Times - Historiske data

Times - variabel: ALPOSNR

Navn

ALPOSNR

Beskrivende navn
ALPOS-nummer

Definition
ALPOS-nummeret anvendes til definition/identifikation af statslige og kommunale arbejdssteder.

For enheder, der hører under Staten eller indgår i statsregnskabet, defineres ALPOS-nummeret som et hovedkontonummer på statsregnskabet.

For enheder, der hører under kommuner, amtskommuner eller som iøvrigt afregner over det kommunale regnskabssystem m.fl, er
ALPOS-nummeret et myndighedskommunenummer, amtskommunenummer eller tilsvarende kort nummer.

For enheder der hører under den private sektor, findes ikke et ALPOS-nummer, da definitionen/identifikationen af arbejdsstederne sker gennem CVRnr/JURnr og arbejdsstedskode (jurnr),(arbstkod). ALPOS-nummeret er derfor blankstillet for den private sektor (sektor=1). Før 2002 eksisterede den ikke for den private sektor.

Bemærkninger
Variablen alposnr findes i ................

Den kommunale lønstatistik som 'alposnr'.
Den statslige lønstatistik som 'alposnr'.
Findes ikke i den private lønstatistik.


Værdisæt

ALPOS-nummeret anvendes til definition/identifikation af statslige og kommunale arbejdssteder.

Myndighedskommune/hovedkonto
Kommuner:
   3 blanke + kommunekode i flg Indenrigsministeriets autoriserede kommunekode
Private/selvejende institutioner, der er selvstændige brugere i lønsystemet:
   3 blanke + 960-998
Amter:
   150,200,250,300,350,400,420,500,550,600,650,700,760,800
Staten:
   0100000-300000,880000-889999 (Hovedkonto på finansloven)