Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Bruttoledigheden er stort set uændret

30. november 2016

Graf

I oktober steg bruttoledigheden med 200 fuldtidspersoner fra 111.500 til 111.700. Samtidig lå bruttoledighedsprocenten uændret på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken


AKU-ledigheden er steget i løbet af 2016

23. november 2016

Graf

I tredje kvartal 2016 var der 189.000 AKU-ledige i alderen 15-64 år, korrigeret for sæsonudsving. Dette er en stigning på 3.000 personer siden andet kvartal 2016 og på 12.000 personer siden første kvartal 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Dansk ledighed er lavest blandt nordiske EU-lande

19. oktober 2016

Graf

I andet kvartal 2016 udgjorde AKU-ledigheden 6,1 pct. af arbejdsstyrken i Danmark. Dermed placerer Danmark sig under både Sverige, der har en ledighed på 7,7 pct. og Finland, der har en ledighed på 10,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Andelen af ledige stillinger er uændret

8. september 2016

Graf

Den sæsonkorrigerede andel af ledige stillinger var i andet kvartal på 1,8 pct. og dermed uændret i forhold til kvartalet før. Antallet af ledige stillinger steg med 200 og var i andet kvartal på 29.200.

Tabeller i Statistikbanken


Lønmodtagere med høj indkomst arbejder mest

7. september 2016

Graf

Den faktiske ugentlige arbejdstid var i andet kvartal 2016 på 38,2 timer i alt blandt lønmodtagere ansat på fuld tid, mens den aftalte ugentlige arbejdstid var 37,7 timer.

Tabeller i Statistikbanken


Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationer

25. maj 2016

Graf

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2015 registreret 1.813.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning Det er en stigning på 11.000 medlemmer - svarende til en stigning på 0,6 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken


Underbeskæftigelse blandt indvandrere

15. april 2016

Graf

I 2014 var beskæftigelsesfrekvensen blandt 16-64-årige mandlige ikke-vestlige indvandrere 53,4 pct. - en forskel på 22,4 procentpoint sammenlignet med mænd af dansk oprindelse, der havde en beskæftigelsesfrekvens på 75,8.

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i arbejdsstyrken

18. februar 2016

Graf

For andet år i træk steg antallet af personer i arbejdsstyrken. I 2015 var 2.861.000 personer i alderen 15-64 år enten beskæftigede eller AKU-ledige, hvilket er 28.000 flere end i 2014.

Tabeller i Statistikbanken


Lille stigning i andelen af ledige stillinger i EU

8. januar 2016

Graf

Samlet set steg andelen af ledige stillinger i den private sektor i EU med 0,1 procentpoint fra tredje kvartal 2014 til tredje kvartal 2015. Danmark havde i samme periode en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 proc

Tabeller i Statistikbanken


Vi bruger mest tid uden for arbejdsmarkedet

30. april 2015

Graf

I 2013 udgjorde befolkningen 5,6 mio. personer, hvoraf 2,4 mio. fuldtidspersoner (42 pct. af befolkningen) var i arbejdsstyrken. Omvendt var 3,2 mio. fuldtidspersoner (58 pct. af befolkningen) uden for arbejdsmarkedet.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Sofie Valentin Weiskopf