dk.dst edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8 20 CodeList urn:ddi:dk.dst:edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8:20 dk.dst edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8 20 extension:type cm:StatisticalClassification cm:IsCurrent True cm:MaintenanceUnit {"da":"Metode og Analyse","en":"Methodology and Analysis"} cm:ContactPerson {"da":"AKA","en":"AKA"} cm:ReleaseDate {"Precision":1,"DateTime":"2018-01-01T00:00:00","DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} cm:TerminationDate {"Precision":1,"DateTime":null,"DateOnly":null,"Year":null,"Month":null,"HasValue":false,"StringValue":""} DSTLM01\rkr Tilføjer vedhæftninger csv og ddi Tilføjer vedhæftninger csv og ddi KOMMUNEGRUPPER_V1_2018 KOMMUNEGRUPPER_V1_2018 Kommunegrupper, v1:2018- Municipality Groups v1:2018- Med udgangspunkt i tilgængelighed til arbejdspladser og antallet af indbyggere i den største by i kommunen, er Danmarks kommuner grupperet i fem grupper: 1. Hovedstadskommuner 2. Storbykommuner 3. Provinsbykommuner 4. Oplandskommuner 5. Landkommuner Opdelingen kan anvendes til analyser af geografiske forskelle i Danmark. Læs om metoden bag inddelingen i notatet undet tilknyttede filer. Based on accessibility to jobs and the number of inhabitants in the largest city in the municipality, Denmark's municipalities are grouped into five groups: 1. Capital Municipalities 2. Metropolitan Municipalities 3. Provincial Municipalities 4. Commuter Municipalities 5. Rural Municipalities The grouping can be used to analyze geographical differences in Denmark. KOMMUNEGRUPPER KOMMUNEGRUPPER Nominal KOMMUNE KOMMUNE Nominal urn:ddi:dk.dst:e03e45fa-5b65-438a-893c-4c7f4b8b6c83:20 dk.dst e03e45fa-5b65-438a-893c-4c7f4b8b6c83 20 dk.dst 4e6f56ac-f1a9-482b-a00f-3ba206e99a47 4 Category 1 urn:ddi:dk.dst:c2bb6868-abce-4985-8717-ac6649bf7131:20 dk.dst c2bb6868-abce-4985-8717-ac6649bf7131 20 dk.dst eb0efb2f-4302-4091-b259-34241f82f81d 2 Category 101 urn:ddi:dk.dst:546556cc-3f77-4162-b0b6-2c5ab491793b:20 dk.dst 546556cc-3f77-4162-b0b6-2c5ab491793b 20 dk.dst 4a9ee577-c5e3-49d4-a0a1-d94a98cea255 2 Category 147 urn:ddi:dk.dst:9fbb4385-678f-43ad-83d8-5ea14740dab0:20 dk.dst 9fbb4385-678f-43ad-83d8-5ea14740dab0 20 dk.dst b752913d-6e1d-4252-829a-59fa873ba02f 2 Category 151 urn:ddi:dk.dst:5f990b0b-0a1c-4237-9b77-f239a7e0376b:20 dk.dst 5f990b0b-0a1c-4237-9b77-f239a7e0376b 20 dk.dst ddec78cc-c8fc-40ce-a4f9-33b3d101310c 2 Category 153 urn:ddi:dk.dst:bc072d35-b6af-418f-9051-8154e299dc65:20 dk.dst bc072d35-b6af-418f-9051-8154e299dc65 20 dk.dst 8d19d074-faa9-4e6f-bd67-76994ad989d5 2 Category 155 urn:ddi:dk.dst:ad36ae52-4ff4-4243-9474-311920a489ef:20 dk.dst ad36ae52-4ff4-4243-9474-311920a489ef 20 dk.dst bd597eab-3170-4d5d-9af2-6990c1f6633e 2 Category 157 urn:ddi:dk.dst:62c06406-feca-42ce-a572-972aae9ca53c:20 dk.dst 62c06406-feca-42ce-a572-972aae9ca53c 20 dk.dst 0e7f9b5a-7daf-4178-93f4-b20d96c8d062 2 Category 159 urn:ddi:dk.dst:97c52a0f-c961-4573-ad7e-c2c22bcbeedd:20 dk.dst 97c52a0f-c961-4573-ad7e-c2c22bcbeedd 20 dk.dst 796b3d68-c049-4351-9afb-3b84534557a4 2 Category 161 urn:ddi:dk.dst:38a365fe-6ba5-4840-872c-b99c9971bccf:20 dk.dst 38a365fe-6ba5-4840-872c-b99c9971bccf 20 dk.dst 9ee6c89c-d822-471f-ac92-1fcfdbc98853 2 Category 163 urn:ddi:dk.dst:3797d391-c478-4cd0-bbb5-65f7af14a9a6:20 dk.dst 3797d391-c478-4cd0-bbb5-65f7af14a9a6 20 dk.dst 37d53138-53d0-491c-8749-06d64bd431f1 2 Category 165 urn:ddi:dk.dst:454554c2-3bdd-4397-bec0-d5ce5ae62ec5:20 dk.dst 454554c2-3bdd-4397-bec0-d5ce5ae62ec5 20 dk.dst 52b80595-b28c-47eb-a30e-cc2a8d4f9bb1 2 Category 167 urn:ddi:dk.dst:76a9a7b5-9ddd-42b8-90cb-8a196bd06ca1:20 dk.dst 76a9a7b5-9ddd-42b8-90cb-8a196bd06ca1 20 dk.dst 325579a6-1789-450b-9622-f36c9a666d44 2 Category 169 urn:ddi:dk.dst:8d24e11c-bcfb-46d2-bcb6-762a94f490a0:20 dk.dst 8d24e11c-bcfb-46d2-bcb6-762a94f490a0 20 dk.dst 2a795613-837f-4fba-8e2a-3571ba269969 2 Category 173 urn:ddi:dk.dst:08fb2993-9d5d-44c2-871a-377a9459bd3c:20 dk.dst 08fb2993-9d5d-44c2-871a-377a9459bd3c 20 dk.dst f946e915-b0c9-425b-aa01-45b5f8e795c9 2 Category 175 urn:ddi:dk.dst:02255698-fcaa-4e32-8efa-43ff91ba574a:20 dk.dst 02255698-fcaa-4e32-8efa-43ff91ba574a 20 dk.dst f06ffccb-8dd8-42fd-a796-fbc63003c4e8 2 Category 183 urn:ddi:dk.dst:fb632f6b-bb4a-4ddf-99a6-b8ecdc0eb895:20 dk.dst fb632f6b-bb4a-4ddf-99a6-b8ecdc0eb895 20 dk.dst 15495744-d28d-4507-8cc6-a7cf9622f060 2 Category 185 urn:ddi:dk.dst:010913e1-f7f3-4827-8727-b578ab1ee28f:20 dk.dst 010913e1-f7f3-4827-8727-b578ab1ee28f 20 dk.dst 0205f8c7-4888-4176-8931-3f54bdb2d2e5 2 Category 187 urn:ddi:dk.dst:a6412a85-14ea-4816-af75-3e6dc4fded73:20 dk.dst a6412a85-14ea-4816-af75-3e6dc4fded73 20 dk.dst 7b540cda-2e07-4c2a-8401-cf4f1c176151 2 Category 190 urn:ddi:dk.dst:b034a6d4-7cc9-4906-ab46-3677f25876ea:20 dk.dst b034a6d4-7cc9-4906-ab46-3677f25876ea 20 dk.dst d5afb32d-9738-433a-aaba-10b2d7265959 2 Category 201 urn:ddi:dk.dst:b6dc7416-e6d6-478e-8291-4ff521c7ff5a:20 dk.dst b6dc7416-e6d6-478e-8291-4ff521c7ff5a 20 dk.dst ede4399e-9cb4-44c1-8089-98c29fb50a67 2 Category 223 urn:ddi:dk.dst:0c6c04d1-338b-445c-abb1-a05c7fad7ed2:20 dk.dst 0c6c04d1-338b-445c-abb1-a05c7fad7ed2 20 dk.dst 0a39b680-7b39-4567-8c88-d02e89acfebe 2 Category 230 urn:ddi:dk.dst:6b9f0f39-33ae-4cdb-acac-da297742dc52:20 dk.dst 6b9f0f39-33ae-4cdb-acac-da297742dc52 20 dk.dst f29b23f8-659c-413f-88f5-e5dfd62355f3 2 Category 240 urn:ddi:dk.dst:64e2252d-8f0d-4bec-9166-f664a543596f:20 dk.dst 64e2252d-8f0d-4bec-9166-f664a543596f 20 dk.dst cd693f12-fe02-4250-8159-ef4e807538da 2 Category 253 urn:ddi:dk.dst:57adad02-e0f1-48e8-9817-b1f5545c80d3:20 dk.dst 57adad02-e0f1-48e8-9817-b1f5545c80d3 20 dk.dst 13a5b48e-0ff4-433e-876c-e19b7a58fb04 2 Category 269 urn:ddi:dk.dst:a87c109b-2963-4dff-9232-fc68e9bcba64:20 dk.dst a87c109b-2963-4dff-9232-fc68e9bcba64 20 dk.dst 9983867c-c008-4fe0-9ffc-cf716e872d8e 2 Category 2 urn:ddi:dk.dst:cbe583a4-d938-403d-8e12-e5a6e41b1e6e:20 dk.dst cbe583a4-d938-403d-8e12-e5a6e41b1e6e 20 dk.dst 19ea7cf3-87ad-443c-82c5-278b37b2741c 2 Category 461 urn:ddi:dk.dst:a308a7e2-68d8-45da-a083-3025ec42f8df:20 dk.dst a308a7e2-68d8-45da-a083-3025ec42f8df 20 dk.dst dc157764-140c-4c5a-9369-2326cd4c2dad 2 Category 751 urn:ddi:dk.dst:6cec75d0-6cb9-4c7c-afe9-3878968218ae:20 dk.dst 6cec75d0-6cb9-4c7c-afe9-3878968218ae 20 dk.dst 78d25997-a954-44d4-8b59-528034517033 2 Category 851 urn:ddi:dk.dst:163fcd52-3960-4d6b-a28f-fffcffd4626a:20 dk.dst 163fcd52-3960-4d6b-a28f-fffcffd4626a 20 dk.dst fa0d3bb9-6368-4e7b-a53b-777663f319d4 2 Category 3 urn:ddi:dk.dst:f0907537-4a91-40fa-bf8e-37708532e2fb:20 dk.dst f0907537-4a91-40fa-bf8e-37708532e2fb 20 dk.dst 9e08e08f-1355-420b-b31b-bb83c52260f4 2 Category 217 urn:ddi:dk.dst:6da644f3-bb1b-40d9-8bdd-5e247cfe70a2:20 dk.dst 6da644f3-bb1b-40d9-8bdd-5e247cfe70a2 20 dk.dst 7adad25a-2209-45f4-b7a2-465654b25e4f 2 Category 219 urn:ddi:dk.dst:45580d5e-0ed1-4807-b4a4-5195766b9080:20 dk.dst 45580d5e-0ed1-4807-b4a4-5195766b9080 20 dk.dst ef6556bd-85bc-4a46-a7e0-8c0e4803cfa5 2 Category 259 urn:ddi:dk.dst:d6b68f30-2cd6-4b17-95f9-43b1f1dcdc76:20 dk.dst d6b68f30-2cd6-4b17-95f9-43b1f1dcdc76 20 dk.dst f6baea82-20ee-4d87-8e93-8c94b9bd468b 2 Category 265 urn:ddi:dk.dst:ff5ff8c8-2d7a-4496-b333-4190be8132b5:20 dk.dst ff5ff8c8-2d7a-4496-b333-4190be8132b5 20 dk.dst 2dc6bd84-df16-4154-b4e8-5e57c0a7f322 2 Category 330 urn:ddi:dk.dst:da5f61db-3dd9-416b-b466-85d6ee21e183:20 dk.dst da5f61db-3dd9-416b-b466-85d6ee21e183 20 dk.dst 72ca0dd8-a1d1-4f14-b281-2d552a16a73a 2 Category 370 urn:ddi:dk.dst:ce0184f1-1b3b-4407-9fe1-01d8ec22c490:20 dk.dst ce0184f1-1b3b-4407-9fe1-01d8ec22c490 20 dk.dst 0f05acdd-e4d2-41d5-967a-644b893ed6be 2 Category 561 urn:ddi:dk.dst:4b4196cf-affa-4e8d-b03b-8ddf09e6584f:20 dk.dst 4b4196cf-affa-4e8d-b03b-8ddf09e6584f 20 dk.dst 422f1043-a6d2-4b59-8a52-2067c2dc310d 2 Category 607 urn:ddi:dk.dst:a77f7fc2-842d-45a3-821a-ccb4214b4b9c:20 dk.dst a77f7fc2-842d-45a3-821a-ccb4214b4b9c 20 dk.dst ac520c2d-52de-435b-aa42-9b01fd70f9ec 2 Category 615 urn:ddi:dk.dst:4f621bd4-21a7-410e-8cfb-bf27749416fb:20 dk.dst 4f621bd4-21a7-410e-8cfb-bf27749416fb 20 dk.dst aefe51d3-0152-4085-879a-3551547d7dc6 2 Category 621 urn:ddi:dk.dst:099479f6-44ce-49f2-b303-e3bf0891c9f4:20 dk.dst 099479f6-44ce-49f2-b303-e3bf0891c9f4 20 dk.dst c0a850be-63b3-41cc-a89d-de44cb4e82ae 2 Category 630 urn:ddi:dk.dst:1aa7c957-efb1-4550-963a-507c5c2c8b0f:20 dk.dst 1aa7c957-efb1-4550-963a-507c5c2c8b0f 20 dk.dst 02f370c9-9860-466b-a866-e1a06069130c 2 Category 657 urn:ddi:dk.dst:618ff40d-7f5a-4e86-ac28-92617f58906a:20 dk.dst 618ff40d-7f5a-4e86-ac28-92617f58906a 20 dk.dst ec2e847c-28b2-426b-beaa-417c68704fc1 2 Category 661 urn:ddi:dk.dst:b173a78c-2d90-4d7a-a2fb-2fc4f7fe369a:20 dk.dst b173a78c-2d90-4d7a-a2fb-2fc4f7fe369a 20 dk.dst 1e31e8d4-994b-4f2d-8778-71637f793b2b 2 Category 730 urn:ddi:dk.dst:d3f5b80b-40b3-4ef1-ab7e-e8ddf4b24d23:20 dk.dst d3f5b80b-40b3-4ef1-ab7e-e8ddf4b24d23 20 dk.dst e8e2b129-6175-4fcb-a38f-96cec856c8d2 2 Category 740 urn:ddi:dk.dst:7e10b4ea-e2fa-4fc7-a115-24d46cba161b:20 dk.dst 7e10b4ea-e2fa-4fc7-a115-24d46cba161b 20 dk.dst 7c2eb555-6a8f-40b7-9d35-777b4c15157d 2 Category 791 urn:ddi:dk.dst:535519cc-7217-4fb5-a964-ce7d768d0424:20 dk.dst 535519cc-7217-4fb5-a964-ce7d768d0424 20 dk.dst a91b1b20-3f8e-42c6-8fbf-e416a2c22608 2 Category 4 urn:ddi:dk.dst:2c32c5f8-e2a6-411a-a6f7-db1ab5920799:20 dk.dst 2c32c5f8-e2a6-411a-a6f7-db1ab5920799 20 dk.dst cd20b5a0-f437-4bda-bf07-134561b28e7c 2 Category 210 urn:ddi:dk.dst:f3e8c1a5-6ee3-4a6f-a750-a907a244ff1b:20 dk.dst f3e8c1a5-6ee3-4a6f-a750-a907a244ff1b 20 dk.dst b07fc164-8477-44cb-a407-c6151ea42aae 2 Category 250 urn:ddi:dk.dst:71bfe9f8-d6f6-467e-b144-c56719b77775:20 dk.dst 71bfe9f8-d6f6-467e-b144-c56719b77775 20 dk.dst 34e0c8a7-30bf-4879-b01b-d0ce54608569 2 Category 260 urn:ddi:dk.dst:5b8bcd99-04a1-4a8f-a161-979a33ecdd90:20 dk.dst 5b8bcd99-04a1-4a8f-a161-979a33ecdd90 20 dk.dst 0ff50fe1-bccb-44e0-ab63-26f4960a3b0d 2 Category 270 urn:ddi:dk.dst:8e01ba21-948e-4e86-8988-c8474881c94a:20 dk.dst 8e01ba21-948e-4e86-8988-c8474881c94a 20 dk.dst 1de6af47-1e44-454e-b67f-50a89daa4c14 2 Category 316 urn:ddi:dk.dst:98e0db39-04fe-497e-8277-20c6d65efd1d:20 dk.dst 98e0db39-04fe-497e-8277-20c6d65efd1d 20 dk.dst 55dfec5f-1c06-4bd1-8bcd-a8b612edaee3 2 Category 320 urn:ddi:dk.dst:749e0f52-35b6-4e15-978f-c32654d886bb:20 dk.dst 749e0f52-35b6-4e15-978f-c32654d886bb 20 dk.dst a90f8224-b717-4050-ac16-acfbf104c24d 2 Category 329 urn:ddi:dk.dst:2cbc0be2-15af-4181-86ff-afbe5d51dd06:20 dk.dst 2cbc0be2-15af-4181-86ff-afbe5d51dd06 20 dk.dst 0cec593a-7aae-4b30-863c-c998a39bdfe9 2 Category 336 urn:ddi:dk.dst:44d1a036-09ef-41db-913a-3e37c2512f75:20 dk.dst 44d1a036-09ef-41db-913a-3e37c2512f75 20 dk.dst ed5bc4d1-350c-4372-a228-15cfa03097a8 2 Category 340 urn:ddi:dk.dst:5b024c77-61db-4cb8-8e23-202b32783b11:20 dk.dst 5b024c77-61db-4cb8-8e23-202b32783b11 20 dk.dst a4e87ea0-0cd3-4046-8f18-081784675065 2 Category 350 urn:ddi:dk.dst:b02700f1-2cb0-4dce-bdcd-da1ecc46f91d:20 dk.dst b02700f1-2cb0-4dce-bdcd-da1ecc46f91d 20 dk.dst 169c23ff-52df-408e-a2b8-e009d1b091d5 2 Category 410 urn:ddi:dk.dst:d14808b5-9e3a-4bae-b790-1df49a35c268:20 dk.dst d14808b5-9e3a-4bae-b790-1df49a35c268 20 dk.dst d5396c3e-fb17-4e07-b442-a143916270f7 2 Category 420 urn:ddi:dk.dst:fb8c422f-9f4a-49b5-ae1f-138789b73b67:20 dk.dst fb8c422f-9f4a-49b5-ae1f-138789b73b67 20 dk.dst 768c8aa4-dc30-4bd6-8cbe-8f877c9b9e93 2 Category 430 urn:ddi:dk.dst:7baded80-4ce6-455c-87db-dc520d75bd20:20 dk.dst 7baded80-4ce6-455c-87db-dc520d75bd20 20 dk.dst 09d5ee03-af6c-4fd8-9f3b-cc24992fff20 2 Category 440 urn:ddi:dk.dst:08cc9a7a-74c1-44d9-92c6-be3373a7f3e0:20 dk.dst 08cc9a7a-74c1-44d9-92c6-be3373a7f3e0 20 dk.dst 4baacbfd-d122-4766-badf-22fe7f1eb640 2 Category 450 urn:ddi:dk.dst:4ccb5aef-8165-4c0c-a70b-33af5c0df5a8:20 dk.dst 4ccb5aef-8165-4c0c-a70b-33af5c0df5a8 20 dk.dst bdcebda0-5d8c-443d-bc77-68201c9ab7ca 2 Category 480 urn:ddi:dk.dst:90e3fcaf-d8a1-46be-b81a-1423058242d4:20 dk.dst 90e3fcaf-d8a1-46be-b81a-1423058242d4 20 dk.dst a04aad84-0c44-4902-8c6a-c373811323b5 2 Category 575 urn:ddi:dk.dst:375fa7d5-785f-4b8c-afe2-64fd2272cd5f:20 dk.dst 375fa7d5-785f-4b8c-afe2-64fd2272cd5f 20 dk.dst 88deddba-15ea-4872-b655-47b318d3513f 2 Category 706 urn:ddi:dk.dst:eee912ca-b327-443e-839c-50ded4530183:20 dk.dst eee912ca-b327-443e-839c-50ded4530183 20 dk.dst f4b3db9f-1113-414c-bbc7-8999ff34bdc5 2 Category 710 urn:ddi:dk.dst:4b154d98-c1f7-4ea5-9482-d4ae7a2e429c:20 dk.dst 4b154d98-c1f7-4ea5-9482-d4ae7a2e429c 20 dk.dst d677a898-e273-4f87-a09c-b7ee4c4a0e39 2 Category 727 urn:ddi:dk.dst:eaa703a1-9a66-4cca-b0b7-56aee03a37a2:20 dk.dst eaa703a1-9a66-4cca-b0b7-56aee03a37a2 20 dk.dst 572dee75-a017-4261-86cd-d76d75f9f332 2 Category 746 urn:ddi:dk.dst:c9c02c41-cf0f-4102-b3d1-4d2f9cc79c11:20 dk.dst c9c02c41-cf0f-4102-b3d1-4d2f9cc79c11 20 dk.dst e0929e4a-108a-4968-a6c7-bd6a0bce0f2d 2 Category 756 urn:ddi:dk.dst:510572d0-6719-49f4-8317-f296765f967c:20 dk.dst 510572d0-6719-49f4-8317-f296765f967c 20 dk.dst f3d91f90-9366-4867-8f2e-faa58275d326 2 Category 766 urn:ddi:dk.dst:831fb7b8-dae7-4d1a-b702-9fd382668d1c:20 dk.dst 831fb7b8-dae7-4d1a-b702-9fd382668d1c 20 dk.dst 58577c41-457c-4be1-92fe-745354b43940 2 Category 840 urn:ddi:dk.dst:7f4ef946-9fad-48ae-bde0-f8f36f265235:20 dk.dst 7f4ef946-9fad-48ae-bde0-f8f36f265235 20 dk.dst 39f2d174-642f-4272-afa1-cc594fe9176c 2 Category 5 urn:ddi:dk.dst:0d9df31f-b63d-4d49-9ab4-625529b4ca35:20 dk.dst 0d9df31f-b63d-4d49-9ab4-625529b4ca35 20 dk.dst 63c09d32-c155-46e4-b82e-96f3238a817b 2 Category 306 urn:ddi:dk.dst:63f0a83c-4bda-4633-9278-107e6b8c13ab:20 dk.dst 63f0a83c-4bda-4633-9278-107e6b8c13ab 20 dk.dst a87d9f1b-aa91-4731-9815-b4a17470b22e 2 Category 326 urn:ddi:dk.dst:bd0e5ddf-e3c5-45dc-8904-9104a743be00:20 dk.dst bd0e5ddf-e3c5-45dc-8904-9104a743be00 20 dk.dst 28a61a64-d04d-4338-b205-eada8a4634fc 2 Category 360 urn:ddi:dk.dst:e34c37fb-e168-4f8a-833e-9b32e2bc9667:20 dk.dst e34c37fb-e168-4f8a-833e-9b32e2bc9667 20 dk.dst 651b267c-ab66-4b25-b733-f324f9b45884 2 Category 376 urn:ddi:dk.dst:b1850fd1-d523-4509-b040-475a08d5afdc:20 dk.dst b1850fd1-d523-4509-b040-475a08d5afdc 20 dk.dst 637a511d-4043-4e59-b9ce-18227f1e455a 2 Category 390 urn:ddi:dk.dst:474bebef-f044-4a7b-88eb-145ad3338f01:20 dk.dst 474bebef-f044-4a7b-88eb-145ad3338f01 20 dk.dst 4c04acb3-32ee-47fb-b711-cd7ee3468cc0 2 Category 400 urn:ddi:dk.dst:3af51d0e-259e-48a7-99d1-fdc5ee430fad:20 dk.dst 3af51d0e-259e-48a7-99d1-fdc5ee430fad 20 dk.dst aa7b604f-5d47-4602-a699-f13d6480c430 2 Category 479 urn:ddi:dk.dst:e441655b-2ecf-4234-b076-56a857e90f8e:20 dk.dst e441655b-2ecf-4234-b076-56a857e90f8e 20 dk.dst 56f10847-0a0e-4daa-bb32-bc7dd3009516 2 Category 482 urn:ddi:dk.dst:f1a83939-c425-40e7-b0bb-d8c56ebde804:20 dk.dst f1a83939-c425-40e7-b0bb-d8c56ebde804 20 dk.dst 78c1efda-2bf0-4aa3-af94-2c0c0da06320 2 Category 492 urn:ddi:dk.dst:7fe99a0f-0574-4eb2-a88d-f6b82540e087:20 dk.dst 7fe99a0f-0574-4eb2-a88d-f6b82540e087 20 dk.dst 25c2f88d-b981-4c88-b9e6-c0af2f8b4878 2 Category 510 urn:ddi:dk.dst:578f5f4a-bfbf-47de-ad42-0c57f6f7a37d:20 dk.dst 578f5f4a-bfbf-47de-ad42-0c57f6f7a37d 20 dk.dst 3aa75fa5-58a4-46f9-aa11-9158dcebddf4 2 Category 530 urn:ddi:dk.dst:326c97f2-831a-4b56-8bd2-ce234fb338a2:20 dk.dst 326c97f2-831a-4b56-8bd2-ce234fb338a2 20 dk.dst f2063036-a7de-432a-96e9-67c8f0e049c6 2 Category 540 urn:ddi:dk.dst:50390da8-c621-495d-b269-53c486f444d2:20 dk.dst 50390da8-c621-495d-b269-53c486f444d2 20 dk.dst 4285d893-e048-4539-ba86-e6798e2c936a 2 Category 550 urn:ddi:dk.dst:173379c9-dd53-4a45-a481-097e5fbea952:20 dk.dst 173379c9-dd53-4a45-a481-097e5fbea952 20 dk.dst 7f83b7a7-69e1-409f-ba3c-a57d07d547d6 2 Category 563 urn:ddi:dk.dst:7b9c718a-8628-4903-bc31-adfe99485d89:20 dk.dst 7b9c718a-8628-4903-bc31-adfe99485d89 20 dk.dst 3ebecbc0-0a4d-40d7-b58b-080df1442723 2 Category 573 urn:ddi:dk.dst:b38355af-5337-4bc3-af5c-34abf55798eb:20 dk.dst b38355af-5337-4bc3-af5c-34abf55798eb 20 dk.dst 2a3bbfff-4908-4b15-b7c6-a854715fc700 2 Category 580 urn:ddi:dk.dst:5c88a72b-efa7-40cd-b0f7-59b53e0147fd:20 dk.dst 5c88a72b-efa7-40cd-b0f7-59b53e0147fd 20 dk.dst 8a6b7ff4-9847-4f1d-9ae9-9d22b0600b68 2 Category 665 urn:ddi:dk.dst:3673ec5d-49b4-456c-b8c3-9698c288ea12:20 dk.dst 3673ec5d-49b4-456c-b8c3-9698c288ea12 20 dk.dst 85bc30cc-b229-4b97-882e-e74481a6bf0d 2 Category 671 urn:ddi:dk.dst:76060507-18a2-4a57-9e0f-ffbf305026ce:20 dk.dst 76060507-18a2-4a57-9e0f-ffbf305026ce 20 dk.dst a4d2b256-472f-4ac1-8f8c-06d02f9e831b 2 Category 707 urn:ddi:dk.dst:0c683eb3-94c1-493d-81eb-b039b1620c5a:20 dk.dst 0c683eb3-94c1-493d-81eb-b039b1620c5a 20 dk.dst 128a34d2-dc26-4331-98c0-cdebf80f7a6d 2 Category 741 urn:ddi:dk.dst:7ae083dd-87f6-4626-a6ea-db06f3694441:20 dk.dst 7ae083dd-87f6-4626-a6ea-db06f3694441 20 dk.dst ddffc4b8-b301-47b8-800c-f3ffd054a168 2 Category 760 urn:ddi:dk.dst:47869c73-2d91-4925-944e-d31410e6c31b:20 dk.dst 47869c73-2d91-4925-944e-d31410e6c31b 20 dk.dst d4eadac4-c8d7-4aa9-9b8e-67240abc667a 2 Category 773 urn:ddi:dk.dst:7b8720d0-6403-4a03-9abc-6159d8bf504e:20 dk.dst 7b8720d0-6403-4a03-9abc-6159d8bf504e 20 dk.dst cb367905-a200-4e6a-9e8d-25a5f38a259f 2 Category 779 urn:ddi:dk.dst:055185ed-e0b3-484e-8355-7f9be5793c4a:20 dk.dst 055185ed-e0b3-484e-8355-7f9be5793c4a 20 dk.dst 4b54a372-9375-4020-b34a-356aa7aea9a4 2 Category 787 urn:ddi:dk.dst:59b0ea5f-0f57-424c-b974-0425687f82c5:20 dk.dst 59b0ea5f-0f57-424c-b974-0425687f82c5 20 dk.dst 0429b42d-c150-4e50-971a-15e0df0f5558 2 Category 810 urn:ddi:dk.dst:7a7ec7b4-7c31-4a75-afad-b502fa46dafd:20 dk.dst 7a7ec7b4-7c31-4a75-afad-b502fa46dafd 20 dk.dst aed9f49b-db61-4547-b83c-d93f0cfd3ae9 2 Category 813 urn:ddi:dk.dst:51425ce7-eea9-4448-8756-503dcf28317a:20 dk.dst 51425ce7-eea9-4448-8756-503dcf28317a 20 dk.dst d7ddab8d-9302-4d5e-b9d3-40cef26db253 2 Category 820 urn:ddi:dk.dst:5ee34b00-e849-44f6-b2ec-462a32148132:20 dk.dst 5ee34b00-e849-44f6-b2ec-462a32148132 20 dk.dst b1e437b3-6028-45f5-abb3-59df6f2d4e06 2 Category 825 urn:ddi:dk.dst:58179a4f-a0e3-446a-9847-f79652debdc7:20 dk.dst 58179a4f-a0e3-446a-9847-f79652debdc7 20 dk.dst aa49b017-a31b-42b4-9636-59db6f44ef6b 2 Category 846 urn:ddi:dk.dst:476f5ab0-7118-47ee-999e-3c8d2d8f1e48:20 dk.dst 476f5ab0-7118-47ee-999e-3c8d2d8f1e48 20 dk.dst 4e1bbc1f-90ce-48f8-86f7-ec082ba43508 2 Category 849 urn:ddi:dk.dst:a45ba49a-3086-43ba-9a59-640ce5ab960d:20 dk.dst a45ba49a-3086-43ba-9a59-640ce5ab960d 20 dk.dst c2c931ce-1d3c-4f96-8b4f-eab583a35f80 2 Category 860 urn:ddi:dk.dst:b9f8d5eb-df9c-4882-8296-85a1f27547ab:20 dk.dst b9f8d5eb-df9c-4882-8296-85a1f27547ab 20 attatchment_da Dokumentation af Kommunegrupper http://colectica:25233/File/da4f1c76-e708-4727-ad7e-ed131cc5a4f3 application/pdf urn:ddi:dk.dst:833b0514-69fc-418d-914e-706f175bd3d7:20 dk.dst 833b0514-69fc-418d-914e-706f175bd3d7 20 csv_da edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8csv_da edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8csv_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8csv_da urn:ddi:dk.dst:37cbb69d-f2d6-416b-898b-a68ea72e9540:20 dk.dst 37cbb69d-f2d6-416b-898b-a68ea72e9540 20 ddi_da edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8ddi_da edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8ddi_da http://www.dst.dk/klassifikationsbilag/edaa83b4-6045-4708-9493-bff4d71282d8ddi_da urn:ddi:dk.dst:4e6f56ac-f1a9-482b-a00f-3ba206e99a47:4 dk.dst 4e6f56ac-f1a9-482b-a00f-3ba206e99a47 4 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hovedstadskommuner Hovedstadskommuner urn:ddi:dk.dst:eb0efb2f-4302-4091-b259-34241f82f81d:2 dk.dst eb0efb2f-4302-4091-b259-34241f82f81d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- København København urn:ddi:dk.dst:4a9ee577-c5e3-49d4-a0a1-d94a98cea255:2 dk.dst 4a9ee577-c5e3-49d4-a0a1-d94a98cea255 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Frederiksberg Frederiksberg urn:ddi:dk.dst:b752913d-6e1d-4252-829a-59fa873ba02f:2 dk.dst b752913d-6e1d-4252-829a-59fa873ba02f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ballerup Ballerup urn:ddi:dk.dst:ddec78cc-c8fc-40ce-a4f9-33b3d101310c:2 dk.dst ddec78cc-c8fc-40ce-a4f9-33b3d101310c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Brøndby Brøndby urn:ddi:dk.dst:8d19d074-faa9-4e6f-bd67-76994ad989d5:2 dk.dst 8d19d074-faa9-4e6f-bd67-76994ad989d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Dragør Dragør urn:ddi:dk.dst:bd597eab-3170-4d5d-9af2-6990c1f6633e:2 dk.dst bd597eab-3170-4d5d-9af2-6990c1f6633e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Gentofte Gentofte urn:ddi:dk.dst:0e7f9b5a-7daf-4178-93f4-b20d96c8d062:2 dk.dst 0e7f9b5a-7daf-4178-93f4-b20d96c8d062 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Gladsaxe Gladsaxe urn:ddi:dk.dst:796b3d68-c049-4351-9afb-3b84534557a4:2 dk.dst 796b3d68-c049-4351-9afb-3b84534557a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Glostrup Glostrup urn:ddi:dk.dst:9ee6c89c-d822-471f-ac92-1fcfdbc98853:2 dk.dst 9ee6c89c-d822-471f-ac92-1fcfdbc98853 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Herlev Herlev urn:ddi:dk.dst:37d53138-53d0-491c-8749-06d64bd431f1:2 dk.dst 37d53138-53d0-491c-8749-06d64bd431f1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Albertslund Albertslund urn:ddi:dk.dst:52b80595-b28c-47eb-a30e-cc2a8d4f9bb1:2 dk.dst 52b80595-b28c-47eb-a30e-cc2a8d4f9bb1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hvidovre Hvidovre urn:ddi:dk.dst:325579a6-1789-450b-9622-f36c9a666d44:2 dk.dst 325579a6-1789-450b-9622-f36c9a666d44 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Høje-Taastrup Høje-Taastrup urn:ddi:dk.dst:2a795613-837f-4fba-8e2a-3571ba269969:2 dk.dst 2a795613-837f-4fba-8e2a-3571ba269969 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk urn:ddi:dk.dst:f946e915-b0c9-425b-aa01-45b5f8e795c9:2 dk.dst f946e915-b0c9-425b-aa01-45b5f8e795c9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Rødovre Rødovre urn:ddi:dk.dst:f06ffccb-8dd8-42fd-a796-fbc63003c4e8:2 dk.dst f06ffccb-8dd8-42fd-a796-fbc63003c4e8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ishøj Ishøj urn:ddi:dk.dst:15495744-d28d-4507-8cc6-a7cf9622f060:2 dk.dst 15495744-d28d-4507-8cc6-a7cf9622f060 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Tårnby Tårnby urn:ddi:dk.dst:0205f8c7-4888-4176-8931-3f54bdb2d2e5:2 dk.dst 0205f8c7-4888-4176-8931-3f54bdb2d2e5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vallensbæk Vallensbæk urn:ddi:dk.dst:7b540cda-2e07-4c2a-8401-cf4f1c176151:2 dk.dst 7b540cda-2e07-4c2a-8401-cf4f1c176151 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Furesø Furesø urn:ddi:dk.dst:d5afb32d-9738-433a-aaba-10b2d7265959:2 dk.dst d5afb32d-9738-433a-aaba-10b2d7265959 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Allerød Allerød urn:ddi:dk.dst:ede4399e-9cb4-44c1-8089-98c29fb50a67:2 dk.dst ede4399e-9cb4-44c1-8089-98c29fb50a67 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hørsholm Hørsholm urn:ddi:dk.dst:0a39b680-7b39-4567-8c88-d02e89acfebe:2 dk.dst 0a39b680-7b39-4567-8c88-d02e89acfebe 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Rudersdal Rudersdal urn:ddi:dk.dst:f29b23f8-659c-413f-88f5-e5dfd62355f3:2 dk.dst f29b23f8-659c-413f-88f5-e5dfd62355f3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Egedal Egedal urn:ddi:dk.dst:cd693f12-fe02-4250-8159-ef4e807538da:2 dk.dst cd693f12-fe02-4250-8159-ef4e807538da 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Greve Greve urn:ddi:dk.dst:13a5b48e-0ff4-433e-876c-e19b7a58fb04:2 dk.dst 13a5b48e-0ff4-433e-876c-e19b7a58fb04 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Solrød Solrød urn:ddi:dk.dst:9983867c-c008-4fe0-9ffc-cf716e872d8e:2 dk.dst 9983867c-c008-4fe0-9ffc-cf716e872d8e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Storbykommuner Storbykommuner urn:ddi:dk.dst:19ea7cf3-87ad-443c-82c5-278b37b2741c:2 dk.dst 19ea7cf3-87ad-443c-82c5-278b37b2741c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Odense Odense urn:ddi:dk.dst:dc157764-140c-4c5a-9369-2326cd4c2dad:2 dk.dst dc157764-140c-4c5a-9369-2326cd4c2dad 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Aarhus Aarhus urn:ddi:dk.dst:78d25997-a954-44d4-8b59-528034517033:2 dk.dst 78d25997-a954-44d4-8b59-528034517033 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Aalborg Aalborg urn:ddi:dk.dst:fa0d3bb9-6368-4e7b-a53b-777663f319d4:2 dk.dst fa0d3bb9-6368-4e7b-a53b-777663f319d4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Provinsbykommuner Provinsbykommuner urn:ddi:dk.dst:9e08e08f-1355-420b-b31b-bb83c52260f4:2 dk.dst 9e08e08f-1355-420b-b31b-bb83c52260f4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Helsingør Helsingør urn:ddi:dk.dst:7adad25a-2209-45f4-b7a2-465654b25e4f:2 dk.dst 7adad25a-2209-45f4-b7a2-465654b25e4f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hillerød Hillerød urn:ddi:dk.dst:ef6556bd-85bc-4a46-a7e0-8c0e4803cfa5:2 dk.dst ef6556bd-85bc-4a46-a7e0-8c0e4803cfa5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Køge Køge urn:ddi:dk.dst:f6baea82-20ee-4d87-8e93-8c94b9bd468b:2 dk.dst f6baea82-20ee-4d87-8e93-8c94b9bd468b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Roskilde Roskilde urn:ddi:dk.dst:2dc6bd84-df16-4154-b4e8-5e57c0a7f322:2 dk.dst 2dc6bd84-df16-4154-b4e8-5e57c0a7f322 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Slagelse Slagelse urn:ddi:dk.dst:72ca0dd8-a1d1-4f14-b281-2d552a16a73a:2 dk.dst 72ca0dd8-a1d1-4f14-b281-2d552a16a73a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Næstved Næstved urn:ddi:dk.dst:0f05acdd-e4d2-41d5-967a-644b893ed6be:2 dk.dst 0f05acdd-e4d2-41d5-967a-644b893ed6be 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Esbjerg Esbjerg urn:ddi:dk.dst:422f1043-a6d2-4b59-8a52-2067c2dc310d:2 dk.dst 422f1043-a6d2-4b59-8a52-2067c2dc310d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Fredericia Fredericia urn:ddi:dk.dst:ac520c2d-52de-435b-aa42-9b01fd70f9ec:2 dk.dst ac520c2d-52de-435b-aa42-9b01fd70f9ec 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Horsens Horsens urn:ddi:dk.dst:aefe51d3-0152-4085-879a-3551547d7dc6:2 dk.dst aefe51d3-0152-4085-879a-3551547d7dc6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Kolding Kolding urn:ddi:dk.dst:c0a850be-63b3-41cc-a89d-de44cb4e82ae:2 dk.dst c0a850be-63b3-41cc-a89d-de44cb4e82ae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vejle Vejle urn:ddi:dk.dst:02f370c9-9860-466b-a866-e1a06069130c:2 dk.dst 02f370c9-9860-466b-a866-e1a06069130c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Herning Herning urn:ddi:dk.dst:ec2e847c-28b2-426b-beaa-417c68704fc1:2 dk.dst ec2e847c-28b2-426b-beaa-417c68704fc1 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Holstebro Holstebro urn:ddi:dk.dst:1e31e8d4-994b-4f2d-8778-71637f793b2b:2 dk.dst 1e31e8d4-994b-4f2d-8778-71637f793b2b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Randers Randers urn:ddi:dk.dst:e8e2b129-6175-4fcb-a38f-96cec856c8d2:2 dk.dst e8e2b129-6175-4fcb-a38f-96cec856c8d2 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Silkeborg Silkeborg urn:ddi:dk.dst:7c2eb555-6a8f-40b7-9d35-777b4c15157d:2 dk.dst 7c2eb555-6a8f-40b7-9d35-777b4c15157d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Viborg Viborg urn:ddi:dk.dst:a91b1b20-3f8e-42c6-8fbf-e416a2c22608:2 dk.dst a91b1b20-3f8e-42c6-8fbf-e416a2c22608 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Oplandskommuner Oplandskommuner urn:ddi:dk.dst:cd20b5a0-f437-4bda-bf07-134561b28e7c:2 dk.dst cd20b5a0-f437-4bda-bf07-134561b28e7c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Fredensborg Fredensborg urn:ddi:dk.dst:b07fc164-8477-44cb-a407-c6151ea42aae:2 dk.dst b07fc164-8477-44cb-a407-c6151ea42aae 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Frederikssund Frederikssund urn:ddi:dk.dst:34e0c8a7-30bf-4879-b01b-d0ce54608569:2 dk.dst 34e0c8a7-30bf-4879-b01b-d0ce54608569 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Halsnæs Halsnæs urn:ddi:dk.dst:0ff50fe1-bccb-44e0-ab63-26f4960a3b0d:2 dk.dst 0ff50fe1-bccb-44e0-ab63-26f4960a3b0d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Gribskov Gribskov urn:ddi:dk.dst:1de6af47-1e44-454e-b67f-50a89daa4c14:2 dk.dst 1de6af47-1e44-454e-b67f-50a89daa4c14 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Holbæk Holbæk urn:ddi:dk.dst:55dfec5f-1c06-4bd1-8bcd-a8b612edaee3:2 dk.dst 55dfec5f-1c06-4bd1-8bcd-a8b612edaee3 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Faxe Faxe urn:ddi:dk.dst:a90f8224-b717-4050-ac16-acfbf104c24d:2 dk.dst a90f8224-b717-4050-ac16-acfbf104c24d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ringsted Ringsted urn:ddi:dk.dst:0cec593a-7aae-4b30-863c-c998a39bdfe9:2 dk.dst 0cec593a-7aae-4b30-863c-c998a39bdfe9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Stevns Stevns urn:ddi:dk.dst:ed5bc4d1-350c-4372-a228-15cfa03097a8:2 dk.dst ed5bc4d1-350c-4372-a228-15cfa03097a8 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Sorø Sorø urn:ddi:dk.dst:a4e87ea0-0cd3-4046-8f18-081784675065:2 dk.dst a4e87ea0-0cd3-4046-8f18-081784675065 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lejre Lejre urn:ddi:dk.dst:169c23ff-52df-408e-a2b8-e009d1b091d5:2 dk.dst 169c23ff-52df-408e-a2b8-e009d1b091d5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Middelfart Middelfart urn:ddi:dk.dst:d5396c3e-fb17-4e07-b442-a143916270f7:2 dk.dst d5396c3e-fb17-4e07-b442-a143916270f7 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Assens Assens urn:ddi:dk.dst:768c8aa4-dc30-4bd6-8cbe-8f877c9b9e93:2 dk.dst 768c8aa4-dc30-4bd6-8cbe-8f877c9b9e93 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn urn:ddi:dk.dst:09d5ee03-af6c-4fd8-9f3b-cc24992fff20:2 dk.dst 09d5ee03-af6c-4fd8-9f3b-cc24992fff20 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Kerteminde Kerteminde urn:ddi:dk.dst:4baacbfd-d122-4766-badf-22fe7f1eb640:2 dk.dst 4baacbfd-d122-4766-badf-22fe7f1eb640 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Nyborg Nyborg urn:ddi:dk.dst:bdcebda0-5d8c-443d-bc77-68201c9ab7ca:2 dk.dst bdcebda0-5d8c-443d-bc77-68201c9ab7ca 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Nordfyns Nordfyns urn:ddi:dk.dst:a04aad84-0c44-4902-8c6a-c373811323b5:2 dk.dst a04aad84-0c44-4902-8c6a-c373811323b5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vejen Vejen urn:ddi:dk.dst:88deddba-15ea-4872-b655-47b318d3513f:2 dk.dst 88deddba-15ea-4872-b655-47b318d3513f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Syddjurs Syddjurs urn:ddi:dk.dst:f4b3db9f-1113-414c-bbc7-8999ff34bdc5:2 dk.dst f4b3db9f-1113-414c-bbc7-8999ff34bdc5 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Favrskov Favrskov urn:ddi:dk.dst:d677a898-e273-4f87-a09c-b7ee4c4a0e39:2 dk.dst d677a898-e273-4f87-a09c-b7ee4c4a0e39 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Odder Odder urn:ddi:dk.dst:572dee75-a017-4261-86cd-d76d75f9f332:2 dk.dst 572dee75-a017-4261-86cd-d76d75f9f332 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Skanderborg Skanderborg urn:ddi:dk.dst:e0929e4a-108a-4968-a6c7-bd6a0bce0f2d:2 dk.dst e0929e4a-108a-4968-a6c7-bd6a0bce0f2d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ikast-Brande Ikast-Brande urn:ddi:dk.dst:f3d91f90-9366-4867-8f2e-faa58275d326:2 dk.dst f3d91f90-9366-4867-8f2e-faa58275d326 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hedensted Hedensted urn:ddi:dk.dst:58577c41-457c-4be1-92fe-745354b43940:2 dk.dst 58577c41-457c-4be1-92fe-745354b43940 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Rebild Rebild urn:ddi:dk.dst:39f2d174-642f-4272-afa1-cc594fe9176c:2 dk.dst 39f2d174-642f-4272-afa1-cc594fe9176c 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Landkommuner Landkommuner urn:ddi:dk.dst:63c09d32-c155-46e4-b82e-96f3238a817b:2 dk.dst 63c09d32-c155-46e4-b82e-96f3238a817b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Odsherred Odsherred urn:ddi:dk.dst:a87d9f1b-aa91-4731-9815-b4a17470b22e:2 dk.dst a87d9f1b-aa91-4731-9815-b4a17470b22e 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Kalundborg Kalundborg urn:ddi:dk.dst:28a61a64-d04d-4338-b205-eada8a4634fc:2 dk.dst 28a61a64-d04d-4338-b205-eada8a4634fc 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lolland Lolland urn:ddi:dk.dst:651b267c-ab66-4b25-b733-f324f9b45884:2 dk.dst 651b267c-ab66-4b25-b733-f324f9b45884 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Guldborgsund Guldborgsund urn:ddi:dk.dst:637a511d-4043-4e59-b9ce-18227f1e455a:2 dk.dst 637a511d-4043-4e59-b9ce-18227f1e455a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vordingborg Vordingborg urn:ddi:dk.dst:4c04acb3-32ee-47fb-b711-cd7ee3468cc0:2 dk.dst 4c04acb3-32ee-47fb-b711-cd7ee3468cc0 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Bornholm Bornholm urn:ddi:dk.dst:aa7b604f-5d47-4602-a699-f13d6480c430:2 dk.dst aa7b604f-5d47-4602-a699-f13d6480c430 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Svendborg Svendborg urn:ddi:dk.dst:56f10847-0a0e-4daa-bb32-bc7dd3009516:2 dk.dst 56f10847-0a0e-4daa-bb32-bc7dd3009516 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Langeland Langeland urn:ddi:dk.dst:78c1efda-2bf0-4aa3-af94-2c0c0da06320:2 dk.dst 78c1efda-2bf0-4aa3-af94-2c0c0da06320 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ærø Ærø urn:ddi:dk.dst:25c2f88d-b981-4c88-b9e6-c0af2f8b4878:2 dk.dst 25c2f88d-b981-4c88-b9e6-c0af2f8b4878 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Haderslev Haderslev urn:ddi:dk.dst:3aa75fa5-58a4-46f9-aa11-9158dcebddf4:2 dk.dst 3aa75fa5-58a4-46f9-aa11-9158dcebddf4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Billund Billund urn:ddi:dk.dst:f2063036-a7de-432a-96e9-67c8f0e049c6:2 dk.dst f2063036-a7de-432a-96e9-67c8f0e049c6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Sønderborg Sønderborg urn:ddi:dk.dst:4285d893-e048-4539-ba86-e6798e2c936a:2 dk.dst 4285d893-e048-4539-ba86-e6798e2c936a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Tønder Tønder urn:ddi:dk.dst:7f83b7a7-69e1-409f-ba3c-a57d07d547d6:2 dk.dst 7f83b7a7-69e1-409f-ba3c-a57d07d547d6 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Fanø Fanø urn:ddi:dk.dst:3ebecbc0-0a4d-40d7-b58b-080df1442723:2 dk.dst 3ebecbc0-0a4d-40d7-b58b-080df1442723 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Varde Varde urn:ddi:dk.dst:2a3bbfff-4908-4b15-b7c6-a854715fc700:2 dk.dst 2a3bbfff-4908-4b15-b7c6-a854715fc700 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Aabenraa Aabenraa urn:ddi:dk.dst:8a6b7ff4-9847-4f1d-9ae9-9d22b0600b68:2 dk.dst 8a6b7ff4-9847-4f1d-9ae9-9d22b0600b68 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Lemvig Lemvig urn:ddi:dk.dst:85bc30cc-b229-4b97-882e-e74481a6bf0d:2 dk.dst 85bc30cc-b229-4b97-882e-e74481a6bf0d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Struer Struer urn:ddi:dk.dst:a4d2b256-472f-4ac1-8f8c-06d02f9e831b:2 dk.dst a4d2b256-472f-4ac1-8f8c-06d02f9e831b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Norddjurs Norddjurs urn:ddi:dk.dst:128a34d2-dc26-4331-98c0-cdebf80f7a6d:2 dk.dst 128a34d2-dc26-4331-98c0-cdebf80f7a6d 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Samsø Samsø urn:ddi:dk.dst:ddffc4b8-b301-47b8-800c-f3ffd054a168:2 dk.dst ddffc4b8-b301-47b8-800c-f3ffd054a168 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern urn:ddi:dk.dst:d4eadac4-c8d7-4aa9-9b8e-67240abc667a:2 dk.dst d4eadac4-c8d7-4aa9-9b8e-67240abc667a 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Morsø Morsø urn:ddi:dk.dst:cb367905-a200-4e6a-9e8d-25a5f38a259f:2 dk.dst cb367905-a200-4e6a-9e8d-25a5f38a259f 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Skive Skive urn:ddi:dk.dst:4b54a372-9375-4020-b34a-356aa7aea9a4:2 dk.dst 4b54a372-9375-4020-b34a-356aa7aea9a4 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Thisted Thisted urn:ddi:dk.dst:0429b42d-c150-4e50-971a-15e0df0f5558:2 dk.dst 0429b42d-c150-4e50-971a-15e0df0f5558 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Brønderslev Brønderslev urn:ddi:dk.dst:aed9f49b-db61-4547-b83c-d93f0cfd3ae9:2 dk.dst aed9f49b-db61-4547-b83c-d93f0cfd3ae9 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Frederikshavn Frederikshavn urn:ddi:dk.dst:d7ddab8d-9302-4d5e-b9d3-40cef26db253:2 dk.dst d7ddab8d-9302-4d5e-b9d3-40cef26db253 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Vesthimmerlands Vesthimmerlands urn:ddi:dk.dst:b1e437b3-6028-45f5-abb3-59df6f2d4e06:2 dk.dst b1e437b3-6028-45f5-abb3-59df6f2d4e06 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Læsø Læsø urn:ddi:dk.dst:aa49b017-a31b-42b4-9636-59db6f44ef6b:2 dk.dst aa49b017-a31b-42b4-9636-59db6f44ef6b 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Mariagerfjord Mariagerfjord urn:ddi:dk.dst:4e1bbc1f-90ce-48f8-86f7-ec082ba43508:2 dk.dst 4e1bbc1f-90ce-48f8-86f7-ec082ba43508 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Jammerbugt Jammerbugt urn:ddi:dk.dst:c2c931ce-1d3c-4f96-8b4f-eab583a35f80:2 dk.dst c2c931ce-1d3c-4f96-8b4f-eab583a35f80 2 cm:IsGenerated True cm:IsGenerated True cm:Includes {"da":"","en":""} cm:IncludesAlso {"da":"","en":""} cm:Excludes {"da":"","en":""} cm:UnitOfMeasure {"da":"","en":""} cm:CaseLaw {"da":"","en":""} Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Adding Classification -- Kommunegrupper, v1.0:2018- Hjørring Hjørring