Selskabsskatter

Formålet med statistikken over selskabsbeskatningen er at belyse udviklingen i selskabers skattepligtige indkomst og skattebetaling. Skatteberegningen er enkel, da selskabsskatten er en proportional indkomstskat uden bundfradrag. Den skattepligtige indkomst opgøres på forskellig måde alt efter selskabsformen.
Skattepligten omfatter aktieselskaber, anpartsselskaber, sparekasser, brugsforeninger, andelsforeninger, gensidige forsikringsforeninger, finans- og kreditinstitutter, DSB, Værdipapircentralen, Energinet Danmark, el-selskaber.
layoutgrafik
Hovedtal
layoutgrafik
layoutgrafik
Dokumentation
layoutgrafik