og studier af gen-miljø interaktion 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . .
702985 Social position og prognosen efter hysterektomi 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 . . . . . . . . . . .
703230 Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . .
703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom . . . . . . . . . . . 308,4 308,4 308,4 308,4 308,4 308,4 308,4 308,4 297,8 308,4 308,4
703589 Mennesker med kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 176,9 176,9 176,9 176,9 176,9 176,9 176,9 176,9 170,8 176,8 176,8 . . . . . . . . . . .
704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 . . . . . . . . . . .
704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 . . . . . . . . . . .
704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . .
706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments 222,4 225,8 229,7 . . . . . . . . . . . 233,8 233,8 233,8 233,8 233,8 225,8 235,9 237,3
706030 Sundheds- og omsorgsydelser til borgerne i kommunerne i Region Hovedstaden 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,2 13,7 13,7 . . . . . . . . . . .
706212 FCFS Projektdatabase . . . . . . . . . . . 565,3 153,6 242,1 559,3 313,9 157,0 250,8 581,3 181,3 995,9 1007,4
706269 Socioøkonomisk position i relation til cancer stadie, behandling og overlevelse blandt patienter med Malignt melanom i Danmark. 0,6 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 1,0 1,0 . . . . . . . . . . .
706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences . . . . . . . . . . . 105,3 29,8 45,9 181,0 151,3 125,5 177,4 372,2 126,3 1288,1 1298,4
706376 To be or not to be (at the diabetes outpatient clinic) . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
706386 Klinisk kvalitet ved behandling af forløbsprogramssygdomme (Diabetes, KOL og hjertekarsygdom) 15,6 4,1 6,4 14,8 8,3 3,8 5,7 12,9 3,9 27,6 27,6 . . . . . . . . . . .
706558 Sundhedsprofilen . . . . . . . . . . . 83,6 22,8 40,3 93,8 52,3 27,2 44,1 99,4 30,5 216,3 211,8
706728 Medicinsk gigtbehandling og risiko for lungesygdomme hos leddegigtpatienter . . . . . . 2,1 4,7 1,4 9,9 9,9 5,6 1,5 2,3 5,4 3,0 1,4 . . . . .
706729 Vagotomi og udvikling i sygelighed og dødelighed i den danske befolkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study . . . . . . . . . . . 0,9 0,3 0,5 1,2 0,7 0,3 0,5 1,0 0,3 2,2 2,2
706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases . . . . . . . . . . . 9,6 2,5 3,9 9,1 5,1 2,3 3,5 7,9 2,4 17,1 17,2
706847 Ændringer i støtte til en slutdato for rygning og øgede tobaksafgifter fra 2013 til 2017 i Region Hovedstaden 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 . . . . . . . . . . . 0,1 0,3 0,1 0,6 0,6
706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen . . . . . . . . . . . 1,2 0,3 0,5 1,1 0,6 0,3 0,4 1,0 0,3 2,2 2,3
706877 Byrden af allergiske sygdomme . . . . . . . . . . . 162,3 42,7 66,9 154,3 86,6 40,2 60,3 136,1 41,7 287,8 287,8
706878 Thyroideafunktion og risiko for morbiditet og mortalitet. . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 . .
706881 Post-commotionelt syndrom - hyppighed og risikofaktorer . . . 76,6 42,7 19,6 29,4 66,4 20,3 142,2 142,2 80,6 21,1 33,2 . . . . . . . .
706888 Course of illness and outcome in schizophrenia: A register-based follow-up study of the impact of clinical and neurobiological markers on societal outcome measures 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . 0,1 0,1
706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. 10,3 2,7 4,3 9,8 5,5 2,5 3,8 8,5 2,6 . . . . . . . . . . . 18,3 18,3
706968 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 1. . . . . . . . . . . . 29,9 7,8 12,3 28,4 15,8 7,3 10,9 24,6 8,9 68,7 68,7
706974 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 2. 5,5 1,4 2,3 5,2 2,9 1,3 2,0 4,5 1,4 9,7 9,7 . . . . . . . . . . .
