dk.dst 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5 5 CodeList urn:ddi:dk.dst:0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5:5 dk.dst 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5 5 extension:type cm:StatisticalClassification cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":"1992-01-01T00:00:00","Year":null,"Month":null,"HasValue":true,"StringValue":"1992-01-01"} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:MaintenanceUnit {"da":"Priser og Forbrug","en":"Prices and Consumption"} cm:ContactPerson {"da":"JHO","en":"JHO"} cm:IsCurrent True DSTLM01\rkr EJKAT_V1_1992 EJKAT_V1_1992 Ejendomskategori, v1:1992 Category of real property, v1:1992 Definitionen af ejendomskategorierne stammer fra told- og skattestyrelsens ejendomsdefinitioner fra 1993. Definitionen dannes uf fra oplysninger i det indsamlede data, kombineret med SKATs benyttelseskoder, antal vurderede lejligheder for ejendommen, det vurderede areal samt frihedskoden for ejerlejligheder. Description only in Danish urn:ddi:dk.dst:5e8986ef-1697-4e90-8473-10bfe45d309f:5 dk.dst 5e8986ef-1697-4e90-8473-10bfe45d309f 5 dk.dst c194e960-d841-4805-9334-99d90d24f772 2 Category 0111 urn:ddi:dk.dst:de8980d6-f075-4757-937d-a44a1f0e5c3c:5 dk.dst de8980d6-f075-4757-937d-a44a1f0e5c3c 5 dk.dst d731e1af-af26-4c8a-bd1c-8bd0ed42342f 2 Category 0121 urn:ddi:dk.dst:40d20f03-d081-4caf-b859-b74a3204c00b:5 dk.dst 40d20f03-d081-4caf-b859-b74a3204c00b 5 dk.dst 525a29b9-993f-42a9-85d1-98efb7acbf59 2 Category 0131 urn:ddi:dk.dst:e7a51676-0c1b-40f0-b759-af8ae8b35708:5 dk.dst e7a51676-0c1b-40f0-b759-af8ae8b35708 5 dk.dst 7a106e54-3804-4435-af3a-afbcc7f0b3cd 2 Category 0141 urn:ddi:dk.dst:4e0c905d-344e-4aa4-914a-fb20c2149f20:5 dk.dst 4e0c905d-344e-4aa4-914a-fb20c2149f20 5 dk.dst 6f9224e5-a12b-46c4-818b-3be8ef97deab 2 Category 0191 urn:ddi:dk.dst:1832a2fe-67e5-46e6-94df-045e1bb8f761:5 dk.dst 1832a2fe-67e5-46e6-94df-045e1bb8f761 5 dk.dst c13330b4-3a4f-40be-8a43-e24866a9a5ba 2 Category 0201 urn:ddi:dk.dst:75d24ba3-9e82-4d5c-8c15-c6260387a42a:5 dk.dst 75d24ba3-9e82-4d5c-8c15-c6260387a42a 5 dk.dst d15743d7-6e23-4579-a2c8-13649f9c0dc9 2 Category 0301 urn:ddi:dk.dst:93918bfd-ad04-41ff-8412-687698b6d53b:5 dk.dst 93918bfd-ad04-41ff-8412-687698b6d53b 5 dk.dst 9b949732-3c2d-4a00-8407-b2db4bf9d411 2 Category 0401 urn:ddi:dk.dst:b7620d63-fb39-4049-81ad-f92742111b56:5 dk.dst b7620d63-fb39-4049-81ad-f92742111b56 5 dk.dst 83518568-8083-4434-84fc-a8a68513b631 2 Category 0509 urn:ddi:dk.dst:4107037a-7861-4d3c-bfe9-947ff8f440b9:5 dk.dst 4107037a-7861-4d3c-bfe9-947ff8f440b9 5 dk.dst 506d0575-aeb2-4d57-90b1-2368d9bc4803 2 Category 0801 urn:ddi:dk.dst:5a170b28-8094-457b-86a5-189ab6dae507:5 dk.dst 5a170b28-8094-457b-86a5-189ab6dae507 5 dk.dst 9973dcc9-0ee4-4460-a914-3645f123244a 2 Category 0901 urn:ddi:dk.dst:0f0417b1-b699-4744-a749-6cdf2d18a8e2:5 dk.dst 0f0417b1-b699-4744-a749-6cdf2d18a8e2 5 dk.dst 2164ab51-2a58-4ff4-b4aa-62d1cfddf8f6 2 Category 2103 urn:ddi:dk.dst:00bdc3d5-2100-42bd-8c4c-6a88e5f93ee4:5 dk.dst 00bdc3d5-2100-42bd-8c4c-6a88e5f93ee4 5 dk.dst 4c2afafc-22c6-4cb3-9515-f5f41f43f9cf 2 Category 0990 urn:ddi:dk.dst:fd05bc9d-b550-4fe0-b2bd-043b0e6417d0:5 dk.dst fd05bc9d-b550-4fe0-b2bd-043b0e6417d0 5 csv_da 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5csv_da urn:ddi:dk.dst:27cc502b-0ffc-46ea-8acc-8646848ad86d:5 dk.dst 27cc502b-0ffc-46ea-8acc-8646848ad86d 5 ddi_da 0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/0287d5eb-decc-46e1-a249-4783674a3fa5ddi_da urn:ddi:dk.dst:c194e960-d841-4805-9334-99d90d24f772:2 dk.dst c194e960-d841-4805-9334-99d90d24f772 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Enfamiliehuse Enfamiliehuse Ejendomme kategoriseres som enfamiliehuse hvis de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen kun indeholder én lejlighed. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. urn:ddi:dk.dst:d731e1af-af26-4c8a-bd1c-8bd0ed42342f:2 dk.dst d731e1af-af26-4c8a-bd1c-8bd0ed42342f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 2 lejligheder Ejendomme med 2 lejligheder Ejendomme med 2 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen kun indeholder to lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. urn:ddi:dk.dst:525a29b9-993f-42a9-85d1-98efb7acbf59:2 dk.dst 525a29b9-993f-42a9-85d1-98efb7acbf59 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 3 lejligheder Ejendomme med 3 lejligheder Ejendomme med 3 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen indeholder tre lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. urn:ddi:dk.dst:7a106e54-3804-4435-af3a-afbcc7f0b3cd:2 dk.dst 7a106e54-3804-4435-af3a-afbcc7f0b3cd 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 4-8 lejligheder Ejendomme med 4-8 lejligheder Ejendomme med 4-8 lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen indeholder mindst fire og højest otte lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til benyttelseskode 02. urn:ddi:dk.dst:6f9224e5-a12b-46c4-818b-3be8ef97deab:2 dk.dst 6f9224e5-a12b-46c4-818b-3be8ef97deab 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejendomme med 9 eller flere lejligheder Ejendomme med 9 eller flere lejligheder Ejendomme med 9 eller flere lejligheder kendetegnes ved at de er inkluderet i benyttelseskode 01, at det solgte areal er mindre end 5501 m2 og at ejendommen indeholder mindst 9 lejligheder. Benyttelseskode 01 omfatter alle ejendomme, der kun benyttes til beboelse og tillige ejendomme, som foruden boliglokaler omfatter enkelte lokaler med erhvervsmæssigbenyttelse, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom ændres, f. eks. villaer, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater o. l., eller udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle. Afgrænsningen gælder ejendomme, hvor mindre end 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål. Såfremt mindst 25 pct. af ejendommens værdi kan henføres til erhvervsmæssige formål, henføres ejendommen til kode benyttelses 02. urn:ddi:dk.dst:c13330b4-3a4f-40be-8a43-e24866a9a5ba:2 dk.dst c13330b4-3a4f-40be-8a43-e24866a9a5ba 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Blandet beboelses- og forretningsejendomme Blandet beboelses- og forretningsejendomme Omfatter ejendomme under benyttelseskode 02. Under koden henregnes ejendomme, hvor der foruden boliglokaler findes lokaler, der benyttes forretningsmæssigt, såfremt den forretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 pct. af ejendommens værdi. urn:ddi:dk.dst:d15743d7-6e23-4579-a2c8-13649f9c0dc9:2 dk.dst d15743d7-6e23-4579-a2c8-13649f9c0dc9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Rene forretningsejendomme Rene forretningsejendomme Omfatter ejendomme under benyttelseskode 03. Under koden anføres ejendomme, der kun indeholder forretningslokaler. Koden anvendes dog også, selv om ejendommen indeholder bolig for en portner, vicevært, varmemester eller lignende, når denne benyttelse udgør mindre end 25 pct. af ejendommens værdi. Betegnelsen Forretning omfatter først og fremmest butikker og kontorer af forskellig art, men også hoteller, restaurationer, biografer, større pensionater, bank- og sparekasselokaler, endvidere håndværksvirksomheder og værksteder, der ikke har karakter af fabriksvirksomhed, læge- eller tandlægekonsultation, klinikker af forskellig art, frisørsaloner og lignende samt autoservicestationer. urn:ddi:dk.dst:9b949732-3c2d-4a00-8407-b2db4bf9d411:2 dk.dst 9b949732-3c2d-4a00-8407-b2db4bf9d411 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Fabriks- og lagerejendomme Fabriks- og lagerejendomme Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 04. Som Fabrikker betegnes ikke blot egentlige industrivirksomheder, herunder mejerier, slagterier, sukkerfabrikker, teglværker og lignende, men også større værksteder, som det ikke findes naturligt at betragte som håndværksvirksomheder. Benyttelseskoden omfatter også gas-, el-, vand- og varmeværker, der tilhører private eller koncessionerede selskaber, og som drives med salg til en større kreds af forbrugere for øje. Mindre værker, som drives på interessentskabs- eller andelsbasis, alene med det formål at forsyne interessenterne eller andelshaverne, er ikke inkluderet i benyttelseskode 04. Afgrænsningen mellem på den ene side håndværksvirksomheder, der kodes med 02 (beboelse og forretning) eller 03 (ren forretning), og på den anden side virksomheder, der må betegnes som fabrikker og kodes med 04, kan i visse tilfælde være vanskelig. Vejledende vil være ejendommens karakter og størrelse, samt om den ligger i et forretningskvarter eller et industrikvarter. I hovedstaden og nogle provinsbyer findes en del ejendomme med lejligheder og/eller butikker til gaden og fabrikslokaler og/eller større værksteder på bagarealet. Såfremt hovedparten af sådanne ejendommes samlede markedsværdi (indbefattet værdien af lokaler, som ejeren selv benytter) hidrører fra bolig- og/eller butikslokalerne, kodes de med 02 eller 03. I modsat fald kodes de med 04. Under lager medregnes kun selvstændige lageranlæg. Lagerlokaler i forbindelse med forretninger regnes som forretning. urn:ddi:dk.dst:83518568-8083-4434-84fc-a8a68513b631:2 dk.dst 83518568-8083-4434-84fc-a8a68513b631 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Landbrugsejendomme Landbrugsejendomme Omfatter ejedomme inkluderet i benyttelseskode 05. Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mindst 0,55 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning, om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til benyttelseskode 01. urn:ddi:dk.dst:506d0575-aeb2-4d57-90b1-2368d9bc4803:2 dk.dst 506d0575-aeb2-4d57-90b1-2368d9bc4803 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Sommerhuse Sommerhuse Omfatter ejendomme inkluderet i benyttelseskode 08. Som sommerhuse betragtes alle ejendomme, der efter deres almindelige karakter er beregnet til sommerbeboelse og kun hertil. Hvis sådanne ejendomme, f. eks. mindre træhuse, benyttes til helårsbeboelse, går de således ind under sommerhuse og ikke ind under beboelse. Beliggenheden i eller uden for sommerhusområde vil kunne være vejledende for, om ejendommen skal betragtes som beboelse eller som sommerhus. Ved afgørelsen af, om såkaldte Bondehuse, der helt eller overvejende benyttes som sommerhuse, skal kodes med benyttelseskode 01 eller benyttelseskode 08, må hensyn navnlig tages til beliggenheden. Bondehuse i egentlige sommerhusområder kodes således med benyttelseskode 08, medmindre særlige forhold, såsom altovervejende benyttelse af huset til helårsbeboelse, taler for at anvende benyttelseskode 01. Hvis der til ejendommen er knyttet en ikke-personlig dispensation til helårsbenyttelse kodes ejendommen med benyttelseskode 01. Er dispensationen derimod betinget af ejerens personlige forhold, såsom alder, kodes ejendommen med benyttelseskode 08 efter ovenstående retningslinjer. Sommerhuse på lejet grund er ikke inkluderet i kode 08. urn:ddi:dk.dst:9973dcc9-0ee4-4460-a914-3645f123244a:2 dk.dst 9973dcc9-0ee4-4460-a914-3645f123244a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Grunde under 2000 m2 Grunde under 2000 m2 Omfatter ejendomme inkluderet under benyttelseskode 09. Med denne kode betegnes alle ubebyggede arealer undtagen ubebyggede landbrugslodder mv. Dette gælder uden hensyn til ejerforhold, arealstørrelse, beliggenhed eller grundværdistørrelse. Som ubebyggede arealer betragtes også arealer med en forskelsværdi indtil 10 pct. af grundværdien, hidrørende fra havehuse, skure, bevoksning mv. urn:ddi:dk.dst:2164ab51-2a58-4ff4-b4aa-62d1cfddf8f6:2 dk.dst 2164ab51-2a58-4ff4-b4aa-62d1cfddf8f6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Ejerlejligheder, i alt Ejerlejligheder, i alt Omfatter ejendomme omfattet af benyttelseskoderne 21, 26 og 27. Benyttelseskode 21: Etageejerlejlighed med 1 lejlighed. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder beliggende i bygninger, der har karakter af etageejendomme. Ejerlejligheden må kun indeholde 1 beboelseslejlighed. Benyttelseskode 26: Ejerlejlighed i lav bebyggelse. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamiliehuse. Dette gælder uanset, om moderejendommen også omfatter andre typer af bygninger. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af åben-lav bebyggelse. Benyttelseskode 27: Ejerlejlighed i rækkehus. Benyttelseskoden omfatter ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. Bygningen, hvori ejerlejligheden ligger, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse. urn:ddi:dk.dst:4c2afafc-22c6-4cb3-9515-f5f41f43f9cf:2 dk.dst 4c2afafc-22c6-4cb3-9515-f5f41f43f9cf 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Adding Classification -- EJENDOMSKATEGORI_V1_1992 - Ejendomskategori, v1:1992 Andet bebygget Andet bebygget Anden bebygget indeholder de ejendomme, der ikke er inkluderet i de almindelige ejendomskategorier, som eksempelvis ejerlejligheder, landbrug, enfamiliehuse og erhvervsejendomme. Der er ofte tale om ejendomme med mere end ét formål, som fx nævnes ejerlejligheder med fabrik og lager eller ejerlejligheder med både beboelse og forretning.