SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"01012100";1;Heste, racerene avlsdyr;;;;;; 2;"01012910";1;Heste til slagtning;;;;;; 3;"01012990";1;Heste, levende (undtagen racerene avlsdyr og heste til slagtning);;;;;; 4;"01013000";1;Æsler, levende;;;;;; 5;"01019000";1;Muldyr og mulæsler, levende;;;;;; 6;"01022110";1;"Kvier, racerene ""hundyr, der endnu aldrig har kælvet""";;;;;; 7;"01022130";1;Køer, racerene (ekskl. kvier);;;;;; 8;"01022190";1;Kvæg, racerent til avl (undtagen kvier og køer);;;;;; 9;"01022905";1;Kvæg, levende af underslægterne Bibos eller Poephagus;;;;;; 10;"01022910";1;Kvæg, levende af en vægt <= 80 kg (undtagen racerene opdrættet til avl);;;;;; 11;"01022921";1;Kvæg af vægt> 80 kg, men <= 160 kg, til slagtning;;;;;; 12;"01022929";1;Kvæg, levende af en vægt> 80 kg, men <= 160 kg (undtagen til slagtning, renavlet til avl);;;;;; 13;"01022941";1;Kvæg af vægt> 160 kg, men <= 300 kg, til slagtning;;;;;; 14;"01022949";1;Kvæg, levende af en vægt på> 160 kg, men <= 300 kg (undtagen til slagtning, renavlet til avl);;;;;; 15;"01022951";1;"Kvier ""hundyr, der endnu aldrig har kælvet"" af vægt> 300 kg, til slagtning";;;;;; 16;"01022959";1;"Kvier, levende ""hundyr, der endnu aldrig har kælvet"" af vægt> 300 kg (undtagen til slagtning og renavlet til avl)";;;;;; 17;"01022961";1;Køer af vægt> 300 kg, til slagtning (undtagen kvier);;;;;; 18;"01022969";1;Køer, levende af vægt> 300 kg (undtagen til slagtning og renavlet til avl og kvier);;;;;; 19;"01022991";1;Kvæg af vægt> 300 kg, til slagtning (undtagen kvier og køer);;;;;; 20;"01022999";1;Kvæg, levende af en vægt på> 300 kg (undtagen til slagtning, racerene til avl og kvier og køer);;;;;; 21;"01023100";1;Bøfler, racerene avlsdyr;;;;;; 22;"01023910";1;"Bøfler, tamkvæg, undt. racerene avlsdyr, ";;;;;; 23;"01023990";1;Buffalo, levende (ekskl. indenlandsk arter og racerene til avl);;;;;; 24;"01029020";1;Hornkvæg, undt. kvier, køer,bøfler, racerene avlsdyr;;;;;; 25;"01029091";1;Hornkvæg, tamkvæg, undt. kvier, køer,bøfler, undt. racerene avlsdyr;;;;;; 26;"01029099";1;Kvæg, levende (undtagen kvæg, bøfler, racerene til avl og tamdyr);;;;;; 27;"01031000";1;Svin, levende, racerene avlsdyr;;;;;; 28;"01039110";1;Tamsvin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr);;;;;; 29;"01039190";1;Svin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen tamsvin);;;;;; 30;"01039211";1;Tamsøer, som har faret mindst én gang, levende, af vægt >= 160 kg (undtagen racerene avlsdyr);;;;;; 31;"01039219";1;Tamsvin, levende, af vægt >= 50 kg (undtagen racerene avlsdyr og søer, af vægt >= 160 kg, som har faret mindst én gang);;;;;; 32;"01039290";1;Svin, levende, af vægt >= 50 kg (undtagen tamsvin);;;;;; 33;"01041010";1;Får, levende, racerene avlsdyr;;;;;; 34;"01041030";1;"Lam ""dyr <= ét år"", levende (undtagen racerene avlsdyr)";;;;;; 35;"01041080";1;"Får, levende (undtagen lam ""dyr <= ét år"" og undtagen racerene avlsdyr)";;;;;; 36;"01042010";1;Geder, levende, racerene avlsdyr;;;;;; 37;"01042090";1;Geder, levende (undtagen racerene avlsdyr);;;;;; 38;"01051111";1;"Avls- og formeringshønekyllinger af arten ""Gallus domesticus"", æglægningsracer, af vægt <= 185 g";;;;;; 39;"01051119";1;"Avls- og formeringshønekyllinger af arten ""Gallus domesticus"", af vægt <= 185 g (undtagen æglægningsracer)";;;;;; 40;"01051191";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", æglægningsracer, af vægt <= 185 g (undtagen avls- og formeringshønekyllinger)";;;;;; 41;"01051199";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", levende, af vægt <= 185 g (undtagen æglægningsracer og undtagen avls- og formeringshønekyllinger)";;;;;; 42;"01051200";1;Tamme kalkuner, levende, af vægt <= 185 g;;;;;; 43;"01051300";1;Tamænder,levende af vægt <= 185 g;;;;;; 44;"01051400";1;Tamme gæs, levende, af vægt <= 185 g;;;;;; 45;"01051500";1;Perlehøns, max 185 g/stk;;;;;; 46;"01059400";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", levende, af vægt > 185 ";;;;;; 47;"01059910";1;Tamme ænder, levende, af vægt > 185 g;;;;;; 48;"01059920";1;Tamme gæs, levende, af vægt > 185 g;;;;;; 49;"01059930";1;Tamme kalkuner, levende, af vægt > 185 g;;;;;; 50;"01059950";1;Tamme perlehøns, levende, af vægt > 185 g;;;;;; 51;"01061100";1;Primater, levende;;;;;; 52;"01061200";1;"Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia), sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia), levende";;;;;; 53;"01061300";1;Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae), levende;;;;;; 54;"01061410";1;Tamkaniner, levende;;;;;; 55;"01061490";1;Pattedyr, levende, undt primater, hvaler, delfiner, marsvin, manater, dygonger, kameler og tamkaniner;;;;;; 56;"01061900";1;Pattedyr, levende, i.a.n.;;;;;; 57;"01062000";1;Krybdyr, herunder slanger og skildpadder, levende;;;;;; 58;"01063100";1;Rovfugle, levende;;;;;; 59;"01063200";1;Papegøjer, herunder parakitter, araer og kakaduer, levende;;;;;; 60;"01063300";1;Strudse og emuer [Dromaius novaehollandiae], levende;;;;;; 61;"01063910";1;Duer, levende;;;;;; 62;"01063980";1;Fugle, levende,undt rovfugle, papegøjer, strudse og duer;;;;;; 63;"01064100";1;Bier, levende;;;;;; 64;"01064900";1;Insekter, undt. bier, levende;;;;;; 65;"01069000";1;Levende dyr (undtagen pattedyr, krybdyr, fugle, insekter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr og kulturer af mikroorganismer, osv.);;;;;; 66;"02011000";1;Hele og halve kroppe af hornkvæg, ferske eller kølede;;;;;; 67;"02012020";1;Quartiers compensés af hornkvæg, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;; 68;"02012030";1;Forfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;; 69;"02012050";1;Bagfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;; 70;"02012090";1;"Kød af hornkvæg, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, ""quartiers compensés"", forfjerdinger og bagfjerdinger)";;;;;; 71;"02013000";1;Kød af hornkvæg, udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 72;"02021000";1;Hele og halve kroppe af hornkvæg, frosne;;;;;; 73;"02022010";1;Quartiers compensés af hornkvæg, ikke udbenede, frosne;;;;;; 74;"02022030";1;Forfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, frosne;;;;;; 75;"02022050";1;Bagfjerdinger af hornkvæg, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenede, frosne;;;;;; 76;"02022090";1;"Kød af hornkvæg, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, ""quartiers compensés"", forfjerdinger og bagfjerdinger)";;;;;; 77;"02023010";1;"Forfjerdinger af hornkvæg, udbenede, frosne, hele eller opskåret i højst fem stykker, frosset i én enkelt blok, eller ""quartiers compensés"", frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen, hel eller opskåret i højst fem stykker, og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i et stykke";;;;;; 78;"02023050";1;"Udskæringer benævnt ""crop"", ""chuck and blade"" og ""brisket"" af hornkvæg, udbenede, frosne";;;;;; 79;"02023090";1;"Kød af hornkvæg, udbenet, frosset (undtagen forfjerdinger, hele eller opskåret i højst fem stykker, frosset i én enkelt blok, ""quartiers compensés"", frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen, hel eller opskåret i højst fem stykker, og den anden af bagfjerdingen, uden mørbrad, i ét stykke, samt udskæringer benævnt ""crop"", ""chuck and blade"" og ""brisket"")";;;;;; 80;"02031110";1;Hele og halve kroppe af tamsvin, ferske eller kølede;;;;;; 81;"02031190";1;Hele og halve kroppe af svin, ferske eller kølede (undtagen tamsvin);;;;;; 82;"02031211";1;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;; 83;"02031219";1;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;; 84;"02031290";1;Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, fersk eller kølet (undtagen tamsvin);;;;;; 85;"02031911";1;Forende og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;; 86;"02031913";1;Kam og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;; 87;"02031915";1;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet;;;;;; 88;"02031955";1;Kød af tamsvin, udbenet, fersk eller kølet (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf);;;;;; 89;"02031959";1;Kød af tamsvin, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker deraf, samt forende, kam og brystflæsk og stykker deraf);;;;;; 90;"02031990";1;Kød af svin, fersk eller kølet (undtagen tamsvin, hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet);;;;;; 91;"02032110";1;Hele og halve kroppe af tamsvin, frosne;;;;;; 92;"02032190";1;Hele og halve kroppe af svin, frosne (undtagen tamsvin);;;;;; 93;"02032211";1;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, frosset;;;;;; 94;"02032219";1;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, frosset;;;;;; 95;"02032290";1;Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, frosset (undtagen tamsvin);;;;;; 96;"02032911";1;Forende og stykker deraf, af tamsvin, frosset;;;;;; 97;"02032913";1;Kam og stykker deraf, af tamsvin, frosset;;;;;; 98;"02032915";1;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, frosset;;;;;; 99;"02032955";1;Kød af tamsvin, udbenet, frosset (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf);;;;;; 100;"02032959";1;Kød af tamsvin, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker deraf, samt forende, kam og brystflæsk og dele deraf);;;;;; 101;"02032990";1;Kød af svin, frosset (undtagen tamsvin, hele og halve kroppe samt skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet);;;;;; 102;"02041000";1;Hele og halve kroppe af lam, ferske eller kølede;;;;;; 103;"02042100";1;Hele og halve kroppe af får, ferske eller kølede (undtagen af lam);;;;;; 104;"02042210";1;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af får, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;; 105;"02042230";1;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af får, ikke udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 106;"02042250";1;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af får, ikke udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 107;"02042290";1;Kød af får, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg samt culotte og halv culotte);;;;;; 108;"02042300";1;Kød af får, udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 109;"02043000";1;Hele og halve kroppe af lam, frosne;;;;;; 110;"02044100";1;Hele og halve kroppe af får, frosne (undtagen af lam);;;;;; 111;"02044210";1;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af får, ikke udbenede, frosne;;;;;; 112;"02044230";1;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af får, ikke udbenet, frosset;;;;;; 113;"02044250";1;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af får, ikke udbenet, frosset;;;;;; 114;"02044290";1;Kød af får, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg, samt culotte og halv culotte);;;;;; 115;"02044310";1;Kød af lam, udbenet, frosset;;;;;; 116;"02044390";1;Kød af får, udbenet, frosset (undtagen af lam);;;;;; 117;"02045011";1;Hele og halve kroppe af geder, ferske eller kølede;;;;;; 118;"02045013";1;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af geder, ferske eller kølede;;;;;; 119;"02045015";1;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af geder, fersk eller kølet;;;;;; 120;"02045019";1;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af geder, fersk eller kølet;;;;;; 121;"02045031";1;Kød af geder, ikke udbenet, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg samt culotte og halv culotte);;;;;; 122;"02045039";1;Kød af geder, udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 123;"02045051";1;Hele og halve kroppe af geder, frosne;;;;;; 124;"02045053";1;Forsæt, dvs. dobbelt forfjerding, og forfjerdinger af geder, frosne;;;;;; 125;"02045055";1;Kam og/eller nyresteg, dvs. dobbelt ryg, og halv kam og/eller nyresteg, dvs. enkelt ryg, af geder, frosset;;;;;; 126;"02045059";1;Culotte, dvs. dobbelt kølle, og halv culotte af geder, frosset;;;;;; 127;"02045071";1;Kød af geder, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, forsæt og forfjerdinger, kam og/eller nyresteg og halv kam og/eller nyresteg, samt culotte og halv culotte);;;;;; 128;"02045079";1;Kød af geder, udbenet, frosset;;;;;; 129;"02050020";1;Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet;;;;;; 130;"02050080";1;Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, frosset;;;;;; 131;"02061010";1;Spiseligte slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk eller kølet, til fremstilling af farmaceutiske produkter;;;;;; 132;"02061095";1;Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, spiselige, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;; 133;"02061098";1;Spiseligte slagtebiprodukter af hornkvæg, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter og undtagen nyretap og mellemgulv);;;;;; 134;"02062100";1;Tunger af hornkvæg, spiselige, frosne;;;;;; 135;"02062200";1;Lever af hornkvæg, spiselig, frosset;;;;;; 136;"02062910";1;Spiseligte slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset, til fremstilling af farmaceutiske produkter (undtagen tunger og lever);;;;;; 137;"02062991";1;Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, spiselige, frosne (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;; 138;"02062999";1;Spiseligte slagtebiprodukter af hornkvæg, frosset (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter og undtagen tunger, lever, nyretap og mellemgulv);;;;;; 139;"02063000";1;Spiseligte slagtebiprodukter af svin, fersk eller kølet;;;;;; 140;"02064100";1;Lever af svin, spiselig, frosset;;;;;; 141;"02064900";1;Spiseligte slagtebiprodukter af tamsvin, frosset (undtagen lever);;;;;; 142;"02068010";1;Spiseligte slagtebiprodukter af får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet, til fremstilling af farmaceutiske produkter;;;;;; 143;"02068091";1;Spiseligte slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;; 144;"02068099";1;Spiseligte slagtebiprodukter af får eller geder, fersk eller kølet (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;; 145;"02069010";1;Spiseligte slagtebiprodukter af får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset, til fremstilling af farmaceutiske produkter;;;;;; 146;"02069091";1;Spiseligte slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;; 147;"02069099";1;Spiseligte slagtebiprodukter af får eller geder, frosset (undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter);;;;;; 148;"02071110";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, uden tarme, med hoved og fødder, såkaldte ""83 pct.-høns"", ferske eller kølede";;;;;; 149;"02071130";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-høns"", ferske eller kølede";;;;;; 150;"02071190";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""65 pct.-høns"", fersk/kølet";;;;;; 151;"02071210";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-høns"", frosne";;;;;; 152;"02071290";1;"Høns af arten ""Gallus domesticus"", plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""65 pct.-høns"", frosne";;;;;; 153;"02071310";1;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", udbenede, ferske eller kølede";;;;;; 154;"02071320";1;"Halve og kvarte høns af arten ""Gallus domesticus"", ferske eller kølede";;;;;; 155;"02071330";1;"Hele vinger, også uden vingespids, af høns af arten ""Gallus domesticus"", ferske eller kølede";;;;;; 156;"02071340";1;"Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af høns af arten ""Gallus domesticus"", ferske eller kølede";;;;;; 157;"02071350";1;"Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", fersk eller kølet";;;;;; 158;"02071360";1;"Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", fersk eller kølet";;;;;; 159;"02071370";1;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", ikke udbenede, ferske eller kølede (undtagen halve og kvarte høns, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser, samt bryst og lår og stykker deraf)";;;;;; 160;"02071391";1;"Lever af høns af arten ""Gallus domesticus"", spiselig, fersk eller kølet";;;;;; 161;"02071399";1;"Spiseligte slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", fersk eller kølet (undtagen lever)";;;;;; 162;"02071410";1;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", udbenede, frosne";;;;;; 163;"02071420";1;"Halve eller kvarte høns af arten ""Gallus domesticus"", frosne";;;;;; 164;"02071430";1;"Hele vinger, også uden vingespids, af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosne";;;;;; 165;"02071440";1;"Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosne";;;;;; 166;"02071450";1;"Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosset";;;;;; 167;"02071460";1;"Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosset";;;;;; 168;"02071470";1;"Udskårne stykker af høns af arten ""Gallus domesticus"", ikke udbenede, frosne (undtagen halve og kvarte høns, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser samt bryst og lår og stykker deraf)";;;;;; 169;"02071491";1;"Lever af høns af arten ""Gallus domesticus"", spiselig, frosset";;;;;; 170;"02071499";1;"Spiseligte slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", frosset (undtagen lever)";;;;;; 171;"02072410";1;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""80 pct.-kalkuner"", ferske eller kølede";;;;;; 172;"02072490";1;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""73 pct.-kalkuner"", ferske eller kølede, samt kalkuner i anden form, ikke udskårne, ferske eller kølede (undtagen såkaldte ""80 pct.-kalkuner"")";;;;;; 173;"02072510";1;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""80 pct.-kalkuner"", frosne";;;;;; 174;"02072590";1;"Tamme kalkuner, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""73 pct.-kalkuner"", samt kalkuner i anden form, ikke udskårne, frosne (undtagen såkaldte ""80 pct.-kalkuner)";;;;;; 175;"02072610";1;Udskårne stykker af tamme kalkuner, udbenede, ferske eller kølede;;;;;; 176;"02072620";1;Halve og kvarte tamme kalkuner, ferske eller kølede;;;;;; 177;"02072630";1;Hele vinger, også uden vingespids, af tamme kalkuner, ferske eller kølede;;;;;; 178;"02072640";1;Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af tamme kalkuner, ikke udbenede, ferske eller kølede;;;;;; 179;"02072650";1;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, fersk eller kølet;;;;;; 180;"02072660";1;Underlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, fersk eller kølet;;;;;; 181;"02072670";1;Overlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, fersk eller kølet;;;;;; 182;"02072680";1;Udskårne stykker af tamme kalkuner, ikke udbenede, ferske eller kølede (undtagen halve og kvarte kalkuner, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser samt bryst og lår og stykker deraf);;;;;; 183;"02072691";1;Lever af tamme kalkuner, spiselig, fersk eller kølet;;;;;; 184;"02072699";1;Spiseligte slagtebiprodukter af tamme kalkuner, fersk eller kølet (undtagen lever);;;;;; 185;"02072710";1;Udskårne stykker af tamme kalkuner, udbenede, frosne;;;;;; 186;"02072720";1;Halve eller kvarte tamme kalkuner, frosne;;;;;; 187;"02072730";1;Hele vinger, også uden vingespids, af tamme kalkuner, frosne;;;;;; 188;"02072740";1;Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser af tamme kalkuner, ikke udbenede, frosne;;;;;; 189;"02072750";1;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, frosset;;;;;; 190;"02072760";1;Underlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, frosset;;;;;; 191;"02072770";1;Overlår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme kalkuner, frosset;;;;;; 192;"02072780";1;Udskårne stykker af tamme kalkuner, ikke udbenede, frosne (undtagen halve og kvarte dyr, hele vinger, også uden vingespids, rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser samt bryst og lår og stykker deraf);;;;;; 193;"02072791";1;Lever af tamme kalkuner, spiselig, frosset;;;;;; 194;"02072799";1;Spiseligte slagtebiprodukter af tamme kalkuner, frosset (undtagen lever);;;;;; 195;"02074120";1;"Tamme ænder, plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder, såkaldte ""85 pct.-ænder"", ferske eller kølede";;;;;; 196;"02074130";1;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-ænder"", ferske eller kølede";;;;;; 197;"02074180";1;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""63 pct.-ænder"", samt ænder i anden form, ikke udskårne, ferske eller kølede (undtagen såkaldte ""85 pct.-ænder"" og såkaldte ""70 pct.-ænder"")";;;;;; 198;"02074230";1;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""70 pct.-ænder"", frosne";;;;;; 199;"02074280";1;"Tamme ænder, plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse, såkaldte ""63 pct.-ænder"", frosne, samt ænder i anden form, ikke udskårne, frosne (undtagen såkaldte ""70 pct.-ænder"")";;;;;; 200;"02074300";1;"Lever af overfedede tamme ænder, dvs. ""foies gras"", fersk eller kølet";;;;;; 201;"02074410";1;Kød af indenlandske ænder, udbenet, fersk eller kølet;;;;;; 202;"02074421";1;Halve eller kvarte tamme ænder, ferske eller kølede;;;;;; 203;"02074431";1;"Tamænder, hele vinger, ferske eller kølede ";;;;;; 204;"02074441";1;Ænder, indenlandske, rygge, halse, rygge med halse, gumpe og vingespidser, friske eller kølede;;;;;; 205;"02074451";1;"Tamænder, bryster og stykker deraf, ikke udbenet,fersk eller kølet ";;;;;; 206;"02074461";1;"Tamænder, ben og stykker deraf, ikke udbenet, fersk eller kølet ";;;;;; 207;"02074471";1;"Ænder, indenlandske, andepaletots, ikke udbenet, fersk eller kølet ";;;;;; 208;"02074481";1;"Kød af ænder, indenlandske, ian , ikke udbenet,fersk eller kølet ";;;;;; 209;"02074491";1;Lever af tamænder, (ekskl. fede), fersk eller kølet;;;;;; 210;"02074499";1;"Spiselige slagtebiprodukter af tamænder (ekskl. lever), fersk eller kølet ";;;;;; 211;"02074510";1;Tamænder, udskårne stykker, udbenet;;;;;; 212;"02074521";1;Halve eller kvarte tamme ænder, frosne;;;;;; 213;"02074531";1;"Vinger, hele, af indenlandske ænder, frosne ";;;;;; 214;"02074541";1;Rygge, halse, rygge med halse, gumpe og vingespidser af indenlandske ænder, frosne;;;;;; 215;"02074551";1;Bryster og stykker deraf, af tamænder, ikke udbenet, frosne;;;;;; 216;"02074561";1;Ben og stykker deraf, af tamænder, ikke udbenet, frosne;;;;;; 217;"02074571";1;Andepaletots af indenlandske ænder, ikke udbenet, frosne;;;;;; 218;"02074581";1;Udskårne stykker af tamænder, ikke udbenet, ian;;;;;; 219;"02074593";1;"Lever af overfedede tamme ænder, dvs. ""foies gras"", frosset";;;;;; 220;"02074595";1;Lever af tamænder (ekskl. fede), frosne;;;;;; 221;"02074599";1;Spiseligt slagteaffald af tamænder (ekskl. lever), frosset;;;;;; 222;"02075110";1;"Tamme gæs, plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder, såkaldte ""82 pct.-gæs"", ferske eller kølede";;;;;; 223;"02075190";1;"Tamme gæs, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse, såkaldte ""75 pct.-gæs"", samt gæs i anden form, ikke udskårne, ferske eller kølede (undtagen såkaldte ""82 pct.-gæs"")";;;;;; 224;"02075210";1;"Tamme gæs, plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder, såkaldte ""82 pct.-gæs"", frosne";;;;;; 225;"02075290";1;"Tamme gæs, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse, såkaldte ""75 pct.-gæs"", frosne, samt gæs i anden form, ikke udskårne, frosne (undtagen såkaldte ""82 pct.-gæs"")";;;;;; 226;"02075300";1;"Lever af overfedede tamme gæs, dvs. ""foies gras"", fersk eller kølet";;;;;; 227;"02075410";1;Udskårne stykker af tamme gæs, udbenede, ferske eller kølede;;;;;; 228;"02075421";1;Halve eller kvarte tamme gæs, ferske eller kølede;;;;;; 229;"02075431";1;Ænder, gæs el perlehøns,hele vinger,også uden vingespids,ikke udbenet, fersk/kølet;;;;;; 230;"02075441";1;"Ænder, gæs el perlehøns,rygge; halse; rygge med hals; gumpe; vingespidser, ikke udbenet, fersk/kølet";;;;;; 231;"02075451";1;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, fersk eller kølet;;;;;; 232;"02075461";1;Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, fersk eller kølet;;;;;; 233;"02075471";1;'Gåse- og andepaletots', fersk/kølet;;;;;; 234;"02075481";1;Udskårne stykker,ikke udbenet, af ænder, gæs el perlehøns, i.a.n., fersk/kølet;;;;;; 235;"02075491";1;Lever af gæs,ænder el perlehøns, undt fed lever ('foies gras'), fersk/kølet;;;;;; 236;"02075499";1;Slagtebiprodukter, spiseligt, undt lever,af ænder,gæs el perlehøns, fersk/kølet;;;;;; 237;"02075510";1;Udskårne stykker af tamme gæs, udbenede, frosne;;;;;; 238;"02075521";1;Halve eller kvarte tamme gæs, frosne;;;;;; 239;"02075531";1;Ænder, gæs el perlehøns,hele vinger,også uden vingespids,ikke udbenet, frosset;;;;;; 240;"02075541";1;"Ænder, gæs el perlehøns, rygge; halse; rygge med hals; gumpe; vingespidser, ikke udbenet, frosset";;;;;; 241;"02075551";1;Bryst og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, frosset;;;;;; 242;"02075561";1;Lår og stykker deraf, ikke udbenet, af tamme gæs, frosset;;;;;; 243;"02075571";1;'Gåse- og andepaletots', frosset;;;;;; 244;"02075581";1;Udskårne stykker, ikke udbenet, af ænder, gæs el perlehøns, i.a.n., frosset;;;;;; 245;"02075593";1;"Lever af overfedede tamme gæs, dvs. ""foies gras"", frosset";;;;;; 246;"02075595";1;Lever af gæs, ænder el perlehøns, undt lever af overfedede gæs og ænder, ('foies gras'), frosset;;;;;; 247;"02075599";1;Slagtebiprodukter, spiseligt, undt lever,af ænder,gæs el perlehøns, frosset;;;;;; 248;"02076005";1;Indenlandske perlehøns, ikke skåret i stykker, fersk, kølet,frosset;;;;;; 249;"02076010";1;Perlehøns, udskårne stykker, udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 250;"02076021";1;Halve eller kvarte af indenlandske perlehøns, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 251;"02076031";1;Perlehøns, Hele vinger, også uden vingespids,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 252;"02076041";1;Perlehøns, Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 253;"02076051";1;Perlehøns, Bryst og stykker deraf,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 254;"02076061";1;Perlehøns, Lår og stykker deraf,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 255;"02076081";1;Perlehøns, halve eller kvarte,udskåret, ikke udbenet, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 256;"02076091";1;Lever af perlehøns, lever, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 257;"02076099";1;Perlehøns, slagteribiprodukter undt. lever, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 258;"02081010";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af tamkaniner, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 259;"02081090";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af vildkaniner eller harer, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 260;"02083000";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af primater, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 261;"02084010";1;Kød af hvaler, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 262;"02084020";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af sæler, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 263;"02084080";1;"Kød og spiseligt slagteaffald af delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"" og af søløver og hvalrosser ""pattedyr af ordenen Pinnipedia"" (ekskl. hval og sæl kød), fersk, kølet eller frosset";;;;;; 264;"02085000";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af krybdyr, herunder slanger og skildpadder, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 265;"02086000";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae), fersk/kølet el frosset;;;;;; 266;"02089010";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af tamduer, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 267;"02089030";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af vildt, fersk, kølet eller frosset (undtagen af kaniner, harer og svin);;;;;; 268;"02089060";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter, af rensdyr, fersk, kølet eller frosset;;;;;; 269;"02089070";1;Frølår, ferske, kølede eller frosne;;;;;; 270;"02089098";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter af dyr, i.a.n. fersk/kølet el frosset;;;;;; 271;"02091011";1;Svinespæk uden kødlag, fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage;;;;;; 272;"02091019";1;Svinespæk uden kødlag, tørret eller røget;;;;;; 273;"02091090";1;Fedt af svin, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen svinespæk);;;;;; 274;"02099000";1;Fedt af fjerkræ, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 275;"02101111";1;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;; 276;"02101119";1;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;; 277;"02101131";1;Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;; 278;"02101139";1;Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;; 279;"02101190";1;Skinke eller bov og stykker deraf, ikke udbenet, af vildsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 280;"02101211";1;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;; 281;"02101219";1;Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;; 282;"02101290";1;Brystflæsk og stykker deraf, af vildsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 283;"02101910";1;Baconsider eller spencers, af tamsvin, saltede eller i saltlage;;;;;; 284;"02101920";1;3/4-sider eller midterstykker, af tamsvin, saltede eller i saltlage;;;;;; 285;"02101930";1;Forende og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;; 286;"02101940";1;Kam og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage;;;;;; 287;"02101950";1;Kød af tamsvin, saltet eller i saltlage (undtagen skinke og bov og stykker deraf, brystflæsk og stykker deraf, baconsider eller spencers, 3/4-sider eller midterstykker samt forende og kam og stykker deraf);;;;;; 288;"02101960";1;Forende og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;; 289;"02101970";1;Kam og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget;;;;;; 290;"02101981";1;Kød af tamsvin, udbenet, tørret eller røget (undtagen brystflæsk og stykker deraf);;;;;; 291;"02101989";1;Kød af tamsvin, ikke udbenet, tørret eller røget (undtagen skinke og bov og stykker deraf, brystflæsk og stykker deraf, samt forende og kam og stykker deraf);;;;;; 292;"02101990";1;Kød af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen tamsvin og undtagen skinke og bov og stykker deraf, ikke udbenet, samt brystflæsk og stykker deraf);;;;;; 293;"02102010";1;Kød af hornkvæg, ikke udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 294;"02102090";1;Kød af hornkvæg, udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 295;"02109100";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af primater;;;;;; 296;"02109210";1;"Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"" samt af manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia""";;;;;; 297;"02109291";1;Kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia);;;;;; 298;"02109292";1;Spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget, af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia);;;;;; 299;"02109299";1;Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia);;;;;; 300;"02109300";1;Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, samt spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter, af krybdyr, herunder slanger og skildpadder;;;;;; 301;"02109910";1;Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret;;;;;; 302;"02109921";1;Kød af får eller geder, ikke udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 303;"02109929";1;Kød af får eller geder, udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 304;"02109931";1;Kød af rensdyr, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 305;"02109939";1;"Kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen svinekød og kød af hornkvæg samt kød og spiselige slagtebiprodukter af primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", af krybdyr, rensdyr, får og geder samt hestekød, saltet, i saltlage eller tørret)";;;;;; 306;"02109941";1;Spiselig lever af tamsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget;;;;;; 307;"02109949";1;Spiseligte slagtebiprodukter af tamsvin, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen lever);;;;;; 308;"02109951";1;Nyretappe af hornkvæg, spiselige, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede;;;;;; 309;"02109959";1;Spiseligte slagtebiprodukter af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen nyretappe);;;;;; 310;"02109971";1;"Lever af overfedede gæs og ænder, dvs. ""foies gras"", saltet eller i saltlage";;;;;; 311;"02109979";1;"Lever af fjerkræ, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen lever af overfedede gæs og ænder, dvs. ""foies gras"")";;;;;; 312;"02109985";1;"Spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen af tamsvin, hornkvæg, primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", sæler, hav løver og hvalrosser, krybdyr ";;;;;; 313;"02109990";1;"Spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald (undtagen af primater, hvaler, delfiner og marsvin ""pattedyr af ordenen Cetacea"", manater og dygonger ""pattedyr af ordenen Sirenia"", sæler, søløver og hvalrosser og krybdyr)";;;;;; 314;"03011100";1;Ferskvandsakvariefisk, levende;;;;;; 315;"03011900";1;Saltvandsakvariefisk, levende;;;;;; 316;"03019110";1;"Ørred af arterne ""Oncorhynchus apache"" og ""Oncorhynchus chrysogaster"", levende";;;;;; 317;"03019190";1;"Ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", levende";;;;;; 318;"03019210";1;"Ål, ""Anguilla spp."", Af en længde på <12 cm, levende";;;;;; 319;"03019230";1;Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde 12 cm og derover, men under 20 cm;;;;;; 320;"03019290";1;Ål, levende, (Anguilla-arter), Af længde 20 cm og derover;;;;;; 321;"03019300";1;Karper (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), levende;;;;;; 322;"03019410";1;Blåfinnet tun (Thunnus thynnus), levende;;;;;; 323;"03019490";1;"Pacific almindelig tun ""Thunnus orientalis"", levende";;;;;; 324;"03019500";1;" Sydlig tun (Thunnus maccoyii), levende";;;;;; 325;"03019911";1;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodurus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", levende";;;;;; 326;"03019918";1;Ferskvandsfisk, levende (undtagen akvariefisk, ørred, ål, karpe, tun, stillehavslaks);;;;;; 327;"03019985";1;Fisk, undt. Akvariefisk, ørred, ål, karpe, tun og ferskvandsfisk;;;;;; 328;"03021110";1;"Ørred af arterne ""Oncorhynchus apache"" og ""Oncorhynchus chrysogaster"", fersk eller kølet";;;;;; 329;"03021120";1;"Ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1 kg, fersk eller kølet";;;;;; 330;"03021180";1;"Ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", fersk eller kølet (undtagen af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg";;;;;; 331;"03021300";1;"Pacific laks ""Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus"", fersk eller kølet ";;;;;; 332;"03021400";1;Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet;;;;;; 333;"03021900";1;Laksefisk, fersk eller kølet (undtagen ørred, stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks);;;;;; 334;"03022110";1;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", fersk eller kølet";;;;;; 335;"03022130";1;"Atlanterhavshelleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", fersk eller kølet";;;;;; 336;"03022190";1;"Stillehavshelleflynder ""Hippoglossus stenolepis"", fersk eller kølet";;;;;; 337;"03022200";1;"Rødspætte ""Pleuronectes platessa"", fersk eller kølet";;;;;; 338;"03022300";1;"Tunge ""Solea""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 339;"03022400";1;"Pighvar ""Psetta maxima"", fersk eller kølet ";;;;;; 340;"03022910";1;"Glashvarre ""Lepidorhombus""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 341;"03022980";1;Fladfisk, fersk/kølet, undt. hellefisk,rødspætter, tunge, pighvar og glashvarre;;;;;; 342;"03023110";1;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 343;"03023190";1;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 344;"03023210";1;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 345;"03023290";1;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 346;"03023310";1;"Bugstribet bonit ""Euthynnus -Katsuwonus- pelamis"", fersk eller kølet til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 347;"03023390";1;"Bugstribet bonit ""Euthynnus -Katsuwonus- pelamis"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 348;"03023410";1;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 349;"03023490";1;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 350;"03023511";1;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 351;"03023519";1;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 352;"03023591";1;"Pacific almindelig tun ""Thunnus orientalis«, til industriel forarbejdning eller konservering, ,fersk eller kølet ";;;;;; 353;"03023599";1;"Pacific almindelig tun ""Thunnus orientalis"" (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering), fersk eller kølet ";;;;;; 354;"03023610";1;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 355;"03023690";1;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 356;"03023920";1;Tun, undt. atlantisk, stillehavs og sydlig, fersk/kølet, til industriel forarbejdning;;;;;; 357;"03023980";1;Tun, undt. atlantisk, stillehavs og sydlig, fersk/kølet, undt til industriel forarbejdning;;;;;; 358;"03024100";1;"Sild ""Clupea harengus"", ""Clupea pallasii"", fersk eller kølet";;;;;; 359;"03024200";1;"Ansjos ""Engraulis""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 360;"03024310";1;"Sardin af arten ""Sardina pilchardus"", fersk eller kølet";;;;;; 361;"03024330";1;"Sardin af slægten ""Sardinops"" samt sardinel ""Sardinella""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 362;"03024390";1;"Brisling ""Sprattus sprattus"", fersk eller kølet";;;;;; 363;"03024400";1;"Makrel ""Scomber scombrus"", ""Scomber australasicus"", ""Scomber japonicus"", fersk eller kølet";;;;;; 364;"03024510";1;"Hestemakrel ""Trachurus trachurus"", fersk eller kølet ";;;;;; 365;"03024530";1;"Hestemakrel, chilienske ""Trachurus murphyi"",fersk eller kølet ";;;;;; 366;"03024590";1;Hestemakrel, undt. alm. og chilensk, fersk/kølet;;;;;; 367;"03024600";1;Sergentfisk (Rachycentron canadum), fersk/kølet;;;;;; 368;"03024700";1;"Sværdfisk ""Xiphias gladius"", fersk eller kølet";;;;;; 369;"03025110";1;"Torsk af arten ""Gadus morhua"", fersk eller kølet";;;;;; 370;"03025190";1;"Torsk af arten ""Gadus ogac"" og ""Gadus macrocephalus"", fersk eller kølet";;;;;; 371;"03025200";1;"Kuller ""melanogrammus aeglefinus"", fersk eller kølet";;;;;; 372;"03025300";1;"Sej ""Pollachius virens"", fersk eller kølet";;;;;; 373;"03025411";1;"Sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"" og dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", fersk eller kølet";;;;;; 374;"03025415";1;"Sydlig kulmule ""Merluccius australis"", fersk eller kølet";;;;;; 375;"03025419";1;"Kulmule ""Merluccius""-arter, fersk eller kølet (undtagen sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"", dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"" og sydlig kulmule ""Merluccius australis"")";;;;;; 376;"03025490";1;"Skælbrosme ""Urophycis-arter"", fersk eller kølet";;;;;; 377;"03025500";1;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"", fersk eller kølet";;;;;; 378;"03025600";1;"Blåhvilling ""Micromesistius poutassou"" eller ""Gadus poutassou"" og sydlig sortmund ""Micromesistius australis"", fersk eller kølet";;;;;; 379;"03025910";1;"Saltvandsfisk af arten ""Boreogadus saida"", fersk eller kølet";;;;;; 380;"03025920";1;"Hvilling ""Merlangus merlangus"", fersk eller kølet";;;;;; 381;"03025930";1;Alaskasej og lubbe, fersk/kølet;;;;;; 382;"03025940";1;"Lange ""Molva""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 383;"03025990";1;"Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (ekskl. torsk, kuller, sej, kulmule, alaskasej, blå whitings, Boreogadus saida, hvilling, lubbe og lange), fersk/kølet ";;;;;; 384;"03027100";1;"Tilapia ""Oreochromis""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 385;"03027200";1;"Havkat ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."", fersk eller kølet";;;;;; 386;"03027300";1;Karpe, fersk eller kølet;;;;;; 387;"03027400";1;"Ål ""Anguilla""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 388;"03027900";1;nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf, fersk/kølet;;;;;; 389;"03028110";1;"Pighaj ""Squalus acanthias"", fersk eller kølet";;;;;; 390;"03028120";1;"Rødhaj ""Scyliorhinus""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 391;"03028130";1;"Sildehaj ""Lamna nasus"", fersk eller kølet";;;;;; 392;"03028190";1;"Hajer, fersk eller kølet (undtagen pighaj, rødhaj ""Squalus acanthias"" og ""Scyliorhinus""-arter og sildehaj)";;;;;; 393;"03028200";1;Rokker (Rajidae), fersk/kølet;;;;;; 394;"03028300";1;"Isfisk ""Dissostichus""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 395;"03028410";1;"Havaborre ""Dicentrarchus labrax"", fersk eller kølet";;;;;; 396;"03028490";1;Havbars, undt. Havbars (Dicentrarchus labrax), fersk/kølet;;;;;; 397;"03028510";1;"Blankesteen ""Dentex dentex"" og ""Pagellus""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 398;"03028530";1;"Guldbrasen ""Sparus aurata"", fersk eller kølet";;;;;; 399;"03028590";1;Havrude (Sparidae), undt. blankesten, guldbrasen, fersk/kølet;;;;;; 400;"03028910";1;Ferskvandsfisk, spiselig, fersk eller kølet (undt laksefisk, ål, karpe og tilapia);;;;;; 401;"03028921";1;"Saltvandsfisk af slægten ""Euthynnus"", fersk eller kølet, til industriel forarbejdning eller konservering (undtagen bugstribet bonit)";;;;;; 402;"03028929";1;"Saltvandsfisk af slægten ""Euthynnus"", fersk eller kølet (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering og undtagen bugstribet bonit)";;;;;; 403;"03028931";1;"Rødfisk af arten ""Sebastes marinus"", fersk eller kølet";;;;;; 404;"03028939";1;"Rødfisk ""Sebastes""-arter, fersk eller kølet (undtagen rødfisk af arten ""Sebastes marinus"")";;;;;; 405;"03028940";1;"Havbrasen ""Brama""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 406;"03028950";1;"Havtaske ""Lophius""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 407;"03028960";1;"Rosa kingklip ""Genypterus blacodes"", fersk eller kølet";;;;;; 408;"03028990";1;Saltvandsfisk, fersk/kølet, i.a.n.;;;;;; 409;"03029000";1;Lever, rogn og mælke, spiselig, fersk eller kølet;;;;;; 410;"03031100";1;"Sockeye-laks ""rødlaks"" ""Oncorhynchus nerka"", frosset";;;;;; 411;"03031200";1;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", frosset (undtagen Sockeye-laks ""rødlaks"" ""Oncorhynchus nerka"")";;;;;; 412;"03031300";1;"Atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", frosset";;;;;; 413;"03031410";1;"Ørred af arterne ""Oncorhynchus apache"" og ""Oncorhynchus chrysogaster"", frosset";;;;;; 414;"03031420";1;"Ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1 kg, fersk eller kølet, frosset";;;;;; 415;"03031490";1;"Ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"", ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", frosset (undtagen af arten ""Oncorhynchus mykiss"", med hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. > 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset, af vægt pr. stk. over 1 kg.";;;;;; 416;"03031900";1;Frosset Salmonidae (ekskl. ørred og Stillehavet, Atlanterhavet og donaulaks);;;;;; 417;"03032300";1;"Tilapia ""Oreochromis spp."", frosset";;;;;; 418;"03032400";1;Hajmalle, frosset, (Pangasius-arter) og malle, frosset, (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter);;;;;; 419;"03032500";1;Karpe, frosset;;;;;; 420;"03032600";1;"Ål ""Anguilla""-arter, frosset";;;;;; 421;"03032900";1;Frosset, Nile aborre (Lates niloticus) og snakeheads (Channa spp.);;;;;; 422;"03033110";1;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", frosset";;;;;; 423;"03033130";1;"Atlanterhavshelleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", frosset";;;;;; 424;"03033190";1;"Stillehavshelleflynder ""Hippoglossus stenolepis"", frosset";;;;;; 425;"03033200";1;"Rødspætte ""Pleuronectes platessa"", frosset";;;;;; 426;"03033300";1;"Tunge ""Solea""-arter, frosset";;;;;; 427;"03033400";1;"Pighvar ""Psetta maxima"", frosset";;;;;; 428;"03033910";1;"Skrubbe ""Platichthys flesus"", frosset";;;;;; 429;"03033930";1;"Fisk af arten ""Rhombosolea"", frosset";;;;;; 430;"03033950";1;"Fisk af arterne ""Pelotreis flavilatus"" og ""Peltorhamphus novaezealandiae"", frosset";;;;;; 431;"03033985";1;Fladfisk, frosset, undt hellefisk,helleflynder,rødspætte, tunge, skrubbe, fisk af arten Rhombosolea;;;;;; 432;"03034110";1;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering af varer henhørende under pos. 1604";;;;;; 433;"03034190";1;"Hvid tun ""Thunnus alalunga"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 434;"03034212";1;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering, hel, af vægt pr. stk. > 10 kg";;;;;; 435;"03034218";1;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering, hel, af vægt pr. stk. <= 10 kg";;;;;; 436;"03034242";1;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering, af vægt pr. stk. > 10 kg (undtagen hele)";;;;;; 437;"03034248";1;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering), af vægt pr. stk. <= 10 kg (undtagen hele)";;;;;; 438;"03034290";1;"Gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 439;"03034310";1;Bugstribet bonit, frosset, til industriel forarbejdning eller konservering;;;;;; 440;"03034390";1;Bugstribet bonit, frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering);;;;;; 441;"03034410";1;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 442;"03034490";1;"Storøjet tun ""Thunnus obesus"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 443;"03034512";1;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 444;"03034518";1;"Blåfinnet tun ""Thunnus thynnus"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 445;"03034591";1;"Pacific almindelig tun ""Thunnus orientalis«, til industriel forarbejdning eller konservering, frosset";;;;;; 446;"03034599";1;"Pacific almindelig tun ""Thunnus orientalis"" (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering), frosne";;;;;; 447;"03034610";1;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering";;;;;; 448;"03034690";1;"Sydlig tun ""Thunnus maccoyii"", frosset (undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 449;"03034920";1;"Tunfisk af slægten ""Thunnus"",frosset, til industriel forarb el konserv (undt alalunga,albacares,obesus,thynnus,maccoyii)";;;;;; 450;"03034985";1;Tunfisk, i.a.n., frosset, undt til industriel forarbejdning;;;;;; 451;"03035100";1;"Sild ""Clupea harengus"" og ""Clupea pallasii"", frosset";;;;;; 452;"03035310";1;"Sardin af arten ""Sardina pilchardus"", frosset";;;;;; 453;"03035330";1;"Sardin af slægten ""Sardinops"" samt sardinel ""Sardinella""-arter, frosset";;;;;; 454;"03035390";1;"Brisling ""Sprattus sprattus"", frosset";;;;;; 455;"03035410";1;"Makrel af arten ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", frosset";;;;;; 456;"03035490";1;"Makrel af arten ""Scomber australasicus"", frosset";;;;;; 457;"03035510";1;"Hestemakrel ""Trachurus trachurus"",frosne";;;;;; 458;"03035530";1;"Hestemakrel ""Trachurus murphyi"",chilenske, frosne";;;;;; 459;"03035590";1;Hestemakrel, undt. alm. og chilensk, frosset;;;;;; 460;"03035600";1;Sergentfisk (Rachycentron canadum), frosset;;;;;; 461;"03035700";1;"Sværdfisk ""Xiphias gladius"", frosset";;;;;; 462;"03036310";1;"Torsk af arten ""Gadus morhua"", frosset";;;;;; 463;"03036330";1;"Torsk af arten ""Gadus ogac"", frosset";;;;;; 464;"03036390";1;"Torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", frosset";;;;;; 465;"03036400";1;"Kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", frosset";;;;;; 466;"03036500";1;"Sej ""Pollachius virens"", frosset";;;;;; 467;"03036611";1;"Sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"" og dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", frosset";;;;;; 468;"03036612";1;"Sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"", frosset";;;;;; 469;"03036613";1;"Sydlig kulmule ""Merluccius australis"", frosset";;;;;; 470;"03036619";1;"Kulmule ""Merluccius""-arter, frosset (undtagen sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"", dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"" og sydlig kulmule ""Merluccius australis"")";;;;;; 471;"03036690";1;"Skælbrosme ""Urophycis""-arter, frosset";;;;;; 472;"03036700";1;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"",frosne";;;;;; 473;"03036810";1;"Blåhvilling ""Micromesistius poutassou"" eller ""Gadus poutassou"", frosset";;;;;; 474;"03036890";1;"Sydlig sortmund ""Micromesistius australis"", frosset";;;;;; 475;"03036910";1;"Saltvandsfisk af arten ""Boreogadus saida"", frosset";;;;;; 476;"03036930";1;"Hvilling ""Merlangius merlangus"", frosset";;;;;; 477;"03036950";1;Alaskasej og lubbe, frosset;;;;;; 478;"03036970";1;"Newzealandsk langhale ""Macruronus novaezealandiae"", frosset";;;;;; 479;"03036980";1;"Lange ""Molva""-arter, frosset";;;;;; 480;"03036990";1;Fisk, undt. torsk, kuller, sej, kulmule, skægbrosme, alaskasej, hvilling, sydlig sortmund, lubbe, newzealandsk langhale og lange, frosset;;;;;; 481;"03038110";1;"Pighaj ""Squalus acanthias"", frosset";;;;;; 482;"03038120";1;"Rødhaj ""Scyliorhinus""-arter, frosset";;;;;; 483;"03038130";1;"Sildehaj ""Lamna nasus"", frosset";;;;;; 484;"03038190";1;"Hajer, frosset (undtagen pighaj, rødhaj ""Squalus acanthias"" og ""Scyliorhinus""-arter og sildehaj)";;;;;; 485;"03038200";1;Rokker (Rajidae), frosset;;;;;; 486;"03038300";1;"Isfisk ""Dissostichus-arter"", frosset";;;;;; 487;"03038410";1;"Havbars ""Dicentrarchus labrax"", frosne";;;;;; 488;"03038490";1;Havbars, undt. havbars (Dicentrarchus labrax), frosset;;;;;; 489;"03038910";1;Ferskvandsfisk, frosset, undt karpe;;;;;; 490;"03038921";1;"Saltvandsfisk af slægten ""Euthynnus"", frosset, til industriel forarbejdning eller konservering (undtagen bugstribet bonit henhørende under pos. 0303.43)";;;;;; 491;"03038929";1;"Saltvandsfisk af slægten ""Euthynnus"", frosset (undtagen bugstribet bonit henhørende under pos. 0303.43 og undtagen til industriel forarbejdning eller konservering)";;;;;; 492;"03038931";1;"Rødfisk af arten ""Sebastes marinus"", frosset";;;;;; 493;"03038939";1;"Rødfisk ""Sebastes""-arter, frosset (undtagen af arten ""Sebastes marinus"")";;;;;; 494;"03038940";1;"Saltvandsfisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", frosset";;;;;; 495;"03038945";1;"Ansjos ""Engraulis""-arter, frosset";;;;;; 496;"03038950";1;"Blankesteen ""Dentex dentex"" og ""Pagellus""-arter, frosset";;;;;; 497;"03038955";1;Guldbrasen (Sparus aurata), frosset;;;;;; 498;"03038960";1;"Havbrasen ""Brama""-arter, frosset";;;;;; 499;"03038965";1;"Havtaske ""Lophius""-arter, frosset";;;;;; 500;"03038970";1;"Rosa kingklip ""Genypterus blacodes"", frosset";;;;;; 501;"03038990";1;Saltvandsfisk, frosset, i.a.n;;;;;; 502;"03039010";1;Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat, frosset;;;;;; 503;"03039090";1;Lever, rogn og mælke, spiselig, frosset (undtagen rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonucleinsyre eller protaminsulfat);;;;;; 504;"03043100";1;"Fileter af tilapia ""Oreochromis spp."", fersk eller kølede";;;;;; 505;"03043200";1;"Fileter af havkat ""Pangasius spp., Siluris spp. Clarias spp. Ictalurus spp."", fersk eller kølede";;;;;; 506;"03043300";1;"Filet af nilaborre ""Lates niloticus"", fersk eller kølet";;;;;; 507;"03043900";1;Filet af al (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter),fersk eller kølet;;;;;; 508;"03044100";1;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", fersk eller kølet";;;;;; 509;"03044210";1;"Filet af ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. > 400 g, fersk eller kølet";;;;;; 510;"03044250";1;Filet af ørred, Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, fersk/kølet;;;;;; 511;"03044290";1;"Filet af ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. <= 400 g, ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", fersk eller kølet";;;;;; 512;"03044300";1;"Fileter af fladfisk ""Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae"", fersk eller kølede";;;;;; 513;"03044410";1;"Filet af torsk ""Gadus morhua"", ""Gadus ogac"", ""Gadus macrocephalus"" og af fisk af arten ""Boreogadus saida"", fersk eller kølet";;;;;; 514;"03044430";1;"Filet af sej ""Pollachius virens"", fersk eller kølet";;;;;; 515;"03044490";1;Filet, undt. laks, ørred, fladfisk, torsk og sej, fersk/kølet;;;;;; 516;"03044500";1;"Filet af saltvandsfisk, fersk eller kølet ""Xiphia gladius""";;;;;; 517;"03044600";1;"Filet af isfisk ""Dissostichus-arter"", fersk eller kølet ";;;;;; 518;"03044910";1;Filet a ferskvandsfisk,fersk/køl (undt ørredart Salmo trutta,Oncorhynchus mykiss,clarki,aguabon,gilae,laks,nilaborre,pan;;;;;; 519;"03044950";1;"Filet af rødfisk ""Sebastes""-arter, fersk eller kølet";;;;;; 520;"03044990";1;Filet af saltvandsfisk, fersk/kølet, undt af torsk, sej og rødfisk;;;;;; 521;"03045100";1;"Kød, også hakket, af tilapia ""Oreochromis spp."", Havkat ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."" Karpe ""Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp ., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus "",";;;;;; 522;"03045200";1;Fiskekød (også hakket), af laksefisk (Salmonidae), undt filet, fersk/kølet;;;;;; 523;"03045300";1;Kød, også hakket, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, torskefisk, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (ekskl. filet), fersk eller kølet;;;;;; 524;"03045400";1;"Fiskekød, også hakket, af saltvandsfisk, fersk eller kølet "" Xiphias gladius"" (undtagen filet ) ";;;;;; 525;"03045500";1;"Fiskekød, også hakket, af isfisk ""Dissostichus-arter, fersk eller kølet (undtagen filet ) ";;;;;; 526;"03045910";1;Fiskekød (også hakket), fersk/kølet, af ferskvandsfisk;;;;;; 527;"03045950";1;Sildelapper, fersk eller kølet;;;;;; 528;"03045990";1;Fiskekød (også hakket), fersk/kølet, af saltvandsfisk,undt af sildelapper;;;;;; 529;"03046100";1;"Filet af tilapia ""Oreochromis""-arter, frossen";;;;;; 530;"03046200";1;"Fileter af havkat ""Pangasius spp., Siluris spp. Clarias spp. Ictalurus spp."", frosne";;;;;; 531;"03046300";1;"Filet af nilaborre ""Lates niloticus"", frossen";;;;;; 532;"03046900";1;Filet, frosset, af ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter);;;;;; 533;"03047110";1;"Filet af torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", frosset";;;;;; 534;"03047190";1;"Fileter af torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac"", frosne";;;;;; 535;"03047200";1;"Filet af kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", frosset";;;;;; 536;"03047300";1;"Filet af sej ""Pollachius virens"", frosset";;;;;; 537;"03047411";1;"Filet af sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"" og af dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"", frosset";;;;;; 538;"03047415";1;"Filet af sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"", frosset";;;;;; 539;"03047419";1;"Filet af kulmule ""Merluccius""-arter, frosset (undtagen af sydafrikansk kulmule ""Merluccius capensis"", dybvandskulmule ""Merluccius paradoxus"" og sydvestatlantisk kulmule ""Merluccius hubbsi"")";;;;;; 540;"03047490";1;"Filet af skælbrosme ""Urophycis""-arter, frosset";;;;;; 541;"03047500";1;"Filet af alaskasej ""Theragra chalcogramma"", frosset";;;;;; 542;"03047910";1;Filet af torskefisk, (af arten Gadus morhua, Gadus ogac og Boreogadus saida), frosset;;;;;; 543;"03047930";1;"Filet af hvilling ""Merlangius merlangus"", frosset";;;;;; 544;"03047950";1;"Filet af newzealandsk langhale ""Macruronus novaezealandiae"", frosset";;;;;; 545;"03047980";1;"Filet af lange ""Molva""-arter, frosset";;;;;; 546;"03047990";1;Fileter af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, torskefisk, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen torsk, kuller, sej, kulmule, alaskasej, Boreogadus saida, hvilling, blå langhale og lange), frosne;;;;;; 547;"03048100";1;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", frosset";;;;;; 548;"03048210";1;"Filet af ørred af arten ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. > 400 g, frosset";;;;;; 549;"03048250";1;Filet af ørred, Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, frosset;;;;;; 550;"03048290";1;"Filet af ørred af arterne ""Salmo trutta"", ""Oncorhynchus mykiss"" af vægt pr. stk. <= 400 g, ""Oncorhynchus clarki"", ""Oncorhynchus aguabonita"" og ""Oncorhynchus gilae"", frosset";;;;;; 551;"03048310";1;"Filet af rødspætte ""Pleuronectes platessa"", frosset";;;;;; 552;"03048330";1;"Filet af skrubbe ""Platichthys flesus, frosset";;;;;; 553;"03048350";1;"Filet af glashvarre ""Lepidorhombus""-arter, frosset";;;;;; 554;"03048390";1;Filet af fladfisk, undt. rødspætter, skrubbe, glashvarre, frosset;;;;;; 555;"03048400";1;"Filet af sværdfisk ""Xiphias gladius"", frosset";;;;;; 556;"03048500";1;"Filet af isfisk ""Dissostichus-arter"", frosset";;;;;; 557;"03048600";1;"Filet af sild ""Clupea harengus"", og ""Clupea pallasii"", frosset";;;;;; 558;"03048700";1;"Fileter af tun ""af slægten Thunnus"", bugstribet bonit ""Euthynnus [Katsuwonus] pelamis"", frosne";;;;;; 559;"03048910";1;Filet a ferskvandsfisk,frost(u ørredart Salmo trutta,Oncorhynchus mykiss,clarki,aguabon,gilae,laks,nilabor,pangas,tilapi;;;;;; 560;"03048921";1;"Filet af rødfisk af arten ""Sebastes marinus"", frosset";;;;;; 561;"03048929";1;"Filet af rødfisk ""Sebastes""-arter, frosset (undtagen af arten ""Sebastes marinus"")";;;;;; 562;"03048930";1;Filet af tun (slægten Thunnus) og fisk af slægten Euthynnus, frosset;;;;;; 563;"03048941";1;"Filet af makrel af arten ""Scomber australasicus"", frosset";;;;;; 564;"03048949";1;"Filet af makrel af arten ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"" samt af fisk af arten Orcynopsis unicolor"", frosset";;;;;; 565;"03048951";1;"Filet af pighaj og rødhaj ""Squalus acanthias"", og ""Scyliorhinus""-arter, frosset";;;;;; 566;"03048955";1;"Filet af sildehaj ""Lamna nasus"", frossen";;;;;; 567;"03048959";1;"Filet af haj, frosset (undtagen pighaj, rødhaj ""Squalus acanthias"" og ""Scyliorhinus""-arter og sildehaj)";;;;;; 568;"03048960";1;"Filet af havtaske ""Lophius""-arter, frosset";;;;;; 569;"03048990";1;Filet af saltvandsfisk, frosset, i.a.n.;;;;;; 570;"03049100";1;"Kød af sværdfisk ""Xiphias gladius"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 571;"03049200";1;"Kød af isfisk ""Dissostichus-arter"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 572;"03049310";1;"Surimi af tilapia ""Oreochromis spp."", Havkat ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."" Karpe ""Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ""ål"" Anguilla ";;;;;; 573;"03049390";1;"Kød, også hakket, af tilapia ""Oreochromis spp."", Havkat ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."" Karpe ""Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus """;;;;;; 574;"03049410";1;Fiskekød (også hakket), af alaskasej som surimi, frosset;;;;;; 575;"03049490";1;"Kød af alaskasej ""Theragra chalcogramma"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 576;"03049510";1;Fiskekød (også hakket), af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen alaskasej (Theragra chalcogramma) som surimi, frosset;;;;;; 577;"03049521";1;"Kød af torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 578;"03049525";1;"Kød af torsk af arten ""Gadus morhua"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 579;"03049529";1;"Kød af torsk af arten ""Gadus ogac"" samt af fisk af arten ""Boreogadus saida"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 580;"03049530";1;"Kød af kuller ""Melanogrammus aeglefinus"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 581;"03049540";1;"Kød af sej ""Pollachius virens"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 582;"03049550";1;"Kød, også hakket, af kulmule ""Merluccius spp."" (undtagen filet og surimi), frosset";;;;;; 583;"03049560";1;"Kød af blåhvilling ""Micromesistius poutassou"" eller ""Gadus poutassou"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 584;"03049590";1;"Kød, også hakket, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, torskefisk, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae (undtagen filet, surimi, alaskasej ""Theragra chalcogramma"", torsk, kuller, sej, kulmule ""Merluccius spp."", Blåhvilling ""Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)";;;;;; 585;"03049910";1;Frosset surimi af fisk ian;;;;;; 586;"03049921";1;Frosset kød af ferskvandsfisk ian (undtagen filet og surimi);;;;;; 587;"03049923";1;"Kød af sild ""Clupea harengus"" og ""Clupea pallasii"", også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 588;"03049929";1;"Kød af rødfisk ""Sebastes""-arter, også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 589;"03049955";1;"Kød af glashvarre ""Lepidorhombus""-arter, også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 590;"03049961";1;"Kød af havbrasen ""Brama""-arter, også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 591;"03049965";1;"Kød af havtaske ""Lophius""-arter, også hakket, frosset (undtagen filet)";;;;;; 592;"03049999";1;Frosset kød af saltvandsfisk ian (undtagen filet og surimi);;;;;; 593;"03051000";1;Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde;;;;;; 594;"03052000";1;Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage;;;;;; 595;"03053100";1;"Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget, af tilapia ""Oreochromis spp."", Havkat ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."" Karpe ""Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus , Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus-aarter, Mylopharyngodon piceus, ål (Anguilla-arter), nilaborre (lates niloticus) og slangehovedfisk (channa-arter)";;;;;; 596;"03053211";1;"Filet af torsk af arten ""Gadus macrocephalus"", tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget";;;;;; 597;"03053219";1;"Filet af torsk af arten ""Gadus morhua"" og Gadus ogac"" samt af fisk af arten ""Boreogadus saida"", tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget";;;;;; 598;"03053290";1;Filet af undt. af torsk, tilapia, hajmalle, malle, karpe, ål, nilaborre og slangehovedfisk, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget;;;;;; 599;"03053910";1;"Filet af stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", saltet eller i saltlage";;;;;; 600;"03053950";1;"Filet af hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", saltet eller i saltlage, men ikke røget";;;;;; 601;"03053990";1;Filet af fisk, tørret el saltet men ikke røget,undt af torsk,laks og hellefisk;;;;;; 602;"03054100";1;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"",røget, herunder filet undt. spisigt fiskeaffald";;;;;; 603;"03054200";1;"Sild ""Clupea harengus, Clupea pallasii"", inkl. fileter (ekskl. slagteaffald), røget";;;;;; 604;"03054300";1;"Ørred ""Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster"", røget, incl. fileter (undt. slagteaffald)";;;;;; 605;"03054410";1;"Ål ""Anguilla spp."", Inkl. fileter (ekskl. slagteaffald), røget";;;;;; 606;"03054490";1;"Tilapia ""Oreochromis spp."", Havkat ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."" Karpe ""Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus"", nilaborren ""Lates nilotius"" og slangehovedfisk (channa-arter), røget, herundr. filet, undt. spiseligt fiskeaffald";;;;;; 607;"03054910";1;"Hellefisk ""Reinhardtius hippoglossoides"", Grønlandske, inkl. fileter (ekskl. slagteaffald), røget";;;;;; 608;"03054920";1;"Helleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", inkl. fileter (ekskl. slagteaffald), røget";;;;;; 609;"03054930";1;"Makrel ""Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus"", inkl. fileter (ekskl. slagteaffald), røget";;;;;; 610;"03054980";1;Røget fisk, inkl. fileter (undtagen slagteaffald, Pacific laks, laks, donaulaks, sild, mindre eller Grønland helleflynder, helleflynder, makrel, ørred, tilapia, havkat, karper, ål, Nile aborre og snakeheads);;;;;; 611;"03055110";1;"Torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", tørret, usaltet, ikke røget klipfisk (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 612;"03055190";1;"Torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", tørret, saltet, ikke røget clipfish (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 613;"03055910";1;Fisk af arten Boreogadus saida, toerret, selv saltet, ikke røget (undtagen filet og slagteaffald);;;;;; 614;"03055930";1;"Sild ""Clupea harengus, Clupea pallasii"", tørret, også saltet, ikke røget (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 615;"03055950";1;"Ansjoser ""Engraulis spp."" tørrede, også saltet, ikke røget (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 616;"03055970";1;"Helleflynder ""Hippoglossus Hippoglossus"", tørret, også saltet, ikke røget (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 617;"03055980";1;Fisk, tørret, også saltet, ikke røget (undtagen torsk, Boreogadus saida, sild, ansjoser, helleflynder og filet og slagteaffald);;;;;; 618;"03056100";1;Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), kun saltet eller i saltlage (undtagen filet og slagteaffald);;;;;; 619;"03056200";1;"Torsk ""Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus"", saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 620;"03056300";1;"Ansjos ""Engraulis spp."", Saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 621;"03056400";1;"Tilapia ""Oreochromis spp."", Havkat ""Pangasius spp., Siluris spp., Clarias spp., Ictalurus spp."" Karpe ""Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus"", ål ""Anguilla spp."", Nilaborre (Lates niloticus) og slagehovedfisk (Channa-arter)";;;;;; 622;"03056910";1;Fisk af arten Boreogadus saida, saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og slagteaffald);;;;;; 623;"03056930";1;"Helleflynder ""Hippoglossus hippoglossus"", saltet eller i saltlage kun (undtagen filet og slagteaffald)";;;;;; 624;"03056950";1;"Stillehavslaks ""Oncorhynchus nerka"", ""Oncorhynchus gorbuscha"", ""Oncorhynchus keta"", ""Oncorhynchus tschawytscha"", ""Oncorhynchus kisutch"", ""Oncorhynchus masou"", ""Oncorhynchus rhodorus"", atlanterhavslaks ""Salmo salar"" og donaulaks ""Hucho hucho"", kun saltet eller i saltlage (undtagen laksefilet)";;;;;; 625;"03056980";1;Fisk, kun saltet eller i saltlage (undtagen sild, torsk, ansjos, tilapia, havkat, karper, ål, nilaborre, snakeheads, Boreogadus saida, helleflynder, Stillehavet laks, laks, donaulaks og filet og slagteaffald);;;;;; 626;"03057110";1;Hajfinner, røgede;;;;;; 627;"03057190";1;Hajfinner, undt. røgede;;;;;; 628;"03057200";1;Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiskeaffald;;;;;; 629;"03057900";1;Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiskeaffald;;;;;; 630;"03061105";1;"Rock-hummer og andre havdyr languster ""Palinurus spp."", ""Panulirus spp."" og ""Jasus spp."", røget, selv i skallen, selv kogte, men ikke på anden måde tilberedt, frosne";;;;;; 631;"03061110";1;"Langusterhaler ""Palinurus""-arter, ""Panulirus""-arter og ""Jasus""-arter, også afskallede, frosne, herunder langusterhaler med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 632;"03061190";1;"Languster ""Palinurus""-arter, ""Panulirus""-arter og ""Jasus""-arter, også afskallede, frosne, herunder languster med skal, kogt i vand eller dampkogt (undtagen langusterhaler)";;;;;; 633;"03061205";1;"Hummere ""Homarus spp."", Røget, selv i skallen, selv kogte, men ikke på anden måde tilberedt, frosne";;;;;; 634;"03061210";1;"Hummer ""Homarus""-arter, hel, frosset, herunder hummer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 635;"03061290";1;"Dele af hummer ""Homarus""-arter, frosne";;;;;; 636;"03061405";1;Krabber, røgede, selv med skal, selv kogte, men ikke på anden måde tilberedt, frosne;;;;;; 637;"03061410";1;"Krabber af arten ""Paralithodes camchaticus"", ""Callinectes sapidus"" og ""Chionoecetes"", også uden skal, frosne, herunder krabber med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 638;"03061430";1;"Taskekrabber ""Cancer pagurus"", også uden skal, frosne, herunder taskekrabber med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 639;"03061490";1;"Krabber, også uden skal, frosne, herunder krabber med skal, kogt i vand eller dampkogt (undtagen krabber af arterne ""Paralithodes camchaticus"", ""Callinectes sapidus"" og ""Chionoecetes"" samt taskekrabber)";;;;;; 640;"03061510";1;Jomfruhummer (Nephrops norvegicus), røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt, frosset;;;;;; 641;"03061590";1;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", også uden skal, frosset, herunder jomfruhummer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 642;"03061610";1;"Koldtvands-rejer ""Pandalus spp. Crangon crangon"", røget, også med skal, selv kogte, men ikke på anden måde tilberedt, frosne";;;;;; 643;"03061691";1;"Koldtvands-rejer ""Crangon crangon"", selv skal, inkl. rejer med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (ekskl. røget), frosne";;;;;; 644;"03061699";1;"Koldt vand rejer ""Pandalus spp."", Selv skal, inkl. rejer med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (excl. røget), frosne";;;;;; 645;"03061710";1;Rejer, i.a.n., røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt, frosset;;;;;; 646;"03061791";1;"Rejer af arten ""Parapenaeus longirostris"", også uden skal, frosne, herunder rejer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 647;"03061792";1;"Rejer af slægten ""Penaeus"", også uden skal, frosne, herunder rejer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 648;"03061793";1;Rejer (arten Pandalidae), frosset;;;;;; 649;"03061794";1;Hesterejer, frosset;;;;;; 650;"03061799";1;"Rejer, også uden skal, frosne, herunder rejer med skal, kogt i vand eller dampkogt (undtagen rejer af ""Pandalidae""-familien, rejer af slægten ""Crangon"" ""hesterejer"", rejer af arten ""Parapenaeus longirostris"" og rejer af slægten ""Penaeus"")";;;;;; 651;"03061905";1;Kød af krebsdyr, herunder mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt, frosset;;;;;; 652;"03061910";1;Ferskvandskrebs, også uden skal, frosne, herunder ferskvandskrebs med skal, kogt i vand eller dampkogt;;;;;; 653;"03061990";1;Krebsdyr, spiselige, også uden skal, frosne, herunder krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogt, samt mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde, frosset (undtagen languster, hummer, rejer, krabber, ferskvandskrebs og jomfruhummer);;;;;; 654;"03062110";1;Languster, levende, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt, tørret el saltet;;;;;; 655;"03062190";1;"Languster ""Palinurus""-arter, ""Panulirus""-arter og ""Jasus""-arter, også uden skal, levende, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage, herunder languster med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 656;"03062210";1;"Hummer ""Homarus""-arter, levende";;;;;; 657;"03062230";1;Hummer, levende, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 658;"03062291";1;"Hummer ""Homarus""-arter, hel, fersk, kølet, tørret, saltet eller i saltlage, herunder hummer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 659;"03062299";1;"Dele af hummer ""Homarus""-arter, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage";;;;;; 660;"03062410";1;"Krapper, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt, ";;;;;; 661;"03062430";1;"Taskekrabber ""Cancer pagurus"", også uden skal, levende, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage, herunder taskekrabber med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 662;"03062480";1;Krabber, også uden skal, levende, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage, herunder krabber med skal, kogt i vand eller dampkogt (undtagen taskekrabber);;;;;; 663;"03062510";1;Jomfruhummer (Nephrops norvegicus), røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 664;"03062590";1;"Jomfruhummer ""Nephrops norvegicus"", også uden skal, levende, fersk, kølet, tørret, saltet eller i saltlage, herunder jomfruhummer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 665;"03062610";1;Koldvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon), røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 666;"03062631";1;"Rejer ""Crangon crangon"", selv med skal, friske eller kølede, kogt i vand eller dampkogte i vand (excl. røget)";;;;;; 667;"03062639";1;"Rejer ""Crangon crangon"", levende, tørrede, saltede eller i saltlage (undtagen røget)";;;;;; 668;"03062690";1;"Koldt vand rejer ""Pandalus spp."", Selv med skal, levende, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage, inkl. rejer med skal, kogt i vand eller dampkogte i vand (excl. røget)";;;;;; 669;"03062710";1;Rejer, undt. koldvandsrejer, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 670;"03062791";1;"Rejer af ""Pandalidae""-familien, også med skal, levende, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage, herunder rejer med skal, kogt i vand eller dampkogt";;;;;; 671;"03062795";1;Rejer af Crangon-slægten, undtagen arten Crangon crangon, levende, fersk/kølet, tørret el saltet;;;;;; 672;"03062799";1;Rejer, levende, fersk/kølet, tørret el saltet,undt hesterejer og rejer af Pandalidae-familien;;;;;; 673;"03062905";1;Krebsdyrskød i. a. n., herunder mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 674;"03062910";1;Ferskvandskrebs, også uden skal, levende, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage, herunder ferskvandskrebs med skal, kogt i vand eller dampkogt;;;;;; 675;"03062990";1;Krebsdyr, spiselige, også uden skal, levende, ferske, kølede, tørrede, saltede eller i saltlage, herunder krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogt, samt mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde, ikke-frosset (undtagen languster, hum mer, rejer, krabber, ferskvandskrebs og jomfruhummer);;;;;; 676;"03071110";1;"Østers, flade, af slægten ""Ostrea"", levende, af vægt pr. stk. inklusive skal <= 40 g";;;;;; 677;"03071190";1;"Østers, selv med skal, levende, ferske eller kølede (undtagen levende flade østers ""Ostrea"" vejning ""incl. Shell"" <= 40 g)";;;;;; 678;"03071910";1;Østers, røget, også med skal, selv kogte, men ikke på anden måde tilberedt;;;;;; 679;"03071990";1;Østers, flade, vægt o 40g/stk, levende;;;;;; 680;"03072100";1;"Kammuslinger og andre muslinger af slægterne ""Pecten"", ""Chlamys"" eller ""Placopecten"", også uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;; 681;"03072905";1;Kammuslinger o a muslinger af slægterne Pecten, Chlamys el Placopecten, levende el fersk/kølet, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 682;"03072910";1;"Kammuslinger ""Pecten maximus"", også uden skal, frosne";;;;;; 683;"03072990";1;"Kammuslinger og andre muslinger af slægterne ""Pecten"", ""Chlamys"" eller ""Placopecten"", også uden skal, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage (undtagen ""Pecten maximus"", frosne)";;;;;; 684;"03073110";1;"Muslinger ""Mytilus""-arter, også uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;; 685;"03073190";1;"Muslinger ""Perna""-arter, også uden skal, levende, ferske eller kølede";;;;;; 686;"03073905";1;"Muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."", Røget, selv i skallen, selv kogte, men ikke på anden måde tilberedt";;;;;; 687;"03073910";1;"Muslinger ""Mytilus""-arter, også uden skal, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage";;;;;; 688;"03073990";1;"Muslinger ""Perna""-arter, også uden skal, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage";;;;;; 689;"03074110";1;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Sepia officinalis"", ""Rossia macrosoma"" og ""Sepiola"" også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;; 690;"03074192";1;Tiarmet blæksprutte af slægten Loligo, levende, ferske eller kølede;;;;;; 691;"03074199";1;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Ommastrephes spp."", ""Nototodarus"". og ""Sepioteuthis."" frosset, med eller uden skal";;;;;; 692;"03074905";1;Blæksprutte, tiarmet, røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 693;"03074909";1;"Lille tiarmet blæksprutte ""Sepiola rondeleti"", også uden skal, frosset";;;;;; 694;"03074911";1;"Tiarmet blæksprutte af slægten ""Sepiola"", også uden skal, frosset (undtagen ""Sepiola rondeleti"")";;;;;; 695;"03074918";1;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Sepia officinalis"" og ""Rossia macrosoma"", også uden skal, frosset";;;;;; 696;"03074931";1;"Tiarmet blæksprutte af arten ""Loligo vulgaris"", også uden skal, frosset";;;;;; 697;"03074933";1;"Tiarmet blæksprutte af arten ""Loligo pealei"", også uden skal, frosset";;;;;; 698;"03074935";1;"Tiarmet blæksprutte af arten ""Loligo patagonica"", også uden skal, frosset";;;;;; 699;"03074938";1;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Loligo"", også uden skal, frosset (undtagen ""Loligo vulgaris"", ""Loligo pealei"" og ""Loligo patagonica"")";;;;;; 700;"03074959";1;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Ommastrephes spp."", ""Nototodarus"". og ""Sepioteuthis."" frosset, med eller uden skal";;;;;; 701;"03074971";1;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Sepia officinalis"", ""Rossia macrosoma"" og ""Sepiola"", også uden skal, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;; 702;"03074992";1;Tiarmet blæksprutte af slægten Loligo, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage;;;;;; 703;"03074999";1;"Tiarmet blæksprutte af arterne ""Ommastrephes spp."", ""Nototodarus."", ""Sepioteuthis""., tørrede, saltede eller i saltlage, med eller uden skal";;;;;; 704;"03075100";1;"Ottearmet blæksprutte ""Octopus""-arter, også uden skal, levende, fersk eller kølet";;;;;; 705;"03075905";1;Blæksprutte, ottearmet, røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 706;"03075910";1;"Ottearmet blæksprutte ""Octopus""-arter, også uden skal, frosset";;;;;; 707;"03075990";1;"Ottearmet blæksprutte ""Octopus""-arter, også uden skal, tørret, saltet eller i saltlage";;;;;; 708;"03076010";1;Snegle,røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 709;"03076090";1;Snegle, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage (undtagen havsnegle);;;;;; 710;"03077100";1;"Muslinger, hjertemuslinger og Ark skaller ""familier Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og Veneridae"", levende, fersk eller kølet";;;;;; 711;"03077910";1;Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger (familierne Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og Veneridae), røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 712;"03077930";1;"Toppimuslinger eller anden ""Veneridae"", selv med skal, frosne";;;;;; 713;"03077990";1;"Muslinger, hjertemuslinger og Ark skaller ""familier Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae og Veneridae"" (ekskl. frosne Veneridae, og røget), frosne, tørret";;;;;; 714;"03078100";1;Søøre (Haliotis-arter), levende, ferske eller kølede;;;;;; 715;"03078910";1;Søøre (Haliotis-arter), røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 716;"03078990";1;Søøre (Haliotis-arter), undt. levende, ferske eller kølede, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 717;"03079110";1;"Blæksprutte, europæisk flyvende ""Todarodes sagittatus"" levende, ferske eller kølede, ";;;;;; 718;"03079190";1;"Bløddyr, egnet til konsum, levende, ferske eller kølede, selv i skallen (undtagen østers, muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."" Blæksprutte ""Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola-arter, ""blæksprutte"" arterne Ommastrephes, Loligo, arter Nototodarus, Sepioteuthis, Todarodes sagittatus ""blæksprutte"" Octopus-arter "", snegle undtagen havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og Arken skaller og abalone); friske eller kølede mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde";;;;;; 719;"03079910";1;Bløddyr oa hvirvelløse vanddyr undt krebsdyr, røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt,heru.mel,pulver og pellets,egnet til menneskeføde;;;;;; 720;"03079911";1;"Tiarmet blæksprutte af ""Illex""-arter, også uden skal, frosset";;;;;; 721;"03079914";1;"Blæksprutte, Europæiske flyvende ""Todarodes sagittatus"", frosset, ekskl. røget";;;;;; 722;"03079917";1;"Bløddyr, egnet til menneskeføde, også skal, frosset (undtagen røget, og østers, muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."" Blæksprutte ""Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. ""blæksprutte"" Ommastrephes spp., Loligo. Nototodarus., Sepioteuthis., Todarodes sagittatus ""blæksprutte"" Octopus spp. ""snegle undtagen havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og Arken skaller, abalone, Illex . og Veneridae), frosne mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde";;;;;; 723;"03079920";1;"Blæksprutte, Europæiske flyvende ""Todarodes sagittatus"", tørrede, saltede eller i saltlage, excl. røget";;;;;; 724;"03079980";1;"Bløddyr, egnet til menneskeføde, også skal, tørrede, saltede eller i saltlage (undtagen røget, og østers, muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger ""Mytilus spp., Perna spp."" Blæksprutte ""Sepia officinalis Rossia macrosoma, Sepiola-arter. ""blæksprutte"" Ommastrephes spp., Loligo. Nototodarus., Sepioteuthis., Todarodes sagittatus ""blæksprutte"" Octopus spp. ""snegle undtagen havsnegle, muslinger, hjertemuslinger og Arken skaller og abalone), tørrede, saltede eller i saltlage, mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde";;;;;; 725;"03081100";1;Søpølser (Stichopus japonicus, Holothurioidea), levende, fersk/kølet;;;;;; 726;"03081910";1;"Sea agurker ""Stichopus japonicus, Holothurioidea"", røget, også kogte, men ikke på anden måde tilberedt";;;;;; 727;"03081930";1;Søpølser (Stichopus japonicus, Holothurioidea), frosset;;;;;; 728;"03081990";1;Søpølser (Stichopus japonicus, Holothurioidea), i.a.n.;;;;;; 729;"03082100";1;Søpindsvin (Strongylocentrotus-arter, Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), levende, fersk/kølet;;;;;; 730;"03082910";1;Søpindsvin (Strongylocentrotus-arter, Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 731;"03082930";1;Søpindsvin (Strongylocentrotus-arter, Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), frosset;;;;;; 732;"03082990";1;Søpindsvin (Strongylocentrotus-arter, Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus), i.a.n.;;;;;; 733;"03083010";1;Gopler (Rhopilema-arter), levende, fersk/kølet;;;;;; 734;"03083030";1;Gopler (Rhopilema-arter), Røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt;;;;;; 735;"03083050";1;"Gopler ""Rhopilema""-arter, frosne";;;;;; 736;"03083090";1;Gopler (Rhopilema-arter), i.a.n.;;;;;; 737;"03089010";1;Bløddyr oa hvirvelløse vanddyr undt krebsdyr,levende/fersk/kølet,heru.mel,pulver og pellets,egnet til menneskeføde;;;;;; 738;"03089030";1;Bløddyr oa hvirvelløse vanddyr undt krebsdyr, røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yderligere tilberedt,heru.mel,pulver og pellets,egnet til menneskeføde;;;;;; 739;"03089050";1;Bløddyr o a hvirvelløse vanddyr,undt krebsdyr, frosset,i.a.n.;;;;;; 740;"03089090";1;Bløddyr o a hvirvelløse vanddyr undt krebsdyr, tørret el saltet, i.a.n.;;;;;; 741;"04011010";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;; 742;"04011090";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;; 743;"04012011";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;; 744;"04012019";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;; 745;"04012091";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;; 746;"04012099";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;; 747;"04014010";1;Mælk og fløde med fedtindhold på> 6%, men <= 10%, i pakninger af nettovægt <= 2 l, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 748;"04014090";1;Mælk og fløde med fedtindhold på> 6%, men <= 10%, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen i pakninger af <= 2 l);;;;;; 749;"04015011";1;Fløde, ej koncentreret el sødet,fedtindhold o 6 max 21 vægt%, i pakninger max 2 l;;;;;; 750;"04015019";1;Fløde, ej koncentreret el sødet,fedtindhold o 6 max 21 vægt%, i pakninger o 2 l;;;;;; 751;"04015031";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;; 752;"04015039";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;; 753;"04015091";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger med indhold af <= 2 l;;;;;; 754;"04015099";1;Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent (undtagen i pakninger med indhold af <= 2 l);;;;;; 755;"04021011";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;; 756;"04021019";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;; 757;"04021091";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;; 758;"04021099";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;; 759;"04022111";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;; 760;"04022118";1;Mælk og fløde i faste former, med et fedtindhold på <= 27%, men> 1,5%, usødet, i pakninger af> 2,5 kg eller opsætter ellers;;;;;; 761;"04022191";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;; 762;"04022199";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;; 763;"04022911";1;Specialmælk til børn, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt <= 500 g og med fedtindhold på > 10 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent;;;;;; 764;"04022915";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 27 vægtprocent, men > 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt <= 500 g);;;;;; 765;"04022919";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 27 vægtprocent, men > 1,5 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;; 766;"04022991";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg;;;;;; 767;"04022999";1;Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, tilsat sukker eller andre sødemidler, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg;;;;;; 768;"04029110";1;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 8 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 769;"04029130";1;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 8 vægtprocent, men <= 10 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 770;"04029151";1;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 10 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 771;"04029159";1;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 10 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 772;"04029191";1;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 773;"04029199";1;Mælk og fløde, koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 774;"04029910";1;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 9,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 775;"04029931";1;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 9,5 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 776;"04029939";1;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 9,5 vægtprocent, men <= 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 777;"04029991";1;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 778;"04029999";1;Mælk og fløde, koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 45 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2,5 kg (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 779;"04031011";1;Yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent;;;;;; 780;"04031013";1;Yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent;;;;;; 781;"04031019";1;Yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent;;;;;; 782;"04031031";1;Yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent;;;;;; 783;"04031033";1;Yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent;;;;;; 784;"04031039";1;Yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent;;;;;; 785;"04031051";1;Yoghurt, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent;;;;;; 786;"04031053";1;Yoghurt, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent;;;;;; 787;"04031059";1;Yoghurt, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent;;;;;; 788;"04031091";1;Yoghurt, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 789;"04031093";1;Yoghurt, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 790;"04031099";1;Yoghurt, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form);;;;;; 791;"04039011";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 792;"04039013";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 793;"04039019";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 794;"04039031";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 795;"04039033";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 796;"04039039";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 797;"04039051";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 798;"04039053";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 799;"04039059";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 800;"04039061";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 801;"04039063";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 802;"04039069";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 803;"04039071";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 804;"04039073";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 805;"04039079";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen yoghurt);;;;;; 806;"04039091";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 3 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 807;"04039093";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 3 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 808;"04039099";1;Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form samt yoghurt);;;;;; 809;"04041002";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;; 810;"04041004";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;; 811;"04041006";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;; 812;"04041012";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;; 813;"04041014";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;; 814;"04041016";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;; 815;"04041026";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;; 816;"04041028";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;; 817;"04041032";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;; 818;"04041034";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent";;;;;; 819;"04041036";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent";;;;;; 820;"04041038";1;"Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent";;;;;; 821;"04041048";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 822;"04041052";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 823;"04041054";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 824;"04041056";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 825;"04041058";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 826;"04041062";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 827;"04041072";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 828;"04041074";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 829;"04041076";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på <= 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 830;"04041078";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 831;"04041082";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent men <= 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 832;"04041084";1;"Valle og modificeret valle, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold ""nitrogenindhold x 6,38"" på > 15 vægtprocent og med fedtindhold på > 27 vægtprocent (undtagen i pulverform, som granulat eller i anden fast form)";;;;;; 833;"04049021";1;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 834;"04049023";1;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 835;"04049029";1;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 836;"04049081";1;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 837;"04049083";1;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, men <= 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 838;"04049089";1;Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 839;"04051011";1;Naturligt smør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;; 840;"04051019";1;Naturligt smør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg og undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;; 841;"04051030";1;Rekombineret smør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;; 842;"04051050";1;Vallesmør, med fedtindhold på >= 80 vægtprocent, men <= 85 vægtprocent (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;; 843;"04051090";1;Smør, med fedtindhold på > 85 vægtprocent, men <= 95 vægtprocent (undtagen dehydreret smør og ghee);;;;;; 844;"04052010";1;Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på >= 39 vægtprocent, men < 60 vægtprocent;;;;;; 845;"04052030";1;Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på >= 60 vægtprocent, men <= 75 vægtprocent;;;;;; 846;"04052090";1;Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på > 75 vægtprocent, men < 80 vægtprocent;;;;;; 847;"04059010";1;Mælkefedtstoffer, med fedtindhold på >= 99,3 vægtprocent og med vandindhold på <= 0,5 vægtprocent;;;;;; 848;"04059090";1;Mælkefedtstoffer samt dehydreret smør og ghee (undtagen med fedtindhold på >= 99,3 vægtprocent og med vandindhold på <= 0,5 vægtprocent og undtagen naturligt smør, rekombineret smør og vallesmør);;;;;; 849;"04061030";1;Frisk mozzarella, med et fedtindhold i ostemassen på <= 40%;;;;;; 850;"04061050";1;"Frisk ost ""modnet eller lagret ost"", inkl. valle og ostemasse med et fedtindhold i ostemassen på <= 40% (undtagen Mozzarella)";;;;;; 851;"04061080";1;Frisk ost, ikke modnet eller lagret, herunder valleost, og ostemasse, med fedtindhold på > 40 vægtprocent;;;;;; 852;"04062000";1;Revet eller i pulverform ost af enhver art,;;;;;; 853;"04063010";1;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på <= 56 vægtprocent;;;;;; 854;"04063031";1;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, med fedtindhold i ostemassen på <= 36 vægtprocent og med fedtindhold i tørstoffet på <= 48 vægtprocent (undtagen smelteost fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg);;;;;; 855;"04063039";1;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, med fedtindhold i ostemassen på <= 36 vægtprocent og med fedtindhold i tørstoffet på > 48 vægtprocent (undtagen smelteost fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på <= 56 vægtprocent);;;;;; 856;"04063090";1;Smelteost, ikke revet eller i pulverform, med fedtindhold i ostemassen på > 36 vægtprocent (undtagen smelteost fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell, også tilsat grøn alpeost, i pakninger til detailsalg, med fedtindhold i ostemassen på <= 56 vægtprocent);;;;;; 857;"04064010";1;Roquefort;;;;;; 858;"04064050";1;Gorgonzola;;;;;; 859;"04064090";1;"Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af ""Penicillium roqueforti"" (undtagen roquefort og gorgonzola)";;;;;; 860;"04069001";1;"Ost til forarbejdning (undtagen frisk ost, herunder valleost, ikke fermenteret, ostemasse, smelteost, blåskimmelost, samt oste indeholdende skimmel dannet af ""Pencillium roqueforti"", revet eller i pulverform)";;;;;; 861;"04069013";1;Emmentaler (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning );;;;;; 862;"04069015";1;Gruyère og Sbrinz (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning );;;;;; 863;"04069017";1;Bergkäse og Appenzell (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning );;;;;; 864;"04069018";1;Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og Tête de Moine (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 865;"04069021";1;Cheddar (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 866;"04069023";1;Edam (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 867;"04069025";1;Tilsit (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 868;"04069029";1;Kashkaval (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 869;"04069032";1;Feta (undtagen til forbejdning);;;;;; 870;"04069035";1;Kefalo-Tyri (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 871;"04069037";1;Finlandia (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 872;"04069039";1;Jarlsberg (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 873;"04069050";1;Ost af fåremælk eller bøffelmælk, i beholdere indeholdende saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind (undtagen Feta);;;;;; 874;"04069061";1;Grana Padano, Parmigiano Reggiano, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på <= 47 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 875;"04069063";1;Fiore Sardo og Pecorino, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på <= 47 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 876;"04069069";1;Ost med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på <= 47 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 877;"04069073";1;Provolone, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 878;"04069074";1;Maasdam af et fedtindhold på <= 40% og et vandindhold efter vægt af fedtfri ostemasse på> 47%, men <= 72% (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 879;"04069075";1;Asiago, Caciocavallo, Montasio og Ragusano, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 880;"04069076";1;Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo og Samsø, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 881;"04069078";1;Gouda, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 882;"04069079";1;Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin og Taleggio, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 883;"04069081";1;Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby og Monterey, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 fedtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 884;"04069082";1;Camembert, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 885;"04069084";1;Brie, med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 72 vægtprocent (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 886;"04069085";1;Kefalograviera og Kasseri (undtagen revet eller i pulverform samt til forarbejdning);;;;;; 887;"04069086";1;Ost med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 47 vægtprocent, men <= 52 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 