dk.dst edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8 16 CodeList urn:ddi:dk.dst:edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8:16 dk.dst edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8 16 extension:type cm:StatisticalClassification cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Metode og Analyse","en":"Methodology and Analysis"} cm:ContactPerson {"da":"AKA","en":"AKA"} cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2018-01-01T00:00:00","DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr KOMMUNEGRUPPER_V1_2018 KOMMUNEGRUPPER_V1_2018 Kommunegrupper, v1:2018- Municipality Groups v1:2018- Med udgangspunkt i tilgængelighed til arbejdspladser og antallet af indbyggere i den største by i kommunen, er Danmarks kommuner grupperet i fem grupper: 1. Hovedstadskommuner 2. Storbykommuner 3. Provinsbykommuner 4. Oplandskommuner 5. Landkommuner Opdelingen kan anvendes til analyser af geografiske forskelle i Danmark. Læs om metoden bag inddelingen i notatet undet tilknyttede filer. Based on accessibility to jobs and the number of inhabitants in the largest city in the municipality, Denmark's municipalities are grouped into five groups: 1. Capital Municipalities 2. Metropolitan Municipalities 3. Provincial Municipalities 4. Commuter Municipalities 5. Rural Municipalities The grouping can be used to analyze geographical differences in Denmark. urn:ddi:dk.dst:e03e45fa-5b65-438a-893c-4c7f4b8b6c83:16 dk.dst e03e45fa-5b65-438a-893c-4c7f4b8b6c83 16 dk.dst 4e6f56ac-f1a9-482b-a00f-3ba206e99a47 4 Category 1 urn:ddi:dk.dst:c2bb6868-abce-4985-8717-ac6649bf7131:16 dk.dst c2bb6868-abce-4985-8717-ac6649bf7131 16 dk.dst eb0efb2f-4302-4091-b259-34241f82f81d 2 Category 101 urn:ddi:dk.dst:546556cc-3f77-4162-b0b6-2c5ab491793b:16 dk.dst 546556cc-3f77-4162-b0b6-2c5ab491793b 16 dk.dst 4a9ee577-c5e3-49d4-a0a1-d94a98cea255 2 Category 147 urn:ddi:dk.dst:9fbb4385-678f-43ad-83d8-5ea14740dab0:16 dk.dst 9fbb4385-678f-43ad-83d8-5ea14740dab0 16 dk.dst b752913d-6e1d-4252-829a-59fa873ba02f 2 Category 151 urn:ddi:dk.dst:5f990b0b-0a1c-4237-9b77-f239a7e0376b:16 dk.dst 5f990b0b-0a1c-4237-9b77-f239a7e0376b 16 dk.dst ddec78cc-c8fc-40ce-a4f9-33b3d101310c 2 Category 153 urn:ddi:dk.dst:bc072d35-b6af-418f-9051-8154e299dc65:16 dk.dst bc072d35-b6af-418f-9051-8154e299dc65 16 dk.dst 8d19d074-faa9-4e6f-bd67-76994ad989d5 2 Category 155 urn:ddi:dk.dst:ad36ae52-4ff4-4243-9474-311920a489ef:16 dk.dst ad36ae52-4ff4-4243-9474-311920a489ef 16 dk.dst bd597eab-3170-4d5d-9af2-6990c1f6633e 2 Category 157 urn:ddi:dk.dst:62c06406-feca-42ce-a572-972aae9ca53c:16 dk.dst 62c06406-feca-42ce-a572-972aae9ca53c 16 dk.dst 0e7f9b5a-7daf-4178-93f4-b20d96c8d062 2 Category 159 urn:ddi:dk.dst:97c52a0f-c961-4573-ad7e-c2c22bcbeedd:16 dk.dst 97c52a0f-c961-4573-ad7e-c2c22bcbeedd 16 dk.dst 796b3d68-c049-4351-9afb-3b84534557a4 2 Category 161 urn:ddi:dk.dst:38a365fe-6ba5-4840-872c-b99c9971bccf:16 dk.dst 38a365fe-6ba5-4840-872c-b99c9971bccf 16 dk.dst 9ee6c89c-d822-471f-ac92-1fcfdbc98853 2 Category 163 urn:ddi:dk.dst:3797d391-c478-4cd0-bbb5-65f7af14a9a6:16 dk.dst 3797d391-c478-4cd0-bbb5-65f7af14a9a6 16 dk.dst 37d53138-53d0-491c-8749-06d64bd431f1 2 Category 165 urn:ddi:dk.dst:454554c2-3bdd-4397-bec0-d5ce5ae62ec5:16 dk.dst 454554c2-3bdd-4397-bec0-d5ce5ae62ec5 16 dk.dst 52b80595-b28c-47eb-a30e-cc2a8d4f9bb1 2 Category 167 urn:ddi:dk.dst:76a9a7b5-9ddd-42b8-90cb-8a196bd06ca1:16 dk.dst 76a9a7b5-9ddd-42b8-90cb-8a196bd06ca1 16 dk.dst 325579a6-1789-450b-9622-f36c9a666d44 2 Category 169 urn:ddi:dk.dst:8d24e11c-bcfb-46d2-bcb6-762a94f490a0:16 dk.dst 8d24e11c-bcfb-46d2-bcb6-762a94f490a0 16 dk.dst 2a795613-837f-4fba-8e2a-3571ba269969 2 Category 173 urn:ddi:dk.dst:08fb2993-9d5d-44c2-871a-377a9459bd3c:16 dk.dst 08fb2993-9d5d-44c2-871a-377a9459bd3c 16 dk.dst f946e915-b0c9-425b-aa01-45b5f8e795c9 2 Category 175 urn:ddi:dk.dst:02255698-fcaa-4e32-8efa-43ff91ba574a:16 dk.dst 02255698-fcaa-4e32-8efa-43ff91ba574a 16 dk.dst f06ffccb-8dd8-42fd-a796-fbc63003c4e8 2 Category 183 urn:ddi:dk.dst:fb632f6b-bb4a-4ddf-99a6-b8ecdc0eb895:16 dk.dst fb632f6b-bb4a-4ddf-99a6-b8ecdc0eb895 16 dk.dst 15495744-d28d-4507-8cc6-a7cf9622f060 2 Category 185 urn:ddi:dk.dst:010913e1-f7f3-4827-8727-b578ab1ee28f:16 dk.dst 010913e1-f7f3-4827-8727-b578ab1ee28f 16 dk.dst 0205f8c7-4888-4176-8931-3f54bdb2d2e5 2 Category 187 urn:ddi:dk.dst:a6412a85-14ea-4816-af75-3e6dc4fded73:16 dk.dst a6412a85-14ea-4816-af75-3e6dc4fded73 16 dk.dst 7b540cda-2e07-4c2a-8401-cf4f1c176151 2 Category 190 urn:ddi:dk.dst:b034a6d4-7cc9-4906-ab46-3677f25876ea:16 dk.dst b034a6d4-7cc9-4906-ab46-3677f25876ea 16 dk.dst d5afb32d-9738-433a-aaba-10b2d7265959 2 Category 201 urn:ddi:dk.dst:b6dc7416-e6d6-478e-8291-4ff521c7ff5a:16 dk.dst b6dc7416-e6d6-478e-8291-4ff521c7ff5a 16 dk.dst ede4399e-9cb4-44c1-8089-98c29fb50a67 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:0c6c04d1-338b-445c-abb1-a05c7fad7ed2:16 dk.dst 0c6c04d1-338b-445c-abb1-a05c7fad7ed2 16 dk.dst 0a39b680-7b39-4567-8c88-d02e89acfebe 2 Category 230 urn:ddi:dk.dst:6b9f0f39-33ae-4cdb-acac-da297742dc52:16 dk.dst 6b9f0f39-33ae-4cdb-acac-da297742dc52 16 dk.dst f29b23f8-659c-413f-88f5-e5dfd62355f3 2 Category 240 urn:ddi:dk.dst:64e2252d-8f0d-4bec-9166-f664a543596f:16 dk.dst 64e2252d-8f0d-4bec-9166-f664a543596f 16 dk.dst cd693f12-fe02-4250-8159-ef4e807538da 2 Category 253 urn:ddi:dk.dst:57adad02-e0f1-48e8-9817-b1f5545c80d3:16 dk.dst 57adad02-e0f1-48e8-9817-b1f5545c80d3 16 dk.dst 13a5b48e-0ff4-433e-876c-e19b7a58fb04 2 Category 269 urn:ddi:dk.dst:a87c109b-2963-4dff-9232-fc68e9bcba64:16 dk.dst a87c109b-2963-4dff-9232-fc68e9bcba64 16 dk.dst 9983867c-c008-4fe0-9ffc-cf716e872d8e 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:cbe583a4-d938-403d-8e12-e5a6e41b1e6e:16 dk.dst cbe583a4-d938-403d-8e12-e5a6e41b1e6e 16 dk.dst 19ea7cf3-87ad-443c-82c5-278b37b2741c 2 Category 461 urn:ddi:dk.dst:a308a7e2-68d8-45da-a083-3025ec42f8df:16 dk.dst a308a7e2-68d8-45da-a083-3025ec42f8df 16 dk.dst dc157764-140c-4c5a-9369-2326cd4c2dad 2 Category 751 urn:ddi:dk.dst:6cec75d0-6cb9-4c7c-afe9-3878968218ae:16 dk.dst 6cec75d0-6cb9-4c7c-afe9-3878968218ae 16 dk.dst 78d25997-a954-44d4-8b59-528034517033 2 Category 851 urn:ddi:dk.dst:163fcd52-3960-4d6b-a28f-fffcffd4626a:16 dk.dst 163fcd52-3960-4d6b-a28f-fffcffd4626a 16 dk.dst fa0d3bb9-6368-4e7b-a53b-777663f319d4 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:f0907537-4a91-40fa-bf8e-37708532e2fb:16 dk.dst f0907537-4a91-40fa-bf8e-37708532e2fb 16 dk.dst 9e08e08f-1355-420b-b31b-bb83c52260f4 2 Category 217 urn:ddi:dk.dst:6da644f3-bb1b-40d9-8bdd-5e247cfe70a2:16 dk.dst 6da644f3-bb1b-40d9-8bdd-5e247cfe70a2 16 dk.dst 7adad25a-2209-45f4-b7a2-465654b25e4f 2 Category 219 urn:ddi:dk.dst:45580d5e-0ed1-4807-b4a4-5195766b9080:16 dk.dst 45580d5e-0ed1-4807-b4a4-5195766b9080 16 dk.dst ef6556bd-85bc-4a46-a7e0-8c0e4803cfa5 2 Category 259 urn:ddi:dk.dst:d6b68f30-2cd6-4b17-95f9-43b1f1dcdc76:16 dk.dst d6b68f30-2cd6-4b17-95f9-43b1f1dcdc76 16 dk.dst f6baea82-20ee-4d87-8e93-8c94b9bd468b 2 Category 265 urn:ddi:dk.dst:ff5ff8c8-2d7a-4496-b333-4190be8132b5:16 dk.dst ff5ff8c8-2d7a-4496-b333-4190be8132b5 16 dk.dst 2dc6bd84-df16-4154-b4e8-5e57c0a7f322 2 Category 330 urn:ddi:dk.dst:da5f61db-3dd9-416b-b466-85d6ee21e183:16 dk.dst da5f61db-3dd9-416b-b466-85d6ee21e183 16 dk.dst 72ca0dd8-a1d1-4f14-b281-2d552a16a73a 2 Category 370 urn:ddi:dk.dst:ce0184f1-1b3b-4407-9fe1-01d8ec22c490:16 dk.dst ce0184f1-1b3b-4407-9fe1-01d8ec22c490 16 dk.dst 0f05acdd-e4d2-41d5-967a-644b893ed6be 2 Category 561 urn:ddi:dk.dst:4b4196cf-affa-4e8d-b03b-8ddf09e6584f:16 dk.dst 4b4196cf-affa-4e8d-b03b-8ddf09e6584f 16 dk.dst 422f1043-a6d2-4b59-8a52-2067c2dc310d 2 Category 607 urn:ddi:dk.dst:a77f7fc2-842d-45a3-821a-ccb4214b4b9c:16 dk.dst a77f7fc2-842d-45a3-821a-ccb4214b4b9c 16 dk.dst ac520c2d-52de-435b-aa42-9b01fd70f9ec 2 Category 615 urn:ddi:dk.dst:4f621bd4-21a7-410e-8cfb-bf27749416fb:16 dk.dst 4f621bd4-21a7-410e-8cfb-bf27749416fb 16 dk.dst aefe51d3-0152-4085-879a-3551547d7dc6 2 Category 621 urn:ddi:dk.dst:099479f6-44ce-49f2-b303-e3bf0891c9f4:16 dk.dst 099479f6-44ce-49f2-b303-e3bf0891c9f4 16 dk.dst c0a850be-63b3-41cc-a89d-de44cb4e82ae 2 Category 630 urn:ddi:dk.dst:1aa7c957-efb1-4550-963a-507c5c2c8b0f:16 dk.dst 1aa7c957-efb1-4550-963a-507c5c2c8b0f 16 dk.dst 02f370c9-9860-466b-a866-e1a06069130c 2 Category 657 urn:ddi:dk.dst:618ff40d-7f5a-4e86-ac28-92617f58906a:16 dk.dst 618ff40d-7f5a-4e86-ac28-92617f58906a 16 dk.dst ec2e847c-28b2-426b-beaa-417c68704fc1 2 Category 661 urn:ddi:dk.dst:b173a78c-2d90-4d7a-a2fb-2fc4f7fe369a:16 dk.dst b173a78c-2d90-4d7a-a2fb-2fc4f7fe369a 16 dk.dst 1e31e8d4-994b-4f2d-8778-71637f793b2b 2 Category 730 urn:ddi:dk.dst:d3f5b80b-40b3-4ef1-ab7e-e8ddf4b24d23:16 dk.dst d3f5b80b-40b3-4ef1-ab7e-e8ddf4b24d23 16 dk.dst e8e2b129-6175-4fcb-a38f-96cec856c8d2 2 Category 740 urn:ddi:dk.dst:7e10b4ea-e2fa-4fc7-a115-24d46cba161b:16 dk.dst 7e10b4ea-e2fa-4fc7-a115-24d46cba161b 16 dk.dst 7c2eb555-6a8f-40b7-9d35-777b4c15157d 2 Category 791 urn:ddi:dk.dst:535519cc-7217-4fb5-a964-ce7d768d0424:16 dk.dst 535519cc-7217-4fb5-a964-ce7d768d0424 16 dk.dst a91b1b20-3f8e-42c6-8fbf-e416a2c22608 2 Category 4 urn:ddi:dk.dst:2c32c5f8-e2a6-411a-a6f7-db1ab5920799:16 dk.dst 2c32c5f8-e2a6-411a-a6f7-db1ab5920799 16 dk.dst cd20b5a0-f437-4bda-bf07-134561b28e7c 2 Category 210 urn:ddi:dk.dst:f3e8c1a5-6ee3-4a6f-a750-a907a244ff1b:16 dk.dst f3e8c1a5-6ee3-4a6f-a750-a907a244ff1b 16 dk.dst b07fc164-8477-44cb-a407-c6151ea42aae 2 Category 250 urn:ddi:dk.dst:71bfe9f8-d6f6-467e-b144-c56719b77775:16 dk.dst 71bfe9f8-d6f6-467e-b144-c56719b77775 16 dk.dst 34e0c8a7-30bf-4879-b01b-d0ce54608569 2 Category 260 urn:ddi:dk.dst:5b8bcd99-04a1-4a8f-a161-979a33ecdd90:16 dk.dst 5b8bcd99-04a1-4a8f-a161-979a33ecdd90 16 dk.dst 0ff50fe1-bccb-44e0-ab63-26f4960a3b0d 2 Category 270 urn:ddi:dk.dst:8e01ba21-948e-4e86-8988-c8474881c94a:16 dk.dst 8e01ba21-948e-4e86-8988-c8474881c94a 16 dk.dst 1de6af47-1e44-454e-b67f-50a89daa4c14 2 Category 316 urn:ddi:dk.dst:98e0db39-04fe-497e-8277-20c6d65efd1d:16 dk.dst 98e0db39-04fe-497e-8277-20c6d65efd1d 16 dk.dst 55dfec5f-1c06-4bd1-8bcd-a8b612edaee3 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:749e0f52-35b6-4e15-978f-c32654d886bb:16 dk.dst 749e0f52-35b6-4e15-978f-c32654d886bb 16 dk.dst a90f8224-b717-4050-ac16-acfbf104c24d 2 Category 329 urn:ddi:dk.dst:2cbc0be2-15af-4181-86ff-afbe5d51dd06:16 dk.dst 2cbc0be2-15af-4181-86ff-afbe5d51dd06 16 dk.dst 0cec593a-7aae-4b30-863c-c998a39bdfe9 2 Category 336 urn:ddi:dk.dst:44d1a036-09ef-41db-913a-3e37c2512f75:16 dk.dst 44d1a036-09ef-41db-913a-3e37c2512f75 16 dk.dst ed5bc4d1-350c-4372-a228-15cfa03097a8 2 Category 340 urn:ddi:dk.dst:5b024c77-61db-4cb8-8e23-202b32783b11:16 dk.dst 5b024c77-61db-4cb8-8e23-202b32783b11 16 dk.dst a4e87ea0-0cd3-4046-8f18-081784675065 2 Category 350 urn:ddi:dk.dst:b02700f1-2cb0-4dce-bdcd-da1ecc46f91d:16 dk.dst b02700f1-2cb0-4dce-bdcd-da1ecc46f91d 16 dk.dst 169c23ff-52df-408e-a2b8-e009d1b091d5 2 Category 410 urn:ddi:dk.dst:d14808b5-9e3a-4bae-b790-1df49a35c268:16 dk.dst d14808b5-9e3a-4bae-b790-1df49a35c268 16 dk.dst d5396c3e-fb17-4e07-b442-a143916270f7 2 Category 420 urn:ddi:dk.dst:fb8c422f-9f4a-49b5-ae1f-138789b73b67:16 dk.dst fb8c422f-9f4a-49b5-ae1f-138789b73b67 16 dk.dst 768c8aa4-dc30-4bd6-8cbe-8f877c9b9e93 2 Category 430 urn:ddi:dk.dst:7baded80-4ce6-455c-87db-dc520d75bd20:16 dk.dst 7baded80-4ce6-455c-87db-dc520d75bd20 16 dk.dst 09d5ee03-af6c-4fd8-9f3b-cc24992fff20 2 Category 440 urn:ddi:dk.dst:08cc9a7a-74c1-44d9-92c6-be3373a7f3e0:16 dk.dst 08cc9a7a-74c1-44d9-92c6-be3373a7f3e0 16 dk.dst 4baacbfd-d122-4766-badf-22fe7f1eb640 2 Category 450 urn:ddi:dk.dst:4ccb5aef-8165-4c0c-a70b-33af5c0df5a8:16 dk.dst 4ccb5aef-8165-4c0c-a70b-33af5c0df5a8 16 dk.dst bdcebda0-5d8c-443d-bc77-68201c9ab7ca 2 Category 480 urn:ddi:dk.dst:90e3fcaf-d8a1-46be-b81a-1423058242d4:16 dk.dst 90e3fcaf-d8a1-46be-b81a-1423058242d4 16 dk.dst a04aad84-0c44-4902-8c6a-c373811323b5 2 Category 575 urn:ddi:dk.dst:375fa7d5-785f-4b8c-afe2-64fd2272cd5f:16 dk.dst 375fa7d5-785f-4b8c-afe2-64fd2272cd5f 16 dk.dst 88deddba-15ea-4872-b655-47b318d3513f 2 Category 706 urn:ddi:dk.dst:eee912ca-b327-443e-839c-50ded4530183:16 dk.dst eee912ca-b327-443e-839c-50ded4530183 16 dk.dst f4b3db9f-1113-414c-bbc7-8999ff34bdc5 2 Category 710 urn:ddi:dk.dst:4b154d98-c1f7-4ea5-9482-d4ae7a2e429c:16 dk.dst 4b154d98-c1f7-4ea5-9482-d4ae7a2e429c 16 dk.dst d677a898-e273-4f87-a09c-b7ee4c4a0e39 2 Category 727 urn:ddi:dk.dst:eaa703a1-9a66-4cca-b0b7-56aee03a37a2:16 dk.dst eaa703a1-9a66-4cca-b0b7-56aee03a37a2 16 dk.dst 572dee75-a017-4261-86cd-d76d75f9f332 2 Category 746 urn:ddi:dk.dst:c9c02c41-cf0f-4102-b3d1-4d2f9cc79c11:16 dk.dst c9c02c41-cf0f-4102-b3d1-4d2f9cc79c11 16 dk.dst e0929e4a-108a-4968-a6c7-bd6a0bce0f2d 2 Category 756 urn:ddi:dk.dst:510572d0-6719-49f4-8317-f296765f967c:16 dk.dst 510572d0-6719-49f4-8317-f296765f967c 16 dk.dst f3d91f90-9366-4867-8f2e-faa58275d326 2 Category 766 urn:ddi:dk.dst:831fb7b8-dae7-4d1a-b702-9fd382668d1c:16 dk.dst 831fb7b8-dae7-4d1a-b702-9fd382668d1c 16 dk.dst 58577c41-457c-4be1-92fe-745354b43940 2 Category 840 urn:ddi:dk.dst:7f4ef946-9fad-48ae-bde0-f8f36f265235:16 dk.dst 7f4ef946-9fad-48ae-bde0-f8f36f265235 16 dk.dst 39f2d174-642f-4272-afa1-cc594fe9176c 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:0d9df31f-b63d-4d49-9ab4-625529b4ca35:16 dk.dst 0d9df31f-b63d-4d49-9ab4-625529b4ca35 16 dk.dst 63c09d32-c155-46e4-b82e-96f3238a817b 2 Category 306 urn:ddi:dk.dst:63f0a83c-4bda-4633-9278-107e6b8c13ab:16 dk.dst 63f0a83c-4bda-4633-9278-107e6b8c13ab 16 dk.dst a87d9f1b-aa91-4731-9815-b4a17470b22e 2 Category 326 urn:ddi:dk.dst:bd0e5ddf-e3c5-45dc-8904-9104a743be00:16 dk.dst bd0e5ddf-e3c5-45dc-8904-9104a743be00 16 dk.dst 28a61a64-d04d-4338-b205-eada8a4634fc 2 Category 360 urn:ddi:dk.dst:e34c37fb-e168-4f8a-833e-9b32e2bc9667:16 dk.dst e34c37fb-e168-4f8a-833e-9b32e2bc9667 16 dk.dst 651b267c-ab66-4b25-b733-f324f9b45884 2 Category 376 urn:ddi:dk.dst:b1850fd1-d523-4509-b040-475a08d5afdc:16 dk.dst b1850fd1-d523-4509-b040-475a08d5afdc 16 dk.dst 637a511d-4043-4e59-b9ce-18227f1e455a 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:474bebef-f044-4a7b-88eb-145ad3338f01:16 dk.dst 474bebef-f044-4a7b-88eb-145ad3338f01 16 dk.dst 4c04acb3-32ee-47fb-b711-cd7ee3468cc0 2 Category 400 urn:ddi:dk.dst:3af51d0e-259e-48a7-99d1-fdc5ee430fad:16 dk.dst 3af51d0e-259e-48a7-99d1-fdc5ee430fad 16 dk.dst aa7b604f-5d47-4602-a699-f13d6480c430 2 Category 479 urn:ddi:dk.dst:e441655b-2ecf-4234-b076-56a857e90f8e:16 dk.dst e441655b-2ecf-4234-b076-56a857e90f8e 16 dk.dst 56f10847-0a0e-4daa-bb32-bc7dd3009516 2 Category 482 urn:ddi:dk.dst:f1a83939-c425-40e7-b0bb-d8c56ebde804:16 dk.dst f1a83939-c425-40e7-b0bb-d8c56ebde804 16 dk.dst 78c1efda-2bf0-4aa3-af94-2c0c0da06320 2 Category 492 urn:ddi:dk.dst:7fe99a0f-0574-4eb2-a88d-f6b82540e087:16 dk.dst 7fe99a0f-0574-4eb2-a88d-f6b82540e087 16 dk.dst 25c2f88d-b981-4c88-b9e6-c0af2f8b4878 2 Category 510 urn:ddi:dk.dst:578f5f4a-bfbf-47de-ad42-0c57f6f7a37d:16 dk.dst 578f5f4a-bfbf-47de-ad42-0c57f6f7a37d 16 dk.dst 3aa75fa5-58a4-46f9-aa11-9158dcebddf4 2 Category 530 urn:ddi:dk.dst:326c97f2-831a-4b56-8bd2-ce234fb338a2:16 dk.dst 326c97f2-831a-4b56-8bd2-ce234fb338a2 16 dk.dst f2063036-a7de-432a-96e9-67c8f0e049c6 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:50390da8-c621-495d-b269-53c486f444d2:16 dk.dst 50390da8-c621-495d-b269-53c486f444d2 16 dk.dst 4285d893-e048-4539-ba86-e6798e2c936a 2 Category 550 urn:ddi:dk.dst:173379c9-dd53-4a45-a481-097e5fbea952:16 dk.dst 173379c9-dd53-4a45-a481-097e5fbea952 16 dk.dst 7f83b7a7-69e1-409f-ba3c-a57d07d547d6 2 Category 563 urn:ddi:dk.dst:7b9c718a-8628-4903-bc31-adfe99485d89:16 dk.dst 7b9c718a-8628-4903-bc31-adfe99485d89 16 dk.dst 3ebecbc0-0a4d-40d7-b58b-080df1442723 2 Category 573 urn:ddi:dk.dst:b38355af-5337-4bc3-af5c-34abf55798eb:16 dk.dst b38355af-5337-4bc3-af5c-34abf55798eb 16 dk.dst 2a3bbfff-4908-4b15-b7c6-a854715fc700 2 Category 580 urn:ddi:dk.dst:5c88a72b-efa7-40cd-b0f7-59b53e0147fd:16 dk.dst 5c88a72b-efa7-40cd-b0f7-59b53e0147fd 16 dk.dst 8a6b7ff4-9847-4f1d-9ae9-9d22b0600b68 2 Category 665 urn:ddi:dk.dst:3673ec5d-49b4-456c-b8c3-9698c288ea12:16 dk.dst 3673ec5d-49b4-456c-b8c3-9698c288ea12 16 dk.dst 85bc30cc-b229-4b97-882e-e74481a6bf0d 2 Category 671 urn:ddi:dk.dst:76060507-18a2-4a57-9e0f-ffbf305026ce:16 dk.dst 76060507-18a2-4a57-9e0f-ffbf305026ce 16 dk.dst a4d2b256-472f-4ac1-8f8c-06d02f9e831b 2 Category 707 urn:ddi:dk.dst:0c683eb3-94c1-493d-81eb-b039b1620c5a:16 dk.dst 0c683eb3-94c1-493d-81eb-b039b1620c5a 16 dk.dst 128a34d2-dc26-4331-98c0-cdebf80f7a6d 2 Category 741 urn:ddi:dk.dst:7ae083dd-87f6-4626-a6ea-db06f3694441:16 dk.dst 7ae083dd-87f6-4626-a6ea-db06f3694441 16 dk.dst ddffc4b8-b301-47b8-800c-f3ffd054a168 2 Category 760 urn:ddi:dk.dst:47869c73-2d91-4925-944e-d31410e6c31b:16 dk.dst 47869c73-2d91-4925-944e-d31410e6c31b 16 dk.dst d4eadac4-c8d7-4aa9-9b8e-67240abc667a 2 Category 773 urn:ddi:dk.dst:7b8720d0-6403-4a03-9abc-6159d8bf504e:16 dk.dst 7b8720d0-6403-4a03-9abc-6159d8bf504e 16 dk.dst cb367905-a200-4e6a-9e8d-25a5f38a259f 2 Category 779 urn:ddi:dk.dst:055185ed-e0b3-484e-8355-7f9be5793c4a:16 dk.dst 055185ed-e0b3-484e-8355-7f9be5793c4a 16 dk.dst 4b54a372-9375-4020-b34a-356aa7aea9a4 2 Category 787 urn:ddi:dk.dst:59b0ea5f-0f57-424c-b974-0425687f82c5:16 dk.dst 59b0ea5f-0f57-424c-b974-0425687f82c5 16 dk.dst 0429b42d-c150-4e50-971a-15e0df0f5558 2 Category 810 urn:ddi:dk.dst:7a7ec7b4-7c31-4a75-afad-b502fa46dafd:16 dk.dst 7a7ec7b4-7c31-4a75-afad-b502fa46dafd 16 dk.dst aed9f49b-db61-4547-b83c-d93f0cfd3ae9 2 Category 813 urn:ddi:dk.dst:51425ce7-eea9-4448-8756-503dcf28317a:16 dk.dst 51425ce7-eea9-4448-8756-503dcf28317a 16 dk.dst d7ddab8d-9302-4d5e-b9d3-40cef26db253 2 Category 820 urn:ddi:dk.dst:5ee34b00-e849-44f6-b2ec-462a32148132:16 dk.dst 5ee34b00-e849-44f6-b2ec-462a32148132 16 dk.dst b1e437b3-6028-45f5-abb3-59df6f2d4e06 2 Category 825 urn:ddi:dk.dst:58179a4f-a0e3-446a-9847-f79652debdc7:16 dk.dst 58179a4f-a0e3-446a-9847-f79652debdc7 16 dk.dst aa49b017-a31b-42b4-9636-59db6f44ef6b 2 Category 846 urn:ddi:dk.dst:476f5ab0-7118-47ee-999e-3c8d2d8f1e48:16 dk.dst 476f5ab0-7118-47ee-999e-3c8d2d8f1e48 16 dk.dst 4e1bbc1f-90ce-48f8-86f7-ec082ba43508 2 Category 849 urn:ddi:dk.dst:a45ba49a-3086-43ba-9a59-640ce5ab960d:16 dk.dst a45ba49a-3086-43ba-9a59-640ce5ab960d 16 dk.dst c2c931ce-1d3c-4f96-8b4f-eab583a35f80 2 Category 860 urn:ddi:dk.dst:b9f8d5eb-df9c-4882-8296-85a1f27547ab:16 dk.dst b9f8d5eb-df9c-4882-8296-85a1f27547ab 16 attatchment_da Dokumentation af Kommunegrupper http://colectica:25233/File/da4f1c76-e708-4727-ad7e-ed131cc5a4f3 application/pdf urn:ddi:dk.dst:a7ca320f-1a6f-4ba3-ae3a-8aaae4d234f8:16 dk.dst a7ca320f-1a6f-4ba3-ae3a-8aaae4d234f8 16 csv_da edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8csv_da urn:ddi:dk.dst:3363cdd3-ccee-4b1e-8d82-03dd92e4f84e:16 dk.dst 3363cdd3-ccee-4b1e-8d82-03dd92e4f84e 16 ddi_da edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8ddi_da urn:ddi:dk.dst:4e6f56ac-f1a9-482b-a00f-3ba206e99a47:4 dk.dst 4e6f56ac-f1a9-482b-a00f-3ba206e99a47 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hovedstadskommuner Hovedstadskommuner urn:ddi:dk.dst:eb0efb2f-4302-4091-b259-34241f82f81d:2 dk.dst eb0efb2f-4302-4091-b259-34241f82f81d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- København København urn:ddi:dk.dst:4a9ee577-c5e3-49d4-a0a1-d94a98cea255:2 dk.dst 4a9ee577-c5e3-49d4-a0a1-d94a98cea255 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Frederiksberg Frederiksberg urn:ddi:dk.dst:b752913d-6e1d-4252-829a-59fa873ba02f:2 dk.dst b752913d-6e1d-4252-829a-59fa873ba02f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ballerup Ballerup urn:ddi:dk.dst:ddec78cc-c8fc-40ce-a4f9-33b3d101310c:2 dk.dst ddec78cc-c8fc-40ce-a4f9-33b3d101310c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Brøndby Brøndby urn:ddi:dk.dst:8d19d074-faa9-4e6f-bd67-76994ad989d5:2 dk.dst 8d19d074-faa9-4e6f-bd67-76994ad989d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Dragør Dragør urn:ddi:dk.dst:bd597eab-3170-4d5d-9af2-6990c1f6633e:2 dk.dst bd597eab-3170-4d5d-9af2-6990c1f6633e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Gentofte Gentofte urn:ddi:dk.dst:0e7f9b5a-7daf-4178-93f4-b20d96c8d062:2 dk.dst 0e7f9b5a-7daf-4178-93f4-b20d96c8d062 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Gladsaxe Gladsaxe urn:ddi:dk.dst:796b3d68-c049-4351-9afb-3b84534557a4:2 dk.dst 796b3d68-c049-4351-9afb-3b84534557a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Glostrup Glostrup urn:ddi:dk.dst:9ee6c89c-d822-471f-ac92-1fcfdbc98853:2 dk.dst 9ee6c89c-d822-471f-ac92-1fcfdbc98853 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Herlev Herlev urn:ddi:dk.dst:37d53138-53d0-491c-8749-06d64bd431f1:2 dk.dst 37d53138-53d0-491c-8749-06d64bd431f1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Albertslund Albertslund urn:ddi:dk.dst:52b80595-b28c-47eb-a30e-cc2a8d4f9bb1:2 dk.dst 52b80595-b28c-47eb-a30e-cc2a8d4f9bb1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hvidovre Hvidovre urn:ddi:dk.dst:325579a6-1789-450b-9622-f36c9a666d44:2 dk.dst 325579a6-1789-450b-9622-f36c9a666d44 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Høje-Taastrup Høje-Taastrup urn:ddi:dk.dst:2a795613-837f-4fba-8e2a-3571ba269969:2 dk.dst 2a795613-837f-4fba-8e2a-3571ba269969 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk urn:ddi:dk.dst:f946e915-b0c9-425b-aa01-45b5f8e795c9:2 dk.dst f946e915-b0c9-425b-aa01-45b5f8e795c9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Rødovre Rødovre urn:ddi:dk.dst:f06ffccb-8dd8-42fd-a796-fbc63003c4e8:2 dk.dst f06ffccb-8dd8-42fd-a796-fbc63003c4e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ishøj Ishøj urn:ddi:dk.dst:15495744-d28d-4507-8cc6-a7cf9622f060:2 dk.dst 15495744-d28d-4507-8cc6-a7cf9622f060 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Tårnby Tårnby urn:ddi:dk.dst:0205f8c7-4888-4176-8931-3f54bdb2d2e5:2 dk.dst 0205f8c7-4888-4176-8931-3f54bdb2d2e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vallensbæk Vallensbæk urn:ddi:dk.dst:7b540cda-2e07-4c2a-8401-cf4f1c176151:2 dk.dst 7b540cda-2e07-4c2a-8401-cf4f1c176151 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Furesø Furesø urn:ddi:dk.dst:d5afb32d-9738-433a-aaba-10b2d7265959:2 dk.dst d5afb32d-9738-433a-aaba-10b2d7265959 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Allerød Allerød urn:ddi:dk.dst:ede4399e-9cb4-44c1-8089-98c29fb50a67:2 dk.dst ede4399e-9cb4-44c1-8089-98c29fb50a67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hørsholm Hørsholm urn:ddi:dk.dst:0a39b680-7b39-4567-8c88-d02e89acfebe:2 dk.dst 0a39b680-7b39-4567-8c88-d02e89acfebe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Rudersdal Rudersdal urn:ddi:dk.dst:f29b23f8-659c-413f-88f5-e5dfd62355f3:2 dk.dst f29b23f8-659c-413f-88f5-e5dfd62355f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Egedal Egedal urn:ddi:dk.dst:cd693f12-fe02-4250-8159-ef4e807538da:2 dk.dst cd693f12-fe02-4250-8159-ef4e807538da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Greve Greve urn:ddi:dk.dst:13a5b48e-0ff4-433e-876c-e19b7a58fb04:2 dk.dst 13a5b48e-0ff4-433e-876c-e19b7a58fb04 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Solrød Solrød urn:ddi:dk.dst:9983867c-c008-4fe0-9ffc-cf716e872d8e:2 dk.dst 9983867c-c008-4fe0-9ffc-cf716e872d8e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Storbykommuner Storbykommuner urn:ddi:dk.dst:19ea7cf3-87ad-443c-82c5-278b37b2741c:2 dk.dst 19ea7cf3-87ad-443c-82c5-278b37b2741c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Odense Odense urn:ddi:dk.dst:dc157764-140c-4c5a-9369-2326cd4c2dad:2 dk.dst dc157764-140c-4c5a-9369-2326cd4c2dad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Aarhus Aarhus urn:ddi:dk.dst:78d25997-a954-44d4-8b59-528034517033:2 dk.dst 78d25997-a954-44d4-8b59-528034517033 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Aalborg Aalborg urn:ddi:dk.dst:fa0d3bb9-6368-4e7b-a53b-777663f319d4:2 dk.dst fa0d3bb9-6368-4e7b-a53b-777663f319d4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Provinsbykommuner Provinsbykommuner urn:ddi:dk.dst:9e08e08f-1355-420b-b31b-bb83c52260f4:2 dk.dst 9e08e08f-1355-420b-b31b-bb83c52260f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Helsingør Helsingør urn:ddi:dk.dst:7adad25a-2209-45f4-b7a2-465654b25e4f:2 dk.dst 7adad25a-2209-45f4-b7a2-465654b25e4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hillerød Hillerød urn:ddi:dk.dst:ef6556bd-85bc-4a46-a7e0-8c0e4803cfa5:2 dk.dst ef6556bd-85bc-4a46-a7e0-8c0e4803cfa5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Køge Køge urn:ddi:dk.dst:f6baea82-20ee-4d87-8e93-8c94b9bd468b:2 dk.dst f6baea82-20ee-4d87-8e93-8c94b9bd468b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Roskilde Roskilde urn:ddi:dk.dst:2dc6bd84-df16-4154-b4e8-5e57c0a7f322:2 dk.dst 2dc6bd84-df16-4154-b4e8-5e57c0a7f322 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Slagelse Slagelse urn:ddi:dk.dst:72ca0dd8-a1d1-4f14-b281-2d552a16a73a:2 dk.dst 72ca0dd8-a1d1-4f14-b281-2d552a16a73a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Næstved Næstved urn:ddi:dk.dst:0f05acdd-e4d2-41d5-967a-644b893ed6be:2 dk.dst 0f05acdd-e4d2-41d5-967a-644b893ed6be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Esbjerg Esbjerg urn:ddi:dk.dst:422f1043-a6d2-4b59-8a52-2067c2dc310d:2 dk.dst 422f1043-a6d2-4b59-8a52-2067c2dc310d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Fredericia Fredericia urn:ddi:dk.dst:ac520c2d-52de-435b-aa42-9b01fd70f9ec:2 dk.dst ac520c2d-52de-435b-aa42-9b01fd70f9ec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Horsens Horsens urn:ddi:dk.dst:aefe51d3-0152-4085-879a-3551547d7dc6:2 dk.dst aefe51d3-0152-4085-879a-3551547d7dc6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Kolding Kolding urn:ddi:dk.dst:c0a850be-63b3-41cc-a89d-de44cb4e82ae:2 dk.dst c0a850be-63b3-41cc-a89d-de44cb4e82ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vejle Vejle urn:ddi:dk.dst:02f370c9-9860-466b-a866-e1a06069130c:2 dk.dst 02f370c9-9860-466b-a866-e1a06069130c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Herning Herning urn:ddi:dk.dst:ec2e847c-28b2-426b-beaa-417c68704fc1:2 dk.dst ec2e847c-28b2-426b-beaa-417c68704fc1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Holstebro Holstebro urn:ddi:dk.dst:1e31e8d4-994b-4f2d-8778-71637f793b2b:2 dk.dst 1e31e8d4-994b-4f2d-8778-71637f793b2b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Randers Randers urn:ddi:dk.dst:e8e2b129-6175-4fcb-a38f-96cec856c8d2:2 dk.dst e8e2b129-6175-4fcb-a38f-96cec856c8d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Silkeborg Silkeborg urn:ddi:dk.dst:7c2eb555-6a8f-40b7-9d35-777b4c15157d:2 dk.dst 7c2eb555-6a8f-40b7-9d35-777b4c15157d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Viborg Viborg urn:ddi:dk.dst:a91b1b20-3f8e-42c6-8fbf-e416a2c22608:2 dk.dst a91b1b20-3f8e-42c6-8fbf-e416a2c22608 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Oplandskommuner Oplandskommuner urn:ddi:dk.dst:cd20b5a0-f437-4bda-bf07-134561b28e7c:2 dk.dst cd20b5a0-f437-4bda-bf07-134561b28e7c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Fredensborg Fredensborg urn:ddi:dk.dst:b07fc164-8477-44cb-a407-c6151ea42aae:2 dk.dst b07fc164-8477-44cb-a407-c6151ea42aae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Frederikssund Frederikssund urn:ddi:dk.dst:34e0c8a7-30bf-4879-b01b-d0ce54608569:2 