dk.dst 9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8da 9 CodeList urn:ddi:dk.dst:9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8da:9 dk.dst 9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8da 9 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2021-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2021-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:ContactPerson {"da":"RKR","en":"RKR"} cm:IsCurrent True cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:a11483d0-7df8-41c4-b945-f7b7f16d47a8:7 DSTLM01\rkr LANDE_ISO_NUM_V1_2021 LANDE_ISO_NUM_V1_2021 Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Countries (ISO 3166) numeric, v1:2021 [ISO 3166](https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html) er en international standard for landekoder og subnationale inddelinger. Formålet med ISO 3166 er at definere internationalt anerkendte koder af bogstaver og/eller tal, som kan anvendes til at referere til lande og subnationale områder. Standarden definerer dog ikke landenavne - denne information stammer fra FN. [ISO 3166](https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html) is the International Standard for country codes and codes for their subdivisions. The purpose of ISO 3166 is to define internationally recognised codes of letters and/or numbers that we can use when we refer to countries and subdivisions. However, it does not define the names of countries – this information comes from the United Nations. LANDE_ISO_NUM LANDE_ISO_NUM Nominal urn:ddi:dk.dst:ae0c975f-5ca3-48b3-9597-5fbf359b9af0:9 dk.dst ae0c975f-5ca3-48b3-9597-5fbf359b9af0 9 dk.dst dd7e3dec-dc8a-4751-a119-3389ebfce7d3 2 Category 004 urn:ddi:dk.dst:6059b317-bc6c-4c13-b6e0-788f9856937c:9 dk.dst 6059b317-bc6c-4c13-b6e0-788f9856937c 9 dk.dst 1d9f6941-9b8f-4be5-9de9-0aa16c224b2d 2 Category 008 urn:ddi:dk.dst:ca4ec5d8-9af5-4006-ac6c-d5e0ad83d903:9 dk.dst ca4ec5d8-9af5-4006-ac6c-d5e0ad83d903 9 dk.dst 17f4eba0-0fe8-41b7-9e0c-e0c1d6d9b563 2 Category 012 urn:ddi:dk.dst:3435e736-5e45-497f-8e78-eab286b358b4:9 dk.dst 3435e736-5e45-497f-8e78-eab286b358b4 9 dk.dst cab6b9ad-b152-4f9e-ab0f-14b0a46d8f5a 2 Category 016 urn:ddi:dk.dst:26ebbb20-9e2d-4819-9f1a-23175f88c376:9 dk.dst 26ebbb20-9e2d-4819-9f1a-23175f88c376 9 dk.dst 25a38cd7-1af0-49b2-bbfd-7fb63ecaec52 2 Category 850 urn:ddi:dk.dst:59dd2156-1b57-4ac4-868a-39348a13fbf7:9 dk.dst 59dd2156-1b57-4ac4-868a-39348a13fbf7 9 dk.dst 382b4995-b66b-4a01-8261-819d97b7eea6 2 Category 020 urn:ddi:dk.dst:b45c048d-7c2a-44aa-b34b-99f98c9b0038:9 dk.dst b45c048d-7c2a-44aa-b34b-99f98c9b0038 9 dk.dst d3536283-20d8-4b3a-8e17-c24a34a267d5 2 Category 024 urn:ddi:dk.dst:e91d0ad0-5c5b-42c9-892a-09065594bd70:9 dk.dst e91d0ad0-5c5b-42c9-892a-09065594bd70 9 dk.dst 09306f53-2c1a-4f7e-832a-c37e4c7452ee 2 Category 660 urn:ddi:dk.dst:19f6f62a-df7a-49e0-90b3-d5f59f8d0a17:9 dk.dst 19f6f62a-df7a-49e0-90b3-d5f59f8d0a17 9 dk.dst 2406a708-944d-43bb-84e9-ff7874f576d1 2 Category 010 urn:ddi:dk.dst:09cdda36-6603-4712-b46a-7df5da360ff2:9 dk.dst 09cdda36-6603-4712-b46a-7df5da360ff2 9 dk.dst aba179b2-26fe-40ac-8040-3b850d045269 2 Category 028 urn:ddi:dk.dst:0436770d-f237-49e0-94b2-c64364ccacee:9 dk.dst 0436770d-f237-49e0-94b2-c64364ccacee 9 dk.dst c7527e9a-b2b4-4828-9fdb-9b56767a38f4 2 Category 032 urn:ddi:dk.dst:a63d934d-b329-408a-8426-23a31485b2b2:9 dk.dst a63d934d-b329-408a-8426-23a31485b2b2 9 dk.dst cd39b5f4-118d-437f-a829-b88811dee731 2 Category 051 urn:ddi:dk.dst:384b1934-2246-4c99-b57a-bd58eb7e0b56:9 dk.dst 384b1934-2246-4c99-b57a-bd58eb7e0b56 9 dk.dst 40e416b7-a8b3-4487-b4fe-d05a2173162a 2 Category 533 urn:ddi:dk.dst:785476cb-aa84-441e-96e2-8c6b944ea33f:9 dk.dst 785476cb-aa84-441e-96e2-8c6b944ea33f 9 dk.dst 14e45974-5ed7-42cf-bf98-fd032ed63cb8 2 Category 031 urn:ddi:dk.dst:5aa83db0-226b-4b6b-bb5c-aac6abe022b2:9 dk.dst 5aa83db0-226b-4b6b-bb5c-aac6abe022b2 9 dk.dst 97de646f-53d9-4c7f-8201-597c5b6ee52d 2 Category 036 urn:ddi:dk.dst:69688dcf-b737-40a3-9b24-80370c9b2654:9 dk.dst 69688dcf-b737-40a3-9b24-80370c9b2654 9 dk.dst 8980173a-ff78-48f8-a266-a08429d2be87 2 Category 044 urn:ddi:dk.dst:56ac99fd-1cc7-409d-ba2d-cc1fef07a9a0:9 dk.dst 56ac99fd-1cc7-409d-ba2d-cc1fef07a9a0 9 dk.dst f3d20abe-ea10-40c8-803d-04d34590b2ad 2 Category 048 urn:ddi:dk.dst:5d6153c6-6075-470e-a15a-bbd4b161622e:9 dk.dst 5d6153c6-6075-470e-a15a-bbd4b161622e 9 dk.dst 348751dd-9507-404c-9fa1-40028385d906 2 Category 050 urn:ddi:dk.dst:a6a51707-1c2a-40c2-a9db-cbd5a47e395f:9 dk.dst a6a51707-1c2a-40c2-a9db-cbd5a47e395f 9 dk.dst cc6245bb-64f7-43d5-8378-0a7d24b7addd 2 Category 052 urn:ddi:dk.dst:c6d3e35b-96d9-4477-848a-b97e28184f4b:9 dk.dst c6d3e35b-96d9-4477-848a-b97e28184f4b 9 dk.dst d23a94cc-1c52-4101-ae1c-178f8ac41b5f 2 Category 112 urn:ddi:dk.dst:114f820b-3c0f-4344-a180-57a50ce2e867:9 dk.dst 114f820b-3c0f-4344-a180-57a50ce2e867 9 dk.dst 3f05fa5d-fff6-431d-b8b4-e0afbdadad02 2 Category 056 urn:ddi:dk.dst:ce67d053-0ed6-4d0c-8a4e-c3c73f9bf3c8:9 dk.dst ce67d053-0ed6-4d0c-8a4e-c3c73f9bf3c8 9 dk.dst 0d1098c0-9c7d-4b6c-9a92-8f0ee0932f38 2 Category 084 urn:ddi:dk.dst:b45270c7-480c-4a1e-b92e-166667bb3843:9 dk.dst b45270c7-480c-4a1e-b92e-166667bb3843 9 dk.dst 8eb4e7e9-284d-4c8b-adf1-aa9acdacdc9f 2 Category 204 urn:ddi:dk.dst:03570bee-afa8-42f6-8d41-078be9f344f6:9 dk.dst 03570bee-afa8-42f6-8d41-078be9f344f6 9 dk.dst 1d9ccdf6-de70-4b09-b70f-59e892c2414e 2 Category 060 urn:ddi:dk.dst:20275a95-2767-4fbd-b80a-614f0b17bba3:9 dk.dst 20275a95-2767-4fbd-b80a-614f0b17bba3 9 dk.dst 58710847-401d-4998-917d-3cbb198b7e3f 2 Category 064 urn:ddi:dk.dst:07850a56-afcc-4fee-b2d7-96b955f44dda:9 dk.dst 07850a56-afcc-4fee-b2d7-96b955f44dda 9 dk.dst 41619fa2-210f-4f55-a5f0-e3084926dfcf 2 Category 068 urn:ddi:dk.dst:854f8bf1-8ac0-4815-a4bf-a315abdd5988:9 dk.dst 854f8bf1-8ac0-4815-a4bf-a315abdd5988 9 dk.dst 22a4f0fe-0db5-417f-83ac-0adb251c72c4 2 Category 535 urn:ddi:dk.dst:53ac38a4-dafd-46b8-bf15-8b34dfa5ff6d:9 dk.dst 53ac38a4-dafd-46b8-bf15-8b34dfa5ff6d 9 dk.dst 66cc8f71-659f-4f67-9acb-7a9c457ca8d1 2 Category 070 urn:ddi:dk.dst:af9bee00-9ce8-4565-89c7-ca447e237bda:9 dk.dst af9bee00-9ce8-4565-89c7-ca447e237bda 9 dk.dst 9c351b7f-a829-4f02-8fe8-a0d7d64b7586 2 Category 072 urn:ddi:dk.dst:067579ed-c9c6-458b-ac71-0eaa209a50d6:9 dk.dst 067579ed-c9c6-458b-ac71-0eaa209a50d6 9 dk.dst ea0ecee4-56c5-4b84-89fe-9054207d4e65 2 Category 074 urn:ddi:dk.dst:c4509786-d611-4962-880f-bdda1f658fa8:9 dk.dst c4509786-d611-4962-880f-bdda1f658fa8 9 dk.dst 511de7b8-c9e9-4d8f-8d9c-11ae1da16f24 2 Category 076 urn:ddi:dk.dst:92730416-94d8-45ee-a54f-3c3b863a3908:9 dk.dst 92730416-94d8-45ee-a54f-3c3b863a3908 9 dk.dst b73240a1-b82d-4cd2-8083-44aec3b35273 2 Category 086 urn:ddi:dk.dst:2aceda12-0686-456c-b2e3-09588b765d1e:9 dk.dst 2aceda12-0686-456c-b2e3-09588b765d1e 9 dk.dst 59048b40-d2fe-483f-b6ac-a0789e253156 2 Category 092 urn:ddi:dk.dst:5babe561-2575-4c7b-8077-9956dfc1905c:9 dk.dst 5babe561-2575-4c7b-8077-9956dfc1905c 9 dk.dst efc5ee8b-cd12-4737-a0c6-b9860b67e07b 2 Category 096 urn:ddi:dk.dst:2bc76670-8ebd-437e-ab11-806d01956f3e:9 dk.dst 2bc76670-8ebd-437e-ab11-806d01956f3e 9 dk.dst fb7ab668-e94a-4318-9220-0976b3250d47 2 Category 100 urn:ddi:dk.dst:09cfc0da-3c97-4e00-ab98-eab21ab1961b:9 dk.dst 09cfc0da-3c97-4e00-ab98-eab21ab1961b 9 dk.dst f9dadccb-9146-454f-a287-046cb3c59650 2 Category 854 urn:ddi:dk.dst:75875f46-ca06-466f-a75c-eafb53874a6d:9 dk.dst 75875f46-ca06-466f-a75c-eafb53874a6d 9 dk.dst b5d9fe71-4c17-4386-a306-18381a3b8517 2 Category 108 urn:ddi:dk.dst:f81bb641-c351-4136-8863-353c2ac117b4:9 dk.dst f81bb641-c351-4136-8863-353c2ac117b4 9 dk.dst 2d705c08-a7ff-4d9e-b3db-c8923c631ab5 2 Category 116 urn:ddi:dk.dst:4474b5cb-94f6-4610-8207-86dc59578210:9 dk.dst 4474b5cb-94f6-4610-8207-86dc59578210 9 dk.dst 76ca6066-b3f5-4d08-8fb4-44c83241d479 2 Category 120 urn:ddi:dk.dst:6b0873b5-2473-406c-ae34-ee9c86a5b3d6:9 dk.dst 6b0873b5-2473-406c-ae34-ee9c86a5b3d6 9 dk.dst 0d65bf19-ba18-4429-9e29-72fcad4a3a26 2 Category 124 urn:ddi:dk.dst:dddda006-e54b-4148-9d49-162868e4ce64:9 dk.dst dddda006-e54b-4148-9d49-162868e4ce64 9 dk.dst 0ec9fcef-19d0-4c3f-ace7-66412a008a33 2 Category 136 urn:ddi:dk.dst:629d8fd5-4acf-4c70-bff3-c7b0b9ea43bf:9 dk.dst 629d8fd5-4acf-4c70-bff3-c7b0b9ea43bf 9 dk.dst 57919be8-25f3-4be1-85fd-ef9add406fc5 2 Category 140 urn:ddi:dk.dst:40ee1782-8867-49d9-99fc-ad45e098ba0b:9 dk.dst 40ee1782-8867-49d9-99fc-ad45e098ba0b 9 dk.dst fa7e5efa-3b7f-4998-836f-dac0cda3361d 2 Category 152 urn:ddi:dk.dst:8cd62ba1-dad7-4551-a4c9-d2e8c36b09f0:9 dk.dst 8cd62ba1-dad7-4551-a4c9-d2e8c36b09f0 9 dk.dst 607f6d21-e327-4c75-88c8-9aa1e84de109 2 Category 166 urn:ddi:dk.dst:3d06a4d3-e873-48c3-8f06-3d6d88e69f43:9 dk.dst 3d06a4d3-e873-48c3-8f06-3d6d88e69f43 9 dk.dst 8603ecb0-08a8-4fb7-a003-2dffdcc35f33 2 Category 170 urn:ddi:dk.dst:c3219c06-c7d3-4610-8c81-3e9200603ccf:9 dk.dst c3219c06-c7d3-4610-8c81-3e9200603ccf 9 dk.dst 26a9c203-91e7-4484-96c6-0c9c4116c69b 2 Category 174 urn:ddi:dk.dst:1093dc47-6ece-49da-858c-b3ec9ce7f8d8:9 dk.dst 1093dc47-6ece-49da-858c-b3ec9ce7f8d8 9 dk.dst 1ab00abf-1123-4b1d-9800-f662767d1cb4 2 Category 180 urn:ddi:dk.dst:984b4792-9619-40bb-9f79-f654c8faebf4:9 dk.dst 984b4792-9619-40bb-9f79-f654c8faebf4 9 dk.dst e6059d21-f834-4916-824b-6a5aea56633b 2 Category 178 urn:ddi:dk.dst:159fd3aa-647a-4936-8dff-92860b91184b:9 dk.dst 159fd3aa-647a-4936-8dff-92860b91184b 9 dk.dst 3b16e46a-fdf7-4408-a4a8-b882c444a2e3 2 Category 184 urn:ddi:dk.dst:0a5eda27-3ca8-4bb6-b065-bf1bce39d0ea:9 dk.dst 0a5eda27-3ca8-4bb6-b065-bf1bce39d0ea 9 dk.dst 539f143c-464a-41a5-a6b2-15dbe90652c2 2 Category 188 urn:ddi:dk.dst:327e09b3-a7d2-4561-8ad6-51764c332a14:9 dk.dst 327e09b3-a7d2-4561-8ad6-51764c332a14 9 dk.dst 2b22f5a8-af0e-4e05-aba6-8ae6e3f05f81 2 Category 192 urn:ddi:dk.dst:09520ce4-74d8-4ab3-b726-38b3cafa4a7f:9 dk.dst 09520ce4-74d8-4ab3-b726-38b3cafa4a7f 9 dk.dst a5e81756-dece-413a-86ae-f0930f76c5db 2 Category 531 urn:ddi:dk.dst:3cc611dc-96f8-4e13-8f9a-95c4ec517f61:9 dk.dst 3cc611dc-96f8-4e13-8f9a-95c4ec517f61 9 dk.dst 8e0f6c67-9773-462d-a254-283e4a2c9c46 2 Category 196 urn:ddi:dk.dst:502d98ed-346b-440a-ac48-0c9941a4b8ad:9 dk.dst 502d98ed-346b-440a-ac48-0c9941a4b8ad 9 dk.dst ebf45565-3bd8-4dcd-ae29-e3e8141f1dc4 2 Category 208 urn:ddi:dk.dst:73d30cb9-aec3-4b3e-895f-27d2756519ee:9 dk.dst 73d30cb9-aec3-4b3e-895f-27d2756519ee 9 dk.dst ac9544a8-4ecc-4576-8ae2-b9f353ef3c99 2 Category 262 urn:ddi:dk.dst:e42e5081-0ec2-4245-827c-5efa12e24e64:9 dk.dst e42e5081-0ec2-4245-827c-5efa12e24e64 9 dk.dst 80cff43d-e078-4e82-8c8a-4b72e1079ed1 2 Category 212 urn:ddi:dk.dst:b447a9af-b06a-4ad9-9d3a-5a05278efc71:9 dk.dst b447a9af-b06a-4ad9-9d3a-5a05278efc71 9 dk.dst 1334b76f-11df-438d-9103-b55db9a9c39c 