dk.dst ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974 11 CodeList urn:ddi:dk.dst:ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974:11 dk.dst ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974 11 extension:type cm:StatisticalClassification cm:DerivedFrom urn:ddi:dk.dst:6c0826d4-1f0a-4f09-b239-5d6e8b3bf953:15 cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Offentlige finanser","en":"Government Finances"} cm:ContactPerson {"da":"HGJ","en":"HGJ"} cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2013-01-01T00:00:00","DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi ESA2010_ESR_V1_2014 ESA2010_ESR_V1_2014 Sektorklassifikation i ESA2010 opdelt på ESR sektorkoder, v1:2014 Classification by sector in ESA2010 by ESR sector codes, v1:2014 ESR sektorer er en intern klassifikation i Danmarks Statistiks erhvervsregister, som yderligere opdeler ESA2010. ESR sektorerne bruges til at gruppere enheder, som har samme karakteristika ud fra deres primære aktivitet. I forhold til ESA2010 sektorkoder er det her muligt at lave grupperinger mellem stat, regioner og kommuner for virksomheder med markedsmæssig aktivitet. Klassifikationen er udelukket udarbejdet med henblik på statistisk brug. ESR sectors is a classification used internally in Statistics Denmark's Business Register, which further divides ESA2010. ESR sectors are used to group entities that have the same characteristics from their primary activity. ESR sectores makes it possible to create groups between state, regions and municipalities for companies with market activity. This classification is for statistical use only. urn:ddi:dk.dst:c8242527-f3b4-4f10-b19c-1a50faa2cf7a:11 dk.dst c8242527-f3b4-4f10-b19c-1a50faa2cf7a 11 dk.dst 1344eeab-5d55-4483-bf7b-2229595ae64c 3 Category S.11 urn:ddi:dk.dst:67efeb94-42e9-4a4c-8483-7c69e030005c:11 dk.dst 67efeb94-42e9-4a4c-8483-7c69e030005c 11 dk.dst e5391203-f9b3-4b28-a0cd-4d074c30ebb7 2 Category 11 urn:ddi:dk.dst:3ad4989e-a995-4d48-8f1b-de58ca0611f3:11 dk.dst 3ad4989e-a995-4d48-8f1b-de58ca0611f3 11 dk.dst 7d4bb663-42e5-4a97-864c-fcbae267d20b 2 Category 12 urn:ddi:dk.dst:0cd1cfb4-e75c-4a47-a39a-8bc4571ba826:11 dk.dst 0cd1cfb4-e75c-4a47-a39a-8bc4571ba826 11 dk.dst b5b68843-73fa-4b56-9ac9-306935622990 2 Category 13 urn:ddi:dk.dst:49e02b02-5f07-400c-a847-f770c551dc8a:11 dk.dst 49e02b02-5f07-400c-a847-f770c551dc8a 11 dk.dst cc523528-0150-4206-8c1d-a2961a7e12ad 2 Category 14 urn:ddi:dk.dst:b901692d-bb11-4db7-8b82-375593985ab2:11 dk.dst b901692d-bb11-4db7-8b82-375593985ab2 11 dk.dst 85ef4389-60c1-40a7-ba8a-1d3afc0fbdde 2 Category 15 urn:ddi:dk.dst:02ce3846-75c2-42c7-9585-041be003ba9e:11 dk.dst 02ce3846-75c2-42c7-9585-041be003ba9e 11 dk.dst 49b2e023-67ff-40d8-b0eb-26107a53e9bd 2 Category 16 urn:ddi:dk.dst:2dacedd4-d5ca-406f-b418-6ab10fea0e4f:11 dk.dst 2dacedd4-d5ca-406f-b418-6ab10fea0e4f 11 dk.dst ffbdb9dd-bc9d-4887-be04-cf9204e377fb 2 Category 18 urn:ddi:dk.dst:5a7c226d-9646-42d3-977e-7728a1012b39:11 dk.dst 5a7c226d-9646-42d3-977e-7728a1012b39 11 dk.dst 79d6d8ca-0e51-443b-932e-cc482be04c0f 2 Category 19 urn:ddi:dk.dst:5d1d8fa0-bc6f-431d-b0c4-fd30336e02e1:11 dk.dst 5d1d8fa0-bc6f-431d-b0c4-fd30336e02e1 11 dk.dst 0105532f-4441-4090-bc80-c80a850b2d5b 2 Category S.12 urn:ddi:dk.dst:900d94dc-ffe1-49d4-8f02-ee15c178256c:11 dk.dst 900d94dc-ffe1-49d4-8f02-ee15c178256c 11 dk.dst 457d0dc3-b15d-43c0-8925-438485f0477d 2 Category 21 urn:ddi:dk.dst:0785845b-90d7-44f3-879b-2a4cd5b23a82:11 dk.dst 0785845b-90d7-44f3-879b-2a4cd5b23a82 11 dk.dst 13107c01-eb30-40f3-a494-8c119236db07 2 Category 27 urn:ddi:dk.dst:fc0af915-29df-42de-8271-570d30e15def:11 dk.dst fc0af915-29df-42de-8271-570d30e15def 11 dk.dst 867205b5-db7a-4156-877d-614d0ebac958 2 Category 28 urn:ddi:dk.dst:920bf3d7-6905-43f3-9add-fbf37607f48f:11 dk.dst 920bf3d7-6905-43f3-9add-fbf37607f48f 11 dk.dst fd165d48-d38f-4e53-9c33-6e6714653086 2 Category 29 urn:ddi:dk.dst:6b54776b-2567-4253-9326-b06c445dc699:11 dk.dst 6b54776b-2567-4253-9326-b06c445dc699 11 dk.dst ae5dce09-c64b-471f-ac7d-a364eecd1900 2 Category 31 urn:ddi:dk.dst:7e9b182d-bd3e-465a-9883-eeefe091f17b:11 dk.dst 7e9b182d-bd3e-465a-9883-eeefe091f17b 11 dk.dst 8f4730b9-b665-490b-8e9b-15e2ab33129f 2 Category 32 urn:ddi:dk.dst:e97425eb-2dc5-4eed-83e8-3e1f660f2414:11 dk.dst e97425eb-2dc5-4eed-83e8-3e1f660f2414 11 dk.dst d1f60e73-6a8c-49d9-8cf0-b9a3016bbcff 2 Category 33 urn:ddi:dk.dst:a205e57f-81c8-45e1-80c9-b1613dcb3c3c:11 dk.dst a205e57f-81c8-45e1-80c9-b1613dcb3c3c 11 dk.dst ffaefde6-5d08-4b33-a5da-27ffda8a328f 2 Category 37 urn:ddi:dk.dst:37e473aa-f8bb-4a20-8930-fc98be7da82c:11 dk.dst 37e473aa-f8bb-4a20-8930-fc98be7da82c 11 dk.dst 3c3404b3-ff7c-41d6-bce5-e2a9fc025194 2 Category 38 urn:ddi:dk.dst:a22a303b-adab-4a7a-9f19-bf5a9fc5b385:11 dk.dst a22a303b-adab-4a7a-9f19-bf5a9fc5b385 11 dk.dst e3093b9e-f84a-412d-b7e1-6e29cc6a8120 2 Category 39 urn:ddi:dk.dst:0455a44a-825b-429a-a842-e666a5f4dd53:11 dk.dst 0455a44a-825b-429a-a842-e666a5f4dd53 11 dk.dst e832003c-ab06-4b85-9fbb-e3d61a042398 2 Category 41 urn:ddi:dk.dst:7ce05ec7-792a-462a-89da-719dba57c80d:11 dk.dst 7ce05ec7-792a-462a-89da-719dba57c80d 11 dk.dst d459c5c5-ec25-4e23-a423-693984fc94a2 2 Category 42 urn:ddi:dk.dst:56264816-1478-468b-b0d0-313fc8343c23:11 dk.dst 56264816-1478-468b-b0d0-313fc8343c23 11 dk.dst 39afc751-ec4a-454c-b965-056e885f9688 2 Category 43 urn:ddi:dk.dst:74ca3f83-43c2-4d9b-a482-fa5e7bd00640:11 dk.dst 74ca3f83-43c2-4d9b-a482-fa5e7bd00640 11 dk.dst 1bcb37a2-0ce3-4aa2-a15a-020849c18ba3 2 Category 47 urn:ddi:dk.dst:9f4abea4-7ff6-4931-9bd7-1583e53feb85:11 dk.dst 9f4abea4-7ff6-4931-9bd7-1583e53feb85 11 dk.dst 3fe80f3d-b668-4bdb-bacc-89350b0f694b 2 Category 48 urn:ddi:dk.dst:48017642-2cf1-44aa-924e-1c7e2d01befe:11 dk.dst 48017642-2cf1-44aa-924e-1c7e2d01befe 11 dk.dst 8e6e61c3-f9d1-48d7-a78c-d287c1355364 2 Category 49 urn:ddi:dk.dst:3e5000d8-d0ca-4b47-8d17-ba03d986f182:11 dk.dst 3e5000d8-d0ca-4b47-8d17-ba03d986f182 11 dk.dst d9d38038-8450-455b-ae10-f4b1658da60c 2 Category 51 urn:ddi:dk.dst:cb11c4dd-7f2c-4025-b2b2-9485d634c2dc:11 dk.dst cb11c4dd-7f2c-4025-b2b2-9485d634c2dc 11 dk.dst 5620ed0a-9461-4e30-b2ec-f65baf7a7ae1 2 Category 52 urn:ddi:dk.dst:01200aa7-37ec-4d92-8108-081b226e5077:11 dk.dst 01200aa7-37ec-4d92-8108-081b226e5077 11 dk.dst 6557d02b-09c9-4b02-812a-212d8f5c1e50 2 Category 53 urn:ddi:dk.dst:76e54a4d-c9cc-4590-9b5e-bc147ea77a4e:11 dk.dst 76e54a4d-c9cc-4590-9b5e-bc147ea77a4e 11 dk.dst 513dc080-3ceb-40aa-abe8-1d52c3d8a8d7 2 Category 57 urn:ddi:dk.dst:fa739fe2-88ac-4232-b1c4-5997c135a409:11 dk.dst fa739fe2-88ac-4232-b1c4-5997c135a409 11 dk.dst 9ef3fcda-0024-4b7c-aa5e-9c660679b67f 2 Category 58 urn:ddi:dk.dst:83e04cfd-4aa2-4ee7-b240-ee013be158ae:11 dk.dst 83e04cfd-4aa2-4ee7-b240-ee013be158ae 11 dk.dst 2cba8f5e-51e1-46f6-8a6a-e6a624de1d9f 2 Category 59 urn:ddi:dk.dst:3c77a6fc-b92b-4e2e-b971-7831a5f87c8e:11 dk.dst 3c77a6fc-b92b-4e2e-b971-7831a5f87c8e 11 dk.dst 214a45e2-817b-4d6e-bcc6-53fa567b954b 2 Category 61 urn:ddi:dk.dst:4cea12eb-a4ac-4ad8-b0aa-7b05c0c3f5c0:11 dk.dst 4cea12eb-a4ac-4ad8-b0aa-7b05c0c3f5c0 11 dk.dst 78f18701-c656-4d9d-8925-94dd375891f8 2 Category 62 urn:ddi:dk.dst:790f50b4-d19c-456f-aee1-9fc5b3f95d10:11 dk.dst 790f50b4-d19c-456f-aee1-9fc5b3f95d10 11 dk.dst 552dc67b-f113-404b-9986-53b16c1e0e1f 2 Category 63 urn:ddi:dk.dst:67fd1e48-3e3d-43ff-9ef7-0c9f5817d336:11 dk.dst 67fd1e48-3e3d-43ff-9ef7-0c9f5817d336 11 dk.dst 981bf325-f550-4170-8816-b9eb3617368f 3 Category S.13 urn:ddi:dk.dst:f8b5e13f-6692-4777-840b-2b8f5c921a9e:11 dk.dst f8b5e13f-6692-4777-840b-2b8f5c921a9e 11 dk.dst 124a07c3-a74f-4338-8833-3f1e691ebd2e 2 Category 71 urn:ddi:dk.dst:230efe54-f6a7-42d9-9b1d-a804eadd9ebe:11 dk.dst 230efe54-f6a7-42d9-9b1d-a804eadd9ebe 11 dk.dst 441a2a8b-52f4-41d2-80e3-a4e4bbd1b3c3 2 Category 72 urn:ddi:dk.dst:c69a1d72-3131-49a0-88ff-ad56e50f57db:11 dk.dst c69a1d72-3131-49a0-88ff-ad56e50f57db 11 dk.dst fa32f3ef-d953-4ea3-9af8-9f5d2898ff15 2 Category 74 urn:ddi:dk.dst:25d5d5ba-7f3e-459f-af7b-2bcc97ee6f66:11 dk.dst 25d5d5ba-7f3e-459f-af7b-2bcc97ee6f66 11 dk.dst df514ebc-69df-4c58-afcd-76b549bfcb8d 2 Category 75 urn:ddi:dk.dst:a3a22e29-95f4-4faa-9b3c-22e94c127910:11 dk.dst a3a22e29-95f4-4faa-9b3c-22e94c127910 11 dk.dst c9362612-1b82-44b2-996f-8092a1b7b286 3 Category 76 urn:ddi:dk.dst:450ea7d0-a96b-41c1-9c9c-a376d847e9db:11 dk.dst 450ea7d0-a96b-41c1-9c9c-a376d847e9db 11 dk.dst 89309d5f-a05d-4024-ab2e-d32b5c690714 2 Category 77 urn:ddi:dk.dst:e0d43372-6485-4be7-9218-9ac825ed7aa1:11 dk.dst e0d43372-6485-4be7-9218-9ac825ed7aa1 11 dk.dst 0089778a-b792-4e58-b326-674c76963176 2 Category 79 urn:ddi:dk.dst:363cc4f5-9d43-42b7-95e9-3248e17d994d:11 dk.dst 363cc4f5-9d43-42b7-95e9-3248e17d994d 11 dk.dst aac22633-7b84-42c9-9499-fbec4221ec73 2 Category S.14 urn:ddi:dk.dst:38a6ab9c-095d-4416-964a-09a394712872:11 dk.dst 38a6ab9c-095d-4416-964a-09a394712872 11 dk.dst 0d057a72-4687-45a1-b348-887948746257 2 Category 81 urn:ddi:dk.dst:a2add885-ca6c-4428-9a15-db8e683fb71e:11 dk.dst a2add885-ca6c-4428-9a15-db8e683fb71e 11 dk.dst 0e7990c3-f509-4b8c-b25a-0c1f7585491c 2 Category 83 urn:ddi:dk.dst:5855ceee-0221-472d-8fc9-d7b3daf1c189:11 dk.dst 5855ceee-0221-472d-8fc9-d7b3daf1c189 11 dk.dst 3f3d8aaf-2e9a-41fa-9224-0dd0995ba741 2 Category S.15 urn:ddi:dk.dst:6ae39716-6abf-4288-8892-a9365eadac15:11 dk.dst 6ae39716-6abf-4288-8892-a9365eadac15 11 dk.dst eb9bf8fc-ac21-4a61-93d9-317e6d8dff76 2 Category 89 urn:ddi:dk.dst:e192f13a-d28a-4650-800a-9461d57f4d0b:11 dk.dst e192f13a-d28a-4650-800a-9461d57f4d0b 11 dk.dst bbbc705a-e5ef-4681-b74c-be43f75c6638 2 Category S.2 urn:ddi:dk.dst:8a181dbe-c929-4b5e-9185-b0cf1d45c2c1:11 dk.dst 8a181dbe-c929-4b5e-9185-b0cf1d45c2c1 11 dk.dst 7d4191f4-13e9-4aa6-97d7-393accaf92c9 2 Category 91 urn:ddi:dk.dst:b320f886-1afd-443f-a2ca-d6e75958f781:11 dk.dst b320f886-1afd-443f-a2ca-d6e75958f781 11 dk.dst 02ab1512-97fc-4f00-9865-e43fb45da43e 2 Category S.0 urn:ddi:dk.dst:2a6605da-689c-44b7-95dc-7f069d72b056:11 dk.dst 2a6605da-689c-44b7-95dc-7f069d72b056 11 dk.dst 7f5f41d5-0273-4cf7-955b-441040bdbcfd 2 Category 99 urn:ddi:dk.dst:c2965b53-6a98-475f-8b03-ece7b9259d62:11 dk.dst c2965b53-6a98-475f-8b03-ece7b9259d62 11 csv_da ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974csv_da ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974csv_da urn:ddi:dk.dst:af74cdda-410c-40cc-bb1f-e341856039d5:11 dk.dst af74cdda-410c-40cc-bb1f-e341856039d5 11 ddi_da ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974ddi_da ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ff719f46-db83-498c-ae56-881b9a37d974ddi_da urn:ddi:dk.dst:1344eeab-5d55-4483-bf7b-2229595ae64c:3 dk.dst 1344eeab-5d55-4483-bf7b-2229595ae64c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Ikke-finansielle selskaber Ikke-finansielle selskaber - urn:ddi:dk.dst:e5391203-f9b3-4b28-a0cd-4d074c30ebb7:2 dk.dst e5391203-f9b3-4b28-a0cd-4d074c30ebb7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 11 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. urn:ddi:dk.dst:7d4bb663-42e5-4a97-864c-fcbae267d20b:2 dk.dst 7d4bb663-42e5-4a97-864c-fcbae267d20b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber Kommunalt ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 12 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. urn:ddi:dk.dst:b5b68843-73fa-4b56-9ac9-306935622990:2 dk.dst b5b68843-73fa-4b56-9ac9-306935622990 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber Regionalt ikke-finansielle kvasi-selskaber består af enheder der ikke har uafhængige selskabers juridiske kendetegn, men som agerer selvstændigt i forhold til deres ejere, og i højere grad som enheder inden for den markedsmæssige sektor ikke-finansielle selskaber. Aktiviteten er afgrænset og det er muligt at lave et fuldstændigt regnskab. ESR sektoren 13 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. urn:ddi:dk.dst:cc523528-0150-4206-8c1d-a2961a7e12ad:2 dk.dst cc523528-0150-4206-8c1d-a2961a7e12ad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af statslige enheder. ESR sektoren 14 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. urn:ddi:dk.dst:85ef4389-60c1-40a7-ba8a-1d3afc0fbdde:2 dk.dst 85ef4389-60c1-40a7-ba8a-1d3afc0fbdde 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af kommunale enheder. ESR sektoren 15 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. urn:ddi:dk.dst:49b2e023-67ff-40d8-b0eb-26107a53e9bd:2 dk.dst 49b2e023-67ff-40d8-b0eb-26107a53e9bd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Regionsejede ikke-finansielle selskaber Regionsejede ikke-finansielle selskaber Regionsejede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af regionale enheder. ESR sektoren 16 er en delmængde af ESA sektoren S.11001. urn:ddi:dk.dst:ffbdb9dd-bc9d-4887-be04-cf9204e377fb:2 dk.dst ffbdb9dd-bc9d-4887-be04-cf9204e377fb 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private ikke-finansielle selskaber Private ikke-finansielle selskaber Private ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af private enheder. ESR sektoren 18 er en delmængde af ESA sektoren S.11002. urn:ddi:dk.dst:79d6d8ca-0e51-443b-932e-cc482be04c0f:2 dk.dst 79d6d8ca-0e51-443b-932e-cc482be04c0f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber Udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-finansielle selskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af udenlandske enheder enheder. ESR sektoren 19 er en delmængde af ESA sektoren S.11003. urn:ddi:dk.dst:0105532f-4441-4090-bc80-c80a850b2d5b:2 dk.dst 0105532f-4441-4090-bc80-c80a850b2d5b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Finansielle selskaber Finansielle selskaber - urn:ddi:dk.dst:457d0dc3-b15d-43c0-8925-438485f0477d:2 dk.dst 457d0dc3-b15d-43c0-8925-438485f0477d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Centralbanken Centralbanken Centralbanken består af alle finansielle selskaber og kvasi-selskaber, hvis hovedfunktion består i at udstede penge, opretholde den indenlandske og udenlandske værdi af den nationale valuta, samt at opbevare alle landets internationale reserver eller en del heraf. ESR sektoren 21 er lig ESA sektoren S.121. urn:ddi:dk.dst:13107c01-eb30-40f3-a494-8c119236db07:2 dk.dst 13107c01-eb30-40f3-a494-8c119236db07 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlige penge- og realkreditinstitutter Offentlige penge- og realkreditinstitutter Offentlige pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 27 er lig ESA sektoren S.12201. urn:ddi:dk.dst:867205b5-db7a-4156-877d-614d0ebac958:2 dk.dst 867205b5-db7a-4156-877d-614d0ebac958 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private penge- og realkreditinstitutter Private penge- og realkreditinstitutter Private, nationalt kontrollerede pengeinstitutter, undtagen centralbanken omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger,der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 28 er lig ESA sektoren S.12202. urn:ddi:dk.dst:fd165d48-d38f-4e53-9c33-6e6714653086:2 dk.dst fd165d48-d38f-4e53-9c33-6e6714653086 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede penge- og realkreditinstitutter Udenlandsk kontrollerede penge- og realkreditinstitutter Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter (undtagen centralbanker) omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og hvis aktiviteter består i at modtage indskud og/eller indlånslignende indskud