Adgang til data

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik

Fortrolighed i omgangen med statistikprodukter og andre datamaterialer drejer sig om at sikre statistikkens enheder mod en spredning af oplysninger om fortrolige forhold. Regler til håndhævelse at datafortroligheden udmøntes i en datafortrolighedspolitik med tilhørende retningslinjer for videregivelse og diskretionering samt fastlæggelse af individuellle adgangsrettigheder til fortrolige oplysninger i Danmarks Statistik. Læs mere om dette her:

Danmarks Statistiks omfattende registersamlinger indeholder et meget betydeligt forskningspotentiale.

Med henblik på at udnytte dette forskningspotentiale i overensstemmelse med gældende registerlovgivning og Danmarks Statistiks datafortrolighedsprincipper, har Danmarks Statistik oprettet en særlig forskerordning.

Gennem forskerordning stilles mikrodata (dvs. individdata / enkelt-virksomhedsdata) til rådighed for konkrete forsknings-, udrednings- og analyseopgaver for autoriserede forskningsinstitutioner. Udenlandske forskningsinstitutioner kan ikke autoriseres til ordningen, men udenlandske forskere kan, under særlige betingelser, få adgang til data.

Mikrodata udleveres ikke fra Danmarks Statistik. Data stilles til rådighed gennem den såkaldte eksterne elektroniske adgang, der giver adgang til data fra egen arbejdsplads over Internettet og under særlige vilkår.

Læs mere om Danmarks Statistiks forskerordning og regler for adgang til data her:

I linkene ovenfor kan du læse mere om hvordan man autoriseres til ordningen, opretter projekter og inddrager eksterne data. Reglerne for datafotrolighed i Danmarks Statistik uddybes i faktaboksen.

Betalings-databanken

Køb adgang til tabeller, der giver et hurtigt overblik over et givet område eller et kundesegment.
Nøgle med statistik - Danmarks Statistik