Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse og i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS), der er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Lønmodtagerorganisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Stigende andel ledige stillinger i det meste af EU
27. marts 2015
Hele 19 EU-lande, heriblandt Danmark, havde en stigning i andelen af ledige stillinger i den private sektor fra fjerde kvartal 2013 til fjerde kvartal 2014.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Højeste andel ledige stillinger i et fjerde kvartal
11. marts 2015
I fjerde kvartal 2014 var der 19.800 ledige stillinger i den private sektor. Det er 900 flere eller en stigning på 1,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er en stigning på 0,1 procentpoint.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre og færre ønsker anden arbejdstid
5. marts 2015
Fra 2007 til 2014 er antallet af beskæftigede i alderen 15-64 år, der enten ønsker at arbejde flere eller færre timer om ugen faldet fra 703.000 til 337.000, eller et fald i andelen af de beskæftigede fra 25 pct til 13 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stort set uændret ledighed
2. marts 2015
Opgørelsen af bruttoledigheden viser et fald på 300 fra december 2014 til januar 2015. Det skal dog bemærkes, at bruttoledigheden i januar kan være under- eller overvurderet med op til 700 fuldtidsmodtagere.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flere og flere ønsker arbejde
19. februar 2015
Andelen, der står uden for arbejdsstyrken, men ønsker et arbejde, er steget i forhold til 2008. I 2014 var andelen 26 pct., mens den i 2008 var 19 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Uændret AKU-ledighed i fjerde kvartal
18. februar 2015
Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden uændret fra tredje til fjerde kvartal korrigeret for sæsonudsving. Dermed var der i fjerde kvartal 190.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flest har bijob i Sverige, Nederlandene og Danmark
21. januar 2015
Andelen af beskæftigede 15-74-årige i Danmark, der havde mere end et job, var 7,2 pct. i tredje kvartal sidste år. Det gav Danmark den tredjehøjeste andel af beskæftigede med bijob blandt EU's 28 medlemslande.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre medlemmer af lønmodtagerorganisationer
12. maj 2014
1. januar 2014 havde lønmodtagerorganisationerne registreret 1.803.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er et fald i på 16.000 medlemmer, svarende til 0,9 pct., i forhold til året før.
Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 1. januar

AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013
30. januar 2014
AKU-ledigheden er faldet siden begyndelsen af 2013 trods en stigning i løbet af sommeren.
AKU-ledighed for 15-74-årige, sæsonkorrigerede tal

Størst arbejdsmæssig kønsforskel hos pakistanere
29. januar 2014
Forskellen mellem kvinders og mænds beskæftigelsesfrekvens er størst blandt indvandrere fra Pakistan. Mens 63,5 pct. af mændene er i beskæftigelse, gælder det kun for 32,8 pct. af kvinderne - en forskel på 30,7 procentpoint.
Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere pr. 1.1. 2013


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.