Igangværende undersøgelser

 

 

 

 

Navn på undersøgelsen:

Danmarks Statistik har brug for dit svar

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen om kommunernes tilbud af nyttejobs.

Undersøgelsen skal skabe viden om de tilbud kommunerne giver til borgerne, især om Nytteindsatsen – også kaldet nyttejobs.

Stikprøve og målgruppe:

Der udvælges ca. 1420 borgere.

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 10 minutter at deltage i undersøgelsen.

 

 

 

 

Navn på undersøgelsen:

Skoleelev i Sønderjylland i 9. klasse - hvor bor du nu?

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

Danmarks Statistik og Region Syddanmark

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen om Sønderjyllands til- og fraflytning, og oplevelsen af området.

Undersøgelsen skal skabe viden om, årsager til fra- og tilflytning til Sønderjylland. Fx i forhold til boliger, jobmuligheder og kulturliv.

Stikprøve og målgruppe:

Der udvælges ca. 1570 borgere, som var skoleelever i Sønderjylland i 9. klasse

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 10 minutter at deltage i undersøgelsen.

 

 

 

Navn på undersøgelsen:

Danmarks Statistik har brug for dit svar

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

Danmarks Statistik

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen om danskernes rejsevaner. Undersøgelsen er finanslovsfinansieret.

Undersøgelsen skal bidrage med viden til, om den danske befolkning rejsevaner, overnatninger og hvor meget tid vi bruger i fx sommerhus.

Stikprøve og målgruppe:

Der udvælges ca. 750 borgere hver måned.

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 6-8 minutter at deltage i undersøgelsen.

 

 

 

Navn på undersøgelsen:

Vi har brug for dit svar

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

Danmarks Statistik og EU

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen om hvorledes du synes priserne i Danmark er blevet højere eller lavere?

Undersøgelsen skal bidrage med viden til, om den danske befolkning synes priserne er retfærdige, for høje eller lave i henhold til resten af EU borgerne. Dette er en undersøgelse der laves hver måned i alle EU lande.

Stikprøve og målgruppe:

Der udvælges ca. 1500 borgere hver måned.

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 7-9 minutter at deltage i undersøgelsen.

 

Betalings-databanken

Køb adgang til tabeller, der giver et hurtigt overblik over et givet område eller et kundesegment.
Nøgle med statistik - Danmarks Statistik