SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"010000";1;Landbrug og gartneri;;;;;; 2;"020000";1;Skovbrug;;;;;; 3;"030000";1;Fiskeri;;;;;; 4;"060000";1;Indvinding af olie og gas;;;;;; 5;"080090";1;Indvinding af grus og sten;;;;;; 6;"090000";1;Service til råstofindvinding;;;;;; 7;"100010";1;Slagterier;;;;;; 8;"100020";1;Fiskeindustri;;;;;; 9;"100030";1;Mejerier;;;;;; 10;"100040";1;Bagerier, brødfabrikker mv.;;;;;; 11;"100050";1;Anden fødevareindustri;;;;;; 12;"110000";1;Drikkevareindustri;;;;;; 13;"120000";1;Tobaksindustri;;;;;; 14;"130000";1;Tekstilindustri;;;;;; 15;"140000";1;Beklædningsindustri;;;;;; 16;"150000";1;Læder- og fodtøjsindustri;;;;;; 17;"160000";1;Træindustri;;;;;; 18;"170000";1;Papirindustri;;;;;; 19;"180000";1;Trykkerier mv.;;;;;; 20;"190000 ";1;Olieraffinaderier mv.;;;;;; 21;"200010 ";1;Fremstilling af basiskemikalier;;;;;; 22;"200020 ";1;Fremstilling af maling og sæbe mv.;;;;;; 23;"210000 ";1;Medicinalindustri;;;;;; 24;"220000 ";1;Plast- og gummiindustri;;;;;; 25;"230010 ";1;Glasindustri og keramisk industri;;;;;; 26;"230020 ";1;Betonindustri og teglværker;;;;;; 27;"240000 ";1;Fremstilling af metal;;;;;; 28;"250000 ";1;Metalvareindustri;;;;;; 29;"260010 ";1;Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr mv.;;;;;; 30;"260020 ";1;Fremstilling af andet elektronisk udstyr;;;;;; 31;"270010 ";1;Fremstilling af elektriske motorer mv.;;;;;; 32;"270020 ";1;Fremstilling af ledninger og kabler;;;;;; 33;"270030 ";1;Fremstilling af husholdningsapparater, lamper mv.;;;;;; 34;"280010 ";1;Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper;;;;;; 35;"280020 ";1;Fremstilling af andre maskiner;;;;;; 36;"290000 ";1;Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil;;;;;; 37;"300000 ";1;Fremstilling af skibe og andre transportmidler;;;;;; 38;"310000 ";1;Møbelindustri;;;;;; 39;"320010 ";1;Fremstilling af medicinske instrumenter mv.;;;;;; 40;"320020 ";1;Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed;;;;;; 41;"330000 ";1;Reparation og installation af maskiner og udstyr;;;;;; 42;"350010 ";1;Elforsyning;;;;;; 43;"350020 ";1;Gasforsyning;;;;;; 44;"350030 ";1;Varmeforsyning;;;;;; 45;"360000 ";1;Vandforsyning;;;;;; 46;"370000 ";1;Kloak- og rensningsanlæg;;;;;; 47;"383900 ";1;Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse;;;;;; 48;"410009 ";1;Nybyggeri;;;;;; 49;"420000 ";1;Anlægsvirksomhed;;;;;; 50;"430003 ";1;Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger;;;;;; 51;"430004 ";1;Gør-det-selv reparation og vedligeholdelse af boliger;;;;;; 52;"450010 ";1;Bilhandel;;;;;; 53;"450020 ";1;Bilværksteder mv.;;;;;; 54;"460000 ";1;Engroshandel;;;;;; 55;"470000 ";1;Detailhandel;;;;;; 56;"490010 ";1;Regional- og fjerntog;;;;;; 57;"490020 ";1;Lokaltog, bus og taxi mv.;;;;;; 58;"490030 ";1;Fragtvognmænd og rørtransport;;;;;; 59;"500000 ";1;Skibsfart;;;;;; 60;"510000 ";1;Luftfart;;;;;; 61;"520000 ";1;Hjælpevirksomhed til transport;;;;;; 62;"530000 ";1;Post og kurertjeneste;;;;;; 63;"550000 ";1;Hoteller mv.;;;;;; 64;"560000 ";1;Restauranter;;;;;; 65;"580010 ";1;Forlag;;;;;; 66;"580020 ";1;Udgivelse af computerspil og anden software;;;;;; 67;"590000 ";1;Produktion af film, tv og musik mv.;;;;;; 68;"600000 ";1;Radio- og tv-stationer;;;;;; 69;"610000 ";1;Telekommunikation;;;;;; 70;"620000 ";1;It-konsulenter mv.;;;;;; 71;"630000 ";1;Informationstjenester;;;;;; 72;"640010 ";1;Pengeinstitutter;;;;;; 73;"640020 ";1;Kreditforeninger mv.;;;;;; 74;"650000 ";1;Forsikring og pension;;;;;; 75;"660000 ";1;Finansiel service;;;;;; 76;"680010 ";1;Ejendomsmæglere mv.;;;;;; 77;"680030 ";1;Udlejning af erhvervsejendomme;;;;;; 78;"680023 ";1;Boliger, husleje i lejeboliger;;;;;; 79;"680024 ";1;Boliger, ejerboliger mv.;;;;;; 80;"690010 ";1;Advokatvirksomhed;;;;;; 81;"690020 ";1;Revision og bogføring;;;;;; 82;"700000 ";1;Virksomhedskonsulenter;;;;;; 83;"710000 ";1;Arkitekter og rådgivende ingeniører;;;;;; 84;"720001 ";1;Forskning og udvikling, markedsmæssig;;;;;; 85;"720002 ";1;Forskning og udvikling, ikke-markedsmæssig;;;;;; 86;"730000 ";1;Reklame- og analysebureauer;;;;;; 87;"740000 ";1;Anden videnservice;;;;;; 88;"750000 ";1;Dyrlæger;;;;;; 89;"770000 ";1;Udlejning og leasing af materiel;;;;;; 90;"780000 ";1;Arbejdsformidling og vikarbureauer;;;;;; 91;"790000 ";1;Rejsebureauer;;;;;; 92;"800000 ";1;Vagt og sikkerhedstjeneste;;;;;; 93;"810000 ";1;Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere;;;;;; 94;"820000 ";1;Anden operationel service;;;;;; 95;"840010 ";1;Offentlig administration;;;;;; 96;"840022 ";1;Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 97;"840021 ";1;Redningskorps mv., markedsmæssig;;;;;; 98;"850010 ";1;Grundskoler;;;;;; 99;"850020 ";1;Gymnasier og erhvervsfaglige skoler;;;;;; 100;"850030 ";1;Videregående uddannelsesinstitutioner;;;;;; 101;"850042 ";1;Voksenundervisning mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 102;"850041 ";1;Voksenundervisning mv., markedsmæssig;;;;;; 103;"860010 ";1;Hospitaler;;;;;; 104;"860020 ";1;Læger, tandlæger mv.;;;;;; 105;"870000 ";1;Plejehjem mv.;;;;;; 106;"880000 ";1;Daginstitutioner og dagcentre mv.;;;;;; 107;"900000 ";1;Teater, musik og kunst;;;;;; 108;"910001 ";1;Biblioteker, museer mv., markedsmæssig;;;;;; 109;"910002 ";1;Biblioteker, museer mv., ikke-markedsmæssig;;;;;; 110;"920000 ";1;Lotteri og andet spil;;;;;; 111;"930011 ";1;Sport, markedsmæssig;;;;;; 112;"930012 ";1;Sport, ikke-markedsmæssig;;;;;; 113;"930020 ";1;Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter;;;;;; 114;"940000 ";1;Organisationer og foreninger;;;;;; 115;"950000 ";1;Reparation af husholdningsudstyr;;;;;; 116;"960000 ";1;Frisører, vaskerier og andre serviceydelser;;;;;; 117;"970000 ";1;Private husholdninger med ansatte;;;;;;