Igangværende undersøgelser

 

Navn på undersøgelsen:

-------------------------------------

Name of survey:

Tryghed i dit nærområde                                      

--------------------------------------------------------------------------------------------

Safety in your local area

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

 

 

 

 

-------------------------------------

How to proceed:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

The survey is available online at

www.dst.dk/ditsvar

 

Use the access code from the letter, or receive a new one, when you enter our webpage.

Kunden bag undersøgelsen:

-------------------------------------

The client behind the survey:

Rigspolitiet

 --------------------------------------------------------------------------------------------

The Danish National Police

Formål med undersøgelsen:

 

 

  

-------------------------------------

The purpose of the questionnaire:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen om hvor trygge danskerne føler sig i deres nabolag.

 

Undersøgelsen skal bidrage med viden til, hvor man føler sig tryg og hvor man føler sig utryg i nabolaget, hvilket skal anvendes til at øge trygheden i dit nabolag.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Statistics Denmark is conducting a survey to prevent crime in your local community. 

The survey shall contribute with knowledge about where in your neighborhood you feel safe or unsafe, so the police can help prevent future crime.

Stikprøve og målgruppe:

-------------------------------------

Target group and sample size:

Der udvælges ca. 20.400 borgere.

 --------------------------------------------------------------------------------------------There are approximately 20.400 people chosen to participate in the survey

Hvor lang tid tager det?:

-------------------------------------

How long it takes to answer the questions:

Det tager ca. 6-8 minutter at deltage i undersøgelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

It takes approximately 6-8 minutes to answer the questions.

 

 

Navn på undersøgelsen:

Job og uddannelse

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

EVA – Danmarks Evalueringsinstitut

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen. Den handler om hvorvidt du føler et behov for at videreuddanne dig i forhold til den stilling du besidder nu eller som arbejdssøgende.

 

Undersøgelsen skal bidrage med viden til, hvordan tilbuddene til voksen- og efteruddannelse kan matches med arbejdsmarkedets behov.

Stikprøve og målgruppe:

Der er udvalgt ca. 2.000 personer mellem 25-55 år og både beskæftigede og jobklare ledige deltager.

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 10 minutter at deltage i undersøgelsen.

 

 

Navn på undersøgelsen:

Hvordan er dit arbejdsmiljø og helbred? 

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen. Den handler om hvordan du har det på dit arbejde og med dit helbred.

Undersøgelsen skal bidrage med viden til, hvordan man kan forebygge nedslidning, stress og andre arbejdsmiljøproblemer i Danmark.

Stikprøve og målgruppe:

Der er udvalgt ca. 35.000 personer mellem 16-64 år med bopæl i Danmark.

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 12 minutter at deltage i undersøgelsen.

   

 

Navn på undersøgelsen:

Danmarks Statistik har brug for dit svar

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

Danmarks Statistik

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen om danskernes rejsevaner. Undersøgelsen er finanslovsfinansieret.

Undersøgelsen skal bidrage med viden til, om den danske befolkning rejsevaner, overnatninger og hvor meget tid vi bruger i fx sommerhus.

Stikprøve og målgruppe:

Der udvælges ca. 750 borgere hver måned.

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 6-8 minutter at deltage i undersøgelsen.

 

 

Navn på undersøgelsen:

Synes du, priserne er blevet højere eller lavere?

Hvordan deltager jeg i undersøgelsen:

Du kan deltage i undersøgelsen på følgende link:

www.dst.dk/ditsvar

Brug adgangskoden fra brevet du har modtaget eller få en ny adgangskode på samme link.

Kunden bag undersøgelsen:

Danmarks Statistik og EU

Formål med undersøgelsen:

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen om hvorledes du synes priserne i Danmark er blevet højere eller lavere?

Undersøgelsen skal bidrage med viden til, om den danske befolkning synes priserne er retfærdige, for høje eller lave i henhold til resten af EU borgerne. Dette er en undersøgelse der laves hver måned i alle EU lande.

Stikprøve og målgruppe:

Der udvælges ca. 1500 borgere hver måned.

Hvor lang tid tager det?:

Det tager ca. 6-8 minutter at deltage i undersøgelsen.

 

Prøv vores prisberegner
Vidste du, at 10 kr. i 1972 svarer til 64 kr. i 2012?
Billede: Prisberegner - Danmarks Statistik