dk.dst b6cca659-0e8f-49f8-8d70-618ebe82bbd2 22 CodeList urn:ddi:dk.dst:b6cca659-0e8f-49f8-8d70-618ebe82bbd2:22 dk.dst b6cca659-0e8f-49f8-8d70-618ebe82bbd2 22 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"2022-02-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2022-02-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Befolkning og Uddannelse","en":"Population and Education"} cm:ContactPerson {"da":"HRS","en":"HRS"} cm:IsCurrent True cm:Predecessor urn:ddi:dk.dst:08e4b489-5d3c-4552-9a12-d2dd6dc0744d:11 DSTLM01\rkr DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2022 DISCED15_AUDD_HOVED_V1_2022 Uddannelsesklassifikation (DISCED-15), afsluttede uddannelser, v1:2022 Classification of education (DISCED-15), completed educations, v1:2022 DISCED-15 er Danmarks Statistiks klassifikationssystem for uddannelser. DISCED-15 fungerer som klassifikationssystem på tværs af statistikproducerende myndigheder inden for uddannelsessektoren i Danmark, og sikrer samtidig en entydig sammenhæng til det internationale klassifikationssystem [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). Alle uddannelser i DISCED-15 har en firecifret kode, fx *4112: Elektriker*, som aggregeres på fire forskellige måder. Klassifikationssystemet organiserer således uddannelser og uddannelsesprogrammer i følgende fire dimensioner: **Hovedområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter nationalt hovedområde. Hovedområde afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem. **Uddannelsestype** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter type, som gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsestypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser. **Uddannelsesniveau** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter niveau, som sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-P (levels of educaion). **Fagområde** Klassifikation af uddannelsesprogrammer efter fagtype uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse. Klassificering efter fagområde sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem den danske uddannelsesklassifikation og den internationale uddannelsesklassifikation ISCED-F (fields of education and training). DISCED-15 is Statistics Denmark's classification system for education. DISCED-15 acts as a classification system across statistics-producing authorities within the education sector in Denmark. At the same time it ensures a clear connection to the international classification system [International Standard Classification of Education (ISCED)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Background). All educations in DISCED-15 have a four-digit code, e.g. *4280: Electrician*, which is aggregated in four different ways. The classification system thus organises education and training programs in the following four dimensions: **Main area** Classification of educational programs which follow the structure of the Danish education system, as regulated by law for higher education and for the admission to vocational education. **Types of education** Classification of education programs by type, which makes it possible to differentiate the educations in the Danish education system by type of education, regardless of the level of the educations, fields of education or main area. **Levels of education** Classification of education programs in the Danish education system by levels, which are consistent with the international education classification ISCED-P (levels of education). **Fields of education** Classification of educational programs by fields, regardless of the levels of the educations. The basic principle in the construction of the fields of education follows the idea of ​​which employment function or industry the education is oriented towards with a view to later employment. Classification by fields of education ensures complete comparability between the Danish education classification and the international education classification ISCED-F (fields of education and training). AUDD_HOVED_OVER AUDD_HOVED_OVER Overordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD_HOVED_MELLEM AUDD_HOVED_MELLEM Mellemordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD_HOVED_UNDER AUDD_HOVED_UNDER Underordnet gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD_HOVED_DETALJERET AUDD_HOVED_DETALJERET Detaljeret gruppering af uddannelsesprogrammer efter hovedområder. Variablen har ingen sammenhæng med ISCED. Nominal AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskoder for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til. Nominal urn:ddi:dk.dst:6f553f29-d71b-4f97-ab59-9b58b2b8e7af:22 dk.dst 6f553f29-d71b-4f97-ab59-9b58b2b8e7af 22 dk.dst 703d5c22-a71c-4456-ac62-5fbadcfd8c8b 2 Category 05 urn:ddi:dk.dst:f6b3391b-7eb5-42a4-a47d-5f26f379cd6c:22 dk.dst f6b3391b-7eb5-42a4-a47d-5f26f379cd6c 22 dk.dst 0e8d6118-fb31-4dae-b64a-7e035d9bab1d 2 Category 0510 urn:ddi:dk.dst:9d464fbf-1b1c-4607-9ae4-e571667df9cc:22 dk.dst 9d464fbf-1b1c-4607-9ae4-e571667df9cc 22 dk.dst d6f5becc-3b72-47fb-848c-61cae371d303 2 Category 051010 urn:ddi:dk.dst:4130b2d0-457f-4892-b1f7-7af8070d8f66:22 dk.dst 4130b2d0-457f-4892-b1f7-7af8070d8f66 22 dk.dst 14d8bf50-0543-4985-ae48-5ca7927fdd84 2 Category 05101010 urn:ddi:dk.dst:269d4191-6d87-4607-95de-f8ff37fd169f:22 dk.dst 269d4191-6d87-4607-95de-f8ff37fd169f 22 dk.dst a95a9bd8-d844-44ff-8b7b-5c13b54e4fc4 2 Category 1984 urn:ddi:dk.dst:ac4d49d9-bce4-4146-a0d8-9f8fbdc3d693:22 dk.dst ac4d49d9-bce4-4146-a0d8-9f8fbdc3d693 22 dk.dst c2add271-7bfa-454d-b10e-663a46e795b2 2 Category 051020 urn:ddi:dk.dst:c1786adc-21dc-4991-9792-3bea13604f8d:22 dk.dst c1786adc-21dc-4991-9792-3bea13604f8d 22 dk.dst 47f095c6-909e-436e-855f-c3318ac08c7c 2 Category 05102010 urn:ddi:dk.dst:fbc1cc98-13ca-4f24-a7d7-ed27a372dc0e:22 dk.dst fbc1cc98-13ca-4f24-a7d7-ed27a372dc0e 22 dk.dst 36c69f57-287e-4b27-9358-68ce37864edc 2 Category 1985 urn:ddi:dk.dst:a307ae3d-f11d-45b2-85da-ea81e2aa2ae2:22 dk.dst a307ae3d-f11d-45b2-85da-ea81e2aa2ae2 22 dk.dst 2327afd8-669e-4e07-9b09-1e4c50db84c6 2 Category 10 urn:ddi:dk.dst:25852452-f5ec-4587-ba9c-8cc2e4861481:22 dk.dst 25852452-f5ec-4587-ba9c-8cc2e4861481 22 dk.dst 7f7342ae-2942-472f-a807-acfff9ba0856 2 Category 1001 urn:ddi:dk.dst:0605bf9d-1769-4c90-a215-a1bf5dc9f8fe:22 dk.dst 0605bf9d-1769-4c90-a215-a1bf5dc9f8fe 22 dk.dst c013476c-04c8-4d26-a2fc-41c21c9124e7 2 Category 100110 urn:ddi:dk.dst:d77dea87-9a2b-4838-b994-ccafffe1eb7d:22 dk.dst d77dea87-9a2b-4838-b994-ccafffe1eb7d 22 dk.dst 72a253c4-cccf-42bd-a051-1f975e11e217 2 Category 10011010 urn:ddi:dk.dst:c16f736e-d734-4f6b-ae56-daffc0cddcaa:22 dk.dst c16f736e-d734-4f6b-ae56-daffc0cddcaa 22 dk.dst c4ce41ac-217d-48e7-9cec-53f9a1c676d6 2 Category 0001 urn:ddi:dk.dst:94f4180a-2554-465d-bb6e-623d1dc20f74:22 dk.dst 94f4180a-2554-465d-bb6e-623d1dc20f74 22 dk.dst 9d9606d8-a6d3-496a-9172-4d34b09a75aa 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:a3b86623-b37c-4bbe-bd88-deea2db812a1:22 dk.dst a3b86623-b37c-4bbe-bd88-deea2db812a1 22 dk.dst 4dd1c4e4-132f-4336-b88c-15898805a24a 2 Category 101010 urn:ddi:dk.dst:01aa6c17-164a-4aaf-8ccd-a9ecbc5f18de:22 dk.dst 01aa6c17-164a-4aaf-8ccd-a9ecbc5f18de 22 dk.dst b885c963-2c7e-4068-bd3f-02807f2e8f58 2 Category 10101010 urn:ddi:dk.dst:d3ca6e02-fbae-4766-a68c-4fa0c398563d:22 dk.dst d3ca6e02-fbae-4766-a68c-4fa0c398563d 22 dk.dst 5d838029-9719-4d68-aa95-0ab8423a1b2f 2 Category 1100 urn:ddi:dk.dst:87e6100e-c005-4710-be98-72c17aadb40c:22 dk.dst 87e6100e-c005-4710-be98-72c17aadb40c 22 dk.dst c09f0c39-82bf-4e1e-aa4b-9a1c0fd562fb 2 Category 1120 urn:ddi:dk.dst:c7abf1f4-e16d-4b4c-a9e0-1c2ba89839a6:22 dk.dst c7abf1f4-e16d-4b4c-a9e0-1c2ba89839a6 22 dk.dst 7e135c89-9a49-453a-83d9-be7fc633445c 2 Category 10101011 urn:ddi:dk.dst:d033e02c-5c96-4d52-ba2b-1a4e8feae472:22 dk.dst d033e02c-5c96-4d52-ba2b-1a4e8feae472 22 dk.dst b12504ed-fafb-4821-874f-590cd787d9ca 2 Category 1101 urn:ddi:dk.dst:88af4f5a-ed45-4b34-a71c-26e31ea0e9e8:22 dk.dst 88af4f5a-ed45-4b34-a71c-26e31ea0e9e8 22 dk.dst ff5bf83a-5beb-4c7a-b8f1-1a11c8af18b1 2 Category 10101012 urn:ddi:dk.dst:1c73f32e-f429-47e1-8a39-8b6178ac1bf0:22 dk.dst 1c73f32e-f429-47e1-8a39-8b6178ac1bf0 22 dk.dst e7db8e78-5380-4bb9-a62d-16b7e441c77a 2 Category 1102 urn:ddi:dk.dst:00f11937-5847-4a8f-83b4-c5bd19c44b95:22 dk.dst 00f11937-5847-4a8f-83b4-c5bd19c44b95 22 dk.dst 1a66a078-1a28-4de3-81e6-6da922c24e4e 2 Category 10101013 urn:ddi:dk.dst:18faddc2-8839-4edb-9b80-0ceb6d6b4d40:22 dk.dst 18faddc2-8839-4edb-9b80-0ceb6d6b4d40 22 dk.dst 6fba9692-d612-4365-828d-68013586ff42 2 Category 1103 urn:ddi:dk.dst:5cae6abf-5d71-4844-9458-8b9c899e817c:22 dk.dst 5cae6abf-5d71-4844-9458-8b9c899e817c 22 dk.dst 8822962f-d7ba-4c2b-a634-a797a9fcff1f 2 Category 10101014 urn:ddi:dk.dst:2fd1f636-ebea-4ef2-ba40-0a0d032abcce:22 dk.dst 2fd1f636-ebea-4ef2-ba40-0a0d032abcce 22 dk.dst 718e4f72-322f-4def-a7db-5ff61e1d14bd 2 Category 1104 urn:ddi:dk.dst:65874ecd-9325-4cf0-97a4-4944d99e7001:22 dk.dst 65874ecd-9325-4cf0-97a4-4944d99e7001 22 dk.dst 43803b17-1b53-4ec5-a982-3d5e0d0e3618 2 Category 10101015 urn:ddi:dk.dst:1b8a7ce1-d104-4a3e-bfbf-7bff0e43debe:22 dk.dst 1b8a7ce1-d104-4a3e-bfbf-7bff0e43debe 22 dk.dst 111e8e85-f9ac-4c74-a4f7-cc5d79fa2763 2 Category 1105 urn:ddi:dk.dst:e81786b9-21c2-4593-99ee-b33b3ffe94ff:22 dk.dst e81786b9-21c2-4593-99ee-b33b3ffe94ff 22 dk.dst f6da736c-7146-4ea8-bcfa-147c56628faf 2 Category 10101016 urn:ddi:dk.dst:ba981301-6249-4d43-9768-454c2b652054:22 dk.dst ba981301-6249-4d43-9768-454c2b652054 22 dk.dst 8ee2c7ce-b19b-4326-adf8-9a9342e8e49a 2 Category 1006 urn:ddi:dk.dst:f8c8cbb0-81d3-489e-a7c3-9ea54f269e3b:22 dk.dst f8c8cbb0-81d3-489e-a7c3-9ea54f269e3b 22 dk.dst 80ec7b29-3842-4103-b176-6f395c1ba582 2 Category 1106 urn:ddi:dk.dst:910ca619-8bb9-4e71-b883-9899cc3c522b:22 dk.dst 910ca619-8bb9-4e71-b883-9899cc3c522b 22 dk.dst b62cc0c1-5e01-436a-a925-e429e8085d05 2 Category 1206 urn:ddi:dk.dst:9fda96ae-9d25-46a7-b720-aa16644f3dcd:22 dk.dst 9fda96ae-9d25-46a7-b720-aa16644f3dcd 22 dk.dst e6991146-7ade-457e-9c3f-7e75cd4bb755 2 Category 10101020 urn:ddi:dk.dst:d2dbd4f4-f925-40c0-88bc-0cc74b73397b:22 dk.dst d2dbd4f4-f925-40c0-88bc-0cc74b73397b 22 dk.dst 399546fb-42dd-495c-a6bb-acf02a8dce38 2 Category 0200 urn:ddi:dk.dst:bbc1f1e3-32f4-42a9-936c-28b609d8fb7d:22 dk.dst bbc1f1e3-32f4-42a9-936c-28b609d8fb7d 22 dk.dst 44842fba-1b33-4322-acca-304fc9851651 2 Category 1020 urn:ddi:dk.dst:6203cbb5-7c08-49e0-a1ca-2421f634243a:22 dk.dst 6203cbb5-7c08-49e0-a1ca-2421f634243a 22 dk.dst 08dd33db-ed52-49c9-8f38-29f7baf8bdda 2 Category 102010 urn:ddi:dk.dst:de3730ab-23d6-4675-b3d9-962970e8234b:22 dk.dst de3730ab-23d6-4675-b3d9-962970e8234b 22 dk.dst f3606c65-32ee-4d76-895a-b4c56e1e30cb 2 Category 10201010 urn:ddi:dk.dst:603af2cf-9958-4845-ac8a-711793160877:22 dk.dst 603af2cf-9958-4845-ac8a-711793160877 22 dk.dst bb1efa6e-0ff1-4114-8cf8-2ccd766dd25c 2 Category 1007 urn:ddi:dk.dst:7a8e0789-80ca-4611-8e83-0e0acd9453d5:22 dk.dst 7a8e0789-80ca-4611-8e83-0e0acd9453d5 22 dk.dst 36542b05-26a7-4683-b432-dbcf5a9935af 2 Category 1107 urn:ddi:dk.dst:5793df8b-1447-4222-8b6c-d79ee6d6468a:22 dk.dst 5793df8b-1447-4222-8b6c-d79ee6d6468a 22 dk.dst 9633f665-35d7-498a-98ea-73ca07a345f9 2 Category 1207 urn:ddi:dk.dst:7e846a77-37d1-448b-b1ee-d36f00d7a583:22 dk.dst 7e846a77-37d1-448b-b1ee-d36f00d7a583 22 dk.dst 64b06eb7-ee88-4748-8eb3-844b3897c8fe 2 Category 10201011 urn:ddi:dk.dst:dc69bc57-e300-440f-aaac-0ca002bab774:22 dk.dst dc69bc57-e300-440f-aaac-0ca002bab774 22 dk.dst 1648d153-f9b8-458f-bffd-d247e95dbc33 2 Category 1008 urn:ddi:dk.dst:8b75e8a4-9adf-477e-be98-1e07390cb2c0:22 dk.dst 8b75e8a4-9adf-477e-be98-1e07390cb2c0 22 dk.dst 5985a947-e5b9-4916-95b8-f7c0bb21475e 2 Category 1021 urn:ddi:dk.dst:c0d79f9d-60b6-4a5d-891c-862605be2421:22 dk.dst c0d79f9d-60b6-4a5d-891c-862605be2421 22 dk.dst b87def6e-6c8c-4dde-a439-2c18823f5f81 2 Category 1108 urn:ddi:dk.dst:34e65267-0d83-4903-bb6c-4e137df6d733:22 dk.dst 34e65267-0d83-4903-bb6c-4e137df6d733 22 dk.dst 43ec6a66-b7ea-4428-97b7-6c21b4d3be93 2 Category 1121 urn:ddi:dk.dst:7ca173c9-f88d-48f8-a5f3-5bab513d1536:22 dk.dst 7ca173c9-f88d-48f8-a5f3-5bab513d1536 22 dk.dst 0c6411ba-650a-419d-92f6-4e1f7a588af2 2 Category 1208 urn:ddi:dk.dst:146e7308-ee79-4518-a7ac-0f86e2864962:22 dk.dst 146e7308-ee79-4518-a7ac-0f86e2864962 22 dk.dst b48a22e6-2389-4729-8ce6-97a2d34eb5a1 2 Category 1721 urn:ddi:dk.dst:996aa7c2-0d7d-42a2-9ed4-0fc83cba2f5f:22 dk.dst 996aa7c2-0d7d-42a2-9ed4-0fc83cba2f5f 22 dk.dst 6b973b36-69d7-4345-9e6e-fb2da003e881 2 Category 2508 urn:ddi:dk.dst:c2cf0eca-0445-4a12-a919-e067d1539431:22 dk.dst c2cf0eca-0445-4a12-a919-e067d1539431 22 dk.dst 6ed7ca9b-2c03-41b4-afcb-b7f26b618a07 2 Category 10201012 urn:ddi:dk.dst:e6bfbe6b-a9ff-4ba7-8db9-16bb5b328ce0:22 dk.dst e6bfbe6b-a9ff-4ba7-8db9-16bb5b328ce0 22 dk.dst 09760f3c-dc10-4771-99e8-65b4066d14a5 2 Category 1009 urn:ddi:dk.dst:7232c2ef-2048-43b1-b717-05ceac558b98:22 dk.dst 7232c2ef-2048-43b1-b717-05ceac558b98 22 dk.dst 79e83a9b-e9ef-4754-8d80-ec467130c4bf 2 Category 1022 urn:ddi:dk.dst:a824fe49-d20d-49d4-a4b3-d2ed653693cf:22 dk.dst a824fe49-d20d-49d4-a4b3-d2ed653693cf 22 dk.dst f1491e02-7b45-4a37-aecf-69a7f014aee5 2 Category 1109 urn:ddi:dk.dst:66eaf62c-61e8-4dac-b7d0-9dd0b1f7a668:22 dk.dst 66eaf62c-61e8-4dac-b7d0-9dd0b1f7a668 22 dk.dst 2598d048-c894-4091-a86a-c88cfeb94383 2 Category 1122 urn:ddi:dk.dst:ca72d345-76ec-46df-9044-c2c0310dc6af:22 dk.dst ca72d345-76ec-46df-9044-c2c0310dc6af 22 dk.dst 23ca1a15-dfad-4878-84c8-3a9d0430798f 2 Category 1209 urn:ddi:dk.dst:3114f97b-3430-43a5-bcde-6968b6217d75:22 dk.dst 3114f97b-3430-43a5-bcde-6968b6217d75 22 dk.dst 58702350-dd45-45fa-9394-240026084d97 2 Category 1509 urn:ddi:dk.dst:17229336-0dc1-4f56-8685-582b8fff91be:22 dk.dst 17229336-0dc1-4f56-8685-582b8fff91be 22 dk.dst 1b7026b1-91d7-4507-ba0e-15f05e6c0bc1 2 Category 1522 urn:ddi:dk.dst:5b9a9b23-0a58-4c07-9b0f-ca6ba4096da1:22 dk.dst 5b9a9b23-0a58-4c07-9b0f-ca6ba4096da1 22 dk.dst 3c87c96b-7661-437b-9dcc-e5ca8ae82d91 2 Category 1722 urn:ddi:dk.dst:d536ef60-b551-4789-a37b-77b7049a5804:22 dk.dst d536ef60-b551-4789-a37b-77b7049a5804 22 dk.dst aec2598b-3a6e-4bbc-a30f-949575fbbc28 2 Category 2509 urn:ddi:dk.dst:6546766c-d6d9-4cce-8816-7b2d10ab28aa:22 dk.dst 6546766c-d6d9-4cce-8816-7b2d10ab28aa 22 dk.dst 9c1d6637-138c-4172-816e-3b129816b51a 2 Category 10201020 urn:ddi:dk.dst:db25199e-d30b-49e9-937e-632b36b8911f:22 dk.dst db25199e-d30b-49e9-937e-632b36b8911f 22 dk.dst e58776ad-378d-4ebe-8f29-fc8b2a49aa70 2 Category 0205 urn:ddi:dk.dst:23beb59e-cf9a-4e64-8fbd-8948fba645be:22 dk.dst 23beb59e-cf9a-4e64-8fbd-8948fba645be 22 dk.dst 0f4b629a-2001-4846-bf20-9aef6d3bde9d 2 Category 0210 urn:ddi:dk.dst:56d4018b-0c67-44c7-96cc-3cd478025664:22 dk.dst 56d4018b-0c67-44c7-96cc-3cd478025664 22 dk.dst 5f8e07a5-ff92-422f-9e20-9727b2faf3ed 2 Category 1030 urn:ddi:dk.dst:46e74547-eb6e-4972-a775-d2cefe9eeabd:22 dk.dst 46e74547-eb6e-4972-a775-d2cefe9eeabd 22 dk.dst 35c34059-9c5f-4be0-a433-3707be8976c6 2 Category 103010 urn:ddi:dk.dst:e2034dbb-2dc5-4149-a27b-3e19a903e836:22 dk.dst e2034dbb-2dc5-4149-a27b-3e19a903e836 22 dk.dst 4d084f14-2644-4a4a-b803-888e6eabbc1d 2 Category 10301010 urn:ddi:dk.dst:db5bcd84-20b8-4cd6-952f-b9ece407fb01:22 dk.dst db5bcd84-20b8-4cd6-952f-b9ece407fb01 22 dk.dst 9b7fec99-3cfc-4e8a-959c-1e2e56afda83 2 Category 1010 urn:ddi:dk.dst:a69ee738-43a8-48b9-95f8-fb0aac00751c:22 dk.dst a69ee738-43a8-48b9-95f8-fb0aac00751c 22 dk.dst 63ad4ab6-6cc1-466e-a47c-bf960ea84cff 2 Category 1011 urn:ddi:dk.dst:64939557-ffaa-4579-b32f-6aea5780199a:22 dk.dst 64939557-ffaa-4579-b32f-6aea5780199a 22 dk.dst 81375a9e-90c4-4413-972e-274c35a336ea 2 Category 1023 urn:ddi:dk.dst:a3fee391-c456-453e-b332-d25d4cc18c72:22 dk.dst a3fee391-c456-453e-b332-d25d4cc18c72 22 dk.dst 6e330e54-dd42-43e3-85ca-c704145556a9 2 Category 1110 urn:ddi:dk.dst:4f87ede2-ad3f-4c37-8d9c-a4e7f5257d6e:22 dk.dst 4f87ede2-ad3f-4c37-8d9c-a4e7f5257d6e 22 dk.dst 63511db3-71e2-4fb4-b953-42fb5651b310 2 Category 1111 urn:ddi:dk.dst:3b60eaca-ce21-4a86-9318-bba290bc5823:22 dk.dst 3b60eaca-ce21-4a86-9318-bba290bc5823 22 dk.dst 8854e634-3da0-41a7-9782-34a9c3d92755 2 Category 1123 urn:ddi:dk.dst:7fa27ee1-9873-4f61-825f-314b0439d144:22 dk.dst 7fa27ee1-9873-4f61-825f-314b0439d144 22 dk.dst 4cb9e927-94c8-4ce6-a671-e711d237e1dd 2 Category 1210 urn:ddi:dk.dst:71b85963-fbd0-4081-bea3-1826bf4d010e:22 dk.dst 71b85963-fbd0-4081-bea3-1826bf4d010e 22 dk.dst d0cc0ea5-3fe5-4569-9ca9-adf7902a7b93 2 Category 1410 urn:ddi:dk.dst:534b95ff-bd4d-402c-be72-b3084d082318:22 dk.dst 534b95ff-bd4d-402c-be72-b3084d082318 22 dk.dst 9c5dbce7-64fd-40ed-96b6-9e61ee8819e0 2 Category 1423 urn:ddi:dk.dst:4cfb5be6-4190-4f3d-b4f9-dbedccf405c5:22 dk.dst 4cfb5be6-4190-4f3d-b4f9-dbedccf405c5 22 dk.dst 97e05e3b-904b-4df0-ada0-7ccdc7ada449 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:9db092a6-fdc9-430d-a2cb-a6be0a18573c:22 dk.dst 9db092a6-fdc9-430d-a2cb-a6be0a18573c 22 dk.dst ea9a5bfb-6a34-4cd8-bcb7-4784d1396f80 2 Category 1523 urn:ddi:dk.dst:49f9a9f9-04e5-46b5-9d25-ce6bf81366c2:22 dk.dst 49f9a9f9-04e5-46b5-9d25-ce6bf81366c2 22 dk.dst c20d4db2-b9a2-4a87-90cd-8d26f8dced7b 2 Category 1723 urn:ddi:dk.dst:87b63357-3186-43cb-a2af-e677338ff182:22 dk.dst 87b63357-3186-43cb-a2af-e677338ff182 22 dk.dst cac9d03a-6f66-45bf-be49-1ac0f4af4020 2 Category 2401 urn:ddi:dk.dst:55bbe385-fd09-433b-8531-43d7f48d0d8a:22 dk.dst 55bbe385-fd09-433b-8531-43d7f48d0d8a 22 dk.dst bda718d2-f187-40c0-9bf4-d708b335c215 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:c1870729-fc91-431a-87f9-d1f613d24995:22 dk.dst c1870729-fc91-431a-87f9-d1f613d24995 22 dk.dst 7b7c2d22-1127-46e1-abb5-a33a2b151a1f 2 Category 2511 urn:ddi:dk.dst:a09a2a4a-9a94-4216-9d44-a33573d2f5e8:22 dk.dst a09a2a4a-9a94-4216-9d44-a33573d2f5e8 22 dk.dst af4ce3c0-4f8d-4805-98ec-f60c69f0b92e 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:e0682148-8da8-46ca-bca9-e96c828caa44:22 dk.dst e0682148-8da8-46ca-bca9-e96c828caa44 22 dk.dst 18d2b147-820b-4514-b150-d2bb6cec1936 2 Category 104010 urn:ddi:dk.dst:43d071c1-11f8-4d9b-90fc-adf8d678aee6:22 dk.dst 43d071c1-11f8-4d9b-90fc-adf8d678aee6 22 dk.dst 2b1b1c22-7200-4e92-849f-29e8d97c4cf1 2 Category 10401010 urn:ddi:dk.dst:08677d12-cfe4-433f-9fee-c9ea032f6765:22 dk.dst 08677d12-cfe4-433f-9fee-c9ea032f6765 22 dk.dst 84dcaf39-5edd-4d12-be63-fe691733aeaa 2 Category 9602 urn:ddi:dk.dst:d46e086e-bad2-4f7b-af9a-b279a3e1da07:22 dk.dst d46e086e-bad2-4f7b-af9a-b279a3e1da07 22 dk.dst 40737e2a-1a23-4724-9e3a-a01fea4ff466 2 Category 9603 urn:ddi:dk.dst:403bcf56-b902-4c18-b04f-0ab409dc34e9:22 dk.dst 403bcf56-b902-4c18-b04f-0ab409dc34e9 22 dk.dst 356b01bb-3a96-4adb-96dd-d688b5e35518 2 Category 9604 urn:ddi:dk.dst:17163b0f-af25-41dd-9067-4d96214b6bd5:22 dk.dst 17163b0f-af25-41dd-9067-4d96214b6bd5 22 dk.dst 30909c2b-0cc8-4efe-a3e9-d98803f49dd7 2 Category 104020 urn:ddi:dk.dst:17631f3e-485f-4e5e-8e25-cdb193bf2adf:22 dk.dst 17631f3e-485f-4e5e-8e25-cdb193bf2adf 22 dk.dst e094c824-e2f6-416a-86a4-a09626c2e5a3 2 Category 10402010 urn:ddi:dk.dst:6efdfc27-4b04-4149-bdc9-88dbf6b6a432:22 dk.dst 6efdfc27-4b04-4149-bdc9-88dbf6b6a432 22 dk.dst dcc1ee9a-5197-4d44-8900-ed104d388a9d 2 Category 9606 urn:ddi:dk.dst:125465c2-820d-4d96-b2bb-ca8dc8773117:22 dk.dst 125465c2-820d-4d96-b2bb-ca8dc8773117 22 dk.dst 663b63c5-e791-48cb-840f-6b366a0b04ea 2 Category 104030 urn:ddi:dk.dst:3cfa1832-5266-45e2-9489-ae9905381bff:22 dk.dst 3cfa1832-5266-45e2-9489-ae9905381bff 22 dk.dst f55c31b5-91b2-4249-b0bb-9fe6727564ca 2 Category 10403010 urn:ddi:dk.dst:8d4cf0b3-c84d-40ec-bc91-51427a746d29:22 dk.dst 8d4cf0b3-c84d-40ec-bc91-51427a746d29 22 dk.dst 96d4935b-c0b1-4360-bdfc-4a6b6ff062d0 2 Category 9607 urn:ddi:dk.dst:5f0e9cf9-998d-4672-aede-d090ef807e6f:22 dk.dst 5f0e9cf9-998d-4672-aede-d090ef807e6f 22 dk.dst 9bccb05f-8d90-4ac6-96be-370cab15591d 2 Category 15 urn:ddi:dk.dst:eef26a0d-6859-42f2-8232-134d1d9b812b:22 dk.dst eef26a0d-6859-42f2-8232-134d1d9b812b 22 dk.dst 3a7e0ba0-de7f-4223-afac-cd587cc71c97 2 Category 1510 urn:ddi:dk.dst:e3b3f324-959c-4742-b325-28b61d8306b4:22 dk.dst e3b3f324-959c-4742-b325-28b61d8306b4 22 dk.dst 1cc07da6-6769-4fc1-9f9a-f104a32f15cf 2 Category 151010 urn:ddi:dk.dst:ed8e6ed3-b7bd-41fd-98b7-94445a6af9b2:22 dk.dst ed8e6ed3-b7bd-41fd-98b7-94445a6af9b2 22 dk.dst f98cb94f-c084-4a5d-bd1b-4f7f1d118aef 2 Category 15101010 urn:ddi:dk.dst:1e0596db-ee2b-4912-8f20-2bfaf5d10376:22 dk.dst 1e0596db-ee2b-4912-8f20-2bfaf5d10376 22 dk.dst 765a913c-263f-4a80-80e5-b5707c462dba 2 Category 2428 urn:ddi:dk.dst:bf84a1c3-9850-4125-bb68-9bfc602aa765:22 dk.dst bf84a1c3-9850-4125-bb68-9bfc602aa765 22 dk.dst cfc92804-9f82-44f5-b225-4f9ab4eda128 2 Category 15101020 urn:ddi:dk.dst:de676521-e278-4f7f-a625-e70ec72c852b:22 dk.dst de676521-e278-4f7f-a625-e70ec72c852b 22 dk.dst cd0d02e4-749b-4b64-a9f0-55c10ad2aa12 2 Category 2431 urn:ddi:dk.dst:590ef6dc-8885-4185-a497-081780b77bb3:22 dk.dst 590ef6dc-8885-4185-a497-081780b77bb3 22 dk.dst 5fd09e27-62ae-46fe-9337-d5683fa8020d 2 Category 2432 urn:ddi:dk.dst:c59b4db1-d50f-4529-9923-463bae4c1bd3:22 dk.dst c59b4db1-d50f-4529-9923-463bae4c1bd3 22 dk.dst 706a62a2-d8a1-4985-a141-bc8ed2637272 2 Category 15101030 urn:ddi:dk.dst:e497c51e-49c8-4eaa-a133-0c3f6338dd4e:22 dk.dst e497c51e-49c8-4eaa-a133-0c3f6338dd4e 22 dk.dst 729ee41a-8731-4324-a7c0-1d6dfdcdbd4e 2 Category 2441 urn:ddi:dk.dst:537bfac0-e37f-4e82-bda1-d7bf0b37b104:22 dk.dst 537bfac0-e37f-4e82-bda1-d7bf0b37b104 22 dk.dst 5075aea8-2ce2-4943-aa71-f14a71b8cc1c 2 Category 15101040 urn:ddi:dk.dst:ae09e5db-cec5-4d27-b6ac-893e36cfe93e:22 dk.dst ae09e5db-cec5-4d27-b6ac-893e36cfe93e 22 dk.dst ac072f92-3654-46fd-a118-0f964622ad9e 2 Category 2442 urn:ddi:dk.dst:5243245d-d929-4c87-b1f0-98a80023daf6:22 dk.dst 5243245d-d929-4c87-b1f0-98a80023daf6 22 dk.dst 3d6e8177-0b04-4d04-9662-98c0e48a3248 2 Category 15101050 urn:ddi:dk.dst:306ead70-0738-4767-89d3-ec87754d9b77:22 dk.dst 306ead70-0738-4767-89d3-ec87754d9b77 22 dk.dst 4524cf24-e07f-4610-bf40-3b2c7178bfaa 2 Category 2445 urn:ddi:dk.dst:69c5adfe-6a4b-4a14-b5c2-42ef78f0971c:22 dk.dst 69c5adfe-6a4b-4a14-b5c2-42ef78f0971c 22 dk.dst 3750a95c-67ae-48dd-838c-cfe737756046 2 Category 15101060 urn:ddi:dk.dst:9627f38c-ca05-4a85-b6b0-ca316966f891:22 dk.dst 9627f38c-ca05-4a85-b6b0-ca316966f891 22 dk.dst 9d7bdb42-b6dc-4e5a-aba0-1db1cbeeab13 2 Category 2443 urn:ddi:dk.dst:1f17b484-6dfa-462a-b1cb-5b514a9eaf6b:22 dk.dst 1f17b484-6dfa-462a-b1cb-5b514a9eaf6b 22 dk.dst 1a1c0283-284f-4c40-8e02-3c3e595008ad 2 Category 2444 urn:ddi:dk.dst:937e59d9-3cdf-4680-9336-a795a0d1b404:22 dk.dst 937e59d9-3cdf-4680-9336-a795a0d1b404 22 dk.dst 6dbb4f82-7a24-445c-96dc-a82f9279914e 2 Category 2446 urn:ddi:dk.dst:c2080e79-7c0b-4d15-8dbb-a83d95ac84cf:22 dk.dst c2080e79-7c0b-4d15-8dbb-a83d95ac84cf 22 dk.dst 1ecd1c41-6a2e-490a-9c3f-882777e67883 2 Category 2447 urn:ddi:dk.dst:54f1be88-b0a2-475c-bd0b-fca09240e490:22 dk.dst 54f1be88-b0a2-475c-bd0b-fca09240e490 22 dk.dst 38690a2e-3af5-4df2-950c-c3c97d57155e 2 Category 1520 urn:ddi:dk.dst:144061bb-46d5-4beb-9965-e5054ce56b5b:22 dk.dst 144061bb-46d5-4beb-9965-e5054ce56b5b 22 dk.dst 90112444-af62-4c66-b0fd-b388bd8a0a68 2 Category 152010 urn:ddi:dk.dst:4dc160c0-c75e-4528-8257-1c87a78faa0a:22 dk.dst 4dc160c0-c75e-4528-8257-1c87a78faa0a 22 dk.dst fde6c07e-e31e-4993-aa26-50195cf9b11d 2 Category 15201010 urn:ddi:dk.dst:2cce2cab-556e-4f3b-96e7-862841db98a6:22 dk.dst 2cce2cab-556e-4f3b-96e7-862841db98a6 22 dk.dst e3bb11eb-80bd-4f37-a44e-70e9ad80bfc0 2 Category 2411 urn:ddi:dk.dst:4ccec182-13ea-43c1-a42b-74ba7590cdc5:22 dk.dst 4ccec182-13ea-43c1-a42b-74ba7590cdc5 22 dk.dst 012ace19-afa4-4c19-ba6e-e85d97fb4580 2 Category 15201020 urn:ddi:dk.dst:d44786c1-c554-497e-8abb-709a341e7998:22 dk.dst d44786c1-c554-497e-8abb-709a341e7998 22 dk.dst c7db6e40-24c1-4e03-89b0-e3e95293023b 2 Category 2413 urn:ddi:dk.dst:84a2a5ca-3271-43fa-899c-a0d05e1900b4:22 dk.dst 84a2a5ca-3271-43fa-899c-a0d05e1900b4 22 dk.dst 6aa516a2-ee60-4361-9eda-ef532a8cd63b 2 Category 2415 urn:ddi:dk.dst:3df4bc8a-801a-4e33-8563-658cf8fffbe8:22 dk.dst 3df4bc8a-801a-4e33-8563-658cf8fffbe8 22 dk.dst e3877d81-0db3-4c0e-a48b-403553b87aec 2 Category 2417 urn:ddi:dk.dst:a9a948a3-2f99-49c8-8ffa-3744b9bd0c97:22 dk.dst a9a948a3-2f99-49c8-8ffa-3744b9bd0c97 22 dk.dst 6a8a9af1-d67c-46cc-8e0b-7f58cd073538 2 Category 15201030 urn:ddi:dk.dst:cab4b6df-0a48-4bfb-a57f-dbda0c5207e6:22 dk.dst cab4b6df-0a48-4bfb-a57f-dbda0c5207e6 22 dk.dst c8f55dfa-1c1a-4213-8994-d24110630c37 2 Category 2421 urn:ddi:dk.dst:b3511f8e-701d-4a4d-8ba9-ea67de729cb4:22 dk.dst b3511f8e-701d-4a4d-8ba9-ea67de729cb4 22 dk.dst 37265c2f-0641-4f55-9c94-77ab3d5c5514 2 Category 152020 urn:ddi:dk.dst:9a9fe4f6-c1a9-4bc2-9146-c3aada3a378a:22 dk.dst 9a9fe4f6-c1a9-4bc2-9146-c3aada3a378a 22 dk.dst 225ce212-5633-4bc9-bd41-e32def7c8a03 2 Category 15202010 urn:ddi:dk.dst:116cfc73-3cc5-4225-96ed-223bbef82ed9:22 dk.dst 116cfc73-3cc5-4225-96ed-223bbef82ed9 22 dk.dst 218d4fa2-61a0-4c9a-9fb5-18b3ef1ee03a 2 Category 3942 urn:ddi:dk.dst:0474cf54-e5f5-49e4-9650-c4d34dd39d2d:22 dk.dst 0474cf54-e5f5-49e4-9650-c4d34dd39d2d 22 dk.dst 29695945-b0e7-4aaf-8123-c540808a9290 2 Category 152030 urn:ddi:dk.dst:b9378a90-6cac-40e8-aa8e-d5c4a32b210d:22 dk.dst b9378a90-6cac-40e8-aa8e-d5c4a32b210d 22 dk.dst 53388268-4b84-409e-baba-bfcedd2fa441 2 Category 15203010 urn:ddi:dk.dst:3d23c533-8e86-476d-956b-d44d258ad9af:22 dk.dst 3d23c533-8e86-476d-956b-d44d258ad9af 22 dk.dst 7d3efa75-3cef-43ac-bb50-fc4d0e16013a 2 Category 2472 urn:ddi:dk.dst:52983a1b-7021-4412-9619-97972ae31088:22 dk.dst 52983a1b-7021-4412-9619-97972ae31088 22 dk.dst f9d75926-f1c0-423b-9ebf-7a6a0fdaf445 2 Category 3955 urn:ddi:dk.dst:f6e5e750-d0ea-45a6-8a79-acd5180f81ec:22 dk.dst f6e5e750-d0ea-45a6-8a79-acd5180f81ec 22 dk.dst 229e1771-bdcd-4880-b940-3748b08f4303 2 Category 5015 urn:ddi:dk.dst:50c1115d-df77-4fd5-a99f-cfbdcb5291d2:22 dk.dst 50c1115d-df77-4fd5-a99f-cfbdcb5291d2 22 dk.dst c466204c-e93b-49ff-9ecf-fded83d7c604 2 Category 5016 urn:ddi:dk.dst:3cb0f6c8-aab1-4dac-ae5a-060db9c0e239:22 dk.dst 3cb0f6c8-aab1-4dac-ae5a-060db9c0e239 22 dk.dst 9319240e-8ab8-46f2-860e-777829ae300c 2 Category 5018 urn:ddi:dk.dst:58fcb404-981d-4fae-ac3f-5299be885fa9:22 dk.dst 58fcb404-981d-4fae-ac3f-5299be885fa9 22 dk.dst 09f635ba-6817-43bd-b69e-923e0a0f10bc 2 Category 5019 urn:ddi:dk.dst:fd16c7cf-bbb4-496a-ba0e-39b00ffa11c1:22 dk.dst fd16c7cf-bbb4-496a-ba0e-39b00ffa11c1 22 dk.dst 423ca6bd-ecfe-4aef-a086-453f88aa5b78 2 Category 5044 urn:ddi:dk.dst:61a296b5-4d10-4eeb-85b6-96b795f27520:22 dk.dst 61a296b5-4d10-4eeb-85b6-96b795f27520 22 dk.dst a4cbe597-0f91-44fb-a329-fe6893a52898 2 Category 5048 urn:ddi:dk.dst:85ddc011-005f-47e0-a814-a6423510e5f9:22 dk.dst 85ddc011-005f-47e0-a814-a6423510e5f9 22 dk.dst 1f719fc5-45bc-4712-b918-ac3f4ec6729e 2 Category 5049 urn:ddi:dk.dst:d7d8de09-a229-42bd-a3ff-fa4d9f2f1b3d:22 dk.dst d7d8de09-a229-42bd-a3ff-fa4d9f2f1b3d 22 dk.dst f74f2dd0-6e4a-4920-a227-3fd8905e7dad 2 Category 5051 urn:ddi:dk.dst:b30e6b54-23d6-4c65-8153-dda546bb873a:22 dk.dst b30e6b54-23d6-4c65-8153-dda546bb873a 22 dk.dst a31946c1-f37d-473d-b976-6274ad806b84 2 Category 5052 urn:ddi:dk.dst:a9decd84-742a-4ecb-a64d-aa2b1a51be82:22 dk.dst a9decd84-742a-4ecb-a64d-aa2b1a51be82 22 dk.dst c553284c-3189-46c1-b87e-0dd4c32f0c74 2 Category 5053 urn:ddi:dk.dst:d4d8495a-c36d-4dca-9025-2d31e745b89f:22 dk.dst d4d8495a-c36d-4dca-9025-2d31e745b89f 22 dk.dst 9cb2d85f-44bd-4537-98fc-2fb21787e443 2 Category 5054 urn:ddi:dk.dst:21844aff-4413-4374-bec9-b3714148d0ad:22 dk.dst 21844aff-4413-4374-bec9-b3714148d0ad 22 dk.dst 85253087-5864-40e4-93e0-05a534a2c51b 2 Category 5091 urn:ddi:dk.dst:f5f7c38c-e4f5-49ad-abd0-ef856304c5a0:22 dk.dst f5f7c38c-e4f5-49ad-abd0-ef856304c5a0 22 dk.dst f65b0a97-6b27-4fde-be1c-2f7e79baa36b 2 Category 152040 urn:ddi:dk.dst:be84185a-a6be-45a1-bde4-83772e08d0f6:22 dk.dst be84185a-a6be-45a1-bde4-83772e08d0f6 22 dk.dst 164ed528-c492-4615-b43a-ea4390de17fa 2 Category 15204010 urn:ddi:dk.dst:3edfcafc-7be6-47c9-b31f-c8cf986c9876:22 dk.dst 3edfcafc-7be6-47c9-b31f-c8cf986c9876 22 dk.dst 55584e61-69e4-4a9f-bedf-a08581fe9968 2 Category 2425 urn:ddi:dk.dst:1d76fdcc-04ba-4290-9f8d-2ca7dab7a498:22 dk.dst 1d76fdcc-04ba-4290-9f8d-2ca7dab7a498 22 dk.dst 13cd418d-bbc2-401e-ac14-9f6487ce773d 2 Category 2492 urn:ddi:dk.dst:628eaee2-8999-4c21-9bdb-5769c3c5b705:22 dk.dst 628eaee2-8999-4c21-9bdb-5769c3c5b705 22 dk.dst 865142cd-b6fb-44c9-855f-89590634bc7b 2 Category 2530 urn:ddi:dk.dst:b6d23dd3-dcd8-4b80-a3e0-35f3c6f3717e:22 dk.dst b6d23dd3-dcd8-4b80-a3e0-35f3c6f3717e 22 dk.dst 3d00ffeb-a39b-4d2c-b174-454040ab0646 2 Category 4725 urn:ddi:dk.dst:e3274283-0714-4841-837d-a1e0db4808e0:22 dk.dst e3274283-0714-4841-837d-a1e0db4808e0 22 dk.dst 3a5e9480-19a5-4623-a67a-750a05929a2c 2 Category 4764 urn:ddi:dk.dst:d2528242-48a4-46cd-a59e-b35c66811aa6:22 dk.dst d2528242-48a4-46cd-a59e-b35c66811aa6 22 dk.dst e24b8360-7242-4bbc-82b9-aed76f171358 2 Category 4765 urn:ddi:dk.dst:d9d7b58d-5d37-4a45-ab90-ad3812321efb:22 dk.dst d9d7b58d-5d37-4a45-ab90-ad3812321efb 22 dk.dst 4a2ab5b7-93a1-45a8-a9b2-d5565ec6d607 2 Category 4766 urn:ddi:dk.dst:4c68f567-65bb-4966-8ebc-be4f54dfc930:22 dk.dst 4c68f567-65bb-4966-8ebc-be4f54dfc930 22 dk.dst 6620d018-d57a-4f7d-89cb-977f12038943 2 Category 4767 urn:ddi:dk.dst:40040e91-1d58-4ec1-bcb1-7c6f4d3c4d08:22 dk.dst 40040e91-1d58-4ec1-bcb1-7c6f4d3c4d08 22 dk.dst 5c21d730-60d7-4374-b846-1e49dacf8602 2 Category 152050 urn:ddi:dk.dst:4fbb9c35-5363-42d0-b943-1667a9db1a17:22 dk.dst 4fbb9c35-5363-42d0-b943-1667a9db1a17 22 dk.dst d768224f-c648-41f0-ab03-dfe8ad6da7c3 2 Category 15205010 urn:ddi:dk.dst:e70cb53d-3964-476e-a421-21dcb0a92a77:22 dk.dst e70cb53d-3964-476e-a421-21dcb0a92a77 22 dk.dst 487d94cf-65af-435f-8e31-e62c60ae058a 2 Category 1365 urn:ddi:dk.dst:671e3e1c-ddbc-458e-a922-9cda4dfc209a:22 dk.dst 671e3e1c-ddbc-458e-a922-9cda4dfc209a 22 dk.dst 2bd45640-d163-4ce9-90ea-ed40834e32e2 2 Category 15205020 urn:ddi:dk.dst:e4d28051-ab86-4012-b4d2-0f8b873a0492:22 dk.dst e4d28051-ab86-4012-b4d2-0f8b873a0492 22 dk.dst 009db754-928e-4b74-8c13-482783b402ab 2 Category 1901 urn:ddi:dk.dst:ff54a505-6105-40d1-865a-0e69436647c3:22 dk.dst ff54a505-6105-40d1-865a-0e69436647c3 22 dk.dst 4104b1e4-94e4-4c58-b5ab-208af5241781 2 Category 15205030 urn:ddi:dk.dst:bb75a1ea-20b7-4075-95de-5299fcf4e92e:22 dk.dst bb75a1ea-20b7-4075-95de-5299fcf4e92e 22 dk.dst 03ba9071-c7d4-48fb-b71a-749f9ef408e6 2 Category 1351 urn:ddi:dk.dst:f6b3c4c4-0de4-4c3c-9440-3478837d0e8d:22 dk.dst f6b3c4c4-0de4-4c3c-9440-3478837d0e8d 22 dk.dst 61982f0c-86bc-4eec-b9ac-8b2566c94546 2 Category 1352 urn:ddi:dk.dst:286927ff-a4b8-4d50-b69b-1ae592f5740c:22 dk.dst 286927ff-a4b8-4d50-b69b-1ae592f5740c 22 dk.dst 865d885d-59dd-4bd6-aeb2-74f4242b836f 2 Category 1353 urn:ddi:dk.dst:a063752e-7440-44d3-a4aa-9dcb9cf1c8e2:22 dk.dst a063752e-7440-44d3-a4aa-9dcb9cf1c8e2 22 dk.dst cefed199-15de-4b20-be2a-5196bd0eb8bc 2 Category 1354 urn:ddi:dk.dst:83546047-e1f0-48ee-9df6-d522fb783224:22 dk.dst 83546047-e1f0-48ee-9df6-d522fb783224 22 dk.dst cc94937f-bea2-4c18-9917-3f1bc6f6de2a 2 Category 1355 urn:ddi:dk.dst:e5eab53f-aa51-4888-8d29-2cdf7b665a5f:22 dk.dst e5eab53f-aa51-4888-8d29-2cdf7b665a5f 22 dk.dst efa9d0bc-a501-485b-beec-310c9bca49d4 2 Category 1356 urn:ddi:dk.dst:f05e0c96-71dc-4013-9797-4bcb06dd3f8c:22 dk.dst f05e0c96-71dc-4013-9797-4bcb06dd3f8c 22 dk.dst 15f98e97-07b1-465f-a902-95ce08b946e1 2 Category 1357 urn:ddi:dk.dst:85b8d449-08e9-46de-b9a9-35651440ae51:22 dk.dst 85b8d449-08e9-46de-b9a9-35651440ae51 22 dk.dst 88dd7c54-f5b0-4404-b009-6972cd3cd5f8 2 Category 1359 urn:ddi:dk.dst:d41a1ba4-b431-401e-9fee-50436c4736d9:22 dk.dst d41a1ba4-b431-401e-9fee-50436c4736d9 22 dk.dst eabc68fa-79b4-4e6b-8e3c-b0e12c81dbaf 2 Category 4199 urn:ddi:dk.dst:f3a2febd-c3f6-4d62-ac7d-fe95a67a49a3:22 dk.dst f3a2febd-c3f6-4d62-ac7d-fe95a67a49a3 22 dk.dst a2f772ee-604f-4dae-90c3-c88dbaa89f12 2 Category 4202 urn:ddi:dk.dst:3780e1ef-acf8-41d4-8871-823be4601deb:22 dk.dst 3780e1ef-acf8-41d4-8871-823be4601deb 22 dk.dst ce2b1647-f37f-4c74-89cd-9704972fa8b5 2 Category 20 urn:ddi:dk.dst:b8d964b2-99cc-4883-83d6-b2a90fdeceac:22 dk.dst b8d964b2-99cc-4883-83d6-b2a90fdeceac 22 dk.dst 5c3b5788-076c-4381-807a-54702273e7fd 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:34c7fc0f-4d60-4d88-a5a1-99688cc28e7c:22 dk.dst 34c7fc0f-4d60-4d88-a5a1-99688cc28e7c 22 dk.dst 562aaf6a-029f-4923-b3ae-2f546d9eea11 2 Category 201010 urn:ddi:dk.dst:243d0e8f-01f2-4f43-9b86-471cfa8c91a5:22 dk.dst 243d0e8f-01f2-4f43-9b86-471cfa8c91a5 22 dk.dst c03414cf-3bc4-4ca1-a8c9-98f60e167eeb 2 Category 20101010 urn:ddi:dk.dst:703c8087-1bfe-4b97-a1ec-eadc69d7d57d:22 dk.dst 703c8087-1bfe-4b97-a1ec-eadc69d7d57d 22 dk.dst 17f62f82-ff99-4d99-9541-6c10ebfa55c6 2 Category 1199 urn:ddi:dk.dst:d13caed8-bb77-4d25-aa82-8c45c502f634:22 dk.dst d13caed8-bb77-4d25-aa82-8c45c502f634 22 dk.dst 34001437-91db-4601-aa81-37d06f711aa9 2 Category 20101011 urn:ddi:dk.dst:140d6231-a0a3-4dc5-9c65-2b2177361f73:22 dk.dst 140d6231-a0a3-4dc5-9c65-2b2177361f73 22 dk.dst 63be9b2e-ea3c-48bc-9442-d056b6c5c041 2 Category 1040 urn:ddi:dk.dst:67af8c3f-3c14-4fe4-825b-025cde4b12d5:22 dk.dst 67af8c3f-3c14-4fe4-825b-025cde4b12d5 22 dk.dst ba607795-e028-40c7-a0ee-95d5a7712224 2 Category 1140 urn:ddi:dk.dst:84ba9953-23af-498a-8b08-ad82891aad46:22 dk.dst 84ba9953-23af-498a-8b08-ad82891aad46 22 dk.dst ef560f05-b1bd-41fc-b29c-b640455efde8 2 Category 1196 urn:ddi:dk.dst:135ce1c4-c94b-4053-883d-1912f22a341c:22 dk.dst 135ce1c4-c94b-4053-883d-1912f22a341c 22 dk.dst 2d3128ca-5799-4c9c-aa96-ccfe2d608338 2 Category 20101012 urn:ddi:dk.dst:e416e66c-e5ed-428b-a3ff-d0196da6b6e6:22 dk.dst e416e66c-e5ed-428b-a3ff-d0196da6b6e6 22 dk.dst 4194308d-e4c1-4b2b-afc0-c70fb30c7a9e 2 Category 1049 urn:ddi:dk.dst:775f269b-f58b-43ed-b995-36f142928d4e:22 dk.dst 775f269b-f58b-43ed-b995-36f142928d4e 22 dk.dst 769b63ec-b6dd-4987-9fb2-1bbac40ab08e 2 Category 1149 urn:ddi:dk.dst:31d50c34-7ee1-4089-b2b5-fb7045bcdd04:22 dk.dst 31d50c34-7ee1-4089-b2b5-fb7045bcdd04 22 dk.dst e87b5345-6050-4b44-a520-971a9633f4bc 2 Category 1197 urn:ddi:dk.dst:261ac42a-1764-4d44-a5a6-c09842bd9bdd:22 dk.dst 261ac42a-1764-4d44-a5a6-c09842bd9bdd 22 dk.dst 5940f9b2-0e61-4eb1-9ccd-68f632255839 2 Category 20101013 urn:ddi:dk.dst:9fb3e0b4-48e3-42e0-bd18-51e23070c420:22 dk.dst 9fb3e0b4-48e3-42e0-bd18-51e23070c420 22 dk.dst d54f9a37-f2de-47c4-9483-c3d2036c2a85 2 Category 1069 urn:ddi:dk.dst:69053e96-7cb0-4573-ba6a-ac7e1acaf4ba:22 dk.dst 69053e96-7cb0-4573-ba6a-ac7e1acaf4ba 22 dk.dst 79160724-b9b0-4d28-bedf-f5842228f92b 2 Category 1097 urn:ddi:dk.dst:952bb833-9af1-48c8-af61-df2254512465:22 dk.dst 952bb833-9af1-48c8-af61-df2254512465 22 dk.dst 757c1dd8-9c95-4385-bd1f-d6d30d899e88 2 Category 1169 urn:ddi:dk.dst:f5473b62-dbd4-43de-b309-48d1d3f4cf40:22 dk.dst f5473b62-dbd4-43de-b309-48d1d3f4cf40 22 dk.dst 56719032-b968-4c97-8233-703c97c89a1c 2 Category 1198 urn:ddi:dk.dst:58fcddbd-cd08-43fb-b023-1baeae54d716:22 dk.dst 58fcddbd-cd08-43fb-b023-1baeae54d716 22 dk.dst 15a4dc59-b963-4762-9268-fba330a5cc90 2 Category 20101020 urn:ddi:dk.dst:78a7f0d9-3976-4ae7-875a-70a6801571bb:22 dk.dst 78a7f0d9-3976-4ae7-875a-70a6801571bb 22 dk.dst 7acf900d-bdaa-4731-b2f2-f501143d60d5 2 Category 1179 urn:ddi:dk.dst:31889b8d-ec38-4805-abc0-d61d49d5ae36:22 dk.dst 31889b8d-ec38-4805-abc0-d61d49d5ae36 22 dk.dst cfc5a6db-80b3-4efa-b8ca-e2e5267000d8 2 Category 20101021 urn:ddi:dk.dst:e34dd761-7b7a-4876-bcba-644f350778c0:22 dk.dst e34dd761-7b7a-4876-bcba-644f350778c0 22 dk.dst 4e8aa5e1-bedb-42d1-823e-5e8c84896b75 2 Category 1041 urn:ddi:dk.dst:a6845e02-e1db-47ce-9ead-7734cb23a54f:22 dk.dst a6845e02-e1db-47ce-9ead-7734cb23a54f 22 dk.dst 0149880b-1e35-46c1-83c7-2b4355c2e073 2 Category 1141 urn:ddi:dk.dst:f98eb8e3-727e-4c53-8059-a590207b5b7c:22 dk.dst f98eb8e3-727e-4c53-8059-a590207b5b7c 22 dk.dst adb87745-8969-4d46-8ad3-ffe59db48a67 2 Category 20101022 urn:ddi:dk.dst:e22e3586-7346-4b21-8ceb-5f913b25ce3f:22 dk.dst e22e3586-7346-4b21-8ceb-5f913b25ce3f 22 dk.dst 5be73666-295c-45c8-bba9-3aac1b1f9859 2 Category 1051 urn:ddi:dk.dst:ccb48a73-59ee-4691-84ee-dd20cc39a5d6:22 dk.dst ccb48a73-59ee-4691-84ee-dd20cc39a5d6 22 dk.dst 2678380f-f6f5-4ec1-8155-af44cf0f87c2 2 Category 1052 urn:ddi:dk.dst:b9c07be1-f0c7-444f-b079-379c75dfdf2f:22 dk.dst b9c07be1-f0c7-444f-b079-379c75dfdf2f 22 dk.dst b4e27099-c642-45a1-9fb3-1e65223bcdae 2 Category 1143 urn:ddi:dk.dst:679efad1-c441-46c7-ad54-e459127359da:22 dk.dst 679efad1-c441-46c7-ad54-e459127359da 22 dk.dst dbea22dd-c2b3-4900-bbf1-216cd4ad8717 2 Category 1151 urn:ddi:dk.dst:c9fcc30e-b41d-465b-bc61-00e3475ccdad:22 dk.dst c9fcc30e-b41d-465b-bc61-00e3475ccdad 22 dk.dst 17553750-2c62-489b-abc9-62467caf8a2d 2 Category 1152 urn:ddi:dk.dst:caf873c0-4c19-428e-89b9-bd734ad0d6c8:22 dk.dst caf873c0-4c19-428e-89b9-bd734ad0d6c8 22 dk.dst e141ed63-ec23-425c-89ab-c8287efc6dbe 2 Category 1153 urn:ddi:dk.dst:6affe442-98a4-4f73-a877-53d36968befb:22 dk.dst 6affe442-98a4-4f73-a877-53d36968befb 22 dk.dst 471079b9-589c-4937-a856-0f7492e38253 2 Category 1154 urn:ddi:dk.dst:e210478d-2049-4fcf-b613-7d3092f92ab9:22 dk.dst e210478d-2049-4fcf-b613-7d3092f92ab9 22 dk.dst b59b5820-406b-4c48-9dd5-e616c80d824f 2 Category 1155 urn:ddi:dk.dst:5d3ce02c-0fea-443c-9100-0414a55c7559:22 dk.dst 5d3ce02c-0fea-443c-9100-0414a55c7559 22 dk.dst 1c8db0c4-7db8-480b-af85-42556cbd88ac 2 Category 20101023 urn:ddi:dk.dst:e3628447-183c-4151-9bf0-b2b4db695224:22 dk.dst e3628447-183c-4151-9bf0-b2b4db695224 22 dk.dst d657e804-6370-4e90-b8b2-0e87d0126866 2 Category 1070 urn:ddi:dk.dst:41237fc3-563e-4328-b5e7-104fb3ad21ac:22 dk.dst 41237fc3-563e-4328-b5e7-104fb3ad21ac 22 dk.dst 07205d7b-1aaf-4c8c-b6cf-7985349df3f7 2 Category 1071 urn:ddi:dk.dst:c912d972-d9cd-4861-91fc-ba861a6670fd:22 dk.dst c912d972-d9cd-4861-91fc-ba861a6670fd 22 dk.dst cebab797-6600-4cce-89f7-5f463c0d56b9 2 Category 1072 urn:ddi:dk.dst:077887f8-d1e3-454e-b543-a7ad35dae783:22 dk.dst 077887f8-d1e3-454e-b543-a7ad35dae783 22 dk.dst 05e9f677-ef67-4c13-9b74-a8812b0aa442 2 Category 1073 urn:ddi:dk.dst:69fafa96-3fbd-45dc-b6f8-1d908aa889bc:22 dk.dst 69fafa96-3fbd-45dc-b6f8-1d908aa889bc 22 dk.dst 06b86c9d-e5b1-4287-8ec2-fee5fc8c599a 2 Category 1145 urn:ddi:dk.dst:e3301649-db78-4a91-abf7-b5947e5bd190:22 dk.dst e3301649-db78-4a91-abf7-b5947e5bd190 22 dk.dst b3058ff2-98bb-4af7-8a00-fe5fdd28f2a4 2 Category 1171 urn:ddi:dk.dst:232dec62-e7f0-4cde-89ce-d58fc6654892:22 dk.dst 232dec62-e7f0-4cde-89ce-d58fc6654892 22 dk.dst 92a809ed-f75e-422f-829d-874010158a04 2 Category 1172 urn:ddi:dk.dst:0fceac54-70c8-4f23-90c8-0ec783c0b154:22 dk.dst 0fceac54-70c8-4f23-90c8-0ec783c0b154 22 dk.dst 248ab1ec-710a-4544-8495-bd84351375e8 2 Category 1173 urn:ddi:dk.dst:9079f6bb-0edb-44ae-bee4-4e92883cfa86:22 dk.dst 9079f6bb-0edb-44ae-bee4-4e92883cfa86 22 dk.dst a96fa6d2-1172-463c-a612-499d5c7d1abd 2 Category 1174 urn:ddi:dk.dst:b60a2ffe-13e8-4de3-857a-886a4bb6e00c:22 dk.dst b60a2ffe-13e8-4de3-857a-886a4bb6e00c 22 dk.dst ba825d6c-34ed-40f0-8b75-89ecd85115db 2 Category 1175 urn:ddi:dk.dst:3fa70372-f33e-4495-a36d-abc73f32d772:22 dk.dst 3fa70372-f33e-4495-a36d-abc73f32d772 22 dk.dst 768ca67c-e982-463e-884a-e7158d3e2fb3 2 Category 20101030 urn:ddi:dk.dst:3137c994-c7cb-45ff-a517-5744f078bece:22 dk.dst 3137c994-c7cb-45ff-a517-5744f078bece 22 dk.dst 301713e1-88ac-4128-a971-ea83463dd665 2 Category 1189 urn:ddi:dk.dst:aecafe75-d941-4ec6-86ee-2f8c196e13af:22 dk.dst aecafe75-d941-4ec6-86ee-2f8c196e13af 22 dk.dst 85518c4f-7841-4bef-b419-fcf58c17edd1 2 Category 20101031 urn:ddi:dk.dst:29d6c69b-e669-42f4-846e-cc1cd3c068ea:22 dk.dst 29d6c69b-e669-42f4-846e-cc1cd3c068ea 22 dk.dst 08d5f82f-1481-4e88-bdf6-61b89105a2d4 2 Category 1042 urn:ddi:dk.dst:573861ae-b7ca-4846-b5c2-8b3aba39edca:22 dk.dst 573861ae-b7ca-4846-b5c2-8b3aba39edca 22 dk.dst b147ac2c-5279-498a-8580-9e279d112138 2 Category 1142 urn:ddi:dk.dst:45ccc8bd-2495-44da-ac65-0d50d5154874:22 dk.dst 45ccc8bd-2495-44da-ac65-0d50d5154874 22 dk.dst 1399773f-db16-4dc4-9651-b63ab9ee3788 2 Category 20101032 urn:ddi:dk.dst:99e51b18-3c28-4b49-a8e6-8f1a7ea10455:22 dk.dst 99e51b18-3c28-4b49-a8e6-8f1a7ea10455 22 dk.dst a9f7ae5e-4fa6-4f54-9e02-1c0ff79fb157 2 Category 1061 urn:ddi:dk.dst:eecbf906-4f5c-4a5a-af16-03490a4fbde9:22 dk.dst eecbf906-4f5c-4a5a-af16-03490a4fbde9 22 dk.dst 43279fe2-3223-417f-826b-baed8a91ae7a 2 Category 1062 urn:ddi:dk.dst:ca3d2261-a59a-473f-9051-df4ac6c60f90:22 dk.dst ca3d2261-a59a-473f-9051-df4ac6c60f90 22 dk.dst e550195d-530e-4e23-b1e6-d6dad9577a4c 2 Category 1064 urn:ddi:dk.dst:633d909c-9772-41a9-8f44-54e018c4348a:22 dk.dst 633d909c-9772-41a9-8f44-54e018c4348a 22 dk.dst 38a17300-31de-41a7-ab75-4663b6e42288 2 Category 1144 urn:ddi:dk.dst:a8f5240e-7c10-475a-ae51-3f1046f8a8e4:22 dk.dst a8f5240e-7c10-475a-ae51-3f1046f8a8e4 22 dk.dst 6e4067ab-d3c7-41ed-85cd-0228f632b342 2 Category 1161 urn:ddi:dk.dst:45c1c0bf-5287-47f8-a276-df66fcab4692:22 dk.dst 45c1c0bf-5287-47f8-a276-df66fcab4692 22 dk.dst 789fd07d-300f-4781-a50e-eba067626922 2 Category 1162 urn:ddi:dk.dst:6bbf5b32-b9f6-4a85-9ad2-8a96ca436112:22 dk.dst 6bbf5b32-b9f6-4a85-9ad2-8a96ca436112 22 dk.dst 94005c8d-0ae8-40bb-9f16-af0dfe8ef0d8 2 Category 1163 urn:ddi:dk.dst:b109b05d-91fd-4cf2-b610-6b47b08fc979:22 dk.dst b109b05d-91fd-4cf2-b610-6b47b08fc979 22 dk.dst 4a31b007-6b9e-453a-bbed-0469b6e562f9 2 Category 1164 urn:ddi:dk.dst:1c84c4a7-2794-4e2a-ac2a-fe2817f7d851:22 dk.dst 1c84c4a7-2794-4e2a-ac2a-fe2817f7d851 22 dk.dst bc07a34d-5e5a-41f6-8acc-63e1972b48bd 2 Category 1165 urn:ddi:dk.dst:2aed37a6-2ceb-49ea-b917-5fb79189aed6:22 dk.dst 2aed37a6-2ceb-49ea-b917-5fb79189aed6 22 dk.dst 1ff073f2-87fb-405b-833c-1078308d06ce 2 Category 20101033 urn:ddi:dk.dst:8cd80952-670d-46b4-804e-60995af020ea:22 dk.dst 8cd80952-670d-46b4-804e-60995af020ea 22 dk.dst ef4d61e8-8db4-433b-8a53-3be83a79eaa2 2 Category 1080 urn:ddi:dk.dst:e16517af-a118-4396-a05d-7d6e8ca004cf:22 dk.dst e16517af-a118-4396-a05d-7d6e8ca004cf 22 dk.dst 20284348-168e-41c7-bff5-7e2f56aa5702 2 Category 1081 urn:ddi:dk.dst:102a4b3c-c2ac-4e52-abc0-66ad4adda044:22 dk.dst 102a4b3c-c2ac-4e52-abc0-66ad4adda044 22 dk.dst 2f2e04d3-030b-43a2-91b9-d6e4fb6914e7 2 Category 1082 urn:ddi:dk.dst:c0912705-00cc-4ccf-ae64-30ff4c184aae:22 dk.dst c0912705-00cc-4ccf-ae64-30ff4c184aae 22 dk.dst 3ef25377-28a1-4383-a04c-e30f724c4f77 2 Category 1083 urn:ddi:dk.dst:522f27bf-5870-4b5b-ae7e-1eeb1f24f95f:22 dk.dst 522f27bf-5870-4b5b-ae7e-1eeb1f24f95f 22 dk.dst 1b9af2d7-d775-4cda-b5f8-9f9dbdb311cd 2 Category 1084 urn:ddi:dk.dst:c0b448ba-3355-46f1-94c2-b064a0feeafa:22 dk.dst c0b448ba-3355-46f1-94c2-b064a0feeafa 22 dk.dst 8b2f9ac9-20ba-443b-a755-e6c7f73aa358 2 Category 1146 urn:ddi:dk.dst:6e8744e9-44da-49cc-bd40-d316a0141579:22 dk.dst 6e8744e9-44da-49cc-bd40-d316a0141579 22 dk.dst 7e3301c9-598e-4654-9746-9cdc9f13d112 2 Category 1181 urn:ddi:dk.dst:9636e75d-7e93-4821-a13d-0c8b63360b9c:22 dk.dst 9636e75d-7e93-4821-a13d-0c8b63360b9c 22 dk.dst 3fdbc55a-3506-4ac4-9fec-ea25a9b6362c 2 Category 1182 urn:ddi:dk.dst:29877509-c341-475a-8560-4653a86484fe:22 dk.dst 29877509-c341-475a-8560-4653a86484fe 22 dk.dst cd1d9d6c-c3a9-4d72-a89d-3e975d338daf 2 Category 1183 urn:ddi:dk.dst:c63b023a-98bf-4078-ab08-2c2908e74844:22 dk.dst c63b023a-98bf-4078-ab08-2c2908e74844 22 dk.dst cd7f7e22-e49c-477a-85d2-23dfff06b743 2 Category 1184 urn:ddi:dk.dst:92e21a89-3481-45bf-92df-9fe9cee546f5:22 dk.dst 92e21a89-3481-45bf-92df-9fe9cee546f5 22 dk.dst 2b186f2b-684b-4fea-b0e3-c2b096ce41d2 2 Category 1185 urn:ddi:dk.dst:720b80cb-2216-459c-95e2-36a7bf4be3c2:22 dk.dst 720b80cb-2216-459c-95e2-36a7bf4be3c2 22 dk.dst e8f8b2a0-cf90-4731-a98f-74212228c40f 2 Category 201020 urn:ddi:dk.dst:e494d37e-7185-428c-a94a-78fe1055157e:22 dk.dst e494d37e-7185-428c-a94a-78fe1055157e 22 dk.dst e87444b1-88a8-4ed6-813e-4358bc731861 2 Category 20102010 urn:ddi:dk.dst:afe108f8-0a82-4927-b6c8-c08bd6846f37:22 dk.dst afe108f8-0a82-4927-b6c8-c08bd6846f37 22 dk.dst bd8075a3-d576-4e5b-93a6-56985624bd3c 2 Category 1511 urn:ddi:dk.dst:6b6237cf-59f7-4df1-94ea-9ac187549134:22 dk.dst 6b6237cf-59f7-4df1-94ea-9ac187549134 22 dk.dst c43ec892-dfc2-4812-b9d4-075c21fcd2b8 2 Category 1539 urn:ddi:dk.dst:2a1205e9-b09e-45ba-afc1-b52f8f3b6d48:22 dk.dst 2a1205e9-b09e-45ba-afc1-b52f8f3b6d48 22 dk.dst 09881c44-d872-4c37-b1cf-e2b5f891dadb 2 Category 1543 urn:ddi:dk.dst:12067278-d8f8-4036-9eb0-f829f86229b7:22 dk.dst 12067278-d8f8-4036-9eb0-f829f86229b7 22 dk.dst adf38343-b9c5-42c6-a4a6-eb4d6ba725b7 2 Category 1549 urn:ddi:dk.dst:25173f98-0f8f-46c9-b3dc-1eb64db86e07:22 dk.dst 25173f98-0f8f-46c9-b3dc-1eb64db86e07 22 dk.dst 6990e6a0-54a6-4144-a236-67b42b4309a4 2 Category 9014 urn:ddi:dk.dst:7be52da1-c6fb-43a4-82fd-1720795c4c78:22 dk.dst 7be52da1-c6fb-43a4-82fd-1720795c4c78 22 dk.dst 9cf1e6d1-b178-496f-9682-c87a627fc11a 2 Category 20102011 urn:ddi:dk.dst:9941a67f-59b3-41ad-8e4b-237aeb04f695:22 dk.dst 9941a67f-59b3-41ad-8e4b-237aeb04f695 22 dk.dst cc427033-550b-4f2a-b1c0-05c6db7fa263 2 Category 1031 urn:ddi:dk.dst:ab4aaf7e-f0a8-4136-a00e-6bfc365e5b26:22 dk.dst ab4aaf7e-f0a8-4136-a00e-6bfc365e5b26 22 dk.dst 34c7b32d-4456-4a63-8439-3a7fb4460eca 2 Category 1531 urn:ddi:dk.dst:b53543cd-7de5-4481-89a7-f98958fb3417:22 dk.dst b53543cd-7de5-4481-89a7-f98958fb3417 22 dk.dst b4f08a50-80a8-46c7-a05d-4f0bb7472575 2 Category 1541 urn:ddi:dk.dst:cf5ad326-eb93-4526-81a0-0d3e2f733361:22 dk.dst cf5ad326-eb93-4526-81a0-0d3e2f733361 22 dk.dst b9fcb0ed-caf0-47c2-84bd-84723aa64b26 2 Category 20102012 urn:ddi:dk.dst:ea5318c3-e9ff-46f5-82ab-731a06608251:22 dk.dst ea5318c3-e9ff-46f5-82ab-731a06608251 22 dk.dst e1656d98-648e-4f2d-bd2c-f1fe4629a8ea 2 Category 1032 urn:ddi:dk.dst:e736e5f9-e1ea-4b89-8be8-b1e03f44b60f:22 dk.dst e736e5f9-e1ea-4b89-8be8-b1e03f44b60f 22 dk.dst 33adc8a5-0944-48f8-a39d-ed971a8f3df7 2 Category 1532 urn:ddi:dk.dst:4dd79982-1039-4129-b5f8-3e4dfcd726b6:22 dk.dst 4dd79982-1039-4129-b5f8-3e4dfcd726b6 22 dk.dst e1e5bf16-1098-47d7-afdc-553dbb6cfd19 2 Category 1542 urn:ddi:dk.dst:9de45759-6023-4103-9c4d-4a6a505c604b:22 dk.dst 9de45759-6023-4103-9c4d-4a6a505c604b 22 dk.dst 3a5619f4-a83e-4eaa-82de-6cb7f5305feb 2 Category 20102020 urn:ddi:dk.dst:452900cb-2dcf-4f0c-9c92-c40ae293136a:22 dk.dst 452900cb-2dcf-4f0c-9c92-c40ae293136a 22 dk.dst 532d0e17-9def-4588-8fdb-c2b1134d6880 2 Category 1540 urn:ddi:dk.dst:0a30cf32-2cd6-4d6a-9404-23907f933958:22 dk.dst 0a30cf32-2cd6-4d6a-9404-23907f933958 22 dk.dst c4f8a811-05fa-46ad-add3-b9ff7bc1a697 2 Category 20102021 urn:ddi:dk.dst:72797332-e50d-4488-b62c-11324782b96c:22 dk.dst 72797332-e50d-4488-b62c-11324782b96c 22 dk.dst 7efa5d43-652e-4d75-ae9c-99db68e963ff 2 Category 1535 urn:ddi:dk.dst:6b484c33-0e6d-47e5-a901-8d1b86295519:22 dk.dst 6b484c33-0e6d-47e5-a901-8d1b86295519 22 dk.dst 8569abba-b09b-4175-8fec-9ed81f9c43de 2 Category 20102022 urn:ddi:dk.dst:0e6670ca-2e8a-47a9-9ac9-7ff15a44ec33:22 dk.dst 0e6670ca-2e8a-47a9-9ac9-7ff15a44ec33 22 dk.dst a1cbbf62-efbd-45e3-9218-91d241b3bd4a 2 Category 1536 urn:ddi:dk.dst:79be1c7d-2912-4071-9496-2f9ee3f88c73:22 dk.dst 79be1c7d-2912-4071-9496-2f9ee3f88c73 22 dk.dst 57ed8a91-af2d-439f-a90a-a624fdd73e97 2 Category 20102023 urn:ddi:dk.dst:9f2fc0e3-b81e-49b4-aca2-733f742fc08e:22 dk.dst 9f2fc0e3-b81e-49b4-aca2-733f742fc08e 22 dk.dst b466c939-b231-4d64-af66-37e5e4d48d86 2 Category 1533 urn:ddi:dk.dst:aac9b952-fe15-43cb-a1cb-c8e8a5801351:22 dk.dst aac9b952-fe15-43cb-a1cb-c8e8a5801351 22 dk.dst 306e50c3-46d1-44ec-a5e3-6dd85ed1bb3e 2 Category 1537 urn:ddi:dk.dst:471f1d46-9d61-4fbc-9a9c-d5ddd751ae60:22 dk.dst 471f1d46-9d61-4fbc-9a9c-d5ddd751ae60 22 dk.dst af0daa67-8942-4eba-92ea-4a8524bf261a 2 Category 201030 urn:ddi:dk.dst:46b1dae2-8063-4004-822e-9c27a4d4b003:22 dk.dst 46b1dae2-8063-4004-822e-9c27a4d4b003 22 dk.dst 8ed0726b-c7e6-4fed-aea5-b9f84c1ef876 2 Category 20103010 urn:ddi:dk.dst:38cad67f-f2e0-43ab-8353-12eab2297fe0:22 dk.dst 38cad67f-f2e0-43ab-8353-12eab2297fe0 22 dk.dst bf144394-2c2f-46b7-a63e-d1b92357988b 2 Category 1652 urn:ddi:dk.dst:42a5ff4c-a117-400b-a2e8-c045e8980fd4:22 dk.dst 42a5ff4c-a117-400b-a2e8-c045e8980fd4 22 dk.dst b84c951a-d653-4ff4-af92-e9865e6f302b 2 Category 20103011 urn:ddi:dk.dst:bd0b9514-c1c1-459d-b674-06aebec9a26c:22 dk.dst bd0b9514-c1c1-459d-b674-06aebec9a26c 22 dk.dst d36b6d9a-ed24-40cc-b66e-8caddd4ebad9 2 Category 1650 urn:ddi:dk.dst:d6f6e2c6-8581-4efc-a391-beba5de638e5:22 dk.dst d6f6e2c6-8581-4efc-a391-beba5de638e5 22 dk.dst 993b1047-c42b-43d4-bba8-272fa409f434 2 Category 20103012 urn:ddi:dk.dst:20a56b03-172f-4d3c-925b-d1c48de1381a:22 dk.dst 20a56b03-172f-4d3c-925b-d1c48de1381a 22 dk.dst d656aacb-33a3-4ec9-a06a-db7bb1cf5d2b 2 Category 1651 urn:ddi:dk.dst:37581a56-8a92-424f-9d5b-3b24a39859db:22 dk.dst 37581a56-8a92-424f-9d5b-3b24a39859db 22 dk.dst 3e0cdb34-0331-4f0f-afab-400d38c96452 2 Category 20103020 urn:ddi:dk.dst:5d0f5991-a00d-43eb-8720-d38209877592:22 dk.dst 5d0f5991-a00d-43eb-8720-d38209877592 22 dk.dst 43341fbf-a027-4845-962d-101446a587c4 2 Category 1879 urn:ddi:dk.dst:fd8fe07b-86aa-4877-9afb-fd901d123c5f:22 dk.dst fd8fe07b-86aa-4877-9afb-fd901d123c5f 22 dk.dst 3ce2f5fa-ae80-4b30-bf34-51e640395d7c 2 Category 20103021 urn:ddi:dk.dst:0160a680-52a2-4e3d-828b-32596a35127c:22 dk.dst 0160a680-52a2-4e3d-828b-32596a35127c 22 dk.dst 0ca7dd09-7329-4809-bcc6-c1f13e60b4e8 2 Category 1551 urn:ddi:dk.dst:dafa57d2-3508-45e4-b393-416c98ed5959:22 dk.dst dafa57d2-3508-45e4-b393-416c98ed5959 22 dk.dst 0f627d7e-20fa-4be8-892a-8a92edc46ead 2 Category 1552 urn:ddi:dk.dst:74960251-56a4-471a-9a07-9183f3e88c69:22 dk.dst 74960251-56a4-471a-9a07-9183f3e88c69 22 dk.dst de60fb4d-1bd1-4c05-9aed-c0b7ba208028 2 Category 1553 urn:ddi:dk.dst:048df1f4-0c4c-4490-b5d7-320348fd309a:22 dk.dst 048df1f4-0c4c-4490-b5d7-320348fd309a 22 dk.dst bdff9f8b-d9bb-4377-b4c4-ad8c232e5809 2 Category 1555 urn:ddi:dk.dst:d55dc8e9-b9aa-4f08-a7b9-d260bd2e12da:22 dk.dst d55dc8e9-b9aa-4f08-a7b9-d260bd2e12da 22 dk.dst 97f1dbd3-a4bc-4e79-8f4d-f193fdad4876 2 Category 1559 urn:ddi:dk.dst:09576ed3-909d-42e2-8a9f-722a661901bd:22 dk.dst 09576ed3-909d-42e2-8a9f-722a661901bd 22 dk.dst bb25d41c-e3cd-4632-8a86-a74dad520f8c 2 Category 20103022 urn:ddi:dk.dst:62a2712e-6bad-4e25-b39d-7e16777d2606:22 dk.dst 62a2712e-6bad-4e25-b39d-7e16777d2606 22 dk.dst 6a1eef6a-2d67-4713-b925-58b8ac56ebe0 2 Category 1671 urn:ddi:dk.dst:8ae61735-80b9-415b-880b-ea72a4712dfc:22 dk.dst 8ae61735-80b9-415b-880b-ea72a4712dfc 22 dk.dst 02186a32-7e1b-4cb8-92c6-c647c95978ad 2 Category 1672 urn:ddi:dk.dst:31a64c57-a81d-450a-9cb9-2bceae10985a:22 dk.dst 31a64c57-a81d-450a-9cb9-2bceae10985a 22 dk.dst 00148da7-e938-46f7-9109-36dea197adac 2 Category 1673 urn:ddi:dk.dst:e61a576f-e38d-4a21-88d4-4c82add7c012:22 dk.dst e61a576f-e38d-4a21-88d4-4c82add7c012 22 dk.dst 7b2512e5-9cd4-45f9-ab90-4edce1b58c9e 2 Category 1679 urn:ddi:dk.dst:ca3dc2c3-a024-433d-9a60-855870b4462b:22 dk.dst ca3dc2c3-a024-433d-9a60-855870b4462b 22 dk.dst 32394a8a-afb8-4b4b-acf6-0830ab6fc9ba 2 Category 20103030 urn:ddi:dk.dst:0ce7b609-9785-43be-b252-b5e2e53f5525:22 dk.dst 0ce7b609-9785-43be-b252-b5e2e53f5525 22 dk.dst 963b2efb-30c6-436b-b774-165ff4810f51 2 Category 1889 urn:ddi:dk.dst:6f399009-fa64-4f57-b021-64052ba13a7e:22 dk.dst 6f399009-fa64-4f57-b021-64052ba13a7e 22 dk.dst 5772f1f4-67e4-4900-b609-36eb4a050187 2 Category 20103031 urn:ddi:dk.dst:0463e4ee-85b0-4e2e-9216-01e578cb7834:22 dk.dst 0463e4ee-85b0-4e2e-9216-01e578cb7834 22 dk.dst 23ecf168-3f2b-4da8-a225-4e162d34c69b 2 Category 1561 urn:ddi:dk.dst:91b8c899-9cd4-4d59-ab6c-59f360c5e108:22 dk.dst 91b8c899-9cd4-4d59-ab6c-59f360c5e108 22 dk.dst 696b05f5-6439-4fcc-bae7-7e49b88eff10 2 Category 1562 urn:ddi:dk.dst:37b9ff78-f11b-4e64-9139-c532bbc0c6ae:22 dk.dst 37b9ff78-f11b-4e64-9139-c532bbc0c6ae 22 dk.dst 707187e0-15fd-42ec-9e52-d8aebaadce1f 2 Category 1563 urn:ddi:dk.dst:2b7376ec-60d9-4861-ab34-9de40a75c55b:22 dk.dst 2b7376ec-60d9-4861-ab34-9de40a75c55b 22 dk.dst 53dc7942-c202-4442-aa90-8b9a9dea9b6a 2 Category 1565 urn:ddi:dk.dst:600e69ba-e69e-4437-b976-b2c9a78e2fdf:22 dk.dst 600e69ba-e69e-4437-b976-b2c9a78e2fdf 22 dk.dst d8fc158c-ba30-4d66-8647-bbdce05dd7ab 2 Category 1569 urn:ddi:dk.dst:ab5cbdc7-57d1-4fba-bbe3-6f844abb9da8:22 dk.dst ab5cbdc7-57d1-4fba-bbe3-6f844abb9da8 22 dk.dst f3402906-8308-466c-bf21-1723b996e6b2 2 Category 20103032 urn:ddi:dk.dst:f54009af-52c7-4fb9-b382-a2ef9bf3a1af:22 dk.dst f54009af-52c7-4fb9-b382-a2ef9bf3a1af 22 dk.dst 3524b869-e5b4-4191-8144-e7ff561c3116 2 Category 1681 urn:ddi:dk.dst:6211a66e-9fc3-4077-9744-c08b6740dd5a:22 dk.dst 6211a66e-9fc3-4077-9744-c08b6740dd5a 22 dk.dst 078d5b15-ea76-4111-b7ad-878279a7623e 2 Category 1682 urn:ddi:dk.dst:81152552-3f95-4c46-82ce-e05e46939b95:22 dk.dst 81152552-3f95-4c46-82ce-e05e46939b95 22 dk.dst 1849c8f4-3aa5-4b22-9bb4-94dbb6298123 2 Category 1683 urn:ddi:dk.dst:dd0ffe4b-1ac7-48e3-8285-b9fd15e2d636:22 dk.dst dd0ffe4b-1ac7-48e3-8285-b9fd15e2d636 22 dk.dst 30603b1c-4141-45df-9e08-f2f1495d2a91 2 Category 1689 urn:ddi:dk.dst:02a6a0d3-403f-4c03-8e28-4844548af14e:22 dk.dst 02a6a0d3-403f-4c03-8e28-4844548af14e 22 dk.dst 01a7c9fa-b39b-47b6-8345-b0b1d6d4c12d 2 Category 2020 urn:ddi:dk.dst:9838bcee-4032-493b-adce-a6c948de6b3f:22 dk.dst 9838bcee-4032-493b-adce-a6c948de6b3f 22 dk.dst 64154360-359f-4ec1-aca8-4f09a14b1543 2 Category 202010 urn:ddi:dk.dst:4a2b66c6-63e7-4fb3-b55f-e637491d1cba:22 dk.dst 4a2b66c6-63e7-4fb3-b55f-e637491d1cba 22 dk.dst 04bab8c7-9c0c-40de-a85a-113e59ba29f5 2 Category 20201010 urn:ddi:dk.dst:595fc708-a2a5-40e0-8e83-a17ead7dbe12:22 dk.dst 595fc708-a2a5-40e0-8e83-a17ead7dbe12 22 dk.dst 1ffdf984-fd9d-4cb4-8680-a069316b3d8a 2 Category 4008 urn:ddi:dk.dst:c1b6cda7-9202-43ff-8ab8-1e72916fe63e:22 dk.dst c1b6cda7-9202-43ff-8ab8-1e72916fe63e 22 dk.dst 2b70e6e5-921a-4ed2-926e-4ecd0443d577 2 Category 202030 urn:ddi:dk.dst:8adb71a9-3cef-4873-bc71-dde8f3bc472b:22 dk.dst 8adb71a9-3cef-4873-bc71-dde8f3bc472b 22 dk.dst 75938f93-e12a-43ed-992d-d24870547ddb 2 Category 20203010 urn:ddi:dk.dst:348b60da-8971-477e-8fbb-cbe3e7d90e2e:22 dk.dst 348b60da-8971-477e-8fbb-cbe3e7d90e2e 22 dk.dst 9aaa4472-f623-458e-af61-0a63bc15b6c6 2 Category 5090 urn:ddi:dk.dst:edb9bff9-7f29-4306-a37e-36cc59a20c25:22 dk.dst edb9bff9-7f29-4306-a37e-36cc59a20c25 22 dk.dst 3e7ea91f-b45b-49b4-a864-b539fe62f918 2 Category 20203011 urn:ddi:dk.dst:af4313bd-0f12-49c1-b07e-061363049c0a:22 dk.dst af4313bd-0f12-49c1-b07e-061363049c0a 22 dk.dst 2bd5c1c0-f93a-4eac-95ff-4af6d73c94c3 2 Category 3323 urn:ddi:dk.dst:2013611a-07c0-4722-978d-73e354f99a47:22 dk.dst 2013611a-07c0-4722-978d-73e354f99a47 22 dk.dst 076407c8-baf7-44ca-9f8a-5489d46891ad 2 Category 5028 urn:ddi:dk.dst:140d6890-58bc-4f5b-aab7-b1879e84a403:22 dk.dst 140d6890-58bc-4f5b-aab7-b1879e84a403 22 dk.dst eb81f8cf-95b1-4913-a644-ff35bb6f9829 2 Category 20203012 urn:ddi:dk.dst:a7e2783e-70a3-436a-bc44-602bd6450a2a:22 dk.dst a7e2783e-70a3-436a-bc44-602bd6450a2a 22 dk.dst 5452bee7-6e14-4169-9e3e-69824995b338 2 Category 3324 urn:ddi:dk.dst:dfc86b4b-c59a-4d0d-ad44-a371d81ba959:22 dk.dst dfc86b4b-c59a-4d0d-ad44-a371d81ba959 22 dk.dst 34815f0a-25d2-4366-937b-06e0ba52a29d 2 Category 5029 urn:ddi:dk.dst:10b3979d-1c38-41be-9dad-5ec64cceb6f6:22 dk.dst 10b3979d-1c38-41be-9dad-5ec64cceb6f6 22 dk.dst 721398b9-c0d6-4066-996e-601432cd1973 2 Category 20203013 urn:ddi:dk.dst:dc72594d-82df-4e4a-99b7-8d5983190245:22 dk.dst dc72594d-82df-4e4a-99b7-8d5983190245 22 dk.dst 56712865-b481-4b42-bec1-f85a2c781e7a 2 Category 5098 urn:ddi:dk.dst:8d8f6989-8b3b-4e18-a234-7fe446367cab:22 dk.dst 8d8f6989-8b3b-4e18-a234-7fe446367cab 22 dk.dst 4e53edcc-d9b8-4603-a28e-11e40b583273 2 Category 202040 urn:ddi:dk.dst:ec7d444f-ed94-4f39-b0b6-196efa76c41a:22 dk.dst ec7d444f-ed94-4f39-b0b6-196efa76c41a 22 dk.dst 2833cb78-ef8f-4784-8ab9-5cabc0cacecd 2 Category 20204010 urn:ddi:dk.dst:14fe4947-cd6f-4916-8e6a-48fd2708e317:22 dk.dst 14fe4947-cd6f-4916-8e6a-48fd2708e317 22 dk.dst e2460141-7e11-4a0a-87d2-ca1561650930 2 Category 5080 urn:ddi:dk.dst:beafc732-8308-4cfb-8549-a7b26adfbb2d:22 dk.dst beafc732-8308-4cfb-8549-a7b26adfbb2d 22 dk.dst 16735df3-5b00-4fd3-9db6-0bdd3bddd269 2 Category 20204011 urn:ddi:dk.dst:1555ad11-3f3f-485e-af7d-2bbd12816b54:22 dk.dst 1555ad11-3f3f-485e-af7d-2bbd12816b54 22 dk.dst d0e57ec9-a690-49fd-8423-ec91cda95f74 2 Category 5081 urn:ddi:dk.dst:69614c4d-c6bf-4a84-9d80-daab88a9919d:22 dk.dst 69614c4d-c6bf-4a84-9d80-daab88a9919d 22 dk.dst 65139b27-a137-49c0-b659-65319682f55f 2 Category 20204012 urn:ddi:dk.dst:ba655b8f-a368-46b1-8ef8-e7e91ae3f426:22 dk.dst ba655b8f-a368-46b1-8ef8-e7e91ae3f426 22 dk.dst 4175fc1b-a56a-4fff-8586-46162342b65a 2 Category 5088 urn:ddi:dk.dst:f1092f54-1a0b-4dae-b6a2-8e5ff151ce98:22 dk.dst f1092f54-1a0b-4dae-b6a2-8e5ff151ce98 22 dk.dst 1098f044-df91-409e-b2fd-88c8c8e296b8 2 Category 20204013 urn:ddi:dk.dst:9e0ba844-184d-4fb7-92f2-6037f07d036e:22 dk.dst 9e0ba844-184d-4fb7-92f2-6037f07d036e 22 dk.dst a9d2a425-7a5c-4893-8855-2e1393bfc0c7 2 Category 5092 urn:ddi:dk.dst:a700c5a5-0d9e-4e98-87ba-7971a990d513:22 dk.dst a700c5a5-0d9e-4e98-87ba-7971a990d513 22 dk.dst e9f47f9d-c607-4c6c-8431-9d6a6b766ca8 2 Category 5097 urn:ddi:dk.dst:79f2d6bc-01c6-46fb-99dd-a365a298acad:22 dk.dst 79f2d6bc-01c6-46fb-99dd-a365a298acad 22 dk.dst cd4730db-8f5e-4385-b82e-deeee1b75883 2 Category 2030 urn:ddi:dk.dst:fc6ed4cb-f3a6-477e-87c7-0b98369d454a:22 dk.dst fc6ed4cb-f3a6-477e-87c7-0b98369d454a 22 dk.dst a85fb561-122e-4aea-bdce-3d15e7f736d0 2 Category 203010 urn:ddi:dk.dst:06cd27c9-7ff4-41f0-9a28-6d9db673c21c:22 dk.dst 06cd27c9-7ff4-41f0-9a28-6d9db673c21c 22 dk.dst 2167cd09-8928-421c-8904-e75dc758c4e7 2 Category 20301010 urn:ddi:dk.dst:089bd2cb-7312-4d87-97f5-0a2603611b31:22 dk.dst 089bd2cb-7312-4d87-97f5-0a2603611b31 22 dk.dst 71517189-6fda-4baa-953f-8431d33228c6 2 Category 1891 urn:ddi:dk.dst:5abba139-31e1-427d-86ff-cda41ef7c64e:22 dk.dst 5abba139-31e1-427d-86ff-cda41ef7c64e 22 dk.dst 8264eb7b-a877-4ead-8eaf-2450255c88cf 2 Category 203020 urn:ddi:dk.dst:f8fd4913-4204-4171-9469-9a2d25709937:22 dk.dst f8fd4913-4204-4171-9469-9a2d25709937 22 dk.dst 38c9266c-4cc5-448e-ad91-1aa078d3ec30 2 Category 20302020 urn:ddi:dk.dst:dd35fd45-e7d0-49c0-aafe-5fac3ad6a58a:22 dk.dst dd35fd45-e7d0-49c0-aafe-5fac3ad6a58a 22 dk.dst d7f73ec9-995c-4d43-937d-361785f550f1 2 Category 1899 urn:ddi:dk.dst:d724f6bf-e0a4-49f6-849a-ce5948618571:22 dk.dst d724f6bf-e0a4-49f6-849a-ce5948618571 22 dk.dst 9ab592dd-98c0-44e8-8018-860bcdaa82d1 2 Category 20302021 urn:ddi:dk.dst:46b1bc06-dfd3-4e9b-b9ec-c87eaeb23356:22 dk.dst 46b1bc06-dfd3-4e9b-b9ec-c87eaeb23356 22 dk.dst 002020c4-b142-45b3-a100-01381cfc1dc0 2 Category 1892 urn:ddi:dk.dst:fd868a3f-e781-473b-b3cb-3e5bc4b2d85f:22 dk.dst fd868a3f-e781-473b-b3cb-3e5bc4b2d85f 22 dk.dst dec5c045-2f7e-475d-bbd3-87d261707c1e 2 Category 20302022 urn:ddi:dk.dst:dab7d577-c39b-4033-902f-35098399e46b:22 dk.dst dab7d577-c39b-4033-902f-35098399e46b 22 dk.dst 4b776747-05b0-4062-9fb6-b60042e13e19 2 Category 1893 urn:ddi:dk.dst:9c3e56ab-2a82-4e1b-8a72-a4e5f1511635:22 dk.dst 9c3e56ab-2a82-4e1b-8a72-a4e5f1511635 22 dk.dst 3f526f83-4421-4624-8a9c-b4f65919e709 2 Category 203040 urn:ddi:dk.dst:f6cf2ac9-8925-4182-99d2-6b820106449d:22 dk.dst f6cf2ac9-8925-4182-99d2-6b820106449d 22 dk.dst e612b310-c786-4f8d-90be-78979ba7a67f 2 Category 20304010 urn:ddi:dk.dst:3f2faca7-0df4-4976-a8ab-c12dd1b3af0c:22 dk.dst 3f2faca7-0df4-4976-a8ab-c12dd1b3af0c 22 dk.dst ef256a8b-e26c-4492-b03e-ccdad5a5948a 2 Category 1896 urn:ddi:dk.dst:425df89b-d7a6-4cd5-a218-f6d4569e813d:22 dk.dst 425df89b-d7a6-4cd5-a218-f6d4569e813d 22 dk.dst f6ab2af9-b90f-42e6-b2de-23c503628217 2 Category 1897 urn:ddi:dk.dst:45d00a3f-eb6c-4eaf-97d9-464fb1e1f2fc:22 dk.dst 45d00a3f-eb6c-4eaf-97d9-464fb1e1f2fc 22 dk.dst b9f43f04-626b-465b-af39-d108e05ee7c9 2 Category 1898 urn:ddi:dk.dst:c8d37f54-cc11-4702-97ba-2b6989f454d6:22 dk.dst c8d37f54-cc11-4702-97ba-2b6989f454d6 22 dk.dst 4c5232df-5878-4fd3-873c-c55ed5e159f0 2 Category 203050 urn:ddi:dk.dst:b294c7f2-8ddc-4fbf-9f33-bf29be69a207:22 dk.dst b294c7f2-8ddc-4fbf-9f33-bf29be69a207 22 dk.dst 3f1da8fb-d808-4d74-b2ca-e0c1e1ca87cb 2 Category 20305010 urn:ddi:dk.dst:dbe78b5c-3068-4a92-9773-169923d98301:22 dk.dst dbe78b5c-3068-4a92-9773-169923d98301 22 dk.dst 7b975b8c-46e6-4124-ba38-f516a6746484 2 Category 0215 urn:ddi:dk.dst:4189754f-b918-447f-b5d7-1a733b3ad502:22 dk.dst 4189754f-b918-447f-b5d7-1a733b3ad502 22 dk.dst d9afab80-929e-47a8-b1d4-923a1a987eb0 2 Category 1098 urn:ddi:dk.dst:98392f81-da5c-405d-a90b-8928bd0993f3:22 dk.dst 98392f81-da5c-405d-a90b-8928bd0993f3 22 dk.dst 82e77498-2ae3-47e2-a5c9-ece06b8f0385 2 Category 203060 urn:ddi:dk.dst:0f0f15ff-7167-4105-a0c0-1efc9c3942d4:22 dk.dst 0f0f15ff-7167-4105-a0c0-1efc9c3942d4 22 dk.dst 6fb0123f-d973-444a-be27-1a6f4f0b22a4 2 Category 20306010 urn:ddi:dk.dst:8098f82d-b5fa-4655-9bc9-d4add06c9db2:22 dk.dst 8098f82d-b5fa-4655-9bc9-d4add06c9db2 22 dk.dst 68b38c09-c844-4d3a-bdfa-6404b8862de8 2 Category 1881 urn:ddi:dk.dst:263a7b14-122f-48e8-8d6b-0e35b9ca19d0:22 dk.dst 263a7b14-122f-48e8-8d6b-0e35b9ca19d0 22 dk.dst 1300cb79-0ce7-42f3-8397-33d556cefb99 2 Category 1882 urn:ddi:dk.dst:d1f3bd25-09e7-44f9-af93-f35378478843:22 dk.dst d1f3bd25-09e7-44f9-af93-f35378478843 22 dk.dst 940af457-03b9-40f7-9e6d-5460ed23e044 2 Category 1883 urn:ddi:dk.dst:339dd0bf-6523-436d-8d2f-d6c647ed9ea7:22 dk.dst 339dd0bf-6523-436d-8d2f-d6c647ed9ea7 22 dk.dst afe60604-2ec2-40d3-89a7-54b14a30a1e9 2 Category 25 urn:ddi:dk.dst:5b423b84-6753-45dd-88b1-c7669689a486:22 dk.dst 5b423b84-6753-45dd-88b1-c7669689a486 22 dk.dst f198694a-c77a-477a-874c-cc7a7dde59a5 2 Category 2510 urn:ddi:dk.dst:5f357722-e3a5-4a54-9899-4ffe0cdbe02b:22 dk.dst 5f357722-e3a5-4a54-9899-4ffe0cdbe02b 22 dk.dst 3914d1c9-e93c-4a4f-9e77-d0cd7dba0f0f 2 Category 251011 urn:ddi:dk.dst:a3cabcce-9126-4c74-a2b7-f3b3d12573cc:22 dk.dst a3cabcce-9126-4c74-a2b7-f3b3d12573cc 22 dk.dst ec54e06f-9f88-4169-a9d5-12bd81e65d76 2 Category 25101111 urn:ddi:dk.dst:6bd5325c-2ba9-4c80-a0ab-33aae7202f36:22 dk.dst 6bd5325c-2ba9-4c80-a0ab-33aae7202f36 22 dk.dst e38b08ea-a629-4d25-9f6d-1d5c16e45407 2 Category 1301 urn:ddi:dk.dst:348da46b-fe23-4cc4-8977-fb1f39c46948:22 dk.dst 348da46b-fe23-4cc4-8977-fb1f39c46948 22 dk.dst 10855291-d53f-4a83-a6e6-892667738ccd 2 Category 251012 urn:ddi:dk.dst:40080dc6-24ad-4cbd-8b7a-6f4e2725416f:22 dk.dst 40080dc6-24ad-4cbd-8b7a-6f4e2725416f 22 dk.dst 56691711-bb46-40c4-bdbf-2faabd21652e 2 Category 25101212 urn:ddi:dk.dst:22dc86c5-8d21-4dcb-b63c-f052cd1d93d7:22 dk.dst 22dc86c5-8d21-4dcb-b63c-f052cd1d93d7 22 dk.dst f31e1d13-5832-49c8-be08-f8063517c315 2 Category 1302 urn:ddi:dk.dst:bf1763a0-dba4-4803-bbfc-2c2587f1123a:22 dk.dst bf1763a0-dba4-4803-bbfc-2c2587f1123a 22 dk.dst 6b33b586-d90b-4ca9-aba4-fcc119e31ad4 2 Category 251013 urn:ddi:dk.dst:46527007-6f2c-4097-844a-981a316de167:22 dk.dst 46527007-6f2c-4097-844a-981a316de167 22 dk.dst 1ae0f026-bd09-4787-b95f-8a58d3548ade 2 Category 25101313 urn:ddi:dk.dst:d994f1de-c5a9-4e95-84e9-d705f0dbdcae:22 dk.dst d994f1de-c5a9-4e95-84e9-d705f0dbdcae 22 dk.dst 17d9842b-14a0-4a89-99b3-6578411cd819 2 Category 1303 urn:ddi:dk.dst:8add0c52-25d6-40fe-b97c-2e306832bbff:22 dk.dst 8add0c52-25d6-40fe-b97c-2e306832bbff 22 dk.dst 9fa4ae0f-8236-4a83-9b6d-4afe907cf4cf 2 Category 1304 urn:ddi:dk.dst:2b3f3fc8-ce0d-40a1-ad69-f056ebb2e3a1:22 dk.dst 2b3f3fc8-ce0d-40a1-ad69-f056ebb2e3a1 22 dk.dst 6b1f3b0f-2c36-4609-a154-cf91d76679d1 2 Category 251020 urn:ddi:dk.dst:c1bc0a17-6bf5-4f43-a49d-6575d6c9b528:22 dk.dst c1bc0a17-6bf5-4f43-a49d-6575d6c9b528 22 dk.dst 6f481108-beb8-4418-9ad3-a5f3e41a9906 2 Category 25102020 urn:ddi:dk.dst:24deed63-95fa-4f97-896b-ce7a14781ab7:22 dk.dst 24deed63-95fa-4f97-896b-ce7a14781ab7 22 dk.dst 1aa04903-8ae3-4ce3-b9ca-c38198065976 2 Category 3319 urn:ddi:dk.dst:1d20ddf4-7371-4219-baf7-2eceddc04964:22 dk.dst 1d20ddf4-7371-4219-baf7-2eceddc04964 22 dk.dst 87dfea55-28f6-4ade-be9b-f31a7d2e5126 2 Category 251030 urn:ddi:dk.dst:e1e39e3c-64d9-4f7e-80b9-897bd9a4608f:22 dk.dst e1e39e3c-64d9-4f7e-80b9-897bd9a4608f 22 dk.dst a1a8a504-394d-4649-a0c3-efbf62268a86 2 Category 25103030 urn:ddi:dk.dst:4a7543b2-c315-4889-89c1-d9bbcb4f9353:22 dk.dst 4a7543b2-c315-4889-89c1-d9bbcb4f9353 22 dk.dst 8b6f89fa-14a6-46fb-9542-bc72519ef4c9 2 Category 1305 urn:ddi:dk.dst:01a8f1a0-2b7e-43f3-b2cf-0df664271956:22 dk.dst 01a8f1a0-2b7e-43f3-b2cf-0df664271956 22 dk.dst 94b1eed5-228e-413f-89e5-f6d6744e605d 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:c609dcf5-3084-44b7-b135-68a272ee3d9c:22 dk.dst c609dcf5-3084-44b7-b135-68a272ee3d9c 22 dk.dst b5462e98-f3fe-4e4d-89a0-b60790063c3b 2 Category 2910 urn:ddi:dk.dst:d2d4451f-7b08-4328-ab85-580f14314da8:22 dk.dst d2d4451f-7b08-4328-ab85-580f14314da8 22 dk.dst 8c0e6bc0-5e7b-463f-b370-0ad2932baa57 2 Category 291010 urn:ddi:dk.dst:87e7ab23-47dc-49b6-913a-cc3833901149:22 dk.dst 87e7ab23-47dc-49b6-913a-cc3833901149 22 dk.dst 3fa0e59c-6d1c-4f11-a157-7834e7a847aa 2 Category 29101010 urn:ddi:dk.dst:e1f08e98-b78b-4854-adbb-d4d474e29b61:22 dk.dst e1f08e98-b78b-4854-adbb-d4d474e29b61 22 dk.dst 8237e88b-d24f-4756-bb09-72ec95d166f7 2 Category 3232 urn:ddi:dk.dst:1c22c57d-ccc6-4ba7-a8c1-640e2236cefd:22 dk.dst 1c22c57d-ccc6-4ba7-a8c1-640e2236cefd 22 dk.dst a542ba58-6b85-4954-b4b5-3c7042766db6 2 Category 3402 urn:ddi:dk.dst:1b3a95c4-78d1-429f-b296-b7699d6326a1:22 dk.dst 1b3a95c4-78d1-429f-b296-b7699d6326a1 22 dk.dst d5500b2e-c5a8-4346-b8bf-34ce7f87108d 2 Category 4709 urn:ddi:dk.dst:a973c028-dfd9-4406-9d61-9b7b5c259f44:22 dk.dst a973c028-dfd9-4406-9d61-9b7b5c259f44 22 dk.dst 02305775-fcfd-4137-a54d-2b61c11a4690 2 Category 4739 urn:ddi:dk.dst:ab51e6b7-de03-4e3e-9b33-ca7173b33147:22 dk.dst ab51e6b7-de03-4e3e-9b33-ca7173b33147 22 dk.dst 245725f1-56d4-4882-9f0d-fae210b02070 2 Category 2915 urn:ddi:dk.dst:3dae788d-d66d-44e4-b7cf-1509e6b55c8e:22 dk.dst 3dae788d-d66d-44e4-b7cf-1509e6b55c8e 22 dk.dst 911b29b2-0d09-43d8-9a69-7dfc37b25ab0 2 Category 291510 urn:ddi:dk.dst:1ac56a2a-27ef-41ae-a957-23a9471a540e:22 dk.dst 1ac56a2a-27ef-41ae-a957-23a9471a540e 22 dk.dst 233969e9-d150-4946-bc8b-17436524bb7d 2 Category 29151010 urn:ddi:dk.dst:a108ef93-5090-4f9f-b71e-dd6204641807:22 dk.dst a108ef93-5090-4f9f-b71e-dd6204641807 22 dk.dst 9aa8008d-88d7-42dd-808b-c356c9280e8f 2 Category 3233 urn:ddi:dk.dst:f24664a3-8915-495d-8ee3-e97685d1cafb:22 dk.dst f24664a3-8915-495d-8ee3-e97685d1cafb 22 dk.dst ff36f599-2a6a-41c8-9931-1f116d588a48 2 Category 3403 urn:ddi:dk.dst:a849d638-ba77-47a8-9071-14b11751914e:22 dk.dst a849d638-ba77-47a8-9071-14b11751914e 22 dk.dst c85fdcee-c0f8-43f7-9fac-a6b6db6af026 2 Category 4001 urn:ddi:dk.dst:b5b0ff29-1325-4104-966f-d67c2c897b45:22 dk.dst b5b0ff29-1325-4104-966f-d67c2c897b45 22 dk.dst 0b218ccf-8c99-48e3-af18-1d433349c9d4 2 Category 4002 urn:ddi:dk.dst:156affbd-960e-4a3e-9e50-2a8b5ddded39:22 dk.dst 156affbd-960e-4a3e-9e50-2a8b5ddded39 22 dk.dst c5bbfc4d-f733-48f8-b9f7-95700dfc4792 2 Category 4003 urn:ddi:dk.dst:0500c854-bafb-4c77-81e3-4f90dc835736:22 dk.dst 0500c854-bafb-4c77-81e3-4f90dc835736 22 dk.dst 8455474e-d5df-445c-a279-eba43d497a3d 2 Category 4004 urn:ddi:dk.dst:0884b6d7-96a3-4935-b281-e63c768b72e5:22 dk.dst 0884b6d7-96a3-4935-b281-e63c768b72e5 22 dk.dst 6f295f0a-dfc5-48d0-886a-692d1e18f0cd 2 Category 4198 urn:ddi:dk.dst:d03d1c5b-b4be-49ba-a035-135f3b13d5a0:22 dk.dst d03d1c5b-b4be-49ba-a035-135f3b13d5a0 22 dk.dst 7ec8bcdf-add8-4446-952a-6d6bdaf27927 2 Category 4200 urn:ddi:dk.dst:5afbf014-2d68-4527-b6c6-65aa8fe9cf66:22 dk.dst 5afbf014-2d68-4527-b6c6-65aa8fe9cf66 22 dk.dst 3ceca82c-d64a-404b-ad4f-0ac78680d800 2 Category 4710 urn:ddi:dk.dst:f4150094-faae-45e3-846f-3cd3ed66c6b1:22 dk.dst f4150094-faae-45e3-846f-3cd3ed66c6b1 22 dk.dst 9246db60-0c76-42b6-9991-1aff678348fd 2 Category 4719 urn:ddi:dk.dst:65787704-eb50-4005-bffb-fa6f77c96d03:22 dk.dst 65787704-eb50-4005-bffb-fa6f77c96d03 22 dk.dst 13465bc8-b663-47f4-974c-d8616073142b 2 Category 291515 urn:ddi:dk.dst:8b7a507e-2be7-4488-b3ae-c97dff3e6686:22 dk.dst 8b7a507e-2be7-4488-b3ae-c97dff3e6686 22 dk.dst 2294b216-fa12-456d-b2a6-e306b6480118 2 Category 29151510 urn:ddi:dk.dst:86901548-7b1f-46d0-848f-61d402b0a09c:22 dk.dst 86901548-7b1f-46d0-848f-61d402b0a09c 22 dk.dst 8488804a-e840-486a-81eb-6b5d9307bfd0 2 Category 4711 urn:ddi:dk.dst:8b0f4538-682b-4958-bba1-d5a1e0986f46:22 dk.dst 8b0f4538-682b-4958-bba1-d5a1e0986f46 22 dk.dst e733350c-4e4b-45fa-87cc-b972309d2f6d 2 Category 4732 urn:ddi:dk.dst:18bff57d-1ab2-4240-a9cb-500d066e2f81:22 dk.dst 18bff57d-1ab2-4240-a9cb-500d066e2f81 22 dk.dst 214c90f9-62fe-48e3-ad8f-7b9ea49c0b07 2 Category 2920 urn:ddi:dk.dst:bec9f23a-5124-4ccc-8ce4-bed3db7fff8c:22 dk.dst bec9f23a-5124-4ccc-8ce4-bed3db7fff8c 22 dk.dst a4ef8705-acbc-4061-bcc9-ed1a65aef611 2 Category 292010 urn:ddi:dk.dst:f071ca47-42f2-47a2-be1d-58af1b04dfaf:22 dk.dst f071ca47-42f2-47a2-be1d-58af1b04dfaf 22 dk.dst c3ef3f2c-aee8-4795-9e76-ad65fcaa4734 2 Category 29201010 urn:ddi:dk.dst:cc185b2c-0764-4b2c-b633-c968b958cde6:22 dk.dst cc185b2c-0764-4b2c-b633-c968b958cde6 22 dk.dst a0dcd1fc-e02b-4e28-b2a8-bdf9cd4e6427 2 Category 3231 urn:ddi:dk.dst:f838dfad-5b5e-4d0d-8a44-4f41101c0a16:22 dk.dst f838dfad-5b5e-4d0d-8a44-4f41101c0a16 22 dk.dst 0e9c4060-d80c-4b7d-97e1-215d7bebcdc2 2 Category 3401 urn:ddi:dk.dst:690edfa3-d018-4546-a1c0-90034a12f69d:22 dk.dst 690edfa3-d018-4546-a1c0-90034a12f69d 22 dk.dst 96900c71-b309-4fe4-98c2-9cbdaf248377 2 Category 4706 urn:ddi:dk.dst:276b0c6f-94e8-4f74-8e89-65a46d89d9ab:22 dk.dst 276b0c6f-94e8-4f74-8e89-65a46d89d9ab 22 dk.dst ff216b62-30e3-42ec-b1f8-9609ffb0344f 2 Category 4707 urn:ddi:dk.dst:0fdf0475-583f-4a10-bd12-710d8152635a:22 dk.dst 0fdf0475-583f-4a10-bd12-710d8152635a 22 dk.dst d2cb4312-0438-44d1-a102-d582419c0834 2 Category 4715 urn:ddi:dk.dst:210d128e-f468-420d-b7e7-dcd2c93ea458:22 dk.dst 210d128e-f468-420d-b7e7-dcd2c93ea458 22 dk.dst 5836e451-51e1-4675-a77e-00f7271d4ccc 2 Category 29201015 urn:ddi:dk.dst:e53905e7-ef5d-4889-a95d-c1f63abbe96f:22 dk.dst e53905e7-ef5d-4889-a95d-c1f63abbe96f 22 dk.dst 9e60ed79-67ba-4731-bf3c-7fcb22195eeb 2 Category 4735 urn:ddi:dk.dst:2a4c87ee-da13-4a95-a14b-6257d68a46f9:22 dk.dst 2a4c87ee-da13-4a95-a14b-6257d68a46f9 22 dk.dst 65137c0c-adba-4747-80e4-dd895effa78e 2 Category 29201020 urn:ddi:dk.dst:bffdec41-3cf6-4cff-b0ac-2f44b341a295:22 dk.dst bffdec41-3cf6-4cff-b0ac-2f44b341a295 22 dk.dst 9746f3ca-727d-4824-8a1f-0dfbafd4b702 2 Category 4733 urn:ddi:dk.dst:2017ccec-b40e-4253-ad9b-34c5c17bad45:22 dk.dst 2017ccec-b40e-4253-ad9b-34c5c17bad45 22 dk.dst 466c3617-895a-442a-8203-795dbb146de9 2 Category 29201025 urn:ddi:dk.dst:bd552e16-739e-4345-a7a5-f92819741452:22 dk.dst bd552e16-739e-4345-a7a5-f92819741452 22 dk.dst ef50f788-54a7-436d-949e-ae27078e927c 2 Category 4734 urn:ddi:dk.dst:5bf6b111-a80d-44e1-a8d7-46be60c3e258:22 dk.dst 5bf6b111-a80d-44e1-a8d7-46be60c3e258 22 dk.dst 681d57f5-6fdf-47a3-825b-382556103141 2 Category 2925 urn:ddi:dk.dst:ed702760-5fbc-4492-a546-b16b61ddb6e9:22 dk.dst ed702760-5fbc-4492-a546-b16b61ddb6e9 22 dk.dst d45010ef-a279-4aab-a8e3-58529d84e341 2 Category 292510 urn:ddi:dk.dst:b9e0b265-e40c-4841-bf6b-712d89cdd9af:22 dk.dst b9e0b265-e40c-4841-bf6b-712d89cdd9af 22 dk.dst e6666f2b-a0c9-4cc0-b804-1f3a167a4333 2 Category 29251010 urn:ddi:dk.dst:3a313dec-0582-4114-ac65-014885771e11:22 dk.dst 3a313dec-0582-4114-ac65-014885771e11 22 dk.dst 2e4815b0-fa2d-4170-9086-1f05bcb2b202 2 Category 4730 urn:ddi:dk.dst:5d744719-f3c1-4655-a709-7a4dce4107a7:22 dk.dst 5d744719-f3c1-4655-a709-7a4dce4107a7 22 dk.dst 3c4af34c-6d67-4ff9-84b9-2b5ace4ecc44 2 Category 29251015 urn:ddi:dk.dst:84c64d0b-36dc-4296-8022-6455348254d1:22 dk.dst 84c64d0b-36dc-4296-8022-6455348254d1 22 dk.dst a8f26ed7-0296-43bd-b243-09b7e4921f2a 2 Category 3234 urn:ddi:dk.dst:b8c79b42-f1b8-464c-a24d-45ae97d46ac6:22 dk.dst b8c79b42-f1b8-464c-a24d-45ae97d46ac6 22 dk.dst 639ab900-e672-48be-9578-6348fb8cd8d5 2 Category 3404 urn:ddi:dk.dst:9d326fcf-bf53-4cbf-b5e5-f68c2b5649e6:22 dk.dst 9d326fcf-bf53-4cbf-b5e5-f68c2b5649e6 22 dk.dst 995092a8-e433-41d3-9b5f-5da3eb6de01e 2 Category 4701 urn:ddi:dk.dst:41a403c7-ad66-4756-9936-c8e812322c54:22 dk.dst 41a403c7-ad66-4756-9936-c8e812322c54 22 dk.dst 4c81c851-71ba-43e2-a5b6-f2e12cde3a76 2 Category 4713 urn:ddi:dk.dst:81146da7-c916-4903-98a8-5362b7ee7e3c:22 dk.dst 81146da7-c916-4903-98a8-5362b7ee7e3c 22 dk.dst cabb2c66-093b-44ad-a1ec-9ac0af177f0d 2 Category 4731 urn:ddi:dk.dst:e2227849-9a00-4cfb-a1b2-b893e720f140:22 dk.dst e2227849-9a00-4cfb-a1b2-b893e720f140 22 dk.dst 10c3a9d2-0b85-4003-b782-17e44b0704cd 2 Category 29251020 urn:ddi:dk.dst:3e42a32e-5631-4586-8aeb-ecf1514402d1:22 dk.dst 3e42a32e-5631-4586-8aeb-ecf1514402d1 22 dk.dst 8cb6a712-61f1-4ae8-b21e-6bc3abbc8071 2 Category 4195 urn:ddi:dk.dst:a4c2d264-933d-4930-ace7-9cb34b2f8a35:22 dk.dst a4c2d264-933d-4930-ace7-9cb34b2f8a35 22 dk.dst 5ef5d1a4-1dc2-42b4-bf9c-cb3e2361a486 2 Category 4702 urn:ddi:dk.dst:c2ed5271-03ce-4bd2-bfa1-396c930eeaef:22 dk.dst c2ed5271-03ce-4bd2-bfa1-396c930eeaef 22 dk.dst 7604cfa0-cb5a-49b7-bba9-07c69b7cd3af 2 Category 4704 urn:ddi:dk.dst:f5b78d25-c231-4052-91b6-9be5e8521979:22 dk.dst f5b78d25-c231-4052-91b6-9be5e8521979 22 dk.dst e01af789-51fc-4a35-b3ad-a2ab18d19e8b 2 Category 4714 urn:ddi:dk.dst:9161b5b0-883c-46ff-a872-54b5fe83f176:22 dk.dst 9161b5b0-883c-46ff-a872-54b5fe83f176 22 dk.dst 914e3af7-8698-417b-83f1-0c606e089957 2 Category 29251025 urn:ddi:dk.dst:0bcc9ef8-ac0b-48c6-9163-22b20a6eed7d:22 dk.dst 0bcc9ef8-ac0b-48c6-9163-22b20a6eed7d 22 dk.dst 9262a882-4ccd-4289-9013-0d895561a95a 2 Category 4736 urn:ddi:dk.dst:c1215d2d-d100-4619-9224-65c07a2bbf45:22 dk.dst c1215d2d-d100-4619-9224-65c07a2bbf45 22 dk.dst d91e62b1-7a10-43e7-9bc2-3979b9d21612 2 Category 29251030 urn:ddi:dk.dst:3e7792fc-c32e-4228-bbeb-79706b3ed184:22 dk.dst 3e7792fc-c32e-4228-bbeb-79706b3ed184 22 dk.dst aadd0ff7-eed7-4758-8fea-aae09c4bde71 2 Category 4708 urn:ddi:dk.dst:3973a0ad-5158-499f-92e4-7f83fd4a3bf3:22 dk.dst 3973a0ad-5158-499f-92e4-7f83fd4a3bf3 22 dk.dst 32a5fb5d-7a81-4142-ab22-618a68e60138 2 Category 4716 urn:ddi:dk.dst:07c2d91f-b312-42c4-bf6c-59a0a206850e:22 dk.dst 07c2d91f-b312-42c4-bf6c-59a0a206850e 22 dk.dst 791f520c-d706-4fb8-8af5-39c19cf59ef6 2 Category 29251035 urn:ddi:dk.dst:9be83f9f-3924-43a5-9868-deacac503fdd:22 dk.dst 9be83f9f-3924-43a5-9868-deacac503fdd 22 dk.dst e98afd9d-7968-47ba-ad2e-9d3c92d348fc 2 Category 4737 urn:ddi:dk.dst:b89c93a1-28e9-4e53-9cb6-2c25e8d26a13:22 dk.dst b89c93a1-28e9-4e53-9cb6-2c25e8d26a13 22 dk.dst 1f1105be-3c89-41ee-b36d-8072702c09a5 2 Category 29251040 urn:ddi:dk.dst:589cd2de-2e0e-4cd4-b7d1-131cb696db80:22 dk.dst 589cd2de-2e0e-4cd4-b7d1-131cb696db80 22 dk.dst ad4bb76e-f11b-4334-8d0e-168eb1aa3b3f 2 Category 4705 urn:ddi:dk.dst:b6a12cff-20bf-4689-98c3-7aea0759b772:22 dk.dst b6a12cff-20bf-4689-98c3-7aea0759b772 22 dk.dst b800381e-44d8-4205-89b7-637f1bc206b1 2 Category 4717 urn:ddi:dk.dst:25d6e0fb-4495-4c12-9e9e-a637b3203603:22 dk.dst 25d6e0fb-4495-4c12-9e9e-a637b3203603 22 dk.dst 1dfe9e60-dd0d-4929-9c6a-5262258e0643 2 Category 29251045 urn:ddi:dk.dst:b87973f9-9d84-4862-82e5-e71e84864edf:22 dk.dst b87973f9-9d84-4862-82e5-e71e84864edf 22 dk.dst f6bc66e4-72af-4e44-a757-5691378fcd91 2 Category 4738 urn:ddi:dk.dst:ea7f283b-6394-440b-8ad1-fb0bc8345ef4:22 dk.dst ea7f283b-6394-440b-8ad1-fb0bc8345ef4 22 dk.dst 880beb0c-7c64-4003-b467-3ece4127dafc 2 Category 29251050 urn:ddi:dk.dst:f6cd3fdf-28c3-4d2b-9b36-404c06214a53:22 dk.dst f6cd3fdf-28c3-4d2b-9b36-404c06214a53 22 dk.dst d8c319c6-50c7-4419-9974-d1366ed5fd22 2 Category 4703 urn:ddi:dk.dst:96300ba4-b83b-41d0-b4e4-66a830819b6a:22 dk.dst 96300ba4-b83b-41d0-b4e4-66a830819b6a 22 dk.dst 875d467e-234d-4301-bdd0-0c796add1b09 2 Category 4712 urn:ddi:dk.dst:6b102baa-3cb5-4180-9232-9ca14963a1b6:22 dk.dst 6b102baa-3cb5-4180-9232-9ca14963a1b6 22 dk.dst 7e2ffd64-f874-4c33-8d4d-0ce35e4be237 2 Category 29251055 urn:ddi:dk.dst:302301c6-7521-4f2d-b51f-baf86c94be81:22 dk.dst 302301c6-7521-4f2d-b51f-baf86c94be81 22 dk.dst d7ad9e6f-9414-48ab-b72a-38a31dd1c30c 2 Category 4740 urn:ddi:dk.dst:dfc6411f-880e-418a-806a-26b6a6ac07cd:22 dk.dst dfc6411f-880e-418a-806a-26b6a6ac07cd 22 dk.dst d78c7ae5-eba6-4e2b-9b56-dd0813949dd8 2 Category 30 urn:ddi:dk.dst:66a15534-286b-45ee-84d8-76f0242ef943:22 dk.dst 66a15534-286b-45ee-84d8-76f0242ef943 22 dk.dst 63095df4-b661-4461-9622-f50c9b318897 2 Category 3010 urn:ddi:dk.dst:8f294719-a2f3-41c9-ae2e-4fc1600c9e4a:22 dk.dst 8f294719-a2f3-41c9-ae2e-4fc1600c9e4a 22 dk.dst 6163661f-c7e3-4195-837b-a68449ddaace 2 Category 301010 urn:ddi:dk.dst:ef585f7c-26e4-4e28-a33a-16437dd2335a:22 dk.dst ef585f7c-26e4-4e28-a33a-16437dd2335a 22 dk.dst 07e78fb7-0a12-4d49-a838-7cacc0897674 2 Category 30101010 urn:ddi:dk.dst:e8cb960f-3205-4cb1-9705-1afc0cd8c596:22 dk.dst e8cb960f-3205-4cb1-9705-1afc0cd8c596 22 dk.dst 28b83791-c989-4922-b21a-e53f94dd2706 2 Category 0320 urn:ddi:dk.dst:125be50b-15ff-421c-b88a-036456c063ac:22 dk.dst 125be50b-15ff-421c-b88a-036456c063ac 22 dk.dst 2d3ebb91-ba99-4112-a580-c9bd236dee08 2 Category 3225 urn:ddi:dk.dst:3a97e7a4-34a2-4971-ae9e-1a1f52c470a4:22 dk.dst 3a97e7a4-34a2-4971-ae9e-1a1f52c470a4 22 dk.dst d143f185-3c7d-4015-b5f6-7221685bacc8 2 Category 4124 urn:ddi:dk.dst:9e06acb6-61b2-4596-8e8e-ebf4907219b5:22 dk.dst 9e06acb6-61b2-4596-8e8e-ebf4907219b5 22 dk.dst b0b08c57-809c-42df-9af0-2f519fdb95f8 2 Category 301015 urn:ddi:dk.dst:facfbe5b-268a-4830-9ad2-6faaad41d89c:22 dk.dst facfbe5b-268a-4830-9ad2-6faaad41d89c 22 dk.dst 1e51c06b-c24e-46f0-802a-0d9012e5fc92 2 Category 30101510 urn:ddi:dk.dst:9cda59ca-aad1-4caa-8122-0085aed78321:22 dk.dst 9cda59ca-aad1-4caa-8122-0085aed78321 22 dk.dst 3d918670-8206-48d0-bc2f-dd0d4f2bc115 2 Category 4782 urn:ddi:dk.dst:165480fe-aa31-4be9-a086-63107ff89d21:22 dk.dst 165480fe-aa31-4be9-a086-63107ff89d21 22 dk.dst c9015a9c-a1cd-447a-8cc3-168445714864 2 Category 5142 urn:ddi:dk.dst:f0bc693c-497c-4ec7-8312-4e6c34211682:22 dk.dst f0bc693c-497c-4ec7-8312-4e6c34211682 22 dk.dst a91aaee1-2aca-4dd8-b978-3243f0813ac4 2 Category 5443 urn:ddi:dk.dst:abf180da-fb42-4cad-bfe1-f8242198588f:22 dk.dst abf180da-fb42-4cad-bfe1-f8242198588f 22 dk.dst ba5450f1-a235-4421-934a-5e5828f6063a 2 Category 301020 urn:ddi:dk.dst:c1a001ac-e37f-4f30-ab28-84c42b5b7137:22 dk.dst c1a001ac-e37f-4f30-ab28-84c42b5b7137 22 dk.dst 095bfef9-8268-4d54-8c8d-63b9b7bb5478 2 Category 30102010 urn:ddi:dk.dst:e9c444eb-6177-4855-9f41-e14000c919e1:22 dk.dst e9c444eb-6177-4855-9f41-e14000c919e1 22 dk.dst ade54502-7186-4bc8-84b7-ef77ba9c3709 2 Category 0390 urn:ddi:dk.dst:b481aa92-9e0b-4a18-b99c-9d08a9688613:22 dk.dst b481aa92-9e0b-4a18-b99c-9d08a9688613 22 dk.dst fd848dda-3550-476c-b22a-2d646d110d5c 2 Category 4728 urn:ddi:dk.dst:56b558cb-e190-4e81-bc01-570b947fc0e5:22 dk.dst 56b558cb-e190-4e81-bc01-570b947fc0e5 22 dk.dst ebf6d3b3-f3b0-45ee-88a7-1937c99cda87 2 Category 30102015 urn:ddi:dk.dst:433fb413-7e73-4799-a3ba-de889ae91c34:22 dk.dst 433fb413-7e73-4799-a3ba-de889ae91c34 22 dk.dst 43813813-1d92-4f01-9ee4-c25fb24cb582 2 Category 4780 urn:ddi:dk.dst:6113b1ec-8d06-4fac-ad7b-aed79814304a:22 dk.dst 6113b1ec-8d06-4fac-ad7b-aed79814304a 22 dk.dst 18f2ba50-fb08-45e2-82e8-65a4c4eb42bb 2 Category 5144 urn:ddi:dk.dst:f9f2e0cb-ae6c-4607-927e-4fed85f03948:22 dk.dst f9f2e0cb-ae6c-4607-927e-4fed85f03948 22 dk.dst 083dc1b1-601d-4a91-b46c-a7a060386852 2 Category 5146 urn:ddi:dk.dst:e914e559-c604-44ac-b9dc-f7d0f682b541:22 dk.dst e914e559-c604-44ac-b9dc-f7d0f682b541 22 dk.dst 3cd046ae-7266-482c-86a9-ada0ec91cbcb 2 Category 5147 urn:ddi:dk.dst:d60cd503-0df9-4752-b94f-db1fe032194f:22 dk.dst d60cd503-0df9-4752-b94f-db1fe032194f 22 dk.dst 35014bd8-d0ac-4aa6-ae05-b612c1ee70e2 2 Category 9467 urn:ddi:dk.dst:1cdeb928-a2c2-438b-854c-7091663acf2d:22 dk.dst 1cdeb928-a2c2-438b-854c-7091663acf2d 22 dk.dst 6293de49-3230-48b4-a12a-5dd5d18889fc 2 Category 30102020 urn:ddi:dk.dst:bc7d504e-9a6f-4ebf-a5f1-17ed0026684c:22 dk.dst bc7d504e-9a6f-4ebf-a5f1-17ed0026684c 22 dk.dst 4fe13865-f587-481a-af9c-a736e9c482d7 2 Category 4781 urn:ddi:dk.dst:762b38eb-2ebe-4e18-8824-f5bba4fe35e9:22 dk.dst 762b38eb-2ebe-4e18-8824-f5bba4fe35e9 22 dk.dst 5c53688d-bd3e-42cb-8939-3a8001285ffb 2 Category 5148 urn:ddi:dk.dst:1515a4f7-4dd8-4f94-9a7e-01c7e4b661b6:22 dk.dst 1515a4f7-4dd8-4f94-9a7e-01c7e4b661b6 22 dk.dst 94a23a37-161e-4ae3-93f1-7375b5b31bdc 2 Category 5149 urn:ddi:dk.dst:9a660a8c-61bf-46d9-9425-3e035c3eba83:22 dk.dst 9a660a8c-61bf-46d9-9425-3e035c3eba83 22 dk.dst 537e6a99-1765-466a-8cd4-21d9e1820844 2 Category 5152 urn:ddi:dk.dst:a96d2e3f-c664-4e76-bef1-4996dca5df56:22 dk.dst a96d2e3f-c664-4e76-bef1-4996dca5df56 22 dk.dst 63666b23-05bf-4755-8b25-6665efe6fd92 2 Category 301025 urn:ddi:dk.dst:eb23c979-c369-4423-a6a2-c4031326cc93:22 dk.dst eb23c979-c369-4423-a6a2-c4031326cc93 22 dk.dst d99e471f-cc7d-4bb2-a97b-11f9c96741b6 2 Category 30102510 urn:ddi:dk.dst:c9122286-0078-48cd-9ae0-6bcf8ad67b8f:22 dk.dst c9122286-0078-48cd-9ae0-6bcf8ad67b8f 22 dk.dst ab52558c-79a6-433b-9187-3b48bcf53be8 2 Category 4533 urn:ddi:dk.dst:f721e64d-dc21-466a-bcad-30376b07bd31:22 dk.dst f721e64d-dc21-466a-bcad-30376b07bd31 22 dk.dst 53d123a2-fd8d-4dd0-8bfa-a8c24870f36e 2 Category 4534 urn:ddi:dk.dst:5ec7e769-ee67-4cb5-9ebe-5b550d05390a:22 dk.dst 5ec7e769-ee67-4cb5-9ebe-5b550d05390a 22 dk.dst c54d8a8c-cdeb-493d-bb3f-e1eb1a521b04 2 Category 4542 urn:ddi:dk.dst:39b4c2b3-a43f-4fbb-ba5a-b18f59fa4943:22 dk.dst 39b4c2b3-a43f-4fbb-ba5a-b18f59fa4943 22 dk.dst 0c0f8a1e-cbc0-4e08-9c0e-d2e3557389f7 2 Category 301030 urn:ddi:dk.dst:72473cb1-a94e-45f2-a72f-5ff64c827943:22 dk.dst 72473cb1-a94e-45f2-a72f-5ff64c827943 22 dk.dst 51710c44-4fd1-4776-b772-f3c674ed9afb 2 Category 30103010 urn:ddi:dk.dst:0772069a-c880-442a-9239-c78ad75b2bfc:22 dk.dst 0772069a-c880-442a-9239-c78ad75b2bfc 22 dk.dst f2e59a4e-29ee-4eca-bf5a-2344c6d6ea95 2 Category 4511 urn:ddi:dk.dst:b020fd07-f97f-46b3-becd-8e701828b39f:22 dk.dst b020fd07-f97f-46b3-becd-8e701828b39f 22 dk.dst 6bc3b4c3-4e2b-47ce-9bfb-9e3dd762db69 2 Category 301035 urn:ddi:dk.dst:3e20f10d-71ee-4550-ad09-57c5033066db:22 dk.dst 3e20f10d-71ee-4550-ad09-57c5033066db 22 dk.dst 3731164f-3bd1-48c8-bd06-ee7b4c8269a8 2 Category 30103510 urn:ddi:dk.dst:e827eb40-bae2-4fb1-9119-f9fcfbd88b98:22 dk.dst e827eb40-bae2-4fb1-9119-f9fcfbd88b98 22 dk.dst fd7576c6-55f9-445c-8fe9-347dabb22518 2 Category 0812 urn:ddi:dk.dst:1d074004-ea00-40de-a490-88b6e1f861d3:22 dk.dst 1d074004-ea00-40de-a490-88b6e1f861d3 22 dk.dst 02bfe454-f592-4cf6-aa1f-5b2e7ca42ee3 2 Category 3780 urn:ddi:dk.dst:9a9768cc-96bf-47fa-9d1d-d7db732d3e16:22 dk.dst 9a9768cc-96bf-47fa-9d1d-d7db732d3e16 22 dk.dst ed669e81-0ffe-43a3-b3d8-c8eb5ef86c49 2 Category 4498 urn:ddi:dk.dst:8f417cec-4937-49ff-8d60-22db098a3c77:22 dk.dst 8f417cec-4937-49ff-8d60-22db098a3c77 22 dk.dst 4048d4f3-0b36-433e-83f0-613ff85ede50 2 Category 4561 urn:ddi:dk.dst:69540602-37c4-4e31-8a66-f80c1d538e35:22 dk.dst 69540602-37c4-4e31-8a66-f80c1d538e35 22 dk.dst d8756108-a7e8-4a27-b7b0-6262e96434ca 2 Category 4880 urn:ddi:dk.dst:542639b9-ac27-4160-9833-1485c1f486ae:22 dk.dst 542639b9-ac27-4160-9833-1485c1f486ae 22 dk.dst edc3dd05-ce10-453a-adc6-8f0a47e35f7f 2 Category 5145 urn:ddi:dk.dst:193253b6-d5b0-42b9-a82d-a1a34fb46024:22 dk.dst 193253b6-d5b0-42b9-a82d-a1a34fb46024 22 dk.dst a44b6263-77fd-4769-abf1-06ef1372bc08 2 Category 5155 urn:ddi:dk.dst:990eb819-1615-4e26-b4e5-9a5a8ebb5e3e:22 dk.dst 990eb819-1615-4e26-b4e5-9a5a8ebb5e3e 22 dk.dst 4bb434a6-9d5b-41db-ac68-ff56dffa2548 2 Category 9106 urn:ddi:dk.dst:888230c3-2acf-4889-b9b0-0a6f22e56164:22 dk.dst 888230c3-2acf-4889-b9b0-0a6f22e56164 22 dk.dst 86cbdf20-8dd4-4908-93fc-b4a4afc740a7 2 Category 9468 urn:ddi:dk.dst:e203d374-8fe0-401f-989f-2fae0835b3a9:22 dk.dst e203d374-8fe0-401f-989f-2fae0835b3a9 22 dk.dst dd125e38-5a73-4c77-a03d-89b154c578c3 2 Category 9573 urn:ddi:dk.dst:cf8649e1-520c-4f08-a9a2-a7354b5aa4f2:22 dk.dst cf8649e1-520c-4f08-a9a2-a7354b5aa4f2 22 dk.dst b7934baf-c634-41d5-bd62-26b41e71acb2 2 Category 9621 urn:ddi:dk.dst:4da40eec-1c3f-41de-92a3-5e0d1c645e10:22 dk.dst 4da40eec-1c3f-41de-92a3-5e0d1c645e10 22 dk.dst 5c4f956e-1e89-4f14-8ca3-6daed4976769 2 Category 3015 urn:ddi:dk.dst:447520a0-e3fb-4433-81fd-f1964e6921a9:22 dk.dst 447520a0-e3fb-4433-81fd-f1964e6921a9 22 dk.dst e73f4568-0b42-4e5e-8f72-5f844dbb027d 2 Category 301510 urn:ddi:dk.dst:9c154cd5-58f2-48ad-8b9a-29c8aad26c3c:22 dk.dst 9c154cd5-58f2-48ad-8b9a-29c8aad26c3c 22 dk.dst 406d32b3-6ece-4ec0-b14a-c58edfdbe6d1 2 Category 30151010 urn:ddi:dk.dst:ffc24473-274e-4a50-8ebe-027c42bfd45e:22 dk.dst ffc24473-274e-4a50-8ebe-027c42bfd45e 22 dk.dst c4fc093f-8d7c-4409-8244-2da0a9db3839 2 Category 0339 urn:ddi:dk.dst:0864fbac-e261-42f4-b949-47ac000b7f35:22 dk.dst 0864fbac-e261-42f4-b949-47ac000b7f35 22 dk.dst 145da797-b96e-454f-bf49-9f40a026ddc4 2 Category 3226 urn:ddi:dk.dst:62c5656e-f637-4268-b1fe-0361f2fa260b:22 dk.dst 62c5656e-f637-4268-b1fe-0361f2fa260b 22 dk.dst dd54ed8c-ffbb-4189-b40a-3188ee5ac6c1 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:751af178-82e4-4119-987f-a4c82b95d9f5:22 dk.dst 751af178-82e4-4119-987f-a4c82b95d9f5 22 dk.dst 0e4340a8-3e2e-4230-a09a-2a28d82e606a 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:b1deb2f3-d0d1-48e0-b840-f4f1115cafd4:22 dk.dst b1deb2f3-d0d1-48e0-b840-f4f1115cafd4 22 dk.dst 4f59dd6a-e735-4d71-ba45-5e82fd52e55f 2 Category 4758 urn:ddi:dk.dst:6aa788d9-8d11-4e6e-9e57-cd633672be41:22 dk.dst 6aa788d9-8d11-4e6e-9e57-cd633672be41 22 dk.dst ee600911-8c4b-4339-ac15-7d2db92ca754 2 Category 301515 urn:ddi:dk.dst:03834887-af25-469e-8b9c-d75655b67e38:22 dk.dst 03834887-af25-469e-8b9c-d75655b67e38 22 dk.dst cb7bd59c-7822-402d-ba2d-d1487fd9bd90 2 Category 30151510 urn:ddi:dk.dst:5849c900-aefe-43a9-b726-49a86b38dbf3:22 dk.dst 5849c900-aefe-43a9-b726-49a86b38dbf3 22 dk.dst dd758354-685e-4be3-8381-2f19b2f1dd57 2 Category 4194 urn:ddi:dk.dst:7c380ab2-7458-4ad6-85a8-5d36529e1e8d:22 dk.dst 7c380ab2-7458-4ad6-85a8-5d36529e1e8d 22 dk.dst 1e6bbfd6-2761-465e-b1e7-4d0abfcdb797 2 Category 4201 urn:ddi:dk.dst:4eb1c429-d5fa-4857-948a-7c4d2941bd9a:22 dk.dst 4eb1c429-d5fa-4857-948a-7c4d2941bd9a 22 dk.dst 32dae64f-507e-447f-83c0-9fcf04a4ad30 2 Category 4977 urn:ddi:dk.dst:ce668768-b27d-4485-ac0d-4c44761fccd9:22 dk.dst ce668768-b27d-4485-ac0d-4c44761fccd9 22 dk.dst 756f6a79-c7e3-4298-b09e-bb46ba1ba960 2 Category 4978 urn:ddi:dk.dst:746ebef0-6875-4e0e-904b-7d70b8768b66:22 dk.dst 746ebef0-6875-4e0e-904b-7d70b8768b66 22 dk.dst 8afdcbda-b77a-43f8-9698-c7850932f7db 2 Category 4979 urn:ddi:dk.dst:bd162732-844c-4502-8e91-6d40d72eb3d9:22 dk.dst bd162732-844c-4502-8e91-6d40d72eb3d9 22 dk.dst fbf03df7-f8b8-4498-a032-c44214590a76 2 Category 4981 urn:ddi:dk.dst:697e3181-0e74-4da3-b9fc-3397c3c0ab05:22 dk.dst 697e3181-0e74-4da3-b9fc-3397c3c0ab05 22 dk.dst a943b452-4907-44c6-907f-183c35356ef6 2 Category 4982 urn:ddi:dk.dst:d2675d25-10be-4d51-a6d6-59ae0c753e58:22 dk.dst d2675d25-10be-4d51-a6d6-59ae0c753e58 22 dk.dst cd0a6369-c9d6-4433-8fe9-d7271f9b7aa8 2 Category 4983 urn:ddi:dk.dst:9cbd8ef8-6236-4e3f-a96e-2033770495ee:22 dk.dst 9cbd8ef8-6236-4e3f-a96e-2033770495ee 22 dk.dst 3b5777da-a5a5-4b24-81e4-c8343c6c4419 2 Category 4984 urn:ddi:dk.dst:e65df598-975f-40b3-85a6-371a35aebea2:22 dk.dst e65df598-975f-40b3-85a6-371a35aebea2 22 dk.dst 87a30a68-1691-4b4f-889d-57b9b4d6247e 2 Category 4985 urn:ddi:dk.dst:9720e3a2-f7cd-4069-91cb-fa81a717a2a0:22 dk.dst 9720e3a2-f7cd-4069-91cb-fa81a717a2a0 22 dk.dst bcb36c42-3773-4274-bdf5-dd4772ef5304 2 Category 4989 urn:ddi:dk.dst:d4bbfd10-5470-4798-8fde-a5100cf82d63:22 dk.dst d4bbfd10-5470-4798-8fde-a5100cf82d63 22 dk.dst 9f35d150-167f-4140-96a3-6a287db69db5 2 Category 4991 urn:ddi:dk.dst:5afa4f98-ada9-43ed-9b43-5a6f332f986e:22 dk.dst 5afa4f98-ada9-43ed-9b43-5a6f332f986e 22 dk.dst 2d21f4b2-d554-456e-9d47-56ae8a1aee2f 2 Category 4992 urn:ddi:dk.dst:acaede15-e3d3-4267-8701-c8b62d90de3f:22 dk.dst acaede15-e3d3-4267-8701-c8b62d90de3f 22 dk.dst 26dbd826-af52-445a-b04f-227b3d585339 2 Category 4996 urn:ddi:dk.dst:de26e5f9-2951-4467-9918-27d4dfc968d8:22 dk.dst de26e5f9-2951-4467-9918-27d4dfc968d8 22 dk.dst 72ea5079-3b41-47d7-9f43-8266eda7e76e 2 Category 4997 urn:ddi:dk.dst:5299f0e5-9066-41e1-b4e7-edd28b9e1ae4:22 dk.dst 5299f0e5-9066-41e1-b4e7-edd28b9e1ae4 22 dk.dst af8a2a5c-6290-4d45-a66a-75120c1f1f1f 2 Category 301520 urn:ddi:dk.dst:2948c262-bc90-4093-8ca6-ad80b7cc7a00:22 dk.dst 2948c262-bc90-4093-8ca6-ad80b7cc7a00 22 dk.dst ab33c85f-430c-4962-a1d1-64a9db5befed 2 Category 30152010 urn:ddi:dk.dst:20c1bd72-a882-4851-91d7-6e6c85ca866f:22 dk.dst 20c1bd72-a882-4851-91d7-6e6c85ca866f 22 dk.dst ebf4aeb8-8bdc-4653-b325-b19730a8d3df 2 Category 3240 urn:ddi:dk.dst:d904320b-28e7-4e5c-8f15-8cd378dd3b8c:22 dk.dst d904320b-28e7-4e5c-8f15-8cd378dd3b8c 22 dk.dst dd22c6bf-8b48-47d1-b823-439d24804e69 2 Category 3241 urn:ddi:dk.dst:547c87d3-670b-44af-88e3-243e77ea64aa:22 dk.dst 547c87d3-670b-44af-88e3-243e77ea64aa 22 dk.dst 0f5a9232-9b68-4632-af90-48955126095e 2 Category 3242 urn:ddi:dk.dst:dae1e868-2a85-4647-89e3-8edaaa9cb736:22 dk.dst dae1e868-2a85-4647-89e3-8edaaa9cb736 22 dk.dst 877d9cb0-5615-4500-bbb4-f60c2c9caf7b 2 Category 4193 urn:ddi:dk.dst:ccfdb61a-98b8-44a3-84e4-647592b0040a:22 dk.dst ccfdb61a-98b8-44a3-84e4-647592b0040a 22 dk.dst 7ced91d8-9ecf-431e-8626-78b6c514f887 2 Category 4203 urn:ddi:dk.dst:42631efb-9778-48cd-a0d6-4f71cef44f12:22 dk.dst 42631efb-9778-48cd-a0d6-4f71cef44f12 22 dk.dst a58b2a82-bbac-4dac-91e4-639c2f5de9fe 2 Category 4980 urn:ddi:dk.dst:aecfa2ea-74c5-4cae-9b9c-b2316238f02f:22 dk.dst aecfa2ea-74c5-4cae-9b9c-b2316238f02f 22 dk.dst 36436c02-30c2-4efd-851d-758c03b77702 2 Category 4986 urn:ddi:dk.dst:8dce337d-b66d-46e1-bff5-781381d3c2e6:22 dk.dst 8dce337d-b66d-46e1-bff5-781381d3c2e6 22 dk.dst 7bb1b1bd-8924-4dbd-804e-5308a0968eec 2 Category 4987 urn:ddi:dk.dst:f010431d-b21a-4a11-ab88-b5075ef5580a:22 dk.dst f010431d-b21a-4a11-ab88-b5075ef5580a 22 dk.dst cb447beb-4a68-448b-92c6-bb6f023141cb 2 Category 4988 urn:ddi:dk.dst:54340664-488f-40f0-bf2f-390f1b0d5405:22 dk.dst 54340664-488f-40f0-bf2f-390f1b0d5405 22 dk.dst 91b3135f-3cb1-4441-94f8-21e6b6a1c15d 2 Category 4998 urn:ddi:dk.dst:50c67cf6-48eb-4185-b6a7-8752e610decd:22 dk.dst 50c67cf6-48eb-4185-b6a7-8752e610decd 22 dk.dst 56e2ee08-b671-44d6-a6c7-e69f4252bbf6 2 Category 301525 urn:ddi:dk.dst:264d9ba3-0207-44e1-9557-194bceff271d:22 dk.dst 264d9ba3-0207-44e1-9557-194bceff271d 22 dk.dst 00676b75-d2d5-44ad-901f-93e54e2aa6fc 2 Category 30152510 urn:ddi:dk.dst:66fc8250-f6f7-4eef-ac78-990564e6f592:22 dk.dst 66fc8250-f6f7-4eef-ac78-990564e6f592 22 dk.dst b3bf014b-6aba-4d57-b045-5967c753cb3b 2 Category 3238 urn:ddi:dk.dst:c91b5405-56ff-4bdc-81ca-d5479256e1ab:22 dk.dst c91b5405-56ff-4bdc-81ca-d5479256e1ab 22 dk.dst 905e1d27-50c6-4b43-9d33-c2abb3d2da27 2 Category 3239 urn:ddi:dk.dst:a0af482e-33d0-4be4-88a6-85a8c6afef8b:22 dk.dst a0af482e-33d0-4be4-88a6-85a8c6afef8b 22 dk.dst 8b9b88db-b8d5-4034-9607-36cd6293eee1 2 Category 4192 urn:ddi:dk.dst:d13d26e0-a96b-44b4-b0a6-7e81dd1f60b5:22 dk.dst d13d26e0-a96b-44b4-b0a6-7e81dd1f60b5 22 dk.dst 2aa5c98e-e237-4bb2-bd5c-49c3db58fda3 2 Category 4901 urn:ddi:dk.dst:103c2e5f-0fd2-4c03-bc39-0e85dd7f2cb1:22 dk.dst 103c2e5f-0fd2-4c03-bc39-0e85dd7f2cb1 22 dk.dst d93d7780-ff45-41da-91d2-3c46afe66cd0 2 Category 4902 urn:ddi:dk.dst:629edb5b-d6db-4220-b422-d316e8d095f3:22 dk.dst 629edb5b-d6db-4220-b422-d316e8d095f3 22 dk.dst 87f66b74-e0ed-4846-955f-8811eabb3884 2 Category 4903 urn:ddi:dk.dst:cfb6365e-3fbb-4747-a7fb-f8beecc9120f:22 dk.dst cfb6365e-3fbb-4747-a7fb-f8beecc9120f 22 dk.dst 2f4fba23-fdc6-486f-a483-598f52db8bf3 2 Category 4904 urn:ddi:dk.dst:a6c3680c-6e85-42f7-808b-c36f257f6ee1:22 dk.dst a6c3680c-6e85-42f7-808b-c36f257f6ee1 22 dk.dst 97566d05-101d-4e73-bc0c-9ae7c9c5f1ee 2 Category 4905 urn:ddi:dk.dst:cf294e63-bd78-457f-9bc2-7ffdfb15b8a1:22 dk.dst cf294e63-bd78-457f-9bc2-7ffdfb15b8a1 22 dk.dst dd6f0986-6cb7-4cd6-8625-90c35d30593f 2 Category 4906 urn:ddi:dk.dst:1827a606-2914-4874-ac17-e2992a69661d:22 dk.dst 1827a606-2914-4874-ac17-e2992a69661d 22 dk.dst cff4a64b-024e-49bc-9205-97dc624c5d51 2 Category 4907 urn:ddi:dk.dst:9d876f2a-dd61-495b-a10c-a03ce8465692:22 dk.dst 9d876f2a-dd61-495b-a10c-a03ce8465692 22 dk.dst a13e1ef0-99d4-4fd8-ad0d-f7a14835b7d7 2 Category 4908 urn:ddi:dk.dst:ddc65cbb-ed1b-499c-b3df-1fc46abb8290:22 dk.dst ddc65cbb-ed1b-499c-b3df-1fc46abb8290 22 dk.dst 54cc6d94-ad52-442e-8e32-c0930f24380b 2 Category 4909 urn:ddi:dk.dst:c3d6fa74-a977-4cf5-a3b7-e2241331b950:22 dk.dst c3d6fa74-a977-4cf5-a3b7-e2241331b950 22 dk.dst 90575c4d-4e68-4278-83e7-4c7df64be9bf 2 Category 4910 urn:ddi:dk.dst:83833d12-854f-4fc1-97de-2a02f2d3895f:22 dk.dst 83833d12-854f-4fc1-97de-2a02f2d3895f 22 dk.dst 757d1b4c-986d-4ff4-98c9-099f6b0b7280 2 Category 4911 urn:ddi:dk.dst:b3b35e8e-b74d-4b7a-af2a-5e13b685ed7b:22 dk.dst b3b35e8e-b74d-4b7a-af2a-5e13b685ed7b 22 dk.dst 8acae736-ce72-4392-9b86-bc9b177e1a75 2 Category 4912 urn:ddi:dk.dst:45215929-e869-488b-b197-3e22882c10ea:22 dk.dst 45215929-e869-488b-b197-3e22882c10ea 22 dk.dst e09ec714-2164-4405-b5b3-89857c759a23 2 Category 4913 urn:ddi:dk.dst:d280ebd0-0394-48ab-8b04-98c414814089:22 dk.dst d280ebd0-0394-48ab-8b04-98c414814089 22 dk.dst 0384399f-49d1-45ec-93e3-979612b974fe 2 Category 4914 urn:ddi:dk.dst:353b4707-5079-4634-8697-09c9e382cf61:22 dk.dst 353b4707-5079-4634-8697-09c9e382cf61 22 dk.dst 854990b0-47ce-4706-bd84-86a069419bb1 2 Category 4915 urn:ddi:dk.dst:5ec65581-a5be-4d23-b8cb-51284808bd42:22 dk.dst 5ec65581-a5be-4d23-b8cb-51284808bd42 22 dk.dst 03ce0f1e-cdf3-4cb6-b031-a0e1585b1ce2 2 Category 4916 urn:ddi:dk.dst:d989bed1-818f-4d52-8c04-8fdcae084c97:22 dk.dst d989bed1-818f-4d52-8c04-8fdcae084c97 22 dk.dst 4271b151-3af2-4d17-befc-72fa2cd75807 2 Category 4917 urn:ddi:dk.dst:f06fda61-bb5f-4763-9ab8-ccf3de4eccb4:22 dk.dst f06fda61-bb5f-4763-9ab8-ccf3de4eccb4 22 dk.dst bfd35188-24f7-4587-9ce8-7e02e67b03a3 2 Category 4918 urn:ddi:dk.dst:4297800b-8233-431e-9696-126bfcf7b5fc:22 dk.dst 4297800b-8233-431e-9696-126bfcf7b5fc 22 dk.dst 0ef8aa08-0ae6-499d-833a-5b04f9c012f8 2 Category 4919 urn:ddi:dk.dst:3ab1767c-8ede-4145-9b15-13c066d6c5d3:22 dk.dst 3ab1767c-8ede-4145-9b15-13c066d6c5d3 22 dk.dst ea907eca-1d91-4965-98b9-eba11f4c7ec5 2 Category 4920 urn:ddi:dk.dst:2fe68379-1d5d-471e-8cd3-38c5b3ffb1ad:22 dk.dst 2fe68379-1d5d-471e-8cd3-38c5b3ffb1ad 22 dk.dst faffc9df-cb28-477a-922b-0b0c0657b072 2 Category 4921 urn:ddi:dk.dst:5f036b13-fe18-4938-9c06-45b0ef10e101:22 dk.dst 5f036b13-fe18-4938-9c06-45b0ef10e101 22 dk.dst d9e7d51d-80cd-427a-8aea-a793e670634b 2 Category 4922 urn:ddi:dk.dst:fcaf3157-f9bd-4d94-acdf-00fb8df854fd:22 dk.dst fcaf3157-f9bd-4d94-acdf-00fb8df854fd 22 dk.dst d4cb5d3a-302b-47b7-8c6b-41c0268c9e34 2 Category 4923 urn:ddi:dk.dst:46186b09-f673-4e03-92b7-f2b9c5363a11:22 dk.dst 46186b09-f673-4e03-92b7-f2b9c5363a11 22 dk.dst e7266af5-beea-4a85-aaf4-9ab6b7c79db3 2 Category 4924 urn:ddi:dk.dst:7115d669-f475-40f4-be55-aa7db4f25e3d:22 dk.dst 7115d669-f475-40f4-be55-aa7db4f25e3d 22 dk.dst c3811e53-b28e-4866-84e5-fd29270a0d1a 2 Category 4925 urn:ddi:dk.dst:a5a6b975-7c98-45a3-8083-b7d6ce2295ac:22 dk.dst a5a6b975-7c98-45a3-8083-b7d6ce2295ac 22 dk.dst d39e1f87-b301-46a9-ba6d-cbcf74181079 2 Category 4926 urn:ddi:dk.dst:d3c41417-0212-451e-8e3a-bd4904261217:22 dk.dst d3c41417-0212-451e-8e3a-bd4904261217 22 dk.dst bfe85500-2f8b-4923-bd97-e042e5850af6 2 Category 4927 urn:ddi:dk.dst:00c922c2-8fd9-474a-89e8-82bf17c70841:22 dk.dst 00c922c2-8fd9-474a-89e8-82bf17c70841 22 dk.dst acb30377-e546-42e2-8524-49c719b70fbc 2 Category 4928 urn:ddi:dk.dst:c5c12ff3-3f77-4423-b881-709bb79eb3da:22 dk.dst c5c12ff3-3f77-4423-b881-709bb79eb3da 22 dk.dst 678cb64e-ebb2-424a-ae71-522dd7f88072 2 Category 4929 urn:ddi:dk.dst:64035162-e8a5-44b3-99e3-64da1270c742:22 dk.dst 64035162-e8a5-44b3-99e3-64da1270c742 22 dk.dst c03eae8b-31e0-4862-8af2-0401aa6736c6 2 Category 4930 urn:ddi:dk.dst:912488c4-f0a0-4ab1-b77f-17e5fcade88d:22 dk.dst 912488c4-f0a0-4ab1-b77f-17e5fcade88d 22 dk.dst 288591a6-4983-41f1-bd56-ddb5dd48d1f4 2 Category 4931 urn:ddi:dk.dst:f342586b-1bd7-45ba-9702-266ad28d7e50:22 dk.dst f342586b-1bd7-45ba-9702-266ad28d7e50 22 dk.dst 0ebc7ebe-2a84-488b-af04-b802cf7a35e3 2 Category 4932 urn:ddi:dk.dst:94ebd6f1-a4dd-4cf0-9827-7ff82269cc1c:22 dk.dst 94ebd6f1-a4dd-4cf0-9827-7ff82269cc1c 22 dk.dst 6c7652bd-20c0-4fdc-82aa-cf9bd2a9b8e0 2 Category 4933 urn:ddi:dk.dst:1c1f05b2-7b86-460c-9e98-fd8d1521e912:22 dk.dst 1c1f05b2-7b86-460c-9e98-fd8d1521e912 22 dk.dst 77f118fa-a6d5-44d3-aa23-a8ccf64d60be 2 Category 4934 urn:ddi:dk.dst:f55bfdd1-a746-45c3-8fc6-d4e2fa19c6fd:22 dk.dst f55bfdd1-a746-45c3-8fc6-d4e2fa19c6fd 22 dk.dst e386c4b2-3697-4857-abf2-24ff9050404b 2 Category 4937 urn:ddi:dk.dst:e15cbdb8-2a1d-4310-9616-d537c70d0bf0:22 dk.dst e15cbdb8-2a1d-4310-9616-d537c70d0bf0 22 dk.dst b5cf0107-ca2b-40bc-a3d7-f0cd906d8ba8 2 Category 4938 urn:ddi:dk.dst:d21d80c7-226e-4908-8818-672ca308d363:22 dk.dst d21d80c7-226e-4908-8818-672ca308d363 22 dk.dst fb5dc8ae-9b7c-41dc-8de4-e2e6539adfcf 2 Category 4939 urn:ddi:dk.dst:59efc6df-cf13-47c4-ab8d-42661a3d325f:22 dk.dst 59efc6df-cf13-47c4-ab8d-42661a3d325f 22 dk.dst e82c4cc1-53d6-4d03-88b0-67bcbe12fa47 2 Category 4940 urn:ddi:dk.dst:d12687a2-8046-4d8e-bf28-58126c59e681:22 dk.dst d12687a2-8046-4d8e-bf28-58126c59e681 22 dk.dst 04b726c1-1986-44a4-b2b2-1398508118a8 2 Category 4941 urn:ddi:dk.dst:4b7b6805-08d0-453f-b1cc-77589244df10:22 dk.dst 4b7b6805-08d0-453f-b1cc-77589244df10 22 dk.dst fccaed2f-04da-4c09-9d7b-5a2822c3f249 2 Category 4942 urn:ddi:dk.dst:52914c1b-3d88-438f-8dd0-a3dc7a81a365:22 dk.dst 52914c1b-3d88-438f-8dd0-a3dc7a81a365 22 dk.dst ec1a9b16-521a-41a4-b4dd-0e876d83f19c 2 Category 4943 urn:ddi:dk.dst:f5e40a9d-b9cc-4ca6-8fe2-76d4446dd73e:22 dk.dst f5e40a9d-b9cc-4ca6-8fe2-76d4446dd73e 22 dk.dst a7a762f0-22ea-442d-91a7-82ff8028c989 2 Category 4944 urn:ddi:dk.dst:55ce7038-da5a-4734-a277-8204d699a321:22 dk.dst 55ce7038-da5a-4734-a277-8204d699a321 22 dk.dst 457c1d19-5447-4b7b-b5d6-f7120b255f07 2 Category 4945 urn:ddi:dk.dst:2b8623a7-fe62-4a27-895c-8f9a108e1200:22 dk.dst 2b8623a7-fe62-4a27-895c-8f9a108e1200 22 dk.dst 4353cae6-dfd8-4b7e-abd4-8edda4920b68 2 Category 4946 urn:ddi:dk.dst:b445c22f-dec9-434a-89e9-884df812ff13:22 dk.dst b445c22f-dec9-434a-89e9-884df812ff13 22 dk.dst a068ba28-78a5-43fb-a37d-8ede32edcae0 2 Category 4947 urn:ddi:dk.dst:f24ee57a-7378-4bd0-ba71-24cad974432e:22 dk.dst f24ee57a-7378-4bd0-ba71-24cad974432e 22 dk.dst ca5d0504-d4e3-470b-bc16-09e090474164 2 Category 4948 urn:ddi:dk.dst:aa382f54-40fa-44e7-9302-6336da6fede3:22 dk.dst aa382f54-40fa-44e7-9302-6336da6fede3 22 dk.dst 7be9d98a-7715-47ab-952e-4966424dfa9e 2 Category 4949 urn:ddi:dk.dst:042d13c4-f0c4-4779-99fc-8272e76191ab:22 dk.dst 042d13c4-f0c4-4779-99fc-8272e76191ab 22 dk.dst 5bdbfbbc-5ba1-4933-b09d-342ffea520ec 2 Category 301530 urn:ddi:dk.dst:8081d7e1-8f1d-4720-a112-fb3cff8ea406:22 dk.dst 8081d7e1-8f1d-4720-a112-fb3cff8ea406 22 dk.dst a03a500d-b11e-4f89-b447-d5c865278c39 2 Category 30153010 urn:ddi:dk.dst:b6b6c59f-38b5-4ed4-857d-a7ef36ba6602:22 dk.dst b6b6c59f-38b5-4ed4-857d-a7ef36ba6602 22 dk.dst 70481284-879d-4c3c-b4b4-494d87c70bce 2 Category 4580 urn:ddi:dk.dst:68d1e20e-a99d-4a8e-9c92-e13327c13bb8:22 dk.dst 68d1e20e-a99d-4a8e-9c92-e13327c13bb8 22 dk.dst 7f54c78f-3a13-414e-b850-e91230e51f50 2 Category 4951 urn:ddi:dk.dst:152a6b36-ca24-4644-8ea4-7c83b5b3b3e4:22 dk.dst 152a6b36-ca24-4644-8ea4-7c83b5b3b3e4 22 dk.dst d9b2da24-d818-4356-97c1-a4275c913eab 2 Category 4952 urn:ddi:dk.dst:41a92314-9bfe-48e9-b2fa-cb3a7380b77f:22 dk.dst 41a92314-9bfe-48e9-b2fa-cb3a7380b77f 22 dk.dst 61e67c19-adfa-4d05-b26b-f382cf7654e9 2 Category 4953 urn:ddi:dk.dst:8a0a56d2-bad2-4716-b8ac-fb408b2d96db:22 dk.dst 8a0a56d2-bad2-4716-b8ac-fb408b2d96db 22 dk.dst 2c0a9ff9-b257-4184-9e57-10015e6c6850 2 Category 4954 urn:ddi:dk.dst:07e9a949-c552-43b7-9519-87c6578cce4b:22 dk.dst 07e9a949-c552-43b7-9519-87c6578cce4b 22 dk.dst 11e72b6c-3c59-49da-ab90-42c89a0818e3 2 Category 4955 urn:ddi:dk.dst:616e603d-ccac-4677-87cf-ccfde78458b0:22 dk.dst 616e603d-ccac-4677-87cf-ccfde78458b0 22 dk.dst 4599af6e-6f90-41f7-8974-981c05467bee 2 Category 4956 urn:ddi:dk.dst:6be676ca-df97-4900-bf05-22d912b5c618:22 dk.dst 6be676ca-df97-4900-bf05-22d912b5c618 22 dk.dst 4e24f7ae-6f19-4d9d-9856-fe819e08922c 2 Category 4957 urn:ddi:dk.dst:770cb387-4a09-4bea-9753-0bff745fcbc4:22 dk.dst 770cb387-4a09-4bea-9753-0bff745fcbc4 22 dk.dst 2a8c7db7-636e-49c8-8d2e-ddeecf8514af 2 Category 4958 urn:ddi:dk.dst:2706ba5f-32af-4c2a-86fe-1009bbc423c7:22 dk.dst 2706ba5f-32af-4c2a-86fe-1009bbc423c7 22 dk.dst afc436eb-c5dc-4bd5-8fa6-eed2b6f71572 2 Category 4959 urn:ddi:dk.dst:5e7da9be-d533-4362-858d-02353392797c:22 dk.dst 5e7da9be-d533-4362-858d-02353392797c 22 dk.dst 545b7812-6974-4f04-a2b8-9b4d97a0234e 2 Category 4960 urn:ddi:dk.dst:f15824d5-cbef-4468-b3c6-43faec909e97:22 dk.dst f15824d5-cbef-4468-b3c6-43faec909e97 22 dk.dst d14f5a1e-db86-4a5a-ba9c-502e91f8620f 2 Category 4961 urn:ddi:dk.dst:7774a90b-ba06-47e4-92c6-7262fe0ce80d:22 dk.dst 7774a90b-ba06-47e4-92c6-7262fe0ce80d 22 dk.dst 8cc29ed3-b884-4de5-9480-776822a627f9 2 Category 4962 urn:ddi:dk.dst:0886ba28-741a-4958-ad5f-75b313c8380e:22 dk.dst 0886ba28-741a-4958-ad5f-75b313c8380e 22 dk.dst 670c1bc7-aa00-4450-b1a2-2079a1cae934 2 Category 4963 urn:ddi:dk.dst:d6ffc98d-6662-4ab5-8646-0ce7643e6c75:22 dk.dst d6ffc98d-6662-4ab5-8646-0ce7643e6c75 22 dk.dst 6002d8f5-f14c-461f-8a56-3b3e48f6106f 2 Category 4964 urn:ddi:dk.dst:75d44f83-065f-4bb5-8d49-eb52f1baa47b:22 dk.dst 75d44f83-065f-4bb5-8d49-eb52f1baa47b 22 dk.dst dbaa0ac3-02ed-4894-b78f-bb9e60b65a79 2 Category 4965 urn:ddi:dk.dst:c17f43be-269e-4b25-a786-2099e2dc8224:22 dk.dst c17f43be-269e-4b25-a786-2099e2dc8224 22 dk.dst e1d32105-503b-4004-bebf-ee5a7f5ccd9a 2 Category 4966 urn:ddi:dk.dst:c32525a3-d241-4c2b-b4bb-10b18102f8e1:22 dk.dst c32525a3-d241-4c2b-b4bb-10b18102f8e1 22 dk.dst e17ac9c1-8991-40a2-b668-ea83f32295b3 2 Category 4967 urn:ddi:dk.dst:de857fdf-4591-4dda-bccd-7e7bd610ae8b:22 dk.dst de857fdf-4591-4dda-bccd-7e7bd610ae8b 22 dk.dst 8fdd9212-e1aa-494b-83fd-0d50fc984f2e 2 Category 4968 urn:ddi:dk.dst:467bb484-7a97-443e-b9dd-9f9d1e331445:22 dk.dst 467bb484-7a97-443e-b9dd-9f9d1e331445 22 dk.dst 67e5544e-276e-466a-bb53-e6a6a9c3c799 2 Category 4969 urn:ddi:dk.dst:7d651d79-4f60-420c-87e0-8aded85528f4:22 dk.dst 7d651d79-4f60-420c-87e0-8aded85528f4 22 dk.dst 8fe8151a-6402-49c2-a527-edb8e835a7d7 2 Category 4970 urn:ddi:dk.dst:7f9e7d78-8b33-437e-a77e-6eec363ca7de:22 dk.dst 7f9e7d78-8b33-437e-a77e-6eec363ca7de 22 dk.dst e67be4eb-e978-4f59-a80e-c1f11e230bd8 2 Category 4971 urn:ddi:dk.dst:e4d61eec-bfd4-4753-9037-97d3e7e6b7a1:22 dk.dst e4d61eec-bfd4-4753-9037-97d3e7e6b7a1 22 dk.dst 06d9877e-d866-4697-aff4-648e65bf411d 2 Category 301535 urn:ddi:dk.dst:5d947fb4-255d-4553-882c-0cecd6846ee1:22 dk.dst 5d947fb4-255d-4553-882c-0cecd6846ee1 22 dk.dst c3a21f6a-c512-4bfb-ae10-2f13a40fbc63 2 Category 30153510 urn:ddi:dk.dst:0d0f1b54-b784-4204-a0e9-3c8eaffff8f1:22 dk.dst 0d0f1b54-b784-4204-a0e9-3c8eaffff8f1 22 dk.dst 950b6942-a0f3-4e2d-919a-c1daaf74f877 2 Category 4196 urn:ddi:dk.dst:c477b1a7-032b-46c5-8a83-419b7f71f259:22 dk.dst c477b1a7-032b-46c5-8a83-419b7f71f259 22 dk.dst e716bb68-bcbb-441d-a239-6a3f0294719c 2 Category 301540 urn:ddi:dk.dst:5c10d226-9d20-4fb4-bb04-34c5e7479efb:22 dk.dst 5c10d226-9d20-4fb4-bb04-34c5e7479efb 22 dk.dst b4095258-c3bb-4ec8-997e-786a700d9be7 2 Category 30154010 urn:ddi:dk.dst:5cf54644-2ee6-44b6-9285-f0c2bd1908ea:22 dk.dst 5cf54644-2ee6-44b6-9285-f0c2bd1908ea 22 dk.dst effdc4ed-c82f-401d-b286-c6271bcd6709 2 Category 4189 urn:ddi:dk.dst:7300757f-2378-4734-a691-e740c228fe7d:22 dk.dst 7300757f-2378-4734-a691-e740c228fe7d 22 dk.dst e3453e7b-c66a-4cfa-985c-8934b6105290 2 Category 4990 urn:ddi:dk.dst:2209dc27-15e9-4c05-b8e9-3ee0088a4063:22 dk.dst 2209dc27-15e9-4c05-b8e9-3ee0088a4063 22 dk.dst 8a95d240-bdd6-4258-8b26-8289e758adcb 2 Category 301545 urn:ddi:dk.dst:55828e21-d6b6-4945-9de3-7335a9247d60:22 dk.dst 55828e21-d6b6-4945-9de3-7335a9247d60 22 dk.dst f2c30af3-b3bb-44a3-b361-7a3b3eb7efe1 2 Category 30154510 urn:ddi:dk.dst:f81f37be-8e82-48a3-a142-8cd869774511:22 dk.dst f81f37be-8e82-48a3-a142-8cd869774511 22 dk.dst 3c9c9be8-bb2e-43d8-8f57-225ad100db51 2 Category 2481 urn:ddi:dk.dst:18521a09-b5ba-47be-895e-4b92ec5aec24:22 dk.dst 18521a09-b5ba-47be-895e-4b92ec5aec24 22 dk.dst 8f4bdc88-f107-4086-8ca5-f9732fec7d7d 2 Category 3835 urn:ddi:dk.dst:23bc2b60-1be0-4dfe-bf08-9427eaab1a71:22 dk.dst 23bc2b60-1be0-4dfe-bf08-9427eaab1a71 22 dk.dst 21fd3ef0-6aac-4bfb-8cbd-2ee1f63e8842 2 Category 3935 urn:ddi:dk.dst:52ce2eff-9aff-489c-8b66-0509c774b811:22 dk.dst 52ce2eff-9aff-489c-8b66-0509c774b811 22 dk.dst 1af030f2-a54f-42a0-88f5-98f5396338c5 2 Category 3939 urn:ddi:dk.dst:560621a9-76de-4325-91be-610f9cbf4a51:22 dk.dst 560621a9-76de-4325-91be-610f9cbf4a51 22 dk.dst a9014746-89fd-4748-9a9f-af6cac894df0 2 Category 3960 urn:ddi:dk.dst:7ce7601e-e659-4192-aa66-5a8414e04594:22 dk.dst 7ce7601e-e659-4192-aa66-5a8414e04594 22 dk.dst ac646cb6-7c32-465f-90e8-923e58d5f8bc 2 Category 3961 urn:ddi:dk.dst:f9e2fa94-91ff-4cb5-8917-40c6583158c5:22 dk.dst f9e2fa94-91ff-4cb5-8917-40c6583158c5 22 dk.dst 199659aa-f491-47b2-82ac-c67117762e88 2 Category 3965 urn:ddi:dk.dst:be43b7ea-d248-4f17-b177-024acc7c0a27:22 dk.dst be43b7ea-d248-4f17-b177-024acc7c0a27 22 dk.dst 352526a1-9650-4c38-9db7-17b9089e305b 2 Category 4010 urn:ddi:dk.dst:9386a981-6f5b-4ef3-9a47-3b46e436698c:22 dk.dst 9386a981-6f5b-4ef3-9a47-3b46e436698c 22 dk.dst 1a2afe8f-47d9-4e1a-a81e-03fcc0826098 2 Category 4994 urn:ddi:dk.dst:8de274c7-c3f1-46f0-97d9-01de7a673225:22 dk.dst 8de274c7-c3f1-46f0-97d9-01de7a673225 22 dk.dst bbcd221e-3070-4cc7-a74f-3434a64fd21f 2 Category 4995 urn:ddi:dk.dst:13b264ca-7ae6-401d-ab96-a252d6da473c:22 dk.dst 13b264ca-7ae6-401d-ab96-a252d6da473c 22 dk.dst f823040b-8d6c-4d8b-8348-8a8f0519ec95 2 Category 5200 urn:ddi:dk.dst:df2522bb-76ff-41c8-b783-ccaedd9e9ef2:22 dk.dst df2522bb-76ff-41c8-b783-ccaedd9e9ef2 22 dk.dst 44a46039-4176-44db-8277-edce0175bdeb 2 Category 5201 urn:ddi:dk.dst:ea3ff1ee-95e1-4440-9f7c-c0564da8d239:22 dk.dst ea3ff1ee-95e1-4440-9f7c-c0564da8d239 22 dk.dst a5f036de-ead2-4d34-b02f-528263fc10c0 2 Category 5202 urn:ddi:dk.dst:ac35458e-5595-446a-af34-380ba0e4c4cb:22 dk.dst ac35458e-5595-446a-af34-380ba0e4c4cb 22 dk.dst 2bddd66f-a594-486a-a550-be6d1277308b 2 Category 5205 urn:ddi:dk.dst:2142d5df-d979-447c-b992-f174bb7036b0:22 dk.dst 2142d5df-d979-447c-b992-f174bb7036b0 22 dk.dst 24702d44-59d1-4a0c-ae04-b73ca9956226 2 Category 5206 urn:ddi:dk.dst:7aa9ba2a-b34d-4299-8ca3-06ceb8125436:22 dk.dst 7aa9ba2a-b34d-4299-8ca3-06ceb8125436 22 dk.dst a338ea6e-3480-414e-b99c-8a1ffa43bcb0 2 Category 5207 urn:ddi:dk.dst:c56b2fbf-1601-464b-8ce7-8ae340467356:22 dk.dst c56b2fbf-1601-464b-8ce7-8ae340467356 22 dk.dst f3fb6004-b6af-4c68-95d8-313cbf70fc34 2 Category 5208 urn:ddi:dk.dst:42b1a42b-3979-424e-b996-42337cefc562:22 dk.dst 42b1a42b-3979-424e-b996-42337cefc562 22 dk.dst 0f0c4b75-3d48-40d7-ba10-a1e8c4bfb419 2 Category 5209 urn:ddi:dk.dst:a2593689-f161-4076-bbda-ce5628faa5ef:22 dk.dst a2593689-f161-4076-bbda-ce5628faa5ef 22 dk.dst bfc0a024-833f-446c-8151-96ccb6d946df 2 Category 9215 urn:ddi:dk.dst:adee75b9-6866-4e9c-81ac-4f5e89b3120d:22 dk.dst adee75b9-6866-4e9c-81ac-4f5e89b3120d 22 dk.dst 4bd411fa-5b49-4988-9e30-4caf7a7551d3 2 Category 9540 urn:ddi:dk.dst:b57779fa-01e3-4b52-a129-cb89978f1793:22 dk.dst b57779fa-01e3-4b52-a129-cb89978f1793 22 dk.dst 92a5c5cb-115d-468d-8a40-9ae25ead4b33 2 Category 9622 urn:ddi:dk.dst:46b875ba-ecaf-4b16-ac03-0480733a2b35:22 dk.dst 46b875ba-ecaf-4b16-ac03-0480733a2b35 22 dk.dst b1c5eeed-de85-4320-9577-c7a32106142e 2 Category 9623 urn:ddi:dk.dst:f9926efc-b5d6-43ab-bfba-72072e5ec8fa:22 dk.dst f9926efc-b5d6-43ab-bfba-72072e5ec8fa 22 dk.dst 613b0aa3-bf3c-461c-a275-8846f2132f0f 2 Category 301550 urn:ddi:dk.dst:af2ea0a1-4a77-4e9c-8848-1f76cea4dea0:22 dk.dst af2ea0a1-4a77-4e9c-8848-1f76cea4dea0 22 dk.dst 6acc10a0-63ef-4557-9d90-bc6f3c146c0c 2 Category 30155010 urn:ddi:dk.dst:4f87d23b-f300-4161-81fb-d0fa074acfc0:22 dk.dst 4f87d23b-f300-4161-81fb-d0fa074acfc0 22 dk.dst 1802a337-7df0-4cdc-a754-75219bbaf361 2 Category 0360 urn:ddi:dk.dst:0aac6ef8-f163-4c64-9717-e82dde6436fc:22 dk.dst 0aac6ef8-f163-4c64-9717-e82dde6436fc 22 dk.dst bace4ccb-7cc2-4404-a254-de46083f682d 2 Category 4556 urn:ddi:dk.dst:80662054-80ac-46e3-a4e9-89c70de55143:22 dk.dst 80662054-80ac-46e3-a4e9-89c70de55143 22 dk.dst e907c219-3860-4da7-b682-4a458a79f1c9 2 Category 4762 urn:ddi:dk.dst:1d91311a-980b-425a-bf9c-65c933ac25c2:22 dk.dst 1d91311a-980b-425a-bf9c-65c933ac25c2 22 dk.dst 53ff0c00-c1eb-470e-9e8d-6100970b8d15 2 Category 301555 urn:ddi:dk.dst:af800857-2031-45d0-b2ca-44801480d1e2:22 dk.dst af800857-2031-45d0-b2ca-44801480d1e2 22 dk.dst e0e40f95-a76b-4de6-aff1-550077d659b3 2 Category 30155510 urn:ddi:dk.dst:5d04ac1b-c07f-4bb0-bc44-af285b2a7f5e:22 dk.dst 5d04ac1b-c07f-4bb0-bc44-af285b2a7f5e 22 dk.dst 75db661a-153a-4797-a734-53f99a9a73c5 2 Category 4557 urn:ddi:dk.dst:fb665cc7-9c6d-46e0-b7d1-c54840ddbbef:22 dk.dst fb665cc7-9c6d-46e0-b7d1-c54840ddbbef 22 dk.dst dc543b6d-9c88-4e57-a73b-cbd3477a890d 2 Category 4558 urn:ddi:dk.dst:33513f59-1010-419a-aa9a-2212447aee26:22 dk.dst 33513f59-1010-419a-aa9a-2212447aee26 22 dk.dst 894cc698-4a69-40e5-9ca0-baecd1253c3d 2 Category 4559 urn:ddi:dk.dst:490ba5e0-737a-41e6-884d-38ebfa06836d:22 dk.dst 490ba5e0-737a-41e6-884d-38ebfa06836d 22 dk.dst 175356bd-54c0-4ab8-8629-f67a3ce35a10 2 Category 4560 urn:ddi:dk.dst:5ebc9031-deee-420c-81ca-51522dfb4cdb:22 dk.dst 5ebc9031-deee-420c-81ca-51522dfb4cdb 22 dk.dst 0fc4138e-bf72-4abb-87a6-36e40532e33d 2 Category 301560 urn:ddi:dk.dst:47a584d5-9eff-4aac-ac4a-e9f9c1e00f9e:22 dk.dst 47a584d5-9eff-4aac-ac4a-e9f9c1e00f9e 22 dk.dst 3f5775e2-42da-41b6-875a-ea38e563eb48 2 Category 30156010 urn:ddi:dk.dst:de10ce5a-9e58-4fa4-b362-243932182c66:22 dk.dst de10ce5a-9e58-4fa4-b362-243932182c66 22 dk.dst 08661f6e-c2bb-4019-8228-2bd085e69003 2 Category 4168 urn:ddi:dk.dst:155d05a9-74e2-42ca-85d1-6b3bbc8e705c:22 dk.dst 155d05a9-74e2-42ca-85d1-6b3bbc8e705c 22 dk.dst 84393642-275c-4ac3-98a5-736754435ecd 2 Category 4302 urn:ddi:dk.dst:17ddd802-fe61-4167-8532-ae19f998217f:22 dk.dst 17ddd802-fe61-4167-8532-ae19f998217f 22 dk.dst 63eeef9d-7a03-4688-9234-102c55796b7d 2 Category 4372 urn:ddi:dk.dst:8a7b1e92-fd68-4b32-b9c4-a39dd8f15754:22 dk.dst 8a7b1e92-fd68-4b32-b9c4-a39dd8f15754 22 dk.dst 851c1b3c-d00e-4935-90c7-500009403eeb 2 Category 4373 urn:ddi:dk.dst:bb8175fe-3bc8-4ced-a23f-5b321c41238f:22 dk.dst bb8175fe-3bc8-4ced-a23f-5b321c41238f 22 dk.dst 8bf0b3de-5c1e-4bf7-81db-11078f384d3c 2 Category 4374 urn:ddi:dk.dst:549c8942-7a77-453c-9280-a9ba5ef7c28c:22 dk.dst 549c8942-7a77-453c-9280-a9ba5ef7c28c 22 dk.dst 66399af4-c8e0-4f69-a6bc-79fc190e4209 2 Category 4375 urn:ddi:dk.dst:50ca32a4-d913-4161-a43e-d776cdde26ed:22 dk.dst 50ca32a4-d913-4161-a43e-d776cdde26ed 22 dk.dst 12b56c0e-3257-4ea4-9247-2b64cd22eb6a 2 Category 4381 urn:ddi:dk.dst:34676548-3aca-49a6-9562-27919343e355:22 dk.dst 34676548-3aca-49a6-9562-27919343e355 22 dk.dst 5d1148bc-3c20-43b6-8fbd-adc4fe042940 2 Category 4402 urn:ddi:dk.dst:71787063-32b4-4b20-84ab-a1db288406c5:22 dk.dst 71787063-32b4-4b20-84ab-a1db288406c5 22 dk.dst 785d54e2-5d23-466d-ab6a-ee10ff7ae351 2 Category 4428 urn:ddi:dk.dst:c8cf1a31-8d7c-42ca-8832-f89d48737e90:22 dk.dst c8cf1a31-8d7c-42ca-8832-f89d48737e90 22 dk.dst b9a33e05-5b43-4da6-befe-22098ac3c25e 2 Category 4430 urn:ddi:dk.dst:8d29d457-74b9-4a4c-80e8-00c0789ba53c:22 dk.dst 8d29d457-74b9-4a4c-80e8-00c0789ba53c 22 dk.dst 347aec3c-0410-40aa-bf2f-9f9ce4e73eff 2 Category 9386 urn:ddi:dk.dst:2e0273a7-834e-4ffd-9219-670f254ab283:22 dk.dst 2e0273a7-834e-4ffd-9219-670f254ab283 22 dk.dst 3bdbdaf8-58f5-4249-a4e9-f0d0772e16b8 2 Category 301565 urn:ddi:dk.dst:d7f7d650-a7d4-4168-9df3-a40defabe980:22 dk.dst d7f7d650-a7d4-4168-9df3-a40defabe980 22 dk.dst 44ac49bd-9394-485e-bd26-5f31ad8caeeb 2 Category 30156510 urn:ddi:dk.dst:a843c2cf-366f-4842-8ed9-22dd904e9ff1:22 dk.dst a843c2cf-366f-4842-8ed9-22dd904e9ff1 22 dk.dst 03e9f7bd-d5e1-4942-b2d9-b2bbc889e99b 2 Category 4670 urn:ddi:dk.dst:5bfc781f-f1b5-4d3e-858b-53253ef4d24b:22 dk.dst 5bfc781f-f1b5-4d3e-858b-53253ef4d24b 22 dk.dst 166faa7d-9749-4959-8633-e59de37df523 2 Category 5182 urn:ddi:dk.dst:7cd22dae-c421-4d92-b3e9-90fd04f7192a:22 dk.dst 7cd22dae-c421-4d92-b3e9-90fd04f7192a 22 dk.dst d1af127d-d2b6-4c0a-9ec6-caeb1b4348ac 2 Category 3020 urn:ddi:dk.dst:bf631518-9810-41f5-b4b2-2788924a029c:22 dk.dst bf631518-9810-41f5-b4b2-2788924a029c 22 dk.dst 0dff8ca6-3084-4782-89a6-0edc4167e5a0 2 Category 302010 urn:ddi:dk.dst:36987a9f-c947-422c-8319-f8fda52c74d1:22 dk.dst 36987a9f-c947-422c-8319-f8fda52c74d1 22 dk.dst ecc028e9-3765-4d36-b176-68d6df4a028f 2 Category 30201010 urn:ddi:dk.dst:fbecb70e-e872-40aa-8f7e-b963b92666d0:22 dk.dst fbecb70e-e872-40aa-8f7e-b963b92666d0 22 dk.dst 46ec25f1-33b4-4289-ad9f-a9c5f7608d1b 2 Category 3243 urn:ddi:dk.dst:78ef4637-5dcd-41d0-aa85-24ac9ba154cd:22 dk.dst 78ef4637-5dcd-41d0-aa85-24ac9ba154cd 22 dk.dst 571407dc-c31b-42a4-bb08-cb69b9c9ba83 2 Category 4129 urn:ddi:dk.dst:1735c455-1f93-48f9-aa8e-fbb0e46ee3a2:22 dk.dst 1735c455-1f93-48f9-aa8e-fbb0e46ee3a2 22 dk.dst 5f1d90f9-24fa-4315-9834-d51f857b5c2b 2 Category 4410 urn:ddi:dk.dst:369d12b2-6d15-42ff-bf8d-c8b4aff267d2:22 dk.dst 369d12b2-6d15-42ff-bf8d-c8b4aff267d2 22 dk.dst fd2e164f-e6c7-4ad9-942a-73bb22f84b16 2 Category 4411 urn:ddi:dk.dst:381df57c-be84-4bc2-989a-f67fc52bd561:22 dk.dst 381df57c-be84-4bc2-989a-f67fc52bd561 22 dk.dst 9a646108-2f85-4aae-b3d5-66b94a229fd5 2 Category 4412 urn:ddi:dk.dst:2a87e9c4-f8f8-44ea-be6c-92dd197e633c:22 dk.dst 2a87e9c4-f8f8-44ea-be6c-92dd197e633c 22 dk.dst d456cbf2-f4c4-4573-a219-4f38a1a81155 2 Category 4413 urn:ddi:dk.dst:1f19cf55-a180-4414-950a-15af0214b320:22 dk.dst 1f19cf55-a180-4414-950a-15af0214b320 22 dk.dst 9566b9c1-6cc7-49a0-80dd-1d5a928d6bd8 2 Category 4414 urn:ddi:dk.dst:d761ade7-41b5-4c51-b9af-43aed4cbb4b0:22 dk.dst d761ade7-41b5-4c51-b9af-43aed4cbb4b0 22 dk.dst ea0c5cbb-b956-4460-8b60-90fcd34dbea7 2 Category 4440 urn:ddi:dk.dst:4e4573d8-893a-43a2-be32-d2662b303219:22 dk.dst 4e4573d8-893a-43a2-be32-d2662b303219 22 dk.dst 945d276e-2fed-41e3-b450-330e9a7907ae 2 Category 4441 urn:ddi:dk.dst:92483a58-8c5c-4ed4-9800-9eba1a22b422:22 dk.dst 92483a58-8c5c-4ed4-9800-9eba1a22b422 22 dk.dst 4c23bb5f-aadd-413f-9688-9e4ecc729e84 2 Category 4443 urn:ddi:dk.dst:27758b5f-d697-45e7-868f-4efd280a438c:22 dk.dst 27758b5f-d697-45e7-868f-4efd280a438c 22 dk.dst 614681bd-6301-4e83-a632-64dd99877829 2 Category 4444 urn:ddi:dk.dst:97e75e2b-fef9-4b56-80d8-5bb3b7c453f2:22 dk.dst 97e75e2b-fef9-4b56-80d8-5bb3b7c453f2 22 dk.dst df2032ef-0228-400b-ac1a-6b15e06ea664 2 Category 4578 urn:ddi:dk.dst:6702b6bb-09b0-4cfd-9367-17d0b91d3841:22 dk.dst 6702b6bb-09b0-4cfd-9367-17d0b91d3841 22 dk.dst 8318e067-43b4-4013-8db8-4bd5caaac616 2 Category 4879 urn:ddi:dk.dst:b183924d-d891-4f68-a77b-b5b4e91f6142:22 dk.dst b183924d-d891-4f68-a77b-b5b4e91f6142 22 dk.dst 0008fe48-a502-4509-84b2-8f5a6d766bcb 2 Category 302015 urn:ddi:dk.dst:7767d040-5a41-4a84-83a0-ad6a921983cb:22 dk.dst 7767d040-5a41-4a84-83a0-ad6a921983cb 22 dk.dst 374e3653-94c7-4b7b-a0b0-cdbea7df7631 2 Category 30201510 urn:ddi:dk.dst:7c99c7b6-1191-42eb-8d38-77040ac49333:22 dk.dst 7c99c7b6-1191-42eb-8d38-77040ac49333 22 dk.dst 3318a98c-54b6-49c8-9c74-13cb1d983687 2 Category 4166 urn:ddi:dk.dst:860d6f3b-1206-4424-8553-0f75fc52e438:22 dk.dst 860d6f3b-1206-4424-8553-0f75fc52e438 22 dk.dst 4fdf3cb7-0d52-4f1b-9634-1691cd8e5d02 2 Category 4407 urn:ddi:dk.dst:d9ba50e3-6ee0-49a3-8528-78645f06b63a:22 dk.dst d9ba50e3-6ee0-49a3-8528-78645f06b63a 22 dk.dst 5ebd5867-b498-4867-a0bb-5004766f6b68 2 Category 4420 urn:ddi:dk.dst:77b7942a-192c-4371-8cec-4c685d2e56c9:22 dk.dst 77b7942a-192c-4371-8cec-4c685d2e56c9 22 dk.dst 91233557-173c-4831-aeca-2326574a4f8d 2 Category 4425 urn:ddi:dk.dst:9baf7869-54b1-481a-9507-4159878507cc:22 dk.dst 9baf7869-54b1-481a-9507-4159878507cc 22 dk.dst 25081196-12e6-454b-8eea-b3a8ca250cb6 2 Category 4447 urn:ddi:dk.dst:9b856b80-b1c7-4b6f-98c2-1e6dc63296bb:22 dk.dst 9b856b80-b1c7-4b6f-98c2-1e6dc63296bb 22 dk.dst 2e296942-6124-46fb-a594-1c2ad71c5cc9 2 Category 4463 urn:ddi:dk.dst:1f46e128-6b0a-46de-bb35-a99c547caa46:22 dk.dst 1f46e128-6b0a-46de-bb35-a99c547caa46 22 dk.dst 82979dba-417c-4571-97a0-87c0b63a7cfd 2 Category 4877 urn:ddi:dk.dst:a39fe5fc-392e-411c-980d-7fee39a13ca6:22 dk.dst a39fe5fc-392e-411c-980d-7fee39a13ca6 22 dk.dst bfe4a83e-59b8-4255-aa9d-3a08dadeafb6 2 Category 30201515 urn:ddi:dk.dst:c1f8389d-fbc0-4163-b945-eb8458941a05:22 dk.dst c1f8389d-fbc0-4163-b945-eb8458941a05 22 dk.dst 5c033401-c52e-469f-b112-d16952a60fe2 2 Category 4415 urn:ddi:dk.dst:5c77cd0b-791a-44ff-a334-f84393311916:22 dk.dst 5c77cd0b-791a-44ff-a334-f84393311916 22 dk.dst 7f7d01b4-65fc-4ffa-9195-6d7eca9ae233 2 Category 4417 urn:ddi:dk.dst:8725b16b-216d-47b2-961f-f3243f110bb9:22 dk.dst 8725b16b-216d-47b2-961f-f3243f110bb9 22 dk.dst fba24ba4-504b-440a-8632-374dcd1a6f15 2 Category 4419 urn:ddi:dk.dst:f61bc0f3-8d86-431a-8159-ccf1d7d24646:22 dk.dst f61bc0f3-8d86-431a-8159-ccf1d7d24646 22 dk.dst feb2841d-4289-4b5a-9705-adccc4fb7429 2 Category 4421 urn:ddi:dk.dst:265ab010-6513-4d0a-a322-c95e99a87828:22 dk.dst 265ab010-6513-4d0a-a322-c95e99a87828 22 dk.dst e051c261-e002-4598-8128-0827d027a16c 2 Category 4434 urn:ddi:dk.dst:a79c07a1-93f0-4a98-9556-e43f64323046:22 dk.dst a79c07a1-93f0-4a98-9556-e43f64323046 22 dk.dst a2e7efd2-ce0a-4f6e-b690-280c58298e15 2 Category 4435 urn:ddi:dk.dst:f2fef5be-7b40-477c-858f-cbb7394ca1d8:22 dk.dst f2fef5be-7b40-477c-858f-cbb7394ca1d8 22 dk.dst 97bfb763-4345-484a-befe-fbf2add3a9ee 2 Category 4436 urn:ddi:dk.dst:1e669cac-8c1b-4026-b716-c8246e97b81c:22 dk.dst 1e669cac-8c1b-4026-b716-c8246e97b81c 22 dk.dst a6e9ee8d-5faf-432e-bd5b-909a9a0a3ef2 2 Category 4439 urn:ddi:dk.dst:49f20066-afcb-46df-a855-f6b1b2b1266c:22 dk.dst 49f20066-afcb-46df-a855-f6b1b2b1266c 22 dk.dst 7c768ace-aa6f-43a9-ba08-e21c7ce44b42 2 Category 4466 urn:ddi:dk.dst:31e1767f-0f50-478e-b42f-5d28175f3bc6:22 dk.dst 31e1767f-0f50-478e-b42f-5d28175f3bc6 22 dk.dst 6c17f464-c0a4-485c-bef2-60f65a9e8ce3 2 Category 4878 urn:ddi:dk.dst:ab63d866-b994-4cb3-92a3-4f8b13110ed1:22 dk.dst ab63d866-b994-4cb3-92a3-4f8b13110ed1 22 dk.dst c74a908b-541a-454b-b498-db77e6d51653 2 Category 302020 urn:ddi:dk.dst:105f09f5-2e8e-4a90-bf94-0e3bb419c339:22 dk.dst 105f09f5-2e8e-4a90-bf94-0e3bb419c339 22 dk.dst e987fddb-369b-4630-85a8-5094cddae417 2 Category 30202010 urn:ddi:dk.dst:779dc159-98ed-44f3-9ed8-7f4bede4ca91:22 dk.dst 779dc159-98ed-44f3-9ed8-7f4bede4ca91 22 dk.dst 44dba52b-8168-4108-a885-7545458395bb 2 Category 4427 urn:ddi:dk.dst:9615310f-5f60-4dde-bc64-1321beca9753:22 dk.dst 9615310f-5f60-4dde-bc64-1321beca9753 22 dk.dst fadad976-bda6-44ce-9a81-9d87bb18e2a0 2 Category 4437 urn:ddi:dk.dst:a9bf3f80-f5f1-422d-bfdd-f7b5a3d56f15:22 dk.dst a9bf3f80-f5f1-422d-bfdd-f7b5a3d56f15 22 dk.dst 96a1db80-5100-4356-92e2-34f61b10d3cf 2 Category 302025 urn:ddi:dk.dst:c2f9fdc3-9b66-416f-b3ed-e302fea3186a:22 dk.dst c2f9fdc3-9b66-416f-b3ed-e302fea3186a 22 dk.dst 3c014f74-ca1d-4f62-b6fb-0358940723b9 2 Category 30202510 urn:ddi:dk.dst:99d955e9-fdc8-4183-b260-4d2733450661:22 dk.dst 99d955e9-fdc8-4183-b260-4d2733450661 22 dk.dst a2fb70e2-7271-4838-a62b-bdd1ee8d9c4c 2 Category 2476 urn:ddi:dk.dst:9317d764-04c7-40f2-8539-0c2b167497d7:22 dk.dst 9317d764-04c7-40f2-8539-0c2b167497d7 22 dk.dst 94bd2a27-3be9-4fc1-b59c-21964b8531a4 2 Category 4432 urn:ddi:dk.dst:ad6d4f0c-fe65-4a06-bae4-5b0440b4eac4:22 dk.dst ad6d4f0c-fe65-4a06-bae4-5b0440b4eac4 22 dk.dst 7be2e85b-ed88-4b57-96b9-6a5eefc59151 2 Category 4446 urn:ddi:dk.dst:348dd454-e4f2-4fa6-ab64-30219f933483:22 dk.dst 348dd454-e4f2-4fa6-ab64-30219f933483 22 dk.dst 91552ac3-3009-4ff1-ac33-c502af300a17 2 Category 4457 urn:ddi:dk.dst:c1d2c238-44b6-468c-8ed1-01b1eb1dfbc6:22 dk.dst c1d2c238-44b6-468c-8ed1-01b1eb1dfbc6 22 dk.dst 852cce06-daeb-465a-b1ad-49c9093bff8c 2 Category 302030 urn:ddi:dk.dst:d1a06e37-e900-474d-9e28-80fc2f6662ab:22 dk.dst d1a06e37-e900-474d-9e28-80fc2f6662ab 22 dk.dst efacf7eb-59ef-4585-89aa-79e35414b506 2 Category 30203010 urn:ddi:dk.dst:57da536a-e687-42c7-8c88-6cfd36a73822:22 dk.dst 57da536a-e687-42c7-8c88-6cfd36a73822 22 dk.dst 2f242530-3405-4f70-acac-9b6664823c5d 2 Category 2419 urn:ddi:dk.dst:d5b73d48-8a94-4ca4-ad9e-71d70572e1aa:22 dk.dst d5b73d48-8a94-4ca4-ad9e-71d70572e1aa 22 dk.dst 0cd67c04-56bd-4bb7-aed6-65cb1774832c 2 Category 4098 urn:ddi:dk.dst:eea7c163-9d85-4db8-983b-9dab7d8dbbfc:22 dk.dst eea7c163-9d85-4db8-983b-9dab7d8dbbfc 22 dk.dst e14a455c-d29d-4663-a853-6bc1a6a2007c 2 Category 4431 urn:ddi:dk.dst:48dfa5db-44a0-42be-aec5-6d75155ccba2:22 dk.dst 48dfa5db-44a0-42be-aec5-6d75155ccba2 22 dk.dst a69f7d7d-e3ce-4831-936d-98d518364366 2 Category 4433 urn:ddi:dk.dst:e54193ad-0f68-4511-9ab8-3b44f90e3dfd:22 dk.dst e54193ad-0f68-4511-9ab8-3b44f90e3dfd 22 dk.dst cf54fa85-ee30-4a03-a35e-596299775738 2 Category 4445 urn:ddi:dk.dst:890b1e5e-e52b-45ba-9fb3-85726bb54d5f:22 dk.dst 890b1e5e-e52b-45ba-9fb3-85726bb54d5f 22 dk.dst 6ee463c7-febc-413c-9dc8-6b5500b49f48 2 Category 4449 urn:ddi:dk.dst:88283369-07de-443d-a14b-17954b2109b4:22 dk.dst 88283369-07de-443d-a14b-17954b2109b4 22 dk.dst 2e3377c9-250a-4fb1-8568-cbbbde6a0acc 2 Category 4477 urn:ddi:dk.dst:1bcb6173-0090-4739-8052-5c369540991e:22 dk.dst 1bcb6173-0090-4739-8052-5c369540991e 22 dk.dst fee530e2-ba6d-464a-88c0-d6eaf94a181c 2 Category 4505 urn:ddi:dk.dst:579e2d31-5e6d-4e89-b28f-75d05c6cdc1a:22 dk.dst 579e2d31-5e6d-4e89-b28f-75d05c6cdc1a 22 dk.dst 6ee56e23-19eb-489e-9afe-797c51692761 2 Category 302035 urn:ddi:dk.dst:eca958ce-c863-4060-a0dd-9e9b6870d318:22 dk.dst eca958ce-c863-4060-a0dd-9e9b6870d318 22 dk.dst 0ed6691c-ef23-40e0-b8b1-5b4bc4f34826 2 Category 30203510 urn:ddi:dk.dst:e6471a7b-1564-4782-bee3-8ca4a794d93b:22 dk.dst e6471a7b-1564-4782-bee3-8ca4a794d93b 22 dk.dst 3a7f3eb6-8d51-4f48-81e3-500f12c76a9a 2 Category 3244 urn:ddi:dk.dst:23b3735b-8af0-426c-8472-10f8f8030583:22 dk.dst 23b3735b-8af0-426c-8472-10f8f8030583 22 dk.dst 043b85a9-51ad-4ed4-9d91-7302c42d5069 2 Category 4418 urn:ddi:dk.dst:63a10b30-c0af-4002-aff7-410d1647cd4e:22 dk.dst 63a10b30-c0af-4002-aff7-410d1647cd4e 22 dk.dst 82918bec-759c-477c-9dc7-693a3986f7c7 2 Category 4424 urn:ddi:dk.dst:197a9fe5-7f76-4624-b429-f0610baee247:22 dk.dst 197a9fe5-7f76-4624-b429-f0610baee247 22 dk.dst ac0cbcaf-3075-4f9c-8e4f-f62327d941a0 2 Category 4429 urn:ddi:dk.dst:13385b53-07bd-43ef-a913-4488ad05ab15:22 dk.dst 13385b53-07bd-43ef-a913-4488ad05ab15 22 dk.dst 59067feb-c842-423e-bbbb-ce1b55b0ae17 2 Category 4448 urn:ddi:dk.dst:e94447c8-61e1-49f1-920d-33f2b48ebef5:22 dk.dst e94447c8-61e1-49f1-920d-33f2b48ebef5 22 dk.dst 3f6078f5-edca-4678-ac58-08a30f5ddcb9 2 Category 4537 urn:ddi:dk.dst:8ef0c45a-cf45-4ec4-871b-f2486f29959e:22 dk.dst 8ef0c45a-cf45-4ec4-871b-f2486f29959e 22 dk.dst 8d3e5149-be32-4427-a6e6-049c167a6f96 2 Category 30203515 urn:ddi:dk.dst:c6db0da9-43e1-4a24-ac9f-a5d02d0ccf53:22 dk.dst c6db0da9-43e1-4a24-ac9f-a5d02d0ccf53 22 dk.dst 900a946d-c9fa-4b0e-a414-1482bad6a013 2 Category 2003 urn:ddi:dk.dst:66611692-edbe-4dfb-b2ed-1317d2bfd0ea:22 dk.dst 66611692-edbe-4dfb-b2ed-1317d2bfd0ea 22 dk.dst d887de81-5359-41de-8193-e9c0739c27bc 2 Category 2010 urn:ddi:dk.dst:e5e4d432-98e0-47d7-8861-6d666b47d3db:22 dk.dst e5e4d432-98e0-47d7-8861-6d666b47d3db 22 dk.dst ebd96239-10ab-4362-a0cc-187ea943bd6e 2 Category 4438 urn:ddi:dk.dst:5bac32f9-7c23-4094-aca1-738d03368a28:22 dk.dst 5bac32f9-7c23-4094-aca1-738d03368a28 22 dk.dst a28ab33d-5fc2-4b96-b144-b96f3bd1a83d 2 Category 302040 urn:ddi:dk.dst:247d32a2-f9de-41bb-af92-1fde4a1fcfc0:22 dk.dst 247d32a2-f9de-41bb-af92-1fde4a1fcfc0 22 dk.dst 5cde5bcc-ab01-4592-b17f-68d304713d2b 2 Category 30204010 urn:ddi:dk.dst:84d15a6f-f1bc-4f31-880b-8bd3cb1a4a11:22 dk.dst 84d15a6f-f1bc-4f31-880b-8bd3cb1a4a11 22 dk.dst eb852478-8a3d-41c7-87e3-4d29e135c968 2 Category 4416 urn:ddi:dk.dst:9522d0a9-dc7c-47b3-9220-11cf0843bcfd:22 dk.dst 9522d0a9-dc7c-47b3-9220-11cf0843bcfd 22 dk.dst 7c87e84b-8d85-4f37-a43d-4cbde705c694 2 Category 4422 urn:ddi:dk.dst:ab3be8d8-bb67-4200-ab71-21d4437cca6f:22 dk.dst ab3be8d8-bb67-4200-ab71-21d4437cca6f 22 dk.dst 6717ee5b-1aad-483b-aaf4-ae8334ce9a3d 2 Category 4423 urn:ddi:dk.dst:7d0b3872-837d-4c2c-8c2a-3725fe3fb321:22 dk.dst 7d0b3872-837d-4c2c-8c2a-3725fe3fb321 22 dk.dst 43abee96-97cb-4cd4-96f1-ca84bf12e4ab 2 Category 4538 urn:ddi:dk.dst:8be2e0fc-0edc-4458-8eb4-e9f7e5d2b756:22 dk.dst 8be2e0fc-0edc-4458-8eb4-e9f7e5d2b756 22 dk.dst 091fe91f-f1df-4765-90e7-108650e441ae 2 Category 302045 urn:ddi:dk.dst:bd2824be-6bd8-45d7-836f-dacab4f0a9ba:22 dk.dst bd2824be-6bd8-45d7-836f-dacab4f0a9ba 22 dk.dst 8b62c6ce-827f-4a75-9741-06f2eb9c98bb 2 Category 30204510 urn:ddi:dk.dst:b5f2eb25-f4b1-4635-8760-48a0c4a53153:22 dk.dst b5f2eb25-f4b1-4635-8760-48a0c4a53153 22 dk.dst 7043fffc-73bb-4612-ad43-c4fcde8e6683 2 Category 4426 urn:ddi:dk.dst:be5b696a-c833-49c0-ba12-6103d6b17961:22 dk.dst be5b696a-c833-49c0-ba12-6103d6b17961 22 dk.dst ebbf2d44-e240-411a-ab4d-b661ef18c62c 2 Category 4442 urn:ddi:dk.dst:b52036e1-decb-49db-91e9-a303d80dad22:22 dk.dst b52036e1-decb-49db-91e9-a303d80dad22 22 dk.dst bb95749e-1759-4f6d-88f3-9e59b7b15aad 2 Category 4539 urn:ddi:dk.dst:82423629-7f0c-4ecb-96e7-35392f72cc30:22 dk.dst 82423629-7f0c-4ecb-96e7-35392f72cc30 22 dk.dst e1d2c45e-e139-4b04-a833-3058e50336a0 2 Category 302050 urn:ddi:dk.dst:18f0a453-1f2e-4812-9997-ea25f3da0c97:22 dk.dst 18f0a453-1f2e-4812-9997-ea25f3da0c97 22 dk.dst 733f4fe6-f347-4589-8b80-568aa8e8dda3 2 Category 30205010 urn:ddi:dk.dst:e516c10b-1291-4fa0-a3b0-f148778e1e6b:22 dk.dst e516c10b-1291-4fa0-a3b0-f148778e1e6b 22 dk.dst 2c8061cc-1d4a-4b28-abc1-a97fc5020987 2 Category 0375 urn:ddi:dk.dst:476f0273-f4f6-409c-8421-100210ae7d28:22 dk.dst 476f0273-f4f6-409c-8421-100210ae7d28 22 dk.dst 23235696-ca77-42e1-8cbb-5163ab7899dc 2 Category 3227 urn:ddi:dk.dst:3ad5454f-fbbc-4e73-a9f1-8ff0dd2ba161:22 dk.dst 3ad5454f-fbbc-4e73-a9f1-8ff0dd2ba161 22 dk.dst 0e9965e8-3d24-415c-8c23-e5a44b6fa9c7 2 Category 3870 urn:ddi:dk.dst:f3fe48df-f06b-437d-9155-3541da4192bc:22 dk.dst f3fe48df-f06b-437d-9155-3541da4192bc 22 dk.dst 67e6ed5a-b3b9-438c-8c44-ebdd9efc837c 2 Category 3880 urn:ddi:dk.dst:336c6fce-41e9-4666-8ea7-dda25ed3b50a:22 dk.dst 336c6fce-41e9-4666-8ea7-dda25ed3b50a 22 dk.dst 9fb11d61-915e-4030-8d6a-9c7917e126fc 2 Category 4760 urn:ddi:dk.dst:da56017f-60e4-44ed-b191-614313cda5e5:22 dk.dst da56017f-60e4-44ed-b191-614313cda5e5 22 dk.dst ea5eed7a-1973-40ae-82fb-2b8fd7d379b3 2 Category 4788 urn:ddi:dk.dst:6a7bf136-5142-432a-b6ac-0e4754f32312:22 dk.dst 6a7bf136-5142-432a-b6ac-0e4754f32312 22 dk.dst 86e3387c-667b-4d6d-977a-7c7f83cae15f 2 Category 9484 urn:ddi:dk.dst:5466a631-4824-410a-b90c-be5b9667e706:22 dk.dst 5466a631-4824-410a-b90c-be5b9667e706 22 dk.dst 12458b64-3a4f-4ee9-80ca-cd28f1584c41 2 Category 9485 urn:ddi:dk.dst:dd40f9d6-8987-4b28-ac5a-c87f0f1dddd7:22 dk.dst dd40f9d6-8987-4b28-ac5a-c87f0f1dddd7 22 dk.dst 185f52b6-5780-4808-a1b5-fa68dc49bc75 2 Category 9486 urn:ddi:dk.dst:0e781dc1-d173-4bdd-9004-5a5c7f3a32ef:22 dk.dst 0e781dc1-d173-4bdd-9004-5a5c7f3a32ef 22 dk.dst 7957d81a-abcf-4ff6-ad4b-27d2f5af6532 2 Category 3025 urn:ddi:dk.dst:58a57129-4724-4624-b2ca-4ab59285bd8b:22 dk.dst 58a57129-4724-4624-b2ca-4ab59285bd8b 22 dk.dst 69fb8cdc-8684-4c7a-b0bf-f02ce57a104b 2 Category 302510 urn:ddi:dk.dst:6e28ed73-71e8-404a-abcc-4230fcb0d691:22 dk.dst 6e28ed73-71e8-404a-abcc-4230fcb0d691 22 dk.dst b55f153f-6f85-45e3-9e4e-1c538ba78bd5 2 Category 30251010 urn:ddi:dk.dst:3abf3785-8668-466f-b599-1fa6b0ce9ac0:22 dk.dst 3abf3785-8668-466f-b599-1fa6b0ce9ac0 22 dk.dst d67d4e93-cc49-4ca8-a518-ef418987b3ab 2 Category 2459 urn:ddi:dk.dst:d5689d0b-74fa-4522-9256-1c51bf605084:22 dk.dst d5689d0b-74fa-4522-9256-1c51bf605084 22 dk.dst 65b1ab6e-d948-4c88-896b-415d42df8a35 2 Category 2460 urn:ddi:dk.dst:59d106b7-0207-40de-85c1-d74db5e93b50:22 dk.dst 59d106b7-0207-40de-85c1-d74db5e93b50 22 dk.dst e9556527-aae1-47db-a6b1-a487cc7a0504 2 Category 2485 urn:ddi:dk.dst:060d0eab-4e87-431e-860d-cabb19007f86:22 dk.dst 060d0eab-4e87-431e-860d-cabb19007f86 22 dk.dst 6cdbdfef-93e6-417e-9639-32bd223fc272 2 Category 2487 urn:ddi:dk.dst:02c2f06f-80a1-4dd2-98f7-2f1a969a5da4:22 dk.dst 02c2f06f-80a1-4dd2-98f7-2f1a969a5da4 22 dk.dst edbf476b-76da-4230-b4eb-2309e43454ee 2 Category 4613 urn:ddi:dk.dst:3e9bd546-9d0d-43aa-9596-e5c1dd1802ff:22 dk.dst 3e9bd546-9d0d-43aa-9596-e5c1dd1802ff 22 dk.dst 985908e5-515a-4207-8ba3-dfa5894573ad 2 Category 4614 urn:ddi:dk.dst:9a7a74ed-6fff-4496-a15c-fb975ec6b883:22 dk.dst 9a7a74ed-6fff-4496-a15c-fb975ec6b883 22 dk.dst de0a85b3-824c-4ad6-bf9a-24df8a7aa24a 2 Category 4617 urn:ddi:dk.dst:f919d0a1-ea17-4e60-8fa1-985cb8814159:22 dk.dst f919d0a1-ea17-4e60-8fa1-985cb8814159 22 dk.dst 048a1fec-d8b3-4be3-b550-9536b1499842 2 Category 4618 urn:ddi:dk.dst:5e69cf98-1921-4f4b-8c34-5c08c738800b:22 dk.dst 5e69cf98-1921-4f4b-8c34-5c08c738800b 22 dk.dst 2747d567-55a1-450f-95b8-03eb9d9dad89 2 Category 4632 urn:ddi:dk.dst:9a9246c5-d837-4047-a320-4c55dd536540:22 dk.dst 9a9246c5-d837-4047-a320-4c55dd536540 22 dk.dst f2b653c4-e472-4e67-8ac1-3729a5f242db 2 Category 4636 urn:ddi:dk.dst:2e427bf7-581b-43d6-84fb-0b66556aa244:22 dk.dst 2e427bf7-581b-43d6-84fb-0b66556aa244 22 dk.dst a1ea1735-c8ad-4c41-aeb5-679201d3c70e 2 Category 4639 urn:ddi:dk.dst:bdc7c4ff-cbf9-4d54-8df8-40c4523ab167:22 dk.dst bdc7c4ff-cbf9-4d54-8df8-40c4523ab167 22 dk.dst 9fa76cc1-8a2b-4e11-a981-abac99e19806 2 Category 4699 urn:ddi:dk.dst:af477f1a-19a7-4cf8-81cf-955144ed1bd5:22 dk.dst af477f1a-19a7-4cf8-81cf-955144ed1bd5 22 dk.dst c1bcbc6e-0a3b-46d2-b4fb-67676a926b9d 2 Category 30251015 urn:ddi:dk.dst:fd0a11b3-48ac-433b-b56d-7083533df94f:22 dk.dst fd0a11b3-48ac-433b-b56d-7083533df94f 22 dk.dst 9bfd5885-e110-408e-879e-336edb31bd42 2 Category 2490 urn:ddi:dk.dst:10d7a437-b9a9-48d5-bed9-a7fa74cc9af8:22 dk.dst 10d7a437-b9a9-48d5-bed9-a7fa74cc9af8 22 dk.dst ca14d47d-38fc-42e5-8821-b2426efd07ca 2 Category 2493 urn:ddi:dk.dst:7277d898-c700-49d4-b5a9-55b05d3916d9:22 dk.dst 7277d898-c700-49d4-b5a9-55b05d3916d9 22 dk.dst a1c516cc-6947-436f-abf4-cbdcb3750e8f 2 Category 2494 urn:ddi:dk.dst:f9f8d480-eb36-4d99-a754-a606af94f799:22 dk.dst f9f8d480-eb36-4d99-a754-a606af94f799 22 dk.dst 185c5a1d-8273-4cc0-9ad3-72770aab55c1 2 Category 2495 urn:ddi:dk.dst:5b6e2d89-1442-465e-b513-73133b396bd5:22 dk.dst 5b6e2d89-1442-465e-b513-73133b396bd5 22 dk.dst 296320be-9c38-41b0-96b6-d59ade4764a3 2 Category 3259 urn:ddi:dk.dst:080f194b-8140-4454-8481-57073456865f:22 dk.dst 080f194b-8140-4454-8481-57073456865f 22 dk.dst 13543f34-12e8-4fc6-8274-55e86d9efdd1 2 Category 3260 urn:ddi:dk.dst:62a83801-7cc1-49f1-bfd9-22a58ff92cc2:22 dk.dst 62a83801-7cc1-49f1-bfd9-22a58ff92cc2 22 dk.dst f613d590-4c4e-4ec1-98eb-ec0bb05d0fa9 2 Category 30251020 urn:ddi:dk.dst:482518ff-0810-45ed-abbe-58c836f40110:22 dk.dst 482518ff-0810-45ed-abbe-58c836f40110 22 dk.dst db70e36e-2c85-4992-b501-b724c5970000 2 Category 2461 urn:ddi:dk.dst:8d915a14-59ec-4b4e-b0f9-17aafad2bf2f:22 dk.dst 8d915a14-59ec-4b4e-b0f9-17aafad2bf2f 22 dk.dst 716190db-1bb6-42e1-82db-0851f8fb1c94 2 Category 2462 urn:ddi:dk.dst:4f01f9a4-729d-42b8-acfb-eb054b40da5a:22 dk.dst 4f01f9a4-729d-42b8-acfb-eb054b40da5a 22 dk.dst 6c7c544f-5382-4597-955b-0189ba5c4d72 2 Category 2469 urn:ddi:dk.dst:1d25f271-e63b-48ba-85ce-5195c0bbc77d:22 dk.dst 1d25f271-e63b-48ba-85ce-5195c0bbc77d 22 dk.dst dc59fbcc-36ad-45ab-942d-c4cf1364aa09 2 Category 2470 urn:ddi:dk.dst:f2e89697-22fc-409c-91fb-873b6a3efb1a:22 dk.dst f2e89697-22fc-409c-91fb-873b6a3efb1a 22 dk.dst d6decfe7-9de0-438e-a648-b45589b05fa2 2 Category 2471 urn:ddi:dk.dst:bd27b0d6-f987-4837-8346-da3925a3ea93:22 dk.dst bd27b0d6-f987-4837-8346-da3925a3ea93 22 dk.dst 599a34d6-c39c-4663-8dba-0ef57bfc7afe 2 Category 2473 urn:ddi:dk.dst:2fe60021-4475-4f36-9e84-0d47c8dc504d:22 dk.dst 2fe60021-4475-4f36-9e84-0d47c8dc504d 22 dk.dst f0916510-edea-400c-ad29-8a30f237fae8 2 Category 2486 urn:ddi:dk.dst:32004f17-6f14-4d4f-9ef7-0cf03599e1b9:22 dk.dst 32004f17-6f14-4d4f-9ef7-0cf03599e1b9 22 dk.dst e30c6196-ccff-4261-a910-6f62aa53f96f 2 Category 2489 urn:ddi:dk.dst:65aac561-f08d-4926-918e-4d6ccb0d8e85:22 dk.dst 65aac561-f08d-4926-918e-4d6ccb0d8e85 22 dk.dst 042661c5-a57f-43b9-98d9-7b1c1f153a5f 2 Category 2491 urn:ddi:dk.dst:d1c9aa55-ebf0-4ba6-879e-c2f32ab05df0:22 dk.dst d1c9aa55-ebf0-4ba6-879e-c2f32ab05df0 22 dk.dst c1b8d30d-be9a-4fa0-a7b5-031ffe8b5676 2 Category 3790 urn:ddi:dk.dst:f25f16ee-0330-4a01-be32-4dd13ae5b3c5:22 dk.dst f25f16ee-0330-4a01-be32-4dd13ae5b3c5 22 dk.dst b94fe6d1-f225-430c-b609-292e0f3524f5 2 Category 3885 urn:ddi:dk.dst:eba9331d-46e9-4dca-9e06-2a3799f10315:22 dk.dst eba9331d-46e9-4dca-9e06-2a3799f10315 22 dk.dst 37d32c63-9f84-40a0-ac13-40ab393075a9 2 Category 302515 urn:ddi:dk.dst:43b1bada-7808-4f1a-8433-9c553159c432:22 dk.dst 43b1bada-7808-4f1a-8433-9c553159c432 22 dk.dst e88c7ffd-8f12-4f70-8b3b-c69d3135626b 2 Category 30251510 urn:ddi:dk.dst:1082a83f-b1cb-4abf-817b-e771a48ea7ed:22 dk.dst 1082a83f-b1cb-4abf-817b-e771a48ea7ed 22 dk.dst fd1b192a-0ff7-44a4-bc82-90b18ed1f661 2 Category 4619 urn:ddi:dk.dst:a1eb3682-51cb-491a-8657-cc1dddf596e8:22 dk.dst a1eb3682-51cb-491a-8657-cc1dddf596e8 22 dk.dst 7809cf90-1317-4975-9c35-8d0eeebaf554 2 Category 4620 urn:ddi:dk.dst:7fc9dbc8-a6a8-4eaf-a348-a772515895db:22 dk.dst 7fc9dbc8-a6a8-4eaf-a348-a772515895db 22 dk.dst 9fe302ec-93b1-4a5d-adb9-6d1df2cca83a 2 Category 4622 urn:ddi:dk.dst:a4b1efb5-10a7-4a9b-a8ca-e8abb36c7be9:22 dk.dst a4b1efb5-10a7-4a9b-a8ca-e8abb36c7be9 22 dk.dst 87e9cffa-30a7-44bb-9346-a71da93c21f5 2 Category 4623 urn:ddi:dk.dst:3bf2a396-e6d0-4f54-ba7c-48fe5e0f7497:22 dk.dst 3bf2a396-e6d0-4f54-ba7c-48fe5e0f7497 22 dk.dst e1e5a236-95c9-4baa-8626-e1e4c52d4de0 2 Category 4624 urn:ddi:dk.dst:df196532-4a6e-41a3-8e7b-bde80b1f2dd4:22 dk.dst df196532-4a6e-41a3-8e7b-bde80b1f2dd4 22 dk.dst 918e9095-48b1-46bc-ab0d-f3ad66a62231 2 Category 4720 urn:ddi:dk.dst:56271a1e-a49e-4950-9414-52e46a2bb2ac:22 dk.dst 56271a1e-a49e-4950-9414-52e46a2bb2ac 22 dk.dst f1912ecf-6dbb-4b78-9420-b27eae529bf8 2 Category 30251515 urn:ddi:dk.dst:00ff0ee5-ef76-4325-a108-2fb4d3fda1a3:22 dk.dst 00ff0ee5-ef76-4325-a108-2fb4d3fda1a3 22 dk.dst c9517ac6-a376-41e6-b35a-0ad4256dc906 2 Category 4621 urn:ddi:dk.dst:62a17e80-e877-49fb-a5ff-c4aba9ae9d97:22 dk.dst 62a17e80-e877-49fb-a5ff-c4aba9ae9d97 22 dk.dst 9aad873f-f4bd-4b53-9137-1f4cc46a0b5e 2 Category 4625 urn:ddi:dk.dst:394a3d64-5c21-4f6b-8200-7f9b5a82282a:22 dk.dst 394a3d64-5c21-4f6b-8200-7f9b5a82282a 22 dk.dst 2b41879e-d985-4924-b7ed-405e3b6e8331 2 Category 4695 urn:ddi:dk.dst:88a91be0-2606-4c90-b2b3-ffe4dfc70716:22 dk.dst 88a91be0-2606-4c90-b2b3-ffe4dfc70716 22 dk.dst cfbff0c2-43c4-42e4-b0ad-163a6503a1b0 2 Category 4718 urn:ddi:dk.dst:5004d9a6-dd91-4cf2-941f-37eed2151ebe:22 dk.dst 5004d9a6-dd91-4cf2-941f-37eed2151ebe 22 dk.dst 3d983d7e-2cf8-4182-9517-5d19e7f3f8a3 2 Category 30251520 urn:ddi:dk.dst:06faccc1-0da6-4f60-b970-b5b199c27612:22 dk.dst 06faccc1-0da6-4f60-b970-b5b199c27612 22 dk.dst 5cd46b88-f88d-470e-8f82-e7bc2c6e5926 2 Category 3271 urn:ddi:dk.dst:d2e05fb9-7881-4a42-b20b-d4465781d1a0:22 dk.dst d2e05fb9-7881-4a42-b20b-d4465781d1a0 22 dk.dst cdda7076-fe27-42ed-b8db-fd2cd69c34d0 2 Category 3301 urn:ddi:dk.dst:94545cb8-f486-4c98-85cd-c9f74dcf0fc3:22 dk.dst 94545cb8-f486-4c98-85cd-c9f74dcf0fc3 22 dk.dst 065d15b8-6cc1-490c-a37e-595726d2efb8 2 Category 4564 urn:ddi:dk.dst:6e6d6b6f-78a8-4eef-825e-246e26e723f9:22 dk.dst 6e6d6b6f-78a8-4eef-825e-246e26e723f9 22 dk.dst 0e540689-eb8b-4106-bb04-47d7f7f10748 2 Category 4565 urn:ddi:dk.dst:06c6f4bb-fe19-4fc1-a66d-df5d140b701f:22 dk.dst 06c6f4bb-fe19-4fc1-a66d-df5d140b701f 22 dk.dst 08f3efcb-396f-47d8-8b98-5d7ebf3ec1dd 2 Category 4566 urn:ddi:dk.dst:0090bc05-83b2-4e08-80cb-85c3d9b3d319:22 dk.dst 0090bc05-83b2-4e08-80cb-85c3d9b3d319 22 dk.dst fe25eb14-4d09-435d-9d72-a1a5cd8b87d1 2 Category 4626 urn:ddi:dk.dst:fefc566f-b6be-4978-ac4f-dec9fa37f16a:22 dk.dst fefc566f-b6be-4978-ac4f-dec9fa37f16a 22 dk.dst c77c87d9-76c5-4ac4-a5e3-1951c3c77323 2 Category 4630 urn:ddi:dk.dst:a30cf8cb-02d0-4494-9e94-23458286087e:22 dk.dst a30cf8cb-02d0-4494-9e94-23458286087e 22 dk.dst 5b5a21cf-6e4b-41cb-9a55-b8703e925bb0 2 Category 30251525 urn:ddi:dk.dst:02a619fc-1f8b-43b5-bd83-20dc8f87add8:22 dk.dst 02a619fc-1f8b-43b5-bd83-20dc8f87add8 22 dk.dst 01ff9863-5337-447a-a2fb-dda139986efb 2 Category 2477 urn:ddi:dk.dst:2d0e0b3b-b71b-40a0-92d5-a560120cb61c:22 dk.dst 2d0e0b3b-b71b-40a0-92d5-a560120cb61c 22 dk.dst d080eed2-fe77-44aa-ae4c-df15b07baeb7 2 Category 2478 urn:ddi:dk.dst:916a5d8d-6c19-483c-8bdb-82633a2c8edd:22 dk.dst 916a5d8d-6c19-483c-8bdb-82633a2c8edd 22 dk.dst e520bdb6-cbba-4709-87e4-4917c78ba866 2 Category 2479 urn:ddi:dk.dst:50487686-72a9-4019-9081-96d43f0f00f0:22 dk.dst 50487686-72a9-4019-9081-96d43f0f00f0 22 dk.dst a5418949-56e8-4bfb-8087-badc4fb4f8c3 2 Category 2480 urn:ddi:dk.dst:798d59da-d889-4860-9803-39f1dad579f1:22 dk.dst 798d59da-d889-4860-9803-39f1dad579f1 22 dk.dst 553eb0ca-48ae-4231-880c-a54e26585a28 2 Category 2483 urn:ddi:dk.dst:2e7c1bf5-e82d-4411-965a-46a176ddc3df:22 dk.dst 2e7c1bf5-e82d-4411-965a-46a176ddc3df 22 dk.dst 1fff9ba2-a794-4fa4-9670-864907b5e5b5 2 Category 2488 urn:ddi:dk.dst:4a165a56-a61d-4fa8-b823-aa3cb3c64f04:22 dk.dst 4a165a56-a61d-4fa8-b823-aa3cb3c64f04 22 dk.dst 88f2aa92-e0a4-4f1e-9a73-8370ef8df507 2 Category 30251526 urn:ddi:dk.dst:1ee5c858-4c2a-424c-8959-28a7101f197a:22 dk.dst 1ee5c858-4c2a-424c-8959-28a7101f197a 22 dk.dst 60c67dbc-1640-47a8-b20a-93cca994fecc 2 Category 3270 urn:ddi:dk.dst:40cb23ce-c949-4932-8197-f3026727216d:22 dk.dst 40cb23ce-c949-4932-8197-f3026727216d 22 dk.dst 7731a349-d465-4637-b73a-e09491855e25 2 Category 3300 urn:ddi:dk.dst:a67b5429-a1e9-4e44-8a15-c1634dcc2a1e:22 dk.dst a67b5429-a1e9-4e44-8a15-c1634dcc2a1e 22 dk.dst 3eade2c1-1c31-4f70-83e9-aa72c62070e2 2 Category 30251527 urn:ddi:dk.dst:969f6990-7022-43ff-ab50-936ed7c33001:22 dk.dst 969f6990-7022-43ff-ab50-936ed7c33001 22 dk.dst 8e385663-c5ba-4270-abc7-b97d1a162bce 2 Category 3302 urn:ddi:dk.dst:e99581e0-2930-4e6b-98d2-52e2f206911d:22 dk.dst e99581e0-2930-4e6b-98d2-52e2f206911d 22 dk.dst 56170fd7-fa82-461a-b3bb-651cf4d0795a 2 Category 30251528 urn:ddi:dk.dst:201d08fb-65a3-4024-a5eb-6724141fd5d7:22 dk.dst 201d08fb-65a3-4024-a5eb-6724141fd5d7 22 dk.dst c15ee392-4f3e-48d6-8b90-5c30538f4fe4 2 Category 3303 urn:ddi:dk.dst:9fa4158b-2883-4045-b6ee-67e36ef6723e:22 dk.dst 9fa4158b-2883-4045-b6ee-67e36ef6723e 22 dk.dst 77729cbe-df35-4a85-82af-9b2beddba78f 2 Category 302520 urn:ddi:dk.dst:305d037e-5fe1-4402-ba91-31893acc3964:22 dk.dst 305d037e-5fe1-4402-ba91-31893acc3964 22 dk.dst 6fa7dfd0-9764-4411-882c-3872a2ec402c 2 Category 30252010 urn:ddi:dk.dst:28c048b5-f1a5-4b52-b8e2-b382ff09b5d3:22 dk.dst 28c048b5-f1a5-4b52-b8e2-b382ff09b5d3 22 dk.dst e95279be-f882-4707-a680-10497b22da3a 2 Category 4615 urn:ddi:dk.dst:de79c651-2290-4b06-b82f-266896e94e4b:22 dk.dst de79c651-2290-4b06-b82f-266896e94e4b 22 dk.dst 822ad34e-c3ba-419f-b2b9-3de9d3a25e19 2 Category 4616 urn:ddi:dk.dst:07814eda-8218-497a-84a9-81f045fc9caa:22 dk.dst 07814eda-8218-497a-84a9-81f045fc9caa 22 dk.dst bed130e1-b7bb-43f4-9724-e3067a87e643 2 Category 4634 urn:ddi:dk.dst:8c3a8074-7655-4881-8e0d-6b1afd947778:22 dk.dst 8c3a8074-7655-4881-8e0d-6b1afd947778 22 dk.dst c85bb5d5-7851-4fcf-ae7a-4a879ef9cf21 2 Category 4680 urn:ddi:dk.dst:42555fe5-0100-4585-a560-085f623bdad6:22 dk.dst 42555fe5-0100-4585-a560-085f623bdad6 22 dk.dst d0b3fd9b-4ca7-46be-a3a3-a270ef22435e 2 Category 302525 urn:ddi:dk.dst:e7788b55-c4b9-4f70-9dde-8fed7a82df0c:22 dk.dst e7788b55-c4b9-4f70-9dde-8fed7a82df0c 22 dk.dst d2634fdf-b160-4f8d-9356-dd0506b15715 2 Category 30252510 urn:ddi:dk.dst:a46d85b3-f26b-4017-8d18-91336c7cffee:22 dk.dst a46d85b3-f26b-4017-8d18-91336c7cffee 22 dk.dst e6f99747-cb00-4722-a182-da79524b650d 2 Category 4570 urn:ddi:dk.dst:26ce32c7-2e60-40e4-828b-4f62ca66fd71:22 dk.dst 26ce32c7-2e60-40e4-828b-4f62ca66fd71 22 dk.dst f40e0cd5-532b-4c82-8f2e-e60407ca611c 2 Category 4576 urn:ddi:dk.dst:29cd7aaa-61d6-4d6e-9e8c-ab560aff48b9:22 dk.dst 29cd7aaa-61d6-4d6e-9e8c-ab560aff48b9 22 dk.dst 40e0cd7c-307e-4a48-a274-3971e307aa45 2 Category 4577 urn:ddi:dk.dst:91644e22-e640-46a8-a0af-5d6c4708377a:22 dk.dst 91644e22-e640-46a8-a0af-5d6c4708377a 22 dk.dst a7a39f08-f590-47d1-8bdc-459ec7cd27b5 2 Category 4627 urn:ddi:dk.dst:9f8cce18-752c-4408-a2be-d759718d4393:22 dk.dst 9f8cce18-752c-4408-a2be-d759718d4393 22 dk.dst afdab8cb-8af3-4fa0-866f-ba51c04f348f 2 Category 4628 urn:ddi:dk.dst:9cbdbf96-e50f-4363-ac2c-b31d957fcf2c:22 dk.dst 9cbdbf96-e50f-4363-ac2c-b31d957fcf2c 22 dk.dst 7cb79dff-efd4-46d1-9ab3-755c32f512bf 2 Category 4631 urn:ddi:dk.dst:6bf42450-7538-454d-971f-e52fdf0f2056:22 dk.dst 6bf42450-7538-454d-971f-e52fdf0f2056 22 dk.dst af3b45c7-5411-4cd1-b1a1-f9e872228960 2 Category 4633 urn:ddi:dk.dst:4f313fd5-599a-4f59-8695-9bcd1a6edac2:22 dk.dst 4f313fd5-599a-4f59-8695-9bcd1a6edac2 22 dk.dst 746a6662-4d5c-4b9a-8ebb-9097f15ab6b4 2 Category 4635 urn:ddi:dk.dst:c05a0788-c4e2-4f5a-9fb6-bae80cf302b1:22 dk.dst c05a0788-c4e2-4f5a-9fb6-bae80cf302b1 22 dk.dst 0e57b5da-975f-4ccd-9c19-b44ded1c52a3 2 Category 4637 urn:ddi:dk.dst:ddfa5d86-33c3-4ce0-9d74-c37e2a4b0060:22 dk.dst ddfa5d86-33c3-4ce0-9d74-c37e2a4b0060 22 dk.dst 950325bc-06e8-4651-b9e9-0bba609f87dc 2 Category 4641 urn:ddi:dk.dst:95f9980d-6823-46a1-adf6-b6f6463cf38a:22 dk.dst 95f9980d-6823-46a1-adf6-b6f6463cf38a 22 dk.dst 660cbc42-d9ba-433e-acf3-552561c4a5eb 2 Category 4642 urn:ddi:dk.dst:f5534f61-4d96-48ad-ba55-cc783839726a:22 dk.dst f5534f61-4d96-48ad-ba55-cc783839726a 22 dk.dst 9b6e2a29-4e91-4071-b70b-8db50cf2b89b 2 Category 4673 urn:ddi:dk.dst:29d5dadc-9e10-4425-9ef0-c59c9253b8cc:22 dk.dst 29d5dadc-9e10-4425-9ef0-c59c9253b8cc 22 dk.dst 79fe038d-2e08-4990-9bc1-663e343ff2bf 2 Category 4721 urn:ddi:dk.dst:9d9e9ff9-17b6-4782-ae78-7df40db54e21:22 dk.dst 9d9e9ff9-17b6-4782-ae78-7df40db54e21 22 dk.dst b16f677d-2eaf-46d5-996e-471dd54bb262 2 Category 30252515 urn:ddi:dk.dst:257531cb-e47f-47ad-8050-2f64a3bd7f18:22 dk.dst 257531cb-e47f-47ad-8050-2f64a3bd7f18 22 dk.dst 32d80d41-d889-441e-9460-bcec0cf392f5 2 Category 4094 urn:ddi:dk.dst:b19e1ce6-35c8-4527-9446-07f215f0f930:22 dk.dst b19e1ce6-35c8-4527-9446-07f215f0f930 22 dk.dst a2831a44-1e82-4a3a-8bd4-8136d7083460 2 Category 30252520 urn:ddi:dk.dst:cfdbd617-cf98-48c0-b634-781b3dc15da7:22 dk.dst cfdbd617-cf98-48c0-b634-781b3dc15da7 22 dk.dst 9634ff43-0c24-4970-8a50-6d5d90f3a503 2 Category 2484 urn:ddi:dk.dst:8ae7fd6a-c2f0-4cc6-9efd-223a882c1740:22 dk.dst 8ae7fd6a-c2f0-4cc6-9efd-223a882c1740 22 dk.dst c622fb54-942a-4c90-8ef4-98dd8f8e1de7 2 Category 302530 urn:ddi:dk.dst:2ddbe1ae-15b1-4140-9a64-d5632e638fca:22 dk.dst 2ddbe1ae-15b1-4140-9a64-d5632e638fca 22 dk.dst d2e39b7b-cefd-4a50-b9d7-68405eb9e269 2 Category 30253010 urn:ddi:dk.dst:a83cfcd5-a56f-47d0-879c-45cac95b7a2b:22 dk.dst a83cfcd5-a56f-47d0-879c-45cac95b7a2b 22 dk.dst 6f40f9de-562c-4c0d-8f7d-88b80b1ba1d8 2 Category 3229 urn:ddi:dk.dst:a4ae771d-df9b-4aaf-a81d-1a01e43db467:22 dk.dst a4ae771d-df9b-4aaf-a81d-1a01e43db467 22 dk.dst cd47d597-efd7-4489-a4fd-9b6db8c8b3d4 2 Category 3235 urn:ddi:dk.dst:83200ed6-3c65-4ad6-b5d0-c4ee8c167f50:22 dk.dst 83200ed6-3c65-4ad6-b5d0-c4ee8c167f50 22 dk.dst ae296e86-d3b4-41aa-a305-74e81b04d7bf 2 Category 3236 urn:ddi:dk.dst:6d3a236a-9e73-4c3e-a502-4ecc4081f880:22 dk.dst 6d3a236a-9e73-4c3e-a502-4ecc4081f880 22 dk.dst a0dc4b02-387f-4244-a52b-885e8545db90 2 Category 3237 urn:ddi:dk.dst:2f92ee2e-9119-4d36-9c7d-9fe2e29b8054:22 dk.dst 2f92ee2e-9119-4d36-9c7d-9fe2e29b8054 22 dk.dst 97f2fef3-1270-4396-9fd3-dff2cbe83317 2 Category 4629 urn:ddi:dk.dst:785f93c9-cefe-4f4d-9e4b-c60b86744625:22 dk.dst 785f93c9-cefe-4f4d-9e4b-c60b86744625 22 dk.dst 90f4c02b-332e-48ad-a202-57211535ebc0 2 Category 4688 urn:ddi:dk.dst:4a5036bf-f40e-4f1e-850c-e0efbfbdc453:22 dk.dst 4a5036bf-f40e-4f1e-850c-e0efbfbdc453 22 dk.dst 1fce62e7-ecdc-4bd8-bf81-9bb7b403bc61 2 Category 4689 urn:ddi:dk.dst:35b5e6b2-0c70-411c-b40f-98e8de4b689a:22 dk.dst 35b5e6b2-0c70-411c-b40f-98e8de4b689a 22 dk.dst 8ce6b3d3-65a4-4753-a0b9-b52a47077a55 2 Category 4690 urn:ddi:dk.dst:f9aa9ab9-d8ef-49d0-8d7b-326e5eb5b669:22 dk.dst f9aa9ab9-d8ef-49d0-8d7b-326e5eb5b669 22 dk.dst 1d174f2d-fef6-4729-b4c4-11186203deab 2 Category 4691 urn:ddi:dk.dst:f173cee3-228d-4e7d-8d29-6f7b37e6b75a:22 dk.dst f173cee3-228d-4e7d-8d29-6f7b37e6b75a 22 dk.dst 56643c0e-cd8a-44bc-b38c-b4677110261f 2 Category 4700 urn:ddi:dk.dst:2f3ff6b5-c2cf-405e-a1f1-74522941ec49:22 dk.dst 2f3ff6b5-c2cf-405e-a1f1-74522941ec49 22 dk.dst 2cf7465d-e6fe-4a23-af72-62f9564e187f 2 Category 302535 urn:ddi:dk.dst:7321e19f-4323-46ac-a2d9-2d83f53e5924:22 dk.dst 7321e19f-4323-46ac-a2d9-2d83f53e5924 22 dk.dst 95c7977b-9675-4f46-a0b2-6b915f789180 2 Category 30253510 urn:ddi:dk.dst:5fc3e928-2fd5-4737-a43d-4754bb5c35e3:22 dk.dst 5fc3e928-2fd5-4737-a43d-4754bb5c35e3 22 dk.dst 20f4b665-5c4d-4d23-9035-a0a776f622d4 2 Category 4575 urn:ddi:dk.dst:c85e7ab2-3d11-4aa9-a4ed-76ddf58bc05b:22 dk.dst c85e7ab2-3d11-4aa9-a4ed-76ddf58bc05b 22 dk.dst 89c11551-f93f-4f13-adaf-4d9f1e6bf4f8 2 Category 4640 urn:ddi:dk.dst:957b75ec-7290-41b9-a117-a03fbd0687a4:22 dk.dst 957b75ec-7290-41b9-a117-a03fbd0687a4 22 dk.dst 7566e9c8-9773-4db0-bf25-ca7321266650 2 Category 4643 urn:ddi:dk.dst:6e0c3157-16a6-439e-9d67-ebd3657d66d7:22 dk.dst 6e0c3157-16a6-439e-9d67-ebd3657d66d7 22 dk.dst adb22c20-6535-41e5-9105-b94e4b43bb99 2 Category 4692 urn:ddi:dk.dst:e9c93bd3-a70e-4b62-be36-c87b4931cc33:22 dk.dst e9c93bd3-a70e-4b62-be36-c87b4931cc33 22 dk.dst 2485862b-c9ac-453f-af63-133ade938313 2 Category 4697 urn:ddi:dk.dst:83bac5ce-3d5e-4e08-ae43-707e7662d863:22 dk.dst 83bac5ce-3d5e-4e08-ae43-707e7662d863 22 dk.dst d0c3a12a-9e63-45fb-9534-c82ec1feac49 2 Category 4698 urn:ddi:dk.dst:25ddb10f-aa05-4d18-ab10-e6c3f784ec99:22 dk.dst 25ddb10f-aa05-4d18-ab10-e6c3f784ec99 22 dk.dst 402253d9-4104-4fce-889f-10da4d5d0666 2 Category 302540 urn:ddi:dk.dst:a3404634-1572-4384-9152-0af3108b16c2:22 dk.dst a3404634-1572-4384-9152-0af3108b16c2 22 dk.dst 7df92fe9-3dfa-4436-8f07-6d115b01bd3e 2 Category 30254010 urn:ddi:dk.dst:59e52ce3-fbd5-412e-ba59-abb326b0168d:22 dk.dst 59e52ce3-fbd5-412e-ba59-abb326b0168d 22 dk.dst 10f20046-10db-4306-96c2-3bb77f845625 2 Category 0380 urn:ddi:dk.dst:d52f9f12-dac6-4f3f-919b-e19c39fd6aac:22 dk.dst d52f9f12-dac6-4f3f-919b-e19c39fd6aac 22 dk.dst 39a2ee69-2865-4468-9f43-451771f850bc 2 Category 4784 urn:ddi:dk.dst:cf723251-029f-480e-86a3-b6b71772c569:22 dk.dst cf723251-029f-480e-86a3-b6b71772c569 22 dk.dst 81973def-b56a-4c85-830a-cbb715aec489 2 Category 3030 urn:ddi:dk.dst:c1860031-b1a4-4d92-8016-2e8e56abbc99:22 dk.dst c1860031-b1a4-4d92-8016-2e8e56abbc99 22 dk.dst e47cc21f-0037-451e-ad2b-0fe6f5c969bb 2 Category 303010 urn:ddi:dk.dst:6d6f0ba1-3019-4d13-9d7e-59f7dfad1abf:22 dk.dst 6d6f0ba1-3019-4d13-9d7e-59f7dfad1abf 22 dk.dst 1d4fee1a-594a-46ea-91c7-185e7b9de54c 2 Category 30301010 urn:ddi:dk.dst:a4e280a3-1ae9-4f23-ac6f-976dedb86add:22 dk.dst a4e280a3-1ae9-4f23-ac6f-976dedb86add 22 dk.dst 7e2f09c0-29cc-4851-a41d-e94a4ba9e84f 2 Category 4188 urn:ddi:dk.dst:8984f454-bbd8-4080-8af6-35d2f793272f:22 dk.dst 8984f454-bbd8-4080-8af6-35d2f793272f 22 dk.dst b1f35b31-9b3e-41a4-8bde-1c91e6adce76 2 Category 4197 urn:ddi:dk.dst:4119d87f-47ef-4ad7-aa05-4fff21f16dca:22 dk.dst 4119d87f-47ef-4ad7-aa05-4fff21f16dca 22 dk.dst f083460f-4a9f-494f-9350-00c51f1a0dd6 2 Category 303015 urn:ddi:dk.dst:5a3a081a-ee9a-4299-8bd4-073f6c8aafb3:22 dk.dst 5a3a081a-ee9a-4299-8bd4-073f6c8aafb3 22 dk.dst d411cfe5-c56b-479b-834d-e5bac149694b 2 Category 30301510 urn:ddi:dk.dst:ff12e447-d3c9-40d3-ab09-bce04c9a2c6a:22 dk.dst ff12e447-d3c9-40d3-ab09-bce04c9a2c6a 22 dk.dst 8b55bf27-1314-49bf-8cec-6b9160868768 2 Category 4522 urn:ddi:dk.dst:4be99dd3-41bd-4127-a2a6-4abff8a5c445:22 dk.dst 4be99dd3-41bd-4127-a2a6-4abff8a5c445 22 dk.dst 5d0943c4-8c97-4880-be8a-c992f72393ad 2 Category 4790 urn:ddi:dk.dst:a7620d0c-1494-460a-981e-06eed42c59be:22 dk.dst a7620d0c-1494-460a-981e-06eed42c59be 22 dk.dst 87e13e5c-0486-456d-80bb-dcc40c9bbffb 2 Category 4791 urn:ddi:dk.dst:4e7416ea-48bb-4fcb-80af-fcb18dcb63eb:22 dk.dst 4e7416ea-48bb-4fcb-80af-fcb18dcb63eb 22 dk.dst ca50e0f0-1dd3-45d0-9de8-25adad92e1ea 2 Category 4792 urn:ddi:dk.dst:5669a5d8-ce56-407e-a1c3-d75d08c821f2:22 dk.dst 5669a5d8-ce56-407e-a1c3-d75d08c821f2 22 dk.dst 6b1f2052-c28b-40bb-9c01-10324c5026b7 2 Category 303020 urn:ddi:dk.dst:465156c2-bc77-44f1-9bec-f8599dff9bf9:22 dk.dst 465156c2-bc77-44f1-9bec-f8599dff9bf9 22 dk.dst 7694fbd6-0141-4663-9787-4c4de50e597c 2 Category 30302010 urn:ddi:dk.dst:3e1e15e2-e677-4a56-bed4-21c80223fa27:22 dk.dst 3e1e15e2-e677-4a56-bed4-21c80223fa27 22 dk.dst 9866a263-4972-4f89-8841-e8439cb81147 2 Category 4482 urn:ddi:dk.dst:2cdc3e3c-16ef-4362-b29f-25eafa552f4f:22 dk.dst 2cdc3e3c-16ef-4362-b29f-25eafa552f4f 22 dk.dst 62e338eb-af40-4497-9ddf-3f5ee19da2cb 2 Category 4488 urn:ddi:dk.dst:033acada-ee6b-42d6-80b5-31c42cf49b76:22 dk.dst 033acada-ee6b-42d6-80b5-31c42cf49b76 22 dk.dst 57c6c91b-dafd-4187-95b5-201fbeead758 2 Category 4499 urn:ddi:dk.dst:162117d3-94c3-49cb-b217-34219b55247d:22 dk.dst 162117d3-94c3-49cb-b217-34219b55247d 22 dk.dst a51658ac-ed2a-4a2d-a70f-68fed6ff7cc7 2 Category 303025 urn:ddi:dk.dst:fa55b1a3-36af-425a-a53f-a568e62b2860:22 dk.dst fa55b1a3-36af-425a-a53f-a568e62b2860 22 dk.dst 59f4a76d-9d5b-4679-bcaf-c8de6987e217 2 Category 30302510 urn:ddi:dk.dst:6dbc382b-eccd-4adb-a072-1acbf84f2790:22 dk.dst 6dbc382b-eccd-4adb-a072-1acbf84f2790 22 dk.dst 3bb36f77-66ec-4e78-ab8c-61f775034e36 2 Category 4523 urn:ddi:dk.dst:cbc706a0-7b24-4fcf-ad57-c1111372e51c:22 dk.dst cbc706a0-7b24-4fcf-ad57-c1111372e51c 22 dk.dst 3d2f4fff-d2c2-46f2-a1c7-656f56cc842e 2 Category 4524 urn:ddi:dk.dst:930ac09e-86e1-4ad4-8208-1eb04f3b0370:22 dk.dst 930ac09e-86e1-4ad4-8208-1eb04f3b0370 22 dk.dst 229bbd1c-86f4-4c78-8e3b-946f2cd0d67a 2 Category 4536 urn:ddi:dk.dst:324fff1e-44ee-4c57-be92-5cfd7e6f3c13:22 dk.dst 324fff1e-44ee-4c57-be92-5cfd7e6f3c13 22 dk.dst 6bd58bca-6906-4e8d-9fb3-543d43f73823 2 Category 4545 urn:ddi:dk.dst:f100f833-a68d-47b6-866d-79cc472f3e85:22 dk.dst f100f833-a68d-47b6-866d-79cc472f3e85 22 dk.dst fc6e6660-b610-4d99-9e68-6d90bc86cb89 2 Category 4546 urn:ddi:dk.dst:212dd852-2d37-43ca-9f53-3780efb1610f:22 dk.dst 212dd852-2d37-43ca-9f53-3780efb1610f 22 dk.dst 9958c237-0034-451a-9b33-c6dcdb91ccb7 2 Category 3035 urn:ddi:dk.dst:67b05607-65e9-43e2-a935-83ccd8d2d790:22 dk.dst 67b05607-65e9-43e2-a935-83ccd8d2d790 22 dk.dst 7baa6282-f2e3-4797-9b8a-557b32ca67ba 2 Category 303510 urn:ddi:dk.dst:2cdf29a8-986c-49d3-829a-ab4c38b65498:22 dk.dst 2cdf29a8-986c-49d3-829a-ab4c38b65498 22 dk.dst a533f4fd-806e-4d41-aab8-f912b2b249b2 2 Category 30351010 urn:ddi:dk.dst:4828260a-2a85-4e17-840b-c56bd9043f01:22 dk.dst 4828260a-2a85-4e17-840b-c56bd9043f01 22 dk.dst 92966e15-b3ad-48f8-b41f-2fb3ab46404c 2 Category 0353 urn:ddi:dk.dst:20f5c1ac-3cab-4ac5-a073-4384e6be1f10:22 dk.dst 20f5c1ac-3cab-4ac5-a073-4384e6be1f10 22 dk.dst 88c7ba7d-c6b6-4bd4-900c-f5fc80491c43 2 Category 3228 urn:ddi:dk.dst:f73e1123-17a2-4c98-90f3-607a61658a77:22 dk.dst f73e1123-17a2-4c98-90f3-607a61658a77 22 dk.dst 96c12291-c2a2-4353-98c2-d01c8030af37 2 Category 4787 urn:ddi:dk.dst:f66574e6-3fa1-44b5-945a-6c0172d66c48:22 dk.dst f66574e6-3fa1-44b5-945a-6c0172d66c48 22 dk.dst 386230c0-4e64-4fd9-820a-d7fb08fb23c8 2 Category 303515 urn:ddi:dk.dst:663da0a9-2097-4cd7-b9a8-366d05bd6ede:22 dk.dst 663da0a9-2097-4cd7-b9a8-366d05bd6ede 22 dk.dst 09780b6d-d888-4dbc-aeca-ef7991d3099d 2 Category 30351510 urn:ddi:dk.dst:25078f07-7c58-4fc5-9789-67a7b0c5eb82:22 dk.dst 25078f07-7c58-4fc5-9789-67a7b0c5eb82 22 dk.dst da24479a-377e-49a5-80d6-c80fc272062c 2 Category 3785 urn:ddi:dk.dst:9c6906e4-a2e0-451a-89d2-78eb1638255f:22 dk.dst 9c6906e4-a2e0-451a-89d2-78eb1638255f 22 dk.dst 0c154229-f6d6-47a6-9202-5adac07345f4 2 Category 4140 urn:ddi:dk.dst:a8299afb-5f10-499b-9b3b-9a7adc689b8f:22 dk.dst a8299afb-5f10-499b-9b3b-9a7adc689b8f 22 dk.dst adf69531-1d19-4333-b467-b0ebdaa03ac2 2 Category 4269 urn:ddi:dk.dst:0cb60fb4-d67c-4102-812e-009d3bac5208:22 dk.dst 0cb60fb4-d67c-4102-812e-009d3bac5208 22 dk.dst fad279a0-19b1-41aa-9dad-5b582d729f43 2 Category 4271 urn:ddi:dk.dst:8abc2d3c-69b0-48c7-936c-9074537ad865:22 dk.dst 8abc2d3c-69b0-48c7-936c-9074537ad865 22 dk.dst 5a802f80-34eb-45dc-866e-b29c38b6f92d 2 Category 4288 urn:ddi:dk.dst:ba8f4fc2-6453-4463-a64b-13cdbf15a238:22 dk.dst ba8f4fc2-6453-4463-a64b-13cdbf15a238 22 dk.dst 2dc49d34-441b-4955-aed3-f481bb2f9b75 2 Category 4303 urn:ddi:dk.dst:0f481977-fe78-41d1-b814-7e1d08a685f0:22 dk.dst 0f481977-fe78-41d1-b814-7e1d08a685f0 22 dk.dst 6128cda5-e21c-4705-a6a3-134912497d93 2 Category 303520 urn:ddi:dk.dst:ad944ca9-723f-4fb9-bbd1-dfbcaaadda0f:22 dk.dst ad944ca9-723f-4fb9-bbd1-dfbcaaadda0f 22 dk.dst 4b5333a2-6ec5-47ac-a253-9742f3f4f5ba 2 Category 30352010 urn:ddi:dk.dst:3cfe9ae7-f726-4f1e-a950-b7d8e7bccbc3:22 dk.dst 3cfe9ae7-f726-4f1e-a950-b7d8e7bccbc3 22 dk.dst 29884018-c360-4d36-b0f0-9331fb05fa09 2 Category 4274 urn:ddi:dk.dst:cec8c883-d9c1-4202-ae7e-9162963e112f:22 dk.dst cec8c883-d9c1-4202-ae7e-9162963e112f 22 dk.dst bac2d9e1-613b-46a7-8560-ee3ed5e59120 2 Category 303525 urn:ddi:dk.dst:9f66ef25-c93e-4e47-83da-0a88a008711c:22 dk.dst 9f66ef25-c93e-4e47-83da-0a88a008711c 22 dk.dst 4cc4abf0-f9b4-4473-9178-1b93e36b8646 2 Category 30352510 urn:ddi:dk.dst:70431cc0-af62-4f47-9eb6-f8dfe6aaaf5a:22 dk.dst 70431cc0-af62-4f47-9eb6-f8dfe6aaaf5a 22 dk.dst 68ce41ee-dcff-4df3-8efc-f87fbd98d7d7 2 Category 3251 urn:ddi:dk.dst:408248c7-3daa-4d71-8081-19641a5f7451:22 dk.dst 408248c7-3daa-4d71-8081-19641a5f7451 22 dk.dst b47ae933-dcf8-4c17-9458-6879ad79ad61 2 Category 3252 urn:ddi:dk.dst:cea70743-bf77-44fb-946d-d845879b0894:22 dk.dst cea70743-bf77-44fb-946d-d845879b0894 22 dk.dst 28aceec9-48f0-4259-a662-4fe948793e1b 2 Category 4273 urn:ddi:dk.dst:e8e604c4-d939-4874-9029-26f365ca5d82:22 dk.dst e8e604c4-d939-4874-9029-26f365ca5d82 22 dk.dst 57a94e43-1510-40f5-aa37-a0c99b34bb3d 2 Category 4353 urn:ddi:dk.dst:c755a132-646c-4850-962b-e5c787b6043e:22 dk.dst c755a132-646c-4850-962b-e5c787b6043e 22 dk.dst 4baf385c-1da5-49c5-86d4-d64e38036036 2 Category 303530 urn:ddi:dk.dst:7ef35d90-5042-49e9-9589-5c5474d89741:22 dk.dst 7ef35d90-5042-49e9-9589-5c5474d89741 22 dk.dst 898bbbb8-0e8d-4c79-83e0-1b5d197fe228 2 Category 30353010 urn:ddi:dk.dst:f63e3ba9-5fd3-417e-b8c9-9c4da85e2035:22 dk.dst f63e3ba9-5fd3-417e-b8c9-9c4da85e2035 22 dk.dst b9f3a7d9-8259-4672-874b-a2cfd4b115a1 2 Category 4278 urn:ddi:dk.dst:9f1f16bd-1a62-4ab7-b0ea-844bb656a670:22 dk.dst 9f1f16bd-1a62-4ab7-b0ea-844bb656a670 22 dk.dst a37be9de-ef06-43fd-b459-6f7a1f4e4076 2 Category 4300 urn:ddi:dk.dst:db6cb005-dae2-4b26-942a-3b7c7f51ce94:22 dk.dst db6cb005-dae2-4b26-942a-3b7c7f51ce94 22 dk.dst 49b89830-01d5-4be7-b4ba-f7a12396a29d 2 Category 4359 urn:ddi:dk.dst:47066e93-b209-4011-ab93-f9ab30324996:22 dk.dst 47066e93-b209-4011-ab93-f9ab30324996 22 dk.dst 8c476717-6888-4e74-960b-d874d4f371f4 2 Category 303535 urn:ddi:dk.dst:98064743-69e6-4b4d-af3e-07f5ad334b6a:22 dk.dst 98064743-69e6-4b4d-af3e-07f5ad334b6a 22 dk.dst 6b317bb6-3550-41b2-a459-6886525bed67 2 Category 30353510 urn:ddi:dk.dst:47a63640-09e5-4ba0-bf4d-0c47c538a073:22 dk.dst 47a63640-09e5-4ba0-bf4d-0c47c538a073 22 dk.dst 8a09d116-603d-437b-9a1e-fa0d887ec233 2 Category 4206 urn:ddi:dk.dst:058f3a0a-0501-4cf5-a7e0-7e3fcebe0050:22 dk.dst 058f3a0a-0501-4cf5-a7e0-7e3fcebe0050 22 dk.dst 180d92eb-bda5-4544-8b29-75a192d8d20e 2 Category 4207 urn:ddi:dk.dst:d04f01c1-611c-422e-a0ea-6186711357a7:22 dk.dst d04f01c1-611c-422e-a0ea-6186711357a7 22 dk.dst 8099046a-82cd-4860-852c-032fe9821f6c 2 Category 4279 urn:ddi:dk.dst:d29aaad1-7223-4e23-a183-ce41987192b3:22 dk.dst d29aaad1-7223-4e23-a183-ce41987192b3 22 dk.dst 1de4610e-74f3-4e07-a2ce-a7ef5800a2ad 2 Category 4280 urn:ddi:dk.dst:61b4418b-f906-478e-a12a-4def3f7f3f25:22 dk.dst 61b4418b-f906-478e-a12a-4def3f7f3f25 22 dk.dst 446b8a58-38b2-4eee-9159-1d5d4991f524 2 Category 4298 urn:ddi:dk.dst:99a86ec1-c578-4437-b5f7-8c43c35891dc:22 dk.dst 99a86ec1-c578-4437-b5f7-8c43c35891dc 22 dk.dst 8c848c9c-1749-444d-824c-bbf78a856440 2 Category 4305 urn:ddi:dk.dst:48fb449e-15a0-404e-a60b-36b0dd84c885:22 dk.dst 48fb449e-15a0-404e-a60b-36b0dd84c885 22 dk.dst 6e837c92-da80-4fc7-9d82-0530b7f97e84 2 Category 4352 urn:ddi:dk.dst:81e02d98-78f9-4de1-b259-071a0d5674ac:22 dk.dst 81e02d98-78f9-4de1-b259-071a0d5674ac 22 dk.dst 3fc33e0f-5e4a-4fa5-ad9e-31c84d1ca7ef 2 Category 4563 urn:ddi:dk.dst:d0a04328-260e-4baf-8fc0-85fe1d827fe5:22 dk.dst d0a04328-260e-4baf-8fc0-85fe1d827fe5 22 dk.dst 0f4568e4-72f1-4650-995a-a48a4a478ed0 2 Category 4568 urn:ddi:dk.dst:ef4a0c13-92bc-4c46-b541-d097d81e11ef:22 dk.dst ef4a0c13-92bc-4c46-b541-d097d81e11ef 22 dk.dst 8cb96528-4ce7-44ca-9907-4eab74928607 2 Category 5032 urn:ddi:dk.dst:0d20b775-5627-491b-9174-6b246a1a3df3:22 dk.dst 0d20b775-5627-491b-9174-6b246a1a3df3 22 dk.dst 82676861-3bdd-4c2f-8e51-7814fe1917f5 2 Category 30353515 urn:ddi:dk.dst:68b4194c-1151-4346-a472-08791c684f36:22 dk.dst 68b4194c-1151-4346-a472-08791c684f36 22 dk.dst 816a9d0d-6833-44e5-894e-c35cdbe9ead7 2 Category 4270 urn:ddi:dk.dst:52879bed-96b8-49f9-94c7-8d4a72883628:22 dk.dst 52879bed-96b8-49f9-94c7-8d4a72883628 22 dk.dst 97ed910c-6d38-4aa5-b30b-2df5022e9b5f 2 Category 4277 urn:ddi:dk.dst:7db3d949-642d-4e42-8ced-6889df0a9c8d:22 dk.dst 7db3d949-642d-4e42-8ced-6889df0a9c8d 22 dk.dst 63e50340-6854-4a93-8a57-89d71743053c 2 Category 4287 urn:ddi:dk.dst:1ff6bb79-91ce-4aca-8f33-1e913a6d60cb:22 dk.dst 1ff6bb79-91ce-4aca-8f33-1e913a6d60cb 22 dk.dst b93be0b5-95a3-44eb-b519-ddd119ac0613 2 Category 4290 urn:ddi:dk.dst:87364343-cfea-4395-9aeb-7b485def71ed:22 dk.dst 87364343-cfea-4395-9aeb-7b485def71ed 22 dk.dst b2d138f8-aaef-44d0-8133-92e7589991b0 2 Category 4294 urn:ddi:dk.dst:12f81efb-2459-42f1-99f6-6123620f50b5:22 dk.dst 12f81efb-2459-42f1-99f6-6123620f50b5 22 dk.dst ec2559c2-e629-42c8-a704-840b84458b24 2 Category 4309 urn:ddi:dk.dst:8e20fcde-6384-4097-a126-087ec853c8c8:22 dk.dst 8e20fcde-6384-4097-a126-087ec853c8c8 22 dk.dst 7789cba2-fd6c-45cf-9a96-6d00252570de 2 Category 4858 urn:ddi:dk.dst:59e9a1d6-2935-4cad-ad53-6fd5ac0fea3e:22 dk.dst 59e9a1d6-2935-4cad-ad53-6fd5ac0fea3e 22 dk.dst 72b4cbeb-5740-454d-9ea6-aa2d8ce4d23d 2 Category 303540 urn:ddi:dk.dst:ce0c2d84-f7ad-487d-b9d4-c5b90c661f6e:22 dk.dst ce0c2d84-f7ad-487d-b9d4-c5b90c661f6e 22 dk.dst 2d3d8179-a5b8-4f96-9bf7-828be85f2640 2 Category 30354010 urn:ddi:dk.dst:ec1d20ec-8344-4470-9390-d33a923174ec:22 dk.dst ec1d20ec-8344-4470-9390-d33a923174ec 22 dk.dst 7b066e35-f9e1-4120-bada-fdff858893e3 2 Category 4283 urn:ddi:dk.dst:6ca27942-0ace-4774-bb11-eee059db503c:22 dk.dst 6ca27942-0ace-4774-bb11-eee059db503c 22 dk.dst 56a29348-3ab2-4b35-9300-a4f9e063b15a 2 Category 4304 urn:ddi:dk.dst:88aa715f-e220-458e-9515-e28dc1095a08:22 dk.dst 88aa715f-e220-458e-9515-e28dc1095a08 22 dk.dst cf7a8d6f-e7b6-41d1-962e-345505d14f00 2 Category 4354 urn:ddi:dk.dst:8a1d412d-4eed-41e8-b021-8493063318c6:22 dk.dst 8a1d412d-4eed-41e8-b021-8493063318c6 22 dk.dst 7de3ed78-8c9d-423c-8f07-361df1585d92 2 Category 4497 urn:ddi:dk.dst:eacf59d9-0b59-436e-a0a6-5099bc091a1d:22 dk.dst eacf59d9-0b59-436e-a0a6-5099bc091a1d 22 dk.dst 209dcf42-15f0-4ed1-a2d9-5d01711443a0 2 Category 9636 urn:ddi:dk.dst:514f0977-142b-4db5-8b4d-720c916c0d3d:22 dk.dst 514f0977-142b-4db5-8b4d-720c916c0d3d 22 dk.dst 22b1cac7-29f2-4027-880e-d6e20abf183f 2 Category 303545 urn:ddi:dk.dst:e135bc27-ce58-4219-84c6-c4803d81d429:22 dk.dst e135bc27-ce58-4219-84c6-c4803d81d429 22 dk.dst b1b1462b-5347-463f-99a5-f19f42719fdf 2 Category 30354510 urn:ddi:dk.dst:5e37ff8b-c298-4b86-98a3-aa76ec423577:22 dk.dst 5e37ff8b-c298-4b86-98a3-aa76ec423577 22 dk.dst 2ada8358-bc13-493a-82d0-ccdbb413a4f0 2 Category 3250 urn:ddi:dk.dst:4ff32934-d542-4ff5-86a0-c6cbb28d93e8:22 dk.dst 4ff32934-d542-4ff5-86a0-c6cbb28d93e8 22 dk.dst fc09bab9-475e-4faf-9836-6929519d7907 2 Category 4225 urn:ddi:dk.dst:5e598e40-3234-4ba1-be1f-f332acedde4b:22 dk.dst 5e598e40-3234-4ba1-be1f-f332acedde4b 22 dk.dst 69e6bbd6-2413-44d2-a2b0-99ce166d28b1 2 Category 4284 urn:ddi:dk.dst:14f84469-98da-4239-b275-c97079de4e02:22 dk.dst 14f84469-98da-4239-b275-c97079de4e02 22 dk.dst 06a4d189-15c2-4800-be78-5ba8c2037038 2 Category 4285 urn:ddi:dk.dst:e20fd9ce-e7a1-4f4e-a13d-f24393c5996a:22 dk.dst e20fd9ce-e7a1-4f4e-a13d-f24393c5996a 22 dk.dst bce49ec4-478f-4cd8-967e-b1267926bc4c 2 Category 4286 urn:ddi:dk.dst:a34db113-2ebe-4b39-acb2-f445499b04a2:22 dk.dst a34db113-2ebe-4b39-acb2-f445499b04a2 22 dk.dst 6d2717bb-65bd-48d2-a92d-6817e0f1580c 2 Category 4293 urn:ddi:dk.dst:2a0b3215-bb41-4f89-a7e8-198e1e96257c:22 dk.dst 2a0b3215-bb41-4f89-a7e8-198e1e96257c 22 dk.dst bf6fd8e2-4bff-4a18-a23b-4cf2555b996f 2 Category 4297 urn:ddi:dk.dst:468c9c0c-7df4-4c7d-bfd2-f388d3e6f404:22 dk.dst 468c9c0c-7df4-4c7d-bfd2-f388d3e6f404 22 dk.dst 8041659a-104c-4c2b-8f55-13361b972121 2 Category 4299 urn:ddi:dk.dst:43166fb7-066c-4c4e-aeb6-84b1dc19124d:22 dk.dst 43166fb7-066c-4c4e-aeb6-84b1dc19124d 22 dk.dst 9de9eaea-d711-4a27-a134-ce3eea56d05e 2 Category 4311 urn:ddi:dk.dst:f8ea1faa-1039-4e3e-a5aa-115b1cda2f58:22 dk.dst f8ea1faa-1039-4e3e-a5aa-115b1cda2f58 22 dk.dst 2783d308-d7bc-4f7b-b0e4-376363bef250 2 Category 4367 urn:ddi:dk.dst:12acf889-a123-41bc-8a11-2584b538bd9a:22 dk.dst 12acf889-a123-41bc-8a11-2584b538bd9a 22 dk.dst 85ea2adb-b1e1-451b-8904-c66be91a2cb7 2 Category 303550 urn:ddi:dk.dst:d5dc660d-0c46-4d2c-999c-bc34fd9fd293:22 dk.dst d5dc660d-0c46-4d2c-999c-bc34fd9fd293 22 dk.dst 944c3e00-8d31-4ea5-9f56-8d114dc3c3c1 2 Category 30355010 urn:ddi:dk.dst:09f0bdad-2c83-45b8-a19f-4507a512c326:22 dk.dst 09f0bdad-2c83-45b8-a19f-4507a512c326 22 dk.dst 7a0af995-a01d-45b7-82b2-452c30aa0064 2 Category 4603 urn:ddi:dk.dst:8332d39b-3ccc-4726-ada1-57910710c0ab:22 dk.dst 8332d39b-3ccc-4726-ada1-57910710c0ab 22 dk.dst 3540ad73-81a3-434e-a156-dc01043b9d4f 2 Category 303555 urn:ddi:dk.dst:a1bdad17-a6b5-41ad-9780-1cf0ad06ce8b:22 dk.dst a1bdad17-a6b5-41ad-9780-1cf0ad06ce8b 22 dk.dst defd8a0f-6597-4d48-b00a-62c8202be6f1 2 Category 30355510 urn:ddi:dk.dst:a7bc2932-3702-40ab-8c5f-1bc09c28cafe:22 dk.dst a7bc2932-3702-40ab-8c5f-1bc09c28cafe 22 dk.dst dedb3f7b-466d-4427-90bf-8f0d56977728 2 Category 4495 urn:ddi:dk.dst:8c2685ce-f954-4e38-83ff-5c2fdf3f90bc:22 dk.dst 8c2685ce-f954-4e38-83ff-5c2fdf3f90bc 22 dk.dst 9177ab4d-9221-4541-8980-890ef394b03d 2 Category 4496 urn:ddi:dk.dst:3fd2e286-b865-4cd4-ab8e-7bab9b7af2df:22 dk.dst 3fd2e286-b865-4cd4-ab8e-7bab9b7af2df 22 dk.dst 4e516986-ca0d-41d8-9f80-8c7ec70edd4e 2 Category 4512 urn:ddi:dk.dst:65f2853f-801b-4d57-878d-beb82e5f196c:22 dk.dst 65f2853f-801b-4d57-878d-beb82e5f196c 22 dk.dst eb3aa012-fd9d-473d-bf1d-a1d034151d78 2 Category 4513 urn:ddi:dk.dst:4726d8e9-3f9a-499e-9be4-c95e01a38013:22 dk.dst 4726d8e9-3f9a-499e-9be4-c95e01a38013 22 dk.dst ee41c3ae-526f-4a58-b425-49c2d7842b8a 2 Category 4544 urn:ddi:dk.dst:eaeb9822-e97d-444a-b79c-a95bdb726387:22 dk.dst eaeb9822-e97d-444a-b79c-a95bdb726387 22 dk.dst b189fe57-9fc5-461a-9e06-2aaced1fab62 2 Category 30355515 urn:ddi:dk.dst:986e4fcc-e06b-4284-b2eb-bb79529c05b0:22 dk.dst 986e4fcc-e06b-4284-b2eb-bb79529c05b0 22 dk.dst ee18316a-dd38-42a9-83fa-fee68643931c 2 Category 4369 urn:ddi:dk.dst:904e84b3-e41f-4547-89cb-cf2dd714f74e:22 dk.dst 904e84b3-e41f-4547-89cb-cf2dd714f74e 22 dk.dst ac14887e-e64a-4bff-acf1-35d613520083 2 Category 30355520 urn:ddi:dk.dst:104380aa-2957-4868-84de-c36044492342:22 dk.dst 104380aa-2957-4868-84de-c36044492342 22 dk.dst 0bd4186a-8756-47bf-81da-5b8748a9f8de 2 Category 4214 urn:ddi:dk.dst:fff31cb5-deb9-4a0e-8b40-15b79828829e:22 dk.dst fff31cb5-deb9-4a0e-8b40-15b79828829e 22 dk.dst afa1da69-691d-41ef-a89d-66bc4f448593 2 Category 4289 urn:ddi:dk.dst:c5a11958-4d9c-4802-b0cc-3cb5d3d39081:22 dk.dst c5a11958-4d9c-4802-b0cc-3cb5d3d39081 22 dk.dst 78fe5409-673c-4a77-b09b-42eea1414818 2 Category 30355525 urn:ddi:dk.dst:2599a5c5-c6bc-46d6-92a3-3305fc180be3:22 dk.dst 2599a5c5-c6bc-46d6-92a3-3305fc180be3 22 dk.dst 7356ad18-a2cc-491d-a236-eaf8d4878bdd 2 Category 4204 urn:ddi:dk.dst:86302ae1-70f5-47e8-b8ff-a044e85e7705:22 dk.dst 86302ae1-70f5-47e8-b8ff-a044e85e7705 22 dk.dst fafa09e1-6381-4272-8d29-57db06a7b832 2 Category 4205 urn:ddi:dk.dst:b6e5d37e-4620-4ac7-85a2-83466f65cf8a:22 dk.dst b6e5d37e-4620-4ac7-85a2-83466f65cf8a 22 dk.dst 30a764c0-0fcc-436e-9ae1-0d540f6645a5 2 Category 4281 urn:ddi:dk.dst:44dce4ff-0736-4ee4-9e6e-281e74cfb118:22 dk.dst 44dce4ff-0736-4ee4-9e6e-281e74cfb118 22 dk.dst c955fd27-5497-46fd-b8de-f720ae7fa2cd 2 Category 30355530 urn:ddi:dk.dst:b4ab2878-95a8-4150-841c-1a1f40b99e66:22 dk.dst b4ab2878-95a8-4150-841c-1a1f40b99e66 22 dk.dst 092c0f50-0638-4186-80b8-c7365200003c 2 Category 4282 urn:ddi:dk.dst:bbf63b6f-2bf0-4c94-b63c-9f9b1981d136:22 dk.dst bbf63b6f-2bf0-4c94-b63c-9f9b1981d136 22 dk.dst a95cb8c1-578e-4967-9db2-3cc2bc95f8f4 2 Category 30355535 urn:ddi:dk.dst:1bc5cb59-ded9-450f-a4ae-e7fe8c33fca6:22 dk.dst 1bc5cb59-ded9-450f-a4ae-e7fe8c33fca6 22 dk.dst a69b4fc4-1f4f-4e4e-907e-d794f97058e3 2 Category 4292 urn:ddi:dk.dst:44d72093-662e-4098-bc84-51b239931344:22 dk.dst 44d72093-662e-4098-bc84-51b239931344 22 dk.dst f425e1c2-41a1-4423-b9b9-0a8701876f95 2 Category 3040 urn:ddi:dk.dst:bd8885ca-a5a8-46be-a823-d4a7bff23cf1:22 dk.dst bd8885ca-a5a8-46be-a823-d4a7bff23cf1 22 dk.dst f5f778fb-e554-4a2c-adf7-660c25cd274f 2 Category 304010 urn:ddi:dk.dst:14830b4c-0351-451d-b6dc-d7b4a5ed19fa:22 dk.dst 14830b4c-0351-451d-b6dc-d7b4a5ed19fa 22 dk.dst f2d2d046-559c-47fe-b8d6-fb27ddc153e4 2 Category 30401010 urn:ddi:dk.dst:4d62b3bf-859c-404c-9858-adcc6103ad49:22 dk.dst 4d62b3bf-859c-404c-9858-adcc6103ad49 22 dk.dst e1c4326d-5888-4b9d-b73e-184dcca4e56a 2 Category 4750 urn:ddi:dk.dst:9434c3c6-0d7d-4a80-a8ca-94db3258ed52:22 dk.dst 9434c3c6-0d7d-4a80-a8ca-94db3258ed52 22 dk.dst 90937279-c081-4eab-863d-703e13edf31d 2 Category 4789 urn:ddi:dk.dst:ceb7f43c-f14d-4b9b-96b3-f89bc75461d2:22 dk.dst ceb7f43c-f14d-4b9b-96b3-f89bc75461d2 22 dk.dst 2c9134b2-300e-4549-a73b-855494aca523 2 Category 304015 urn:ddi:dk.dst:add17c0e-fc53-4c72-90d0-5848a35cce16:22 dk.dst add17c0e-fc53-4c72-90d0-5848a35cce16 22 dk.dst c8ec1b74-2029-4a6b-b75d-aff9bf61b46b 2 Category 30401510 urn:ddi:dk.dst:6cef8338-f836-4c0c-ad58-2da7e33f562c:22 dk.dst 6cef8338-f836-4c0c-ad58-2da7e33f562c 22 dk.dst 2e8b670b-b7c1-457b-8c48-d2d2c996d393 2 Category 4211 urn:ddi:dk.dst:1485c5d0-16fe-4530-9490-4dfaade3abe3:22 dk.dst 1485c5d0-16fe-4530-9490-4dfaade3abe3 22 dk.dst 80ac1cc0-8263-4290-a6e9-3fd01601ed82 2 Category 4242 urn:ddi:dk.dst:3852a42a-e5d2-4df8-9700-6d181480a494:22 dk.dst 3852a42a-e5d2-4df8-9700-6d181480a494 22 dk.dst 8d567c5d-04b3-43ea-8f02-dd984cffb83c 2 Category 4243 urn:ddi:dk.dst:ce7c5980-b20d-44dd-b439-b4d3ecb738ec:22 dk.dst ce7c5980-b20d-44dd-b439-b4d3ecb738ec 22 dk.dst 0637b07a-9bba-4f34-8388-67e66cc379f1 2 Category 4254 urn:ddi:dk.dst:d62dc5e2-76cb-4208-b0f6-f285b922b874:22 dk.dst d62dc5e2-76cb-4208-b0f6-f285b922b874 22 dk.dst fb13ff43-5533-4cdc-a9a6-6d74d998e541 2 Category 4365 urn:ddi:dk.dst:d522e9a6-bfee-4368-af80-53773cf8cc6e:22 dk.dst d522e9a6-bfee-4368-af80-53773cf8cc6e 22 dk.dst 2feea242-d7e8-4cbc-a46b-bbf14aac4b2e 2 Category 4398 urn:ddi:dk.dst:19285142-77f9-42a9-8e8f-7733c41d0e3c:22 dk.dst 19285142-77f9-42a9-8e8f-7733c41d0e3c 22 dk.dst bf3d1700-003c-4c5f-ac13-9a22a4428ac9 2 Category 4571 urn:ddi:dk.dst:82d45640-4c4a-47c1-949c-d3e4ac6da426:22 dk.dst 82d45640-4c4a-47c1-949c-d3e4ac6da426 22 dk.dst cae41254-5bb3-45e2-be9d-74345e5d6c6d 2 Category 4581 urn:ddi:dk.dst:5dd48657-1924-462a-9f26-a32ab8ee9c88:22 dk.dst 5dd48657-1924-462a-9f26-a32ab8ee9c88 22 dk.dst 07d6fbde-ea4d-46ac-aa48-bb293de40c96 2 Category 304020 urn:ddi:dk.dst:4b94c77b-8c77-4495-b35b-1ba298986480:22 dk.dst 4b94c77b-8c77-4495-b35b-1ba298986480 22 dk.dst b618efbd-cb0f-4c4b-995a-4f2a141d31f6 2 Category 30402010 urn:ddi:dk.dst:409ec2a5-2b84-4923-be71-6e4f1314e112:22 dk.dst 409ec2a5-2b84-4923-be71-6e4f1314e112 22 dk.dst 3dee856e-f870-4c39-83b0-1044719a794c 2 Category 4218 urn:ddi:dk.dst:bb966dce-8690-4bae-88cd-b5dab88061af:22 dk.dst bb966dce-8690-4bae-88cd-b5dab88061af 22 dk.dst eaa5493a-8674-498f-b3d8-389f6136d70a 2 Category 4260 urn:ddi:dk.dst:1c4db8a6-3ce0-47d8-83a5-78bf5b3cb3ba:22 dk.dst 1c4db8a6-3ce0-47d8-83a5-78bf5b3cb3ba 22 dk.dst 47dd83e2-7218-4d0b-aad8-61b6ca896a08 2 Category 4355 urn:ddi:dk.dst:ad26d632-33c4-4627-9a74-3b871f27f05c:22 dk.dst ad26d632-33c4-4627-9a74-3b871f27f05c 22 dk.dst 77a25643-216c-411a-b145-33d7f93fd76f 2 Category 4356 urn:ddi:dk.dst:f0980e34-4c55-4d5a-bcd9-cf4cebe8d6fa:22 dk.dst f0980e34-4c55-4d5a-bcd9-cf4cebe8d6fa 22 dk.dst 9aa5ac35-7c65-4268-9937-0056cc6cc061 2 Category 4399 urn:ddi:dk.dst:29ba53cd-9a3b-4d5d-a9e2-9ad10c5084a7:22 dk.dst 29ba53cd-9a3b-4d5d-a9e2-9ad10c5084a7 22 dk.dst 160d4f86-d373-4f06-88a0-292f9fcc784a 2 Category 4755 urn:ddi:dk.dst:50fff024-cd4d-4d03-b7a1-e5e2d3f18a26:22 dk.dst 50fff024-cd4d-4d03-b7a1-e5e2d3f18a26 22 dk.dst 61be5916-b8b4-4f2d-92b2-49f43bd9168c 2 Category 4757 urn:ddi:dk.dst:26b8437f-fd06-4933-8bc4-0f0d0174ce73:22 dk.dst 26b8437f-fd06-4933-8bc4-0f0d0174ce73 22 dk.dst 515b0abf-d250-41d6-b154-16f3a6859e62 2 Category 304025 urn:ddi:dk.dst:d07bafae-5beb-4634-be34-b4f6bd039537:22 dk.dst d07bafae-5beb-4634-be34-b4f6bd039537 22 dk.dst ffd07057-923f-4203-92ae-51f9c56f794d 2 Category 30402510 urn:ddi:dk.dst:59ff5017-6127-4f15-a816-612773f30edf:22 dk.dst 59ff5017-6127-4f15-a816-612773f30edf 22 dk.dst d35268e6-16f5-4340-b4de-027eaa8c78fe 2 Category 3247 urn:ddi:dk.dst:a0bfceb8-3c71-4333-9db1-4ca96981a7bd:22 dk.dst a0bfceb8-3c71-4333-9db1-4ca96981a7bd 22 dk.dst 29fef31b-d7a7-4ccf-91c1-ab54345c64e3 2 Category 3248 urn:ddi:dk.dst:389f689a-e1f3-481e-b9c9-ed55aa53f519:22 dk.dst 389f689a-e1f3-481e-b9c9-ed55aa53f519 22 dk.dst 5dd3de95-6c13-48bb-af4a-fd8b3852b0aa 2 Category 3249 urn:ddi:dk.dst:67b27219-0732-46a1-b571-2f23833fc1c6:22 dk.dst 67b27219-0732-46a1-b571-2f23833fc1c6 22 dk.dst 97f4d994-2d2a-4a74-9d2f-f590b7abdd54 2 Category 4272 urn:ddi:dk.dst:c7a9bcb7-27ed-437c-8e26-2bcd396588ed:22 dk.dst c7a9bcb7-27ed-437c-8e26-2bcd396588ed 22 dk.dst f730c936-733b-42a6-b6ec-f9b90a18e48c 2 Category 4291 urn:ddi:dk.dst:a72a7948-b644-4000-87cf-8a1c17b38015:22 dk.dst a72a7948-b644-4000-87cf-8a1c17b38015 22 dk.dst 73fbcb03-f88e-4e6a-b13d-2a3e1ec7b897 2 Category 4295 urn:ddi:dk.dst:a4a24de6-a34f-4162-a99a-46bc1bb31d4b:22 dk.dst a4a24de6-a34f-4162-a99a-46bc1bb31d4b 22 dk.dst d8d1fabf-9202-4fa6-9e3b-2838cdd7ea73 2 Category 4296 urn:ddi:dk.dst:6759f3eb-4a6e-4b9a-b101-4f99fa0243f2:22 dk.dst 6759f3eb-4a6e-4b9a-b101-4f99fa0243f2 22 dk.dst 2e828831-ea68-4c29-9f95-f86ce67aaa6b 2 Category 4321 urn:ddi:dk.dst:23cd899e-fc18-4648-8b12-8ede80c922f4:22 dk.dst 23cd899e-fc18-4648-8b12-8ede80c922f4 22 dk.dst d84b16f0-b389-4153-93c0-cc101a0d270c 2 Category 4368 urn:ddi:dk.dst:58b03ab6-01df-4fc5-b09d-b58482cd847e:22 dk.dst 58b03ab6-01df-4fc5-b09d-b58482cd847e 22 dk.dst ee69770f-0865-4cd7-a772-656b502df36e 2 Category 304030 urn:ddi:dk.dst:0d5a3dd2-dd2f-4b08-8289-f1d59bace7e2:22 dk.dst 0d5a3dd2-dd2f-4b08-8289-f1d59bace7e2 22 dk.dst 47ca3f6e-79e4-4b39-acb2-5d0ba79b6db9 2 Category 30403010 urn:ddi:dk.dst:3511903b-c003-4aec-b015-9bcc244fd7ba:22 dk.dst 3511903b-c003-4aec-b015-9bcc244fd7ba 22 dk.dst a9f63fc3-7720-47d2-85ed-24b95e53e976 2 Category 4312 urn:ddi:dk.dst:f3de0045-074c-4fcb-882e-6a129b76d97b:22 dk.dst f3de0045-074c-4fcb-882e-6a129b76d97b 22 dk.dst ba6bc262-8d41-44a0-96da-b266ca595931 2 Category 30403015 urn:ddi:dk.dst:5dede2ed-548c-45da-99df-56e0e432fee2:22 dk.dst 5dede2ed-548c-45da-99df-56e0e432fee2 22 dk.dst 635acaae-352b-40d7-aa1d-a29bb6f9256b 2 Category 4313 urn:ddi:dk.dst:a65e6fc8-f170-4fcb-ba13-21dcb07775a5:22 dk.dst a65e6fc8-f170-4fcb-ba13-21dcb07775a5 22 dk.dst f376f9c5-00ee-42c4-8fe1-05a13bf0de5e 2 Category 4320 urn:ddi:dk.dst:178e33e2-1c2e-4c87-8fc5-352cc99aa51d:22 dk.dst 178e33e2-1c2e-4c87-8fc5-352cc99aa51d 22 dk.dst fe44cce6-b740-4865-bd69-0acf172e3bca 2 Category 4403 urn:ddi:dk.dst:e6683edc-8622-4217-8833-819e5e3a65e8:22 dk.dst e6683edc-8622-4217-8833-819e5e3a65e8 22 dk.dst a5677920-df75-47ab-be13-09a4e339eacc 2 Category 30403020 urn:ddi:dk.dst:1fae7636-43d8-45a6-8edf-a5add656c351:22 dk.dst 1fae7636-43d8-45a6-8edf-a5add656c351 22 dk.dst 172dc8ad-073d-45ee-8820-188ba04e1335 2 Category 4549 urn:ddi:dk.dst:56046a53-a6ed-47d7-a60b-7b9d77995ca9:22 dk.dst 56046a53-a6ed-47d7-a60b-7b9d77995ca9 22 dk.dst 82a6b402-5a3e-48f9-92a7-b64e25189ca6 2 Category 4550 urn:ddi:dk.dst:320a58dc-c314-4437-af50-ec0953ef6eef:22 dk.dst 320a58dc-c314-4437-af50-ec0953ef6eef 22 dk.dst d2b6c319-c718-4b7a-949c-8dcddda844f5 2 Category 4551 urn:ddi:dk.dst:cd4ec25b-6e5d-4625-a105-aa1a99806e68:22 dk.dst cd4ec25b-6e5d-4625-a105-aa1a99806e68 22 dk.dst 8451d5d3-3e2e-44b7-aaa1-d75c6a007d61 2 Category 4553 urn:ddi:dk.dst:a2e12c6f-d81e-4014-8b81-8cd734928dc9:22 dk.dst a2e12c6f-d81e-4014-8b81-8cd734928dc9 22 dk.dst 61b91bee-6b0e-4ff4-9221-e7e918ef87d5 2 Category 4567 urn:ddi:dk.dst:e0acdd76-c71f-4135-be57-781b264a3e41:22 dk.dst e0acdd76-c71f-4135-be57-781b264a3e41 22 dk.dst 149ac57a-51d4-4053-bbf3-71ff1161a6bb 2 Category 304035 urn:ddi:dk.dst:78a0a3d4-10bc-4137-a68e-30630d10aaa9:22 dk.dst 78a0a3d4-10bc-4137-a68e-30630d10aaa9 22 dk.dst 8a59974b-4656-43cd-95b3-410d6dc51750 2 Category 30403510 urn:ddi:dk.dst:3a62de67-ac22-4e5a-9102-817e53e6be7d:22 dk.dst 3a62de67-ac22-4e5a-9102-817e53e6be7d 22 dk.dst 0f36f796-81f9-4786-a87b-fda0395449e7 2 Category 4212 urn:ddi:dk.dst:afd98d82-0b40-4f8f-b775-5cad0ede64ad:22 dk.dst afd98d82-0b40-4f8f-b775-5cad0ede64ad 22 dk.dst 2ab32ae0-ea2d-4ddc-be18-af39e85869e1 2 Category 4213 urn:ddi:dk.dst:2ca75d0a-4a88-4c2a-a72b-a0a8c0abe4d6:22 dk.dst 2ca75d0a-4a88-4c2a-a72b-a0a8c0abe4d6 22 dk.dst 3b38af5b-f1d8-4473-973f-b85041ee3d5b 2 Category 4231 urn:ddi:dk.dst:01115d9c-f7e6-4595-8239-78bf7d747b93:22 dk.dst 01115d9c-f7e6-4595-8239-78bf7d747b93 22 dk.dst 0f0b1a4c-6031-4aba-9e0a-079db2c75795 2 Category 4240 urn:ddi:dk.dst:df666ff2-6bf8-44f9-9849-10ca9b80444b:22 dk.dst df666ff2-6bf8-44f9-9849-10ca9b80444b 22 dk.dst a598d8a4-973f-47ee-899a-5fa91da1575b 2 Category 4250 urn:ddi:dk.dst:401fc19b-5aa8-4fcf-b600-1c316448c3f5:22 dk.dst 401fc19b-5aa8-4fcf-b600-1c316448c3f5 22 dk.dst 61927a23-6fb5-4e2d-91c2-10a5aea3d60d 2 Category 4397 urn:ddi:dk.dst:da4bde60-1bfe-402a-ae89-febfea24bb9f:22 dk.dst da4bde60-1bfe-402a-ae89-febfea24bb9f 22 dk.dst acd3c988-a857-4233-90a1-2d1ecb84465f 2 Category 304040 urn:ddi:dk.dst:4f1949dc-c597-45fb-a4a0-b4c97cac4f87:22 dk.dst 4f1949dc-c597-45fb-a4a0-b4c97cac4f87 22 dk.dst 0929df8b-b67a-4e22-a029-adb99c4f58cf 2 Category 30404010 urn:ddi:dk.dst:94fa29ab-2bc2-4a35-abf8-0de362a73656:22 dk.dst 94fa29ab-2bc2-4a35-abf8-0de362a73656 22 dk.dst 4bf129e8-adbf-4466-9635-007a76c20e5e 2 Category 4358 urn:ddi:dk.dst:713c22a7-b9a6-421d-9394-e08fb645cd8c:22 dk.dst 713c22a7-b9a6-421d-9394-e08fb645cd8c 22 dk.dst 80f16587-50a1-450d-af20-8c992b023404 2 Category 30404015 urn:ddi:dk.dst:32e0da84-bd4d-4055-8c7a-79d60d7fbe9d:22 dk.dst 32e0da84-bd4d-4055-8c7a-79d60d7fbe9d 22 dk.dst 489fcc88-1eff-4dfb-a4df-dd7fa35b891b 2 Category 4357 urn:ddi:dk.dst:a77548d3-d85d-4a08-84ca-4d82db1959cf:22 dk.dst a77548d3-d85d-4a08-84ca-4d82db1959cf 22 dk.dst c1de2808-9073-4a7d-a4b2-43bd23795b69 2 Category 30404020 urn:ddi:dk.dst:d611c7f4-c821-4ccf-aa53-8907e2a903d6:22 dk.dst d611c7f4-c821-4ccf-aa53-8907e2a903d6 22 dk.dst 951cdc05-0e45-442d-b9e7-5eedbba1d791 2 Category 4142 urn:ddi:dk.dst:5ed97a1a-4944-41ce-af3b-c5637b79ce87:22 dk.dst 5ed97a1a-4944-41ce-af3b-c5637b79ce87 22 dk.dst 9f06e305-e874-4799-b704-05da8e5475e3 2 Category 4310 urn:ddi:dk.dst:9e82fd67-b6ad-4345-844b-e02d44782308:22 dk.dst 9e82fd67-b6ad-4345-844b-e02d44782308 22 dk.dst f3efb130-cbf7-4bd9-8be4-9fa82d05eed5 2 Category 4314 urn:ddi:dk.dst:72b3bb83-850a-4d4a-9b21-85ebcadd7a81:22 dk.dst 72b3bb83-850a-4d4a-9b21-85ebcadd7a81 22 dk.dst b1ac205e-a188-43a2-9664-1e81fd60b712 2 Category 4315 urn:ddi:dk.dst:bb38e9f8-fa8f-4b9b-b79a-167bb6c35380:22 dk.dst bb38e9f8-fa8f-4b9b-b79a-167bb6c35380 22 dk.dst 3a8539dc-de9d-401f-bbe9-79c51c2d47e5 2 Category 4316 urn:ddi:dk.dst:bcbfb395-39e3-4492-87a9-38c453567bca:22 dk.dst bcbfb395-39e3-4492-87a9-38c453567bca 22 dk.dst fbe6e79d-5031-40b2-9498-ff06275703b0 2 Category 4317 urn:ddi:dk.dst:0f985cea-b01e-44c6-a94e-e39f5a6505fc:22 dk.dst 0f985cea-b01e-44c6-a94e-e39f5a6505fc 22 dk.dst 41ce03d4-6065-43b7-9563-a1bed663ed03 2 Category 4401 urn:ddi:dk.dst:9ed66142-af4f-40e2-b041-9d6d826f0883:22 dk.dst 9ed66142-af4f-40e2-b041-9d6d826f0883 22 dk.dst baf6ba12-c8d0-4e00-9de6-4c868cf19856 2 Category 4404 urn:ddi:dk.dst:4eeb7505-0991-41bc-95f5-66ff13ff8675:22 dk.dst 4eeb7505-0991-41bc-95f5-66ff13ff8675 22 dk.dst b89a8514-436b-4cb5-a263-3b2a63abe7b4 2 Category 4579 urn:ddi:dk.dst:84ea3436-93f6-4233-8c97-e4fffc7dc385:22 dk.dst 84ea3436-93f6-4233-8c97-e4fffc7dc385 22 dk.dst 80c4bc5a-b84a-436e-b510-f5cc8c6c8a77 2 Category 3045 urn:ddi:dk.dst:eddf7f07-9ecb-4440-9342-59b2d14c0fae:22 dk.dst eddf7f07-9ecb-4440-9342-59b2d14c0fae 22 dk.dst f1f0466a-8df9-4d1a-82c4-c42aa933b61b 2 Category 304510 urn:ddi:dk.dst:973603a8-49eb-4b67-9b07-918a2cf1cb53:22 dk.dst 973603a8-49eb-4b67-9b07-918a2cf1cb53 22 dk.dst dc60e1cd-aa60-4030-b307-ffe0f965b534 2 Category 30451010 urn:ddi:dk.dst:394d89cd-580d-4936-977b-c2178246be39:22 dk.dst 394d89cd-580d-4936-977b-c2178246be39 22 dk.dst 4f8f2524-7c86-4e39-8134-7508b500afcc 2 Category 0355 urn:ddi:dk.dst:86ea1e8c-4cd5-4647-85ba-6e4c31449556:22 dk.dst 86ea1e8c-4cd5-4647-85ba-6e4c31449556 22 dk.dst 897fded7-38f0-41bb-b65e-5ce08a2a672f 2 Category 4785 urn:ddi:dk.dst:344211e7-c7cf-47d2-8168-17a624aef109:22 dk.dst 344211e7-c7cf-47d2-8168-17a624aef109 22 dk.dst 638419aa-a1dd-4688-8380-0f75ebc0922e 2 Category 9369 urn:ddi:dk.dst:9295f01d-dc0a-46e0-9f21-b0d10c19c772:22 dk.dst 9295f01d-dc0a-46e0-9f21-b0d10c19c772 22 dk.dst 8150b1bc-9b2c-4112-8a2b-d0b4b2b5f325 2 Category 304515 urn:ddi:dk.dst:7d3f90a4-0709-4263-83db-d03bb2f955fc:22 dk.dst 7d3f90a4-0709-4263-83db-d03bb2f955fc 22 dk.dst e2d18045-ed5d-4652-95d6-8cfa23c04479 2 Category 30451510 urn:ddi:dk.dst:906eebeb-cd9c-4271-aefa-e2c12c6bffc7:22 dk.dst 906eebeb-cd9c-4271-aefa-e2c12c6bffc7 22 dk.dst 13deb868-1ef9-423b-8805-a2c0c4073b13 2 Category 4478 urn:ddi:dk.dst:5b9ad83d-d85a-4dc7-af3a-cf775f902b01:22 dk.dst 5b9ad83d-d85a-4dc7-af3a-cf775f902b01 22 dk.dst 714597d4-c316-4a2d-ace6-2b789a08d840 2 Category 4479 urn:ddi:dk.dst:a68536e5-43ec-453e-b2fa-acb4aaf59276:22 dk.dst a68536e5-43ec-453e-b2fa-acb4aaf59276 22 dk.dst 2469cbea-633d-4aaa-aca3-dad515aad0b3 2 Category 4480 urn:ddi:dk.dst:bee84ab8-3f40-4cb7-a471-ccc7264829bd:22 dk.dst bee84ab8-3f40-4cb7-a471-ccc7264829bd 22 dk.dst f2be7c98-0cd3-4804-b41a-df4377143649 2 Category 304520 urn:ddi:dk.dst:1a87a12c-c10e-4c22-90ff-817931ed50fe:22 dk.dst 1a87a12c-c10e-4c22-90ff-817931ed50fe 22 dk.dst 75c95c30-d560-4ed6-9448-6d8392db324d 2 Category 30452010 urn:ddi:dk.dst:49f41d60-6ff0-4eba-895a-eb7808d2927a:22 dk.dst 49f41d60-6ff0-4eba-895a-eb7808d2927a 22 dk.dst 15191b69-a27a-43fc-b6c7-beeb910d206f 2 Category 4461 urn:ddi:dk.dst:f64446f6-43d9-451b-a7dd-8083dabe098f:22 dk.dst f64446f6-43d9-451b-a7dd-8083dabe098f 22 dk.dst e7dc4c61-1d52-4ac7-bec8-a255b0b1b1ee 2 Category 4462 urn:ddi:dk.dst:7bb6a431-0bd2-4ff7-bbcb-292578b6a0aa:22 dk.dst 7bb6a431-0bd2-4ff7-bbcb-292578b6a0aa 22 dk.dst d8445ec3-6359-40aa-8b4c-fd6eb76ebae7 2 Category 4464 urn:ddi:dk.dst:8fb5c3c4-e13f-48b6-a952-c40ce85728db:22 dk.dst 8fb5c3c4-e13f-48b6-a952-c40ce85728db 22 dk.dst 34f84468-acdc-4671-8a0f-5f4520c39692 2 Category 4864 urn:ddi:dk.dst:3ff99897-d744-4fbc-9ade-8b61efb84407:22 dk.dst 3ff99897-d744-4fbc-9ade-8b61efb84407 22 dk.dst c3f5cb2a-4a27-4188-ad37-51fce6c155a4 2 Category 4865 urn:ddi:dk.dst:2ff8ea48-f859-4f3d-a009-56f50d9d9911:22 dk.dst 2ff8ea48-f859-4f3d-a009-56f50d9d9911 22 dk.dst 3fb20df5-e5df-4508-b1e6-2d410b795a19 2 Category 4866 urn:ddi:dk.dst:97771b8f-08bc-41a5-a397-47212cf5d5d7:22 dk.dst 97771b8f-08bc-41a5-a397-47212cf5d5d7 22 dk.dst 1025dfb0-896c-4536-b9e3-4af10247b1b7 2 Category 4867 urn:ddi:dk.dst:d50b9a6f-3c2c-4a68-9244-2e0d37d8e5c8:22 dk.dst d50b9a6f-3c2c-4a68-9244-2e0d37d8e5c8 22 dk.dst 9db73135-6155-4baa-b3c0-6e1259cc89ad 2 Category 304525 urn:ddi:dk.dst:5983bf11-2551-4552-8d5c-da50ee6a483e:22 dk.dst 5983bf11-2551-4552-8d5c-da50ee6a483e 22 dk.dst cf3fb1cf-594a-47e3-adc9-d3d803373a27 2 Category 30452510 urn:ddi:dk.dst:b28b2f8f-a4bd-4c99-993f-f8eed03a6952:22 dk.dst b28b2f8f-a4bd-4c99-993f-f8eed03a6952 22 dk.dst a0c273ae-f27c-401b-a056-ff998585ae1c 2 Category 0845 urn:ddi:dk.dst:9fced3ae-0f4d-4ef7-aee0-0a28b21a89f1:22 dk.dst 9fced3ae-0f4d-4ef7-aee0-0a28b21a89f1 22 dk.dst 9408b227-0746-440e-85c2-a7210ca353b3 2 Category 4451 urn:ddi:dk.dst:fee838ef-c669-44fd-a0a6-56accb70c2a8:22 dk.dst fee838ef-c669-44fd-a0a6-56accb70c2a8 22 dk.dst 868c54bd-7f2c-4462-9497-1a942f6aa865 2 Category 4452 urn:ddi:dk.dst:a62d4f1c-8f06-4f8f-9e86-a66caf6126cf:22 dk.dst a62d4f1c-8f06-4f8f-9e86-a66caf6126cf 22 dk.dst 00693166-3a63-462e-88eb-91df6e1c1e0d 2 Category 4453 urn:ddi:dk.dst:9bd8f04e-65bf-423d-af94-420ddb373034:22 dk.dst 9bd8f04e-65bf-423d-af94-420ddb373034 22 dk.dst a7aa5e32-01d7-43a6-b876-9167126c78e7 2 Category 4454 urn:ddi:dk.dst:92851fa4-5d86-4351-b4a7-6e888225aa9d:22 dk.dst 92851fa4-5d86-4351-b4a7-6e888225aa9d 22 dk.dst 47c3589c-bf83-4193-a516-2f0a21c1b262 2 Category 4455 urn:ddi:dk.dst:846dc43d-320f-483f-91a6-add2e1fcd276:22 dk.dst 846dc43d-320f-483f-91a6-add2e1fcd276 22 dk.dst a5cdd8e4-e1bb-42d0-9de1-6de3e95c9765 2 Category 30452515 urn:ddi:dk.dst:33fa43f8-1756-4878-adea-08462af701e4:22 dk.dst 33fa43f8-1756-4878-adea-08462af701e4 22 dk.dst 048f5747-9e4f-4724-bc2e-6713c50586e3 2 Category 4456 urn:ddi:dk.dst:6377c26c-8849-422d-8f46-bb734f1e37aa:22 dk.dst 6377c26c-8849-422d-8f46-bb734f1e37aa 22 dk.dst 9b965d30-8533-4f84-b1b3-e368c64da0da 2 Category 30452520 urn:ddi:dk.dst:19428d1d-0a7e-4162-b233-9970a41ea0a5:22 dk.dst 19428d1d-0a7e-4162-b233-9970a41ea0a5 22 dk.dst 0945e34e-5c2c-4c2a-9dcc-f27816d33f45 2 Category 4458 urn:ddi:dk.dst:bc0c31ad-a206-4162-b1f6-e0117c893805:22 dk.dst bc0c31ad-a206-4162-b1f6-e0117c893805 22 dk.dst edce72aa-79e1-4918-a911-c9c595d0be27 2 Category 4460 urn:ddi:dk.dst:fe5add0f-9fb7-45c1-9898-841161c6411c:22 dk.dst fe5add0f-9fb7-45c1-9898-841161c6411c 22 dk.dst e1a6d5da-b101-42ce-9424-4a7c8494d2c2 2 Category 4465 urn:ddi:dk.dst:5827eebf-be56-4b1b-a35b-c206a250a0a9:22 dk.dst 5827eebf-be56-4b1b-a35b-c206a250a0a9 22 dk.dst f20d9a03-54bb-49aa-b730-f2f1a263aecf 2 Category 4540 urn:ddi:dk.dst:c54c129b-0523-45ae-aa66-b4af5643e835:22 dk.dst c54c129b-0523-45ae-aa66-b4af5643e835 22 dk.dst 3917a41c-fa23-4275-80ce-adbc41a93df5 2 Category 304530 urn:ddi:dk.dst:8dfa6c79-e9fe-4be9-8a04-d78b30368045:22 dk.dst 8dfa6c79-e9fe-4be9-8a04-d78b30368045 22 dk.dst 112824a5-a9e1-41e1-b3d5-9adff5dd7989 2 Category 30453010 urn:ddi:dk.dst:ced521ad-bb0c-4568-8d16-6bb827905838:22 dk.dst ced521ad-bb0c-4568-8d16-6bb827905838 22 dk.dst c3754d9e-11dd-4f34-8c22-d77b0c39216e 2 Category 4459 urn:ddi:dk.dst:dbf01799-138d-48af-8a6e-fb09f7b84359:22 dk.dst dbf01799-138d-48af-8a6e-fb09f7b84359 22 dk.dst f2435c8a-4e39-43c8-b64c-bb96ab77e27c 2 Category 4467 urn:ddi:dk.dst:1fc6ff21-3cd3-4c93-ad0f-ed408efafa6a:22 dk.dst 1fc6ff21-3cd3-4c93-ad0f-ed408efafa6a 22 dk.dst f7d20b12-d9a5-44b8-be25-135fbe61b49e 2 Category 4468 urn:ddi:dk.dst:0d4b70a2-7f7f-4eae-8a6e-6b715ac06c79:22 dk.dst 0d4b70a2-7f7f-4eae-8a6e-6b715ac06c79 22 dk.dst 3fce5577-f4e4-4c5d-aaa5-8541ecf75186 2 Category 4469 urn:ddi:dk.dst:ab17c347-102f-4dcb-b4f6-a9b4aca76130:22 dk.dst ab17c347-102f-4dcb-b4f6-a9b4aca76130 22 dk.dst 53c83e67-1140-4efd-ba90-66da797bd71a 2 Category 4470 urn:ddi:dk.dst:488fddeb-9161-456f-a00b-a8b226c7f336:22 dk.dst 488fddeb-9161-456f-a00b-a8b226c7f336 22 dk.dst f1c58d32-8d83-4326-af18-a50f2a343d98 2 Category 4471 urn:ddi:dk.dst:ae62c7b3-9141-4125-bb79-d7e3bba1218e:22 dk.dst ae62c7b3-9141-4125-bb79-d7e3bba1218e 22 dk.dst 3a02ca49-68e0-4cfe-ad1f-d3ef1a27cc43 2 Category 4472 urn:ddi:dk.dst:a2cf29b4-a00b-4a3b-9f7d-64fe3a011c5d:22 dk.dst a2cf29b4-a00b-4a3b-9f7d-64fe3a011c5d 22 dk.dst 0c91fce0-f6a4-4038-b89d-9b329eadb600 2 Category 4473 urn:ddi:dk.dst:f7eea676-c7d5-4377-adbb-63b31499e130:22 dk.dst f7eea676-c7d5-4377-adbb-63b31499e130 22 dk.dst 15fc315a-65db-4e16-878a-b7ce8dfa247f 2 Category 4475 urn:ddi:dk.dst:cefe4d4a-50e2-4b70-84e7-394bbd814691:22 dk.dst cefe4d4a-50e2-4b70-84e7-394bbd814691 22 dk.dst beca8426-1fba-4de0-8193-6bbfc7c872d1 2 Category 4476 urn:ddi:dk.dst:8c39fd55-79b1-4684-8a04-2f22d6f30c41:22 dk.dst 8c39fd55-79b1-4684-8a04-2f22d6f30c41 22 dk.dst f6193362-3d53-47e9-9574-7b8524c4e8dd 2 Category 4868 urn:ddi:dk.dst:1b231b6f-1db6-4fac-b02d-f0bc786f94eb:22 dk.dst 1b231b6f-1db6-4fac-b02d-f0bc786f94eb 22 dk.dst ecf69a66-32b5-4d16-9c6b-f03e9f4f40b5 2 Category 4869 urn:ddi:dk.dst:ef35d30a-6a39-47be-b7f1-6813f66a5a86:22 dk.dst ef35d30a-6a39-47be-b7f1-6813f66a5a86 22 dk.dst a492c772-97f5-4c34-b9e3-d7f1b30adcef 2 Category 304535 urn:ddi:dk.dst:5b581354-adec-4018-a83b-be412de271f6:22 dk.dst 5b581354-adec-4018-a83b-be412de271f6 22 dk.dst f8d369c4-e7a3-463a-a0fa-f2d24f90b410 2 Category 30453510 urn:ddi:dk.dst:a84d26cd-3b57-4989-83f9-9fa6573d5489:22 dk.dst a84d26cd-3b57-4989-83f9-9fa6573d5489 22 dk.dst 896198eb-d61a-4e87-ac0a-2904b208ffe1 2 Category 4275 urn:ddi:dk.dst:aa425799-1bb0-4d31-aff1-833a1c476ff6:22 dk.dst aa425799-1bb0-4d31-aff1-833a1c476ff6 22 dk.dst a69821e0-12a8-4091-b1d8-636a090b33a0 2 Category 3050 urn:ddi:dk.dst:3da17f17-4cd9-448f-b7e2-f53b41435e2b:22 dk.dst 3da17f17-4cd9-448f-b7e2-f53b41435e2b 22 dk.dst 91f1f190-bd37-4870-86f6-a80f02a20fbd 2 Category 305010 urn:ddi:dk.dst:8d1b3561-0f8f-4977-9a6f-fa2cad94e5e8:22 dk.dst 8d1b3561-0f8f-4977-9a6f-fa2cad94e5e8 22 dk.dst 543fbae3-e216-4bf7-abb9-9f10e5a1147a 2 Category 30501010 urn:ddi:dk.dst:28a1c46a-d941-4c55-b080-b55db7870db6:22 dk.dst 28a1c46a-d941-4c55-b080-b55db7870db6 22 dk.dst 0b5e98b7-02f9-40fd-bb8f-f6d23343f289 2 Category 4394 urn:ddi:dk.dst:f49c1408-f913-49d5-b529-7b65431321a9:22 dk.dst f49c1408-f913-49d5-b529-7b65431321a9 22 dk.dst 8f22df45-9e42-47be-b974-a5c965b4c3ab 2 Category 4783 urn:ddi:dk.dst:7cda6775-fdf0-4608-80f0-539dc5da60d4:22 dk.dst 7cda6775-fdf0-4608-80f0-539dc5da60d4 22 dk.dst 65e6d7e7-5144-4f75-a8a4-f3e41fe2752e 2 Category 305015 urn:ddi:dk.dst:7e56d81c-4809-45cc-a7bf-1d95bf061560:22 dk.dst 7e56d81c-4809-45cc-a7bf-1d95bf061560 22 dk.dst 8cbe6c07-96a8-476c-b3b6-d3dc0a1fd9d2 2 Category 30501510 urn:ddi:dk.dst:597182f9-620f-40a3-9b81-e11a8a1f7f4f:22 dk.dst 597182f9-620f-40a3-9b81-e11a8a1f7f4f 22 dk.dst 1cc9ace1-9073-4766-97bb-709a673835aa 2 Category 4239 urn:ddi:dk.dst:29c3c92f-088d-4257-b830-b88ac17686de:22 dk.dst 29c3c92f-088d-4257-b830-b88ac17686de 22 dk.dst fb916c13-b29c-47c2-a8ce-95452c73cec5 2 Category 4245 urn:ddi:dk.dst:dd14393a-af8f-4c4a-95ef-980865b08aeb:22 dk.dst dd14393a-af8f-4c4a-95ef-980865b08aeb 22 dk.dst b4f0b15f-9936-496e-8e1b-7a3b8ce63a10 2 Category 4246 urn:ddi:dk.dst:7223aa72-7a0d-4b87-96f4-ab22f99c656d:22 dk.dst 7223aa72-7a0d-4b87-96f4-ab22f99c656d 22 dk.dst 633421e9-888e-4390-a919-412d834b1026 2 Category 4255 urn:ddi:dk.dst:f3c18003-a31b-42ca-b687-acc2f1626f32:22 dk.dst f3c18003-a31b-42ca-b687-acc2f1626f32 22 dk.dst 6b29dde5-57e7-4743-bef2-2e7b9c72e8a0 2 Category 4396 urn:ddi:dk.dst:36656ed3-7f0c-48bf-a0ed-056d5403330f:22 dk.dst 36656ed3-7f0c-48bf-a0ed-056d5403330f 22 dk.dst cdae3d21-e500-4e83-8f68-db3753d4683b 2 Category 30501515 urn:ddi:dk.dst:4e4d27e3-3ce7-43ef-8a66-417e91f7e2fa:22 dk.dst 4e4d27e3-3ce7-43ef-8a66-417e91f7e2fa 22 dk.dst 31e27e54-b61b-450a-a87c-491400aa171d 2 Category 4108 urn:ddi:dk.dst:ab4941c1-5d92-4380-8d43-1a96b7ca1444:22 dk.dst ab4941c1-5d92-4380-8d43-1a96b7ca1444 22 dk.dst 91d0974d-c4d9-4f88-95c9-46562d77dea3 2 Category 4125 urn:ddi:dk.dst:1f3110fb-631a-4d22-a3b7-fcaf7b11df12:22 dk.dst 1f3110fb-631a-4d22-a3b7-fcaf7b11df12 22 dk.dst 90a39cfb-6da3-4b05-a8e3-493d4a211b1b 2 Category 4127 urn:ddi:dk.dst:47087ea6-9552-4b5b-a4f6-38cbbe2cb4eb:22 dk.dst 47087ea6-9552-4b5b-a4f6-38cbbe2cb4eb 22 dk.dst 5ddf21f6-bcf1-42d4-afe8-9072f51a0869 2 Category 4128 urn:ddi:dk.dst:2722cc35-b290-41b0-b393-807865ddc67b:22 dk.dst 2722cc35-b290-41b0-b393-807865ddc67b 22 dk.dst b3fdca74-b0f7-4ce8-8ae5-6d7ce3c3f52f 2 Category 4215 urn:ddi:dk.dst:e36a54d3-8bb0-4be6-bd30-9c30e9373159:22 dk.dst e36a54d3-8bb0-4be6-bd30-9c30e9373159 22 dk.dst cc9c7de1-f12b-4fe5-956b-f84962350567 2 Category 4234 urn:ddi:dk.dst:b3efb454-599c-4b33-86cf-849599f319d5:22 dk.dst b3efb454-599c-4b33-86cf-849599f319d5 22 dk.dst a553841a-ded9-4506-8cff-f64460ba479d 2 Category 4235 urn:ddi:dk.dst:997a6481-30f0-4f3e-9c8a-8914b17281f6:22 dk.dst 997a6481-30f0-4f3e-9c8a-8914b17281f6 22 dk.dst 29f7c780-fc70-4b75-a02f-c5b880ddfa7c 2 Category 4244 urn:ddi:dk.dst:66204c93-10fa-44f1-917b-a38aeea17e23:22 dk.dst 66204c93-10fa-44f1-917b-a38aeea17e23 22 dk.dst c19292e1-ecef-47a6-9947-b6312c7a3121 2 Category 4264 urn:ddi:dk.dst:e366e140-1e79-426f-b87d-b91d5a0715b2:22 dk.dst e366e140-1e79-426f-b87d-b91d5a0715b2 22 dk.dst c4c74878-4774-45cd-aad1-08409a714e82 2 Category 30501520 urn:ddi:dk.dst:f5a2ab23-6010-4f28-af2c-618fb08d98ca:22 dk.dst f5a2ab23-6010-4f28-af2c-618fb08d98ca 22 dk.dst 5d499e7a-a3de-43f5-8867-7b6c36ee426c 2 Category 4232 urn:ddi:dk.dst:47d7ce42-3c73-4905-8f1c-b0ea6032867e:22 dk.dst 47d7ce42-3c73-4905-8f1c-b0ea6032867e 22 dk.dst 6174ccaa-7910-40ce-979c-af8d3debe531 2 Category 4233 urn:ddi:dk.dst:e9e9ce52-1373-464f-b6cd-b7db516b37e2:22 dk.dst e9e9ce52-1373-464f-b6cd-b7db516b37e2 22 dk.dst 3eda9f6d-c961-453d-a359-3700ca0247c4 2 Category 4237 urn:ddi:dk.dst:f144f4b5-6ced-4020-b222-6dc144628dac:22 dk.dst f144f4b5-6ced-4020-b222-6dc144628dac 22 dk.dst 6ac6e0ad-a037-487e-8ed7-8dc307c5dc3b 2 Category 4248 urn:ddi:dk.dst:a15e6711-3862-468b-8a4d-cab57cafc857:22 dk.dst a15e6711-3862-468b-8a4d-cab57cafc857 22 dk.dst 01088ec1-d454-49c0-903d-e9266fc4b5c2 2 Category 4249 urn:ddi:dk.dst:8eea5a97-b840-45f7-bc32-37bb16d8b7db:22 dk.dst 8eea5a97-b840-45f7-bc32-37bb16d8b7db 22 dk.dst 17a1e968-c9a0-4479-844c-1f769b10fbaa 2 Category 4262 urn:ddi:dk.dst:1c4437ec-2538-4904-92f5-33a99327f12b:22 dk.dst 1c4437ec-2538-4904-92f5-33a99327f12b 22 dk.dst 83dd61df-ce03-408d-b2a6-2c19f08d1cb6 2 Category 4263 urn:ddi:dk.dst:131d1d53-90db-46b1-ae7e-71f71ca70213:22 dk.dst 131d1d53-90db-46b1-ae7e-71f71ca70213 22 dk.dst a1c09750-f635-4b9e-b2b9-9544ca9557b3 2 Category 4366 urn:ddi:dk.dst:722e4d55-d30c-42ed-b1dc-28d22e531eef:22 dk.dst 722e4d55-d30c-42ed-b1dc-28d22e531eef 22 dk.dst 193dc112-a54a-483f-b8cc-91bdd5da4c7a 2 Category 4395 urn:ddi:dk.dst:632a747e-6980-49a1-b781-fa2c90ba49e7:22 dk.dst 632a747e-6980-49a1-b781-fa2c90ba49e7 22 dk.dst c16355d0-ff7e-43ff-8745-f80d44801b77 2 Category 30501525 urn:ddi:dk.dst:3120d579-62a2-49b3-a971-1d9c45711558:22 dk.dst 3120d579-62a2-49b3-a971-1d9c45711558 22 dk.dst 0284b97d-f145-4cf4-b74c-f563cc0a0e1d 2 Category 3257 urn:ddi:dk.dst:abb52770-3c1f-4ff0-a838-6b31764efed8:22 dk.dst abb52770-3c1f-4ff0-a838-6b31764efed8 22 dk.dst 5e696470-17b4-425e-b86b-2036a160968d 2 Category 3275 urn:ddi:dk.dst:126efa06-0260-4371-b265-0093d8c88e19:22 dk.dst 126efa06-0260-4371-b265-0093d8c88e19 22 dk.dst 95d7efee-a3aa-4ee5-a8db-b338a9e6520a 2 Category 4247 urn:ddi:dk.dst:c8724202-10f3-41c8-bab7-0f05e813e466:22 dk.dst c8724202-10f3-41c8-bab7-0f05e813e466 22 dk.dst 278fb29c-a804-4a7c-b31b-0b644c266cce 2 Category 4392 urn:ddi:dk.dst:e6a5b964-98a6-4a39-9216-0c822e8e6ac1:22 dk.dst e6a5b964-98a6-4a39-9216-0c822e8e6ac1 22 dk.dst 2507b010-857e-44a0-a171-c6d56ef33596 2 Category 4573 urn:ddi:dk.dst:88613c20-0917-4245-85ee-e42597d60754:22 dk.dst 88613c20-0917-4245-85ee-e42597d60754 22 dk.dst a4235182-c616-4ecc-abcd-788090048050 2 Category 4582 urn:ddi:dk.dst:f5707cc2-37b2-44cb-81f8-00fccd96d0d3:22 dk.dst f5707cc2-37b2-44cb-81f8-00fccd96d0d3 22 dk.dst 6ce064d4-0828-466c-9ece-5d7bf9920c71 2 Category 30501530 urn:ddi:dk.dst:c709ae7b-2604-496a-b9ba-d0699ec47026:22 dk.dst c709ae7b-2604-496a-b9ba-d0699ec47026 22 dk.dst 0fd5f40f-283d-45bc-94cf-9a8e73729c6a 2 Category 4216 urn:ddi:dk.dst:8268468f-f01d-4bf9-ab65-0abad1940562:22 dk.dst 8268468f-f01d-4bf9-ab65-0abad1940562 22 dk.dst 74b087d8-b0c6-4917-960b-81ad2ed27bb9 2 Category 4217 urn:ddi:dk.dst:47b142b9-7a18-4bbd-9c67-34c84e15e138:22 dk.dst 47b142b9-7a18-4bbd-9c67-34c84e15e138 22 dk.dst f40a6a15-0ef5-4f43-8dcb-c9e44abe2778 2 Category 30501535 urn:ddi:dk.dst:56189fb4-bec5-46af-9af6-5fef6e3735e0:22 dk.dst 56189fb4-bec5-46af-9af6-5fef6e3735e0 22 dk.dst 63e63c82-bec9-4033-b59f-b3a08de0b558 2 Category 4261 urn:ddi:dk.dst:f5ef673a-738e-48de-affe-7df7cb4befa6:22 dk.dst f5ef673a-738e-48de-affe-7df7cb4befa6 22 dk.dst 5a066460-59cf-4d83-a04b-adf1fcf37608 2 Category 4332 urn:ddi:dk.dst:c67b63f5-abee-4694-a7c7-a3b650bdbd11:22 dk.dst c67b63f5-abee-4694-a7c7-a3b650bdbd11 22 dk.dst ebd09004-18db-48e5-96bb-6b87c32c19a1 2 Category 4851 urn:ddi:dk.dst:d5469334-9991-40df-b7a5-004e6eb66b69:22 dk.dst d5469334-9991-40df-b7a5-004e6eb66b69 22 dk.dst 1912582d-8621-4a98-9098-5f99602cd3ea 2 Category 305020 urn:ddi:dk.dst:82d18b0e-d5be-4126-b10f-b85dde34020f:22 dk.dst 82d18b0e-d5be-4126-b10f-b85dde34020f 22 dk.dst 58b0bf95-08a2-40d8-a7f2-76b088bbfdf8 2 Category 30502010 urn:ddi:dk.dst:a8530022-3a09-419d-a576-8f8d46bdf944:22 dk.dst a8530022-3a09-419d-a576-8f8d46bdf944 22 dk.dst a387aea3-f3ea-4cd1-ba58-1a894848cab5 2 Category 4252 urn:ddi:dk.dst:7d9de79d-4c93-49c2-892d-6df9eea609b2:22 dk.dst 7d9de79d-4c93-49c2-892d-6df9eea609b2 22 dk.dst 6656ee70-1346-4929-b8ab-b1bdf78d8f8d 2 Category 4319 urn:ddi:dk.dst:fac742e1-a927-432a-95d9-9efe5b75a247:22 dk.dst fac742e1-a927-432a-95d9-9efe5b75a247 22 dk.dst f4df2d98-8e3e-4ec3-9c2b-71f6db615d55 2 Category 4370 urn:ddi:dk.dst:8ea2f8b1-a536-4c91-acb8-7b54020331c1:22 dk.dst 8ea2f8b1-a536-4c91-acb8-7b54020331c1 22 dk.dst a88d35dd-b9fd-4208-ad8d-f791b8a39fe5 2 Category 4379 urn:ddi:dk.dst:814d4792-06a1-40be-9cd2-15cce70708a1:22 dk.dst 814d4792-06a1-40be-9cd2-15cce70708a1 22 dk.dst eef85bcb-9d32-4439-80b1-63b6a587a366 2 Category 4572 urn:ddi:dk.dst:9e44dd70-4358-4dd5-a775-051a49aebc99:22 dk.dst 9e44dd70-4358-4dd5-a775-051a49aebc99 22 dk.dst 8f0d1df4-c764-419c-a6ea-6338024ed939 2 Category 4583 urn:ddi:dk.dst:5da5f149-8fcf-40ac-99eb-da921ab869b5:22 dk.dst 5da5f149-8fcf-40ac-99eb-da921ab869b5 22 dk.dst 89dd03ba-9406-4d39-9c4e-8f82b9af7fb8 2 Category 4853 urn:ddi:dk.dst:f9f30393-e1dc-41e4-a087-4ecbbc60c1f7:22 dk.dst f9f30393-e1dc-41e4-a087-4ecbbc60c1f7 22 dk.dst f6be2845-447f-4496-a49d-1229144bcba6 2 Category 305025 urn:ddi:dk.dst:bd0f1a1a-f027-4cd9-aff3-cc3b8b888625:22 dk.dst bd0f1a1a-f027-4cd9-aff3-cc3b8b888625 22 dk.dst 08fa91ec-2dec-4254-99c1-02b371e6577d 2 Category 30502510 urn:ddi:dk.dst:c8e1c500-a0b2-4e6e-9a12-f29c87d3bac4:22 dk.dst c8e1c500-a0b2-4e6e-9a12-f29c87d3bac4 22 dk.dst 318c8ac6-1f5a-4cb4-8b67-0a4af1cc6c64 2 Category 4276 urn:ddi:dk.dst:d4d40dca-2180-43d7-a943-c0e1e9b01560:22 dk.dst d4d40dca-2180-43d7-a943-c0e1e9b01560 22 dk.dst 567c2ba2-3dda-4f0f-a00f-e6b0f7cc7361 2 Category 3055 urn:ddi:dk.dst:e58c0012-3b8d-4b71-a338-98766f2977e7:22 dk.dst e58c0012-3b8d-4b71-a338-98766f2977e7 22 dk.dst c3a68520-dd9b-499e-8c4e-0b3cc07c7cfc 2 Category 305510 urn:ddi:dk.dst:42c60768-add8-4a27-af8b-ee2468f5be59:22 dk.dst 42c60768-add8-4a27-af8b-ee2468f5be59 22 dk.dst 5947b8ed-438b-40c5-a465-38ae436acda9 2 Category 30551010 urn:ddi:dk.dst:c576a1ac-88a3-4d53-b3dd-cb1d4f094e8d:22 dk.dst c576a1ac-88a3-4d53-b3dd-cb1d4f094e8d 22 dk.dst 88c9a344-4bd2-4ff9-a1f6-a79453385c74 2 Category 0354 urn:ddi:dk.dst:b676e628-2c93-4daf-beca-3a09cc1af1a2:22 dk.dst b676e628-2c93-4daf-beca-3a09cc1af1a2 22 dk.dst 05b3f2d7-01ba-4c8f-9444-31b96c041814 2 Category 0358 urn:ddi:dk.dst:6ab912d7-4306-4c22-8b00-4839fe54a5ee:22 dk.dst 6ab912d7-4306-4c22-8b00-4839fe54a5ee 22 dk.dst 7273f400-fc9a-43f7-98a1-eb2e8e46fbff 2 Category 3920 urn:ddi:dk.dst:62d98e76-486c-4ff9-b986-7059de7cd680:22 dk.dst 62d98e76-486c-4ff9-b986-7059de7cd680 22 dk.dst 404c9d6d-0782-4815-8d5e-cb9e67a7d079 2 Category 3925 urn:ddi:dk.dst:afbfe722-13f3-49c6-9154-397ee5e64674:22 dk.dst afbfe722-13f3-49c6-9154-397ee5e64674 22 dk.dst 39442452-4773-490e-a9f0-46b2b91d44ee 2 Category 4756 urn:ddi:dk.dst:63051654-8012-4a1b-946b-328bfa9fdc9a:22 dk.dst 63051654-8012-4a1b-946b-328bfa9fdc9a 22 dk.dst 7725756e-fae7-4001-a55a-5d92f327e278 2 Category 4786 urn:ddi:dk.dst:2b7959da-cdd5-4bb3-8c68-6acb40dc3495:22 dk.dst 2b7959da-cdd5-4bb3-8c68-6acb40dc3495 22 dk.dst 38840299-484f-4504-a8b0-a8ed69169d82 2 Category 305515 urn:ddi:dk.dst:482f6f65-7c87-40e2-8b4b-3ef0db92c149:22 dk.dst 482f6f65-7c87-40e2-8b4b-3ef0db92c149 22 dk.dst 9f36374e-3b72-478b-bf15-af128c23af8a 2 Category 30551510 urn:ddi:dk.dst:1fbd3a71-e3f1-4e08-adad-1adfcea54a13:22 dk.dst 1fbd3a71-e3f1-4e08-adad-1adfcea54a13 22 dk.dst e1555a1b-a103-4a7b-bd04-28e39d408384 2 Category 4222 urn:ddi:dk.dst:175ac95f-6958-420e-a9e6-e773b70717e8:22 dk.dst 175ac95f-6958-420e-a9e6-e773b70717e8 22 dk.dst 79de97cd-d9c1-4a18-8157-47e677650c1e 2 Category 4328 urn:ddi:dk.dst:b6edab91-bcc2-458c-bde9-7a7c09736c90:22 dk.dst b6edab91-bcc2-458c-bde9-7a7c09736c90 22 dk.dst be9d7771-d217-493e-adc4-eb21e63d3037 2 Category 4336 urn:ddi:dk.dst:852c0d9c-851c-4956-8788-83ff959d64db:22 dk.dst 852c0d9c-851c-4956-8788-83ff959d64db 22 dk.dst 3d35e910-2791-4c47-bf1e-f4b383aec70f 2 Category 4337 urn:ddi:dk.dst:e4725ef1-aaf4-4475-ab47-5493439dae43:22 dk.dst e4725ef1-aaf4-4475-ab47-5493439dae43 22 dk.dst e2dc2d77-5c18-42f6-abfe-eddb5d5ef197 2 Category 4338 urn:ddi:dk.dst:1dffd88b-d118-4435-b44a-186fa20c3d5e:22 dk.dst 1dffd88b-d118-4435-b44a-186fa20c3d5e 22 dk.dst b1668cc6-902e-465d-bd67-26794e21e71c 2 Category 4377 urn:ddi:dk.dst:cfcc2b03-6766-4b93-8d8f-29ae5d0704f8:22 dk.dst cfcc2b03-6766-4b93-8d8f-29ae5d0704f8 22 dk.dst 78491ca8-6a11-4468-ae8b-5cce6edccf25 2 Category 4380 urn:ddi:dk.dst:ca583e6d-e898-4971-8a99-3d4f811c80d1:22 dk.dst ca583e6d-e898-4971-8a99-3d4f811c80d1 22 dk.dst 58812d94-8fec-4b14-86a3-4e6af0234cf1 2 Category 4385 urn:ddi:dk.dst:a711947e-d5c8-4f0c-93ad-1186a8c10718:22 dk.dst a711947e-d5c8-4f0c-93ad-1186a8c10718 22 dk.dst 87a2b7f3-7b7d-4a0b-847f-3ca50f27837c 2 Category 30551515 urn:ddi:dk.dst:3c7d8099-e6b0-4576-ba58-00a45f677222:22 dk.dst 3c7d8099-e6b0-4576-ba58-00a45f677222 22 dk.dst ea6bdd22-461b-45bf-bae1-b885c3441ae9 2 Category 4322 urn:ddi:dk.dst:9c35d917-bb8c-4c1d-81c0-59f493f5e55c:22 dk.dst 9c35d917-bb8c-4c1d-81c0-59f493f5e55c 22 dk.dst d9217be4-2b7e-4a97-b5eb-a356fcd99a15 2 Category 4323 urn:ddi:dk.dst:c1f414ab-f51e-414c-bbc1-ed6fb11350ec:22 dk.dst c1f414ab-f51e-414c-bbc1-ed6fb11350ec 22 dk.dst 9ee7e82c-7c2a-4b1c-93b0-db2b5cdae720 2 Category 4329 urn:ddi:dk.dst:2b084c3a-028b-4ddc-88ca-feb544885743:22 dk.dst 2b084c3a-028b-4ddc-88ca-feb544885743 22 dk.dst 3434fbf4-facf-4635-9061-7d68a48ee501 2 Category 4330 urn:ddi:dk.dst:e3385e10-3e88-407e-95f9-d53a581cedf4:22 dk.dst e3385e10-3e88-407e-95f9-d53a581cedf4 22 dk.dst 8edeafba-3af1-4a4d-87d9-dc5456043aee 2 Category 305520 urn:ddi:dk.dst:3d2d8a5b-1625-4a06-a42e-7b835579ce10:22 dk.dst 3d2d8a5b-1625-4a06-a42e-7b835579ce10 22 dk.dst 69ad7d2b-8ea5-4ffa-83ad-e79e0c3a0438 2 Category 30552010 urn:ddi:dk.dst:80dc031f-b9bc-4d8a-9125-eeb4385a4cd8:22 dk.dst 80dc031f-b9bc-4d8a-9125-eeb4385a4cd8 22 dk.dst 1d01d02e-6b5e-4b27-8307-79d65a22b8d7 2 Category 4100 urn:ddi:dk.dst:501a56a3-61fd-4aa7-a925-973129ffa6ce:22 dk.dst 501a56a3-61fd-4aa7-a925-973129ffa6ce 22 dk.dst 5045ae35-87fa-46c8-a9ce-7de86f89ea83 2 Category 4101 urn:ddi:dk.dst:06b665c3-b0c6-46df-941f-dd03bf19b1a4:22 dk.dst 06b665c3-b0c6-46df-941f-dd03bf19b1a4 22 dk.dst 86fdd6dc-3dfc-4208-9ab8-9414b70ababb 2 Category 4121 urn:ddi:dk.dst:95d23200-3231-4442-abdb-788adaecf028:22 dk.dst 95d23200-3231-4442-abdb-788adaecf028 22 dk.dst 65b95757-546e-4b1e-b840-c748440780ac 2 Category 4301 urn:ddi:dk.dst:c321cce4-839a-44cb-a770-ca59c5231fd1:22 dk.dst c321cce4-839a-44cb-a770-ca59c5231fd1 22 dk.dst d0af761f-4604-4eb9-a21f-713af7a2a4f1 2 Category 4391 urn:ddi:dk.dst:e2db7109-b6c9-44b1-aea0-81f97903f4a9:22 dk.dst e2db7109-b6c9-44b1-aea0-81f97903f4a9 22 dk.dst 6957a626-7486-4bd1-a818-d9f749f8d870 2 Category 9917 urn:ddi:dk.dst:eee59978-51e3-48ae-8956-aaa8d13abcf4:22 dk.dst eee59978-51e3-48ae-8956-aaa8d13abcf4 22 dk.dst cc1c1de1-bcc7-4910-ad73-29921cd534fc 2 Category 9918 urn:ddi:dk.dst:749609cb-ac25-4655-ae7c-f34fc55ebc5c:22 dk.dst 749609cb-ac25-4655-ae7c-f34fc55ebc5c 22 dk.dst da5cf4c7-a7d8-4800-9338-a2a2e963f670 2 Category 30552015 urn:ddi:dk.dst:21fa1e35-7300-49b9-8fae-76fcc21d8298:22 dk.dst 21fa1e35-7300-49b9-8fae-76fcc21d8298 22 dk.dst ecfa8299-41fa-49ac-87ee-4a09aedbfa9a 2 Category 4135 urn:ddi:dk.dst:ded038be-92db-4b4a-91ce-fc70a5adffaa:22 dk.dst ded038be-92db-4b4a-91ce-fc70a5adffaa 22 dk.dst 295c2e48-a698-4509-b488-f2ce8ff7e228 2 Category 305525 urn:ddi:dk.dst:74e96729-d6ff-47f6-b39f-442ac618b7fd:22 dk.dst 74e96729-d6ff-47f6-b39f-442ac618b7fd 22 dk.dst 6b722f70-ee57-467e-a1cf-01995dd2d2dd 2 Category 30552510 urn:ddi:dk.dst:8ed6bf23-5660-4cff-ab82-c5049d52e5e1:22 dk.dst 8ed6bf23-5660-4cff-ab82-c5049d52e5e1 22 dk.dst 010772f5-ad35-4d22-a766-720cda483e9a 2 Category 9911 urn:ddi:dk.dst:4a5331ce-c6b7-48de-ad6d-c0e184af1189:22 dk.dst 4a5331ce-c6b7-48de-ad6d-c0e184af1189 22 dk.dst df031233-8036-4e4f-95fe-da887df2932a 2 Category 9914 urn:ddi:dk.dst:b13b35b1-0652-4cb6-bf12-3d2127de3e86:22 dk.dst b13b35b1-0652-4cb6-bf12-3d2127de3e86 22 dk.dst 4b9462d0-3c28-42ca-ac97-8154ec0b9333 2 Category 9915 urn:ddi:dk.dst:09180936-d012-48e1-b964-ed9d4d33d9dd:22 dk.dst 09180936-d012-48e1-b964-ed9d4d33d9dd 22 dk.dst 18da6cdb-b59d-40f8-95e6-db8f6e96298a 2 Category 9919 urn:ddi:dk.dst:3c0d703c-c3c3-4acb-9b74-4506bc59e683:22 dk.dst 3c0d703c-c3c3-4acb-9b74-4506bc59e683 22 dk.dst 04f22e60-567b-4a7e-adbe-e5f12a431df3 2 Category 9920 urn:ddi:dk.dst:2288b7fb-98e3-412a-9abb-e760217809ee:22 dk.dst 2288b7fb-98e3-412a-9abb-e760217809ee 22 dk.dst c68422f4-5dcd-436c-a7dd-7a66b9543c0f 2 Category 305530 urn:ddi:dk.dst:ad04978d-c524-4fb0-9a73-629fedf53075:22 dk.dst ad04978d-c524-4fb0-9a73-629fedf53075 22 dk.dst 6bb2322c-cd48-486d-a162-b448716cc695 2 Category 30553010 urn:ddi:dk.dst:bc6ca9b8-c76a-4b16-88bf-03af830d0de6:22 dk.dst bc6ca9b8-c76a-4b16-88bf-03af830d0de6 22 dk.dst fcedb49f-c37e-4f86-b055-1e8bc11d4427 2 Category 4259 urn:ddi:dk.dst:60888032-ad71-4d3e-8a93-6a7d33f35e61:22 dk.dst 60888032-ad71-4d3e-8a93-6a7d33f35e61 22 dk.dst 8868392d-e498-449b-9cee-9e555a7572fc 2 Category 9933 urn:ddi:dk.dst:48d74aa6-a423-4db7-9d7c-bf67703aeb50:22 dk.dst 48d74aa6-a423-4db7-9d7c-bf67703aeb50 22 dk.dst 65aa452a-06d8-4c1e-89ad-7af43c4955b4 2 Category 30553015 urn:ddi:dk.dst:5fa394c5-e955-452c-a700-0a72c61e5428:22 dk.dst 5fa394c5-e955-452c-a700-0a72c61e5428 22 dk.dst 85faadf6-b528-4ccc-9171-76041cb01476 2 Category 3256 urn:ddi:dk.dst:f7bce433-9205-4875-8b5d-8958f53b3a18:22 dk.dst f7bce433-9205-4875-8b5d-8958f53b3a18 22 dk.dst 7b4cf8c2-06cd-4df4-afb1-606af21d129d 2 Category 9912 urn:ddi:dk.dst:e1c01103-e8db-4761-aa1d-c0e096abd598:22 dk.dst e1c01103-e8db-4761-aa1d-c0e096abd598 22 dk.dst 9c14ba27-c912-42b7-8695-4646cc743f54 2 Category 305535 urn:ddi:dk.dst:f92b5221-2121-47ad-9431-ad02638ee6bb:22 dk.dst f92b5221-2121-47ad-9431-ad02638ee6bb 22 dk.dst 5e368bff-667a-4309-b38d-0bff28f876e4 2 Category 30553510 urn:ddi:dk.dst:35f03ba2-d885-490c-bd66-97763c0df04e:22 dk.dst 35f03ba2-d885-490c-bd66-97763c0df04e 22 dk.dst a39db708-5dcf-4bde-ade3-6a5d21b6abc8 2 Category 4256 urn:ddi:dk.dst:70b58ecd-50e1-4111-9885-51de8382e687:22 dk.dst 70b58ecd-50e1-4111-9885-51de8382e687 22 dk.dst 1ad9a7ba-37aa-4cfa-9f48-fc6d8f666a50 2 Category 30553515 urn:ddi:dk.dst:6202a219-d48d-4db4-9a93-b32f1f52b2d2:22 dk.dst 6202a219-d48d-4db4-9a93-b32f1f52b2d2 22 dk.dst 897ab2ac-39ed-48a2-b5aa-ccc97ac65ef6 2 Category 4122 urn:ddi:dk.dst:5dbc4978-4f49-4884-b85a-60c44bfac3a5:22 dk.dst 5dbc4978-4f49-4884-b85a-60c44bfac3a5 22 dk.dst 03ef2490-341b-4a24-875f-35baf9f16430 2 Category 4123 urn:ddi:dk.dst:cf9c3421-cd6b-4780-8622-613568e91dcb:22 dk.dst cf9c3421-cd6b-4780-8622-613568e91dcb 22 dk.dst b4c1366e-3b0a-4a13-8093-b625e5ae5f2e 2 Category 4340 urn:ddi:dk.dst:3a41d106-748f-4063-9ba5-59d979db9397:22 dk.dst 3a41d106-748f-4063-9ba5-59d979db9397 22 dk.dst 1d2107be-6bac-4620-bed2-a90a54641f74 2 Category 4341 urn:ddi:dk.dst:07bd04f1-5a3e-44f0-81c1-5675ab0b1a4c:22 dk.dst 07bd04f1-5a3e-44f0-81c1-5675ab0b1a4c 22 dk.dst 20bf5658-a5bf-4558-b60f-28bf44aa991b 2 Category 4342 urn:ddi:dk.dst:35e8049b-e614-4266-9e41-961fa1982037:22 dk.dst 35e8049b-e614-4266-9e41-961fa1982037 22 dk.dst 95b26ee4-2864-489f-9eb0-37ac09a24c56 2 Category 4343 urn:ddi:dk.dst:ed02f38e-fdce-43a0-a003-2abfdb37af19:22 dk.dst ed02f38e-fdce-43a0-a003-2abfdb37af19 22 dk.dst 6eab89ba-feb3-4da3-b22a-e757635b0998 2 Category 4361 urn:ddi:dk.dst:f3259bf3-3a04-40e1-8091-faed7dd94bcc:22 dk.dst f3259bf3-3a04-40e1-8091-faed7dd94bcc 22 dk.dst 237eab94-9910-49cb-82bf-16f3a0da525f 2 Category 4371 urn:ddi:dk.dst:f7c629d1-9ef3-40b9-a3dc-8c4273dc4fc4:22 dk.dst f7c629d1-9ef3-40b9-a3dc-8c4273dc4fc4 22 dk.dst 0796f3ba-3e6b-42ea-bfea-8fa0a643b494 2 Category 30553520 urn:ddi:dk.dst:8321bd75-8028-45c3-a091-867f4df4a796:22 dk.dst 8321bd75-8028-45c3-a091-867f4df4a796 22 dk.dst f8dee9dc-bc84-45db-992d-05aee9fd877b 2 Category 4339 urn:ddi:dk.dst:84f98992-3905-432b-88c5-a474d1440c66:22 dk.dst 84f98992-3905-432b-88c5-a474d1440c66 22 dk.dst d2020e0f-c0db-45ad-bdf3-4acd8567f0b2 2 Category 4344 urn:ddi:dk.dst:86f10399-4449-4568-b3d0-862bcd743ca0:22 dk.dst 86f10399-4449-4568-b3d0-862bcd743ca0 22 dk.dst 5cbff5f9-cd5a-4a5f-a4a3-ad3a8b51f709 2 Category 4345 urn:ddi:dk.dst:36c6c171-158c-491c-b812-73df73313751:22 dk.dst 36c6c171-158c-491c-b812-73df73313751 22 dk.dst 93c163ce-2d80-4d5e-acbb-a372f591039e 2 Category 4346 urn:ddi:dk.dst:245de3a3-8a1d-4ad3-9f21-5f1deab7efc5:22 dk.dst 245de3a3-8a1d-4ad3-9f21-5f1deab7efc5 22 dk.dst 91652e59-931d-4812-bb9d-9a7773b7aace 2 Category 4347 urn:ddi:dk.dst:0f473677-eddb-4ea8-8a66-9be5875d097a:22 dk.dst 0f473677-eddb-4ea8-8a66-9be5875d097a 22 dk.dst 956835aa-3c8a-44f0-b8a1-d2b1cab7fd84 2 Category 4348 urn:ddi:dk.dst:8f649c1a-bb72-446f-9654-a85b4caf4046:22 dk.dst 8f649c1a-bb72-446f-9654-a85b4caf4046 22 dk.dst d606fa9c-cc3b-4be9-b12c-573e427a8c51 2 Category 4349 urn:ddi:dk.dst:16ebe872-3399-4db1-93ba-9c659faa40b6:22 dk.dst 16ebe872-3399-4db1-93ba-9c659faa40b6 22 dk.dst 663e6646-468f-45ad-9a3e-7481debf0867 2 Category 4350 urn:ddi:dk.dst:8f4cb986-2fe3-415e-881c-844b7eb884b1:22 dk.dst 8f4cb986-2fe3-415e-881c-844b7eb884b1 22 dk.dst d05e8496-3fbe-45e8-bcd6-02cce400b047 2 Category 4351 urn:ddi:dk.dst:4464500b-f15f-48ec-8030-2f2fd3886e7d:22 dk.dst 4464500b-f15f-48ec-8030-2f2fd3886e7d 22 dk.dst 71d4ecb5-83b3-4c00-b76b-46f325fdc479 2 Category 30553525 urn:ddi:dk.dst:30cb870f-8a9c-490b-9583-93a8fa231c70:22 dk.dst 30cb870f-8a9c-490b-9583-93a8fa231c70 22 dk.dst df93aef7-0c12-4c0b-a63c-308dfad298fa 2 Category 4126 urn:ddi:dk.dst:eff302f6-2270-47aa-aa93-93dd272da367:22 dk.dst eff302f6-2270-47aa-aa93-93dd272da367 22 dk.dst 3fd6410c-9666-4e47-b062-7109782a6783 2 Category 4219 urn:ddi:dk.dst:309c65da-a574-452f-a513-f737b69fd6f9:22 dk.dst 309c65da-a574-452f-a513-f737b69fd6f9 22 dk.dst d02fbc36-a947-42fd-8361-84fb04e78eba 2 Category 4220 urn:ddi:dk.dst:0121a9a1-da61-43a4-a27c-84ae9289b888:22 dk.dst 0121a9a1-da61-43a4-a27c-84ae9289b888 22 dk.dst 8af31ba5-8e59-4a22-8715-097fec5201fd 2 Category 4221 urn:ddi:dk.dst:90b85dfe-5a42-451d-bd8d-7f9228bcb637:22 dk.dst 90b85dfe-5a42-451d-bd8d-7f9228bcb637 22 dk.dst d0f80b55-aa0e-44e4-8c53-c449b74f8cee 2 Category 4226 urn:ddi:dk.dst:bc14c9ef-2207-40a0-b5bb-67fba3cf9ea1:22 dk.dst bc14c9ef-2207-40a0-b5bb-67fba3cf9ea1 22 dk.dst 2ebd4cd7-1d88-4de8-bb86-496c2969a4bb 2 Category 4227 urn:ddi:dk.dst:c4947107-5a3b-427d-85ab-44fa66b5935c:22 dk.dst c4947107-5a3b-427d-85ab-44fa66b5935c 22 dk.dst 5d1b4c64-4478-4f83-8813-6105e8ab75e0 2 Category 4228 urn:ddi:dk.dst:2bd026d9-5991-427b-87c3-acf39784641e:22 dk.dst 2bd026d9-5991-427b-87c3-acf39784641e 22 dk.dst 4d597cc6-2ddb-4dd1-9134-1faa24cf5325 2 Category 4229 urn:ddi:dk.dst:4fc35ee9-5f5f-462a-a8fd-94fbe8ff465d:22 dk.dst 4fc35ee9-5f5f-462a-a8fd-94fbe8ff465d 22 dk.dst 25b86522-d794-4dfd-a316-3fd3985fc50a 2 Category 4251 urn:ddi:dk.dst:f44bc073-631f-4594-8898-3133d70ca56b:22 dk.dst f44bc073-631f-4594-8898-3133d70ca56b 22 dk.dst 90e7c758-f7a9-4ef3-8afb-02d2c6879c4a 2 Category 4253 urn:ddi:dk.dst:08418fc2-0cc6-43b7-b4f9-fcb7330c8ced:22 dk.dst 08418fc2-0cc6-43b7-b4f9-fcb7330c8ced 22 dk.dst c13773e1-897d-44da-8c3f-591a90ca4ca3 2 Category 4325 urn:ddi:dk.dst:ceb87db0-5178-4af7-9946-148c8c484f9b:22 dk.dst ceb87db0-5178-4af7-9946-148c8c484f9b 22 dk.dst b7842061-1456-45ec-b89e-60e3ae2b191c 2 Category 4326 urn:ddi:dk.dst:0e864b02-207a-4495-9486-762e32b85090:22 dk.dst 0e864b02-207a-4495-9486-762e32b85090 22 dk.dst d15fb148-f0b0-45a2-b10a-01fdd2a81430 2 Category 4360 urn:ddi:dk.dst:95a1209e-d8ce-49f2-a35e-f6111b80f54f:22 dk.dst 95a1209e-d8ce-49f2-a35e-f6111b80f54f 22 dk.dst d61fb278-3597-4028-8da4-65a763dfce7a 2 Category 4389 urn:ddi:dk.dst:f2f2c9f2-a6a6-4bf6-8e6b-60882bce477f:22 dk.dst f2f2c9f2-a6a6-4bf6-8e6b-60882bce477f 22 dk.dst 7e5bcf6a-44fa-46a9-8caf-fd90f0fc95f9 2 Category 4850 urn:ddi:dk.dst:961c67b7-cf5d-40e8-a026-dfd350959b2f:22 dk.dst 961c67b7-cf5d-40e8-a026-dfd350959b2f 22 dk.dst 00e2137a-471f-44ec-b7ae-de2c6af98096 2 Category 305540 urn:ddi:dk.dst:66bbc7e7-112d-4cdd-816b-36a69ec33030:22 dk.dst 66bbc7e7-112d-4cdd-816b-36a69ec33030 22 dk.dst 0c916af8-63e8-4487-b0d7-3d28b66f436f 2 Category 30554010 urn:ddi:dk.dst:109ebed0-bd1f-4903-811e-0190704fca54:22 dk.dst 109ebed0-bd1f-4903-811e-0190704fca54 22 dk.dst 926bac7e-2b1f-40b5-8ade-544adfad3986 2 Category 4103 urn:ddi:dk.dst:87b5fc31-1817-442f-8e4d-bd9ce5ad5301:22 dk.dst 87b5fc31-1817-442f-8e4d-bd9ce5ad5301 22 dk.dst b9273aff-fd56-4013-a0e1-cdbdd30a17d2 2 Category 4117 urn:ddi:dk.dst:a33c0f05-dcf6-48bc-82ab-49b0dc9fbab8:22 dk.dst a33c0f05-dcf6-48bc-82ab-49b0dc9fbab8 22 dk.dst 12e1a46e-8f02-4591-8630-cda59291eec8 2 Category 4118 urn:ddi:dk.dst:8c8f82c3-2bd6-4989-995e-d671e7ddb22b:22 dk.dst 8c8f82c3-2bd6-4989-995e-d671e7ddb22b 22 dk.dst 0afa9ef8-68c0-43b1-ae90-dde5e26339c7 2 Category 4119 urn:ddi:dk.dst:db095524-97d3-4317-a7ec-c23ca31e49f6:22 dk.dst db095524-97d3-4317-a7ec-c23ca31e49f6 22 dk.dst 2d1db9a9-bea8-4d07-82e5-0e6ea9a8027c 2 Category 4120 urn:ddi:dk.dst:c96023ad-ed5c-4628-99ef-5a4696e9b258:22 dk.dst c96023ad-ed5c-4628-99ef-5a4696e9b258 22 dk.dst 2c7f6937-e3f0-4f36-ad03-f372f7cd9897 2 Category 4257 urn:ddi:dk.dst:ef957867-453a-4871-a129-ea8c0d717108:22 dk.dst ef957867-453a-4871-a129-ea8c0d717108 22 dk.dst c6186583-8b87-44ae-a24b-d11895c37fe0 2 Category 4258 urn:ddi:dk.dst:6c8d911e-5594-4a41-9047-921c78f1b43c:22 dk.dst 6c8d911e-5594-4a41-9047-921c78f1b43c 22 dk.dst 7c01cab9-0d14-451a-acc2-9b3f660b893b 2 Category 4324 urn:ddi:dk.dst:ecc81b53-5f45-4512-a0c2-4e402e659e2f:22 dk.dst ecc81b53-5f45-4512-a0c2-4e402e659e2f 22 dk.dst a1faae89-ddbf-4f63-b404-7e1883c8a808 2 Category 4382 urn:ddi:dk.dst:5f04f88f-ea8c-491e-95b1-d6f64db70e20:22 dk.dst 5f04f88f-ea8c-491e-95b1-d6f64db70e20 22 dk.dst 6f64fb5f-b46d-4018-b437-8032c6095dae 2 Category 4384 urn:ddi:dk.dst:27338c75-ac99-44d6-a508-1e79b41b10e8:22 dk.dst 27338c75-ac99-44d6-a508-1e79b41b10e8 22 dk.dst 5a98feea-12f3-4db6-9920-10c16ddd21b6 2 Category 305545 urn:ddi:dk.dst:e44317da-844e-4775-8d96-8b8aa6482974:22 dk.dst e44317da-844e-4775-8d96-8b8aa6482974 22 dk.dst 42588b6c-4c52-48c9-bbfb-00f8031f320d 2 Category 30554510 urn:ddi:dk.dst:6d9112c0-55a5-49a3-a23e-c7ad7308d54e:22 dk.dst 6d9112c0-55a5-49a3-a23e-c7ad7308d54e 22 dk.dst 021f95de-6db9-4e47-b018-888dd736b87c 2 Category 4223 urn:ddi:dk.dst:1247bab5-cca2-4d2b-8083-fd618d072d1b:22 dk.dst 1247bab5-cca2-4d2b-8083-fd618d072d1b 22 dk.dst 88bc988b-a815-41a9-89e8-a606664c9fe0 2 Category 4224 urn:ddi:dk.dst:8017afbe-b948-46b1-b371-a705dc9bc0a7:22 dk.dst 8017afbe-b948-46b1-b371-a705dc9bc0a7 22 dk.dst e97b6957-b474-4efe-b079-a8ca61a38a8a 2 Category 4331 urn:ddi:dk.dst:3deab5f5-e01c-48ac-b548-f9e1f09b14d0:22 dk.dst 3deab5f5-e01c-48ac-b548-f9e1f09b14d0 22 dk.dst eda09b9d-c6b8-4c70-9e2b-833a9740ba34 2 Category 4383 urn:ddi:dk.dst:3ca4083c-5729-4579-ae14-5f55f08f6d67:22 dk.dst 3ca4083c-5729-4579-ae14-5f55f08f6d67 22 dk.dst 9197d5c5-83d1-42e0-b9c7-4d2686878135 2 Category 9910 urn:ddi:dk.dst:dd2bd7ea-bf85-4f84-85dd-ef98d3d1570d:22 dk.dst dd2bd7ea-bf85-4f84-85dd-ef98d3d1570d 22 dk.dst 4d2993b1-792f-4f78-9f42-64d7effe51de 2 Category 305550 urn:ddi:dk.dst:d9b27f59-4013-41bf-a6ea-de3fb6e95397:22 dk.dst d9b27f59-4013-41bf-a6ea-de3fb6e95397 22 dk.dst b96edda3-1672-4e32-b1f6-fc484996abcf 2 Category 30555010 urn:ddi:dk.dst:7e6344fa-7b17-4b9b-8eb9-09fdf02422f0:22 dk.dst 7e6344fa-7b17-4b9b-8eb9-09fdf02422f0 22 dk.dst 2edad5f4-35bf-49ff-ad14-f272aeee74e2 2 Category 3253 urn:ddi:dk.dst:2da6075b-98ef-43d4-aba8-5cc706707dce:22 dk.dst 2da6075b-98ef-43d4-aba8-5cc706707dce 22 dk.dst 570be515-d5cd-44c3-a57f-08019996eed5 2 Category 3254 urn:ddi:dk.dst:324938e6-14a6-4f57-9647-acb7baf6ea00:22 dk.dst 324938e6-14a6-4f57-9647-acb7baf6ea00 22 dk.dst d3054124-2283-49fa-aeca-7b746b941f09 2 Category 3255 urn:ddi:dk.dst:d2035164-4863-420e-8c00-f48f58159497:22 dk.dst d2035164-4863-420e-8c00-f48f58159497 22 dk.dst 79b7765b-43bf-4a01-ae6f-9a6a4b0b27a6 2 Category 4547 urn:ddi:dk.dst:9f5f1b39-645e-4b8d-a8b3-e5cfe287ed25:22 dk.dst 9f5f1b39-645e-4b8d-a8b3-e5cfe287ed25 22 dk.dst 9ba06cc0-7975-4c58-b981-b61b0326da13 2 Category 4548 urn:ddi:dk.dst:d52e9be4-fce8-4c9a-a3ea-82fb07fe06cf:22 dk.dst d52e9be4-fce8-4c9a-a3ea-82fb07fe06cf 22 dk.dst 3c865a5b-e012-4900-8c0e-5793318fa88f 2 Category 4552 urn:ddi:dk.dst:e0814001-b7de-4dc3-ad12-91071644c2cb:22 dk.dst e0814001-b7de-4dc3-ad12-91071644c2cb 22 dk.dst fb8475a0-aba7-48a4-baec-a0e0b74edcb0 2 Category 4554 urn:ddi:dk.dst:b7a3199b-b1dc-441b-b82f-eaf4c47655b9:22 dk.dst b7a3199b-b1dc-441b-b82f-eaf4c47655b9 22 dk.dst ce81794b-c8dc-4082-8625-39577d846e9b 2 Category 9913 urn:ddi:dk.dst:5c374087-3466-406c-ab2a-48e80c46596e:22 dk.dst 5c374087-3466-406c-ab2a-48e80c46596e 22 dk.dst c9d20229-adf3-4154-8888-c1631b77085f 2 Category 305555 urn:ddi:dk.dst:a4f84d82-f83f-4a1f-ad53-0bb9e3590050:22 dk.dst a4f84d82-f83f-4a1f-ad53-0bb9e3590050 22 dk.dst c26e5bfe-1c43-4e62-a298-0d08ced4e3fd 2 Category 30555510 urn:ddi:dk.dst:d2dd841b-759e-4002-9f88-ed0bad44b653:22 dk.dst d2dd841b-759e-4002-9f88-ed0bad44b653 22 dk.dst bf13fe60-dd4f-4741-8976-4ba18792d10d 2 Category 4265 urn:ddi:dk.dst:f0df35d8-fe29-4a43-8713-cd29fdbd5638:22 dk.dst f0df35d8-fe29-4a43-8713-cd29fdbd5638 22 dk.dst eecac25b-0371-42d2-b28c-10ac734591ea 2 Category 4266 urn:ddi:dk.dst:79f936ea-8462-48e7-90a9-cb14a6e03d02:22 dk.dst 79f936ea-8462-48e7-90a9-cb14a6e03d02 22 dk.dst 887bf6ad-66ff-4459-84d2-e5070687f444 2 Category 4267 urn:ddi:dk.dst:d9294f36-8256-4a98-b519-391ccbcf91c8:22 dk.dst d9294f36-8256-4a98-b519-391ccbcf91c8 22 dk.dst 11f258fb-ce68-4b43-a125-2a495e783820 2 Category 4335 urn:ddi:dk.dst:8077b869-bea2-4166-9ae1-c3bf82411d9a:22 dk.dst 8077b869-bea2-4166-9ae1-c3bf82411d9a 22 dk.dst a044861f-96b4-4705-a75a-9901ffb37190 2 Category 4378 urn:ddi:dk.dst:0e13998c-3dd6-4567-9b32-1c8f46b63c46:22 dk.dst 0e13998c-3dd6-4567-9b32-1c8f46b63c46 22 dk.dst 77db2a64-4cb6-4d4e-8bcf-668cd32b56de 2 Category 4530 urn:ddi:dk.dst:51c2a4dd-822e-4c80-9806-53c91d06f526:22 dk.dst 51c2a4dd-822e-4c80-9806-53c91d06f526 22 dk.dst d7004f35-40e3-45c7-ae72-4b526e35b09f 2 Category 4855 urn:ddi:dk.dst:cc9fb2dc-f6ff-45bb-bd79-01f4fe7ac714:22 dk.dst cc9fb2dc-f6ff-45bb-bd79-01f4fe7ac714 22 dk.dst 1ea36f5d-d2d2-4e8c-972d-2a9b408a6a43 2 Category 4856 urn:ddi:dk.dst:5d7a5127-4328-472a-9761-8c8538e938c4:22 dk.dst 5d7a5127-4328-472a-9761-8c8538e938c4 22 dk.dst daa879eb-4553-487e-a9ab-eab746313846 2 Category 305560 urn:ddi:dk.dst:4293466c-ee9a-4218-bea5-a46efce9e060:22 dk.dst 4293466c-ee9a-4218-bea5-a46efce9e060 22 dk.dst 1f4be097-7c34-4308-9ae0-a562a39456a0 2 Category 30556010 urn:ddi:dk.dst:a449802b-0076-4c0d-8edf-904a10776b2e:22 dk.dst a449802b-0076-4c0d-8edf-904a10776b2e 22 dk.dst 196aacf0-40b4-4bd8-b49c-91171795a675 2 Category 3258 urn:ddi:dk.dst:20f3cc90-ccd2-4027-bbbc-06227667b0b9:22 dk.dst 20f3cc90-ccd2-4027-bbbc-06227667b0b9 22 dk.dst 878bea99-dd57-4ea8-ae5c-bfe103cde013 2 Category 4230 urn:ddi:dk.dst:dfb94c96-3298-4027-bfcd-230e8e925fc5:22 dk.dst dfb94c96-3298-4027-bfcd-230e8e925fc5 22 dk.dst 92715429-e2d5-459f-8cb4-a4cefdefb585 2 Category 4327 urn:ddi:dk.dst:74854dd0-174d-4bb2-b20c-927b9971b07b:22 dk.dst 74854dd0-174d-4bb2-b20c-927b9971b07b 22 dk.dst fc665363-4a25-4f50-be49-87ffcf2a074a 2 Category 4386 urn:ddi:dk.dst:dc5dfd0d-d56d-427d-8492-660e82e1ee3c:22 dk.dst dc5dfd0d-d56d-427d-8492-660e82e1ee3c 22 dk.dst cdf88d90-927e-47f6-8678-fb57ae5b9ab4 2 Category 4387 urn:ddi:dk.dst:bb73ab26-9437-4a3e-bae0-479255c4919e:22 dk.dst bb73ab26-9437-4a3e-bae0-479255c4919e 22 dk.dst a9eb5032-ed8d-4030-99bf-970e32c48d90 2 Category 4388 urn:ddi:dk.dst:92d11f59-1f75-463c-82f4-41e2c3fc994a:22 dk.dst 92d11f59-1f75-463c-82f4-41e2c3fc994a 22 dk.dst 7f4e0d7f-5f71-4e07-adf5-c3fcec5d9676 2 Category 4390 urn:ddi:dk.dst:586d6c2b-3188-49eb-a8cf-2b920fe73d57:22 dk.dst 586d6c2b-3188-49eb-a8cf-2b920fe73d57 22 dk.dst 16269070-a687-4b9f-9d73-a2a11461bc11 2 Category 4405 urn:ddi:dk.dst:d5bee3b7-9848-419f-970e-1705c90482e6:22 dk.dst d5bee3b7-9848-419f-970e-1705c90482e6 22 dk.dst fb25fb8d-b0ab-4c5a-87d2-5df9ecb265c2 2 Category 4406 urn:ddi:dk.dst:db939116-214f-48de-bc0e-db757b86e8c7:22 dk.dst db939116-214f-48de-bc0e-db757b86e8c7 22 dk.dst 81f5e2b9-7f51-4cc2-9ac7-ba4e135d0b59 2 Category 30556015 urn:ddi:dk.dst:0852eb2b-2e06-42c1-9f21-e770f0fe3238:22 dk.dst 0852eb2b-2e06-42c1-9f21-e770f0fe3238 22 dk.dst 2f2924c6-63d2-467b-91d6-b40de90fc8ac 2 Category 4241 urn:ddi:dk.dst:2988fe13-a054-44cd-9821-3c706bb1cee7:22 dk.dst 2988fe13-a054-44cd-9821-3c706bb1cee7 22 dk.dst 9300c706-62bd-459d-8090-5ef59ebce3f7 2 Category 4318 urn:ddi:dk.dst:6e958dfa-dfe6-43cd-8b40-f8969f3d3559:22 dk.dst 6e958dfa-dfe6-43cd-8b40-f8969f3d3559 22 dk.dst 18c2d8cf-217e-4f97-9b3d-412c447782f7 2 Category 305565 urn:ddi:dk.dst:8b39e466-d44b-4a88-8e88-4c0d86d45f76:22 dk.dst 8b39e466-d44b-4a88-8e88-4c0d86d45f76 22 dk.dst 72b3bfe7-34a3-4a9e-a771-f22a2944ddb0 2 Category 30556510 urn:ddi:dk.dst:fad8e182-05dc-4863-a2d0-6bd572038e4f:22 dk.dst fad8e182-05dc-4863-a2d0-6bd572038e4f 22 dk.dst 1f6fb09c-469d-47db-aa83-fad2a138b47d 2 Category 4236 urn:ddi:dk.dst:bcd06657-6571-4a40-bae4-b43fb758b786:22 dk.dst bcd06657-6571-4a40-bae4-b43fb758b786 22 dk.dst 96db7241-4dba-4324-a90f-39d6eff8c1c2 2 Category 4238 urn:ddi:dk.dst:bb7fa7c4-1416-439a-b126-4003b4effea0:22 dk.dst bb7fa7c4-1416-439a-b126-4003b4effea0 22 dk.dst 7786b402-1190-4ca5-85e7-ae1d72c6638a 2 Category 4333 urn:ddi:dk.dst:9942a981-0331-4054-b0a1-7cdffd2122f5:22 dk.dst 9942a981-0331-4054-b0a1-7cdffd2122f5 22 dk.dst 70a0dcf0-3310-468f-82da-9f4866594253 2 Category 4334 urn:ddi:dk.dst:99c370dd-6257-407f-b947-cc56591efa0f:22 dk.dst 99c370dd-6257-407f-b947-cc56591efa0f 22 dk.dst 95eee502-6494-4908-820d-2f657c996027 2 Category 4376 urn:ddi:dk.dst:e43ef0e1-0191-4f9c-bd3b-4098c4401bfb:22 dk.dst e43ef0e1-0191-4f9c-bd3b-4098c4401bfb 22 dk.dst c2f4ce6a-8565-4b13-b088-c67ee6015bdb 2 Category 4393 urn:ddi:dk.dst:7edcd07a-5904-4961-93f6-c8bb55baee9e:22 dk.dst 7edcd07a-5904-4961-93f6-c8bb55baee9e 22 dk.dst 2c4f7cfe-9781-4bf9-901d-f5b42b91446f 2 Category 9909 urn:ddi:dk.dst:2393a094-7226-4d6e-a7c9-18b0de72c461:22 dk.dst 2393a094-7226-4d6e-a7c9-18b0de72c461 22 dk.dst d230cfc7-7e9f-474c-8d85-3ea85b81ae41 2 Category 30556515 urn:ddi:dk.dst:e851bd25-5481-40a6-94e1-a3a5f0990fe7:22 dk.dst e851bd25-5481-40a6-94e1-a3a5f0990fe7 22 dk.dst 8c2affc0-3dc8-4fea-975b-a37c68bb03a1 2 Category 4483 urn:ddi:dk.dst:fbbed50f-bbb9-4f81-b7aa-3239997d50f1:22 dk.dst fbbed50f-bbb9-4f81-b7aa-3239997d50f1 22 dk.dst 519cb71c-7dfd-4446-bdf9-d9e655d105c3 2 Category 305570 urn:ddi:dk.dst:69f2615f-6d17-4fe4-a406-624e7de8aa72:22 dk.dst 69f2615f-6d17-4fe4-a406-624e7de8aa72 22 dk.dst 292f8cb3-0b47-4f78-8c74-ad7ad62746e3 2 Category 30557010 urn:ddi:dk.dst:39fc1743-d364-4e34-88dc-a4ea3244ea2f:22 dk.dst 39fc1743-d364-4e34-88dc-a4ea3244ea2f 22 dk.dst bcaac3dc-3344-4c12-8498-4b64831026e1 2 Category 0825 urn:ddi:dk.dst:18c7c6e4-fa69-4120-86ed-f9e2dc5670f9:22 dk.dst 18c7c6e4-fa69-4120-86ed-f9e2dc5670f9 22 dk.dst 312343ca-81f9-443e-92e5-fbfab99955c2 2 Category 4038 urn:ddi:dk.dst:42c192c4-656e-43f0-9180-8656b1e12407:22 dk.dst 42c192c4-656e-43f0-9180-8656b1e12407 22 dk.dst a14a2dbf-459c-4155-9031-2050319a0f77 2 Category 4039 urn:ddi:dk.dst:b12ad266-836a-41c2-a476-71fb666a9c53:22 dk.dst b12ad266-836a-41c2-a476-71fb666a9c53 22 dk.dst fcbccbc7-7de8-49f2-92c6-7cd4a7c80da6 2 Category 4044 urn:ddi:dk.dst:3b1f27f3-f86c-4d50-8b48-4cbbe1e6ffee:22 dk.dst 3b1f27f3-f86c-4d50-8b48-4cbbe1e6ffee 22 dk.dst 2da906cb-cbee-423b-b764-b14854fabfb4 2 Category 4053 urn:ddi:dk.dst:986a350e-d7b2-44a7-9de5-739783714c2e:22 dk.dst 986a350e-d7b2-44a7-9de5-739783714c2e 22 dk.dst 4dee0bb9-21e8-4c62-a6f6-732a73e01031 2 Category 4485 urn:ddi:dk.dst:55415f5f-28f6-4fab-b37b-807118314451:22 dk.dst 55415f5f-28f6-4fab-b37b-807118314451 22 dk.dst 35713ab3-8f72-45bc-8a0a-2f63c7078825 2 Category 4486 urn:ddi:dk.dst:49577cca-1ef6-4a3b-985a-bc989c254d67:22 dk.dst 49577cca-1ef6-4a3b-985a-bc989c254d67 22 dk.dst b02b4132-fca6-4212-a4a7-37f5dc66ecff 2 Category 4487 urn:ddi:dk.dst:b261f6a2-c4ae-4eb7-bda0-274703a05564:22 dk.dst b261f6a2-c4ae-4eb7-bda0-274703a05564 22 dk.dst a4ae703f-0972-4fec-9a64-64f2ce19c560 2 Category 4489 urn:ddi:dk.dst:77d7c3ed-788f-4166-baa0-d315bbfd95c9:22 dk.dst 77d7c3ed-788f-4166-baa0-d315bbfd95c9 22 dk.dst 20377363-a1d0-47ca-a75a-10fa2f88f689 2 Category 4490 urn:ddi:dk.dst:5e897c54-ee1e-4724-ad48-ced8ff70a61f:22 dk.dst 5e897c54-ee1e-4724-ad48-ced8ff70a61f 22 dk.dst 18312192-d99e-44d3-86db-920dbf583a26 2 Category 4491 urn:ddi:dk.dst:00ac376d-8bd1-4735-883c-8ad788e6423d:22 dk.dst 00ac376d-8bd1-4735-883c-8ad788e6423d 22 dk.dst eec8468e-b8c0-4a5a-b5cb-092246a2b323 2 Category 4493 urn:ddi:dk.dst:172696e7-d29f-42c0-acb5-c187eae818e5:22 dk.dst 172696e7-d29f-42c0-acb5-c187eae818e5 22 dk.dst 73116d83-5e6a-40a6-b6f7-dec01b71b55b 2 Category 4494 urn:ddi:dk.dst:8fed576b-ddab-4309-b765-294ef77ce719:22 dk.dst 8fed576b-ddab-4309-b765-294ef77ce719 22 dk.dst b4984847-5de3-4006-a9ed-71933c3ad0cb 2 Category 4510 urn:ddi:dk.dst:35bcaa87-0a44-49d1-8bc5-6ac7279eef88:22 dk.dst 35bcaa87-0a44-49d1-8bc5-6ac7279eef88 22 dk.dst 428f5a8a-d8c3-4cbf-9037-18277d22676c 2 Category 4515 urn:ddi:dk.dst:0a99cb44-6c87-471b-847c-d95ca5a16696:22 dk.dst 0a99cb44-6c87-471b-847c-d95ca5a16696 22 dk.dst 67cee17b-ac16-4177-bc29-e94f87f755cc 2 Category 4518 urn:ddi:dk.dst:b6c88a08-5ba3-49fd-a687-4448c65d8d75:22 dk.dst b6c88a08-5ba3-49fd-a687-4448c65d8d75 22 dk.dst 453099b4-ea8b-4edb-af12-b4408d41d6e0 2 Category 4519 urn:ddi:dk.dst:b66584fa-40ec-4fc3-8658-e388b192b3cc:22 dk.dst b66584fa-40ec-4fc3-8658-e388b192b3cc 22 dk.dst 4c98b461-5e57-47e2-b66c-f430a069cb03 2 Category 4528 urn:ddi:dk.dst:11ad53cd-185f-4c1a-9e2c-5d3656ffba1e:22 dk.dst 11ad53cd-185f-4c1a-9e2c-5d3656ffba1e 22 dk.dst e5cfdab4-0ed2-4e4f-8542-460ec7501b11 2 Category 4529 urn:ddi:dk.dst:4d984b3c-de5c-4c2e-95e0-06e6816fd1a4:22 dk.dst 4d984b3c-de5c-4c2e-95e0-06e6816fd1a4 22 dk.dst 71d249af-0777-45de-837a-e3465886204b 2 Category 4532 urn:ddi:dk.dst:dd62ed71-91c3-4adb-ae7c-e5a7dae3bdf6:22 dk.dst dd62ed71-91c3-4adb-ae7c-e5a7dae3bdf6 22 dk.dst 21ad49ea-bb2b-4377-af56-a4c2d506b96a 2 Category 4535 urn:ddi:dk.dst:894e9adf-7e55-44cd-858e-02276e97c85e:22 dk.dst 894e9adf-7e55-44cd-858e-02276e97c85e 22 dk.dst eaf848bb-f8c3-43e3-9342-3a19b0c19f7e 2 Category 4555 urn:ddi:dk.dst:7ce961f4-b615-453a-86d3-d997339fc22b:22 dk.dst 7ce961f4-b615-453a-86d3-d997339fc22b 22 dk.dst dcd71786-8f56-4350-bf0b-a9dc0d18493c 2 Category 4870 urn:ddi:dk.dst:c24efeb6-eaee-49fc-b39e-1c872129b2fa:22 dk.dst c24efeb6-eaee-49fc-b39e-1c872129b2fa 22 dk.dst 2c8c3aa8-b12d-4bc4-8a53-dbde44e6bff4 2 Category 9330 urn:ddi:dk.dst:308cc300-0f80-454a-b136-37ee5c262574:22 dk.dst 308cc300-0f80-454a-b136-37ee5c262574 22 dk.dst 51dce81e-a4e3-4da6-9dad-aae6eab9208f 2 Category 305575 urn:ddi:dk.dst:c675c9b2-1abb-4fe8-97ce-79f0dad80025:22 dk.dst c675c9b2-1abb-4fe8-97ce-79f0dad80025 22 dk.dst 6f06ec54-5472-48db-90a1-1fed6241de12 2 Category 30557510 urn:ddi:dk.dst:9cc2c2b5-c5b2-47b6-ac15-21f4cf85462e:22 dk.dst 9cc2c2b5-c5b2-47b6-ac15-21f4cf85462e 22 dk.dst 8445924b-ab6f-4dd2-b6a2-65733122e5d7 2 Category 4141 urn:ddi:dk.dst:8bf2c6b2-d415-4cb7-9b24-33e3d30fd92a:22 dk.dst 8bf2c6b2-d415-4cb7-9b24-33e3d30fd92a 22 dk.dst 6cfcf263-266f-4207-b461-bcd2341e7a27 2 Category 4143 urn:ddi:dk.dst:ace6fb9e-3de1-4910-8578-0d4fd6d945ca:22 dk.dst ace6fb9e-3de1-4910-8578-0d4fd6d945ca 22 dk.dst 11531140-904a-4352-a4b8-22cfeca51ed0 2 Category 4484 urn:ddi:dk.dst:98c7551a-aad5-4f05-bfc4-9d7383a39d04:22 dk.dst 98c7551a-aad5-4f05-bfc4-9d7383a39d04 22 dk.dst 85e10f06-0f9b-4b8c-8d0e-2bf7da7cd853 2 Category 4514 urn:ddi:dk.dst:9e0275d1-2655-432d-98af-14a8ae29ad10:22 dk.dst 9e0275d1-2655-432d-98af-14a8ae29ad10 22 dk.dst eaf4958c-49a6-49c1-ac6d-bc2e9a957499 2 Category 4521 urn:ddi:dk.dst:39c1b6f3-4c0e-46c5-a71e-68f3987eb452:22 dk.dst 39c1b6f3-4c0e-46c5-a71e-68f3987eb452 22 dk.dst 912beeea-31d2-4f45-94ee-3cb0e8d56f58 2 Category 4543 urn:ddi:dk.dst:3637d926-1c6a-405b-9c01-31eea298e458:22 dk.dst 3637d926-1c6a-405b-9c01-31eea298e458 22 dk.dst c955f0df-7bb6-4285-a540-f78102326913 2 Category 305580 urn:ddi:dk.dst:e9ccb6e2-a0fc-43b5-a6ee-2882f82177c2:22 dk.dst e9ccb6e2-a0fc-43b5-a6ee-2882f82177c2 22 dk.dst 8ba30174-1df5-492c-bd9c-6e3fa7ed2b12 2 Category 30558010 urn:ddi:dk.dst:a3d3cd22-7ba7-4c9b-bdaf-3b2b43936741:22 dk.dst a3d3cd22-7ba7-4c9b-bdaf-3b2b43936741 22 dk.dst a9b4301a-3dc1-4405-86c5-b69163cdaf82 2 Category 4525 urn:ddi:dk.dst:a78351c1-203e-4222-96f0-acceae41a66e:22 dk.dst a78351c1-203e-4222-96f0-acceae41a66e 22 dk.dst c211940e-b78b-4563-9a83-cf896fbab703 2 Category 4881 urn:ddi:dk.dst:21d9bd20-c28a-4303-be81-e70949a3b5ba:22 dk.dst 21d9bd20-c28a-4303-be81-e70949a3b5ba 22 dk.dst 6ae06d9d-969e-4568-8d69-956601fdee0f 2 Category 4882 urn:ddi:dk.dst:175e14a7-7ef0-47dc-89aa-655dbecd4519:22 dk.dst 175e14a7-7ef0-47dc-89aa-655dbecd4519 22 dk.dst c703a953-f387-46f8-a783-8d5f8add08d2 2 Category 305585 urn:ddi:dk.dst:a1e48a7c-8ee2-45cd-b8af-0cadf5851593:22 dk.dst a1e48a7c-8ee2-45cd-b8af-0cadf5851593 22 dk.dst 55a753c2-6672-4c12-a5de-f8bb36c5f45e 2 Category 30558510 urn:ddi:dk.dst:78dfe8f0-1356-4569-97a3-d632385dd512:22 dk.dst 78dfe8f0-1356-4569-97a3-d632385dd512 22 dk.dst 23e8a76a-5796-4aaf-925f-8085ee061c5b 2 Category 4500 urn:ddi:dk.dst:d95db23e-9551-4fa2-8346-7db5978dee9e:22 dk.dst d95db23e-9551-4fa2-8346-7db5978dee9e 22 dk.dst 33930519-8f81-462b-bf7f-b166c7dea6aa 2 Category 4517 urn:ddi:dk.dst:248acc88-4f30-49ba-8690-96cda2aba95b:22 dk.dst 248acc88-4f30-49ba-8690-96cda2aba95b 22 dk.dst b801703f-b8e4-46b1-9efb-86fd46c4b25d 2 Category 4526 urn:ddi:dk.dst:f858e5da-5ed1-4eaa-83aa-493ccfe59033:22 dk.dst f858e5da-5ed1-4eaa-83aa-493ccfe59033 22 dk.dst c913b5bf-20c5-4bcd-8cf2-51750b6c2c00 2 Category 4531 urn:ddi:dk.dst:b75e044a-deb7-4df0-a1ea-dd18648a6850:22 dk.dst b75e044a-deb7-4df0-a1ea-dd18648a6850 22 dk.dst 3ddcac98-4bc0-41f1-8edd-c5daee8a0b3c 2 Category 305590 urn:ddi:dk.dst:8c1c71b8-71c1-489e-b0f5-5d414b2d8d38:22 dk.dst 8c1c71b8-71c1-489e-b0f5-5d414b2d8d38 22 dk.dst 6b36d23a-4ffe-4d5f-a0f1-8f970491d795 2 Category 30559010 urn:ddi:dk.dst:9220e225-5346-45da-bf98-86a05230188d:22 dk.dst 9220e225-5346-45da-bf98-86a05230188d 22 dk.dst 3f7825f6-2e4c-4a44-9f2e-d25cfd5e2c43 2 Category 4268 urn:ddi:dk.dst:c41a7fd9-f51a-4753-943c-d78048fd2df8:22 dk.dst c41a7fd9-f51a-4753-943c-d78048fd2df8 22 dk.dst 91e08815-d4dc-4d4c-bc25-b6a2c2708122 2 Category 30559015 urn:ddi:dk.dst:f388e23f-21c0-439d-9902-8551fa8b39f5:22 dk.dst f388e23f-21c0-439d-9902-8551fa8b39f5 22 dk.dst 2b8d380f-a345-4998-ac5e-28e826568a6a 2 Category 4362 urn:ddi:dk.dst:ad1e54c9-7617-41d2-aa34-063768dc4964:22 dk.dst ad1e54c9-7617-41d2-aa34-063768dc4964 22 dk.dst 57fe5f09-dccc-4792-b66d-89cff5f9f110 2 Category 4363 urn:ddi:dk.dst:f045b179-234c-4f65-9a48-e4756fdd9ef3:22 dk.dst f045b179-234c-4f65-9a48-e4756fdd9ef3 22 dk.dst 7bcbc9e3-fad1-4a93-92a7-290b05f94b11 2 Category 4364 urn:ddi:dk.dst:e12bb3e3-f1f4-4d05-aafc-e232b50245cd:22 dk.dst e12bb3e3-f1f4-4d05-aafc-e232b50245cd 22 dk.dst d12b2a29-de36-4dab-b408-5c8cddee12f7 2 Category 30559020 urn:ddi:dk.dst:f225addd-c028-4d1f-aa96-8ccac54c3664:22 dk.dst f225addd-c028-4d1f-aa96-8ccac54c3664 22 dk.dst f766ecdf-32d4-4347-b92c-9e014f828791 2 Category 4045 urn:ddi:dk.dst:dd16745c-9267-43f5-bba3-584999145511:22 dk.dst dd16745c-9267-43f5-bba3-584999145511 22 dk.dst deee22ee-2a8a-49d8-8bf3-dea6fff54195 2 Category 4306 urn:ddi:dk.dst:f990157d-9ba1-48c1-bf6e-d89633ee6dda:22 dk.dst f990157d-9ba1-48c1-bf6e-d89633ee6dda 22 dk.dst 27f7594f-317f-4f89-84e1-70561d6b4662 2 Category 4307 urn:ddi:dk.dst:6e925731-ed77-4f27-bdc5-e1f80e051c87:22 dk.dst 6e925731-ed77-4f27-bdc5-e1f80e051c87 22 dk.dst 5ecfe8fc-97c3-466b-8873-559ad20bce76 2 Category 4308 urn:ddi:dk.dst:f040e752-0211-442f-a509-b5471c8a8845:22 dk.dst f040e752-0211-442f-a509-b5471c8a8845 22 dk.dst 859487d7-e893-4eb4-bb33-ace297506d5f 2 Category 4400 urn:ddi:dk.dst:33875524-eb9d-4293-a7ae-95e6c51f899f:22 dk.dst 33875524-eb9d-4293-a7ae-95e6c51f899f 22 dk.dst 7ff1a5cf-ff26-42ad-a3fd-639f6da6c26e 2 Category 30559025 urn:ddi:dk.dst:f84b5376-a97a-46db-a090-710e18fedc1f:22 dk.dst f84b5376-a97a-46db-a090-710e18fedc1f 22 dk.dst 1e6487c0-3d63-4f37-97a0-41e91a6b4a05 2 Category 9916 urn:ddi:dk.dst:df173eae-23fd-4159-934f-ee2b8df72e36:22 dk.dst df173eae-23fd-4159-934f-ee2b8df72e36 22 dk.dst c46f803d-70dd-410c-9a9b-924d15fdfcdf 2 Category 3060 urn:ddi:dk.dst:cf08a10f-b49d-4cdb-b0c0-d56f9d534969:22 dk.dst cf08a10f-b49d-4cdb-b0c0-d56f9d534969 22 dk.dst ce6be7b2-77cb-4e16-9429-1573e315ed7f 2 Category 306010 urn:ddi:dk.dst:918d1c9e-3245-40e3-a624-9c450405690d:22 dk.dst 918d1c9e-3245-40e3-a624-9c450405690d 22 dk.dst da8a1d5d-f3a4-43de-8cb5-f01d0efc2429 2 Category 30601010 urn:ddi:dk.dst:7e131b1b-96be-4352-a094-dc692d9808a4:22 dk.dst 7e131b1b-96be-4352-a094-dc692d9808a4 22 dk.dst 00744a26-2e28-49ba-b2ac-2584e6e562b8 2 Category 4502 urn:ddi:dk.dst:7c739e1c-9c4b-4a84-99d9-6f67a55366de:22 dk.dst 7c739e1c-9c4b-4a84-99d9-6f67a55366de 22 dk.dst 951c17e6-70f8-450d-912e-f5ac88b23093 2 Category 4503 urn:ddi:dk.dst:e3e9fb80-0361-4b91-9ff9-b999ee066fb7:22 dk.dst e3e9fb80-0361-4b91-9ff9-b999ee066fb7 22 dk.dst f3e8753e-4b41-49ac-aaac-86c787bb9c42 2 Category 4504 urn:ddi:dk.dst:60ccc462-bd31-454f-8c5c-db8ed53b917c:22 dk.dst 60ccc462-bd31-454f-8c5c-db8ed53b917c 22 dk.dst 11771b76-4298-4d8b-989b-afb5cf72fefe 2 Category 30601015 urn:ddi:dk.dst:8e7e3285-ff1a-497a-b284-a07677ef85f3:22 dk.dst 8e7e3285-ff1a-497a-b284-a07677ef85f3 22 dk.dst 3d51fa95-f01c-4485-93b4-dd8b0970796c 2 Category 4507 urn:ddi:dk.dst:98d0df37-906b-44a6-bbcd-b6084cbdd0f4:22 dk.dst 98d0df37-906b-44a6-bbcd-b6084cbdd0f4 22 dk.dst caa4c76a-79a4-4752-b4da-2314c4f35de4 2 Category 4508 urn:ddi:dk.dst:73e42a90-b662-4f14-8a83-2c0e76d3ef97:22 dk.dst 73e42a90-b662-4f14-8a83-2c0e76d3ef97 22 dk.dst 661614c0-4e06-436d-8207-5193cf1d026e 2 Category 4509 urn:ddi:dk.dst:fa693153-fc7a-4841-8b60-6e2e8b40dcaf:22 dk.dst fa693153-fc7a-4841-8b60-6e2e8b40dcaf 22 dk.dst 4ffe04b6-2744-44f9-ba7c-99386f2a869f 2 Category 4520 urn:ddi:dk.dst:f8447876-a042-4a02-bbd7-41497eca408f:22 dk.dst f8447876-a042-4a02-bbd7-41497eca408f 22 dk.dst c5390144-1712-4c70-8aff-9ed32325ce2a 2 Category 30601020 urn:ddi:dk.dst:9eb8e000-5804-4b00-9886-63a95f38b171:22 dk.dst 9eb8e000-5804-4b00-9886-63a95f38b171 22 dk.dst 11c05d8d-0d75-4364-a200-068fe3c24859 2 Category 4481 urn:ddi:dk.dst:e5158d33-ef08-4f7a-99bf-06593e081b74:22 dk.dst e5158d33-ef08-4f7a-99bf-06593e081b74 22 dk.dst 341f6996-28c9-4ae8-aa84-dde2c2f38ede 2 Category 4492 urn:ddi:dk.dst:3c26908e-5e27-4bcd-b439-798a655f5108:22 dk.dst 3c26908e-5e27-4bcd-b439-798a655f5108 22 dk.dst 625fa676-b1e6-48f2-b179-4afa02de5f96 2 Category 4506 urn:ddi:dk.dst:9a658296-879d-4a0c-929b-ccc5ee49946a:22 dk.dst 9a658296-879d-4a0c-929b-ccc5ee49946a 22 dk.dst 0be4fb6f-113a-4708-b369-386d2124523c 2 Category 30601025 urn:ddi:dk.dst:725f37d8-70f3-4b1d-9bd2-332d2aea0580:22 dk.dst 725f37d8-70f3-4b1d-9bd2-332d2aea0580 22 dk.dst 5736c83f-6ef9-4fa1-a48c-2fb847e3d3cc 2 Category 4501 urn:ddi:dk.dst:c0394471-0098-46cb-9102-24331c23971d:22 dk.dst c0394471-0098-46cb-9102-24331c23971d 22 dk.dst ce9f835d-c0d4-45b2-ac84-49dc8f45c50c 2 Category 4516 urn:ddi:dk.dst:f11c74b2-a65a-45d8-ac3e-66c0434068f8:22 dk.dst f11c74b2-a65a-45d8-ac3e-66c0434068f8 22 dk.dst dea6968d-3fc0-462d-ad08-d685a4c9f39d 2 Category 4854 urn:ddi:dk.dst:4d5224e0-187b-46b4-b391-c3a806ebc47f:22 dk.dst 4d5224e0-187b-46b4-b391-c3a806ebc47f 22 dk.dst e410bb49-a862-428b-b346-22d01ea96c10 2 Category 4859 urn:ddi:dk.dst:e68a84c6-c424-4934-b553-7fbbdd0b4fe2:22 dk.dst e68a84c6-c424-4934-b553-7fbbdd0b4fe2 22 dk.dst c320f554-3941-45b8-b7d0-a7018da68353 2 Category 4860 urn:ddi:dk.dst:6edb0dd8-2bfa-4c2f-b5ae-c174fe171d1e:22 dk.dst 6edb0dd8-2bfa-4c2f-b5ae-c174fe171d1e 22 dk.dst 8edce5f3-0bb6-47ce-a576-40ff3e4df5d3 2 Category 4861 urn:ddi:dk.dst:2fcc9057-cf48-4bc7-ad1d-e63dfe810c65:22 dk.dst 2fcc9057-cf48-4bc7-ad1d-e63dfe810c65 22 dk.dst 3ebf84c2-0cf1-4d02-b003-b44fccb26ed2 2 Category 4871 urn:ddi:dk.dst:7d5b8a28-96a6-4fa5-865c-20e58b665b26:22 dk.dst 7d5b8a28-96a6-4fa5-865c-20e58b665b26 22 dk.dst 6d1a2599-cc88-4889-acab-5c1b3fc9e59f 2 Category 4874 urn:ddi:dk.dst:437f2497-f327-4c9e-a887-da84cd46ee60:22 dk.dst 437f2497-f327-4c9e-a887-da84cd46ee60 22 dk.dst 54b4c4da-b004-4b68-99b5-2128fe158e34 2 Category 4875 urn:ddi:dk.dst:b51ade3a-72ff-4b5c-ba2b-c818951ec8dd:22 dk.dst b51ade3a-72ff-4b5c-ba2b-c818951ec8dd 22 dk.dst 4a2318e4-aa40-45b6-96a8-4ba57d6b6633 2 Category 4876 urn:ddi:dk.dst:b6c71e45-83ae-48fa-9e23-bea40edb7db5:22 dk.dst b6c71e45-83ae-48fa-9e23-bea40edb7db5 22 dk.dst 4d484001-3831-4208-863e-1075ffa6e0fa 2 Category 3065 urn:ddi:dk.dst:eb61ad78-74f6-4f7f-9764-2bc86f83f198:22 dk.dst eb61ad78-74f6-4f7f-9764-2bc86f83f198 22 dk.dst eb570fd9-b11d-41f0-aff4-9c9a5de0aea4 2 Category 306510 urn:ddi:dk.dst:d8af9101-0149-4c39-a388-02f1af5b3b66:22 dk.dst d8af9101-0149-4c39-a388-02f1af5b3b66 22 dk.dst 61782109-3e42-4e1b-a609-93efefcb59bc 2 Category 30651010 urn:ddi:dk.dst:e3633a36-a852-433f-97a2-845fe559a155:22 dk.dst e3633a36-a852-433f-97a2-845fe559a155 22 dk.dst 99b296a9-7ac3-4046-8a59-e204f9a5e242 2 Category 0385 urn:ddi:dk.dst:aabb5072-be00-4cb3-ae6c-1cbf3a267335:22 dk.dst aabb5072-be00-4cb3-ae6c-1cbf3a267335 22 dk.dst acabdd16-a780-45d4-af10-92aaa4979aa2 2 Category 4726 urn:ddi:dk.dst:0f5a90f0-1328-42da-bf37-e8e5e96f7ec2:22 dk.dst 0f5a90f0-1328-42da-bf37-e8e5e96f7ec2 22 dk.dst 480ffecc-1351-40c1-9830-5e27fa14ca25 2 Category 4754 urn:ddi:dk.dst:2af0e752-1023-4e9c-b207-b1d38230261a:22 dk.dst 2af0e752-1023-4e9c-b207-b1d38230261a 22 dk.dst f980c88e-d6b1-4d84-812d-b3f2b3d5d8c3 2 Category 306515 urn:ddi:dk.dst:4b6faa22-6f3b-42db-8fc9-4086818779d7:22 dk.dst 4b6faa22-6f3b-42db-8fc9-4086818779d7 22 dk.dst bf8fdaed-a40e-4480-90dc-f0dc89a579d3 2 Category 30651510 urn:ddi:dk.dst:965a71d0-f2a6-4e61-8de5-5851aa1a3f09:22 dk.dst 965a71d0-f2a6-4e61-8de5-5851aa1a3f09 22 dk.dst 1c3a3b9c-4638-4fd4-b994-5c6c3d4825c3 2 Category 4569 urn:ddi:dk.dst:45acd591-e116-47f5-b977-3b33b7e86e25:22 dk.dst 45acd591-e116-47f5-b977-3b33b7e86e25 22 dk.dst 3ca7c695-2e53-400f-a083-5dc091cffe9a 2 Category 4666 urn:ddi:dk.dst:fb7188f6-ae07-4359-890b-38367ebe93fa:22 dk.dst fb7188f6-ae07-4359-890b-38367ebe93fa 22 dk.dst f24063ec-baf5-43eb-9bc1-74c9277dd376 2 Category 4729 urn:ddi:dk.dst:fbcdb4d2-bd41-40fc-a44f-0bc1b08f0291:22 dk.dst fbcdb4d2-bd41-40fc-a44f-0bc1b08f0291 22 dk.dst 25b58940-5df6-4e48-82e0-9984423c1daa 2 Category 30651515 urn:ddi:dk.dst:862a09d9-7467-488a-8cf6-788c2395904d:22 dk.dst 862a09d9-7467-488a-8cf6-788c2395904d 22 dk.dst eb1d19ac-59f2-49e6-a465-1955e820d81e 2 Category 4527 urn:ddi:dk.dst:194b0902-a12d-4ea1-96b1-72047ad604e3:22 dk.dst 194b0902-a12d-4ea1-96b1-72047ad604e3 22 dk.dst d6efd624-ca74-467d-b0e1-3d43018519dd 2 Category 4541 urn:ddi:dk.dst:40142d05-8001-42c5-bc43-61556107ee2e:22 dk.dst 40142d05-8001-42c5-bc43-61556107ee2e 22 dk.dst d0395e80-88e7-4eee-aa1d-44c990dc3972 2 Category 4644 urn:ddi:dk.dst:cae8e77f-fb8c-4885-b52e-2a2fb556ed55:22 dk.dst cae8e77f-fb8c-4885-b52e-2a2fb556ed55 22 dk.dst 02ef3211-4dd1-4100-9ee1-a5f6ca9f749e 2 Category 4645 urn:ddi:dk.dst:d3259156-8e28-4dc3-a5ee-e20e357dd097:22 dk.dst d3259156-8e28-4dc3-a5ee-e20e357dd097 22 dk.dst 3bb0505b-072f-4806-94dd-52e58721b4c5 2 Category 4646 urn:ddi:dk.dst:18bf6cbc-0492-4631-9357-480cda5b1ab7:22 dk.dst 18bf6cbc-0492-4631-9357-480cda5b1ab7 22 dk.dst 8bb64148-bd63-4b09-b933-a35872e83d2f 2 Category 4656 urn:ddi:dk.dst:3b158452-ef1f-48f7-90b4-e6d5bd6fe90a:22 dk.dst 3b158452-ef1f-48f7-90b4-e6d5bd6fe90a 22 dk.dst 302f5114-762a-4fd5-bbe9-8d1c40f68515 2 Category 4677 urn:ddi:dk.dst:a87f427e-67a4-4897-8916-45b984f7af19:22 dk.dst a87f427e-67a4-4897-8916-45b984f7af19 22 dk.dst 84836613-d06c-44b4-836f-66989b6929a0 2 Category 4678 urn:ddi:dk.dst:8b4d57f3-726e-4399-9691-dd187415748c:22 dk.dst 8b4d57f3-726e-4399-9691-dd187415748c 22 dk.dst ea13d140-25bc-4ead-b0c7-636c8cdb6d62 2 Category 4679 urn:ddi:dk.dst:4f1f8445-e3bb-45eb-9c57-ff30fc5917b6:22 dk.dst 4f1f8445-e3bb-45eb-9c57-ff30fc5917b6 22 dk.dst bf2ea070-e613-45fe-a6c5-383ab55d1cee 2 Category 306520 urn:ddi:dk.dst:b97c60ef-cf3a-4244-b031-da1e71659f7e:22 dk.dst b97c60ef-cf3a-4244-b031-da1e71659f7e 22 dk.dst 48b390d1-b29b-4dd8-93ba-baa391f890ef 2 Category 30652010 urn:ddi:dk.dst:02e87a64-a1f1-4ab7-825f-0ce5c54772ad:22 dk.dst 02e87a64-a1f1-4ab7-825f-0ce5c54772ad 22 dk.dst 8ff463a7-8cae-4204-bc87-9d15570b44fe 2 Category 4600 urn:ddi:dk.dst:9091a28d-43ad-45f9-b190-a5270e495195:22 dk.dst 9091a28d-43ad-45f9-b190-a5270e495195 22 dk.dst 7e94ba87-3d2d-4f18-808b-f3c61dc67f89 2 Category 4601 urn:ddi:dk.dst:73742502-2deb-4415-92e7-a28b52690c48:22 dk.dst 73742502-2deb-4415-92e7-a28b52690c48 22 dk.dst 87d30784-8820-4ab1-a8f4-87fb839a270b 2 Category 4602 urn:ddi:dk.dst:3ab6a941-f725-4a2a-b656-d07152112284:22 dk.dst 3ab6a941-f725-4a2a-b656-d07152112284 22 dk.dst 6cae9bf7-e1c2-46ac-8e86-b5b09a466b97 2 Category 4606 urn:ddi:dk.dst:430a29c1-444d-4e2f-8b47-b057f38e6210:22 dk.dst 430a29c1-444d-4e2f-8b47-b057f38e6210 22 dk.dst 24cb205e-490d-4320-9d94-ae4bed4071fc 2 Category 4607 urn:ddi:dk.dst:475e519e-70ba-4b9d-8c20-aa12674b0f64:22 dk.dst 475e519e-70ba-4b9d-8c20-aa12674b0f64 22 dk.dst ac22f21a-cbc3-40ff-9c2c-e9bfcd8b4fa0 2 Category 4608 urn:ddi:dk.dst:dee16db9-d6de-453c-b390-79646c3e5849:22 dk.dst dee16db9-d6de-453c-b390-79646c3e5849 22 dk.dst bfefb5db-a9af-41cc-a9bb-f2dc33467ca7 2 Category 4609 urn:ddi:dk.dst:d94daa4e-fc3f-43e9-8dec-a41c9c034759:22 dk.dst d94daa4e-fc3f-43e9-8dec-a41c9c034759 22 dk.dst 6293170d-e138-44fb-bca0-028cb9ceac55 2 Category 4610 urn:ddi:dk.dst:14fd998f-2bd9-421a-9394-b186255bfd04:22 dk.dst 14fd998f-2bd9-421a-9394-b186255bfd04 22 dk.dst 3080aabf-2c8c-470c-977c-e4d532083164 2 Category 4611 urn:ddi:dk.dst:6975e8f8-7e08-4fd2-b7ba-83ae3d0d3cc4:22 dk.dst 6975e8f8-7e08-4fd2-b7ba-83ae3d0d3cc4 22 dk.dst 146cb9a0-0a01-47c7-826b-83359375423d 2 Category 4612 urn:ddi:dk.dst:172b6288-5129-4c3d-a586-22a9718fea38:22 dk.dst 172b6288-5129-4c3d-a586-22a9718fea38 22 dk.dst 6c0d5ddf-3351-4fd8-a112-4edd8727af93 2 Category 4684 urn:ddi:dk.dst:d62bae6c-07c8-4a3f-96a2-885df37643b3:22 dk.dst d62bae6c-07c8-4a3f-96a2-885df37643b3 22 dk.dst be526763-42ec-4dde-8e49-204d19db534f 2 Category 4686 urn:ddi:dk.dst:76c706c0-00e7-49e9-a68e-770ad33c60ad:22 dk.dst 76c706c0-00e7-49e9-a68e-770ad33c60ad 22 dk.dst 9a837b8a-f662-4758-ac2c-b48399c5118f 2 Category 4687 urn:ddi:dk.dst:c6c472a7-d5f6-49e9-9076-f660a33c5656:22 dk.dst c6c472a7-d5f6-49e9-9076-f660a33c5656 22 dk.dst b50659ab-7e98-4d92-bea2-914648214aea 2 Category 4696 urn:ddi:dk.dst:f7ec3a3d-9156-4e8e-a751-933f14c565dd:22 dk.dst f7ec3a3d-9156-4e8e-a751-933f14c565dd 22 dk.dst 3034481c-784a-426a-b85e-1906beed3639 2 Category 306525 urn:ddi:dk.dst:8fa91a4d-872b-4607-9611-c570d2239669:22 dk.dst 8fa91a4d-872b-4607-9611-c570d2239669 22 dk.dst 4832393a-5446-4ae2-8131-6649b3ba8741 2 Category 30652510 urn:ddi:dk.dst:2b112fb7-b182-4da5-9254-83ffc6071d97:22 dk.dst 2b112fb7-b182-4da5-9254-83ffc6071d97 22 dk.dst 64e80625-c2e9-4f01-9699-2450f778a577 2 Category 3245 urn:ddi:dk.dst:488c485a-fd7e-472e-bf6e-f141b1ce02bb:22 dk.dst 488c485a-fd7e-472e-bf6e-f141b1ce02bb 22 dk.dst 8ff5745d-7e94-4386-927c-5ec8638b7503 2 Category 3246 urn:ddi:dk.dst:a4776626-5da4-438f-ae02-559af3d84804:22 dk.dst a4776626-5da4-438f-ae02-559af3d84804 22 dk.dst c51f921f-2641-4ba9-a684-a01c0c2f53ac 2 Category 4604 urn:ddi:dk.dst:7c6a88de-359b-490f-b059-b8337c28ca3e:22 dk.dst 7c6a88de-359b-490f-b059-b8337c28ca3e 22 dk.dst 31dafad0-127f-46c6-b929-76782931a524 2 Category 4605 urn:ddi:dk.dst:5a8fbf02-ac2e-42c1-85ba-7c0b38f5b19a:22 dk.dst 5a8fbf02-ac2e-42c1-85ba-7c0b38f5b19a 22 dk.dst 2e794de3-82ce-410d-be40-301bb53a77b6 2 Category 4669 urn:ddi:dk.dst:7bb7df4e-35c5-4200-ab7b-f51c88f52fbc:22 dk.dst 7bb7df4e-35c5-4200-ab7b-f51c88f52fbc 22 dk.dst 02f29d23-a7f1-47b9-bee5-97b7d6e911a1 2 Category 306530 urn:ddi:dk.dst:c0cb55d4-a846-4acd-8eaa-06f194cf8c9c:22 dk.dst c0cb55d4-a846-4acd-8eaa-06f194cf8c9c 22 dk.dst c428dd7a-16a4-465c-9e00-a84577ca5160 2 Category 30653010 urn:ddi:dk.dst:798daa77-7f56-4a18-9c13-f7af35563be4:22 dk.dst 798daa77-7f56-4a18-9c13-f7af35563be4 22 dk.dst 2938fa29-f7d5-47e1-bf4b-6aefec370dd7 2 Category 4574 urn:ddi:dk.dst:78ac3b5d-1588-4b4b-a566-88b0a04f145f:22 dk.dst 78ac3b5d-1588-4b4b-a566-88b0a04f145f 22 dk.dst 63f31d67-9197-4689-b553-8c03996a02ca 2 Category 4663 urn:ddi:dk.dst:c029faf2-7497-41b7-b06d-50ed5ecaaa78:22 dk.dst c029faf2-7497-41b7-b06d-50ed5ecaaa78 22 dk.dst 59430f62-a2b9-48e1-8724-e046947beac1 2 Category 4683 urn:ddi:dk.dst:1c8b86d3-a5d3-4e45-935c-1f229b2c0139:22 dk.dst 1c8b86d3-a5d3-4e45-935c-1f229b2c0139 22 dk.dst a385397f-b040-4f8a-9a1c-5e855b7c748c 2 Category 4724 urn:ddi:dk.dst:401ac8b9-b885-4cb4-9ba7-c7422b27305f:22 dk.dst 401ac8b9-b885-4cb4-9ba7-c7422b27305f 22 dk.dst 985db703-68e5-445d-ae38-554a4bb4b264 2 Category 4759 urn:ddi:dk.dst:3702a782-7263-4bb3-828e-aad566ae498a:22 dk.dst 3702a782-7263-4bb3-828e-aad566ae498a 22 dk.dst e696c8ca-87b4-4c25-ab00-9271f794b15c 2 Category 306535 urn:ddi:dk.dst:70e1f336-a502-496b-aeb2-34c75a835fd9:22 dk.dst 70e1f336-a502-496b-aeb2-34c75a835fd9 22 dk.dst c0a1da1b-54be-4222-997e-4316da07d6df 2 Category 30653510 urn:ddi:dk.dst:bd89fc01-9cbb-4f1a-8590-5a364e49e164:22 dk.dst bd89fc01-9cbb-4f1a-8590-5a364e49e164 22 dk.dst c300ab41-15e2-442c-b04d-963088452771 2 Category 3262 urn:ddi:dk.dst:946e9c85-12d7-4f21-bbd0-24d83d3afb1a:22 dk.dst 946e9c85-12d7-4f21-bbd0-24d83d3afb1a 22 dk.dst bfee481b-3471-4ba6-8f07-89ca1cc5458e 2 Category 3263 urn:ddi:dk.dst:f9d12456-fe02-49c9-b749-bb294b564a89:22 dk.dst f9d12456-fe02-49c9-b749-bb294b564a89 22 dk.dst c3105b5f-c3d1-4580-946d-0ad1b2e2a4b9 2 Category 3264 urn:ddi:dk.dst:d1d01dfc-bbaf-44f3-94e8-f56f30c2806a:22 dk.dst d1d01dfc-bbaf-44f3-94e8-f56f30c2806a 22 dk.dst 0033a110-8131-42f7-a0b8-03a05b485f6b 2 Category 3265 urn:ddi:dk.dst:6e05ba27-9894-4d58-a6e7-7df9db4d7cf8:22 dk.dst 6e05ba27-9894-4d58-a6e7-7df9db4d7cf8 22 dk.dst fb839904-0b32-46c7-bcca-5d11d8d3d8c3 2 Category 3266 urn:ddi:dk.dst:44f62b23-dcaa-41b4-a183-830ce80d367e:22 dk.dst 44f62b23-dcaa-41b4-a183-830ce80d367e 22 dk.dst c5705677-268d-4ac8-b106-6cea63c2fa42 2 Category 3292 urn:ddi:dk.dst:fa436938-52c1-4421-97d0-0996089d4a69:22 dk.dst fa436938-52c1-4421-97d0-0996089d4a69 22 dk.dst c435c00a-85ff-4965-988a-09c21719369e 2 Category 3293 urn:ddi:dk.dst:3074e9e1-647f-4f53-8940-24f80364e1a7:22 dk.dst 3074e9e1-647f-4f53-8940-24f80364e1a7 22 dk.dst c486a8dd-b96e-4e44-94e3-74e0d5e33146 2 Category 3294 urn:ddi:dk.dst:c10d4ae8-dca0-49e8-967a-6fb6d640ac05:22 dk.dst c10d4ae8-dca0-49e8-967a-6fb6d640ac05 22 dk.dst edc8c9ae-919b-4c18-983b-337827730745 2 Category 3295 urn:ddi:dk.dst:a97a71cf-5e3d-4071-b11f-e8f41f2b3f2c:22 dk.dst a97a71cf-5e3d-4071-b11f-e8f41f2b3f2c 22 dk.dst 2cfb57b0-4e5c-4951-8f9e-78855d267b86 2 Category 3296 urn:ddi:dk.dst:d1c688f9-6260-430f-a699-41c4e6638762:22 dk.dst d1c688f9-6260-430f-a699-41c4e6638762 22 dk.dst 1cdfef7a-cffc-45c3-b2c2-50e7687986b6 2 Category 4665 urn:ddi:dk.dst:0c0ccc49-ead3-4917-b9f9-ada0612a8bdb:22 dk.dst 0c0ccc49-ead3-4917-b9f9-ada0612a8bdb 22 dk.dst 06b871d4-6c90-4a4d-b57d-e139451645c1 2 Category 4672 urn:ddi:dk.dst:e704d68a-29fc-4433-b3dd-821dd6a3aacb:22 dk.dst e704d68a-29fc-4433-b3dd-821dd6a3aacb 22 dk.dst eb3be262-8d63-42d0-8617-db8de92177b1 2 Category 4674 urn:ddi:dk.dst:9a05b07e-d951-46d6-b2f5-e2db643eb7e7:22 dk.dst 9a05b07e-d951-46d6-b2f5-e2db643eb7e7 22 dk.dst 55d8f82b-4e91-439a-a95e-ee6babe11ef6 2 Category 4676 urn:ddi:dk.dst:a4783b5a-f859-4984-87ad-83e2b8babb49:22 dk.dst a4783b5a-f859-4984-87ad-83e2b8babb49 22 dk.dst dc67e737-720b-4fa4-9a80-b38efd32070c 2 Category 4693 urn:ddi:dk.dst:b7b87bb2-0aa5-4a0f-a534-342ca2338086:22 dk.dst b7b87bb2-0aa5-4a0f-a534-342ca2338086 22 dk.dst cde2825d-f4b7-4e9c-bac1-8328d0c9b789 2 Category 4694 urn:ddi:dk.dst:0a9aaa34-4334-4c75-a73a-2189254552ba:22 dk.dst 0a9aaa34-4334-4c75-a73a-2189254552ba 22 dk.dst 4a090bd2-f675-49ee-9c6d-26e8201e76d2 2 Category 4723 urn:ddi:dk.dst:33f48885-26df-406d-8ccc-225fa0597381:22 dk.dst 33f48885-26df-406d-8ccc-225fa0597381 22 dk.dst 65441e76-b4e6-46c1-816b-cd26de0de962 2 Category 30653515 urn:ddi:dk.dst:b2142c79-5424-451c-8a62-00fe1896082b:22 dk.dst b2142c79-5424-451c-8a62-00fe1896082b 22 dk.dst fcf7dd9f-ee22-46a3-b8d5-888da2229a2a 2 Category 3267 urn:ddi:dk.dst:11487aba-05b6-4f90-a880-ddc525085d37:22 dk.dst 11487aba-05b6-4f90-a880-ddc525085d37 22 dk.dst 313cc215-7183-4956-93cf-6be0b604ba92 2 Category 3268 urn:ddi:dk.dst:760bd4cd-eb0b-4c8e-bc30-83612934d7fa:22 dk.dst 760bd4cd-eb0b-4c8e-bc30-83612934d7fa 22 dk.dst 676e508a-03d1-4e12-9c29-4fee17f4fc3c 2 Category 3269 urn:ddi:dk.dst:be3e4d69-781e-44e7-893b-04e13a21870d:22 dk.dst be3e4d69-781e-44e7-893b-04e13a21870d 22 dk.dst 351b9913-ebea-472a-9cdf-74c7a9e38479 2 Category 3297 urn:ddi:dk.dst:11e69660-6412-4712-accc-82b6c0cd8dd6:22 dk.dst 11e69660-6412-4712-accc-82b6c0cd8dd6 22 dk.dst 5a9dc83a-6c7f-4546-9d58-f6883b673649 2 Category 3298 urn:ddi:dk.dst:d135f22e-a972-4e75-834f-a9d9c9e5f6fa:22 dk.dst d135f22e-a972-4e75-834f-a9d9c9e5f6fa 22 dk.dst e3f68626-02b3-45f9-ab38-dabb8d6d0f35 2 Category 3299 urn:ddi:dk.dst:0bf127e0-0380-4e66-a041-f9d85af88eaa:22 dk.dst 0bf127e0-0380-4e66-a041-f9d85af88eaa 22 dk.dst 25fc9190-802e-4cf8-922a-eb4d908ccac4 2 Category 4647 urn:ddi:dk.dst:d2bcc83b-279d-4ebf-857e-4bbe4bdd91f6:22 dk.dst d2bcc83b-279d-4ebf-857e-4bbe4bdd91f6 22 dk.dst 31f7878a-4072-480c-9d6e-873028175223 2 Category 4648 urn:ddi:dk.dst:35d745c6-f06d-4340-a7d4-85526dbede3d:22 dk.dst 35d745c6-f06d-4340-a7d4-85526dbede3d 22 dk.dst ba419664-4dcc-402a-9ed7-3ea9461e5de0 2 Category 4649 urn:ddi:dk.dst:b0468943-475f-4609-8711-4e873b2ca51f:22 dk.dst b0468943-475f-4609-8711-4e873b2ca51f 22 dk.dst 6979e832-8f25-4f7f-93ff-c1868f624438 2 Category 4650 urn:ddi:dk.dst:ce0e0d30-1048-4d9b-a906-f5d502b4d534:22 dk.dst ce0e0d30-1048-4d9b-a906-f5d502b4d534 22 dk.dst fcfc634b-b76d-408a-89d5-4fec1c11ca95 2 Category 4651 urn:ddi:dk.dst:f61f5721-d0da-49ee-a610-e49abfe99005:22 dk.dst f61f5721-d0da-49ee-a610-e49abfe99005 22 dk.dst 95982fc9-a500-491a-a1f3-57f369b2cf3a 2 Category 4652 urn:ddi:dk.dst:845ef3b8-44b9-4637-ad9d-fe4190c9c04f:22 dk.dst 845ef3b8-44b9-4637-ad9d-fe4190c9c04f 22 dk.dst 9379761c-d423-4046-8d79-5dc799616aa8 2 Category 4653 urn:ddi:dk.dst:318b1d61-3bc1-43fb-975c-8d3b194a64d7:22 dk.dst 318b1d61-3bc1-43fb-975c-8d3b194a64d7 22 dk.dst 33d77f56-3214-4846-b8c1-cf19e71d1d80 2 Category 4654 urn:ddi:dk.dst:714add00-345d-4140-a890-c7459ba00469:22 dk.dst 714add00-345d-4140-a890-c7459ba00469 22 dk.dst 10765c14-bd2a-40e0-9daf-decb18aa2da1 2 Category 4657 urn:ddi:dk.dst:25a9b852-08df-4496-9ef6-c76536479bc6:22 dk.dst 25a9b852-08df-4496-9ef6-c76536479bc6 22 dk.dst c9c6faf1-d58e-4df4-9b7a-36e956fbb79a 2 Category 4658 urn:ddi:dk.dst:eb65d783-f2a5-4f19-ba3b-b886e8b7dd55:22 dk.dst eb65d783-f2a5-4f19-ba3b-b886e8b7dd55 22 dk.dst 5913e158-fc16-4e55-8499-7ebeddc49253 2 Category 4659 urn:ddi:dk.dst:3b9f0a48-0f07-485d-aafb-48610ecf8ae3:22 dk.dst 3b9f0a48-0f07-485d-aafb-48610ecf8ae3 22 dk.dst f9b2fa01-8f76-4c75-be7e-d7be5843256f 2 Category 4660 urn:ddi:dk.dst:613fb504-1c5f-46ac-99eb-fb842a6fe48a:22 dk.dst 613fb504-1c5f-46ac-99eb-fb842a6fe48a 22 dk.dst 78e36d3b-d935-4db7-b56c-dc0b0b52c6c8 2 Category 4661 urn:ddi:dk.dst:2c006681-4e3d-4606-8736-08104ba9fa80:22 dk.dst 2c006681-4e3d-4606-8736-08104ba9fa80 22 dk.dst d964d69b-0ec6-43c2-bd54-315be60cb5fb 2 Category 4662 urn:ddi:dk.dst:7a5c305f-d1b6-4e9f-902f-181995b9c446:22 dk.dst 7a5c305f-d1b6-4e9f-902f-181995b9c446 22 dk.dst 17a4e373-3fc9-4506-bc4b-76fe73425d3e 2 Category 4664 urn:ddi:dk.dst:457edd2d-d256-4f14-8182-96ea0595fa84:22 dk.dst 457edd2d-d256-4f14-8182-96ea0595fa84 22 dk.dst e2f71ba0-e9dd-4f4c-8748-c33b2e0fc4d6 2 Category 4668 urn:ddi:dk.dst:e799408e-c84f-45dd-848d-48355101914f:22 dk.dst e799408e-c84f-45dd-848d-48355101914f 22 dk.dst 66178847-1d11-46db-b13c-5196a343d978 2 Category 4671 urn:ddi:dk.dst:edf63f0a-02df-4cd9-a18f-81f84c601025:22 dk.dst edf63f0a-02df-4cd9-a18f-81f84c601025 22 dk.dst 81de7af6-c3c6-411e-8fbb-721204fd8598 2 Category 4675 urn:ddi:dk.dst:822e8b05-a953-40ca-8a88-5ed951af6ff0:22 dk.dst 822e8b05-a953-40ca-8a88-5ed951af6ff0 22 dk.dst a7db9490-7288-41e1-8e8a-0d8ec2c53858 2 Category 4685 urn:ddi:dk.dst:448ae3ad-2084-4142-addd-7b678e8a231a:22 dk.dst 448ae3ad-2084-4142-addd-7b678e8a231a 22 dk.dst b58daed9-fc31-41c2-b5f3-918592e9f834 2 Category 4722 urn:ddi:dk.dst:88b703ab-b0f4-401f-b11d-24a67f11aa3e:22 dk.dst 88b703ab-b0f4-401f-b11d-24a67f11aa3e 22 dk.dst b9f6bbaa-e676-4d9f-8525-e1a7b2112cab 2 Category 30653520 urn:ddi:dk.dst:e8f03225-c261-4e30-ac9f-420d46abdda6:22 dk.dst e8f03225-c261-4e30-ac9f-420d46abdda6 22 dk.dst da50e94b-67c5-4c06-a53c-2e8b01dbc6e8 2 Category 4667 urn:ddi:dk.dst:af560bc9-c323-4591-a116-720ab78c32e4:22 dk.dst af560bc9-c323-4591-a116-720ab78c32e4 22 dk.dst 7742f2a5-e32b-4112-8d79-40868c707481 2 Category 4681 urn:ddi:dk.dst:51a8b33a-1964-48e2-ab24-6c25e2434e1a:22 dk.dst 51a8b33a-1964-48e2-ab24-6c25e2434e1a 22 dk.dst 88ff17cd-512c-4533-a2ff-1e098d44aef2 2 Category 4682 urn:ddi:dk.dst:b5d04778-2582-4efa-9af5-7ffa76b146cf:22 dk.dst b5d04778-2582-4efa-9af5-7ffa76b146cf 22 dk.dst 78701455-2e72-40d5-ae54-c4053e5b07f5 2 Category 4727 urn:ddi:dk.dst:763a2031-8a48-4c67-bd6a-ed6703d9c498:22 dk.dst 763a2031-8a48-4c67-bd6a-ed6703d9c498 22 dk.dst b90828ac-0ceb-4bcb-afc3-0c12037980b7 2 Category 306540 urn:ddi:dk.dst:e391a5d4-3656-404d-9e30-157cc72e3fae:22 dk.dst e391a5d4-3656-404d-9e30-157cc72e3fae 22 dk.dst 47de83cc-3ef9-4ac3-b8eb-998ccbd68264 2 Category 30654010 urn:ddi:dk.dst:ee68cebc-a98f-4598-b323-cbcc4dce2678:22 dk.dst ee68cebc-a98f-4598-b323-cbcc4dce2678 22 dk.dst 408f0659-9e4f-4467-b561-05d2b99c95c9 2 Category 0820 urn:ddi:dk.dst:ae1cc934-edfe-4f5e-a8c4-b95e30673ab7:22 dk.dst ae1cc934-edfe-4f5e-a8c4-b95e30673ab7 22 dk.dst a69f5a78-c1a2-47de-960a-5c08d2856f33 2 Category 4655 urn:ddi:dk.dst:37d0311e-e7ca-4c1e-af08-4c9108e001c8:22 dk.dst 37d0311e-e7ca-4c1e-af08-4c9108e001c8 22 dk.dst 1af97398-71ec-423d-90bb-a8b9ae8983f6 2 Category 5215 urn:ddi:dk.dst:a6bdc844-4bc0-47e7-a077-a594e820848c:22 dk.dst a6bdc844-4bc0-47e7-a077-a594e820848c 22 dk.dst 5b474a74-ff4b-41df-84f0-5668e9ea24bf 2 Category 9342 urn:ddi:dk.dst:4f986d6a-2ab9-405e-88c5-5c01d1bafa10:22 dk.dst 4f986d6a-2ab9-405e-88c5-5c01d1bafa10 22 dk.dst 5f49366e-1168-46c2-9755-ed56fc8985c6 2 Category 9382 urn:ddi:dk.dst:240753ea-e4aa-4857-8c7e-8d45ba3d747e:22 dk.dst 240753ea-e4aa-4857-8c7e-8d45ba3d747e 22 dk.dst f112aa11-33e7-49a2-8eac-59448cc98003 2 Category 9384 urn:ddi:dk.dst:319fba7c-8965-403b-a0b1-18c3edc7f919:22 dk.dst 319fba7c-8965-403b-a0b1-18c3edc7f919 22 dk.dst 1bd9f886-555e-4c37-acd6-fb68915596f4 2 Category 3090 urn:ddi:dk.dst:cc2d8d27-b61b-4753-ab51-312068bdd467:22 dk.dst cc2d8d27-b61b-4753-ab51-312068bdd467 22 dk.dst 96bdfbba-29be-4e9d-874d-4576d1f57189 2 Category 309010 urn:ddi:dk.dst:bca1c256-a06f-4303-8a13-39ae759c7408:22 dk.dst bca1c256-a06f-4303-8a13-39ae759c7408 22 dk.dst 1985fea7-19ad-44b1-b5c3-ba12fd211da4 2 Category 30901010 urn:ddi:dk.dst:82405f72-59fc-4f5c-a871-68921ff53192:22 dk.dst 82405f72-59fc-4f5c-a871-68921ff53192 22 dk.dst d807387d-cfab-4487-8566-92b030094449 2 Category 2015 urn:ddi:dk.dst:3249982f-23cb-4985-8206-cfaef89b9abd:22 dk.dst 3249982f-23cb-4985-8206-cfaef89b9abd 22 dk.dst 4e250725-a612-4629-9df0-a1332e058259 2 Category 2016 urn:ddi:dk.dst:d095eb56-398d-4848-9fee-b4777ec917ea:22 dk.dst d095eb56-398d-4848-9fee-b4777ec917ea 22 dk.dst 25f29c5a-c761-4d32-a0f8-b4e32e37973d 2 Category 2017 urn:ddi:dk.dst:ea01fe6a-c01c-47a5-a61b-922b07cdd51e:22 dk.dst ea01fe6a-c01c-47a5-a61b-922b07cdd51e 22 dk.dst 7fefb8de-74a0-4ecf-8240-a0689215d5d9 2 Category 2018 urn:ddi:dk.dst:6358a3dd-c209-441d-9d59-2a41ce627721:22 dk.dst 6358a3dd-c209-441d-9d59-2a41ce627721 22 dk.dst 0063683a-2a10-451a-91f2-0b8a9cc42650 2 Category 2021 urn:ddi:dk.dst:00fec77d-ac79-4931-b66c-eb38cab90590:22 dk.dst 00fec77d-ac79-4931-b66c-eb38cab90590 22 dk.dst 81092ba6-8b08-418d-90fd-9a732fc59978 2 Category 2022 urn:ddi:dk.dst:5db8ec0c-048a-458c-baf6-7458ca8bc87d:22 dk.dst 5db8ec0c-048a-458c-baf6-7458ca8bc87d 22 dk.dst b18f153a-2c59-48ab-9179-eca26f2489c1 2 Category 2027 urn:ddi:dk.dst:7af8ce67-8dde-4935-972c-94367f579b9a:22 dk.dst 7af8ce67-8dde-4935-972c-94367f579b9a 22 dk.dst 1ae84033-e8e7-4e11-ba25-c6345078a887 2 Category 4638 urn:ddi:dk.dst:7134379f-8417-4b8b-8fe5-aa2a1c4595a8:22 dk.dst 7134379f-8417-4b8b-8fe5-aa2a1c4595a8 22 dk.dst c4ae78b4-8ab2-4ec8-8e23-eedd7ece0ff7 2 Category 6023 urn:ddi:dk.dst:0bdcae67-4b53-44d4-8a90-760569d7e4ab:22 dk.dst 0bdcae67-4b53-44d4-8a90-760569d7e4ab 22 dk.dst 132ef2c9-9f52-41ac-8c6b-3232e907e169 2 Category 9569 urn:ddi:dk.dst:51f19bc8-253a-43f7-bd4a-4005034051f6:22 dk.dst 51f19bc8-253a-43f7-bd4a-4005034051f6 22 dk.dst 57a3b792-a49c-4e7b-9c2e-2b35171d01bb 2 Category 309015 urn:ddi:dk.dst:f10f7afd-5951-40aa-8eb7-e0b56517ffc6:22 dk.dst f10f7afd-5951-40aa-8eb7-e0b56517ffc6 22 dk.dst 65ea5e77-53a7-4f21-9509-f5d344694bc6 2 Category 30901510 urn:ddi:dk.dst:f1b41058-035e-4c2e-ac04-16560bd714a7:22 dk.dst f1b41058-035e-4c2e-ac04-16560bd714a7 22 dk.dst 691c820f-a0e4-4de5-964c-c3a00f5ddc38 2 Category 2005 urn:ddi:dk.dst:80267f01-f4d2-478e-a72d-106010316d12:22 dk.dst 80267f01-f4d2-478e-a72d-106010316d12 22 dk.dst d41ede59-50ad-443f-a4b8-aa65f037aa3a 2 Category 2007 urn:ddi:dk.dst:fc33c135-1ea1-4ece-af2b-ec284d08c7e2:22 dk.dst fc33c135-1ea1-4ece-af2b-ec284d08c7e2 22 dk.dst b57b1461-6265-4bd1-a4d8-3e782eacde8a 2 Category 2008 urn:ddi:dk.dst:c161082b-ea40-42f9-9691-7b5187461f57:22 dk.dst c161082b-ea40-42f9-9691-7b5187461f57 22 dk.dst 6a3e0c1e-0670-48f0-acfd-fb8c713ddd6f 2 Category 2009 urn:ddi:dk.dst:13aebe25-0526-4f61-913a-afe1655212a5:22 dk.dst 13aebe25-0526-4f61-913a-afe1655212a5 22 dk.dst 7a3fa743-15c4-4535-bca1-bb488446065d 2 Category 2019 urn:ddi:dk.dst:79b7cac4-d475-4800-b604-6972156b85c0:22 dk.dst 79b7cac4-d475-4800-b604-6972156b85c0 22 dk.dst 25b88be4-1379-4667-a9b1-abf9feb30c18 2 Category 2028 urn:ddi:dk.dst:a56553c3-9a38-4291-bd90-201bbdbdd3aa:22 dk.dst a56553c3-9a38-4291-bd90-201bbdbdd3aa 22 dk.dst 33e13e05-5959-430a-9252-af0b8c5ab713 2 Category 4080 urn:ddi:dk.dst:eef097a7-6303-42ac-8786-19990014dde6:22 dk.dst eef097a7-6303-42ac-8786-19990014dde6 22 dk.dst 8112a409-ebee-4b00-a1e2-2220159feac0 2 Category 5183 urn:ddi:dk.dst:6e968ade-ef8f-40da-8ce6-9051175151d1:22 dk.dst 6e968ade-ef8f-40da-8ce6-9051175151d1 22 dk.dst 54ba96cc-139d-4487-beca-9a68a3790bab 2 Category 5185 urn:ddi:dk.dst:a8938c79-930d-4a14-bef2-ce0e711650e6:22 dk.dst a8938c79-930d-4a14-bef2-ce0e711650e6 22 dk.dst 4da0e448-1fad-434e-91f0-ec6a0f48ac23 2 Category 5186 urn:ddi:dk.dst:fd078f4a-636a-46ac-a024-1fb31901f906:22 dk.dst fd078f4a-636a-46ac-a024-1fb31901f906 22 dk.dst 6d3847f6-5ab9-4789-984b-f3bb25e191be 2 Category 9564 urn:ddi:dk.dst:3b389a16-00bb-483e-8d3a-7b1c3bd1159c:22 dk.dst 3b389a16-00bb-483e-8d3a-7b1c3bd1159c 22 dk.dst 17848045-7dd1-43ad-b8ce-83bb84e917c5 2 Category 309020 urn:ddi:dk.dst:7993d72a-000d-4383-b253-6ac70e53e945:22 dk.dst 7993d72a-000d-4383-b253-6ac70e53e945 22 dk.dst 6736b8f5-fb1b-40e1-9328-086d536bc1b0 2 Category 30902010 urn:ddi:dk.dst:6a19971a-3eab-475c-be6b-e11fd735c69e:22 dk.dst 6a19971a-3eab-475c-be6b-e11fd735c69e 22 dk.dst 7abb4fa1-2a67-470c-ac85-3823dd85b60a 2 Category 5874 urn:ddi:dk.dst:243823d7-e08e-4a82-90d6-785157a00531:22 dk.dst 243823d7-e08e-4a82-90d6-785157a00531 22 dk.dst c5c382e3-c6a6-405f-907e-e157af671098 2 Category 5876 urn:ddi:dk.dst:0df1d1ae-95a6-40cd-8f36-dc0480d00d50:22 dk.dst 0df1d1ae-95a6-40cd-8f36-dc0480d00d50 22 dk.dst d46f31f9-1021-45f8-b870-0d8264ac9a5f 2 Category 5878 urn:ddi:dk.dst:390644d1-003a-4ac5-95b7-93fbceca94a1:22 dk.dst 390644d1-003a-4ac5-95b7-93fbceca94a1 22 dk.dst a392387c-802e-4588-aae0-d4d83f3a6965 2 Category 5879 urn:ddi:dk.dst:1dfa1dcf-f145-4b57-9d0a-d74761be2edd:22 dk.dst 1dfa1dcf-f145-4b57-9d0a-d74761be2edd 22 dk.dst d678c1db-adc4-453d-b68d-4ac2bc3e5295 2 Category 9429 urn:ddi:dk.dst:7b7dc550-ee8c-401d-b2c0-81ed264641b8:22 dk.dst 7b7dc550-ee8c-401d-b2c0-81ed264641b8 22 dk.dst f9610e15-9497-4693-900f-2db289993639 2 Category 9431 urn:ddi:dk.dst:7983f8c3-042e-447d-8612-5cb2b47b1a40:22 dk.dst 7983f8c3-042e-447d-8612-5cb2b47b1a40 22 dk.dst 8137d4e1-cea4-44f9-bec1-b28ef676b216 2 Category 9434 urn:ddi:dk.dst:110e1735-1348-4a71-b71d-e202d96be4cf:22 dk.dst 110e1735-1348-4a71-b71d-e202d96be4cf 22 dk.dst eb8774b8-72b7-4c55-a22a-2ffd45f45287 2 Category 9435 urn:ddi:dk.dst:1fdfbb97-7aec-43e4-87a0-3fc1527251d5:22 dk.dst 1fdfbb97-7aec-43e4-87a0-3fc1527251d5 22 dk.dst e6980eb3-0313-40f1-912d-2ca7ae00769d 2 Category 9440 urn:ddi:dk.dst:176443a0-522f-4863-9f51-97561b543aab:22 dk.dst 176443a0-522f-4863-9f51-97561b543aab 22 dk.dst d41c7997-326a-42c6-aa6c-9a021c885949 2 Category 9445 urn:ddi:dk.dst:67b60248-7367-4342-9ab2-63fca050e94d:22 dk.dst 67b60248-7367-4342-9ab2-63fca050e94d 22 dk.dst bd26c586-5fc8-405c-a552-674191dcfb7d 2 Category 309025 urn:ddi:dk.dst:706e6d62-4b27-4571-a318-24ba27e4086b:22 dk.dst 706e6d62-4b27-4571-a318-24ba27e4086b 22 dk.dst 8bf89965-e785-4691-8ce6-b4bfd98088f5 2 Category 30902510 urn:ddi:dk.dst:4950f715-b9e9-4f4f-a267-d4007872d684:22 dk.dst 4950f715-b9e9-4f4f-a267-d4007872d684 22 dk.dst c927a70f-1dd0-4c02-af42-e24d0d2e524d 2 Category 0805 urn:ddi:dk.dst:fa454532-3b19-42b3-a43b-c4a66516ae43:22 dk.dst fa454532-3b19-42b3-a43b-c4a66516ae43 22 dk.dst 802bf45b-2ac4-4b5d-843a-395464968aa9 2 Category 0850 urn:ddi:dk.dst:07d39173-4dbb-454f-8e95-a4afa0443899:22 dk.dst 07d39173-4dbb-454f-8e95-a4afa0443899 22 dk.dst d149cea3-6f43-4807-b746-9894eade1b2b 2 Category 3325 urn:ddi:dk.dst:36897e8b-cb7a-4099-a53e-c0b8d7ba41cf:22 dk.dst 36897e8b-cb7a-4099-a53e-c0b8d7ba41cf 22 dk.dst b3b90792-c868-4c28-8ede-be76b5676f94 2 Category 3930 urn:ddi:dk.dst:ad752dfa-6e9e-4c97-9257-236c0f931a4c:22 dk.dst ad752dfa-6e9e-4c97-9257-236c0f931a4c 22 dk.dst 5f7d6aae-0fa2-4f8d-89ae-459edf840fbd 2 Category 3940 urn:ddi:dk.dst:14ba9169-750f-4932-8394-6759e96e74e4:22 dk.dst 14ba9169-750f-4932-8394-6759e96e74e4 22 dk.dst f5469ca2-7f93-4dff-bc0f-b2264cdc43f0 2 Category 3941 urn:ddi:dk.dst:23444203-45d1-4065-9c4f-19c941dd25e2:22 dk.dst 23444203-45d1-4065-9c4f-19c941dd25e2 22 dk.dst e1c36966-966c-49a3-9af7-d29410bedd01 2 Category 6022 urn:ddi:dk.dst:b2842d8f-4979-46da-b331-17e80b4284af:22 dk.dst b2842d8f-4979-46da-b331-17e80b4284af 22 dk.dst 09504e94-d061-48f7-8fbc-1129c0fe2801 2 Category 6024 urn:ddi:dk.dst:8809b350-b371-4a79-a5f3-9a6f9d3b9390:22 dk.dst 8809b350-b371-4a79-a5f3-9a6f9d3b9390 22 dk.dst 292763c9-69f2-4c7d-8f64-8f8af024a3f0 2 Category 6025 urn:ddi:dk.dst:a0acc8d7-56b0-42e3-95ed-0a3a50f40a7e:22 dk.dst a0acc8d7-56b0-42e3-95ed-0a3a50f40a7e 22 dk.dst 5e30b6cb-1e3d-48f6-9265-790dbc6688e1 2 Category 9173 urn:ddi:dk.dst:abdd981a-d59e-4f5f-b5f5-7e4e566f3efb:22 dk.dst abdd981a-d59e-4f5f-b5f5-7e4e566f3efb 22 dk.dst 18c5abc5-41b6-45bd-a53c-87a0f499735a 2 Category 9654 urn:ddi:dk.dst:f01919d6-96d6-465d-9d3a-c2ac5284ac33:22 dk.dst f01919d6-96d6-465d-9d3a-c2ac5284ac33 22 dk.dst eb4a7509-7fa7-469b-8f95-29ee5d26fbb4 2 Category 9720 urn:ddi:dk.dst:1bd036da-fdb6-4678-9120-bf91cc3876b3:22 dk.dst 1bd036da-fdb6-4678-9120-bf91cc3876b3 22 dk.dst 1e4a4d64-312a-4231-9dd3-b1f610464d53 2 Category 9721 urn:ddi:dk.dst:84312868-4c6e-486d-9b08-2940f825cb1a:22 dk.dst 84312868-4c6e-486d-9b08-2940f825cb1a 22 dk.dst 49da8bcf-b222-468f-afc8-66d69f480cd8 2 Category 9722 urn:ddi:dk.dst:b8d5c000-5edf-476a-900e-ddcfdaaaaff2:22 dk.dst b8d5c000-5edf-476a-900e-ddcfdaaaaff2 22 dk.dst ea5babc1-a77c-4d05-b6c9-51cff654f6ea 2 Category 3091 urn:ddi:dk.dst:1c7ee9f2-9e99-4ee0-b8d0-40da3c3c3efc:22 dk.dst 1c7ee9f2-9e99-4ee0-b8d0-40da3c3c3efc 22 dk.dst df6703fe-91b5-449a-8fba-c66f4c27910f 2 Category 309111 urn:ddi:dk.dst:0ef77633-2a70-4151-a39a-9741a73bdba1:22 dk.dst 0ef77633-2a70-4151-a39a-9741a73bdba1 22 dk.dst 6f4f257c-9cf8-4927-9d58-2e71d7265b7b 2 Category 30911111 urn:ddi:dk.dst:af794155-3499-4561-96e7-b2fccace8109:22 dk.dst af794155-3499-4561-96e7-b2fccace8109 22 dk.dst 65cf13c0-adf9-4850-9222-c823ba47831b 2 Category 3597 urn:ddi:dk.dst:ddfd474e-d0c3-4d93-9fd4-43e79f33077b:22 dk.dst ddfd474e-d0c3-4d93-9fd4-43e79f33077b 22 dk.dst 865cee84-6f37-4da4-8dbe-91cae87bc643 2 Category 3598 urn:ddi:dk.dst:f7945b05-7943-4dc9-9dd2-f384115f9c74:22 dk.dst f7945b05-7943-4dc9-9dd2-f384115f9c74 22 dk.dst 52f1bcc6-29ae-49c7-8869-c501f21b0c4e 2 Category 4144 urn:ddi:dk.dst:6a0fc1bc-fae1-41e1-9b5e-7c53be97a2bd:22 dk.dst 6a0fc1bc-fae1-41e1-9b5e-7c53be97a2bd 22 dk.dst c60c10bd-6f33-4f4d-8c23-cd64fbfb613f 2 Category 4145 urn:ddi:dk.dst:2390b800-56ad-4a53-bf0a-ad8ffe493107:22 dk.dst 2390b800-56ad-4a53-bf0a-ad8ffe493107 22 dk.dst 186202b3-ecbb-44a2-913d-a1a448e7d4b0 2 Category 3097 urn:ddi:dk.dst:a4dac22e-34aa-4d8a-b563-2cb4f0f71f4f:22 dk.dst a4dac22e-34aa-4d8a-b563-2cb4f0f71f4f 22 dk.dst 3942b297-746d-412b-9f1f-f65f411a1628 2 Category 309710 urn:ddi:dk.dst:6638a808-19c6-4ea1-9ab1-1fd82ba4daef:22 dk.dst 6638a808-19c6-4ea1-9ab1-1fd82ba4daef 22 dk.dst f9742b52-d8bc-4057-9770-30898f30c632 2 Category 30971010 urn:ddi:dk.dst:81c8d467-c227-4639-b5ba-23aed215ce3c:22 dk.dst 81c8d467-c227-4639-b5ba-23aed215ce3c 22 dk.dst 744b3c7c-b45e-4b69-afe7-173ead6a2bfb 2 Category 0300 urn:ddi:dk.dst:73004700-5eef-4980-9129-565b71cdc2cb:22 dk.dst 73004700-5eef-4980-9129-565b71cdc2cb 22 dk.dst d2e70ae2-d53d-489f-9c85-42a77234fa98 2 Category 35 urn:ddi:dk.dst:e1014b0e-fa97-4ef3-85f5-118145d2f208:22 dk.dst e1014b0e-fa97-4ef3-85f5-118145d2f208 22 dk.dst d6327a0f-66b6-4dfb-8d6d-3493e540e136 2 Category 3510 urn:ddi:dk.dst:20558374-b0f0-400a-8d99-2d88eae55dc9:22 dk.dst 20558374-b0f0-400a-8d99-2d88eae55dc9 22 dk.dst a5a6c98e-dfb1-4212-80ac-9e69b49e8309 2 Category 351010 urn:ddi:dk.dst:60421f6d-ca89-4866-99f5-d5080cdf2993:22 dk.dst 60421f6d-ca89-4866-99f5-d5080cdf2993 22 dk.dst 67925be1-4934-4644-a0ca-71f167334afc 2 Category 35101010 urn:ddi:dk.dst:5b13c1a4-87a8-4ec9-9d98-6a2d9abb5dcd:22 dk.dst 5b13c1a4-87a8-4ec9-9d98-6a2d9abb5dcd 22 dk.dst 0abd3c1c-4116-4aff-aa66-8929f0fabee2 2 Category 5126 urn:ddi:dk.dst:1dda96f1-442c-4690-8c8e-8085551a8c69:22 dk.dst 1dda96f1-442c-4690-8c8e-8085551a8c69 22 dk.dst d326566e-a9a4-465b-8d9f-d850d0298233 2 Category 35101020 urn:ddi:dk.dst:71deac65-e9e3-4da5-8b3c-f945e23d1de0:22 dk.dst 71deac65-e9e3-4da5-8b3c-f945e23d1de0 22 dk.dst 30f65ab8-163e-4287-aae7-faf32289bbff 2 Category 1190 urn:ddi:dk.dst:cb5edeeb-f892-413b-a402-836c173349d7:22 dk.dst cb5edeeb-f892-413b-a402-836c173349d7 22 dk.dst 5ec4f11c-3a3f-4e37-80c4-83a5e9de759b 2 Category 35101030 urn:ddi:dk.dst:84175739-d3fe-49b9-8c13-1c234ebe305f:22 dk.dst 84175739-d3fe-49b9-8c13-1c234ebe305f 22 dk.dst 4782c68c-f1d0-461b-8a46-1afa32d5b05a 2 Category 1195 urn:ddi:dk.dst:2a47e5b6-7d62-4067-834d-38d2481d882f:22 dk.dst 2a47e5b6-7d62-4067-834d-38d2481d882f 22 dk.dst 3455ffc9-2b2d-4e8a-93ed-f88709a4f04c 2 Category 3520 urn:ddi:dk.dst:a3a4db8c-19c4-4ee8-be04-6bd2850b16fa:22 dk.dst a3a4db8c-19c4-4ee8-be04-6bd2850b16fa 22 dk.dst fdb71cc5-e9b5-474c-a184-05806447dddb 2 Category 352010 urn:ddi:dk.dst:73573b46-a999-4aa3-baaf-ca060da5b26c:22 dk.dst 73573b46-a999-4aa3-baaf-ca060da5b26c 22 dk.dst 5c56c79a-e723-48cd-b529-7424b4aa5109 2 Category 35201010 urn:ddi:dk.dst:72654955-f212-4cd7-864e-29b152495be4:22 dk.dst 72654955-f212-4cd7-864e-29b152495be4 22 dk.dst aaa6cd3e-acdd-475d-851f-7cbccb061081 2 Category 5230 urn:ddi:dk.dst:ad98b5c9-1c08-489c-b604-fc803c0c3056:22 dk.dst ad98b5c9-1c08-489c-b604-fc803c0c3056 22 dk.dst f53dfa09-a50c-4476-b20c-4e8d54223b2a 2 Category 5298 urn:ddi:dk.dst:7e318e0a-9045-4ac4-9d15-9a6b150cbb99:22 dk.dst 7e318e0a-9045-4ac4-9d15-9a6b150cbb99 22 dk.dst 983ee56a-ee0d-48cc-b2dc-52fdae9a84bf 2 Category 5299 urn:ddi:dk.dst:23c2dcef-4848-4df8-a435-04e56d6e9e9f:22 dk.dst 23c2dcef-4848-4df8-a435-04e56d6e9e9f 22 dk.dst 026dcfc3-ec8b-458c-9cf5-5830dada856d 2 Category 3530 urn:ddi:dk.dst:b3324927-9b92-408d-81e9-0e034807ef7d:22 dk.dst b3324927-9b92-408d-81e9-0e034807ef7d 22 dk.dst 5d8d8140-6a1e-4343-a9ef-fdd32ede2925 2 Category 353010 urn:ddi:dk.dst:361a3381-52fc-450d-b406-7a5f632ba2f9:22 dk.dst 361a3381-52fc-450d-b406-7a5f632ba2f9 22 dk.dst ed5aeecd-04f0-4ff1-9c50-e77b6384f855 2 Category 35301010 urn:ddi:dk.dst:a40a9c0d-5a91-43d9-8117-26ffd4c6d9a0:22 dk.dst a40a9c0d-5a91-43d9-8117-26ffd4c6d9a0 22 dk.dst 8efe05f9-6564-43e5-998a-143fd4868798 2 Category 4056 urn:ddi:dk.dst:697211fe-b550-4d61-b90d-d6f873d1c23c:22 dk.dst 697211fe-b550-4d61-b90d-d6f873d1c23c 22 dk.dst 5a94eff3-a79f-4d9e-8b03-f2921ea8e71e 2 Category 4057 urn:ddi:dk.dst:d628f63a-c3ee-46b2-a0cb-835938cbd8c5:22 dk.dst d628f63a-c3ee-46b2-a0cb-835938cbd8c5 22 dk.dst 546491bb-d3db-4f5c-b466-9965481e3090 2 Category 4058 urn:ddi:dk.dst:49bb7aba-111d-4f57-a461-8b739b597f0f:22 dk.dst 49bb7aba-111d-4f57-a461-8b739b597f0f 22 dk.dst e80b7937-50f5-4a11-9356-6c88ae505cec 2 Category 4059 urn:ddi:dk.dst:66304a09-2f94-442d-9629-077de2558515:22 dk.dst 66304a09-2f94-442d-9629-077de2558515 22 dk.dst 563ad7bc-ef04-40d2-9a27-09cf8639df50 2 Category 9661 urn:ddi:dk.dst:117e6197-93a8-436a-82b9-d9851cf2211d:22 dk.dst 117e6197-93a8-436a-82b9-d9851cf2211d 22 dk.dst d81e4ecb-04ac-4b53-85d5-8dc2d6def5ef 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:d18e6599-3fc1-43aa-acff-01e1afb76eba:22 dk.dst d18e6599-3fc1-43aa-acff-01e1afb76eba 22 dk.dst b3b1775f-f3ef-4b38-b82f-f8df165ae153 2 Category 3910 urn:ddi:dk.dst:fdfa877c-ac8d-46d1-9b83-42b3667ef8fe:22 dk.dst fdfa877c-ac8d-46d1-9b83-42b3667ef8fe 22 dk.dst 4f2e74ed-5316-4769-9c1e-0c4a3ed63478 2 Category 391010 urn:ddi:dk.dst:3ec6e700-a56f-454b-9d22-f0426ed4e551:22 dk.dst 3ec6e700-a56f-454b-9d22-f0426ed4e551 22 dk.dst 987d3e85-1516-41f6-9af1-e72c69a6ef6a 2 Category 39101010 urn:ddi:dk.dst:902a6e90-1fd7-4250-be2a-c996f6f369a2:22 dk.dst 902a6e90-1fd7-4250-be2a-c996f6f369a2 22 dk.dst 7c5e961e-5cc1-4fc5-8cd5-d51499a5bb80 2 Category 0290 urn:ddi:dk.dst:fdd2bcb6-3b12-431a-ae41-b5c4ad9f15bc:22 dk.dst fdd2bcb6-3b12-431a-ae41-b5c4ad9f15bc 22 dk.dst 9a5e6a37-bcfb-464f-93b5-00a8f0e36655 2 Category 2977 urn:ddi:dk.dst:93a11717-6437-4004-b30c-dd9b448b9d39:22 dk.dst 93a11717-6437-4004-b30c-dd9b448b9d39 22 dk.dst 4574257e-09ba-4627-bf01-170d949d1259 2 Category 2990 urn:ddi:dk.dst:2709d5cf-af05-491b-9d5c-005bc1227c51:22 dk.dst 2709d5cf-af05-491b-9d5c-005bc1227c51 22 dk.dst ee3bc1f6-8134-4355-91c2-32ba77a5f2d3 2 Category 3688 urn:ddi:dk.dst:080c1d40-e8d7-46eb-9fd3-a43bfda16c71:22 dk.dst 080c1d40-e8d7-46eb-9fd3-a43bfda16c71 22 dk.dst f8809ec1-ed33-4c0d-a345-f4f6987cc1f2 2 Category 3692 urn:ddi:dk.dst:e4bf2844-8f22-403a-a04a-581d2d631bc2:22 dk.dst e4bf2844-8f22-403a-a04a-581d2d631bc2 22 dk.dst 22cbce03-f920-48dc-ba35-c1fef1b9cad5 2 Category 3695 urn:ddi:dk.dst:4f236c09-ca28-4f4d-8914-7218c8994d87:22 dk.dst 4f236c09-ca28-4f4d-8914-7218c8994d87 22 dk.dst b295992e-b9ba-4d13-b7e6-7e250631ae6f 2 Category 3698 urn:ddi:dk.dst:66470f88-b811-484f-8280-4a63f49827ca:22 dk.dst 66470f88-b811-484f-8280-4a63f49827ca 22 dk.dst 2f666099-21fb-42c9-a0df-412cdcadd406 2 Category 3774 urn:ddi:dk.dst:2c4f0d1b-47c0-4785-b502-06a7827833b3:22 dk.dst 2c4f0d1b-47c0-4785-b502-06a7827833b3 22 dk.dst 0bf41cd7-075e-463f-b121-63e19e897b2d 2 Category 3782 urn:ddi:dk.dst:f51bcd82-d136-438d-8400-a371c0dd4867:22 dk.dst f51bcd82-d136-438d-8400-a371c0dd4867 22 dk.dst 75a62e04-2a92-41b9-83a8-cd47521d391d 2 Category 3805 urn:ddi:dk.dst:2a764e44-97ed-4a74-8656-b711e40d616e:22 dk.dst 2a764e44-97ed-4a74-8656-b711e40d616e 22 dk.dst 862cb3cf-e729-47cc-bcca-a44561090de8 2 Category 391015 urn:ddi:dk.dst:b13b38dc-f2fb-49bc-b907-add7d460df69:22 dk.dst b13b38dc-f2fb-49bc-b907-add7d460df69 22 dk.dst 9c0ec43f-0c8d-40e4-843e-256250ab0f3b 2 Category 39101510 urn:ddi:dk.dst:f33384b0-f98d-40a3-8f11-c4fa3909a37e:22 dk.dst f33384b0-f98d-40a3-8f11-c4fa3909a37e 22 dk.dst a429d096-8c37-4c72-a372-169747c43da1 2 Category 0220 urn:ddi:dk.dst:8b36a43c-ed60-4bc5-85b5-eb76b2f850f9:22 dk.dst 8b36a43c-ed60-4bc5-85b5-eb76b2f850f9 22 dk.dst f912c456-91e8-4e02-97ff-6556783561c0 2 Category 2992 urn:ddi:dk.dst:36020005-4b38-4c01-904f-36774b989276:22 dk.dst 36020005-4b38-4c01-904f-36774b989276 22 dk.dst ba1ff55a-7193-4484-a26f-1f1203b82e9a 2 Category 3629 urn:ddi:dk.dst:a4299615-9359-43cc-a64f-b4c0dad2051a:22 dk.dst a4299615-9359-43cc-a64f-b4c0dad2051a 22 dk.dst 78701fad-af7d-4fe5-bcc7-bd57a532eca8 2 Category 3726 urn:ddi:dk.dst:b4689b9a-8e2c-4c97-98d1-e7f04eb67ef8:22 dk.dst b4689b9a-8e2c-4c97-98d1-e7f04eb67ef8 22 dk.dst 83b8bdb8-4980-4a33-99ec-ede90da19096 2 Category 3915 urn:ddi:dk.dst:708bfbb5-aaed-4c56-9d85-03f9d44760c4:22 dk.dst 708bfbb5-aaed-4c56-9d85-03f9d44760c4 22 dk.dst e7618cd7-ed9f-445c-bd44-8b6682b6bd72 2 Category 391510 urn:ddi:dk.dst:6b4a4a1b-11c9-4c3d-926c-b6f537f2fdd0:22 dk.dst 6b4a4a1b-11c9-4c3d-926c-b6f537f2fdd0 22 dk.dst e6bbc50e-be5d-47ea-a29e-84bf8ea8e9bc 2 Category 39151010 urn:ddi:dk.dst:a7da2108-afc9-45dc-bafe-ab42d595399d:22 dk.dst