fra andre institutionelle enheder end monetære. ESR sektoren 29 er lig ESA sektoren S.12203. urn:ddi:dk.dst:ae5dce09-c64b-471f-ac7d-a364eecd1900:2 dk.dst ae5dce09-c64b-471f-ac7d-a364eecd1900 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlige pengemarkedsforeninger Offentlige pengemarkedsforeninger Offentlige pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 31 er lig ESA sektoren S.12301. urn:ddi:dk.dst:8f4730b9-b665-490b-8e9b-15e2ab33129f:2 dk.dst 8f4730b9-b665-490b-8e9b-15e2ab33129f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private pengemarkedsforeninger Private pengemarkedsforeninger Private, nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 32 er lig ESA sektoren S.12302. urn:ddi:dk.dst:d1f60e73-6a8c-49d9-8cf0-b9a3016bbcff:2 dk.dst d1f60e73-6a8c-49d9-8cf0-b9a3016bbcff 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger som kollektive investeringsordninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, med undtagelse af enheder klassificeret under centralbanken og penge- og finansieringsinstitutter, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede investeringsandele i pengemarkedsforeninger som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede gældsværdipapirer og/eller indskud. ESR sektoren 33 er lig ESA sektoren S.12303. urn:ddi:dk.dst:ffaefde6-5d08-4b33-a5da-27ffda8a328f:2 dk.dst ffaefde6-5d08-4b33-a5da-27ffda8a328f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlige investeringsforeninger Offentlige investeringsforeninger Offentlige investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle offentlige kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 37 er lig ESA sektoren S.12401. urn:ddi:dk.dst:3c3404b3-ff7c-41d6-bce5-e2a9fc025194:2 dk.dst 3c3404b3-ff7c-41d6-bce5-e2a9fc025194 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private investeringsforeninger Private investeringsforeninger Private, nationalt kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle private, nationalt kontrollerede kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikkefinansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 38 er lig ESA sektoren S.12402. urn:ddi:dk.dst:e3093b9e-f84a-412d-b7e1-6e29cc6a8120:2 dk.dst e3093b9e-f84a-412d-b7e1-6e29cc6a8120 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger omfatter alle udenlandsk kontrollerede kollektive investeringsordninger, med undtagelse af enheder klassificeret under pengemarkedsforeninger, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at udstede andele i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at foretage investeringer, hovedsagelig i andre finansielle aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis fast ejendom). ESR sektoren 39 er lig ESA sektoren S.12403. urn:ddi:dk.dst:e832003c-ab06-4b85-9fbb-e3d61a042398:2 dk.dst e832003c-ab06-4b85-9fbb-e3d61a042398 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser, omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger, eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 41 er lig ESA sektoren S.12501. urn:ddi:dk.dst:d459c5c5-ec25-4e23-a423-693984fc94a2:2 dk.dst d459c5c5-ec25-4e23-a423-693984fc94a2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Andre private finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Andre private finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Andre private, nationalt kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger, eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 42 er lig ESA sektoren S.12502. urn:ddi:dk.dst:39afc751-ec4a-454c-b965-056e885f9688:2 dk.dst 39afc751-ec4a-454c-b965-056e885f9688 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Andre Udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Andre Udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, undtagen i form af penge, indskud eller andele i investeringsforeninger eller i tilknytning til forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier fra institutionelle enheder. ESR sektoren 43 er lig ESA sektoren S.12503. urn:ddi:dk.dst:1bcb37a2-0ce3-4aa2-a15a-020849c18ba3:2 dk.dst 1bcb37a2-0ce3-4aa2-a15a-020849c18ba3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlige finansielle hjælpeenheder Offentlige finansielle hjælpeenheder Offentlige finansielle hjælpeenheder består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 47 er lig ESA sektoren S.12601. urn:ddi:dk.dst:3fe80f3d-b668-4bdb-bacc-89350b0f694b:2 dk.dst 3fe80f3d-b668-4bdb-bacc-89350b0f694b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private finansielle hjælpeenheder Private finansielle hjælpeenheder Private, nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 48 er lig ESA sektoren S.12602. urn:ddi:dk.dst:8e6e61c3-f9d1-48d7-a78c-d287c1355364:2 dk.dst 8e6e61c3-f9d1-48d7-a78c-d287c1355364 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere. ESR sektoren 49 er lig ESA sektoren S.12603. urn:ddi:dk.dst:d9d38038-8450-455b-ae10-f4b1658da60c:2 dk.dst d9d38038-8450-455b-ae10-f4b1658da60c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 51 er lig ESA sektoren S.12701. urn:ddi:dk.dst:5620ed0a-9461-4e30-b2ec-f65baf7a7ae1:2 dk.dst 5620ed0a-9461-4e30-b2ec-f65baf7a7ae1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private koncerntilknyttede finansielle enheder Private koncerntilknyttede finansielle enheder Private, nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 52 er lig ESA sektoren S.12702. urn:ddi:dk.dst:6557d02b-09c9-4b02-812a-212d8f5c1e50:2 dk.dst 6557d02b-09c9-4b02-812a-212d8f5c1e50 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle enheder Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle enheder Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere omfatter alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, som hverken beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder. ESR sektoren 53 er lig ESA sektoren S.12703. urn:ddi:dk.dst:513dc080-3ceb-40aa-abe8-1d52c3d8a8d7:2 dk.dst 513dc080-3ceb-40aa-abe8-1d52c3d8a8d7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlige forsikringsselskaber Offentlige forsikringsselskaber Offentige forsikringsselskaber består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 57 er lig ESA sektoren S.12801. urn:ddi:dk.dst:9ef3fcda-0024-4b7c-aa5e-9c660679b67f:2 dk.dst 9ef3fcda-0024-4b7c-aa5e-9c660679b67f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private forsikringsselskaber Private forsikringsselskaber Private, nationalt kontrollerede forsikringsselskaber består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 58 er lig ESA sektoren S.12802. urn:ddi:dk.dst:2cba8f5e-51e1-46f6-8a6a-e6a624de1d9f:2 dk.dst 2cba8f5e-51e1-46f6-8a6a-e6a624de1d9f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af direkte forsikring eller genforsikring. ESR sektoren 59 er lig ESA sektoren S.12803. urn:ddi:dk.dst:214a45e2-817b-4d6e-bcc6-53fa567b954b:2 dk.dst 214a45e2-817b-4d6e-bcc6-53fa567b954b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlige pensionskasser Offentlige pensionskasser Offentlige pensionskasser består af alle offentlige finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 61 er lig ESA sektoren S.12901. urn:ddi:dk.dst:78f18701-c656-4d9d-8925-94dd375891f8:2 dk.dst 78f18701-c656-4d9d-8925-94dd375891f8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Private pensionskasser Private pensionskasser Private, nationalt kontrollerede pensionskasser består af alle private, nationalt kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 62 er lig ESA sektoren S.12902. urn:ddi:dk.dst:552dc67b-f113-404b-9986-53b16c1e0e1f:2 dk.dst 552dc67b-f113-404b-9986-53b16c1e0e1f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udenlandsk kontrollerede pensionskasser Udenlandsk kontrollerede pensionskasser Udenlandsk kontrollerede pensionskasser består af alle udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber og kvasi-selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). ESR sektoren 63 er lig ESA sektoren S.12903. urn:ddi:dk.dst:981bf325-f550-4170-8816-b9eb3617368f:3 dk.dst 981bf325-f550-4170-8816-b9eb3617368f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Offentlig forvaltning og service Offentlig forvaltning og service - urn:ddi:dk.dst:124a07c3-a74f-4338-8833-3f1e691ebd2e:2 dk.dst 124a07c3-a74f-4338-8833-3f1e691ebd2e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Statslig forvaltning og service - integrerede enheder Statslig forvaltning og service - integrerede enheder Statslig forvaltning og service - integrerede enheder består af alle statslige administrative og andre centrale organer, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonmiske område, med untagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde. Enhederne er en del af Finansloven. ESR sektoren 71 er en delmængde af ESA sektoren S.1311. urn:ddi:dk.dst:441a2a8b-52f4-41d2-80e3-a4e4bbd1b3c3:2 dk.dst 441a2a8b-52f4-41d2-80e3-a4e4bbd1b3c3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Statslige forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter alle statslige enheder, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske område. Enhederne har særskilt juridisk identitet og en stor grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte "extra-budgetary units", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af Finansloven. ESR sektoren 72 er en delmængde af ESA sektoren S.1311. urn:ddi:dk.dst:fa32f3ef-d953-4ea3-9af8-9f5d2898ff15:2 dk.dst fa32f3ef-d953-4ea3-9af8-9f5d2898ff15 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne er en integreret del af regionernes regnskaber. ESR sektoren 74 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. urn:ddi:dk.dst:df514ebc-69df-4c58-afcd-76b549bfcb8d:2 dk.dst df514ebc-69df-4c58-afcd-76b549bfcb8d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne har særskilt juridisk identitet og en høj grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte "extra-budgetary units", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af regionernes regnskaber. ESR sektoren 75 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. urn:ddi:dk.dst:c9362612-1b82-44b2-996f-8092a1b7b286:3 dk.dst c9362612-1b82-44b2-996f-8092a1b7b286 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder Kommunal forvaltning og service - integrerde enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne er en del af kommunernes regnskaber. ESR sektoren 76 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. urn:ddi:dk.dst:89309d5f-a05d-4024-ab2e-d32b5c690714:2 dk.dst 89309d5f-a05d-4024-ab2e-d32b5c690714 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde. Enhederne har særskilt juridiske identitet og en høj grad af autonomi. Enhederne kaldes ofte "extra-budgetary units", da enhederne har særskilte budgetter/regnskaber og ikke er en integreret del af kommunernes regnskaber. ESR sektoren 77 er en delmængde af ESA sektoren S.1313. urn:ddi:dk.dst:0089778a-b792-4e58-b326-674c76963176:2 dk.dst 0089778a-b792-4e58-b326-674c76963176 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Sociale kasser og fonde Sociale kasser og fonde Sociale kasser og fonde omfatter institutionelle enheder på centralt, delstats- og lokalt niveau, hvis hovedaktivitet er at levere sociale ydelser, og som opfylder følgende to kriterier: a) visse grupper af befolkningen er ved lov eller administrative bestemmelser forpligtet til at være medlem af ordningen eller til at indbetale bidrag, og b) ansvaret for institutionens forvaltning, hvad angår indbetaling og godkendelse af bidrag og ydelser, påhviler den offentlige forvaltning og service, uafhængigt af dens rolle som tilsynsførende organ eller arbejdsgiver. ESR sektoren 79 er lig ESA sektoren S.1314. urn:ddi:dk.dst:aac22633-7b84-42c9-9499-fbec4221ec73:2 dk.dst aac22633-7b84-42c9-9499-fbec4221ec73 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Husholdninger Husholdninger - urn:ddi:dk.dst:0d057a72-4687-45a1-b348-887948746257:2 dk.dst 0d057a72-4687-45a1-b348-887948746257 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Personligt ejede virksomheder Personligt ejede virksomheder Personligt ejede virksomheder består af den gruppe af husholdninger, hvor de (blandede) indkomster, som tilflyder ejerne af personlige foretagender tilhørende husholdningen fra deres aktiviteter som producenter af markedsmæssige varer og tjenester med eller uden brug af lønnet personale, udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed, selv om den ikke udgør mere end halvdelen af husholdningens samlede indkomst. ESR sektoren 81 er en delmængde af ESA sektoren S.141/S.142. urn:ddi:dk.dst:0e7990c3-f509-4b8c-b25a-0c1f7585491c:2 dk.dst 0e7990c3-f509-4b8c-b25a-0c1f7585491c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Lønmodtagere m.fl. Lønmodtagere m.fl. Lønmodtagere består af den gruppe af husholdninger, hvor indkomsten fra aflønning af ansatte udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. Delsektoren modtagere af formueindkomst består af den gruppe af husholdninger, hvor formueindkomst udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed. ESR sektoren 83 er en delmængde af ESA sektoren S.143/S.144. urn:ddi:dk.dst:3f3d8aaf-2e9a-41fa-9224-0dd0995ba741:2 dk.dst 3f3d8aaf-2e9a-41fa-9224-0dd0995ba741 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger Non-profit institutioner rettet mod husholdninger - urn:ddi:dk.dst:eb9bf8fc-ac21-4a61-93d9-317e6d8dff76:2 dk.dst eb9bf8fc-ac21-4a61-93d9-317e6d8dff76 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger Non-profit institutioner rettet mod husholdninger Sektoren non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (NPISH) omfatter non-profitinstitutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private ikkemarkedsproducenter. Deres vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra formueindkomst. ESR sektoren 89 er lig ESA sektoren S.15. urn:ddi:dk.dst:bbbc705a-e5ef-4681-b74c-be43f75c6638:2 dk.dst bbbc705a-e5ef-4681-b74c-be43f75c6638 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udlandet Udlandet - urn:ddi:dk.dst:7d4191f4-13e9-4aa6-97d7-393accaf92c9:2 dk.dst 7d4191f4-13e9-4aa6-97d7-393accaf92c9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Udlandet - herunder internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i Danmark. Udlandet - herunder internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i Danmark. Udlandet er en gruppering af enheder uden karakteristiske funktioner og tilgange. Sektoren består af ikkeresidente enheder, for så vidt disse foretager transaktioner med residente institutionelle enheder eller har andre økonomiske forbindelser med residente enheder. Kontiene for denne sektor giver et overblik over de økonomiske forbindelser, der knytter den nationale økonomi sammen med udlandet. EU- institutionerne og internationale organisationer henhører under denne sektor. ESR sektoren 91 er lig ESA sektoren S.2. urn:ddi:dk.dst:02ab1512-97fc-4f00-9865-e43fb45da43e:2 dk.dst 02ab1512-97fc-4f00-9865-e43fb45da43e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Uoplyst Uoplyst - urn:ddi:dk.dst:7f5f41d5-0273-4cf7-955b-441040bdbcfd:2 dk.dst 7f5f41d5-0273-4cf7-955b-441040bdbcfd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Adding Classification -- ESR sektorer v.1.0 Uoplyst Uoplyst ESR-sektoren ikke defineret