Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse og i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS), der er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Arbejdsmarkedets organisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Stort set uændret ledighed
27. november 2014
Bruttoledigheden faldt fra september til oktober med 100. Dermed var der 133.000 fuldtidsledige i oktober. Ledighedsprocenten var uændret på 5,0 pct. Bruttoledigheden har det seneste halve år ligget forholdsvis stabilt.
Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Lille stigning i AKU-ledigheden i tredje kvartal
19. november 2014
Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden steget fra andet til tredje kvartal. Korrigeret for sæsonudsving steg AKU-ledigheden med 2.000 personer.
Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Danmark har tredjelaveste andel selvstændige i EU
22. oktober 2014
Andelen af beskæftigede i Danmark, der arbejder som selvstændige, var 8,3 pct. i andet kvartal. Danmark havde dermed den tredjelaveste andel af selvstændige blandt EU's 28 medlemslande.
Andel selvstændige med og uden ansatte blandt beskæftigede i EU. 15-64-årige. 2. kvt. 2014

Størst andel ledige stillinger i Tyskland og Malta
1. oktober 2014
To lande i EU havde en andel af ledige stillinger i den private sektor på 3,0 pct. eller mere i andet kvartal, nemlig Tyskland og Malta begge med en andel på 3,3 pct.
Andel ledige stillinger i den private sektor i Europa. 2. kvt.

4.000 flere ledige stillinger
8. september 2014
Antallet af ledige stillinger i den private sektor er steget med 4.000 i 2. kvartal 2014 siden samme kvartal sidste år og udgjorde dermed 24.900.
Ledige stillinger i den private sektor

Mænd arbejder mere sort end kvinder
4. september 2014
I andet kvartal tilkendegav 6 pct. af mændene og 3 pct. af kvinderne i alderen 15-64 år, at de havde udført sort arbejde inden for det seneste år.
Omfanget af sort arbejde udført af 15-64-årige, som har angivet at have udført sort arbejde det seneste år. 2. kvt. 2014

Færre medlemmer af lønmodtagerorganisationer
12. maj 2014
1. januar 2014 havde lønmodtagerorganisationerne registreret 1.803.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er et fald i på 16.000 medlemmer, svarende til 0,9 pct., i forhold til året før.
Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 1. januar

Fald i arbejdsstyrken
20. februar 2014
Arbejdsstyrken er faldet hvert år siden 2008. I 2013 var der 2.826.000 personer i alderen 15-64 år i arbejdsstyrken, og det er 85.000 færre end i 2008.
Arbejdsstyrken. 15-64-årige

AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013
30. januar 2014
AKU-ledigheden er faldet siden begyndelsen af 2013 trods en stigning i løbet af sommeren.
AKU-ledighed for 15-74-årige, sæsonkorrigerede tal

Størst arbejdsmæssig kønsforskel hos pakistanere
29. januar 2014
Forskellen mellem kvinders og mænds beskæftigelsesfrekvens er størst blandt indvandrere fra Pakistan. Mens 63,5 pct. af mændene er i beskæftigelse, gælder det kun for 32,8 pct. af kvinderne - en forskel på 30,7 procentpoint.
Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere pr. 1.1. 2013


Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.