dk.dst 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628 18 CodeList urn:ddi:dk.dst:0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628:18 dk.dst 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628 18 extension:type cm:StatisticalClassification cm:IsCurrent True cm:ContactPerson {"da":"HGJ","en":"HGJ"} cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige finanser","en":"Government finances"} cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2013-01-01T00:00:00","DateOnly":"2013-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2013-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi ESR_SEKTOR_V1_2013 ESR_SEKTOR_V1_2013 Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR), v1:2013 Classification by sector in the Statistical Business Register (SBR), v1:2013 ESR sektorer er en statistisk klassifikation i Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register (ESR), der ligesom [ESA2010 sektorer](https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/sektorer-esa2010) anvendes til at gruppere institutionelle enheder med samme karakteristika. I forhold til ESA2010 er det muligt at lave grupperinger mellem stat, regioner og kommuner for virksomheder med markedsmæssig aktivitet. ESR sectors is a statistical classification in Statistics Denmark’s Statistical Business Register, which, like [ESA2010 sectors](https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/sektorer-esa2010), is used to group institutional units with the same characteristics. Compared to ESA2010 sector codes, it is possible to group corporations with market activities between central government, regions, and municipalities. urn:ddi:dk.dst:89710781-d6bf-4f9f-968b-75c00d8af89b:18 dk.dst 89710781-d6bf-4f9f-968b-75c00d8af89b 18 dk.dst 4e9a893a-ab1d-4bd7-90cd-38ab61c1d141 4 Category VIR urn:ddi:dk.dst:35edcdc8-41e2-45dd-a072-20f1603f2db1:18 dk.dst 35edcdc8-41e2-45dd-a072-20f1603f2db1 18 dk.dst 8f1a5c3d-232d-469d-b805-9c3050575699 3 Category 11 urn:ddi:dk.dst:4982a19c-3647-462e-bbbc-baea51c6b237:18 dk.dst 4982a19c-3647-462e-bbbc-baea51c6b237 18 dk.dst 71167f9e-2326-452b-b335-042f20310c74 3 Category 12 urn:ddi:dk.dst:d8b2785e-9c9d-4b06-a541-7fdcd0140b19:18 dk.dst d8b2785e-9c9d-4b06-a541-7fdcd0140b19 18 dk.dst 2eee853f-dd6c-4e38-9393-6da4764f4497 3 Category 13 urn:ddi:dk.dst:6f1f7197-435d-4dc5-8e7a-ec76fc021a5f:18 dk.dst 6f1f7197-435d-4dc5-8e7a-ec76fc021a5f 18 dk.dst 9af73bb3-1854-484d-9dcc-00ff3498a3c8 3 Category 14 urn:ddi:dk.dst:b9a73890-b659-48b6-aba9-b7c5ec16eda3:18 dk.dst b9a73890-b659-48b6-aba9-b7c5ec16eda3 18 dk.dst fea5f559-7abf-4dfd-b108-c42b772664f5 3 Category 15 urn:ddi:dk.dst:349ba658-edc9-4c16-9a45-4aa442c1785a:18 dk.dst 349ba658-edc9-4c16-9a45-4aa442c1785a 18 dk.dst 2aadba17-7686-4085-8af2-cb0e240dcfad 3 Category 16 urn:ddi:dk.dst:a035a8cd-e36e-455f-8b03-112af1df6b64:18 dk.dst a035a8cd-e36e-455f-8b03-112af1df6b64 18 dk.dst 0fb54af8-2c7f-492a-a023-e8d3f87ecfca 3 Category 18 urn:ddi:dk.dst:16a17aef-1ccb-48e4-89f3-f5a0dfbd3b3c:18 dk.dst 16a17aef-1ccb-48e4-89f3-f5a0dfbd3b3c 18 dk.dst 3c45dbda-1914-4b67-a20a-a8e2d01f245d 4 Category 19 urn:ddi:dk.dst:cb50ae97-9a30-4843-bb17-21e942821a66:18 dk.dst cb50ae97-9a30-4843-bb17-21e942821a66 18 dk.dst 01101bad-3a25-43bf-b5f7-ea91a38c6b8a 3 Category 21 urn:ddi:dk.dst:0d6fb00c-059f-4aa2-aec4-de9cb67519e4:18 dk.dst 0d6fb00c-059f-4aa2-aec4-de9cb67519e4 18 dk.dst 796e84c5-7534-4fb2-a732-bc4054930c92 3 Category 27 urn:ddi:dk.dst:2d50e53f-84b8-4de0-98c3-7bd5f0bd262c:18 dk.dst 2d50e53f-84b8-4de0-98c3-7bd5f0bd262c 18 dk.dst 81389473-7802-4cdf-bb29-34551247f137 4 Category 28 urn:ddi:dk.dst:0f85b0c1-bca2-4aa6-bddc-5bc2315a0408:18 dk.dst 0f85b0c1-bca2-4aa6-bddc-5bc2315a0408 18 dk.dst 02e1a290-db20-4205-9c04-4022e245e09e 3 Category 29 urn:ddi:dk.dst:7649a928-9fb6-41f2-b9ac-8ff4a5a9ec28:18 dk.dst 7649a928-9fb6-41f2-b9ac-8ff4a5a9ec28 18 dk.dst 7acbe879-8073-4067-9a69-2489542ab523 3 Category 31 urn:ddi:dk.dst:cc6e2770-c379-44af-9a41-61a60f192b13:18 dk.dst cc6e2770-c379-44af-9a41-61a60f192b13 18 dk.dst 51a7de02-ed2e-4117-bf57-1e6c3f8d564e 3 Category 32 urn:ddi:dk.dst:122aa8fb-838f-40ad-a564-1723984475fe:18 dk.dst 122aa8fb-838f-40ad-a564-1723984475fe 18 dk.dst 51ae0d01-d018-491f-8467-4a7eef5bce23 3 Category 33 urn:ddi:dk.dst:a34e2fb8-cb82-4f9c-b3a7-85c2e95c3f6b:18 dk.dst a34e2fb8-cb82-4f9c-b3a7-85c2e95c3f6b 18 dk.dst e50f3121-b8e1-4e68-903d-d8071d7de3f4 3 Category 37 urn:ddi:dk.dst:cdf6de9c-2017-47f8-a85f-6fb0287e77a1:18 dk.dst cdf6de9c-2017-47f8-a85f-6fb0287e77a1 18 dk.dst 831200e1-43dd-4f2d-a510-ee577724320e 3 Category 38 urn:ddi:dk.dst:dbd51dee-6f27-4cfb-a0d2-1a83825464af:18 dk.dst dbd51dee-6f27-4cfb-a0d2-1a83825464af 18 dk.dst 735e18b2-a7cb-49fe-97cf-c95de1276217 3 Category 39 urn:ddi:dk.dst:b967cf58-8c67-4183-82d7-c64f7ca27ad7:18 dk.dst b967cf58-8c67-4183-82d7-c64f7ca27ad7 18 dk.dst 47175c3b-2ef3-441f-8694-045d4d20e82c 3 Category 41 urn:ddi:dk.dst:4a39ea0e-f210-42b2-964f-28cdba015efa:18 dk.dst 4a39ea0e-f210-42b2-964f-28cdba015efa 18 dk.dst 24674ee1-310c-49fa-8748-a05cc98afea1 3 Category 42 urn:ddi:dk.dst:103cdf9c-dd59-437f-b98b-15b25b39a877:18 dk.dst 103cdf9c-dd59-437f-b98b-15b25b39a877 18 dk.dst 6edd00e2-93bf-4a0b-a388-3dc496ea29b6 3 Category 43 urn:ddi:dk.dst:0e670150-799f-4102-b3bb-06f78e719afc:18 dk.dst 0e670150-799f-4102-b3bb-06f78e719afc 18 dk.dst d968fa7b-d131-42aa-bbfe-afc7655a495a 3 Category 47 urn:ddi:dk.dst:726ae09b-90d6-4b5c-a0a5-0ea403395279:18 dk.dst 726ae09b-90d6-4b5c-a0a5-0ea403395279 18 dk.dst 181481e3-f4c1-4f7c-aa40-4eb448a3ec90 3 Category 48 urn:ddi:dk.dst:9199f64f-3480-4f9c-ab87-bc8f1c936b09:18 dk.dst 9199f64f-3480-4f9c-ab87-bc8f1c936b09 18 dk.dst 7907dcd2-3009-4d56-a01a-ac365587197e 3 Category 49 urn:ddi:dk.dst:51af4053-c8db-4558-8771-9900107b4f78:18 dk.dst 51af4053-c8db-4558-8771-9900107b4f78 18 dk.dst f9ed18a9-425a-4698-bfc2-b19353b682d8 3 Category 51 urn:ddi:dk.dst:1c820250-67d5-4af8-bd29-f1ee40834b39:18 dk.dst 1c820250-67d5-4af8-bd29-f1ee40834b39 18 dk.dst 42ccae47-26ed-4509-beff-fdbc92f7abf5 3 Category 52 urn:ddi:dk.dst:5fdb69bb-d2f1-4345-a45b-f4952f8b6b28:18 dk.dst 5fdb69bb-d2f1-4345-a45b-f4952f8b6b28 18 dk.dst 72e7d9f7-5e75-4965-a5ea-b02339f8f37a 3 Category 53 urn:ddi:dk.dst:cf11644d-3724-4ec3-abb5-e078919c7caf:18 dk.dst cf11644d-3724-4ec3-abb5-e078919c7caf 18 dk.dst 3cdc84a9-b0f3-48de-bd8d-7a316e8887ca 4 Category 57 urn:ddi:dk.dst:786f293e-b2a0-44ff-9e37-a6c6d26d1ec7:18 dk.dst 786f293e-b2a0-44ff-9e37-a6c6d26d1ec7 18 dk.dst c3b8e8d4-9664-429c-a54d-694168c24c7c 3 Category 58 urn:ddi:dk.dst:cb43786b-5395-45c3-ae01-5ff2b4237626:18 dk.dst cb43786b-5395-45c3-ae01-5ff2b4237626 18 dk.dst bb5c653d-1b92-405f-877a-44e4c8d92c64 