<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" > <html> <head> <title>Danmarks Statistik - Valg - Beregninger</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="Expires" content="-1"> <meta property="cludo:title" content="Valg - Beregninger" /> <meta property="cludo:categorydst" content="Emnesider" /> <meta property="cludo:boost" content="100" /> <meta name="robots" content="index,follow" /> <meta property="cludo:manualurl" content="http://www.dst.dk/valg/beregninger.htm" /> <link href="style.css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript"> function mSend(ident) { location.href = 'mailto:' + ident + mLast(); } function mWrite(ident) { document.write(ident + mLast()); } function mLast() { return '@' + 'dst' + '.' + 'dk'; } function toggle(obj) { var klik = document.getElementById('klik' + obj) var el = document.getElementById('menu' + obj); if (el.style.display != 'none') { klik.innerHTML = '+'; el.style.display = 'none'; } else { klik.innerHTML = '-'; el.style.display = ''; } } </script> </head> <body> <table class="FrameTable"><tr><td> <table border="0" class="MasterTable"> <tr><td colspan="3" class="overskrift"><a href='index.htm'>Danmarks Statistiks valghjemmeside</a></td> </tr> <tr> <td class="LeftBar">Valg</td> <td class="MiddleBar"></td> <td class="RightBar">Forklaring til beregninger</td> </tr> <tr> <td colspan="3" class="TopSpacer"></td> </tr> <tr> <td class="Menu"> <div class="MenuLink"><b>3. december 2015</b></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Folkeafstemning 3. december 2015" href="Valg1664255/other/startside.htm">Folkeafstemning</a></div> <div class="MenuLink"><b>18. juni 2015</b></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Folketingsvalg 18. juni 2015" href="Valg1487635/other/startside.htm">Folketingsvalg</a></div> <div class="MenuLink"><b>25. maj 2014</b></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Europa-Parlamentsvalg 25. maj 2014" href="Valg1475795/other/startside.htm">Europa-Parlamentsvalg</a></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Folkeafstemning 25. maj 2014" href="Valg1475796/other/startside.htm">Folkeafstemning</a></div> <div class="MenuLink"><b>15. september 2011</b></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Folketingsvalg 15. september" href="Valg1204271/other/startside.htm">Folketingsvalg</a></div> <div style='height:2px'></div> <div class="MenuLink"><b>7. juni 2009</b></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Europa-Parlamentsvalg 7. juni 2009" href="Valg1191212/other/startside.htm">Europa-Parlamentsvalg</a></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Folkeafstemning 7. juni 2009" href="Valg1191213/other/startside.htm">Folkeafstemning</a></div> <div class="MenuLink" style='margin-top:40px'><hr></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Valgoversigt" href="index.htm">Valgoversigt</a></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Forklaring af begreber" href="begreber.htm">Forklaring af begreber</a></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Forklaring til beregninger" href="beregninger.htm">Forklaring til beregninger</a></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Levering af resultater i XML-format" href="xml.htm">Levering af resultater i XML-format</a></div> <div class="MenuLink"><img style="margin-bottom:1px;" src="gfx/navpil.gif" alt="Navigationspil">&#160;&#160;<a title="Planlagte udgivelser" target="_blank" href="http://www.dst.dk/planlagte">Planlagte udgivelser</a></div> </td> <td style="height:600px"></td> <td class="Content" style="padding-right:30px"> <img alt="Pdf-ikon" src="ikon_pdf.gif">&#160;&#160;<a title="Hent 'Beregninger til folketingsvalg' som PDF" target="_blank" href="BeregningerTilFolketingsvalg.pdf">Hent 'Beregninger til folketingsvalg' som PDF</a> <br><br> <img alt="Pdf-ikon" src="ikon_pdf.gif">&#160;&#160;<a title="Hent 'Beregninger til Europaparlementsvalg' som PDF" target="_blank" href="BeregningerTilEPValg.pdf">Hent 'Beregninger til Europaparlementsvalg' som PDF</a> <br><br> I de to pdf-dokumenter er det med eksempler beskrevet, hvilke beregninger, der skal udfres for at kunne bestemme, hvilke kandidater, der bliver valgt til henholdsvis Folketinget og Europa-Parlamentet. <br><br><br> </td> </tr> <tr> <td class="BottomBar" colspan="3"><div style='float:right'><a href="http://www.dst.dk"><img class="logo" alt="Danmarks Statistiks logo" src="logo.png"></a></div> <div class='footerCol1'>Danmarks Statistik <br/>Sejr&oslash;gade 11 <br/>2100 K&oslash;benhavn &Oslash;<br/><a title='Send epost til Danmarks Statistik' onmouseout="window.status='';" onmouseover="window.status='mailto:' + 'dst' + mLast();return true;" href="javascript:mSend('dst');"><script type="text/javascript">mWrite('dst');</script></a> <br/> Tlf. 39 17 39 17</div> <div class='footerCol2'><a target="_blank" href="http://twitter.com/DSTdk">F&oslash;lg os p&aring; Twitter</a><br/><a title="Til valgoversigt" href="index.htm">Valgoversigt</a></div></td> </tr> </table> </td></tr></table> </body> </html>