Udlændinge

Beskrivelse

Formålet med Udenlandske statsborgere pr. 1. januar er at belyse udviklingen i antallet af udenlandske statsborgere. Oplysninger om udenlandske statsborgere går tilbage til 1975. Statistikken giver oplysninger om, hvilket statsborgerskab de har, deres sammensætning med hensyn til køn og alder samt hvor i landet de bor. Udenlandske statsborgere indgår som en delgruppe i statistikken over indvandrere og efterkommere som findes tilbage til 1980.

Variabler, der er opdateret efter den gamle opdateringsmetode - se varedeklaration for befolkning pr. 1. januar (gældende i perioden 1980-2007) er tilgængelige for hvert år (pr. 1. jan.) og variabler, der opdateres efter den nye opdateringsmetode - se varedeklaration for befolkning 1. januar er tilgængelige for hvert kvartal fra 1986 og frem.


Variable

IE_TYPE Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse
LAND Statsborgerskabskode
OPR_LAND Oprindelsesland
Hent automatisk den nyeste statistik
På www.statistikbanken.dk kan du lave dit eget udtræk fra vores statistikker. Dette kan du som "gemt tabel" lægge på din egen hjemmeside og automatisk få opdateret, når vi får nye tal.
Grafik: Søjlediagram - Danmarks Statistik