3 Category 59 urn:ddi:dk.dst:c87a1e83-4d3d-4291-bc12-9d94c797c5fa:18 dk.dst c87a1e83-4d3d-4291-bc12-9d94c797c5fa 18 dk.dst 065b6d55-a18e-4a59-8c65-7bc6c731ca53 3 Category 61 urn:ddi:dk.dst:0a58eac4-e486-4d94-9578-f8c89da39347:18 dk.dst 0a58eac4-e486-4d94-9578-f8c89da39347 18 dk.dst b048f827-af52-4066-aede-defd23578d73 3 Category 62 urn:ddi:dk.dst:b20277f1-6397-45e5-b4a2-e4699396a05a:18 dk.dst b20277f1-6397-45e5-b4a2-e4699396a05a 18 dk.dst c59feb52-5880-4fed-bba2-8c8e2c272b47 3 Category 63 urn:ddi:dk.dst:db275c8f-dcb2-4a67-9ef9-360628f1b8fb:18 dk.dst db275c8f-dcb2-4a67-9ef9-360628f1b8fb 18 dk.dst f213e429-5868-4814-a5b7-b0942c8501f2 3 Category 81 urn:ddi:dk.dst:971bf453-a423-47c4-9c98-b13e319ca6a0:18 dk.dst 971bf453-a423-47c4-9c98-b13e319ca6a0 18 dk.dst bbace885-e69e-43b4-8b38-29a2f72e044d 3 Category 83 urn:ddi:dk.dst:dfe5fd2e-70e8-4cbe-8d09-c79e6a85cbc4:18 dk.dst dfe5fd2e-70e8-4cbe-8d09-c79e6a85cbc4 18 dk.dst d65da8f2-04ea-40aa-a5cb-81a07071cd5a 3 Category 89 urn:ddi:dk.dst:f0d33f20-fe9b-41d6-bc6d-170e7a492b52:18 dk.dst f0d33f20-fe9b-41d6-bc6d-170e7a492b52 18 dk.dst d3443f39-17b2-46c6-8235-5cbeaba037c1 4 Category OFF urn:ddi:dk.dst:3af60817-1dd1-4c9d-a8d9-01c1159b4fe4:18 dk.dst 3af60817-1dd1-4c9d-a8d9-01c1159b4fe4 18 dk.dst a219b01b-11d7-4084-a95b-a913c8cd1b68 4 Category 71 urn:ddi:dk.dst:0a60a9e9-90e6-4a7d-8108-057adea4671d:18 dk.dst 0a60a9e9-90e6-4a7d-8108-057adea4671d 18 dk.dst 6dc764a7-168c-43b6-92e9-281ee4bfb4d8 3 Category 72 urn:ddi:dk.dst:b209de9d-d838-4fe2-954a-6d12e071c8f2:18 dk.dst b209de9d-d838-4fe2-954a-6d12e071c8f2 18 dk.dst c88a7d90-f869-4872-b842-e124434c1de7 3 Category 74 urn:ddi:dk.dst:83f949da-04a8-40ce-9f83-ff1be431b78a:18 dk.dst 83f949da-04a8-40ce-9f83-ff1be431b78a 18 dk.dst 971c2e18-3fa0-4684-b70e-78dab551e26e 3 Category 75 urn:ddi:dk.dst:fdaccf74-091f-4a63-a124-6ae1c751ad19:18 dk.dst fdaccf74-091f-4a63-a124-6ae1c751ad19 18 dk.dst a145e2c2-ddf0-4764-aaeb-626c0772f7e7 4 Category 76 urn:ddi:dk.dst:c9e35107-50c3-4f29-b6ec-8f7563f26e23:18 dk.dst c9e35107-50c3-4f29-b6ec-8f7563f26e23 18 dk.dst fdb2d0e3-e82a-419e-aac2-bc1c8e7fad4a 3 Category 77 urn:ddi:dk.dst:394731a2-5e5c-4312-b103-b25c00b589bd:18 dk.dst 394731a2-5e5c-4312-b103-b25c00b589bd 18 dk.dst 8fc2e197-59e3-4552-8da5-0b68f694d9cf 3 Category 79 urn:ddi:dk.dst:d193ed77-31f9-4a6b-8f36-e8aebd2499fe:18 dk.dst d193ed77-31f9-4a6b-8f36-e8aebd2499fe 18 dk.dst 76559256-b6fb-4c32-b850-2e382ba73301 3 Category INT urn:ddi:dk.dst:a7ac5053-2e8e-4882-834e-bfc1c36bff93:18 dk.dst a7ac5053-2e8e-4882-834e-bfc1c36bff93 18 dk.dst 4d2e73b0-ef0c-47a5-9eae-4d678b4c0e8c 4 Category 91 urn:ddi:dk.dst:836dd844-806d-4623-87e8-8a8265c0692c:18 dk.dst 836dd844-806d-4623-87e8-8a8265c0692c 18 dk.dst 47c2089f-d378-4fd9-a266-359e242ccbf7 3 Category UOP urn:ddi:dk.dst:c04743fc-f6de-4028-842a-165b226951f9:18 dk.dst c04743fc-f6de-4028-842a-165b226951f9 18 dk.dst 77a33764-0871-470c-a8d1-e987eb399c0f 3 Category 99 urn:ddi:dk.dst:3a8f01d9-204b-4d80-bfb6-4e2b13550151:18 dk.dst 3a8f01d9-204b-4d80-bfb6-4e2b13550151 18 attatchment_da Nøgle mellem sektorkoder http://colectica:25233/File/ad2ff20c-e09c-4663-b460-be9ec7f896df application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:cc28fed7-1c27-4dec-99a2-8633ca750b18:18 dk.dst cc28fed7-1c27-4dec-99a2-8633ca750b18 18 attatchment_da Nøgle mellem Funktionskode og Sektorkode http://colectica:25233/File/d4192e8f-2a3d-4afa-a41b-d629e2c99095 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet urn:ddi:dk.dst:b9854523-bfa3-45cd-89be-61297e3e5259:18 dk.dst b9854523-bfa3-45cd-89be-61297e3e5259 18 csv_da 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628csv_da 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628csv_da urn:ddi:dk.dst:e4cef5f7-c0af-4fa5-a615-c61ca83f9eb8:18 dk.dst e4cef5f7-c0af-4fa5-a615-c61ca83f9eb8 18 ddi_da 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628ddi_da 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628ddi_da urn:ddi:dk.dst:049dc311-26aa-44ad-9ae9-e2e870c282c2:18 dk.dst 049dc311-26aa-44ad-9ae9-e2e870c282c2 18 csv_en 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628csv_en 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628csv_en urn:ddi:dk.dst:da8e977f-8230-4830-b562-8ea81627b228:18 dk.dst da8e977f-8230-4830-b562-8ea81627b228 18 ddi_en 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628ddi_en 0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0a3217e6-2089-4ca7-bc7d-1ee76efc8628ddi_en urn:ddi:dk.dst:4e9a893a-ab1d-4bd7-90cd-38ab61c1d141:4 dk.dst 4e9a893a-ab1d-4bd7-90cd-38ab61c1d141 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Virksomheder og organisationer Corporations and organisations Virksomheder og organisationer Corporations and organisations - - urn:ddi:dk.dst:8f1a5c3d-232d-469d-b805-9c3050575699:3 dk.dst 8f1a5c3d-232d-469d-b805-9c3050575699 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber Central government non-financial quasi-corporations Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber Central government non-financial quasi-corporations Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 11 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. Central government non-financial quasi-corporations consist of entities that do not have the legal characteristics of independent companies but act independently of their owners and, to a greater extent, as entities in the market sector non-financial corporations. The activity is limited and it is possible to create a complete annual accounting report. The ESR sector 11 is a subset of the ESA sector S.11001. urn:ddi:dk.dst:71167f9e-2326-452b-b335-042f20310c74:3 dk.dst 71167f9e-2326-452b-b335-042f20310c74 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber Municipal non-financial quasi-corporations Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber Municipal non-financial quasi-corporations Kommunalt ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 12 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. Municipal non-financial quasi-corporations consist of entities that do not have the legal characteristics of independent companies but act independently of their owners and, to a greater extent, as entities in the market sector non-financial corporations. The activity is limited and it is possible to create a complete annual accounting report. The ESR sector 12 is a subset of the ESA sector S.11001. urn:ddi:dk.dst:2eee853f-dd6c-4e38-9393-6da4764f4497:3 dk.dst 2eee853f-dd6c-4e38-9393-6da4764f4497 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber Regional non-financial quasi-corporations Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber Regional non-financial quasi-corporations Regionalt ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 13 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. Regional non-financial quasi-corporations consist of entities that do not have the legal characteristics of independent companies but act independently of their owners and, to a greater extent, as entities in the market sector non-financial corporations. The activity is limited and it is possible to create a complete annual accounting report. The ESR sector 13 is a subset of the ESA sector S.11001. urn:ddi:dk.dst:9af73bb3-1854-484d-9dcc-00ff3498a3c8:3 dk.dst 9af73bb3-1854-484d-9dcc-00ff3498a3c8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber Non-financial corporations owned by central government Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber Non-financial corporations owned by central government Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af statslige enheder. ESR sektoren 14 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. Non-financial corporations owned by central government consist of all non-financial corporations and nonprofit institutions that have the status of independent legal entities and are market producers controlled by government entities. ESR Sector 14 is a subset of ESA Sector S.11001. urn:ddi:dk.dst:fea5f559-7abf-4dfd-b108-c42b772664f5:3 dk.dst fea5f559-7abf-4dfd-b108-c42b772664f5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber Municipally owned non-financial corporations Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber Municipally owned non-financial corporations Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af kommunale enheder. ESR sektoren 15 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. Municipally owned non-financial corporations consist of all non-financial corporations and non-profit institutions that have the status of independent legal entities and which are market producers controlled by municipal entities. The ESR sector 15 is a subset of the ESA sector S.11001. urn:ddi:dk.dst:2aadba17-7686-4085-8af2-cb0e240dcfad:3 dk.dst 2aadba17-7686-4085-8af2-cb0e240dcfad 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Regionsejede ikke-finansielle selskaber Regionally owned non-financial corporations Regionsejede ikke-finansielle selskaber Regionally owned non-financial corporations Regionsejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af regionale enheder. ESR sektoren 16 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. Regionally owned non-financial corporations consist of all non-financial corporations and non-profit institutions that have the status of independent legal entities and which are market producers controlled by regional entities. The ESR sector 16 is a subset of the ESA sector S.11001. urn:ddi:dk.dst:0fb54af8-2c7f-492a-a023-e8d3f87ecfca:3 dk.dst 0fb54af8-2c7f-492a-a023-e8d3f87ecfca 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private ikke-finansielle selskaber Private non-financial corporations Private ikke-finansielle selskaber Private non-financial corporations Private ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af private enheder. ESR sektoren 18 er en delmængde af ESA sektoren S.11002. Private non-financial corporations consist of all non-financial corporations and non-profit institutions that have the status of independent legal entities and which are market producers controlled by private entities. The ESR sector 18 is a subset of the ESA sector S.11002. urn:ddi:dk.dst:3c45dbda-1914-4b67-a20a-a8e2d01f245d:4 dk.dst 3c45dbda-1914-4b67-a20a-a8e2d01f245d 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber Foreign controlled non-financial corporations Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber Foreign controlled non-financial corporations Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af udenlandske enheder. ESR sektoren 19 er en delmængde af ESA sektoren S.11003. Foreign controlled non-financial corporations consist of all non-financial corporations and non-profit institutions that have the status of independent legal entities and which are market producers controlled by foreign entities. The ESR sector 19 is a subset of the ESA sector S.11003. urn:ddi:dk.dst:01101bad-3a25-43bf-b5f7-ea91a38c6b8a:3 dk.dst 01101bad-3a25-43bf-b5f7-ea91a38c6b8a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Centralbanken The central bank Centralbanken The central bank Centralbanken består af alle finansielle selskaber og kvasi-selskaber, hvis hovedfunktion består i at udstede penge, opretholde den indenlandske og udenlandske værdi af den nationale valuta, samt at opbevare alle landets internationale reserver eller en del heraf. ESR sektoren 21 er lig ESA sektoren S.121. The central bank consists of all financial corporations and quasi-corporations whose main function is to issue money, maintain the domestic and foreign value of the national currency, and to maintain all or part of the country's international reserves. The ESR sector 21 is equal to the ESA sector S.121. urn:ddi:dk.dst:796e84c5-7534-4fb2-a732-bc4054930c92:3 dk.dst 796e84c5-7534-4fb2-a732-bc4054930c92 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlige penge- og realkreditinstitutter Public banks and mortgage credit institutions Offentlige penge- og realkreditinstitutter Public banks and mortgage credit institutions Offentlige pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 27 er lig ESA sektoren S.12201. Public banks, except the central bank, comprise all public financial corporations and quasi-corporations, with the exception of entities classified under the central bank and money market funds which are primarily engaged in financial intermediation and whose activities consist of receiving different types of deposits from institutional entities other than monetary. The ESR sector 27 is equal to the ESA sector S.12201. urn:ddi:dk.dst:81389473-7802-4cdf-bb29-34551247f137:4 dk.dst 81389473-7802-4cdf-bb29-34551247f137 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private penge- og realkreditinstitutioner Private banks and mortgage credit institutions Private penge- og realkreditinstitutioner Private banks and mortgage credit institutions Private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 28 er lig ESA sektoren S.12202. Private, nationally controlled banks, except the central bank, include all private, nationally controlled financial corporations and quasi-corporations, with the exception of entities classified under the central bank and money market funds