Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtagerorganisationernes medlemstal årligt.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsstyrke

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsstyrke

Formålet med den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet efter socioøkonomiske status.

Arbejdsmarkedsregnskab

Danmarks Statistik har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet er at give et fuldt overblik over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort i fuldtidspersoner for en given periode eller på et givent tidspunkt.

Ledige stillinger

Ledige stillinger er interessante af mange grunde. For den arbejdsløse er de ledige stillinger naturligvis værd at søge. For folk i den givne branche viser det noget om efterspørgslen efter arbejdskraft – er det svært at finde egnede medarbejdere?

Lønmodtagerorganisationer

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over lønmodtagerorganisationernes medlemstal.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Bruttoledigheden er uændret
28. januar 2016
Fra november til december er bruttoledigheden steget med 100 fuldtidspersoner til 119.900 bruttoledige i december. Det svarer til en uændret bruttoledighedsprocent på 4,5 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Beskæftigelsen er steget mindre i Danmark end EU
20. januar 2016
Siden beskæftigelsesfrekvensen var på sit laveste niveau i tredje kvartal 2012 og frem til tredje kvartal 2015, er den i Danmark steget med 0,9 procentpoint.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lille stigning i andelen af ledige stillinger i EU
8. januar 2016
Samlet set steg andelen af ledige stillinger i den private sektor i EU med 0,1 procentpoint fra tredje kvartal 2014 til tredje kvartal 2015. Danmark havde i samme periode en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 proc
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stigning i andelen af ledige stillinger
8. december 2015
Den sæsonkorrigerede andel af ledige stillinger steg i tredje kvartal 2015 til 1,6 pct., hvilket er 0,1 procentpoint højere end kvartalet før. Det er det højeste niveau siden statistikkens start i 2010.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre beskæftigede har bijob
3. december 2015
Antallet af beskæftigede i alderen 15 til 64 år, der har bijob, er faldet fra 230.000 til 198.000 fra tredje kvartal 2010 til tredje kvartal 2015.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lille fald i AKU-ledigheden i tredje kvartal
18. november 2015
I tredje kvartal var der et svagt fald i AKU-ledigheden, idet den sæsonkorrigerede AKU-ledighed var 3.000 lavere end kvartalet før. Dermed var der i tredje kvartal 180.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse er faldet
26. juni 2015
Indvandrere fra ikke-vestlige lande har indtil november 2013 haft det største fald i andelen af beskæftigede, siden den økonomiske krise startede.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Lidt flere medlemmer af lønmodtagerorganisationer
29. maj 2015
Ved udgangen af 2014 havde lønmodtagerorganisationerne registreret 1.807.000 medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en stigning på 7.000 medlemmer eller 0,4 pct. i forhold til året før.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Vi bruger mest tid uden for arbejdsmarkedet
30. april 2015
I 2013 udgjorde befolkningen 5,6 mio. personer, hvoraf 2,4 mio. fuldtidspersoner (42 pct. af befolkningen) var i arbejdsstyrken. Omvendt var 3,2 mio. fuldtidspersoner (58 pct. af befolkningen) uden for arbejdsmarkedet.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Regionale forskelle i erhvervsfrekvens
28. april 2015
Erhvervsfrekvenserne er høje i omegnskommunerne til København og i de midtjyske kommuner. De sydlige egne af Danmark har derimod forholdsvis lave erhvervsfrekvenser.
Graf thumbnail - Klik for større udgave


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked