dk.dst 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953 23 CodeList urn:ddi:dk.dst:6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953:23 dk.dst 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953 23 extension:type cm:StatisticalClassification cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige Finanser","en":"Government Finances"} cm:ContactPerson {"da":"HGJ","en":"HGJ"} cm:IsCurrent True cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2014-09-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2014-09-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi ESA2010_V1_2014 ESA2010_V1_2014 Sektorklassifikation i det europæiske regnskabssystem (ESA2010), v1:2014 Classification by sector in the European system of accounts (ESA2010), v1:2014 ESA2010 sektorer er en statistisk klassifikation. Sektorkoden anvendes til at gruppere institutionelle enheder, der har samme hovedaktivitet og funktion. Hovedaktivitet og funktion beskriver fx om enheden producerer markedsmæssige eller ikke-markedsmæssige ydelser. En institutionel enhed er karakteriseret ved selvstændig beslutningsret i udøvelsen af dens primære aktivitet. Institutionelle enheder benævnes også økonomiske enheder. Sektorkoden inddeler økonomien i seks overordnede sektorer: - Den ikke-finansielle selskabssektor - Den finansielle selskabssektor - Offentlig forvaltning og service - Husholdningssektoren - Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger - Udlandet Sektorfordelingen er baseret på den europæiske sektorklassifikation, som er defineret i manualen European System of Accounts (ESA 2010). Denne klassifikation er konsistent med den internationale sektorklassifikation, som defineret i System of National Accounts 2008 (SNA 2008). Se også [ESR sektorer](https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/esr-sektorer), som er Danmarks Statistik egen klassifikation i det erhvervsstatistiske register (ESR). ESA2010 sectors is a statistical classification. The sector code is used to group institutional units with the same primary activity and function. E.g. the primary activity and function describe if a unit produces market or non-market services. An institutional unit is characterized by decision-making autonomy in the exercise of its principal function. Institutional units are also called economical entities. The sector code divides the economy into six overall sectors: - The non-financial corporations sector - The financial corporations sector - General government - Household sector - Non-profit institutions serving households - Rest of the world The sector division is based on the European sector classification, which is defined in the manual European System of Accounts (ESA 2010). This classification is consistent with the international sector classification defined in the System of National Accounts 2008 (SNA 2008). See also [ESR sectors](https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/esr-sektorer), which is Statistics Denmark’s own classification in the statistical business register. urn:ddi:dk.dst:67a71e81-2aae-453c-8bec-c26b7ef8f8e5:23 dk.dst 67a71e81-2aae-453c-8bec-c26b7ef8f8e5 23 dk.dst f755c75c-ef76-4c6b-9863-185f17bcdfbe 4 Category S.11 urn:ddi:dk.dst:bf9af91d-5fde-40aa-bdc9-9b91d472e8f2:23 dk.dst bf9af91d-5fde-40aa-bdc9-9b91d472e8f2 23 dk.dst 0d33d97a-4f35-4a6d-b157-382bdcfb9c92 5 Category S.11001 urn:ddi:dk.dst:13a50256-faef-425a-8426-c03f8056cdcc:23 dk.dst 13a50256-faef-425a-8426-c03f8056cdcc 23 dk.dst c5e2e7a3-7e62-4b44-82bb-6353a2781a8d 4 Category S.11002 urn:ddi:dk.dst:0fd00e4c-304a-4c61-b56d-1d21a8a16a35:23 dk.dst 0fd00e4c-304a-4c61-b56d-1d21a8a16a35 23 dk.dst 31a52958-a980-4724-b660-558c6ba10fdc 4 Category S.11003 urn:ddi:dk.dst:48a5cd7c-d8bf-482f-829b-7d533486007d:23 dk.dst 48a5cd7c-d8bf-482f-829b-7d533486007d 23 dk.dst ab0cb119-0ebd-4ed8-8510-b01002c4bb3d 3 Category S.12 urn:ddi:dk.dst:897c5db5-cdfc-4fad-bc79-03c1fed660f3:23 dk.dst 897c5db5-cdfc-4fad-bc79-03c1fed660f3 23 dk.dst 019bf833-23ae-403a-bcc1-6289c6835413 3 Category S.121 urn:ddi:dk.dst:e977e32f-a640-47c8-bfd8-8422ee19cf4e:23 dk.dst e977e32f-a640-47c8-bfd8-8422ee19cf4e 23 dk.dst 27580155-0281-45d5-b84a-2023841f5a16 3 Category S.122 urn:ddi:dk.dst:9fb35969-2477-4d4c-b71f-d05e53335bf6:23 dk.dst 9fb35969-2477-4d4c-b71f-d05e53335bf6 23 dk.dst ae4edd81-4f30-47bc-be82-3b2c12f51eb8 3 Category S.12201 urn:ddi:dk.dst:874dd85c-809a-40ac-b13a-79dcb33d515d:23 dk.dst 874dd85c-809a-40ac-b13a-79dcb33d515d 23 dk.dst 0b0d1590-77d6-4198-949b-90fe00fb3325 3 Category S.12202 urn:ddi:dk.dst:acc94394-1faf-44b5-b329-21c81cd7d55d:23 dk.dst acc94394-1faf-44b5-b329-21c81cd7d55d 23 dk.dst 28869c3f-f541-4b81-bc1b-d4883503647a 3 Category S.12203 urn:ddi:dk.dst:653c9f63-d0a0-434b-97ee-5154added91d:23 dk.dst 653c9f63-d0a0-434b-97ee-5154added91d 23 dk.dst d12f1e76-e3e2-406d-ba20-66e7a3658104 3 Category S.123 urn:ddi:dk.dst:48bc16fe-7097-447a-a837-042c6f0f0d65:23 dk.dst 48bc16fe-7097-447a-a837-042c6f0f0d65 23 dk.dst 0180de48-c2bb-4f47-bd17-2e4066af400f 3 Category S.12301 urn:ddi:dk.dst:d6a95de8-313b-493f-b973-d8260b0dfb68:23 dk.dst d6a95de8-313b-493f-b973-d8260b0dfb68 23 dk.dst c935f3f3-b181-402f-8af8-c9eb1e2b442c 3 Category S.12302 urn:ddi:dk.dst:7a611228-306c-4aa6-bc46-991e86d85bfa:23 dk.dst 7a611228-306c-4aa6-bc46-991e86d85bfa 23 dk.dst 6e741ce0-9b5b-4888-9d0e-dedd0c457b5f 3 Category S.12303 urn:ddi:dk.dst:e40faad1-52e0-4f8c-a9e3-0a78e47895d4:23 dk.dst e40faad1-52e0-4f8c-a9e3-0a78e47895d4 23 dk.dst 8a4534d8-3eea-43af-b9e0-27639b59a47c 3 Category S.124 urn:ddi:dk.dst:1e5b5a33-8f06-4691-bc2b-330f39c1ca91:23 dk.dst 1e5b5a33-8f06-4691-bc2b-330f39c1ca91 23 dk.dst db89bfb8-13cd-4e94-8c5c-ee7318da0930 3 Category S.12401 urn:ddi:dk.dst:4d2a319c-9ab6-4d86-ab89-17a97346a69a:23 dk.dst 4d2a319c-9ab6-4d86-ab89-17a97346a69a 23 dk.dst 8a47769b-fd47-4516-841a-c572a3e979b2 3 Category S.12402 urn:ddi:dk.dst:37416154-a164-4209-8e06-5c5241983e86:23 dk.dst 37416154-a164-4209-8e06-5c5241983e86 23 dk.dst 41e419f1-9639-4142-951f-4fc0347f80c4 3 Category S.12403 urn:ddi:dk.dst:de7d3a51-a44f-4849-a98f-b1c97dee9956:23 dk.dst de7d3a51-a44f-4849-a98f-b1c97dee9956 23 dk.dst 5eb2e5a7-d28a-40e5-96a9-88a71c20ed52 3 Category S.125 urn:ddi:dk.dst:f320a522-841d-466e-952e-fadec74c4a0d:23 dk.dst f320a522-841d-466e-952e-fadec74c4a0d 23 dk.dst dd4ebbfe-537e-4f43-964a-ef9dca58871d 3 Category S.12501 urn:ddi:dk.dst:22f6b0fe-2980-48a4-8287-946ded51147c:23 dk.dst 22f6b0fe-2980-48a4-8287-946ded51147c 23 dk.dst be4b2690-55ec-4bd2-980f-904638eb05af 3 Category S.12502 urn:ddi:dk.dst:4a1c0b31-54e7-4912-a216-bb671711925b:23 dk.dst 4a1c0b31-54e7-4912-a216-bb671711925b 23 dk.dst e9d0aee1-7ff9-43ed-aef4-5a815ba1a115 3 Category S.12503 urn:ddi:dk.dst:8f177563-dc60-431e-ab6c-53662a312d4b:23 dk.dst 8f177563-dc60-431e-ab6c-53662a312d4b 23 dk.dst f1085b25-3811-40d6-946a-06a3e709c127 3 Category S.126 urn:ddi:dk.dst:72814b50-5d23-4891-9364-01ec4ce9467b:23 dk.dst 72814b50-5d23-4891-9364-01ec4ce9467b 23 dk.dst be3ea384-e6c0-4421-b451-34d941b0de63 3 Category S.12601 urn:ddi:dk.dst:92cee95f-4234-4d78-88e7-04b29873bc28:23 dk.dst 92cee95f-4234-4d78-88e7-04b29873bc28 23 dk.dst 1fd4a523-7f7b-4d2e-b46d-657d8575a72e 3 Category S.12602 urn:ddi:dk.dst:53e1b668-4991-4705-b62d-ac7383c6c145:23 dk.dst 53e1b668-4991-4705-b62d-ac7383c6c145 23 dk.dst a1523afc-78f9-45c3-8faa-970b8af6deda 3 Category S.12603 urn:ddi:dk.dst:8571dde4-9359-4321-a967-5d0cf4fd3c70:23 dk.dst 8571dde4-9359-4321-a967-5d0cf4fd3c70 23 dk.dst 9b6d65b8-22dc-4dae-9549-fad1953463ac 3 Category S.127 urn:ddi:dk.dst:8a3046c6-5e6b-4d57-901c-9907f755ffeb:23 dk.dst 8a3046c6-5e6b-4d57-901c-9907f755ffeb 23 dk.dst 46e84f6a-c282-4b1d-a305-c6c7ee6fede8 3 Category S.12701 urn:ddi:dk.dst:6368e217-7eed-4632-af0b-8974e4109bb2:23 dk.dst 6368e217-7eed-4632-af0b-8974e4109bb2 23 dk.dst 4c861b49-4e5c-4ad8-8334-a1d00dcd7c31 3 Category S.12702 urn:ddi:dk.dst:9639908c-da43-4978-92fc-abecb474e288:23 dk.dst 9639908c-da43-4978-92fc-abecb474e288 23 dk.dst 039d2db3-fc08-4813-ac94-d3f831853b18 3 Category S.12703 urn:ddi:dk.dst:19fa6027-3469-43ae-a0ea-d01f9f778099:23 dk.dst 19fa6027-3469-43ae-a0ea-d01f9f778099 23 dk.dst 6fa536a7-2eb6-47c5-80c1-a8f01485853c 3 Category S.128 urn:ddi:dk.dst:457077dc-465b-4a7d-88d2-ff66255b8f7a:23 dk.dst 457077dc-465b-4a7d-88d2-ff66255b8f7a 23 dk.dst e5a07357-416f-4e06-b13d-90b3e08d0f88 3 Category S.12801 urn:ddi:dk.dst:ff313bf6-040c-4451-93b4-b73989860990:23 dk.dst ff313bf6-040c-4451-93b4-b73989860990 23 dk.dst 8100cd12-d303-44f8-a6a8-abf1285ff732 3 Category S.12802 urn:ddi:dk.dst:2e865a80-d823-4e62-b016-c06265eb6cce:23 dk.dst 2e865a80-d823-4e62-b016-c06265eb6cce 23 dk.dst 75828221-4e6f-476a-8e15-5a8b549c09ec 3 Category S.12803 urn:ddi:dk.dst:b4b366b5-b1bf-46f8-9ffd-7c66765973e6:23 dk.dst b4b366b5-b1bf-46f8-9ffd-7c66765973e6 23 dk.dst d8b086ed-90b5-4fe6-b5d7-dbeed3d4e96e 3 Category S.129 urn:ddi:dk.dst:7b435f2e-1922-4b16-a7be-a6d8061776b8:23 dk.dst 7b435f2e-1922-4b16-a7be-a6d8061776b8 23 dk.dst 0464bd44-c057-440e-8c96-c0d285ae4654 3 Category S.12901 urn:ddi:dk.dst:7e6826d8-36dc-4b3e-a0ab-1af12bebd461:23 dk.dst 7e6826d8-36dc-4b3e-a0ab-1af12bebd461 23 dk.dst 5d5e98a2-0a7c-4be4-a6a1-979ef26370dd 3 Category S.12902 urn:ddi:dk.dst:82028ce6-e8bf-44c1-8b44-3a46985be605:23 dk.dst 82028ce6-e8bf-44c1-8b44-3a46985be605 23 dk.dst 1832f49d-39cd-4a6d-876a-0e91956bba2b 3 Category S.12903 urn:ddi:dk.dst:ac36d23a-75ce-43ce-81bf-35ea33dde174:23 dk.dst ac36d23a-75ce-43ce-81bf-35ea33dde174 23 dk.dst 84dd06eb-02a2-4891-bd24-c9e7eb72a67f 3 Category S.13 urn:ddi:dk.dst:ba389d34-d13b-439c-ac94-1b4876d7eed7:23 dk.dst ba389d34-d13b-439c-ac94-1b4876d7eed7 23 dk.dst 6fe2c1a5-2bbe-479a-bf0a-2c1c06430601 3 Category S.1311 urn:ddi:dk.dst:e44c9fba-d2a4-4a6a-b913-df026fd0a5c3:23 dk.dst e44c9fba-d2a4-4a6a-b913-df026fd0a5c3 23 dk.dst e8a89f8f-709e-44cc-98ed-3c230b59a9d3 3 Category S.1312 urn:ddi:dk.dst:d74ef8cf-d095-483d-98cf-9ea4a8ad2638:23 dk.dst d74ef8cf-d095-483d-98cf-9ea4a8ad2638 23 dk.dst 6f6f2c48-8723-40d0-973b-bb6d7e445e93 3 Category S.1313 urn:ddi:dk.dst:924c17d1-8dbd-47f0-b83e-5a234c1aa59e:23 dk.dst 924c17d1-8dbd-47f0-b83e-5a234c1aa59e 23 dk.dst 758eaf3d-b20a-4ec6-b85c-b22bc236a111 3 Category S.1314 urn:ddi:dk.dst:a32e1145-c482-439b-ae36-44b5be4e3d89:23 dk.dst a32e1145-c482-439b-ae36-44b5be4e3d89 23 dk.dst 77c86104-af80-4800-b310-fff4985f56c0 3 Category S.14 urn:ddi:dk.dst:0967caf2-9c60-459b-bc2d-4d759590d9c1:23 dk.dst 0967caf2-9c60-459b-bc2d-4d759590d9c1 23 dk.dst fed68126-a5b2-4ae8-8667-4f5fea40343d 3 Category S.141/S.142 urn:ddi:dk.dst:1e998629-7332-4058-bf69-a8e88337c04b:23 dk.dst 1e998629-7332-4058-bf69-a8e88337c04b 23 dk.dst e7169195-b14c-4b8b-89ef-4b0a35815ffc 3 Category S.143/S.144 urn:ddi:dk.dst:aed44af9-2c2b-4464-ba91-df808250c69b:23 dk.dst aed44af9-2c2b-4464-ba91-df808250c69b 23 dk.dst baecec31-5dce-4daf-81a2-02c373d6dc11 3 Category S.15 urn:ddi:dk.dst:4e076ff2-c9d1-4718-8b7f-76635946bf9e:23 dk.dst 4e076ff2-c9d1-4718-8b7f-76635946bf9e 23 dk.dst f62a43b6-99bb-4352-b13f-dd48f3554074 3 Category S.2 urn:ddi:dk.dst:8aa1e8f1-35c7-4b3d-80f9-8c2d7e7157a6:23 dk.dst 8aa1e8f1-35c7-4b3d-80f9-8c2d7e7157a6 23 attatchment_da European System of Accounts (ESA2010) http://colectica:25233/File/7db905a0-6397-48c5-8ddb-ab60453c4f83 application/pdf urn:ddi:dk.dst:2f2beaf9-fc64-4832-8c4e-f5003e86b453:23 dk.dst 2f2beaf9-fc64-4832-8c4e-f5003e86b453 23 csv_da 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953csv_da 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953csv_da urn:ddi:dk.dst:3919e274-0d52-42d5-a56c-d8cb1368c1e5:23 dk.dst 3919e274-0d52-42d5-a56c-d8cb1368c1e5 23 ddi_da 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953ddi_da 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953ddi_da urn:ddi:dk.dst:7b50918d-ab50-4453-a01f-32d4ecf0465d:23 dk.dst 7b50918d-ab50-4453-a01f-32d4ecf0465d 23 csv_en 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953csv_en 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953csv_en urn:ddi:dk.dst:21faa0d1-67d2-41ab-8dcd-f03025d903b5:23 dk.dst 21faa0d1-67d2-41ab-8dcd-f03025d903b5 23 ddi_en 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953ddi_en 6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953ddi_en urn:ddi:dk.dst:f755c75c-ef76-4c6b-9863-185f17bcdfbe:4 dk.dst f755c75c-ef76-4c6b-9863-185f17bcdfbe 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Ikke-finansiel selskabssektor Non-financial corporations Ikke-finansiel selskabssektor Non-financial corporations Sektoren ikke-finansielle selskaber (S.11) består af institutionelle enheder med status af selvstændige juridiske enheder og markedsproducenter, hvis hovedaktivitet er produktion af varer og ikke-finansielle tjenester. Sektoren ikke-finansielle selskaber omfatter også ikke-finansielle kvasiselskaber The non-financial corporations sector (S.11) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of goods and non-financial services. The non-financial corporations sector also includes non-financial quasi-corporations urn:ddi:dk.dst:0d33d97a-4f35-4a6d-b157-382bdcfb9c92:5 dk.dst 0d33d97a-4f35-4a6d-b157-382bdcfb9c92 5 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlig ikke-finansielle selskaber Public non-financial corporations Offentlig ikke-finansielle selskaber Public non-financial corporations Delsektoren offentlige ikkefinansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber, kvasiselskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af offentlige enheder. The public non-financial corporations subsector consists of all non-financial corporations, quasi-corporations and non-profit institutions, recognised as independent legal entities, that are market producers and are subject to control by government units. urn:ddi:dk.dst:c5e2e7a3-7e62-4b44-82bb-6353a2781a8d:4 dk.dst c5e2e7a3-7e62-4b44-82bb-6353a2781a8d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber National private non-financial corporations Private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber National private non-financial corporations Delsektoren private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af alle ikkefinansielle selskaber, kvasiselskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der ikke kontrolleres af offentlige enheder eller af ikke-residente institutionelle enheder. The national private non-financial corporations subsector consists of all non-financial corporations, quasi-corporations and non-profit institutions which are recognised as independent legal entities and which are market producers, that are not controlled by government or by non-resident institutional units. urn:ddi:dk.dst:31a52958-a980-4724-b660-558c6ba10fdc:4 dk.dst 31a52958-a980-4724-b660-558c6ba10fdc 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber Foreign controlled non-financial corporations Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber Foreign controlled non-financial corporations Delsektoren udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af alle ikkefinansielle selskaber og kvasiselskaber, der kontrolleres af ikke-residente institutionelle enheder. The foreign controlled non-financial corporations subsector consists of all non-financial corporations and quasi-corporations that are controlled by non-resident institutional units. urn:ddi:dk.dst:ab0cb119-0ebd-4ed8-8510-b01002c4bb3d:3 dk.dst ab0cb119-0ebd-4ed8-8510-b01002c4bb3d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Finansiel selskabssektor Financial corporations Finansiel selskabssektor Financial corporations Sektoren finansielle selskaber (S.12) består af institutionelle enheder, som har status af selvstændige juridiske enheder og markedsproducenter, hvis hovedaktivitet er produktion af finansielle tjenester. Sådanne institutionelle enheder omfatter alle selskaber eller kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med: a) finansiel formidling (finansielle formidlere), og/eller b) finansielle hjælpetjenester (finansielle hjælpeenheder). Omfatter også institutionelle enheder, der yder finansielle tjenester, hvis hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. The financial corporations sector (S.12) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of financial services. Such institutional units comprise all corporations and quasi-corporations which are principally engaged in: (a) financial intermediation (financial intermediaries); and/or (b) auxiliary financial activities (financial auxiliaries). Also included are institutional units providing financial services, where most of either their assets or their liabilities are not transacted on open markets. urn:ddi:dk.dst:019bf833-23ae-403a-bcc1-6289c6835413:3 dk.dst 019bf833-23ae-403a-bcc1-6289c6835413 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Centralbanken Central bank Centralbanken Central bank Delsektoren centralbanken (S.121) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, hvis hovedfunktion består i at udstede penge, opretholde den indenlandske og udenlandske værdi af den nationale valuta samt at opbevare alle landets internationale reserver eller en del heraf. The central bank subsector (S.121) consists of all financial corporations and quasi-corporations whose principal function is to issue currency, to maintain the internal and external value of the currency and to hold all or part of the international reserves of the country. urn:ddi:dk.dst:27580155-0281-45d5-b84a-2023841f5a16:3 dk.dst 27580155-0281-45d5-b84a-2023841f5a16 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Pengeinstitutter, undtagen centralbanken Deposit-taking corporations except the central bank Pengeinstitutter, undtagen centralbanken Deposit-taking corporations except the central bank Delsektoren pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære The deposit-taking corporations except the central bank subsector (S.122) includes all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF subsectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units, hence not only from MFIs, and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities. urn:ddi:dk.dst:ae4edd81-4f30-47bc-be82-3b2c12f51eb8:3 dk.dst ae4edd81-4f30-47bc-be82-3b2c12f51eb8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentige pengeinstitutter, undtagen centralbanken Public deposit-taking corporations except the central bank Offentige pengeinstitutter, undtagen centralbanken Public deposit-taking corporations except the central bank Delsektoren offentlige pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære Public deposit-taking corporations except the central bank subsector (S.122) includes all public financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF subsectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units, hence not only from MFIs, and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities. urn:ddi:dk.dst:0b0d1590-77d6-4198-949b-90fe00fb3325:3 dk.dst 0b0d1590-77d6-4198-949b-90fe00fb3325 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken National private deposit-taking corporations except the central bank Private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken National private deposit-taking corporations except the central bank Delsektoren private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære National private deposit-taking corporations except the central bank subsector (S.122) includes all national private financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF subsectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units, hence not only from MFIs, and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities. urn:ddi:dk.dst:28869c3f-f541-4b81-bc1b-d4883503647a:3 dk.dst 28869c3f-f541-4b81-bc1b-d4883503647a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken Foreign controlled deposit-taking corporations except the central bank Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken Foreign controlled deposit-taking corporations except the central bank Delsektoren udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken) omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære Foreign controlled deposit-taking corporations except the central bank subsector (S.122) includes all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF subsectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units, hence not only from MFIs, and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities. urn:ddi:dk.dst:d12f1e76-e3e2-406d-ba20-66e7a3658104:3 dk.dst d12f1e76-e3e2-406d-ba20-66e7a3658104 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Pengemarkedsforeninger Money Market Funds Pengemarkedsforeninger Money Market Funds Delsektoren pengemarkedsforeninger (S.123) som kollektive investeringsordninger omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. The MMF subsector (S.123) consists of all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions subsectors, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units, and, for their own account, to make investments primarily in money market fund shares/units, short-term debt securities, and/or deposits. urn:ddi:dk.dst:0180de48-c2bb-4f47-bd17-2e4066af400f:3 dk.dst 0180de48-c2bb-4f47-bd17-2e4066af400f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlige pengemarkedsforeninger Public Money Market Funds Offentlige pengemarkedsforeninger Public Money Market Funds Delsektoren offentlige pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. The public MMF subsector consists of all public financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions subsectors, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units, and, for their own account, to make investments primarily in money market fund shares/units, short-term debt securities, and/or deposits. urn:ddi:dk.dst:c935f3f3-b181-402f-8af8-c9eb1e2b442c:3 dk.dst c935f3f3-b181-402f-8af8-c9eb1e2b442c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger National private Money Market Funds Private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger National private Money Market Funds Delsektoren private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. The national private MMF subsector consists of all national private financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions subsectors, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units, and, for their own account, to make investments primarily in money market fund shares/units, short-term debt securities, and/or deposits. urn:ddi:dk.dst:6e741ce0-9b5b-4888-9d0e-dedd0c457b5f:3 dk.dst 6e741ce0-9b5b-4888-9d0e-dedd0c457b5f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger Foreign controlled Money Market Funds Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger Foreign controlled Money Market Funds Delsektoren udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. The foreign controlled MMF subsector consists of all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions subsectors, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units, and, for their own account, to make investments primarily in money market fund shares/units, short-term debt securities, and/or deposits. urn:ddi:dk.dst:8a4534d8-3eea-43af-b9e0-27639b59a47c:3 dk.dst 8a4534d8-3eea-43af-b9e0-27639b59a47c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger Non-MMF investment funds Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger Non-MMF investment funds Delsektoren investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124) omfatter alle kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). The non-MMF investment funds subsector (S.124) consists of all collective investment schemes, except those classified in the MMF subsector, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units which are not close substitutes for deposits, and, on their own account, to make investments primarily in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate). urn:ddi:dk.dst:db89bfb8-13cd-4e94-8c5c-ee7318da0930:3 dk.dst db89bfb8-13cd-4e94-8c5c-ee7318da0930 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger Public Non-MMF investment funds Offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger Public Non-MMF investment funds Delsektoren offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle offentlige kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). The public non-MMF investment funds subsector consists of all public collective investment schemes, except those classified in the MMF subsector, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units which are not close substitutes for deposits, and, on their own account, to make investments primarily in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate). urn:ddi:dk.dst:8a47769b-fd47-4516-841a-c572a3e979b2:3 dk.dst 8a47769b-fd47-4516-841a-c572a3e979b2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger National private Non-MMF investment funds Private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger National private Non-MMF investment funds Delsektoren private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). The national private non-MMF investment funds subsector consists of all national private collective investment schemes, except those classified in the MMF subsector, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units which are not close substitutes for deposits, and, on their own account, to make investments primarily in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate). urn:ddi:dk.dst:41e419f1-9639-4142-951f-4fc0347f80c4:3 dk.dst 41e419f1-9639-4142-951f-4fc0347f80c4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger Foreign controlled Non-MMF investment funds Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger Foreign controlled Non-MMF investment funds Delsektoren udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). The foreign controlled non-MMF investment funds subsector consists of all foreign controlled collective investment schemes, except those classified in the MMF subsector, which are principally engaged in financial intermediation. Their business is to issue investment fund shares or units which are not close substitutes for deposits, and, on their own account, to make investments primarily in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate). urn:ddi:dk.dst:5eb2e5a7-d28a-40e5-96a9-88a71c20ed52:3 dk.dst 5eb2e5a7-d28a-40e5-96a9-88a71c20ed52 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Delsektoren andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. The other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds subsector (S.125) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits, or investment fund shares, or in relation to insurance, pension and standardised guarantee schemes from institutional units. urn:ddi:dk.dst:dd4ebbfe-537e-4f43-964a-ef9dca58871d:3 dk.dst dd4ebbfe-537e-4f43-964a-ef9dca58871d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other public financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other public financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Delsektoren andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. The other public financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds subsector consists of all public financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits, or investment fund shares, or in relation to insurance, pension and standardised guarantee schemes from institutional units. urn:ddi:dk.dst:be4b2690-55ec-4bd2-980f-904638eb05af:3 dk.dst be4b2690-55ec-4bd2-980f-904638eb05af 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other national private financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other national private financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Delsektoren andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. The other national private financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds subsector consists of all national private financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits, or investment fund shares, or in relation to insurance, pension and standardised guarantee schemes from institutional units. urn:ddi:dk.dst:e9d0aee1-7ff9-43ed-aef4-5a815ba1a115:3 dk.dst e9d0aee1-7ff9-43ed-aef4-5a815ba1a115 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other foreign controlled financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other foreign controlled financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Delsektoren andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. The other foreign controlled financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds subsector consists of all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in forms other than currency, deposits, or investment fund shares, or in relation to insurance, pension and standardised guarantee schemes from institutional units. urn:ddi:dk.dst:f1085b25-3811-40d6-946a-06a3e709c127:3 dk.dst f1085b25-3811-40d6-946a-06a3e709c127 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Finansielle hjælpeenheder Financial auxiliaries Finansielle hjælpeenheder Financial auxiliaries Delsektoren finansielle hjælpeenheder (S.126) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. The financial auxiliaries subsector (S.126) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in activities closely related to financial intermediation but which are not financial intermediaries themselves. urn:ddi:dk.dst:be3ea384-e6c0-4421-b451-34d941b0de63:3 dk.dst be3ea384-e6c0-4421-b451-34d941b0de63 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlige finansielle hjælpeenheder Public financial auxiliaries Offentlige finansielle hjælpeenheder Public financial auxiliaries Delsektoren offentlige finansielle hjælpeenheder består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. The public financial auxiliaries subsector consists of all public financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in activities closely related to financial intermediation but which are not financial intermediaries themselves. urn:ddi:dk.dst:1fd4a523-7f7b-4d2e-b46d-657d8575a72e:3 dk.dst 1fd4a523-7f7b-4d2e-b46d-657d8575a72e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder National private financial auxiliaries Private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder National private financial auxiliaries Delsektoren private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. The national private financial auxiliaries subsector consists of all national private financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in activities closely related to financial intermediation but which are not financial intermediaries themselves. urn:ddi:dk.dst:a1523afc-78f9-45c3-8faa-970b8af6deda:3 dk.dst a1523afc-78f9-45c3-8faa-970b8af6deda 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder Foreign controlled financial auxiliaries Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder Foreign controlled financial auxiliaries Delsektoren udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. The foreign controlled financial auxiliaries subsector consists of all foreign controlled, financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in activities closely related to financial intermediation but which are not financial intermediaries themselves. urn:ddi:dk.dst:9b6d65b8-22dc-4dae-9549-fad1953463ac:3 dk.dst 9b6d65b8-22dc-4dae-9549-fad1953463ac 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Captive financial institutions and money lenders Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Captive financial institutions and money lenders Delsektoren koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. The captive financial institutions and money lenders subsector (S.127) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are neither engaged in financial intermediation nor in providing financial auxiliary services, and where most of either their assets or their liabilities are not transacted on open markets. urn:ddi:dk.dst:46e84f6a-c282-4b1d-a305-c6c7ee6fede8:3 dk.dst 46e84f6a-c282-4b1d-a305-c6c7ee6fede8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Public captive financial institutions and money lenders Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Public captive financial institutions and money lenders Delsektoren offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. The public captive financial institutions and money lenders subsector consists of all public financial corporations and quasi-corporations which are neither engaged in financial intermediation nor in providing financial auxiliary services, and where most of either their assets or their liabilities are not transacted on open markets. urn:ddi:dk.dst:4c861b49-4e5c-4ad8-8334-a1d00dcd7c31:3 dk.dst 4c861b49-4e5c-4ad8-8334-a1d00dcd7c31 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere National private captive financial institutions and money lenders Private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere National private captive financial institutions and money lenders Delsektoren private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. The national private captive financial institutions and money lenders subsector consists of all national private financial corporations and quasi-corporations which are neither engaged in financial intermediation nor in providing financial auxiliary services, and where most of either their assets or their liabilities are not transacted on open markets. urn:ddi:dk.dst:039d2db3-fc08-4813-ac94-d3f831853b18:3 dk.dst 039d2db3-fc08-4813-ac94-d3f831853b18 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Foreign controlled captive financial institutions and money lenders Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Foreign controlled captive financial institutions and money lenders Delsektoren udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. The foreign controlled captive financial institutions and money lenders subsector consists of all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations which are neither engaged in financial intermediation nor in providing financial auxiliary services, and where most of either their assets or their liabilities are not transacted on open markets. urn:ddi:dk.dst:6fa536a7-2eb6-47c5-80c1-a8f01485853c:3 dk.dst 6fa536a7-2eb6-47c5-80c1-a8f01485853c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Forsikringsselskaber Insurance corporations Forsikringsselskaber Insurance corporations Delsektoren forsikringsselskaber (S.128) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring The insurance corporations subsector (S.128) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as a consequence of the pooling of risks mainly in the form of direct insurance or reinsurance urn:ddi:dk.dst:e5a07357-416f-4e06-b13d-90b3e08d0f88:3 dk.dst e5a07357-416f-4e06-b13d-90b3e08d0f88 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlige forsikringsselskaber Public insurance corporations Offentlige forsikringsselskaber Public insurance corporations Delsektoren offentige forsikringsselskaber består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring The public insurance corporations subsector consists of all public financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as a consequence of the pooling of risks mainly in the form of direct insurance or reinsurance urn:ddi:dk.dst:8100cd12-d303-44f8-a6a8-abf1285ff732:3 dk.dst 8100cd12-d303-44f8-a6a8-abf1285ff732 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber National private insurance corporations Private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber National private insurance corporations Delsektoren private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring The national private insurance corporations subsector consists of all national private financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as a consequence of the pooling of risks mainly in the form of direct insurance or reinsurance urn:ddi:dk.dst:75828221-4e6f-476a-8e15-5a8b549c09ec:3 dk.dst 75828221-4e6f-476a-8e15-5a8b549c09ec 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber Foreign private insurance corporations Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber Foreign private insurance corporations Delsektoren udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring The foreign controlled insurance corporations subsector consists of all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as a consequence of the pooling of risks mainly in the form of direct insurance or reinsurance urn:ddi:dk.dst:d8b086ed-90b5-4fe6-b5d7-dbeed3d4e96e:3 dk.dst d8b086ed-90b5-4fe6-b5d7-dbeed3d4e96e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Pensionskasser Pension funds Pensionskasser Pension funds Delsektoren pensionskasser (S.129) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). The pension funds subsector (S.129) consists of all financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as the consequence of the pooling of social risks and needs of the insured persons (social insurance). Pension funds as social insurance schemes provide income in retirement, and often benefits for death and disability. urn:ddi:dk.dst:0464bd44-c057-440e-8c96-c0d285ae4654:3 dk.dst 0464bd44-c057-440e-8c96-c0d285ae4654 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlige pensionskasser Public pension funds Offentlige pensionskasser Public pension funds Delsektoren offentlige pensionskasser består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). The public pension funds subsector consists of all public financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as the consequence of the pooling of social risks and needs of the insured persons (social insurance). Pension funds as social insurance schemes provide income in retirement, and often benefits for death and disability. urn:ddi:dk.dst:5d5e98a2-0a7c-4be4-a6a1-979ef26370dd:3 dk.dst 5d5e98a2-0a7c-4be4-a6a1-979ef26370dd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Private, nationalt kontrollerede pensionskasser National private pension funds Private, nationalt kontrollerede pensionskasser National private pension funds Delsektoren private, nationalt kontrollerede pensionskasser består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). The national private pension funds subsector consists of all national private financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as the consequence of the pooling of social risks and needs of the insured persons (social insurance). Pension funds as social insurance schemes provide income in retirement, and often benefits for death and disability. urn:ddi:dk.dst:1832f49d-39cd-4a6d-876a-0e91956bba2b:3 dk.dst 1832f49d-39cd-4a6d-876a-0e91956bba2b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udenlandsk kontrollerede pensionskasser Foreign controlled pension funds Udenlandsk kontrollerede pensionskasser Foreign controlled pension funds Delsektoren udenlandsk kontrollerede pensionskasser består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). The foreign controlled pension funds subsector consists of all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations which are principally engaged in financial intermediation as the consequence of the pooling of social risks and needs of the insured persons (social insurance). Pension funds as social insurance schemes provide income in retirement, and often benefits for death and disability. urn:ddi:dk.dst:84dd06eb-02a2-4891-bd24-c9e7eb72a67f:3 dk.dst 84dd06eb-02a2-4891-bd24-c9e7eb72a67f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlig forvaltning og service General government Offentlig forvaltning og service General government Sektoren offentlig forvaltning og service (S.13) består af institutionelle enheder, som er ikkemarkedsproducenter, hvis produktion er bestemt for individuelt og kollektivt forbrug og finansieret af obligatoriske betalinger foretaget af enheder, som henhører under andre sektorer, og institutionelle enheder, der hovedsagelig beskæftiger sig med omfordeling af nationalindkomsten og -formuen. The general government sector (S.13) consists of institutional units which are non-market producers whose output is intended for individual and collective consumption, and are financed by compulsory payments made by units belonging to other sectors, and institutional units principally engaged in the redistribution of national income and wealth. urn:ddi:dk.dst:6fe2c1a5-2bbe-479a-bf0a-2c1c06430601:3 dk.dst 6fe2c1a5-2bbe-479a-bf0a-2c1c06430601 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) Central government (excluding social security funds) Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) Central government (excluding social security funds) Denne delsektor omfatter alle statslige administrative organer og andre centrale organer, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske område med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde. This subsector includes all administrative departments of the state and other central agencies whose competence extends normally over the whole economic territory, except for the administration of social security funds. urn:ddi:dk.dst:e8a89f8f-709e-44cc-98ed-3c230b59a9d3:3 dk.dst e8a89f8f-709e-44cc-98ed-3c230b59a9d3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde) State government (excluding social security funds) Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde) State government (excluding social security funds) Denne delsektor omfatter de former for offentlig forvaltning, der fungerer som separate institutionelle enheder, der udøver visse regeringsfunktioner, med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde, på et niveau under de centrale myndigheder og over de offentlige institutionelle enheder på lokalt plan. Delsektoren er ikke relevant i Danmark. This subsector consists of those types of public administration which are separate institutional units exercising some of the functions of government, except for the administration of social security funds, at a level below that of central government and above that of the governmental institutional units existing at local level. This subsector is not relevant in Denmark urn:ddi:dk.dst:6f6f2c48-8723-40d0-973b-bb6d7e445e93:3 dk.dst 6f6f2c48-8723-40d0-973b-bb6d7e445e93 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) Local government (excluding social security funds) Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) Local government (excluding social security funds) Denne delsektor omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. This subsector includes those types of public administration whose competence extends to only a local part of the economic territory, apart from local agencies of social security funds. urn:ddi:dk.dst:758eaf3d-b20a-4ec6-b85c-b22bc236a111:3 dk.dst 758eaf3d-b20a-4ec6-b85c-b22bc236a111 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Sociale kasser og fonde Social security funds Sociale kasser og fonde Social security funds Delsektoren sociale kasser og fonde omfatter institutionelle enheder på centralt, delstats- og lokalt niveau, hvis hovedaktivitet er at levere sociale ydelser, og som opfylder følgende to kriterier: a) visse grupper af befolkningen er ved lov eller administrative bestemmelser forpligtet til at være medlem af ordningen eller til at indbetale bidrag, og b) ansvaret for institutionens forvaltning, hvad angår indbetaling og godkendelse af bidrag og ydelser, påhviler den offentlige forvaltning og service, uafhængigt af dens rolle som tilsynsførende organ eller arbejdsgiver. The social security funds subsector includes central, state and local institutional units whose principal activity is to provide social benefits and which fulfil each of the following two criteria: (a) by law or by regulation certain groups of the population are obliged to participate in the scheme or to pay contributions; and (b) general government is responsible for the management of the institution in respect of the settlement or approval of the contributions and benefits independently from its role as supervisory body or employer. urn:ddi:dk.dst:77c86104-af80-4800-b310-fff4985f56c0:3 dk.dst 77c86104-af80-4800-b310-fff4985f56c0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Husholdningssektoren Households Husholdningssektoren Households Sektoren husholdninger (S.14) omfatter enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner både i deres egenskab af forbrugere og i deres egenskab af erhvervsdrivende, som producerer markedsmæssige varer og ikkefinansielle og finansielle tjenester (markedsproducenter), forudsat at produktionen af varer og tjenester ikke udøves af selvstændige enheder med status af kvasiselskaber. Sektoren omfatter ligeledes enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i deres egenskab af producenter af varer og ikkefinansielle tjenester udelukkende til eget brug. The households sector (S.14) consists of individuals or groups of individuals as consumers and as entrepreneurs producing market goods and non-financial and financial services (market producers) provided that the production of goods and services is not by separate entities treated as quasi-corporations. It also includes individuals or groups of individuals as producers of goods and non-financial services for exclusively own final use. urn:ddi:dk.dst:fed68126-a5b2-4ae8-8667-4f5fea40343d:3 dk.dst fed68126-a5b2-4ae8-8667-4f5fea40343d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Personligt ejede virksomheder Employers and own-account workers Personligt ejede virksomheder Employers and own-account workers Personligt ejede virksomheder,Delsektoren arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte består af den gruppe af husholdninger, hvor de (blandede) indkomster (B.3), som tilflyder ejerne af personlige foretagender tilhørende husholdningen fra deres aktiviteter som producenter af markedsmæssige varer og tjenester med eller uden brug af lønnet personale, udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed, selv om den ikke udgør mere end halvdelen af husholdningens samlede indkomst. The employers and own-account workers subsector consists of the group of households for which the (mixed) incomes (B.3) accruing to the owners of household unincorporated enterprises from their activity as producers of market goods and services with or without paid employees are the largest source of income for the household as a whole, even if it does not account for more than half of total household income. urn:ddi:dk.dst:e7169195-b14c-4b8b-89ef-4b0a35815ffc:3 dk.dst e7169195-b14c-4b8b-89ef-4b0a35815ffc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Lønmodtagere m.fl. Employees and reciepients of pensions, property income and other transfers Lønmodtagere m.fl. Employees and reciepients of pensions, property income and other transfers Delsektoren lønmodtagere består af den gruppe af husholdninger, hvor indkomsten fra aflønning af ansatte (D.1) udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. Delsektoren modtagere af formueindkomst består af den gruppe af husholdninger, hvor formueindkomst (D.4) udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. The employees and reciepients of pensions, property income and other transfers subsector consists of the group of households for which the income accruing from compensation of employees, pensions, property income or income accruing from other current transfers is the largest source of income for the household as a whole. urn:ddi:dk.dst:baecec31-5dce-4daf-81a2-02c373d6dc11:3 dk.dst baecec31-5dce-4daf-81a2-02c373d6dc11 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (NPIsH) Non-profit institutions serving households Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (NPIsH) Non-profit institutions serving households Sektoren nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (NPISH) (S.15) omfatter nonprofitinstitutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private ikkemarkedsproducenter. Deres vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra formueindkomst. The non-profit institutions serving households (NPISHs) sector (S.15) consists of non-profit institutions which are separate legal entities, which serve households and which are private non-market producers. Their principal resources are voluntary contributions in cash or in kind from households in their capacity as consumers, from payments made by general government and from property income. urn:ddi:dk.dst:f62a43b6-99bb-4352-b13f-dd48f3554074:3 dk.dst f62a43b6-99bb-4352-b13f-dd48f3554074 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Adding Classification -- Sektorer ESA2010 v.1.0 Udlandet Rest of the world Udlandet Rest of the world Sektoren udlandet (S.2) er en gruppering af enheder uden karakteristiske funktioner og tilgange. Sektoren består af ikkeresidente enheder, for så vidt disse foretager transaktioner med residente institutionelle enheder eller har andre økonomiske forbindelser med residente enheder. Kontiene for denne sektor giver et overblik over de økonomiske forbindelser, der knytter den nationale økonomi sammen med udlandet. EU- institutionerne og internationale organisationer henhører under denne sektor. The rest of the world sector (S.2) is a grouping of units without any characteristic functions and resources; it consists of non-resident units insofar as they are engaged in transactions with resident institutional units, or have other economic links with resident units. Its accounts provide an overall view of the economic relationships linking the national economy with the rest of the world. The institutions of the EU and international organisations are included.