which are primarily engaged in financial intermediation and whose activities consist of receiving different types of deposits from institutional entities other than monetary. The ESR sector 28 is equal to the ESA sector S.12202. urn:ddi:dk.dst:02e1a290-db20-4205-9c04-4022e245e09e:3 dk.dst 02e1a290-db20-4205-9c04-4022e245e09e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlandsk kontrollerede penge- og realkreditinstitutioner Foreign-controlled banks and mortgage credit institutions Udenlandsk kontrollerede penge- og realkreditinstitutioner Foreign-controlled banks and mortgage credit institutions Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter (undtagen centralbanker) omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 29 er lig ESA sektoren S.12203. Foreign-controlled banks (except central banks) include all foreign-controlled financial corporations and quasi-corporations, with the exception of entities classified under the central bank and money market funds which are primarily engaged in financial intermediation and whose activities consist of receiving different types of deposits from institutional entities other than monetary. The ESR sector 29 is equal to the ESA sector S.12203. urn:ddi:dk.dst:7acbe879-8073-4067-9a69-2489542ab523:3 dk.dst 7acbe879-8073-4067-9a69-2489542ab523 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlige pengemarkedsforeninger Public money market funds Offentlige pengemarkedsforeninger Public money market funds Offentlige pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 31 er lig ESA sektoren S.12301. Public money market funds as collective investment schemes comprise all public financial corporations and quasi-corporations, with the exception of entities classified under the central bank and financial institutions mainly engaged in financial intermediation. Their activities consist of issuing investment shares in money market funds as close substitutes for deposits from institutional units and at their own expense to make investments, mainly in shares in money market funds, short-term debt securities and / or deposits. The ESR sector 31 is equal to the ESA sector S.12301. urn:ddi:dk.dst:51a7de02-ed2e-4117-bf57-1e6c3f8d564e:3 dk.dst 51a7de02-ed2e-4117-bf57-1e6c3f8d564e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private pengemarkedsforeninger Private money market funds Private pengemarkedsforeninger Private money market funds Private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 32 er lig ESA sektoren S.12302. Private, nationally controlled money market funds as collective investment schemes comprise all private, nationally controlled financial corporations and quasi-corporations, with the exception of entities classified under the central bank and financial institutions mainly engaged in financial intermediation. Their activities consist of issuing investment shares in money market funds as close substitutes for deposits from institutional units and at their own expense to make investments, mainly in shares in money market funds, short-term debt securities and / or deposits. The ESR sector 32 is equal to the ESA sector S.12302. urn:ddi:dk.dst:51ae0d01-d018-491f-8467-4a7eef5bce23:3 dk.dst 51ae0d01-d018-491f-8467-4a7eef5bce23 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger Foreign controlled money market funds Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger Foreign controlled money market funds Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 33 er lig ESA sektoren S.12303. Foreign controlled money market funds as collective investment schemes comprise all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations, with the exception of entities classified under the central bank and financial institutions mainly engaged in financial intermediation. Their activities consist of issuing investment shares in money market funds as close substitutes for deposits from institutional units and at their own expense to make investments, mainly in shares in money market funds, short-term debt securities and / or deposits. The ESR sector 33 is equal to the ESA sector S.12303. urn:ddi:dk.dst:e50f3121-b8e1-4e68-903d-d8071d7de3f4:3 dk.dst e50f3121-b8e1-4e68-903d-d8071d7de3f4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlige investeringsforeninger Public investment funds Offentlige investeringsforeninger Public investment funds Offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle offentlige kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 37 er lig ESA sektoren S.12401. Public investment funds, except money market funds, comprise all public collective investment schemes, with the exception of entities classified under money market funds that are mainly engaged in financial intermediation. Their activities consist of issuing shares in investment funds that are not close substitutes for deposits from institutional units and at their own expense to make investments, mainly in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate). The ESR sector 37 is equal to the ESA sector S.12401. urn:ddi:dk.dst:831200e1-43dd-4f2d-a510-ee577724320e:3 dk.dst 831200e1-43dd-4f2d-a510-ee577724320e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private investeringsforeninger Private investment funds Private investeringsforeninger Private investment funds Private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 38 er lig ESA sektoren S.12402. Private, nationally controlled investment funds, other than money market funds, include all private, nationally controlled collective investment schemes, with the exception of entities classified under money market funds that are mainly engaged in financial intermediation. Their activities consist of issuing shares in investment funds that are not close substitutes for deposits from institutional units and at their own expense to make investments, mainly in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate). The ESR sector 38 is equal to the ESA sector S.12402. urn:ddi:dk.dst:735e18b2-a7cb-49fe-97cf-c95de1276217:3 dk.dst 735e18b2-a7cb-49fe-97cf-c95de1276217 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger Foreign controlled investment funds Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger Foreign controlled investment funds Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 39 er lig ESA sektoren S.12403. Foreign controlled investment funds, except money market funds, include all foreign controlled collective investment schemes, with the exception of entities classified under money market funds that are mainly engaged in financial