SEKVENS;KODE;NIVEAU;TITEL;GENERELLE_NOTER;INKLUDERER;INKLUDERER_OGSÅ;EKSKLUDERER;PARAGRAF;MÅLEENHED 1;"1";1;Ledelsesarbejde;Ledelsesarbejde er defineret ved, at omfatte personer som vedtager, planlægger, koordinerer og sikrer udførelsen af den overordnede aktivitet i private og offentlige virksomheder eller organisationer eller i organisatoriske afdelinger indenfor disse virksomheder eller organisationer.;;;;; 2;"11";2;Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer;;;;;; 3;"111";3;"Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer ";;;;;; 4;"1111";4;Øverste ledelse i lovgivende myndigheder;;;;;; 5;"111100";5;Øverste ledelse i lovgivende myndigheder;;;;;; 6;"1112";4;Øverste ledelse i offentlige virksomheder;;;;;; 7;"111200";5;"Øverste ledelse i offentlige virksomheder ";;;;;; 8;"1114";4;Øverste ledelse i interesseorganisationer;;;;;; 9;"111400";5;Øverste ledelse i interesseorganisationer;;;;;; 10;"112";3;Øverste virksomhedsledelse;;;;;; 11;"1120";4;Øverste virksomhedsledelse;;;;;; 12;"112010";5;Øverste administrerende virksomhedsledelse;;;;;; 13;"112020";5;Virksomhedsledelse af tværgående funktioner;;;;;; 14;"12";2;Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner;;;;;; 15;"121";3;Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner;;;;;; 16;"1211";4;Ledelse inden for økonomifunktioner;;;;;; 17;"121100";5;Ledelse inden for økonomifunktioner;;;;;; 18;"1212";4;Ledelse inden for HR-funktioner;;;;;; 19;"121200";5;Ledelse inden for HR-funktioner;;;;;; 20;"1213";4;Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området;;;;;; 21;"121310";5;Ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området;;;;;; 22;"121320";5;Administrativ ledelse i den offentlige sektor;;;;;; 23;"1219";4;Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner;;;;;; 24;"121910";5;Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.;;;;;; 25;"121920";5;Ledelse af logistikfunktioner;;;;;; 26;"121990";5;Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt;;;;;; 27;"122";3;Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner;;;;;; 28;"1221";4;Ledelse af salg og marketing;;;;;; 29;"122100";5;Ledelse af salg og marketing;;;;;; 30;"1222";4;Ledelse af reklame og PR;;;;;; 31;"122200";5;Ledelse af reklame og PR;;;;;; 32;"1223";4;Ledelse af kommerciel forskning og udvikling;;;;;; 33;"122300";5;Ledelse af kommerciel forskning og udvikling;;;;;; 34;"13";2;Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed;;;;;; 35;"131";3;Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 36;"1311";4;Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug;;;;;; 37;"131100";5;Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug;;;;;; 38;"1312";4;Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri;;;;;; 39;"131200";5;Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri;;;;;; 40;"132";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.;;;;;; 41;"1321";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri);;;;;; 42;"132100";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri);;;;;; 43;"1322";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding;;;;;; 44;"132200";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding;;;;;; 45;"1323";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 46;"132300";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed;;;;;; 47;"1324";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.;;;;;; 48;"132400";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.;;;;;; 49;"133";3;"Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi ";;;;;; 50;"1330";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 51;"133010";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business);;;;;; 52;"133020";5;Ledelse af intern IT;;;;;; 53;"134";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag;;;;;; 54;"1341";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn;;;;;; 55;"134100";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn;;;;;; 56;"1342";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet;;;;;; 57;"134200";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet;;;;;; 58;"1343";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen;;;;;; 59;"134300";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen;;;;;; 60;"1344";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område;;;;;; 61;"134400";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område;;;;;; 62;"1345";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet;;;;;; 63;"134500";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet;;;;;; 64;"1346";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet;;;;;; 65;"134600";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet;;;;;; 66;"1349";4;Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag;;;;;; 67;"134910";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen;;;;;; 68;"134990";5;Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt;;;;;; 69;"14";2;Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder;;;;;; 70;"141";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration;;;;;; 71;"1411";4;Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller - Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller;;;;;; 72;"141100";5;Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller - Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller;;;;;; 73;"1412";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration;;;;;; 74;"141200";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration;;;;;; 75;"142";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel;;;;;; 76;"1420";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel;;;;;; 77;"142010";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel;;;;;; 78;"142020";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel;;;;;; 79;"143";3;Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder;;;;;; 80;"1431";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur;;;;;; 81;"143100";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur;;;;;; 82;"1439";4;Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder;;;;;; 83;"143900";5;Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder;;;;;; 84;"2";1;Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område;Arbejde der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Det være sig såvel inden for undervisning og pædagogik, IT-arbejde samt kunstnerisk eller anden intellektuel udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, læger, akademikere, arkitekter, advokater, lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter og journalister.;;;;; 85;"21";2;Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed;;;;;; 86;"211";3;Arbejde inden for fysik og geologi;;;;;; 87;"2111";4;Arbejde inden for fysik og astronomi;;;;;; 88;"211100";5;Arbejde inden for fysik og astronomi;;;;;; 89;"2112";4;Arbejde inden for meteorologi;;;;;; 90;"211200";5;Arbejde inden for meteorologi;;;;;; 91;"2113";4;Arbejde inden for kemi;;;;;; 92;"211300";5;Arbejde inden for kemi;;;;;; 93;"2114";4;Arbejde inden for geologi og geofysik;;;;;; 94;"211400";5;Arbejde inden for geologi og geofysik;;;;;; 95;"212";3;Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier;;;;;; 96;"2120";4;Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier;;;;;; 97;"212000";5;Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier;;;;;; 98;"213";3;Arbejde inden for biovidenskab;;;;;; 99;"2131";4;Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder;;;;;; 100;"213110";5;Arbejde inden for biokemi;;;;;; 101;"213120";5;Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder;;;;;; 102;"2132";4;Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 103;"213200";5;Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 104;"2133";4;Arbejde inden for miljøbeskyttelse;;;;;; 105;"213300";5;Arbejde inden for miljøbeskyttelse;;;;;; 106;"214";3;Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi);;;;;; 107;"2141";4;Ingeniørarbejde i industri og produktion;;;;;; 108;"214100";5;Ingeniørarbejde i industri og produktion;;;;;; 109;"2142";4;Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg;;;;;; 110;"214200";5;Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg;;;;;; 111;"2143";4;Ingeniørarbejde inden for miljø;;;;;; 112;"214300";5;Ingeniørarbejde inden for miljø;;;;;; 113;"2144";4;Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer;;;;;; 114;"214400";5;Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer;;;;;; 115;"2145";4;Ingeniørarbejde inden for kemi;;;;;; 116;"214500";5;Ingeniørarbejde inden for kemi;;;;;; 117;"2146";4;Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder;;;;;; 118;"214600";5;Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder;;;;;; 119;"2149";4;Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi);;;;;; 120;"214900";5;Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi);;;;;; 121;"215";3;Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi;;;;;; 122;"2151";4;Ingeniørarbejde inden for elektricitet;;;;;; 