Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forskning, udvikling og innovation

Statistikken omkring forskning, udvikling og innovation dækker den offentlige såvel som den private sektor. Handel med patenter og andre IP-rettigheder belyses særskilt.

Introduktion
Mikroskop Forskning og innovation både i den offentlige og den private sektor medvirker til at fremme vækst, og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. Der er derfor et betydeligt politisk fokus på forsknings- og innovationsindsatsen.

Danmarks Statistik dækker størstedelen af statistikken omkring forskning, udvikling og innovation med følgende årlige statistikker:

  • Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
  • Den offentlige sektors forskning og udvikling
  • De offentlige forskningsbudgetter (se under ”offentlige finanser”)
  • Handel med patenter mv.
Nyt

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation

Offentligt forskningsbudget på vej op igen

19. maj 2017

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2017 budgetteret til 21,2 mia. kr. og forventes at udgøre 1,01 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken


Forskning og udvikling udgør 3 pct. af BNP

12. december 2016

Graf

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2015 er opgjort til 60,0 mia. kr., hvilket svarer til 3,0 pct. af BNP. Dette er stort set uændret fra 2014, hvor udgifterne udgjorde 2,9 pct. af BNP.

Tabeller i Statistikbanken


Virksomheders innovationsudgifter stiger

23. november 2016

Graf

Virksomhedernes samlede udgifter til innovation i 2015 var på 47,1 mia. kr. og er dermed steget med 3,9 pct. i forhold til 2014. Det er den største stigning siden 2008, hvor udgifterne lå på samme niveau (47,2 mia. kr.).

Tabeller i Statistikbanken


Erhvervslivets FoU-udgifter stiger

23. november 2016

Graf

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling (FoU) er steget fra 1,87 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) i 2014 til 1,89 pct. i 2015. For første gang siden 2011 er FoU udgifterne steget.

Tabeller i Statistikbanken


Fald i de offentlige forskningsbevillinger

4. juli 2016

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2016 budgetteret til 21,2 mia. kr. og forventes at udgøre 1,05 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i udgifter til forskning og udvikling i 2014

29. januar 2016

Graf

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2014 er opgjort til 58,7 mia.kr., og det er en stigning på 2,3 pct. fra 2013, hvor de var på 57,3 mia. kr. (i løbende priser).

Tabeller i Statistikbanken


Færre statslige kroner til forskning i 2016

29. januar 2016

Graf

Der er på finansloven for 2016 afsat 15,4 mia. kr. til forskning og udvikling. Det er et fald på 7,8 pct. i forhold til 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Øgede udgifter til offentlig forskning og udvikling

29. januar 2016

Graf

I 2014 blev der udført offentlig forskning og udvikling (FoU) for 22,4 mia. kr. i løbende priser. Det er en stigning på 1,4 mia. kr. eller 7 pct. i forhold til året før. Udgifterne udgør 1,2 pct. af BNP.

Tabeller i Statistikbanken


Lidt længere mellem de innovative virksomheder

17. november 2015

Graf

44 pct. af virksomhederne var innovative i perioden 2012-2014, og det er et fald på 2 procentpoint sammenholdt med perioden 2011-2013. Andelen af produktinnovative virksomheder er stort set uændret.

Tabeller i Statistikbanken


Laveste FoU-udgifter i erhvervslivet siden 2008

17. november 2015

Graf

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling (FoU) er faldet fra 1,92 pct. af Bruttonationalproduktet i 2013 til 1,89 pct. i 2014. Den er dermed faldet til et lavere niveau end i 2008, hvor andelen var på 1,90 pct.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Innovation og forskning 2017

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.Læs mere

 

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog

Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning, udvikling og innovation (FUI).

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - fra indlæsning af stikprøve frem til den afsluttende databehandling.

Læs mere

 

Forskning og udvikling i den offentlige sektor - Kvalitetshåndbog

Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor.

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor - fra indlæsning af population frem til den afsluttende databehandling.

Læs mere

Ansvarlig for siden

Helle Månsson