Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udenrigs­handel

Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.

Introduktion

Opgøres den samlede udenrigshandel, kan man tale om, at Danmark enten har overskud eller underskud på handlen med varer og tjenester. Siden 1987 har Danmark haft overskud på handlen med varer, og siden 1999 har der også været overskud på tjenestehandlen.

Historisk er dansk økonomi i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi.

I 1970 udgjorde importen af varer og tjenester 32 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I 2010 var denne andel vokset til 45 pct.

Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1970 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 50 pct. i 2010.

Nyt

Seneste nyt om Udenrigshandel

Både import og eksport stiger i 2017

9. oktober 2017

Graf

I august steg importen af varer med 0,9 pct. og eksporten af varer med 0,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Søtransport trækker igen tjenesteeksporten op

9. august 2017

Graf

Eksporten af tjenester steg i andet kvartal med 3,8 pct. Stigningen blev især båret af en stigning i eksporten af søtransport på 4,3 pct. Tjenesteimporten faldt 0,1 pct. i andet kvartal.

Tabeller i Statistikbanken


Storbritannien er en god forretning for Danmark

8. februar 2017

Graf

Danmark havde i 2016 et overskud på betalingsbalancens løbende poster over for Storbritannien på 11,7 mia. kr. Overskuddet skyldes hovedsagelig et overskud på varer på 19,1 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Få store virksomheder afgørende for vareeksporten

8. december 2016

Graf

Udenrigshandlen med varer fordeler sig over mange virksomheder. Målt på værdi er handlen dog stærkt koncentreret hos nogle få.

Tabeller i Statistikbanken


Import af økologisk frugt og grønt stiger meget

7. december 2016

Graf

Den danske eksport af økologiske varer steg mærkbart med 15 pct. fra 2014 til 2015 men kunne dog ikke følge med importen, som steg med 24 pct. Det er især frugt og grøntsager samt foder, som importeres.

Tabeller i Statistikbanken


Underskud på varehandlen med Østeuropa

30. november 2015

Graf

Efter jerntæppets fald i 1989 var der i 1990'erne overskud på samhandlen med de østeuropæiske økonomier. Danmarks handel med Østeuropa er siden 1990 steget betydeligt. Importen fra Østeuropa er vokset mere end eksporten.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Læs mere

Large increase in sales of goods abroad by Danish manufacturing industries

Globalisation means that Danish enterprises are increasingly organising their production across borders. Today, processing abroad, traditional trading with goods across borders, as well as purchases and sales of goods not crossing Danish borders (merchanting) have become closely linked. This trend has been particularly strong over the past decade.

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres produktion på tværs af grænser. I dag er forarbejdningsaktiviteter i udlandet, traditionel handel med varer, der passerer grænsen, samt køb og salg af varer, der udelukkende foregår udenfor landets grænser (merchanting) nært forbundet. Denne udvikling har været sær¬lig kraftig de seneste ti år.

Læs mere

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.Læs mere

 

Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2017

Publikationen indeholder en detaljeret beskrivelse af statistikkernes afgrænsninger og metoder.

Derudover indeholder publikationen kodefortegnelser mv., der benyttes i offentliggørelsen af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikkerne.Læs mere

Se flere publikationer vedrørende varehandel

Se Statistiske Efterretninger vedrørende varehandel (mod betaling)

Publikation vedrørende Statistiske Efterretninger er ophørt med offentliggørelsen af december 2011.
Indholdet i de enkelte tabeller kan videreføres vha. disse links:

Tabel 1: Den samlede udenrigshandel med varer
Tabel 2: Import fordelt efter SITC afsnit
Tabel 3: Eksport fordelt efter SITC afsnit
Tabel 4: Import fordelt efter BEC grupper
Tabel 5: Eksport fordelt efter KONJ grupper
Tabel 6: Import og eksport fordelt efter hovedvaregrupper (se tabel 2 til 5)
Tabel 7: Import fordelt efter lande og -grupper
Tabel 8: Eksport fordelt efter lande og -grupper
Tabel 9: Import fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 10: Eksport fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 11: Indeks for udenrigshandlen
Tabel 12: Indeks for importen fordelt efter SITC afsnit
Tabel 13: Indeks for eksporten fordelt efter SITC afsnit
Tabel 14: Indeks for importen fordelt efter BEC afsnit
Tabel 15: Indeks for eksporten fordelt efter KONJ afsnit
Tabel 16: Importen og eksporten fordelt efter SITC-kapitler og lande

Rettelser og bilag:

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Grønt national­regnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Ansvarlig for siden

Udenrigsøkonomi