Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Interna­tional trade

Denmark’s international trade is attributed to many different countries inside as well as outside the European Union (EU) and comprises trade in goods as well as trade in services. The most important trading partners for Denmark are Germany, Sweden and Great Britain. Trade with countries outside the EU, e.g. USA and China, also play a significant role.
The statistics related to International Trade are used as input – together with other sources - for the balance of payments statistics.

Analyzes

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Læs mere

Large increase in sales of goods abroad by Danish manufacturing industries

Globalisation means that Danish enterprises are increasingly organising their production across borders. Today, processing abroad, traditional trading with goods across borders, as well as purchases and sales of goods not crossing Danish borders (merchanting) have become closely linked. This trend has been particularly strong over the past decade.

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres produktion på tværs af grænser. I dag er forarbejdningsaktiviteter i udlandet, traditionel handel med varer, der passerer grænsen, samt køb og salg af varer, der udelukkende foregår udenfor landets grænser (merchanting) nært forbundet. Denne udvikling har været sær¬lig kraftig de seneste ti år.

Læs mere

Responsible for this page

Udenrigsøkonomi