dk.dst c517e8f3-114e-4295-b912-baa26e6727b5 14 CodeList urn:ddi:dk.dst:c517e8f3-114e-4295-b912-baa26e6727b5:14 dk.dst c517e8f3-114e-4295-b912-baa26e6727b5 14 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2023-02-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2023-02-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2024-01-31T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2024-01-31"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:ContactPerson {"da":"HRS","en":"HRS"} cm:IsCurrent False cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:b6cca659-0e8f-49f8-8d70-618ebe82bbd2:24 cm:IsVersion False cm:IsUpdate False DSTLM01\rjd DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2023 DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2023 Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), afsluttede uddannelser, v1:2023 Classification of education (DISCED-15), completed educations, v1:2023 DISCED-15 er Danmarks Statistiks klassifikationssystem for uddannelser. DISCED-15 fungerer som klassifikationssystem på tværs af statistikproducerende myndigheder inden for uddannelsessektoren i Danmark, og sikrer samtidig en entydig sammenhæng til det internationale klassifikationssystem [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). Alle uddannelser i DISCED-15 har en firecifret kode, fx *4112: Elektriker*, som aggregeres på fire forskellige måder. Klassifikationssystemet organiserer således uddannelser og uddannelsesprogrammer i følgende fire dimensioner: **Hovedområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter nationalt hovedområde. Hovedområde afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem. **Uddannelsestype** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter type, som gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsestypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser. **Uddannelsesniveau** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter niveau, som sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-P (levels of educaion). **Fagområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter fagtype uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse. Klassificering efter fagområde sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-F (fields of education and training). DISCED-15 is Statistics Denmark's classification system for education. DISCED-15 acts as a classification system across statistics-producing authorities within the education sector in Denmark. At the same time it ensures a clear connection to the international classification system [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). All educations in DISCED-15 have a four-digit code, e.g. *4280: Electrician*, which is aggregated in four different ways. The classification system thus organises education and training programs in the following four dimensions: **Main area** Classification of educational programs which follow the structure of the Danish education system, as regulated by law for higher education and for the admission to vocational education. **Types of education** Classification of education programs by type, which makes it possible to differentiate the educations in the Danish education system by type of education, regardless of the level of the educations, fields of education or main area. **Levels of education** Classification of education programs in the Danish education system by levels, which are consistent with the international education classification ISCED-P (levels of education). **Fields of education** Classification of educational programs by fields, regardless of the levels of the educations. The basic principle in the construction of the fields of education follows the idea of ​​which employment function or industry the education is oriented towards with a view to later employment. Classification by fields of education ensures complete comparability between the Danish education classification and the international education classification ISCED-F (fields of education and training). AUDD_HOVED_OVER AUDD_HOVED_OVER Overordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD_HOVED_MELLEM AUDD_HOVED_MELLEM Mellemordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD_HOVED_UNDER AUDD_HOVED_UNDER Underordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD_HOVED_DETALJERET AUDD_HOVED_DETALJERET Detaljeret gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskoder for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til. Nominal urn:ddi:dk.dst:f4f38432-49e4-4455-95e7-cf6e549b4c7b:14 dk.dst f4f38432-49e4-4455-95e7-cf6e549b4c7b 14 dk.dst 71ba1669-ff79-4888-9cf6-46e58b3ecef0 2 Category 05 urn:ddi:dk.dst:266331d5-71d4-4a31-be8f-feb122feee1a:14 dk.dst 266331d5-71d4-4a31-be8f-feb122feee1a 14 dk.dst 0aad643c-efaa-429f-bdd6-347c80ab3a4b 2 Category 0510 urn:ddi:dk.dst:4164bce4-0f59-482e-bde7-27fc262f1192:14 dk.dst 4164bce4-0f59-482e-bde7-27fc262f1192 14 dk.dst 524e47fe-6b6f-4398-9944-2d967f9472c9 2 Category 051010 urn:ddi:dk.dst:1a9c464b-992d-425e-8464-6a5c9ef46891:14 dk.dst 1a9c464b-992d-425e-8464-6a5c9ef46891 14 dk.dst 971a2796-e2ac-4349-9b79-5a1473a049e0 2 Category 05101010 urn:ddi:dk.dst:c12eb8bf-39b5-41c4-9811-96358cf66c07:14 dk.dst c12eb8bf-39b5-41c4-9811-96358cf66c07 14 dk.dst 94d35c8a-c597-4e49-abfb-2f5f798071ed 2 Category 1984 urn:ddi:dk.dst:861fc841-12db-481f-946d-7e5181708077:14 dk.dst 861fc841-12db-481f-946d-7e5181708077 14 dk.dst f12f637d-1087-4ef0-a0e1-4a18753d4a76 2 Category 051020 urn:ddi:dk.dst:bfafe595-06be-4757-8a43-3a978d8b5e01:14 dk.dst bfafe595-06be-4757-8a43-3a978d8b5e01 14 dk.dst abd0646f-5da1-4d66-b989-4d931f0b5679 2 Category 05102010 urn:ddi:dk.dst:d11a7091-b767-492e-bec0-0f9102041ebd:14 dk.dst d11a7091-b767-492e-bec0-0f9102041ebd 14 dk.dst 13d582f6-ff9e-4718-b2b1-75a68e251c2b 2 Category 1985 urn:ddi:dk.dst:ee963433-3bac-4a89-9f5d-f7e45d2f379d:14 dk.dst ee963433-3bac-4a89-9f5d-f7e45d2f379d 14 dk.dst 69e3e68b-aac5-4b94-bc04-1fa7e2038ab6 2 Category 10 urn:ddi:dk.dst:f026b4d3-9a52-4eb2-a8bb-c9473ec33aa5:14 dk.dst f026b4d3-9a52-4eb2-a8bb-c9473ec33aa5 14 dk.dst 84f705d2-558e-4600-bc1b-ad45667466c7 2 Category 1001 urn:ddi:dk.dst:e243acbe-e674-4d79-acc3-724c366ef7f3:14 dk.dst e243acbe-e674-4d79-acc3-724c366ef7f3 14 dk.dst 6b296fbb-3f95-4dcd-94f9-c3dbf68eaeff 2 Category 100110 urn:ddi:dk.dst:cbbd2dc6-35c5-4551-b0c3-b5006ddf9d71:14 dk.dst cbbd2dc6-35c5-4551-b0c3-b5006ddf9d71 14 dk.dst 8c1eeb5f-622c-4479-a020-de8d2eeb42d5 2 Category 10011010 urn:ddi:dk.dst:8fe3b31f-0e57-4815-9230-8912f7f2fc93:14 dk.dst 8fe3b31f-0e57-4815-9230-8912f7f2fc93 14 dk.dst 71e01f66-d551-4e9f-b6ec-7c683ae8ee02 2 Category 0001 urn:ddi:dk.dst:d831f802-b57d-4885-ad04-018fad8bc9a2:14 dk.dst d831f802-b57d-4885-ad04-018fad8bc9a2 14 dk.dst 1fb07cdf-6cb0-46a3-8e5e-038f74f466a8 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:cbabcd22-3561-442b-83f7-14e4c06e04dd:14 dk.dst cbabcd22-3561-442b-83f7-14e4c06e04dd 14 dk.dst cc66c946-c62f-4fcb-90ee-08c965bc16b4 2 Category 101010 urn:ddi:dk.dst:fdfff0b8-b178-474a-abc2-929ebb74a688:14 dk.dst fdfff0b8-b178-474a-abc2-929ebb74a688 14 dk.dst b334bb7b-e099-4ba2-95b3-1cddfd37fa96 2 Category 10101010 urn:ddi:dk.dst:3b2e21e4-7878-418e-a0cd-0e9a023e4030:14 dk.dst 3b2e21e4-7878-418e-a0cd-0e9a023e4030 14 dk.dst c52101fb-63e0-4d42-9dd9-85d7f29b562c 2 Category 1100 urn:ddi:dk.dst:b9e18375-3591-4114-965a-7ee9b696a10d:14 dk.dst b9e18375-3591-4114-965a-7ee9b696a10d 14 dk.dst 31788058-0f23-41f5-a330-55a135a9a00e 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:c6d362fd-12a8-4dd0-b368-01ab162c2290:14 dk.dst c6d362fd-12a8-4dd0-b368-01ab162c2290 14 dk.dst 68c29d37-8f6c-48e6-9ae4-8de23c06782b 2 Category 10101011 urn:ddi:dk.dst:7cb0e9fe-5806-4f81-ab50-677b6db8f4f2:14 dk.dst 7cb0e9fe-5806-4f81-ab50-677b6db8f4f2 14 dk.dst 04d50056-d6bf-4438-8c8e-567f24c64bdc 2 Category 1101 urn:ddi:dk.dst:13e14fc4-85a7-4836-b2b7-37eb8814cb35:14 dk.dst 13e14fc4-85a7-4836-b2b7-37eb8814cb35 14 dk.dst ad2fb1fd-a4f9-4214-9da1-a1fcb8abaf37 2 Category 10101012 urn:ddi:dk.dst:2b7cc035-0ab7-4f8c-94ee-4a1247cfa7a1:14 dk.dst 2b7cc035-0ab7-4f8c-94ee-4a1247cfa7a1 14 dk.dst a6dfedf8-9873-4063-b0ea-8fb2fa472897 2 Category 1102 urn:ddi:dk.dst:1eb225d4-afeb-4ded-9b8f-c8f6c265b9e2:14 dk.dst 1eb225d4-afeb-4ded-9b8f-c8f6c265b9e2 14 dk.dst 76ed2bde-46e5-4635-9f2e-628907986213 2 Category 10101013 urn:ddi:dk.dst:6d7ba6e9-31ef-4154-8ef9-ccd59c156ff2:14 dk.dst 6d7ba6e9-31ef-4154-8ef9-ccd59c156ff2 14 dk.dst 44a603fc-c2f3-4159-8f90-f2692d3c208a 2 Category 1103 urn:ddi:dk.dst:d410d981-ea3b-467e-a8e8-5c6f6561ce92:14 dk.dst d410d981-ea3b-467e-a8e8-5c6f6561ce92 14 dk.dst f4d274e9-1a6d-44d3-a7b9-695664e5ec86 2 Category 10101014 urn:ddi:dk.dst:b7193400-cec6-47bb-98be-93347df91040:14 dk.dst b7193400-cec6-47bb-98be-93347df91040 14 dk.dst 21b84da3-3d1b-4997-b6b3-91e34ed33f66 2 Category 1104 urn:ddi:dk.dst:9a542e57-3eba-4b12-9da2-25a12bb7931e:14 dk.dst 9a542e57-3eba-4b12-9da2-25a12bb7931e 14 dk.dst dfaec184-8c7a-4e9d-a0eb-7fcd83456b32 2 Category 10101015 urn:ddi:dk.dst:a135f456-7283-4467-aae4-1a66d5d3fb4d:14 dk.dst a135f456-7283-4467-aae4-1a66d5d3fb4d 14 dk.dst 2bdb5db2-8f3e-44a3-b287-b6e9ab354b3a 2 Category 1105 urn:ddi:dk.dst:92214220-5649-424c-8c44-c6371d33fa28:14 dk.dst 92214220-5649-424c-8c44-c6371d33fa28 14 dk.dst f345e8a9-bb66-4aa2-a27e-afab890f7908 2 Category 10101016 urn:ddi:dk.dst:3612bc48-662b-4747-b654-c98602c2d83e:14 dk.dst 3612bc48-662b-4747-b654-c98602c2d83e 14 dk.dst 9b1724c3-e929-486f-a8fd-1581caef521b 2 Category 1006 urn:ddi:dk.dst:e68c597e-1625-4e89-bb8c-00a373a9deb3:14 dk.dst e68c597e-1625-4e89-bb8c-00a373a9deb3 14 dk.dst 208feee4-5a4b-4e28-b626-9cf5cf597aa7 2 Category 1106 urn:ddi:dk.dst:bb3963cd-8279-42ff-8111-f1d512816d23:14 dk.dst bb3963cd-8279-42ff-8111-f1d512816d23 14 dk.dst d7bc25c1-4fa3-4e3b-894a-3d471310f0db 2 Category 1206 urn:ddi:dk.dst:88b0c490-0ea0-4c45-a6ae-ea7a645b129b:14 dk.dst 88b0c490-0ea0-4c45-a6ae-ea7a645b129b 14 dk.dst 0c7d758f-be85-4482-a04c-ed12bf0614ac 2 Category 10101020 urn:ddi:dk.dst:d507f154-b0df-4e9a-bb8c-9401b3b34256:14 dk.dst d507f154-b0df-4e9a-bb8c-9401b3b34256 14 dk.dst 00f5e33a-21f2-4a64-8d5a-ba640164f5c2 2 Category 0200 urn:ddi:dk.dst:d67bec62-2dd2-44e1-b154-20680172d0cb:14 dk.dst d67bec62-2dd2-44e1-b154-20680172d0cb 14 dk.dst 6f5ab5ab-9193-4348-8f38-7fcb1593f63f 2 Category 1020 urn:ddi:dk.dst:22c4d1c7-b0c0-4ec9-be79-27a7934354cb:14 dk.dst 22c4d1c7-b0c0-4ec9-be79-27a7934354cb 14 dk.dst 2ca6c3ee-d300-4980-9921-e52231f648aa 2 Category 102010 urn:ddi:dk.dst:e239d7cf-2e0b-45ce-9890-53d2cd7d0efe:14 dk.dst e239d7cf-2e0b-45ce-9890-53d2cd7d0efe 14 dk.dst 1875a3a1-5963-4a85-b8a4-faded98c105a 2 Category 10201010 urn:ddi:dk.dst:5e731842-6d87-4ce7-a2b6-b58fe2abc945:14 dk.dst 5e731842-6d87-4ce7-a2b6-b58fe2abc945 14 dk.dst 4a34ee72-9ade-413f-ad94-f6e8f5f2c452 2 Category 1007 urn:ddi:dk.dst:c7a522eb-cc81-4459-83c7-d0ebc58b65fa:14 dk.dst c7a522eb-cc81-4459-83c7-d0ebc58b65fa 14 dk.dst 07242345-087d-4778-9a47-eea900f5f79c 2 Category 1107 urn:ddi:dk.dst:bb36f609-64dc-4abb-82b5-038a183e9268:14 dk.dst bb36f609-64dc-4abb-82b5-038a183e9268 14 dk.dst 79c165eb-1db7-4f43-a339-8aae1294ca1d 2 Category 1207 urn:ddi:dk.dst:47957f1b-fe3e-4f0c-85b1-e546fecc8184:14 dk.dst 47957f1b-fe3e-4f0c-85b1-e546fecc8184 14 dk.dst 3f468029-e506-485a-8c07-57f20ace40bf 2 Category 10201011 urn:ddi:dk.dst:71a5ac90-e139-4f06-9aea-7ec6501451a2:14 dk.dst 71a5ac90-e139-4f06-9aea-7ec6501451a2 14 dk.dst 049ea8bf-a735-422e-84ff-d8e895ec4673 2 Category 1008 urn:ddi:dk.dst:7090db60-0fd5-45d6-9fbf-8e6ccc92ae1b:14 dk.dst 7090db60-0fd5-45d6-9fbf-8e6ccc92ae1b 14 dk.dst ff0a3082-e585-4fd1-810f-01d5d6fe3e03 2 Category 1021 urn:ddi:dk.dst:eea0e720-0ad4-4f4c-8b72-1298c5659bc5:14 dk.dst eea0e720-0ad4-4f4c-8b72-1298c5659bc5 14 dk.dst fee7f188-7894-4b0f-afaa-7d6d0d8be9c9 2 Category 1108 urn:ddi:dk.dst:1e9bba46-dd61-4bb4-8d71-85bdeba0d6ae:14 dk.dst 1e9bba46-dd61-4bb4-8d71-85bdeba0d6ae 14 dk.dst 587c58cc-21a9-4a4a-a439-5d122ff1ad63 2 Category 1121 urn:ddi:dk.dst:09c14bda-7d7d-472e-ab59-320a6db19f9d:14 dk.dst 09c14bda-7d7d-472e-ab59-320a6db19f9d 14 dk.dst b603ead5-caf1-42b0-9da5-7b73bb2dadf0 2 Category 1208 urn:ddi:dk.dst:8ae61204-c23a-4b10-885b-cecf873fe12e:14 dk.dst 8ae61204-c23a-4b10-885b-cecf873fe12e 14 dk.dst e1f64113-9ed4-4690-88f6-c8183e7b0733 2 Category 1721 urn:ddi:dk.dst:d68f22b7-ec92-49e9-9372-b0b15cd2952d:14 dk.dst d68f22b7-ec92-49e9-9372-b0b15cd2952d 14 dk.dst 9d542266-5779-4529-990a-58c783359b33 2 Category 2508 urn:ddi:dk.dst:083ec883-a15d-4d68-98ce-73d7d64eddfd:14 dk.dst 083ec883-a15d-4d68-98ce-73d7d64eddfd 14 dk.dst 7a57bd25-82f7-4f8e-88cc-626116145719 2 Category 10201012 urn:ddi:dk.dst:a17788dd-fc18-465f-8b8d-a6ae4fefd5fa:14 dk.dst a17788dd-fc18-465f-8b8d-a6ae4fefd5fa 14 dk.dst 466b9eb0-816a-4918-a5ec-53046440caaa 2 Category 1009 urn:ddi:dk.dst:d6dab23c-2652-479f-af00-3ce67a4950d1:14 dk.dst d6dab23c-2652-479f-af00-3ce67a4950d1 14 dk.dst 6867a498-d03c-4866-977f-17427de647b0 2 Category 1022 urn:ddi:dk.dst:9f82bec3-e7a9-4a48-87c3-0633f5bac971:14 dk.dst 9f82bec3-e7a9-4a48-87c3-0633f5bac971 14 dk.dst df5b1e22-8f04-4dbb-91b3-f3a43c88a157 2 Category 1109 urn:ddi:dk.dst:04641ccb-5f56-4561-a83d-04109fc51d69:14 dk.dst 04641ccb-5f56-4561-a83d-04109fc51d69 14 dk.dst e0765dc4-9909-40c1-810c-56cf76fe994b 2 Category 1122 urn:ddi:dk.dst:78dcea4c-775f-4a90-93e8-138d23e6d07d:14 dk.dst 78dcea4c-775f-4a90-93e8-138d23e6d07d 14 dk.dst ad7e2b9a-f8a4-40c7-9f2f-23d136bb8e36 2 Category 1209 urn:ddi:dk.dst:48d02ecc-a18a-411b-a6c7-7326e3797ff7:14 dk.dst 48d02ecc-a18a-411b-a6c7-7326e3797ff7 14 dk.dst 9acde176-b806-4dbb-b9c1-80d245b7530b 2 Category 1509 urn:ddi:dk.dst:9269f278-b21b-42dc-bb52-6722b9fead08:14 dk.dst 9269f278-b21b-42dc-bb52-6722b9fead08 14 dk.dst ec6ea5c4-cb16-4436-b7bb-e6230388040c 2 Category 1522 urn:ddi:dk.dst:863d46ee-1452-4fa7-a219-9c724ef0cf2d:14 dk.dst 863d46ee-1452-4fa7-a219-9c724ef0cf2d 14 dk.dst c31f1eb7-1b15-4039-ac3c-9bcd55f579e6 2 Category 1722 urn:ddi:dk.dst:012e4507-103f-44b9-971f-79ec73057e3f:14 dk.dst 012e4507-103f-44b9-971f-79ec73057e3f 14 dk.dst 723d89ea-19c3-4ed8-abe8-fdeb14c38c61 2 Category 2509 urn:ddi:dk.dst:80115e16-62da-4a17-b159-eda621e1991e:14 dk.dst 80115e16-62da-4a17-b159-eda621e1991e 14 dk.dst d9813657-1f4f-499b-9478-17c33664a39a 2 Category 10201020 urn:ddi:dk.dst:205c2b65-ca0f-499a-b849-b9c4c81f2354:14 dk.dst 205c2b65-ca0f-499a-b849-b9c4c81f2354 14 dk.dst e2a8e08a-9e95-4359-a274-ba0062802d46 2 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:1391e09c-221b-4480-90e5-8e2c6d01cc82:14 dk.dst 1391e09c-221b-4480-90e5-8e2c6d01cc82 14 dk.dst 9a243712-86bc-45de-9891-26584308ec56 2 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:44928380-9cbe-4536-8d77-2de84c1b1624:14 dk.dst 44928380-9cbe-4536-8d77-2de84c1b1624 14 dk.dst 10e4b063-facb-4224-a599-b872178393c0 2 Category 1030 urn:ddi:dk.dst:1e01e763-5847-4556-a8f7-c24282430c18:14 dk.dst 1e01e763-5847-4556-a8f7-c24282430c18 14 dk.dst be1d4d76-8504-4450-9a36-aa28d39fe99e 2 Category 103010 urn:ddi:dk.dst:d38ddfd1-78eb-48af-b819-5a985a075500:14 dk.dst d38ddfd1-78eb-48af-b819-5a985a075500 14 dk.dst 58e436bf-2d6c-48c3-91a2-d1308a9df323 2 Category 10301010 urn:ddi:dk.dst:e1b900a1-36f2-4f63-bc4c-e75976880a9c:14 dk.dst e1b900a1-36f2-4f63-bc4c-e75976880a9c 14 dk.dst c737a8f7-545b-4624-a6a8-60c1b175d6b5 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:58d4adfb-3c13-4dba-860b-6845d316358c:14 dk.dst 58d4adfb-3c13-4dba-860b-6845d316358c 14 dk.dst 3bb420ba-8752-421a-ba52-7911987af8bb 2 Category 1011 urn:ddi:dk.dst:d36ab242-9cc7-47f8-840d-d6e5d32e095a:14 dk.dst d36ab242-9cc7-47f8-840d-d6e5d32e095a 14 dk.dst 5b2feedc-d8d3-495a-9666-ae2f80c48f2a 2 Category 1023 urn:ddi:dk.dst:1f7314d3-5f0a-4457-9c84-65e9f40ad370:14 dk.dst 1f7314d3-5f0a-4457-9c84-65e9f40ad370 14 dk.dst 4a592797-b1fd-4642-a496-bfedbdbf5c61 2 Category 1110 urn:ddi:dk.dst:4356918d-239a-4c64-b90b-b3efb6fd3d83:14 dk.dst 4356918d-239a-4c64-b90b-b3efb6fd3d83 14 dk.dst 29cadd0a-9e8d-4aeb-949c-33fe41abb7d3 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:06008a4e-0ca8-4aaf-acc3-0e87095b92d6:14 dk.dst 06008a4e-0ca8-4aaf-acc3-0e87095b92d6 14 dk.dst 900568f5-c8d1-422e-9603-ba902147f652 2 Category 1123 urn:ddi:dk.dst:920663e0-1605-4dfe-99b7-6f8a0c1067f6:14 dk.dst 920663e0-1605-4dfe-99b7-6f8a0c1067f6 14 dk.dst 9b9cf196-8ff9-4616-9991-c00d2ca99c3f 2 Category 1210 urn:ddi:dk.dst:60df8f2f-0b11-443a-8a60-eaef42fe096d:14 dk.dst 60df8f2f-0b11-443a-8a60-eaef42fe096d 14 dk.dst 57800d0f-5cac-4665-89e4-bf0abe468a28 2 Category 1410 urn:ddi:dk.dst:a81e2fc9-0ad6-4499-88db-a8b0ff54bc94:14 dk.dst a81e2fc9-0ad6-4499-88db-a8b0ff54bc94 14 dk.dst 3ce4b001-d8f5-4b01-bd38-dc31fdffd0f8 2 Category 1423 urn:ddi:dk.dst:f11d625e-a299-4637-89cf-8e70b189e2cf:14 dk.dst f11d625e-a299-4637-89cf-8e70b189e2cf 14 dk.dst dc6811e9-ceed-4e28-a42f-5aaa11aba718 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:aea4a668-7dc2-48ac-a688-088486751bdb:14 dk.dst aea4a668-7dc2-48ac-a688-088486751bdb 14 dk.dst bc28d45d-f2d9-41f9-9763-34a60f90ba59 2 Category 1523 urn:ddi:dk.dst:d6c38dfe-6a23-464d-a5d9-079e3bf05816:14 dk.dst d6c38dfe-6a23-464d-a5d9-079e3bf05816 14 dk.dst 2cd68e68-282d-463b-889a-0762080d9f48 2 Category 1723 urn:ddi:dk.dst:af3d3e71-fcd9-4fed-8cef-cff6c138a83c:14 dk.dst af3d3e71-fcd9-4fed-8cef-cff6c138a83c 14 dk.dst ada2c9dd-17d6-452c-93be-432e16059f00 2 Category 2401 urn:ddi:dk.dst:f8003c13-42a2-455a-a50e-0da53a2c45d1:14 dk.dst f8003c13-42a2-455a-a50e-0da53a2c45d1 14 dk.dst 00fa374c-711f-4665-8e67-92a2279d0208 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:578ae607-8b4b-40d4-9c0c-c9418db65541:14 dk.dst 578ae607-8b4b-40d4-9c0c-c9418db65541 14 dk.dst bf5822c4-1c6a-4202-8f41-d35a5f7e5999 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:e08c3059-1a95-48d0-a7ad-8dc17d869bdc:14 dk.dst e08c3059-1a95-48d0-a7ad-8dc17d869bdc 14 dk.dst e204ce9c-c28a-413b-bdc1-c9a63b9775e0 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:4afa8358-4083-407e-b1d6-e15379f41fc9:14 dk.dst 4afa8358-4083-407e-b1d6-e15379f41fc9 14 dk.dst 4ed1aa81-9824-41df-82aa-84d4a6db816e 2 Category 104010 urn:ddi:dk.dst:297c4c08-b0dd-463c-9369-2c8d147b66a2:14 dk.dst 297c4c08-b0dd-463c-9369-2c8d147b66a2 14 dk.dst 012e7c0b-26a6-44cf-b811-1548dda0d057 2 Category 10401010 urn:ddi:dk.dst:b8433e45-81e8-47f0-afeb-85682b64686d:14 dk.dst b8433e45-81e8-47f0-afeb-85682b64686d 14 dk.dst 325b9e75-2dee-42d2-982e-b2cadc8d1c66 2 Category 9602 urn:ddi:dk.dst:cd66bf28-8746-41a7-818d-a1e12ba01e9c:14 dk.dst cd66bf28-8746-41a7-818d-a1e12ba01e9c 14 dk.dst 024cb0c9-086b-4ea5-90be-03c7aa01e948 2 Category 9603 urn:ddi:dk.dst:4f30728d-99da-420e-801e-843a0348c802:14 dk.dst 4f30728d-99da-420e-801e-843a0348c802 14 dk.dst b4d1a0bb-3c72-4fe2-ae3c-349f97d50f57 2 Category 9604 urn:ddi:dk.dst:464cb487-8298-4445-83cd-f5087dd007bd:14 dk.dst 464cb487-8298-4445-83cd-f5087dd007bd 14 dk.dst fdc4959e-8a0a-49fd-8fb1-f4595779aca3 2 Category 104020 urn:ddi:dk.dst:aacc58c3-cd5a-4aff-bc8a-dc843f099296:14 dk.dst aacc58c3-cd5a-4aff-bc8a-dc843f099296 14 dk.dst 2ac1a1c2-e5f5-4163-8b7a-fd22b4202986 2 Category 10402010 urn:ddi:dk.dst:f0f58d4a-1f46-4426-b971-747153617418:14 dk.dst f0f58d4a-1f46-4426-b971-747153617418 14 dk.dst f5802bbd-2aa2-4c61-8588-d0b67a36eaa0 2 Category 9606 urn:ddi:dk.dst:8f107fb5-eaea-49b0-b918-51edc833b613:14 dk.dst 8f107fb5-eaea-49b0-b918-51edc833b613 14 dk.dst 6d0b8b90-d8b3-4678-be76-eea8644a359b 2 Category 104030 urn:ddi:dk.dst:d295f88d-67de-4edc-9760-16b12f68bf40:14 dk.dst d295f88d-67de-4edc-9760-16b12f68bf40 14 dk.dst 2abc7160-fc28-43c7-81b4-f6c87c95653a 2 Category 10403010 urn:ddi:dk.dst:b872f9b5-4f21-4d12-9bdc-5906901137b7:14 dk.dst b872f9b5-4f21-4d12-9bdc-5906901137b7 14 dk.dst 05a1e6c7-e4b4-46a7-a13d-91f47f377ed6 2 Category 9607 urn:ddi:dk.dst:7c28b470-8683-4df8-857a-08e43acf7e86:14 dk.dst 7c28b470-8683-4df8-857a-08e43acf7e86 14 dk.dst b9bf4030-f467-41ee-968e-9d3b4c96c59e 2 Category 15 urn:ddi:dk.dst:583caf88-ac62-4d1f-931e-706dc811b6fe:14 dk.dst 583caf88-ac62-4d1f-931e-706dc811b6fe 14 dk.dst 7dc26ab2-65ba-4db6-84f0-6ba0c411004d 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:d4a4f554-4b10-4cfc-9974-b5a6865ca389:14 dk.dst d4a4f554-4b10-4cfc-9974-b5a6865ca389 14 dk.dst 7cbae22b-fb00-4a9b-9dc9-181cb6dcd737 2 Category 151010 urn:ddi:dk.dst:63616e52-ef5c-41a1-a7bc-1fcdfbc32546:14 dk.dst 63616e52-ef5c-41a1-a7bc-1fcdfbc32546 14 dk.dst 500f6c26-eab6-4055-ae69-35e6bb3ee531 2 Category 15101010 urn:ddi:dk.dst:8e458d88-26b6-43db-a823-9436231e1974:14 dk.dst 8e458d88-26b6-43db-a823-9436231e1974 14 dk.dst ffb7618a-ffd7-42c5-be9c-ddcc4a803a58 2 Category 2428 urn:ddi:dk.dst:41c3d5fa-b0fd-49b5-b21a-26c696e2f5cb:14 dk.dst 41c3d5fa-b0fd-49b5-b21a-26c696e2f5cb 14 dk.dst 407ca2f6-8889-49b6-8069-57f999503f0d 2 Category 15101020 urn:ddi:dk.dst:f92aba57-3628-45e3-b449-e2f0b043e1ea:14 dk.dst f92aba57-3628-45e3-b449-e2f0b043e1ea 14 dk.dst e2ce05af-ef19-4fa6-a679-5aeb8875f6ef 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:1b1620fd-551b-4c1b-abcb-3bafc8a62bf6:14 dk.dst 1b1620fd-551b-4c1b-abcb-3bafc8a62bf6 14 dk.dst 18349208-941a-41fe-a817-bbace9718a5d 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:92fe77b7-21ac-4625-8743-f64b12abad6d:14 dk.dst 92fe77b7-21ac-4625-8743-f64b12abad6d 14 dk.dst 389d2792-357f-44ab-b738-2cd8295eb7d8 2 Category 15101030 urn:ddi:dk.dst:30b652f7-04d5-4645-8ad0-fec091f146eb:14 dk.dst 30b652f7-04d5-4645-8ad0-fec091f146eb 14 dk.dst 88d25d7d-6d8f-436c-a3c0-0d2f7f22b235 2 Category 2441 urn:ddi:dk.dst:c6d1b8fa-07cc-4979-a721-8ad9376d7e74:14 dk.dst c6d1b8fa-07cc-4979-a721-8ad9376d7e74 14 dk.dst c42b01f6-887c-4e4f-965e-8ac1c15e52ed 2 Category 15101040 urn:ddi:dk.dst:fa78e31d-5aac-4348-8b6b-eb9df442c0b3:14 dk.dst fa78e31d-5aac-4348-8b6b-eb9df442c0b3 14 dk.dst 8f97156e-15dd-4cd3-bda2-36f5b59ed3c1 2 Category 2442 urn:ddi:dk.dst:bc75bdeb-255a-4950-8751-bd7111b4e8c1:14 dk.dst bc75bdeb-255a-4950-8751-bd7111b4e8c1 14 dk.dst 3536d1e5-dd5d-48f7-9a8e-db1b7a7231ad 2 Category 15101050 urn:ddi:dk.dst:951ec172-c887-452c-ab88-421eb2571203:14 dk.dst 951ec172-c887-452c-ab88-421eb2571203 14 dk.dst b745b98e-4724-41fe-8fec-7f2f115ea4cf 2 Category 2445 urn:ddi:dk.dst:e317e08c-2948-466e-a38d-27e8148c5104:14 dk.dst e317e08c-2948-466e-a38d-27e8148c5104 14 dk.dst eb2db948-6652-4f98-a46f-dc891e3b31f1 2 Category 15101060 urn:ddi:dk.dst:456ea45e-268a-4e30-9b20-abc7ae7e39ef:14 dk.dst 456ea45e-268a-4e30-9b20-abc7ae7e39ef 14 dk.dst 4dd7b414-2a92-4202-a328-d7ef364ecaaf 2 Category 2443 urn:ddi:dk.dst:5abff4b3-bf12-4081-b3b2-6763b386217a:14 dk.dst 5abff4b3-bf12-4081-b3b2-6763b386217a 14 dk.dst cdd7abdd-c43e-4a14-82f4-79b21c6cd663 2 Category 2444 urn:ddi:dk.dst:28a30b17-8df6-401b-b430-e61f8a314be4:14 dk.dst 28a30b17-8df6-401b-b430-e61f8a314be4 14 dk.dst f4f12216-217a-4aa9-9299-e95e7f4dbd5d 2 Category 2446 urn:ddi:dk.dst:c55e0907-1324-4b76-966f-5b48cb356f72:14 dk.dst c55e0907-1324-4b76-966f-5b48cb356f72 14 dk.dst 6face508-483e-4439-88e2-a3eb795c2508 2 Category 2447 urn:ddi:dk.dst:72133088-0a1a-47cc-bc52-b851f2ebc598:14 dk.dst 72133088-0a1a-47cc-bc52-b851f2ebc598 14 dk.dst 7c1097ee-f04c-4a79-bd62-c7a844c97670 2 Category 1520 urn:ddi:dk.dst:953c9b25-a6a3-4fc7-802e-b3db9c5de877:14 dk.dst 953c9b25-a6a3-4fc7-802e-b3db9c5de877 14 dk.dst dd5fb19e-45e7-49a9-b816-ed9aa5c1c9cb 2 Category 152010 urn:ddi:dk.dst:966d7e29-3c1a-4949-b998-1e693034ea61:14 dk.dst 966d7e29-3c1a-4949-b998-1e693034ea61 14 dk.dst 26c38d51-13ee-4713-b309-f546e248274b 2 Category 15201010 urn:ddi:dk.dst:b743f09f-9a9e-41e7-93f6-e99c59d70f65:14 dk.dst b743f09f-9a9e-41e7-93f6-e99c59d70f65 14 dk.dst fdd570e9-9501-4854-a655-be9613e2a584 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:00dcf6ea-eab8-40ad-82c7-edbf8edb3c13:14 dk.dst 00dcf6ea-eab8-40ad-82c7-edbf8edb3c13 14 dk.dst f44f1a5a-fbf0-4de0-b320-8f964d573010 2 Category 15201020 urn:ddi:dk.dst:31a6eab2-a57c-4f65-8131-738adf2bc1c5:14 dk.dst 31a6eab2-a57c-4f65-8131-738adf2bc1c5 14 dk.dst 0e6db8ac-ee5b-4406-af95-5e3f178d1099 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:11c6f2aa-0fb1-4598-be04-92c86e8e64ab:14 dk.dst 11c6f2aa-0fb1-4598-be04-92c86e8e64ab 14 dk.dst a8d664a0-5680-4624-bfee-8b279204746f 2 Category 2415 urn:ddi:dk.dst:34a24e0a-4957-44aa-bc8a-3a448f453123:14 dk.dst 34a24e0a-4957-44aa-bc8a-3a448f453123 14 dk.dst 7ad0886b-0195-4d4f-8595-f4193e4c081a 2 Category 2417 urn:ddi:dk.dst:3ded06e7-5b8b-4f08-b0f9-70cb923645ad:14 dk.dst 3ded06e7-5b8b-4f08-b0f9-70cb923645ad 14 dk.dst 16926a80-f5f5-43e9-9e8f-62891200d7ed 2 Category 15201030 urn:ddi:dk.dst:aeeb09ed-fa87-4d58-ab8d-f41a6f51c9d8:14 dk.dst aeeb09ed-fa87-4d58-ab8d-f41a6f51c9d8 14 dk.dst e25fb3f4-2ffe-4ae6-90cc-57fd8e57a7ca 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:b9c64d69-0e8f-4915-bd23-270ff17ff11a:14 dk.dst b9c64d69-0e8f-4915-bd23-270ff17ff11a 14 dk.dst ea15d06c-6cd0-4390-8403-87757926ed6f 2 Category 152020 urn:ddi:dk.dst:9fc8e2e2-32c1-4459-ad3d-02951a66f24f:14 dk.dst 9fc8e2e2-32c1-4459-ad3d-02951a66f24f 14 dk.dst 000229c2-8385-482e-9f95-56178f51d865 2 Category 15202010 urn:ddi:dk.dst:6d62c896-c431-487d-8840-21566144a154:14 dk.dst 6d62c896-c431-487d-8840-21566144a154 14 dk.dst 0711f4aa-98c1-4748-8feb-fb4eb484abb0 2 Category 3942 urn:ddi:dk.dst:a108fe26-41ed-400b-92e9-432ad8c7c99b:14 dk.dst a108fe26-41ed-400b-92e9-432ad8c7c99b 14 dk.dst 99d0b82d-bbd9-4409-b390-42d877194a45 2 Category 152030 urn:ddi:dk.dst:80a0cc7c-43f6-4c79-b26a-e9a5e1e34e55:14 dk.dst 80a0cc7c-43f6-4c79-b26a-e9a5e1e34e55 14 dk.dst e2088fd0-c00e-479a-bdb8-a38ffcbe65c0 2 Category 15203010 urn:ddi:dk.dst:e8938e32-501d-41c3-8dc3-be5513181e72:14 dk.dst e8938e32-501d-41c3-8dc3-be5513181e72 14 dk.dst 0d684541-cdba-4d9c-b7f2-c5b24ee896c9 2 Category 2472 urn:ddi:dk.dst:49e44c99-ed2e-4ec9-9cb9-6d506fa6baaa:14 dk.dst 49e44c99-ed2e-4ec9-9cb9-6d506fa6baaa 14 dk.dst b070e961-69ae-47d7-8b67-67c375833616 2 Category 3955 urn:ddi:dk.dst:25fa075f-9753-41a9-aa19-a056a6b22a30:14 dk.dst 25fa075f-9753-41a9-aa19-a056a6b22a30 14 dk.dst e4c04c60-2d1e-432b-b5ec-2d8012fcd244 2 Category 5015 urn:ddi:dk.dst:9ded738b-4bff-4c86-ad32-03d7972cbd3c:14 dk.dst 9ded738b-4bff-4c86-ad32-03d7972cbd3c 14 dk.dst 94db307e-ccac-4a40-bd47-efe630eec514 2 Category 5016 urn:ddi:dk.dst:142e60e3-ba38-458c-b666-3eb24e0ffe2c:14 dk.dst 142e60e3-ba38-458c-b666-3eb24e0ffe2c 14 dk.dst d01d238b-0f43-4199-a459-e434939c2e2e 2 Category 5018 urn:ddi:dk.dst:7d4b7ad8-ad07-476f-99fa-d4840aac184f:14 dk.dst 7d4b7ad8-ad07-476f-99fa-d4840aac184f 14 dk.dst 4b99912d-1abf-42ab-bf4b-b9c13bef4cff 2 Category 5019 urn:ddi:dk.dst:893abc43-bcfb-4a76-a412-fdb15243860b:14 dk.dst 893abc43-bcfb-4a76-a412-fdb15243860b 14 dk.dst 30b81baf-5b26-48a8-b911-9d56e3e410aa 2 Category 5044 urn:ddi:dk.dst:a11f44f9-4fdf-42ba-b6a6-3559e7cca65e:14 dk.dst a11f44f9-4fdf-42ba-b6a6-3559e7cca65e 14 dk.dst 8753d9f9-e274-421a-87e6-fa1735739513 2 Category 5048 urn:ddi:dk.dst:237eec9a-1161-41d9-ac62-3634f72fb802:14 dk.dst 237eec9a-1161-41d9-ac62-3634f72fb802 14 dk.dst 0c4c7053-5dad-4fd9-9212-06a9bcf91b73 2 Category 5049 urn:ddi:dk.dst:12a0f503-fc60-4195-bb04-e2ae327424a1:14 dk.dst 12a0f503-fc60-4195-bb04-e2ae327424a1 14 dk.dst 6627b1b9-d079-4c78-8ba1-e3b28d8d1307 2 Category 5051 urn:ddi:dk.dst:88422ffa-92b9-4a63-969f-a9736c8b6d2e:14 dk.dst 88422ffa-92b9-4a63-969f-a9736c8b6d2e 14 dk.dst 105c2904-5a02-4d4d-b1a1-99202c900f27 2 Category 5052 urn:ddi:dk.dst:256b1a48-722f-43d5-b26b-e8082c990d63:14 dk.dst 256b1a48-722f-43d5-b26b-e8082c990d63 14 dk.dst 61fa9cbf-bc0e-4f30-8585-da7d7b330a6d 2 Category 5053 urn:ddi:dk.dst:cbff4643-b065-43da-86a2-bc33b6d7c2c1:14 dk.dst cbff4643-b065-43da-86a2-bc33b6d7c2c1 14 dk.dst 73bdb9a9-25bd-4e2b-9f46-3d6469f6e2ed 2 Category 5054 urn:ddi:dk.dst:cd85a1e7-7d6d-4c77-a784-df058f511f00:14 dk.dst cd85a1e7-7d6d-4c77-a784-df058f511f00 14 dk.dst e603c580-e47a-49e0-bc98-cc009b11b573 2 Category 5091 urn:ddi:dk.dst:e60f84f0-975d-4dba-b61e-35ea2be54312:14 dk.dst e60f84f0-975d-4dba-b61e-35ea2be54312 14 dk.dst 4c71ea13-0811-4342-9480-afaff9ac4b32 2 Category 152040 urn:ddi:dk.dst:62b25c4d-3343-4313-89c2-9084dcd0543b:14 dk.dst 62b25c4d-3343-4313-89c2-9084dcd0543b 14 dk.dst a786c90d-fb9d-4c1a-beb6-21eb370dd03b 2 Category 15204010 urn:ddi:dk.dst:59fc82c9-2050-4951-bbea-c04c1818e180:14 dk.dst 59fc82c9-2050-4951-bbea-c04c1818e180 14 dk.dst 67eb1af5-c55c-4bf4-b8d3-dde42dbd6501 2 Category 2425 urn:ddi:dk.dst:0f9b5bea-6c86-498d-8210-4ae09d3ade91:14 dk.dst 0f9b5bea-6c86-498d-8210-4ae09d3ade91 14 dk.dst d7412289-54a4-4d02-bfac-b8632068d675 2 Category 2492 urn:ddi:dk.dst:e8b4986b-afad-4a5b-8f69-a2150da1ac8d:14 dk.dst e8b4986b-afad-4a5b-8f69-a2150da1ac8d 14 dk.dst 47c319d6-e4d5-422d-aa1e-b6c4a7afca24 2 Category 2530 urn:ddi:dk.dst:da5db47b-8707-4552-9363-b2959b910c7e:14 dk.dst da5db47b-8707-4552-9363-b2959b910c7e 14 dk.dst ce40bfef-2810-4848-beb6-5b2f5785401c 2 Category 4725 urn:ddi:dk.dst:733277bb-40ca-4e9c-abf5-9ac9a4c912d6:14 dk.dst 733277bb-40ca-4e9c-abf5-9ac9a4c912d6 14 dk.dst c3cf31d4-dbc1-4a63-8313-23c067a36e63 2 Category 4764 urn:ddi:dk.dst:7b8cd8db-e058-41ba-8a76-8274ccedb37a:14 dk.dst 7b8cd8db-e058-41ba-8a76-8274ccedb37a 14 dk.dst 5489abfe-efb2-4cfe-ada8-59e5fcaf7a52 2 Category 4765 urn:ddi:dk.dst:e3464da5-e601-471b-9740-06ad8b0b5c28:14 dk.dst e3464da5-e601-471b-9740-06ad8b0b5c28 14 dk.dst 3ec3d6e6-382d-4c51-931a-e4b7f4415cbe 2 Category 4766 urn:ddi:dk.dst:978b3b37-3c8f-4b15-bda5-933d7ef6aea9:14 dk.dst 978b3b37-3c8f-4b15-bda5-933d7ef6aea9 14 dk.dst bed4f8d6-3dd7-4165-aa50-1a1d3170c42c 2 Category 4767 urn:ddi:dk.dst:ea227c3f-6431-44ff-b4b1-573178b7ce38:14 dk.dst ea227c3f-6431-44ff-b4b1-573178b7ce38 14 dk.dst 1dea17fb-3618-4939-80a9-97aef8060407 2 Category 4768 urn:ddi:dk.dst:a85c4108-3d1b-4c2e-a72c-7221f4c192b5:14 dk.dst a85c4108-3d1b-4c2e-a72c-7221f4c192b5 14 dk.dst fa0db51d-1376-4ed5-95fd-752fedc61ae5 2 Category 152050 urn:ddi:dk.dst:abf5d4af-0673-49b6-919d-82f89326d1ec:14 dk.dst abf5d4af-0673-49b6-919d-82f89326d1ec 14 dk.dst 9bd82ad2-bcab-4679-aca8-e51a7c2954c5 2 Category 15205010 urn:ddi:dk.dst:3a97cf33-0587-4f88-95d5-3a7c951657e4:14 dk.dst 3a97cf33-0587-4f88-95d5-3a7c951657e4 14 dk.dst ee5837ac-83d4-4fda-8c6f-d9eddffbf8d5 2 Category 1365 urn:ddi:dk.dst:b90ffd99-8f10-470d-96fa-8ec49baf5ddd:14 dk.dst b90ffd99-8f10-470d-96fa-8ec49baf5ddd 14 dk.dst e8cec1e0-8a4c-4531-ba8b-e1254b381f7d 2 Category 15205020 urn:ddi:dk.dst:edd9d13b-0cfc-4111-97cb-4dfd7199a0c3:14 dk.dst edd9d13b-0cfc-4111-97cb-4dfd7199a0c3 14 dk.dst 31790881-1a96-4077-9431-1adde602dc52 2 Category 1901 urn:ddi:dk.dst:edfe3204-0a85-4845-9654-7cd7b942d448:14 dk.dst edfe3204-0a85-4845-9654-7cd7b942d448 14 dk.dst 2163f465-124c-4986-be3d-66443bd3d51e 2 Category 15205030 urn:ddi:dk.dst:3343990b-c580-4f14-ab3d-d1f204b4e6c0:14 dk.dst 3343990b-c580-4f14-ab3d-d1f204b4e6c0 14 dk.dst bb06447d-3968-4f2d-adc8-1c5ef4d213d8 2 Category 1351 urn:ddi:dk.dst:025d9d15-b144-4761-9f73-0b72031bee01:14 dk.dst 025d9d15-b144-4761-9f73-0b72031bee01 14 dk.dst fb158ed4-1e82-416b-b84f-acb8ca39ccb8 2 Category 1352 urn:ddi:dk.dst:c835de6e-32ce-4748-9bd8-fc7e0ac2b345:14 dk.dst c835de6e-32ce-4748-9bd8-fc7e0ac2b345 14 dk.dst 1ebc8632-4511-4354-bacf-f1edde58ab96 2 Category 1353 urn:ddi:dk.dst:8e462698-682e-4fb9-bff7-7b823b02c7be:14 dk.dst 8e462698-682e-4fb9-bff7-7b823b02c7be 14 dk.dst 3e9d782e-1770-4dd0-a0e5-dca3bbe26eac 2 Category 1354 urn:ddi:dk.dst:8f07accb-09a9-4606-a085-266518614f57:14 dk.dst 8f07accb-09a9-4606-a085-266518614f57 14 dk.dst 93081d30-96f4-48ae-8634-f8b6f8e01312 2 Category 1355 urn:ddi:dk.dst:4111e0ec-dc50-4c2d-b78d-03b50739e458:14 dk.dst 4111e0ec-dc50-4c2d-b78d-03b50739e458 14 dk.dst cb8a7486-a7a1-4af0-b284-56c43658d5b5 2 Category 1356 urn:ddi:dk.dst:dce09e90-871b-46d2-8ebb-2f553db47880:14 dk.dst dce09e90-871b-46d2-8ebb-2f553db47880 14 dk.dst 33125d20-2bdb-4449-b679-dbde05cdff58 2 Category 1357 urn:ddi:dk.dst:31fa4f4a-01f5-4b23-965d-899da981b647:14 dk.dst 31fa4f4a-01f5-4b23-965d-899da981b647 14 dk.dst 71b04565-37be-44b7-8039-1551a8b61a69 2 Category 1359 urn:ddi:dk.dst:6cef3b0f-aafd-4d77-8cac-5296cf7a35a3:14 dk.dst 6cef3b0f-aafd-4d77-8cac-5296cf7a35a3 14 dk.dst 8f863c89-3676-4487-9265-9e1e5b0fdc44 2 Category 4199 urn:ddi:dk.dst:ab42cc89-87e2-498e-be2b-486bef051363:14 dk.dst ab42cc89-87e2-498e-be2b-486bef051363 14 dk.dst 9947e989-6fe6-4650-a5e8-e355da0a7863 2 Category 4202 urn:ddi:dk.dst:0385b853-b50c-4148-aa7b-0e5a06e55639:14 dk.dst 0385b853-b50c-4148-aa7b-0e5a06e55639 14 dk.dst e4d58f39-3f4a-4cdd-a502-2f4c9b730c14 2 Category 20 urn:ddi:dk.dst:5edee1b8-a6b7-4fed-af6a-6d9571c661ca:14 dk.dst 5edee1b8-a6b7-4fed-af6a-6d9571c661ca 14 dk.dst 37c234e2-5c69-4ba2-85a8-2bfc8b5af42d 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:a7af4aef-c7c8-47cf-ab5f-39a546e37fee:14 dk.dst a7af4aef-c7c8-47cf-ab5f-39a546e37fee 14 dk.dst a88b6efd-58ee-4c02-aa1d-f22b15a9f465 2 Category 201010 urn:ddi:dk.dst:63ec869c-1f31-4603-add9-9ea3f99fc532:14 dk.dst 63ec869c-1f31-4603-add9-9ea3f99fc532 14 dk.dst e833c041-2fb2-4f83-9c6c-1463ba232afb 2 Category 20101010 urn:ddi:dk.dst:91e7a145-b26e-448d-9e91-0438cb67f0fc:14 dk.dst 91e7a145-b26e-448d-9e91-0438cb67f0fc 14 dk.dst 9ef0347c-2bd4-4eb2-ac61-fd0d2e063e7b 2 Category 1199 urn:ddi:dk.dst:920533f1-723f-409e-b6aa-021c283343af:14 dk.dst 920533f1-723f-409e-b6aa-021c283343af 14 dk.dst 7272b25f-a494-4650-aba9-b6ace93df9c2 2 Category 20101011 urn:ddi:dk.dst:422448b3-6011-42a1-9914-103e3874b5cc:14 dk.dst 422448b3-6011-42a1-9914-103e3874b5cc 14 dk.dst ac3d1460-5ff9-44c9-a3cd-1770c2398e43 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:01674874-350f-4879-9784-207750dcfac6:14 dk.dst 01674874-350f-4879-9784-207750dcfac6 14 dk.dst db4bf9f9-174e-4e16-bfcb-5f2a1e8264f7 2 Category 1140 urn:ddi:dk.dst:a959eb21-3473-4790-af93-b90fdb1fb5de:14 dk.dst a959eb21-3473-4790-af93-b90fdb1fb5de 14 dk.dst ba3ba60a-68cf-4cef-9c18-a0655dd756d2 2 Category 1196 urn:ddi:dk.dst:022690f5-de14-4b4f-abb7-0fec0a934d27:14 dk.dst 022690f5-de14-4b4f-abb7-0fec0a934d27 14 dk.dst 8a3bf7c1-23a7-437c-943d-6f02f675dc8a 2 Category 20101012 urn:ddi:dk.dst:09c96720-b815-41a5-b320-650f14ea3717:14 dk.dst 09c96720-b815-41a5-b320-650f14ea3717 14 dk.dst fd263cdb-4bba-4abd-bd46-675bbf65b1d7 2 Category 1049 urn:ddi:dk.dst:5db4a7ed-0b0b-499c-902c-d7afe43e3640:14 dk.dst 5db4a7ed-0b0b-499c-902c-d7afe43e3640 14 dk.dst 5b19e704-1398-465c-b9b8-6ab09cc7405f 2 Category 1149 urn:ddi:dk.dst:04385a36-e98e-44d1-8969-cdcbbe1b1e1e:14 dk.dst 04385a36-e98e-44d1-8969-cdcbbe1b1e1e 14 dk.dst 2f02f4fe-0a93-4e27-a861-62e5f78f66bd 2 Category 1197 urn:ddi:dk.dst:5a28287f-a8fd-46d5-a8c4-f02420e18ca8:14 dk.dst 5a28287f-a8fd-46d5-a8c4-f02420e18ca8 14 dk.dst a624baf6-35f9-49ac-912d-5f7591b9f527 2 Category 20101013 urn:ddi:dk.dst:111a6da3-9a0c-4810-96c7-2d5f7dfbd1b2:14 dk.dst 111a6da3-9a0c-4810-96c7-2d5f7dfbd1b2 14 dk.dst 954d32c2-dc76-4ea2-8a65-ccc7881270a1 2 Category 1069 urn:ddi:dk.dst:774cdc63-e90e-49f3-9b3b-dc7a6dd8a6c8:14 dk.dst 774cdc63-e90e-49f3-9b3b-dc7a6dd8a6c8 14 dk.dst 52ae84fa-f319-4e9c-9cc5-947613dac49a 2 Category 1097 urn:ddi:dk.dst:f1eb6870-ef85-4a76-85e6-4fc448022de0:14 dk.dst f1eb6870-ef85-4a76-85e6-4fc448022de0 14 dk.dst 79e499d3-04a5-4635-9637-028da081e3fb 2 Category 1169 urn:ddi:dk.dst:22627edc-6c6b-49cf-80a4-a35e9b4d426c:14 dk.dst 22627edc-6c6b-49cf-80a4-a35e9b4d426c 14 dk.dst cfd50940-53da-45fa-9383-b6b39943a03a 2 Category 1198 urn:ddi:dk.dst:dba18698-9147-4c0d-a22f-26b960746315:14 dk.dst dba18698-9147-4c0d-a22f-26b960746315 14 dk.dst 9734e2d4-2c91-4b28-92f4-0552a0cd695c 2 Category 20101020 urn:ddi:dk.dst:6a7716e5-a44a-4c20-ae30-03686c1a7a9d:14 dk.dst 6a7716e5-a44a-4c20-ae30-03686c1a7a9d 14 dk.dst f5cde2ac-6576-4ffc-806c-375777f9536d 2 Category 1179 urn:ddi:dk.dst:6f611c46-9b91-4628-a60f-9727780f968b:14 dk.dst 6f611c46-9b91-4628-a60f-9727780f968b 14 dk.dst fd04de08-3b0b-4f4d-b7f5-755abe1eaa0d 2 Category 20101021 urn:ddi:dk.dst:80ee6d87-b8a9-4ec8-9b9e-0ac4111972b2:14 dk.dst 80ee6d87-b8a9-4ec8-9b9e-0ac4111972b2 14 dk.dst c99868ff-4ead-42f7-8f8c-94d3913e6e05 2 Category 1041 urn:ddi:dk.dst:11042525-ad34-4f7f-bfe9-3b4a1910354a:14 dk.dst 11042525-ad34-4f7f-bfe9-3b4a1910354a 14 dk.dst 71a6a847-e3b9-48a0-adc9-757c636f58bb 2 Category 1141 urn:ddi:dk.dst:9a00e116-e560-402d-bfe7-0200ca43cfc0:14 dk.dst 9a00e116-e560-402d-bfe7-0200ca43cfc0 14 dk.dst 2f615d1c-f3a9-49e5-afe0-8096e668c1be 2 Category 20101022 urn:ddi:dk.dst:828857bf-a0a0-4e28-ae19-8f260a780f31:14 dk.dst 828857bf-a0a0-4e28-ae19-8f260a780f31 14 dk.dst 7d736755-130b-41fd-9117-8d59084e5be7 2 Category 1051 urn:ddi:dk.dst:b02bf8a5-cea2-49ce-bf35-b8821c0561ba:14 dk.dst b02bf8a5-cea2-49ce-bf35-b8821c0561ba 14 dk.dst d79af533-8635-40db-8e42-d16e8e613b7e 2 Category 1052 urn:ddi:dk.dst:2ebca5bc-661f-4448-add1-7391fd8c0777:14 dk.dst 2ebca5bc-661f-4448-add1-7391fd8c0777 14 dk.dst 7d5a578e-0efd-4a3c-91ed-138f23bdcabe 2 Category 1143 urn:ddi:dk.dst:f21a7203-91b9-46eb-8041-add660d87397:14 dk.dst f21a7203-91b9-46eb-8041-add660d87397 14 dk.dst f77a4e78-0cc5-4749-a8ab-ee579673dc3d 2 Category 1151 urn:ddi:dk.dst:5799a3a3-abd3-4f96-912e-b84d00a88e41:14 dk.dst 5799a3a3-abd3-4f96-912e-b84d00a88e41 14 dk.dst af9af961-fa87-45cc-ba46-12d71eb409fc 2 Category 1152 urn:ddi:dk.dst:25b9a9a6-2c50-47c6-a248-30ed0a6444c4:14 dk.dst 25b9a9a6-2c50-47c6-a248-30ed0a6444c4 14 dk.dst 9135e1d2-8189-413e-9992-32e8a89bb75c 2 Category 1153 urn:ddi:dk.dst:6bcfdb02-8035-498c-a3d0-75dc9ff3aeed:14 dk.dst 6bcfdb02-8035-498c-a3d0-75dc9ff3aeed 14 dk.dst 2088712f-7e0d-45e8-bcca-fd8a80fe883f 2 Category 1154 urn:ddi:dk.dst:6cac1540-8a6a-4aba-9c88-deeecf65b205:14 dk.dst 6cac1540-8a6a-4aba-9c88-deeecf65b205 14 dk.dst 4b4fc505-ac53-4ab4-8fbb-dee93f0e259f 2 Category 1155 urn:ddi:dk.dst:74f35aa2-5c57-4e40-92d1-fe2166454363:14 dk.dst 74f35aa2-5c57-4e40-92d1-fe2166454363 14 dk.dst 2877b437-5b4b-4895-a48f-7d405a8bc267 2 Category 20101023 urn:ddi:dk.dst:886d1a44-443c-4b3c-baee-4dd10c58d279:14 dk.dst 886d1a44-443c-4b3c-baee-4dd10c58d279 14 dk.dst 374c35bf-c79f-4cd0-810c-9b9e9e3fea72 2 Category 1070 urn:ddi:dk.dst:64d3ad2b-b692-4873-abee-b6cf7a788ea9:14 dk.dst 64d3ad2b-b692-4873-abee-b6cf7a788ea9 14 dk.dst 4a6a00f5-73b9-495d-9857-02b26d860f19 2 Category 1071 urn:ddi:dk.dst:b5c0f96a-ccd9-446c-a901-0f4224d59783:14 dk.dst b5c0f96a-ccd9-446c-a901-0f4224d59783 14 dk.dst 75cab938-4218-4b8e-b2e2-ed87563aa2e4 2 Category 1072 urn:ddi:dk.dst:44b4f0a8-7350-4e1c-8054-30e3d45a6c8b:14 dk.dst 44b4f0a8-7350-4e1c-8054-30e3d45a6c8b 14 dk.dst ef656c24-a57f-4fd5-88f6-b24b08523298 2 Category 1073 urn:ddi:dk.dst:bf99bc1d-5570-4a1d-9be1-c3b0fb32cec4:14 dk.dst bf99bc1d-5570-4a1d-9be1-c3b0fb32cec4 14 dk.dst 89195c88-5b6c-4f9b-8b56-7f26da470dd6 2 Category 1145 urn:ddi:dk.dst:2dbf7290-db8d-40c4-be0d-048d773b1233:14 dk.dst 2dbf7290-db8d-40c4-be0d-048d773b1233 14 dk.dst 4f6c8cee-37f9-4410-8109-e14a72eba412 2 Category 1171 urn:ddi:dk.dst:76cc4781-7609-46ea-a047-538bfacf6aa0:14 dk.dst 76cc4781-7609-46ea-a047-538bfacf6aa0 14 dk.dst 485069f8-7d62-477d-8438-5f269dbce5d2 2 Category 1172 urn:ddi:dk.dst:f4c1f7c8-e600-4f4a-9a84-d06e573059ec:14 dk.dst f4c1f7c8-e600-4f4a-9a84-d06e573059ec 14 dk.dst ce4fe076-faab-4c93-abfa-52b04fdd167d 2 Category 1173 urn:ddi:dk.dst:7d2fd214-09b6-4864-a402-2c67e8e9cd82:14 dk.dst 7d2fd214-09b6-4864-a402-2c67e8e9cd82 14 dk.dst a6c72362-f96c-4d8a-900f-f7c040401b8a 2 Category 1174 urn:ddi:dk.dst:042af70e-15a4-4c56-8c3b-c90ffbbf78ed:14 dk.dst 042af70e-15a4-4c56-8c3b-c90ffbbf78ed 14 dk.dst e6eb2307-bd3c-47fa-8159-fea39f6d8308 2 Category 1175 urn:ddi:dk.dst:cf38c848-778f-488b-8c43-210d7d68853b:14 dk.dst cf38c848-778f-488b-8c43-210d7d68853b 14 dk.dst 0e34255e-1f82-47d9-9c38-b3ce164ce27f 2 Category 20101030 urn:ddi:dk.dst:badb8688-458e-4097-bd3b-4c654a96b21a:14 dk.dst badb8688-458e-4097-bd3b-4c654a96b21a 14 dk.dst 556f4ce1-d4d0-4b5c-b5e8-d3ebcfc956b0 2 Category 1189 urn:ddi:dk.dst:eafc620b-4c82-4642-9d8c-dc9c260fbbfc:14 dk.dst eafc620b-4c82-4642-9d8c-dc9c260fbbfc 14 dk.dst 388cf07c-52ef-44ef-b414-c9adefd9a698 2 Category 20101031 urn:ddi:dk.dst:fba46dff-1ff6-4365-874b-e2b9b48fa940:14 dk.dst fba46dff-1ff6-4365-874b-e2b9b48fa940 14 dk.dst cf9c28e1-c399-4331-9f3b-2ab6955b83c9 2 Category 1042 urn:ddi:dk.dst:a2be0869-6d06-40e5-9586-7627490065b2:14 dk.dst a2be0869-6d06-40e5-9586-7627490065b2 14 dk.dst e01e1866-1c5a-4fbe-984e-aef62fb91fcc 2 Category 1142 urn:ddi:dk.dst:77eac20c-c945-4692-a81c-45158ef5e287:14 dk.dst 77eac20c-c945-4692-a81c-45158ef5e287 14 dk.dst be680b3e-3367-4292-98d0-5239f7d77a91 2 Category 20101032 urn:ddi:dk.dst:8098994b-d6bc-4e9b-b0cb-91c2291dbb53:14 dk.dst 8098994b-d6bc-4e9b-b0cb-91c2291dbb53 14 dk.dst de98d2c5-84b5-485d-824c-b03bab5cfaba 2 Category 1061 urn:ddi:dk.dst:af0667c6-5960-4f13-87d0-713e97d793fc:14 dk.dst af0667c6-5960-4f13-87d0-713e97d793fc 14 dk.dst f4372660-d45f-4fc9-a7ea-a605122c5308 2 Category 1062 urn:ddi:dk.dst:28f7adbe-48a9-406c-b92f-6867ae63bfaa:14 dk.dst 28f7adbe-48a9-406c-b92f-6867ae63bfaa 14 dk.dst 8fb14e49-466d-4619-8657-2f4ac8235a20 2 Category 1064 urn:ddi:dk.dst:85e7c2eb-2aed-4ddc-bfc4-e567704b9ce0:14 dk.dst 85e7c2eb-2aed-4ddc-bfc4-e567704b9ce0 14 dk.dst 22f53f98-682b-47d8-a376-8c544db75409 2 Category 1144 urn:ddi:dk.dst:6c365a55-d426-4531-8db6-e0c235961ce5:14 dk.dst 6c365a55-d426-4531-8db6-e0c235961ce5 14 dk.dst 2b9dd7bc-6b65-48e6-9505-7feb01abcf24 2 Category 1161 urn:ddi:dk.dst:275ee468-61a8-42e5-aa72-d6d884f7211f:14 dk.dst 275ee468-61a8-42e5-aa72-d6d884f7211f 14 dk.dst 1d1ea250-c794-4717-b3f7-c070687d0cf8 2 Category 1162 urn:ddi:dk.dst:8a492d7a-64ff-4208-8c12-fc3fffc24005:14 dk.dst 8a492d7a-64ff-4208-8c12-fc3fffc24005 14 dk.dst 1ec64819-9056-493a-8fb7-a32954edc0ef 2 Category 1163 urn:ddi:dk.dst:984c5618-6644-4eb4-918d-eaa8ea8ff88f:14 dk.dst 984c5618-6644-4eb4-918d-eaa8ea8ff88f 14 dk.dst 601a7587-98bf-4a14-baa1-278cfcba28d1 2 Category 1164 urn:ddi:dk.dst:645ab00e-8a92-405a-8082-053af0f7273b:14 dk.dst 645ab00e-8a92-405a-8082-053af0f7273b 14 dk.dst ccf905ed-ff1e-4d4d-b975-9034e4206965 2 Category 1165 urn:ddi:dk.dst:b2ede418-fb10-4424-8472-9a7b95c07859:14 dk.dst b2ede418-fb10-4424-8472-9a7b95c07859 14 dk.dst 53007be0-ae8d-4259-8f74-e31dcc0b46e3 2 Category 20101033 urn:ddi:dk.dst:44d829a9-f47e-4b14-8b74-00d3cd8155d0:14 dk.dst 44d829a9-f47e-4b14-8b74-00d3cd8155d0 14 dk.dst 884a867b-5eac-427f-bdd0-1e697a04742a 2 Category 1080 urn:ddi:dk.dst:191c477d-8197-45eb-9708-94d98dad21e7:14 dk.dst 191c477d-8197-45eb-9708-94d98dad21e7 14 dk.dst 83415037-b530-4533-b056-c8726ca2a92e 2 Category 1081 urn:ddi:dk.dst:f753bc87-8e6c-45bf-8ae0-739b90fb72b7:14 dk.dst f753bc87-8e6c-45bf-8ae0-739b90fb72b7 14 dk.dst 8e0ec7c8-24a3-432a-a4bd-cdd8d8d897b9 2 Category 1082 urn:ddi:dk.dst:5a231d51-4d87-48c9-83c6-b5a3c0bcee9e:14 dk.dst 5a231d51-4d87-48c9-83c6-b5a3c0bcee9e 14 dk.dst b0a5baca-fae6-4f4c-9e5a-c32a75421f15 2 Category 1083 urn:ddi:dk.dst:fa34fead-034d-41c5-b120-98ba63eebc79:14 dk.dst fa34fead-034d-41c5-b120-98ba63eebc79 14 dk.dst 0dc13cc6-baaf-45a1-a8e1-86ff2c4ce472 2 Category 1084 urn:ddi:dk.dst:d0942925-f55e-4e77-9afa-c13ffcf0ba2c:14 dk.dst d0942925-f55e-4e77-9afa-c13ffcf0ba2c 14 dk.dst 25732cd4-bf4e-4928-ad96-85a12ba8919f 2 Category 1146 urn:ddi:dk.dst:364eee28-82e1-431e-ae93-683fb99d1005:14 dk.dst 364eee28-82e1-431e-ae93-683fb99d1005 14 dk.dst 4832eb88-9552-4603-9933-fb4eeca97395 2 Category 1181 urn:ddi:dk.dst:6d62cc90-c9c9-4a92-9498-68995244b43b:14 dk.dst 6d62cc90-c9c9-4a92-9498-68995244b43b 14 dk.dst b78499fc-6ee8-4492-85c6-7b564bb4fe70 2 Category 1182 urn:ddi:dk.dst:1a6200bf-26a0-45fd-912b-552da0c771b9:14 dk.dst 1a6200bf-26a0-45fd-912b-552da0c771b9 14 dk.dst 51c70807-f841-4d00-8a35-2336f39d9ea2 2 Category 1183 urn:ddi:dk.dst:f1667223-0bc1-4599-a3ec-f68aefb83025:14 dk.dst f1667223-0bc1-4599-a3ec-f68aefb83025 14 dk.dst b9bb83fd-d273-4e0e-b767-dc999688b4f1 2 Category 1184 urn:ddi:dk.dst:575b3efa-e72d-4221-8e14-00b2f9c6acfe:14 dk.dst 575b3efa-e72d-4221-8e14-00b2f9c6acfe 14 dk.dst 492bd219-75ac-4290-a35d-4dbbe9f82a25 2 Category 1185 urn:ddi:dk.dst:58aca193-006a-43c4-946b-6cdd378bbbd5:14 dk.dst 58aca193-006a-43c4-946b-6cdd378bbbd5 14 dk.dst 82605d9c-d439-4c68-9d1d-7a199619a25d 2 Category 201020 urn:ddi:dk.dst:b30262a9-2062-4a60-82a8-d069824e4dbd:14 dk.dst b30262a9-2062-4a60-82a8-d069824e4dbd 14 dk.dst 3d5f855d-bf19-44b8-a637-26864528d2fd 2 Category 20102010 urn:ddi:dk.dst:72cf0273-ba6d-46d9-9868-e3b58922217d:14 dk.dst 72cf0273-ba6d-46d9-9868-e3b58922217d 14 dk.dst a0082ba3-b4be-41f9-911f-9f683ec5b231 2 Category 1511 urn:ddi:dk.dst:56ab90a1-fb0d-4097-ad19-83e7e96fcdd4:14 dk.dst 56ab90a1-fb0d-4097-ad19-83e7e96fcdd4 14 dk.dst 8cd54a7f-f14c-4206-a915-f3493b55bdc0 2 Category 1539 urn:ddi:dk.dst:dd931f17-bb4d-4a7e-b952-b2a600171bb4:14 dk.dst dd931f17-bb4d-4a7e-b952-b2a600171bb4 14 dk.dst 48216f49-63ab-4bf4-aa3b-5c7ce94b5ee5 2 Category 1543 urn:ddi:dk.dst:6fc399bf-4aad-4539-95b0-68b9684fa964:14 dk.dst 6fc399bf-4aad-4539-95b0-68b9684fa964 14 dk.dst 16616711-d86b-4e43-a7b2-f856c52d9b79 2 Category 1549 urn:ddi:dk.dst:e7ffe318-10c0-46c5-aa58-9b0a532ad086:14 dk.dst e7ffe318-10c0-46c5-aa58-9b0a532ad086 14 dk.dst 06a45dd1-10c5-4117-94e6-eeb96d884c02 2 Category 9014 urn:ddi:dk.dst:14e8a64f-4b12-4e82-9eff-c13b701c39b2:14 dk.dst 14e8a64f-4b12-4e82-9eff-c13b701c39b2 14 dk.dst 6ab60208-a5a2-4a5c-9fcb-60120588f9fb 2 Category 20102011 urn:ddi:dk.dst:e5352015-8eb2-4355-9d31-0228de945fd1:14 dk.dst e5352015-8eb2-4355-9d31-0228de945fd1 14 dk.dst 2b3e1c33-ab9d-4bd9-a850-70376d038b46 2 Category 1031 urn:ddi:dk.dst:169d48a4-bd25-4189-97cf-d402ba205a1d:14 dk.dst 169d48a4-bd25-4189-97cf-d402ba205a1d 14 dk.dst d31fc351-ea7e-4a2d-9ff0-4c1416bedb51 2 Category 1531 urn:ddi:dk.dst:54b7f461-fceb-4bb0-b68e-ef69f990f35f:14 dk.dst 54b7f461-fceb-4bb0-b68e-ef69f990f35f 14 dk.dst 31b1146f-810a-4f3a-8933-53c2af56d2e9 2 Category 1541 urn:ddi:dk.dst:fd788d73-4345-41f1-8547-416f08f05540:14 dk.dst fd788d73-4345-41f1-8547-416f08f05540 14 dk.dst 5a8d6d49-d1eb-47ba-b66d-b0a08a7e814b 2 Category 20102012 urn:ddi:dk.dst:67f1dadb-c07f-457d-b339-04261bc16f33:14 dk.dst 67f1dadb-c07f-457d-b339-04261bc16f33 14 dk.dst 930ee69d-0a12-49d4-8a6e-bb75d0af79ed 2 Category 1032 urn:ddi:dk.dst:d851d149-fc9a-4f46-ab65-b00a892783ce:14 dk.dst d851d149-fc9a-4f46-ab65-b00a892783ce 14 dk.dst a78300ba-4da6-4185-a97f-51a756bc1182 2 Category 1532 urn:ddi:dk.dst:83ea3349-726b-4954-8ef4-43d268e3cf20:14 dk.dst 83ea3349-726b-4954-8ef4-43d268e3cf20 14 dk.dst 44a67fe4-091b-43b4-8e62-462f40f006ce 2 Category 1542 urn:ddi:dk.dst:074ac8ba-c2db-4a62-a752-30e1e98e8871:14 dk.dst 074ac8ba-c2db-4a62-a752-30e1e98e8871 14 dk.dst 88cd1766-1a0f-4c58-bb41-9e9ac40327f8 2 Category 20102020 urn:ddi:dk.dst:f843ce7b-87ab-4a11-8f56-aaed096e9b88:14 dk.dst f843ce7b-87ab-4a11-8f56-aaed096e9b88 14 dk.dst 4c8227eb-75a6-46c6-adbd-89580ae36b11 2 Category 1540 urn:ddi:dk.dst:7952f0f4-0b6c-48af-a3a4-feb1138a4bdf:14 dk.dst 7952f0f4-0b6c-48af-a3a4-feb1138a4bdf 14 dk.dst 532d1ebb-1e37-4660-ad92-f50914f82eea 2 Category 20102021 urn:ddi:dk.dst:8951da74-6f06-4fba-8c1d-ecd9e0eec027:14 dk.dst 8951da74-6f06-4fba-8c1d-ecd9e0eec027 14 dk.dst a1444eff-bfa0-4573-bb9b-52af7f9622a3 2 Category 1535 urn:ddi:dk.dst:9f8dd92f-db8f-4d0d-a25f-4ad8d79a799a:14 dk.dst 9f8dd92f-db8f-4d0d-a25f-4ad8d79a799a 14 dk.dst 9e3619be-e7b4-4d81-90a9-fae307b148ac 2 Category 20102022 urn:ddi:dk.dst:5d2a5676-5f0b-405f-952b-76ec4b1b1035:14 dk.dst 5d2a5676-5f0b-405f-952b-76ec4b1b1035 14 dk.dst 5fdde358-b01a-4d1c-ab2d-8e366ac46cd7 2 Category 1536 urn:ddi:dk.dst:5f08e109-84c7-426c-a3cb-cbb157d81364:14 dk.dst 5f08e109-84c7-426c-a3cb-cbb157d81364 14 dk.dst 2fc3491c-5d3f-45c7-9bfd-fd36fd2ddcee 2 Category 20102023 urn:ddi:dk.dst:00bf9f63-68ae-4f09-a810-780a7575d4d4:14 dk.dst 00bf9f63-68ae-4f09-a810-780a7575d4d4 14 dk.dst 46d146ae-ed41-4697-824e-e5924b35a143 2 Category 1533 urn:ddi:dk.dst:e2797960-0bf6-487c-bb7a-21089dfb4a49:14 dk.dst e2797960-0bf6-487c-bb7a-21089dfb4a49 14 dk.dst ad99f5f1-8c90-448e-b4c2-26e96f9b04b8 2 Category 1537 urn:ddi:dk.dst:4cea15dd-bef0-4449-a498-d59a2afa7017:14 dk.dst 4cea15dd-bef0-4449-a498-d59a2afa7017 14 dk.dst 0d829838-1b7f-4507-8204-3b855d814598 2 Category 201030 urn:ddi:dk.dst:907e635e-301a-4f1f-8291-8dc981c7c1df:14 dk.dst 907e635e-301a-4f1f-8291-8dc981c7c1df 14 dk.dst 7bc8832f-48f3-4997-852e-e815b0556904 2 Category 20103010 urn:ddi:dk.dst:9173f51f-7d2d-41b1-bf2b-b40023d4b95a:14 dk.dst 9173f51f-7d2d-41b1-bf2b-b40023d4b95a 14 dk.dst 6b000e47-358c-45e2-b83c-3978ab54765f 2 Category 1652 urn:ddi:dk.dst:9594954d-4c9a-4b2d-9c3f-779475f31bda:14 dk.dst 9594954d-4c9a-4b2d-9c3f-779475f31bda 14 dk.dst 788d2e1f-7765-4320-8161-7d4a42d9f61c 2 Category 20103011 urn:ddi:dk.dst:e53c52de-28cf-4891-b07f-cacd679c75af:14 dk.dst e53c52de-28cf-4891-b07f-cacd679c75af 14 dk.dst 258b1da0-0dc5-4bbf-a9a3-ba9f8ce329fe 2 Category 1650 urn:ddi:dk.dst:85469bca-e7fb-4a56-ac14-f2ddebf5bf34:14 dk.dst 85469bca-e7fb-4a56-ac14-f2ddebf5bf34 14 dk.dst d67b6597-ff79-4ceb-b67b-f9edb654ab9d 2 Category 20103012 urn:ddi:dk.dst:2686fe9a-ab11-46e2-aaf9-c73d63dd7bd6:14 dk.dst 2686fe9a-ab11-46e2-aaf9-c73d63dd7bd6 14 dk.dst 5dceae3b-cbd4-44e5-9a0b-dcb95fc8105b 2 Category 1651 urn:ddi:dk.dst:96390e42-bdec-4ebb-99ea-45c9d3185995:14 dk.dst 96390e42-bdec-4ebb-99ea-45c9d3185995 14 dk.dst d8d366df-ab7e-4d49-8f80-c33899c72b3d 2 Category 20103020 urn:ddi:dk.dst:2ed76f40-d5bc-46fb-a69c-1811b283570e:14 dk.dst 2ed76f40-d5bc-46fb-a69c-1811b283570e 14 dk.dst c889a373-e502-48e6-bcc2-7f18a0018ca7 2 Category 1879 urn:ddi:dk.dst:f98672bd-7439-4229-ab27-c611c947bc47:14 dk.dst f98672bd-7439-4229-ab27-c611c947bc47 14 dk.dst 6be5cc20-ad83-4b06-b7cd-be42de7c3950 2 Category 20103021 urn:ddi:dk.dst:ab508cfd-98b5-4d54-9cd5-9e983cf9e44c:14 dk.dst ab508cfd-98b5-4d54-9cd5-9e983cf9e44c 14 dk.dst 434d0123-aacf-470b-8a0a-b6550bd16f20 2 Category 1551 urn:ddi:dk.dst:35534782-e394-4816-8a1e-040de3e408a5:14 dk.dst 35534782-e394-4816-8a1e-040de3e408a5 14 dk.dst c096203b-6408-47ec-a0d0-13f5f1e65036 2 Category 1552 urn:ddi:dk.dst:4effbf45-ae16-4d50-89af-ecd9477cc282:14 dk.dst 4effbf45-ae16-4d50-89af-ecd9477cc282 14 dk.dst 906cdef4-a0b0-4e6a-b5e1-0e5e500b4e20 2 Category 1553 urn:ddi:dk.dst:fd052ea4-834f-4330-a2a4-690f45810f1a:14 dk.dst fd052ea4-834f-4330-a2a4-690f45810f1a 14 dk.dst dd03fb97-0485-4cb5-a663-2a03fa32ccf1 2 Category 1555 urn:ddi:dk.dst:f54a7a97-f8c0-4cd0-92e6-972710399a68:14 dk.dst f54a7a97-f8c0-4cd0-92e6-972710399a68 14 dk.dst 194640d0-573b-4078-9dad-455ee02032f8 2 Category 1559 urn:ddi:dk.dst:a5b03ce0-90d1-4291-971c-7fd62198fa58:14 dk.dst a5b03ce0-90d1-4291-971c-7fd62198fa58 14 dk.dst 90d11da1-0722-4b4d-ad2d-02544f177c42 2 Category 20103022 urn:ddi:dk.dst:d586f73c-b646-4f7e-b2a7-dd0c93390c5a:14 dk.dst d586f73c-b646-4f7e-b2a7-dd0c93390c5a 14 dk.dst 208bfeb6-c0ad-4167-9063-f704a3f570c9 2 Category 1671 urn:ddi:dk.dst:719321c5-b402-4892-9830-41ceacfab9eb:14 dk.dst 719321c5-b402-4892-9830-41ceacfab9eb 14 dk.dst 49e2a1ed-843f-406a-bcf1-253abf227efa 2 Category 1672 urn:ddi:dk.dst:0128ab70-1b18-4a90-bd38-6b6d251847e8:14 dk.dst 0128ab70-1b18-4a90-bd38-6b6d251847e8 14 dk.dst 5bfeaa05-b2ef-46c8-82b7-4914f2db7b01 2 Category 1673 urn:ddi:dk.dst:78428ac9-d329-47a5-aa00-c29042261fb1:14 dk.dst 78428ac9-d329-47a5-aa00-c29042261fb1 14 dk.dst 33281d00-a12d-4e5e-8f21-4248e0402cc2 2 Category 1679 urn:ddi:dk.dst:cbb746e7-f8ca-49c3-8130-4edd2c31271d:14 dk.dst cbb746e7-f8ca-49c3-8130-4edd2c31271d 14 dk.dst bbe07f8e-b45e-4eb0-9389-6e9b1ba33251 2 Category 20103030 urn:ddi:dk.dst:5b9ddc00-ce3c-4e13-a665-93122693150f:14 dk.dst 5b9ddc00-ce3c-4e13-a665-93122693150f 14 dk.dst e25ddae6-01b7-4ac6-a4b5-94bf6147ac34 2 Category 1889 urn:ddi:dk.dst:1f97f279-3aad-466c-be8d-64bcaf8ea6ac:14 dk.dst 1f97f279-3aad-466c-be8d-64bcaf8ea6ac 14 dk.dst 78fca019-be9a-49f3-8e48-9a0147187f61 2 Category 20103031 urn:ddi:dk.dst:9bba544e-ec64-463e-9f26-50a4c2eadfa2:14 dk.dst 9bba544e-ec64-463e-9f26-50a4c2eadfa2 14 dk.dst 6220fbe4-6b33-4f53-9a60-34fd7b925135 2 Category 1561 urn:ddi:dk.dst:8a81b66f-4966-4067-a714-157cfd177aae:14 dk.dst 8a81b66f-4966-4067-a714-157cfd177aae 14 dk.dst c32420e8-7122-45c8-b82a-4c2dfa1923ee 2 Category 1562 urn:ddi:dk.dst:c2f7d404-1abb-470e-8621-8c2c9c3f73b1:14 dk.dst c2f7d404-1abb-470e-8621-8c2c9c3f73b1 14 dk.dst 6a8a115f-3aae-4dcb-a658-13d7e8a9dde6 2 Category 1563 urn:ddi:dk.dst:94f5d5fc-84ac-4087-9ceb-e9cffd4df6da:14 dk.dst 94f5d5fc-84ac-4087-9ceb-e9cffd4df6da 14 dk.dst 1a75a5b6-5a69-40e2-994f-7084a4f299e8 2 Category 1565 urn:ddi:dk.dst:3536ee94-0d42-4a52-83a0-e6e05410d404:14 dk.dst 3536ee94-0d42-4a52-83a0-e6e05410d404 14 dk.dst 69514739-89f3-42c8-9eec-e92d624b9b1b 2 Category 1569 urn:ddi:dk.dst:fce3544e-e616-4e5f-a455-2647e018b0de:14 dk.dst fce3544e-e616-4e5f-a455-2647e018b0de 14 dk.dst 266330f4-2ac2-4b76-b9bb-fd2b24c2cf66 2 Category 20103032 urn:ddi:dk.dst:a6df0af2-b4d1-4043-b2ec-cab34f29edab:14 dk.dst a6df0af2-b4d1-4043-b2ec-cab34f29edab 14 dk.dst 46979083-b49e-4cc8-937a-20455db43c09 2 Category 1681 urn:ddi:dk.dst:7ab3313d-33db-4c8f-b94d-2639743b7219:14 dk.dst 7ab3313d-33db-4c8f-b94d-2639743b7219 14 dk.dst c5d0a334-ed0b-42c8-8145-4fc350ae7745 2 Category 1682 urn:ddi:dk.dst:3b9905e2-1af5-4e63-9bfa-00275ccfc182:14 dk.dst 3b9905e2-1af5-4e63-9bfa-00275ccfc182 14 dk.dst 9cccfd52-2e69-4cce-bc54-457f56df4f12 2 Category 1683 urn:ddi:dk.dst:eaff6c5b-97ac-42ff-b89b-a883c8886278:14 dk.dst eaff6c5b-97ac-42ff-b89b-a883c8886278 14 dk.dst 609d0846-3d9b-4150-8143-ba743366c623 2 Category 1689 urn:ddi:dk.dst:442af76a-cc00-4a47-9986-3d65712de386:14 dk.dst 442af76a-cc00-4a47-9986-3d65712de386 14 dk.dst 01437b4c-13a0-4f4b-9e83-e5acf5232981 2 Category 2020 urn:ddi:dk.dst:3ab49472-b1d6-460f-945c-cc6f5e1edab6:14 dk.dst 3ab49472-b1d6-460f-945c-cc6f5e1edab6 14 dk.dst 8ed46326-f6ac-4274-b150-ec46675e8156 2 Category 202010 urn:ddi:dk.dst:3dcc84a4-b5b1-4df1-9f11-4a00a89daeab:14 dk.dst 3dcc84a4-b5b1-4df1-9f11-4a00a89daeab 14 dk.dst e6c29815-6afa-44a7-8fc4-a150c8e35ae5 2 Category 20201010 urn:ddi:dk.dst:518e34a8-5706-4863-824a-58cd17ad2575:14 dk.dst 518e34a8-5706-4863-824a-58cd17ad2575 14 dk.dst c47c64bb-0b44-4f73-b126-824c1a7eaf95 2 Category 4008 urn:ddi:dk.dst:34f05e41-47bf-4819-a2a5-d0576e0814c9:14 dk.dst 34f05e41-47bf-4819-a2a5-d0576e0814c9 14 dk.dst 8e9d99d4-05d0-4b36-b613-0c9b7a860a32 2 Category 202030 urn:ddi:dk.dst:7c3741ac-02b0-4fac-bafc-28643cac5e99:14 dk.dst 7c3741ac-02b0-4fac-bafc-28643cac5e99 14 dk.dst ab3b41a2-d74a-4717-a39e-2d0378a7d997 2 Category 20203010 urn:ddi:dk.dst:0d47cefc-2aa6-4bce-b15c-7eb02123283f:14 dk.dst 0d47cefc-2aa6-4bce-b15c-7eb02123283f 14 dk.dst b13cd075-cbd2-4f5c-a48e-f3d9c1651103 2 Category 5090 urn:ddi:dk.dst:87608afc-ae6f-4a94-af22-e69ffc865613:14 dk.dst 87608afc-ae6f-4a94-af22-e69ffc865613 14 dk.dst 2183297f-b3ec-459e-92a8-56eba4ad3029 2 Category 20203011 urn:ddi:dk.dst:76c4ff7a-2816-41af-8a3d-51c12583ae9c:14 dk.dst 76c4ff7a-2816-41af-8a3d-51c12583ae9c 14 dk.dst b7106228-0799-4073-a2e1-8f23f8e217b2 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:78f23d29-2b3f-4409-a862-f5c9db3a01a8:14 dk.dst 78f23d29-2b3f-4409-a862-f5c9db3a01a8 14 dk.dst 422b9980-77b8-49e9-bc8f-103ec620b1a2 2 Category 5028 urn:ddi:dk.dst:2e38ff6a-ecd2-4d49-83d6-ed1aa1d386d3:14 dk.dst 2e38ff6a-ecd2-4d49-83d6-ed1aa1d386d3 14 dk.dst e3ef9862-f619-4a59-9f75-691630a71304 2 Category 20203012 urn:ddi:dk.dst:0951a762-4a42-4acb-b6b5-09026c8477ee:14 dk.dst 0951a762-4a42-4acb-b6b5-09026c8477ee 14 dk.dst 41958814-f372-44ef-b4f5-8a56b4784819 2 Category 3324 urn:ddi:dk.dst:a8f3eac1-c471-473b-85c0-ff98d0557829:14 dk.dst a8f3eac1-c471-473b-85c0-ff98d0557829 14 dk.dst 55138a6c-14db-4a8a-a6e6-9581f2382dfc 2 Category 5029 urn:ddi:dk.dst:e440abc2-9d04-42d3-bf43-41dc7255fcdc:14 dk.dst e440abc2-9d04-42d3-bf43-41dc7255fcdc 14 dk.dst 11e9fa78-a7f2-44b0-9603-193e7a84a184 2 Category 20203013 urn:ddi:dk.dst:01dc8288-fafa-4873-a419-65f8945af2d5:14 dk.dst 01dc8288-fafa-4873-a419-65f8945af2d5 14 dk.dst d8c761a1-977a-4a54-89d3-c3affc34552c 2 Category 5098 urn:ddi:dk.dst:8be75310-b3b2-481a-8f3d-b5fc16ae8d96:14 dk.dst 8be75310-b3b2-481a-8f3d-b5fc16ae8d96 14 dk.dst 00fa2763-56f4-4f28-98c4-5cfa299f586b 2 Category 202040 urn:ddi:dk.dst:e1f92316-e6f5-47d1-919c-0ce98f140944:14 dk.dst e1f92316-e6f5-47d1-919c-0ce98f140944 14 dk.dst c75e4c8c-8018-4d99-bd83-8e211e727a68 2 Category 20204010 urn:ddi:dk.dst:8f6a6f44-e5c8-472e-8dbd-b57a75d7a43c:14 dk.dst 8f6a6f44-e5c8-472e-8dbd-b57a75d7a43c 14 dk.dst 7314fc1b-be08-42ee-8655-1638696ee898 2 Category 5080 urn:ddi:dk.dst:f2a8bb4c-2772-4c85-a2d0-51f7ea1dc3e7:14 dk.dst f2a8bb4c-2772-4c85-a2d0-51f7ea1dc3e7 14 dk.dst 18b59df3-cb9a-43cb-b9d0-b07f4fce6032 2 Category 20204011 urn:ddi:dk.dst:f7941574-49a4-4dbd-8b40-b948951130fe:14 dk.dst f7941574-49a4-4dbd-8b40-b948951130fe 14 dk.dst 4e229ceb-3584-44e9-b139-c030ea5c7468 2 Category 5081 urn:ddi:dk.dst:e43a41e1-fea5-4e00-8ae1-a55a15d5b625:14 dk.dst e43a41e1-fea5-4e00-8ae1-a55a15d5b625 14 dk.dst 641429a2-d48e-425d-9e6f-ded97efb8909 2 Category 20204012 urn:ddi:dk.dst:6d46483b-8077-44e4-9398-1a59cb4b3866:14 dk.dst 6d46483b-8077-44e4-9398-1a59cb4b3866 14 dk.dst d21376d6-e23d-4586-9b4d-1cae8e49b893 2 Category 5088 urn:ddi:dk.dst:4761ec2b-fc75-40ec-87bb-57597c1e7804:14 dk.dst 4761ec2b-fc75-40ec-87bb-57597c1e7804 14 dk.dst 5a3f803d-f125-4eac-b84f-f09a04110a53 2 Category 20204013 urn:ddi:dk.dst:a81e99b0-b135-4214-913b-584e1edb31aa:14 dk.dst a81e99b0-b135-4214-913b-584e1edb31aa 14 dk.dst 5633f1c2-f9e8-4c17-b4bd-a1dc1735d1d1 2 Category 5092 urn:ddi:dk.dst:e694f427-b99f-4d3f-a792-4a95f355452c:14 dk.dst e694f427-b99f-4d3f-a792-4a95f355452c 14 dk.dst e4fbec1c-b311-4ff8-8313-f356c4365805 2 Category 5097 urn:ddi:dk.dst:97cf382b-bdab-4c6e-88e2-b83d586fd484:14 dk.dst 97cf382b-bdab-4c6e-88e2-b83d586fd484 14 dk.dst a1b643af-8457-437b-a94b-9d56c9941f96 2 Category 2030 urn:ddi:dk.dst:301951f4-5331-4ed1-b871-602eaa53ada9:14 dk.dst 301951f4-5331-4ed1-b871-602eaa53ada9 14 dk.dst 535f5f9c-33f6-43fa-80c0-b0bb19182e93 2 Category 203010 urn:ddi:dk.dst:695b6e27-5510-4313-b3ea-50bc138b717f:14 dk.dst 695b6e27-5510-4313-b3ea-50bc138b717f 14 dk.dst cc13a754-4d1f-4a06-ae19-c18e7421f3fd 2 Category 20301010 urn:ddi:dk.dst:435238f6-6b04-4eff-8f71-001437af4bc3:14 dk.dst 435238f6-6b04-4eff-8f71-001437af4bc3 14 dk.dst 66a15092-ae2a-4996-9d2e-034283763ce7 2 Category 1891 urn:ddi:dk.dst:40f9ae14-7dee-410e-a6fa-c9bd5e373c69:14 dk.dst 40f9ae14-7dee-410e-a6fa-c9bd5e373c69 14 dk.dst cf9c98bf-9dfa-4b32-99be-bc64a1eccd6c 2 Category 203020 urn:ddi:dk.dst:58d28983-993e-44c9-86fb-88cfff12555f:14 dk.dst 58d28983-993e-44c9-86fb-88cfff12555f 14 dk.dst 6bd0b771-e9d2-4e86-b1cc-0f9984f0ec1c 2 Category 20302020 urn:ddi:dk.dst:672a0011-b65d-46ae-9af1-7a7513eba59f:14 dk.dst 672a0011-b65d-46ae-9af1-7a7513eba59f 14 dk.dst 54451191-2559-42fd-b9c4-efe39867363c 2 Category 1899 urn:ddi:dk.dst:c3cf97cc-6672-42c8-a4cf-7f6af6178727:14 dk.dst c3cf97cc-6672-42c8-a4cf-7f6af6178727 14 dk.dst 6c59de24-38f3-4b70-b648-12c563521233 2 Category 20302021 urn:ddi:dk.dst:3828453c-dfe3-4622-929a-c89a6d72740e:14 dk.dst 3828453c-dfe3-4622-929a-c89a6d72740e 14 dk.dst a0b85350-b6f3-4b81-8047-879c9de4abd5 2 Category 1892 urn:ddi:dk.dst:40c8d9a3-ffd1-45a5-960f-14980f6780c8:14 dk.dst 40c8d9a3-ffd1-45a5-960f-14980f6780c8 14 dk.dst a3696323-2c07-4fce-b699-fecb5b282010 2 Category 20302022 urn:ddi:dk.dst:47ccb8cf-77ea-4682-9686-33a46acfe70b:14 dk.dst 47ccb8cf-77ea-4682-9686-33a46acfe70b 14 dk.dst a757678c-1b9d-41ad-ba11-f787c3d6b58f 2 Category 1893 urn:ddi:dk.dst:9c212c52-aa03-46ea-a793-b2d1f45aead3:14 dk.dst 9c212c52-aa03-46ea-a793-b2d1f45aead3 14 dk.dst 37a4d3bb-e93d-41c3-acf5-d3999466680e 2 Category 203040 urn:ddi:dk.dst:4105e072-ca3c-4ed0-b6a1-39a0b09d61b8:14 dk.dst 4105e072-ca3c-4ed0-b6a1-39a0b09d61b8 14 dk.dst 450d6a42-76a1-430e-bcca-0c77062defa4 2 Category 20304010 urn:ddi:dk.dst:205ad715-3ad3-4326-93c5-bf923a28bc67:14 dk.dst 205ad715-3ad3-4326-93c5-bf923a28bc67 14 dk.dst a94e5de4-bae8-4a5d-ba15-04337c02c64b 2 Category 1896 urn:ddi:dk.dst:a15ec580-1910-44a8-a58e-6b6480128346:14 dk.dst a15ec580-1910-44a8-a58e-6b6480128346 14 dk.dst dc9a3063-a22b-495b-ad82-666fe1f0efae 2 Category 1897 urn:ddi:dk.dst:26d29bcb-d130-4128-aade-df89705197a0:14 dk.dst 26d29bcb-d130-4128-aade-df89705197a0 14 dk.dst 144f9a81-91cc-4c1d-8bbe-db9974662c4f 2 Category 1898 urn:ddi:dk.dst:99e5cda9-b564-4833-9884-643f8245e716:14 dk.dst 99e5cda9-b564-4833-9884-643f8245e716 14 dk.dst 18bdb29a-13af-4270-b775-0091146975d4 2 Category 203050 urn:ddi:dk.dst:bde6d1f6-10c0-4f0d-82df-6f839645352d:14 dk.dst bde6d1f6-10c0-4f0d-82df-6f839645352d 14 dk.dst 0531633b-92ce-4941-8ae5-cf9dd49468df 2 Category 20305010 urn:ddi:dk.dst:1fa726b3-12d9-49e7-8708-4d90260330ee:14 dk.dst 1fa726b3-12d9-49e7-8708-4d90260330ee 14 dk.dst 9980644a-e1b2-4f9b-9f30-9045f200c779 2 Category 0215 urn:ddi:dk.dst:a3640f26-7307-4fc2-a2c0-aa271a9899a3:14 dk.dst a3640f26-7307-4fc2-a2c0-aa271a9899a3 14 dk.dst 19bb94f0-33ad-43a6-92d2-32b8c6ae7e40 2 Category 1098 urn:ddi:dk.dst:81e8d5ff-8d83-4f96-bd15-7113a2313fdc:14 dk.dst 81e8d5ff-8d83-4f96-bd15-7113a2313fdc 14 dk.dst 744b646d-7a24-4a06-bfb6-fbccf9a84708 2 Category 203060 urn:ddi:dk.dst:08b36f8f-7d47-49f2-af9e-c4d3c52f02d2:14 dk.dst 08b36f8f-7d47-49f2-af9e-c4d3c52f02d2 14 dk.dst e7512de4-d2ae-457a-b23d-90062d621b96 2 Category 20306010 urn:ddi:dk.dst:13ae744e-61ae-4498-80b9-40284e7fcb77:14 dk.dst 13ae744e-61ae-4498-80b9-40284e7fcb77 14 dk.dst e565ab99-f896-404c-84df-9e920f021664 2 Category 1881 urn:ddi:dk.dst:50fae252-bbf9-4cf0-9fd3-f9cd1599937c:14 dk.dst 50fae252-bbf9-4cf0-9fd3-f9cd1599937c 14 dk.dst 56b83dea-ceef-477a-ae3a-d497c0909fba 2 Category 1882 urn:ddi:dk.dst:3c230f60-bbfa-4a2c-800a-61f733fb88ce:14 dk.dst 3c230f60-bbfa-4a2c-800a-61f733fb88ce 14 dk.dst c77b67b4-571c-49a5-8b4d-567815d03f5b 2 Category 1883 urn:ddi:dk.dst:0905cbde-1fc6-4ec6-8b52-0778ef77de4a:14 dk.dst 0905cbde-1fc6-4ec6-8b52-0778ef77de4a 14 dk.dst 0f632b89-cd8b-4b70-a888-eb3facd806ee 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:ecca6f07-3d28-4eb8-bb39-362cb7bd9404:14 dk.dst ecca6f07-3d28-4eb8-bb39-362cb7bd9404 14 dk.dst 57bf8d0a-8b97-4262-a91d-78118963f27e 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:69fb8f3c-a8bd-47e0-82ab-78e1dd38bf64:14 dk.dst 69fb8f3c-a8bd-47e0-82ab-78e1dd38bf64 14 dk.dst e044ea14-9e9d-4b11-8970-028c1fa93a07 2 Category 251011 urn:ddi:dk.dst:f4ca9c5e-36a2-4382-9c80-874516b3d77b:14 dk.dst f4ca9c5e-36a2-4382-9c80-874516b3d77b 14 dk.dst 57bf7abb-0a44-4f3c-b40a-547f8027e10e 2 Category 25101111 urn:ddi:dk.dst:2d9565d7-7969-4105-b386-bf8387d02f12:14 dk.dst 2d9565d7-7969-4105-b386-bf8387d02f12 14 dk.dst b9db7dd7-297c-4595-9c6e-6223215770b3 2 Category 1301 urn:ddi:dk.dst:68da9c6d-2270-451c-939a-1e86839e5f46:14 dk.dst 68da9c6d-2270-451c-939a-1e86839e5f46 14 dk.dst cf2ba61a-c1f4-485e-b39a-f7b63baabcc7 2 Category 251012 urn:ddi:dk.dst:6c82f29c-7d4c-423c-8879-8e74250da688:14 dk.dst 6c82f29c-7d4c-423c-8879-8e74250da688 14 dk.dst a663f080-4c42-4309-a0e9-c97e6e863c0f 2 Category 25101212 urn:ddi:dk.dst:72a6818e-779e-46f5-b56c-e8eb4d64bae5:14 dk.dst 72a6818e-779e-46f5-b56c-e8eb4d64bae5 14 dk.dst 5be3010b-5d71-41e8-b86c-1edd929cc7b6 2 Category 1302 urn:ddi:dk.dst:ba7f2987-cb7c-4c28-aa0f-a5a384ee444a:14 dk.dst ba7f2987-cb7c-4c28-aa0f-a5a384ee444a 14 dk.dst 1cc960c5-fb20-412c-9d57-b89fd9832c07 2 Category 251013 urn:ddi:dk.dst:fc776863-aae8-48ad-9941-908853c101c1:14 dk.dst fc776863-aae8-48ad-9941-908853c101c1 14 dk.dst 9a7754ba-97fd-4118-a506-5a1dc84e23ae 2 Category 25101313 urn:ddi:dk.dst:36d5c72c-a9a6-4b20-99dd-b7db0c4f7bda:14 dk.dst 36d5c72c-a9a6-4b20-99dd-b7db0c4f7bda 14 dk.dst a88e476a-af86-47f5-84ea-42f7e16caecf 2 Category 1303 urn:ddi:dk.dst:da2d537e-8825-4eec-bfd3-9a5ec0433212:14 dk.dst da2d537e-8825-4eec-bfd3-9a5ec0433212 14 dk.dst df99ffbf-d728-4d1d-ac99-4477f2f50810 2 Category 1304 urn:ddi:dk.dst:145d49da-7bea-484a-a4f8-93a9038a2d9e:14 dk.dst 145d49da-7bea-484a-a4f8-93a9038a2d9e 14 dk.dst 5595e5ad-3beb-4486-9892-f8d337d1e239 2 Category 251020 urn:ddi:dk.dst:a1b86669-e32a-4691-aa8d-44a99f6b29e4:14 dk.dst a1b86669-e32a-4691-aa8d-44a99f6b29e4 14 dk.dst 55ff2cc6-a54e-4bb9-81c0-7c39dbdeb854 2 Category 25102020 urn:ddi:dk.dst:227b7b90-7438-4af8-95b6-6a3f7a749199:14 dk.dst 227b7b90-7438-4af8-95b6-6a3f7a749199 14 dk.dst 621178fd-be3f-4b29-ab18-ede4c9e523d0 2 Category 3319 urn:ddi:dk.dst:f56fbf02-da21-4ba7-a98e-167e12caa3c1:14 dk.dst f56fbf02-da21-4ba7-a98e-167e12caa3c1 14 dk.dst b322e729-d9c8-411d-af3d-a3cde31eb34d 2 Category 251030 urn:ddi:dk.dst:cfbcbbe0-6a10-47be-9f91-4864a033724a:14 dk.dst cfbcbbe0-6a10-47be-9f91-4864a033724a 14 dk.dst b0cd4776-5a0b-4600-a2b9-40801a99a8bc 2 Category 25103030 urn:ddi:dk.dst:4c5d73d5-71fd-4603-a366-1545bece0517:14 dk.dst 4c5d73d5-71fd-4603-a366-1545bece0517 14 dk.dst 77f258c0-14b5-4eb6-b922-7a5c406f7b7d 2 Category 1305 urn:ddi:dk.dst:ec145e82-d82f-40f3-9302-672b6ffed776:14 dk.dst ec145e82-d82f-40f3-9302-672b6ffed776 14 dk.dst d305c3b9-de71-4ac9-9958-aecb38ca5ea6 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:a574ed1b-f578-437f-be24-5343801ea257:14 dk.dst a574ed1b-f578-437f-be24-5343801ea257 14 dk.dst 8eabf4ad-3ec5-402c-9aed-0016869d4d5b 2 Category 2910 urn:ddi:dk.dst:f4fe6fdc-1f3c-4598-a4e4-4e3353e6b183:14 dk.dst f4fe6fdc-1f3c-4598-a4e4-4e3353e6b183 14 dk.dst 09717027-b0a8-47e7-ba67-00e7aff3eec0 2 Category 291010 urn:ddi:dk.dst:2b7ce13b-2686-4765-8834-34590b1d7b20:14 dk.dst 2b7ce13b-2686-4765-8834-34590b1d7b20 14 dk.dst 7a0b9553-4f7c-4268-82e5-b50400cb74c6 2 Category 29101010 urn:ddi:dk.dst:40217871-bd5e-43a0-9890-6b1eb760e780:14 dk.dst 40217871-bd5e-43a0-9890-6b1eb760e780 14 dk.dst 4c5826cc-8447-4afa-bf8f-eb745663e40e 2 Category 3232 urn:ddi:dk.dst:829e8948-c1b0-4fe2-b3dd-d8493328baf7:14 dk.dst 829e8948-c1b0-4fe2-b3dd-d8493328baf7 14 dk.dst a102ba73-0392-4d7c-a5c3-a58282c92621 2 Category 3402 urn:ddi:dk.dst:9139af6d-c491-434e-971e-8d3846a12248:14 dk.dst 9139af6d-c491-434e-971e-8d3846a12248 14 dk.dst dd0e29b2-18a0-43bd-98db-b96067937b79 2 Category 4709 urn:ddi:dk.dst:16618584-1eeb-4aec-a776-8ac46fd26053:14 dk.dst 16618584-1eeb-4aec-a776-8ac46fd26053 14 dk.dst 72bc9a04-7d40-404a-8162-09c58aa1c959 2 Category 4739 urn:ddi:dk.dst:ca95b4a2-2a45-496b-bba5-08f97a70efd9:14 dk.dst ca95b4a2-2a45-496b-bba5-08f97a70efd9 14 dk.dst 8ef3669b-0bdc-45ee-9b09-ec87eacddaa8 2 Category 2915 urn:ddi:dk.dst:818afb55-5223-4ea0-a878-89fa5eaaafa4:14 dk.dst 818afb55-5223-4ea0-a878-89fa5eaaafa4 14 dk.dst fd91e718-d495-4f5e-9f35-3ab1f56deaf5 2 Category 291510 urn:ddi:dk.dst:30c64328-a351-4d7b-a99d-ad0e952c8f70:14 dk.dst 30c64328-a351-4d7b-a99d-ad0e952c8f70 14 dk.dst 79ca7106-2092-4759-8bce-7395d8288040 2 Category 29151010 urn:ddi:dk.dst:a4c6b2c2-8648-4298-a93b-99a52189faa4:14 dk.dst a4c6b2c2-8648-4298-a93b-99a52189faa4 14 dk.dst 6c3a098e-02af-4612-9cdb-332345e68eaf 2 Category 3233 urn:ddi:dk.dst:2085a564-269a-4c7d-a85f-9fba5e5274d5:14 dk.dst 2085a564-269a-4c7d-a85f-9fba5e5274d5 14 dk.dst 3f0fe3d4-dbd0-4945-8b5d-8103ddf581d2 2 Category 3403 urn:ddi:dk.dst:d738b0ff-0d5d-4556-8f1a-f8d5abe03bfa:14 dk.dst d738b0ff-0d5d-4556-8f1a-f8d5abe03bfa 14 dk.dst 609c065d-e735-4718-91b1-a8bfac31e652 2 Category 4001 urn:ddi:dk.dst:89d9c140-da39-4853-bdea-d49ab4a7a120:14 dk.dst 89d9c140-da39-4853-bdea-d49ab4a7a120 14 dk.dst a96f9fcc-6e40-4660-9b23-71684eb1cfa5 2 Category 4002 urn:ddi:dk.dst:6d079714-0e2d-4495-9b2f-2755f8a67834:14 dk.dst 6d079714-0e2d-4495-9b2f-2755f8a67834 14 dk.dst bdc12af3-0b56-4c3d-be42-c54fc6e6c6c6 2 Category 4003 urn:ddi:dk.dst:6af1f159-6209-45a3-812b-5c78ef2e28c0:14 dk.dst 6af1f159-6209-45a3-812b-5c78ef2e28c0 14 dk.dst 0b17ed5d-feb6-4112-a396-49568fbbb90b 2 Category 4004 urn:ddi:dk.dst:1a98502a-e87b-48fd-a9eb-248283ac35a7:14 dk.dst 1a98502a-e87b-48fd-a9eb-248283ac35a7 14 dk.dst b3c3f6a8-a88c-400a-908a-45df356cf46d 2 Category 4198 urn:ddi:dk.dst:d38191ce-ab77-4634-b518-d7309c99e86e:14 dk.dst d38191ce-ab77-4634-b518-d7309c99e86e 14 dk.dst 6907315f-06f9-4938-9741-be6eea0c0aa8 2 Category 4200 urn:ddi:dk.dst:76eac500-c804-4464-890a-87ea064079f5:14 dk.dst 76eac500-c804-4464-890a-87ea064079f5 14 dk.dst 648ac6ac-e6bb-4384-a431-b750e3571f71 2 Category 4710 urn:ddi:dk.dst:9191da0b-8fbb-4d78-adef-4d4595dfdd2d:14 dk.dst 9191da0b-8fbb-4d78-adef-4d4595dfdd2d 14 dk.dst 56f5f8b9-89c2-4cca-884c-959171e3b690 2 Category 4719 urn:ddi:dk.dst:cb014d4f-1305-40b9-84cd-7694320c3a34:14 dk.dst cb014d4f-1305-40b9-84cd-7694320c3a34 14 dk.dst 8eef039c-4154-49c7-928d-6b1e873bfe86 2 Category 291515 urn:ddi:dk.dst:ec68c2bb-2395-44e9-ac17-65a8f4d7e0d9:14 dk.dst ec68c2bb-2395-44e9-ac17-65a8f4d7e0d9 14 dk.dst b4206a84-5424-4e49-8aef-c7922e4a7416 2 Category 29151510 urn:ddi:dk.dst:ebf26cfc-4161-4c6b-93d2-67ea76c12cd0:14 dk.dst ebf26cfc-4161-4c6b-93d2-67ea76c12cd0 14 dk.dst 7e751d70-e9b2-49da-a4c9-83e29818c39d 2 Category 4711 urn:ddi:dk.dst:f8f0e7c7-53a9-4122-bc5a-6efa542bca79:14 dk.dst f8f0e7c7-53a9-4122-bc5a-6efa542bca79 14 dk.dst d19a3ec3-2da6-4f2c-a77c-3bb40ef44c8c 2 Category 4732 urn:ddi:dk.dst:835f9a2e-3963-43c5-8042-9c03dd858daa:14 dk.dst 835f9a2e-3963-43c5-8042-9c03dd858daa 14 dk.dst e2a16c8d-f38e-4ed9-a27f-aa80a95f3bf9 2 Category 2920 urn:ddi:dk.dst:416013f6-7be2-422b-b826-7e0bb1f2ab45:14 dk.dst 416013f6-7be2-422b-b826-7e0bb1f2ab45 14 dk.dst 431e3c22-347d-4058-a62e-c347ed829653 2 Category 292010 urn:ddi:dk.dst:78363ffb-031a-4fec-901b-213a225458fb:14 dk.dst 78363ffb-031a-4fec-901b-213a225458fb 14 dk.dst 34c589db-be6a-4a06-84e3-d0594453e1da 2 Category 29201010 urn:ddi:dk.dst:f49e6264-f311-4abd-9ff4-c9f1158106a8:14 dk.dst f49e6264-f311-4abd-9ff4-c9f1158106a8 14 dk.dst ad5564f9-6d0d-425f-98db-d871ec47d7b7 2 Category 3231 urn:ddi:dk.dst:a033f270-cecc-4010-aec4-45be8386e811:14 dk.dst a033f270-cecc-4010-aec4-45be8386e811 14 dk.dst ceb90e70-7fa4-42f2-885a-08131bf8004d 2 Category 3401 urn:ddi:dk.dst:d9e43c6d-7e6a-416a-b8f7-b66340ff7d6a:14 dk.dst d9e43c6d-7e6a-416a-b8f7-b66340ff7d6a 14 dk.dst 2d15c196-c7c5-44f3-85e2-dbb36a2e4627 2 Category 4706 urn:ddi:dk.dst:2c133ebe-2c1f-4473-ad09-e35ea668997e:14 dk.dst 2c133ebe-2c1f-4473-ad09-e35ea668997e 14 dk.dst 482d726b-51b5-45c8-bef6-0507f7560210 2 Category 4707 urn:ddi:dk.dst:294bdc7a-adb7-47a9-99ce-a272571d51b6:14 dk.dst 294bdc7a-adb7-47a9-99ce-a272571d51b6 14 dk.dst b52e3d6e-0b19-4a53-8909-1b85bc93d0a0 2 Category 4715 urn:ddi:dk.dst:2b2704b0-4c25-467b-8abf-c964ac04779c:14 dk.dst 2b2704b0-4c25-467b-8abf-c964ac04779c 14 dk.dst bebcc0c5-c805-42e7-a146-7f28df0c23ef 2 Category 29201015 urn:ddi:dk.dst:61f593e3-3987-46e2-a0a8-90e30c837f8a:14 dk.dst 61f593e3-3987-46e2-a0a8-90e30c837f8a 14 dk.dst d6310d6c-e445-4071-b7b6-fff6ab12f20d 2 Category 4735 urn:ddi:dk.dst:14c15aa5-e8b5-460a-9d4b-1ce709d1d7cf:14 dk.dst 14c15aa5-e8b5-460a-9d4b-1ce709d1d7cf 14 dk.dst 7ef2fcd9-6bf9-41b5-8594-9bbc5ab3b1b6 2 Category 29201020 urn:ddi:dk.dst:6805f8b6-a7ec-4ca9-98f4-2b0100ffc920:14 dk.dst 6805f8b6-a7ec-4ca9-98f4-2b0100ffc920 14 dk.dst ab98c0fe-4d55-427f-9951-e891a4036b5b 2 Category 4733 urn:ddi:dk.dst:2fa437ed-f97e-41f8-ae09-3058ce6ccf8c:14 dk.dst 2fa437ed-f97e-41f8-ae09-3058ce6ccf8c 14 dk.dst c117bb63-37b4-49b1-bc7e-fefd28e3acf3 2 Category 29201025 urn:ddi:dk.dst:7d0e631a-393c-4058-a327-447342ae56f3:14 dk.dst 7d0e631a-393c-4058-a327-447342ae56f3 14 dk.dst be72bb97-fe45-4d57-ab9e-aae650ace1c1 2 Category 4734 urn:ddi:dk.dst:18a0a63d-7f77-4367-91e6-664ad8183ec5:14 dk.dst 18a0a63d-7f77-4367-91e6-664ad8183ec5 14 dk.dst ff095479-db02-4d67-bacc-804729e52ef2 2 Category 2925 urn:ddi:dk.dst:09c99f8e-59c2-490d-a6c9-c2f64b3568fe:14 dk.dst 09c99f8e-59c2-490d-a6c9-c2f64b3568fe 14 dk.dst ad30d012-7378-4160-9ca5-d01ddfcc3447 2 Category 292510 urn:ddi:dk.dst:0a1100df-de8c-479a-a238-e5eb308e8f2a:14 dk.dst 0a1100df-de8c-479a-a238-e5eb308e8f2a 14 dk.dst 978fb143-e34e-4646-8dff-338ac5fd1ca1 2 Category 29251010 urn:ddi:dk.dst:014342f1-892f-4644-841d-2bdb36df8861:14 dk.dst 014342f1-892f-4644-841d-2bdb36df8861 14 dk.dst 82e7cef2-fd50-41d2-96be-d2fa719abe25 2 Category 4730 urn:ddi:dk.dst:285a26b9-f366-4402-9faf-5c0609979edd:14 dk.dst 285a26b9-f366-4402-9faf-5c0609979edd 14 dk.dst 2cd8b75b-3324-436e-9d7a-458a40e1ab59 2 Category 29251015 urn:ddi:dk.dst:9f8cf09b-dd4c-416e-8188-e9b1e37e73f1:14 dk.dst 9f8cf09b-dd4c-416e-8188-e9b1e37e73f1 14 dk.dst 098542f7-845f-466a-88b2-b131be65dbe2 2 Category 3234 urn:ddi:dk.dst:9b546fd7-5159-4990-80b7-f4446cc1e9e9:14 dk.dst 9b546fd7-5159-4990-80b7-f4446cc1e9e9 14 dk.dst 4962cd83-b5fb-455d-a795-737fd600ba9d 2 Category 3404 urn:ddi:dk.dst:22fe794a-3265-492e-bf58-ea2bf3324536:14 dk.dst 22fe794a-3265-492e-bf58-ea2bf3324536 14 dk.dst 63699dd3-8a85-4683-8a55-7dd0672cbc21 2 Category 4701 urn:ddi:dk.dst:1fd532cf-33ed-4edf-9118-2952edd42758:14 dk.dst 1fd532cf-33ed-4edf-9118-2952edd42758 14 dk.dst 3a04ff07-6313-436b-b5bf-bdcd9d56c997 2 Category 4713 urn:ddi:dk.dst:77f43af2-94cb-45a1-b8fa-968aedf278e2:14 dk.dst 77f43af2-94cb-45a1-b8fa-968aedf278e2 14 dk.dst 43a368dc-2846-46f2-b550-af96a0c3757c 2 Category 4731 urn:ddi:dk.dst:053a7f82-8102-4d47-8f3b-e4ad52624ba2:14 dk.dst 053a7f82-8102-4d47-8f3b-e4ad52624ba2 14 dk.dst 779c7e05-3b0b-4916-8c39-9598c2c251a6 2 Category 29251020 urn:ddi:dk.dst:85840a5d-5a52-4737-a94e-2cf44057bc8f:14 dk.dst 85840a5d-5a52-4737-a94e-2cf44057bc8f 14 dk.dst b2788a9e-3f18-4638-8f6b-c2617d981602 2 Category 4195 urn:ddi:dk.dst:de71a425-8494-4230-850a-dd2ee78c50ef:14 dk.dst de71a425-8494-4230-850a-dd2ee78c50ef 14 dk.dst c4cdc82c-ba54-49af-9888-0ae6388e9c22 2 Category 4702 urn:ddi:dk.dst:53092b05-58a6-431b-9d0e-a76ea9f421d5:14 dk.dst 53092b05-58a6-431b-9d0e-a76ea9f421d5 14 dk.dst feb53adc-c3db-495e-9e7e-ded231778d1c 2 Category 4704 urn:ddi:dk.dst:915918f8-d69f-4102-b233-26b74523c52e:14 dk.dst 915918f8-d69f-4102-b233-26b74523c52e 14 dk.dst 1ec1b887-455f-4864-8f9d-a806c89bf7c3 2 Category 4714 urn:ddi:dk.dst:ed9cc9cc-e4db-49ac-8713-a942adf1dbba:14 dk.dst ed9cc9cc-e4db-49ac-8713-a942adf1dbba 14 dk.dst ac866acc-b5d3-4190-a0b2-c2811cac8307 2 Category 29251025 urn:ddi:dk.dst:7024d2ea-4b2c-4c44-89b8-38ca458e53b9:14 dk.dst 7024d2ea-4b2c-4c44-89b8-38ca458e53b9 14 dk.dst 80ad1cb3-e5a4-4439-900d-d26b8df6d254 2 Category 4736 urn:ddi:dk.dst:44ba6a1d-a83e-4c3c-a83b-dd60f200c92c:14 dk.dst 44ba6a1d-a83e-4c3c-a83b-dd60f200c92c 14 dk.dst 53046f13-dec2-4e29-afd8-e6268363cf17 2 Category 29251030 urn:ddi:dk.dst:ec1e30b5-a0e9-4ee6-b907-d7ef19b60caf:14 dk.dst ec1e30b5-a0e9-4ee6-b907-d7ef19b60caf 14 dk.dst 8ce8b5b4-f90a-48cf-8c73-f1c5c22d5755 2 Category 4708 urn:ddi:dk.dst:8617bffe-65f7-4b40-8c73-da1dbdfbfa26:14 dk.dst 8617bffe-65f7-4b40-8c73-da1dbdfbfa26 14 dk.dst d2b163f3-ad93-4c24-827c-c096f4f86693 2 Category 4716 urn:ddi:dk.dst:b740c546-224e-4410-bddb-9d9b53745ab4:14 dk.dst b740c546-224e-4410-bddb-9d9b53745ab4 14 dk.dst 10635797-7ebb-43da-8c3a-2278486522f7 2 Category 29251035 urn:ddi:dk.dst:36cbef59-095d-45f0-8367-88843b9deba3:14 dk.dst 36cbef59-095d-45f0-8367-88843b9deba3 14 dk.dst a3d13957-106e-4e39-9839-7401d89d7059 2 Category 4737 urn:ddi:dk.dst:8d7a2853-333e-4475-8d57-379948e7af0c:14 dk.dst 8d7a2853-333e-4475-8d57-379948e7af0c 14 dk.dst ab0037a3-74e2-4c04-9f19-ebe3f0b618e1 2 Category 29251040 urn:ddi:dk.dst:75163455-781b-4e33-ba41-28c6bfbe04e2:14 dk.dst 75163455-781b-4e33-ba41-28c6bfbe04e2 14 dk.dst c71c2cca-e940-4908-9637-4f7abf669455 2 Category 4705 urn:ddi:dk.dst:69a35123-2c13-4ba3-9881-7ae806bcdf86:14 dk.dst 69a35123-2c13-4ba3-9881-7ae806bcdf86 14 dk.dst f55fa631-732b-480e-b4b7-821b78326057 2 Category 4717 urn:ddi:dk.dst:bb146bdd-43f8-4c43-85d5-dfd194af3b24:14 dk.dst bb146bdd-43f8-4c43-85d5-dfd194af3b24 14 dk.dst 5c1885f8-9e23-426b-b600-d0e06aa56465 2 Category 29251045 urn:ddi:dk.dst:c7847157-298d-4cd2-b61b-7fd88941c2e7:14 dk.dst c7847157-298d-4cd2-b61b-7fd88941c2e7 14 dk.dst fb598023-f6f4-4bb2-a496-7162a360a829 2 Category 4738 urn:ddi:dk.dst:928d27f4-3450-4916-93c2-a6cd3a456082:14 dk.dst 928d27f4-3450-4916-93c2-a6cd3a456082 14 dk.dst 16410109-c874-4623-8412-59eb1a422d73 2 Category 29251050 urn:ddi:dk.dst:4b95f21a-3892-4563-96ad-56ee8ea0d9f4:14 dk.dst 4b95f21a-3892-4563-96ad-56ee8ea0d9f4 14 dk.dst aea6773b-bcff-40dc-a212-80d147c99531 2 Category 4703 urn:ddi:dk.dst:2ac2e1a6-9cc4-4da7-9b66-d85baa4f8ef9:14 dk.dst 2ac2e1a6-9cc4-4da7-9b66-d85baa4f8ef9 14 dk.dst dbbf4294-3cc6-4e54-bb89-6098fc08e6f2 2 Category 4712 urn:ddi:dk.dst:808e7f98-316b-4478-8a3d-8159c2f21c27:14 dk.dst 808e7f98-316b-4478-8a3d-8159c2f21c27 14 dk.dst 49df5a07-d43d-4c3c-811c-031cc8eb12bc 2 Category 29251055 urn:ddi:dk.dst:5b866330-4a71-4e19-bce0-f744f216fda9:14 dk.dst 5b866330-4a71-4e19-bce0-f744f216fda9 14 dk.dst 1784140f-1309-4a17-96e9-b94566296e16 2 Category 4740 urn:ddi:dk.dst:ed7ef1a9-9ccc-46bb-9860-7a4f6a6255a5:14 dk.dst ed7ef1a9-9ccc-46bb-9860-7a4f6a6255a5 14 dk.dst 554f3742-d833-46f1-b050-7bdbf080ba20 2 Category 30 urn:ddi:dk.dst:d683b41c-d2c7-4f6f-b0a1-11e1c8778142:14 dk.dst d683b41c-d2c7-4f6f-b0a1-11e1c8778142 14 dk.dst 19c81a36-684a-4c65-894d-ae64a0752a74 2 Category 3010 urn:ddi:dk.dst:666d8618-007e-4f1e-9a84-915b035428ab:14 dk.dst 666d8618-007e-4f1e-9a84-915b035428ab 14 dk.dst 06e8a32f-4d6b-4777-9305-8d135c4727a5 2 Category 301010 urn:ddi:dk.dst:8c9d46b9-3bf6-45ce-9468-5904fb6a72ba:14 dk.dst 8c9d46b9-3bf6-45ce-9468-5904fb6a72ba 14 dk.dst fa3d59d2-f777-4491-bdeb-a45d1ac51649 2 Category 30101010 urn:ddi:dk.dst:2382b9bc-f308-4445-bd18-843891173cb0:14 dk.dst 2382b9bc-f308-4445-bd18-843891173cb0 14 dk.dst a8cee7a3-0f04-4b50-8893-1e0728fc668c 2 Category 0320 urn:ddi:dk.dst:adb76afd-be63-49ed-a4dc-17fe05026c2d:14 dk.dst adb76afd-be63-49ed-a4dc-17fe05026c2d 14 dk.dst ca6e54c4-126f-412d-933a-83c81971ef03 2 Category 3225 urn:ddi:dk.dst:2e9fd86a-9e4f-4c21-bae1-cc097b3d158b:14 dk.dst 2e9fd86a-9e4f-4c21-bae1-cc097b3d158b 14 dk.dst 1a553916-324c-4247-b2ff-7397607d27c3 2 Category 4124 urn:ddi:dk.dst:136d9d17-6ab3-4bbe-be71-29c5c6ec284f:14 dk.dst 136d9d17-6ab3-4bbe-be71-29c5c6ec284f 14 dk.dst f695d810-3d17-43a1-88b8-c78336529e15 2 Category 301015 urn:ddi:dk.dst:8ca00630-b4f3-4787-81a7-415c74e93311:14 dk.dst 8ca00630-b4f3-4787-81a7-415c74e93311 14 dk.dst 73b47d8d-4b1a-4d63-8d50-3e0a95791f82 2 Category 30101510 urn:ddi:dk.dst:3a8f59b3-f0e4-4e13-96a0-d0ef31e52eb7:14 dk.dst 3a8f59b3-f0e4-4e13-96a0-d0ef31e52eb7 14 dk.dst 964f083c-015c-4e76-b848-2270daf2528e 2 Category 4782 urn:ddi:dk.dst:9d63b6b1-7c75-4963-bcd8-a67aaf2e4af6:14 dk.dst 9d63b6b1-7c75-4963-bcd8-a67aaf2e4af6 14 dk.dst 7e4620e5-c7e5-4db4-a28a-e107e7c95d1b 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:cdf5e045-7e01-47db-bfdc-50fc703c2520:14 dk.dst cdf5e045-7e01-47db-bfdc-50fc703c2520 14 dk.dst 2e7f0d1a-12cb-40d6-a10f-2771c37a2cec 2 Category 5443 urn:ddi:dk.dst:d8596b20-ec77-43a6-a466-667e2dc432d0:14 dk.dst d8596b20-ec77-43a6-a466-667e2dc432d0 14 dk.dst aba44f5a-546e-440f-8d12-9363577745d6 2 Category 301020 urn:ddi:dk.dst:4ef11221-06e4-44b3-b8e4-7c541da8daca:14 dk.dst 4ef11221-06e4-44b3-b8e4-7c541da8daca 14 dk.dst 06382934-b683-43e0-b15a-93c77ff89474 2 Category 30102010 urn:ddi:dk.dst:67d9110a-cc20-474e-b9c8-0a75c37365f9:14 dk.dst 67d9110a-cc20-474e-b9c8-0a75c37365f9 14 dk.dst fb243d5c-57d6-4b43-99c4-eafea3bb0f23 2 Category 0390 urn:ddi:dk.dst:96005809-33e1-4c51-8b75-b660b22ab66d:14 dk.dst 96005809-33e1-4c51-8b75-b660b22ab66d 14 dk.dst 334ca40c-9362-4488-809f-547758a7b132 2 Category 4728 urn:ddi:dk.dst:3940e364-1147-49a1-8ba5-db4ef1f4fb27:14 dk.dst 3940e364-1147-49a1-8ba5-db4ef1f4fb27 14 dk.dst 5df81748-bdba-4a6a-8580-335ac42f33cc 2 Category 30102015 urn:ddi:dk.dst:4ea638a7-fb94-40e5-9f50-043e4af9739a:14 dk.dst 4ea638a7-fb94-40e5-9f50-043e4af9739a 14 dk.dst f241ebb2-7647-4084-b106-ceda7e72e979 2 Category 4780 urn:ddi:dk.dst:bf3a796b-9d31-40d4-957a-49393d253c98:14 dk.dst bf3a796b-9d31-40d4-957a-49393d253c98 14 dk.dst 0bfb5a3d-7a66-400a-b40f-a42ede67ab7b 2 Category 5144 urn:ddi:dk.dst:3e1ab73e-54cc-47cd-adb3-eacf07565e48:14 dk.dst 3e1ab73e-54cc-47cd-adb3-eacf07565e48 14 dk.dst 2494e2e0-6b98-41bf-ba5b-d0c495754f16 2 Category 5146 urn:ddi:dk.dst:c5882042-f761-4a1f-b339-66a9a91878ab:14 dk.dst c5882042-f761-4a1f-b339-66a9a91878ab 14 dk.dst d8074758-bfd6-4082-bee8-24e2736d04e6 2 Category 5147 urn:ddi:dk.dst:efd72eee-99f9-4bff-b328-50b4deadf1e8:14 dk.dst efd72eee-99f9-4bff-b328-50b4deadf1e8 14 dk.dst fa4e6695-0e0b-4ce7-9144-29eb9a59beb3 2 Category 9467 urn:ddi:dk.dst:d4c37b9c-bdd4-4959-b35b-9feb93edc745:14 dk.dst d4c37b9c-bdd4-4959-b35b-9feb93edc745 14 dk.dst d467ef46-9f88-4f86-b46a-9f41d3fc2d13 2 Category 30102020 urn:ddi:dk.dst:e79ebe57-6dc7-4795-91c1-1d2425cabd95:14 dk.dst e79ebe57-6dc7-4795-91c1-1d2425cabd95 14 dk.dst d0d25e5f-dbb2-4448-8e1c-581a91a6be6c 2 Category 4781 urn:ddi:dk.dst:d11a90ce-d39a-41b9-a36e-ebc2f7496284:14 dk.dst d11a90ce-d39a-41b9-a36e-ebc2f7496284 14 dk.dst f6bdcd58-73f2-4a33-9108-3ac17f15c237 2 Category 5148 urn:ddi:dk.dst:8552abf4-0a44-4874-9843-cdd563e5d3fd:14 dk.dst 8552abf4-0a44-4874-9843-cdd563e5d3fd 14 dk.dst de05225b-b688-443a-b659-8c6a9dc2d449 2 Category 5149 urn:ddi:dk.dst:7a008a2c-1e8b-409d-91d6-c0de891bfc80:14 dk.dst 7a008a2c-1e8b-409d-91d6-c0de891bfc80 14 dk.dst 330978c0-f6f7-4a52-aed9-c42a47889c8f 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:593a3241-af25-4d4a-8044-5150e06595d8:14 dk.dst 593a3241-af25-4d4a-8044-5150e06595d8 14 dk.dst 014cd5ed-af76-4ce7-acfa-7c028639427b 2 Category 301025 urn:ddi:dk.dst:52395541-c9b9-413c-97b3-a6ee62d1c474:14 dk.dst 52395541-c9b9-413c-97b3-a6ee62d1c474 14 dk.dst 6767429b-383a-42f7-9e10-00960700b29b 2 Category 30102510 urn:ddi:dk.dst:e7d3b307-ef97-417e-b1cd-e7fc7ca54523:14 dk.dst e7d3b307-ef97-417e-b1cd-e7fc7ca54523 14 dk.dst 154cb1cc-9fab-4d8c-91ce-0b5cb63b46bc 2 Category 4533 urn:ddi:dk.dst:54f238f4-7d14-4a9b-8929-7e3e86ce5819:14 dk.dst 54f238f4-7d14-4a9b-8929-7e3e86ce5819 14 dk.dst 0a9e3051-e6f0-484b-b447-caa2a4196d20 2 Category 4534 urn:ddi:dk.dst:01260278-73ef-4767-a25c-8743c2c7368e:14 dk.dst 01260278-73ef-4767-a25c-8743c2c7368e 14 dk.dst f43b3219-76cb-406a-99f7-8174b06732d8 2 Category 4542 urn:ddi:dk.dst:6de3d6d3-8b90-4494-8930-b0dde907505e:14 dk.dst 6de3d6d3-8b90-4494-8930-b0dde907505e 14 dk.dst c8c920c4-82ad-42a3-b3f0-404aded42746 2 Category 301030 urn:ddi:dk.dst:663159ae-584f-4459-b1e3-16f20ed74892:14 dk.dst 663159ae-584f-4459-b1e3-16f20ed74892 14 dk.dst 673e97d9-9dd7-461e-9c6b-7e48a47fc999 2 Category 30103010 urn:ddi:dk.dst:c2de5aca-6721-42f1-ba77-7f791a97c3b3:14 dk.dst c2de5aca-6721-42f1-ba77-7f791a97c3b3 14 dk.dst b4e45aa9-20ab-4e7b-9a0e-584ddae342b7 2 Category 4511 urn:ddi:dk.dst:558b6cc1-1591-48e7-a531-12b2b6b23c43:14 dk.dst 558b6cc1-1591-48e7-a531-12b2b6b23c43 14 dk.dst 65f8613d-0f68-4b45-a8ac-12f40e6ca1ba 2 Category 301035 urn:ddi:dk.dst:bf5716fd-7af9-4573-b108-c51ed1154a61:14 dk.dst bf5716fd-7af9-4573-b108-c51ed1154a61 14 dk.dst 36145eb0-a7df-4b65-8bb4-2cf948309cd0 2 Category 30103510 urn:ddi:dk.dst:1649e110-1f3e-4d8f-9fa3-0b0ead3d50ec:14 dk.dst 1649e110-1f3e-4d8f-9fa3-0b0ead3d50ec 14 dk.dst f2b9eedd-0664-4be3-871d-3765cfea513f 2 Category 0812 urn:ddi:dk.dst:fb82c3c6-7dd2-40b1-b1fe-2635b6334366:14 dk.dst fb82c3c6-7dd2-40b1-b1fe-2635b6334366 14 dk.dst fdd8f70a-0303-49ff-ae64-a5595a393487 2 Category 3780 urn:ddi:dk.dst:01c134d4-c02d-4030-87c2-e1dbf0f2b802:14 dk.dst 01c134d4-c02d-4030-87c2-e1dbf0f2b802 14 dk.dst ed3da377-1769-44b4-8d18-4472f27413e7 2 Category 4498 urn:ddi:dk.dst:4be15b0f-e002-4ce9-8d73-0c11adfbd673:14 dk.dst 4be15b0f-e002-4ce9-8d73-0c11adfbd673 14 dk.dst 6db5e364-b685-4c94-8146-6f26703a083f 2 Category 4561 urn:ddi:dk.dst:9681d353-0091-4d00-8f17-acfd7f4199b2:14 dk.dst 9681d353-0091-4d00-8f17-acfd7f4199b2 14 dk.dst 259f8a3a-e8c6-4db0-b250-1d15856efcfe 2 Category 4880 urn:ddi:dk.dst:16012908-faef-4c5c-875b-e1c5326f8831:14 dk.dst 16012908-faef-4c5c-875b-e1c5326f8831 14 dk.dst 4b5f5543-a469-4423-849d-c56ca7f2fb61 2 Category 5145 urn:ddi:dk.dst:772783c5-7f11-47d6-ad8d-002fc96b14ab:14 dk.dst 772783c5-7f11-47d6-ad8d-002fc96b14ab 14 dk.dst a3887474-e879-4c22-99d8-bf80f6c14e79 2 Category 5155 urn:ddi:dk.dst:86878ac1-8556-4680-88c0-089444433ed6:14 dk.dst 86878ac1-8556-4680-88c0-089444433ed6 14 dk.dst e32985cf-c3fc-4cc0-a7c6-0c94c8f9a855 2 Category 9106 urn:ddi:dk.dst:b6d2c7ec-5c2e-4aae-8836-e2538f5280af:14 dk.dst b6d2c7ec-5c2e-4aae-8836-e2538f5280af 14 dk.dst 10bacf8e-e3c1-48c6-99bd-7e272002ec31 2 Category 9468 urn:ddi:dk.dst:4dfdf12c-2196-4877-8b01-32ac36fd38d5:14 dk.dst 4dfdf12c-2196-4877-8b01-32ac36fd38d5 14 dk.dst b83501ac-ff79-4253-8fd2-f9d55e0132d6 2 Category 9573 urn:ddi:dk.dst:73d36bbb-5b2b-4627-aa7c-db89c5d0329f:14 dk.dst 73d36bbb-5b2b-4627-aa7c-db89c5d0329f 14 dk.dst 4f067153-3de2-4cca-a998-0103abdfc0da 2 Category 9621 urn:ddi:dk.dst:a15875cf-45ef-46f5-9e5b-79d879a07787:14 dk.dst a15875cf-45ef-46f5-9e5b-79d879a07787 14 dk.dst 0d924b10-a8d4-4458-8f41-7c8b86f45ed3 2 Category 3015 urn:ddi:dk.dst:b024ea6a-ec91-4c83-85e9-da05c2a1fd52:14 dk.dst b024ea6a-ec91-4c83-85e9-da05c2a1fd52 14 dk.dst 2d09c78b-7df8-4946-8ae6-6b8d903e2866 2 Category 301510 urn:ddi:dk.dst:d5337124-3bb1-4400-be47-663fb2e4e430:14 dk.dst d5337124-3bb1-4400-be47-663fb2e4e430 14 dk.dst 147798dd-0bc7-42c3-9c5f-1ec24260c4fa 2 Category 30151010 urn:ddi:dk.dst:b5a47cbc-c11e-47fd-a2b8-9ec3c28863b3:14 dk.dst b5a47cbc-c11e-47fd-a2b8-9ec3c28863b3 14 dk.dst e23c47f8-9eff-45de-aa0d-603e8288940a 2 Category 0339 urn:ddi:dk.dst:2e7931aa-439c-421d-910b-e8074804ee96:14 dk.dst 2e7931aa-439c-421d-910b-e8074804ee96 14 dk.dst 02fd9bcf-59a0-404c-a9c9-17118e2e5436 2 Category 3226 urn:ddi:dk.dst:d7d29727-8c47-4aec-92c7-cbc793bc3f1c:14 dk.dst d7d29727-8c47-4aec-92c7-cbc793bc3f1c 14 dk.dst a126180b-12a3-4f99-9a41-2a4b1bb024e2 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:fa96b209-94b1-4fd5-9184-690d0e6665a6:14 dk.dst fa96b209-94b1-4fd5-9184-690d0e6665a6 14 dk.dst 3ed2b673-60a7-4395-a99a-078af0f20489 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:3960990a-1539-4e43-9f1f-e37d42d5825a:14 dk.dst 3960990a-1539-4e43-9f1f-e37d42d5825a 14 dk.dst d47ff138-6e0d-472d-9732-551ea1e2bda4 2 Category 4758 urn:ddi:dk.dst:1c949ddb-de84-4e47-badb-20b7d0ec7005:14 dk.dst 1c949ddb-de84-4e47-badb-20b7d0ec7005 14 dk.dst fa931198-da92-425c-82a2-d921be52f909 2 Category 301515 urn:ddi:dk.dst:6e311d29-662c-4d8b-b5d2-0c02028e4ea6:14 dk.dst 6e311d29-662c-4d8b-b5d2-0c02028e4ea6 14 dk.dst 15de271e-7bb8-4be4-8eef-dc645ea6d4b5 2 Category 30151510 urn:ddi:dk.dst:6b7c725e-36d9-40be-8321-ec8dc80e08e7:14 dk.dst 6b7c725e-36d9-40be-8321-ec8dc80e08e7 14 dk.dst 161837be-2d4c-4721-817f-2ef7a3f8ce41 2 Category 4194 urn:ddi:dk.dst:848207d1-99b5-41ac-81c1-462e1179c54d:14 dk.dst 848207d1-99b5-41ac-81c1-462e1179c54d 14 dk.dst bce35d7e-2d1a-4fcd-bbb5-e1b5feba292f 2 Category 4201 urn:ddi:dk.dst:3a814b3e-1b0d-4aaa-87bf-27edea780158:14 dk.dst 3a814b3e-1b0d-4aaa-87bf-27edea780158 14 dk.dst c3f73789-adae-444e-b0d7-17150fadb25f 2 Category 4977 urn:ddi:dk.dst:2b563417-d487-4562-b6eb-a6496674ff6b:14 dk.dst 2b563417-d487-4562-b6eb-a6496674ff6b 14 dk.dst 224d3752-8327-41b2-8cd3-30718033b106 2 Category 4978 urn:ddi:dk.dst:7ee65f61-622c-44d1-9ead-5dfcde11f1c2:14 dk.dst 7ee65f61-622c-44d1-9ead-5dfcde11f1c2 14 dk.dst 18fb2ab9-0b98-4a36-b50c-e093ae515c78 2 Category 4979 urn:ddi:dk.dst:ff497128-3818-4259-8a29-919416f68484:14 dk.dst ff497128-3818-4259-8a29-919416f68484 14 dk.dst d6c18570-b5be-4fdb-b9d9-6b66b0ab2609 2 Category 4981 urn:ddi:dk.dst:a74b7356-9fed-4d3e-ab56-7d5c6e4dabc3:14 dk.dst a74b7356-9fed-4d3e-ab56-7d5c6e4dabc3 14 dk.dst fae3c540-989d-4efc-aa97-282ada5878f9 2 Category 4982 urn:ddi:dk.dst:c32a9eea-c7e3-458d-93d0-c18d3a6c5cf3:14 dk.dst c32a9eea-c7e3-458d-93d0-c18d3a6c5cf3 14 dk.dst 6b829080-0257-4c5f-833c-d14eb0e44242 2 Category 4983 urn:ddi:dk.dst:9cd60e0f-b631-46ca-b2af-233e855e78f0:14 dk.dst 9cd60e0f-b631-46ca-b2af-233e855e78f0 14 dk.dst eef8d050-6377-49fc-a433-602b3e2e30cd 2 Category 4984 urn:ddi:dk.dst:47da0e9c-9fca-47dd-a8f1-968a98f3cf2c:14 dk.dst 47da0e9c-9fca-47dd-a8f1-968a98f3cf2c 14 dk.dst f93c69e5-e858-47df-ab65-4b5bea4617f3 2 Category 4985 urn:ddi:dk.dst:29b6a8d9-8639-4614-9d5c-f24d808f0387:14 dk.dst 29b6a8d9-8639-4614-9d5c-f24d808f0387 14 dk.dst 0df6e5c1-567e-4d33-b54a-2da8aff3029f 2 Category 4989 urn:ddi:dk.dst:b29a3588-a47a-4175-bd9a-091cff63ce8a:14 dk.dst b29a3588-a47a-4175-bd9a-091cff63ce8a 14 dk.dst be48c32a-ff51-40cd-81dd-21e4d867d1fa 2 Category 4991 urn:ddi:dk.dst:cc8482db-b7db-418d-b59c-8965aadd0e6b:14 dk.dst cc8482db-b7db-418d-b59c-8965aadd0e6b 14 dk.dst 8abc9a34-d9ce-4e33-ba14-6026a9d92fc6 2 Category 4992 urn:ddi:dk.dst:39c5c967-f7d2-426b-87d9-94bd3fb4a78a:14 dk.dst 39c5c967-f7d2-426b-87d9-94bd3fb4a78a 14 dk.dst 348d32f7-20d0-4b6b-ba5c-44295f3d39a6 2 Category 4996 urn:ddi:dk.dst:c6137195-623f-4b43-96fe-3cc6e3aff0b4:14 dk.dst c6137195-623f-4b43-96fe-3cc6e3aff0b4 14 dk.dst 95bb02a9-dc1c-49b5-903f-dac82e637526 2 Category 4997 urn:ddi:dk.dst:84c187aa-265c-4045-8782-b51062f3f1fa:14 dk.dst 84c187aa-265c-4045-8782-b51062f3f1fa 14 dk.dst eb698a06-1e9a-40a8-bcfd-4c10691961dd 2 Category 301520 urn:ddi:dk.dst:3bc5cb4c-ac43-4365-9a98-4ceb656b1c94:14 dk.dst 3bc5cb4c-ac43-4365-9a98-4ceb656b1c94 14 dk.dst 38a144f7-1ba8-4f26-adfb-cdf8de9da809 2 Category 30152010 urn:ddi:dk.dst:756fe565-075a-4c1c-938d-6b92c11448e0:14 dk.dst 756fe565-075a-4c1c-938d-6b92c11448e0 14 dk.dst 023739d0-6488-42bc-b98f-3f8dda3ae8d7 2 Category 3240 urn:ddi:dk.dst:e3851ade-227b-4b42-9c3e-388beb638452:14 dk.dst e3851ade-227b-4b42-9c3e-388beb638452 14 dk.dst d67b1351-fe3b-4361-8055-5de1f11386a2 2 Category 3241 urn:ddi:dk.dst:7188aba9-d537-454a-acbf-44dc2678998f:14 dk.dst 7188aba9-d537-454a-acbf-44dc2678998f 14 dk.dst eb821966-2669-4e84-975d-66b784dfff17 2 Category 3242 urn:ddi:dk.dst:f0f76883-cb36-488a-b449-107bc88c4b55:14 dk.dst f0f76883-cb36-488a-b449-107bc88c4b55 14 dk.dst 455acd60-9679-4083-9e96-b316ec6f373d 2 Category 4193 urn:ddi:dk.dst:787daf30-116e-4008-be77-ff03e4b614a2:14 dk.dst 787daf30-116e-4008-be77-ff03e4b614a2 14 dk.dst c682c953-c35e-41e8-badb-07666f0549b1 2 Category 4203 urn:ddi:dk.dst:ba55bcf8-e4e8-4464-834f-7872b36769a0:14 dk.dst ba55bcf8-e4e8-4464-834f-7872b36769a0 14 dk.dst fabb31db-1c33-4dc9-970b-3c836cfc0321 2 Category 4980 urn:ddi:dk.dst:b0c7c6cd-82e3-46e8-b006-a246521e519b:14 dk.dst b0c7c6cd-82e3-46e8-b006-a246521e519b 14 dk.dst b4c124f7-4a8e-43e5-9a90-39130c380738 2 Category 4986 urn:ddi:dk.dst:da88a473-86fa-4bfc-8853-58d23ddc4624:14 dk.dst da88a473-86fa-4bfc-8853-58d23ddc4624 14 dk.dst 1d1a2633-b698-4775-ac4b-1ff67c9b14e5 2 Category 4987 urn:ddi:dk.dst:189da1c9-5562-428b-a366-c5431311ce80:14 dk.dst 189da1c9-5562-428b-a366-c5431311ce80 14 dk.dst 1bfd0063-d364-4b80-89e5-c9239d987863 2 Category 4988 urn:ddi:dk.dst:ff95e0fe-55e5-428d-9a7a-345f889e4751:14 dk.dst ff95e0fe-55e5-428d-9a7a-345f889e4751 14 dk.dst cc0dac3e-6559-4125-b52c-339447403996 2 Category 4998 urn:ddi:dk.dst:13e664c9-64a4-4d6c-a5ba-e9c8052a6e56:14 dk.dst 13e664c9-64a4-4d6c-a5ba-e9c8052a6e56 14 dk.dst d933c8fd-7d0a-43e3-892c-3dbd5c5cb7da 2 Category 301525 urn:ddi:dk.dst:3b422ce4-90d4-435e-86f2-ebc707734e04:14 dk.dst 3b422ce4-90d4-435e-86f2-ebc707734e04 14 dk.dst 391ce9b6-45bf-45be-8e13-149a8bb98292 2 Category 30152510 urn:ddi:dk.dst:c63735d4-6528-4d5d-b8c0-1af3cce1d07d:14 dk.dst c63735d4-6528-4d5d-b8c0-1af3cce1d07d 14 dk.dst 76b7c3fa-9877-41e4-886a-bfa782247a2b 2 Category 3238 urn:ddi:dk.dst:1b39d329-3477-42c3-ad4d-58a81652d242:14 dk.dst 1b39d329-3477-42c3-ad4d-58a81652d242 14 dk.dst 178eda24-b0c7-4e6f-bd19-87ab0d0fded9 2 Category 3239 urn:ddi:dk.dst:b59f8f8a-dfe5-4bca-a44c-0a107c4921e6:14 dk.dst b59f8f8a-dfe5-4bca-a44c-0a107c4921e6 14 dk.dst a9140fd5-3a55-4f3c-8a47-e4a00d621e9a 2 Category 4192 urn:ddi:dk.dst:3a423393-b62a-43ac-8338-a83989fe7390:14 dk.dst 3a423393-b62a-43ac-8338-a83989fe7390 14 dk.dst 0d04bdfc-ecd7-49b2-afc4-eb4ad8eb27c0 2 Category 4901 urn:ddi:dk.dst:e843be6a-e2f6-475e-998d-7d8c6e3c5d76:14 dk.dst e843be6a-e2f6-475e-998d-7d8c6e3c5d76 14 dk.dst 61d6fdff-2bb8-458c-b797-d04f63dbb49b 2 Category 4902 urn:ddi:dk.dst:405b89f2-3cd8-4643-b128-b67e75246049:14 dk.dst 405b89f2-3cd8-4643-b128-b67e75246049 14 dk.dst cd37a722-0050-40ca-9672-1860c75d291c 2 Category 4903 urn:ddi:dk.dst:8d169a17-956c-4c3a-b228-2aa6977112bf:14 dk.dst 8d169a17-956c-4c3a-b228-2aa6977112bf 14 dk.dst 03956aba-f519-4426-b44e-08569dfdee19 2 Category 4904 urn:ddi:dk.dst:99f9929e-b237-4f33-bc03-d93817606c39:14 dk.dst 99f9929e-b237-4f33-bc03-d93817606c39 14 dk.dst 11bc9f6f-2e23-47c0-977a-35e6542e0ce9 2 Category 4905 urn:ddi:dk.dst:17b83261-44db-4dd8-b561-4e2cf34b7ebd:14 dk.dst 17b83261-44db-4dd8-b561-4e2cf34b7ebd 14 dk.dst 1987df0c-b6d6-44f2-ad82-3a406ccb38c8 2 Category 4906 urn:ddi:dk.dst:b74a0145-3f05-4f23-9bdb-4203ca0caf73:14 dk.dst b74a0145-3f05-4f23-9bdb-4203ca0caf73 14 dk.dst 66588f7a-fdbb-4515-afac-af8d1e177242 2 Category 4907 urn:ddi:dk.dst:c0b9fe92-f267-4839-9a2d-503370bce1e7:14 dk.dst c0b9fe92-f267-4839-9a2d-503370bce1e7 14 dk.dst 1016b2b9-0d7a-4e4b-be69-aaeae71e0c0f 2 Category 4908 urn:ddi:dk.dst:6ac14df1-85cb-4781-9b51-bf61d87aafa8:14 dk.dst 6ac14df1-85cb-4781-9b51-bf61d87aafa8 14 dk.dst bab2f524-2a4f-4ea7-944b-226c3203fd09 2 Category 4909 urn:ddi:dk.dst:3595905b-b563-47cc-8435-a7535dec3c4e:14 dk.dst 3595905b-b563-47cc-8435-a7535dec3c4e 14 dk.dst 137afc5d-8d36-4383-ac19-3182490afcd3 2 Category 4910 urn:ddi:dk.dst:41596773-8870-47ac-8792-f92c2d354eee:14 dk.dst 41596773-8870-47ac-8792-f92c2d354eee 14 dk.dst 9d19b0c8-c748-4d57-a97c-df87a37cddb9 2 Category 4911 urn:ddi:dk.dst:9a955cb7-94f3-4d3d-bb9d-999d67e4db0f:14 dk.dst 9a955cb7-94f3-4d3d-bb9d-999d67e4db0f 14 dk.dst 6bb1ed79-f670-4417-a90c-a1b4289d1193 2 Category 4912 urn:ddi:dk.dst:a0eba751-4bcc-424f-abaf-8b0a1ca4bff9:14 dk.dst a0eba751-4bcc-424f-abaf-8b0a1ca4bff9 14 dk.dst 040bacb2-de85-48be-ba22-2cda849e9a95 2 Category 4913 urn:ddi:dk.dst:840a56eb-6edd-4633-b741-7b434bf739ac:14 dk.dst 840a56eb-6edd-4633-b741-7b434bf739ac 14 dk.dst ccd6b45c-8719-447b-8daf-cf15741bd7c2 2 Category 4914 urn:ddi:dk.dst:105df60c-91ed-465d-92ed-8d4457e5b4e0:14 dk.dst 105df60c-91ed-465d-92ed-8d4457e5b4e0 14 dk.dst 1a863324-a115-477b-beb3-a054ea020957 2 Category 4915 urn:ddi:dk.dst:94785496-924a-4a28-a01d-4efde0b1cd6e:14 dk.dst 94785496-924a-4a28-a01d-4efde0b1cd6e 14 dk.dst b60bf1c4-9cec-402e-92bc-7ed0893afba8 2 Category 4916 urn:ddi:dk.dst:266ff0e7-5e57-4b12-abde-e226ed89c597:14 dk.dst 266ff0e7-5e57-4b12-abde-e226ed89c597 14 dk.dst b78ec402-eba3-4f96-a2f9-b17de0caaaa2 2 Category 4917 urn:ddi:dk.dst:d4469c1c-bfe7-4915-b459-a320fbed9216:14 dk.dst d4469c1c-bfe7-4915-b459-a320fbed9216 14 dk.dst 58af855a-9e38-4bb9-ab7c-397a34d52a75 2 Category 4918 urn:ddi:dk.dst:00285ef8-f237-4f33-be55-fb0d7ca3788f:14 dk.dst 00285ef8-f237-4f33-be55-fb0d7ca3788f 14 dk.dst 117a4395-03d8-4f37-95cc-61a405acf423 2 Category 4919 urn:ddi:dk.dst:2b432007-f312-47c5-9d03-b9e551ddab69:14 dk.dst 2b432007-f312-47c5-9d03-b9e551ddab69 14 dk.dst bcc7e5ea-eba5-41cf-91af-3923f1af4278 2 Category 4920 urn:ddi:dk.dst:6bad2481-4d7d-4c3c-bd8d-0a130149a1c8:14 dk.dst 6bad2481-4d7d-4c3c-bd8d-0a130149a1c8 14 dk.dst c8010a0c-a57f-42a4-bca5-0252e6306999 2 Category 4921 urn:ddi:dk.dst:821fd7a5-7d33-4ba7-8e05-5e32f632becb:14 dk.dst 821fd7a5-7d33-4ba7-8e05-5e32f632becb 14 dk.dst 26e1d6bb-3e1a-420f-a492-c581342c3cb1 2 Category 4922 urn:ddi:dk.dst:d13f9e7a-2760-452f-95f9-6589252d974b:14 dk.dst d13f9e7a-2760-452f-95f9-6589252d974b 14 dk.dst 1620da22-1b5f-4d66-807d-2f7dc3ec7677 2 Category 4923 urn:ddi:dk.dst:ace2c15e-e716-425f-9d4a-0bbb5575eacb:14 dk.dst ace2c15e-e716-425f-9d4a-0bbb5575eacb 14 dk.dst 3167408e-db42-4392-a72e-7410e13c849d 2 Category 4924 urn:ddi:dk.dst:707cb54c-9efb-4f25-af36-0f043a12d27a:14 dk.dst 707cb54c-9efb-4f25-af36-0f043a12d27a 14 dk.dst b9ad90f8-172b-4de3-b297-c4d04b17899f 2 Category 4925 urn:ddi:dk.dst:d31e6caf-3b74-4087-bf5d-62019deebcd6:14 dk.dst d31e6caf-3b74-4087-bf5d-62019deebcd6 14 dk.dst c17ded97-9ada-4a4f-af66-cb37ac91929d 2 Category 4926 urn:ddi:dk.dst:6e03a9df-542b-4147-bf7f-8399f153051c:14 dk.dst 6e03a9df-542b-4147-bf7f-8399f153051c 14 dk.dst 20850454-d3d5-45d9-b165-6e5996ba209c 2 Category 4927 urn:ddi:dk.dst:b228e379-4e60-4a8d-8a87-12933f9f07fc:14 dk.dst b228e379-4e60-4a8d-8a87-12933f9f07fc 14 dk.dst d5dce295-7ad8-4050-9ee0-cb57dc7eacad 2 Category 4928 urn:ddi:dk.dst:8ac74a2a-9a72-41e0-b982-f1487c2bc042:14 dk.dst 8ac74a2a-9a72-41e0-b982-f1487c2bc042 14 dk.dst 6d849dd5-f034-4bfd-924c-d9da4b4fb821 2 Category 4929 urn:ddi:dk.dst:c2166a8b-c052-45f3-85cc-a1fdffd6f11e:14 dk.dst c2166a8b-c052-45f3-85cc-a1fdffd6f11e 14 dk.dst a5ba37ab-5791-4baf-8a8d-026a99008185 2 Category 4930 urn:ddi:dk.dst:5468660c-6707-4b1f-a1aa-a27d11817107:14 dk.dst 5468660c-6707-4b1f-a1aa-a27d11817107 14 dk.dst 2f9d6e8c-6d66-4ab7-a146-c8849df71e5a 2 Category 4931 urn:ddi:dk.dst:5ef21f5f-4924-4e9a-b4c4-c8a074ffcfd4:14 dk.dst 5ef21f5f-4924-4e9a-b4c4-c8a074ffcfd4 14 dk.dst cb261d99-0344-437e-bfef-96c7a66c6547 2 Category 4932 urn:ddi:dk.dst:fe54de6f-0130-4bb2-9a3a-90e7dd2a9952:14 dk.dst fe54de6f-0130-4bb2-9a3a-90e7dd2a9952 14 dk.dst cc7914ed-9edd-4648-8d4d-1b14225d0d3f 2 Category 4933 urn:ddi:dk.dst:1f0160c0-17c7-432e-a776-cfe4f1749b7a:14 dk.dst 1f0160c0-17c7-432e-a776-cfe4f1749b7a 14 dk.dst 3420aa9b-4831-48ce-a095-f6f6ff1e9dac 2 Category 4934 urn:ddi:dk.dst:6ac089dc-f269-43f0-8e02-c3f44443de56:14 dk.dst 6ac089dc-f269-43f0-8e02-c3f44443de56 14 dk.dst d9305d30-00b8-4d7f-839b-02fe4bf4cb0c 2 Category 4937 urn:ddi:dk.dst:ece62925-9c25-4693-8f25-818b6e157584:14 dk.dst ece62925-9c25-4693-8f25-818b6e157584 14 dk.dst af54cd42-34b7-4384-8319-0d8fe8d26a12 2 Category 4938 urn:ddi:dk.dst:aa371234-6d5b-4def-8ef4-cf01cc1589d1:14 dk.dst aa371234-6d5b-4def-8ef4-cf01cc1589d1 14 dk.dst 30607a7b-04ab-4d80-87d2-31bd70c436c3 2 Category 4939 urn:ddi:dk.dst:73e8b482-30ec-4a6d-afb3-7fb1183e14b8:14 dk.dst 73e8b482-30ec-4a6d-afb3-7fb1183e14b8 14 dk.dst addf7b4a-664c-42af-8147-96cb795c20c5 2 Category 4940 urn:ddi:dk.dst:84b8b62b-47f6-468e-86a2-6154cba1ed73:14 dk.dst 84b8b62b-47f6-468e-86a2-6154cba1ed73 14 dk.dst d77701b5-93c7-42b3-bc8d-163b83797747 2 Category 4941 urn:ddi:dk.dst:0a398ecb-56e3-4cb0-9da4-898e0a22cf89:14 dk.dst 0a398ecb-56e3-4cb0-9da4-898e0a22cf89 14 dk.dst c61982ae-1e05-4ea7-ab90-188830608826 2 Category 4942 urn:ddi:dk.dst:e5d2978f-0938-442f-a5d1-7eec296633df:14 dk.dst e5d2978f-0938-442f-a5d1-7eec296633df 14 dk.dst e08bb52f-97ab-48c0-b2af-9d7ff08e0f7f 2 Category 4943 urn:ddi:dk.dst:69a8f851-5b0c-4447-ab7b-73e79b74c193:14 dk.dst 69a8f851-5b0c-4447-ab7b-73e79b74c193 14 dk.dst 0f2f550c-c2f6-4c26-8f5d-858752d25ca4 2 Category 4944 urn:ddi:dk.dst:5fb4ccf8-b3d3-44df-8c00-4f68c863c4c6:14 dk.dst 5fb4ccf8-b3d3-44df-8c00-4f68c863c4c6 14 dk.dst 68fd5f72-9de3-4acc-8391-241e2d5034ae 2 Category 4945 urn:ddi:dk.dst:bcd22f0a-c52f-453c-b51a-08ec78fecdbf:14 dk.dst bcd22f0a-c52f-453c-b51a-08ec78fecdbf 14 dk.dst 4299d9c4-1df1-47aa-996b-f207ea10a95a 2 Category 4946 urn:ddi:dk.dst:7a233397-286d-4bd1-a4e0-22143ba279a5:14 dk.dst 7a233397-286d-4bd1-a4e0-22143ba279a5 14 dk.dst ce1d9291-1e46-4889-b926-b7dc77b97913 2 Category 4947 urn:ddi:dk.dst:67f7c717-15e2-4d4a-9d9c-7deca6f706d6:14 dk.dst 67f7c717-15e2-4d4a-9d9c-7deca6f706d6 14 dk.dst 3a04bab2-f347-4a00-831f-6d2f9cde7c79 2 Category 4948 urn:ddi:dk.dst:d68b567e-339e-4cf8-ba62-c4ca5f6ba828:14 dk.dst d68b567e-339e-4cf8-ba62-c4ca5f6ba828 14 dk.dst 1c855d55-ec1a-433c-9621-56e1f8b80ad3 2 Category 4949 urn:ddi:dk.dst:d825fc0e-2151-4dcc-bb43-4aed44b0d9c3:14 dk.dst d825fc0e-2151-4dcc-bb43-4aed44b0d9c3 14 dk.dst 51e217ae-00cd-4619-93b1-c5149a8cd00a 2 Category 301530 urn:ddi:dk.dst:cda26204-88b9-4438-8657-6a010352cc76:14 dk.dst cda26204-88b9-4438-8657-6a010352cc76 14 dk.dst 06f400ee-dc25-43db-b03f-dd1fb33bea6c 2 Category 30153010 urn:ddi:dk.dst:9098fd6d-2893-4804-8831-138913beb189:14 dk.dst 9098fd6d-2893-4804-8831-138913beb189 14 dk.dst 40518342-73f3-4df0-a2e7-1e12bd080231 2 Category 4580 urn:ddi:dk.dst:99e2e10b-545f-4c17-98be-4a7f43c34bd6:14 dk.dst 99e2e10b-545f-4c17-98be-4a7f43c34bd6 14 dk.dst 320cb6a9-2d5f-49bf-9708-ce7c575cbd68 2 Category 4951 urn:ddi:dk.dst:d0161acf-4f8b-4ff7-83fd-494309f81dc5:14 dk.dst d0161acf-4f8b-4ff7-83fd-494309f81dc5 14 dk.dst 14ad5bd2-08d5-4533-a7e9-cdcffe61a7f2 2 Category 4952 urn:ddi:dk.dst:aa46e6bd-cf16-4592-9c43-375ad2442dde:14 dk.dst aa46e6bd-cf16-4592-9c43-375ad2442dde 14 dk.dst 4e1111c0-e50d-4e56-ae4c-26ed15bec1c6 2 Category 4953 urn:ddi:dk.dst:47422d30-4e6e-4939-a906-4c63c9849f0a:14 dk.dst 47422d30-4e6e-4939-a906-4c63c9849f0a 14 dk.dst 20898aac-20e7-4e4a-bfb3-e4627d469e1e 2 Category 4954 urn:ddi:dk.dst:95b3cf5a-8295-4bb7-8774-7eeb39229d99:14 dk.dst 95b3cf5a-8295-4bb7-8774-7eeb39229d99 14 dk.dst b5ccacbc-26fa-4982-8647-7d0fd5548651 2 Category 4955 urn:ddi:dk.dst:570f0638-b406-4e2d-8e22-c1462f19f09c:14 dk.dst 570f0638-b406-4e2d-8e22-c1462f19f09c 14 dk.dst 70c96a65-5677-4c4b-b16b-5ef097981b3d 2 Category 4956 urn:ddi:dk.dst:22c4b84b-52eb-4697-bac8-482370b1df3d:14 dk.dst 22c4b84b-52eb-4697-bac8-482370b1df3d 14 dk.dst 03e6ccce-e641-4bb7-9153-039b985d6096 2 Category 4957 urn:ddi:dk.dst:f0c86210-4ca3-4d76-8413-86995e1aa4b1:14 dk.dst f0c86210-4ca3-4d76-8413-86995e1aa4b1 14 dk.dst 400730f9-8264-4b50-9b53-ccd1ab61fad6 2 Category 4958 urn:ddi:dk.dst:228a8ea0-f4b1-4b0f-8a87-048a61cab793:14 dk.dst 228a8ea0-f4b1-4b0f-8a87-048a61cab793 14 dk.dst 01047be2-fdeb-4b24-b491-be0a0392e46f 2 Category 4959 urn:ddi:dk.dst:72413ffd-68fc-488e-a815-f745ebaba989:14 dk.dst 72413ffd-68fc-488e-a815-f745ebaba989 14 dk.dst cc65b333-130b-4406-972a-7894c6a25e05 2 Category 4960 urn:ddi:dk.dst:7381d4c1-8fab-4316-8495-a56b6b1a2579:14 dk.dst 7381d4c1-8fab-4316-8495-a56b6b1a2579 14 dk.dst 461e9c71-4c06-4654-9e7c-6795284130b4 2 Category 4961 urn:ddi:dk.dst:37bfdb53-3857-444e-be5d-dca43e03bc8e:14 dk.dst 37bfdb53-3857-444e-be5d-dca43e03bc8e 14 dk.dst 620a463d-9dc1-4bb5-82b5-5872c07ac525 2 Category 4962 urn:ddi:dk.dst:53b4f634-a570-48c5-8320-c1378f57899f:14 dk.dst 