intermediation. Their activities consist of issuing shares in investment funds that are not close substitutes for deposits from institutional units and at their own expense to make investments, mainly in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate). The ESR sector 39 is equal to the ESA sector S.12403. urn:ddi:dk.dst:47175c3b-2ef3-441f-8694-045d4d20e82c:3 dk.dst 47175c3b-2ef3-441f-8694-045d4d20e82c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other public financial intermediaries, except insurance companies and pension funds Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other public financial intermediaries, except insurance companies and pension funds Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser, omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger, eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 41 er lig ESA sektoren S.12501. Other public financial intermediaries, except insurance companies and pension funds, include all public financial corporations and quasi-corporations, which are mainly engaged in financial intermediation by entering into obligations, except in the form of money, deposits or shares in mutual funds, or in connection with insurance and pension schemes and schemes with standardized guarantees from institutional entities. The ESR sector 41 is equal to the ESA sector S.12501. urn:ddi:dk.dst:24674ee1-310c-49fa-8748-a05cc98afea1:3 dk.dst 24674ee1-310c-49fa-8748-a05cc98afea1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Andre private finansielle formidligere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other private financial intermediaries, except insurance companies and pension funds Andre private finansielle formidligere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other private financial intermediaries, except insurance companies and pension funds Andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger, eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 42 er lig ESA sektoren S.12502. Other private, nationally controlled financial intermediaries, except insurance companies and pension funds, include all private, nationally controlled financial corporations and quasi-corporations, which are mainly engaged in financial intermediation by entering into obligations, except in the form of money, deposits or shares in mutual funds, or in connection with insurance and pension schemes and schemes with standardized guarantees from institutional entities. The ESR sector 42 is equal to the ESA sector S.12502. urn:ddi:dk.dst:6edd00e2-93bf-4a0b-a388-3dc496ea29b6:3 dk.dst 6edd00e2-93bf-4a0b-a388-3dc496ea29b6 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Andre udenlansk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other foreign controlled financial intermediaries, except insurance companies and pension funds Andre udenlansk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Other foreign controlled financial intermediaries, except insurance companies and pension funds Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 43 er lig ESA sektoren S.12503. Other foreign controlled financial intermediaries, other than insurance companies and pension funds, include all foreign controlled financial companies and quasi-corporations, which are mainly engaged in financial intermediation by entering into obligations, except in the form of money, deposits or shares in mutual funds, or in connection with insurance and pension schemes and schemes with standardized guarantees from institutional entities. The ESR sector 43 is equal to the ESA sector S.12503. urn:ddi:dk.dst:d968fa7b-d131-42aa-bbfe-afc7655a495a:3 dk.dst d968fa7b-d131-42aa-bbfe-afc7655a495a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlige finansielle hjælpeenheder Public financial auxiliaries Offentlige finansielle hjælpeenheder Public financial auxiliaries Offentlige finansielle hjælpeenheder består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 47 er lig ESA sektoren S.12601. Public financial auxiliaries consist of all public financial corporations and quasi-corporations which primarily carry out activities that are closely linked to financial intermediation but are not themselves financial intermediaries. The ESR sector 47 is equal to the ESA sector S.12601. urn:ddi:dk.dst:181481e3-f4c1-4f7c-aa40-4eb448a3ec90:3 dk.dst 181481e3-f4c1-4f7c-aa40-4eb448a3ec90 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private finansielle hjælpeenheder Private financial auxiliaries Private finansielle hjælpeenheder Private financial auxiliaries Private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 48 er lig ESA sektoren S.12602. Private, nationally controlled financial auxiliaries consist of all private, nationally controlled financial companies and quasi-corporations which mainly carry out activities that are closely linked to financial intermediation but are not themselves financial intermediaries. The ESR sector 48 is equal to the ESA sector S.12602. urn:ddi:dk.dst:7907dcd2-3009-4d56-a01a-ac365587197e:3 dk.dst 7907dcd2-3009-4d56-a01a-ac365587197e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlandsk kontrollede finansielle hjælpeenheder Foreign-controlled financial auxiliaries Udenlandsk kontrollede finansielle hjælpeenheder Foreign-controlled financial auxiliaries Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 49 er lig ESA sektoren S.12603. Foreign-controlled financial auxiliaries consist of all foreign-controlled financial companies and quasi-companies which mainly carry out activities that are closely linked to financial intermediation but are not themselves financial intermediaries. The ESR sector 49 is equal to the ESA sector S.12603. urn:ddi:dk.dst:f9ed18a9-425a-4698-bfc2-b19353b682d8:3 dk.dst f9ed18a9-425a-4698-bfc2-b19353b682d8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder Public captive financial entities Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder Public captive financial entities Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 51 er lig ESA sektoren S.12701. Public captive financial institutions and lenders include all public financial corporations and quasi-corporations that neither engage in financial intermediation nor provide financial assistance services, provided that most of their assets or liabilities are not subject to free market transactions. The ESR sector 51 is equal to the ESA sector S.12701. urn:ddi:dk.dst:42ccae47-26ed-4509-beff-fdbc92f7abf5:3 dk.dst 42ccae47-26ed-4509-beff-fdbc92f7abf5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private koncerntilknyttede finansielle enheder Private captive financial entities Private koncerntilknyttede finansielle enheder Private captive financial entities Private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 52 er lig ESA sektoren S.12702. Private, nationally-controlled captive financial institutions and lenders include all private, nationally-controlled financial companies and quasi-corporations that neither engage in financial intermediation nor provide financial assistance services, provided that most of their assets or liabilities are not subject to free market transactions. ESR sector 52 equals ESA sector S.12702. urn:ddi:dk.dst:72e7d9f7-5e75-4965-a5ea-b02339f8f37a:3 dk.dst 72e7d9f7-5e75-4965-a5ea-b02339f8f37a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlansk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle enheder Foreign controlled captive financial entities Udenlansk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle enheder Foreign controlled captive financial entities Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 53 er lig ESA sektoren S.12703. Foreign controlled captive financial institutions and lenders include all foreign controlled financial corporations and quasi-corporations that neither engage in financial intermediation nor provide financial assistance services, provided that most of their assets or liabilities are not subject to free transactions markets. The ESR sector 53 is equal to the ESA sector S.12703. urn:ddi:dk.dst:3cdc84a9-b0f3-48de-bd8d-7a316e8887ca:4 dk.dst 3cdc84a9-b0f3-48de-bd8d-7a316e8887ca 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlige forsikringsselskaber Public insurance companies Offentlige forsikringsselskaber Public insurance companies Offentlige forsikringsselskaber består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 57 er lig ESA sektoren S.12801. Public insurance companies consist of all public financial companies and quasi-corporations which are primarily engaged in financial intermediation as a result of pooling risks, mainly in the form of direct insurance or reinsurance. The ESR sector 57 is equal to the ESA sector S.12801. urn:ddi:dk.dst:c3b8e8d4-9664-429c-a54d-694168c24c7c:3 dk.dst c3b8e8d4-9664-429c-a54d-694168c24c7c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private forsikringsselskaber Private insurance companies Private forsikringsselskaber Private insurance companies Private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 58 er lig ESA sektoren S.12802. Private, nationally controlled insurance companies consist of all private, nationally controlled financial corporations and quasi-corporations which are primarily engaged in financial intermediation as a result of pooling risks, mainly in the form of direct insurance or reinsurance. The ESR sector 58 is equal to the ESA sector S.12802. urn:ddi:dk.dst:bb5c653d-1b92-405f-877a-44e4c8d92c64:3 dk.dst bb5c653d-1b92-405f-877a-44e4c8d92c64 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber Foreign controlled insurance companies Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber Foreign controlled insurance companies Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 59 er lig ESA sektoren S.12803. Foreign controlled insurance companies consist of all foreign controlled financial companies and quasi-companies which are primarily engaged in financial intermediation as a result of pooling risks, mainly in the form of direct insurance or reinsurance. The ESR sector 59 is equal to the ESA sector S.12803. urn:ddi:dk.dst:065b6d55-a18e-4a59-8c65-7bc6c731ca53:3 dk.dst 065b6d55-a18e-4a59-8c65-7bc6c731ca53 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlige pensionskasser Public pension funds Offentlige pensionskasser Public pension funds Offentlige pensionskasser består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 61 er lig ESA sektoren S.12901. Public pension funds consist of all public financial corporations and quasi-corporations, primarily engaged in financial intermediation as a result of the pooling of social risks and the needs of insured persons (social insurance) in pools. In their capacity as social insurance schemes, pension funds pay pension income (and often death and disability benefits). The ESR sector 61 is equal to the ESA sector S.12901. urn:ddi:dk.dst:b048f827-af52-4066-aede-defd23578d73:3 dk.dst b048f827-af52-4066-aede-defd23578d73 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Private pensionskasser Private pension funds Private pensionskasser Private pension funds Private, nationalt kontrollerede pensionskasser består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 62 er lig ESA sektoren S.12902. Private, nationally controlled pension funds consist of all private, nationally controlled financial companies and quasi-corporations, primarily engaged in financial intermediation as a result of the pooling of social risks and the needs of insured persons (social insurance) into pools. In their capacity as social insurance schemes, pension funds pay pension income (and often death and disability benefits). The ESR sector 62 is equal to the ESA sector S.12902. urn:ddi:dk.dst:c59feb52-5880-4fed-bba2-8c8e2c272b47:3 dk.dst c59feb52-5880-4fed-bba2-8c8e2c272b47 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udenlandsk kontrollerede pensionskasser Foreign-controlled pension funds Udenlandsk kontrollerede pensionskasser Foreign-controlled pension funds Udenlandsk kontrollerede pensionskasser består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 63 er lig ESA sektoren S.12903. Foreign-controlled pension funds consist of all foreign-controlled financial companies and quasi-companies, primarily engaged in financial intermediation as a result of the pooling of social risks and the needs of the insured persons (social insurance) in pools. In their capacity as social insurance schemes, pension funds pay pension income (and often death and disability benefits). The ESR sector 63 is equal to the ESA sector S.12903. urn:ddi:dk.dst:f213e429-5868-4814-a5b7-b0942c8501f2:3 dk.dst f213e429-5868-4814-a5b7-b0942c8501f2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Personligt ejede virksomheder Personally owned companies Personligt ejede virksomheder Personally owned companies Personligt ejede virksomheder består af den gruppe af husholdninger, hvor de (blandede) indkomster, som tilflyder ejerne af personlige foretagender tilhørende husholdningen fra deres aktiviteter som producenter af markedsmæssige varer og tjenester med eller uden brug af lønnet