Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Selskabs­skatter

Formålet med statistikken over selskabsbeskatningen er at belyse udviklingen i selskabers skattepligtige indkomst og skattebetaling. Skatteberegningen er enkel, da selskabsskatten er en proportional indkomstskat uden bundfradrag. Den skattepligtige indkomst opgøres på forskellig måde alt efter selskabsformen.

Introduktion
Skattepligten omfatter aktieselskaber, anpartsselskaber, sparekasser, brugsforeninger, andelsforeninger, gensidige forsikringsforeninger, finans- og kreditinstitutter, DSB, Værdipapircentralen, Energinet Danmark, el-selskaber.
Dokumentation
 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Kursusoversigt

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Per Svensson