Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Hver sjette unges uddannelse matcher ikke jobbet

Arbejdskraftundersøgelsen, tema 4. kvt. 2016

Blandt unge beskæftigede mellem 20 og 34 år med en kompetencegivende uddannelse mente 16 pct., at deres uddannelsesniveau i mindre grad eller slet ikke svarede til det arbejde, de havde i 2016. Samtidig var der dog 62 pct., der oplevede en høj grad af overensstemmelse mellem uddannelsesniveau og jobindhold. For de beskæftigede unge på fuldtid var det 13 pct., der mente, at der i mindre grad eller slet ikke var overensstemmelse mellem uddannelsesniveau og arbejde, mens 65 pct. vurderede, at der i høj grad var det. Næsten hver tredje beskæftigede ung på deltid oplevede i mindre grad eller slet ikke overensstemmelse mellem uddannelsesniveau og aktuelt job, og blot lidt under halvdelen mente, at der i høj grad var det.

Svarer uddannelsesniveau til jobindhold, 20-34-årige med kompetencegivende uddannelse. 2016

Mindre overensstemmelse hos personer i et uddannelsesforløb

16 pct. af de unge beskæftigede, som havde en kompetencegivende uddannelse, havde været i et uddannelsesforløb inden for de seneste fire uger. Personer i uddannelsesforløb oplevede en mindre grad af overensstemmelse mellem niveau af højest fuldførte uddannelse og deres aktuelle arbejde, end de øvrige oplevede. 24 pct. af gruppen, der havde været i et uddannelsesforløb, mente, at deres højest fuldførte uddannelse i mindre grad eller slet ikke svarede til deres aktuelle job, mens dette gjaldt for 15 pct. af de øvrige personer.

På den anden side mente 51 pct. af personerne, der var i et uddannelsesforløb, at deres uddannelsesniveau i høj grad matchede deres arbejde. Det samme var tilfældet for 64 pct. af de øvrige personer.

Stor overensstemmelse mellem uddannelse og job blandt unge LVU'ere

73 pct. af unge med lang videregående uddannelse (LVU) oplevede i 2016 en høj grad af overensstemmelse mellem deres uddannelsesniveau og deres arbejde. Det samme gjorde sig gældende for 57 pct. af unge med erhvervsfaglig - eller kort videregående uddannelse (KVU). Blandt denne gruppe var det næsten hver femte, der mente, at deres uddannelsesniveau i mindre grad eller slet ikke svarede til deres aktuelle arbejde i 2016. Denne uoverensstemmelse mellem uddannelsesniveau og jobindhold oplevede ligeledes hver femte ung med mellemlang videregående uddannelse (MVU).

Svarer uddannelsesniveau til jobindhold, 20-34-årige med kompetencegivende uddannelse. 2016

 

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad/slet ikke

 

 

pct.

Erhvervsfaglig uddannelse og KVU

57

25

19

 

MVU

62

20

18

 

LVU

73

19

91

 

1 Denne andel af LVU'ere baserer sig på under 4.000 personer, hvorfor tallet har en større usikkerhed.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2017 - Nr. 99

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juni 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i Statistikdokumentation
Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande.
Spørgsmålene om ansættelsestypen stilles til lønmodtagere og selvstændige med en lønaftale.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information