Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse og i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS), der er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Arbejdsmarkedets organisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

AKU-ledigheden faldt i andet kvartal
20. august 2014
Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden faldet i andet kvartal 2014 i forhold til kvartalet før. Korrigeret for sæsonudsving faldt AKU-ledigheden med 10.000 personer til 186.000 AKU-ledige på 15-64 år.
Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Danmarks AKU-ungdomsledighed fjerdelavest i EU
6. august 2014
I første kvartal var AKU-ledigheden i Danmark 14,0 pct. af arbejdsstyrken for de 15-24-årige. Den danske AKU-ungdomsledighed var EU's fjerdelaveste - væsentligt lavere end EU's gennemsnitlige ungdomsledighed på 23,3 pct.
Ledighedsprocenter i EU-landene for 15-24-årige, ikke-sæsonkorrigeret. 1. kvt. 2014

Uændret ledighed
31. juli 2014
I juni var der 133.900 bruttoledige. Det er uændret i forhold til måneden før og svarer til, at ledighedsprocenten i både maj og juni var på 5,1 pct. af arbejdsstyrken.
Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Fortsat flest ledige stillinger i Tyskland
2. juli 2014
Blandt EU-landene var andelen af ledige stillinger i den private sektor højest i Tyskland med en andel på 3,4 pct. i første kvartal 2014. I Danmark var andelen af ledige stillinger på 1,5 pct.
Andel ledige stillinger i den private sektor i Europa. 1. kvt.

Størst andel af ledige stillinger siden 2010
6. juni 2014
I første kvartal 2014 udgjorde andelen af ledige stillinger i den private sektor 1,5 pct., og det er det højeste niveau, siden statistikken startede i første kvartal 2010.
Ledige stillinger i den private sektor

Næsten hver tredje AKU-ledig har søgt i over et år
27. maj 2014
Fra første kvartal 2010 til første kvartal 2014 er andelen af AKU-ledige, der har søgt arbejde i mere end et år, steget fra 20 pct. til 31 pct. Det er især blandt kvinderne, der er kommet flere, som har søgt i mere end et år.
Andel af AKU-ledige mænd og kvinder der har søgt arbejde i mere end 1 år. 2010-2014, 1. kvt. 15-66-årige

Færre medlemmer af lønmodtagerorganisationer
12. maj 2014
1. januar 2014 havde lønmodtagerorganisationerne registreret 1.803.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er et fald i på 16.000 medlemmer, svarende til 0,9 pct., i forhold til året før.
Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 1. januar

Fald i arbejdsstyrken
20. februar 2014
Arbejdsstyrken er faldet hvert år siden 2008. I 2013 var der 2.826.000 personer i alderen 15-64 år i arbejdsstyrken, og det er 85.000 færre end i 2008.
Arbejdsstyrken. 15-64-årige

AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013
30. januar 2014
AKU-ledigheden er faldet siden begyndelsen af 2013 trods en stigning i løbet af sommeren.
AKU-ledighed for 15-74-årige, sæsonkorrigerede tal

Størst arbejdsmæssig kønsforskel hos pakistanere
29. januar 2014
Forskellen mellem kvinders og mænds beskæftigelsesfrekvens er størst blandt indvandrere fra Pakistan. Mens 63,5 pct. af mændene er i beskæftigelse, gælder det kun for 32,8 pct. af kvinderne - en forskel på 30,7 procentpoint.
Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere pr. 1.1. 2013


Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.