53b4f634-a570-48c5-8320-c1378f57899f 14 dk.dst fdda6f74-bd7a-4946-bcda-d4d8f727a147 2 Category 4963 urn:ddi:dk.dst:2fa7c1c2-3234-4215-b700-0bf52b852e11:14 dk.dst 2fa7c1c2-3234-4215-b700-0bf52b852e11 14 dk.dst 8e358a19-7f57-4b94-8cf2-93006cc0b827 2 Category 4964 urn:ddi:dk.dst:57e753c9-4e02-4d34-a225-b0719504a54c:14 dk.dst 57e753c9-4e02-4d34-a225-b0719504a54c 14 dk.dst 7a70da5f-4cc3-4fea-8700-ae066ee40e38 2 Category 4965 urn:ddi:dk.dst:d9de57aa-184a-4801-9d4e-a499bd364c35:14 dk.dst d9de57aa-184a-4801-9d4e-a499bd364c35 14 dk.dst 2adfec3a-3bc0-4abe-a7d8-f8f811a1c2b7 2 Category 4966 urn:ddi:dk.dst:4de463ab-9bd6-470d-88d0-2f1858d01277:14 dk.dst 4de463ab-9bd6-470d-88d0-2f1858d01277 14 dk.dst 0c5b7427-d64d-411d-b185-b4ab4b11a0f1 2 Category 4967 urn:ddi:dk.dst:275f6192-ccea-4283-b196-957ead3a95a8:14 dk.dst 275f6192-ccea-4283-b196-957ead3a95a8 14 dk.dst 03b26eba-7fab-4d7c-92f6-704c38bfb8d7 2 Category 4968 urn:ddi:dk.dst:5db6117f-b33a-40d0-9d59-f1c0a3a46c19:14 dk.dst 5db6117f-b33a-40d0-9d59-f1c0a3a46c19 14 dk.dst a4362a70-e012-4191-b2d7-7902d85acdf2 2 Category 4969 urn:ddi:dk.dst:8494b27c-579c-45c4-ad63-15adc17c6824:14 dk.dst 8494b27c-579c-45c4-ad63-15adc17c6824 14 dk.dst d630f637-189e-4010-8de8-80b8123ea51f 2 Category 4970 urn:ddi:dk.dst:ea7bcfbc-a48d-4a35-9400-b193f48dfddb:14 dk.dst ea7bcfbc-a48d-4a35-9400-b193f48dfddb 14 dk.dst f9ceb2bc-57b5-493a-b784-e0ca13c707c5 2 Category 4971 urn:ddi:dk.dst:01b7bde7-3378-4d1c-8dcb-d5dbc92f4b9a:14 dk.dst 01b7bde7-3378-4d1c-8dcb-d5dbc92f4b9a 14 dk.dst 58987fdc-c454-44db-bff1-edd152b27827 2 Category 301535 urn:ddi:dk.dst:004db132-cf1e-46ef-b32f-3f6ced4e22f8:14 dk.dst 004db132-cf1e-46ef-b32f-3f6ced4e22f8 14 dk.dst a76f67cd-69cb-4ae4-81e6-5dd7b71c7cb5 2 Category 30153510 urn:ddi:dk.dst:5147dba5-e21b-4b3f-80e8-279b808e2115:14 dk.dst 5147dba5-e21b-4b3f-80e8-279b808e2115 14 dk.dst c6c08175-675e-49b7-9a94-961dd17e547d 2 Category 4196 urn:ddi:dk.dst:ba747ffc-6050-49c9-b384-4dea6b96c830:14 dk.dst ba747ffc-6050-49c9-b384-4dea6b96c830 14 dk.dst ede6bac3-bdde-421e-aa06-adb6fe9e3929 2 Category 301540 urn:ddi:dk.dst:26ff3409-0464-4acd-af41-c4b886d7eef2:14 dk.dst 26ff3409-0464-4acd-af41-c4b886d7eef2 14 dk.dst 6e08db35-e552-44ec-a76e-dd07e420b1cb 2 Category 30154010 urn:ddi:dk.dst:d3d8dd1c-285c-4d9f-9b41-ae956583eed2:14 dk.dst d3d8dd1c-285c-4d9f-9b41-ae956583eed2 14 dk.dst 193625b3-6983-4543-bb4f-c3d38ae9a582 2 Category 4189 urn:ddi:dk.dst:34b65767-761d-4d2e-be59-b96ed799f517:14 dk.dst 34b65767-761d-4d2e-be59-b96ed799f517 14 dk.dst aae17e88-9f56-4496-bb79-2355823e09f6 2 Category 4990 urn:ddi:dk.dst:2affa1f1-6cd0-4995-b391-e445464643b3:14 dk.dst 2affa1f1-6cd0-4995-b391-e445464643b3 14 dk.dst 4b0f6098-3a7f-4000-83cc-19d9df4b11bf 2 Category 301545 urn:ddi:dk.dst:b3428f2b-6921-473a-a12a-ade65268f573:14 dk.dst b3428f2b-6921-473a-a12a-ade65268f573 14 dk.dst d73d6016-0d0e-47c0-a74d-5d072c4fbdde 2 Category 30154510 urn:ddi:dk.dst:5e2e9555-50fb-470d-a5e9-cafdc3f57648:14 dk.dst 5e2e9555-50fb-470d-a5e9-cafdc3f57648 14 dk.dst 3a486c4f-c84b-4f72-b90b-979cb59bddd9 2 Category 2481 urn:ddi:dk.dst:2fb62893-be4a-4f2a-817c-8c17890be25c:14 dk.dst 2fb62893-be4a-4f2a-817c-8c17890be25c 14 dk.dst 43eac989-3950-4110-99fb-2820241843da 2 Category 3835 urn:ddi:dk.dst:a5eb9987-44b9-4439-956b-2011067fd527:14 dk.dst a5eb9987-44b9-4439-956b-2011067fd527 14 dk.dst 283b6bf5-83d1-4b4f-a169-eb73c09d6d3c 2 Category 3935 urn:ddi:dk.dst:1938483e-6548-4691-9e6c-84372ba0e282:14 dk.dst 1938483e-6548-4691-9e6c-84372ba0e282 14 dk.dst 5693d2d3-9c2d-4f23-aa6a-86d8d93f91cf 2 Category 3939 urn:ddi:dk.dst:b24d7ebd-9a7b-458d-bfdf-c5b4267003ac:14 dk.dst b24d7ebd-9a7b-458d-bfdf-c5b4267003ac 14 dk.dst 54468aa2-a3c8-45c9-a18f-55b57dd7a805 2 Category 3960 urn:ddi:dk.dst:28819c16-4123-4c63-abcb-db010744ffd6:14 dk.dst 28819c16-4123-4c63-abcb-db010744ffd6 14 dk.dst b0560079-2b1e-49f5-8d0a-ec81ce9c49c3 2 Category 3961 urn:ddi:dk.dst:89330ca1-5f19-404b-967c-dfb424992107:14 dk.dst 89330ca1-5f19-404b-967c-dfb424992107 14 dk.dst 6bb16454-dd66-4353-92c1-77755bd945ac 2 Category 3965 urn:ddi:dk.dst:96ded6d8-57ab-47b9-ad19-74f493d7b465:14 dk.dst 96ded6d8-57ab-47b9-ad19-74f493d7b465 14 dk.dst 123362cb-1a76-42e6-81ac-768735bffdc1 2 Category 4010 urn:ddi:dk.dst:37649ecc-70a4-4a17-8781-202d561941f2:14 dk.dst 37649ecc-70a4-4a17-8781-202d561941f2 14 dk.dst b1852384-25aa-4872-99e3-04c3c530fd42 2 Category 4994 urn:ddi:dk.dst:9f8cfe4c-bc9d-44aa-b645-4f306cb4676f:14 dk.dst 9f8cfe4c-bc9d-44aa-b645-4f306cb4676f 14 dk.dst a62a935e-5acc-4cc5-b6a7-0a481d6004ae 2 Category 4995 urn:ddi:dk.dst:b00fa222-0887-4053-a4dc-95ec3c009bba:14 dk.dst b00fa222-0887-4053-a4dc-95ec3c009bba 14 dk.dst 1a9c588b-1e08-412b-8381-3ff6fef66d42 2 Category 5200 urn:ddi:dk.dst:e2305f5d-9856-4ffb-a3c5-e961b93cc4d5:14 dk.dst e2305f5d-9856-4ffb-a3c5-e961b93cc4d5 14 dk.dst 16f4a04c-678b-4e4d-a668-9c0f55e657b5 2 Category 5201 urn:ddi:dk.dst:d0ea2118-105a-404c-bf27-efb695066890:14 dk.dst d0ea2118-105a-404c-bf27-efb695066890 14 dk.dst 23fe64be-7238-4a43-8d42-16989e78c2b0 2 Category 5202 urn:ddi:dk.dst:c3d95919-b7cc-45a2-b0bf-f24487c45f21:14 dk.dst c3d95919-b7cc-45a2-b0bf-f24487c45f21 14 dk.dst 4efcc1de-1657-4cfd-b7b9-ba34219179ce 2 Category 5205 urn:ddi:dk.dst:fca78a38-ce41-45b4-95bf-273494c554a3:14 dk.dst fca78a38-ce41-45b4-95bf-273494c554a3 14 dk.dst b18198cd-43ae-4395-9caf-97a243592c19 2 Category 5206 urn:ddi:dk.dst:e03b4fb6-63bf-4575-a128-7229a5b93706:14 dk.dst e03b4fb6-63bf-4575-a128-7229a5b93706 14 dk.dst 1ddb32b0-cd94-4fa6-b968-d60e0dff3f44 2 Category 5207 urn:ddi:dk.dst:0aaadf6c-ef07-4ab2-8e84-d818660ebfe5:14 dk.dst 0aaadf6c-ef07-4ab2-8e84-d818660ebfe5 14 dk.dst 7ab98330-cda0-4657-a9bf-8ac1af43a34e 2 Category 5208 urn:ddi:dk.dst:3b239f0d-11a5-4ca0-bdc3-266d396bad97:14 dk.dst 3b239f0d-11a5-4ca0-bdc3-266d396bad97 14 dk.dst 49dd829e-3753-4187-be41-078d02d75ec3 2 Category 5209 urn:ddi:dk.dst:99545023-b076-449d-bc4a-a4fc7b03b301:14 dk.dst 99545023-b076-449d-bc4a-a4fc7b03b301 14 dk.dst 567be48b-61f4-44ed-8481-9591adf067c8 2 Category 9215 urn:ddi:dk.dst:269aa086-9b87-46bb-a83e-7d79d1f5043d:14 dk.dst 269aa086-9b87-46bb-a83e-7d79d1f5043d 14 dk.dst 0814b0ed-50fb-499c-a00f-6c994bdb008f 2 Category 9540 urn:ddi:dk.dst:100fde37-f537-4558-92c7-fa3385a8b348:14 dk.dst 100fde37-f537-4558-92c7-fa3385a8b348 14 dk.dst 1b48eb33-e0c1-415d-bd1b-3e9e907c72ad 2 Category 9622 urn:ddi:dk.dst:fc6ef0ec-3533-4c67-a71d-2b9938e82699:14 dk.dst fc6ef0ec-3533-4c67-a71d-2b9938e82699 14 dk.dst ed1819e3-1b47-48f8-b41b-0590d6d951e3 2 Category 9623 urn:ddi:dk.dst:9ea0c9c3-046e-4300-832b-a5d67ffe6626:14 dk.dst 9ea0c9c3-046e-4300-832b-a5d67ffe6626 14 dk.dst 23766591-8073-431a-ada4-10683e88bea8 2 Category 301550 urn:ddi:dk.dst:ee75e386-77c2-44fc-97a1-d09b0694fd6e:14 dk.dst ee75e386-77c2-44fc-97a1-d09b0694fd6e 14 dk.dst 46de9b8f-df10-4037-9aeb-fc843f21a12c 2 Category 30155010 urn:ddi:dk.dst:0473516d-82ad-49e2-9536-534a6e894bce:14 dk.dst 0473516d-82ad-49e2-9536-534a6e894bce 14 dk.dst 8290813d-5170-4008-8aa2-1d143902dcb5 2 Category 0360 urn:ddi:dk.dst:78731bc4-83ff-4b4e-acc9-91fd6e722bcb:14 dk.dst 78731bc4-83ff-4b4e-acc9-91fd6e722bcb 14 dk.dst 7493ecfe-f10c-425e-9ee8-398b01770f40 2 Category 4556 urn:ddi:dk.dst:6a471f55-1056-4019-89a7-694bf1f5ce80:14 dk.dst 6a471f55-1056-4019-89a7-694bf1f5ce80 14 dk.dst 2e01e87f-a6dc-4266-af23-3b88eaacaeda 2 Category 4762 urn:ddi:dk.dst:bfe2d2e0-c42a-456c-86ab-c426a5d076d7:14 dk.dst bfe2d2e0-c42a-456c-86ab-c426a5d076d7 14 dk.dst c1d0710d-67d7-4fd7-8f70-e28393bf386d 2 Category 301555 urn:ddi:dk.dst:7792dd12-5b2e-4034-b696-00271148f026:14 dk.dst 7792dd12-5b2e-4034-b696-00271148f026 14 dk.dst 6746ffe4-ae7c-46c0-ac4d-71f0e3ee81b3 2 Category 30155510 urn:ddi:dk.dst:d77bf75a-28ab-464a-9e5f-80951d562f7a:14 dk.dst d77bf75a-28ab-464a-9e5f-80951d562f7a 14 dk.dst b570e1d4-d4c2-4e32-b544-b17e0b967e9d 2 Category 4557 urn:ddi:dk.dst:2a1dbb5e-e157-4fdb-b60b-26b81f489e92:14 dk.dst 2a1dbb5e-e157-4fdb-b60b-26b81f489e92 14 dk.dst 623d9d91-5064-4b50-aad2-ee8199e04685 2 Category 4558 urn:ddi:dk.dst:d32c0d34-5902-45d6-bc71-4017ea1c026f:14 dk.dst d32c0d34-5902-45d6-bc71-4017ea1c026f 14 dk.dst 76e2cdb6-098e-4f3a-9b94-fd911c9ebfd7 2 Category 4559 urn:ddi:dk.dst:590b138d-269a-4ab0-a528-2b9be4c2b842:14 dk.dst 590b138d-269a-4ab0-a528-2b9be4c2b842 14 dk.dst 0a297d49-f692-4887-9c22-5b429245f11d 2 Category 4560 urn:ddi:dk.dst:20188f93-b68d-435c-81be-77d8ba574ac6:14 dk.dst 20188f93-b68d-435c-81be-77d8ba574ac6 14 dk.dst 19e5b20d-7752-4116-9bae-44b77fe4e4a2 2 Category 301560 urn:ddi:dk.dst:3db70eb1-bed4-424d-a9c3-ac48cde5d9b6:14 dk.dst 3db70eb1-bed4-424d-a9c3-ac48cde5d9b6 14 dk.dst 2532a20c-0aa1-44a6-a9a9-1a7a144d84d5 2 Category 30156010 urn:ddi:dk.dst:dcc27f17-556c-432d-a947-c65799491d38:14 dk.dst dcc27f17-556c-432d-a947-c65799491d38 14 dk.dst e8c20a22-4fdc-4ef8-99c9-dbad5a5f6044 2 Category 4168 urn:ddi:dk.dst:f533bf57-07ea-43c6-9214-3a14a6cfb5c0:14 dk.dst f533bf57-07ea-43c6-9214-3a14a6cfb5c0 14 dk.dst 6cea4888-69e6-4151-8085-c26f06d95766 2 Category 4302 urn:ddi:dk.dst:2c4ebe24-1c22-4e6d-9039-68eb1afd8ded:14 dk.dst 2c4ebe24-1c22-4e6d-9039-68eb1afd8ded 14 dk.dst c39a2091-aaa7-4ca7-a1d4-490e1e713188 2 Category 4372 urn:ddi:dk.dst:25dedb30-2f00-40e0-aec4-c4a4afac1feb:14 dk.dst 25dedb30-2f00-40e0-aec4-c4a4afac1feb 14 dk.dst caaec5c7-d0ce-4bc6-a4ca-faa0dfb32936 2 Category 4373 urn:ddi:dk.dst:cd535b52-bd75-4b84-beb8-5c131958edf5:14 dk.dst cd535b52-bd75-4b84-beb8-5c131958edf5 14 dk.dst 7fa7b239-bb62-4330-a566-086cb39eba4d 2 Category 4374 urn:ddi:dk.dst:31835154-4365-46d7-ad42-d75f9d181ab0:14 dk.dst 31835154-4365-46d7-ad42-d75f9d181ab0 14 dk.dst bea741b0-4322-4dbe-a334-980c39288bf1 2 Category 4375 urn:ddi:dk.dst:b0af741a-4e88-4b36-9b4c-39946bf00145:14 dk.dst b0af741a-4e88-4b36-9b4c-39946bf00145 14 dk.dst 8c1206d1-1b28-4813-aa85-4e1def78ce65 2 Category 4381 urn:ddi:dk.dst:d1ab791a-0ae7-4727-a763-cc4e5c8d0dbe:14 dk.dst d1ab791a-0ae7-4727-a763-cc4e5c8d0dbe 14 dk.dst f474255d-44f1-4d58-a9ed-7fed169cf3c6 2 Category 4402 urn:ddi:dk.dst:992e7c68-4408-49a2-8bdf-e83dafcb6734:14 dk.dst 992e7c68-4408-49a2-8bdf-e83dafcb6734 14 dk.dst 26a8cfd7-3a27-42c1-8189-1497078bac85 2 Category 4428 urn:ddi:dk.dst:3ef4e5e1-26ae-4217-b96e-b08a17a9d49d:14 dk.dst 3ef4e5e1-26ae-4217-b96e-b08a17a9d49d 14 dk.dst 343f55b8-b671-41a5-b844-5b60127dd563 2 Category 4430 urn:ddi:dk.dst:28dbd781-f37b-4e27-bd76-5636562c2902:14 dk.dst 28dbd781-f37b-4e27-bd76-5636562c2902 14 dk.dst 437d1cdd-e984-4f6b-9d83-0308b678d072 2 Category 9386 urn:ddi:dk.dst:e80cc2fd-9425-4a80-a34a-87fb8b7a3db1:14 dk.dst e80cc2fd-9425-4a80-a34a-87fb8b7a3db1 14 dk.dst 40a8546a-ae5f-4258-84e9-db4ac12ea268 2 Category 301565 urn:ddi:dk.dst:2b934d03-dcc5-4544-9deb-b1b3db18aa9c:14 dk.dst 2b934d03-dcc5-4544-9deb-b1b3db18aa9c 14 dk.dst ad9a5386-a121-41b2-bf9f-9057c5342629 2 Category 30156510 urn:ddi:dk.dst:a3f0bd75-47b4-4b8b-843f-f7724babb7ec:14 dk.dst a3f0bd75-47b4-4b8b-843f-f7724babb7ec 14 dk.dst b8889818-59b5-4a75-980d-65d1a9216750 2 Category 4670 urn:ddi:dk.dst:baa03b4c-0da9-484c-84ff-2a4be3527d3d:14 dk.dst baa03b4c-0da9-484c-84ff-2a4be3527d3d 14 dk.dst f834512b-f9a4-4d2d-bfa2-18af48801d45 2 Category 5182 urn:ddi:dk.dst:ac256c53-3ac0-49e3-94c3-ed4d4b928433:14 dk.dst ac256c53-3ac0-49e3-94c3-ed4d4b928433 14 dk.dst ff60d79a-c05f-4108-a21b-f5339aeda88a 2 Category 3020 urn:ddi:dk.dst:39db43fc-671b-431f-b5e3-be24268db45c:14 dk.dst 39db43fc-671b-431f-b5e3-be24268db45c 14 dk.dst ed4e62c2-7913-4077-93f8-1962b2481e03 2 Category 302010 urn:ddi:dk.dst:bcf99c41-81f4-48e2-a45d-1449add8dc7f:14 dk.dst bcf99c41-81f4-48e2-a45d-1449add8dc7f 14 dk.dst 2dce22ab-802d-489c-9d4c-e11aaf79f27e 2 Category 30201010 urn:ddi:dk.dst:5818c64f-7af8-4597-8896-af01d9107c2c:14 dk.dst 5818c64f-7af8-4597-8896-af01d9107c2c 14 dk.dst d819e984-a234-4543-9a7a-b73b31f9793f 2 Category 3243 urn:ddi:dk.dst:cf68ebb0-d0af-4b42-8aa0-2045a207dd26:14 dk.dst cf68ebb0-d0af-4b42-8aa0-2045a207dd26 14 dk.dst 79a0b736-6d81-4c13-ae19-623ba43a4ce1 2 Category 4129 urn:ddi:dk.dst:8c4767b2-187a-4e98-af9b-40bf1e9c08ef:14 dk.dst 8c4767b2-187a-4e98-af9b-40bf1e9c08ef 14 dk.dst 01459cd6-c359-42eb-a2c7-1dc5bfd6e165 2 Category 4410 urn:ddi:dk.dst:5b711858-dde9-42cf-8c64-741e6240ed66:14 dk.dst 5b711858-dde9-42cf-8c64-741e6240ed66 14 dk.dst f49c349f-7079-43f1-a8c9-a6381f337897 2 Category 4411 urn:ddi:dk.dst:6dfe16cf-68bf-400d-af09-71c8f5770ebc:14 dk.dst 6dfe16cf-68bf-400d-af09-71c8f5770ebc 14 dk.dst a03e99cf-146f-4318-890b-027ade3defb5 2 Category 4412 urn:ddi:dk.dst:9b1c74c7-fedb-487d-b09b-2f1212262770:14 dk.dst 9b1c74c7-fedb-487d-b09b-2f1212262770 14 dk.dst f28a465a-e512-4a82-9e60-341fcd93d833 2 Category 4413 urn:ddi:dk.dst:75da0fce-1548-46ad-a7a0-4ac1a96fbcd5:14 dk.dst 75da0fce-1548-46ad-a7a0-4ac1a96fbcd5 14 dk.dst f670304a-8e17-4954-bb35-a84bb7f3bab7 2 Category 4414 urn:ddi:dk.dst:6b35b2ae-dcd4-4786-b463-f4bebbb6f7f2:14 dk.dst 6b35b2ae-dcd4-4786-b463-f4bebbb6f7f2 14 dk.dst f646e9fe-2bab-47a4-852e-735e0056cada 2 Category 4440 urn:ddi:dk.dst:8515a693-4fe4-45fb-b77f-a1eee51dbd06:14 dk.dst 8515a693-4fe4-45fb-b77f-a1eee51dbd06 14 dk.dst b85a512d-017c-4e90-a9b8-631f41af9a29 2 Category 4441 urn:ddi:dk.dst:0894d7ee-cb42-42be-87ac-ae8bba8a7016:14 dk.dst 0894d7ee-cb42-42be-87ac-ae8bba8a7016 14 dk.dst 6f5ce2be-efb0-4ec7-8051-359209b3c139 2 Category 4443 urn:ddi:dk.dst:473ef29d-6942-4627-a44f-6fedfc20a49d:14 dk.dst 473ef29d-6942-4627-a44f-6fedfc20a49d 14 dk.dst e25caea6-2352-4b0b-8945-df43277d7a39 2 Category 4444 urn:ddi:dk.dst:f55496ca-cab4-49c3-8af9-0e129dec3aa0:14 dk.dst f55496ca-cab4-49c3-8af9-0e129dec3aa0 14 dk.dst 16d620bb-6b4f-4495-ae03-f25c67336e80 2 Category 4578 urn:ddi:dk.dst:3a49fc6e-ae15-44c5-af6f-d40c720c3742:14 dk.dst 3a49fc6e-ae15-44c5-af6f-d40c720c3742 14 dk.dst bbb62b23-1d92-4a5d-afeb-2183ce499dec 2 Category 4879 urn:ddi:dk.dst:4c20f3d9-19c2-40d6-8af0-3b9b5f806def:14 dk.dst 4c20f3d9-19c2-40d6-8af0-3b9b5f806def 14 dk.dst 6b9a9234-695c-4d31-89af-f17b7f3a76ba 2 Category 302015 urn:ddi:dk.dst:4f381845-a1b2-4548-a457-7e09293fd8b2:14 dk.dst 4f381845-a1b2-4548-a457-7e09293fd8b2 14 dk.dst 9f37e9a6-4ada-40ae-ab7f-07679f70c4a7 2 Category 30201510 urn:ddi:dk.dst:9b7e7430-e9da-40e7-88d5-74b2bc330254:14 dk.dst 9b7e7430-e9da-40e7-88d5-74b2bc330254 14 dk.dst b3ccd89e-cbed-4a58-b62b-4123df571b7c 2 Category 4166 urn:ddi:dk.dst:1060c87a-c82b-4d12-ba45-4131b21de2f2:14 dk.dst 1060c87a-c82b-4d12-ba45-4131b21de2f2 14 dk.dst ac9ae58d-46f5-4ab1-b0ba-3c0814356e2f 2 Category 4407 urn:ddi:dk.dst:abc44dc0-81f5-4d82-af46-2d3002879755:14 dk.dst abc44dc0-81f5-4d82-af46-2d3002879755 14 dk.dst 187714b0-6138-416a-98bb-eb8367bf43a8 2 Category 4420 urn:ddi:dk.dst:d5b0b178-32b2-4ccf-a4c0-76f09cfd90a7:14 dk.dst d5b0b178-32b2-4ccf-a4c0-76f09cfd90a7 14 dk.dst 87cb3a2b-c6aa-4c46-bb56-b348171fbe6b 2 Category 4425 urn:ddi:dk.dst:e9787bcf-4fce-469f-9226-f20546482f29:14 dk.dst e9787bcf-4fce-469f-9226-f20546482f29 14 dk.dst 7b5b2780-a8cc-4395-b345-32a17b822402 2 Category 4447 urn:ddi:dk.dst:8167cc55-587b-453e-a569-7843d82e3e82:14 dk.dst 8167cc55-587b-453e-a569-7843d82e3e82 14 dk.dst 22d72e14-9d58-42c6-9ffd-720eadda6903 2 Category 4463 urn:ddi:dk.dst:d79eaaf4-b8c3-4ebe-9e74-bb76ce5132b4:14 dk.dst d79eaaf4-b8c3-4ebe-9e74-bb76ce5132b4 14 dk.dst 117ec712-2859-4a2b-b230-1f5267dbf75f 2 Category 4877 urn:ddi:dk.dst:294bb08b-bcaf-4601-b2db-a333b5859c98:14 dk.dst 294bb08b-bcaf-4601-b2db-a333b5859c98 14 dk.dst bc3d31c6-4513-40b4-8b8c-d7c2296e8d14 2 Category 30201515 urn:ddi:dk.dst:d7e63da3-0223-4714-9b88-2f01fa3fabf9:14 dk.dst d7e63da3-0223-4714-9b88-2f01fa3fabf9 14 dk.dst bebe7c30-d988-4db1-a715-eaa12571dc7c 2 Category 4415 urn:ddi:dk.dst:6e2754f7-a05e-48de-b88f-f3ce96abb608:14 dk.dst 6e2754f7-a05e-48de-b88f-f3ce96abb608 14 dk.dst 458d3121-6823-430a-9198-d833d0340383 2 Category 4417 urn:ddi:dk.dst:09dbb9d8-23d3-4507-b4b5-8b5c360f5a97:14 dk.dst 09dbb9d8-23d3-4507-b4b5-8b5c360f5a97 14 dk.dst c9357bba-ef10-40a3-8a16-bcb7ae35ad09 2 Category 4419 urn:ddi:dk.dst:a009fcb9-d114-4023-8275-11c9cc8e6f58:14 dk.dst a009fcb9-d114-4023-8275-11c9cc8e6f58 14 dk.dst 22c677fe-bc65-4542-b131-8ded4c722e6c 2 Category 4421 urn:ddi:dk.dst:42aeb349-b683-4084-89f2-f268349e0aea:14 dk.dst 42aeb349-b683-4084-89f2-f268349e0aea 14 dk.dst 5d510a06-f5d9-4bef-aaa9-c9d7b3f9149e 2 Category 4434 urn:ddi:dk.dst:727ed7ac-033e-40e5-85df-9513fd2380fc:14 dk.dst 727ed7ac-033e-40e5-85df-9513fd2380fc 14 dk.dst 80b4cc3b-ffb4-42cc-96ee-d855058b369d 2 Category 4435 urn:ddi:dk.dst:18fb92f8-f373-422f-8ff5-649a15a1001e:14 dk.dst 18fb92f8-f373-422f-8ff5-649a15a1001e 14 dk.dst baf09084-a52a-4896-b5a2-26e7876b3a99 2 Category 4436 urn:ddi:dk.dst:0897b47f-2721-4169-9bbe-a43d342bb716:14 dk.dst 0897b47f-2721-4169-9bbe-a43d342bb716 14 dk.dst 34fd5a61-731e-4b3a-bf0f-558b46eb15cb 2 Category 4439 urn:ddi:dk.dst:53ce6b44-7eef-4ee4-b2dc-352cec343b95:14 dk.dst 53ce6b44-7eef-4ee4-b2dc-352cec343b95 14 dk.dst 6e83b656-31eb-41e3-964f-b2fe932f79ed 2 Category 4466 urn:ddi:dk.dst:f58c1cec-5df1-4fa0-8b4d-e87a6a2871ea:14 dk.dst f58c1cec-5df1-4fa0-8b4d-e87a6a2871ea 14 dk.dst cf0ec45e-4a6d-48ce-925b-4eca01741e4a 2 Category 4878 urn:ddi:dk.dst:ac4fa8ba-78fd-46b3-a266-4d44d6319c7f:14 dk.dst ac4fa8ba-78fd-46b3-a266-4d44d6319c7f 14 dk.dst 0d48a660-374e-4f32-92c2-1fe425fb72c5 2 Category 302020 urn:ddi:dk.dst:9be3b410-0956-40f0-a56f-acabccbb1a88:14 dk.dst 9be3b410-0956-40f0-a56f-acabccbb1a88 14 dk.dst 216fe680-6684-4dc9-87d0-a4755a80a24d 2 Category 30202010 urn:ddi:dk.dst:d2f9d902-663f-4fbe-9791-92f86081b44d:14 dk.dst d2f9d902-663f-4fbe-9791-92f86081b44d 14 dk.dst 40f22909-6770-4ee3-a1af-e88f4077ce54 2 Category 4427 urn:ddi:dk.dst:3dcd33be-7d48-4201-9233-4f5d950e75b0:14 dk.dst 3dcd33be-7d48-4201-9233-4f5d950e75b0 14 dk.dst 21cfc345-768d-412d-888f-635dbd7ca31e 2 Category 4437 urn:ddi:dk.dst:08cd33d5-91ce-45ea-b86d-df5c15387761:14 dk.dst 08cd33d5-91ce-45ea-b86d-df5c15387761 14 dk.dst 4e66705a-31e9-4b15-a2aa-218a030e1cb8 2 Category 302025 urn:ddi:dk.dst:e9d6ef64-6ae4-4e56-bb71-62ed99e4783c:14 dk.dst e9d6ef64-6ae4-4e56-bb71-62ed99e4783c 14 dk.dst b8c1b570-69b2-4b4d-ab97-1ab7ed811654 2 Category 30202510 urn:ddi:dk.dst:45c01d97-e0d3-4b16-8170-0510946562cb:14 dk.dst 45c01d97-e0d3-4b16-8170-0510946562cb 14 dk.dst b3cdecc1-72a7-4d42-a320-be130d622796 2 Category 2476 urn:ddi:dk.dst:38b4f28b-2774-4361-902c-e4068b6d1cb0:14 dk.dst 38b4f28b-2774-4361-902c-e4068b6d1cb0 14 dk.dst 21c44120-0182-43a6-a7bd-cdad80f9016f 2 Category 4432 urn:ddi:dk.dst:73e9defa-e8d0-454a-a6b1-a40bd47c697a:14 dk.dst 73e9defa-e8d0-454a-a6b1-a40bd47c697a 14 dk.dst 4fe4020f-44db-48da-844d-6f134b726e1b 2 Category 4446 urn:ddi:dk.dst:b2c74c47-890b-4dfc-9e49-94fd864ef640:14 dk.dst b2c74c47-890b-4dfc-9e49-94fd864ef640 14 dk.dst 3442f10b-1e9d-45fd-a62f-57c8e8feb4f9 2 Category 4457 urn:ddi:dk.dst:87011193-6d7f-45b6-8c41-eb17c5178874:14 dk.dst 87011193-6d7f-45b6-8c41-eb17c5178874 14 dk.dst e2946170-fbd9-4707-9070-115ae9a74a0d 2 Category 302030 urn:ddi:dk.dst:64f5e679-1096-474c-8352-3e728fc54396:14 dk.dst 64f5e679-1096-474c-8352-3e728fc54396 14 dk.dst c83f36a7-d087-40f0-b032-37d28d29bd73 2 Category 30203010 urn:ddi:dk.dst:dc71640a-bc11-4e8c-abc7-10d1a8c3ae71:14 dk.dst dc71640a-bc11-4e8c-abc7-10d1a8c3ae71 14 dk.dst b4483324-0d15-4c65-8891-63a14991bc07 2 Category 2419 urn:ddi:dk.dst:eefccf93-519c-4ac9-ae2a-bf8d2eff57fe:14 dk.dst eefccf93-519c-4ac9-ae2a-bf8d2eff57fe 14 dk.dst 056cbdd2-6b1c-4820-9abf-4e1f6162fd8f 2 Category 4098 urn:ddi:dk.dst:68c747d1-cc9a-4688-bee6-d962c1ed3404:14 dk.dst 68c747d1-cc9a-4688-bee6-d962c1ed3404 14 dk.dst cd7b745a-c324-44b4-8a16-5810eccc6cf2 2 Category 4431 urn:ddi:dk.dst:eb6d354a-57b1-4890-bfb8-e351f7456f80:14 dk.dst eb6d354a-57b1-4890-bfb8-e351f7456f80 14 dk.dst 7d25a6ae-6ac7-4a3a-8896-2c7086f78bb2 2 Category 4433 urn:ddi:dk.dst:5828a001-bb47-42aa-a5b7-91fcc66089ec:14 dk.dst 5828a001-bb47-42aa-a5b7-91fcc66089ec 14 dk.dst 615149d7-7d91-4af5-bd41-5df812e4ca05 2 Category 4445 urn:ddi:dk.dst:6bb5de44-eb45-4325-abd8-56911fc3486f:14 dk.dst 6bb5de44-eb45-4325-abd8-56911fc3486f 14 dk.dst b4c779d9-8b3c-43ce-bec5-563f2d034fbf 2 Category 4449 urn:ddi:dk.dst:fc6de914-6bbd-4c24-85cf-4d5360b2f25a:14 dk.dst fc6de914-6bbd-4c24-85cf-4d5360b2f25a 14 dk.dst fdcf933b-c56c-4505-9038-e19975d4f2e2 2 Category 4477 urn:ddi:dk.dst:42963f12-0132-40d1-b3b5-b73e98f602b1:14 dk.dst 42963f12-0132-40d1-b3b5-b73e98f602b1 14 dk.dst 78b6083c-66dd-4419-bfe6-b1d9b1125e2a 2 Category 4505 urn:ddi:dk.dst:69b26139-e680-4b94-9a52-547bebefc7c6:14 dk.dst 69b26139-e680-4b94-9a52-547bebefc7c6 14 dk.dst 0f3450e7-4f53-4bef-ae04-941951f45c79 2 Category 302035 urn:ddi:dk.dst:2d8c95f0-7dd4-4e73-abe4-eda8f40952e8:14 dk.dst 2d8c95f0-7dd4-4e73-abe4-eda8f40952e8 14 dk.dst 869b49e9-4e46-42fc-8b92-564130538d6e 2 Category 30203510 urn:ddi:dk.dst:45b9d28b-7d44-4b32-b6d7-d49230e21d63:14 dk.dst 45b9d28b-7d44-4b32-b6d7-d49230e21d63 14 dk.dst 3f5a9981-8081-466a-b808-cf3f189dfef9 2 Category 3244 urn:ddi:dk.dst:1dce6731-afae-4511-a866-3d94890cbe96:14 dk.dst 1dce6731-afae-4511-a866-3d94890cbe96 14 dk.dst cf3ca429-1eeb-4f2c-8287-e26acaa00973 2 Category 4418 urn:ddi:dk.dst:e7645c55-0503-4ce8-a39e-445f279b1d22:14 dk.dst e7645c55-0503-4ce8-a39e-445f279b1d22 14 dk.dst 0f89e847-122f-4577-9150-74d051aa4cf4 2 Category 4424 urn:ddi:dk.dst:33cf5c1e-062a-4eba-9eb7-1741a5490ae8:14 dk.dst 33cf5c1e-062a-4eba-9eb7-1741a5490ae8 14 dk.dst c6f9d7a5-66f9-48e0-a150-99f45a85aa0a 2 Category 4429 urn:ddi:dk.dst:250f40b7-bc3a-4f6e-a594-a74f5a5e993a:14 dk.dst 250f40b7-bc3a-4f6e-a594-a74f5a5e993a 14 dk.dst b9b6463c-a9c0-460d-8ed4-1a0d7cfe626b 2 Category 4448 urn:ddi:dk.dst:c6d7acba-c781-4790-9798-95eead74bb8a:14 dk.dst c6d7acba-c781-4790-9798-95eead74bb8a 14 dk.dst 744bb60b-8115-48bb-b00f-fcd014d986d9 2 Category 4537 urn:ddi:dk.dst:c58ee91e-0227-4437-96c7-75660f264722:14 dk.dst c58ee91e-0227-4437-96c7-75660f264722 14 dk.dst 9a334674-e06a-468a-8b2f-82d83c8d1ac1 2 Category 30203515 urn:ddi:dk.dst:29abd2e9-b83b-4d79-9efb-63d61239df93:14 dk.dst 29abd2e9-b83b-4d79-9efb-63d61239df93 14 dk.dst 90eaaeb9-f003-4a65-8771-3d9535195bcf 2 Category 2003 urn:ddi:dk.dst:fff5fde2-4436-4dfc-9854-92117398ff20:14 dk.dst fff5fde2-4436-4dfc-9854-92117398ff20 14 dk.dst 36e61d63-056f-4784-b114-8fd2879c2b74 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:77806c7d-420f-4730-bc62-9965039a4502:14 dk.dst 77806c7d-420f-4730-bc62-9965039a4502 14 dk.dst dedfa6fb-c84e-4287-8b9d-3bd97f3f6173 2 Category 4438 urn:ddi:dk.dst:140450ff-d1e7-4343-b9e8-cead9d7dda6f:14 dk.dst 140450ff-d1e7-4343-b9e8-cead9d7dda6f 14 dk.dst 53bb9bfc-2c77-4f9c-9083-b5a97466974f 2 Category 302040 urn:ddi:dk.dst:fbb86abe-53e5-41b2-a492-027c76330dc6:14 dk.dst fbb86abe-53e5-41b2-a492-027c76330dc6 14 dk.dst 32958a36-b0f6-4db0-b9d1-69130fabc2b6 2 Category 30204010 urn:ddi:dk.dst:7b97f9ae-35b0-410a-9404-bc5eb7b5fd07:14 dk.dst 7b97f9ae-35b0-410a-9404-bc5eb7b5fd07 14 dk.dst 6806dd4c-3bbd-4cfc-9981-0f572af09665 2 Category 4416 urn:ddi:dk.dst:1651c27d-0c45-40b5-afbb-bcf97becd48f:14 dk.dst 1651c27d-0c45-40b5-afbb-bcf97becd48f 14 dk.dst e8c1ca90-ad72-494b-8794-2d6e8d5ae171 2 Category 4422 urn:ddi:dk.dst:fa93ae3a-f447-421c-bf30-b97d1481cecd:14 dk.dst fa93ae3a-f447-421c-bf30-b97d1481cecd 14 dk.dst dc401b2e-ea6f-4df6-a08c-3e241686d4c8 2 Category 4423 urn:ddi:dk.dst:c3b1d8ac-5a08-449c-8742-b43fb3e49d33:14 dk.dst c3b1d8ac-5a08-449c-8742-b43fb3e49d33 14 dk.dst 372fd086-be63-4a5e-9147-dc0cecbc5594 2 Category 4538 urn:ddi:dk.dst:e885010d-89c1-48ab-abe2-f9cdd610191d:14 dk.dst e885010d-89c1-48ab-abe2-f9cdd610191d 14 dk.dst d972f314-60b7-4dec-8b31-b747973a998e 2 Category 302045 urn:ddi:dk.dst:7b9fa0ca-a98d-4e5a-92f0-c57ca2cf7b42:14 dk.dst 7b9fa0ca-a98d-4e5a-92f0-c57ca2cf7b42 14 dk.dst 18a1a429-d21a-40f3-ac84-008dbc251b97 2 Category 30204510 urn:ddi:dk.dst:0a683ec7-aaf7-43e6-8256-2e0070efaf01:14 dk.dst 0a683ec7-aaf7-43e6-8256-2e0070efaf01 14 dk.dst fef60a2f-6698-4c32-a680-4245ed4c2b4a 2 Category 4426 urn:ddi:dk.dst:85142c2e-3059-4cf6-93ed-43449520ad52:14 dk.dst 85142c2e-3059-4cf6-93ed-43449520ad52 14 dk.dst b39680ca-a702-4125-94f4-a21f91589a76 2 Category 4442 urn:ddi:dk.dst:70ff8a16-3b0a-4df9-82fc-279ecdcda161:14 dk.dst 70ff8a16-3b0a-4df9-82fc-279ecdcda161 14 dk.dst 884c8582-8e38-487b-8c22-55845a932423 2 Category 4539 urn:ddi:dk.dst:b5381827-984a-4ffb-981f-d975a919c96e:14 dk.dst b5381827-984a-4ffb-981f-d975a919c96e 14 dk.dst 09eed82b-5bdf-43b0-8dc8-af4aff30c586 2 Category 302050 urn:ddi:dk.dst:5c4d8e17-c986-4953-9997-f3b902fe6e38:14 dk.dst 5c4d8e17-c986-4953-9997-f3b902fe6e38 14 dk.dst cfb3b18f-8711-4cce-8aac-6591ace90698 2 Category 30205010 urn:ddi:dk.dst:d0ab55cb-4b8b-48b4-82d1-e32e0bf88132:14 dk.dst d0ab55cb-4b8b-48b4-82d1-e32e0bf88132 14 dk.dst ec795be4-e3a5-4d4b-883c-c8469da43253 2 Category 0375 urn:ddi:dk.dst:5398ebfc-8323-4dd1-b6b2-d9216370b095:14 dk.dst 5398ebfc-8323-4dd1-b6b2-d9216370b095 14 dk.dst 8a75f930-331f-4eab-aeec-4a72b016b640 2 Category 3227 urn:ddi:dk.dst:47f39563-62e4-44b1-a9e2-38543fd5637f:14 dk.dst 47f39563-62e4-44b1-a9e2-38543fd5637f 14 dk.dst 20f28d9b-17f1-4261-89f7-09f647166a2f 2 Category 3870 urn:ddi:dk.dst:8f3b38f5-4127-44ee-9a44-8242d3b2e6b5:14 dk.dst 8f3b38f5-4127-44ee-9a44-8242d3b2e6b5 14 dk.dst 4208daed-25dc-44e0-816d-930015c68e37 2 Category 3880 urn:ddi:dk.dst:9ed584b9-58d1-4a8a-be95-ac314703a4ce:14 dk.dst 9ed584b9-58d1-4a8a-be95-ac314703a4ce 14 dk.dst b37bba72-1f16-4484-89d9-6030cc13da8c 2 Category 4760 urn:ddi:dk.dst:fa83bfc3-fbcf-4194-afeb-260e16e5a6fc:14 dk.dst fa83bfc3-fbcf-4194-afeb-260e16e5a6fc 14 dk.dst cdb61c6d-2ef0-4d2a-9536-74a06f9d8dc0 2 Category 4788 urn:ddi:dk.dst:113eca28-8c5b-4cf4-8b1b-448890410c8a:14 dk.dst 113eca28-8c5b-4cf4-8b1b-448890410c8a 14 dk.dst b42dfe42-d471-4054-8bbb-c1633f974421 2 Category 9484 urn:ddi:dk.dst:3bdf350d-c638-474d-86da-c076717bd19b:14 dk.dst 3bdf350d-c638-474d-86da-c076717bd19b 14 dk.dst d1716e8f-28a4-4dd4-b103-cb00c5210cad 2 Category 9485 urn:ddi:dk.dst:27a0a3da-4809-403c-a3b5-77322ee035e2:14 dk.dst 27a0a3da-4809-403c-a3b5-77322ee035e2 14 dk.dst c347f92c-1a1e-4c8b-bde8-d8a83bf1d09d 2 Category 9486 urn:ddi:dk.dst:f3ad58f2-e9d0-4327-b1bb-c71e5191fc59:14 dk.dst f3ad58f2-e9d0-4327-b1bb-c71e5191fc59 14 dk.dst 7eee400a-3823-4291-8664-809b0b516da2 2 Category 3025 urn:ddi:dk.dst:44eca84f-c4d1-4416-bb8e-dcdcf0da827b:14 dk.dst 44eca84f-c4d1-4416-bb8e-dcdcf0da827b 14 dk.dst 3f277563-f099-4943-bb1e-30624c7d6e2a 2 Category 302510 urn:ddi:dk.dst:c1561e31-ce29-4264-8b65-53a04d26ea97:14 dk.dst c1561e31-ce29-4264-8b65-53a04d26ea97 14 dk.dst aefd36aa-44f2-4dc5-a0e3-bb1511322327 2 Category 30251010 urn:ddi:dk.dst:7ecc44c3-feb2-4fc7-b253-57e8d6888fb9:14 dk.dst 7ecc44c3-feb2-4fc7-b253-57e8d6888fb9 14 dk.dst 589c8fee-4120-421f-bbf7-418b4b1946e1 2 Category 2459 urn:ddi:dk.dst:83d201fd-66d1-4714-af0f-a289da54157d:14 dk.dst 83d201fd-66d1-4714-af0f-a289da54157d 14 dk.dst f7117c26-fd3e-4003-b1f8-f76b3118a62e 2 Category 2460 urn:ddi:dk.dst:44f2792f-76c3-4313-a3a5-733eaaa05dd4:14 dk.dst 44f2792f-76c3-4313-a3a5-733eaaa05dd4 14 dk.dst 9e8f0cbe-8b7c-4f76-a3e4-3d0eda86f2a8 2 Category 2485 urn:ddi:dk.dst:9836e40b-24ed-4b68-bc4a-3d60f8eae159:14 dk.dst 9836e40b-24ed-4b68-bc4a-3d60f8eae159 14 dk.dst 1fe3c86b-d2c8-4bc1-afe6-7a06e388aa06 2 Category 2487 urn:ddi:dk.dst:1ddfad55-e2f4-42bc-88da-f99933713ca3:14 dk.dst 1ddfad55-e2f4-42bc-88da-f99933713ca3 14 dk.dst d4dcd0a9-65ad-4f39-baa4-a05de0018320 2 Category 4613 urn:ddi:dk.dst:48ed43e9-224a-4701-a47d-550cdc4f42fd:14 dk.dst 48ed43e9-224a-4701-a47d-550cdc4f42fd 14 dk.dst 99b989d6-cbb4-4196-9cd4-fac0fb45fef8 2 Category 4614 urn:ddi:dk.dst:e8caa66b-ab48-4de8-b630-18f5ee735bea:14 dk.dst e8caa66b-ab48-4de8-b630-18f5ee735bea 14 dk.dst dfd4db50-00a9-4ce9-a7ff-08c3ba76a2bb 2 Category 4617 urn:ddi:dk.dst:33ec0e1f-419c-43ac-8ca8-f492289a26c9:14 dk.dst 33ec0e1f-419c-43ac-8ca8-f492289a26c9 14 dk.dst ed8c4188-319b-470c-b528-95b97c6f8d58 2 Category 4618 urn:ddi:dk.dst:b3c7d135-e35b-4f62-a80a-9b104b41c8cc:14 dk.dst b3c7d135-e35b-4f62-a80a-9b104b41c8cc 14 dk.dst 3f91ccc2-f271-4a0a-9cd0-96722adb91b8 2 Category 4632 urn:ddi:dk.dst:c91a7162-2464-417d-a64f-d8861b478bb9:14 dk.dst c91a7162-2464-417d-a64f-d8861b478bb9 14 dk.dst 7455078b-7232-44c9-9600-9f075ab77665 2 Category 4636 urn:ddi:dk.dst:36f2546d-ce33-48e8-9748-e3d89dc03526:14 dk.dst 36f2546d-ce33-48e8-9748-e3d89dc03526 14 dk.dst f84ba16e-8a59-4bdc-8621-1c5c4506f38a 2 Category 4639 urn:ddi:dk.dst:0c906e5b-62da-4a20-86bd-4c6e8dd84de7:14 dk.dst 0c906e5b-62da-4a20-86bd-4c6e8dd84de7 14 dk.dst 68b42900-75da-492f-9fa3-24c30c72d3c4 2 Category 4699 urn:ddi:dk.dst:f6f0504b-0dde-41a5-ac67-9e60c0752e72:14 dk.dst f6f0504b-0dde-41a5-ac67-9e60c0752e72 14 dk.dst b7d90571-d161-4451-9aea-d3a136790dfa 2 Category 30251015 urn:ddi:dk.dst:e313deaf-7f61-4546-a1ad-2a666ba828de:14 dk.dst e313deaf-7f61-4546-a1ad-2a666ba828de 14 dk.dst d312415e-324c-4d3a-9526-a978c54afb9b 2 Category 2490 urn:ddi:dk.dst:bf281134-6a40-4859-aa71-17914f51f492:14 dk.dst bf281134-6a40-4859-aa71-17914f51f492 14 dk.dst 67d1a4c6-419b-4604-8338-a7501c9088a2 2 Category 2493 urn:ddi:dk.dst:3f6d7231-179b-4a66-b0c0-817e0a104c6c:14 dk.dst 3f6d7231-179b-4a66-b0c0-817e0a104c6c 14 dk.dst a7ea9ec3-bb97-4ed9-b409-13d9b15cc112 2 Category 2494 urn:ddi:dk.dst:263e43ec-cde9-415b-8d0b-b021d434b1f1:14 dk.dst 263e43ec-cde9-415b-8d0b-b021d434b1f1 14 dk.dst 2db2d691-7c28-498c-adbf-b192cd0184e7 2 Category 2495 urn:ddi:dk.dst:be1a744d-5adb-48ce-a400-2adaf9a3a3d5:14 dk.dst be1a744d-5adb-48ce-a400-2adaf9a3a3d5 14 dk.dst 0ee5ec57-f6de-4b13-b723-5ebd53d8d6b7 2 Category 3259 urn:ddi:dk.dst:29460558-5695-4860-9f91-75b290208c42:14 dk.dst 29460558-5695-4860-9f91-75b290208c42 14 dk.dst 547a3b31-3d4f-4dc3-a666-93f9e9d8c260 2 Category 3260 urn:ddi:dk.dst:27c6b7f3-11af-4d46-8f15-bb7f103fffdd:14 dk.dst 27c6b7f3-11af-4d46-8f15-bb7f103fffdd 14 dk.dst aba362ad-2cd9-44f3-8e0f-50716d10ba70 2 Category 30251020 urn:ddi:dk.dst:929ff089-5692-4291-9c27-aa081036354d:14 dk.dst 929ff089-5692-4291-9c27-aa081036354d 14 dk.dst cac10543-9703-46c2-8d00-50745fa0d2c1 2 Category 2461 urn:ddi:dk.dst:635802ac-cc2c-4477-99f7-385db50979a4:14 dk.dst 635802ac-cc2c-4477-99f7-385db50979a4 14 dk.dst 921da1fc-e0cf-48fc-88d3-c11774dce716 2 Category 2462 urn:ddi:dk.dst:f4fa402c-9dca-4860-b453-0ed2b6af73d1:14 dk.dst f4fa402c-9dca-4860-b453-0ed2b6af73d1 14 dk.dst 3374b451-d96d-4c22-af97-42273c96803d 2 Category 2469 urn:ddi:dk.dst:a66b9350-c820-4de4-958f-b94e1a2c18d2:14 dk.dst a66b9350-c820-4de4-958f-b94e1a2c18d2 14 dk.dst ab27137a-0414-4275-9c7e-5e05db4c2c6a 2 Category 2470 urn:ddi:dk.dst:8463e0df-b00c-4ebc-b3cf-a8605e8858d5:14 dk.dst 8463e0df-b00c-4ebc-b3cf-a8605e8858d5 14 dk.dst b8782b48-db5e-47a2-bbb0-0ec20c663e30 2 Category 2471 urn:ddi:dk.dst:9addf105-e2d3-47ad-8df6-0f66106b366d:14 dk.dst 9addf105-e2d3-47ad-8df6-0f66106b366d 14 dk.dst 9805788f-483c-4ad1-a632-4d9f33fb90bd 2 Category 2473 urn:ddi:dk.dst:2443f5e2-221b-4931-90c0-7f53bd8f98c8:14 dk.dst 2443f5e2-221b-4931-90c0-7f53bd8f98c8 14 dk.dst b06b5e6f-0961-4793-8d10-112d94228a47 2 Category 2486 urn:ddi:dk.dst:281c4f15-5a18-4f01-8e5f-7b376bccc564:14 dk.dst 281c4f15-5a18-4f01-8e5f-7b376bccc564 14 dk.dst bbcc4dcf-1e93-4b82-b178-edc418b98fec 2 Category 2489 urn:ddi:dk.dst:036a2a78-b2ff-4898-b34e-763014385c67:14 dk.dst 036a2a78-b2ff-4898-b34e-763014385c67 14 dk.dst 0df80e2f-4013-4f78-a4a5-173b448f8b2f 2 Category 2491 urn:ddi:dk.dst:77ed038e-d3a8-475c-86fe-4a54d70f5d3e:14 dk.dst 77ed038e-d3a8-475c-86fe-4a54d70f5d3e 14 dk.dst abee5a7e-c92d-42fa-8178-ff4431cd546e 2 Category 3790 urn:ddi:dk.dst:15a44bbf-9fa3-4330-a809-83dd1eb3c09b:14 dk.dst 15a44bbf-9fa3-4330-a809-83dd1eb3c09b 14 dk.dst 653e84c0-a9f7-4362-8ff6-1f5855872244 2 Category 3885 urn:ddi:dk.dst:6194b851-801e-4cf1-8cd0-351f3d2996da:14 dk.dst 6194b851-801e-4cf1-8cd0-351f3d2996da 14 dk.dst 529d319f-8b91-4030-9d17-f43175116032 2 Category 302515 urn:ddi:dk.dst:44945d37-34ce-4325-bd90-573e17672f24:14 dk.dst 44945d37-34ce-4325-bd90-573e17672f24 14 dk.dst 361bee4b-54c1-4c50-9290-73edd25ce215 2 Category 30251510 urn:ddi:dk.dst:9af9152d-ac82-49b7-b290-db4b82f5339a:14 dk.dst 9af9152d-ac82-49b7-b290-db4b82f5339a 14 dk.dst c82edc8a-ef89-4cf0-a7d8-5a82508181b7 2 Category 4619 urn:ddi:dk.dst:e1423c9b-eaa3-428e-b768-720dd2c35526:14 dk.dst e1423c9b-eaa3-428e-b768-720dd2c35526 14 dk.dst 4602e4a7-fc0f-4fb0-85b3-1f9a23852b0d 2 Category 4620 urn:ddi:dk.dst:6cffe14c-6f82-40e8-ad9c-9a534e6e099a:14 dk.dst 6cffe14c-6f82-40e8-ad9c-9a534e6e099a 14 dk.dst a23c936a-a842-422c-94da-ff2c12c15aad 2 Category 4622 urn:ddi:dk.dst:96c9e7d9-1508-47b0-bbe0-f0d7230b6ad3:14 dk.dst 96c9e7d9-1508-47b0-bbe0-f0d7230b6ad3 14 dk.dst 88af44c9-fc0f-46e6-b2ed-a7ccc95811c2 2 Category 4623 urn:ddi:dk.dst:91ba1087-0231-4c48-a92b-64bc2b9ddcf6:14 dk.dst 91ba1087-0231-4c48-a92b-64bc2b9ddcf6 14 dk.dst 63e31475-d498-400b-b1f8-0de8e27025b5 2 Category 4624 urn:ddi:dk.dst:f3a2f99f-bc64-491b-adf8-b8868f97fb3c:14 dk.dst f3a2f99f-bc64-491b-adf8-b8868f97fb3c 14 dk.dst 643b2c7d-3b27-4231-be92-e4d26dc1fffd 2 Category 4720 urn:ddi:dk.dst:74ca27e2-41bb-4bdb-a869-17e44d98d118:14 dk.dst 74ca27e2-41bb-4bdb-a869-17e44d98d118 14 dk.dst fa272d0d-5f70-408e-8959-905422f083b1 2 Category 30251515 urn:ddi:dk.dst:62cdea75-f76b-44b3-9169-0cdc22fed0ea:14 dk.dst 62cdea75-f76b-44b3-9169-0cdc22fed0ea 14 dk.dst 34caa5d6-836f-437c-ac4c-06b6767ca06e 2 Category 4621 urn:ddi:dk.dst:349c00ba-7063-4dc2-838c-bfc969149fad:14 dk.dst 349c00ba-7063-4dc2-838c-bfc969149fad 14 dk.dst 43de608d-2745-40e8-86d6-614e45c91595 2 Category 4625 urn:ddi:dk.dst:1683bb32-c55c-4195-b7e0-ec4c4e5bf3fb:14 dk.dst 1683bb32-c55c-4195-b7e0-ec4c4e5bf3fb 14 dk.dst 019cf61f-d1ee-4b5d-8844-5aef4c1ac809 2 Category 4695 urn:ddi:dk.dst:08504baa-8112-45fc-8903-a2c67d1d4054:14 dk.dst 08504baa-8112-45fc-8903-a2c67d1d4054 14 dk.dst 90e1e2dd-9dbe-40b2-a81e-436a664bc308 2 Category 4718 urn:ddi:dk.dst:d598b1ad-ab6b-40ad-bce3-04f72c9b34e3:14 dk.dst d598b1ad-ab6b-40ad-bce3-04f72c9b34e3 14 dk.dst d16aea00-d303-4700-810f-48aba85dfcb8 2 Category 30251520 urn:ddi:dk.dst:eb421c8d-d852-43e1-9db5-a2080e93b484:14 dk.dst eb421c8d-d852-43e1-9db5-a2080e93b484 14 dk.dst 4b6d96c2-2111-4228-b947-5e339f9a69c1 2 Category 3271 urn:ddi:dk.dst:337c7080-b6d4-4260-8e62-3f718f25eb3b:14 dk.dst 337c7080-b6d4-4260-8e62-3f718f25eb3b 14 dk.dst 340822b8-7312-46a5-93b4-66231a364757 2 Category 3301 urn:ddi:dk.dst:31967cb5-a2bc-43b1-a074-eaa25945a35f:14 dk.dst 31967cb5-a2bc-43b1-a074-eaa25945a35f 14 dk.dst b56204f1-1173-4610-b7de-af9a0c535094 2 Category 4564 urn:ddi:dk.dst:f84ae24e-0086-4c0f-b932-69990e9c12ba:14 dk.dst f84ae24e-0086-4c0f-b932-69990e9c12ba 14 dk.dst 9847889c-8754-4f42-bcf9-ce5480d65aec 2 Category 4565 urn:ddi:dk.dst:46062653-0cc8-42c8-a475-c6c88754b751:14 dk.dst 46062653-0cc8-42c8-a475-c6c88754b751 14 dk.dst 8b93def8-6092-477f-97b2-6ab5523291bd 2 Category 4566 urn:ddi:dk.dst:6a84bb89-6846-4012-8d20-b92e3e08b9d6:14 dk.dst 6a84bb89-6846-4012-8d20-b92e3e08b9d6 14 dk.dst 9bca3f78-d83c-4d0a-86eb-01772cb11b6d 2 Category 4626 urn:ddi:dk.dst:e49443ec-5a65-467a-ba33-c55ab357d9c5:14 dk.dst e49443ec-5a65-467a-ba33-c55ab357d9c5 14 dk.dst 462addf1-a990-4010-8908-562ad98feaeb 2 Category 4630 urn:ddi:dk.dst:6a5a9e20-fd01-46d5-abc4-50059da11434:14 dk.dst 6a5a9e20-fd01-46d5-abc4-50059da11434 14 dk.dst 51625512-ef81-4f31-b949-f39fa8589854 2 Category 30251525 urn:ddi:dk.dst:f6542458-442f-461c-b06f-86a65fdbd671:14 dk.dst f6542458-442f-461c-b06f-86a65fdbd671 14 dk.dst fcbcf2ba-5215-4201-833d-2671e249046c 2 Category 2477 urn:ddi:dk.dst:31dd3c91-9e52-48df-9df8-34c9280c7eb7:14 dk.dst 31dd3c91-9e52-48df-9df8-34c9280c7eb7 14 dk.dst e3d082da-5513-4541-8bcd-1134d58e8b9a 2 Category 2478 urn:ddi:dk.dst:cdecf32f-0889-404d-9544-a925084f1970:14 dk.dst cdecf32f-0889-404d-9544-a925084f1970 14 dk.dst 4ab81f7f-fab4-4f34-8ce7-04557ed34872 2 Category 2479 urn:ddi:dk.dst:92647037-007d-4486-8e89-4be7afc5181c:14 dk.dst 92647037-007d-4486-8e89-4be7afc5181c 14 dk.dst 88557d6a-ac77-4ccd-9782-1d99fe250579 2 Category 2480 urn:ddi:dk.dst:7983c285-aaa2-4b35-8a22-53febaef0a1f:14 dk.dst 7983c285-aaa2-4b35-8a22-53febaef0a1f 14 dk.dst 6e64f6d0-9d54-46f7-b19e-0105be902068 2 Category 2483 urn:ddi:dk.dst:1b3e34cf-783d-4062-ad64-9b60ba3dc2a3:14 dk.dst 1b3e34cf-783d-4062-ad64-9b60ba3dc2a3 14 dk.dst 056053a4-f3e9-425d-883a-308dad03ee91 2 Category 2488 urn:ddi:dk.dst:ebf4d189-91a5-444b-953d-e3fcbd73e67f:14 dk.dst ebf4d189-91a5-444b-953d-e3fcbd73e67f 14 dk.dst e615be8f-d8ea-4a2b-b647-2b6b312881c9 2 Category 30251526 urn:ddi:dk.dst:1ad5b0c6-217a-4675-ae8e-63292d8d1e2b:14 dk.dst 1ad5b0c6-217a-4675-ae8e-63292d8d1e2b 14 dk.dst 35a779bb-34c5-409c-912c-dbea4946d896 2 Category 3270 urn:ddi:dk.dst:dfc396c8-c327-4f0e-b727-16d19dbfc4f0:14 dk.dst dfc396c8-c327-4f0e-b727-16d19dbfc4f0 14 dk.dst 8bba8fe4-d173-4e7d-a446-bd0364c5a03b 2 Category 3300 urn:ddi:dk.dst:04172260-6322-4d7a-aa2b-0487c8c6966b:14 dk.dst 04172260-6322-4d7a-aa2b-0487c8c6966b 14 dk.dst 294b9a1c-5063-4236-bc18-fe7db762ce00 2 Category 30251527 urn:ddi:dk.dst:4ac3b80b-e288-4256-b71d-3aadcda6ac0e:14 dk.dst 4ac3b80b-e288-4256-b71d-3aadcda6ac0e 14 dk.dst 3bc3708e-4206-4b93-8fbc-125d42153e72 2 Category 3302 urn:ddi:dk.dst:f22d954d-7ccf-4fdd-a221-75fe1daba5b6:14 dk.dst f22d954d-7ccf-4fdd-a221-75fe1daba5b6 14 dk.dst a80c6e3f-6c0e-4d1e-ae1d-54338571b3a1 2 Category 30251528 urn:ddi:dk.dst:7c0a4faa-d0b8-4dab-a967-b69e02ddf5ff:14 dk.dst 7c0a4faa-d0b8-4dab-a967-b69e02ddf5ff 14 dk.dst ea037a84-9734-4c55-9c85-6e61a46c4af6 2 Category 3303 urn:ddi:dk.dst:077087d3-0274-4c6b-9539-80feaa8c23c3:14 dk.dst 077087d3-0274-4c6b-9539-80feaa8c23c3 14 dk.dst 5919968a-44bd-4347-a9fc-9a61eb9b63ec 2 Category 302520 urn:ddi:dk.dst:e13d7dad-18c0-4d51-ad30-181663443a36:14 dk.dst e13d7dad-18c0-4d51-ad30-181663443a36 14 dk.dst a1eac06b-8461-44b5-bb4f-10bb153f6e6a 2 Category 30252010 urn:ddi:dk.dst:e1d9c086-efab-42b8-b15b-ab0a39d5e401:14 dk.dst e1d9c086-efab-42b8-b15b-ab0a39d5e401 14 dk.dst 6741e510-d23b-4237-ac0a-f7c0572da317 2 Category 4615 urn:ddi:dk.dst:51554703-0fe1-4f08-b759-da42896265f4:14 dk.dst 51554703-0fe1-4f08-b759-da42896265f4 14 dk.dst d9756f2d-977b-416f-bf89-79673fd7c023 2 Category 4616 urn:ddi:dk.dst:30dd06c1-05b8-4d10-aa3c-d46d283ce455:14 dk.dst 30dd06c1-05b8-4d10-aa3c-d46d283ce455 14 dk.dst e071d30a-f2bd-4131-806c-ab0645f9f188 2 Category 4634 urn:ddi:dk.dst:7e05ffb1-c0dc-43de-88fe-046526a83fbd:14 dk.dst 7e05ffb1-c0dc-43de-88fe-046526a83fbd 14 dk.dst f52f6cc0-1a5a-4aee-9e9f-8d4fd3b09d86 2 Category 4680 urn:ddi:dk.dst:d05d82f1-6141-4dc9-b3c0-5444676f29c0:14 dk.dst d05d82f1-6141-4dc9-b3c0-5444676f29c0 14 dk.dst d2afcddb-00bd-467b-83f4-32745f299965 2 Category 302525 urn:ddi:dk.dst:725cdf99-f7b8-491c-aa68-e4b2f7e7eba3:14 dk.dst 725cdf99-f7b8-491c-aa68-e4b2f7e7eba3 14 dk.dst 13b7492b-25cc-4b9c-ab6a-29b2dcd601f2 2 Category 30252510 urn:ddi:dk.dst:ad3e3dd3-abff-46a1-b348-d921b828b12a:14 dk.dst ad3e3dd3-abff-46a1-b348-d921b828b12a 14 dk.dst c8a334f2-169f-4867-bd3d-fbc7c25f913a 2 Category 4570 urn:ddi:dk.dst:27ad88ce-89a6-41b4-a918-2f6ec6585a55:14 dk.dst 27ad88ce-89a6-41b4-a918-2f6ec6585a55 14 dk.dst 78130b2a-8b40-4bf4-85d8-05256e3ca65c 2 Category 4576 urn:ddi:dk.dst:7ac726c6-a29a-482a-989d-da6412a078d0:14 dk.dst 7ac726c6-a29a-482a-989d-da6412a078d0 14 dk.dst 88e8ce82-b89f-4928-8e34-b55419c134b0 2 Category 4577 urn:ddi:dk.dst:47980dda-b894-4b80-a9cb-8ce21ae2e02c:14 dk.dst 47980dda-b894-4b80-a9cb-8ce21ae2e02c 14 dk.dst 7beab5e2-5bd2-41fb-92b9-c52d959a22fe 2 Category 4627 urn:ddi:dk.dst:d6ccd238-263f-4418-acfa-15d88f63c929:14 dk.dst d6ccd238-263f-4418-acfa-15d88f63c929 14 dk.dst 60334ae7-906b-4900-bcc6-1125ab478b6b 2 Category 4628 urn:ddi:dk.dst:73e1a419-978b-492d-a6af-8e31921dd725:14 dk.dst 73e1a419-978b-492d-a6af-8e31921dd725 14 dk.dst 8a584f72-364d-406d-a998-262409405358 2 Category 4631 urn:ddi:dk.dst:67d17ff3-5211-4cb9-a78f-56bb6a73bcd4:14 dk.dst 67d17ff3-5211-4cb9-a78f-56bb6a73bcd4 14 dk.dst 773d0a56-e529-4641-9973-3b8c0f4a184f 2 Category 4633 urn:ddi:dk.dst:acc4d808-6c56-441e-b97a-9fae5fa826e1:14 dk.dst acc4d808-6c56-441e-b97a-9fae5fa826e1 14 dk.dst 8a115039-d892-4a36-b300-dd77ff2a0d6c 2 Category 4635 urn:ddi:dk.dst:e13bf420-9ff5-41f5-8b44-7f5a9e5b1a96:14 dk.dst e13bf420-9ff5-41f5-8b44-7f5a9e5b1a96 14 dk.dst 5e7199b1-3668-4f28-87f8-2012397f8fe1 2 Category 4637 urn:ddi:dk.dst:ddbbebe2-05f8-4fab-a6bf-4eebe74d4f9a:14 dk.dst ddbbebe2-05f8-4fab-a6bf-4eebe74d4f9a 14 dk.dst b8c5acda-8167-4dfd-9c60-3e9c49c5f2fb 2 Category 4641 urn:ddi:dk.dst:0b8e53d3-aad1-4b55-b989-0d62732a8807:14 dk.dst 0b8e53d3-aad1-4b55-b989-0d62732a8807 14 dk.dst 5d7cb2bc-1fd8-4114-aedf-a58bbef75f17 2 Category 4642 urn:ddi:dk.dst:5f702715-0d6b-4add-bd6a-a189f903e571:14 dk.dst 5f702715-0d6b-4add-bd6a-a189f903e571 14 dk.dst 8b6a98ce-3075-4f7f-9a87-84c36ae1d0f7 2 Category 4673 urn:ddi:dk.dst:43bb4b65-8e20-4593-9e2a-1c2cf9a038db:14 dk.dst 43bb4b65-8e20-4593-9e2a-1c2cf9a038db 14 dk.dst f2739727-6741-4953-a0d8-e4deb1a9e633 2 Category 4721 urn:ddi:dk.dst:1428ea8d-6539-4b3e-9e91-b4de70ca2576:14 dk.dst 1428ea8d-6539-4b3e-9e91-b4de70ca2576 14 dk.dst 0ead6ed0-8e44-4584-8d6a-105459b56e1d 2 Category 30252515 urn:ddi:dk.dst:45f6d1ee-9a46-4b78-8de2-4304b5e959f1:14 dk.dst 45f6d1ee-9a46-4b78-8de2-4304b5e959f1 14 dk.dst 55f9f1ec-eb7d-42cb-89ef-bb6d144f9344 2 Category 4094 urn:ddi:dk.dst:38114f2c-4e65-474f-8490-88c3046f54e7:14 dk.dst 38114f2c-4e65-474f-8490-88c3046f54e7 14 dk.dst b57f7a79-b086-4770-8e7f-ff5181214680 2 Category 30252520 urn:ddi:dk.dst:5ae2f7e2-125b-45da-9f8b-def3ce3d4f6a:14 dk.dst 5ae2f7e2-125b-45da-9f8b-def3ce3d4f6a 14 dk.dst 89ff7a15-85fe-4e9d-ba7f-7423460cd074 2 Category 2484 urn:ddi:dk.dst:41465308-2941-4a3e-85f2-19b2de498b65:14 dk.dst 41465308-2941-4a3e-85f2-19b2de498b65 14 dk.dst 0ba51a62-7d8f-424a-8aae-1c3a129be49b 2 Category 302530 urn:ddi:dk.dst:63a02720-4822-40fe-b2d4-593aed0dd8b9:14 dk.dst 63a02720-4822-40fe-b2d4-593aed0dd8b9 14 dk.dst 9ca41558-d529-4794-a185-dfd115a349a6 2 Category 30253010 urn:ddi:dk.dst:ab3193cb-2d36-416e-9fe2-48835395884f:14 dk.dst ab3193cb-2d36-416e-9fe2-48835395884f 14 dk.dst b1e5fe8f-2d0a-4a5a-94b2-f65bb374536a 2 Category 3229 urn:ddi:dk.dst:1ce29006-5f1a-4518-9750-0a43882f5b51:14 dk.dst 1ce29006-5f1a-4518-9750-0a43882f5b51 14 dk.dst 5d5f8321-bb31-49ae-97d7-ab48cd0870d7 2 Category 3235 urn:ddi:dk.dst:1ae19628-7b85-4c84-99ab-ca728dd69d03:14 dk.dst 1ae19628-7b85-4c84-99ab-ca728dd69d03 14 dk.dst e1a8b1e5-ea53-405c-a8ea-24e2adec89af 2 Category 3236 urn:ddi:dk.dst:3aadf83f-1312-402e-8337-4e399edd5cc7:14 dk.dst 3aadf83f-1312-402e-8337-4e399edd5cc7 14 dk.dst 588bfa81-6988-468a-9a6b-aa4039ee6b68 2 Category 3237 urn:ddi:dk.dst:58ff1019-6836-495d-aced-666188226f3c:14 dk.dst 58ff1019-6836-495d-aced-666188226f3c 14 dk.dst 1cac1427-707b-4a91-8211-2033357d0faf 2 Category 4629 urn:ddi:dk.dst:8a1c518e-8a54-4506-a26a-9959c1dcdaa3:14 dk.dst 8a1c518e-8a54-4506-a26a-9959c1dcdaa3 14 dk.dst 7421a6e4-028e-4b01-aa1d-43f21ad6530b 2 Category 4688 urn:ddi:dk.dst:f203a4bd-07cc-4bc8-9a78-5ddaafc72498:14 dk.dst f203a4bd-07cc-4bc8-9a78-5ddaafc72498 14 dk.dst b127a5d1-0970-45c0-8051-6363c027c077 2 Category 4689 urn:ddi:dk.dst:dd3f5853-4c51-45e4-985d-32864a3fd714:14 dk.dst dd3f5853-4c51-45e4-985d-32864a3fd714 14 dk.dst 2a2a9e9d-2768-493a-a8ed-29e4cd4ce6ed 2 Category 4690 urn:ddi:dk.dst:7e40b7c1-9842-44a9-aa7e-9994c399788f:14 dk.dst 7e40b7c1-9842-44a9-aa7e-9994c399788f 14 dk.dst bf457411-afeb-41db-9bd1-7fa6f91391f1 2 Category 4691 urn:ddi:dk.dst:779fd5cd-6e1a-4822-b2e3-7de2093b8921:14 dk.dst 779fd5cd-6e1a-4822-b2e3-7de2093b8921 14 dk.dst c34c241c-16af-43e2-b8d6-21b1ec9a66a3 2 Category 4700 urn:ddi:dk.dst:ee88b89d-5712-4f33-aff9-f82f8be7e084:14 dk.dst ee88b89d-5712-4f33-aff9-f82f8be7e084 14 dk.dst ded56f9e-628f-4057-86fb-e155ca622f11 2 Category 302535 urn:ddi:dk.dst:8955e2b9-172f-49dd-b983-66eb00e77457:14 dk.dst 8955e2b9-172f-49dd-b983-66eb00e77457 14 dk.dst 29e0c91a-8d0e-4a86-8cd3-29c16ea516c2 2 Category 30253510 urn:ddi:dk.dst:66d55104-155e-4a46-8095-a203950c5ab8:14 dk.dst 66d55104-155e-4a46-8095-a203950c5ab8 14 dk.dst 5cd13069-edf3-4340-ac6e-a0f72e625e2e 2 Category 4575 urn:ddi:dk.dst:dea6fb25-0f15-46d3-bfd5-68c19a5fc77b:14 dk.dst dea6fb25-0f15-46d3-bfd5-68c19a5fc77b 14 dk.dst 2b534cc8-03c3-4ff2-85c7-bf735bf3ce56 2 Category 4640 urn:ddi:dk.dst:7d747f5a-4a63-4dc0-899f-f3e70e10e45f:14 dk.dst 7d747f5a-4a63-4dc0-899f-f3e70e10e45f 14 dk.dst fb2bc496-4017-4839-b2f7-e87f01156504 2 Category 4643 urn:ddi:dk.dst:50ba77d2-58f6-419a-b3ec-15ea548d09f3:14 dk.dst 50ba77d2-58f6-419a-b3ec-15ea548d09f3 14 dk.dst f52397ad-9dc0-44bd-bbfa-419627b22d63 2 Category 4692 urn:ddi:dk.dst:00fad0d1-bf1f-4c41-8367-4c26c0d63d70:14 dk.dst 00fad0d1-bf1f-4c41-8367-4c26c0d63d70 14 dk.dst 05decde6-eaa7-4d53-b0e3-aa4e0bb9ebc9 2 Category 4697 urn:ddi:dk.dst:669480eb-4ebb-4aa1-8d69-41733425b7d9:14 dk.dst 669480eb-4ebb-4aa1-8d69-41733425b7d9 14 dk.dst e21390a5-52ba-4123-ab29-cfbf72c508d2 2 Category 4698 urn:ddi:dk.dst:f1033a08-6935-42ca-ad9b-1bbca54fee9b:14 dk.dst f1033a08-6935-42ca-ad9b-1bbca54fee9b 14 dk.dst d4be4518-6c7b-4835-8e84-c55e5eea8e90 2 Category 302540 urn:ddi:dk.dst:ad51890d-6ed0-487b-a6ea-a357536f04d8:14 dk.dst ad51890d-6ed0-487b-a6ea-a357536f04d8 14 dk.dst f54979ed-03cf-4aca-90a9-6ad3151f9baa 2 Category 30254010 urn:ddi:dk.dst:241a67a6-f116-45c5-8849-05988e7c958e:14 dk.dst 241a67a6-f116-45c5-8849-05988e7c958e 14 dk.dst 94430ebd-ad8c-4f4a-a0fa-3e32b178b7cf 2 Category 0380 urn:ddi:dk.dst:4db69bdf-3a12-4085-bf3d-783e3ea6e624:14 dk.dst 4db69bdf-3a12-4085-bf3d-783e3ea6e624 14 dk.dst 4a555049-a075-427f-9b7e-e09bf1c152ae 2 Category 4784 urn:ddi:dk.dst:5f31ba5e-1c0c-4a84-9dc5-9c78a566bb82:14 dk.dst 5f31ba5e-1c0c-4a84-9dc5-9c78a566bb82 14 dk.dst ba16ebf9-70c0-4db1-91ab-11e30579089d 2 Category 3030 urn:ddi:dk.dst:ea6776f8-03ab-4904-8a3a-bf1fbfd74964:14 dk.dst ea6776f8-03ab-4904-8a3a-bf1fbfd74964 14 dk.dst f4dcc3b2-40fd-4ed8-90b4-577ecc3fa1ab 2 Category 303010 urn:ddi:dk.dst:05dd5036-2cff-4ea0-aa90-6c443cade906:14 dk.dst 05dd5036-2cff-4ea0-aa90-6c443cade906 14 dk.dst 01bc14f5-8204-4a3c-87a8-c313e0516503 2 Category 30301010 urn:ddi:dk.dst:6282d9e7-035a-4615-97ae-618dfed7ba3a:14 dk.dst 6282d9e7-035a-4615-97ae-618dfed7ba3a 14 dk.dst c1fea58d-a637-43f1-ad8f-b08d80b0b594 2 Category 4188 urn:ddi:dk.dst:5ef733c0-993c-49f5-9281-82ce3af778f6:14 dk.dst 5ef733c0-993c-49f5-9281-82ce3af778f6 14 dk.dst dc6c7d47-283e-4976-8a44-158ffe4b6192 2 Category 4197 urn:ddi:dk.dst:6a0876c9-89e3-4e2e-a84b-ec818d1d8a40:14 dk.dst 6a0876c9-89e3-4e2e-a84b-ec818d1d8a40 14 dk.dst b724cb61-21ac-4b20-9ffc-cb61a56921dd 2 Category 303015 urn:ddi:dk.dst:2e933da5-c47d-4031-b1eb-4e759f73696d:14 dk.dst 2e933da5-c47d-4031-b1eb-4e759f73696d 14 dk.dst 1174b82c-fded-4acc-bd8d-ae2ba3fa0620 2 Category 30301510 urn:ddi:dk.dst:4bd3e85e-aafe-4674-ab4f-248bce6d7a4a:14 dk.dst 4bd3e85e-aafe-4674-ab4f-248bce6d7a4a 14 dk.dst 78ffa254-12ac-4143-ad3c-26228837cd81 2 Category 4522 urn:ddi:dk.dst:e02516c3-98a3-4245-960e-faa3ce8d573b:14 dk.dst e02516c3-98a3-4245-960e-faa3ce8d573b 14 dk.dst 4c2da085-81b1-4a1d-b6e3-358051914b5a 2 Category 4790 urn:ddi:dk.dst:fef836e5-f070-450a-8422-ca1bc56ee9a3:14 dk.dst fef836e5-f070-450a-8422-ca1bc56ee9a3 14 dk.dst 03a604e8-7177-44d7-acf3-24450130deca 2 Category 4791 urn:ddi:dk.dst:1bd3a674-b11f-4d81-85b5-db8b77e94dea:14 dk.dst 1bd3a674-b11f-4d81-85b5-db8b77e94dea 14 dk.dst 3ac63a5a-da44-44a0-b708-b867c0b22859 2 Category 4792 urn:ddi:dk.dst:0ac28158-9d1c-4a78-83d6-fd543308e0e5:14 dk.dst 0ac28158-9d1c-4a78-83d6-fd543308e0e5 14 dk.dst a6c799e3-72a6-4ce4-bbd9-ff971779022c 2 Category 303020 urn:ddi:dk.dst:f92a702b-7678-4fe2-9ba5-0f33e2920cb3:14 dk.dst f92a702b-7678-4fe2-9ba5-0f33e2920cb3 14 dk.dst e9e30c11-4519-416a-9877-7d7fdbecdad5 2 Category 30302010 urn:ddi:dk.dst:4eb1bf5c-72f4-4841-adcd-777610b8c759:14 dk.dst 4eb1bf5c-72f4-4841-adcd-777610b8c759 14 dk.dst 1b0d9c14-425b-449b-8140-e2320a454ee8 2 Category 4482 urn:ddi:dk.dst:c8138ef5-1f43-4cb5-9379-3dfdacf8ea44:14 dk.dst c8138ef5-1f43-4cb5-9379-3dfdacf8ea44 14 dk.dst f7919552-bd63-430b-a47d-5731fd5982d8 2 Category 4488 urn:ddi:dk.dst:a7b8e436-2bf5-45d2-8f6e-20ac519b328b:14 dk.dst a7b8e436-2bf5-45d2-8f6e-20ac519b328b 14 dk.dst cf5aa383-f0fd-45a8-8bbe-37d5f6646a12 2 Category 4499 urn:ddi:dk.dst:dcb29dd0-59cd-4cf0-bab1-55fb8c787027:14 dk.dst dcb29dd0-59cd-4cf0-bab1-55fb8c787027 14 dk.dst cc0b8738-0ecf-4e9f-affc-3402bbb0a5d6 2 Category 303025 urn:ddi:dk.dst:840d31dc-2806-4f0e-854e-10faf70606af:14 dk.dst 840d31dc-2806-4f0e-854e-10faf70606af 14 dk.dst 56023bb6-df3c-478b-8fc2-e69cbf8deb9d 2 Category 30302510 urn:ddi:dk.dst:b4a0a2f5-29b9-4eb8-b5fe-ed6a57c69c56:14 dk.dst b4a0a2f5-29b9-4eb8-b5fe-ed6a57c69c56 14 dk.dst 1c1e6a7d-0970-42dc-84f9-df802deda452 2 Category 4523 urn:ddi:dk.dst:1dc2d788-3b51-485c-8c7a-1e671e7f42fb:14 dk.dst 1dc2d788-3b51-485c-8c7a-1e671e7f42fb 14 dk.dst 8effa356-bcc4-4c38-b320-ba3e6854443d 2 Category 4524 urn:ddi:dk.dst:77506f3b-d45f-4de0-bb5b-3a5f392fafd6:14 dk.dst 77506f3b-d45f-4de0-bb5b-3a5f392fafd6 14 dk.dst 4b04bda4-1183-4331-b589-bc6f94bbaa5f 2 Category 4536 urn:ddi:dk.dst:e88a54ef-bb31-4060-b7a8-280115032d91:14 dk.dst e88a54ef-bb31-4060-b7a8-280115032d91 14 dk.dst e5b6d770-c10f-423a-8a92-a224d71a505a 2 Category 4545 urn:ddi:dk.dst:27db6d9a-7a99-4e5a-ae85-3b0b8f2c9f8c:14 dk.dst 27db6d9a-7a99-4e5a-ae85-3b0b8f2c9f8c 14 dk.dst 41b8056a-5a67-41d9-960f-62f51393a7fd 2 Category 4546 urn:ddi:dk.dst:acac5235-b8de-4de5-b315-b7ab5475ecc3:14 dk.dst acac5235-b8de-4de5-b315-b7ab5475ecc3 14 dk.dst 07f543b6-1630-41a4-845f-6d7676da781e 2 Category 3035 urn:ddi:dk.dst:dd48fdd4-575c-409d-a1eb-78edc1fd0ed6:14 dk.dst dd48fdd4-575c-409d-a1eb-78edc1fd0ed6 14 dk.dst 60acd732-eb4a-482c-baf6-1f4fad37ee9c 2 Category 303510 urn:ddi:dk.dst:e6aca76c-85a1-46cf-943d-cde53ed474b4:14 dk.dst e6aca76c-85a1-46cf-943d-cde53ed474b4 14 dk.dst 92435286-9b6f-40b4-8cf0-60165aa1824e 2 Category 30351010 urn:ddi:dk.dst:e63c5bcc-fea2-43cd-b939-9a6d3a9e1530:14 dk.dst e63c5bcc-fea2-43cd-b939-9a6d3a9e1530 14 dk.dst 9aba90f8-eac5-4769-aa51-a0264a156462 2 Category 0353 urn:ddi:dk.dst:4f6ac49d-2b87-4cd4-b21e-31c5c96cb2aa:14 dk.dst 4f6ac49d-2b87-4cd4-b21e-31c5c96cb2aa 14 dk.dst b8d3970d-28ee-4350-8392-386a5027b168 2 Category 3228 urn:ddi:dk.dst:05f9c0ff-8860-4f3b-b21e-1230abd54d87:14 dk.dst 05f9c0ff-8860-4f3b-b21e-1230abd54d87 14 dk.dst 7cdf1b4e-7fe3-4292-932f-baf2a9a12577 2 Category 4787 urn:ddi:dk.dst:03f30367-989c-4ee7-9526-a5264824814c:14 dk.dst 03f30367-989c-4ee7-9526-a5264824814c 14 dk.dst 72c9f844-aeb4-4d71-9948-af385e2beb8a 2 Category 303515 urn:ddi:dk.dst:874d60d3-85bd-4671-b90a-bfdf65b54174:14 dk.dst 874d60d3-85bd-4671-b90a-bfdf65b54174 14 dk.dst d8dd9b41-108e-4e26-b969-ffe338a45f7e 2 Category 30351510 urn:ddi:dk.dst:d548a178-b778-4540-961b-4bb44abea9db:14 dk.dst d548a178-b778-4540-961b-4bb44abea9db 14 dk.dst fc044e90-ec52-4ead-9228-de89ee5c300e 2 Category 3785 urn:ddi:dk.dst:f86e34e8-cf19-49ab-be3a-c49746a92451:14 dk.dst f86e34e8-cf19-49ab-be3a-c49746a92451 14 dk.dst 36381d56-40d1-4b55-81d4-d821d7d5f096 2 Category 4140 urn:ddi:dk.dst:5b450427-0c67-4119-9385-f2fd4a2fe42d:14 dk.dst 5b450427-0c67-4119-9385-f2fd4a2fe42d 14 dk.dst 4b7fe425-1869-4018-a8ec-2a8b20558444 2 Category 4269 urn:ddi:dk.dst:70b33480-ab60-41a4-8050-9c5b9149f95d:14 dk.dst 70b33480-ab60-41a4-8050-9c5b9149f95d 14 dk.dst 56220286-5b22-4e34-ab3f-494e163334f3 2 Category 4271 urn:ddi:dk.dst:6ecb4900-f58a-4ba9-9462-dd36017d79e7:14 dk.dst 6ecb4900-f58a-4ba9-9462-dd36017d79e7 14 dk.dst 285ebb92-bae2-4635-880a-035b21544eb0 2 Category 4288 urn:ddi:dk.dst:835dc27f-45b4-4226-9708-5bbaf79ecbb7:14 dk.dst 835dc27f-45b4-4226-9708-5bbaf79ecbb7 14 dk.dst 0775f20a-dd98-415c-a885-a85d1710d545 2 Category 4303 urn:ddi:dk.dst:e9230dae-7676-4ab2-b19c-906b92f860ba:14 dk.dst e9230dae-7676-4ab2-b19c-906b92f860ba 14 dk.dst 679b7dfa-fba5-4f77-b8bd-b20ddcfd27c2 2 Category 303520 urn:ddi:dk.dst:de26d0d7-8d90-4646-95a9-1d666ea939c8:14 dk.dst de26d0d7-8d90-4646-95a9-1d666ea939c8 14 dk.dst 01ceafdd-8c75-42db-9d9a-d0422bd69ad2 2 Category 30352010 urn:ddi:dk.dst:19d0e681-95f3-4c53-90f0-da254f90ea55:14 dk.dst 19d0e681-95f3-4c53-90f0-da254f90ea55 14 dk.dst b81b19fb-4a7e-4fb5-9458-518866ae0f68 2 Category 4274 urn:ddi:dk.dst:44178650-7171-463c-b403-26b951a320f0:14 dk.dst 44178650-7171-463c-b403-26b951a320f0 14 dk.dst 590b616c-8666-4241-a95f-a0e44c10c69d 2 Category 303525 urn:ddi:dk.dst:24ceca47-89cc-42b8-9ae6-656d6b4f3a82:14 dk.dst 24ceca47-89cc-42b8-9ae6-656d6b4f3a82 14 dk.dst fbec9f34-8d10-4363-9a27-6c3fc5a86161 2 Category 30352510 urn:ddi:dk.dst:cac4d4b5-4c11-4085-9afb-d59a12e4333c:14 dk.dst cac4d4b5-4c11-4085-9afb-d59a12e4333c 14 dk.dst 814802d4-c0c5-4a47-b91c-053e02c7e1c6 2 Category 3251 urn:ddi:dk.dst:fb36eac7-c888-4ee0-9018-1f9589ba4729:14 dk.dst fb36eac7-c888-4ee0-9018-1f9589ba4729 14 dk.dst 2c34ab36-1205-4f99-b5b0-71508b68a0a6 2 Category 3252 urn:ddi:dk.dst:db518e6f-aee8-4aa6-a15d-6d78f244e96d:14 dk.dst db518e6f-aee8-4aa6-a15d-6d78f244e96d 14 dk.dst 39e5e14d-bec7-400a-a50c-677f941df6a7 2 Category 4273 urn:ddi:dk.dst:b81da828-dc71-46e5-83a6-c45f60d69101:14 dk.dst b81da828-dc71-46e5-83a6-c45f60d69101 14 dk.dst 9c44278e-478d-428f-a899-8e761608ee5d 2 Category 4353 urn:ddi:dk.dst:057c4765-7077-485e-aca5-f894cea7e852:14 dk.dst 057c4765-7077-485e-aca5-f894cea7e852 14 dk.dst 1407c743-dcff-4cbc-9b0c-4597f6df0a2b 2 Category 303530 urn:ddi:dk.dst:27d57fad-1c19-4c5e-829e-9cec977be612:14 dk.dst 27d57fad-1c19-4c5e-829e-9cec977be612 14 dk.dst 7f4a7a1b-0a7b-4913-96ce-c11eef8853ff 2 Category 30353010 urn:ddi:dk.dst:4aba5e1f-f8b3-4033-8fea-bc87ddb62183:14 dk.dst 4aba5e1f-f8b3-4033-8fea-bc87ddb62183 14 dk.dst 08078090-6b5f-4979-b7e3-a5ea46e506c1 2 Category 4278 urn:ddi:dk.dst:a00cb360-5fd4-480b-a59c-a18f0882c7a8:14 dk.dst a00cb360-5fd4-480b-a59c-a18f0882c7a8 14 dk.dst 3e83e4af-373b-48fe-b24f-ff5614817be3 2 Category 4300 urn:ddi:dk.dst:05605500-79f8-426b-9061-d134015ecc4f:14 dk.dst 05605500-79f8-426b-9061-d134015ecc4f 14 dk.dst b5ddd55a-995a-4da2-afac-6c351816a9a9 2 Category 4359 urn:ddi:dk.dst:6759ad6b-70ec-4925-95ed-066748e81bb6:14 dk.dst 6759ad6b-70ec-4925-95ed-066748e81bb6 14 dk.dst 30d4ba7b-30af-4efc-9a03-a96fde91c20c 2 Category 303535 urn:ddi:dk.dst:57d7144e-fdef-47d6-892b-47580f68079e:14 dk.dst 57d7144e-fdef-47d6-892b-47580f68079e 14 dk.dst 895fe741-9f08-450b-a452-2e4376ef7fe6 2 Category 30353510 urn:ddi:dk.dst:5766729d-57eb-4e83-9f29-d15d8d8ec9aa:14 dk.dst 5766729d-57eb-4e83-9f29-d15d8d8ec9aa 14 dk.dst 3330c894-7ac2-4ba7-9b7b-5dfaf1678d28 2 Category 4206 urn:ddi:dk.dst:2abdf9da-2a20-4121-a14d-5763a637a155:14 dk.dst 2abdf9da-2a20-4121-a14d-5763a637a155 14 dk.dst 6eccbfc0-134f-4ce8-be9e-fc9f35588971 2 Category 4207 urn:ddi:dk.dst:3e9eed2d-b59b-488a-8c72-4d4f8f85a1f6:14 dk.dst 3e9eed2d-b59b-488a-8c72-4d4f8f85a1f6 14 dk.dst 1db72d30-a3f6-45ad-884f-220de33073f1 2 Category 4279 urn:ddi:dk.dst:7761207c-4d37-4dbc-8bc3-b9e9cd69a661:14 dk.dst 7761207c-4d37-4dbc-8bc3-b9e9cd69a661 14 dk.dst df33d53b-3f57-44eb-b80a-d44179cacf46 2 Category 4280 urn:ddi:dk.dst:96379c89-623a-463e-a465-e045280a0a51:14 dk.dst 96379c89-623a-463e-a465-e045280a0a51 14 dk.dst ab9af2c0-4201-4ca3-a499-888c93d864c5 2 Category 4298 urn:ddi:dk.dst:2a33fbf0-de8e-4573-ba74-ce4cc6905b5b:14 dk.dst 2a33fbf0-de8e-4573-ba74-ce4cc6905b5b 14 dk.dst 2d160739-85e8-4102-970f-41590b97ef1b 2 Category 4305 urn:ddi:dk.dst:89cca9bd-ab49-4ae9-a6d4-1e0429a01e3f:14 dk.dst 89cca9bd-ab49-4ae9-a6d4-1e0429a01e3f 14 dk.dst 1eef3e89-b116-4d5e-9315-b7d591fa0d43 2 Category 4352 urn:ddi:dk.dst:3d5d170e-a7ca-49ca-9f81-0b4d67daf674:14 dk.dst 3d5d170e-a7ca-49ca-9f81-0b4d67daf674 14 dk.dst 4c00ccc5-9417-476b-858d-58d2e1218a71 2 Category 4563 urn:ddi:dk.dst:d7a41e6a-a9b7-400e-9cfb-f40be030e64f:14 dk.dst d7a41e6a-a9b7-400e-9cfb-f40be030e64f 14 dk.dst 4f6f6cd6-c05b-401b-a2e1-153f4d2b6300 2 Category 4568 urn:ddi:dk.dst:3a615073-adb9-4fc1-b57f-ce241d1ff120:14 dk.dst 3a615073-adb9-4fc1-b57f-ce241d1ff120 14 dk.dst aea45642-a37a-430e-9bb6-74c8b923443f 2 Category 5032 urn:ddi:dk.dst:f0e7e69b-a8a5-4c3b-96fa-793378465e11:14 dk.dst f0e7e69b-a8a5-4c3b-96fa-793378465e11 14 dk.dst 1469faa9-e9cc-4516-aeff-93742509b71f 2 Category 30353515 urn:ddi:dk.dst:c72d45e0-2ac8-46c3-9ad7-c5a6e5cd2b66:14 dk.dst c72d45e0-2ac8-46c3-9ad7-c5a6e5cd2b66 14 dk.dst 4ca5ecde-1c0c-4840-98cf-be12c4e3ba8f 2 Category 4270 urn:ddi:dk.dst:97ae3b61-9445-496b-8eeb-55c4132f6396:14 dk.dst 97ae3b61-9445-496b-8eeb-55c4132f6396 14 dk.dst 6e48db1b-f93f-42aa-a75b-ae286c5658ba 2 Category 4277 urn:ddi:dk.dst:c5e4f048-a7e1-4e54-a00e-6a69bcbac34b:14 dk.dst c5e4f048-a7e1-4e54-a00e-6a69bcbac34b 14 dk.dst 4b0166d7-e834-47de-bdb2-d2005bec5f80 2 Category 4287 urn:ddi:dk.dst:95198550-7ff0-4c4d-b23b-7cfdfa186a10:14 dk.dst 95198550-7ff0-4c4d-b23b-7cfdfa186a10 14 dk.dst 0e6cee14-a157-40a8-87de-e17e944ccf36 2 Category 4290 urn:ddi:dk.dst:6bcfb7fd-2c47-4b23-af92-106ab426868e:14 dk.dst 6bcfb7fd-2c47-4b23-af92-106ab426868e 14 dk.dst f003a5ff-e0d4-4c45-8913-388ca6f13cee 2 Category 4294 urn:ddi:dk.dst:3243f470-0520-4d26-9b7a-4cd45e773c5b:14 dk.dst 3243f470-0520-4d26-9b7a-4cd45e773c5b 14 dk.dst 3c390c09-3af5-4d0d-ade5-40b3566f35f0 2 Category 4309 urn:ddi:dk.dst:00acb036-8d03-4b23-8bd3-ac3ec03295dc:14 dk.dst 00acb036-8d03-4b23-8bd3-ac3ec03295dc 14 dk.dst c9207a50-7131-4311-abbc-f15f4a7b3fe9 2 Category 4858 urn:ddi:dk.dst:f8076c19-c2f7-4ece-9ce6-46b7dbbd9e9e:14 dk.dst f8076c19-c2f7-4ece-9ce6-46b7dbbd9e9e 14 dk.dst 25d41436-ea4e-401e-a13c-9c2b37999db8 2 Category 303540 urn:ddi:dk.dst:289e28ea-1112-4b7f-9bbc-140ccea3ba39:14 dk.dst 289e28ea-1112-4b7f-9bbc-140ccea3ba39 14 dk.dst d1692f4f-2cff-460f-8c9d-cd0638aa0757 2 Category 30354010 urn:ddi:dk.dst:7175028c-f1bb-43e8-a731-0903ecc1fd0d:14 dk.dst 7175028c-f1bb-43e8-a731-0903ecc1fd0d 14 dk.dst 32c3ced8-9b7d-4d57-b9b7-825d240c2082 2 Category 4283 urn:ddi:dk.dst:1ea74ce1-1c67-4778-ba3d-8fd082510c68:14 dk.dst 1ea74ce1-1c67-4778-ba3d-8fd082510c68 14 dk.dst 570264be-8384-401e-9fb2-9285ccf9330a 2 Category 4304 urn:ddi:dk.dst:419087a1-27b3-49f7-89d9-21ea509d936b:14 dk.dst 419087a1-27b3-49f7-89d9-21ea509d936b 14 dk.dst 31befc84-c271-4368-ba8b-4fff9eda8dcc 2 Category 4354 urn:ddi:dk.dst:f1a3e969-2d06-462a-945a-bf70f6fdc57e:14 dk.dst f1a3e969-2d06-462a-945a-bf70f6fdc57e 14 dk.dst a1264017-884a-4666-877b-c1972d95daaf 2 Category 4497 urn:ddi:dk.dst:d44cb48b-0850-463a-9e1f-5e3a91c1980f:14 dk.dst d44cb48b-0850-463a-9e1f-5e3a91c1980f 14 dk.dst 68160477-9a05-4c17-ae6e-47bb29e3013d 2 Category 9636 urn:ddi:dk.dst:5926df69-6fc1-4c46-adab-970d0b09c4af:14 dk.dst 5926df69-6fc1-4c46-adab-970d0b09c4af 14 dk.dst eee9cd9d-e453-4e65-b05a-d0ab6981a884 2 Category 303545 urn:ddi:dk.dst:b4aab4cf-2ce5-4081-8d93-74ee17b0452c:14 dk.dst b4aab4cf-2ce5-4081-8d93-74ee17b0452c 14 dk.dst 19cee571-aeac-4865-ab68-78eda15115ff 2 Category 30354510 urn:ddi:dk.dst:7032b0f5-3f27-4db1-b462-ca1074d8245b:14 dk.dst 7032b0f5-3f27-4db1-b462-ca1074d8245b 14 dk.dst 6fda988a-6ce8-4193-b17d-90e9c4dbdde3 2 Category 3250 urn:ddi:dk.dst:96b7cae8-40f9-4268-8598-4539e73f3dc2:14 dk.dst 96b7cae8-40f9-4268-8598-4539e73f3dc2 14 dk.dst 4829990e-301e-49ed-b0af-09f4f5ea922e 2 Category 4225 urn:ddi:dk.dst:9ee25ec0-f0c1-4d18-8bdc-72fc6c4e7bbb:14 dk.dst 9ee25ec0-f0c1-4d18-8bdc-72fc6c4e7bbb 14 dk.dst 1754810b-b03f-4446-b1d4-112bf45bc94b 2 Category 4284 urn:ddi:dk.dst:4cd42633-08db-46c5-8c7b-51e20b1b113c:14 dk.dst 4cd42633-08db-46c5-8c7b-51e20b1b113c 14 dk.dst a0138975-be55-489e-b74b-7484551d791c 2 Category 4285 urn:ddi:dk.dst:2c54b398-eaff-477f-92a5-d8305acf07a2:14 dk.dst 2c54b398-eaff-477f-92a5-d8305acf07a2 14 dk.dst 5a764e04-ce79-479c-a240-1006058db7d0 2 Category 4286 urn:ddi:dk.dst:a05d1ed7-b387-456f-9e7a-30d822872b36:14 dk.dst a05d1ed7-b387-456f-9e7a-30d822872b36 14 dk.dst 13814be3-ffbc-47fe-af75-0a3d819f1567 2 Category 4293 urn:ddi:dk.dst:1c38bd08-d70d-446f-bb9e-0ea6293dd7c7:14 dk.dst 1c38bd08-d70d-446f-bb9e-0ea6293dd7c7 14 dk.dst b57142c1-3133-4d04-8c76-e852de5d4161 2 Category 4297 urn:ddi:dk.dst:0aa6f5d9-3a3b-4766-90ac-955b63aa82e9:14 dk.dst 0aa6f5d9-3a3b-4766-90ac-955b63aa82e9 14 dk.dst 905a090c-36eb-4215-947f-c556aadbeb59 2 Category 4299 urn:ddi:dk.dst:f5f111e8-f1e1-497f-aa9d-393e032ae8b6:14 dk.dst f5f111e8-f1e1-497f-aa9d-393e032ae8b6 14 dk.dst 1ca2bd29-ce9e-4205-b5a2-e8628307d58b 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:62cd0de1-2ef1-4db3-abd2-2554fc9ca460:14 dk.dst 62cd0de1-2ef1-4db3-abd2-2554fc9ca460 14 dk.dst 135cd88f-bf17-4bc4-aa00-c3274d2c33ab 2 Category 4367 urn:ddi:dk.dst:b72844c7-1f77-4d81-99e8-c60b3e8bf561:14 dk.dst b72844c7-1f77-4d81-99e8-c60b3e8bf561 14 dk.dst 16968878-e47c-4246-9e04-93fdd83179f3 2 Category 303550 urn:ddi:dk.dst:ba55776b-1623-44af-a0ce-ab8c96ac719c:14 dk.dst ba55776b-1623-44af-a0ce-ab8c96ac719c 14 dk.dst 20e94c72-96ae-4086-a9a5-f2d371625522 2 Category 30355010 urn:ddi:dk.dst:b185b2be-2bc2-4d87-a3e6-c0bde2af308e:14 dk.dst b185b2be-2bc2-4d87-a3e6-c0bde2af308e 14 dk.dst db5e1f07-c4c2-4e2f-9866-905982ed2ae7 2 Category 4603 urn:ddi:dk.dst:b5c575d3-db4f-41c5-88d3-6025258c6dc3:14 dk.dst b5c575d3-db4f-41c5-88d3-6025258c6dc3 14 dk.dst c0b7fcf4-6e6f-433f-abdc-d27ec29678b6 2 Category 303555 urn:ddi:dk.dst:ae6d7158-e5b0-48f6-82a6-b77e0a49d3e5:14 dk.dst ae6d7158-e5b0-48f6-82a6-b77e0a49d3e5 14 dk.dst 52967e0f-e92c-44a5-bad7-71fab881949e 2 Category 30355510 urn:ddi:dk.dst:03d915a2-9505-42f7-b292-05f190f545bc:14 dk.dst 03d915a2-9505-42f7-b292-05f190f545bc 14 dk.dst fda19b49-2972-4bf9-9b13-02373aec97e3 2 Category 4495 urn:ddi:dk.dst:fc9f5810-44ad-4fa9-9d35-97fd06cca3f6:14 dk.dst fc9f5810-44ad-4fa9-9d35-97fd06cca3f6 14 dk.dst 9d1f90a1-f65d-4e57-8044-125d7cdb8541 2 Category 4496 urn:ddi:dk.dst:0fecd212-4bd3-4db7-a562-ab5d6969bee7:14 dk.dst 0fecd212-4bd3-4db7-a562-ab5d6969bee7 14 dk.dst 502d11bb-b6ad-485b-a83a-d15c3a58c845 2 Category 4512 urn:ddi:dk.dst:ae89d0c8-d8b9-4442-a2cb-b4575ca4a35d:14 dk.dst ae89d0c8-d8b9-4442-a2cb-b4575ca4a35d 14 dk.dst 6d05293f-10e2-4a08-8646-5367fa1634e8 2 Category 4513 urn:ddi:dk.dst:3cc87039-d95c-4386-957e-f8313519c2b2:14 dk.dst 3cc87039-d95c-4386-957e-f8313519c2b2 14 dk.dst 1790e9e8-bb2a-4067-a6f1-4f3f59b1325d 2 Category 4544 urn:ddi:dk.dst:d57a4cd6-40c9-4c83-b1d7-ebf5cf03d0cb:14 dk.dst d57a4cd6-40c9-4c83-b1d7-ebf5cf03d0cb 14 dk.dst 18b99653-1774-40ac-b388-b518b10701cc 2 Category 30355515 urn:ddi:dk.dst:247a20df-6288-4e1f-9a60-55627b9072a6:14 dk.dst 247a20df-6288-4e1f-9a60-55627b9072a6 14 dk.dst f21e163a-ccd8-4744-9cc0-b6feedd69328 2 Category 4369 urn:ddi:dk.dst:b97d5870-0c79-4cb4-8966-b10bb80c036d:14 dk.dst b97d5870-0c79-4cb4-8966-b10bb80c036d 14 dk.dst 2273faea-343f-4958-a846-18d2ed0907a6 2 Category 30355520 urn:ddi:dk.dst:e061c4e1-e07c-4784-aa6b-98deb0149c60:14 dk.dst e061c4e1-e07c-4784-aa6b-98deb0149c60 14 dk.dst 0cb0f4aa-3938-4dbe-8c89-80b429f8bfc1 2 Category 4214 urn:ddi:dk.dst:411e6349-166d-43d8-9961-f04a9721564d:14 dk.dst 411e6349-166d-43d8-9961-f04a9721564d 14 dk.dst 32783b18-681d-4732-bd97-b32181283108 2 Category 4289 urn:ddi:dk.dst:98ec8542-91d4-47eb-a41d-7007cf49331e:14 dk.dst 98ec8542-91d4-47eb-a41d-7007cf49331e 14 dk.dst 914fa7f9-8434-4af2-948d-8f437fb11ea8 2 Category 30355525 urn:ddi:dk.dst:07395df1-e159-4a71-8df0-3b3c8d11b766:14 dk.dst 07395df1-e159-4a71-8df0-3b3c8d11b766 14 dk.dst b88263cd-1408-4567-bdc6-905ad1230cdb 2 Category 4204 urn:ddi:dk.dst:9f1c3159-2f3d-45bc-9c4a-4dc5e28c6b46:14 dk.dst 9f1c3159-2f3d-45bc-9c4a-4dc5e28c6b46 14 dk.dst 4761ce0b-de8f-49c9-926f-1fc09877fcf2 2 Category 4205 urn:ddi:dk.dst:82792e1e-37ba-4977-8cd0-e10d061adde3:14 dk.dst 82792e1e-37ba-4977-8cd0-e10d061adde3 14 dk.dst a8ca9ccd-f619-4d20-b7a5-86f7c80a7347 2 Category 4281 urn:ddi:dk.dst:c1a045bf-55d6-46a5-a96c-ed896f46a944:14 dk.dst c1a045bf-55d6-46a5-a96c-ed896f46a944 14 dk.dst 1d5209b7-afda-4102-b380-bc55b7218258 2 Category 30355530 urn:ddi:dk.dst:08591664-8a58-4ab8-bb75-0f0512fa1322:14 dk.dst 08591664-8a58-4ab8-bb75-0f0512fa1322 14 dk.dst 2841fd18-8567-46c2-ad88-67b986006721 2 Category 4282 urn:ddi:dk.dst:e99dc9d7-cbca-4343-94ad-b10f5be34388:14 dk.dst e99dc9d7-cbca-4343-94ad-b10f5be34388 14 dk.dst ac800ee3-ff6c-48ee-92fe-6f3c0ffabfd5 2 Category 30355535 urn:ddi:dk.dst:c10a9e08-ac4b-4807-9783-65e5d5b48d79:14 dk.dst c10a9e08-ac4b-4807-9783-65e5d5b48d79 14 dk.dst ddc16f06-f268-4f09-b281-8e57cfb467fc 2 Category 4292 urn:ddi:dk.dst:bed54f9a-eec6-47bf-a415-c65bc5a3e06f:14 dk.dst bed54f9a-eec6-47bf-a415-c65bc5a3e06f 14 dk.dst bf78deac-10ea-400a-a976-476de081d601 2 Category 3040 urn:ddi:dk.dst:fd412efb-128b-425e-9da8-580262480891:14 dk.dst fd412efb-128b-425e-9da8-580262480891 14 dk.dst c6224cbb-f62c-4f48-8797-1a5cd92c68a1 2 Category 304010 urn:ddi:dk.dst:97b525b8-77bd-43bd-993a-e59bd8916d8a:14 dk.dst 97b525b8-77bd-43bd-993a-e59bd8916d8a 14 dk.dst e241302c-14a1-45b0-ae05-e9feebc581e8 2 Category 30401010 urn:ddi:dk.dst:b0a5d086-f582-4a0d-be27-233cf4f3587f:14 dk.dst b0a5d086-f582-4a0d-be27-233cf4f3587f 14 dk.dst 9b1bc8c8-e7e1-49d7-a291-ef296919301a 2 Category 4750 urn:ddi:dk.dst:30b1b9c5-981c-4c3b-819e-2adb6d85157e:14 dk.dst 30b1b9c5-981c-4c3b-819e-2adb6d85157e 14 dk.dst 7fb34be9-eb2f-4977-a541-13f821ca8861 2 Category 4789 urn:ddi:dk.dst:a05082a2-94fb-47b2-885b-2148ae7ed1ec:14 dk.dst a05082a2-94fb-47b2-885b-2148ae7ed1ec 14 dk.dst 3df90934-d3d0-477a-8483-61a5154b2d27 2 Category 304015 urn:ddi:dk.dst:50874adb-f65d-42f4-a3ab-6fd45057d728:14 dk.dst 50874adb-f65d-42f4-a3ab-6fd45057d728 14 dk.dst 2747c651-f8f1-4cdb-8da1-25df3d7537da 2 Category 30401510 urn:ddi:dk.dst:04db35a7-a25d-44f0-a81f-f0c1666cc88f:14 dk.dst 04db35a7-a25d-44f0-a81f-f0c1666cc88f 14 dk.dst c122cbfe-0509-439f-a87a-7e9fcbe0fc04 2 Category 4211 urn:ddi:dk.dst:3473e021-29a8-4a3b-9dd8-00f646e755cd:14 dk.dst 3473e021-29a8-4a3b-9dd8-00f646e755cd 14 dk.dst 1f6ad4b3-1b4b-4df0-a87c-50dc3f6dc44e 2 Category 4242 urn:ddi:dk.dst:8a8a111a-e74b-455a-8699-1b827d66b1da:14 dk.dst 8a8a111a-e74b-455a-8699-1b827d66b1da 14 dk.dst 7ae94669-a796-4807-a774-cbf30c95ab37 2 Category 4243 urn:ddi:dk.dst:a0270619-b690-4c91-8da1-22217345af1a:14 dk.dst a0270619-b690-4c91-8da1-22217345af1a 14 dk.dst 5fda4881-a42f-4489-8969-b82b61bad6db 2 Category 4254 urn:ddi:dk.dst:32b8b3cb-ecfb-42f0-870d-221c83582b42:14 dk.dst 32b8b3cb-ecfb-42f0-870d-221c83582b42 14 dk.dst 0cf584e7-af1c-4cc5-8d38-005a5c7644eb 2 Category 4365 urn:ddi:dk.dst:619802cf-99cd-43cc-8393-6400ab7c1fcc:14 dk.dst 619802cf-99cd-43cc-8393-6400ab7c1fcc 14 dk.dst 364d8815-112e-4561-8c67-de7ac922e571 2 Category 4398 urn:ddi:dk.dst:0dceae6b-1e3f-4072-8efa-22bc52db838e:14 dk.dst 0dceae6b-1e3f-4072-8efa-22bc52db838e 14 dk.dst 05c4d521-da11-4b04-b067-d971dad57fed 2 Category 4571 urn:ddi:dk.dst:31fbc76b-74ee-424b-9e01-219794b46513:14 dk.dst 31fbc76b-74ee-424b-9e01-219794b46513 14 dk.dst b78826e1-c8d8-4e80-9c4c-da5766fa51ec 2 Category 4581 urn:ddi:dk.dst:50c76666-8c44-47d0-bc67-aa81ffff6082:14 dk.dst 50c76666-8c44-47d0-bc67-aa81ffff6082 14 dk.dst 27196496-5df6-4788-a6d8-ac670118a702 2 Category 304020 urn:ddi:dk.dst:72f1d074-9e7c-4007-a532-9c752142beb2:14 dk.dst 72f1d074-9e7c-4007-a532-9c752142beb2 14 dk.dst 8057f24a-af66-4e80-9c52-352949e8c5e2 2 Category 30402010 urn:ddi:dk.dst:a12b37f4-de7b-4bd0-b99e-8a1027a1dc97:14 dk.dst a12b37f4-de7b-4bd0-b99e-8a1027a1dc97 14 dk.dst 7c0774a8-1ed0-4d92-b810-9b5c20b947c8 2 Category 4218 urn:ddi:dk.dst:fbf6aa8a-eebd-45b3-a76c-1c905d9d9041:14 dk.dst fbf6aa8a-eebd-45b3-a76c-1c905d9d9041 14 dk.dst 469f1744-a81f-4e60-a473-21b178e98136 2 Category 4260 urn:ddi:dk.dst:eb7af8a8-d389-424e-a3b8-9bb13c817881:14 dk.dst eb7af8a8-d389-424e-a3b8-9bb13c817881 14 dk.dst 1a9f23f1-190c-4447-9fd1-ad053ba70f74 2 Category 4355 urn:ddi:dk.dst:fb118063-a0eb-4b59-9312-d852f93526d6:14 dk.dst fb118063-a0eb-4b59-9312-d852f93526d6 14 dk.dst 80704585-1d5c-44af-8ad6-98694518f197 2 Category 4356 urn:ddi:dk.dst:257cbb85-3b3a-4ab0-b45e-49ea59da6260:14 dk.dst 257cbb85-3b3a-4ab0-b45e-49ea59da6260 14 dk.dst 553112a8-e774-468c-a067-e5686d599bd3 2 Category 4399 urn:ddi:dk.dst:7f8b0d52-c11f-4da3-8262-dc9d77a4f30c:14 dk.dst 7f8b0d52-c11f-4da3-8262-dc9d77a4f30c 14 dk.dst 44b6e459-5d0c-465c-bd5f-2d4f41cf59b7 2 Category 4755 urn:ddi:dk.dst:f2cc952f-5fb4-45c3-b573-d77915eb4626:14 dk.dst f2cc952f-5fb4-45c3-b573-d77915eb4626 14 dk.dst 1fdb640a-99dd-4a0d-a9d7-f9677e4e315f 2 Category 4757 urn:ddi:dk.dst:31dbb2e8-95f8-467e-bd01-3c4862aaac3c:14 dk.dst 31dbb2e8-95f8-467e-bd01-3c4862aaac3c 14 dk.dst 14abefdb-4c2f-4795-a674-fccccb0f9b7b 2 Category 304025 urn:ddi:dk.dst:1cd9af5e-4bc6-4967-8f42-b0d52a914106:14 dk.dst 1cd9af5e-4bc6-4967-8f42-b0d52a914106 14 dk.dst c63dddb1-837f-465b-a014-3b14078f91f4 2 Category 30402510 urn:ddi:dk.dst:403eb19b-3be2-43d7-bc21-491d9996c726:14 dk.dst 403eb19b-3be2-43d7-bc21-491d9996c726 14 dk.dst a07478d8-d48b-4aed-a2da-3a197ab762c1 2 Category 3247 urn:ddi:dk.dst:5518816d-0c39-494d-86d4-241ca804e1df:14 dk.dst 5518816d-0c39-494d-86d4-241ca804e1df 14 dk.dst 9a09cae9-44b4-4aab-8904-16317f0d79cf 2 Category 3248 urn:ddi:dk.dst:fcd88b1f-193a-4307-8224-14a9f2398643:14 dk.dst fcd88b1f-193a-4307-8224-14a9f2398643 14 dk.dst 114509fa-55e3-48e4-a96d-a581b962fba3 2 Category 3249 urn:ddi:dk.dst:07b6ce62-de35-40d2-b3fd-bc67257f263c:14 dk.dst 07b6ce62-de35-40d2-b3fd-bc67257f263c 14 dk.dst a96c3e5f-5af4-4e3d-aa03-4e5c4763dedb 2 Category 4272 urn:ddi:dk.dst:9ae94c7b-04da-46a9-a180-face4fb6530d:14 dk.dst 9ae94c7b-04da-46a9-a180-face4fb6530d 14 dk.dst c77bf5cc-31fd-4d69-bfc3-1a47321922a0 2 Category 4291 urn:ddi:dk.dst:03778950-f26a-4116-ad26-1277b9bc1b51:14 dk.dst 03778950-f26a-4116-ad26-1277b9bc1b51 14 dk.dst e472ee60-39b1-48a8-bf57-8c1b99426b64 2 Category 4295 urn:ddi:dk.dst:0f703008-6192-4620-a288-4178dd860c36:14 dk.dst 0f703008-6192-4620-a288-4178dd860c36 14 dk.dst c918f0fe-4034-45a7-93ca-6081b90b7fb6 2 Category 4296 urn:ddi:dk.dst:d917fcdd-c1cd-4ba1-8bb3-246598bf0f69:14 dk.dst d917fcdd-c1cd-4ba1-8bb3-246598bf0f69 14 dk.dst bdda7bc8-8caa-43f3-88ad-81af26860f84 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:1bea3ec4-c8a0-4916-a2e5-1202eec7a64e:14 dk.dst 1bea3ec4-c8a0-4916-a2e5-1202eec7a64e 14 dk.dst 66f880ba-18c1-429f-8d7f-30631a105d56 2 Category 4368 urn:ddi:dk.dst:73489a52-8dd9-4f9b-bd18-0e3e806309dd:14 dk.dst 73489a52-8dd9-4f9b-bd18-0e3e806309dd 14 dk.dst 1ec73e94-f536-4ee5-9d84-4399af8b8907 2 Category 304030 urn:ddi:dk.dst:f2a740eb-e152-4226-9158-6171bf5586f7:14 dk.dst f2a740eb-e152-4226-9158-6171bf5586f7 14 dk.dst 0463614c-edc4-4d42-9703-0f9622fbc51e 2 Category 30403010 urn:ddi:dk.dst:8f32880f-8b78-423f-8bae-31817c027bd9:14 dk.dst 8f32880f-8b78-423f-8bae-31817c027bd9 14 dk.dst ca21b22d-2459-4679-8ead-2552185b46d8 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:9772ff20-bc9e-4a4d-9ba5-0310e9e52f48:14 dk.dst 9772ff20-bc9e-4a4d-9ba5-0310e9e52f48 14 dk.dst 8172bdab-9d0a-4757-a476-884e314d68a1 2 Category 30403015 urn:ddi:dk.dst:ab852f47-40a6-42d0-b244-adc6e39a94e5:14 dk.dst ab852f47-40a6-42d0-b244-adc6e39a94e5 14 dk.dst cef1efb2-a965-4f73-b266-1822b7e74613 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:faea0cb0-8cc6-4fbe-9281-e0995d15bd28:14 dk.dst faea0cb0-8cc6-4fbe-9281-e0995d15bd28 14 dk.dst 96bdc695-0727-4a69-81d9-737b2609858f 2 Category 4320 urn:ddi:dk.dst:464173e5-f12d-412d-b8e2-5cebdbb4d259:14 dk.dst 464173e5-f12d-412d-b8e2-5cebdbb4d259 14 dk.dst d42a2403-a34a-435e-94b2-53d6ab8cfc94 2 Category 4403 urn:ddi:dk.dst:345c6580-9888-4abe-960e-34fa77843547:14 dk.dst 345c6580-9888-4abe-960e-34fa77843547 14 dk.dst be7da9af-850e-4622-b095-5af8d7a542cd 2 Category 30403020 urn:ddi:dk.dst:07be8ec8-963f-4a4f-acdd-3d55654c2003:14 dk.dst 07be8ec8-963f-4a4f-acdd-3d55654c2003 14 dk.dst 79af43a2-3c39-4668-af5b-f33e261736b7 2 Category 4549 urn:ddi:dk.dst:cd6135a8-599e-44c1-b0be-aee0b99ba0e4:14 dk.dst cd6135a8-599e-44c1-b0be-aee0b99ba0e4 14 dk.dst a091e216-3c03-4195-9bb4-583e9015527f 2 Category 4550 urn:ddi:dk.dst:37349559-87e9-460c-a77a-87e591b8c26d:14 dk.dst 37349559-87e9-460c-a77a-87e591b8c26d 14 dk.dst 6c1a50cf-e430-480e-8846-0c39b47bf1c8 2 Category 4551 urn:ddi:dk.dst:7a2d4155-7130-4a69-882a-6ca5fa9fbc5f:14 dk.dst 7a2d4155-7130-4a69-882a-6ca5fa9fbc5f 14 dk.dst 847bf42d-d320-406c-a65d-1791f68240dd 2 Category 4553 urn:ddi:dk.dst:78d03887-765f-47cb-b263-f8b1c69557c6:14 dk.dst 78d03887-765f-47cb-b263-f8b1c69557c6 14 dk.dst d781f013-861e-4e34-a89f-cff547aa53f4 2 Category 4567 urn:ddi:dk.dst:9e57dbb7-e2cd-4f7a-8a79-7fddb1156d53:14 dk.dst 9e57dbb7-e2cd-4f7a-8a79-7fddb1156d53 14 dk.dst 088272bd-5d03-4475-972a-51fa64736cf8 2 Category 304035 urn:ddi:dk.dst:4d4fc372-81a3-4ab2-a42f-957b295ec106:14 dk.dst 4d4fc372-81a3-4ab2-a42f-957b295ec106 14 dk.dst c8730dc6-fbf3-4586-aed0-35ad4fdddbcc 2 Category 30403510 urn:ddi:dk.dst:cb0e3a1e-2389-4b10-a00c-0c05b6caa7db:14 dk.dst cb0e3a1e-2389-4b10-a00c-0c05b6caa7db 14 dk.dst d7ddc3d2-6b02-4a6b-90af-70e67bd13ec9 2 Category 4212 urn:ddi:dk.dst:7b3de208-8544-4feb-85c1-5fb3eec06e2a:14 dk.dst 7b3de208-8544-4feb-85c1-5fb3eec06e2a 14 dk.dst 97aa6f40-07f1-4428-b22d-324f3b403fa4 2 Category 4213 urn:ddi:dk.dst:b0832204-fe77-477d-b876-0b0982c43959:14 dk.dst b0832204-fe77-477d-b876-0b0982c43959 14 dk.dst 52b0e140-2505-4bf7-90ad-cd8764f44274 2 Category 4231 urn:ddi:dk.dst:f1ce5de7-c2ab-4e28-9551-6dcd7019b950:14 dk.dst f1ce5de7-c2ab-4e28-9551-6dcd7019b950 14 dk.dst 379f7cc4-5a2f-4c10-8af2-42659a05bd78 2 Category 4240 urn:ddi:dk.dst:2e07aa1a-1d34-4d1b-9682-41df578ed7ae:14 dk.dst 2e07aa1a-1d34-4d1b-9682-41df578ed7ae 14 dk.dst 74d862d4-497b-4916-8c93-60e54a42b6b8 2 Category 4250 urn:ddi:dk.dst:5097dc02-dd34-4f17-8a33-d530b7279b8b:14 dk.dst 5097dc02-dd34-4f17-8a33-d530b7279b8b 14 dk.dst 357e4eab-43a2-48f9-a4fc-6b18ff0ad412 2 Category 4397 urn:ddi:dk.dst:22ab29aa-d347-4b47-b9f8-d1158be83690:14 dk.dst 22ab29aa-d347-4b47-b9f8-d1158be83690 14 dk.dst f9e7029d-b38a-4b7c-bb49-52c9a5e5acd3 2 Category 304040 urn:ddi:dk.dst:c88a3d16-3309-43a7-93e7-afab7779d7f6:14 dk.dst c88a3d16-3309-43a7-93e7-afab7779d7f6 14 dk.dst b0a5f8a9-9f32-475e-9297-f7a63f35935b 2 Category 30404010 urn:ddi:dk.dst:d7745f6b-3dc4-4de3-84b2-d492191e78fe:14 dk.dst d7745f6b-3dc4-4de3-84b2-d492191e78fe 14 dk.dst ec0ad96c-dea2-4d2b-b932-ee0059b9588c 2 Category 4358 urn:ddi:dk.dst:3f8dfb1e-4919-4248-9ac4-2c76d712a77b:14 dk.dst 3f8dfb1e-4919-4248-9ac4-2c76d712a77b 14 dk.dst 26d7ef81-8f67-4919-ab79-e0f083dbd185 2 Category 30404015 urn:ddi:dk.dst:82259d39-dc7e-43ea-9eb7-5d066d70c5b5:14 dk.dst 82259d39-dc7e-43ea-9eb7-5d066d70c5b5 14 dk.dst 6a846ab7-3ef2-4acd-8577-2c26d282b2aa 2 Category 4357 urn:ddi:dk.dst:b9d9fa6b-ba35-40ad-af53-2dd1b988fc11:14 dk.dst b9d9fa6b-ba35-40ad-af53-2dd1b988fc11 14 dk.dst 40eb2ac3-3c44-491f-8499-77c7e4fa7260 2 Category 30404020 urn:ddi:dk.dst:11fc67ff-bc22-452f-9ab0-8e3a7cd339b2:14 dk.dst 11fc67ff-bc22-452f-9ab0-8e3a7cd339b2 14 dk.dst fb523b76-3008-4ea4-a503-b244db54a678 2 Category 4142 urn:ddi:dk.dst:c60cd13f-09ba-4ddb-a9cb-ca69b561e928:14 dk.dst c60cd13f-09ba-4ddb-a9cb-ca69b561e928 14 dk.dst c0b28efe-7e34-4c5c-aa48-4d6b5f3dda49 2 Category 4310 urn:ddi:dk.dst:8c36bb61-6e1d-4a07-bbc7-34be6f382a52:14 dk.dst 8c36bb61-6e1d-4a07-bbc7-34be6f382a52 14 dk.dst 9a92b17f-50d8-4768-8cb2-5afcad01c67b 2 Category 4314 urn:ddi:dk.dst:c92369fa-9327-4b56-85fd-97a378ae5ec3:14 dk.dst c92369fa-9327-4b56-85fd-97a378ae5ec3 14 dk.dst 91036e1a-57ea-473d-9e7a-e38344ec4152 2 Category 4315 urn:ddi:dk.dst:987cecfa-6f15-4c08-8830-bb72a58c43fb:14 dk.dst 987cecfa-6f15-4c08-8830-bb72a58c43fb 14 dk.dst 4a4946b8-4ef3-46fa-b89b-1e8c19ff9e2d 2 Category 4316 urn:ddi:dk.dst:7e23bcd5-8313-45f4-8beb-61818a42ec09:14 dk.dst 7e23bcd5-8313-45f4-8beb-61818a42ec09 14 dk.dst 99049626-b7be-44a8-a4c9-4d6279f2dff4 2 Category 4317 urn:ddi:dk.dst:58db05eb-6f36-47e1-bdfe-49c294269016:14 dk.dst 58db05eb-6f36-47e1-bdfe-49c294269016 14 dk.dst 6b1b9b8e-e84d-4898-ae1b-1bc9cd77009e 2 Category 4401 urn:ddi:dk.dst:934e720d-11c7-4f8f-9da3-fe17d3be57ea:14 dk.dst 934e720d-11c7-4f8f-9da3-fe17d3be57ea 14 dk.dst 955c6b0d-e2cf-46cd-b7f7-465aaa81f857 2 Category 4404 urn:ddi:dk.dst:2c33b190-3299-4eb0-b3af-640228c3fc90:14 dk.dst 2c33b190-3299-4eb0-b3af-640228c3fc90 14 dk.dst 34d386b9-2bd0-46f2-9b88-7c5f3d8401e5 2 Category 4579 urn:ddi:dk.dst:ea2943d1-6487-4a2e-bb79-bb0e05f8fc24:14 dk.dst ea2943d1-6487-4a2e-bb79-bb0e05f8fc24 14 dk.dst ce52becb-317b-4aa9-b9b4-1d0542bbfb6d 2 Category 3045 urn:ddi:dk.dst:72d01eba-cdbd-401a-8849-18d711ccdf7a:14 dk.dst 72d01eba-cdbd-401a-8849-18d711ccdf7a 14 dk.dst 65da2864-eb97-4a9d-9872-62a5487b4a60 2 Category 304510 urn:ddi:dk.dst:b4d8f81f-c1c5-4733-a0cb-93d6b78371a2:14 dk.dst b4d8f81f-c1c5-4733-a0cb-93d6b78371a2 14 dk.dst 35cdda2c-d2a5-4ac4-a7f2-74940ccd4626 2 Category 30451010 urn:ddi:dk.dst:ef0518f6-2dbe-4d9e-ad26-2a3d83e5489a:14 dk.dst ef0518f6-2dbe-4d9e-ad26-2a3d83e5489a 14 dk.dst 38e4d4d9-0178-488e-b3e7-91b5871cd570 2 Category 0355 urn:ddi:dk.dst:d0513f85-6e93-4757-8f38-ea1e002cd5d6:14 dk.dst d0513f85-6e93-4757-8f38-ea1e002cd5d6 14 dk.dst bf01385b-4c60-4d09-bb6e-1b1290f96461 2 Category 4785 urn:ddi:dk.dst:6c622126-02b5-45cf-a2eb-175861d68bde:14 dk.dst 6c622126-02b5-45cf-a2eb-175861d68bde 14 dk.dst c05c88e8-e972-41d8-a1ed-5e83a02037fb 2 Category 9369 urn:ddi:dk.dst:5ec8908e-4158-4788-a69b-101a10ccb413:14 dk.dst 5ec8908e-4158-4788-a69b-101a10ccb413 14 dk.dst 68ab6961-1101-4956-97ca-5ff94842d2ed 2 Category 304515 urn:ddi:dk.dst:cdedf1fa-bbf5-45a2-ad2e-60d562ab8712:14 dk.dst cdedf1fa-bbf5-45a2-ad2e-60d562ab8712 14 dk.dst a6bf41a6-befb-4382-a554-56ba14dd221d 2 Category 30451510 urn:ddi:dk.dst:799007be-83c0-41cc-b4eb-0ba936c1428f:14 dk.dst 799007be-83c0-41cc-b4eb-0ba936c1428f 14 dk.dst 93e7b0d4-d021-40dc-9164-7ee5ed96a2ff 2 Category 4478 urn:ddi:dk.dst:7f343e24-feb0-4d6d-994b-1d342d3c0c40:14 dk.dst 7f343e24-feb0-4d6d-994b-1d342d3c0c40 14 dk.dst bf41035c-cce7-445c-a374-f6d0f67258c8 2 Category 4479 urn:ddi:dk.dst:37cf8973-ec73-4265-8b10-75a906d3e722:14 dk.dst 37cf8973-ec73-4265-8b10-75a906d3e722 14 dk.dst 45a73f92-c423-4f53-8bd5-6ab758023c11 2 Category 4480 urn:ddi:dk.dst:596ed01e-1248-469e-9fc1-4f21e562c5d3:14 dk.dst 596ed01e-1248-469e-9fc1-4f21e562c5d3 14 dk.dst 1d050728-5504-45ad-8f3f-a9e64cfa60a8 2 Category 304520 urn:ddi:dk.dst:ea56ad7e-b377-4400-8c7e-a2822e0a5fbf:14 dk.dst ea56ad7e-b377-4400-8c7e-a2822e0a5fbf 14 dk.dst e80e7721-f4da-49f0-a6ea-c483d87ac850 2 Category 30452010 urn:ddi:dk.dst:1e02dd93-32b8-41b2-b26d-5348addbcdc5:14 dk.dst 1e02dd93-32b8-41b2-b26d-5348addbcdc5 14 dk.dst 2d65b3ab-b1e0-4f51-9945-698f982b192f 2 Category 4461 urn:ddi:dk.dst:9ad6bd4c-ee3f-411e-8751-28304c59935a:14 dk.dst 9ad6bd4c-ee3f-411e-8751-28304c59935a 14 dk.dst fd6ef480-1a1d-4262-ba8a-b0fec7495992 2 Category 4462 urn:ddi:dk.dst:3ce82444-7aab-4cf6-bedc-0f752a418617:14 dk.dst 3ce82444-7aab-4cf6-bedc-0f752a418617 14 dk.dst b8ceea23-2eb5-493f-8aa4-320ec1ca60fa 2 Category 4464 urn:ddi:dk.dst:cc013c59-45f9-4a73-b09a-1ea29a281259:14 dk.dst cc013c59-45f9-4a73-b09a-1ea29a281259 14 dk.dst 40efd527-fb5d-4549-9790-b3d72e463a22 2 Category 4864 urn:ddi:dk.dst:1e1b391e-8ca7-4ebc-bcf3-8b537a1ea719:14 dk.dst 1e1b391e-8ca7-4ebc-bcf3-8b537a1ea719 14 dk.dst 5f75df26-88ae-4d31-b392-7e31ec4b38db 2 Category 4865 urn:ddi:dk.dst:cd773e4a-df9e-4feb-87a7-03ce0e56900f:14 dk.dst cd773e4a-df9e-4feb-87a7-03ce0e56900f 14 dk.dst 4db05313-f699-4cf8-ad63-4bf290ff3e47 2 Category 4866 urn:ddi:dk.dst:b1c6528d-9bc5-447f-a818-48f9c287473d:14 dk.dst b1c6528d-9bc5-447f-a818-48f9c287473d 14 dk.dst 86127483-bfe2-42dc-8544-9b22b21f0a58 2 Category 4867 urn:ddi:dk.dst:04466213-2e31-4180-ad9c-a2622dc360e9:14 dk.dst 04466213-2e31-4180-ad9c-a2622dc360e9 14 dk.dst 700cc600-a212-42a3-aad8-ac40e4284d62 2 Category 304525 urn:ddi:dk.dst:b48c78ed-fb0c-4108-83ff-8ebff1007358:14 dk.dst b48c78ed-fb0c-4108-83ff-8ebff1007358 14 dk.dst 1088e9d4-cc58-485b-b9ff-1b4d665a194f 2 Category 30452510 urn:ddi:dk.dst:aae20880-f5d3-4c34-81e9-846e156d424c:14 dk.dst aae20880-f5d3-4c34-81e9-846e156d424c 14 dk.dst 54fc513d-bcaf-4d11-a8de-ebacdd43735c 2 Category 0845 urn:ddi:dk.dst:74213ccd-ce61-4d72-b798-1b15ac5f3e12:14 dk.dst 74213ccd-ce61-4d72-b798-1b15ac5f3e12 14 dk.dst 1e833252-b3da-4c73-beb9-1d308c16f275 2 Category 4451 urn:ddi:dk.dst:60a61660-7422-49b0-a327-d88cd997dc02:14 dk.dst 60a61660-7422-49b0-a327-d88cd997dc02 14 dk.dst 68504a67-89ec-4c2d-bf85-2f09a61694d4 2 Category 4452 urn:ddi:dk.dst:37408800-5739-4856-8a53-e6f5ed13170c:14 dk.dst 37408800-5739-4856-8a53-e6f5ed13170c 14 dk.dst 3398b9d3-d3a8-4c54-b548-b505d399110c 2 Category 4453 urn:ddi:dk.dst:f56dbd31-675b-480e-8cc2-f70ce8c073de:14 dk.dst f56dbd31-675b-480e-8cc2-f70ce8c073de 14 dk.dst a253efe5-de79-438e-ba69-fbc0a8f0cbf2 2 Category 4454 urn:ddi:dk.dst:fb3bb1e7-2832-4e5c-ade9-5846ac38b376:14 dk.dst fb3bb1e7-2832-4e5c-ade9-5846ac38b376 14 dk.dst e22729a4-ed48-451b-8af6-c74ee825d752 2 Category 4455 urn:ddi:dk.dst:623c1cd2-6c21-470f-bfaa-5e9f2802c607:14 dk.dst 623c1cd2-6c21-470f-bfaa-5e9f2802c607 14 dk.dst ceff166f-f740-44dc-baf6-1366bc65be10 2 Category 30452515 urn:ddi:dk.dst:dfd6d41c-e3ee-4a22-b50e-382504fe49c5:14 dk.dst dfd6d41c-e3ee-4a22-b50e-382504fe49c5 14 dk.dst 056d8f76-69cf-4a0c-8c6c-7e536d9d0d0c 2 Category 4456 urn:ddi:dk.dst:862fdc15-a41a-416f-a81f-167346c60ad0:14 dk.dst 862fdc15-a41a-416f-a81f-167346c60ad0 14 dk.dst 88cea5f1-1fb2-4953-be1a-9a7035f8849d 2 Category 30452520 urn:ddi:dk.dst:d3a0be99-e114-4e45-9783-0d53b9592311:14 dk.dst d3a0be99-e114-4e45-9783-0d53b9592311 14 dk.dst 1b860055-e15d-4c15-97c7-c668c7da8ecb 2 Category 4458 urn:ddi:dk.dst:e55026c5-69d1-4e1e-9516-fbd081288c5c:14 dk.dst e55026c5-69d1-4e1e-9516-fbd081288c5c 14 dk.dst 1e3bf4e8-954e-4d2c-99b1-00ea5dd19966 2 Category 4460 urn:ddi:dk.dst:0b62f02e-1260-4fb2-af8b-2381183c77c8:14 dk.dst 0b62f02e-1260-4fb2-af8b-2381183c77c8 14 dk.dst c31f2cf5-3069-4bcc-8022-8d6e920745a0 2 Category 4465 urn:ddi:dk.dst:6c6a2ad7-9489-435a-99f7-e14d1c29eeb9:14 dk.dst 6c6a2ad7-9489-435a-99f7-e14d1c29eeb9 14 dk.dst 18fbf45a-4084-4c97-9715-4472617e7a12 2 Category 4540 urn:ddi:dk.dst:578e9e6d-515b-4c96-84a6-5a5f24000779:14 dk.dst 578e9e6d-515b-4c96-84a6-5a5f24000779 14 dk.dst d78ae7ce-bcd0-4d2e-ab6c-eb1e96254459 2 Category 304530 urn:ddi:dk.dst:c933e8d5-3409-46eb-8ce6-3eeedcd152b1:14 dk.dst c933e8d5-3409-46eb-8ce6-3eeedcd152b1 14 dk.dst 479cc807-527d-46f9-be51-742cdc3b72b8 2 Category 30453010 urn:ddi:dk.dst:f38c7231-3ef5-4afd-b60b-6a41e0af0126:14 dk.dst f38c7231-3ef5-4afd-b60b-6a41e0af0126 14 dk.dst 7ea2f3da-dd26-489f-a2bb-22f476da52ef 2 Category 4459 urn:ddi:dk.dst:f50086c2-a8d1-459c-8f9f-76aaf8019aae:14 dk.dst f50086c2-a8d1-459c-8f9f-76aaf8019aae 14 dk.dst 8d76a5e8-1ac0-43c2-b8e2-ba8037d79f57 2 Category 4467 urn:ddi:dk.dst:653aa24b-d19b-41e3-8ce7-9dc83e06fd9e:14 dk.dst 653aa24b-d19b-41e3-8ce7-9dc83e06fd9e 14 dk.dst e20a3e13-75e0-460e-915a-50443ca7c71e 2 Category 4468 urn:ddi:dk.dst:dff5b2e9-ef9a-4ed1-8057-0a2d2ad41f43:14 dk.dst dff5b2e9-ef9a-4ed1-8057-0a2d2ad41f43 14 dk.dst 78b8ba8e-2b0d-4d32-b94a-72a2ec62971e 2 Category 4469 urn:ddi:dk.dst:16526576-20a7-4677-a617-eb93fbabb20b:14 dk.dst 16526576-20a7-4677-a617-eb93fbabb20b 14 dk.dst cb2e5cac-0678-491f-bb49-ad942ca1f088 2 Category 4470 urn:ddi:dk.dst:70202785-d416-4213-9729-5d741b0b17cf:14 dk.dst 70202785-d416-4213-9729-5d741b0b17cf 14 dk.dst 495fb5a8-8ed6-4222-ab07-03e57361ca14 2 Category 4471 urn:ddi:dk.dst:ac4d43dd-c11a-427e-aea5-f4436b99d1ec:14 dk.dst ac4d43dd-c11a-427e-aea5-f4436b99d1ec 14 dk.dst 0ed24554-4b94-41da-9c1f-84f39e6e76a1 2 Category 4472 urn:ddi:dk.dst:d1a5b1a5-edfb-4cd2-a326-1c940980bf6a:14 dk.dst d1a5b1a5-edfb-4cd2-a326-1c940980bf6a 14 dk.dst 6abb5ad3-0ceb-4a4f-906d-314a4d6df308 2 Category 4473 urn:ddi:dk.dst:21f23abe-ca9b-4128-9c5d-7592e4f853ff:14 dk.dst 21f23abe-ca9b-4128-9c5d-7592e4f853ff 14 dk.dst e99e467b-b534-4235-bd98-f8582ef9e286 2 Category 4475 urn:ddi:dk.dst:8d7d2b67-6b36-421f-8a6d-44a7ac2faae0:14 dk.dst 8d7d2b67-6b36-421f-8a6d-44a7ac2faae0 14 dk.dst 13ff9e82-a7c2-4e90-9e47-71fc92527e7c 2 Category 4476 urn:ddi:dk.dst:5d5c8ad1-3f3a-435e-b7d5-f6bb54835c57:14 dk.dst 5d5c8ad1-3f3a-435e-b7d5-f6bb54835c57 14 dk.dst ce40a32f-5d25-498a-8f17-a5cc739f14eb 2 Category 4868 urn:ddi:dk.dst:d614cb09-9ed9-4370-9ee4-ceae65bd0c58:14 dk.dst d614cb09-9ed9-4370-9ee4-ceae65bd0c58 14 dk.dst 831763fd-7193-496f-a9c9-43767aaf3d88 2 Category 4869 urn:ddi:dk.dst:1384d656-9e91-4b07-bf6d-4b657d502634:14 dk.dst 1384d656-9e91-4b07-bf6d-4b657d502634 14 dk.dst 91a56e4a-807b-4123-af7f-b57f4f4ce828 2 Category 304535 urn:ddi:dk.dst:6136ed50-8286-4cb6-9413-49411db830a5:14 dk.dst 6136ed50-8286-4cb6-9413-49411db830a5 14 dk.dst 68bb0324-5e37-4a6c-9b1d-7d3735f065fa 2 Category 30453510 urn:ddi:dk.dst:134fc1a2-32ff-4f9f-b292-54b4b479806b:14 dk.dst 134fc1a2-32ff-4f9f-b292-54b4b479806b 14 dk.dst 8a635370-30df-4a6e-ba44-372c048b939a 2 Category 4275 urn:ddi:dk.dst:96ae2165-b8bf-4a10-aaa5-12b2501d5968:14 dk.dst 96ae2165-b8bf-4a10-aaa5-12b2501d5968 14 dk.dst 805ff2b2-8175-40c2-b87c-c2c95f2efd9d 2 Category 3050 urn:ddi:dk.dst:00692d2c-940b-4cf3-b277-0c8e022e3499:14 dk.dst 00692d2c-940b-4cf3-b277-0c8e022e3499 14 dk.dst 1c470df6-22a4-4b08-959f-28b43fdaefd1 2 Category 305010 urn:ddi:dk.dst:69c8451d-5a5a-4514-abb3-fe34191fc6ce:14 dk.dst 69c8451d-5a5a-4514-abb3-fe34191fc6ce 14 dk.dst 5a63004a-44c5-4f2f-aa55-1308a3700b42 2 Category 30501010 urn:ddi:dk.dst:4b5190de-db43-4f2d-888b-0632e740a337:14 dk.dst 4b5190de-db43-4f2d-888b-0632e740a337 14 dk.dst 2bdec432-f08f-4b05-b6ee-0cf1c963d1a0 2 Category 4394 urn:ddi:dk.dst:0ee721c5-94cd-4682-8bff-4b3c816ce691:14 dk.dst 0ee721c5-94cd-4682-8bff-4b3c816ce691 14 dk.dst 145b22dd-084d-4f47-ae49-ba6e77134a0b 2 Category 4783 urn:ddi:dk.dst:daffa33a-b716-4c60-9173-d7aa81a283bd:14 dk.dst daffa33a-b716-4c60-9173-d7aa81a283bd 14 dk.dst 1c0a2a3b-97e2-47c7-b2e8-d050d67bc1fa 2 Category 305015 urn:ddi:dk.dst:3adbb49a-07e8-4167-af98-144d04b8970f:14 dk.dst 3adbb49a-07e8-4167-af98-144d04b8970f 14 dk.dst b81f331c-f2dc-4401-a5aa-d4cdc5b7c736 2 Category 30501510 urn:ddi:dk.dst:243fa4de-b2bb-47d5-bf5b-0358e3c68478:14 dk.dst 243fa4de-b2bb-47d5-bf5b-0358e3c68478 14 dk.dst 0be8d27b-1d23-4adb-8843-7348b37e32d1 2 Category 4239 urn:ddi:dk.dst:47b01eb1-c32f-4394-bc20-193da6bba8ce:14 dk.dst 47b01eb1-c32f-4394-bc20-193da6bba8ce 14 dk.dst 9b22e4bd-154a-4607-bc23-ca3d47feb6f9 2 Category 4245 urn:ddi:dk.dst:67327e59-893b-48e2-a8ce-8240521c093a:14 dk.dst 67327e59-893b-48e2-a8ce-8240521c093a 14 dk.dst b24a0b2a-c684-4653-a973-6a30b39847f5 2 Category 4246 urn:ddi:dk.dst:79fcfc69-0aa7-4768-ae9f-a8bdc268d52a:14 dk.dst 79fcfc69-0aa7-4768-ae9f-a8bdc268d52a 14 dk.dst ca44293c-ad16-46b6-a61f-726a36ebde20 2 Category 4255 urn:ddi:dk.dst:62d1b3ba-a776-4882-a2ae-5f6ffbaddae3:14 dk.dst 62d1b3ba-a776-4882-a2ae-5f6ffbaddae3 14 dk.dst 4c0cc659-884e-4027-a1ed-4dfdc3f55cea 2 Category 4396 urn:ddi:dk.dst:94e38939-ccc5-4454-90d0-12c647a81608:14 dk.dst 94e38939-ccc5-4454-90d0-12c647a81608 14 dk.dst f105111f-f643-4b77-89a4-b0a604a23792 2 Category 30501515 urn:ddi:dk.dst:7def78fa-c8b5-4a97-93ae-caa88ca21b65:14 dk.dst 7def78fa-c8b5-4a97-93ae-caa88ca21b65 14 dk.dst 6ea3d5f3-d426-4487-9256-ef524668f1aa 2 Category 4108 urn:ddi:dk.dst:c61d3fed-4074-49af-8d87-55495f511425:14 dk.dst c61d3fed-4074-49af-8d87-55495f511425 14 dk.dst 92e1dbb8-3600-4fd5-9d5a-9907c1abbc50 2 Category 4125 urn:ddi:dk.dst:f3040538-c2f5-466b-b30e-ea121d1ab977:14 dk.dst f3040538-c2f5-466b-b30e-ea121d1ab977 14 dk.dst 43ab1582-5716-44e2-8451-33fc6926573f 2 Category 4127 urn:ddi:dk.dst:81097f33-45ce-4614-9d00-65e3bf0c6399:14 dk.dst 81097f33-45ce-4614-9d00-65e3bf0c6399 14 dk.dst 2a7cb1c0-0bc9-44cd-98c5-5a0d9df72ae5 2 Category 4128 urn:ddi:dk.dst:878dc35f-46ad-4fcc-93d2-5b0d24d0f252:14 dk.dst 878dc35f-46ad-4fcc-93d2-5b0d24d0f252 14 dk.dst e6907a79-9c93-46d4-a63e-bf7f5b51b496 2 Category 4215 urn:ddi:dk.dst:4f92f9b9-9930-473e-a983-b685703863b0:14 dk.dst 4f92f9b9-9930-473e-a983-b685703863b0 14 dk.dst 9089b35d-1628-4377-b0c0-9646ab91186f 2 Category 4234 urn:ddi:dk.dst:6be58de4-d843-4087-b9da-d516e966153a:14 dk.dst 6be58de4-d843-4087-b9da-d516e966153a 14 dk.dst f7215656-abd1-449a-adea-61784660f9fc 2 Category 4235 urn:ddi:dk.dst:0687ae92-b88b-4761-bdbc-56155d7d2f63:14 dk.dst 0687ae92-b88b-4761-bdbc-56155d7d2f63 14 dk.dst 87e148d2-149e-4da6-8112-8ba741057301 2 Category 4244 urn:ddi:dk.dst:6c9981d2-0dec-48ab-8d46-c3ec4cee4eb6:14 dk.dst 6c9981d2-0dec-48ab-8d46-c3ec4cee4eb6 14 dk.dst cc3ef981-d871-4d65-8542-afa82cee1c9a 2 Category 4264 urn:ddi:dk.dst:fd7ada2a-4a00-429a-97f0-16303bbefc14:14 dk.dst fd7ada2a-4a00-429a-97f0-16303bbefc14 14 dk.dst 15b46c6a-f47a-4abe-9d28-8ce197d525bd 2 Category 30501520 urn:ddi:dk.dst:9669ef0b-7f09-45fc-a252-a10e8f78a466:14 dk.dst 9669ef0b-7f09-45fc-a252-a10e8f78a466 14 dk.dst b0be684e-1d4e-4d5f-bb36-0f75005499b4 2 Category 4232 urn:ddi:dk.dst:12bca480-207f-4a00-9855-96ea79dfaefa:14 dk.dst 12bca480-207f-4a00-9855-96ea79dfaefa 14 dk.dst 80c441f3-b182-4817-96bc-e2ad66bb321c 2 Category 4233 urn:ddi:dk.dst:b1fcb4f4-ec26-425d-997e-03cbbb1da1ee:14 dk.dst b1fcb4f4-ec26-425d-997e-03cbbb1da1ee 14 dk.dst 83f2dc17-ee0b-4102-95a7-a53e9f5f60fc 2 Category 4237 urn:ddi:dk.dst:2a510e3a-0ad5-4045-b3dc-e024545248e8:14 dk.dst 2a510e3a-0ad5-4045-b3dc-e024545248e8 14 dk.dst e27db0d8-9d89-4c15-9ee8-50ffb5fb8299 2 Category 4248 urn:ddi:dk.dst:1a12022d-a77e-40c5-9ac0-8bc69c1f74f2:14 dk.dst 1a12022d-a77e-40c5-9ac0-8bc69c1f74f2 14 dk.dst e6c1247c-938a-4897-9af9-d2a0b16fbe7c 2 Category 4249 urn:ddi:dk.dst:43a5164a-283d-473e-a479-30c1a3791a41:14 dk.dst 43a5164a-283d-473e-a479-30c1a3791a41 14 dk.dst 8c64d0ce-6b7c-48e9-83c1-a3ebe1a464e9 2 Category 4262 urn:ddi:dk.dst:c286dc96-c57b-43b2-b6e4-cdf83bdca248:14 dk.dst c286dc96-c57b-43b2-b6e4-cdf83bdca248 14 dk.dst 4aec8b1b-d042-48b2-b6ee-3f6c29a7c45a 2 Category 4263 urn:ddi:dk.dst:abce05c7-676d-4b8f-b12e-9df564764778:14 dk.dst abce05c7-676d-4b8f-b12e-9df564764778 14 dk.dst fe3c076a-8ffe-4359-8e85-252258081a31 2 Category 4366 urn:ddi:dk.dst:b4693de1-1a27-466c-9858-b359555d46c0:14 dk.dst b4693de1-1a27-466c-9858-b359555d46c0 14 dk.dst 7b59e423-8586-429c-ae7b-dcb1fe241dd5 2 Category 4395 urn:ddi:dk.dst:46f0aea6-6e59-4e47-b83e-d405e13832e7:14 dk.dst 46f0aea6-6e59-4e47-b83e-d405e13832e7 14 dk.dst 590d874c-0da6-4af1-9f93-ff21dab47b4c 2 Category 30501525 urn:ddi:dk.dst:06f4bab1-59b7-46f3-a052-6304a5116120:14 dk.dst 06f4bab1-59b7-46f3-a052-6304a5116120 14 dk.dst 39719e46-3be6-47dd-bed4-2dd4c49f5ac1 2 Category 3257 urn:ddi:dk.dst:3621f95e-96e4-4eaf-a4bb-8fcd3a24bd29:14 dk.dst 3621f95e-96e4-4eaf-a4bb-8fcd3a24bd29 14 dk.dst 22e2d1a9-84b6-4ad7-a104-5701482cdd6e 2 Category 3275 urn:ddi:dk.dst:beacdd3f-99a8-4deb-a1dc-cbd2cfd963a9:14 dk.dst beacdd3f-99a8-4deb-a1dc-cbd2cfd963a9 14 dk.dst d13fc44a-f25d-4f0a-84f2-517d03a4d572 2 Category 4247 urn:ddi:dk.dst:9b4d82ae-bd9b-47f4-966d-0690b40a96fb:14 dk.dst 9b4d82ae-bd9b-47f4-966d-0690b40a96fb 14 dk.dst 81e90135-daa0-44c2-b748-549461dc0eef 2 Category 4392 urn:ddi:dk.dst:79d1de9a-79d2-4bf7-8242-81626f0fd0db:14 dk.dst 79d1de9a-79d2-4bf7-8242-81626f0fd0db 14 dk.dst af73dabe-059e-43b2-b5c3-d92172c7d766 2 Category 4573 urn:ddi:dk.dst:f6f542e6-f39e-42cd-b73e-9bfda2abd854:14 dk.dst f6f542e6-f39e-42cd-b73e-9bfda2abd854 14 dk.dst 6099a714-4c85-4546-a8ce-a44e741f8efe 2 Category 4582 urn:ddi:dk.dst:9d258f37-593b-4e81-8098-fc9e58872b0c:14 dk.dst 9d258f37-593b-4e81-8098-fc9e58872b0c 14 dk.dst c984231f-31c7-4d1c-84d0-15e0ae310630 2 Category 30501530 urn:ddi:dk.dst:a5619373-461f-4390-9017-05c5bcd47df4:14 dk.dst a5619373-461f-4390-9017-05c5bcd47df4 14 dk.dst 4fdaac2f-7e47-4131-807e-030a0bac8703 2 Category 4216 urn:ddi:dk.dst:8899db07-32d1-4021-8740-79693f89c215:14 dk.dst 8899db07-32d1-4021-8740-79693f89c215 14 dk.dst 4a20adaa-ef53-4dd1-baa1-163b7230301d 2 Category 4217 urn:ddi:dk.dst:e89981c4-7735-4b24-84af-adb00cbb53ee:14 dk.dst e89981c4-7735-4b24-84af-adb00cbb53ee 14 dk.dst 4c179629-070d-43f3-8234-20087b11a03b 2 Category 30501535 urn:ddi:dk.dst:99deba20-48f3-4466-94bc-b9914ada6414:14 dk.dst 99deba20-48f3-4466-94bc-b9914ada6414 14 dk.dst ca17e905-80cd-4a5d-a3eb-cba07e3f6f8f 2 Category 4261 urn:ddi:dk.dst:4b47cf0f-b798-4e5a-a8c8-cd6f069e4113:14 dk.dst 4b47cf0f-b798-4e5a-a8c8-cd6f069e4113 14 dk.dst 38caf955-295b-4110-bffa-7125444db3a4 2 Category 4332 urn:ddi:dk.dst:49641fbb-39c1-496e-8e15-67e0f2e70523:14 dk.dst 49641fbb-39c1-496e-8e15-67e0f2e70523 14 dk.dst 62cdb164-5af4-4f4b-82f9-bc7b84cfad40 2 Category 4851 urn:ddi:dk.dst:579fe0e0-8124-40ea-a4ba-feca6174686a:14 dk.dst 579fe0e0-8124-40ea-a4ba-feca6174686a 14 dk.dst c9e610d6-eab7-4f16-a22a-6e8c08836423 2 Category 305020 urn:ddi:dk.dst:4727b6be-44c8-4b4a-b10b-e5f90a96ea4d:14 dk.dst 4727b6be-44c8-4b4a-b10b-e5f90a96ea4d 14 dk.dst 99a825ff-eebe-4270-bd06-7f3adc1de7be 2 Category 30502010 urn:ddi:dk.dst:92a16858-428b-4bb5-a111-dc91557d7512:14 dk.dst 92a16858-428b-4bb5-a111-dc91557d7512 14 dk.dst 013a8d55-1bc4-4c1e-8c31-888964e75960 2 Category 4252 urn:ddi:dk.dst:42305ec2-630d-44b4-842a-66ae20a20a9b:14 dk.dst 42305ec2-630d-44b4-842a-66ae20a20a9b 14 dk.dst 081570b9-eeff-470c-af67-5b79b196fa36 2 Category 4319 urn:ddi:dk.dst:d02997ac-24d3-4f14-9f0b-208db9d4179e:14 dk.dst d02997ac-24d3-4f14-9f0b-208db9d4179e 14 dk.dst ba8eb624-04cd-4d70-a7f7-3a369dcad651 2 Category 4370 urn:ddi:dk.dst:80fc08f6-5f5b-4a5e-8050-e115c630bbe1:14 dk.dst 80fc08f6-5f5b-4a5e-8050-e115c630bbe1 14 dk.dst d7ee4624-5cfc-433f-b046-2a575d424c7d 2 Category 4379 urn:ddi:dk.dst:9653a201-d37c-4c41-8ccd-0a477fb6bad2:14 dk.dst 9653a201-d37c-4c41-8ccd-0a477fb6bad2 14 dk.dst cc8b71ed-6c83-4be2-9c05-17c3fbbadd57 2 Category 4572 urn:ddi:dk.dst:45936aa4-c05c-4a91-8a79-8f7024b70761:14 dk.dst 45936aa4-c05c-4a91-8a79-8f7024b70761 14 dk.dst 9211539a-aaec-482c-8d5e-97b291b6d258 2 Category 4583 urn:ddi:dk.dst:db75aad2-a5c2-44b5-8349-3cf7293eec13:14 dk.dst db75aad2-a5c2-44b5-8349-3cf7293eec13 14 dk.dst b57688e4-9445-4675-ab93-d589b3bf1e76 2 Category 4853 urn:ddi:dk.dst:b86029f1-64d0-448d-8a0a-4f19b3b3a91a:14 dk.dst b86029f1-64d0-448d-8a0a-4f19b3b3a91a 14 dk.dst 9f418d65-9afc-42c9-a688-17c0d7a9c60c 2 Category 305025 urn:ddi:dk.dst:a1dec8c1-edd5-49a4-83e4-29584a5a3b55:14 dk.dst a1dec8c1-edd5-49a4-83e4-29584a5a3b55 14 dk.dst 643ea5f5-f519-47fc-957f-7f6e7fa5b235 2 Category 30502510 urn:ddi:dk.dst:bb30c9e6-2711-4197-9672-4818b81b609a:14 dk.dst bb30c9e6-2711-4197-9672-4818b81b609a 14 dk.dst 2219b644-0bca-44bb-91a8-b2d30299cbab 2 Category 4276 urn:ddi:dk.dst:812875a2-ef0f-4403-b2a6-429d09f24714:14 dk.dst 812875a2-ef0f-4403-b2a6-429d09f24714 14 dk.dst 4761a92f-ce52-45ac-86b8-9f7d7cff88c2 2 Category 3055 urn:ddi:dk.dst:3cbf1569-c079-4f10-b15a-4b5d94b086e9:14 dk.dst 3cbf1569-c079-4f10-b15a-4b5d94b086e9 14 dk.dst ac5e9ae7-6349-4803-bb94-2444c7b63245 2 Category 305510 urn:ddi:dk.dst:fee1279b-dba6-4676-9390-8ea5457f44b7:14 dk.dst fee1279b-dba6-4676-9390-8ea5457f44b7 14 dk.dst 357c4f56-7122-4aaf-986a-79afffeb6c94 2 Category 30551010 urn:ddi:dk.dst:be0ab590-a681-4e55-9d75-62d78e155c8d:14 dk.dst be0ab590-a681-4e55-9d75-62d78e155c8d 14 dk.dst f4c8b4a2-e10a-4513-bdcc-0c44954c8db4 2 Category 0354 urn:ddi:dk.dst:e22d6c0d-eaa1-4809-b4df-f063c5889f83:14 dk.dst e22d6c0d-eaa1-4809-b4df-f063c5889f83 14 dk.dst 4dfc2fbf-9ec8-45bb-a2fc-4209f9c99227 2 Category 0358 urn:ddi:dk.dst:ee849dfb-2e50-4f79-9898-7434e9b1f0bc:14 dk.dst ee849dfb-2e50-4f79-9898-7434e9b1f0bc 14 dk.dst 65631054-2237-4875-a0f6-2cf919acf07a 2 Category 3920 urn:ddi:dk.dst:eb42e96e-72e0-4189-acbb-69f6a7ee57b7:14 dk.dst eb42e96e-72e0-4189-acbb-69f6a7ee57b7 14 dk.dst 8c0fc4d6-e2a9-4594-b4fa-ac4808afc82d 2 Category 3925 urn:ddi:dk.dst:47b1f6dd-e65b-4242-8cec-abb078a53c4c:14 dk.dst 47b1f6dd-e65b-4242-8cec-abb078a53c4c 14 dk.dst ca621f88-9979-4cb7-a30a-d44c7f9f39f0 2 Category 4756 urn:ddi:dk.dst:4fdd71e9-e920-4fbf-8bd8-ad0f7b589743:14 dk.dst 4fdd71e9-e920-4fbf-8bd8-ad0f7b589743 14 dk.dst 342d9150-221d-4390-8dad-f34e4af5e6e8 2 Category 4786 urn:ddi:dk.dst:a0e0303b-4c4f-422b-8864-bbefa3e75eab:14 dk.dst a0e0303b-4c4f-422b-8864-bbefa3e75eab 14 dk.dst 4822464c-00ce-40b1-98b7-f31bb56c36a0 2 Category 305515 urn:ddi:dk.dst:3d1a3498-c7f6-4736-8d22-c9cedc33be9a:14 dk.dst 3d1a3498-c7f6-4736-8d22-c9cedc33be9a 14 dk.dst 4dc3bc9e-0b03-42d7-8efa-ac8824382f69 2 Category 30551510 urn:ddi:dk.dst:c2712d1c-7dcc-4a6d-aae5-cae63a5c9cf5:14 dk.dst c2712d1c-7dcc-4a6d-aae5-cae63a5c9cf5 14 dk.dst 8393cb42-d7b3-4324-b36f-531837cba335 2 Category 4222 urn:ddi:dk.dst:c0ea753f-7cca-433b-b2e3-cf1b8be50a2b:14 dk.dst c0ea753f-7cca-433b-b2e3-cf1b8be50a2b 14 dk.dst d5f29986-fb10-4615-9a23-d03377d30be6 2 Category 4328 urn:ddi:dk.dst:5ed8f113-35fb-4fa0-a976-c24d35178eee:14 dk.dst 5ed8f113-35fb-4fa0-a976-c24d35178eee 14 dk.dst d3a7b963-5598-49dd-a5f0-5825641b75ba 2 Category 4336 urn:ddi:dk.dst:406e2110-2f35-4df7-a2b0-dcc53aa5f33d:14 dk.dst 406e2110-2f35-4df7-a2b0-dcc53aa5f33d 14 dk.dst ac4050a5-69c6-4de3-ae6f-6fecc0ecd81c 2 Category 4337 urn:ddi:dk.dst:101b9fda-eff4-4a4d-8d45-e16388550a70:14 dk.dst 101b9fda-eff4-4a4d-8d45-e16388550a70 14 dk.dst 25747a07-4a04-47e4-ad62-d3d10e5707af 2 Category 4338 urn:ddi:dk.dst:5a4c4498-bd0d-4833-aabe-63c87cfba367:14 dk.dst 5a4c4498-bd0d-4833-aabe-63c87cfba367 14 dk.dst 947be2a0-f4f2-4e0e-b2b3-7b2786830807 2 Category 4377 urn:ddi:dk.dst:a7a51395-14ee-456f-9930-e3a6a0b2be45:14 dk.dst a7a51395-14ee-456f-9930-e3a6a0b2be45 14 dk.dst 8698a27e-3d00-4b26-a03c-a9b6a66bf4ca 2 Category 4380 urn:ddi:dk.dst:80497a59-7f36-4cfb-a1d9-7ab090c9e8ac:14 dk.dst 80497a59-7f36-4cfb-a1d9-7ab090c9e8ac 14 dk.dst 386facc3-774d-4df7-924b-5ae2f3730e86 2 Category 4385 urn:ddi:dk.dst:7ec27377-3957-48e2-8293-0c31f00a2eb7:14 dk.dst 7ec27377-3957-48e2-8293-0c31f00a2eb7 14 dk.dst 0445b131-bc3a-40f5-b00c-d075d997a586 2 Category 30551515 urn:ddi:dk.dst:13fbd3ac-bf36-4a07-9267-ea6522de6c07:14 dk.dst 13fbd3ac-bf36-4a07-9267-ea6522de6c07 14 dk.dst 90b06c28-cc16-4acc-b18c-b0a282165441 2 Category 4322 urn:ddi:dk.dst:bacff69a-1649-4190-b7a8-811824abacdb:14 dk.dst bacff69a-1649-4190-b7a8-811824abacdb 14 dk.dst 6ac86f0b-ba1c-4721-91ef-922ef96d03e2 2 Category 4323 urn:ddi:dk.dst:61594581-301f-45a7-9ba0-fe7e825f6f19:14 dk.dst 61594581-301f-45a7-9ba0-fe7e825f6f19 14 dk.dst e72b9668-d526-47f0-baa7-22d394715f50 2 Category 4329 urn:ddi:dk.dst:48de6c99-18e1-46bb-8367-e3dc7ec56cff:14 dk.dst 48de6c99-18e1-46bb-8367-e3dc7ec56cff 14 dk.dst 72c22faf-f60f-4bee-9e17-28d9dc56f44c 2 Category 4330 urn:ddi:dk.dst:dfd2bd3b-167f-4f2f-85fa-49d1491c0a2f:14 dk.dst dfd2bd3b-167f-4f2f-85fa-49d1491c0a2f 14 dk.dst 5972a126-64a0-4255-a3f3-d108a1be54d5 2 Category 305520 urn:ddi:dk.dst:f881cc73-71e8-4721-abcc-a692552a5ac9:14 dk.dst f881cc73-71e8-4721-abcc-a692552a5ac9 14 dk.dst 577ed28b-8b88-4e5d-add8-006cd2300307 2 Category 30552010 urn:ddi:dk.dst:7c3d2313-7006-4a84-959a-6e0b7943b001:14 dk.dst 7c3d2313-7006-4a84-959a-6e0b7943b001 14 dk.dst dfb37462-2eee-4654-a5bf-0df22f7675f2 2 Category 4100 urn:ddi:dk.dst:936a1702-dffc-4bda-910b-fcdd71c72edc:14 dk.dst 936a1702-dffc-4bda-910b-fcdd71c72edc 14 dk.dst f17a247b-63e7-47ef-b367-58344ec20655 2 Category 4101 urn:ddi:dk.dst:2b86e2da-e5b6-433c-8fba-21d1c988ced0:14 dk.dst 2b86e2da-e5b6-433c-8fba-21d1c988ced0 14 dk.dst 31a08407-ecf9-45fd-9a3e-90d9b8737f51 2 Category 4121 urn:ddi:dk.dst:49ff28d4-9772-4d2c-aae1-908a19bc80aa:14 dk.dst 49ff28d4-9772-4d2c-aae1-908a19bc80aa 14 dk.dst f7426bc0-4517-402d-b3d4-c99f94aabf04 2 Category 4301 urn:ddi:dk.dst:5fd06dbb-a627-4b56-8a77-f3f261c6f7b6:14 dk.dst 5fd06dbb-a627-4b56-8a77-f3f261c6f7b6 14 dk.dst ec85c50f-4e23-4bd8-ade9-ff0fdfecab99 2 Category 4391 urn:ddi:dk.dst:82e239b2-88da-498b-beb2-b48a80cbfa84:14 dk.dst 82e239b2-88da-498b-beb2-b48a80cbfa84 14 dk.dst ff484b28-91ee-4e99-84b5-df9840e05fbc 2 Category 9917 urn:ddi:dk.dst:21f50164-99be-4d1e-869f-d6a3b22b857b:14 dk.dst 21f50164-99be-4d1e-869f-d6a3b22b857b 14 dk.dst d57f3660-c8c2-453d-915a-651661b4841f 2 Category 9918 urn:ddi:dk.dst:d84f77a9-0a96-4a38-9c38-25f7fb674863:14 dk.dst d84f77a9-0a96-4a38-9c38-25f7fb674863 14 dk.dst abe70db0-fed0-4c3c-b6d4-fd37b61c3b5e 2 Category 30552015 urn:ddi:dk.dst:989209ca-b167-4e29-8823-ac3e2b7301c4:14 dk.dst 989209ca-b167-4e29-8823-ac3e2b7301c4 14 dk.dst 766771e8-312e-4f92-b735-457d35ababc2 2 Category 4135 urn:ddi:dk.dst:9aa07bb9-1300-45c0-ae21-33c8a528d57e:14 dk.dst 9aa07bb9-1300-45c0-ae21-33c8a528d57e 14 dk.dst 88c0140d-b780-4db8-9671-46d88ee37a5c 2 Category 305525 urn:ddi:dk.dst:6f77ae87-679a-4551-a713-509f3593c433:14 dk.dst 6f77ae87-679a-4551-a713-509f3593c433 14 dk.dst 51d36874-8dff-4c2a-ae38-721a18ec0407 2 Category 30552510 urn:ddi:dk.dst:32759c56-d55d-4964-b5a5-9c3d36e3c883:14 dk.dst 32759c56-d55d-4964-b5a5-9c3d36e3c883 14 dk.dst eb6c5750-03a1-49d4-9744-3d1f83a3b47f 2 Category 9911 urn:ddi:dk.dst:54c9f914-1f4d-45e1-8d4f-4eb2aa76fcea:14 dk.dst 54c9f914-1f4d-45e1-8d4f-4eb2aa76fcea 14 dk.dst 4724a29e-ca3e-4ef6-bf40-3416f1c93358 2 Category 9914 urn:ddi:dk.dst:3b2f4ef0-2950-4dbf-996f-8515ddd59e32:14 dk.dst 3b2f4ef0-2950-4dbf-996f-8515ddd59e32 14 dk.dst 81691e26-ea8e-41ca-aa5f-733d55327f16 2 Category 9915 urn:ddi:dk.dst:6e7f29da-a70e-4dd5-b23b-0d5b10ef8523:14 dk.dst 6e7f29da-a70e-4dd5-b23b-0d5b10ef8523 14 dk.dst 723b70cd-90c2-4881-a44a-c43993766caa 2 Category 9919 urn:ddi:dk.dst:e53f836b-0921-41a0-b7ff-b8a0e049ddc1:14 dk.dst e53f836b-0921-41a0-b7ff-b8a0e049ddc1 14 dk.dst 185213bd-9749-425c-9866-89c093fd9657 2 Category 9920 urn:ddi:dk.dst:5b2e8d55-9391-46d9-9bec-6d19b01ae53d:14 dk.dst 5b2e8d55-9391-46d9-9bec-6d19b01ae53d 14 dk.dst fc3c7cb3-85e7-4bc7-9728-85bb2850053f 2 Category 305530 urn:ddi:dk.dst:017301cf-67b8-4a71-8e9e-cf3aaf6b87f7:14 dk.dst 017301cf-67b8-4a71-8e9e-cf3aaf6b87f7 14 dk.dst bffbecdd-8aa2-42a7-86f9-f9ba9211ecae 2 Category 30553010 urn:ddi:dk.dst:041ab2a6-9557-45b0-903b-a9bbc4789197:14 dk.dst 041ab2a6-9557-45b0-903b-a9bbc4789197 14 dk.dst 832a5b00-2ec5-4c52-9819-482ef76fdaf6 2 Category 4259 urn:ddi:dk.dst:e6693188-2a14-4242-9e04-1cab312ea361:14 dk.dst e6693188-2a14-4242-9e04-1cab312ea361 14 dk.dst 7d07a2c6-2521-43bf-ac9f-2ac41c715d18 2 Category 9933 urn:ddi:dk.dst:ffffd82a-533a-404d-a815-57e8a37365f9:14 dk.dst ffffd82a-533a-404d-a815-57e8a37365f9 14 dk.dst 488621a2-6272-475c-bfd3-067e9143bcf4 2 Category 30553015 urn:ddi:dk.dst:b352cf7f-44eb-4d54-8cc0-40d0457a21bc:14 dk.dst b352cf7f-44eb-4d54-8cc0-40d0457a21bc 14 dk.dst 91a28d0e-50b7-4b2e-b4a8-51f978f51ecb 2 Category 3256 urn:ddi:dk.dst:d9c2f380-050e-4f7e-b3d8-46c401515c63:14 dk.dst d9c2f380-050e-4f7e-b3d8-46c401515c63 14 dk.dst 326d3625-8fee-49f3-8bff-13ba022762a4 2 Category 9912 urn:ddi:dk.dst:a4583903-f0fc-43fe-ad6f-7a8ae623ba71:14 dk.dst a4583903-f0fc-43fe-ad6f-7a8ae623ba71 14 dk.dst 841dc49f-1168-42d1-b445-e04b689ad96d 2 Category 305535 urn:ddi:dk.dst:b3b40c49-a7ca-4490-b0b9-65e1ec7f2fe5:14 dk.dst b3b40c49-a7ca-4490-b0b9-65e1ec7f2fe5 14 dk.dst a3a78c91-9277-483f-b1e9-58272076c5ce 2 Category 30553510 urn:ddi:dk.dst:e60807c4-2edb-451d-ab4e-18085384c5dd:14 dk.dst e60807c4-2edb-451d-ab4e-18085384c5dd 14 dk.dst 26d10a17-a122-4e65-8bf1-a610dfa6a019 2 Category 4256 urn:ddi:dk.dst:788989c8-60f3-4ceb-8c86-b8a9e94f21d4:14 dk.dst 788989c8-60f3-4ceb-8c86-b8a9e94f21d4 14 dk.dst 8c756607-f94f-45b2-b8b5-bf0bbc13a739 2 Category 30553515 urn:ddi:dk.dst:b0d6095c-f1af-478e-bb79-da4c679a3c21:14 dk.dst b0d6095c-f1af-478e-bb79-da4c679a3c21 14 dk.dst 9928d2bd-1295-4175-b389-38eadff11fd8 2 Category 4122 urn:ddi:dk.dst:cd2a7664-2175-4697-93f8-c69b6cf28694:14 dk.dst cd2a7664-2175-4697-93f8-c69b6cf28694 14 dk.dst 8b649b47-811d-4f12-b2c8-2e14a87b047b 2 Category 4123 urn:ddi:dk.dst:332bf668-e6f1-4772-92e3-ad1097fce17f:14 dk.dst 332bf668-e6f1-4772-92e3-ad1097fce17f 14 dk.dst 89e50086-a6b1-4a36-9312-96b99869cf57 2 Category 4340 urn:ddi:dk.dst:f3b9332d-70b1-4765-9b8d-7a3934702dab:14 dk.dst f3b9332d-70b1-4765-9b8d-7a3934702dab 14 dk.dst 639f186b-15fc-4b8f-8a2c-c7c3e10dd36d 2 Category 4341 urn:ddi:dk.dst:b97422fd-946b-4bea-907d-69c8af53f3c9:14 dk.dst b97422fd-946b-4bea-907d-69c8af53f3c9 14 dk.dst cf660d66-92f1-4055-b80c-c7f351cf7535 2 Category 4342 urn:ddi:dk.dst:d8d073b4-7f2d-479a-a34d-8878150052f2:14 dk.dst d8d073b4-7f2d-479a-a34d-8878150052f2 14 dk.dst c0713471-a025-4806-9580-8af3b9c8b5a3 2 Category 4343 urn:ddi:dk.dst:e76f8259-0cd3-46e1-9d40-27d03d287423:14 dk.dst e76f8259-0cd3-46e1-9d40-27d03d287423 14 dk.dst 1d73ee10-99f7-474b-943b-4f0c5f62d9b3 2 Category 4361 urn:ddi:dk.dst:ce2b8cbd-b17f-48ac-b8b0-b55e16f8d719:14 dk.dst ce2b8cbd-b17f-48ac-b8b0-b55e16f8d719 14 dk.dst 1a1a1028-c327-4022-93ee-d3aa488ab998 2 Category 4371 urn:ddi:dk.dst:ba751371-64c9-431d-8b0e-488965dc5173:14 dk.dst ba751371-64c9-431d-8b0e-488965dc5173 14 dk.dst 37c2b347-ee65-4d93-8292-fd0de04cf87e 2 Category 30553520 urn:ddi:dk.dst:6c8acc4a-b726-40ba-a946-6c99cc5dc82c:14 dk.dst 6c8acc4a-b726-40ba-a946-6c99cc5dc82c 14 dk.dst f59199a9-1651-4115-ab1c-26cc3f014dfe 2 Category 4339 urn:ddi:dk.dst:a384c44e-f900-4ece-bd46-969a184aa5d3:14 dk.dst a384c44e-f900-4ece-bd46-969a184aa5d3 14 dk.dst c1839302-d9cb-433d-b42c-515293aa6276 2 Category 4344 urn:ddi:dk.dst:dd80716a-a198-45fe-b519-e26c9eedcd49:14 dk.dst dd80716a-a198-45fe-b519-e26c9eedcd49 14 dk.dst 5c02e43d-ce46-472f-8de6-8de9d6c70708 2 Category 4345 urn:ddi:dk.dst:4b5a73e6-f868-4fc8-b37d-4f725b21999f:14 dk.dst 4b5a73e6-f868-4fc8-b37d-4f725b21999f 14 dk.dst a6e0a351-b9f6-4367-8608-184937d46f83 2 Category 4346 urn:ddi:dk.dst:c9ca6b60-3fcd-436b-9989-b1400090690e:14 dk.dst c9ca6b60-3fcd-436b-9989-b1400090690e 14 dk.dst bd7509f1-0f8e-4bff-a07d-d4d6b35652be 2 Category 4347 urn:ddi:dk.dst:9212fef1-b57d-4d12-ac4a-273809618657:14 dk.dst 9212fef1-b57d-4d12-ac4a-273809618657 14 dk.dst be1fc8cd-08a8-4f06-b4d5-cda963bf344b 2 Category 4348 urn:ddi:dk.dst:bc20f761-8d75-47b8-9e56-49e2fcfc0e15:14 dk.dst bc20f761-8d75-47b8-9e56-49e2fcfc0e15 14 dk.dst 1f2943ff-2fb3-42e5-b1fa-f1814ccc5efb 2 Category 4349 urn:ddi:dk.dst:342dd70e-1396-4dfb-9dd1-cd21ade809c2:14 dk.dst 342dd70e-1396-4dfb-9dd1-cd21ade809c2 14 dk.dst 93e165b0-47f5-466d-8f45-da772bfc0cfc 2 Category 4350 urn:ddi:dk.dst:5b0e45ed-76c1-4a2e-8f3b-a9159d42f73b:14 dk.dst 5b0e45ed-76c1-4a2e-8f3b-a9159d42f73b 14 dk.dst 5b00d3ec-1a79-4660-a1ba-bbdefea7989f 2 Category 4351 urn:ddi:dk.dst:f20ffb9c-bf5e-4899-8a3e-c217323f5378:14 dk.dst f20ffb9c-bf5e-4899-8a3e-c217323f5378 14 dk.dst b5778ae4-9ba0-485f-ace9-055411d698f6 2 Category 30553525 urn:ddi:dk.dst:e8000750-e2fc-4443-8d8f-b2053eca1580:14 dk.dst e8000750-e2fc-4443-8d8f-b2053eca1580 14 dk.dst f7f5cc90-3cfe-4401-85ff-845eb9575807 2 Category 4126 urn:ddi:dk.dst:402864ed-3daa-40c2-bc50-d7af5935f005:14 dk.dst 402864ed-3daa-40c2-bc50-d7af5935f005 14 dk.dst e8c54255-8226-4fb1-b1fc-8cb85fdc4446 2 Category 4219 urn:ddi:dk.dst:bb30fbf0-576f-42c0-9d06-1512ccd2591d:14 dk.dst bb30fbf0-576f-42c0-9d06-1512ccd2591d 14 dk.dst e66b90f5-c19e-45a9-ab32-1eacd70ecb37 2 Category 4220 urn:ddi:dk.dst:d0776e33-2293-4ea4-b2da-82965b908c4f:14 dk.dst d0776e33-2293-4ea4-b2da-82965b908c4f 14 dk.dst 0cfd16aa-f122-482a-984c-b109ef794782 2 Category 4221 urn:ddi:dk.dst:7884a0b7-aedf-4d3e-a46b-3dfd409a1b7b:14 dk.dst 7884a0b7-aedf-4d3e-a46b-3dfd409a1b7b 14 dk.dst f7fa9b34-79f4-4451-90b3-73457bd7dbe5 2 Category 4226 urn:ddi:dk.dst:c2f72ce2-bfc6-48db-a45a-aea955de59e1:14 dk.dst c2f72ce2-bfc6-48db-a45a-aea955de59e1 14 dk.dst 967a47df-bceb-46fa-af0e-f2aba7b7b7be 2 Category 4227 urn:ddi:dk.dst:b8375b34-5b7b-40ae-a29b-34af1082a8be:14 dk.dst b8375b34-5b7b-40ae-a29b-34af1082a8be 14 dk.dst 6bd0687a-c8e4-4d53-a03a-e893522d7e22 2 Category 4228 urn:ddi:dk.dst:f8c1dd8e-cf6f-4b6a-aae4-a2e9425c0cfc:14 dk.dst f8c1dd8e-cf6f-4b6a-aae4-a2e9425c0cfc 14 dk.dst 36f004e4-5e97-412d-bea6-82e1a2340bfc 2 Category 4229 urn:ddi:dk.dst:1873223f-c985-460a-9712-30dfd9b9e7b2:14 dk.dst 1873223f-c985-460a-9712-30dfd9b9e7b2 14 dk.dst 58a670ff-205e-45f1-9cfd-93f9bc160286 2 Category 4251 urn:ddi:dk.dst:e06ff9aa-ca78-4afd-8e60-48586fe5ce69:14 dk.dst e06ff9aa-ca78-4afd-8e60-48586fe5ce69 14 dk.dst 72f9e7d5-370a-43ec-978a-73c4518f03be 2 Category 4253 urn:ddi:dk.dst:ed15b78f-4ada-48f8-84dc-8ed2684d5f74:14 dk.dst ed15b78f-4ada-48f8-84dc-8ed2684d5f74 14 dk.dst 10d86139-0b8a-4111-bde5-cce894af9810 2 Category 4325 urn:ddi:dk.dst:3e86fd98-cc44-4db7-889f-f6dac2239e69:14 dk.dst 3e86fd98-cc44-4db7-889f-f6dac2239e69 14 dk.dst 5dc33a6a-414d-43d7-9551-ab325c8fee45 2 Category 4326 urn:ddi:dk.dst:c8ac57f9-e3d2-444a-9193-63f917dc7621:14 dk.dst c8ac57f9-e3d2-444a-9193-63f917dc7621 14 dk.dst 92f113e2-2e29-4a89-a3f3-c915c38884d7 2 Category 4360 urn:ddi:dk.dst:8917bb64-0be7-423b-bd11-72db657e5c50:14 dk.dst 8917bb64-0be7-423b-bd11-72db657e5c50 14 dk.dst ebf572fb-cdcc-4e11-8973-78b24ac17b09 2 Category 4389 urn:ddi:dk.dst:14210cb9-4f30-4b9d-8086-25a74268e4e5:14 dk.dst 14210cb9-4f30-4b9d-8086-25a74268e4e5 14 dk.dst 32b9ab7c-1e23-43c9-a0f9-22f6fe11f8cd 2 Category 4850 urn:ddi:dk.dst:07284f55-560c-4657-9ca9-28493e9e07ce:14 dk.dst 07284f55-560c-4657-9ca9-28493e9e07ce 14 dk.dst 9861b0bb-40fe-4f1b-b5e2-68f55207daab 2 Category 305540 urn:ddi:dk.dst:20a247f3-dba2-434c-807e-53cf70ca7656:14 dk.dst 20a247f3-dba2-434c-807e-53cf70ca7656 14 dk.dst f9e6a8f6-a0f6-413f-a05a-e729887f6606 2 Category 30554010 urn:ddi:dk.dst:c303d162-6af0-4e19-8b37-93cc27ab14d9:14 dk.dst c303d162-6af0-4e19-8b37-93cc27ab14d9 14 dk.dst 693a7f0f-fc45-4af6-9eaa-559f0e114fc6 2 Category 4103 urn:ddi:dk.dst:59140868-5170-41e1-9376-a2ea631aca8f:14 dk.dst 59140868-5170-41e1-9376-a2ea631aca8f 14 dk.dst b5170a12-3769-4f97-9f36-633240d533bc 2 Category 4117 urn:ddi:dk.dst:00bddd4e-c3fb-4cde-94b8-09ad203975ae:14 dk.dst 00bddd4e-c3fb-4cde-94b8-09ad203975ae 14 dk.dst c4feab8b-abc1-4d3d-9f7c-7475fef655da 2 Category 4118 urn:ddi:dk.dst:9f1b0860-66ee-4953-9082-300a35f43d25:14 dk.dst 9f1b0860-66ee-4953-9082-300a35f43d25 14 dk.dst 85b6e039-2f74-4fd5-b469-423ed2c438bd 2 Category 4119 urn:ddi:dk.dst:5d10afa9-6e12-4546-b6e9-1d01ca2a08ce:14 dk.dst 5d10afa9-6e12-4546-b6e9-1d01ca2a08ce 14 dk.dst 5dbfb8bc-a27d-473d-b677-c13d6bb0555e 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:60f07b55-f811-406a-8737-0497bde47b5e:14 dk.dst 60f07b55-f811-406a-8737-0497bde47b5e 14 dk.dst 8f80f878-f185-4695-a44a-7bd629372781 2 Category 4257 urn:ddi:dk.dst:e26e2151-7345-4e95-ba60-c31949ee356c:14 dk.dst e26e2151-7345-4e95-ba60-c31949ee356c 14 dk.dst 7311a72a-89d6-4a56-a91d-d8da2303a1e8 2 Category 4258 urn:ddi:dk.dst:942429e1-3e25-4799-abc9-49bc58fd9016:14 dk.dst 942429e1-3e25-4799-abc9-49bc58fd9016 14 dk.dst 6f9f7f87-f0f1-4da2-9403-a0b1c8a64dfb 2 Category 4324 urn:ddi:dk.dst:e392a495-7268-4a15-b342-f3fb184d0937:14 dk.dst e392a495-7268-4a15-b342-f3fb184d0937 14 dk.dst dac637fc-6263-4b00-8edf-44d9458ae3d5 2 Category 4382 urn:ddi:dk.dst:d4465ed5-3881-4e5f-a469-0522f0021ea5:14 dk.dst d4465ed5-3881-4e5f-a469-0522f0021ea5 14 dk.dst 9f936830-90b1-4960-a252-2ed6c704855c 2 Category 4384 urn:ddi:dk.dst:d5d7e12b-9575-4a0d-af98-9c778007f56f:14 dk.dst d5d7e12b-9575-4a0d-af98-9c778007f56f 14 dk.dst fbc09436-1d02-446e-ae67-40a0c2e25dae 2 Category 305545 urn:ddi:dk.dst:983efa64-fd9d-4571-b8d9-57fff206061b:14 dk.dst 983efa64-fd9d-4571-b8d9-57fff206061b 14 dk.dst af90ac1f-d4ae-4e94-8e45-11b81133a302 2 Category 30554510 urn:ddi:dk.dst:a98f789c-855d-46d3-ae26-131aa93005ce:14 dk.dst a98f789c-855d-46d3-ae26-131aa93005ce 14 dk.dst 6da0f839-8a92-4f27-b7d6-826cb0d31bc1 2 Category 4223 urn:ddi:dk.dst:09531015-8f37-4a66-abc1-34aca85cf6a9:14 dk.dst 09531015-8f37-4a66-abc1-34aca85cf6a9 14 dk.dst 630c9019-ff4a-4910-a919-9240e78f4784 2 Category 4224 urn:ddi:dk.dst:2d78a8ce-6a25-49b9-b79d-8a82da18c018:14 dk.dst 2d78a8ce-6a25-49b9-b79d-8a82da18c018 14 dk.dst 14fb37b7-f0c0-4acf-98b4-6ce5f2766a00 2 Category 4331 urn:ddi:dk.dst:e67d407a-8174-457b-bc08-a6fe3e7243c1:14 dk.dst e67d407a-8174-457b-bc08-a6fe3e7243c1 14 dk.dst ea2e9996-1f54-4208-89dd-d6e86d8709a7 2 Category 4383 urn:ddi:dk.dst:1049da9d-6683-4970-80b3-1d58d315ac70:14 dk.dst 1049da9d-6683-4970-80b3-1d58d315ac70 14 dk.dst 276eb715-16d3-4e7b-b592-4ff2ad7591ea 2 Category 9910 urn:ddi:dk.dst:4aa3f675-da92-4b60-8019-3a0f0db138f7:14 dk.dst 4aa3f675-da92-4b60-8019-3a0f0db138f7 14 dk.dst 22d3aaf1-877a-4c4a-9e89-df0901ef59f9 2 Category 305550 urn:ddi:dk.dst:9ec6b374-437d-4e54-b428-7f3f2cea682b:14 dk.dst 9ec6b374-437d-4e54-b428-7f3f2cea682b 14 dk.dst c8f40bf0-820b-40d1-bc5f-e8d006e3cc40 2 Category 30555010 urn:ddi:dk.dst:6fa19bc1-cb5b-487f-8efd-a38aef8f91ea:14 dk.dst 6fa19bc1-cb5b-487f-8efd-a38aef8f91ea 14 dk.dst 0aa42ae7-82fd-400f-b4ec-fe72385d05cd 2 Category 3253 urn:ddi:dk.dst:ab7abd10-b1ea-4377-bb64-71c5aabd6fca:14 dk.dst ab7abd10-b1ea-4377-bb64-71c5aabd6fca 14 dk.dst c911ba65-d94d-45c3-993f-9fceb80a912b 2 Category 3254 urn:ddi:dk.dst:0b05117a-434d-4de6-bef8-12e3df634a77:14 dk.dst 0b05117a-434d-4de6-bef8-12e3df634a77 14 dk.dst 36ef5061-19a6-464e-8815-7ddda98a9397 2 Category 3255 urn:ddi:dk.dst:b1b6e674-5def-4cec-b557-67cc174ba282:14 dk.dst b1b6e674-5def-4cec-b557-67cc174ba282 14 dk.dst afe23592-791f-4f74-986b-64a4c588724f 2 Category 4547 urn:ddi:dk.dst:ac4c3345-352b-4298-83bf-674a9202dddd:14 dk.dst ac4c3345-352b-4298-83bf-674a9202dddd 14 dk.dst 3a83bcb2-1f87-46a7-8367-34e5892ba2ee 2 Category 4548 urn:ddi:dk.dst:13a5b3bf-7604-479f-9f6e-ef012ae703f7:14 dk.dst 13a5b3bf-7604-479f-9f6e-ef012ae703f7 14 dk.dst 4fe58506-a4f8-47ae-99f9-40f95d8ca17a 2 Category 4552 urn:ddi:dk.dst:4341c851-5cc9-44cc-a666-0ba01b2c227a:14 dk.dst 4341c851-5cc9-44cc-a666-0ba01b2c227a 14 dk.dst 6ea8043a-3f92-4824-8b88-90c8cff6126f 2 Category 4554 urn:ddi:dk.dst:e72b25c0-c781-4382-8294-15f52fac8324:14 dk.dst e72b25c0-c781-4382-8294-15f52fac8324 14 dk.dst ee4bfe3c-c06f-4ad6-9e44-19c59ea749fa 2 Category 9913 urn:ddi:dk.dst:9cb51f1c-ebab-4041-9211-bf3d4c549bb2:14 dk.dst 9cb51f1c-ebab-4041-9211-bf3d4c549bb2 14 dk.dst 95d0d1e4-c5da-48a9-980f-ffb372cca25e 2 Category 305555 urn:ddi:dk.dst:b78399f3-9a2b-46bf-b7fe-6d6da0cd9a62:14 dk.dst b78399f3-9a2b-46bf-b7fe-6d6da0cd9a62 14 dk.dst cc4e0b10-b5ec-4a6d-b676-2f7e21b156a7 2 Category 30555510 urn:ddi:dk.dst:925c9efc-1a2b-4d91-a664-ba98bb9ced1f:14 dk.dst 925c9efc-1a2b-4d91-a664-ba98bb9ced1f 14 dk.dst abbe6b7b-bf17-4b51-aeb1-d54243af5a11 2 Category 4265 urn:ddi:dk.dst:e173b983-fcf1-41dc-965f-e41bbeb1e0af:14 dk.dst e173b983-fcf1-41dc-965f-e41bbeb1e0af 14 dk.dst 4acab91f-05f2-4cda-b579-a9fd789cf964 2 Category 4266 urn:ddi:dk.dst:b133ea0f-b942-4b84-8c82-fa5cda56c7e6:14 dk.dst b133ea0f-b942-4b84-8c82-fa5cda56c7e6 14 dk.dst 854110c0-9696-414e-9020-1261e1bff959 2 Category 4267 urn:ddi:dk.dst:c4e06f00-8fb6-4c99-9612-51517aff8fec:14 dk.dst c4e06f00-8fb6-4c99-9612-51517aff8fec 14 dk.dst 035cf1b8-99b0-44b0-acdc-5fa626dd556d 2 Category 4335 urn:ddi:dk.dst:8ca4f820-e0c7-4e08-94cd-ddeae723a18d:14 dk.dst 8ca4f820-e0c7-4e08-94cd-ddeae723a18d 14 dk.dst 2975083f-683a-4284-a229-0c44e5b6e4b9 2 Category 4378 urn:ddi:dk.dst:2a47bd6d-456f-4bd2-9ca7-22e1c5e67539:14 dk.dst 2a47bd6d-456f-4bd2-9ca7-22e1c5e67539 14 dk.dst 0c5f05af-08a1-41a5-a524-0c8d1f19b3be 2 Category 4530 urn:ddi:dk.dst:97ae37dc-4277-4fbd-addc-9eb4f61f9955:14 dk.dst 97ae37dc-4277-4fbd-addc-9eb4f61f9955 14 dk.dst a2cbb47f-3fbc-48a7-a4ca-dfdbedf6024c 2 Category 4855 urn:ddi:dk.dst:520fcf09-6923-4378-9e72-8971184faefe:14 dk.dst 520fcf09-6923-4378-9e72-8971184faefe 14 dk.dst 40ab8c0e-6553-436e-a7cd-b7daa6c0eb34 2 Category 4856 urn:ddi:dk.dst:7997d48a-2ea8-4a5e-9d93-34d8ca23e5fa:14 dk.dst 7997d48a-2ea8-4a5e-9d93-34d8ca23e5fa 14 dk.dst 212a79d0-55cf-4bf1-8c0c-a7ce69e3745b 2 Category 305560 urn:ddi:dk.dst:d59fbf57-9d82-4c90-ba9a-89f52caefc8e:14 dk.dst d59fbf57-9d82-4c90-ba9a-89f52caefc8e 14 dk.dst edd66f2f-bd49-41f3-8e22-ca46cbeeca67 2 Category 30556010 urn:ddi:dk.dst:1d815b51-8994-48b7-94bc-45479fa4ad0d:14 dk.dst 1d815b51-8994-48b7-94bc-45479fa4ad0d 14 dk.dst ef21ca49-0211-4264-9929-733cff8be099 2 Category 3258 urn:ddi:dk.dst:908d1f64-f900-444c-8fec-d747992ffea6:14 dk.dst 908d1f64-f900-444c-8fec-d747992ffea6 14 dk.dst c0bca9f7-334b-4896-83c1-87f00971e956 2 Category 4230 urn:ddi:dk.dst:facbf8d8-194f-45a4-9471-2931e6004c35:14 dk.dst facbf8d8-194f-45a4-9471-2931e6004c35 14 dk.dst c4f43a0c-0de1-410c-a811-2b97ef72d9ff 2 Category 4327 urn:ddi:dk.dst:c7f12e42-5206-4029-bae2-fece558f2696:14 dk.dst c7f12e42-5206-4029-bae2-fece558f2696 14 dk.dst 64013fe6-9b5d-4ca0-b1b1-a0362e62de7b 2 Category 4386 urn:ddi:dk.dst:d0f45bd8-16ec-4bf3-aa2d-1fb12237eef5:14 dk.dst d0f45bd8-16ec-4bf3-aa2d-1fb12237eef5 14 dk.dst 303406d6-02a5-4e6e-9a1a-72e6cc7d2228 2 Category 4387 urn:ddi:dk.dst:9e1461f4-47a0-4d0a-b8f9-d0b3886282c2:14 dk.dst 9e1461f4-47a0-4d0a-b8f9-d0b3886282c2 14 dk.dst 03b6545f-feb6-474d-b4ca-032e248c71d4 2 Category 4388 urn:ddi:dk.dst:e8afc159-fea2-4335-9fec-faf76435efd7:14 dk.dst e8afc159-fea2-4335-9fec-faf76435efd7 14 dk.dst 0e60f85b-c9aa-4617-a783-81a8ed96c63a 2 Category 4390 urn:ddi:dk.dst:bba3995a-9fb8-438c-9b00-1bccc0eb0a49:14 dk.dst bba3995a-9fb8-438c-9b00-1bccc0eb0a49 14 dk.dst 4f6cc99b-2da5-4ed6-9109-2de185d1d38c 2 Category 4405 urn:ddi:dk.dst:1ace67b1-727d-4bf4-9318-1d554be6d3b7:14 dk.dst 1ace67b1-727d-4bf4-9318-1d554be6d3b7 14 dk.dst 94b3555a-2595-4015-a01d-0bb9767cd362 2 Category 4406 urn:ddi:dk.dst:72ba98e8-202e-4247-b91c-b545280d7385:14 dk.dst 72ba98e8-202e-4247-b91c-b545280d7385 14 dk.dst 182f6bec-e129-48f7-89b4-801ff32c0d75 2 Category 30556015 urn:ddi:dk.dst:700ad82d-8db6-4e0f-8be6-05bab1343e60:14 dk.dst 700ad82d-8db6-4e0f-8be6-05bab1343e60 14 dk.dst f78e0ceb-52ad-407b-b9bd-d4d9f842a22c 2 Category 4241 urn:ddi:dk.dst:22b5e743-3d96-4e1a-9b61-7f18b6d1e8fd:14 dk.dst 22b5e743-3d96-4e1a-9b61-7f18b6d1e8fd 14 dk.dst 386cfce0-ef13-4e3b-9bf1-bc6f2045502a 2 Category 4318 urn:ddi:dk.dst:fbb98ecc-3b62-4a3a-a923-72c4b2b78cba:14 dk.dst fbb98ecc-3b62-4a3a-a923-72c4b2b78cba 14 dk.dst d451cccd-d53a-4e79-a5a7-001fffa139de 2 Category 305565 urn:ddi:dk.dst:f2ea6a5b-af3b-4f56-9bdd-35dd760f667f:14 dk.dst f2ea6a5b-af3b-4f56-9bdd-35dd760f667f 14 dk.dst ec964eb5-ddd3-42dd-b35f-52b6ea75c342 2 Category 30556510 urn:ddi:dk.dst:896e081f-7821-4359-9b61-d58a1c983b00:14 dk.dst 896e081f-7821-4359-9b61-d58a1c983b00 14 dk.dst 96783fc8-60a9-4693-a5c5-a79039da22e7 2 Category 4236 urn:ddi:dk.dst:736c2501-e660-40c2-a47b-fcd95263fac7:14 dk.dst 736c2501-e660-40c2-a47b-fcd95263fac7 14 dk.dst 06c5e0f6-4bac-4f19-aa33-d7e31c23ab9c 2 Category 4238 urn:ddi:dk.dst:629f0be7-7d85-4ed8-90e4-85ef732e9f4e:14 dk.dst 629f0be7-7d85-4ed8-90e4-85ef732e9f4e 14 dk.dst 6b33e72e-2169-4b88-8638-4ecc28ec07ae 2 Category 4333 urn:ddi:dk.dst:23a064ff-10f0-4ebd-aeeb-b6f3dfb00a6f:14 dk.dst 23a064ff-10f0-4ebd-aeeb-b6f3dfb00a6f 14 dk.dst 7b962a6f-7d4c-4628-b593-991d54603a61 2 Category 4334 urn:ddi:dk.dst:0c5bf105-eff2-4d33-a4ad-0574af6b6039:14 dk.dst 0c5bf105-eff2-4d33-a4ad-0574af6b6039 14 dk.dst 645b91dd-6a8d-4f31-8bfe-5bf3f485b453 2 Category 4376 urn:ddi:dk.dst:14446104-4767-4cb5-acd3-0f7a426c5207:14 dk.dst 14446104-4767-4cb5-acd3-0f7a426c5207 14 dk.dst 9c31d799-1cb3-4ac9-ab74-3d11ab8d8ee2 2 Category 4393 urn:ddi:dk.dst:ad3ac072-f2f5-4fa6-b95d-a9b4b9127db7:14 dk.dst ad3ac072-f2f5-4fa6-b95d-a9b4b9127db7 14 dk.dst 53a49936-47f7-4023-8fa7-8bd07cf1feec 2 Category 9909 urn:ddi:dk.dst:e15d1160-dfb6-4165-affe-116c7bc321af:14 dk.dst e15d1160-dfb6-4165-affe-116c7bc321af 14 dk.dst b1ec6da9-998d-4be4-a6ea-411e6cc5fca7 2 Category 30556515 urn:ddi:dk.dst:e1e0ec1e-f692-4f8a-bdf9-722466cb8b73:14 dk.dst e1e0ec1e-f692-4f8a-bdf9-722466cb8b73 14 dk.dst eb4f6b4e-348c-40af-85a6-2250442fa288 2 Category 4483 urn:ddi:dk.dst:4d573a4e-d324-4023-b4d1-29207ad59ff3:14 dk.dst 4d573a4e-d324-4023-b4d1-29207ad59ff3 14 dk.dst 3e4a7114-42b6-4df7-9bdd-683dbc04ea42 2 Category 305570 urn:ddi:dk.dst:210cc26c-22a9-4b0b-9b61-e25513c542dc:14 dk.dst 210cc26c-22a9-4b0b-9b61-e25513c542dc 14 dk.dst 72837d57-949d-4d96-a552-49e1396af703 2 Category 30557010 urn:ddi:dk.dst:d63fc1e6-148f-4d34-92e4-3f94853833ee:14 dk.dst d63fc1e6-148f-4d34-92e4-3f94853833ee 14 dk.dst 6e97252b-f5cc-46b7-8bd4-5c7dcefc27db 2 Category 0825 urn:ddi:dk.dst:43fd32a6-3487-4a09-8afd-dec65a385eca:14 dk.dst 43fd32a6-3487-4a09-8afd-dec65a385eca 14 dk.dst 776f7d5a-64a3-4ffd-b329-bcc86f0a9116 2 Category 4038 urn:ddi:dk.dst:520d84d4-3bbd-4efd-b14e-104ddbf21d4f:14 dk.dst 520d84d4-3bbd-4efd-b14e-104ddbf21d4f 14 dk.dst 77c210d0-539b-4bda-bb34-de2a391f4da9 2 Category 4039 urn:ddi:dk.dst:6bf5dd91-c6a1-48f2-ac46-8dd5555893b2:14 dk.dst 6bf5dd91-c6a1-48f2-ac46-8dd5555893b2 14 dk.dst ea0bf3cd-f427-44d7-9eea-aee3e30ea3d0 2 Category 4044 urn:ddi:dk.dst:00e19932-06ba-4c35-92f2-1d5dde16a475:14 dk.dst 00e19932-06ba-4c35-92f2-1d5dde16a475 14 dk.dst fe25f01d-d8b8-4816-b35c-828d04038ca2 2 Category 4053 urn:ddi:dk.dst:d76562bb-cf78-4bad-ab97-1e741ee561ed:14 dk.dst d76562bb-cf78-4bad-ab97-1e741ee561ed 14 dk.dst e71b261e-04f0-4bae-825c-028a87b57e3f 2 Category 4485 urn:ddi:dk.dst:f17d7a5a-661d-4f4c-9310-403131bf47e7:14 dk.dst f17d7a5a-661d-4f4c-9310-403131bf47e7 14 dk.dst 261fabec-1233-426a-8790-9ca3ce297716 2 Category 4486 urn:ddi:dk.dst:c4b945ea-47cc-4fc1-aeea-c50fd95866e3:14 dk.dst c4b945ea-47cc-4fc1-aeea-c50fd95866e3 14 dk.dst 833b589c-57b4-4226-a7ef-8700586e17a8 2 Category 4487 urn:ddi:dk.dst:84a61cb1-74c4-49ae-bc58-02a3ad466c12:14 dk.dst 84a61cb1-74c4-49ae-bc58-02a3ad466c12 14 dk.dst 17e8cf44-bcfc-42c7-9fd1-22dc9e57b9d1 2 Category 4489 urn:ddi:dk.dst:79891018-d89e-4e63-b07c-d6b2081474e6:14 dk.dst 79891018-d89e-4e63-b07c-d6b2081474e6 14 dk.dst 24e06200-4ac2-4cea-80fc-ef58d9db0fb2 2 Category 4490 urn:ddi:dk.dst:682169d6-355d-4fcc-a926-95485dde06da:14 dk.dst 682169d6-355d-4fcc-a926-95485dde06da 14 dk.dst 33960cbf-f0a5-41ca-8065-9105784f5a8b 2 Category 4491 urn:ddi:dk.dst:351770da-6c30-4448-ad77-2fa2aa18f23f:14 dk.dst 351770da-6c30-4448-ad77-2fa2aa18f23f 14 dk.dst c8e7fa8d-481a-4a2c-aba1-64317f6f7ad6 2 Category 4493 urn:ddi:dk.dst:0dada70b-263b-45c1-98a8-5d39e35009e6:14 dk.dst 0dada70b-263b-45c1-98a8-5d39e35009e6 14 dk.dst 362a0f15-15b1-4169-918b-256cc47b5f2a 2 Category 4494 urn:ddi:dk.dst:82cfe77f-5b84-4c23-9a95-75717ea4257f:14 dk.dst 82cfe77f-5b84-4c23-9a95-75717ea4257f 14 dk.dst 9e6a22a8-6ec2-4881-bcc7-9295f6a5f531 2 Category 4510 urn:ddi:dk.dst:8794a303-cedd-41f3-8cb8-8d285bd13a4f:14 dk.dst 8794a303-cedd-41f3-8cb8-8d285bd13a4f 14 dk.dst b4c20b29-7ef4-4a49-9a98-02a205553093 2 Category 4515 urn:ddi:dk.dst:dfd2029f-f885-403c-94ca-9ba548c12825:14 dk.dst dfd2029f-f885-403c-94ca-9ba548c12825 14 dk.dst e77f87de-af3f-4f97-a6b5-54cb6c67dd0b 2 Category 4518 urn:ddi:dk.dst:a2e0f9f3-0997-40a9-8407-f7170f4ee456:14 dk.dst a2e0f9f3-0997-40a9-8407-f7170f4ee456 14 dk.dst 0c21f986-abf1-4b7d-b719-7271f8be90f2 2 Category 4519 urn:ddi:dk.dst:a6293d01-c80a-4610-8543-99ab76d5f22e:14 dk.dst a6293d01-c80a-4610-8543-99ab76d5f22e 14 dk.dst 7efe1c05-f5cf-46ee-b1c6-108242314ce7 2 Category 4528 urn:ddi:dk.dst:75f9d0c1-8267-4b62-b5c4-85ce3c902f0c:14 dk.dst 75f9d0c1-8267-4b62-b5c4-85ce3c902f0c 14 dk.dst 01fc206f-97aa-42ba-b62d-229d785ce402 2 Category 4529 urn:ddi:dk.dst:6b7e852c-7415-4c55-b9a5-fe7b15283776:14 dk.dst 6b7e852c-7415-4c55-b9a5-fe7b15283776 14 dk.dst 7879158a-0cbd-42c9-b8bd-9b5f931789ae 2 Category 4532 urn:ddi:dk.dst:8de49927-0560-4731-82ad-6164b5dd5278:14 dk.dst 8de49927-0560-4731-82ad-6164b5dd5278 14 dk.dst c0e69774-1275-4a9d-b043-d080f5d4a1a0 2 Category 4535 urn:ddi:dk.dst:9bf7cd80-ce9c-4e89-9f59-82f4e5417ab0:14 dk.dst 9bf7cd80-ce9c-4e89-9f59-82f4e5417ab0 14 dk.dst e1b70e9f-d32f-47b9-977e-f92d34b396b6 2 Category 4555 urn:ddi:dk.dst:4d01c26f-f82f-43fe-81b6-497fe37b2b3a:14 dk.dst 4d01c26f-f82f-43fe-81b6-497fe37b2b3a 14 dk.dst 05855305-af47-43cc-8280-bffd8f062130 2 Category 4870 urn:ddi:dk.dst:3b0a8201-5bb4-4f51-9011-07b6e28146f1:14 dk.dst 3b0a8201-5bb4-4f51-9011-07b6e28146f1 14 dk.dst 2b30b34b-bb8b-4b1a-ba9b-0a8eedd17c97 2 Category 9330 urn:ddi:dk.dst:2462cc71-3552-4cee-befb-635012321fec:14 dk.dst 2462cc71-3552-4cee-befb-635012321fec 14 dk.dst f5c19268-2b43-40f9-a3ee-f7903268719a 2 Category 305575 urn:ddi:dk.dst:82acefda-f0d5-4804-af8a-51640a86a600:14 dk.dst 82acefda-f0d5-4804-af8a-51640a86a600 14 dk.dst 3f3b0823-9dc2-4a67-a71f-396d4bbdc590 2 Category 30557510 urn:ddi:dk.dst:71328eac-8824-4c76-af6f-4b2073f09276:14 dk.dst 71328eac-8824-4c76-af6f-4b2073f09276 14 dk.dst 84ea7259-4c49-4505-9691-41ddc389e591 2 Category 4141 urn:ddi:dk.dst:52ef9961-9f33-48fa-8587-ec550bd0fbfa:14 dk.dst 52ef9961-9f33-48fa-8587-ec550bd0fbfa 14 dk.dst 1df32983-e1ff-4106-9167-08b7e22498dd 2 Category 4143 urn:ddi:dk.dst:f9b4056d-6907-405a-b753-72a1a1217e04:14 dk.dst f9b4056d-6907-405a-b753-72a1a1217e04 14 dk.dst 4a56a082-3940-4fc9-89e8-9f1cda465021 2 Category 4484 urn:ddi:dk.dst:da4e4744-c3a7-4f29-ac5e-5bd3396a49e8:14 dk.dst da4e4744-c3a7-4f29-ac5e-5bd3396a49e8 14 dk.dst 4242a689-3585-430d-a997-198a333a58a8 2 Category 4514 urn:ddi:dk.dst:e5d88ea7-200d-4cf1-a0f3-8823a6e3d300:14 dk.dst e5d88ea7-200d-4cf1-a0f3-8823a6e3d300 14 dk.dst 984d5d04-3187-43fa-b451-3c54c3940bb8 2 Category 4521 urn:ddi:dk.dst:68603117-4ab6-413d-b3d4-5f41082a7c67:14 dk.dst 68603117-4ab6-413d-b3d4-5f41082a7c67 14 dk.dst 3dd7d76c-8b4b-4cdf-9adc-3ea65c136385 2 Category 4543 urn:ddi:dk.dst:9c041d83-1ffc-48e4-bdc2-45236f9d07ed:14 dk.dst 9c041d83-1ffc-48e4-bdc2-45236f9d07ed 14 dk.dst 6a228faf-0ec9-4a90-ad11-f91c3bff95fc 2 Category 305580 urn:ddi:dk.dst:743bc85a-6f7f-4ee5-a99e-e21e8e343184:14 dk.dst 743bc85a-6f7f-4ee5-a99e-e21e8e343184 14 dk.dst ef58dde6-03ab-46bc-bb32-861c66742d6a 2 Category 30558010 urn:ddi:dk.dst:e3527060-678e-490a-ad05-ef0318cfa71d:14 dk.dst e3527060-678e-490a-ad05-ef0318cfa71d 14 dk.dst af91442f-732d-4394-b18e-fc9699d7712a 2 Category 4525 urn:ddi:dk.dst:20baf13e-5ce0-45a5-95a7-1074ca536a4f:14 dk.dst 20baf13e-5ce0-45a5-95a7-1074ca536a4f 14 dk.dst cb73009c-4523-42bd-ba17-8bfa453959a3 2 Category 4881 urn:ddi:dk.dst:42fffd9d-d739-468f-b94b-e8a6c87fc13f:14 dk.dst 42fffd9d-d739-468f-b94b-e8a6c87fc13f 14 dk.dst 204bafff-9acc-44fc-aae9-1adeda4e2825 2 Category 4882 urn:ddi:dk.dst:9b384c47-bd6c-4b84-90e4-e9f95a5e5e02:14 dk.dst 9b384c47-bd6c-4b84-90e4-e9f95a5e5e02 14 dk.dst 0f4fa49b-a62a-498b-8b93-64fd0efdf94a 2 Category 305585 urn:ddi:dk.dst:cb841d8b-470e-4826-b186-eff08341513b:14 dk.dst cb841d8b-470e-4826-b186-eff08341513b 14 dk.dst bc86495a-6073-4af7-8a61-62bea2208f76 2 Category 30558510 urn:ddi:dk.dst:2747fdeb-1308-4060-9a6e-9fe9bfc702d8:14 dk.dst 2747fdeb-1308-4060-9a6e-9fe9bfc702d8 14 dk.dst c7d47733-509b-4f63-8e31-b9d4e0ca7232 2 Category 4500 urn:ddi:dk.dst:06462e8e-1f5c-4093-89b2-7d997c5ac651:14 dk.dst 06462e8e-1f5c-4093-89b2-7d997c5ac651 14 dk.dst ef9b158f-9f00-4432-bec2-65ea5546229b 2 Category 4517 urn:ddi:dk.dst:d4a0b459-f73f-4e4b-93ba-fa502225e8c7:14 dk.dst d4a0b459-f73f-4e4b-93ba-fa502225e8c7 14 dk.dst e315acbe-4554-423b-8ba9-89c07577db55 2 Category 4526 urn:ddi:dk.dst:f1101265-d29f-4260-b4be-fd9fc2115aa0:14 dk.dst f1101265-d29f-4260-b4be-fd9fc2115aa0 14 dk.dst 630d09b2-6221-4926-a43b-2747d6670e7e 2 Category 4531 urn:ddi:dk.dst:1354a7b5-3159-4260-8ae9-03e56b04a924:14 dk.dst 1354a7b5-3159-4260-8ae9-03e56b04a924 14 dk.dst 5c36ba05-aea6-4cd3-831c-b992a7d8d8a8 2 Category 305590 urn:ddi:dk.dst:033a8ebd-332d-40df-b714-06a62f415651:14 dk.dst 033a8ebd-332d-40df-b714-06a62f415651 14 dk.dst 5b609508-a4d3-48b1-b53e-cc376bab9d43 2 Category 30559010 urn:ddi:dk.dst:581a2fd7-6b33-4b2b-883a-012b70dd8125:14 dk.dst 581a2fd7-6b33-4b2b-883a-012b70dd8125 14 dk.dst bc73ecd1-b089-45a9-8d0a-589c7dd19932 2 Category 4268 urn:ddi:dk.dst:e036776c-173d-403b-8f05-298745930d2c:14 dk.dst e036776c-173d-403b-8f05-298745930d2c 14 dk.dst 432987a1-4be5-4d2d-b91f-adceafb258d1 2 Category 30559015 urn:ddi:dk.dst:e075e84e-b6fc-43d9-879e-4b471570312a:14 dk.dst e075e84e-b6fc-43d9-879e-4b471570312a 14 dk.dst 8521f0c5-62e2-4061-9e0c-da0aed829799 2 Category 4362 urn:ddi:dk.dst:99ff114e-b27f-4b93-b4ae-17e9ad5744d0:14 dk.dst 99ff114e-b27f-4b93-b4ae-17e9ad5744d0 14 dk.dst c16f39db-4bea-492f-ab1d-972eb6f6c452 2 Category 4363 urn:ddi:dk.dst:35e7ddc6-fc34-46fe-8793-d0f171c98a9c:14 dk.dst 35e7ddc6-fc34-46fe-8793-d0f171c98a9c 14 dk.dst 6083ec34-b175-4257-87c7-28902fc17772 2 Category 4364 urn:ddi:dk.dst:936fbab8-1ceb-45ed-a763-c7ee375d19e1:14 dk.dst 936fbab8-1ceb-45ed-a763-c7ee375d19e1 14 dk.dst cb330ff0-cfe8-4df3-917b-a2a8f4039256 2 Category 30559020 urn:ddi:dk.dst:dba3882e-29c0-41e4-808c-ca689aa7f03d:14 dk.dst dba3882e-29c0-41e4-808c-ca689aa7f03d 14 dk.dst c4185ef8-c67b-4dd4-bd2a-0eed7d90f6b2 2 Category 4045 urn:ddi:dk.dst:9fa6d300-1bca-4aac-8ccc-2f9c3ce7a743:14 dk.dst 9fa6d300-1bca-4aac-8ccc-2f9c3ce7a743 14 dk.dst 2fef9514-6aff-4883-9173-ef373cd69a88 2 Category 4306 urn:ddi:dk.dst:611a5643-357e-4ed6-9088-1dd4e54f58cc:14 dk.dst 611a5643-357e-4ed6-9088-1dd4e54f58cc 14 dk.dst b80d4f1b-0b71-4417-a810-f420d55c76ae 2 Category 4307 urn:ddi:dk.dst:7ad60836-978a-444b-9833-cb8426e11522:14 dk.dst 7ad60836-978a-444b-9833-cb8426e11522 14 dk.dst fb83c37c-d56f-45c5-84b2-a24e8ee11ae5 2 Category 4308 urn:ddi:dk.dst:2dd6e320-5d7c-4e51-96ff-b39984e2bf50:14 dk.dst 2dd6e320-5d7c-4e51-96ff-b39984e2bf50 14 dk.dst 21230b3a-8a7c-45fa-99a3-3ea745af4c92 2 Category 4400 urn:ddi:dk.dst:24d146cf-1375-4907-a61f-d731a0c3187a:14 dk.dst 24d146cf-1375-4907-a61f-d731a0c3187a 14 dk.dst 85d2c486-6cc8-413c-9057-a6d3ad238b8e 2 Category 30559025 urn:ddi:dk.dst:5535bf10-b9e9-4471-8c84-3bbfcf1e2e57:14 dk.dst 5535bf10-b9e9-4471-8c84-3bbfcf1e2e57 14 dk.dst c866443b-0898-4a3a-adc9-4013c8911e9c 2 Category 9916 urn:ddi:dk.dst:1bda07b5-0c96-4f21-b19f-c3b0a37b9009:14 dk.dst 1bda07b5-0c96-4f21-b19f-c3b0a37b9009 14 dk.dst e8fcebfa-c508-4825-8c50-ea288164dba2 2 Category 3060 urn:ddi:dk.dst:ab7a3be7-f0e5-4391-a563-bcad517664c2:14 dk.dst ab7a3be7-f0e5-4391-a563-bcad517664c2 14 dk.dst 406f91a4-e2e5-4c37-9118-7e65d35bec40 2 Category 306010 urn:ddi:dk.dst:2530b5ce-f751-469a-ac33-5a91c83428bf:14 dk.dst 2530b5ce-f751-469a-ac33-5a91c83428bf 14 dk.dst 1d7ef49e-78fd-4b5b-94bc-d6cfd2ca6a16 2 Category 30601010 urn:ddi:dk.dst:20420460-8acc-4444-9264-e3a2d2873283:14 dk.dst 20420460-8acc-4444-9264-e3a2d2873283 14 dk.dst 9c8e4037-645b-4d08-bb39-058fe4c7fb6a 2 Category 4502 urn:ddi:dk.dst:d185c3a5-0bca-4fef-85c1-a995ff3d63f6:14 dk.dst d185c3a5-0bca-4fef-85c1-a995ff3d63f6 14 dk.dst c049f463-09b7-43b3-af64-0a7d55a22c5d 2 Category 4503 urn:ddi:dk.dst:edab9bcc-0208-4042-9adb-824f501c613b:14 dk.dst edab9bcc-0208-4042-9adb-824f501c613b 14 dk.dst 061f6bdf-9ef7-4c99-a5d1-999e015a77ea 2 Category 4504 urn:ddi:dk.dst:bc11dc14-ac0e-483d-8440-ae53782f342d:14 dk.dst bc11dc14-ac0e-483d-8440-ae53782f342d 14 dk.dst 51945285-2d82-475c-9c50-3e17e1fbe409 2 Category 30601015 urn:ddi:dk.dst:acda6ae0-aa0b-431a-b946-9c8054994d4a:14 dk.dst acda6ae0-aa0b-431a-b946-9c8054994d4a 14 dk.dst 137b6dda-fdb7-485b-bbb5-1c81d48f27d0 2 Category 4507 urn:ddi:dk.dst:dc45861c-ac5e-44c3-8c39-259f71b1d93f:14 dk.dst dc45861c-ac5e-44c3-8c39-259f71b1d93f 14 dk.dst 0e1bfbc6-7cba-48ed-8a45-06ee67378951 2 Category 4508 urn:ddi:dk.dst:fae73c7b-d9e0-4ed1-a3e8-1780cfc71f10:14 dk.dst fae73c7b-d9e0-4ed1-a3e8-1780cfc71f10 14 dk.dst 3274edb0-6c9c-4345-8993-b0758c17aa46 2 Category 4509 urn:ddi:dk.dst:8d722385-d936-4ddd-83a6-9cd3112a29ba:14 dk.dst 8d722385-d936-4ddd-83a6-9cd3112a29ba 14 dk.dst d6030f5c-70dc-4951-a3cd-b509e6d942d3 2 Category 4520 urn:ddi:dk.dst:ca0ac417-bf97-4276-ba99-eb4078b96c35:14 dk.dst ca0ac417-bf97-4276-ba99-eb4078b96c35 14 dk.dst 99549444-1fc9-4960-9c99-cc0ba7aa55f5 2 Category 30601020 urn:ddi:dk.dst:6ebf0e2f-4c97-4c9f-9066-34bb4f5994ed:14 dk.dst 6ebf0e2f-4c97-4c9f-9066-34bb4f5994ed 14 dk.dst 80dd9667-ba74-45a4-be24-9a3b33cfce77 2 Category 4481 urn:ddi:dk.dst:82193d68-b443-4c94-bdb2-e985b85d6a21:14 dk.dst 82193d68-b443-4c94-bdb2-e985b85d6a21 14 dk.dst da095e64-7f7f-457f-8094-f4bc0f3cbf5b 2 Category 4492 urn:ddi:dk.dst:d7f9aead-ed83-4009-8bd6-f878cc0f6e2a:14 dk.dst d7f9aead-ed83-4009-8bd6-f878cc0f6e2a 14 dk.dst b22e5e97-9bcb-411a-bf1f-5e5bae7565e7 2 Category 4506 urn:ddi:dk.dst:d477f829-8c36-447b-b570-aaf971261cc0:14 dk.dst d477f829-8c36-447b-b570-aaf971261cc0 14 dk.dst 69e54d94-1104-4f5a-8078-a79f2cbbac47 2 Category 30601025 urn:ddi:dk.dst:768ff48d-1640-4a17-b1dd-cf1f8bfe6774:14 dk.dst 768ff48d-1640-4a17-b1dd-cf1f8bfe6774 14 dk.dst da7723de-e3f3-46fc-90b9-c8feb4203e1b 2 Category 4501 urn:ddi:dk.dst:52f88a53-bf94-44ae-88e8-a23897efe71a:14 dk.dst 52f88a53-bf94-44ae-88e8-a23897efe71a 14 dk.dst 14d42ffb-c2de-4ac0-9293-c8f611144d6d 2 Category 4516 urn:ddi:dk.dst:a89445e2-7a46-49d8-a1d8-8b9eb10f03e9:14 dk.dst a89445e2-7a46-49d8-a1d8-8b9eb10f03e9 14 dk.dst 2f70f6dd-165a-48b1-aa4f-08b645c21f3e 2 Category 4854 urn:ddi:dk.dst:786fa3ee-7610-43b7-919a-0d480591a7ae:14 dk.dst 786fa3ee-7610-43b7-919a-0d480591a7ae 14 dk.dst 08252cb3-78eb-4b2a-a59d-548f093c1a25 2 Category 4859 urn:ddi:dk.dst:e489bc0f-7bc5-435a-aaa5-6594e6555ca8:14 dk.dst e489bc0f-7bc5-435a-aaa5-6594e6555ca8 14 dk.dst 1fae43f7-b208-4435-9815-ad308dd28a67 2 Category 4860 urn:ddi:dk.dst:a49826b7-11f2-4023-82dd-22c8ece290c9:14 dk.dst a49826b7-11f2-4023-82dd-22c8ece290c9 14 dk.dst 6a88dcf7-aa8c-4031-9534-22ddf0b9984f 2 Category 4861 urn:ddi:dk.dst:717889de-3de7-4e37-a1ee-21850c899ddd:14 dk.dst 717889de-3de7-4e37-a1ee-21850c899ddd 14 dk.dst d245772b-d752-4a5b-9687-41be96f7469e 2 Category 4871 urn:ddi:dk.dst:412dbd55-3731-45d8-913a-88e87e97f397:14 dk.dst 412dbd55-3731-45d8-913a-88e87e97f397 14 dk.dst 83e3557d-34f3-4be4-9244-da0fcaa67663 2 Category 4874 urn:ddi:dk.dst:91d6f376-221b-4d44-845c-48cebaa8f87e:14 dk.dst 91d6f376-221b-4d44-845c-48cebaa8f87e 14 dk.dst 0b2290b6-e70f-4778-84b8-ba2737e59f0d 2 Category 4875 urn:ddi:dk.dst:6db80d39-6e97-420f-ad17-f2dbfa8e58aa:14 dk.dst 6db80d39-6e97-420f-ad17-f2dbfa8e58aa 14 dk.dst 1794b4de-cea6-4fc7-a5f0-8d4a5526c732 2 Category 4876 urn:ddi:dk.dst:dd913bdb-a6ca-41f6-937a-99475e8e43d8:14 dk.dst dd913bdb-a6ca-41f6-937a-99475e8e43d8 14 dk.dst 33bb2c88-708b-479a-979f-3747d2cd5239 2 Category 3065 urn:ddi:dk.dst:07f88dfe-de04-4a91-b3d7-54d2324e755b:14 dk.dst 07f88dfe-de04-4a91-b3d7-54d2324e755b 14 dk.dst 6939f76b-96d8-428b-9f1d-1e641044854c 2 Category 306510 urn:ddi:dk.dst:c3f36a93-50df-488d-bb72-65001720df3a:14 dk.dst c3f36a93-50df-488d-bb72-65001720df3a 14 dk.dst f2a736a7-8f80-49ff-8ee6-ad14da001e3b 2 Category 30651010 urn:ddi:dk.dst:f3cb8ac8-ba68-4a7c-ad38-297144a3d307:14 dk.dst f3cb8ac8-ba68-4a7c-ad38-297144a3d307 14 dk.dst 6a9e6a42-b4d1-48e9-803a-4784c67e3cba 2 Category 0385 urn:ddi:dk.dst:4dcbe4ad-4e54-446b-89e1-aef74936ffef:14 dk.dst 4dcbe4ad-4e54-446b-89e1-aef74936ffef 14 dk.dst 496b1652-baa3-4936-9dec-218e5df118f8 2 Category 4726 urn:ddi:dk.dst:1112c977-5f9b-4bc4-9762-73d2efada614:14 dk.dst 1112c977-5f9b-4bc4-9762-73d2efada614 14 dk.dst b0092322-8767-430e-8d65-625fd6827a8a 2 Category 4754 urn:ddi:dk.dst:28420053-1600-494b-9484-7fa77e00be40:14 dk.dst 28420053-1600-494b-9484-7fa77e00be40 14 dk.dst 88fbe064-ed08-497e-a5f4-10dbc576bab6 2 Category 306515 urn:ddi:dk.dst:5e6589da-0d22-4ee6-ab38-d0a2165ecfcc:14 dk.dst 5e6589da-0d22-4ee6-ab38-d0a2165ecfcc 14 dk.dst e1f88197-7a47-4c56-8af3-c3ebb921cdf9 2 Category 30651510 urn:ddi:dk.dst:ad99df7b-8563-4c60-9646-f48601c0a1e3:14 dk.dst ad99df7b-8563-4c60-9646-f48601c0a1e3 14 dk.dst 41c319ca-79fb-4f5b-9811-d1decef88a7a 2 Category 4569 urn:ddi:dk.dst:bd3e8e28-de17-4416-a07f-1f7ac8d2b3bd:14 dk.dst bd3e8e28-de17-4416-a07f-1f7ac8d2b3bd 14 dk.dst 31d8876e-435d-4b62-9a2f-f4b30454e590 2 Category 4666 urn:ddi:dk.dst:e077977a-454f-49e0-9df6-680ffca0bc73:14 dk.dst e077977a-454f-49e0-9df6-680ffca0bc73 14 dk.dst 419405f4-adbe-418b-9806-030bc90fedf5 2 Category 4729 urn:ddi:dk.dst:a003d1e0-369d-4c16-9e09-270b6d1140c8:14 dk.dst a003d1e0-369d-4c16-9e09-270b6d1140c8 14 dk.dst 68618e04-eda0-488b-9547-af422a5eea32 2 Category 30651515 urn:ddi:dk.dst:17f17577-e14b-4a08-ae93-1213735eecbe:14 dk.dst 17f17577-e14b-4a08-ae93-1213735eecbe 14 dk.dst a001a0ed-3c46-459e-9ed2-a3019044e440 2 Category 4527 urn:ddi:dk.dst:11e9801c-743b-40f7-8a67-c1d479b99678:14 dk.dst 11e9801c-743b-40f7-8a67-c1d479b99678 14 dk.dst 610eec36-dfc8-4bad-ac3a-7b562bf5c563 2 Category 4541 urn:ddi:dk.dst:762b30d6-27ca-489e-838b-9ee3c7eef317:14 dk.dst 762b30d6-27ca-489e-838b-9ee3c7eef317 14 dk.dst 41f1d3bf-e934-4ce7-9d5c-1fed51b957fe 2 Category 4644 urn:ddi:dk.dst:0d472b68-40a2-488d-9a86-069515fe8367:14 dk.dst 0d472b68-40a2-488d-9a86-069515fe8367 14 dk.dst 7018d781-c897-4ccb-8938-64fb61fff23f 2 Category 4645 urn:ddi:dk.dst:becc31fc-3f27-41b8-95d8-70d1bb3354aa:14 dk.dst becc31fc-3f27-41b8-95d8-70d1bb3354aa 14 dk.dst 7f7aeecf-2bd1-4db3-aa0c-a85a3888aaca 2 Category 4646 urn:ddi:dk.dst:d2df5386-43ac-478e-9463-1c0d1ee2a03e:14 dk.dst d2df5386-43ac-478e-9463-1c0d1ee2a03e 14 dk.dst 0a8109d8-c44f-4cff-8f93-5ab90556c00d 2 Category 4656 urn:ddi:dk.dst:2b3f83b1-9292-4c7b-9bf1-74023f1a16b2:14 dk.dst 2b3f83b1-9292-4c7b-9bf1-74023f1a16b2 14 dk.dst 132d1f62-9a06-4476-b619-af1c40ccd63a 2 Category 4677 urn:ddi:dk.dst:acc6c647-9872-4aa1-81e6-3dce3ed3f8e1:14 dk.dst acc6c647-9872-4aa1-81e6-3dce3ed3f8e1 14 dk.dst 6c975703-209e-4a43-9b37-62badf994efc 2 Category 4678 urn:ddi:dk.dst:5ff729c1-1dc0-4101-8eda-208e731f3712:14 dk.dst 5ff729c1-1dc0-4101-8eda-208e731f3712 14 dk.dst 41317750-0bbd-4e26-bb8d-aa728c0d4b3c 2 Category 4679 urn:ddi:dk.dst:f58f722e-e122-40a9-aa64-26284b9a1520:14 dk.dst f58f722e-e122-40a9-aa64-26284b9a1520 14 dk.dst d3e577a6-31ec-49f0-82dd-cf072c8b0d36 2 Category 306520 urn:ddi:dk.dst:15b94694-3260-492e-9134-ee075eac2cd2:14 dk.dst 15b94694-3260-492e-9134-ee075eac2cd2 14 dk.dst 78572a80-db36-45be-9709-71ac4a0b616e 2 Category 30652010 urn:ddi:dk.dst:1e7999c5-7472-4d57-aa0c-198cc6cec469:14 dk.dst 1e7999c5-7472-4d57-aa0c-198cc6cec469 14 dk.dst 049a37f0-12d8-4d27-b315-fc2faf766d36 2 Category 4600 urn:ddi:dk.dst:192a537d-22fe-4c3a-8725-1bb3ed8e0bee:14 dk.dst 192a537d-22fe-4c3a-8725-1bb3ed8e0bee 14 dk.dst c863ebef-b4ab-49c2-bf30-561a70b07a2d 2 Category 4601 urn:ddi:dk.dst:2095ea95-fb33-46f8-87da-34f71c645e3d:14 dk.dst 2095ea95-fb33-46f8-87da-34f71c645e3d 14 dk.dst c3284098-c438-4849-948a-c517a3354888 2 Category 4602 urn:ddi:dk.dst:f74bb633-a026-487b-a73c-f166238f796a:14 dk.dst f74bb633-a026-487b-a73c-f166238f796a 14 dk.dst 0198715f-20b5-4a3f-b26b-6a521d26f74f 2 Category 4606 urn:ddi:dk.dst:3439ff5d-1806-4c85-93d9-d29bd84e5404:14 dk.dst 3439ff5d-1806-4c85-93d9-d29bd84e5404 14 dk.dst 5c6e68b7-5462-431d-a1c7-a08662dfe07b 2 Category 4607 urn:ddi:dk.dst:12598c3f-a851-457a-8e54-d06921925b80:14 dk.dst 12598c3f-a851-457a-8e54-d06921925b80 14 dk.dst 400dc3e8-e9b9-42b9-a6b6-a07130f00d4a 2 Category 4608 urn:ddi:dk.dst:c8b2eeb1-2e89-40be-bd94-5978d9bce816:14 dk.dst c8b2eeb1-2e89-40be-bd94-5978d9bce816 14 dk.dst 0dc4e744-18a5-4f20-a70f-3f6a2ed2da23 2 Category 4609 urn:ddi:dk.dst:6c8e486e-7b37-41e2-8c58-03e536cbae98:14 dk.dst 6c8e486e-7b37-41e2-8c58-03e536cbae98 14 dk.dst b6a9e90c-3113-48fc-857f-e2a30a21a13f 2 Category 4610 urn:ddi:dk.dst:01455c50-f57d-45ef-9710-85b9bc8fdc4d:14 dk.dst 01455c50-f57d-45ef-9710-85b9bc8fdc4d 14 dk.dst 1b142f9c-e2b0-41b7-b645-1b81296f1f55 2 Category 4611 urn:ddi:dk.dst:a1f92389-2fd2-4fe8-949b-2bfdb7fe4d1d:14 dk.dst a1f92389-2fd2-4fe8-949b-2bfdb7fe4d1d 14 dk.dst 4c008638-c3cc-4ee2-907f-60a09f508fe7 2 Category 4612 urn:ddi:dk.dst:691326c8-f39b-4177-8574-136a0c5c7da0:14 dk.dst 691326c8-f39b-4177-8574-136a0c5c7da0 14 dk.dst ea0b7c06-c94f-4de9-afd2-d58b677c774c 2 Category 4684 urn:ddi:dk.dst:5e439e6b-05ea-4de6-8edc-64b4217b0779:14 dk.dst 5e439e6b-05ea-4de6-8edc-64b4217b0779 14 dk.dst 809a2b44-368f-4f91-9862-15b054955690 2 Category 4686 urn:ddi:dk.dst:d3f7a03d-8f4e-4ed1-8bcc-1d3020effbfb:14 dk.dst d3f7a03d-8f4e-4ed1-8bcc-1d3020effbfb 14 dk.dst 6f83854f-02c6-4a76-9b4f-c5ca965469cd 2 Category 4687 urn:ddi:dk.dst:7657134e-bd19-4962-8b29-289a1d27d25c:14 dk.dst 7657134e-bd19-4962-8b29-289a1d27d25c 14 dk.dst 34a9e87e-aceb-4099-9f9f-758ed348e548 2 Category 4696 urn:ddi:dk.dst:d0a5e3f4-a160-4d4c-b8ce-6dde9593574c:14 dk.dst d0a5e3f4-a160-4d4c-b8ce-6dde9593574c 14 dk.dst 4d409ff8-919f-4ada-9979-4bbafa17880d 2 Category 306525 urn:ddi:dk.dst:cda1599e-0ba0-4700-9c37-61fcdb279d4b:14 dk.dst cda1599e-0ba0-4700-9c37-61fcdb279d4b 14 dk.dst 3b843f2f-bbb7-477f-827e-613fd8997d95 2 Category 30652510 urn:ddi:dk.dst:c3f70b02-8006-4e87-96ba-3b4248ec3f6b:14 dk.dst c3f70b02-8006-4e87-96ba-3b4248ec3f6b 14 dk.dst 812018f5-c1a5-4d4b-a5f2-ecc4003433ae 2 Category 3245 urn:ddi:dk.dst:0b168a27-23de-4a58-bb1a-a36bf6cd7a63:14 dk.dst 0b168a27-23de-4a58-bb1a-a36bf6cd7a63 14 dk.dst 34a984bc-fa8e-447f-84ef-8dece8fb5b25 2 Category 3246 urn:ddi:dk.dst:1ae0b8f6-1ddc-495a-90cd-6844ada6f7f1:14 dk.dst 1ae0b8f6-1ddc-495a-90cd-6844ada6f7f1 14 dk.dst 7ed15fed-5827-4062-94d5-e2e3ec96a756 2 Category 4604 urn:ddi:dk.dst:c1222bdb-8c4c-42b3-a7f0-e4474303e8a5:14 dk.dst c1222bdb-8c4c-42b3-a7f0-e4474303e8a5 14 dk.dst b87a635f-e2ee-4134-b50e-7cd15fa4d1a4 2 Category 4605 urn:ddi:dk.dst:c439a9d4-2cb3-4c38-832a-c8e727f1b2ad:14 dk.dst c439a9d4-2cb3-4c38-832a-c8e727f1b2ad 14 dk.dst 46574b13-d617-4147-8131-1399160050b8 2 Category 4669 urn:ddi:dk.dst:3e7fecf1-6b2a-4e11-b9db-e92f43ada32f:14 dk.dst 3e7fecf1-6b2a-4e11-b9db-e92f43ada32f 14 dk.dst 2261284c-64a6-416d-a633-1eb7861d146e 2 Category 306530 urn:ddi:dk.dst:9a55a727-b038-44da-91c3-6ade0d829eb9:14 dk.dst 9a55a727-b038-44da-91c3-6ade0d829eb9 14 dk.dst f3858318-3ac0-475c-be91-f49dd6d2e5a9 2 Category 30653010 urn:ddi:dk.dst:908ab93e-471a-4fa7-a01f-d68afa8653b5:14 dk.dst 908ab93e-471a-4fa7-a01f-d68afa8653b5 14 dk.dst 3cb0f68e-4852-4218-884b-46bb192c7a79 2 Category 4574 urn:ddi:dk.dst:5b93728d-e709-4dd3-a8b0-63f3d19143a0:14 dk.dst 5b93728d-e709-4dd3-a8b0-63f3d19143a0 14 dk.dst c5082eff-189e-40e6-a057-7c0a145ea9d3 2 Category 4663 urn:ddi:dk.dst:7c55e230-19bc-47e6-bfb7-b7ee23bb6e1c:14 dk.dst 7c55e230-19bc-47e6-bfb7-b7ee23bb6e1c 14 dk.dst 57cec3a3-53c1-4310-9b54-89f58a6cfa63 2 Category 4683 urn:ddi:dk.dst:ba9560e3-1484-4572-bd72-c4159dfaf0b1:14 dk.dst ba9560e3-1484-4572-bd72-c4159dfaf0b1 14 dk.dst f832fe48-ad60-4cc6-9f4b-9b11fbbd2dd8 2 Category 4724 urn:ddi:dk.dst:a1c5d6a8-5d9d-429d-aa79-83c909620d39:14 dk.dst a1c5d6a8-5d9d-429d-aa79-83c909620d39 14 dk.dst c8a608b9-3c81-4947-8194-e07066ecd482 2 Category 4759 urn:ddi:dk.dst:8d6a74f6-b9b7-48be-af18-6e12f8d8bcac:14 dk.dst 8d6a74f6-b9b7-48be-af18-6e12f8d8bcac 14 dk.dst d8104d27-10e1-49fa-aff7-719c323b512f 2 Category 306535 urn:ddi:dk.dst:18de9a38-52b5-4739-86e6-3fb281beec12:14 dk.dst 18de9a38-52b5-4739-86e6-3fb281beec12 14 dk.dst 5fc6e7aa-c85d-421a-8c55-478c87633b0f 2 Category 30653510 urn:ddi:dk.dst:ef354fdd-cda2-454e-ab16-bd0357af1e85:14 dk.dst ef354fdd-cda2-454e-ab16-bd0357af1e85 14 dk.dst 08152115-e600-402f-ad3e-d538785d880c 2 Category 3262 urn:ddi:dk.dst:070ae955-5783-4d3c-b9d1-bdb00fd7b044:14 dk.dst 070ae955-5783-4d3c-b9d1-bdb00fd7b044 14 dk.dst 0e2ea0e1-993d-42e0-b54d-52c600143577 2 Category 3263 urn:ddi:dk.dst:3f752845-b468-4af0-89ab-278a40c5fb43:14 dk.dst 3f752845-b468-4af0-89ab-278a40c5fb43 14 dk.dst 6977ed91-8036-4095-8d41-9edd538e1e27 2 Category 3264 urn:ddi:dk.dst:4881fdc1-a906-498f-9780-6a97e94cdb07:14 dk.dst 4881fdc1-a906-498f-9780-6a97e94cdb07 14 dk.dst 832c2320-71e0-4b98-ab45-15eb47a76a5a 2 Category 3265 urn:ddi:dk.dst:37db71cd-5ca0-4da2-bb19-4a11dff366b8:14 dk.dst 37db71cd-5ca0-4da2-bb19-4a11dff366b8 14 dk.dst e669e657-ecec-4e22-bab0-013bee18347e 2 Category 3266 urn:ddi:dk.dst:e937d2dd-3321-42e9-b0da-b45181ed97a2:14 dk.dst e937d2dd-3321-42e9-b0da-b45181ed97a2 14 dk.dst e270c9b8-9c11-4c77-8269-8350f305e9f2 2 Category 3292 urn:ddi:dk.dst:65c05407-bf06-4621-9433-343196c3db53:14 dk.dst 65c05407-bf06-4621-9433-343196c3db53 14 dk.dst 4c22ee2c-a4c9-4f8b-ba3b-5ab4a6b72a24 2 Category 3293 urn:ddi:dk.dst:78d22811-ff18-45ce-aae0-4e8280fcace4:14 dk.dst 78d22811-ff18-45ce-aae0-4e8280fcace4 14 dk.dst 19110297-b9e6-413a-98a1-ea35c7e4fab3 2 Category 3294 urn:ddi:dk.dst:05460aa8-55e6-4776-89c7-9903e7b5d409:14 dk.dst 05460aa8-55e6-4776-89c7-9903e7b5d409 14 dk.dst a7cec0b2-6f56-47f5-addf-ede484e2e94a 2 Category 3295 urn:ddi:dk.dst:6336e8e0-f718-43a4-909e-e904a69bebec:14 dk.dst 6336e8e0-f718-43a4-909e-e904a69bebec 14 dk.dst d6b421a2-889c-4b8b-8b8f-2d8b9fefeb97 2 Category 3296 urn:ddi:dk.dst:a1f11557-81f2-4e8d-97c0-928531cf2364:14 dk.dst a1f11557-81f2-4e8d-97c0-928531cf2364 14 dk.dst af41dce3-8969-4a74-8492-e9108ef3d06d 2 Category 4665 urn:ddi:dk.dst:d005762b-8369-4aca-8a23-b088973c684c:14 dk.dst d005762b-8369-4aca-8a23-b088973c684c 14 dk.dst 77848fe8-de52-4b53-b229-a6c775150dfe 2 Category 4672 urn:ddi:dk.dst:d40e5d33-ad7b-4c0e-9ce5-a7eae12f2314:14 dk.dst d40e5d33-ad7b-4c0e-9ce5-a7eae12f2314 14 dk.dst b985a88c-89d7-4cae-844f-ace3e105bd77 2 Category 4674 urn:ddi:dk.dst:4ebe3c49-4336-4d66-bfeb-a6bc3075325c:14 dk.dst 4ebe3c49-4336-4d66-bfeb-a6bc3075325c 14 dk.dst 58e79e1a-c26b-4037-8136-b5ea3a5598cd 2 Category 4676 urn:ddi:dk.dst:6922debc-9931-4af1-9db3-969838c62a97:14 dk.dst 6922debc-9931-4af1-9db3-969838c62a97 14 dk.dst 2fe6e7d0-5961-4b36-bbf1-0a66a097065c 2 Category 4693 urn:ddi:dk.dst:352bf464-99ed-4a19-801e-f707b11c1ae0:14 dk.dst 352bf464-99ed-4a19-801e-f707b11c1ae0 14 dk.dst 1de325c5-d2fe-41b8-b8f5-9b719c21059f 2 Category 4694 urn:ddi:dk.dst:a7f29822-9d19-4168-bd62-8fad57aad6b8:14 dk.dst a7f29822-9d19-4168-bd62-8fad57aad6b8 14 dk.dst e0eed891-9a88-4a74-9185-9e59fb8e14ee 2 Category 4723 urn:ddi:dk.dst:eb087011-686c-46ca-a3a8-9e0ce32c0081:14 dk.dst eb087011-686c-46ca-a3a8-9e0ce32c0081 14 dk.dst 529c4af4-89f6-4664-9fec-7abb58ceba10 2 Category 30653515 urn:ddi:dk.dst:1ba5edcb-f45a-49ab-ac3b-f0527a42b662:14 dk.dst 1ba5edcb-f45a-49ab-ac3b-f0527a42b662 14 dk.dst e52c51b0-5a1a-4bbb-8b73-ed44a38ffdc2 2 Category 3267 urn:ddi:dk.dst:2ae609c3-b45a-4a18-b1f0-3200c4495377:14 dk.dst 2ae609c3-b45a-4a18-b1f0-3200c4495377 14 dk.dst 058d888a-abd7-42db-9137-e764c63fd9f8 2 Category 3268 urn:ddi:dk.dst:09318696-e3db-4d88-9a5e-f6b4d349e004:14 dk.dst 09318696-e3db-4d88-9a5e-f6b4d349e004 14 dk.dst 890ec9ff-ac1c-4d7a-a9a7-13e8cfa64cbd 2 Category 3269 urn:ddi:dk.dst:ff62cf24-af1e-4898-b149-b5c9b1c5ec5c:14 dk.dst ff62cf24-af1e-4898-b149-b5c9b1c5ec5c 14 dk.dst 419a6864-a42d-4ab3-96cb-5b648908e6ef 2 Category 3297 urn:ddi:dk.dst:2ccdb342-9376-4d87-b83c-3aa508285655:14 dk.dst 2ccdb342-9376-4d87-b83c-3aa508285655 14 dk.dst d6b42878-45db-4134-8565-822f124a6d4b 2 Category 3298 urn:ddi:dk.dst:3654c800-4f94-435d-bd30-b352ed9dc93f:14 dk.dst 3654c800-4f94-435d-bd30-b352ed9dc93f 14 dk.dst 132320bc-82d2-4a52-8f61-e257f40223a5 2 Category 3299 urn:ddi:dk.dst:1a17c14e-024d-4a69-9dc7-75b09ff9ff73:14 dk.dst 1a17c14e-024d-4a69-9dc7-75b09ff9ff73 14 dk.dst a19eaa5b-35c8-413d-a08e-eaf36418a285 2 Category 4647 urn:ddi:dk.dst:b8e0e705-46ef-4eb9-8cd3-ef0c2cf32287:14 dk.dst b8e0e705-46ef-4eb9-8cd3-ef0c2cf32287 14 dk.dst 26e6cee4-3e12-4938-b6d5-880f161b95c8 2 Category 4648 urn:ddi:dk.dst:16924554-1373-44a3-8404-87caf2d60a47:14 dk.dst 16924554-1373-44a3-8404-87caf2d60a47 14 dk.dst 1db0142e-dba7-458b-86ee-e47d42e58cf3 2 Category 4649 urn:ddi:dk.dst:6d730aa2-fc94-41bf-a610-29958ab21d27:14 dk.dst 6d730aa2-fc94-41bf-a610-29958ab21d27 14 dk.dst 6b8a38da-90b9-419f-9bcb-5093998d2dd9 2 Category 4650 urn:ddi:dk.dst:a3957f5e-50a8-4f4d-9981-e041d2b5c968:14 dk.dst a3957f5e-50a8-4f4d-9981-e041d2b5c968 14 dk.dst ec9be496-1742-478b-b040-0edffb085cad 2 Category 4651 urn:ddi:dk.dst:539ba91a-5f0b-4627-9c2b-a19c540b0bcc:14 dk.dst 539ba91a-5f0b-4627-9c2b-a19c540b0bcc 14 dk.dst 3ec4ab16-41ef-4f40-944b-547db0746ef3 2 Category 4652 urn:ddi:dk.dst:25305563-f3fa-42f3-bf9a-316c2601e5f3:14 dk.dst 25305563-f3fa-42f3-bf9a-316c2601e5f3 14 dk.dst f7cf2061-d880-4d78-b4f1-44bb6d45d199 2 Category 4653 urn:ddi:dk.dst:cb7cc298-c456-48c9-9012-d3cfa919ce09:14 dk.dst cb7cc298-c456-48c9-9012-d3cfa919ce09 14 dk.dst e881e181-eb7a-400e-99e7-a36fd1c0861d 2 Category 4654 urn:ddi:dk.dst:bdc8b839-b4fd-4775-ae50-fa4198c94db7:14 dk.dst bdc8b839-b4fd-4775-ae50-fa4198c94db7 14 dk.dst a8581f69-9e3e-43a0-979c-5f75ec284283 2 Category 4657 urn:ddi:dk.dst:cee24114-005a-4dc6-8219-0f89eff3198e:14 dk.dst cee24114-005a-4dc6-8219-0f89eff3198e 14 dk.dst 8664f1a5-a508-4771-b089-c5fffff0f649 2 Category 4658 urn:ddi:dk.dst:733f7216-8cb9-4f6d-8e77-4efd77652ef0:14 dk.dst 733f7216-8cb9-4f6d-8e77-4efd77652ef0 14 dk.dst 665dadc0-fda2-4681-96d1-58eabc8dbe69 2 Category 4659 urn:ddi:dk.dst:58e20a02-a5c5-432f-b39e-5b6793b65af8:14 dk.dst 58e20a02-a5c5-432f-b39e-5b6793b65af8 14 dk.dst 28bdd076-3f29-400e-90b5-23a60fe08bdb 2 Category 4660 urn:ddi:dk.dst:88b62c05-dd7a-42e8-88f1-79d3ee3030d1:14 dk.dst 88b62c05-dd7a-42e8-88f1-79d3ee3030d1 14 dk.dst d9c37bba-319b-40b5-9d26-6e3264b07cdf 2 Category 4661 urn:ddi:dk.dst:9ac5a8b9-c83b-4bba-b82b-f0aa8542784b:14 dk.dst 9ac5a8b9-c83b-4bba-b82b-f0aa8542784b 14 dk.dst 510106a6-4d25-4d94-be19-b57ddeac04c7 2 Category 4662 urn:ddi:dk.dst:42d13bdf-0c3f-492e-bdd9-61cd6c416b86:14 dk.dst 42d13bdf-0c3f-492e-bdd9-61cd6c416b86 14 dk.dst 5aa5b659-6da2-4d07-967b-e415414c58fc 2 Category 4664 urn:ddi:dk.dst:1c67c7d8-9876-471d-8b32-fb5e861c9284:14 dk.dst 1c67c7d8-9876-471d-8b32-fb5e861c9284 14 dk.dst 7f996bac-fa25-4042-861b-3057978b26f5 2 Category 4668 urn:ddi:dk.dst:f69cbf88-a32f-4890-bb24-6cdb87b2a895:14 dk.dst f69cbf88-a32f-4890-bb24-6cdb87b2a895 14 dk.dst 150813e8-8496-4041-93ea-959c86a15676 2 Category 4671 urn:ddi:dk.dst:15709767-d325-4f64-816e-38c58198b094:14 dk.dst 15709767-d325-4f64-816e-38c58198b094 14 dk.dst 1f351176-0dc5-4fc0-88d9-330ec0f78ec5 2 Category 4675 urn:ddi:dk.dst:45050e72-ee82-4cfe-be7b-68f8023ef161:14 dk.dst 45050e72-ee82-4cfe-be7b-68f8023ef161 14 dk.dst 8614d8f6-b7a6-49e1-9080-0a3726919afd 2 Category 4685 urn:ddi:dk.dst:338b31dc-24fb-4094-b1b7-f98d5acc14cd:14 dk.dst 338b31dc-24fb-4094-b1b7-f98d5acc14cd 14 dk.dst fe2127ab-cc24-4fc9-aa14-13a924dd3d7d 2 Category 4722 urn:ddi:dk.dst:048e3cc2-9e78-4453-bbef-7f7eeff72390:14 dk.dst 048e3cc2-9e78-4453-bbef-7f7eeff72390 14 dk.dst cbb24ce3-ca75-4a22-9a80-18cae4286359 2 Category 30653520 urn:ddi:dk.dst:aea1aa03-9d8c-49e9-a63f-fcf335fda558:14 dk.dst aea1aa03-9d8c-49e9-a63f-fcf335fda558 14 dk.dst 541f270e-aaa1-4249-b44c-3637419d5469 2 Category 4667 urn:ddi:dk.dst:bf22bfdf-20c1-4b90-91f1-0d37ded99809:14 dk.dst bf22bfdf-20c1-4b90-91f1-0d37ded99809 14 dk.dst 7b8b5559-f221-4f97-b037-6b2b967a5e2b 2 Category 4681 urn:ddi:dk.dst:449440cb-aef9-4d03-9049-545e58cec76c:14 dk.dst 449440cb-aef9-4d03-9049-545e58cec76c 14 dk.dst 0adfc295-a540-41b9-8948-8024b2a0efbf 2 Category 4682 urn:ddi:dk.dst:2e047861-96b5-4988-9dac-c8a08a6b6534:14 dk.dst 2e047861-96b5-4988-9dac-c8a08a6b6534 14 dk.dst aa84bf25-676e-43ea-a9b0-82abbdec7ad7 2 Category 4727 urn:ddi:dk.dst:53490a9a-ab93-4571-801e-6c0d41431e46:14 dk.dst 53490a9a-ab93-4571-801e-6c0d41431e46 14 dk.dst 64d6b67e-81e5-43fd-b1d2-871dd2acb79c 2 Category 306540 urn:ddi:dk.dst:051af6ae-bf78-43dc-9118-a19c50c81f99:14 dk.dst 051af6ae-bf78-43dc-9118-a19c50c81f99 14 dk.dst 3464a46b-2979-4c91-8bf3-ff07c8d101df 2 Category 30654010 urn:ddi:dk.dst:d892516c-12bc-4745-b733-6f5d684541ca:14 dk.dst d892516c-12bc-4745-b733-6f5d684541ca 14 dk.dst f0d44c8e-a1e6-4eae-bb22-3eeb9658d154 2 Category 0820 urn:ddi:dk.dst:7d40eb84-205e-445e-a98a-cd71cf2c449f:14 dk.dst 7d40eb84-205e-445e-a98a-cd71cf2c449f 14 dk.dst 94fa8b68-4c68-412a-ae56-287b11b2f1a4 2 Category 4655 urn:ddi:dk.dst:5dc00924-5532-4f81-a5f2-f063a4c06331:14 dk.dst 5dc00924-5532-4f81-a5f2-f063a4c06331 14 dk.dst 03af2769-a72f-4d19-ab76-05e4526e17a1 2 Category 5215 urn:ddi:dk.dst:9d66af8f-f358-434f-8b83-35cf0aaa750b:14 dk.dst 9d66af8f-f358-434f-8b83-35cf0aaa750b 14 dk.dst 760e2a36-d986-460f-aa52-ecc88871e2b6 2 Category 9342 urn:ddi:dk.dst:569a6a24-85bc-417f-b478-d833601ad43f:14 dk.dst 569a6a24-85bc-417f-b478-d833601ad43f 14 dk.dst 19dffc91-afc6-472e-a638-5793685d1173 2 Category 9382 urn:ddi:dk.dst:8211e783-b97e-4e62-9374-19161e1de02f:14 dk.dst 8211e783-b97e-4e62-9374-19161e1de02f 14 dk.dst 3df532f7-cd19-42d2-acd7-bc6d847265c0 2 Category 9384 urn:ddi:dk.dst:9dbf074d-db89-4b9c-9d3f-6efafabc14c7:14 dk.dst 9dbf074d-db89-4b9c-9d3f-6efafabc14c7 14 dk.dst 78bb2f1d-e26a-4c2f-a78f-5434cbd6f111 2 Category 3090 urn:ddi:dk.dst:de57e424-a8a9-4a4a-8033-cd6540b63008:14 dk.dst de57e424-a8a9-4a4a-8033-cd6540b63008 14 dk.dst 0ebbc6c5-2531-433a-9fd7-14ff3ef67263 2 Category 309010 urn:ddi:dk.dst:f64567e4-3231-40a0-a2fe-609866a22362:14 dk.dst f64567e4-3231-40a0-a2fe-609866a22362 14 dk.dst 9a99dedf-7d7d-41cf-a1a8-fadfd95e7142 2 Category 30901010 urn:ddi:dk.dst:a17d9457-e971-4f13-8736-1ad5c0469dba:14 dk.dst a17d9457-e971-4f13-8736-1ad5c0469dba 14 dk.dst 5f6c3c94-8582-4c7a-b654-b80d630d1430 2 Category 2015 urn:ddi:dk.dst:abd9fc26-5e83-4f66-af88-1fb450b1cbdf:14 dk.dst abd9fc26-5e83-4f66-af88-1fb450b1cbdf 14 dk.dst 6f0f3e30-11e7-4060-b284-c23564abab48 2 Category 2016 urn:ddi:dk.dst:766283fa-4b2d-4258-9430-0338b8aaf643:14 dk.dst 766283fa-4b2d-4258-9430-0338b8aaf643 14 dk.dst eedabe93-4a73-442e-b2c7-12dc824398a4 2 Category 2017 urn:ddi:dk.dst:023e565e-7293-40be-91a9-bbe648ec9063:14 dk.dst 023e565e-7293-40be-91a9-bbe648ec9063 14 dk.dst b13e342e-7409-467f-986b-ef1bf2ae398a 2 Category 2018 urn:ddi:dk.dst:049b9a01-de65-42b1-beb2-d893cb0b42cd:14 dk.dst 049b9a01-de65-42b1-beb2-d893cb0b42cd 14 dk.dst c95aa593-d4dd-43e1-89b4-845838b1ac3a 2 Category 2021 urn:ddi:dk.dst:bb328c5d-74e2-4a20-a0dd-5013d23915cf:14 dk.dst bb328c5d-74e2-4a20-a0dd-5013d23915cf 14 dk.dst 7e026476-c640-4cf2-b741-001d8dd02271 2 Category 2022 urn:ddi:dk.dst:5ff4b077-7871-4f52-ad72-46ed66fb2697:14 dk.dst 5ff4b077-7871-4f52-ad72-46ed66fb2697 14 dk.dst 288ae4b6-5fcc-44b7-b208-b3a9e9393c51 2 Category 2027 urn:ddi:dk.dst:db46bf9d-34a7-4ba3-a9f3-dc19ef99279e:14 dk.dst db46bf9d-34a7-4ba3-a9f3-dc19ef99279e 14 dk.dst 87a2ccc9-3d9e-43b2-815f-928e08f87776 2 Category 4638 urn:ddi:dk.dst:05166b99-1de5-431e-b27f-4b5a777e9130:14 dk.dst 05166b99-1de5-431e-b27f-4b5a777e9130 14 dk.dst d7517db2-6110-4e39-80e6-dfcc8bf397d2 2 Category 6023 urn:ddi:dk.dst:69f95e7d-edd0-413c-a80d-5c02a700408f:14 dk.dst 69f95e7d-edd0-413c-a80d-5c02a700408f 14 dk.dst a2c08d6c-26b7-43d0-8557-7fcbc8d4be3a 2 Category 9569 urn:ddi:dk.dst:6180ef70-c730-4702-9110-7172fcfd26c3:14 dk.dst 6180ef70-c730-4702-9110-7172fcfd26c3 14 dk.dst 228d2eae-bf22-45a9-b9af-cbbe9f625f66 2 Category 309015 urn:ddi:dk.dst:d077bde7-e247-400a-91de-88f558f0214a:14 dk.dst d077bde7-e247-400a-91de-88f558f0214a 14 dk.dst 59a7d493-7b95-44da-a40a-15baf4c7b4d6 2 Category 30901510 urn:ddi:dk.dst:0b4358cf-2c92-423f-9c97-a3c7207d79de:14 dk.dst 0b4358cf-2c92-423f-9c97-a3c7207d79de 14 dk.dst 3efe7594-c6f0-4f70-9f51-f5c90238769f 2 Category 2005 urn:ddi:dk.dst:1a1b766d-dc2f-4c7c-b649-6a8138cdceea:14 dk.dst 1a1b766d-dc2f-4c7c-b649-6a8138cdceea 14 dk.dst 426ca4fc-4bc7-4f10-a314-f09d7266f384 2 Category 2007 urn:ddi:dk.dst:91019343-2a20-45f6-8e8c-d944e82ad529:14 dk.dst 91019343-2a20-45f6-8e8c-d944e82ad529 14 dk.dst fe5552ad-dfca-44c1-a44f-74ed83165d0b 2 Category 2008 urn:ddi:dk.dst:2883c1a0-b0ba-4e7c-b6e8-09aed0437bb2:14 dk.dst 2883c1a0-b0ba-4e7c-b6e8-09aed0437bb2 14 dk.dst 1c913fd0-4d23-4510-9a1d-de53c87f67cc 2 Category 2009 urn:ddi:dk.dst:ce37a5c3-bac1-4414-b578-382fc25efdf6:14 dk.dst ce37a5c3-bac1-4414-b578-382fc25efdf6 14 dk.dst 6d73f3d0-d30f-4863-b179-da5506c0918b 2 Category 2019 urn:ddi:dk.dst:1e7fba4d-01f4-48c6-acaa-1952e938cb0d:14 dk.dst 1e7fba4d-01f4-48c6-acaa-1952e938cb0d 14 dk.dst d9a98150-5495-49c9-96f6-07793b4f6a69 2 Category 2028 urn:ddi:dk.dst:89350831-c4eb-4639-8851-d1044b316508:14 dk.dst 89350831-c4eb-4639-8851-d1044b316508 14 dk.dst 9e0339fc-1d15-4d13-a7ea-6f1dc051f4a9 2 Category 4080 urn:ddi:dk.dst:96d7464e-ff77-4828-933c-9d5266dab53d:14 dk.dst 96d7464e-ff77-4828-933c-9d5266dab53d 14 dk.dst 52ab9ac7-6a31-4293-bb46-5968743437c0 2 Category 5183 urn:ddi:dk.dst:e22efce5-3463-4499-8871-53eb9adb3b08:14 dk.dst e22efce5-3463-4499-8871-53eb9adb3b08 14 dk.dst 58c008a8-acf1-4e54-abba-f4b8e5600ac9 2 Category 5185 urn:ddi:dk.dst:d1ecd6ad-801c-414e-8c01-5d6a7639b508:14 dk.dst d1ecd6ad-801c-414e-8c01-5d6a7639b508 14 dk.dst ac6e0962-3139-4afb-b3ee-d9ed945e1884 2 Category 5186 urn:ddi:dk.dst:73b93e49-704f-4e3d-bf97-23160f18a6c9:14 dk.dst 73b93e49-704f-4e3d-bf97-23160f18a6c9 14 dk.dst 2002bb8f-271b-4ff9-88b1-f7a059e39f41 2 Category 9564 urn:ddi:dk.dst:465e1901-77c5-416b-ba73-7dcbb6ed8da8:14 dk.dst 465e1901-77c5-416b-ba73-7dcbb6ed8da8 14 dk.dst 72485c61-e59c-4fbc-b000-4eafde85590c 2 Category 309020 urn:ddi:dk.dst:17ad9c4f-e29e-4741-aa0e-20b8f04f38e8:14 dk.dst 17ad9c4f-e29e-4741-aa0e-20b8f04f38e8 14 dk.dst 91f518c0-9fba-46d1-8b80-f73ef3a92e19 2 Category 30902010 urn:ddi:dk.dst:208aadd5-129f-44e6-b6d2-868751fad888:14 dk.dst 208aadd5-129f-44e6-b6d2-868751fad888 14 dk.dst cb0a178e-2601-4dfa-bcee-a9ebd8e3f11c 2 Category 5874 urn:ddi:dk.dst:e7883696-2af2-4600-b7a0-76184570d190:14 dk.dst e7883696-2af2-4600-b7a0-76184570d190 14 dk.dst 026d177d-460b-4ae4-9527-6895075b1263 2 Category 5876 urn:ddi:dk.dst:3f14038f-7343-4581-87cb-e613bc054cce:14 dk.dst 3f14038f-7343-4581-87cb-e613bc054cce 14 dk.dst 18889b55-18ce-4f0c-bcf7-f80aca167028 2 Category 5878 urn:ddi:dk.dst:a93d6a69-9f6c-46ae-a04d-f0e824a05f3b:14 dk.dst a93d6a69-9f6c-46ae-a04d-f0e824a05f3b 14 dk.dst 54252cc7-1f3d-4455-a1ba-f821d0249b58 2 Category 5879 urn:ddi:dk.dst:8fe50c6e-9f13-451b-b545-5f76e70961fe:14 dk.dst 8fe50c6e-9f13-451b-b545-5f76e70961fe 14 dk.dst fc87564b-47e1-4329-9c90-790234e1f9ef 2 Category 9429 urn:ddi:dk.dst:5dbb4d30-ac5c-4894-95d7-bbbdf23c4618:14 dk.dst 5dbb4d30-ac5c-4894-95d7-bbbdf23c4618 14 dk.dst 71bfd48f-de90-49d2-a2c3-5d5cf9d3dac1 2 Category 9431 urn:ddi:dk.dst:16f77b05-eb27-474a-abf7-7ebd7c445346:14 dk.dst 16f77b05-eb27-474a-abf7-7ebd7c445346 14 dk.dst 484c1911-8968-41de-bc0b-b5c7b664a4d8 2 Category 9434 urn:ddi:dk.dst:b6b0562a-2e01-4f75-93bd-8b19e6cef8f3:14 dk.dst b6b0562a-2e01-4f75-93bd-8b19e6cef8f3 14 dk.dst 001401e3-af97-49cd-b7ab-aa5aa0638008 2 Category 9435 urn:ddi:dk.dst:e868f13f-689d-4c48-90e1-1abea289aedb:14 dk.dst e868f13f-689d-4c48-90e1-1abea289aedb 14 dk.dst 257b65d0-d094-4e3c-948e-326c7ee7fcfc 2 Category 9440 urn:ddi:dk.dst:833b2dc0-51c0-4c57-990b-bd1251bc46df:14 dk.dst 833b2dc0-51c0-4c57-990b-bd1251bc46df 14 dk.dst 82841eed-a443-4278-96d6-0517f71bbe0a 2 Category 9445 urn:ddi:dk.dst:e9d92baa-a794-427c-97d8-d30b14dcc8b6:14 dk.dst e9d92baa-a794-427c-97d8-d30b14dcc8b6 14 dk.dst 86bf9c25-f49a-476f-b038-91ca5ede482e 2 Category 309025 urn:ddi:dk.dst:c88f07e0-bd07-47ac-b39a-57b48eec7491:14 dk.dst c88f07e0-bd07-47ac-b39a-57b48eec7491 14 dk.dst 2528b9c0-cf88-49bd-ba79-c5901da58222 2 Category 30902510 urn:ddi:dk.dst:51f95b78-8996-4ab4-a0d8-904510c6a356:14 dk.dst 51f95b78-8996-4ab4-a0d8-904510c6a356 14 dk.dst 6ccd705a-b282-4d9a-b62a-9f47b41416d0 2 Category 0805 urn:ddi:dk.dst:cbec49e0-4485-4a03-8e59-2d40790e5f5f:14 dk.dst cbec49e0-4485-4a03-8e59-2d40790e5f5f 14 dk.dst 9caf3a66-1267-43e1-bc86-772380bc1d3f 2 Category 0850 urn:ddi:dk.dst:3e26688b-fd5f-437c-a19a-3a418e1f7217:14 dk.dst 3e26688b-fd5f-437c-a19a-3a418e1f7217 14 dk.dst c37bf567-6d5b-43f2-a041-dd38c7021518 2 Category 3325 urn:ddi:dk.dst:2ded6c67-b7b1-40b3-a845-93c6c3a238b9:14 dk.dst 2ded6c67-b7b1-40b3-a845-93c6c3a238b9 14 dk.dst becf37f6-4a8e-4b5f-aaa6-ec46aa07c5de 2 Category 3930 urn:ddi:dk.dst:f17e5b7f-db17-4998-9a7f-005c5b624f5d:14 dk.dst f17e5b7f-db17-4998-9a7f-005c5b624f5d 14 dk.dst cc4fd7a1-3335-4cbf-adf5-e1a549164995 2 Category 3940 urn:ddi:dk.dst:8e90f5fb-2ff6-463b-8a33-a9593c6aa343:14 dk.dst 8e90f5fb-2ff6-463b-8a33-a9593c6aa343 14 dk.dst 20102b7d-0856-4475-885b-6cb554b40dc1 2 Category 3941 urn:ddi:dk.dst:335db775-76b2-4777-be6b-e4218073eaa5:14 dk.dst 335db775-76b2-4777-be6b-e4218073eaa5 14 dk.dst 62d3c224-c20d-4380-9cf8-c96e477b847e 2 Category 6022 urn:ddi:dk.dst:a45c34bd-ab17-4e05-a449-4a9de5041a7e:14 dk.dst a45c34bd-ab17-4e05-a449-4a9de5041a7e 14 dk.dst f7b7c8a9-5097-4a11-ae16-85fedaf5493e 2 Category 6024 urn:ddi:dk.dst:3351b532-5c66-442a-b0ca-43516a2d2403:14 dk.dst 3351b532-5c66-442a-b0ca-43516a2d2403 14 dk.dst c1303e6a-2447-446e-9424-2898e47560c5 2 Category 6025 urn:ddi:dk.dst:8ba3b4bc-5812-48ac-8a24-826174f09cf1:14 dk.dst 8ba3b4bc-5812-48ac-8a24-826174f09cf1 14 dk.dst 2b7b033d-12b1-456c-98c5-199ffa36c918 2 Category 9173 urn:ddi:dk.dst:0dd374d0-c442-48f6-bb01-55197d136366:14 dk.dst 0dd374d0-c442-48f6-bb01-55197d136366 14 dk.dst f58afd39-3691-4870-908d-c8974e305972 2 Category 9654 urn:ddi:dk.dst:05b100c4-85b7-4ea2-bbec-1465293766cd:14 dk.dst 05b100c4-85b7-4ea2-bbec-1465293766cd 14 dk.dst 01e421b7-bd77-4b9c-af28-13ba1c37741e 2 Category 9720 urn:ddi:dk.dst:ce57ebc1-a967-4e36-bba8-1feec62147c4:14 dk.dst ce57ebc1-a967-4e36-bba8-1feec62147c4 14 dk.dst 36c2f01f-14a3-4102-b103-3563885bc72b 2 Category 9721 urn:ddi:dk.dst:7f825407-7123-4d6f-820e-438e819df45f:14 dk.dst 7f825407-7123-4d6f-820e-438e819df45f 14 dk.dst ff173a89-2b5c-428f-a5df-8a26af78a822 2 Category 9722 urn:ddi:dk.dst:14bc4892-bae1-454b-8bbb-aae91a3b236e:14 dk.dst 14bc4892-bae1-454b-8bbb-aae91a3b236e 14 dk.dst ab0de69d-1251-4617-b9cc-70e73b041c1f 2 Category 3091 urn:ddi:dk.dst:d3d4dec3-69b4-489f-a104-7e80219dd33f:14 dk.dst d3d4dec3-69b4-489f-a104-7e80219dd33f 14 dk.dst 7c04a848-9de2-417f-b704-5acc31edbb97 2 Category 309111 urn:ddi:dk.dst:37dee5f5-a07f-48eb-bd6d-690a623ded19:14 dk.dst 37dee5f5-a07f-48eb-bd6d-690a623ded19 14 dk.dst 04a451f0-cd05-41b9-b012-957b98181586 2 Category 30911111 urn:ddi:dk.dst:832f1e26-7290-4571-baae-406af2c4484e:14 dk.dst 832f1e26-7290-4571-baae-406af2c4484e 14 dk.dst 6d79ec11-23ea-4116-944c-54774a7dd9e6 2 Category 3597 urn:ddi:dk.dst:d244f15b-39e9-4415-aa18-01eb4f33c794:14 dk.dst d244f15b-39e9-4415-aa18-01eb4f33c794 14 dk.dst 2c8fd23b-83ed-46d9-850b-e896736e39a4 2 Category 3598 urn:ddi:dk.dst:e36d3958-e91a-4b61-9463-340934ad72a9:14 dk.dst e36d3958-e91a-4b61-9463-340934ad72a9 14 dk.dst 9f213618-966d-45fa-859f-885c9e03e0d2 2 Category 4144 urn:ddi:dk.dst:f6d21de6-4f9e-4184-a72d-85cefc12e57e:14 dk.dst f6d21de6-4f9e-4184-a72d-85cefc12e57e 14 dk.dst a3e4d9e0-5cd7-4503-a575-8bf39de8c1b4 2 Category 4145 urn:ddi:dk.dst:08ce2597-f16b-431f-b1cd-8da2eea92335:14 dk.dst 08ce2597-f16b-431f-b1cd-8da2eea92335 14 dk.dst 304cd8bf-f8e0-4f3f-8df8-3b637826e0b5 2 Category 3097 urn:ddi:dk.dst:5e5a53c4-5ce6-4939-8d54-745d9d1d7855:14 dk.dst 5e5a53c4-5ce6-4939-8d54-745d9d1d7855 14 dk.dst bea3acb9-75e5-4422-abc4-5ead9e3c6f96 2 Category 309710 urn:ddi:dk.dst:2d9516e4-cba9-4aa0-b376-df1141f58031:14 dk.dst 2d9516e4-cba9-4aa0-b376-df1141f58031 14 dk.dst b82712d0-f479-4e26-95df-9b15710030a9 2 Category 30971010 urn:ddi:dk.dst:57a17a98-7428-49d0-b877-6891b713423c:14 dk.dst 57a17a98-7428-49d0-b877-6891b713423c 14 dk.dst 62be45cf-917e-46b4-9610-7ddd60773d94 2 Category 0300 urn:ddi:dk.dst:df2be256-a5c7-411e-a8b7-4af77dcc5a7a:14 dk.dst df2be256-a5c7-411e-a8b7-4af77dcc5a7a 14 dk.dst 12e8316d-29b6-4f65-9b43-2f90c870f46a 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:9806d1a4-7809-4627-9c01-cced6bc5b6ac:14 dk.dst 9806d1a4-7809-4627-9c01-cced6bc5b6ac 14 dk.dst 6884bf64-0249-484a-b3b3-b9c6c415b47a 2 Category 3510 urn:ddi:dk.dst:075ac4a5-032f-4d98-b383-a99cfeaad4e9:14 dk.dst 075ac4a5-032f-4d98-b383-a99cfeaad4e9 14 dk.dst a9def852-df23-4e89-a13f-5e3d4029d8b5 2 Category 351010 urn:ddi:dk.dst:fe279357-91c0-4d28-b080-b3b870fbb274:14 dk.dst fe279357-91c0-4d28-b080-b3b870fbb274 14 dk.dst 01833b9f-22ef-4ff2-af6a-d5a860980ac3 2 Category 35101010 urn:ddi:dk.dst:25631ab0-64dd-4971-a5cb-ebbcb8a88e1b:14 dk.dst 25631ab0-64dd-4971-a5cb-ebbcb8a88e1b 14 dk.dst 26555e49-86de-4625-ac1c-5999e4e34c63 2 Category 5126 urn:ddi:dk.dst:fb28e174-1795-4137-b262-2acf50a38912:14 dk.dst fb28e174-1795-4137-b262-2acf50a38912 14 dk.dst a6af6948-1c69-4fa6-9b26-ede0ad5f25a4 2 Category 35101020 urn:ddi:dk.dst:da174def-45a1-4b62-8ef8-079d65513a50:14 dk.dst da174def-45a1-4b62-8ef8-079d65513a50 14 dk.dst af0a9c10-fd59-433d-bcc3-a5ebe7da60ff 2 Category 1190 urn:ddi:dk.dst:96713d54-5848-476f-a99b-188231d45978:14 dk.dst 96713d54-5848-476f-a99b-188231d45978 14 dk.dst 17f670ac-fc84-4347-a22e-7de7aa3ef641 2 Category 35101030 urn:ddi:dk.dst:891e34b1-6da4-47e8-b59e-ab06c5607e9f:14 dk.dst 891e34b1-6da4-47e8-b59e-ab06c5607e9f 14 dk.dst 63189546-b406-4d17-8352-9c1e0874ee66 2 Category 1195 urn:ddi:dk.dst:40b6a6cc-6561-4b88-8d56-856262c26a2e:14 dk.dst 40b6a6cc-6561-4b88-8d56-856262c26a2e 14 dk.dst a8d8f77e-7662-44c0-a446-6e5eed8af473 2 Category 3520 urn:ddi:dk.dst:d4073ee2-0fb8-4c27-b17e-2c60f2944a46:14 dk.dst d4073ee2-0fb8-4c27-b17e-2c60f2944a46 14 dk.dst 7337522e-c113-493e-a2a4-da9d6c38a266 2 Category 352010 urn:ddi:dk.dst:e9d49e12-f39c-4049-ba33-c7272417100e:14 dk.dst e9d49e12-f39c-4049-ba33-c7272417100e 14 dk.dst 3a3f8e8d-7fe4-479e-9424-ab833e54819b 2 Category 35201010 urn:ddi:dk.dst:06cf0392-bda9-449d-8284-89668a03914f:14 dk.dst 06cf0392-bda9-449d-8284-89668a03914f 14 dk.dst 732681c1-b500-494b-8435-2b80b128a1a3 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:0b09ba34-4d30-481e-b35b-40aeb9e2ee0e:14 dk.dst 0b09ba34-4d30-481e-b35b-40aeb9e2ee0e 14 dk.dst 5a710aaf-574b-41cf-9161-7f970c222087 2 Category 5298 urn:ddi:dk.dst:0d80418d-ab41-4349-aca9-71a31b8d70d7:14 dk.dst 0d80418d-ab41-4349-aca9-71a31b8d70d7 14 dk.dst 5b9a0fed-8200-4dda-ad26-fbd0379bca0a 2 Category 5299 urn:ddi:dk.dst:b9e93a5d-7e46-49e0-bf52-445746c577d5:14 dk.dst b9e93a5d-7e46-49e0-bf52-445746c577d5 14 dk.dst 8f1452ce-a92e-4df9-b244-3ce5a9e98190 2 Category 5881 urn:ddi:dk.dst:69986e0d-c08e-4b31-96e3-20ae2bcc87b4:14 dk.dst 69986e0d-c08e-4b31-96e3-20ae2bcc87b4 14 dk.dst 7b4a36b1-5860-4d36-8c8d-91edc665b828 2 Category 5882 urn:ddi:dk.dst:7fe81574-6f2d-4282-b7f7-655bfb0ea9a8:14 dk.dst 7fe81574-6f2d-4282-b7f7-655bfb0ea9a8 14 dk.dst 17188df4-2412-4e86-9ed8-af66ec53bf04 2 Category 5883 urn:ddi:dk.dst:48d6ab1d-6566-42c5-8ba3-9dd7e0f3d835:14 dk.dst 48d6ab1d-6566-42c5-8ba3-9dd7e0f3d835 14 dk.dst cbc40c6a-9db7-4825-9e54-1c4afd78851f 2 Category 5884 urn:ddi:dk.dst:b892765d-78a3-44a9-b810-4faf68b6a870:14 dk.dst b892765d-78a3-44a9-b810-4faf68b6a870 14 dk.dst 5828d9d1-a58b-475f-8c1b-4c7aad8e3ad4 2 Category 3530 urn:ddi:dk.dst:a7766ded-5b22-4583-b6c7-b127bc945183:14 dk.dst a7766ded-5b22-4583-b6c7-b127bc945183 14 dk.dst 44d3b2ed-5288-4e82-9ed5-45da0c2df0d6 2 Category 353010 urn:ddi:dk.dst:cb888e60-e047-4afc-8a9e-7aca05501a70:14 dk.dst cb888e60-e047-4afc-8a9e-7aca05501a70 14 dk.dst c3e0a940-b8d1-45fc-b5ea-570ffb3cf1b4 2 Category 35301010 urn:ddi:dk.dst:e374702d-c193-427c-9f59-c741ec7324f3:14 dk.dst e374702d-c193-427c-9f59-c741ec7324f3 14 dk.dst 1800335c-287c-4a24-b25b-2c9ed1894b6b 2 Category 4056 urn:ddi:dk.dst:07e9f6f1-7fad-4049-86ec-3b2cfaa9ff03:14 dk.dst 07e9f6f1-7fad-4049-86ec-3b2cfaa9ff03 14 dk.dst be238224-8fae-44b2-84f7-4d4a078ab364 2 Category 4057 urn:ddi:dk.dst:88d899fb-929f-43a9-a640-c2f6e8bbcf8c:14 dk.dst 88d899fb-929f-43a9-a640-c2f6e8bbcf8c 14 dk.dst 45cf25d5-c6e8-4946-93ff-f462cb715f8f 2 Category 4058 urn:ddi:dk.dst:0c06aa7f-c2b8-41f7-a09b-d2e48c168218:14 dk.dst 0c06aa7f-c2b8-41f7-a09b-d2e48c168218 14 dk.dst 949581c3-202d-443d-8ccb-f63832212deb 2 Category 4059 urn:ddi:dk.dst:d22c5a29-9db5-42f9-8b3b-de57648f4aaf:14 dk.dst d22c5a29-9db5-42f9-8b3b-de57648f4aaf 14 dk.dst 6a71a83d-ecc1-4fae-a130-a04aeb675119 2 Category 9661 urn:ddi:dk.dst:56d448dd-d9c1-4600-9e4d-e7475f27692e:14 dk.dst 56d448dd-d9c1-4600-9e4d-e7475f27692e 14 dk.dst 0d4efef6-fd87-48de-b909-b013cdfc4040 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:ec42e689-4bed-4d75-b0f5-a9d74a2017ab:14 dk.dst ec42e689-4bed-4d75-b0f5-a9d74a2017ab 14 dk.dst 2e2d864e-c9de-4d3c-bb04-d247c6ae6946 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:40abe457-a447-44c8-ad99-45c6d121978d:14 dk.dst 40abe457-a447-44c8-ad99-45c6d121978d 14 dk.dst 8624b76b-b9ca-4372-bfa8-a9f9b86cb73d 2 Category 391010 urn:ddi:dk.dst:105e1869-b8a6-491e-8fbe-7283493b3878:14 dk.dst 105e1869-b8a6-491e-8fbe-7283493b3878 14 dk.dst e6c7902a-ef3c-460d-af68-3de528f4778a 2 Category 39101010 urn:ddi:dk.dst:d9eda25c-f483-4e25-8ce3-d24fd7fd8a06:14 dk.dst d9eda25c-f483-4e25-8ce3-d24fd7fd8a06 14 dk.dst 829ee5f8-45e9-4df9-9fe7-ed44d15a54b5 2 Category 0290 urn:ddi:dk.dst:801a2639-5309-49f1-b9cc-bfd69d13c366:14 dk.dst 801a2639-5309-49f1-b9cc-bfd69d13c366 14 dk.dst aa5c4c48-b7d2-4a7f-b866-cf7c2e316d2f 2 Category 2977 urn:ddi:dk.dst:968e86da-da8b-4b62-be33-710057b18d7a:14 dk.dst 968e86da-da8b-4b62-be33-710057b18d7a 14 dk.dst 92a1d007-061b-4e9d-9157-fc496fc38740 2 Category 2990 urn:ddi:dk.dst:6d82fd7f-3b4b-4f81-bda7-4c9d2364ce8c:14 dk.dst 6d82fd7f-3b4b-4f81-bda7-4c9d2364ce8c 14 dk.dst 8d8f108d-08fa-4fe6-8c2d-4192981797f6 2 Category 3688 urn:ddi:dk.dst:09cf4673-3d69-49db-a504-d9cd7cf325ff:14 dk.dst 09cf4673-3d69-49db-a504-d9cd7cf325ff 14 dk.dst 1983d56c-8447-4c08-8e8e-46fc3420ecfa 2 Category 3692 urn:ddi:dk.dst:73016ee0-b29a-4c8f-8f90-bf48236e4bbd:14 dk.dst 73016ee0-b29a-4c8f-8f90-bf48236e4bbd 14 dk.dst 465480ca-b742-4a3d-b553-9291ba9a525e 2 Category 3695 urn:ddi:dk.dst:9abae065-24e1-4f98-914b-d202056267ea:14 dk.dst 9abae065-24e1-4f98-914b-d202056267ea 14 dk.dst d0d433d5-7bce-4df1-b160-d2b5de82cf75 2 Category 3698 urn:ddi:dk.dst:8a63214e-abc1-451d-a880-b7cb1d38d4fc:14 dk.dst 8a63214e-abc1-451d-a880-b7cb1d38d4fc 14 dk.dst 67b71d24-3cfc-4dae-82a7-c3b7f57cd3e9 2 Category 3774 urn:ddi:dk.dst:c878f497-775f-4da8-a43f-7f2998ef9146:14 dk.dst c878f497-775f-4da8-a43f-7f2998ef9146 14 dk.dst 2a931423-3546-4749-a9f8-d90aeda51898 2 Category 3782 urn:ddi:dk.dst:5ffff7bd-f014-4e7e-8e5a-0d155d176a27:14 dk.dst 5ffff7bd-f014-4e7e-8e5a-0d155d176a27 14 dk.dst 43d9b8bd-bf3d-4e24-9dcf-e2ddf510339c 2 Category 3805 urn:ddi:dk.dst:35e9074a-ddc2-484e-831e-d68863d66353:14 dk.dst 35e9074a-ddc2-484e-831e-d68863d66353 14 dk.dst a3eb56b1-5da2-4cc5-8989-e4d7edb3314d 2 Category 391015 urn:ddi:dk.dst:839290ee-980a-4cdb-acec-95711afaef4f:14 dk.dst 839290ee-980a-4cdb-acec-95711afaef4f 14 dk.dst 4ef5e82a-c477-45af-ba39-4878a534296c 2 Category 39101510 urn:ddi:dk.dst:6ac4262a-65f5-4ff8-b37b-f35b76568f1e:14 dk.dst 6ac4262a-65f5-4ff8-b37b-f35b76568f1e 14 dk.dst 799144df-4bf7-40e9-abf2-8656f019f062 2 Category 0220 urn:ddi:dk.dst:cb407f8b-a572-4c6b-acd4-cdabffc05645:14 dk.dst cb407f8b-a572-4c6b-acd4-cdabffc05645 14