707029 Aktiv Patientstøtte – udvikling 19,8 5,2 8,1 . . . . . . . . . . . 18,1 9,9 4,8 7,6 27,4 10,5 55,3 55,3
707082 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases. . . . . . . . . . . . 19,8 22,0 22,1 22,2 22,8 22,9 23,0 23,7 23,3 24,4 24,4
707231 Ensomhed og søvnproblemer . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
707339 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and microscopic colitis . . . . . . . . . . . 0,0 10,5 76,1 391,7 217,2 89,4 134,2 316,9 97,8 685,2 685,6
707343 Aktiv patientstøtte – hele Danmark . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3
707385 RESULT, Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde . . . . . . . . . 0,0 0,0 . . . . . . 0,0 0,0 0,0 . .
707487 Hormon substitution og depression . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 16,4 37,7 97,7 48,6 353,3 353,5
707504 Kropsstørrelse gennem livet og sundhed . . . . . 0,0 . . . . . . . . . . . 5,5 3,7 1,2 8,5 8,5
707585 Aktiv patientstøtte – udebliver analyse . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,9
707598 Risk factors for developing Charcot foot and the consequences of the disease . . . . . . . . . 14,6 14,6 . . . . . 0,0 3,0 6,8 2,1 . .
707600 Effekt og sikkerhed af forebyggende blodfortyndende behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,4 1,0 7,2 7,2
707664 Reduktion af stillesiddende adfærd hos personer med leddegigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,4 18,5
707687 Biodiversity and risk of chronic inflammatory diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,6 19,2 29,9
707727 A cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 7,3 35,2
All 616,3 581,2 593,0 378,3 330,7 298,4 1360,3 1414,5 1302,0 1593,3 1593,3 2502,3 1753,5 1984,5 3210,3 2629,6 2239,9 1458,1 2399,7 1251,8 4707,0 4765,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep
GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics
701846 Hierarchies within Firms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701891 Risiko ved jobskift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702052 Internationalisering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
702712 Productivity in Danish Manufacturing and International Trade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 19. CIM, Århus
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
701894 Energy, Effort and Equal Pay
701972 The Male Marital Wage Premium in Denmark 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2
All 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . 138,6 138,6 133,8 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 . . . . .
701904 HK's medlemsspejl
706542 Danske lønmodtageres jobkvalitet 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,0 10,4 10,4 . . . . . . . . . . .
707442 Arbejdsmarkedsudvikling . . . . . . . . . . . . 60,6 60,6 63,3 65,7 32,7 27,6 27,6 26,6 27,6 27,6
All 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 149,0 149,0 143,9 149,0 149,0 138,6 199,2 199,2 201,9 204,3 171,3 27,6 27,6 26,6 27,6 27,6Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 22. Center for Anvendt Mikroøkonometri
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,2 8,5 8,5
700714 Beskæftigelse og løn
All 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,2 8,5 8,5Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,2 18,8 18,8 18,9 18,9 18,9 . . . . . . . .
701829 Skoleeleveres faglige færdigheder
702736 Børn i Århus Kommune 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . .
702992 Folkeskolen som skaber af social kapital . . . . . . . . . . . 449,9 429,2 460,1 532,4 579,8 631,4 620,3 632,5 610,6 668,1 668,5
703243 Multi-level analyse af forskelle i indvandreres og flygtninges beskæftigelsessituation 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,4 4,6 4,6 . . . . . . . . . . .
703697 Kortlægning af Social- og Velfærdsforskning i Danmark 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703759 Sammenhængen mellem gymnasiernes ressourcer og resultater 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 . . . . . . . . . . .
703819 Betydningen af forældres tidsforbrug for børnenes skolepræstationer 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 . . . . . . . . . . .
703821 Lokal stemmeadfærd ved kommunalvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
703881 Evaluering af forsøg med Heldagsskoler 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 . . . . . . . . . . .
703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dett 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . .
704143 Fødselsvægt og sociale holdninger 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 . . . . . . . . . . .
704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter . . . . . . . . . . . 1807,0 1829,4 1833,5 1835,6 1835,6 1835,6 1835,6 1840,4 1780,6 1883,4 1885,9
704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE . . . 519,4 519,4 519,4 . . . . . 506,5 506,5 509,6 . . . 521,9 522,5 505,7 528,3 528,1
704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 . . . . . . . . . . .
704512 Elevinddragelse . . . 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . . . . . .
704680 Voting in times of Economic Crisis: Valgundersøgelsen 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . 0,0 0,0
704883 PERSOS: Perceptions of Social Stratification and Voting 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 . . . . . . . . . . . 0,4 0,4
704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring . . . . . . . . . . . 109,7 109,7 109,7 110,4 110,8 110,8 110,8 110,8 106,9 110,8 110,8
705838 Collaboration in Research . . . . . . . . . . . 70,2 70,2 70,2 70,2 71,9 73,3 78,4 78,4 75,7 69,2 69,2
705887 Kriterier for statsborgerskab . . . . . . . . . 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9 . .
706247 Pjece-projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706350 Økonomiske ressourcers betydning for danske skoleelevers performance 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 . . . . . . . . . . .
707063 Konsekvenserne af mediedækning og beskæftigelsesreformer for arbejdsløses psykiske helbred . . . . . . 136,3 136,3 131,6 136,3 136,3 169,3 169,3 154,3 132,9 134,6 135,9 . . . . .
707212 Velbefindende og samfundsengagement mellem unge voksne med og uden indvandrerbaggrund . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
707395 Neighborhood Characteristics . . . 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,4 14,9 14,9 13,9 13,9 14,7 . . . . . . . .
707569 The Effects of Danish Citizenship on Immigrant Integration in Denmark . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 3,5 5,9 5,9 5,7 6,2 6,2
707606 Konsekvenser af brugerbetaling for indvandreres helbred og brug af offentlige ydelser . . . . . . . . . 8,6 8,6 . . . . . . 4,4 7,3 8,3 . .
707739 Why are some groups more violent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,7 124,7
All 34,8 34,8 34,8 589,8 589,8 589,8 206,7 206,7 200,4 219,8 219,8 3152,3 3154,0 3177,7 2686,6 2737,7 2795,6 3182,4 3203,0 3098,4 3391,0 3393,8Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
702064 Stress hos gravide og barnets helbred
705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 55,5 57,4 57,4
706647 Morbidities and Mortality in Men and Women with Rheumatoid Arthritis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
All 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 55,5 57,4 57,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 26. ATP
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 362,1 375,0 375,0 . . . . . . . . . . .
702424 Den erhvervsaktive befolknings indbetalinger til supplerende pensionsordninger
702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,6 5,6 . . . . . . . . . . .
702933 Voksenelever i gang med en EUD-uddannelse og deres uddannelse før EUD-uddannelsen. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
702945 Frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . . . . . . . . .
703217 Analyse af oprindelsesland for de elever, som arbejdsgiverne har modtaget præmie for hos AER. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd . . . . . . . . . . . 3556,1 3473,3 3504,0 3590,5 3748,9 3765,3 3950,0 3673,8 3423,1 4225,8 4228,4
All 380,8 380,8 380,8 380,8 380,8 380,8 380,8 380,8 367,7 380,8 380,8 3556,1 3473,3 3504,0 3590,5 3748,9 3765,3 3950,0 3673,8 3423,1 4225,8 4228,4Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 27. Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg
  Ikke aktiv
Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
703303 Børn og unges anvendelse af smertestillende medicin i Nordjyllands Amt
All 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL . . . . . . . . . . . 713,6 1182,4 1182,5 1180,9 1184,2 1182,4 1185,9 1187,6 1144,6 1213,8 1213,9
702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser
702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 68,8 71,3 71,3 . . . . . . . . . . .
702598 Nyuddannede SOSU'ers frafald fra ældreplejen 1,3 1,3 1,3 . . . 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 . . . 1,3 1,3 1,3 . . . . .
702807 ATIS/VOV 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 179,3 173,1 179,3 179,3 . . . . . . . . . . .
702819 Arbejdsmiljø og medicinforbrug 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 . . . . . . . . . . .
703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør . . . . . . 26,1 26,1 25,2 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 . . . . .
703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) . . . . . . . . . . . 10,7 10,7 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,5 10,9 11,0
703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 376,5 376,5 376,5 376,7 376,5 376,5 376,5 376,5 363,7 369,5 369,5 . . . . . . . . . . .
703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 439,9 455,6 455,6 . . . . . . . . . . .
703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . .
703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion . . . . . . . . . . . 26,8 26,8 26,8 26,8 26,9 26,9 26,9 26,9 26,0 27,0 27,0
703471 Registerbaseret beskrivelse af behandlede på rehabiliteringscentre 1994-2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . .
703473 Thyroideasygdomme og arbejdsevne 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7 6,9 6,9 . . . . . . . . . . .
703570 Konsekvenser af funktionelle lidelser 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 37,3 38,6 38,6 . . . . . . . . . . .
703571 Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 . . . . . . . . . . .
703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt . . . 64,9 64,9 64,9 . . . 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 . . . 64,9 64,9 62,6 . .
703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) . . . 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 40,9 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 . . . . . . . .
704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU . . . . . . . . . 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,4 . .
704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) . . . . . . . . . . . 91,1 92,4 92,8 93,1 93,1 93,2 93,4 93,5 90,8 94,1 93,2
704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 . . . . . . . . . . .
704481 Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) 264,9 265,7 265,8 265,8 265,8 265,8 265,8 265,8 265,8 265,8 265,8 . . . . . . . . . . .
704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 . . . 1,7 1,7 . . . . . . 1,7 1,7 1,7 . .
704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 . . . . . . . . . . . 1062,7 1072,6 1079,0 1087,1 1130,3 1146,2 1152,2 1157,7 1175,8 1274,2 1310,2
705035 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 . . . . . . . . . . .
705044 Dansk Psykosocialt Spørgeskema 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . 0,1 0,1
705056 Sygefraværet i Danmark . . . . . . . . . . . 173,4 184,9 196,5 269,9 280,3 282,3 283,4 283,4 273,6 283,4 283,4
705743 AMI/Sygelighed og erhverv 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 154,4 159,9 159,9 . . . . . . . . . . .
705942 Anmeldelse af arbejdsskader og sygefravær/arbejdsmarkedsstatus 224,9 224,9 224,9 225,0 224,9 224,9 224,9 224,9 217,2 224,4 224,4 . . . . . . . . . . .
705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere . . . . . . . . . . . 533,3 547,9 561,5 573,5 627,0 732,3 741,2 744,3 724,6 757,3 757,5
706214 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet - en registerbaseret follow-up undersøgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . .
706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær . . . . . . . . . . . 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 71,7 74,3 74,3
706357 Opregningsprojekt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 . . . . . . . . . . .
706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) . . . . . . . . . . . 673,8 701,3 722,2 811,3 835,7 845,1 848,1 848,1 835,9 916,7 916,7
706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) . . . . . . . . . . . 51,1 51,2 51,3 51,3 51,3 51,7 51,7 51,7 49,9 51,8 52,0
706885 Smerter, sygefravær, mentale helbredsproblemer og medicinforbrug blandt erhvervsaktive i Danmark . . . 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 . . . . . . . .
706986 Påvirker Pioner-interventionen medarbejdernes helbred? . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
707259 SeniorArbejdsLiv (SAL) . . . . . . . . . . . 10,9 17,8 20,7 22,9 22,9 25,1 26,4 27,3 26,7 30,3 30,5
707473 Analyse af indkomst og arbejdsmiljø. . . . . . . . . . 9,5 9,5 . . . 5,5 9,3 9,5 9,5 9,5 9,2 . .
707560 Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen . . . . . 0,4 . . . . . . . . . . . 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7
707718 Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 45,4 385,0
All 1786,6 1787,4 1787,4 1894,7 1894,4 1894,8 1855,2 1855,2 1800,7 1939,5 1939,5 3572,2 4112,8 4169,0 4251,1 4389,9 4523,6 4587,0 4598,5 4520,2 4780,2 5155,7Diskforbrug opgjort ultimo december 2019 - fordelt på projekt og måned

Institution 29. Ældresagen
  Ikke aktiv Aktiv
Måned Måned
jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec
GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB
Projekt PROJEKT_TITEL 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 37,1 38,4 38,4 . . . . . . . . . . .
701913 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid