dk.dst fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5 7 CodeList urn:ddi:dk.dst:fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5:7 dk.dst fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5 7 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"1992-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"1992-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Priser og Forbrug","en":"Prices and Consumption"} cm:ContactPerson {"da":"JHO","en":"JHO"} cm:LegalBase {"da":"Vurderingsloven"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi BENYTKOD_V1_1992 BENYTKOD_V1_1992 Benyttelseskode, v1:1992 Use code, v1:1992 Benyttelseskode angiver en ejendoms benyttelse, som den er blevet fastlagt i forbindelse med en ejendomsvurdering. Benyttelseskoden bør i højere grad angive ejendommens karakter end ejendommens faktiske benyttelse. Ligeledes bør benyttelseskoden i højere grad angive ejendommens lovlige benyttelse end ejendommens faktiske benyttelse. I henhold til VUL § 33, stk. 1, skal told- og skatteforvaltningen i forbindelse med ejendomsvurderingen træffe bestemmelse om, til hvilken benyttelse en ejendom skal henføres. Henførelsen til en benyttelse sker ud fra et skøn over, i hvilken af de oprettede benyttelseskodekategorier ejendommen mest hensigtsmæssigt kan indplaceres. Der er ikke tale om en objektiv afgrænsning. Henførelsen til en benyttelse sker først og fremmest af statistik- og styringshensyn, således at ens ejendomme kan behandles ensartet i vurderingsprocessen. Description only in Danish. urn:ddi:dk.dst:8f945cff-58bc-46d6-ba07-c4447ac2dfa0:7 dk.dst 8f945cff-58bc-46d6-ba07-c4447ac2dfa0 7 dk.dst f7bd10dd-b402-40aa-8a16-8465de1454b2 3 Category 00 urn:ddi:dk.dst:7fa55282-7dc3-4542-a43e-6428786c2ec9:7 dk.dst 7fa55282-7dc3-4542-a43e-6428786c2ec9 7 dk.dst e8353e45-abc9-45f4-8ae7-643629f49247 2 Category 01 urn:ddi:dk.dst:7781b8e9-4e20-47e6-a333-a53d2bfaba12:7 dk.dst 7781b8e9-4e20-47e6-a333-a53d2bfaba12 7 dk.dst 26a0bcdd-2f74-4cfd-9264-e61c23cad479 2 Category 02 urn:ddi:dk.dst:2a76a981-3f8b-469d-8f1b-d095fbf2cd2e:7 dk.dst 2a76a981-3f8b-469d-8f1b-d095fbf2cd2e 7 dk.dst 2cf4f82a-5d53-4080-a26a-ecdb6a2772c8 2 Category 03 urn:ddi:dk.dst:6d4d91fe-2d10-45f8-b123-8d22396ebee9:7 dk.dst 6d4d91fe-2d10-45f8-b123-8d22396ebee9 7 dk.dst c21fc1dc-07e0-4db4-ab3b-893859c9614f 2 Category 04 urn:ddi:dk.dst:412a101e-ae4f-400b-ae54-7d84f41d0284:7 dk.dst 412a101e-ae4f-400b-ae54-7d84f41d0284 7 dk.dst e46672e8-092b-473a-b081-ddad511f3d6d 2 Category 05 urn:ddi:dk.dst:9c5c5949-855c-4e80-a1b7-ae8e096c424b:7 dk.dst 9c5c5949-855c-4e80-a1b7-ae8e096c424b 7 dk.dst 332a1bbf-6593-48cf-993f-448d0a805cd8 2 Category 06 urn:ddi:dk.dst:99387646-e740-436d-8f73-7d84ff3526fb:7 dk.dst 99387646-e740-436d-8f73-7d84ff3526fb 7 dk.dst 27d574d5-fea1-408a-aa29-cf4f1d66e30a 2 Category 07 urn:ddi:dk.dst:ffdbb8d9-d96d-4a81-8afd-c98afe17e873:7 dk.dst ffdbb8d9-d96d-4a81-8afd-c98afe17e873 7 dk.dst 0cef3b21-c516-4d46-8529-9f4e5aa73e06 2 Category 08 urn:ddi:dk.dst:485479a4-f188-4d53-91bc-e39237e911e2:7 dk.dst 485479a4-f188-4d53-91bc-e39237e911e2 7 dk.dst 89b633de-e94d-4ba9-a42e-686a2a871f88 2 Category 09 urn:ddi:dk.dst:e40f072f-d646-4c3a-81ed-14a70b7a7f22:7 dk.dst e40f072f-d646-4c3a-81ed-14a70b7a7f22 7 dk.dst 645b1c47-81fb-41a6-9835-ff555a2a66b1 2 Category 10 urn:ddi:dk.dst:5cabf0cf-932c-4848-8560-e485291e5f22:7 dk.dst 5cabf0cf-932c-4848-8560-e485291e5f22 7 dk.dst 0a1074f9-a1f7-4e01-9177-f8845692d7e7 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:02291266-4800-43c2-8d3b-6c91dc98d320:7 dk.dst 02291266-4800-43c2-8d3b-6c91dc98d320 7 dk.dst 267bd5b0-c93a-4898-b8b1-de3e7701b125 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:816b361c-9ff8-447b-8b75-850ab3c69b1f:7 dk.dst 816b361c-9ff8-447b-8b75-850ab3c69b1f 7 dk.dst f63cf113-d2aa-4e6b-8dff-f5deedb9469b 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:3ca82f50-c476-4e70-93f0-c4b630f60add:7 dk.dst 3ca82f50-c476-4e70-93f0-c4b630f60add 7 dk.dst dbeb856c-c815-4208-8966-5979dd61cc9d 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:8b4de7cd-9f24-4e24-8634-8f44b0648d15:7 dk.dst 8b4de7cd-9f24-4e24-8634-8f44b0648d15 7 dk.dst d1e73c90-8980-47ee-9f9f-d30d44a9196e 2 Category 16 urn:ddi:dk.dst:3e6af377-a8e5-4a3b-ac40-08e677b57861:7 dk.dst 3e6af377-a8e5-4a3b-ac40-08e677b57861 7 dk.dst 349c20af-bc1a-435f-9629-915d55777eae 2 Category 17 urn:ddi:dk.dst:6139a729-ed81-4e37-a5d7-4f860234b2e2:7 dk.dst 6139a729-ed81-4e37-a5d7-4f860234b2e2 7 dk.dst 80351cae-71e3-476a-b21f-e2a8b552e1e0 2 Category 20 urn:ddi:dk.dst:e39c3769-0162-4393-a863-ca11fcce2a5b:7 dk.dst e39c3769-0162-4393-a863-ca11fcce2a5b 7 dk.dst 21227fca-63a6-45ce-bc57-5b3a1013405e 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:f0490a7e-c9ad-4b91-a532-420dd1d31faa:7 dk.dst f0490a7e-c9ad-4b91-a532-420dd1d31faa 7 dk.dst 05f2a268-5b33-472b-ae58-14aa11ef546a 2 Category 22 urn:ddi:dk.dst:385d1f79-501d-4d65-a979-223f85e4cc76:7 dk.dst 385d1f79-501d-4d65-a979-223f85e4cc76 7 dk.dst e677c7ed-2b00-44ef-a582-b02db8360613 2 Category 23 urn:ddi:dk.dst:8d15afd9-abaa-436f-a4cc-8b6ce4f2f90d:7 dk.dst 8d15afd9-abaa-436f-a4cc-8b6ce4f2f90d 7 dk.dst 80e79ae4-d87c-4d81-8648-03d445f2b611 2 Category 24 urn:ddi:dk.dst:9c1f71ee-0741-448d-a46a-1d5b330de336:7 dk.dst 9c1f71ee-0741-448d-a46a-1d5b330de336 7 dk.dst 3e385822-b4b4-4aec-9679-b4da4a9e4725 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:57c064ac-1043-4bbd-adbd-54ecfebb587f:7 dk.dst 57c064ac-1043-4bbd-adbd-54ecfebb587f 7 dk.dst 5ba5d3eb-a64d-4bda-922d-bfad400fc5e9 2 Category 26 urn:ddi:dk.dst:cd363b25-c89e-426e-9abf-ac5827c901ca:7 dk.dst cd363b25-c89e-426e-9abf-ac5827c901ca 7 dk.dst 93fa13f4-f897-4a3c-9fe1-c67428579b71 2 Category 27 urn:ddi:dk.dst:e1782a7b-a377-4aa1-a3ac-210007b9e816:7 dk.dst e1782a7b-a377-4aa1-a3ac-210007b9e816 7 dk.dst b0347945-53ca-489d-a6fb-0bacabf4cb50 2 Category 28 urn:ddi:dk.dst:10b07255-a2c2-497f-9f64-225a0064b377:7 dk.dst 10b07255-a2c2-497f-9f64-225a0064b377 7 dk.dst 27a35346-1add-40d9-9aa5-9eb825bfc246 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:f13fec0b-fed9-4d3b-a808-068a36ad7042:7 dk.dst f13fec0b-fed9-4d3b-a808-068a36ad7042 7 dk.dst 7502635d-0da4-4e76-9ade-c8e46f1f1fa2 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:876cad48-3a9b-454b-8df4-12132e99fdbf:7 dk.dst 876cad48-3a9b-454b-8df4-12132e99fdbf 7 dk.dst 155e9dd9-46b5-428a-b628-36d953626ebe 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:23c5adb0-4d76-4ac0-8ad3-b48d1f0913e9:7 dk.dst 23c5adb0-4d76-4ac0-8ad3-b48d1f0913e9 7 dk.dst c5c20bfc-52e6-4230-839c-c116017cdb2d 2 Category 34 urn:ddi:dk.dst:fbf0704f-850a-42dc-9064-439693924eb2:7 dk.dst fbf0704f-850a-42dc-9064-439693924eb2 7 dk.dst daf3ec2c-417e-4b07-9520-befcdbc4c533 2 Category 41 urn:ddi:dk.dst:88b9a736-fe61-4720-9f52-7c9d570c1441:7 dk.dst 88b9a736-fe61-4720-9f52-7c9d570c1441 7 dk.dst 7b4fe467-754f-43d2-96de-51a3d079d034 2 Category 42 urn:ddi:dk.dst:bd6aa0b1-0a18-4934-831d-9f5615437e31:7 dk.dst bd6aa0b1-0a18-4934-831d-9f5615437e31 7 dk.dst 50969e55-f9fa-440c-b2af-606213317171 2 Category 43 urn:ddi:dk.dst:084a415d-1638-4030-beed-5f44df0340f6:7 dk.dst 084a415d-1638-4030-beed-5f44df0340f6 7 dk.dst 66cd01c7-1ef5-409e-8459-ea275f726cb7 2 Category 44 urn:ddi:dk.dst:50599e51-ea42-4bc1-a337-87df54dac38a:7 dk.dst 50599e51-ea42-4bc1-a337-87df54dac38a 7 dk.dst b9edf6b3-810f-470c-9630-eea2d66bf02e 2 Category 45 urn:ddi:dk.dst:a78d3dc2-43dc-4975-bbcb-b5043caf8234:7 dk.dst a78d3dc2-43dc-4975-bbcb-b5043caf8234 7 dk.dst 770b28b0-cc73-4c0b-a7c2-e340e648b2f3 2 Category 48 urn:ddi:dk.dst:7c204ef1-c1d1-4dce-9256-c5c5ea0ac298:7 dk.dst 7c204ef1-c1d1-4dce-9256-c5c5ea0ac298 7 dk.dst c4f47592-b69b-4026-a8cd-0e0f0d1e4a2a 2 Category 49 urn:ddi:dk.dst:0bb9ee88-8b12-4ad3-8755-c0f62b7de683:7 dk.dst 0bb9ee88-8b12-4ad3-8755-c0f62b7de683 7 dk.dst 8dc02b97-3073-4845-b1d5-61e4ec877f4f 2 Category 78 urn:ddi:dk.dst:8d0a0f92-a5d0-44f4-ad8d-d5d1d7440530:7 dk.dst 8d0a0f92-a5d0-44f4-ad8d-d5d1d7440530 7 dk.dst f35c04e0-daa2-4707-b971-a830893bc930 2 Category 79 urn:ddi:dk.dst:5c753af9-2c22-4381-b76d-bc9c83d7cf1d:7 dk.dst 5c753af9-2c22-4381-b76d-bc9c83d7cf1d 7 csv_da fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5csv_da fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5csv_da urn:ddi:dk.dst:9704bb8d-214c-4bb4-b8ed-bc8a48ec7153:7 dk.dst 9704bb8d-214c-4bb4-b8ed-bc8a48ec7153 7 ddi_da fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5ddi_da fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/fc3cd454-b1c9-48ff-b4bb-d2c113f8beb5ddi_da urn:ddi:dk.dst:f7bd10dd-b402-40aa-8a16-8465de1454b2:3 dk.dst f7bd10dd-b402-40aa-8a16-8465de1454b2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Undtaget fra vurdering Undtaget fra vurdering Koden omfatter alle ejendomme, der ideres helhed er undtaget fra vurdering i henhold til VUL § 7. urn:ddi:dk.dst:e8353e45-abc9-45f4-8ae7-643629f49247:2 dk.dst e8353e45-abc9-45f4-8ae7-643629f49247 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Beboelse Beboelse Koden omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed,mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. afejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til kode 02. Koden omfatter desuden ejendomme med karakter af landbrug eller gartneri, når de ikke anses for omfattet af VUL § 33, stk. 1, dvs. når de efter bygningskarakter og driftsform harbeboelse som hovedsagelig anvendelse. Der skal ikke foretages stuehusfordeling for disse sidstnævnte ejendomme, og grundværdien skal ansættes jf. VUL § 16. Der henvises iøvrigt til omtalen af kode 05 landbrug. urn:ddi:dk.dst:26a0bcdd-2f74-4cfd-9264-e61c23cad479:2 dk.dst 26a0bcdd-2f74-4cfd-9264-e61c23cad479 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Beboelse og forretning Beboelse og forretning Under koden henregnes ejendomme, hvor der foruden boliglokaler findes lokaler, der benyttes forretningsmæssigt, såfremt denforretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 pct. af ejendommens værdi, jf. bemærkningen under kode 01. Hvad der forstås ved forretningsvirksomhed er beskrevet under kode 03. urn:ddi:dk.dst:2cf4f82a-5d53-4080-a26a-ecdb6a2772c8:2 dk.dst 2cf4f82a-5d53-4080-a26a-ecdb6a2772c8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Forretning Forretning Under koden anføres ejendomme, der kun indeholder forretningslokaler. Koden anvendes dog også, selv om ejendommen indeholder bolig for en portner, vicevært, varmemester eller lignende, når denne benyttelse udgør mindre end 25 pct. af ejendommens værdi. Betegnelsen "forretning" omfatter først og fremmest butikker og kontorer af forskellig art, men også hoteller, restaurationer, biografer, større pensionater, bank- og sparekasselokaler, endvidere håndværksvirksomheder og værksteder, der ikke har karakter af fabriksvirksomhed (se under kode 04), læge- eller tandlægekonsultation, klinikker af forskellig art, frisørsaloner og lignende samt autoservicestationer. Opregningen er ikke udtømmende. I SKM2010.672.VLR har Vestre Landsret taget stilling til, at en ejendom på ca. 33 ha (herregårdshotel),hvorfra der drives hotel- og restaurationsvirksomhed, skal henføres til benyttelsen "forretning". urn:ddi:dk.dst:c21fc1dc-07e0-4db4-ab3b-893859c9614f:2 dk.dst c21fc1dc-07e0-4db4-ab3b-893859c9614f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Fabrik og lager Fabrik og lager Som "fabrikker" betegnes ikke blot egentlige industrivirksomheder, herunder mejerier, slagterier, sukkerfabrikker, teglværker og lignende, men også større værksteder, som det ikke findes naturligt at betragte som håndværksvirksomheder. Koden omfatter også gas-, el-, vand- og varmeværker, der tilhører private eller koncessionerede selskaber, og som drives med salg til en større kreds af forbrugere for øje. Mindre værker, som drives på interessentskabs- eller andelsbasis, alene med det formål at forsyne interessenterne eller andelshaverne, betegnes med kode 34. Afgrænsningen mellem på den ene side håndværksvirksomheder, der kodes med 02 (beboelse og forretning) eller 03 (ren forretning), og på den anden side virksomheder, der må betegnes som fabrikker og kodes med 04, kan i visse tilfælde være vanskelig. Vejledende vil være ejendommens karakter og størrelse, samt om den ligger i et forretningskvarter eller et industrikvarter. I hovedstaden og nogle provinsbyer findes en del ejendomme med lejligheder og/eller butikker til gaden og fabrikslokaler og/eller større værksteder på bagarealet. Såfremt hovedparten af sådanne ejendommes samlede markedsværdi (indbefattet værdien af lokaler, som ejeren selv benytter) hidrører fra bolig- og/eller butikslokalerne, kodes de med 02eller 03. I modsat fald kodes de med 04. Under lager medregnes kun selvstændige lageranlæg. Lagerlokaler i forbindelse med forretninger som defineret foran går således ind under "forretning". urn:ddi:dk.dst:e46672e8-092b-473a-b081-ddad511f3d6d:2 dk.dst e46672e8-092b-473a-b081-ddad511f3d6d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Landbrug, bebygget Landbrug, bebygget Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mindst 0,55 ha. Det afgørende er ejendommensbenyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til kode 01. Selvstændige landbrugsejendomme, som i medfør af landbrugslovens § 9 er tilladt oprettet uden bygninger, henføres til benyttelseskode 17, jf. beskrivelsen under dennebenyttelse. Hvis der på ejendommen foruden landbrug drives anden virksomhed af væsentlig betydning, må der skønnes over, om ejendommen skal kodes som landbrug eller henføres til koden for den pågældende virksomhed, evt. om den skal henføres til kode 34. Se som eksempel på det sidste SKM2012.359.HR , hvor en ejendom delvist blev drevet som minkfarm, delvist var bortforpagtet. urn:ddi:dk.dst:332a1bbf-6593-48cf-993f-448d0a805cd8:2 dk.dst 332a1bbf-6593-48cf-993f-448d0a805cd8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Særskilt vurderet skov og plantage Særskilt vurderet skov og plantage Koden omfatter kun særskilt vurderede skove og plantager, inklusive de under skoven vurderede tjenesteboliger. Ejendomme, deromfatter dels landbrug, dels skovbrug kodes med 05, med mindre landbruget er af uvæsentligt omfang. urn:ddi:dk.dst:27d574d5-fea1-408a-aa29-cf4f1d66e30a:2 dk.dst 27d574d5-fea1-408a-aa29-cf4f1d66e30a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Frugtplantage, gartneri og planteskole Frugtplantage, gartneri og planteskole Koden benyttes kun i de tilfælde, hvor frugtavls-, gartneri- eller planteskolevirksomheden er det til ejendommen knyttede hovederhverv. Drives virksomheden som bierhverv på en landbrugsejendom, kodes ejendommen som landbrug (kode 05). urn:ddi:dk.dst:0cef3b21-c516-4d46-8529-9f4e5aa73e06:2 dk.dst 0cef3b21-c516-4d46-8529-9f4e5aa73e06 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Sommerhus Sommerhus Som sommerhuse betragtes alle ejendomme, der efter deres almindelige karakter er beregnet til sommerbeboelse og kun hertil. Hvis sådanne ejendomme, f. eks. mindre træhuse, benyttes til helårsbeboelse, går de således ind under sommerhuse og ikke ind under beboelse. Beliggenheden i eller uden for sommerhusområde vil kunne være vejledende for, om ejendommen skal betragtes som beboelse eller som sommerhus. Ved afgørelsen af, om såkaldte "bondehuse", der helt eller overvejende benyttes som sommerhuse, skal kodes med 01 eller 08, må hensyn navnlig tages til beliggenheden. "Bondehuse" i egentlige sommerhusområder kodes således med 08, medmindre særlige forhold, såsom altovervejende benyttelse af huset til helårsbeboelse, taler for at anvende kode 01. Hvis der til ejendommen er knyttet en ikke-personlig dispensation til helårsbenyttelse kodes ejendommen 01. Er dispensationen derimod betinget af ejerens personlige forhold, såsom alder, kodes ejendommen 08 efter ovenstående retningslinjer. Sommerhus på lejet grund skal opføres som kode 48. urn:ddi:dk.dst:89b633de-e94d-4ba9-a42e-686a2a871f88:2 dk.dst 89b633de-e94d-4ba9-a42e-686a2a871f88 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Ubebygget areal Ubebygget areal Med denne kode betegnes alle ubebyggede arealer undtagen ubebyggede landbrugslodder mv. (kode 17). Dette gælder uden hensyn til ejerforhold, arealstørrelse, beliggenhed eller grundværdistørrelse. Som ubebyggede arealer betragtes også arealer med en forskelsværdi indtil 10 pct. af grundværdien, hidrørende fra havehuse, skure, bevoksning mv. Hvis der på arealet findes bebyggelse, der er vurderet særskilt som hus på fremmed grund, kodes grunden dog med 49. urn:ddi:dk.dst:645b1c47-81fb-41a6-9835-ff555a2a66b1:2 dk.dst 645b1c47-81fb-41a6-9835-ff555a2a66b1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Statsejendom Statsejendom Koden omfatter statens institutionsejendomme, såsom skoler og andre undervisningsinstitutioner, hospitaler, museer, sociale institutioner, kaserner og administrationsbygninger. Arealer, på hvilke der findes bygning på fremmed grund (f.eks. umatrikulerede banearealer, hvorpå der ligger en fremmed bygning) og bygninger på fremmed grund kodes henholdsvis 49 og 41-45, uanset om de ejes af private, staten eller en kommune. I den forbindelse skal det nævnes, at statsejede bygninger vurderingsmæssigt også registreres som bygning på fremmed grund, når grunden tilhører en anden statsinstitution eller en kommune. Statens øvrige ejendomme kodes herefter som tilsvarende privatejede ejendomme, såfremt de benyttestil: - beboelse (kode 01) - beboelse og forretning (kode 02) - ren forretning (kode 03) - fabrik og lager (kode 04) - landbrug (kode 05 og 17) - skovbrug (kode 06) - gartneri, frugtplantage eller planteskole (kode 07) - ubebygget areal (kode 09) urn:ddi:dk.dst:0a1074f9-a1f7-4e01-9177-f8845692d7e7:2 dk.dst 0a1074f9-a1f7-4e01-9177-f8845692d7e7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Kommunal beboelses- og forretningsejendom Kommunal beboelses- og forretningsejendom Hertil henregnes de kommunerne tilhørende ejendomme, som ville have været omfattet af kodenumrene 01-03, hvis de havde været i privat eje. urn:ddi:dk.dst:267bd5b0-c93a-4898-b8b1-de3e7701b125:2 dk.dst 267bd5b0-c93a-4898-b8b1-de3e7701b125 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Andre bebyggede kommunale ejendomme Andre bebyggede kommunale ejendomme Med kode 12 kodes ejendomme, der er led i kommunal erhvervsvirksomhed, såsom kommunale gas-, el-, vand- og varmeværker og ejendomme, der indgår i kommunale trafikanlæg. Koden omfatter endvidere kommunale institutionsejendomme, såsom skoler, hospitaler, alderdomshjem, børnehaver, sportsanlæg, biblioteker, museer, rådhuse og andre administrationsbygninger mv. Kommunale folkepensionistboliger kodes med 12, såfremt de har karakter af plejehjem, stiftelser eller lignende. Tjener de som normale boligejendomme for folkepensionister, kodes de med 11. Kommunale land-, skov- og havebrugsejendomme og ubebyggede arealer samt kommunale beboelses- og forretningsejendomme henføres til de kodebetegnelser, hvor de efter deres benyttelse hører hjemme (kodenumrene 05, 06, 07, 09, 11 og 17). urn:ddi:dk.dst:f63cf113-d2aa-4e6b-8dff-f5deedb9469b:2 dk.dst f63cf113-d2aa-4e6b-8dff-f5deedb9469b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Anden vurdering Anden vurdering Koden omfatter alle ejendomme, der ikke med rimelighed kan henføres til en af de øvrige koder. Herunder hører stiftelser, selvstændigt vurderede hovedbygninger, søarealer, sommerlejre og campingpladser. urn:ddi:dk.dst:dbeb856c-c815-4208-8966-5979dd61cc9d:2 dk.dst dbeb856c-c815-4208-8966-5979dd61cc9d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Ejendom vurderet til 0 Ejendom vurderet til 0 Under denne kode medtages ejendomme, som ikke er undtaget fra vurdering, men som er vurderet til 0, f.eks. særskilt matrikulerede private fællesveje og arealer, der er sikret udlagt til fælles benyttelse for ejerne af en række angivne ejendomme (fællesarealer til rækkehusbebyggelse og fællesstrandarealer). Udover vejarealer skal således arealer, for hvilke værdien henføres til en bestemt kreds af andre ejendomme, medtages under koden. urn:ddi:dk.dst:d1e73c90-8980-47ee-9f9f-d30d44a9196e:2 dk.dst d1e73c90-8980-47ee-9f9f-d30d44a9196e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Udgået ejendom eller nummer Udgået ejendom eller nummer Koden omfatter ejendomme, der nu udgår som selvstændige ejendomme, samt i øvrigt ubrugte numre. urn:ddi:dk.dst:349c20af-bc1a-435f-9629-915d55777eae:2 dk.dst 349c20af-bc1a-435f-9629-915d55777eae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Ubebygget landbrugslod, m.v. Ubebygget landbrugslod, m.v. Til koden henføres arealer over 2.000 m², såfremt de tjener et landbrugsmæssigt eller lignende erhvervsmæssigt formål. Som eksempler på arealer af denne art nævnes ager, eng og græsningsjord (marsk), natur- og jagtarealer, planteskolearealer, arealer med forekomster af grus, ler, kridt mv. Til koden henføres også hede-, klit- og mosearealer samt strandarealer, uanset om der finder egentlig erhvervsmæssig anvendelse sted. Frijord, hvorved der almindeligvis forstås arealer i landzone uden landbrugspligt, henføres ligeledes til denne kode. Til koden henføres tillige selvstændige landbrugsejendomme, som i medfør af landbrugslovens § 10 er tilladt oprettet uden bygninger. Da der er tale om selvstændige landbrugsejendomme, skal disse ejendomme ikke samvurderes med andre landbrugsejendomme, uanset om de udgør en driftsenhed med disse. urn:ddi:dk.dst:80351cae-71e3-476a-b21f-e2a8b552e1e0:2 dk.dst 80351cae-71e3-476a-b21f-e2a8b552e1e0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Moderejendom for ejerlejligheder Moderejendom for ejerlejligheder Herunder anføres moderejendom til ejerlejligheder, uanset om den ligger på fremmed grund. urn:ddi:dk.dst:21227fca-63a6-45ce-bc57-5b3a1013405e:2 dk.dst 21227fca-63a6-45ce-bc57-5b3a1013405e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Etagejerlejlighed med 1 lejlighed Etagejerlejlighed med 1 lejlighed Koden omfatter ejerlejligheder beliggende i bygninger, der har karakter af etageejendomme. Ejerlejligheden må kun indeholde 1 beboelseslejlighed. urn:ddi:dk.dst:05f2a268-5b33-472b-ae58-14aa11ef546a:2 dk.dst 05f2a268-5b33-472b-ae58-14aa11ef546a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Beboelses- og forretningsejerlejlighed Beboelses- og forretningsejerlejlighed Omfatter erhvervsejerlejligheder. Der anvendes en tilsvarende afgrænsning som nævnt under koderne 02 - 04. urn:ddi:dk.dst:e677c7ed-2b00-44ef-a582-b02db8360613:2 dk.dst e677c7ed-2b00-44ef-a582-b02db8360613 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Forretningsejerlejlighed Forretningsejerlejlighed Omfatter erhvervsejerlejligheder. Der anvendes en tilsvarende afgrænsning som nævnt under koderne 02 - 04. urn:ddi:dk.dst:80e79ae4-d87c-4d81-8648-03d445f2b611:2 dk.dst 80e79ae4-d87c-4d81-8648-03d445f2b611 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Fabriks- og lagerejerlejlighed Fabriks- og lagerejerlejlighed Omfatter erhvervsejerlejligheder. Der anvendes en tilsvarende afgrænsning som nævnt under koderne 02 - 04. urn:ddi:dk.dst:3e385822-b4b4-4aec-9679-b4da4a9e4725:2 dk.dst 3e385822-b4b4-4aec-9679-b4da4a9e4725 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Øvrige ejerlejligheder Øvrige ejerlejligheder Koden omfatter ejerlejligheder, der ikke med rimelighed kan henføres til anden benyttelseskode, herunder ejerlejligheder med mere end 1 beboelseslejlighed. urn:ddi:dk.dst:5ba5d3eb-a64d-4bda-922d-bfad400fc5e9:2 dk.dst 5ba5d3eb-a64d-4bda-922d-bfad400fc5e9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Ejerlejlighed i lav bebyggelse Ejerlejlighed i lav bebyggelse Koden omfatter ejerlejligheder i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamilieshuse. Dette gælder uanset, om moderejendommen også omfatter andre typer af bygninger. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af åben-lav bebyggelse. urn:ddi:dk.dst:93fa13f4-f897-4a3c-9fe1-c67428579b71:2 dk.dst 93fa13f4-f897-4a3c-9fe1-c67428579b71 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Ejerlejlighed i rækkehus Ejerlejlighed i rækkehus Koden omfatter ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse. urn:ddi:dk.dst:b0347945-53ca-489d-a6fb-0bacabf4cb50:2 dk.dst b0347945-53ca-489d-a6fb-0bacabf4cb50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Ejerlejlighed til sommerbeboelse på fremmed grund Ejerlejlighed til sommerbeboelse på fremmed grund urn:ddi:dk.dst:27a35346-1add-40d9-9aa5-9eb825bfc246:2 dk.dst 27a35346-1add-40d9-9aa5-9eb825bfc246 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Anden ejerlejlighed på fremmed grund Anden ejerlejlighed på fremmed grund urn:ddi:dk.dst:7502635d-0da4-4e76-9ade-c8e46f1f1fa2:2 dk.dst 7502635d-0da4-4e76-9ade-c8e46f1f1fa2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Støttet andelsbolig Støttet andelsbolig Under denne kode blev udelukkende medtaget private andelsboliger, som var opført efter 1. januar 1981 og finansieret med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002 med senere ændringer. Koden udgik den 1. januar 2008. Sidste gang den blev anvendt ved en ordinær vurdering var den 1. oktober 2007. Fra 2008 vurderes støttede andelsboliger med benyttelseskode 01. urn:ddi:dk.dst:155e9dd9-46b5-428a-b628-36d953626ebe:2 dk.dst 155e9dd9-46b5-428a-b628-36d953626ebe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Private institutions- og serviceejendomme Private institutions- og serviceejendomme Herunder hører private ejendomme, der tjener institutions- og servicemæssige formål samt private ejendomme, der skønnes at have mulighed for at opnå fritagelse for kommunal grundskyld efter KESL § 8, stk. 1. Eksempelvis kan nævnes private skoler, museer, biblioteker, forsamlingshuse, sportsanlæg og private plejehjem. urn:ddi:dk.dst:c5c20bfc-52e6-4230-839c-c116017cdb2d:2 dk.dst c5c20bfc-52e6-4230-839c-c116017cdb2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Visse erhvervsejendomme Visse erhvervsejendomme Koden omfatter ejendomme af speciel karakter, såsom fjernvarmeværker (jf. dog vejledningen til kode 04), dambrug, pelsdyrfarme, hønserier, garageanlæg, andelsfrysebokse, grusgrave med bygninger, transformeranlæg samt vurderingspligtige havneejendomme. urn:ddi:dk.dst:daf3ec2c-417e-4b07-9520-befcdbc4c533:2 dk.dst daf3ec2c-417e-4b07-9520-befcdbc4c533 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Beboelse på fremmed grund Beboelse på fremmed grund Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som beboelse (kode 01), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende typeejendomme. urn:ddi:dk.dst:7b4fe467-754f-43d2-96de-51a3d079d034:2 dk.dst 7b4fe467-754f-43d2-96de-51a3d079d034 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Beboelse og forretning på fremmed grund Beboelse og forretning på fremmed grund Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som beboelse og forretning (kode 02), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme. urn:ddi:dk.dst:50969e55-f9fa-440c-b2af-606213317171:2 dk.dst 50969e55-f9fa-440c-b2af-606213317171 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Ren forretning på fremmed grund Ren forretning på fremmed grund Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som ren forretning (kode 03), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme. urn:ddi:dk.dst:66cd01c7-1ef5-409e-8459-ea275f726cb7:2 dk.dst 66cd01c7-1ef5-409e-8459-ea275f726cb7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Fabrik og lager på fremmed grund Fabrik og lager på fremmed grund Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som fabrik og lager (kode 04), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme. urn:ddi:dk.dst:b9edf6b3-810f-470c-9630-eea2d66bf02e:2 dk.dst b9edf6b3-810f-470c-9630-eea2d66bf02e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Andre bygninger på fremmed grund Andre bygninger på fremmed grund Koden omfatter andre bygninger på fremmed grund, der ikke efter anvendelsen kan henføres til koderne 41-44 eller 48. urn:ddi:dk.dst:770b28b0-cc73-4c0b-a7c2-e340e648b2f3:2 dk.dst 770b28b0-cc73-4c0b-a7c2-e340e648b2f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Sommerhus (kolonihavehus) på fremmed grund Sommerhus (kolonihavehus) på fremmed grund Vejledningen om ejendomme, der skal kodes som sommerhus (kode 08), gælder også for afgrænsningen af den foreliggende type ejendomme. urn:ddi:dk.dst:c4f47592-b69b-4026-a8cd-0e0f0d1e4a2a:2 dk.dst c4f47592-b69b-4026-a8cd-0e0f0d1e4a2a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Arealer med bygning på fremmed grund Arealer med bygning på fremmed grund Koden omfatter samtlige arealer, på hvilke der findes bygning på fremmed grund. urn:ddi:dk.dst:8dc02b97-3073-4845-b1d5-61e4ec877f4f:2 dk.dst 8dc02b97-3073-4845-b1d5-61e4ec877f4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen Til denne kode henføres sommerhuse (kolonihavehuse) på fremmed grund, som er forbigået vedvurderingen. urn:ddi:dk.dst:f35c04e0-daa2-4707-b971-a830893bc930:2 dk.dst f35c04e0-daa2-4707-b971-a830893bc930 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Adding Classification -- BENYTKOD_V1_1992 - Benyttelseskode, v1:1992 Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen Til denne kode henføres alle øvrige bygninger på fremmed grund forbigået vedvurderingen.