Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Dansk ledighed er lavest blandt nordiske EU-lande

19. oktober 2016

Graf

I andet kvartal 2016 udgjorde AKU-ledigheden 6,1 pct. af arbejdsstyrken i Danmark. Dermed placerer Danmark sig under både Sverige, der har en ledighed på 7,7 pct. og Finland, der har en ledighed på 10,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Bruttoledigheden stiger lidt

29. september 2016

Graf

I august steg bruttoledigheden med 1.400 fra 113.700 til 115.100 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken


Andelen af ledige stillinger er uændret

8. september 2016

Graf

Den sæsonkorrigerede andel af ledige stillinger var i andet kvartal på 1,8 pct. og dermed uændret i forhold til kvartalet før. Antallet af ledige stillinger steg med 200 og var i andet kvartal på 29.200.

Tabeller i Statistikbanken


Lønmodtagere med høj indkomst arbejder mest

7. september 2016

Graf

Den faktiske ugentlige arbejdstid var i andet kvartal 2016 på 38,2 timer i alt blandt lønmodtagere ansat på fuld tid, mens den aftalte ugentlige arbejdstid var 37,7 timer.

Tabeller i Statistikbanken


Arbejdsstyrken stiger i andet kvartal

24. august 2016

Graf

Fra første til andet kvartal 2016 er arbejdsstyrken steget med 20.000 personer i sæsonkorrigerede tal, hvilket svarer til en stigning på 0,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationer

25. maj 2016

Graf

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2015 registreret 1.813.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning Det er en stigning på 11.000 medlemmer - svarende til en stigning på 0,6 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken


Underbeskæftigelse blandt indvandrere

15. april 2016

Graf

I 2014 var beskæftigelsesfrekvensen blandt 16-64-årige mandlige ikke-vestlige indvandrere 53,4 pct. - en forskel på 22,4 procentpoint sammenlignet med mænd af dansk oprindelse, der havde en beskæftigelsesfrekvens på 75,8.

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i arbejdsstyrken

18. februar 2016

Graf

For andet år i træk steg antallet af personer i arbejdsstyrken. I 2015 var 2.861.000 personer i alderen 15-64 år enten beskæftigede eller AKU-ledige, hvilket er 28.000 flere end i 2014.

Tabeller i Statistikbanken


Lille stigning i andelen af ledige stillinger i EU

8. januar 2016

Graf

Samlet set steg andelen af ledige stillinger i den private sektor i EU med 0,1 procentpoint fra tredje kvartal 2014 til tredje kvartal 2015. Danmark havde i samme periode en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 proc

Tabeller i Statistikbanken


Vi bruger mest tid uden for arbejdsmarkedet

30. april 2015

Graf

I 2013 udgjorde befolkningen 5,6 mio. personer, hvoraf 2,4 mio. fuldtidspersoner (42 pct. af befolkningen) var i arbejdsstyrken. Omvendt var 3,2 mio. fuldtidspersoner (58 pct. af befolkningen) uden for arbejdsmarkedet.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Sofie Valentin Weiskopf