Times - Historiske data

Times - datasæt 

FOB-70 - Folke- og boligtællingen 1970

Beskrivende navn
Folke- og boligtællingen 1970

Definition
FoB-70 indeholder oplysninger, som blev indsamlet ved den sidste traditionelle folke-og boligtælling per 9. november 1970. Oplysningerne er indsamlede på husstandsomdelte skemaer.
Alle personer , som var tilmeldt et dansk folkeregister indgår i tællingen
For videre beskrivelser, se publikationer fra FoB-70

Variable
AFLØB Toiletafløb
ANTVÆR Antal værelser
ARBST Arbejdssted
BAD Badeforhold
BESKF Beskæftigelsesforhold
DELTID Deltidsbeskæftigelse
EJERF Ejerforhold
ERHVERV Erhverv
ERUDD Afsl. erhvervsuddannelse
FAG Fag
FLART Fælleshusholdningsart
FSTILL Stilling i familien
FÆLNR Fælleshusholdningsnummer
HUSART husets art
HUSLJ Husleje
HUSLT HUslejetilskud
IGUDD Igangværende uddannelse
KOG Kogeinstallation
KØKKEN Køkkenforhold
LEJF Lejeforholdets art
OMRÅDENR Områdenummer
OPFP Opførelsesperiode
OPVARM Opvarmningsmiddel
PERAN Personantal
PNR Personnummer
SKEMANR Skemanummer
SKUDD Afsl.skoleuddannelse
TOILET Toiletforhol
VAND Vandforsyning
VARM Varmeinstallation
ÆSTILL Civilstand