dk.dst b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86e 23 CodeList urn:ddi:dk.dst:b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86e:23 dk.dst b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86e 23 extension:type cm:StatisticalClassification cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Konjunkturstatistik","en":"Short Term Statistics"} cm:ContactPerson {"da":"PAL","en":"PAL"} cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2016-01-01T00:00:00","Year":2016,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2016-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr BYGHERRE_V1_2016 BYGHERRE_V1_2016 Bygherreforhold, v1:2016 Builder, v1:2016 Bygherreforhold følger de koder, der findes i [Bygnings- og BoligRegistret (BBR)](https://teknik.bbr.dk/kodelister), men grupperes til statistiske formål. Codes for builders are consistent with the codes in The Central Register of Buildings and Dwellings (BBR) in Denmark, but are grouped for statistical purposes. urn:ddi:dk.dst:5dd8c1eb-3e71-493c-b5ce-583675e0f2dd:23 dk.dst 5dd8c1eb-3e71-493c-b5ce-583675e0f2dd 23 dk.dst b00c6c2e-d95e-4d24-b113-70311d6de4f5 3 Category 1 urn:ddi:dk.dst:132a1da3-66c6-4388-adec-94cec3fbfec0:23 dk.dst 132a1da3-66c6-4388-adec-94cec3fbfec0 23 dk.dst af71aa0e-70ea-42d4-b19e-937eb5e3a68f 3 Category 10 urn:ddi:dk.dst:19591887-c1ee-42c2-b764-912257ce55e8:23 dk.dst 19591887-c1ee-42c2-b764-912257ce55e8 23 dk.dst 817f9ca2-28d0-4f9f-b781-89bda3710e65 3 Category 30 urn:ddi:dk.dst:53b1bc0b-cc9a-47d0-9706-e3b0f47bc2be:23 dk.dst 53b1bc0b-cc9a-47d0-9706-e3b0f47bc2be 23 dk.dst 84047bd9-6030-40ec-a25e-340ffb4f5cf0 3 Category 40 urn:ddi:dk.dst:0cb5ceb3-878d-4831-9fff-9e9e1b62c365:23 dk.dst 0cb5ceb3-878d-4831-9fff-9e9e1b62c365 23 dk.dst a1491313-1b81-4f83-9c12-900c6ee64fb7 3 Category 41 urn:ddi:dk.dst:5e36ae09-f2f8-4684-85e0-e6ab04d9c7b4:23 dk.dst 5e36ae09-f2f8-4684-85e0-e6ab04d9c7b4 23 dk.dst cc882d0d-b692-446f-a498-e4a80c5b8c76 3 Category 90 urn:ddi:dk.dst:a506b6df-c5b5-4313-8273-4d93c1fb4e0c:23 dk.dst a506b6df-c5b5-4313-8273-4d93c1fb4e0c 23 dk.dst 5be11bc7-e1e5-4fe1-81a5-c618a819c56a 3 Category 2 urn:ddi:dk.dst:ef5fd492-5408-4254-b3af-68a6319e7fec:23 dk.dst ef5fd492-5408-4254-b3af-68a6319e7fec 23 dk.dst d0bac987-84c1-49eb-add8-6a6f5fee8648 3 Category 20 urn:ddi:dk.dst:bd6e1bbc-28e3-4fe8-9361-f8ee63ffc93b:23 dk.dst bd6e1bbc-28e3-4fe8-9361-f8ee63ffc93b 23 dk.dst 76755e07-51db-41c1-9691-94c5b27ca135 4 Category 3 urn:ddi:dk.dst:4f30c00a-96e4-4878-9faf-b4d13485a29d:23 dk.dst 4f30c00a-96e4-4878-9faf-b4d13485a29d 23 dk.dst c9ce0404-9049-41b9-ab16-a545743134cd 3 Category 50 urn:ddi:dk.dst:bed2a4f1-e29f-4496-b2f0-dffb8ff6fdd5:23 dk.dst bed2a4f1-e29f-4496-b2f0-dffb8ff6fdd5 23 dk.dst b21f5e4b-d255-487c-93fc-825c1045e2b7 3 Category 60 urn:ddi:dk.dst:48f75463-5419-440a-be17-c5c4bf698772:23 dk.dst 48f75463-5419-440a-be17-c5c4bf698772 23 dk.dst 72403a00-4e20-4d75-8bdd-4121f2edc20e 3 Category 70 urn:ddi:dk.dst:a679d37c-bdd5-4892-8995-23f8653712c6:23 dk.dst a679d37c-bdd5-4892-8995-23f8653712c6 23 dk.dst 5e6e1be9-c997-458e-9008-ecffc7034587 3 Category 80 urn:ddi:dk.dst:d52c957b-de5a-4b30-8d38-a3d7a18aab99:23 dk.dst d52c957b-de5a-4b30-8d38-a3d7a18aab99 23 csv_da b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86ecsv_da b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86ecsv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86ecsv_da urn:ddi:dk.dst:4df8a977-5a70-4987-89a4-a57a36e6d1e7:23 dk.dst 4df8a977-5a70-4987-89a4-a57a36e6d1e7 23 ddi_da b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86eddi_da b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86eddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86eddi_da urn:ddi:dk.dst:a758180e-4d0a-458e-b1d6-5acf6b05b12a:23 dk.dst a758180e-4d0a-458e-b1d6-5acf6b05b12a 23 csv_en b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86ecsv_en b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86ecsv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86ecsv_en urn:ddi:dk.dst:fc460b11-3afc-4f2f-998a-c4722a8aa3c8:23 dk.dst fc460b11-3afc-4f2f-998a-c4722a8aa3c8 23 ddi_en b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86eddi_en b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86eddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/b13a56ad-8769-428c-92c7-6dc085fad86eddi_en urn:ddi:dk.dst:b00c6c2e-d95e-4d24-b113-70311d6de4f5:3 dk.dst b00c6c2e-d95e-4d24-b113-70311d6de4f5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Private bygherrer Private builders Private bygherrer Private builders urn:ddi:dk.dst:af71aa0e-70ea-42d4-b19e-937eb5e3a68f:3 dk.dst af71aa0e-70ea-42d4-b19e-937eb5e3a68f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Privatpersoner eller interessentskab Individuals inclusive partnerships Privatpersoner eller interessentskab Individuals inclusive partnerships urn:ddi:dk.dst:817f9ca2-28d0-4f9f-b781-89bda3710e65:3 dk.dst 817f9ca2-28d0-4f9f-b781-89bda3710e65 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Limited liability company, etc. Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Limited liability company, etc. urn:ddi:dk.dst:84047bd9-6030-40ec-a25e-340ffb4f5cf0:3 dk.dst 84047bd9-6030-40ec-a25e-340ffb4f5cf0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Forening, legat eller selvejende institution Societies, independent institutions Forening, legat eller selvejende institution Societies, independent institutions urn:ddi:dk.dst:a1491313-1b81-4f83-9c12-900c6ee64fb7:3 dk.dst a1491313-1b81-4f83-9c12-900c6ee64fb7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Privat andelsboligforening Housing societies Privat andelsboligforening Housing societies urn:ddi:dk.dst:cc882d0d-b692-446f-a498-e4a80c5b8c76:3 dk.dst cc882d0d-b692-446f-a498-e4a80c5b8c76 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Andet, herunder moderejendomme Freehold flats and others Andet, herunder moderejendomme Freehold flats and others urn:ddi:dk.dst:5be11bc7-e1e5-4fe1-81a5-c618a819c56a:3 dk.dst 5be11bc7-e1e5-4fe1-81a5-c618a819c56a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Boligforeninger Housing societies Boligforeninger Housing societies urn:ddi:dk.dst:d0bac987-84c1-49eb-add8-6a6f5fee8648:3 dk.dst d0bac987-84c1-49eb-add8-6a6f5fee8648 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Alment boligselskab Non-profit building society Alment boligselskab Non-profit building society urn:ddi:dk.dst:76755e07-51db-41c1-9691-94c5b27ca135:4 dk.dst 76755e07-51db-41c1-9691-94c5b27ca135 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Offentlige myndigheder Public builders Offentlige myndigheder Public builders urn:ddi:dk.dst:c9ce0404-9049-41b9-ab16-a545743134cd:3 dk.dst c9ce0404-9049-41b9-ab16-a545743134cd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Municipality of position Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Municipality of position urn:ddi:dk.dst:b21f5e4b-d255-487c-93fc-825c1045e2b7:3 dk.dst b21f5e4b-d255-487c-93fc-825c1045e2b7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Anden primærkommune Other municipality Anden primærkommune Other municipality urn:ddi:dk.dst:72403a00-4e20-4d75-8bdd-4121f2edc20e:3 dk.dst 72403a00-4e20-4d75-8bdd-4121f2edc20e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Region Region Region Region urn:ddi:dk.dst:5e6e1be9-c997-458e-9008-ecffc7034587:3 dk.dst 5e6e1be9-c997-458e-9008-ecffc7034587 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Adding Classification -- Bygherreforhold, v1:2016 Staten State Staten State