dk.dst ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490 12 CodeList urn:ddi:dk.dst:ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490:12 dk.dst ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490 12 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2010-01-01T00:00:00","DateOnly":"2010-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"2010-01-01"} cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Udenrigsøkonomi","en":"External Economy"} cm:ContactPerson {"da":"SFB","en":"SFB"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi EBOPS_V1_2010 EBOPS_V1_2010 Tjenesteposter (EBOPS 2010), v1:2010 Service items (EBOPS 2010), v1:2010 Danmarks udenrigshandel med tjenester opgøres på grundlag af FN’s tjenestehandelsnomenklatur [Extended Balance of Payments Services Classification 2010 (EBOPS 2010)](https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/101), som fremgår af den internationale tjenestehandelsmanual [Manual on Statistics of International Trade in Services 2010 (MSITS 2010)](https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/manual.htm), der er udgivet af FN m.fl. senest i 2010. EBOPS er indbygget som nomenklatur i EU’s forordning om betalingsbalance mv. EBOPS 2010 er sammenlignelig med betalingsbalancens klassifikationer defineret i den internationale betalingsbalancemanual [Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6)](https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm). Denmark's foreign trade in services is calculated on the basis of the United Nations Service Companion Nomenclature EBOPS 2010 (Extended Balance of Payments Services Classification), as evidenced by the International Trade Service Manual (Manual on Statistics of International Trade in Services, MSITS), issued by the United Nations and others by 2010. EBOPS is incorporated as a nomenclature in the EU Balance of Payments Regulation, etc., cf. above. EBOPS 2010 is comparable to the balance of payments classifications defined in the International Balance of Payments Manual (BPM6) EBOPS_1 EBOPS_1 Nominal EBOPS_2 EBOPS_2 Nominal EBOPS_3 EBOPS_3 Nominal EBOPS_4 EBOPS_4 Nominal urn:ddi:dk.dst:89e8bed0-dcc5-4ac9-9247-b002bec81cf5:12 dk.dst 89e8bed0-dcc5-4ac9-9247-b002bec81cf5 12 dk.dst eec63e72-8a69-4253-b673-70e0208b4f82 3 Category 0 urn:ddi:dk.dst:a532f47e-5aea-499e-b374-4d5198c01461:12 dk.dst a532f47e-5aea-499e-b374-4d5198c01461 12 dk.dst 39622076-3ab4-42ad-838b-dc9fac2f4890 3 Category 1 urn:ddi:dk.dst:accca786-2cd0-40af-934e-79bb6075b417:12 dk.dst accca786-2cd0-40af-934e-79bb6075b417 12 dk.dst 862d9256-ec95-4635-9ba7-404bf770ea0d 3 Category 2 urn:ddi:dk.dst:acae951d-8db7-4cf2-bc78-0ad1a44210b3:12 dk.dst acae951d-8db7-4cf2-bc78-0ad1a44210b3 12 dk.dst 66103850-826e-40b8-8ed5-2e2c7a99bb6e 3 Category 3 urn:ddi:dk.dst:4047d96d-0a32-48bf-8463-5a6c58b70be3:12 dk.dst 4047d96d-0a32-48bf-8463-5a6c58b70be3 12 dk.dst c9a77b8c-2ea2-45cb-94ae-bf06e289678a 3 Category 3.1 urn:ddi:dk.dst:74eb8b1f-5fba-40c9-9dcd-83742432f23f:12 dk.dst 74eb8b1f-5fba-40c9-9dcd-83742432f23f 12 dk.dst 35146c12-c189-48cc-b89c-42fb3febcbb5 3 Category 3.1.1 urn:ddi:dk.dst:3a6f4bda-2258-4013-8f8d-cf89d4d087a7:12 dk.dst 3a6f4bda-2258-4013-8f8d-cf89d4d087a7 12 dk.dst 33f3858f-93a8-4a06-a0d7-b6fb207313f1 3 Category 3.1.2 urn:ddi:dk.dst:62e0b5d1-d55e-471e-a3df-2833897ca9b1:12 dk.dst 62e0b5d1-d55e-471e-a3df-2833897ca9b1 12 dk.dst 569d8b86-4386-4628-85eb-10da9c9ceaad 3 Category 3.1.3 urn:ddi:dk.dst:3117be51-66f8-477d-9d72-ccaefc191d56:12 dk.dst 3117be51-66f8-477d-9d72-ccaefc191d56 12 dk.dst b17480ec-9202-494b-b827-d6ddd58ea3f2 3 Category 3.2 urn:ddi:dk.dst:ca436e8a-dac5-4e0e-a7da-b06febe76a7c:12 dk.dst ca436e8a-dac5-4e0e-a7da-b06febe76a7c 12 dk.dst 1c3df780-c2f7-454d-9dd1-c7538e2d2e41 3 Category 3.2.1 urn:ddi:dk.dst:cc5f2b90-68c4-4e3c-8009-e61919a66742:12 dk.dst cc5f2b90-68c4-4e3c-8009-e61919a66742 12 dk.dst 7c773463-351b-4b92-bb3d-d62611096df8 3 Category 3.2.2 urn:ddi:dk.dst:709ce290-5ecc-42bb-b8d6-412b9ffb1b47:12 dk.dst 709ce290-5ecc-42bb-b8d6-412b9ffb1b47 12 dk.dst f03fad15-9996-41c4-b607-3bb4b59a03a7 3 Category 3.2.3 urn:ddi:dk.dst:cc88c87c-b228-429e-8a7a-7aa9f4c86f81:12 dk.dst cc88c87c-b228-429e-8a7a-7aa9f4c86f81 12 dk.dst 518cb9b3-2398-4041-bf55-ed29df3b57dd 3 Category 3.4 urn:ddi:dk.dst:3045b57d-b73e-4fed-bf4a-7d49e457d6ce:12 dk.dst 3045b57d-b73e-4fed-bf4a-7d49e457d6ce 12 dk.dst 1a0bcbaf-1abd-4f5c-8678-0328b5e19519 3 Category 3.5 urn:ddi:dk.dst:0be43fb6-7a5b-4a75-ad82-c094312361de:12 dk.dst 0be43fb6-7a5b-4a75-ad82-c094312361de 12 dk.dst da8aec62-ea65-4fbf-a5bd-7b1260cef00b 3 Category 3.6 urn:ddi:dk.dst:44a45877-20fc-4ef7-bf02-4ce283fdd3e7:12 dk.dst 44a45877-20fc-4ef7-bf02-4ce283fdd3e7 12 dk.dst b6dbcddc-04cd-44ce-9dbd-e487d4c26f05 3 Category 3.6.1 urn:ddi:dk.dst:a13596b9-79d7-4f9e-a4e2-0a30309cab29:12 dk.dst a13596b9-79d7-4f9e-a4e2-0a30309cab29 12 dk.dst c57b3023-48f5-4710-af48-6400b871b68b 3 Category 3.6.2 urn:ddi:dk.dst:f0c04a45-2b63-4c62-99e9-618bcb8ff04b:12 dk.dst f0c04a45-2b63-4c62-99e9-618bcb8ff04b 12 dk.dst 8baba8b4-ab66-4d04-ab17-f78991c664eb 3 Category 3.6.3 urn:ddi:dk.dst:8b4919e2-aaa0-4a8a-b0a5-cb5772009266:12 dk.dst 8b4919e2-aaa0-4a8a-b0a5-cb5772009266 12 dk.dst 213ae6dd-6d1a-4f74-8d38-e76ea572ae2c 3 Category 3.7 urn:ddi:dk.dst:341d35bc-1274-4c97-b9bc-85abb3001868:12 dk.dst 341d35bc-1274-4c97-b9bc-85abb3001868 12 dk.dst 20505044-2404-4427-ba31-d7b197b6a649 3 Category 3.7.1 urn:ddi:dk.dst:1cd03987-530f-4f0f-927a-755f95beb66a:12 dk.dst 1cd03987-530f-4f0f-927a-755f95beb66a 12 dk.dst 850776ee-c304-4ee6-bd4b-c21c7c453fe3 3 Category 3.7.2 urn:ddi:dk.dst:d172c221-f2f7-4488-b4b8-fdc761554bc4:12 dk.dst d172c221-f2f7-4488-b4b8-fdc761554bc4 12 dk.dst 4fb709f5-fc11-4dce-ad42-b8ff6de6b709 3 Category 3.7.3 urn:ddi:dk.dst:2af4af35-30ce-4baa-bf23-86b5ba75b07d:12 dk.dst 2af4af35-30ce-4baa-bf23-86b5ba75b07d 12 dk.dst 27e1f7d5-72c6-4554-96c0-53da6f232fc4 3 Category 3.8 urn:ddi:dk.dst:21f4a2e7-9df8-45e0-961f-3ed6e1993ed8:12 dk.dst 21f4a2e7-9df8-45e0-961f-3ed6e1993ed8 12 dk.dst 5a073c47-c375-4b67-9ab1-1e152518145d 3 Category 3.8.1 urn:ddi:dk.dst:00c94c6f-5796-4809-a78e-a6079e736d99:12 dk.dst 00c94c6f-5796-4809-a78e-a6079e736d99 12 dk.dst 5f5a7b24-4e5f-4b1c-8b1c-73ad1e14a177 3 Category 3.8.2 urn:ddi:dk.dst:4c92c2cf-4fdc-4a0f-9c07-4a30b9f10329:12 dk.dst 4c92c2cf-4fdc-4a0f-9c07-4a30b9f10329 12 dk.dst d23034a2-d03b-442d-9893-3814594099a7 3 Category 3.8.3 urn:ddi:dk.dst:09b0cb9d-7dfc-444e-833c-6c4fed23a05c:12 dk.dst 09b0cb9d-7dfc-444e-833c-6c4fed23a05c 12 dk.dst 74652011-ed6e-4a7d-babf-79d63367c9fe 3 Category 3.9 urn:ddi:dk.dst:c5deb352-e74d-41af-bc0f-41e79b724ba1:12 dk.dst c5deb352-e74d-41af-bc0f-41e79b724ba1 12 dk.dst fdfd589b-bbc6-42cf-afd6-f98bf708dabd 3 Category 3.10 urn:ddi:dk.dst:5f1738fb-41f5-4380-b97d-fb3432b650ec:12 dk.dst 5f1738fb-41f5-4380-b97d-fb3432b650ec 12 dk.dst 337000c3-4950-4f2c-97f7-d063192dbd3d 3 Category 3.11 urn:ddi:dk.dst:648713ae-3fe7-4368-9c13-a7990587a955:12 dk.dst 648713ae-3fe7-4368-9c13-a7990587a955 12 dk.dst a388276a-d1a0-4e64-afca-59c8fd8f92b7 3 Category 4 urn:ddi:dk.dst:fc35bf61-3e0a-4f85-af84-dc5d184dc509:12 dk.dst fc35bf61-3e0a-4f85-af84-dc5d184dc509 12 dk.dst e482bc7c-444f-48c3-9ad7-fec0ae317309 3 Category 4.1 urn:ddi:dk.dst:84a165b6-ac31-46c0-9b5d-b1b9eafc4de6:12 dk.dst 84a165b6-ac31-46c0-9b5d-b1b9eafc4de6 12 dk.dst 53e2465b-c20c-4d78-9ba7-cc93d9285317 3 Category 4.2 urn:ddi:dk.dst:afb7827f-338b-4d57-a9df-fcccdd63e8d1:12 dk.dst afb7827f-338b-4d57-a9df-fcccdd63e8d1 12 dk.dst bca667d9-5ea6-436f-8219-5c2de4aa21cf 3 Category 5 urn:ddi:dk.dst:5e748cb3-a996-4851-b4f7-76a6697fe41b:12 dk.dst 5e748cb3-a996-4851-b4f7-76a6697fe41b 12 dk.dst ba2f7d82-c33d-4aa7-b0f2-7d8e2930a49c 3 Category 5.1 urn:ddi:dk.dst:1350c764-a484-4f75-bde9-e2a9f850cc00:12 dk.dst 1350c764-a484-4f75-bde9-e2a9f850cc00 12 dk.dst e579dc69-136c-4190-9487-70762f4f3b09 3 Category 5.2 urn:ddi:dk.dst:e4b41110-5463-4a44-a30b-1a90d9a0c5ae:12 dk.dst e4b41110-5463-4a44-a30b-1a90d9a0c5ae 12 dk.dst 9faf1665-b626-4d8f-9ae9-b573a2c0c047 3 Category 6 urn:ddi:dk.dst:af983a1d-f706-4f71-b5cb-e4fe8f8256a3:12 dk.dst af983a1d-f706-4f71-b5cb-e4fe8f8256a3 12 dk.dst 27c756d0-3597-41bd-b1fc-4070ce4b59a4 3 Category 6.1 urn:ddi:dk.dst:e36599ed-52c7-452b-9467-c14a81867648:12 dk.dst e36599ed-52c7-452b-9467-c14a81867648 12 dk.dst 61af1ea8-f627-4fe6-88ad-cb6ee83795bd 3 Category 6.1.1 urn:ddi:dk.dst:9dbc4255-3744-4f95-8157-148f85dc7706:12 dk.dst 9dbc4255-3744-4f95-8157-148f85dc7706 12 dk.dst 6e739b74-3e08-4498-a56f-23f76a5c38d5 3 Category 6.1.2 urn:ddi:dk.dst:4fab45d5-06a6-4492-acd2-1daf19e2cd97:12 dk.dst 4fab45d5-06a6-4492-acd2-1daf19e2cd97 12 dk.dst 68b3c23f-c7d2-4ab6-a493-bc62d701de41 3 Category 6.1.3 urn:ddi:dk.dst:d4541465-a52c-40ab-856e-903930fc083d:12 dk.dst d4541465-a52c-40ab-856e-903930fc083d 12 dk.dst 4601b60e-0401-44a0-86ea-60c47398d645 3 Category 6.2 urn:ddi:dk.dst:9e7a7291-7aed-4b22-82e2-154c0cc68211:12 dk.dst 9e7a7291-7aed-4b22-82e2-154c0cc68211 12 dk.dst 9b7557d7-a691-4687-bf3d-d6ec8f0149e7 3 Category 6.3 urn:ddi:dk.dst:dc2ea91d-529f-4ea9-a93b-ee79d870ec05:12 dk.dst dc2ea91d-529f-4ea9-a93b-ee79d870ec05 12 dk.dst 15be8c27-6671-4d52-a515-addcf848072c 3 Category 6.4 urn:ddi:dk.dst:2a872ad7-f1f8-482b-bc03-359defc6a8ec:12 dk.dst 2a872ad7-f1f8-482b-bc03-359defc6a8ec 12 dk.dst a024a468-a490-49e8-8c7c-86fbf22e8a4c 3 Category 6.4.1 urn:ddi:dk.dst:dfa061df-4136-41a6-a103-0eebd254c26a:12 dk.dst dfa061df-4136-41a6-a103-0eebd254c26a 12 dk.dst 4e8772b6-601b-4767-b0fa-52aebdaddbd2 3 Category 6.4.2 urn:ddi:dk.dst:92674dcc-a638-4008-80a0-9d09dbb46844:12 dk.dst 92674dcc-a638-4008-80a0-9d09dbb46844 12 dk.dst 93f9ebf1-69da-4bdb-b6fd-ea34b949960e 3 Category 7 urn:ddi:dk.dst:7000f9bf-aaea-4a62-9391-00559369f8d5:12 dk.dst 7000f9bf-aaea-4a62-9391-00559369f8d5 12 dk.dst 060520d6-6079-44ad-be84-2ad467533fcb 3 Category 7.1 urn:ddi:dk.dst:6b7c13f3-6982-4858-a687-e9c1a000aab9:12 dk.dst 6b7c13f3-6982-4858-a687-e9c1a000aab9 12 dk.dst 90131264-3a6e-4d4e-9dd8-61cfa3c704d8 3 Category 7.2 urn:ddi:dk.dst:fcf805e8-75a1-420a-b2e7-d9b95b178ced:12 dk.dst fcf805e8-75a1-420a-b2e7-d9b95b178ced 12 dk.dst e343d078-79bc-4f4a-a826-7805d6d626bb 3 Category 8 urn:ddi:dk.dst:bcedbe09-7363-48f7-808f-454fa3228186:12 dk.dst bcedbe09-7363-48f7-808f-454fa3228186 12 dk.dst 74a665f1-f295-47a7-a906-7fa4ecb6c3a2 3 Category 8.1 urn:ddi:dk.dst:0a03734e-e038-4529-96ee-fa68d8be4887:12 dk.dst 0a03734e-e038-4529-96ee-fa68d8be4887 12 dk.dst 0f613c9b-da1b-46b4-8451-5f6d9f28a361 3 Category 8.2 urn:ddi:dk.dst:b8087546-10b1-4c33-9aa5-6e2713d5567c:12 dk.dst b8087546-10b1-4c33-9aa5-6e2713d5567c 12 dk.dst 9cbc3f83-3558-467f-b272-1b06e91889bd 3 Category 8.3 urn:ddi:dk.dst:7b3eeff7-7543-4f81-aa54-f2af205f1402:12 dk.dst 7b3eeff7-7543-4f81-aa54-f2af205f1402 12 dk.dst 48d1a85f-d8c7-47c5-bff4-3fb0c77bf70b 3 Category 8.4 urn:ddi:dk.dst:0d97ea30-fa4b-4e78-96ca-7deef08b05f7:12 dk.dst 0d97ea30-fa4b-4e78-96ca-7deef08b05f7 12 dk.dst 2f3147ce-139c-4a05-99ca-bcaf1aa6385d 3 Category 9 urn:ddi:dk.dst:b9ee0391-0dd7-4661-af39-7453bb71ea7c:12 dk.dst b9ee0391-0dd7-4661-af39-7453bb71ea7c 12 dk.dst 4f9e4a87-6772-4b14-8be0-e307f0b12f83 3 Category 9.1 urn:ddi:dk.dst:58a44e44-dbfd-43f1-a385-1da630ce0534:12 dk.dst 58a44e44-dbfd-43f1-a385-1da630ce0534 12 dk.dst 0d3653a6-70a7-42a8-8aae-f4e2e65e3dec 3 Category 9.2 urn:ddi:dk.dst:917400d5-cc67-4938-ae92-269fceb75a80:12 dk.dst 917400d5-cc67-4938-ae92-269fceb75a80 12 dk.dst ca3a26f4-222a-4401-8a96-f0b96dfd6dd7 3 Category 9.3 urn:ddi:dk.dst:6f62e375-fedc-4e4b-bf40-9053c3de003e:12 dk.dst 6f62e375-fedc-4e4b-bf40-9053c3de003e 12 dk.dst 3b8610f5-8b2e-4dec-b948-d76fe20daba0 3 Category 9.3.1 urn:ddi:dk.dst:1f5875cd-0274-44e4-b23d-f2e5c16d80b6:12 dk.dst 1f5875cd-0274-44e4-b23d-f2e5c16d80b6 12 dk.dst 6250d363-6598-447b-9969-90313fc5898f 3 Category 9.3.2 urn:ddi:dk.dst:c4153585-7455-40e3-bd73-d937151a0908:12 dk.dst c4153585-7455-40e3-bd73-d937151a0908 12 dk.dst 1e5bf39e-7392-4119-814b-97bee296313f 3 Category 10 urn:ddi:dk.dst:86de160d-cb68-413e-a4ad-c388fd7bda6f:12 dk.dst 86de160d-cb68-413e-a4ad-c388fd7bda6f 12 dk.dst ca130b1e-e340-449f-9900-da915093f468 3 Category 10.1 urn:ddi:dk.dst:530ed325-a8f6-45b3-8ef4-f0394a39d79f:12 dk.dst 530ed325-a8f6-45b3-8ef4-f0394a39d79f 12 dk.dst a11f8af3-fa31-4b7a-8c85-d1fb6e56b749 3 Category 10.1.1 urn:ddi:dk.dst:5624ac07-e0a2-4f3a-ad38-19d780a027a1:12 dk.dst 5624ac07-e0a2-4f3a-ad38-19d780a027a1 12 dk.dst 2c62944a-cad2-4fb4-b56c-190d85a73659 3 Category 10.1.1.1 urn:ddi:dk.dst:3deeadad-6f2a-497b-8306-e6273cc91868:12 dk.dst 3deeadad-6f2a-497b-8306-e6273cc91868 12 dk.dst 36f24f6b-a355-4b51-aec5-a64e0188f84e 3 Category 10.1.1.2 urn:ddi:dk.dst:4b85634c-fecc-407b-9872-75ea026e4958:12 dk.dst 4b85634c-fecc-407b-9872-75ea026e4958 12 dk.dst 1051a531-0f41-4fd4-831c-b1bb0eb07b38 3 Category 10.1.2 urn:ddi:dk.dst:80e6b326-eb2a-4f0c-b3f1-a198c51e105b:12 dk.dst 80e6b326-eb2a-4f0c-b3f1-a198c51e105b 12 dk.dst 50ea8b8e-d57d-4317-8661-503603849022 3 Category 10.2 urn:ddi:dk.dst:74dfa114-4778-43bb-9cb6-8fea62260ca0:12 dk.dst 74dfa114-4778-43bb-9cb6-8fea62260ca0 12 dk.dst f324b511-4b5e-4a91-b196-3779df762cfb 3 Category 10.2.1 urn:ddi:dk.dst:20062770-bdcc-4006-b03e-94d3467de546:12 dk.dst 20062770-bdcc-4006-b03e-94d3467de546 12 dk.dst fffe53fa-5424-4652-9704-dc5a2f3855e1 3 Category 10.2.1.1 urn:ddi:dk.dst:d0379c61-60fd-4235-97db-81288f95eeff:12 dk.dst d0379c61-60fd-4235-97db-81288f95eeff 12 dk.dst 01ca5053-9643-494a-addc-518c7ddcd9f3 3 Category 10.2.1.2 urn:ddi:dk.dst:6cae51e2-d252-4b8e-a1f6-9d8e5ddb7761:12 dk.dst 6cae51e2-d252-4b8e-a1f6-9d8e5ddb7761 12 dk.dst db6256e6-c5ef-49b0-9e1c-7e45631967b0 3 Category 10.2.1.3 urn:ddi:dk.dst:2fe0ea4b-18da-440e-bdc9-647a1aae50f7:12 dk.dst 2fe0ea4b-18da-440e-bdc9-647a1aae50f7 12 dk.dst 3f9eae15-02fc-4ca7-9a81-6619c2dc2d99 3 Category 10.2.2 urn:ddi:dk.dst:864b3fe4-4512-4f2e-af96-bb50d2489faf:12 dk.dst 864b3fe4-4512-4f2e-af96-bb50d2489faf 12 dk.dst db9a66f1-a1b0-4ecc-bda9-7dd20d8a3f51 3 Category 10.3 urn:ddi:dk.dst:c5137f27-5f4f-4da6-a285-02252fe8fff5:12 dk.dst c5137f27-5f4f-4da6-a285-02252fe8fff5 12 dk.dst 126f757d-afa4-4211-8e72-69ca8e8db42d 3 Category 10.3.1 urn:ddi:dk.dst:4a91a86c-ba36-4277-8e59-4f2303732073:12 dk.dst 4a91a86c-ba36-4277-8e59-4f2303732073 12 dk.dst 3eae65e4-198a-432e-8533-91d0f9fb3ea1 3 Category 10.3.1.1 urn:ddi:dk.dst:5eab82ab-5834-439b-b738-33fa89fd01db:12 dk.dst 5eab82ab-5834-439b-b738-33fa89fd01db 12 dk.dst c412df2d-0426-4078-813d-cfa829892655 3 Category 10.3.1.2 urn:ddi:dk.dst:b5a25808-ff0e-483f-aa8f-21f07a920281:12 dk.dst b5a25808-ff0e-483f-aa8f-21f07a920281 12 dk.dst 9dc867cf-cde3-4a6d-9c10-58056f263e4d 3 Category 10.3.1.3 urn:ddi:dk.dst:6e9738f9-0d59-444f-9880-516b1e00739a:12 dk.dst 6e9738f9-0d59-444f-9880-516b1e00739a 12 dk.dst a07419a4-124f-4c53-be5b-dc6de6083946 3 Category 10.3.2 urn:ddi:dk.dst:a0069286-38f2-412b-9a53-c4518164d166:12 dk.dst a0069286-38f2-412b-9a53-c4518164d166 12 dk.dst 7c12016c-62f2-4534-851b-d0cfcaffb8ec 3 Category 10.3.2.1 urn:ddi:dk.dst:5df7ef3a-d86e-493a-b073-6ad23fe81e44:12 dk.dst 5df7ef3a-d86e-493a-b073-6ad23fe81e44 12 dk.dst 8862c990-ef0d-46d3-9bf7-0f7386967755 3 Category 10.3.2.2 urn:ddi:dk.dst:1d380a80-3f9d-410b-8195-32d39b0996a7:12 dk.dst 1d380a80-3f9d-410b-8195-32d39b0996a7 12 dk.dst a7c998bf-74d7-4619-b7f3-e502b7663049 3 Category 10.3.2.3 urn:ddi:dk.dst:f2d2c943-fa00-4c07-96e2-f132fbcdc570:12 dk.dst f2d2c943-fa00-4c07-96e2-f132fbcdc570 12 dk.dst 1337e347-35b0-4adc-b339-5499fb63ea64 3 Category 10.3.3 urn:ddi:dk.dst:4ae3c92e-8cbf-4b56-a86c-6bcc3623bab7:12 dk.dst 4ae3c92e-8cbf-4b56-a86c-6bcc3623bab7 12 dk.dst e2ef4f0e-06ad-4eb7-8953-e90670b94b6f 3 Category 10.3.4 urn:ddi:dk.dst:434f1a11-2a0b-4fe4-b8bc-63464a882bc7:12 dk.dst 434f1a11-2a0b-4fe4-b8bc-63464a882bc7 12 dk.dst eb619808-6bdf-4da0-a5f2-c0bf326e4ce5 3 Category 10.3.5 urn:ddi:dk.dst:e8bcf81b-13c5-4006-bb91-6065cea857e8:12 dk.dst e8bcf81b-13c5-4006-bb91-6065cea857e8 12 dk.dst ea391285-ec96-42bd-bd76-8b327ecaeb39 3 Category 11 urn:ddi:dk.dst:3896d3ef-5bfa-4099-b23c-67408025e6a0:12 dk.dst 3896d3ef-5bfa-4099-b23c-67408025e6a0 12 dk.dst 0a7d5870-bb42-4265-a842-9a387260805e 3 Category 11.1 urn:ddi:dk.dst:47f6f1d1-007e-4e0c-a216-ee6b5715cec9:12 dk.dst 47f6f1d1-007e-4e0c-a216-ee6b5715cec9 12 dk.dst df26c868-92b1-4e55-8cca-50c32036a4bc 3 Category 11.2 urn:ddi:dk.dst:a23a2134-c787-4d13-986e-390b32b887f6:12 dk.dst a23a2134-c787-4d13-986e-390b32b887f6 12 dk.dst 5ebc9487-7ef0-4ba3-a96b-25dc97a39e21 3 Category 11.2.1 urn:ddi:dk.dst:b8362cb8-fafb-4ccd-a11c-8a7972673fa7:12 dk.dst b8362cb8-fafb-4ccd-a11c-8a7972673fa7 12 dk.dst 551205c7-5dc1-48d7-8f2a-9c555dc9418a 3 Category 11.2.2 urn:ddi:dk.dst:3eeb192c-0f24-48c0-90cd-9f2aababb746:12 dk.dst 3eeb192c-0f24-48c0-90cd-9f2aababb746 12 dk.dst c132c5da-f620-4129-8d6e-d2b09b951dd9 3 Category 11.2.3 urn:ddi:dk.dst:7fb83dd7-5aa4-4530-9cde-fb42f2e5a2ed:12 dk.dst 7fb83dd7-5aa4-4530-9cde-fb42f2e5a2ed 12 dk.dst c8e4ccc5-e9af-47bc-b602-0e4cc9e6d864 3 Category 11.2.4 urn:ddi:dk.dst:9415d9d0-220c-4203-a6e1-84fd481467e6:12 dk.dst 9415d9d0-220c-4203-a6e1-84fd481467e6 12 dk.dst 3d5ede2a-7f73-4812-be17-46f8b8c2f9be 3 Category 12 urn:ddi:dk.dst:7956d8d5-9f11-44d5-87af-74f0d72d2327:12 dk.dst 7956d8d5-9f11-44d5-87af-74f0d72d2327 12 csv_da ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490csv_da ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490csv_da urn:ddi:dk.dst:dae38bb2-b75f-44d6-bfed-17508c940284:12 dk.dst dae38bb2-b75f-44d6-bfed-17508c940284 12 ddi_da ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490ddi_da ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490ddi_da urn:ddi:dk.dst:6a1ccef4-b577-49f2-b61e-f0d873a572db:12 dk.dst 6a1ccef4-b577-49f2-b61e-f0d873a572db 12 csv_en ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490csv_en ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490csv_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490csv_en urn:ddi:dk.dst:1d5b6221-d3e0-4906-a264-8ee94cd5b4d3:12 dk.dst 1d5b6221-d3e0-4906-a264-8ee94cd5b4d3 12 ddi_en ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490ddi_en ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490ddi_en http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/ba429ad4-dfc9-4558-9b2e-d95277305490ddi_en urn:ddi:dk.dst:eec63e72-8a69-4253-b673-70e0208b4f82:3 dk.dst eec63e72-8a69-4253-b673-70e0208b4f82 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 TJENESTER I ALT SERVICES TJENESTER I ALT SERVICES urn:ddi:dk.dst:39622076-3ab4-42ad-838b-dc9fac2f4890:3 dk.dst 39622076-3ab4-42ad-838b-dc9fac2f4890 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 FORARBEJDNINGSTJENESTER MANUFACTURING SERVICES ON PHYSICAL INPUTS OWNED BY OTHERS FORARBEJDNINGSTJENESTER MANUFACTURING SERVICES ON PHYSICAL INPUTS OWNED BY OTHERS urn:ddi:dk.dst:862d9256-ec95-4635-9ba7-404bf770ea0d:3 dk.dst 862d9256-ec95-4635-9ba7-404bf770ea0d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 REPARATIONSTJENESTER MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES NOT INCLUDED ELSEWHERE (N.I.E.) REPARATIONSTJENESTER MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES NOT INCLUDED ELSEWHERE (N.I.E.) urn:ddi:dk.dst:66103850-826e-40b8-8ed5-2e2c7a99bb6e:3 dk.dst 66103850-826e-40b8-8ed5-2e2c7a99bb6e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT urn:ddi:dk.dst:c9a77b8c-2ea2-45cb-94ae-bf06e289678a:3 dk.dst c9a77b8c-2ea2-45cb-94ae-bf06e289678a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Søtransport Sea transport Søtransport Sea transport urn:ddi:dk.dst:35146c12-c189-48cc-b89c-42fb3febcbb5:3 dk.dst 35146c12-c189-48cc-b89c-42fb3febcbb5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Søtransport, person Sea transport, passenger Søtransport, person Sea transport, passenger urn:ddi:dk.dst:33f3858f-93a8-4a06-a0d7-b6fb207313f1:3 dk.dst 33f3858f-93a8-4a06-a0d7-b6fb207313f1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Søtransport, gods Sea transport, freight Søtransport, gods Sea transport, freight urn:ddi:dk.dst:569d8b86-4386-4628-85eb-10da9c9ceaad:3 dk.dst 569d8b86-4386-4628-85eb-10da9c9ceaad 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Søtransport, hjælpevirksomhed Sea transport, other Søtransport, hjælpevirksomhed Sea transport, other urn:ddi:dk.dst:b17480ec-9202-494b-b827-d6ddd58ea3f2:3 dk.dst b17480ec-9202-494b-b827-d6ddd58ea3f2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Lufttransport Air transport Lufttransport Air transport urn:ddi:dk.dst:1c3df780-c2f7-454d-9dd1-c7538e2d2e41:3 dk.dst 1c3df780-c2f7-454d-9dd1-c7538e2d2e41 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Lufttransport, person Air transport, Passenger Lufttransport, person Air transport, Passenger urn:ddi:dk.dst:7c773463-351b-4b92-bb3d-d62611096df8:3 dk.dst 7c773463-351b-4b92-bb3d-d62611096df8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Lufttransport, gods Air transport, Freight Lufttransport, gods Air transport, Freight urn:ddi:dk.dst:f03fad15-9996-41c4-b607-3bb4b59a03a7:3 dk.dst f03fad15-9996-41c4-b607-3bb4b59a03a7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Lufttransport, hjælpevirksomhed Air transport, Other Lufttransport, hjælpevirksomhed Air transport, Other urn:ddi:dk.dst:518cb9b3-2398-4041-bf55-ed29df3b57dd:3 dk.dst 518cb9b3-2398-4041-bf55-ed29df3b57dd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Post- og kurertjenester Postal and courier services Post- og kurertjenester Postal and courier services urn:ddi:dk.dst:1a0bcbaf-1abd-4f5c-8678-0328b5e19519:3 dk.dst 1a0bcbaf-1abd-4f5c-8678-0328b5e19519 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Rumtransport Space Transport Rumtransport Space Transport urn:ddi:dk.dst:da8aec62-ea65-4fbf-a5bd-7b1260cef00b:3 dk.dst da8aec62-ea65-4fbf-a5bd-7b1260cef00b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Jernbanetransport Rail transport Jernbanetransport Rail transport urn:ddi:dk.dst:b6dbcddc-04cd-44ce-9dbd-e487d4c26f05:3 dk.dst b6dbcddc-04cd-44ce-9dbd-e487d4c26f05 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Jernbanetransport, person Rail transport, passenger Jernbanetransport, person Rail transport, passenger urn:ddi:dk.dst:c57b3023-48f5-4710-af48-6400b871b68b:3 dk.dst c57b3023-48f5-4710-af48-6400b871b68b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Jernbanetransport, gods Rail transport, freight Jernbanetransport, gods Rail transport, freight urn:ddi:dk.dst:8baba8b4-ab66-4d04-ab17-f78991c664eb:3 dk.dst 8baba8b4-ab66-4d04-ab17-f78991c664eb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Jernbanetransport, hjælpevirksomhed Rail transport, other Jernbanetransport, hjælpevirksomhed Rail transport, other urn:ddi:dk.dst:213ae6dd-6d1a-4f74-8d38-e76ea572ae2c:3 dk.dst 213ae6dd-6d1a-4f74-8d38-e76ea572ae2c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Vejtransport Road transport Vejtransport Road transport urn:ddi:dk.dst:20505044-2404-4427-ba31-d7b197b6a649:3 dk.dst 20505044-2404-4427-ba31-d7b197b6a649 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Vejtransport, person Road transport, passenger Vejtransport, person Road transport, passenger urn:ddi:dk.dst:850776ee-c304-4ee6-bd4b-c21c7c453fe3:3 dk.dst 850776ee-c304-4ee6-bd4b-c21c7c453fe3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Vejtransport, gods Road transport, freight Vejtransport, gods Road transport, freight urn:ddi:dk.dst:4fb709f5-fc11-4dce-ad42-b8ff6de6b709:3 dk.dst 4fb709f5-fc11-4dce-ad42-b8ff6de6b709 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Vejtransport, hjælpevirksomhed Road transport, other Vejtransport, hjælpevirksomhed Road transport, other urn:ddi:dk.dst:27e1f7d5-72c6-4554-96c0-53da6f232fc4:3 dk.dst 27e1f7d5-72c6-4554-96c0-53da6f232fc4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Transport ad indre vandveje Inland waterway transport Transport ad indre vandveje Inland waterway transport urn:ddi:dk.dst:5a073c47-c375-4b67-9ab1-1e152518145d:3 dk.dst 5a073c47-c375-4b67-9ab1-1e152518145d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Transport ad indre vandveje, person Inland waterway transport, passenger Transport ad indre vandveje, person Inland waterway transport, passenger urn:ddi:dk.dst:5f5a7b24-4e5f-4b1c-8b1c-73ad1e14a177:3 dk.dst 5f5a7b24-4e5f-4b1c-8b1c-73ad1e14a177 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Transport ad indre vandveje, gods Inland waterway transport, freight Transport ad indre vandveje, gods Inland waterway transport, freight urn:ddi:dk.dst:d23034a2-d03b-442d-9893-3814594099a7:3 dk.dst d23034a2-d03b-442d-9893-3814594099a7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Transport ad indre vandveje, hjælpevirksomhed Inland waterway transport, other Transport ad indre vandveje, hjælpevirksomhed Inland waterway transport, other urn:ddi:dk.dst:74652011-ed6e-4a7d-babf-79d63367c9fe:3 dk.dst 74652011-ed6e-4a7d-babf-79d63367c9fe 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Rørtransport Pipeline transport Rørtransport Pipeline transport urn:ddi:dk.dst:fdfd589b-bbc6-42cf-afd6-f98bf708dabd:3 dk.dst fdfd589b-bbc6-42cf-afd6-f98bf708dabd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Transport af elektricitet Electricity tranmission Transport af elektricitet Electricity tranmission urn:ddi:dk.dst:337000c3-4950-4f2c-97f7-d063192dbd3d:3 dk.dst 337000c3-4950-4f2c-97f7-d063192dbd3d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Other supporting and auxiliary transport services Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Other supporting and auxiliary transport services urn:ddi:dk.dst:a388276a-d1a0-4e64-afca-59c8fd8f92b7:3 dk.dst a388276a-d1a0-4e64-afca-59c8fd8f92b7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 REJSER TRAVEL REJSER TRAVEL urn:ddi:dk.dst:e482bc7c-444f-48c3-9ad7-fec0ae317309:3 dk.dst e482bc7c-444f-48c3-9ad7-fec0ae317309 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Rejser, forretningsrejser Travel, business Rejser, forretningsrejser Travel, business urn:ddi:dk.dst:53e2465b-c20c-4d78-9ba7-cc93d9285317:3 dk.dst 53e2465b-c20c-4d78-9ba7-cc93d9285317 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Rejser, ferierejser Travel, personal Rejser, ferierejser Travel, personal urn:ddi:dk.dst:bca667d9-5ea6-436f-8219-5c2de4aa21cf:3 dk.dst bca667d9-5ea6-436f-8219-5c2de4aa21cf 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 BYGGE- OG ANLÆGSTJENESTER CONSTRUCTION BYGGE- OG ANLÆGSTJENESTER CONSTRUCTION urn:ddi:dk.dst:ba2f7d82-c33d-4aa7-b0f2-7d8e2930a49c:3 dk.dst ba2f7d82-c33d-4aa7-b0f2-7d8e2930a49c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Bygge- og anlægstjenester i udlandet Construction abroad Bygge- og anlægstjenester i udlandet Construction abroad urn:ddi:dk.dst:e579dc69-136c-4190-9487-70762f4f3b09:3 dk.dst e579dc69-136c-4190-9487-70762f4f3b09 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Bygge- og anlægstjenester i Danmark Construction in the reporting economy Bygge- og anlægstjenester i Danmark Construction in the reporting economy urn:ddi:dk.dst:9faf1665-b626-4d8f-9ae9-b573a2c0c047:3 dk.dst 9faf1665-b626-4d8f-9ae9-b573a2c0c047 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 FORSIKRINGSTJENESTER INSURANCE AND PENSION SERVICES FORSIKRINGSTJENESTER INSURANCE AND PENSION SERVICES urn:ddi:dk.dst:27c756d0-3597-41bd-b1fc-4070ce4b59a4:3 dk.dst 27c756d0-3597-41bd-b1fc-4070ce4b59a4 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Direkte forsikring Direct insurance Direkte forsikring Direct insurance urn:ddi:dk.dst:61af1ea8-f627-4fe6-88ad-cb6ee83795bd:3 dk.dst 61af1ea8-f627-4fe6-88ad-cb6ee83795bd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Direkte forsikring, liv og pension Direct insurance, Life Insurance Direkte forsikring, liv og pension Direct insurance, Life Insurance urn:ddi:dk.dst:6e739b74-3e08-4498-a56f-23f76a5c38d5:3 dk.dst 6e739b74-3e08-4498-a56f-23f76a5c38d5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Direkte forsikring, fragt Direct insurance, Freight insurance Direkte forsikring, fragt Direct insurance, Freight insurance urn:ddi:dk.dst:68b3c23f-c7d2-4ab6-a493-bc62d701de41:3 dk.dst 68b3c23f-c7d2-4ab6-a493-bc62d701de41 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Direkte forsikring, øvrig skade Direct insurance, Other direct insurance Direkte forsikring, øvrig skade Direct insurance, Other direct insurance urn:ddi:dk.dst:4601b60e-0401-44a0-86ea-60c47398d645:3 dk.dst 4601b60e-0401-44a0-86ea-60c47398d645 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Genforsikring Reinsurance Genforsikring Reinsurance urn:ddi:dk.dst:9b7557d7-a691-4687-bf3d-d6ec8f0149e7:3 dk.dst 9b7557d7-a691-4687-bf3d-d6ec8f0149e7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Forsikringsformidling mv. Auxiliary insurance services Forsikringsformidling mv. Auxiliary insurance services urn:ddi:dk.dst:15be8c27-6671-4d52-a515-addcf848072c:3 dk.dst 15be8c27-6671-4d52-a515-addcf848072c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Tjenester vedr. pension og standardiserede garantier Pension and standardized guaranteed services Tjenester vedr. pension og standardiserede garantier Pension and standardized guaranteed services urn:ddi:dk.dst:a024a468-a490-49e8-8c7c-86fbf22e8a4c:3 dk.dst a024a468-a490-49e8-8c7c-86fbf22e8a4c 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Pensionstjenester Pension services Pensionstjenester Pension services urn:ddi:dk.dst:4e8772b6-601b-4767-b0fa-52aebdaddbd2:3 dk.dst 4e8772b6-601b-4767-b0fa-52aebdaddbd2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Standardiserede garantier Standardized guarantee services Standardiserede garantier Standardized guarantee services urn:ddi:dk.dst:93f9ebf1-69da-4bdb-b6fd-ea34b949960e:3 dk.dst 93f9ebf1-69da-4bdb-b6fd-ea34b949960e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 FINANSIELLE TJENESTER FINANCIAL SERVICES FINANSIELLE TJENESTER FINANCIAL SERVICES urn:ddi:dk.dst:060520d6-6079-44ad-be84-2ad467533fcb:3 dk.dst 060520d6-6079-44ad-be84-2ad467533fcb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Direkte fakturerede finansielle tjenester Explicitly charged and other financial service Direkte fakturerede finansielle tjenester Explicitly charged and other financial service urn:ddi:dk.dst:90131264-3a6e-4d4e-9dd8-61cfa3c704d8:3 dk.dst 90131264-3a6e-4d4e-9dd8-61cfa3c704d8 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) urn:ddi:dk.dst:e343d078-79bc-4f4a-a826-7805d6d626bb:3 dk.dst e343d078-79bc-4f4a-a826-7805d6d626bb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 ROYALTIES OG LICENSER CHARGES FOR THE USE OF INTELLECTUAL PROPERTY N.I.E. ROYALTIES OG LICENSER CHARGES FOR THE USE OF INTELLECTUAL PROPERTY N.I.E. urn:ddi:dk.dst:74a665f1-f295-47a7-a906-7fa4ecb6c3a2:3 dk.dst 74a665f1-f295-47a7-a906-7fa4ecb6c3a2 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Franchising og royalties fra registrerede varemærker Franchises and trademarks licensing fees Franchising og royalties fra registrerede varemærker Franchises and trademarks licensing fees urn:ddi:dk.dst:0f613c9b-da1b-46b4-8451-5f6d9f28a361:3 dk.dst 0f613c9b-da1b-46b4-8451-5f6d9f28a361 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Licens for brug af resultater fra forsknings og udvikling Licenses for the use of outcomes of research and development Licens for brug af resultater fra forsknings og udvikling Licenses for the use of outcomes of research and development urn:ddi:dk.dst:9cbc3f83-3558-467f-b272-1b06e91889bd:3 dk.dst 9cbc3f83-3558-467f-b272-1b06e91889bd 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Licens til at kopiere og/eller distribuere software Licenses to reproduce and/or distribute computer software Licens til at kopiere og/eller distribuere software Licenses to reproduce and/or distribute computer software urn:ddi:dk.dst:48d1a85f-d8c7-47c5-bff4-3fb0c77bf70b:3 dk.dst 48d1a85f-d8c7-47c5-bff4-3fb0c77bf70b 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Licens til at kopiere og/eller distribuere audiovisuelle og lignende produkter Licenses to reproduce and/or distribute audio-visual and related products Licens til at kopiere og/eller distribuere audiovisuelle og lignende produkter Licenses to reproduce and/or distribute audio-visual and related products urn:ddi:dk.dst:2f3147ce-139c-4a05-99ca-bcaf1aa6385d:3 dk.dst 2f3147ce-139c-4a05-99ca-bcaf1aa6385d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 TELEKOMMUNIKATIONS-, COMPUTER- OG INFORMATIONSTJENESTER TELECOMMUNICATIONS, COMPUTER, AND INFORMATION SERVICES TELEKOMMUNIKATIONS-, COMPUTER- OG INFORMATIONSTJENESTER TELECOMMUNICATIONS, COMPUTER, AND INFORMATION SERVICES urn:ddi:dk.dst:4f9e4a87-6772-4b14-8be0-e307f0b12f83:3 dk.dst 4f9e4a87-6772-4b14-8be0-e307f0b12f83 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Telekommunikationstjenester Telecommunications services Telekommunikationstjenester Telecommunications services urn:ddi:dk.dst:0d3653a6-70a7-42a8-8aae-f4e2e65e3dec:3 dk.dst 0d3653a6-70a7-42a8-8aae-f4e2e65e3dec 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Computer- og datatjenester Computer services Computer- og datatjenester Computer services urn:ddi:dk.dst:ca3a26f4-222a-4401-8a96-f0b96dfd6dd7:3 dk.dst ca3a26f4-222a-4401-8a96-f0b96dfd6dd7 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Informationstjenester Information services Informationstjenester Information services urn:ddi:dk.dst:3b8610f5-8b2e-4dec-b948-d76fe20daba0:3 dk.dst 3b8610f5-8b2e-4dec-b948-d76fe20daba0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Nyhedsformidling News agency services Nyhedsformidling News agency services urn:ddi:dk.dst:6250d363-6598-447b-9969-90313fc5898f:3 dk.dst 6250d363-6598-447b-9969-90313fc5898f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Anden informationsformidling Other information services Anden informationsformidling Other information services urn:ddi:dk.dst:1e5bf39e-7392-4119-814b-97bee296313f:3 dk.dst 1e5bf39e-7392-4119-814b-97bee296313f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 ANDRE FORRETNINGSTJENESTER OTHER BUSINESS SERVICES ANDRE FORRETNINGSTJENESTER OTHER BUSINESS SERVICES urn:ddi:dk.dst:ca130b1e-e340-449f-9900-da915093f468:3 dk.dst ca130b1e-e340-449f-9900-da915093f468 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Forsknings- og udviklingstjenester Research and development services Forsknings- og udviklingstjenester Research and development services urn:ddi:dk.dst:a11f8af3-fa31-4b7a-8c85-d1fb6e56b749:3 dk.dst a11f8af3-fa31-4b7a-8c85-d1fb6e56b749 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Forsknings- og udvikling, som øger den samlede viden Work undetaken on a systematic basis to increase the stock of knowledge Forsknings- og udvikling, som øger den samlede viden Work undetaken on a systematic basis to increase the stock of knowledge urn:ddi:dk.dst:2c62944a-cad2-4fb4-b56c-190d85a73659:3 dk.dst 2c62944a-cad2-4fb4-b56c-190d85a73659 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden Provision of customised and non-customised R&D services Forsknings- og udviklingstjenester, som øger den samlede viden Provision of customised and non-customised R&D services urn:ddi:dk.dst:36f24f6b-a355-4b51-aec5-a64e0188f84e:3 dk.dst 36f24f6b-a355-4b51-aec5-a64e0188f84e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Salg af rettigheden til resultater fra forskning og udvikling Sale of proprietary rights arising from R&D Salg af rettigheden til resultater fra forskning og udvikling Sale of proprietary rights arising from R&D urn:ddi:dk.dst:1051a531-0f41-4fd4-831c-b1bb0eb07b38:3 dk.dst 1051a531-0f41-4fd4-831c-b1bb0eb07b38 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer Other research and development services Andre udviklingstjenester vedr. produkter eller processer Other research and development services urn:ddi:dk.dst:50ea8b8e-d57d-4317-8661-503603849022:3 dk.dst 50ea8b8e-d57d-4317-8661-503603849022 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Professionelle og administrative tjenester Professional and management consulting services Professionelle og administrative tjenester Professional and management consulting services urn:ddi:dk.dst:f324b511-4b5e-4a91-b196-3779df762cfb:3 dk.dst f324b511-4b5e-4a91-b196-3779df762cfb 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Juridiske-, bogførings- og administrative tjenester Legal, accounting, management consulting and public relations Juridiske-, bogførings- og administrative tjenester Legal, accounting, management consulting and public relations urn:ddi:dk.dst:fffe53fa-5424-4652-9704-dc5a2f3855e1:3 dk.dst fffe53fa-5424-4652-9704-dc5a2f3855e1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Juridiske tjenester Legal services Juridiske tjenester Legal services urn:ddi:dk.dst:01ca5053-9643-494a-addc-518c7ddcd9f3:3 dk.dst 01ca5053-9643-494a-addc-518c7ddcd9f3 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning Accounting, auditing, bookkeeping and tax consulting services Bogførings- og revisionstjenester samt skatterådgivning Accounting, auditing, bookkeeping and tax consulting services urn:ddi:dk.dst:db6256e6-c5ef-49b0-9e1c-7e45631967b0:3 dk.dst db6256e6-c5ef-49b0-9e1c-7e45631967b0 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Virksomhedsrådgivning Business and management consulting and public relations services Virksomhedsrådgivning Business and management consulting and public relations services urn:ddi:dk.dst:3f9eae15-02fc-4ca7-9a81-6619c2dc2d99:3 dk.dst 3f9eae15-02fc-4ca7-9a81-6619c2dc2d99 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Reklame, markedsanalyse og meningsmåling Advertising, market research and public opinion polling Reklame, markedsanalyse og meningsmåling Advertising, market research and public opinion polling urn:ddi:dk.dst:db9a66f1-a1b0-4ecc-bda9-7dd20d8a3f51:3 dk.dst db9a66f1-a1b0-4ecc-bda9-7dd20d8a3f51 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Tekniske-, handelsrelaterede og øvrige forretningstjenester Technical, trade-related and other business services Tekniske-, handelsrelaterede og øvrige forretningstjenester Technical, trade-related and other business services urn:ddi:dk.dst:126f757d-afa4-4211-8e72-69ca8e8db42d:3 dk.dst 126f757d-afa4-4211-8e72-69ca8e8db42d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Arkitekt-, Ingeniør- og andre tekniske tjenester Architectural, engineering, scientific and other technical services Arkitekt-, Ingeniør- og andre tekniske tjenester Architectural, engineering, scientific and other technical services urn:ddi:dk.dst:3eae65e4-198a-432e-8533-91d0f9fb3ea1:3 dk.dst 3eae65e4-198a-432e-8533-91d0f9fb3ea1 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Arkitekttjenester Architectural services Arkitekttjenester Architectural services urn:ddi:dk.dst:c412df2d-0426-4078-813d-cfa829892655:3 dk.dst c412df2d-0426-4078-813d-cfa829892655 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Ingeniørtjenester Engineering services Ingeniørtjenester Engineering services urn:ddi:dk.dst:9dc867cf-cde3-4a6d-9c10-58056f263e4d:3 dk.dst 9dc867cf-cde3-4a6d-9c10-58056f263e4d 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Andre tekniske tjenester Scientific and other technical services Andre tekniske tjenester Scientific and other technical services urn:ddi:dk.dst:a07419a4-124f-4c53-be5b-dc6de6083946:3 dk.dst a07419a4-124f-4c53-be5b-dc6de6083946 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Miljø-, landbrug- og minetjenester Waste treatment and de-pollution, agricultural and mining services Miljø-, landbrug- og minetjenester Waste treatment and de-pollution, agricultural and mining services urn:ddi:dk.dst:7c12016c-62f2-4534-851b-d0cfcaffb8ec:3 dk.dst 7c12016c-62f2-4534-851b-d0cfcaffb8ec 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Miljøtjenester Waste treatment and de-pollution Miljøtjenester Waste treatment and de-pollution urn:ddi:dk.dst:8862c990-ef0d-46d3-9bf7-0f7386967755:3 dk.dst 8862c990-ef0d-46d3-9bf7-0f7386967755 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Landbrugstjenester Services incidental to agriculture, forestry and fishing Landbrugstjenester Services incidental to agriculture, forestry and fishing urn:ddi:dk.dst:a7c998bf-74d7-4619-b7f3-e502b7663049:3 dk.dst a7c998bf-74d7-4619-b7f3-e502b7663049 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Minedrifts-, samt gas- og olieudvindingstjenester Services incidental to mining, and oil and gas extraction Minedrifts-, samt gas- og olieudvindingstjenester Services incidental to mining, and oil and gas extraction urn:ddi:dk.dst:1337e347-35b0-4adc-b339-5499fb63ea64:3 dk.dst 1337e347-35b0-4adc-b339-5499fb63ea64 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Operationel leasing Operating leasing services Operationel leasing Operating leasing services urn:ddi:dk.dst:e2ef4f0e-06ad-4eb7-8953-e90670b94b6f:3 dk.dst e2ef4f0e-06ad-4eb7-8953-e90670b94b6f 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Provisioner ved varesalg Trade-related services Provisioner ved varesalg Trade-related services urn:ddi:dk.dst:eb619808-6bdf-4da0-a5f2-c0bf326e4ce5:3 dk.dst eb619808-6bdf-4da0-a5f2-c0bf326e4ce5 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Øvrige forretningstjenester Other business services n.i.e. Øvrige forretningstjenester Other business services n.i.e. urn:ddi:dk.dst:ea391285-ec96-42bd-bd76-8b327ecaeb39:3 dk.dst ea391285-ec96-42bd-bd76-8b327ecaeb39 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 AUDIOVISUELLE TJENESTER SAMT TJENESTER IFM. UDDANNELSE, SUNDHED, KULTUR OG REKREATION PERSONAL, CULTURAL AND RECREATIONAL SERVICES AUDIOVISUELLE TJENESTER SAMT TJENESTER IFM. UDDANNELSE, SUNDHED, KULTUR OG REKREATION PERSONAL, CULTURAL AND RECREATIONAL SERVICES urn:ddi:dk.dst:0a7d5870-bb42-4265-a842-9a387260805e:3 dk.dst 0a7d5870-bb42-4265-a842-9a387260805e 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Audiovisuelle tjenester Audiovisual and related services Audiovisuelle tjenester Audiovisual and related services urn:ddi:dk.dst:df26c868-92b1-4e55-8cca-50c32036a4bc:3 dk.dst df26c868-92b1-4e55-8cca-50c32036a4bc 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Personlige tjenester Other personal , cultural and recreational services Personlige tjenester Other personal , cultural and recreational services urn:ddi:dk.dst:5ebc9487-7ef0-4ba3-a96b-25dc97a39e21:3 dk.dst 5ebc9487-7ef0-4ba3-a96b-25dc97a39e21 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Sundhedsrelaterede tjenester Health services Sundhedsrelaterede tjenester Health services urn:ddi:dk.dst:551205c7-5dc1-48d7-8f2a-9c555dc9418a:3 dk.dst 551205c7-5dc1-48d7-8f2a-9c555dc9418a 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Uddannelsestjenester Education services Uddannelsestjenester Education services urn:ddi:dk.dst:c132c5da-f620-4129-8d6e-d2b09b951dd9:3 dk.dst c132c5da-f620-4129-8d6e-d2b09b951dd9 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Tjenester inden for kultur og rekreation Heritage and recreational services Tjenester inden for kultur og rekreation Heritage and recreational services urn:ddi:dk.dst:c8e4ccc5-e9af-47bc-b602-0e4cc9e6d864:3 dk.dst c8e4ccc5-e9af-47bc-b602-0e4cc9e6d864 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Andre sociale og personlige tjenester Other personal services Andre sociale og personlige tjenester Other personal services urn:ddi:dk.dst:3d5ede2a-7f73-4812-be17-46f8b8c2f9be:3 dk.dst 3d5ede2a-7f73-4812-be17-46f8b8c2f9be 3 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 Adding Classification -- EBOPS 2010 – Tjeneste art (poster), v1.0 OFFENTLIGE TJENESTER GOVERNMENT GOODS AND SERVICES N.I.E. OFFENTLIGE TJENESTER GOVERNMENT GOODS AND SERVICES N.I.E.