888;"04069089";1;Ost af et fedtindhold på <= 40% og et vandindhold efter vægt af fedtfri ostemasse på> 52%, men <= 62%, ian;;;;;; 889;"04069092";1;Ost af et fedtindhold på <= 40% og et vandindhold efter vægt af fedtfri ostemasse på> 62%, men <= 72%, ian;;;;;; 890;"04069093";1;Ost med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på > 72 vægtprocent i.a.n.;;;;;; 891;"04069099";1;Ost med fedtindhold i ostemassen på > 40 vægtprocent, i.a.n.;;;;;; 892;"04071100";1;Æg til udrugning, af tamfjerkræ, befrugtede,;;;;;; 893;"04071911";1;Fugleæg til udrugning, af kalkuner eller gæs;;;;;; 894;"04071919";1;Rugeæg af fjerkræ, undt af kalkuner el gæs;;;;;; 895;"04071990";1;Fugleæg til udrugning (ekskl. fjerkræ), befrugtede;;;;;; 896;"04072100";1;Æg af tamfjerkræ, med skal (undtagen befrugtet til inkubation), friske;;;;;; 897;"04072910";1;Æg, af fjerkræ, undt. af høns af arten Gallus domesticus, friske;;;;;; 898;"04072990";1;Æg, i.a.n., friske;;;;;; 899;"04079010";1;Æg af fjerkræ, med skal, friske, konserverede el kogte, undt rugeæg;;;;;; 900;"04079090";1;Fugleæg med skal, undt af fjerkræ;;;;;; 901;"04081120";1;Æggeblommer, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, uegnede til menneskeføde;;;;;; 902;"04081180";1;Æggeblommer, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde;;;;;; 903;"04081920";1;Æggeblommer, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, uegnede til menneskeføde (undtagen tørrede);;;;;; 904;"04081981";1;Æggeblommer, flydende, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde;;;;;; 905;"04081989";1;Æggeblommer, frosne eller på anden måde konserverede, ikke flydende, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde (undtagen tørrede);;;;;; 906;"04089120";1;Fugleæg uden skal, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, uegnede til menneskeføde (undtagen æggeblommer);;;;;; 907;"04089180";1;Fugleæg uden skal, tørrede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde (undtagen æggeblommer);;;;;; 908;"04089920";1;Fugleæg uden skal, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen tørrede og undtagen æggeblommer);;;;;; 909;"04089980";1;Fugleæg uden skal, friske, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnede til menneskeføde (undtagen tørrede og undtagen æggeblommer);;;;;; 910;"04090000";1;Naturlig honning;;;;;; 911;"04100000";1;Skildpaddeæg, salanganreder og andre spiselige produkter af animalsk oprindelse, i.a.n.;;;;;; 912;"05010000";1;Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet, herunder affald af menneskehår;;;;;; 913;"05021000";1;Tam- og vildsvinebørster samt affald deraf;;;;;; 914;"05029000";1;Grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder, herunder affald af sådanne hår;;;;;; 915;"05040000";1;Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, ferske, kølede, frosne, saltede, i saltlage, tørrede eller røgede;;;;;; 916;"05051010";1;Fjer, af den art der anvendes til stopning, samt dun, rå, også desinficerede, rensede for støv eller på anden måde let rensede;;;;;; 917;"05051090";1;Fjer, af den art der anvendes til stopning, samt dun, grundigt rensede med henblik på holdbarhed og konserverede;;;;;; 918;"05059000";1;Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer, også med klippede kanter, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede, samt pulver og affald af fjer eller dele af fjer (undtagen fjer af den art der anvendes til stopning, samt dun);;;;;; 919;"05061000";1;Ossein og ben behandlet med syre;;;;;; 920;"05069000";1;Ben og hornkerner, rå, affedtede, afgelatiniserede eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen ossein og ben behandlet med syre eller tilskårne);;;;;; 921;"05071000";1;Elfenben, råt eller simpelt bearbejdet, samt pulver og affald deraf (undtagen tilskåret elfenben);;;;;; 922;"05079000";1;Skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, samt pulver og affald deraf (undtagen sådanne varer tilskåret i form samt elfenben);;;;;; 923;"05080000";1;Koraller og lignende varer, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder og pulver og affald deraf, samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede (undtagen sådanne varer yderligere behandlede eller tilskåret i form);;;;;; 924;"05100000";1;"Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede";;;;;; 925;"05111000";1;Tyresæd;;;;;; 926;"05119110";1;Fiskeaffald;;;;;; 927;"05119190";1;Produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr samt fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde (undtagen fiskeaffald);;;;;; 928;"05119910";1;Sener og nerver af dyr samt afklip og lignende affald af rå huder og skind;;;;;; 929;"05119931";1;Naturlige animalske vaskesvampe, rå;;;;;; 930;"05119939";1;Naturlige animalske vaskesvampe, bearbejdede;;;;;; 931;"05119985";1;Animalske produkter, i.a.n., døde dyr, uegnede til menneskeføde (undtagen fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr);;;;;; 932;"06011010";1;Hyacintløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;; 933;"06011020";1;Narcisseløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;; 934;"06011030";1;Tulipanløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;; 935;"06011040";1;Gladiolusløg, ikke i vækst eller i blomst;;;;;; 936;"06011090";1;Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst (undtagen spiselige løg, rødder og rodknolde samt hyacintløg, narcisseløg, tulipanløg, gladiolusløg og cikorieplanter og -rødder);;;;;; 937;"06012010";1;"Cikorieplanter og -rødder (undtagen cikorierødder af arten ""Cichorium intybus sativum"")";;;;;; 938;"06012030";1;Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner, i vækst eller i blomst;;;;;; 939;"06012090";1;Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst (undtagen spiselige løg, rødder og rodknolde samt orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner og cikorieplanter og -rødder);;;;;; 940;"06021010";1;Stiklinger uden rod samt podekviste, af vinplanter;;;;;; 941;"06021090";1;Stiklinger uden rod samt podekviste (undtagen af vinplanter);;;;;; 942;"06022010";1;Vinplanter med rod, også podede;;;;;; 943;"06022020";1;Frugttræer og buske, med bare rødder, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder, undt.vinplanter;;;;;; 944;"06022030";1;Citrus træer og buske, også podede, undt. med bare rødder;;;;;; 945;"06022080";1;Frugttræer og buske, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder, undt. citrusfrugter og vinplanter;;;;;; 946;"06023000";1;Rododendron og azalea, også podede;;;;;; 947;"06024000";1;Rosenplanter, også okulerede eller podede;;;;;; 948;"06029010";1;Mycelium;;;;;; 949;"06029020";1;Ananasplanter;;;;;; 950;"06029030";1;Grøntsagsplanter og jordbærplanter;;;;;; 951;"06029041";1;Skovtræer;;;;;; 952;"06029045";1;Stiklinger med rod samt ungplanter af træer og buske (undtagen frugt-, nødde- og skovtræer og -buske);;;;;; 953;"06029046";1;Træer og buske, frilandsplanter, med rod/ bare rod, undt. stiklinger, podekviste og unge planter, og frugt-, nødder- og skovtræer;;;;;; 954;"06029047";1;Nåletræ og stedsegrønnetræer og buske, frilandsplanter, med rod, undt. bare rødder, stiklinger, podekviste, unge planter og frugter, nødder og skovtræer;;;;;; 955;"06029048";1;Træer og buske, frilandsplanter, med rod, undt. bare rødder, stiklinger, podekviste, unge planter, nåletræer, evergreens og frugt, nødder og skovtræer;;;;;; 956;"06029050";1;Frilandsplanter, levende, herunder levende rødder (undtagen løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, herunder cikorieplanter og -rødder, stiklinger uden rod samt podekviste, rhododendron og azalea, rosenplanter, mycelium, ananasplanter, grøntsagsplanter og jordbærplanter, træer og buske);;;;;; 957;"06029070";1;Stiklinger med rod af stueplanter, herunder ungplanter (undtagen kaktusser);;;;;; 958;"06029091";1;Stueplanter med knopper eller blomster (undtagen kaktusser);;;;;; 959;"06029099";1;Stueplanter, levende (undtagen stiklinger og ungplanter samt blomsterplanter med knopper eller blomster);;;;;; 960;"06031100";1;Afskårne roser og rosenknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 961;"06031200";1;Afskårne nelliker og nellikeknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 962;"06031300";1;Afskårne orkideer og orkideknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 963;"06031400";1;Afskårne krysantemer og krysantemumknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 964;"06031500";1;"Liljer ""Lilium spp."" og knopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, afskårne, friske";;;;;; 965;"06031910";1;Afskårne gladioluser og gladiolusknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 966;"06031920";1;Ranunkler og knopper, afskåret, frisk , af den art der anvendes til buketter eller til pynt;;;;;; 967;"06031970";1;Afskårne blomster og knopper, friske, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, undt. roser, nelliker, orkideer, gladiolus, ranunkler, krysantemum og liljer;;;;;; 968;"06039000";1;Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde;;;;;; 969;"06042011";1;Rensdyrlav, der anvendes til buketter eller til pynt, friske;;;;;; 970;"06042019";1;Mos og lav, der er egnede til buketter eller til pynt, friske (undtagen rensdyrlav);;;;;; 971;"06042020";1;Juletræer, friske;;;;;; 972;"06042040";1;"Grene af nåletræer, friske, til anvendelse som pyntegrønt ";;;;;; 973;"06042090";1;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske (undtagen juletræer og grene af nåletræer);;;;;; 974;"06049011";1;Rensdyrlav;;;;;; 975;"06049019";1;Mos og lav, undt rensdyrlav;;;;;; 976;"06049091";1;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, kun tørrede;;;;;; 977;"06049099";1;Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde (undtagen kun tørrede);;;;;; 978;"07011000";1;Læggekartofler;;;;;; 979;"07019010";1;Kartofler, friske eller kølede, til fremstilling af stivelse;;;;;; 980;"07019050";1;Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1 januar til 30 juni;;;;;; 981;"07019090";1;Kartofler, friske eller kølede (undtagen nye kartofler, læggekartofler og kartofler til fremstilling af stivelse);;;;;; 982;"07020000";1;Tomater, friske eller kølede;;;;;; 983;"07031011";1;Spiseløg, friske eller kølede, i form af sætteløg (undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;; 984;"07031019";1;Spiseløg, friske eller kølede (undtagen i form af sætteløg og undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;; 985;"07031090";1;Skalotteløg, friske eller kølede;;;;;; 986;"07032000";1;Hvidløg, friske eller kølede;;;;;; 987;"07039000";1;"Porrer og andre ""Allium""-arter, friske eller kølede (undtagen skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg)";;;;;; 988;"07041000";1;"Blomkål og broccoli, frisk eller kølet (undtagen arten ""Brassica oleracea var. italica"")";;;;;; 989;"07042000";1;Rosenkål, frisk eller kølet;;;;;; 990;"07049010";1;Hvidkål og rødkål, frisk eller kølet;;;;;; 991;"07049090";1;"Grønkål og anden spiselig kål, frisk eller kølet (undtagen blomkål, broccoli af andre arter end ""Brassica oleracea var. italica"", rosenkål, hvidkål og rødkål)";;;;;; 992;"07051100";1;Hovedsalat, frisk eller kølet;;;;;; 993;"07051900";1;"Salat ""Lactuca sativa"", frisk eller kølet (undtagen hovedsalat)";;;;;; 994;"07052100";1;"Cikorie af arten ""Cichorium intybus var. foliosum"", frisk eller kølet";;;;;; 995;"07052900";1;"Cikorie ""Cichorium""-arter, frisk eller kølet (undtagen ""Cichorium intybus var. foliosum"")";;;;;; 996;"07061000";1;Gulerødder og turnips, friske eller kølede;;;;;; 997;"07069010";1;Knoldselleri, frisk eller kølet;;;;;; 998;"07069030";1;"Peberrod ""Cochlearia armoracia"", frisk eller kølet";;;;;; 999;"07069090";1;Rødbeder, skorzoner, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede (undtagen gulerødder, turnips, knoldselleri og peberrod);;;;;; 1000;"07070005";1;Agurker og asier, friske eller kølede (undtagen drueagurker);;;;;; 1001;"07070090";1;Asier, friske eller kølede;;;;;; 1002;"07081000";1;"Ærter ""Pisum sativum"", også udbælgede, friske eller kølede";;;;;; 1003;"07082000";1;"Bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter, også udbælgede, friske eller kølede";;;;;; 1004;"07089000";1;"Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede (undtagen ærter ""Pisum sativum"" og bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter)";;;;;; 1005;"07092000";1;Asparges, friske eller kølede;;;;;; 1006;"07093000";1;Auberginer, friske eller kølede;;;;;; 1007;"07094000";1;Selleri, frisk eller kølet (undtagen knoldselleri);;;;;; 1008;"07095100";1;"Svampe af slægten ""Agaricus"", friske eller kølede";;;;;; 1009;"07095910";1;Kantareller, friske eller kølede;;;;;; 1010;"07095930";1;Rørhatte, friske eller kølede;;;;;; 1011;"07095950";1;Trøfler, friske eller kølede;;;;;; 1012;"07095990";1;"Svampe, spiselige, friske eller kølede (undtagen kantareller, rørhatte, svampe af slægten ""Agaricus"" samt trøfler)";;;;;; 1013;"07096010";1;Sød peber, frisk eller kølet;;;;;; 1014;"07096091";1;"Frugter af slægten ""Capsicum"", friske eller kølede, til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af ""Capsicum""";;;;;; 1015;"07096095";1;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", friske eller kølede, til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider";;;;;; 1016;"07096099";1;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", friske eller kølede (undtagen til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner og til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider og undtagen sød peber)";;;;;; 1017;"07097000";1;Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet;;;;;; 1018;"07099100";1;Artiskokker, friske eller kølede;;;;;; 1019;"07099210";1;Oliven, friske eller kølede (undtagen til fremstilling af olie);;;;;; 1020;"07099290";1;Oliven, friske eller kølede, til fremstilling af olie;;;;;; 1021;"07099310";1;Courgetter, friske eller kølede;;;;;; 1022;"07099390";1;"Græskar, squash og græskar ""Cucurbita spp."" (ekskl. courgetter), fersk eller kølet";;;;;; 1023;"07099910";1;"Salat, frisk eller kølet (undtagen af arterne ""Lactuca sativa"" og ""Cichorium"")";;;;;; 1024;"07099920";1;Bladbeder og kardoner, friske eller kølede;;;;;; 1025;"07099940";1;Kapers, friske eller kølede;;;;;; 1026;"07099950";1;Fennikel, frisk eller kølet;;;;;; 1027;"07099960";1;Sukkermajs, frisk eller kølet;;;;;; 1028;"07099990";1;Grøntsager, fersk/kølet, i.a.n.;;;;;; 1029;"07101000";1;Kartofler, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1030;"07102100";1;"Ærter, ""Pisum sativum"", også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;; 1031;"07102200";1;"Bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter, også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;; 1032;"07102900";1;"Bælgfrugter, også udbælgede, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen ærter ""Pisum sativum"" og bønner ""Vigna""-arter, ""Phaseolus""-arter)";;;;;; 1033;"07103000";1;Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;; 1034;"07104000";1;Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;; 1035;"07108010";1;Oliven, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1036;"07108051";1;Sød peber, også kogt i vand eller dampkogt, frosset;;;;;; 1037;"07108059";1;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen sød peber)";;;;;; 1038;"07108061";1;"Svampe af slægten ""Agaricus"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne";;;;;; 1039;"07108069";1;"Svampe, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen af slægten ""Agaricus"")";;;;;; 1040;"07108070";1;Tomater, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1041;"07108080";1;Artiskokker, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1042;"07108085";1;Asparges, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1043;"07108095";1;"Grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne (undtagen kartofler, bælgfrugter, spinat, newzealandsk spinat, havemældespinat, sukkermajs, oliven, frugter af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", svampe, tomater, artiskokker og asparges)";;;;;; 1044;"07109000";1;Blandinger af grøntsager, også kogt i vand eller dampkogt, frosne;;;;;; 1045;"07112010";1;Oliven, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen til fremstilling af olie);;;;;; 1046;"07112090";1;Oliven, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, til oliefremstilling;;;;;; 1047;"07114000";1;Agurker og asier, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1048;"07115100";1;"Svampe af slægten ""Agaricus"", foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;; 1049;"07115900";1;"Svampe og trøfler, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"")";;;;;; 1050;"07119010";1;"Frugter af slægterne ""Capsicum"" og ""Pimenta"", foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen sød peber)";;;;;; 1051;"07119030";1;Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1052;"07119050";1;Spiseløg, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;; 1053;"07119070";1;Kapers, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1054;"07119080";1;"Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen frugter af slægterne ""Capsicum"" og ""Pimenta"" andre end sød peber, spiseløg andre end skalotteløg og hvidløg, oliven, kapers, agurker, asier, sukkermajs, svampe, trøfler og blandinger af grøntsager)";;;;;; 1055;"07119090";1;Blandinger af grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1056;"07122000";1;Spiseløg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen skalotteløg og hvidløg);;;;;; 1057;"07123100";1;"Svampe af slægten ""Agaricus"", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;; 1058;"07123200";1;"Judasøre ""Auricularia spp."", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;; 1059;"07123300";1;"Bævresvamp ""Tremella spp."", tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte";;;;;; 1060;"07123900";1;"Svampe og trøfler, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"", judasøre ""Auricularia spp."" og bævresvamp ""Tremella spp."")";;;;;; 1061;"07129005";1;Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;; 1062;"07129011";1;"Hybrider af sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tørrede, til udsæd";;;;;; 1063;"07129019";1;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen hybrider til udsæd)";;;;;; 1064;"07129030";1;Tomater, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;; 1065;"07129050";1;Gulerødder, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte;;;;;; 1066;"07129090";1;Grøntsager og blandinger af grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen kartofler, spiseløg andre end skalotteløg og hvidløg, svampe, trøfler, sukkermajs, tomater og gulerødder hver for sig);;;;;; 1067;"07131010";1;"Ærter ""Pisum sativum"", udbælgede og tørrede, til udsæd";;;;;; 1068;"07131090";1;"Ærter ""Pisum sativum"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede (undtagen til udsæd)";;;;;; 1069;"07132000";1;Kikerærter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede;;;;;; 1070;"07133100";1;"Bønner af arterne ""Vigna mungo 'L' Hepper"" eller ""Vigna radiata 'L' Wilczek"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1071;"07133200";1;"Små røde ""Adzuki"" bønner ""Phaseolus"" eller ""Vigna angularis"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1072;"07133310";1;"Havebønner ""Phaseolus vulgaris"", udbælgede og tørrede, til udsæd";;;;;; 1073;"07133390";1;"Havebønner ""Phaseolus vulgaris"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede (undtagen til udsæd)";;;;;; 1074;"07133400";1;"Bambara bønner ""Vigna Subterranea eller Voandzeia Subterranea"", også afskallede eller split, tørret";;;;;; 1075;"07133500";1;Vignabønner (Vigna unguiculata);;;;;; 1076;"07133900";1;"Tørrede, afskallede bønner ""Vigna og Phaseolus"", også afskallede eller flækkede (undtagen bønner af arterne ""Vigna mungo [L.] Hepper eller Vigna radiata [L.] Wilczek"", små røde ""Adzuki"" bønner, kidneybønner, Bambara bønner og ko ærter)";;;;;; 1077;"07134000";1;Linser, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede;;;;;; 1078;"07135000";1;"Valskbønner ""Vicia faba var. major"" og hestebønner ""Vicia faba var. equina"" og ""Vicia faba var. minor"", udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede";;;;;; 1079;"07136000";1;"Due ærter ""Cajanus cajan"", også afskallede eller split, tørret";;;;;; 1080;"07139000";1;Tørrede, bælgfrugter, også afskallede eller flækkede (undtagen ærter, kikærter, bønner, linser, bønner, hestebønner og duer ærter);;;;;; 1081;"07141000";1;Maniokrod;;;;;; 1082;"07142010";1;Søde kartofler, friske, hele, bestemt til menneskeføde;;;;;; 1083;"07142090";1;Søde kartofler, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets (undtagen friske, hele søde kartofler bestemt til menneskeføde);;;;;; 1084;"07143000";1;Yams (Dioscorea-arter);;;;;; 1085;"07144000";1;"Taro ""Colocasia spp."", Friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, i form af pellets";;;;;; 1086;"07145000";1;"Yautia ""Xanthosoma spp."", Friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, i form af pellets";;;;;; 1087;"07149020";1;Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse;;;;;; 1088;"07149090";1;Jordskokker og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets, samt marv af sagopalmer (undtagen maniokrod, arrowroot, saleprod og søde kartofler);;;;;; 1089;"08011100";1;Kokosnødder, tørrede;;;;;; 1090;"08011200";1;"Kokosnødder i den indre skal ""endokarpium"", friske";;;;;; 1091;"08011900";1;"Friske kokosnødder, også afskallede (undtagen i den indre shell ""endokarpium"")";;;;;; 1092;"08012100";1;Paranødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1093;"08012200";1;Paranødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1094;"08013100";1;Akajounødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1095;"08013200";1;Akajounødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1096;"08021110";1;Mandler, bitre, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1097;"08021190";1;Mandler, søde, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1098;"08021210";1;Mandler, bitre, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1099;"08021290";1;Mandler, søde, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1100;"08022100";1;"Hasselnødder ""Corylus""-arter, friske eller tørrede, med skal";;;;;; 1101;"08022200";1;"Hasselnødder ""Corylus""-arter, friske eller tørrede, afskallede";;;;;; 1102;"08023100";1;Valnødder, friske eller tørrede, med skal;;;;;; 1103;"08023200";1;Valnødder, friske eller tørrede, afskallede;;;;;; 1104;"08024100";1;"Kastanjer ""Castanea spp."", med skal, friske eller tørrede";;;;;; 1105;"08024200";1;Kastanjer afskallede, spiselige, friske el tørrede;;;;;; 1106;"08025100";1;Pistacienødder, med skal, friske eller tørrede;;;;;; 1107;"08025200";1;Pistachenødder afskallede, friske el tørrede;;;;;; 1108;"08026100";1;Macadamianødder, med skal, friske eller tørrede;;;;;; 1109;"08026200";1;Queenslandnødder afskallede, friske eller tørrede;;;;;; 1110;"08027000";1;"Kola nødder ""Cola spp."", Også afskallede, friske eller tørrede";;;;;; 1111;"08028000";1;Arecanødder (betelnødder), friske eller tørrede;;;;;; 1112;"08029010";1;Arecanødder, betelnødder, kolanødder og pekannødder, friske eller tørrede, også afskallede;;;;;; 1113;"08029050";1;Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede;;;;;; 1114;"08029085";1;"Nødder, friske eller tørrede, også afskallede (undtagen kokosnødder, paranødder, akajounødder, mandler, hasselnødder, valnødder, spiselige kastanjer, pistacienødder, pekannødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder, pinjefrø og queenslandnødder)";;;;;; 1115;"08031010";1;Pisang, friske;;;;;; 1116;"08031090";1;Pisang, tørrede;;;;;; 1117;"08039010";1;Bananer, friske (undtagen pisang);;;;;; 1118;"08039090";1;Bananer, tørrede;;;;;; 1119;"08041000";1;Dadler, friske eller tørrede;;;;;; 1120;"08042010";1;Figner, friske;;;;;; 1121;"08042090";1;Figner, tørrede;;;;;; 1122;"08043000";1;Ananas, friske eller tørrede;;;;;; 1123;"08044000";1;Avocadoer, friske eller tørrede;;;;;; 1124;"08045000";1;Guavabær, mangoer og mangostaner, friske eller tørrede;;;;;; 1125;"08051020";1;"Appelsiner, friske ";;;;;; 1126;"08051080";1;Pomeranser, friske eller tørrede, og appelsiner, tørrede (undtagen friske appelsiner);;;;;; 1127;"08052010";1;Clementiner, friske eller tørrede;;;;;; 1128;"08052030";1;Monreales og satsumas, friske eller tørrede;;;;;; 1129;"08052050";1;Mandariner og wilkings, friske eller tørrede;;;;;; 1130;"08052070";1;Tangeriner, friske eller tørrede;;;;;; 1131;"08052090";1;Tangelos, ortaniques, malaquinas og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede (undtagen clementiner, monreales, satsumas, mandariner, wilkings og tangeriner);;;;;; 1132;"08054000";1;Grapefrugter, friske eller tørrede;;;;;; 1133;"08055010";1;"Citroner ""Citrus limon, Citrus limonum"", friske eller tørrede";;;;;; 1134;"08055090";1;"Limefrugter ""Citrus aurantifolia"" og ""Citrus latifolia"", friske eller tørrede";;;;;; 1135;"08059000";1;"Citrusfrugter, friske eller tørrede (undtagen appelsiner, pomeranser, citroner ""Citrus limon, Citrus limonum"", limefrugter ""Citrus aurantifolia, Citrus latifolia"", grapefrugter, mandariner, herunder tangeriner og satsumas, samt clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter)";;;;;; 1136;"08061010";1;Druer til spisebrug, friske;;;;;; 1137;"08061090";1;Druer, friske (undtagen druer til spisebrug);;;;;; 1138;"08062010";1;Korender;;;;;; 1139;"08062030";1;Sultanas;;;;;; 1140;"08062090";1;Druer, tørrede (undtagen korender og sultanas);;;;;; 1141;"08071100";1;Vandmeloner, friske;;;;;; 1142;"08071900";1;Meloner, friske (undtagen vandmeloner);;;;;; 1143;"08072000";1;"Melontræsfrugter ""papaya"", friske";;;;;; 1144;"08081010";1;Æbler i løs ladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, friske, i perioden 16 september til 15 december;;;;;; 1145;"08081080";1;Æbler, friske (undtagen æbler i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16 september til 15 december);;;;;; 1146;"08083010";1;Pærer i løs ladning, friske, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1 august til 31 december;;;;;; 1147;"08083090";1;Pærer, friske (undtagen pærer i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1 august til 31 december);;;;;; 1148;"08084000";1;Kvæder, friske;;;;;; 1149;"08091000";1;Abrikoser, friske;;;;;; 1150;"08092100";1;"Surkirsebær ""Prunus cerasus"", friske";;;;;; 1151;"08092900";1;"Kirsebær, friske (undtagen surkirsebær ""Prunus cerasus"")";;;;;; 1152;"08093010";1;Nektariner, friske;;;;;; 1153;"08093090";1;Ferskner, friske (undtagen nektariner);;;;;; 1154;"08094005";1;Blommer, friske;;;;;; 1155;"08094090";1;Slåen, friske;;;;;; 1156;"08101000";1;Jordbær, friske;;;;;; 1157;"08102010";1;Hindbær, friske;;;;;; 1158;"08102090";1;Brombær, morbær og loganbær, friske;;;;;; 1159;"08103010";1;Solbær, friske;;;;;; 1160;"08103030";1;Røde ribs, friske;;;;;; 1161;"08103090";1;Stikkelsbær og hvide ribs, friske;;;;;; 1162;"08104010";1;"Tyttebær af arten ""Vaccinium vitis-idaea"", friske";;;;;; 1163;"08104030";1;"Frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", friske";;;;;; 1164;"08104050";1;"Frugter af arterne ""Vaccinium macrocarpon"" og ""Vaccinium corymbosum"", friske";;;;;; 1165;"08104090";1;"Frugter af slægten ""Vaccinium"", friske (undtagen arterne ""vitis-idaea"", ""myrtillus"", ""macrocarpon"" og ""corymbosum"")";;;;;; 1166;"08105000";1;Kiwifrugter, friske;;;;;; 1167;"08106000";1;Durianfrugter,friske;;;;;; 1168;"08107000";1;Persimmons, friske;;;;;; 1169;"08109020";1;Tamarinder, akajouæbler, jackfrugter, litchi, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, friske;;;;;; 1170;"08109075";1;Frugter, friske, i.a.n.;;;;;; 1171;"08111011";1;Jordbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;; 1172;"08111019";1;Jordbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;; 1173;"08111090";1;Jordbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1174;"08112011";1;Hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs og stikkelsbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;; 1175;"08112019";1;Hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs og stikkelsbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;; 1176;"08112031";1;Hindbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1177;"08112039";1;Solbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1178;"08112051";1;Røde ribs, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1179;"08112059";1;Brombær og morbær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1180;"08112090";1;Loganbær, stikkelsbær og hvide ribs, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1181;"08119011";1;"Guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent";;;;;; 1182;"08119019";1;"Frugter og nødder, spiselige, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs, stikkelsbær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;; 1183;"08119031";1;"Guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent";;;;;; 1184;"08119039";1;Frugter og nødder, spiselige, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs, stikkelsbær;;;;;; 1185;"08119050";1;"Frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;; 1186;"08119070";1;"Frugter af arterne ""Vaccinium myrtilloides"" og ""Vaccinium angustifolium"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;; 1187;"08119075";1;"Surkirsebær ""Prunus cerasus"", også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;; 1188;"08119080";1;"Kirsebær, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen surkirsebær ""Prunus cerasus"")";;;;;; 1189;"08119085";1;"Guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler";;;;;; 1190;"08119095";1;"Frugter og nødder, spiselige, også kogt i vand eller dampkogt, frosne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen jordbær, hindbær, brombær, morbær, loganbær, solbær, ribs, frugter af arterne ""Vaccinium myrtillus"", ""Vaccinium myrtilloides"" og ""Vaccinium angustifolium"", kirsebær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;; 1191;"08121000";1;Kirsebær, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1192;"08129025";1;Abrikoser og appelsiner, foreløbigt konserverede, f.eks med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring;;;;;; 1193;"08129030";1;"Melontræsfrugter ""papaya"", foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;; 1194;"08129040";1;"Frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;; 1195;"08129070";1;"Guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring";;;;;; 1196;"08129098";1;"Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring (undtagen kirsebær, abrikoser, appelsiner, pomeranser, papaya, frugter af arten ""Vaccinium myrtillus"", guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;; 1197;"08131000";1;Abrikoser, tørrede;;;;;; 1198;"08132000";1;Svesker, tørrede;;;;;; 1199;"08133000";1;Æbler, tørrede;;;;;; 1200;"08134010";1;Ferskner, herunder nektariner, tørrede;;;;;; 1201;"08134030";1;Pærer, tørrede;;;;;; 1202;"08134050";1;"Melontræsfrugter ""papaya"", tørrede";;;;;; 1203;"08134065";1;Tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tørrede;;;;;; 1204;"08134095";1;Spiselige frugter, tørrede (undtagen nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, citrusfrugter, druer, abrikoser, svesker, æbler, pærer og ferskner hver for sig);;;;;; 1205;"08135012";1;"Blandinger af tørrede melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, uden indhold af svesker";;;;;; 1206;"08135015";1;Blandinger af tørrede frugter, uden indhold af svesker (undtagen blandinger af nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, citrusfrugter, druer, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;; 1207;"08135019";1;Blandinger af tørrede abrikoser, æbler, ferskner, herunder nektariner, pærer, papaya eller andre spiselige og tørrede frugter, med indhold af svesker (undtagen blandinger af spiselige nødder, bananer, dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer);;;;;; 1208;"08135031";1;"Blandinger udelukkende af tørrede kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder";;;;;; 1209;"08135039";1;"Blandinger udelukkende af spiselige og tørrede nødder henhørende under pos. 0802 (undtagen af kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;; 1210;"08135091";1;Blandinger af spiselige og tørrede nødder, bananer, dadler, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer, uden indhold af svesker eller figner (undtagen udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802);;;;;; 1211;"08135099";1;Blandinger af spiselige og tørrede nødder, bananer, dadler, ananas, avocadoer, guavabær, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer, med indhold af svesker eller figner (undtagen udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802);;;;;; 1212;"08140000";1;Skaller af citrusfrugter eller meloner, herunder vandmeloner, friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger;;;;;; 1213;"09011100";1;Rå kaffe, med koffeinindhold;;;;;; 1214;"09011200";1;Rå kaffe, koffeinfri;;;;;; 1215;"09012100";1;Brændt kaffe, med koffeinindhold;;;;;; 1216;"09012200";1;Brændt kaffe, koffeinfri;;;;;; 1217;"09019010";1;Skaller og hinder af kaffe;;;;;; 1218;"09019090";1;Kaffeerstatning med indhold af kaffe;;;;;; 1219;"09021000";1;Grøn te, ikke fermenteret, i pakninger af nettovægt <= 3 kg;;;;;; 1220;"09022000";1;Grøn te, ikke fermenteret (undtagen i pakninger af nettovægt <= 3 kg);;;;;; 1221;"09023000";1;Fermenteret sort te og delvis fermenteret te, også aromatiseret, i pakninger af nettovægt <= 3 kg;;;;;; 1222;"09024000";1;Fermenteret sort te og delvis fermenteret te, også aromatiseret, i pakninger af nettovægt > 3 kg;;;;;; 1223;"09030000";1;Mate;;;;;; 1224;"09041100";1;"Peber af slægten ""Piper"", ikke knust eller formalet";;;;;; 1225;"09041200";1;"Peber af slægten ""Piper"", knust eller formalet";;;;;; 1226;"09042110";1;Sød peber, tørret, men ikke knust eller formalet;;;;;; 1227;"09042190";1;"Krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", tørrede, men ikke knuste eller formalede (undtagen sød peber)";;;;;; 1228;"09042200";1;"Krydderier af slægterne ""Capsicum"" eller ""Pimenta"", knuste eller formalede";;;;;; 1229;"09051000";1;Vanilla, ikke knust eller formalet;;;;;; 1230;"09052000";1;Vanille (undt vanillesukker), knust eller formalet;;;;;; 1231;"09061100";1;Ceylon-kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume);;;;;; 1232;"09061900";1;Kanel og kanelblomster, ikke knust eller formalet (undtagen ceylon-kanel [Cinnamomum zeylanicum Blume]);;;;;; 1233;"09062000";1;Kanel og kanelblomster, knust eller formalet;;;;;; 1234;"09071000";1;Nelliker, hel frugt, nelliker og stilke, ikke knust eller formalet;;;;;; 1235;"09072000";1;Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke, knust eller formalet;;;;;; 1236;"09081100";1;Muskatnød, ikke knust eller formalet;;;;;; 1237;"09081200";1;Muskatnød, knust eller formalet;;;;;; 1238;"09082100";1;Mace, ikke knust eller formalet;;;;;; 1239;"09082200";1;Muskatblomme, knust eller formalet;;;;;; 1240;"09083100";1;Kardemomme, ikke knust eller formalet;;;;;; 1241;"09083200";1;Kardemomme, knust eller formalet;;;;;; 1242;"09092100";1;Korianderfrø, ikke knust eller formalet;;;;;; 1243;"09092200";1;Koriander, knust eller formalet;;;;;; 1244;"09093100";1;Spidskommen, ikke knust eller formalet;;;;;; 1245;"09093200";1;Spidskommen, knust eller formalet;;;;;; 1246;"09096100";1;Enebær og Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel, ikke knust eller formalet;;;;;; 1247;"09096200";1;"Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær, knust eller formalet";;;;;; 1248;"09101100";1;Ingefær, ikke knust eller formalet;;;;;; 1249;"09101200";1;Ingefær, knust eller formalet;;;;;; 1250;"09102010";1;Safran, ikke knust eller formalet;;;;;; 1251;"09102090";1;Safran, knust eller formalet;;;;;; 1252;"09103000";1;Gurkemeje;;;;;; 1253;"09109105";1;Karry;;;;;; 1254;"09109110";1;Blandinger af krydderier af forskellig art, ikke knuste eller formalede;;;;;; 1255;"09109190";1;Blandinger af krydderier af forskellig art, knuste eller formalede;;;;;; 1256;"09109910";1;Bukkehornsfrø;;;;;; 1257;"09109931";1;"Vild timian ""Thymus serpyllum"", ikke knust eller formalet";;;;;; 1258;"09109933";1;Timian, ikke knust eller formalet (undtagen vild timian);;;;;; 1259;"09109939";1;Timian, knust eller formalet;;;;;; 1260;"09109950";1;Laurbærblade;;;;;; 1261;"09109991";1;Krydderier, ikke knuskt eller formalet, blandninger af to eller flere varer henhørende under forskellige positioner, undt. Karry, bukkehornsfrø, timian, laurbærblade;;;;;; 1262;"09109999";1;Krydderier, knuskt eller formalet, blandninger af to eller flere varer henhørende under forskellige positioner, undt. Karry, bukkehornsfrø, timian, laurbærblade;;;;;; 1263;"10011100";1;Hård hvede, til udsæd;;;;;; 1264;"10011900";1;Hvede, durum, undt. til udsæd;;;;;; 1265;"10019110";1;Spelt til udsæd;;;;;; 1266;"10019120";1;Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, til udsæd;;;;;; 1267;"10019190";1;Hvede frø til udsæd (undtagen hård, blød hvede og spelt);;;;;; 1268;"10019900";1;Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undt til udsæd;;;;;; 1269;"10021000";1;Rye frø til udsæd;;;;;; 1270;"10029000";1;Rug, undt. til udsæd;;;;;; 1271;"10031000";1;Byg til udsæd;;;;;; 1272;"10039000";1;Byg (undtagen til udsæd);;;;;; 1273;"10041000";1;Havre til udsæd;;;;;; 1274;"10049000";1;Havre, undt. til udsæd;;;;;; 1275;"10051013";1;Trihybridmajs, til udsæd;;;;;; 1276;"10051015";1;Enkelthybridmajs, til udsæd;;;;;; 1277;"10051018";1;Hybridmajs til udsæd (undtagen tre kors og enkel hybridmajs til udsæd);;;;;; 1278;"10051090";1;Majs til udsæd (undtagen hybridmajs);;;;;; 1279;"10059000";1;Majs (undtagen til udsæd);;;;;; 1280;"10061010";1;Uafskallet ris, til udsæd;;;;;; 1281;"10061021";1;Uafskallet ris, skoldet, rundkornet;;;;;; 1282;"10061023";1;Uafskallet ris, skoldet, middelkornet;;;;;; 1283;"10061025";1;Uafskallet ris, skoldet, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3;;;;;; 1284;"10061027";1;Uafskallet ris, skoldet, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3;;;;;; 1285;"10061092";1;Uafskallet ris, rundkornet (undtagen skoldet og undtagen til udsæd);;;;;; 1286;"10061094";1;Uafskallet ris, middelkornet (undtagen skoldet og undtagen til udsæd);;;;;; 1287;"10061096";1;Uafskallet ris, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3 (undtagen skoldet og undtagen til udsæd);;;;;; 1288;"10061098";1;Uafskallet ris, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3 (undtagen skoldet og undtagen til udsæd);;;;;; 1289;"10062011";1;Afskallet ris, skoldet, rundkornet;;;;;; 1290;"10062013";1;Afskallet ris, skoldet, middelkornet;;;;;; 1291;"10062015";1;Afskallet ris, skoldet, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3;;;;;; 1292;"10062017";1;Afskallet ris, skoldet, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3;;;;;; 1293;"10062092";1;Afskallet ris, rundkornet (undtagen skoldet);;;;;; 1294;"10062094";1;Afskallet ris, middelkornet (undtagen skoldet);;;;;; 1295;"10062096";1;Afskallet ris, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3 (undtagen skoldet);;;;;; 1296;"10062098";1;Afskallet ris, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3 (undtagen skoldet);;;;;; 1297;"10063021";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet, skoldet;;;;;; 1298;"10063023";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet, skoldet;;;;;; 1299;"10063025";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3, skoldet;;;;;; 1300;"10063027";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3, skoldet;;;;;; 1301;"10063042";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet (undtagen skoldet);;;;;; 1302;"10063044";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet (undtagen skoldet);;;;;; 1303;"10063046";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3 (undtagen skoldet);;;;;; 1304;"10063048";1;Delvis sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3 (undtagen skoldet);;;;;; 1305;"10063061";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet, skoldet;;;;;; 1306;"10063063";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet, skoldet;;;;;; 1307;"10063065";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3, skoldet;;;;;; 1308;"10063067";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3, skoldet;;;;;; 1309;"10063092";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, rundkornet (undtagen skoldet);;;;;; 1310;"10063094";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, middelkornet (undtagen skoldet);;;;;; 1311;"10063096";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde > 2, men < 3 (undtagen skoldet);;;;;; 1312;"10063098";1;Sleben ris, også poleret eller glaseret, langkornet, med et forhold mellem kornets længde og bredde >= 3 (undtagen skoldet);;;;;; 1313;"10064000";1;Brudris;;;;;; 1314;"10071010";1;Hybridsorghum, til udsæd;;;;;; 1315;"10071090";1;Sorghum, til udsæd (undtagen hybrider);;;;;; 1316;"10079000";1;Sorghum, undt. hybridsorghum, undt. til udsæd;;;;;; 1317;"10081000";1;Boghvede;;;;;; 1318;"10082100";1;Hirse frø til udsæd (undtagen sorghum);;;;;; 1319;"10082900";1;Hirse, undt. til udsæd;;;;;; 1320;"10083000";1;Kanariefrø;;;;;; 1321;"10084000";1;"Fonio ""Digitaria spp.""";;;;;; 1322;"10085000";1;Quinoa (Chenopodium quinoa);;;;;; 1323;"10086000";1;Triticale;;;;;; 1324;"10089000";1;Korn, undt (hvede, rug, byg, havre, majs, ris, sorghum, boghvede, hirse, kanariefrø og triticale);;;;;; 1325;"11010011";1;Mel af hård hvede;;;;;; 1326;"11010015";1;Mel af blod hvede og spelt;;;;;; 1327;"11010090";1;Mel af blandsæd af hvede og rug;;;;;; 1328;"11022010";1;Majsmel, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent;;;;;; 1329;"11022090";1;Majsmel, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent;;;;;; 1330;"11029010";1;Bygmel;;;;;; 1331;"11029030";1;Havremel;;;;;; 1332;"11029050";1;Rismel;;;;;; 1333;"11029070";1;Rugmel;;;;;; 1334;"11029090";1;Mel af korn (undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug, rugmel, majsmel, rismel, bygmel og havremel);;;;;; 1335;"11031110";1;Gryn og groft mel af hård hvede;;;;;; 1336;"11031190";1;Gryn og groft mel, af blød hvede og spelt;;;;;; 1337;"11031310";1;Gryn og groft mel, af majs, med fedtindhold på <= 1,5 vægtprocent;;;;;; 1338;"11031390";1;Gryn og groft mel, af majs, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent;;;;;; 1339;"11031920";1;Gryn og groft mel af rug eller byg;;;;;; 1340;"11031940";1;Gryn og groft mel, af havre;;;;;; 1341;"11031950";1;Gryn og groft mel, af ris;;;;;; 1342;"11031990";1;Gryn og groft mel, af korn (undtagen hvede, havre, majs, ris, rug og byg);;;;;; 1343;"11032025";1;Pellets af rug eller byg;;;;;; 1344;"11032030";1;Pellets af havre;;;;;; 1345;"11032040";1;Pellets af majs;;;;;; 1346;"11032050";1;Pellets af ris;;;;;; 1347;"11032060";1;Pellets af hvede;;;;;; 1348;"11032090";1;Pellets af korn (undtagen af rug, byg, havre, majs, ris og hvede);;;;;; 1349;"11041210";1;Korn af havre, valset;;;;;; 1350;"11041290";1;Korn af havre, i flager;;;;;; 1351;"11041910";1;Korn af hvede, valset eller i flager;;;;;; 1352;"11041930";1;Korn af rug, valset eller i flager;;;;;; 1353;"11041950";1;Korn af majs, valset eller i flager;;;;;; 1354;"11041961";1;Korn af byg, valset;;;;;; 1355;"11041969";1;Korn af byg, i flager;;;;;; 1356;"11041991";1;Korn af ris, i flager;;;;;; 1357;"11041999";1;Korn, valset eller i flager (undtagen korn af byg, havre, hvede, rug og majs og undtagen ris i flager);;;;;; 1358;"11042240";1;"Havrekerner, afskallet, selv skåret eller knust ";;;;;; 1359;"11042250";1;"Korn af havre, afrundet ""perlegryn""";;;;;; 1360;"11042295";1;"Havrekerner (undtagen valset, i flager, afskallet, afrundet, og pellets og mel), skiveskåret, knust eller på anden måde bearbejdet ";;;;;; 1361;"11042340";1;Majskorn, selv skåret eller knust, afrundet majskorn, afskallet;;;;;; 1362;"11042398";1;"Majskorn (undtagen valset, i flager, afskallet, afrundet, og pellets og mel), skiveskårnet, knust eller på anden måde bearbejdet ";;;;;; 1363;"11042904";1;Bygkerner, afskallet, selv skåret eller knust b;;;;;; 1364;"11042905";1;"Korn af byg, afrundet ""perlegryn""";;;;;; 1365;"11042908";1;Bygkerner (undtagen valset, i flager, afskallet, afrundet, og pellets og mel), skiveskåret, knust eller på anden måde bearbejdet;;;;;; 1366;"11042917";1;"Korn (undtagen ris, havre, majs og byg), afskallet, selv skåret eller knust ";;;;;; 1367;"11042930";1;"Korn, afrundet ""perlegryn"" (undtagen byg, havre, majs og rug)";;;;;; 1368;"11042951";1;Korn af hvede, kun knust;;;;;; 1369;"11042955";1;Korn af rug, kun knust;;;;;; 1370;"11042959";1;Korn, kun knust (undtagen byg, havre, majs, hvede og rug);;;;;; 1371;"11042981";1;"Korn af hvede (undtagen afskallet, også skåret eller knust, samt afrundet ""perlegryn"" eller kun knust)";;;;;; 1372;"11042985";1;"Korn af rug (undtagen afskallet, også skåret eller knust, samt afrundet ""perlegryn"" eller kun knust)";;;;;; 1373;"11042989";1;"Korn (undtagen byg, havre, majs, hvede og rug og undtagen afskallet, også skåret eller knust, afrundet ""perlegryn"" eller kun knust)";;;;;; 1374;"11043010";1;Kim af korn af hvede, hele, valset, i flager eller formalet;;;;;; 1375;"11043090";1;Kim af korn, hele, valsede, i flager eller formalet (undtagen hvede);;;;;; 1376;"11051000";1;Mel og pulver af kartofler;;;;;; 1377;"11052000";1;Flager, granulater og pellets, af kartofler;;;;;; 1378;"11061000";1;Mel og pulver af ærter, bønner, linser og andre tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713;;;;;; 1379;"11062010";1;Mel og pulver af marv af sagopalmer og af maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin henhørende under pos. 0714, denatureret;;;;;; 1380;"11062090";1;Mel af marv af sagopalmer og af maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og jordknolde med stort indhold af stivelse eller inulin henhørende under pos. 0714 (undtagen denatureret);;;;;; 1381;"11063010";1;Mel og pulver af bananer;;;;;; 1382;"11063090";1;"Mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8 ""Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner"" (undtagen bananer)";;;;;; 1383;"11071011";1;Malt af hvede, ikke brændt, formalet;;;;;; 1384;"11071019";1;Malt af hvede, ikke brændt (undtagen formalet);;;;;; 1385;"11071091";1;Malt, ikke brændt, formalet (undtagen af hvede);;;;;; 1386;"11071099";1;Malt, ikke brændt (undtagen af hvede og undtagen formalet malt);;;;;; 1387;"11072000";1;Malt, brændt;;;;;; 1388;"11081100";1;Hvedestivelse;;;;;; 1389;"11081200";1;Majsstivelse;;;;;; 1390;"11081300";1;Kartoffelstivelse;;;;;; 1391;"11081400";1;Maniokstivelse;;;;;; 1392;"11081910";1;Risstivelse;;;;;; 1393;"11081990";1;Stivelse (undtagen hvede-, majs-, kartoffel-, maniok- og risstivelse);;;;;; 1394;"11082000";1;Inulin;;;;;; 1395;"11090000";1;Hvedegluten, også tørret;;;;;; 1396;"12011000";1;Sojabønner, til udsæd;;;;;; 1397;"12019000";1;Sojabønner, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1398;"12023000";1;Jordnøddeolie frø, til udsæd;;;;;; 1399;"12024100";1;Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, ikke afskallede (undtagen til udsæd);;;;;; 1400;"12024200";1;Jordnødder, ikke ristede el på anden måde varmebehandlede, afskallede også knuste;;;;;; 1401;"12030000";1;Kopra;;;;;; 1402;"12040010";1;Hørfrø, til udsæd;;;;;; 1403;"12040090";1;Hørfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1404;"12051010";1;Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, til udsæd;;;;;; 1405;"12051090";1;Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1406;"12059000";1;Rybsfrø og rapsfrø, med højt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent og som indeholder >= 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også knuste;;;;;; 1407;"12060010";1;Solsikkefrø, til udsæd;;;;;; 1408;"12060091";1;Solsikkefrø, også knuste, afskallede, eller uafskallede med grå- og hvidstribet skal (undtagen til udsæd);;;;;; 1409;"12060099";1;Solsikkefrø, også knuste (undtagen til udsæd og undtagen afskallede eller uafskallede med grå- og hvidstribet skal);;;;;; 1410;"12071000";1;Palmenødder og palmekerner;;;;;; 1411;"12072100";1;Bomuldsfrø, til udsæd;;;;;; 1412;"12072900";1;Bomuldsfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1413;"12073000";1;Ricinusfrø;;;;;; 1414;"12074010";1;Sesamfrø, til udsæd;;;;;; 1415;"12074090";1;Sesamfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1416;"12075010";1;Sennepsfrø, til udsæd;;;;;; 1417;"12075090";1;Sennepsfrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1418;"12076000";1;Saflorfrø (Carthamus tinctorius);;;;;; 1419;"12077000";1;Melonfrø;;;;;; 1420;"12079110";1;Valmuefrø, til udsæd;;;;;; 1421;"12079190";1;Valmuefrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1422;"12079920";1;Frø, til udsæd i.a.n.;;;;;; 1423;"12079991";1;Hampefrø, også knuste (undtagen til udsæd);;;;;; 1424;"12079996";1;fra, undt. udsæd i.a.n.;;;;;; 1425;"12081000";1;Sojabønnemel;;;;;; 1426;"12089000";1;Mel af olieholdige frø og frugter (undtagen sennepsmel og sojabønnemel);;;;;; 1427;"12091000";1;Sukkerroefrø, til udsæd;;;;;; 1428;"12092100";1;Lucernefrø, til udsæd;;;;;; 1429;"12092210";1;"Rødkløverfrø ""Trifolium pratense L."", til udsæd";;;;;; 1430;"12092280";1;"Kløverfrø ""Trifolium""-arter, til udsæd (undtagen rødkløver ""Trifolium pratense L."")";;;;;; 1431;"12092311";1;"Engsvingelfrø ""Festuca pratensis Huds."", til udsæd";;;;;; 1432;"12092315";1;"Frø af rød svingel ""Festuca rubra L."", til udsæd";;;;;; 1433;"12092380";1;"Svingelfrø, til udsæd (undtagen engsvingel ""Festuca pratensis Huds."" og rød svingel ""Festuca rubra L."")";;;;;; 1434;"12092400";1;"Engrapgræsfrø ""Poa pratensis L."", til udsæd";;;;;; 1435;"12092510";1;"Frø af italiensk rajgræs ""Lolium multiflorum Lam."", til udsæd";;;;;; 1436;"12092590";1;"Frø af almindelig rajgræs ""Lolium perenne L."", til udsæd";;;;;; 1437;"12092945";1;"Timothy græsfrø, vikke frø, frø af slægten Poa palustris L. og Poa trivialis L., frø af hundegræs ""Dactylis glomerata L."", og frø af hvene ""Agrostis"", til udsæd";;;;;; 1438;"12092950";1;Lupinfrø, til udsæd;;;;;; 1439;"12092960";1;"Foderroerfrø ""Beta vulgaris var. alba"", til udsæd";;;;;; 1440;"12092980";1;"Frø af foderplanter, til udsæd (undtagen korn, foderroerfrø ""Beta vulgaris var. alba"" og undtagen frø af sukkerroer, lucerne, kløver ""Trifolium""-arter, svingel, rapgræs af arterne ""Poa pratensis L."", ""Poa palustris L."" og ""Poa trivialis L."", rajgræs af arterne ""Lolium multiflorum Lam."" og ""Lolium perenne L."", timothé, vikke, hundegræs ""Dactylis glomerata L."", hvene ""Agrostis""-arter og lupin)";;;;;; 1441;"12093000";1;Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, til udsæd;;;;;; 1442;"12099130";1;"Rødbedefrø ""Beta vulgaris var. conditiva"", til udsæd";;;;;; 1443;"12099180";1;"Grøntsagsfrø, til udsæd (undtagen salat sukkerroer eller rødbeder ""Beta vulgaris var. Conditiva"")";;;;;; 1444;"12099910";1;Frø af skovtræer, til udsæd;;;;;; 1445;"12099991";1;Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, til udsæd (undtagen frø af urteagtige planter);;;;;; 1446;"12099999";1;Frø, frugter og sporer, til udsæd (undtagen bælgfrugter, sukkermajs, kaffe, te, mate, krydderier, korn, olieholdige frø og frugter, roer andre end kålroer, frø af foderplanter, grøntsagsfrø, frø af skovtræer samt frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster eller af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende);;;;;; 1447;"12101000";1;Humle, frisk eller tørret (undtagen formalet, pulveriseret eller som pellets);;;;;; 1448;"12102010";1;Humle, frisk eller tørret, formalet, pulveriseret eller som pellets, lupulin-beriget, samt lupulin;;;;;; 1449;"12102090";1;Humle, frisk eller tørret, formalet, pulveriseret eller som pellets (undtagen lupulin-beriget);;;;;; 1450;"12112000";1;Ginsengrod, frisk eller tørret, også snittet, knust eller pulveriseret;;;;;; 1451;"12113000";1;Kokablade, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 1452;"12114000";1;Valmuestrå eller -stængler, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 1453;"12119020";1;Planter og plantedele af slægten Ephedra, inkl. frø og frugter, friske, tørrede, snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 1454;"12119030";1;Tonkabønner, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede;;;;;; 1455;"12119086";1;Planter og-dele,til fremst.parfumer,insektbekæmpelses-,afsvampningsmidler ol.,friske,tørrede,snittede,knuste,pulverisere;;;;;; 1456;"12122100";1;Tang og andre alger, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalet, egnet til menneskeføde;;;;;; 1457;"12122900";1;Tang og alger, undt. egnet til menneskeføde;;;;;; 1458;"12129120";1;Sukkerroer, tørrede, også formalede;;;;;; 1459;"12129180";1;Sukkerroer, friske, kølede eller frosne;;;;;; 1460;"12129200";1;Johannesbrød, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;; 1461;"12129300";1;Sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;; 1462;"12129400";1;Cikorierødder, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede;;;;;; 1463;"12129941";1;Frø af johannesbrød, friske eller tørrede, med skal, ikke knuste eller formalede;;;;;; 1464;"12129949";1;Frø af johannesbrød, friske eller tørrede, afskallede, også knuste eller formalede;;;;;; 1465;"12129995";1;Frugtsten og-kerner samt andre vegetabilske produkter, af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ian;;;;;; 1466;"12130000";1;Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets;;;;;; 1467;"12141000";1;Mel og pellets af lucerne;;;;;; 1468;"12149010";1;Kålroer, runkelroer og andre foderrodfrugter;;;;;; 1469;"12149090";1;Hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikke og lignende foderprodukter (undtagen kålroer, runkelroer og andre foderrodfrugter samt mel af lucerne);;;;;; 1470;"13012000";1;Gummi arabicum;;;;;; 1471;"13019000";1;Vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (undtagen gummi arabicum);;;;;; 1472;"13021100";1;Plantesafter og planteeksrrakter, opium;;;;;; 1473;"13021200";1;Lakridssaft (undtagen lakridssaft, der indeholder > 10 vægtprocent saccharose eller fremtræder som sukkervarer);;;;;; 1474;"13021300";1;Ekstrakt af humle;;;;;; 1475;"13021905";1;Vanilleoleoresiner;;;;;; 1476;"13021920";1;Plantesafter og planteekstrakter af planter af slægten Ephedra;;;;;; 1477;"13021970";1;Plantesafter og planteekstrakter (undtagen opium, lakrids, humle, vanilleoleoresiner og slægten Ephedra);;;;;; 1478;"13022010";1;Pectinstoffer, pectinater og pectater, i tør form;;;;;; 1479;"13022090";1;Pectinstoffer, pectinater og pectater, i flydende form;;;;;; 1480;"13023100";1;Agar-agar, også modificeret;;;;;; 1481;"13023210";1;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød eller af frø af johannesbrød;;;;;; 1482;"13023290";1;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af guarfrø;;;;;; 1483;"13023900";1;Planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede (undtagen af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af guarfrø og undtagen agar-agar);;;;;; 1484;"14011000";1;Bambus;;;;;; 1485;"14012000";1;Spanskrør;;;;;; 1486;"14019000";1;Siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm, lindebark og andre vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (undtagen bambus og spanskrør);;;;;; 1487;"14042000";1;Bomuldslinters;;;;;; 1488;"14049000";1;Vegetabilske produkter, i.a.n.;;;;;; 1489;"15011010";1;Svinefedt, afsmeltet eller på anden måde ekstraheret, til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af levnedsmidler, Lardstearin og lardoil);;;;;; 1490;"15011090";1;Svinefedt, udpresset eller på anden måde ekstraheret (undtagen til teknisk / industriel brug, og Lardstearin og lardoil);;;;;; 1491;"15012010";1;Svinefedt til industriel brug, udsmeltet, udpresset el udtrukket med opløsningsmidler;;;;;; 1492;"15012090";1;Svinefedt til næringsmidler, udsmeltet, udpresset el udtrukket med opløsningsmidler;;;;;; 1493;"15019000";1;Fedt af fjerkræ, udsmeltet eller på anden måde ekstraheret;;;;;; 1494;"15021010";1;Talg af hornkvæg, får eller geder, til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af fødevarer, og olie og oleostearin);;;;;; 1495;"15021090";1;Talg af hornkvæg, får eller geder (undtagen til teknisk / industriel brug, og olie-og oleostearin);;;;;; 1496;"15029010";1;Talg af hornkvæg, får og geder, udsmeltet el rå, også udpresset med opløsningsmidler,til teknisk brug;;;;;; 1497;"15029090";1;Talg, af hornkvæg,får og geder,rå el udsmeltet,også udtrukket med opløsningsmidler,undt til industriel brug;;;;;; 1498;"15030011";1;Lardstearin og oleostearin, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, til industriel anvendelse;;;;;; 1499;"15030019";1;"Lardstearin og oleostearin ""pressetalg"", ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt (undtagen til industriel anvendelse)";;;;;; 1500;"15030030";1;Talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1501;"15030090";1;Lardoil, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt (undtagen talgolie til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1502;"15041010";1;Olier af fiskelever samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, med indhold af vitamin A på <= 2.500 i.e. pr. gram;;;;;; 1503;"15041091";1;Olier af lever af hellefisk og helleflynder samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen olier af fiskelever med indhold af vitamin A på <= 2.500 i.e. pr. gram);;;;;; 1504;"15041099";1;Olier af fiskelever samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af lever af hellefisk og helleflynder og undtagen olier af fiskelever med indhold af vitamin A på <= 2.500 i.e. pr. gram);;;;;; 1505;"15042010";1;Faste fraktioner af fedtstoffer og olier af fisk, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af olier af fiskelever);;;;;; 1506;"15042090";1;Fedtstoffer og olier af fisk, samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen olier af fiskelever);;;;;; 1507;"15043010";1;Faste fraktioner af fedtstoffer og olier af havpattedyr, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 1508;"15043090";1;Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede;;;;;; 1509;"15050010";1;Uldfedt, rå;;;;;; 1510;"15050090";1;Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf, herunder lanolin (undtagen rå uldfedt);;;;;; 1511;"15060000";1;"Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen af svin, fjerkræ, hornkvæg, får, geder, fisk og havpattedyr samt undtagen lardstearin, lardoil, oleostearin ""pressetalg"", oleomargarin, tal golie samt uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf)";;;;;; 1512;"15071010";1;Sojabønneolie, rå, også afslimet, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1513;"15071090";1;Sojabønneolie, rå, også afslimet (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1514;"15079010";1;Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå sojabønneolie);;;;;; 1515;"15079090";1;Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå sojabønneolie);;;;;; 1516;"15081010";1;Jordnøddeolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1517;"15081090";1;Jordnøddeolie, rå (undtagen til teknisk eller anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1518;"15089010";1;Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå jordnøddeolie);;;;;; 1519;"15089090";1;Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk eller anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1520;"15091010";1;Bomolie;;;;;; 1521;"15091090";1;"Olivenolie, udvundet af frugten af oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under sådanne betingelser, at olien ikke ændres ""jomfruolie"" (undtagen bomolie)";;;;;; 1522;"15099000";1;Olivenolie og fraktioner deraf, udvundet af frugten af oliventræet udelukkende ved mekaniske eller andre fysiske processer under sådanne betingelser, at olien ikke ændres, ikke kemisk modificeret (undtagen jomfruolie);;;;;; 1523;"15100010";1;Olier, fremstillet udelukkende af oliven, udvundet ved andre end de under pos. 1509 nævnte processer, rå, herunder blandinger af disse olier med olier henhørende under pos. 1509;;;;;; 1524;"15100090";1;Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, udvundet ved andre end de under pos. 1509 nævnte processer, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509 (undtagen rå olie);;;;;; 1525;"15111010";1;Palmeolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1526;"15111090";1;Palmeolie, rå (undtagen til teknisk eller anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1527;"15119011";1;Fraktioner af palmeolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1528;"15119019";1;Fraktioner af palmeolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1529;"15119091";1;Palmeolie og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå palmeolie);;;;;; 1530;"15119099";1;Palmeolie og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå palmeolie);;;;;; 1531;"15121110";1;Solsikkeolie og saflorolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1532;"15121191";1;Solsikkeolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1533;"15121199";1;Saflorolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1534;"15121910";1;Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1535;"15121990";1;Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1536;"15122110";1;Bomuldsfrøolie, rå, også befriet for gossypol, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1537;"15122190";1;Bomuldsfrøolie, rå, også befriet for gossypol (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1538;"15122910";1;Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, også befriet for gossypol, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå bomuldsfrøolie);;;;;; 1539;"15122990";1;Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, også befriet for gossypol, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå bomuldsfrøolie);;;;;; 1540;"15131110";1;"Kokosolie ""kopraolie"", rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler)";;;;;; 1541;"15131191";1;"Kokosolie ""kopraolie"", rå, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler)";;;;;; 1542;"15131199";1;"Kokosolie ""kopraolie"", rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;; 1543;"15131911";1;"Fraktioner af kokosolie ""kopraolie"", faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg";;;;;; 1544;"15131919";1;"Fraktioner af kokosolie ""kopraolie"", faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;; 1545;"15131930";1;"Kokosolie ""kopraolie"" og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå kokosolie)";;;;;; 1546;"15131991";1;"Kokosolie ""kopraolie"" og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå kokosolie)";;;;;; 1547;"15131999";1;"Kokosolie ""kopraolie"" og flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå kokosolie og undtagen i paknin ger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;; 1548;"15132110";1;Palmekerneolie og babassuolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1549;"15132130";1;Palmekerneolie og babassuolie, rå, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1550;"15132190";1;Palmekerneolie og babassuolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 1551;"15132911";1;Fraktioner af palmekerneolie og babassuolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1552;"15132919";1;Fraktioner af palmekerneolie og babassuolie, faste, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 1553;"15132930";1;Palmekerneolie og babassuolie samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1554;"15132950";1;Palmekerneolie og babassuolie samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1555;"15132990";1;Palmekerneolie og babassuolie samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede(undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie og undtagen i pakninger af nettovæg t <= 1 kg);;;;;; 1556;"15141110";1;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1557;"15141190";1;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1558;"15141910";1;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1559;"15141990";1;Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1560;"15149110";1;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, samt sennepsolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1561;"15149190";1;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, samt sennepsolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1562;"15149910";1;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1563;"15149990";1;Rybsolie og rapsolie med højt indhold af erucasyre, dvs. ikke-flygtig olie med et indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent, og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1564;"15151100";1;Linolie, rå;;;;;; 1565;"15151910";1;Linolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1566;"15151990";1;Linolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1567;"15152110";1;Majskimolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1568;"15152190";1;Majskimolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1569;"15152910";1;Majskimolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1570;"15152990";1;Majskimolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1571;"15153010";1;Ricinusolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til fremstilling af aminoundecansyre til brug ved produktion af syntetiske tekstilfibre eller plast;;;;;; 1572;"15153090";1;Ricinusolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til fremstilling af aminoundecansyre til brug ved produktion af syntetiske tekstilfibre eller plast);;;;;; 1573;"15155011";1;Sesamolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1574;"15155019";1;Sesamolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1575;"15155091";1;Sesamolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen rå olie);;;;;; 1576;"15155099";1;Sesamolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1577;"15159011";1;"Træolie ""tungolie"", jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japanvoks samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede";;;;;; 1578;"15159021";1;Tobaksfrøolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1579;"15159029";1;Tobaksfrøolie, rå (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1580;"15159031";1;Tobaksfrøolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1581;"15159039";1;Tobaksfrøolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1582;"15159040";1;"Vegetabilske fedtstoffer og olier, rå, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekern eolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, træolie ""tungolie"", sesamolie, jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks og tobaksfrøolie)";;;;;; 1583;"15159051";1;"Vegetabilske fedtstoffer og olier, rå, i fast form i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie) ";;;;;; 1584;"15159059";1;"Vegetabilske fedtstoffer og olier, rå, i fast form i pakninger af nettovægt > 1 kg eller i flydende form (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen sojabønneolie, jordnøddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekerneolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, træolie ""tungolie"", sesamolie, jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks og tobaksfrøolie)";;;;;; 1585;"15159060";1;"Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå fedtstoffer og olier samt sojabønneolie, jordn øddeolie, olivenolie, palmeolie, solsikkeolie, saflorolie, bomuldsfrøolie, kokosolie, palmekerneolie, babassuolie, rybsolie, rapsolie, sennepsolie, linolie, majskimolie, ricinusolie, træolie ""tungolie"", sesamolie, jojobaolie, oticicaolie, myrtevoks, japan voks og tobaksfrøolie)";;;;;; 1586;"15159091";1;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i fast form, i pakninger af nettovægt <= 1 kg, i.a.n. (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå fedtstoffer og rå olie);;;;;; 1587;"15159099";1;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, i fast form i pakninger af nettovægt > 1 kg eller i flydende form, i.a.n. (undtagen til teknisk anvendelse eller til anden industriel anvendelse end fremstilling af næringsmidler og undtagen rå fedtstoffer og rå olie);;;;;; 1588;"15161010";1;Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede(undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 1589;"15161090";1;Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede);;;;;; 1590;"15162010";1;"Ricinusolie, hærdet ""opalvoks""";;;;;; 1591;"15162091";1;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner dera f, som på anden måde er bearbejdede, og undtagen hærdet ricinusolie);;;;;; 1592;"15162095";1;Rybsolie, rapsolie, linolie, solsikkeolie, illipefedt, karitefedt, makoréfedt, tulucunaolie og babassuolie samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydreret, inter-esterificeret, re-esterificeret eller elaidiniseret, også raffineret, til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 1593;"15162096";1;"Jordnøddeolie, bomuldsfrøolie, sojabønneolie og solsikkeolie samt fraktioner deraf (undtagen henhørende under pos. 1516.20.95); andre olier samt fraktioner deraf med et indhold af frie fedtsyrer på < 50 vægtprocent (undtagen palmeolie, illipefedt, kokosolie, rybsolie, rapsolie og kopaivaolie samt solsikkeolie og anden olie henhørende under pos. 1516.20.95 og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg)";;;;;; 1594;"15162098";1;Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede (undtagen fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som på anden måde er bearbejdede, og undtagen hærdet ricinusolie samt fedtstoffer og olier henhørende under underpos. 1516.20.95 eller 1516.20.96 og undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 1595;"15171010";1;Margarine med indhold af mælkefedt på > 10, men <= 15 vægtprocent (undtagen flydende margarine);;;;;; 1596;"15171090";1;Margarine med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent (undtagen flydende margarine);;;;;; 1597;"15179010";1;Blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, spiselige, samt af spiselige fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier, med indhold af mælkefedt på > 10 vægtprocent, men <= 15 vægtprocent (undtagen fedtst offer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede, blandinger af olivenolier eller fraktioner deraf samt margarine i fast f orm);;;;;; 1598;"15179091";1;Blandinger af vegetabilske olier, spiselige, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent (undtagen olier, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejded e, og undtagen blandinger af olivenolie);;;;;; 1599;"15179093";1;Spiselige blandinger eller tilberedninger af den art der anvendes til frigørelse af bageforme og lignende, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent;;;;;; 1600;"15179099";1;Blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier, spiselige, samt af spiselige fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtprocent (undtagen blandinger af flydende veget abilske olier, blandinger eller tilberedninger af den art der anvendes til frigørelse af bageforme og lignende og undtagen margarine i fast form);;;;;; 1601;"15180010";1;"Linoxyn ""oxideret linolie""";;;;;; 1602;"15180031";1;Blandinger af vegetabilsk olie, ikke-spiselige, i.a.n., til teknisk eller industriel anvendelse, rå (undtagen til fremstilling af næringsmidler);;;;;; 1603;"15180039";1;Blandinger af vegetabilsk olie, ikke-spiselige, i.a.n., til teknisk eller industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og undtagen rå olie);;;;;; 1604;"15180091";1;Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede (undtagen varer henhørende under pos. 1516 og undtagen linoxyn);;;;;; 1605;"15180095";1;Ikke-spiselige blandinger og tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf;;;;;; 1606;"15180099";1;Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, i.a.n.;;;;;; 1607;"15200000";1;"Rå glycerol ""glycerin""; glycerolvand og glycerollud";;;;;; 1608;"15211000";1;Vegetabilsk voks, også raffineret eller farvet (undtagen triglycerider);;;;;; 1609;"15219010";1;"Spermacet ""hvalrav"", også raffineret eller farvet";;;;;; 1610;"15219091";1;Bivoks og anden insektvoks, rå;;;;;; 1611;"15219099";1;Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet (undtagen rå insektvoks);;;;;; 1612;"15220010";1;Degras;;;;;; 1613;"15220031";1;"Sæbefod ""soap-stock"", med indhold af olie, der har karakter af olivenolie";;;;;; 1614;"15220039";1;"Restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller fede olier, med indhold af olie, der har karakter af olivenolie (undtagen sæbefod ""soap-stock"")";;;;;; 1615;"15220091";1;"Oliefod og sæbefod ""soap-stock"" (undtagen med indhold af olie, der har karakter af olivenolie)";;;;;; 1616;"15220099";1;"Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks (undtagen med indhold af olie, der har karakter af olivenolie og undtagen oliefod og sæbefod ""soap-stock"")";;;;;; 1617;"16010010";1;"Pølser og lignende varer af lever; tilberedte næringsmidler på basis heraf";;;;;; 1618;"16010091";1;Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, af kød, slagtebiprodukter eller blod (undtagen af lever);;;;;; 1619;"16010099";1;"Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf (undtagen af lever og undtagen tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt)";;;;;; 1620;"16021000";1;Varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;; 1621;"16022010";1;Tilberedte varer af gåse- eller andelever (undtagen pølser og lignende varer samt homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g);;;;;; 1622;"16022090";1;Tilberedte varer af lever (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, samt tilberedte varer af gåseeller andelever);;;;;; 1623;"16023111";1;Varer af kød af kalkuner, tilberedte eller konserverede, udelukkende med indhold af kød af kalkuner, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer);;;;;; 1624;"16023119";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter af kalkuner, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent (undtagen varer udelukkende med indhold af kalkunerkød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 1625;"16023180";1;"Kød eller slagtebiprodukter af indenlandske kalkuner, tilberedt eller konserveret, med <57 vægt% ""ekskl. Knogler"" af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som næringsmidler til børn eller til diætetisk formål, i pakninger af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever og kødekstrakter)";;;;;; 1626;"16023211";1;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer samt tilberedte varer af lever)";;;;;; 1627;"16023219";1;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;; 1628;"16023230";1;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 25 vægtprocent, men < 57 vægtprocent (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;; 1629;"16023290";1;"Varer af kød eller slagtebiprodukter af høns af arten ""Gallus domesticus"", tilberedte eller konserverede (undtagen med indhold af kød ellerslagtebiprodukter af fjerkræ på >= 25 vægtprocent og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;; 1630;"16023921";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter af tamme ænder, gæs og perlehøns, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer samt tilberedte varer af lever);;;;;; 1631;"16023929";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter af tamme ænder, gæs og perlehøns, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ på >= 57 vægtprocent, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 1632;"16023985";1;"Kød eller slagtebiprodukter af indenlandske ænder, gæs og perlehøns, med <57 vægt% ""ekskl. Knogler"" kød eller slagtebiprodukter af fjerkræ, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som spædbarn mad eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever og kødekstrakter)";;;;;; 1633;"16024110";1;Skinke og stykker deraf, af tamsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1634;"16024190";1;Skinke og stykker deraf, af svin, tilberedt eller konserveret (undtagen af tamsvin);;;;;; 1635;"16024210";1;Bov og stykker deraf, af tamsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1636;"16024290";1;Bov og stykker deraf, af svin, tilberedt eller konserveret (undtagen af tamsvin);;;;;; 1637;"16024911";1;Kam og stykker deraf, herunder blandinger af kam og skinke, af tamsvin, tilberedt eller konserveret (undtagen nakke);;;;;; 1638;"16024913";1;Nakke og stykker deraf, herunder blandinger af nakke og bov, af tamsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1639;"16024915";1;Blandinger med indhold af skinke, bov, kam, nakke og dele deraf, af tamsvin, tilberedt eller konserveret (undtagen blandinger af kam alene og skinke eller nakke alene og bov);;;;;; 1640;"16024919";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på >= 80 vægtprocent (undtagen skinke, bov, kam og nakke samt dele deraf og undtagen pølser og lignende varer, tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter af kød);;;;;; 1641;"16024930";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på >= 40 vægtprocent, men < 80 vægtprocent (undtagen skinke, bov, kam og nakke samt dele deraf og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter af kød);;;;;; 1642;"16024950";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på < 40 vægtprocent (undtagen skinke, bov, kam og nakke samt dele deraf og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 1643;"16024990";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, af svin, tilberedte eller konserverede (undtagen af tamsvin og undtagen skinke og bov samt dele deraf, pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 1644;"16025010";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, tilberedte eller konserverede, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, herunder blandinger af kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter med kød eller slagtebiprodukter, der ikke er kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer samt tilberedte varer af lever);;;;;; 1645;"16025031";1;Corned beef, i hermetisk lukkede pakninger;;;;;; 1646;"16025095";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, tilberedte eller konserverede, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever, ekstrakter og saft af kød samt varer i hermetisk lukkede pakninger);;;;;; 1647;"16029010";1;Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art (undtagen pølser og lignende varer);;;;;; 1648;"16029031";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter af vildt eller kanin, tilberedte eller konserverede (undtagen af vildsvin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 1649;"16029051";1;"Varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin (undtagen af høns af arten ""Gallus domesticus"", tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, hornkvæg, rensdyr, vildt eller kanin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever og ekstrakter og saft af kød)";;;;;; 1650;"16029061";1;"Varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, herunder blandinger af kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller kød, der ikke er kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt slagtebiprodukter eller slagtebiprodukter, der ikke er kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (undtagen af høns af arten ""Gallus domesticus"", tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, tamsvin, rensdyr, vildt eller kanin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, samt tilberedte varer af lever)";;;;;; 1651;"16029069";1;"Varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg (undtagen af høns af arten ""Gallus domesticus"", tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, tamsvin, rensdyr, vildt eller kanin og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød)";;;;;; 1652;"16029091";1;Kød eller slagteaffald af får, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som næringsmidler til børn eller til diætetisk på beholdere med en nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever, kødekstrakter, juice og indhold af kød eller slagteaffald af kvæg eller tamsvin);;;;;; 1653;"16029095";1;Kød eller slagteiprodukter af geder, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger pakninger til detailsalg som næringsmidler til børn eller til diætetisk på beholdere med en nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever, kødekstrakter, juice og indhold af kød eller slagteaffald af kvæg eller tamsvin);;;;;; 1654;"16029099";1;Varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede (undtagen af høns, tamme ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, svin, hornkvæg, vildt eller kanin, får eller geder og undtagen pølser og lignende varer, homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, tilberedte varer af lever samt ekstrakter og saft af kød);;;;;; 1655;"16030010";1;Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1656;"16030080";1;Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr (undtagen i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 1657;"16041100";1;Laks, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 1658;"16041210";1;"Sildefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset";;;;;; 1659;"16041291";1;"Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker, i hermetisk lukkede emballager (undtagen hakket og undtagen sildefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;; 1660;"16041299";1;"Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen sildefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset, eller i hermetisk lukkede emballager)";;;;;; 1661;"16041311";1;Sardin, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker, i olivenolie (undtagen hakket);;;;;; 1662;"16041319";1;Sardin, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen i olivenolie);;;;;; 1663;"16041390";1;Sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 1664;"16041421";1;Tilberedt eller konserveret bugstribet bonit, hele eller i stykker, i vegetabilsk olie (undtagen hakket);;;;;; 1665;"16041426";1;"Filet såkaldte ""loins"" af bugstribet bonit, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen. sådanne produkter i vegetabilsk olie eller hakket)";;;;;; 1666;"16041428";1;"Tilberedt eller konserveret bugstribet, hel eller i stykker (undtagen. hakket, filet såkaldte ""loins"", og sådanne produkter i vegetabilsk olie)";;;;;; 1667;"16041431";1;"Tilberedt eller konserveret gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", hele eller i stykker, i vegetabilsk olie (undtagen hakket)";;;;;; 1668;"16041436";1;"Filet såkaldte ""loins"" af gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker (undtagen. sådanne produkter i vegetabilsk olie eller hakket)";;;;;; 1669;"16041438";1;"Tilberedt eller konserveret gulfinnet tun ""Thunnus albacares"", hel eller i stykker (undtagen. hakket, filet såkaldte ""loins"", og sådanne produkter i vegetabilsk olie)";;;;;; 1670;"16041441";1;"Tilberedt eller konserveret tunfisk, hel eller i stykker, i vegetabilsk olie (undtagen hakket, bugstribet bonit og gulfinnet tun ""Thunnus albacares"")";;;;;; 1671;"16041446";1;"Filet såkaldte ""loins"" af tun, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker (undtagen. sådanne produkter i vegetabilsk olie eller hakket, bugstribet bonit og gulfinnet tun ""Thunnus albacares"")";;;;;; 1672;"16041448";1;"Tilberedt eller konserveret tunfisk, hel eller i stykker (undtagen. hakket, filet såkaldte ""loins"", og sådanne produkter i vegetabilsk olie, bugstribet bonit og gulfinnet tun ""Thunnus albacares"")";;;;;; 1673;"16041490";1;"Bonit ""Sarda""-arter, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket)";;;;;; 1674;"16041511";1;"Filet af makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", tilberedt eller konserveret";;;;;; 1675;"16041519";1;"Makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", tilberdt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen filet)";;;;;; 1676;"16041590";1;"Makrel af arten ""Scomber australasicus"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket)";;;;;; 1677;"16041600";1;Ansjos, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket);;;;;; 1678;"16041700";1;"Ål, hele eller i stykker (undtagen hakket), tilberedt eller konserveret ";;;;;; 1679;"16041910";1;Salmonidae, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen laks);;;;;; 1680;"16041931";1;"Filet i form af ""loins"", af fisk af slægten ""Euthynnus"", tilberedt eller konserveret (undtagen af bugstribet bonit ""Euthynnus-Katsuwonus-pelamis"")";;;;;; 1681;"16041939";1;"Fisk af slægten ""Euthynnus"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen bugstribet bonit ""Euthynnus-Katsuwonus-pelamis"" samt filet i form af ""loins"")";;;;;; 1682;"16041950";1;"Fisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket)";;;;;; 1683;"16041991";1;"Fiskefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset (undtagen af Salmonidae, sild, sardin, sardinel, brisling, tunfisk, bonit ""Sarda""-arter, makrel, ansjos, fisk af slægten ""Euthynnus"" og af arten ""Orcynopsis unicolor"")";;;;;; 1684;"16041992";1;"Torsk ""Gadus murhua"", ""Gadus ogac"", ""Gadus macrocephalus"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen torskefilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;; 1685;"16041993";1;"Sej ""Pollachius virens"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen sejfilet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;; 1686;"16041994";1;"Kulmule ""Merluccius""-arter og skælbrosme ""Urophycis""-arter, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;; 1687;"16041995";1;"Alaskasej ""Theragra chalcogramma"" og lubbe ""Pollachius pollachius"", tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp ""paneret"", også for-friturestegt, frosset)";;;;;; 1688;"16041997";1;Fisk, hele el i stykker, undt hakket, tilberedt el konserveret, i.a.n.;;;;;; 1689;"16042005";1;Tilberedninger af surimi;;;;;; 1690;"16042010";1;Laks, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker);;;;;; 1691;"16042030";1;Salmonidae, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker og undtagen laks);;;;;; 1692;"16042040";1;Ansjos, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker);;;;;; 1693;"16042050";1;"Sardin, bonit, makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"" og fisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker)";;;;;; 1694;"16042070";1;"Tunfisk, bugstribet bonit og andre fisk af slægten ""Euthynnus"", tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker)";;;;;; 1695;"16042090";1;"Fisk, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker og undtagen tilberedninger af surimi samt Salmonidae, ansjos, sardin, bonit, makrel af arterne ""Scomber scombrus"" og ""Scomber japonicus"", fisk af arten ""Orcynopsis unicolor"", tunfisk, bug stribet bonit og andre fisk af slægten ""Euthynnus"")";;;;;; 1696;"16043100";1;"Kaviar ""rogn af stør""";;;;;; 1697;"16043200";1;Kaviarerstatning, tilberedt af fiskerogn;;;;;; 1698;"16051000";1;Krabber, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1699;"16052110";1;Rejer, i pakninger af nettovægt max 2 kg, undt i hermetisk lukkede pakninger, tilberedt el konserveret;;;;;; 1700;"16052190";1;Rejer, i pakninger af nettovægt o 2 kg, undt i hermetisk lukkede pakninger,tilberedt el konserveret;;;;;; 1701;"16052900";1;Rejer, i hermetisk lukkede pakninger;;;;;; 1702;"16053010";1;Kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør, -postejer, -supper og -saucer;;;;;; 1703;"16053090";1;Hummer, tilberedt eller konserveret (undtagen kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør, -postejer, -supper og -saucer);;;;;; 1704;"16054000";1;Krebsdyr, tilberedt eller konserveret (undtagen krabber, rejer og hummer);;;;;; 1705;"16055100";1;Østers, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1706;"16055200";1;Kammuslinger, herunder almindelig kammusling, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1707;"16055310";1;Muslinger, i hermetisk lukkede pakninger;;;;;; 1708;"16055390";1;Muslinger, tilberedt el konserveret, undt i hermetisk lukkede pakninger;;;;;; 1709;"16055400";1;Tiarmede blæksprutter, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1710;"16055500";1;Ottearmet blæksprutte, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1711;"16055600";1;Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1712;"16055700";1;Søøre, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1713;"16055800";1;Snegle, undtagen havsnegle, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1714;"16055900";1;Bløddyr, undt muslinger, tilberedt el konserveret;;;;;; 1715;"16056100";1;Søpølser, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1716;"16056200";1;Søpindsvin, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1717;"16056300";1;Gopler, tilberedt eller konserveret;;;;;; 1718;"16056900";1;Hvirvelløse vanddyr, undt bløddyr, tilberedt el konserveret;;;;;; 1719;"17011210";1;Roesukker, råt, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, til raffinering;;;;;; 1720;"17011290";1;Roesukker, råt, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer (undtagen til raffinering);;;;;; 1721;"17011310";1;Rå rørsukker til raffinering, i fast form, ikke tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, fremstillet uden centrifugering med saccharoseindhold 69a ° til 93a °, der kun indeholder naturlige anhedral mikrokrystaller [Se underpositionsbestemmelse 2].;;;;;; 1722;"17011390";1;Rørsukker i fast form, ikke tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, fremstillet uden centrifugering med saccharoseindhold 69 vægtprocent til 93 vægtprocent, der kun indeholder naturlige anhedral mikrokrystaller [se underpositionsbestemmelse 2.]. (Undtagen til raffinering);;;;;; 1723;"17011410";1;Råsukker, uden indh af tilsatte smagsstoffer el farvestoffer,rørsukker, til raffinering, i fast form;;;;;; 1724;"17011490";1;Råsukker, uden indh af tilsatte smagsstoffer el farvestoffer,rørsukker, undt til raffinering, i fast form;;;;;; 1725;"17019100";1;Rør- og roesukker, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 1726;"17019910";1;Hvidt sukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et saccharoseindhold i tør tilstand på >= 99,5 vægtprocent beregnet ved polarisation;;;;;; 1727;"17019990";1;Rør- og roesukker samt kemisk ren saccharose, i fast form (undtagen rør- og roesukker med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer og undtagen råsukker og hvidt sukker);;;;;; 1728;"17021100";1;Lactose, i fast form, og lactosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, af en renhedsgrad i tør tilstand på >= 99 vægtprocent;;;;;; 1729;"17021900";1;Lactose, i fast form, og lactosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, af en renhedsgrad i tør tilstand på < 99 vægtprocent;;;;;; 1730;"17022010";1;Ahornsukker, i fast form, med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 1731;"17022090";1;Ahornsukker, i fast form, og ahornsirup uden tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 1732;"17023010";1;Isoglucose, i fast form, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på < 20 vægtprocent;;;;;; 1733;"17023050";1;Glucose i form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på < 20 vægtprocent;;;;;; 1734;"17023090";1;Glucose, i fast form, og glucosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på < 20 vægtprocent (undtagen isoglucose og undtagen glucose i form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret);;;;;; 1735;"17024010";1;Isoglucose, i fast form, med et fructoseindhold i tør tilstand på >= 20 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen invertsukker);;;;;; 1736;"17024090";1;Glucose, i fast form, og glucosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et fructoseindhold på >= 20 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen isoglucose og invertsukker);;;;;; 1737;"17025000";1;Kemisk ren fructose, i fast form;;;;;; 1738;"17026010";1;Isoglucose, i fast form, med et fructoseindhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent (undtagen kemisk ren fructose og invertsukker);;;;;; 1739;"17026080";1;Inulinsirup, fremkommet umiddelbart ved hydrolyse af inulin eller oligofructoser, med et indhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent fructose i fri form eller i form af saccharose;;;;;; 1740;"17026095";1;Fructose, i fast form, og fructosesirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et fructoseindhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent (undtagen isoglucose, inulinsirup, kemisk ren fructose og invertsukker);;;;;; 1741;"17029010";1;Kemisk ren maltose, i fast form;;;;;; 1742;"17029030";1;Isoglucose, i fast form, med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose, udvundet af glucosepolymerer;;;;;; 1743;"17029050";1;Maltodextrin, i fast form, og maltodextrinsirup uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 1744;"17029071";1;Karamel, med et saccharoseindhold i tør tilstand på >= 50 vægtprocent;;;;;; 1745;"17029075";1;Karamel, med et saccharoseindhold i tør tilstand på < 50 vægtprocent, i form af pulver, også agglomereret;;;;;; 1746;"17029079";1;Karamel, med et saccharoseindhold i tør tilstand på < 50 vægtprocent (undtagen i form af pulver, også agglomereret);;;;;; 1747;"17029080";1;Inulinsirup, fremkommet umiddelbart ved hydrolyse af inulin eller oligofructoser, med et indhold i tør tilstand på >= 10 vægtprocent, men <= 50 vægtprocent fructose i fri form eller i form af saccharose;;;;;; 1748;"17029095";1;Sukker, herunder invertsukker, i fast form, sukker og sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer (undtagen rør- og roesukker, saccharose og maltose, kemisk ren, lactose, ahornsukker, glucose, fructose og maltodextrin samt sirupper deraf, isoglucose udvundet af glucosepolymerer, inulinsirup og karamel);;;;;; 1749;"17031000";1;Melasse af rørsukker hidrørende fra udvinding eller raffinering af rørsukker;;;;;; 1750;"17039000";1;Roesukkermelasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af roesukker;;;;;; 1751;"17041010";1;Tyggegummi, også overtrukket med sukker, med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, på < 60 vægtprocent (undtagen i strimler);;;;;; 1752;"17041090";1;Tyggegummi, også overtrukket med sukker, med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, på >= 60 vægtprocent (undtagen i strimler);;;;;; 1753;"17049010";1;Lakridssaft med indhold af saccharose på > 10 vægtprocent, uden tilsætning af andre stoffer;;;;;; 1754;"17049030";1;Hvid chokolade;;;;;; 1755;"17049051";1;Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt >= 1 kg;;;;;; 1756;"17049055";1;Halspastiller og hostebolsjer;;;;;; 1757;"17049061";1;Dragévarer, uden indhold af kakao;;;;;; 1758;"17049065";1;Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer;;;;;; 1759;"17049071";1;Bolsjer og lignende, også fyldte;;;;;; 1760;"17049075";1;Karameller;;;;;; 1761;"17049081";1;Sukkervarer, fremstillet ved presning eller støbning, også med tilsætning af bindemidler, uden indhold af kakao (undtagen tyggegummi, hvid chokolade, halspastiller, hostebolsjer, vin- og frugtgummi, gelévarer, frugtpasta i form af sukkervarer, bolsjer, også fyldte, karameller samt marcipan i pakninger af nettovægt >= 1 kg);;;;;; 1762;"17049099";1;Fondant, marcipan, nougat og andre tilberedte sukkervarer, uden indhold af kakao (undtagen tyggegummi, hvid chokolade, halspastiller og hostebolsjer, vin- og frugtgummi, gelévarer, frugtpasta i form af sukkervarer, bolsjer, også fyldte, karameller og sukkervarer fremstillet ved presning eller støbning samt marcipan i pakninger af nettovægt >= 1 kg);;;;;; 1763;"18010000";1;Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte;;;;;; 1764;"18020000";1;Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald;;;;;; 1765;"18031000";1;Kakaomasse, ikke affedtet;;;;;; 1766;"18032000";1;Kakaomasse, helt eller delvis affedtet;;;;;; 1767;"18040000";1;Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie;;;;;; 1768;"18050000";1;Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler;;;;;; 1769;"18061015";1;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på < 5 vægtprocent;;;;;; 1770;"18061020";1;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på >= 5 vægtprocent, men < 65 vægtprocent;;;;;; 1771;"18061030";1;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på >= 65 vægtprocent, men < 80 vægtprocent;;;;;; 1772;"18061090";1;Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose, herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som saccharose på >= 80 vægtprocent;;;;;; 1773;"18062010";1;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på >= 31 vægtprocent eller med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på >= 31 vægtprocent (undtagen kakaopulver);;;;;; 1774;"18062030";1;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på >= 25 vægtprocent, men < 31 vægtprocent (undtagen kakaopulver);;;;;; 1775;"18062050";1;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på >= 18 vægtprocent, men < 31 vægtprocent (undtagen kakaopulver);;;;;; 1776;"18062070";1;Chocolate milk crump, i pakninger af nettovægt > 2 kg;;;;;; 1777;"18062080";1;Chokoladeglasur, i pakninger af nettovægt > 2 kg;;;;;; 1778;"18062095";1;"Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på < 18 vægtprocent (undtagen ""chocolate milk crump"", ""chokoladeglasur"" og kakaopulver)";;;;;; 1779;"18063100";1;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, med fyld;;;;;; 1780;"18063210";1;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, med tilsætning af korn, frugt eller nødder, uden fyld;;;;;; 1781;"18063290";1;Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger, af vægt <= 2 kg, uden tilsætning af korn, frugt eller nødder, uden fyld;;;;;; 1782;"18069011";1;Chokolade og chokoladevarer, i form af chokolader, også med fyld, med indhold af alkohol;;;;;; 1783;"18069019";1;Chokolade og chokoladevarer, i form af chokolader, også med fyld, uden indhold af alkohol;;;;;; 1784;"18069031";1;Chokolade og chokoladevarer, med fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og undtagen chokolader);;;;;; 1785;"18069039";1;Chokolade og chokoladevarer, uden fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og undtagen chokolader);;;;;; 1786;"18069050";1;Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med indhold af kakao;;;;;; 1787;"18069060";1;Smørepålæg med indhold af kakao;;;;;; 1788;"18069070";1;Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer;;;;;; 1789;"18069090";1;Tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 2 kg (undtagen chokolade, chokolader og andre chokoladevarer, sukkervarer med indhold af kakao, smørepålæg, pulvere til fremstilling af drikkevarer samt kakaopulver);;;;;; 1790;"19011000";1;Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., og tilberedte næringsmidler fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., til børn, i pakninger til detailsalg;;;;;; 1791;"19012000";1;Blandinger og dej fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., og blandinger og dej fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n., til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905;;;;;; 1792;"19019011";1;Maltekstrakt, med indhold af tørstof på >= 90 vægtprocent;;;;;; 1793;"19019019";1;Maltekstrakt, med indhold af tørstof på < 90 vægtprocent;;;;;; 1794;"19019091";1;Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose, herunder invertsukker, af isoglucose, glucose eller stivelse på < 5 vægtprocent, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag (undtagen maltekstrakt, blandinger og dej til fremstilling af bagværk samt tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 og undtagen til børn, i pakninger til detailsalg);;;;;; 1795;"19019099";1;Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, samt tilberedte næringsmidler fremstillet af mælk, fløde, kærnemælk, koaguleret mælk eller fløde, valle, yoghurt, kefir eller andre produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør < 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, i.a.n. (undtagen til børn, i pakninger til detailsalg, og undtagen maltekstrakt, blandinger og dej til fremstilling af bagværk samt varer henhørende under pos. 1901.90.91);;;;;; 1796;"19021100";1;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg;;;;;; 1797;"19021910";1;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt, uden indhold af mel af blød hvede samt æg;;;;;; 1798;"19021990";1;Pastaprodukter, ikke kogt, fyldt eller på anden måde tilberedt, med indhold af mel af blød hvede, men uden indhold af æg;;;;;; 1799;"19022010";1;Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på > 20 vægtprocent;;;;;; 1800;"19022030";1;Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold af pølser og lignende, kød eller slagtebiprodukter, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på > 20 vægtprocent;;;;;; 1801;"19022091";1;Pastaprodukter med fyld, kogt (undtagen med indhold af pølser og lignende, kød eller slagtebiprodukter, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på > 20 vægtprocent og undtagen med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på > 20 vægtprocent);;;;;; 1802;"19022099";1;Pastaprodukter med fyld, tilberedt (undtagen kogt og undtagen med indhold af pølser og lignende, kød eller slagtebiprodukter, herunder fedt af enhver art eller oprindelse, på > 20 vægtprocent og undtagen med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på > 20 vægtprocent);;;;;; 1803;"19023010";1;Pastaprodukter, tørrede (undtagen med fyld);;;;;; 1804;"19023090";1;Pastaprodukter, kogt eller på anden måde tilberedt (undtagen pastaprodukter med fyld og undtagen tørrede pastaprodukter);;;;;; 1805;"19024010";1;Couscous, ikke tilberedt;;;;;; 1806;"19024090";1;Couscous, kogt eller på anden måde tilberedt;;;;;; 1807;"19030000";1;Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lignende;;;;;; 1808;"19041010";1;Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, af majs;;;;;; 1809;"19041030";1;Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, af ris;;;;;; 1810;"19041090";1;Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (undtagen af majs eller ris);;;;;; 1811;"19042010";1;Blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager;;;;;; 1812;"19042091";1;Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn, af majs (undtagen blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager);;;;;; 1813;"19042095";1;Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn, af ris (undtagen blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager);;;;;; 1814;"19042099";1;Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn (undtagen af majs eller ris og undtagen blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede kornflager);;;;;; 1815;"19043000";1;Bulgur, i form af bearbejdede kerner, fremstillet ved kogning af kerner af hård hvede;;;;;; 1816;"19049010";1;Ris, forkogt eller på anden måde tilberedt, i.a.n. (undtagen mel, gryn eller groft mel, næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning, tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede kornflager samt tilberedte næringsmidler fremstillet af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn);;;;;; 1817;"19049080";1;Korn, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn, forkogt eller på anden måde tilberedt, i.a.n. (undtagen mel, gryn og groft mel, næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning, tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede kornflager samt tilberedte næringsmidler fremstillet af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn og undtagen ris og majs samt bulgur);;;;;; 1818;"19051000";1;Knækbrød;;;;;; 1819;"19052010";1;Honningkager og lignende, også tilsat kakao, med indhold af saccharose på < 30 vægtprocent, herunder invertsukker beregnet som saccharose;;;;;; 1820;"19052030";1;Honningkager og lignende, også tilsat kakao, med indhold af saccharose på >= 30 vægtprocent, men < 50 vægtprocent, herunder invertsukker beregnet som saccharose;;;;;; 1821;"19052090";1;Honningkager og lignende, også tilsat kakao, med indhold af saccharose på >= 50 vægtprocent, herunder invertsukker beregnet som saccharose;;;;;; 1822;"19053111";1;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 85 g;;;;;; 1823;"19053119";1;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao, (undtagen i pakninger af nettovægt <= 85 g);;;;;; 1824;"19053130";1;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, med indhold af mælkefedt på >= 8 vægtprocent (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af chokolade);;;;;; 1825;"19053191";1;Dobbeltkiks og -biskuits med mellemlag, også tilsat kakao, med indhold af mælkefedt på < 8 vægtprocent (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af chokolade);;;;;; 1826;"19053199";1;Søde kiks, biskuits og småkager, også tilsat kakao, med indhold af mælkefedt på < 8 vægtprocent (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af chokolade og undtagen dobbeltkiks og -biskuits med mellemlag);;;;;; 1827;"19053205";1;Vafler med vandindhold på > 10 vægtprocent;;;;;; 1828;"19053211";1;Vafler, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao, i pakninger af nettovægt <= 85 g (undtagen med vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;; 1829;"19053219";1;Vafler, også tilsat kakao, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao (undtagen i pakninger af nettovægt <= 85 g og undtagen vafler med et vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;; 1830;"19053291";1;Vafler, saltede, også med fyld (undtagen vafler med et vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;; 1831;"19053299";1;Vafler, også tilsat kakao, også med fyld (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao og undtagen saltede samt vafler med et vandindhold på > 10 vægtprocent);;;;;; 1832;"19054010";1;Tvebakker og kryddere;;;;;; 1833;"19054090";1;Ristet brød og lignende ristede varer (undtagen tvebakker og kryddere);;;;;; 1834;"19059010";1;"Usyret brød ""matze""";;;;;; 1835;"19059020";1;Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse;;;;;; 1836;"19059030";1;Brød uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt og med et indhold i tør tilstand på <= 5 vægtprocent sukker og <= 5 vægtprocent fedt;;;;;; 1837;"19059045";1;Kiks, biskuits og småkager, ikke tilsat sødemidler;;;;;; 1838;"19059055";1;Bagværk, ekstruderet eller ekspanderet, krydret eller saltet (undtagen knækbrød, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer samt vafler);;;;;; 1839;"19059060";1;Kager, wienerbrød, marengs og andet bagværk med tilsætning af sødemidler (undtagen knækbrød, honningkager og lignende, søde kiks, biskuits og småkager, vafler, tvebakker og kryddere);;;;;; 1840;"19059090";1;Pizzaer, quicher og andet bagværk uden tilsætning af sødemidler (undtagen knækbrød, kiks, biskuits og småkager, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende varer, brød, kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse);;;;;; 1841;"20011000";1;Agurker og asier, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1842;"20019010";1;Mangochutney, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1843;"20019020";1;Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1844;"20019030";1;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre";;;;;; 1845;"20019040";1;Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på >= 5 vægtprocent, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1846;"20019050";1;Svampe, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1847;"20019065";1;Oliven, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1848;"20019070";1;Sød peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1849;"20019092";1;"Palmehjerter, guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"" nødder, kolanødder og macadamia nødder, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre";;;;;; 1850;"20019097";1;"Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre (undtagen agurker, asier, mangochutney, frugt af arten ""Capsicum"", sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", svampe, palmehjerter, oliven, sød peber samt guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder, queenslandnødder samt yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter med indhold af stivelse på >= 5 vægtprocent)";;;;;; 1851;"20021010";1;Tomater, flåede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, hele eller i stykker;;;;;; 1852;"20021090";1;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, hele eller i stykker (undtagen flåede);;;;;; 1853;"20029011";1;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på < 12 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;; 1854;"20029019";1;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på < 12 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;; 1855;"20029031";1;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på >= 12 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;; 1856;"20029039";1;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på >= 12 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;; 1857;"20029091";1;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på > 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;; 1858;"20029099";1;Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, med tørstofindhold på > 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen hele eller i stykker);;;;;; 1859;"20031020";1;"Svampe af slægten ""Agaricus"", foreløbigt konserverede på anden måde end med eddike eller eddikesyre, gennemkogte";;;;;; 1860;"20031030";1;"Svampe af slægten ""Agaricus"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen foreløbigt konserverede, gennemkogte)";;;;;; 1861;"20039010";1;Trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre;;;;;; 1862;"20039090";1;"Svampe, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen svampe af slægten ""Agaricus"")";;;;;; 1863;"20041010";1;Kartofler, kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt, frosne;;;;;; 1864;"20041091";1;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, i form af mel eller flager, frosne;;;;;; 1865;"20041099";1;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (undtagen kun kogte eller på anden måde varmebehandlede eller i form af mel eller flager);;;;;; 1866;"20049010";1;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne";;;;;; 1867;"20049030";1;Surkål, kapers og oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne;;;;;; 1868;"20049050";1;"Ærter ""Pisum sativum"" og umodne bønner ""Phaseolus-arter"", i bælg, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne";;;;;; 1869;"20049091";1;Løg, kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt, frosne;;;;;; 1870;"20049098";1;"Grøntsager og blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (undtagen tilberedt med sukker og undtagen tomater, svampe, trøfler, kartofler, sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", surkål, kapers, oliven, ærter ""Pisum sativum"" og umodne bønner ""Phaseolus-arter"", i bælg, og løg, kun kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt, hver for sig)";;;;;; 1871;"20051000";1;Grøntsager i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;; 1872;"20052010";1;Kartofler i form af mel eller flager, ikke frosne;;;;;; 1873;"20052020";1;Kartofler i tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring, ikke frosne;;;;;; 1874;"20052080";1;Kartofler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen i form af mel eller flager eller i tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til um iddelbar fortæring);;;;;; 1875;"20054000";1;"Ærter ""Pisum sativum"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;; 1876;"20055100";1;"Bønner ""Vigna-arter, Phaseolus-arter"", udbælgede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;; 1877;"20055900";1;"Bønner ""Vigna-arter, Phaseolus-arter"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen udbælgede)";;;;;; 1878;"20056000";1;Asparges, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 1879;"20057000";1;Oliven, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 1880;"20058000";1;"Sukkermajs ""Zea mays var. saccharata"", tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne";;;;;; 1881;"20059100";1;Bambusskud, tilberedt eller konserveret på anden måde end i edikke eller eddikesyre (undtagen frosne);;;;;; 1882;"20059910";1;Frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød peber, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 1883;"20059920";1;Kapers, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 1884;"20059930";1;Artiskokker, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 1885;"20059950";1;Blandinger af grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne;;;;;; 1886;"20059960";1;Surkål, ikke frosset;;;;;; 1887;"20059980";1;"Grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne (undtagen tilberedt med sukker, homogeniserede grøntsager henhørende under pos 2005.10, og tomater, svampe, trøfler, kartofler, sauerkraut, ærter ""Pisum sativum"", bønner ""Vigna-arter. , Phaseolus-arter "". asparges, oliven, sukkermajs"" Zea mays var. saccharata "", bambusskud, frugt af arten Capsicum varmt til smag, kapers, artiskokker og blandinger af grøntsager)";;;;;; 1888;"20060010";1;Ingefær, tilberedt med sukker: afløbne, glaseret eller kandiseret;;;;;; 1889;"20060031";1;Kirsebær, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;; 1890;"20060035";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent";;;;;; 1891;"20060038";1;"Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent (undtagen kirsebær, ingefær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;; 1892;"20060091";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent";;;;;; 1893;"20060099";1;"Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker: afløbne, glaserede eller kandiserede, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen ingefær, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;; 1894;"20071010";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;; 1895;"20071091";1;Syltetøj, gelé, marmelade, puré og mos, af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;; 1896;"20071099";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, i form af fint homogeniserede tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;; 1897;"20079110";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1898;"20079130";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1899;"20079190";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1900;"20079910";1;Blomme- og sveskemos samt blomme- og sveskepuré, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 100 kg, til industriel forarbejdning;;;;;; 1901;"20079920";1;Kastanjemos og -puré, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1902;"20079931";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af kirsebær, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1903;"20079933";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af jordbær, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1904;"20079935";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og frugtmos, af hindbær, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1905;"20079939";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 30 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10, kastanjemos og -puré, varer af hindbær, jordbær, kirsebær og citrusfrugter samt blomme- og sveskemos og blomme- og sveskepuré, i pakninger af nettovægt > 100 kg, til industriel forarbejdning);;;;;; 1906;"20079950";1;Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent (undtagen varer af citrusfrugter og homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10);;;;;; 1907;"20079993";1;"Syltetøj, gelé, marmelade, puré og mos, af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder eller queenslandnødder, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10)";;;;;; 1908;"20079997";1;"Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent (undtagen homogeniserede tilberedninger henhørende under pos. 2007.10 og undtagen af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder, queenslandnødder og citrusfrugter)";;;;;; 1909;"20081110";1;Jordnøddesmør;;;;;; 1910;"20081191";1;Jordnødder, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen ristede eller tilberedt med sukker og undtagen jordnøddesmør);;;;;; 1911;"20081196";1;Jordnødder, ristede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1912;"20081198";1;Jordnødder, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen ristede eller tilberedt med sukker og undtagen jordnøddesmør);;;;;; 1913;"20081912";1;"Kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder, inkl vægt blandinger, der indeholder syntese nødder> = 50% ved, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt> 1 kg (excl . tilberedt med sukker)";;;;;; 1914;"20081913";1;Mandler og pistacienødder, ristede, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1915;"20081919";1;"Nødder og andre kerner og frø, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt> 1 kg (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike, tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugtpuré og nøddemos, fremstillet ved kogning, jordnødder, ristede mandler og pistacienødder og kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder og blandinger indeholdende> = 50 vægt% af tropiske nødder)";;;;;; 1916;"20081992";1;"Kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder, inkl blandinger, der indeholder syntese nødder> = 50 vægt%, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt <1 kg";;;;;; 1917;"20081993";1;Mandler og pistacienødder, ristede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1918;"20081995";1;"Nødder, ristede, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen jordnødder, mandler, pistacienødder, kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder)";;;;;; 1919;"20081999";1;"Nødder og andre kerner og frø, herunder blandinger, tilberedt eller konserveret, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike, tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt puré og mos, fremstillet ved kogning, jordnødder, ristede nødder og kokosnødder, cashewnødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og macadamianødder og blandinger indeholdende> = 50 vægt% af tropiske nødder)";;;;;; 1920;"20082011";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 17 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1921;"20082019";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 17 vægtprocent);;;;;; 1922;"20082031";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 19 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1923;"20082039";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 19 vægtprocent);;;;;; 1924;"20082051";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 17 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1925;"20082059";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 17 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1926;"20082071";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 19 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1927;"20082079";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, men <= 19 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1928;"20082090";1;Ananas, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;; 1929;"20083011";1;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;; 1930;"20083019";1;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;; 1931;"20083031";1;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;; 1932;"20083039";1;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;; 1933;"20083051";1;Dele af grapefrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1934;"20083055";1;Mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1935;"20083059";1;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter samt dele af grapefrugter);;;;;; 1936;"20083071";1;Dele af grapefrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1937;"20083075";1;Mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1938;"20083079";1;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen mandariner, herunder tangeriner og satsumas, clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter samt dele af grapefrugter);;;;;; 1939;"20083090";1;Citrusfrugter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;; 1940;"20084011";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1941;"20084019";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1942;"20084021";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;; 1943;"20084029";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;; 1944;"20084031";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1945;"20084039";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 15 vægtprocent);;;;;; 1946;"20084051";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1947;"20084059";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1948;"20084071";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1949;"20084079";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på <= 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1950;"20084090";1;Pærer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;; 1951;"20085011";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1952;"20085019";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1953;"20085031";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;; 1954;"20085039";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;; 1955;"20085051";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1956;"20085059";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 15 vægtprocent);;;;;; 1957;"20085061";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1958;"20085069";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1959;"20085071";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1960;"20085079";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1961;"20085092";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg;;;;;; 1962;"20085098";1;Abrikoser, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <5 kg;;;;;; 1963;"20086011";1;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;; 1964;"20086019";1;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;; 1965;"20086031";1;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9);;;;;; 1966;"20086039";1;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;; 1967;"20086050";1;"Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg ";;;;;; 1968;"20086060";1;"Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg ";;;;;; 1969;"20086070";1;Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 4,5 kg;;;;;; 1970;"20086090";1;"Kirsebær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 4,5 kg ";;;;;; 1971;"20087011";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1972;"20087019";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et sukkerindhold på > 13 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1973;"20087031";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;; 1974;"20087039";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 13 vægtprocent);;;;;; 1975;"20087051";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1976;"20087059";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen med indhold af sukker på > 15 vægtprocent);;;;;; 1977;"20087061";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1978;"20087069";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 13 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1979;"20087071";1;Ferskner herunder nektariner,, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1980;"20087079";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent, men <= 15 vægtprocent, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1981;"20087092";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg;;;;;; 1982;"20087098";1;Ferskner, herunder nektariner, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 5 kg;;;;;; 1983;"20088011";1;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;; 1984;"20088019";1;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;; 1985;"20088031";1;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;; 1986;"20088039";1;Jordbær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;; 1987;"20088050";1;Jordbær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg;;;;;; 1988;"20088070";1;Jordbær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 1989;"20088090";1;Jordbær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker;;;;;; 1990;"20089100";1;Palmehjerter, tilberedt eller konserveret, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre);;;;;; 1991;"20089311";1;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på> 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, Pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;; 1992;"20089319";1;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på> 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på> 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, Pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;; 1993;"20089321";1;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på <= 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker, men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;; 1994;"20089329";1;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på <= 9 vægt% og et virkeligt alkoholindhold på> 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, Pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;; 1995;"20089391";1;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af> 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé, marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;; 1996;"20089393";1;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning, syltetøj, gelé , marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;; 1997;"20089399";1;"Tranebær ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol eller sukker (undtagen syltetøj, gelé, marmelade, pure og nøddemos, fremstillet ved kogning)";;;;;; 1998;"20089703";1;Blandinger af tropiske nødder og tropiske frugter, med indhold af> = 50% af tropiske nødder, tilberedt eller konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, i pakninger af nettovægt> 1 kg;;;;;; 1999;"20089705";1;Blandinger af tropiske nødder og tropiske frugter, med indhold af> = 50% af tropiske nødder, tilberedt eller konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, i pakninger af nettovægt <1 kg;;;;;; 2000;"20089712";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas";;;;;; 2001;"20089714";1;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø og undtagen blandinger henhørende under underpos. 2008.92.12);;;;;; 2002;"20089716";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas";;;;;; 2003;"20089718";1;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø og undtagen blandinger henhørende under underpos. 2008.92.16);;;;;; 2004;"20089732";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;; 2005;"20089734";1;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø samt blandinger henhørende under underpos. 2008.92.32 og undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;; 2006;"20089736";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;; 2007;"20089738";1;Blandinger af frugt og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen blandinger af jordnødder og andre frø samt blandinger henhørende under underpos. 2008.92.36 og undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent);;;;;; 2008;"20089751";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg";;;;;; 2009;"20089759";1;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;; 2010;"20089772";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt, i pakninger af nettovægt <= 1 kg";;;;;; 2011;"20089774";1;Blandinger af frugter, indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold aftropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;; 2012;"20089776";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt)";;;;;; 2013;"20089778";1;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø, blandinger indeholdende <= 50 vægtprocent af en enkelt frugt, beregnet af frugternes vægt, samt blandinger af Müslityper baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;; 2014;"20089792";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med et indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg";;;;;; 2015;"20089793";1;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg, i.a.n. (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;; 2016;"20089794";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med et indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 4,5 kg, men <= 5 kg";;;;;; 2017;"20089796";1;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 4,5 kg, men < 5 kg, i.a.n. (undtagen blandinger af nødder, af tropiske frugter og tropiske frugter/nødder som defineret i supplerende bestemmelse 7 og 8 til kapitel 20 med indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på >= 50 vægtprocent, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;; 2018;"20089797";1;"Blandinger af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, herunder blandinger med et indhold af disse frugter og kokosnødder, akajounødder, paranødder, arecanødder ""betelnødder"", kolanødder og queenslandnødder på >= 50 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 4,5 kg";;;;;; 2019;"20089798";1;Blandinger af frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 4,5 kg, i.a.n. (undtagen blandinger af nødder, tropiske frugter som defineret i supplerende bestemmelse 7 til kapitel 20, jordnødder og andre kerner og frø samt blandinger af mysli-typer baseret på ikke-ristede flager af korn, henhørende under pos. 1904.20.10);;;;;; 2020;"20089911";1;Ingefær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas;;;;;; 2021;"20089919";1;Ingefær, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas;;;;;; 2022;"20089921";1;Druer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 13 vægtprocent;;;;;; 2023;"20089923";1;Druer, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på <= 13 vægtprocent;;;;;; 2024;"20089924";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas";;;;;; 2025;"20089928";1;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;; 2026;"20089931";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas";;;;;; 2027;"20089934";1;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;; 2028;"20089936";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;; 2029;"20089937";1;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på <= 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og undtagen nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;; 2030;"20089938";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent)";;;;;; 2031;"20089940";1;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, tilsat alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 11,85% mas (undtagen med indhold af sukker på > 9 vægtprocent og undtagen nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya);;;;;; 2032;"20089941";1;Ingefær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg, i.a.n.;;;;;; 2033;"20089943";1;Druer, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg, i.a.n.;;;;;; 2034;"20089945";1;Blommer og svesker, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg, i.a.n.;;;;;; 2035;"20089948";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men med indhold af sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg";;;;;; 2036;"20089949";1;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt > 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, druer, blommer og svesker, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;; 2037;"20089951";1;Ingefær, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg, i.a.n.;;;;;; 2038;"20089963";1;"Guavabær, mango, mangostaner, melontræsfrugter ""papaya"", tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men med indhold af sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen blandinger)";;;;;; 2039;"20089967";1;Frugter og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, i pakninger af nettovægt <= 1 kg (undtagen tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, ingefær, passionsfrugter, guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler og pitahaya);;;;;; 2040;"20089972";1;Blommer og svesker, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt >= 5 kg, i.a.n.;;;;;; 2041;"20089978";1;Blommer og svesker, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt < 5 kg, i.a.n.;;;;;; 2042;"20089985";1;"Majs, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker (undtagen sukkermajs ""Zea mays var. saccharata""), i.a.n.";;;;;; 2043;"20089991";1;Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på >= 5 vægtprocent, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker (undtagen frosset eller tørret);;;;;; 2044;"20089999";1;Frugter og andre spiselige dele af planter, tilberedt eller konserveret, ikke tilsat alkohol og ikke tilsat sukker (undtagen tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre eller tilberedt med sukker men ikke nedlagt i sukkeropløsning og undtagen syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré og frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller andenvarmebehandling, samt nødder, jordnødder og andre kerner og frø, ananas, citrusfrugter, pærer, abrikoser, kirsebær, ferskner, jordbær, blommer og svesker, majs, yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter);;;;;; 2045;"20091111";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, frosset, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro;;;;;; 2046;"20091119";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, frosset, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro;;;;;; 2047;"20091191";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, frosset, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2048;"20091199";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, frosset, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C (undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;; 2049;"20091200";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C (undtagen frosset);;;;;; 2050;"20091911";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro (undtagen frosset);;;;;; 2051;"20091919";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro (undtagen frosset);;;;;; 2052;"20091991";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen frosset);;;;;; 2053;"20091998";1;Appelsinsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C (undtagen frosset og undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;; 2054;"20092100";1;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C;;;;;; 2055;"20092911";1;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro;;;;;; 2056;"20092919";1;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro;;;;;; 2057;"20092991";1;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2058;"20092999";1;Grapefrugtsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C (undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;; 2059;"20093111";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2060;"20093119";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2061;"20093151";1;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, tilsat sukker;;;;;; 2062;"20093159";1;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;; 2063;"20093191";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2064;"20093199";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2065;"20093911";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2066;"20093919";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2067;"20093931";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2068;"20093939";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2069;"20093951";1;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2070;"20093955";1;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;; 2071;"20093959";1;Citronsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;; 2072;"20093991";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2073;"20093995";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2074;"20093999";1;Saft af citrusfrugter, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger samt citronsaft, appelsinsaft og saft af grapefrugt);;;;;; 2075;"20094192";1;Ananassaft, ugæret, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20 C, tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol);;;;;; 2076;"20094199";1;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;; 2077;"20094911";1;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro;;;;;; 2078;"20094919";1;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro;;;;;; 2079;"20094930";1;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker;;;;;; 2080;"20094991";1;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2081;"20094993";1;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;; 2082;"20094999";1;Ananassaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;; 2083;"20095010";1;Tomatsaft med indhold af tørstof på vægtprocent, ugæret, ikke tilsat alkohol, tilsat sukker;;;;;; 2084;"20095090";1;Tomatsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol (undtagen med indhold af tilsat sukker);;;;;; 2085;"20096110";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 30 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro;;;;;; 2086;"20096190";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 30 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro;;;;;; 2087;"20096911";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;; 2088;"20096919";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;; 2089;"20096951";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro, koncentreret;;;;;; 2090;"20096959";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro (undtagen koncentreret);;;;;; 2091;"20096971";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent, koncentreret;;;;;; 2092;"20096979";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen koncentreret);;;;;; 2093;"20096990";1;Druesaft, herunder druemost, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 30, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro (undtagen med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;; 2094;"20097120";1;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, tilsat sukker;;;;;; 2095;"20097199";1;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 20 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;; 2096;"20097911";1;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;; 2097;"20097919";1;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;; 2098;"20097930";1;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro, tilsat sukker;;;;;; 2099;"20097991";1;Æblesaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på > 20, men <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2100;"20097998";1;Æblesaft, ugæret, med en Brix-værdi på> 20, men <= 67 ved 20 C, med en værdi på <= 18 euro 100 kg og indeholder <= 30% tilsat sukker, eller ikke tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol);;;;;; 2101;"20098111";1;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på> 67 ved 20 C, værdi på <= 30 EURO per 100 kg (undtagen tilsat alkohol)";;;;;; 2102;"20098119";1;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på> 67 ved 20 C, med en værdi> 30 EURO per 100 kg (undtagen med indhold ånd)";;;;;; 2103;"20098131";1;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C, med en værdi> 30 EURO 100 kg, tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol)";;;;;; 2104;"20098151";1;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C, værdi på <= 30 EURO 100 kg, indeholdende> 30% tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol)";;;;;; 2105;"20098159";1;"Cranberry ""Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C, værdi på <= 30 EURO 100 kg, indeholdende <= 30% tilsat sukker (undtagen tilsat alkohol )";;;;;; 2106;"20098195";1;"Saft af frugter af arten ""Vaccinium macrocarpon"", ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker";;;;;; 2107;"20098199";1;"Cranberry ""Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", ugæret, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20 C (undtagen tilsat alkohol og ikke tilsat sukker)";;;;;; 2108;"20098911";1;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;; 2109;"20098919";1;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;; 2110;"20098934";1;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro (undtagen blandinger);;;;;; 2111;"20098935";1;Frugtsaft mv, Brix-værdi o 67, værdi max 30 euro/100 kg, i.a.n.;;;;;; 2112;"20098936";1;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro (undtagen blandinger);;;;;; 2113;"20098938";1;Frugtsaft mv, Brix-værdi o 67, værdi o 30 euro/100 kg , i.a.n.;;;;;; 2114;"20098950";1;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 18 euro, tilsat sukker;;;;;; 2115;"20098961";1;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2116;"20098963";1;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;; 2117;"20098969";1;Pæresaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;; 2118;"20098971";1;Kirsebærsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker;;;;;; 2119;"20098973";1;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker (undtagen blandinger);;;;;; 2120;"20098979";1;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, o 30 euro/100 kg, tilsat sukker, i.a.n.;;;;;; 2121;"20098985";1;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen blandinger);;;;;; 2122;"20098986";1;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, max 30 euro/100 kg, o 30 vægt% sukker, i.a.n.;;;;;; 2123;"20098988";1;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent (undtagen blandinger);;;;;; 2124;"20098989";1;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, max 30 euro /100/kg, max 30 vægt% sukker, i.a.n.;;;;;; 2125;"20098996";1;Kirsebærsaft, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker;;;;;; 2126;"20098997";1;Saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugæret, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger);;;;;; 2127;"20098999";1;Frugtsaft, Brix-værdi max 67, ikke tilsat sukker, i.a.n.;;;;;; 2128;"20099011";1;Blandinger af saft af æbler og pærer, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 22 euro;;;;;; 2129;"20099019";1;Blandinger af saft af æbler og pærer, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 22 euro;;;;;; 2130;"20099021";1;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer);;;;;; 2131;"20099029";1;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på > 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 € (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer);;;;;; 2132;"20099031";1;Blandinger af saft af pærer og æbler, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2133;"20099039";1;Blandinger af saft af æbler og pærer, ugærede, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C (undtagen med en værdi pr. 100 kg netto på <= 18 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent);;;;;; 2134;"20099041";1;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, tilsat sukker;;;;;; 2135;"20099049";1;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C og med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;; 2136;"20099051";1;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 €, tilsat sukker (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas);;;;;; 2137;"20099059";1;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på > 30 €, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas);;;;;; 2138;"20099071";1;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2139;"20099073";1;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;; 2140;"20099079";1;Blandinger af saft af citrusfrugter og ananas, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 euro, ikke tilsat sukker;;;;;; 2141;"20099092";1;Blandinger af saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent;;;;;; 2142;"20099094";1;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på > 30 vægtprocent (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas eller af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya);;;;;; 2143;"20099095";1;Blandinger af saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent;;;;;; 2144;"20099096";1;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, men tilsat sukker, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 € og med indhold af tilsat sukker på <= 30 vægtprocent (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas eller af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya);;;;;; 2145;"20099097";1;Blandinger af saft af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 €, ikke tilsat sukker;;;;;; 2146;"20099098";1;Blandinger af frugtsaft, herunder druemost, og grøntsagssaft, ugærede, ikke tilsat alkohol, med en Brix-værdi på <= 67 ved 20°C, med en værdi pr. 100 kg netto på <= 30 €, ikke tilsat sukker (undtagen blandinger af saft af æbler og pærer eller af saft af citrusfrugter og ananas eller af guavabær, mango, mangostaner, papaya, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler eller pitahaya);;;;;; 2147;"21011100";1;Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe;;;;;; 2148;"21011292";1;Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe;;;;;; 2149;"21011298";1;Varer tilberedt på basis af kaffe;;;;;; 2150;"21012020";1;Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté;;;;;; 2151;"21012092";1;Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté;;;;;; 2152;"21012098";1;Varer tilberedt på basis af te eller maté;;;;;; 2153;"21013011";1;Cikorie, brændt;;;;;; 2154;"21013019";1;Kaffeerstatninger, brændte (undtagen cikorie);;;;;; 2155;"21013091";1;Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie;;;;;; 2156;"21013099";1;Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger (undtagen af brændt cikorie);;;;;; 2157;"21021010";1;Kulturgær;;;;;; 2158;"21021031";1;Bagegær: tørgær;;;;;; 2159;"21021039";1;Bagegær (undtagen tørgær);;;;;; 2160;"21021090";1;Gær, levende (undtagen kulturgær og bagegær);;;;;; 2161;"21022011";1;Gær, inaktiv, i form af tabletter, terninger og lignende eller i pakninger af nettovægt <= 1 kg;;;;;; 2162;"21022019";1;Gær, inaktiv (undtagen i form af tabletter, terninger og lignende eller i pakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 2163;"21022090";1;Mikroorganismer, encellede, inaktive (undtagen gær og undtagen vacciner henhørende under pos. 3002);;;;;; 2164;"21023000";1;Bagepulvere, tilberedte;;;;;; 2165;"21031000";1;Sojasauce;;;;;; 2166;"21032000";1;Tomatketchup og andre tomatsaucer;;;;;; 2167;"21033010";1;Sennepsmel;;;;;; 2168;"21033090";1;Sennep, tilberedt;;;;;; 2169;"21039010";1;Mangochutney, flydende;;;;;; 2170;"21039030";1;Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på >= 44,2% vol, men <= 49,2% vol, tilsat >= 1,5 vægtprocent, men <= 6 vægtprocent ensian, krydderier eller andre bestanddele, samt indeholdende >= 4 vægtprocent, men <= 10 vægtprocent sukker, i beholdere med indhold af <= 0,5 liter;;;;;; 2171;"21039090";1;Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf samt sammensatte smagspræparater (undtagen sojasauce, tomatketchup og andre tomatsaucer, sennepsmel og tilberedt sennep, aromatisk bitter henhørende under pos. 2103.90.30 samt flydende mangochutney);;;;;; 2172;"21041000";1;Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf;;;;;; 2173;"21042000";1;Tilberedninger af den art der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager eller frugt, i pakninger til detailsalg af nettovægt <= 250 g;;;;;; 2174;"21050010";1;Konsumis, også med indhold af kakao, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder < 3 vægtprocent mælkefedt;;;;;; 2175;"21050091";1;Konsumis, også med indhold af kakao, med indhold af mælkefedt på >= 3 vægtprocent, men < 7 vægtprocent;;;;;; 2176;"21050099";1;Konsumis, også med indhold af kakao, med indhold af mælkefedt på >= 7 vægtprocent;;;;;; 2177;"21061020";1;Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på < 5 vægtprocent, af glucose på < 5 vægtprocent eller af stivelse på < 5 vægtprocent;;;;;; 2178;"21061080";1;Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer, med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på >= 5 vægtprocent, af glucose på >= 5 vægtprocent eller af stivelse på >= 5 vægtprocent;;;;;; 2179;"21069020";1;Sammensatte alkoholholdige tilberedninger af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer og med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol. (undtagen tilberedninger på basis af lugtstoffer);;;;;; 2180;"21069030";1;Sirup og andre sukkeropløsninger, af isoglucose, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 2181;"21069051";1;Sirup og andre sukkeropløsninger, af lactose, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 2182;"21069055";1;Sirup og andre sukkeropløsninger, af glucose eller maltodextrin, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer;;;;;; 2183;"21069059";1;Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (undtagen af isoglucose, lactose, glucose eller maltodextrin);;;;;; 2184;"21069092";1;Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på < 5 vægtprocent, af glucose på < 5 vægtprocent eller af stivelse på < 5 vægtprocent;;;;;; 2185;"21069098";1;Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose eller isoglucose på >= 5 vægtprocent, af glucose på >= 5 vægtprocent eller af stivelse på >= 5 vægtprocent;;;;;; 2186;"22011011";1;Naturligt mineralvand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, uden kulsyre;;;;;; 2187;"22011019";1;Naturligt mineralvand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, med kulsyre, herunder kulsyreholdigt vand;;;;;; 2188;"22011090";1;Kunstigt mineralvand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, samt vand tilsat kulsyre;;;;;; 2189;"22019000";1;Vand, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, samt is og sne (undtagen mineralvand og vand tilsat kulsyre og undtagen havvand, destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad);;;;;; 2190;"22021000";1;Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, fortæres direkte som drikkevarer;;;;;; 2191;"22029011";1;Drikkevarer, soya-baserede med et proteinindhold på> = 2,8pct. efter vægt, alkoholfrie, uden mælk, mælkeprodukter eller fedtstoffer deraf afledte;;;;;; 2192;"22029015";1;Drikkevarer, soya-baserede med et proteinindhold på <2,8pct. efter vægt, og drikkevarer baseret på nødder henhørende under kapitel 8, korn henhørende under kapitel 10 eller frø af kapitel 12, alkololfrie, uden mælk, mælkeprodukter eller fedtstoffer deraf afledte;;;;;; 2193;"22029019";1;Drikkevarer, der indeholder mælk, mejeriprodukter og fedtstoffer afledt heraf , alkoholfrie, undt. vand, frugt og grøntsagssafter og drikkevarer baseret på soja eller på nødder af Ch 8, korn af Ch 10 eller frø af Ch 12;;;;;; 2194;"22029091";1;Ikke-alkoholholdige drikkevarer, med indhold af fedt af mælk eller mælkeprodukter på < 0,2 vægtprocent;;;;;; 2195;"22029095";1;Ikke-alkoholholdige drikkevarer, med indhold af fedt af mælk eller mælkeprodukter på >= 0,2 vægtprocent, men < 2 vægtprocent;;;;;; 2196;"22029099";1;Ikke-alkoholholdige drikkevarer, med indhold af fedt af mælk eller mælkeprodukter på >= 2 vægtprocent;;;;;; 2197;"22030001";1;Øl, i flasker med indhold af <= 10 l;;;;;; 2198;"22030009";1;Øl, i beholdere med indhold af <= 10 l (undtagen i flasker);;;;;; 2199;"22030010";1;Øl, i beholdere med indhold af > 10 l;;;;;; 2200;"22041011";1;Champagne med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB);;;;;; 2201;"22041091";1;Asti spumante med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB);;;;;; 2202;"22041093";1;Mousserende vin af friske druer med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen Champagne og asti spumante);;;;;; 2203;"22041094";1;Mousserende vin af friske druer med beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2204;"22041096";1;Mousserende vin af friske druer med drueangivelse, uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2205;"22041098";1;Mousserende vin af friske druer (undtagen med drueangivelse);;;;;; 2206;"22042106";1;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"", med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin)";;;;;; 2207;"22042107";1;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"", med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin)";;;;;; 2208;"22042108";1;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"", med drueangivelse men uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin)";;;;;; 2209;"22042109";1;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af <= 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af <= 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"" (undtagen mousserende vin og vin med drueangivelse)";;;;;; 2210;"22042111";1;Hvidvine fra Alsace, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2211;"22042112";1;Hvidvine fra Bordeaux, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2212;"22042113";1;Hvidvine fra Bourgogne, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2213;"22042117";1;Hvidvine fra Val de Loire (Loiredalen), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2214;"22042118";1;Hvidvine fra Mosel, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2215;"22042119";1;Hvidvine fra Pfalz, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2216;"22042122";1;Hvidvine fra Rheinhessen, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2217;"22042123";1;Hvidvine fra Tokaj, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2218;"22042124";1;Hvidvine fra Lazio, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2219;"22042126";1;Hvidvine fra Toscana, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2220;"22042127";1;Hvidvine fra Trentino, Alte Adige (Sydtyrol) og Friuli i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2221;"22042128";1;Hvidvine fra Veneto, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2222;"22042132";1;Hvidvine Vinho Verde, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2223;"22042134";1;Hvidvine fra Penedés, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2224;"22042136";1;Hvidvine fra Rioja, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2225;"22042137";1;Hvidvine fra Valencia, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2226;"22042138";1;"Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen fra Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Loiredalen, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli Veneto, Penedés, Rioja eller Valencia og undtagen ""Vinho Verde"", mousserende vin og perlevin)";;;;;; 2227;"22042142";1;Vine fra Bordeaux, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2228;"22042143";1;Vine fra Bourgogne, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2229;"22042144";1;Vine fra Beaujolais, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2230;"22042146";1;Vine fremstillet i Vallée du Rhône, i beholdere <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol, med BOB (undtagen mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;; 2231;"22042147";1;Vine fra Languedoc-Roussillon, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2232;"22042148";1;Vine fra Val de Loire (Loiredalen), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2233;"22042162";1;Vine fra Piemonte, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2234;"22042166";1;Vine fra Toscana, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2235;"22042167";1;Vine fra Trentino og Alto Adige (Sydtyrol), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2236;"22042168";1;Vine fra Veneto, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2237;"22042169";1;Vine fra Dão, Bairrada og Douro, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2238;"22042171";1;Vine fra Navarra, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2239;"22042174";1;Vine fra Penedés, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2240;"22042176";1;Vine fra Rioja, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2241;"22042177";1;Vine fra Valdepeñas, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2242;"22042178";1;Vine fremstillet i EU, i beholdere <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol, med BOB (andet end Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedès, Rioja, Valdepeñas, mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;; 2243;"22042179";1;Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2244;"22042180";1;Vine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2245;"22042181";1;Hvidvine fra EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2246;"22042182";1;Vine fra EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2247;"22042183";1;Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin og vin med drueangivelse);;;;;; 2248;"22042184";1;Vine fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin, alle former for hvidvin og vin med drueangivelse);;;;;; 2249;"22042185";1;Madeira og moscatel de setúbal, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2250;"22042186";1;Sherry, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2251;"22042187";1;Marsala, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2252;"22042188";1;Samosvin og muskat fra Lemnos, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2253;"22042189";1;Portvin, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2254;"22042190";1;Vin fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen madeira, moscatel de setúbal, sherry, marsala, samosvin, muskat fra Lemnos og portvin);;;;;; 2255;"22042191";1;Vine fra EU uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol.;;;;;; 2256;"22042192";1;Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, fra EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 22% vol.;;;;;; 2257;"22042193";1;Hvidvine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2258;"22042194";1;Vine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l og med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2259;"22042195";1;Hvidvine fra lande udenfor EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2260;"22042196";1;Vine fra lande udenfor EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2261;"22042197";1;Hvidvine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin og vin med drueangivelse);;;;;; 2262;"22042198";1;Vine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin, alle former for hvidvin og vin med drueangivelse);;;;;; 2263;"22042910";1;"Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesanordning med indhold af > 2 l, og vin i andre beholdere med indhold af > 2 l, der ved 20°C har et overtryk på >= 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning ""perlevin"" (undtagen mousserende vin)";;;;;; 2264;"22042911";1;Hvidvine fra Tokaj, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2265;"22042912";1;Hvidvine fra Bordeaux, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2266;"22042913";1;Hvidvine fra Bourgogne, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2267;"22042917";1;Hvidvine fra Val de Loire (Loiredalen), i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2268;"22042918";1;Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen fra Tokaj, Bordeaux, Bourgogne eller Loiredalen og undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2269;"22042942";1;Vine fra Bordeaux, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2270;"22042943";1;Vine fra Bourgogne, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2271;"22042944";1;Vine fra Beaujolais, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2272;"22042946";1;Vine fremstillet i Vallée du Rhône, i beholdere> 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol, med BOB (undtagen mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;; 2273;"22042947";1;Vine fra Languedoc-Roussillon, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2274;"22042948";1;Vine fra Val de Loire (Loiredalen), i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2275;"22042958";1;Vine fremstillet i EU, i beholdere> 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol, med BOB (andet end Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, mousserende vin, perlevin og hvidvin);;;;;; 2276;"22042979";1;Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2277;"22042980";1;Vine fra EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol., med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2278;"22042981";1;Hvidvine fra EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2279;"22042982";1;Vine fra EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2280;"22042983";1;Hvidvine fra EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin og vin med drueangivelse);;;;;; 2281;"22042984";1;Vine fra EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 15% vol. (undtagen mousserende vin, perlevin, alle former for hvidvin og vin med drueangivelse);;;;;; 2282;"22042985";1;Madeira og moscatel de setúbal, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2283;"22042986";1;Sherry, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2284;"22042987";1;Marsala, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2285;"22042988";1;Samosvin og muskat fra Lemnos, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2286;"22042989";1;Portvin, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB);;;;;; 2287;"22042990";1;Vin fra EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol., med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen madeira, moscatel de setúbal, sherry, marsala, samosvin, muskat fra Lemnos og portvin);;;;;; 2288;"22042991";1;Vine fra EU uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 15% vol. men <= 22% vol.;;;;;; 2289;"22042992";1;Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol, fra EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 22% vol.;;;;;; 2290;"22042993";1;Hvidvine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2291;"22042994";1;Vine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af > 2 l og med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2292;"22042995";1;Hvidvine fra lande udenfor EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen mousserende vin og perlevin);;;;;; 2293;"22042996";1;Vine fra lande udenfor EU med drueangivelse uden beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB), i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin og alle former for hvidvin);;;;;; 2294;"22042997";1;Hvidvine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin og vin med drueangivelse);;;;;; 2295;"22042998";1;Vine fra lande udenfor EU, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen mousserende vin, perlevin, alle former for hvidvin og vin med drueangivelse);;;;;; 2296;"22043010";1;Druemost i gæring samt druemost, hvis gæring er standset på anden måde end ved tilsætning af alkohol, med et virkeligt alkoholindhold på > 1% vol;;;;;; 2297;"22043092";1;Druemost, ugæret, koncentreret som defineret i supplerende bestemmelse 7 til kapitel 22, med en densitet ved 20°C på <= 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol);;;;;; 2298;"22043094";1;Druemost, ugæret, ukoncentreret, med en densitet ved 20°C på <= 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol);;;;;; 2299;"22043096";1;Druemost, ugæret, koncentreret som defineret i supplerende bestemmelse 7 til kapitel 22, med en densitet ved 20°C på > 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol);;;;;; 2300;"22043098";1;Druemost, ugæret, ukoncentreret, med en densitet ved 20°C på > 1,33 g/cm³ og et virkeligt alkoholindhold på <= 1% vol, men > 0,5% vol (undtagen druemost, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol );;;;;; 2301;"22051010";1;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 18% vol;;;;;; 2302;"22051090";1;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af <= 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 18% vol;;;;;; 2303;"22059010";1;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på <= 18% vol;;;;;; 2304;"22059090";1;Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer, i beholdere med indhold af > 2 l og med et virkeligt alkoholindhold på > 18% vol;;;;;; 2305;"22060010";1;Piquettevin;;;;;; 2306;"22060031";1;Æblecider og pærecider, mousserende;;;;;; 2307;"22060039";1;"Mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, mousserende, i.a.n. (undtagen øl, vin af friske druer, druemost, ""piquettevin"" samt æble- og pærecider)";;;;;; 2308;"22060051";1;Æblecider og pærecider, ikke mousserende, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2309;"22060059";1;"Mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke mousserende, i beholdere med indhold af <= 2 l, i.a.n. (undtagen vin af friske druer, ""piquettevin"", druemost, æble- og pærecider samt vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer)";;;;;; 2310;"22060081";1;Æblecider og pærecider, ikke mousserende, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2311;"22060089";1;"Mjød og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke mousserende, i beholdere med indhold af > 2 l, i.a.n. (undtagen vin af friske druer, ""piquettevin"", druemost, æble- og pærecider samt vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer)";;;;;; 2312;"22071000";1;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på >= 80% vol";;;;;; 2313;"22072000";1;"Ethanol ""ethylalkohol"" og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet";;;;;; 2314;"22082012";1;Cognac, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2315;"22082014";1;Armagnac, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2316;"22082026";1;Grappa, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2317;"22082027";1;Brandy de Jerez, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2318;"22082029";1;Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen cognac, armagnac, grappa og Brandy de Jerez);;;;;; 2319;"22082040";1;Rådestillat, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2320;"22082062";1;Cognac, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2321;"22082064";1;Armagnac, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2322;"22082086";1;Grappa, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2323;"22082087";1;Brandy de Jerez, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2324;"22082089";1;Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen rådestillat samt cognac, armagnac, grappa og Brandy de Jerez);;;;;; 2325;"22083011";1;Bourbon-whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2326;"22083019";1;Bourbon-whisky, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2327;"22083030";1;"Skotsk ""single malt"" whisky";;;;;; 2328;"22083041";1;"Skotsk ""blended malt"" whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;; 2329;"22083049";1;"Skotsk ""blended malt"" whisky, i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;; 2330;"22083061";1;"Skotsk ""single grain"" og ""blanded grain"" whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;; 2331;"22083069";1;"Skotsk ""single grain"" og ""blanded grain"" whisky, i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;; 2332;"22083071";1;"Skotsk whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen ""single malt"", ""blended malt"", ""single grain"" og ""blanded grain"")";;;;;; 2333;"22083079";1;"Skotsk whisky, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen ""single malt"", ""blended malt"", ""single grain"" og ""blanded grain"")";;;;;; 2334;"22083082";1;Whisky, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen Bourbon-whisky og skotsk whisky);;;;;; 2335;"22083088";1;Whisky, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen Bourbon-whisky og skotsk whisky);;;;;; 2336;"22084011";1;"Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"", i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;; 2337;"22084031";1;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på > 7,9 euro, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;; 2338;"22084039";1;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på <= 7,9 euro, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;; 2339;"22084051";1;"Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"", i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;; 2340;"22084091";1;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på > 2 euro, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;; 2341;"22084099";1;"Rom og tafia, med en værdi pr. liter ren alkohol på <= 2 euro, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på >= 225 g/hl ren alkohol ""med 10% tolerance"")";;;;;; 2342;"22085011";1;Gin, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2343;"22085019";1;Gin, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2344;"22085091";1;Genever, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2345;"22085099";1;Genever, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2346;"22086011";1;Vodka med et alkoholindhold på <= 45,4% vol, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2347;"22086019";1;Vodka med et alkoholindhold på <= 45,4% vol, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2348;"22086091";1;Vodka med et alkoholindhold på > 45,4% vol, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2349;"22086099";1;Vodka med et alkoholindhold på > 45,4% vol, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2350;"22087010";1;Likør, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2351;"22087090";1;Likør, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2352;"22089011";1;Arrak, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2353;"22089019";1;Arrak, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2354;"22089033";1;Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen likør);;;;;; 2355;"22089038";1;Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær, i beholdere med indhold af over 2 l (undtagen likør);;;;;; 2356;"22089041";1;Ouzo, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2357;"22089045";1;Calvados, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2358;"22089048";1;Spiritus fremstillet af frugt, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær eller af druevin eller druekvas og undtagen calvados og likør);;;;;; 2359;"22089054";1;Tequila, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2360;"22089056";1;"Spiritus, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen spiritus fremstillet af druevin eller druekvas og undtagen whisky, rom, taffia, gin, genever, arrak, vodka, likør, ouzo, ""Korn"" og tequila samt spiritus fremstillet af frugt)";;;;;; 2361;"22089069";1;Spiritusholdige drikkevarer, i beholdere med indhold af <= 2 l, i.a.n.;;;;;; 2362;"22089071";1;Spiritus fremstillet af frugt, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær, druevin eller druekvas);;;;;; 2363;"22089075";1;Tequila i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2364;"22089077";1;Spiritus i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen spiritus fremstillet af vin eller druekvas og undtagen whisky, rom, tafia, gin, genever, arrak, vodka, likør, ouzo og tequila samt spiritus fremstillet af frugt);;;;;; 2365;"22089078";1;Spiritusholdige drikkevarer, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen spiritus fremstillet af vin eller druekvas, og undtagen whisky, rom og tafia, gin og genever, arrak, vodka, likør og ouzo samt spiritus fremstillet af frugt);;;;;; 2366;"22089091";1;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på < 80% vol, i beholdere med indhold af <= 2 l";;;;;; 2367;"22089099";1;"Ethanol ""ethylalkohol"", ikke denatureret, med et alkoholindhold på < 80% vol, i beholdere med indhold af > 2 l";;;;;; 2368;"22090011";1;Vineddike, i beholdere med indhold af <= 2 l;;;;;; 2369;"22090019";1;Vineddike, i beholdere med indhold af > 2 l;;;;;; 2370;"22090091";1;Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre, i beholdere med indhold af <= 2 l (undtagen vineddike);;;;;; 2371;"22090099";1;Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre, i beholdere med indhold af > 2 l (undtagen vineddike);;;;;; 2372;"23011000";1;"Mel, pulver og piller ""pellets"" af kød eller slagtebiprodukter uegnet til menneskeføde; fedtegrever";;;;;; 2373;"23012000";1;"Mel, pulver og piller ""pellets"" af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde";;;;;; 2374;"23021010";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af majs, med indhold af stivelse på <= 35 vægtprocent";;;;;; 2375;"23021090";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af majs, med indhold af stivelse på > 35 vægtprocent";;;;;; 2376;"23023010";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden forarbejdning af hvede, med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent";;;;;; 2377;"23023090";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af hvede (undtagen med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent)";;;;;; 2378;"23024002";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris, med indhold af stivelse på <= 35 vægtprocent";;;;;; 2379;"23024008";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris, med indhold af stivelse på > 35 vægtprocent";;;;;; 2380;"23024010";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn, med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent (undtagen af majs, ris eller hvede)";;;;;; 2381;"23024090";1;"Klid og andre restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn (undtagen af majs, ris eller hvede og undtagen med indhold af stivelse på <= 28 vægtprocent, forudsat at <= 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt > 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er >= 1,5 vægtprocent)";;;;;; 2382;"23025000";1;"Restprodukter, også i form af piller ""pellets"", fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af bælgfrugter";;;;;; 2383;"23031011";1;Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, med proteinindhold beregnet på grundlag af tørstofindholdet på > 40 vægtprocent (undtagen koncentreret majsstøbevand);;;;;; 2384;"23031019";1;Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, med proteinindhold beregnet på grundlag af tørstofindholdet på <= 40 vægtprocent (undtagen koncentreret majsstøbevand);;;;;; 2385;"23031090";1;Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter (undtagen restprodukter fra fremstilling af majsstivelse);;;;;; 2386;"23032010";1;Roeaffald;;;;;; 2387;"23032090";1;Bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling (undtagen roeaffald);;;;;; 2388;"23033000";1;Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling;;;;;; 2389;"23040000";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2390;"23050000";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2391;"23061000";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af bomuldsfrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2392;"23062000";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af hørfrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2393;"23063000";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af solsikkefrø, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2394;"23064100";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på < 2 vægtprocent og som indeholder < 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2395;"23064900";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af rybs- eller rapsfrø med højt indhold af erucasyre, dvs. som giver en ikke-flygtig olie med indhold af erucasyre på >= 2 vægtprocent og som indeholder >= 30 micromol glucosinolater pr. gram i den faste fraktion, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2396;"23065000";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af kokosnødder eller kopra , også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2397;"23066000";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af palmenødder eller palmekerner, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2398;"23069005";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af majskim, også formalede eller i form af piller ""pellets""";;;;;; 2399;"23069011";1;"Olivenoliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie, også formalede eller i form af piller ""pellets"", med et indhold af olivenolie på <= 3 vægtprocent";;;;;; 2400;"23069019";1;"Olivenoliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie, også formalede eller i form af piller ""pellets"", med et indhold af olivenolie på > 3 vægtprocent";;;;;; 2401;"23069090";1;"Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af piller ""pellets"" (undtagen af bomuldsfrø, hørfrø, solsikkefrø, rybs- eller rapsfrø, kokosnødder eller kopra, palmenødder eller palmekerner og majskim og undtagen fra udvinding af olivenolie, sojaolie og jordnøddeolie)";;;;;; 2402;"23070011";1;Vinbærme med et totalt alkoholindhold på <= 7,9% mas og et tørstofindhold på >= 25 vægtprocent;;;;;; 2403;"23070019";1;Vinbærme (undtagen med et totalt alkoholindhold på <= 7,9% mas og et tørstofindhold på >= 25 vægtprocent);;;;;; 2404;"23070090";1;Rå vinsten;;;;;; 2405;"23080011";1;"Presserester fra vindruer, af den art der anvendes som dyrefoder, også i form af piller ""pellets"", med et totalt alkoholindhold på <= 4,3% mas og et tørstofindhold på >= 40 vægtprocent";;;;;; 2406;"23080019";1;Presserester fra vindruer, af den art der anvendes som dyrefoder (undtagen med et totalt alkoholindhold på <= 4,3% mas og et tørstofindhold på >= 40 vægtprocent);;;;;; 2407;"23080040";1;"Agern og hestekastanjer samt presserester fra andre frugter end vindruer, af den art der anvendes som dyrefoder, også i form af piller ""pellets""";;;;;; 2408;"23080090";1;"Majsstængler, majsblade, frugtskræller og andre vegetabilske produkter, vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, af den art der anvendes som dyrefoder, også i form af piller ""pellets"", i.a.n. (undtagen agern, hestekastanjer og presserester fra vindruer og andre frugter)";;;;;; 2409;"23091011";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, uden indhold af stivelse og mælkeprodukter eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent;;;;;; 2410;"23091013";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med et indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med et indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;; 2411;"23091015";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med et indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med et indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent, men < 75 vægtprocent;;;;;; 2412;"23091019";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med et indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent og med et indhold af mælkeprodukter på >= 75 vægtprocent;;;;;; 2413;"23091031";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, og uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent;;;;;; 2414;"23091033";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, og indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;; 2415;"23091039";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, og indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent;;;;;; 2416;"23091051";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glocose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent;;;;;; 2417;"23091053";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glocose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent og indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;; 2418;"23091059";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, med indhold af glocose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent og indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent;;;;;; 2419;"23091070";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter;;;;;; 2420;"23091090";1;Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger eller mælkeprodukter;;;;;; 2421;"23099010";1;Solubles af fisk eller havpattedyr som supplement til landbrugsproducerede foderstoffer;;;;;; 2422;"23099020";1;Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 23, af den art der anvendes som dyrefoder (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg);;;;;; 2423;"23099031";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2424;"23099033";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2425;"23099035";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent, men < 75 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2426;"23099039";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på <= 10 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 75 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2427;"23099041";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2428;"23099043";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2429;"23099049";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 10 vægtprocent, men <= 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2430;"23099051";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på < 10 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2431;"23099053";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 10 vægtprocent, men < 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2432;"23099059";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, med indhold af glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, med indhold af stivelse på > 30 vægtprocent, med indhold af mælkeprodukter på >= 50 vægtprocent (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2433;"23099070";1;"Tilberedninger, herunder tilsætningsfoder ""premixes"", af den art der anvendes som dyrefoder, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter (undtagen hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg)";;;;;; 2434;"23099091";1;Roeaffald tilsat melasse, af den art der anvendes som dyrefoder;;;;;; 2435;"23099096";1;Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder, uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup eller mælkeprodukter (undtagen hunde-og kattefoder, i pakninger til detailsalg, fisk eller havpattedyr, restprodukter fra fremstilling af majsstivelse fra majs som omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til kapitel 23, roeaffald tilsat melasse, og forblandinger);;;;;; 2436;"24011035";1;Light air cured tobak, ikke strippet;;;;;; 2437;"24011060";1;Sun cured Orient-tobak, ikke strippet;;;;;; 2438;"24011070";1;Dark air cured tobak, ikke strippet;;;;;; 2439;"24011085";1;Flue cured tobak, ikke strippet;;;;;; 2440;"24011095";1;"Tobak, ikke strippet (undtagen ""light air cured"" og ""sun cured"" orient-tobak samt ""dark air cured"" og ""flue cured"" tobak)";;;;;; 2441;"24012035";1;Light air cured tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;; 2442;"24012060";1;Sun cured Orient-tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;; 2443;"24012070";1;Dark air cured tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;; 2444;"24012085";1;Flue cured tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret;;;;;; 2445;"24012095";1;"Tobak, delvis eller helt strippet, men ikke yderligere fabrikeret (undtagen ""light air cured"" og ""sun cured"" orient-tobak samt ""dark air cured"" og ""flue cured"" tobak)";;;;;; 2446;"24013000";1;Tobaksaffald;;;;;; 2447;"24021000";1;Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak;;;;;; 2448;"24022010";1;Cigaretter, med indhold af tobak og kryddernellike;;;;;; 2449;"24022090";1;Cigaretter, med indhold af tobak (undtagen med indhold af kryddernellike);;;;;; 2450;"24029000";1;Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, udelukkende af tobakserstatning;;;;;; 2451;"24031100";1;Vand-pibetobak (ekskl. tobak-fri. Se underpositionsbestemmelse 1.);;;;;; 2452;"24031910";1;Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet, i pakninger af nettovægt max 500 g;;;;;; 2453;"24031990";1;Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet, i pakninger af nettovægt o 500 g;;;;;; 2454;"24039100";1;Homogeniseret eller rekonstitueret tobak;;;;;; 2455;"24039910";1;Skrå og snus;;;;;; 2456;"24039990";1;Tobak og tobakserstatninger, fabrikerede, tobaksmel, ekstrakter og essenser af tobak (undtagen skrå, snus, cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretter og røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, homogeniseret eller rekonstitueret tobak samt nikotin udvundet af tobaksplanten og insektbekæmpelsesmidler fremstillet af ekstrakter og essenser af tobak);;;;;; 2457;"25010010";1;Havvand og saltmoderlud;;;;;; 2458;"25010031";1;"Salt til kemisk omdannelse ""spaltning"" i natrium og chlor til fremstilling af andre varer";;;;;; 2459;"25010051";1;Denatureret salt samt salt bestemt til anden industriel brug, herunder raffinering (undtagen til kemisk omdannelse eller til konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr);;;;;; 2460;"25010091";1;Salt egnet til menneskeføde, også tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen;;;;;; 2461;"25010099";1;"Salt og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen (undtagen bord- og køkkensalt, varer til kemisk omdannelse ""spaltning"" i natrium og chlor, denaturerede varer samt varer bestemt ti l anden industriel brug, herunder raffinering, end konservering eller fremstilling af næringsmidler til mennesker eller dyr)";;;;;; 2462;"25020000";1;Naturlige jernsulfider, ikke brændte;;;;;; 2463;"25030010";1;Svovl, rå eller uraffineret (undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl);;;;;; 2464;"25030090";1;Svovl af enhver art (undtagen rå, uraffineret, sublimeret, fældet og kolloid svovl);;;;;; 2465;"25041000";1;Naturlig grafit, i pulverform eller i flager;;;;;; 2466;"25049000";1;Naturlig grafit (undtagen i pulverform eller i flager);;;;;; 2467;"25051000";1;Kvartssand, også farvet;;;;;; 2468;"25059000";1;Kvartssand, også farvet (undtagen guld- eller platinholdigt sand, zirconsand, rutilsand, ilmenitsand, monazitsand, bitumenholdigt sand og asfaltsand samt kvartssand);;;;;; 2469;"25061000";1;Kvarts (undtagen naturligt sand);;;;;; 2470;"25062000";1;"Kvartsit, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form ";;;;;; 2471;"25070020";1;Kaolin;;;;;; 2472;"25070080";1;Kaolinholdige lerarter (undtagen kaolin);;;;;; 2473;"25081000";1;Bentonit;;;;;; 2474;"25083000";1;Ildfast ler (undtagen kaolin og andre kaolinholdige lerarter og ekspanderet ler);;;;;; 2475;"25084000";1;Ler (undtagen ildfast ler og undtagen kaolin og andre kaolinholdige lerarter og ekspanderet ler);;;;;; 2476;"25085000";1;Andalusit, cyanit og sillimanit;;;;;; 2477;"25086000";1;Mullit;;;;;; 2478;"25087000";1;Chamotte og dinasler;;;;;; 2479;"25090000";1;Kridt, rå, renset, knust el malet;;;;;; 2480;"25101000";1;Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt, ikke formalet;;;;;; 2481;"25102000";1;Naturlige calciumphosphater, naturlige calciumaluminiumphosphater og calciumphosphatholdigt kridt, formalet;;;;;; 2482;"25111000";1;"Naturlig bariumsulfat ""tungspat""";;;;;; 2483;"25112000";1;"Naturlig bariumcarbonat ""witherit"", også brændt";;;;;; 2484;"25120000";1;Fossilt kiselmel, f.eks. kiselgur, trippelse og diatomejord, og lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på <= 1.000 kg/m³, også brændt;;;;;; 2485;"25131000";1;"Pimpsten ";;;;;; 2486;"25132000";1;Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede;;;;;; 2487;"25140000";1;"Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; skiferpulver og skiferaffald";;;;;; 2488;"25151100";1;Marmor og travertin, rå eller groft tildannet;;;;;; 2489;"25151200";1;Marmor og travertin, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;; 2490;"25152000";1;Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³ samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen marmor og travertin);;;;;; 2491;"25161100";1;Granit, rå eller groft tildannet (undtagen i former, der karakteriserer den som brosten, kantsten eller fortovssten);;;;;; 2492;"25161200";1;Granit, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form;;;;;; 2493;"25162000";1;Sandsten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i former, der karakteriserer den som brosten, kantsten eller fortovssten);;;;;; 2494;"25169000";1;Porfyr, basalt og andre monument- eller bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen i form af granulat, splinter eller pulver og i former, der karakteriserer dem som brosten, kantsten eller fortovssten og undtagen bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på >= 2.500 kg/m³ samt granit og sandsten);;;;;; 2495;"25171010";1;Småsten og grus, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, samt singels og flint, også varmebehandlede;;;;;; 2496;"25171020";1;Knust dolomit og knuste kalksten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende;;;;;; 2497;"25171080";1;Knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, også varmebehandlede (undtagen småsten, grus, singels, flint, knust dolomit og knuste kalksten);;;;;; 2498;"25172000";1;Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende, samt singels og flint;;;;;; 2499;"25173000";1;Tjæremakadam;;;;;; 2500;"25174100";1;Granulater, splinter og pulver, også varmebehandlede, af marmor;;;;;; 2501;"25174900";1;Granulater, splinter og pulver, også varmebehandlede, af travertin, ecaussine, alabast, granit, sandsten, porfyr, syenit, lava, basalt, gneis, trakyt og andre stenarter henhørende under pos. 2515 og 2516 (undtagen af marmor);;;;;; 2502;"25181000";1;Dolomit, ikke brændt eller sintret, herunder dolomit, groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form (undtagen knust dolomit af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende);;;;;; 2503;"25182000";1;Dolomit, brændt eller sintret (undtagen knust dolomit af den art, der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lignende);;;;;; 2504;"25183000";1;Stampeblanding af dolomit;;;;;; 2505;"25191000";1;"Naturlig magnesiumcarbonat ""magnesit""";;;;;; 2506;"25199010";1;Magnesiumoxid, også kemisk ren (undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat);;;;;; 2507;"25199030";1;"Dødbrændt ""sintret"" magnesia, også med indhold af små mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen";;;;;; 2508;"25199090";1;Smeltet magnesia;;;;;; 2509;"25201000";1;"Gipssten; anhydrit";;;;;; 2510;"25202000";1;Brændt gips, også farvet eller tilsat små mængder acceleratorer eller retarderingsmidler;;;;;; 2511;"25210000";1;Kalksten af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel;;;;;; 2512;"25221000";1;Brændt kalk;;;;;; 2513;"25222000";1;Læsket kalk;;;;;; 2514;"25223000";1;Hydraulisk kalk (undtagen ren calciumoxid og calciumhydroxid);;;;;; 2515;"25231000";1;Cementklinker;;;;;; 2516;"25232100";1;Portlandcement, hvid, også kunstigt farvet;;;;;; 2517;"25232900";1;Portlandcement (undtagen hvid, også kunstigt farvet);;;;;; 2518;"25233000";1;Aluminatcement;;;;;; 2519;"25239000";1;Anden hydraulisk cement (undtagen portlandcement og aluminatcement);;;;;; 2520;"25241000";1;Asbest crocidolit (undtagen varer af crocidolit);;;;;; 2521;"25249000";1;Asbest (undtagen crocidolit og varer af asbest);;;;;; 2522;"25251000";1;Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade;;;;;; 2523;"25252000";1;Glimmerpulver;;;;;; 2524;"25253000";1;Glimmeraffald;;;;;; 2525;"25261000";1;Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, og talkum, ikke knust eller pulveriseret;;;;;; 2526;"25262000";1;Naturlig steatit og talkum, knust eller pulveriseret;;;;;; 2527;"25280000";1;Borater, naturlige, og koncentrater deraf, også brændte, og naturlige borsyrer indeholder <= 85% af H3BO3 beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger);;;;;; 2528;"25291000";1;Feldspat;;;;;; 2529;"25292100";1;Flusspat, med indhold af calciumfluorid på <= 97 vægtprocent;;;;;; 2530;"25292200";1;Flusspat, med indhold af calciumfluorid på > 97 vægtprocent;;;;;; 2531;"25293000";1;Leucit, nephelin og nephelinsyenit;;;;;; 2532;"25301000";1;Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet;;;;;; 2533;"25302000";1;"Kieserit, epsomit ""naturlige magnesiumsulfater""";;;;;; 2534;"25309000";1;Arsensulfider, alunit, puzzolanjord, jordpigmenter og andre mineralske stoffer, i.a.n.;;;;;; 2535;"26011100";1;Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider);;;;;; 2536;"26011200";1;Jernmalme og koncentrater deraf, agglomereret (undtagen brændte naturlige jernsulfider);;;;;; 2537;"26012000";1;Brændte naturlige jernsulfider;;;;;; 2538;"26020000";1;Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på >= 20 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen;;;;;; 2539;"26030000";1;Kobbermalm og koncentrater deraf;;;;;; 2540;"26040000";1;Nikkelmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2541;"26050000";1;Cobaltmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2542;"26060000";1;Aluminiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 2543;"26070000";1;Blymalm og koncentrater deraf;;;;;; 2544;"26080000";1;Zinkmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2545;"26090000";1;Tinmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2546;"26100000";1;Chrommalm og koncentrater deraf;;;;;; 2547;"26110000";1;Wolframmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2548;"26121010";1;"Uranmalm, herunder begblende, og koncentrater deraf, med indhold af uran på > 5 vægtprocent ""Euratom""";;;;;; 2549;"26121090";1;Uranmalm og koncentrater deraf (undtagen uranmalm, herunder begblende, og koncentrater deraf, med indhold af uran på > 5 vægtprocent);;;;;; 2550;"26122010";1;"Monazit; uranothorianit og andre thoriummalme og koncentrater deraf, med indhold af thorium på > 20 vægtprocent ""Euratom""";;;;;; 2551;"26122090";1;Thoriummalm og koncentrater deraf (undtagen monazit og undtagen uranothorianit og andre thoriummalme, med indhold af thorium på > 20 vægtprocent);;;;;; 2552;"26131000";1;Molybdenmalm og koncentrater deraf, brændt;;;;;; 2553;"26139000";1;Molybdenmalm og koncentrater deraf (undtagen brændt);;;;;; 2554;"26140000";1;Titanmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2555;"26151000";1;Zirconiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 2556;"26159000";1;Niobium-, tantal- og vanadiummalm og koncentrater deraf;;;;;; 2557;"26161000";1;Sølvmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2558;"26169000";1;Ædelmetalmalm og koncentrater deraf (undtagen sølvmalm og koncentrater deraf);;;;;; 2559;"26171000";1;Antimonmalm og koncentrater deraf;;;;;; 2560;"26179000";1;Malm og koncentrater deraf (undtagen jern-, mangan-, kobber-, nikkel-, cobalt-, aluminium-, bly-, zink-, tin-, chrom-, wolfram-, uran-, thorium-, molybden-, titan-, niobium-, tantal-, vanadium-, zirconium-, ædelmetal- og antimonmalm og koncentrater de raf);;;;;; 2561;"26180000";1;"Granulerede slagger ""slaggesand"" fra fremstillingen af jern og stål";;;;;; 2562;"26190020";1;Affald fra fremstillingen af jern og stål, til genindvinding af jern eller mangan;;;;;; 2563;"26190090";1;Slagger, hammerskæl og andet affald fra fremstillingen af jern og stål (undtagen granulerede slagger, affald til genindvinding af jern eller mangan);;;;;; 2564;"26201100";1;"Galvaniseringsråsten ""hårdzinkrester""";;;;;; 2565;"26201900";1;"Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende zink (undtagen galvaniseringsråsten ""hårdzinkrester"")";;;;;; 2566;"26202100";1;Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning, hidrørende fra lagertanke for blyholdige olieprodukter og blyholdige præparater til modvirkning af bankning, i det væsentlige bestående af bly, blyforbindelser og jernoxid;;;;;; 2567;"26202900";1;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende bly (undtagen blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning);;;;;; 2568;"26203000";1;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende kobber;;;;;; 2569;"26204000";1;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende aluminium;;;;;; 2570;"26206000";1;Aske og restprodukter indeholdende arsen, kviksølv eller thallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser (undtagen fra fremstillingen af jern og stål);;;;;; 2571;"26209100";1;Aske og restprodukter indeholdende antimon, beryllium, cadmium, chrom eller blandinger deraf (undtagen fra fremstillingen af jern og stål);;;;;; 2572;"26209910";1;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende nikkel;;;;;; 2573;"26209920";1;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende niobium og tantal;;;;;; 2574;"26209940";1;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende tin;;;;;; 2575;"26209960";1;Aske og restprodukter, hovedsagelig indeholdende titan;;;;;; 2576;"26209995";1;Aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser (undtagen fra fremstillingen af jern og stål og undtagen hovedsagelig indeholdende zink, bly, kobber, aluminium, nikkel, niobium, tantal, tin eller titan, aske og restprodukter indeholdende arsen, kviksølv eller thallium eller blandinger deraf, af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres kemiske forbindelser, samt aske og restprodukter indeholdende antimon, beryllium, cadmium, chrom eller blandinger deraf);;;;;; 2577;"26211000";1;Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald;;;;;; 2578;"26219000";1;Slagger og aske, herunder tangaske (undtagen slagger, herunder granulerede slagger, fra fremstillingen af jern og stål og undtagen aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser samt aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald);;;;;; 2579;"27011100";1;Antracit, også pulveriseret, ikke agglomereret;;;;;; 2580;"27011210";1;Bituminøst kokskul, også pulveriseret, men ikke agglomereret;;;;;; 2581;"27011290";1;Bituminøst stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen kokskul);;;;;; 2582;"27011900";1;Stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen anthracit og bituminøst stenkul);;;;;; 2583;"27012000";1;Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul;;;;;; 2584;"27021000";1;Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke agglomereret (undtagen jet);;;;;; 2585;"27022000";1;Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret (undtagen jet);;;;;; 2586;"27030000";1;Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret;;;;;; 2587;"27040010";1;Koks og halvkoks af stenkul, også agglomereret;;;;;; 2588;"27040030";1;Koks og halvkoks af brunkul, også agglomereret;;;;;; 2589;"27040090";1;Koks og halvkoks af tørv, også agglomereret, samt retortkul;;;;;; 2590;"27050000";1;Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser (undtagen jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider);;;;;; 2591;"27060000";1;Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære;;;;;; 2592;"27071000";1;Benzol (benzen);;;;;; 2593;"27072000";1;Toluol (toluen);;;;;; 2594;"27073000";1;Xylol (xylener);;;;;; 2595;"27074000";1;Naphthalen, med indhold af naphthalen på > 50% (undtagen kemisk defineret);;;;;; 2596;"27075000";1;Karbonhydridblandinger,Aromatiske,ved destillation efter ASTM D 86 max 65 vol%ved >=250C herunder tab ved destillationen;;;;;; 2597;"27079100";1;Creosotolier (undtagen kemisk definerede);;;;;; 2598;"27079911";1;Lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200°C overdestilleres >= 90 rumfangsprocent (undtagen kemisk definerede);;;;;; 2599;"27079919";1;Lette råolier, fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul (undtagen lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200°C overdestilleres >= 90 rumfangsprocent og undtagen kemisk definerede forbindelser);;;;;; 2600;"27079920";1;Anthracen (undtagen kemisk defineret), Svovlholdige topfraktioner fra den første destillation af højtemperatur stenkulstjærer;;;;;; 2601;"27079950";1;Pyridin-, quinolin-, acridin- og anilinbaser samt andre basiske produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, i.a.n.;;;;;; 2602;"27079980";1;Phenoler, med indhold af phenol på > 50% (undtagen kemisk definerede);;;;;; 2603;"27079991";1;"Olie og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, til fremstilling af carbon henhørende under pos. 2803";;;;;; 2604;"27079999";1;"Olie og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, i.a.n.";;;;;; 2605;"27081000";1;Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg;;;;;; 2606;"27082000";1;Stenkulstjærebegkoks og anden mineraltjærebegkoks;;;;;; 2607;"27090010";1;Kondensater af naturgas;;;;;; 2608;"27090090";1;Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen kondensater af naturgas);;;;;; 2609;"27101211";1;Lette olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;; 2610;"27101215";1;Lette olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2611;"27101221";1;Mineralsk terpentin;;;;;; 2612;"27101225";1;Specialbenzin, udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen mineralsk terpentin);;;;;; 2613;"27101231";1;Flyverbenzin;;;;;; 2614;"27101241";1;"Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal ""RON"" på <95 (ekskl. indeholdende biodiesel)";;;;;; 2615;"27101245";1;"Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal ""RON"" på> = 95, men <98 (ekskl. indeholdende biodiesel)";;;;;; 2616;"27101249";1;"Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal ""RON"" på> = 98 (excl. indeholdende biodiesel)";;;;;; 2617;"27101251";1;"Motorbenzin, med blyindhold på > 0,013 g/l, med research-oktantal ""RON"" < 98 (undtagen flyverbenzin)";;;;;; 2618;"27101259";1;"Motorbenzin, med blyindhold på > 0,013 g/l, med research-oktantal ""RON"" >= 98 (undtagen flyverbenzin)";;;;;; 2619;"27101270";1;Jetbenzin (undtagen flyverbenzin);;;;;; 2620;"27101290";1;Lette olier og præparater, af petroleum eller bituminøse mineraler, ian (undtagen indeholder biodiesel, til kemisk omdannelse, og særlige spiritus, motorbenzin og Jetbenzin);;;;;; 2621;"27101911";1;Middelsvære olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;; 2622;"27101915";1;Middelsvære olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2623;"27101921";1;Jetpetroleum;;;;;; 2624;"27101925";1;Petroleum (undtagen jetpetroleum);;;;;; 2625;"27101929";1;Middelsvære olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, i.a.n. (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen petroleum);;;;;; 2626;"27101931";1;Gasolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;; 2627;"27101935";1;Gasolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2628;"27101943";1;Gasolier eller bituminøse mineraler, med et svovlindhold på <= 0.001 vægt% (undtagen indeholder biodiesel, og til kemisk omdannelse);;;;;; 2629;"27101946";1;Gasolie undt. til behandling ved en bestemt proces og kemisk omdannelse, indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtprocent;;;;;; 2630;"27101947";1;Gasolier eller bituminøse mineraler, med indhold af svovl på> 0.002%, men <= 0,1% af vægten (undtagen indeholder biodiesel, og til kemisk omdannelse);;;;;; 2631;"27101948";1;Gasolier eller bituminøse mineraler, med indhold af svovl på> 0,1 vægt% (undtagen indeholder biodiesel, og til kemisk omdannelse);;;;;; 2632;"27101951";1;Brændselsolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;; 2633;"27101955";1;Brændselsolier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2634;"27101962";1;Brændselsolier fra bituminøse mineraler, med et svovlindhold på <= 0,1% af vægten (undtagen til kemisk omdannelse, og som indeholder biodiesel);;;;;; 2635;"27101964";1;Brændselsolie undt. til behandling ved en bestemt processer eller kemisk omdannelse, indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over 1 vægtprocent;;;;;; 2636;"27101968";1;Brændselsolier fra bituminøse mineraler, med indhold af svovl på> 1 vægt% (undtagen til kemisk omdannelse, og som indeholder biodiesel);;;;;; 2637;"27101971";1;Smøreolier og andre olier indeholdende >= 70 vægtprocent jordolie eller rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;; 2638;"27101975";1;Smøreolier og andre olier indeholdende >= 70 vægtprocent jordolie eller rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler som karaktergivende bestanddel, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2639;"27101981";1;Motorolier, kompressor smøreolier og turbineolier indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;; 2640;"27101983";1;Væsker til hydrauliske formål med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;; 2641;"27101985";1;Hvide olier, flydende paraffin med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;; 2642;"27101987";1;Gear olier og REDUCTOR olier med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;; 2643;"27101991";1;Metalbearbejdningsolier, formolier, korrosionsbeskyttende olier med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;; 2644;"27101993";1;Elektriske isolerende olier med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel af præparater (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;; 2645;"27101999";1;Smøreolier og andre tunge olier og præparater andetsteds, med indhold af> = 70% af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler, disse olier som karaktergivende bestanddel (undtagen til kemisk omdannelse);;;;;; 2646;"27102011";1;Gasolier, undt til behandling el omdannelse ved bestemte processer, indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent;;;;;; 2647;"27102015";1;Gasolier, undt til behandling el omdannelse ved bestemte processer, indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke over 0,002 vægtprocent;;;;;; 2648;"27102017";1;Gasolier, undt til behandling el omdannelse ved bestemte processer, indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men ikke over 0,1 vægtprocent;;;;;; 2649;"27102019";1;Gasolier, undt til behandling el omdannelse ved bestemte processer, indhold af svovl over 0,1 vægtprocent;;;;;; 2650;"27102031";1;Brændselsolier, indhold af svovl ikke over 0,1 vægt%, ej til omdannelse ved bestemte processer;;;;;; 2651;"27102035";1;Brændselsolier, indhold af svovl over 0,1 vægt%, men ikke over 1 vægt%, ej til omdannelse ved bestemte processer;;;;;; 2652;"27102039";1;Brændselsolier, indhold af svovl over 1 vægt%, ej til omdannelse ved bestemte processer;;;;;; 2653;"27102090";1;Olier på> = 70% af jordolie eller bituminøse mineraler, med indhold af biodiesel (ekskl. gasolier og brændselsolier);;;;;; 2654;"27109100";1;"Affaldsolier, med indhold af polychlorinerede biphenyler ""PCB'er"", polychlorinerede terphenyler ""PCT'er"" eller polybrominerede biphenyler ""PBB'er""";;;;;; 2655;"27109900";1;"Affaldsolier, hovedsagelig bestående af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen med indhold af polychlorinerede biphenyler ""PCB'er"", polychlorinerede terphenyler ""PCT'er"" eller polybrominerede biphenyler ""PBB'er"")";;;;;; 2656;"27111100";1;Naturgas, i flydende tilstand;;;;;; 2657;"27111211";1;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på >= 99 vægtprocent, til anvendelse som brændstof;;;;;; 2658;"27111219";1;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på >= 99 vægtprocent (undtagen til anvendelse som brændstof);;;;;; 2659;"27111291";1;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på < 99 vægtprocent, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27;;;;;; 2660;"27111293";1;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på < 99 vægtprocent, til kemisk omdannelse (undtagen ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2661;"27111294";1;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på > 90 vægtprocent, men < 99 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2662;"27111297";1;Propan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på <= 90 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2663;"27111310";1;Butan, i flydende tilstand, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 (undtagen af en renhedsgrad på >= 95% n-butan eller isobutan);;;;;; 2664;"27111330";1;Butan, i flydende tilstand, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen butan af en renhedsgrad på >= 95% n-butan eller isobutan);;;;;; 2665;"27111391";1;Butan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på > 90 vægtprocent, men < 95 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2666;"27111397";1;Butan, i flydende tilstand, af en renhedsgrad på <= 90 vægtprocent (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27);;;;;; 2667;"27111400";1;Ethylen, propylen, butylen og butadien, i flydende tilstand (undtagen ethylen af en renhedsgrad på >= 95 vægtprocent og undtagen propylen, butylen og butadien af en renhedsgrad på >= 90 vægtprocent);;;;;; 2668;"27111900";1;Carbonhydrider, gasformige, i flydende tilstand, i.a.n. (undtagen naturgas, propan, butan, ethylen, propylen, butylen og butadien);;;;;; 2669;"27112100";1;Naturgas i gasformig tilstand;;;;;; 2670;"27112900";1;Carbonhydrider i gasformig tilstand, i.a.n. (undtagen naturgas);;;;;; 2671;"27121010";1;Vaselin, i rå tilstand;;;;;; 2672;"27121090";1;Vaselin, raffineret;;;;;; 2673;"27122010";1;Syntetisk paraffinvoks med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent og med en molekylevægt på >= 460, men <= 1.560;;;;;; 2674;"27122090";1;Paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent (undtagen syntetisk paraffinvoks med en molekylevægt på >= 460, men <= 1.560);;;;;; 2675;"27129011";1;"Ozokerit, montanvoks og tørvevoks ""naturlige produkter"", i rå tilstand";;;;;; 2676;"27129019";1;"Ozokerit, montanvoks og tørvevoks ""naturlige produkter"", raffineret, også farvet";;;;;; 2677;"27129031";1;Paraffin, mikrovoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, i rå tilstand, til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 (undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent, ozokerit, montanvoks og tørvevoks);;;;;; 2678;"27129033";1;Paraffin, mikrovoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, i rå tilstand, til kemisk omdannelse (undtagen til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent, ozokerit, montanvoks og tørvevoks);;;;;; 2679;"27129039";1;Paraffin, mikrovoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, i rå tilstand (undtagen til kemisk omdannelse eller til behandling ved processer som defineret i supplerende bestemmelse 4 til kapitel 27 og undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent, ozokerit, montanvoks og tørvevoks);;;;;; 2680;"27129091";1;Blandinger af 1-alkener, med indhold på >= 80 vægtprocent af 1-alkener med kædelængde på >= 24 kulstofatomer, men <= 28 kulstofatomer;;;;;; 2681;"27129099";1;Paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet (undtagen vaselin, paraffin med indhold af olie på < 0,75 vægtprocent samt blandinger af 1-alkener, med indhold på >= 80 vægtprocent af 1-alkener med kædelængde på >= 24 kulstofatomer, men <= 28 kulstofatomer);;;;;; 2682;"27131100";1;Jordoliekoks, ikke brændt;;;;;; 2683;"27131200";1;Jordoliekoks, brændt;;;;;; 2684;"27132000";1;Kunstig asfaltbitumen;;;;;; 2685;"27139010";1;Restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler, til fremstilling af carbon henhørende under pos. 2803;;;;;; 2686;"27139090";1;Restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen til fremstilling af carbon henhørende under pos. 2803 og undtagen jordoliekoks og kunstig asfaltbitumen);;;;;; 2687;"27141000";1;Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand;;;;;; 2688;"27149000";1;"Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten";;;;;; 2689;"27150000";1;Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg;;;;;; 2690;"27160000";1;Elektrisk energi;;;;;; 2691;"28011000";1;Chlor;;;;;; 2692;"28012000";1;Jod;;;;;; 2693;"28013010";1;Fluor;;;;;; 2694;"28013090";1;Brom;;;;;; 2695;"28020000";1;"Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl";;;;;; 2696;"28030000";1;"Carbon ""kønrøg og carbon i andre former"", i.a.n.";;;;;; 2697;"28041000";1;Hydrogen;;;;;; 2698;"28042100";1;Argon;;;;;; 2699;"28042910";1;Helium;;;;;; 2700;"28042990";1;Neon, krypton og xenon;;;;;; 2701;"28043000";1;Nitrogen;;;;;; 2702;"28044000";1;Oxygen;;;;;; 2703;"28045010";1;Bor;;;;;; 2704;"28045090";1;Tellur;;;;;; 2705;"28046100";1;Silicium, med indhold af silicium på >= 99,99 vægtprocent;;;;;; 2706;"28046900";1;Silicium, med indhold af silicium på < 99,99 vægtprocent;;;;;; 2707;"28047000";1;Phosphor;;;;;; 2708;"28048000";1;Arsen;;;;;; 2709;"28049000";1;Selen;;;;;; 2710;"28051100";1;Natrium;;;;;; 2711;"28051200";1;Calcium;;;;;; 2712;"28051910";1;Strontium og barium;;;;;; 2713;"28051990";1;Alkalimetaller (undtagen natrium);;;;;; 2714;"28053010";1;Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, indbyrdes blandede eller legerede;;;;;; 2715;"28053020";1;Cerium, lanthan, praseodym, neodym og samarium, af renhed vægt > = 95pct., undt. Indbyrdes og interalloys;;;;;; 2716;"28053030";1;Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium og yttrium, af renhed vægt > = 95 pct., undt. indbyrdes og interalloys;;;;;; 2717;"28053040";1;Scandium, af renhed på vægt> = 95 pct., undt. indbyrdes og interalloys;;;;;; 2718;"28053080";1;Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed efter vægt på <95 pct., undt. indbyrdes og interalloys;;;;;; 2719;"28054010";1;"Kviksølv i flasker af nettovægt 34,5 kg ""standardvægt"" og med en fob-værdi pr. flaske på <= 224 euro";;;;;; 2720;"28054090";1;"Kviksølv (undtagen i flasker af nettovægt 34,5 kg ""standardvægt"" og med en fob-værdi pr. flaske på <= 224 euro)";;;;;; 2721;"28061000";1;"Hydrogenchlorid ""saltsyre""";;;;;; 2722;"28062000";1;Chlorsvovlsyre;;;;;; 2723;"28070000";1;"Svovlsyre; oleum";;;;;; 2724;"28080000";1;"Saltpetersyre; nitrersyrer";;;;;; 2725;"28091000";1;Diphosphorpentaoxid;;;;;; 2726;"28092000";1;"Phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede";;;;;; 2727;"28100010";1;Dibortrioxid;;;;;; 2728;"28100090";1;Oxider af bor samt borsyrer (undtagen dibortrioxid);;;;;; 2729;"28111100";1;Hydrogenfluorid;;;;;; 2730;"28111910";1;"Hydrogenbromid ""brombrintesyre""";;;;;; 2731;"28111920";1;"Hydrogencyanid ""blåsyre""";;;;;; 2732;"28111980";1;"Uorganiske syrer (undtagen hydrogenchlorid ""saltsyre"", chlorsvovlsyre, svovlsyre, rygende svovlsyre, saltpetersyre, nitrersyrer, phosphorsyre, polyphosphorsyrer, borsyrer, hydrogenfluorid, hydrogenbromid ""brombrintesyre"" og hydrogencyanid ""blåsyre"")";;;;;; 2733;"28112100";1;Carbondioxid;;;;;; 2734;"28112200";1;Siliciumdioxid;;;;;; 2735;"28112905";1;Svovldioxid;;;;;; 2736;"28112910";1;"Svovltrioxid; diarsentrioxid";;;;;; 2737;"28112930";1;Nitrogenoxider;;;;;; 2738;"28112990";1;Uorganiske oxider af ikke-metaller (undtagen diphosphorpentaoxid, oxider af bor, carbondioxid, siliciumdioxid, svovldioxid, svovltrioxid, diarsentrioxid og nitrogenoxider);;;;;; 2739;"28121011";1;"Phosphoroxytrichlorid ""phosphoryltrichlorid""";;;;;; 2740;"28121015";1;Phosphortrichlorid;;;;;; 2741;"28121016";1;Phosphorpentachlorid;;;;;; 2742;"28121018";1;"Chlorider og oxydchlorider af phosphor (undtagen phosphoroxytrichlorid ""phosphoryltrichlorid"", phosphortrichlorid og phosphorpentachlorid)";;;;;; 2743;"28121091";1;Disvovldichlorid;;;;;; 2744;"28121093";1;Svovldichlorid;;;;;; 2745;"28121094";1;"Phosgen ""carbonylchlorid""";;;;;; 2746;"28121095";1;"Thionyldichlorid ""thionylchlorid""";;;;;; 2747;"28121099";1;"Chlorider og oxydchlorider (undtagen af phosphor og undtagen disvovldichlorid, svovldichlorid, phosgen ""carbonylchlorid"" og thionyldichlorid ""thionylchlorid"")";;;;;; 2748;"28129000";1;Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller (undtagen chlorider og oxydchlorider);;;;;; 2749;"28131000";1;Carbondisulfid;;;;;; 2750;"28139010";1;Phosphorsulfider, herunder kommercielt phosphortrisulfid;;;;;; 2751;"28139090";1;Sulfider af ikke-metaller (undtagen phosphorsulfider, herunder kommercielt phosphortrisulfid, samt carbondisulfid);;;;;; 2752;"28141000";1;Ammoniak, vandfri;;;;;; 2753;"28142000";1;Ammoniak i vandig opløsning;;;;;; 2754;"28151100";1;"Natriumhydroxid ""kaustisk natron"", i fast form";;;;;; 2755;"28151200";1;"Natriumhydroxid ""kaustisk natron"", i vandig opløsning ""natronlud""";;;;;; 2756;"28152000";1;"Kaliumhydroxid ""kaustisk kali""";;;;;; 2757;"28153000";1;Peroxider af natrium eller kalium;;;;;; 2758;"28161000";1;Hydroxid og peroxid af magnesium;;;;;; 2759;"28164000";1;Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium;;;;;; 2760;"28170000";1;"Zinkoxid; zinkperoxid";;;;;; 2761;"28181011";1;Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, < 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på < 98,5 vægtprocent);;;;;; 2762;"28181019";1;Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, >= 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på < 98,5 vægtprocent);;;;;; 2763;"28181091";1;"Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, < 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på >= 98,5 vægtprocent ""med høj renhedsgrad"")";;;;;; 2764;"28181099";1;"Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret, >= 50 procent af den totale vægt med en partikkelstørrelse >10 mm (undtagen med indhold af aluminiumoxid på >= 98,5 vægtprocent ""med høj renhedsgrad"")";;;;;; 2765;"28182000";1;Aluminiumoxid (undtagen kunstig korund);;;;;; 2766;"28183000";1;Aluminiumhydroxid;;;;;; 2767;"28191000";1;Chromtrioxid;;;;;; 2768;"28199010";1;Chromdioxid;;;;;; 2769;"28199090";1;Oxider og hydroxider af chrom (undtagen chromdioxid og chromtrioxid);;;;;; 2770;"28201000";1;Mangandioxid;;;;;; 2771;"28209010";1;Manganoxid med et manganindhold på >= 77 vægtprocent;;;;;; 2772;"28209090";1;Oxider af mangan (undtagen mangandioxid samt manganoxid med et manganindhold på >= 77 vægtprocent);;;;;; 2773;"28211000";1;Oxider og hydroxider af jern;;;;;; 2774;"28212000";1;Jordpigmenter med et indhold på >= 70 vægtprocent af bundet jern, beregnet som Fe2O3;;;;;; 2775;"28220000";1;"Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider";;;;;; 2776;"28230000";1;Oxider af titan;;;;;; 2777;"28241000";1;"Blymonoxid ""lithargyrum, massikot""";;;;;; 2778;"28249000";1;"Blyoxider (undtagen kulilte ""lithargyrum, massikot"")";;;;;; 2779;"28251000";1;Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte;;;;;; 2780;"28252000";1;Lithiumoxid og lithiumhydroxid;;;;;; 2781;"28253000";1;Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider;;;;;; 2782;"28254000";1;Nikkeloxider og nikkelhydroxider;;;;;; 2783;"28255000";1;Kobberoxider og kobberhydroxider;;;;;; 2784;"28256000";1;Germaniumoxider og zirconiumdioxid;;;;;; 2785;"28257000";1;Molybdenoxider og molybdenhydroxider;;;;;; 2786;"28258000";1;Antimonoxider;;;;;; 2787;"28259011";1;Calciumhydroxid, af renhed >= 98 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, i form af korn af hvilke <= 1 vægtprocent har en størrelse på > 75 mikrometer og <= 4 vægtprocent har en størrelse på < 1,3 mikrometer;;;;;; 2788;"28259019";1;Calciumoxid, calciumhydroxid og calciumperoxid (undtagen calciumhydroxid, af renhed >= 98 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, i form af korn af hvilke <= 1 vægtprocent har en størrelse på > 75 mikrometer og <= 4 vægtprocent har en størrelse på < 1,3 mikrometer);;;;;; 2789;"28259020";1;Berylliumoxid og berylliumhydroxid;;;;;; 2790;"28259040";1;Wolframoxider og wolframhydroxider;;;;;; 2791;"28259060";1;Cadmiumoxid;;;;;; 2792;"28259085";1;Uorganiske baser samt oxider, hydroxider og peroxider af metaller, i.a.n.;;;;;; 2793;"28261200";1;Fluorider af aluminium;;;;;; 2794;"28261910";1;Fluorider af ammonium eller natrium;;;;;; 2795;"28261990";1;Fluorider (undtagen af ammonium, natrium eller aluminium og merkur);;;;;; 2796;"28263000";1;"Natriumhexafluoroaluminat ""syntetisk kryolit""";;;;;; 2797;"28269010";1;Dikaliumhexafluorozirconat;;;;;; 2798;"28269080";1;"Fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte (undtagen fluorosilicater af natrium eller kalium, natriumhexafluoroaluminat ""syntetisk kryolit"" og dikaliumhexafluorozirconat og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 2799;"28271000";1;Ammoniumchlorid;;;;;; 2800;"28272000";1;Calciumchlorid;;;;;; 2801;"28273100";1;Magnesiumchlorid;;;;;; 2802;"28273200";1;Aluminiumchlorid;;;;;; 2803;"28273500";1;Nikkelchlorid;;;;;; 2804;"28273910";1;Tinchlorid;;;;;; 2805;"28273920";1;Jernchlorid;;;;;; 2806;"28273930";1;Cobaltchlorid;;;;;; 2807;"28273985";1;Chlorider (undtagen chlorider af ammonium, calcium, magnesium, aluminium, jern, cobalt, nikkel, zink og merkur chlorid);;;;;; 2808;"28274100";1;Oxychlorider og hydroxychlorider af kobber;;;;;; 2809;"28274910";1;Oxychlorider og hydroxychlorider af bly;;;;;; 2810;"28274990";1;Oxychlorider og hydroxychlorider (undtagen af kobber, bly og merkur);;;;;; 2811;"28275100";1;Bromider af natrium eller kalium;;;;;; 2812;"28275900";1;Bromider og oxybromider (undtagen bromider af natrium, kalium eller merkur);;;;;; 2813;"28276000";1;Jodider og oxyjodider (undtagen uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 2814;"28281000";1;Calciumhypochloriter, herunder kommercielt calciumhypochlorit;;;;;; 2815;"28289000";1;Hypochloriter, chloriter og hypobromiter (undtagen calciumhypochloriter);;;;;; 2816;"28291100";1;Chlorater af natrium;;;;;; 2817;"28291900";1;Chlorater (undtagen af natrium);;;;;; 2818;"28299010";1;Perchlorater (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 2819;"28299040";1;Bromater af kalium eller natrium;;;;;; 2820;"28299080";1;Bromater og perbromater samt jodater og perjodater (undtagen bromater af kalium og natrium);;;;;; 2821;"28301000";1;Natriumsulfider;;;;;; 2822;"28309011";1;Sulfider af calcium, af antimon og af jern;;;;;; 2823;"28309085";1;Sulfider, polysulfider, også kemisk definerede (undtagen sulfider af natrium, calcium, antimon eller af jern og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;; 2824;"28311000";1;Dithioniter og sulfoxylater af natrium;;;;;; 2825;"28319000";1;Dithioniter og sulfoxylater (undtagen af natrium);;;;;; 2826;"28321000";1;Sulfiter af natrium;;;;;; 2827;"28322000";1;Sulfiter (undtagen af natrium);;;;;; 2828;"28323000";1;Thiosulfater;;;;;; 2829;"28331100";1;Dinatriumsulfat;;;;;; 2830;"28331900";1;Natriumsulfater (undtagen dinatriumsulfat);;;;;; 2831;"28332100";1;Magnesiumsulfater;;;;;; 2832;"28332200";1;Aluminiumsulfater;;;;;; 2833;"28332400";1;Nikkelsulfater;;;;;; 2834;"28332500";1;Kobbersulfater;;;;;; 2835;"28332700";1;Bariumsulfater;;;;;; 2836;"28332920";1;Sulfater af cadmium, af chrom og af zinc;;;;;; 2837;"28332930";1;Sulfater af cobalt og af titan;;;;;; 2838;"28332960";1;Sulfater af bly;;;;;; 2839;"28332980";1;Sulfater (undtagen af natrium, magnesium, aluminium, nikkel, kobber, barium, cadmium, chrom, zink, cobalt, titan, kviksølv og bly);;;;;; 2840;"28333000";1;Aluner;;;;;; 2841;"28334000";1;"Peroxosulfater ""persulfater""";;;;;; 2842;"28341000";1;Nitriter;;;;;; 2843;"28342100";1;Nitrater af kalium;;;;;; 2844;"28342920";1;"Nitrater af barium; af beryllium; af cadmium; af cobalt; af nikkel; af bly";;;;;; 2845;"28342940";1;"Nitrater af kobber ";;;;;; 2846;"28342980";1;Nitrater (undtagen af kalium, barium, beryllium, cadmium, cobalt, nikkel, kobber, kviksølv eller bly);;;;;; 2847;"28351000";1;"Phosphinater ""hypophosphiter"" og phosphonater ""phosphiter""";;;;;; 2848;"28352200";1;Phosphater af mono- eller dinatrium;;;;;; 2849;"28352400";1;Phosphater af kalium;;;;;; 2850;"28352500";1;"Calciumhydrogenorthophosphat ""dicalciumphosphat""";;;;;; 2851;"28352600";1;"Calciumphosphater (undtagen calciumhydrogenorthophosphat ""dicalciumphosphat"")";;;;;; 2852;"28352910";1;Triammoniumphosphat;;;;;; 2853;"28352930";1;Phosphater af trinatrium;;;;;; 2854;"28352990";1;Phosphater (undtagen phosphater af triammonium, mono- eller dinatrium, trinatrium, kalium eller calcium og af merkur);;;;;; 2855;"28353100";1;"Natriumtriphosphat ""natriumtripolyphosphat"", også når det ikke er kemisk defineret";;;;;; 2856;"28353900";1;"Polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen natriumtriphosphat ""natriumtripolyphosphat"", og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede)";;;;;; 2857;"28362000";1;Dinatriumcarbonat;;;;;; 2858;"28363000";1;"Natriumhydrogencarbonat ""natriumbicarbonat""";;;;;; 2859;"28364000";1;Kaliumcarbonater;;;;;; 2860;"28365000";1;Calciumcarbonat;;;;;; 2861;"28366000";1;Bariumcarbonat;;;;;; 2862;"28369100";1;Lithiumcarbonater;;;;;; 2863;"28369200";1;Strontiumcarbonater;;;;;; 2864;"28369911";1;Carbonater af magnesium og af kobber;;;;;; 2865;"28369917";1;"Carbonater (undtagen ammoniumcarbonater, herunder kommercielt ammoniumcarbonat, dinatriumcarbonat, natriumhydrogencarbonat ""natriumbicarbonat"", kaliumcarbonater, calciumcarbonat, bariumcarbonat, blycarbonat, lithiumcarbonater, strontiumcarbonater og carbonater af magnesium og af kobber og af uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 2866;"28369990";1;Peroxocarbonater;;;;;; 2867;"28371100";1;Natriumcyanid;;;;;; 2868;"28371900";1;Cyanider og oxydcyanider (undtagen af natrium og kviksølv);;;;;; 2869;"28372000";1;Cyanosalto (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 2870;"28391100";1;Natriummetasilicater, herunder kommercielle;;;;;; 2871;"28391900";1;Natriumsilicater, herunder kommercielle (undtagen natriummetasilicater);;;;;; 2872;"28399000";1;Silikater, inkl. kommercielle silicater af alkalimetaller (ekskl. natriumsilicater);;;;;; 2873;"28401100";1;"Dinatriumtetraborat ""raffineret borax"", vandfrit";;;;;; 2874;"28401910";1;Dinatriumtetraboratpentahydrat;;;;;; 2875;"28401990";1;"Dinatriumtetraborat ""raffineret borax"" (undtagen vandfrit og undtagen dinatriumtetraboratpentahydrat)";;;;;; 2876;"28402010";1;"Natriumborater, vandfri (undtagen dinatriumtetraborat ""raffineret borax"")";;;;;; 2877;"28402090";1;"Borater (undtagen vandfri natriumborater samt dinatriumtetraborat ""raffineret borax"")";;;;;; 2878;"28403000";1;"Peroxoborater ""perborater""";;;;;; 2879;"28413000";1;Natriumdichromat;;;;;; 2880;"28415000";1;Chromater og dichromater samt peroxochromater (undtagen natriumdichromat og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 2881;"28416100";1;Kaliumpermanganat;;;;;; 2882;"28416900";1;Manganiter, manganater og permanganater (undtagen kaliumpermanganat);;;;;; 2883;"28417000";1;Molybdater;;;;;; 2884;"28418000";1;"Wolframater ""tungstater""";;;;;; 2885;"28419030";1;Zinkater og vanadater;;;;;; 2886;"28419085";1;Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer (undtagen chromater, dichromater, peroxochromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater, wolframater, zinkater og vanadater);;;;;; 2887;"28421000";1;Dobbelte eller komplekse silicater af uorganiske syrer eller peroxosyrer, inkl. aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede);;;;;; 2888;"28429010";1;Enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer;;;;;; 2889;"28429080";1;Salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (undtagen salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer, dobbelte eller komplekse silicater, herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede, enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og tellurs syrer samt azider og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 2890;"28431010";1;Kolloidt sølv;;;;;; 2891;"28431090";1;Kolloide ædle metaller (undtagen sølv);;;;;; 2892;"28432100";1;Sølvnitrat;;;;;; 2893;"28432900";1;Sølvforbindelser, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen merkur og sølvnitrat);;;;;; 2894;"28433000";1;Guldforbindelser, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 2895;"28439010";1;Amalgamer af ædle metaller;;;;;; 2896;"28439090";1;Forbindelser af ædle metaller, uorganiske eller organiske, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen sølvforbindelser og guldforbindelser);;;;;; 2897;"28441010";1;"Naturligt uran, ubearbejdet, samt affald og skrot af naturligt uran ""Euratom""";;;;;; 2898;"28441030";1;"Naturligt uran, bearbejdet ""Euratom""";;;;;; 2899;"28441050";1;"Legeringer, dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran med jern eller forbindelser af naturligt uran med jern ""ferrouran""";;;;;; 2900;"28441090";1;"Naturlige uranforbindelser samt legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller forbindelser af naturligt uran ""Euratom"" (undtagen ferrouran)";;;;;; 2901;"28442025";1;"Legeringer, dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af med U 235 beriget uran med jern ""ferrouran""";;;;;; 2902;"28442035";1;"Uran beriget med U 235 samt forbindelser deraf; legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", samt keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget med U 235 eller forbindelser af sådanne stoffer ""Euratom"" (undtagen ferrouran)";;;;;; 2903;"28442051";1;"Blandinger af uran og plutonium med jern ""ferrouran""";;;;;; 2904;"28442059";1;"Blandinger af uran og plutonium ""Euratom"" (undtagen ferrouran)";;;;;; 2905;"28442099";1;"Plutonium samt forbindelser deraf; legeringer dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af plutonium eller forbindelser af plutonium (undtagen blandinger af uran og plutonium)";;;;;; 2906;"28443011";1;"Sintrede keramiske metaller ""cermets"" med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof";;;;;; 2907;"28443019";1;"Uran med formindsket indhold af U 235; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof ""Euratom"" (undtagen sintrede keramiske metaller ""cermets"")";;;;;; 2908;"28443051";1;"Sintrede keramiske metaller ""cermets"" med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof";;;;;; 2909;"28443055";1;"Thorium, ubearbejdet, samt affald og skrot af thorium ""Euratom""";;;;;; 2910;"28443061";1;"Stænger, profiler, tråd, plader, bånd og folie, af thorium ""Euratom""";;;;;; 2911;"28443069";1;"Thorium, bearbejdet; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af thorium eller forbindelser af thorium ""Euratom"" (undtagen sintrede keramiske metaller ""cermets"" samt stænger, profiler, tråd, plader, bånd og folie)";;;;;; 2912;"28443091";1;"Forbindelser af uran med formindsket indhold af U 235 eller af thorium, også indbyrdes blandede ""Euratom"" (undtagen thoriumsalte)";;;;;; 2913;"28443099";1;Thoriumsalte;;;;;; 2914;"28444010";1;"Uran udvundet af U 233 samt forbindelser deraf; legeringer og dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af af U 233 udvundet uran eller forbindelser heraf";;;;;; 2915;"28444020";1;"Kunstige radioaktive isotoper ""Euratom""";;;;;; 2916;"28444030";1;"Forbindelser af kunstige radioaktive isotoper ""Euratom""";;;;;; 2917;"28444080";1;"Grundstoffer, isotoper og forbindelser, radioaktive (undtagen henhørende under underpos. 2844.10, 2844.20, 2844.30 og 2844.40.10 til 2844.40.30); legeringer, dispersioner, herunder sintrede keramiske metaller ""cermets"", keramiske stoffer og blandinger med indhold af sådanne grundstoffer, isotoper eller forbindelser; radioaktive restprodukter (undtagen uran udvundet af U 233)";;;;;; 2918;"28445000";1;"Brugte ""bestrålede"" brændstofelementer fra atomreaktorer ""Euratom""";;;;;; 2919;"28451000";1;"Tungt vand ""deuteriumoxid"" ""Euratom""";;;;;; 2920;"28459010";1;"Deuterium og forbindelser deraf; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer ""Euratom"" (undtagen tungt vand ""deuteriumoxid"")";;;;;; 2921;"28459090";1;"Ikke-radioaktive isotoper samt uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen deuterium, tungt vand ""deuteriumoxid"" og andre deuteriumforbindelser, hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium, samt blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer)";;;;;; 2922;"28461000";1;Ceriumforbindelser;;;;;; 2923;"28469010";1;Forbindelser med lanthan, praseodym, neodym eller samarium, uorganisk eller organisk;;;;;; 2924;"28469020";1;Forbindelser af europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium eller yttrium, uorganisk eller organisk;;;;;; 2925;"28469030";1;Scandiumforbindelser;;;;;; 2926;"28469090";1;Forbindelser af blandinger af sjældne jordarters metaller, yttrium og scandium, uorganisk eller organisk;;;;;; 2927;"28470000";1;"Hydrogenperoxid ""brintoverilte""";;;;;; 2928;"28480000";1;Phosphider, også når de ikke er kemisk definerede (undtagen ferrophosphor, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede);;;;;; 2929;"28491000";1;Carbider af calcium, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 2930;"28492000";1;Carbider af silicium, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 2931;"28499010";1;Carbider af bor, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 2932;"28499030";1;Carbider af wolfram, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 2933;"28499050";1;Carbider af aluminium, af chrom, af molybden, af vanadium, af tantal og af titan, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 2934;"28499090";1;Carbider, også kemisk definerede (undtagen af calcium, silicium, bor, wolfram, aluminium, chrom, molybdæn, vanadium, tantal, titan og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv også kemisk definerede);;;;;; 2935;"28500020";1;Hydrider og nitrider, også kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også carbider under pos 2849, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;; 2936;"28500060";1;Azider, silicider, også kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også carbider under pos 2849, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;; 2937;"28500090";1;Borider, også kemisk definerede (undtagen forbindelser, der også carbider under pos 2849, og uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv);;;;;; 2938;"28521000";1;Uorganiske eller organiske komponenter af merkur, borset fra amalgamer;;;;;; 2939;"28529000";1;Kviksølv, der ikke er kemisk definerede (undtagen amalgamer), uorganiske eller organiske forbindelser;;;;;; 2940;"28530010";1;Destilleret vand, demineraliseret vand og vand af tilsvarende renhedsgrad;;;;;; 2941;"28530030";1;Flydende atmosfærisk luft, herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet, samt komprimeret atmosfærisk luft;;;;;; 2942;"28530050";1;Cyanogenchlorid;;;;;; 2943;"28530090";1;Uorganiske forbindelser, i.a.n., amalgamer (undtagen af uædle metaller);;;;;; 2944;"29011000";1;Acycliske carbonhydrider, mættede;;;;;; 2945;"29012100";1;Ethylen;;;;;; 2946;"29012200";1;"Propen ""propylen""";;;;;; 2947;"29012300";1;"Buten ""butylen"" og isomere deraf";;;;;; 2948;"29012400";1;Buta-1,3-dien og isopren;;;;;; 2949;"29012900";1;"Acycliske carbonhydrider, umættede (undtagen ethylen, propen ""propylen"", buten ""butylen"" og isomere deraf samt buta-1,3-dien og isopren)";;;;;; 2950;"29021100";1;Cyclohexan;;;;;; 2951;"29021900";1;Cycloalkaner, cycloalkener og cycloterpener (undtagen cyclohexan);;;;;; 2952;"29022000";1;Benzen;;;;;; 2953;"29023000";1;Toluen;;;;;; 2954;"29024100";1;o-Xylen;;;;;; 2955;"29024200";1;m-Xylen;;;;;; 2956;"29024300";1;p-Xylen;;;;;; 2957;"29024400";1;Blandinger af xylenisomere;;;;;; 2958;"29025000";1;Styren;;;;;; 2959;"29026000";1;Ethylbenzen;;;;;; 2960;"29027000";1;Cumen;;;;;; 2961;"29029000";1;Cycliske carbonhydrider (undtagen cycloalkaner, cycloalkener, benzen, toluen, xylener, styren, ethylbenzen og cumen);;;;;; 2962;"29031100";1;"Chlormethan ""methylchlorid"" og chlorethan ""ethylchlorid""";;;;;; 2963;"29031200";1;"Dichlormethan ""methylenchlorid""";;;;;; 2964;"29031300";1;"Chloroform ""trichlormethan""";;;;;; 2965;"29031400";1;"Tetrachlormethan ""carbontetrachlorid""";;;;;; 2966;"29031500";1;"1,2-Dichlorethan ""ethylendichlorid""";;;;;; 2967;"29031900";1;Chlorerede derivater af acycliske carbonhydrider, mættede, undt. Chlormethan [methylchlorid], chlorethan [ethylchlorid], dichlormethan [methylenchlorid], chloroform [trichlormethan], tetrachlormethan og ethylendichlorid [ISO] [1,2 dichlorethan];;;;;; 2968;"29032100";1;"Vinylchlorid ""chlorethylen""";;;;;; 2969;"29032200";1;Trichlorethylen;;;;;; 2970;"29032300";1;"Tetrachlorethylen ""perchlorethylen""";;;;;; 2971;"29032900";1;"Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider (undtagen vinylchlorid ""chlorethylen"", trichlorethylen og tetrachlorethylen ""perchlorethylen"")";;;;;; 2972;"29033100";1;"Ethylendibromid(ISO) (1,2-dibromethan) ";;;;;; 2973;"29033911";1;"Brommethan ""methylbromid""";;;;;; 2974;"29033915";1;Dibrommethan;;;;;; 2975;"29033919";1;"Bromider ""bromderivater"" af acycliske carbonhydrider (undtagen ethylendibromid(ISO) (1,2-dibromethan), brommethan ""methylbromid"" og dibrommethan)";;;;;; 2976;"29033921";1;Difluormethan;;;;;; 2977;"29033923";1;Trifluormethan;;;;;; 2978;"29033924";1;Pentafluorethan og 1,1,1-trifluorethan;;;;;; 2979;"29033925";1;1,1-difluorethan;;;;;; 2980;"29033926";1;1,1,1,2-tetrafluorethan;;;;;; 2981;"29033927";1;Pentafluoropropanes, hexafluorpropaner og heptafluoropropanes;;;;;; 2982;"29033928";1;Perfluorerede mættede fluorider;;;;;; 2983;"29033929";1;Fluorerede derivater af acycliske carbonhydrider, mættede fluorider, ian;;;;;; 2984;"29033931";1;2,3,3,3-tetrafluorpropen;;;;;; 2985;"29033935";1;1,3,3,3-tetrafluorpropen;;;;;; 2986;"29033939";1;Fluorerede derivater af acycliske carbonhydrider, umættede fluorider , undt. 2,3,3,3-tetrafluorpropen og 1,3,3,3-tetrafluorpropen;;;;;; 2987;"29033980";1;"Jodider ""ioderede derivater"" af acycliske carbonhydrider";;;;;; 2988;"29037100";1;Chlorodifluoromethane (HCFC-22);;;;;; 2989;"29037200";1;Dichlorotrifluoroethanes;;;;;; 2990;"29037300";1;Dichlorofluoroethanes;;;;;; 2991;"29037400";1;Klordifluorethaner;;;;;; 2992;"29037500";1;Diklorpentafluorpropaner;;;;;; 2993;"29037610";1;Bromchlordifluormethan;;;;;; 2994;"29037620";1;Bromtrifluormethan;;;;;; 2995;"29037690";1;Dibromtetrafluorethaner;;;;;; 2996;"29037760";1;Trichlorfluormethan, dichlordifluormethan, trichlorotrifluoroethanes, dichlorotetrafluoroethanes og klorpentafluorethan;;;;;; 2997;"29037790";1;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder to eller flere forskellige halogener, perhalogeneret udelukkende med fluor og klor, ian;;;;;; 2998;"29037800";1;Perhalogenerede derivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder mindst to forskellige halogener (undtagen perhalogeneret udelukkende med fluor og chlor og undtagen bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner);;;;;; 2999;"29037930";1;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, halogenerede kun med brom og klor, fluor og chlor eller med fluor og brom, undt. Perhalogenerede, og chlordifluormethan, dichlorotrifluoroethanes, dichlorofluoroethanes, chlorodifluoroethanes, dichloropentafluoropropanes, bromtrifluormethan og dibromtetrafluorethaner;;;;;; 3000;"29037980";1;Halogenderivater af acycliske carbonhydrider, der indeholder to eller flere forskellige halogener, ian;;;;;; 3001;"29038100";1;1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan;;;;;; 3002;"29038200";1;Aldrin (ISO), chlordan (ISO) og heptachlor (ISO);;;;;; 3003;"29038910";1;"1,2-Dibrom-4-""1,2-dibromethyl""cyclohexan og tetrabromcyclooctaner";;;;;; 3004;"29038990";1;"Halogenderivater af alicycliske carbonhydrider (undtagen 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN) og aldrin (ISO), chlordan (ISO) og heptachlor (ISO), 1,2-dibrom-4-""1,2-dibromethyl""cyclohexan og tetrabromcyclooctaner)";;;;;; 3005;"29039100";1;Chlorbenzen, o-dichlorbenzen og p-dichlorbenzen;;;;;; 3006;"29039200";1;"Hexachlorbenzen og DDT ""1,1,1-trichlor-2,2-bis[p-chlorphenyl]ethan""";;;;;; 3007;"29039910";1;2,3,4,5,6-Pentabromethylbenzen;;;;;; 3008;"29039990";1;"Halogenderivater af aromatiske carbonhydrider (undtagen chlorbenzen, o-dichlorbenzen, p-dichlorbenzen, hexachlorbenzen og DDT ""1,1,1-trichlor-2,2-bis[p-chlorphenyl]ethan"" og 2,3,4,5,6-pentabromethylbenzen)";;;;;; 3009;"29041000";1;Derivater af carbonhydrider, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf;;;;;; 3010;"29042000";1;Derivater af carbonhydrider, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper;;;;;; 3011;"29049040";1;"Trichlornitromethan ""chlorpikrin""";;;;;; 3012;"29049095";1;"Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede (undtagen derivater kun indeholdende sulfon-, nitro- eller nitrosogrupper og undtagen trichlornitromethan ""chlorpikrin"" samt estere af glycerin dannet med syreaktive forbindelser)";;;;;; 3013;"29051100";1;"Methanol ""methylalkohol""";;;;;; 3014;"29051200";1;"Propan-1-ol ""propylalkohol"" og propan-2-ol ""isopropylalkohol""";;;;;; 3015;"29051300";1;"Butan-1-ol ""n-butylalkohol""";;;;;; 3016;"29051410";1;"2-Methylpropan-2-ol ""tert-butylalkohol""";;;;;; 3017;"29051490";1;"Butanoler (undtagen butan-1-ol ""n-butylalkohol"" og 2-methylpropan-2-ol ""tert-butylalkohol"")";;;;;; 3018;"29051620";1;Octan-2-ol;;;;;; 3019;"29051685";1;"Octanol ""octylalkohol"" og isomerer deraf (undtagen octan-2-ol)";;;;;; 3020;"29051700";1;"Dodecan-1-ol ""laurylalkohol"", hexadecan-1-ol ""cetylalkohol"" og octadecan-1-ol ""stearylalkohol""";;;;;; 3021;"29051900";1;"Mættede monovalente acycliske alkoholer (undtagen methalol ""methylalkohol"", propan-1-ol ""propylalkohol"", propan-2-ol ""isopropylalkohol"", butanoler og isomere deraf, octanol ""octylalkohol"" og isomere deraf, dodecan-1-ol ""laurylalkohol"", hexadecan-1-ol ""cetylalkohol"" og octadecan-1-ol ""stearylalkohol"")";;;;;; 3022;"29052200";1;Acycliske tepenalkoholer;;;;;; 3023;"29052910";1;Allylalkohol;;;;;; 3024;"29052990";1;Acycliske, umættede monovalente alkoholer (undtagen allylalkohol og acycliske terpenalkoholer);;;;;; 3025;"29053100";1;"Ethylenglycol ""ethandiol""";;;;;; 3026;"29053200";1;"Propylenglycol ""propan-1,2-diol""";;;;;; 3027;"29053920";1;Butan-1,3-diol;;;;;; 3028;"29053926";1;Butan-1,4-diol eller tetramethylenglycol [1,4-butandiol] har en biobaseret kulstofindhold på 100pct. efter vægt;;;;;; 3029;"29053928";1;Butan-1,4-diol, undt. at have en biobaseret kulstofindhold på 100 pct.;;;;;; 3030;"29053930";1;2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol;;;;;; 3031;"29053995";1;"Acycliske, divalente alkoholer (undtagen ethylenglycol ""ethandiol"", propylenglycol ""propan-1,2-diol"", butan-1,3-diol, butan-1,4-diol og 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol)";;;;;; 3032;"29054100";1;"2-Ethyl-2-[hydroxymethyl]propan-1,3-diol ""trimethylolpropan""";;;;;; 3033;"29054200";1;Pentaerythritol;;;;;; 3034;"29054300";1;Mannitol;;;;;; 3035;"29054411";1;"D-Glucitol ""sorbitol"" i vandig opløsning, med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol";;;;;; 3036;"29054419";1;"D-Glucitol ""sorbitol"" i vandig opløsning (undtagen med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol)";;;;;; 3037;"29054491";1;"D-Glucitol ""sorbitol"" med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol (undtagen i vandig opløsning)";;;;;; 3038;"29054499";1;"D-Glucitol ""sorbitol"" (undtagen i vandig opløsning, og undtagen med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol)";;;;;; 3039;"29054500";1;Glycerol;;;;;; 3040;"29054900";1;"Acycliske, andre polyvalente alkoholer (undtagen 2-ethyl-2-[hydroxymethyl]propan-1,3-diol ""trimethylolpropan"", pentaerythritol, mannitol, D-glucitol ""sorbitol"" og glycerol)";;;;;; 3041;"29055100";1;"Ethchlorvynol ""INN""";;;;;; 3042;"29055991";1;2,2-Bis[brommethyl]propandiol;;;;;; 3043;"29055998";1;"Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af acycliske alkoholer (undtagen 2,2-bis[brommethyl]propandiol og ethchlorvynol ""INN"")";;;;;; 3044;"29061100";1;Menthol;;;;;; 3045;"29061200";1;Cyclohexanol, methylcyclohexanoler og dimethylcyclohexanoler;;;;;; 3046;"29061310";1;Steroler;;;;;; 3047;"29061390";1;Inositoler;;;;;; 3048;"29061900";1;Alicycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen menthol, cyclohexanol, methylcyclohexanoler, dimethylcyclohexanoler, steroler og inositoler );;;;;; 3049;"29062100";1;Benzylalkohol;;;;;; 3050;"29062900";1;Cycliske, aromatiske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen benzylalkohol);;;;;; 3051;"29071100";1;"Phenol ""hydroxybenzen"" og salte deraf";;;;;; 3052;"29071200";1;Cresoler og salte deraf;;;;;; 3053;"29071300";1;"Octylphenol og nonylphenol samt isomere deraf; salte af disse produkter";;;;;; 3054;"29071510";1;1-Naphthol;;;;;; 3055;"29071590";1;Naphtholer og salte deraf (undtagen 1-naphthol);;;;;; 3056;"29071910";1;Xylenoler og salte deraf;;;;;; 3057;"29071990";1;"Monovalente phenoler (undtagen phenol ""hydroxybenzen"" og salte deraf, cresoler og salte deraf, octylphenol og nonylphenol samt isomere deraf og salte af disse produkter, xylenoler og salte deraf og naphtholer og salte deraf)";;;;;; 3058;"29072100";1;Resorcinol og salte deraf;;;;;; 3059;"29072200";1;"Hydroquinon ""quinol"" og salte deraf";;;;;; 3060;"29072300";1;"4,4'-Isopropylidendiphenol ""bisphenol A, diphenylolpropan"" og salte deraf";;;;;; 3061;"29072900";1;"Polyvalente phenoler samt phenolalkoholer (undtagen resorcinol og hydroquinon ""quinol"" og salte deraf samt 4,4'-isopropylidendiphenol ""bisphenol A, diphenylolpropan"" og salte deraf)";;;;;; 3062;"29081100";1;Pentachlorphenol (ISO);;;;;; 3063;"29081900";1;Derivater af phenoler eller phenolalkoholer, kun indeholdende halogensubstituenter, samt salte af disse produkter (Undtagen pentachlorphenol (ISO));;;;;; 3064;"29089100";1;Dinoseb (ISO) og salt deraf;;;;;; 3065;"29089200";1;4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) og salte deraf;;;;;; 3066;"29089900";1;Halogen-, sulfo-, nitro-eller nitrosoderivater af phenoler eller phenol-alkoholer (undtagen derivater kun indeholdende halogen erstatninger og deres salte, dinoseb [ISO] og dets salte og 4,6-dinitro-o-cresol [DNOC [ISO]] og salte);;;;;; 3067;"29091100";1;Diethylether;;;;;; 3068;"29091910";1;Tert-butyl ethyl ether (ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE);;;;;; 3069;"29091990";1;Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen diethylether og Tert-butyl ethyl ether [ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE]);;;;;; 3070;"29092000";1;Alicycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 3071;"29093010";1;Diphenylether;;;;;; 3072;"29093031";1;"Pentabromdiphenylether; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis[pentabromphenoxy]benzen";;;;;; 3073;"29093035";1;"1,2-Bis[2,4,6-tribromphenoxy]ethan, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril-butadien-styren ""ABS""";;;;;; 3074;"29093038";1;"Bromderivater af aromatiske ethere (undtagen pentabromdiphenylether, 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis[pentabromphenoxy]benzen og 1,2-bis[2,4,6-tribromphenoxy]ethan, bestemt til brug ved fremstilling af acrylonitril-butadien-styren ""ABS"")";;;;;; 3075;"29093090";1;Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen diphenylether og bromderivater);;;;;; 3076;"29094100";1;"2,2'-Oxydiethanol ""diethylenglycol, digol""";;;;;; 3077;"29094300";1;Monobutylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol;;;;;; 3078;"29094400";1;Monoalkylethere af ethylenglycol eller af diethylenglycol (undtagen onobutylethere);;;;;; 3079;"29094911";1;2-[2-Chlorethoxy]ethanol;;;;;; 3080;"29094980";1;Cycliske etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen 2-[2-chloroethoxy]ethanol);;;;;; 3081;"29095000";1;Etherphenoler og etheralkoholphenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 3082;"29096000";1;Alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 3083;"29101000";1;"Oxiran ""ethylenoxid""";;;;;; 3084;"29102000";1;"Methyloxiran ""propylenoxid""";;;;;; 3085;"29103000";1;"1-Chlor-2,3-epoxypropan ""epichlorohydrin""";;;;;; 3086;"29104000";1;Dieldrin (ISO, INN);;;;;; 3087;"29109000";1;"Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen oxiran ""ethylenoxid"", methyloxiran ""propylenoxid"" og 1-chlor-2,3-epoxypropan ""epichlorohydrin"" samt Dieldrin (ISO, INN) )";;;;;; 3088;"29110000";1;Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 3089;"29121100";1;"Methanal ""formaldehyd""";;;;;; 3090;"29121200";1;"Ethanal ""acetaldehyd""";;;;;; 3091;"29121900";1;Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen methanal [formaldehyd] og ethanal [acetaldehyd]);;;;;; 3092;"29122100";1;Benzaldehyd;;;;;; 3093;"29122900";1;Cycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen benzaldehyd);;;;;; 3094;"29124100";1;"Vanillin ""4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd""";;;;;; 3095;"29124200";1;"Ethylvanillin ""3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd""";;;;;; 3096;"29124900";1;"Aldehydalkoholer, Aldehydethere, aldehydphenoler og aldehyder med andre oxygenholdige grupper (undtagen ethylvanillin ""3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd"" og vanillin ""4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd"")";;;;;; 3097;"29125000";1;Cycliske polymere af aldehyder;;;;;; 3098;"29126000";1;Paraformaldehyd;;;;;; 3099;"29130000";1;Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af aldehyder, af cycliske polymere af aldehyder eller af formaldehyd;;;;;; 3100;"29141100";1;Acetone;;;;;; 3101;"29141200";1;"Butanon ""methylethylketon""";;;;;; 3102;"29141300";1;"4-Methylpentan-2-on ""isobutylmethylketon""";;;;;; 3103;"29141910";1;5-Methylhexan-2-on;;;;;; 3104;"29141990";1;"Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper (undtagen acetone, butanon ""methylethylketon"", 4-methylpentan-2-on ""isobutylmethylketon"" og 5-methylhexan-2-on)";;;;;; 3105;"29142200";1;Cyclohexanon og methylcyclohexanoner;;;;;; 3106;"29142300";1;Iononer og methyliononer;;;;;; 3107;"29142900";1;Cycloalken cycloterpenketoner, uden andre oxygenholdige grupper (undtagen cyclohexanon, methylcyclohexanoner, iononer og methyliononer);;;;;; 3108;"29143100";1;"Phenylacetone ""phenylpropan-2-one""";;;;;; 3109;"29143900";1;"Aromatiske ketoner uden andre oxygenholdige grupper (undtagen phenylacetone ""phenylpropan-2-one"")";;;;;; 3110;"29144010";1;"4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on ""diacetonalkohol""";;;;;; 3111;"29144090";1;"Ketonalkoholer og ketonaldehyder (undtagen 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on ""diacetonalkohol"")";;;;;; 3112;"29145000";1;Ketonphenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper;;;;;; 3113;"29146100";1;Anthraquinon;;;;;; 3114;"29146910";1;1,4-Naphthoquinon;;;;;; 3115;"29146990";1;Quinoner (undtagen anthraquinon og 1,4-naphthoquinon);;;;;; 3116;"29147000";1;Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af ketoner eller quinoner (Undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3117;"29151100";1;Myresyre;;;;;; 3118;"29151200";1;Salte af myresyre;;;;;; 3119;"29151300";1;Estere af myresyre;;;;;; 3120;"29152100";1;Eddikesyre;;;;;; 3121;"29152400";1;Eddikesyreanhydrid;;;;;; 3122;"29152900";1;Salte af eddikesyre (undtagen uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3123;"29153100";1;Ethylacetat;;;;;; 3124;"29153200";1;Vinylacetat;;;;;; 3125;"29153300";1;n-Butylacetat;;;;;; 3126;"29153600";1;Dinoseb (ISO) acetat;;;;;; 3127;"29153900";1;Estere af eddikesyre (undtagen ethylacetat, vinylacetat, n-butylacetat, dinoseb [ISO] acetater);;;;;; 3128;"29154000";1;Mono-, di- og trichloreddikesyre samt salte og estere deraf;;;;;; 3129;"29155000";1;Propionsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 3130;"29156011";1;1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat;;;;;; 3131;"29156019";1;Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf (undtagen 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat);;;;;; 3132;"29156090";1;Pentansyrer samt salte og estere deraf;;;;;; 3133;"29157040";1;Palmitinsyre og salte og estere deraf;;;;;; 3134;"29157050";1;Stearinsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 3135;"29159030";1;Laurinsyre og salte og estere deraf;;;;;; 3136;"29159070";1;Mættede acycliske monokarboxylsyrer samt forbindelser og derivater deraf, i.a.n.;;;;;; 3137;"29161100";1;Acrylsyre og salte deraf;;;;;; 3138;"29161200";1;Estere af acrylsyre;;;;;; 3139;"29161300";1;Methacrylsyre og salte deraf;;;;;; 3140;"29161400";1;Estere af methacrylsyre;;;;;; 3141;"29161500";1;Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3142;"29161600";1;"Binapacryl ""ISO)";;;;;; 3143;"29161910";1;Undecensyrer samt salte og estere deraf;;;;;; 3144;"29161940";1;Crotonsyre;;;;;; 3145;"29161995";1;Umættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen acrylsyre, methacrylsyre, oliesyre, linolsyre, linolensyre og undecensyrer og salte og estere deraf samt crotonsyre og binaparcryl (ISO));;;;;; 3146;"29162000";1;Alicycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3147;"29163100";1;Benzoesyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3148;"29163200";1;Benzoylperoxid og benzoylchlorid;;;;;; 3149;"29163400";1;Phenyleddikesyre og salte deraf;;;;;; 3150;"29163910";1;Estere af phenyleddikesyre;;;;;; 3151;"29163990";1;Aromatiske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen benzoesyre og phenyleddikkesyre og salte og estere deraf samt benzoylperoxid og benzoylchlorid, binaparcryl (ISO) og uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3152;"29171100";1;Oxalsyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3153;"29171200";1;Adipinsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 3154;"29171310";1;Sebacinsyre;;;;;; 3155;"29171390";1;Azelinsyre og salte og estere deraf samt salte og estere af sebacinsyre;;;;;; 3156;"29171400";1;Maleinsyreanhydrid;;;;;; 3157;"29171910";1;Malonsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 3158;"29171920";1;"Ethan-1,2-dicarboxylsyre eller butandisyre ""ravsyre"" med et biobaseret kulstofindhold på 100 pct. efter vægt";;;;;; 3159;"29171980";1;"Acycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undt. Oxalsyre, adipinsyre, azelainsyre, sebacinsyre, malonsyre, deres salte og estere deraf, maleinsyreanhydrid, uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, og ethan-1,2-dicarboxylsyre eller butandisyre ""ravsyre"" med et biobaseret kulstofindhold på 100pct.";;;;;; 3160;"29172000";1;Alicycliske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 3161;"29173200";1;Dioctylorthophthalater;;;;;; 3162;"29173300";1;Dinonyl- eller didecylorthophthalater;;;;;; 3163;"29173400";1;Estere af orthophthalsyre (undtagen dioctyl, dinonyl eller didecyl orthophthalates);;;;;; 3164;"29173500";1;Phthalsyreanhydrid;;;;;; 3165;"29173600";1;Terephthalsyre og salte deraf;;;;;; 3166;"29173700";1;Dimethylterephthalat;;;;;; 3167;"29173920";1;"Ester eller anhydrid af tetrabromphthalsyre; Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre; Isopthaloyldichlorid, med indhold af terpthaloyldichlorid på <= 0,8 vægtprocent; Naphtalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre; Tetrachlorphtalsyreanhydrid; Natrium 3,5-bis[methoxycarbonyl]benzensulfonat";;;;;; 3168;"29173995";1;Aromatiske polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen estere af orthophthalsyre, phthalsyreanhydrid, terephthalsyre og salte deraf, dimethylterephthalat, ester eller anhydrid af tetrabromphthalsyre, benzen-1,2,4-tricarboxylsyre, isopthaloyldichlorid med indhold af terpthaloyldichlorid på <= 0,8 vægtprocent, naphtalen-1,4,5,8-tetracarboxylsyre, tetrachlorphtalsyreanhydrid og natrium 3,5-bis[methoxycarbonyl]benzensulfonat);;;;;; 3169;"29181100";1;Mælkesyre samt salte og estere deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3170;"29181200";1;Vinsyre;;;;;; 3171;"29181300";1;Salte og estere af vinsyre;;;;;; 3172;"29181400";1;Citronsyre;;;;;; 3173;"29181500";1;Salte og estere af citronsyre (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3174;"29181600";1;Gluconsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 3175;"29181800";1;Chlorbenzilat (ISO);;;;;; 3176;"29181930";1;"Cholsyre og 3-alfa,12-alfa-dihydroxy-5-beta-cholan-24-syre ""desoxycholsyre"" samt salte og estere deraf";;;;;; 3177;"29181940";1;2,2-Bis[hydroxymethyl]propionsyre;;;;;; 3178;"29181950";1;2,2-difenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre);;;;;; 3179;"29181998";1;"Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen mælkesyre, vinsyre, citronsyre, gluconsyre, cholsyre og 3-alfa,12-alfa-dihydroxy-5-beta-cholan-24-syre ""desoxycholsyre"" samt salte og estere deraf og 2,2-bis[hydroxymethyl]propionsyre samt chlorbenzilat (ISO) og 2,2-diphenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre))";;;;;; 3180;"29182100";1;Salicylsyre og salte deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3181;"29182200";1;o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf;;;;;; 3182;"29182300";1;Estere af salicylsyre og salte deraf (undtagen salte og estere af o-acetylsalicylsyre);;;;;; 3183;"29182900";1;Carboxylsyrer indeholdende phenolgrupper, men uden andre oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen salicylsyre og o-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf);;;;;; 3184;"29183000";1;Carboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf;;;;;; 3185;"29189100";1;2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre), salte og estere deraf;;;;;; 3186;"29189940";1;"2,6-Dimethoxybenzoesyre; dicamba [ISO]; natriumphenoxyacetat";;;;;; 3187;"29189990";1;"Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen produkter uden andre oxygenholdige grupper end alkohol-, phenol-, aldehyd- eller ketongrupper og undtagen 2,6-dimethoxybenzoesyre, dicamba ""ISO"", og natriumphenoxyacetat samt 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorphenoxyeddikesyre), salte og estere deraf)";;;;;; 3188;"29191000";1;Tris (2,3-dibrompropyl) phosphat;;;;;; 3189;"29199000";1;Estere af phosphorsyre og deres salte, herunder lactophosphater, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen tris[2,3-dibrompropyl]phosphat);;;;;; 3190;"29201100";1;"Parathion ""ISO"" og parathion-methyl ""ISO"" ""methyl-parathion""";;;;;; 3191;"29201900";1;"Thiophosphorsyreestere ""phosphorothioater"" og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen parathion ""ISO"" og parathion-methyl ""ISO"" ""methyl-parathion"")";;;;;; 3192;"29209010";1;"Estere af svovlsyre og carbonsyre ""kulsyre"" og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponeneter af merkur)";;;;;; 3193;"29209020";1;"Dimethylphosphonat ""dimethylphosphit""";;;;;; 3194;"29209030";1;"Trimethylphosphit ""trimethoxyphosphin""";;;;;; 3195;"29209040";1;Triethylphosphit;;;;;; 3196;"29209050";1;"Diethylphosphonat ""diethylhydrogenphosphit"" ""diethylphosphit""";;;;;; 3197;"29209085";1;"Estere af uorganiske syrer af ikke-metaller og deres salte samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf (undtagen estere af hydrogenhalogenider eller af phosphorsyre, thiophosphorsyreestere ""phosphorothioater"" og estere af svovlsyre og af carbonsyre ""kulsyre"" og deres salte og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, samt dimethylphosphonat ""dimethylphosphit"", trimethylphosphit ""trimethoxyphosphin"", triethylphosphit og diethylphosphonat ""diethylhydrogenphosphit"" ""diethylphosphit"")";;;;;; 3198;"29211100";1;Methylamin, dimethylamin og trimethylamin samt salte deraf;;;;;; 3199;"29211940";1;1,1,3,3-Tetramethylbutylamin;;;;;; 3200;"29211950";1;Diethylamin og salte deraf;;;;;; 3201;"29211960";1;2-(N,N-diethylamino)ethylkloridhydroklorid, 2-(N,N-diisopropylamino)ethylkloridhydroklorid og 2-(N,N-dimethylamino)ethylkloridhydroklorid;;;;;; 3202;"29211999";1;Acycliske monoaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen methylamin, dimethylamin, trimethylamin, diethylamin og salte deraf og undtagen 1,1,3,3-tetramethylbutylamin, 2-(N,N-diethylamino)ethylkloridhydroklorid, 2-(N,N-diisopropylamino)ethylkloridhydroklorid og 2-(N,N-dimethylamino)ethylkloridhydroklorid);;;;;; 3203;"29212100";1;Ethylendiamin og salte deraf;;;;;; 3204;"29212200";1;Hexamethylendiamin og salte deraf;;;;;; 3205;"29212900";1;Acycliske polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen ethylendiamin og hexamethylendiamin og salte deraf);;;;;; 3206;"29213010";1;Cyclohexylamin og cyclohexyldimethylamin samt salte deraf;;;;;; 3207;"29213091";1;"Cyclohex-1,3-ylendiamin ""1,3-diaminocyclohexan""";;;;;; 3208;"29213099";1;"Alicycliske monoaminer og polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen cyclohexylamin og cyclohexyldimethylamin samt salte deraf og undtagen cyclohex-1,3-ylendiamin ""1,3-diaminocyclohexan"")";;;;;; 3209;"29214100";1;Anilin og salte deraf (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3210;"29214200";1;Anilinderivater og salte deraf;;;;;; 3211;"29214300";1;Toluidiner og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 3212;"29214400";1;Diphenylamin og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 3213;"29214500";1;"1-Naphthylamin ""alfa-naphthylamin"" og 2-naphthylamin ""beta-naphthylamin"" og derivater deraf samt salte af disse produkter";;;;;; 3214;"29214600";1;"Amfetamin ""INN"", benzfetamin ""INN"", dexamfetamin ""INN"", etilamfetamin ""INN"", fencamfamin ""INN"", lefetamin ""INN"", levamfetamin ""INN"", mefenorex ""INN"" og phentermin ""INN""; salte deraf";;;;;; 3215;"29214900";1;"Aromatiske monoaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen anilin, toluidiner, diphenylamin, 1-naphthylamin ""alfa-naphthylamin"", og 2-naphthylamin ""beta-naphthylamin"" samt derivater deraf og salte af disse produkter og undtagen amfetamin ""INN"", benzfetamin ""INN"", dexamfetamin ""INN"", etilamfetamin ""INN"", fencamfamin ""INN"", lefetamin ""INN"", levamfetamin ""INN"", mefenorex ""INN"" og phentermin ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 3216;"29215111";1;m-Phenylendiamin, af renhed >= 99 vægtprocent og med indhold af vand på <= 1 vægtprocent, af o-phenylendiamin på <= 200 mg/kg og p-phenylendiamin på <= 450 mg/kg;;;;;; 3217;"29215119";1;o-, m- og p-Phenylendiamin og diaminotoluener samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf og salte af disse produkter (undtagen m-phenylendiamin, af renhed >= 99 vægtprocent og med indhold af vand på <= 1 vægtprocent, af o-phenylendiamin på <= 200 mg/kg og p-phenylendiamin på <= 450 mg/kg);;;;;; 3218;"29215190";1;Derivater af o-, m- og p-phenylendiamin og diaminotoluener samt salte af disse produkter (undtagen halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater og salte af disse produkter);;;;;; 3219;"29215950";1;"m-Phenylenbis[methylamin]; 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin; 4,4'-Bi-o-toluidin; 1,8-Naphthylendiamin";;;;;; 3220;"29215990";1;Aromatiske polyaminer og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen o-, m- og p-phenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf og salte af disse produkter og undtagen m-phenylenbis[methylamin], 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin, 4,4'-bi-o-toluidin og 1,8-naphthylendiamin);;;;;; 3221;"29221100";1;Monoethanolamin og salte deraf;;;;;; 3222;"29221200";1;Diethanolamin og salte deraf;;;;;; 3223;"29221310";1;Triethanolamin;;;;;; 3224;"29221390";1;Salte af triethanolamin;;;;;; 3225;"29221400";1;"Dextropropoxyphen ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3226;"29221910";1;N-Ethyldiethanolamin;;;;;; 3227;"29221920";1;"2,2'-Methyliminodiethanol ""N-methyldiethanolamin""";;;;;; 3228;"29221930";1;2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol;;;;;; 3229;"29221985";1;"Aminoalkoholer samt ethere og estere deraf og salte af disse produkter (undtagen monoethanolamin, diethanolamin og triethanolamin, dextropropoxyphen ""INN"" og salte deraf samt N-ethyldiethanolamin, 2,2'-methyliminodiethanol ""N-methyldiethanolamin"" og aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper og undtagen 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol)";;;;;; 3230;"29222100";1;Aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf;;;;;; 3231;"29222900";1;Aminonaphtholer og andre aminophenoler samt ethere og estere deraf og salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper samt aminohydroxynaphthalensulfonsyre og salte deraf);;;;;; 3232;"29223100";1;"Amfepramon ""INN"", methadon ""INN"" og normethadon ""INN"" samt salte deraf";;;;;; 3233;"29223900";1;"Aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner og salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper samt amfepramon ""INN"", methadon ""INN"" og normethadon ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 3234;"29224100";1;Lysin og estere deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 3235;"29224200";1;Glutaminsyre og salte deraf;;;;;; 3236;"29224300";1;Anthranilsyre og salte deraf;;;;;; 3237;"29224400";1;"Tilidin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3238;"29224920";1;beta-Alanin;;;;;; 3239;"29224985";1;"Aminosyrer og estere deraf samt salte af disse produkter (undtagen aminoforbindelser med flere forskellige oxygenholdige grupper og undtagen lysin og estere deraf samt salte af disse produkter, glutaminsyre, anthranilsyre og tilidin ""INN"" og salte deraf samt beta-alanin)";;;;;; 3240;"29225000";1;Aminoalkoholphenoler, aminosyrephenoler og andre aminoforbindelser med oxygenholdige grupper (undtagen aminoalkoholer, aminonaphtholer og andre aminophenoler samt ethere og estere deraf og salte af disse produkter, aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner og salte af disse produkter, aminosyrer og estere deraf samt salte af disse produkter);;;;;; 3241;"29231000";1;Cholin og salte deraf;;;;;; 3242;"29232000";1;Lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede;;;;;; 3243;"29239000";1;Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider (undtagen cholin og salte deraf);;;;;; 3244;"29241100";1;"Meprobamat ""INN""";;;;;; 3245;"29241200";1;Fluoroacetamid (ISO), monocrotophos (ISO) og phosphamidon (ISO);;;;;; 3246;"29241900";1;"Acycliske amider, herunder acycliske carbamater, og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen meprobamat ""INN"", fluoroacetamid ""ISO"", monocrotophos ""ISO"" og phosphamidon ""ISO"")";;;;;; 3247;"29242100";1;Ureiner og derivater deraf samt salte af disse produkter;;;;;; 3248;"29242300";1;"2-Acetamidobenzoesyre ""N-acetylanthranilinsyre"" og salte deraf";;;;;; 3249;"29242400";1;"Ethinamat ""INN""";;;;;; 3250;"29242910";1;"Lidocain ""INN""";;;;;; 3251;"29242998";1;"Cycliske amider, herunder cycliske carbamater, og derivater deraf, samt salte af disse produkter (undtagen ureiner og derivater deraf samt salte af disse produkter samt 2-acetamidobenzoesyre ""N-acetylanthranilsyre"" og salte deraf, ethinamat ""INN"", lidocain ""INN"" og paracetamol ""INN""";;;;;; 3252;"29251100";1;Saccharin og salte deraf;;;;;; 3253;"29251200";1;"Glutethimid ""INN""";;;;;; 3254;"29251920";1;"3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabrom-N,N'-ethylendiphthalimid; N,N'-Ethylenbis[4,5-dibromhexahydro-3,6-methanophthalimid]";;;;;; 3255;"29251995";1;"Imider og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen saccharin og salte deraf, glutethimid ""INN"", 3,3',4,4',5,5',6,6'-octabrom-N,N'-ethylendiphthalimid og N,N'-ethylenbis[4,5-dibromhexahydro-3,6-methanophthalimid] og uorganiske eller organiske komponenter af merkur )";;;;;; 3256;"29252100";1;Chlordimeform (ISO);;;;;; 3257;"29252900";1;"Iminer og derivater deraf; salte deraf (undtagen chlordimeform [ISO])";;;;;; 3258;"29261000";1;Acrylonitril;;;;;; 3259;"29262000";1;"1-Cyanoguanidin ""dicyandiamid""";;;;;; 3260;"29263000";1;"Fenproporex ""INN"" og salte deraf; methadon ""INN""-mellemprodukt ""4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan""";;;;;; 3261;"29269020";1;Isophthalonitril;;;;;; 3262;"29269095";1;"Nitriler (undtagen acrylonitril, 1-cyanoguanidin ""dicyandiamid"", fenproporex ""INN"" og salte deraf, methadon ""INN""-mellemprodukt ""4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutan"" og isophthalonitril)";;;;;; 3263;"29270000";1;Diazo-, azo- og azoxyforbindelser;;;;;; 3264;"29280010";1;N,N-Bis[2-methoxyethyl]hydroxylamin;;;;;; 3265;"29280090";1;Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin (undtagen N,N-bis[2-methoxyethyl]hydroxylamin);;;;;; 3266;"29291000";1;Isocyanater;;;;;; 3267;"29299000";1;"Forbindelser med nitrogenholdige grupper (undtagen aminer, også indeholdende oxygenholdige grupper, kvaternære organiske ammoniumsalte og kvaternære organiske ammoniumhydroxider, lecithiner og andre phosphoaminolipider, amider af carboxylsyrer eller carbonsyre ""kulsyre"", imider af carboxylsyrer, iminer, nitriler, diazo-, azo- og azoxyforbindelser, organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin samt isocyanater)";;;;;; 3268;"29302000";1;Thiocarbamater og dithiocarbamater (undtagen af uorganiske eller organiske komponenter af merkur);;;;;; 3269;"29303000";1;Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram;;;;;; 3270;"29304010";1;"Methionin ""INN""";;;;;; 3271;"29304090";1;"Methionin (undtagen methionin ""INN"")";;;;;; 3272;"29305000";1;Captafol (ISO) og methamidophos (ISO);;;;;; 3273;"29309013";1;Cystein og cystin;;;;;; 3274;"29309016";1;Derivater af cystein eller cystin;;;;;; 3275;"29309020";1;"Thiodiglycol ""INN"" ""2,2'-thiodiethanol""";;;;;; 3276;"29309030";1;"DL-2-hydroxy-4-""methylthio""smørsyre";;;;;; 3277;"29309040";1;"2,2'-Thiodiethylbis[3-""3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl""propionat]";;;;;; 3278;"29309050";1;Blandinger af isomerer bestående af 4-methyl-2,6-bis[methylthio]-m-phenylendiamin og 2-methyl-4,6-bis[methylthio]-m-phenylendiamin;;;;;; 3279;"29309060";1;2-(N,N-diethylamino)etantiol;;;;;; 3280;"29309099";1;"Organiske svovlforbindelser (undtagen thiocarbamater, dithiocarbamater, mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram, methionin, captafol (ISO) og methamidophos (ISO), cystein eller cystin samt derivater deraf, thiodiglycol ""INN"" ""2,2'-thiodiethanol"", DL-2-hydroxy-4- [methylthio]smørsyre, 2,2'-thiodiethylbis[3-[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionat], blandinger af isomerer bestående af 4-methyl-2,6-bis[methylthio]-m-phenylendiamin og 2-methyl-4,6-bis[methylthio]-m-phenylendiamin og 2-(N,N-diethylamino)etantiol)";;;;;; 3281;"29311000";1;Tetramethylbly og tetraethylbly;;;;;; 3282;"29312000";1;Tributyltinforbindelser;;;;;; 3283;"29319010";1;Dimethylmethylphosphonat;;;;;; 3284;"29319020";1;"Methylphosphonoyldifluorid ""methylphosphonsyredifluorid""";;;;;; 3285;"29319030";1;"Methylphosphonoyldichlorid ""methylphosphonsyredichlorid""";;;;;; 3286;"29319040";1;"(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl methyl methylfosfonat; bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl]methylfosfonat; 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan 2,4,6-trioxide; dimethylpropylfosfonat; diethylethylfosfonat; natrium-3-(trihydroxysilyl)propylmethylfosfonat; blandinger, der hovedsagelig består af methylfosfonsyre og (aminoiminomethyl)urea (i forholdet 50:50)";;;;;; 3287;"29319050";1;"Etidronsyre ""INN"" (1-hydroxyethan-1,1-diphosphonsyre) og salte";;;;;; 3288;"29319060";1;"(Nitrilotrimethanediyl) tris (phosphonsyre), {ethan-1,2-diylbis [nitrilobis (methylen)]} tetrakis (phosphonsyre), [(bis {2- [bis (phosphonomethyl) amino] ethyl} amino) methyl] phosphonsyre syre, {1,6-diylbis [nitrilobis (methylen)]} tetrakis (phosphonsyre), {[(2-hydroxyethyl) imino] bis (methylen)} bis (phosphonsyre), og [(bis {6 [bis (phosphonomethyl) amino] hexyl} amino) methyl] phosphonsyre; salte deraf";;;;;; 3289;"29319080";1;Isolerede kemisk definerede organiske-uorganiske forbindelser, ian;;;;;; 3290;"29321100";1;Tetrahydrofuran;;;;;; 3291;"29321200";1;"2-Furaldehyd ""furfuraldehyd""";;;;;; 3292;"29321300";1;Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol;;;;;; 3293;"29321900";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring, også hydrogeneret (undtagen tetrahydrofuran, 2-furaldehyd ""furfuraldehyd"", furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol)";;;;;; 3294;"29322010";1;Phenolphtalein;;;;;; 3295;"29322020";1;Gamma-Butyrolactone;;;;;; 3296;"29322090";1;"Lactoner (ekskl. gamma-butyrolacton; Phenolpthalein)";;;;;; 3297;"29329100";1;Isosafrol;;;;;; 3298;"29329200";1;1-[1,3-Benzodioxol-5-yl]propan-2-one;;;;;; 3299;"29329300";1;Piperonal;;;;;; 3300;"29329400";1;Safrol;;;;;; 3301;"29329500";1;"Tetrahydrocannabinoler ""alle isomerer""";;;;;; 3302;"29329900";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom""er"" (undtagen forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring, også hydrogeneret, samt lactoner, isosafrol, 1-[1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-on, piperonal, safrol, tetrahydrocannabinoler ""alle isomerer"" og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 3303;"29331110";1;"Propyphenazon ""INN""";;;;;; 3304;"29331190";1;"Phenazon ""antipyrin"" og derivater deraf (undtagen propyphenazon ""INN"")";;;;;; 3305;"29331910";1;"Phenylbutazon ""INN""";;;;;; 3306;"29331990";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyrazolring, også hydrogeneret (undtagen phenazon ""antipyrin"" og derivater deraf samt phenylbutazon ""INN"")";;;;;; 3307;"29332100";1;Hydantoin og derivater deraf;;;;;; 3308;"29332910";1;"Naphazolinhydrochlorid ""INNM"", naphazolinnitrat ""INNM"", phentolamin ""INN"" og tolazolinhydrochlorid ""INNM""";;;;;; 3309;"29332990";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret imidazolring, også hydrogeneret (undtagen hydantoin og derivater deraf samt naphazolinhydrochlorid ""INNM"", naphazolinnitrat ""INNM"", phentolamin ""INN"" og tolazolinhydrochlorid ""INNM"")";;;;;; 3310;"29333100";1;Pyridin og salte deraf;;;;;; 3311;"29333200";1;Piperidin og salte deraf;;;;;; 3312;"29333300";1;"Alfentanil ""INN"", anileridin ""INN"", bezitramid ""INN"", bromazepam ""INN"", difenoxin ""INN"", diphenoxylat ""INN"", dipipanon ""INN"", fentanyl ""INN"", ketobemidon ""INN"", methylphenidat ""INN"", pentazocin ""INN"", pethidin ""INN"", pethidin-mellemprodukt A ""INN"", phencyclidin ""INN"" ""PCP"", phenoperidin ""INN"", pipradrol ""INN"", piritramid ""INN"", propiram ""INN"" og trimeperidin ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 3313;"29333910";1;"Iproniazid ""INN"", ketobemidonhydrochlorid ""INNM"" og pyridostigminbromid ""INN""";;;;;; 3314;"29333920";1;2,3,5,6-Tetrachlorpyridin;;;;;; 3315;"29333925";1;3,6-Dichlorpyridin-2-carboxylsyre;;;;;; 3316;"29333935";1;2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat;;;;;; 3317;"29333940";1;2-Butoxyethyl[3,5,6-trichlor-2-pyridyloxy]acetat;;;;;; 3318;"29333945";1;3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin;;;;;; 3319;"29333950";1;"Methylester af fluroxypyr ""ISO""";;;;;; 3320;"29333955";1;4-Methylpyridin;;;;;; 3321;"29333999";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyridinring, også hydrogeneret (undtagen pyridin, piperidin, alfentanil ""INN"", anileridin ""INN"", bezitramid ""INN"", bromazepam ""INN"", difenoxin ""INN"", diphenoxylat ""INN"", dipipanon ""INN"", fentanyl ""INN"", ketobemidon ""INN"", methylphenidat ""INN"", pentazocin ""INN"", pethidin ""INN"", pethidin-mellemprodukt A ""INN"", phencyclidin ""INN"" ""PCP"", phenoperidin ""INN"", pipradrol ""INN"", piritramid ""INN"", propiram ""INN"" og trimeperidin ""INN"" og salte deraf samt iproniazid ""INN"", ketobemidonhydrochlorid ""INNM"", pyridostigminbromid ""INN"", 2,3,5,6-tetrachlorpyridin, 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre, 2-hydroxyethylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat, 2-butoxyethyl[3,5,6-trichlor-2-pyridyloxy]acetat, 3,5-dichlor-2,4,6-trifluorpyridin, methylester af fluroxypyr ""ISO"" og 4-methylpyridin og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 3322;"29334100";1;"Levorphanol ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3323;"29334910";1;Halogenderivater af quinolin og derivater af quinolincarboxylsyre;;;;;; 3324;"29334930";1;"Dextromethorphan ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3325;"29334990";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", der omfatter en quinolin- eller isoquinolinringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen levorphanol ""INN"" og dextromethorphan ""INN"" samt salte deraf og undtagen halogenderivater af quinolin og derivater af quinolincarboxylsyre og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 3326;"29335200";1;"Malonylurinstof ""barbitursyre"" og salte deraf";;;;;; 3327;"29335310";1;"Phenobarbital ""INN"" og barbital ""INN"" samt salte deraf";;;;;; 3328;"29335390";1;"Allobarbital ""INN"", amobarbital ""INN"", butalbital ""INN"", butobarbital, cyclobarbital ""INN"", methylphenobarbital ""INN"", pentobarbital ""INN"", secbutabarbital ""INN"", secobarbital ""INN"" og vinylbital ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 3329;"29335400";1;"Derivater af malonylurinstof ""barbitursyre"" samt salte af disse produkter";;;;;; 3330;"29335500";1;"Loprazolam ""INN"", mecloqualon ""INN"", methaqualon ""INN"" og zipeprol ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 3331;"29335910";1;"Diazinon ""ISO""";;;;;; 3332;"29335920";1;"1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ""triethylendiamin""";;;;;; 3333;"29335995";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en pyrimidinring, også hydrogeneret, eller en piperazinring (undtagen malonylurinstof ""barbitursyre"" og derivater deraf samt allobarbital ""INN"", amobarbital ""INN"", barbital ""INN"", butalbital ""INN"", butobarbital, cyclobarbital ""INN"", methylphenobarbital ""INN"", pentobarbital ""INN"", phenobarbital ""INN"", secbutabarbital ""INN"", secobarbital ""INN"", vinylbital ""INN"", loprazolam ""INN"", mecloqualon ""INN"", methaqualon ""INN"" og zipeprol ""INN"" samt salte af disse produkter og diazinon ""ISO"" og 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan ""triethylendiamin"")";;;;;; 3334;"29336100";1;Melamin;;;;;; 3335;"29336910";1;"Atrazin ""ISO"", propazin ""ISO"", simazin ""ISO"", og hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin ""hexogen, trimethylentrinitramin""";;;;;; 3336;"29336940";1;"Methenamin ""INN"" ""hexamethylentetramin""; 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis[octylthio]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-phenol";;;;;; 3337;"29336980";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"", hvis struktur omfatter en ikke kondenseret triazinring, også hydrogeneret (undtagen melamin, atrazin ""ISO"", propazin ""ISO"", simazin ""ISO"", hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin ""hexogen, trimethylentrinitramin"" og methenamin ""INN"" ""hexamethylentetramin"" og 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis[octylthio]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-phenol)";;;;;; 3338;"29337100";1;"6-Hexanlactam ""epsilon-caprolactam""";;;;;; 3339;"29337200";1;"Clobazam ""INN"" og methyprylon ""INN""";;;;;; 3340;"29337900";1;"Lactamer (undtagen 6-hexanlactam ""epsilon-caprolactam"", clobazam ""INN"" og methyprylon ""INN""), og uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 3341;"29339110";1;"Chlordiazepoxid ""INN""";;;;;; 3342;"29339190";1;"Alprazolam ""INN"", camazepam ""INN"", clonazepam ""INN"", clorazepat, delorazepam ""INN"", diazepam ""INN"", estazolam ""INN"", ethylloflazepat ""INN"", fludiazepam ""INN"", flunitrazepam ""INN"", flurazepam ""INN"", halazepam ""INN"", lorazepam ""INN"", lormetazepam ""INN"", mazindol ""INN"", medazepam ""INN"", midazolam ""INN"", nimetazepam ""INN"", nitrazepam ""INN"", nordazepam ""INN"", oxazepam ""INN"", pinazepam ""INN"", prazepam ""INN"", pyrovaleron ""INN"", temazepam ""INN"", tetrazepam ""INN"" og triazolam ""INN"" samt salte af disse produkter og salte af chlordiazepoxid ""INN""";;;;;; 3343;"29339920";1;"Indol, 3-methylindol ""skatol"", 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepin ""azapetin"", phenindamin ""INN"" samt salte deraf og imipraminhydrochlorid ""INNM""";;;;;; 3344;"29339950";1;2,4-Di-tert-butyl-6-[5-chlorbenzotriazol-2-yl]phenol;;;;;; 3345;"29339980";1;"Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"" (undtagen forbindelser, hvis struktur indeholder en ikke kondenseret pyrazol-, imidazol-, pyridin- eller triazinring, også hydrogeneret, en quinolin- eller isoquinolinringstruktur , også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe, en pyrimidinring, også hydrogeneret, eller en piperazinring og undtagen lactamer, alprazolam ""INN"", camazepam ""INN"", chlordiazepoxid ""INN"", clonazepam ""INN"", clorazepat, delorazepam ""INN"", diazepam ""INN"", estazolam ""INN"", ethylloflazepat ""INN"", fludiazepam ""INN"", flunitrazepam ""INN"", flurazepam ""INN"", halazepam ""INN"", lorazepam ""INN"", lormetazepam ""INN"", mazindol ""INN"", medazepam ""INN"", midazolam ""INN"", nimetazepam ""INN"", nitrazepam ""INN"", nordazepam ""INN"", oxazepam ""INN"", pinazepam ""INN"", prazepam ""INN"", pyrovaleron ""INN"", temazepam ""INN"", tetrazepam ""INN"" og triazolam ""INN"" samt salte af disse produkter, indol, 3-methylindol ""skatol"", 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepin ""azapetin"", phenindamin ""INN"" og salte deraf, imipraminhydrochlorid ""INNM"" og 2,4-di-tert-butyl-6-[5-chlorbenzotriazol-2-yl]phenol)";;;;;; 3346;"29341000";1;Heterocycliske forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring, også hydrogeneret;;;;;; 3347;"29342020";1;"Di[benzothiasol-2-yl]disulfid samt benzothiasol-2-thiol ""mercaptobenzothiasol"" og salte deraf";;;;;; 3348;"29342080";1;"Heterocycliske forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen di[benzothiazol-2-yl]disulfid samt benzothiazol-2-thiol ""mercaptobenzothiazol"" og salte deraf samt uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 3349;"29343010";1;"Thiethylperazin ""INN"" samt thioridazin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3350;"29343090";1;"Heterocycliske forbindelser, der omfatter en phenothiazinringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe (undtagen thiethylperazin ""INN"", samt thioridazin ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 3351;"29349100";1;"Aminorex ""INN"", brotizolam ""INN"", clotiazepam ""INN"", cloxazolam ""INN"", dextromoramid ""INN"", haloxazolam ""INN"", ketazolam ""INN"", mesocarb ""INN"", oxazolam ""INN"", pemolin ""INN"", phendimetrazin ""INN"", phenmetrazin ""INN"" og sufentanil ""INN"" samt salte af disse produkter";;;;;; 3352;"29349960";1;"Chlorprothixen ""INN"", thenalidin ""INN"" samt tartrater og maleinater; Furazolidon ""INN""; 7-Aminocephalosporansyre; Salte og estere af [6R, 7R]-3-acetoxymethyl-7-[[R]-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre; 1-[2-[1,3-Dioxan-2-yl]ethyl]-2-methylpyridiniumbromid";;;;;; 3353;"29349990";1;"Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; heterocycliske forbindelser (undtagen heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom""er"" eller udelukkende med nitrogen som heteroatom""er"" samt forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring, og forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur eller en phenothiazinringstruktur, også hydrogeneret, men ikke andre kondenserede ringe, og undtagen aminorex ""INN"", brotizolam ""INN"", clotiazepam ""INN"", cloxazolam ""INN"", dextromoramid ""INN"", haloxazolam ""INN"", ketazolam ""INN"", mesocarb ""INN"", oxazolam ""INN"", pemolin ""INN"", phendimetrazin ""INN"", phenmetrazin ""INN"" og sufentanil ""INN"" samt salte af disse produkter og chlorprothixen ""INN"", thenalidin ""INN"" samt tartrater og maleinater deraf, furazolidon ""INN"", 7-aminocephalosporansyre, salte og estere af [6R, 7R]-3-acetoxymethyl-7-[[R]-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre og 1-[2-[1,3-Dioxan-2-yl]ethyl]-2-methylpyridiniumbromid samt uorganiske eller organiske komponenter af merkur)";;;;;; 3354;"29350030";1;"3-{1-[7-[Hexadecylsulfonylamino]-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indol-7-sulfonamid; Metosulam [ISO]";;;;;; 3355;"29350090";1;"Sulfonamider (undtagen 3-{1-[7-[hexadecylsulfonylamino]-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indol-7-sulfonamid og metosulam ""ISO"")";;;;;; 3356;"29362100";1;Vitamin A og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 3357;"29362200";1;Vitamin B1 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 3358;"29362300";1;Vitamin B2 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 3359;"29362400";1;"D- eller DL-pantothensyre ""vitamin B3 og vitamin B5"" samt derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer";;;;;; 3360;"29362500";1;Vitamin B6 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 3361;"29362600";1;Vitamin B12 og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 3362;"29362700";1;Vitamin C og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 3363;"29362800";1;Vitamin E og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer;;;;;; 3364;"29362900";1;Vitaminer og derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, ublandede (undtagen vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C og E og derivater deraf);;;;;; 3365;"29369000";1;Provitaminer og blandinger af vitaminer og opløsninger af disse produkter, herunder naturlige koncentrater og naturlige vitaminkoncentrater;;;;;; 3366;"29371100";1;Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;; 3367;"29371200";1;Insulin og salte deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;; 3368;"29371900";1;Polypeptidhormoner, proteinhormoner og glycoproteinhormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf og undtagen insulin og salte deraf);;;;;; 3369;"29372100";1;"Cortison, hydrocortison, prednison ""dehydrocortison"" og prednisolon ""dehydrohydrocortison""";;;;;; 3370;"29372200";1;"Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner ""binyrebarkhormoner""";;;;;; 3371;"29372300";1;Østrogener og progestogener;;;;;; 3372;"29372900";1;"Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen cortison, hydrocortison, prednison ""dehydrocortison"", prednisolon ""dehydrohydrocortison"", halogenderivater og halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner samt østrogener og progestogener)";;;;;; 3373;"29375000";1;Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner;;;;;; 3374;"29379000";1;"Hormoner, naturlige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analog stoffer deraf, der hovedsagelig anvendes som hormoner (undtagen polypeptidhormoner, proteinhormoner, glycoproteinhormoner, steroide hormoner, katekolaminhormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf og undtagen derivater af aminosyre)";;;;;; 3375;"29381000";1;"Rutosid ""rutin"" og derivater deraf";;;;;; 3376;"29389010";1;Digitalisglycosider;;;;;; 3377;"29389030";1;Glycyrrhizinsyre og glycyrrhizater;;;;;; 3378;"29389090";1;"Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf (undtagen rutosid ""rutin"" og derivater deraf, digitalisglycosider, glycyrrhizinsyre og glycyrrhizater)";;;;;; 3379;"29391100";1;"Koncentrater af valmuestrå eller -stængler; buprenorphin ""INN"", codein, dihydrocodein ""INN"", ethylmorphin, etorphin ""INN"", heroin, hydrocodon ""INN"", hydromorphon ""INN"", morphin, nicomorphin ""INN"", oxycodon ""INN"", oxymorphon ""INN"", pholcodin ""INN"", thebacon ""INN"" og thebain samt salte deraf";;;;;; 3380;"29391900";1;"Opiumalkaloider og derivater deraf samt salte af disse produkter (undtagen koncentrater af valmuestrå eller -stængler og buprenorphin ""INN"", codein, dihydrocodein ""INN"", ethylmorphin, etorphin ""INN"", heroin, hydrocodon ""INN"", hydromorphon ""INN"", morphin, nicomorphin ""INN"", oxycodon ""INN"", oxymorphon ""INN"", pholcodin ""INN"", thebacon ""INN"" og thebain samt salte deraf)";;;;;; 3381;"29392000";1;"Cinchona-alkaloider og derivater deraf samt salte af disse produkter ";;;;;; 3382;"29393000";1;Coffein og salte deraf;;;;;; 3383;"29394100";1;Ephedrin og salte deraf;;;;;; 3384;"29394200";1;"Pseudoephedrin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3385;"29394300";1;"Cathin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3386;"29394400";1;Norephedrin og salte deraf;;;;;; 3387;"29394900";1;"Ephedriner og salte deraf (undtagen ephedrin, pseudoephedrin ""INN"" og cathin ""INN"" samt salte af disse produkter)";;;;;; 3388;"29395100";1;"Fenetyllin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3389;"29395900";1;"Theophyllin og aminophyllin ""theophyllin-ethylendiamin"" samt derivater deraf og salte af disse produkter (undtagen fenetyllin ""INN"" og salte deraf)";;;;;; 3390;"29396100";1;"Ergometrin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3391;"29396200";1;"Ergotamin ""INN"" og salte deraf";;;;;; 3392;"29396300";1;Lysergsyre og salte deraf;;;;;; 3393;"29396900";1;Alkaloider af meldrøje samt derivater deraf og salte af disse produkter (undtagen ergometrin, ergotamin og lysergsyre samt salte deraf);;;;;; 3394;"29399100";1;"Cocain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin ""INN"", metamfetamin racemat samt salte, estere og andre derivater deraf";;;;;; 3395;"29399900";1;"Plantealkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf (undtagen opiumalkaloider, cinchona-alkaloider, theophyllin, aminophyllin ""theophyllin-ethylendiamin"" og derivater deraf, alkaloider af meldrøje og derivater deraf samt cocain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin ""INN"", metamfetamin racemat og salte, estere og andre derivater af disse produkter og undtagen coffein og ephedriner og salte af disse produkter)";;;;;; 3396;"29400000";1;"Sukkerarter, kemisk rene (undtagen saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf (undtagen naturlige eller syntetisk reproducerede provitaminer, vitaminer, hormoner, glycosider og plantealkaloider samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf)";;;;;; 3397;"29411000";1;Penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur, samt salte af disse produkter;;;;;; 3398;"29412030";1;Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf;;;;;; 3399;"29412080";1;Streptomyciner og derivater deraf, samt salte af disse produkter (undtagen dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf);;;;;; 3400;"29413000";1;Tetracycliner og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;; 3401;"29414000";1;Chloramphenicol og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;; 3402;"29415000";1;Erythromycin og derivater deraf, samt salte af disse produkter;;;;;; 3403;"29419000";1;Antibiotika (undtagen penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur, og salte af disse produkter, samt streptomyciner, tetracycliner, chloramphenicol og erythromycin og derivater deraf og salte af disse produkter);;;;;; 3404;"29420000";1;Isolerede, kemisk definerede organiske forbindelser, i.a.n.;;;;;; 3405;"30012010";1;Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, fra mennesker, til organoterapeutisk brug;;;;;; 3406;"30012090";1;Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, fra dyr, til organoterapeutisk brug;;;;;; 3407;"30019020";1;Kirtler og andre organer til organoterapeutisk brug, tørrede også pulveriserede og menneskelige stoffer til terapeutiske eller profylaktisk brug, i.a.n.;;;;;; 3408;"30019091";1;Heparin og salte deraf;;;;;; 3409;"30019098";1;"Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, også pulveriserede; and andre animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, i.a.n. (undtagen heparin og salte deraf) ";;;;;; 3410;"30021010";1;Antisera;;;;;; 3411;"30021091";1;Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner;;;;;; 3412;"30021098";1;Blodbestanddele og immunologiske produkter,fremst.ved bioteknologiske processer undt.antisera,hæmo-,blod-,serumglobuliner;;;;;; 3413;"30022000";1;Vacciner til mennesker;;;;;; 3414;"30023000";1;Vacciner til veterinær brug;;;;;; 3415;"30029010";1;Menneskeblod;;;;;; 3416;"30029030";1;Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug;;;;;; 3417;"30029050";1;Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær);;;;;; 3418;"30029090";1;Toksiner og lignende produkter, f.eks. malariaparasitter (undtagen vacciner og kulturer af mikroorganismer);;;;;; 3419;"30031000";1;Lægemidler, med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 3420;"30032000";1;Lægemidler med indhold af antibiotika, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller streptomycin eller derivater deraf);;;;;; 3421;"30033100";1;Lægemidler, med indhold af insulin, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 3422;"30033900";1;Lægemidler, med indhold af hormoner eller af steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af insulin);;;;;; 3423;"30034020";1;Lægemidler, indeh. efedrin eller salte, ej indeh. hormoner, steroider,ej i doseret stand eller i pakn. til detailsalg;;;;;; 3424;"30034030";1;Lægemidler,med pseudoephedrin(INN),salte, ej indeh. hormoner, steroider, ej i doseret stand eller i pakn. til detailsalg;;;;;; 3425;"30034040";1;Lægemidler,indeh. norephedrin,salte, ej indeh. hormoner, steroider, ej i doseret stand eller i pakn. til detailsalg;;;;;; 3426;"30034080";1;"Lægemidler, indh. alkaloider, derivater deraf, ej indh. af hormoner, steroider, ej i doseret, i pakn. til detailsalg ";;;;;; 3427;"30039000";1;Lægemidler bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen antibiotika og undtagen lægemidler med indhold af hormoner eller af steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, lægemidler med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af hormoner eller antibiotika og undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 eller 3006);;;;;; 3428;"30041000";1;Lægemidler med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer, eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 3429;"30042000";1;Lægemidler, med indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansyrestruktur, eller med indhold af streptomycin eller derivater deraf);;;;;; 3430;"30043100";1;Lægemidler, med indhold af insulin, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 3431;"30043200";1;Lægemidler, med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 3432;"30043900";1;Lægemidler, med indhold af hormoner eller steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen med indhold af insulin eller med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf);;;;;; 3433;"30044020";1;Lægemidler, indh. efedrin eller salte, ej indeh. hormoner, steroider, i doseret, i former,pakninger til detailsalg;;;;;; 3434;"30044030";1;Lægemidler,med pseudoephedrin (INN), salte, ej indeh. hormoner, steroider, i doseret, i former eller pakn.til detailsalg;;;;;; 3435;"30044040";1;Lægemidler, med norephedrin eller salte, ej indeh. hormoner, steroider, i doseret, i former eller pakn. til detailsalg;;;;;; 3436;"30044080";1;"Lægemidler, indeh.alkaloider,derivater deraf, ej indh. af hormoner, steroider, i doseret stand, i pakn. til detailsalg ";;;;;; 3437;"30045000";1;Lægemidler, med indhold af provitaminer, vitaminer, herunder naturlige koncentrater, eller derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg;;;;;; 3438;"30049000";1;Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand, herunder sådanne produkter i form af transdermiske administrationssystemer eller i former eller pakninger til detailsalg (undtagen lægemidler med indhold af antibiotika, lægemidler med indhold af hormoner eller steroider, der anvendes som hormoner, men uden indhold af antibiotika, lægemidler med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af hormoner eller antibiotika, lægemidler med indhold af provitaminer, vitaminer eller derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer);;;;;; 3439;"30051000";1;Hæfteplastre og andre varer med klæbelag, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;; 3440;"30059010";1;Vat samt varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;; 3441;"30059031";1;Gaze samt varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse;;;;;; 3442;"30059050";1;Bind og bandager, af tekstilmaterialer, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse (undtagen vat og gaze samt varer deraf og undtagen hæfteplastre og andre varer med klæbelag);;;;;; 3443;"30059099";1;Bind og bandager, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse (undtagen af tekstilmaterialer og undtagen vat og varer deraf samt hæfteplastre og andre varer med klæbelag);;;;;; 3444;"30061010";1;Steril catgut;;;;;; 3445;"30061030";1;Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare;;;;;; 3446;"30061090";1;"Sterile suturmaterialer samt sterile plastre til operationssår; sterile laminaria; sterile resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug (undtagen catgut)";;;;;; 3447;"30062000";1;Reagensmidler til blodtypebestemmelse;;;;;; 3448;"30063000";1;"Kontrastmidler til røntgenundersøgelser; diagnostiske reagensmidler til ind- eller udvortes brug";;;;;; 3449;"30064000";1;"Dentalcement og andre tandfyldningsmidler; cement til sammensætning af knoglebrud";;;;;; 3450;"30065000";1;Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr;;;;;; 3451;"30066000";1;Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner, prostaglandiner, thromboxaner, leukotriener, derivater og strukturelle analogstoffer deraf eller sæddræbende midler;;;;;; 3452;"30067000";1;Gelpræparater til brug ved behandling af mennesker eller dyr som smøremiddel til kropsdele ved kirurgiske indgreb eller fysiske undersøgelser eller som kontakt mellem kropsdele og medicinske instrumenter;;;;;; 3453;"30069100";1;Artikler til stomipleje;;;;;; 3454;"30069200";1;Pharmaceutiske produkter i form af affald;;;;;; 3455;"31010000";1;"Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer, også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 3456;"31021010";1;Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på > 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3457;"31021090";1;Urinstof, også i vandig opløsning, med indhold af nitrogen på <= 45 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3458;"31022100";1;Ammoniumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3459;"31022900";1;Dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3460;"31023010";1;Ammoniumnitrat, i vandig opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3461;"31023090";1;Ammoniumnitrat (undtagen i vandig opløsning og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3462;"31024010";1;Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på <= 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3463;"31024090";1;Gødningsstoffer bestående af blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på > 28 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3464;"31025000";1;Natriumnitrat;;;;;; 3465;"31026000";1;Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3466;"31028000";1;Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning (undtagen i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3467;"31029000";1;Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen urinstof, ammoniumsulfat, ammoniumnitrat, natriumnitrat, dobbeltsalte og blandinger af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat eller calciumnitrat og ammoniumnitrat, blandinger af urinstof og ammoniumnitrat i vandig eller ammoniakalsk opløsning eller af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3468;"31031010";1;Superphosphater, med indhold af diphosphorpentaoxid på > 35 vægtprocent (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3469;"31031090";1;Superphosphater (undtagen med indhold af diphosphorpentaoxid på > 35 vægtprocent og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3470;"31039000";1;Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske (undtagen superphosphater og thomasslagge og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3471;"31042010";1;Kaliumchlorid, med indhold af kalium beregnet som kaliummonoxid på <= 40 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3472;"31042050";1;Kaliumchlorid, med indhold af kalium beregnet som kaliummonoxid på > 40 vægtprocent, men <= 62 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3473;"31042090";1;Kaliumchlorid, med indhold af kalium beregnet som kaliummonoxid på > 62 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3474;"31043000";1;Kaliumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3475;"31049000";1;Karnallit, sylvinit og andre rå, naturlige kaliumsalte, kaliummagnesiumsulfat samt blandinger af kaliumholdige gødningsstoffer, f.eks. blandinger af kaliumchlorid og kaliumsulfat (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3476;"31051000";1;Animalske, vegetabilske, mineralske eller kemiske gødningsstoffer, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg;;;;;; 3477;"31052010";1;Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende fosfor og kalium, med indhold af nitrogen på> 10% beregnet på grundlag af tørsubstansen (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger med en bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3478;"31052090";1;Mineralske el kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof, fosfor og kalium (NPK), indhold af kvælstof på u 10vægt% (beregnet på grundlag af tørsubstansen);;;;;; 3479;"31053000";1;"Diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 3480;"31054000";1;"Ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", også blandet med diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 3481;"31055100";1;"Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og phosphor, med indhold af nitrater og phosphater (undtagen ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"" og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 3482;"31055900";1;"Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer nitrogen og phosphor (undtagen ammoniumdihydrogenorthophosphat ""monoammoniumphosphat"", diammoniumhydrogenorthophosphat ""diammoniumphosphat"", undtagen med indhold af nitrater og phosphater og undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg)";;;;;; 3483;"31056000";1;Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer phosphor og kalium (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3484;"31059020";1;Mineralske eller kemiske Gødningsstoffer, som indeholder Gødning af to elementer nitrogen og kalium eller en enkelt principal Gødning stoffet kun, incl blandinger af animalsk eller vegetabilsk eller mineralsk med kemiske Gødningsstoffer Gødning med> 10% nitrogen efter vægt (undtagen i form af tabletter eller lignende, eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3485;"31059080";1;Mineralske eller kemiske Gødningsstoffer, som indeholder Gødning af to nitrogen og kalium, eller et hovedelement gødskning, herunder blandinger af animalsk eller vegetabilsk eller mineral med kemiske Gødningsstoffer Gødning, der ikke indeholder nitrogen eller med et nitrogenindhold, efter vægt af <= 10% (undtagen i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt <= 10 kg);;;;;; 3486;"32011000";1;Quebrachoekstrakt;;;;;; 3487;"32012000";1;Mimosebarkekstrakt;;;;;; 3488;"32019020";1;Sumakekstrakt, valoneaekstrakt, egetræs- eller kastanjetræsekstrakter;;;;;; 3489;"32019090";1;"Vegetabilske garvestofekstrakter samt garvesyrer ""tanniner"" og salte, ethere, estere og andre derivater deraf (undtagen quebrachoekstrakt, mimosabarkekstrakt, egetræsekstrakter, kastanjetræsekstrakter, sumakekstrakt og valoneaekstrakt)";;;;;; 3490;"32021000";1;Syntetiske organiske garvestoffer;;;;;; 3491;"32029000";1;"Uorganiske garvestoffer; præparater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer; enzymholdige præparater til garveribrug";;;;;; 3492;"32030010";1;Vegetabilske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, også kemisk definerede, samt præparater på basis af vegetabilske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3493;"32030090";1;Animalske farvestoffer, herunder farvestofekstrakter, også kemisk definerede, samt præparater på basis af animalske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen dyrekul og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3494;"32041100";1;Syntetiske organiske dispersionsfarvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske dispersionsfarvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3495;"32041200";1;Syntetiske organiske syrefarvestoffer, også metalliserede, og syntetiske organiske bejdsefarvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske syrer- eller bejdsefarvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3496;"32041300";1;Syntetiske organiske basiske farvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske basiske farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3497;"32041400";1;Syntetiske organiske direkt-farvestoffer samt præparater på basis af syntetiske organiske direkt-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3498;"32041500";1;Syntetiske organiske kype-farvestoffer, også som pigmenter, samt præparater på basis af syntetiske organiske kype-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3499;"32041600";1;Syntetiske organiske reaktive farvestoffer samt præparater på basis af af syntetiske organiske indikator-farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3500;"32041700";1;Syntetiske organiske pigmenter samt præparater på basis af syntetiske organiske pigmenter, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3501;"32041900";1;Syntetiske organiske farvestoffer samt præparater på basis af disse farvestoffer, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer, herunder blandinger af farvestoffer henhørende under mindst to af pos. 3204.11 til 3204.19 (undtagen dispersionsfarvestoffer, syre-farvestoffer, bejdsefarvestoffer, basiske farvestoffer, direkt-farvestoffer, kype-farvestoffer, reaktive farvestoffer og syntetiske organiske pigmenter og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3502;"32042000";1;"Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler ""optisk hvidt"", også kemisk definerede";;;;;; 3503;"32049000";1;Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede;;;;;; 3504;"32050000";1;Substratpigmenter samt præparater på basis af substratpigmenter, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3505;"32061100";1;Pigmenter og præparater på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på >= 80 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3506;"32061900";1;Pigmenter og præparater på basis af titandioxid, med indhold af titandioxid på < 80 vægtprocent beregnet på grundlag af tørsubstansen, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3507;"32062000";1;Pigmenter og præparater på basis af chromforbindelser, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 og 3215);;;;;; 3508;"32064100";1;Ultramarin og præparater på basis deraf, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;; 3509;"32064200";1;Lithoponer samt andre pigmenter og præparater på basis af zinksulfid, af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer (undtagen kina- eller japanlak og undtagen præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 og 3215);;;;;; 3510;"32064910";1;Magnetit, fint formalet;;;;;; 3511;"32064970";1;"Inorganic or mineral colouring matter, n.e.s.; preparations based on inorganic or mineral colouring matter of a kind used for colouring any material or produce colorant preparations, n.e.s. (excl. preparations of heading 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 and 3215, inorganic products of a kind used as liminophores and magnetite)";;;;;; 3512;"32065000";1;Uorganiske produkter af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede;;;;;; 3513;"32071000";1;Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver samt lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien;;;;;; 3514;"32072010";1;Engober;;;;;; 3515;"32072090";1;Ikke-frittet glasur- og emaljemasse og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien (undtagen engober);;;;;; 3516;"32073000";1;Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien;;;;;; 3517;"32074040";1;Glas, i form af flager af længde >= 0,1 mm, men <= 3,5 mm og af tykkelse >= 2 mikrometer, men <= 5 mikrometer og glas, i form af pulver eller granulat, med indhold af siliciumdioxid på >= 99 vægtprocent (undtagen glasur- og emaljemasse);;;;;; 3518;"32074085";1;Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager (undtagen glasur- og emaljemasse, glas i form af flager af længde >= 0,1 mm, men <= 3,5 mm og af tykkelse >= 2 mikrometer, men <= 5 mikrometer og glas i form af pulver eller granulat, med indhold af siliciumdioxid på >= 99 vægtprocent);;;;;; 3519;"32081010";1;Opløsninger af polyestere i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent;;;;;; 3520;"32081090";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af polyestere, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium;;;;;; 3521;"32082010";1;Opløsninger af acryl- eller vinylpolymerer i flygtige organiske opløsningsmidler, med indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent;;;;;; 3522;"32082090";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af acryl- eller vinylpolymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium;;;;;; 3523;"32089011";1;Polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og af 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 48 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;; 3524;"32089013";1;Copolymer af P-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 48 vægtprocent, men < 50 vægtprocent;;;;;; 3525;"32089019";1;Opløsninger af de i pos. 3901 til 3913 nævnte stoffer i flygtige organiske opløsningsmidler, med et indhold af opløsningsmiddel på > 50 vægtprocent (undtagen på basis af polyestere eller acryl- eller vinylpolymerer og undtagen collodium samt polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og af 4,4'-methylendicyclohexyl-diisocyanat og copolymer af P-kresol og divinylbenzen, begge i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 48 vægtprocent);;;;;; 3526;"32089091";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium (undtagen på basis af polyestere og acryl- eller vinylpolymerer);;;;;; 3527;"32089099";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et ikke-vandigt medium;;;;;; 3528;"32091000";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af acryl- eller vinylpolymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium;;;;;; 3529;"32099000";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergeret eller opløst i et vandigt medium (undtagen på basis af acryl- eller vinylpolymerer);;;;;; 3530;"32100010";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af tørrende olier;;;;;; 3531;"32100090";1;Maling og lakker, klare eller pigmenterede, samt tilberedte koldtvandsfarver af den art der anvendes til farvning af læder (undtagen på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer og undtagen på basis af tørrende olier);;;;;; 3532;"32110000";1;Tilberedte siccativer;;;;;; 3533;"32121000";1;Prægefolie, af den art der bruges til tryk på bogomslag eller hattebånd;;;;;; 3534;"32129000";1;Pigmenter, herunder metalpulver og -skæl, dispergeret i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes til fremstilling af maling, farvestoffer i.a.n. formet eller pakket til detailsalg;;;;;; 3535;"32131000";1;Assortimenter af kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager;;;;;; 3536;"32139000";1;Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager (undtagen i assortimenter);;;;;; 3537;"32141010";1;Udfyldnings- og tætningsmidler og lignende;;;;;; 3538;"32141090";1;Spartelmasse;;;;;; 3539;"32149000";1;Ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af facader, vægge, gulve, lofter og lignende;;;;;; 3540;"32151100";1;Trykfarver, sorte, også koncentreret eller i fast form;;;;;; 3541;"32151900";1;Trykfarver, også koncentreret eller i fast form (undtagen sorte);;;;;; 3542;"32159000";1;Blæk, også koncentreret eller i fast form (undtagen trykfarver);;;;;; 3543;"33011210";1;Olie af appelsin, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen appelsinblomstolie);;;;;; 3544;"33011290";1;Olie af appelsin, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen appelsinblomstolie);;;;;; 3545;"33011310";1;Olie af citron, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;; 3546;"33011390";1;Olie af citron, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;; 3547;"33011920";1;Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af appelsin, citron, lime og limette);;;;;; 3548;"33011980";1;Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af appelsin, citron, lime og limette);;;;;; 3549;"33012410";1;"Olie af pebermynte ""Mentha piperita"", ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form";;;;;; 3550;"33012490";1;"Olie af pebermynte ""Mentha piperita"", befriet for terpener, herunder olie i fast form";;;;;; 3551;"33012510";1;"Olie af mynte, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af pebermynte ""Mentha piperita"")";;;;;; 3552;"33012590";1;"Olie af mynte, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen olie af pebermynte ""Mentha piperita"")";;;;;; 3553;"33012911";1;Olie af kryddernellike, niaouli og ylang-ylang, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;; 3554;"33012931";1;Olie af kryddernellike, niaouli og ylang-ylang, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;; 3555;"33012941";1;Flygtige vegetabilske olier, ikke befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen af citrusfrugter, mynte, kryddernellike, niaouli og ylang-ylang);;;;;; 3556;"33012971";1;Olie af geranium, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;; 3557;"33012979";1;Olie af lavendel eller lavandin, befriet for terpener, herunder olie i fast form;;;;;; 3558;"33012991";1;Flygtige vegetabilske olier, befriet for terpener, herunder olie i fast form (undtagen af citrusfrugter og af geranium, jasmin, lavendel, lavandin, mynte, vetiverrod, kryddernellike, niaouli og ylang-ylang);;;;;; 3559;"33013000";1;Resinoider;;;;;; 3560;"33019010";1;Terpenholdige biprodukter fra flygtige vegetabilske olier;;;;;; 3561;"33019021";1;Ekstraherede oleoresiner, af lakrids og af humle;;;;;; 3562;"33019030";1;Ekstraherede oleoresiner af kvassiatræ, aloe, manna og andre planter (undtagen af vanille, lakrids samt humle);;;;;; 3563;"33019090";1;"Koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier";;;;;; 3564;"33021010";1;Tilberedninger på basis af lugtstoffer, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol., af den art der anvendes i drikkevareindustrien;;;;;; 3565;"33021021";1;Tilberedninger på basis af lugtstoffer, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på < 1,5 vægtprocent, af saccharose på < 5 vægtprocent, af isoglucose på < 5 vægtprocent, af glucose på < 5 vægtprocent eller af stivelse på < 5 vægtprocent, af den art der anvendes i drikkevareindustrien (undtagen med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol.);;;;;; 3566;"33021029";1;Tilberedninger på basis af lugtstoffer, indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik, med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose >= 5 vægtprocent, af isoglucose på >= 5 vægtprocent, af glucose på >= 5 vægtprocent eller af stivelse på >= 5 vægtprocent, af den art der anvendes i drikkevareindustrien (undtagen med et virkeligt alkoholindhold på > 0,5% vol.);;;;;; 3567;"33021040";1;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger, herunder alkoholiske opløsninger, på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes i drikkevareindustrien, samt andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes i drikkevareindustrien (undtagen tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en bestemt drik);;;;;; 3568;"33021090";1;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger, herunder alkoholiske opløsninger, på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes i næringsmiddelindustrien;;;;;; 3569;"33029010";1;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien, i form af alkoholiske opløsninger (undtagen til anvendelse i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien);;;;;; 3570;"33029090";1;Blandinger af lugtstoffer samt blandinger på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien (undtagen til anvendelse i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien og undtagen alkoholiske opløsninger);;;;;; 3571;"33030010";1;Parfumer (undtagen aftershavelotion og deodoranter til personlig brug);;;;;; 3572;"33030090";1;Toiletvand (undtagen aftershavelotion og deodoranter til personlig brug);;;;;; 3573;"33041000";1;Sminke til læberne;;;;;; 3574;"33042000";1;Sminke til øjnene;;;;;; 3575;"33043000";1;Manicure- og pedicurepræparater;;;;;; 3576;"33049100";1;Pudder, til sminkning eller hudpleje, herunder babypudder og pudder i fast form (undtagen lægemidler);;;;;; 3577;"33049900";1;Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje, herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning (undtagen lægemidler og undtagen sminke til læberne, sminke til øjnene, manicure- og pedicurepræparater samt pudder, herunder pudder i fast form);;;;;; 3578;"33051000";1;Hårvaskemidler;;;;;; 3579;"33052000";1;Præparater til permanentbehandling;;;;;; 3580;"33053000";1;Hårlak;;;;;; 3581;"33059000";1;Hårplejemidler (undtagen hårvaskemidler, præparater til permanentbehandling og hårlak);;;;;; 3582;"33061000";1;Tandplejemidler, herunder sådanne der anvendes af tandlæger;;;;;; 3583;"33062000";1;Tandtråd, i pakninger til detailsalg;;;;;; 3584;"33069000";1;Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser (undtagen tandplejemidler og tandtråd);;;;;; 3585;"33071000";1;Præparater til brug før, under og efter barbering;;;;;; 3586;"33072000";1;Desodoriserings- og antitranspirationsmidler til personlig brug;;;;;; 3587;"33073000";1;Parfumeret badesalt og andre præparater til badebrug;;;;;; 3588;"33074100";1;Agarbatti og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding;;;;;; 3589;"33074900";1;Præparater til parfumering eller desodorisering af rum, herunder duftpræparater til religiøse ceremonier (undtagen agarbatti og andre duftpræparater, der virker ved forbrænding);;;;;; 3590;"33079000";1;Hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, i.a.n.;;;;;; 3591;"34011100";1;Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler, til toiletbrug, herunder til medicinsk brug;;;;;; 3592;"34011900";1;Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler (undtagen til toiletbrug, herunder til medicinsk brug);;;;;; 3593;"34012010";1;Sæbe i form af flager, granulater eller pulvere;;;;;; 3594;"34012090";1;"Sæbe i form af pasta ""blød sæbe"", i vandig opløsning ""flydende sæbe"" eller i anden form i.a.n.";;;;;; 3595;"34013000";1;Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe;;;;;; 3596;"34021110";1;Vandige opløsninger med indhold af dinatrium alkyl[oxydi[benzensulphonat]] på >= 30 vægtprocent, men <= 50 vægtprocent (undtagen sæbe);;;;;; 3597;"34021190";1;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, anionaktive (undtagen sæbe samt vandige opløsninger med indhold af dinatrium alkyl[oxydi[benzensulphonat]] på >= 30 vægtprocent, men <= 50 vægtprocent);;;;;; 3598;"34021200";1;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, kationaktive (undtagen sæbe);;;;;; 3599;"34021300";1;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg, nonionaktive (undtagen sæbe);;;;;; 3600;"34021900";1;Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg (undtagen anionaktive, kationaktive eller nonionaktive og undtagen sæbe);;;;;; 3601;"34022020";1;Overfladeaktive præparater, i pakninger til detailsalg (undtagen organiske overfladeaktive stoffer, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;; 3602;"34022090";1;Tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, samt rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, i pakninger til detailsalg (undtagen organiske overfladeaktive stoffer, sæbe og overfladeaktive præparater samt stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;; 3603;"34029010";1;Overfladeaktive præparater (undtagen i pakninger til detailsalg og undtagen organiske overfladeaktive præparater i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer samt stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;; 3604;"34029090";1;Tilberedte vaskemidler, herunder hjælpepræparater til vask, samt rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe (undtagen i pakninger til detailsalg og undtagen organiske overfladeaktive stoffer, sæbe, overfladeaktive præparater samt stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme);;;;;; 3605;"34031100";1;Præparater, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen produkter, der som karaktergivende bestanddele indeholder >= 70 vægtprocent af disse olier);;;;;; 3606;"34031910";1;Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, der indeholder >= 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler, men ikke som karaktergivende bestanddel (undtagen præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer);;;;;; 3607;"34031920";1;Smøremidler, som har et biobaseret kulstofindhold på mindst 25 pct. efter masse, og som er biologisk nedbrydelige på et niveau på mindst 60 pct.;;;;;; 3608;"34031980";1;Smøremidler, inkl. cutting-olie præparater, boltsakse eller nødder release præparater, anti-rust eller anti-korrosion og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, med indhold af mælkefedt på <70 pct. af jordolie eller olie hidrørende fra bituminøse mineraler, undt. præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, og smøremidler har en biobaseret kulstofindhold på mindst 25 masse-pct., og som er biologisk nedbrydelige i et niveau på mindst 60 pct.;;;;;; 3609;"34039100";1;Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 3610;"34039900";1;Smøremidler, tilberedte, herunder skæreolier, gevindløsningspræparater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer);;;;;; 3611;"34042000";1;"Voks af poly[oxyethylen] ""polyethylenglycol""";;;;;; 3612;"34049000";1;"Voks, syntetisk (undtagen voks af poly[oxyethylen] ""polyethylenglycol"")";;;;;; 3613;"34051000";1;Skocreme og lignende præparater til behandling af fodtøj eller læder, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;; 3614;"34052000";1;Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;; 3615;"34053000";1;Polermidler og lignende præparater til karrosserier, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater (undtagen polermidler til metalvarer og undtagen syntetisk voks og tilberedt voks henhørende under pos. 3404);;;;;; 3616;"34054000";1;Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater;;;;;; 3617;"34059010";1;Pudse- og polermidler til metalvarer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater;;;;;; 3618;"34059090";1;Pudse- og polermidler til glasvarer, herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast og skumgummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater;;;;;; 3619;"34060000";1;Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer;;;;;; 3620;"34070000";1;"Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, i pakninger til detailsalg, i plader, i hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre præparater til dentalbrug, på basis af gips, af brændt gips eller calciumsulfat";;;;;; 3621;"35011010";1;Casein til fremstilling af regenererede tekstilfibre;;;;;; 3622;"35011050";1;Casein til industriel anvendelse (undtagen til fremstilling af næringsmidler og foderstoffer samt til fremstilling af regenererede tekstilfibre);;;;;; 3623;"35011090";1;Casein til fremstilling af næringsmidler og foderstoffer samt anden casein (undtagen til fremstilling af regenererede tekstilfibre eller til anden industriel anvendelse);;;;;; 3624;"35019010";1;Caseinlim (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 3625;"35019090";1;Caseinater og andre caseinderivater;;;;;; 3626;"35021110";1;Ægalbumin, tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde;;;;;; 3627;"35021190";1;Ægalbumin, tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende, egnet til menneskeføde;;;;;; 3628;"35021910";1;"Ægalbumin, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde (undtagen tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende"")";;;;;; 3629;"35021990";1;Ægalbumin, egnet til menneskeføde (undtagen tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende);;;;;; 3630;"35022010";1;"Mælkealbumin ""lactalbumin"", herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde";;;;;; 3631;"35022091";1;"Mælkealbumin ""lactalbumin"", herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende, egnet til menneskeføde";;;;;; 3632;"35022099";1;"Mælkealbumin ""lactalbumin"", herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsotfindholdet, egnet til menneskeføde (undtagen tørret, dvs. som blade, flager, krystaller, pulvere eller lignende)";;;;;; 3633;"35029020";1;"Albuminer, uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde (undtagen ægalbumin og mælkealbumin ""lactalbumin"" samt koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)";;;;;; 3634;"35029070";1;"Albuminer, egnet til menneskeføde (undtagen ægalbumin og mælkealbumin ""lactalbumin"" samt koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på > 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)";;;;;; 3635;"35029090";1;Albuminater og andre albuminderivater;;;;;; 3636;"35030010";1;Gelatine, herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet, og gelatinederivater (undtagen uren gelatine og hærdet gelatine);;;;;; 3637;"35030080";1;Husblas og lim af animalsk oprindelse (undtagen caseinlim samt gelatine og gelatinederivater);;;;;; 3638;"35040010";1;Koncentrater af mælkeproteiner med proteinindhold på >85 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet;;;;;; 3639;"35040090";1;"Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, i.a.n.; hudpulver, også behandlet med chromsalt (undtagen koncentrater af mælkeproteiner med proteinindhold på >85 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet)";;;;;; 3640;"35051010";1;Dextrin;;;;;; 3641;"35051050";1;Modificeret stivelse, esterificeret eller etherificeret (undtagen dextrin);;;;;; 3642;"35051090";1;Modificeret stivelse (undtagen esterificeret stivelse og etherificeret stivelse samt dextrin);;;;;; 3643;"35052010";1;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på < 25 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 3644;"35052030";1;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på >= 25 vægtprocent, men < 55 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 3645;"35052050";1;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på >= 55 vægtprocent, men < 80 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 3646;"35052090";1;Lim med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på >= 80 vægtprocent (undtagen lim i detailsalgspakninger af nettovægt <= 1 kg);;;;;; 3647;"35061000";1;Varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt er <= 1 kg pr. stk.;;;;;; 3648;"35069100";1;Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913 eller gummi (undtagen i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt er <= 1 kg);;;;;; 3649;"35069900";1;Tilberedt lim, tilberedt klister og andre tilberedte klæbemidler, i.a.n.;;;;;; 3650;"35071000";1;Osteløbe og koncentrater deraf;;;;;; 3651;"35079030";1;Lipoprotein og aspergillus alkalin protease;;;;;; 3652;"35079090";1;Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase og aspergillus alkalin protease);;;;;; 3653;"36010000";1;Krudt;;;;;; 3654;"36020000";1;Sprængstoffer, tilberedte (undtagen krudt);;;;;; 3655;"36030010";1;Tændsnore, også detonerende;;;;;; 3656;"36030090";1;Fænghætter og sprængkapsler, tændsatser og elektriske detonatorer (undtagen granatbrændrør og patronhylstre med eller uden tændsatser);;;;;; 3657;"36041000";1;Fyrværkeriartikler;;;;;; 3658;"36049000";1;Signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter samt andre pyrotekniske artikler (undtagen fyrværkeriartikler og løse patroner);;;;;; 3659;"36050000";1;Tændstikker (undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 3604);;;;;; 3660;"36061000";1;Brændstof, flydende, og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med rumindhold på <= 300 cm³;;;;;; 3661;"36069010";1;Ferro-cerium og andre pyrophore legeringer af enhver form;;;;;; 3662;"36069090";1;"Metaldehyd, hexamethylentetramin og lignende stoffer i form af tabletter, stænger eller lignende til brug som brændstof; brændstof på basis af alkohol og lignende tilberedt brændstof i fast form eller pastaform; fakler, ildtændere og lignende varer";;;;;; 3663;"37011000";1;Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, til røntgenstråler (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;; 3664;"37012000";1;"Film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"", i plader, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, også i kassetter";;;;;; 3665;"37013000";1;Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, med mindst én sidelængde > 255 mm (undtagen til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling);;;;;; 3666;"37019100";1;"Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen plader og bladfilm med mindst én sidelængde > 255 mm samt film til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3667;"37019900";1;"Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke til farveoptagelser, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen plader og bladfilm med mindst én sidelængde > 255 mm samt film til røntgenstråler eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3668;"37021000";1;Film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, til røntgenstråler (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;; 3669;"37023191";1;Farvenegativfilm af bredde >= 75 mm, men <= 105 mm og af længde >= 100 m, bestemt til fremstilling af instant picture-film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke perforerede (undtagen af papir, pap eller tekstilstof);;;;;; 3670;"37023197";1;"Fotografiske film ""incl. Instant film"", i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, ikke perforerede, bredde <= 105 mm, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen det af papir, pap eller tekstilstof og negativfilm af bredde> = 75 mm, men <= 105 mm og af længde> = 100 m til fremstilling af instant picture-film)";;;;;; 3671;"37023210";1;Mikrofilm og fotografisk film til grafisk brug, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 35 mm og med sølvhalogenemulsion, ikke til farveoptagelser;;;;;; 3672;"37023220";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 35 mm og med sølvhalogenemulsion, ikke til farveoptagelser (undtagen film til røntgenstråler, film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"", mikrofilm og film til grafisk brug)";;;;;; 3673;"37023285";1;Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 35 mm, men <= 105 mm og med sølvhalogenemulsion, ikke til farveoptagelser (undtagen film til røntgenstråler);;;;;; 3674;"37023900";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde <= 105 mm, ikke til farveoptagelser (undtagen med sølvhalogenemulsion og undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3675;"37024100";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde > 200 m, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3676;"37024200";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde > 200 m, ikke til farveoptagelser (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3677;"37024300";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 610 mm og af længde <= 200 m (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3678;"37024400";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, ikke perforerede, af bredde > 105 mm, men <= 610 mm (undtagen film til røntgenstråler og film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3679;"37025200";1;"Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til farveoptagelser ""polykromatiske"", bredde <= 16 mm (undtagen af ??papir, pap eller tekstilstof)";;;;;; 3680;"37025300";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde <= 30 m, til lysbilleder";;;;;; 3681;"37025400";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde <= 30 m (undtagen af papir, pap eller tekstilstof og undtagen film til lysbilleder eller til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3682;"37025500";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 16 mm, men <= 35 mm, og af længde > 30 m (undtagen af papir, pap eller tekstilstof og undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3683;"37025600";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, til farveoptagelser ""polykromatiske"", af bredde > 35 mm (undtagen film til umiddelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3684;"37029610";1;Mikrofilm og film til grafisk, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde <= 30 m;;;;;; 3685;"37029690";1;Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde <= 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstilstof, X-ray film, instant rullefilm, mikrofilm og film til grafisk brug);;;;;; 3686;"37029710";1;Mikrofilm og film til grafisk, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde> 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstiler);;;;;; 3687;"37029790";1;Fotografiske film, lysfølsomme, i ruller, ikke eksponerede, med perforeringer, til monokrom fotografering, bredde <= 35 mm, længde> 30 m (undtagen af ??papir, pap og tekstilstof, X-ray film, instant rullefilm, mikrofilm og film til grafisk);;;;;; 3688;"37029800";1;"Fotografiske film, i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, perforerede, ikke til farveoptagelser, af bredde > 35 (undtagen film til røntgenstråler og film til umidelbar billedfremstilling ""instant film"")";;;;;; 3689;"37031000";1;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, i ruller af bredde > 610 mm;;;;;; 3690;"37032000";1;"Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, til farveoptagelser ""polykromatiske"" (undtagen i ruller af bredde > 610 mm)";;;;;; 3691;"37039000";1;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, lysfølsomt, ikke eksponeret, ikke til farveoptagelser (undtagen i ruller af bredde > 610 mm);;;;;; 3692;"37040010";1;Fotografiske plader og film, eksponerede, men ikke fremkaldte, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof;;;;;; 3693;"37040090";1;Fotografisk papir, pap og tekstilstof, eksponeret, men ikke fremkaldt;;;;;; 3694;"37051000";1;Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof, til reproduktion ved offset (undtagen brugsklare plader til trykkeformål);;;;;; 3695;"37059010";1;Mikrofilm, eksponerede og fremkaldte (undtagen til reproduktion ved offset);;;;;; 3696;"37059090";1;Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof (undtagen kinematografiske film, plader og film til reproduktion ved offset og mikrofilm);;;;;; 3697;"37061020";1;Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, bestående alene af lydspor, bredde> = 35 mm, Negatives og mellemliggende positive af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, også uden lydspor, bredde> = 35 mm;;;;;; 3698;"37061099";1;Positiver af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, af bredde >= 35 mm (undtagen mellempositiver);;;;;; 3699;"37069052";1;Kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, bestående alene af lydspor, bredde <35 mm, negativer, mellempositive og Filmjournaler af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, bredde <35 mm;;;;;; 3700;"37069091";1;Positiver af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, af bredde < 10 mm (undtagen mellempositiver samt filmjournaler);;;;;; 3701;"37069099";1;Positiver af kinematografiske film, eksponerede og fremkaldte, med eller uden lydspor, af bredde >= 10 mm, men < 35 mm (undtagen mellempositiver samt filmjournaler);;;;;; 3702;"37071000";1;Emulsioner til sensibilisering af overflader, til fotografisk brug;;;;;; 3703;"37079020";1;Fremkaldere og fiksersalte, i form af kemiske præparater til fotografisk brug, også ublandede produkter i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse (undtagen salte og andre produkter henhørende under pos. 2843-2846);;;;;; 3704;"37079090";1;Præparater, kemiske, til fotografisk brug, samt ublandede produkter til fotografisk brug i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til anvendelse (undtagen lakker, lim, klister og lignende præparater, emulsioner til sensibilisering af overflader, fremkaldere og fixersalte samt salte og andre produkter af ædle metaller henhørende under pos. 2843-2846);;;;;; 3705;"38011000";1;"Grafit, kunstig (undtagen retortkul ""gaskul"" samt varer af kunstig grafit, herunder ildfaste produkter på basis af kunstig grafit)";;;;;; 3706;"38012010";1;Grafit, kolloid, i suspension i olie, og semi-kolloid grafit;;;;;; 3707;"38012090";1;Grafit, kolloid (undtagen i suspension i olie samt semi-kolloid grafit);;;;;; 3708;"38013000";1;Kulholdig pasta, til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne;;;;;; 3709;"38019000";1;Præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata (undtagen kulholdig pasta til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne);;;;;; 3710;"38021000";1;Aktiveret kul (undtagen med karakter af lægemidler eller i detailsalgspakninger til anvendelse som desodoriseringsmiddel i køleskabe, biler mv.);;;;;; 3711;"38029000";1;Aktiveret diatomit, og andre aktiverede naturlige mineraler samt dyrekul, også brugt (undtagen aktiveret kul, kalcineret diatomit uden tilsætning af sintringsmidler samt aktiverede kemiske produkter);;;;;; 3712;"38030010";1;Tallolie, rå;;;;;; 3713;"38030090";1;Tallolie, også raffineret (undtagen rå tallolie);;;;;; 3714;"38040000";1;Affaldslud fra fremstilling af træmasse, også koncentreret, afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater (undtagen tallolie henhørende under pos. 3803);;;;;; 3715;"38051010";1;"Balsamterpentin ""terpentinolie""";;;;;; 3716;"38051030";1;Træterpentin;;;;;; 3717;"38051090";1;Sulfatterpentin;;;;;; 3718;"38059010";1;Pine-oil med alpha-terpineol som hovedbestanddel;;;;;; 3719;"38059090";1;"Rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen samt terpentinolier udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ (undtagen balsamterpentin ""terpentinolie"", træterpentin, sulfatterpentin samt pine-oil med alpha-terpineol som hovedbestanddel)";;;;;; 3720;"38061000";1;Kolofonium og harpikssyrer;;;;;; 3721;"38062000";1;Salte af colophonium, af harpikssyrer eller af derivater af colophonium eller harpikssyrer (undtagen salte af additionsprodukter af colophonium);;;;;; 3722;"38063000";1;Harpiksestere;;;;;; 3723;"38069000";1;"Derivater af colophonium, herunder salte af additionsprodukter af colophonium, og af harpikssyrer, harpiksessens ""pinolin"" og harpiksolier samt naturharpikser modificeret ved smeltning (undtagen salte af colophonium, salte af harpikssyrer, salte af derivater af colophonium eller af derivater af harpikssyrer samt harpiksestere)";;;;;; 3724;"38070010";1;Trætjære;;;;;; 3725;"38070090";1;"Bryggerbeg og lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg samt trætjæreolier, træcreosot, rå methanol og vegetabilsk beg (undtagen trætjære, burgunderbeg ""vogeserbeg"", gul beg, stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg)";;;;;; 3726;"38085000";1;"Varer som nævnt i bestemmelse 1 til dette kapitel ";;;;;; 3727;"38089110";1;Insektbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af pyrethroider (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3728;"38089120";1;Insektbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af chlorderivater af carbonhydrider (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3729;"38089130";1;Insektbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af carbamater (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3730;"38089140";1;Insektbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af organiske phosphorforbindelser (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3731;"38089190";1;Insektbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen på basis af pyrethroider, chlorderivater af carbonhydrider, carbamater eller organiske phosphorforbindelser og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3732;"38089210";1;Afsvampningsmidler, uorganiske, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af kobberforbindelser (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3733;"38089220";1;Afsvampningsmidler, uorganiske, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen på basis af kobberforbindelser og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3734;"38089230";1;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af dithiocarbamater (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3735;"38089240";1;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af benzimidazoler (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3736;"38089250";1;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af diazoler eller triazoler (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3737;"38089260";1;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af diaziner eller morpholiner (undtagen uorganiske afsvampningsmidler og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3738;"38089290";1;Afsvampningsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen uorganiske og undtagen på basis af dithiocarbamater, benzimidazoler, diazoler, triazoler, diaziner eller morpholiner og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3739;"38089311";1;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af phenoxyphytohormoner (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3740;"38089313";1;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af triaziner (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3741;"38089315";1;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af amider (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3742;"38089317";1;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af carbamater (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3743;"38089321";1;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af dinitroanilinderivater (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3744;"38089323";1;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af urea-, uracil- eller sulfonylureaderivater (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3745;"38089327";1;Ukrudtbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen på basis af phenoxyphytohormoner, triaziner, amider, carbamater, dinitroanilinderivater eller urea-, uracil- eller sulf onylureaderivater og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3746;"38089330";1;Antispiringsmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3747;"38089390";1;Plantevækstregulatorer, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3748;"38089410";1;Desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af kvaternære ammoniumsalte (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3749;"38089420";1;Desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler, på basis af halogenerede forbindelser (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3750;"38089490";1;Desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen på basis af kvaternære ammoniumsalte eller halogenerede forbindelser og undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3751;"38089910";1;Rodenticider, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen varer hørende under pos. 3808.50);;;;;; 3752;"38089990";1;Skadedyrsbekæmpelsesmidler, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (undtagen insektbekæmpelsesmidler, desinfektionsmidler og rodenticider og varer henhørende under pos. 3808.50);;;;;; 3753;"38091010";1;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på < 55 vægtprocent;;;;;; 3754;"38091030";1;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på >= 55 vægtprocent, men < 70 vægtprocent;;;;;; 3755;"38091050";1;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på >= 70 vægtprocent, men < 83 vægtprocent;;;;;; 3756;"38091090";1;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n., på basis af stivelse eller stivelsesprodukter, med indhold af disse produkter på >= 83 vægtprocent;;;;;; 3757;"38099100";1;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i tekstilindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;; 3758;"38099200";1;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i papirindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;; 3759;"38099300";1;Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater, f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler, af den art der anvendes i læderindustrien eller i nærstående industrier, i.a.n. (undtagen på basis af stivelse eller stivelsesprodukter);;;;;; 3760;"38101000";1;"Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer";;;;;; 3761;"38109010";1;Præparater af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd;;;;;; 3762;"38109090";1;Flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning (undtagen præparater af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd og undtagen pulver og pasta, bestående af metal og andre stoffer, samt elektroder af uædle metaller eller metalcarbider, belagt eller fyldt med et flusmiddel);;;;;; 3763;"38111110";1;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin, fremstillet på basis af tetraethylbly;;;;;; 3764;"38111190";1;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin, på basis af blyforbindelser (undtagen tetraethylbly);;;;;; 3765;"38111900";1;Præparater til modvirkning af bankning, til benzin (undtagen på basis af blyforbindelser);;;;;; 3766;"38112100";1;Additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 3767;"38112900";1;Additiver til smøreolier, uden indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 3768;"38119000";1;Præparater til modvirkning af oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier, herunder benzin, eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier (undtagen præparater til modvirkning af bankning samt additiver til smøreolier);;;;;; 3769;"38121000";1;Vulkaniseringsacceleratorer, tilberedte;;;;;; 3770;"38122010";1;Reaktionsblandinger indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat og benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylphthalat;;;;;; 3771;"38122090";1;Blødgøringsmidler, sammensatte, til gummi eller plast, i.a.n. (undtagen reaktionsblandinger indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat og benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylphthalat);;;;;; 3772;"38123021";1;Blandinger af oligomerer af 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-quinoline;;;;;; 3773;"38123029";1;Antioxydanter til gummi eller plast (undtagen blandinger af oligomerer af 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-quinoline);;;;;; 3774;"38123080";1;Stabilisatorer til gummi eller plast (undtagen antioxydanter);;;;;; 3775;"38130000";1;Præparater og ladninger til ildslukningsapparater samt ildslukningsgranater (undtagen ildslukningsapparater med eller uden ladning, også transportable, samt ublandede kemiske produkter med ildslukkende egenskaber, når de ikke foreligger i form af ildslukningsgranater);;;;;; 3776;"38140010";1;Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, og præparater til fjernelse af maling og lak, på basis af butylacetat (undtagen neglelakfjerner);;;;;; 3777;"38140090";1;Opløsnings- og fortyndingsmidler, organiske, sammensatte, og præparater til fjernelse af maling og lak (undtagen på basis af butylacetat og undtagen neglelakfjerner);;;;;; 3778;"38151100";1;Katalysatorer på bærestof, med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof, i.a.n.;;;;;; 3779;"38151200";1;Katalysatorer på bærestof, med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof, i.a.n.;;;;;; 3780;"38151910";1;Katalysatorer i form af korn af hvilke >= 90 vægtprocent har en størrelse på <= 10 mikrometer, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af magnesiumsilikat, med indhold af kobber på >= 20 vægtprocent, men <= 35 vægtprocent og af bismuth på >= 2 vægtprocent, men <= 3 vægtprocent og med aflæst densitet >= 0,2, men <= 1,0;;;;;; 3781;"38151990";1;Katalysatorer på bærestof, i.a.n. (undtagen med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser eller med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof og undtagen katalysatorer i form af korn af hvilke >= 90 vægtprocent har en størrelse på <= 10 mikrometer, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af magnesiumsilikat, med indhold af kobber på >= 20 vægtprocent, men <= 35 vægtprocent og af bismuth på >= 2 vægtprocent, men <= 3 vægtprocent og med aflæst densitet >= 0,2, men <= 1,0);;;;;; 3782;"38159010";1;Katalysatorer bestående af ethyltriphenylphosphoniumacetat i form af en opløsning i methanol (undtagen katalysatorer på bærestof);;;;;; 3783;"38159090";1;Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, i.a.n. (undtagen vulkaniseringsacceleratorer, katalysatorer på bærestof samt katalysatorer bestående af ethyltriphenylphosphoniumacetat i form af en opløsning i methanol);;;;;; 3784;"38160000";1;Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter (undtagen produkter på basis af grafit eller andet kul);;;;;; 3785;"38170050";1;Alkylbenzen, lineært;;;;;; 3786;"38170080";1;Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, fremstillet ved alkylering af benzen eller naphthalen (undtagen lineært alkylbenzen og blandinger af isomerer af cycliske carbonhydrider);;;;;; 3787;"38180010";1;"Silicium, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader ""wafers"" eller lignende, også polerede eller overtrukket med et ensartet epitaksialt lag (undtagen mere forarbejdede former, f.eks. gennem selektiv diffusion)";;;;;; 3788;"38180090";1;"Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader ""wafers"" eller lignende, og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af cylindre, stænger mv. eller udskåret i skiver, plader eller lignende, også polerede eller overtrukket med et ensartet epitaksialt lag (undtagen mere forarbejdede former, f.eks. gennem selektiv diffusion, og undtagen doteret silicium)";;;;;; 3789;"38190000";1;Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende < 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolie eller af rå olie hidrørende fra bituminøse mineraler;;;;;; 3790;"38200000";1;Antifrostpræparater, herunder kølervæsker, og tilberedte væsker til afrimning (undtagen tilberedte additiver til mineralolier eller til andre væsker, der anvendes til samme formål som mineralolier);;;;;; 3791;"38210000";1;Tilberedte substrater til dyrkning eller opbevaring af mikroorganismer (herunder viravirus og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller;;;;;; 3792;"38220000";1;Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug, også på underlag, samt certificerede referencematerialer (undtagen sammensatte diagnostiske reagensmidler til ind- eller udvortes brug og reagensmidler til blodtypebestemmelse, dyreblod til diagnostisk brug samt vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer og lignende produkter);;;;;; 3793;"38231100";1;Industriel stearinsyre;;;;;; 3794;"38231200";1;Industriel oliesyre;;;;;; 3795;"38231300";1;Industriel talloliefedtsyre;;;;;; 3796;"38231910";1;Destillerede fedtsyrer;;;;;; 3797;"38231930";1;Fedtsyredestillat;;;;;; 3798;"38231990";1;Industrielle monocarboxylfedtsyrer og sure olier fra raffinering (undtagen stearinsyre, oliesyre og talloliefedtsyre samt destillerede fedtsyrer og fedtsyredestillat);;;;;; 3799;"38237000";1;Industrielle fedtalkoholer;;;;;; 3800;"38241000";1;Bindemidler, tilberedte, til støbeforme eller støbekerner;;;;;; 3801;"38243000";1;Metalcarbider, ikke-agglomererede, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemidler;;;;;; 3802;"38244000";1;Additiver, tilberedte, til cement, mørtel eller beton;;;;;; 3803;"38245010";1;Beton, færdigblandet, ikke-ildfast;;;;;; 3804;"38245090";1;Mørtel og beton, ikke-ildfast (undtagen færdigblandet beton);;;;;; 3805;"38246011";1;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol, i vandig opløsning (undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;; 3806;"38246019";1;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på > 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol, i vandig opløsning (undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;; 3807;"38246091";1;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på <= 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol (undtagen i vandig opløsning og undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;; 3808;"38246099";1;"Sorbitol, med indhold af D-mannitol på > 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol (undtagen i vandig opløsning og undtagen D-glucitol ""sorbitol"")";;;;;; 3809;"38247100";1;Blandinger indeholdende halogenerede derivater af methan, ethan eller propan med indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er), også med indhold af hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), perfluorcarboner (PFC'er) eller hydrofluorcarboner (HFC'er);;;;;; 3810;"38247200";1;Blandinger indeholdende bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan eller dibromtetrafluorethaner;;;;;; 3811;"38247300";1;Blandinger indeholdende hydrobromfluorcarboner (HBFC'er);;;;;; 3812;"38247400";1;Blandinger indeholdende hydrochlorfluorcarboner (HCFC'er), også med indhold af perfluorcarboner (PFC'er) eller hydrofluorcarboner (HFC'er), men uden indhold af chlorfluorcarboner (CFC'er);;;;;; 3813;"38247500";1;"Blandinger indeholdende tetrachlormethan ";;;;;; 3814;"38247600";1;Blandinger indeholdende 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform);;;;;; 3815;"38247700";1;"Blandinger indholdende brommethan (methylbromid) eller bromchlormethan ";;;;;; 3816;"38247810";1;Blandinger, der kun indeholder 1,1,1-trifluorethan og pentafluorethan;;;;;; 3817;"38247820";1;Blandinger, der kun indeholder 1,1,1-trifluorethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan;;;;;; 3818;"38247830";1;Blandinger, der kun indeholder difluormethan og pentafluorethan;;;;;; 3819;"38247840";1;Blandinger, der kun indeholder difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan;;;;;; 3820;"38247880";1;"Blandinger, der indeholder umættede hydrofluorcarboner, men som ikke indeholder chlorfluorcarboner ""CFC"" eller hydrochlorfluorcarboner ""HCFC'er""";;;;;; 3821;"38247890";1;"Blandinger indeholdende perfluorcarboner ""PFC'er"" eller hydrofluorcarboner ""HFC-er"", ian";;;;;; 3822;"38247900";1;Blandinger indeholdende halogenerede derivater af ethan eller propan (undtagen af blandinger fra pos. 3824.71.00 til 3824.78.00);;;;;; 3823;"38248100";1;Blandinger og præparater indeholdende oxiran (ethylenoxid);;;;;; 3824;"38248200";1;"Blandinger og præparater indeholdende polychlorinerede biphenyler (PCB'er), polychlorinerede terphenyler (PCT'er) eller polybrominerede biphenyler (PBB'er) ";;;;;; 3825;"38248300";1;"Blandinger og præparater indeholdende tris(2,3-dibrompropyl)phosphat ";;;;;; 3826;"38249010";1;"Sulfonsyrer, thiophenholdige, af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf; petroleumssulfonater (undtagen af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer)";;;;;; 3827;"38249015";1;Ionbyttere (undtagen polymerer henhørende under kapitel 39);;;;;; 3828;"38249020";1;"Luftabsorberende præparater ""getters""";;;;;; 3829;"38249025";1;"Salte af træsyre, f.eks. calciumsalte; rå calciumtartrat; rå calciumcitrat";;;;;; 3830;"38249030";1;Naphthensyrer, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf;;;;;; 3831;"38249045";1;Præparater mod kedelsten;;;;;; 3832;"38249050";1;Præparater fra kemiske og nærstående industrier til galvanoteknik;;;;;; 3833;"38249055";1;"Blandinger af mono-, di- og tri-fedtsyreestere af glycerol ""emulgeringsmidler til fedtstoffer""";;;;;; 3834;"38249058";1;Nikotinplastre (transdermale systemer), der skal hjælpe rygere med at holde op med at ryge;;;;;; 3835;"38249061";1;Mellemprodukter fra antibiotikafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, også tørrede, bestemt til fremstilling af lægemidler til humanmedicinsk brug henhørende under pos. 3004;;;;;; 3836;"38249062";1;Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte, til farmaceutisk eller kirurgisk brug;;;;;; 3837;"38249064";1;Produkter og præparater fra kemiske og nærstående industrier til farmaceutisk eller kirurgisk brug, i.a.n. (undtagen mellemprodukter fra antibiotikafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, også tørrede, bestemt til fremstilling af lægemidler til humanmedicinsk brug henhørende under pos. 3004, samt mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte, til farmaceutisk eller kirurgisk brug);;;;;; 3838;"38249065";1;Hjælpemidler i form af kemiske præparater til støberier (undtagen tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner);;;;;; 3839;"38249070";1;Præparater til brand- eller vandbeskyttelse og lignende kemiske præparater til byggeindustrien;;;;;; 3840;"38249075";1;Lithium-niobatskiver, ikke doterede;;;;;; 3841;"38249080";1;Blandinger af aminer udvundet af dimeriserede fedtsyrer, med en gennemsnitlig molekylevægt på >= 520, men <= 550;;;;;; 3842;"38249085";1;3-[1-Ethyl-1-methylpropyl]isoxazol-5-ylamin, i form af en opløsning i toluen;;;;;; 3843;"38249087";1;Blandinger, der hovedsagelig består af (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,2.2-dioxafosfinan-5-yl)metyl metyl metylfosfonat og bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]metylfosfonat og blandinger, der hovedsagelig består af dimetylmetylfosfonat, oxiran og difosforpenetaoxid;;;;;; 3844;"38249092";1;Kemiske produkter og præparater, overvejende består af organiske forbindelser, i form af en væske ved 20 ° C, ian;;;;;; 3845;"38249093";1;Kemiske produkter og præparater, overvejende består af organiske forbindelser, ian (undtagen i form af en væske ved 20 ° C);;;;;; 3846;"38249096";1;Kemiske produkter og tilberedninger fra kemiske og nærstående industrier, inkl. blandinger af naturprodukter, ikke hovedsageligt består af organiske forbindelser, ian;;;;;; 3847;"38251000";1;Kommunalt affald;;;;;; 3848;"38252000";1;Kloakslam;;;;;; 3849;"38253000";1;Klinisk affald;;;;;; 3850;"38254100";1;Organiske opløsningsmidler i form af affald, halogenerede;;;;;; 3851;"38254900";1;Organiske opløsningsmidler i form af affald (undtagen halogenerede);;;;;; 3852;"38255000";1;Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater;;;;;; 3853;"38256100";1;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele (undtagen antifrostpræparater);;;;;; 3854;"38256900";1;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier (undtagen affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater og undtagen hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele);;;;;; 3855;"38259010";1;"Alkalisk jernoxid ""gasrensemasse""";;;;;; 3856;"38259090";1;Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, i.a.n. (undtagen affald);;;;;; 3857;"38260010";1;Fedtsyremonoalkylestere, indhold af estere >= 96,5 procent;;;;;; 3858;"38260090";1;"Biodiesel og blandinger heraf, ikke indeholdende eller indeholdende <70% efter vægt af jordolier eller olier hidrørende fra bituminøse mineraler (ekskl. fedtsyrer mono-alkyl esterne i volumen> = 96,5% af estere ""FAMAE"")";;;;;; 3859;"39011010";1;Polyethylen, lineært, med densitet < 0,94, i ubearbejdet form;;;;;; 3860;"39011090";1;Polyethylen med densitet < 0,94, i ubearbejdet form (undtagen lineært polyethylen);;;;;; 3861;"39012010";1;Polyethylen i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med densitet >= 0,958 ved 23°C og med indhold af aluminium på <= 50 mg/kg, af calcium på <= 2 mg/kg, af chrom på <= 2 mg/kg, af jern på <= 2 mg/kg, af nikkel på <= 2 mg/kg, af titan på <= 2 mg/kg og af vanadium på <= 8 mg/kg, bestemt til fremstilling af chlorsulfoneret polyethylen;;;;;; 3862;"39012090";1;Polyethylen med densitet >= 0,94, i ubearbejdet form (undtagen polyethylen i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med densitet >= 0,958 ved 23°C og med indhold af aluminium på <= 50 mg/kg, af calcium på <= 2 mg/kg, af chrom på <= 2 mg/kg, af jern på <= 2 mg/kg, af nikkel på <= 2 mg/kg, af titan på <= 2 mg/kg og af vanadium på <= 8 mg/kg, bestemt til fremstilling af chlorsulfoneret polyethylen);;;;;; 3863;"39013000";1;Copolymerer af ethylen og vinylacetat, i ubearbejdet form;;;;;; 3864;"39019030";1;Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymer af ethylen med isobutylacrylat og methacrylsyre, i ubearbejdet form, og A-B-A-Blokcopolymerer af ethylen, af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på <= 35 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;; 3865;"39019090";1;Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form (undtagen polyethylen og copolymerer af ethylen og vinylacetat og undtagen ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymer af ethylen, isobutylacrylat og methacrylsyre samt A-B-A-blokcopolymerer af ethylen, af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på <= 35 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former);;;;;; 3866;"39021000";1;Polypropylen i ubearbejdet form;;;;;; 3867;"39022000";1;Polyisobutylen i ubearbejdet form;;;;;; 3868;"39023000";1;Copolymerer af propylen, i ubearbejdet form;;;;;; 3869;"39029010";1;A-B-A-Blokcopolymerer af propylen eller andre olefiner, af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på <= 35 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;; 3870;"39029020";1;Polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen på <= 10 vægtprocent, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen på <= 10 vægtprocent og/eller af polypropylen på <= 25 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;; 3871;"39029090";1;Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form (undtagen polypropylen, polyisobutylen og copolymerer af propylen samt A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med indhold af styren på <= 35 vægtprocent, og polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen på <= 10 vægtprocent, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen på <= 10 vægtprocent og/eller af polypropylen på <= 25 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former);;;;;; 3872;"39031100";1;Polystyren i ubearbejdet form, ekspanderbart;;;;;; 3873;"39031900";1;Polystyren i ubearbejdet form (undtagen ekspanderbart);;;;;; 3874;"39032000";1;"Copolymerer af styren og acrylonitril ""SAN"", i ubearbejdet form";;;;;; 3875;"39033000";1;"Copolymerer af acrylonitril og butadienstyren ""ABS"", i ubearbejdet form";;;;;; 3876;"39039010";1;Copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acethyltal på >= 175, i ubearbejdet form;;;;;; 3877;"39039020";1;Bromineret polystyren med indhold af brom på >= 58 vægtprocent, men <= 71 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;; 3878;"39039090";1;"Polymerer af styren, i ubearbejdet form (undtagen polystyren, copolymerer af styren og acrylonitril ""SAN"", copolymerer af acrylonitril og butadienstyren ""ABS"", copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acethyltal på >= 175, og bromineret polystyren med indhold af brom på >= 58 vægtprocent, men <= 71 vægtprocent, i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former)";;;;;; 3879;"39041000";1;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, ikke blandet med andre stoffer;;;;;; 3880;"39042100";1;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, blandet med andre stoffer, ikke blødgjort;;;;;; 3881;"39042200";1;Poly[vinylchlorid] i ubearbejdet form, blandet med andre stoffer, blødgjort;;;;;; 3882;"39043000";1;Copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat, i ubearbejdet form;;;;;; 3883;"39044000";1;Copolymerer af vinylchlorid, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat);;;;;; 3884;"39045010";1;Copolymerer af vinylidenchlorid og acrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter på >= 4 mikrometer, men <=20 mikrometer;;;;;; 3885;"39045090";1;Polymerer af vinylidenchlorid, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylidenchlorid og acrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter på >= 4 mikrometer, men <=20 mikrometer);;;;;; 3886;"39046100";1;Polytetrafluorethylen i ubearbejdet form;;;;;; 3887;"39046910";1;Poly[vinylfluorid], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former;;;;;; 3888;"39046920";1;Fluorelastomer FKM, i ubearbejdet form;;;;;; 3889;"39046980";1;Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form, fluorholdige (undtagen Fluorelastomer FKM og polytetrafluorethylen samt poly[vinylfluorid] i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former);;;;;; 3890;"39049000";1;Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form (undtagen poly[vinylchlorid], copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat, copolymerer af vinylchlorid, polymerer af vinylidenchlorid og fluorholdige polymerer);;;;;; 3891;"39051200";1;Poly[vinylacetat], i vandig dispersion;;;;;; 3892;"39051900";1;Poly[vinylacetat], i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion);;;;;; 3893;"39052100";1;Copolymerer af vinylacetat, i vandig dispersion;;;;;; 3894;"39052900";1;Copolymerer af vinylacetat, i ubearbejdet form (undtagen i vandig dispersion);;;;;; 3895;"39053000";1;Poly[vinylalkohol], også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper, i ubearbejdet form;;;;;; 3896;"39059100";1;Copolymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat samt andre copolymerer af vinylchlorid og af vinylacetat);;;;;; 3897;"39059910";1;Poly[vinylformal], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med en molekylevægt på >= 10.000, men <= 40.000 og med indhold af acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på >= 9,5 vægtprocent, men <=13 vægtprocent og af hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på >= 5 vægtprocent, men <= 6,5 vægtprocent;;;;;; 3898;"39059990";1;Polymerer af vinylestere og andre polymerer af vinyl, i ubearbejdet form (undtagen polymerer af vinylchlorid eller af andre halogenerede olefiner, poly[vinylacetat], copolymerer samt poly[vinylalkohol], også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper, og undtagen poly[vinylformal], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, med en molekylevægt på >= 10.000, men <= 40.000 og med indhold af acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på >= 9,5 vægtprocent, men <=13 vægtprocent og af hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på >= 5 vægtprocent, men <= 6,5 vægtprocent);;;;;; 3899;"39061000";1;Poly[methylmethacrylat] i ubearbejdet form;;;;;; 3900;"39069010";1;Poly[N-[3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl]acrylamid], i ubearbejdet form;;;;;; 3901;"39069020";1;Copolymer af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, i form af en en opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af copolymer på >= 55 vægtprocent;;;;;; 3902;"39069030";1;Copolymerer af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med indhold af 2-ethylhexylacrylat på >= 10 vægtprocent, men <= 11 vægtprocent, i ubearbejdet form;;;;;; 3903;"39069040";1;"Copolymerer af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadienacrylonitril ""NBR"", i ubearbejdet form";;;;;; 3904;"39069050";1;Polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver;;;;;; 3905;"39069060";1;Copolymerer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold af methylacrylat på >= 50 vægtprocent, også blandet med siliciumdioxid, i ubearbejdet form;;;;;; 3906;"39069090";1;"Polymerer af acryl, i ubearbejdet form (undtagen poly[methylmethacrylat], poly[N-[3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl]acrylamid], copolymer af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, i form af en opløsning i N,N- dimethylacetamid med indhold af copolymer på >= 55 vægtprocent, copolymerer af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med indhold af 2-ethylhexylacrylat på >= 10 vægtprocent, men <= 11 vægtprocent, copolymerer af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadienacrylonitril ""NBR"", polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver, samt copolymerer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold af methylacrylat på >= 50 vægtprocent, også blandet med siliciumdioxid)";;;;;; 3907;"39071000";1;Polyacetaler i ubearbejdet form;;;;;; 3908;"39072011";1;Polyethylenglycoler i ubearbejdet form;;;;;; 3909;"39072020";1;Polyetheralkoholer i ubearbejdet form (undtagen polyethylenglycoler);;;;;; 3910;"39072091";1;Copolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid, i ubearbejdet form;;;;;; 3911;"39072099";1;Polyethere i ubearbejdet form (undtagen polyetheralkoholer, polyacetaler og copolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid);;;;;; 3912;"39073000";1;Epoxyharpikser i ubearbejdet form;;;;;; 3913;"39074000";1;Polycarbonater i ubearbejdet form;;;;;; 3914;"39075000";1;Alkydharpikser i ubearbejdet form;;;;;; 3915;"39076020";1;Poly[ethylenterephthalat] i ubearbejdet form, med viskositetindeks >= 78 ml/g;;;;;; 3916;"39076080";1;Poly[ethylenterephthalat] i ubearbejdet form, med viskositetindeks < 78 ml/g;;;;;; 3917;"39077000";1;Poly (mælkesyre);;;;;; 3918;"39079110";1;Polyallylestere og andre polyestere, umættede, flydende, i ubearbejdet form (undtagen polycarbonater, alkydharpikser og poly[ethylenterephthalat]);;;;;; 3919;"39079190";1;Polyallylestere og andre polyestere, umættede, i ubearbejdet form (undtagen flydende og undtagen polycarbonater, alkydharpikser og poly[ethylenterephthalat]);;;;;; 3920;"39079910";1;Poly(ethylennafthalen-2,6-dikarboxylat), mættet, i ubearbejdet form;;;;;; 3921;"39079990";1;Polyestere, mættede, i ubearbejdet (undtagen polycarbonater, alkydharpikser, poly[ethylenterephthalat], poly(mælkesyre) og poly[ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat]);;;;;; 3922;"39081000";1;Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbejdet form;;;;;; 3923;"39089000";1;Polyamider, i ubearbejdet form (undtagen polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 og -6,12);;;;;; 3924;"39091000";1;Carbamidplast, herunder thiocarbamidplast, i ubearbejdet form;;;;;; 3925;"39092000";1;Melaminplast, i ubearbejdet form;;;;;; 3926;"39093000";1;Aminoplast, i ubearbejdet form (undtagen carbamidplast, herunder thiocarbamidplast, og melaminplast);;;;;; 3927;"39094000";1;Phenolplast, i ubearbejdet form;;;;;; 3928;"39095010";1;Polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 50 vægtprocent;;;;;; 3929;"39095090";1;Polyurethaner, i ubearbejdet form (undtagen polyurethan af 2,2'-[tert-butylimino]diethanol og 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid);;;;;; 3930;"39100000";1;Siliconer, i ubearbejdet form;;;;;; 3931;"39111000";1;Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener, i ubearbejdet form;;;;;; 3932;"39119011";1;Poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, også kemisk modificeret;;;;;; 3933;"39119013";1;Poly[thio-1,4-phenylen], også kemisk modificeret, i ubearbejdet form;;;;;; 3934;"39119019";1;Kondensationsprodukter og intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen], i uregelmæssige blokke, stykker, pulvere, granulater, flager og lignende former, samt poly[thio-1,4-phenylen]);;;;;; 3935;"39119092";1;Hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alpha-methylstyren og copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på >= 50 vægtprocent, fremstillet ved kemisk syntese, i ubearbejdet form;;;;;; 3936;"39119099";1;"Plast ""polymerer og prepolymerer"", fremstillet ved kemisk syntese, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, samt hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alpha-methylstyren)";;;;;; 3937;"39121100";1;Celluloseacetater, ikke blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;; 3938;"39121200";1;Celluloseacetater, blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;; 3939;"39122011";1;Collodium og celloidin, ikke blødgjort, i ubearbejdet form;;;;;; 3940;"39122019";1;Cellulosenitrater, ikke blødgjorte, i ubearbejdet form (undtagen collodium og celloidin);;;;;; 3941;"39122090";1;Cellulosenitrater, herunder collodium, blødgjorte, i ubearbejdet form;;;;;; 3942;"39123100";1;Carboxymethylcellulose og salte deraf, i ubearbejdet form;;;;;; 3943;"39123920";1;Hydroxypropylcellulose, i ubearbejdet form;;;;;; 3944;"39123985";1;Celluloseethere, i ubearbejdet form (undtagen hydroxypropylcellulose samt carboxymethylcellulose og salte deraf);;;;;; 3945;"39129010";1;Celluloseestere, i ubearbejdet form;;;;;; 3946;"39129090";1;Cellulose og kemiske derivater deraf, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen celluloseacetater, cellulosenitrater samt celluloseethere og celluloseestere);;;;;; 3947;"39131000";1;Alginsyre samt salte og estere deraf, i ubearbejdet form;;;;;; 3948;"39139000";1;Naturlige polymerer og modificerede naturlige polymerer, f.eks. hærdede proteiner og kemiske derivater af naturgummi, i.a.n., i ubearbejdet form (undtagen alginsyre samt salte og estere deraf);;;;;; 3949;"39140000";1;Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos. 3901 til 3913, i ubearbejdet form;;;;;; 3950;"39151000";1;Affald, afklip og skrot, af polymerer af ethylen;;;;;; 3951;"39152000";1;Affald, afklip og skrot, af polymerer af styren;;;;;; 3952;"39153000";1;Affald, afklip og skrot, af polymerer af vinylchlorid;;;;;; 3953;"39159011";1;Affald, afklip og skrot, af polymerer af propylen;;;;;; 3954;"39159080";1;Affald, afklip og skrot af plast (undtagen af polymerer af ethylen, styren, vinylchlorid og propylen);;;;;; 3955;"39161000";1;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af polymerer af ethylen;;;;;; 3956;"39162000";1;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af polymerer af vinylchlorid;;;;;; 3957;"39169010";1;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede (undtagen af polyestere, polyamider og epoxyharpikser);;;;;; 3958;"39169050";1;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af additionspolymerisationsprodukter (undtagen af polymerer af ethylen og vinylchlorid);;;;;; 3959;"39169090";1;Monofilamenter, med største tværmål > 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke yderligere bearbejdet, af plast (undtagen af additionspolymerisationsprodukter samt af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede);;;;;; 3960;"39171010";1;"Kunsttarme ""pølsehylstre"" af hærdede proteiner";;;;;; 3961;"39171090";1;"Kunsttarme ""pølsehylstre"" af celluloseplast";;;;;; 3962;"39172110";1;Rør og slanger, stive, af polymerer af ethylen, sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 3963;"39172190";1;Rør og slanger, stive, af polymerer af ethylen (undtagen sømløse, og kun overfladebehandlet);;;;;; 3964;"39172210";1;Rør og slanger, stive, af polymerer af propylen, sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 3965;"39172290";1;Rør og slanger, stive, af polymerer af propylen (undtagen sømløse, og kun overfladebehandlet);;;;;; 3966;"39172310";1;Rør og slanger, stive, af polymerer af vinylchlorid, sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet;;;;;; 3967;"39172390";1;Rør og slanger, stive, af polymerer af vinychlorid (undtagen sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet);;;;;; 3968;"39172900";1;Rør og slanger, stive, af plast (undtagen af polymerer af ethylen, propylen og vinylklorid);;;;;; 3969;"39173100";1;Rør og slanger, bøjelige, af plast, med et sprængningstryk på >= 27,6 MPa;;;;;; 3970;"39173200";1;Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings;;;;;; 3971;"39173300";1;Rør og slanger, bøjelige, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings;;;;;; 3972;"39173900";1;Rør og slanger med et sprængningstryk på < 27,6 MPa, bøjelige, af plast, forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer;;;;;; 3973;"39174000";1;Fittings, f.eks. muffer, rørknæ og forbindelsesstykker, af plast, til rør og slanger;;;;;; 3974;"39181010";1;Gulvbelægningsmaterialer, også selvklæbende, i ruller eller som fliser, og væg- eller loftsbeklædning, i ruller, af bredde > 45 cm, bestående af plast permanent fastgjort på et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget på overfladen er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc;;;;;; 3975;"39181090";1;Gulvbelægningsmaterialer, af polymerer af vinylchlorid, også selvklæbende, i ruller eller som fliser (undtagen fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc);;;;;; 3976;"39189000";1;Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser, og væg- eller loftsbeklædning, i ruller, af bredde >= 45 cm, bestående af plast permanent fastgjort på et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget på overfladen er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, af plast (undtagen af polymerer af vinylchlorid);;;;;; 3977;"39191012";1;Strimler af poly[vinylchlorid], med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm;;;;;; 3978;"39191015";1;Strimler af polypropylen, med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm;;;;;; 3979;"39191019";1;Strimler af plast, med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm (undtagen af poly[vinylchlorid], polyethylen eller polypropylen);;;;;; 3980;"39191080";1;Film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, i ruller af bredde <= 20 cm (undtagen strimler med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi);;;;;; 3981;"39199000";1;Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller af bredde > 20 cm (undtagen gulv-, væg- og loftsbeklædningsmaterialer henhørende under pos. 3918);;;;;; 3982;"39201023";1;Polyethylenfolier, bortset fra celleplast, af tykkelse >= 20 mikrometer, men <= 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb;;;;;; 3983;"39201024";1;Strækfolier af polyethylen, bortset fra celleplast, uden påtryk, af tykkelse <= 0,125 mm og med densitet < 0,94;;;;;; 3984;"39201025";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyethylen, bortset fra celleplast, med påtryk, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,125 mm og med densitet < 0,94, i.a.n. (undtagen strækfilm uden påtryk og polyethylenfolier af tykkelse >= 20 mikrometer, men <= 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb);;;;;; 3985;"39201028";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyethylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,125 mm og med densitet >= 0,94 (undtagen selvklæbende og undtagen væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3986;"39201040";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af ethylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,125 mm (undtagen selvklæbende og undtagen varer af polyethylen samt væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3987;"39201081";1;Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, bortset fra celleplast, også med tilsætning af <=15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly[vinylalkohol] som fugtmiddel, af tykkelse > 0,125 mm;;;;;; 3988;"39201089";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af ethylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 0,125 mm (undtagen selvklæbende og undtagen væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 samt syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af <=15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly[vinylalkohol] som fugtmiddel);;;;;; 3989;"39202021";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, biaksialt orienteret, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,10 mm (undtagen selvklæbende og undtagen væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3990;"39202029";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,10 mm (undtagen biaksialt orienteret og undtagen selvklæbende produkter samt væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3991;"39202080";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af propylen, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 0,10 mm;;;;;; 3992;"39203000";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af styren, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3993;"39204310";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på >= 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3994;"39204390";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på >= 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3995;"39204910";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på < 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3996;"39204990";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af vinylchlorid, bortset fra celleplast, med indhold af blødgøringsmidler på < 6 vægtprocent, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 1 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3997;"39205100";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[methylmethacrylat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 3998;"39205910";1;Copolymerer af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, bortset fra celleplast, i form af folie, af tykkelse <=150 mikrometer;;;;;; 3999;"39205990";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polymerer af acryl, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af poly[methylmethacrylat] og undtagen selvklæbende produkter, gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 samt copolymerer af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, i form af folie, af tykkelse <=150 mikrometer);;;;;; 4000;"39206100";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polycarbonater, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4001;"39206212";1;Folier af poly[ethylenterephthalat] af tykkelse >= 72 mikrometer, men <= 79 mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter og Folier af poly[ethylenterephthalat], bortset fra celleplast, af tykkelse >= 100 mikrometer, men <= 150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-højtryksplader;;;;;; 4002;"39206219";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[ethylenterephthalat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse <= 0,35 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918, folier af poly[ethylenterephthalat], af tykkelse >= 72 mikrometer, men <= 79 mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter, og folier af poly[ethylenterephthalat], af tykkelse >= 100 mikrometer, men <= 150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-højtryksplader);;;;;; 4003;"39206290";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[ethylenterephthalat], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse > 0,35 mm (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4004;"39206300";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af umættede polyestere, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4005;"39206900";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyestere, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polycarbonater, poly[ethylenterephthalat] og umættede polyestere og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4006;"39207100";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af regenereret cellulose, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af selvklæbende og undtagen gulv-, væg- og loftsbeklædningsmateriale henhørende under pos. 3918);;;;;; 4007;"39207310";1;Folier i ruller eller bånd, til anvendelse som underlag for lysfølsomme stoffer ved fremstilling af fotografiske eller kinematografiske film, af celluloseacetat, bortset fra celleplast;;;;;; 4008;"39207380";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celluloseacetat, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen filmunderlag i ruller eller bånd, selvklæbende produkter, gulv-, væg- og loftsbeklædningsmaterialer henhørende under pos. 3918);;;;;; 4009;"39207910";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af vulcanfiber, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4010;"39207990";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af cellulosederivater, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun overfladebehandlet, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af celluloseacetat og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og vægog loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4011;"39209100";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af poly[vinylbutyral], bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4012;"39209200";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyamider, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4013;"39209300";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af aminoplast, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4014;"39209400";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af phenolplast, bortset fra celleplast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4015;"39209921";1;Folier og strimler af polyimid, bortset fra celleplast, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller belagt med plast, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4016;"39209928";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede, bortset fra celleplast, i.a.n., ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 samt folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller belagt med plast);;;;;; 4017;"39209952";1;Folier af poly[vinylfluorid], og biaksialt orienterede folier af poly[vinylalkohol], bortset fra celleplast, af tykkelse <= 1 mm, med indhold af poly[vinylalkohol] på >= 97 vægtprocent, uden belægning, ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulv-, væg- og loftsbeklædningsmateriale henhørende under pos. 3918);;;;;; 4018;"39209953";1;Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale, bortset fra celleplast, til brug i chlor-alkali elektrolytiske celler;;;;;; 4019;"39209959";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af additionspolymerisationsprodukter, bortset fra celleplast, i.a.n., ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918, folier af poly[vinylfluorid], ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i chlor-alkali elektrolytiske celler samt biaksialt orienterede folier af poly[vinylalkohol], af tykkelse <= 1 mm, med indhold af poly[vinylalkohol] på >= 97 vægtprocent);;;;;; 4020;"39209990";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, bortset fra celleplast, i.a.n., ikke med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen af kondensationsprodukter, intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede, og af additionspolymerisationspordukter og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 4021;"39211100";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polymerer af styren, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 4022;"39211200";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polymerer af vinylchlorid, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterailer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918) og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 4023;"39211310";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af bøjeligt skumplast af polyurethaner, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 4024;"39211390";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af polyurethaner, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende eller af bøjeligt skumplast og undtagen gulvbelæg ningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 4025;"39211400";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast af regenereret cellulose, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918 og sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug henhørende pos. 3006.1030);;;;;; 4026;"39211900";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polymerer af styren eller vinylchlorid, af polyurethaner og af regenereret cellulose og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4027;"39219010";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af polyester, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af celleplast og undtagen selvklæbende varer samt gulv-, væg- og loftsbeklædningsmaterialer henhørende under pos. 3918);;;;;; 4028;"39219030";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af phenolplast, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4029;"39219041";1;Laminerede varer, fremstillet under højt tryk, af aminoplast, med dekorativt dæklag på en eller begge sider, ellers ubearbejdet eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form;;;;;; 4030;"39219043";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af lamineret aminoplast, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen laminerede varer fremstillet under højt tryk, med dekorativt dæklag på én eller begge sider, selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4031;"39219049";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af ulamineret aminoplast, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4032;"39219055";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af polyester, phenolplast og aminoplast og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4033;"39219060";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af additionspolymerisationsprodukter, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen selvklæbende og undtagen gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4034;"39219090";1;Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, med underlag eller forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer, ubearbejdet eller kun med overfladebehandling, eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form (undtagen af celleplast, af additionspolymerisationsprodukter, kondensationsprodukter og intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, og undtagen selvklæbende produkter samt gulvbelægningsmaterialer og væg- og loftsbeklædning henhørende under pos. 3918);;;;;; 4035;"39221000";1;Badekar, brusekar, køkkenvaske og håndvaske, af plast;;;;;; 4036;"39222000";1;Sæder og låg til klosetter, af plast;;;;;; 4037;"39229000";1;Bideter, klosetter, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast (undtagen badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, samt sæder og låg til klosetter);;;;;; 4038;"39231000";1;Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande, af plast;;;;;; 4039;"39232100";1;Sække og poser, herunder kræmmerhuse, af polymerer af ethylen;;;;;; 4040;"39232910";1;Sække og poser, herunder kræmmerhuse, af polymerer af vinylchlorid;;;;;; 4041;"39232990";1;Sække og poser, herunder kræmmerhuse, af plast (undtagen af polymerer af vinylchlorid og ethylen);;;;;; 4042;"39233010";1;Balloner, flasker, kolber og lignende transport- og emballagegenstande, af plast, med rumindhold <= 2 liter;;;;;; 4043;"39233090";1;Balloner, flasker, kolber og lignende transport- og emballagegenstande, af plast, med rumindhold > 2 liter;;;;;; 4044;"39234010";1;Filmspoler og spoler til bånd og lignende medier til lyd- eller billedoptagelse eller til optagelse af signaler, data eller instruktioner;;;;;; 4045;"39234090";1;Spoler, bobiner og lignende varer, af plast (undtagen filmspoler og spoler til bånd og lignende medier til lyd- eller billedoptagelse eller til optagelse af signaler, data eller instruktioner);;;;;; 4046;"39235010";1;Kapsler af plast;;;;;; 4047;"39235090";1;Propper, låg og andre lukkeanordninger, af plast (undtagen kapsler);;;;;; 4048;"39239000";1;"Transport- og emballagegenstande, af plast (undtagen æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande; sække og poser, herunder kræmmerhuse; balloner, flasker, kolber og lignende varer; spoler, bobiner, kassetter og lignende varer; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger)";;;;;; 4049;"39241000";1;Bordservice og køkkenartikler, af plast;;;;;; 4050;"39249000";1;Husholdningsartikler og toiletartikler, af plast (undtagen bordservice og køkkenartikler samt badekar, brusekar, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler);;;;;; 4051;"39251000";1;Tanke, kar og lignende beholdere, af plast, med et rumindhold på > 300 liter;;;;;; 4052;"39252000";1;Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af plast;;;;;; 4053;"39253000";1;Skodder, jalousier, herunder persienner, og lignende varer samt dele dertil, af plast (undtagen beslag og tilbehør);;;;;; 4054;"39259010";1;Beslag og tilbehør bestemt til permanent fastgørelse i eller på døre, vinduer, trapper, mure eller andre bygningsdele, af plast;;;;;; 4055;"39259020";1;Kabelbakker og kabelpaneler til elektriske ledninger, af plast;;;;;; 4056;"39259080";1;"Konstruktionsdele til anvendelse i gulve, mure, skillevægge, lofter, tage og lignende, af plast; tagrender og tilbehør dertil, af plast; rækværker, balustrader, gelændere og lignende varer, af plast; store reolkonstruktioner til samling og permanent fastgørelse i butikker, værksteder, lagerrum og lignende, af plast; arkitektoniske dekorationsgenstande, f.eks. kannelurer, kupler, gallerier, af plast";;;;;; 4057;"39261000";1;Kontor- og skoleartikler, af plast, i.a.n.;;;;;; 4058;"39262000";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande fremstillet af syning eller klæber sammen af plastfolie, inkl. handsker, vanter og luffer (undtagen varer 9619);;;;;; 4059;"39263000";1;Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lignende, af plast (undtagen bygningsartikler bestemt til permanent fastgørelse i eller på bygningsdele);;;;;; 4060;"39264000";1;Statuetter og andre dekorationsgenstande, af plast;;;;;; 4061;"39269050";1;Spande og lignende