Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Betydelig mere økologi i storkøkkenerne

Salg af økologiske varer til foodservice 2014

Det samlede salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice udgjorde 1.304 mio. kr. i 2014. Det er en stigning på 33 pct. i forhold til året før 2013. Mejerivarer inkl. æg udgjorde 38 pct. af det samlede salg af økologiske varer og var dermed den største af varegrupperne. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning mv.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter varegrupper. 2014

Flere køkkener lægger om til økologi

Økologiske varer udgjorde 6,5 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice på 19,5 mia. kr. i 2014. Det er en stigning i forhold til 2013, hvor andelen udgjorde 5,0 pct. Hvis man sammenligner med den samlede detailhandel, udgør økologiske varers markedsandel 7,6 pct. af omsætningen af alle varer, dvs. stadig højere end i salg til foodservice.

Stigningen i salg af økologiske varer til foodservice skyldes til dels tilgang af spisesteder med økologi. Antallet af spisesteder med det "Det Økologisk Spisemærke" er fx steget med mere end 50 pct. fra januar 2014 til januar 2015. En anden faktor er spisesteder, der allerede bruger økologi, men som har intensiveret brugen. Endelig er der en stigning i det samlede salg til foodservice på 7,6 pct., som bidrager til omsætning af såvel økologiske som konventionelle varer.

Foodservice-leverandører med økologiske varer som en del af sortimentet tegner sig for mere end 90 pct. af det samlede salg til foodservice, da de største grossister næsten uden undtagelse fører økologiske varer.

Offentlige køkkener købte økologiske varer for 526 mio. kr.

Offentlige institutioner stod for 30 pct. af salget af økologiske varer til foodservice og kantiner på offentlige arbejdspladser stod for yderligere 10 pct. Sammenlagt udgjorde den offentlige sektors køkkener ca. 40 pct. af det økologiske marked til foodservice, svarende til ca. 526 mio. kr. Det er en stigning fra ca. 401 mio. kr. i 2013.

Den private sektor aftog de resterende 60 pct., svarende til ca. 778 mio. kr. Heraf udgjorde kantiner på private arbejdspladser 25 pct. og hoteller, restauranter, caféer o.l. 24 pct. Endelig aftog andre former for foodservice, fx diner transportable og take-away, 11 pct. af det samlede salg.

I 2013 udgjorde den offentlige sektors andel 41 pct. og den private sektor 59 pct., dvs. omtrent samme andele som i 2014. Væksten i økologisk foodservice i den private sektor er derfor på niveau med den offentlige sektor.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter kundegrupper. 2014

Salg af økologiske varer til foodservice - efter varegrupper

Varegruppe

2013

2014

2013

2014

 

mio. kr.

pct.

I alt

981,0

1304,3

100,0

100,0

Mejeri

398,0

497,0

40,6

38,1

Kolonial

303,0

436,3

30,9

33,5

Frugt og grønt

178,1

241,9

18,2

18,5

Frost

83,3

89,3

8,5

6,8

Kød, fjerkræ og fisk

18,5

39,8

1,9

3,0

Frugt og grønt inkl. frost

208,8

257,3

21,3

19,7

Kød, fjerkræ og fisk inkl. frost

31,2

67,4

3,2

5,2

Anm.: Tallene viser fødevareleverandørers salg til disse køkkener, dvs. grossistpriser ekskl. moms.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på de fem overordnede varegrupper.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter kundegrupper

Kundegruppe

2013

2014

2013

2014

 

mio. kr.

pct.

I alt

981,0

1304,3

100,0

100,0

Offentlige institutioner

324,8

392,5

33,1

30,1

Kantiner på offentlige arbejdspladser

76,4

133,7

7,8

10,2

Kantiner på private arbejdspladser

320,5

324,0

32,7

24,8

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

196,6

314,9

20,0

24,1

Andet (fx diner transportable, take-away)

62,6

139,3

6,4

10,7

Offentlig sektor i alt

401,3

526,2

40,9

40,3

Privat sektor i alt

579,7

778,1

59,1

59,7

Anm.: Ved kundegrupper forstås den institution, virksomhed m.m. hvor maden serveres.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på kundegrupper.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. september 2015 - Nr. 444

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

I beregningen af økologiske varers andel af samlet salg til foodservice er det økologiske salg korrigeret for overrepræsentation af små økologiske virksomheder i undersøgelsen. Et økologisk spisemærke indebærer, at mindst 30 pct. af de indkøbte føde- og drikkevarer er økologiske. Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation