SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"S.11";1;Ikke-finansiel selskabssektor;Sektoren ikke-finansielle selskaber (S.11) består af institutionelle enheder med status af selvstændige juridiske enheder og markedsproducenter, hvis hovedaktivitet er produktion af varer og ikke-finansielle tjenester. Sektoren ikke-finansielle selskaber omfatter også ikke-finansielle kvasiselskaber;;;;; 2;"S.11001";2;Offentlig ikke-finansielle selskaber;Delsektoren offentlige ikkefinansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber, kvasiselskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af offentlige enheder.;;;;; 3;"S.11002";2;Private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber;Delsektoren private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af alle ikkefinansielle selskaber, kvasiselskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der ikke kontrolleres af offentlige enheder eller af ikke-residente institutionelle enheder.;;;;; 4;"S.11003";2;Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber;Delsektoren udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af alle ikkefinansielle selskaber og kvasiselskaber, der kontrolleres af ikke-residente institutionelle enheder.;;;;; 5;"S.12";1;Finansiel selskabssektor;Sektoren finansielle selskaber (S.12) består af institutionelle enheder, som har status af selvstændige juridiske enheder og markedsproducenter, hvis hovedaktivitet er produktion af finansielle tjenester. Sådanne institutionelle enheder omfatter alle selskaber eller kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med: a) finansiel formidling (finansielle formidlere), og/eller b) finansielle hjælpetjenester (finansielle hjælpeenheder). Omfatter også institutionelle enheder, der yder finansielle tjenester, hvis hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder.;;;;; 6;"S.121";2;Centralbanken;Delsektoren centralbanken (S.121) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, hvis hovedfunktion består i at udstede penge, opretholde den indenlandske og udenlandske værdi af den nationale valuta samt at opbevare alle landets internationale reserver eller en del heraf.;;;;; 7;"S.122";2;Pengeinstitutter, undtagen centralbanken;Delsektoren pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære;;;;; 8;"S.12201";3;Offentige pengeinstitutter, undtagen centralbanken;Delsektoren offentlige pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære;;;;; 9;"S.12202";3;Private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken;Delsektoren private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære;;;;; 10;"S.12203";3;Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken;Delsektoren udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken) omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære;;;;; 11;"S.123";2;Pengemarkedsforeninger;Delsektoren pengemarkedsforeninger (S.123) som kollektive investeringsordninger omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud.;;;;; 12;"S.12301";3;Offentlige pengemarkedsforeninger;Delsektoren offentlige pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud.;;;;; 13;"S.12302";3;Private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger;Delsektoren private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud.;;;;; 14;"S.12303";3;Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger;Delsektoren udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud.;;;;; 15;"S.124";2;Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger;Delsektoren investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124) omfatter alle kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom).;;;;; 16;"S.12401";3;Offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger;Delsektoren offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle offentlige kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom).;;;;; 17;"S.12402";3;Private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger;Delsektoren private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom).;;;;; 18;"S.12403";3;Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger;Delsektoren udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede kollektive investeringsordninger — med undtagelse af enheder klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger — der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom).;;;;; 19;"S.125";2;Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser;Delsektoren andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder.;;;;; 20;"S.12501";3;Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser;Delsektoren andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder.;;;;; 21;"S.12502";3;Andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser;Delsektoren andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder.;;;;; 22;"S.12503";3;Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser;Delsektoren andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder.;;;;; 23;"S.126";2;Finansielle hjælpeenheder;Delsektoren finansielle hjælpeenheder (S.126) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere.;;;;; 24;"S.12601";3;Offentlige finansielle hjælpeenheder;Delsektoren offentlige finansielle hjælpeenheder består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere.;;;;; 25;"S.12602";3;Private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder;Delsektoren private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere.;;;;; 26;"S.12603";3;Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder;Delsektoren udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere.;;;;; 27;"S.127";2;Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere;Delsektoren koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder.;;;;; 28;"S.12701";3;Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere;Delsektoren offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder.;;;;; 29;"S.12702";3;Private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere;Delsektoren private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder.;;;;; 30;"S.12703";3;Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere;Delsektoren udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder.;;;;; 31;"S.128";2;Forsikringsselskaber;Delsektoren forsikringsselskaber (S.128) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring;;;;; 32;"S.12801";3;Offentlige forsikringsselskaber;Delsektoren offentige forsikringsselskaber består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring;;;;; 33;"S.12802";3;Private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber;Delsektoren private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring;;;;; 34;"S.12803";3;Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber;Delsektoren udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring;;;;; 35;"S.129";2;Pensionskasser;Delsektoren pensionskasser (S.129) består af alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet).;;;;; 36;"S.12901";3;Offentlige pensionskasser;Delsektoren offentlige pensionskasser består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet).;;;;; 37;"S.12902";3;Private, nationalt kontrollerede pensionskasser;Delsektoren private, nationalt kontrollerede pensionskasser består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet).;;;;; 38;"S.12903";3;Udenlandsk kontrollerede pensionskasser;Delsektoren udenlandsk kontrollerede pensionskasser består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet).;;;;; 39;"S.13";1;Offentlig forvaltning og service;Sektoren offentlig forvaltning og service (S.13) består af institutionelle enheder, som er ikkemarkedsproducenter, hvis produktion er bestemt for individuelt og kollektivt forbrug og finansieret af obligatoriske betalinger foretaget af enheder, som henhører under andre sektorer, og institutionelle enheder, der hovedsagelig beskæftiger sig med omfordeling af nationalindkomsten og -formuen.;;;;; 40;"S.1311";2;Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde);Denne delsektor omfatter alle statslige administrative organer og andre centrale organer, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske område med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde.;;;;; 41;"S.1312";2;Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde);Denne delsektor omfatter de former for offentlig forvaltning, der fungerer som separate institutionelle enheder, der udøver visse regeringsfunktioner, med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde, på et niveau under de centrale myndigheder og over de offentlige institutionelle enheder på lokalt plan. Delsektoren er ikke relevant i Danmark.;;;;; 42;"S.1313";2;Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde);Denne delsektor omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde.;;;;; 43;"S.1314";2;Sociale kasser og fonde;Delsektoren sociale kasser og fonde omfatter institutionelle enheder på centralt, delstats- og lokalt niveau, hvis hovedaktivitet er at levere sociale ydelser, og som opfylder følgende to kriterier: a) visse grupper af befolkningen er ved lov eller administrative bestemmelser forpligtet til at være medlem af ordningen eller til at indbetale bidrag, og b) ansvaret for institutionens forvaltning, hvad angår indbetaling og godkendelse af bidrag og ydelser, påhviler den offentlige forvaltning og service, uafhængigt af dens rolle som tilsynsførende organ eller arbejdsgiver.;;;;; 44;"S.14";1;Husholdningssektoren;Sektoren husholdninger (S.14) omfatter enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner både i deres egenskab af forbrugere og i deres egenskab af erhvervsdrivende, som producerer markedsmæssige varer og ikkefinansielle og finansielle tjenester (markedsproducenter), forudsat at produktionen af varer og tjenester ikke udøves af selvstændige enheder med status af kvasiselskaber. Sektoren omfatter ligeledes enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i deres egenskab af producenter af varer og ikkefinansielle tjenester udelukkende til eget brug.;;;;; 45;"S.141/S.142";2;Personligt ejede virksomheder;Personligt ejede virksomheder,Delsektoren arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte består af den gruppe af husholdninger, hvor de (blandede) indkomster (B.3), som tilflyder ejerne af personlige foretagender tilhørende husholdningen fra deres aktiviteter som producenter af markedsmæssige varer og tjenester med eller uden brug af lønnet personale, udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed, selv om den ikke udgør mere end halvdelen af husholdningens samlede indkomst.;;;;; 46;"S.143/S.144";2;Lønmodtagere m.fl.;Delsektoren lønmodtagere består af den gruppe af husholdninger, hvor indkomsten fra aflønning af ansatte (D.1) udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. Delsektoren modtagere af formueindkomst består af den gruppe af husholdninger, hvor formueindkomst (D.4) udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed.;;;;; 47;"S.15";1;Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (NPIsH);Sektoren nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (NPISH) (S.15) omfatter nonprofitinstitutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private ikkemarkedsproducenter. Deres vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra formueindkomst.;;;;; 48;"S.2";1;Udlandet;Sektoren udlandet (S.2) er en gruppering af enheder uden karakteristiske funktioner og tilgange. Sektoren består af ikkeresidente enheder, for så vidt disse foretager transaktioner med residente institutionelle enheder eller har andre økonomiske forbindelser med residente enheder. Kontiene for denne sektor giver et overblik over de økonomiske forbindelser, der knytter den nationale økonomi sammen med udlandet. EU- institutionerne og internationale organisationer henhører under denne sektor.;;;;;