123;"215100";5;Ingeniørarbejde inden for elektricitet;;;;;; 124;"2152";4;Ingeniørarbejde inden for elektronik;;;;;; 125;"215200";5;Ingeniørarbejde inden for elektronik;;;;;; 126;"2153";4;Ingeniørarbejde inden for telekommunikation;;;;;; 127;"215300";5;Ingeniørarbejde inden for telekommunikation;;;;;; 128;"216";3;Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design;;;;;; 129;"2161";4;Arbejde med bygningsarkitektur;;;;;; 130;"216100";5;Arbejde med bygningsarkitektur;;;;;; 131;"2162";4;Arbejde med landskabsarkitektur;;;;;; 132;"216200";5;Arbejde med landskabsarkitektur;;;;;; 133;"2163";4;Arbejde med produkt- og tøjdesign;;;;;; 134;"216300";5;Arbejde med produkt- og tøjdesign;;;;;; 135;"2164";4;Arbejde med by- og trafikplanlægning;;;;;; 136;"216400";5;Arbejde med by- og trafikplanlægning;;;;;; 137;"2165";4;Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde;;;;;; 138;"216500";5;Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde;;;;;; 139;"2166";4;Arbejde med grafisk og multimediedesign;;;;;; 140;"216600";5;Arbejde med grafisk og multimediedesign;;;;;; 141;"22";2;Arbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 142;"221";3;Lægearbejde;;;;;; 143;"2211";4;Almindeligt lægearbejde - Almindeligt lægearbejde;;;;;; 144;"221100";5;Almindeligt lægearbejde - Almindeligt lægearbejde;;;;;; 145;"2212";4;Speciallægearbejde - Speciallægearbejde;;;;;; 146;"221200";5;Speciallægearbejde - Speciallægearbejde;;;;;; 147;"222";3;Sygeplejerske- og jordemoderarbejde;;;;;; 148;"2221";4;Sygeplejerskearbejde;;;;;; 149;"222110";5;Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner;;;;;; 150;"222120";5;Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner;;;;;; 151;"222130";5;Sundhedsplejerskearbejde;;;;;; 152;"2222";4;Jordemoderarbejde;;;;;; 153;"222200";5;Jordemoderarbejde;;;;;; 154;"223";3;Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 155;"2230";4;Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 156;"223000";5;Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 157;"224";3;Paramedicinsk arbejde;;;;;; 158;"2240";4;Paramedicinsk arbejde;;;;;; 159;"224000";5;Paramedicinsk arbejde;;;;;; 160;"225";3;Dyrlægearbejde;;;;;; 161;"2250";4;Dyrlægearbejde;;;;;; 162;"225000";5;Dyrlægearbejde;;;;;; 163;"226";3;Andet sundhedsarbejde;;;;;; 164;"2261";4;Tandlægearbejde;;;;;; 165;"226100";5;Tandlægearbejde;;;;;; 166;"2262";4;Farmaceutarbejde;;;;;; 167;"226200";5;Farmaceutarbejde;;;;;; 168;"2263";4;Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne;;;;;; 169;"226300";5;Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne;;;;;; 170;"2264";4;Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde;;;;;; 171;"226410";5;Fysioterapeutarbejde;;;;;; 172;"226420";5;Afspændingspædagogarbejde;;;;;; 173;"2265";4;Kost- og ernæringsarbejde;;;;;; 174;"226510";5;Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner;;;;;; 175;"226520";5;Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner;;;;;; 176;"2266";4;Arbejde inden for audiologi og logopædi;;;;;; 177;"226610";5;Arbejde inden for audiologi;;;;;; 178;"226620";5;Arbejde inden for logopædi;;;;;; 179;"2267";4;Optiker/optometristarbejde;;;;;; 180;"226700";5;Optiker/optometristarbejde;;;;;; 181;"2269";4;Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 182;"226910";5;Ergoterapeutarbejde;;;;;; 183;"226920";5;Fodterapeutarbejde;;;;;; 184;"226930";5;Kiropraktikerarbejde;;;;;; 185;"226990";5;"Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds ";;;;;; 186;"23";2;Undervisning og pædagogisk arbejde;;;;;; 187;"231";3;Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter;;;;;; 188;"2310";4;Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter;;;;;; 189;"231010";5;Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser;;;;;; 190;"231020";5;Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser;;;;;; 191;"231030";5;Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser;;;;;; 192;"232";3;Undervisning ved erhvervsuddannelser;;;;;; 193;"2320";4;Undervisning ved erhvervsuddannelser;;;;;; 194;"232010";5;Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge;;;;;; 195;"232020";5;Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser;;;;;; 196;"232030";5;Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser;;;;;; 197;"233";3;Almen undervisning efter grundskoleniveau;;;;;; 198;"2330";4;Almen undervisning efter grundskoleniveau;;;;;; 199;"233010";5;Undervisning på gymnasialt niveau;;;;;; 200;"233020";5;Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau;;;;;; 201;"234";3;Undervisning og pædagogisk arbejde;;;;;; 202;"2341";4;Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse);;;;;; 203;"234110";5;Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne;;;;;; 204;"234120";5;Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse);;;;;; 205;"234130";5;Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau;;;;;; 206;"2342";4;Undervisning før grundskoleniveau;;;;;; 207;"234200";5;Undervisning før grundskoleniveau;;;;;; 208;"2343";4;Pædagogisk arbejde;;;;;; 209;"234310";5;Pædagogisk arbejde med unge og voksne;;;;;; 210;"234320";5;Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser;;;;;; 211;"234330";5;Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler;;;;;; 212;"234340";5;Pædagogisk arbejde, førskolebørn;;;;;; 213;"234390";5;Andet pædagogisk arbejde;;;;;; 214;"235";3;Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde;;;;;; 215;"2351";4;Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder;;;;;; 216;"235100";5;Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder;;;;;; 217;"2352";4;Specialundervisning;;;;;; 218;"235210";5;Specialundervisning, unge og voksne;;;;;; 219;"235220";5;Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse);;;;;; 220;"235230";5;Specialundervisning på børnehaveklasseniveau;;;;;; 221;"2353";4;Anden sprogundervisning - Anden sprogundervisning;;;;;; 222;"235300";5;Anden sprogundervisning - Anden sprogundervisning;;;;;; 223;"2354";4;Anden musik- og sangundervisning;;;;;; 224;"235400";5;Anden musik- og sangundervisning;;;;;; 225;"2355";4;Anden undervisning inden for kreative fag;;;;;; 226;"235500";5;Anden undervisning inden for kreative fag;;;;;; 227;"2356";4;Anden undervisning inden for informationsteknologi;;;;;; 228;"235600";5;Anden undervisning inden for informationsteknologi;;;;;; 229;"2357";4;Specialpædagogisk arbejde;;;;;; 230;"235710";5;Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede;;;;;; 231;"235720";5;Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.;;;;;; 232;"235730";5;Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne;;;;;; 233;"235740";5;Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne;;;;;; 234;"235750";5;Specialpædagogisk arbejde, børn og unge;;;;;; 235;"235760";5;Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn;;;;;; 236;"235790";5;Andet specialpædagogisk arbejde;;;;;; 237;"2359";4;Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 238;"235910";5;Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp);;;;;; 239;"235920";5;Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp);;;;;; 240;"24";2;Arbejde inden for økonomi, administration og salg;;;;;; 241;"241";3;Arbejde inden for finans og økonomi;;;;;; 242;"2411";4;Revisions- og regnskabscontrollerarbejde;;;;;; 243;"241100";5;Revisions- og regnskabscontrollerarbejde;;;;;; 244;"2412";4;Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering;;;;;; 245;"241210";5;Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring;;;;;; 246;"241220";5;Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring;;;;;; 247;"241230";5;Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring;;;;;; 248;"241240";5;Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue;;;;;; 249;"2413";4;Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring;;;;;; 250;"241310";5;Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring;;;;;; 251;"241320";5;Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter;;;;;; 252;"242";3;Arbejde inden for virksomhedsadministration - privat og offentlig;;;;;; 253;"2421";4;Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation;;;;;; 254;"242100";5;Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation;;;;;; 255;"2422";4;Arbejde med virksomhedsstrategi/policy;;;;;; 256;"242200";5;Arbejde med virksomhedsstrategi/policy;;;;;; 257;"2423";4;Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR;;;;;; 258;"242300";5;Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR;;;;;; 259;"2424";4;Arbejde med personaleudvikling og -oplæring;;;;;; 260;"242400";5;Arbejde med personaleudvikling og -oplæring;;;;;; 261;"243";3;Arbejde inden for salg, marketing og PR;;;;;; 262;"2431";4;Arbejde inden for reklame og marketing;;;;;; 263;"243100";5;Arbejde inden for reklame og marketing;;;;;; 264;"2432";4;Arbejde inden for PR;;;;;; 265;"243200";5;Arbejde inden for PR;;;;;; 266;"2433";4;Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi);;;;;; 267;"243310";5;Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi);;;;;; 268;"243320";5;Arbejde inden for medicinsk salg;;;;;; 269;"2434";4;Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 270;"243400";5;Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 271;"25";2;Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 272;"251";3;Udvikling og analyse af software og applikationer;;;;;; 273;"2511";4;Systemanalytikerarbejde;;;;;; 274;"251110";5;Arbejde med overordnet IT-arkitektur;;;;;; 275;"251120";5;Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser;;;;;; 276;"2512";4;Softwareudvikling;;;;;; 277;"251210";5;IT-projektstyring;;;;;; 278;"251220";5;Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling;;;;;; 279;"2513";4;Web- og multimedieudvikling;;;;;; 280;"251300";5;Web- og multimedieudvikling;;;;;; 281;"2514";4;Vedligeholdelse og dokumentation af software;;;;;; 282;"251400";5;Vedligeholdelse og dokumentation af software;;;;;; 283;"2519";4;Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring;;;;;; 284;"251900";5;Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring;;;;;; 285;"252";3;Arbejde med databaser og netværk;;;;;; 286;"2521";4;Design og administration af databaser;;;;;; 287;"252100";5;Design og administration af databaser;;;;;; 288;"2522";4;Systemadministration;;;;;; 289;"252200";5;Systemadministration;;;;;; 290;"2523";4;Arbejde med computernetværk;;;;;; 291;"252300";5;Arbejde med computernetværk;;;;;; 292;"2529";4;Andet arbejde med databaser og netværk;;;;;; 293;"252900";5;Andet arbejde med databaser og netværk;;;;;; 294;"26";2;Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur;;;;;; 295;"261";3;Juridisk arbejde;;;;;; 296;"2611";4;Advokatarbejde;;;;;; 297;"261110";5;Advokatarbejde;;;;;; 298;"261120";5;Advokatfuldmægtigarbejde;;;;;; 299;"2612";4;Dommerarbejde;;;;;; 300;"261200";5;Dommerarbejde;;;;;; 301;"2619";4;Andet juridisk arbejde;;;;;; 302;"261900";5;Andet juridisk arbejde;;;;;; 303;"262";3;Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde;;;;;; 304;"2621";4;Arkivar- og museumsinspektørarbejde;;;;;; 305;"262100";5;Arkivar- og museumsinspektørarbejde;;;;;; 306;"2622";4;Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde;;;;;; 307;"262200";5;Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde;;;;;; 308;"263";3;Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion;;;;;; 309;"2631";4;Arbejde inden for samfundsøkonomi;;;;;; 310;"263100";5;Arbejde inden for samfundsøkonomi;;;;;; 311;"2632";4;"Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder ";;;;;; 312;"263200";5;Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder;;;;;; 313;"2633";4;Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab;;;;;; 314;"263300";5;Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab;;;;;; 315;"2634";4;Arbejde inden for psykologi;;;;;; 316;"263400";5;Arbejde inden for psykologi;;;;;; 317;"2635";4;Socialrådgivningsarbejde;;;;;; 318;"263500";5;Socialrådgivningsarbejde;;;;;; 319;"2636";4;Arbejde inden for religion;;;;;; 320;"263600";5;Arbejde inden for religion;;;;;; 321;"264";3;Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde;;;;;; 322;"2641";4;Forfatterarbejde;;;;;; 323;"264100";5;Forfatterarbejde;;;;;; 324;"2642";4;Journalistisk arbejde;;;;;; 325;"264200";5;Journalistisk arbejde;;;;;; 326;"2643";4;Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde;;;;;; 327;"264310";5;Translatørarbejde;;;;;; 328;"264320";5;Tolkearbejde;;;;;; 329;"264390";5;Andet sprogvidenskabeligt arbejde;;;;;; 330;"265";3;Arbejde med kunst og kreative fag;;;;;; 331;"2651";4;Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter;;;;;; 332;"265100";5;Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter;;;;;; 333;"2652";4;Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang;;;;;; 334;"265200";5;Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang;;;;;; 335;"2653";4;Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi;;;;;; 336;"265300";5;Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi;;;;;; 337;"2654";4;Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner;;;;;; 338;"265400";5;Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner;;;;;; 339;"2655";4;Skuespilarbejde;;;;;; 340;"265500";5;Skuespilarbejde;;;;;; 341;"2656";4;Speakerarbejde på radio, TV og andre medier;;;;;; 342;"265600";5;Speakerarbejde på radio, TV og andre medier;;;;;; 343;"2659";4;Andet arbejde med kunst og kreative fag;;;;;; 344;"265900";5;Andet arbejde med kunst og kreative fag;;;;;; 345;"3";1;Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau;Teknikere og assistenter, samt lignende funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration samt politimæssigt arbejde.;;;;; 346;"31";2;Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart;;;;;; 347;"311";3;Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed;;;;;; 348;"3111";4;Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab;;;;;; 349;"311110";5;Laborantarbejde;;;;;; 350;"311120";5;Assistentarbejde i laboratorier;;;;;; 351;"311130";5;Laboratorieteknikerarbejde;;;;;; 352;"311140";5;Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi;;;;;; 353;"3112";4;Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg;;;;;; 354;"311200";5;Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg;;;;;; 355;"3113";4;Teknikerarbejde inden for det elektriske område;;;;;; 356;"311300";5;Teknikerarbejde inden for det elektriske område;;;;;; 357;"3114";4;Teknikerarbejde inden for det elektronisk område;;;;;; 358;"311400";5;Teknikerarbejde inden for det elektronisk område;;;;;; 359;"3115";4;Teknikerarbejde inden for det mekaniske område;;;;;; 360;"311510";5;Teknikerarbejde inden for VVS;;;;;; 361;"311590";5;Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder;;;;;; 362;"3116";4;Teknikerarbejde inden for det kemiske område;;;;;; 363;"311600";5;Teknikerarbejde inden for det kemiske område;;;;;; 364;"3117";4;Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi;;;;;; 365;"311700";5;Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi;;;;;; 366;"3118";4;Teknisk tegnearbejde;;;;;; 367;"311800";5;Teknisk tegnearbejde;;;;;; 368;"3119";4;Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed;;;;;; 369;"311900";5;Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed;;;;;; 370;"313";3;Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring;;;;;; 371;"3131";4;Teknisk kontrolarbejde på kraftværker;;;;;; 372;"313100";5;Teknisk kontrolarbejde på kraftværker;;;;;; 373;"3132";4;Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg;;;;;; 374;"313200";5;Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg;;;;;; 375;"3133";4;Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg;;;;;; 376;"313300";5;Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg;;;;;; 377;"3134";4;Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier;;;;;; 378;"313400";5;Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier;;;;;; 379;"3135";4;Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion;;;;;; 380;"313500";5;Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion;;;;;; 381;"3139";4;Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring;;;;;; 382;"313900";5;Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring;;;;;; 383;"314";3;Teknikerarbejde inden for biovidenskab - Teknikerarbejde inden for biovidenskab;;;;;; 384;"3141";4;Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område);;;;;; 385;"314100";5;Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område);;;;;; 386;"3142";4;Landbrugsteknikerarbejde;;;;;; 387;"314200";5;Landbrugsteknikerarbejde;;;;;; 388;"3143";4;Skovbrugsteknikerarbejde;;;;;; 389;"314300";5;Skovbrugsteknikerarbejde;;;;;; 390;"315";3;Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart;;;;;; 391;"3151";4;Teknikerarbejde inden for skibsfart;;;;;; 392;"315100";5;Teknikerarbejde inden for skibsfart;;;;;; 393;"3152";4;Skibsførerarbejde;;;;;; 394;"315200";5;Skibsførerarbejde;;;;;; 395;"3153";4;Flypilotarbejde;;;;;; 396;"315300";5;Flypilotarbejde;;;;;; 397;"3154";4;Flyvelederarbejde;;;;;; 398;"315410";5;Flyvelederarbejde;;;;;; 399;"315420";5;Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt;;;;;; 400;"3155";4;Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed;;;;;; 401;"315500";5;Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed;;;;;; 402;"32";2;Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 403;"321";3;Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område;;;;;; 404;"3211";4;Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr;;;;;; 405;"321100";5;Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr;;;;;; 406;"3212";4;"Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier ";;;;;; 407;"321210";5;Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner;;;;;; 408;"321220";5;Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner - Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner;;;;;; 409;"321230";5;Laborantarbejde på sygehuslaboratorier;;;;;; 410;"321290";5;Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier;;;;;; 411;"3213";4;Arbejde inden for farmaci;;;;;; 412;"321310";5;Farmakonomarbejde;;;;;; 413;"321390";5;Andet arbejde inden for farmaci;;;;;; 414;"3214";4;"Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser ";;;;;; 415;"321400";5;Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser;;;;;; 416;"322";3;Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde;;;;;; 417;"3221";4;Assisterende arbejde inden for sygepleje;;;;;; 418;"322100";5;Assisterende arbejde inden for sygepleje;;;;;; 419;"3222";4;Assisterende arbejde inden for fødselshjælp;;;;;; 420;"322200";5;Assisterende arbejde inden for fødselshjælp;;;;;; 421;"323";3;Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 422;"3230";4;Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 423;"323000";5;Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling;;;;;; 424;"324";3;Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde;;;;;; 425;"3240";4;Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde;;;;;; 426;"324000";5;Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde;;;;;; 427;"325";3;Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 428;"3251";4;Arbejde med tandpleje;;;;;; 429;"325110";5;Tandklinikassistentarbejde;;;;;; 430;"325120";5;Tandplejerarbejde;;;;;; 431;"3252";4;Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation;;;;;; 432;"325200";5;Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation;;;;;; 433;"3253";4;Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre;;;;;; 434;"325300";5;Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre;;;;;; 435;"3254";4;"Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler ";;;;;; 436;"325400";5;"Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler ";;;;;; 437;"3255";4;Assisterende arbejde inden for fysioterapi;;;;;; 438;"325500";5;Assisterende arbejde inden for fysioterapi;;;;;; 439;"3256";4;Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 440;"325600";5;Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 441;"3257";4;Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed;;;;;; 442;"325710";5;Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø;;;;;; 443;"325720";5;Kontrolarbejde vedr. sikkerhed;;;;;; 444;"325730";5;Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde;;;;;; 445;"3258";4;Redningsarbejde (Ambulancebehandler);;;;;; 446;"325800";5;Redningsarbejde (Ambulancebehandler);;;;;; 447;"3259";4;Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 448;"325900";5;Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 449;"33";2;"Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg ";;;;;; 450;"331";3;Arbejde med finans, regnskab og matematik;;;;;; 451;"3311";4;Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta;;;;;; 452;"331110";5;Handel med værdipapirer og valuta;;;;;; 453;"331120";5;Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office);;;;;; 454;"3312";4;Arbejde med kredit- og långivning;;;;;; 455;"331210";5;Arbejde med kreditbevilling og - analyse;;;;;; 456;"331220";5;Arbejde med erhverskunder - standardprodukter;;;;;; 457;"331230";5;Arbejde med privatkunder - standardprodukter;;;;;; 458;"331240";5;Arbejde med både erhvervs- og privatkunder - standardprodukter;;;;;; 459;"3313";4;Regnskabsarbejde;;;;;; 460;"331300";5;Regnskabsarbejde;;;;;; 461;"3314";4;Arbejde med statistik og matematik;;;;;; 462;"331400";5;Arbejde med statistik og matematik;;;;;; 463;"3315";4;Vurderings- og takseringsarbejde;;;;;; 464;"331500";5;Vurderings- og takseringsarbejde;;;;;; 465;"332";3;Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb;;;;;; 466;"3321";4;Forsikringsarbejde;;;;;; 467;"332110";5;Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje;;;;;; 468;"332120";5;Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje;;;;;; 469;"332130";5;Forsikringsteknisk vurdering;;;;;; 470;"3322";4;Salgsarbejde (agenter);;;;;; 471;"332200";5;Salgsarbejde (agenter);;;;;; 472;"3323";4;Indkøbsarbejde (agenter);;;;;; 473;"332300";5;Indkøbsarbejde (agenter);;;;;; 474;"3324";4;Erhvervsmæglerarbejde;;;;;; 475;"332400";5;Erhvervsmæglerarbejde;;;;;; 476;"333";3;Arbejde inden for forretningsservice;;;;;; 477;"3331";4;Speditørarbejde;;;;;; 478;"333110";5;Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport;;;;;; 479;"333120";5;Speditørarbejde vedr. skibsfart;;;;;; 480;"333190";5;Speditørarbejde i øvrigt;;;;;; 481;"3332";4;Konference- og eventplanlægning;;;;;; 482;"333200";5;Konference- og eventplanlægning;;;;;; 483;"3333";4;Jobformidling;;;;;; 484;"333300";5;Jobformidling;;;;;; 485;"3334";4;Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde;;;;;; 486;"333410";5;Ejendomsmæglerarbejde;;;;;; 487;"333420";5;Ejendomshandlerarbejde;;;;;; 488;"333430";5;Ejendomsadministratorarbejde;;;;;; 489;"3339";4;Andet arbejde inden for forretningsservice;;;;;; 490;"333900";5;Andet arbejde inden for forretningsservice;;;;;; 491;"334";3;Administrativt sekretærarbejde;;;;;; 492;"3342";4;Advokatsekretærarbejde;;;;;; 493;"334200";5;Advokatsekretærarbejde;;;;;; 494;"3343";4;Chef- og direktionssekretærarbejde;;;;;; 495;"334310";5;Chef- og direktionssekretærarbejde;;;;;; 496;"334320";5;Oversættelse af korrespondance;;;;;; 497;"3344";4;Lægesekretærarbejde;;;;;; 498;"334400";5;Lægesekretærarbejde;;;;;; 499;"335";3;Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning;;;;;; 500;"3351";4;Told- og grænsebetjentarbejde;;;;;; 501;"335100";5;Told- og grænsebetjentarbejde;;;;;; 502;"3352";4;Administration af skatte- og afgiftslovgivning;;;;;; 503;"335200";5;Administration af skatte- og afgiftslovgivning;;;;;; 504;"3353";4;Formidling af offentlige ydelser;;;;;; 505;"335300";5;Formidling af offentlige ydelser;;;;;; 506;"3354";4;Udstedelse af pas, kørekort o.l.;;;;;; 507;"335400";5;Udstedelse af pas, kørekort o.l.;;;;;; 508;"3355";4;Politimæssigt undersøgelsesarbejde;;;;;; 509;"335500";5;Politimæssigt undersøgelsesarbejde;;;;;; 510;"3359";4;Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning;;;;;; 511;"335900";5;Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning;;;;;; 512;"34";2;Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur;;;;;; 513;"341";3;Arbejde inden for jura og samfundsforhold;;;;;; 514;"3411";4;Juridisk arbejde på mellemniveau;;;;;; 515;"341100";5;Juridisk arbejde på mellemniveau;;;;;; 516;"3412";4;Social rådgivningsarbejde på mellemniveau;;;;;; 517;"341200";5;Social rådgivningsarbejde på mellemniveau;;;;;; 518;"3413";4;Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau;;;;;; 519;"341300";5;Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau;;;;;; 520;"342";3;Arbejde med sport og fitness - Arbejde med sport og fitness;;;;;; 521;"3421";4;Sportsudøvere;;;;;; 522;"342100";5;Sportsudøvere;;;;;; 523;"3422";4;Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport;;;;;; 524;"342200";5;Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport;;;;;; 525;"3423";4;Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder;;;;;; 526;"342300";5;Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder;;;;;; 527;"343";3;Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder;;;;;; 528;"3431";4;Fotografarbejde;;;;;; 529;"343100";5;Fotografarbejde;;;;;; 530;"3432";4;Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde;;;;;; 531;"343200";5;Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde;;;;;; 532;"3433";4;Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde;;;;;; 533;"343300";5;Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde;;;;;; 534;"3434";4;Køkkenchefarbejde;;;;;; 535;"343400";5;Køkkenchefarbejde;;;;;; 536;"3435";4;"Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder ";;;;;; 537;"343500";5;"Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder ";;;;;; 538;"35";2;Informations- og kommunikationsteknikerarbejde;;;;;; 539;"351";3;Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 540;"3511";4;Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 541;"351100";5;Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 542;"3512";4;Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 543;"351200";5;Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 544;"3513";4;Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 545;"351300";5;Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 546;"3514";4;Internetteknikerarbejde;;;;;; 547;"351400";5;Internetteknikerarbejde;;;;;; 548;"352";3;Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation;;;;;; 549;"3521";4;Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier;;;;;; 550;"352100";5;Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier;;;;;; 551;"3522";4;Teknikerarbejde inden for telekommunikation;;;;;; 552;"352200";5;Teknikerarbejde inden for telekommunikation;;;;;; 553;"4";1;Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde;Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde.;;;;; 554;"41";2;Almindeligt kontor- og sekretærarbejde;;;;;; 555;"411";3;Almindeligt kontorarbejde;;;;;; 556;"4110";4;Almindeligt kontorarbejde;;;;;; 557;"411000";5;Almindeligt kontorarbejde;;;;;; 558;"412";3;Almindeligt sekretærarbejde;;;;;; 559;"4120";4;Almindeligt sekretærarbejde;;;;;; 560;"412000";5;Almindeligt sekretærarbejde;;;;;; 561;"413";3;Indtastningsarbejde;;;;;; 562;"4131";4;Tekstbehandlingsarbejde;;;;;; 563;"413100";5;Tekstbehandlingsarbejde;;;;;; 564;"4132";4;Dataregistreringsarbejde;;;;;; 565;"413200";5;Dataregistreringsarbejde;;;;;; 566;"42";2;Kundeservice;;;;;; 567;"421";3;Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner;;;;;; 568;"4211";4;Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder;;;;;; 569;"421100";5;Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder;;;;;; 570;"4212";4;"Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner ";;;;;; 571;"421200";5;"Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner ";;;;;; 572;"4213";4;Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 573;"421300";5;"Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner ";;;;;; 574;"4214";4;Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 575;"421400";5;Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 576;"422";3;Kundeinformationsarbejde;;;;;; 577;"4221";4;Rejsebureauarbejde;;;;;; 578;"422100";5;Rejsebureauarbejde;;;;;; 579;"4222";4;Informationsarbejde på kundekontaktcentre;;;;;; 580;"422200";5;Informationsarbejde på kundekontaktcentre;;;;;; 581;"4223";4;Telefonomstillingsarbejde;;;;;; 582;"422300";5;Telefonomstillingsarbejde;;;;;; 583;"4224";4;Hotelreceptionistarbejde;;;;;; 584;"422400";5;Hotelreceptionistarbejde;;;;;; 585;"4225";4;Oplysnings- og forespørgselsarbejde;;;;;; 586;"422500";5;Oplysnings- og forespørgselsarbejde;;;;;; 587;"4226";4;Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde;;;;;; 588;"422600";5;Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde;;;;;; 589;"4227";4;Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse;;;;;; 590;"422700";5;Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse;;;;;; 591;"4229";4;Andet kundeinformationsarbejde;;;;;; 592;"422900";5;Andet kundeinformationsarbejde;;;;;; 593;"43";2;Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde;;;;;; 594;"431";3;Almindeligt beregningsarbejde;;;;;; 595;"4311";4;Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde;;;;;; 596;"431100";5;Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde;;;;;; 597;"4312";4;Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer;;;;;; 598;"431210";5;Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik;;;;;; 599;"431220";5;Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner;;;;;; 600;"431230";5;Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pensions- og forsikringspolicer;;;;;; 601;"431240";5;Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv.;;;;;; 602;"4313";4;Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling;;;;;; 603;"431300";5;Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling;;;;;; 604;"432";3;Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport;;;;;; 605;"4321";4;Lagerekspeditionsarbejde;;;;;; 606;"432100";5;Lagerekspeditionsarbejde;;;;;; 607;"4322";4;Registreringsarbejde inden for produktion;;;;;; 608;"432200";5;Registreringsarbejde inden for produktion;;;;;; 609;"4323";4;Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring;;;;;; 610;"432310";5;Tilrettelæggelse af jernbanetransport;;;;;; 611;"432320";5;Tilrettelæggelse af lufttransport - ikke flyveledere;;;;;; 612;"432330";5;Tilrettelæggelse af godstransport til lands;;;;;; 613;"432340";5;Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste;;;;;; 614;"432390";5;Anden tilrettelæggelse af transport;;;;;; 615;"44";2;Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde;;;;;; 616;"441";3;Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde;;;;;; 617;"4411";4;Biblioteksservicearbejde;;;;;; 618;"441100";5;Biblioteksservicearbejde;;;;;; 619;"4412";4;Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde;;;;;; 620;"441210";5;Postbudarbejde;;;;;; 621;"441220";5;Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling;;;;;; 622;"4413";4;Korrekturlæsning og beslægtede funktioner;;;;;; 623;"441300";5;Korrekturlæsning og beslægtede funktioner;;;;;; 624;"4415";4;Arbejde med arkivering og kopiering;;;;;; 625;"441500";5;Arbejde med arkivering og kopiering;;;;;; 626;"4416";4;Almindeligt kontorarbejde inden for HR;;;;;; 627;"441600";5;Almindeligt kontorarbejde inden for HR;;;;;; 628;"4419";4;Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 629;"441900";5;Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 630;"5";1;Service- og salgsarbejde;Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde.;;;;; 631;"51";2;Servicearbejde;;;;;; 632;"511";3;Service- og kontrolarbejde under transport og rejser;;;;;; 633;"5111";4;Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser;;;;;; 634;"511110";5;Passagerbetjening under rejser;;;;;; 635;"511120";5;Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler;;;;;; 636;"5112";4;Kontrolarbejde under rejser;;;;;; 637;"511200";5;Kontrolarbejde under rejser;;;;;; 638;"5113";4;Turist- og rejselederarbejde;;;;;; 639;"511300";5;Turist- og rejselederarbejde;;;;;; 640;"512";3;Kokkearbejde;;;;;; 641;"5120";4;Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde);;;;;; 642;"512000";5;Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde);;;;;; 643;"513";3;Tjenere og bartendere;;;;;; 644;"5131";4;Tjenerarbejde;;;;;; 645;"513100";5;Tjenerarbejde;;;;;; 646;"5132";4;Bartenderarbejde;;;;;; 647;"513200";5;Bartenderarbejde;;;;;; 648;"514";3;Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner;;;;;; 649;"5141";4;Frisørarbejde;;;;;; 650;"514100";5;Frisørarbejde;;;;;; 651;"5142";4;"Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner ";;;;;; 652;"514200";5;Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 653;"515";3;"Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme ";;;;;; 654;"5151";4;Rengøringsinspektørarbejde;;;;;; 655;"515100";5;Rengøringsinspektørarbejde;;;;;; 656;"5152";4;Husbestyrerarbejde;;;;;; 657;"515200";5;Husbestyrerarbejde;;;;;; 658;"5153";4;Ejendomsinspektørarbejde;;;;;; 659;"515300";5;Ejendomsinspektørarbejde;;;;;; 660;"516";3;Andet servicearbejde;;;;;; 661;"5161";4;Astrologiarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 662;"516100";5;Astrologiarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 663;"5162";4;Kammertjenerarbejde;;;;;; 664;"516200";5;Kammertjenerarbejde;;;;;; 665;"5163";4;Bedemandsarbejde;;;;;; 666;"516300";5;Bedemandsarbejde;;;;;; 667;"5164";4;Arbejde med kæledyr;;;;;; 668;"516400";5;Arbejde med kæledyr;;;;;; 669;"5165";4;Kørelærerarbejde;;;;;; 670;"516500";5;Kørelærerarbejde;;;;;; 671;"5169";4;"Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds ";;;;;; 672;"516900";5;Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 673;"52";2;Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde);;;;;; 674;"521";3;Salgsarbejde på gade og marked;;;;;; 675;"5211";4;Stade- og markedssalg;;;;;; 676;"521100";5;Stade- og markedssalg;;;;;; 677;"5212";4;Gadesalg af fødevarer;;;;;; 678;"521200";5;Gadesalg af fødevarer;;;;;; 679;"522";3;Salgsarbejde i butik;;;;;; 680;"5223";4;Salgsarbejde i butik;;;;;; 681;"522300";5;Salgsarbejde i butik;;;;;; 682;"523";3;Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening;;;;;; 683;"5230";4;Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening;;;;;; 684;"523000";5;Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening;;;;;; 685;"524";3;Andet salgsarbejde;;;;;; 686;"5241";4;Modelarbejde;;;;;; 687;"524100";5;Modelarbejde;;;;;; 688;"5242";4;Demonstrationsarbejde;;;;;; 689;"524200";5;Demonstrationsarbejde;;;;;; 690;"5244";4;Salgsarbejde i kundekontaktcentre;;;;;; 691;"524400";5;Salgsarbejde i kundekontaktcentre;;;;;; 692;"5245";4;Salgsarbejde på servicestationer;;;;;; 693;"524500";5;Salgsarbejde på servicestationer;;;;;; 694;"5246";4;Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood;;;;;; 695;"524600";5;Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood;;;;;; 696;"5249";4;Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 697;"524900";5;Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 698;"53";2;Omsorgsarbejde;;;;;; 699;"531";3;Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde;;;;;; 700;"5311";4;Børneomsorgsarbejde;;;;;; 701;"531110";5;Dagplejearbejde;;;;;; 702;"531120";5;Pædagogisk medhjælp;;;;;; 703;"531190";5;Andet børneomsorgsarbejde;;;;;; 704;"5312";4;Hjælpelærerarbejde;;;;;; 705;"531200";5;Hjælpelærerarbejde;;;;;; 706;"532";3;Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 707;"5321";4;Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem);;;;;; 708;"532110";5;Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere;;;;;; 709;"532120";5;Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter;;;;;; 710;"532130";5;Portørarbejde på institutioner og hospitaler;;;;;; 711;"532190";5;Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler;;;;;; 712;"5322";4;Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem);;;;;; 713;"532210";5;Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere;;;;;; 714;"532220";5;Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter;;;;;; 715;"5329";4;Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 716;"532900";5;Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet;;;;;; 717;"54";2;Rednings- og overvågningsarbejde;;;;;; 718;"541";3;Rednings- og overvågningsarbejde;;;;;; 719;"5411";4;Brandslukningsarbejde;;;;;; 720;"541100";5;Brandslukningsarbejde;;;;;; 721;"5412";4;Politiarbejde;;;;;; 722;"541200";5;Politiarbejde;;;;;; 723;"5413";4;Fængselsbetjentarbejde;;;;;; 724;"541300";5;Fængselsbetjentarbejde;;;;;; 725;"5414";4;Sikkerhedsvagtarbejde;;;;;; 726;"541400";5;Sikkerhedsvagtarbejde;;;;;; 727;"5419";4;Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere);;;;;; 728;"541900";5;Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere);;;;;; 729;"6";1;Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp;;;;;; 730;"61";2;Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp;;;;;; 731;"611";3;Arbejde med plantevækst;;;;;; 732;"6111";4;Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug;;;;;; 733;"611100";5;Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug;;;;;; 734;"6112";4;Dyrkning af afgrøder fra træer og buske;;;;;; 735;"611200";5;Dyrkning af afgrøder fra træer og buske;;;;;; 736;"6113";4;Væksthus- og anlægsgartnerarbejde;;;;;; 737;"611310";5;Produktions- og væksthusgartnerarbejde;;;;;; 738;"611320";5;Anlægsgartnerarbejde;;;;;; 739;"611390";5;Andet gartnerarbejde;;;;;; 740;"6114";4;Dyrkning af blandede afgrøder;;;;;; 741;"611400";5;Dyrkning af blandede afgrøder;;;;;; 742;"612";3;Arbejde med dyreopdræt;;;;;; 743;"6121";4;Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ;;;;;; 744;"612100";5;Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ;;;;;; 745;"6122";4;Arbejde med opdræt af fjerkræ;;;;;; 746;"612200";5;Arbejde med opdræt af fjerkræ;;;;;; 747;"6123";4;Arbejde med bi- og silkeavl;;;;;; 748;"612300";5;Arbejde med bi- og silkeavl;;;;;; 749;"6129";4;Andet arbejde med dyreopdræt - Andet arbejde med dyreopdræt;;;;;; 750;"612900";5;Andet arbejde med dyreopdræt - Andet arbejde med dyreopdræt;;;;;; 751;"613";3;Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr;;;;;; 752;"6130";4;"Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr ";;;;;; 753;"613000";5;"Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr ";;;;;; 754;"62";2;Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt;;;;;; 755;"621";3;Skovbrugsarbejde;;;;;; 756;"6210";4;Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde;;;;;; 757;"621000";5;Skovbrugsarbejde - Skovbrugsarbejde;;;;;; 758;"622";3;Arbejde med fiskeri og jagt;;;;;; 759;"6221";4;Arbejde inden for akvakultur;;;;;; 760;"622100";5;Arbejde inden for akvakultur;;;;;; 761;"6222";4;Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder;;;;;; 762;"622200";5;Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder;;;;;; 763;"6223";4;Arbejde med havfiskeri;;;;;; 764;"622300";5;Arbejde med havfiskeri;;;;;; 765;"6224";4;Jagtarbejde;;;;;; 766;"622400";5;Jagtarbejde;;;;;; 767;"7";1;Håndværkspræget arbejde;Håndværkspræget arbejde inden for minedrift, industri samt bygge-, anlægs- og fremstillingsvirksomhed. Arbejde der primært består i betjening maskiner, er indeholdt i hovedgruppe 8.;;;;; 768;"71";2;Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde;;;;;; 769;"711";3;Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis;;;;;; 770;"7112";4;Murer- og brolægningsarbejde;;;;;; 771;"711210";5;Murerarbejde;;;;;; 772;"711220";5;Brolægningsarbejde;;;;;; 773;"7113";4;Stenhuggerarbejde;;;;;; 774;"711300";5;Stenhuggerarbejde;;;;;; 775;"7114";4;Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner;;;;;; 776;"711410";5;Struktørarbejde;;;;;; 777;"711420";5;Terrazzoarbejde;;;;;; 778;"7115";4;Tømrer- og bygningssnedkerarbejde;;;;;; 779;"711510";5;Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri;;;;;; 780;"711520";5;Tømrer- og snedkerarbejde, skibe;;;;;; 781;"7119";4;Andet bygningsarbejde - basis;;;;;; 782;"711910";5;Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål;;;;;; 783;"711990";5;Andet bygningsarbejde i øvrigt;;;;;; 784;"712";3;Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish;;;;;; 785;"7121";4;Arbejde med tagdækning;;;;;; 786;"712100";5;Arbejde med tagdækning;;;;;; 787;"7122";4;Arbejde med gulv- og klinkelægning;;;;;; 788;"712200";5;Arbejde med gulv- og klinkelægning;;;;;; 789;"7123";4;Stukkatørarbejde;;;;;; 790;"712300";5;Stukkatørarbejde;;;;;; 791;"7124";4;Arbejde med isolering af bygninger;;;;;; 792;"712400";5;Arbejde med isolering af bygninger;;;;;; 793;"7125";4;Glarmesterarbejde;;;;;; 794;"712500";5;Glarmesterarbejde;;;;;; 795;"7126";4;VVS-arbejde;;;;;; 796;"712600";5;VVS-arbejde;;;;;; 797;"7127";4;Montørarbejde inden for klima- og køleteknik;;;;;; 798;"712700";5;Montørarbejde inden for klima- og køleteknik;;;;;; 799;"713";3;Malere og arbejde inden for rensning af bygninger;;;;;; 800;"7131";4;Malerarbejde;;;;;; 801;"713110";5;Bygningsmaler- og tapetsererarbejde;;;;;; 802;"713120";5;Skibsmalerarbejde;;;;;; 803;"7132";4;Sprøjtelakererarbejde;;;;;; 804;"713200";5;Sprøjtelakererarbejde;;;;;; 805;"7133";4;Rensning af bygninger;;;;;; 806;"713310";5;Skorstensfejerarbejde;;;;;; 807;"713320";5;Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader;;;;;; 808;"72";2;Metal- og maskinarbejde;;;;;; 809;"721";3;Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner;;;;;; 810;"7211";4;Formning og støbning af emner i metal;;;;;; 811;"721100";5;Formning og støbning af emner i metal;;;;;; 812;"7212";4;Svejsearbejde og skærebrænding;;;;;; 813;"721200";5;Svejsearbejde og skærebrænding;;;;;; 814;"7213";4;Pladesmedarbejde;;;;;; 815;"721300";5;Pladesmedarbejde;;;;;; 816;"7214";4;Stålkonstruktionsarbejde;;;;;; 817;"721400";5;Stålkonstruktionsarbejde;;;;;; 818;"7215";4;Riggerarbejde;;;;;; 819;"721500";5;Riggerarbejde;;;;;; 820;"722";3;Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner;;;;;; 821;"7221";4;Smedearbejde;;;;;; 822;"722100";5;Smedearbejde;;;;;; 823;"7222";4;Værktøjsmagerarbejde;;;;;; 824;"722200";5;Værktøjsmagerarbejde;;;;;; 825;"7223";4;"Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner ";;;;;; 826;"722300";5;"Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner ";;;;;; 827;"7224";4;Arbejde med polering og slibning af emner i metal;;;;;; 828;"722400";5;Arbejde med polering og slibning af emner i metal;;;;;; 829;"723";3;Mekanikerarbejde;;;;;; 830;"7231";4;Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer;;;;;; 831;"723110";5;Mekanikerarbejde, person- og varevogne;;;;;; 832;"723120";5;Mekanikerarbejde, lastvogne;;;;;; 833;"723190";5;Mekanikerarbejde, andre områder;;;;;; 834;"7232";4;Flymekanikerarbejde;;;;;; 835;"723200";5;Flymekanikerarbejde;;;;;; 836;"7233";4;Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner;;;;;; 837;"723300";5;Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner;;;;;; 838;"7234";4;Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer;;;;;; 839;"723400";5;Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer;;;;;; 840;"73";2;Præcisionshåndværk og grafisk arbejde;;;;;; 841;"731";3;Præcisionshåndværk;;;;;; 842;"7311";4;Finmekanikerarbejde;;;;;; 843;"731100";5;Finmekanikerarbejde;;;;;; 844;"7312";4;Håndfremstilling af musikinstrumenter;;;;;; 845;"731200";5;Håndfremstilling af musikinstrumenter;;;;;; 846;"7313";4;Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde - Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde;;;;;; 847;"731300";5;Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde - Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde;;;;;; 848;"7314";4;Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 849;"731400";5;Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner;;;;;; 850;"7315";4;Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter;;;;;; 851;"731500";5;Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter;;;;;; 852;"7316";4;Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde;;;;;; 853;"731610";5;Skiltemalerarbejde;;;;;; 854;"731620";5;Porcelænsmalerarbejde;;;;;; 855;"731690";5;Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk;;;;;; 856;"7317";4;Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer;;;;;; 857;"731700";5;Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer;;;;;; 858;"7318";4;Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer;;;;;; 859;"731800";5;Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer;;;;;; 860;"7319";4;Andet præcisionshåndværk;;;;;; 861;"731900";5;Andet præcisionshåndværk;;;;;; 862;"732";3;Grafisk arbejde - Grafisk arbejde;;;;;; 863;"7321";4;Prepressarbejde og grafisk formfremstilling;;;;;; 864;"732100";5;Prepressarbejde og grafisk formfremstilling;;;;;; 865;"7322";4;Trykkerarbejde;;;;;; 866;"732200";5;Trykkerarbejde;;;;;; 867;"7323";4;Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter;;;;;; 868;"732300";5;Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter;;;;;; 869;"74";2;Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område;;;;;; 870;"741";3;Installation- og reparation af elektrisk udstyr;;;;;; 871;"7411";4;Elektrikerarbejde;;;;;; 872;"741100";5;Elektrikerarbejde;;;;;; 873;"7412";4;Elektromekanikerarbejde;;;;;; 874;"741200";5;Elektromekanikerarbejde;;;;;; 875;"7413";4;Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed;;;;;; 876;"741300";5;Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed;;;;;; 877;"742";3;Installation og reparation af elektronik og telekommunikation;;;;;; 878;"7421";4;Elektronikmekanikerarbejde;;;;;; 879;"742100";5;Elektronikmekanikerarbejde;;;;;; 880;"7422";4;Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 881;"742200";5;Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi;;;;;; 882;"75";2;Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk;;;;;; 883;"751";3;Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet;;;;;; 884;"7511";4;Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling;;;;;; 885;"751110";5;Slagterarbejde i detailhandelen;;;;;; 886;"751120";5;Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen;;;;;; 887;"751190";5;Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen;;;;;; 888;"7512";4;Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri;;;;;; 889;"751200";5;Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri;;;;;; 890;"7513";4;Fremstilling af mejeriprodukter;;;;;; 891;"751300";5;Fremstilling af mejeriprodukter;;;;;; 892;"7514";4;Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter;;;;;; 893;"751400";5;Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter;;;;;; 894;"7515";4;Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 895;"751500";5;Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 896;"7516";4;Fremstilling af tobaksprodukter;;;;;; 897;"751600";5;Fremstilling af tobaksprodukter;;;;;; 898;"752";3;Håndværkspræget arbejde i træindustri;;;;;; 899;"7521";4;Håndværkspræget træimprægneringsarbejde;;;;;; 900;"752100";5;"Håndværkspræget træimprægneringsarbejde ";;;;;; 901;"7522";4;Møbelsnedkerarbejde;;;;;; 902;"752200";5;Møbelsnedkerarbejde;;;;;; 903;"7523";4;Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner;;;;;; 904;"752300";5;Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner;;;;;; 905;"753";3;Tekstil- og beklædningsarbejde;;;;;; 906;"7531";4;Skrædderarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 907;"753100";5;Skrædderarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 908;"7532";4;Tilskærerarbejde;;;;;; 909;"753200";5;Tilskærerarbejde;;;;;; 910;"7533";4;Syarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 911;"753300";5;Syarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 912;"7534";4;Møbelpolstrerarbejde;;;;;; 913;"753400";5;Møbelpolstrerarbejde;;;;;; 914;"7535";4;Forarbejdning af skind;;;;;; 915;"753500";5;Forarbejdning af skind;;;;;; 916;"7536";4;Skomagerarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 917;"753600";5;Skomagerarbejde og beslægtet arbejde;;;;;; 918;"754";3;Andet håndværkspræget arbejde;;;;;; 919;"7541";4;Dykkerarbejde;;;;;; 920;"754100";5;Dykkerarbejde;;;;;; 921;"7542";4;Sprængnings- og fyrværkeriarbejde;;;;;; 922;"754200";5;Sprængnings- og fyrværkeriarbejde;;;;;; 923;"7543";4;Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler);;;;;; 924;"754300";5;Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler);;;;;; 925;"7544";4;Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse;;;;;; 926;"754400";5;Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse;;;;;; 927;"7549";4;Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 928;"754900";5;Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds;;;;;; 929;"8";1;Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde;Betjening og overvågning af procesmaskiner og andre stationære maskiner, monterings- og samlebåndsarbejde samt transport- og anlægsarbejde.;;;;; 930;"81";2;"Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner ";;;;;; 931;"811";3;Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding;;;;;; 932;"8111";4;Mine- og stenbrudsarbejde;;;;;; 933;"811100";5;Mine- og stenbrudsarbejde;;;;;; 934;"8112";4;Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding;;;;;; 935;"811200";5;Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding;;;;;; 936;"8113";4;Boreanlægsarbejde;;;;;; 937;"811300";5;Boreanlægsarbejde;;;;;; 938;"8114";4;Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter;;;;;; 939;"811400";5;Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter;;;;;; 940;"812";3;Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal;;;;;; 941;"8121";4;Operatørarbejde ved forarbejdning af metal;;;;;; 942;"812100";5;Operatørarbejde ved forarbejdning af metal;;;;;; 943;"8122";4;Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal;;;;;; 944;"812200";5;Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal;;;;;; 945;"813";3;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter;;;;;; 946;"8131";4;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter;;;;;; 947;"813110";5;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri;;;;;; 948;"813120";5;Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri;;;;;; 949;"8132";4;Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter;;;;;; 950;"813200";5;Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter;;;;;; 951;"814";3;Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter;;;;;; 952;"8141";4;Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter;;;;;; 953;"814100";5;Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter;;;;;; 954;"8142";4;Operatørarbejde ved fremstilling af plast;;;;;; 955;"814210";5;Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning;;;;;; 956;"814220";5;Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter;;;;;; 957;"8143";4;Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter;;;;;; 958;"814300";5;Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter;;;;;; 959;"815";3;Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter;;;;;; 960;"8151";4;Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil;;;;;; 961;"815100";5;Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil;;;;;; 962;"8152";4;Operatørarbejde ved vævning og strikning;;;;;; 963;"815200";5;Operatørarbejde ved vævning og strikning;;;;;; 964;"8153";4;Operatørarbejde af symaskiner;;;;;; 965;"815300";5;Operatørarbejde af symaskiner;;;;;; 966;"8154";4;Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler;;;;;; 967;"815400";5;Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler;;;;;; 968;"8155";4;Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder;;;;;; 969;"815500";5;Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder;;;;;; 970;"8156";4;Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter;;;;;; 971;"815600";5;Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter;;;;;; 972;"8157";4;Operatørarbejde af vaskemaskiner;;;;;; 973;"815700";5;Operatørarbejde af vaskemaskiner;;;;;; 974;"8159";4;Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter;;;;;; 975;"815900";5;Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter;;;;;; 976;"816";3;Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 977;"8160";4;Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler;;;;;; 978;"816010";5;Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ);;;;;; 979;"816020";5;Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ;;;;;; 980;"816030";5;Behandling af råvarer i fiskeindustri;;;;;; 981;"816040";5;Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri;;;;;; 982;"817";3;Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling;;;;;; 983;"8171";4;Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter;;;;;; 984;"817100";5;Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter;;;;;; 985;"8172";4;Operatørarbejde ved træforarbejdning;;;;;; 986;"817200";5;Operatørarbejde ved træforarbejdning;;;;;; 987;"818";3;Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner;;;;;; 988;"8181";4;Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik;;;;;; 989;"818100";5;Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik;;;;;; 990;"8182";4;Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg;;;;;; 991;"818210";5;Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri;;;;;; 992;"818290";5;Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg;;;;;; 993;"8183";4;Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning;;;;;; 994;"818300";5;Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning;;;;;; 995;"8189";4;Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner;;;;;; 996;"818910";5;Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg;;;;;; 997;"818990";5;Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner;;;;;; 998;"82";2;Monteringsarbejde;;;;;; 999;"821";3;Monteringsarbejde - Monteringsarbejde;;;;;; 1000;"8211";4;Monteringsarbejde af mekaniske maskiner;;;;;; 1001;"821100";5;Monteringsarbejde af mekaniske maskiner;;;;;; 1002;"8212";4;Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr;;;;;; 1003;"821200";5;Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr;;;;;; 1004;"8219";4;Andet monteringsarbejde;;;;;; 1005;"821900";5;Andet monteringsarbejde;;;;;; 1006;"83";2;"Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner ";;;;;; 1007;"831";3;Lokomotivførerarbejde og tograngering;;;;;; 1008;"8311";4;Lokomotivførerarbejde;;;;;; 1009;"831100";5;Lokomotivførerarbejde;;;;;; 1010;"8312";4;Tograngering;;;;;; 1011;"831200";5;Tograngering;;;;;; 1012;"832";3;Chauffører af biler, varevogne og motorcykler;;;;;; 1013;"8321";4;Motorcykelførere;;;;;; 1014;"832100";5;Motorcykelførere;;;;;; 1015;"8322";4;Chauffører af biler, taxier og varevogne;;;;;; 1016;"832210";5;Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde;;;;;; 1017;"832220";5;Varevognschaufførarbejde;;;;;; 1018;"832230";5;Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver;;;;;; 1019;"832240";5;Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver;;;;;; 1020;"833";3;Chauffører af busser og lastbiler;;;;;; 1021;"8331";4;Buschauffører;;;;;; 1022;"833110";5;Buschauffører, national rutefart;;;;;; 1023;"833120";5;Buschauffører, national turistfart;;;;;; 1024;"833130";5;Buschauffører, international rutefart;;;;;; 1025;"833140";5;Buschauffører, international turistfart;;;;;; 1026;"8332";4;Lastbilchauffører;;;;;; 1027;"833210";5;Lastbilchauffører, national transport;;;;;; 1028;"833220";5;Lastbilchauffører, international transport;;;;;; 1029;"833230";5;Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver;;;;;; 1030;"833240";5;Lastbilchauffører med renovationsopgaver;;;;;; 1031;"833250";5;Lastbilchauffører med flytteopgaver;;;;;; 1032;"833260";5;Lastbilchauffører med farligt gods;;;;;; 1033;"834";3;Førere af mobile maskiner;;;;;; 1034;"8341";4;Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner;;;;;; 1035;"834100";5;Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner;;;;;; 1036;"8342";4;Entreprenørmaskinførerarbejde;;;;;; 1037;"834200";5;Entreprenørmaskinførerarbejde;;;;;; 1038;"8343";4;Kran- og liftførerarbejde;;;;;; 1039;"834310";5;Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder;;;;;; 1040;"834320";5;Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder;;;;;; 1041;"8344";4;Truckførerarbejde;;;;;; 1042;"834400";5;Truckførerarbejde;;;;;; 1043;"835";3;Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe;;;;;; 1044;"8350";4;"Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe ";;;;;; 1045;"835000";5;"Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe ";;;;;; 1046;"9";1;Andet manuelt arbejde;Medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste. Ligeledes arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport.;;;;; 1047;"91";2;Rengøringsarbejde;;;;;; 1048;"911";3;Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer;;;;;; 1049;"9111";4;Rengøringsarbejde i private hjem;;;;;; 1050;"911100";5;Rengøringsarbejde i private hjem;;;;;; 1051;"9112";4;Rengøringsarbejde undtagen i private hjem;;;;;; 1052;"911210";5;Rengøring af kontorer og beboelsesområder;;;;;; 1053;"911220";5;Rengøring på hospitaler o.l.;;;;;; 1054;"911230";5;Rengøring af industrilokaliteter;;;;;; 1055;"911240";5;Rengøring på hoteller o.l.;;;;;; 1056;"911250";5;Rengøring af passagerområder i transportmidler;;;;;; 1057;"911260";5;Tværgående serviceopgaver;;;;;; 1058;"912";3;Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet;;;;;; 1059;"9121";4;Manuel vask og presning af tøj;;;;;; 1060;"912100";5;Manuel vask og presning af tøj;;;;;; 1061;"9122";4;Rengøring af transportmidler;;;;;; 1062;"912200";5;Rengøring af transportmidler;;;;;; 1063;"9123";4;Vinduespudsning;;;;;; 1064;"912300";5;Vinduespudsning;;;;;; 1065;"9129";4;Andet rengøringsarbejde;;;;;; 1066;"912910";5;Rengøring ved skadeservice;;;;;; 1067;"912990";5;Andet rengøringsarbejde;;;;;; 1068;"92";2;Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 1069;"921";3;Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri;;;;;; 1070;"9211";4;Manuelt arbejde inden for agerbrug;;;;;; 1071;"921100";5;Manuelt arbejde inden for agerbrug;;;;;; 1072;"9212";4;Manuelt arbejde inden for husdyravl;;;;;; 1073;"921200";5;Manuelt arbejde inden for husdyravl;;;;;; 1074;"9213";4;Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl;;;;;; 1075;"921300";5;Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl;;;;;; 1076;"9214";4;Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri;;;;;; 1077;"921400";5;Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri;;;;;; 1078;"9215";4;Manuelt skovarbejde;;;;;; 1079;"921500";5;Manuelt skovarbejde;;;;;; 1080;"9216";4;Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur;;;;;; 1081;"921600";5;Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur;;;;;; 1082;"93";2;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport;;;;;; 1083;"931";3;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren;;;;;; 1084;"9311";4;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding;;;;;; 1085;"931100";5;Manuelt arbejde inden for råstofudvinding;;;;;; 1086;"9312";4;Manuelt arbejde inden for anlægssektoren;;;;;; 1087;"931210";5;Asfaltarbejde;;;;;; 1088;"931220";5;Medhjælp med brolæggerarbejde;;;;;; 1089;"931230";5;Kabelarbejde;;;;;; 1090;"931240";5;Montage af luftledninger;;;;;; 1091;"931290";5;Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde;;;;;; 1092;"9313";4;Manuelt arbejde inden for byggesektoren;;;;;; 1093;"931310";5;Medhjælp ved isoleringsarbejde;;;;;; 1094;"931320";5;Medhjælp ved tagdækningsarbejde;;;;;; 1095;"931330";5;Medhjælp ved murerarbejde;;;;;; 1096;"931340";5;Beton- jernbeton og montagearbejde;;;;;; 1097;"931350";5;Opsætning og nedtagning af stilladser;;;;;; 1098;"931390";5;Medhjælp ved andet bygningsarbejde;;;;;; 1099;"932";3;Manuelt produktionsarbejde;;;;;; 1100;"9321";4;Pakkeriarbejde;;;;;; 1101;"932100";5;Pakkeriarbejde;;;;;; 1102;"9329";4;Andet manuelt produktionsarbejde;;;;;; 1103;"932900";5;Andet manuelt produktionsarbejde;;;;;; 1104;"933";3;Transport- og lagerarbejde;;;;;; 1105;"9331";4;Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer;;;;;; 1106;"933100";5;Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer;;;;;; 1107;"9332";4;Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri;;;;;; 1108;"933200";5;Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri;;;;;; 1109;"9333";4;Arbejde med lastning og losning;;;;;; 1110;"933300";5;Arbejde med lastning og losning;;;;;; 1111;"9334";4;Arbejde med opfyldning af lager og butik;;;;;; 1112;"933410";5;Lager- og pakhusarbejde;;;;;; 1113;"933420";5;Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde);;;;;; 1114;"94";2;Manuelt arbejde med tilberedning af mad;;;;;; 1115;"941";3;Manuelt arbejde med tilberedning af mad;;;;;; 1116;"9411";4;Tilberedning af fastfood;;;;;; 1117;"941100";5;Tilberedning af fastfood;;;;;; 1118;"9412";4;Køkkenhjælp mv.;;;;;; 1119;"941210";5;Medhjælp i køkken;;;;;; 1120;"941220";5;Afrydning i restaurationer o.l.;;;;;; 1121;"95";2;Gadesalg og -service;;;;;; 1122;"951";3;Servicearbejde på gaden;;;;;; 1123;"9510";4;Servicearbejde på gaden;;;;;; 1124;"951000";5;Servicearbejde på gaden;;;;;; 1125;"952";3;Gadesalg (undtagen madvarer);;;;;; 1126;"9520";4;Gadesalg (undtagen madvarer);;;;;; 1127;"952000";5;Gadesalg (undtagen madvarer);;;;;; 1128;"96";2;Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde;;;;;; 1129;"961";3;Renovationsarbejde;;;;;; 1130;"9611";4;Indsamling af skrald og genbrugsartikler;;;;;; 1131;"961100";5;Indsamling af skrald og genbrugsartikler;;;;;; 1132;"9612";4;Arbejde med affaldssortering;;;;;; 1133;"961200";5;Arbejde med affaldssortering;;;;;; 1134;"9613";4;Gadefejning og beslægtet arbejde;;;;;; 1135;"961300";5;Gadefejning og beslægtet arbejde;;;;;; 1136;"962";3;Andet manuelt arbejde;;;;;; 1137;"9621";4;Kurérarbejde og transport af bagage;;;;;; 1138;"962110";5;Kurérarbejde;;;;;; 1139;"962120";5;Transport af bagage;;;;;; 1140;"9622";4;Forefaldende arbejde;;;;;; 1141;"962200";5;Forefaldende arbejde;;;;;; 1142;"9623";4;Måleraflæsning og tømning af salgsautomater;;;;;; 1143;"962300";5;Måleraflæsning og tømning af salgsautomater;;;;;; 1144;"962400";5;Arbejde med indsamling af vand og brænde;;;;;; 1145;"9629";4;Andet manuelt arbejde;;;;;; 1146;"962900";5;Andet manuelt arbejde;;;;;; 1147;"0";1;Militært arbejde;;;;;; 1148;"1";2;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1149;"11";3;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1150;"110";4;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1151;"11000";5;Militært arbejde på officersniveau;;;;;; 1152;"2";2;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1153;"21";3;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1154;"210";4;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1155;"21000";5;Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde);;;;;; 1156;"3";2;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;; 1157;"31";3;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;; 1158;"310";4;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;; 1159;"31000";5;Militært arbejde, øvrige rangordener;;;;;;