varer, forsynet med huller, af plast, til filtrering af vand i kloakafløbet: opsamling af slam mv.;;;;;; 4062;"39269092";1;Varer, fremstillet af plastfolie, i.a.n.;;;;;; 4063;"39269097";1;Varer af plast, og varer af andet materiale under pos 3901 til 3914, ian;;;;;; 4064;"40011000";1;Gummilatex, naturlig, også forvulkaniseret;;;;;; 4065;"40012100";1;"Naturgummi i form af ""smoked sheets""";;;;;; 4066;"40012200";1;"Naturgummi, teknisk specificeret ""TSNR""";;;;;; 4067;"40012900";1;"Naturgummi i ubearbejdet form eller som plader eller bånd (undtagen ""smoked sheets"", teknisk specificeret naturgummi ""TSNR"" samt naturlig gummilatex, også forvulkaniseret)";;;;;; 4068;"40013000";1;Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter i ubearbejdet form eller som plader eller bånd (undtagen naturgummi, også forvulkaniseret);;;;;; 4069;"40021100";1;"Latex af styrenbutadiengummi ""SBR"" eller af styrenbutadiencarboxylgummi ""XSBR""";;;;;; 4070;"40021910";1;"Styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation (E-SBR), i baller ";;;;;; 4071;"40021920";1;Blokcopolymer af styrenbutadienstyren, fremstillet ved oplysningspolymerisation (SBS, termoplastiske elastomerer), i form af pellets, smuld eller pulver;;;;;; 4072;"40021930";1;"Styrenbutadiengummi fremstillet ved oplysningspolymerisation (S-SBR), i baller ";;;;;; 4073;"40021990";1;"Styrenbutadiengummi ""SBR"" og styrenbutadiencarboxylgummi ""XSBR"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd (undtagen E-SBR og S-SBR i baller, SBS, termoplastiske elastomerer), i form af pellets, smuld eller pulver og latex)";;;;;; 4074;"40022000";1;"Butadiengummi ""BR"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd";;;;;; 4075;"40023100";1;"Isobutenisoprengummi ""butylgummi"" ""IIR"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd";;;;;; 4076;"40023900";1;"Halogeneret isobutenisoprengummi ""CIIR"" eller ""BIIR"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd";;;;;; 4077;"40024100";1;"Latex af chloroprengummi ""chlorbutadiengummi"" ""CR""";;;;;; 4078;"40024900";1;"Chloroprengummi ""chlorbutadiengummi"" ""CR"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd (undtagen latex)";;;;;; 4079;"40025100";1;"Latex af acrylonitrilbutadiengummi ""NBR""";;;;;; 4080;"40025900";1;"Acrylonitrilbutadiengummi ""NBR"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd (undtagen latex)";;;;;; 4081;"40026000";1;"Isoprengummi ""IR"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd";;;;;; 4082;"40027000";1;"Gummi af ethylenpropylendien, ukonjugeret, ""ethenpropengummi"" ""EPDM"", i ubearbejdet form eller som plader eller bånd";;;;;; 4083;"40028000";1;Blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller factis, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd;;;;;; 4084;"40029100";1;"Latex af syntetgummi (undtagen af styrenbutadiengummi ""SBR"", styrenbutadiencarboxylgummi ""XSBR"", butadiengummi ""BR"", isobutenisoprengummi ""butylgummi"" ""IIR"", halogeneret isobutenisoprengummi ""CIIR"" eller ""BIIR"", chloroprengummi ""chlorbutadiengummi"" ""CR"", acrylonitrilbutadiengummi ""NBR"", isoprengummi ""IR"" og ukonjugeret gummi af ethylenpropylendien ""ethenpropengummi"" ""EPDM"")";;;;;; 4085;"40029910";1;Naturgummi, modificeret ved indpodning eller iblanding af plast (undtagen depolymeriseret naturgummi);;;;;; 4086;"40029990";1;"Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd (undtagen latex, styrenbutadiengummi ""SBR"", styrenbutadiencarboxylgummi ""XSBR"", butadiengummi ""BR"", isobutenisoprengummi ""IIR"", halogeneret isobutenisoprengummi ""CIIR"" eller ""BIIR"", chloroprengummi ""CR"", acrylonitrilbutadiengummi ""NBR"", isoprengummi ""IR"" og ukonjugeret ethylenpropylendiengummi ""EPDM"" samt varer modificeret ved tilsætning af plast)";;;;;; 4087;"40030000";1;Gummi, regenereret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd;;;;;; 4088;"40040000";1;Affald, afklip og skrot af gummi, bortset fra hårdgummi, samt pulver eller granulater deraf;;;;;; 4089;"40051000";1;Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd;;;;;; 4090;"40052000";1;Gummi, blandet, ikke-vulkaniseret, i form af opløsninger eller dispersioner (undtagen tilsat kønrøg eller siliciumdioxid og undtagen blandinger af naturgummi, balaka, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgumm i eller factis fremstillet af olier);;;;;; 4091;"40059100";1;Gummi, blandet, ikke-vulkaniseret, i form af plader eller bånd (undtagen tilsat kønrøg eller siliciumdioxid og undtagen blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgummi eller facti s fremstillet af olier);;;;;; 4092;"40059900";1;Gummi, blandet, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form (undtagen opløsninger, dispersioner, gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid, blandinger af naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi eller lignende naturlige gummiarter med syntetgumm i eller factis fremstillet af olier og undtagen i form af plader eller bånd);;;;;; 4093;"40061000";1;"Slidbanegummi ""camel-back"", til dæk";;;;;; 4094;"40069000";1;"Ikke-vulkaniseret gummi, også blandet, i.a.n., f.eks. stænger, rør og profiler, samt varer af ikke-vulkaniseret gummi, også blandet (undtagen plader og bånd, som blot er overfladebehandlet eller tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, samt slidbanegummi ""camel-back"")";;;;;; 4095;"40070000";1;Tråde og snore af blødgummi (undtagen tråd med største tværmål > 5 mm samt tekstilmaterialer i forbindelse med gummitråde, f.eks. gummitråde og -snore overtrukket med tekstilmaterialer);;;;;; 4096;"40081100";1;Plader, bånd og strimler, af cellegummi, f.eks. skumgummi;;;;;; 4097;"40081900";1;Stænger og profiler, af cellegummi, f.eks. skumgummi;;;;;; 4098;"40082110";1;Gulvbelægningsmaterialer og måtter, i løbende længder eller kun tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, af blødgummi (undtagen cellegummi);;;;;; 4099;"40082190";1;Plader, bånd og strimler, af blødgummi (undtagen gulvbelægningsmaterialer og måtter og undtagen af cellegummi);;;;;; 4100;"40082900";1;"Stænger og profiler af blødgummi ";;;;;; 4101;"40091100";1;Rør og slanger af blødgummi, ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings;;;;;; 4102;"40091200";1;Rør og slanger af blødgummi, ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings;;;;;; 4103;"40092100";1;Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med metal, uden fittings;;;;;; 4104;"40092200";1;Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med metal, med fittings;;;;;; 4105;"40093100";1;Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med tekstilmaterialer, uden fittings;;;;;; 4106;"40093200";1;Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med tekstilmaterialer, med fittings;;;;;; 4107;"40094100";1;Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer end metal og tekstilmaterialer, uden fittings;;;;;; 4108;"40094200";1;Rør og slanger af blødgummi, forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre materialer end metal eller tekstilmaterialer, med fittings;;;;;; 4109;"40101100";1;Transportremme af blødgummi, forstærket udelukkende med metal;;;;;; 4110;"40101200";1;Transportremme af blødgummi, forstærket udelukkende med tekstilmaterialer;;;;;; 4111;"40101900";1;"Transportremme af blødgummi (undtagen forstærket udelukkende med metal eller tekstilmaterialer ";;;;;; 4112;"40103100";1;"Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit ""V-remme"", af vulkaniseret gummi, med langsgående riller, med omkreds på > 60 cm, men <= 180 cm";;;;;; 4113;"40103200";1;"Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit ""V-remme"", af vulkaniseret gummi, med omkreds på > 60 cm, men <= 180 cm (undtagen med langsgående riller)";;;;;; 4114;"40103300";1;"Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit ""V-remme"", af vulkaniseret gummi, med langsgående riller, med omkreds på > 180 cm, men <= 240 cm";;;;;; 4115;"40103400";1;"Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit ""V-remme"", af vulkaniseret gummi, med omkreds på > 180 cm, men <= 240 cm (undtagen med langsgående riller)";;;;;; 4116;"40103500";1;"Endeløse synkrondrivremme ""tandremme"", af vulkaniseret gummi, med omkreds på > 60 cm, men <= 150 cm";;;;;; 4117;"40103600";1;"Endeløse synkrondrivremme ""tandremme"", af vulkaniseret gummi, med omkreds på > 150 cm, men <= 198 cm";;;;;; 4118;"40103900";1;"Drivremme, af vulkaniseret gummi (undtagen endeløse drivremme med trapezformet tværsnit ""V-remme"", med langsgående riller, med omkreds på > 60 cm, men <= 240 cm, samt endeløse synkrondrivremme ""tandremme"", med omkreds på > 60 cm, men <= 198 cm)";;;;;; 4119;"40111000";1;Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til personmotorkoretøjer, herunder stationcars og racerbiler;;;;;; 4120;"40112010";1;Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne <= 121;;;;;; 4121;"40112090";1;Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne > 121;;;;;; 4122;"40113000";1;"Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til luftfartøjer ";;;;;; 4123;"40114000";1;Nye dæk, af gummi, af den art der anvendes til motorcykler;;;;;; 4124;"40115000";1;Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til cykler;;;;;; 4125;"40116100";1;Dæk af gummi, nye, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster, af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og maskiner;;;;;; 4126;"40116200";1;Dæk af gummi, nye, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster, af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og maskiner, til fælgstørrelse <= 61 cm;;;;;; 4127;"40116300";1;Dæk af gummi, nye, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster, af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og maskiner, til fælgstørrelse > 61 cm;;;;;; 4128;"40116900";1;Dæk af gummi, nye, med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster (undtagen af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og maskiner eller til entreprenørkøretøjer og maskiner);;;;;; 4129;"40119200";1;Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og maskiner (undtagen med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster);;;;;; 4130;"40119300";1;Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og maskiner, til fælgstørrelse <= 61 cm (undtagen med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster);;;;;; 4131;"40119400";1;Dæk af gummi, nye, af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og maskiner, til fælgstørrelse > 61 cm (undtagen med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster);;;;;; 4132;"40119900";1;Dæk af gummi, nye (undtagen med slidbane med sildebensmønster eller lignende mønster og undtagen af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer og maskiner, entreprenørkøretøjer og maskiner, personmotorkoretøjer, herunder stationcars og racerbiler, busser, lastbiler, luftfartøjer, motorcykler eller cykler);;;;;; 4133;"40121100";1;Dæk af gummi, regummierede, af den art der anvendes til personmotorkoretøjer, herunder stationcars og racerbiler;;;;;; 4134;"40121200";1;Dæk af gummi, regummierede, af den art der anvendes til busser og lastbiler;;;;;; 4135;"40121300";1;Dæk af gummi, regummierede, til civile luftfartøjer;;;;;; 4136;"40121900";1;Dæk af gummi, regummierede (undtagen til luftfartøjer, personmotorkoretøjer, herunder stationcars og racerbiler, eller til busser og lastbiler);;;;;; 4137;"40122000";1;Dæk af gummi, brugte;;;;;; 4138;"40129020";1;Ringe, massive og hule ringe, af gummi;;;;;; 4139;"40129030";1;Udskiftelige slidbaner til dæk, af gummi;;;;;; 4140;"40129090";1;Fælgbånd af gummi;;;;;; 4141;"40131000";1;Slanger af gummi, af den art der anvendes til personmotorkøretøjer, herunder stationcars og racerbiler, busser og lastbiler;;;;;; 4142;"40132000";1;Slanger af gummi, af den art der anvendes til cykler;;;;;; 4143;"40139000";1;Slanger af gummi (undtagen af den art der anvendes til personmotorkoretøjer, herunder stationcars og racerbiler, busser, lastbiler og cykler);;;;;; 4144;"40141000";1;Præservativer af blødgummi;;;;;; 4145;"40149000";1;Hygiejniske eller farmaceutiske artikler, herunder sutter, af blødgummi, også med dele af hårdgummi (undtagen præservativer og beklædningsgenstande, herunder handsker, og tilbehør dertil, til enhver brug);;;;;; 4146;"40151100";1;Handsker af blødgummi, til kirurgisk brug (undtagen fingertutter);;;;;; 4147;"40151900";1;Handsker, vanter og luffer, af blødgummi (undtagen til kirurgisk brug);;;;;; 4148;"40159000";1;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, til enhver brug, af blødgummi (undtagen fodtøj og hovedbeklædning, og dele dertil, samt handsker, vanter og luffer);;;;;; 4149;"40161000";1;Varer af cellegummi;;;;;; 4150;"40169100";1;Gulvbelægningsmaterialer og måtter, med skråtskårne, profilerede eller gennembrudte kanter, afrundede hjørner eller bearbejdet på anden måde eller tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær (undtagen af cellegummi, f.eks. skumgummi);;;;;; 4151;"40169200";1;Viskelæder af blødgummi;;;;;; 4152;"40169300";1;Pakninger, underlagsskiver og lignende varer, af blødgummi ( undtagen af cellegummi);;;;;; 4153;"40169400";1;"Stødfangere ""fendere"", også oppustelige, af blødgummi, til både, skibe og anløbsbroer (undtagen af cellegummi, f.eks. skumgummi)";;;;;; 4154;"40169500";1;"Luftmadrasser, luftpuder og andre oppustelige varer, af blødgummi (undtagen stødfangere ""fendere"", gummibåde og -flåder og andet flydende materiel, slanger til dæk samt hygiejniske eller farmaceutiske artikler)";;;;;; 4155;"40169952";1;Varer bestående af sammenklæbet metal og blødgummi, bortset fra cellegummi, til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 til 8705;;;;;; 4156;"40169957";1;Varer af blødgummi, bortset fra cellegummi, til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 til 8705, i.a.n. (undtagen varer af cellegummi samt varer bestående af sammenklæbet metal og blødgummi);;;;;; 4157;"40169991";1;Varer bestående af sammenklæbet metal og blødgummi, bortset fra cellegummi (undtagen til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 til 8705);;;;;; 4158;"40169997";1;Varer af blødgummi, bortset fra cellegummi, i.a.n.;;;;;; 4159;"40170000";1;"Hårdgummi, f.eks. ebonit, i enhver form, herunder affald og skrot; varer af hårdgummi, i.a.n.";;;;;; 4160;"41012010";1;Huder og skind, rå, hele, af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede eller spaltede, af vægt pr. skind <= 16 kg, friske;;;;;; 4161;"41012030";1;Huder og skind, rå, hele, af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede eller spaltede, af vægt pr. skind <= 16 kg, vådsaltede;;;;;; 4162;"41012050";1;Huder og skind, rå, hele, af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede eller spaltede, af vægt pr. skind <= 8 kg i kun tørret stand eller <= 10 kg i tørsaltet stand;;;;;; 4163;"41012080";1;"Rå Huder og skind af hornkvæg ""inkl. Buffalo"" eller dyr af hestefamilien, hele, også afhårede, udelt, med en vægt pr skind <= 16 kg, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede (undtagen friske eller vådsaltede, kun tørret eller tørsaltede, garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte)";;;;;; 4164;"41015010";1;Huder og skind, rå, hele, af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede eller spaltede, af vægt pr. skind > 16 kg, friske;;;;;; 4165;"41015030";1;Huder og skind, rå, hele, af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede eller spaltede, af vægt pr. skind > 16 kg, vådsaltede;;;;;; 4166;"41015050";1;Huder og skind, rå, hele, af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede eller spaltede, af vægt pr. skind > 16 kg, tørrede eller tørsaltede;;;;;; 4167;"41015090";1;Huder og skind, rå, hele, af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede eller spaltede, af vægt pr. skind > 16 kg, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede (undtagen friske eller vådsaltede, kun tørrede eller tørsaltede, garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde konserveret stand);;;;;; 4168;"41019000";1;Kruponer og halve kruponer samt spaltede rå huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, eller dyr af hestefamilien, også afhårede, friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, samt hele rå huder og skind af vægt pr. skind > 8 kg, men < 16 kg i kun tørret stand, og > 10 kg, men < 16 kg i tørsaltet stand (undtagen garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte);;;;;; 4169;"41021010";1;Skind, rå, med uld, af lam, friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede (undtagen af astrakan, breitschwanz, caracul eller lignende lam eller af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam og undtagen garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde konserveret stand);;;;;; 4170;"41021090";1;Skind, rå, med uld, af får, friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede (undtagen af lam og undtagen garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde konserveret stand);;;;;; 4171;"41022100";1;Skind, rå, uden uld, af får og lam, picklede, også spaltede;;;;;; 4172;"41022900";1;Skind, rå, uden uld, af får og lam, friske eller saltede, tørrede, kalkede eller på anden måde konserverede, også spaltede (undtagen picklede eller garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde konserveret stand);;;;;; 4173;"41032000";1;Huder og skind, rå, af reptiler, friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, også spaltede (undtagen garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde konserveret stand);;;;;; 4174;"41033000";1;Huder og skind, rå, af svin, friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, også afhårede eller spaltede (undtagen garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde konserveret stand);;;;;; 4175;"41039000";1;"Rå huder og skind, friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, også afhårede, inkl. fugleskind uden fjer eller ned (undtagen garvede, pergamentbehandlede eller beredte, huder og skind af hornkvæg ""inkl. Buffalo"" dyr, dyr af hestefamilien, får, lam, krybdyr og svin)";;;;;; 4176;"41041110";1;"Narvlæder, også spaltet, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", garvet, uden hår (undtagen beredt)";;;;;; 4177;"41041151";1;"Narvlæder, også spaltet, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. > 2,6 m² ""28 kvadratfod"", garvet, uden hår (undtagen beredt)";;;;;; 4178;"41041159";1;"Narvlæder, også spaltet, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", af huder af hornkvæg, herunder bøfler, garvet, uden hår (undtagen beredt og undtagen af hele huder)";;;;;; 4179;"41041190";1;"Narvlæder, også spaltet, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", af dyr af hestefamilien, garvet, uden hår (undtagen beredt)";;;;;; 4180;"41041910";1;"Huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, hele, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", i våd tilstand ""herunder wet-blue"", garvede, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen narvlæder)";;;;;; 4181;"41041951";1;"Huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, hele, med areal pr. stk. > 2,6 m² ""28 kvadratfod"", i våd tilstand ""herunder wet-blue"", garvede, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen narvlæder)";;;;;; 4182;"41041959";1;"Huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", garvede, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen hele huder samt narvlæder)";;;;;; 4183;"41041990";1;"Huder og skind af dyr af hestefamilien, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", garvede, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen narvlæder)";;;;;; 4184;"41044111";1;"Narvlæder, også spaltet, af hele huder af indiske ""kips"", uden hår, også uden hoved og ben, i tør tilstand ""crust-læder"", med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", af nettovægt <= 4,5 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer";;;;;; 4185;"41044119";1;"Narvlæder, også spaltet, i tør tilstand ""crust-læder"", af hele huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", uden hår (undtagen beredt og undtagen af indiske ""kips"" henhørende under pos. 4104.41.11)";;;;;; 4186;"41044151";1;"Narvlæder, også spaltet, i tør tilstand ""crust-læder"", af hele huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. > 2,6 m² ""28 kvadratfod"", uden hår (undtagen beredt og undtagen af indiske ""kips"" henhørende under pos. 4104.41.11)";;;;;; 4187;"41044159";1;"Narvlæder, også spaltet, i tør tilstand ""crust-læder"", af huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. > 2,6 m² ""28 kvadratfod"", uden hår (undtagen beredt og undtagen af hele huder og skind samt af indiske ""kips"" henhørende under pos. 4104.41.11)";;;;;; 4188;"41044190";1;"Narvlæder, også spaltet, i tør tilstand ""crust-læder"", af huder og skind af dyr af hestefamilien, uden hår (undtagen beredt)";;;;;; 4189;"41044911";1;"Læder af indiske ""kips"", uden hår, også uden hoved og ben, i tør tilstand ""crust-læder"", med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", af nettovægt <= 4,5 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer (undtagen narvlæder)";;;;;; 4190;"41044919";1;"Huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, hele, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", i tør tilstand ""crust-læder"", uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen narvlæder samt læder af indiske ""kips"" henhørende under pos. 4104.49.11)";;;;;; 4191;"41044951";1;"Huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, hele, med areal pr. stk. > 2,6 m² ""28 kvadratfod"", i tør tilstand ""crust-læder"", uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen narvlæder)";;;;;; 4192;"41044959";1;"Huder og skind af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. > 2,6 m² ""28 kvadratfod"", i tør tilstand ""crust-læder"", uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen hele huder og skind samt narvlæder)";;;;;; 4193;"41044990";1;"Huder og skind af dyr af hestefamilien, i tør tilstand ""crust-læder"", uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen narvlæder)";;;;;; 4194;"41051000";1;"Skind af får og lam, i våd tilstand ""inkl. Wet-blue"", garvede, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og forgarvede kun)";;;;;; 4195;"41053010";1;"Skind af indiske hårfår ""métis"", i tør tilstand ""crust""-skind, uden hår, vegetabilsk forgarvede, også videre behandlede, men ikke umiddelbart anvendelige til fremstilling af lædervarer";;;;;; 4196;"41053090";1;"Skind af får og lam, i tør tilstand ""crust"", uden hår (undtagen beredt og forgarvede kun, og indiske hår får skind, vegetabilsk forgarvet, også videre behandlet, men naturligvis uegnet umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer)";;;;;; 4197;"41062100";1;"Huder og skind af geder eller gedekid, i våd tilstand ""inkl. Wet-blue"", garvede, uden hår, også spaltede (undtagen beredt og forgarvede kun)";;;;;; 4198;"41062210";1;"Skind af indiske geder, i tør tilstand ""crust""-skind, uden hår, vegetabilsk forgarvede, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendelige til fremstilling af lædervarer";;;;;; 4199;"41062290";1;"Skind af geder eller gedekid, i tør tilstand ""crust""-skind, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen kun forgarvede samt vegetabilsk forgarvede skind af indiske geder, henhørende under pos. 4106.22.10)";;;;;; 4200;"41063100";1;"Skind af svin, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", garvede, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen kun forgarvede)";;;;;; 4201;"41063200";1;"Skind af svin, i tør tilstand ""crust""-skind, uden hår, også spaltede (undtagen beredte og undtagen kun forgarvede)";;;;;; 4202;"41064010";1;Skind af reptiler, kun vegetabilsk forgarvede;;;;;; 4203;"41064090";1;"Skind af reptiler, garvede eller ""crust"", også spaltede (undtagen beredte og undtagen kun vegetabilsk forgarvede)";;;;;; 4204;"41069100";1;"Skind af antiloper, rådyr, elsdyr, elefanter og andre dyr, herunder havdyr, uden hår, og skind af hårløse dyr, i våd tilstand ""herunder wet-blue"", garvede, også spaltede (undtagen beredte og undtagen kun forgarvede samt skind af hornkvæg, dyr af hestefamilien, får og lam, geder og gedekid, svin og reptiler)";;;;;; 4205;"41069200";1;"Skind af antiloper, rådyr, elsdyr, elefanter og andre dyr, herunder havdyr, uden hår, og skind af hårløse dyr, i tør tilstand ""crust""-skind, også spaltede (undtagen beredte og undtagen kun forgarvede samt skind af hornkvæg, dyr af hestefamilien, får og lam, geder og gedekid, svin og reptiler)";;;;;; 4206;"41071111";1;"Boxcalf af narvlæder, ikke spaltet, af hele huder af kalve, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod""";;;;;; 4207;"41071119";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, ikke spaltet, af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen boxcalf, semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4208;"41071190";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, ikke spaltet, af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, eller af dyr af hestefamilien, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", og undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4209;"41071211";1;"Boxcalf af narvlæder, spaltet, af hele huder af kalve, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod""";;;;;; 4210;"41071219";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, spaltet, af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen boxcalf, semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4211;"41071291";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, spaltet, af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", og undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4212;"41071299";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, spaltet, af hele huder af dyr af hestefamilien, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4213;"41071910";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen narvlæder, semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4214;"41071990";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af hele huder af hornkvæg, herunder bøfler, eller af dyr af hestefamilien, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen af hornkvæg, herunder bøfler, med areal pr. stk. <= 2,6 m² ""28 kvadratfod"", og undtagen narvlæder, semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4215;"41079110";1;"Sålelæder af narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, ikke spaltet, af stykker, strimler eller plader af huder eller skind af hornkvæg, herunder bøfler, eller af dyr af hestefamilien, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4216;"41079190";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, ikke spaltet, af stykker, strimler eller plader af huder eller skind af hornkvæg, herunder bøfler, eller af dyr af hestefamilien, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen sålelæder, semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4217;"41079210";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, spaltet, af stykker, strimler eller plader af huder eller skind af hornkvæg, herunder bøfler, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4218;"41079290";1;"Narvlæder, herunder pergamentbehandlet læder, spaltet, af stykker, strimler eller plader af huder eller skind af dyr af hestefamilien, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4219;"41079910";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af stykker, strimler eller plader af huder eller skind af hornkvæg, herunder bøfler, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen narvlæder, semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4220;"41079990";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af stykker, strimler eller plader af huder eller skind af dyr af hestefamilien, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår (undtagen narvlæder, semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4221;"41120000";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af får og lam, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår, også spaltet (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4222;"41131000";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af geder eller gedekid, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår, også spaltet (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4223;"41132000";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af svin, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", uden hår, også spaltet (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4224;"41133000";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af reptiler, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", også spaltet (undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)";;;;;; 4225;"41139000";1;"Læder, herunder pergamentbehandlet læder, af antiloper, rådyr, elsdyr, elefanter og andre dyr, herunder havdyr, uden hår, samt læder af hårløse dyr, yderligere beredt efter garvning eller ""crusting"", også spaltet (undtagen af hornkvæg, dyr af hestefamilien, får og lam, geder og gedekid, svin og reptiler og undtagen semsgarvet læder, laklæder, lamineret læder og metalliseret læder)";;;;;; 4226;"41141010";1;"Semsgarvet læder ""vaskeskind"", af fåre- eller lammeskind (undtagen hvidgarvet læder, efterfølgende behandlet med formaldehyd, og læder, efter garvningen blot gennemtrukket med olie)";;;;;; 4227;"41141090";1;"Semsgarvet læder ""vaskeskind"" (undtagen af fåre- og lammeskind samt hvidgarvet læder, efterfølgende behandlet med formaldehyd, og læder, efter garvningen blot gennemtrukket med olie)";;;;;; 4228;"41142000";1;Laklæder og lamineret laklæder samt metalliseret læder (undtagen lakeret og metalliseret kunstlæder);;;;;; 4229;"41151000";1;Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller;;;;;; 4230;"41152000";1;"Afklip og andet affald af læder eller af kunstlæder, uanvendeligt til fremstilling af lædervarer; læderstøv, læderpulver og lædermel";;;;;; 4231;"42010000";1;Sadelmagerarbejder til dyr, herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer, af ethvert materiale (undtagen piske, ridepiske og andre varer henhørende under pos. 6602);;;;;; 4232;"42021110";1;Dokumentmapper, skoletasker og lignende, med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder;;;;;; 4233;"42021190";1;Kufferter, med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder;;;;;; 4234;"42021211";1;Dokumentmapper, skoletasker og lignende, med yderside af plader eller folier af plast;;;;;; 4235;"42021219";1;Kufferter, med yderside af plader eller folier af plast;;;;;; 4236;"42021250";1;Kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lignende, med yderside af støbt plast;;;;;; 4237;"42021291";1;Dokumentmapper, skoletasker og lignende, med yderside af plast, herunder vulcanfiber, eller af tekstilmaterialer (undtagen med yderside af plader eller folier af plast eller af støbt plast);;;;;; 4238;"42021299";1;Kufferter, med yderside af plast eller af tekstilmaterialer (undtagen med yderside af plader eller folier af plast eller af støbt plast);;;;;; 4239;"42021910";1;Kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lignende, med yderside af aluminium;;;;;; 4240;"42021990";1;Kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lignende (undtagen med yderside af læder, kunstlæder, laklæder, plast, tekstilmaterialer eller aluminium);;;;;; 4241;"42022100";1;Håndtasker, også med skulderrem, herunder håndtasker uden hank, med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder;;;;;; 4242;"42022210";1;Håndtasker, også med skulderrem, herunder håndtasker uden hank, med yderside af plader eller folier af plast;;;;;; 4243;"42022290";1;Håndtasker, også med skulderrem, herunder håndtasker uden hank, med yderside af tekstilmaterialer;;;;;; 4244;"42022900";1;Håndtasker, også med skulderrem, herunder håndtasker uden hank, med yderside af vulcanfiber eller pap;;;;;; 4245;"42023100";1;Tegnebøger, punge, nøgleetuier, cigaretetuier, tobakspunge og lignende genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken, med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder;;;;;; 4246;"42023210";1;Tegnebøger, punge, nøgleetuier, cigaretetuier, tobakspunge og lignende genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken, med yderside af plader eller folier af plast;;;;;; 4247;"42023290";1;Tegnebøger, punge, nøgleetuier, cigaretetuier, tobakspunge og lignende genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken, med yderside af tekstilmaterialer;;;;;; 4248;"42023900";1;Tegnebøger, punge, nøgleetuier, cigaretetuier, tobakspunge og lignende genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken, med yderside af vulcanfiber eller pap, herunder brilleetuier af støbt plast;;;;;; 4249;"42029110";1;Rejsetasker, toilettasker, rygsække og sportstasker, med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder;;;;;; 4250;"42029180";1;Isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, indkøbstasker, kortetuier, værktøjsetuier, smykkeskrin, æsker til spisebestik samt etuier og lignende beholdere til kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv., med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder (undtagen kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lignende, håndtasker, genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken, rejsetasker, toilettasker, sportstasker og rygsække);;;;;; 4251;"42029211";1;Rejsetasker, toilettasker, rygsække og sportstasker, med yderside af plader eller folier af plast;;;;;; 4252;"42029215";1;Etuier og lignende til musikinstrumenter, med yderside af plader eller folier af plast;;;;;; 4253;"42029219";1;Isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, indkøbstasker, kortetuier, værktøjsetuier, smykkeskrin, æsker til spisebestik samt etuier og lignende beholdere til kikkerter, fotografiapparater og våben mv., med yderside af plader eller folier af plast (undtagen kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lignende, rejsetasker, toilettasker, sportstasker og rygsække samt beholdere til musikinstrumenter og undtagen genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken);;;;;; 4254;"42029291";1;Rejsetasker, toilettasker, rygsække og sportstasker, med yderside af tekstilmaterialer;;;;;; 4255;"42029298";1;Isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, indkøbstasker, kortetuier, værktøjsetuier, smykkeskrin, æsker til spisebestik samt etuier og lignende beholdere til kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv., med yderside af tekstilmaterialer (undtagen kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lignende, rejsetasker, toilettasker, sportstasker og rygsække samt genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken);;;;;; 4256;"42029900";1;Rejse- og indkøbstasker, værktøjsetuier, smykkeskrin, æsker til spisebestik og lignende beholdere, med yderside af vulcanfiber, pap eller papir, samt etuier og lignende beholdere til kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv., med yderside af andre materialer end læder, plast eller tekstilmaterialer (undtagen kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lignende og håndtasker samt genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken);;;;;; 4257;"42031000";1;Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder (undtagen tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning og dele dertil samt varer henhørende under kapitel 95, f.eks. benbeskyttere, fægtemasker);;;;;; 4258;"42032100";1;Handsker til sportsbrug af læder eller kunstlæder;;;;;; 4259;"42032910";1;"Beskyttelseshandsker af læder eller kunstlæder, til erhvervsmæssig brug ""arbejdshandsker""";;;;;; 4260;"42032990";1;"Handsker og luffer, af læder eller kunstlæder (undtagen handsker til sportsbrug og beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug ""arbejdshandsker"")";;;;;; 4261;"42033000";1;Bælter og skulderremme, af læder eller kunstlæder;;;;;; 4262;"42034000";1;Tilbehør til beklædningsgenstande, af læder eller kunstlæder (undtagen handsker og luffer, bælter og skulderremme, fodtøj og hovedbeklædning og dele dertil samt varer henhørende under kapitel 95, f.eks. benbeskyttere, fægtemasker);;;;;; 4263;"42050011";1;Driv- og transportremme, af læder eller kunstlæder;;;;;; 4264;"42050019";1;Varer til teknisk brug, af læder eller kunstlæder (undtagen driv- og transportremme);;;;;; 4265;"42050090";1;Varer af læder eller kunstlæder (undtagen sadelmagerarbejder, håndtasker, rejseartikler mv., beklædningsgenstande og tilbehør dertil, varer til teknisk brug, piske, ridepiske og andre varer henhørende under pos. 6602, møbler, lamper og belysningsartikler, legetøj, spil og sportsartikler, knapper og dele dertil, manchetknapper samt armbånd og andre bijouterivarer og varer af net henhørende 5608 samt varer af flettematerialer );;;;;; 4266;"42060000";1;Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener (undtagen steril catgut og lignende sterile suturmaterialer samt catgut, herunder strenge til musikinstrumenter);;;;;; 4267;"43011000";1;Pelsskind, rå, af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben;;;;;; 4268;"43013000";1;Pelsskind, rå, af astrakan, breitschwanz, caracul eller persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller ben;;;;;; 4269;"43016000";1;Pelsskind, rå, af ræv, hele, også uden hoved, hale eller ben;;;;;; 4270;"43018000";1;Rå pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben (undtagen af mink, lam - Astrachan, Caracul, persisk, breitschwanz og lignende, og indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske - og ræv);;;;;; 4271;"43019000";1;Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder;;;;;; 4272;"43021100";1;Pelsskind, garvede eller beredte, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte, af mink;;;;;; 4273;"43021915";1;Garvede eller beredte pelsskind af bæver, bisamrotte eller ræv, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte;;;;;; 4274;"43021935";1;Pelsskind, garvede eller beredte, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte, af kanin eller hare;;;;;; 4275;"43021941";1;"Pelsskind, garvede eller beredte, hele, også uden hoved, hale eller luffer, ikke sammensatte, af grønlandssælunger ""whitecoats"" eller klapmydsunger ""blue-backs""";;;;;; 4276;"43021949";1;"Pelsskind, garvede eller beredte, hele, også uden hoved, hale eller luffer, ikke sammensatte, af sæl af enhver art (undtagen af grønlandssælunger ""whitecoats"" eller klapmydsunger ""blue-backs"")";;;;;; 4277;"43021975";1;Pelsskind, garvede eller beredte, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte, af astrakan, breitschwanz, caracul eller persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam;;;;;; 4278;"43021980";1;Pelsskind, garvede eller beredte, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte, af får eller lam;;;;;; 4279;"43021999";1;Pelsskind, garvede eller beredte, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammensatte (undtagen pelsskind af mink, kanin, hare, bæver, bisamrotte, ræv, sæl, får og lam);;;;;; 4280;"43022000";1;Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, af garvede eller beredte pelsskind, ikke sammensatte;;;;;; 4281;"43023010";1;Pelsskind, garvede eller beredte, rykkede;;;;;; 4282;"43023025";1;Pelsskind, garvede eller beredte, hele, samt stykker eller afklip deraf, sammensatte, uden tilføjelse af andre materialer, af kanin eller hare (undtagen rykkede pelsskind samt beklædningsgenstande og tilbehør dertil og andre varer af pelsskind);;;;;; 4283;"43023051";1;"Pelsskind, garvede eller beredte, hele, samt stykker eller afklip deraf, sammensatte, uden tilføjelse af andre materialer, af grønlandssælunger ""whitecoats"" eller klapmydsunger ""blue-backs"" (undtagen rykkede pelsskind samt beklædningsgenstande og tilbehør dertil og andre varer af pelsskind)";;;;;; 4284;"43023055";1;"Pelsskind, garvede eller beredte, hele, samt stykker eller afklip deraf, sammensatte, uden tilføjelse af andre materialer, af sæl af enhver art (undtagen skind af grønlandssælunger ""whitecoats"" eller klapmydsunger ""blue-backs"", rykkede pelsskind samt beklædningsgenstande og tilbehør dertil og andre varer af pelsskind)";;;;;; 4285;"43023099";1;Garvede eller beredte pelsskind, hele eller i stykker eller afklip, der er samlet, uden tilføjelse af andre materialer (undtagen pelsskind af kanin, hare og segl «faldt pelsskind, beklædningsgenstande og andre varer af pelsskind);;;;;; 4286;"43031010";1;"Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af pelsskind af grønlandssælunger ""whitecoats"" eller klapmydsunger ""blue-backs"" (undtagen handsker bestående af både læder og pelsskind, fodtøj samt hovedbeklædning og dele deraf)";;;;;; 4287;"43031090";1;"Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af pelsskind (undtagen af grønlandssælunger ""whitecoats"" eller klapmydsunger ""blue-backs"", handsker bestående af både læder og pelsskind, fodtøj samt hovedbeklædning og dele deraf)";;;;;; 4288;"43039000";1;Varer af pelsskind (undtagen beklædningsgenstande og tilbehør dertil, tasker og lignende samt varer henhørende under kapitel 95, f.eks. legetøj, spil og sportsartikler);;;;;; 4289;"43040000";1;Pelsskind, kunstigt, og varer deraf (undtagen tasker og lignende, handsker bestående af både læder og kunstigt pelsskind, fodtøj, hovedbeklædning og dele deraf, samt varer henhørende under kapitel 95, f.eks. legetøj, spil og sportsartikler);;;;;; 4290;"44011000";1;Brænde;;;;;; 4291;"44012100";1;Nåletræ i form af flis eller spåner (undtagen af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende eller til farvning eller garvning);;;;;; 4292;"44012200";1;Træ i form af flis eller spåner (undtagen af den art, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lignende eller til farvning eller garvning og undtagen nåletræ);;;;;; 4293;"44013100";1;Savsmuld, agglomereret til træpiller;;;;;; 4294;"44013920";1;Savsmuld og træaffald og skrot, agglomereret i logs, briketter eller lignende former (undtagen træpiller);;;;;; 4295;"44013930";1;Savsmuld af træ, ikke agglomereret;;;;;; 4296;"44013980";1;Træaffald, ikke agglomereret (undtagen savsmuld);;;;;; 4297;"44021000";1;Bambus, herunder kul af nøddeskaller eller af nødder, også agglomereret (undtagen anvendt som lægemidler, trækul blandet med røgelse, aktiveret trækul og trækul til tegning);;;;;; 4298;"44029000";1;Trækul, herunder kul af nøddeskaller eller af nødder, også agglomereret (undtagen bambus, trækul doseret eller pakket som lægemidler, trækul blandet med røgelse, aktiveret trækul og trækul til tegning);;;;;; 4299;"44031000";1;"Træ, afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider og malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende)";;;;;; 4300;"44032011";1;"Rundtræ til opskæring, af rødgran ""Picea abies Karst."" eller almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."", også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider";;;;;; 4301;"44032019";1;"Nåletræ af rødgran ""Picea abies Karst."" eller almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."", ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4302;"44032031";1;"Rundtræ til opskæring, af skovfyr ""Pinus sylvestris L."", også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider";;;;;; 4303;"44032039";1;"Nåletræ af skovfyr ""Pinus sylvestris L."", ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4304;"44032091";1;"Rundtræ til opskæring, af nåletræ, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen af rødgran ""Picea abies Karst."", almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."" eller skovfyr ""Pinus sylvestris L."")";;;;;; 4305;"44032099";1;"Nåletræ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler; rødgran ""Picea abies Karst."", almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."" og skovfyr ""Pinus sylvestris L."")";;;;;; 4306;"44034100";1;"Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4307;"44034910";1;"Sapelli, afrikansk mahogni og iroko, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4308;"44034935";1;"Okoumé og sipo, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4309;"44034995";1;"Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balsa, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, mahogni, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, rio-palisander, para-palisander, rosenpalisander, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya og gul meranti, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4310;"44039110";1;"Rundtræ til opskæring, af eg ""Quercus""-arter, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider";;;;;; 4311;"44039190";1;"Eg ""Quercus""-arter, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4312;"44039210";1;"Rundtræ til opskæring, af bøg ""Fagus""-arter, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider";;;;;; 4313;"44039290";1;"Bøg ""Fagus""-arter, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4314;"44039910";1;"Poppel, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4315;"44039930";1;"Eucalyptus, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4316;"44039951";1;Rundtræ til opskæring, af birketræ, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider;;;;;; 4317;"44039959";1;"Birketræ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler)";;;;;; 4318;"44039995";1;"Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; sveller til jernbaner og lignende; træ, udskåret til brædder, bjælker, planker og lignende; træ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler; tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 samt nåle-, ege-, bøge-, poppel-, eucalyptus- og birketræ)";;;;;; 4319;"44041000";1;Emner af nåletræ til tøndebånd, stolper, pæle, stokke og lignende, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen, og emner af nåletræ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende, groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede, samt træspån og lignende af nåletræ (undtagen vidjer og lignende, afskåret i bestemte længder og forsynet med indsnit i enderne, samt børstehåndtag og skolæster);;;;;; 4320;"44042000";1;Emner af træ til tøndebånd, stolper, pæle, stokke og lignende, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen, og emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende, groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede, samt træspån og lignende af (undtagen vidjer og lignende, afskåret i bestemte længder og forsynet med indsnit i enderne, samt børstehåndtag, skolæster, og emner og spån af nåletræ);;;;;; 4321;"44050000";1;"Træuld; træmel i form af træpulver, der med en rest af <= 8 vægtprocent kan passere gennem en sigte med maskevidde 0,63 mm";;;;;; 4322;"44061000";1;Jernbane- og sporvejssveller af træ, uimprægnerede;;;;;; 4323;"44069000";1;Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede;;;;;; 4324;"44071015";1;Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet samt samlet ende-til-ende, også høvlet;;;;;; 4325;"44071031";1;"Nåletræ af rødgran ""Picea abies Karst."" eller almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende)";;;;;; 4326;"44071033";1;"Nåletræ af skovfyr ""Pinus sylvestris L."", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende)";;;;;; 4327;"44071038";1;"Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende og undtagen af rødgran ""Picea abies Karst."", almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."" eller skovfyr ""Pinus sylvestris L."")";;;;;; 4328;"44071091";1;"Rødgran ""Picea abies Karst."" eller almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende og undtagen træ til fremstilling af blyanter og træ af længde <= 125 cm og med tykkelse < 12,5 mm)";;;;;; 4329;"44071093";1;"Skovfyr ""Pinus sylvestris L."", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende og undtagen træ til fremstilling af blyanter og træ af længde <= 125 cm og med tykkelse < 12,5 mm)";;;;;; 4330;"44071098";1;"Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet eller slebet samt rødgran ""Picea abies Karst."", almindelig ædelgran ""Abies alba Mill."" og skovfyr ""Pinus sylvestris L."")";;;;;; 4331;"44072110";1;"Mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia og balsa, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet samt samlet ende-til-ende, også høvlet";;;;;; 4332;"44072191";1;"Mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia og balsa, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende)";;;;;; 4333;"44072199";1;"Mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia og balsa, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende)";;;;;; 4334;"44072210";1;"Virola, mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia og balsa, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet samt samlet ende-til-ende, også høvlet";;;;;; 4335;"44072291";1;Virola, imbuia og balsa, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4336;"44072299";1;Virola imbuia og balsa, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende);;;;;; 4337;"44072510";1;Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet;;;;;; 4338;"44072530";1;Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4339;"44072550";1;Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4340;"44072590";1;Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende);;;;;; 4341;"44072610";1;Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet;;;;;; 4342;"44072630";1;Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4343;"44072650";1;Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4344;"44072690";1;Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende);;;;;; 4345;"44072710";1;Sapelli, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende til ende, også høvlet eller slebet;;;;;; 4346;"44072791";1;Sapelli, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende til ende);;;;;; 4347;"44072799";1;Sapelli, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende til ende);;;;;; 4348;"44072810";1;Iroko, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende til ende, også høvlet eller slebet;;;;;; 4349;"44072891";1;Sapelli, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende til ende);;;;;; 4350;"44072899";1;Iroko, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, (undtagen samlet ende til ende, også høvlet eller slebet);;;;;; 4351;"44072915";1;"Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, rio-palisander, para-palisander, rosenpalisander, abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari og tola, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet";;;;;; 4352;"44072920";1;Rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4353;"44072925";1;Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba og azobé, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4354;"44072945";1;Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4355;"44072960";1;Keruing, ramin, Kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, afrikansk d'Afrique, makoré, Tiama, mansonia, Ilomba, DIBé tou, limba, azobé, Palissandre de Rio, Palissandre de Para og Palissandre de rose, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse> 6 mm (undtagen sådanne produkter høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende);;;;;; 4356;"44072983";1;"Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari og tola, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende)";;;;;; 4357;"44072985";1;"Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari og tola, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet (undtagen samlet ende-til-ende)";;;;;; 4358;"44072995";1;"Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari og tola, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende)";;;;;; 4359;"44079115";1;"Eg ""Quercus-arter"", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet samt samlet ende-til-ende, også høvlet";;;;;; 4360;"44079131";1;"Parketstaver, ikke-sammensatte, af eg ""Quercus-arter"", af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen af krydsfinér eller fineret træ)";;;;;; 4361;"44079139";1;"Eg ""Quercus-arter"", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende-til-ende og undtagen parketstaver)";;;;;; 4362;"44079190";1;"Eg ""Quercus-arter"", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende)";;;;;; 4363;"44079200";1;"Bøg ""Fagus-arter"", savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse > 6 mm";;;;;; 4364;"44079310";1;Løn, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende til ende, også høvlet eller slebet;;;;;; 4365;"44079391";1;Løn, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende til ende);;;;;; 4366;"44079399";1;Løn, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, (undtagen samlet ende til ende, også høvlet eller slebet);;;;;; 4367;"44079410";1;Kirsebærtræ, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende til ende, også høvlet eller slebet;;;;;; 4368;"44079491";1;Kirsebærtræ, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, (undtagen af samlet ende til ende);;;;;; 4369;"44079499";1;Kirsebærtræ, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, (undtaget samlet ende til ende, også høvlet eller slebet);;;;;; 4370;"44079510";1;Ask, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, samlet ende til ende, også høvlet eller slebet;;;;;; 4371;"44079591";1;Ask, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, (undtagen af samlet ende til ende);;;;;; 4372;"44079599";1;Ask, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, (undtagen samlet ende til ende, også høvlet eller slebet);;;;;; 4373;"44079927";1;"Træ, savet eller skåret i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse> 6 mm, høvlet, eller ende-til-ende, også høvlet eller slebet (undtagen tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel, nåletræ, eg ""Quercus spp. "", bøg"" Fagus spp. "", ahorn"" Acer spp. "", kirsebær"" Prunus spp. ""og aske"" Fraxinus spp. "")";;;;;; 4374;"44079940";1;"Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, slebet (undtagen tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 samt nåletræ, eg ""Quercus-arter"" og bøg ""Fagus-arter"", aske, kirsebrærtræ, løn og undtagen samlet ende-til-ende)";;;;;; 4375;"44079991";1;Poppel, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende);;;;;; 4376;"44079996";1;Tropisk træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende og undtagen tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44);;;;;; 4377;"44079998";1;"Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende og undtagen tropisk træ, nåletræ, eg ""Quercus-arter"", bøg ""Fagus-arter"" og poppel)";;;;;; 4378;"44081015";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, af nåletræ, samt nåletræ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende;;;;;; 4379;"44081091";1;Nåletræ til fremstilling af blyanter, af tykkelse <= 6 mm;;;;;; 4380;"44081098";1;Plader til fineringsarbejde, inkl. dem, der opnås ved skæring af lamineret træ, for nåletræ krydsfiner eller andet lignende lamineret nåletræ og andre nåletræ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også splejset, af tykkelse <= 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende til-ende, og små plader til fremstilling af blyanter);;;;;; 4381;"44083111";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet, af mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau;;;;;; 4382;"44083121";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, høvlet, af mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4383;"44083125";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, slebet, af mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau (undtagen samlet ende-til-ende);;;;;; 4384;"44083130";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, også splejset, af mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende);;;;;; 4385;"44083915";1;"Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, slebet samt samlet ende-til-ende, også høvlet, af hvid lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, afrikansk mahogni, sapelli, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander";;;;;; 4386;"44083921";1;"Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, høvlet, af hvid lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, afrikansk mahogni, sapelli, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander (undtagen samlet ende-til-ende)";;;;;; 4387;"44083930";1;"Plader til fineringsarbejde, inkl. dem, der opnås ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også splejset, af tykkelse <= 6 mm, af hvid lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, afrikansk d'Afrique, sapelli, Virola, mahogni ""Swietenia spp."", Palissandre de Rio, Palissandre de Para og Palissandre de Rose (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende)";;;;;; 4388;"44083955";1;"Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, hvid meranti, hvid seraya og gul meranti";;;;;; 4389;"44083970";1;"Træ til fremstilling af blyanter, af tykkelse <= 6 mm, af abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, hvid meranti, hvid seraya og gul meranti";;;;;; 4390;"44083985";1;"Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også splejset, af tykkelse <= 1 mm, af abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, hvid meranti, hvid seraya og gul meranti (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende)";;;;;; 4391;"44083995";1;"Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også splejset, af tykkelse > 1 mm, af abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogni (undtagen ""Swietenia""-arter), makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, guatemalansk palisander, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, hvid meranti, hvid seraya og gul meranti (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende)";;;;;; 4392;"44089015";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse <= 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende (undtagen af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 samt af nåletræ);;;;;; 4393;"44089035";1;Træ til fremstilling af blyanter, af tykkelse <= 6 mm (undtagen tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 samt nåletræ);;;;;; 4394;"44089085";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også splejset, af tykkelse <= 1 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende og undtagen af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 samt af nåletræ);;;;;; 4395;"44089095";1;Plader til fineringsarbejde, herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ, til fremstilling af krydsfinér eller andet lignende lamineret træ, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også splejset, af tykkelse > 1 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende og undtagen af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 samt af nåletræ);;;;;; 4396;"44091011";1;Rammelister til malerier, fotografier, spejle og lignende genstande, af nåletræ;;;;;; 4397;"44091018";1;Nåletræ, herunder ikke-sammensatte parketstaver, profileret, dvs. pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende, i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende (undtagen rammelister til malerier, fotografier, spejle og lignende genstande);;;;;; 4398;"44092100";1;"Bambus af træ, ikke-sammensatte, profileret, dvs. pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende ";;;;;; 4399;"44092910";1;Rammelister til malerier, fotografier, spejle og lignende genstande, af træ (undtagen af nåletræ og bambus);;;;;; 4400;"44092991";1;Parketstaver, af træ, ikke-sammensatte, profileret, dvs. pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende (undtagen af nåletræ og bambus);;;;;; 4401;"44092999";1;Træ, profileret, dvs. pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende, i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende (undtagen nåletræ og bambus samt undtagen parketstaver samt rammelister til malerier, fotografier, spejle og lignende genstande);;;;;; 4402;"44101110";1;"Spånplader og lignende plader, af træ, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, rå eller kun slebne (undtagen OSB-plader og waferboard, fiberplader og lamelplader ""celleplader"")";;;;;; 4403;"44101130";1;"Spånplader og lignende plader, af træ, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, belagt med papir imprægneret med melaminplast (undtagen OSB-plader og waferboard, fiberplader og lamelplader ""celleplader"")";;;;;; 4404;"44101150";1;"Spånplader og lignende plader, af træ, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, belagt med dekorative plastplader fremstillet under højt tryk (undtagen OSB-plader og waferboard, fiberplader og lamelplader ""celleplader"")";;;;;; 4405;"44101190";1;"Spånplader og lignende plader, af træ, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler (undtagen OSB-plader og waferboard, fiberplader, finerede spånplader og lamelplader ""celleplader"" samt plader belagt med dekorative plastplader fremstillet under højt tryk eller med papir imprægneret med melaminplast og undtagen rå eller kun slebne)";;;;;; 4406;"44101210";1;OSB-plader og waferboard, af træ, ubearbejdede eller kun slebne;;;;;; 4407;"44101290";1;OSB-plader og waferboard, af træ (undtagen ubearbejdede eller kun slebne);;;;;; 4408;"44101900";1;"Spånplader og lignende plader, af træ, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, (undtagen rå eller kun slebne og undtagen OSB-plader og waferboard, fiberplader og lamelplader ""celleplader"")";;;;;; 4409;"44109000";1;"Spånplader og lignende plader, af bagasse, bambus, halm eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler (undtagen fiberplader, lamelplader ""celleplader"", finerede spånplader, plader af træagtige materialer agglomereret med cement, gips eller andre mineralske bindemidler samt spånplader af træ)";;;;;; 4410;"44111210";1;"Halvhårde træfiberplader ""MDF"", af tykkelse <= 5 mm, ikke mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen";;;;;; 4411;"44111290";1;"Halvhårde træfiberplader ""MDF"", af tykkelse <= 5 mm, mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen";;;;;; 4412;"44111310";1;"Halvhårde træfiberplader ""MDF"", af tykkelse > 5 mm, men <= 9 mm, ikke mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen";;;;;; 4413;"44111390";1;"Halvhårde træfiberplader ""MDF"", af tykkelse > 5 mm, men <= 9 mm, mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen";;;;;; 4414;"44111410";1;"Halvhårde træfiberplader ""MDF"", af tykkelse > 9 mm, ikke mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen";;;;;; 4415;"44111490";1;"Halvhårde træfiberplader ""MDF"", af tykkelse > 9 mm, ikke mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen";;;;;; 4416;"44119210";1;"Træfiberplader og fiberplader af træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, med densitet > 0,8 g/cm³, ikke mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen (undtagen halvhårde fiberplader ""MDF""; spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; laminerede træprodukter med kerne af træfiberplader; lamelplader ""celleplader"", på begge sider beklædt med træfiberplader; karton; møbeldele)";;;;;; 4417;"44119290";1;"Træfiberplader og fiberplader af træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, med densitet > 0,8 g/cm³, mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen (undtagen halvhårde fiberplader ""MDF""; plader, der kun er slebet; spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; laminerede træprodukter med kerne af træfiberplader; lamelplader ""celleplader"", på begge sider beklædt med træfiberplader; karton; møbeldele)";;;;;; 4418;"44119310";1;"Træfiberplader og fiberplader af træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, med densitet > 0,5, men <= 0,8 g/cm³, ikke mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen (undtagen halvhårde fiberplader ""MDF""; spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; laminerede træprodukter med kerne af træfiberplader; lamelplader ""celleplader"", på begge sider beklædt med træfiberplader; karton; møbeldele)";;;;;; 4419;"44119390";1;"Træfiberplader og fiberplader af træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, med densitet > 0,5, men <= 0,8 g/cm³, mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen (undtagen halvhårde fiberplader ""MDF""; plader, der kun er slebet; spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; laminerede træprodukter med kerne af træfiberplader; lamelplader ""celleplader"", på begge sider beklædt med træfiberplader; karton; møbeldele)";;;;;; 4420;"44119410";1;"Træfiberplader og fiberplader af træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, af densitet <= 0,5 g/cm³, ( undtagen mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen og undtagen halvhårde fiberplader ""MDF""; plader, der kun er slebet; spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; laminerede træprodukter med kerne af træfiberplader; lamelplader ""celleplader"", på begge sider beklædt med træfiberplader; karton; møbeldele)";;;;;; 4421;"44119490";1;"Træfiberplader og fiberplader af træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler, af densitet <= 0,5 g/cm³, mekanisk bearbejdet eller beklædt på overfladen, (undtagen halvhårde fiberplader ""MDF""; plader, der kun er slebet; spånplader, også laminerede med én eller flere fiberplader; laminerede træprodukter med kerne af træfiberplader; lamelplader ""celleplader"", på begge sider beklædt med træfiberplader; karton; møbeldele)";;;;;; 4422;"44121000";1;"Plader, finerede, og lignende laminerede træprodukter af bambus, uden lag af spånplader og ikke stavlimet eller bloklimet (undtagen krydsfinér, plader af træ med forøget densitet, lamelplader ""celleplader"", sammensatte parketstaver, træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)";;;;;; 4423;"44123110";1;"Krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, med mindst ét udvendigt lag af mørkerød meranti, lyserød meranti, hvid lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, afrikansk mahogni, sapelli, virola, mahogni ""Swietenia-arter"", rio-palisander, para-palisander eller rosenpalisander (undtagen plader af træ med forøget densitet, lamelplader ""celleplader"", indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)";;;;;; 4424;"44123190";1;"Krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, med mindst ét udvendigt lag af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 (undtagen af okoumé, mørkerød meranti, lyserød meranti, hvid lauan, sipo, limba, obeche, afrikansk mahogni, sapelli, virola, mahogni ""Swietenia-arter"", rio-palisander, para-palisander eller rosenpalisander og undtagen plader af træ med forøget densitet, lamelplader ""celleplader"", indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler) andre";;;;;; 4425;"44123210";1;"Krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, med mindst ét udvendigt lag af ask, avnbøg, birk, bøg, eg, el, elm, hestekastanje, hickory, kirsebær, lind, løn, platan, poppel, robinie, tulipantræ, valnød eller ægte kastanje (undtagen plader af træ med forøget densitet, lamelplader ""celleplader"", indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)";;;;;; 4426;"44123290";1;"Krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ eller andet træ end tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44 (undtagen af ask, avnbøg, birk, bøg, eg, el, elm, hestekastanje, hickory, kirsebær, lind, løn, platan, poppel, robinie, tulipantræ, valnød eller ægte kastanje og plader af træ med forøget densitet, lamelplader ""celleplader"", indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)";;;;;; 4427;"44123900";1;"Krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm (undtagen af bambus, krydsfinér henhørende under pos. 4412.13 og 4412.14 og undtagen plader af træ med forøget densitet, lamelplader ""celleplader"", sammensatte parketstaver, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler)";;;;;; 4428;"44129410";1;Laminerede træprodukter, med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ stavlimet eller bloklimet (undtagen af bambus, krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler);;;;;; 4429;"44129490";1;Laminerede træprodukter, stavlimet eller bloklimet (undtagen af bambus, med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ, krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler);;;;;; 4430;"44129930";1;Laminerede træprodukter, med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ, uden stavlimet eller bloklimet (undtagen af bambus, krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler);;;;;; 4431;"44129940";1;Laminerede træprodukter, med mindst ét udvendigt lag af ask, avnbøg, birk, bøg, eg, el, elm, hestekastanje, hickory, kirsebær, lind, løn, platan, poppel, robinie, tulipantræ, valnød eller ægte kastanje, uden stavlimet eller bloklimet (undtagen krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler);;;;;; 4432;"44129950";1;Laminerede træprodukter, med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ, uden stavlimet eller bloklimet (undtagen af ask, avnbøg, birk, bøg, eg, el, elm, hestekastanje, hickory, kirsebær, lind, løn, platan, poppel, robinie, tulipantræ, valnød eller ægte kastanje, og undtagen krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler);;;;;; 4433;"44129985";1;Laminerede træprodukter, uden stavlimet eller bloklimet (undtagen med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ, af bambus, krydsfinér, udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af tykkelse <= 6 mm, plader af træ med forøget densitet, indlagt træ og træmosaik samt plader, der karakteriserer sig som dele til møbler);;;;;; 4434;"44130000";1;Træ og andet træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler;;;;;; 4435;"44140010";1;"Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander""";;;;;; 4436;"44140090";1;"Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande (undtagen af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander"")";;;;;; 4437;"44151010";1;Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ;;;;;; 4438;"44151090";1;Kabeltromler af træ;;;;;; 4439;"44152020";1;Flade paller og pallerammer, af træ;;;;;; 4440;"44152090";1;"Lastpaller og lignende, af træ (undtagen godsbeholdere ""containere"", specielt konstruerede og udstyrede til én eller flere transportformer, flade paller og pallerammer)";;;;;; 4441;"44160000";1;Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver;;;;;; 4442;"44170000";1;"Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj (undtagen blokke til fremstilling af hatte, støbeforme henhørende under pos. 8480, samt maskiner og maskindele, af træ)";;;;;; 4443;"44181010";1;"Vinduer, glasdøre og rammer dertil, af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander""";;;;;; 4444;"44181050";1;Vinduer og glasdøre samt rammer dertil, af nåletræ;;;;;; 4445;"44181090";1;"Vinduer og glasdøre samt rammer dertil, af træ (undtagen af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander, rosenpalisander"" og nåletræ)";;;;;; 4446;"44182010";1;"Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander""";;;;;; 4447;"44182050";1;Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af nåletræ;;;;;; 4448;"44182080";1;"Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af træ (undtagen af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia-arter"", imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander, rosenpalisander"" og nåletræ)";;;;;; 4449;"44184000";1;Forskallinger af træ, til betonstøbning (undtagen krydsfinérplader);;;;;; 4450;"44185000";1;"Tagspån ""shingles"" og ""shakes"", af træ";;;;;; 4451;"44186000";1;Stolper og bjælker;;;;;; 4452;"44187100";1;"Sammensatte gulvbrædder til mosaikgulve ";;;;;; 4453;"44187200";1;Sammensatte gulvbrædder (undtagen mosaikgulve );;;;;; 4454;"44187900";1;Sammensatte gulvbrædder (undtagen bestående af flere lag træ og undtagen til mosaikparket);;;;;; 4455;"44189010";1;"Snedker- og tømrerarbejder til bygningsbrug, i form af laminerede bjælker og lignende lamineret træ ""limtræ"" (undtagen vinduer og glasdøre samt rammer dertil, døre og rammer dertil, dørtærskler, forskallinger til betonstøbning, tagspån ""shingles"" og ""shakes"" samt præfabrikerede bygninger)";;;;;; 4456;"44189080";1;"Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader ""celleplader"" af træ (undtagen i form af laminerede bjælker og lignende lamineret træ ""limtræ"" og undtagen vinduer, glasdøre og rammer dertil, døre og rammer dertil, dørtærskler, sammensatte parketstaver, forskallinger til betonstøbning, tagspån ""shingles"" og ""shakes"" samt præfabrikerede bygninger)";;;;;; 4457;"44190010";1;"Bordservice og køkkenudstyr, af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander""";;;;;; 4458;"44190090";1;"Bordservice og køkkenudstyr, af træ (undtagen af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander"" og undtagen møbler og pyntegenstande, bødkerarbejder, dele af træ til bordservice og køkkenudstyr, børster, koste og håndsigter)";;;;;; 4459;"44201011";1;"Statuetter og andre dekorationsgenstande, af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander"" (undtagen indlagt træ og træmosaik)";;;;;; 4460;"44201019";1;"Statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ (undtagen af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander"" og undtagen indlagt træ og træmosaik)";;;;;; 4461;"44209010";1;Indlagt træ og træmosaik (undtagen statuetter og andre dekorationsgenstande samt møbler og belysningsartikler og dele dertil);;;;;; 4462;"44209091";1;"Æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer samt boligudstyr af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander"" (undtagen statuetter og andre dekorationsgenstande, indlagt træ og træmosaik, møbler og belysningsartikler og dele dertil)";;;;;; 4463;"44209099";1;"Æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer samt boligudstyr af træ (undtagen af tropisk træ ""okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, mørkerød meranti, lyserød meranti, meranti bakau, hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogni ""Swietenia""-arter, imbuia, balsa, rio-palisander, para-palisander og rosenpalisander"" og undtagen statuetter og andre dekorationsgenstande, indlagt træ og træmosaik, møbler og belysningsartikler og dele dertil)";;;;;; 4464;"44211000";1;Bøjler til tøj, af træ;;;;;; 4465;"44219091";1;Varer af træfiberplader og lignende, i.a.n.;;;;;; 4466;"44219095";1;Kister af træ;;;;;; 4467;"44219097";1;Artikler af træ, i.a.n.;;;;;; 4468;"45011000";1;Naturkork, rå eller groft bearbejdet, overfladerenset eller trimmet;;;;;; 4469;"45019000";1;Korkaffald samt knust, granuleret eller pulveriseret kork;;;;;; 4470;"45020000";1;Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet eller som er groft tilskåret i firkantede stykker, eller tilskåret i rektangulære eller kvadratiske blokke, plader, folier eller bånd, herunder skarpkantede emner til propper;;;;;; 4471;"45031010";1;Propper af enhver art, af naturkork, cylindriske;;;;;; 4472;"45031090";1;Propper af enhver art, af naturkork, herunder emner med afrundede kanter til propper (undtagen cylindriske);;;;;; 4473;"45039000";1;Varer af naturkork (undtagen blokke, plader, folier og bånd i kvadratisk eller rektangulær form, propper og emner til propper, fodtøj og dele deraf, bl.a. indlægssåler, hovedbeklædning og dele deraf, kapsler af uædle metaller med indlæg af korkskiver samt legetøj, spil og sportsartikler og dele dertil);;;;;; 4474;"45041011";1;Propper, i form af massive cylindre, til mousserende vin, af preskork, også med påsat skive af naturkork;;;;;; 4475;"45041019";1;Propper, i form af massive cylindre, af preskork (undtagen til mousserende vin);;;;;; 4476;"45041091";1;Fliser af enhver form, blokke, tavler, plader, folier og bånd samt massive cylindre, herunder rondeller, af preskork, med bindemiddel (undtagen propper);;;;;; 4477;"45041099";1;Fliser af enhver form, blokke, tavler, plader, folier og bånd samt massive cylindre, herunder rondeller, af preskork, uden bindemiddel (undtagen propper);;;;;; 4478;"45049020";1;Propper af preskork (undtagen cylindriske);;;;;; 4479;"45049080";1;Preskork, med eller uden bindemiddel, og varer deraf (undtagen fodtøj og dele deraf, bl.a. indlægssåler, hovedbeklædning og dele deraf, kapsler af uædle metaller med indlæg af korkskiver, legetøj, spil og sportsartikler og dele dertil, blokke, tavler, plader, folier og bånd, fliser af enhver form, massive cylindre, herunder rondeller, propper samt pakninger;;;;;; 4480;"46012110";1;Måtter, tæpper og skærme, i pladeform, sammenbundne eller vævede, fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer af bambus;;;;;; 4481;"46012190";1;Måtter, tæpper og skærme, af bambus, i pladeform, sammenbundne eller vævede (undtagen fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer);;;;;; 4482;"46012210";1;Måtter, tæpper og skærme, i pladeform, sammenbundne eller vævede, fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer af spanskrør;;;;;; 4483;"46012290";1;Måtter, tæpper og skærme af spanskrør, i pladeform, sammenbundne eller vævede (undtagen fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer);;;;;; 4484;"46012910";1;Måtter, tæpper og skærme af vegetabilske flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede, fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer (undtagen af bambus eller spanskrør);;;;;; 4485;"46012990";1;Måtter, tæpper og skærme af vegetabilske flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede (undtagen af bambus og spanskrør samt fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer);;;;;; 4486;"46019205";1;Flettede lidser og lignende varer af bambus, også samlede til bånd (undtagen måtter, tæpper og skærme og undtagen sejlgarn, reb og tovværk samt dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4487;"46019210";1;Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af bambus, i pladeform, sammenbundne eller vævede, fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer (undtagen måtter, tæpper og skærme samt vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 og undtagen dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4488;"46019290";1;Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af bambus, i pladeform, sammenbundne eller vævede (undtagen fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer og undtagen måtter, tæpper og skærme samt vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 og dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4489;"46019305";1;Flettede lidser og lignende varer af spanskrør, også samlede til bånd (undtagen sejlgarn, reb og tovværk samt dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4490;"46019310";1;Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af spanskrør, i pladeform, sammenbundne eller vævede, fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer (undtagen måtter, tæpper og skærme samt vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 og undtagen dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4491;"46019390";1;Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af spanskrør, i pladeform, sammenbundne eller vævede (undtagen fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer og undtagen måtter, tæpper og skærme samt vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 og dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4492;"46019405";1;Flettede lidser og lignende varer af vegetabilske flettematerialer, også samlede til bånd (undtagen af bambus of spanskrør, sejlgarn, reb og tovværk samt dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4493;"46019410";1;Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af vegetabilske flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede, fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer (undtagen af bambus og spanskrør, måtter, tæpper og skærme samt vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 og undtagen dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4494;"46019490";1;"Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af vegetabilske flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede (undtagen af bambus og spanskrør; fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer og undtagen måtter, tæpper og skærme samt vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 og dele af fodtøj eller hovedbeklædning)";;;;;; 4495;"46019905";1;Flettede lidser og lignende varer af ikke-vegetabilske flettematerialer, også samlede til bånd (undtagen sejlgarn, reb og tovværk samt dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4496;"46019910";1;Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af ikke-vegetabilske flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede, fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer (undtagen vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 samt dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4497;"46019990";1;Flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af ikke-vegetabilske flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede (undtagen fremstillede af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer og undtagen vægbeklædninger henhørende under pos. 4814 samt dele af fodtøj eller hovedbeklædning);;;;;; 4498;"46021100";1;"Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af bambus eller varer af bambus henhørende under pos. 4601 samt varer af luffa (undtagen vægbeklædninger henhørende under pos. 4814; fodtøj og hovedbeklædning og dele deraf; køretøjer og karosserier til køretøjer; varer henhørende under kapitel 94, f.eks. møbler, belysningsartikler)";;;;;; 4499;"46021200";1;"Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet af varer af spanskrør eller af varer af spanskrør henhørende under pos. 4601 samt varer af luffa (undtagen vægbeklædninger henhørende under pos. 4814; fodtøj og hovedbeklædning og dele deraf; køretøjer og karosserier til køretøjer; varer henhørende under kapitel 94, f.eks. møbler, belysningsartikler)";;;;;; 4500;"46021910";1;Flaskehylstre, fremstillet direkte ved fletning af vegetabilske materialer eller af flettede lidser af vegetabilske materialer henhørende under pos. 4601(undtagen af bambus og spanskrør);;;;;; 4501;"46021990";1;"Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af vegetabilske flettematerialer eller af vegetabilske flettematerialer henhørende under pos. 4601 samt varer af luffa (undtagen af bambus eller spanskrør, kun flettede lidser ""bånd"" eller varer i pladeform; flaskehylstre; vægbeklædninger henhørende under pos. 4814; fodtøj og hovedbeklædning og dele deraf; køretøjer og karosserier til køretøjer; varer henhørende under kapitel 94, f.eks. møbler, belysningsartikler)";;;;;; 4502;"46029000";1;"Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af ikke-vegetabilske flettematerialer eller af varer fremstillet af ikke-vegetabilske flettematerialer henhørende under pos. 4601 (undtagen vægbeklædninger henhørende under pos. 4814; sejlgarn, reb og tovværk, fodtøj og hovedbeklædning og dele deraf; køretøjer og karosserier til køretøjer; varer henhørende under kapitel 94, f.eks. møbler, belysningsartikler)";;;;;; 4503;"47010010";1;Træmasse, termomekanisk, ikke kemisk behandlet;;;;;; 4504;"47010090";1;Træmasse, mekanisk, ikke kemisk behandlet (undtagen termomekanisk træmasse);;;;;; 4505;"47020000";1;Dissolvingmasse af kemisk træmasse;;;;;; 4506;"47031100";1;"Træmasse, kemisk, af nåletræ ""natroncellulose eller sulfatcellulose"", ubleget (undtagen dissolvingmasse)";;;;;; 4507;"47031900";1;"Træmasse, kemisk ""natroncellulose eller sulfatcellulose"", ubleget (undtagen dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)";;;;;; 4508;"47032100";1;"Træmasse, kemisk, af nåletræ ""natroncellulose eller sulfatcellulose"", halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse)";;;;;; 4509;"47032900";1;"Træmasse, kemisk ""natroncellulose eller sulfatcellulose"", halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)";;;;;; 4510;"47041100";1;"Træmasse, kemisk, af nåletræ ""sulfitcellulose"", ubleget (undtagen dissolvingmasse)";;;;;; 4511;"47041900";1;"Træmasse, kemisk ""sulfitcellulose"", ubleget (undtagen dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)";;;;;; 4512;"47042100";1;"Træmasse, kemisk, af nåletræ ""sulfitcellulose"", halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse)";;;;;; 4513;"47042900";1;"Træmasse, kemisk ""sulfitcellulose"", halvbleget eller bleget (undtagen dissolvingmasse og undtagen kemisk træmasse af nåletræ)";;;;;; 4514;"47050000";1;Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces;;;;;; 4515;"47061000";1;Papirmasse af bomuldslinters;;;;;; 4516;"47062000";1;"Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap ""affald""";;;;;; 4517;"47063000";1;Papirmasse fremstillet af bambus;;;;;; 4518;"47069100";1;"Papirmasse fremstillet af celluloseholdige materialer, i form af mekanisk masse (undtagen af bambus, af træ og af bomuldslinters og undtagen fremstillet af genbrugspapir og -pap ""affald"")";;;;;; 4519;"47069200";1;"Papirmasse fremstillet af celluloseholdige materialer, i form af kemisk masse (undtagen af bambus, af træ og af bomuldslinters og undtagen fremstillet af genbrugspapir og -pap ""affald"")";;;;;; 4520;"47069300";1;"Papirmasse af celluloseholdige materialer, i form af halvkemisk masse (undtagen af bambus, af træ og af bomuldslinters og undtagen fremstillet af genbrugspapir og -pap ""affald"")";;;;;; 4521;"47071000";1;"Genbrugspapir og -pap ""affald"", af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap";;;;;; 4522;"47072000";1;"Genbrugspapir og -pap ""affald"", hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen";;;;;; 4523;"47073010";1;Aviser, ugeblade, telefonbøger, brochurer og reklametryksager, gamle eller usolgte;;;;;; 4524;"47073090";1;Affald af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (undtagen gamle eller usolgte aviser og ugeblade, telefonbøger, brochurer og reklametryksager og undtagen papiruld);;;;;; 4525;"47079010";1;"Genbrugspapir og -pap ""affald"", usorteret (undtagen papiruld)";;;;;; 4526;"47079090";1;"Genbrugspapir og -pap ""affald"", sorteret (undtagen kun af ubleget kraftpapir eller kraftpap eller af bølgepapir eller bølgepap; af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen; af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse; papiruld)";;;;;; 4527;"48010000";1;Avispapir specificeret i bestemmelse 4 under kap.48, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4528;"48021000";1;Håndgjort papir og pap uanset størrelse og form;;;;;; 4529;"48022000";1;Råpapir og -pap, af den art der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap, ikke belagt, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse;;;;;; 4530;"48024010";1;Tapetråpapir, ikke belagt, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde;;;;;; 4531;"48024090";1;Tapetråpapir, ikke belagt, træholdigt eller med indhold af mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde;;;;;; 4532;"48025400";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt < 40 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4533;"48025515";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller af uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt >= 40 g pr. m², men < 60 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4534;"48025525";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller af uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt >= 60 g pr. m², men < 75 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4535;"48025530";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller af uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt >= 75 g pr. m², men < 80 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4536;"48025590";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller af uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt >= 80 g pr. m², men <= 150 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4537;"48025620";1;"Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i rektangulære ark, hvis ene sidelængde er = 297 mm og den anden = 210 mm i udfoldet stand ""A4-format"", træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt >= 40 g pr. m², men <= 150 g pr. m² , i.a.n.";;;;;; 4538;"48025680";1;"Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er <= 435 mm og den anden <= 297 mm i udfoldet stand, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt >= 40 g pr. m², men <= 150 g pr. m², i.a.n. (undtagen hvis ene sidelængde er = 297 mm og den anden = 210 mm ""A4-format"")";;;;;; 4539;"48025700";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 435 mm eller hvis ene sidelængde er <= 435 mm og den anden > 297 mm i udfoldet stand, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt >= 40 g pr. m², men <= 150 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4540;"48025810";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller af uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt > 150 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4541;"48025890";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt > 150 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4542;"48026115";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, ikke hullet, i ruller af uanset størrelse, med indhold af mekanisk træmasse på > 50 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt < 72 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4543;"48026180";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, ikke hullet, i ruller af uanset størrelse, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, i.a.n. (undtagen med indhold af mekanisk træmasse på > 50 vægtprocent af den samlede fibermængde og af vægt < 72 g pr. m²);;;;;; 4544;"48026200";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, ikke hullet, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er <= 435 mm og den anden <= 297 mm i udfoldet stand, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, i.a.n.;;;;;; 4545;"48026900";1;Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, samt ikke perforeret papir til hulkort og hulbånd, ikke hullet, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 435 mm eller hvis ene sidelængde er <= 435 mm og den anden > 297 mm i udfoldet stand, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, i.a.n.;;;;;; 4546;"48030010";1;Cellulosevat, også kreppet, plisseret, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller af bredde > 36 cm eller kvadratiske eller rektangulære ark hvis ene sidelængde > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4547;"48030031";1;"Papir, kreppet, til husholdnings- eller toiletbrug, og cellulosefiberdug ""tissue"", også plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller af bredde > 36 cm eller kvadratiske eller rektangulære ark hvis ene sidelængde > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt pr. lag <= 25 g pr. m²";;;;;; 4548;"48030039";1;"Papir, kreppet, til husholdnings- eller toiletbrug, og cellulosefiberdug ""tissue"", også plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller af bredde > 36 cm eller kvadratiske eller rektangulære ark hvis ene sidelængde > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt pr. lag > 25 g pr. m²";;;;;; 4549;"48030090";1;Papir, af den art der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, og lignende papir til husholdnings- eller toiletbrug, også plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller af bredde > 36 cm eller kvadratiske eller rektangulære ark hvis ene sidelængde > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen kreppet og undtagen cellulosevat og cellulosefiberdug);;;;;; 4550;"48041111";1;Kraftliner, ikke belagt, ubleget, i ruller af bredde > 36 cm, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og af vægt < 150 g pr. m² (undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4551;"48041115";1;Kraftliner, ikke belagt, ubleget i ruller af bredde > 36 cm, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og af vægt >= 150 g pr. m², men < 175 g pr. m² (undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4552;"48041119";1;Kraftliner, ikke belagt, ubleget i ruller af bredde > 36 cm, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og af vægt >= 175 g pr. m² (undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4553;"48041190";1;Kraftliner, ikke belagt, ubleget, i ruller af bredde > 36 cm (undtagen med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4554;"48041912";1;Kraftliner, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde, bestående af et eller flere ublegede lag og et udvendigt lag, der er bleget, halvbleget eller farvet, af vægt pr. m² < 175 g (undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4555;"48041919";1;Kraftliner, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde, bestående af et eller flere ublegede lag og et udvendigt lag, der er bleget, halvbleget eller farvet, af vægt pr. m² >= 175 g (undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4556;"48041930";1;Kraftliner, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen ubleget eller bestående af et eller flere ublegede lag og et udvendigt lag, der er bleget, halvbleget eller farvet, og undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4557;"48041990";1;Kraftliner, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm (undtagen ubleget eller med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803);;;;;; 4558;"48042110";1;Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, ubleget, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4559;"48042190";1;Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, ubleget (undtagen med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4560;"48042910";1;Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen ubleget og undtagen varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4561;"48042990";1;Sækkepapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm (undtagen ubleget eller med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4562;"48043151";1;Kraftpapir til isolering af elektriske kabler og komponenter, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m², ubleget, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen kraftliner og sækkepapir);;;;;; 4563;"48043158";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m², ubleget, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde ( undtagen kraftpapir til isolering af elektriske kabler og komponenter samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4564;"48043180";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m², ubleget (undtagen med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4565;"48043951";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m², ensartet bleget i massen, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen til fremstilling af papirgarn henhørende under pos. 5308 eller 5607 og undtagen kraftpapir til isolering af elektriske kabler og komponenter samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4566;"48043958";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m², ikke ensartet bleget i massen, med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen ubleget eller ensartet bleget i massen og undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4567;"48043980";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m² (undtagen ubleget eller med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde og undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4568;"48044191";1;Saturating kraft, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m², men < 225 g pr. m², ubleget;;;;;; 4569;"48044198";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m², men < 225 g pr. m² (undtagen saturating kraft, kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4570;"48044200";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m², men < 225 g pr. m², ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4571;"48044900";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m², men < 225 g pr. m² (undtagen ubleget eller ensartet bleget i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, og undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4572;"48045100";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m², ubleget (undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4573;"48045200";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m², ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen kraftliner og sækkepapir samt varer henhørende under pos. 4802, 4803 eller 4808);;;;;; 4574;"48045910";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m², med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde (undtagen ubleget eller ensartet bleget i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde);;;;;; 4575;"48045990";1;Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m² (undtagen ubleget eller ensartet bleget i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde eller med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på >= 80 vægtprocent af den samlede fibermængde);;;;;; 4576;"48051100";1;"Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap ""fluting"", ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm";;;;;; 4577;"48051200";1;Papir til indlæg i bølgepap, af masse af halm, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm, af vægt >= 130 g pr. m²;;;;;; 4578;"48051910";1;Wellenstoff, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4579;"48051990";1;Papir til indlæg i bølgepap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen af masse af halm og undtagen halvkemisk papir og wellenstoff);;;;;; 4580;"48052400";1;Testliner, af genbrugsmasse, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt <= 150 g pr. m²;;;;;; 4581;"48052500";1;Testliner, af genbrugsmasse, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m²;;;;;; 4582;"48053000";1;Sulfitpapir til indpakning, ikke belagt, i ruller af bredde> 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde> 36 cm og den anden> 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4583;"48054000";1;Filtrerpapir og filtrerpap, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4584;"48055000";1;Kludepapir og kludepap, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4585;"48059100";1;Papir og pap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt =< 150 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4586;"48059200";1;Papir og pap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt > 150 g pr. m², men < 225 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4587;"48059320";1;Papir og pap, af genbrugspapir, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4588;"48059380";1;Papir og pap, ikke belagt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand, af vægt >= 225 g pr. m², i.a.n.;;;;;; 4589;"48061000";1;Pergamentpapir og -pap, ægte, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4590;"48062000";1;Pergamentpapir, imiteret, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4591;"48063000";1;Kalkerpapir i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4592;"48064010";1;Pergamyn, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4593;"48064090";1;Papir, glittet, gennemsigtigt eller gennemskinneligt, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn);;;;;; 4594;"48070030";1;Papir og pap, af genbrugspapir, sammenklæbet, også belagt med papir, uden imprægnering eller belægning på overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen med bindemiddel af bitumen, tjære eller asfalt);;;;;; 4595;"48070080";1;Papir og pap, sammenklæbet, uden imprægnering eller belægning på overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen med bindemiddel af bitumen, tjære eller asfalt og undtagen halmpapir og halmpap, også belagt med andet papir end halmpapir, samt papir og pap afgenbrugspapir, også belagt med papir);;;;;; 4596;"48081000";1;Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane overflader, også perforeret, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4597;"48084000";1;Kraftpapir, kreppet eller plisseret, også mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret, i ruller af bredde> 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene side> 36 cm og den anden> 15 cm i udfoldet stand;;;;;; 4598;"48089000";1;Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde er > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen sækkepapir og kraftpapir samt varer henhørende under pos. 4803);;;;;; 4599;"48092000";1;Selvkopierende papir, også med påtryk, i ruller af bredde > 36 cm eller kvadratiske eller rektangulære ark hvis ene sidelængde > 36 cm og den anden > 15 cm i udfoldet stand (undtagen karbonpapir og lignende kopieringspapir);;;;;; 4600;"48099000";1;Overfør papirer, inkl. belagt eller imprægneret papir til stencils eller offsetplader, også med påtryk, i ruller af bredde> 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde> 36 cm og den anden> 15 cm i udfoldet stand (undtagen selvkopierende papir);;;;;; 4601;"48101300";1;Papir og pap, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke indeholder fibre fremstillet ved en mekanisk eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10% af vægten af den samlede fibermængde består af disse fibre, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller af enhver størrelse;;;;;; 4602;"48101400";1;Papir og pap, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke indeholder fibre fremstillet ved en mekanisk eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10% af vægten af den samlede fibermængde består af disse fibre, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene side <= 435 mm og den anden side <= 297 mm, i udfoldet stand;;;;;; 4603;"48101900";1;Papir og pap, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke indeholder fibre fremstillet ved en mekanisk eller kemisk-mekanisk træmasse på <= 10% af vægten af den samlede fibermængde består af disse fibre, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde> 435 mm eller med den ene side <= 435 mm og den anden side> 297 mm, i udfoldet stand;;;;;; 4604;"48102200";1;Letvægts belagt papir anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, totalvægt <= 72 g / m2, belægningsvægt <= 15 g / m2 per side, på basis af hvilket> = 50% efter vægt af samlede fibermængde består af træmasse fremstillet ved en mekanisk proces, belagt på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse;;;;;; 4605;"48102930";1;"Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller uanset størrelse (undtagen ""light weight coated"" ""LWC"" samt til kontormaskiner og lignende maskiner)";;;;;; 4606;"48102980";1;"Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i kvadratiske eller rektangulære ark uanset størrelse (undtagen ""light weight coated"" ""LWC"" samt til kontormaskiner og lignende maskiner)";;;;;; 4607;"48103100";1;Kraftpapir og kraftpap, ensartet bleget i massen, med indhold af mekanisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, af vægt <= 150 g pr. m² (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug);;;;;; 4608;"48103210";1;Kraftpapir og kraftpap, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, af vægt > 150 g pr. m² (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug);;;;;; 4609;"48103290";1;Kraftpapir og kraftpap, ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller på begge sider med andre uorganiske stoffer end kaolin, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, af vægt > 150 g pr. m² (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug);;;;;; 4610;"48103900";1;Kraftpapir og kraftpap, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen papir og pap, ensartet bleget i massen og med indhold af kemisk træmasse på > 95 vægtprocent af den samlede fibermængde);;;;;; 4611;"48109210";1;Papir og pap, flerlaget, med alle lag bleget, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen kraftpapir og -pap);;;;;; 4612;"48109230";1;Papir og pap, flerlaget, med kun et af yderlagene bleget, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen kraftpapir og -pap);;;;;; 4613;"48109290";1;Papir og pap, flerlaget, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen med alle lag bleget eller med kun et af yderlagene bleget og undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug samt kraftpapir og -pap);;;;;; 4614;"48109910";1;Papir og pap, bleget, belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen kraftpapir og -pap, flerlaget papir og pap samt papir og pap, der er belagt på anden måde end med kaolin eller andre uorganiske stoffer);;;;;; 4615;"48109980";1;"Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent af den samlede fibermængde, belagt på den ene eller begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, i kvadratiske eller rektangulære ark uanset størrelse (undtagen ""light weight coated"" ""LWC"" samt til kontormaskiner og lignende maskiner)";;;;;; 4616;"48111000";1;Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse;;;;;; 4617;"48114120";1;Papir og pap, selvklæbende, farvet, dekoreret på overfladen eller med påtryk, i strimler eller ruller af bredde <=10 og med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi;;;;;; 4618;"48114190";1;Papir og pap, selvklæbende, farvet, dekoreret på overfladen eller med påtryk, i strimler eller ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen af bredde <=10 og med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi og varer henhørende pos. 4810);;;;;; 4619;"48114900";1;Papir og pap, gummieret eller med klæbestof, farvet, dekoreret på overfladen eller med påtryk, i strimler eller ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen af bredde <=10 og med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi og varer henhørende pos. 4810);;;;;; 4620;"48115100";1;Papir og pap, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, imprægneret eller belagt med plast, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, bleget, af vægt > 150 g pr. m² (undtagen imprægneret eller belagt med klæbestof);;;;;; 4621;"48115900";1;Papir og pap, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, imprægneret eller belagt med plast, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen bleget, af vægt > 150 g pr. m², og undtagen imprægneret eller belagt med klæbestof);;;;;; 4622;"48116000";1;Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks, paraffin, stearin, olie eller glycerin, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809 eller 4818);;;;;; 4623;"48119000";1;Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret eller belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller i kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse (undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809, 4810 eller 4818 samt varer henhørende under pos. 4811.10 til 4811.60);;;;;; 4624;"48120000";1;Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse;;;;;; 4625;"48131000";1;Cigaretpapir i hæfter eller i form af hylstre;;;;;; 4626;"48132000";1;Cigaretpapir i ruller af bredde <= 5 cm;;;;;; 4627;"48139010";1;Cigaretpapir i ruller af bredde > 5 cm, men <= 15 cm;;;;;; 4628;"48139090";1;Cigaretpapir, også tilskåret (undtagen i hæfter eller i form af hylstre eller i ruller af bredde <= 15 cm);;;;;; 4629;"48142000";1;Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir, der på overfladen er overtrukket eller belagt med et lag plast, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret;;;;;; 4630;"48149010";1;Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, belagt med et gennemsigtigt beskyttelseslag af plast;;;;;; 4631;"48149070";1;Tapet og lignende vægbeklædning af papir, og vinduet gennemskinneligt papir (undtagen varer henhørende under pos 4814,20 og 4814.90.10);;;;;; 4632;"48162000";1;Selvkopierende papir i ruller af bredde <= 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark med sidelængde på <= 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær, også i æsker (undtagen karbonpapir og lignende kopieringspapir);;;;;; 4633;"48169000";1;Kopierings- og overføringspapir, i ruller af bredde <= 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark med sidelængde på <= 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær, også i æsker, samt offsetplader af papir (undtagen selvkopierende papir);;;;;; 4634;"48171000";1;Konvolutter af papir eller pap;;;;;; 4635;"48172000";1;"Lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap (undtagen med gangbare frimærker, påtrykt ""helsager"" eller påsat)";;;;;; 4636;"48173000";1;Æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.;;;;;; 4637;"48181010";1;Toiletpapir i ruller af bredde <= 36 cm, af vægt pr. lag <= 25 g pr. m²;;;;;; 4638;"48181090";1;Toiletpapir i ruller af bredde <= 36 cm, af vægt pr. lag > 25 g pr. m²;;;;;; 4639;"48182010";1;Lommetørklæder og renseservietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug;;;;;; 4640;"48182091";1;Håndklæder af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, i ruller af bredde > 36 cm;;;;;; 4641;"48182099";1;Håndklæder af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug (undtagen i ruller af bredde > 36 cm);;;;;; 4642;"48183000";1;Duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug;;;;;; 4643;"48185000";1;Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug (undtagen fodtøj, dele til fodtøj, herunder indlægssåler, hælepuder og lignende løst indlægstilbehør, gamacher og lignende varer samt hovedbeklædning og dele dertil);;;;;; 4644;"48189010";1;Varer af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til kirurgisk, medicinsk eller sanitær brug (undtagen toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer til hygiejnebrug samt varer i pakninger til detailsalg);;;;;; 4645;"48189090";1;Papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde <= 36 cm eller i tilskåret form, samt varer af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug (undtagen toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer til hygiejnebrug samt varer af den art der anvendes til kirurgisk, medicinsk eller sanitær brug, ikke i pakninger til detailsalg);;;;;; 4646;"48191000";1;Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap;;;;;; 4647;"48192000";1;Sammenfoldelige æsker og kartoner af papir eller pap (undtagen af bølgepapir eller bølgepap);;;;;; 4648;"48193000";1;Sække og poser, af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af bredde i bunden >= 40 cm;;;;;; 4649;"48194000";1;Sække og poser, herunder kræmmerhuse, af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug (undtagen sække og poser af bredde i bunden >= 40 cm);;;;;; 4650;"48195000";1;Emballagegenstande, herunder omslag til grammofonplader, af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug (undtagen æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap, sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap, samt sække og poser, herunder kræmmerhuse);;;;;; 4651;"48196000";1;Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lignende;;;;;; 4652;"48201010";1;Protokoller, regnskabsbøger, ordrebøger og kvitteringsblokke;;;;;; 4653;"48201030";1;Notesbøger, brevpapirsblokke og notesblokke;;;;;; 4654;"48201050";1;Dagbøger;;;;;; 4655;"48201090";1;Adressebøger, bøger og blokke til notater om telefonnumre mv.;;;;;; 4656;"48202000";1;Stilehæfter;;;;;; 4657;"48203000";1;Samlebind og dokumentomslag, af papir eller pap;;;;;; 4658;"48204000";1;Blanketsæt og kopieringssæt;;;;;; 4659;"48205000";1;Album til prøver eller samlinger, af papir eller pap;;;;;; 4660;"48209000";1;Skriveunderlag og lignende varer, af papir eller pap, samt bogomslag, af papir eller pap (undtagen samlebind og dokumentomslag);;;;;; 4661;"48211010";1;Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, med påtryk, selvklæbende;;;;;; 4662;"48211090";1;Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, med påtryk, ikke selvklæbende;;;;;; 4663;"48219010";1;Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, uden påtryk, selvklæbende;;;;;; 4664;"48219090";1;Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, uden påtryk, ikke selvklæbende;;;;;; 4665;"48221000";1;Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap, også perforerede eller hærdede, af den art der anvendes til opvinding af tekstilgarn;;;;;; 4666;"48229000";1;Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap, også perforerede eller hærdede (undtagen af den art der anvendes til opvinding af tekstilgarn);;;;;; 4667;"48232000";1;Filtrerpapir og filtrerpap, i strimler eller ruller af bredde <= 36 cm, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvoraf ingen sidelængde > 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær;;;;;; 4668;"48234000";1;Diagrampapir, i ruller af bredde <= 36 cm, i kvadratiske eller rektangulære ark, hvoraf ingen sidelængde > 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i skiver;;;;;; 4669;"48236100";1;Bægre og lignende varer, bakker, fade og tallerkener (undtagen papir og pap af bambus);;;;;; 4670;"48236910";1;Bakker, fade og tallerkener, af papir eller pap (undtagen af papir eller pap af bambus);;;;;; 4671;"48236990";1;Bægre og lignende varer, af papir eller pap (undtagen papir og pap af bambus, bakker, fade og tallerkener);;;;;; 4672;"48237010";1;Ægemballage af papirmasse;;;;;; 4673;"48237090";1;Varer af papirmasse, formstøbte eller formpressede, i.a.n.;;;;;; 4674;"48239040";1;Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, i.a.n.;;;;;; 4675;"48239085";1;Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, i strimler eller ruller af bredde <= 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvoraf ingen sidelængde > 36 cm i udfoldet stand, eller tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær, samt varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug, i.a.n.;;;;;; 4676;"49011000";1;Bøger, trykte, brochurer og lignende tryksager, som enkelte ark, også sammenfoldede (undtagen aviser og tidsskrifter samt publikationer, der hovedsagelig tjener reklameøjemed);;;;;; 4677;"49019100";1;Ordbøger og leksika, også i hæfter;;;;;; 4678;"49019900";1;Bøger, trykte, brochurer og lignende tryksager (undtagen som enkelte ark og undtagen ordbøger, leksika, aviser og tidsskrifter samt publikationer, der hovedsagelig tjener reklameøjemed);;;;;; 4679;"49021000";1;Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med indhold af reklamer, udgivet mindst fire gange ugentlig;;;;;; 4680;"49029000";1;Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med indhold af reklamer (undtagen udgivet mindst fire gange ugentlig);;;;;; 4681;"49030000";1;Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn;;;;;; 4682;"49040000";1;Noder, håndskrevne eller trykte, også indbundne eller illustrerede;;;;;; 4683;"49051000";1;Glober, kartografiske, trykte (undtagen glober i relief);;;;;; 4684;"49059100";1;Landkort, søkort og lignende kort af enhver art, herunder atlas og topografiske kort, trykte, i bogform (undtagen glober og undtagen landkort og planer, i relief);;;;;; 4685;"49059900";1;Landkort, søkort og lignende kort af enhver art, herunder atlas, vægkort og topografiske kort, trykte (undtagen landkort og planer, i relief, samt glober og undtagen i bogform);;;;;; 4686;"49060000";1;"Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, fremstillet i hånden ""originale""; håndskrevne tekster; fotografiske reproduktioner på lysfølsomt papir samt karbonkopier af ovennævnte varer";;;;;; 4687;"49070010";1;Frimærker, stempelmærker og lignende mærker, umakulerede, der er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvor de har eller vil få en godkendt pålydende værdi;;;;;; 4688;"49070030";1;Pengesedler;;;;;; 4689;"49070090";1;"Stempelpapir, checks; aktier, obligationer og lignende værdipapirer";;;;;; 4690;"49081000";1;Overføringsbilleder, med indhold af ikke-frittet glasmasse;;;;;; 4691;"49089000";1;Overføringsbilleder af enhver art (undtagen med indhold af ikke-frittet glasmasse);;;;;; 4692;"49090000";1;"Postkort, trykte eller illustrerede; trygte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr";;;;;; 4693;"49100000";1;Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke;;;;;; 4694;"49111010";1;Varekataloger;;;;;; 4695;"49111090";1;Reklametryksager og lignende varer (undtagen varekataloger);;;;;; 4696;"49119100";1;Billeder, tegninger og fotografier, i.a.n.;;;;;; 4697;"49119900";1;Tryksager, i.a.n.;;;;;; 4698;"50010000";1;Kokoner, anvendelige til afhaspning;;;;;; 4699;"50020000";1;Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet;;;;;; 4700;"50030000";1;Affald af natursilke, herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald;;;;;; 4701;"50040010";1;Garn af natursilke, ubleget, afkogt eller bleget (undtagen garn af affald af natursilke og undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4702;"50040090";1;Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke og undtagen ubleget, afkogt eller bleget samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4703;"50050010";1;Garn af affald af natursilke, ubleget, afkogt eller bleget (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4704;"50050090";1;Garn af affald af natursilke (undtagen ubleget eller kun afkogt eller bleget samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4705;"50060010";1;Garn af natursilke, i detailsalgsoplægninger (undtagen garn af affald af natursilke);;;;;; 4706;"50060090";1;"Garn af bourettesilke eller af andet affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut";;;;;; 4707;"50071000";1;Stof, vævet, af bourettesilke;;;;;; 4708;"50072011";1;Crepestoffer, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent, ublegede, afkogte eller blegede;;;;;; 4709;"50072019";1;Crepestoffer, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent (undtagen ublegede, afkogte eller blegede);;;;;; 4710;"50072021";1;Pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer, helt af natursilke, med taftbinding, ubleget eller kun afkogt (undtagen blandet med schappesilke eller bourettesilke);;;;;; 4711;"50072031";1;Pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer, helt af natursilke, med taftbinding (undtagen ubleget eller kun afkogt samt blandet med schappesilke eller bourettesilke);;;;;; 4712;"50072039";1;Pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer, helt af natursilke (undtagen med taftbinding eller blandet med schappesilke eller bourettesilke);;;;;; 4713;"50072041";1;Stof, vævet, åbent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent;;;;;; 4714;"50072051";1;Stof, vævet, ikke åbent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent, ubleget eller kun afkogt eller bleget (undtagen crepestoffer samt pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer helt af natursilke);;;;;; 4715;"50072059";1;Stof, vævet, ikke åbent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent, farvet (undtagen crepestoffer samt pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer helt af natursilke);;;;;; 4716;"50072061";1;Stof, vævet, ikke åbent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent, af garn af forskellige farver, af bredde > 57 cm, men <= 75 cm (undtagen crepestoffer samt pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer helt af natursilke);;;;;; 4717;"50072069";1;Stof, vævet, ikke åbent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent, af garn af forskellige farver (undtagen stof af bredde > 57 cm, men <= 75 cm, crepestoffer samt pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer helt af natursilke);;;;;; 4718;"50072071";1;Stof, vævet, ikke åbent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på >= 85 vægtprocent, trykt (undtagen crepestoffer samt pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasiatiske stoffer helt af natursilke);;;;;; 4719;"50079010";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende natursilke eller affald af natursilke, dog < 85 vægtprocent, bortset fra bourettesilke, ubleget eller kun afkogt eller bleget;;;;;; 4720;"50079030";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende natursilke eller affald af natursilke, dog < 85 vægtprocent, bortset fra bourettesilke, farvet;;;;;; 4721;"50079050";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende natursilke eller affald af natursilke, dog < 85 vægtprocent, bortset fra bourettesilke, af garn af forskellige farver;;;;;; 4722;"50079090";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende natursilke eller affald af natursilke, dog < 85 vægtprocent, bortset fra bourettesilke, trykt;;;;;; 4723;"51011100";1;Uld, klippet, uvasket, herunder skindvasket uld, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4724;"51011900";1;Uld, uvasket, herunder skindvasket uld, ikke kartet eller kæmmet (undtagen klippet uld);;;;;; 4725;"51012100";1;Uld, klippet, affedtet, ikke carboniseret, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4726;"51012900";1;Uld, affedtet, ikke carboniseret, ikke kartet eller kæmmet (undtagen klippet uld);;;;;; 4727;"51013000";1;Uld, carboniseret, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4728;"51021100";1;Hår af kashmirged, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4729;"51021910";1;Hår af angorakanin, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4730;"51021930";1;Hår af alpaka, lama og vikunna, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4731;"51021940";1;Hår af kamel, yakokse, angoraged, tibetansk ged og lignende geder, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4732;"51021990";1;Hår af kanin, hare, bæver, bæverrotte og bisamrotte, ikke kartet eller kæmmet (undtagen hår af angorakanin);;;;;; 4733;"51022000";1;Dyrehår, grove, ikke kartet eller kæmmet (undtagen børster og hår til børstenbinderarbejder samt hår fra maner og haler på heste og hornkvæg);;;;;; 4734;"51031010";1;"Kæmlinge ""noils"" af uld eller fine dyrehår, ikke carboniseret (undtagen opkradset tekstilmateriale)";;;;;; 4735;"51031090";1;"Kæmlinge ""noils"" af uld eller fine dyrehår, carboniseret (undtagen opkradset tekstilmateriale)";;;;;; 4736;"51032000";1;"Affald af uld eller fine dyrehår, også garnaffald (undtagen kæmlinge ""noils"" samt opkradset tekstilmateriale)";;;;;; 4737;"51033000";1;Affald af grove dyrehår, herunder garnaffald (undtagen opkradset tekstilmateriale, affald af børster og hår til børstenbinderarbejder samt affald af hår fra maner og haler på heste og hornkvæg);;;;;; 4738;"51040000";1;Tekstilmateriale, opkradset, af uld samt af fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet;;;;;; 4739;"51051000";1;Uld, kartet;;;;;; 4740;"51052100";1;Uld, kæmmet, i småstykker;;;;;; 4741;"51052900";1;"Uld, kæmmet (undtagen i småstykker ""open tops"")";;;;;; 4742;"51053100";1;Hår af kashmirged, kartet eller kæmmet;;;;;; 4743;"51053900";1;Fine dyrehår, kartet og kæmmet (undtagen uld og hår af kashmirged);;;;;; 4744;"51054000";1;Dyrehår, grove, kartet eller kæmmet;;;;;; 4745;"51061010";1;Garn med indhold af kartet uld på >= 85 vægtprocent, ubleget (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4746;"51061090";1;Garn med indhold af kartet uld på >= 85 vægtprocent (undtagen ubleget samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4747;"51062010";1;Garn overvejende indeholdende kartet uld, dog < 85 vægtprocent, med indhold af uld og grove dyrehår på >= 85 vægtprocent (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4748;"51062091";1;Garn overvejende indeholdende kartet uld, dog < 85 vægtprocent, ubleget (undtagen med indhold af uld og fine dyrehår på >= 85 vægtprocent samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4749;"51062099";1;Garn overvejende indeholdende kartet uld, dog < 85 vægtprocent (undtagen ubleget garn, garn med indhold af uld og fine dyrehår på >= 85 vægtprocent samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4750;"51071010";1;Garn med indhold af kæmmet uld på >= 85 vægtprocent, ubleget (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4751;"51071090";1;Garn med indhold af kæmmet uld på >= 85 vægtprocent (undtagen ubleget samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4752;"51072010";1;Garn overvejende indeholdende kæmmet uld, dog < 85 vægtprocent, med indhold af uld og fine dyrehår på >= 85 vægtprocent, ubleget (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4753;"51072030";1;Garn overvejende indeholdende kæmmet uld, dog < 85 vægtprocent, med indhold af uld og fine dyrehår på >= 85 vægtprocent (undtagen ubleget samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4754;"51072051";1;Garn overvejende indeholdende kæmmet uld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte syntetiske fibre, ubleget (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4755;"51072059";1;Garn overvejende indeholdende kæmmet uld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte syntetiske fibre (undtagen ubleget samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4756;"51072091";1;Garn overvejende indeholdende kæmmet uld, dog < 85 vægtprocent, ubleget (undtagen garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte syntetiske fibre, garn med indhold af uld og fine dyrehår på >= 85 vægtprocent samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4757;"51072099";1;Garn overvejende indeholdende kæmmet uld, dog < 85 vægtprocent (undtagen ubleget garn, garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte syntetiske fibre, garn med indhold af uld og fine dyrehår på >= 85 vægtprocent samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4758;"51081010";1;Garn af fine dyrehår, kartet, ubleget (undtagen af uld samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4759;"51081090";1;Garn af fine dyrehår, kartet (undtagen ubleget garn, garn af uld samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4760;"51082010";1;Garn af fine dyrehår, kæmmet, ubleget (undtagen af uld samt i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4761;"51082090";1;Garn af fine dyrehår, kæmmet (undtagen ubleget garn, garn af uld samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4762;"51091010";1;Garn med indhold af uld eller fine dyrehår på >= 85 vægtprocent, i detailsalgsoplægninger, i nøgler, strenge eller fed af vægt > 125 g, men <= 500 g;;;;;; 4763;"51091090";1;Garn med indhold af uld eller fine dyrehår på >= 85 vægtprocent, i detailsalgsoplægninger (undtagen i nøgler, strenge eller fed af vægt > 125 g, men <= 500 g);;;;;; 4764;"51099000";1;Garn overvejende indeholdende uld eller fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4765;"51100000";1;Garn af grove dyrehår eller af hestehår, herunder overspundet garn af hestehår, også i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4766;"51111100";1;Stof, vævet, med indhold af kartet uld eller kartede fine dyrehår på >= 85 vægtprocent og af vægt <= 300 g pr. m² (undtagen vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4767;"51111900";1;"Vævet stof med indhold> = 85% kartet uld eller kartede fine dyrehår af vægt> 300 g / m² ";;;;;; 4768;"51112000";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende karted uld eller kartede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre (undtagen vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4769;"51113010";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende karted uld eller kartede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre, af vægt <= 300 g pr. m² (undtagen vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4770;"51113080";1;Vævet stof , men <85% kartet uld eller kartede fine dyrehår vægt, korte syntetiske, regenererede fibre og vægt> 300 g;;;;;; 4771;"51119010";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende karted uld eller kartede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke på > 10 vægtprocent (undtagen blandet hovedsagelig med endeløse eller korte kemofibre samt vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4772;"51119091";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende karted uld eller kartede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent og af vægt <= 300 g pr. m² (undtagen blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse eller korte kemofibre eller med indhold af natursilke eller affald af natursilke på > 10 vægtprocent samt vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4773;"51119098";1;"Vævet stofe, men <85% kartet uld eller kartede fine dyrehår af vægt> 300 g ";;;;;; 4774;"51121100";1;Stof, vævet, med indhold af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår på >= 85 vægtprocent og af vægt <= 200 g pr. m² (undtagen vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4775;"51121900";1;Vævet stof med indhold> = 85% kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår af vægt> 200 g / m²;;;;;; 4776;"51122000";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre (undtagen vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4777;"51123010";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m² (undtagen vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4778;"51123080";1;Vævet stof, <85% kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår vægt, korte syntetiske, regenererede fibre og vægt>200g /m2;;;;;; 4779;"51129010";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, med indhold af natursilke eller affald af natursilke på > 10 vægtprocent (undtagen blandet hovedsagelig med endeløse eller korte kemofibre samt vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4780;"51129091";1;Stof, vævet, overvejende indeholdende kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, dog < 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m² (undtagen blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse eller korte kemofibre eller med indhold af natursilke eller affald af natursilke på > 10 vægtprocent samt vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4781;"51129098";1;Vævet stof, <85% kæmmet uld ,kæmmede fine dyrehår af vægt> 200 g / m2;;;;;; 4782;"51130000";1;Stof, vævet, af grove dyrehår eller hestehår (undtagen vævet stof til teknisk brug, henhørende under pos. 5911);;;;;; 4783;"52010010";1;"Bomuld, ikke kartet eller kæmmet, hygroskopisk ""vandsugende"" eller bleget";;;;;; 4784;"52010090";1;"Bomuld, ikke kartet eller kæmmet (undtagen hygroskopisk ""vandsugende"" eller bleget)";;;;;; 4785;"52021000";1;Garnaffald af bomuldsgarn;;;;;; 4786;"52029100";1;Opkradset tekstilmateriale af bomuld;;;;;; 4787;"52029900";1;Affald af bomuld (undtagen garnaffald og opkradset tekstilmateriale);;;;;; 4788;"52030000";1;Bomuld, kartet eller kæmmet;;;;;; 4789;"52041100";1;Sytråd af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4790;"52041900";1;Sytråd overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4791;"52042000";1;Sytråd af bomuld, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4792;"52051100";1;"Garn, enkelttrådet, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4793;"52051200";1;"Garn, enkelttrådet, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, men <= 43 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4794;"52051300";1;"Garn, enkelttrådet, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4795;"52051400";1;"Garn, enkelttrådet, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4796;"52051510";1;"Garn, enkelttrådet, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 83,33 decitex, men < 125 decitex ""> 80, men <= 120 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4797;"52051590";1;"Garn, enkelttrådet, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed < 83,33 decitex ""> 120 metrisk nummerering (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4798;"52052100";1;"Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4799;"52052200";1;"Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, <= 43 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4800;"52052300";1;"Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4801;"52052400";1;"Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4802;"52052600";1;"Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 106,38 decitex, men < 125 decitex ""> 80, men <= 94 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4803;"52052700";1;"Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed >= 83,33 decitex, men < 106,38 decitex ""> 94, men <= 120 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4804;"52052800";1;"Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed < 83,33 decitex ""> 120 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4805;"52053100";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4806;"52053200";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, men <= 43 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4807;"52053300";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4808;"52053400";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4809;"52053500";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på < 125 decitex ""> 80 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4810;"52054100";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4811;"52054200";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, men <= 43 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4812;"52054300";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisknummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4813;"52054400";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4814;"52054600";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 106,38 decitex, men < 125 decitex ""> 80, men <= 94 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4815;"52054700";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 83,33 decitex, men < 106,38 decitex ""> 94, men <= 120 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4816;"52054800";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på < 83,33 decitex ""> 120 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4817;"52061100";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4818;"52061200";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, men <= 43 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4819;"52061300";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4820;"52061400";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4821;"52061500";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed < 125 decitex ""> 80 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4822;"52062100";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4823;"52062200";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, men <= 43 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4824;"52062300";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4825;"52062400";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4826;"52062500";1;"Garn, enkelttrådet, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed < 125 decitex ""> 80 metrisk nummerering"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4827;"52063100";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre, dog < 85 vægtprocent og af finhed pr. tråd på >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4828;"52063200";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, men <= 43 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4829;"52063300";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4830;"52063400";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4831;"52063500";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende ukæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på < 125 decitex ""> 80 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4832;"52064100";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på >= 714,29 decitex ""<= 14 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i datailsalgsoplægninger)";;;;;; 4833;"52064200";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på >= 232,56 decitex, men < 714,29 decitex ""> 14, men <= 43 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4834;"52064300";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på >= 192,31 decitex, men < 232,56 decitex ""> 43, men <= 52 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4835;"52064400";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på >= 125 decitex, men < 192,31 decitex ""> 52, men <= 80 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4836;"52064500";1;"Garn, flertrådet eller kabelslået, overvejende indeholdende kæmmede bomuldsfibre og af finhed pr. tråd på < 125 decitex ""> 80 metrisk nummerering pr. tråd"" (undtagen sytråd og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4837;"52071000";1;Garn af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, i detailsalgsoplægninger (undtagen sytråd);;;;;; 4838;"52079000";1;Garn overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, i detailsalgsoplægninger (undtagen sytråd);;;;;; 4839;"52081110";1;Forbindsgaze af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 100 g pr. m², lærredsvævet, ubleget;;;;;; 4840;"52081190";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 100 g pr. m², ubleget (undtagen forbindsgaze);;;;;; 4841;"52081216";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 130 g pr. m², ubleget, af bredde <= 165 cm;;;;;; 4842;"52081219";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 130 g pr. m², ubleget, af bredde > 165 cm;;;;;; 4843;"52081296";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 130 g pr. m², men <= 200 g pr. m², ubleget, af bredde <= 165 cm;;;;;; 4844;"52081299";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 130 g pr. m², men <= 200 g pr. m², ubleget, af bredde > 165 cm;;;;;; 4845;"52081300";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, ubleget;;;;;; 4846;"52081900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², ubleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4847;"52082110";1;Forbindsgaze af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 100 g pr. m², lærredsvævet, bleget;;;;;; 4848;"52082190";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 100 g pr. m², bleget (undtagen forbindsgaze);;;;;; 4849;"52082216";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 130 g pr. m², bleget, af bredde <= 165 cm;;;;;; 4850;"52082219";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 130 g pr. m², bleget, af bredde > 165 cm;;;;;; 4851;"52082296";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 130 g pr. m², men <= 200 g pr. m², bleget, af bredde <= 165 cm;;;;;; 4852;"52082299";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 130 g pr. m², men <= 200 g pr. m², bleget, af bredde > 165 cm;;;;;; 4853;"52082300";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, bleget;;;;;; 4854;"52082900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², bleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4855;"52083100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 100 g pr. m², farvet;;;;;; 4856;"52083216";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 130 g pr. m², farvet, af bredde <= 165 cm;;;;;; 4857;"52083219";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 130 g pr. m², farvet, af bredde > 165 cm;;;;;; 4858;"52083296";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 130 g pr. m², men <= 200 g pr. m², farvet, af bredde <= 165 cm;;;;;; 4859;"52083299";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 130 g pr. m², men <= 200 g pr. m², farvet, af bredde > 165 cm;;;;;; 4860;"52083300";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, farvet;;;;;; 4861;"52083900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², farvet (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4862;"52084100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 100 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4863;"52084200";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4864;"52084300";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4865;"52084900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4866;"52085100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 100 g pr. m², trykt;;;;;; 4867;"52085200";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 100 g pr. m², men <= 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4868;"52085910";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, trykt;;;;;; 4869;"52085990";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt <= 200 g pr. m², trykt (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4870;"52091100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², ubleget;;;;;; 4871;"52091200";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, ubleget;;;;;; 4872;"52091900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², ubleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4873;"52092100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², bleget;;;;;; 4874;"52092200";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, bleget;;;;;; 4875;"52092900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², bleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredevævet);;;;;; 4876;"52093100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², farvet;;;;;; 4877;"52093200";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, farvet;;;;;; 4878;"52093900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², farvet (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4879;"52094100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4880;"52094200";1;Denimstof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4881;"52094300";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen denimstof);;;;;; 4882;"52094900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, denimstof og lærredsvævet stof);;;;;; 4883;"52095100";1;Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4884;"52095200";1;Kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, trykt;;;;;; 4885;"52095900";1;Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på >= 85 vægtprocent, af vægt > 200 g pr. m², trykt (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4886;"52101100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², ubleget;;;;;; 4887;"52101900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², ubleget (undtagen lærredsvævet);;;;;; 4888;"52102100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², bleget;;;;;; 4889;"52102900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², bleget (undtagen lærredsvævet);;;;;; 4890;"52103100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², farvet;;;;;; 4891;"52103200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, farvet;;;;;; 4892;"52103900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², farvet (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4893;"52104100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4894;"52104900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen lærredsvævet);;;;;; 4895;"52105100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4896;"52105900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt <= 200 g pr. m², trykt (undtagen lærredsvævet);;;;;; 4897;"52111100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², ubleget;;;;;; 4898;"52111200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, ubleget;;;;;; 4899;"52111900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², ubleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4900;"52112000";1;"Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², bleget ";;;;;; 4901;"52113100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², farvet;;;;;; 4902;"52113200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, farvet;;;;;; 4903;"52113900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², farvet (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4904;"52114100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4905;"52114200";1;Denimstof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4906;"52114300";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen denimstof);;;;;; 4907;"52114910";1;Jacquardvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4908;"52114990";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, denimstof, jacquardvævet stof og lærredsvævet stof);;;;;; 4909;"52115100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4910;"52115200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, trykt;;;;;; 4911;"52115900";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt > 200 g pr. m², trykt (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 4912;"52121110";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², ubleget;;;;;; 4913;"52121190";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², ubleget;;;;;; 4914;"52121210";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², bleget;;;;;; 4915;"52121290";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², bleget;;;;;; 4916;"52121310";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², farvet;;;;;; 4917;"52121390";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², farvet;;;;;; 4918;"52121410";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4919;"52121490";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4920;"52121510";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4921;"52121590";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt <= 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4922;"52122110";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², ubleget;;;;;; 4923;"52122190";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², ubleget;;;;;; 4924;"52122210";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², bleget;;;;;; 4925;"52122290";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², bleget;;;;;; 4926;"52122310";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², farvet;;;;;; 4927;"52122390";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², farvet;;;;;; 4928;"52122410";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4929;"52122490";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 4930;"52122510";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4931;"52122590";1;Vævet stof overvejende indeholdende bomuld, dog < 85 vægtprocent, blandet på anden måde end hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre eller hovedsagelig eller udelukkende med hør, af vægt > 200 g pr. m², trykt;;;;;; 4932;"53011000";1;Hør, rå eller rødnet;;;;;; 4933;"53012100";1;Hør, brækket eller skættet;;;;;; 4934;"53012900";1;Hør, heglet eller på anden måde beredt, men ikke spundet (undtagen brækket eller skættet og undtagen hør);;;;;; 4935;"53013000";1;Blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 4936;"53021000";1;"Hamp ""Cannabis sativa L"", rå eller rødnet";;;;;; 4937;"53029000";1;"Hamp ""Cannabis sativa L"", beredt, men ikke spundet, samt blår og affald af hamp, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale (undtagen rødnet hamp)";;;;;; 4938;"53031000";1;Jute og andre bastfibre, rå eller rødnet (undtagen hør, hamp og ramie);;;;;; 4939;"53039000";1;Jute og andre bastfibre, beredt, men ikke spundet, samt blår og affald af disse fibre, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale (undtagen rødnede og undtagen hør, hamp og ramie);;;;;; 4940;"53050000";1;"Kokos, abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, ikke andetsteds tariferet, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)";;;;;; 4941;"53061010";1;"Garn af hør, enkelttrådet, af finhed >= 833,3 decitex ""<= 12 metrisk nummerering"" (undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4942;"53061030";1;"Garn af hør, enkelttrådet, af finhed 277,8 decitex til < 833,3 decitex ""> 12 til 36 metrisk nummerering (undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4943;"53061050";1;"Garn af hør, enkelttrådet, af finhed < 277,8 decitex ""> 36 metrisk nummerering"" (undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4944;"53061090";1;Garn af hør, enkelttrådet, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4945;"53062010";1;Garn af hør, flertrådet eller kabelslået (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4946;"53062090";1;Garn af hør, flertrådet eller kabelslået, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4947;"53071000";1;Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303;;;;;; 4948;"53072000";1;Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, flertrådet eller kabelslået;;;;;; 4949;"53081000";1;Kokosgarn;;;;;; 4950;"53082010";1;Hampegarn (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4951;"53082090";1;Hampegarn i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4952;"53089012";1;"Ramiegarn af finhed >= 277,8 decitex ""<= 36 metrisk nummerering""";;;;;; 4953;"53089019";1;"Ramiegarn af finhed < 277,8 decitex ""> 36 metrisk nummerering""";;;;;; 4954;"53089050";1;Papirgarn;;;;;; 4955;"53089090";1;Garn af vegetabilske tekstilfibre (undtagen garn af hør, garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, kokosgarn, hampegarn, papirgarn, ramiegarn samt bomuldsgarn);;;;;; 4956;"53091110";1;Vævet stof af hør, med indhold af hør på >= 85 vægtprocent, ubleget;;;;;; 4957;"53091190";1;Vævet stof af hør, med indhold af hør på >= 85 vægtprocent, bleget;;;;;; 4958;"53091900";1;Vævet stof af hør, med indhold af hør på >= 85 vægtprocent, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt;;;;;; 4959;"53092100";1;Vævet stof overvejende indeholdende hør, dog < 85 vægtprocent, ubleget eller bleget;;;;;; 4960;"53092900";1;Vævet stof af hør, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt (undtagen med indhold af hør på >= 85 vægtprocent);;;;;; 4961;"53101010";1;Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, ubleget, af bredde <= 150 cm;;;;;; 4962;"53101090";1;Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, ubleget, af bredde > 150 cm;;;;;; 4963;"53109000";1;Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, bleget, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt;;;;;; 4964;"53110010";1;Vævet stof af ramie;;;;;; 4965;"53110090";1;Vævet stof af vegetabilske tekstilfibre samt vævet stof af papirgarn (undtagen vævet stof af hør, vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, vævet stof af ramie samt vævet stof af bomuld);;;;;; 4966;"54011012";1;"Sytråd ""core yarn"" af polyesterfibre omspundet med bomuldsfibre (undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4967;"54011014";1;"Omspundet garn ""core yarn"" af endeløse syntetiske fibre (undtagen i detailsalgsoplægninger samt polyesterfibre omspundet med bomuldsfibre)";;;;;; 4968;"54011016";1;"Sygarn, tekstureret, af endeløse syntetiske fibre (undtagen omspundet garn ""core yarn"" og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4969;"54011018";1;"Sytråd af endeløse syntetiske fibre (undtagen omspundet garn ""core yarn"", tekstureret garn og undtagen i detailsalgsoplægninger)";;;;;; 4970;"54011090";1;Sytråd af endeløse syntetiske fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4971;"54012010";1;Sytråd af endeløse regenererede fibre (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4972;"54012090";1;Sytråd af endeløse regenererede fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 4973;"54021100";1;Garn med høj styrke, af endeløse aramidfibre (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4974;"54021900";1;Garn med høj styrke, af endeløse nylon- eller andre polyamidfibre (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn af endeløse aramidfibre);;;;;; 4975;"54022000";1;Garn med høj styrke, af endeløse polyesterfibre (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4976;"54023100";1;Garn, tekstureret, af endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, af finhed <= 50 tex pr. tråd (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4977;"54023200";1;Garn, tekstureret, af endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, af finhed > 50 tex pr. tråd (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4978;"54023300";1;Garn, tekstureret, af endeløse polyesterfibre (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4979;"54023400";1;Garn, tekstureret, af endeløse polypropylenfibre (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4980;"54023900";1;Garn, tekstureret, af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt tekstureret garn af endeløse polypropylen-, polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre);;;;;; 4981;"54024400";1;Elastomergarn af endeløse syntetiske fibre, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet <= 50 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, tekstureret garn samt garn af endeløse polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre);;;;;; 4982;"54024500";1;Garn af endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet <= 50 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, garn med høj styrke, elastomergarn samt tekstureret garn);;;;;; 4983;"54024600";1;Garn af endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet <= 50 omgange pr. meter, delvis orienteret (undtagen elastomergarn, sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt tekstureret garn);;;;;; 4984;"54024700";1;Garn af endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet <= 50 omgange pr. meter (undtagen elastomergarn, sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, tekstureret garn samt garn af delvis orienterede endeløse poly esterfibre);;;;;; 4985;"54024800";1;Garn af endeløse polypropylenfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet <= 50 omgange pr. meter (undtagen elastomergarn, sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt tekstureret garn);;;;;; 4986;"54024900";1;Garn af endeløse syntetiske fibre, herunder syntetiske monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet <= 50 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, tekstureret garn, elastomergarn samt garn af endeløse polypropylen-, polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre);;;;;; 4987;"54025100";1;Garn af endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, snoet > 50 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, garn med høj styrke samt tekstureret garn);;;;;; 4988;"54025200";1;Garn af endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, snoet > 50 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, garn med høj styrke samt tekstureret garn);;;;;; 4989;"54025910";1;Garn af endeløse polypropylenfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, snoet > 50 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt tekstureret garn);;;;;; 4990;"54025990";1;Garn af endeløse syntetiske fibre, herunder syntetiske monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, snoet > 50 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, tekstureret garn samt garn af endeløse polypropylen-, polyester- , nylon- eller andre polyamidfibre);;;;;; 4991;"54026100";1;Garn af endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, garn med høj styrke samt tekstureret garn);;;;;; 4992;"54026200";1;Garn af endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, garn med høj styrke samt tekstureret garn);;;;;; 4993;"54026910";1;Garn af endeløse polypropylenfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt tekstureret garn);;;;;; 4994;"54026990";1;Garn af endeløse, syntetiske fibre, herunder syntetiske monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, tekstureret garn samt garn af endeløse polypropylen-, polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre);;;;;; 4995;"54031000";1;Garn med høj styrke, af endeløse viskosefibre (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 4996;"54033100";1;Garn af endeløse viskosefibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet <= 120 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke );;;;;; 4997;"54033200";1;Garn af endeløse viskosefibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet, snoet > 120 omgange pr. meter (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke );;;;;; 4998;"54033300";1;"Garn af endeløse acetatfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke) ";;;;;; 4999;"54033900";1;Garn af endeløse regenererede fibre, herunder regenererede monofilamenter af finhed < 67 decitex, enkelttrådet (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, samt garn af endeløse viskose- eller acetatfibre);;;;;; 5000;"54034100";1;Garn af endeløse viskosefibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke );;;;;; 5001;"54034200";1;Garn af endeløse acetatfibre, herunder monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn med høj styrke);;;;;; 5002;"54034900";1;Garn af endeløse regenererede fibre, herunder regenererede monofilamenter af finhed < 67 decitex, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, samt garn af endeløse viskose- eller acetatfibre);;;;;; 5003;"54041100";1;Monofilamenter, syntetiske, elastiske, af finhed >= 67 decitex, med største tværmål <= 1 mm;;;;;; 5004;"54041200";1;Monofilamenter, polypropylene, af finhed >= 67 decitex, med største tværmål <= 1 mm (undtagen elastomer);;;;;; 5005;"54041900";1;Monofilamenter, syntetiske, af finhed >= 67 decitex, med største tværmål <= 1 mm (undtagen polypropylen og elastomer);;;;;; 5006;"54049010";1;Strimler og lignende, f.eks. kunstige strå, af polypropylen, af synlig bredde <= 5 mm;;;;;; 5007;"54049090";1;Strimler og lignende, f.eks. kunstige strå, af syntetisk materiale, af synlig bredde <= 5 mm (undtagen af polypropylen);;;;;; 5008;"54050000";1;"Monofilamenter, regenererede, af finhed >= 67 decitex, med største tværmål <= 1 mm; strimler og lignende, f.eks. kunstige strå, af regenereret materiale, af synlig bredde <= 5 mm";;;;;; 5009;"54060000";1;Garn af endeløse regenererede fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 5010;"54071000";1;Vævet stof fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider eller af polyestere, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm;;;;;; 5011;"54072011";1;Vævet stof fremstillet af strimler eller lignende af polyethylen eller polypropylen, af bredde < 3 mm;;;;;; 5012;"54072019";1;Vævet stof fremstillet af strimler eller lignende af polyethylen eller polypropylen, af bredde >= 3 m;;;;;; 5013;"54072090";1;Vævet stof fremstillet af strimler eller lignende af syntetisk materiale (undtagen af polyethylen eller polypropylen);;;;;; 5014;"54073000";1;Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler og lignende af syntetisk materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm, bestående af lag af parallel agte garner anbragt oven på hinanden, i rette eller spidse vinkler, sammenholdt i garnernes skæringspunkter ved hjælp af et klæbemiddel eller ved varmebehandling;;;;;; 5015;"54074100";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ubleget eller bleget;;;;;; 5016;"54074200";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, farvet;;;;;; 5017;"54074300";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5018;"54074400";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse nylon- eller andre polyamidfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, trykt;;;;;; 5019;"54075100";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ubleget eller bleget;;;;;; 5020;"54075200";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, farvet;;;;;; 5021;"54075300";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5022;"54075400";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, trykt;;;;;; 5023;"54076110";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ubleget eller bleget;;;;;; 5024;"54076130";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, farvet;;;;;; 5025;"54076150";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder af monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5026;"54076190";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, trykt;;;;;; 5027;"54076910";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent teksturerede og ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder af monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ubleget eller bleget;;;;;; 5028;"54076990";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent teksturerede og ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre, herunder af monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt;;;;;; 5029;"54077100";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse syntetiske fibre, herunder af monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ubleget eller bleget (undtagen af endeløse polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre eller -monofilamenter og undtagen af blandinger af teksturerede og ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre);;;;;; 5030;"54077200";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse syntetiske fibre, herunder af monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, farvet (undtagen af endeløse polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre eller -monofilamenter og undtagen af blandinger af teksturerede og ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre);;;;;; 5031;"54077300";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse syntetiske fibre, herunder af monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen af endeløse polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre eller -monofilamenter og undtagen af blandinger af teksturerede og ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre);;;;;; 5032;"54077400";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse syntetiske fibre, herunder af monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, trykt (undtagen af endeløse polyester-, nylon- eller andre polyamidfibre eller -monofilamenter og undtagen af blandinger af teksturerede og ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre);;;;;; 5033;"54078100";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, ubleget eller bleget;;;;;; 5034;"54078200";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, farvet;;;;;; 5035;"54078300";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5036;"54078400";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, trykt;;;;;; 5037;"54079100";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, ubleget eller bleget;;;;;; 5038;"54079200";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, farvet;;;;;; 5039;"54079300";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5040;"54079400";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, trykt;;;;;; 5041;"54081000";1;Vævet stof fremstillet af garn med høj styrke, af viskose, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm;;;;;; 5042;"54082100";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse regenererede fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm, ubleget eller bleget (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5043;"54082210";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse regenererede fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm, farvet, af bredde > 135 cm, men <= 155 cm, med taft-, serge- eller satinbinding (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5044;"54082290";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse regenererede fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm, farvet (undtagen af bredde > 135 cm, men <= 155 cm, med taft-, serge- eller satinbinding og undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5045;"54082300";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse regenererede fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5046;"54082400";1;Vævet stof af garn af >= 85 vægtprocent endeløse regenererede fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger 5 mm, tryk t (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5047;"54083100";1;Vævet stof af garn indeholdende overvejende, men < 85 vægtprocent endeløse regenererede fibre, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis bredde ikke overstiger 5 mm, ubleget eller bleget (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5048;"54083200";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis bredde ikke overstiger 5 mm, farvet (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5049;"54083300";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5050;"54083400";1;Vævet stof af garn overvejende indeholdende endeløse syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, herunder monofilamenter af finhed >= 67 decitex og største tværmål <= 1 mm, eller af strimler eller lignende af regenereret materiale, hvis bredde ikke overstiger 5 mm, trykt (undtagen fremstillet af garn med høj styrke, af viskose);;;;;; 5051;"55011000";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af filamenter af nylon eller andre polyamider";;;;;; 5052;"55012000";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af filamenter af polyestere";;;;;; 5053;"55013000";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af filamenter af acryl eller modacryl";;;;;; 5054;"55014000";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af polypropylen";;;;;; 5055;"55019000";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af syntetiske filamenter (undtagen af filamenter af acryl, modacryl, polyestere, polypropylen og nylon eller andre polyamider)";;;;;; 5056;"55020010";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af filamenter af viskose";;;;;; 5057;"55020040";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af filamenter af acetat";;;;;; 5058;"55020080";1;"Bånd ""tow"" i henhold til bestemmelse 1 til kapitel 55, af regenererede filamenter (undtagen af filamenter af viskose eller acetat)";;;;;; 5059;"55031100";1;Korte fibre af aramider, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5060;"55031900";1;Korte fibre af nylon eller andre polyamider, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding (undtagen af aramider);;;;;; 5061;"55032000";1;Korte fibre af polyestere, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5062;"55033000";1;Korte fibre af acryl eller modacryl, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5063;"55034000";1;Korte fibre af polypropylen, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5064;"55039000";1;Korte fibre, syntetiske, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding (undtagen af polypropylen, acryl, modacryl, polyestere, nylon eller andre polyamider);;;;;; 5065;"55041000";1;Korte fibre af viskose, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5066;"55049000";1;Korte fibre, regenererede, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding (undtagen af viskose);;;;;; 5067;"55051010";1;Affald af fibre af nylon eller andre polyamider, herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 5068;"55051030";1;Affald af fibre af polyestere, herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 5069;"55051050";1;Affald af fibre af acryl eller modacryl, herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 5070;"55051070";1;Affald af fibre af polypropylen, herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 5071;"55051090";1;Affald af syntetiske fibre, herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale (undtagen af fibre af polypropylen, acryl, modacryl, polyestere og nylon eller andre polyamider);;;;;; 5072;"55052000";1;Affald af regenererede fibre, herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale;;;;;; 5073;"55061000";1;Korte fibre af nylon eller andre polyamider, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5074;"55062000";1;Korte fibre af polyestere, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5075;"55063000";1;Korte fibre af acryl eller modacryl, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5076;"55069000";1;Korte fibre, syntetiske, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding (undtagen af acryl, modacryl, polyestere og nylon eller andre polyamider);;;;;; 5077;"55070000";1;Korte fibre, regenererede, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;;;;;; 5078;"55081010";1;Sytråd af korte syntetiske fibre (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5079;"55081090";1;Sytråd af korte syntetiske fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 5080;"55082010";1;Sytråd af korte regenererede fibre (undtagen i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5081;"55082090";1;Sytråd af korte regenererede fibre, i detailsalgsoplægninger;;;;;; 5082;"55091100";1;Garn, med indhold på >= 85 vægtprocent korte fibre af nylon eller andre polyamider, enkelttrådet (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5083;"55091200";1;Garn, med indhold på >= 85 vægtprocent korte fibre af nylon eller andre polyamider, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5084;"55092100";1;Garn med indhold på >= 85 vægtprocent korte polyesterfibre, enkelttrådet (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5085;"55092200";1;Garn med indhold på >= 85 vægtprocent korte polyesterfibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5086;"55093100";1;Garn, med indhold på >= 85 vægtprocent korte fibre af acryl eller modacryl, enkelttrådet (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5087;"55093200";1;Garn, med indhold på >= 85 vægtprocent korte fibre af acryl eller modacryl, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5088;"55094100";1;Garn, med indhold på >= 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, enkelttrådet (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, samt garn af korte fibre af acryl, modacryl, polyestere og nylon eller andre polyamider);;;;;; 5089;"55094200";1;Garn, med indhold på >= 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger, samt garn af korte fibre af acryl, modacryl, polyestere og nylon eller andre polyamider);;;;;; 5090;"55095100";1;Garn overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte regenererede fibre (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5091;"55095200";1;Garn indeholdende korte polyesterfibre > 50 til < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5092;"55095300";1;Garn overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5093;"55095900";1;Garn overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, med uld eller fine dyrehår eller med korte regenererede fibre (undtagen sytråd samt garn i detailsa lgsoplægninger);;;;;; 5094;"55096100";1;Garn overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår (Undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5095;"55096200";1;Garn overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5096;"55096900";1;Garn overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld eller med uld eller fine dyrehår (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5097;"55099100";1;Garn overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn af korte fibre af polyestere, acryl eller modacryl);;;;;; 5098;"55099200";1;Garn overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn af korte fibre af polyestere, acryl eller modacryl);;;;;; 5099;"55099900";1;Garn overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld eller med uld eller fine dyrehår (undtagen sytråd, garn i detailsalgsoplægninger samt garn af korte fibre af polyestere, acryl eller modacryl);;;;;; 5100;"55101100";1;Garn med indhold på >= 85 vægtprocent korte regenererede fibre, enkelttrådet (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5101;"55101200";1;Garn med indhold på >= 85 vægtprocent af korte regenererede fibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5102;"55102000";1;Garn overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5103;"55103000";1;Garn overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5104;"55109000";1;Garn overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld eller med uld eller fine dyrehår (undtagen sytråd samt garn i detailsalgsoplægninger);;;;;; 5105;"55111000";1;Garn med indhold på >= 85 vægtprocent af korte syntetiske fibre, i detailsalgsoplægninger (undtagen sytråd);;;;;; 5106;"55112000";1;Garn overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, i detailsalgsoplægninger (undtagen sytråd);;;;;; 5107;"55113000";1;Garn af korte regenererede fibre, i detailsalgsoplægninger (undtagen sytråd);;;;;; 5108;"55121100";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte polyesterfibre, ubleget eller bleget;;;;;; 5109;"55121910";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte polyesterfibre, trykt;;;;;; 5110;"55121990";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte polyesterfibre, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5111;"55122100";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent af korte fibre af acryl eller modacryl, ubleget eller bleget;;;;;; 5112;"55122910";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent af korte fibre af acryl eller modacryl, trykt;;;;;; 5113;"55122990";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent af korte fibre af acryl eller modacryl, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farvet;;;;;; 5114;"55129100";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, ubleget eller bleget (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5115;"55129910";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, trykt (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5116;"55129990";1;Vævet stof med indhold på >= 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5117;"55131120";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², ubleget eller bleget, af bredde <= 165 cm;;;;;; 5118;"55131190";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², ubleget eller bleget, af bredde > 165 cm;;;;;; 5119;"55131200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, ubleget eller bleget;;;;;; 5120;"55131300";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², ubleget eller bleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 5121;"55131900";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², ubleget eller bleget (undtagen af korte polyesterfibre);;;;;; 5122;"55132100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², farvet;;;;;; 5123;"55132310";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, farvet;;;;;; 5124;"55132390";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², farvet (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 5125;"55132900";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², farvet (undtagen af polyesterfibre);;;;;; 5126;"55133100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5127;"55133900";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen af polyesterfibre samt lærredsvævet);;;;;; 5128;"55134100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², trykt;;;;;; 5129;"55134900";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt <= 170 g pr. m², trykt (undtagen af polyesterfibre samt lærredsvævet);;;;;; 5130;"55141100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², ubleget eller bleget;;;;;; 5131;"55141200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, ubleget eller bleget;;;;;; 5132;"55141910";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², ubleget eller bleget (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 5133;"55141990";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², ubleget eller bleget (undtagen af korte polyesterfibre);;;;;; 5134;"55142100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², farvet;;;;;; 5135;"55142200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, farvet;;;;;; 5136;"55142300";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², farvet (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 5137;"55142900";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², farvet (undtagen af polyesterfibre);;;;;; 5138;"55143010";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5139;"55143030";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5140;"55143050";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 5141;"55143090";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen af polyesterfibre);;;;;; 5142;"55144100";1;Lærredsvævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², lærredsvævet, trykt;;;;;; 5143;"55144200";1;Kipervævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, trykt;;;;;; 5144;"55144300";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², trykt (undtagen kipervævet med 3 eller 4 bindinger, inkl. heraf afledte bindinger, samt lærredsvævet);;;;;; 5145;"55144900";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt > 170 g pr. m², trykt (undtagen af polyesterfibre);;;;;; 5146;"55151110";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte fibre af viskose, ubleget eller bleget;;;;;; 5147;"55151130";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte fibre af viskose, trykt;;;;;; 5148;"55151190";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte fibre af viskose, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5149;"55151210";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, ubleget eller bleget;;;;;; 5150;"55151230";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, trykt;;;;;; 5151;"55151290";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5152;"55151311";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyrehår, ubleget eller bleget;;;;;; 5153;"55151319";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyrehår, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt;;;;;; 5154;"55151391";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, ubleget eller bleget;;;;;; 5155;"55151399";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt;;;;;; 5156;"55151910";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, med endeløse kemofibre, med korte fibre af viskose eller med bomuld, ubleget eller bleget;;;;;; 5157;"55151930";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, med endeløse kemofibre, med korte fibre af viskose eller med bomuld, trykt;;;;;; 5158;"55151990";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte polyesterfibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, med endeløse kemofibre, med korte fibre af viskose eller med bomuld, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5159;"55152110";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, ubleget eller bleget;;;;;; 5160;"55152130";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, trykt;;;;;; 5161;"55152190";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5162;"55152211";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyrehår, ubleget eller bleget;;;;;; 5163;"55152219";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller kartede fine dyrehår, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt;;;;;; 5164;"55152291";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, ubleget eller bleget;;;;;; 5165;"55152299";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, farvet, fremstillet af garn af forskellige farver eller trykt;;;;;; 5166;"55152900";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte fibre af acryl eller modacryl, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, med endeløse kemofibre eller med bomuld.;;;;;; 5167;"55159110";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, ubleget eller bleget (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5168;"55159130";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, trykt (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5169;"55159190";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5170;"55159920";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre eller med bomuld, ubleget eller bleget (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5171;"55159940";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre eller med bomuld, trykt (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5172;"55159980";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte syntetiske fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, med endeløse kemofibre eller med bomuld, farvet eller fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen af korte fibre af acryl, modacryl eller polyestere);;;;;; 5173;"55161100";1;Vævet stof, med indhold på >= 85 vægtprocent korte regenererede fibre, ubleget eller bleget;;;;;; 5174;"55161200";1;Vævet stof, med indhold på >= 85 vægtprocent korte regenererede fibre, farvet;;;;;; 5175;"55161300";1;Vævet stof, med indhold på >= 85 vægtprocent korte regenererede fibre, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5176;"55161400";1;Vævet stof, med indhold på >= 85 vægtprocent korte regenererede fibre, trykt;;;;;; 5177;"55162100";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, ubleget eller bleget;;;;;; 5178;"55162200";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, farvet;;;;;; 5179;"55162310";1;"Jacquardvævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, fremstillet af garn af forskellige farver, af bredde >= 140 cm ""madraslærred""";;;;;; 5180;"55162390";1;"Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen jacquardvævet stof af bredde >= 140 cm ""madraslærred"")";;;;;; 5181;"55162400";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre, trykt;;;;;; 5182;"55163100";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, ubleget eller bleget;;;;;; 5183;"55163200";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, farvet;;;;;; 5184;"55163300";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5185;"55163400";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår, trykt;;;;;; 5186;"55164100";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, ubleget eller bleget;;;;;; 5187;"55164200";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, farvet;;;;;; 5188;"55164300";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5189;"55164400";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, trykt;;;;;; 5190;"55169100";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, med uld eller fine dyrehår eller med endeløse kemofibre, ubleget eller bleget;;;;;; 5191;"55169200";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, med uld eller fine dyrehår eller med endeløse kemofibre, farvet;;;;;; 5192;"55169300";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, med uld eller fine dyrehår eller med endeløse kemofibre, fremstillet af garn af forskellige farver;;;;;; 5193;"55169400";1;Vævet stof overvejende indeholdende korte regenererede fibre, dog < 85 vægtprocent, ikke blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, med uld eller fine dyrehår eller med endeløse kemofibre, trykt;;;;;; 5194;"56012110";1;Vat af hygroskopisk bomuld og varer deraf (undtagen hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende sanitære artikler, vat eller varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i detailsalgspakninger, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse, samt imprægneret, overtrukket eller belagt med parfume, kosmetik, sæbe, rensemidler mv.);;;;;; 5195;"56012190";1;Vat af ikke-hygroskopisk bomuld og varer deraf (undtagen hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende sanitære artikler, vat eller varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i detailsalgspakninger, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse, samt imprægneret, overtrukket eller belagt med parfume, kosmetik, sæbe, rensemidler mv.);;;;;; 5196;"56012210";1;Vatruller af kemofibre, med en diameter på <= 8 mm (undtagen helt dækket af tekstilstof);;;;;; 5197;"56012290";1;Vat af kemofibre og varer deraf (undtagen vatruller med en diameter på <= 8 mm, hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende sanitære artikler, vat eller varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i detailsalgspakninger, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse, samt imprægneret, overtrukket eller belagt med parfume, kosmetik, sæbe, rensemidler mv.);;;;;; 5198;"56012900";1;Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat (undtagen af bomuld eller kemofibre og undtagen hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende sanitære artikler, vat eller varer deraf, imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i detailsalgspakninger, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse, samt imprægneret, overtrukket eller belagt med parfume, kosmetik, sæbe, rensemidler mv.);;;;;; 5199;"56013000";1;Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer;;;;;; 5200;"56021011";1;Nålefilt af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, i.a.n.;;;;;; 5201;"56021019";1;Nålefilt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, i.a.n. (undtagen af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303);;;;;; 5202;"56021031";1;"Stof fremstillet ved hjælp af kædesting ""stitch-bonding"", hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, af uld eller fine dyrehår, i.a.n.";;;;;; 5203;"56021038";1;"Stof fremstillet ved hjælp af kædesting ""stitch-bonding"", hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, i.a.n. (undtagen af uld eller af fine dyrehår)";;;;;; 5204;"56021090";1;"Nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting ""stitch-bonding"", imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, i.a.n.";;;;;; 5205;"56022100";1;"Filt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, af uld eller fine dyrehår, i.a.n. (undtagen nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting ""stitch-bonding"")";;;;;; 5206;"56022900";1;"Filt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret (undtagen af uld eller af fine dyrehår; nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting ""stitch-bonding"")";;;;;; 5207;"56029000";1;"Filt, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret (undtagen nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting ""stitch-bonding"")";;;;;; 5208;"56031110";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt <= 25 g pr. m²;;;;;; 5209;"56031190";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt <= 25 g pr. m² (undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5210;"56031210";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt > 25 g pr. m², men <= 70 g pr. m²;;;;;; 5211;"56031290";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt > 25 g pr. m², men <= 70 g pr. m² (undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5212;"56031310";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt > 70 g pr. m², men <= 150 g pr. m²;;;;;; 5213;"56031390";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt > 70 g pr. m², men <= 150 g pr. m² (undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5214;"56031410";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt > 150 g pr. m²;;;;;; 5215;"56031490";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt > 150 g pr. m² (undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5216;"56039110";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af vægt <= 25 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre);;;;;; 5217;"56039190";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af vægt <= 25 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre og undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5218;"56039210";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af vægt > 25 g pr. m², men <= 70 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre);;;;;; 5219;"56039290";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af vægt > 25 g pr. m², men <= 70 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre og undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5220;"56039310";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af vægt > 70 g pr. m², men <= 150 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre);;;;;; 5221;"56039390";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af vægt > 70 g pr. m², men <= 150 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre og undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5222;"56039410";1;Fiberdug, overtrukket eller belagt, i.a.n., af vægt > 150 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre);;;;;; 5223;"56039490";1;Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af vægt > 150 g pr. m² (undtagen af endeløse kemofibre og undtagen overtrukket eller belagt);;;;;; 5224;"56041000";1;Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil;;;;;; 5225;"56049010";1;Garn af høj styrke, af polyestere, af nylon eller andre polyamider eller af viskose, imprægneret eller overtrukket med gummi eller plast;;;;;; 5226;"56049090";1;Tekstilgarn, strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast (undtagen garn af høj styrke, af polyestere, af nylon eller andre polyamider eller af viskose, imprægneret eller overtrukket, samt imiteret catgut udstyret med kroge eller på anden måde monteret som fiskesnører);;;;;; 5227;"56050000";1;Garn, metalliseret, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal (undtagen tekstilgarner bestående af en blanding af tekstilfibre og metalfibre, der gør dem antistatiske, garn forstærket med metaltråd og varer, som har karakter af possement);;;;;; 5228;"56060010";1;"Krimmergarn ""chaînettegarn"" (undtagen metalliseret garn henhørende under pos. 5605, overspundet garn af hestehår, gummitråde overspundet med tekstil, milanaise og lignende snore og andre overspundne tekstilvarer henhørende under pos. 5808 samt overspundet metaltråd)";;;;;; 5229;"56060091";1;Garn, overspundet (undtagen metalliseret garn henhørende under pos. 5605, overspundet garn af hestehår, gummitråde overspundet med tekstil, milanaise og lignende snore og andre overspundne tekstilvarer henhørende under pos. 5808 samt overspundet metaltråd);;;;;; 5230;"56060099";1;Chenillegarn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (undtagen metalliseret garn henhørende under pos. 5605, overspundet garn af hestehår, gummitråde overspundet med tekstil, milanaise og lignende snore og andre overspundne tekstilvarer henhørende under pos. 5808 samt overspundet metaltråd);;;;;; 5231;"56072100";1;Binde- og pressegarn, af sisal eller andre agavefibre;;;;;; 5232;"56072900";1;Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast (undtagen binde- og pressegarn);;;;;; 5233;"56074100";1;Binde- og pressegarn, af polyethylen eller polypropylen;;;;;; 5234;"56074911";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, flettet, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af polyethylen eller polypropylen, af finhed > 50.000 decitex ""5 g/m"" (undtagen bindeog pressegarn)";;;;;; 5235;"56074919";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, ikke flettet, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af polyethylen eller polypropylen, af finhed > 50.000 decitex ""5 g/m"" (undtagen binde- og pressegarn)";;;;;; 5236;"56074990";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af polyethylen eller polypropylen, af finhed <= 50.000 decitex ""5 g/m"" (undtagen binde- og pressegarn)";;;;;; 5237;"56075011";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, flettet, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af nylon eller andre polyamider eller af polyestere, af finhed > 50.000 decitex ""5 g/m""";;;;;; 5238;"56075019";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, ikke flettet, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af nylon eller andre polyamider eller af polyestere, af finhed > 50.000 decitex ""5 g/m""";;;;;; 5239;"56075030";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af nylon eller andre polyamider eller af polyestere, af finhed <= 50.000 decitex ""5 g/m""";;;;;; 5240;"56075090";1;Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af syntetiske fibre (undtagen polyethylen, polypropylen, polyestere, nylon eller andre polyamider);;;;;; 5241;"56079020";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast, af abaca ""manilahamp eller Musa textilis Nee"" elller andre hårde bladfibre og af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303";;;;;; 5242;"56079090";1;"Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast (undtagen af syntetiske fibre, af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, af sisal eller andre agavefibre, af abaca ""manilahamp eller Musa textilis Nee"" eller andre hårde bladfibre)";;;;;; 5243;"56081120";1;Fiskenet, knyttede, konfektionerede, af sejlgarn, reb og tovværk fremstillet af kemofibre (undtagen net til fiskeketsjere);;;;;; 5244;"56081180";1;Fiskenet, knyttede, konfektionerede, af garn fremstillet af kemofibre (undtagen af sejlgarn, reb og tovværk og undtagen net til fiskeketsjere);;;;;; 5245;"56081911";1;Net, knyttede, konfektionerede, af sejlgarn, reb og tovværk fremstillet af nylon eller andre polyamider (undtagen fiskenet, hårnet, sportsnet, f.eks. målnet og tennisnet, net til fiskeketsjere, sommerfuglenet og lignende net);;;;;; 5246;"56081919";1;Net, knyttede, konfektionerede, af nylon eller andre polyamider (undtagen fremstillet af sejlgarn, reb og tovværk og undtagen fiskenet, hårnet, sportsnet, f.eks. målnet og tennisnet, net til fiskeketsjere, sommerfuglenet og lignende net);;;;;; 5247;"56081930";1;Net, knyttede, konfektionerede, af kemofibre (undtagen af nylon eller andre polyamider og undtagen fiskenet, hårnet, sportsnet, f.eks. målnet og tennisnet, net til fiskeketsjere, sommerfuglenet og lignende net);;;;;; 5248;"56081990";1;Net, knyttede, i stykker eller som metervarer, af sejlgarn, reb og tovværk fremstillet af nylon eller andre polyamider (undtagen konfektionerede net);;;;;; 5249;"56089000";1;Netstoffer, knyttede, af sejlgarn, reb og tovværk, samt konfektionerede fiskenet og andre konfektionerede fiskenet, af vegetabilske tekstilmaterialer (undtagen hårnet, sportsnet, f.eks. målnet og tennisnet, net til fiskeketsjere, sommerfuglenet og lignende net);;;;;; 5250;"56090000";1;Varer fremstillet af garn, strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 eller sejlgarn, reb og tovværk som nævnt i pos. 5607, i.a.n.;;;;;; 5251;"57011010";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld eller fine dyrehår, knyttede, også konfektionerede, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på > 10 vægtprocent;;;;;; 5252;"57011090";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld eller fine dyrehår, knyttede, også konfektionerede. (undtagen med indhold af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, på > 10 vægtprocent);;;;;; 5253;"57019010";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, syntetiske fibre, garn henhørende under pos. 5605 eller af tekstilmaterialer indeholdende metaltråd, knyttede, også konfektionerede;;;;;; 5254;"57019090";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af tekstilmaterialer, knyttede, også konfektionerede (undtagen af uld eller fine dyrehår, af natursilke eller affald af natursilke, bortset fra bourettesilke, eller af tekstilmaterialer indeholdende metaltråd);;;;;; 5255;"57021000";1;Kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper, også konfektionerede;;;;;; 5256;"57022000";1;Gulvbelægning af kokosfibre, vævet, også konfektioneret;;;;;; 5257;"57023110";1;"Axminstertæpper, af uld eller fine dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, ikke konfektionerede";;;;;; 5258;"57023180";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld eller fine dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, ikke konfektionerede (undtagen Axminstertæppe, kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper)";;;;;; 5259;"57023210";1;"Axminstertæpper af kemofibre, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, ikke konfektionerede ";;;;;; 5260;"57023290";1;"Gulvtæpper og anen gulvbelægning, af kemofibre, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, ikke konfektionerede (undtagen axminster-, kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende)";;;;;; 5261;"57023900";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af vegetabilske tekstilfibre eller af grove dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, ikke konfektioneret (undtagen kelim-, sumachog karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper, gulvbelægning af kokosfibre)";;;;;; 5262;"57024110";1;"Axminstertæpper af uld eller fine dyrerhår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, konkektionerede";;;;;; 5263;"57024190";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld eller fine dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper samt axminstertæpper)";;;;;; 5264;"57024210";1;"Axminstertæpper, af kemofibre, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, konfektionerede ";;;;;; 5265;"57024290";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af kemofibre, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper samt axminstertæpper)";;;;;; 5266;"57024900";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af vegetabilske tekstilfibre eller af grove dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", med luv, konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper og undtagen gulvbelægning af kokosfibre)";;;;;; 5267;"57025010";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld eller fine dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, ikke konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper)";;;;;; 5268;"57025031";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af polypropylen, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, ikke konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper)";;;;;; 5269;"57025039";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af kemofibre, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, ikke konfektionerede (undtagen af polypropylen samt kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper)";;;;;; 5270;"57025090";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af vegetabilske tekstilfibre eller af grove dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, ikke konfektionerede (undtagen kelim-, sumachog karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper samt gulvbelægning af kokosfibre)";;;;;; 5271;"57029100";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld eller fine dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper)";;;;;; 5272;"57029210";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af polypropylen, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper)";;;;;; 5273;"57029290";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, kemofibre, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, konfektionerede (undtagen af polypropylen samt kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper)";;;;;; 5274;"57029900";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af vegetabilske tekstilfibre eller af grove dyrehår, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", uden luv, konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende håndvævede tæpper samt gulvbelægning af kokosfibre)";;;;;; 5275;"57031000";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld eller fine dyrehår, tuftede, også konfektionerede;;;;;; 5276;"57032012";1;Fliser af nylon eller andre polyamider, tuftede, trykte (undtaget af størrelse > 1 m²);;;;;; 5277;"57032018";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af nylon eller andre polyamider, tuftede, også konfektionerede, trykte (undtagen fliser af størrelse <= 1 m²);;;;;; 5278;"57032092";1;Fliser af nylon eller andre polyamider, tuftede, af størrelse <= 1 m² (undtagen trykte);;;;;; 5279;"57032098";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af nylon eller andre polyamider, tuftede, også konfektionerede (undtagen trykte og undtagen fliser af størrelse <= 1 m²);;;;;; 5280;"57033012";1;Fliser af polypropylen, tuftede, af størrelse <= 1 m²;;;;;; 5281;"57033018";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af polypropylen, tuftede, også konfektionerede (undtagen fliser af størrelse <= 1 m²);;;;;; 5282;"57033082";1;Fliser af kemofibre, tuftede, af størrelse <= 1 m² (undtagen af polypropylen, nylon eller andre polyamider);;;;;; 5283;"57033088";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af kemofibre, tuftede, også konfektionerede (undtagen trykte eller af prolypropylen, nylon eller andre polyamider og undtagen fliser af størrelse <= 1 m²);;;;;; 5284;"57039020";1;Fliser af vegetabilske tekstilfibre eller af grove dyrehår, tuftede, af størrelse <= 1 m² også konfektionerede;;;;;; 5285;"57039080";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af vegetabilske tekstilfibre eller af grove dyrehår, tuftede, også konfektionerede (undtagen fliser af størrelsen <= 0,3 m²);;;;;; 5286;"57041000";1;"Fliser af filt, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", af størrelse <= 0,3 m²";;;;;; 5287;"57049000";1;"Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af filt, ikke tuftede eller fremstillet ved ""flocking"", også konfektionerede (undtagen fliser af størrelse <= 0,3 m²)";;;;;; 5288;"57050030";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af kemofibre, også konfektionerede (undtagen knyttede, vævede eller tuftede og undtagen af filt);;;;;; 5289;"57050080";1;Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, af uld eller fine dyrehår eller vegetabilske fibre, også konfektionerede (undtagen knyttede, vævede eller tuftede og undtagen af filt med fremstillet ved »flocking«);;;;;; 5290;"58011000";1;Fløjls-, plys- og chenillestof, vævet, af uld eller fine dyrehår (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5291;"58012100";1;Skudfløjl og skudplys, uopskåret, af bomuld (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5292;"58012200";1;Skudfløjl og skudplys, riflet, opskåret, af bomuld (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5293;"58012300";1;Skudfløjl og skudplys, opskåret, af bomuld (undtagen riflet og undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5294;"58012600";1;Chenillestof af bomuld (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5295;"58012700";1;Kædefløjl, af bomuld (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, tuftet tekstilstof og vævede bånd henhørende under pos 5806);;;;;; 5296;"58013100";1;Skudfløjl og skudplys, uopskåret, af kemofibre (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5297;"58013200";1;Skudfløjl og skudplys, riflet, opskåret, af kemofibre (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5298;"58013300";1;Skudfløjl og skudplys, opskåret, af kemofibre (undtagen riflet og undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5299;"58013600";1;Chenillestof af kemofibre (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5300;"58013700";1;Kædefløjl, af kemofibre (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, tuftet tekstilstof og vævede bånd henhørende under pos 5806);;;;;; 5301;"58019010";1;Fløjls-, plys- og chenillestof, vævet, af hør (undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5302;"58019090";1;Fløjls-, plys- og chenillestof, vævet (undtagen af hør, kemofibre, bomuld, uld eller fine dyrehår og undtagen håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof og tuftet tekstilstof samt vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5303;"58021100";1;Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, af bomuld, ubleget (undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806 samt gulvtæpper og anden gulvbelægning);;;;;; 5304;"58021900";1;Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, af bomuld (undtagen ubleget og undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806 samt gulvtæpper og anden gulvbelægning);;;;;; 5305;"58022000";1;Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen af bomuld og undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806 samt gulvtæpper og anden gulvbelægning);;;;;; 5306;"58023000";1;Tekstilstof, tuftet (undtagen gulvtæpper og anden gulvbelægning);;;;;; 5307;"58030010";1;Stof, drejervævet, af bomuld (undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5308;"58030030";1;Stof, drejervævet, af natursilke (undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5309;"58030090";1;Stof, drejervævet, af kemofibre (undtagen vævede bånd henhørende under pos. 5806);;;;;; 5310;"58041010";1;Tyl og andre netsoffer, umønstrede;;;;;; 5311;"58041090";1;Tyl og andre netstoffer, mønstrede;;;;;; 5312;"58042110";1;Blonder og kniplinger, kniplede, i løbende længder, strimler eller motiver, maskinfremstillede, af kemofibre (undtagen varer henhørende under pos. 6002 til 6006-6006);;;;;; 5313;"58042190";1;Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, maskinfremstillede, af kemofibre (undtagen kniplede og undtagen varer henhørende under pos. 6002 til 6006);;;;;; 5314;"58042910";1;Blonder og kniplinger, kniplede, i løbende længder, strimler eller motiver, maskinfremstillede (undtagen af kemofibre og undtagen varer henhørende under pos. 6002 til 6006);;;;;; 5315;"58042990";1;Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, maskinfremstillede (undtagen af kemofibre og undtagen kniplede samt varer henhørende under pos. 6002 til 6006);;;;;; 5316;"58043000";1;Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, håndfremstillede (undtagen varer henhørende under pos. 6002 til 6006);;;;;; 5317;"58050000";1;Tapisserier, håndvævede, af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lignende, og broderede tapisserier, med gobelinsting, korssting og lignende, også konfektionerede (undtagen kelim-, sumach- og karamanietæpper og lignende tæpper samt tapisserier med en alder på > 100 år);;;;;; 5318;"58061000";1;Bånd af fløjls-, plys- og chenillestof, herunder frottéstof, vævede, i.a.n. (undtagen etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer);;;;;; 5319;"58062000";1;Bånd af tekstilmaterialer, vævede, med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent (undtagen vævede bånd af fløjls-, plys- og chenillestof, herunder frottéstof og etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer);;;;;; 5320;"58063100";1;Bånd af bomuld, vævede, i.a.n.;;;;;; 5321;"58063210";1;Bånd af kemofibre, vævede, med almindelig vævet æg, i.a.n.;;;;;; 5322;"58063290";1;Bånd af kemofibre, vævede, uden almindelig vævet æg, i.a.n.;;;;;; 5323;"58063900";1;Bånd af andre tekstilmaterialer end bomuld eller kemofibre, vævede, i.a.n.;;;;;; 5324;"58064000";1;Bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre;;;;;; 5325;"58071010";1;Etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer, ikke broderede, i løbende længder, strimler eller tilskårne stykker, vævede og med ivævede inskriptioner eller motiver;;;;;; 5326;"58071090";1;Etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer, ikke broderede, i løbende længder, strimler eller tilskårne stykker, vævede (undtagen med ivævede inskriptioner eller motiver);;;;;; 5327;"58079010";1;Etiketter, emblemer og lignende varer af filt eller fiberdug, ikke broderede, i løbende længder, strimler eller tilskårne stykker;;;;;; 5328;"58079090";1;Etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer, ikke broderede, i løbende længder, strimler eller tilskårne stykker (undtagen vævede og undtagen af filt eller fiberdug);;;;;; 5329;"58081000";1;Flettede bånd og snore af tekstilmaterialer, i løbende længder;;;;;; 5330;"58089000";1;Agramaner, possement og lignende varer af tekstilmaterialer, i løbende længder, uden broderi, bortset fra trikotagevarer, samt kvaster, pomponer og lignende varer af tekstilmaterialer (undtagen flettede bånd og snore i løbende længder);;;;;; 5331;"58090000";1;Stof af metaltråd, vævet, og vævet stof af metalliseret garn henhørende under pos. 5605, af den art der anvendes til beklædningsgenstande, som møbelstof eller til lignende formål, i.a.n.;;;;;; 5332;"58101010";1;Broderier uden synlig bund, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi > 35 euro pr. kg nettovægt;;;;;; 5333;"58101090";1;Broderier uden synlig bund, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi <= 35 euro pr. kg nettovægt;;;;;; 5334;"58109110";1;Broderier af bomuld, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi > 17,50 euro pr. kg nettovægt (undtagen broderier uden synlig bund);;;;;; 5335;"58109190";1;Broderier af bomuld, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi <= 17,50 euro pr. kg nettovægt (undtagen broderier uden synlig bund);;;;;; 5336;"58109210";1;Broderier af kemofibre, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi > 17,50 euro pr. kg nettovægt (undtagen broderier uden synlig bund);;;;;; 5337;"58109290";1;Broderier af kemofibre, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi <= 17,50 euro pr. kg nettovægt (undtagen broderier uden synlig bund);;;;;; 5338;"58109910";1;Broderier af andre materialer end bomuld eller kemofibre, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi > 17,50 euro pr. kg nettovægt (undtagen broderier uden synlig bund);;;;;; 5339;"58109990";1;Broderier af andre materialer end bomuld eller kemofibre, i løbende længder, strimler eller motiver, af værdi <= 17,50 euro pr. kg nettovægt (undtagen broderier uden synlig bund);;;;;; 5340;"58110000";1;Tekstilstoffer, vatterede, i løbende længder, bestående af et eller flere lag tekstilmaterialer samlet med polstringsmateriale og stukket i kvadrater, spidsterner eller andre figurer ved kædesting eller på anden måde (undtagen broderier henhørende under pos. 5810 og undtagen polstret senge- eller boligudstyr);;;;;; 5341;"59011000";1;Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.;;;;;; 5342;"59019000";1;Kalkerlærred og præpareret malerlærred samt buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af hatte (undtagen tekstilstof overtrukket med plast);;;;;; 5343;"59021010";1;"Cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, imprægneret med gummi";;;;;; 5344;"59021090";1;"Cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, også dyppet i eller imprægneret med plast (undtagen imprægneret med gummi)";;;;;; 5345;"59022010";1;"Cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke, af polyestere, imprægneret med gummi";;;;;; 5346;"59022090";1;"Cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke, af polyestere, også dyppet i eller imprægneret med plast (undtagen imprægneret med gummi)";;;;;; 5347;"59029010";1;"Cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke, af viskose, imprægneret med gummi";;;;;; 5348;"59029090";1;"Cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke, af viskose, også dyppet i eller imprægneret med plast (undtagen imprægneret med gummi)";;;;;; 5349;"59031010";1;Tekstilstof, imprægneret med poly[vinylchlorid] (undtagen vægbeklædning af tekstilmaterialer, imprægneret med poly[vinylchlorid]);;;;;; 5350;"59031090";1;Tekstilstof, overtrukket, belagt eller lamineret med poly[vinylchlorid] (undtagen vægbeklædning af tekstilmaterialer, belagt med poly[vinylchlorid] samt gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning af poly[vinylchlorid]);;;;;; 5351;"59032010";1;Tekstilstof, imprægneret med polyurethan (undtagen vægbeklædning af tekstilmaterialer, imprægneret med polyurethan);;;;;; 5352;"59032090";1;Tekstilstof, overtrukket, belagt eller lamineret med polyurethan (undtagen vægbeklædning af tekstilmaterialer, belagt med polyurethan samt gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning af polyurethan);;;;;; 5353;"59039010";1;Tekstilstof, imprægneret med anden plast end poly[vinylchlorid] eller polyurethan (undtagen vægbeklædning af tekstilmaterialer, imprægneret med plast);;;;;; 5354;"59039091";1;Tekstilstof, overtrukket, belagt eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast, med retside af tekstilmaterialer (undtagen vægbeklædning af tekstilmaterialer, belagt med plast);;;;;; 5355;"59039099";1;"Tekstilstof, overtrukket, belagt eller lamineret med anden plast end poly[vinylchlorid] eller polyrethan (undtagen med retside af tekstilmaterialer og undtagen cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose samt vægbeklædning af tekstilmaterialer, imprægneret eller belagt med plast og gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning af plast)";;;;;; 5356;"59041000";1;Linoleum, også i tilskårne stykker;;;;;; 5357;"59049000";1;Gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker (undtagen linoleum);;;;;; 5358;"59050010";1;Vægbeklædning bestående af parallelle garner fastgjort på et hvilket som helst underlag;;;;;; 5359;"59050030";1;Vægbeklædning af hør (undtagen bestående af parallelle garner fastgjort på et hvilket som helst underlag);;;;;; 5360;"59050050";1;Vægbeklædning af jute (undtagen bestående af parallelle garner fastgjort på et hvilket som helst underlag);;;;;; 5361;"59050070";1;Vægbeklædning af kemofibre (undtagen bestående af parallelle garner fastgjort på et hvilket som helst underlag);;;;;; 5362;"59050090";1;Vægbeklædning af tekstilmaterialer (undtagen af hør, jute eller kemofibre og undtagen bestående af parallelle garner fastgjort på et hvilket som helst underlag);;;;;; 5363;"59061000";1;Klæbestrimler af gummieret tekstilstof, af bredde <= 20 cm (undtagen imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær anvendelse);;;;;; 5364;"59069100";1;Tekstilstof af trikotage, gummieret, i.a.n.;;;;;; 5365;"59069910";1;Tekstilstof bestående af parallellagte tekstilgarner sammenklæbet med gummi, uanset vægten pr. m²;;;;;; 5366;"59069990";1;"Tekstilstof, gummieret, i.a.n. (undtagen af trikotage eller bestående af parallellagte tekstilgarner sammenklæbet med gummi, uanset vægten pr. m² og undtagen klæbestrimler af bredde <= 20 cm samt cordvæv ""stræklærred"" fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose)";;;;;; 5367;"59070000";1;Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde, samt malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lignende, i.a.n.;;;;;; 5368;"59080000";1;Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lignende samt glødenet og glødelamper og rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede (undtagen væger, der er voksbehandlede på en sådan måde, at de får karakter af vokslys, tændsnore, også detonerende, væger fremstillet ved simpel sammensnoning eller duplering af tekstilgarn, sejlgarn, reb, tovværk og lignende tekstilgarn samt væger af glasfibre);;;;;; 5369;"59090010";1;Brandslanger og lignende slanger, af syntetiske fibre, også imprægneret eller overtrukket og med foring, armering og armaturer af andre materialer;;;;;; 5370;"59090090";1;Brandslanger og lignende slanger, af tekstil, også imprægneret eller overtrukket og med foring, armering og armaturer af andre materialer (undtagen slanger af syntetiske fibre);;;;;; 5371;"59100000";1;Driv- og transportremme af tekstil, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast eller forstærket med metal eller andet materiale (undtagen i løbende længder eller afskårne stykker med en tykkelse på < 3 mm og undtagen af tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, eller af tekstilgarn eller -snor, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi);;;;;; 5372;"59111000";1;"Tekstilstof, filt og vævet stof med underlag af filt, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, læder eller andet materiale, af den art der anvendes til fremstilling af kartebeslag, samt lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysbånd imprægneret med gummi, til belægning på vævespindler ""vævebomme""";;;;;; 5373;"59112000";1;Sigteflor, også konfektioneret;;;;;; 5374;"59113111";1;Tekstilstof, også filtet, af natursilke eller af kemofibre, endeløst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner, af vægt pr. m² < 650 g (for eksempel viredug);;;;;; 5375;"59113119";1;Tekstilstof og filt, af natursilke eller regenererede fibre, endeløst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner, herunder tekstilstof og filt, af natursilke eller kemofibre til anvendelse i lignende maskiner, af vægt pr. m² < 650 g;;;;;; 5376;"59113190";1;Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner, af vægt pr. m² < 650 g (undtagen af natursilke eller kemofibre);;;;;; 5377;"59113211";1;Tekstilstof med et påsyet filtlag, af natursilke eller kemofibre, endeløst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner, af vægt pr. m² >= 650 g (for eksempel pressefilt);;;;;; 5378;"59113219";1;Tekstilstof og filt, af natursilke eller kemofibre, endeløst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner, af vægt pr. m² >= 650 g (undtagen tekstilstof med et påsyet filtlag);;;;;; 5379;"59113290";1;Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner, af vægt pr. m² >= 650 g (undtagen af natursilke eller kemofibre);;;;;; 5380;"59114000";1;Filterdug og groft vævet stof, af den art der anvendes i oliepressere og lignende, også af menneskehår;;;;;; 5381;"59119010";1;Filt og varer deraf, til teknisk brug, som nævnt i bestemmelse 7 til kapitel 59, i.a.n.;;;;;; 5382;"59119090";1;Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug, som nævnt i bestemmelse 7 til kapitel 59, i.a.n. (undtagen af filt);;;;;; 5383;"60011000";1;Plysagtigt stof med lang luv, af trikotage;;;;;; 5384;"60012100";1;Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med uopskåret luv, af trikotage af bomuld (undtagen plysagtigt stof med lang luv);;;;;; 5385;"60012200";1;Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med uopskåret luv, af trikotage af kemofibre (undtagen plysagtigt stof med lang luv);;;;;; 5386;"60012900";1;Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med uopskåret luv, af trikotage (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre);;;;;; 5387;"60019100";1;Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med opskåret luv, af trikotage af bomuld (undtagen plysagtigt stof med lang luv);;;;;; 5388;"60019200";1;Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med opskåret luv, af trikotage af kemofibre, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen plysagtigt stof med lang luv);;;;;; 5389;"60019900";1;Fløjls- og plysstof samt frottéstof, med opskåret luv, af trikotage (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre og undtagen plysagtigt stof med lang luv);;;;;; 5390;"60024000";1;Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, med indhold af elastomergarn på >= 5 vægtprocent, men uden indhold af gummitråde (undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5391;"60029000";1;Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, med indhold af elastomergarn og gummitråde eller kun gummitråde på >= 5 vægtprocent (undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5392;"60031000";1;Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, af uld eller fine dyrehår (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5393;"60032000";1;Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, af bomuld (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5394;"60033010";1;Blondestoffer, af bredde <= 30 cm, af syntetiske fibre (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent);;;;;; 5395;"60033090";1;Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, af syntetiske fibre (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer, blondestoffer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret og sterile midler til kirurgisk eller dental brug henhørende under underpos. 3006.10.30 ));;;;;; 5396;"60034000";1;Trikotagestof, af bredde <= 30 cm, af regenererede fibre (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret og sterile midler til kirurgisk eller dental brug henhørende under underpos. 3006.10.30 ));;;;;; 5397;"60039000";1;Trikotagestof, af bredde <= 30 cm (undtagen af bomuld, kemofibre, uld eller fine dyrehår og undtagen trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5398;"60041000";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, med indhold af elastomergarn på >= 5 vægtprocent, men uden indhold af gummitråde (undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret));;;;;; 5399;"60049000";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, med indhold af elastomergarn og gummitråde eller kun gummitråde på >= 5 vægtprocent (undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5400;"60052100";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af bomuld, ubleget eller bleget (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5401;"60052200";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af bomuld, farvet (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5402;"60052300";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af bomuld, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5403;"60052400";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af bomuld, trykt (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5404;"60053110";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, ubleget eller bleget, til forhæng og gardiner (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5405;"60053150";1;Blondestoffer af trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, ubleget eller bleget (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent);;;;;; 5406;"60053190";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, ubleget eller bleget (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen blondestoffer, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5407;"60053210";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, farvet, til forhæng og gardiner (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5408;"60053250";1;Blondestoffer af trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, farvet (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent);;;;;; 5409;"60053290";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, farvet (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen blondestoffer, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5410;"60053310";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, fremstillet af garn af forskellige farver, til forhæng og gardiner (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5411;"60053350";1;Blondestoffer af trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent);;;;;; 5412;"60053390";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen blondestoffer, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5413;"60053410";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, trykt, til forhæng og gardiner (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5414;"60053450";1;Blondestoffer af trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, trykt (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent);;;;;; 5415;"60053490";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, trykt (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen blondestoffer, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5416;"60054100";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, ubleget eller bleget (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5417;"60054200";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, farvet (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5418;"60054300";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5419;"60054400";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, trykt (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5420;"60059010";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm, af uld eller fine dyrehår (undtagen med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5421;"60059090";1;Trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, af bredde > 30 cm (undtagen af kemofibre, bomuld, uld eller fine dyrehår og undtagen trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5422;"60061000";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af uld eller fine dyrehår (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5423;"60062100";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af bomuld, ubleget eller bleget (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5424;"60062200";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af bomuld, farvet (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5425;"60062300";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af bomuld, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5426;"60062400";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af bomuld, trykt (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5427;"60063110";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, ubleget eller bleget, til forhæng og gardiner (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5428;"60063190";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, ubleget eller bleget (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5429;"60063210";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, farvet, til forhæng og gardiner (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5430;"60063290";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, farvet (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5431;"60063310";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, fremstillet af garn af forskellige farver, til forhæng og gardiner (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5432;"60063390";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5433;"60063410";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, trykt, til forhæng og gardiner (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5434;"60063490";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af syntetiske fibre, trykt (undtagen til forhæng og gardiner og undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5435;"60064100";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, ubleget eller bleget (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5436;"60064200";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, farvet (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5437;"60064300";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, fremstillet af garn af forskellige farver (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5438;"60064400";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm, af regenererede fibre, trykt (undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5439;"60069000";1;Trikotagestof, af bredde > 30 cm (undtagen af kemofibre, bomuld, uld eller fine dyrehår og undtagen trikotagestof i form af kædestolsvarer, herunder varer fremstillet på hæklegalonmaskiner, trikotagestof med indhold af elastomergarn eller gummitråde på >= 5 vægtprocent, fløjls- og plysstof, herunder plysagtigt stof med lang luv, frottéstof, etiketter og emblemer og lignende varer samt trikotagestof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret);;;;;; 5440;"61012010";1;Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge;;;;;; 5441;"61012090";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5442;"61013010";1;Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til mænd eller drenge;;;;;; 5443;"61013090";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5444;"61019020";1;Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre);;;;;; 5445;"61019080";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre og undtagen jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5446;"61021010";1;Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger;;;;;; 5447;"61021090";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5448;"61022010";1;Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger;;;;;; 5449;"61022090";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5450;"61023010";1;Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til kvinder eller piger;;;;;; 5451;"61023090";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5452;"61029010";1;Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre);;;;;; 5453;"61029090";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre og undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5454;"61031010";1;Jakkesæt og habitter, af trikotage af tekstilmaterialer, af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5455;"61031090";1;Jakkesæt og habitter, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5456;"61032200";1;Kombinerede sæt, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen skidragter og træningsdragter);;;;;; 5457;"61032300";1;Kombinerede sæt, af trikotage af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen skidragter og træningsdragter);;;;;; 5458;"61032900";1;Kombinerede sæt, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre og undtagen skidragter og træningsdragter);;;;;; 5459;"61033100";1;Jakker og blazere, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5460;"61033200";1;Jakker og blazere, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5461;"61033300";1;Jakker og blazere, af trikotage af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5462;"61033900";1;Jakker og blazere, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5463;"61034100";1;Knickers og shorts, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen badeshorts);;;;;; 5464;"61034200";1;Knickers og shorts, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen badeshorts);;;;;; 5465;"61034300";1;Knickers og shorts, af trikotage af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen badeshorts);;;;;; 5466;"61034900";1;Knickers og shorts, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre og undtagen badeshorts);;;;;; 5467;"61041300";1;Dragter, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5468;"61041920";1;Dragter, af trikotage af tekstilmaterialer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af syntetiske fibre, skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5469;"61041990";1;Dragter, af trikotage af tekstilmaterialer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af syntetiske fibre eller bomuld, skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5470;"61042200";1;Kombinerede sæt, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5471;"61042300";1;Kombinerede sæt, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5472;"61042910";1;"Kombinerede sæt, af trikotage af tekstilmaterialer, af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning) ";;;;;; 5473;"61042990";1;"Kombinerede sæt, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af bomuld, syntetiske fibre, uld eller fine dyrehår og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning) ";;;;;; 5474;"61043100";1;Jakker og blazere, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5475;"61043200";1;Jakker og blazere, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5476;"61043300";1;Jakker og blazere, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5477;"61043900";1;Jakker og blazere, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5478;"61044100";1;Kjoler, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen underkjoler);;;;;; 5479;"61044200";1;Kjoler, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen underkjoler);;;;;; 5480;"61044300";1;Kjoler, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen underkjoler);;;;;; 5481;"61044400";1;Kjoler, af trikotage af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen underkjoler);;;;;; 5482;"61044900";1;Kjoler, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre og undtagen underkjoler);;;;;; 5483;"61045100";1;Nederdele og buksenederdele, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger;;;;;; 5484;"61045200";1;Nederdele og buksenederdele, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger;;;;;; 5485;"61045300";1;Nederdele og buksenederdele, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger;;;;;; 5486;"61045900";1;Nederdele og buksenederdele, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre);;;;;; 5487;"61046100";1;"Knickers og shorts, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen badeshorts) ";;;;;; 5488;"61046200";1;Knickers og shorts, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen badeshorts);;;;;; 5489;"61046300";1;Knickers og shorts, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen badeshorts);;;;;; 5490;"61046900";1;Benklæder, knickers og shorts, af trikotage af tekstilfibre, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre og undtagen badeshorts);;;;;; 5491;"61051000";1;Skjorter, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen natskjorter og T-shirts);;;;;; 5492;"61052010";1;Skjorter, af trikotage af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen natskjorter og T-shirts);;;;;; 5493;"61052090";1;Skjorter, af trikotage af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen natskjorter og T-shirts);;;;;; 5494;"61059010";1;Skjorter, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen natskjorter og T-shirts);;;;;; 5495;"61059090";1;Skjorter, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld, kemofibre og uld eller fine dyrehår og undtagen natskjorter og T-shirts);;;;;; 5496;"61061000";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen T-shirts);;;;;; 5497;"61062000";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen T-shirts);;;;;; 5498;"61069010";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen T-shirts);;;;;; 5499;"61069030";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage af natursilke, til kvinder eller piger (undtagen T-shirts);;;;;; 5500;"61069050";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage af hør eller ramie, til kvinder eller piger (undtagen T-shirts);;;;;; 5501;"61069090";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af bomuld eller kemofibre, uld eller fine dyrehår, natursilke, hør eller ramie og undtagen T-shirts);;;;;; 5502;"61071100";1;Trusser og underbenklæder, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge;;;;;; 5503;"61071200";1;Trusser og underbenklæder, af trikotage af kemofibre, til mænd eller drenge;;;;;; 5504;"61071900";1;Trusser og underbenklæder, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre);;;;;; 5505;"61072100";1;Natskjorter og pyjamas, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge;;;;;; 5506;"61072200";1;Natskjorter og pyjamas, af trikotage af kemofibre, til mænd eller drenge;;;;;; 5507;"61072900";1;Natskjorter og pyjamas, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre);;;;;; 5508;"61079100";1;"Badekåber, slåbrokker og lignende varer, af frottéstof af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge ";;;;;; 5509;"61079900";1;Badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre);;;;;; 5510;"61081100";1;Underkjoler og underskørter, af trikotage af kemofibre, til kvinder eller piger;;;;;; 5511;"61081900";1;Underkjoler og underskørter, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af kemofibre);;;;;; 5512;"61082100";1;Trusser og underbenklæder af bomuld, trikotage, til kvinder eller piger;;;;;; 5513;"61082200";1;Trusser og underbenklæder af kemofibre, trikotage, til kvinder eller piger;;;;;; 5514;"61082900";1;Trusser og underbenklæder af tekstilmaterialer, af trikotage (undtagen bomuld eller kemofibre), til kvinder eller piger;;;;;; 5515;"61083100";1;Natkjoler og pyjamas, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen T-shirts, undertrøjer og negligéer);;;;;; 5516;"61083200";1;Natkjoler og pyjamas, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen T-shirts, undertrøjer og negligéer);;;;;; 5517;"61083900";1;Natkjoler og pyjamas, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af bomuld eller kemofibre og undtagen T-shirts, undertrøjer og negligéer);;;;;; 5518;"61089100";1;Negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af frottéstof og undtagen underkjoler, natkjoler og pyjamas);;;;;; 5519;"61089200";1;Negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen underkjoler, natkjoler og pyjamas);;;;;; 5520;"61089900";1;Negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af bomuld, kemofibre, uld eller fine dyrehår og undtagen underkjoler, natkjoler og pyjamas);;;;;; 5521;"61091000";1;T-shirts og undertrøjer, af trikotage af bomuld;;;;;; 5522;"61099020";1;T-shirts og undertrøjer, af trikotage af uld, fine dyrehår eller kemofibre;;;;;; 5523;"61099090";1;T-shirts og undertrøjer, af trikotage af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, kemofibre, uld eller fine dyrehår);;;;;; 5524;"61101110";1;Sweatere og pullovere, med indhold af uld på >= 50 vægtprocent og af vægt >= 600 g pr. stk.;;;;;; 5525;"61101130";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af uld, til mænd eller drenge (undtagen sweatere og pullovere, med indhold af uld på >= 50 vægtprocent og af vægt >= 600 g pr. stk., samt vatterede veste);;;;;; 5526;"61101190";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af uld, til kvinder eller piger (undtagen sweatere og pullovere, med indhold af uld på >= 50 vægtprocent og af vægt >= 600 g pr. stk., samt vatterede veste);;;;;; 5527;"61101210";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af hår af kashmirged, til mænd eller drenge (undtagen vatterede veste);;;;;; 5528;"61101290";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af hår af kashmirged, til kvinder eller piger (undtagen vatterede veste);;;;;; 5529;"61101910";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af hår af kashmirged og undtagen vatterede veste);;;;;; 5530;"61101990";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af hår af kashmirged og undtagen vatterede veste);;;;;; 5531;"61102010";1;Pully-shirts, af trikotage af bomuld;;;;;; 5532;"61102091";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen pully-shirts samt vatterede veste);;;;;; 5533;"61102099";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen pully-shirts samt vatterede veste);;;;;; 5534;"61103010";1;Pully-shirts, af trikotage af kemofibre;;;;;; 5535;"61103091";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen pully-shirts samt vatterede veste);;;;;; 5536;"61103099";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen pully-shirts samt vatterede veste);;;;;; 5537;"61109010";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af hør eller ramie (undtagen vatterede veste);;;;;; 5538;"61109090";1;Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage af tekstilmaterialer (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld, kemofibre, hør eller ramie og undtagen vatterede veste);;;;;; 5539;"61112010";1;Handsker, vanter og luffer, af trikotage af bomuld, til spædbørn;;;;;; 5540;"61112090";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af bomuld, trikotage (undtagen handsker, vanter, luffer og hatte);;;;;; 5541;"61113010";1;Handsker, vanter og luffer, af trikotage af syntetiske fibre, til spædbørn;;;;;; 5542;"61113090";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af syntetiske fibre, af trikotage (undtagen handsker, vanter, luffer og hatte);;;;;; 5543;"61119011";1;Handsker, vanter og luffer, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til spædbørn;;;;;; 5544;"61119019";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage af uld eller fine dyrehår, til spædbørn (undtagen handsker, vanter, luffer og kyser);;;;;; 5545;"61119090";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande af tekstilmaterialer, af trikotage (undtagen af ??uld, fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre, og hatte);;;;;; 5546;"61121100";1;Træningsdragter, af trikotage af bomuld;;;;;; 5547;"61121200";1;Træningsdragter, af trikotage af syntetiske fibre;;;;;; 5548;"61121900";1;Træningsdragter, af trikotage af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller syntetiske fibre);;;;;; 5549;"61122000";1;Skidragter, af trikotage;;;;;; 5550;"61123110";1;Badebeklædning, af trikotage af syntetiske fibre, med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent, til mænd eller drenge;;;;;; 5551;"61123190";1;Badebeklædning, af trikotage af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent);;;;;; 5552;"61123910";1;Badebeklædning, af trikotage af tekstilmaterialer, med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent, til mænd eller drenge (undtagen af syntetiske fibre);;;;;; 5553;"61123990";1;Badebeklædning, af trikotage af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen af syntetiske fibre);;;;;; 5554;"61124110";1;Badebeklædning, af trikotage af syntetiske fibre, med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent, til kvinder eller piger;;;;;; 5555;"61124190";1;Badebeklædning, af trikotage af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent);;;;;; 5556;"61124910";1;Badebeklædning, af trikotage af tekstilmaterialer, med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent, til kvinder eller piger (undtagen af syntetiske fibre);;;;;; 5557;"61124990";1;Badebeklædning, af trikotage af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen med indhold af gummitråde på >= 5 vægtprocent og undtagen af syntetiske fibre);;;;;; 5558;"61130010";1;Beklædningsgenstande, trikotage, gummibelagt (undtagen Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande);;;;;; 5559;"61130090";1;Beklædningsgenstande, af trikotage, imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller andre materialer (undtagen gummi og spædbørnsbeklædning og tilbehør til beklædningsgenstande);;;;;; 5560;"61142000";1;Specielle beklædningsgenstande til erhvervsmæssig, sportslig eller anden brug, i.a.n., af trikotage af bomuld;;;;;; 5561;"61143000";1;Specielle beklædningsgenstande til erhvervsmæssig, sportslig eller anden brug, i.a.n., af trikotage af kemofibre;;;;;; 5562;"61149000";1;Specielle beklædningsgenstande til erhvervsmæssig, sportslig eller anden brug, i.a.n., af trikotage af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller kemofibre);;;;;; 5563;"61151010";1;Støttestrømper, af trikotage af syntetiske fibre;;;;;; 5564;"61151090";1;Graduerede kompressionsstrømper af tekstile varer, af trikotage (undtagen støttestrømper samt varer til spædbørn);;;;;; 5565;"61152100";1;Strømpebenklæder, af trikotage af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex (undtagen af graduerede kompressionsstrømper);;;;;; 5566;"61152200";1;Strømpebenklæder, af trikotage af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn på >= 67 decitex (undtagen af graduerede kompressionstrømper);;;;;; 5567;"61152900";1;Strømpebenklæder, af trikotage af tekstilmaterialer (undtagen af graduerede kompressionsstrømper, af syntetiske fibre og undtagen varer til spædbørn);;;;;; 5568;"61153011";1;Knæstrømper til kvinder, af trikotage af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex (undtagen af graduerede kompressionsstrømper);;;;;; 5569;"61153019";1;Strømper til kvinder, af trikotage af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex (undtagen graduerede kompressionsstrømper, strømpebenklæder og knæstrømper);;;;;; 5570;"61153090";1;Strømper og knæstrømper til kvinder, af trikotage af tekstilmaterialer, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex (undtagen af graduerede kompressionstrømper, syntetiske fibre og undtagen strømpebenklæder);;;;;; 5571;"61159400";1;Strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder støttestrømper, og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage af uld eller fine dyrehår (undtagen graduerede kompressionsstrømper, strømpebenklæder, varer til spædbørn samt strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex og varer til spædbørn);;;;;; 5572;"61159500";1;Strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder støttestrømper og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage af bomuld (undtagen graduerede kompressionstrømper, strømpebenklæder, varer til spædbørn samt strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex samt varer til spædbørn);;;;;; 5573;"61159610";1;Knæstrømper, af trikotage af syntetiske fibre (undtagen graduerede kompressionsstrømper, strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex, støttestrømper, samt varer til spædbørn);;;;;; 5574;"61159691";1;Damestrømper, af trikotage af syntetiske fibre (undtagen graduerede kompressionsstrømper, strømpebenklæder, strømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex, samt knæstrømper og støttestrømper);;;;;; 5575;"61159699";1;Strømper, sokker og lignende varer, af trikotage af syntetiske fibre (undtagen graduerede kompressionsstrømper, damestrømper, strømpebenklæder, knæstrømper og støttestrømper samt varer til spædbørn);;;;;; 5576;"61159900";1;Strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder støttestrømper og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage af tekstilmaterialer (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre, graduerede kompressionsstrømper og undtagen strømpebenklæder, varer til spædbørn samt strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn på < 67 decitex);;;;;; 5577;"61161020";1;Handsker, af trikotage, imprægneret, overtrukket eller belagt med gummi;;;;;; 5578;"61161080";1;Halvhandsker, vanter, bortset fra fingervanter, og luffer, af trikotage, imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller gummi, samt handsker, af trikotage, imprægneret, overtrukket eller belagt med plast;;;;;; 5579;"61169100";1;Handsker, halvhandsker, vanter og luffer, af trikotage af uld eller fine dyrehår (undtagen til spædbørn);;;;;; 5580;"61169200";1;Handsker, halvhandsker, vanter og luffer, af trikotage af bomuld (undtagen imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller gummi og undtagen varer til spædbørn);;;;;; 5581;"61169300";1;Handsker, halvhandsker, vanter og luffer, af trikotage af syntetiske fibre (undtagen imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller gummi og undtagen varer til spædbørn);;;;;; 5582;"61169900";1;Handsker, halvhandsker, vanter og luffer, af trikotage af tekstilmaterialer (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre, eller imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller gummi og undtagen varer til spædbørn);;;;;; 5583;"61171000";1;Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, af trikotage;;;;;; 5584;"61178010";1;Tilbehør til beklædningsgenstande, konfektioneret, af trikotage, elastisk eller gummieret, i.a.n.;;;;;; 5585;"61178080";1;Slips, butterfly og halsbind, konfektioneret, af trikotage, i.a.n. (undtagen af elastisk eller gummieret stof og undtagen sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer samt slips);;;;;; 5586;"61179000";1;Dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, i.a.n.;;;;;; 5587;"62011100";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5588;"62011210";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af bomuld, af vægt <= 1 kg pr. stk., til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5589;"62011290";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af bomuld, af vægt > 1 kg pr. stk., til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5590;"62011310";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af kemofibre, af vægt <= 1 kg pr. stk., til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5591;"62011390";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af kemofibre, af vægt > 1 kg pr. stk., til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5592;"62011900";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage);;;;;; 5593;"62019100";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5594;"62019200";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere og overdele af skidragter);;;;;; 5595;"62019300";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere og overdele af skidragter);;;;;; 5596;"62019900";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5597;"62021100";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5598;"62021210";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af bomuld, af vægt <= 1 kg pr. stk., til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5599;"62021290";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af bomuld, af vægt > 1 kg pr. stk., til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5600;"62021310";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af kemofibre, af vægt <= 1 kg pr. stk., til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5601;"62021390";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af kemofibre, af vægt > 1 kg pr. stk., til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5602;"62021900";1;Frakker, herunder regnfrakker, samt pjækkerter, kapper, slag og lignende varer, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage);;;;;; 5603;"62029100";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5604;"62029200";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere og overdele af skidragter);;;;;; 5605;"62029300";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere og overdele af skidragter);;;;;; 5606;"62029900";1;Anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen dragter, kombinerede sæt, jakker og blazere);;;;;; 5607;"62031100";1;Jakkesæt og habitter, af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5608;"62031200";1;Jakkesæt og habitter, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5609;"62031910";1;Jakkesæt og habitter, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5610;"62031930";1;Jakkesæt og habitter, af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5611;"62031990";1;Jakkesæt og habitter, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage);;;;;; 5612;"62032210";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning i form af kombinerede sæt, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5613;"62032280";1;Kombinerede sæt af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, skidragter og træningsdragter);;;;;; 5614;"62032310";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning i form af kombinerede sæt, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5615;"62032380";1;Kombinerede sæt af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, skidragter og træningsdragter);;;;;; 5616;"62032911";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning i form af kombinerede sæt, af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5617;"62032918";1;Kombinerede sæt af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, skidragter og træningsdragter);;;;;; 5618;"62032930";1;Kombinerede sæt af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen skidragter og træningsdragter);;;;;; 5619;"62032990";1;Kombinerede sæt at tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen skidragter og træningsdragter);;;;;; 5620;"62033100";1;Jakker og blazere, af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5621;"62033210";1;Arbejds- og beskyttelsesjakker, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5622;"62033290";1;Jakker og blazere, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning og vindjakker og lignende varer);;;;;; 5623;"62033310";1;Arbejds- og beskyttelsesjakker, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5624;"62033390";1;Jakker og blazere, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning og vindjakker og lignende varer);;;;;; 5625;"62033911";1;Arbejds- og beskyttelsesjakker, af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5626;"62033919";1;Jakker og blazere, af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen samt arbejds- og beskyttelsesbeklædning og vindjakker og lignende varer);;;;;; 5627;"62033990";1;Jakker og blazere, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5628;"62034110";1;Benklæder og knickers, af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen overalls og underbenklæder);;;;;; 5629;"62034130";1;Overalls af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5630;"62034190";1;Shorts af uld eller fine dyrehår, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen badeshorts);;;;;; 5631;"62034211";1;Arbejds- og beskyttelsesbenklæder, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen overalls);;;;;; 5632;"62034231";1;Benklæder og knickers, af denim, til mænd eller drenge (undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning samt overalls og underbenklæder);;;;;; 5633;"62034233";1;Benklæder og knickers, af opskåret, riflet bomuldsfløjl, til mænd eller drenge (undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning samt overalls og underbenklæder);;;;;; 5634;"62034235";1;Benklæder og knickers, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af opskåret, riflet fløjl, af denim eller af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, overalls og underbenklæder);;;;;; 5635;"62034251";1;Arbejds- og beskyttelsesoveralls, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5636;"62034259";1;Overalls af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5637;"62034290";1;Shorts af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen badeshorts);;;;;; 5638;"62034311";1;Arbejds- og beskyttelsesbenklæder, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen overalls);;;;;; 5639;"62034319";1;Benklæder og knickers, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, overalls og underbenklæder);;;;;; 5640;"62034331";1;Arbejds- og beskyttelsesoveralls, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5641;"62034339";1;Overalls af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5642;"62034390";1;Shorts af syntetiske fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen badeshorts);;;;;; 5643;"62034911";1;Arbejds- og beskyttelsesbenklæder, af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen overalls);;;;;; 5644;"62034919";1;Benklæder og knickers, af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, overalls og underbenklæder);;;;;; 5645;"62034931";1;Arbejds- og beskyttelsesoveralls, af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5646;"62034939";1;Overalls af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5647;"62034950";1;Shorts af regenererede fibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen badeshorts);;;;;; 5648;"62034990";1;Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen underbenklæder og badeshorts);;;;;; 5649;"62041100";1;Dragter af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5650;"62041200";1;Dragter af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5651;"62041300";1;Dragter af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5652;"62041910";1;Dragter af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5653;"62041990";1;Dragter af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5654;"62042100";1;Kombinerede sæt af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5655;"62042210";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning i form af kombinerede sæt, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5656;"62042280";1;Kombinerede sæt af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5657;"62042310";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning i form af kombinerede sæt, af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5658;"62042380";1;Kombinerede sæt af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5659;"62042911";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning i form af kombinerede sæt, af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5660;"62042918";1;Kombinerede sæt af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning, skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5661;"62042990";1;Kombinerede sæt af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre, eller af trikotage og undtagen skidragter, træningsdragter og badebeklædning);;;;;; 5662;"62043100";1;Jakker og blazere, af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5663;"62043210";1;Arbejds- og beskyttelsesjakker, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5664;"62043290";1;Jakker og blazere, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning og vindjakker og lignende varer);;;;;; 5665;"62043310";1;Arbejds- og beskyttelsesjakker, af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5666;"62043390";1;Jakker og blazere, af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning og vindjakker og lignende varer);;;;;; 5667;"62043911";1;Arbejds- og beskyttelsesjakker, af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5668;"62043919";1;Jakker og blazere, af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning og vindjakker og lignende varer);;;;;; 5669;"62043990";1;Jakker og blazere, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen vindjakker og lignende varer);;;;;; 5670;"62044100";1;Kjoler af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen underkjoler);;;;;; 5671;"62044200";1;Kjoler af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen underkjoler);;;;;; 5672;"62044300";1;Kjoler af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen underkjoler);;;;;; 5673;"62044400";1;Kjoler af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen underkjoler);;;;;; 5674;"62044910";1;Kjoler af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger, af natursilke eller affald af natursilke (undtagen af trikotage og undtagen underkjoler);;;;;; 5675;"62044990";1;Kjoler af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af natursilke eller affald af natursilke, uld eller fine dyrehår, bomuld, kemofibre eller af trikotage og undtagen underkjoler);;;;;; 5676;"62045100";1;Nederdele og buksenederdele, af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5677;"62045200";1;Nederdele og buksenederdele, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5678;"62045300";1;Nederdele og buksenederdele, af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5679;"62045910";1;Nederdele og buksenederdele, af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5680;"62045990";1;Nederdele og buksenederdele, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage);;;;;; 5681;"62046110";1;Benklæder og knickers, af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen overalls og underbenklæder);;;;;; 5682;"62046185";1;Overalls og shorts af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5683;"62046211";1;Arbejds- og beskyttelsesbenklæder, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen overalls);;;;;; 5684;"62046231";1;Benklæder og knickers, af denim, til kvinder eller piger (undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning samt overalls og underbenklæder);;;;;; 5685;"62046233";1;Benklæder og knickers, af opskåret, riflet bomuldsfløjl, til kvinder eller piger (undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning samt overalls og underbenklæder);;;;;; 5686;"62046239";1;Benklæder og knickers, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af opskåret, riflet fløjl, af denim eller af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbenklæder, overalls, underbenklæder og underdele af træningsdragter);;;;;; 5687;"62046251";1;Arbejds- og beskyttelsesoveralls, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5688;"62046259";1;Overalls af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5689;"62046290";1;Shorts af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen badeshorts);;;;;; 5690;"62046311";1;Arbejds- og beskyttelsesbenklæder, af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen overalls);;;;;; 5691;"62046318";1;Benklæder og knickers, af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbenklæder, overalls, underbenklæder og underdele af træningsdragter);;;;;; 5692;"62046331";1;Arbejds- og beskyttelsesoveralls, af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5693;"62046339";1;Overalls af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5694;"62046390";1;Shorts af syntetiske fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen badeshorts);;;;;; 5695;"62046911";1;Arbejds- og beskyttelsesbenklæder, af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen overalls);;;;;; 5696;"62046918";1;Benklæder og knickers, af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbenklæder, overalls, underbenklæder og underdele af træningsdragter);;;;;; 5697;"62046931";1;Arbejds- og beskyttelsesoveralls, af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5698;"62046939";1;Overalls af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5699;"62046950";1;Shorts af regenererede fibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen badeshorts);;;;;; 5700;"62046990";1;Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen underbenklæder og badeshorts);;;;;; 5701;"62052000";1;Skjorter af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen natskjorter);;;;;; 5702;"62053000";1;Skjorter af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen natskjorter);;;;;; 5703;"62059010";1;Skjorter af hør eller ramie, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen natskjorter);;;;;; 5704;"62059080";1;Skjorter af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld, kemofibre, hør eller ramie eller af trikotage og undtagen natskjorter);;;;;; 5705;"62061000";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af natursilke eller affald af natursilke, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5706;"62062000";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af uld eller fine dyrehår, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5707;"62063000";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5708;"62064000";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5709;"62069010";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af hør eller ramie, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5710;"62069090";1;Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af natursilke eller affald af natursilke, uld eller fine dyrehår, bomuld, kemofibre, hør eller ramie eller af trikotage);;;;;; 5711;"62071100";1;Trusser og underbenklæder, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5712;"62071900";1;Trusser og underbenklæder, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller af trikotage);;;;;; 5713;"62072100";1;Natskjorter og pyjamas, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5714;"62072200";1;Natskjorter og pyjamas, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5715;"62072900";1;Natskjorter og pyjamas, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre eller af trikotage);;;;;; 5716;"62079100";1;Undertrøjer, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen underbenklæder);;;;;; 5717;"62079910";1;Undertrøjer, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen underbenklæder);;;;;; 5718;"62079990";1;Undertrøjer, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen underbenklæder);;;;;; 5719;"62081100";1;Underkjoler og underskørter, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen chemiser);;;;;; 5720;"62081900";1;Underkjoler og underskørter, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af kemofibre eller af trikotage og undtagen chemiser);;;;;; 5721;"62082100";1;Natkjoler og pyjamas, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen chemiser og negligéer);;;;;; 5722;"62082200";1;Natkjoler og pyjamas, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen chemiser og negligéer);;;;;; 5723;"62082900";1;Natkjoler og pyjamas, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen chemiser og negligéer);;;;;; 5724;"62089100";1;"Chemiser, trusser og underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen underkjoler, natkjoler og pyjamas) ";;;;;; 5725;"62089200";1;Chemiser, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen underkjoler, underskørter, natkjoler, pyjamas, brystholdere, hofteholdere, korsetter og lignende varer);;;;;; 5726;"62089900";1;Chemiser, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilmaterialer, til kvinder eller piger (undtagen af bomuld eller kemofibre eller af trikotage og undtagen underkjoler, underskørter, natkjoler, pyjamas, bry stholdere, hofteholdere, korsetter og lignende varer);;;;;; 5727;"62092000";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande af bomuld (undtagen trikotage og hatte, bleer og bleindlæg [se 9619]);;;;;; 5728;"62093000";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af syntetiske fibre (undtagen af trikotage og hatte, bleer og bleindlæg [se 9619]);;;;;; 5729;"62099010";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af uld eller fine dyrehår, til spædbørn (undtagen af trikotage og undtagen kyser);;;;;; 5730;"62099090";1;Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilmaterialer (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre, af trikotage og hatte, og bleer og bleindlæg [se 9619]);;;;;; 5731;"62101010";1;Beklædningsgenstande af filt, også imprægneret, overtrukket eller belagt eller lamineret (undtagen beklædningsgenstande til spædbørn samt tilbehør til beklædningsgenstande);;;;;; 5732;"62101092";1;Engangsbrug kjoler fremstillet af fiberdug, af den art der anvendes af patienter eller kirurger under kirurgiske procedurer;;;;;; 5733;"62101098";1;Beklædningsgenstande, undt. skjorter og kitler til engangsbrug, Af tekstilstof henhørende under pos. 5603;;;;;; 5734;"62102000";1;Beklædningsgenstande af den art, der er nævnt i pos. 6201.11 til 6201.19, fremstillet af tekstilstof, der er gummieret eller imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller andre materialer (undtagen af trikotage);;;;;; 5735;"62103000";1;Beklædningsgenstande af den art, der er nævnt i pos. 6202.11 til 6202.19, fremstillet af tekstilstof, der er gummieret eller imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller andre materialer (undtagen af trikotage);;;;;; 5736;"62104000";1;Beklædningsgenstande af tekstilstof, bortset fra trikotage, der er gummieret eller imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller andre materialer, til mænd eller drenge (undtagen beklædningsgenstande af den art, der er nævnt i pos. 6201.11 til 6201.19, beklædningsgenstande til spædbørn, samt tilbehør til beklædningsgenstande);;;;;; 5737;"62105000";1;Beklædningsgenstande af tekstilstof bortset fra trikotage, der er gummieret eller imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller andre materialer, til kvinder eller piger (undtagen beklædningsgenstande af den art, der er nævnt i pos. 6202.11 til 6202.19, beklædningsgenstande til spædbørn, samt tilbehør til beklædningsgenstande);;;;;; 5738;"62111100";1;Badebeklædning, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage);;;;;; 5739;"62111200";1;Badebeklædning, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage);;;;;; 5740;"62112000";1;Skidragter (undtagen af trikotage);;;;;; 5741;"62113210";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, knickers og overalls);;;;;; 5742;"62113231";1;Forede træningsdragter, af bomuld, til mænd eller drenge, med yderstof af ét og samme stof (undtagen af trikotage);;;;;; 5743;"62113241";1;Overdele af forede træningsdragter, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5744;"62113242";1;Underdele af forede træningsdragter, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5745;"62113290";1;Træningsdragter samt andre beklædningsgenstande, i.a.n., af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5746;"62113310";1;Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, knickers og overalls);;;;;; 5747;"62113331";1;Forede træningsdragter, af kemofibre, til mænd eller drenge, med yderstof af ét og samme stof (undtagen af trikotage);;;;;; 5748;"62113341";1;Overdele af forede træningsdragter, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5749;"62113342";1;Underdele af forede træningsdragter, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5750;"62113390";1;Træningsdragter samt andre beklædningsgenstande, i.a.n., af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5751;"62113900";1;Træningsdragter samt andre beklædningsgenstande, i.a.n., af tekstilmaterialer, til mænd eller drenge (undtagen af bomuld eller kemofibre eller af trikotage);;;;;; 5752;"62114210";1;Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, knickers og overalls);;;;;; 5753;"62114231";1;Forede træningsdragter, af bomuld, til kvinder eller piger, med yderstof af ét eller samme stof (undtagen af trikotage);;;;;; 5754;"62114241";1;Overdele af forede træningsdragter, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5755;"62114242";1;Underdele af forede træningsdragter, af bomuld, til kvinder eller piger(undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5756;"62114290";1;Træningsdragter samt andre beklædningsgenstande, i.a.n., af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen kitler og forklæder og anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5757;"62114310";1;Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, knickers og overalls);;;;;; 5758;"62114331";1;Forede træningsdragter, af kemofibre, til kvinder eller piger, med yderstof af ét og samme stof (undtagen af trikotage);;;;;; 5759;"62114341";1;Overdele af forede træningsdragter, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5760;"62114342";1;Underdele af forede træningsdragter, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen med yderstof af ét og samme stof);;;;;; 5761;"62114390";1;Træningsdragter samt andre beklædningsgenstande, i.a.n., af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage og undtagen kitler og forklæder og anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning);;;;;; 5762;"62114900";1;Træningsdragter og andre beklædningsgenstande, ian af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller kemofibre, trikotage og varer af 9619), til kvinder eller piger;;;;;; 5763;"62121010";1;Brystholdere, fremstillet af et hvilket som helst tekstilmateriale, også elastisk, herunder trikotage, i sæt til detailsalg bestående af en brystholder og et par trusser eller underbenklæder;;;;;; 5764;"62121090";1;Brystholdere, fremstillet af et hvilket som helst tekstilmateriale, også elastisk, herunder trikotage (undtagen i sæt til detailsalg bestående af en brystholder og et par trusser eller underbenklæder);;;;;; 5765;"62122000";1;"Hofteholdere og ""panties"", fremstillet af et hvilket som helst tekstilmateriale, også elastisk, herunder trikotage (undtagen bælter, fremstillet helt af gummi)";;;;;; 5766;"62123000";1;Korseletter, fremstillet af et hvilket som helst tekstilmateriale, også elastisk, herunder trikotage;;;;;; 5767;"62129000";1;"Korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, herunder dele til brystholdere, hofteholdere, ""panties"" og korseletter, fremstillet af et hvilket som helst tekstilmateriale, også elastisk, herunder trikotage (undtagen komplette brystholdere, hofteholdere, ""panties"" og korseletter og undtagen korsetter og bælter, fremstillet helt af gummi)";;;;;; 5768;"62132000";1;Lommetørklæder med en sidelængde på <= 60 cm, af bomuld (undtagen af trikotage);;;;;; 5769;"62139000";1;Lommetørklæder med en sidelængde på <= 60 cm, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller af trikotage);;;;;; 5770;"62141000";1;Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, af natursilke eller affald af natursilke (undtagen af trikotage);;;;;; 5771;"62142000";1;Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, af uld eller fine dyrehår (undtagen af trikotage);;;;;; 5772;"62143000";1;Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, af syntetiske fibre (undtagen af trikotage);;;;;; 5773;"62144000";1;Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, af regenererede fibre (undtagen af trikotage);;;;;; 5774;"62149000";1;"Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer, af tekstilmaterialer (undtagen af natursilke eller affald af natursilke, uld, fine dyrehår, kemofibre eller af trikotage) ";;;;;; 5775;"62151000";1;Slips, butterfly og halsbind, af natursilke eller affald af natursilke (undtagen af trikotage);;;;;; 5776;"62152000";1;Slips, butterfly og halsbind, af kemofibre (undtagen af trikotage);;;;;; 5777;"62159000";1;Slips, butterfly og halsbind, af tekstilmaterialer (undtagen af kemofibre eller natursilke eller affald af natursilke eller af trikotage);;;;;; 5778;"62160000";1;Handsker, halvhandsker, vanter og luffer, af alle former for tekstilmaterialer (undtagen af trikotage og undtagen varer til spædbørn);;;;;; 5779;"62171000";1;Tilbehør til beklædningsgenstande, konfektioneret, i.a.n. (undtagen af trikotage og undtagen sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer samt slips, butterfly og halsbind);;;;;; 5780;"62179000";1;Dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, i.a.n. (undtagen af trikotage og undtagen sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer samt slips, butterfly og halsbind);;;;;; 5781;"63011000";1;Tæpper af tekstilstof af enhver art, med elektrisk opvarmning;;;;;; 5782;"63012010";1;Plaider og lignende tæpper, af trikotage af uld eller fine dyrehår (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5783;"63012090";1;Plaider og lignende tæpper, af uld eller fine dyrehår (undtagen af trikotage og undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5784;"63013010";1;Plaider og lignende tæpper, af trikotage af bomuld (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5785;"63013090";1;Plaider og lignende tæpper, af bomuld (undtagen af trikotage og undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5786;"63014010";1;Plaider og lignende tæpper, af trikotage af syntetiske fibre (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5787;"63014090";1;Plaider og lignende tæpper, af syntetiske fibre (undtagen af trikotage og undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5788;"63019010";1;Plaider og lignende tæpper, af trikotage (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre og undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5789;"63019090";1;Plaider og lignende tæpper, af tekstilstof (undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller syntetiske fibre eller af trikotage og undtagen tæpper med elektrisk opvarmning, sengetæpper samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5790;"63021000";1;"Sengelinned af trikotage ";;;;;; 5791;"63022100";1;Sengelinned af bomuld, trykt (undtagen af trikotage);;;;;; 5792;"63022210";1;Sengelinned af fiberdug af kemofibre, trykt;;;;;; 5793;"63022290";1;Sengelinned af kemofibre, trykt (undtagen af trikotage samt af fiberdug);;;;;; 5794;"63022910";1;Sengelinned af hør eller ramie, trykt (undtagen af trikotage);;;;;; 5795;"63022990";1;Sengelinned af tekstilmaterialer, trykt (undtagen af bomuld, kemofibre, hør eller ramie eller af trikotage);;;;;; 5796;"63023100";1;Sengelinned af bomuld (undtagen trykt eller af trikotage);;;;;; 5797;"63023210";1;Sengelinned af fiberdug af kemofibre (undtagen trykt);;;;;; 5798;"63023290";1;Sengelinned af kemofibre (undtagen af fiberdug og undtagen trykt eller af trikotage);;;;;; 5799;"63023920";1;Sengelinned af hør eller ramie (undtagen trykt eller af trikotage);;;;;; 5800;"63023990";1;Sengelinned af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, kemofibre, hør eller ramie og undtagen trykt eller af trikotage);;;;;; 5801;"63024000";1;Dækketøj af trikotage;;;;;; 5802;"63025100";1;Dækketøj af bomuld (undtagen af trikotage);;;;;; 5803;"63025310";1;Dækketøj af fiberdug af kemofibre;;;;;; 5804;"63025390";1;Dækketøj af kemofibre (undtagen af fiberdug eller af trikotage);;;;;; 5805;"63025910";1;Dækketøj af hør (undtagen af trikotage);;;;;; 5806;"63025990";1;Dækketøj af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, hør eller kemofibre eller af trikotage);;;;;; 5807;"63026000";1;Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af håndklædefrottéstof eller lignende frottéstof, af bomuld (undtagen gulvklude, karklude og støveklude);;;;;; 5808;"63029100";1;Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af bomuld (undtagen af håndklædefrottéstof eller lignende frottéstof og undtagen gulvklude, karklude og støveklude);;;;;; 5809;"63029310";1;Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af fiberdug af kemofibre (undtagen gulvklude, karklude og støveklude);;;;;; 5810;"63029390";1;Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af kemofibre (undtagen af fiberdug og undtagen gulvklude, karklude og støveklude);;;;;; 5811;"63029910";1;Håndklæder, karklude, viskestykker og lignende varer, af hør (undtagen gulvklude, karklude og støveklude);;;;;; 5812;"63029990";1;Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, hør eller kemofibre, samt gulvklude, karklude og støveklude);;;;;; 5813;"63031200";1;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af trikotage af syntetiske fibre (undtagen markiser);;;;;; 5814;"63031900";1;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af trikotage (undtagen af syntetiske fibre og undtagen markiser);;;;;; 5815;"63039100";1;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af bomuld (undtagen af trikotage og undtagen markiser);;;;;; 5816;"63039210";1;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af fiberdug af syntetiske fibre (undtagen markiser);;;;;; 5817;"63039290";1;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af syntetiske fibre (undtagen af fiberdug eller trikotage og undtagen markiser);;;;;; 5818;"63039910";1;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af fiberdug (undtagen af bomuld eller syntetiske fibre og undtagen markiser);;;;;; 5819;"63039990";1;Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller syntetiske fibre eller af fiberdug eller trikotage og undtagen markiser);;;;;; 5820;"63041100";1;Sengetæpper af trikotage (undtagen sengelinned, vattæpper og dyner);;;;;; 5821;"63041910";1;Sengetæpper af bomuld (undtagen af trikotage og undtagen sengelinned, vattæpper og dyner);;;;;; 5822;"63041930";1;Sengetæpper af hør eller ramie (undtagen af trikotage og undtagen sengelinned, vattæpper og dyner);;;;;; 5823;"63041990";1;Sengelinned af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, hør eller ramie eller af trikotage og undtagen sengelinned, vattæpper eller dyner);;;;;; 5824;"63049100";1;Indendørs boligtekstiler af trikotage (undtagen plaider og lignende tæpper, sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, sengetæpper og lampeskærme samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5825;"63049200";1;Indendørs boligtekstiler af bomuld (undtagen af trikotage og undtagen plaider og lignende tæpper, sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, sengetæpper og lampeskærme samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5826;"63049300";1;Indendørs boligtekstiler af syntetiske fibre (undtagen af trikotage og undtagen plaider og lignende tæpper, sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, sengetæpper og lampeskærme samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5827;"63049900";1;Indendørs boligtekstiler af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller syntetiske fibre eller af trikotage og undtagen plaider og lignende tæpper, sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, sengetæpper og lampeskærme samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5828;"63051010";1;Sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, brugte;;;;;; 5829;"63051090";1;Sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303, nye;;;;;; 5830;"63052000";1;Sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af bomuld;;;;;; 5831;"63053211";1;Fleksible beholdere til bulkvarer, af trikotage fremstillet af strimler og lignende af polyethylen eller polypropylen;;;;;; 5832;"63053219";1;Fleksible beholdere til bulkvarer, fremstillet af strimler og lignende af polyethylen eller polypropylen (undtagen af trikotage);;;;;; 5833;"63053290";1;Fleksible beholdere til bulkvarer, af kemofibre (undtagen fremstillet af strimler og lignende af polyethylen eller polypropylen);;;;;; 5834;"63053310";1;Sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af trikotage fremstillet af strimler og lignende af polyethylen eller polypropylen (undtagen fleksible beholdere til bulkvarer);;;;;; 5835;"63053390";1;ække og poser, af den art der anvendes til emballage, fremstillet af strimler og lignende af polyethylen eller polypropylen (undtagen af trikotage og undtagen undtagen fleksible beholdere til bulkvarer);;;;;; 5836;"63053900";1;Sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af kemofibre (undtagen fremstillet af strimler og lignende af polyethylen eller polypropylen og undtagen fleksible beholdere til bulkvarer);;;;;; 5837;"63059000";1;Sække og poser, af den art der anvendes til emballage, af tekstilmaterialer (undtagen af kemofibre eller bomuld eller af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303);;;;;; 5838;"63061200";1;Presenninger og markiser, af syntetiske fibre (undtagen plane beskyttelsesovertræk af et lettere stof, konfektioneret på lignende måde som presenninger);;;;;; 5839;"63061900";1;Presenninger og markiser, af tekstilmaterialer (undtagen af syntetiske fibre og undtagen plane beskyttelsesovertræk af et lettere stof, konfektioneret på lignende måde som presenninger);;;;;; 5840;"63062200";1;Telte af syntetiske fibre (undtagen parasoltelte legetelte);;;;;; 5841;"63062900";1;Telte af tekstilmaterialer (undtagen af eller syntetiske fibre og undtagen parasoltelte og legetelte);;;;;; 5842;"63063000";1;"Sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne, af tekstilmaterialer ";;;;;; 5843;"63064000";1;"Luftmadrasser af tekstilmaterialer ";;;;;; 5844;"63069000";1;Campingplads varer af tekstilmaterialer (undtagen telte og markiser, sejl, luftmadrasser, rygsække, rygsække og lignende beholdere, fyldte soveposer, madrasser og puder);;;;;; 5845;"63071010";1;Gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, af trikotage;;;;;; 5846;"63071030";1;Gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, af fiberdug;;;;;; 5847;"63071090";1;Gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, af tekstilstof af enhver art (undtagen af trikotage eller af fiberdug);;;;;; 5848;"63072000";1;Redningsveste og redningsbælter, af tekstilstof af enhver art;;;;;; 5849;"63079010";1;Konfektionerede varer af tekstilmaterialer, inkl. snitmønstre, trikotage, ian;;;;;; 5850;"63079091";1;Tekstilvarer, konfektionerede, herunder snitmønstre, af filt, i.a.n.;;;;;; 5851;"63079092";1;Engangsbrug forhæng, der anvendes under kirurgiske procedurer, der består af ikke-vævede stoffer;;;;;; 5852;"63079098";1;Engangsafdækningsstykker fremstillet af stof henhørende under pos.5603, undt. anvendes under kirurgiske indgreb;;;;;; 5853;"63080000";1;Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg (undtagen sæt til fremstilling af beklædningsgenstande);;;;;; 5854;"63090000";1;Brugte beklædningsgenstande, brugt tilbehør til beklædningsgenstande, brugte plaider og lignende tæpper og brugt husholdnings- og boligudstyr, af tekstilstof af enhver art, herunder fodtøj og hovedbeklædning af enhver art, med tydelige tegn på slid, uemballeret eller i baller, sække eller lignende emballage, i bundter uden indpakning eller pakket løst i tremmekasser (undtagen gulvtæpper og anden gulvbelægning og tapisserier samt sengeudstyr og lignende henhørende under pos. 9404);;;;;; 5855;"63101000";1;Brugte og nye klude, af tekstilvarer af enhver art, samt affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer, sorteret;;;;;; 5856;"63109000";1;Brugte og nye klude, af tekstilvarer af enhver art, samt affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer, usorteret;;;;;; 5857;"64011000";1;Vandtæt fodtøj med ydersål af gummi eller plast, hvor overdelen ikke er fastgjort til sålen ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning eller lignende, med indbygget beskyttelseståkappe af metal (undtagen ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj samt støvler med påsatte skøjter);;;;;; 5858;"64019210";1;Vandtæt fodtøj, som kun dækker anklen, med ydersål af gummi eller plast og overdel af gummi, hvor overdelen ikke er fastgjort til sålen ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning eller lignende og ikke er sammensat ved en af disse metoder (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen ortopædisk fodtøj, støvler med påsatte skøjter samt legetøjsfodtøj);;;;;; 5859;"64019290";1;Vandtæt fodtøj, som kun dækker anklen, med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast, hvor overdelen ikke er fastgjort til sålen ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning eller lignende og ikke er sammensat ved en af disse metoder (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen ortopædisk fodtøj, støvler med påsatte skøjter samt legetøjsfodtøj);;;;;; 5860;"64019900";1;Vandtæt fodtøj, som hverken dækker knæet eller anklen, med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen ikke er fastgjort til sålen ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning eller lignende og ikke er sammensat ved en af disse metoder (undtagen fodtøj som dækker anklen, men ikke knæet, fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen ortopædisk fodtøj samt legetøjsfodtøj);;;;;; 5861;"64021210";1;Skistøvler, også til langrend, med ydersål og overdel af gummi eller plast (undtagen vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401);;;;;; 5862;"64021290";1;Snowboardstøvler, med ydersål af gummi eller plast og overdel af gummi (undtagen vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401);;;;;; 5863;"64021900";1;Sportsfodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast (undtagen vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401, skistøvler, fodtøj til langrend, snowboardstøvler samt støvler med påsatte skøjter);;;;;; 5864;"64022000";1;Fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, med overdel af remme, herunder binderemme, der er fastnet til sålen med pløkke (undtagen legetøjsfodtøj);;;;;; 5865;"64029110";1;Fodtøj som dækker anklen med ydersål og overdel af gummi eller plast, med indbygget beskyttelseståkappe af metal (undtagen vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401, sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5866;"64029190";1;Fodtøj, som dækker anklen, med ydersål og overdel af gummi eller plast (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401, sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj samt støvler med påsatte skøjter);;;;;; 5867;"64029905";1;Fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, med indbygget beskyttelseståkappe af metal (undtagen fodtøj som dækker anklen, vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401, sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5868;"64029910";1;Fodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi eller plast og overdel af gummi (undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20, vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401, sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5869;"64029931";1;Fodtøj med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på over 3 cm (undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20);;;;;; 5870;"64029939";1;Fodtøj med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm (undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20);;;;;; 5871;"64029950";1;Hjemmefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast (undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20 samt legetøjsfodtøj);;;;;; 5872;"64029991";1;Fodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast, med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20, hjemmefodtøj, sportsfodtøj, vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401, ortopædisk fodtøj samt legetøjsfodtøj);;;;;; 5873;"64029993";1;Fodtøj, som ikke dækker anklen, og hverken kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj, med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20, hjemmefodtøj, sportsfodtøj, vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401 samt ortopædisk fodtøj);;;;;; 5874;"64029996";1;Herrefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20, hjemmefodtøj, sportsfodtøj, vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401 samt ortopædisk fodtøj);;;;;; 5875;"64029998";1;Damefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi eller plast og overdel af plast, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj henhørende under pos. 6402.20, hjemmefodtøj, sportsfodtøj, vandtæt fodtøj henhørende under pos. 6401 samt ortopædisk fodtøj);;;;;; 5876;"64031200";1;Skistøvler, fodtøj til langrend, samt snowboardstøvler, med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder;;;;;; 5877;"64031900";1;Sportsfodtøj, med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder (undtagen skistøvler, fodtøj til langrend, snowboardstøvler samt støvler med påsatte skøjter);;;;;; 5878;"64032000";1;Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen;;;;;; 5879;"64034000";1;Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder, med indbygget beskyttelseståkappe af metal (undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5880;"64035105";1;Fodtøj med ydersål og overdel af læder og en hovedsål af træ, som dækker anklen, uden bindsål eller indbygget beskyttelseståkappe af metal;;;;;; 5881;"64035111";1;Fodtøj, som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5882;"64035115";1;Herrefodtøj, som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med ydersål og overdel af læder, med mindste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5883;"64035119";1;Damefodtøj, som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5884;"64035191";1;Fodtøj, som dækker anklen og læggen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5885;"64035195";1;Herrefodtøj, som dækker anklen og læggen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5886;"64035199";1;Damefodtøj, som dækker anklen og læggen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5887;"64035905";1;Fodtøj med ydersål og overdel af læder og en hovedsål af træ, uden bindsål eller indbygget beskyttelseståkappe af metal (undtagen fodtøj som dækker anklen);;;;;; 5888;"64035911";1;Fodtøj med ydersål og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på > 3 cm (undtagen med overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen);;;;;; 5889;"64035931";1;Fodtøj med ydersål og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm og med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen og undtagen legetøjsfodtøj);;;;;; 5890;"64035935";1;Herrefodtøj med ydersål og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm og med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen);;;;;; 5891;"64035939";1;Damefodtøj med ydersål og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm og med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen);;;;;; 5892;"64035950";1;Hjemmefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål og overdel af læder (undtagen med forblad eller overdel af remme og undtagen legetøjsfodtøj);;;;;; 5893;"64035991";1;Fodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj med en hovedsål af træ, uden bindsål, samt fodtøj med forblad eller overdel af remme, hjemmefodtøj, sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5894;"64035995";1;Herrefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj med en hovedsål af træ, uden bindsål, samt fodtøj med forblad og overdel af remme, hjemmefodtøj, sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5895;"64035999";1;Damefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj med en hovedsål af træ, uden bindsål, samt fodtøj med forblad og overdel af remme, hjemmefodtøj, sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5896;"64039105";1;Fodtøj med ydersål af gummi, plast eller læder og overdel af læder og en hovedsål af træ, uden bindsål eller indbygget beskyttelseståkappe af metal som dækker anklen;;;;;; 5897;"64039111";1;Fodtøj, som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5898;"64039113";1;Fodtøj, som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, og hverken kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5899;"64039116";1;Herrefodtøj, som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5900;"64039118";1;Damefodtøj, som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5901;"64039191";1;Fodtøj, som dækker anklen og læggen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5902;"64039193";1;Fodtøj, som dækker anklen og læggen og hverken kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5903;"64039196";1;Herrefodtøj, som dækker anklen og læggen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5904;"64039198";1;Damefodtøj, som dækker anklen og læggen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5905;"64039905";1;Fodtøj med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder og en hovedsål af træ, uden bindsål eller indbygget beskyttelseståkappe af metal (undtagen fodtøj som dækker anklen);;;;;; 5906;"64039911";1;Fodtøj med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på > 3 cm;;;;;; 5907;"64039931";1;Fodtøj med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm og med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen legetøjsfodtøj);;;;;; 5908;"64039933";1;Fodtøj, der hverken kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm og med længste indvendige mål >= 24 cm;;;;;; 5909;"64039936";1;Herrefodtøj med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm og med længste indvendige mål >= 24 cm;;;;;; 5910;"64039938";1;Damefodtøj med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, med samlet højde af hæl og sål på <= 3 cm, med længste indvendige mål >= 24 cm;;;;;; 5911;"64039950";1;Hjemmefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder (undtagen med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer og undtagen legetøjsfodtøj);;;;;; 5912;"64039991";1;Fodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål < 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj med en hovedsål af træ, uden bindsål, samt fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, hjemmefodtøj, sportsfodtøj, ortopædisk fodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5913;"64039993";1;Fodtøj, som ikke dækker anklen og hverken kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj med en hovedsål af træ, uden bindsål, samt fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, hjemmefodtøj, sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5914;"64039996";1;Herrefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj med en hovedsål af træ, uden bindsål, samt fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, hjemmefodtøj, sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5915;"64039998";1;Damefodtøj, som ikke dækker anklen, med ydersål af gummi, plast eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål >= 24 cm (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal og undtagen fodtøj med en hovedsål af træ, uden bindsål, samt fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer, hjemmefodtøj, sportsfodtøj og ortopædisk fodtøj);;;;;; 5916;"64041100";1;Sportsfodtøj, herunder tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj, med ydersål af gummi eller plast og overdel af tekstilmaterialer;;;;;; 5917;"64041910";1;Hjemmefodtøj med ydersål af gummi eller plast og overdel af tekstilmaterialer (undtagen legetøjsfodtøj);;;;;; 5918;"64041990";1;Fodtøj med ydersål af gummi eller plast og overdel af tekstilmaterialer (undtagen hjemmefodtøj, sportsfodtøj og legetøjsfodtøj);;;;;; 5919;"64042010";1;Hjemmefodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer (undtage