The SAS System

Obs pdb_status projekt PROJEKT_TITEL nr_navn
1 Projektdatabase 701780 KORAs Projektdatabase (tidl. AKF-Forløbsregister) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
2 Selvstændigt projekt 701825 Tilbagetræknings undersøgelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
3 Selvstændigt projekt 701982 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
4 Selvstændigt projekt 702092 Earnings instability and tenure 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
5 Selvstændigt projekt 702705 Incidence of Military Service 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
6 Selvstændigt projekt 702710 Forældres uddannelse og børns vilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
7 Selvstændigt projekt 702850 Kortlægning af de svageste kontanthjælpsmodtagere og undersøgelse af effekten af den offentlige indsats overfor gruppen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
8 Selvstændigt projekt 702922 Sundhed, arbejdsløshed, marginalisering og psykosociale faktorer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
9 Underprojekt til projektdatabase 702949 NCK - Effektanalyser af VEU 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
10 Selvstændigt projekt 702962 Retention of Vocational Students in the Danish VET and Bridging the gap between theory and practice 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
11 Selvstændigt projekt 702975 The impact of aging and proximity to death on public and elderly care expenditures 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
12 Selvstændigt projekt 703201 Børn og unge i Danmark SFI-server (703017 på Forskermaskine) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
13 Selvstændigt projekt 703204 Registerbaseret analyse af hjemløshed og social marginalisering i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
14 Selvstændigt projekt 703208 Evaluering af huslejenedsættelse og boligsociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
15 Selvstændigt projekt 703211 En sundhedsøkonomisk analyse af udvalgte sygdomme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
16 Selvstændigt projekt 703213 From Day Care to High School 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
17 Selvstændigt projekt 703216 Rekruttering til de videregående uddannelser i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
18 Selvstændigt projekt 703221 Effekten af genoptræning på sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
19 Selvstændigt projekt 703261 The Transition: An investigation of the social changes in Danish agriculture 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
20 Selvstændigt projekt 703443 Hjemvendte Soldater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
21 Selvstændigt projekt 703465 Effekter af efteruddannelse for faglærte og ufaglærte projekt for Landsorganisationen i Danmark (LO) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
22 Projektdatabase 703540 CSSR-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
23 Selvstændigt projekt 703604 Gennemførelsen af en ungdomsuddannelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
24 Selvstændigt projekt 703658 PIAAC Nordic 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
25 Selvstændigt projekt 703682 Etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen og opbygningen af social kapital 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
26 Selvstændigt projekt 703777 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
27 Selvstændigt projekt 703792 Kommunernes rammevilkår for beskætigelsesindsatsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
28 Selvstændigt projekt 703844 Effekter af særlig opfølgningsindsats for sygemeldte 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
29 Selvstændigt projekt 703897 Håndbog om rehabilitering på ældreområdet - anbefalinger, metoder og redskaber 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
30 Selvstændigt projekt 703977 Rent sharing I 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
31 Selvstændigt projekt 704021 Læger på plejecentre 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
32 Selvstændigt projekt 704063 Arbejdsudbud og tilbagetrækning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
33 Selvstændigt projekt 704070 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
34 Selvstændigt projekt 704081 Løntilskud til private virksomheder 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
35 Projektdatabase 704144 VIVE's PROJEKTDATABASE 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
36 Selvstændigt projekt 704146 Negativ social arv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
37 Underprojekt til projektdatabase 704155 Praktiserende læger og deres patienter - - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
38 Selvstændigt projekt 704160 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
39 Selvstændigt projekt 704166 Evaluering af Natteravnene 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
40 Selvstændigt projekt 704204 Imputing health status from prescription medicine purchase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
41 Selvstændigt projekt 704208 Overgang fra skole til erhverv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
42 Selvstændigt projekt 704215 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
43 Underprojekt til projektdatabase 704218 Daycare, child development & education outcomes - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
44 Underprojekt til projektdatabase 704236 An Empirical Investigation of Dysfunctional Responses to Performance Budgeting - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
45 Underprojekt til projektdatabase 704237 Kvalitet i grundskolen og de forberedende uddannelser (erstatter dele af 703213) - - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
46 Underprojekt til projektdatabase 704250 Opdatering af data til projekt Pardannelse og fertilitet, del-projekt 1 og 2 - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
47 Underprojekt til projektdatabase 704260 Short- and medium-run effects of breastfeeding and post-natal care on child health, cognition and postnatal care - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
48 Underprojekt til projektdatabase 704264 Børn og unge i Danmark - del af projektdatabse 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
49 Underprojekt til projektdatabase 704292 Unge, uddannelse og helbred 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
50 Selvstændigt projekt 704297 Opåfølgning på skoleindsatsen PALS 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
51 Underprojekt til projektdatabase 704305 Elevers inklusion og udvikling i folkeskolen (Inklusionspanel)- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
52 Selvstændigt projekt 704313 Undersøgelse om Levevilkår, Helbred og Handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
53 Underprojekt til projektdatabase 704320 Vacancies vs. job creation, what do we really know about job openings? - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
54 Underprojekt til projektdatabase 704321 Ældre indvandrere i Danmark - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
55 Underprojekt til projektdatabase 704334 Kapacitetsanalyse af den sociale stofmisbrugsbehandling - del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
56 Underprojekt til projektdatabase 704335 School starting age and noncognitive skills- del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
57 Underprojekt til projektdatabase 704347 Konsekvenserne af længere straflængder. Del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
58 Underprojekt til projektdatabase 704357 En register-baseret kortlægning af grønlændere i Danmark. Del af projektdatabase 704144 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
59 Selvstændigt projekt 704364 Social arv og marginalisering. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
60 Selvstændigt projekt 704370 Risikofaktorer og levekår i barndommen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
61 Selvstændigt projekt 704371 Evaluering af regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
62 Selvstændigt projekt 704372 Tilgang  og afgang fra marginalisering, version 2006 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
63 Selvstændigt projekt 704374 Indvandres integration på det danske arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
64 Selvstændigt projekt 704375 Relations between health and labour market outcome in Denmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
65 Selvstændigt projekt 704376 Undersøgelse af familiesammenføringsreglernes betydning for nydanskernes pardannelsesmønstre 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
66 Selvstændigt projekt 704377 Analyser af køn og arbejdsmarked 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
67 Selvstændigt projekt 704379 Forløbsundersøgelser på Årgang 95 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
68 Selvstændigt projekt 704382 Effektmåling af partnerskab mellem privat aktør og syv kommuner i sygeagpengesager 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
69 Selvstændigt projekt 704385 Undersøgelse af ludomani i Danmark, udbredelse og årsager 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
70 Selvstændigt projekt 704387 Analyser af årgang 95 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
71 Selvstændigt projekt 704419 Registeranalyse polio- og meningitispatienter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
72 Selvstændigt projekt 704423 Kvantitativ analyse af beskæftigelseseffekterne ved jobrotationsordningen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
73 Selvstændigt projekt 704433 Arbejdsmarkedstilknytning, køn og etnicitet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
74 Selvstændigt projekt 704440 The link between offending and victimization: evidence from offender-victim linked register data Postdoc project 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
75 Selvstændigt projekt 704453 Registerundersøgelse af omkostningerne i Danmark ved apopleksi og blødninger 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
76 Selvstændigt projekt 704464 PISA-PIAAC 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
77 Selvstændigt projekt 704466 Omkostninger og adherence ifm behandling af diabetes 1 og 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
78 Selvstændigt projekt 704473 Kvantitativ analyse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
79 Underprojekt til projektdatabase 704479 Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
80 Selvstændigt projekt 704556 Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede - del af SFI-projektdatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
81 Selvstændigt projekt 704569 Immigrants Integration and Well-Being When They Have a Say in Local Politics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
82 Selvstændigt projekt 704570 Skoleledelse, undervisning, læring og trivsel. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
83 Underprojekt til projektdatabase 704577 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
84 Selvstændigt projekt 704589 Unemployment, health, well-being and employability for the unemployed + Measuring employability for the unemployed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
85 Selvstændigt projekt 704622 Indsatsen overfor sygedagpengemodtagere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
86 Selvstændigt projekt 704626 Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
87 Selvstændigt projekt 704633 Effects of Training 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
88 Underprojekt til projektdatabase 704640 Udsatte børn karakteristika og skolepræstationer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
89 Selvstændigt projekt 704665 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
90 Selvstændigt projekt 704673 Schooling, cognitive ability and savings 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
91 Selvstændigt projekt 704678 Registeranalyse epilepsi patienter 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
92 Selvstændigt projekt 704685 Betydningen af naboer og elevsammensætning for udsatte unge personer, som bliver placeret i almen bolig med kommunal anvisning fra København Kommune 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
93 Selvstændigt projekt 704687 Complementarities in investments and long-run returns: Evidence from historical records and administrative data (subproject with conscript data) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
94 Selvstændigt projekt 704689 Politik og nærmiljø som risiko- eller beskyttelsesfaktor? strukturelle og kommunalpolitiske faktorers betydning for udsatte børn og unges udviklin 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
95 Selvstændigt projekt 704752 Effektanalyse af jobpræmieordninger for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og enlige forsørgere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
96 Underprojekt til projektdatabase 704763 Projekt EUD-reform - Et forskningsprojekt med Baseline 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
97 Underprojekt til projektdatabase 704784 Børn der vokser op i lavindkomstfamilier 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
98 Underprojekt til projektdatabase 704817 Materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og i den øvrige befolkning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
99 Underprojekt til projektdatabase 704818 Danskuddannelserne til voksne udlændinge 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
100 Selvstændigt projekt 704836 Evaluering af folkeskolereformen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
101 Underprojekt til projektdatabase 704848 Enkestand – Hvad fører det med sig 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
102 Underprojekt til projektdatabase 704870 Hvem går til fodterapi - er der social eller geografisk ulighed? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
103 Underprojekt til projektdatabase 704877 Fra hjemmet til daginstitution, børns helbred og cognitive evner 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
104 Underprojekt til projektdatabase 704882 Undersøgelse af overgreb mod børn – under overgrebspakken 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
105 Underprojekt til projektdatabase 704901 Deltagelseseffekten af øget kontanthjælp: Heterogenitet og konjunktur 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
106 Underprojekt til projektdatabase 704927 Analyse af virksomhederne sociale engagement (VSE) 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
107 Underprojekt til projektdatabase 704929 Danske pensionisters levevilkår 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
108 Underprojekt til projektdatabase 704977 PIAAC Nordic 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
109 Underprojekt til projektdatabase 704998 Registerbaseret analyse af gymnasiekarakterer, motivation og senere outcomes i uddannelsessystemet. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
110 Underprojekt til projektdatabase 704999 I hvor høj grad er en persons evner bestemt af initiale ressourcer tidligt i livet og familiemæssig baggrund? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
111 Underprojekt til projektdatabase 705017 Undervisningsomfang og skoleresultater 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
112 Selvstændigt projekt 705018 Registeranalyse vedr. psoriasis og en række overvejende neurologisk betingede sygdomme i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
113 Selvstændigt projekt 705108 The fiscal Impact of EU Immigration on the Universalistic Welfare State 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
114 Selvstændigt projekt 705109 Family wealth allocation and parental investments 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
115 Selvstændigt projekt 705819 En registerbaseret opgørelse af de kommunale udgifter på alkoholområdet og til fedme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
116 Underprojekt til projektdatabase 705835 Young adults, drugs and alcohol (YODA) - a 10 year longitudinal study 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
117 Underprojekt til projektdatabase 705869 Progressionsmåling som værktøj og resultatmål i beskæftigelsesindsatsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
118 Underprojekt til projektdatabase 705876 De multiple evners betydning på arbejdsmarkedet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
119 Underprojekt til projektdatabase 705913 Nonprofit-aktiviteter og socioøkonomisk status 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
120 Underprojekt til projektdatabase 705916 SFI’s ældredatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
121 Underprojekt til projektdatabase 705952 Benchmarking af professionshøjskolerne 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
122 Underprojekt til projektdatabase 705956 Kvantitativ evaluering af Familiens Fremtid 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
123 Underprojekt til projektdatabase 705973 Ægteskabsmønstre i et sociologisk perspektiv 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
124 Underprojekt til projektdatabase 705993 Evaluerings- og følgeforskning vedr. reform af folkeskolen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
125 Selvstændigt projekt 706012 En registerbaseret opgørelse af udgifter på alkoholområdet og til fedme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
126 Selvstændigt projekt 706062 Kunst, kompetence og konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
127 Underprojekt til projektdatabase 706070 Nedrivning af huse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
128 Underprojekt til projektdatabase 706072 Udbredelsen af pengespil og problemspillere i Danmark 2015-2016 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
129 Underprojekt til projektdatabase 706079 Hvorfor læser højt begavede og kvalificerede børn fra lavtuddannede hjem ikke en videregående uddannelse? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
130 Underprojekt til projektdatabase 706099 Effekt af Dansk Undervisning på familiesammenførte indvandrere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
131 Underprojekt til projektdatabase 706111 Medarbejderkonsekvenser ad udlicitering 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
132 Selvstændigt projekt 706128 Assessment of the burden of illness of Clostridium Difficile in Denmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
133 Underprojekt til projektdatabase 706174 Analyse af muligheder for at kobling af data om udgifter og aktiviteter på det specialiserede voksenområde. 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
134 Underprojekt til projektdatabase 706184 Dynamic Residential Sorting 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
135 Underprojekt til projektdatabase 706185 Does improved accessibility reduce or increase urban segregation? Estimating the effect of Copenhagen Metro on Public Housing Social Mix 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
136 Underprojekt til projektdatabase 706216 Long Run Earnings Dynamics 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
137 Underprojekt til projektdatabase 706222 Hjemløshed og hjemløsestrategiens indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
138 Selvstændigt projekt 706245 Registerbaseret analyse af de økonomiske konsekvenser efter STENO2 studiet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
139 Selvstændigt projekt 706246 Generel registerbaseret analyse af de socioøkonomiske og sygdomsmæssige kort- og langsigtede konsekvenser af hjertesygdomme 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
140 Selvstændigt projekt 706281 Omkostningsanalyse efter knæledsalloplastik baseret på data fra Medic studierne 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
141 Underprojekt til projektdatabase 706288 Social eksklusion i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
142 Underprojekt til projektdatabase 706293 Processtøtte og evaluering af forsøg med integrationspålæg 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
143 Underprojekt til projektdatabase 706320 Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
144 Underprojekt til projektdatabase 706329 Effekter af den samlede indsats overfor plejefamilieanbragte unge - med LMDB 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
145 Underprojekt til projektdatabase 706344 Personlige og samfundsmæssige omkostninger ved social udsathed 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
146 Underprojekt til projektdatabase 706349 Veje ind i prostitution 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
147 Underprojekt til projektdatabase 706387 Virksomheder og arbejdskraft i Hotel og Restauration og Rengøring 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
148 Underprojekt til projektdatabase 706520 Universelle indsatser og barnets udvikling 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
149 Underprojekt til projektdatabase 706534 Konsekvenser af kommunalreformen for kommunernes serviceniveau 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
150 Underprojekt til projektdatabase 706546 Undersøgelse om levevilkår, beskæftigelse og helbred for befolkningen, handicappede samt for blinde og stærkt svagsynede 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
151 Underprojekt til projektdatabase 706547 SFIs ældredatabase 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
152 Underprojekt til projektdatabase 706557 Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
153 Underprojekt til projektdatabase 706573 Evaluering af ”Tidlig indsats – livslang effekt” 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
154 Underprojekt til projektdatabase 706577 Hvordan går det adopterede børn i Danmark? 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
155 Underprojekt til projektdatabase 706592 Unges uddannelse og helbred 2 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
156 Underprojekt til projektdatabase 706620 Evaluering af Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
157 Underprojekt til projektdatabase 706621 Kommunal ressourceanvendelse, udgiftsbehov og demografi på ældreområdet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
158 Underprojekt til projektdatabase 706637 Danish military service, returning soldiers and skills 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
159 Underprojekt til projektdatabase 706641 Beskæftigelse og arbejdsbetingelser for lønmodtagere 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
160 Underprojekt til projektdatabase 706664 Faglig vurdering af elever i uddannelsessystemet 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
161 Underprojekt til projektdatabase 706691 Udviklingen i befolkningsgruppers arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
162 Selvstændigt projekt 706720 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_LMDB 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
163 Underprojekt til projektdatabase 706725 EARN – Economic Assimilation Research Network 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
164 Underprojekt til projektdatabase 706743 Pårørende til ældre med plejebehov: Konsekvenser for trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
165 Selvstændigt projekt 706782 Sklerosepatienters sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
166 Underprojekt til projektdatabase 706810 Uddannelse, efteruddannelse og kompetencer 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
167 Underprojekt til projektdatabase 706820 Kvantitativ evaluering af brugen af den regionale uddannelsespulje 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
168 Underprojekt til projektdatabase 706833 Registerbaseret analyse af integrationsydelsens foreløbige effekt på beskæftigelsen i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
169 Underprojekt til projektdatabase 706858 Forebyggelse og indsatser til børn og unge i Danmark 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
170 Underprojekt til projektdatabase 706889 Evaluering af Lær at tackle job og sygdom: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekt på beskæftigelsen 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
171 Underprojekt til projektdatabase 706940 Beyond the bachelor degree 1. VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
172 Selvstændigt projekt 702105 En generel analyse af mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet med fokus på den regionale udvikling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
173 Selvstændigt projekt 702543 Uligheder i forhold til sundhed, kriminalitet, arbejdsmiljø - socialisering på arbejdsstedet - mv. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
174 Selvstændigt projekt 704233 Registeranalyse af effekter af fagforeningsmedlemskab og 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
175 Selvstændigt projekt 704746 Registerbaseret analyse af arbejdsskader, der belyser konsekvenserne for mobiliteten på det danske arbejdsmarked 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
176 Projektdatabase 705110 AE's projektdatabase 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
177 Selvstændigt projekt 705775 Fordelinsanalyse og Skatteberegninger 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
178 Underprojekt til projektdatabase 706059 Registeranalyser af veje i uddannelsessystemet og overgang fra uddannelse til arbejdsmarkedet. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
179 Underprojekt til projektdatabase 706197 Indkomst- og formuefordeling 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
180 Underprojekt til projektdatabase 706252 Erhvervslivet og virksomheder 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
181 Underprojekt til projektdatabase 706276 Social marginalisering fordelt på boligområder. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
182 Underprojekt til projektdatabase 706277 Arbejdsmiljøet i Danmark, herunder arbejdsskader 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
183 Underprojekt til projektdatabase 706307 Forhold på arbejdsmarkedet 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
184 Underprojekt til projektdatabase 706380 Virksomheders sociale ansvar 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
185 Underprojekt til projektdatabase 706422 Erhvervslivet og udenlandsk arbejdskraft 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
186 Underprojekt til projektdatabase 706707 Ulighed i livskvalitet blandt forskellige befolkningsgrupper i Danmark 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
187 Underprojekt til projektdatabase 703252 Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af ændret lovgivning 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
188 Selvstændigt projekt 703413 Trafikstøj i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
189 Selvstændigt projekt 703420 Produktivitetsprojekt 2 - tidligere 703098 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
190 Selvstændigt projekt 703462 Underdeklarering af skat 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
191 Projektdatabase 703503 DØRS projektdatabase 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
192 Selvstændigt projekt 703542 Indkomstfordeling, livsindkomster og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
193 Selvstændigt projekt 703606 Ledighed og beskæftigelse 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
194 Selvstændigt projekt 703626 Biodiversitet i de danske skove 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
195 Selvstændigt projekt 703638 Sundhedsøkonomi 2 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
196 Selvstændigt projekt 703641 Grønne arealer i byområder 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
197 Underprojekt til projektdatabase 703781 Beskatning i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
198 Selvstændigt projekt 703784 Vandringer og integration i Danmark 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
199 Selvstændigt projekt 704213 Data til GIS-analyser af rekreative værdier 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
200 Selvstændigt projekt 704241 Erhvervsuddannelser 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
201 Selvstændigt projekt 704451 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
202 Underprojekt til projektdatabase 704849 Offentlig forsørgede 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
203 Underprojekt til projektdatabase 706448 Unge udenfor gennem høj- og lavkonjunkturer 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
204 Underprojekt til projektdatabase 706649 CO2-udledninger i den private biltransport 4. Det Økonomiske Råds Sekretariat
205 Selvstændigt projekt 702776 Medfødt hjertesygdom og graviditet 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
206 Selvstændigt projekt 702835 DANCOS - Danish National Cohort Study 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
207 Selvstændigt projekt 702910 Undersøgelse af patienter med AMI og UAP i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
208 Selvstændigt projekt 703617 Finasteride 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
209 Selvstændigt projekt 704243 Cerebral Parese 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
210 Selvstændigt projekt 704682 Finasteride and Male Breast Cancer 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
211 Selvstændigt projekt 704778 Indlæggelse med alkoholproblemer i relation til leversygdom og sygdom i bugspytkirtlen 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
212 Selvstændigt projekt 704831 Arcoxia 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
213 Projektdatabase 704990 SIFs Projektdatabase 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
214 Underprojekt til projektdatabase 705854 Hjertetal 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
215 Underprojekt til projektdatabase 705859 De samfundsmæssige omkostninger ved muskel-skeltsygdomme i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
216 Underprojekt til projektdatabase 705881 Ulighed i adgang til akuthjælp blandt patienter som får akuthjælp via 1-1-2 opkald 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
217 Underprojekt til projektdatabase 705886 Variation i svarprocenterne mellem de regionale stikprøver og den nationale stikprøve 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
218 Underprojekt til projektdatabase 705931 Livet med en hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
219 Underprojekt til projektdatabase 705950 Risikofaktorer for mortalitet og morbiditet efter akut mavetarmkirurgi 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
220 Underprojekt til projektdatabase 705969 Sygdomsbyrden i Danmark - Udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
221 Selvstændigt projekt 705979 Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre: prædiktive forhold og implementering af opfølgende hjemmebesøg 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
222 Underprojekt til projektdatabase 706017 Hernia repair with mesh and later cancer incidence 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
223 Underprojekt til projektdatabase 706068 Databasen Børns sundhed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
224 Underprojekt til projektdatabase 706080 Cerebral parese – analyse af betydningen af fødselsomstændigheder og bopæl 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
225 Underprojekt til projektdatabase 706085 DenHeart 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
226 Underprojekt til projektdatabase 706101 Risikofaktorer for unges risikoadfærd og trivsel 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
227 Underprojekt til projektdatabase 706225 Registerbaseret opfølgning af personer med dårligt mentalt helbred. Excl. LMDB 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
228 Underprojekt til projektdatabase 706275 Sclerose og hudkræft 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
229 Underprojekt til projektdatabase 706324 Opsporing og tidlig intervention overfor kronisk sygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
230 Underprojekt til projektdatabase 706330 Trivsel på Trods 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
231 Underprojekt til projektdatabase 706353 Risikofaktorer og arbejdsmarkedskonsekvenser i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
232 Underprojekt til projektdatabase 706447 Omsorg og Mere Retfærdighed I Dansk Sundhedspraksis (OMRIDS) -­-etpartnerskabsprojekt 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
233 Underprojekt til projektdatabase 706477 Registeropfølgning af socialt udsatte i Danmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
234 Underprojekt til projektdatabase 706479 Social og geografisk ulighed i hjertekarsygdom (CVD) 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
235 Underprojekt til projektdatabase 706483 Sygdomsrisikoen blandt ansatte i Københavns Lufthavn i Kastrup eksponeret for tungt løftearbejde og partikelforurening 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
236 Underprojekt til projektdatabase 706545 Social ulighed i ulykker og vold 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
237 Underprojekt til projektdatabase 706556 Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
238 Underprojekt til projektdatabase 706580 Strukturel forebyggelse af alkoholforbrug og rygning 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
239 Underprojekt til projektdatabase 706584 Nabostøjgener i boliger og sammenhæng med bygningstyper 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
240 Underprojekt til projektdatabase 706601 Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med hjertesygdom 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
241 Underprojekt til projektdatabase 706611 Akutlægehelikoptermissioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
242 Underprojekt til projektdatabase 706613 Health care utilization among caregivers of deceased persons in Denmark 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
243 Underprojekt til projektdatabase 706617 Registerbaseret analyse af The Danish Mental Health and Well-being Survey 2016. 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
244 Underprojekt til projektdatabase 706643 Udviklingen i sund aldring 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
245 Underprojekt til projektdatabase 706694 A framework for identifying disease burden and estimating health-related quality of life and prevalence rates for 199 medicinally defined chronic conditions 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
246 Underprojekt til projektdatabase 706716 Leddegigt I Danmark: Nøgletal 2017 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
247 Underprojekt til projektdatabase 706746 Reproduktive problemstillinger i Multipel Sklerose 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
248 Underprojekt til projektdatabase 706921 The effects of IBCLC certification for health professionals on breastfeeding duration and child health 5. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
249 Selvstændigt projekt 702534 Social ulighed og kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
250 Selvstændigt projekt 702860 Kemopræventive lægemidler og risiko for prostatacancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
251 Selvstændigt projekt 703042 Udvalgte risikofaktorer for Multipel System Atrofi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
252 Selvstændigt projekt 703070 HPV vaccinenes følgevirkninger 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
253 Projektdatabase 704075 Kræftens Bekæmpelses Projektdatabase 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
254 Selvstændigt projekt 704203 Fælles kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
255 Selvstændigt projekt 704221 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
256 Underprojekt til projektdatabase 704248 Health consequences of noise exposure from road traffic (QUIET) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
257 Underprojekt til projektdatabase 704278 Cancer incidence and cancer progression in long-term users of disulfiram - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
258 Selvstændigt projekt 704289 Deltagelse i screeningsprogrammet mod cervixcancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
259 Selvstændigt projekt 704301 Statistisk analyse af familiestudier 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
260 Selvstændigt projekt 704303 Livsudsigter for apopleksiramte i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
261 Underprojekt til projektdatabase 704306 Risiko for hjerte-kar sygdomme hos overlevere efter lymfekræft - del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
262 Underprojekt til projektdatabase 704327 Lægemidler og risiko for ovariecancer, borderline ovarietumor og endomentreicancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
263 Underprojekt til projektdatabase 704340 Social position and referral to and use of rehabilitation for cancer patients. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
264 Underprojekt til projektdatabase 704349 Har gener betydning for risikoen for depression efter kræft? Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
265 Underprojekt til projektdatabase 704362 Børn, unge og sorg. Del af projektdatabase 704075 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
266 Underprojekt til projektdatabase 704403 Incidens, behandling og overlevelse efter blæretumor (del af projektdatabasen 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
267 Underprojekt til projektdatabase 704421 Incidens af erhvervet hjerneskade i Danmark (Under KB projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
268 Underprojekt til projektdatabase 704425 Brystkræft og stress (del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
269 Selvstændigt projekt 704470 LBC-kohorten Vurdering af den langtidsprædiktive værdi af testning for human papilloma-virus (HPV) i relation til screening for cervix cancer(Del a 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
270 Selvstændigt projekt 704488 Underlivsbetændelse og risiko for ovariecancer(Del af projekt database 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
271 Underprojekt til projektdatabase 704502 Social ulighed i hoved-hals cancer (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
272 Underprojekt til projektdatabase 704527 Årsager til unge kvinders forhøjede risiko for apopleksi (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
273 Selvstændigt projekt 704574 Cancer hos kvinder med CIN(CINHANC2) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
274 Underprojekt til projektdatabase 704645 Maternel infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for diabetes mellitus (Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
275 Underprojekt til projektdatabase 704649 Hyppigheden af kønsvorter i Danmark(Del af projektdatabase 704075) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
276 Selvstændigt projekt 704667 Testikelcancer: behandlingsresultater, risiko for sekundær cancer og risiko for sekundær germinalcelle cancer et nationalt kohortestudie (del af pr 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
277 Selvstændigt projekt 704811 En undersøgelse af overlevelse efter apopleksi 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
278 Selvstændigt projekt 704812 Studie af arbejdsmarkedstilknytning hos voksne, der har overlevet kræft i barndommen. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
279 Underprojekt til projektdatabase 704874 Forekomsten af celleforandringer, kræft og kønsvorter hos danske nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse sammenlignet med den generelle befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
280 Underprojekt til projektdatabase 704894 Risiko for depression blandt partnere til gliompatienter: En national registerundersøgelse 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
281 Underprojekt til projektdatabase 704928 Effect of commonly used drugs on the prognosis of gynaecological and/or HPV-associated cancers. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
282 Underprojekt til projektdatabase 704962 Risiko for hjertesygdomme blandt overlevere efter Hodgkin lymfom diagnosticeret i ungdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
283 Underprojekt til projektdatabase 704976 HPV vaccination og helbredseffekter 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
284 Underprojekt til projektdatabase 705009 Helbredseffekter af vindmøllestøj 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
285 Underprojekt til projektdatabase 705049 Sundhedsrelaterede og psykosociale aspekter af neurofibromatose type 1 (NF1) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
286 Underprojekt til projektdatabase 705057 Indflydelse af antibiotikabehandling på associationen mellem enterolakton og overlevelse efter kræftsygdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
287 Underprojekt til projektdatabase 705073 Højst opnået uddannelsesgrad og karaktergennemsnit hos danske børnekræftoverlevere og deres søskende: et populationsbaseret studie i Danmark, 1975-2013 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
288 Underprojekt til projektdatabase 705842 Risikofaktorer for børnekræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
289 Underprojekt til projektdatabase 705877 Højdosisbehandling med stamcellestøtte til patienter med tilbagefald af lymfekræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
290 Underprojekt til projektdatabase 705882 Events at cancer patients´ end of life as predictors of caregivers´ distress in bereavement 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
291 Underprojekt til projektdatabase 705928 Psykologiske og socioøkonomiske konsekvenser hos forældre til børn med kræft 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
292 Underprojekt til projektdatabase 705933 Risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom blandt overlevere efter kræft i ungdom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
293 Underprojekt til projektdatabase 705943 Socioøkonomiske faktorer, livsstil og helbred blandt 18-45 årige danskere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
294 Underprojekt til projektdatabase 705995 Betydningen af psykosociale faktorer i behandlingesforløbet for lungekræftpatienter 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
295 Underprojekt til projektdatabase 706024 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
296 Underprojekt til projektdatabase 706102 Anal cancer - estimering af progression fra normale celler eller forstadier til anal cancer samt identifikation af prædiktorer for progression 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
297 Underprojekt til projektdatabase 706107 Psykiske, sociale og somatiske senfølger blandt kvinder behandlet for gynækologisk kræft og deres partnere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
298 Underprojekt til projektdatabase 706157 Overlevelse efter hjernekræft hos børn. Hvilken rolle spiller familekarakteristika og socioøkonomiske forhold? 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
299 Underprojekt til projektdatabase 706159 Copenhagen Self-sampling Initiative (CSI) 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
300 Underprojekt til projektdatabase 706178 Er brug af sundhedsydelser og receptpligtig medicin tidlige indikatorer for en senere gliom diagnose? 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
301 Underprojekt til projektdatabase 706183 Prognostic factors and outcomes in prostatecancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
302 Underprojekt til projektdatabase 706205 Socioøkonomiske forhold hos kræftpatienter som henvises til fase 1 forsøg 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
303 Underprojekt til projektdatabase 706234 Alvorlige senfølger efter behandling for kræft i bryst, tyktarm og prostata 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
304 Underprojekt til projektdatabase 706262 Socioøkonomiske faktorer og comorbiditet hos patienter med malignt lymfom 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
305 Underprojekt til projektdatabase 706267 Socioeconomic position and opportunistic screening with prostate-specific antigen in general practice in Denmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
306 Underprojekt til projektdatabase 706268 Undersøgelse af socioøkonomiske konsekvenser af erhvervet hjerneskade blandt 18-30 årige i Danmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
307 Underprojekt til projektdatabase 706282 Høje og lave niveauer af vitamin D og risiko for cancer: CopD studiet 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
308 Underprojekt til projektdatabase 706355 Risiko for ny primær cancer og andre somatiske sygdomme hos voksne kræftoverlevere 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
309 Underprojekt til projektdatabase 706363 Air pollution, socio-economic status and childhood cancer in Denmark 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
310 Underprojekt til projektdatabase 706371 SICMUND: Survival and Incidence of second primary Cancers in Melanoma of the Uvea, a National Database study 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
311 Underprojekt til projektdatabase 706406 Mortality among Danish patients with colon or rectum cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
312 Underprojekt til projektdatabase 706439 Infertilitet blandt kvindelige overlevere efter behandling for kræft i barndom, ungdom og tidlig voksenalder: et klinisk epidemiologisk kohortestudie 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
313 Underprojekt til projektdatabase 706440 Bilateral brystcancer og statiner 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
314 Underprojekt til projektdatabase 706444 Trafik, luftforurening og støj i forhold til cancer i den danske befolkning 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
315 Underprojekt til projektdatabase 706537 Multisyge kræftpatienter – komorbiditet og polyfarmaci hos kræftpatienter. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
316 Underprojekt til projektdatabase 706576 Risikoen for depression hos mænd med prostatakræft og deres partnere - et registerbaseret longitudinelt kohortestudie. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
317 Underprojekt til projektdatabase 706793 Indflydelse af menopausal hormonbrug på sygdom og overlevelse blandt kvindelige deltagere i Kost, Kræft Helbred kohorten. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
318 Underprojekt til projektdatabase 706814 Helbredseffekter af trafik, luftforurening og støj undersøgt i danske kohorter. 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
319 Underprojekt til projektdatabase 706837 Birth Characteristics and Survival from Childhood Cancer 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
320 Underprojekt til projektdatabase 706838 Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia - without Prescription Data 6. Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
321 Projektdatabase 704179 Projektdatabase for Dansk Arbejdsgiverforening 7. Dansk Arbejdsgiverforening
322 Underprojekt til projektdatabase 704271 Analyser af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet 7. Dansk Arbejdsgiverforening
323 Selvstændigt projekt 704272 Arbejdsmarkedsrapport 2013 7. Dansk Arbejdsgiverforening
324 Selvstændigt projekt 704537 Arbejdsmarkedsrapport 2014 7. Dansk Arbejdsgiverforening
325 Underprojekt til projektdatabase 704885 Arbejdsmarkedsrapport 2015 7. Dansk Arbejdsgiverforening
326 Underprojekt til projektdatabase 705822 Flere faglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
327 Underprojekt til projektdatabase 706420 Voksen- og efteruddannelse 7. Dansk Arbejdsgiverforening
328 Underprojekt til projektdatabase 706564 Offentligt forsørgede 7. Dansk Arbejdsgiverforening
329 Underprojekt til projektdatabase 706893 Arbejdsmarkedstilknytning og mobilitet gennem arbejdslivet for ufaglærte 7. Dansk Arbejdsgiverforening
330 Selvstændigt projekt 704280 Sociologiske analyser af energiforbrug i Danmark 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
331 Selvstændigt projekt 704281 Fremtidens Danmark uden for de store byer 8. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Aalborg universitet
332 Selvstændigt projekt 701897 Parental background and children outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
333 Underprojekt til projektdatabase 702726 Psykiatri og selvmord II 9. Center for Registerforskning, Århus
334 Underprojekt til projektdatabase 702752 Psykiatriprojekter 9. Center for Registerforskning, Århus
335 Underprojekt til projektdatabase 703355 Tidlige risikofaktorers effekt for forekomst af psykiatrisk sygdom, alkoholdiagnose, kriminalitet og selvmord med IQ som mediator 9. Center for Registerforskning, Århus
336 Projektdatabase 703373 Predictors and outcomes related to somatic and mental disorders, causes of death, social status and socioeconomic factor 9. Center for Registerforskning, Århus
337 Underprojekt til projektdatabase 703909 Psykiske sygdomme og køn, alder og andre demografiske faktorer 9. Center for Registerforskning, Århus
338 Underprojekt til projektdatabase 703913 Caesarean vs. vaginal deliver 9. Center for Registerforskning, Århus
339 Underprojekt til projektdatabase 703915 Long Range Phasin 9. Center for Registerforskning, Århus
340 Underprojekt til projektdatabase 703920 GENETIC AND ENVIRONMENTAL CAUSES OF SCHIZOPHRENIA, BIPOLAR DISORDER, DEPRESSION, ADHD, AUTISM AND ANOREXIA NERVOSA 9. Center for Registerforskning, Århus
341 Underprojekt til projektdatabase 703921 Antipsychotic treatment in patients with schizophreni 9. Center for Registerforskning, Århus
342 Selvstændigt projekt 703926 Forbrugsmønstre og sikkerhed af antipsykotiske midle 9. Center for Registerforskning, Århus
343 Underprojekt til projektdatabase 703934 Psychiatric disorders and use of medication 9. Center for Registerforskning, Århus
344 Underprojekt til projektdatabase 703935 Prescription drug use, biological markers and genetics in psychiatric disorders” 9. Center for Registerforskning, Århus
345 Underprojekt til projektdatabase 703949 Understanding the Determinants of Suicidal Behaviour, Serious Accidents and Violence in Young Peopl 9. Center for Registerforskning, Århus
346 Underprojekt til projektdatabase 703960 Er misbrug risikofaktor for udvikling af psykisk sygdo 9. Center for Registerforskning, Århus
347 Underprojekt til projektdatabase 703969 Agricultural airborne N-pollution, agricultural particle pollution and public health effect 9. Center for Registerforskning, Århus
348 Underprojekt til projektdatabase 703986 Miljømæssige eksponeringer og kroniske sygdomm 9. Center for Registerforskning, Århus
349 Underprojekt til projektdatabase 703996 Involuntary treatment of patients with eating disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
350 Underprojekt til projektdatabase 704607 Trajectories of unipolar depression course 9. Center for Registerforskning, Århus
351 Underprojekt til projektdatabase 704608 Parental Asthma, Asthma treatment and Exposure to Occupational Asthmagens and Risk of ASD 9. Center for Registerforskning, Århus
352 Underprojekt til projektdatabase 704637 Årsager til- og konsekvenser af psykisk sygdom effekt af belastende livsbegivenheder 9. Center for Registerforskning, Århus
353 Underprojekt til projektdatabase 704638 Incidence and prevalence of mild, moderate and severe postpartum psychiatric disorders 9. Center for Registerforskning, Århus
354 Underprojekt til projektdatabase 704919 Ethnic incongruity: individual and area-based associations 9. Center for Registerforskning, Århus
355 Underprojekt til projektdatabase 705102 Cancer Incidence, Cancer severity and Cancer Mortality rates in Persons with Severe Mental Ilness 9. Center for Registerforskning, Århus
356 Underprojekt til projektdatabase 705873 Luftkvalitet og helbred 9. Center for Registerforskning, Århus
357 Underprojekt til projektdatabase 705958 Environmental exposures and human health 9. Center for Registerforskning, Århus
358 Underprojekt til projektdatabase 705974 Analyser af negativ social arv 9. Center for Registerforskning, Århus
359 Underprojekt til projektdatabase 705987 Ulykker og dødelighed hos personer med epilepsi 9. Center for Registerforskning, Århus
360 Underprojekt til projektdatabase 706006 Maternal illness and medication use during pregnancy and offspring adverse health outcomes 9. Center for Registerforskning, Århus
361 Underprojekt til projektdatabase 706200 Undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik 9. Center for Registerforskning, Århus
362 Underprojekt til projektdatabase 706391 Acute cardiovascular events in COPD 9. Center for Registerforskning, Århus
363 Underprojekt til projektdatabase 706413 Infections and Epilepsy 9. Center for Registerforskning, Århus
364 Selvstændigt projekt 704580 Analyse af virksomheders adgang til finansiering 10. Finansministeriet
365 Selvstændigt projekt 704655 Konkurrence, regulering og produktivitet 10. Finansministeriet
366 Selvstændigt projekt 706244 Kortlægning og analyse af befordringsordningen 10. Finansministeriet
367 Selvstændigt projekt 706403 Kejsersnits betydning for barnets kognitive funktion i barne- og voksenalder 12. Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev
368 Selvstændigt projekt 702669 Brystkræftscreening 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
369 Selvstændigt projekt 703750 LONG-TERM CHANGES IN THE LIFE COURSE AS A CONSEQUENCE OF CERVICAL ABNORMALITIES 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
370 Selvstændigt projekt 703751 Association between daughters use of HPV vaccination and mothers use of cervical screening 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
371 Selvstændigt projekt 704150 Mortality, morbidity and cancer risk after obesity surgery: a population-based Nordic cohort study. 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
372 Selvstændigt projekt 705084 Mortality, complications and cancer risk after anti-reflux surgery: a population-based Nordic cohort study 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
373 Selvstændigt projekt 705086 Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) hos indvandrere fra Færøerne til Danmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
374 Selvstændigt projekt 705803 Risiko for tarmkræft efter fund af adenomer ved screeningskoloskopi 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
375 Selvstændigt projekt 706118 Breast cancer outcomes after introduction of mammography screening programme in Denmark 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
376 Selvstændigt projekt 706390 Screening for livmoderhalskræft af kvinder tilbudt HPV-vaccination sammenlignet med ikke HPV-vaccinerede kvinder 13. Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
377 Selvstændigt projekt 702112 Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
378 Selvstændigt projekt 703022 Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer - clustering, mediering og interaktion. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
379 Selvstændigt projekt 703218 Funktionelle lidelser og arbejdsmarked 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
380 Selvstændigt projekt 703481 Infertilitet, assisteret befrugtning og psykisk sygdom 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
381 Selvstændigt projekt 703588 DanCHASE 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
382 Selvstændigt projekt 704304 Patienter med KOL og deres sundhedsadfærd 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
383 Projektdatabase 704615 Folkesundhedsdatabasen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV), Københavns Universitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
384 Underprojekt til projektdatabase 704940 Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
385 Underprojekt til projektdatabase 705014 Extent and determinants of oral health inequalities in adolescents in Denmark (FSD003) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
386 Underprojekt til projektdatabase 705052 Dansk DYNAMO-HIA model (FSD001) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
387 Selvstændigt projekt 705107 Danish Child Health and Medicine Use 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
388 Underprojekt til projektdatabase 705844 Konstruktion af et multimorbiditetsindeks 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
389 Underprojekt til projektdatabase 705845 Somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
390 Underprojekt til projektdatabase 705884 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
391 Selvstændigt projekt 705935 Sex differences in health and mortality 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
392 Underprojekt til projektdatabase 705953 Karakteristika af nonresponders ved 1 års follow up om livskvalitet efter deltagelse i et randomiseret klinisk multicenterforsøg (TRISS) på danske septiske patienter (FSD014) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
393 Underprojekt til projektdatabase 705972 MEMORIA: Work stressors, Perceived stress, Psychological stress and Dementia (FSD011) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
394 Underprojekt til projektdatabase 705998 Obstetric use of oxytocin and possible consequences for mental and cognitive health in childhood_LMDB 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
395 Underprojekt til projektdatabase 706066 Effekten af multimorbiditet og social ulighed på arbejdsmarkedstilknytning og overlevelse blandt patienter med kronisk sygdom (FSE002b) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
396 Underprojekt til projektdatabase 706123 Adverse social histories and early signs of aging. CAMB-043 (FSE0006) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
397 Underprojekt til projektdatabase 706158 Analyser af dødelighedsudviklingen i forskellige befolkningsgrupper (FSD017) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
398 Underprojekt til projektdatabase 706173 Social, etnisk og geografisk ulighed i ældres forbrug af sundhedsydelser i Danmark (FSE012) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
399 Underprojekt til projektdatabase 706370 Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet og etniske forskelle i kejsersnitshyppighed (FSD025) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
400 Underprojekt til projektdatabase 706373 Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred (FSD023) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
401 Underprojekt til projektdatabase 706407 Beskæftigelses- og helbredseffekter af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension (FSD022) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
402 Underprojekt til projektdatabase 706411 Betydningen af livskvalitet for sygdom og tidlig død - CAMB052 (FSD021) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
403 Underprojekt til projektdatabase 706416 The Modifying Effect of Fatigue on the Impact of Inflammatory Cytokines on New Onset Cardiovascular Diseases, Diabetes, and Depression – CAMB054 (FSD007) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
404 Underprojekt til projektdatabase 706465 Ulighed i indkomst over livsforløb og helbred (FSD020) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
405 Underprojekt til projektdatabase 706478 Psykosociale konsekvenser af svarmetode ved mistænkt lungekræft (FSD027) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
406 Underprojekt til projektdatabase 706484 MEMORIA II: Does stress reactivity in midlife increase the risk of dementia in old age? (FSD029) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
407 Underprojekt til projektdatabase 706485 Social inequality in Oral Health – The Role of Health Behavior (FSD024) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
408 Underprojekt til projektdatabase 706497 Ændringer i ordinationspraksis hos patienter med subklinisk/klinisk hypothyreose (FSD028) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
409 Underprojekt til projektdatabase 706528 Childhood adversities and the risk of type 1 diabetes, premenopausal breast cancer and mortality in young adulthood (FSD026) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
410 Selvstændigt projekt 706535 Hvad betyder social position, sociale relationer og psykisk velbefindende 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
411 Underprojekt til projektdatabase 706551 REGLINK-SHAREDK - registerkobling til SHARE-kohorte (FSD031) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
412 Underprojekt til projektdatabase 706599 DANAC II (FSD030) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
413 Underprojekt til projektdatabase 706648 Antidepressant, anxiolytic and sleep medication treatment, morbidity and mortality among social workers in Finland, Sweden and Denmark. 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
414 Underprojekt til projektdatabase 706666 The BOND Study: Birth with Oxytocin and Normal/ Abnormal socioemotional Development 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
415 Underprojekt til projektdatabase 706686 Gravide kvinders fysiske og psykiske velbefindende – en forløbs undersøgelse om gravide kvinder i almen praksis. (FSD035) 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
416 Underprojekt til projektdatabase 706828 B-type natriuretic peptide (BNP) hos patienter fra almen praksis mistænkt for hjerteinsufficiens – Association til død 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
417 Underprojekt til projektdatabase 706840 Etnicitet og sociale forhold for gestationel diabetes mellitus 14. Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
418 Selvstændigt projekt 701985 Etablering af SØ-CPR 15. Epidemiologisk Forskning
419 Selvstændigt projekt 702685 The Danish Childehood Vaccination Programme 15. Epidemiologisk Forskning
420 Selvstændigt projekt 702857 Non-intendeded effects of therapeutic drug-use in pregnancy 15. Epidemiologisk Forskning
421 Selvstændigt projekt 702858 Non-intendeded effects of antibiotic use in childhood 15. Epidemiologisk Forskning
422 Selvstændigt projekt 702859 The proctective and therapeutic effect of non-indicated drugs on multiple sclerosis and Parkinson diease 15. Epidemiologisk Forskning
423 Selvstændigt projekt 702954 Effekter af børnevacciner 15. Epidemiologisk Forskning
424 Selvstændigt projekt 703031 Indtag af marine fedtsyrer i graviditeten og børns mentale udvikling 15. Epidemiologisk Forskning
425 Selvstændigt projekt 703527 Familiær ophobning og hormonelle aspekter af fødselsdepression 15. Epidemiologisk Forskning
426 Selvstændigt projekt 704062 Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) 15. Epidemiologisk Forskning
427 Selvstændigt projekt 704199 Børnevaccinationer i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
428 Selvstændigt projekt 704938 Dødelighed, kirurgiske og kognitive udfald hos patienter født med hydrocephalus 15. Epidemiologisk Forskning
429 Selvstændigt projekt 704958 Unemployment, Job Search and Mental Health 15. Epidemiologisk Forskning
430 Selvstændigt projekt 705096 Undersøgelser af risikoen for Clostridium difficile infektion bland voksne patienter som behandles med antibiotika og proton pumps inhibitorer 15. Epidemiologisk Forskning
431 Selvstændigt projekt 705804 Uspecifikke effekter af vacciner i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
432 Selvstændigt projekt 705878 Mellemøresygdomme og drænanlæggelse samt association til ADHD 15. Epidemiologisk Forskning
433 Selvstændigt projekt 706117 Reproductive history and subsequent morbidity 15. Epidemiologisk Forskning
434 Selvstændigt projekt 706206 Infektionsindlæggelser blandt danske børn: Udvikling, kønsforskelle og risikofaktorer 15. Epidemiologisk Forskning
435 Selvstændigt projekt 706432 Lægemiddelbehandling mod leddegigt og risiko for interaktioner og alvorlige bivirkninger: registerbaserede studier i Danmark 15. Epidemiologisk Forskning
436 Selvstændigt projekt 706560 Effectiveness and safety of drugs for type 2 diabetes: a register-based cohort study 15. Epidemiologisk Forskning
437 Selvstændigt projekt 706723 Betydningen af infektionstryk i de første leveår for børn og unges sygelighed 15. Epidemiologisk Forskning
438 Selvstændigt projekt 702405 Metropolit-projektet 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
439 Selvstændigt projekt 702475 Forbyggelse i kommunerne 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
440 Selvstændigt projekt 702552 Effekten af jodberigelse på behandlingen af thyreoideasygdomme i Danmark 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
441 Selvstændigt projekt 702638 Psykiske forstyrrelser i de første leveår 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
442 Selvstændigt projekt 702855 Inter99 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
443 Selvstændigt projekt 703487 Social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
444 Selvstændigt projekt 704187 Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for hjerte-karsygdomme 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
445 Selvstændigt projekt 704534 Functional Somatic Symptoms Consequences both for individuals and society 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
446 Selvstændigt projekt 704749 Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
447 Selvstændigt projekt 706002 Gallstones – social determinants of disease and cancer morbidity following treatments 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
448 Selvstændigt projekt 706030 Sundheds- og omsorgsydelser til borgerne i kommunerne i Region Hovedstaden 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
449 Projektdatabase 706212 FCFS Projektdatabase 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
450 Underprojekt til projektdatabase 706269 Socioøkonomisk position i relation til cancer stadie, behandling og overlevelse blandt patienter med Malignt melanom i Danmark. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
451 Underprojekt til projektdatabase 706366 Treatment resistant depression- Risk factors and consequences 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
452 Underprojekt til projektdatabase 706386 Klinisk kvalitet ved behandling af forløbsprogramssygdomme (Diabetes, KOL og hjertekarsygdom) 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
453 Underprojekt til projektdatabase 706558 Sundhedsprofilen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
454 Underprojekt til projektdatabase 706728 Medicinsk gigtbehandling og risiko for lungesygdomme hos leddegigtpatienter 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
455 Underprojekt til projektdatabase 706729 Vagotomi og udvikling i sygelighed og dødelighed i den danske befolkning 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
456 Underprojekt til projektdatabase 706760 Functional somatic disorders - The DanFunD Study 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
457 Underprojekt til projektdatabase 706781 Disentangling the bidirectional association between major depression and cardiovascular diseases 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
458 Underprojekt til projektdatabase 706849 Psykiske følgevirkninger af en diagnose med Malignt Melanom og indflydelse på overlevelsen 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
459 Underprojekt til projektdatabase 706877 Byrden af allergiske sygdomme 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
460 Underprojekt til projektdatabase 706878 Thyroideafunktion og risiko for morbiditet og mortalitet. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
461 Underprojekt til projektdatabase 706888 Course of illness and outcome in schizophrenia: A register-based follow-up study of the impact of clinical and neurobiological markers on societal outcome measures 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
462 Underprojekt til projektdatabase 706911 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” i Region Hovedstaden over tid. 16. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Glostrup Hospital
463 Selvstændigt projekt 701835 Rent sharing, alternative wages and pay dynamics 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
464 Selvstændigt projekt 701847 Danish marched Employer-employee 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
465 Selvstændigt projekt 702036 Arbejdsmiljø på bundlinien 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
466 Selvstændigt projekt 702714 Tax Reforms 18. Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus)
467 Selvstændigt projekt 701904 HK's medlemsspejl 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
468 Selvstændigt projekt 706542 Danske lønmodtageres jobkvalitet 21. HK´s politisk/økonomiske sekretariat
469 Selvstændigt projekt 702736 Børn i Århus Kommune 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
470 Selvstændigt projekt 702992 Folkeskolen som skaber af social kapital 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
471 Underprojekt til projektdatabase 703931 Børns skolegang og forældres holdninger til dett 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
472 Selvstændigt projekt 704163 Registerundersøgelser baseret på naturlige eksperimenter 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
473 Selvstændigt projekt 704352 UNDERSØGELSE AF NETVÆRKSEFFEKTER PÅ HELBRED OG SOCIALE FORHOLD BASERET PÅ DE DANSKE REGISTRE 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
474 Selvstændigt projekt 704512 Elevinddragelse 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
475 Selvstændigt projekt 704897 Reformer og performance: Konsekvenserne af politisk reformer for grundskolens økonomi og elevernes læring 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
476 Selvstændigt projekt 705838 Collaboration in Research 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
477 Selvstændigt projekt 705887 Kriterier for statsborgerskab 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
478 Underprojekt til projektdatabase 706247 Pjece-projekt 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
479 Selvstændigt projekt 706350 Økonomiske ressourcers betydning for danske skoleelevers performance 24. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
480 Selvstændigt projekt 701885 Lægemiddelstudie 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
481 Selvstændigt projekt 702064 Stress hos gravide og barnets helbred 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
482 Selvstændigt projekt 705112 Kognitive evner hos børn som har været udsat for medicin i graviditeten eller under opvæksten 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
483 Selvstændigt projekt 706647 Morbidities and Mortality in Men and Women with Rheumatoid Arthritis 25. Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet
484 Selvstændigt projekt 702695 Beskæftigelse og videreuddannelse for erhvervsuddannede 26. ATP
485 Selvstændigt projekt 704509 Analyse af befolkningens opsparings- og tilbagetrækningsadfærd 26. ATP
486 Selvstændigt projekt 702512 Job, branche og indkomsterstattende ydelser 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
487 Selvstændigt projekt 702560 Erhverv og psykiatrisk sygdom 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
488 Selvstændigt projekt 703059 Arbejdsmiljø 2005 som risikofaktor for sygefravær og arbejdsophør 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
489 Selvstændigt projekt 703074 Sociale Arbejdsmiljøfaktorer og Psykofarmakabrug (SAPA) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
490 Selvstændigt projekt 703079 Arbejdsmiljø og reproduktionsskader 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
491 Selvstændigt projekt 703231 Effekter af aktivering på lediges psykiske helbred og beskæftigelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
492 Selvstændigt projekt 703298 Muskel- og skeletbesvær undersøgelse 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
493 Selvstændigt projekt 703453 MINERVA2 : Arbejdsmiljø og reproduktion 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
494 Selvstændigt projekt 703596 Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
495 Selvstændigt projekt 703681 Tilbagevending til Arbejde (TTA-projektet) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
496 Selvstændigt projekt 704291 NFA tillægsspørgsmål til AKU 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
497 Selvstændigt projekt 704324 Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
498 Selvstændigt projekt 704325 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
499 Selvstændigt projekt 704554 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
500 Selvstændigt projekt 704617 Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser et prospektivt registerstudie 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
501 Selvstændigt projekt 704686 Tvillingeprojekt til 704554 - Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014-2020 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
502 Selvstændigt projekt 705044 Dansk Psykosocialt Spørgeskema 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
503 Selvstændigt projekt 705056 Sygefraværet i Danmark 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
504 Selvstændigt projekt 705743 AMI/Sygelighed og erhverv 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
505 Selvstændigt projekt 705942 Anmeldelse af arbejdsskader og sygefravær/arbejdsmarkedsstatus 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
506 Selvstændigt projekt 705986 Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
507 Selvstændigt projekt 706315 Fysiske arbejdskrav og sygefravær 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
508 Selvstændigt projekt 706368 Arbejdstid, træthed og ulykker 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
509 Selvstændigt projekt 706452 Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
510 Selvstændigt projekt 706706 Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering? (PSA-DISPO) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
511 Selvstændigt projekt 706850 Tvillingeprojekt til 704324 - Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) 28. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
512 Selvstændigt projekt 703047 Generel registerbaseret analyse af pensionisters indkomster og formuer såvel aktuelt som udviklingen over tid. 29. Ældresagen
513 Selvstændigt projekt 703419 Fremtidsstudiet 2010 29. Ældresagen
514 Selvstændigt projekt 706201 It-anvendelse i befolkningen 2011 - 2016 29. Ældresagen
515 Selvstændigt projekt 702679 Læsetest i 7. klasse 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
516 Selvstændigt projekt 703489 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
517 Selvstændigt projekt 703671 Effekter af efteruddannelse af lærere i indskolingen 30. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
518 Selvstændigt projekt 702013 Arv og Miljø 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
519 Selvstændigt projekt 702078 Brith Weight and school performance in Denmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
520 Selvstændigt projekt 702079 Schooling differentials and health and mortality 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
521 Selvstændigt projekt 702080 Sample selection and determinants of healthy ageing 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
522 Selvstændigt projekt 702081 The male/female paradox in health and survival 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
523 Selvstændigt projekt 702082 Cohort advances in health among the oldest-old 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
524 Selvstændigt projekt 702083 Twin/singleton - demographics and health profiles 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
525 Selvstændigt projekt 702711 Læbe-ganespaltepatienter og deres slægtninge 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
526 Selvstændigt projekt 703548 Cancer risk in long-term users of drugs affecting the renin-angioensin system, 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
527 Selvstændigt projekt 703914 Arv og miljø I 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
528 Selvstændigt projekt 703924 Employer and employee learnin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
529 Selvstændigt projekt 703964 The development of cognitive similarity in twins and singleton 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
530 Selvstændigt projekt 703965 Incidence of military service for twin 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
531 Selvstændigt projekt 703966 Twin families and lifetime earnings inequalit 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
532 Selvstændigt projekt 703967 Long-lived individuals, siblings and their families: healt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
533 Selvstændigt projekt 704031 Protopipc Joint European Longitudinal Lymphoma and skin cancer Evaluation (JOELLE) Study 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
534 Selvstændigt projekt 704067 First trimester exposure to methylphenidate 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
535 Selvstændigt projekt 704076 Relative Age in Class and Stimulant Drug Utilization for ADHD 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
536 Selvstændigt projekt 704097 Bivirkninger af antiepileptika med særlig henblik på infektioner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
537 Selvstændigt projekt 704195 Use of PPI following anti-reflux surgery in Denmark 1996-2010 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
538 Selvstændigt projekt 704415 Use of drugs for ADHD i the Nordic countries 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
539 Selvstændigt projekt 704430 Forbrugsmønstre, omkostninger for lægemidler og demografiske forhold hos de højeste 1-percentil af lægemiddelbrugere 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
540 Selvstændigt projekt 704445 Initiation and persistence of dual antiplatelet treatment after Acute Coronary Syndrome 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
541 Selvstændigt projekt 704525 Intrakranielle blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
542 Selvstændigt projekt 704552 Sammenhængen mellem brug af protonpumpehæmmere og risikoen for udvikling af mikroskopisk colitis 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
543 Selvstændigt projekt 704564 Brug af antibiotika og risiko for diabetes 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
544 Selvstændigt projekt 704579 Post-Authorization Safety Program 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
545 Selvstændigt projekt 704603 Migraine and cognition: a follow-up study of middle-aged Danish twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
546 Selvstændigt projekt 704604 Congenital heart diseases in twins and singletons 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
547 Selvstændigt projekt 704605 Health trajectories of singletons, opposite-sex and same-sex twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
548 Selvstændigt projekt 704606 Cost of twinning survival and fertility of twin parents 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
549 Selvstændigt projekt 704672 Myasteni i Danmark 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
550 Selvstændigt projekt 704727 Cytogenitic diseases in twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
551 Selvstændigt projekt 705820 Malignt melanom og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
552 Selvstændigt projekt 705908 Forskningsprojekt om NSAID, tranexamsyre og statiner 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
553 Selvstændigt projekt 705921 Intracerebrale blødninger og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
554 Selvstændigt projekt 706058 Kognitivt formåen og brug af lægemidler 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
555 Selvstændigt projekt 706110 Long-term consequences of reporting chronic conditions in a cohort of Danish Twins 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
556 Selvstændigt projekt 706193 Brug af antipsykotika, antidepressiva og stemningsstabiliserende antiepileptiske lægemidler under graviditet i Danmark 2000-2015: Et registerbaseret populationsstudie. 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
557 Selvstændigt projekt 706270 Lægemiddelinduceret nyresvigt 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
558 Selvstændigt projekt 706304 Declining cancer incidence at the oldest ages: hallmark of aging or artefact caused by lower diagnostic intensity? 31. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
559 Selvstændigt projekt 703811 Private and social costs of ADHD in adults 32. Centre for Economic and Business Research
560 Selvstændigt projekt 704028 Avanceret automationsteknologi og dansk konkurrenceevne 32. Centre for Economic and Business Research
561 Underprojekt til projektdatabase 704437 Hvad bidrager en EXPAT med til det danske samfund? (Flytning af 703627 til CEBR2 med nyt projektnummer) 32. Centre for Economic and Business Research
562 Underprojekt til projektdatabase 704677 Udvikling af Skandia-modellen for Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
563 Underprojekt til projektdatabase 704735 Økonometrisk evaluering af det danske Innovationsprogram 32. Centre for Economic and Business Research
564 Underprojekt til projektdatabase 705856 Omkostninger ved kriminalitet i Danmark 32. Centre for Economic and Business Research
565 Underprojekt til projektdatabase 706257 Cost-savings-analyse af unge fædre 32. Centre for Economic and Business Research
566 Underprojekt til projektdatabase 706615 Evaluering af indsatsen KEEP 32. Centre for Economic and Business Research
567 Selvstændigt projekt 703003 Evaluering af Ny Regulering 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
568 Selvstændigt projekt 703009 Landbrugets økonomi (løbende konjunkturvurdering) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
569 Selvstændigt projekt 703423 Frembringelse af nøgletal til DSt-statistikken - Økonomien i landbrugets produktionsgrene 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
570 Selvstændigt projekt 703829 Økonomisk eksperiment om danskeres samarbejdsadfærd 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
571 Selvstændigt projekt 703860 Food in Turbulent Times 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
572 Selvstændigt projekt 703899 IPR Turnaround i danske virksomheder 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
573 Selvstændigt projekt 704314 Case-studie i forbindelse med projekt Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
574 Selvstændigt projekt 704584 Analyse af beskæftigelse og aflønning i nordisk kystfiskeri 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
575 Selvstændigt projekt 704771 Konkurrencebarometer for dansk landbrug 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
576 Selvstændigt projekt 705816 Big Data by Security 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
577 Selvstændigt projekt 705918 Food in Turbulent Times (FiTT) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
578 Selvstændigt projekt 705954 Undersøgelse af sammenhæng mellem antibiotika, produktivitet og indtjening i landbruget 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
579 Selvstændigt projekt 706067 Inducing consumer adoption of automated response technology for varying power Tariffs (INCAP) 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
580 Selvstændigt projekt 706109 Flygtninges påvirkning af initial bopæls karakteristika 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
581 Selvstændigt projekt 706213 Danske landbrugsejendomme, prisdannelsen og karakteristik for ejere. 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
582 Selvstændigt projekt 706668 Big Data by Security_case2 33. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
583 Selvstændigt projekt 702887 Catching up Qualifications or Fooling Around? - The transition from education to word among young people 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
584 Selvstændigt projekt 703050 Ulighed i sundhed blandt børn 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
585 Selvstændigt projekt 703922 Mænd, arbejdsulykker og sikkerhe 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
586 Selvstændigt projekt 704650 Effekter og økonomi i hjerneskaderehabilitering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
587 Underprojekt til projektdatabase 704941 Counting hours, not people: Time use for volunteering 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
588 Underprojekt til projektdatabase 705012 Arbejdsulykker i Danmark og Sverige 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
589 Projektdatabase 705020 AAUs projektdatabase 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
590 Underprojekt til projektdatabase 705037 Registerbaseret analyse af indvandring fra Central- og Østeuropa til Danmark del 2 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
591 Underprojekt til projektdatabase 706302 Prekarisering og udviklingen af ulighed/polariseringen i det danske samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
592 Underprojekt til projektdatabase 706310 Om at redefinere betydningen af sted - klasse og uddannelse i det senmoderne samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
593 Underprojekt til projektdatabase 706496 Registerbaseret analyse af livsforløb blandt borgere omfattet af kontanthjælpsreformen fra 2014 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
594 Underprojekt til projektdatabase 706504 ALFA - Aldring og fysisk betonet arbejde 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
595 Underprojekt til projektdatabase 706868 Om at redefinere betydningen af sted – klasse og uddannelse i det senmordene samfund 35. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
596 Selvstændigt projekt 706009 En tværsnitsundersøgelse af hvilke faktorer, der har betydning for, hvorvidt sygdomsramte personer er medlem af en patientforening 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
597 Selvstændigt projekt 706230 Danish Social Network Database: The influence of family and social relations in diabetes epidemiology 36. Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
598 Selvstændigt projekt 704265 Lithium and chronic kidney disease 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
599 Selvstændigt projekt 704560 Orale antidiabetikas betydning for at udvikle affektive lidelser hos patienter med diabetes mellitus 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
600 Selvstændigt projekt 706220 Register wide association study (R-VAS). 37. Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet
601 Selvstændigt projekt 701815 Virksomheders interne arbejdsmarkeder 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
602 Selvstændigt projekt 702069 Labor Market Dynamics and Growth 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
603 Selvstændigt projekt 702574 Registerbaseret analyse af tansmission af human kapital fra forældre til børn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
604 Underprojekt til projektdatabase 702721 Learning by Hiring and Trade Spillovers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
605 Selvstændigt projekt 702727 Unges uddannelsesvalg - årsager og konsekvenser 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
606 Selvstændigt projekt 702728 Transitions between labour market states 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
607 Selvstændigt projekt 702734 Globalization and Industry Dynamics 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
608 Selvstændigt projekt 702767 Peer effect on the job finding rate for unemployed 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
609 Selvstændigt projekt 702779 The Impact of Education on the Onset of Disability and Disability-Related Labour Market Exit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
610 Underprojekt til projektdatabase 702789 Cost of workplace bulliing 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
611 Selvstændigt projekt 702791 Gender differences in top-management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
612 Selvstændigt projekt 702799 Grendel projekter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
613 Projektdatabase 703301 ECONAU Projektdatabase (tidligere ALMARG) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
614 Selvstændigt projekt 703319 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse. 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
615 Underprojekt til projektdatabase 703321 Determinanter for patientadfærd 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
616 Selvstændigt projekt 703339 Fertility effects on labor supply 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
617 Selvstændigt projekt 703357 Productivity, Quality and Export Prices in Denmark 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
618 Underprojekt til projektdatabase 703374 Uddannelse, børn og beskæftigelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
619 Underprojekt til projektdatabase 703376 Understanding the decision to commit crime 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
620 Underprojekt til projektdatabase 703377 Børn af bosnisk herkomst 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
621 Selvstændigt projekt 703729 Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
622 Selvstændigt projekt 703902 Wealth and Consumptio 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
623 Underprojekt til projektdatabase 703904 Housing prices, demand and neighbourhood qualit 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
624 Selvstændigt projekt 703923 Wage and Job Dynamic 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
625 Underprojekt til projektdatabase 703948 AKU, Improvement of variables on wages and labour market statu 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
626 Underprojekt til projektdatabase 703950 Virkninger af fritidsjob til unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
627 Selvstændigt projekt 703953 FUI, R&D activities and firm growth and quality of worker and product quality 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
628 Underprojekt til projektdatabase 703954 Kriminalpræventive og afledte effekter af Rigspolitiets DNA-profil-registe 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
629 Underprojekt til projektdatabase 703976 Do retail investors invest inefficiently 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
630 Underprojekt til projektdatabase 703978 Interventionsstudier af indsatser for børn og unge i Trygfondens Børneforskningscente 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
631 Selvstændigt projekt 703989 Globalization and Industry Dynamics II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
632 Selvstændigt projekt 704463 Mechanisms and determinants of the intergenerational transmission of human capital 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
633 Selvstændigt projekt 704733 How delegation affects management decisions 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
634 Underprojekt til projektdatabase 704750 Virkninger af Aarhus Kommunes skolehenvisningspolitik for tosprogede skolebegynderbørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
635 Underprojekt til projektdatabase 704839 Forebyggelse af Skolefravær 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
636 Underprojekt til projektdatabase 704863 Tilbagetræknings- og levetidsundersøgelse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
637 Underprojekt til projektdatabase 704903 Gender differences in top management jobs II 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
638 Underprojekt til projektdatabase 704917 Retirement decisions from a behavioral economist’s perspective 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
639 Underprojekt til projektdatabase 704937 The Market for Health Care Workers 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
640 Underprojekt til projektdatabase 704959 Leadership and Performance (LEAP) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
641 Underprojekt til projektdatabase 704966 Læringslab Mini – sproglige, kognitive og sociale kompetencer hos vuggestuebørn 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
642 Underprojekt til projektdatabase 705078 Fremtidens Dagtilbud – analyser af effekter af nye pædagogiske aktiviteter 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
643 Underprojekt til projektdatabase 705088 Trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
644 Underprojekt til projektdatabase 705098 The link between parental job loss and children’s school outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
645 Underprojekt til projektdatabase 705829 Family consequences of health shocks over the life cycle 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
646 Underprojekt til projektdatabase 705850 The effect of house price fluctuation on household portfolio choice 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
647 Underprojekt til projektdatabase 705912 Skoleunderstøttende og skolerettede indsatse 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
648 Underprojekt til projektdatabase 705914 Age at migration and juvenile criminal behavior 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
649 Underprojekt til projektdatabase 705937 Globalization, Firm Restructuring and Health 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
650 Underprojekt til projektdatabase 706022 Vi lærer sprog 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
651 Underprojekt til projektdatabase 706057 De svageste kontanthjælpsmodtagere - tidligere projekt 702850 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
652 Underprojekt til projektdatabase 706089 Crime, courts & punishments 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
653 Underprojekt til projektdatabase 706135 Sproget kan styrkes - Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
654 Underprojekt til projektdatabase 706138 Individets boligområde: oplysning om hvilket boligområde (mikro- og makroklynge) individet bor i 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
655 Underprojekt til projektdatabase 706145 Forsøg med TURBO-forløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
656 Underprojekt til projektdatabase 706199 Register-based investigation of the origins of the variation in school performance 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
657 Underprojekt til projektdatabase 706285 Omfang og effekterne af diabetes hos børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
658 Underprojekt til projektdatabase 706300 Determinanter for Socio-Økonomiske effekter af helbredssstød 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
659 Underprojekt til projektdatabase 706325 Nationale tests og trivsel i folkeskolen 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
660 Underprojekt til projektdatabase 706445 Lifecycle determinants of mortality and mobidity 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
661 Underprojekt til projektdatabase 706475 Register-based investigation of job loss in relation to within-household insurance and its effects on children 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
662 Underprojekt til projektdatabase 706505 Impact of providing social housing on segregation, children’s outcomes, crime, and house prices 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
663 Underprojekt til projektdatabase 706530 Økonomiske analyser af investeringer i børn og unge 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
664 Underprojekt til projektdatabase 706565 Evaluation of match of person names and addresses with social security number (CPR) 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
665 Underprojekt til projektdatabase 706583 Evalueringer af arbejdsmarkedsprogrammer 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
666 Underprojekt til projektdatabase 706628 Generel registerbaseret analyse af kønsforskelle på arbejdsmarkedet over et karriereforløb 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
667 Underprojekt til projektdatabase 706629 Social relationships and healthcare utilization 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
668 Underprojekt til projektdatabase 706645 The Case of Case Workers, Meetings, and Cuts in Benefits 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
669 Underprojekt til projektdatabase 706739 RISK 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
670 Underprojekt til projektdatabase 706860 Labor adjustment cost 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
671 Underprojekt til projektdatabase 706898 Fertility effects on labor supply and effects on children’s outcomes 43. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
672 Selvstændigt projekt 701819 Akademikernes arbejdsmarked 44. PLS RAMBØLL Management A/S
673 Selvstændigt projekt 703699 Evaluering af pulje til psykologhjælp 44. PLS RAMBØLL Management A/S
674 Selvstændigt projekt 704216 Effektanalyse af intensiveret pædagogindsats 44. PLS RAMBØLL Management A/S
675 Selvstændigt projekt 704760 Evaluering af tosprogs-taksforce 44. PLS RAMBØLL Management A/S
676 Selvstændigt projekt 704800 Evaluering af fastholdelsestaskforcen 44. PLS RAMBØLL Management A/S
677 Selvstændigt projekt 704833 Voldsforekomst belyst ud fra skadestuetal 44. PLS RAMBØLL Management A/S
678 Selvstændigt projekt 705920 Kortlægning af erhvervsuddannelsesudbud elevgrundlag og erhvervsstruktur herunder praktikpladspotentialet 44. PLS RAMBØLL Management A/S
679 Selvstændigt projekt 706026 TAMUs samfundsøkonomiske betydning 44. PLS RAMBØLL Management A/S
680 Selvstændigt projekt 706060 Analyse- og evidensgrundslag for rumområdet i Danmark 44. PLS RAMBØLL Management A/S
681 Selvstændigt projekt 706459 Evaluering af kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel. 44. PLS RAMBØLL Management A/S
682 Selvstændigt projekt 706464 Analyse af dagplejens betydning for børn i udsatte positioner. 44. PLS RAMBØLL Management A/S
683 Selvstændigt projekt 706589 Frivillighedsundersøgelsen 2017 44. PLS RAMBØLL Management A/S
684 Selvstændigt projekt 706747 Evaluering af Fri for Mobberi 44. PLS RAMBØLL Management A/S
685 Selvstændigt projekt 702956 Socioøkonomiske forhold blandt personer med væksthormonmangel 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
686 Selvstændigt projekt 703773 Disorders of sex development 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
687 Selvstændigt projekt 704037 Udvikling hos børn af mødre med type 1 diabetes 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
688 Selvstændigt projekt 704914 Marfan syndrom: diagnostik, incidens, mobiditet, mortalitet og socioøkonomiske forhold 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
689 Selvstændigt projekt 704983 Cardiovascular and endothelial dysfunction in early breast cancer survivors 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
690 Selvstændigt projekt 705962 The Epidemiology of Pheochromocytoma – Is the Incidence Increasing? 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
691 Selvstændigt projekt 705997 46,xy kvinder og 46,xx mænds epidemiologi 46. Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital
692 Selvstændigt projekt 703555 Strategi til forebyggelse af børneulykker i Odense Kommune 47. Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
693 Selvstændigt projekt 702745 Midler til vidtgående specialundervisning i Næstved 48. Epinion A/S
694 Selvstændigt projekt 703338 Skolernes sociale profil i Aabenraa kommune 48. Epinion A/S
695 Selvstændigt projekt 703378 Skolernes sociale profil i Hillerød Kommune 48. Epinion A/S
696 Selvstændigt projekt 703937 Skolernes sociale profil i Fredericia Kommune 48. Epinion A/S
697 Selvstændigt projekt 704256 Idrætsklasser: Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole 48. Epinion A/S
698 Selvstændigt projekt 706291 Kortlægning af læreruddannedes mobilitet 48. Epinion A/S
699 Selvstændigt projekt 706435 Registeranalyse af akademikernes arbejdsmarked 48. Epinion A/S
700 Selvstændigt projekt 706692 Kommuners anvendelse af frit skolevalg og forældres valg af skole 48. Epinion A/S
701 Selvstændigt projekt 706753 Evaluering af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 48. Epinion A/S
702 Selvstændigt projekt 706823 Afspejler privatskoler elevgrundlaget i deres lokalområde? 48. Epinion A/S
703 Selvstændigt projekt 703343 Screening for diabetes i almen praksis 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
704 Selvstændigt projekt 703364 Stress hos gravide og barnets helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
705 Underprojekt til projektdatabase 703939 The outcomes of occupational exposure to organic dus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
706 Underprojekt til projektdatabase 703955 Mental sundhed som del af helbredstjek 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
707 Selvstændigt projekt 703956 Prædiktorer for ikke-deltagelse i Tjek dit Helbred 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
708 Selvstændigt projekt 703957 Konditionsstatus blandt 30-49-årige danskere og identifikation af risikoindivide 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
709 Selvstændigt projekt 703958 Mental health in parents and peers and comorbidity in children diagnosed with ADH 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
710 Selvstændigt projekt 703981 Graviditet og medfødte misdannelser i kønsorganerne hos drenge 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
711 Selvstændigt projekt 704405 Type 2 diabetes blandt kvinder der har haft gestationel diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
712 Projektdatabase 704618 PDB ALMAU: Effekt af helbredsundersøgelser foretaget i primærsektoren 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
713 Selvstændigt projekt 704643 Disentangling the effects of organised breast cancer screening in Denmark by taking a population-based perspectiveperspective 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
714 Selvstændigt projekt 704664 Resilience for young people with ADHD 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
715 Underprojekt til projektdatabase 704761 Multi-Registry Analyses of Multigenerational Familial and Environmental Risks for Autism (MINERvA) 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
716 Selvstændigt projekt 705005 The impact of pre-conceptional exposure for the development in children and young adults 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
717 Underprojekt til projektdatabase 705840 Prædiktorer for- og mulige bivirkninger af HPV-vaccinationer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
718 Underprojekt til projektdatabase 705893 Evaluering af behandlingseffekt efter farmakologisk intervention afhængig af genotyper 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
719 Underprojekt til projektdatabase 705894 Cardiovascular morbidity and all-cause mortality following a high risk screening program for diabetes. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
720 Underprojekt til projektdatabase 705895 Socioøkonomiske og psykosociale faktorers betydning for type 2-diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
721 Underprojekt til projektdatabase 705899 Effekt af screening på forekomst af diabetes, hjertekarsygdom og mortalitet samt forbrug af sundhedsydelser og medicin. 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
722 Underprojekt til projektdatabase 705904 HbA1C trajectories and achievement of glycaemic targets among newly diagnosed diabetes patients 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
723 Selvstændigt projekt 705909 Patient characteristics associated with the lowest rehabilitation abilities after total hip replacement – a registry-based longitudinal cohort study 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
724 Underprojekt til projektdatabase 705910 Morbiditet og mortalitet hos deltagere og ikke-deltagere i Ebeltoft projektet 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
725 Underprojekt til projektdatabase 705996 Fund og effekt af lungefunktionsundersøgelse ved forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtale 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
726 Selvstændigt projekt 706016 Stress-faktorer på arbejde og i privatliv hos gravide kvinder 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
727 Selvstændigt projekt 706071 Higher quality and better outcomes for the same costs – the case of stroke 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
728 Underprojekt til projektdatabase 706093 Risk of cardiovascular disease and mortality for people with undiagnosed diabetes 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
729 Selvstændigt projekt 706094 sammenhæng mellem socioøkonomisk status og brug af almen praksis og receptpligtig medicin blandt deltagere i VIVA screeningsforsøget 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
730 Underprojekt til projektdatabase 706161 Prædiktorer og konsekvenser af børns fysiske og psykiske symptomer 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
731 Selvstændigt projekt 706164 Hornhindesygdommen keratoconus 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
732 Underprojekt til projektdatabase 706198 Prædiktorer for ikke-deltagelse i ”Dit liv – din sundhed” 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
733 Underprojekt til projektdatabase 706235 Individuals with diabetes in Denmark 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
734 Underprojekt til projektdatabase 706591 Glucose tolerance og depression 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
735 Underprojekt til projektdatabase 706745 Omfang og konsekvenser af variation 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
736 Underprojekt til projektdatabase 706922 The Impact of Lifestyle Factors on the Success of Assisted Reproduction 50. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
737 Selvstændigt projekt 702718 Lægemiddelforbrug hos pat. med hjertekarsygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
738 Selvstændigt projekt 702732 Ballonudvidelse og blodprop i hjerte 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
739 Selvstændigt projekt 702735 Børn og unge med hjertesygdomme 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
740 Selvstændigt projekt 702741 Prognosen efter lægemiddel-eksponering 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
741 Selvstændigt projekt 702751 Varenicline preganancy cohort study 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
742 Selvstændigt projekt 702770 Psykosociale konsekvenser af intensiv terapi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
743 Selvstændigt projekt 702771 SSRI and adverse effects in the offspring 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
744 Selvstændigt projekt 703327 Chronic Disease, Medication Use, Complications and Risk for Breast Cancer Recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
745 Selvstændigt projekt 703356 Diseases in children born to parents with inflammatory bowel diseas 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
746 Selvstændigt projekt 703387 Statins and colorectal cancer recurrence 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
747 Selvstændigt projekt 703390 Incident hjerteinsufficien 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
748 Selvstændigt projekt 703932 Inflammatory skin diseases and long-term psychiatric morbidit 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
749 Selvstændigt projekt 703941 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinde 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
750 Selvstændigt projekt 703959 Prognosen for patienter med medfødte hjertefejl 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
751 Selvstændigt projekt 703997 Psychiatric comorbidity in patients with cardiovascular 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
752 Selvstændigt projekt 704169 Utilsigtede virkninger af lægemidler givet til gravide stofmisbrugere 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
753 Selvstændigt projekt 704438 Fertility and ilio-pouch-anal anastomosis 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
754 Selvstændigt projekt 704561 Arbejdsmarkedstilknytning og livskvalitet efter svær traumatisk hjerneskade 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
755 Selvstændigt projekt 704647 Warfarin combined with platelet inhibitors: is the risk benefit balance similar in young and old? 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
756 Selvstændigt projekt 704648 Hoftenære frakturer i Danmark: Behandlingskvalitet og patientoutcome 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
757 Selvstændigt projekt 704748 Forbrug af antibiotika og NSAID, tidligere infektioner og autoimmune sygdomme og risikoen for udvikling af akut myeloid leukæmi (AML) - et population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
758 Projektdatabase 705004 KEA-projektdatabase 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
759 Selvstændigt projekt 705027 Socioøkonomiske faktorers betydning for behandlingsvalg og prognose ved akut myeloid leukæmi 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
760 Underprojekt til projektdatabase 705036 Medicinske, sociale og demografiske prædiktorer for det sygehusbaserede omkostningsniveau 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
761 Selvstændigt projekt 705092 Mortalitet og apopleksi efter transkateter aortaklapsubstitution 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
762 Selvstændigt projekt 705815 Genetiske faktorer endokrin behandling og samtidig behandling med andre lægemidler og effekten ved brystkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
763 Selvstændigt projekt 705837 Breast Cancer Risk in Chronic Users of Phthalate-Containing Medications 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
764 Underprojekt til projektdatabase 706015 Low Back Pain and Risk of Myocardial Infarction, Stroke, and Venous Thromboembolism 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
765 Selvstændigt projekt 706345 Hjertesvigt og risiko for genindlæggelse 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
766 Selvstændigt projekt 706377 Betydningen af receptpligtig medicin og kronisk bugspytkirtelbetændelse på risikoen og prognose for bugspytkirtelkræft 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
767 Underprojekt til projektdatabase 706442 Myocardial Infarction and Risk of Dementia 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
768 Underprojekt til projektdatabase 706450 The Burden of Health Care Contacts, Medication Use, and Clinic Diagnoses Before and After HPV Vaccination 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
769 Underprojekt til projektdatabase 706492 Bacterial Meningitis and Risk of Dementia 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
770 Selvstændigt projekt 706514 Prevalence, Prognosis and Societal Cost of Congenital Heart Disease 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
771 Underprojekt til projektdatabase 706553 Plasma Vitamin B12, Vitamin B12 Treatment and Risk of Dementia 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
772 Selvstændigt projekt 706603 Utilization, Safety, and Effectiveness of Blood Thinning Agents (Anticoagulants) in Denmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
773 Selvstændigt projekt 706609 Faktorer af betydning for opnået og gennemført graviditet hos danske kvinder_uden LMDB 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
774 Underprojekt til projektdatabase 706650 The Long-Term Effects of Neighborhoods on Health Outcomes 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
775 Selvstændigt projekt 706658 Palliativ behandling i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
776 Underprojekt til projektdatabase 706660 Risk Profiles for Suicide in the General Population 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
777 Underprojekt til projektdatabase 706732 Forekomst, risiko og prognose af somatisk og psykiatrisk multimorbiditet i Danmark 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
778 Selvstændigt projekt 706791 Risikoen for hudsygdomme efter tab af partner 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
779 Selvstændigt projekt 706797 Variation i behandlingskvaliteten på danske hospitaler 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
780 Underprojekt til projektdatabase 706798 25-year survival and years of life lost due to multimorbidity. A Danish nationwide matched cohort study. 51. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
781 Selvstændigt projekt 704684 Udfaldsramte dagpengemodtagere 53. COWI A/S, Division 1
782 Selvstændigt projekt 704726 Unge modtagere af uddannelseshjælp 53. COWI A/S, Division 1
783 Selvstændigt projekt 704730 Byrde og omkostninger ved lungebetændelse 53. COWI A/S, Division 1
784 Selvstændigt projekt 705100 Analyse af Parkinsonpatienters forsørgelsesstatus 2015 53. COWI A/S, Division 1
785 Selvstændigt projekt 705985 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitets og arbejdskraftressourcers lokalisering i forhold til central fysisk infrastruktur – del 2: tilknytning af geografiske data. 53. COWI A/S, Division 1
786 Selvstændigt projekt 706180 Borgernes rettigheder i kommunerne 53. COWI A/S, Division 1
787 Selvstændigt projekt 706228 Flytteanalyse og kommunaløkonomi – Brøndby 53. COWI A/S, Division 1
788 Selvstændigt projekt 706273 Evaluering af opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats over for ægtefælleforsørgede indvandrere 53. COWI A/S, Division 1
789 Selvstændigt projekt 706274 Socialt udsatte 53. COWI A/S, Division 1
790 Selvstændigt projekt 706342 Målgrupper og effekter vedr. trafiksikkerhedsindsats 53. COWI A/S, Division 1
791 Selvstændigt projekt 706385 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitet og indkomster i den maritime industri. 53. COWI A/S, Division 1
792 Selvstændigt projekt 706446 Analyse af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft 53. COWI A/S, Division 1
793 Selvstændigt projekt 706512 Registerbaseret kortlægning af økonomisk aktivitet og placering af kolletiv transport 53. COWI A/S, Division 1
794 Selvstændigt projekt 706525 Trafikulykke-årshjul 53. COWI A/S, Division 1
795 Selvstændigt projekt 706627 Evaluering af projekt High:Five 53. COWI A/S, Division 1
796 Selvstændigt projekt 706677 Befolkning og flytninger i Kolding, med fokus på studerende 53. COWI A/S, Division 1
797 Selvstændigt projekt 706892 Analyse af jobparate ledige 53. COWI A/S, Division 1
798 Selvstændigt projekt 706910 Befolkninger og flytninger i Brøndby, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Esbjerg, Bornholm og mindre kommuner (Thisted, Morsø, Skive, Fanø, Samsø, Langeland). 53. COWI A/S, Division 1
799 Selvstændigt projekt 706287 Regionale variationer i relation til selvmordsforsøg 55. Center for Selvmordsforskning
800 Selvstændigt projekt 706879 Forebyggelse af selvmordsadfærd ved togpåkørsel 55. Center for Selvmordsforskning
801 Projektdatabase 703535 DTU - Projektdatabase 59. DTU Transport
802 Underprojekt til projektdatabase 703690 Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - infrastruktur effekter 59. DTU Transport
803 Underprojekt til projektdatabase 703743 Improving Road Safety - IMPROSA 59. DTU Transport
804 Underprojekt til projektdatabase 704212 Den nationale trafikmodel - videreudvikling 59. DTU Transport
805 Underprojekt til projektdatabase 704229 Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn 59. DTU Transport
806 Underprojekt til projektdatabase 706785 Helbred og velvære hos iværksættere 59. DTU Transport
807 Selvstændigt projekt 703041 Karakteristika ved personer, der ifølge politiet er rockere, bandemedlemmer m.v. 60. Justitsministeriets Forskningskontor
808 Selvstændigt projekt 705849 Den hårde kerne. 60. Justitsministeriets Forskningskontor
809 Selvstændigt projekt 706495 Hvad betyder deltagelse i konfliktrådsmægling for ofrene? 60. Justitsministeriets Forskningskontor
810 Selvstændigt projekt 706675 Hvad betyder deltagelse i konfliktrådsmægling for ofrene_LMDB_optæl 60. Justitsministeriets Forskningskontor
811 Selvstændigt projekt 706688 Kort- og langtidsregistrerede rockere og bandemedlemmer 60. Justitsministeriets Forskningskontor
812 Selvstændigt projekt 704627 Projekt Arbejdsskadesystem 61. Institut for Psykologi, Københavns Universitet
813 Selvstændigt projekt 706656 Læring og trivsel 61. Institut for Psykologi, Københavns Universitet
814 Underprojekt til projektdatabase 702423 Nye udfordringer i det skattefinansierede velfærdssamfund 62. Rockwool Fonden
815 Projektdatabase 703280 Projektdatabase for Rockwool Fondens Forskningsenhed 62. Rockwool Fonden
816 Underprojekt til projektdatabase 703431 Sindslidendes levevilkår 62. Rockwool Fonden
817 Underprojekt til projektdatabase 703560 SundSkoleNettet 62. Rockwool Fonden
818 Underprojekt til projektdatabase 703561 Udviklingen i omfanget af sort arbejde og i strukturen på det sorte arbejdsmarked i Danmark 62. Rockwool Fonden
819 Underprojekt til projektdatabase 703562 Incitamenter og arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
820 Underprojekt til projektdatabase 703563 Anbragte børn II - effekter af anbrigelser_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
821 Underprojekt til projektdatabase 703564 Danskernes tidsforbrug og husholdningsudgifter og helbredstilstand 62. Rockwool Fonden
822 Underprojekt til projektdatabase 703566 Kriminalitet og arbejdsmarked II 62. Rockwool Fonden
823 Underprojekt til projektdatabase 703567 Indvandreres levevilkår og integration 62. Rockwool Fonden
824 Underprojekt til projektdatabase 703788 Skatteincitamenter og adfærdsændringer 62. Rockwool Fonden
825 Underprojekt til projektdatabase 704014 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv_inkl_LMDB 62. Rockwool Fonden
826 Underprojekt til projektdatabase 704176 Afkast af uddannelse 62. Rockwool Fonden
827 Underprojekt til projektdatabase 705010 Child poverty 62. Rockwool Fonden
828 Underprojekt til projektdatabase 705077 The benefits of education to society – with special emphasis on higher education 62. Rockwool Fonden
829 Underprojekt til projektdatabase 705706 The Welfare State threats, problems and some solutions 62. Rockwool Fonden
830 Underprojekt til projektdatabase 705830 Udsatte unge 62. Rockwool Fonden
831 Underprojekt til projektdatabase 705940 Flygtninge og indvandreres levevilkår og integration i et intergenerationelt perspektiv 62. Rockwool Fonden
832 Underprojekt til projektdatabase 706241 Ændringer i tidsbrug i danske familier i forbindelse med livsændringer 62. Rockwool Fonden
833 Underprojekt til projektdatabase 706424 Determinanter for beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser 62. Rockwool Fonden
834 Underprojekt til projektdatabase 706574 Evaluering af beskæftigelsesindsatsen NExTWORK 62. Rockwool Fonden
835 Underprojekt til projektdatabase 706630 Helbred, familiebaggrund, sociale forhold og arbejdsliv – Del 2 62. Rockwool Fonden
836 Underprojekt til projektdatabase 706642 Danskernes tidsforbrug 2017 (DTUS-17) 62. Rockwool Fonden
837 Underprojekt til projektdatabase 706711 Indsatser til fremme af kognitive, faglige og socio-emotionelle færdigheder hos børn i skole- og førskolealderen 62. Rockwool Fonden
838 Underprojekt til projektdatabase 706795 Virksomheder og den aktive arbejdsmarkedspolitik 62. Rockwool Fonden
839 Underprojekt til projektdatabase 706796 Nordisk komparativ analyse af integration af flygtninge 62. Rockwool Fonden
840 Selvstændigt projekt 703758 Det danske arbejdsmarkeds branche- og stillingsmæssige segmentering 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
841 Selvstændigt projekt 704549 Udviklingen i lønmodtagerorganiseringen i Danmark 1980-2011. Strukturelle og subjektive årsager til organisering i fagforening og a-kasse 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
842 Selvstændigt projekt 704864 Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
843 Underprojekt til projektdatabase 704924 Political forces behind rising household debt: The relationship between private credit, social policies and public opinion 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
844 Underprojekt til projektdatabase 704925 Familiedannelse i Danmark – forandringer imellem generationer og på tværs af fødselskohorter. 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
845 Selvstændigt projekt 706419 Digitalisering af servicearbejdet 67. Sociologisk Institut, Københavns Universitet
846 Selvstændigt projekt 704478 Mortality and morbidity in patients with Alzheimers dementia a Danish nationwide 12- year register study 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
847 Selvstændigt projekt 704487 Trends and correlates of all-cause and specific-cause mortality in patients with severe psychiatric disorders: Results from a Danish nationwide regis 69. Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland
848 Selvstændigt projekt 702976 Husholdningernes valg af finansielle aktiver 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
849 Underprojekt til projektdatabase 703278 Household Finance 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
850 Projektdatabase 705060 Projektdatabase FINCBS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
851 Underprojekt til projektdatabase 706154 Performance, Netværk og Individer i Danske Virksomheder 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
852 Underprojekt til projektdatabase 706155 Donations and Behaviour 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
853 Underprojekt til projektdatabase 706517 FINANCIAL DECISIONS OF HOUSEHOLDS 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
854 Underprojekt til projektdatabase 706595 Household investment decision when interest rates change 70. Copenhagen Business School, Institut for Finansiering
855 Selvstændigt projekt 703240 Omkostninger ved Alzheimers sygdom i Danmark 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
856 Selvstændigt projekt 703891 Registerafdækning af kiropraktorpatienter 71. Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet
857 Selvstændigt projekt 706375 København som nordisk finansielt centrum 72. Copenhagen Economics
858 Selvstændigt projekt 706389 Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher 72. Copenhagen Economics
859 Selvstændigt projekt 706466 Lønniveau i forsyningssektoren 72. Copenhagen Economics
860 Selvstændigt projekt 706909 Analyse af finansieringskilder for danske virksomheder 72. Copenhagen Economics
861 Selvstændigt projekt 702557 Fattigdomsundersøgelse for 6 udvalgte kommuner 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
862 Selvstændigt projekt 703450 Københavns Kommunes statistikberedskab 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
863 Selvstændigt projekt 704905 Registeranalyser i SUF 73. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
864 Selvstændigt projekt 702761 Kræftforløb og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
865 Selvstændigt projekt 702766 LMDB og almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
866 Selvstændigt projekt 703945 At være pårørende til alvorligt syge patiente 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
867 Underprojekt til projektdatabase 703975 Mental health problems, multimorbidity and general practice variatio 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
868 Selvstændigt projekt 704695 Praktiserende lægers frekvens af hjemmebesøg og deres kræftpatienters mulighed for at være hjemme i den sidste tid 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
869 Underprojekt til projektdatabase 704696 ProCaRis studiet: Information til patienter om livstidsrisiko for prostatacancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
870 Selvstændigt projekt 704716 Opfølgning af unormale og uegnede prøvesvar i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
871 Selvstændigt projekt 704741 Effekt af efteruddannelsen i tidlig diagnostik af kræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
872 Underprojekt til projektdatabase 704742 Testicular Microlithiasis forstadie til testikel cancer? 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
873 Selvstændigt projekt 704830 Deltagelse i mammografiscreening – faktorer med betydning for deltagelse blandt kvinder bosiddende i Region Midtjylland 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
874 Projektdatabase 704858 PDB FEAP: Diagnostiske forløb, behandling og follow-up i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i almen praksis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
875 Selvstændigt projekt 704896 Diagnoser, rationel udredning og prognose. Et populationsbaseret studie af patienter henvist på mistanke om alvorlig sygdom 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
876 Selvstændigt projekt 704996 Klinisk praksis: Variation og relationen til arbejdsrelateret mistrivsel, selvvurderet helbred og empati. 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
877 Underprojekt til projektdatabase 705055 Prognosis of cancer in persons with infrequent consultations with their GP 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
878 Underprojekt til projektdatabase 705818 Diagnostic activity in general practice during the years preceding invitation to and participation in screening for colorectal cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
879 Underprojekt til projektdatabase 705888 Geografisk variation i kræftudkom i Danmark, Scotland og England 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
880 Underprojekt til projektdatabase 705917 Sikker kræftdiagnostik 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
881 Underprojekt til projektdatabase 705919 Social ulighed og forbrug af sundhedsydelser i to områder i Aalborg 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
882 Underprojekt til projektdatabase 705964 Socio-economic position and delay in the diagnosis of cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
883 Underprojekt til projektdatabase 705978 Diagnosing Cancer and ‘fast track’ referral in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
884 Underprojekt til projektdatabase 706091 The patient pathway for recurrent and new primary cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
885 Underprojekt til projektdatabase 706092 Routes to ovarian cancer diagnosis in Primary Care 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
886 Underprojekt til projektdatabase 706100 Use of primary care, diagnostic investigations and referrals in the years preceding primary intracranial tumour diagnosis 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
887 Underprojekt til projektdatabase 706105 Use of immunochemical faecal occult blood test in general practice- med LMDB 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
888 Underprojekt til projektdatabase 706423 Paper versus Digital Post 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
889 Underprojekt til projektdatabase 706434 Use of immunochemical faecal occult blood test in general practice- uden LMDB 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
890 Underprojekt til projektdatabase 706506 Risk of cancer and urgent referral after a negative urgent examination for cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
891 Underprojekt til projektdatabase 706588 Befolkningens viden og forestillinger om kræft 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
892 Underprojekt til projektdatabase 706699 Socioøkonomisk status, brug af sundhedsydelser og dødsårsager hos sarkompatienter 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
893 Underprojekt til projektdatabase 706744 Kræftpatienter og deres praktiserende læges vurdering af kvaliteten af læge-patient-relationen 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
894 Underprojekt til projektdatabase 706787 Childhood cancer 75. Forskningsenheden for Almen praksis, Århus
895 Selvstændigt projekt 702496 En fremskrivningsmodel for det danske uddannelsessystem 77. Dream
896 Selvstændigt projekt 703255 TVILLINGEPROJEK 77. Dream
897 Selvstændigt projekt 706721 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand 77. Dream
898 Selvstændigt projekt 706722 Registerbaseret analyse af sammenhængen mellem længere arbejdsliv og helbredstilstand_DEL1-3 (ex. LMDB) 77. Dream
899 Selvstændigt projekt 703875 Evaluering af støtte til postdoc-stipendier ved DFF 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
900 Selvstændigt projekt 704029 Karriereveje for Ph.d.er 79. Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
901 Selvstændigt projekt 704956 Antineoplastic Treatment of Patients with Advanced Cancer 80. Onkologisk Klinik, Finsen Center
902 Selvstændigt projekt 706473 Accelererede forløb fra onkologisk behandling til specialiseret palliativ indsats i eget hjem for patienter med kræft 80. Onkologisk Klinik, Finsen Center
903 Selvstændigt projekt 704993 Effekten af forebyggende sundhedstilbud til borgere med type 2-diabetes 83. Department of Social Sciences, Roskilde University
904 Selvstændigt projekt 703290 Håndhævelse af narkotikalovgivningen i Danmark 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
905 Selvstændigt projekt 703336 Kontakter til psykiatrien før og efter alkohol - og stofmisbrugsbehandling 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
906 Selvstændigt projekt 703938 Social factors and consequences related to alcohol consumption and alcohol abus 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
907 Selvstændigt projekt 703993 Unge, trivsel og rusmidler 2014 84. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
908 Selvstændigt projekt 703980 In vitro fertilization and somatic morbidity in childhoo 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
909 Selvstændigt projekt 704348 Behandling af cerebral parese 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
910 Selvstændigt projekt 704920 Hjertefejl og hjerneskader 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
911 Selvstændigt projekt 705938 Tidlig ovariealdring 85. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital
912 Selvstændigt projekt 703502 Projekt Unge Godt i gang 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
913 Selvstændigt projekt 705800 Overvågningsmodellen, Arbejdsmarkedsstyrelsen (STAR) 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
914 Selvstændigt projekt 706718 Evaluering af 4 satspuljeprojekter 89. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR
915 Underprojekt til projektdatabase 702487 CAM's Master database 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
916 Selvstændigt projekt 702525 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
917 Selvstændigt projekt 702801 Socio-Economic Determinants of Cooperation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
918 Selvstændigt projekt 702818 Analyse af overvægt blandt unge danske mænd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
919 Selvstændigt projekt 703642 Betydningen af 'moral hazard' blandt personer, som søger om kompensation for tabt erhvervsevne som følge af piskesmældsrelaterede skader 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
920 Selvstændigt projekt 703703 Danes abroad (kopi af 702988) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
921 Projektdatabase 703770 CAMs projektdatabase 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
922 Underprojekt til projektdatabase 704209 Planning Retirement and The Effects of Retirement on Health and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
923 Underprojekt til projektdatabase 704222 Lokalpolitiske kompetencer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
924 Underprojekt til projektdatabase 704234 Indkomst og beskæftigelse for ægtefælle 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
925 Underprojekt til projektdatabase 704270 Betydningen af personlighed for økonomiske dispositioner 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
926 Underprojekt til projektdatabase 704322 An Experimental Investigation of Employment Relations based on Subjective Performance Evaluations 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
927 Underprojekt til projektdatabase 704351 Modeling unemployment and income beliefs and perceptions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
928 Selvstændigt projekt 704363 Hvordan spreder finansielle kriser sig til real-økonomien? 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
929 Underprojekt til projektdatabase 704365 Savings behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
930 Underprojekt til projektdatabase 704417 Joint Modeling of Road Users Risk Taking Behaviilror, Safety Decisions and Road Crash Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
931 Underprojekt til projektdatabase 704420 Microfounding the Keynesian Consumer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
932 Underprojekt til projektdatabase 704508 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsløshed, job mobilitet. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
933 Underprojekt til projektdatabase 704526 Job search, match quality and the size of local labor markets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
934 Selvstændigt projekt 704545 EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
935 Underprojekt til projektdatabase 704555 Gender Sorting in the Labor Market On the Influence of Personality and Beliefs 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
936 Underprojekt til projektdatabase 704590 Road User Charging (RUC) and urbanization 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
937 Underprojekt til projektdatabase 704613 Long-Term Effects of Fields of Study: Evidence from Danish Administrative Data. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
938 Underprojekt til projektdatabase 704666 Short and long-term consequences of in utero experiences for human development. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
939 Underprojekt til projektdatabase 704747 Homeownership 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
940 Underprojekt til projektdatabase 704764 Savings and Retirement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
941 Underprojekt til projektdatabase 704770 Sundhedsinvesteringer og pensionering 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
942 Underprojekt til projektdatabase 704838 Intergenerational Transmission of Human Capital and Economic Resources 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
943 Underprojekt til projektdatabase 704856 Relating Experiments in the Laboratory to Real Life Behavior 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
944 Underprojekt til projektdatabase 704873 Den cykliske reallokering af arbejdere 1999-2011 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
945 Underprojekt til projektdatabase 704987 Understanding the Labor Market Effects of Parental Leave 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
946 Underprojekt til projektdatabase 704988 Consumption and Saving over the Life Cycle and the Retirement Behavior of Couples 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
947 Underprojekt til projektdatabase 705058 Parents and children: Labour market outcomes, marital stability and intergenerational mobility 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
948 Underprojekt til projektdatabase 705805 High Resolution Networks: The Social Fabric 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
949 Underprojekt til projektdatabase 705963 Optimal Regulation of the Pharmaceutical Industry 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
950 Underprojekt til projektdatabase 705965 Inequality of Opportunity in Denmark 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
951 Underprojekt til projektdatabase 705966 Interpersonal Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
952 Underprojekt til projektdatabase 705984 Geographical Effects on Health, Education, Well-being, and Healthcare Expenditure 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
953 Underprojekt til projektdatabase 706039 Daginstitutioner, daginstitutionsvalg, familier og børns udvikling senere i livet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
954 Underprojekt til projektdatabase 706063 An analysis of income risk and self-insurance based on large purchase decisions 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
955 Underprojekt til projektdatabase 706096 Relative Grade Rank and Later Outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
956 Underprojekt til projektdatabase 706136 Education and Choice 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
957 Underprojekt til projektdatabase 706165 Kommunalreform, organisationsformer, ledelse og de ansattes helbred og arbejdsmarkedssituation 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
958 Underprojekt til projektdatabase 706168 Selvstændige, tilbagetrækning og arbejdsløshedsforsikringer 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
959 Underprojekt til projektdatabase 706202 Students at Danish universities: Background, choices, study environment and labor market outcomes. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
960 Selvstændigt projekt 706209 Betydning af kønsroller og børn for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
961 Underprojekt til projektdatabase 706233 The effect of parental health on children’s school absence, test scores and wellbeing 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
962 Underprojekt til projektdatabase 706248 Generel registerbaseret analyse af arbejdsudbud, løn og indkomst. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
963 Underprojekt til projektdatabase 706352 Opsparing, tilbagetrækning, helbred og pleje_LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
964 Underprojekt til projektdatabase 706362 Flexible Work and Wealth 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
965 Underprojekt til projektdatabase 706408 Family Wealth and Private Insurance to Shocks 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
966 Underprojekt til projektdatabase 706421 Registerbaseret evaluering af hospitalsbehandlinger i det danske sundhedsvæsen 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
967 Underprojekt til projektdatabase 706480 Effekter af anbringelsen af børn uden for hjemmet 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
968 Underprojekt til projektdatabase 706523 Safety is Paramount: Household Portfolio Choice and the Demand for Safety Assets 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
969 Underprojekt til projektdatabase 706527 Housing wealth and its implications for the choice of occupation, consumption, and portfolio allocation across Life Stages 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
970 Underprojekt til projektdatabase 706531 Incomes, saving, and car replacement 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
971 Underprojekt til projektdatabase 706549 Interpersonal Effects on health, education, well-being and healthcare expenditure, del 2 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
972 Underprojekt til projektdatabase 706579 Uddannelse og social adfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
973 Underprojekt til projektdatabase 706581 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption, v2 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
974 Underprojekt til projektdatabase 706602 The Elasticity of Reported Income: Evidence from Danish Panel Data 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
975 Underprojekt til projektdatabase 706619 Forbrugs- og investeringsadfærd 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
976 Underprojekt til projektdatabase 706632 The effects of worker deaths, illnesses and hospitalizations on firms and coworkers 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
977 Selvstændigt projekt 706651 Globaliseringens indflydelse på danske virksomheder og deres ansatte_incl. LMDB 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
978 Selvstændigt projekt 706695 The Governance and organization of family business_(703484) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
979 Selvstændigt projekt 706696 The Elasticity of Political Power to Agency Rent_(703749) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
980 Selvstændigt projekt 706697 Effekten af Offentliggjort Kritik af Sundhedspersoner_(704360) 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
981 Underprojekt til projektdatabase 706726 Incomes, Consumption, and saving 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
982 Underprojekt til projektdatabase 706727 Cost Offsets from Psychological Treatment 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
983 Underprojekt til projektdatabase 706735 Financial Markets and Individual Spending and Financial Behavior. 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
984 Underprojekt til projektdatabase 706822 Intra-household allocation of time and money, parental time and child outcomes 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
985 Underprojekt til projektdatabase 706831 Karakterer på videregående uddannelser, studieadfærd og arbejdsmarkedsstart 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
986 Underprojekt til projektdatabase 706874 Sammenhængen mellem konkurrence på arbejdsmarkedet og holdninger til indvandring 92. Økonomisk Institut, Københavns Universitet
987 Selvstændigt projekt 703057 FUI Odense kommune 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
988 Selvstændigt projekt 704084 Human Capital, Labour Mobility and Intra-/Entrepreneurship 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
989 Selvstændigt projekt 706559 Listening to the Customer? 96. Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet
990 Selvstændigt projekt 704026 Udvikling i incidens og prævalens af børneastma i Danmark 1977-2012, og perinatale risikofaktorer for udvikling af børneastma. 97. Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC)
991 Projektdatabase 703224 Projektdatabase, Økonomisk Institut CBS 98. Økonomisk Institut, CBS
992 Underprojekt til projektdatabase 703226 A General Equilibrium Analysis of University Funding and Admissions Policies (under projektdatabase 703224) 98. Økonomisk Institut, CBS
993 Underprojekt til projektdatabase 703277 Children af ART - del af projektdatabase 703224 98. Økonomisk Institut, CBS
994 Underprojekt til projektdatabase 703424 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children 98. Økonomisk Institut, CBS
995 Underprojekt til projektdatabase 703454 Financial frictions and international trade 98. Økonomisk Institut, CBS
996 Selvstændigt projekt 703484 The Governance and organization of family business 98. Økonomisk Institut, CBS
997 Underprojekt til projektdatabase 703553 The Effect of Migrants on Natives' Labor Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
998 Underprojekt til projektdatabase 704116 Competence, Complementarity, and Career Choice 98. Økonomisk Institut, CBS
999 Selvstændigt projekt 704244 Estimating the Short and Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Maternal Bereavement Stress 98. Økonomisk Institut, CBS
1000 Underprojekt til projektdatabase 704467 Labor mobility, productivity spillovers and trade behavior 98. Økonomisk Institut, CBS
1001 Underprojekt til projektdatabase 704469 Housing Market Crises 98. Økonomisk Institut, CBS
1002 Underprojekt til projektdatabase 704472 What Explains the Gender Gap in Educational and Occupational Choices Among Young People in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1003 Underprojekt til projektdatabase 704823 Housing Wealth and Consumption 98. Økonomisk Institut, CBS
1004 Underprojekt til projektdatabase 704837 Is worker mobility conditionally random? 98. Økonomisk Institut, CBS
1005 Underprojekt til projektdatabase 705068 Kvantitativ analyse af unge mødres arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold 98. Økonomisk Institut, CBS
1006 Underprojekt til projektdatabase 705990 Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment by Labor Mobility 98. Økonomisk Institut, CBS
1007 Underprojekt til projektdatabase 706170 Competition in markets 98. Økonomisk Institut, CBS
1008 Underprojekt til projektdatabase 706218 Is the Child Penalty a Gender Effect? 98. Økonomisk Institut, CBS
1009 Underprojekt til projektdatabase 706279 Optimal design of funding for university education 98. Økonomisk Institut, CBS
1010 Underprojekt til projektdatabase 706328 The Effects of Stricter Immigration Policies on Labour Market Outcomes 98. Økonomisk Institut, CBS
1011 Underprojekt til projektdatabase 706395 Explaining income and wealth inequalities in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1012 Underprojekt til projektdatabase 706396 The impact of children's disabilities on household finances and labor force participation 98. Økonomisk Institut, CBS
1013 Underprojekt til projektdatabase 706472 Analysis on the impact from immigrants to labor market in Denmark 98. Økonomisk Institut, CBS
1014 Underprojekt til projektdatabase 706561 Interest-Only Mortgages and the Housing Boom 98. Økonomisk Institut, CBS
1015 Underprojekt til projektdatabase 706663 Demands and Payoffs for Competencies across University Degrees 98. Økonomisk Institut, CBS
1016 Underprojekt til projektdatabase 706802 Infertility Treatment Decisions and the Value of Children_703424 98. Økonomisk Institut, CBS
1017 Underprojekt til projektdatabase 706804 Coordination of working hours within the firm_706758 98. Økonomisk Institut, CBS
1018 Selvstændigt projekt 702031 Vestliv Ringkøbing 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1019 Selvstændigt projekt 702664 ASUSI 2 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1020 Selvstændigt projekt 702772 Arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1021 Selvstændigt projekt 703359 Rotator cuff related shoulder disorders 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1022 Selvstændigt projekt 706075 Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1023 Underprojekt til projektdatabase 706532 Betydningen af biomekanisk arbejdsbelastning i forhold til lænderyg-, nakke- og skulderpatienters prognose 102. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus
1024 Selvstændigt projekt 702636 Sygedom og brugen af sundhedsydelser bla. flygtninge og sammenførte i Danmark 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1025 Selvstændigt projekt 704531 Sundhedssøgende adfærd blandt nyankomne indvandrere i Danmark et kontrolleret interventionsprojekt 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1026 Selvstændigt projekt 704630 Hjerterehabilitering hos indvandrere med AKS. Et komparativt studie af deltagelse i hospitalsbaseret hjerterehabilitering 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1027 Selvstændigt projekt 705003 Infektionssygdomme blandt flygtninge og familiessammenførte – et registerbaseret studie 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1028 Selvstændigt projekt 706053 Coming of Age in Exile (CAGE) 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1029 Selvstændigt projekt 706301 Sygdom og brugen af sundhedsvæsenet blandt flygtninge og familiesammenførte sammenlignet med danskfødte – uden lægemidler 103. Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1030 Selvstændigt projekt 702056 Psykosociale faktorer og brystkræft 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1031 Underprojekt til projektdatabase 702797 Eksklusion/inklusionsprocesser ved foranstaltninger overfor udsatte børn og unge 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1032 Selvstændigt projekt 703907 Clinical and psychosocial predictors of breast reconstruction 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1033 Underprojekt til projektdatabase 704793 A Randomized Controlled Trial of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Persistent Pain in Women Treated for Breast Cancer”? 105. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
1034 Selvstændigt projekt 706733 Prognostiske faktorer for forløb for patienter henvist til Rygcenter Syddanmark til brug i beslutningsstøtteredskab 107. Rygcenter Syddanmark
1035 Selvstændigt projekt 706755 Inflammatoriske rygpatienter i perioden 2000 - 2015: incidens og Erhvervstilknytning før og efter kontakt til sygehus 107. Rygcenter Syddanmark
1036 Selvstændigt projekt 702716 Stress og iværksætteres erfaringer 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1037 Selvstændigt projekt 702720 Iværksættere i Danmark 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1038 Selvstændigt projekt 703611 Shipping Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1039 Selvstændigt projekt 704888 Labor Mobility Project 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1040 Selvstændigt projekt 705981 Effekterne af rehabiliteringstilbuddet til kronisk syge borgere i Aalborg Kommune 108. Department of Business and Management / Institut for økonomi og ledelse, Aalborg Universitet
1041 Selvstændigt projekt 702448 Prævalens, incidens, mortalitet og medicinforbrug hos diabetikere i Danmark 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1042 Selvstændigt projekt 702495 Kardiovaskulære lægemidler 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1043 Selvstændigt projekt 706140 Oral anticoagulants and bleeding 109. Institut for Farmaci, Københavns Universitet
1044 Selvstændigt projekt 704391 Generel registerbaseret analyse af danske ejendomsvurderinger i ejendomsskatter 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
1045 Selvstændigt projekt 706516 Evaluering af aftrapning af børne- og ungeydelsen 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
1046 Selvstændigt projekt 706719 Produktionssamarbejde ICE_erhvervsejendomme 114. Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi
1047 Selvstændigt projekt 702691 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1048 Selvstændigt projekt 702964 Generel registerbaseret analyse af personer på fleksjob og ledighedsydelse 1998-2007 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1049 Selvstændigt projekt 706774 Analyse af den effektive selskabsskat 121. Fagbevægelsens Hovedorganisation
1050 Selvstændigt projekt 706536 Social ulighed i rehabiliteringen af patienter med mild traumatisk hjerneskade 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1051 Selvstændigt projekt 706752 Social ulighed i rehabiliteringen af patienter med mild traumatisk hjerneskade mTBI_Analyseprojekt 129. Forskningsenheden for Almen praksis, København
1052 Selvstændigt projekt 705722 Social status og helbred 133. Institut for Sygdomsforebyggelse
1053 Selvstændigt projekt 706544 Bloddonorkarakteristika (DBDS) 135. Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet
1054 Selvstændigt projekt 703633 En registerbaseret klientundersøgelse, som beskriver Kriminalforsorgens klienter. 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
1055 Selvstændigt projekt 706713 Forløbsundersøgelse vedrørende indsatte med uddannelse under afsoning 136. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
1056 Selvstændigt projekt 705006 Epidemiology of Eczema Disease 140. Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte
1057 Selvstændigt projekt 703472 Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1058 Underprojekt til projektdatabase 703999 Karpatunnelsyndrom som signalsygdom 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1059 Underprojekt til projektdatabase 704091 Styreneksponering og risiko for kræft og andre kroniske sygdomme 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1060 Selvstændigt projekt 704249 Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1061 Selvstændigt projekt 704765 The risk of interstitial lung diseases following antigen exposure: a long-term study of pigeon breeders exposed to avian proteins 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1062 Underprojekt til projektdatabase 706453 Operation for artrose i tommelens rodled – risiko og prognose i relation til håndbelastende arbejde. 144. Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
1063 Selvstændigt projekt 702841 Overvågningsmodellen, Visit Denmark 146. VisitDenmark
1064 Selvstændigt projekt 705883 PensionDanmarks medlemmers pensiondækningsgrader 150. PensionDanmark, Analyseafdeling
1065 Selvstændigt projekt 703325 Abdominalt aortaaneurisme 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1066 Selvstændigt projekt 705843 Fighting amputations of the lower limbs (FALL) – from epidemiological risk identification to cost effective direct actions. 151. Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling
1067 Selvstændigt projekt 706074 Forløb af lændesmerter i primærsektoren 152. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
1068 Selvstændigt projekt 701965 Arbejdsmarkedskarriere - Baggrund i erhvervsuddannelse, ansættelsesforhold og efteruddannelsesdeltagelse 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1069 Selvstændigt projekt 702050 Velfærdsstat, uddannelse og arbejdsmarked 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1070 Selvstændigt projekt 702582 Danes Abroad 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1071 Selvstændigt projekt 703099 Widening participation in higher education 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1072 Selvstændigt projekt 704121 The Evolution of Intergenerational in Mobility in Denmark 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1073 Selvstændigt projekt 704162 En analyse af sammenhængen mellem overenskomstdækning og udviklingen i løn og pension mm. i den private sektor 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1074 Selvstændigt projekt 705016 Evaluering af Hjørring Kommunes investering i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1075 Underprojekt til projektdatabase 706236 Migrants´Welfare State Attitudes (MIFARE) 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1076 Selvstændigt projekt 706618 Migrants Welfare State Attitudes (MIFARE) 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1077 Selvstændigt projekt 706834 The Politics of Social Cohesion. 153. Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
1078 Selvstændigt projekt 704551 Generel registerbaseret analyse af nybilsalget. Sammenkoble registreroplysninger med motorregisteroplysninger. 155. Dansk Byggeri
1079 Selvstændigt projekt 704806 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen 155. Dansk Byggeri
1080 Selvstændigt projekt 706635 Generel registerbaseret analyse af salg af nye biler 155. Dansk Byggeri
1081 Selvstændigt projekt 706676 Virksomheders bidrag til økonomien i Danmark 155. Dansk Byggeri
1082 Selvstændigt projekt 704428 Pharmacological treatment patterns in patients with multiple somatic symptoms 156. Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik
1083 Selvstændigt projekt 702473 Langtidsprognose efter tidlig fødsel/lav fødselsvægt 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
1084 Selvstændigt projekt 706458 Langtidsprognose for tidligt fødte børn - 2 161. Neonatalklinikken, Rigshospitalet
1085 Selvstændigt projekt 706608 Analyse af Mediegrafikeres uddannelses- og beskæftigelsesforløb 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1086 Selvstændigt projekt 706756 Analyse af Biografernes Økonomi 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1087 Selvstændigt projekt 706769 Økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher 162. Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme
1088 Selvstændigt projekt 705741 Fordelings analyser 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
1089 Selvstændigt projekt 706640 HFCN - Household Finance and Consumption Survey 164. Danmarks Nationalbank, Økonomi og Pengepolitik
1090 Projektdatabase 704572 Analyser vedrørende arbejdsmarkedet, uddannelse, løn, konkurrenceevne og produktivitet 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1091 Underprojekt til projektdatabase 704933 Det permanente projekt 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1092 Underprojekt til projektdatabase 704944 Behovet for arbejdskraft og mulighederne for at øge arbejdsstyrken og reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1093 Underprojekt til projektdatabase 704945 Befolkningens uddannelsesniveau og virksomhedernes viden og kompetencebehov 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1094 Underprojekt til projektdatabase 705001 Måling af konkurrenceevne og produktivitet i Danmark 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1095 Underprojekt til projektdatabase 706106 Størrelsen på de danske virksomheders energiforbrug 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1096 Underprojekt til projektdatabase 706360 Analyse af danske bioenergivirksomheder 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1097 Underprojekt til projektdatabase 706378 Lokalt Erhvervsklima 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1098 Underprojekt til projektdatabase 706575 Analyse af danske virksomheders elektroniske handel og værdien heraf 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1099 Underprojekt til projektdatabase 706902 Statistik for eksport af serviceydelser vedrørende energiteknologi 165. Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik
1100 Projektdatabase 702810 CRTs Projektdatabase - Overvågningsmodellen 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1101 Underprojekt til projektdatabase 704828 Modeludvikling af den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1102 Underprojekt til projektdatabase 706800 Erhvervsanalyse for udvalgte udkantskommuner 167. Center for Regional- og Turismeforskning
1103 Selvstændigt projekt 702406 Andelen af forældre blandt psykisk syge 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1104 Selvstændigt projekt 703753 Risiko for frakturer, herunder specielt osteoporose-relaterede frakturer, hos patienter med kronisk pankreatit. Et epidemiologisk studie baseret på d 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1105 Selvstændigt projekt 704122 Amputationspatienter i Danmark status, udvikling og forskelle 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1106 Selvstændigt projekt 704152 Intrauterin eksposition for HIV og antiretroviral behandling 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1107 Selvstændigt projekt 704432 Evaluering, udredning og behandling af osteoporose. Et database og register studie. 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1108 Selvstændigt projekt 704775 Sygdoms- og lægemiddel billede hos ældre 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1109 Selvstændigt projekt 705034 Mode of Delivery in Pregnant Women Living with HIV in Denmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1110 Selvstændigt projekt 706358 Bridge Copenhagen – respite care for homeless people 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1111 Selvstændigt projekt 706468 Socialt udsattes diagnoser, kontakt med sundhedsvæsenet og brug af lægemidler. 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1112 Selvstændigt projekt 706754 Speciallæger i Akutmodtagelsen 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1113 Selvstændigt projekt 706765 Risikofaktorer for og forekomst af invasiv meningokoksygdom i Danmark 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1114 Selvstændigt projekt 706809 Sygdoms- og lægemiddel billede hos den danske befolkning 170. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
1115 Selvstændigt projekt 704183 Analyse af små og mellemstore virksomheder adgang til kapital. 175. Finansdanmark
1116 Selvstændigt projekt 704206 Danskernes opsparingsadfærd 175. Finansdanmark
1117 Selvstændigt projekt 702516 Invaliditet og erhverv 2005 176. Videncenteret for helbred og Forsikring
1118 Selvstændigt projekt 701918 Indflydelsen af p-piller og hormonbrug på risikoen for at udvikle cancer hos kvinder 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1119 Selvstændigt projekt 703445 Hormonal contraception and venous thromboembolism 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1120 Selvstændigt projekt 704636 Har børn født af ældre mødre en øget morbiditet? 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1121 Selvstændigt projekt 704766 The influence of hormonal contraception on the risk of cancers in women of reproductive age 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1122 Selvstændigt projekt 706513 Deliveries around the clock - is it equally safe to give birth night and day? 178. Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
1123 Selvstændigt projekt 704133 Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1124 Selvstændigt projekt 704164 Dødelighed efter løsladelse fra fængsel 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1125 Selvstændigt projekt 704553 Udsatte børn som unge og voksne 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1126 Selvstændigt projekt 706709 Børn og unge med en social sag 179. Københavns kommune, Socialforvaltningen
1127 Selvstændigt projekt 702567 En randomiseret kontrolleret undersøgelse af integreret behandling versus standardbehandling af patienter med første sygdomsepisode indenfor det skiz 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1128 Selvstændigt projekt 703620 Eksogene stresspåvirkninger 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1129 Selvstændigt projekt 704039 Hjemløshed i et folkesundhedsperspektiv 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1130 Selvstændigt projekt 704188 Dødelighed i dobbeltdiagnoser 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1131 Selvstændigt projekt 704851 National undersøgels af prædiktorer for tvangsanvendelsen i psykiatrien- en retrospektivt kohorte undersøgelse 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1132 Selvstændigt projekt 704992 The Opus-II Trial 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1133 Selvstændigt projekt 706730 Underretninger og særlig støtte til udsatte børn af patienter i voksenpsykiatrien 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1134 Selvstændigt projekt 706819 Økonomisk evaluering af Sherpa og IPS interventionerne 180. Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
1135 Selvstændigt projekt 703344 Medicinsk behandling af perifer arteriosklerose 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1136 Selvstændigt projekt 703774 Analysing the Decline In Coronary Heart Disease Mortality In Denmark Between 1991 and 2007 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1137 Selvstændigt projekt 705891 Rehabiliteringsdatabase for blodproppatienter på AaUH 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1138 Selvstændigt projekt 706215 Langtidsopfølgning på effekt af socialt differentieret hjerterehabilitering 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1139 Selvstændigt projekt 706249 Atrieflimren og social ulighed 182. Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus
1140 Selvstændigt projekt 704184 Generel registerbaseret analyse af indkomstfordeling og incitamenter til arbejde og uddannelse 184. CEPOS
1141 Selvstændigt projekt 704658 Reigsterbaseret analyse af udviklingen af indkomstfordelingen i velfærdskoalitionen 184. CEPOS
1142 Projektdatabase 705945 CEPOS Projektdatabase 184. CEPOS
1143 Underprojekt til projektdatabase 706126 Formuefordelingen 184. CEPOS
1144 Underprojekt til projektdatabase 706127 Indkomstfordelingen 184. CEPOS
1145 Underprojekt til projektdatabase 706539 En registerbaseret analyse af fravær relateret til sygdom blandt personalet på sundheds, børne- og ældreområdet 184. CEPOS
1146 Underprojekt til projektdatabase 706669 Analyseprojekt 184. CEPOS
1147 Underprojekt til projektdatabase 706670 Marginalskatter og arbejdsudbudseffekter af skatteændringer 184. CEPOS
1148 Underprojekt til projektdatabase 706724 Livskvalitet og tillid i kommuner 184. CEPOS
1149 Underprojekt til projektdatabase 706770 Formueværdien af brugtbilsparken 184. CEPOS
1150 Underprojekt til projektdatabase 706827 Udviklingen i privathospitalerne 184. CEPOS
1151 Selvstændigt projekt 702786 Globalisering og psykisk arbejdsmiljø 188. Kvalitetskontoret i "Sundhed- Plan og Kvalitet", Region Nordjylland
1152 Selvstændigt projekt 703987 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1153 Selvstændigt projekt 704446 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703396 190. Dansk Erhverv
1154 Selvstændigt projekt 704447 Afsat til Henrik P. Jørgensen/Dansk Erhverv - erstatter 703375 190. Dansk Erhverv
1155 Selvstændigt projekt 704651 Analyse af uddannelse og erhvervskarrierer for butiksmedhjælpere 190. Dansk Erhverv
1156 Selvstændigt projekt 704825 Skaber virksomheder selv deres succes? 190. Dansk Erhverv
1157 Selvstændigt projekt 704868 Analyse af fraværets omkostninger 190. Dansk Erhverv
1158 Selvstændigt projekt 705870 Indkomstskatter og effekten på gini-koefficienten ved skattereformer 190. Dansk Erhverv
1159 Projektdatabase 706332 Dansk Erhvervs projektdatabase 190. Dansk Erhverv
1160 Underprojekt til projektdatabase 706463 Hvad er op og ned i nutidens arbejdsmarked, og hvordan har det ændret sig over tid? 190. Dansk Erhverv
1161 Underprojekt til projektdatabase 706503 Iværksættere og iværksætteri - deskriptiv vidensopbygning og analyse af succesfaktorer 190. Dansk Erhverv
1162 Underprojekt til projektdatabase 706529 Erhvervsskolernes undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1163 Underprojekt til projektdatabase 706652 Gymnasiale undervisningseffekter 190. Dansk Erhverv
1164 Selvstændigt projekt 706217 Enlige, gamle mænd: Livskvalitet, maskulinitet og sundhed 192. Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College
1165 Selvstændigt projekt 704465 AIM, avancerede automations investeringsmodeller 193. Sektion for Production, Aalborg Universitet
1166 Selvstændigt projekt 703709 Diabetiske følgesygdomme 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
1167 Selvstændigt projekt 704242 D-vitamin-status hos nyfødte og risikoen for senere udvikling af organspecifikke autoimmune sygdomme gennem barndom og voksenalderen. 197. DIA-REG B&U, Herlev Hospital
1168 Selvstændigt projekt 703421 Risikoen ved selektive cyklooxygenase-2-hæmmere og andre nonsteroide antiinflammatioriske lægemidler. Tvillingeprojekt til 702561 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1169 Projektdatabase 703573 Registerepidemiologisk forskning i udvikling af sygdom og virkning af medicin - Projektdatabase 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1170 Underprojekt til projektdatabase 703657 Arvelighed og medicinbivirkninger 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1171 Selvstændigt projekt 703661 Hjertestop udenfor hospital i Danmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1172 Selvstændigt projekt 703662 Risiko hos hjertepatienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1173 Selvstændigt projekt 703664 Hjertekarrisiko hos kvinder som har været gravide 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1174 Selvstændigt projekt 703678 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin hos patienter med blodprop i hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1175 Selvstændigt projekt 703679 Effekt og bivirkninger af antitrombotisk medicin, antiarrytmisk medicin og radiofrekvens ablationsbehandling hos patienter med atrieflimren (AF). 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1176 Selvstændigt projekt 703716 Geografisk og socioøkonomisk variation i forekomst, diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens i Danmark. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1177 Selvstændigt projekt 703740 Cancerrisiko og hjerterisiko ved diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1178 Selvstændigt projekt 703757 Prognosen ved aorta stenose og pharmaotherapy 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1179 Selvstændigt projekt 703766 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med immuno-inflammatorisk sygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1180 Selvstændigt projekt 703775 Kvinder og hjertesygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1181 Selvstændigt projekt 703776 Post-operativ risiko ved større kirurgi: Effekt af co-morbiditet og farmakologisk behandling. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1182 Selvstændigt projekt 703796 Effekt af co-morbiditet, farmakoterapi og socioøkonomiske faktorer for kardiovaskulær risiko efter apopleksi 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1183 Selvstændigt projekt 703826 Operationer og hjerterisiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1184 Selvstændigt projekt 704211 PATS Kardiovaskulære hændelser, medicinforbrug og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1185 Selvstændigt projekt 704254 Sundhedsprofil 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1186 Selvstændigt projekt 704343 Pludselig uventet død hos individer under 50 år i Danmark 2000-2009 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1187 Selvstændigt projekt 704413 Elektrokardiogram 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1188 Underprojekt til projektdatabase 704791 Farmakologiske interaktioner hos patienter med atrieflimren 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1189 Underprojekt til projektdatabase 704855 Ulykker i den danske befolkning 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1190 Underprojekt til projektdatabase 704895 Procedurerelaterede komplikationer efter blodprop og anden iskæmisk hjertesygdom. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1191 Underprojekt til projektdatabase 705839 Registerbaseret undersøgelse af brystcancer i et socialmedicinsk perspektiv 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1192 Underprojekt til projektdatabase 706011 Sundhed i Region Nordjylland 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1193 Underprojekt til projektdatabase 706076 Hjertestop udenfor hospital i Danmark - uden lægemiddeldata 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1194 Underprojekt til projektdatabase 706103 Arvelighed, medicin og hjertesygdomme 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1195 Underprojekt til projektdatabase 706104 Generel registerbaseret analyse af operationer og hjerterisiko - uden medicin 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1196 Underprojekt til projektdatabase 706130 Prognose og følgesygdomme efter cancer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1197 Underprojekt til projektdatabase 706131 HORMONER – Hormonsygdomme i den danske befolkning 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1198 Underprojekt til projektdatabase 706132 Arvelighed sygdomme – uden lægemiddeldata 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1199 Underprojekt til projektdatabase 706306 Skolekvalifikationer og helbred 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1200 Selvstændigt projekt 706319 Vurdering af akut indlagte patienter 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1201 Underprojekt til projektdatabase 706322 The Danish Heart Score Project 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1202 Underprojekt til projektdatabase 706336 Infektioner i Hjertet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1203 Underprojekt til projektdatabase 706338 Påvirkning på elektrokardiogram 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1204 Underprojekt til projektdatabase 706359 PATS – Kardiovaskulære hændelser og overlevelse efter invasive kardiovaskulære procedurer i ØstDanmark 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1205 Underprojekt til projektdatabase 706469 Suspension af vaginaltoppen i forbindelse med benign hysterektomi – Et registerstudie. 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1206 Underprojekt til projektdatabase 706470 Prognose og udvikling af følgesygdomme hos patienter med psoriasis samt nyresygdom 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1207 Underprojekt til projektdatabase 706502 Hjerteinsufficiens og plejehjem 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1208 Underprojekt til projektdatabase 706550 Endocarditis i den terminale nyrepopulation 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1209 Underprojekt til projektdatabase 706555 Aldersrelateret maculadegeneration og mortalitet 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1210 Underprojekt til projektdatabase 706567 Social Ulighed i Sundhed 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1211 Underprojekt til projektdatabase 706582 Immuno-inflammatorisk sygdom – version 2 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1212 Underprojekt til projektdatabase 706673 Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1213 Underprojekt til projektdatabase 706734 Genetik, iskæmisk hjertesygdom og Diabetes 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1214 Underprojekt til projektdatabase 706815 Cancer – Udvikling af colorectal cancer og overlevelse ved colorectal cancer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1215 Underprojekt til projektdatabase 706816 Inflammatorisk sygdom – Risikofaktorer for og betydningen af udviklingen af inflammatoriske og autoimmune sygdomme 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1216 Underprojekt til projektdatabase 706817 Chronic Total Occlusion – Behandling af kronisk totalt tillukkede kranspulsårer 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1217 Underprojekt til projektdatabase 706818 Hjertekarsygdom – Sygdomsbehandling og kardiovaskulær risiko 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1218 Underprojekt til projektdatabase 706835 Psykiatri 198. Kardiologisk Afd. P, Gentofte Hospital
1219 Selvstændigt projekt 704986 Early Onset Eating Disorders in a Danish Clinical Cohort 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1220 Selvstændigt projekt 706519 Børn (0-6 år) af forældre med alvorlig psykisk lidelse i Danmark 201. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark
1221 Selvstændigt projekt 702581 Pensionopsparing - analyser af opsparingsbehov og restgruppeproblematikken 202. Forsikring & Pension
1222 Selvstændigt projekt 706259 Død, alvorlig sygdom og ulykker for børn 202. Forsikring & Pension
1223 Projektdatabase 706398 Forsikring & Pensions projektdatabase 202. Forsikring & Pension
1224 Underprojekt til projektdatabase 706399 Aktuelle analyser 202. Forsikring & Pension
1225 Underprojekt til projektdatabase 706400 Pension og tilbagetrækning 202. Forsikring & Pension
1226 Underprojekt til projektdatabase 706401 Sociale og økonomiske konsekvenser af ulykker 202. Forsikring & Pension
1227 Underprojekt til projektdatabase 706402 Fremtidens ældre – behovet for plejeydelser 202. Forsikring & Pension
1228 Underprojekt til projektdatabase 706501 Effektevaluering af sundhedsforsikringer 202. Forsikring & Pension
1229 Underprojekt til projektdatabase 706518 Finansiel forståelse, forsikringssvindel, kriminalitet og tryghed belyst ved spørgeskemaer 202. Forsikring & Pension
1230 Selvstændigt projekt 704625 Optagesystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1231 Selvstændigt projekt 704661 10. klasses betydning for elevernes påbegyndelse og fastholdelse på ungdomsuddannelser 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1232 Selvstændigt projekt 705042 Betydning af lederuddannelse for lærernes sygefravær 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1233 Selvstændigt projekt 705907 Hvem er deltagerne på FVU læsning trin 1 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1234 Selvstændigt projekt 705968 Praktik, udveksling og studiejob 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1235 Selvstændigt projekt 706064 Uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. og 9. klasse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1236 Selvstændigt projekt 706203 Udviklingen i optaget på pædagoguddannelsen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1237 Selvstændigt projekt 706237 Forældreperspektiver på den nye folkeskole 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1238 Selvstændigt projekt 706334 Passivt forsørgede 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1239 Selvstændigt projekt 706361 Frafaldspanel årgang 2016 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1240 Selvstændigt projekt 706500 Læring i praktikken: En undersøgelse af korte praktikaftaler på EUD 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1241 Selvstændigt projekt 706605 Midtvejsevaluering af implementering og effekter af Erasmus+ 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1242 Selvstændigt projekt 706625 Unges vej til ungdomsuddannelse 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1243 Selvstændigt projekt 706680 Elevers brug af fritids- og klubtilbud 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1244 Selvstændigt projekt 706772 Undersøgelse af fleksibiliteten i uddannelsessystemet 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1245 Selvstændigt projekt 706773 Uddannelsesudbud, søgemønstre og elevfordeling på ungdomsuddannelserne 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1246 Selvstændigt projekt 706872 Evaluering af 7-trinsskalaen 204. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
1247 Selvstændigt projekt 704263 Prognosen efter forgiftning 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1248 Selvstændigt projekt 705047 Lægemiddelforbrug hos overvægtige børn 207. Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
1249 Selvstændigt projekt 703292 Sundhedsøkonomisk analyse af opsøgende psykoteams i Tønder, København og Falster 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1250 Selvstændigt projekt 703719 TOP - Tidlig opsporing af psykose 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1251 Selvstændigt projekt 704754 En landsdækkende registerundersøgelse af forekomst og forløb, herunder dødelighed, ved psykiatrisk hospitalsbehandlede spiseforstyrrelser i Danmark i 209. Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
1252 Selvstændigt projekt 705067 Forløbsanalyser af tidligere udsatte børn og unge 212. Center for arbejdsmarkedsforhold, fordeling og overførselsindkomster, Finansministeriet
1253 Selvstændigt projekt 702839 Overvågningsmodellen, Region Hovedstaden 213. Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
1254 Selvstændigt projekt 702838 Overvågningsmodellen, Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1255 Selvstændigt projekt 706078 Livskvalitetsindikatorer for kommunerne i Region Syddanmark 214. Regional Udvikling, Region Syddanmark
1256 Selvstændigt projekt 702843 Overvågningsmodellen, Region Midtjylland 215. Regional Udvikling, Region Midtjylland
1257 Selvstændigt projekt 702837 Overvågningsmodellen, Region Nordjylland 216. Regional Udvikling, Region Nordjylland
1258 Selvstændigt projekt 704022 Diabetis 2 konsekvenser 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1259 Selvstændigt projekt 704942 Personiseret behandling af type 2 diabetes baseret på kliniske behandlingsresultater 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1260 Selvstændigt projekt 705093 The treatment reality of type 2 diabetes patients in denmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1261 Selvstændigt projekt 705924 Nordic Discover - Danmark 217. Steno Diabetes Center Copenhagen
1262 Selvstændigt projekt 702844 Overvågningsmodellen, Region Sjælland 221. Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland
1263 Selvstændigt projekt 703791 Årsager til kønsforskelle i udvikling af bevægeapparatlidelser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1264 Selvstændigt projekt 704074 Risiko for preterm fødsel og lav fødselsvægt blandt gravide i risikofyldt arbejde 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1265 Selvstændigt projekt 704136 Arbejdsmiljøfaktorers og organisatoriske forholds betydning for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. En 2 års opfølgningsundersøgelse af ansatte i Re 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1266 Selvstændigt projekt 704646 Risiko for grå stær ved svejsning 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1267 Selvstændigt projekt 704759 Skiftetidsarbejde og Helbred: Natarbejde og graviditet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1268 Projektdatabase 704980 Projektdatabase DOCX 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1269 Underprojekt til projektdatabase 705858 Jobeksponeringsmatrice1 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1270 Selvstændigt projekt 705932 Mandlig og kvindelig infertilitet som forløber for sygelighed og dødelighed 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1271 Underprojekt til projektdatabase 706232 The risk of cancer and lung disease in auto mechanics 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1272 Underprojekt til projektdatabase 706430 1970-census data combined with mortality and cancer incidence 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1273 Selvstændigt projekt 706526 Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i det offentlige 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1274 Underprojekt til projektdatabase 706610 Stillesiddende arbejde og risiko for tromboemboli 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1275 Underprojekt til projektdatabase 706685 Anciennitet og alder ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1276 Selvstændigt projekt 706761 Atopisk dermatitis og sociale konsekvenser 222. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
1277 Selvstændigt projekt 706499 Registerbaseret analyse af beskæftigelsesindsatsen i Albertslund Kommune sammenlignet med andre kommuner på og omkring den københavnske vestegn. 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1278 Selvstændigt projekt 706604 Analyse af Tab af Erhvervsevne forsikringer i Danmark 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1279 Selvstændigt projekt 706836 Analyse af IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i danske SMV’er 224. Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
1280 Selvstændigt projekt 702888 Hvem er sygeplejersken 226. Dansk Sygeplejeråd
1281 Selvstændigt projekt 702723 Regional udvikling i Region Midt og Vestjylland 228. Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet
1282 Selvstændigt projekt 704654 Betydninger af Forskning og innovation i Danmark 246. Styrelsen for Forskning og Uddannelse
1283 Selvstændigt projekt 702918 Effekt af farmakoterapi på fald i lungefunktion og risiko for hospitalsindlæggelse 247. Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
1284 Selvstændigt projekt 702928 Effekten af Hepatitis C Virus (HCV) infektion på dødelighed. Et landsdækkende, populationsbaseret studie 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1285 Selvstændigt projekt 703480 Langtidsprognosen for meningitis- og encephalitispatienter i Danmark fra 1977-2008. Et populationsbaseret, nationalt kohortestudie. 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1286 Selvstændigt projekt 704151 Identifikation af indikatorsygdomme og socioøkonomiske risikofaktorer for HIV diagnose i den danske befolkning 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1287 Selvstændigt projekt 704156 Det Danske HIV Kohorte Studium 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1288 Selvstændigt projekt 705970 Udviklingen af metabolisk sygdom i oophorektomerede kvinder med- og uden hormon substitution 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1289 Selvstændigt projekt 706119 Langtidsprognose efter neuroinfektioner i Danmark 248. Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1290 Selvstændigt projekt 704125 Konsekvensen af en revurdering af antihypertensiv medicin 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1291 Selvstændigt projekt 704232 Antibiotikaordinationsmønstret i dansk almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1292 Selvstændigt projekt 704302 Symptomer og lægesøgning i befolkningen 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1293 Selvstændigt projekt 704474 Real-World Effectiveness Of Extra-Fine Hydrofluoroalkane Beclometasone (Aerobec) In Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1294 Selvstændigt projekt 704593 Forbrug af sundhedsydelser og sociale ydelser i en befolkningskohorte i fem vestdanske amter fulgt fra 2003 til 2014 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1295 Selvstændigt projekt 704596 Lægesøgningsadfærd 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1296 Selvstændigt projekt 704683 Register- og survey-baseret beskrivelse og analyse af morbiditet, produktionsværdi og ressourceforbrug i det primære sundhedsvæsen/dansk almen praksi 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1297 Selvstændigt projekt 704808 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del1 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1298 Selvstændigt projekt 704819 Adgang til behandling af depression i Danmark - Del 2 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1299 Selvstændigt projekt 704875 Videnimplementering i almen praksis 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1300 Selvstændigt projekt 704893 Economic Burden of COPD in Denmark 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1301 Selvstændigt projekt 705827 Opfølgning efter screening for risiko for hjerte-kar-sygdom hos patienter med inflammatorisk gigt 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1302 Selvstændigt projekt 705957 Dementia and road traffic accidents 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1303 Selvstændigt projekt 706265 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) - Pilotprojekt 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1304 Selvstændigt projekt 706507 Dementia, and Accidents and Healthcare Utilizaitons 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1305 Selvstændigt projekt 706508 Colon irritable i almen praksis- 5 års opfølgning 249. Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
1306 Selvstændigt projekt 703006 Mapping the risk of cancer 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1307 Selvstændigt projekt 704064 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 250. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital
1308 Selvstændigt projekt 703223 Registerbaseret analyse af ingeniører 257. Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling
1309 Selvstændigt projekt 705946 Sygdomsforløb og komplikationer ved inflammatorisk tarmsygdom i en populationsbaseret incidenskohorte med 10 års opfølgning 260. Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital
1310 Selvstændigt projekt 704429 Causal Effects on Turnout turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1311 Selvstændigt projekt 704523 Which is the steeper cost? The effects on partnership formation of increasingly skewed levels of education between genders in historically endogamous 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1312 Selvstændigt projekt 706687 Registerbaseret analyse af vederlag, pensionsforhold, karriereforløb samt familiære omkostninger ved indvalg til politiske embeder 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1313 Selvstændigt projekt 706859 Individers opfattelse af økonomisk situation 262. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
1314 Selvstændigt projekt 703877 Regional variation i behandlingskvalitet 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1315 Selvstændigt projekt 704167 Kronisk inflammatorisk tarmsygdom; hyppighed og prognosestudier. 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1316 Selvstændigt projekt 704835 Inflammatory Bowel Disease and Fertility 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1317 Selvstændigt projekt 706040 Association mellem maternel brug af SSRI og forekomsten af Morbus Hirscsprung 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1318 Selvstændigt projekt 706227 Association of psyciatric disorder and delay in cancer diagnosis 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1319 Selvstændigt projekt 706404 Treatment of Sexual Dysfunction in Male IBD Patients 263. Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
1320 Selvstændigt projekt 705846 Mental health, entrepreneurship, creativity and career outcomes 264. Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
1321 Selvstændigt projekt 703607 Udviklingen af forkammerflimren og pludselig hjertedød 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1322 Selvstændigt projekt 706639 24 måneders opfølgning efter afsluttet integreret rehabiliteringsprogram for atrieflimren 266. Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet
1323 Selvstændigt projekt 704128 Overvågning af lægemiddelsikkerheden ved brug af psykofarmaka 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1324 Selvstændigt projekt 706082 Creativity and Mental Illness: a Danish National Study 267. Psykiatrisk Center Glostrup
1325 Selvstændigt projekt 705825 Analyse af sociale baggrundsvilkår blandt børn i Aarhus Kommune 270. Aarhus Kommune, Børn og Unge
1326 Selvstændigt projekt 706261 Analyse af behandlingsrespons blandt migrænepatienter og deres førstegradsslægtninge 273. Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital
1327 Selvstændigt projekt 704542 Osteogenesis Imperfecta (OI) 275. Endokrinologisk forskningsenhed, knogle og calcium gruppen, Odense Universitetshospital
1328 Selvstændigt projekt 703515 Effektmåling af arbejdssundhedsforsikringer 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1329 Projektdatabase 704276 Projektdatabase for datakrævende økonomisk og sundhedsøkonomisk forskning 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1330 Selvstændigt projekt 704288 Ulighed i danske husholdningers udgifter til sundhedsydelser 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1331 Selvstændigt projekt 704366 Employer-employee data beriget med survey information om virksomhedens R&D og innovationsaktiviteter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1332 Selvstændigt projekt 704406 Effect of the labour mobility on the local labour market in the Danish labour market regions 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1333 Underprojekt til projektdatabase 704455 Økonomiske incitamenter på sundhedsområdet (Del af projektdatabase 704276) 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1334 Underprojekt til projektdatabase 704559 Financial Decisions of Households 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1335 Underprojekt til projektdatabase 704624 Sick of Market Shocks 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1336 Underprojekt til projektdatabase 704663 Seasonality of birth and health and socioeconomic outcomes 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1337 Selvstændigt projekt 704707 Multisygdom og ressourceanvendelse 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1338 Selvstændigt projekt 704708 Problemstillinger forbundet med afregning af universitetshospitaler har højtspecialiserede enheder systematisk højere omkostninger? 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1339 Underprojekt til projektdatabase 704711 Boligprojekt 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1340 Underprojekt til projektdatabase 704786 Analyser af organisering, kvalitetsudvikling og afregningsmodeller for almen praksis 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1341 Underprojekt til projektdatabase 704881 Assortative Mating and Autism 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1342 Underprojekt til projektdatabase 704904 Registeranalyse af udsatte familier – sammenhængen mellem børns trivsel og beskæftigelse hos forældre 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1343 Underprojekt til projektdatabase 704921 Analyse af samfundsvidenskabelige studerende og dimittender 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1344 Underprojekt til projektdatabase 704946 Undersøgelse af langtidskonsekvenserne af hjerneskade 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1345 Underprojekt til projektdatabase 704961 THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANT USE ON TREATED INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1346 Underprojekt til projektdatabase 704985 Economics of Charitable Giving 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1347 Underprojekt til projektdatabase 705008 Medical malpractice regimes and their consequences on the healthcare sector and on population wellbeing 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1348 Underprojekt til projektdatabase 705015 Breast cancer treatment and socioeconomic outcomes of treated women and their families 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1349 Underprojekt til projektdatabase 705075 Studier af omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1350 Underprojekt til projektdatabase 705834 Bridge health Danmark 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1351 Underprojekt til projektdatabase 705863 Biosimilar vs. Generic entry - Kun eksterne data 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1352 Underprojekt til projektdatabase 705936 Tre benchmarkinganalyser på socialområdet 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1353 Underprojekt til projektdatabase 705971 Samfunds- og sundhedsøkonomisk analyse på kræftområdet 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1354 Underprojekt til projektdatabase 705982 LANGUAGE PROFICIENCY AND SOCIOECONOMIC OUTCOMES OF IMMIGRANTS 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1355 Underprojekt til projektdatabase 706025 Intergenerational Transmission of Capital: Evidence from Housing Wealth 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1356 Underprojekt til projektdatabase 706041 Uddannelse til jobsikkerhed 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1357 Underprojekt til projektdatabase 706295 FIRM RISK EXPOSURE AND EMPLOYEE RISK PREFERENCE 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1358 Underprojekt til projektdatabase 706441 REGLINK-SHARE 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1359 Underprojekt til projektdatabase 706462 Exploring (inconsistent) time preferences and preventive behavior. The case of attendance to the gym 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1360 Underprojekt til projektdatabase 706766 Styrket Indsats for unge med erhvervet hjerneskade 276. Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
1361 Selvstændigt projekt 704267 Overordnet projekt vedrørende analyser på kommunernes velfærdsområder 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1362 Selvstændigt projekt 704743 Indikatorer på ældreområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1363 Projektdatabase 704815 KL projektdatabase 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1364 Underprojekt til projektdatabase 704934 Urbanisering og dens afledte effekter 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1365 Underprojekt til projektdatabase 704935 Aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet og samspillet mellem helbredsmæssige og sociale forhold i befolkningen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1366 Underprojekt til projektdatabase 704936 Dokumentation i forhold til beskæftigelsesområdet 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1367 Underprojekt til projektdatabase 705048 Socialt udsatte borgeres psykiske og fysiske helbred, sociale situation og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1368 Underprojekt til projektdatabase 705836 Eftersyn af folkeskolen med særligt fokus på inklusion trivsel og effekterne af folkeskolereformen 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1369 Underprojekt til projektdatabase 706612 Kommunernes personalemæssige behov og udfordringer 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1370 Selvstændigt projekt 706848 Analyse af effekter af lokal erhvervsfremme 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1371 Underprojekt til projektdatabase 706853 Aktuel udvikling i befolkning og beskæftigelse 278. KL (Kommunernes Landsforening)
1372 Selvstændigt projekt 703203 Conflicts over reproductive investment 279. Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet
1373 Selvstændigt projekt 703066 3F medlemmer 281. 3F, Økonomisk Sekretariat
1374 Selvstændigt projekt 704266 Skizofreni på livstid 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1375 Selvstændigt projekt 705091 Åben dialog i Region Syddanmark II 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1376 Selvstændigt projekt 706294 RESCueH - A research programme adressing challenges critical to the quality of care for patients with alcohol use disorder 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1377 Selvstændigt projekt 706327 Enkeeffekten 284. Forskningsenheden for Psykiatri, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1378 Selvstændigt projekt 703722 Etnisk mangfoldighed i virksomheder 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1379 Selvstændigt projekt 703769 Anden generationsindvandrere i Sverige og Danmark 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1380 Selvstændigt projekt 706554 Fremtidssikring af arbejdskraft til Hovedstadsområdet 285. Kontor for Økonomi og Resultater, Københavns Kommune
1381 Selvstændigt projekt 703366 Sociale konsekvenser af Myasthenia Gravis 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1382 Selvstændigt projekt 704769 Hvordan har du det (HHDD) 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1383 Selvstændigt projekt 704950 Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1384 Selvstændigt projekt 704997 Vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1385 Selvstændigt projekt 705851 Cost-effectiveness of PROPATEN® graft versus a standard graft 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1386 Selvstændigt projekt 706254 Delegating hospital governance towards health professionals 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1387 Selvstændigt projekt 706271 Arbejdsmarkedstilknytning for kræftoverlevere i op til fem år efter diagnose 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1388 Selvstændigt projekt 706284 Gigtpatienter med flere sygdomme 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1389 Selvstændigt projekt 706341 19M Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1390 Selvstændigt projekt 706587 Gigtpatienter med flere sygdomme_Uden LMDB 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1391 Selvstændigt projekt 706590 “Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen - en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst” 286. DEFACTUM, Region Midtjylland
1392 Selvstændigt projekt 703054 Evaluering, validering og videreudvikling af sprogvurdering af 3-årige og supplerende test 289. Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
1393 Selvstændigt projekt 703061 Intern modellering af fremtidige levetidsforbedringer 290. SAMPENSION KP Livsforsikring A/S
1394 Selvstændigt projekt 705915 Genindlæggelser på Nordsjællands Hospital i 2014 291. Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling, Hillerød Hospital
1395 Selvstændigt projekt 704777 Multisygdom - forekomst og karakteristika 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1396 Selvstændigt projekt 704854 Risiko for diabetes og andre stofskifte sygdomme hos børn født ved kunstig befrugtning 294. Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital
1397 Selvstændigt projekt 706600 Tomme boliger i kystnære og ikke-kystnære zoner 297. Boligøkonomisk Videncenter, Realdania
1398 Selvstændigt projekt 706367 Generel registerbaseret analyse af overgangen til særligt naturvidenskabelig videreuddannelse blandt studenter fra de gymnasiale uddannelser 301. DanskeGymnasier
1399 Selvstændigt projekt 704157 Delivery by caesarean section possible implications for offspring future health and disease 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1400 Selvstændigt projekt 704210 Time-trends of cesarean delivery and neonatal outcome in the Nordic countries comparative studies 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1401 Selvstændigt projekt 704414 Aflastning i graviditet under hospitalsindlæggelse 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1402 Selvstændigt projekt 704461 Langtidskomplikationer efter hysterektomi ABC-Databasen 302. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1403 Selvstændigt projekt 702777 Psykisk afvigende kriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1404 Selvstændigt projekt 706088 Visitation og behandling af sexualkriminelle 306. Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital
1405 Selvstændigt projekt 704106 Undersøgelse af mulige effekter af medicinforbrug under graviditeten på den psykiske udvikling: En flergenerations undersøgelse 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1406 Selvstændigt projekt 706364 Does cognitive ability in early adulthood influence the risk of developing mental disorders and Intelligence (IQ) and health - an analysis of factors contributing to the ”Flynn effect 308. Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
1407 Selvstændigt projekt 704442 Registerundersøgelser om unge, der har forældre med multipel sclerose 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1408 Selvstændigt projekt 704660 Multipel sklerose og komorbiditet 309. Dansk Multipel Sclerose Center
1409 Selvstændigt projekt 703334 Follow-up studier af børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1410 Selvstændigt projekt 704991 Udbredelse, byrde og risikofaktorer for psykiatriske lidelser i en fødselskohorte 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1411 Selvstændigt projekt 705046 Børn med ADHD – beskrivelse af patientforløb i sundhedsvæsenet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1412 Selvstændigt projekt 705807 Hvordan klarer personer med autismespektrumforstyrrelser sig senere i livet 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1413 Selvstændigt projekt 706256 Food Addiction Comorbid to Mental Disorders 312. Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland
1414 Selvstændigt projekt 703848 Risiko for kognitive vanskeligheder efter eksposition af neurotrope lægemidler generelt i føtal-perioden 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1415 Selvstændigt projekt 706313 Indlæggelse og medicinforbrug blandt danske børn 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1416 Selvstændigt projekt 706317 Risiko for infektioner, feberkramper og psykiatriske lidelser hos børn med multipel sclerose (MS) 314. BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
1417 Selvstændigt projekt 705022 Sociale forskelle og effekter ved anvendelse af dagtilbud 315. Bureau 2000
1418 Selvstændigt projekt 704119 Astmatikere i intensiv astmabehandling 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1419 Selvstændigt projekt 706631 The Impact of Systemic Eosinophilia on the Prognosis in Exacerbations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Asthma 316. Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
1420 Selvstændigt projekt 703648 Vaginal østrogen og risiko for tilbagefald af brystkræft 317. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet
1421 Selvstændigt projekt 706509 Analyse af Københavns Kommunes indsats for dagpengemodtagere 318. Mploy A/S
1422 Selvstændigt projekt 706343 Regional produktivitetsanalyse baseret på virksomhedsdata 319. Erhvervshus Sjælland
1423 Selvstændigt projekt 703667 Performance blandt virksomheder med Vækstfondtilskud 322. Vækstfonden
1424 Selvstændigt projekt 703906 Samfundsøkonomiske effekter af venturefinansierede virksomhede 322. Vækstfonden
1425 Selvstændigt projekt 704090 Kapitalfonde 322. Vækstfonden
1426 Selvstændigt projekt 705090 Registerbaseret analyse af små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 322. Vækstfonden
1427 Selvstændigt projekt 703674 Praktikpladser kan det betale sig for virksomhederne 324. DEA
1428 Selvstændigt projekt 703707 Humanisternes arbejdsmarked 324. DEA
1429 Selvstændigt projekt 703803 Uddannelsesvalg efter gymnasiet en estimat ion af de gymnasiale uddannelsers kvalitet 324. DEA
1430 Selvstændigt projekt 703823 Effekterne af offshoring og importkonkurrence på danske løn- og beskæftigelsesforhold 324. DEA
1431 Selvstændigt projekt 703842 Finansiering af fremtidens kvalitetsuddannelser 324. DEA
1432 Selvstændigt projekt 704004 Diversitet i søgningen af uddannelser. 324. DEA
1433 Selvstændigt projekt 704009 Innovation, personaleforhold, og produktivitet 324. DEA
1434 Selvstændigt projekt 704035 Hvem bruger kompetencefondene og hvem betaler 324. DEA
1435 Selvstændigt projekt 704202 Udbud og efterspørgsel af praktikpladser 324. DEA
1436 Selvstændigt projekt 704238 Holdninger og iværksættere 324. DEA
1437 Selvstændigt projekt 704239 Sabbatår efter gymnasiet højere løn eller spild af tid? 324. DEA
1438 Selvstændigt projekt 704240 Virksomheders brug og oplevelse af det offentlige forsknings- og innovationssystem 324. DEA
1439 Selvstændigt projekt 704803 Registerbaseret analyse af personer brug af AMU- og VEU-kurser med fokus på social mobilitet 324. DEA
1440 Selvstændigt projekt 704804 Registerbaseret analyse af unges veje gennem uddannelsessystemet med fokus på udfordringer i overgangene mellem de forskellige niveauer 324. DEA
1441 Selvstændigt projekt 705063 Isbrydere - Højtuddannede medarbejdere i SMVer 324. DEA
1442 Selvstændigt projekt 706192 Vækst i danske virksomheder 324. DEA
1443 Selvstændigt projekt 706762 Internationaliseringens værdi 324. DEA
1444 Selvstændigt projekt 703702 Medicinforbrug hos patienter med demens 325. Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
1445 Selvstændigt projekt 703708 Danmarks økonomiske geografi: byerne og regionernes udvikling og potentiale 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1446 Selvstændigt projekt 704171 Nacadia Efffekt Studie -NEST 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1447 Selvstændigt projekt 705065 De bredere socioøkonomiske effekter af urbane transport investeringer 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1448 Selvstændigt projekt 705889 Rebound effects of energy efficient urban structure in Denmark 328. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
1449 Selvstændigt projekt 704792 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) samt produktionstab for patienter med atrieflimren herunder patienter behandlet med blodfortyndende medicin 329. Incentive Partners Aps
1450 Selvstændigt projekt 705821 Behandlingsmønstre og forbrug af sundhedsydelser blandt personer med diabetes 329. Incentive Partners Aps
1451 Selvstændigt projekt 706195 Feasibility test til registerstudie vedr. sygdomsbyrde og omkostninger ved multipel sclerose (MS) i Danmark 329. Incentive Partners Aps
1452 Selvstændigt projekt 706255 Behandling af Myelomatose – en registerbaseret analyse 329. Incentive Partners Aps
1453 Selvstændigt projekt 706393 Kortlægning af Spinal muskelatrofi type 1, 2 og 3 (SMA I, SMA II, SMA III) 329. Incentive Partners Aps
1454 Selvstændigt projekt 706405 Forbrug af ydelser samt produktionstab for patienter med Crohns sygdom og ulcerøs colitis 329. Incentive Partners Aps
1455 Selvstændigt projekt 706461 Ydelsesforbrug og produktionstab for patienter med meningokokker og deres forældre 329. Incentive Partners Aps
1456 Selvstændigt projekt 706494 Forbrug af sundhedsydelser, kommunale ydelser og arbejdsmarkedsydelser (sygedagpenge) samt produktionstab for patienter med Hæmofili 329. Incentive Partners Aps
1457 Selvstændigt projekt 706681 Forbrug af ydelser samt produktionstab for patienter med Crohns sygdom og ulcerøs colitis_2. 329. Incentive Partners Aps
1458 Selvstændigt projekt 706763 Behandlingsmønstre indenfor biologiske lægemidler til behandling af psoriasis 329. Incentive Partners Aps
1459 Selvstændigt projekt 706826 Lægemiddelomkostninger for hæmofilipatienter 706494 329. Incentive Partners Aps
1460 Selvstændigt projekt 706880 Lægemiddelomkostninger for meningokokker 706461 329. Incentive Partners Aps
1461 Selvstændigt projekt 704595 Transnationale adoptioner til Danmark 330. Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
1462 Projektdatabase 704797 Projektdatabase for Fonden KRAKA. 331. Fonden Kraka
1463 Underprojekt til projektdatabase 704798 Registerbaserede undersøgelser af det danske velfærdssamfund – dagsaktuelle nyheder 331. Fonden Kraka
1464 Underprojekt til projektdatabase 705071 Integration af børn og unge med ikke-vestlig baggrund på bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet 331. Fonden Kraka
1465 Underprojekt til projektdatabase 705072 Income, wealth, rates of return, saving, and consumption. 331. Fonden Kraka
1466 Underprojekt til projektdatabase 706032 Integration af indvandrere på arbejdsmarkeds- og velfærdsområdet 331. Fonden Kraka
1467 Underprojekt til projektdatabase 706087 Udvikling, konsekvenser og potentiale i virksomheders sociale ansvar 331. Fonden Kraka
1468 Underprojekt til projektdatabase 706562 Arbejdsmarkedet 331. Fonden Kraka
1469 Underprojekt til projektdatabase 706593 Demografi, pres på sundhedsvæsen og økonomiske konsekvenser af sygdomme 331. Fonden Kraka
1470 Underprojekt til projektdatabase 706594 Udgifter til medicintilskud 331. Fonden Kraka
1471 Underprojekt til projektdatabase 706736 Registerbaseret analyse af bygningsforhold og effekten heraf. 331. Fonden Kraka
1472 Selvstændigt projekt 703822 Hvad producerer vi i de forskellige egne af Danmark? 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1473 Selvstændigt projekt 703831 Analyse af områdebaserede indsatser 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1474 Selvstændigt projekt 703862 tvillingeprojekekt til 703768 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1475 Selvstændigt projekt 706563 Arbejdspladser, boliger, pendling og bystruktur 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1476 Selvstændigt projekt 706813 Byens form og struktur 333. Kraks Fond, Center for Økonomisk Byudvikling
1477 Selvstændigt projekt 703873 Danske diplomater 335. Department of Business and Politics, CBS
1478 Selvstændigt projekt 706264 Netværksanalyse på elitegrupperinger i Danmark 335. Department of Business and Politics, CBS
1479 Selvstændigt projekt 706569 Generel registerbaseret analyse af baggrundsvariable for rekrutterede til socialøkonomisk virksomhed og fremtidige beskæftigelse. 335. Department of Business and Politics, CBS
1480 Selvstændigt projekt 706083 Sociodemografisk baggrund hos småbørn med ADHD i Danmark 336. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
1481 Selvstændigt projekt 703832 Analyse af byggeriets produktivitet m.v. baseret på virksomhedsdata 337. Energistyrelsen
1482 Selvstændigt projekt 704813 Kombination af bygnings-, energi- og husholdningsoplysninger 337. Energistyrelsen
1483 Selvstændigt projekt 705082 Generel registerbaseret analyse af virksomheders energiforbrug og deres betydning for regionaløkonomiske forhold 337. Energistyrelsen
1484 Selvstændigt projekt 704562 Motivational Factors in Household Decisions to Invest in Energy Savings 341. Afdeling for Systemanalyse, DTU Management Engineering
1485 Selvstændigt projekt 703736 Organizational Design and Architecture of Offshoring 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1486 Selvstændigt projekt 706143 El-forbrugsvaner og sociale faktorer 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1487 Selvstændigt projekt 706147 Human Capital, Patenting Activity, and Technology Spillovers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1488 Selvstændigt projekt 706148 Labor Mobility Project 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1489 Selvstændigt projekt 706152 Entrepreneurial Careers 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1490 Selvstændigt projekt 706289 Consumption Externalities of Antibiotics Use 344. Institut for Strategi og Innovation, CBS
1491 Selvstændigt projekt 703064 De etniske minoriteters valgdeltagelse ved kommunalvalget 2009 345. Udlændinge- og Integrationsministeriet
1492 Selvstændigt projekt 703847 Hvem er magistrene og hvad bidrager de med 349. Dansk Magisterforening
1493 Selvstændigt projekt 704023 Effekt af gluten eksponering 350. Bartholin Instituttet, Rigshospitalet
1494 Selvstændigt projekt 704012 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen og boligmassen i boligafdelinger i den almene sektor set i forhold til det øvrige samfund 351. Landsbyggefonden
1495 Selvstændigt projekt 704108 Registerbaseret analyse af beboersammensætningen i den almene boligsektor set i forhold til landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1496 Selvstændigt projekt 704878 Registerbaseret analyse af boligområder i den almene boligsektor set i forhold til udsatte boligområder og landet som helhed. 351. Landsbyggefonden
1497 Selvstændigt projekt 704879 Registerbaseret analyse af udviklingen i særligt udsatte boligområder over tid. 351. Landsbyggefonden
1498 Selvstændigt projekt 704016 Psykiske efterreaktioner og sociale problemer hos danske soldater udsendt i international mission 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1499 Selvstændigt projekt 705028 Trivsel blandt børn af veteraner 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1500 Selvstændigt projekt 706665 Generelle registerbaserede analyser af udsendte med det danse forsvar 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1501 Selvstændigt projekt 706805 Intentional self-harm among Danish veterans 352. Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret
1502 Selvstændigt projekt 704049 Hysterektomiers indflydelse på dækningsgraden i det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1503 Selvstændigt projekt 705947 Ikke-deltagelse i det danske screeningsprogram for tarmkræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1504 Selvstændigt projekt 705948 What happens when women in a country with organised cervical cancer screening are not invited as recommended 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1505 Selvstændigt projekt 706297 Forebyggelse af livmoderhalskræft i krydsfeltet mellem vaccination og screening 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1506 Selvstændigt projekt 706493 Tilbud om hjemmeopsamlet børsteprøve til ikke-deltagere i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1507 Selvstændigt projekt 706932 Effekten af beslutningsstøtteværktøj i det danske nationale tarmkræftscreeningsprogram: Et randomiseret kontrolleret forsøg 354. Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
1508 Selvstændigt projekt 704047 Mortalitet og helbredsforhold ved dysfunktion af hypofyse-thyroidea aksen 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1509 Selvstændigt projekt 704175 Morbiditet og mortalitet ved polycystisk ovariesyndrom 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1510 Selvstændigt projekt 704424 Risikostratificeret strategi til screening for osteoporose: En randomiseret undersøgelse 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1511 Selvstændigt projekt 704670 Risikofaktorer for død og andre outcomes hos hoftefrakturpatienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1512 Selvstændigt projekt 704709 Sammenhængen mellem tidlige miljøeksponeringer og risikoen for at udvikle cøliaki 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1513 Selvstændigt projekt 704968 Association of depression and delay in diagnosis and treatment among patients with lung cancer 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1514 Selvstændigt projekt 705079 Lægemiddelsikkerhed og -effekt ved behandling med bisfosfonater og andre lægemidler mod osteoporose i relation til forskelle i klinisk biokemiske variable, herunder nyrefunktion 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1515 Selvstændigt projekt 705801 BIO-CAC-studiet 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1516 Selvstændigt projekt 705828 Resource consumption and cost of gynecological cancer surgery in obese women 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1517 Selvstændigt projekt 705989 Registerbaseret analyse af mennesker med kroniske non-maligne smerter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1518 Selvstændigt projekt 706365 Patientrapporteret livskvalitet hos lungecancer patienter 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1519 Selvstændigt projekt 706379 Incidensen og prævalens af kutan og systemisk lupus erythematosus i Danmark samt undersøgelse af tidsmæssige sammenhænge 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1520 Selvstændigt projekt 706436 Validation of a comorbidity index for use in obstetric patient in a national cohort 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1521 Selvstændigt projekt 706570 Knoglemarkører som prædiktorer for behandlingseffekt 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1522 Selvstændigt projekt 706638 Imminent Osteoporotic Fracture risk - Epidemiologisk studium af hurtigt indsættende risiko for osteoporotiske knoglebrud. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1523 Selvstændigt projekt 706659 Risiko for venøse tromboemboliske komplikationer for cancerpatienter i forbindelse med urologisk indgreb. 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1524 Selvstændigt projekt 706792 Risiko for modermærkekræft hos patienter med vitiligo 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1525 Selvstændigt projekt 706873 Atypiske femurfrakturer: Et populationsbaseret studium af risikofaktorer og sammenhæng med anvendelse og ophør af bisfosfonatbehandling 355. OPEN, Odense Universitetshospital
1526 Selvstændigt projekt 704308 Governance, Performance and Employee data, GPE 357. Center for Corporate Governance, CBS
1527 Selvstændigt projekt 704495 Arbejdsmiljø på bundlinien (702036) 357. Center for Corporate Governance, CBS
1528 Selvstændigt projekt 704972 Landsdækkende registrering af recidiv ved endometriecancer 359. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital
1529 Selvstændigt projekt 702531 Private skolers sociale profil og 9. klasses elevers karakterer fordelt på etnicitet. 360. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
1530 Selvstændigt projekt 704019 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats 362. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
1531 Selvstændigt projekt 706054 Retrospective Real-World Study of Moderate to Severe Asthma 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1532 Selvstændigt projekt 706081 DMCG.dk Benchmarking Consortium II Regionale forskelle i kræftdødelighed 363. Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR)
1533 Selvstændigt projekt 704061 Trend Danmark en generel registerbaseret tidsserie-analyse af udviklingen indenfor relevante variable til beskrivelse af købekraft og konsument-adf 365. Ambition A/S
1534 Selvstændigt projekt 701948 Knoglebrud som følge af sygdom og medicinsk behandling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1535 Selvstændigt projekt 703314 Steroid use in arthritis patients: A register based surve 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1536 Selvstændigt projekt 703381 Risikofaktorer for knoglebrud samt de økonomiske omkostninger 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1537 Selvstændigt projekt 703382 Diabetes og cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1538 Selvstændigt projekt 703383 Parathyroideahormonbehandling af osteoporose 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1539 Selvstændigt projekt 704911 Thyroidea sygdom, graviditetsforløb og barnets udvikling 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1540 Selvstændigt projekt 705053 Diabetes and breast cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1541 Selvstændigt projekt 706308 Sammenligning og stratificering af frakturrisiko hos patienter behandlet med kurativt sigte for kolorektal cancer 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1542 Selvstændigt projekt 706428 Pregnancy Outcomes and Health of Children born to Mothers with Thyroid Disease 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1543 Selvstændigt projekt 706667 Understanding Fracture Mortality Relationship: an International Collaborative Approach 366. Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd
1544 Selvstændigt projekt 704315 Nationale testdata mm 368. Københavns Professionshøjskole
1545 Selvstændigt projekt 705026 MIPAC - Medicalisation in Pregnancy and Childbirth 368. Københavns Professionshøjskole
1546 Selvstændigt projekt 705868 Har Flipped Classroom positiv effekt på elevernes læring i grundskolens naturfag 368. Københavns Professionshøjskole
1547 Selvstændigt projekt 706299 Effektanalyse af forløb hos Incita 368. Københavns Professionshøjskole
1548 Selvstændigt projekt 706417 Tidlig Matematikindsats til marginalgruppeelever (TMTM) 368. Københavns Professionshøjskole
1549 Selvstændigt projekt 706586 Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser – hvad virker for hvem og under hvilke omstændigheder? 368. Københavns Professionshøjskole
1550 Selvstændigt projekt 704048 Registerbaseret undersøgelse af individers betydning for finansiel performance 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1551 Selvstændigt projekt 704844 Does Cost Stickiness arise as a consequence of forward looking managerial decision-making 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1552 Selvstændigt projekt 706346 CEO renumeration and say-on-pay 370. Institut for Regnskab og Revision, CBS
1553 Selvstændigt projekt 705019 Specifik registerbaseret erhvervsanalyse af segmenter i fødevareklyngen 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1554 Selvstændigt projekt 706704 Analyse af dødvægt på tværs af støtteordninger 372. Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse
1555 Selvstændigt projekt 704165 Registerbaseret analyse af socioøkonomiske og økonomiske forhold for kunder i Nykredit koncernen hvis afdragsfrihed udløber i 2013 og 2014 374. Nykredit, Risikostyring
1556 Selvstændigt projekt 704197 Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen 375. Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
1557 Selvstændigt projekt 704876 Demens, biomarkører og komorbiditet 375. Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
1558 Selvstændigt projekt 703613 Effektmåling af boligsociale indsatser i udsatte områder 377. Center for Boligsocial Udvikling
1559 Selvstændigt projekt 706771 Registerbaseret analyse af grundskoler 382. Rigsrevisionen
1560 Selvstændigt projekt 706381 Udenlandske virksomheder i Danmark 383. Copenhagen Capacity
1561 Selvstændigt projekt 704220 Registerbaseret beskæftigelsesanalyse af IT-Universitetets dimitterende kandidater 2006-2012 384. IT-Universitetet i København
1562 Selvstændigt projekt 704257 Analyse af Arbejdstilsynets tilsynsindsats, arbejdsulykker og arbejdsmiljøets konsekvenser 385. Arbejdstilsynet
1563 Selvstændigt projekt 705011 Analyse af udviklingen i forekomsten af arbejdsulykker 385. Arbejdstilsynet
1564 Selvstændigt projekt 706410 Analyse for Efterskoleforeningen 387. Moos-Bjerre & Lange ApS
1565 Selvstændigt projekt 706598 Registerberigelse og -effektanalyse af surveydata indsamlet af DST Survey i samarbejde med MBLA for Friluftsrådet. 387. Moos-Bjerre & Lange ApS
1566 Selvstændigt projekt 706571 Prospective study of consecutive lumbar discherniation operated patients; outcome and prognostic factors 389. Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
1567 Selvstændigt projekt 704319 Demografiske og socioøkonomiske forhold samt risikofaktorer for udvikling af primær og recidiverende colon divertikulitis 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1568 Selvstændigt projekt 704620 Kolecystektomi i Danmark registerbaseret analyse af risikofaktorer for komplikationer og død efter galdeblæreoperation 392. Gastroenheden, Herlev Hospital
1569 Selvstændigt projekt 704952 Analyse af danske akademikere og studerendes adfærd på arbejdsmarkedet 395. Danske Universiteter
1570 Selvstændigt projekt 706622 Registerbaseret analyse af danske akademikere og studerende og deres adfærd på arbejdsmarkedet i sammenligning med andre grupper 395. Danske Universiteter
1571 Selvstændigt projekt 704412 Livet efter sepsis - Forbrug af sundhedsydelser og betydningen af socioøkonomiske forskelle 400. Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
1572 Selvstændigt projekt 706471 Pivmecillinam compared to other antibiotics on community 401. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital
1573 Selvstændigt projekt 706807 Reformanalyser af førtidspension 402. Metrica APS
1574 Selvstændigt projekt 702538 Bisfosfonatbehandling af osteoporose hos danske patienter med knoglebrud 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1575 Selvstændigt projekt 703436 lægemiddelsikkerheden ved zoledronat og perorale bisfosfonater 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1576 Selvstændigt projekt 703857 Epidemiologi for knoglebrud i Danmark siden 1977 408. Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital
1577 Selvstændigt projekt 706239 Fysisk planlægning og kommunaløkonomi 411. BDO Consulting
1578 Selvstændigt projekt 705880 Videregående uddannelser geografisk, projekt 2 412. Professionshøjskolen Absalon
1579 Selvstændigt projekt 704539 Langtidseffekt af populations-screening og behandling af Helicobacter Pylori 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1580 Selvstændigt projekt 704974 Pancreascancer - Patienters forbrug af medicin og ydelser i primærsektoren i en 5 – årig periode 413. Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
1581 Selvstændigt projekt 704688 Analyse af vækstområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1582 Selvstændigt projekt 706397 Analyse af politiske fokusområder i Odense Kommune 415. Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
1583 Selvstændigt projekt 705111 Løbende monitorering af universitetets studerendes beskæftigelsessituation 416. Fællesadministrationen, Roskilde Universitet
1584 Selvstændigt projekt 704676 Academic performance in adolescent children born after assisted reproductive technology 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1585 Selvstændigt projekt 706005 Nordic register study on morbidity and mortality in children born after assisted reproductive technology compared with children born after spontaneous conception 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1586 Selvstændigt projekt 706538 Urinvejsinfektioner under graviditet 420. Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
1587 Selvstændigt projekt 705066 Transcultural psychiatry: Exploring the assessment and diagnoses of migrants in Denmark 423. Psykiatrisk Center Ballerup
1588 Selvstændigt projekt 704843 Prævalens af infektioner hos patienter med Skizofreni 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1589 Selvstændigt projekt 705857 Overlevelse hos patienter med nyopdaget leddegigt fra Sønderjyllands amt 424. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
1590 Selvstændigt projekt 704528 Perioperativ forbrug af metformin og hypnotika hos patienter der opereres for kolorektal cancer 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1591 Selvstændigt projekt 704857 Smh ml post operativ bakteriæmi og cancer outcome og overall survival ved op kolorectal cancer pt 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1592 Selvstændigt projekt 705980 Perioperativ kardiovaskulær morbiditet og mortalitet ved hoftenær kirurgi 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1593 Selvstændigt projekt 706852 Kroniske smerter og livskvalitet hos bariatrisk opererede patienter 425. Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1594 Selvstændigt projekt 706010 Akademikerne på det danske arbejdsmarked 426. Akademikerne
1595 Selvstændigt projekt 704788 Innovationsbarometeret – undersøgelse af innovation i den offentlige sektor 428. Center for Offentlig Innovation
1596 Selvstændigt projekt 705054 The Future Demand for Educated Labour in Denmark 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1597 Selvstændigt projekt 706003 Beskæftigelseseffekter af iværksætteri_703854 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1598 Underprojekt til projektdatabase 706803 Optimal design of funding for university education_706279 429. Center for Innovation (CFI), CBS
1599 Selvstændigt projekt 706036 Sundheds- og omsorgsydelser for de mest ressourcetunge borgere 430. Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed, Region Hovedstaden
1600 Selvstændigt projekt 704832 Demografiske, socioøkonomiske og kliniske karakteristika hos patienter 431. Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
1601 Selvstændigt projekt 704861 Samfundsøkonomiske konsekvenser af multipel sclerose i Danmark 432. Scleroseforeningen
1602 Selvstændigt projekt 704978 The association between exposure to rear-end car collision and risk of whiplash injury within the first year after the accident. Does a drawbar on the struck car increase the risk of WAD? 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1603 Selvstændigt projekt 705885 Uheldsdatabase baseret på registerdata 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1604 Selvstændigt projekt 706162 En ny uheldsdatabase baseret på Landspatientregistrets registrering af trafikuheld 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1605 Selvstændigt projekt 706303 Forståelse af beboeres adfærd – et kig på forbrug af varmt brugsvand 433. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
1606 Selvstændigt projekt 705867 Registerbaseret analyse af forfatteres økonomiske vilkår 434. Kulturstyrelsen
1607 Projektdatabase 700201 Ministerieordningen STAR - Windows 437. STAR
1608 Underprojekt til projektdatabase 706013 Befordringsfradragets effekter på mobilitet og arbejdsudbud 437. STAR
1609 Underprojekt til projektdatabase 706690 Analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 437. STAR
1610 Underprojekt til projektdatabase 706841 Starthjælp eller stopklods 437. STAR
1611 Selvstændigt projekt 704982 Morbiditet og comorbiditet hos obducerede narkomaner 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1612 Selvstændigt projekt 706137 SURVIVE – lad de døde gavne de levende 439. Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet
1613 Selvstændigt projekt 703380 Atrium Septuim defect hos voksne 440. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1614 Selvstændigt projekt 704002 D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life 442. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
1615 Selvstændigt projekt 704960 Generel registerbaseret analyse af udviklinger på arbejdsmarkedet 443. DJØF
1616 Selvstændigt projekt 705032 Generel registerbaseret analyse af djøfernes organisationsprocent samt udviklingen i denne 443. DJØF
1617 Selvstændigt projekt 706286 Værdien af første akademiker i SMVer 443. DJØF
1618 Selvstændigt projekt 706521 Effekten af en professionel ledelse i små og mellemstore virksomheder i Danmark 443. DJØF
1619 Projektdatabase 704350 Projektdatabase for Damvad Analytics 445. DAMVAD Analytics
1620 Selvstændigt projekt 704994 Economic impact of University-industry collaboration (Nordisk projekt) 445. DAMVAD Analytics
1621 Underprojekt til projektdatabase 706018 Vindmøllebranchens branchestatistik 445. DAMVAD Analytics
1622 Underprojekt til projektdatabase 706073 Kortlægning af bestyrelsernes erfaring 445. DAMVAD Analytics
1623 Underprojekt til projektdatabase 706134 Effektmåling af Hurtig Diagnose 445. DAMVAD Analytics
1624 Underprojekt til projektdatabase 706211 Vandsektorens samfundsbidrag 445. DAMVAD Analytics
1625 Underprojekt til projektdatabase 706356 Evaluering af ordninger for arbejdskraftindvandring fra tredjelande 445. DAMVAD Analytics
1626 Underprojekt til projektdatabase 706382 Evaluering af Eliteforsk-initiativet 445. DAMVAD Analytics
1627 Underprojekt til projektdatabase 706412 Medicoindustrien 445. DAMVAD Analytics
1628 Underprojekt til projektdatabase 706474 Erhversakademiernes virksomhedssamarbejder 445. DAMVAD Analytics
1629 Underprojekt til projektdatabase 706487 Statistik for eksport af serviceydelser vedr. energiteknologi 445. DAMVAD Analytics
1630 Underprojekt til projektdatabase 706510 Evaluering af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 445. DAMVAD Analytics
1631 Underprojekt til projektdatabase 706552 Branchestatistik for fjernvarmesektoren 445. DAMVAD Analytics
1632 Underprojekt til projektdatabase 706597 Lønniveauet i varmeforsyningsbranchen 445. DAMVAD Analytics
1633 Underprojekt til projektdatabase 706614 Branchestatistik for hjælpemiddelbranchen 445. DAMVAD Analytics
1634 Underprojekt til projektdatabase 706634 Statistik for eksport af serviceydelser vedr. vandteknologi 445. DAMVAD Analytics
1635 Underprojekt til projektdatabase 706655 Branchestatistik for olie- og gassektoren 445. DAMVAD Analytics
1636 Underprojekt til projektdatabase 706702 Effektmåling af MADE 445. DAMVAD Analytics
1637 Underprojekt til projektdatabase 706776 Indkomst og formue blandt udvalgte befolkningsgrupper 445. DAMVAD Analytics
1638 Underprojekt til projektdatabase 706778 Samfundsøkonomisk regnskab for internationale studerende på DTU 445. DAMVAD Analytics
1639 Underprojekt til projektdatabase 706808 Kvantitativ analyse til ATVs Science og Engineering projekt 445. DAMVAD Analytics
1640 Underprojekt til projektdatabase 706865 Effektmåling af skattekreditter til forskning og udvikling 445. DAMVAD Analytics
1641 Underprojekt til projektdatabase 706894 Udviklingen i befolkning og økonomisk vækst i Billunds opland 445. DAMVAD Analytics
1642 Underprojekt til projektdatabase 706901 Kortlægning af sundheds- og velfærdsinnovation 445. DAMVAD Analytics
1643 Underprojekt til projektdatabase 706915 Videnskabeligt personales karriereveje 445. DAMVAD Analytics
1644 Selvstændigt projekt 705991 Inflammatorisk tarmsygdom og Parkinssons sygdom 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1645 Selvstændigt projekt 706019 50-års opfølgning af en populationsbaseret incidenskohorte af patienter med inflammatorisk tarmsygdom 446. Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital
1646 Projektdatabase 700207 Ministerieordningen - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 448. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - ministerieordningen
1647 Selvstændigt projekt 702869 Forebyggelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1648 Selvstændigt projekt 703490 Bevægelsesregisteret 449. Sundhedsdatastyrelsen
1649 Projektdatabase 700203 Ministerieordningen Ankestyrelsen 450. Børne- og Socialministeriet, Departementet (M)
1650 Selvstændigt projekt 705860 Prognose hos patienter med systematisk vaskulitis eller autoimmune granulomatøse tilstande 452. Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
1651 Selvstændigt projekt 704586 Impaired beta2-adrenergic receptor function. A new mechanism for developing chronic obstructive pulmonary disease? 453. Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus
1652 Selvstændigt projekt 705999 Optagelseskriteriernes betydning for social mobilitet på CBS 455. Økonomi og Analyse, CBS
1653 Selvstændigt projekt 703575 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1654 Selvstændigt projekt 703794 Klinisk risiko stratifikation hos patiente med kardiovaskulære sygdomme 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1655 Selvstændigt projekt 705832 Potentielle risikofaktorer for thromboemboli hos diabetes patienter med atrieflimren 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1656 Selvstændigt projekt 706657 Potentielle risikofaktorer for thromboemboli hos diabetes patienter med atrieflimren (705832) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1657 Selvstændigt projekt 706683 Klinisk risiko stratifikation hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (tidl. 703794) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1658 Selvstændigt projekt 706684 Klinisk risikostratifikation af patienter med kardiovaskulære sygdomme (tidligere 703575) 456. Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
1659 Selvstændigt projekt 706326 Sundhedsforbrug og socio-demografiske faktorer i Region Sjælland 459. Data og Udviklingsstøtte
1660 Selvstændigt projekt 706738 Hvordan har du det 2017 459. Data og Udviklingsstøtte
1661 Selvstændigt projekt 706090 Ulighed, gæld, og bankernes pengeskabelse 460. Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, CBS
1662 Selvstændigt projekt 706451 Den danske filmbranche 460. Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, CBS
1663 Selvstændigt projekt 706585 Billedkunstens økonomiske rum 460. Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, CBS
1664 Selvstændigt projekt 706042 Dem systemet ikke når 461. Marselisborg Consulting
1665 Selvstændigt projekt 706238 Udredning af omkostningsniveau på det sociale område 461. Marselisborg Consulting
1666 Selvstændigt projekt 706476 Analyse af AC-ledige i de større uddannelsesbyer i danmark 461. Marselisborg Consulting
1667 Selvstændigt projekt 706490 Komparativ analyse af modtagerandele og udgifter til det specialiserede socialområde 461. Marselisborg Consulting
1668 Projektdatabase 706114 Ministerieordningen EVM 464. Erhvervsministeriet (M)
1669 Underprojekt til projektdatabase 706351 Registerbaseret analyse af produktivitet og konkurrence i den private sektor (speciale) 464. Erhvervsministeriet (M)
1670 Selvstændigt projekt 706121 Unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger 465. Socialstyrelsen
1671 Selvstændigt projekt 706226 Efterværn og netværksgrupper for anbragte unge 465. Socialstyrelsen
1672 Selvstændigt projekt 706491 Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig 465. Socialstyrelsen
1673 Selvstændigt projekt 706014 Analyse af unge voksne på AVU og deltagere på produktionsskoler 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1674 Selvstændigt projekt 706316 Evaluering af eux 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1675 Selvstændigt projekt 706318 Undersøgelse af specialtilbud i den nye folkeskole 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1676 Selvstændigt projekt 706409 Registeranalyse til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1677 Selvstændigt projekt 706737 Følgeforskning af gymnasiereformen 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1678 Selvstændigt projekt 706750 Evaluering af rammeforsøg (for Undervisningsministeriet) 467. Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL)
1679 Selvstændigt projekt 706414 Vækst og lige muligheder for alle 469. Den Sociale Kapitalfond Management
1680 Projektdatabase 706172 Ministerieordningen NATBNK 470. Danmarks Nationalbank (M)
1681 Selvstændigt projekt 706229 Brug af sundhedsvæsnet, socio-økonomiske konsekvenser mm 471. Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
1682 Selvstændigt projekt 706207 Kunsten at blive 60 år gammel 474. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans
1683 Selvstændigt projekt 706250 En permanent EU cohort for vaccine – bivirkninger af pneumokok-vaccine. 475. IMS Health Technology Solutions Denmark A/S
1684 Selvstændigt projekt 706654 Treatment Patterns and Health Service Use Among Patients with Schizophrenia 475. IMS Health Technology Solutions Denmark A/S
1685 Selvstændigt projekt 706272 Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1686 Selvstændigt projekt 706633 Mobilitetsanalyse blandt udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked 480. Højbjerre Brauer Schultz
1687 Selvstændigt projekt 706644 Økonomiske effekter af en reduktion af elafgiften 480. Højbjerre Brauer Schultz
1688 Selvstændigt projekt 706742 Kapacitetsudfordringer i den Digitale Visuelle Industri 480. Højbjerre Brauer Schultz
1689 Selvstændigt projekt 706845 Vidensbro - dimittendernes rolle og situation 480. Højbjerre Brauer Schultz
1690 Selvstændigt projekt 706884 Internationale studerendes nettobidrag til de offentlige finanser 480. Højbjerre Brauer Schultz
1691 Selvstændigt projekt 706926 Registerbaserede analyser på uddannelses- og beskæftigelsesområdet 480. Højbjerre Brauer Schultz
1692 Selvstændigt projekt 706219 Analyse af værdien af AAU's vidensamarbejder 481. IRIS Group
1693 Selvstændigt projekt 706374 Copenhagen Self-sampling Initiative (CSi) 483. Molekylær Patologi Laboratoriet, Hvidovre Hospital
1694 Selvstændigt projekt 706312 Decentralisering af specialundervisningsmidler i kommunen 484. Roskilde Kommune
1695 Selvstændigt projekt 706869 Grundskoleelevers videre forløb i ungdomsuddannelse og beskæftigelse 484. Roskilde Kommune
1696 Selvstændigt projekt 704847 Sammenhængen mellem reumatiodartrit, livsstil og kardiovaskulærsygdom i Danmark 485. Reumatologisk Forskningsenhed, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital
1697 Selvstændigt projekt 706429 Registerbaseret analyse af effekten af indsattes deltagelse i EUD kokkeskole 487. Juridisk Institut, Syddansk Universitet
1698 Selvstændigt projekt 706456 Ligeløn på arbejdsmarkedet 488. Analyse & Tal
1699 Selvstændigt projekt 706457 Friskoleelevers sociale baggrund sammenlignet med elever andre skoler 488. Analyse & Tal
1700 Selvstændigt projekt 706653 Registerbaseret analyse af arbejdsmarkedet opdelt på uddannelsesgrupper 488. Analyse & Tal
1701 Selvstændigt projekt 706566 Does the day of week of operation influence the 30-day-, 90-day- and 1-year mortality after elective surgery for colorectal cancer 490. Syddansk Colorectal Cancer Center, Vejle Sygehus
1702 Selvstændigt projekt 706578 Epidemiologisk undersøgelse af kronisk hæmolyse 492. Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
1703 Selvstændigt projekt 706775 Sundhedsøkononomisk analyse af hjernesygdomme 493. Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet
1704 Selvstændigt projekt 706855 Hvad kan forklare virksomheders ændrede investeringsadfærd efter finanskrisen? 494. Axcelfuture
1705 Selvstændigt projekt 703855 Analyse af beboersammensætningen i de almene boligafdelinger 495. Transport-. Bygnings- og Boligministeriet
1706 Projektdatabase 706710 Ministerieordningen TBB 495. Transport-. Bygnings- og Boligministeriet
1707 Selvstændigt projekt 706899 Hud- og inflammatorisk sygdom og behandling 497. Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital
1708 Selvstændigt projekt 706870 Segregering i Danmark. Boligmarkedets rolle for forskellige socialklassers bosætningsmønstre. 499. BL- Danmarks Almene Boliger
1709 Selvstændigt projekt 704540 Smerter, Livskvalitet og økonomi efter operation for lungekræft - PLEACE 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1710 Selvstændigt projekt 706829 Hjertekarscreening og social ulighed 501. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
1711 Selvstændigt projekt 706811 Obstetric and neonatal outcomes in rheumatic diseases 513. Reumatologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
1712 Selvstændigt projekt 704702 KOL, allergi og depression 533. Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
1713 Selvstændigt projekt 704261 Effektmodel for uddannelse 2013 544. Lange Gruppen
1714 Selvstændigt projekt 704295 Eval effekt af deltagelse i kombinationsprojekt 544. Lange Gruppen
1715 Selvstændigt projekt 706467 Misligholdt gæld til det offentlige - evidens, årsag, konsekvenser og implikationer. 547. Udviklings- og Forenklinsstyrelsen, Programkontor 1 (ICI)
1716 Selvstændigt projekt 703991 Prenatal stress and sick leave 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1717 Selvstændigt projekt 703992 Stress and IVF treatment 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1718 Projektdatabase 704965 IFS-projektdatabase 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1719 Selvstændigt projekt 706278 Danske skolebørns mentale sundhed og trivsel 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1720 Underprojekt til projektdatabase 706511 Stress, helbred, og medicinforbrug hos gravide og barnets helbred 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1721 Underprojekt til projektdatabase 706783 Parental Autoimmune Disorders and Childhood Epilepsy in Offspring 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet
1722 Underprojekt til projektdatabase 706784 Parental Rheumatoid Arthritis and Risk of Miscarriage, Birth Defects and Stillbirth 563. Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus UniversitetThe SAS System

  N
pdb_status 39
Projektdatabase
Selvstændigt projekt 1038
Underprojekt til projektdatabase 645
All 1722