2 Category 214 urn:ddi:dk.dst:87fec106-ed1b-4f16-969a-822fdee1508f:9 dk.dst 87fec106-ed1b-4f16-969a-822fdee1508f 9 dk.dst 4909cb60-27cd-43f6-b96a-4005eefbbc15 2 Category 218 urn:ddi:dk.dst:5977f079-c8bb-4c41-a7d2-1143495e85f4:9 dk.dst 5977f079-c8bb-4c41-a7d2-1143495e85f4 9 dk.dst f010fc16-79b2-4d2e-969a-d0d168e212f8 2 Category 818 urn:ddi:dk.dst:8e53cea8-d5a5-46d4-bd56-ad1dd77bbed5:9 dk.dst 8e53cea8-d5a5-46d4-bd56-ad1dd77bbed5 9 dk.dst b6f9d53e-7559-4858-8a8b-b31107b8c2d9 2 Category 222 urn:ddi:dk.dst:6620a111-e2c2-4956-be6a-307d2d2f1169:9 dk.dst 6620a111-e2c2-4956-be6a-307d2d2f1169 9 dk.dst 494072f5-5173-4461-beae-c3640ed4e9a7 2 Category 384 urn:ddi:dk.dst:355157a5-568b-44c7-9cc0-a2b379f67c0e:9 dk.dst 355157a5-568b-44c7-9cc0-a2b379f67c0e 9 dk.dst 5b9d7fcf-80c0-42c9-a77c-e6564459abee 2 Category 232 urn:ddi:dk.dst:310e1b13-8748-4ce1-a33c-833baece18f7:9 dk.dst 310e1b13-8748-4ce1-a33c-833baece18f7 9 dk.dst f1f19efe-8b77-4777-b695-e4b2ca0723f2 2 Category 233 urn:ddi:dk.dst:bf16fab5-7c0d-48c0-a46b-94eb7549e195:9 dk.dst bf16fab5-7c0d-48c0-a46b-94eb7549e195 9 dk.dst 9eb609f0-1e64-4755-913f-6c345566e0e9 2 Category 748 urn:ddi:dk.dst:30bc58df-bd35-469d-97d2-a01289bfd9c4:9 dk.dst 30bc58df-bd35-469d-97d2-a01289bfd9c4 9 dk.dst 6f4e9464-ecc6-458f-845e-b75241a848d8 2 Category 231 urn:ddi:dk.dst:ac852997-5d08-4dc9-9cd7-7d822bfbe888:9 dk.dst ac852997-5d08-4dc9-9cd7-7d822bfbe888 9 dk.dst f80cce39-e875-46ab-81e7-fd6fdd1f4b89 2 Category 238 urn:ddi:dk.dst:a5aee635-7343-4eed-be24-c4fd7a0c9459:9 dk.dst a5aee635-7343-4eed-be24-c4fd7a0c9459 9 dk.dst b0cec607-dce3-4994-9fd0-060953a5db35 2 Category 242 urn:ddi:dk.dst:5d5b1341-7d8f-48f8-87bc-e04d75e4fb4e:9 dk.dst 5d5b1341-7d8f-48f8-87bc-e04d75e4fb4e 9 dk.dst 9c93b18f-e0a6-4e00-b552-99c7e3094f7b 2 Category 608 urn:ddi:dk.dst:89420015-70d3-4bea-8d83-03e8f5367a61:9 dk.dst 89420015-70d3-4bea-8d83-03e8f5367a61 9 dk.dst b5f14ceb-438d-453a-a719-22accacad48b 2 Category 246 urn:ddi:dk.dst:a241fe99-728e-48d7-ac6a-d3fbb0554823:9 dk.dst a241fe99-728e-48d7-ac6a-d3fbb0554823 9 dk.dst cb304fa3-2c61-4dc9-92b5-6fd6576ed072 2 Category 784 urn:ddi:dk.dst:0406be4d-6319-4230-ada8-79be7d5b2708:9 dk.dst 0406be4d-6319-4230-ada8-79be7d5b2708 9 dk.dst b3f8d99a-f3fc-4fe6-b131-3ef4637b7c27 2 Category 250 urn:ddi:dk.dst:682389f0-f674-42d3-b4a0-3a78fe06e031:9 dk.dst 682389f0-f674-42d3-b4a0-3a78fe06e031 9 dk.dst a771377e-2e03-4c40-a15d-aceb1035bd29 2 Category 254 urn:ddi:dk.dst:655c8d7f-12ec-482b-be87-2513826f4c68:9 dk.dst 655c8d7f-12ec-482b-be87-2513826f4c68 9 dk.dst 9a0c5834-db43-45f0-bd36-7b965999a11a 2 Category 258 urn:ddi:dk.dst:76056917-073f-42ee-8587-a77eea53caf2:9 dk.dst 76056917-073f-42ee-8587-a77eea53caf2 9 dk.dst 69065b13-2646-4803-aa94-2179035d6115 2 Category 260 urn:ddi:dk.dst:d2b9115a-e073-4bb4-960f-b58fecce1644:9 dk.dst d2b9115a-e073-4bb4-960f-b58fecce1644 9 dk.dst f4025b2a-9018-4e22-9ab1-9c9ee8ce3d14 2 Category 234 urn:ddi:dk.dst:15080d3b-77b1-499b-a782-e68f43bf8bc6:9 dk.dst 15080d3b-77b1-499b-a782-e68f43bf8bc6 9 dk.dst 8bf99412-aa35-418d-a7f5-f548a7d1eaea 2 Category 266 urn:ddi:dk.dst:7ad98e36-507e-4878-ac42-d8990c3104c2:9 dk.dst 7ad98e36-507e-4878-ac42-d8990c3104c2 9 dk.dst 4c123352-3248-41f0-ac12-4327bb4885e0 2 Category 270 urn:ddi:dk.dst:2bdcebd5-ef9b-4d59-8a0b-f3145c0c0fae:9 dk.dst 2bdcebd5-ef9b-4d59-8a0b-f3145c0c0fae 9 dk.dst ff1e8867-5d76-44e0-b8ff-4e79a6a335da 2 Category 268 urn:ddi:dk.dst:b5f86dcd-5271-48a1-836b-2c51146a12b4:9 dk.dst b5f86dcd-5271-48a1-836b-2c51146a12b4 9 dk.dst 68a1165b-29a2-4c1f-ace4-06e292644e10 2 Category 288 urn:ddi:dk.dst:c36ea099-38d8-4e17-8556-69eba3187d4a:9 dk.dst c36ea099-38d8-4e17-8556-69eba3187d4a 9 dk.dst 1666baef-c7f4-4a95-b2a2-907bc74a5a8e 2 Category 292 urn:ddi:dk.dst:8234c830-d8be-427d-98b7-836a226ec7b7:9 dk.dst 8234c830-d8be-427d-98b7-836a226ec7b7 9 dk.dst a7675cb2-8433-46a6-a7e4-6ae61443fc5a 2 Category 308 urn:ddi:dk.dst:8ac58884-44af-482b-a847-06ede185ee31:9 dk.dst 8ac58884-44af-482b-a847-06ede185ee31 9 dk.dst 7e180a01-3ebe-4895-992e-cb631c0c5ba9 2 Category 300 urn:ddi:dk.dst:b887eb1a-30ca-46de-8759-9b250d823df3:9 dk.dst b887eb1a-30ca-46de-8759-9b250d823df3 9 dk.dst 9e307614-f7a8-4bd2-9015-09351142123c 2 Category 304 urn:ddi:dk.dst:d965ec94-ea78-4c97-9558-5b01f804db92:9 dk.dst d965ec94-ea78-4c97-9558-5b01f804db92 9 dk.dst aef0106a-fe4e-47aa-a267-be693a3a4ea0 2 Category 312 urn:ddi:dk.dst:60e8ca58-f46a-4c90-b353-90619ca93af5:9 dk.dst 60e8ca58-f46a-4c90-b353-90619ca93af5 9 dk.dst 26539710-e410-47f7-a5a5-ddd69f4b9017 2 Category 316 urn:ddi:dk.dst:da6acb63-bd03-4fb2-a2cf-a963455bd400:9 dk.dst da6acb63-bd03-4fb2-a2cf-a963455bd400 9 dk.dst df5c926d-6374-46dd-bbe7-8851903aed00 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:1b5cbf50-6afb-4afc-b0c2-f5012a6744e7:9 dk.dst 1b5cbf50-6afb-4afc-b0c2-f5012a6744e7 9 dk.dst e3a2aa6b-cadd-478d-8244-d3e39a21acaf 2 Category 831 urn:ddi:dk.dst:4bc59c1c-e960-4dfe-8a7d-0304c58031e2:9 dk.dst 4bc59c1c-e960-4dfe-8a7d-0304c58031e2 9 dk.dst 6341b1a0-0451-43c3-ae26-793ea24d2ee5 2 Category 324 urn:ddi:dk.dst:d8570df7-9dc4-4b26-bb69-9a79570fb5d2:9 dk.dst d8570df7-9dc4-4b26-bb69-9a79570fb5d2 9 dk.dst 98f9a1c2-e0ed-49b6-8887-f71395b0fb46 2 Category 624 urn:ddi:dk.dst:f6c5273b-fc05-4bee-981c-c45737f645ba:9 dk.dst f6c5273b-fc05-4bee-981c-c45737f645ba 9 dk.dst a244eac7-17f4-4e89-b9e9-4fa1b7d4dbbb 2 Category 328 urn:ddi:dk.dst:ec53a6f3-5501-434d-84ee-fc6565d8d79b:9 dk.dst ec53a6f3-5501-434d-84ee-fc6565d8d79b 9 dk.dst 5f1ef64f-a733-4bb8-8680-f690f28a280f 2 Category 332 urn:ddi:dk.dst:4956517f-3057-4465-9c3d-a6ce62d21be4:9 dk.dst 4956517f-3057-4465-9c3d-a6ce62d21be4 9 dk.dst 29d41ce1-f214-4514-be09-32c23dffda3f 2 Category 334 urn:ddi:dk.dst:da6508fb-9679-4f86-ae29-fcee56f405f9:9 dk.dst da6508fb-9679-4f86-ae29-fcee56f405f9 9 dk.dst 3ba5e1b2-7e08-4037-89f0-09a182883eba 2 Category 340 urn:ddi:dk.dst:7fd6289a-b873-4d5c-a404-e22c3aa6be6b:9 dk.dst 7fd6289a-b873-4d5c-a404-e22c3aa6be6b 9 dk.dst 6ca81fda-02a0-49cd-a51a-a497750b8068 2 Category 344 urn:ddi:dk.dst:ac8da3c4-68f5-4104-a08b-5ff7f8ae32f7:9 dk.dst ac8da3c4-68f5-4104-a08b-5ff7f8ae32f7 9 dk.dst aef633ca-a86e-4785-ae3f-6110e3247383 2 Category 356 urn:ddi:dk.dst:248e4ba6-b759-4766-81f1-a3b659841a21:9 dk.dst 248e4ba6-b759-4766-81f1-a3b659841a21 9 dk.dst a43697b2-797e-4ec4-89ab-cd3d81fd276c 2 Category 360 urn:ddi:dk.dst:8e4dcb52-adb6-4fb7-a90b-b22340f22520:9 dk.dst 8e4dcb52-adb6-4fb7-a90b-b22340f22520 9 dk.dst 7e267174-009d-4192-87cc-add472935669 2 Category 368 urn:ddi:dk.dst:a75544c4-b920-4f95-ba8e-56da9416f047:9 dk.dst a75544c4-b920-4f95-ba8e-56da9416f047 9 dk.dst cc363968-09fb-4dc3-8962-55a8b5a3c17e 2 Category 364 urn:ddi:dk.dst:ee5a9b0f-be9f-43dc-9ab3-3598288cd823:9 dk.dst ee5a9b0f-be9f-43dc-9ab3-3598288cd823 9 dk.dst a8421f23-a612-44a2-baf5-9ce96ef68b54 2 Category 372 urn:ddi:dk.dst:296e29ca-5994-4518-8c9a-148544432c74:9 dk.dst 296e29ca-5994-4518-8c9a-148544432c74 9 dk.dst 46ee9593-a9ec-49bd-ba71-fe56917b6013 2 Category 352 urn:ddi:dk.dst:2109430d-d560-4c7c-a2df-b4a6fa5a8bd3:9 dk.dst 2109430d-d560-4c7c-a2df-b4a6fa5a8bd3 9 dk.dst eeef5c2d-21ce-4f1e-b5ae-a95425b7c6ee 2 Category 833 urn:ddi:dk.dst:d1ef67ea-1c8d-4c9c-9ea5-3b300f0ca838:9 dk.dst d1ef67ea-1c8d-4c9c-9ea5-3b300f0ca838 9 dk.dst faec7728-9adc-4699-8ea6-2a0f2f55c993 2 Category 376 urn:ddi:dk.dst:bf4bf878-4fbe-48e9-9eb1-04c901e5a172:9 dk.dst bf4bf878-4fbe-48e9-9eb1-04c901e5a172 9 dk.dst fd8b20b0-460d-49c7-90a8-d3fa9ceacb50 2 Category 380 urn:ddi:dk.dst:aa65c5ed-0d2d-44d5-ad8c-16321207b1ce:9 dk.dst aa65c5ed-0d2d-44d5-ad8c-16321207b1ce 9 dk.dst 85708c83-7284-4b9e-a50e-9587f2fd0573 2 Category 388 urn:ddi:dk.dst:b9bf7edb-028b-4e44-b240-820930c3d78b:9 dk.dst b9bf7edb-028b-4e44-b240-820930c3d78b 9 dk.dst 24d0802b-62a2-4a1b-9611-80cdbffa9c68 2 Category 392 urn:ddi:dk.dst:7d2d9589-9721-4108-8d50-093184d520c4:9 dk.dst 7d2d9589-9721-4108-8d50-093184d520c4 9 dk.dst f1bf7f58-ef6d-4826-86a7-762cd982b3e0 2 Category 832 urn:ddi:dk.dst:7740c6ab-95e6-406b-ab54-54285da389b8:9 dk.dst 7740c6ab-95e6-406b-ab54-54285da389b8 9 dk.dst e825fca0-0325-4b83-98dd-2ad95a43a924 2 Category 400 urn:ddi:dk.dst:f93a39da-6c47-4533-8ad4-4de595f63d56:9 dk.dst f93a39da-6c47-4533-8ad4-4de595f63d56 9 dk.dst edeb3c7b-07f5-4bcb-bc46-6c779f7e9da9 2 Category 162 urn:ddi:dk.dst:9188d1b6-62f9-41d6-8456-7f813d7f621a:9 dk.dst 9188d1b6-62f9-41d6-8456-7f813d7f621a 9 dk.dst 9d687d5a-c5c8-4e3b-8833-64759ebf6b28 2 Category 132 urn:ddi:dk.dst:5a200c09-0fac-4fcb-918f-ac676012ce8a:9 dk.dst 5a200c09-0fac-4fcb-918f-ac676012ce8a 9 dk.dst aa4b1d37-b03f-40fb-8be1-9af748ba6650 2 Category 398 urn:ddi:dk.dst:47dabfc8-27f2-4dd7-9f05-a5d4526121e8:9 dk.dst 47dabfc8-27f2-4dd7-9f05-a5d4526121e8 9 dk.dst abd90e9b-b7e5-4495-93c2-68d884eb7dce 2 Category 404 urn:ddi:dk.dst:853aad97-9677-4d14-ab3e-a11b7e787ac8:9 dk.dst 853aad97-9677-4d14-ab3e-a11b7e787ac8 9 dk.dst 11791624-4dcb-4e86-89bb-ea633bc94636 2 Category 156 urn:ddi:dk.dst:875e09f5-810e-4af4-ba90-b6d6681fbc72:9 dk.dst 875e09f5-810e-4af4-ba90-b6d6681fbc72 9 dk.dst 934266b4-d6f2-48c4-8a48-ff29228cf189 2 Category 417 urn:ddi:dk.dst:a220ccd2-9ae1-4f6f-aafe-1cd2e7b3043e:9 dk.dst a220ccd2-9ae1-4f6f-aafe-1cd2e7b3043e 9 dk.dst 04701e34-6900-4ce8-af56-1b0662d1acc9 2 Category 296 urn:ddi:dk.dst:b32a49e4-6df8-41f8-b9bc-68c89c2bb867:9 dk.dst b32a49e4-6df8-41f8-b9bc-68c89c2bb867 9 dk.dst bfefd46a-80c5-4501-9baa-6532a0ceb0bf 2 Category 191 urn:ddi:dk.dst:bb94b83d-f301-4c4b-acf9-d46f69495121:9 dk.dst bb94b83d-f301-4c4b-acf9-d46f69495121 9 dk.dst d1aa8df9-04a9-4761-97e4-ac4f484f0c4a 2 Category 414 urn:ddi:dk.dst:640166a2-a04a-4573-b37e-61657382643f:9 dk.dst 640166a2-a04a-4573-b37e-61657382643f 9 dk.dst 7f1e40ad-8e0b-4560-856d-ff89a1154e31 2 Category 418 urn:ddi:dk.dst:69d6f4e2-3cb3-4380-95af-b1e2abad2cb9:9 dk.dst 69d6f4e2-3cb3-4380-95af-b1e2abad2cb9 9 dk.dst 5d18be20-ec6f-4f5e-8870-33d07914879e 2 Category 426 urn:ddi:dk.dst:54cac304-8b60-4c6d-8c6a-47bd9ddad8ae:9 dk.dst 54cac304-8b60-4c6d-8c6a-47bd9ddad8ae 9 dk.dst 9ef4414f-d7f8-459f-8e6e-e3280ccdaf55 2 Category 428 urn:ddi:dk.dst:81bff277-058b-4019-b90b-0dcd4c63d5ba:9 dk.dst 81bff277-058b-4019-b90b-0dcd4c63d5ba 9 dk.dst 96be1e47-6b3f-4884-b7ea-d4c3f1da4999 2 Category 422 urn:ddi:dk.dst:7fc6c2d8-5bb9-48c1-ba2d-e894256be81e:9 dk.dst 7fc6c2d8-5bb9-48c1-ba2d-e894256be81e 9 dk.dst 4993b3d8-f52d-4176-b328-bdf44f60ff9a 2 Category 430 urn:ddi:dk.dst:d759e5d1-cec1-41c4-adfb-33331901207a:9 dk.dst d759e5d1-cec1-41c4-adfb-33331901207a 9 dk.dst 955cb402-40a1-4780-8f0b-c9d457b64c0d 2 Category 434 urn:ddi:dk.dst:4435af5e-7ce9-4fcf-a462-35d145dcc72a:9 dk.dst 4435af5e-7ce9-4fcf-a462-35d145dcc72a 9 dk.dst 67470d13-565e-4449-8e04-de32e3dc9cfa 2 Category 438 urn:ddi:dk.dst:e1321c35-dcb2-482c-80fd-6dd121c03703:9 dk.dst e1321c35-dcb2-482c-80fd-6dd121c03703 9 dk.dst 5f69ef91-5188-4610-8c42-fc295c675ce0 2 Category 440 urn:ddi:dk.dst:31438d74-e45c-47b2-9120-74858b6fe703:9 dk.dst 31438d74-e45c-47b2-9120-74858b6fe703 9 dk.dst da195752-bd70-4351-9d55-fb0ca2d3a5db 2 Category 442 urn:ddi:dk.dst:527331a2-8d26-4578-8337-fe562e832f8f:9 dk.dst 527331a2-8d26-4578-8337-fe562e832f8f 9 dk.dst d8069324-b02f-4ffe-8795-a63f11f2c5d8 2 Category 446 urn:ddi:dk.dst:5d781864-3dfc-4106-8fd7-d5a0a49f4c95:9 dk.dst 5d781864-3dfc-4106-8fd7-d5a0a49f4c95 9 dk.dst 5d1ad4a8-47e3-4996-88ef-119591a06d17 2 Category 450 urn:ddi:dk.dst:fd7221af-65c4-4606-807a-9721c7554f48:9 dk.dst fd7221af-65c4-4606-807a-9721c7554f48 9 dk.dst 8a99b159-c60e-4752-a056-7e629001d170 2 Category 454 urn:ddi:dk.dst:cce3d861-cfea-445e-8794-1873daae8eae:9 dk.dst cce3d861-cfea-445e-8794-1873daae8eae 9 dk.dst 073f1ba9-70f0-4792-941f-df1d7f173017 2 Category 458 urn:ddi:dk.dst:2e9a402a-a731-4638-8151-05f96cb95ed2:9 dk.dst 2e9a402a-a731-4638-8151-05f96cb95ed2 9 dk.dst 8f120b98-a2d6-402e-95b7-cb082938ea26 2 Category 462 urn:ddi:dk.dst:2fa23a5d-b611-4e04-885a-06ad1b4ef5ae:9 dk.dst 2fa23a5d-b611-4e04-885a-06ad1b4ef5ae 9 dk.dst 77f15d2a-c238-4fdc-b074-cac0d1953b00 2 Category 466 urn:ddi:dk.dst:9f6d48a4-68d1-487f-9191-965cb302182f:9 dk.dst 9f6d48a4-68d1-487f-9191-965cb302182f 9 dk.dst 22b5f8c4-cdf2-4ff3-ad81-1181e639a68b 2 Category 470 urn:ddi:dk.dst:c9e083a8-cdfc-41da-bec1-c50db03eca03:9 dk.dst c9e083a8-cdfc-41da-bec1-c50db03eca03 9 dk.dst f12e1655-5898-4a6d-be21-8c7584e20708 2 Category 504 urn:ddi:dk.dst:33b3d148-859a-41a5-b44e-259501bb724f:9 dk.dst 33b3d148-859a-41a5-b44e-259501bb724f 9 dk.dst 17e4de0a-edd3-4369-80cd-0b61690acfc4 2 Category 584 urn:ddi:dk.dst:b5615946-cd53-4f53-94e5-6ec36fa4bcc9:9 dk.dst b5615946-cd53-4f53-94e5-6ec36fa4bcc9 9 dk.dst 70b0d5a5-06e5-4bc7-b00b-aaaf2c2690b6 2 Category 474 urn:ddi:dk.dst:a374471e-4111-4697-bd40-8125cebb7656:9 dk.dst a374471e-4111-4697-bd40-8125cebb7656 9 dk.dst d3f706ab-c5d2-44c1-a7a0-5d46172b39a0 2 Category 478 urn:ddi:dk.dst:54719a6b-0601-4b6c-8d72-2cce0cb814cf:9 dk.dst 54719a6b-0601-4b6c-8d72-2cce0cb814cf 9 dk.dst a583560f-2e8c-4587-afd5-207705f75830 2 Category 480 urn:ddi:dk.dst:445cf3cd-fb64-4900-9655-1298473b95f0:9 dk.dst 445cf3cd-fb64-4900-9655-1298473b95f0 9 dk.dst dcc705bb-1602-474c-8998-2549b96d2d54 2 Category 175 urn:ddi:dk.dst:49452369-df38-4c51-a12b-694a6066ed5a:9 dk.dst 49452369-df38-4c51-a12b-694a6066ed5a 9 dk.dst 96f42012-f10a-4b85-9cbd-c790ee6b83f4 2 Category 484 urn:ddi:dk.dst:2ce88bfd-fa85-4f9b-8fe2-42d6d14d3e42:9 dk.dst 2ce88bfd-fa85-4f9b-8fe2-42d6d14d3e42 9 dk.dst ea5bdedf-cdb7-4afe-801a-7a8ff4ae5a42 2 Category 583 urn:ddi:dk.dst:c57c00cd-3c59-4107-a64b-a3ac0f91e8e9:9 dk.dst c57c00cd-3c59-4107-a64b-a3ac0f91e8e9 9 dk.dst b97ec1e1-80de-41fe-b99d-6650c660f384 2 Category 498 urn:ddi:dk.dst:03158f14-d4af-4888-92bc-6d297ec97fd9:9 dk.dst 03158f14-d4af-4888-92bc-6d297ec97fd9 9 dk.dst 607efd39-c143-424e-81da-62d7c137d65a 2 Category 492 urn:ddi:dk.dst:108c6b2c-5119-4b86-8302-79d7387d125c:9 dk.dst 108c6b2c-5119-4b86-8302-79d7387d125c 9 dk.dst 2deb9951-cd40-4be0-bbcc-4276666890f2 2 Category 496 urn:ddi:dk.dst:08e7be31-13d4-4654-9c56-c0e795354855:9 dk.dst 08e7be31-13d4-4654-9c56-c0e795354855 9 dk.dst a87fa0c2-3a41-42e6-9f36-9265a84eee3f 2 Category 499 urn:ddi:dk.dst:12c59ab6-b643-488c-98e8-9c9c873f6c3d:9 dk.dst 12c59ab6-b643-488c-98e8-9c9c873f6c3d 9 dk.dst 118eaf2d-f655-4bc2-a22e-e88cbac90e29 2 Category 500 urn:ddi:dk.dst:afd54651-fb1c-488b-9862-e711e61363f6:9 dk.dst afd54651-fb1c-488b-9862-e711e61363f6 9 dk.dst 05be6a15-f38e-4a51-97a1-eea4206f35c4 2 Category 508 urn:ddi:dk.dst:45133470-761c-495f-82b9-bac5691b8791:9 dk.dst 45133470-761c-495f-82b9-bac5691b8791 9 dk.dst a586c592-12c0-4544-9066-83c5544e6c38 2 Category 104 urn:ddi:dk.dst:1efef0ee-201c-4fe1-a480-e447e123e1f3:9 dk.dst 1efef0ee-201c-4fe1-a480-e447e123e1f3 9 dk.dst 1ba24542-3b8e-442a-a014-cb86d23243f0 2 Category 516 urn:ddi:dk.dst:195c66be-112c-4765-bb9a-3bb3ac05440c:9 dk.dst 195c66be-112c-4765-bb9a-3bb3ac05440c 9 dk.dst ae4e48fc-b950-43d6-8304-d50c95a5f933 2 Category 520 urn:ddi:dk.dst:3705f40d-9abe-4654-b205-a242c7ac630e:9 dk.dst 3705f40d-9abe-4654-b205-a242c7ac630e 9 dk.dst 910c2231-eb7c-48ad-8ce8-3eb1da6f20ef 2 Category 528 urn:ddi:dk.dst:2798868d-8df6-4b87-8cc2-ed478e6e29b7:9 dk.dst 2798868d-8df6-4b87-8cc2-ed478e6e29b7 9 dk.dst 18bfebd9-5937-48f8-aed4-cf477960eb59 2 Category 524 urn:ddi:dk.dst:3f779f38-0101-46bf-bfa0-6ae8a6d11966:9 dk.dst 3f779f38-0101-46bf-bfa0-6ae8a6d11966 9 dk.dst 2823ad0e-9c23-4fc3-ab09-8bb360103fca 2 Category 554 urn:ddi:dk.dst:90896271-ea55-43b8-9d95-a667a2cefe58:9 dk.dst 90896271-ea55-43b8-9d95-a667a2cefe58 9 dk.dst d7eb438d-1bee-4241-8ee2-2774be4df137 2 Category 558 urn:ddi:dk.dst:a2366cf7-1fe3-4bb5-b0ae-0addd4f77b84:9 dk.dst a2366cf7-1fe3-4bb5-b0ae-0addd4f77b84 9 dk.dst ff9a0afb-6d1b-452b-af49-064bc61e0fc4 2 Category 562 urn:ddi:dk.dst:4be341db-7868-4a0a-81e3-9bdf11f43eed:9 dk.dst 4be341db-7868-4a0a-81e3-9bdf11f43eed 9 dk.dst 73a37935-2880-40bd-b88b-9ff9d67698e0 2 Category 566 urn:ddi:dk.dst:d14f6b6f-c86b-4475-9d28-06f9a02ae24f:9 dk.dst d14f6b6f-c86b-4475-9d28-06f9a02ae24f 9 dk.dst 8d383364-956b-4c14-85e7-c2bf6fe3aba3 2 Category 570 urn:ddi:dk.dst:b5f8a8d3-3d0f-4543-9740-c0b90bb8395a:9 dk.dst b5f8a8d3-3d0f-4543-9740-c0b90bb8395a 9 dk.dst 02e47ca7-353d-4f6a-a95a-e61176b4f11f 2 Category 408 urn:ddi:dk.dst:c4c39d75-1a5a-4a73-b06e-2d85278b1ea0:9 dk.dst c4c39d75-1a5a-4a73-b06e-2d85278b1ea0 9 dk.dst 5959afaa-b22d-4640-9294-04e7e1fc4a98 2 Category 807 urn:ddi:dk.dst:ec520b05-c19a-477e-92dd-c3ee2b25c953:9 dk.dst ec520b05-c19a-477e-92dd-c3ee2b25c953 9 dk.dst d63c7655-d5b2-4dc0-982c-492b1487a1eb 2 Category 580 urn:ddi:dk.dst:18a7e055-4ce0-44d0-b494-15f79162f359:9 dk.dst 18a7e055-4ce0-44d0-b494-15f79162f359 9 dk.dst 95b4c01b-9035-4aec-8a5c-5087d36f50ce 2 Category 574 urn:ddi:dk.dst:71f3e7e9-3d3a-46ab-b1b1-525e38fe1e76:9 dk.dst 71f3e7e9-3d3a-46ab-b1b1-525e38fe1e76 9 dk.dst c4b7b53e-17eb-48f2-adb8-6e93bbc5cad4 2 Category 578 urn:ddi:dk.dst:12327292-227c-4cd1-ac0a-fe52fe431647:9 dk.dst 12327292-227c-4cd1-ac0a-fe52fe431647 9 dk.dst b774b536-fbda-4694-b2fc-96674e2729a3 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:805bfb69-221e-4f79-b8ff-a2120e54db81:9 dk.dst 805bfb69-221e-4f79-b8ff-a2120e54db81 9 dk.dst 8a4e6735-7d02-40d3-944c-ca4d05e7673b 2 Category 512 urn:ddi:dk.dst:7b82c4ed-f21b-44c0-9ec7-86a997027be9:9 dk.dst 7b82c4ed-f21b-44c0-9ec7-86a997027be9 9 dk.dst 1e2a72ef-1aed-4af6-88e3-4cf232f7f9fd 2 Category 586 urn:ddi:dk.dst:9c6a9fb4-8c40-4a2f-873a-4d224ef8ef2a:9 dk.dst 9c6a9fb4-8c40-4a2f-873a-4d224ef8ef2a 9 dk.dst 203607e4-2b98-42ea-9e24-8066fa33a00f 2 Category 585 urn:ddi:dk.dst:fadec2da-e65e-4794-9bf7-41346699835e:9 dk.dst fadec2da-e65e-4794-9bf7-41346699835e 9 dk.dst 57befa2d-565c-4ad6-b675-2607a764c3ea 2 Category 275 urn:ddi:dk.dst:4840c0a7-41e1-407b-86a9-9b14edbcb9c9:9 dk.dst 4840c0a7-41e1-407b-86a9-9b14edbcb9c9 9 dk.dst 1876ca34-f7c0-48ee-a7bb-4a16531f5718 2 Category 591 urn:ddi:dk.dst:e9b90e8a-8a96-4ab3-ad5c-6f386a02a78e:9 dk.dst e9b90e8a-8a96-4ab3-ad5c-6f386a02a78e 9 dk.dst 5a71d89f-0f0a-4a94-a4c5-f496714e3bd8 2 Category 598 urn:ddi:dk.dst:e7d0ebac-7e41-4c49-9348-758c29d63d19:9 dk.dst e7d0ebac-7e41-4c49-9348-758c29d63d19 9 dk.dst 4e2fe7c5-4ca8-4a63-a619-17f66e5ee846 2 Category 600 urn:ddi:dk.dst:f4e6115b-6abf-4cba-9335-d3ab9bbe3860:9 dk.dst f4e6115b-6abf-4cba-9335-d3ab9bbe3860 9 dk.dst c09f8b0d-22d9-42ef-bc86-8b07c910025a 2 Category 604 urn:ddi:dk.dst:4ac315fb-e0ff-42fb-b718-c5494b620f02:9 dk.dst 4ac315fb-e0ff-42fb-b718-c5494b620f02 9 dk.dst 1e6dd99e-5a4f-4b0b-8cbd-9313a8cb48d6 2 Category 612 urn:ddi:dk.dst:59bb6f7e-1369-43e4-9ddc-2d69bd8366cc:9 dk.dst 59bb6f7e-1369-43e4-9ddc-2d69bd8366cc 9 dk.dst 711c2fc1-4db4-4a79-ada7-7c30fbe42e28 2 Category 616 urn:ddi:dk.dst:ed61a0ea-fa9b-48c5-a340-a9086af9a7f8:9 dk.dst ed61a0ea-fa9b-48c5-a340-a9086af9a7f8 9 dk.dst 4992f0da-a5d4-4825-875d-f12d1bf31839 2 Category 620 urn:ddi:dk.dst:b5a4f19b-955f-4f99-b5e3-a77106df9ca7:9 dk.dst b5a4f19b-955f-4f99-b5e3-a77106df9ca7 9 dk.dst 8256c0f6-f5cf-4ed4-bb93-bbac4e452565 2 Category 630 urn:ddi:dk.dst:c756d2d2-5e1b-4d45-9dda-50e4da9a9555:9 dk.dst c756d2d2-5e1b-4d45-9dda-50e4da9a9555 9 dk.dst 0f1b3c4e-5358-414b-9f7a-b92500ff69da 2 Category 634 urn:ddi:dk.dst:ffb39b4d-7966-4a34-9885-d6af1f21a7db:9 dk.dst ffb39b4d-7966-4a34-9885-d6af1f21a7db 9 dk.dst a54412f3-dfd9-45aa-a359-d60ca6dbfdcd 2 Category 638 urn:ddi:dk.dst:3c01315b-39bf-4c2f-ad0e-e7e73eb906f8:9 dk.dst 3c01315b-39bf-4c2f-ad0e-e7e73eb906f8 9 dk.dst 0e3d530c-6250-4ec3-bd42-3fafc8ca6fc0 2 Category 642 urn:ddi:dk.dst:e7542d78-8981-4f06-998e-c70e59f3aacd:9 dk.dst e7542d78-8981-4f06-998e-c70e59f3aacd 9 dk.dst ce08b510-7bb0-4dd4-b687-bab9eb136a15 2 Category 643 urn:ddi:dk.dst:a0315e0a-68ab-44eb-8d1f-0af17b4dd351:9 dk.dst a0315e0a-68ab-44eb-8d1f-0af17b4dd351 9 dk.dst f78282ba-4763-4c55-bbd4-9e911704ccdc 2 Category 646 urn:ddi:dk.dst:355f35a4-2407-461f-b0dc-82cd1c24d96b:9 dk.dst 355f35a4-2407-461f-b0dc-82cd1c24d96b 9 dk.dst 4666acad-f03c-4442-818c-ffa5e6de98c8 2 Category 090 urn:ddi:dk.dst:908552a9-4ff6-41a8-9ba5-cd95dc948930:9 dk.dst 908552a9-4ff6-41a8-9ba5-cd95dc948930 9 dk.dst 255902c4-beb4-4120-8f85-df7d7ed7816e 2 Category 882 urn:ddi:dk.dst:49951a30-1dcd-4e13-8715-513a7efd0c24:9 dk.dst 49951a30-1dcd-4e13-8715-513a7efd0c24 9 dk.dst 4edb0b4c-db58-427a-b9e3-13c3433656ab 2 Category 674 urn:ddi:dk.dst:e2316f54-8fc0-4a88-ba64-448f88f85be3:9 dk.dst e2316f54-8fc0-4a88-ba64-448f88f85be3 9 dk.dst 341539e9-876c-4738-bbb7-80ce76201d09 2 Category 678 urn:ddi:dk.dst:07589680-28b0-48de-8a66-bfc3f5234cb6:9 dk.dst 07589680-28b0-48de-8a66-bfc3f5234cb6 9 dk.dst 2f0002fc-d60f-4e56-837c-957a168f799e 2 Category 682 urn:ddi:dk.dst:5dbf4a30-93d0-46e8-b139-d9e6483ef4f1:9 dk.dst 5dbf4a30-93d0-46e8-b139-d9e6483ef4f1 9 dk.dst d30d628b-df0c-41ef-acb6-35cb6835a04e 2 Category 756 urn:ddi:dk.dst:c5b9e039-45e7-4ed3-b94c-4abef7d8b13d:9 dk.dst c5b9e039-45e7-4ed3-b94c-4abef7d8b13d 9 dk.dst d2d6303f-98cb-4f3e-a72a-90f88d13aa37 2 Category 686 urn:ddi:dk.dst:ab8244da-c079-43ac-beba-1eae312646e2:9 dk.dst ab8244da-c079-43ac-beba-1eae312646e2 9 dk.dst 0f53b19c-1322-461d-8e79-6674de768268 2 Category 688 urn:ddi:dk.dst:c177dc45-596f-4a60-b214-27ced9b7a8c0:9 dk.dst c177dc45-596f-4a60-b214-27ced9b7a8c0 9 dk.dst e0c51002-1c99-4c4b-994b-18fcf17141d2 2 Category 690 urn:ddi:dk.dst:54fb4c8f-45d2-4b42-9c33-107d290f6cb6:9 dk.dst 54fb4c8f-45d2-4b42-9c33-107d290f6cb6 9 dk.dst b532602d-cc3e-459b-b8c5-abb90c47761e 2 Category 694 urn:ddi:dk.dst:988c759e-3759-4898-b967-c785cbebb00e:9 dk.dst 988c759e-3759-4898-b967-c785cbebb00e 9 dk.dst 5275bf71-4352-4bcb-ad76-48396b4bb01a 2 Category 702 urn:ddi:dk.dst:3a70b529-d855-4afa-ac29-55a2e1a23792:9 dk.dst 3a70b529-d855-4afa-ac29-55a2e1a23792 9 dk.dst 73cef979-3fc2-4f8f-8ad1-557f60e7b214 2 Category 652 urn:ddi:dk.dst:2133d7ff-3ef7-40d0-a90e-d9ec2da38da5:9 dk.dst 2133d7ff-3ef7-40d0-a90e-d9ec2da38da5 9 dk.dst 27cbe7c5-69dd-4556-ac13-a995cc79964f 2 Category 654 urn:ddi:dk.dst:e71453c8-5db1-4572-8b4f-3a2f5649713f:9 dk.dst e71453c8-5db1-4572-8b4f-3a2f5649713f 9 dk.dst 6d33d3bf-4fd3-4a23-a5d3-853f9c5f3f8b 2 Category 659 urn:ddi:dk.dst:2803d20c-07ef-4b46-b63f-95b5fe53b6dc:9 dk.dst 2803d20c-07ef-4b46-b63f-95b5fe53b6dc 9 dk.dst 50b8b662-0374-466b-8b7e-3594656047b2 2 Category 662 urn:ddi:dk.dst:db8f1607-d95f-41ed-933a-11edeb423977:9 dk.dst db8f1607-d95f-41ed-933a-11edeb423977 9 dk.dst 72bc78cf-5078-47b9-9820-bcef56abd3c8 2 Category 534 urn:ddi:dk.dst:e775a99d-797f-4ff2-b1b8-7036808efd24:9 dk.dst e775a99d-797f-4ff2-b1b8-7036808efd24 9 dk.dst 246e3a73-a0e0-455c-acb5-bfa7a168866a 2 Category 666 urn:ddi:dk.dst:dfa73cd7-f136-4e92-931d-e89f8794c613:9 dk.dst dfa73cd7-f136-4e92-931d-e89f8794c613 9 dk.dst 74a1e06b-90ba-428d-8958-1ec7e2813b2d 2 Category 670 urn:ddi:dk.dst:d8523559-de0b-46f3-89ca-7243ea6f96c1:9 dk.dst d8523559-de0b-46f3-89ca-7243ea6f96c1 9 dk.dst 6c0ae6ed-b294-4edb-9c75-3e51daabcdb3 2 Category 703 urn:ddi:dk.dst:43d2755b-7a07-4368-82bb-4e8a2c7887b8:9 dk.dst 43d2755b-7a07-4368-82bb-4e8a2c7887b8 9 dk.dst ee43e281-90e7-4fd0-a00e-c30c555aa0e2 2 Category 705 urn:ddi:dk.dst:d69b4855-d958-443a-b979-162908c04f78:9 dk.dst d69b4855-d958-443a-b979-162908c04f78 9 dk.dst e9ff2d09-9f0c-41d0-914e-18ccd2330578 2 Category 706 urn:ddi:dk.dst:1e52d41c-ebb2-4557-9beb-297c4eaea517:9 dk.dst 1e52d41c-ebb2-4557-9beb-297c4eaea517 9 dk.dst 2abbf9fd-e072-47d2-aa38-5bb1db5d6b9e 2 Category 724 urn:ddi:dk.dst:924d65aa-2f38-4298-887d-2a8e6c93c8b7:9 dk.dst 924d65aa-2f38-4298-887d-2a8e6c93c8b7 9 dk.dst a4a566e9-53ae-4502-88ba-443a084eb957 2 Category 144 urn:ddi:dk.dst:765da694-4f77-4fd7-bcfc-520327cc9da5:9 dk.dst 765da694-4f77-4fd7-bcfc-520327cc9da5 9 dk.dst 14e94c84-4107-46e0-bb66-aa947d650f5f 2 Category 663 urn:ddi:dk.dst:ece8ac70-573b-4b96-a084-f1dec1126dc4:9 dk.dst ece8ac70-573b-4b96-a084-f1dec1126dc4 9 dk.dst b000e25c-bf4c-4c12-bcc8-b6e690e8896f 2 Category 826 urn:ddi:dk.dst:5a9d49a3-bd2e-465f-8c34-e05262a9ae1f:9 dk.dst 5a9d49a3-bd2e-465f-8c34-e05262a9ae1f 9 dk.dst 3b70e12d-8834-4858-838a-21b12111cc4a 2 Category 729 urn:ddi:dk.dst:624ae7b6-3085-44f2-a724-f525b3b09684:9 dk.dst 624ae7b6-3085-44f2-a724-f525b3b09684 9 dk.dst 235b18ab-c1a6-4196-87f8-27007527efbc 2 Category 740 urn:ddi:dk.dst:7f1fabac-a466-4036-a219-f677ce09fe31:9 dk.dst 7f1fabac-a466-4036-a219-f677ce09fe31 9 dk.dst 2a7610f3-0019-4eba-a8ae-5c9822b9bbb7 2 Category 744 urn:ddi:dk.dst:b533f3cc-c442-4227-a780-1ac37b09eebc:9 dk.dst b533f3cc-c442-4227-a780-1ac37b09eebc 9 dk.dst 802987ca-bf06-4e6a-a61b-b86074d0f97a 2 Category 752 urn:ddi:dk.dst:3744b514-9b47-4c48-9032-83508df990c8:9 dk.dst 3744b514-9b47-4c48-9032-83508df990c8 9 dk.dst 8110b530-6941-4d2d-ba1e-fa9f14de7c94 2 Category 710 urn:ddi:dk.dst:f0ef59f3-0acd-4039-a794-d0288930093b:9 dk.dst f0ef59f3-0acd-4039-a794-d0288930093b 9 dk.dst 173563e2-efc9-4113-bdb0-c405aa746431 2 Category 239 urn:ddi:dk.dst:86e5a91e-ca81-4d1f-af57-bcc61c2bf4c4:9 dk.dst 86e5a91e-ca81-4d1f-af57-bcc61c2bf4c4 9 dk.dst e4399d21-3b7e-4197-a787-0d4e1aa093d2 2 Category 410 urn:ddi:dk.dst:bd15819a-1eb1-4042-a512-b678769bb2f4:9 dk.dst bd15819a-1eb1-4042-a512-b678769bb2f4 9 dk.dst fa53aa5d-974d-41ff-8655-550608c7c805 2 Category 728 urn:ddi:dk.dst:53b3a581-09e9-4c0d-93c7-9e270dd136ea:9 dk.dst 53b3a581-09e9-4c0d-93c7-9e270dd136ea 9 dk.dst ff5680fa-79d7-426e-8422-ed75c6de9dd8 2 Category 760 urn:ddi:dk.dst:42a49d1a-9f83-400b-b60a-5003562567fe:9 dk.dst 42a49d1a-9f83-400b-b60a-5003562567fe 9 dk.dst 6334c4f2-59a8-45d1-a31a-d4a6157b6631 2 Category 762 urn:ddi:dk.dst:b0b41004-e42d-4d27-a58d-7abb951191a4:9 dk.dst b0b41004-e42d-4d27-a58d-7abb951191a4 9 dk.dst 3c233b49-3fb7-444b-923e-4ff6d2fbcd87 2 Category 158 urn:ddi:dk.dst:6ea29ca5-75ee-4a85-a17b-6e0c46d073d0:9 dk.dst 6ea29ca5-75ee-4a85-a17b-6e0c46d073d0 9 dk.dst 0183fe05-6326-4d00-bf68-b7ad6de4840c 2 Category 834 urn:ddi:dk.dst:9e0739c9-ca6d-4803-b9f0-24510661bdc3:9 dk.dst 9e0739c9-ca6d-4803-b9f0-24510661bdc3 9 dk.dst ad5207cb-79c7-4f3f-8846-f019235b95fd 2 Category 148 urn:ddi:dk.dst:f57b3500-e943-4abc-ac09-620b6419f852:9 dk.dst f57b3500-e943-4abc-ac09-620b6419f852 9 dk.dst 729620a3-f34c-4407-9c7b-98073e163d7a 2 Category 764 urn:ddi:dk.dst:ef3c26f9-74d8-4b42-9e3a-00d7be1155ba:9 dk.dst ef3c26f9-74d8-4b42-9e3a-00d7be1155ba 9 dk.dst 9f760b02-a17c-487a-88ec-7e7941aa10db 2 Category 203 urn:ddi:dk.dst:0257e9a8-c7d3-4676-b6c5-3386fc88272d:9 dk.dst 0257e9a8-c7d3-4676-b6c5-3386fc88272d 9 dk.dst ed25f721-c012-4ca4-9729-0a28c125de59 2 Category 768 urn:ddi:dk.dst:d3e320e5-e485-4bd7-8c1f-480da01c1f41:9 dk.dst d3e320e5-e485-4bd7-8c1f-480da01c1f41 9 dk.dst d7be94d0-1ef5-417a-9684-1f9d9dc05460 2 Category 772 urn:ddi:dk.dst:cb7a8f54-65c0-490f-b7fa-c31a54b50682:9 dk.dst cb7a8f54-65c0-490f-b7fa-c31a54b50682 9 dk.dst f8848e2b-4d82-4406-b0fd-5e3f16a31b19 2 Category 776 urn:ddi:dk.dst:562ea2de-7aa1-45a1-9f8e-862479d3b2b0:9 dk.dst 562ea2de-7aa1-45a1-9f8e-862479d3b2b0 9 dk.dst f4ba2ce9-d601-45e1-82f6-6759645d2f83 2 Category 780 urn:ddi:dk.dst:957e546f-255b-4c5a-82ac-ba2f10cb4e7a:9 dk.dst 957e546f-255b-4c5a-82ac-ba2f10cb4e7a 9 dk.dst 4a72ec4d-ccae-42cd-833b-97bbd954fedd 2 Category 788 urn:ddi:dk.dst:b983f98f-2216-4307-b6f9-227c86c75d58:9 dk.dst b983f98f-2216-4307-b6f9-227c86c75d58 9 dk.dst 37e7e69d-4226-49e9-bbf9-b70e65721f93 2 Category 795 urn:ddi:dk.dst:28bca750-48ac-4021-9c7f-26a594c7ed3a:9 dk.dst 28bca750-48ac-4021-9c7f-26a594c7ed3a 9 dk.dst 114b1abc-f621-47d2-abbc-88114d9e27de 2 Category 796 urn:ddi:dk.dst:2febfba8-0040-45d1-8a49-d52f89034a69:9 dk.dst 2febfba8-0040-45d1-8a49-d52f89034a69 9 dk.dst 133a7c64-2deb-41cd-a913-5a809a8acd06 2 Category 798 urn:ddi:dk.dst:f0493292-256b-40da-88bc-addeeeb4d09e:9 dk.dst f0493292-256b-40da-88bc-addeeeb4d09e 9 dk.dst 1d13ef3e-9225-4cc3-9bdb-c6d74146650a 2 Category 792 urn:ddi:dk.dst:eb3570db-92f0-4044-bc65-8e7f0b682542:9 dk.dst eb3570db-92f0-4044-bc65-8e7f0b682542 9 dk.dst 0fb3ffad-8f2b-4c07-9a48-53b37e61a79c 2 Category 276 urn:ddi:dk.dst:08ac2f3f-820f-47d5-9ae9-0ed0b736c69f:9 dk.dst 08ac2f3f-820f-47d5-9ae9-0ed0b736c69f 9 dk.dst d454b76e-34f5-41fe-be21-b27a517f3aef 2 Category 800 urn:ddi:dk.dst:5d798b94-fb3a-4618-bb9e-f49aa82c05bc:9 dk.dst 5d798b94-fb3a-4618-bb9e-f49aa82c05bc 9 dk.dst a513ba6c-1c46-4a17-ad97-a5eb5e6a2c2d 2 Category 804 urn:ddi:dk.dst:c6402c0b-58e3-451a-b7d2-7d2af09d92f1:9 dk.dst c6402c0b-58e3-451a-b7d2-7d2af09d92f1 9 dk.dst f49ceb8b-ff94-4ab0-8dfb-8888e1c2b8cd 2 Category 348 urn:ddi:dk.dst:0c9a75fb-6d81-4cc7-8623-4ca2874557e8:9 dk.dst 0c9a75fb-6d81-4cc7-8623-4ca2874557e8 9 dk.dst 01389401-a98b-43ef-aed1-3049fd631adf 2 Category 858 urn:ddi:dk.dst:c153b807-0e14-4211-bde3-2a47fb0facac:9 dk.dst c153b807-0e14-4211-bde3-2a47fb0facac 9 dk.dst 48777c47-d9f3-47e2-8e95-0c3056c29136 2 Category 840 urn:ddi:dk.dst:7cbef3b1-6e7f-4afe-9921-4c2d963e543a:9 dk.dst 7cbef3b1-6e7f-4afe-9921-4c2d963e543a 9 dk.dst 07b437b7-f2df-4b74-b8e5-1d0dd21130ed 2 Category 581 urn:ddi:dk.dst:9aa884ec-dc2e-4363-95b9-e6dbb646553e:9 dk.dst 9aa884ec-dc2e-4363-95b9-e6dbb646553e 9 dk.dst 2c027329-4cf7-42bb-81da-b7d13574359d 2 Category 860 urn:ddi:dk.dst:4327fc51-c9a4-4b92-a28c-3bb97bd60976:9 dk.dst 4327fc51-c9a4-4b92-a28c-3bb97bd60976 9 dk.dst 778e4618-4999-4ace-87fc-294bceb67662 2 Category 548 urn:ddi:dk.dst:1c711f1a-cf8e-4696-91ac-59aafaddd151:9 dk.dst 1c711f1a-cf8e-4696-91ac-59aafaddd151 9 dk.dst df60c610-85b7-4446-b3bf-331db10b50a4 2 Category 336 urn:ddi:dk.dst:b00a7f51-6ebc-41ff-9fe9-d85f1675117a:9 dk.dst b00a7f51-6ebc-41ff-9fe9-d85f1675117a 9 dk.dst 5c07798c-ca28-47dc-8bd1-7ab069485810 2 Category 862 urn:ddi:dk.dst:8b655b35-21c1-442a-9bac-f9067e4bedc2:9 dk.dst 8b655b35-21c1-442a-9bac-f9067e4bedc2 9 dk.dst 16556b5a-a292-4500-90a2-760f56110e23 2 Category 732 urn:ddi:dk.dst:7318a939-1e38-4c9e-a325-3c01774ab145:9 dk.dst 7318a939-1e38-4c9e-a325-3c01774ab145 9 dk.dst df81ad92-aab0-45a2-9eae-3e0e71bdbd6b 2 Category 704 urn:ddi:dk.dst:016b608f-9e3b-4e27-a4f5-2e9a2e7dab5f:9 dk.dst 016b608f-9e3b-4e27-a4f5-2e9a2e7dab5f 9 dk.dst 1e55adbb-7eb6-48ca-a4f8-df46c542f570 2 Category 876 urn:ddi:dk.dst:d99f683e-9182-42d8-bf7c-ba872d92c7de:9 dk.dst d99f683e-9182-42d8-bf7c-ba872d92c7de 9 dk.dst 1d4bc57e-62ca-4a3a-bd93-c3c7b4c9e355 2 Category 887 urn:ddi:dk.dst:3de01174-b42b-46f6-b0f9-db78d9ddc050:9 dk.dst 3de01174-b42b-46f6-b0f9-db78d9ddc050 9 dk.dst 62bdd746-af8d-45a8-ae5a-ad404ebe5df8 2 Category 894 urn:ddi:dk.dst:7f603589-9eff-4a3b-b172-3eb76a94508e:9 dk.dst 7f603589-9eff-4a3b-b172-3eb76a94508e 9 dk.dst ab88bc27-a2dc-4780-8a41-aef6e2bcb039 2 Category 716 urn:ddi:dk.dst:da91d758-da08-4a86-a1bf-7923528d8fb8:9 dk.dst da91d758-da08-4a86-a1bf-7923528d8fb8 9 dk.dst 053d8ba2-4305-4426-aded-7446076ab8dc 2 Category 226 urn:ddi:dk.dst:6710112a-9151-49a0-a474-d34503e88511:9 dk.dst 6710112a-9151-49a0-a474-d34503e88511 9 dk.dst d4821c49-9297-49f8-ae38-9baeba12a2fe 2 Category 040 urn:ddi:dk.dst:13c76b25-f308-47c0-b7d7-340ff0337d11:9 dk.dst 13c76b25-f308-47c0-b7d7-340ff0337d11 9 dk.dst e4e73a46-1450-4d03-87c1-d08fec71c995 2 Category 626 urn:ddi:dk.dst:375b0c69-4362-4fe9-a1e0-9b4ec02f16a3:9 dk.dst 375b0c69-4362-4fe9-a1e0-9b4ec02f16a3 9 dk.dst 4b30e388-af79-43af-af03-9386ea718294 2 Category 248 urn:ddi:dk.dst:70013e0d-3b51-4d68-8fc5-e9012352e1a4:9 dk.dst 70013e0d-3b51-4d68-8fc5-e9012352e1a4 9 csv_da 9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8dacsv_da 9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8dacsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8dacsv_da urn:ddi:dk.dst:8751b143-8de9-41e4-9bd5-45f94f96f32c:9 dk.dst 8751b143-8de9-41e4-9bd5-45f94f96f32c 9 ddi_da 9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8daddi_da 9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8daddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/9268df04-8184-44ce-b593-6cba517dc8daddi_da urn:ddi:dk.dst:36102fe5-541c-4cb2-8c8f-da5fbd732344:9 dk.dst 36102fe5-541c-4cb2-8c8f-da5fbd732344 9 urn:ddi:dk.dst:f4974b84-81cf-43d6-8941-8eb93a41adce:9 dk.dst f4974b84-81cf-43d6-8941-8eb93a41adce 9 urn:ddi:dk.dst:dd7e3dec-dc8a-4751-a119-3389ebfce7d3:2 dk.dst dd7e3dec-dc8a-4751-a119-3389ebfce7d3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Afghanistan Afghanistan urn:ddi:dk.dst:1d9f6941-9b8f-4be5-9de9-0aa16c224b2d:2 dk.dst 1d9f6941-9b8f-4be5-9de9-0aa16c224b2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Albanien Albanien urn:ddi:dk.dst:17f4eba0-0fe8-41b7-9e0c-e0c1d6d9b563:2 dk.dst 17f4eba0-0fe8-41b7-9e0c-e0c1d6d9b563 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Algeriet Algeriet urn:ddi:dk.dst:cab6b9ad-b152-4f9e-ab0f-14b0a46d8f5a:2 dk.dst cab6b9ad-b152-4f9e-ab0f-14b0a46d8f5a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Amerikansk Samoa Amerikansk Samoa urn:ddi:dk.dst:25a38cd7-1af0-49b2-bbfd-7fb63ecaec52:2 dk.dst 25a38cd7-1af0-49b2-bbfd-7fb63ecaec52 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Amerikanske Jomfruøer Amerikanske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:382b4995-b66b-4a01-8261-819d97b7eea6:2 dk.dst 382b4995-b66b-4a01-8261-819d97b7eea6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Andorra Andorra urn:ddi:dk.dst:d3536283-20d8-4b3a-8e17-c24a34a267d5:2 dk.dst d3536283-20d8-4b3a-8e17-c24a34a267d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Angola Angola urn:ddi:dk.dst:09306f53-2c1a-4f7e-832a-c37e4c7452ee:2 dk.dst 09306f53-2c1a-4f7e-832a-c37e4c7452ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Anguilla Anguilla urn:ddi:dk.dst:2406a708-944d-43bb-84e9-ff7874f576d1:2 dk.dst 2406a708-944d-43bb-84e9-ff7874f576d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Antarktis Antarktis urn:ddi:dk.dst:aba179b2-26fe-40ac-8040-3b850d045269:2 dk.dst aba179b2-26fe-40ac-8040-3b850d045269 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda urn:ddi:dk.dst:c7527e9a-b2b4-4828-9fdb-9b56767a38f4:2 dk.dst c7527e9a-b2b4-4828-9fdb-9b56767a38f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Argentina Argentina urn:ddi:dk.dst:cd39b5f4-118d-437f-a829-b88811dee731:2 dk.dst cd39b5f4-118d-437f-a829-b88811dee731 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Armenien Armenien urn:ddi:dk.dst:40e416b7-a8b3-4487-b4fe-d05a2173162a:2 dk.dst 40e416b7-a8b3-4487-b4fe-d05a2173162a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Aruba Aruba urn:ddi:dk.dst:14e45974-5ed7-42cf-bf98-fd032ed63cb8:2 dk.dst 14e45974-5ed7-42cf-bf98-fd032ed63cb8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Aserbajdsjan Aserbajdsjan urn:ddi:dk.dst:97de646f-53d9-4c7f-8201-597c5b6ee52d:2 dk.dst 97de646f-53d9-4c7f-8201-597c5b6ee52d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Australien Australien urn:ddi:dk.dst:8980173a-ff78-48f8-a266-a08429d2be87:2 dk.dst 8980173a-ff78-48f8-a266-a08429d2be87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bahamas Bahamas urn:ddi:dk.dst:f3d20abe-ea10-40c8-803d-04d34590b2ad:2 dk.dst f3d20abe-ea10-40c8-803d-04d34590b2ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bahrain Bahrain urn:ddi:dk.dst:348751dd-9507-404c-9fa1-40028385d906:2 dk.dst 348751dd-9507-404c-9fa1-40028385d906 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bangladesh Bangladesh urn:ddi:dk.dst:cc6245bb-64f7-43d5-8378-0a7d24b7addd:2 dk.dst cc6245bb-64f7-43d5-8378-0a7d24b7addd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Barbados Barbados urn:ddi:dk.dst:d23a94cc-1c52-4101-ae1c-178f8ac41b5f:2 dk.dst d23a94cc-1c52-4101-ae1c-178f8ac41b5f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Belarus Belarus urn:ddi:dk.dst:3f05fa5d-fff6-431d-b8b4-e0afbdadad02:2 dk.dst 3f05fa5d-fff6-431d-b8b4-e0afbdadad02 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Belgien Belgien urn:ddi:dk.dst:0d1098c0-9c7d-4b6c-9a92-8f0ee0932f38:2 dk.dst 0d1098c0-9c7d-4b6c-9a92-8f0ee0932f38 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Belize Belize urn:ddi:dk.dst:8eb4e7e9-284d-4c8b-adf1-aa9acdacdc9f:2 dk.dst 8eb4e7e9-284d-4c8b-adf1-aa9acdacdc9f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Benin Benin urn:ddi:dk.dst:1d9ccdf6-de70-4b09-b70f-59e892c2414e:2 dk.dst 1d9ccdf6-de70-4b09-b70f-59e892c2414e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bermuda Bermuda urn:ddi:dk.dst:58710847-401d-4998-917d-3cbb198b7e3f:2 dk.dst 58710847-401d-4998-917d-3cbb198b7e3f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bhutan Bhutan urn:ddi:dk.dst:41619fa2-210f-4f55-a5f0-e3084926dfcf:2 dk.dst 41619fa2-210f-4f55-a5f0-e3084926dfcf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bolivia Bolivia urn:ddi:dk.dst:22a4f0fe-0db5-417f-83ac-0adb251c72c4:2 dk.dst 22a4f0fe-0db5-417f-83ac-0adb251c72c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bonaire, Skt. Eustatius og Saba Bonaire, Skt. Eustatius og Saba urn:ddi:dk.dst:66cc8f71-659f-4f67-9acb-7a9c457ca8d1:2 dk.dst 66cc8f71-659f-4f67-9acb-7a9c457ca8d1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina urn:ddi:dk.dst:9c351b7f-a829-4f02-8fe8-a0d7d64b7586:2 dk.dst 9c351b7f-a829-4f02-8fe8-a0d7d64b7586 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Botswana Botswana urn:ddi:dk.dst:ea0ecee4-56c5-4b84-89fe-9054207d4e65:2 dk.dst ea0ecee4-56c5-4b84-89fe-9054207d4e65 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bouvetøen Bouvetøen urn:ddi:dk.dst:511de7b8-c9e9-4d8f-8d9c-11ae1da16f24:2 dk.dst 511de7b8-c9e9-4d8f-8d9c-11ae1da16f24 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Brasilien Brasilien urn:ddi:dk.dst:b73240a1-b82d-4cd2-8083-44aec3b35273:2 dk.dst b73240a1-b82d-4cd2-8083-44aec3b35273 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Britisk territorium i det Indiske Ocean Britisk territorium i det Indiske Ocean urn:ddi:dk.dst:59048b40-d2fe-483f-b6ac-a0789e253156:2 dk.dst 59048b40-d2fe-483f-b6ac-a0789e253156 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Britiske Jomfruøer Britiske Jomfruøer urn:ddi:dk.dst:efc5ee8b-cd12-4737-a0c6-b9860b67e07b:2 dk.dst efc5ee8b-cd12-4737-a0c6-b9860b67e07b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Brunei Brunei urn:ddi:dk.dst:fb7ab668-e94a-4318-9220-0976b3250d47:2 dk.dst fb7ab668-e94a-4318-9220-0976b3250d47 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Bulgarien Bulgarien urn:ddi:dk.dst:f9dadccb-9146-454f-a287-046cb3c59650:2 dk.dst f9dadccb-9146-454f-a287-046cb3c59650 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Burkina Faso Burkina Faso urn:ddi:dk.dst:b5d9fe71-4c17-4386-a306-18381a3b8517:2 dk.dst b5d9fe71-4c17-4386-a306-18381a3b8517 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Burundi Burundi urn:ddi:dk.dst:2d705c08-a7ff-4d9e-b3db-c8923c631ab5:2 dk.dst 2d705c08-a7ff-4d9e-b3db-c8923c631ab5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Cambodja Cambodja urn:ddi:dk.dst:76ca6066-b3f5-4d08-8fb4-44c83241d479:2 dk.dst 76ca6066-b3f5-4d08-8fb4-44c83241d479 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Cameroun Cameroun urn:ddi:dk.dst:0d65bf19-ba18-4429-9e29-72fcad4a3a26:2 dk.dst 0d65bf19-ba18-4429-9e29-72fcad4a3a26 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Canada Canada urn:ddi:dk.dst:0ec9fcef-19d0-4c3f-ace7-66412a008a33:2 dk.dst 0ec9fcef-19d0-4c3f-ace7-66412a008a33 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Caymanøerne Caymanøerne urn:ddi:dk.dst:57919be8-25f3-4be1-85fd-ef9add406fc5:2 dk.dst 57919be8-25f3-4be1-85fd-ef9add406fc5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Centralafrikanske Republik Centralafrikanske Republik urn:ddi:dk.dst:fa7e5efa-3b7f-4998-836f-dac0cda3361d:2 dk.dst fa7e5efa-3b7f-4998-836f-dac0cda3361d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Chile Chile urn:ddi:dk.dst:607f6d21-e327-4c75-88c8-9aa1e84de109:2 dk.dst 607f6d21-e327-4c75-88c8-9aa1e84de109 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Cocosøerne Cocosøerne urn:ddi:dk.dst:8603ecb0-08a8-4fb7-a003-2dffdcc35f33:2 dk.dst 8603ecb0-08a8-4fb7-a003-2dffdcc35f33 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Colombia Colombia urn:ddi:dk.dst:26a9c203-91e7-4484-96c6-0c9c4116c69b:2 dk.dst 26a9c203-91e7-4484-96c6-0c9c4116c69b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Comorerne Comorerne urn:ddi:dk.dst:1ab00abf-1123-4b1d-9800-f662767d1cb4:2 dk.dst 1ab00abf-1123-4b1d-9800-f662767d1cb4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Congo, Demokratiske Republik Congo, Demokratiske Republik urn:ddi:dk.dst:e6059d21-f834-4916-824b-6a5aea56633b:2 dk.dst e6059d21-f834-4916-824b-6a5aea56633b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Congo, Republikken Congo, Republikken urn:ddi:dk.dst:3b16e46a-fdf7-4408-a4a8-b882c444a2e3:2 dk.dst 3b16e46a-fdf7-4408-a4a8-b882c444a2e3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Cookøerne Cookøerne urn:ddi:dk.dst:539f143c-464a-41a5-a6b2-15dbe90652c2:2 dk.dst 539f143c-464a-41a5-a6b2-15dbe90652c2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Costa Rica Costa Rica urn:ddi:dk.dst:2b22f5a8-af0e-4e05-aba6-8ae6e3f05f81:2 dk.dst 2b22f5a8-af0e-4e05-aba6-8ae6e3f05f81 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Cuba Cuba urn:ddi:dk.dst:a5e81756-dece-413a-86ae-f0930f76c5db:2 dk.dst a5e81756-dece-413a-86ae-f0930f76c5db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Curacao Curacao urn:ddi:dk.dst:8e0f6c67-9773-462d-a254-283e4a2c9c46:2 dk.dst 8e0f6c67-9773-462d-a254-283e4a2c9c46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Cypern Cypern urn:ddi:dk.dst:ebf45565-3bd8-4dcd-ae29-e3e8141f1dc4:2 dk.dst ebf45565-3bd8-4dcd-ae29-e3e8141f1dc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Danmark Danmark urn:ddi:dk.dst:ac9544a8-4ecc-4576-8ae2-b9f353ef3c99:2 dk.dst ac9544a8-4ecc-4576-8ae2-b9f353ef3c99 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Djibouti Djibouti urn:ddi:dk.dst:80cff43d-e078-4e82-8c8a-4b72e1079ed1:2 dk.dst 80cff43d-e078-4e82-8c8a-4b72e1079ed1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Dominica Dominica urn:ddi:dk.dst:1334b76f-11df-438d-9103-b55db9a9c39c:2 dk.dst 1334b76f-11df-438d-9103-b55db9a9c39c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Dominikanske Republik Dominikanske Republik urn:ddi:dk.dst:4909cb60-27cd-43f6-b96a-4005eefbbc15:2 dk.dst 4909cb60-27cd-43f6-b96a-4005eefbbc15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Ecuador Ecuador urn:ddi:dk.dst:f010fc16-79b2-4d2e-969a-d0d168e212f8:2 dk.dst f010fc16-79b2-4d2e-969a-d0d168e212f8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Egypten Egypten urn:ddi:dk.dst:b6f9d53e-7559-4858-8a8b-b31107b8c2d9:2 dk.dst b6f9d53e-7559-4858-8a8b-b31107b8c2d9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 El Salvador El Salvador urn:ddi:dk.dst:494072f5-5173-4461-beae-c3640ed4e9a7:2 dk.dst 494072f5-5173-4461-beae-c3640ed4e9a7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Elfenbenskysten Elfenbenskysten urn:ddi:dk.dst:5b9d7fcf-80c0-42c9-a77c-e6564459abee:2 dk.dst 5b9d7fcf-80c0-42c9-a77c-e6564459abee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Eritrea Eritrea urn:ddi:dk.dst:f1f19efe-8b77-4777-b695-e4b2ca0723f2:2 dk.dst f1f19efe-8b77-4777-b695-e4b2ca0723f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Estland