dk.dst 34e0c8a7-30bf-4879-b01b-d0ce54608569 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Halsnæs Halsnæs urn:ddi:dk.dst:0ff50fe1-bccb-44e0-ab63-26f4960a3b0d:2 dk.dst 0ff50fe1-bccb-44e0-ab63-26f4960a3b0d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Gribskov Gribskov urn:ddi:dk.dst:1de6af47-1e44-454e-b67f-50a89daa4c14:2 dk.dst 1de6af47-1e44-454e-b67f-50a89daa4c14 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Holbæk Holbæk urn:ddi:dk.dst:55dfec5f-1c06-4bd1-8bcd-a8b612edaee3:2 dk.dst 55dfec5f-1c06-4bd1-8bcd-a8b612edaee3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Faxe Faxe urn:ddi:dk.dst:a90f8224-b717-4050-ac16-acfbf104c24d:2 dk.dst a90f8224-b717-4050-ac16-acfbf104c24d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ringsted Ringsted urn:ddi:dk.dst:0cec593a-7aae-4b30-863c-c998a39bdfe9:2 dk.dst 0cec593a-7aae-4b30-863c-c998a39bdfe9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Stevns Stevns urn:ddi:dk.dst:ed5bc4d1-350c-4372-a228-15cfa03097a8:2 dk.dst ed5bc4d1-350c-4372-a228-15cfa03097a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Sorø Sorø urn:ddi:dk.dst:a4e87ea0-0cd3-4046-8f18-081784675065:2 dk.dst a4e87ea0-0cd3-4046-8f18-081784675065 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lejre Lejre urn:ddi:dk.dst:169c23ff-52df-408e-a2b8-e009d1b091d5:2 dk.dst 169c23ff-52df-408e-a2b8-e009d1b091d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Middelfart Middelfart urn:ddi:dk.dst:d5396c3e-fb17-4e07-b442-a143916270f7:2 dk.dst d5396c3e-fb17-4e07-b442-a143916270f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Assens Assens urn:ddi:dk.dst:768c8aa4-dc30-4bd6-8cbe-8f877c9b9e93:2 dk.dst 768c8aa4-dc30-4bd6-8cbe-8f877c9b9e93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn urn:ddi:dk.dst:09d5ee03-af6c-4fd8-9f3b-cc24992fff20:2 dk.dst 09d5ee03-af6c-4fd8-9f3b-cc24992fff20 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Kerteminde Kerteminde urn:ddi:dk.dst:4baacbfd-d122-4766-badf-22fe7f1eb640:2 dk.dst 4baacbfd-d122-4766-badf-22fe7f1eb640 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Nyborg Nyborg urn:ddi:dk.dst:bdcebda0-5d8c-443d-bc77-68201c9ab7ca:2 dk.dst bdcebda0-5d8c-443d-bc77-68201c9ab7ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Nordfyns Nordfyns urn:ddi:dk.dst:a04aad84-0c44-4902-8c6a-c373811323b5:2 dk.dst a04aad84-0c44-4902-8c6a-c373811323b5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vejen Vejen urn:ddi:dk.dst:88deddba-15ea-4872-b655-47b318d3513f:2 dk.dst 88deddba-15ea-4872-b655-47b318d3513f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Syddjurs Syddjurs urn:ddi:dk.dst:f4b3db9f-1113-414c-bbc7-8999ff34bdc5:2 dk.dst f4b3db9f-1113-414c-bbc7-8999ff34bdc5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Favrskov Favrskov urn:ddi:dk.dst:d677a898-e273-4f87-a09c-b7ee4c4a0e39:2 dk.dst d677a898-e273-4f87-a09c-b7ee4c4a0e39 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Odder Odder urn:ddi:dk.dst:572dee75-a017-4261-86cd-d76d75f9f332:2 dk.dst 572dee75-a017-4261-86cd-d76d75f9f332 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Skanderborg Skanderborg urn:ddi:dk.dst:e0929e4a-108a-4968-a6c7-bd6a0bce0f2d:2 dk.dst e0929e4a-108a-4968-a6c7-bd6a0bce0f2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ikast-Brande Ikast-Brande urn:ddi:dk.dst:f3d91f90-9366-4867-8f2e-faa58275d326:2 dk.dst f3d91f90-9366-4867-8f2e-faa58275d326 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hedensted Hedensted urn:ddi:dk.dst:58577c41-457c-4be1-92fe-745354b43940:2 dk.dst 58577c41-457c-4be1-92fe-745354b43940 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Rebild Rebild urn:ddi:dk.dst:39f2d174-642f-4272-afa1-cc594fe9176c:2 dk.dst 39f2d174-642f-4272-afa1-cc594fe9176c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Landkommuner Landkommuner urn:ddi:dk.dst:63c09d32-c155-46e4-b82e-96f3238a817b:2 dk.dst 63c09d32-c155-46e4-b82e-96f3238a817b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Odsherred Odsherred urn:ddi:dk.dst:a87d9f1b-aa91-4731-9815-b4a17470b22e:2 dk.dst a87d9f1b-aa91-4731-9815-b4a17470b22e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Kalundborg Kalundborg urn:ddi:dk.dst:28a61a64-d04d-4338-b205-eada8a4634fc:2 dk.dst 28a61a64-d04d-4338-b205-eada8a4634fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lolland Lolland urn:ddi:dk.dst:651b267c-ab66-4b25-b733-f324f9b45884:2 dk.dst 651b267c-ab66-4b25-b733-f324f9b45884 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Guldborgsund Guldborgsund urn:ddi:dk.dst:637a511d-4043-4e59-b9ce-18227f1e455a:2 dk.dst 637a511d-4043-4e59-b9ce-18227f1e455a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vordingborg Vordingborg urn:ddi:dk.dst:4c04acb3-32ee-47fb-b711-cd7ee3468cc0:2 dk.dst 4c04acb3-32ee-47fb-b711-cd7ee3468cc0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Bornholm Bornholm urn:ddi:dk.dst:aa7b604f-5d47-4602-a699-f13d6480c430:2 dk.dst aa7b604f-5d47-4602-a699-f13d6480c430 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Svendborg Svendborg urn:ddi:dk.dst:56f10847-0a0e-4daa-bb32-bc7dd3009516:2 dk.dst 56f10847-0a0e-4daa-bb32-bc7dd3009516 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Langeland Langeland urn:ddi:dk.dst:78c1efda-2bf0-4aa3-af94-2c0c0da06320:2 dk.dst 78c1efda-2bf0-4aa3-af94-2c0c0da06320 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ærø Ærø urn:ddi:dk.dst:25c2f88d-b981-4c88-b9e6-c0af2f8b4878:2 dk.dst 25c2f88d-b981-4c88-b9e6-c0af2f8b4878 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Haderslev Haderslev urn:ddi:dk.dst:3aa75fa5-58a4-46f9-aa11-9158dcebddf4:2 dk.dst 3aa75fa5-58a4-46f9-aa11-9158dcebddf4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Billund Billund urn:ddi:dk.dst:f2063036-a7de-432a-96e9-67c8f0e049c6:2 dk.dst f2063036-a7de-432a-96e9-67c8f0e049c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Sønderborg Sønderborg urn:ddi:dk.dst:4285d893-e048-4539-ba86-e6798e2c936a:2 dk.dst 4285d893-e048-4539-ba86-e6798e2c936a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Tønder Tønder urn:ddi:dk.dst:7f83b7a7-69e1-409f-ba3c-a57d07d547d6:2 dk.dst 7f83b7a7-69e1-409f-ba3c-a57d07d547d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Fanø Fanø urn:ddi:dk.dst:3ebecbc0-0a4d-40d7-b58b-080df1442723:2 dk.dst 3ebecbc0-0a4d-40d7-b58b-080df1442723 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Varde Varde urn:ddi:dk.dst:2a3bbfff-4908-4b15-b7c6-a854715fc700:2 dk.dst 2a3bbfff-4908-4b15-b7c6-a854715fc700 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Aabenraa Aabenraa urn:ddi:dk.dst:8a6b7ff4-9847-4f1d-9ae9-9d22b0600b68:2 dk.dst 8a6b7ff4-9847-4f1d-9ae9-9d22b0600b68 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lemvig Lemvig urn:ddi:dk.dst:85bc30cc-b229-4b97-882e-e74481a6bf0d:2 dk.dst 85bc30cc-b229-4b97-882e-e74481a6bf0d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Struer Struer urn:ddi:dk.dst:a4d2b256-472f-4ac1-8f8c-06d02f9e831b:2 dk.dst a4d2b256-472f-4ac1-8f8c-06d02f9e831b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Norddjurs Norddjurs urn:ddi:dk.dst:128a34d2-dc26-4331-98c0-cdebf80f7a6d:2 dk.dst 128a34d2-dc26-4331-98c0-cdebf80f7a6d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Samsø Samsø urn:ddi:dk.dst:ddffc4b8-b301-47b8-800c-f3ffd054a168:2 dk.dst ddffc4b8-b301-47b8-800c-f3ffd054a168 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern urn:ddi:dk.dst:d4eadac4-c8d7-4aa9-9b8e-67240abc667a:2 dk.dst d4eadac4-c8d7-4aa9-9b8e-67240abc667a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Morsø Morsø urn:ddi:dk.dst:cb367905-a200-4e6a-9e8d-25a5f38a259f:2 dk.dst cb367905-a200-4e6a-9e8d-25a5f38a259f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Skive Skive urn:ddi:dk.dst:4b54a372-9375-4020-b34a-356aa7aea9a4:2 dk.dst 4b54a372-9375-4020-b34a-356aa7aea9a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Thisted Thisted urn:ddi:dk.dst:0429b42d-c150-4e50-971a-15e0df0f5558:2 dk.dst 0429b42d-c150-4e50-971a-15e0df0f5558 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Brønderslev Brønderslev urn:ddi:dk.dst:aed9f49b-db61-4547-b83c-d93f0cfd3ae9:2 dk.dst aed9f49b-db61-4547-b83c-d93f0cfd3ae9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Frederikshavn Frederikshavn urn:ddi:dk.dst:d7ddab8d-9302-4d5e-b9d3-40cef26db253:2 dk.dst d7ddab8d-9302-4d5e-b9d3-40cef26db253 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vesthimmerlands Vesthimmerlands urn:ddi:dk.dst:b1e437b3-6028-45f5-abb3-59df6f2d4e06:2 dk.dst b1e437b3-6028-45f5-abb3-59df6f2d4e06 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Læsø Læsø urn:ddi:dk.dst:aa49b017-a31b-42b4-9636-59db6f44ef6b:2 dk.dst aa49b017-a31b-42b4-9636-59db6f44ef6b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Mariagerfjord Mariagerfjord urn:ddi:dk.dst:4e1bbc1f-90ce-48f8-86f7-ec082ba43508:2 dk.dst 4e1bbc1f-90ce-48f8-86f7-ec082ba43508 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Jammerbugt Jammerbugt urn:ddi:dk.dst:c2c931ce-1d3c-4f96-8b4f-eab583a35f80:2 dk.dst c2c931ce-1d3c-4f96-8b4f-eab583a35f80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hjørring Hjørring