Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse og i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS), der er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Arbejdsmarkedets organisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Stort set uændret ledighed
29. januar 2015
Bruttoledigheden steg fra november til december 2014 med 400. Dermed var der 132.400 fuldtidsledige i december. Ledighedsprocenten lå uændret på 5,0 pct. for femte måned i træk.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flest har bijob i Sverige, Nederlandene og Danmark
21. januar 2015
Andelen af beskæftigede 15-74-årige i Danmark, der havde mere end et job, var 7,2 pct. i tredje kvartal sidste år. Det gav Danmark den tredjehøjeste andel af beskæftigede med bijob blandt EU's 28 medlemslande.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stigning i andel ledige stillinger i de fleste EU-lande
9. januar 2015
Andelen af ledige stillinger i den private sektor er steget i 15 lande i EU fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2014. Seks lande i EU har en uændret andel, heriblandt Danmark.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flere ledige stillinger end sidste år
9. december 2014
I tredje kvartal 2014 er antallet af ledige stillinger i den private sektor steget med 1.100 siden samme kvartal sidste år. Det betyder, at der var 22.200 ledige stillinger, og at andelen af ledige stillinger var på 1,4 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Flere uden for arbejdsstyrken uddanner sig
4. december 2014
Blandt personer i alderen 15-64 år uden for arbejdsstyrken var 39 pct. i gang med en uddannelse i tredje kvartal 2014. Det er en markant stigning sammenlignet med tredje kvartal 2009, hvor den tilsvarende andel var 30 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lille stigning i AKU-ledigheden i tredje kvartal
19. november 2014
Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden steget fra andet til tredje kvartal. Korrigeret for sæsonudsving steg AKU-ledigheden med 2.000 personer.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre medlemmer af lønmodtagerorganisationer
12. maj 2014
1. januar 2014 havde lønmodtagerorganisationerne registreret 1.803.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er et fald i på 16.000 medlemmer, svarende til 0,9 pct., i forhold til året før.
Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 1. januar

Fald i arbejdsstyrken
20. februar 2014
Arbejdsstyrken er faldet hvert år siden 2008. I 2013 var der 2.826.000 personer i alderen 15-64 år i arbejdsstyrken, og det er 85.000 færre end i 2008.
Arbejdsstyrken. 15-64-årige

AKU-ledigheden lavere end i starten af 2013
30. januar 2014
AKU-ledigheden er faldet siden begyndelsen af 2013 trods en stigning i løbet af sommeren.
AKU-ledighed for 15-74-årige, sæsonkorrigerede tal

Størst arbejdsmæssig kønsforskel hos pakistanere
29. januar 2014
Forskellen mellem kvinders og mænds beskæftigelsesfrekvens er størst blandt indvandrere fra Pakistan. Mens 63,5 pct. af mændene er i beskæftigelse, gælder det kun for 32,8 pct. af kvinderne - en forskel på 30,7 procentpoint.
Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere pr. 1.1. 2013


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.