Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Udenrigshandel

Danmark handler med mange lande både inden for og uden for EU med varer og tjenester. De største samhandelspartnere er lande i vores nærområde så som Tyskland, Sverige og Storbritannien, men også USA og Kina spiller en betydelig rolle i handlen.

Opgøres den samlede udenrigshandel, kan man tale om, at Danmark enten har overskud eller underskud på handlen med varer og tjenester. Siden 1987 har Danmark haft overskud på handlen med varer, og siden 1999 har der også været overskud på tjenestehandlen.

Historisk er dansk økonomi i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi.

I 1970 udgjorde importen af varer og tjenester 32 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I 2010 var denne andel vokset til 45 pct.

Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1970 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 50 pct. i 2010.

Udenrigshandel med varer

Danmark eksporterer årligt varer for over 100.000 kr. pr. indbygger. Maskiner, føde- og drikkevarer samt kemikalier og andre kemiske produkter som fx medicin er blandt de største grupper af eksportvarer. Importen er ikke helt så stor som eksporten, og dermed har Danmark overskud på varehandlen.

Udenrigshandel med tjenester

Tjenester omfatter alt, som ikke er håndgribelige varer, dvs. fx transporttjenester. Søtransport er den suverænt største tjeneste i udenrigshandlen med tjenester, både som import og eksport.

Udenrigshandel med økologiske varer

En særlig opgørelse viser den årlige udenrigshandel med økologiske varer. Undersøgelsen har været gennemført siden 2003. Importen har i alle årene været højere end eksporten og svarer årligt til over 200 kr. pr. dansker.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Udenrigshandel

Importen af varer falder - eksporten er uændret
8. september 2016
I juli var eksporten uændret, mens importen faldt 2,2 pct. Den uændrede eksport dækker dog over øget eksport af maskiner, mens salget af kemikalier og kemiske produkter, herunder lægemidler, faldt.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Overskuddet på tjenester faldt
9. august 2016
Eksporten af tjenester faldt fra første til andet kvartal 1,6 pct., mens importen steg 2,0 pct. Fra første til andet kvartal blev overskuddet på tjenestehandlen næsten halveret.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Fald i energiprisen gavnede betalingsbalancen
8. februar 2016
Det markante fald i energiprisen i 2015 bidrog positivt til betalingsbalancen. Det skyldes især danske skibes køb af brændstof i udlandet, som er faldet over 40 pct. i forhold til sidste år.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flere økologiske varer over grænsen
7. december 2015
Samhandelen med økologiske varer øges fortsat. Importen steg med 9 pct. til 1.941 mio. kr. Eksporten steg med 12 pct. fra 2013 til 1.721 mio. kr. i 2014 og er fordoblet fra 2010.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Underskud på varehandlen med Østeuropa
30. november 2015
Efter jerntæppets fald i 1989 var der i 1990'erne overskud på samhandlen med de østeuropæiske økonomier. Danmarks handel med Østeuropa er siden 1990 steget betydeligt. Importen fra Østeuropa er vokset mere end eksporten.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

100 virksomheder står for halvdelen af eksporten
28. oktober 2015
I 2014 eksporterede 25.000 virksomheder i Danmark varer, og 56.000 virksomheder importerede varer. De 100 største virksomheder målt på værdien af hhv. import og eksport for lige over 50 pct. af eksporten.
Graf thumbnail - Klik for større udgave


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel revideres 10. oktober 2016. Ændringerne indarbejdes i nationalregnskabet i november.

Eksport til Storbritannien

Hvis Storbritannien forlader EU, kan det påvirke den danske eksport til landet.

Grønt nationalregnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM