Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Kontanthjælp

Statistikken Kontanthjælp er en detaljeret opgørelse over modtagere af kontanthjælp. Tallene kan uden databrud sammenlignes tilbage til 2007. Statistikken offentliggøres kvartalsvist og indeholder hvert kvartal kontanthjælpstal for hver af de seneste 6 måneder.

Der findes oplysninger om det beregnede antal helårsmodtagere samt det beløb, der er blevet udbetalt som kontanthjælp.

Denne statistik er langt mere detaljeret end de summariske opgørelser, der findes under ’Offentligt forsørgede, 16-64-årige’. Her kan man fx få et hurtigt overblik over det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, antallet af modtagere af starthjælp samt andre detaljerede opgørelser vedr. hvilke bevillingskoder kontanthjælpen er udbetalt efter.

På årsbasis er det ligeledes muligt at finde oplysninger om de tilfælde, hvor der ydes hjælp af særlige grunde. Denne statistik dækker fx modtagere af økonomisk hjælp som udbetales som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter, der kan opstå, hvis man passer et barn eller voksen med nedsat funktionsevne. Her er det også muligt at se oplysninger om enkeltudgifter.

Statistikken er ikke direkte sammenlignelig med de tilsvarende opgørelser under ’Offentligt forsørgede, 16-64-årige’, på grund af forskelle i opgørelsesmetoderne.

layoutgrafik
Hovedtal
layoutgrafik
layoutgrafik
Dokumentation
layoutgrafik