Estland urn:ddi:dk.dst:9eb609f0-1e64-4755-913f-6c345566e0e9:2 dk.dst 9eb609f0-1e64-4755-913f-6c345566e0e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Eswatini Eswatini urn:ddi:dk.dst:6f4e9464-ecc6-458f-845e-b75241a848d8:2 dk.dst 6f4e9464-ecc6-458f-845e-b75241a848d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Etiopien Etiopien urn:ddi:dk.dst:f80cce39-e875-46ab-81e7-fd6fdd1f4b89:2 dk.dst f80cce39-e875-46ab-81e7-fd6fdd1f4b89 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Falklandsøerne Falklandsøerne urn:ddi:dk.dst:b0cec607-dce3-4994-9fd0-060953a5db35:2 dk.dst b0cec607-dce3-4994-9fd0-060953a5db35 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Fiji Fiji urn:ddi:dk.dst:9c93b18f-e0a6-4e00-b552-99c7e3094f7b:2 dk.dst 9c93b18f-e0a6-4e00-b552-99c7e3094f7b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Filippinerne Filippinerne urn:ddi:dk.dst:b5f14ceb-438d-453a-a719-22accacad48b:2 dk.dst b5f14ceb-438d-453a-a719-22accacad48b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Finland Finland urn:ddi:dk.dst:cb304fa3-2c61-4dc9-92b5-6fd6576ed072:2 dk.dst cb304fa3-2c61-4dc9-92b5-6fd6576ed072 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater urn:ddi:dk.dst:b3f8d99a-f3fc-4fe6-b131-3ef4637b7c27:2 dk.dst b3f8d99a-f3fc-4fe6-b131-3ef4637b7c27 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Frankrig Frankrig urn:ddi:dk.dst:a771377e-2e03-4c40-a15d-aceb1035bd29:2 dk.dst a771377e-2e03-4c40-a15d-aceb1035bd29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Fransk Guyana Fransk Guyana urn:ddi:dk.dst:9a0c5834-db43-45f0-bd36-7b965999a11a:2 dk.dst 9a0c5834-db43-45f0-bd36-7b965999a11a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Fransk Polynesien Fransk Polynesien urn:ddi:dk.dst:69065b13-2646-4803-aa94-2179035d6115:2 dk.dst 69065b13-2646-4803-aa94-2179035d6115 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Franske Sydlige og Antarktiske Territorier Franske Sydlige og Antarktiske Territorier urn:ddi:dk.dst:f4025b2a-9018-4e22-9ab1-9c9ee8ce3d14:2 dk.dst f4025b2a-9018-4e22-9ab1-9c9ee8ce3d14 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Færøerne Færøerne urn:ddi:dk.dst:8bf99412-aa35-418d-a7f5-f548a7d1eaea:2 dk.dst 8bf99412-aa35-418d-a7f5-f548a7d1eaea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Gabon Gabon urn:ddi:dk.dst:4c123352-3248-41f0-ac12-4327bb4885e0:2 dk.dst 4c123352-3248-41f0-ac12-4327bb4885e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Gambia Gambia urn:ddi:dk.dst:ff1e8867-5d76-44e0-b8ff-4e79a6a335da:2 dk.dst ff1e8867-5d76-44e0-b8ff-4e79a6a335da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Georgien Georgien urn:ddi:dk.dst:68a1165b-29a2-4c1f-ace4-06e292644e10:2 dk.dst 68a1165b-29a2-4c1f-ace4-06e292644e10 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Ghana Ghana urn:ddi:dk.dst:1666baef-c7f4-4a95-b2a2-907bc74a5a8e:2 dk.dst 1666baef-c7f4-4a95-b2a2-907bc74a5a8e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Gibraltar Gibraltar urn:ddi:dk.dst:a7675cb2-8433-46a6-a7e4-6ae61443fc5a:2 dk.dst a7675cb2-8433-46a6-a7e4-6ae61443fc5a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Grenada Grenada urn:ddi:dk.dst:7e180a01-3ebe-4895-992e-cb631c0c5ba9:2 dk.dst 7e180a01-3ebe-4895-992e-cb631c0c5ba9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Grækenland Grækenland urn:ddi:dk.dst:9e307614-f7a8-4bd2-9015-09351142123c:2 dk.dst 9e307614-f7a8-4bd2-9015-09351142123c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Grønland Grønland urn:ddi:dk.dst:aef0106a-fe4e-47aa-a267-be693a3a4ea0:2 dk.dst aef0106a-fe4e-47aa-a267-be693a3a4ea0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Guadeloupe Guadeloupe urn:ddi:dk.dst:26539710-e410-47f7-a5a5-ddd69f4b9017:2 dk.dst 26539710-e410-47f7-a5a5-ddd69f4b9017 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Guam Guam urn:ddi:dk.dst:df5c926d-6374-46dd-bbe7-8851903aed00:2 dk.dst df5c926d-6374-46dd-bbe7-8851903aed00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Guatemala Guatemala urn:ddi:dk.dst:e3a2aa6b-cadd-478d-8244-d3e39a21acaf:2 dk.dst e3a2aa6b-cadd-478d-8244-d3e39a21acaf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Guernsey Guernsey urn:ddi:dk.dst:6341b1a0-0451-43c3-ae26-793ea24d2ee5:2 dk.dst 6341b1a0-0451-43c3-ae26-793ea24d2ee5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Guinea Guinea urn:ddi:dk.dst:98f9a1c2-e0ed-49b6-8887-f71395b0fb46:2 dk.dst 98f9a1c2-e0ed-49b6-8887-f71395b0fb46 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Guinea-Bissau Guinea-Bissau urn:ddi:dk.dst:a244eac7-17f4-4e89-b9e9-4fa1b7d4dbbb:2 dk.dst a244eac7-17f4-4e89-b9e9-4fa1b7d4dbbb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Guyana Guyana urn:ddi:dk.dst:5f1ef64f-a733-4bb8-8680-f690f28a280f:2 dk.dst 5f1ef64f-a733-4bb8-8680-f690f28a280f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Haiti Haiti urn:ddi:dk.dst:29d41ce1-f214-4514-be09-32c23dffda3f:2 dk.dst 29d41ce1-f214-4514-be09-32c23dffda3f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Heard- og McDonaldøerne Heard- og McDonaldøerne urn:ddi:dk.dst:3ba5e1b2-7e08-4037-89f0-09a182883eba:2 dk.dst 3ba5e1b2-7e08-4037-89f0-09a182883eba 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Honduras Honduras urn:ddi:dk.dst:6ca81fda-02a0-49cd-a51a-a497750b8068:2 dk.dst 6ca81fda-02a0-49cd-a51a-a497750b8068 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Hongkong Hongkong urn:ddi:dk.dst:aef633ca-a86e-4785-ae3f-6110e3247383:2 dk.dst aef633ca-a86e-4785-ae3f-6110e3247383 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Indien Indien urn:ddi:dk.dst:a43697b2-797e-4ec4-89ab-cd3d81fd276c:2 dk.dst a43697b2-797e-4ec4-89ab-cd3d81fd276c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Indonesien Indonesien urn:ddi:dk.dst:7e267174-009d-4192-87cc-add472935669:2 dk.dst 7e267174-009d-4192-87cc-add472935669 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Irak Irak urn:ddi:dk.dst:cc363968-09fb-4dc3-8962-55a8b5a3c17e:2 dk.dst cc363968-09fb-4dc3-8962-55a8b5a3c17e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Iran Iran urn:ddi:dk.dst:a8421f23-a612-44a2-baf5-9ce96ef68b54:2 dk.dst a8421f23-a612-44a2-baf5-9ce96ef68b54 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Irland Irland urn:ddi:dk.dst:46ee9593-a9ec-49bd-ba71-fe56917b6013:2 dk.dst 46ee9593-a9ec-49bd-ba71-fe56917b6013 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Island Island urn:ddi:dk.dst:eeef5c2d-21ce-4f1e-b5ae-a95425b7c6ee:2 dk.dst eeef5c2d-21ce-4f1e-b5ae-a95425b7c6ee 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Isle of Man Isle of Man urn:ddi:dk.dst:faec7728-9adc-4699-8ea6-2a0f2f55c993:2 dk.dst faec7728-9adc-4699-8ea6-2a0f2f55c993 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Israel Israel urn:ddi:dk.dst:fd8b20b0-460d-49c7-90a8-d3fa9ceacb50:2 dk.dst fd8b20b0-460d-49c7-90a8-d3fa9ceacb50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Italien Italien urn:ddi:dk.dst:85708c83-7284-4b9e-a50e-9587f2fd0573:2 dk.dst 85708c83-7284-4b9e-a50e-9587f2fd0573 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Jamaica Jamaica urn:ddi:dk.dst:24d0802b-62a2-4a1b-9611-80cdbffa9c68:2 dk.dst 24d0802b-62a2-4a1b-9611-80cdbffa9c68 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Japan Japan urn:ddi:dk.dst:f1bf7f58-ef6d-4826-86a7-762cd982b3e0:2 dk.dst f1bf7f58-ef6d-4826-86a7-762cd982b3e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Jersey Jersey urn:ddi:dk.dst:e825fca0-0325-4b83-98dd-2ad95a43a924:2 dk.dst e825fca0-0325-4b83-98dd-2ad95a43a924 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Jordan Jordan urn:ddi:dk.dst:edeb3c7b-07f5-4bcb-bc46-6c779f7e9da9:2 dk.dst edeb3c7b-07f5-4bcb-bc46-6c779f7e9da9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Juleøen Juleøen urn:ddi:dk.dst:9d687d5a-c5c8-4e3b-8833-64759ebf6b28:2 dk.dst 9d687d5a-c5c8-4e3b-8833-64759ebf6b28 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kap Verde Kap Verde urn:ddi:dk.dst:aa4b1d37-b03f-40fb-8be1-9af748ba6650:2 dk.dst aa4b1d37-b03f-40fb-8be1-9af748ba6650 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kasakhstan Kasakhstan urn:ddi:dk.dst:abd90e9b-b7e5-4495-93c2-68d884eb7dce:2 dk.dst abd90e9b-b7e5-4495-93c2-68d884eb7dce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kenya Kenya urn:ddi:dk.dst:11791624-4dcb-4e86-89bb-ea633bc94636:2 dk.dst 11791624-4dcb-4e86-89bb-ea633bc94636 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kina Kina urn:ddi:dk.dst:934266b4-d6f2-48c4-8a48-ff29228cf189:2 dk.dst 934266b4-d6f2-48c4-8a48-ff29228cf189 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kirgisistan Kirgisistan urn:ddi:dk.dst:04701e34-6900-4ce8-af56-1b0662d1acc9:2 dk.dst 04701e34-6900-4ce8-af56-1b0662d1acc9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kiribati Kiribati urn:ddi:dk.dst:bfefd46a-80c5-4501-9baa-6532a0ceb0bf:2 dk.dst bfefd46a-80c5-4501-9baa-6532a0ceb0bf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kroatien Kroatien urn:ddi:dk.dst:d1aa8df9-04a9-4761-97e4-ac4f484f0c4a:2 dk.dst d1aa8df9-04a9-4761-97e4-ac4f484f0c4a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Kuwait Kuwait urn:ddi:dk.dst:7f1e40ad-8e0b-4560-856d-ff89a1154e31:2 dk.dst 7f1e40ad-8e0b-4560-856d-ff89a1154e31 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Laos Laos urn:ddi:dk.dst:5d18be20-ec6f-4f5e-8870-33d07914879e:2 dk.dst 5d18be20-ec6f-4f5e-8870-33d07914879e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Lesotho Lesotho urn:ddi:dk.dst:9ef4414f-d7f8-459f-8e6e-e3280ccdaf55:2 dk.dst 9ef4414f-d7f8-459f-8e6e-e3280ccdaf55 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Letland Letland urn:ddi:dk.dst:96be1e47-6b3f-4884-b7ea-d4c3f1da4999:2 dk.dst 96be1e47-6b3f-4884-b7ea-d4c3f1da4999 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Libanon Libanon urn:ddi:dk.dst:4993b3d8-f52d-4176-b328-bdf44f60ff9a:2 dk.dst 4993b3d8-f52d-4176-b328-bdf44f60ff9a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Liberia Liberia urn:ddi:dk.dst:955cb402-40a1-4780-8f0b-c9d457b64c0d:2 dk.dst 955cb402-40a1-4780-8f0b-c9d457b64c0d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Libyen Libyen urn:ddi:dk.dst:67470d13-565e-4449-8e04-de32e3dc9cfa:2 dk.dst 67470d13-565e-4449-8e04-de32e3dc9cfa 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Liechtenstein Liechtenstein urn:ddi:dk.dst:5f69ef91-5188-4610-8c42-fc295c675ce0:2 dk.dst 5f69ef91-5188-4610-8c42-fc295c675ce0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Litauen Litauen urn:ddi:dk.dst:da195752-bd70-4351-9d55-fb0ca2d3a5db:2 dk.dst da195752-bd70-4351-9d55-fb0ca2d3a5db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Luxembourg Luxembourg urn:ddi:dk.dst:d8069324-b02f-4ffe-8795-a63f11f2c5d8:2 dk.dst d8069324-b02f-4ffe-8795-a63f11f2c5d8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Macao Macao urn:ddi:dk.dst:5d1ad4a8-47e3-4996-88ef-119591a06d17:2 dk.dst 5d1ad4a8-47e3-4996-88ef-119591a06d17 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Madagaskar Madagaskar urn:ddi:dk.dst:8a99b159-c60e-4752-a056-7e629001d170:2 dk.dst 8a99b159-c60e-4752-a056-7e629001d170 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Malawi Malawi urn:ddi:dk.dst:073f1ba9-70f0-4792-941f-df1d7f173017:2 dk.dst 073f1ba9-70f0-4792-941f-df1d7f173017 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Malaysia Malaysia urn:ddi:dk.dst:8f120b98-a2d6-402e-95b7-cb082938ea26:2 dk.dst 8f120b98-a2d6-402e-95b7-cb082938ea26 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Maldiverne Maldiverne urn:ddi:dk.dst:77f15d2a-c238-4fdc-b074-cac0d1953b00:2 dk.dst 77f15d2a-c238-4fdc-b074-cac0d1953b00 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mali Mali urn:ddi:dk.dst:22b5f8c4-cdf2-4ff3-ad81-1181e639a68b:2 dk.dst 22b5f8c4-cdf2-4ff3-ad81-1181e639a68b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Malta Malta urn:ddi:dk.dst:f12e1655-5898-4a6d-be21-8c7584e20708:2 dk.dst f12e1655-5898-4a6d-be21-8c7584e20708 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Marokko Marokko urn:ddi:dk.dst:17e4de0a-edd3-4369-80cd-0b61690acfc4:2 dk.dst 17e4de0a-edd3-4369-80cd-0b61690acfc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Marshalløerne Marshalløerne urn:ddi:dk.dst:70b0d5a5-06e5-4bc7-b00b-aaaf2c2690b6:2 dk.dst 70b0d5a5-06e5-4bc7-b00b-aaaf2c2690b6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Martinique Martinique urn:ddi:dk.dst:d3f706ab-c5d2-44c1-a7a0-5d46172b39a0:2 dk.dst d3f706ab-c5d2-44c1-a7a0-5d46172b39a0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mauretanien Mauretanien urn:ddi:dk.dst:a583560f-2e8c-4587-afd5-207705f75830:2 dk.dst a583560f-2e8c-4587-afd5-207705f75830 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mauritius Mauritius urn:ddi:dk.dst:dcc705bb-1602-474c-8998-2549b96d2d54:2 dk.dst dcc705bb-1602-474c-8998-2549b96d2d54 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mayotte Mayotte urn:ddi:dk.dst:96f42012-f10a-4b85-9cbd-c790ee6b83f4:2 dk.dst 96f42012-f10a-4b85-9cbd-c790ee6b83f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mexico Mexico urn:ddi:dk.dst:ea5bdedf-cdb7-4afe-801a-7a8ff4ae5a42:2 dk.dst ea5bdedf-cdb7-4afe-801a-7a8ff4ae5a42 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mikronesien Mikronesien urn:ddi:dk.dst:b97ec1e1-80de-41fe-b99d-6650c660f384:2 dk.dst b97ec1e1-80de-41fe-b99d-6650c660f384 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Moldova Moldova urn:ddi:dk.dst:607efd39-c143-424e-81da-62d7c137d65a:2 dk.dst 607efd39-c143-424e-81da-62d7c137d65a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Monaco Monaco urn:ddi:dk.dst:2deb9951-cd40-4be0-bbcc-4276666890f2:2 dk.dst 2deb9951-cd40-4be0-bbcc-4276666890f2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mongoliet Mongoliet urn:ddi:dk.dst:a87fa0c2-3a41-42e6-9f36-9265a84eee3f:2 dk.dst a87fa0c2-3a41-42e6-9f36-9265a84eee3f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Montenegro Montenegro urn:ddi:dk.dst:118eaf2d-f655-4bc2-a22e-e88cbac90e29:2 dk.dst 118eaf2d-f655-4bc2-a22e-e88cbac90e29 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Montserrat Montserrat urn:ddi:dk.dst:05be6a15-f38e-4a51-97a1-eea4206f35c4:2 dk.dst 05be6a15-f38e-4a51-97a1-eea4206f35c4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Mozambique Mozambique urn:ddi:dk.dst:a586c592-12c0-4544-9066-83c5544e6c38:2 dk.dst a586c592-12c0-4544-9066-83c5544e6c38 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Myanmar Myanmar urn:ddi:dk.dst:1ba24542-3b8e-442a-a014-cb86d23243f0:2 dk.dst 1ba24542-3b8e-442a-a014-cb86d23243f0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Namibia Namibia urn:ddi:dk.dst:ae4e48fc-b950-43d6-8304-d50c95a5f933:2 dk.dst ae4e48fc-b950-43d6-8304-d50c95a5f933 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nauru Nauru urn:ddi:dk.dst:910c2231-eb7c-48ad-8ce8-3eb1da6f20ef:2 dk.dst 910c2231-eb7c-48ad-8ce8-3eb1da6f20ef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nederlandene Nederlandene urn:ddi:dk.dst:18bfebd9-5937-48f8-aed4-cf477960eb59:2 dk.dst 18bfebd9-5937-48f8-aed4-cf477960eb59 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nepal Nepal urn:ddi:dk.dst:2823ad0e-9c23-4fc3-ab09-8bb360103fca:2 dk.dst 2823ad0e-9c23-4fc3-ab09-8bb360103fca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 New Zealand New Zealand urn:ddi:dk.dst:d7eb438d-1bee-4241-8ee2-2774be4df137:2 dk.dst d7eb438d-1bee-4241-8ee2-2774be4df137 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nicaragua Nicaragua urn:ddi:dk.dst:ff9a0afb-6d1b-452b-af49-064bc61e0fc4:2 dk.dst ff9a0afb-6d1b-452b-af49-064bc61e0fc4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Niger Niger urn:ddi:dk.dst:73a37935-2880-40bd-b88b-9ff9d67698e0:2 dk.dst 73a37935-2880-40bd-b88b-9ff9d67698e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nigeria Nigeria urn:ddi:dk.dst:8d383364-956b-4c14-85e7-c2bf6fe3aba3:2 dk.dst 8d383364-956b-4c14-85e7-c2bf6fe3aba3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Niue Niue urn:ddi:dk.dst:02e47ca7-353d-4f6a-a95a-e61176b4f11f:2 dk.dst 02e47ca7-353d-4f6a-a95a-e61176b4f11f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nordkorea Nordkorea urn:ddi:dk.dst:5959afaa-b22d-4640-9294-04e7e1fc4a98:2 dk.dst 5959afaa-b22d-4640-9294-04e7e1fc4a98 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nordmakedonien Nordmakedonien urn:ddi:dk.dst:d63c7655-d5b2-4dc0-982c-492b1487a1eb:2 dk.dst d63c7655-d5b2-4dc0-982c-492b1487a1eb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Nordmarianerne Nordmarianerne urn:ddi:dk.dst:95b4c01b-9035-4aec-8a5c-5087d36f50ce:2 dk.dst 95b4c01b-9035-4aec-8a5c-5087d36f50ce 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Norfolkøen Norfolkøen urn:ddi:dk.dst:c4b7b53e-17eb-48f2-adb8-6e93bbc5cad4:2 dk.dst c4b7b53e-17eb-48f2-adb8-6e93bbc5cad4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Norge Norge urn:ddi:dk.dst:b774b536-fbda-4694-b2fc-96674e2729a3:2 dk.dst b774b536-fbda-4694-b2fc-96674e2729a3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Ny Kaledonien Ny Kaledonien urn:ddi:dk.dst:8a4e6735-7d02-40d3-944c-ca4d05e7673b:2 dk.dst 8a4e6735-7d02-40d3-944c-ca4d05e7673b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Oman Oman urn:ddi:dk.dst:1e2a72ef-1aed-4af6-88e3-4cf232f7f9fd:2 dk.dst 1e2a72ef-1aed-4af6-88e3-4cf232f7f9fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Pakistan Pakistan urn:ddi:dk.dst:203607e4-2b98-42ea-9e24-8066fa33a00f:2 dk.dst 203607e4-2b98-42ea-9e24-8066fa33a00f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Palau Palau urn:ddi:dk.dst:57befa2d-565c-4ad6-b675-2607a764c3ea:2 dk.dst 57befa2d-565c-4ad6-b675-2607a764c3ea 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Palæstina Palæstina urn:ddi:dk.dst:1876ca34-f7c0-48ee-a7bb-4a16531f5718:2 dk.dst 1876ca34-f7c0-48ee-a7bb-4a16531f5718 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Panama Panama urn:ddi:dk.dst:5a71d89f-0f0a-4a94-a4c5-f496714e3bd8:2 dk.dst 5a71d89f-0f0a-4a94-a4c5-f496714e3bd8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea urn:ddi:dk.dst:4e2fe7c5-4ca8-4a63-a619-17f66e5ee846:2 dk.dst 4e2fe7c5-4ca8-4a63-a619-17f66e5ee846 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Paraguay Paraguay urn:ddi:dk.dst:c09f8b0d-22d9-42ef-bc86-8b07c910025a:2 dk.dst c09f8b0d-22d9-42ef-bc86-8b07c910025a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Peru Peru urn:ddi:dk.dst:1e6dd99e-5a4f-4b0b-8cbd-9313a8cb48d6:2 dk.dst 1e6dd99e-5a4f-4b0b-8cbd-9313a8cb48d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Pitcairn Pitcairn urn:ddi:dk.dst:711c2fc1-4db4-4a79-ada7-7c30fbe42e28:2 dk.dst 711c2fc1-4db4-4a79-ada7-7c30fbe42e28 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Polen Polen urn:ddi:dk.dst:4992f0da-a5d4-4825-875d-f12d1bf31839:2 dk.dst 4992f0da-a5d4-4825-875d-f12d1bf31839 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Portugal Portugal urn:ddi:dk.dst:8256c0f6-f5cf-4ed4-bb93-bbac4e452565:2 dk.dst 8256c0f6-f5cf-4ed4-bb93-bbac4e452565 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Puerto Rico Puerto Rico urn:ddi:dk.dst:0f1b3c4e-5358-414b-9f7a-b92500ff69da:2 dk.dst 0f1b3c4e-5358-414b-9f7a-b92500ff69da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Qatar Qatar urn:ddi:dk.dst:a54412f3-dfd9-45aa-a359-d60ca6dbfdcd:2 dk.dst a54412f3-dfd9-45aa-a359-d60ca6dbfdcd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Reunion Reunion urn:ddi:dk.dst:0e3d530c-6250-4ec3-bd42-3fafc8ca6fc0:2 dk.dst 0e3d530c-6250-4ec3-bd42-3fafc8ca6fc0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Rumænien Rumænien urn:ddi:dk.dst:ce08b510-7bb0-4dd4-b687-bab9eb136a15:2 dk.dst ce08b510-7bb0-4dd4-b687-bab9eb136a15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Rusland Rusland urn:ddi:dk.dst:f78282ba-4763-4c55-bbd4-9e911704ccdc:2 dk.dst f78282ba-4763-4c55-bbd4-9e911704ccdc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Rwanda Rwanda urn:ddi:dk.dst:4666acad-f03c-4442-818c-ffa5e6de98c8:2 dk.dst 4666acad-f03c-4442-818c-ffa5e6de98c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Salomonøerne Salomonøerne urn:ddi:dk.dst:255902c4-beb4-4120-8f85-df7d7ed7816e:2 dk.dst 255902c4-beb4-4120-8f85-df7d7ed7816e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Samoa Samoa urn:ddi:dk.dst:4edb0b4c-db58-427a-b9e3-13c3433656ab:2 dk.dst 4edb0b4c-db58-427a-b9e3-13c3433656ab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 San Marino San Marino urn:ddi:dk.dst:341539e9-876c-4738-bbb7-80ce76201d09:2 dk.dst 341539e9-876c-4738-bbb7-80ce76201d09 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sao Tome og Principe Sao Tome og Principe urn:ddi:dk.dst:2f0002fc-d60f-4e56-837c-957a168f799e:2 dk.dst 2f0002fc-d60f-4e56-837c-957a168f799e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Saudi-Arabien Saudi-Arabien urn:ddi:dk.dst:d30d628b-df0c-41ef-acb6-35cb6835a04e:2 dk.dst d30d628b-df0c-41ef-acb6-35cb6835a04e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Schweiz Schweiz urn:ddi:dk.dst:d2d6303f-98cb-4f3e-a72a-90f88d13aa37:2 dk.dst d2d6303f-98cb-4f3e-a72a-90f88d13aa37 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Senegal Senegal urn:ddi:dk.dst:0f53b19c-1322-461d-8e79-6674de768268:2 dk.dst 0f53b19c-1322-461d-8e79-6674de768268 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Serbien Serbien urn:ddi:dk.dst:e0c51002-1c99-4c4b-994b-18fcf17141d2:2 dk.dst e0c51002-1c99-4c4b-994b-18fcf17141d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Seychellerne Seychellerne urn:ddi:dk.dst:b532602d-cc3e-459b-b8c5-abb90c47761e:2 dk.dst b532602d-cc3e-459b-b8c5-abb90c47761e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sierra Leone Sierra Leone urn:ddi:dk.dst:5275bf71-4352-4bcb-ad76-48396b4bb01a:2 dk.dst 5275bf71-4352-4bcb-ad76-48396b4bb01a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Singapore Singapore urn:ddi:dk.dst:73cef979-3fc2-4f8f-8ad1-557f60e7b214:2 dk.dst 73cef979-3fc2-4f8f-8ad1-557f60e7b214 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Skt. Barthelemy Skt. Barthelemy urn:ddi:dk.dst:27cbe7c5-69dd-4556-ac13-a995cc79964f:2 dk.dst 27cbe7c5-69dd-4556-ac13-a995cc79964f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Skt. Helena Skt. Helena urn:ddi:dk.dst:6d33d3bf-4fd3-4a23-a5d3-853f9c5f3f8b:2 dk.dst 6d33d3bf-4fd3-4a23-a5d3-853f9c5f3f8b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Skt. Kitts og Nevis Skt. Kitts og Nevis urn:ddi:dk.dst:50b8b662-0374-466b-8b7e-3594656047b2:2 dk.dst 50b8b662-0374-466b-8b7e-3594656047b2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Skt. Lucia Skt. Lucia urn:ddi:dk.dst:72bc78cf-5078-47b9-9820-bcef56abd3c8:2 dk.dst 72bc78cf-5078-47b9-9820-bcef56abd3c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Skt. Martin (NL) Skt. Martin (NL) urn:ddi:dk.dst:246e3a73-a0e0-455c-acb5-bfa7a168866a:2 dk.dst 246e3a73-a0e0-455c-acb5-bfa7a168866a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Skt. Pierre og Miquelon Skt. Pierre og Miquelon urn:ddi:dk.dst:74a1e06b-90ba-428d-8958-1ec7e2813b2d:2 dk.dst 74a1e06b-90ba-428d-8958-1ec7e2813b2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Skt. Vincent og Grenadinerne Skt. Vincent og Grenadinerne urn:ddi:dk.dst:6c0ae6ed-b294-4edb-9c75-3e51daabcdb3:2 dk.dst 6c0ae6ed-b294-4edb-9c75-3e51daabcdb3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Slovakiet Slovakiet urn:ddi:dk.dst:ee43e281-90e7-4fd0-a00e-c30c555aa0e2:2 dk.dst ee43e281-90e7-4fd0-a00e-c30c555aa0e2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Slovenien Slovenien urn:ddi:dk.dst:e9ff2d09-9f0c-41d0-914e-18ccd2330578:2 dk.dst e9ff2d09-9f0c-41d0-914e-18ccd2330578 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Somalia Somalia urn:ddi:dk.dst:2abbf9fd-e072-47d2-aa38-5bb1db5d6b9e:2 dk.dst 2abbf9fd-e072-47d2-aa38-5bb1db5d6b9e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Spanien Spanien urn:ddi:dk.dst:a4a566e9-53ae-4502-88ba-443a084eb957:2 dk.dst a4a566e9-53ae-4502-88ba-443a084eb957 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sri Lanka Sri Lanka urn:ddi:dk.dst:14e94c84-4107-46e0-bb66-aa947d650f5f:2 dk.dst 14e94c84-4107-46e0-bb66-aa947d650f5f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 St. Martin (FR) St. Martin (FR) urn:ddi:dk.dst:b000e25c-bf4c-4c12-bcc8-b6e690e8896f:2 dk.dst b000e25c-bf4c-4c12-bcc8-b6e690e8896f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Storbritannien Storbritannien urn:ddi:dk.dst:3b70e12d-8834-4858-838a-21b12111cc4a:2 dk.dst 3b70e12d-8834-4858-838a-21b12111cc4a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sudan Sudan urn:ddi:dk.dst:235b18ab-c1a6-4196-87f8-27007527efbc:2 dk.dst 235b18ab-c1a6-4196-87f8-27007527efbc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Surinam Surinam urn:ddi:dk.dst:2a7610f3-0019-4eba-a8ae-5c9822b9bbb7:2 dk.dst 2a7610f3-0019-4eba-a8ae-5c9822b9bbb7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Svalbard og Jan Mayen Svalbard og Jan Mayen urn:ddi:dk.dst:802987ca-bf06-4e6a-a61b-b86074d0f97a:2 dk.dst 802987ca-bf06-4e6a-a61b-b86074d0f97a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sverige Sverige urn:ddi:dk.dst:8110b530-6941-4d2d-ba1e-fa9f14de7c94:2 dk.dst 8110b530-6941-4d2d-ba1e-fa9f14de7c94 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sydafrika Sydafrika urn:ddi:dk.dst:173563e2-efc9-4113-bdb0-c405aa746431:2 dk.dst 173563e2-efc9-4113-bdb0-c405aa746431 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sydgeorgien og Sydsandwichøerne Sydgeorgien og Sydsandwichøerne urn:ddi:dk.dst:e4399d21-3b7e-4197-a787-0d4e1aa093d2:2 dk.dst e4399d21-3b7e-4197-a787-0d4e1aa093d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sydkorea Sydkorea urn:ddi:dk.dst:fa53aa5d-974d-41ff-8655-550608c7c805:2 dk.dst fa53aa5d-974d-41ff-8655-550608c7c805 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Sydsudan Sydsudan urn:ddi:dk.dst:ff5680fa-79d7-426e-8422-ed75c6de9dd8:2 dk.dst ff5680fa-79d7-426e-8422-ed75c6de9dd8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Syrien Syrien urn:ddi:dk.dst:6334c4f2-59a8-45d1-a31a-d4a6157b6631:2 dk.dst 6334c4f2-59a8-45d1-a31a-d4a6157b6631 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tadsjikistan Tadsjikistan urn:ddi:dk.dst:3c233b49-3fb7-444b-923e-4ff6d2fbcd87:2 dk.dst 3c233b49-3fb7-444b-923e-4ff6d2fbcd87 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Taiwan Taiwan urn:ddi:dk.dst:0183fe05-6326-4d00-bf68-b7ad6de4840c:2 dk.dst 0183fe05-6326-4d00-bf68-b7ad6de4840c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tanzania Tanzania urn:ddi:dk.dst:ad5207cb-79c7-4f3f-8846-f019235b95fd:2 dk.dst ad5207cb-79c7-4f3f-8846-f019235b95fd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tchad Tchad urn:ddi:dk.dst:729620a3-f34c-4407-9c7b-98073e163d7a:2 dk.dst 729620a3-f34c-4407-9c7b-98073e163d7a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Thailand Thailand urn:ddi:dk.dst:9f760b02-a17c-487a-88ec-7e7941aa10db:2 dk.dst 9f760b02-a17c-487a-88ec-7e7941aa10db 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tjekkiet Tjekkiet urn:ddi:dk.dst:ed25f721-c012-4ca4-9729-0a28c125de59:2 dk.dst ed25f721-c012-4ca4-9729-0a28c125de59 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Togo Togo urn:ddi:dk.dst:d7be94d0-1ef5-417a-9684-1f9d9dc05460:2 dk.dst d7be94d0-1ef5-417a-9684-1f9d9dc05460 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tokelau Tokelau urn:ddi:dk.dst:f8848e2b-4d82-4406-b0fd-5e3f16a31b19:2 dk.dst f8848e2b-4d82-4406-b0fd-5e3f16a31b19 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tonga Tonga urn:ddi:dk.dst:f4ba2ce9-d601-45e1-82f6-6759645d2f83:2 dk.dst f4ba2ce9-d601-45e1-82f6-6759645d2f83 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago urn:ddi:dk.dst:4a72ec4d-ccae-42cd-833b-97bbd954fedd:2 dk.dst 4a72ec4d-ccae-42cd-833b-97bbd954fedd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tunesien Tunesien urn:ddi:dk.dst:37e7e69d-4226-49e9-bbf9-b70e65721f93:2 dk.dst 37e7e69d-4226-49e9-bbf9-b70e65721f93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Turkmenistan Turkmenistan urn:ddi:dk.dst:114b1abc-f621-47d2-abbc-88114d9e27de:2 dk.dst 114b1abc-f621-47d2-abbc-88114d9e27de 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Turks- og Caicosøerne Turks- og Caicosøerne urn:ddi:dk.dst:133a7c64-2deb-41cd-a913-5a809a8acd06:2 dk.dst 133a7c64-2deb-41cd-a913-5a809a8acd06 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tuvalu Tuvalu urn:ddi:dk.dst:1d13ef3e-9225-4cc3-9bdb-c6d74146650a:2 dk.dst 1d13ef3e-9225-4cc3-9bdb-c6d74146650a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tyrkiet Tyrkiet urn:ddi:dk.dst:0fb3ffad-8f2b-4c07-9a48-53b37e61a79c:2 dk.dst 0fb3ffad-8f2b-4c07-9a48-53b37e61a79c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Tyskland Tyskland urn:ddi:dk.dst:d454b76e-34f5-41fe-be21-b27a517f3aef:2 dk.dst d454b76e-34f5-41fe-be21-b27a517f3aef 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Uganda Uganda urn:ddi:dk.dst:a513ba6c-1c46-4a17-ad97-a5eb5e6a2c2d:2 dk.dst a513ba6c-1c46-4a17-ad97-a5eb5e6a2c2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Ukraine Ukraine urn:ddi:dk.dst:f49ceb8b-ff94-4ab0-8dfb-8888e1c2b8cd:2 dk.dst f49ceb8b-ff94-4ab0-8dfb-8888e1c2b8cd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Ungarn Ungarn urn:ddi:dk.dst:01389401-a98b-43ef-aed1-3049fd631adf:2 dk.dst 01389401-a98b-43ef-aed1-3049fd631adf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Uruguay Uruguay urn:ddi:dk.dst:48777c47-d9f3-47e2-8e95-0c3056c29136:2 dk.dst 48777c47-d9f3-47e2-8e95-0c3056c29136 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 USA USA urn:ddi:dk.dst:07b437b7-f2df-4b74-b8e5-1d0dd21130ed:2 dk.dst 07b437b7-f2df-4b74-b8e5-1d0dd21130ed 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 USA's mindre øbesiddelser USA's mindre øbesiddelser urn:ddi:dk.dst:2c027329-4cf7-42bb-81da-b7d13574359d:2 dk.dst 2c027329-4cf7-42bb-81da-b7d13574359d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Usbekistan Usbekistan urn:ddi:dk.dst:778e4618-4999-4ace-87fc-294bceb67662:2 dk.dst 778e4618-4999-4ace-87fc-294bceb67662 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Vanuatu Vanuatu urn:ddi:dk.dst:df60c610-85b7-4446-b3bf-331db10b50a4:2 dk.dst df60c610-85b7-4446-b3bf-331db10b50a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Vatikanstaten Vatikanstaten urn:ddi:dk.dst:5c07798c-ca28-47dc-8bd1-7ab069485810:2 dk.dst 5c07798c-ca28-47dc-8bd1-7ab069485810 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Venezuela Venezuela urn:ddi:dk.dst:16556b5a-a292-4500-90a2-760f56110e23:2 dk.dst 16556b5a-a292-4500-90a2-760f56110e23 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Vestsahara Vestsahara urn:ddi:dk.dst:df81ad92-aab0-45a2-9eae-3e0e71bdbd6b:2 dk.dst df81ad92-aab0-45a2-9eae-3e0e71bdbd6b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Vietnam Vietnam urn:ddi:dk.dst:1e55adbb-7eb6-48ca-a4f8-df46c542f570:2 dk.dst 1e55adbb-7eb6-48ca-a4f8-df46c542f570 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Wallis og Futuna Wallis og Futuna urn:ddi:dk.dst:1d4bc57e-62ca-4a3a-bd93-c3c7b4c9e355:2 dk.dst 1d4bc57e-62ca-4a3a-bd93-c3c7b4c9e355 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Yemen Yemen urn:ddi:dk.dst:62bdd746-af8d-45a8-ae5a-ad404ebe5df8:2 dk.dst 62bdd746-af8d-45a8-ae5a-ad404ebe5df8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Zambia Zambia urn:ddi:dk.dst:ab88bc27-a2dc-4780-8a41-aef6e2bcb039:2 dk.dst ab88bc27-a2dc-4780-8a41-aef6e2bcb039 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Zimbabwe Zimbabwe urn:ddi:dk.dst:053d8ba2-4305-4426-aded-7446076ab8dc:2 dk.dst 053d8ba2-4305-4426-aded-7446076ab8dc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea urn:ddi:dk.dst:d4821c49-9297-49f8-ae38-9baeba12a2fe:2 dk.dst d4821c49-9297-49f8-ae38-9baeba12a2fe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Østrig Østrig urn:ddi:dk.dst:e4e73a46-1450-4d03-87c1-d08fec71c995:2 dk.dst e4e73a46-1450-4d03-87c1-d08fec71c995 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Østtimor Østtimor urn:ddi:dk.dst:4b30e388-af79-43af-af03-9386ea718294:2 dk.dst 4b30e388-af79-43af-af03-9386ea718294 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Adding Classification -- LANDE_ISO_NUM_V1_2021 - Lande (ISO 3166) numerisk, v1:2021 Ålandsøerne Ålandsøerne