Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Arbejdsmarkedsregnskab

Danmarks Statistik har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet er at give et fuldt overblik over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort i fuldtidspersoner for en given periode eller på et givent tidspunkt.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Lønmodtagerorganisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Lille stigning i bruttoledigheden
31. maj 2016
Fra marts til april steg bruttoledigheden med 900 fuldtidspersoner til 114.600 i april. Det svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,3 pct., hvilket er uændret i forhold til marts
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Trenden for ledigheden er fortsat nedadgående
25. maj 2016
I andet kvartal 2012 var ledigheden på sit højeste niveau siden finanskrisen. Herefter har den haft en nedadgående trend med små udsving - et fald på 55.000 AKU-ledige i alderen 15-64 år til 176.000 i første kvartal 2016.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationer
25. maj 2016
Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2015 registreret 1.813.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning Det er en stigning på 11.000 medlemmer - svarende til en stigning på 0,6 pct. i forhold til året før.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lav andel langtidsledige i Danmark
20. april 2016
Blandt samtlige 15-64-årige ledige i EU har 48,2 pct. i fjerde kvartal 2015 været uden arbejde i et år eller længere tid og er dermed ramt af langtidsledighed.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Underbeskæftigelse blandt indvandrere
15. april 2016
I 2014 var beskæftigelsesfrekvensen blandt 16-64-årige mandlige ikke-vestlige indvandrere 53,4 pct. - en forskel på 22,4 procentpoint sammenlignet med mænd af dansk oprindelse, der havde en beskæftigelsesfrekvens på 75,8.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stigning i andelen af ledige stillinger
10. marts 2016
Den sæsonkorrigerede andel af ledige stillinger steg i fjerde kvartal til 1,7 pct. Det er 0,1 procentpoint højere end kvartalet før. Det er det højeste niveau siden statistikkens start i 2010.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Hver tredje får job gennem bekendte
3. marts 2016
I 2015 fik hver tredje nyansatte lønmodtager mellem 15 og 64 år job gennem bekendte, hvilket dermed fortsat var den hyppigste måde at få job på.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stigning i arbejdsstyrken
18. februar 2016
For andet år i træk steg antallet af personer i arbejdsstyrken. I 2015 var 2.861.000 personer i alderen 15-64 år enten beskæftigede eller AKU-ledige, hvilket er 28.000 flere end i 2014.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lille stigning i andelen af ledige stillinger i EU
8. januar 2016
Samlet set steg andelen af ledige stillinger i den private sektor i EU med 0,1 procentpoint fra tredje kvartal 2014 til tredje kvartal 2015. Danmark havde i samme periode en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 proc
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Vi bruger mest tid uden for arbejdsmarkedet
30. april 2015
I 2013 udgjorde befolkningen 5,6 mio. personer, hvoraf 2,4 mio. fuldtidspersoner (42 pct. af befolkningen) var i arbejdsstyrken. Omvendt var 3,2 mio. fuldtidspersoner (58 pct. af befolkningen) uden for arbejdsmarkedet.
Graf thumbnail - Klik for større udgave


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked