The SAS System

Obs pdb_status projekt PROJEKT_TITEL nr_navn
1 Selvstændigt projekt 700776 Ressourceanvendelse ogkvalitet i folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
2 Selvstændigt projekt 700791 Husholdningens energiforbrug 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
3 Selvstændigt projekt 700796 Sundhed og marginalisering 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
4 Projektdatabase 701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
5 Selvstændigt projekt 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
6 Selvstændigt projekt 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
7 Selvstændigt projekt 702092 Earnings instability and tenure 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
8 Selvstændigt projekt 702705 Incidence of Military Service 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
9 Selvstændigt projekt 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
10 Selvstændigt projekt 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
11 Underprojekt til projektdatabase 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
12 Selvstændigt projekt 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
13 Selvstændigt projekt 703039 Daginstitutioner og børns udvikling i skolealderen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
14 Selvstændigt projekt 703044 En analyse af sammenhængene mellem sagsbehandleres handlinger og lediges fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet en analyse ud fra spørgeskema og 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
15 Selvstændigt projekt 703076 Anbragte børn og helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
16 Selvstændigt projekt 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
17 Selvstændigt projekt 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
18 Selvstændigt projekt 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
19 Selvstændigt projekt 703213 From Day Care to High School 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
20 Selvstændigt projekt 703443 Hjemvendte Soldater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
21 Projektdatabase 703540 CSSR-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
22 Selvstændigt projekt 703658 PIAAC Nordic 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
23 Selvstændigt projekt 703682 Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
24 Selvstændigt projekt 703924 Employer and employee learnin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
25 Selvstændigt projekt 703964 The development of cognitive similarity in twins and singleton 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
26 Selvstændigt projekt 703965 Incidence of military service for twin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
27 Selvstændigt projekt 703966 Twin families and lifetime earnings inequalit 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
28 Selvstændigt projekt 703977 Rent sharing I 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
29 Selvstændigt projekt 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
30 Projektdatabase 704144 VIVE's PROJEKTDATABASE 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
31 Selvstændigt projekt 704146 Negativ social arv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
32 Selvstændigt projekt 704166 Evaluering af Natteravnene 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
33 Selvstændigt projekt 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
34 Selvstændigt projekt 704208 Overgang fra skole til erhverv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
35 Selvstændigt projekt 704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
36 Underprojekt til projektdatabase 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
37 Underprojekt til projektdatabase 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
38 Underprojekt til projektdatabase 704250 Opdatering af data til projekt Pardannelse og fertilitet, del-projekt 1 og 2 - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
39 Underprojekt til projektdatabase 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
40 Underprojekt til projektdatabase 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
41 Underprojekt til projektdatabase 704292 Unge, uddannelse og helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
42 Selvstændigt projekt 704297 Opåfølgning på skoleindsatsen PALS 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
43 Underprojekt til projektdatabase 704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
44 Selvstændigt projekt 704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
45 Underprojekt til projektdatabase 704320 Vacancies vs. job creation, what do we really know about job openings? - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
46 Underprojekt til projektdatabase 704335 School starting age and noncognitive skills- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
47 Underprojekt til projektdatabase 704357 En register-baseret kortlægning af grønlændere i Danmark. Del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
48 Selvstændigt projekt 704364 Social arv og marginalisering. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
49 Selvstændigt projekt 704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
50 Underprojekt til projektdatabase 704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
51 Selvstændigt projekt 704372 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
52 Selvstændigt projekt 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
53 Selvstændigt projekt 704377 Analyser af køn og arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
54 Selvstændigt projekt 704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
55 Underprojekt til projektdatabase 704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
56 Selvstændigt projekt 704464 PISA-PIAAC 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
57 Underprojekt til projektdatabase 704479 Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
58 Selvstændigt projekt 704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
59 Selvstændigt projekt 704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
60 Underprojekt til projektdatabase 704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
61 Selvstændigt projekt 704629 Skrøbelige ældre Betydende socioøkonomiske faktorer for ældres brug af pleje- og sundhedsydelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
62 Selvstændigt projekt 704633 Effects of Training 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
63 Underprojekt til projektdatabase 704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
64 Selvstændigt projekt 704665 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
65 Selvstændigt projekt 704673 Schooling, cognitive ability and savings 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
66 Selvstændigt projekt 704685 Betydningen af naboer og elevsammensætning for udsatte unge personer, som bliver placeret i almen bolig med kommunal anvisning fra København Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
67 Selvstændigt projekt 704689 Politik og nærmiljø som risiko- eller beskyttelsesfaktor? strukturelle og kommunalpolitiske faktorers betydning for udsatte børn og unges udviklin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
68 Selvstændigt projekt 704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
69 Underprojekt til projektdatabase 704784 Børn der vokser op i lavindkomstfamilier 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
70 Underprojekt til projektdatabase 704817 Materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og i den øvrige befolkning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
71 Selvstændigt projekt 704836 Evaluering af folkeskolereformen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
72 Underprojekt til projektdatabase 704848 Enkestand – Hvad fører det med sig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
73 Underprojekt til projektdatabase 704877 Fra hjemmet til daginstitution, børns helbred og cognitive evner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
74 Underprojekt til projektdatabase 704882 Undersøgelse af overgreb mod børn – under overgrebspakken 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
75 Underprojekt til projektdatabase 704927 Analyse af virksomhederne sociale engagement (VSE) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
76 Underprojekt til projektdatabase 704977 PIAAC Nordic 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
77 Underprojekt til projektdatabase 704998 Registerbaseret analyse af gymnasiekarakterer, motivation og senere outcomes i uddannelsessystemet. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
78 Underprojekt til projektdatabase 704999 I hvor høj grad er en persons evner bestemt af initiale ressourcer tidligt i livet og familiemæssig baggrund? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
79 Underprojekt til projektdatabase 705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
80 Selvstændigt projekt 705109 Family wealth allocation and parental investments 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
81 Underprojekt til projektdatabase 705811 Betydningen af personlig SES samt områdespecifikke karakteristika for modtagelse af børne-vacciner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
82 Underprojekt til projektdatabase 705835 Young adults, drugs and alcohol (YODA) - a 10 year longitudinal study 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
83 Underprojekt til projektdatabase 705973 Ægteskabsmønstre i et sociologisk perspektiv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
84 Underprojekt til projektdatabase 705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
85 Selvstændigt projekt 706062 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
86 Underprojekt til projektdatabase 706079 Hvorfor læser højt begavede og kvalificerede børn fra lavtuddannede hjem ikke en videregående uddannelse? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
87 Underprojekt til projektdatabase 706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
88 Selvstændigt projekt 706128 Assessment of the burden of illness of Clostridium Difficile in Denmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
89 Underprojekt til projektdatabase 706184 Dynamic Residential Sorting 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
90 Underprojekt til projektdatabase 706185 Does improved accessibility reduce or increase urban segregation? Estimating the effect of Copenhagen Metro on Public Housing Social Mix 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
91 Underprojekt til projektdatabase 706216 Long Run Earnings Dynamics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
92 Underprojekt til projektdatabase 706222 Hjemløshed og hjemløsestrategiens indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
93 Selvstændigt projekt 706246 Generel registerbaseret analyse af de socioøkonomiske og sygdomsmæssige kort- og langsigtede konsekvenser af hjertesygdomme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
94 Selvstændigt projekt 706281 Omkostningsanalyse efter knæledsalloplastik baseret på data fra Medic studierne 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
95 Underprojekt til projektdatabase 706293 Processtøtte og evaluering af forsøg med integrationspålæg 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
96 Underprojekt til projektdatabase 706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
97 Underprojekt til projektdatabase 706344 Personlige og samfundsmæssige omkostninger ved social udsathed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
98 Underprojekt til projektdatabase 706349 Veje ind i prostitution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
99 Underprojekt til projektdatabase 706520 Universelle indsatser og barnets udvikling 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
100 Underprojekt til projektdatabase 706546 Undersøgelse om levevilkår, beskæftigelse og helbred for befolkningen, handicappede samt for blinde og stærkt svagsynede 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
101 Underprojekt til projektdatabase 706547 SFIs ældredatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
102 Underprojekt til projektdatabase 706557 Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
103 Underprojekt til projektdatabase 706577 Hvordan går det adopterede børn i Danmark? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
104 Underprojekt til projektdatabase 706637 Danish military service, returning soldiers and skills 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
105 Underprojekt til projektdatabase 706691 Udviklingen i befolkningsgruppers arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
106 Selvstændigt projekt 706720 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_LMDB 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
107 Selvstændigt projekt 706782 Sklerosepatienters sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
108 Underprojekt til projektdatabase 706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
109 Underprojekt til projektdatabase 706889 Evaluering af Lær at tackle job og sygdom: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekt på beskæftigelsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
110 Underprojekt til projektdatabase 706940 Beyond the bachelor degree 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
111 Selvstændigt projekt 706942 Danske hjemsendte Soldater II 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
112 Underprojekt til projektdatabase 706952 Effekten af behandling af prostatacancer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
113 Underprojekt til projektdatabase 707002 Analyser af udsatte boligområder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
114 Selvstændigt projekt 707014 Registeranalyse af sygdomsbyrden ved sygdomstilbagefald efter 1. remission for Myelomatose i Danmark. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
115 Underprojekt til projektdatabase 707097 Børnevelfærd og social ulighed over 30 år 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
116 Underprojekt til projektdatabase 707112 The risks and consequences of victimization in Denmark: A life-course approach applied to national registers. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
117 Underprojekt til projektdatabase 707116 Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
118 Underprojekt til projektdatabase 707137 Evaluering af ny proces for modtagelse i danske fængsler 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
119 Underprojekt til projektdatabase 707143 Borgernes pensionsformuer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
120 Underprojekt til projektdatabase 707144 Udsatte børn – karakteristika og skolepræstationer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
121 Underprojekt til projektdatabase 707145 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
122 Underprojekt til projektdatabase 707150 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser, der er foregået fra 2006 og frem 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
123 Underprojekt til projektdatabase 707194 Benchmarkinganalyser af danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
124 Underprojekt til projektdatabase 707205 EARN – Economic Assimilation Research Network 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
125 Underprojekt til projektdatabase 707207 Opfølgning og effektmåling af indsatsen VærDig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
126 Underprojekt til projektdatabase 707211 Sundhedsøkonomisk evaluering af medicingennemgang leveret af apotek 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
127 Underprojekt til projektdatabase 707213 Chancelighed gennem legende lærende samspil. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
128 Selvstændigt projekt 707260 Short- and long-term health economic evaluation of healthcare-based implementation of early intervention for knee and hip osteoarthritis. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
129 Underprojekt til projektdatabase 707267 Unge kriminalitetsofre – hvilke konsekvenser og hvad kan vi gøre for at hjælpe 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
130 Underprojekt til projektdatabase 707388 SPOR – Børns udvikling og trivsel gennem livet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
131 Underprojekt til projektdatabase 707438 Fremtidige præferencer for ældreservice 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
132 Underprojekt til projektdatabase 707440 Ko-morbiditet blandt personer med brystkræft i Danmark - Et epidemiologisk registerstudie 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
133 Underprojekt til projektdatabase 707500 Senfølger efter seksuelle overgreb 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
134 Underprojekt til projektdatabase 707501 Childhood adversities – risks and consequences 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
135 Underprojekt til projektdatabase 707521 Evaluering af Hurtig Udredning i Odense Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
136 Underprojekt til projektdatabase 707553 Sygdomsbyrden ved astma i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
137 Underprojekt til projektdatabase 707555 Uddannelsesresultater og mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
138 Underprojekt til projektdatabase 707557 Tidlig diagnostik af bugspytkirtelcancer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
139 Underprojekt til projektdatabase 707653 Evaluering af Plads til forskellighed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
140 Underprojekt til projektdatabase 707661 Læringsmiljøer i danske familier 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
141 Underprojekt til projektdatabase 707662 Almen praksis’ rolle i forhold til borgere med kroniske lidelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
142 Underprojekt til projektdatabase 707663 Promoting labor market participation of the chronically ill 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
143 Underprojekt til projektdatabase 707694 Bekymrende skolefravær 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
144 Underprojekt til projektdatabase 707696 Ældre med synstab 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
145 Underprojekt til projektdatabase 707714 Indkomstprofil for borgere i Holstebro, Herning, Silkeborg og Viborg Kommune. Mønstre, udvikling og mulige forklaringer. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
146 Underprojekt til projektdatabase 707752 Evaluering af Projekt Trædesten. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
147 Underprojekt til projektdatabase 707787 Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter II 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
148 Underprojekt til projektdatabase 707809 Understanding the decision to commit crime 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
149 Underprojekt til projektdatabase 707811 Kortlægning af PTSD blandt Fængselsbetjente og Politibetjente 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
150 Underprojekt til projektdatabase 707814 Enrichment of Poor Readers 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
151 Selvstændigt projekt 707892 Omkostninger ved børneblindhed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
152 Underprojekt til projektdatabase 707901 Effekten af anbringelsestype. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
153 Underprojekt til projektdatabase 707911 Arbejdsmarked, helbred og produktivitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
154 Underprojekt til projektdatabase 707914 Uddannelsesforventninger og -valg blandt udsatte unge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
155 Underprojekt til projektdatabase 707937 The use of patient-specific preferences in QALY-based economic evaluations 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
156 Underprojekt til projektdatabase 707939 Anaplastisk Lymfom Kinase i ikke-småcellet lungekræft i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
157 Underprojekt til projektdatabase 707940 En registeranalyse med fokus på socioøkonomiske faktorer, komorbiditet og psykisk sygdom. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
158 Underprojekt til projektdatabase 707946 Forskningsbaseret evaluering af Nye Veje i Region Nordjylland. En undersøgelse af samdrift, tværsektorielt samarbejde, økonomi og patientoplevet kvalitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
159 Underprojekt til projektdatabase 707968 Eftersyn af offentlige lederuddannelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
160 Underprojekt til projektdatabase 707972 Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
161 Underprojekt til projektdatabase 708016 Pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD): Abecedarian 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
162 Underprojekt til projektdatabase 708017 Prostitution og social eksklusion 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
163 Underprojekt til projektdatabase 708051 Unges risikoadfærd, hverdagsliv og trivsel 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
164 Underprojekt til projektdatabase 708052 Præferencer for allokering af sundhedsydelser i en offentlig sundhedssektor. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
165 Underprojekt til projektdatabase 708057 Frivillighedsundersøgelsen 2020 – En kvantitativ undersøgelse af danskernes frivillige deltagelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
166 Underprojekt til projektdatabase 708086 Kvalitet i bopælsregistreringen i CPR 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
167 Underprojekt til projektdatabase 708087 Effekter af forsøg med integrationspålæg 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
168 Underprojekt til projektdatabase 708093 Evaluering af inklusion og specialpædagogisk støtte 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
169 Underprojekt til projektdatabase 708103 Voksnes basale færdigheder i læsning, regning og problemløsning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
170 Underprojekt til projektdatabase 708116 Which matters more to disadvantaged children: school or neighborhood peers? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
171 Underprojekt til projektdatabase 708135 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
172 Underprojekt til projektdatabase 708155 Analyseprogram om jobcentrenes beskæftigelsesindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
173 Underprojekt til projektdatabase 708190 Faktorer der har betydning for elevers faglige resultater og kommuners løfteevne 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
174 Selvstændigt projekt 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
175 Selvstændigt projekt 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
176 Selvstændigt projekt 703205 Registerbaseret analyse af Pension Danmarks medlemmer 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
177 Selvstændigt projekt 704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
178 Selvstændigt projekt 704503 Registerbaseret analyse af iværksætteri. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
179 Projektdatabase 705110 AE's projektdatabase 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
180 Selvstændigt projekt 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
181 Underprojekt til projektdatabase 706059 Registeranalyser af veje i uddannelsessystemet og overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
182 Underprojekt til projektdatabase 706197 Indkomst- og formuefordeling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
183 Underprojekt til projektdatabase 706252 Erhvervslivet og virksomheder 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
184 Underprojekt til projektdatabase 706276 Social marginalisering fordelt på boligområder. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
185 Underprojekt til projektdatabase 706277 Arbejdsmiljøet i Danmark, herunder arbejdsskader 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
186 Underprojekt til projektdatabase 706307 Forhold på arbejdsmarkedet 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
187 Underprojekt til projektdatabase 706422 Erhvervslivet og udenlandsk arbejdskraft 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
188 Underprojekt til projektdatabase 706707 Ulighed i livskvalitet blandt forskellige befolkningsgrupper i Danmark 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
189 Underprojekt til projektdatabase 707079 Kortlægning af Dansk Metals Fagforenings medlemmer 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
190 Underprojekt til projektdatabase 708002 Geografisk polarisering, mobilitet og ulighed i bosætning 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
191 Selvstændigt projekt 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
192 Projektdatabase 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
193 Selvstændigt projekt 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
194 Selvstændigt projekt 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
195 Selvstændigt projekt 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
196 Underprojekt til projektdatabase 703781 Beskatning i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
197 Underprojekt til projektdatabase 704849 Offentlig forsørgede 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
198 Underprojekt til projektdatabase 706448 Unge udenfor gennem høj- og lavkonjunkturer 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
199 Underprojekt til projektdatabase 706649 CO2-udledninger i den private biltransport 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
200 Underprojekt til projektdatabase 707105 Ulighed i miljø 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
201 Underprojekt til projektdatabase 707490 Befolkningens Sundhed 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
202 Underprojekt til projektdatabase 707491 Befolkningens aldring og udviklingen i sundhedsudgifterne 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
203 Underprojekt til projektdatabase 707949 Tidlig indsats 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
204 Selvstændigt projekt 704243 Cerebral Parese 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
205 Selvstændigt projekt 704682 Finasteride and Male Breast Cancer 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
206 Selvstændigt projekt 704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
207 Projektdatabase 704990 SIFs Projektdatabase 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
208 Underprojekt til projektdatabase 705854 Hjertetal 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
209 Underprojekt til projektdatabase 705931 Livet med en hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
210 Underprojekt til projektdatabase 705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
211 Selvstændigt projekt 705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
212 Underprojekt til projektdatabase 706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
213 Selvstændigt projekt 706054 Nordisk registerstudie til kortlægning af patienter med moderat til svær astma 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
214 Underprojekt til projektdatabase 706068 Databasen Børns sundhed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
215 Underprojekt til projektdatabase 706085 DenHeart 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
216 Underprojekt til projektdatabase 706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
217 Underprojekt til projektdatabase 706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
218 Underprojekt til projektdatabase 706283 Muskelskeletlidelser i Danmark: Prognose, komorbiditet og forebyggelse 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
219 Underprojekt til projektdatabase 706330 Trivsel på Trods 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
220 Underprojekt til projektdatabase 706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
221 Underprojekt til projektdatabase 706447 Omsorg og Mere Retfærdighed I Dansk Sundhedspraksis (OMRIDS) -­-etpartnerskabsprojekt 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
222 Underprojekt til projektdatabase 706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
223 Underprojekt til projektdatabase 706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
224 Underprojekt til projektdatabase 706483 Sygdomsrisikoen blandt ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup eksponeret for tungt løftearbejde og partikelforurening 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
225 Underprojekt til projektdatabase 706545 Social ulighed i ulykker og vold 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
226 Underprojekt til projektdatabase 706556 Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
227 Underprojekt til projektdatabase 706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
228 Underprojekt til projektdatabase 706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
229 Underprojekt til projektdatabase 706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
230 Underprojekt til projektdatabase 706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
231 Underprojekt til projektdatabase 706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
232 Underprojekt til projektdatabase 706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
233 Underprojekt til projektdatabase 706643 Udviklingen i sund aldring 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
234 Underprojekt til projektdatabase 706694 A framework for identifying disease burden and estimating health-related quality of life and prevalence rates for 199 medicinally defined chronic conditions 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
235 Underprojekt til projektdatabase 706746 Reproduktive problemstillinger i Multipel Sklerose 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
236 Underprojekt til projektdatabase 706779 Association between use of antihistamine and risk of seizures, supraventricular tachycardia, and atrial fibrillation or flutter: A Nordic register-based study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
237 Underprojekt til projektdatabase 706790 A register study on low-density lipoprotein cholesterol patterns, lipid-lowering therapy, and occurrence of cardiovascular events in the Danish population with atherosclerotic cardiovascular disease. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
238 Underprojekt til projektdatabase 706890 Sundhedsprofil for medlemmerne af PensionDanmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
239 Underprojekt til projektdatabase 706921 The effects of IBCLC certification for health professionals on breastfeeding duration and child health 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
240 Underprojekt til projektdatabase 706958 The health of the 1% - inequality in mortality among the rich in Denmark from 2001 to 2016 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
241 Underprojekt til projektdatabase 707036 PASS study, Long-Term Safety study of disease modifying therapy in Multiple Sclerosis Patients 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
242 Underprojekt til projektdatabase 707039 Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger i 2017 og udviklingen siden 2010. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
243 Underprojekt til projektdatabase 707047 Mentalt helbred, risikoadfærd og uddannelse 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
244 Underprojekt til projektdatabase 707050 Long-term outcomes of bariatric surgery and the impact of socioeconomic status: A Danish national register-based study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
245 Underprojekt til projektdatabase 707059 Multisygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
246 Underprojekt til projektdatabase 707076 HPV Vaccination among Danish Girls and Boys: A Study of Determinants for Uptake, Effectiveness and Consequences of Human Papillomavirus Vaccination 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
247 Underprojekt til projektdatabase 707107 Postpartum depression assessed by Edinburgh Postnatal Depression Scale and ICD-10 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
248 Underprojekt til projektdatabase 707215 Relationship between alcohol screening scores on CAGE-Copenhagen and alcohol related morbidity and mortality. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
249 Underprojekt til projektdatabase 707243 Spædbørns risiko for at modtage en social foranstaltning senere i livet 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
250 Underprojekt til projektdatabase 707291 Potential adverse events of HPV vaccination among Nordic girls and boys: Influence on educational attainment? 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
251 Underprojekt til projektdatabase 707322 Undersøgelse af en potentiel sundhedsmæssig risiko i Grindsted 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
252 Underprojekt til projektdatabase 707323 Hjerteklapsygdom og social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
253 Underprojekt til projektdatabase 707328 Spiseforstyrrelser i Danmark – risikoadfærd, forekomst og psykosocial trivsel 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
254 Underprojekt til projektdatabase 707340 Socioøkonomiske og behandlingsmæssige konsekvenser af sygdommen multipel sklerose (MS). 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
255 Underprojekt til projektdatabase 707361 Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2017 og udviklingen siden 2010 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
256 Underprojekt til projektdatabase 707420 Kostkvalitet, kødindtag og sundhed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
257 Underprojekt til projektdatabase 707474 Brug af spørgeskemadata til undersøgelse af om propensity score metoder kan balancere umålte variable i register-baserede studier 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
258 Underprojekt til projektdatabase 707499 Ungdomslivet med en hjertesygdom. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
259 Underprojekt til projektdatabase 707510 Sundhed og trivsel blandt unge på gymnasiale uddannelser 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
260 Underprojekt til projektdatabase 707609 Social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
261 Underprojekt til projektdatabase 707628 Screening for præoperative risikofaktorer associeret med mortalitet og postoperative komplikationer efter hjertekirurgi 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
262 Underprojekt til projektdatabase 707635 Unges søvnvaner 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
263 Underprojekt til projektdatabase 707658 Mental sundhed blandt unge i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
264 Underprojekt til projektdatabase 707665 Spørgeskemabaseret sundhedsprofil: Trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med diabetes. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
265 Underprojekt til projektdatabase 707716 CARDIAC REHABILITATION REFERRAL FOR HEART FAILURE IN DENMARK: A REGISTRY-BASED ANALYSIS OF TRENDS AND PREDICTORS 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
266 Underprojekt til projektdatabase 707717 Female infertility and multiple sclerosis 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
267 Underprojekt til projektdatabase 707743 Når børn, der har været på Julemærkehjem, bliver voksne 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
268 Underprojekt til projektdatabase 707759 Evaluering af Novavís behandlingstilbud 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
269 Underprojekt til projektdatabase 707812 Development and validation of a pediatric morbidity score 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
270 Underprojekt til projektdatabase 707828 Livskvalitet blandt børn og unge med kronisk sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
271 Underprojekt til projektdatabase 707891 Den ældre skrøbelige patient og dens omgivelser 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
272 Underprojekt til projektdatabase 707924 Evaluering af kurset ”Lær at tackle angst og depression blandt unge”. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
273 Underprojekt til projektdatabase 707967 Forekomst og socio-demografisk fordeling af overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
274 Underprojekt til projektdatabase 707985 Sammenhængene mellem pesticider i drikkevand og maligne blodsygdomme og fødselsudfald. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
275 Underprojekt til projektdatabase 708003 SAMMENHÆNG MELLEM ALKOHOLFORBRUG OG SELVMORD OG DØDSULYKKER BLANDT UNGE I DANMARK 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
276 Underprojekt til projektdatabase 708068 Mental sundhed blandt børn og unge i region Syddanmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
277 Underprojekt til projektdatabase 708126 Implementering og afprøvning af PUF-programmet i den kommunale sundhedspleje 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
278 Underprojekt til projektdatabase 708187 Betydningen af COVID-19 krisen og pludselig arbejdsløshed på mental sundhed i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
279 Selvstændigt projekt 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
280 Selvstændigt projekt 703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
281 Projektdatabase 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
282 Underprojekt til projektdatabase 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
283 Underprojekt til projektdatabase 704278 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
284 Selvstændigt projekt 704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
285 Selvstændigt projekt 704301 Statistisk analyse af familiestudier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
286 Underprojekt til projektdatabase 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
287 Underprojekt til projektdatabase 704362 Børn, unge og sorg. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
288 Underprojekt til projektdatabase 704403 Incidens, behandling og overlevelse efter blæretumor (del af projektdatabasen 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
289 Underprojekt til projektdatabase 704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
290 Underprojekt til projektdatabase 704527 Årsager til unge kvinders forhøjede risiko for apopleksi (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
291 Selvstændigt projekt 704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
292 Underprojekt til projektdatabase 704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
293 Selvstændigt projekt 704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie (del af pr 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
294 Selvstændigt projekt 704811 En undersøgelse af overlevelse efter apopleksi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
295 Underprojekt til projektdatabase 704874 Forekomsten af celleforandringer, kræft og kønsvorter hos danske nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse sammenlignet med den generelle befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
296 Underprojekt til projektdatabase 704928 Effect of commonly used drugs on the prognosis of gynaecological and/or HPV-associated cancers. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
297 Underprojekt til projektdatabase 704976 HPV vaccination og helbredseffekter 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
298 Underprojekt til projektdatabase 705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
299 Underprojekt til projektdatabase 705049 Sundhedsrelaterede og psykosociale aspekter af neurofibromatose type 1 (NF1) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
300 Underprojekt til projektdatabase 705073 Højst opnået uddannelsesgrad og karaktergennemsnit hos danske børnekræftoverlevere og deres søskende: et populationsbaseret studie i Danmark, 1975-2013 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
301 Underprojekt til projektdatabase 705842 Risikofaktorer for børnekræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
302 Underprojekt til projektdatabase 705928 Psykologiske og socioøkonomiske konsekvenser hos forældre til børn med kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
303 Underprojekt til projektdatabase 705943 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
304 Underprojekt til projektdatabase 705951 Danske kvinders livsstil 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
305 Underprojekt til projektdatabase 706024 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
306 Underprojekt til projektdatabase 706102 Anal cancer - estimering af progression fra normale celler eller forstadier til anal cancer samt identifikation af prædiktorer for progression 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
307 Underprojekt til projektdatabase 706107 Psykiske, sociale og somatiske senfølger blandt kvinder behandlet for gynækologisk kræft og deres partnere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
308 Underprojekt til projektdatabase 706157 Overlevelse efter hjernekræft hos børn. Hvilken rolle spiller familekarakteristika og socioøkonomiske forhold? 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
309 Underprojekt til projektdatabase 706178 Er brug af sundhedsydelser og receptpligtig medicin tidlige indikatorer for en senere gliom diagnose? 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
310 Underprojekt til projektdatabase 706234 Alvorlige senfølger efter behandling for kræft i bryst, tyktarm og prostata 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
311 Underprojekt til projektdatabase 706263 Langtidsoverlevere efter ovarie- og tubacancer – karakteristika og prognose 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
312 Underprojekt til projektdatabase 706282 Høje og lave niveauer af vitamin D og risiko for cancer: CopD studiet 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
313 Underprojekt til projektdatabase 706355 Risiko for ny primær cancer og andre somatiske sygdomme hos voksne kræftoverlevere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
314 Underprojekt til projektdatabase 706363 Air pollution, socio-economic status and childhood cancer in Denmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
315 Underprojekt til projektdatabase 706371 SICMUND: Survival and Incidence of second primary Cancers in Melanoma of the Uvea, a National Database study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
316 Underprojekt til projektdatabase 706406 Mortality among Danish patients with colon or rectum cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
317 Underprojekt til projektdatabase 706439 Infertilitet blandt kvindelige overlevere efter behandling for kræft i barndom, ungdom og tidlig voksenalder: et klinisk epidemiologisk kohortestudie 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
318 Underprojekt til projektdatabase 706440 Bilateral brystcancer og statiner 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
319 Underprojekt til projektdatabase 706444 Trafik, luftforurening og støj i forhold til cancer i den danske befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
320 Underprojekt til projektdatabase 706537 Multisyge kræftpatienter – komorbiditet og polyfarmaci hos kræftpatienter. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
321 Underprojekt til projektdatabase 706576 Risikoen for depression hos mænd med prostatakræft og deres partnere - et registerbaseret longitudinelt kohortestudie. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
322 Underprojekt til projektdatabase 706646 NordSOUND - Støjeksponering og helbredseffekter i Skandinavien 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
323 Underprojekt til projektdatabase 706814 Helbredseffekter af trafik, luftforurening og støj undersøgt i danske kohorter. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
324 Underprojekt til projektdatabase 706838 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia - without Prescription Data 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
325 Underprojekt til projektdatabase 706895 Effekt af almindelig anvendte lægemidler på prognosen efter kræft. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
326 Underprojekt til projektdatabase 706936 Psykiske, sociale og somatiske senfølger hos patienter behandlet med kræft i bugspytkirtlen samt deres partnere. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
327 Underprojekt til projektdatabase 706978 Socio-economic consequences of having a child diagnosed with cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
328 Underprojekt til projektdatabase 707066 BMI og risikoen for kræft og kræftforstadier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
329 Underprojekt til projektdatabase 707200 Potential biological markers for risk stratification of prostate cancer screening 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
330 Underprojekt til projektdatabase 707223 Risiko for kræft og andre helbredsmæssige konsekvenser efter fjernelse af æggestokkene 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
331 Underprojekt til projektdatabase 707239 Helbredseffekter af trafik, luftforurening, støj, grønne områder og nedsat hørelse undersøgt i den danske befolkning. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
332 Underprojekt til projektdatabase 707240 Big data screening for associations between medication use and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
333 Underprojekt til projektdatabase 707359 Godartede tumorer i æggestokkene og risiko for kræft blandt kvinder 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
334 Underprojekt til projektdatabase 707363 Langsigtede konsekvenser hos overlevere efter kræft i ungdom og ung voksenalder på uddannelse, job, indkomst of stiftelse af familie 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
335 Underprojekt til projektdatabase 707366 Kost kræft og helbred – Næste generationer (KKH-NG): kohorteprofil, repræsentativitet og inter-generationelle sammenhænge mellem livsstil, metaboliske profiler og sygdomsmønstre 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
336 Underprojekt til projektdatabase 707383 How do family history, co-morbidity and socio-economic position predict participation in screening for colorectal cancer – A nationwide registry-based study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
337 Underprojekt til projektdatabase 707417 HPV SCREEN DENMARK: Implementering af livmoderhalskræftscreening baseret på test for humant papillomavirus i Region Syddanmark. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
338 Underprojekt til projektdatabase 707571 Sociale forholds betydning for prædiagnostisk forløb og behandlingsindikatorer hos børn (0-19 år) diagnosticeret med børnekræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
339 Underprojekt til projektdatabase 707596 Risiko for HPV-associeret kræft og forstadier hos kvinder med forstadier til livmoderhalskræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
340 Underprojekt til projektdatabase 707627 Graviditet og cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
341 Underprojekt til projektdatabase 707648 Determinanter for opfølgning og behandling efter et abnormt screeningsvar i screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
342 Underprojekt til projektdatabase 707660 Mødre og fædres erhverv, medicinforbrug og comorbiditet hos børn med kræft” 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
343 Underprojekt til projektdatabase 707695 Early mortality in childhood cancer – the role of social factors and morbidity 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
344 Underprojekt til projektdatabase 707847 Heldbredskonsekvenser ved brug af hormonel prævention. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
345 Underprojekt til projektdatabase 707988 Forekomst af og overlevelse efter cancer i Danmark. Betydning af COVID-19 og relation til socioøkonomiske position. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
346 Underprojekt til projektdatabase 708012 Helbredskonsekvenser ved brug af diabetes medicin. Herunder forekomst af udvalgte sygdomme, prognose efter udvalgte sygdomme og dødelighed hos patienter med behandlet og ubehandlet diabetes. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
347 Underprojekt til projektdatabase 708043 Hoved-hals-kræft i Danmark – social klasse og association med human papilloma-virus. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
348 Underprojekt til projektdatabase 708118 Sammenhæng mellem alkoholforbrug og trivsel blandt unge i Danmark – en videnskabeligt studie baseret på ca. 70.000 elever på gymnasiale uddannelser. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
349 Underprojekt til projektdatabase 708145 Myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi - risikofaktorer, behandling og socioøkonomiske aspekter (2020-DCRC-9912) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
350 Underprojekt til projektdatabase 708167 Social Ulighed i Helbred efter Kræft – en national klinisk cancer database og spørgeskemabaseret undersøgelse (2019-DCRC-0066) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
351 Projektdatabase 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
352 Underprojekt til projektdatabase 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
353 Selvstændigt projekt 704537 Arbejdsmarkedsrapport 2014 7. Dansk Arbejdsgiverforening
354 Underprojekt til projektdatabase 704885 Arbejdsmarkedsrapport 2015 7. Dansk Arbejdsgiverforening
355 Underprojekt til projektdatabase 705822 Flere faglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
356 Underprojekt til projektdatabase 706420 Voksen- og efteruddannelse 7. Dansk Arbejdsgiverforening
357 Underprojekt til projektdatabase 706564 Offentligt forsørgede 7. Dansk Arbejdsgiverforening
358 Underprojekt til projektdatabase 706893 Arbejdsmarkedstilknytning og mobilitet gennem arbejdslivet for ufaglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
359 Underprojekt til projektdatabase 706969 Det er sundt at gå på arbejde 7. Dansk Arbejdsgiverforening
360 Underprojekt til projektdatabase 707087 Erhvervsskolers performance i forhold til praktikpladser, frafald, beskæftigelse mv. 7. Dansk Arbejdsgiverforening
361 Underprojekt til projektdatabase 707686 Livsstil og helbred i ungdomsårene og efterfølgende arbejdsmarkedstilknytning 7. Dansk Arbejdsgiverforening
362 Underprojekt til projektdatabase 707918 Seniorer på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
363 Selvstændigt projekt 703249 Evaluering af byfornyelsesindsats i 14 byområder 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
364 Selvstændigt projekt 703263 Analyse af indvandreres boligkarriere 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
365 Selvstændigt projekt 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
366 Selvstændigt projekt 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
367 Selvstændigt projekt 703862 tvillingeprojekekt til 703768 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
368 Selvstændigt projekt 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
369 Selvstændigt projekt 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
370 Selvstændigt projekt 706563 Arbejdspladser, boliger, pendling og bystruktur 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
371 Selvstændigt projekt 706813 Byens form og struktur 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
372 Selvstændigt projekt 707297 Hverdagsliv på kredit. En analyse af kreditkultur og gæld blandt forskellige befolkningsgrupper i tre danske regioner 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
373 Selvstændigt projekt 708161 Fører fleksibel afregning til mere effektiv el-anvendelse? 8. Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet
374 Underprojekt til projektdatabase 703355 Tidlige risikofaktorers effekt for forekomst af psykiatrisk sygdom, alkoholdiagnose, kriminalitet og selvmord med IQ som mediator 9. Center for Registerforskning, Århus
375 Projektdatabase 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
376 Underprojekt til projektdatabase 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
377 Underprojekt til projektdatabase 703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 9. Center for Registerforskning, Århus
378 Underprojekt til projektdatabase 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
379 Underprojekt til projektdatabase 703934 Psychiatric disorders and use of medication 9. Center for Registerforskning, Århus
380 Underprojekt til projektdatabase 703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” 9. Center for Registerforskning, Århus
381 Underprojekt til projektdatabase 703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 9. Center for Registerforskning, Århus
382 Underprojekt til projektdatabase 703960 Er misbrug risikofaktor for udvikling af psykisk sygdo 9. Center for Registerforskning, Århus
383 Underprojekt til projektdatabase 703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
384 Underprojekt til projektdatabase 704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 9. Center for Registerforskning, Århus
385 Underprojekt til projektdatabase 704638 Incidence and prevalence of mild, moderate and severe postpartum psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
386 Underprojekt til projektdatabase 704919 Ethnic incongruity: individual and area-based associations 9. Center for Registerforskning, Århus
387 Underprojekt til projektdatabase 705102 Cancer Incidence, Cancer severity and Cancer Mortality rates in Persons with Severe Mental Ilness 9. Center for Registerforskning, Århus
388 Underprojekt til projektdatabase 705873 Luftkvalitet og helbred 9. Center for Registerforskning, Århus
389 Underprojekt til projektdatabase 705958 Environmental exposures and human health 9. Center for Registerforskning, Århus
390 Underprojekt til projektdatabase 706006 Maternal illness and medication use during pregnancy and offspring adverse health outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
391 Underprojekt til projektdatabase 706200 Undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik 9. Center for Registerforskning, Århus
392 Underprojekt til projektdatabase 706741 HOPE Healthy Mothers: Improving Outcomes for women with Postpartum Depression 9. Center for Registerforskning, Århus
393 Underprojekt til projektdatabase 707060 Big data, environment and health related outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
394 Underprojekt til projektdatabase 707257 Environmental exposures and human health 2 9. Center for Registerforskning, Århus
395 Underprojekt til projektdatabase 707273 Opfølgningsstudie af børn henvist på mistanke om en autisme spektrum forstyrrelse i førskolealderen 9. Center for Registerforskning, Århus
396 Selvstændigt projekt 707293 Genetic and environmental causes of schizophrenia, bipolar disorder, depression, ADHD, autism and anorexia – iPSYCH Usecase (P.O.C) 9. Center for Registerforskning, Århus
397 Underprojekt til projektdatabase 707334 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom og medicinsk behandling – comorbiditet med epilepsi 9. Center for Registerforskning, Århus
398 Underprojekt til projektdatabase 707335 GxE study on periconceptional folic acid supplementation and offspring risk of autism and ADHD 9. Center for Registerforskning, Århus
399 Underprojekt til projektdatabase 707337 The cost of treated mental disorders: A record-linkage study based on Danish registers 9. Center for Registerforskning, Århus
400 Underprojekt til projektdatabase 707369 Psychiatric diagnoses, health and socioeconomic outcomes for refugees/migrants treated for torture and war trauma and their families as compared to the general population in Denmark. 9. Center for Registerforskning, Århus
401 Underprojekt til projektdatabase 707392 Individual and neighbourhood indicators of mental health 9. Center for Registerforskning, Århus
402 Underprojekt til projektdatabase 707673 Epilepsi og psykiatrisk og somatisk co-morbiditet 9. Center for Registerforskning, Århus
403 Underprojekt til projektdatabase 707724 DanSuRe: exploring mental health using Danish Surveys and Registers 9. Center for Registerforskning, Århus
404 Underprojekt til projektdatabase 707729 Neonatal hyperbilirubinemia and bilirubin induced neurologic dysfunction (BIND) 9. Center for Registerforskning, Århus
405 Underprojekt til projektdatabase 707883 Differences in rural and urban environments and the impact on incidence of psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
406 Selvstændigt projekt 704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 10. Finansministeriet
407 Selvstændigt projekt 706983 Kortlægning og analyser af danske virksomheder og deres ansatte med fokus på sammenhænge mellem produktivitet, investeringer, eksport og udenlandsk ejerskab samt regionale vinkler. 10. Finansministeriet
408 Selvstændigt projekt 706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
409 Selvstændigt projekt 707971 Urogenitalt prolaps og gynækologisk cancer 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
410 Selvstændigt projekt 702478 Erhverv og cancer 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
411 Selvstændigt projekt 702669 Brystkræftscreening 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
412 Selvstændigt projekt 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
413 Selvstændigt projekt 705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
414 Selvstændigt projekt 705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
415 Selvstændigt projekt 706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
416 Selvstændigt projekt 706390 Screening for livmoderhalskræft af kvinder tilbudt HPV-vaccination sammenlignet med ikke HPV-vaccinerede kvinder 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
417 Selvstændigt projekt 706960 Kohorte og registerbaseret analyse af risikofaktorer for udvikling af psykiske lidelser migræne og neurodegenerative lidelser 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
418 Selvstændigt projekt 707131 Celleforandringer på livmoderhalsen og brug af hormonspiral 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
419 Selvstændigt projekt 707306 Regression potential of Cervical Intraepithelial Neoplasia grade 2 in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
420 Selvstændigt projekt 707850 Environmental Exposures and Health 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
421 Selvstændigt projekt 702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
422 Selvstændigt projekt 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
423 Selvstændigt projekt 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
424 Projektdatabase 704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
425 Underprojekt til projektdatabase 704940 Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
426 Underprojekt til projektdatabase 705014 Extent and determinants of oral health inequalities in adolescents in Denmark (FSD003) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
427 Underprojekt til projektdatabase 705844 Konstruktion af et multimorbiditetsindeks 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
428 Underprojekt til projektdatabase 705845 Somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
429 Underprojekt til projektdatabase 705884 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
430 Underprojekt til projektdatabase 705972 MEMORIA: Work stressors, Perceived stress, Psychological stress and Dementia (FSD011) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
431 Underprojekt til projektdatabase 706066 Effekten af multimorbiditet og social ulighed på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt patienter med kronisk sygdom (FSE002b) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
432 Underprojekt til projektdatabase 706122 Consequences of the Danish national colorectal cancer screening programme (FSE013) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
433 Underprojekt til projektdatabase 706123 Adverse social histories and early signs of aging. CAMB-043 (FSE0006) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
434 Underprojekt til projektdatabase 706158 Analyser af dødelighedsudviklingen i forskellige befolkningsgrupper (FSD017) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
435 Underprojekt til projektdatabase 706173 Social, etnisk og geografisk ulighed i ældres forbrug af sundhedsydelser i Danmark (FSE012) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
436 Underprojekt til projektdatabase 706369 Social relations, the use of healthcare services and a group-based nursing home intervention among elderly in Denmark (FSD016) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
437 Underprojekt til projektdatabase 706373 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred (FSD023) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
438 Underprojekt til projektdatabase 706411 Betydningen af livskvalitet for sygdom og tidlig død - CAMB052 (FSD021) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
439 Underprojekt til projektdatabase 706416 The Modifying Effect of Fatigue on the Impact of Inflammatory Cytokines on New Onset Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Depression – CAMB054 (FSD007) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
440 Underprojekt til projektdatabase 706465 Ulighed i indkomst over livsforløb og helbred (FSD020) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
441 Underprojekt til projektdatabase 706478 Psykosociale konsekvenser af svarmetode ved mistænkt lungekræft (FSD027) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
442 Underprojekt til projektdatabase 706484 MEMORIA II: Does stress reactivity in midlife increase the risk of dementia in old age? (FSD029) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
443 Underprojekt til projektdatabase 706485 Social inequality in Oral Health – The Role of Health Behavior (FSD024) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
444 Underprojekt til projektdatabase 706497 Ændringer i ordinationspraksis hos patienter med subklinisk/klinisk hypothyreose (FSD028) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
445 Underprojekt til projektdatabase 706528 Childhood adversities and health outcomes (FSD026) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
446 Underprojekt til projektdatabase 706551 REGLINK-SHAREDK - registerkobling til SHARE-kohorte (FSD031) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
447 Underprojekt til projektdatabase 706599 DANAC II (FSD030) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
448 Underprojekt til projektdatabase 706648 Antidepressant, anxiolytic and sleep medication treatment, morbidity and mortality among social workers in Finland, Sweden and Denmark. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
449 Underprojekt til projektdatabase 706666 The BOND Study: Birth with Oxytocin and Normal/ Abnormal socioemotional Development 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
450 Underprojekt til projektdatabase 706686 Gravide kvinders fysiske og psykiske velbefindende – en forløbs undersøgelse om gravide kvinder i almen praksis. (FSD035) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
451 Underprojekt til projektdatabase 706840 Etnicitet og sociale forhold for gestationel diabetes mellitus 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
452 Underprojekt til projektdatabase 707054 DANlinkCAT (FSD038). 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
453 Underprojekt til projektdatabase 707057 Impact of Exposure to Air Pollution on Asthma: a Multi-Exposure Assessment 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
454 Underprojekt til projektdatabase 707167 Welfare state life courses: Social inequalities in the co-evolution of employment, health and critical life events (WELLIFE) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
455 Underprojekt til projektdatabase 707168 Childhood adversities and the risk of respiratory disorders (asthma and COPD), cardiovascular disease and premenopausal breast cancer in young adulthood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
456 Underprojekt til projektdatabase 707199 MAMAACT - An intervention study promoting equality in reproductive health in Denmark 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
457 Underprojekt til projektdatabase 707276 Equity and the socioeconomic impact of disease management programs in Denmark (EQUIP) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
458 Underprojekt til projektdatabase 707300 Iron load and its association with mortality and morbidity. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
459 Underprojekt til projektdatabase 707301 Intergenerational perspectives on social inequality in morbidities among older Danish adults. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
460 Underprojekt til projektdatabase 707313 Sociale relationers betydning for børns sundhed 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
461 Underprojekt til projektdatabase 707318 Sociale og helbredsrelaterede langtidskonsekvenser af for tidlig fødsel 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
462 Underprojekt til projektdatabase 707372 Alkohol misbrug, depression og demens i et livsforløb. Et metode studie som integrerer hypothese og datadrevne metoder 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
463 Underprojekt til projektdatabase 707594 Vitamin K-antagonist (VKA) og lægemiddelinteraktioner 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
464 Underprojekt til projektdatabase 707652 CAMB bortfald - CAMB053 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
465 Underprojekt til projektdatabase 707666 Maternal thyroid dysfunction in early pregnancy and child development 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
466 Underprojekt til projektdatabase 707726 Diabetes and cholesterol management in primary care in relation to medication use, morbidity and mortality. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
467 Underprojekt til projektdatabase 707796 Animal exposures and immune-dysregulatory diseases 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
468 Underprojekt til projektdatabase 707800 FSD054 - Use of candles and risk of cardiovascular disease, diabetes, and pulmonary diseases - CAMB073 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
469 Underprojekt til projektdatabase 707862 Betydningen af laboratorietest bestilt i Almen Praksis i Københavnsområdet 2000-2015 (CopLab) for sygdomsudvikling og opfølgning på sygdomme samt generaliserbarhed til den almene befolkning. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
470 Underprojekt til projektdatabase 707890 Effekter af forskellige regionale organiseringer af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
471 Underprojekt til projektdatabase 707964 Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT)- FSD050 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
472 Underprojekt til projektdatabase 708033 Samspil mellem arbejdsmiljøfaktorer og det gode arbejdsliv (FSD060) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
473 Underprojekt til projektdatabase 708119 Mother infant relation and child and adolescent psychological health (FSD061) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
474 Selvstændigt projekt 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Epidemiologisk Forskning
475 Selvstændigt projekt 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Epidemiologisk Forskning
476 Selvstændigt projekt 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Epidemiologisk Forskning
477 Selvstændigt projekt 704199 Børnevaccinationer i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
478 Selvstændigt projekt 704217 A Swedish-Danish collaborative study on HPV vaccine safety 15. Epidemiologisk Forskning
479 Selvstændigt projekt 704958 Unemployment, Job Search and Mental Health 15. Epidemiologisk Forskning
480 Selvstændigt projekt 705096 Undersøgelser af risikoen for Clostridium difficile infektion bland voksne patienter som behandles med antibiotika og proton pumps inhibitorer 15. Epidemiologisk Forskning
481 Selvstændigt projekt 705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
482 Selvstændigt projekt 706117 Reproductive history and subsequent morbidity 15. Epidemiologisk Forskning
483 Selvstændigt projekt 706206 Infektionsindlæggelser blandt danske børn: Udvikling, kønsforskelle og risikofaktorer 15. Epidemiologisk Forskning
484 Selvstændigt projekt 706309 Evaluation of the Overall Health Effects of Childhood Vaccines in the Nordic Countries 15. Epidemiologisk Forskning
485 Selvstændigt projekt 706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study 15. Epidemiologisk Forskning
486 Selvstændigt projekt 706568 Allergi og astma og komorbiditet 15. Epidemiologisk Forskning
487 Selvstændigt projekt 706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed 15. Epidemiologisk Forskning
488 Selvstændigt projekt 706913 Current drug safety concerns in children with chronic autoimmune diseases 15. Epidemiologisk Forskning
489 Selvstændigt projekt 707162 Forekomst, Risikofaktorer og Komplikationer for Rabdomyolyse og Statiners rolle i sygdomsudvikling 15. Epidemiologisk Forskning
490 Selvstændigt projekt 707672 Socioøkonomiske effekter ved spinalkirurgi, og korrelation med patientrapporteret effekter 15. Epidemiologisk Forskning
491 Selvstændigt projekt 702405 Metropolit-projektet 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
492 Selvstændigt projekt 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
493 Selvstændigt projekt 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
494 Selvstændigt projekt 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
495 Selvstændigt projekt 702855 Inter99 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
496 Selvstændigt projekt 702864 Afprøvning af WHI-Algoritmens evne til at forudsige hoftebrud hos kvinder 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
497 Selvstændigt projekt 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
498 Selvstændigt projekt 706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
499 Projektdatabase 706212 FCFS Projektdatabase 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
500 Underprojekt til projektdatabase 706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
501 Underprojekt til projektdatabase 706376 To be or not to be (at the diabetes outpatient clinic) 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
502 Underprojekt til projektdatabase 706558 Sundhedsprofilen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
503 Underprojekt til projektdatabase 706728 Medicinsk gigtbehandling og risiko for lungesygdomme hos leddegigtpatienter 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
504 Underprojekt til projektdatabase 706729 Vagotomi og udvikling i sygelighed og dødelighed i den danske befolkning 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
505 Underprojekt til projektdatabase 706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
506 Underprojekt til projektdatabase 706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
507 Underprojekt til projektdatabase 706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
508 Underprojekt til projektdatabase 706877 Byrden af allergiske sygdomme 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
509 Underprojekt til projektdatabase 706878 Thyroideafunktion og risiko for morbiditet og mortalitet. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
510 Underprojekt til projektdatabase 706881 Post-commotionelt syndrom - hyppighed og risikofaktorer 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
511 Underprojekt til projektdatabase 706888 Course of illness and outcome in schizophrenia: A register-based follow-up study of the impact of clinical and neurobiological markers on societal outcome measures 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
512 Underprojekt til projektdatabase 706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
513 Underprojekt til projektdatabase 706968 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and surgery – part 1. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
514 Underprojekt til projektdatabase 707029 Aktiv Patientstøtte – udvikling 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
515 Selvstændigt projekt 707082 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
516 Underprojekt til projektdatabase 707231 Ensomhed og søvnproblemer 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
517 Underprojekt til projektdatabase 707339 Health predictors and consequences of inflammatory bowel disease and microscopic colitis 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
518 Underprojekt til projektdatabase 707343 Aktiv patientstøtte – hele Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
519 Underprojekt til projektdatabase 707385 RESULT, Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
520 Underprojekt til projektdatabase 707487 Hormon substitution og depression 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
521 Underprojekt til projektdatabase 707504 Kropsstørrelse gennem livet og sundhed 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
522 Underprojekt til projektdatabase 707585 Aktiv patientstøtte – udebliver analyse 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
523 Underprojekt til projektdatabase 707598 Risk factors for developing Charcot foot and the consequences of the disease 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
524 Underprojekt til projektdatabase 707600 Effekt og sikkerhed af forebyggende blodfortyndende behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
525 Underprojekt til projektdatabase 707664 Reduktion af stillesiddende adfærd hos personer med leddegigt. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
526 Underprojekt til projektdatabase 707687 Biodiversity and risk of chronic inflammatory diseases 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
527 Underprojekt til projektdatabase 707727 A cohort Study to Assess the Safety of Baricitinib Compared with Other Therapies Used in the Treatment of Rheumatoid Arthritis in Nordic Countries 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
528 Underprojekt til projektdatabase 707731 Sammenhæng mellem kommunal rehabilitering og hhv. arbejdsmarkedstilknytning og forbrug af sundhedsydelser 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
529 Underprojekt til projektdatabase 707838 The Bispebjerg Acute Cohort Study I 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
530 Underprojekt til projektdatabase 707851 Effekt og sikkerhed af behandling hos patienter, der har fået foretaget kirurgisk udskiftning af hofte- eller knæled i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
531 Underprojekt til projektdatabase 707900 Risikofaktorer, prognoser og effekt af behandling af kronisk inflammatorisk sygdom i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
532 Underprojekt til projektdatabase 707913 Nye perspektiver på farmakologisk behandling af mental sygdom. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
533 Selvstændigt projekt 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
534 Selvstændigt projekt 702704 Consumption and Risk 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
535 Selvstændigt projekt 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
536 Selvstændigt projekt 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
537 Selvstændigt projekt 707442 Arbejdsmarkedsudvikling 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
538 Selvstændigt projekt 701829 Skoleeleveres faglige færdigheder 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
539 Selvstændigt projekt 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
540 Selvstændigt projekt 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
541 Underprojekt til projektdatabase 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dette 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
542 Selvstændigt projekt 704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
543 Selvstændigt projekt 704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
544 Selvstændigt projekt 704511 Betydning af værnepligt for individers livsforløb 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
545 Selvstændigt projekt 704512 Elevinddragelse 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
546 Selvstændigt projekt 704883 PERSOS: Perceptions of Social Stratification and Voting 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
547 Selvstændigt projekt 704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
548 Selvstændigt projekt 705838 Collaboration in Research 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
549 Underprojekt til projektdatabase 706247 Pjece-projekt 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
550 Selvstændigt projekt 707063 Konsekvenserne af mediedækning og beskæftigelsesreformer for arbejdsløses psykiske helbred 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
551 Underprojekt til projektdatabase 707212 Velbefindende og samfundsengagement mellem unge voksne med og uden indvandrerbaggrund 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
552 Selvstændigt projekt 707569 The Effects of Danish Citizenship on Immigrant Integration in Denmark 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
553 Selvstændigt projekt 707606 Konsekvenser af brugerbetaling for indvandreres helbred og brug af offentlige ydelser 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
554 Selvstændigt projekt 707739 Why are some groups more violent? 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
555 Selvstændigt projekt 707827 Wealth Trajectories and Political Behavior 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
556 Selvstændigt projekt 708030 Jobcentrenes adfærdsmæssige respons på Beskæftigelsesministeriets benchmarking-system 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
557 Selvstændigt projekt 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
558 Selvstændigt projekt 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
559 Selvstændigt projekt 704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd 26. ATP
560 Selvstændigt projekt 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
561 Selvstændigt projekt 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
562 Selvstændigt projekt 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
563 Selvstændigt projekt 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
564 Selvstændigt projekt 703581 Longitudinelt risikovurderingsværktøj 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
565 Selvstændigt projekt 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
566 Selvstændigt projekt 704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
567 Selvstændigt projekt 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
568 Selvstændigt projekt 704554 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
569 Selvstændigt projekt 704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
570 Selvstændigt projekt 704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
571 Selvstændigt projekt 705044 Dansk Psykosocialt Spørgeskema 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
572 Selvstændigt projekt 705056 Sygefraværet i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
573 Selvstændigt projekt 705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
574 Selvstændigt projekt 706214 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet - en registerbaseret follow-up undersøgelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
575 Selvstændigt projekt 706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
576 Selvstændigt projekt 706368 Arbejdstid, træthed og ulykker 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
577 Selvstændigt projekt 706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
578 Selvstændigt projekt 706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
579 Selvstændigt projekt 706986 Påvirker Pioner-interventionen medarbejdernes helbred? 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
580 Selvstændigt projekt 707259 SeniorArbejdsLiv (SAL) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
581 Selvstændigt projekt 707473 Analyse af indkomst og arbejdsmiljø. 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
582 Selvstændigt projekt 707560 Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
583 Selvstændigt projekt 707718 Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
584 Selvstændigt projekt 707977 Betydning af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og certificeret arbejdsmiljøledelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
585 Selvstændigt projekt 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
586 Selvstændigt projekt 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
587 Selvstændigt projekt 706201 It-anvendelse i befolkningen 2011 - 2016 29. Ældresagen
588 Selvstændigt projekt 707348 Belysning af ældres situation, adfærd og præferencer på områder af særlig betydning for livskvaliteten 29. Ældresagen
589 Selvstændigt projekt 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
590 Selvstændigt projekt 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
591 Selvstændigt projekt 704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
592 Selvstændigt projekt 707575 School Culture, Educational Transitions and Social inequality 30. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
593 Selvstændigt projekt 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
594 Selvstændigt projekt 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
595 Selvstændigt projekt 704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
596 Selvstændigt projekt 704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
597 Selvstændigt projekt 704605 Health trajectories of singletons, opposite-sex and same-sex twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
598 Selvstændigt projekt 706304 Declining cancer incidence at the oldest ages: hallmark of aging or artefact caused by lower diagnostic intensity? 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
599 Projektdatabase 706950 Projektdatabase for almen praksis- og sundhedsøkonomisk forskning 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
600 Underprojekt til projektdatabase 707067 Variation i kvalitetsindikatorer i almen praksis og sammenhæng med risiko for hospitalsindlæggelse og samlede omkostninger 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
601 Underprojekt til projektdatabase 707069 Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
602 Underprojekt til projektdatabase 707161 Studier af sociodemografi forbrug af sundhedsydelser omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
603 Underprojekt til projektdatabase 707201 Defining the power of recruitment and retention of nurses in the Region of Zealand - A mixed methods study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
604 Underprojekt til projektdatabase 707202 National undersøgelse af patientstyrede indlæggelser i psykiatrien 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
605 Underprojekt til projektdatabase 707222 Registerstudie af langtidskonsekvenser af traumatisk rygmarvsskade og hjerneskade 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
606 Underprojekt til projektdatabase 707249 Ulighed i behandlingskvalitet og adgang til sundhedsvæsenet 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
607 Underprojekt til projektdatabase 707252 Behandlingseffekter hos patienter med iskæmisk hjertesygdom med følgesygdom angst eller depression 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
608 Underprojekt til projektdatabase 707299 Evaluering af ordning med Vederlagsfri Psykologhjælp til unge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
609 Underprojekt til projektdatabase 707329 Accreditation in general practice 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
610 Underprojekt til projektdatabase 707396 Tidlig opsporing af kræft i almen praksis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
611 Underprojekt til projektdatabase 707401 Tracing causes of inequality in health and well-being 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
612 Underprojekt til projektdatabase 707406 Epidemiologiske studier af symptomer og lægesøgning i befolkningen 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
613 Underprojekt til projektdatabase 707462 PRISMA 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
614 Underprojekt til projektdatabase 707507 Prognose og behandlingsforløb hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom i almen 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
615 Underprojekt til projektdatabase 707508 Management of people with dementia in Danish General Practice 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
616 Underprojekt til projektdatabase 707617 Deltagelse i TOF (Tidlig Opsporing og Forebyggelse) pilot2 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
617 Underprojekt til projektdatabase 707639 Sundhedsøkonomisk evaluering af TeRa-projektet 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
618 Underprojekt til projektdatabase 707684 The impact of improving patients’ survival on utilisation of care 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
619 Underprojekt til projektdatabase 707690 Societal Impact of Research-Based Knowledge in Health Care 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
620 Underprojekt til projektdatabase 707711 Forbrug af smertestillende medicin før og efter knækirurgi 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
621 Underprojekt til projektdatabase 707744 Sammenhængende sundhed for patienter med kronisk svimmelhed. 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
622 Underprojekt til projektdatabase 707819 Udvikling af et nyt databaseret værktøj til tidligere opsporing af kræft og af andre alvorlige sygdomme. 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
623 Underprojekt til projektdatabase 707820 Evaluering af patienters erfaringer med og holdninger til medicinsk cannabis samt deres anvendelse og oplevede effekt heraf 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
624 Underprojekt til projektdatabase 707856 NORMA 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
625 Underprojekt til projektdatabase 707965 Survey and register study of the Danish adult populations’ preferences and health related behaviour (EQUI-HEALTH) 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
626 Selvstændigt projekt 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
627 Selvstændigt projekt 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
628 Selvstændigt projekt 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
629 Selvstændigt projekt 704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
630 Selvstændigt projekt 704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
631 Selvstændigt projekt 705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
632 Selvstændigt projekt 706067 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
633 Selvstændigt projekt 706109 Flygtninges påvirkning af initial bopæls karakteristika 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
634 Selvstændigt projekt 706213 Danske landbrugsejendomme, prisdannelsen og karakteristik for ejere. 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
635 Selvstændigt projekt 706777 PREAR 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
636 Selvstændigt projekt 706938 Konsekvenser af aldring på fødevareadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
637 Selvstændigt projekt 707078 Analysing changes in the productive conditions for European farmers 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
638 Selvstændigt projekt 707280 Personlige kostanbefalinger for personer der lever med kronisk livsstilsrelateret sygdom 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
639 Selvstændigt projekt 707746 Tættere på klimatilpasningens samlede effekter 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
640 Selvstændigt projekt 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
641 Selvstændigt projekt 704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
642 Selvstændigt projekt 704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
643 Projektdatabase 705020 AAUs projektdatabase 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
644 Underprojekt til projektdatabase 706496 Registerbaseret analyse af livsforløb blandt borgere omfattet af kontanthjælpsreformen fra 2014 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
645 Underprojekt til projektdatabase 706504 ALFA - Aldring og fysisk betonet arbejde 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
646 Underprojekt til projektdatabase 706524 Vestliv2 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
647 Underprojekt til projektdatabase 706868 Om at redefinere betydningen af sted – klasse og uddannelse i det senmordene samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
648 Underprojekt til projektdatabase 707016 Family ties that bind: A new view of internal migration, immobility and labour-market outcomes 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
649 Underprojekt til projektdatabase 707033 The Danish Values Study 2017 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
650 Selvstændigt projekt 707945 Segregering og dets konsekvenserne for integrationen og holdninger i Danmark 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
651 Underprojekt til projektdatabase 707991 Ph.d.: En geodemografisk og sociologisk kortlægning og analyse af mental sundhed i Danmark 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
652 Selvstændigt projekt 706230 Danish Social Network Database: The influence of family and social relations in diabetes epidemiology 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
653 Selvstændigt projekt 704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
654 Selvstændigt projekt 706220 Register wide association study (R-VAS). 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
655 Selvstændigt projekt 707352 Psychosocial functioning, psychiatric and somatic disorders and life expectancy in unaffected siblings 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
656 Selvstændigt projekt 708050 En undersøgelse af Behandlingsordningen 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
657 Projektdatabase 703535 DTU - Projektdatabase 39. DTU Management
658 Underprojekt til projektdatabase 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 39. DTU Management
659 Underprojekt til projektdatabase 703691 ACTUM 39. DTU Management
660 Underprojekt til projektdatabase 703711 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - godstransport 39. DTU Management
661 Underprojekt til projektdatabase 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 39. DTU Management
662 Underprojekt til projektdatabase 704212 Den nationale trafikmodel - videreudvikling 39. DTU Management
663 Underprojekt til projektdatabase 704229 Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn 39. DTU Management
664 Selvstændigt projekt 706757 AHEAD - Applied Hourly Electricity Analyses of Demand 39. DTU Management
665 Underprojekt til projektdatabase 706785 Helbred og velvære hos iværksættere 39. DTU Management
666 Selvstændigt projekt 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
667 Selvstændigt projekt 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
668 Selvstændigt projekt 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
669 Selvstændigt projekt 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
670 Selvstændigt projekt 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
671 Selvstændigt projekt 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
672 Selvstændigt projekt 702832 Quantile regression on panel data in the presence&. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
673 Projektdatabase 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
674 Selvstændigt projekt 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
675 Underprojekt til projektdatabase 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
676 Selvstændigt projekt 703331 Economic consequences of performance evaluation 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
677 Selvstændigt projekt 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
678 Selvstændigt projekt 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
679 Selvstændigt projekt 703369 Maternity leave and child outcome I 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
680 Underprojekt til projektdatabase 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
681 Underprojekt til projektdatabase 703376 Understanding the decision to commit crime 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
682 Underprojekt til projektdatabase 703377 Børn af bosnisk herkomst 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
683 Selvstændigt projekt 703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
684 Selvstændigt projekt 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
685 Selvstændigt projekt 703903 Discrete Choice Models for the demand for Automobile attribute 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
686 Underprojekt til projektdatabase 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
687 Selvstændigt projekt 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
688 Underprojekt til projektdatabase 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
689 Underprojekt til projektdatabase 703950 Virkninger af fritidsjob til unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
690 Selvstændigt projekt 703953 FUI, R&D activities and firm growth and quality of worker and product quality 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
691 Underprojekt til projektdatabase 703954 Kriminalpræventive og afledte effekter af Rigspolitiets DNA-profil-registe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
692 Underprojekt til projektdatabase 703978 Interventionsstudier af indsatser for børn og unge i Trygfondens Børneforskningscente 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
693 Underprojekt til projektdatabase 703989 Globalization and Industry Dynamics II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
694 Selvstændigt projekt 704733 How delegation affects management decisions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
695 Underprojekt til projektdatabase 704750 Virkninger af Aarhus Kommunes skolehenvisningspolitik for tosprogede skolebegynderbørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
696 Underprojekt til projektdatabase 704839 Forebyggelse af Skolefravær 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
697 Underprojekt til projektdatabase 704863 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
698 Underprojekt til projektdatabase 704903 Gender differences in top management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
699 Underprojekt til projektdatabase 704937 The Market for Health Care Workers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
700 Underprojekt til projektdatabase 704959 Leadership and Performance (LEAP) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
701 Underprojekt til projektdatabase 704966 Læringslab Mini – sproglige, kognitive og sociale kompetencer hos vuggestuebørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
702 Underprojekt til projektdatabase 705078 Fremtidens Dagtilbud – analyser af effekter af nye pædagogiske aktiviteter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
703 Underprojekt til projektdatabase 705088 Trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
704 Underprojekt til projektdatabase 705113 The Family Startup Program 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
705 Underprojekt til projektdatabase 705829 Family consequences of health shocks over the life cycle 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
706 Underprojekt til projektdatabase 705850 The effect of house price fluctuation on household portfolio choice 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
707 Underprojekt til projektdatabase 705912 Skoleunderstøttende og skolerettede indsatse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
708 Underprojekt til projektdatabase 706022 Vi lærer sprog 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
709 Underprojekt til projektdatabase 706057 De svageste kontanthjælpsmodtagere - tidligere projekt 702850 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
710 Underprojekt til projektdatabase 706135 Sproget kan styrkes - Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
711 Underprojekt til projektdatabase 706138 Individets boligområde: oplysning om hvilket boligområde (mikro- og makroklynge) individet bor i 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
712 Underprojekt til projektdatabase 706145 Forsøg med TURBO-forløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
713 Underprojekt til projektdatabase 706199 Register-based investigation of the origins of the variation in school performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
714 Underprojekt til projektdatabase 706285 Omfang og effekterne af diabetes hos børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
715 Underprojekt til projektdatabase 706300 Determinanter for Socio-Økonomiske effekter af helbredssstød 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
716 Underprojekt til projektdatabase 706325 Nationale tests og trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
717 Underprojekt til projektdatabase 706445 Lifecycle determinants of mortality and mobidity 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
718 Underprojekt til projektdatabase 706475 Register-based investigation of job loss in relation to within-household insurance and its effects on children 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
719 Underprojekt til projektdatabase 706505 Impact of providing social housing on segregation, children’s outcomes, crime, and house prices 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
720 Underprojekt til projektdatabase 706530 Økonomiske analyser af investeringer i børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
721 Underprojekt til projektdatabase 706583 Evalueringer af arbejdsmarkedsprogrammer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
722 Underprojekt til projektdatabase 706628 Generel registerbaseret analyse af kønsforskelle på arbejdsmarkedet over et karriereforløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
723 Underprojekt til projektdatabase 706645 The Case of Case Workers, Meetings, and Cuts in Benefits 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
724 Underprojekt til projektdatabase 706739 RISK 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
725 Underprojekt til projektdatabase 706824 Sektorforskelle i iværsætteri 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
726 Underprojekt til projektdatabase 706843 Undersøgelse af virkninger af en mentor for børn og unges trivsel, skoleengagement og risikoadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
727 Underprojekt til projektdatabase 706860 Labor adjustment cost 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
728 Underprojekt til projektdatabase 706898 Fertility effects on labor supply and effects on children’s outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
729 Underprojekt til projektdatabase 706957 Helbredsinvesteringer, risikofyldt adfærd og sociale interaktioner hos unge og deres familier 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
730 Underprojekt til projektdatabase 706991 Karrieresucces og incitamenter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
731 Underprojekt til projektdatabase 707028 Klyngedannelse 1 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
732 Underprojekt til projektdatabase 707052 Investering i humankapital hos børn med ADHD og relaterede psykiske lidelser og socio-emotionelle vanskeligheder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
733 Underprojekt til projektdatabase 707058 Effekten af professionel sparring i skolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
734 Underprojekt til projektdatabase 707080 Evalueringer af samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser og eftervideruddannelser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
735 Underprojekt til projektdatabase 707088 Job Application Behaviour and Sorting into Jobs 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
736 Underprojekt til projektdatabase 707098 Vi lærer sprog + 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
737 Underprojekt til projektdatabase 707099 Elevløftspuljen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
738 Underprojekt til projektdatabase 707275 Firm and Labor Market Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
739 Underprojekt til projektdatabase 707285 Assortative Matching, Gender Differences, and Consequences on Labor Supply and Children 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
740 Underprojekt til projektdatabase 707286 The labour market effects of trade, internationalisation and worker-firm sorting 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
741 Underprojekt til projektdatabase 707288 Trade, Technology and Labor Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
742 Underprojekt til projektdatabase 707336 Frafald på universitetet 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
743 Underprojekt til projektdatabase 707365 The relationship between individuals, mortgage products and credit institutions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
744 Underprojekt til projektdatabase 707367 The market for top management and the rise in compensation pay 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
745 Underprojekt til projektdatabase 707381 Effekten af arbejdsmarkedspolitiske reformer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
746 Underprojekt til projektdatabase 707382 Udviklingen i ulighed på det danske arbejdsmarked. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
747 Underprojekt til projektdatabase 707390 Spatial Labor Markets 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
748 Underprojekt til projektdatabase 707402 Wage, productivity and reallocation patterns in matched employer-employee data 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
749 Underprojekt til projektdatabase 707456 The aggregate and distributional implications of micro-level links between employment dynamics, worker mobility and firm productivity 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
750 Underprojekt til projektdatabase 707470 Nudging and self-efficacy intervention for long-term unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
751 Underprojekt til projektdatabase 707478 Er vi i stand til at hjælpe ordblinde børn ? 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
752 Underprojekt til projektdatabase 707552 Determinants and mitigating factors of domestic violence 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
753 Underprojekt til projektdatabase 707570 Social inddragelse, indvandrere flyder fra EU og ikke-EU og indkomstulighed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
754 Underprojekt til projektdatabase 707677 Debt relief in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
755 Underprojekt til projektdatabase 707756 Export network decisions of Danish firms 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
756 Underprojekt til projektdatabase 707769 The interaction between the marriage market and labor market outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
757 Underprojekt til projektdatabase 707810 Uddannelsesparathedsvurderinger og succesfuld overgang til ungdomsuddannelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
758 Underprojekt til projektdatabase 707874 Composition of corporate boards and their effects on firm performance – a study of Danish firms 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
759 Underprojekt til projektdatabase 707889 Evalueringer af arbejdsmarkedsprogrammer II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
760 Underprojekt til projektdatabase 708006 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
761 Underprojekt til projektdatabase 708036 The mark of the criminal record 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
762 Selvstændigt projekt 706459 Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel. 44. PLS RAMBØLL Management A/S
763 Selvstændigt projekt 707238 Målgruppeanalyse – Hjerterehabilitering i Esbjerg kommune 44. PLS RAMBØLL Management A/S
764 Selvstændigt projekt 707325 Deskriptiv analyse af anbragte børn og unges trivsel 2018 44. PLS RAMBØLL Management A/S
765 Selvstændigt projekt 707588 Evaluering af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt evaluering af delvist lukkede institutioner 44. PLS RAMBØLL Management A/S
766 Selvstændigt projekt 707621 Evaluering af indsatsen ”Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD” 44. PLS RAMBØLL Management A/S
767 Selvstændigt projekt 707792 Kommunaløkonomiske omkostninger ved trafikuheld i Aalborg Kommune 44. PLS RAMBØLL Management A/S
768 Selvstændigt projekt 707793 Evaluering af VEU-milliarden 44. PLS RAMBØLL Management A/S
769 Selvstændigt projekt 707841 Det specialiserede område i Odense Kommune og andre danske kommuner 44. PLS RAMBØLL Management A/S
770 Selvstændigt projekt 707855 Evaluering af Sundhedsplejersker styrker Integration 44. PLS RAMBØLL Management A/S
771 Selvstændigt projekt 707926 Evaluering af projekt ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job” 44. PLS RAMBØLL Management A/S
772 Selvstændigt projekt 708001 Evaluering af projekt ”Frikommuneforsøg i det nordjyske frikommunenetværk” 44. PLS RAMBØLL Management A/S
773 Selvstændigt projekt 708157 Vejen til job gennem styrket praktikforløb 44. PLS RAMBØLL Management A/S
774 Selvstændigt projekt 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
775 Selvstændigt projekt 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
776 Selvstændigt projekt 704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
777 Selvstændigt projekt 704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
778 Selvstændigt projekt 705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
779 Selvstændigt projekt 705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
780 Selvstændigt projekt 706939 Hypoparathyroidisme i Danmark – Socioøkonomisk status, fertilitet og dødsårsager 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
781 Selvstændigt projekt 707623 Cushing’s Syndrome - Socio-economic consequences before and after surgery 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
782 Selvstændigt projekt 708039 Epidemiologien for adrenogenitalt syndrom og 45,X/46,XY mosaicisme 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
783 Selvstændigt projekt 702747 Skolernes sociale profil i Vejen Kommune 48. Epinion A/S
784 Selvstændigt projekt 703345 Skolernes sociale profil i Jammerbugt Kommune 48. Epinion A/S
785 Selvstændigt projekt 705864 Analyse af skolernes sociale profil i Aalborg Kommune 48. Epinion A/S
786 Selvstændigt projekt 707021 Registeranalyse af højtuddannedes branchetilknytning og ledighed 48. Epinion A/S
787 Selvstændigt projekt 707446 Undersøgelse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler 48. Epinion A/S
788 Selvstændigt projekt 708011 Registerundersøgelse af Jobbankens kunder 48. Epinion A/S
789 Selvstændigt projekt 708053 Hjørring Kommune - Sociale profiler for skoler og dagtilbud 2020 48. Epinion A/S
790 Selvstændigt projekt 708101 Evaluering af internationale udskolinger i rammeforsøg 48. Epinion A/S
791 Selvstændigt projekt 708141 Næstved Kommune - Sociale profiler for skoler 2020 48. Epinion A/S
792 Selvstændigt projekt 708142 Kolding Kommune - Sociale profiler for dagtilbud 2020 48. Epinion A/S
793 Selvstændigt projekt 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
794 Underprojekt til projektdatabase 703939 The outcomes of occupational exposure to organic dus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
795 Underprojekt til projektdatabase 703955 Mental sundhed som del af helbredstjek 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
796 Selvstændigt projekt 703981 Graviditet og medfødte misdannelser i kønsorganerne hos drenge 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
797 Selvstændigt projekt 704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
798 Projektdatabase 704618 PDB ALMAU: Effekt af helbredsundersøgelser foretaget i primærsektoren 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
799 Selvstændigt projekt 704643 Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspectiveperspective 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
800 Selvstændigt projekt 705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
801 Underprojekt til projektdatabase 705840 Prædiktorer for- og mulige bivirkninger af HPV-vaccinationer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
802 Underprojekt til projektdatabase 705996 Fund og effekt af lungefunktionsundersøgelse ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtale 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
803 Selvstændigt projekt 706016 Stress-faktorer på arbejde og i privatliv hos gravide kvinder 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
804 Selvstændigt projekt 706071 Higher quality and better outcomes for the same costs – the case of stroke 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
805 Selvstændigt projekt 706094 sammenhæng mellem socioøkonomisk status og brug af almen praksis og receptpligtig medicin blandt deltagere i VIVA screeningsforsøget 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
806 Underprojekt til projektdatabase 706161 Prædiktorer og konsekvenser af børns fysiske og psykiske symptomer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
807 Selvstændigt projekt 706164 Hornhindesygdommen keratoconus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
808 Selvstændigt projekt 706254 Delegating hospital governance towards health professionals 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
809 Underprojekt til projektdatabase 706591 Glucose tolerance og depression 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
810 Underprojekt til projektdatabase 706745 Omfang og konsekvenser af variation 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
811 Underprojekt til projektdatabase 706922 The Impact of Lifestyle Factors on the Success of Assisted Reproduction 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
812 Underprojekt til projektdatabase 706924 Helbred og kognitiv udvikling hos børn af forældre med langvarig sygdomme 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
813 Underprojekt til projektdatabase 706937 Prenatal exposures and risk of infertility 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
814 Underprojekt til projektdatabase 707035 Factors of importance for readmission and premature mortality after hospitalization 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
815 Underprojekt til projektdatabase 707081 Maternelle sygdomme under graviditeten og for tidlig pubertetsudvikling hos børn 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
816 Underprojekt til projektdatabase 707119 Evaluering af sundhedsprojekt ’Tjek dit Helbred’ 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
817 Underprojekt til projektdatabase 707123 Heart Skills 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
818 Underprojekt til projektdatabase 707255 Astma, Allergi og KOL i relation til luftforurening og luftbåren allergen belastning 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
819 Underprojekt til projektdatabase 707338 Akut smertebehandling af patienter i opioidbehandling 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
820 Underprojekt til projektdatabase 707433 Evaluering af sundhedsprojekt ’Dit liv – din sundhed’ 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
821 Underprojekt til projektdatabase 707434 Health behavior and health care seeking behavior in adults at risk for Type 2 diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
822 Underprojekt til projektdatabase 707479 Prævalensen af, prædiktorer for og konsekvenser af endometriose 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
823 Underprojekt til projektdatabase 707517 Burden of disease, quality of care and adherence to antidiabetic medication in immigrants with type 2 diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
824 Underprojekt til projektdatabase 707685 Somatic Health-related Outcomes and Environment – SHOE 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
825 Underprojekt til projektdatabase 707775 Environmental exposures and reproductive health 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
826 Underprojekt til projektdatabase 707823 Complex multimorbidity and healthcare pathways in general practice 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
827 Underprojekt til projektdatabase 707842 Sammenligning af morbiditet i ikke-vestlige indvandrere i forhold til etnisk danske patienter 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
828 Underprojekt til projektdatabase 707880 Livsstil og hjertekarsygdom – generaliseret til den brede befolkning. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
829 Underprojekt til projektdatabase 707882 A Multidisciplinary Outpatient Pathway for Multimorbid Patients 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
830 Underprojekt til projektdatabase 707953 15-års follow-up på ADDITION-studiet 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
831 Underprojekt til projektdatabase 708035 Forekomsten af irrationelle præferencer for mammografiscreening 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
832 Selvstændigt projekt 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
833 Selvstændigt projekt 703327 Chronic Disease, Medication Use, Complications and Risk for Breast Cancer Recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
834 Selvstændigt projekt 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
835 Selvstændigt projekt 703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
836 Selvstændigt projekt 703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
837 Selvstændigt projekt 704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
838 Selvstændigt projekt 704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
839 Selvstændigt projekt 704648 Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
840 Projektdatabase 705004 KEA-projektdatabase 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
841 Selvstændigt projekt 705815 Genetiske faktorer endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
842 Selvstændigt projekt 705837 Breast Cancer Risk in Chronic Users of Phthalate-Containing Medications 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
843 Selvstændigt projekt 706345 Hjertesvigt og risiko for genindlæggelse 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
844 Underprojekt til projektdatabase 706450 The Burden of Health Care Contacts, Medication Use, and Clinic Diagnoses Before and After HPV Vaccination 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
845 Selvstændigt projekt 706514 Prevalence, Prognosis and Societal Cost of Congenital Heart Disease 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
846 Underprojekt til projektdatabase 706553 Plasma Vitamin B12, Vitamin B12 Treatment and Risk of Dementia 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
847 Selvstændigt projekt 706603 Utilization, Safety, and Effectiveness of Blood Thinning Agents (Anticoagulants) in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
848 Selvstændigt projekt 706609 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinder_uden LMDB 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
849 Underprojekt til projektdatabase 706650 The Long-Term Effects of Neighborhoods on Health Outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
850 Selvstændigt projekt 706658 Palliativ behandling i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
851 Underprojekt til projektdatabase 706660 Risk Profiles for Suicide in the General Population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
852 Underprojekt til projektdatabase 706732 Forekomst, risiko og prognose af somatisk og psykiatrisk multimorbiditet i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
853 Selvstændigt projekt 706791 Risikoen for hudsygdomme efter tab af partner 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
854 Underprojekt til projektdatabase 706794 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger ved hjernesygdomme i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
855 Selvstændigt projekt 706797 Variation i behandlingskvaliteten på danske hospitaler 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
856 Underprojekt til projektdatabase 706798 25-year survival and years of life lost due to multimorbidity. A Danish nationwide matched cohort study. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
857 Selvstændigt projekt 706917 Langtidsprognose for patienter med atopisk dermatitis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
858 Selvstændigt projekt 706930 Socioeconomic predictors of interval cancer and adherence to follow-up colonoscopy .. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
859 Underprojekt til projektdatabase 707026 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger for patienter med sygdomme i kredsløbsorganer i Danmark: 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
860 Underprojekt til projektdatabase 707030 Risiko for Alzheimer’s disease og andre typer demens blandt mænd med benign prostata hypertrofi og mænd med prostata cancer 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
861 Selvstændigt projekt 707049 Understanding school attainement and employment of people with autism spectrum disorder - a cohort study in linked data in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
862 Selvstændigt projekt 707086 HIV infection and non-communicable diseases 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
863 Underprojekt til projektdatabase 707141 Characterizing Trauma Outcomes: From Pre-Trauma Risk to Post-Trauma Sequelae 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
864 Underprojekt til projektdatabase 707169 Forekomst, risiko, prognose og omkostninger for patienter med sygdomme knogler, muskler og bindevæv i Danmark. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
865 Selvstændigt projekt 707373 Metaboliske sygdomme: forekomst, risiko og prognose 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
866 Selvstændigt projekt 707398 Anorexi: Forekomst, risiko og prognose 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
867 Selvstændigt projekt 707416 The burden of myeloproliferative neoplasms:a descriptive Danish nationwide registry-based study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
868 Underprojekt til projektdatabase 707488 Depression and Risk of Dementia: A Nationwide Danish Cohort Study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
869 Underprojekt til projektdatabase 707528 Incidence, medical and sociodemographic risk factors, clinical course, outcomes and costs of psychiatric disorders in Denmark. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
870 Underprojekt til projektdatabase 707722 Apopleksi hos yngre – forekomst og prognose sammenlignet med ældre 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
871 Underprojekt til projektdatabase 707784 Sibling design in reproductive epidemiology – strengths and potential biases 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
872 Underprojekt til projektdatabase 707858 The Long-Term Effects of Neighborhoods on Health Outcomes II 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
873 Underprojekt til projektdatabase 707886 HbA1c trajectories in patients with prediabetes: diabetes treatment initiation, bad glycemic legacy, and their associations with clinical outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
874 Selvstændigt projekt 708009 The impact of prenatal exposures and exposures in childhood and adolescence on later development, somatic and mental health and socioeconomic status. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
875 Selvstændigt projekt 708026 Self-reported Overweight and Obesity related to Risk of Mood Disorders and Type 2 Diabetes Mellitus 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
876 Selvstændigt projekt 708056 Influenzavaccination blandt kræftpatienter og deres husstandskontakter: Dækningsgrad og klinisk effekt i et dansk landsdækkende register-baseret kohortestudie. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
877 Underprojekt til projektdatabase 708104 The epidemiology of rare diseases 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
878 Selvstændigt projekt 706273 Evaluering af opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere 53. COWI A/S, Division 1
879 Selvstændigt projekt 706446 Analyse af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 53. COWI A/S, Division 1
880 Selvstændigt projekt 706910 Befolkninger og flytninger i Brøndby, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Esbjerg, Bornholm og mindre kommuner (Thisted, Morsø, Skive, Fanø, Samsø, Langeland). 53. COWI A/S, Division 1
881 Selvstændigt projekt 707022 Analyse af Avanceret Parkinson behandling 53. COWI A/S, Division 1
882 Selvstændigt projekt 707023 Analyse af AspIT-uddannelsen 53. COWI A/S, Division 1
883 Selvstændigt projekt 707175 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_1 53. COWI A/S, Division 1
884 Selvstændigt projekt 707176 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_2 53. COWI A/S, Division 1
885 Selvstændigt projekt 707184 Analyse af avanceret Parkinson behandling_LMDB_10 53. COWI A/S, Division 1
886 Selvstændigt projekt 707204 Registerbaseret analyse af forbruget af sundhedsydelser og lægemidler blandt demente 53. COWI A/S, Division 1
887 Selvstændigt projekt 707375 Analyse af Det Blå Danmark 53. COWI A/S, Division 1
888 Selvstændigt projekt 707415 Analyse af forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med betydelig psykisk og kognitiv funktionsnedsættelse 53. COWI A/S, Division 1
889 Selvstændigt projekt 707465 Befolkninger og flytninger i Albertslund og Bornholms kommune. 53. COWI A/S, Division 1
890 Selvstændigt projekt 707622 Transportøkonomiske enhedspriser for cykling 53. COWI A/S, Division 1
891 Selvstændigt projekt 707629 På vej mod en ungdomsuddannelse - Brøndby 53. COWI A/S, Division 1
892 Selvstændigt projekt 707757 Lokationsværktøj til placering af butikker i danske kommuner_1 53. COWI A/S, Division 1
893 Selvstændigt projekt 707758 Lokationsværktøj til placering af butikker i danske kommuner_2 53. COWI A/S, Division 1
894 Selvstændigt projekt 707996 Centralisering af uddannelser i Nordjylland 53. COWI A/S, Division 1
895 Selvstændigt projekt 708040 Analyse af den ikke-vestlige arbejdskraftressource i to kommuner – Del I 53. COWI A/S, Division 1
896 Selvstændigt projekt 708076 Befolkninger og flytninger i udvalgte danske kommuner 53. COWI A/S, Division 1
897 Selvstændigt projekt 707576 Tuberkulose i Danmark: risikofaktorer og smittespredning analyseret vha. nationale registerdata og hel-genom-sekventering 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
898 Selvstændigt projekt 707650 Determinanter for manglende vaccination i Danmark 54. Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
899 Selvstændigt projekt 702593 Selvmordsadfærd blandt børn 55. Center for Selvmordsforskning
900 Selvstændigt projekt 706287 Regionale variationer i relation til selvmordsforsøg 55. Center for Selvmordsforskning
901 Selvstændigt projekt 707592 Undersøgelse af danskernes holdninger til og oplevelser med ytringsfrihed 60. Justitsministeriets Forskningskontor
902 Selvstændigt projekt 700792 Rockwool - Indvandrere og deres levevilkår 62. Rockwool Fonden
903 Selvstændigt projekt 702689 Konstruktion af boligområder på grundlag af det danske kvadratnet 62. Rockwool Fonden
904 Selvstændigt projekt 703060 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fonden
905 Projektdatabase 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fonden
906 Underprojekt til projektdatabase 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fonden
907 Underprojekt til projektdatabase 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fonden
908 Underprojekt til projektdatabase 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fonden
909 Underprojekt til projektdatabase 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
910 Underprojekt til projektdatabase 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
911 Underprojekt til projektdatabase 703565 Børn, ulighed og uddannelse 62. Rockwool Fonden
912 Underprojekt til projektdatabase 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fonden
913 Underprojekt til projektdatabase 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fonden
914 Underprojekt til projektdatabase 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fonden
915 Underprojekt til projektdatabase 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
916 Underprojekt til projektdatabase 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fonden
917 Underprojekt til projektdatabase 704701 En sammenligning af danskeres og andre befolkningers tidsanvendelse i begyndelsen af 2000-tallet 62. Rockwool Fonden
918 Underprojekt til projektdatabase 705830 Udsatte unge 62. Rockwool Fonden
919 Underprojekt til projektdatabase 705940 Flygtninge og indvandreres levevilkår og integration i et intergenerationelt perspektiv 62. Rockwool Fonden
920 Underprojekt til projektdatabase 706241 Ændringer i tidsbrug i danske familier i forbindelse med livsændringer 62. Rockwool Fonden
921 Underprojekt til projektdatabase 706424 Determinanter for beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser 62. Rockwool Fonden
922 Underprojekt til projektdatabase 706574 Evaluering af beskæftigelsesindsatsen NExTWORK 62. Rockwool Fonden
923 Underprojekt til projektdatabase 706630 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv – Del 2 62. Rockwool Fonden
924 Underprojekt til projektdatabase 706642 Danskernes tidsforbrug 2017 (DTUS-17) 62. Rockwool Fonden
925 Underprojekt til projektdatabase 706711 Indsatser til fremme af kognitive, faglige og socio-emotionelle færdigheder hos børn i skole- og førskolealderen 62. Rockwool Fonden
926 Underprojekt til projektdatabase 706795 Virksomheder og den aktive arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
927 Underprojekt til projektdatabase 706796 Nordisk komparativ analyse af integration af flygtninge 62. Rockwool Fonden
928 Underprojekt til projektdatabase 706954 Helbredsproblemer blandt asylansøgere 62. Rockwool Fonden
929 Underprojekt til projektdatabase 707013 Effekter af integrationsydelse og jobparathedsvurdering 62. Rockwool Fonden
930 Underprojekt til projektdatabase 707108 The origins and persistence of inequality in Denmark 62. Rockwool Fonden
931 Underprojekt til projektdatabase 707310 Effekter af krav til permanent ophold 62. Rockwool Fonden
932 Underprojekt til projektdatabase 707371 Udvikling af psykisk sårbarhed blandt unge og deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked 62. Rockwool Fonden
933 Underprojekt til projektdatabase 707527 Kønsforskelle i lønindkomst for danske kvinder og mænd 62. Rockwool Fonden
934 Underprojekt til projektdatabase 707676 Mentalt helbred i Danmark – kortlægning af fakta og årsager 62. Rockwool Fonden
935 Underprojekt til projektdatabase 707692 The origins and persistence of inequality in Denmark (dobbeltprojekt til 707108) 62. Rockwool Fonden
936 Underprojekt til projektdatabase 707698 Valg af leverandør til personlig og praktisk pleje blandt ældre. 62. Rockwool Fonden
937 Underprojekt til projektdatabase 707712 ndsatser til at fremme kognitive, faglige og socio-emotionelle færdigheder hos børn i førskolealderen 62. Rockwool Fonden
938 Underprojekt til projektdatabase 707772 Intergenerationel mobilitet i sundhed: Er uddannelse en kausal mekanisme 62. Rockwool Fonden
939 Underprojekt til projektdatabase 707938 Fordeling af velfærd i Danmark 62. Rockwool Fonden
940 Underprojekt til projektdatabase 707999 Effekter af COVID19 på tidsforbruget i danske husholdninger 62. Rockwool Fonden
941 Underprojekt til projektdatabase 708080 Effekter af dansk uddannelse for indvandrere 62. Rockwool Fonden
942 Underprojekt til projektdatabase 708083 Konsekvenser af nyere økonomiske kriser i velfærdsstaten 62. Rockwool Fonden
943 Underprojekt til projektdatabase 708085 Fertilitetsintentioner, -realiseringer og familiedannelser Denmark 62. Rockwool Fonden
944 Underprojekt til projektdatabase 708177 Boligmæssig segregering, uddannelse og livschancer i Danmark 62. Rockwool Fonden
945 Selvstændigt projekt 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
946 Selvstændigt projekt 704549 Udviklingen i lønmodtagerorganiseringen i Danmark 1980-2011. Strukturelle og subjektive årsager til organisering i fagforening og a-kasse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
947 Selvstændigt projekt 704924 Political forces behind rising household debt: The relationship between private credit, social policies and public opinion 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
948 Selvstændigt projekt 706419 Digitalisering af servicearbejdet 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
949 Selvstændigt projekt 706941 Life Course Dynamics of Educational Tracking (LIFETRACK) 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
950 Selvstændigt projekt 707227 Arbejdsmarkedsintegration og de bredere konsekvenser af arbejdsmigration. 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
951 Selvstændigt projekt 707405 Social mobilitet blandt danske tvillinger og søskende 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
952 Selvstændigt projekt 707608 Mozart med Mor (MoMo): Familiebaggrund, kulturforbrug og social ulighed 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
953 Selvstændigt projekt 707865 Kortlægning af mindstelønsområdet i Danmark 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
954 Selvstændigt projekt 704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
955 Selvstændigt projekt 704487 Trends and correlates of all-cause and specific-cause mortality in patients with severe psychiatric disorders: Results from a Danish nationwide regis 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
956 Selvstændigt projekt 707262 Investigation of diagnostic stability of the diagnosis bipolar disorder in children and adolescents 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
957 Selvstændigt projekt 707284 Baseline characteristics and outcome of pediatric onset PNES 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
958 Selvstændigt projekt 707463 Predicting Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactive Disorder in a Danish cohort of children and adolescents. 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
959 Selvstændigt projekt 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
960 Underprojekt til projektdatabase 703278 Household Finance 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
961 Projektdatabase 705060 Projektdatabase FINCBS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
962 Underprojekt til projektdatabase 706154 Performance, Netværk og Individer i Danske Virksomheder 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
963 Underprojekt til projektdatabase 706517 FINANCIAL DECISIONS OF HOUSEHOLDS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
964 Underprojekt til projektdatabase 706595 Household investment decision when interest rates change 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
965 Underprojekt til projektdatabase 707071 De multiple evners betydning på arbejdsmarkedet 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
966 Underprojekt til projektdatabase 707502 The Effect of Monetary Policy on Households 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
967 Underprojekt til projektdatabase 708111 Household Finance II 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
968 Selvstændigt projekt 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
969 Selvstændigt projekt 704905 Registeranalyser i SUF 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
970 Selvstændigt projekt 707654 Tidlig opsporing af forebyggelige indlæggelser ved brug af kunstig intelligens (AI) 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
971 Selvstændigt projekt 707869 Opgaveglidning i psykiatrien 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
972 Selvstændigt projekt 707908 Analyse af tidsforbrug i hjemmesygeplejen 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
973 Selvstændigt projekt 707929 Analyse af borgere med funktionsnedsættelse i kommuner 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
974 Selvstændigt projekt 707930 Analyse af Borgertyret Personlig Assistance 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
975 Selvstændigt projekt 707955 Evaluering af jobrettet indsats til borgere i rusmiddelbehandling og på krisecentre 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
976 Selvstændigt projekt 707956 Analyse af unge i restgruppen 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
977 Selvstændigt projekt 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
978 Selvstændigt projekt 703945 At være pårørende til alvorligt syge patiente 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
979 Underprojekt til projektdatabase 703975 Mental health problems, multimorbidity and general practice variatio 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
980 Selvstændigt projekt 704830 Deltagelse i mammografiscreening – faktorer med betydning for deltagelse blandt kvinder bosiddende i Region Midtjylland 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
981 Projektdatabase 704858 PDB FEAP: Diagnostiske forløb, behandling og follow-up i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
982 Selvstændigt projekt 704996 Klinisk praksis: Variation og relationen til arbejdsrelateret mistrivsel, selvvurderet helbred og empati. 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
983 Underprojekt til projektdatabase 705055 Prognosis of cancer in persons with infrequent consultations with their GP 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
984 Underprojekt til projektdatabase 705888 Geografisk variation i kræftudkom i Danmark, Scotland og England 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
985 Underprojekt til projektdatabase 705964 Socio-economic position and delay in the diagnosis of cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
986 Underprojekt til projektdatabase 706091 The patient pathway for recurrent and new primary cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
987 Underprojekt til projektdatabase 706092 Routes to ovarian cancer diagnosis in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
988 Underprojekt til projektdatabase 706699 Socioøkonomisk status, brug af sundhedsydelser og dødsårsager hos sarkompatienter 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
989 Underprojekt til projektdatabase 706854 Diagnostic pathways among cancer patients with multimorbidity 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
990 Underprojekt til projektdatabase 706863 Undersøgelse af kræftpatienters behov og oplevelser – Barometer 2017 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
991 Underprojekt til projektdatabase 706966 The development of a comprehensive abdominal ‘yes-no’ pathway for primary care patients with vague and non-specific abdominal symptoms 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
992 Underprojekt til projektdatabase 706967 Acute exacerbation of chronic disease 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
993 Underprojekt til projektdatabase 707010 Kræftpatienters diagnostiske forløb i Danmark 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
994 Underprojekt til projektdatabase 707101 Acute injury or disease 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
995 Underprojekt til projektdatabase 707253 Complex multimorbidity 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
996 Underprojekt til projektdatabase 707265 The management of patients with anaemia 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
997 Underprojekt til projektdatabase 707303 Variation af antibiotika recepter udskrevet i den danske lægevagt 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
998 Underprojekt til projektdatabase 707439 Kan den fysiske og mentale helbredsstatus, målt ved SF-36, prædiktere en kompliceret sorgreaktion hos pårørende? 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
999 Underprojekt til projektdatabase 707492 Elderly Cancer Patients in Denmark - Route to Diagnosis, Treatment and Prognosis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1000 Underprojekt til projektdatabase 707493 Primary Health Care Utilization Among Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukaemia. 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1001 Underprojekt til projektdatabase 707513 Test for usynlig blødning hos patienter henvist til koloskopi i kræftpakke 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1002 Underprojekt til projektdatabase 707545 Pancreatic Cancer Patients in Denmark – Routes to Diagnosis, Time to Diagnosis, and Healthcare use 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1003 Underprojekt til projektdatabase 707554 Fast læge på plejehjem – hvordan får vi mest muligt ud af ordningen? 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1004 Underprojekt til projektdatabase 707625 Udvikling og variation i brug af ’point-of-care’ tests i lægevagten i Danmark, Norge og England: a komparativ registerbaseret studie 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1005 Underprojekt til projektdatabase 707764 Safety and efficiency of different telephone triage models in out-of-hours care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1006 Underprojekt til projektdatabase 707785 Patient and GP interaction in the diagnostic process of cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1007 Underprojekt til projektdatabase 707825 Undersøgelse af alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1008 Underprojekt til projektdatabase 708045 Effect of the COVID-19 pandemic on contact patterns with healthcare 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
1009 Selvstændigt projekt 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
1010 Selvstændigt projekt 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
1011 Selvstændigt projekt 706721 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand 77. Dream
1012 Selvstændigt projekt 706722 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_DEL1-3 (ex. LMDB) 77. Dream
1013 Selvstændigt projekt 707164 En registerbaseret analyse af segregerede boligområder og områdets beboere 77. Dream
1014 Selvstændigt projekt 707852 Hvad er responsen af dansk eksport til udenlandske pris- og efterspørgselsstød? 77. Dream
1015 Selvstændigt projekt 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
1016 Selvstændigt projekt 707096 Can cardiac rehabilitation diminish the socioeconomic and ethnic disparities in coronary heart disease outcomes in Denmark 78. Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital
1017 Selvstændigt projekt 707489 Career tracking of PhD’s and Postdoc’s funded by the Lundbeck Foundation and the Novo Nordisk Foundation 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
1018 Selvstændigt projekt 707565 Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness (GLOBALINTO) 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
1019 Selvstændigt projekt 707626 Analysing the effects of the implementation of CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) within bachelors engineering educations at DTU 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
1020 Selvstændigt projekt 706473 Accelererede forløb fra onkologisk behandling til specialiseret palliativ indsats i eget hjem for patienter med kræft 80. Onkologisk Klinik, Finsen Center
1021 Selvstændigt projekt 707393 Total hoftealloplastik, re-operationer og patient rapporteret outcome efter behandling med periacetabular osteotomi for symptomatisk hoftedysplasi 82. Ortopædkirugisk Forskningsgruppe Århus Universitetshospital
1022 Selvstændigt projekt 707542 De trygheds- og trivselsmæssige konsekvenser af udsathed for kriminalitet 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
1023 Selvstændigt projekt 707779 Analyse af sammenhæng mellem finansiering og udvikling i forskellige typer af lønnede medarbejdere i landsdækkende frivillige sociale organisationer i Danmark i perioden 2012-17 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
1024 Selvstændigt projekt 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1025 Selvstændigt projekt 703938 Social factors and consequences related to alcohol consumption and alcohol abus 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1026 Selvstændigt projekt 703993 Unge, trivsel og rusmidler 2014 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1027 Selvstændigt projekt 707503 CP-NORTH: Living Life with Cereberal Palsy (CP) in the Nordic Countries 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
1028 Selvstændigt projekt 703980 In vitro fertilization and somatic morbidity in childhoo 85. Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
1029 Selvstændigt projekt 704452 The risk of adverse pregnancy outcome in women with endometriosis 85. Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
1030 Selvstændigt projekt 704920 Hjertefejl og hjerneskader 85. Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital
1031 Selvstændigt projekt 707774 “Traces of Discrimination against Immigrants and Their Descendants in the Danish Criminal Justice System?” 86. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1032 Underprojekt til projektdatabase 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1033 Selvstændigt projekt 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1034 Selvstændigt projekt 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1035 Projektdatabase 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1036 Underprojekt til projektdatabase 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1037 Underprojekt til projektdatabase 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1038 Underprojekt til projektdatabase 704322 An Experimental Investigation of Employment Relations based on Subjective Performance Evaluations 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1039 Underprojekt til projektdatabase 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1040 Selvstændigt projekt 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1041 Underprojekt til projektdatabase 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1042 Underprojekt til projektdatabase 704420 Microfounding the Keynesian Consumer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1043 Underprojekt til projektdatabase 704590 Road User Charging (RUC) and urbanization 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1044 Underprojekt til projektdatabase 704613 Long-Term Effects of Fields of Study: Evidence from Danish Administrative Data. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1045 Underprojekt til projektdatabase 704666 Short and long-term consequences of in utero experiences for human development. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1046 Underprojekt til projektdatabase 704747 Homeownership 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1047 Underprojekt til projektdatabase 704838 Intergenerational Transmission of Human Capital and Economic Resources 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1048 Underprojekt til projektdatabase 704856 Relating Experiments in the Laboratory to Real Life Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1049 Underprojekt til projektdatabase 704873 Den cykliske reallokering af arbejdere 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1050 Underprojekt til projektdatabase 704987 Understanding the Labor Market Effects of Parental Leave 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1051 Underprojekt til projektdatabase 704988 Consumption and Saving over the Life Cycle and the Retirement Behavior of Couples 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1052 Underprojekt til projektdatabase 705058 Parents and children: Labour market outcomes, marital stability and intergenerational mobility 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1053 Selvstændigt projekt 705752 Household Income, Consumption and Wealth 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1054 Underprojekt til projektdatabase 705805 High Resolution Networks: The Social Fabric 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1055 Underprojekt til projektdatabase 705963 Optimal Regulation of the Pharmaceutical Industry 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1056 Underprojekt til projektdatabase 705966 Interpersonal Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1057 Underprojekt til projektdatabase 706039 Daginstitutioner, daginstitutionsvalg, familier og børns udvikling senere i livet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1058 Underprojekt til projektdatabase 706096 Relative Grade Rank and Later Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1059 Underprojekt til projektdatabase 706136 Education and Choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1060 Underprojekt til projektdatabase 706168 Selvstændige, tilbagetrækning og arbejdsløshedsforsikringer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1061 Underprojekt til projektdatabase 706202 Students at Danish universities: Background, choices, study environment and labor market outcomes. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1062 Underprojekt til projektdatabase 706248 Generel registerbaseret analyse af arbejdsudbud, løn og indkomst. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1063 Underprojekt til projektdatabase 706352 Opsparing, tilbagetrækning, helbred og pleje_LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1064 Underprojekt til projektdatabase 706362 Flexible Work and Wealth 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1065 Underprojekt til projektdatabase 706480 Effekter af anbringelsen af børn uden for hjemmet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1066 Underprojekt til projektdatabase 706523 Safety is Paramount: Household Portfolio Choice and the Demand for Safety Assets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1067 Underprojekt til projektdatabase 706527 Housing wealth and its implications for the choice of occupation, consumption, and portfolio allocation across Life Stages 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1068 Underprojekt til projektdatabase 706531 Incomes, saving, and car replacement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1069 Underprojekt til projektdatabase 706549 Interpersonal Effects on health, education, well-being and healthcare expenditure, del 2 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1070 Underprojekt til projektdatabase 706581 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption, v2 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1071 Underprojekt til projektdatabase 706619 Forbrugs- og investeringsadfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1072 Selvstændigt projekt 706651 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte_incl. LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1073 Selvstændigt projekt 706695 The Governance and organization of family business_(703484) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1074 Selvstændigt projekt 706696 The Elasticity of Political Power to Agency Rent_(703749) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1075 Selvstændigt projekt 706697 Effekten af Offentliggjort Kritik af Sundhedspersoner_(704360) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1076 Underprojekt til projektdatabase 706726 Incomes, Consumption, and saving 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1077 Underprojekt til projektdatabase 706727 Cost Offsets from Psychological Treatment 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1078 Underprojekt til projektdatabase 706735 Financial Markets and Individual Spending and Financial Behavior. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1079 Underprojekt til projektdatabase 706822 Intra-household allocation of time and money, parental time and child outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1080 Underprojekt til projektdatabase 706831 Karakterer på videregående uddannelser, studieadfærd og arbejdsmarkedsstart 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1081 Underprojekt til projektdatabase 706876 Sammenhængen mellem social forsikring og socioøkonomiske outcomes og adfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1082 Underprojekt til projektdatabase 706943 Understanding job transitions and providing low-cost search advice. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1083 Underprojekt til projektdatabase 706976 Arbejdskraftefterspørgsel og løndannelse 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1084 Underprojekt til projektdatabase 706992 Registerbaseret undersøgelse af sammenhængen mellem incitamenter og studerendes arbejdsudbud. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1085 Underprojekt til projektdatabase 707019 Betydningen af kønsroller og børn for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet: Evidens og implikationer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1086 Underprojekt til projektdatabase 707068 Physician Career Paths, their practice style and patient outcomes and inequalities 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1087 Selvstændigt projekt 707090 Organizations and Incentives 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1088 Underprojekt til projektdatabase 707165 Waiting Time Guarantees, Hospital Choice, and Equal Access in Danish Health Care. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1089 Underprojekt til projektdatabase 707208 Analysis of the relationship between actual and perceived outcomes in society and attitudes about public policy and the role of government 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1090 Underprojekt til projektdatabase 707229 Behavioural Responses to Health Innovations and the Consequences for Socioeconomic Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1091 Underprojekt til projektdatabase 707292 GREEN REFORM 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1092 Underprojekt til projektdatabase 707347 Determinants of inequality 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1093 Underprojekt til projektdatabase 707418 Valg af videregående uddannelse 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1094 Underprojekt til projektdatabase 707454 Registerbaseret undersøgelse af sammenhængen mellem økonomiske incitamenter og forældres fordeling af barselsorlov. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1095 Underprojekt til projektdatabase 707455 Indvandring og integration 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1096 Selvstændigt projekt 707532 BRIDGE-The Interconnected Global Economy: Consequences of Economic Integration Across the Öresund 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1097 Underprojekt til projektdatabase 707558 Opsparing, tilbagetrækning, helbred og pleje - projekt II 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1098 Selvstændigt projekt 707567 Impact-analyse af start-ups og spin-outs fra Københavns Universitet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1099 Underprojekt til projektdatabase 707657 Revisiting the Estimation of Taxable Income Responses using Tax Reforms 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1100 Underprojekt til projektdatabase 707699 Fertility and lifetime income 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1101 Underprojekt til projektdatabase 707741 Antibiotic Resistance and Prescribing: Socio-Economic Determinants, Physician Diagnostic Expertise and Salience in Treatment Choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1102 Underprojekt til projektdatabase 707748 Understanding Jobseeker Transitions: The Influence of Caseworkers, ALMP & Jobseeker Beliefs 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1103 Underprojekt til projektdatabase 707788 The Optimal Age of Intervention 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1104 Underprojekt til projektdatabase 707801 The greater game of school choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1105 Underprojekt til projektdatabase 707813 Tidlige valg og omstændigheders effekt på kort- og langsigt 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1106 Underprojekt til projektdatabase 707824 Jobsøgning for ledige, kvaliteten af jobmatch og effekten af ydelsessanktioner 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1107 Underprojekt til projektdatabase 707829 Non-Standard Preferences, Behaviors and Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1108 Underprojekt til projektdatabase 707831 Husholdningsfinanser og arbejdsmarkedet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1109 Underprojekt til projektdatabase 707853 The importance of preferences for the development of labor supply over the life cycle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1110 Underprojekt til projektdatabase 707906 Expectations 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1111 Underprojekt til projektdatabase 708032 The Allocation of Talent in the Economy 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1112 Underprojekt til projektdatabase 708044 Evaluering af optagelsessystemet til videregående uddannelser i Danmark 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1113 Underprojekt til projektdatabase 708150 Health inequality, physician and patient characteristics, and patient outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1114 Underprojekt til projektdatabase 708166 Boligområders og lokale sociale netværks heterogene effekter på flygtningefamiliers integrationsforløb 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
1115 Selvstændigt projekt 704084 Human Capital, Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
1116 Selvstændigt projekt 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
1117 Projektdatabase 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
1118 Underprojekt til projektdatabase 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
1119 Underprojekt til projektdatabase 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
1120 Underprojekt til projektdatabase 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
1121 Selvstændigt projekt 704244 Estimating the Short and Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Maternal Bereavement Stress 98. Økonomisk Institut, CBS
1122 Underprojekt til projektdatabase 704469 Housing Market Crises 98. Økonomisk Institut, CBS
1123 Underprojekt til projektdatabase 704472 What Explains the Gender Gap in Educational and Occupational Choices Among Young People in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1124 Underprojekt til projektdatabase 704837 Is worker mobility conditionally random? 98. Økonomisk Institut, CBS
1125 Underprojekt til projektdatabase 705068 Kvantitativ analyse af unge mødres arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold 98. Økonomisk Institut, CBS
1126 Underprojekt til projektdatabase 706218 Is the Child Penalty a Gender Effect? 98. Økonomisk Institut, CBS
1127 Underprojekt til projektdatabase 706328 The Effects of Stricter Immigration Policies on Labour Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
1128 Underprojekt til projektdatabase 706395 Explaining income and wealth inequalities in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1129 Underprojekt til projektdatabase 706396 The impact of children's disabilities on household finances and labor force participation 98. Økonomisk Institut, CBS
1130 Underprojekt til projektdatabase 706561 Interest-Only Mortgages and the Housing Boom 98. Økonomisk Institut, CBS
1131 Underprojekt til projektdatabase 706661 Reducing the dropout rate from vocational schools 98. Økonomisk Institut, CBS
1132 Underprojekt til projektdatabase 706802 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children_703424 98. Økonomisk Institut, CBS
1133 Underprojekt til projektdatabase 706804 Coordination of working hours within the firm_706758 98. Økonomisk Institut, CBS
1134 Underprojekt til projektdatabase 706919 Housing Tenure and Labor market Self-Selection 98. Økonomisk Institut, CBS
1135 Underprojekt til projektdatabase 706920 Trade and the distribution of welfare: an empirical approach 98. Økonomisk Institut, CBS
1136 Underprojekt til projektdatabase 707009 Assortative Mating and Income Dynamics of Couples 98. Økonomisk Institut, CBS
1137 Underprojekt til projektdatabase 707148 Modelling Employment – Retirement Transitions in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1138 Underprojekt til projektdatabase 707353 Heterogeneous Income Dynamics and the Macroeconomy 98. Økonomisk Institut, CBS
1139 Underprojekt til projektdatabase 707404 Investments, incentives, and the impact of Danish Research (Triple-I-Research) 98. Økonomisk Institut, CBS
1140 Underprojekt til projektdatabase 707509 Friends for Life? University Peers and Labour Market Networks 98. Økonomisk Institut, CBS
1141 Underprojekt til projektdatabase 707530 Which worker win from trade? Employment transition and uoskilling 98. Økonomisk Institut, CBS
1142 Underprojekt til projektdatabase 707531 The Residual Group (Restgruppen) in Denmark: Who is Really at Risk of Not Saving Enough for Retirement? 98. Økonomisk Institut, CBS
1143 Underprojekt til projektdatabase 707562 Labor Supply Responses to Tax Changes and Coordination of Working Hours 98. Økonomisk Institut, CBS
1144 Underprojekt til projektdatabase 707564 Pensions and inequality in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1145 Underprojekt til projektdatabase 707613 The dynamics of firm-level hours and wages and their impact on workers’ income dynamics 98. Økonomisk Institut, CBS
1146 Underprojekt til projektdatabase 707632 Benefits and family outcomes: Evidence from Danish reforms 98. Økonomisk Institut, CBS
1147 Underprojekt til projektdatabase 707697 Improving our Understanding of the Labor Market in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1148 Underprojekt til projektdatabase 707728 On the Role of Nonparticipation Turnover in European Unemployment 98. Økonomisk Institut, CBS
1149 Underprojekt til projektdatabase 707737 Socioeconomic background, socioeconomic outcomes, crime and punishment 98. Økonomisk Institut, CBS
1150 Underprojekt til projektdatabase 707846 The Role of Institutions and Immigrant Networks in Firms’ Offshoring Decisions 98. Økonomisk Institut, CBS
1151 Underprojekt til projektdatabase 707863 The Impact of Home Country Conflict on Health 98. Økonomisk Institut, CBS
1152 Underprojekt til projektdatabase 707864 Specialization in household production: parental leave, gender norms and peer effects 98. Økonomisk Institut, CBS
1153 Underprojekt til projektdatabase 707947 Test af klasseID for DRDS-projekt 98. Økonomisk Institut, CBS
1154 Underprojekt til projektdatabase 708054 Pension Fund Investment and Firm Productivity Growth 98. Økonomisk Institut, CBS
1155 Selvstændigt projekt 708038 Samfundsgavnlige effekter af oral rehabilitering hos aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 101. Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet
1156 Selvstændigt projekt 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1157 Selvstændigt projekt 706964 Grundlæggende karakteristika trivsel samt funktionsniveau blandt vederlagsfri patienter 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1158 Selvstændigt projekt 706981 Undersøgelse af sammenhæng mellem socioøkonomisk status og ambulant opfølgning af epilepsipatienter 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1159 Selvstændigt projekt 707055 Patientopfølning på de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1160 Selvstændigt projekt 707220 Konsekvenser af elulykker 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1161 Selvstændigt projekt 707309 Effekten af holdbaseret genoptræning til borgere med skulderlidelser: Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie. 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1162 Selvstændigt projekt 707358 Trajectories of health care service utilization in people with musculoskeletal disorders in Denmark 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1163 Selvstændigt projekt 707742 State of health and health promotion needs in Danish fishermen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1164 Selvstændigt projekt 707767 Evaluering af den Udvidede Rygundersøgelse, ULRUS 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1165 Selvstændigt projekt 704630 Hjerterehabilitering hos indvandrere med AKS. Et komparativt studie af deltagelse i hospitalsbaseret hjerterehabilitering 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1166 Selvstændigt projekt 706053 Coming of Age in Exile (CAGE) 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1167 Selvstændigt projekt 706301 Sygdom og brugen af sundhedsvæsenet blandt flygtninge og familiesammenførte sammenlignet med danskfødte – uden lægemidler 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1168 Selvstændigt projekt 706438 Coming of Age in Exile (CAGE) - med lægemiddeldata 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1169 Selvstændigt projekt 708000 Understanding ethnic differences in COVID-19 in Denmark: 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1170 Selvstændigt projekt 708055 Maternal mental health and child outcomes among refugee and immigrant families 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1171 Selvstændigt projekt 707870 Effektmåling af offentligt løntilskud 104. Beskæftigelsesministeriet
1172 Selvstændigt projekt 708172 Mobbeundersøgelsen – undersøgelse af omfanget af konflikter, trusler, mobning, chikane og diskrimination på det danske arbejdsmarked 104. Beskæftigelsesministeriet
1173 Selvstændigt projekt 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1174 Underprojekt til projektdatabase 707436 Sorghallucinationer efter tab af sin ægtefælle 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1175 Underprojekt til projektdatabase 707954 Effects of The Incredible Years parent training program in Danish municipalities 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1176 Selvstændigt projekt 706733 Prognostiske faktorer for forløb for patienter henvist til Rygcenter Syddanmark til brug i beslutningsstøtteredskab 107. Rygcenter Syddanmark
1177 Selvstændigt projekt 707174 Psychiatric comorbidity in back pain disorders 107. Rygcenter Syddanmark
1178 Selvstændigt projekt 707424 Sammenhænge mellem traumatisering, morfikaforbrug, psykisk sårbarhed og erhvervstilknytning hos patienter med kroniske rygsmerter 107. Rygcenter Syddanmark
1179 Selvstændigt projekt 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1180 Selvstændigt projekt 702720 Iværksættere i Danmark 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1181 Selvstændigt projekt 704888 Labor Mobility Project 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1182 Selvstændigt projekt 705981 Effekterne af rehabiliteringstilbuddet til kronisk syge borgere i Aalborg Kommune 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1183 Selvstændigt projekt 707091 Finansiel stress i virksomheder og psykologisk stress hos medarbejderne 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1184 Selvstændigt projekt 707522 Effects of innovation: The impact of delayed amortisation in mortgage bonds on Danish household consumption and wealth 108. Aalborg University Business School (AAUDS)
1185 Selvstændigt projekt 706140 Oral anticoagulants and bleeding 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1186 Selvstændigt projekt 707524 Time series analyses of the impact of drug safety advisories on drug utilization 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1187 Selvstændigt projekt 707075 Analyse af sort arbejde målt som ikke-registreret arbejdstid i Danmark 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
1188 Selvstændigt projekt 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1189 Selvstændigt projekt 702898 Overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1190 Selvstændigt projekt 702955 Arbejdsmiljø og arbejdstilknytning 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1191 Selvstændigt projekt 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1192 Selvstændigt projekt 706774 Analyse af den effektive selskabsskat 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1193 Selvstændigt projekt 708064 Analyse af omfang, tilgang, frafald og gennemførelse i det ordinære uddannelsessystem og efter- og videregående uddannelsessystemet 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1194 Selvstændigt projekt 707139 Helbred blandt danske sømænd, fiskere og offshore arbejdere CMSS 124. Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet
1195 Selvstændigt projekt 706752 Social ulighed i rehabiliteringen af patienter med mild traumatisk hjerneskade mTBI_Analyseprojekt 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1196 Selvstændigt projekt 706544 Bloddonorkarakteristika (DBDS) 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
1197 Selvstændigt projekt 706882 Udvikling i erhvervsbetingede hudlidelser over en 10-årig periode 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
1198 Selvstændigt projekt 703053 Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1199 Selvstændigt projekt 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1200 Underprojekt til projektdatabase 703999 Karpatunnelsyndrom som signalsygdom 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1201 Underprojekt til projektdatabase 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1202 Underprojekt til projektdatabase 706453 Operation for artrose i tommelens rodled – risiko og prognose i relation til håndbelastende arbejde. 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1203 Selvstændigt projekt 706864 Risiko for autoimmune reumatologiske sygdomme ved erhvervsmæssig eksponering for respiratorisk kvartsstøv 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1204 Selvstændigt projekt 707394 Skifteholdsarbejde og risiko for hjertekarsygdomme og brystkræft, en 10 års opfølgningsundersøgelse baseret på lønregister data 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1205 Selvstændigt projekt 707397 Helbredsfølger af begrænset udsættelse for sollys. En epidemiologiskundersøgelse af depression og multipel sclerose 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1206 Selvstændigt projekt 707604 Analyse af IT-sikkerhedskompetencer 145. Erhvervsstyrelsen
1207 Selvstændigt projekt 707749 Afledte økonomiske effekter af Digital Sikkerhed 145. Erhvervsstyrelsen
1208 Selvstændigt projekt 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
1209 Selvstændigt projekt 705883 PensionDanmarks medlemmers pensiondækningsgrader 150. PensionDanmark, Analyseafdeling
1210 Selvstændigt projekt 703910 Prognostisk betydning af småkarssygdo 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1211 Selvstændigt projekt 705843 Fighting amputations of the lower limbs (FALL) – from epidemiological risk identification to cost effective direct actions. 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1212 Selvstændigt projekt 707515 Evaluering af kommunalt screeningsprogram for hjertekarsygdomme - 67årige Viborgensere 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1213 Selvstændigt projekt 707778 ”Fitness for alle - fitness for mennesker med bevægelseshandicap” – hvordan ser målgruppen ud? 152. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
1214 Selvstændigt projekt 707978 SundSkole2020 152. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
1215 Selvstændigt projekt 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1216 Selvstændigt projekt 705016 Evaluering af Hjørring Kommunes investering i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1217 Selvstændigt projekt 706618 Migrants Welfare State Attitudes (MIFARE) 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1218 Selvstændigt projekt 706834 The Politics of Social Cohesion. 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1219 Selvstændigt projekt 707053 Nye og atypiske ansættelses- og arbejdsformer på det danske arbejdsmarked 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1220 Selvstændigt projekt 707835 When do children of immigrants thrive? 153. Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet
1221 Selvstændigt projekt 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
1222 Selvstændigt projekt 706458 Langtidsprognose for tidligt fødte børn - 2 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
1223 Selvstændigt projekt 707226 Socially Innovative Knowledge Work 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1224 Selvstændigt projekt 707720 Analyse for HAKL af FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1225 Selvstændigt projekt 707849 Kommunale nøgletal for Danmark, regioner, kommuner, erhvervshus-regioner og regioner 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1226 Projektdatabase 704572 Analyser vedrørende arbejdsmarkedet, uddannelse, løn, konkurrenceevne og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1227 Underprojekt til projektdatabase 704933 Det permanente projekt 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1228 Underprojekt til projektdatabase 704944 Behovet for arbejdskraft og mulighederne for at øge arbejdsstyrken og reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1229 Underprojekt til projektdatabase 704945 Befolkningens uddannelsesniveau og virksomhedernes viden og kompetencebehov 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1230 Underprojekt til projektdatabase 705001 Måling af konkurrenceevne og produktivitet i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1231 Underprojekt til projektdatabase 706106 Størrelsen på de danske virksomheders energiforbrug 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1232 Underprojekt til projektdatabase 706378 Lokalt Erhvervsklima 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1233 Underprojekt til projektdatabase 706575 Analyse af danske virksomheders elektroniske handel og værdien heraf 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1234 Selvstændigt projekt 706676 Virksomheders bidrag til økonomien i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1235 Underprojekt til projektdatabase 706902 Statistik for eksport af serviceydelser vedrørende energiteknologi 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1236 Underprojekt til projektdatabase 706977 Analyse af lønmodtagerbeskæftigelsen 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1237 Underprojekt til projektdatabase 707127 Analyse af danske virksomheders it-anvendelse og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1238 Underprojekt til projektdatabase 707485 Arbejdsmiljø og helbred 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1239 Projektdatabase 702810 CRTs Projektdatabase - Overvågningsmodellen 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1240 Underprojekt til projektdatabase 704828 Modeludvikling af den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1241 Underprojekt til projektdatabase 707496 Kortlægning af danske erhvervsmæssige styrkepositioner 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1242 Selvstændigt projekt 707572 EUD i landdistrikter 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1243 Selvstændigt projekt 704122 Amputationspatienter i Danmark status, udvikling og forskelle 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1244 Selvstændigt projekt 704432 Evaluering, udredning og behandling af osteoporose. Et database og register studie. 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1245 Selvstændigt projekt 704775 Sygdoms- og lægemiddel billede hos ældre 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1246 Selvstændigt projekt 705034 Mode of Delivery in Pregnant Women Living with HIV in Denmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1247 Selvstændigt projekt 706358 Bridge Copenhagen – respite care for homeless people 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1248 Selvstændigt projekt 706754 Speciallæger i Akutmodtagelsen 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1249 Selvstændigt projekt 706765 Risikofaktorer for og forekomst af invasiv meningokoksygdom i Danmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1250 Selvstændigt projekt 706809 Sygdoms- og lægemiddel billede hos den danske befolkning 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1251 Selvstændigt projekt 707170 Effekten af medicinsk behandling med pladehæmmere, antikoagulantia og statiner på kardiovaskulære komplikationer og mortalitet hos > 50.000 patienter med akutte infektioner 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1252 Selvstændigt projekt 707574 Har den nye inflammationsmarkør suPAR prognostisk værdi i risikovurderingen af akutmedicinske patienter? 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1253 Selvstændigt projekt 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansdanmark
1254 Selvstændigt projekt 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansdanmark
1255 Selvstændigt projekt 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1256 Selvstændigt projekt 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1257 Selvstændigt projekt 704766 The influence of hormonal contraception on the risk of cancers in women of reproductive age 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1258 Selvstændigt projekt 706709 Børn og unge med en social sag 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1259 Selvstændigt projekt 707837 Kriminalitetstruede borgere i Socialforvaltningen 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1260 Selvstændigt projekt 702567 En randomiseret kontrolleret undersøgelse af integreret behandling versus standardbehandling af patienter med første sygdomsepisode indenfor det skiz 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1261 Selvstændigt projekt 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1262 Selvstændigt projekt 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1263 Selvstændigt projekt 704188 Dødelighed i dobbeltdiagnoser 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1264 Selvstændigt projekt 704992 The Opus-II Trial 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1265 Selvstændigt projekt 706730 Underretninger og særlig støtte til udsatte børn af patienter i voksenpsykiatrien 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1266 Selvstændigt projekt 706819 Økonomisk evaluering af Sherpa og IPS interventionerne 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1267 Selvstændigt projekt 707110 Projekt Collabri 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1268 Selvstændigt projekt 707281 Workplace bullying, mental health and suicide risk 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1269 Selvstændigt projekt 707316 Konsekvenser af- og årsager til psykisk lidelse - effekt af psykosociale belastninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1270 Selvstændigt projekt 707356 Evaluering af Flexible Assertive Community Treatment (F-ACT) i Danmark 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1271 Selvstændigt projekt 707400 OPUS post-implementering 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1272 Selvstændigt projekt 707403 Efterladte og pårørende til selvmordshandlinger (”Affected by suicidal behavior”) 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1273 Selvstændigt projekt 707519 The Danish High Risk and Resilience Study VIA 11 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1274 Selvstændigt projekt 707782 Evaluering af medicinsk cannabis 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1275 Selvstændigt projekt 707979 IBBIS – Integreret behandlings og beskæftigelses-indsats for sygemeldte med stress, angst eller depression 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1276 Selvstændigt projekt 707980 Monitorering af udbredelsen af Covid-19 i udsatte grupper med fokus på mennesker med psykisk sygdom, alkohol og stofmisbrug samt hjemløse 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1277 Projektdatabase 707992 Projektdatabase for psykiatrisk center København 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1278 Selvstændigt projekt 708107 Project Collabri Flex 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1279 Selvstændigt projekt 703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1280 Selvstændigt projekt 705891 Rehabiliteringsdatabase for blodproppatienter på AaUH 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1281 Selvstændigt projekt 706249 Atrieflimren og social ulighed 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1282 Selvstændigt projekt 707196 Social ulighed i sundhed med fokus på en særlig gruppe af sårbare mødre/familier og deres børn 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital
1283 Selvstændigt projekt 704658 Reigsterbaseret analyse af udviklingen af indkomstfordelingen i velfærdskoalitionen 184. CEPOS
1284 Projektdatabase 705945 CEPOS Projektdatabase 184. CEPOS
1285 Underprojekt til projektdatabase 706126 Formuefordelingen 184. CEPOS
1286 Underprojekt til projektdatabase 706127 Indkomstfordelingen 184. CEPOS
1287 Underprojekt til projektdatabase 706724 Livskvalitet og tillid i kommuner 184. CEPOS
1288 Underprojekt til projektdatabase 707261 Kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere. 184. CEPOS
1289 Underprojekt til projektdatabase 707380 Ghettoens betydning for beboernes samfundsdeltagelse 184. CEPOS
1290 Selvstændigt projekt 703987 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1291 Selvstændigt projekt 704825 Skaber virksomheder selv deres succes? 190. Dansk Erhverv
1292 Selvstændigt projekt 705870 Indkomstskatter og effekten på gini-koefficienten ved skattereformer 190. Dansk Erhverv
1293 Projektdatabase 706332 Dansk Erhvervs projektdatabase 190. Dansk Erhverv
1294 Underprojekt til projektdatabase 706463 Hvad er op og ned i nutidens arbejdsmarked, og hvordan har det ændret sig over tid? 190. Dansk Erhverv
1295 Underprojekt til projektdatabase 706503 Iværksættere og iværksætteri - deskriptiv vidensopbygning og analyse af succesfaktorer 190. Dansk Erhverv
1296 Underprojekt til projektdatabase 707407 Forløbsanalyseprojekt over personer på offentlige ydelser og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 190. Dansk Erhverv
1297 Underprojekt til projektdatabase 708183 Forløbsanalyser af strømme mellem beskæftigelse, selvforsørgelse og forskellige typer af overførsler over personer på offentlige ydelser 190. Dansk Erhverv
1298 Selvstændigt projekt 704465 AIM, avancerede automations investeringsmodeller 193. Sektion for Production, Aalborg Universitet
1299 Selvstændigt projekt 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1300 Projektdatabase 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1301 Underprojekt til projektdatabase 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1302 Underprojekt til projektdatabase 703661 Hjertestop i Danmark 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1303 Underprojekt til projektdatabase 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1304 Underprojekt til projektdatabase 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1305 Underprojekt til projektdatabase 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1306 Underprojekt til projektdatabase 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1307 Underprojekt til projektdatabase 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1308 Underprojekt til projektdatabase 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1309 Underprojekt til projektdatabase 703775 Sundhed og sygdom hos kvinder og børn 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1310 Underprojekt til projektdatabase 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1311 Underprojekt til projektdatabase 703826 Operationer og ulykker 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1312 Underprojekt til projektdatabase 704211 PATS Kardiovaskulære hændelser, medicinforbrug og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1313 Underprojekt til projektdatabase 704254 Sundhedsprofil 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1314 Underprojekt til projektdatabase 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1315 Underprojekt til projektdatabase 704413 Elektrokardiogram 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1316 Underprojekt til projektdatabase 704791 Farmakologiske interaktioner hos patienter med atrieflimren 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1317 Underprojekt til projektdatabase 704855 Ulykker i den danske befolkning 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1318 Underprojekt til projektdatabase 706011 Sundhed i Region Nordjylland 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1319 Underprojekt til projektdatabase 706076 Hjertestop udenfor hospital i Danmark - uden lægemiddeldata 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1320 Underprojekt til projektdatabase 706130 Prognose og følgesygdomme efter cancer 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1321 Underprojekt til projektdatabase 706131 HORMONER – Hormonsygdomme i den danske befolkning 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1322 Underprojekt til projektdatabase 706132 Arvelighed sygdomme – uden lægemiddeldata 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1323 Underprojekt til projektdatabase 706306 Skolekvalifikationer og helbred 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1324 Selvstændigt projekt 706319 Vurdering af akut indlagte patienter 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1325 Underprojekt til projektdatabase 706322 The Danish Heart Score Project 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1326 Underprojekt til projektdatabase 706336 Infektioner i Hjertet 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1327 Underprojekt til projektdatabase 706338 Påvirkning på elektrokardiogram 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1328 Underprojekt til projektdatabase 706359 PATS – Kardiovaskulære hændelser og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1329 Underprojekt til projektdatabase 706469 Suspension af vaginaltoppen i forbindelse med benign hysterektomi – Et registerstudie. 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1330 Underprojekt til projektdatabase 706470 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med psoriasis samt nyresygdom 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1331 Underprojekt til projektdatabase 706502 Hjerteinsufficiens og plejehjem 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1332 Underprojekt til projektdatabase 706550 Endocarditis i den terminale nyrepopulation 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1333 Underprojekt til projektdatabase 706567 Social Ulighed i Sundhed 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1334 Underprojekt til projektdatabase 706582 Immuno-inflammatorisk sygdom – version 2 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1335 Underprojekt til projektdatabase 706673 Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1336 Underprojekt til projektdatabase 706734 Genetik, iskæmisk hjertesygdom og Diabetes 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1337 Underprojekt til projektdatabase 706815 Cancer – Udvikling af colorectal cancer og overlevelse ved colorectal cancer 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1338 Underprojekt til projektdatabase 706816 Inflammatorisk sygdom – Risikofaktorer for og betydningen af udviklingen af inflammatoriske og autoimmune sygdomme 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1339 Underprojekt til projektdatabase 706818 Hjertekarsygdom – Sygdomsbehandling og kardiovaskulær risiko 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1340 Underprojekt til projektdatabase 706835 Psykiatri 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1341 Underprojekt til projektdatabase 706931 Tvang i psykiatrien 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1342 Underprojekt til projektdatabase 707089 Hjertestop udenfor hospital – ESCAPE-NET 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1343 Underprojekt til projektdatabase 707246 Storebox 198. Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme
1344 Selvstændigt projekt 704986 Early Onset Eating Disorders in a Danish Clinical Cohort 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1345 Selvstændigt projekt 706519 Børn (0-6 år) af forældre med alvorlig psykisk lidelse i Danmark 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1346 Selvstændigt projekt 707247 Follow-up studie af børn og unge med psykisk sygdom (LFCAP) 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1347 Selvstændigt projekt 706259 Død, alvorlig sygdom og ulykker for børn 202. Forsikring & Pension
1348 Projektdatabase 706398 Forsikring & Pensions projektdatabase 202. Forsikring & Pension
1349 Underprojekt til projektdatabase 706399 Aktuelle analyser 202. Forsikring & Pension
1350 Underprojekt til projektdatabase 706400 Pension og tilbagetrækning 202. Forsikring & Pension
1351 Underprojekt til projektdatabase 706402 Fremtidens ældre – behovet for plejeydelser 202. Forsikring & Pension
1352 Underprojekt til projektdatabase 706501 Effektevaluering af sundhedsforsikringer 202. Forsikring & Pension
1353 Underprojekt til projektdatabase 707921 Fremtidige indkomster og formuer 202. Forsikring & Pension
1354 Selvstændigt projekt 707948 Analyse af svaradfærd i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018 (LUP) for Somatik, Akutmodtagelse og Fødende. 203. Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden
1355 Selvstændigt projekt 704625 Optagesystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1356 Selvstændigt projekt 706064 Uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. og 9. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1357 Selvstændigt projekt 706361 Frafaldspanel årgang 2016 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1358 Selvstændigt projekt 706625 Unges vej til ungdomsuddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1359 Selvstændigt projekt 707077 Voksne på eud – før og efter erhvervsuddannelsesreformen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1360 Selvstændigt projekt 707129 Specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1361 Selvstændigt projekt 707614 FVU-undersøgelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1362 Selvstændigt projekt 707644 Brugen af videregående VEU blandt virksomheder og individer 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1363 Selvstændigt projekt 707669 Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1364 Selvstændigt projekt 707799 Undersøgelse af frafald på EUX 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1365 Selvstændigt projekt 708136 Systematisk erfaringsopsamling om læring fra Covid-19-perioden på grundskole-, ungdoms- og voksenuddannelsesområdet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1366 Selvstændigt projekt 708156 Evaulerings- og følgeforskningsprogram til FGU 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1367 Selvstændigt projekt 704263 Prognosen efter forgiftning 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1368 Selvstændigt projekt 706925 Sociale og helbredsmæssige problemer associeret med ulovlig brug af adrogene anabole steroider 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1369 Selvstændigt projekt 707172 Observationelt studie til evaluering af maternelle og føtale outcomes efter eksponering til duloxetin under graviditeten: Et registerstudie baseret på danske og svenske nationale registre 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1370 Selvstændigt projekt 707228 Biologisk behandling af kroniske inflammatoriske sygdomme - bivirkninger og økonomiske konsekvenser 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1371 Selvstændigt projekt 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1372 Selvstændigt projekt 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1373 Selvstændigt projekt 704754 En landsdækkende registerundersøgelse af forekomst og forløb, herunder dødelighed, ved psykiatrisk hospitalsbehandlede spiseforstyrrelser i Danmark i 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1374 Selvstændigt projekt 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
1375 Underprojekt til projektdatabase 707551 Menneskelige ressourcer, personalesammensætningen i den offentlige sektor 213. Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
1376 Selvstændigt projekt 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1377 Selvstændigt projekt 707235 Sundhedens geografi 1 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1378 Selvstændigt projekt 708069 Unge, trivsel og uddannelse i Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1379 Selvstændigt projekt 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
1380 Selvstændigt projekt 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
1381 Selvstændigt projekt 704022 Diabetis 2 konsekvenser 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1382 Selvstændigt projekt 705093 The treatment reality of type 2 diabetes patients in denmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1383 Selvstændigt projekt 705924 Nordic Discover - Danmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1384 Selvstændigt projekt 707655 Trends i incidens, behandling og komplikationer af diabetes i Danmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1385 Selvstændigt projekt 707704 Sundhedsfremme på erhvervsskoler 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1386 Selvstændigt projekt 707786 Nordic DISCOVER: En undersøgelse af sygdom og behandlingsforløb hos patienter med type 2 diabetes i almen praksis 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1387 Selvstændigt projekt 707832 Fibrosis markers as predictors of diabetic complications (FibroDot) 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1388 Selvstændigt projekt 707983 Screening for diabetes komplikationer af personer med type 1 og type 2 diabetes, der bor på bosteder og i udsatte boligområder. 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1389 Selvstændigt projekt 703791 Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1390 Selvstændigt projekt 704136 Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års opfølgningsundersøgelse af ansatte i Re 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1391 Selvstændigt projekt 704759 Skiftetidsarbejde og Helbred: Natarbejde og graviditet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1392 Projektdatabase 704980 Projektdatabase DOCX 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1393 Underprojekt til projektdatabase 705858 Jobeksponeringsmatrice1 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1394 Underprojekt til projektdatabase 706232 The risk of cancer and lung disease in auto mechanics 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1395 Selvstændigt projekt 706482 Sundhedseffekter af eksponering til flygtige polyklorerede bifenyler i hjemmet (HESPERUS EPI) 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1396 Selvstændigt projekt 706761 Atopisk dermatitis og sociale konsekvenser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1397 Selvstændigt projekt 706946 Føtal programmering af sædkvalitet (FEPOS) 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1398 Underprojekt til projektdatabase 707004 Association between occupational exposures and asthma incidence trends - with a special interest in asthma among cleaning workers 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1399 Underprojekt til projektdatabase 707006 Risk of IHD according to psychosocial and occupational risk factors 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1400 Underprojekt til projektdatabase 707040 Arbejdsbetinget tab af lungefunktion 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1401 Underprojekt til projektdatabase 707449 Repetitivt arbejde og lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke - fører til erhvervsskifte eller -ophør? 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1402 Underprojekt til projektdatabase 707719 Sammenhængen mellem fysiske og psykiske arbejdsmiljøeksponeringer og graviditet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1403 Selvstændigt projekt 707777 Phthalate-containing medications and risk of uterine leiomyomata, endometriosis, and PCOS 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1404 Selvstændigt projekt 707896 Vold og trusler om vold på arbejdspladsen og udvikling af depression og angst 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1405 Underprojekt til projektdatabase 707916 Opdatering og udvikling af Fagregisteret under DOC*X projektdatabasen 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1406 Underprojekt til projektdatabase 708046 EXIMIOUS Association between occupational exposures and development of autoimmune diseases 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1407 Selvstændigt projekt 706604 Analyse af Tab af Erhvervsevne forsikringer i Danmark 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1408 Selvstændigt projekt 702888 Hvem er sygeplejersken 226. Dansk Sygeplejeråd
1409 Selvstændigt projekt 706163 Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering 235. Sundhedsstyrelsen
1410 Selvstændigt projekt 706844 Evaluering af indsatser, som har modtaget midler fra satspuljen ’Styrket sammenhæng for de svageste ældre 235. Sundhedsstyrelsen
1411 Selvstændigt projekt 707379 Evaluering af Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp 235. Sundhedsstyrelsen
1412 Selvstændigt projekt 708075 Evaluering af puljen vedr. styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 235. Sundhedsstyrelsen
1413 Selvstændigt projekt 707710 Analyse af administrative medarbejdere i HR 243. Oxford Research A/S
1414 Selvstændigt projekt 707933 Expat Study 2020 243. Oxford Research A/S
1415 Selvstændigt projekt 707943 Forløbsanalyse af merkantile erhvervsuddannedes vej gennem uddannelsessystemet 243. Oxford Research A/S
1416 Selvstændigt projekt 708071 Beskæftigelseseffekterne af TAMU-uddannelserne 243. Oxford Research A/S
1417 Selvstændigt projekt 704654 Betydninger af Forskning og innovation i Danmark 246. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
1418 Selvstændigt projekt 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1419 Selvstændigt projekt 707586 Difficult-to-control and hidden severe asthma in the Danish general population 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1420 Selvstændigt projekt 707715 Treatable Traits in Asthma. TRAIL Study 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1421 Selvstændigt projekt 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1422 Selvstændigt projekt 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1423 Selvstændigt projekt 704151 Identifikation af indikatorsygdomme og socioøkonomiske risikofaktorer for HIV diagnose i den danske befolkning 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1424 Selvstændigt projekt 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1425 Selvstændigt projekt 705970 Udviklingen af metabolisk sygdom i oophorektomerede kvinder med- og uden hormon substitution 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1426 Selvstændigt projekt 706119 Langtidsprognose efter neuroinfektioner i Danmark 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1427 Selvstændigt projekt 707603 Long-term survival, health, social functioning, and education in persons, who tested negative for Lyme neuroborreliosis. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1428 Selvstændigt projekt 708078 Short- and long-term risks of cardiac, joint, neurological and malignant diseases in patients diagnosed with Lyme borreliosis. A nationwide, population-based cohort study. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1429 Selvstændigt projekt 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1430 Selvstændigt projekt 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1431 Selvstændigt projekt 704596 Lægesøgningsadfærd 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1432 Selvstændigt projekt 704683 Register- og survey-baseret beskrivelse og analyse af morbiditet, produktionsværdi og ressourceforbrug i det primære sundhedsvæsen/dansk almen praksi 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1433 Selvstændigt projekt 704893 Economic Burden of COPD in Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1434 Selvstændigt projekt 705827 Opfølgning efter screening for risiko for hjerte-kar-sygdom hos patienter med inflammatorisk gigt 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1435 Selvstændigt projekt 706265 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) - Pilotprojekt 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1436 Selvstændigt projekt 706507 Dementia, and Accidents and Healthcare Utilizaitons 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1437 Selvstændigt projekt 706508 Colon irritable i almen praksis- 5 års opfølgning 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1438 Selvstændigt projekt 706857 Forebyggelse af mavesår i almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1439 Selvstændigt projekt 706979 Statin use in the oldest old 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1440 Selvstændigt projekt 707056 Cost-effectiveness of The Cancer Home Life Study – an economic evaluation alongside a RCT 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1441 Selvstændigt projekt 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1442 Selvstændigt projekt 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1443 Projektdatabase 707072 OEBUSH projektdatabase (Herlev-Østerbroundersøgelsen) 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1444 Underprojekt til projektdatabase 707976 Risikofaktorer for alvorlig COVID-19 infektion i den almindelige befolkning 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1445 Selvstændigt projekt 707579 Analyse af sundheds- og sygdomshistorik 252. Danica Pension
1446 Selvstændigt projekt 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1447 Selvstændigt projekt 706223 Generel registerbaseret analyse af virksomheders performance 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1448 Selvstændigt projekt 707467 Beskæftigelsesmønstre samt vej ind og ud arbejdsmarkedet for forskellige uddannelsesgrupper 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1449 Selvstændigt projekt 705946 Sygdomsforløb og komplikationer ved inflammatorisk tarmsygdom i en populationsbaseret incidenskohorte med 10 års opfølgning 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1450 Selvstændigt projekt 704429 Causal Effects on Turnout turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1451 Selvstændigt projekt 704523 Which is the steeper cost? The effects on partnership formation of increasingly skewed levels of education between genders in historically endogamous 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1452 Selvstændigt projekt 706687 Registerbaseret analyse af vederlag, pensionsforhold, karriereforløb samt familiære omkostninger ved indvalg til politiske embeder 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1453 Selvstændigt projekt 706859 Individers opfattelse af økonomisk situation 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1454 Selvstændigt projekt 704167 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom; hyppighed og prognosestudier. 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1455 Selvstændigt projekt 707833 Social ulighed i vente tid til behandlingen af lungekræft 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1456 Selvstændigt projekt 705846 Mental health, entrepreneurship, creativity and career outcomes 264. Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
1457 Selvstændigt projekt 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1458 Selvstændigt projekt 706639 24 måneders opfølgning efter afsluttet integreret rehabiliteringsprogram for atrieflimren 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1459 Selvstændigt projekt 707866 Heart and Mind - The psychological pathway in Takotsubo Syndrome (Broken heart syndrome) and how children cope with a parent suffering a cardiac disease 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1460 Selvstændigt projekt 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1461 Selvstændigt projekt 705825 Analyse af sociale baggrundsvilkår blandt børn i Aarhus Kommune 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1462 Selvstændigt projekt 707254 Evaluering af sundhedsplejens indsats og opsporing med ADBB metoden 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1463 Selvstændigt projekt 707431 Forventet specialundervisningsbehov 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1464 Projektdatabase 704276 Projektdatabase for datakrævende økonomisk og sundhedsøkonomisk forskning 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1465 Selvstændigt projekt 704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1466 Selvstændigt projekt 704406 Effect of the labour mobility on the local labour market in the Danish labour market regions 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1467 Underprojekt til projektdatabase 704624 Sick of Market Shocks 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1468 Underprojekt til projektdatabase 704663 Seasonality of birth and health and socioeconomic outcomes 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1469 Selvstændigt projekt 704707 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1470 Underprojekt til projektdatabase 704711 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1471 Underprojekt til projektdatabase 704881 Assortative Mating and Autism 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1472 Underprojekt til projektdatabase 704904 Registeranalyse af udsatte familier – sammenhængen mellem børns trivsel og beskæftigelse hos forældre 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1473 Underprojekt til projektdatabase 704921 Analyse af samfundsvidenskabelige studerende og dimittender 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1474 Underprojekt til projektdatabase 704946 Undersøgelse af langtidskonsekvenserne af hjerneskade 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1475 Underprojekt til projektdatabase 704961 THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANT USE ON TREATED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1476 Underprojekt til projektdatabase 705008 Medical malpractice regimes and their consequences on the healthcare sector and on population wellbeing 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1477 Underprojekt til projektdatabase 705015 Breast cancer treatment and socioeconomic outcomes of treated women and their families 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1478 Underprojekt til projektdatabase 705075 Studier af omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1479 Underprojekt til projektdatabase 705982 LANGUAGE PROFICIENCY AND SOCIOECONOMIC OUTCOMES OF IMMIGRANTS 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1480 Underprojekt til projektdatabase 706025 Intergenerational Transmission of Capital: Evidence from Housing Wealth 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1481 Underprojekt til projektdatabase 706295 FIRM RISK EXPOSURE AND EMPLOYEE RISK PREFERENCE 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1482 Underprojekt til projektdatabase 706383 Modern Internationalization strategies of danish firms 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1483 Underprojekt til projektdatabase 706441 REGLINK-SHARE 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1484 Underprojekt til projektdatabase 706929 Social Pensions 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1485 Underprojekt til projektdatabase 707041 REGLINK-SHARE (706441) uden LMDB 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1486 Underprojekt til projektdatabase 707121 Undersøgelser af effekterne af fædres brug af orlov 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1487 Underprojekt til projektdatabase 707217 Datadreven identifikation af virksomheder med arbejdsmiljøproblemer 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1488 Underprojekt til projektdatabase 707282 BREAST CANCER TREATMENT AND SOCIOECONOMIC OUTCOMES OF TREATED WOMEN AND THEIR FAMILIES (kopi af 705015 uden lægemidler) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1489 Underprojekt til projektdatabase 707304 Ulighed i sundhed – Analyse af ulighed i gigtpatienters behandling 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1490 Underprojekt til projektdatabase 707448 Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1491 Underprojekt til projektdatabase 707477 Effektmåling af den virksomhedsrettede LAG/LEADER-indsats 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1492 Underprojekt til projektdatabase 707580 Hvad er dynamikkerne og de reelle risici ved boligfinansiering i landdistrikterne 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1493 Underprojekt til projektdatabase 707599 Forudsigelighed i straffeprocessen 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1494 Underprojekt til projektdatabase 707647 Kroniske lave rygsmerter og slidgigtssmerter i Danmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1495 Underprojekt til projektdatabase 707736 DETERMINANTS AND EFFECTS OF TRUST IN FINANCIAL DECISION MAKING 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1496 Underprojekt til projektdatabase 707808 Inside the black box of welfare state expansion 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1497 Underprojekt til projektdatabase 707881 Dimensioner af ulighed i Danmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1498 Underprojekt til projektdatabase 707898 The epidemiology of transthyretin amyloid cardiomyopathy (ATTR-CM) in the Nordic countries – the Danish contribution 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1499 Underprojekt til projektdatabase 707915 Diskrimination i retssystemet på baggrund af offerets køn 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1500 Underprojekt til projektdatabase 707917 Challenges to Implementation of Indexation of the Pension Age in Denmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1501 Underprojekt til projektdatabase 708007 REGLINK-SHARE VERSION 2 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1502 Underprojekt til projektdatabase 708152 Predicting stroke in low and high-risk individuals 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1503 Projektdatabase 704815 KL projektdatabase 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1504 Underprojekt til projektdatabase 704934 Urbanisering og dens afledte effekter 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1505 Underprojekt til projektdatabase 704935 Aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet og samspillet mellem helbredsmæssige og sociale forhold i befolkningen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1506 Underprojekt til projektdatabase 704936 Dokumentation i forhold til beskæftigelsesområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1507 Underprojekt til projektdatabase 705048 Socialt udsatte borgeres psykiske og fysiske helbred, sociale situation og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1508 Underprojekt til projektdatabase 705836 Eftersyn af folkeskolen med særligt fokus på inklusion trivsel og effekterne af folkeskolereformen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1509 Underprojekt til projektdatabase 706612 Kommunernes personalemæssige behov og udfordringer 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1510 Underprojekt til projektdatabase 706853 Aktuel udvikling i befolkning og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1511 Selvstændigt projekt 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1512 Selvstændigt projekt 707320 Arbejdsmarkedsituation og vilkår på og uden for arbejdsmarkedet i et 3F- og lønmodtagerperspektiv. 281. 3F, Økonomisk Sekretariat
1513 Selvstændigt projekt 706294 RESCueH - A research programme adressing challenges critical to the quality of care for patients with alcohol use disorder 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1514 Selvstændigt projekt 706327 Enkeeffekten 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1515 Selvstændigt projekt 707111 Epidemiologi af ældre med problematisk alkohol forbrug 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1516 Selvstændigt projekt 707453 Dødelighed og risiko for at udvikle misbrugsdiagnoser blandt patienter med spiseforstyrrelser: Et register-baseret matched case-control studie 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark
1517 Selvstændigt projekt 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
1518 Selvstændigt projekt 704769 Hvordan har du det (HHDD) 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1519 Selvstændigt projekt 706210 Organisational design of emergency medicine 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1520 Selvstændigt projekt 706271 Arbejdsmarkedstilknytning for kræftoverlevere i op til fem år efter diagnose 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1521 Selvstændigt projekt 707113 Unwarranted small-area variation in the use of healthcare: The case of psychiatry 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1522 Selvstændigt projekt 707195 Municipal return to work management in cancer survivors undergoing cancer treatment 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1523 Selvstændigt projekt 707271 Learning and coping versus standard education in cardiac rehabilitation 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1524 Selvstændigt projekt 707386 Fysisk aktivitet og arbejdsmarkedsstatus under og efter kemobehandling 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1525 Selvstændigt projekt 707873 Kommunal hjerterehabilitering – En analyse af drop-out 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1526 Selvstændigt projekt 703082 Fødselsvægt og risiko for perinatale komplikationer hos søskende børn, hvor det ene barn er født efter spontan koncipering det andet barn reagensglas 287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
1527 Selvstændigt projekt 704676 Academic performance in adolescent children born after assisted reproductive technology 287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
1528 Selvstændigt projekt 706005 Nordic register study on morbidity and mortality in children born after assisted reproductive technology compared with children born after spontaneous conception 287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
1529 Selvstændigt projekt 707378 Diabetes hos børn født efter assisteret reproduktion. 287. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
1530 Selvstændigt projekt 704436 Barrierer ifm hørescreeningsprogram for nyfødte 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1531 Selvstændigt projekt 704777 Multisygdom - forekomst og karakteristika 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1532 Selvstændigt projekt 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1533 Selvstændigt projekt 704414 Aflastning i graviditet under hospitalsindlæggelse 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1534 Selvstændigt projekt 704461 Langtidskomplikationer efter hysterektomi ABC-Databasen 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1535 Selvstændigt projekt 707905 RIALTO 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1536 Selvstændigt projekt 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1537 Selvstændigt projekt 706088 Visitation og behandling af sexualkriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1538 Selvstændigt projekt 707368 Analyse af mentalundersøgte i 2012 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1539 Selvstændigt projekt 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1540 Selvstændigt projekt 706364 Does cognitive ability in early adulthood influence the risk of developing mental disorders and Intelligence (IQ) and health - an analysis of factors contributing to the ”Flynn effect 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1541 Selvstændigt projekt 707636 Effektevaluering af Mind Your Own Business (MYOB) 310. Als Research
1542 Selvstændigt projekt 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1543 Selvstændigt projekt 705046 Børn med ADHD – beskrivelse af patientforløb i sundhedsvæsenet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1544 Selvstændigt projekt 706256 Food Addiction Comorbid to Mental Disorders 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1545 Selvstændigt projekt 706313 Indlæggelse og medicinforbrug blandt danske børn 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1546 Selvstændigt projekt 706799 Alvorlig infektion med respiratorisk syncytialvirus eller influenza blandt danske børn. 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1547 Selvstændigt projekt 707103 MRI prædiktorer for psykosociale og skolære outcomes ved erhvervede demyeliniserende sygdomme hos børn 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1548 Selvstændigt projekt 708020 A post-marketing registry-based prospective cohort study of long term safety of risankizumab in Denmark and Sweden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1549 Selvstændigt projekt 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1550 Selvstændigt projekt 707498 Kongenit katarakt - epidemiologi, livsvilkår og outcome efter operation 320. Øjenafdelingen, Glostrup Hospital
1551 Selvstændigt projekt 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
1552 Selvstændigt projekt 703906 Samfundsøkonomiske effekter af venturefinansierede virksomhede 322. Vækstfonden
1553 Selvstændigt projekt 704090 Kapitalfonde 322. Vækstfonden
1554 Selvstændigt projekt 705090 Registerbaseret analyse af små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 322. Vækstfonden
1555 Selvstændigt projekt 704804 Registerbaseret analyse af unges veje gennem uddannelsessystemet med fokus på udfordringer i overgangene mellem de forskellige niveauer 324. DEA
1556 Selvstændigt projekt 705063 Isbrydere - Højtuddannede medarbejdere i SMVer 324. DEA
1557 Selvstændigt projekt 707324 Kvalitet i dagtilbud 324. DEA
1558 Selvstændigt projekt 707514 Er der lige muligheder for alle – også på kanten af uddannelsessystemet? 324. DEA
1559 Selvstændigt projekt 707875 Hvilke virksomheder skal vi leve af i fremtiden? Vækstvirksomheder før og efter krisen 324. DEA
1560 Selvstændigt projekt 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
1561 Selvstændigt projekt 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1562 Selvstændigt projekt 705889 Rebound effects of energy efficient urban structure in Denmark 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1563 Selvstændigt projekt 707836 Center for Børn og Natur – statistisk grundlag for børns brug af naturen. 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1564 Selvstændigt projekt 706405 Forbrug af ydelser samt produktionstab for patienter med Crohns sygdom og ulcerøs colitis 329. Incentive Partners Aps
1565 Selvstændigt projekt 707095 Overlevelse og tilbagefald blandt kvinder med HER2-positiv brystkræft samt forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og produktionstab 329. Incentive Partners Aps
1566 Selvstændigt projekt 707512 Sundhedsøkonomisk analyse af systematisk brug af hjemmemonitoreringskit for patienter med kronisk inflammatorisk tarmbetændelse. 329. Incentive Partners Aps
1567 Selvstændigt projekt 707573 Forekomst af celleforandringer og kræft i livmoderhals, efterfølgende keglesnit og HPV-vaccination 329. Incentive Partners Aps
1568 Selvstændigt projekt 707708 Sundhedsøkonomisk analyse af systematisk brug af hjemmemonitoreringskit for patienter med kronisk inflammatorisk tarmbetændelse_LMDB 329. Incentive Partners Aps
1569 Selvstændigt projekt 707781 Udvikling i overlevelse og arbejdsmarkedsdeltagelse blandt lunge- og brystkræft patienter samt ”impact” på ægtefællerne. 329. Incentive Partners Aps
1570 Selvstændigt projekt 707805 Forekomst og omkostninger ved moderat til svær atopisk dermatitis. 329. Incentive Partners Aps
1571 Selvstændigt projekt 708034 Samfundsøkonomiske konsekvenser af overvægt 329. Incentive Partners Aps
1572 Selvstændigt projekt 708102 Forekomst og omkostninger ved moderat til svær atopisk dermatitis _LMDB 329. Incentive Partners Aps
1573 Selvstændigt projekt 708117 Blærecancer – incidens, behandling og behandlingspraksis 329. Incentive Partners Aps
1574 Selvstændigt projekt 703714 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund. 331. Fonden Kraka
1575 Projektdatabase 704797 Projektdatabase for Fonden KRAKA. 331. Fonden Kraka
1576 Underprojekt til projektdatabase 704798 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund – dagsaktuelle nyheder 331. Fonden Kraka
1577 Underprojekt til projektdatabase 705024 Produktivitetseffekter af at arbejde i områder med høj jobkoncentration. 331. Fonden Kraka
1578 Underprojekt til projektdatabase 705071 Integration af børn og unge med ikke-vestlig baggrund på bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet 331. Fonden Kraka
1579 Underprojekt til projektdatabase 705072 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption. 331. Fonden Kraka
1580 Underprojekt til projektdatabase 706032 Integration af indvandrere på arbejdsmarkeds- og velfærdsområdet 331. Fonden Kraka
1581 Underprojekt til projektdatabase 706562 Arbejdsmarkedet 331. Fonden Kraka
1582 Underprojekt til projektdatabase 706593 Demografi, pres på sundhedsvæsen og økonomiske konsekvenser af sygdomme 331. Fonden Kraka
1583 Underprojekt til projektdatabase 706594 Udgifter til medicintilskud 331. Fonden Kraka
1584 Underprojekt til projektdatabase 706736 Registerbaseret analyse af bygningsforhold og effekten heraf. 331. Fonden Kraka
1585 Underprojekt til projektdatabase 706945 Sammenhængskraftsanalyser 331. Fonden Kraka
1586 Underprojekt til projektdatabase 707518 Virksomhedsanalyser 331. Fonden Kraka
1587 Underprojekt til projektdatabase 707707 Arbejdslyst blandt danske beskæftigede 331. Fonden Kraka
1588 Underprojekt til projektdatabase 707806 Klima- og miljøanalyser 331. Fonden Kraka
1589 Underprojekt til projektdatabase 707857 Bolig til- og fraflytning 331. Fonden Kraka
1590 Underprojekt til projektdatabase 708042 Arbejdslyst blandt danske beskæftigede Del 2 331. Fonden Kraka
1591 Underprojekt til projektdatabase 708124 Analyser af frie købmænd 331. Fonden Kraka
1592 Selvstændigt projekt 706083 Sociodemografisk baggrund hos småbørn med ADHD i Danmark 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
1593 Selvstændigt projekt 704813 Kombination af bygnings-, energi- og husholdningsoplysninger 337. Energistyrelsen
1594 Selvstændigt projekt 706672 Adverse somaticevents and disorders following psychotrophic medication (ASEP) 342. Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden
1595 Selvstændigt projekt 707412 The Mind My Mind study 342. Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden
1596 Selvstændigt projekt 707674 Virkningen af stress på depression og angst 342. Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden
1597 Selvstændigt projekt 706143 El-forbrugsvaner og sociale faktorer 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1598 Selvstændigt projekt 706147 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1599 Selvstændigt projekt 706148 Labor Mobility Project 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1600 Selvstændigt projekt 706149 Governmental Intervention on Pharmaceutical Markets 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1601 Selvstændigt projekt 706152 Entrepreneurial Careers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1602 Selvstændigt projekt 706289 Consumption Externalities of Antibiotics Use 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1603 Selvstændigt projekt 707159 The Influence of Foreign Direct Investment, Offshoring and Divestiture on Developed Countries 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1604 Selvstændigt projekt 707000 Efteruddannelse, lønforhold og uddannelsesbaggrund i den offentlige sektor 349. Dansk Magisterforening
1605 Selvstændigt projekt 704108 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen i den almene boligsektor set i forhold til landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1606 Selvstændigt projekt 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1607 Selvstændigt projekt 705028 Trivsel blandt børn af veteraner 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1608 Selvstændigt projekt 706665 Generelle registerbaserede analyser af udsendte med det danse forsvar 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1609 Selvstændigt projekt 706805 Intentional self-harm among Danish veterans 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1610 Selvstændigt projekt 707591 Opfølgning af danske veteraner efter hjemkomst fra international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1611 Selvstændigt projekt 707615 Danske krigsveteraners anvendelse af psykiske sundhedsservices efter udsendelse i international mission. 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1612 Selvstændigt projekt 706297 Forebyggelse af livmoderhalskræft i krydsfeltet mellem vaccination og screening 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1613 Selvstændigt projekt 706883 Sammenhæng mellem effekten af det nationale screeningsprogram for tarmkræft og borgernes sociodemografiske position 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1614 Selvstændigt projekt 706932 Effekten af beslutningsstøtteværktøj i det danske nationale tarmkræftscreeningsprogram: Et randomiseret kontrolleret forsøg 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1615 Selvstændigt projekt 707878 TIMING: Rettidig opfølgning i tarmkræftscreening 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1616 Selvstændigt projekt 707942 Noget med maven? 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1617 Selvstændigt projekt 708059 Cancer epidemiology and screening participation among non-Western immigrant women in the Nordic countries 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1618 Selvstændigt projekt 708123 Forebyggelse af livmoderhalskræft hos ældre kvinder ved at udvide nuværende screeningsalder 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1619 Selvstændigt projekt 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1620 Selvstændigt projekt 704424 Risikostratificeret strategi til screening for osteoporose: En randomiseret undersøgelse 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1621 Selvstændigt projekt 704593 Forbrug af sundhedsydelser og sociale ydelser i en befolkningskohorte i fem vestdanske amter fulgt fra 2003 til 2014 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1622 Selvstændigt projekt 704670 Risikofaktorer for død og andre outcomes hos hoftefrakturpatienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1623 Selvstændigt projekt 704709 Sammenhængen mellem tidlige miljøeksponeringer og risikoen for at udvikle cøliaki 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1624 Selvstændigt projekt 705079 Lægemiddelsikkerhed og -effekt ved behandling med bisfosfonater og andre lægemidler mod osteoporose i relation til forskelle i klinisk biokemiske variable, herunder nyrefunktion 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1625 Selvstændigt projekt 705801 BIO-CAC-studiet 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1626 Selvstændigt projekt 705828 Resource consumption and cost of gynecological cancer surgery in obese women 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1627 Selvstændigt projekt 705989 Registerbaseret analyse af mennesker med kroniske non-maligne smerter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1628 Selvstændigt projekt 706331 Shigatoksin producerende Escherichia coli 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1629 Selvstændigt projekt 706365 Patientrapporteret livskvalitet hos lungecancer patienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1630 Selvstændigt projekt 706436 Validation of a comorbidity index for use in obstetric patient in a national cohort 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1631 Selvstændigt projekt 706570 Knoglemarkører som prædiktorer for behandlingseffekt 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1632 Selvstændigt projekt 706638 Imminent Osteoporotic Fracture risk - Epidemiologisk studium af hurtigt indsættende risiko for osteoporotiske knoglebrud. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1633 Selvstændigt projekt 706659 Risiko for venøse tromboemboliske komplikationer for cancerpatienter i forbindelse med urologisk indgreb. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1634 Selvstændigt projekt 706792 Risiko for modermærkekræft hos patienter med vitiligo 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1635 Selvstændigt projekt 706873 Atypiske femurfrakturer: Et populationsbaseret studium af risikofaktorer og sammenhæng med anvendelse og ophør af bisfosfonatbehandling 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1636 Selvstændigt projekt 707065 Studying reorganisation of emergency departments 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1637 Selvstændigt projekt 707735 Morbidity in transgender persons in Denmark 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1638 Selvstændigt projekt 707907 REGISTERSTUDIUM AF TUMORINDUCERET OSTEOMALACI (TIO)I DANMARK 2007-2018 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1639 Projektdatabase 707932 PDB: OPEN Registerprojektdatabase 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1640 Selvstændigt projekt 707960 Langtidsopfølgning af behandlingseffekt efter antireflukskirurgi som værktøj til patientudvælgelse 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1641 Selvstændigt projekt 707995 Lymfødem og brystkræft 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1642 Selvstændigt projekt 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
1643 Selvstændigt projekt 704495 Arbejdsmiljø på bundlinien (702036) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1644 Selvstændigt projekt 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1645 Selvstændigt projekt 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
1646 Selvstændigt projekt 704061 Trend Danmark en generel registerbaseret tidsserie-analyse af udviklingen indenfor relevante variable til beskrivelse af købekraft og konsument-adf 365. Ambition A/S
1647 Selvstændigt projekt 707931 Registerbaseret udvikling af forbrugersegmenter og prædiktion af forbrugeradfærd. 365. Ambition A/S
1648 Selvstændigt projekt 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1649 Selvstændigt projekt 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1650 Selvstændigt projekt 704911 Thyroidea sygdom, graviditetsforløb og barnets udvikling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1651 Selvstændigt projekt 706428 Pregnancy Outcomes and Health of Children born to Mothers with Thyroid Disease 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1652 Selvstændigt projekt 706667 Understanding Fracture Mortality Relationship: an International Collaborative Approach 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1653 Selvstændigt projekt 707409 Lægemiddelinterferens og reference intervaller 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1654 Selvstændigt projekt 707548 Incidens og sen-prognose af akromegali i Danmark 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd
1655 Selvstændigt projekt 705026 MIPAC - Medicalisation in Pregnancy and Childbirth 368. Københavns Professionshøjskole
1656 Selvstændigt projekt 706417 Tidlig Matematikindsats til marginalgruppeelever (TMTM) 368. Københavns Professionshøjskole
1657 Selvstændigt projekt 706586 Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser – hvad virker for hvem og under hvilke omstændigheder? 368. Københavns Professionshøjskole
1658 Selvstændigt projekt 707457 Sammenhængen mellem fysisk aktivitet/aerob fitness og folkeskolens afgangseksamensresultat og valg af ungdomsudd 368. Københavns Professionshøjskole
1659 Selvstændigt projekt 704048 Registerbaseret undersøgelse af individers betydning for finansiel performance 370. Institut for Regnskab, CBS
1660 Selvstændigt projekt 704844 Does Cost Stickiness arise as a consequence of forward looking managerial decision-making 370. Institut for Regnskab, CBS
1661 Selvstændigt projekt 706346 CEO renumeration and say-on-pay 370. Institut for Regnskab, CBS
1662 Selvstændigt projekt 707486 Survey- og registerbaseret undersøgelse af individers betydning for virksomheders risikotagning og performance i relation dertil. 370. Institut for Regnskab, CBS
1663 Selvstændigt projekt 706689 Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser for de danske landbrugsbedrifter 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1664 Selvstændigt projekt 706998 Præcisionsteknologi 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1665 Selvstændigt projekt 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen hvis afdragsfrihed udløber i 2013 og 2014 374. Nykredit Realkredit, Regulering
1666 Selvstændigt projekt 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 377. Center for Boligsocial Udvikling
1667 Selvstændigt projekt 707815 Beskæftigelse 382. Rigsrevisionen
1668 Selvstændigt projekt 707816 Uddannelse og sundhed 382. Rigsrevisionen
1669 Selvstændigt projekt 707817 Kriminalitet 382. Rigsrevisionen
1670 Selvstændigt projekt 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet i København
1671 Selvstændigt projekt 707909 Anvendelse af specialundervisningstilbud i Danmark 386. Implement Consulting Group
1672 Selvstændigt projekt 706571 Prospective study of consecutive lumbar discherniation operated patients; outcome and prognostic factors 389. Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
1673 Selvstændigt projekt 704319 Demografiske og socioøkonomiske forhold samt risikofaktorer for udvikling af primær og recidiverende colon divertikulitis 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1674 Selvstændigt projekt 704952 Analyse af danske akademikere og studerendes adfærd på arbejdsmarkedet 395. Danske Universiteter
1675 Selvstændigt projekt 707561 Hjertestop på hospital i Danmark 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1676 Selvstændigt projekt 706471 Pivmecillinam compared to other antibiotics on community 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1677 Selvstændigt projekt 707312 Antibiotikaforbrug i Danmark – udvikling og sammenhænge og risikofaktorer for højt forbrug med særligt fokus på børn og ældre. 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1678 Selvstændigt projekt 707638 Opgørelse af selvforsørgelsesgrader 411. BDO Consulting
1679 Selvstændigt projekt 707721 Kommunale servicetjek 411. BDO Consulting
1680 Selvstændigt projekt 707780 Analyse af kommunernes indsats for kontanthjælpsmodtagere 411. BDO Consulting
1681 Selvstændigt projekt 708204 Analyse og udvikling af ungeindsatsen 411. BDO Consulting
1682 Selvstændigt projekt 708205 Analyse af puljen til uddannelsesløft samt to nye rettigheder til opkvalificering af ledige 411. BDO Consulting
1683 Selvstændigt projekt 704539 Langtidseffekt af populations-screening og behandling af Helicobacter Pylori 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1684 Selvstændigt projekt 706397 Analyse af politiske fokusområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1685 Selvstændigt projekt 705111 Løbende monitorering af universitetets studerendes beskæftigelsessituation 416. Fællesadministrationen, Roskilde Universitet
1686 Selvstændigt projekt 707616 P-pillebrug og forreste korsbåndssruptur 418. Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
1687 Selvstændigt projekt 707296 Life:teach – Exploring the potential of the teachable moment for healthy lifestyle changes in patients diagnosed with cancer 422. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet
1688 Selvstændigt projekt 706311 Identifikation af prognostiske faktorer for sundhedsydelsesforbrug blandt patienter med kompliceret multisygdom 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1689 Selvstændigt projekt 707346 Behandling med antidepressive lægemidler hos patienter med nyopdaget leddegigt og matchede kontroller 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1690 Selvstændigt projekt 707605 Is there an association between receiving homecare and readmission rates and mortality among elderly persons who are acutely admitted? 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1691 Selvstændigt projekt 707671 Behandlingskrævende knæ- og hofteartrose og risikoen for Type 2 diabetes. 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1692 Selvstændigt projekt 704528 Perioperativ forbrug af metformin og hypnotika hos patienter der opereres for kolorektal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1693 Selvstændigt projekt 706786 Prognostic and predictive factors associated with recurrence after surgery for colorectal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1694 Selvstændigt projekt 706852 Kroniske smerter og livskvalitet hos bariatrisk opererede patienter 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1695 Selvstændigt projekt 707998 Influenza vaccines betydning for det onkologiske forløb hos patienter med tyk- og endetarmskræft 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1696 Selvstændigt projekt 706010 Akademikerne på det danske arbejdsmarked 426. Akademikerne
1697 Selvstændigt projekt 704788 Innovationsbarometeret – undersøgelse af innovation i den offentlige sektor 428. Center for Offentlig Innovation
1698 Selvstændigt projekt 705054 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1699 Selvstændigt projekt 706003 Beskæftigelseseffekter af iværksætteri_703854 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1700 Underprojekt til projektdatabase 706801 Demands and Payoffs for Competencies across University Degrees_706663 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1701 Underprojekt til projektdatabase 706803 Optimal design of funding for university education_706279 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1702 Underprojekt til projektdatabase 706933 Research-based education, innovation and firm performance 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1703 Underprojekt til projektdatabase 708109 UNDERSTANDING ENTREPRENEURSHIP DYNAMICS 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1704 Selvstændigt projekt 704978 The association between exposure to rear-end car collision and risk of whiplash injury within the first year after the accident. Does a drawbar on the struck car increase the risk of WAD? 433. Institut for Byggeri, By og Miljø
1705 Selvstændigt projekt 705885 Uheldsdatabase baseret på registerdata 433. Institut for Byggeri, By og Miljø
1706 Selvstændigt projekt 706162 En ny uheldsdatabase baseret på Landspatientregistrets registrering af trafikuheld 433. Institut for Byggeri, By og Miljø
1707 Projektdatabase 700201 Ministerieordningen STAR - Windows 437. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
1708 Selvstændigt projekt 703502 Projekt Unge Godt i gang 437. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
1709 Underprojekt til projektdatabase 706690 Analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 437. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
1710 Underprojekt til projektdatabase 707839 Effektevaluering af Jobpræmieordningen anno 2017 437. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
1711 Selvstændigt projekt 704982 Morbiditet og comorbiditet hos obducerede narkomaner 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1712 Selvstændigt projekt 706137 SURVIVE – lad de døde gavne de levende 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1713 Selvstændigt projekt 706862 Mechanisms of premature death in people with schizophrenia and severe depression 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1714 Selvstændigt projekt 707494 Identifying deceased non-treatment seeking drug users 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1715 Selvstændigt projekt 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1716 Selvstændigt projekt 707314 Fostermiljø og medfødt hjertefejl 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1717 Selvstændigt projekt 707550 Medfødt hjertesygdom og selvmord 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1718 Selvstændigt projekt 704002 D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1719 Selvstændigt projekt 708097 Skovbørnhave - et sundere valg? 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1720 Selvstændigt projekt 704960 Generel registerbaseret analyse af udviklinger på arbejdsmarkedet 443. DJØF
1721 Selvstændigt projekt 705032 Generel registerbaseret analyse af djøfernes organisationsprocent samt udviklingen i denne 443. DJØF
1722 Projektdatabase 704350 Projektdatabase for Damvad Analytics 445. DAMVAD Analytics
1723 Underprojekt til projektdatabase 706129 Innovative virksomheders produktivitet 445. DAMVAD Analytics
1724 Underprojekt til projektdatabase 706510 Evaluering af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 445. DAMVAD Analytics
1725 Underprojekt til projektdatabase 706552 Branchestatistik for fjernvarmesektoren 445. DAMVAD Analytics
1726 Underprojekt til projektdatabase 706634 Statistik for eksport af serviceydelser vedr. vandteknologi 445. DAMVAD Analytics
1727 Underprojekt til projektdatabase 706808 Kvantitativ analyse til ATVs Science og Engineering projekt 445. DAMVAD Analytics
1728 Underprojekt til projektdatabase 706972 Lokal fastholdelse af dimittender 445. DAMVAD Analytics
1729 Underprojekt til projektdatabase 707064 Analyse af sygdomsrisiko og jobfravær 445. DAMVAD Analytics
1730 Underprojekt til projektdatabase 707094 Dimittendundersøgelse for Arkitektskolen 445. DAMVAD Analytics
1731 Underprojekt til projektdatabase 707618 Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet 445. DAMVAD Analytics
1732 Underprojekt til projektdatabase 707709 Værdien af voksen- og efteruddannelser 445. DAMVAD Analytics
1733 Underprojekt til projektdatabase 707730 Forudsigelse af langtidssygdom 445. DAMVAD Analytics
1734 Underprojekt til projektdatabase 707790 Medlemsfremskrivning 445. DAMVAD Analytics
1735 Underprojekt til projektdatabase 707994 Analyse af ny social- og specialpædagogisk uddannelse 445. DAMVAD Analytics
1736 Underprojekt til projektdatabase 708029 Sygdomsfrekvenser og effektmåling 445. DAMVAD Analytics
1737 Underprojekt til projektdatabase 708154 Dimittendundersøgelse for RUC 445. DAMVAD Analytics
1738 Selvstændigt projekt 705991 Inflammatorisk tarmsygdom og Parkinssons sygdom 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1739 Selvstændigt projekt 706019 50-års opfølgning af en populationsbaseret incidenskohorte af patienter med inflammatorisk tarmsygdom 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1740 Selvstændigt projekt 706961 Behandlings strategier for Mikroskopisk kolit 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1741 Projektdatabase 700207 Ministerieordningen - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 448. Udlændinge- og Integrationsministeriet - ministerieordningen
1742 Underprojekt til projektdatabase 707541 Demokratiske holdninger 448. Udlændinge- og Integrationsministeriet - ministerieordningen
1743 Selvstændigt projekt 702869 Sundhedsdatastyrelsens beredskab fra FBR 449. Sundhedsdatastyrelsen
1744 Selvstændigt projekt 703490 Bevægelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1745 Projektdatabase 700203 Ministerieordningen Ankestyrelsen 450. Social- og Ældreministeriet (M)
1746 Underprojekt til projektdatabase 708137 Kommuners brug af botilbud og betydning af udligningsreformen 450. Social- og Ældreministeriet (M)
1747 Selvstændigt projekt 705860 Prognose hos patienter med systematisk vaskulitis eller autoimmune granulomatøse tilstande 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1748 Selvstændigt projekt 707044 Prognose og sygdomsmønstre hos patienter med inflammatoriske autoimmune bindevævssygdomme i Danmark 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1749 Selvstændigt projekt 707656 Risiko for extra-pulmonal sygdom hos personer med svær alfa-1-antitrypsin mangel 453. Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus
1750 Selvstændigt projekt 707468 Registerbaseret analyse af visse generelle sygdommes sammenhæng med forekomst og incidens af paradentose samt analyse af niveau og variation i tandlægers diagnostik og behandling 454. Institut for Odontologi, Aarhus Universitet (nuværende Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet)
1751 Selvstændigt projekt 705999 Optagelseskriteriernes betydning for social mobilitet på CBS 455. Økonomi og Analyse, CBS
1752 Selvstændigt projekt 706806 Registerbaseret analyse af CBS-studerende og deres efterfølgende adfærd på arbejdsmarkedet 455. Økonomi og Analyse, CBS
1753 Selvstændigt projekt 706657 Potentielle risikofaktorer for thromboemboli hos diabetes patienter med atrieflimren (705832) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1754 Selvstændigt projekt 706683 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (tidl. 703794) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1755 Selvstændigt projekt 706684 Klinisk risikostratifikation af patienter med kardiovaskulære sygdomme (tidligere 703575) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1756 Selvstændigt projekt 706973 Effekt og risiko ved anti-trombotisk behandling af karkirurgiske patienter 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1757 Selvstændigt projekt 706738 Hvordan har du det 2017 459. Data og Udviklingsstøtte
1758 Selvstændigt projekt 707272 Lolland does not make people sick – but sick people move to Lolland 459. Data og Udviklingsstøtte
1759 Selvstændigt projekt 707483 Validation of a frailty phenotype in Lolland Falster Health Study (LOFUS) 459. Data og Udviklingsstøtte
1760 Selvstændigt projekt 707484 Tid samme dag - en kvantitativ undersøgelse 459. Data og Udviklingsstøtte
1761 Selvstændigt projekt 706585 Billedkunstens økonomiske rum 460. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
1762 Selvstændigt projekt 707984 Kunstens og kulturens værdi for samfundet 460. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS
1763 Selvstændigt projekt 707516 Børn og ungeanalyse Esbjerg Kommune 2019. 461. Marselisborg Consulting
1764 Selvstændigt projekt 707523 Evaluering af ordningen med personlig assistance, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) 2019 461. Marselisborg Consulting
1765 Selvstændigt projekt 707848 Benchmarkinganalyser af målgruppe, indsats og resultater i beskæftigelsesindsatsen. 461. Marselisborg Consulting
1766 Selvstændigt projekt 707888 Kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet 461. Marselisborg Consulting
1767 Selvstændigt projekt 707899 Forebyggelse af udfordringer i indsats og resultater i Jobcenter Frederikssund 461. Marselisborg Consulting
1768 Projektdatabase 706114 Ministerieordningen EVM 464. Erhvervsministeriet (M)
1769 Underprojekt til projektdatabase 707274 Analyse af life science industrien og de kreative erhvervs økonomiske aftryk i Danmark. 464. Erhvervsministeriet (M)
1770 Underprojekt til projektdatabase 708063 Effekt fra lønkompensationsordningen på ledighed 464. Erhvervsministeriet (M)
1771 Selvstændigt projekt 706318 Undersøgelse af specialtilbud i den nye folkeskole 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1772 Selvstændigt projekt 706737 Følgeforskning af gymnasiereformen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1773 Selvstændigt projekt 706750 Evaluering af rammeforsøg (for Undervisningsministeriet) 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1774 Selvstændigt projekt 706905 Projekt EUD-reform – Et forskningsprojekt med Baseline 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1775 Selvstændigt projekt 707024 Analyse af kommuners og erhvervsskolers praksis og indsats ift. søgning, tilgang og gennemførelse af erhvervsuddannelser (EUD) 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1776 Selvstændigt projekt 707230 Undersøgelse af ’Forældreperspektiver på folkeskolen 2018’ og ’Skolebestyrelsers rolle i den nye skole 2018’. 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1777 Selvstændigt projekt 707270 Evaluering af rammeforsøg om konfirmationsforberedelse i folkeskolen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1778 Selvstændigt projekt 707540 Faktorer der har betydning for unges uddannelsesadfærd 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1779 Selvstændigt projekt 707593 Evaluering og følgeforskning i forbindelse med indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1780 Selvstændigt projekt 707751 Evaluering af rammeforsøg med mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1781 Selvstændigt projekt 707422 Evaluering af EUs fælles landbrugspolitik CAP 468. Analyse og Digitalisering, Miljø- og Fødevareministeriet
1782 Projektdatabase 706172 Ministerieordningen NATBNK 470. Danmarks Nationalbank (M)
1783 Underprojekt til projektdatabase 706636 Udviklingen i danske import- og producentpriser 470. Danmarks Nationalbank (M)
1784 Selvstændigt projekt 706640 HFCN - Household Finance and Consumption Survey 470. Danmarks Nationalbank (M)
1785 Underprojekt til projektdatabase 707469 Pensionsformue og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 470. Danmarks Nationalbank (M)
1786 Underprojekt til projektdatabase 707904 Firm-level responses to macroeconomic shocks and aggregate implications 470. Danmarks Nationalbank (M)
1787 Selvstændigt projekt 706229 Brug af sundhedsvæsnet, socio-økonomiske konsekvenser mm 471. Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1788 Selvstændigt projekt 707429 Evaluering af Innovationsfondens programmer 472. Innovationsfonden
1789 Selvstændigt projekt 708188 Predicting Arrest Recidivism after Convictions for Financial Crime 473. Nationalt Efterforskningscenter, NEC
1790 Selvstændigt projekt 706207 Kunsten at blive 60 år gammel 474. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans
1791 Selvstændigt projekt 706891 REsearching Dual Diagnosis – Prognosis And Characteristics (REDD-PAC) 474. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans
1792 Selvstændigt projekt 707843 PASS387 475. IQVIA
1793 Selvstændigt projekt 707425 Analyser af ulighed i sundhed for borgere i Aarhus Kommune. 476. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
1794 Selvstændigt projekt 707563 Analyser af faktorers betydning for om en borger får hjemmepleje eller sygepleje. 476. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
1795 Selvstændigt projekt 706845 Vidensbro - dimittendernes rolle og situation 480. Højbjerre Brauer Schultz
1796 Projektdatabase 707411 Registerbaserede analyser af det danske velfærdssamfund 480. Højbjerre Brauer Schultz
1797 Underprojekt til projektdatabase 707452 Omfang og brug af virksomhedspraktik i detailbranchen 480. Højbjerre Brauer Schultz
1798 Underprojekt til projektdatabase 707770 Evaluering af Seniorvikarprojektet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1799 Underprojekt til projektdatabase 707802 Arbejdsmarkedsmobilitet i Danmark 480. Højbjerre Brauer Schultz
1800 Underprojekt til projektdatabase 707803 Økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af det regionale uddannelsesniveau 480. Højbjerre Brauer Schultz
1801 Underprojekt til projektdatabase 707854 Analyse af personer uden for arbejdsmarkedet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1802 Underprojekt til projektdatabase 707867 Registerbaseret lønstatistik for Ledernes medlemmer 480. Højbjerre Brauer Schultz
1803 Selvstændigt projekt 707595 Evaluering af DFF-Forskningsprojekter 481. IRIS Group
1804 Selvstændigt projekt 706832 Registerbaseret analyse af medlemskab af folkekirken for personer med særlige kendetegn 482. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
1805 Selvstændigt projekt 706374 Copenhagen Self-sampling Initiative (CSi) 483. Molekylær Patologi Laboratoriet, Hvidovre Hospital
1806 Selvstændigt projekt 706869 Grundskoleelevers videre forløb i ungdomsuddannelse og beskæftigelse 484. Roskilde Kommune
1807 Selvstændigt projekt 706457 Friskoleelevers sociale baggrund sammenlignet med elever andre skoler 488. Analyse & Tal
1808 Selvstændigt projekt 706653 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet opdelt på uddannelsesgrupper 488. Analyse & Tal
1809 Selvstændigt projekt 706994 Beboere på forsorgshjem 488. Analyse & Tal
1810 Selvstændigt projekt 706566 Does the day of week of operation influence the 30-day-, 90-day- and 1-year mortality after elective surgery for colorectal cancer 490. Syddansk Colorectal Cancer Center, Vejle Sygehus
1811 Selvstændigt projekt 707773 Late-term shoulder pain and shoulder function after breast cancer surgery 490. Syddansk Colorectal Cancer Center, Vejle Sygehus
1812 Selvstændigt projekt 706578 Epidemiologisk undersøgelse af kronisk hæmolyse 492. Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
1813 Selvstændigt projekt 707351 A population-based analysis of treatment related late morbidity and causes of non-lymphoma death in elderly DLBCL-patients 492. Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
1814 Selvstændigt projekt 706775 Sundhedsøkononomisk analyse af hjernesygdomme 493. Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet
1815 Selvstændigt projekt 706855 Hvad kan forklare virksomheders ændrede investeringsadfærd efter finanskrisen? 494. Axcelfuture
1816 Selvstændigt projekt 707134 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark – Kortlægning af sammensætningen af udenlandsk arbejdskraft og virksomhedernes anvendelse. 494. Axcelfuture
1817 Selvstændigt projekt 707821 Danske virksomheders globale grønne fodspor 494. Axcelfuture
1818 Selvstændigt projekt 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 495. Transport-. Bygnings- og Boligministeriet
1819 Projektdatabase 706710 Ministerieordningen TBB 495. Transport-. Bygnings- og Boligministeriet
1820 Selvstændigt projekt 706870 Segregering i Danmark. Boligmarkedets rolle for forskellige socialklassers bosætningsmønstre. 499. BL- Danmarks Almene Boliger
1821 Selvstændigt projekt 707459 Den almene sektor – nuværende situation og renoveringsbehov 499. BL- Danmarks Almene Boliger
1822 Selvstændigt projekt 704540 Smerter, Livskvalitet og økonomi efter operation for lungekræft - PLEACE 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1823 Selvstændigt projekt 706829 Hjertekarscreening og social ulighed 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1824 Selvstændigt projekt 707122 NINAD - Novel Insights of Aortic Disease 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1825 Selvstændigt projekt 707305 The INVOLVE study - Forebyggelse af genindlæggelse efter hjerteklapoperation 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1826 Selvstændigt projekt 708031 Screening for hjertekarsygdom 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1827 Selvstændigt projekt 707248 Surveillance of antidepressant safety - development of a system based on healthcare register data 504. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
1828 Selvstændigt projekt 707278 Potentially inappropriate prescriptions to elderly patients: Identification and risk minimization 504. Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
1829 Selvstændigt projekt 706999 Analyse af tiltag for personer med nedsat erhvervsevne og funktionæransattes vej gennem offentlige sociale ydelsesforløb 505. Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
1830 Selvstændigt projekt 707668 Overlevelse hos patienter med tarmsvigt 506. Medicinsk Gastroenterologisk klinik, Rigshospitalet
1831 Selvstændigt projekt 707025 Økonomisk analyse af the HEART intervention 507. CIMT - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved Odense Universitetshospital
1832 Selvstændigt projekt 706995 CVID – diagnostisk forsinkelse og muligheder for tidligere testning. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 508. Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital
1833 Selvstændigt projekt 707008 Udvikling i indlæggelsesvarighed efter kejsersnit i Danmark fra 2004-2016 509. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Regionshospitalet Herning
1834 Projektdatabase 707012 Ministerieordning Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 510. Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed
1835 Selvstændigt projekt 706811 Obstetric and neonatal outcomes in rheumatic diseases 513. Reumatologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1836 Selvstændigt projekt 707106 Det nationale tarmkræftscreenings projekt - en detaljeret analyse af patient-, behandlings- og økonomirelaterede konsekvenser 514. Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
1837 Selvstændigt projekt 706679 Patientinddragelse og risikostratificering i forbindelse med akutte kontakter til sundhedsvæsnet. 515. Akutberedskabet, Region Hovedstaden
1838 Selvstændigt projekt 706980 Matchning på arbejdsmarkedet. -Karriere sundhed og pensionering i Skandinavien 517. Institut for Menneskerettigheder
1839 Selvstændigt projekt 707232 Tvang i psykiatrien. Etniske minoriteter 517. Institut for Menneskerettigheder
1840 Selvstændigt projekt 707341 Ligestilling for personer med handicap 517. Institut for Menneskerettigheder
1841 Selvstændigt projekt 707547 Ofre med psykiske og kognitive lidelser 517. Institut for Menneskerettigheder
1842 Selvstændigt projekt 707679 Socioøkonomisk- og etnisk opdelte skoler i Danmark 517. Institut for Menneskerettigheder
1843 Selvstændigt projekt 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1844 Selvstændigt projekt 704542 Osteogenesis Imperfecta (OI) 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1845 Selvstændigt projekt 707678 Evaluation of musculoskeletal complaints and consequences of pain in Danish diabetic patients 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1846 Selvstændigt projekt 707791 Fracture risk after cholecystectomy 519. Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital
1847 Selvstændigt projekt 707221 Social Inequality in Osteoporosis and Fractures 520. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1848 Selvstændigt projekt 707245 Risikoen for kræft blandt kvinder med tidligere livmoderhalskræft – et registerbaseret studie. 520. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1849 Selvstændigt projekt 707713 Forebyggelse og behandling af psykiske lidelser 520. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1850 Selvstændigt projekt 707241 Pregnancy outcomes in patients with inflammatory arthritis 524. COPECARE, Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet
1851 Selvstændigt projekt 707421 Risiko for komplikationer sekundært til sygdom og til behandling blandt patienter med inflammatoriske gigtsygdomme sammenlignet med baggrundsbefolkningen. 524. COPECARE, Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet
1852 Selvstændigt projekt 707251 Epidemiologisk undersøgelse af betydningen af hæmolyse i blodprøver 525. Forskningsenheden for Klinisk Biokemi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1853 Selvstændigt projekt 707441 Arterievæggen hos patienter med diabetes: Spiller basalmembransproteiner en rolle? Sker der ændret remodellering? 525. Forskningsenheden for Klinisk Biokemi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1854 Selvstændigt projekt 707768 Analyse for Gentofte Kommune af det specialiserede børne- og ungeområde. 526. PwC Consulting
1855 Selvstændigt projekt 708081 Analyse af det specialiserede børne- og ungeområde for Viborg Kommune 526. PwC Consulting
1856 Selvstændigt projekt 707675 Evaluering af sygedagpengeindsatsen i Horsens Kommune 527. Horsens Kommune
1857 Selvstændigt projekt 704702 KOL, allergi og depression 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1858 Selvstændigt projekt 707520 Progressiv fibroserende interstitiel lungesygdom: PF-ILD 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1859 Selvstændigt projekt 707258 Måling af værdien af åbne data 534. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
1860 Selvstændigt projekt 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1861 Selvstændigt projekt 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1862 Selvstændigt projekt 704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1863 Selvstændigt projekt 705908 Forskningsprojekt om NSAID, tranexamsyre og statiner 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1864 Selvstændigt projekt 705921 Intracerebrale blødninger og brug af lægemidler 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1865 Selvstændigt projekt 706193 Brug af antipsykotika, antidepressiva og stemningsstabiliserende antiepileptiske lægemidler under graviditet i Danmark 2000-2015: Et registerbaseret populationsstudie. 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1866 Selvstændigt projekt 706270 Lægemiddelinduceret nyresvigt 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1867 Selvstændigt projekt 707125 Protopic JOint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation – Extension (JOELLE-E) Study 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1868 Selvstændigt projekt 707136 The Use of Vitamin A-analogues and risk of Multiple Sclerosis 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1869 Selvstændigt projekt 707224 A cohort assessment of gestational antidepressant exposure on long-term psychiatric outcomes 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1870 Selvstændigt projekt 707242 Association between use of alpha-adrenergic blocking agents and risk of Parkinsons disease 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1871 Selvstændigt projekt 707885 Preventive medication use at end-of-life among older Danes with cancer 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1872 Selvstændigt projekt 708028 Impact of statins and metformin on breast cancer risk: methods to account for differential use of screening mammograms 540. Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet
1873 Selvstændigt projekt 707308 Benchmark III - Regional kræftoverlevelse i Danmark efter modermærke-, pancreas-, og hjernekræft, samt kræft i spiserør og mavesæk. 541. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Frederiksberg Hospital
1874 Selvstændigt projekt 703588 DanCHASE 543. Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1875 Selvstændigt projekt 708058 Black box diseases, trajectories, and progression: presenting fatty liver disease as an example 543. Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1876 Selvstændigt projekt 704261 Effektmodel for uddannelse 2013 544. Lange Gruppen
1877 Selvstændigt projekt 707364 Karakteristika ved deltagere vs. ikke-deltagere i et randomiseret studie af patientstyret opfølgning efter endetarmskræft 545. Afdeling for Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
1878 Selvstændigt projekt 706467 Misligholdt gæld til det offentlige - evidens, årsag, konsekvenser og implikationer. 547. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Programkontor 1 (ICI)
1879 Selvstændigt projekt 707568 Youth Gaming Project 548. Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
1880 Selvstændigt projekt 707450 Analyse af Dialog imod Volds behandlingstilbud 549. Dialog mod Vold, Askovfonden
1881 Selvstændigt projekt 707357 Antibiotic resistence - E-coli or Klebsiella: risk and prognosis in a population-based setting 550. Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
1882 Selvstændigt projekt 707834 Brain abscess: Studies of incidence, risk factors and outcome. 550. Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
1883 Selvstændigt projekt 707895 Følger af hospitalserhvervet blodforgiftning i Region Nordjylland 550. Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
1884 Selvstændigt projekt 707480 Health consequences of vertebral fractures detected by blinded screening of CT images. 552. Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
1885 Selvstændigt projekt 707018 SCAN-AED (nordisk projekt) 553. Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1886 Selvstændigt projekt 707435 SCAN-AED m. LMDB (Kopi af nordisk projekt 707018) 553. Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1887 Selvstændigt projekt 707537 Predicting the natural course of asthma 555. H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital
1888 Selvstændigt projekt 707667 Predictors and prevalence of longterm woundcare i Denmark 557. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Region Syddanmark, OUH
1889 Selvstændigt projekt 707804 Rehabilitation and palliative care to socially vulnerable patients with advanced cancer in Denmark 557. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Region Syddanmark, OUH
1890 Selvstændigt projekt 707466 Well-being and Health Virtual Coach for Behavior Change 558. Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU)
1891 Selvstændigt projekt 707471 Udgiftsbehovet på ældreområdet 559. Index100
1892 Selvstændigt projekt 707506 Socioøkonomi og budgetfordeling på børneområdet 559. Index100
1893 Selvstændigt projekt 707738 Multimorbidity and Psychosocial Vulnerability in Patients with Advanced Heart Failure 560. Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Hjertesygdomme
1894 Selvstændigt projekt 708014 24-timers døgnblodtryk og kardiovaskulær sygdom 560. Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Hjertesygdomme
1895 Selvstændigt projekt 707413 Senfølger efter blodprop i hjernen hos danske børn og unge 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1896 Selvstændigt projekt 707556 Måling af navlesnors pH i Danmark: Klinisk anvendelighed og implementering af nationale standarder 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1897 Selvstændigt projekt 707577 Variation i diagnostik, behandling, sundhedsfaglige ydelser og klinisk outcome hos psykiatriske patienter i Danmark 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1898 Selvstændigt projekt 707578 Kvaliteten af sundhedsvæsnets ydelser til patienter med akut fysisk sygdom og samtidig psykiatrisk co-morbiditet. 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1899 Selvstændigt projekt 707637 Kateterbaseret aurikellukning versus medicinsk behandling af atrieflimren. 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1900 Selvstændigt projekt 707689 Akut stroke i Danmark – Behandling og prognose 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1901 Selvstændigt projekt 707789 Forekomst, behandling og prognose ved atrieflimren i Danmark 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1902 Selvstændigt projekt 707958 Behandling og prognose for patienter med hjertesvigt i Danmark. 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1903 Selvstændigt projekt 707962 Sociale barrierer i behandling, rehabilitering og prognose hos patienter med akut koronart syndrom i Danmark 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1904 Selvstændigt projekt 708005 Forekomst af kardiovaskulær sygdom hos patienter med kræft i esophagus og gastroesophageal overgang samt vurdering af prognostisk betydning 561. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
1905 Selvstændigt projekt 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1906 Selvstændigt projekt 707460 Kronisk Hepatitis B i Danmark 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1907 Selvstændigt projekt 707682 Reduktion af antibiotikaforbruget hos patienter indlagt med pneumoni 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1908 Selvstændigt projekt 707705 Risikofaktorer for og forekomst af invasiv meningokoksygdom i Danmark 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1909 Selvstændigt projekt 707966 Risikofaktorer for COVID-19 562. Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
1910 Selvstændigt projekt 704664 Resilience for young people with ADHD 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1911 Projektdatabase 704965 IFS-projektdatabase 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1912 Selvstændigt projekt 706278 Danske skolebørns mentale sundhed og trivsel 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1913 Underprojekt til projektdatabase 706511 Stress, helbred, og medicinforbrug hos gravide og barnets helbred 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1914 Underprojekt til projektdatabase 706784 Parental Rheumatoid Arthritis and Risk of Miscarriage, Birth Defects and Stillbirth 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1915 Underprojekt til projektdatabase 706861 Danske skolebørns mentale sundhed og trivsel – familie- og skolefaktorers betydning - (706278) 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1916 Underprojekt til projektdatabase 706928 Virker PALS – og hvem virker det for? 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1917 Underprojekt til projektdatabase 707062 Socioøkonomiske aspekter af ADHD 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1918 Underprojekt til projektdatabase 707432 Børn og unges mentale helbred 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1919 Selvstændigt projekt 707670 Analyse af sammenhængende faktorer for borgere med sår der ikke vil hele ved samkøring af register- og kommunale data 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1920 Selvstændigt projekt 707723 Udvikling af visuelle analyser og algoritmer for risiko-indikatorer for dårlig trivsel hos danske børn og unge. 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1921 Underprojekt til projektdatabase 707750 Stress, helbred, og medicinforbrug hos gravide og barnets helbred (706511) uden LMDB 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1922 Underprojekt til projektdatabase 707844 Trivsel og akademisk performance hos børn, der udredes for ADHD i Danmark 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1923 Selvstændigt projekt 707536 Omkostningseffektiviteten af tidlig behandling med biologiske lægemidler hos danske patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom 564. Dansk Lægemiddel Information, Market Intelligence
1924 Selvstændigt projekt 707539 Hormonafhængige canceres samtidighed 567. Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland
1925 Selvstændigt projekt 707611 Myokardieinfarkt hos patienter med kronisk nyresygdom i Region Sønderjylland 567. Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland
1926 Selvstændigt projekt 707798 Registerbaseret forskning til forbedring af behandlingsforløb blandt patienter med inflammatoriske tarmsygdomme 567. Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland
1927 Selvstændigt projekt 703873 Danske diplomater 569. Department of Organisation, CBS
1928 Selvstændigt projekt 706264 Netværksanalyse på elitegrupperinger i Danmark 569. Department of Organisation, CBS
1929 Selvstændigt projekt 707645 Analyse af parrallelsamfund og segregeringsprocesser i Danmark 1980-2019 569. Department of Organisation, CBS
1930 Selvstændigt projekt 707691 Alkoholisk leversygdom – et dansk-engelsk epidemiologisk forskningssamarbejde 570. Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital
1931 Selvstændigt projekt 707845 Primary biliary cholangitis – translational studies from national registries to biomarkers for assessment of disease severity and prognosis 570. Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital
1932 Selvstændigt projekt 707734 Future Health and Gestational Diabetes – the FUDGE-study 571. Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital
1933 Selvstændigt projekt 707700 Risikobaseret udvælgelse af behandlingssteder til tilsyn 572. Styrelsen for Patientsikkerhed
1934 Selvstændigt projekt 707725 Langtidsfølger efter hjernehindeblødning 573. Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
1935 Selvstændigt projekt 707987 Diabetes i Region Midtjylland 574. Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital
1936 Selvstændigt projekt 707794 Analyse af behandling og behandlingsmønstre for patienter med alvorlig astma i Danmark. 576. AstraZeneca AB
1937 Selvstændigt projekt 708112 Analyse af behandling og prognose for patienter med lungecancer i Danmark 576. AstraZeneca AB
1938 Selvstændigt projekt 707771 Eksportanalyse for Danske Maritime 577. Danske Maritime
1939 Selvstændigt projekt 708023 Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 10 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020 578. Afdeling for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL)
1940 Selvstændigt projekt 707887 Registerbaseret tidsserieanalyse af erhvervsaktive 579. FTFa
1941 Selvstændigt projekt 707822 Ny udsathed iblandt unge 580. MEGAFON
1942 Selvstændigt projekt 707877 Reproduktivt helbred hos mænd og kvinder med medfødt hjertesygdom 581. Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
1943 Selvstændigt projekt 707970 Prænatal diagnostik og medfødte hjertefejl 581. Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
1944 Selvstændigt projekt 707952 Evaluering af Team Danmark-ordningen 582. Idrættens Analyseinstitut
1945 Selvstændigt projekt 707861 Sociale uligheder i kolorektal cancer og kolorektal cancerscreening 583. Forskningsenheden for Kirurgi, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital
1946 Selvstændigt projekt 707776 Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien 588. Socialstyrelsen (M)
1947 Selvstændigt projekt 707807 Evaluering af Investering i Efterværn 588. Socialstyrelsen (M)
1948 Projektdatabase 708019 Ministerieordning Socialstyrelsen 588. Socialstyrelsen (M)
1949 Projektdatabase 707951 Regionalt og kommunalt samarbejde 589. Region Sjælland, Data og udviklingsstøtte (R)
1950 Selvstændigt projekt 707919 personer med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes 591. Steno Diabetes Center Sjælland
1951 Selvstændigt projekt 705938 Tidlig ovariealdring 595. Kvindesygdomme og Fødsler, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1952 Selvstændigt projekt 707997 Hvad er Downs syndrom i dag? Betydning af et nationalt screeningsprogram for morbiditet hos børn og forældre 595. Kvindesygdomme og Fødsler, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
1953 Selvstændigt projekt 702013 Arv og Miljø 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1954 Selvstændigt projekt 702081 The male/female paradox in health and survival 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1955 Selvstændigt projekt 702082 Twin/singleton - demographics and health profiles 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1956 Selvstændigt projekt 702083 Cohort advances in health among the oldest-old 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1957 Selvstændigt projekt 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1958 Selvstændigt projekt 703914 Arv og miljø I 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1959 Selvstændigt projekt 703967 Long-lived individuals, siblings and their families: healt 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1960 Selvstændigt projekt 704604 Congenital heart diseases in twins and singletons 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1961 Selvstændigt projekt 705935 Sex differences in health and mortality 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1962 Selvstændigt projekt 706110 Long-term consequences of reporting chronic conditions in a cohort of Danish Twins 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1963 Selvstændigt projekt 707046 Female sex hormones and cognition in middle-aged and elderly Danish twins 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1964 Selvstændigt projekt 707048 Late effects of cancer and cancer-treatment in Danish twins and singletons 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1965 Selvstændigt projekt 707302 Paternal medications and congenital malformations in offspring 598. Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet
1966 Selvstændigt projekt 708108 Socioeconomic difference in coronary artery disease 603. Hjerteforskningsklinikken, Regionshospitalet Herning
1967 Selvstændigt projekt 706899 Hud- og inflammatorisk sygdom og behandling 613. Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
1968 Selvstændigt projekt 707587 Undfangelse, graviditet, fødsel og barndom 613. Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
1969 Selvstændigt projekt 707755 Skole, uddannelse og kognitiv funktion hos børn og unge med hudsygdomme 613. Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
1970 Selvstændigt projekt 706572 SRVDWUFM5 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1971 Selvstændigt projekt 706751 SRVDWUFM4 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1972 Selvstændigt projekt 706906 UVM (Undervisningsministeriet) 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1973 Selvstændigt projekt 706907 UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1974 Selvstændigt projekt 707533 SRVFSEUDD1 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1975 Selvstændigt projekt 707641 SRVFSEUDD1_NYT 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1976 Selvstændigt projekt 707928 Uddannelses- og Forskningsministeriet 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontor
1977 Selvstændigt projekt 708186 COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner 1000. UFM_DataWarehouse_1.kontorThe SAS System

  N
pdb_status 47
Projektdatabase
Selvstændigt projekt 1018
Underprojekt til projektdatabase 912
All 1977