personale, udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed, selv om den ikke udgør mere end halvdelen af husholdningens samlede indkomst. ESR sektoren 81 er en delmængde af ESA sektoren S.141/S.142. Personally owned companies comprise the group of households in which the (mixed) income flowing to the owners of personal businesses belonging to the household from their activities as producers of market goods and services, with or without the use of paid staff, constitutes the largest source of income for the household as a whole, although it does not constitute more than half of the household's total income. ESR Sector 81 is a subset of ESA Sector S.141 / S.142. urn:ddi:dk.dst:bbace885-e69e-43b4-8b38-29a2f72e044d:3 dk.dst bbace885-e69e-43b4-8b38-29a2f72e044d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Lønmodtagerer m.fl. Employees and others Lønmodtagerer m.fl. Employees and others Lønmodtagere består af den gruppe af husholdninger, hvor indkomsten fra aflønning af ansatte udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. Delsektoren modtagere af formueindkomst består af den gruppe af husholdninger, hvor formueindkomst udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. ESR sektoren 83 er en delmængde af ESA sektoren S.143/S.144. Employees comprise the group of households where the income from compensation of employees constitutes the largest source of income for the household as a whole. The sub-sector beneficiaries of property income consists of the group of households where property income constitutes the largest source of income for the household as a whole. The ESR sector 83 is a subset of the ESA sector S.143 / S.144. urn:ddi:dk.dst:d65da8f2-04ea-40aa-a5cb-81a07071cd5a:3 dk.dst d65da8f2-04ea-40aa-a5cb-81a07071cd5a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger Non-profit institutions serving households Non-profit institutioner rettet mod husholdninger Non-profit institutions serving households Sektoren non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (NPISH) omfatter non-profitinstitutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private ikkemarkedsproducenter. Deres vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra formueindkomst. ESR sektoren 89 er lig ESA sektoren S.15. The non-profit institution serving households (NPISH) include non-profit institutions, which are independent legal entities that provide goods and services to households and are private non-market producers. Their main supplies come from voluntary contributions in the form of money or in kind from households in their capacity as consumers, from payments from public administration and services as well as from property income. The ESR sector 89 is equal to the ESA sector S.15. urn:ddi:dk.dst:d3443f39-17b2-46c6-8235-5cbeaba037c1:4 dk.dst d3443f39-17b2-46c6-8235-5cbeaba037c1 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Offentlig forvaltning og service General Government Offentlig forvaltning og service General Government - - urn:ddi:dk.dst:a219b01b-11d7-4084-a95b-a913c8cd1b68:4 dk.dst a219b01b-11d7-4084-a95b-a913c8cd1b68 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Statslig forvaltning og service - intergrerede enheder Central government administration and service - integrated entities Statslig forvaltning og service - intergrerede enheder Central government administration and service - integrated entities Statslig forvaltning og service - integrerede enheder består af alle statslige administrative og andre centrale organer, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske område, med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde. Enhederne er en del af Finansloven. ESR sektoren 71 er en delmængde af ESA sektoren S.1311. Central government administration and service - integrated entities consist of all central government administrative and other central bodies whose area of ??competence normally covers the entire economic area, with the exception of the management of social funds and foundations. The units are part of the central government budget. ESR Sector 71 is a subset of ESA Sector S.1311. urn:ddi:dk.dst:6dc764a7-168c-43b6-92e9-281ee4bfb4d8:3 dk.dst 6dc764a7-168c-43b6-92e9-281ee4bfb4d8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Statlig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Central government administration and services - non-integrated entities Statlig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Central government administration and services - non-integrated entities Statslige forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter alle statslige enheder, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske område. Enhederne har særskilt juridisk identitet og en stor grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte "extra-budgetary units", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af Finansloven. ESR sektoren 72 er en delmængde af ESA sektoren S.1311. Central government administration and services - non-integrated entities include all government entities whose area of ??competence normally covers the entire economic area. The entities have separate legal identity and a high degree of autonomy. The units are often called "extra-budgetary units" as the units have separate budgets / accounts and are not an integral part of the central government budget. ESR Sector 72 is a subset of ESA Sector S.1311. urn:ddi:dk.dst:c88a7d90-f869-4872-b842-e124434c1de7:3 dk.dst c88a7d90-f869-4872-b842-e124434c1de7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder Regional management and service - integrated entities Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder Regional management and service - integrated entities Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne er en integreret del af regionernes regnskaber. ESR sektoren 74 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. Regional management and service - integrated entities comprise the types of public administration whose area of ??competence cover only a local segment of the economic area, with the exception of local branches of social security funds. The units are an integral part of the regional accounts. The ESR sector 74 is a subset of the ESA sector S.1313. urn:ddi:dk.dst:971c2e18-3fa0-4684-b70e-78dab551e26e:3 dk.dst 971c2e18-3fa0-4684-b70e-78dab551e26e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Regional management and service - non-integrated entities Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Regional management and service - non-integrated entities Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne har særskilt juridisk identitet og en høj grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte "extra-budgetary units", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af regionernes regnskaber. ESR sektoren 75 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. Regional management and service - non-integrated entities comprise the types of public administration whose area of ??competence cover only a local segment of the economic area, with the exception of local social security funds. The entities have separate legal identity and a high degree of autonomy. The units are often called "extra-budgetary units" as the units have separate budgets / accounts and are not an integral part of the regional accounts. ESR Sector 75 is a subset of ESA Sector S.1313. urn:ddi:dk.dst:a145e2c2-ddf0-4764-aaeb-626c0772f7e7:4 dk.dst a145e2c2-ddf0-4764-aaeb-626c0772f7e7 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder Municipal management and service - integrated entities Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder Municipal management and service - integrated entities Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne er en del af kommunernes regnskaber. ESR sektoren 76 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. Municipal management and service - integrated entities comprise those types of public administration whose area of ??competence covers only a local segment of the economic area, with the exception of local social security funds. The units are part of the municipal accounts. ESR Sector 76 is a subset of ESA Sector S.1313. urn:ddi:dk.dst:fdb2d0e3-e82a-419e-aac2-bc1c8e7fad4a:3 dk.dst fdb2d0e3-e82a-419e-aac2-bc1c8e7fad4a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Municipal administration and services - non-integrated entities Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Municipal administration and services - non-integrated entities Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne har særskilt juridiske identitet og en høj grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte "extra-budgetary units", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af kommunernes regnskaber. ESR sektoren 77 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. Municipal management and services - non-integrated entities comprise the forms of public administration whose area of ??competence covers only a local section of the economic area, with the exception of local social security funds. The entities have separate legal identity and a high degree of autonomy. The units are often called "extra-budgetary units" as the units have separate budgets / accounts and are not an integral part of the municipal accounts. ESR Sector 77 is a subset of ESA Sector S.1313. urn:ddi:dk.dst:8fc2e197-59e3-4552-8da5-0b68f694d9cf:3 dk.dst 8fc2e197-59e3-4552-8da5-0b68f694d9cf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Sociale kasser og fonde Social security funds Sociale kasser og fonde Social security funds Sociale kasser og fonde omfatter institutionelle enheder på centralt, delstats- og lokalt niveau, hvis hovedaktivitet er at levere sociale ydelser, og som opfylder følgende to kriterier: a) visse grupper af befolkningen er ved lov eller administrative bestemmelser forpligtet til at være medlem af ordningen eller til at indbetale bidrag, og b) ansvaret for institutionens forvaltning, hvad angår indbetaling og godkendelse af bidrag og ydelser, påhviler den offentlige forvaltning og service, uafhængigt af dens rolle som tilsynsførende organ eller arbejdsgiver. ESR sektoren 79 er lig ESA sektoren S.1314. Social security funds include institutional units at central, state, and local level whose main activity is to provide social services and which meet the following two criteria: (a) certain groups of the population are required by law or administrative provisions to be a member of the scheme or to pay contributions, and (b) the responsibility for the administration of the institution with regard to the payment and approval of contributions and benefits rests with the public administration and service, irrespective of its role as a supervisory body or employer. The ESR sector 79 is equal to the ESA sector S.1314. urn:ddi:dk.dst:76559256-b6fb-4c32-b850-2e382ba73301:3 dk.dst 76559256-b6fb-4c32-b850-2e382ba73301 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Internationale organisationer International organizations Internationale organisationer International organizations - - urn:ddi:dk.dst:4d2e73b0-ef0c-47a5-9eae-4d678b4c0e8c:4 dk.dst 4d2e73b0-ef0c-47a5-9eae-4d678b4c0e8c 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Udlandet - herunder internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i Danmark. Abroad - including international organizations, such as EU institutions and foreign embassies in Denmark Udlandet - herunder internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i Danmark. Abroad - including international organizations, such as EU institutions and foreign embassies in Denmark Udlandet er en gruppering af enheder uden karakteristiske funktioner og tilgange. Sektoren består af ikke-residente enheder, for så vidt disse foretager transaktioner med residente institutionelle enheder eller har andre økonomiske forbindelser med residente enheder. Kontiene for denne sektor giver et overblik over de økonomiske forbindelser, der knytter den nationale økonomi sammen med udlandet. EU- institutionerne og internationale organisationer henhører under denne sektor. ESR sektoren 91 er lig ESA sektoren S.2. Abroad is a grouping of entities without characteristic features and approaches. The sector consists of non-resident entities insofar as they carry out transactions with resident institutional units or have other economic links with resident entities. The accounts for this sector provide an overview of the economic relations that link the national economy with abroad. The EU institutions and international organizations fall under this sector. ESR sector 91 is equal to ESA sector S.2. urn:ddi:dk.dst:47c2089f-d378-4fd9-a266-359e242ccbf7:3 dk.dst 47c2089f-d378-4fd9-a266-359e242ccbf7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Uoplyst Unspecified Uoplyst Unspecified - - urn:ddi:dk.dst:77a33764-0871-470c-a8d1-e987eb399c0f:3 dk.dst 77a33764-0871-470c-a8d1-e987eb399c0f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Adding Classification -- Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR) v1:2013 Uoplyst Unspecified Uoplyst Unspecified ESR-sektoren ikke defineret The ESR sector is not defined