Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kvartalsvist national­regnskab

Nationalregnskabet er centralt i den økonomiske-politiske beslutningsproces. BNP er en af de helt centrale størrelser, og det udtrykker værdien af landets samlede produktion og dermed hvad der er til rådighed for anvendelse til privat forbrug, offentlig forbrug, investering og nettoeksport.
Udviklingen i BNP beskriver den økonomiske vækst, dvs. om vi bliver rigere eller fattigere. Nationalregnskabet har mange andre centrale størrelser, fx husholdningernes opsparing. Nationalregnskabet opgøres efter internationale retningslinjer (ESA2010), hvilket gør det sammenligneligt mellem lande.

Introduktion

Med nationalregnskabet tilstræber man at give et helhedsbillede af samfundsøkonomien. Nationalregnskabssystemet er et logisk og sammenhængende sæt af definitioner og klassifikationer, uden hvilke det ikke ville være muligt at skaffe sig et overblik over det umådeligt store antal økonomiske transaktioner, der finder sted i samfundsøkonomien i løbet af en periode.

Nationalregnskabet beskriver det samfundsøkonomiske kredsløb. Rammen er et konsistent og afstemt system af økonomiske transaktioner og definitioner, der viser, hvordan den produktive aktivitet (når vi går på arbejde) skaber indkomst, som dernæst fordeles (fx som løn) og omfordeles (fx som skat), før den giver grundlag for efterspørgsel efter varer og tjenester til privat forbrug og opsparing. Systemet viser også hvordan opsparingen placeres (fx som indskud i banken).

Nationalregnskabet opgøres i faste priser (kædede værdier) og løbende priser. Nationalregnskabet i faste priser (kædede værdier) er renset for prisudviklingen. Udviklingen i BNP i faste priser (kædede værdier) udtrykker således den økonomiske realvækst.

For at kunne beskrive det samfundsøkonomiske kredsløb er de økonomiske transaktioner og de økonomiske aktører inddelt i forskellige typer og detaljerede klassifikationer, som er sammenhængende og konsistente med hinanden og over tid. Det kvartalsvise nationalregnskab har konsistente tidsserier tilbage til 1. kvartal 1990, mens sektorfordelte kvartalsregnskaber går tilbage til 1. kvartal 1999.

Det kvartalsvise nationalregnskab offentliggøres første gang 60 dage efter kvartalets udløb, og en revideret version offentliggøres efter yderligere 30 dage. De sektorfordelte kvartalsregnskaber offentliggøres 90 dage efter kvartalets udløb.

Dokumentation

Offentlig­gørelses­terminer for national­regnskabet

Planlagte offentliggørelsesterminer for nationalregnskabet 

Kvartals-/
årsopgørelse1
Beregnings-
omfang
  Offentliggørelse    
      Nyt og
Statistikbanken
Statistiske
Efterretninger


 

 
Årsopgørelse 2016
(Novemberversion)
Endelige tal for 2014
Foreløbige tal for 2015-2016
  Medio
november 2017
Medio 
November 2017
 
BNP-Indikator
3. kvt. 2017   Medio 
november 20175
   
Kvartalsopgørelse
3. kvt. 2016 
 1. kvt. 2014-
3. kvt. 2017
  Ultimo
november 2017
   
Kvartalsopgørelse 
3. kvt. 2016, revideret
1. kvt. 2017-
3. kvt. 2017
  Ultimo
december 20172,3
Ultimo
december 2017
 
BNP-Indikator
4. kvt. 2017
  Medio 
februar 20175
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2017
 4. kvt. 2017   Ultimo
februar 20183
   
Kvartalsopgørelse
4. kvt. 2017, revideret 
1.-4. kvt. 2017   Ultimo
marts 2018
Primo
april 2018
 
Årsopgørelse 2017
(martsversion)
Foreløbige tal 
for 2017
  Ultimo
marts 2018
Primo
april 2018
 
BNP-Indikator 1. kvt. 2018   Medio 
maj 20185
   
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2018
1. kvt. 2018    Ultimo maj 2018    
Kvartalsopgørelse
1. kvt. 2018, revideret 
1. kvt. 2018-
1. kvt. 2018
  Ultimo
juni 20182
Primo
juli 2018 
 
Årsopgørelse 2017
(Juniversion)
Foreløbige tal
for 20176
  Ultimo
juni 2018
Primo
juli 2018
 
BNP-Indikator 2. kvt. 2018   Medio 
august 20185
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2018
2. kvt. 2018
  Ultimo
august 20182
   
Kvartalsopgørelse
2. kvt. 2018, revideret
1. kvt. 2018-
2. kvt. 2018
  Ultimo
september 2018
Primo
oktober 2018
 

1 : Årsopgørelserne adskiller sig fra kvartalsopgørelserne ved at indeholde oplysninger på et mere detaljeret niveau.
2 : Samtidig offentliggøres tabeller for Sektorregnskabet i Statistikbanken.
3 : Kvartalsvis sektorregnskab offentliggøres for perioden 1.kvt. 2014-3.kvt. 2017.
4 : Samtidig offentliggøres årlige oversigtstabeller i Statistikbanken
5 : Der udkommer kun en Nyt-artikel. Der opdateres ikke nogen statistikbanktabeller.
6 : Sektorregnskaberne offentliggøres for perioden 2013-2016. Revisionen skyldes indarbejdelse af nye oplysninger for afskrivninger på offentlige skatterestancer jf. Nyt 232

 

Dokumentationsnotater

 

Publikationer og manualer

Publikation: Nationalregnskab - Fastprisberegninger - Kilder og metoder
Kædede værdier. Beregning af vækstbidrag og aggregerede serier 
Publikation: Nationalregnskab kilder og metoder - opdateret 2007 (engelsk)

Nyt

Seneste nyt om Kvartalsvist nationalregnskab

Økonomien er i fremgang

29. september 2017

Graf

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,7 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser den reviderede beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for andet kvartal.

Tabeller i Statistikbanken


Dansk økonomi er forsat i fremgang

15. august 2017

Graf

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,5 pct. i andet kvartal sammenlignet med første kvartal 2017. Fremgangen fra 2016 og fra årets første kvartal ser dermed ud til at fortsætte.

Tabeller i Statistikbanken


Husholdningerne sparer fortsat meget op

31. marts 2016

Graf

Husholdningernes finansielle opsparing (fordringserhvervelse, netto) var i fjerde kvartal 3,2 mia. kr. Det er et fald på 9,0 mia. kr. i forhold til det foregående kvartal.

Tabeller i Statistikbanken


Fortsat økonomisk fremgang

31. marts 2015

Graf

Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,5 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser reviderede beregninger.

Tabeller i Statistikbanken


Fortsat økonomisk fremgang

27. februar 2015

Graf

Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,4 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser foreløbige beregninger.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nationalregnskab 2014

Nationalregnskab 2014, Juniversion giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi. Det gør den bl.a. ved at beskrive den økonomiske udvikling i Danmark fra 2000 til 2014. Publikationen præsenterer som hovedregel endelige tal for årene frem til 2011 og foreløbige tal for årene 2012, 2013 og 2014.Læs mere

 

Se alle årspublikationer: Nationalregnskab

Revision af Konto for udland

Ved offentliggørelsen af nationalregnskabet 7. november 2017 revideres Konto for udland ekstraordinært for perioden 1966-2004. Sektorregnskabet revideres samtidig for perioden 1971-2013. 

Læs om revisionen her

Datarevision 2016

Nationalregnskabet er ekstraordinært datarevideret tilbage til 1966. Datarevisionen har som hovedformål indarbejdet datareviderede betalingsbalancetal for 2005-2015, som blev offentliggjort 10. oktober 2016. Der er også foretaget andre revisioner.

Læs mere i vores arbejdspapir

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen