Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Arbejdsmarkedsregnskab

Danmarks Statistik har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet er at give et fuldt overblik over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort i fuldtidspersoner for en given periode eller på et givent tidspunkt.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Lønmodtagerorganisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Faldende AKU-ledighed i første kvartal
20. maj 2015
Ledigheden er faldet med 10.000 personer fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015, når man korrigerer for sæsonudsving ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU).
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Bruttoledigheden falder lidt
30. april 2015
Bruttoledigheden faldt med 1.500 fra februar til marts. Dermed lå bruttoledigheden på 127.100 fuldtidsledige i marts, svarende til en ledighedsprocent på 4,8 pct. mod 4,9 pct. i februar.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Vi bruger mest tid uden for arbejdsmarkedet
30. april 2015
I 2013 udgjorde befolkningen 5,6 mio. personer, hvoraf 2,4 mio. fuldtidspersoner (42 pct. af befolkningen) var i arbejdsstyrken. Omvendt var 3,2 mio. fuldtidspersoner (58 pct. af befolkningen) uden for arbejdsmarkedet.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Regionale forskelle i erhvervsfrekvens
28. april 2015
Erhvervsfrekvenserne er høje i omegnskommunerne til København og i de midtjyske kommuner. De sydlige egne af Danmark har derimod forholdsvis lave erhvervsfrekvenser.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Ledigheden er faldet i det meste af EU
22. april 2015
I forhold til 2013 er ledighedsprocenten i 2014 faldet i 19 af de 28 EU-lande. Tre lande har haft uændret ledighed, mens ledigheden er steget i seks lande. Danmark har oplevet et fald på på 0,4 procentpoint.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stigende andel ledige stillinger i det meste af EU
27. marts 2015
Hele 19 EU-lande, heriblandt Danmark, havde en stigning i andelen af ledige stillinger i den private sektor fra fjerde kvartal 2013 til fjerde kvartal 2014.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Højeste andel ledige stillinger i et fjerde kvartal
11. marts 2015
I fjerde kvartal 2014 var der 19.800 ledige stillinger i den private sektor. Det er 900 flere eller en stigning på 1,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er en stigning på 0,1 procentpoint.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre og færre ønsker anden arbejdstid
5. marts 2015
Fra 2007 til 2014 er antallet af beskæftigede i alderen 15-64 år, der enten ønsker at arbejde flere eller færre timer om ugen faldet fra 703.000 til 337.000, eller et fald i andelen af de beskæftigede fra 25 pct til 13 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flere og flere ønsker arbejde
19. februar 2015
Andelen, der står uden for arbejdsstyrken, men ønsker et arbejde, er steget i forhold til 2008. I 2014 var andelen 26 pct., mens den i 2008 var 19 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre medlemmer af lønmodtagerorganisationer
12. maj 2014
1. januar 2014 havde lønmodtagerorganisationerne registreret 1.803.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er et fald i på 16.000 medlemmer, svarende til 0,9 pct., i forhold til året før.
Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 1. januar


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.