Tekstvariable i data før sletning

Skemarækkefølge Variabelnavn Formatnavn Svarværdi/tekstlængde Svartekst Spørgsmålstekst
1 PNR   10 Tekstvariabel PNR
2 ALDER     Nummerisk variabel uden format Alder pr. '01OCT2010'
3 KOEN KOEN 1 1. Mand Køn
      2 2. Kvinde  
4 STIK STIK 1 I stikprøven  
      2 I populationen men ikke i stikprøven  
5 PERVGT     Nummerisk variabel uden format Vægt
6 UNDERSTYPE ALDGRP 1 50-54 år Aldersgrupper
      2 60-64 år  
      3 70-74 år  
      4 80-84 år  
7 METODE METODE 1 1. Tlf Indsamlingsmetode
      2 2. Web  
      3 3. Post  
      9 9. Ikke svar  
8 INT_RESULTAT INTVIEW 1 1. Svar Status for undersøgelse
      2 2. Ikke truffet  
      3 3. Nægter  
      4 4. Øvrigt bortfald  
      5 5. Sprogvanskeligheder  
      6 6. Ikke relevant  
      7 7. Ikke kontakt på tlf.nr.  
      8 8. Ikke fundet tlf.nr.  
9 BAGGR1 TBAGGR1F 1 Lønmodtager Hvad er din nuværende relation til arbejdsmarkedet?
      2 Selvstændig eller medarbejdende ægtefælle  
      3 Efterlønsmodtager med supplerende arbejdsindkomst  
      4 Folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst  
      5 Efterlønsmodtager uden supplerende arbejdsindkomst  
      6 Folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst  
      7 Førtidspensionist  
      8 Fleksjob/anden støttet beskæftigelse  
      9 Ledig  
      10 Studerende  
      11 Andet  
      12 Ved ikke  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
10 BAGGR2 TBAGGR2F 1 Mindre end 10 timer om ugen Hvor mange timer arbejder du om ugen?
      2 10 - 19 timer om ugen  
      3 20 - 29 timer om ugen  
      4 30 - 36 timer om ugen  
      5 37 timer eller mere om ugen  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
11 BAGGR4 TBAGGR4F 1 Ufaglært arbejde Hvad synes du er/har været din primære hovedbeskæftigelse?
      2 Faglært arbejde  
      3 Funktionær (ingen eller kort uddannelse)  
      4 Funktionær (mellemlang eller lang uddannelse)  
      5 Funktionær med ledelsesansvar, chef  
      6 Selvstændig eller medarbejdende ægtefælle  
      7 Andet  
      8 Har aldrig været tilknyttet arbejdsmarkedet  
      9 Ved ikke  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
12 BAGGR5 TBAGGR5F 1 Ejerbolig Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig?
      2 Andelsbolig  
      3 Lejebolig  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
13 BAGGR6 TBAGGR6F 1 Parcelhus Bor du i...
      2 Række-/ dobbelthus  
      3 Etagebolig/lejlighed  
      4 Landbrugsejendom - Stuehus  
      5 Sommerhus/kolonihavehus som helårsbolig  
      6 Ældre- eller plejebolig  
      7 Anden boligform, fx værelse  
      8 Ved ikke  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
14 BAGGR7 TBAGGR7F 1 Ja, aldersblandet bofællesskab Bor du i bofællesskab?
      2 Ja, bofællesskab kun for ældre  
      3 Nej  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
15 BAGGR7A_1   1 Tekstvariabel Bor du i nærheden af...: Din familie
16 BAGGR7A_2   1 Tekstvariabel Bor du i nærheden af...: Dine venner
17 BAGGR7A_3   1 Tekstvariabel Bor du i nærheden af...: Ingen af delene
18 BAGGR7A_4   1 Tekstvariabel Bor du i nærheden af...: Ved ikke
19 BAGGR8 TJNV 1 Ja Bor du alene?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
20 BAGGR901   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Ægtefælle/samlever
21 BAGGR902   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn
22 BAGGR903   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Hjemmeboende barn/børn
23 BAGGR904   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Forældre
24 BAGGR905   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie
25 BAGGR906   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Svigerforældre
26 BAGGR907   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Barnebarn/oldebarn
27 BAGGR908   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Anden familie
28 BAGGR909   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Ven/venner
29 BAGGR910   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Andre
30 BAGGR911   1 Tekstvariabel Hvem bor du sammen med?: Ved ikke
31 BAGGR10 TJNV 1 Ja Er du i et fast forhold, hvor I har hver jeres bolig?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
32 BOLIG1_1   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Nuværende bolig
33 BOLIG1_2   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Mindre, mere praktisk bolig
34 BOLIG1_3   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Bofællesskab
35 BOLIG1_4   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Ældre- eller plejebolig
36 BOLIG1_5   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Sommerhus/kolonihavehus
37 BOLIG1_6   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Bolig i udlandet
38 BOLIG1_7   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Andet
39 BOLIG1_8   1 Tekstvariabel Hvordan vil du helst bo som ældre?: Ved ikke
40 BOLIG1B TBOLIG1B 1 Nuværende bolig, uændret Er det: nuværende bolig, uændret / tilpasset
      2 Nuværende bolig, tilpasset  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
41 BOLIG1C TBOLIG1C 1 Aldersblandet bofællesskab Er det: aldersblandet bofællesskab / seniorbofællesskab
      2 Seniorbofællesskab  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
42 BOLIG1D_1   1 Tekstvariabel Som ældre, vil du gerne bo: I nærheden af din familie
43 BOLIG1D_2   1 Tekstvariabel Som ældre, vil du gerne bo: I nærheden af dine venner
44 BOLIG1D_3   1 Tekstvariabel Som ældre, vil du gerne bo: Sammen med din ægtefælle
45 BOLIG1D_4   1 Tekstvariabel Som ældre, vil du gerne bo: Sammen med din familie
46 BOLIG1D_5   1 Tekstvariabel Som ældre, vil du gerne bo: Sammen med dine venner
47 BOLIG1D_6   1 Tekstvariabel Som ældre, vil du gerne bo: Har ingen betydning
48 BOLIG1D_7   1 Tekstvariabel Som ældre, vil du gerne bo: Ved ikke
49 BOLIG2_1   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: Nuværende bolig
50 BOLIG2_2   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: Mindre, mere praktisk bolig
51 BOLIG2_3   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: Bofællesskab
52 BOLIG2_4   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: Ældre- eller plejebolig
53 BOLIG2_5   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: Sammen med familie
54 BOLIG2_6   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: I nærheden af familie
55 BOLIG2_7   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: Andet
56 BOLIG2_8   1 Tekstvariabel Hvis det på et tidspunkt kommer til at knibe med at klare dig alene, hvordan vil du så helst bo?: Ved ikke
57 BOLIG2B TBOLIG1B 1 Nuværende bolig, uændret Er det: nuværende bolig, uændret / tilpasset
      2 Nuværende bolig, tilpasset  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
58 BOLIG2C TBOLIG1C 1 Aldersblandet bofællesskab Er det: aldersblandet bofællesskab / seniorbofællesskab
      2 Seniorbofællesskab  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
59 LIV1_1   1 Tekstvariabel Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig?: Arbejde
60 LIV1_2   1 Tekstvariabel Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig?: Familie
61 LIV1_3   1 Tekstvariabel Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig?: Venner eller bekendte
62 LIV1_4   1 Tekstvariabel Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig?: Livsværdier
63 LIV1_5   1 Tekstvariabel Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig?: Interesser
64 LIV1_6   1 Tekstvariabel Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig?: Andet
65 LIV1_7   1 Tekstvariabel Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig?: Ved ikke
66 LIV5 TLIV5F 1 Fortid Når du tænker på dit liv - tænker du så mest på din...
      2 Nutid  
      3 Fremtid  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
67 LIV61_ELM_1   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Helbredet
68 LIV61_ELM_2   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Familielivet
69 LIV61_ELM_3   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Venner
70 LIV61_ELM_4   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Økonomi
71 LIV61_ELM_5   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Arbejde
72 LIV61_ELM_6   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Friheden til selv at vælge
73 LIV61_ELM_7   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Andet
74 LIV61_ELM_8   1 Tekstvariabel Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på?: Ved ikke
75 LIV14_1   1 Tekstvariabel Er der nogle forhold, der forhindrer dig i at gøre hvad du vil?: Mangel på penge
76 LIV14_2   1 Tekstvariabel Er der nogle forhold, der forhindrer dig i at gøre hvad du vil?: Mangel på tid
77 LIV14_3   1 Tekstvariabel Er der nogle forhold, der forhindrer dig i at gøre hvad du vil?: Mit helbred
78 LIV14_4   1 Tekstvariabel Er der nogle forhold, der forhindrer dig i at gøre hvad du vil?: Omsorgsforpligtigelser
79 LIV14_5   1 Tekstvariabel Er der nogle forhold, der forhindrer dig i at gøre hvad du vil?: Andet
80 LIV14_6   1 Tekstvariabel Er der nogle forhold, der forhindrer dig i at gøre hvad du vil?: Nej
81 LIV14_7   1 Tekstvariabel Er der nogle forhold, der forhindrer dig i at gøre hvad du vil?: Ved ikke
82 LIV19 GROUPTABLETGRADNY 1 Passer i høj grad på mig Jeg kan gøre de ting, jeg har lyst til
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
83 LIV20 GROUPTABLETGRADNY 1 Passer i høj grad på mig Jeg føler, at livet er fuldt af muligheder
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
84 LIV21 GROUPTABLETGRADNY 1 Passer i høj grad på mig Jeg synes, at fremtiden ser god ud for mig
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
85 LIV22 GROUPTABLETGRADNY 1 Passer i høj grad på mig Jeg føler, at det, der sker for mig, er uden for min kontrol
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
86 LIV22B GROUPTABLETGRADNY 1 Passer i høj grad på mig Jeg bekymrer mig ikke så meget om de ting, jeg ikke kan lave om på
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
87 LIV22C GROUPTABLETGRADNY 1 Passer i høj grad på mig Jeg tænker meget over, hvad andre synes om det, jeg gør
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
88 LIV23 TLIV23F 1 Folk på din alder Når du tænker på nutiden, føler du så den tilhører...
      2 Folk der er yngre end dig  
      3 Folk der er ældre end dig  
      4 Alle aldersgrupper lige meget  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
89 ALDER1 TALDER1F 1 Jeg føler mig lidt yngre Hvilket af følgende udsagn synes du passer bedst på dig, når det handler om din nuværende alder?
      2 Jeg føler mig meget yngre  
      3 Jeg føler mig lidt ældre  
      4 Jeg føler mig meget ældre  
      5 Jeg føler, min alder passer godt til mig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
90 ALDER3 TALDER3F 1 Senior Hvilken aldersbetegnelse, synes du, passer bedst på dig? ·
      2 50+  
      3 Midaldrende  
      4 Voksen  
      5 Ældre  
      6 Gammel  
      7 Vil helst være fri for aldersbetegnelse  
      8 Andet  
      9 Ved ikke  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
91 ALDER13_1   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, sygdom
92 ALDER13_2   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, afhængighed af andre
93 ALDER13_3   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, utilstrækkelig pleje
94 ALDER13_4   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, ensomhed
95 ALDER13_5   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, dårlig økonomi
96 ALDER13_6   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, andet
97 ALDER13_7   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Nej
98 ALDER13_8   1 Tekstvariabel Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ved ikke
99 SUND1 TSUND1F 1 Fremragende Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?
      2 Vældig godt  
      3 Godt  
      4 Mindre godt  
      5 Dårligt  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
100 SUND2 TSUND2F 1 Meget vigtig Hvor vigtig er din egen indsats for at bevare et godt helbred?
      2 Vigtig  
      3 Ikke særlig vigtig  
      4 Slet ikke vigtig  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
101 SUND3 TSUND3F 1 Meget vigtigere Hvordan har din holdning til at have et godt helbred ændret sig i takt med, at du er blevet ældre? Er helbredet blevet...
      2 Noget vigtigere  
      3 Nogenlunde uændret  
      4 Mindre vigtigt  
      5 Meget mindre vigtigt  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
102 SUND6 TUGE 1 Flere gange om ugen Hvor ofte dyrker du motion, så du får pulsen op og sved på panden i mindst ½ time ad gangen?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
103 SUND7 TUGE 1 Flere gange om ugen Hvor ofte gør du en aktiv indsats for at holde din hjerne frisk/"motionere din hjerne"?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
104 SOC1 TJNV 1 Ja Har du nulevende forældre?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
105 SOC2 TJNV 1 Ja Har du nulevende svigerforældre?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
106 SOC3 TJNV 1 Ja Har du børn? (Uanset om de bor hjemme eller ej)
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
107 SOC4 TJNV 1 Ja Har du svigerbørn?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
108 SOC5 TJNV 1 Ja Har du børnebørn/oldebørn?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
109 SOC6 TJNV 1 Ja Har du anden familie? (Bror/søster, kusiner/fætre, onkler/tanter, nevøer/niecer m.m.)
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
110 SOC8 TJNV 1 Ja Har du bekendte eller venner?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
111 SOC10 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dine forældre pr. telefon eller via e-mail, skype eller facebook?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
112 SOC11 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte ser du dine forældre personligt?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
113 SOC12 TSOC12F 1 Mere kontakt Hvad synes du alt i alt om kontakten med dine forældre? Vil du gerne have...
      2 Kontakt som nu  
      3 Mindre kontakt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
114 SOC13 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dine svigerforældre pr. telefon eller via e-mail, skype eller facebook?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
115 SOC14 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte ser du dine svigerforældre personligt?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
116 SOC15 TSOC12F 1 Mere kontakt Hvad synes du alt i alt om kontakten med dine svigerforældre? Vil du gerne have...
      2 Kontakt som nu  
      3 Mindre kontakt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
117 SOC16     Nummerisk variabel uden format Hvor mange børn har du? Notér antal:
118 SOC17     Nummerisk variabel uden format Hvor mange af dine børn er flyttet hjemmefra? Notér antal:
119 SOC18     Nummerisk variabel uden format Hvor mange svigerbørn har du? Notér antal:
120 SOC20     Nummerisk variabel uden format Hvor mange børnebørn/oldebørn har du? Notér antal:
121 SOC22 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med ét af dine børn/svigerbørn pr. telefon eller via e-mail, skype eller facebook?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
122 SOC23 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte ser du ét af dine børn/svigerbørn personligt?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
123 SOC24 TSOC12F 1 Mere kontakt Hvad synes du alt i alt om kontakten med dine børn/svigerbørn? Vil du gerne have...
      2 Kontakt som nu  
      3 Mindre kontakt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
124 SOC25 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med ét af dine børnebørn/oldebørn pr. telefon eller via e-mail, skype, facebook?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
125 SOC26 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte ser du ét af dine børnebørn/oldebørn personligt?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
126 SOC27 TSOC12F 1 Mere kontakt Hvad synes du alt i alt om kontakten med dine børnebørn/oldebørn? Vil du gerne have...
      2 Kontakt som nu  
      3 Mindre kontakt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
127 SOC28 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med din øvrige familie pr. telefon eller via e-mail, skype eller facebook?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
128 SOC28A TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte ser du din øvrige familie personligt? (Bror/søster, kusiner/fætre, onkler/tanter, nevøer/niecer m.m.)
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
129 SOC29 TSOC12F 1 Mere kontakt Hvad synes du alt i alt om kontakten til din øvrige familie? Vil du gerne have...
      2 Kontakt som nu  
      3 Mindre kontakt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
130 SOC30 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dine venner eller bekendte pr. telefon eller via e-mail, skype eller facebook?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
131 SOC31 TKONTAKT 1 Flere gange om ugen Hvor ofte ser du en af dine venner eller bekendte personligt?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
132 SOC32 TSOC12F 1 Mere kontakt Hvad synes du alt i alt om kontakten til dine venner eller bekendte? Vil du gerne have...
      2 Kontakt som nu  
      3 Mindre kontakt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
133 SOC33 TJNV 1 Ja Har du indenfor den sidste måned hjulpet familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
134 SOC34_1   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Forældre
135 SOC34_2   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Svigerforældre
136 SOC34_3   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Børn/svigerbørn
137 SOC34_4   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Børnebørn/oldebørn
138 SOC34_5   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Anden familie
139 SOC34_6   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Venner/bekendte/naboer
140 SOC34_7   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Andre, fx kæreste
141 SOC34_8   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PRAKTISK HJÆLP?: Ved ikke
142 SOC36 TTIMER 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer hjalp du i gennemsnit pr. uge med praktisk hjælp?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
143 SOC37 TJNV 1 Ja Forventer du fremover at hjælpe familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med, med praktisk hjælp?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
144 SOC38 TJNV 1 Ja Har du indenfor den sidste måned hjulpet familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med, med PERSONLIG PLEJE?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
145 SOC39_1   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Forældre
146 SOC39_2   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Svigerforældre
147 SOC39_3   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Børn/svigerbørn
148 SOC39_4   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Børnebørn/oldebørn
149 SOC39_5   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Anden familie
150 SOC39_6   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Venner/bekendte/naboer
151 SOC39_7   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Andre, fx kæreste
152 SOC39_8   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet med PERSONLIG PLEJE?: Ved ikke
153 SOC40 TTIMER 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer hjalp du i gennemsnit pr. uge med personlig pleje?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
154 SOC41 TJNV 1 Ja Forventer du fremover at hjælpe familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med, med personlig pleje?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
155 SOC42 TJNVN 1 Ja Har du, indenfor de sidste 5 år, hjulpet familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med, økonomisk?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      4 Ønsker ikke at svare  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
156 SOC43_1   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Forældre
157 SOC43_2   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Svigerforældre
158 SOC43_3   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Børn/svigerbørn
159 SOC43_4   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Børnebørn/oldebørn
160 SOC43_5   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Anden familie
161 SOC43_6   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Venner/bekendte/naboer
162 SOC43_7   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Andre, fx kæreste
163 SOC43_8   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Ved ikke
164 SOC43_9   1 Tekstvariabel Hvem har du hjulpet økonomisk? Ønsker ikke at svare
165 SOC43_11   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet forældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Pengebeløb udover almindelige gaver
166 SOC43_12   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet forældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Arveforskud
167 SOC43_13   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet forældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Større køb, fx lejlighed eller bil
168 SOC43_14   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet forældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Lån
169 SOC43_15   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet forældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Andet
170 SOC43_16   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet forældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ved ikke
171 SOC43_17   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet forældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ønsker ikke at svare
172 SOC43_21   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet svigerforældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Pengebeløb udover almindelige gaver
173 SOC43_22   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet svigerforældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Arveforskud
174 SOC43_23   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet svigerforældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Større køb, fx lejlighed eller bil
175 SOC43_24   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet svigerforældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Lån
176 SOC43_25   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet svigerforældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Andet
177 SOC43_26   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet svigerforældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ved ikke
178 SOC43_27   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet svigerforældre økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ønsker ikke at svare
179 SOC43_31   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børn/svigerbørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Pengebeløb udover almindelige gaver
180 SOC43_32   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børn/svigerbørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Arveforskud
181 SOC43_33   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børn/svigerbørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Større køb, fx lejlighed eller bil
182 SOC43_34   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børn/svigerbørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Lån
183 SOC43_35   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børn/svigerbørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Andet
184 SOC43_36   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børn/svigerbørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ved ikke
185 SOC43_37   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børn/svigerbørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ønsker ikke at svare
186 SOC43_41   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børnebørn/oldebørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Pengebeløb udover almindelige gaver
187 SOC43_42   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børnebørn/oldebørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Arveforskud
188 SOC43_43   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børnebørn/oldebørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Større køb, fx lejlighed eller bil
189 SOC43_44   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børnebørn/oldebørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Lån
190 SOC43_45   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børnebørn/oldebørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Andet
191 SOC43_46   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børnebørn/oldebørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ved ikke
192 SOC43_47   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet børnebørn/oldebørn økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ønsker ikke at svare
193 SOC43_51   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet anden familie økonomisk inden for de sidste 5 år?: Pengebeløb udover almindelige gaver
194 SOC43_52   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet anden familie økonomisk inden for de sidste 5 år?: Arveforskud
195 SOC43_53   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet anden familie økonomisk inden for de sidste 5 år?: Større køb, fx lejlighed eller bil
196 SOC43_54   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet anden familie økonomisk inden for de sidste 5 år?: Lån
197 SOC43_55   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet anden familie økonomisk inden for de sidste 5 år?: Andet
198 SOC43_56   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet anden familie økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ved ikke
199 SOC43_57   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet anden familie økonomisk inden for de sidste 5 år? :Ønsker ikke at svare
200 SOC43_61   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet venner/bekendte/naboer økonomisk inden for de sidste 5 år?: Pengebeløb udover almindelige gaver
201 SOC43_62   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet venner/bekendte/naboer økonomisk inden for de sidste 5 år?: Arveforskud
202 SOC43_63   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet venner/bekendte/naboer økonomisk inden for de sidste 5 år?: Større køb, fx lejlighed eller bil
203 SOC43_64   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet venner/bekendte/naboer økonomisk inden for de sidste 5 år?: Lån
204 SOC43_65   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet venner/bekendte/naboer økonomisk inden for de sidste 5 år?: Andet
205 SOC43_66   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet venner/bekendte/naboer økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ved ikke
206 SOC43_67   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet venner/bekendte/naboer økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ønsker ikke at svare
207 SOC43_71   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet andre, fx kæreste økonomisk inden for de sidste 5 år?: Pengebeløb udover almindelige gaver
208 SOC43_72   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet andre, fx kæreste økonomisk inden for de sidste 5 år?: Arveforskud
209 SOC43_73   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet andre, fx kæreste økonomisk inden for de sidste 5 år?: Større køb, fx lejlighed eller bil
210 SOC43_74   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet andre, fx kæreste økonomisk inden for de sidste 5 år?: Lån
211 SOC43_75   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet andre, fx kæreste økonomisk inden for de sidste 5 år?: Andet
212 SOC43_76   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet andre, fx kæreste økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ved ikke
213 SOC43_77   1 Tekstvariabel På hvilken måde har du hjulpet andre, fx kæreste økonomisk inden for de sidste 5 år?: Ønsker ikke at svare
214 OEKO5 TJNVN 1 Ja Har du indenfor det sidste år brugt penge på at invitere børn eller børnebørn med på restaurantbesøg, ferier mv.?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      4 Ønsker ikke at svare  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
215 SOC46 TJNVN 1 Ja Forventer du fremover at hjælpe familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med, økonomisk?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      4 Ønsker ikke at svare  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
216 SOC47 TJNV 1 Ja Har du indenfor den sidste måned hjulpet din ægtefælle/samlever med personlig pleje?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
217 SOC48 TTIMER 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer har du i gennemsnit brugt på det om ugen?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
218 SOC49 TJNV 1 Ja Har du selv indenfor den sidste måned modtaget hjælp fra din ægtefælle/samlever til personlig pleje?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
219 SOC53 TJNV 1 Ja Har du selv indenfor den sidste måned modtaget PRAKTISK HJÆLP af familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
220 SOC541   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Forældre
221 SOC542   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Svigerforældre
222 SOC543   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Børn/svigerbørn
223 SOC544   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Børnebørn/oldebørn
224 SOC545   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Anden familie
225 SOC546   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Venner/bekendte/naboer
226 SOC547   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Andre, fx kæreste
227 SOC548   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget praktisk hjælp fra?: Ved ikke
228 SOC55 TTIMER 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer i gennemsnit pr. uge har du modtaget PRAKTISK HJÆLP?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
229 SOC56 TJNV 1 Ja Har du selv inden for den sidste måned modtaget personlig pleje fra en eller flere personer udenfor din husstand?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
230 SOC571   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Forældre
231 SOC572   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Svigerforældre
232 SOC573   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Børn/svigerbørn
233 SOC574   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Børnebørn/oldebørn
234 SOC575   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Anden familie
235 SOC576   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Venner/bekendte/naboer
236 SOC577   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Andre, fx kæreste
237 SOC578   1 Tekstvariabel Hvem har du modtaget personlig pleje fra?: Ved ikke
238 SOC58 TTIMER 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer i gennemsnit pr. uge har du modtaget PERSONLIG PLEJE?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
239 SOC61 TSOC61F 1 Helt sikkert Hvis du i fremtiden får behov for at modtage praktisk hjælp, har du så familie eller venner, i eller udenfor din husstand, der kan hjælpe dig?
      2 Sandsynligvis  
      3 Sandsynligvis ikke  
      4 Helt sikkert ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
240 SOC621   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Forældre
241 SOC622   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Svigerforældre
242 SOC623   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Børn/svigerbørn
243 SOC624   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Børnebørn/oldebørn
244 SOC625   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Anden familie
245 SOC626   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Venner/bekendte/naboer
246 SOC627   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Ægtefælle/samlever
247 SOC628   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Andre, fx kæreste
248 SOC629   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med praktisk hjælp?: Ved ikke
249 SOC63 TSOC61F 1 Helt sikkert Hvis du i fremtiden får behov for at modtage personlig pleje, har du så familie eller venner, i eller udenfor din husstand, der kan hjælpe dig?
      2 Sandsynligvis  
      3 Sandsynligvis ikke  
      4 Helt sikkert ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
250 SOC641   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Forældre
251 SOC642   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Svigerforældre
252 SOC643   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Børn/svigerbørn
253 SOC644   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Børnebørn/oldebørn
254 SOC645   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Anden familie
255 SOC646   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Venner/bekendte/naboer
256 SOC647   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Ægtefælle/samlever
257 SOC648   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Andre, fx kæreste
258 SOC649   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med personlig pleje?: Ved ikke
259 SOC65 TSOC65F 1 Helt sikkert Hvis du i fremtiden får behov for at modtage økonomisk hjælp, har du så familie eller venner, i eller udenfor din husstand, der kan hjælpe dig?
      2 Sandsynligvis  
      3 Sandsynligvis ikke  
      4 Helt sikkert ikke  
      5 Ved ikke  
      6 Ønsker ikke at svare  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
260 SOC661   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Forældre
261 SOC662   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Svigerforældre
262 SOC663   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Børn/svigerbørn
263 SOC664   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Børnebørn/oldebørn
264 SOC665   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Anden familie
265 SOC666   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Venner/bekendte/naboer
266 SOC667   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Ægtefælle/samlever
267 SOC668   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Andre, fx kæreste
268 SOC669   1 Tekstvariabel Hvem kan hjælpe dig med økonomisk hjælp?: Ved ikke
269 SOC50 TJNV 1 Ja Har du indenfor den sidste måned modtaget kommunal hjemmehjælp?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
270 SOC51 TSOC51F 1 Praktisk hjælp Hvad har du modtaget hjemmehjælp til?
      2 Personlig pleje  
      3 Begge dele  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
271 SOC52 TSOC52F 1 Ja, praktisk hjælp Har du indenfor den sidste måned selv betalt for at få praktisk hjælp eller personlig pleje?
      2 Ja, personlig pleje  
      3 Begge dele  
      4 Nej  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
272 SOC59_11   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Kommunal hjemmehjælp
273 SOC59_12   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Hjælp, jeg selv betaler
274 SOC59_13   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Min familie
275 SOC59_14   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Frivillige
276 SOC59_15   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Venner/bekendte
277 SOC59_16   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Andre
278 SOC59_17   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Ved ikke
279 SOC59_21   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Kommunal hjemmehjælp
280 SOC59_22   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Hjælp, jeg selv betaler
281 SOC59_23   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Min familie
282 SOC59_24   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Frivillige
283 SOC59_25   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Venner/bekendte
284 SOC59_26   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Andre
285 SOC59_27   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Ved ikke
286 SOC60_11   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Kommunal hjemmehjælp
287 SOC60_12   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Hjælp, jeg selv betaler
288 SOC60_13   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Min familie
289 SOC60_14   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Frivillige
290 SOC60_15   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Venner/bekendte
291 SOC60_16   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Andre
292 SOC60_17   1 Tekstvariabel Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Ved ikke
293 SOC60_21   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Kommunal hjemmehjælp
294 SOC60_22   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Hjælp, jeg selv betaler
295 SOC60_23   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Min familie
296 SOC60_24   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Frivillige
297 SOC60_25   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Venner/bekendte
298 SOC60_26   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Andre
299 SOC60_27   1 Tekstvariabel Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Ved ikke
300 VELF7A TVELF7A 1 Velfærdssamfundet skal udbygges Det diskuteres ofte, hvilke opgaver velfærdssamfundet bør løse, og hvilke den enkelte borger har ansvaret for. Hvordan mener du balancen bør udvikle sig i fremtiden?
      2 Den enkelte skal have større ansvar  
      3 Den nuværende balance skal opretholdes  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
301 VELF7B TPENSION 1 Jeg ønsker selv at tage større ansvar Når du går på pension, hvordan ønsker du så velfærdssamfundet skal være med hensyn til pleje og omsorg?
      2 Jeg ønsker det offentlige tager større ansvar  
      3 Jeg ønsker, at den nuværende balance opretholdes  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
302 VELF7C TPENSION 1 Jeg ønsker selv at tage større ansvar Når du går på pension, hvordan ønsker du så velfærdssamfundet skal være med hensyn til økonomi og pension?
      2 Jeg ønsker det offentlige tager større ansvar  
      3 Jeg ønsker, at den nuværende balance opretholdes  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
303 VELF2 TFLERE 1 Mange flere Forventer du i de kommende fem år selv at bruge flere eller færre penge på sundhed (behandling, medicin, forsikring mv.)?
      2 Lidt flere  
      3 Uændret  
      4 Lidt færre  
      5 Mange færre  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
304 VELF15 GROUPTABLETENIG 1 Helt enig Det skal være sværere at få offentlig behandling, hvis man ikke selv har gjort noget for at bevare sit helbred
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
305 VELF16 GROUPTABLETENIG 1 Helt enig Voksne børn bør fremover udføre noget af den praktiske hjælp til deres forældre, som det offentlige står for i dag
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
306 VELF16A GROUPTABLETENIG 1 Helt enig Familie og venner bør fremover udføre noget af den praktiske hjælp til ældre, som det offentlige står for i dag
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
307 VELF17 GROUPTABLETENIG 1 Helt enig Frivillige organisationer bør fremover udføre noget af den praktiske hjælp til ældre, som det offentlige står for i dag
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
308 VELF181   1 Tekstvariabel Når du tænker på velfærdssamfundet i fremtiden, hvad bekymrer dig da mest?: Mangel på personale indenfor pleje og sundhed
309 VELF182   1 Tekstvariabel Når du tænker på velfærdssamfundet i fremtiden, hvad bekymrer dig da mest?: Forringelser i velfærden fordi vi ikke har råd
310 VELF183   1 Tekstvariabel Når du tænker på velfærdssamfundet i fremtiden, hvad bekymrer dig da mest?: Manglende solidaritet mellem generationerne
311 VELF184   1 Tekstvariabel Når du tænker på velfærdssamfundet i fremtiden, hvad bekymrer dig da mest?: For høje skatter
312 VELF185   1 Tekstvariabel Når du tænker på velfærdssamfundet i fremtiden, hvad bekymrer dig da mest?: Andet
313 VELF186   1 Tekstvariabel Når du tænker på velfærdssamfundet i fremtiden, hvad bekymrer dig da mest?: Jeg er ikke bekymret
314 VELF187   1 Tekstvariabel Når du tænker på velfærdssamfundet i fremtiden, hvad bekymrer dig da mest?: Ved ikke
315 ARB1 GROUPTABLETGRAD 1 I høj grad Samværet med kollegerne betyder meget
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
316 ARB2 GROUPTABLETGRAD 1 I høj grad Lønnen betyder meget
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
317 ARB3 GROUPTABLETGRAD 1 I høj grad Fleksibilitet betyder meget (flekstid, mulighed for nedsat tid, hjemmearbejdsplads m.m)
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
318 ARB4 GROUPTABLETGRAD 1 I høj grad Indholdet i arbejdet betyder meget
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
319 ARB5 GROUPTABLETGRAD 1 I høj grad Arbejdet er ofte stressende/belastende
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
320 ARB6 GROUPTABLETGRAD 1 I høj grad Arbejdet er mest noget, der skal overstås
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
321 ARB6A TJNV 1 Ja Har din nærmeste leder eller ledelsen på din arbejdsplads udtrykt ønske om at beholde dig så længe som muligt?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
322 ARB7 TARB7F 1 Indtast alder: Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde, forudsat nogenlunde uændret helbred?
      2 Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
323 ARB7A     Nummerisk variabel uden format Indtast alder:
324 ARB91   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Fritidsinteresser
325 ARB92   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Familie
326 ARB93   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Venner
327 ARB94   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Frivilligt arbejde
328 ARB95   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Rejser og oplevelser
329 ARB96   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Videreuddannelse
330 ARB97   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Andet
331 ARB98   1 Tekstvariabel Hvad forventer du primært at bruge tiden til, når du forlader arbejdsmarkedet?: Ved ikke
332 ARB9B     Nummerisk variabel uden format Hvor længe siden er det, at du holdt op med at arbejde?
333 ARB171   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Havde lyst til at stoppe
334 ARB172   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Det var økonomisk gunstigt
335 ARB173   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. ægtefælle
336 ARB174   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. helbred
337 ARB175   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. ændringer på arbejdspladsen
338 ARB176   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Blev sagt op
339 ARB177   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. aldersgrænse
340 ARB178   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Andet
341 ARB179   1 Tekstvariabel Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Ved ikke
342 ARB17A TARB17A 1 Jeg ville gerne have fortsat længere Hvordan ser du i dag på din afgang fra arbejdsmarkedet?
      2 Det var et godt tidspunkt at stoppe på  
      3 Jeg ville gerne have stoppet tidligere  
      4 Andet  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
343 ARB181   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Fritidsinteresser
344 ARB182   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Familie
345 ARB183   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Venner
346 ARB184   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Frivilligt arbejde
347 ARB185   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Rejser og oplevelser
348 ARB186   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Videreuddannelse
349 ARB187   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Andet
350 ARB188   1 Tekstvariabel Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet?: Ved ikke
351 FRIVI1 TJNV 1 Ja Udfører du på nuværende tidspunkt frivilligt arbejde?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
352 FRIVI1A TJNV 1 Ja Har du nogensinde udført frivilligt arbejde?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
353 FRIVI1B TJNV 1 Ja Har du udført frivilligt arbejde indenfor det seneste år?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
354 FRIVI2 TTIMER 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer i gennemsnit om ugen?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
355 FRIVI4_UD11   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: At du ikke behøver at binde dig
356 FRIVI4_UD12   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: At det foregår i dit lokalområde
357 FRIVI4_UD13   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: At det er noget, der interesserer dig
358 FRIVI4_UD14   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: At det giver dig et socialt fællesskab
359 FRIVI4_UD15   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: At du gør en forskel
360 FRIVI4_UD16   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: At du kan bruge dine kompetencer
361 FRIVI4_UD17   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: Andet
362 FRIVI4_UD18   1 Tekstvariabel Når du udfører frivilligt arbejde, hvilke forhold er vigtigst for dig?: Ved ikke
363 FRIVI3 TFRIVI3F 1 Ja, bestemt Vil du i løbet af de næste 5 år udføre frivilligt arbejde?
      2 Ja, måske  
      3 Nej, sandsynligvis ikke  
      4 Nej, bestemt ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
364 FRIVI4_EJ11   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: At du ikke behøver at binde dig
365 FRIVI4_EJ12   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: At det foregår i dit lokalområde
366 FRIVI4_EJ13   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: At det er noget, der interesserer dig
367 FRIVI4_EJ14   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: At det giver dig et socialt fællesskab
368 FRIVI4_EJ15   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: At du gør en forskel
369 FRIVI4_EJ16   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: At du kan bruge dine kompetencer
370 FRIVI4_EJ17   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: Andet
371 FRIVI4_EJ18   1 Tekstvariabel Hvilke forhold er vigtigst for dig, hvis du vil udføre frivilligt arbejde inden for de næste 5 år?: Ved ikke
372 OEKO1_OV THOJ 1 Bedre Hvordan tror du, din levestandard bliver, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet?
      2 Uændret  
      3 Dårligere  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
373 OEKO1_UN THOJ 1 Bedre Hvordan har din levestandard været, siden du trak dig tilbage fra arbejdsmarkedet i forhold til før?
      2 Uændret  
      3 Dårligere  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
374 OEKO3_UN TBEDRE 1 Bedre end jeg forventede Hvordan er din økonomiske situation i dag, i forhold til hvad du forventede, før du forlod arbejdsmarkedet?
      2 Som jeg forventede  
      3 Dårligere end jeg forventede  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
375 OEKO4 TOEKO4F 1 Ja, bestemt Planlægger du at efterlade en økonomisk arv til dine børn?
      2 Ja, måske  
      3 Nej, sandsynligvis ikke  
      4 Nej, bestemt ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
376 ALDIT1 TPOS 1 Ja, positivt Oplever du at blive forskelsbehandlet pga. din alder?
      2 Ja, negativt  
      3 Både positivt og negativt  
      4 Nej  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
377 ALDIT121   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: På arbejdsmarkedet
378 ALDIT122   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: I sundhedsvæsenet
379 ALDIT123   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Som forbruger
380 ALDIT124   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Andre områder
381 ALDIT125   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Ved ikke
382 ALDIT7 TGRAD 1 I høj grad I hvilken grad frygter du, at du i fremtiden vil blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
383 ALDIT81   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder frygter du, at du i fremtiden vil blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: På arbejdsmarkedet
384 ALDIT82   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder frygter du, at du i fremtiden vil blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: I sundhedsvæsenet
385 ALDIT83   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder frygter du, at du i fremtiden vil blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Som forbruger
386 ALDIT84   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder frygter du, at du i fremtiden vil blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Andre områder
387 ALDIT85   1 Tekstvariabel Inden for hvilke områder frygter du, at du i fremtiden vil blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Ved ikke
388 ALDIT9A TMPOS 1 Positivt Hvilket billede, synes du, at medierne generelt tegner af ældre generationer?
      2 Neutralt  
      3 Negativt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
389 ALDIT14 TGRAD 1 I høj grad I hvilken grad føler du, at du i dag kan følge med i udviklingen inden for ny teknologi?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
390 ALDIT14_1 TGRAD 1 I høj grad Er det noget, der bekymrer dig...
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
391 ALDIT21 TGRAD 1 I høj grad I hvilken grad frygter du at du i fremtiden vil have svært ved at følge med i udviklingen inden for ny teknologi?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
392 ALDIT21_1 TGRAD 1 I høj grad Er det noget, der bekymrer dig...
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
393 SLUT2 TSLUT2F 1 Ja, Danmarks Statistik må gerne kontakte mig igen om 5 år Må vi kontakte dig igen, tidligst om 5 år, hvis vi får brug for det?
      2 Nej tak, jeg ønsker ikke at være med igen  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke