Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Skatter og afgifter

Udviklingen på skatteområdet er af meget stor betydning for de offentlige finanser og for hele den danske økonomi. Skatteindtægterne er den vigtigste kilde til finansiering af de offentlige udgifter, og der er derfor en tæt sammenhæng mellem det samlede skatteprovenu og niveauet for de offentlige udgifter og overskuddet på de offentlige finanser. De samlede skatter og afgifter har i en lang årrække ligget på 48-50 pct. af bruttonationalproduktet målt i markedspriser.

Introduktion

Nogle skatter og afgifter er ikke rene fiskale skatter, dvs. at de ikke alene er begrundet med behovet for finansiering af de offentlige udgifter, men tilsigter primært at påvirke borgernes eller erhvervslivets adfærd. Det gælder fx afgifterne på energi og forurening, som fordyrer ydelserne og dermed begrænser forbruget af dem. Også afgifterne på alkohol og tobak nævnes ofte som sådanne forbrugsbegrænsende afgifter.

Nyt

Seneste nyt om Skatter og afgifter

Mænd tjener flest klejner

14. december 2016

Graf

Selvom forskellen mellem mænds og kvinders indkomster er blevet mindre de seneste årtier, så er mændenes indkomst fortsat 21 pct. højere end kvindernes i 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Skatterne steg mere end indkomsterne

1. december 2016

Graf

Indkomstskatteprovenuet steg i 2015 med 4,7 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 3,1 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes bl.a. den økonomiske udvikling i 2015 med vækst og stigende beskæftigelse.

Tabeller i Statistikbanken


Ni kommuner har ændret udskrivningsprocenten

25. november 2016

Graf

De kommunale udskrivningsprocenter for 2017 ligger mellem 22,5 og 27,8 pct. med et gennemsnit på 24,91 pct. Det er uændret i forhold til 2016. Fire kommuner har hævet udskrivningsprocenten, fem kommuner har sat den ned.

Tabeller i Statistikbanken


Ejendomsskatterne stiger fortsat

25. november 2016

Graf

De samlede ejendomsskatter var i 2016 på 28,4 mia. kr. Det er en stigning på 0,4 mia. kr. svarende til 1,2 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken


Vestegnen er ikke kommet sig efter finanskrisen

2. maj 2016

Graf

Andelen af personer med en årlig A-indkomst på over 300.000 kr. (i 2015 priser) er siden 2008 faldet med 2 procentpoint, og ligger nu på 37 pct. En medvirkende årsag er pensioneringen af de store efterkrigsårgange.

Tabeller i Statistikbanken


Fortsat stigende indtægt fra selskabsskatten

3. marts 2016

Graf

Foreløbige tal for 2014 viser, at selskabsskatten indbragte 55,8 mia. kr. til staten. Det er en stigning på 1,7 mia. kr., svarende til 3,2 pct., i forhold til året før. Dette på trods af, at skattesatsen i 2014 er sat ned.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Skatter og afgifter

Publikationen giver et bredt overblik over det danske skattesystem. Skatter og afgifter er de vigtigste indtægtskilder til finansiering af de offentlige udgifter og dermed af det danske velfærdsystem. Indretningen af skattesystemet spiller derfor en væsentlig rolle for både den enkelte og samfundet.Læs mere

 

Danske kilder


Internationale kilder


Grønt national­regnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Per Svensson