Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Udenrigshandel

Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.

Introduktion

Opgøres den samlede udenrigshandel, kan man tale om, at Danmark enten har overskud eller underskud på handlen med varer og tjenester. Siden 1987 har Danmark haft overskud på handlen med varer, og siden 1999 har der også været overskud på tjenestehandlen.

Historisk er dansk økonomi i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi.

I 1970 udgjorde importen af varer og tjenester 32 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I 2010 var denne andel vokset til 45 pct.

Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1970 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 50 pct. i 2010.

Nyt

Seneste nyt om Udenrigshandel

Maskiner drev eksporten frem i september

9. november 2016

Graf

I september steg eksporten med 1,7 pct., mens importen forblev uændret i forhold til august. Stigningen i eksporten er især båret af en stigning i maskiner undt. transportmidler.

Tabeller i Statistikbanken


Tjenestebalancen er tæt på nul

9. november 2016

Graf

Eksporten af tjenester faldt i tredje kvartal med 1,0 pct., mens importen steg 1,5 pct. I de tre første kvartaler af 2016 faldt tjenesteeksporten med 11,5 pct. set i forhold til samme periode sidste år.

Tabeller i Statistikbanken


Fald i energiprisen gavnede betalingsbalancen

8. februar 2016

Graf

Det markante fald i energiprisen i 2015 bidrog positivt til betalingsbalancen. Det skyldes især danske skibes køb af brændstof i udlandet, som er faldet over 40 pct. i forhold til sidste år.

Tabeller i Statistikbanken


Flere økologiske varer over grænsen

7. december 2015

Graf

Samhandelen med økologiske varer øges fortsat. Importen steg med 9 pct. til 1.941 mio. kr. Eksporten steg med 12 pct. fra 2013 til 1.721 mio. kr. i 2014 og er fordoblet fra 2010.

Tabeller i Statistikbanken


Underskud på varehandlen med Østeuropa

30. november 2015

Graf

Efter jerntæppets fald i 1989 var der i 1990'erne overskud på samhandlen med de østeuropæiske økonomier. Danmarks handel med Østeuropa er siden 1990 steget betydeligt. Importen fra Østeuropa er vokset mere end eksporten.

Tabeller i Statistikbanken


100 virksomheder står for halvdelen af eksporten

28. oktober 2015

Graf

I 2014 eksporterede 25.000 virksomheder i Danmark varer, og 56.000 virksomheder importerede varer. De 100 største virksomheder målt på værdien af hhv. import og eksport for lige over 50 pct. af eksporten.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.Læs mere

 

Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder

Publikationen indeholder en detaljeret beskrivelse af statistikkernes afgrænsninger og metoder.

Derudover indeholder publikationen kodefortegnelser mv., der benyttes i offentliggørelsen af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikkerne.Læs mere

Se flere publikationer vedrørende varehandel

Se Statistiske Efterretninger vedrørende varehandel (mod betaling)

Publikation vedrørende Statistiske Efterretninger er ophørt med offentliggørelsen af december 2011.
Indholdet i de enkelte tabeller kan videreføres vha. disse links:

Tabel 1: Den samlede udenrigshandel med varer
Tabel 2: Import fordelt efter SITC afsnit
Tabel 3: Eksport fordelt efter SITC afsnit
Tabel 4: Import fordelt efter BEC grupper
Tabel 5: Eksport fordelt efter KONJ grupper
Tabel 6: Import og eksport fordelt efter hovedvaregrupper (se tabel 2 til 5)
Tabel 7: Import fordelt efter lande og -grupper
Tabel 8: Eksport fordelt efter lande og -grupper
Tabel 9: Import fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 10: Eksport fordelt efter SITC afsnit og lande
Tabel 11: Indeks for udenrigshandlen
Tabel 12: Indeks for importen fordelt efter SITC afsnit
Tabel 13: Indeks for eksporten fordelt efter SITC afsnit
Tabel 14: Indeks for importen fordelt efter BEC afsnit
Tabel 15: Indeks for eksporten fordelt efter KONJ afsnit
Tabel 16: Importen og eksporten fordelt efter SITC-kapitler og lande

Rettelser og bilag:

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Grønt nationalregnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Ansvarlig for siden

Udenrigsøkonomi