Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Arbejdsmarkedsregnskab

Danmarks Statistik har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet er at give et fuldt overblik over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort i fuldtidspersoner for en given periode eller på et givent tidspunkt.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Lønmodtagerorganisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Uændret AKU-arbejdsstyrke i andet kvartal
19. august 2015
AKU-arbejdsstyrken blandt de 15-64-årige var med 2.852.000 personer stort set uændret fra første til andet kvartal 2015, når der korrigeres for sæsonudsving.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Dansk ungdomsledighed blandt EU's laveste
5. august 2015
I første kvartal 2015 var AKU-ledigheden i Danmark 10,7 pct. af arbejdsstyrken for de 15-24-årige. Den danske AKU-ungdomsledighed var den fjerdelaveste i EU og dermed kun halvt så høj som EU's gennemsnitlige ungdomsledighed.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Uændret bruttoledighed
30. juli 2015
Bruttoledigheden var uændret fra maj til juni. Dermed lå bruttoledigheden på 126.000 i juni, svarende til en ledighedsprocent på 4,7 pct. Bruttoledigheden var også uændret fra april til maj.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Størst andel ledige stillinger i Tyskland
2. juli 2015
I Tyskland var andelen af ledige stillinger i den private sektor i første kvartal 2015 på 3,2 pct. Tyskland var dermed det eneste EU-land, hvor andelen af ledige stillinger var over 3,0 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse er faldet
26. juni 2015
Indvandrere fra ikke-vestlige lande har indtil november 2013 haft det største fald i andelen af beskæftigede, siden den økonomiske krise startede.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lille fald i andelen af ledige stillinger
10. juni 2015
I første kvartal 2015 var der 22.500 ledige stillinger i den private sektor. Det er 600 færre end i samme kvartal sidste år. Andelen af ledige stillinger var på 1,4 pct. i første kvartal 2015.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Fald i ungdomsledigheden
4. juni 2015
I første kvartal 2015 var der 47.000 AKU-ledige i alderen 15-24 år, hvilket svarer til 10,6 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe. Dermed var der 12.000 færre ungdomsledige end året før.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lidt flere medlemmer af lønmodtagerorganisationer
29. maj 2015
Ved udgangen af 2014 havde lønmodtagerorganisationerne registreret 1.807.000 medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en stigning på 7.000 medlemmer eller 0,4 pct. i forhold til året før.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Vi bruger mest tid uden for arbejdsmarkedet
30. april 2015
I 2013 udgjorde befolkningen 5,6 mio. personer, hvoraf 2,4 mio. fuldtidspersoner (42 pct. af befolkningen) var i arbejdsstyrken. Omvendt var 3,2 mio. fuldtidspersoner (58 pct. af befolkningen) uden for arbejdsmarkedet.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Regionale forskelle i erhvervsfrekvens
28. april 2015
Erhvervsfrekvenserne er høje i omegnskommunerne til København og i de midtjyske kommuner. De sydlige egne af Danmark har derimod forholdsvis lave erhvervsfrekvenser.
Graf thumbnail - Klik for større udgave


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.